A katonai szervezetnek otthont adó város bemutatása. Ezer év története

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A katonai szervezetnek otthont adó város bemutatása. Ezer év története"

Átírás

1 A katonai szervezetnek otthont adó város bemutatása Ezer év története A történeti város nem volt olyan kiterjedt, mint a mai. A Sárvíz és a Gaja megrekedt vizei széles, helyenként tóvá mélyülő mocsarakkal vették körül azt a négy kis szigetet, amelyen a város felépült. Ezeket még a XVIII. században is egy-egy töltésen, könnyen felszedhető fahidakon át lehetett megközelíteni. A mai belváros e szigetek egyike. A város területén fontos római útvonal haladt át, amely a Duna menti katonai táborokat, Brigetiót (Ószőny) és Arrabonát (Győr) a Móri-völgyön át Sopianaeval (Pécs) kötötte össze. Az I. század közepén, amikor a római világhatalom katonai erőkkel szállta meg a Dunántúl keleti részét, ötszáz főnyi lovascsapat vert állandó tábort e stratégiailag nagy jelentőségű ponton. A középkor óta Székesfehérváron vezettek keresztül a legfontosabb utak. Az észak-déli útvonal mellett Bizáncba, a délnyugat-északkeleti út Itáliából a Balaton déli partja mentén Aquincumba tartottak az itáliai kereskedők és a sasos jelvények alatt vonuló csapatok. A katonai tábor mintegy fél évszázadon át ellenőrizte a Sárvíz átkelőhelyét. Géza fejedelem és István király Székesfehérvár egész későbbi történetét meghatározó változás, Géza fejedelem hatalomra jutása (972 körül) után jött létre. A politikájának ellenzőitől tartó fejedelem a római városnál biztonságosabbnak ítélte a későbbi belváros kis szigetét. Vastag fallal és mély árokkal körülvett lakóhelyét a sziget középpontjában emelkedő kis dombon építette fel. A városból kivezető utak mentén nagy temetők alakultak ki: a sírokban talált kardok, szablyák az ide telepített katonai jellegű lakosságra vetnek fényt, amely a fejedelmi székhelyet volt hivatva biztosítani évvel később az állami feladatokat is ellátó királyi bazilika már István király uralkodásának első éveiben felépült, a várfalhoz közel fekvő, kissé mély területen. István király jelölte ki az épülő város rangját és a következő évszázadokban betöltött szerepét is. A bazilikához csatlakozó helyiségekben őrizték az ország levéltárát, kincstárát, ehhez tartozott a bazilika számára 1031-ben készített pazar miseruha, a későbbi koronázási palást, korona és koronázási felszerelések. István király korára mennek vissza a törvénylátó napok, amelyekből idővel az országgyűlések fejlődtek. A királyi szék városa István királyt és Imre herceget Fehérvárott temették el, ahogy Géza hamvai is itt nyugodtak. A királyi koronázások rendje kezdettől fogva Fehérvárhoz kötődött, és ezt egyetlen uralkodó sem hagyhatta figyelmen kívül törvényes hatalmának kockáztatása nélkül. A koronázások, a királyi esküvők, a királyi hatalmat jelképező korona jelenléte és őrzése, az országgyűlések, amelyeket kezdetben rendszeresen, de gyakran később is Fehérvár alatt tartottak, az

2 állami élet legfontosabb eseményei voltak. Ezekre hivatkozva méltán tekintette a történeti kutatás Fehérvárt hazánk első városának. A királyi székhelyet jelentő belső várost falak is övezték, a magyar védekezés gyakorlata szerint. László király uralkodása idején szentté avatták István királyt, a nagy alapító földi maradványai ekkor kerültek végleges helyükre, a nagy bazilika közepén. Kálmán király alatt és a következő évszázadban Székesfehérvár ahogyan a középkori oklevelek, történetírók nevezték, Alba Regia jelentősége megnövekedett. IV. László uralma idején Tatár támadás érte a várost, a város nagy része a bazilikával és a századok óta sértetlenül őrzött királyi levéltárral együtt porrá égett. A bazilika pusztulása nem lehetett teljes, mert négy évvel később, 1290 júliusában ősi szokás szerint itt tették a koronát az utolsó Árpád-házi király fejére. Koronázó város A nemzetközi kereskedelemben elfoglalt fontos helyét Székesfehérvár már 1200 körül elvesztette. A XII-XIII. században a város terjeszkedését nem tette lehetővé a mocsár, amely minden oldalról körülvette. A királyok Budán, majd Visegrádon építettek új palotát maguknak. A koronázások és a királyi temetkezések azonban a középkor végéig Fehérvárhoz fűződtek. A bazilikában, de a középkori Székesfehérvárott is az utolsó építési korszak Mátyás király uralkodásának évtizedeire esett. Ő maga is sírkápolnával ékesítette a várost, amelyet maga és apja, Hunyadi János számára 1480 táján kezdett építtetni. Mátyás király halálával Székesfehérvár hosszú és gazdag középkori történetének zavartalan szakasza lezárult. A magyar trónért harcba szálló Habsburg Miksa, a későbbi német-római császár erős zsoldos sereggel jelent meg, felgyújtották a külvárost, ágyúlövést adtak le a kapukra, szászok és csehek mászták meg a rosszul védett falakat. A várost Báthory István és Kinizsi Pál foglalták vissza. Török végvár A budai várban már két éve török pasa ült, amikor 1543-ban maga Szulejmán szultán vezette seregét Székesfehérvár alá, mely várat Varkocs György védett mintegy főnyi sereggel - hiába -, mivel a város polgárai gazdag városukat védvén a visszavonuló védőcsapatok előtt bezárták a vár kapuit, így Varkocs György és serege a Budai kapu hídja előtt halt hősi halált. A templomokat a törökök a bazilika kivételével dzsámivá alakították, a bazilikában temetkezett előkelő főpapok, valamint Nagy Lajos síremlékeit összezúzták. A 15 éves háború folyamán nem sikerült a várost visszafoglalni, ellenben 1601-ben Buda visszafoglalásának előkészítése érdekében a haditanács rászánta magát a város ostromára. A törökök házról házra védekeztek, majd a bazilikában elhelyezett lőporraktárt gyújtották fel, kiégett a volt királyi palota is. A győzelem híre bejárta Európát. A város visszafoglalását követte az erődítések helyreállítása, a vár teljes megújítása, amikor a török főnyi

3 sereggel támadta meg Székesfehérvárt, mely csata Moha és Csókakő között zajlott, majd 1602 nyarán újabb sereg érkezett a vár ellen, az ostromot Wathay Ferenc vicekapitány versben énekelte meg. A védők irgalmatlan öldöklésben lelték halálukat. A vár elesett, Wathayt hadnagy társaival Isztambulba hurcolták. Fehérvár még 86 éven állt a török félhold birtokában. A városnak kevert lakossága volt, ahol bosnyákok, rácok is letelepedtek, akik a harcok során a külvárosok védelmében szolgáltak. A harcokban megrongált hajdan román és gótikus épületekkel ékes város, szinte nyomtalanul eltűnt a XVIII. századi újjáépítés során. Ekkor kapta Székesfehérvár barokk arculatát, jórészt innen származnak mai műemlékei A város történeti múltját és jelentőségét szimbolizáló gömbön az Országalmán -, körbefutó felirat van: Libertates Civitatis Albensis a S. rege Stephano concessae, azaz Fehérvár szabadságjogait Szent István adományozta. A reformmozgalomban és a szabadságharcban betöltött szerepe, a Habsburg elnyomással szembeni ellenállás jeleként Vörösmarty szobrának felállítása 1865-ben, Kossuth Lajos díszpolgárrá választása, a Tanácsköztársaság kikiáltását követően vidéken az első között megalakult forradalmi tanácsa jelzi történelmének további állomásait. A XIX. század folyamán a színház mellett elsősorban a Fehérvár régi történetét kutató ásatások keltettek országos érdeklődést őszén kútásás során a püspöki palota kertjében a munkások vörösmárvány sírkőre bukkantak. A XVIII. század második felében a polgárság a mocsarak lecsapolásával széttörte a város fejlődését akadályozó bilincseket. A külváros határában létesült ipartelepek, új lakónegyedek ismét újfajta dinamizmus adtak a városnak. A rohamos fejlődés ipari centrummá tette a királyok régi városát, a magyar szellemi múlt egyik jelentős központját. Csapattörténet: jogelőd katonai szervezetek bemutatása 43. Nagysándor József Híradózászlóalj március 15-én Debrecenben alakult meg a 6. hadosztály és ennek kötelékében lett felállítva a hadosztály közvetlen híradószázad, állomáshelye a Pallag-pusztai Mezőgazdasági Iskola volt má jus hónapban a hadosztály állomáshelye Polgárdi, míg a közvetlen híradószázad állomáshelye Balatonalmádi lett május hónapban új helyőrségbe, Szekszárdra került, majd az őszi átszervezéskor, mint önálló híradószázad szerveződött az 1. honvéd gyalogos hadosztály alárendeltségébe, a század parancsnoka Bánki Béla százados volt.

4 1948-ban az 1. hadosztály közvetlen híradószázad átszervezésre került, mint 1. honvéd híradózászlóalj. Állomáshelye: Pécs a zászlóaljparancsnoka Meggyes József százados volt es tavaszi átszervezéskor a "Klapka hadrenddel (1949. március 15.-én) az alakulat teljes egészében gépesítve lett, 101. honvéd gépkocsizó híradóezreddé szerveződött ben lett a mozgó híradó központtal ellátva a híradóezred ben ősszel az ezred a 43. önálló híradóezred hadrendi elnevezést kapta, továbbra is Budapesten állomásozott a Petőfi laktanyában ben a 43. önálló, Honvédelmi Minisztérium közvetlen híradóezred ellátásra került az R/10, R/20, R/40, R/50-es típusú rádiókkal ban kapta meg az R/30-as rádiókat, 1956-ban a K-80-as távbeszélő központokat. Az 1956-os őszi átszervezéskor a 43. híradóezred, hadsereg közvetlen híradóezred hadrendi beosztást kapott november hónapban átszervezték, mint 43. HM közvetlen híradóezred és Vác helyőrségbe helyezték át től a híradóezred többször átszervezésre került, augusztusában diszlokált Székesfehérvárra. A következő években számos szervezeti váltás történt ben az ezred állományából a Rádiórelé zászlóalj kivált, és Ercsi helyőrségbe diszlokált. A zászlóalj kiváltására önálló rádiórelé századot szerveztek ben RH rádiócsoport került felállításra Szentkirályszabadján, valamint URH átjátszó állomás Hidegkúton ban felállításra került az ellátó század, az 1. zászlóaljból lett a rádió zászlóalj, a 2. zászlóaljból pedig a központ vezetékes zászlóalj ben felállításra került a Tüzér Híradószázad, Várpalota (Mandulás) helyőrségben ban eredményesen végrehajtásra kerültek a MÁTRA-II feladatok, és 1983-ban kezdetét vették a Mátra-III feladatok ben befejeződött a "MÁTRA-III, illetve szervezetten folyt a MÁTRA-IV feladatok végrehajtása ben az ezred végrehajtotta a GERECSE-II feladatokat. A Honvédelmi Miniszter Úr egységünk részére csapatzászlót adományozott. A GAMMA szervezeti változások következtében az egység állománytáblája től gyökeresen megváltozott. Az 5. önálló Légvédelmi Vezetési zászlóalj beintegrálódott az egység szervezetébe ben a SZEKTOR feladatból adódó szervezeti változások végrehajtása megtörtént, létrejött az új kiképzési csoportosításokat ig befejeződött a SZEKTOR feladatból adódó személyi állomány átcsoportosítása, valamint haditechnikai eszközök átadás-átvétele. Az IFOR Magyar Műszaki Kontingens /Okucani/ kötelékében vett részt a személyi állomány a híradás biztosításában. Különböző külföldi gyakorlatokon való részvétel. / COMBINED ENDAVOR 96, logisztikai gyakorlat. /

5 Az 1997-es év legfontosabb feladata az átalakítás folytatása, az új szervezeti keretek, a béke és háborús vezetési rendszer kialakítása volt. Ezen belül az ezred állományába tartozó híradózászlóalj és a 123. Eötvös József Vonalépítő híradóezred határidőre történő felszámolása, valamint beintegrálása az ezred béke szervezetébe. A Magyar Honvédség haderő átalakításának szervezési feladatai kapcsán a híradóezred béke és hadi szervezete én megszűnt, bázisán új önálló hadrendi elemként az MH 43. Nagysándor József Híradózászlóalj béke és hadi szervezete alakult meg. A híradózászlóalj megalakulása óta eredményesen vett részt a különböző hazai és nemzetközi gyakorlatok biztosítási feladataiban, DELTA- 2001, Elektron-2001, Elektron-2002, Szablya-2002, Tavasz-2003, Bakonyi Csapás A zászlóalj tiszti, tiszthelyettesi, valamint szerződéses állománya folyamatosan vesz részt az IFOR, SFOR, AFOR, KFOR, UNFICYP, valamint az Iraki katonai béketámogató műveletekben. Az ezred megalakulásától napjainkig parancsnoki beosztást betöltő személyek: Dr. Gurzói Emil ezredes Móricz Ferenc alezredes Forró Lajos alezredes Vas József ezredes Szathmári Miklós ezredes Kalicz Tibor ezredes Révész Gyula mk. alezredes ig ig ig ig ig ig ig

6 5. Alba Regia Vezetésbiztosító Zászlóalj augusztus 01-jén jött létre a MH 5. Alba Regia Vezetésbiztosító Zászlóalj jogelődje, az 5. Hadsereg alárendeltségébe az 5. Hadsereg Komendáns Szolgálat megnevezéssel, Budapest helyőrségben, Petőfi Sándor laktanyában. Parancsnoka Lakatos István ezredes volt. A szolgálat december között települt át Székesfehérvárra, Szentkirályi Frigyes alezredes, parancsnok vezetésével. A Honvédelmi Miniszter 1964-ben Kocsis Sándor őrnagyot nevezte ki az alakulat parancsnoknak. Az alakulat 1967-ben kapta meg a Magyar Néphadsereg 5. Hadsereg Rendészeti Komendáns Zászlóalj megnevezést. Ünnepélyes szoboravatással 1968-ban a Zámolyi úti laktanyát dr. Münnich Ferencről nevezték el. Az alakulat élére december 1-én került kinevezésre Czétényi Kálmán alezredes és ezzel egyidejűleg az alakulat szervezetében és megnevezésében jelentős változások történtek és megalakult a Magyar Néphadsereg 5. Hadsereg Rendészeti Komendáns Ezred. Az alakulat fő feladata az elöljáró parancsnokság élet- és munka-körülményeinek mindenkori biztosítása békében és háborúban. Béke időszakában az elöljáró törzs teljes munkafeltételének biztosítása, kiszolgálása, és az objektum megbízható őrzése. Az alakulat technikai ellátottsága 1964-ben igen magas szintre emelkedett, amelynek következtében a feladatokat a feladatok igen magas szintre kerültek végrehajtásra. A kiképzési feladatok mellett megindult 1969-től a csapatépítkezés a Zámolyi úti laktanyában. Az ezred állománya a laktanya építése mellett részt vett a Pákozdi Emlékmű felépítésében. Ekkor az alakulat ún. fedőszámot viselt, megnevezése Magyar Néphadsereg számú alakulat volt.a jelentős fejlesztésekkel párhuzamosan 1975-ben megépült a sportcsarnok, szauna és tiszti étkezde, illetve a nőtlen tiszti szálló közti éveket a hadsereg állandó átszervezése jellemezte, ezáltal a körülmények megnehezedtek, minden szervezeti változással jól képzett tiszti és tiszthelyettesi állomány vált ki a katonai szervezettől. A szervezet között a megváltozott körülményekhez igazodó gyakorlatokon végzett biztosítási, kiszolgálási feladatokat, részt vett a Partnerség a békéért mozgalom keretében rendezett NATO gyakorlaton, illetve Cooperative Light PfP, az Amerikai-Magyar Kutató Mentő Gyakorlat lebonyolításában. Fontos szervezeti változást jelentett számunkra december 16-án, amikor a Honvéd Vezérkar Szervezési és Hadkiegészítési Csoportfőnöke a Magyar Honvédség 5. Alba Regia Rendészeti Komendáns Ezredet zászlóaljjá

7 minősítette. Ebben az időszakban a katonai szervezet állományából nagy létszámban teljesített az IFOR majd az SFOR kötelékében szolgálatot május 19-én került megrendezésre először a laktanya falain kívül a Zichy ligetben az alakulat nyílt napja, ez a nap az alakulat csapatünnepe. Ismét jelentős szervezeti változás történt február 01-jén, a Magyar Honvédség 5. Alba Regia Rendészeti Komendáns Zászlóalj megszűnt és megalakult a Magyar Honvédség 5. Alba Regia Rendészeti Komendáns Ezred október 01-i hatállyal újabb szervezeti változás következtében megalakult a Magyar Honvédség 5. Alba Regia Vezetésbiztosító Zászlóalj. Az alakulat alaprendeltetési feladatain túl az elmúlt 30 év alatt összesen 222 jelentősebb gyakorlaton és számtalan más állami, katonai, társadalmi rendezvényen vett részt. A MH 5. Hadsereg Komendáns Szolgálat megalakulásától napjainkig parancsnoki beosztást betöltő személyek: Lakatos Béla ezredes Szentkirályi Frigyes alezredes Kocsis Sándor őrnagy Czétényi Kálmán ezredes Andó Péter ezredes Varga Tibor alezredes Fürst Tamás ezredes Hámori Zoltán alezredes

8 Semmi sem nehezebb annál, mint valamit elkezdeni, semmi sem veszélyesebb, mint ezt véghezvinni, semminek a kimenetele nem bizonytalanabb, mint egy sor új dolog bevezetésébe belevágni. (Machiavelli) május 28.- i hatállyal a 49/2004 (HK 14.) HM határozattal a honvédelmi miniszter megalapítja a Magyar Honvédség 43. Vezetéstámogató Zászlóaljat. Megalakulásának időpontja jogfolytonosság alapján március Vezetéstámogató Zászlóalj Feladata, rendeltetése A zászlóalja Magyar Honvédség Szárazföldi Csapatainak önálló zászlóalj szintű szervezete, tevékenységét a MH Szárazföldi Parancsnokság (továbbiakban: MH SZFP) közvetlen irányítása alatt végzi. Feladatait a hatályos jogszabályokban, az állami irányítás egyébjogi eszközeiben, a katonai felső vezetés a MH SZFP parancsnoka által kiadott rendelkezésekben meghatározott követelmények szerint hajtja végre. A nemzetközi szerződésekből eredő katonai kötelezettségek teljesítése.

9 A személyi állomány, az alegységek általános katonai- és szakkiképzésének, harcászati felkészítésének, összekovácsolásának biztosítása. A haditechnikai eszközök, anyagok gépjárművek megóvása, karbantartása, hadrafoghatóságának biztosítása. A MH SZFP és a zászlóalj magasabb készenlétbe helyezhetőségének biztosítása. A MH SZFP híradó, informatikai és információvédelmi támogatása, valamint munkakörülményeinek és azok feltételeinek megteremtése béke és minősített időszakban. A csapattagozatnál egyel magasabb szintű speciális technikai eszközjavítási és kiszolgálási műveletek, helyszíni technikai kiszolgálások, hibaelhárítások, kisjavítások végrehajtásában való részvétel. Fő feladatai: A Magyar Honvédség Szárazföldi Parancsnokság támogatása, kiszolgálása, biztosítása. A szárazföldi haderőnem vezetési rendszerének megfelelő tábori hírrendszer telepítése és üzemeltetése a meglévő állományával és eszközeivel. A készenlét fenntartása és fokozása, valamint a mozgósítási terv kidolgozása, naprakészen tartása, végrehajtás feltételeinek megteremtése. A katonai objektum, harci technikai eszközök, anyagok őrzés-védelmének megtervezése, szervezése, végrehajtása. Élet- és munkakörülmények biztosítása, gazdálkodás megtervezése, végrehajtása, utalt alakulatok ellátása. Szervezeti felépítése: Vezető szervek parancsnokság zászlóalj törzs - személyügyi és munkaügyi részleg - hadműveleti részleg - logisztikai részleg - híradó és informatikai részleg - kiképzési részleg jogi és igazgatási részleg ügyviteli részleg

10 Végrehajtó alegységek Logisztikai alegységek híradó század komendáns és őrszázad nyomda és térképsokszorosító kp. informatikai központ logisztikai század egészségügyi kp. Helyőrségtámogató alegységek parancsnokság - esperesi hivatal - kultúr és sportrészleg. - bázis üzembentartó alosztály - zenekar

11 Révész Gyula mérnök alezredes parancsnok A Magyar Honvédség 43. Vezetéstámogató zászlóalj parancsnoka március 9-én született Kisvárdán ban végzett a Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskola híradó szakán, ezt követően került kinevezésre első beosztásába Cegléden a 66. Önálló Híradózászlóaljnál szakaszparancsnoki beosztásba. Ezt követően a katonai szervezetnél még századparancsnoki, illetve hadműveleti tiszti (TÖF.h.) beosztásokat látott el ben a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia híradó szakán, hadműveleti-harcászati képesítést szerzett, amelyet követően került kinevezésre Debrecenbe az 5. Bocskai István Gépesített Lövészdandár híradófőnöki beosztásba ban kinevezték MH 66. Puskás Tivadar Vezetésbiztosító Zászlóalj parancsnokának, amely az átszervezések következtében 1995-ben a MH 66. Puskás Tivadar Híradózászlóalj nevet vette fel évben került kinevezésre Székesfehérvár helyőrségben, a Magyar Honvédség 43. Nagysándor József Híradózászlóalj állományába, parancsnoki beosztásba. Jelenlegi beosztását május 01-től látja el. Pályafutása során külföldi katonai misszióban is teljesített szolgálatot a horvátországi Bosznia- Hercegovinában állomásozó SFOR kontingens tagjaként szeptember 01-től tanulmányokat folytat a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem PhD doktori cím levelező képzésén évben elvégezte a Gábor Dénes Főiskola Informatikai szakát, angol és orosz nyelvekből középfokú nyelvvizsgát tett. Érdemei elismeréseként a Szolgálati Érdemjel ezüst fokozatát, a Haza Szolgálatáért Érdem Érem bronz fokozatát Békefenntartásért Szolgálati Jel kitüntetést kapta, illetve idő utáni Tiszti Szolgálati Jel II., és III. fokozata gazdagítja kitüntetéseit. Nős, két gyermeke van.

12 Takács Károly őrnagy parancsnokhelyettes A Magyar Honvédség 43. Vezetéstámogató zászlóalj parancsnokhelyettese június 12-én született Székesfehérváron ben végzett a Kossuth Lajos Katonai Főiskola gépesített lövész szakán. Ezt követően került kinevezésre első beosztásába Székesfehérváron, a MH 5. Alba Regia Önálló Rendészeti Komendáns Ezred állományába, századparancsnoki beosztásba ig különböző beosztásokat látott el, hadműveleti és kiképzési alosztályvezető, részlegvezető, amikor is a katonai szervezet megnevezése az átszervezések következtében többször módosításra került évben került kinevezésre az MH 5. Alba Regia vezetésbiztosító Zászlóalj törzsfőnöki, (pk.h.) beosztásba. Jelenlegi beosztását január 01-től látja el évben elvégezte a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi Kar, katonai vezetői szakát. Orosz és német nyelvekből középfokú nyelvvizsgával rendelkezik. Érdemei elismeréseként Szolgálat Érdemjel bronz fokozat kitüntetést kapta, idő utáni Tiszti Szolgálati Jel III. fokozatával rendelkezik. Egy gyermeke van.

13 Koronczai Tibor mérnök őrnagy parancsnokhelyettes A Magyar Honvédség 43. Vezetéstámogató zászlóalj parancsnokhelyettese május 8.-án született Móron ben végzett a Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskola, katonai híradástechnikai üzemeltető szakán, katonai híradástechnikai üzemeltető üzemmérnökként ben katonai szolgálatát az MH 88. Asbóth Oszkár Futárhelikopter Ezrednél szakaszparancsnokként kezdte meg ben szervezeti átalakulás következtében került Székesfehérvár helyőrségbe a MH 43. Nagysándor József Híradóezred állományába szakaszparancsnoki beosztásba. Az ezrednél századparancsnoki, hadműveleti és kiképzési részlegvezetői beosztásokat látott el. Az újbóli átszervezés következtében az ezred zászlóalj szintű katonai szervezetté minősült, ahol törzsfőnöki (pk.h.) beosztásba került kinevezésre. Jelenlegi beosztásába augusztus 01-jével került kinevezésre. Az 1997-ben Németországban, illetve 1998-ban Ausztriában végzett híradó parancsnoki tanfolyamok is nagymértékben hozzájárultak szakmai tapasztalatának bővítéséhez évben elvégezte a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Vezetés- és Szervezéstudományi Kar, haditechnikai menedzser szakát. Érdemei elismeréseként Szolgálat Érdemjel bronz és Szolgálati Érdemjel ezüst fokozat itüntetést kapta, idő utáni Tiszti Szolgálati Jel III. fokozatával rendelkezik. Nős, egy gyermeke van.

14 Kaszás György őrnagy törzsfőnök (parancsnokhelyettes) A Magyar Honvédség 43. Vezetéstámogató zászlóalj törzsfőnöke (parancsnokhelyettese) június 19-én született Székesfehérváron ben végzett a Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskola, híradó szakán híradástechnikai üzemmérnökként, ezt követően került kinevezésre első beosztásába Székesfehérváron a 43. Nagysándor József önálló híradóezrednél szakaszparancsnoki beosztásba. Az ezrednél különböző beosztásokat látott el, századparancsnoki, anyagi-technikai helyettesi, logisztikai főnöki, hadműveleti és kiképzési részlegvezetői, amely időszak alatt az átszervezés következtében az ezred zászlóalj szintű katonai szervezetté minősült. Az MH 43. Vezetéstámogató Zászlóalj megalakulásakor hadműveleti részlegvezetői beosztásba került kinevezésre. Jelenlegi beosztásába január 01-től került kinevezésre. Az 1988-ban Szovjetunióban végzett híradó titkosító tanfolyam (interieor), valamint a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen elvégzett NATO orientációs tanfolyam elvégzése is nagymértékben hozzájárult szakmai tapasztalatának bővítéséhez. Érdemei elismeréseként Szolgálat Érdemjel bronz és Szolgálati Érdemjel ezüst fokozat kitüntetést kapta, idő utáni Tiszti Szolgálati Jel III. fokozatával rendelkezik. Egy gyermeke van.

15 Négyesi Tibor zászlóalj vezénylő zászlós A Magyar Honvédség 43. Vezetéstámogató zászlóalj vezénylő zászlósa január 15-én született Kunhegyesen ben végzett a Sallai Híradó Tiszthelyettes Kiképző Iskola híradó parancsnoki szakán a MH 5. Önálló Légvédelmi Vezetési zászlóaljnál töltött be híradó beosztást től 2001-ig a MH 43. Nagysándor József Híradóezrednél látott el különböző híradó beosztásokat, vezénylő zászlósi beosztást évtől kezdődően lát el. Pályafutása során külföldi katonai misszióban is teljesített szolgálatot 1998-ban az EBESZ Nemzetközi Katonai Törzsében, Szarajevóban töltött be híradó szakbeosztást. Jelentős külszolgálati és külföldi tapasztalattal rendelkezik, évben Angliában Warminsterben híradó tanfolyamot, évben Németország Oberammergauban NATO orientációs tanfolyamot, az USA-ban angol nyelvtanfolyamot, évben az USA-ban El Paso-ban rangidős tiszthelyettesi, majd az USA Szárazföldi Haderejének vezénylő zászlósi kurzusát végezte el. Angol középfokú nyelvvizsgával rendelkezik. Érdemei elismeréseként Tiszthelyettesi Szolgálati Jel III. fokozatával, valamint Békefenntartásért Szolgálati Jellel tüntették ki. Nős. Két gyermeke van.

16 Külföldi missziók személyi biztosítása, a katonai szervezet nemzetközi szerepvállalása A zászlóalj a jelenleg nem vesz részt több nemzetű kötelékű tevékenységben. NATO-val való együttműködésre a zászlóalj nincs kötelezve. A katonai szervezet állományából elsősorban híradó szakképzettséget követelő beosztások kerülnek biztosításra pályázat útján. Ennek megfelelően jelenleg 48 fő vesz részt missziós katonai tevékenységben. Társadalmi kapcsolatok Alakulatunk mindig jelentős szerepet töltött be Székesfehérvár életében, a hivatásos és szerződéses katonák aktívan részt vesznek a város kulturális, sport és társadalmi életében. Az évszázados katona városi múlt, a huszár hagyományok, a társadalmi és kulturális életben való aktív részvétel tette lehetővé, hogy az alakulat felvegye Székesfehérvár középkori nevét. A különféle társadalmi ünnepségeket, koszorúzásokon, díszelgéseken és katonai rendezvények biztosításán találkozhatnak az alakulat állományával, ugyanakkor mindig számítani lehet a személyi állományra elemi csapások, időjárás okozta nehézségek leküzdésében is. A helyőrségben lévő szolgálati lakások, objektumok, laktanyába vezető, laktanyában lévő utak kövezése, javítása, a Pákozdi emlékmű felépítése mindmind az alakulat hírnevét öregbítik. Gyakran kerülnek megrendezésre különféle sportrendezvények más fegyveres szervekkel, a laktanya területén elhelyezkedő sportkombinátban, amely erősíti a fegyveres testületek közötti kapcsolattartást. Kiemelkedő a társadalmi ünnepségek között - a Püspökséggel közös megrendezésben - a mai napig tartó, több éves hagyományra visszanyúló ADVENTI KONCERT műsorsorozat a Magyar Honvédség Művészegyüttesének tolmácsolásában, amely a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, a civil társadalom és alakulatunk közötti kulturális kapcsolatot jelentős mértékben erősíti. A megalakulással egyidőben átvettük, és megőriztük a jogelőd katonai szervezetek társadalmi kapcsolatainak egy részét, ezek zömében a társfegyveres erőkre és a városi vezetésre korlátozódnak, illetve néhány támogató polgári társra. A szomszédos államok katonai szervezetei közül kapcsolatot tartunk fenn az osztrák szárazföldi haderő St. Johann im Pongau-ban állomásozó híradóezreddel, mint testvér alakulattal.

17 Utóbbi évek főbb eredményei A laktanyai rekonstrukciós-program keretében több épület komplett felújítása történt meg, kiépítésre került a biztonsági szintnek megfelelő beléptetési rendszer. A sorállomány szerződéses állománnyal történő kiváltása miatt a személygépkocsi parkoló került kialakításra bővítésre. A szerződéses állomány elhelyezésére a kor elvárásainak megfelelő szálló került kialakításra. Alakulatzászló átadás szeptember 17.-én Francia delegáció

18 Gyakorlatok, gyakorlások: Osztrák delegáció

19 Nyitott laktanyák Alakulat napi rendezvények

20

21 Az alakulat névadójának szobránál koszorút helyez el a Magyar Honvédség Szárazföldi Parancsnokság nevében Nagy Tibor ddtbk. az MH SZFP parancsnok-helyettese, valamint Juhász István ddtbk. az MH SZFP törzsfőnöke (pk.h.).

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987)

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987) Dr. Für Gáspár alezredes Elérhetőség: Mobiltelefon: +36 70 3341440 HM vezetékes: 02 2 29548 Vezetékes fax: +36 1 432900 HM fax: 29910 e-mail: fur.gaspar@uni-nke.hu Személyes adatok: Születési idő: 1958.

Részletesebben

Magyarország köztársasági elnöke Nemzeti Ünnepünk, 2015. március 15-e alkalmából

Magyarország köztársasági elnöke Nemzeti Ünnepünk, 2015. március 15-e alkalmából Magyarország köztársasági elnöke Nemzeti Ünnepünk, 2015. március 15-e alkalmából A MAGYAR ÉRDEMREND TISZTIKERESZTJE kitüntetés ERDÉLYI LAJOS dandártábornoknak, a Honvéd Vezérkar, volt Személyzeti csoportfőnökének

Részletesebben

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február)

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február) Dr. Für Gáspár egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár

Részletesebben

A honvédelmi miniszter./2006. ( ) HM. rendelete

A honvédelmi miniszter./2006. ( ) HM. rendelete MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE. számú példány A honvédelmi miniszter./2006. ( ) HM rendelete a Magyar Honvédség, valamint a miniszter közvetlen irányítása (felügyelete) alá tartozó szervezetek

Részletesebben

MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI HADMŰVELETI KÖZPONT AZ MH RÉSZVÉTELE A TASZÁRI KIKÉPZÉS BIZTOSÍTÁSÁBAN

MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI HADMŰVELETI KÖZPONT AZ MH RÉSZVÉTELE A TASZÁRI KIKÉPZÉS BIZTOSÍTÁSÁBAN MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI HADMŰVELETI KÖZPONT AZ MH RÉSZVÉTELE A TASZÁRI KIKÉPZÉS BIZTOSÍTÁSÁBAN Dr. Isaszegi János dandártábornok parancsnok 2003. március 1 A Kormány 2390/2002 (XII. 20.) Korm.

Részletesebben

A Honvéd Vezérkar Főnökének PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA egyes beosztások betöltésére

A Honvéd Vezérkar Főnökének PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA egyes beosztások betöltésére HONVÉD VEZÉRKAR FŐNÖK A Honvéd Vezérkar Főnökének PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA egyes beosztások betöltésére A Honvéd Vezérkar Főnöke a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról

Részletesebben

A katonai-szakmai ismeretekhez kötött hivatásos és szerződéses katonai beosztások megoszlása

A katonai-szakmai ismeretekhez kötött hivatásos és szerződéses katonai beosztások megoszlása Melléklet a /2007. (..) HM rendelethez A katonai-szakmai ismeretekhez kötött hivatásos és szerződéses katonai beosztások megoszlása HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM Az államtitkár közvetlen irányítása alatt működő

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 15. SZÁM 2012. december 28. Határozatok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 15. SZÁM 2012. december 28. Határozatok CXXXIX. ÉVFOLYAM 15. SZÁM 2012. december 28. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Határozatok A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat alapító okirata (a módosításokkal egységes

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXL. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2013. június 4.

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXL. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2013. június 4. CXL. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2013. június 4. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Alapító okiratok A Magyar Honvédség Összhaderõnemi Parancsnokság alapító okirata (a módosításokkal

Részletesebben

A MAGYAR HONVÉDSÉG RÉSZVÉTELE A NEMZETKÖZI MŰVELETEKBEN

A MAGYAR HONVÉDSÉG RÉSZVÉTELE A NEMZETKÖZI MŰVELETEKBEN A MAGYAR HONVÉDSÉG RÉSZVÉTELE A NEMZETKÖZI MŰVELETEKBEN Dr. Isaszegi János vezérőrnagy MH Központi Kiképző Bázis parancsnoka Szentendre 2009. május 29. 1 A Magyar Honvédség részvétele a nemzetközi műveletekben

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVIII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2011. április 21. Határozatok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVIII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2011. április 21. Határozatok CXXXVIII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2011. április 21. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Határozatok 67/2011. (III. 16.) KE határozat 69/2011. (III. 16.) KE határozat 71/2011. (III.

Részletesebben

MUNKATERV a 2010-es évre

MUNKATERV a 2010-es évre BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2010-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Tájékoztató előadások megtartása az európai és a világ konfliktus gócairól és azok kezelésének helyzetéről;

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2012. december 12. Jogszabályok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2012. december 12. Jogszabályok CXXXIX. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2012. december 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 22/2012. (XI. 13.) HM rendelet A honvédségi jármûvek fenntartásáról szóló 18/2009.

Részletesebben

Véget ért az EUFOR 15. váltásának szolgálata. Cs. Sárkány Beáta hadnagy Fotó: Hegedűs Csaba őrnagy

Véget ért az EUFOR 15. váltásának szolgálata. Cs. Sárkány Beáta hadnagy Fotó: Hegedűs Csaba őrnagy Véget ért az EUFOR 15. váltásának szolgálata Cs. Sárkány Beáta hadnagy Fotó: Hegedűs Csaba őrnagy Ünnepélyes keretek között köszöntötte Böröndi Gábor dandártábornok, az MH Összhaderőnemi Parancsnokság

Részletesebben

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter Ismertetem Magyarország köztársasági elnökének és honvédelmi miniszterének határozatait elismerésekről. A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

Részletesebben

MUNKATERV. a 2011-es évre

MUNKATERV. a 2011-es évre BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2011-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Részvétel a békefenntartással és a katonai ellenőrzés hagyományainak ápolásában. A területi kapcsolatok

Részletesebben

Fizikai felkészítés a MH 25. Klapka György Lövészdandárnál

Fizikai felkészítés a MH 25. Klapka György Lövészdandárnál Fizikai felkészítés a MH 25. Klapka György Lövészdandárnál 1., AZ ALAKULAT BEMUTATÁSA A honvédelmi miniszter 34/2007 (HK) 4 HM számú határozata költségvetési szerv alapításáról szóló határozata alapján:

Részletesebben

A MH Logisztikai Központ helye, szerepe és feladatai a log. gazdálkodás rendszerében

A MH Logisztikai Központ helye, szerepe és feladatai a log. gazdálkodás rendszerében A MH Logisztikai Központ helye, szerepe és feladatai a log. gazdálkodás rendszerében Erdődi Zsolt ezredes MH Logisztikai Központ mb. logisztikai igazgató 2014.04.15. 1 Témakörök 1. A védelemgazdasági és

Részletesebben

és s feladatrendszere (tervezet)

és s feladatrendszere (tervezet) Az MH Műveleti M Parancsnokság rendeltetése és s feladatrendszere (tervezet) Dr. Isaszegi János mk. vezérőrnagy HM HVK MFCSF 2006. Szeptember 16. I. Az MH Műveleti Parancsnokság rendeltetése Az MH katonai

Részletesebben

A Magyar Honvédség 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezredparancsnokának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Magyar Honvédség 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezredparancsnokának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA MAGYAR HONVÉDSÉG 43. NAGYSÁNDOR JÓZSEF HÍRADÓ ÉS VEZETÉSTÁMOGATÓ EZRED A Magyar Honvédség 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezredparancsnokának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a Magyar Honvédség Magyarországi

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola. Farkas Tibor főhadnagy:

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola. Farkas Tibor főhadnagy: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola Farkas Tibor főhadnagy: A válságreagáló műveletek vezetését és irányítását támogató híradó- és informatikai

Részletesebben

Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és

Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és ennek adaptációs, illetve hasznosítási lehetőségei a magyar

Részletesebben

1.) Ismertesse a Magyar Honvédségben rendszeresített egyenruhák (öltözetek) típusait viselésük szerint.

1.) Ismertesse a Magyar Honvédségben rendszeresített egyenruhák (öltözetek) típusait viselésük szerint. Katonai protokoll tételek: 1.) Ismertesse a Magyar Honvédségben rendszeresített egyenruhák (öltözetek) típusait viselésük szerint. Sorolja fel a katonai rendfokozatokat és azok jelzéseit a társasági egyenruhán

Részletesebben

FOURLOG 2011 Logisztikai Képzési Program

FOURLOG 2011 Logisztikai Képzési Program FOURLOG 2011 Logisztikai Képzési Program A Magyar Honvédség 2011. évi Gyakorlatok, Kiképzések és Rendezvények terve alapján a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, az Osztrák Szövetségi Haderő Logisztikai

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. NÉV: TOMOLYA János. SZÜLETÉSI HELY, IDŐ: Miskolc, 1960. április 23.

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. NÉV: TOMOLYA János. SZÜLETÉSI HELY, IDŐ: Miskolc, 1960. április 23. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ NÉV: TOMOLYA János SZÜLETÉSI HELY, IDŐ: Miskolc, 1960. április 23. CSALÁDI ÁLLAPOT: Nős, két gyerek: Tamás (1982.) és Beatrix (1993.) HADERŐNEM/FEGYVERNEM JELENLEGI BEOSZTÁS Mérnök ezredes

Részletesebben

A LOGISZTIKA A HARCI ERŐ ALAPJA, amelyet úgy lehet leírni mint egy híd, ami összeköti a nemzet hadra kelt erőit a nemzet gazdaságával

A LOGISZTIKA A HARCI ERŐ ALAPJA, amelyet úgy lehet leírni mint egy híd, ami összeköti a nemzet hadra kelt erőit a nemzet gazdaságával A LOGISZTIKA A HARCI ERŐ ALAPJA, amelyet úgy lehet leírni mint egy híd, ami összeköti a nemzet hadra kelt erőit a nemzet gazdaságával NATO kiadvány Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság Honvédelmi

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. JAKAB László. Fax(ok) E-mail(ek) jakab.laszlo@zmne.

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. JAKAB László. Fax(ok) E-mail(ek) jakab.laszlo@zmne. Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Fax(ok) E-mail(ek) Állampolgárság Dr. JAKAB László jakab.laszlo@zmne.hu magyar Születési dátum 1950. 03. 21. Neme férfi Szakmai tapasztalat Időtartam

Részletesebben

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM rendelete a Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítő és külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya devizaellátmányáról és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli

Részletesebben

A honvédelmi miniszter./2007. ( ) HM rendelete

A honvédelmi miniszter./2007. ( ) HM rendelete MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE TERVEZET. számú példány A honvédelmi miniszter./2007. ( ) HM rendelete a katonák illetményéről és illetményjellegű juttatásairól, valamint a közalkalmazottak jutalmazásáról

Részletesebben

A 2010/2011. tanév II. szemeszterében végrehajtásra kerülő tanfolyamok kezdési időpontjai és tervezett létszámai

A 2010/2011. tanév II. szemeszterében végrehajtásra kerülő tanfolyamok kezdési időpontjai és tervezett létszámai A Magyar Honvédség hivatásos, szerződéses és közalkalmazotti állományának meghirdetett belső tanfolyamai. A 2010/2011. tanév II. szemeszterében végrehajtásra kerülő tanfolyamok kezdési időpontjai és tervezett

Részletesebben

A TÜZÉR FEGYVERNEMI VEZETŐ HELYE A FRANCIA HADERŐBEN 2

A TÜZÉR FEGYVERNEMI VEZETŐ HELYE A FRANCIA HADERŐBEN 2 NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK BERNARD BOURHY alezredes 1 A TÜZÉR FEGYVERNEMI VEZETŐ HELYE A FRANCIA HADERŐBEN 2 Tisztelt Tüzér Tudományos Konferencia! Örömmel teszek eleget a konferencia szervező

Részletesebben

Németh András. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

Németh András. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar NÉV: Németh András SZÜLETÉSI IDŐ: 1979 MUNKAHELY: BEOSZTÁS: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Katonai Üzemeltető Intézet Informatikai és Elektronikai Hadviselés Tanszék

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

A LOGISZTIKAI KIKÉPZÉS HELYZETE, KIHÍVÁSAI

A LOGISZTIKAI KIKÉPZÉS HELYZETE, KIHÍVÁSAI Sári Gábor A LOGISZTIKAI KIKÉPZÉS HELYZETE, KIHÍVÁSAI (a Katonai logisztika időszerű kérdései konferencián 2014. december 3-án megtartott előadás alapján) Absztrakt: A központi logisztikai feladatokat

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan közgazdász tisztek képzése, akik a képzés során

Részletesebben

MUNKATERV. a 2012-es évre

MUNKATERV. a 2012-es évre 1 BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2012-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Részvétel a békefenntartással és a katonai ellenőrzés hagyományainak ápolásában. A területi kapcsolatok

Részletesebben

OLVASÓPARANCS I S M E R T E T E M MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKÉNEK MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H A T Á R O Z A T A I T

OLVASÓPARANCS I S M E R T E T E M MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKÉNEK MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H A T Á R O Z A T A I T OLVASÓPARANCS I S M E R T E T E M MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKÉNEK ÉS MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H A T Á R O Z A T A I T KINEVEZÉSRŐL, KITÜNTETÉSEKRŐL, ÉS ELISMERÉSEKRŐL Tájékoztatásul bejelentem,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatok beérkezési határideje: 2012. augusztus 25.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatok beérkezési határideje: 2012. augusztus 25. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár (MH 25. KGYLDD) parancsnoka pályázatot hirdet a Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár, Vezető Szervek, Gazdálkodás Támogató

Részletesebben

Az MH Altiszti Akadémia parancsnokának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Az MH Altiszti Akadémia parancsnokának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA MAGYAR HONVÉDSÉG ALTISZTI AKADÉMIA Az MH Altiszti Akadémia parancsnokának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az MH Altiszti Akadémia állományában lévő beosztások betöltésére Pályázatot nyújthatnak be korlátozás nélkül

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2007. június 22. 945 Ft. Jogszabályok 10/2007. (V. 11.

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2007. június 22. 945 Ft. Jogszabályok 10/2007. (V. 11. CXXXIV. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2007. június 22. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 10/2007. (V. 11.) HM rendelet 11/2007. (V. 11.) HM rendelet 12/2007. (V.

Részletesebben

A LÉGIERŐ LOGISZTIKAI MŰVELETI TANFOLYAM TAPASZTALATAI A TANFOLYAMOK SZERVEZÉSÉNEK SZÜKSÉGESSÉGE

A LÉGIERŐ LOGISZTIKAI MŰVELETI TANFOLYAM TAPASZTALATAI A TANFOLYAMOK SZERVEZÉSÉNEK SZÜKSÉGESSÉGE 1 Dr. Jakab László Phd. alezredes Egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar Repülőműszaki Intézet Sárkányhajtómű Tanszék A LÉGIERŐ LOGISZTIKAI MŰVELETI TANFOLYAM

Részletesebben

Szövetségesi és NATO kötelezettségeink Irakban, a feladatok teljesítésének tapasztalatai egy magyar résztvevő katona szemével

Szövetségesi és NATO kötelezettségeink Irakban, a feladatok teljesítésének tapasztalatai egy magyar résztvevő katona szemével Szövetségesi és NATO kötelezettségeink Irakban, a feladatok teljesítésének tapasztalatai egy magyar résztvevő katona szemével A feladatom nagyon egyszerű. Felkérés alapján szeretnék tájékoztatást adni

Részletesebben

Változások a honvédegészségügyben. Dr. Meglécz Katalin orvos ezredes Honvéd-tisztifőorvos

Változások a honvédegészségügyben. Dr. Meglécz Katalin orvos ezredes Honvéd-tisztifőorvos Változások a honvédegészségügyben 2014 Dr. Meglécz Katalin orvos ezredes Honvéd-tisztifőorvos Semmi sem állandó, csak a változás maga. Hérakleitosz MH HONVÉDKÓRHÁZ Végr. és Log. Szerv. Vezetést bizt.

Részletesebben

Budapest ostromkalauz

Budapest ostromkalauz Mihályi Balázs Budapest ostromkalauz 1944-1945 Budapest, 2014 Tartalom Előszó... 7 Budapest ostroma (1944 45)... 9 Védelmi és támadási eljárások Budapest ostrománál... 20 Buda Észak... 29 Buda Dél... 62

Részletesebben

Életpálya és mobilitás a honvédelemben

Életpálya és mobilitás a honvédelemben Életpálya és mobilitás a honvédelemben ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel Mobilitás Társadalmi mobilitás Vándorlás Karriermobilitás Munkaerőáramlás Átjárhatóság Vándorlás lakhatási támogatás

Részletesebben

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd Az előzményekről 1526 augusztusában Mohácsnál a Szulejmán szultán vezette törökök megverték a magyar sereget. A csatában odaveszett a magyar király, II. Lajos is. A csata után Szulejmánnak 12 nap is elegendő

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2009. március 31. Jogszabályok 2/2009. (III. 17.

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2009. március 31. Jogszabályok 2/2009. (III. 17. CXXXVI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2009. március 31. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 2/2009. (III. 17.) HM rendelet 3/2009. (III. 18.) HM rendelet A honvédelmi miniszter

Részletesebben

A honvédelmi miniszter /2007. ( ) HM. r e n d e l e t e. a fontos és bizalmas munkakörökről, valamint a biztonsági ellenőrzések szintjéről

A honvédelmi miniszter /2007. ( ) HM. r e n d e l e t e. a fontos és bizalmas munkakörökről, valamint a biztonsági ellenőrzések szintjéről MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE. számú példány Tervezet 08.22. A honvédelmi miniszter /2007. ( ) HM r e n d e l e t e a fontos és bizalmas munkakörökről, valamint a biztonsági ellenőrzések szintjéről

Részletesebben

Oktató-kutatás - tudományos. Oktatás - kutatás - tudományos

Oktató-kutatás - tudományos. Oktatás - kutatás - tudományos SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév Dr. Czuprák Ottó E-mail Czuprak.Otto@uni-nke.hu Állampolgárság magyar Születési dátum 1951. 0. 10. Neme férfi Szakmai tapasztalat

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Honvédelmi alapismeretek

Honvédelmi alapismeretek Honvédelmi alapismeretek Tájékoztató füzet 1 TISZTE L T HA LLGA TÓK! A Magyar Honvédség hivatásos haderő, békeidőszakban az utánpótlá- sa kizárólag önkéntes alapon történik. A honvédelemre és a haza fegyveres

Részletesebben

A MAGYAR MŰSZAKI KONTINGENSBE BEOSZTOTT ÁLLOMÁNY KIVÁLASZTÁSÁNAK ÉS FELKÉSZÍTÉSÉNEK TAPASZTALATAI

A MAGYAR MŰSZAKI KONTINGENSBE BEOSZTOTT ÁLLOMÁNY KIVÁLASZTÁSÁNAK ÉS FELKÉSZÍTÉSÉNEK TAPASZTALATAI ELŐADÁSOK BÁNFI ATTILA A MAGYAR MŰSZAKI KONTINGENSBE BEOSZTOTT ÁLLOMÁNY KIVÁLASZTÁSÁNAK ÉS FELKÉSZÍTÉSÉNEK TAPASZTALATAI Bánfi Attila mk. alezredes a 37. II. Rákóczi Ferenc műszaki dandár mb. parancsnokhelyettese,

Részletesebben

A Védelem Egészségügyi Laboratóriumi Intézet tevékenységének a bemutatása

A Védelem Egészségügyi Laboratóriumi Intézet tevékenységének a bemutatása A Védelem Egészségügyi Laboratóriumi Intézet tevékenységének a bemutatása Veress Enikő őrnagy főtiszt, minőségirányítási megbízott Mályi, 2014.Október 02. Előadás tematika 1. Az MH EK szervezetének bemutatása

Részletesebben

A BALKÁNI BÉKEFENNTARTÓ MŰVELETEK ÁTTEKINTÉSE

A BALKÁNI BÉKEFENNTARTÓ MŰVELETEK ÁTTEKINTÉSE ELŐADÁSOK SZABÓ ISTVÁN A BALKÁNI BÉKEFENNTARTÓ MŰVELETEK ÁTTEKINTÉSE Szabó István mk. ezredes 2000-ben az SFOR műszaki főnökeként szolgált Szarajevóban. Jelenleg az Összhaderőnemi Hadműveleti Központ műveleti

Részletesebben

KATONAI JOGI ÉS HADIJOGI SZEMLE 2014/1. SZÁM

KATONAI JOGI ÉS HADIJOGI SZEMLE 2014/1. SZÁM Schweickhardt Gotthilf A katasztrófavédelmi igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig, különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre A katasztrófák elleni védelem mai tartalmának, szervezetének

Részletesebben

Az MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság parancsnokának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Az MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság parancsnokának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA MAGYAR HONVÉDSÉG HADKIEGÉSZÍTŐ ÉS KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG Az MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság parancsnokának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

A Magyar Köztársaság, illetve a Magyar Honvédség részvétele az ENSZ, EBESZ, MFO és NATO vezette válságkezelésekben

A Magyar Köztársaság, illetve a Magyar Honvédség részvétele az ENSZ, EBESZ, MFO és NATO vezette válságkezelésekben A Magyar Köztársaság, illetve a Magyar Honvédség részvétele az ENSZ, EBESZ, MFO és NATO vezette válságkezelésekben DR. ISASZEGI JÁNOS DANDÁRTÁBORNOK MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI HADMŰVELETI KÖZPONT

Részletesebben

Honvédelmi alapismeretek

Honvédelmi alapismeretek Honvédelmi alapismeretek Tájékoztató füzet 1 TI SZT ELT HALLGATÓK! A Magyar Honvédség hivatásos haderő, békeidőszakban az utánpótlása kizárólag önkéntes alapon történik. A honvédelemre és a haza fegyveres

Részletesebben

T E R V E Z E T. A honvédelmi miniszter /2012. ( ) HM. r e n d e l e t e

T E R V E Z E T. A honvédelmi miniszter /2012. ( ) HM. r e n d e l e t e T E R V E Z E T A honvédelmi miniszter /2012. ( ) HM r e n d e l e t e a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú tagjainak beosztási kategóriába történő részletes besorolásáról, illetve a beosztásokban

Részletesebben

Székesfehérvárra került az Aktivitás Kupa

Székesfehérvárra került az Aktivitás Kupa Székesfehérvárra került az Aktivitás Kupa Elkezdődött az őszi választmányi ülés Szakszervezetünk őszi választmányi ülésének első napján átadták a,,szakszervezeti Munkáért Díj"-akat, megválasztották a nyugállományú

Részletesebben

A MAGYAR HONVÉDSÉG CENTRALIZÁLT BESZERZÉSÉNEK TÖRTÉNETE

A MAGYAR HONVÉDSÉG CENTRALIZÁLT BESZERZÉSÉNEK TÖRTÉNETE Derzsényi Attila attila.derzsenyi@hm.gov.hu A MAGYAR HONVÉDSÉG CENTRALIZÁLT BESZERZÉSÉNEK TÖRTÉNETE Absztarkt Napjainkban ismét kiemelt hangsúlyt kapott a honvédelmi tárca beszerzésének decentralizációja,

Részletesebben

Az MH Balatonkenesei Rekreációs Központ parancsnokának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Az MH Balatonkenesei Rekreációs Központ parancsnokának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA MAGYAR HONVÉDSÉG BALATONKENESEI REKREÁCIÓS KÖZPONT Az MH Balatonkenesei Rekreációs Központ parancsnokának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az MH Balatonkenesei Rekreációs Központ állományában lévő beosztások betöltésére

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 30. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 30. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 30. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2015. június 22., hétfő Tartalomjegyzék I. Utasítások 28/2015. (VI. 22.) HM utasítás a szolgálati beosztások rendszeresítésével kapcsolatos szabályokról

Részletesebben

Magyarország köztársasági elnöke Állami Ünnepünk, augusztus 20-a alkalmából

Magyarország köztársasági elnöke Állami Ünnepünk, augusztus 20-a alkalmából Magyarország köztársasági elnöke Állami Ünnepünk, 2016. augusztus 20-a alkalmából A MAGYAR ÉRDEMREND TISZTIKERESZTJE három évtizedes katonai szolgálata alatt az üzemeltetés és az egészségügy szakterületén

Részletesebben

A könnyűlövész-tiszti és -tiszthelyettesi hallgatók helységharc-képzése a NATO elveket és a 21. század kihívásait figyelembe véve

A könnyűlövész-tiszti és -tiszthelyettesi hallgatók helységharc-képzése a NATO elveket és a 21. század kihívásait figyelembe véve ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Szűcs Endre alezredes A könnyűlövész-tiszti és -tiszthelyettesi hallgatók helységharc-képzése a NATO elveket és a 21. század kihívásait figyelembe véve című doktori

Részletesebben

A KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR

A KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR ZRÍNYI MIKLÓS 2. számú melléklet a ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. számú példány A KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE - 2011 - TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Magyarország köztársasági elnöke. Állami Ünnepünk, 2015. augusztus 20-a alkalmából

Magyarország köztársasági elnöke. Állami Ünnepünk, 2015. augusztus 20-a alkalmából Magyarország köztársasági elnöke Állami Ünnepünk, 2015. augusztus 20-a alkalmából A MAGYAR ÉRDEMREND KÖZÉPKERESZTJE POLGÁRI TAGOZATÁT ADOMÁNYOZTA világszínvonalú és páratlanul gazdag koncertmesteri és

Részletesebben

Díszelgő alegységek fesztiválja a program

Díszelgő alegységek fesztiválja a program Díszelgő alegységek fesztiválja a program A Magyar Köztársaság Honvédelmi Minisztériuma és Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata második alkalommal rendezi meg Miskolcon a Díszelgő Alegységek és Katonazenekarok

Részletesebben

MH 43. hír. és vt. e. Szociális Bizottság... 35 MH 43. hír. és vt. e. Kockázatkezelési Bizottság... 35 Testnevelési és Sportbizottság...

MH 43. hír. és vt. e. Szociális Bizottság... 35 MH 43. hír. és vt. e. Kockázatkezelési Bizottság... 35 Testnevelési és Sportbizottság... 2 Tartalomjegyzék ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 6 I. FEJEZET A MH. 43. NAGYSÁNDOR JÓZSEF HÍRADÓ ÉS VEZETÉSTÁMOGATÓ EZRED RENDELTETÉSE, FŐ FELADATAI... 7 Bevezető rész:... 7 Az MH 43. hír. és vt. e. jogállása...

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2012. július 9. Jogszabályok. 7/2012. (VI. 5.

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2012. július 9. Jogszabályok. 7/2012. (VI. 5. CXXXIX. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2012. július 9. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 7/2012. (VI. 5.) HM rendelet 8/2012. (VI. 11.) HM rendelet A Magyar Honvédség külföldi

Részletesebben

Kossuth Lajos Hadtudományi Kar

Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. Telefon: 432-9000/29-357 Telefax: 432-9027 Szakok, képzési idő, vizsgatárgyak Képz. Választható szak, szakpár A N Biztonság-és védelempolitikai

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXLII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2015. július 29.

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXLII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2015. július 29. CXLII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2015. július 29. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal 3/2015. (VI. 17.) HM rendelet 4/2015. (VI. 22.) HM rendelet 5/2015. (VI. 22.) HM rendelet 6/2015.

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2006. június 30. ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 943 Ft.

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2006. június 30. ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 943 Ft. CXXXIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2006. június 30. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. július 3-tól a Közlönybolt új helyre, a Magyar Hivatalos Közlönykiadó jogi szolgáltató

Részletesebben

BEVEZETÉS. Tisztelt Pályázók!

BEVEZETÉS. Tisztelt Pályázók! DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest 2014 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 2 Pályázati felhívás... 3 1. A képzés célja... 3 2. A képzési formák... 4 3. Az NKE doktori iskolái és kutatási területei... 4 4.

Részletesebben

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 2010. évben

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 2010. évben létszáma és keresetbe tartozó juttatásai XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 1 1 1 2 Honvédelmi Minisztérium igazgatása miniszter, miniszterelnök-helyettes 13 222 1 államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár)

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS, FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HADKIEGÉSZÍTŐ ÉS KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG AMELY LÉTREJÖTT A MAGYAR HONVÉDSÉG

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS, FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HADKIEGÉSZÍTŐ ÉS KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG AMELY LÉTREJÖTT A MAGYAR HONVÉDSÉG EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS, AMELY LÉTREJÖTT FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS A MAGYAR HONVÉDSÉG HADKIEGÉSZÍTŐ ÉS KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG KÖZÖTT - 2013 - EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely

Részletesebben

HÁTTÉRANYAG a 2013. június 26-i Választmányi ülés napirendjéhez

HÁTTÉRANYAG a 2013. június 26-i Választmányi ülés napirendjéhez HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete - közhasznú szervezet- 8000 Székesfehérvár, Malom u. 2. Tel./ Fax: 00-36-22 311-255 E-mail: htbk.szfvár@regiment.hu HÁTTÉRANYAG a 2013. június

Részletesebben

A Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal 2001-ben, a millennium évében

A Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal 2001-ben, a millennium évében A Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal 2001-ben, a millennium évében A rendszerváltozás során a helyi önkormányzati rendszer kiépülésével párhuzamosan megtörtént az új államigazgatási szervezet kialakítása.

Részletesebben

KATONAI BESZERZÉS II. A KÖZBESZERZÉS, (KÖZ)BESZERZÉS, BESZERZÉS RENDSZERE

KATONAI BESZERZÉS II. A KÖZBESZERZÉS, (KÖZ)BESZERZÉS, BESZERZÉS RENDSZERE X. Évfolyam 2. szám - 2015. június DERZSÉNYI Attila attila.derzsenyi@hm.gov.hu KATONAI BESZERZÉS II. A KÖZBESZERZÉS, (KÖZ)BESZERZÉS, BESZERZÉS RENDSZERE Absztrakt A katonai beszerzésről sokaknak első hallásra

Részletesebben

VÁLSÁGKÖRZETEK KATONAFÖLDRAJZI ÉRTÉKELÉSE A VÁLSÁGKÖRZETEK KIALAKULÁSA. Dr. DOBI JÓZSEF nyá. alezredes, egyetemi docens

VÁLSÁGKÖRZETEK KATONAFÖLDRAJZI ÉRTÉKELÉSE A VÁLSÁGKÖRZETEK KIALAKULÁSA. Dr. DOBI JÓZSEF nyá. alezredes, egyetemi docens Dr. DOBI JÓZSEF nyá. alezredes, egyetemi docens VÁLSÁGKÖRZETEK KATONAFÖLDRAJZI ÉRTÉKELÉSE A VÁLSÁGKÖRZETEK KIALAKULÁSA A II. világháborút követő évtizedek, a bipoláris világrendszer évtizedei amelyek során

Részletesebben

Tudományos életrajz Koós Tamás (2008. február)

Tudományos életrajz Koós Tamás (2008. február) Koós Tamás egyetemi tanársegéd Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető helyettes Tudományos életrajz

Részletesebben

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22.

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Hunyadi János és Kapisztrán János seregei 558 évvel ezelőtt, 1456. július 22-én állították meg a Nándorfehérvárt ostromló oszmán hadat. A győztes csata emlékére

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE A honvédelmi miniszter 19/2006. (HK.) utasítása a 2006. évi országgyűlési képviselői választásokon való részvétellel (szavazással) kapcsolatos feladatokról A honvédelemről

Részletesebben

Honvéd Dream Team 2009

Honvéd Dream Team 2009 Honvéd Dream Team 2009 Év- és Csapatértékelő Isaszegi János vezérőrnagy MH Központi Kiképző Bázis parancsnok Csobánka, 2009. október 01. Kezdeményezés, kiválasztás A Magyar Honvédség és a tereprally összefüggése

Részletesebben

MEGALAKÍTÁSI TERV KŐRÖSHEGY TELEPÜLÉS POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZET TELEPÜLÉSI POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZET K Ő RÖSHEGY ... polgári védelmi parancsok ...

MEGALAKÍTÁSI TERV KŐRÖSHEGY TELEPÜLÉS POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZET TELEPÜLÉSI POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZET K Ő RÖSHEGY ... polgári védelmi parancsok ... TELEPÜLÉSI POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZET K Ő RÖSHEGY Szám:../2013... számú példány JÓVÁHAGYOM! EGYETÉRTEK! Kőröshegy, 2013. július hó 10-én. Siófok, 2013. év..-n....... Marczali Tamás Oláh László tű. alezredes

Részletesebben

ÚJ ÉPÍTÉSI TECHNOLÓGIÁK ALKALMAZÁSA A MAGYAR HONVÉDSÉG BÉKETÁMOGATÓ MŰVELETEI KATONAI ÉPÍTÉSI GYAKORLATÁBAN

ÚJ ÉPÍTÉSI TECHNOLÓGIÁK ALKALMAZÁSA A MAGYAR HONVÉDSÉG BÉKETÁMOGATÓ MŰVELETEI KATONAI ÉPÍTÉSI GYAKORLATÁBAN ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI KAR Katonai Műszaki Doktori Iskola Gulyás András ÚJ ÉPÍTÉSI TECHNOLÓGIÁK ALKALMAZÁSA A MAGYAR HONVÉDSÉG BÉKETÁMOGATÓ MŰVELETEI KATONAI ÉPÍTÉSI

Részletesebben

XIII. Honvédelmi Minisztérium

XIII. Honvédelmi Minisztérium XIII. Honvédelmi Minisztérium A.) ÁLTALÁNOS INDOKLÁS A XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet társadalmi-gazdasági küldetése, főbb célok, prioritások és azok megvalósulása a költségvetés végrehajtása során

Részletesebben

KIKÉPZÉS FELKÉSZÍTÉS

KIKÉPZÉS FELKÉSZÍTÉS KIKÉPZÉS FELKÉSZÍTÉS A CSAPAT LOGISZTIKAI SZAKKIKÉPZÉST BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK A LÉGIERŐNÉL Sári Gábor 1 A kiképzési rendszer professzionális jellegűvé alakítása érdekében került kiadásra a HVKF 65/2004

Részletesebben

Iskolai történelem verseny 2013. Szulejmán kora. Csapattagok: Elért pontszám:

Iskolai történelem verseny 2013. Szulejmán kora. Csapattagok: Elért pontszám: Iskolai történelem verseny 2013 Szulejmán kora Csapattagok: Elért pontszám: 1. Történelmi totó Karikázzátok be a helyesnek ítélt válasz jelét (1, x vagy 2)! Mit ígért Szulejmán Zrínyi Miklósnak, ha feladja

Részletesebben

Dr. Bedécs Gyulának a Győr-Moson-Sopron megyei Idegenforgalmi Hivatal nyugállományú igazgatójának

Dr. Bedécs Gyulának a Győr-Moson-Sopron megyei Idegenforgalmi Hivatal nyugállományú igazgatójának Magyarország Köztársasági Elnöke - a honvédelmi miniszter előterjesztésére -, huzamos időn át végzett kiemelkedő munkássága, valamint a honvédelem ügye érdekében végzett áldozatos tevékenysége elismeréseként,

Részletesebben

DOKTORI PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

DOKTORI PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Nyt.sz.: TSZKP/1-262/2010. sz. példány Jóváhagyom! Egyetértek! Budapest, 2010. július - n Budapest, 2010. július - n.............................. Dr. Lakatos László

Részletesebben

TIT HADTUDOMÁNYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI EGYESÜLET BIZTONSÁGPOLITIKAI FÜZETEK. Dr. Héjja István MAGYARORSZÁG EURO-ATLANTI CSATLAKOZÁSA BUDAPEST 1998

TIT HADTUDOMÁNYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI EGYESÜLET BIZTONSÁGPOLITIKAI FÜZETEK. Dr. Héjja István MAGYARORSZÁG EURO-ATLANTI CSATLAKOZÁSA BUDAPEST 1998 TIT HADTUDOMÁNYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI EGYESÜLET BIZTONSÁGPOLITIKAI FÜZETEK Dr. Héjja István MAGYARORSZÁG EURO-ATLANTI CSATLAKOZÁSA BUDAPEST 1998 A TIT Hadtudományi és Biztonságpolitikai Egyesület kiadványa

Részletesebben

A Kari Tudományos Diákköri Konferencia díjazottjai

A Kari Tudományos Diákköri Konferencia díjazottjai A Kari Tudományos Diákköri Konferencia díjazottjai A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a Zsűri döntése alapján 1. Biztonságpolitika tagozatban: I Rajnai

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

Sőregi Zoltán KATONÁK KERÉKPÁRON. A magyar királyi honvédség kerékpáros tisztjeinek adattára 1920-1945

Sőregi Zoltán KATONÁK KERÉKPÁRON. A magyar királyi honvédség kerékpáros tisztjeinek adattára 1920-1945 Sőregi Zoltán KATONÁK KERÉKPÁRON A magyar királyi honvédség kerékpáros tisztjeinek adattára 1920-1945 Bevezető Az emberiség történelme során a legtöbb találmányt, újdonságot vagy hadviselés céljából hozta

Részletesebben

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere. I. Választott tisztségviselők

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere. I. Választott tisztségviselők 6. számú melléklet Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere I. Választott tisztségviselők A kulcsszám 1-4. pozícióján 0 szerepel. Az 5. pozíció a választási szinteket jelzi. A 6. pozíció

Részletesebben

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNY DR. HORVÁTH ATTILA ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ Egy állam közlekedéspolitikájának alakítását számtalan

Részletesebben