SZOLGÁLTATÓI, KÁRTYAELFOGADÁSI SZERZŐDÉS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZOLGÁLTATÓI, KÁRTYAELFOGADÁSI SZERZŐDÉS"

Átírás

1 SZOLGÁLTATÓI SZERZŐDÉS SZOLGÁLTATÓI SZERZŐDÉS PÉNZTÁRI KÁRTYA ELFOGADÁSSAL SZOLGÁLTATÓI SZERZŐDÉS EDI SZERZŐDÉSSEL KIEGÉSZÍTVE AZ 1. ÉS 2. SZÁMÚ MELLÉKLET KITÖLTÉSE SZÜKSÉGES AZ 1. ÉS 2. SZÁMÚ MELLÉKLET KITÖLTÉSE SZÜKSÉGES AZ 1., 2., ÉS 5. SZÁMÚ MELLÉKLET KITÖLTÉSE SZÜKSÉGES (KÉRJÜK MINDEN ESETBEN MELLÉKELNI A FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSRÓL SZÓLÓ DOKUMENTUM MÁSOLATÁT, MELY A JELEN SZERZŐDÉS 4. SZÁMÚ MELLÉKLETÉT KÉPEZI!) SZOLGÁLTATÓI, KÁRTYAELFOGADÁSI SZERZŐDÉS 015/A/2016 AMELY LÉTREJÖTT EGYRÉSZRŐL A NAVOSZ EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR (ADÓSZÁM: , SZÉKHELY: 1052 BUDAPEST, DEÁK FERENC U. 23., NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 232, PÉNZFORGALMI JELZŐSZÁM: , KÉPVISELI: MICHALKÓ PÉTER) A TOVÁBBIAKBAN, MINT EGÉSZSÉGPÉNZTÁR MÁS RÉSZRŐL: CÉGNÉV : (VAGY EGYÉNI VÁLLALKOZÓ NEVE) : VÁLLALKOZÁS SZÉKHELYE: IRÁNYÍTÓSZÁM, VÁROS, UTCA, HSZ (CÉGBÍRÓSÁGI BEJEGYZÉSBEN/ VÁLLALKOZÓI IGAZOLVÁNYBAN SZEREPLŐ) LEVELEZÉSI CÍME: (HA A FENTIEKTŐL ELTÉRŐ) NÉV, IRÁNYÍTÓSZÁM, VÁROS, UTCA, HSZ KÉPVISELŐ NEVE, BEOSZTÁSA: EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI KAPCSOLATTARTÓ NEVE: (BELSŐ HASZNÁLATRA - EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI ÜGYINTÉZÉS ÜGYÉBEN) TELEFON- ÉS FAX SZÁM, CÍM: (BELSŐ HASZNÁLATRA - EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI ÜGYINTÉZÉS ÜGYÉBEN) _ - _ ; FAXSZÁMA: _ - _ ; PÉNZFORGALMI JELZŐSZÁMA: - - ADÓSZÁMA: - _ - CÉGJEGYZÉKSZÁMA, VAGY NYILVÁNTARTÁSI SZÁMA: (HA NINCS, KÉRJÜK JELEZZE!) (A SZOLGÁLTATÁSI HELYRE VONATKOZÓ ADATOKAT TÖBB TELEPHELY ESETÉN KÉRJÜK A 2. SZ. MELLÉKLETBEN FELTÜNTETNI!) SZOLGÁLTATÁSI HELY NEVE (FANTÁZIANÉV): (AHOGY A NYILVÁNOS ADATBÁZISBAN MEGJELENJEN) A HELY MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY / ÁNTSZ ENGEDÉLY SZÁMA: SZOLGÁLTATÁS HELYSZÍNE (TÖBB TELEPHELY ESETÉN LÁSD 2. SZ. MELLÉKLETET) (IR. SZ, TELEPÜLÉS, MEGYE, UTCA, HSZ): EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI SZOLGÁLTATÁS FAJTÁJA: KEDVEZMÉNY: NYITVA TARTÁS IDEJE : H: -, K: -, SZE: -, CS: -, P: -, SZO: -, V: - TELEFONSZÁM: (a nyilvános adatbázisban megjelenő) HONLAPCÍM: (a nyilvános adatbázisban megjelenő) (a nyilvános adatbázisban megjelenő)

2 2 NAVOSZ PÉNZTÁRI KÁRTYA ELFOGADÁSA (LÁSD 7. PONT): IGEN, POS TERMINÁLON KERESZTÜL TERMINÁLT KIHELYEZŐ BANK(OK): POS TERMINÁL(OK) AZONOSÍTÓJA: IGEN, TELEFONOS ENGEDÉLYEZTETÉSSEL NEM TOVÁBBIAKBAN, MINT SZOLGÁLTATÓ KÖZÖTT ALULÍROTT HELYEN ÉS IDŐBEN AZ ALÁBBI FELTÉTELEKKEL: 1. ALAPVETÉSEK 1.1. EGÉSZSÉGPÉNZTÁR AZ ÉVI XCVI. TÖRVÉNY (TOVÁBBIAKBAN: ÖPT.) ALAPJÁN LÉTREJÖTT EGÉSZSÉGÜGYI CÉLÚ ÖNSEGÉLYEZŐ KIEGÉSZÍTŐ FELADATOKAT IS ELLÁTÓ ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR A SZOLGÁLTATÓ KIJELENTI, HOGY A JELEN SZERZŐDÉS ALAPJÁN A PÉNZTÁRI TAGOKNAK NYÚJTANDÓ SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ENGEDÉLYEKKEL RENDELKEZIK, TEVÉKENYSÉGÉT A HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK RENDELKEZÉSEINEK MEGFELELŐEN VÉGZI. A SZOLGÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGET VÁLLAL ARRA, HOGY AMENNYIBEN TEVÉKENYSÉGE FOLYTATÁSÁHOZ A RÁVONATKOZÓ SZAKMAI SZABÁLYOK SZERINT KÖTELEZŐ JELLEGGEL FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSSAL KELL RENDELKEZNIE, ANNAK MÁSOLATÁT EZEN SZERZŐDÉS ALÁÍRÁSAKOR AZ EGÉSZSÉGPÉNZTÁRNAK ÁTADJA, AMELY A TOVÁBBIAKBAN A JELEN SZERZŐDÉS ELVÁLASZTHATATLAN 4. SZÁMÚ MELLÉKLETÉT KÉPEZI A SZOLGÁLTATÓ VÁLLALJA, HOGY JELEN SZERZŐDÉSBEN RÖGZÍTETT ADATOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSRÓL AZ EGÉSZSÉGPÉNZTÁRT A VÁLTOZÁS BEKÖVETKEZTÉTŐL SZÁMÍTOTT ÖT MUNKANAPON BELÜL ÍRÁSBAN TÁJÉKOZTATJA. 2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 2.1. EGÉSZSÉGPÉNZTÁR MEGBÍZZA A SZOLGÁLTATÓT, HOGY A TAGJAI, TOVÁBBÁ TAGJAIK JOGÁN AZ ARRA JOGOSULT KÖZELI HOZZÁTARTOZÓIK, TOVÁBBÁ A MINDENKORI HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK ALAPJÁN AZ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSAINAK IGÉNYBE VÉTELÉRE FELJOGOSÍTOTTAK (A TOVÁBBIAKBAN A JOGOSULTAK) RÉSZÉRE AZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLETBEN RÉSZLETEZETT SZOLGÁLTATÁSOKAT NYÚJTSON. 2.2 SZOLGÁLTATÓ TUDOMÁSUL VESZI, HOGY AZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLETBEN CSAK AZ ÉVI XCVI TÖRVÉNY, ÉS AZ ÖNKÉNES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁRAKRA VONATKOZÓ MINDENKORI HATÁLYOS JOGSZABÁLYOKBAN AZ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁRAK ÁLTAL FINANSZÍROZHATÓ SZOLGÁLTATÁSOK JELÖLHETŐK MEG. 3. A TELJESÍTÉS HELYE 3.1 SZOLGÁLTATÓ A JELEN SZERZŐDÉSBŐL FAKADÓ KÖTELEZETTSÉGÉT A SZERZŐDÉSBEN MEGJELÖLT HELYEN (HELYEKEN), ÉS IDŐBEN KÖTELES TELJESÍTENI. A SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK HELYÉT, IDEJÉT TÖBB SZOLGÁLTATÁSI HELY ESETÉN A 2. SZÁMÚ MELLÉKLET TARTALMAZZA. 4. EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KÖTELEZETTSÉGE 4.1. EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KÖTELES SZOLGÁLTATÓVAL EGYÜTTMŰKÖDNI, MELYNEK KERETÉBEN SZOLGÁLTATÓ KONKRÉT SZOLGÁLTATÁSAIRÓL, ÉS A SZOLGÁLTATÁS HELYÉRŐL A TAGOKAT TÁJÉKOZTATNI. 5. SZOLGÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGE 5.1. SZOLGÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGET VÁLLAL ARRA, HOGY SZOLGÁLTATÁSAIT A SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA JOGOSULT SZEMÉLYEK KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL, A SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOKNAK, ÉS SZAKMAI ELŐÍRÁSOKNAK MEGFELELŐEN NYÚJTJA EGÉSZSÉGPÉNZTÁRNAK A JELEN SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉT KÖVETŐEN ÁTADOTT EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI MATRICÁJÁT JÓL LÁTHATÓ HELYEN ELHELYEZI. 6. A SZOLGÁLTATÁSI DÍJ 6.1. SZOLGÁLTATÓT A 2. PONTBAN FOGLALT SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSÉÉRT DÍJAZÁS ILLETI MEG. SZOLGÁLTATÓ VÁLLALJA, HOGY AZ ÁLTALA NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK MINDENKORI DÍJÁBÓL A SZERZŐDÉS FENNÁLLÁSA ALATT A SZERZŐDÉSBEN MEGJELÖLT KEDVEZMÉNYT NYÚJTJA A JOGOSULTAK RÉSZÉRE. 7. KÁRTYAELFOGADÁS

3 3 7.1 AMENNYIBEN A SZOLGÁLTATÓ A JELEN SZERZŐDÉSBEN TETT NYILATKOZATA ALAPJÁN VÁLLALJA, HOGY A GÉPI LEOLVASÓ BERENDEZÉSE (POS TERMINÁL) SEGÍTSÉGÉVEL, VAGY TELEFONOS ENGEDÉLYEZTETÉS FORMÁJÁBAN A JOGOSULTAKTÓL ELFOGADJA A NAVOSZ EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI KÁRTYÁT (A TOVÁBBIAKBAN PÉNZTÁRI KÁRTYA), - AMELYNEK IIN AZONOSÍTÓJA, AZAZ A KÁRTYASZÁM ELSŐ NYOLC KARAKTERE , ÚGY SZOLGÁLTATÓ HOZZÁJÁRUL AHHOZ, HOGY A JOGOSULTAK A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL ÉRTÉKESÍTETT EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI SZOLGÁLTATÁSKÉNT ELSZÁMOLHATÓ TERMÉK(EK) ELLENÉRTÉKÉT PÉNZTÁRI KÁRTYA HASZNÁLATÁVAL EGYENLÍTSÉK KI. A PÉNZTÁRI KÁRTYA TOVÁBBI JELLEMZŐI: A PÉNZTÁRI KÁRTYA AZ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR SAJÁT EMBLÉMÁJÁVAL ELLÁTOTT, DOMBORNYOMÁSSAL MEGSZEMÉLYESÍTETT ISO/MSZ 7810 SZABVÁNY SZERINTI 86X54 MM MÉRETŰ MŰANYAGLAP, AMELYNEK ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE A KIBOCSÁTÁS HÓNAPJÁTÓL SZÁMÍTOTT NÉGY ÉV. A KÁRTYÁN DOMBORNYOMÁSSAL SZEREPEL A 16 KARAKTERBŐL ÁLLÓ A PÉNZTÁRI KÁRTYA AZONOSÍTÁSÁRA ALKALMAS KÁRTYASZÁM, A PÉNZTÁRI KÁRTYA ÉRVÉNYESSÉGÉNEK LEJÁRATA, A KÁRTYABIRTOKOS NEVE ÉS A PÉNZTÁRTAG TAGSÁGI SZÁMA. A KÁRTYA LEJÁRATÁNAK IDEJE A PÉNZTÁRI KÁRTYÁN ÉV ÉS HÓNAP SZERINT VAN FELTÜNTETVE. A KÁRTYA HÁTLAPJÁN AZONOSÍTÁSRA SZOLGÁLÓ MÁGNESCSÍK, A KÁRTYASZÁMOT TARTALMAZÓ VONALKÓD, VALAMINT TÁJÉKOZTATÁS TALÁLHATÓ ARRA AZ ESETRE, HA VALAKI TALÁL EGY NAVOSZ EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI KÁRTYÁT. A KÁRTYÁHOZ PIN KÓD NEM TARTOZIK. 7.2 A PÉNZTÁRI KÁRTYA IGAZOLJA, HOGY BIRTOKOSA JOGOSULT AZ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA ELŐÍRÁSAINAK MEGFELELŐEN SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE, TOVÁBBÁ BIZTOSÍTJA, HOGY A PÉNZTÁRTAG AZ EGYÉNI EGÉSZSÉGSZÁMLÁJÁN NYILVÁNTARTOTT AKTUÁLIS FEDEZETÉHEZ ELEKTRONIKUS ÚTON BÁRMIKOR HOZZÁFÉRHET, AZT Ő, ÉS TÁRSKÁRTYÁVAL AZ EGÉSZSÉGPÉNZTÁRNAK BEJELENTETT KÖZELI HOZZÁTARTOZÓI FELHASZNÁLHATJÁK. 7.3 AZ PÉNZTÁRI KÁRTYA ELFOGADÁSÁNAK MÓDJÁRA VONATKOZÓLAG A JELEN SZERZŐDÉS, ÉS A KÁRTYAHASZNÁLATI SZABÁLYZATBAN FOGLALTAK AZ IRÁNYADÓAK, MELYNEK A PÉNZTÁRI KÁRTYA HASZNÁLATÁRA, ÉS A SZÁMLÁZÁSRA VONATKOZÓ RÉSZEI A JELEN SZERZŐDÉS 3. SZÁMÚ MELLÉKLETÉT KÉPEZI. 7.4 A POS TERMINÁL HASZNÁLATA MIATT A TERMINÁLT KIHELYEZŐ BANK A PÉNZTÁRI KÁRTYÁK FORGALMA UTÁN TERMINÁLHASZNÁLATI, ILL. EGYÉB DÍJAT SZED. EZT AZ ÖSSZEGET A SZOLGÁLTATÓ AZ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR SZERZŐDÖTT KÁRTYARENDSZER-ÜZEMELTETŐ PARTNERÉN, A CARD-CONSULTING KFT-N (TOVÁBBIAKBAN: KÁRTYAKÖZPONT) KERESZTÜL - SZÁMLA ELLENÉBEN - KÖTELES MEGFIZETNI. 7.5 AMENNYIBEN A SZOLGÁLTATÓ NEM RENDELKEZIK KÁRTYALEOLVASÓ BERENDEZÉSSEL, DE VAN TELEFONJA, ÉS A PÉNZTÁRI KÁRTYA A JOGOSULT BIRTOKÁBAN VAN - A KÁRTYAKÖZPONT NYITVATARTÁSI IDEJÉBEN (MUNKANAP 8-20 ÓRA KÖZÖTT) - LEHETŐSÉG VAN A PÉNZTÁRTAG KÖZPONTI FEDEZETÉNEK ELLENŐRZÉSÉRE, A PÉNZTÁRI KÁRTYA HASZNÁLATÁNAK ENGEDÉLYEZTETÉSÉRE (SZOLGÁLTATÁS ELLENÉRTÉKÉNEK ZÁROLÁSÁRA) A KÁRTYAKÖZPONT ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNÁL. A KÁRTYAKÖZPONT TELEFONSZÁMA: (06-1) SZOLGÁLTATÓ VÁLLALJA, HOGY MINDEN PÉNZTÁRI KÁRTYÁVAL TÖRTÉNŐ FIZETÉS ESETÉN A MINDENKOR HATÁLYOS JOGSZABÁLYOKNAK MEGFELELŐ SZÁMLÁT KÉSZÍT A SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRÓL, VAGY A TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSÉRŐL. A SZÁMLA TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEIT JELEN SZERZŐDÉS ALÁÍRÁSAKOR A 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TARTALMAZZA. 7.7 A PÉNZTÁR A SZOLGÁLTATÁSOK ELLENÉRTÉKÉNEK KIFIZETÉSÉT KIZÁRÓLAG SZABÁLYOSAN KIÁLLÍTOTT (EREDETI) SZÁMLA VAGY KÜLÖN SZABÁLYOZOTT FORMÁBAN KÉSZÜLT, ÉS ELEKTRONIKUSAN MEGKÜLDÖTT SZÁMLA ELLENÉBEN TELJESÍTI. AZ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR A HIÁNYOSAN KIÁLLÍTOTT SZÁMLÁT SZOLGÁLTATÓ RÉSZÉRE VISSZAKÜLDI, AKI KÖTELEZETTSÉGET VÁLLAL ANNAK JAVÍTÁSÁRA, VAGY SZTORNÍROZÁSÁRA, ÉS ÚJ SZÁMLA KIÁLLÍTÁSÁRA, AMELYET POSTAFORDULTÁVAL AZ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR RÉSZÉRE MEGKÜLD. 7.8 A SZOLGÁLTATÓ VÁLLALJA, HOGY KÁRTYÁS ELSZÁMOLÁSNÁL A VONATKOZÓ, ÖSSZEGYŰJTÖTT EREDETI SZÁMLÁIT A HOZZÁKAPCSOLT KÁRTYÁT HASZNÁLÓ SZEMÉLY ÁLTAL ALÁÍRT KÁRTYAOLVASÓ NYUGTA (SLIP) EREDETI PÉLDÁNYÁVAL EGYÜTT LEGALÁBB HAVONTA, A TÁRGYHÓT KÖVETŐ HÓ 20. NAPJÁIG ELKÜLDI AZ EGÉSZSÉGPÉNZTÁRNAK. A PAPÍRALAPÚ SZÁMLA MEGKÜLDÉSÉT KIVÁLTJA AZ ELEKTRONIKUSAN MEGKÜLDÖTT SZÁMLA ÉS ANNAK ÖSSZESÍTŐJE, MELYNEK MÓDJÁT ÉS FORMÁJÁT KÜLÖN JOGSZABÁLY, ÉS A JELEN SZERZŐDÉS HATÁROZZA MEG. POS TERMINÁL HASZNÁLAT NÉLKÜLI HANGI AZONOSÍTÁSSAL TÖRTÉNŐ KÁRTYÁS VÁSÁRLÁS ESETÉN A KÁRTYAELFOGADÓ NYUGTA A KÁRTYAKÖZPONTBAN KELETKEZIK, ENNEK A PÉNZTÁRHOZ TÖRTÉNŐ ELJUTTATÁSA NEM A SZOLGÁLTATÓ FELADATA. A SZÁMLÁT, ILL. AZ EGYÉB SZÁMLÁZÁSSAL KAPCSOLATOS DOKUMENTUMOT A SZOLGÁLTATÓ AZ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALÁBBI CÍMÉRE KÜLDI: NAVOSZ EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 1052 BUDAPEST, DEÁK FERENC U. 23. A SZOLGÁLTATÓT A BIZONYLATOK ELKÜLDÉSÉÉRT SEMMIFÉLE DÍJ, VAGY KÖLTSÉGTÉRÍTÉS, VAGY AZ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR RÉSZÉRŐL TÖRTÉNŐ BÁRMELY ELLENSZOLGÁLTATÁS NEM ILLETI MEG. 7.9 EGÉSZSÉGPÉNZTÁR A FORMAILAG ÉS TARTALMILAG MEGFELELŐEN ELKÉSZÜLT SZÁMLÁT, ANNAK BEÉRKEZÉSÉT KÖVETŐ TIZENÖT MUNKANAPON BELÜL SZOLGÁLTATÓNAK ÁTUTALÁSSAL MEGFIZETI A SZOLGÁLTATÓ SZÁMLASZÁMÁRA A SZOLGÁLTATÓ, MINT KÁRTYAELFOGADÓ A TAG KEZDEMÉNYEZÉSÉRE AZ IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁS, ILL. MEGVÁSÁROLT ÁRU ELLENÉRTÉKÉT ZÁROLTATJA. (A SIKERES KÁRTYAHASZNÁLATTAL A SZOLGÁLTATÁS ELLENÉRTÉKE A PÉNZTÁRTAG EGYÉNI EGÉSZSÉGSZÁMLÁJÁN ZÁROLÁSRA KERÜL.) A PÉNZTÁR A ZÁROLT ÖSSZEGET CSAK A ZÁROLÁSSAL KAPCSOLATOS KÖVETELÉS KIEGYENLÍTÉSÉRE HASZNÁLHATJA FEL. A ZÁROLT ÖSSZEG FELHASZNÁLÁSA CSAK AKKOR TÖRTÉNHET MEG, HA AZ IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁS JOGSZERŰSÉGÉRŐL AZ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR MEGGYŐZŐDÖTT. A ZÁROLÁS MEGSZŰNIK: AZ ÖSSZEG FELHASZNÁLÁSÁVAL, ILLETVE LEGKÉSŐBB A ZÁROLÁS KEZDEMÉNYEZÉSÉTŐL SZÁMÍTOTT 181. NAPON, TOVÁBBÁ ELEKTRONIKUS SZÁMLA ALKALMAZÁSA ESETÉN A JOGALAP NÉLKÜL IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK ELLENÉRTÉKEKÉNT VALÓ ZÁROLÁS ESETÉN A ZÁROLÁS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÁLTALI MEGSZÜNTETÉSÉVEL ELEKTRONIKUS KÁRTYAELFOGADÁS SORÁN BEKÖVETKEZŐ TÉVESZTÉSBŐL EREDŐ HIBÁK, VISSZÁRU, ÉS EGYÉB A SZOLGÁLTATÓI ÁRCSÖKKENTÉSEK JAVÍTÁSÁRA AZ ELFOGADÓHELYEN CSAK KÖZVETLENÜL AZ EREDETI TRANZAKCIÓT KÖVETŐEN VAN MÓD. AZ EREDETI TRANZAKCIÓS ÉRTÉK SIKERES

4 4 VISSZAVONÁSA UTÁN AZ ÚJ ÉRTÉK ENGEDÉLYEZÉSE MEGTÖRTÉNHET. KÉSŐBBI IDŐPONTBAN, DE MÉG A TRANZAKCIÓHOZ TARTOZÓ SZÁMLA EGÉSZSÉGPÉNZTÁRHOZ TOVÁBBÍTÁSA ELŐTT LEHETSÉGES A TRANZAKCIÓ TÖRLÉSÉT KEZDEMÉNYEZNI AZ ELFOGADÓHELYRŐL. A TRANZAKCIÓTÖRLÉST A JEGYZŐKÖNYV FELVÉTELÉVEL KELL KÉRNI AZ EGÉSZSÉGPÉNZTÁRTÓL, AZ ESEMÉNY RÖVID LEÍRÁSÁVAL ÉS AZ ESEMÉNYHEZ TARTOZÓ FIZETÉSI TRANZAKCIÓ BIZONYLAT MÁSOLATÁNAK CSATOLÁSÁVAL. A SZÁMLA BEKÜLDÉSÉT KÖVETŐEN PÉNZÜGYI RENDEZÉST IGÉNYLŐ, REKLAMÁCIÓS ÜGYINTÉZÉST CSAK KÜLÖN ELJÁRÁSBAN LEHET INTÉZNI. 8. TITOKTARTÁS 8.1 A SZOLGÁLTATÓ KIJELENTI, HOGY MINDEN, JELEN SZERZŐDÉS FOLYTÁN TUDOMÁSUKRA JUTOTT AZ ÉVI XCVI TÖRVÉNY SZERINTI ÜZLETI TITKOT, ÉS PÉNZTÁRTITKOT, TOVÁBBÁ A SZOLGÁLTATÁST IGÉNYBE VEVŐ ÉVI CXII. TÖRVÉNY SZERINTI SZEMÉLYES ADATÁT, KÜLÖNLEGES ADATÁT IDŐBELI KORLÁTOZÁS NÉLKÜL, A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSÉT KÖVETŐEN IS MEGŐRZI, ÉS AZOKAT CSAK AZ ARRA JOGOSULTAKNAK SZOLGÁLTATJA KI A NAVOSZ EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI KÁRTYA BIRTOKOSA ÍRÁSBAN, LEGALÁBB TELJES BIZONYÍTÓ EREJŰ MAGÁNOKIRATBAN, VAGY SZEMÉLYESEN, SZÓBAN ELŐTERJESZTETT KÉRELMÉRE A SZOLGÁLTATÓ HALADÉKTALANUL KÖTELES A KÉRELMET ELŐTERJESZTŐT TÁJÉKOZTATNI AZ ÁLTALA KEZELT SZEMÉLYES ADATAIRÓL, AZOK MEGTEKINTHETŐSÉGÉNEK MÓDJÁRÓL. 9. VEGYES RENDELKEZÉSEK 9.1. A SZOLGÁLTATÓ A JELEN SZERZŐDÉS ALÁÍRÁSÁVAL HOZZÁJÁRUL AHHOZ, HOGY NEVE, SZÉKHELYE, CÍME, TELEFONSZÁMA, AZ, EGYÉB KAPCSOLATFELVÉTELRE ALKALMAS ADATAI, AZ ÁLTALA NYÚJTOTT EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI SZOLGÁLTATÁS FAJTÁJA AZ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÁLTAL A TAGJAI TÁJÉKOZTATÁSÁRA ÖSSZEÁLLÍTOTT KIADVÁNYOKBA, AZ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR HONLAPJÁRA, EGYÉB ISMERTETŐKBE BEKERÜLJÖN A JELEN SZERZŐDÉS AZ ALÁÍRÁSÁNAK NAPJÁTÓL LÉP HATÁLYBA ÉS HATÁROZATLAN IDŐRE SZÓL. MÓDOSÍTÁSA CSAK ÍRÁSBAN ÉRVÉNYES EZEN SZERZŐDÉST BÁRMELYIK SZERZŐDŐ FÉL HARMINC NAPOS FELMONDÁSI HATÁRIDŐVEL FELMONDHATJA, VAGY A SZERZŐDŐ FELEK KÖZÖS MEGEGYEZÉSSEL MEGSZÜNTETHETIK AZ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR AZONNALI HATÁLLYAL FELMONDHATJA A JELEN SZERZŐDÉST, HA A SZOLGÁLTATÓNAK AZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLETBEN MEGHATÁROZOTT SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ JOGOSULTSÁGA A JELEN SZERZŐDÉS HATÁLYA ALATT BÁRMELY OKNÁL FOGVA MEGSZŰNIK, VAGY AMENNYIBEN TEVÉKENYSÉGE FOLYTATÁSÁHOZ KÖTELEZŐ JELLEGGEL FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSSAL KELL RENDELKEZNIE, ÉS ENNEK MEGLÉTÉT AZ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KÉRÉSÉRE BÁRMIKOR A JELEN SZERZŐDÉS HATÁLYA ALATT A SZOLGÁLTATÓ NEM IGAZOLJA A SZERZŐDŐ FELEK MEGÁLLAPODNAK ABBAN, HOGY KÖZÖTTÜK EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK TÉNYLEGES NYÚJTÁSÁRA KORÁBBAN KÖTÖTT SZOLGÁLTATÓI SZERZŐDÉS A JELEN SZERZŐDÉS ALÁÍRÁSÁVAL HATÁLYÁT VESZTI MEGÁLLAPODNAK A SZERZŐDŐ FELEK ABBAN, HOGY AMENNYIBEN KÖZÖTTÜK A MINDENKORI HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK LAPJÁN ELEKTRONIKUS SZÁMLÁZÁS LEBONYOLÍTÁSÁRA JÖN LÉTRE SZERZŐDÉS, AZ ÁRUT VÁSÁRLÓK, ILL. SZOLGÁLTATÁST IGÉNYBE VEVŐK RÉSZÉRE ÁTADANDÓ, A KIÁLLÍTANDÓ SZÁMLÁVAL AZONOS TARTALMÚ BIZONYLAT ALAPJÁN UGYANOLYAN JOGOK ILLETIK MEG AZ IGÉNYBEVEVŐKET A SZOLGÁLTATÓVAL SZEMBEN, MINT A PAPÍR ALAPÚ SZÁMLÁK, ILL. BIZONYLATOK ESETÉBEN A FELMONDÁST A MÁSIK SZERZŐDŐ FÉLLEL ÍRÁSBAN KELL KÖZÖLNI. A FELMONDÁSI IDŐ KEZDŐ NAPJÁT AZ ÍRÁSBELI FELMONDÁS KÉZHEZVÉTELÉNEK NAPJÁT KÖVETŐ NAPTÓL KELL SZÁMÍTANI A JELEN SZERZŐDÉSBEN NEM SZABÁLYOZOTT KÉRDÉSEKRE TÖBBEK KÖZÖTT A ÉVI V. TÖRVÉNY, ÉS AZ ÉVI XCVI. TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI EGYEBEKBEN AZ IRÁNYADÓAK A SZERZŐDŐ FELEK EZEN SZERZŐDÉST, AMELY NYOLC LAPBÓL, ÉS NYOLC OLDALBÓL ÁLL, ANNAK ELOLVASÁSA ÉS KÖLCSÖNÖS ÉRTELMEZÉSE UTÁN, MINT AKARATUKKAL MINDENBEN MEGEGYEZŐT, HELYBENHAGYÓLAG ÍRTÁK ALÁ. KELT:...., 20 (ÉV) (HÓNAP) (NAP) EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KÉPVISELETÉBEN MICHALKÓ PÉTER SZOLGÁLTATÓ KÉPVISELETÉBEN

5 5 1. SZ. MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÓ SZOLGÁLTATÁSAI SZOLGÁLTATÓ TÖLTI KI! SZOLGÁLTATÁS, TERMÉKCSOPORTOK MEGNEVEZÉSE KSH BESOROLÁSA VAGY OENO KÓDJA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR TÖLTI KI! A SZOLGÁLTATÁS EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI BESOROLÁSA KELT:...., 20 (ÉV) (HÓNAP) (NAP) EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KÉPVISELETÉBEN MICHALKÓ PÉTER SZOLGÁLTATÓ KÉPVISELETÉBEN

6 6 2. SZÁMÚ MELLÉKLET SZOLGÁLTATÓ TELEPHELYEI CÉGNÉV (vagy egyéni vállalkozó neve) : ADÓSZÁMA: - _ - SZOLGÁLTATÁSI HELY NEVE (FANTÁZIANÉV): (AHOGY A NYILVÁNOS ADATBÁZISBAN MEGJELENJEN) A HELY MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY / ÁNTSZ ENGEDÉLY SZÁMA: SZOLGÁLTATÁS HELYSZÍNE: (IRSZ, TELEPÜLÉS, MEGYE, UTCA, HSZ) SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁNAK FAJTÁJA: NYITVA TARTÁSI IDEJE: H: -, K: -, SZE: -, CS: -, P: -, SZO: -, V: - TELEFONSZÁMA (A NYILVÁNOS ADATBÁZISBAN MEGJELENŐ): _ - _ ; FAXSZÁMA: _ - _ CÍME: (A NYILVÁNOS ADATBÁZISBAN MEGJELENŐ) POS TERMINÁLT KIHELYEZŐ BANK(OK) (HA VAN TERMINÁL): POS TERMINÁL(OK) AZONOSÍTÓJA (HA VAN TERMINÁL): SZOLGÁLTATÁSI HELY NEVE (FANTÁZIANÉV): (AHOGY A NYILVÁNOS ADATBÁZISBAN MEGJELENJEN) A HELY MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY / ÁNTSZ ENGEDÉLY SZÁMA: SZOLGÁLTATÁS HELYSZÍNE: (IR. SZ, TELEPÜLÉS, MEGYE, UTCA, HSZ): SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁNAK FAJTÁJA: NYITVA TARTÁS IDEJE: H: -, K: -, SZE: -, CS: -, P: -, SZO: -, V: - TELEFONSZÁMA (A NYILVÁNOS ADATBÁZISBAN MEGJELENŐ): _ - _ ; FAXSZÁMA: _ - _ CÍME: (A NYILVÁNOS ADATBÁZISBAN MEGJELENŐ) POS TERMINÁLT KIHELYEZŐ BANK(OK) (HA VAN TERMINÁL): POS TERMINÁL(OK) AZONOSÍTÓJA (HA VAN TERMINÁL): EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KÉPVISELETÉBEN MICHALKÓ PÉTER SZOLGÁLTATÓ KÉPVISELETÉBEN

7 7 3. SZÁMÚ MELLÉKLET I. TELEFONOS ENGEDÉLYEZTETÉS 1.1. FOLYAMATLEÍRÁS: 1) A SZOLGÁLTATÓ TELEFONON FELHÍVJA A KÁRTYAKÖZPONTOT ( ) ÉS BEMONDJA A SZOLGÁLTATÓ NEVÉT, AZ AZONOSÍTÓJÁT, CÍMÉT, EGYÉB PARAMÉTEREIT, VALAMINT A KÁRTYÁRÓL BEOLVASSA AZ EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI TAG (ILL. JOGOSULT) KÁRTYASZÁMÁT, ÉS BEDIKTÁLJA AZ ELSZÁMOLANDÓ ÖSSZEGET; 2) A KÁRTYAKÖZPONT ÜGYELETESE NÉHÁNY VÉLETLENSZERŰEN KIVÁLASZTOTT ADATRA RÁKÉRDEZ AZ EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI TAGTÓL (ILL. JOGOSULTTÓL), ÉS A SZOLGÁLTATÓTÓL; 3) AMIKOR MEGGYŐZŐDÖTT ARRÓL, HOGY JOGOS BEJELENTKEZÉS TÖRTÉNT, KÜLÖN ERRE A CÉLRA KIJELÖLT POS TERMINÁLON KERESZTÜL - A MEGADOTT ADATOK ALAPJÁN - ELLENŐRZI AZ EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI TAG KÖZPONTI FEDEZETI EGYENLEGÉT; 4) AMENNYIBEN A TRANZAKCIÓ MEGKAPJA AZ ENGEDÉLYT, AZ ENGEDÉLYSZÁMOT A KÁRTYAKÖZPONT BEDIKTÁLJA A SZOLGÁLTATÓ MUNKATÁRSÁNAK, AKI AZT AZONNAL KÖTELES RÁVEZETNI A SZÁMLÁRA, 5) ELUTASÍTÁS ESETÉN EZT A TÉNYT KÖZLI AZ EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI TAGGAL (ILL. JOGOSULTTAL); 6) VISSZAKÉRDEZI A KIADOTT ENGEDÉLYSZÁMOT, ÉS EZZEL A TELEFONI ENGEDÉLYEZTETÉS BEFEJEZŐDÖTT; 7) A SZOLGÁLTATÁSRÓL A SZOLGÁLTATÓNAK A HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK ÁLTAL ELŐÍRT TARTALMI ELEMEKKEL ELLÁTOTT SZÁMLÁT, EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLÁT, VAGY BIZONYLATOT KELL KIÁLLÍTANIA ÉS TOVÁBBÍTANIA AZ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR FELÉ II. ELEKTRONIKUS KÁRTYAELFOGADÁS 2.1. FOLYAMATLEÍRÁS: 1) A KÁRTYAHASZNÁLAT SZÁNDÉKÁNAK BEJELENTÉSE, 2) A SZOLGÁLTATÁS ELLENÉRTÉKÉNEK TISZTÁZÁSA, 3) KÁRTYA ÁTADÁSA A SZOLGÁLTATÓNAK, 4) KÁRTYA ÁTHÚZÁSA ÉS A FIZETENDŐ ÖSSZEG BEBILLENTYŰZÉSE 5) A POS TERMINÁL A BEÉPÍTETT MODEMJÉN KERESZTÜL LEKÉRDEZI A KÁRTYAKÖZPONTTÓL, 6) HOGY A SZOLGÁLTATÁS ELLENÉRTÉKÉNEK ELSZÁMOLÁSÁRA ELEGENDŐ ÖSSZEG ÁLL-E AZ EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI TAG RENDELKEZÉSÉRE, 7) HA IGEN, AKKOR EGY ENGEDÉLYSZÁMOT AD, EGYÚTTAL MÓDOSÍTJA A KÖZPONTI FEDEZET EGYENLEGÉT, S A POS TERMINÁL NYUGTÁT NYOMTAT, 8) A NYUGTA TARTALMÁT, AZ ABBAN SZEREPLŐ ADATOK VALÓDISÁGÁT AZ EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI TAG (TÁRSKÁRTYA ESETÉN KÖZELI HOZZÁTARTOZÓ) ELLENŐRZI, ÉS ALÁÍRÁSÁVAL HITELESÍTI, 9) A SZOLGÁLTATÓ ÁTADJA A TAG (TÁRSKÁRTYA ESETÉN KÖZELI HOZZÁTARTOZÓ) RÉSZÉRE A KÁRTYABIZONYLAT EGY PÉLDÁNYÁT. EZ A BIZONYLAT TELJESÍTÉS IGAZOLÁS IS EGYBEN, EZÉRT CÉLSZERŰ MEGŐRIZNI, 10) A SZOLGÁLTATÁSRÓL A SZOLGÁLTATÓNAK A HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK ÁLTAL ELŐÍRT TARTALMI ELEMEKKEL ELLÁTOTT DOKUMENTUMOT KELL KIÁLLÍTANIA ÉS TOVÁBBÍTANIA A EGÉSZSÉGPÉNZTÁR FELÉ, 11) AZ EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI TAGNAK (ILL. A JOGOSULTNAK) FIGYELNIE KELL ARRA, HOGY A SZÁMLÁN SZEREPELJEN A SAJÁT KÁRTYASZÁMA, A NYUGTÁN SZEREPLŐ ENGEDÉLYSZÁMA ÉS AZ ALÁÍRÁSA, 12) AMENNYIBEN AZ EGYÉNI SZÁMLA PILLANATNYI SZABAD EGYENLEGE NEM FEDEZI A SZOLGÁLTATÁS ÉRTÉKÉT, A TERMINÁL ELUTASÍTJA A TRANZAKCIÓT, A SZOLGÁLTATÁS ELLENÉRTÉKÉNEK RENDEZÉSÉT MÁS MÓDON, PL. KÉSZPÉNZFIZETÉSSEL KELL RENDEZNI. III. SZÁMLÁZÁS SZABÁLYAI KÁRTYÁVAL TÖRTÉNŐ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELEKOR (IDEÉRTVE A TELEFONOS ENGEDÉLYEZTETÉST IS) A SZOLGÁLTATÓ KÖZVETLENÜL JUTTATJA EL A SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRÓL, VAGY ÁRUVÁSÁRLÁSRÓL SZÓLÓ SZÁMLÁJÁT AZ EGÉSZSÉGPÉNZTÁRNAK, MELYET AZ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR RÉSZÉRE ÁTUTALÁSSAL EGYENLÍT KI. A SZÁMLÁT A MINDENKOR HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK ÁLTAL ELŐÍRT FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEKNEK MEGFELELŐEN KELL KIÁLLÍTANI. 3.1 A SZÁMLAKIÁLLÍTÁS SZABÁLYAI AZ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR CSAK A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL KIÁLLÍTOTT, A MINDENKOR HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK ELŐÍRÁSAINAK MEGFELELŐ TARTALMI ÉS FORMAI KELLÉKEKKEL RENDELKEZŐ SZÁMLA ELLENÉBEN TELJESÍTHET KIFIZETÉST. A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSAIN TÚL A SZÁMLÁN FEL KELL TÜNTETNI A KÁRTYASZÁMOT, TELEFONOS ENGEDÉLYEZTETÉS ESETÉN AZ ENGEDÉLYSZÁMOT, POS TERMINÁL ESETÉBEN CSATOLNI KELL A KÁRTYALEOLVASÓ NYUGTÁJÁT. A SZÁMLÁT, VAGY A SZÁMLÁT HELYETTESÍTŐ BIZONYLATOT AZ EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI TAGNAK VAGY AZ IGÉNYBEVEVŐ JOGOSULT KÖZELI HOZZÁTARTOZÓJÁNAK ALÁ KELL ÍRNIA. ELFOGADÓ KÖTELES A SZÁMLÁT AZ EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI SZOLGÁLTATÓI SZERZŐDÉSBEN RÖGZÍTETT IDŐSZAKONKÉNT KÍSÉRŐJEGYZÉKKEL MEGKÜLDENI AZ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR RÉSZÉRE. AZ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR CSAK AZ ELFOGADÓ ÁLTAL AZ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR NEVÉRE KIÁLLÍTOTT, A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSAINAK MEGFELELŐ ÁLTALÁNOS ALAKI KELLÉKEKKEL ELLÁTOTT SZÁMLA, EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA, VAGY LEGALÁBB AZ (A) PONTBAN MEGHATÁROZOTT TARTALOMMAL RENDELKEZŐ BIZONYLAT, ELLENÉBEN TELJESÍTHET KIFIZETÉST. ETTŐL ELTÉRŐEN KIFIZETÉS TELJESÍTHETŐ A (B) PONTBAN MEGHATÁROZOTT, AZ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR NEVÉRE KIÁLLÍTOTT DOKUMENTUM ALAPJÁN IS. AZ ELFOGADÓ A SZÁMLÁN, EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLÁN, A BIZONYLATON, VAGY

8 8 ELEKTRONIKUS DOKUMENTUMON AZ IGÉNYBE VEVŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI TAG (KÖZELI HOZZÁTARTOZÓ) NEVÉT VAGY AZONOSÍTÓJÁT FEL KELL, HOGY TÜNTESSE. (A) A EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÁLTAL TELJESÍTETT KIFIZETÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ BIZONYLATNAK LEGALÁBB AZ ALÁBBIAKAT KELL TARTALMAZNIA: A) A BIZONYLAT MEGNEVEZÉSE ÉS SORSZÁMA VAGY EGYÉB MÁS AZONOSÍTÓJA, b) A BIZONYLAT KIBOCSÁTÁSÁNAK KELTE, C) A TERMÉKÉRTÉKESÍTÉST TELJESÍTŐ, SZOLGÁLTATÁST NYÚJTÓ NEVE, CÍME ÉS ADÓSZÁMA, D) A VEVŐ NEVE, CÍME, VALAMINT KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁMA - ENNEK HIÁNYÁBAN ADÓSZÁMA -, HA A VEVŐ AZ ADÓ FIZETÉSÉRE KÖTELEZETT, E) A KÖZÖSSÉGEN BELÜLI ADÓMENTES ÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A VEVŐ KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁMA, F) A TELJESÍTÉS IDŐPONTJA, G) A TERMÉK (SZOLGÁLTATÁS) MEGNEVEZÉSE, VALAMINT BESOROLÁSI SZÁMA, AMELY LEGALÁBB BEAZONOSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES, H) A TERMÉK, SZOLGÁLTATÁS - AMENNYIBEN EZ UTÓBBI TERMÉSZETES MÉRTÉKEGYSÉGBEN KIFEJEZHETŐ - MENNYISÉGI EGYSÉGE ÉS MENNYISÉGE, I) A TERMÉK, SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGÁRA, J) A TERMÉK (SZOLGÁLTATÁS) ELLENÉRTÉKE ÖSSZESEN, K) A BIZONYLAT VÉGÖSSZEGE, L) A FIZETÉS MÓDJA ÉS HATÁRIDEJE. (B) AZ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR RÉSZÉRE MEGKÜLDÖTT DOKUMENTUM TÖBB EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI TAGGAL KAPCSOLATOS GAZDASÁGI ESEMÉNYT, GAZDASÁGI MŰVELETET IS TARTALMAZHAT. EBBEN AZ ESETBEN A GAZDASÁGI MŰVELETET (ESEMÉNYT) TAGONKÉNTI BONTÁSBAN KELL FELTÜNTETNI. AZ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÁLTAL TELJESÍTETT KIFIZETÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ DOKUMENTUMNAK LEGALÁBB AZ (A) PONTBAN MEGHATÁROZOTT TARTALOMMAL KELL RENDELKEZNIE. PAPÍR ALAPÚ DOKUMENTUM ESETÉN AZT A KIÁLLÍTÓNAK CÉGSZERŰEN ALÁ KELL ÍRNIA, ELEKTRONIKUS DOKUMENTUM ESETÉN PEDIG AZT AZ ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁSRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY SZERINTI LEGALÁBB FOKOZOTT BIZTONSÁGÚ ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁSSAL, ÉS IDŐBÉLYEGZŐVEL KELL ELLÁTNI. AZ ÉVI XCVI. TÖRVÉNY- A TOVÁBBIAKBAN AZ ÖPT. - 51/B. (1) BEK. F), G), I), VALAMINT AZ 51/C. C), ÉS E) PONTJÁBAN (51/B. (1) F) LÁTÁSSÉRÜLT SZEMÉLYEK ÉLETVITELÉT ELŐSEGÍTŐ SZOLGÁLTATÁS, MELY A BRAILLE ÍRÁSSAL KÉSZÜLT KÖNYVEK, MAGAZINOK ÁRÁNAK, A VAKVEZETŐ KUTYÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ KÖLTSÉGEK TÁMOGATÁSA, VALAMINT VAK PÉNZTÁRTAG, VAGY A PÉNZTÁRTAG VAK KÖZELI HOZZÁTARTOZÓJA RÉSZÉRE HANGOSKÖNYV ÉS ELEKTRONIKUS KÖNYV VÁSÁRLÁSÁNAK TÁMOGATÁSA G) ÉLETVITELT ELŐSEGÍTŐ SZOLGÁLTATÁS, AMELY MOZGÁSKORLÁTOZOTT VAGY FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ÉLETVITELÉT MEGKÖNNYÍTŐ SPECIÁLIS ESZKÖZÖK ÁRÁNAK, LAKÓKÖRNYEZETÜK SZÜKSÉGLETEIKHEZ IGAZODÓ ÁTALAKÍTÁSA KÖLTSÉGEINEK TÁMOGATÁSA (ÍGY KÜLÖNÖSEN KORLÁTOK, KAPASZKODÓK FELSZERELÉSE, AJTÓK, KIJÁRÓK, FOLYOSÓK SZÉLESÍTÉSE, EMELŐESZKÖZÖK BESZERELÉSE) I) A GYÓGYSZER ÉS GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZ ÁRÁNAK TÁMOGATÁSA; 51/C. C) SPORTESZKÖZ VÁSÁRLÁSÁNAK TÁMOGATÁSA, MELYNEK KERETÉBEN AZ AKTÍV TESTMOZGÁST SEGÍTŐ SPORTESZKÖZ (IDEÉRTVE A SPORTTEVÉKENYSÉG SORÁN A TESTI ÉPSÉGET KÖZVETLENÜL VÉDŐ KIEGÉSZÍTŐ ESZKÖZÖKET IS, MINT KAR-, KÖNYÖK-, TÉRD- ÉS FEJVÉDŐ) VÁSÁRLÁSA, ILLETVE BÉRLÉSE TÁMOGATHATÓ; E) GYÓGYTEÁK, FOG- ÉS SZÁJÁPOLÓK MEGVÁSÁRLÁSÁNAK TÁMOGATÁSA) FOGLALT TERMÉK MEGVÁSÁRLÁSÁT (SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT) AZ EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI TAG SAJÁT (KÖZELI HOZZÁTARTOZÓJA) NEVÉRE KIÁLLÍTOTT, A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSAINAK MEGFELELŐ ÁLTALÁNOS ALAKI KELLÉKEKKEL ELLÁTOTT SZÁMLA, EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA, VAGY LEGALÁBB AZ (A) PONTBAN MEGHATÁROZOTT TARTALOMMAL RENDELKEZŐ BIZONYLAT, VAGY A (B) PONTBAN MEGHATÁROZOTT FELTÉTELEKNEK MEGFELELŐ ELEKTRONIKUS DOKUMENTUM EGÉSZSÉGPÉNZTÁR RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ ELJUTTATÁSÁVAL IGAZOLJA. MINDAZON ESETBEN, AMIKOR A KÁRTYA HASZNÁLATA FEDEZETHIÁNY, VAGY VALAMILYEN MŰSZAKI OK MIATT NEM LEHETSÉGES, ÉS A TELEFONOS ENGEDÉLYEZTETÉS IS AKADÁLYBA ÜTKÖZIK, ÚGY A KÁRTYAHASZNÁLÓNAK KÉSZPÉNZBEN KELL KIEGYENLÍTENIE A SZOLGÁLTATÁS ÉRTÉKÉT. KÉSZPÉNZES FIZETÉS ESETÉN A SZÁMLÁT AZ ELFOGADÓTÓL A KÁRTYAHASZNÁLÓ KAPJA MEG ÉS NYÚJTJA BE AZ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR RÉSZÉRE. HA A SZOLGÁLTATÁS ELLENÉRTÉKÉNEK KIEGYENLÍTÉSÉRE CSAK KÉTFÉLE ELSZÁMOLÁSI MÓD EGYÜTTES ALKALMAZÁSÁVAL KERÜLHET SOR (A KÁRTYÁN LÉVŐ FEDEZET NEM ELEGENDŐ, ÉS EGY RÉSZÉT KÉSZPÉNZBEN KELL KIFIZETNI), AKKOR AZ ELSZÁMOLÁSI MÓDNAK MEGFELELŐEN KÜLÖN-KÜLÖN RÉSZ SZÁMLÁKAT KELL KIÁLLÍTANI. IV. ELEKTRONIKUS KÁRTYAELFOGADÁS ELEKTRONIKUS (EDI) SZÁMLÁZÁS ESETÉN AMENNYIBEN AZ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÉS A SZOLGÁLTATÓ (ELFOGADÓ) KÖZÖTT A SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉSBEN, AZ EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI TAG JAVÁRA ELEKTRONIKUS SZÁMLÁZÁSRA VONATKOZÓAN LÉTREJÖTT MEGÁLLAPODÁS, ÚGY AZ ELEKTRONIKUS KÁRTYAELFOGADÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK AZ ALÁBBIAK SZERINT MÓDOSULNAK. A VÁSÁRLÁSRÓL A KÁRTYA HASZNÁLÓ A SZÁMLA TARTALMÁVAL MEGEGYEZŐ TARTALMÚ ÚN. NEM ADÓÜGYI BIZONYLATOT KAP. A SZÁMLA ELEKTRONIKUS FORMÁBAN KÉPZŐDIK ÉS AZ ELEKTRONIKUS SZÁMLÁZÁST LEHETŐVÉ TEVŐ SZOLGÁLTATÓI SZERZŐDÉSBEN FOGLALTAK SZERINT JUT EL AZ EGÉSZSÉGPÉNZTÁRHOZ, ILLETVE AZ ÁLTALA MEGBÍZOTTHOZ.

9 EGYÉB TEKINTETBEN A VÁSÁRLÁS MINDEN SZEMPONTBÓL AZ ELEKTRONIKUS KÁRTYAELFOGADÁSNAK MEGFELELŐEN TÖRTÉNIK. 9 ELEKTRONIKUS SZÁMLA ALKALMAZÁSA ESETÉN, A KÁRTYA ELFOGADÓJA (A SZÁMLA KIBOCSÁTÁSÁRA KÖTELEZETT) ÉS A TERMÉK BESZERZŐJE, SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVEVŐJE KÖZÖTTI A CXXVII. TÖRVÉNY (ÁFA TÖRVÉNY) 175. (3) BEKEZDÉSE SZERINTI SZERZŐDÉST ( 5.SZÁMÚ MELLÉKLET) A PÉNZTÁR ALAPSZABÁLYI RENDELKEZÉSE, VALAMINT A KÁRTYAHASZNÁLATI SZABÁLYZATA ALAPJÁN A PÉNZTÁRTAG JAVÁRA A PÉNZTÁR KÖTI MEG, ÉS A SZÁMLAÖSSZESÍTŐT A PÉNZTÁR RÉSZÉRE KELL MEGKÜLDENIE A SZOLGÁLTATÓNAK AZ ALÁBBI TARTALOMMAL: A) AZ ÁFA TÖRVÉNY 169. B) PONTJA ALAPJÁN A TÁRGYHÓNAPBAN KIBOCSÁTOTT SZÁMLÁK SORSZÁMÁNAK FELSOROLÁSA; B) AZ ÁFA TÖRVÉNY ÁNAK C), D) ÉS E) PONTJÁBAN MEGHATÁROZOTT ADATOK; C) A TÁRGYHÓNAPBAN KIBOCSÁTOTT SZÁMLÁKBAN SZEREPLŐ ÜGYLETEK ADÓALAPJAI - AZ ÁFA TÖRVÉNY ÁNAK I) PONTJA, ILLETVE K) PONTJA SZERINTI CSOPORTOSÍTÁSBAN - ÖSSZESÍTETTEN; D) A TÁRGYHÓNAPBAN KIBOCSÁTOTT SZÁMLÁKBAN SZEREPLŐ ÜGYLETEK ÁTHÁRÍTOTT ADÓJA ÖSSZESEN. KELT:...., 20 (ÉV) (HÓNAP) (NAP) EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KÉPVISELETÉBEN MICHALKÓ PÉTER SZOLGÁLTATÓ KÉPVISELETÉBEN

10 10 5. SZÁMÚ MELLÉKLET GYÓGYSZERTÁRI SZÁMLÁK ELEKTRONIKUS ADATCSERÉJÉRE VONATKOZÓ EDI SZERZŐDÉS AMELY LÉTREJÖTT EGYRÉSZRŐL A NAVOSZ EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR (ADÓSZÁM: , SZÉKHELY: 1052 BUDAPEST, DEÁK FERENC U. 23., NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 232, PÉNZFORGALMI JELZŐSZÁM: , KÉPVISELI: MICHALKÓ PÉTER), MINT PÉNZTÁR - A TOVÁBBIAKBAN PÉNZTÁR MÁSRÉSZRŐL... (CG.:.., SZÉKHELY:...,OEP KÓDJA:., RENDSZERGAZDA NEVE:..., KÉPVISELI:...)-...GYÓGYSZERTÁR MINT SZOLGÁLTATÓ A TOVÁBBIAKBAN MINT SZOLGÁLTATÓ EGYÜTTES EMLÍTÉSÜK ESETÉN A SZERZŐDŐ FELEK KÖZÖTT AZ ALULÍROTT NAPON ÉS HELYEN AZ ALÁBBIAK SZERINT I. MEGÁLLAPÍTÁS 1. A SZERZŐDŐ FELEK RÖGZÍTIK, HOGY EGYMÁSSAL ÉRVÉNYES AZ ÉVI XCVI. TÖRVÉNY, VALAMINT A 268/1997.(XII.22.) KORM. R. ALAPJÁN EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA SZOLGÁLTATÓI, ÉS EGYBEN EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI KÁRTYAELFOGADÁSI SZERZŐDÉST KÖTÖTTEK. II. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 2. SZERZŐDŐ FELEK MEGÁLLAPODNAK ABBAN, HOGY FIGYELEMMEL AZ 1. PONTBAN MÁR KÖZÖTTÜK LÉTREJÖTT SZERZŐDÉSRE A JELEN SZERZŐDÉSSEL ALKALMAZNI KÍVÁNJÁK A ÉVI CXXVII. TV (ÁFA TÖRVÉNY), VALAMINT A 23/2014.(VI.30.) NGM RENDELET ELŐÍRÁSAINAK MEGFELELŐEN SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS SZÁMLÁZÁS RENDSZERÉT, AZ EDI GYÓGYSZERTÁRI SZÁMLAFELDOLGOZÓ RENDSZERT. III. KÁRTYAELFOGADÁS EDI RENDSZERŰ ELEKTRONIKUS SZÁMLÁZÁSSAL, SZÁMLA TOVÁBBÍTÁSSAL 3. SZOLGÁLTATÓ A JELEN SZERZŐDÉS ÉS ANNAK MŰSZAKI MELLÉKLETE SZERINTI ELEKTRONIKUS ADATCSERE RENDSZERBEN TÖRTÉNŐ SZÁMLAKIBOCSÁTÁSI ELJÁRÁS (2007. ÉVI CXXVII. TÖRVÉNY 175. (2) BEK. B) PONT), A TOVÁBBIAKBAN EDI), ELFOGADÁSÁVAL KÖTELEZETTSÉGET VÁLLAL ARRA, HOGY AZ EDI RENDSZER ALKALMAZÁSA ESETÉN A PÉNZTÁR TAGJAI ÁLTAL IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK (TERMÉKEK) KÖZÜL KIZÁRÓLAG A MINDENKOR HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK ÉRTELMÉBEN ADÓMENTESEN IGÉNYBE VEHETŐ SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZÁMLÁKAT ELEKTRONIKUS (EDI) SZÁMLAKÉNT, AZ EDI SZÁMLAFELDOLGOZÓ RENDSZER IGÉNYBEVÉTELÉVEL ÁLLÍTJA KI. PÉNZTÁR KÖTELEZETTSÉGET VÁLLAL AZ SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL KIÁLLÍTOTT ELEKTRONIKUS SZÁMLÁK EDI SZÁMLAFELDOLGOZÓ RENDSZER IGÉNYBEVÉTELÉVEL TÖRTÉNŐ FOGADÁSÁRA. SZERZŐDŐ FELEK KIJELENTIK, HOGY A JELEN MEGÁLLAPODÁS SZERINTI SZÁMLÁT A JOGSZABÁLYOKNAK MEGFELELŐ SZÁMLÁNAK TEKINTIK ÉS AZ ERRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK SZERINT KEZELIK. 4. SZOLGÁLTATÓ A PÉNZTÁRTAGNAK A PÉNZTÁR ÁLTAL KIBOCSÁTOTT EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI KÁRTYÁVAL TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁSA ESETÉN ELEKTRONIKUS (EDI) SZÁMLÁT ÉS HAVONTA PAPÍRALAPÚ KIEGÉSZÍTŐ ÖSSZESÍTŐ JELENTÉST KÉSZÍT, MAJD EZT A SZÁMLÁT ÉS KIEGÉSZÍTŐ ÖSSZESÍTŐ JELENTÉST

11 11 JUTTATJA EL A PÉNZTÁR (IDEÉRTVE A PÉNZTÁR KÖZREMŰKÖDŐJÉT IS) RÉSZÉRE. AZ ELEKTRONIKUS SZÁMLA MEGÉRKEZÉSÉRŐL A PÉNZTÁR (KÖZREMŰKÖDŐJE) VISSZAIGAZOLÁST KÜLD ELEKTRONIKUS FORMÁBAN. SZERZŐDŐ FELEK RÖGZÍTIK, HOGY A KIEGÉSZÍTŐ ÖSSZESÍTŐ JELENTÉST LEGKÉSŐBB A TÁRGYHÓNAPOT KÖVETŐ HÓNAP 20. NAPJÁIG KELL A SZOLGÁLTATÓNAK A PÉNZTÁR (IDEÉRTVE A PÉNZTÁR KÖZREMŰKÖDŐJÉT IS) RÉSZÉRE MEGKÜLDENIE. A KIEGÉSZÍTŐ ÖSSZESÍTŐ JELENTÉS TARTALMA A KÖVETKEZŐ KELL, HOGY LEGYEN: A) AZ ÁFA TÖRVÉNY 169. B) PONTJA ALAPJÁN A TÁRGYHÓNAPBAN KIBOCSÁTOTT SZÁMLÁK SORSZÁMÁNAK FELSOROLÁSA; B) AZ ÁFA TÖRVÉNY ÁNAK C), D) ÉS E) PONTJÁBAN MEGHATÁROZOTT ADATOK; C) A TÁRGYHÓNAPBAN KIBOCSÁTOTT SZÁMLÁKBAN SZEREPLŐ ÜGYLETEK ADÓALAPJAI - AZ ÁFA TÖRVÉNY ÁNAK I) PONTJA, ILLETVE K) PONTJA SZERINTI CSOPORTOSÍTÁSBAN - ÖSSZESÍTETTEN; D) A TÁRGYHÓNAPBAN KIBOCSÁTOTT SZÁMLÁKBAN SZEREPLŐ ÜGYLETEK ÁTHÁRÍTOTT ADÓJA ÖSSZESEN. 5. E SZERZŐDÉS ÉRTELMEZÉSE SORÁN EDI (ELEKTRONIC DATA INTERCHANGE): AZ ELEKTRONIKUS ADATCSERE KERESKEDELMI ÉS ÜGYVITELI ADATOK TOVÁBBÍTÁSA EGY SZÁMÍTÓGÉPRŐL EGY MÁSIK SZÁMÍTÓGÉPHEZ, EGY EDI ÜZENET SZERKEZETÉT MEGHATÁROZÓ EGYEZTETETT FORMÁTUMBAN, EDI ÜZENET: EGY EDI ÜZENET SZERKESZTETT SZEGMENSRENDSZER, AMELY SZÁMÍTÓGÉPPEL OLVASHATÓ FORMÁTUMBAN KÉSZÜL, VALAMINT AUTOMATIKUSAN ÉS EGYÉRTELMŰEN FELDOLGOZHATÓ (KÖTELEZŐ ELEMKÉNT TARTALMAZZA AZ EREDETI VAGY AZ ÜZENET ISMÉTLÉSÉRE UTALÓ JELZÉST), EDI SZÁMLA: ELEKTRONIKUS SZÁMLA, MELY A SZÁMÍTÓGÉPBEN KERÜL TÁROLÁSRA, VISSZAIGAZOLÓ EDI ÜZENET: ÜZENET, AMELY AZ EDI ÜZENET HIBÁTLAN MEGÉRKEZÉSÉT ÉS ÁTVÉTELÉT NYUGTÁZZA A CÍMZETT, VAGY MEGBÍZOTTJA RÉSZÉRŐL (KÖTELEZŐ ELEMKÉNT TARTALMAZZA AZ EREDETI VAGY AZ ÜZENET ISMÉTLÉSÉRE UTALÓ JELZÉST), KIEGÉSZÍTŐ ÖSSZESÍTŐ JELENTÉS: A 4. PONTBAN MEGHATÁROZOTT TARTALMÚ DOKUMENTUM, ELKÓDOLÁS: EGY SZÁMÍTÓGÉPES PROGRAM SEGÍTSÉGÉVEL VÉGZETT ELJÁRÁS, AMELYNEK CÉLJA, HOGY AZ EDI ÜZENETEK TARTALMÁT KIZÁRÓLAG AZ ÜZENET KÜLDŐJE ÉS/VAGY CÍMZETTJE TUDJA ÉRTELMEZNI, ILLETVE HA ILLETÉKTELEN BEAVATKOZÁSA TÖRTÉNNE, ERRŐL AZ ÉRINTETTEK ÉRTESÜLHESSENEK (A BIZTONSÁGI ELJÁRÁSOK LEÍRÁSÁT AZ 1. SZ. MELLÉKLET TARTALMAZZA), CSATORNA: AZ EDI ÜZENETEK ELJUTTATÁSI MÓDJA AZ ÜZENET KIÁLLÍTÓJA ÉS CÍMZETTJE KÖZÖTT. KÖZREMŰKÖDŐ: A PÉNZTÁR MEGBÍZOTTJA, AZ EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI ELSZÁMOLÓ KÖZPONT KFT. (SZÉKHELY:1132 BUDAPEST, VICTOR HUGO UTCA EM.), RÖVIDÍTETT NEVE E2K KFT. 6. SZERZŐDŐ FELEK MEGÁLLAPODNAK ABBAN, HOGY A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL ENGEDÉLYEZETT MÉRTÉKBEN, ÉS AZOKKAL ÖSSZHANGBAN, A MEGŐRZÖTT ÉS NYILVÁNTARTOTT EDI ÜZENETEK ELFOGADHATÓAK SZÁMUKRA, AZ ÜZENETEKBEN FOGLALT TÉNYEKET BIZONYÍTÉKNAK TEKINTIK (ESETLEGES BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSBAN IS), HACSAK EZZEL ELLENTÉTES BIZONYÍTÉKOK NEM ÁLLNAK RENDELKEZÉSRE. 7. PÉNZTÁR KÖZREMŰKÖDŐJE ÚTJÁN AZ EDI ÜZENETEKET KÉZHEZVÉTELT KÖVETŐEN HALADÉKTALANUL FELDOLGOZZA. AZ EDI ÜZENET KÜLDÉSI TECHNOLÓGIÁJÁNAK (CSATORNA) ÉS A FELDOLGOZÁS EREDMÉNYÉNEK MEGFELELŐEN ALKALMAZANDÓ IDŐKERETEK AZ ALÁBBIAK: VÁLASZADÁSI IDŐ: INTERNETES CSATORNA ESETÉN: ADATHORDOZÓN VALÓ KÜLDÉS ESETÉN: HIBÁS KÜLDÉS ESETÉN: SZÁMLA-FELDOLGOZÁSI IDŐ: ELUTASÍTÁSI HATÁRIDŐ: KÜLDÉS NAPJÁT KÖVETŐ MUNKANAPON KÜLDÉS NAPJÁT KÖVETŐ MUNKANAPON KÜLDÉS NAPJÁT KÖVETŐ MUNKANAPON KÜLDÉS NAPJÁT KÖVETŐ MUNKANAPON KÜLDÉS NAPJÁT KÖVETŐ MUNKANAPON 8. SZERZŐDŐ FELEK KÖLCSÖNÖSEN KÖTELEZETTSÉGET VÁLLALNAK ARRA, HOGY AZ EDI SZÁMLA FELDOLGOZÓRENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ BIZTONSÁGI ELJÁRÁSOK MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL ÉS FENNTARTÁSÁRÓL GONDOSKODNAK, ILLETŐLEG KIEMELT FIGYELMET SZENTELNEK AZ ILLETÉKTELEN HOZZÁFÉRÉS, MÓDOSÍTÁS, KÉSEDELEM, MEGSEMMISÍTÉS VAGY ELVESZTÉS KOCKÁZATÁNAK CSÖKKENTÉSÉRE. SZERZŐDŐ FELEK RÖGZÍTIK, HOGY AZ ÁLTALUK ALKALMAZOTT BIZTONSÁGI ELJÁRÁSOK ÉS INTÉZKEDÉSEK KITERJEDNEK AZ EREDET ÉS SÉRTETLENSÉG ELLENŐRZÉSÉRE, AZ EDI ÜZENET FELADÓJÁNAK AZONOSÍTÁSÁRA AZ ÜZENET HIÁNYTALAN ÉS ÉRINTETLEN VOLTÁNAK ELLENŐRZÉSÉRE. A BIZTONSÁGI ELJÁRÁSOK ÉS INTÉZKEDÉSEK ALKALMAZÁSA EGY ÜZENET ELUTASÍTÁSÁT VAGY EGY EDI ÜZENETBEN HIBA KISZŰRÉSÉT EREDMÉNYEZI, A CÍMZETT AZ ELŐZŐ PONT SZERINTI HATÁRIDŐN BELÜL KÖTELES TÁJÉKOZTATNI AZ ÜZENET FELADÓJÁT. A SZERZŐDŐ FELEK TUDOMÁSUL VESZIK, HOGY AZ EDI ÜZENET CÍMZETTJE, VAGY A HIBÁT TARTALMAZÓ EDI ÜZENET CÍMZETTJE NEM TESZ AZ EDI ÜZENET NYOMÁN SEMMILYEN INTÉZKEDÉST (AZ ÉRTESÍTÉSEN KÍVÜL) AMÍG A FELADÓ ERRE VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEIT MEG NEM KAPJA. AMENNYIBEN A FELADÓ ISMÉTELTEN MEGKÜLD EGY ELUTASÍTOTT VAGY HIBÁS EDI ÜZENETET AZ EDI ÜZENETNEK EGYÉRTELMŰEN JELEZNIE KELL, HOGY EZ EGY MEGISMÉTELT VAGY KORRIGÁLT ÜZENET

12 12 A SZERZŐDŐ FELEK KIJELENTIK, HOGY A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉRŐL ÉS AZ ADATKEZELÉSRŐL SZÓLÓ JOGSZABÁLYOK ELŐÍRÁSAIT ISMERIK, AZOKAT FIGYELEMBE VESZIK ELJÁRÁSUK SORÁN. 9. A SZERZŐDŐ FELEK RÖGZÍTIK, HOGY AZ EDI ÜZENETEK MIND AZ ÜZENET KÜLDŐJÉNEK, MIND A CÍMZETT OLDALÁN NAPLÓZÁSRA, IKTATÁSRA KERÜLNEK. TEKINTETTEL ARRA, HOGY A HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK SZERINT AZ EDI ÜZENETEK EGYBEN SZÁMLAKÉNT IS SZOLGÁLNAK, ÍGY AZ ÜZENETEKRE, A MEGŐRZÉSI, TÁROLÁSI HATÁRIDŐKRE, A SZÁMLÁK MEGŐRZÉSÉRE ÉS ELLENŐRZÉSÉRE VONATKOZÓ PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALKALMAZÁSA SZÜKSÉGES, AMELYNEK FELTÉTELEIRŐL SZERZŐDŐ FELEK KÜLÖN-KÜLÖN ÉS A MAGUK VONATKOZÁSÁBAN ÖNÁLLÓAN GONDOSKODNAK. SZERZŐDŐ FELEK TUDOMÁSUL VESZIK, HOGY AZ EDI SZÁMLA MEGŐRZÉSE SORÁN FOLYAMATOSAN BIZTOSÍTANI SZÜKSÉGES AZ ANNAK EREDETÉNEK HITELESSÉGÉT, TARTALMÁNAK TELJESSÉGÉT, MEGVÁLTOZTATHATATLANSÁGÁT, SÉRTETLENSÉGÉT, ÉRTELMEZHETŐSÉGÉT (OLVASHATÓSÁGÁT), A JOGOSULTAK ÁLTALI HOZZÁFÉRHETŐSÉGÉT, VALAMINT A JOGOSULATLAN HOZZÁFÉRÉS, MÓDOSÍTÁS, TÖRLÉS VAGY MEGSEMMISÍTÉS ELLENI VÉDELMÉT. 11. A SZOLGÁLTATÓ JELEN SZERZŐDÉS ALÁÍRÁSÁVAL EGYÜTT KÜLÖN NYILATKOZIK ARRÓL, HOGY MELYIK HIVATALOS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERÉT HASZNÁLJA, ILLETVE POSTAI CSATORNA ALKALMAZÁSA ESETÉN AZ ÜZENETEKET MILYEN ÚTON, ÉS MILYEN ADATHORDOZÓ ESZKÖZÖN KÍVÁNJA PÉNZTÁRHOZ (KÖZREMŰKÖDŐJÉHEZ) ELJUTTATNI, VAGY TŐLE FOGADNI. PÉNZTÁR KIJELENTI, HOGY A T-COM RENDSZERÉT ALKALMAZZA. 12. SZERZŐDŐ FELEK MEGÁLLAPODNAK ABBAN, HOGY PÉNZTÁR (IDEÉRTVE KÖZREMŰKÖDŐJÉT IS) KÖTELES GONDOSKODNI A JELEN MEGÁLLAPODÁS SZERINTI ELEKTRONIKUS SZÁMLÁK FOGADÁSÁT, MEGŐRZÉSÉT ÉS FELDOLGOZÁSÁT BIZTOSÍTÓ HARDVER-SZOFTVER RENDSZER KIALAKÍTÁSÁRÓL ÉS FOLYAMATOS ÜZEMELTETÉSÉRŐL, AZ EHHEZ SZÜKSÉGES VÉDELMI ÉS BIZTONSÁGI BERENDEZÉSEKKEL EGYÜTT, MÍG A SZOLGÁLTATÓ KÖTELES GONDOSKODNI AZ INFORMATIKAI RENDSZERÉBE A RENDSZERGAZDÁK ÁLTAL - INTEGRÁLT EDI SZÁMLÁZÓ MODUL KEZELÉSI LEÍRÁS SZERINTI MŰKÖDTETÉSÉRŐL. 13. A SZERZŐDŐ FELEK MEGÁLLAPODNAK ABBAN, HOGY PÉNZTÁR A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL KIÁLLÍTOTT ELEKTRONIKUS SZÁMLA FOGADÁSÁRA, FELDOLGOZÁSÁRA, TÁROLÁSÁRA HARMADIK FÉLNEK (KÖZREMŰKÖDŐNEK) MEGBÍZÁST ADHAT, E TEVÉKENYSÉGÉT A JOGSZABÁLYOK ADTA KERETEK KÖZÖTT KISZERVEZHETI. JELEN SZERZŐDÉSBŐL RÁ HÁRULÓ FELADATOK TELJESÍTÉSÉÉRT EZ ESETBEN IS SAJÁTJAKÉNT FELEL. A SZOLGÁLTATÓ AZ ELEKTRONIKUS SZÁMLÁZÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATÁT SAJÁT MAGA LÁTJA EL, E KÖRBEN HARMADIK FELET NEM BÍZHAT MEG, KIVÉVE A SZÁMLA MEGŐRZÉSÉVEL, TÁROLÁSÁVAL ÉS ARCHIVÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOKAT. 14. A SZERZŐDŐ FELEK KÖTELEZIK MAGUKAT ARRA, HOGY AMENNYIBEN NEM KÖZVETLENÜL MAGUK LÁTJÁK EL A FELADATOT, ÚGY ERRŐL A MÁSIK FELET IDŐBEN ELŐRE TÁJÉKOZTATJÁK. SZERZŐDŐ FELEK KÖTELESEK ARRÓL GONDOSKODNI, HOGY MEGBÍZOTTJUK MINDEN FELTÉTELNEK, AMI JELEN SZERZŐDÉSES KÖTELEZETTSÉGE TELJESÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES, MEGFELELJEN. 15. A PÉNZTÁR, FIGYELEMMEL A 14. PONTBAN ÍRTAKRA TÁJÉKOZTATJA SZOLGÁLTATÓT, HOGY A PÉNZTÁR RÉSZÉRŐL A JELEN MEGÁLLAPODÁS SZERINTI EDI SZÁMLAFELDOLGOZÓ RENDSZERREL KAPCSOLATOS SZERZŐDÉSI FELADATOK TELJESÍTÉSÉBEN HELYETTE AZ EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI ELSZÁMOLÓ KÖZPONT KFT. (SZÉKHELY: 1132 BUDAPEST, VICTOR HUGO UTCA EM.) MŰKÖDIK KÖZRE. 16. A SZERZŐDŐ FELEK RÖGZÍTIK, HOGY PÉNZTÁR AZ ELEKTRONIKUS SZÁMLA BEÉRKEZÉSÉT KÖVETŐ 5 (ÖT) MUNKANAPON BELÜL AZ IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁS JOGSZERŰSÉGÉT MEGVIZSGÁLJA, SZOLGÁLTATÓ RÉSZÉRE A ZÁROLT ÖSSZEGNEK A JOGSZERŰEN IGÉNYBE VETT RÉSZÉT ÁTUTALJA, AZ ESETLEGESEN FENNMARADÓ ÖSSZEG TEKINTETÉBEN A ZÁROLÁST MEGSZÜNTETI. SZOLGÁLTATÓ TUDOMÁSUL VESZI, HOGY A PÉNZTÁRTAG ÁLTAL JOGSZERŰTLENÜL IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁS ELLENÉRTÉKÉT PÉNZTÁR NEM EGYENLÍTI KI, SZOLGÁLTATÓ IGÉNYÉVEL KÖZVETLENÜL A PÉNZTÁRTAGGAL SZEMBEN JOGOSULT ÉS KÖTELES FELLÉPNI. 17. A SZOLGÁLTATÓ TUDOMÁSUL VESZI, HOGY AZ EDI SZÁMLAFELDOLGOZÓ RENDSZER ALKALMAZÁSAKOR, A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELEKOR A SZÁMLÁVAL AZONOS ADATTARTALMÚ NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT -OT KÖTELES A PÉNZTÁRTAG RÉSZÉRE ÁTADNI. 18. AZ EDI RENDSZER ALKALMAZÁSA MIATT A SZOLGÁLTATÓI GYÓGYSZERTÁRI RENDSZER SZÜKSÉGES MÓDOSÍTÁSA A SZOLGÁLTATÓ RENDSZERGAZDÁJÁN KERESZTÜL TÖRTÉNIK. 19. A JELEN SZERZŐDÉS ALÁÍRÁSÁVAL A SZOLGÁLTATÓ KÖTELES A RENDSZERGAZDAI MÓDOSÍTÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ ÜZEMELTETÉSI ELJÁRÁS SZERINT ELJÁRNI, AZOK ELŐÍRÁSAIT BETARTANI MIND A PROGRAM HASZNÁLATA, MIND PEDIG AZ ADATBÁZISOK FRISSÍTÉSE TEKINTETÉBEN. 20. AZ ÜZEMELTETÉS, SZÁMLÁZÁS SORÁN FELMERÜLŐ SZUPPORTOT A SZOLGÁLTATÓI RENDSZERGAZDA DÍJMENTESEN NYÚJTJA A SZOLGÁLTATÓ SZÁMÁRA. 21. A SZOLGÁLTATÓ VÁLLALJA, HOGY A PÉNZTÁRTAGOKAT TÁJÉKOZTATJA ARRÓL, HOGY AMENNYIBEN A VÁSÁROLNI SZÁNDÉKOZOTT TERMÉK EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI KÁRTYÁRÓL ADÓMENTESEN NEM FIZETHETŐ KI, ÚGY AZT CSAK KÉSZPÉNZÉRT TUDJA MEGVÁSÁROLNI.

13 A SZOLGÁLTATÓ AZ EDI RENDSZER ALKALMAZÁSA ESETÉN VALAMENNYI EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI KÁRTYÁVAL FIZETNI KÍVÁNÓ TAG RÉSZÉRE EDI SZÁMLÁT ÁLLÍT KI, AMENNYIBEN A PÉNZTÁRTAG ADÓMENTESEN ELSZÁMOLHATÓ TERMÉKET KÍVÁN VÁSÁROLNI. A SZOLGÁLTATÓ VÁLLALJA ÉS SZAVATOLJA, HOGY A PÉNZTÁRTAGOT TÁJÉKOZTATJA ARRÓL, HOGY AMENNYIBEN A VÁSÁROLNI SZÁNDÉKOZOTT TERMÉK ADÓMENTESEN NEM SZÁMOLHATÓ EL A PÉNZTÁRBAN, ÚGY AZT CSAK KÉSZPÉNZZEL VAGY BANKKÁRTYÁVAL/HITELKÁRTYÁVAL TUDJA MEGVÁSÁROLNI. 23. A SZOLGÁLTATÓ KIJELENTI, HOGY AZ ELEKTRONIKUS SZÁMLA KIBOCSÁTÁSÁVAL KAPCSOLATOS JOGSZABÁLYI KÖTELEZETTSÉGEINEK ISMERETÉBEN KÖTI MEG A JELEN SZERZŐDÉST. IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 24. A SZERZŐDŐ FELEK KÖTELEZETTSÉGET VÁLLALNAK ARRA, HOGY A JELEN SZERZŐDÉSBŐL EREDŐ, VAGY AZZAL ÖSSZEFÜGGŐ ESETLEGES JOGVITÁIKAT ELSŐSORBAN TÁRGYALÁS ÚTJÁN TÖREKSZENEK RENDEZNI. 25. A JELEN SZERZŐDÉS VALAMELY RENDELKEZÉSÉNEK ÉRVÉNYTELENSÉGE NEM ÉRINTI A TÖBBI RENDELKEZÉS ÉRVÉNYESSÉGÉT. 26. A SZERZŐDÉSBEN NEM SZABÁLYOZOTT KÉRDÉSEKBEN A ÉVI V. TÖRVÉNY, ÉS AZ ÉVI XCVI. TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI EGYEBEKBEN AZ IRÁNYADÓK. 27. A SZERZŐDŐ FELEK EZEN SZERZŐDÉST, MELY HÁROM DARAB EGYMÁSSAL SZÓ SZERINT EGYEZŐ PÉLDÁNYBAN KÉSZÜLT ANNAK ELOLVASÁSA ÉS KÖLCSÖNÖS ÉRTELMEZÉSE UTÁN, MINT AKARATUKKAL MINDENBEN MEGEGYEZŐT, HELYBENHAGYÓLAG ÍRTÁK ALÁ. KELT:...., 20 (ÉV) (HÓNAP) (NAP) KÉPVISELETÉBEN NAVOSZ EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR KÉPVISELETÉBEN MICHALKÓ PÉTER

14 14 MŰSZAKI MELLÉKLET EDI rendszerben történő kommunikációra 1. SZÁMLÁKAT TARTALMAZÓ EDI ÜZENET FELÉPÍTÉSE: ÜZENETFEJ REKORD SZÁMLÁK FEJ REKORDJAI SZÁMLÁK TÉTEL REKORDJAI ÜZENET ZÁRÓ (ÖSSZEGZŐ) REKORD AZ ÜZENETBEN SZEREPLŐ REKORDOK FIX HOSSZÚSÁGÚAK, A SZÖVEGES MEZŐKET BALRA IGAZÍTVA ÉS JOBBRÓL SPACE -EL FELTÖLTVE, A NUMERIKUS ÉRTÉKEKET JOBBRA IGAZÍTVA BALRÓL SPACE -EL FELTÖLTVE TARTALMAZZA. A NUMERIKUS ÉRTÉKEK ESETÉBEN, HA A REKORDLEÍRÁS TIZEDES ÉRTÉKEKET IS LEHETŐVÉ TESZ AKKOR A TIZEDES PONTOT IS TARTALMAZZA A MEZŐ. (PL.: 5.2 HOSSZ ESETÉN A TÁROLT ÉRTÉK MASZKJA: = 8 KARAKTER) 1.1. ÜZENETFEJ REKORD SZERKEZETE MEZŐ NEVE TÍPUSA HOSSZA MEGJEGYZÉS REKORDTÍPUS KARAKTERES 1 E VAGY I ÜZENET SORSZÁMA NUMERIKUS 5 AZ EDI ÜZENET SORSZÁMA. KÜLDÉS DÁTUMA DÁTUM 8 YYYYMMDD KÜLDÉS IDŐPONTJA IDŐ 6 HHMMSS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KÓDJA EZ E2K RENDSZERBEN KARAKTERES 3 ÜZENET FILE NEVE: ELSŐ, EREDETI ÜZENET KÜLDÉSEKOR: CEXXXXXX.HNN ÜZENET FILE NEVE ISMÉTELT KÜLDÉSKOR: CIXXXXXX.HNN AHOL XXXXXX.HNN: A CSOMAG SORSZÁMA, ILL. A DÁTUM 1.2. SZÁMLAFEJ REKORD SZERKEZETE MEZŐ NEVE TÍPUSA HOSSZA MEGJEGYZÉS REKORDTÍPUS KARAKTERES 1 F SZOLGÁLTATÓ (PATIKA) KÓDJA NUMERIKUS 10 EP ÁLTAL ADOTT ADATOK ALAPJÁN SZÁMLASZÁM KARAKTERES 30 PATIKA ADÓSZÁMA KARAKTERES 11 VEVŐ NEVE KARAKTERES 26 VEVŐ CÍME KARAKTERES 40 SZÁMLA KIÁLLÍTÁS DÁTUMA DÁTUM 8 YYYYMMDD, A SZÁMLAÖSSZESÍTŐ EZEN DÁTUM ALAPJÁN KÉSZÜL SZÁMLA KIÁLLÍTÁS IDŐPONTJA IDŐ 6 HHMMSS TELJESÍTÉS KELTE DÁTUM 8 YYYYMMDD, A POS DÁTUMA FIZETÉSI MÓD NUMERIKUS 1 1: EGÉSZSÉGKÁRTYÁVAL 2: KÉSZPÉNZZEL 3: BANKKÁRTYÁVAL 4: UTALVÁNNYAL 5: EGÉSZSÉGPÉNZTÁROS BANKI HITELKÁRTYA FIZETÉSI HATÁRIDŐ DÁTUM 8 YYYYMMDD KÁRTYASZÁM KARAKTERES 19 TAGI AZONOSÍTÓ KARAKTERES 11 ENGEDÉLYSZÁM KARAKTERES 8 SZÁMLA VÉGÖSSZEGE (BRUTTÓ) NUMERIKUS 14.2 POS-BÓL VAGY KÁRTYAKÖZPONTTÓL EGÉSZSÉGKÁRTYÁS FIZETÉSKOR KÖTELEZŐ

15 SZÁMLATÉTEL REKORD SZERKEZETE MEZŐ NEVE TÍPUSA HOSSZA MEGJEGYZÉS REKORDTÍPUS KARAKTERES 1 T SZÁMLASZÁM KARAKTERES 20 MEGEGYEZIK A TÉTELHEZ TARTOZÓ SZÁMLAFEJBEN SZEREPLŐ SZÁMLASZÁMMAL SZOLGÁLTATÁSI CSOMAG KÓDJA KARAKTERES 10 EP ÁLTAL ADOTT ADATOK ALAPJÁN VTSZ KARAKTERES 10 TERMÉK/SZOLGÁLTATÁS MEGNEVEZÉSE KARAKTERES 40 MENNYISÉGI EGYSÉG KARAKTERES 20 EGYSÉGÁR NUMERIKUS 12.2 MENNYISÉG NUMERIKUS 12.4 NETTÓ ÉRTÉK NUMERIKUS 12.2 ÁFA KULCS NUMERIKUS 2 ÁFA ÉRTÉK NUMERIKUS 12.2 E2K TERMÉKMINŐSÍTÉS KARAKTERES 1 1: ELSZÁMOLHATÓ 2: TILTOTT ÜRES: ISMERETLEN E2K AJÁNLÁS, ILL. EGÉSZSÉGPÉNZTÁRHOZ TAPADÓ, HA AZ ADOTT PÉNZTÁR MÁSKÉNT MINŐSÍTETTE 2. PÉNZTÁRTÓL KAPOTT SZOLGÁLTATÓ ADATOK MEZŐ NEVE TÍPUSA HOSSZA MEGJEGYZÉS SZOLGÁLTATÓ KÓDJA AZ EP-BAN NUMERIKUS 10 SZOLGÁLTATÓ NEVE KARAKTERES 40 SZOLGÁLTATÓ IRÁNYÍTÓSZÁM KARAKTERES 4 SZOLGÁLTATÓ HELYSÉG KARAKTERES 40 SZOLGÁLTATÓ CÍM KARAKTERES 50 SZOLGÁLTATÓ ADÓSZÁM KARAKTERES 11 SZOLGÁLTATÓ TÍPUSA 3 CSAK EÜ., CSAK SPORT, CSAK GYÓGYSZER, CSAK PATIKA, VEGYES, STB. 3. PÉNZTÁRTÓL KAPOTT SZOLGÁLTATÁSI TÖRZS MEZŐ NEVE TÍPUSA HOSSZA MEGJEGYZÉS SZOLGÁLTATÁSI CSOMAGKÓD KARAKTERES 10 AZ EP-I ÜGYVITELI RENDSZER ÁLTAL HASZNÁLT SZOLGÁLTATÁS KÓD MEGNEVEZÉS KARAKTERES 30 PSZAF NEGYEDÉVES JELENTÉS KÓD KARAKTERES 10 71EG001-71EG PÉNZTÁRTÓL KAPOTT EDI ÜZENET VISSZAIGAZOLÁSA ÜZENET FILE NEVE: ELSŐ, EREDETI ÜZENET VISSZAIGAZOLÁSAKOR: VEXXXXXX.HNN ÜZENET FILE NEVE ISMÉTELT KÜLDÉSKOR: VIXXXXXX.HNN AHOL XXXXXX.HNN: A FOGADOTT ÜZENET FILENEVÉBŐL

16 ÜZENET FEJSORA: Mező neve Típusa Hossza Megjegyzés REKORDTÍPUS KARAKTERES 1 E VAGY I ÜZENET SORSZÁMA NUMERIKUS 5 AZ EDI ÜZENET SORSZÁMA. KÜLDÉS DÁTUMA DÁTUM 8 YYYYMMDD KÜLDÉS IDŐPONTJA IDŐ 6 HHMMSS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KÓDJA EZ E2K RENDSZERBEN KARAKTERES ÜZENET TÉTELSORAI: NINCSENEK 4.3 ÜZENET LÁBSORA: 5. TÖMÖRÍTÉS: Mező neve Típusa Hossza Megjegyzés REKORDTÍPUS KARAKTERES 1 L ÜZENETBEN SZEREPLŐ SZÁMLA FEJADATOK DARABSZÁMA ÜZENETBEN SZEREPLŐ SZÁMLA TÉTELADATOK DARABSZÁMA NUMERIKUS 5 NUMERIKUS 5 A FOGADOTT SZÁMLA ÉRTÉKE NUMERIKUS 14.2 A TITKOSÍTOTT EDI ÜZENETETEKET KÜLDÉS ELŐTT TÖMÖRÍTENI KELL. AZ ELJÁRÁS: ZIP 6. KÓDOLÁS: A CSOMAGBAN SZEREPLŐ SZÁMLÁK BRUTTÓ HALMOZOTT ÖSSZEGE A KÓDOLÁS CÉLJA AZ ÜZENETEK BIZTONSÁGÁNAK BIZTOSÍTÁSA. AZ EDI ÜZENETEK TITKOSÍTÁSA: A TITKOSÍTÁS GPG ELJÁRÁSSAL KELL VÉGEZNI. AZ ELJÁRÁS A PRIVÁT KULCS - PUBLIKUS KULCS ELVEN ALAPUL. A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL HASZNÁLT KULCSOKAT AZ E2K KFT. A RENDSZERGAZDÁKON KERESZTÜL MINDEN SZOLGÁLTATÓNAK ELJUTTATJA. (TOVÁBBI RÉSZLETEK: WEBOLDALON OLVASHATÓK, UGYANEZEN AZ OLDALON LETÖLTHETŐK A KÓDOLÁSHOZ ÉS DEKÓDOLÁSHOZ HASZNÁLHATÓ PROGRAMOK IS. A KÓDOLÁSI ELJÁRÁS: A küldő minden esetben a címzett publikus kulcsával kódolja az állományt, amit a címzett a saját privát kulcsával tud dekódolni KÉPVISELETÉBEN NAVOSZ EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR KÉPVISELETÉBEN MICHALKÓ PÉTER

GYÓGYSZERTÁRI SZÁMLÁK ELEKTRONIKUS ADATCSERÉJÉRE VONATKOZÓ EDI SZERZŐDÉS

GYÓGYSZERTÁRI SZÁMLÁK ELEKTRONIKUS ADATCSERÉJÉRE VONATKOZÓ EDI SZERZŐDÉS KORÁBBAN MEGKÖTÖTT SZOLGÁLTATÓI SZERZŐDÉSSEL ÉRVÉNYES! 5. SZÁMÚ MELLÉKLET GYÓGYSZERTÁRI SZÁMLÁK ELEKTRONIKUS ADATCSERÉJÉRE VONATKOZÓ EDI SZERZŐDÉS AMELY LÉTREJÖTT EGYRÉSZRŐL A NAVOSZ EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ

Részletesebben

Gyógyszertári számlák elektronikus adatcseréjére vonatkozó EDI szerződés

Gyógyszertári számlák elektronikus adatcseréjére vonatkozó EDI szerződés Gyógyszertári számlák elektronikus adatcseréjére vonatkozó EDI szerződés amely létrejött egyrészről a NAVOSZ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR (adószám: 18102286-1-41, székhely: 1052 Budapest, Deák Ferenc u. 23., nyilvántartási

Részletesebben

SZOLGÁLTATÓI SZERZŐDÉS

SZOLGÁLTATÓI SZERZŐDÉS KÉRJÜK MINDEN ESETBEN MELLÉKELNI A FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSRÓL SZÓLÓ DOKUMENTUM MÁSOLATÁT, MELY A JELEN SZERZŐDÉS 4. SZÁMÚ MELLÉKLETÉT KÉPEZI! 015/B/2016 SZOLGÁLTATÓI SZERZŐDÉS AMELY LÉTREJÖTT EGYRÉSZRŐL A

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS EDI rendszeren alapuló elektronikus számla elfogadására

MEGÁLLAPODÁS EDI rendszeren alapuló elektronikus számla elfogadására Medicina Egészségpénztár 1037 Budapest, Montevideo utca 5. Tel: (06 1) 248-2270, Fax: 319-5333 E-mail: egeszsegpenztar@medicinapenztar.hu Honlap: www.medicinapenztar.hu Bankszámlaszám: 12100011-10014932

Részletesebben

GYÓGYSZERTÁRI KÁRTYAELFOGADÁSI SZERZŐDÉS

GYÓGYSZERTÁRI KÁRTYAELFOGADÁSI SZERZŐDÉS Szolgáltató OEP azonosítója: (Szolgáltató tölti ki!) A patika rendszergazdája: (Szolgáltató tölti ki!) Szolgáltató kódja: (Egészségpénztár tölti ki!) GYÓGYSZERTÁRI KÁRTYAELFOGADÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött

Részletesebben

SZOLGÁLTATÓI, KÁRTYAELFOGADÁSI SZERZŐDÉS

SZOLGÁLTATÓI, KÁRTYAELFOGADÁSI SZERZŐDÉS SZOLGÁLTATÓI, KÁRTYAELFOGADÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az IZYS Önkéntes Kölcsönös Önsegélyező Pénztár (adószám: 18254596-1-43, székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 20., PSZÁF engedély:

Részletesebben

Gyógyszertár OEP kódja. (A Szolgáltató tölti ki) SZNY_02 GYÓGYSZERTÁRI KÁRTYAELFOGADÁSI SZERZŐDÉS

Gyógyszertár OEP kódja. (A Szolgáltató tölti ki) SZNY_02 GYÓGYSZERTÁRI KÁRTYAELFOGADÁSI SZERZŐDÉS VITAMIN Egészségpénztár 1023. Budapest, Bécsi út 4. 1301. Budapest, Pf.32. +36-1-304-2278; fax: +36-1-214-2224; e-mail: vitaminep@vitaminep.hu PSZÁF engedély száma: E /300/1997; Bankszámlaszám: 10700024-04451202-51100005;

Részletesebben

Képviselő/ kapcsolattartó személye:.. Működési /ÁNTSZ/ engedélyszám: OEP azonosító:.. Rendszergazdai feladatok ellátója:.

Képviselő/ kapcsolattartó személye:.. Működési /ÁNTSZ/ engedélyszám: OEP azonosító:.. Rendszergazdai feladatok ellátója:. Szerződés száma EPSZ /201 GYÓGYSZERTÁRI EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI KÁRTYA ELFOGADÓI SZERZŐDÉS EDI rendszeren alapuló elektronikus számla elfogadási opcióval amely létrejött egyrészről az OTP Országos Egészségpénztár

Részletesebben

SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére

SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére 1023 Budapest, Bécsi út 4. T: 06-1-224-6278, F: 06-1-214-2224 honlap: www.vitaminep.hu e-mail: vitaminep@vitaminep.hu SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére mely létrejött egyrészről a VITAMIN Egészségpénztár

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

Egészségpénztári szolgáltatási szerződés

Egészségpénztári szolgáltatási szerződés Egészségpénztári szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről a (1066 Budapest, Teréz krt. 42-44; számlavezető bankja: Citibank, számlaszáma: 10800007-94627008, adószáma: 18177796-2-42), mint Megrendelő,

Részletesebben

3. A szerződés érvényessége és létrejötte

3. A szerződés érvényessége és létrejötte Szerződés minta Ez az EDI Szerződés az alábbi felek között jött létre: Déli Farm Kft valamint... (a továbbiakban: a felek). 1. Tárgy és hatály 1.1. Az Európai Modell EDI Szerződés, a továbbiakban a Szerződés,

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS Gyógyszertári termékek árának megtérítésére

MEGÁLLAPODÁS Gyógyszertári termékek árának megtérítésére Megállapodás gyógyszertári termékek árának megtérítésére Szerződés száma./201_ MEGÁLLAPODÁS Gyógyszertári termékek árának megtérítésére mely létrejött egyrészről a Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő

Részletesebben

TEMPO ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KÁRTYAHASZNÁLATI SZABÁLYZAT. 2015. július 01.

TEMPO ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KÁRTYAHASZNÁLATI SZABÁLYZAT. 2015. július 01. TEMPO ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KÁRTYAHASZNÁLATI SZABÁLYZAT 2015. július 01. 1 1. Bevezető... 4 1.1 Jogszabályi hivatkozások:... 4 1.2 Általános összefoglaló... 4 2. Egészségpénztári

Részletesebben

46/2007. (XII. 29.) PM rendelet. az elektronikus számlával kapcsolatos egyes rendelkezésekről

46/2007. (XII. 29.) PM rendelet. az elektronikus számlával kapcsolatos egyes rendelkezésekről 46/2007. (XII. 29.) PM rendelet az elektronikus számlával kapcsolatos egyes rendelkezésekről Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 260. -ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

Bizományi szerződésminta

Bizományi szerződésminta Bizományi szerződésminta Amely létrejött Megbízó : Bizományos: Név: Név: Capmaci Kft. Cím: Cím: 1032 Budapest, Bécsi út 181. E-mail cím: E-mail cím: capmaci@capmaci.hu Tel.: Tel.: 06 30 401 77 81 Adószám:

Részletesebben

PRÉMIUM EGÉSZSÉGPÉNZTÁR GARANCIAVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT

PRÉMIUM EGÉSZSÉGPÉNZTÁR GARANCIAVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT PRÉMIUM EGÉSZSÉGPÉNZTÁR GARANCIAVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2016. január 19-től Tartalom A. GARANCIAVÁLLALÁS A BENYÚJTOTT TAGI SZÁMLÁK KIFIZETÉSÉRE... 2 1. A vállalt garancia... 2 2. A garancia vállalásának

Részletesebben

EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI SZOLGÁLTATÓI KÁRTYAELFOGADÁSI SZERZŐDÉS

EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI SZOLGÁLTATÓI KÁRTYAELFOGADÁSI SZERZŐDÉS (Egészségpénztár tölti ki!) Szolgáltató azonosító kódja: EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI SZOLGÁLTATÓI KÁRTYAELFOGADÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Vitamin Egészségpénztár (székhely: 1023 Budapest, Bécsi u.

Részletesebben

Gyógyszertári ellenőrző és adattovábbító program. Pusztai Zsuzsanna Simon Péter Szabó László Dr. Váradi Péter

Gyógyszertári ellenőrző és adattovábbító program. Pusztai Zsuzsanna Simon Péter Szabó László Dr. Váradi Péter Gyógyszertári ellenőrző és adattovábbító program Pusztai Zsuzsanna Simon Péter Szabó László Dr. Váradi Péter A fejlesztés területei Az elszámolhatóság ellenőrzése a gyógyszertárakban, központi és egységes

Részletesebben

SZNY_01 EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI SZOLGÁLTATÓI KÁRTYAELFOGADÁSI SZERZŐDÉS

SZNY_01 EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI SZOLGÁLTATÓI KÁRTYAELFOGADÁSI SZERZŐDÉS VITAMIN Egészségpénztár 1023. Budapest, Bécsi út 4.; 1301. Budapest, Pf.32. +36-1-304-2278; fax: +36-1-214-2224; e-mail: vitaminep@vitaminep.hu PSZÁF engedély száma: E /300/1997; Bankszámlaszám: 10700024-04451202-51100005;

Részletesebben

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról 1037 Budapest, Montevideo utca 5. Tel: (06 1) 248-2270, Fax: 319-5333 E-mail: egeszsegpenztar@medicinapenztar.hu Honlap: www.medicinapenztar.hu Bankszámlaszám: 12100011-10014932 Szerződés Munkáltatói hozzájárulás

Részletesebben

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE Kódszám/Code Dátum/Date Sorszám/Serial number 05/ 20141001/ SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE amely létrejött egyrészről a Központi

Részletesebben

KÁRTYAHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÁRTYAHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÁRTYAHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Elfogadta az Igazgatótanács a 6/2014.02.18. számú határozatával. Hatályos 2014. március 1-től 1. Bevezető A MKB Egészségpénztár a szolgáltatások igénybevételére Egészségkártyát

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerződés száma :./... MUNKÁLTATÓI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint Név:... Cím:...

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

Szerződés egészségpénztári kártyaelfogadásra

Szerződés egészségpénztári kártyaelfogadásra Szerződés egészségpénztári kártyaelfogadásra amely létrejött egyrészről a QUAESTOR Országos Önkéntes Egészségpénztár (1132 Budapest, Váci út 30., levelezési cím: 1439 Budapest Pf.: 601., tel.: +36-1/299-9977,

Részletesebben

EP014 Szolgáltatói szerződés

EP014 Szolgáltatói szerződés EP014 Szolgáltatói szerződés Szolgáltatói szerződés amely létrejött egyrészről az 1.1 pontban meghatározott megbízó (a továbbiakban: Egészségpénztár), valamint az 1.2 pontban meghatározott szolgáltató,

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. - együttesen Felek (külön-külön a Fél) - között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. - együttesen Felek (külön-külön a Fél) - között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett: ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS A jelen szerződés létrejött egyrészről: Cégnév: Cardnet Zrt. Székhely: 1135 Budapest; Reitter Ferenc utca 46-48. Cégjegyzékszám: 01-10-042150 Adószám: 10821886-2-41 a továbbiakban:

Részletesebben

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 35/2010 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés

Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről, Név: Smart Track Kft Székhely: Kecel, József Attila u. 2/1 Cégjegyzéket vezető bíróság: Bács-Kiskun Megyei Bíróság Cégbírósága Cégjegyzékszám: 03-09-117427

Részletesebben

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról 1037 Budapest, Montevideo utca 5. Tel: (06 1) 248-2270, Fax: 319-5333 E-mail: egeszsegpenztar@medicinapenztar.hu Honlap: www.medicinapenztar.hu Bankszámlaszám: 12100011-10014932 Szerződés Munkáltatói hozzájárulás

Részletesebben

14. sz. melléklet Az elektronikus számlázásról

14. sz. melléklet Az elektronikus számlázásról 14. sz. melléklet Az elektronikus számlázásról A 2007. évi CXXVII. Tv. 175. (2) bek. b. pontja, valamint a 46/2007 (XII. 29.) PM. rendelet alapján a felek a közöttük lévő hírközlési szolgáltatások nyújtására

Részletesebben

EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI SZOLGÁLTATÓI SZERZŐDÉS

EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI SZOLGÁLTATÓI SZERZŐDÉS (Egészségpénztár tölti ki!) Szolgáltató kódja: EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI SZOLGÁLTATÓI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az MKB Egészségpénztár (székhely: 1056 Budapest, Váci u. 38., adószám: 18232761-1-41, tel:

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 5/1 Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre, azok tárolásának időtartama és továbbításának esetei 1.1 A kötelező (jogszabályban előírt illetve biztosított

Részletesebben

Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés)

Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés) Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés) A pénztártag azonosító adatai: Név: Adóazonosító: Email cím: Tagsági azonosító: Születési dátum:

Részletesebben

Szerződés egészségügyi szolgáltatás nyújtására Szerződés száma.. /201.. SZERZŐDÉS egészségügyi szolgáltatás nyújtására

Szerződés egészségügyi szolgáltatás nyújtására Szerződés száma.. /201.. SZERZŐDÉS egészségügyi szolgáltatás nyújtására Szerződés egészségügyi szolgáltatás nyújtására Szerződés száma.. /201.. SZERZŐDÉS egészségügyi szolgáltatás nyújtására mely létrejött egyrészről a Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészség- és Önsegélyező

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. 2.) Az Opti utalvány rendelkezésére állásáról és cseréjéről a Kibocsátó vállal felelősséget.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. 2.) Az Opti utalvány rendelkezésére állásáról és cseréjéről a Kibocsátó vállal felelősséget. Bankszámlaszám: 11705008-29904697 (OTP Bank) MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Név: Adószám: Bankszámlaszám: Cím: E-mail cím: Kapcsolattartó neve: Kapcsolattartó telefonszáma: mint Munkáltató,

Részletesebben

Megállapodás gyógyászati segédeszköz, orvostechnikai eszköz árának megtérítésére Szerződés száma./201_

Megállapodás gyógyászati segédeszköz, orvostechnikai eszköz árának megtérítésére Szerződés száma./201_ Megállapodás gyógyászati segédeszköz, orvostechnikai eszköz árának megtérítésére Szerződés száma./201_ MEGÁLLAPODÁS Gyógyászati segédeszköz, orvostechnikai eszköz árának megtérítésére mely létrejött egyrészről

Részletesebben

A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések

A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések BGYH ZRt. számlabefogadási rend Partnereinknek a számlájukat a központi levelezési címre kell megküldeniük: 1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben

Önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói szerződés

Önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói szerződés Önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói szerződés amely létrejött egyrészről az (1066 Budapest, Teréz krt. 42-44; bankszámla száma: CIB Bank Zrt. 10702019-65895993-52000001, adószáma: 18215625-1-42), a továbbiakban

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. A szervezet megnevezése:... A szervezet székhelye:... A szervezet levelezési címe:... A szervezet képviselőjének neve:...

PÁLYÁZATI ADATLAP. A szervezet megnevezése:... A szervezet székhelye:... A szervezet levelezési címe:... A szervezet képviselőjének neve:... 1. melléklet a 21/2015. (VIII.27.) számú önkormányzati rendelethez PÁLYÁZATI ADATLAP A pályázó szervezet adatai A szervezet megnevezése:....... A szervezet székhelye: A szervezet levelezési címe: A szervezet

Részletesebben

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat!

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat! Pénzügyi és szakmai beszámoló és útmutató Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi Egészségügyi célú feladatok támogatása előirányzatból nyújtott támogatás felhasználásáról Támogatott szervezet

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata. Preambulum

A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata. Preambulum A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata Preambulum A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól rendelkező

Részletesebben

1. oldal. együttes elnevezésük szerint: Szerződő Felek között, alulírott helyen és időben az alábbiak szerint:

1. oldal. együttes elnevezésük szerint: Szerződő Felek között, alulírott helyen és időben az alábbiak szerint: 1. oldal Szerződésszám: 2016-DS/ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Fokozott biztonságú elektronikus aláíráshoz és bélyegzőhöz kapcsolódó bizalmi szolgáltatásokhoz és nem minősített időbélyegzés szolgáltatáshoz igénybevételéhez

Részletesebben

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS SZT-. ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Pér Község Önkormányzata mint engedményező (cím: 9099 Pér, Szent Imre utca 1.; törzsszám: 727837; adószáma: 15727835-2-08; képviseletében eljár:

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

Munkáltatói szerződés

Munkáltatói szerződés Munkáltatói szerződés Nyilvántartási szám: amely létrejöt egyrészről a Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár székhelye: Budapest, XIII. Váci út 110. II. em. Levelezési címe: 1525 Budapest, Pf. 85. e-mail cím:

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Újhartyán Községi Önkormányzat Székhely: 2367 Újhartyán Fő u. 21. Képviseli: Schulcz József polgármester mint megbízó, továbbiakban megbízó valamint

Részletesebben

Előfizetői Szerződés

Előfizetői Szerződés Előfizetői Szerződés Mely létrejött egyrészről: Szerződő fél neve (cég esetén cégszerű elnevezés): Értesítési / Számlázási címe: Értesítési telefonszám: E-mail cím: Felhasználói név: Jelszó: Szolgáltatás

Részletesebben

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról Amely létrejött egyrészről (Cégnév),..(Cím), (Adószám), (Telefon) Képviselő neve: Másrészről Sági Zoltán

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és

Részletesebben

Beosztása: 2.) Igénybevétel ideje: 201. év hó.. napjától 201. év hó napjáig. .. órától..óráig

Beosztása: 2.) Igénybevétel ideje: 201. év hó.. napjától 201. év hó napjáig. .. órától..óráig EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A NEMZETI SPORTKÖZPONTOK VAGYONKEZELÉSÉBEN, ÜZEMELTETÉSÉBEN VAGY EGYÉB JOGCÍMEN HASZNÁLATÁBAN LÉVŐ RÉVFÜLÖPI VITORLÁSKIKÖTŐ LÉTESÍTMÉNY RENDEZVÉNY CÉLÚ IGÉNYBEVÉTELÉHEZ 1.

Részletesebben

A Alapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, közhasznú társaság részére

A Alapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, közhasznú társaság részére Belépési sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A Alapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, közhasznú társaság részére Tanácsadás telefonon, írásban: Telefon: 237-9826, 237-9800/147 Telefax: 237-9821

Részletesebben

Az egészség- és önsegélyező pénztárak által nyújtható szolgáltatások. 2004. február 19.

Az egészség- és önsegélyező pénztárak által nyújtható szolgáltatások. 2004. február 19. Az egészség- és önsegélyező pénztárak által nyújtható szolgáltatások 2004. február 19. Témák I. Szabályozás célja és elvei II. Önsegélyező pénztárak szolgáltatásai III. Egészségpénztári szolgáltatások

Részletesebben

MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK

MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK Általános és Domino Üzletszabályzat 4. számú melléklet MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Jelen melléklet tartalmazza a Szolgáltató MobilFizetés Általános Szolgáltatási

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerzõdés száma :.../... TÁMOGATÁSI (ADOMÁNYOZÁSI) SZERZÕDÉS amely létrejött egyrészrõl a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:.../2015. 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Területi-

Részletesebben

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 2. sz. melléklet M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S T E R V E Z E T mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGBÍZÓ ADATAI Megrendelő

Részletesebben

levelezési cím 2 elérhetőségek

levelezési cím 2 elérhetőségek Alulírott 1 TULAJDONOS TÁRSTULAJDONOS SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - azonos pénznemben vezetett fizetési számlák tekintetében természetes személyek részére (2 EREDETI PÉLDÁNYBAN TÖLTENDŐ KI!) név: születési

Részletesebben

Mi a teendője az elektronikus számlával

Mi a teendője az elektronikus számlával Mi a teendője az elektronikus számlával Tartalom Mi a teendője az elektronikus számlával... 4 1.1 Jogszabályi hierarchia... 5 1.2 Az elektronikus számla kibocsátásának jogszabályi háttere... 5 1.3 Hiteles

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

OTP SZÉCHENYI PIHENŐKÁRTYA E-UTALVÁNY ELFOGADÓI SZERZŐDÉS

OTP SZÉCHENYI PIHENŐKÁRTYA E-UTALVÁNY ELFOGADÓI SZERZŐDÉS Ajánlati szám: OTP SZÉCHENYI PIHENŐKÁRTYA E-UTALVÁNY ELFOGADÓI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az OTP Pénztárszolgáltató Zrt. /székhely: Magyarország, 1051 Budapest, Mérleg u. 4., cégj.sz.:, 01-10-

Részletesebben

SZOLGÁLTATÓI SZERZŐDÉS

SZOLGÁLTATÓI SZERZŐDÉS SZOLGÁLTATÓI SZERZŐDÉS kiegészítő egészségügyi szolgáltatás illetve egészségügyi célú egyéb szolgáltatás, valamint egészségpénztári kártyaelfogadás tárgyában amely létrejött egyrészről a QUAESTOR Országos

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Viselt név (a bemutatott igazolvány szerint) : e-mail cím : Lakcím: SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Elektronikus aláírással kapcsolatos fokozott biztonságú, közigazgatási célra alkalmas

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

/2006/.IM rendelet. a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről

/2006/.IM rendelet. a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről /2006/.IM rendelet a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Beosztása: 2.) Igénybevétel ideje: 2012. év hó.. napjától 2012. év hó napjáig. .. órától..óráig

Beosztása: 2.) Igénybevétel ideje: 2012. év hó.. napjától 2012. év hó napjáig. .. órától..óráig EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A NEMZETI SPORTKÖZPONTOK VAGYONKEZELÉSÉBEN, ÜZEMELTETÉSÉBEN VAGY EGYÉB JOGCÍMEN HASZNÁLATÁBAN LÉVŐ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI ÁLTALÁNOS OLIMPIAI KÖZPONT DUNAVARSÁNYI EDZŐTÁBOR LÉTESÍTMÉNY

Részletesebben

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE a továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre 5. sz. melléklet: Adatkezelési Szabályzat A jogszabályban kötelezően előírt illetve jogként biztosított adatkezelés

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE amely létrejött egyrészről a Budapesti Elektromos Művek Nyrt. Székhely : 1132 Budapest, Váci út 72-74.

Részletesebben

Allianz Hungária Egészség-és Önsegélyező Pénztár Kártyahasználati Szabályzat

Allianz Hungária Egészség-és Önsegélyező Pénztár Kártyahasználati Szabályzat Allianz Hungária Egészség-és Önsegélyező Pénztár Kártyahasználati Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA... 3 2 AZ ALKALMAZÁSI TERÜLET, AZ ILLETÉKESSÉG, ÉS A FELELŐSSÉG MEGHATÁROZÁSA... 3 3 HIVATKOZOTT

Részletesebben

A pályázat benyújtásának határideje: március óra.

A pályázat benyújtásának határideje: március óra. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 21/2015.(VIII.27.) számú önkormányzati rendelete alapján pályázatot ír ki a helyi

Részletesebben

Elektronikus számlázás. Czöndör Szabolcs

Elektronikus számlázás. Czöndör Szabolcs Elektronikus számlázás Czöndör Szabolcs Számlázási módszerek Jogszabály Menedzsment E-számla Informatika NAV Elektronikus számla fogalma ÁFA tv. 259. (5)elektronikus számla: az e törvényben előírt adatokat

Részletesebben

10) A Hitelesítés Szolgáltató kijelenti, hogy megfelel a magyar közigazgatási elvárásoknak, beleértve a kapcsolódó ajánlásokat és specifikációkat is.

10) A Hitelesítés Szolgáltató kijelenti, hogy megfelel a magyar közigazgatási elvárásoknak, beleértve a kapcsolódó ajánlásokat és specifikációkat is. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., HSZ Szolgáltatási Szerződés Személyi tanúsítvány v2.7, Budapest SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A szerződés azonosítója:... Nyilvános közigazgatásban is felhasználható,

Részletesebben

KÁRTYAHASZNÁLATI SZABÁLYZATA

KÁRTYAHASZNÁLATI SZABÁLYZATA KÁRTYAHASZNÁLATI SZABÁLYZATA 2016. Bevezető A Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár (továbbiakban: Pénztár) a szolgáltatások igénybevételének korszerűsítésére Egészségkártyát bocsát ki tagjai és azok

Részletesebben

Szolgáltatási szabályzat

Szolgáltatási szabályzat Szolgáltatási szabályzat Elfogadta a 2011. december 16-i küldöttközgyűlés a 3/(2011.12.16.) sz. határozatával. Hatályos 2012. január 1-től A Pénztár az Alapszabálya és Szolgáltatási Szabályzata szerinti

Részletesebben

Megbízott és Megbízó a Rendelet 9. szerint én egymással Közfeladatellátási Szerződést (továbbiakban Szerződés) kötöttek.

Megbízott és Megbízó a Rendelet 9. szerint én egymással Közfeladatellátási Szerződést (továbbiakban Szerződés) kötöttek. M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S a TOP-6.8.2-15-PC1-2016-00001 Pécs Paktum projekthez kapcsolódó kötelező nyilvánosság biztosítása feladatok ellátása tárgyában, utófinanszírozás keretében amely létrejött

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Egészségügyi

Részletesebben

MKB Széchenyi Pihenő Kártya. Lehoczky László 2011. november

MKB Széchenyi Pihenő Kártya. Lehoczky László 2011. november MKB Széchenyi Pihenő Kártya Lehoczky László 2011. november Előzmények MKB Pénztárak Létszám, vagyon (2011. 09.30.) Létszám (ezer fő) Vagyon (Mrd Ft) Önkéntes Ág (4.) 95,3 85,5 Magán Ág (6.) 3,3 10,7 Nyugdíjpénztár

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA Hajdúhadház, 2012. június 18. A VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

Részletesebben

Allianz Hungária Egészségpénztár Kártyahasználati Szabályzat

Allianz Hungária Egészségpénztár Kártyahasználati Szabályzat Allianz Hungária Egészségpénztár Kártyahasználati Szabályzat Ezen utasítás továbbadása az Allianz Hungária Egészségpénztár írásos engedélye nélkül nem megengedett. TARTALOMJEGYZÉK 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA...

Részletesebben

Szakmai konzultáció 2007. február 22. Dr. Németh Ferenc

Szakmai konzultáció 2007. február 22. Dr. Németh Ferenc Az egészségpénztárak szolgáltatásainak változásai, kártyaelszámolások és zárolás Szakmai konzultáció 2007. február 22. Dr. Németh Ferenc Áttekintés Egészségpénztári szolgáltatások rendje Kártyás elszámolás

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére Melléklet: Panaszbejelentõ lap Budapest, 2013. április 10. Hatályos: 2013. április 10. Jóváhagyta:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás évre szóló ellátásiszerződéséről

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás évre szóló ellátásiszerződéséről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/144, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt

Részletesebben

Tájékoztató a díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetés, illetve készpénzfelvétel lehetőségéről

Tájékoztató a díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetés, illetve készpénzfelvétel lehetőségéről Tájékoztató a díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetés, illetve készpénzfelvétel lehetőségéről Tisztelt Ügyfelünk! A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Vízöntő Gyógyszertár 2085 Pilisvörösvár Fő u. 69/a Vízöntő Patika Kft. 2085 Pilisvörösvár Klapka u. 30. www.vizontogyogyszertar.

Vízöntő Gyógyszertár 2085 Pilisvörösvár Fő u. 69/a Vízöntő Patika Kft. 2085 Pilisvörösvár Klapka u. 30. www.vizontogyogyszertar. VÍZÖNTŐ GYÓGYSZERTÁR HŰSÉGPROGRAM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalom 1. A működési szabályzat érvényessége... 2 2. Általános feltételek, belépés... 3 3. A Regisztráció igénylése, adattartalma... 3 4. A Törzsvásárló

Részletesebben

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés amely létrejött egyrészről a PAPYRUS HUNGÁRIA Kereskedelmi Zrt. Adószám: 10840807-2-43 KSH törzsszám: 10840807-5229-114-01

Részletesebben

Szállítási szerződés a. Fővárosi Vízművek Zrt. és a. Getronics Magyarország Kft., 99999 Informatika Kft., M&S Informatikai Zrt.,

Szállítási szerződés a. Fővárosi Vízművek Zrt. és a. Getronics Magyarország Kft., 99999 Informatika Kft., M&S Informatikai Zrt., Szállítási szerződ a a Getronics Magyarország Kft., 99999 Informatika Kft., M&S Informatikai Zrt., NET 54 Üzleti Kommunikáció Kft. között A KEF által megkötött KM0101NETH11 számú keretmegállapodás alapján

Részletesebben

1. Adóigazgatási azonosításra való alkalmasság. 2. Értelmező rendelkezések. 3. Nyomtatvánnyal szembeni követelmények

1. Adóigazgatási azonosításra való alkalmasság. 2. Értelmező rendelkezések. 3. Nyomtatvánnyal szembeni követelmények 10816 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 89. szám A nemzetgazdasági miniszter 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelete a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött

Részletesebben

Hibridlevél Tájékoztató számlázási szabályokról

Hibridlevél Tájékoztató számlázási szabályokról Hibridlevél Tájékoztató számlázási szabályokról Tartalomjegyzék 1. Alkalmazandó jogszabályok... 3 2. Számlákkal kapcsolatos előírások... 4 2.1. Számlaadási kötelezettség... 4 2.2. A számla kötelező adattartalma...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen ÁSZF tartalmazza a Weboldal megrendelési felülete használatának feltételeit az alábbiak szerint: 1. A Weboldal címe http://www.hajnalpirkiado.hu 2. A weboldal üzemeltetőjének

Részletesebben