és az R 2 ellenállások nagyságát! Mekkora erősségű áram folyik át az egyes ellenállásokon, ha rajtuk 12 V nagyságú feszültség esik?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "és az R 2 ellenállások nagyságát! Mekkora erősségű áram folyik át az egyes ellenállásokon, ha rajtuk 12 V nagyságú feszültség esik?"

Átírás

1 145. Egymás után kapcsolunk három, azonos anyagú vezetődarabot, amelyeken áram halad keresztül. z első darab l hosszúságú és r sugarú, a második darab 2 l hoszszúságú és 2 r sugarú, a harmadik darab 3 l hosszúságú és 3 r sugarú. vezető második darabján 6 V nagyságú feszültség mérhető. Mekkora feszültség mérhető az első és a harmadik vezető darabon? 146. Milyen hosszú, 0,5 mm átmérőjű nikkelhuzal szükséges ahhoz, hogy a 110 V-os feszültség mellett a rajta áthaladó áram erőssége ne haladja meg 2 -es értéket? nikkel fajlagos ellenállása 007, Ω mm. m 147. Két izzó azonos feszültségre készült. z első izzón üzem közben kétszer akkora erősségű áram halad át, mint a másodikon. Melyik izzó izzószála a vastagabb, és hányszor? z izzószálak azonos hosszúságúak Egy fémgyűrűt 50 nc nagyságú töltéssel feltöltünk, majd a gyűrűt a síkjára merőleges szimmetriatengely körül percenként fordulattal megpörgetjük. Mekkora az áramerősség a körgyűrű bármely pontján? 149. Egy cm 3 -enként darab többlet elektront tartalmazó, 10 cm közepes sugarú, 1 cm átmérőjű, kör keresztmetszetű gyűrűt a gyűrű síkjára merőleges szimmetriatengely körül mekkora fordulatszámmal kell megforgatnunk ahhoz, hogy 50 µ-es áram keletkezzen benne? grafikon alapján határozd meg az 1 és az 2 ellenállások nagyságát! Mekkora erősségű áram folyik át az egyes ellenállásokon, ha rajtuk 12 V nagyságú feszültség esik? U (V) Mekkora annak a vezetőnek a fajlagos ellenállása, 1 amelyből készített 25 m hosszúságú, keresztmetszetű szakasz ellenállása megegyezik a 2 O 5 40 I (m) -8 keresztmetszetű, 5, 61 0 Ω m fajlagos ellenállású, 15 m hosszú vezető ellenállásával? 152. Feltekercselt, 250 m hosszúságú vashuzal teljes ellenállása 137,5 Ω, fajlagos ellenállása 0, 11, a huzal anyagának sűrűsége 7800 kg m m. 3 2 Ω mm a) Mekkora a huzal tömege? b) Mekkora töltés halad át a vashuzal adott keresztmetszetén 2,5 másodperc alatt, ha a huzal két végére egy 3,3 V-os feszültségforrást kapcsolunk? 151

2 Elektromosságtan 153. z és B állomások 40 km-re vannak egymástól. z és B állomások között kétvezetékes, 800 Ω ellenállású hírközlő vonalat építettek ki. két vezeték valahol összeért. hiba keresésére -nál egy feszültségforrást kapcsoltak a huzalpár végére. Így a vezetékben 40 m erősségű áramot mértek, miközben a végpontok közé kötött feszültségmérő 10 V-ot mutatott. -tól mekkora távolságra történt a rövidzárlat? V-os feszültségre kapcsolt villanyvasaló 2 erősségű áramot vesz fel. a) Határozd meg a 0,2 mm átmérőjű krómnikkel fűtőszál hosszát, ha a fűtőszál fajlagos ellenállása 2 Ω mm 11,! m b) Milyen hosszú vörösréz huzalra lenne szükség ugyanilyen átmérő mellett, ha a krómnikkel huzalt vörösréz huzalra cserélnénk? vörösréz fajlagos 2 Ω mm ellenállása 0, m 155. Egy egyenáramú áramkörben 10 mm 2 keresztmetszetű rézvezeték ugyanolyan keresztmetszetű vasvezetékben folytatódik. vezetékben 10 erősségű áram folyik a réz vas irányban. a) Mekkorák az elektromos térerősségek a réz-vas határfelületnél? b) Mekkora és milyen előjelű töltés halmozódik fel a két fém érintkezési keresztmetszetében? c) Hány elemi töltésnek felel meg ez a töltésmennyiség? -8 - réz fajlagos ellenállása 1, Ω m, a vas fajlagos ellenállása 9, Ω m, -12 s ε 0 = 8, V m 2 Ω mm ,2 mm átmérőjű, 013, fajlagos ellenállású vashuzalból előtét-ellenállást készítünk. z előtét-ellenállás 3,5 -es áramerősség esetén az adott 110 V-os m feszültséget 40 V-ra csökkenti. Mekkora a menetszáma ennek a 6 cm átmérőjű tekercstestre csévélt tekercsnek? 157. Mekkora az ellenállása egy volfrámszálas izzónak 20 C-on, ha az izzószál hőmérséklete 500 C, és 230 V mellett 0,43 erősségű áram halad át rajta? Tegyük fel, hogy az izzószál fajlagos ellenállásának változására fennáll, hogy ρ = ρ20 α t, ahol -3 1 α = 411, 0 a volfrám hőmérsékleti együtthatója, t a hőmérsékletváltozás. C 152

3 158. Egy kétvezetékes távvezeték hossza 45 km, a vezeték átmérője 2,5 mm. a) Mekkora a vezeték lineáris ellenállása 0 C-on, ha a vezeték fajlagos ellenállása 2 Ω mm 0, 016? m b) Mennyit változik az ellenállás nagysága nyártól télig, ha a maximális hőmérsékletingadozás 55 C? vezeték lineáris hőmérsékleti együtthatója 43, C 3.5. Ellenállások kapcsolása, mérőműszerek, feszültégforrások 159. Egy 150 Ω-os és egy 850 Ω-os ellenállást sorosan kapcsolunk. Hány kω a két fogyasztó eredő ellenállásának nagysága? 160. Egy 100 Ω-os és egy 400 Ω-os ellenállást párhuzamosan kapcsolunk egymással. Mekkora az eredő ellenállás nagysága? 161. Hány darab 470 Ω-os ellenállást kell egymással sorosan kapcsolnunk, ha egy 7,05 kω-os ellenállást szeretnénk előállítani? db egyforma értékű ellenállást párhuzamosan kapcsoltunk. Így egy 4 kω-os ellenállást kaptunk. Hány MΩ-os egy-egy ellenállás? 163. Két egyforma értékű ellenállást párhuzamosan kapcsolunk, majd hozzájuk egy harmadik, az előzőekkel megegyező nagyságú ellenállást kötünk sorosan. z eredő ellenállás 450 Ω. Mekkora egy-egy ellenállás? 164. Egy l hosszúságú, ρ fajlagos ellenállású, állandó keresztmetszetű vezető ellenállása 32 Ω. a) Hány egyenlő részre kell vágni ezt a vezetőt, hogy a részeket párhuzamosan kapcsolva az eredő ellenállás 0,125 Ω legyen? b) Mekkora egy-egy rész ellenállása? 165. Két, sorosan kötött ellenállásra 24 V-os feszültségforrást kapcsolunk. z ellenállásokon átmenő áram erőssége 3 m. z egyik ellenállás értéke 3500 Ω. a) Mekkora a másik ellenállás? b) Mekkora feszültség esik ezen az ellenálláson? 153

4 Elektromosságtan 166. Egy 9 V-os telepre két ellenállást kapcsolunk párhuzamosan. telepen átfolyó áram erőssége 112,5 m. z egyik ellenállás 400 Ω-os. a) Mekkora a másik ellenállás nagysága? b) Mekkora erősségű áramok haladnak át ez egyes ellenállásokon? 167. Egy mutatós mérőműszer skálája 60 részre van beosztva. Mekkora áramot mér ez a műszer, ha a műszer végkitérése 120 m, és a mutató a 45-ös skálarészen áll? 168. Egy voltmérőről leolvasott érték 28,8 mv. Mekkora ennek a mérőműszernek a méréshatára, amelynél a skála 100 egyenlő részre van beosztva és a mutató a 48-as skálarésznél áll? 169. Feszültségmérőnk végkitérése 6 V, belső ellenállása 3 kω. Mekkora előtét-el len állásra van szükségünk, ha a méréshatárt 120 V-ra akarjuk kiterjeszteni? 170. Egy ampermérő belső ellenállása 180 Ω. 20 Ω-os sönttel elértük, hogy a műszert árammérésre 200 m-ig használhatjuk. Mekkora volt a műszer eredeti méréshatára? Ω-os ellenállásra párhuzamosan kötünk egy, majd még egy ellenállást. z áramerősség 1525 : : arányban változik. Mekkora a két bekapcsolt ellenállás értéke külön-külön? 172. Egy 100 Ω, 200 Ω, 300 Ω és 400 Ω nagyságú ellenállásokat sorosan kapcsolunk a 125 V-os feszültségforrásra. Hányféle feszültséget mérhetünk, és melyek ezek? 173. z és B pontok közé kötött feszültségforrás 24 V-os. rajta átmenő áram erőssége 800 µ. a) Mekkora az 2 ellenállás értéke, ha 1 = 60 k Ω, 3 = 50k Ω? b) Mekkorák az egyes ellenállásokon átmenő áramok erősségei? c) Mekkora feszültség esik az egyes ellenállásokon? B V-os telepre 820 Ω-os ellenállást kapcsolunk. Mekkora a telep belső ellenállásának nagysága, ha az ellenálláson átfolyó áram erőssége 10 m? 154

5 175. Egy egyenáramú dinamó elektromotoros ereje 225 V. 50 db párhuzamosan kötött, egyenként 790 Ω ellenállású izzót kötünk rá. kapocsfeszültség ekkor 218 V lesz. a) Mekkora az izzók eredő ellenállása? b) Mekkora a dinamó belső ellenállása? 176. Két darab, egyenként 2 V elektromotoros erejű, 0,3 Ω belső ellenállású elemet hogyan kell kapcsolnunk ahhoz, hogy a legnagyobb áramerősséget kapjuk a) 0,2 Ω külső ellenállás melett? b) 16 Ω külső ellenállás mellett? c) Mindkét esetben számítsd ki az áramerősségeket! 177. Galvánelemeket sorosan kapcsolunk. Ekkor ötször akkora áramot kapunk, mintha párhuzamosan kapcsoltuk volna össze őket. külső ellenállás értéke egyetlen galvánelem belső ellenállásának a hétszerese. Hány elemet kapcsoltunk össze? 178. n darab egyforma ellenállást először sorosan, majd párhuzamosan kapcsolunk öszsze. sorosan kötött ellenállások eredője 225-ször nagyobb, mint a párhuzamosan kapcsolt ellenállások eredője. Hány egyforma ellenállást kapcsoltunk össze? Ω-os és a 105 Ω-os ellenállást párhuzamosan kapcsoljuk, velük sorosan egy 73,75 Ω-os harmadik ellenállást. hálózatra egy 4,5 V-os telepet kapcsolunk. Határozd meg az egyes ellenállásokon átmenő áram erősségét! 180. Mekkora az és B pontok közötti eredő ellenállás nagysága, ha mindegyik ellenállás értéke 680 Ω? B 181. kapcsolási rajzon feltüntetett ellenállások nagysága: = = = = Ω a) Mekkora az és B pontok közötti eredő ellenállás nagysága? b) Hogyan lehetne elérni, hogy az eredő ellenállás nagysága Ω legyen, anélkül, hogy az egyes 3 ellenállások értékein változtatnánk? 4 B 155

6 Elektromosságtan 182. rajzon feltüntetett kapcsolásban a telep feszültsége U = 6 V, az ellenállások értékei: 1 = 100 Ω, 2 = 300 Ω, 3 = 400 Ω, 4 = 200 Ω. a) Határozd meg az eredő ellenállás értékét! b) Mekkora a feszültség az 3 ellenálláson? V K V-os áramforrásból, a K kapcsolóból és négy ellenállásból áramkört állítunk össze a rajz szerint. Mekkora feszültség esik a 400 Ω-os ellenállás kivezetésein a) a K kapcsoló nyitott állásában? b) a K kapcsoló zárt állásában? U 600 C D 184. z ábrán feltüntetett kapcsolásban a CD vezetőszakasz keresztmetszetén 900 mc nagyságú töltés 0,25 perc alatt halad keresztül. Mekkora a telep U feszültsége? 185. Számítsd ki az ábrán látható áramkör és B pontjai közötti eredő ellenállást! végpontok közé mv-os feszültségforrást kapcsolunk. B 10 a) Mekkora feszültség esik a 8 Ω-os ellenálláson? b) Mekkora a 10 Ω-os ellenálláson átfolyó áram erőssége? c) Hová és hogyan kellene egy 20 Ω-os ellenállást az áramkörbe kapcsolni, ha azt szeretnénk, hogy a feszültségforráson 4 m erősségű áram haladjon keresztül? 186. Egy 10 Ω-os, egy 20 Ω-os és egy 40 Ω-os ellenállásunk van. Hányféleképpen kapcsolhatod őket össze? ajzold le ezeket a kapcsolásokat, és határozd meg az eredő ellenállások értékeit! 187. Szabályos ötszög minden oldala egy-egy azonos nagyságú 150 Ω-os ellenállás. Mekkora az eredő ellenállás két nem szomszédos csúcs között? 188. z ábrán látható kapcsolásban az szabályozó ellenállás nagysága 0 és 800 Ω között változtatható. Mekkora értékek között szabályozható a 200 Ω-os ellenálláson átmenő áram erőssége? 9 V Mekkora áramot mutat a 188. feladatbeli kapcsolásban az árammérő, ha az változtatható ellenállás értéke 300 Ω? 156

7 190. z ábrán látható állandó keresztmetszetű huzalból készült feszültségosztó ellenállása 0 és 100 Ω között változtatható. z és B pontok közé 100 V-os feszültséget kapcsolunk. a) Milyen határok között változtathatjuk a feszültséget a C és D pontok között? b) Mekkora a C és D pontok közötti feszültség, ha a csúszka az ellenállás 2 5 részénél áll? feladatban leírt feszültségosztó esetén mekkora a C és D pontok közötti feszültség, ha ezen két pont közé 200 Ω-os terhelő ellenállást kötünk, és a csúszka középen áll? 192. Mekkora töltésre töltődik fel az ábrán látható kapcsolásban a kondenzátor? C D B 193. Egy 1 m méréshatárú, 1 Ω belső ellenállású milliamper-mérőből egy 1,5 V méréshatárú voltmérőt akarunk készíteni. a) Milyen nagy előtét-ellenállás szükséges ehhez? b) z előtét-ellenállás elkészítéséhez hány méter 0,2 mm átmérőjű manganin huzalt kell felhasználni? ρ manganin -8 = Ω m ( ) 100 Ω 4,5 V 5 µf 400 Ω 194. Mekkora legyen az ábrán látható ellenállás, hogy az izzólámpa üzemi feszültségen éghessen? z izzó adatai: U izzó = 6 V, I izzó = V 195. Mekkora az ábrán feltüntetett kapcsolásban az és B pontok közötti eredő ellenállás értéke? z ellenállások értékei: 1 = 100 Ω, 2 = 200 Ω, 3 = 300 Ω, 4 = 400 Ω, 5 = 500 Ω. 1 3 C B 196. Mekkora a 195. feladatbeli kapcsolás esetén az és C, illetve a B és C pontok között mérhető ellenállás nagysága? 157

8 Elektromosságtan 197. z ábrán látható kapcsolásban az és B pontok közé egy 18 V-os feszültségforrást kapcsolunk. z egyes ellenállások értékei: 1 = 400 Ω, 2 = 500 Ω, 3 = 1100 Ω, 4 = 700 Ω. a) Mekkora áramok mennek át az egyes ellenállásokon? b) Mekkora feszültség mérhető a C és D pontok között? 1 2 D C B z ábrán adott kapcsolás telepet, ellenállásokat és félvezető diódákat tartalmaz. diódák nyitóirányban zérus, záróirányban végtelen nagy ellenállásúaknak vehetők. a) Mekkora áramok folynak át az egyes ellenállásokon a telep adott polaritásánál? b) Mekkora áram folyik át a 4 Ω-os ellenálláson, ha a telep polaritását felcseréljük? 12 V Ha az ábra szerinti kapcsolásban egy elhanyagolható belső ellenállású telepet az és B pontokra kapcsolunk, akkor az árammérő műszer 0,16, ha a B és C pontokra kapcsoljuk, akkor 0,1 erősségű áramot jelez. a) Mekkora a telep feszültsége? b) Mekkora az x -szel jelölt ellenállás? x C 20 B 200. Határozd meg az ábrán látható áramkör egyes ellenállásain átmenő áramok erősségét! Mekkora feszültségek esnek az egyes ellenállásokon? 6 V 2 0,5 3 1, Mekkora a kapcsolásban feltüntetett telep feszültsége, ha az 5 µf-os kondenzátor feltöltött állapotban 0,64 mj energiát tárol? F U z ábra szerinti kapcsolásban a telep feszültsége 25 V, az ellenállás nagysága 10 kω, a kondenzátorok kapacitása C 1 = 0,5 µf, C 2 = 2 µf. 158

9 a) Mekkora a kondenzátorok energiája a kapcsoló nyitott állásában? b) Mekkora a kondenzátorok energiája a kapcsoló zárt állásában? c) Mekkora a kapcsolón áthaladó töltés a kapcsoló zárásakor? C 1 C 2 K U 203. Hat darab egyenlő nagyságú ellenállásból az ábra szerinti kapcsolást állítjuk össze. Ha az U 0 feszültségű telepet az és a B pontok közé kötjük, akkor az ampermérő I = 180 m erősségű áramot, a D és az F pontok közé kötött feszültségmérő U DF = 6 V nagyságú feszültséget jelez. U DF E B U + 0 a) Határozd meg a telep U 0 feszültségét! F b) Mekkora az ellenállás értéke? c) Mekkora értékeket mutatnak a mérőműszerek, ha a telep pozitív sarkát a B pont helyett a C ponthoz kapcsoljuk? D C I 204. z ábra szerinti kapcsolásban a) mekkora az 5 Ω-os ellenálláson eső feszültség? b) z 5 Ω-os ellenállás melyik vége van nagyobb potenciálon? c) Mekkora erősségű áram folyik át a 15 V-os telepen? 10 V V V z ábrán látható kapcsolásban a V voltmérő ideálisnak tekinthető, a telep belső ellenállása elhanyagolhatóan kicsi. z ellenállás nagysága 80 Ω. Ha a kapcsolót zárjuk, akkor a voltmérő 48 V-tal kisebb feszültséget jelez, mint a kapcsoló nyitott állása esetén. Mekkora a telep feszültsége? 206. Pali azt a feladatot kapta, hogy az ábra szerinti kapcsolásban határozza meg az ellenállás nagyságát. Mérése során azt tapasztalta, hogy az 1 kω ellenállású voltmérő 12,4 V nagyságú feszültséget, a 12 Ω ellenállású ampermérő 200 m erősségű áramot jelzett. Mekkora az ellenállás nagysága? Hány százalékos lenne az eltérés, ha az ellenállás nagyságát Pali a mutatott értékekből számolná ki? V K U U V 159

10 Elektromosságtan 207. Petinek az ábra szerinti kapcsolásban kellett az ellenállás nagyságát meghatároznia. z 1 kω ellenállású voltmérő 9 V nagyságú feszültséget, a 12 Ω ellenállású ampermérő 189 m erősségű áramot mutatott. Mekkora az ellenállás nagysága? Hány százalékos eltérést tapasz- V talna Peti, ha az ellenállás nagyságát a műszerek U által mutatott értékekből számolná ki? 208. z ábrán látható áramkör és B pontok közötti eredő ellenállása 1,2 kω. Mind a tíz vezetőszakasz ellenállása ugyanakkora. Mekkora egy-egy vezetőszakasz ellenállása? B 209. Határozd meg az ábrán látható, 12 azonos ellenállású vezetőszakaszból álló kapcsolás és B pontok közötti eredő ellenállását! Egy-egy ellenállás értéke 1 kω. B 210. Egy 9 V-os akkumulátorra sorba kötünk két darab 5 kω-os ellenállást. Mekkora feszültséget mutat az egyik ellenállásra kapcsolt voltmérő, ha a voltmérő belső ellenállása a) 0,1 MΩ, illetve ha b) 10 kω? 211. Egy galvánelem 1291 mω külső ellenállás mellett 1,061 erősségű áramot, 1,921 Ω külső ellenállás mellett pedig 776 m erősségű áramot hoz létre. a) Mekkora a kapocsfeszültség az egyik, illetve a másik esetben? b) Mekkora a galvánelem elektromotoros ereje? 10 b) Mekkora az elem belső ellenállása? 212. Határozd meg az ábrán látható kapcsolás és B pontjai közötti eredő ellenállás értékét! B

11 213. Mekkora erősségű áram halad át a 10 Ω-os ellenálláson? Mekkora feszültség esik rajta? 1 V V V Egy ún. fekete dobozban csak ellenállások vannak valamilyen kapcsolásban, amelyek egymással és a doboz fedőlapján található 5 kivezetéssel vannak (lehetnek) fémes összeköttetésben. Jancsi digitális ellenállásmérővel meghatározta az egyes kivezetések közötti ellenállások nagyságát. Mérési adatait az alábbi táblázat tartalmazza: B = 400 Ω BC = 400 Ω CD = 400 Ω DE = 400 Ω C = 400 Ω BD = 800 Ω CE = 400 Ω D = 800 Ω BE = 800 Ω E = 800 Ω a) Határozd meg a mérési eredményekből a dobozban található lehetséges hálózat kapcsolási rajzát! b) Mekkorák az egyes ellenállások értékei? 3.6. z áram munkája, teljesítménye 215. Mekkora az elektromos áram teljesítménye, ha a feszültség 24 V, a létrejött áram pedig 4? 216. Egy ellenállásban az ellenálláson átfolyó áram teljesítménye 5 W. Mekkora feszültség esik az ellenálláson, ha azon 20 m erősségű áram halad át? 217. Mekkora erősségű áram halad át azon a fogyasztón, amelynek 230 V-os feszültségen 2 kw a teljesítménye? 218. Egy szabványos 470 Ω-os ellenállás maximális teljesítménye 0,25 W. Maximálisan mekkora feszültséget köthet az ellenállásra az a barkácsoló tanuló, aki az ellenállás túlmelegedését el akarja kerülni? 161

12 Elektromosságtan 219. Mekkora munkát végez az áram fél óra alatt abban a vezetőben, amelyben 9 V-os feszültség hatására 1,2 erősségű áram folyik? 220. Mely esetben nagyobb a teljesítmény: ha a 15 Ω-os ellenálláson 20 V nagyságú feszültség esik, vagy ha 666 mω-os ellenálláson 2 erősségű áram halad át? 221. Sanyi édesanyja egy délutáni vasalás során 7,7 kwh elektromos energiát használt fel. vasalót a 230 V-os hálózatról működtette. a) Mennyi ideig tartott a vasalás, ha a vasaló teljesítménye 2200 W? b) Mekkora a vasaló áramfelvétele? 222. z 1,2 literes vízforraló 2400 W teljesítményű. a) Mekkora a fűtőszál ellenállása, ha a vízforraló üzemi feszültsége 230 V? b) Működés közben mekkora erősségű áram halad át a fűtőszálon? literes fürdőszobai vízmelegítő (bojler) teljesítménye 2400 W. melegítőben lévő vizet a beállított hőmérsékletre 2 óra 20 perc alatt melegíti fel a melegítő. z egyik szolgáltatónál 52 Ft-ba kerül 1 kwh elektromos energia. Mennyibe kerül egyszer felmelegíteni a melegítőben lévő vizet? W-os merülőforralóval 2 dl 25 C-os vizet sze ret nénk felforralni. melegítés hatásfoka 80%. Mennyi ideig tart felforralni a vizet? víz J faj hője 4180,a vizet tartalmazó edény hőka pa ci tá sá tól tekintsünk kg C el Egy 470 Ω-os és egy 680 Ω-os ellenállást sorosan kapcsolunk a 9 V-os telepre. a) Mekkora a telep teljesítménye? b) Mekkora hő termelődik a 680 Ω-os ellenálláson 2 perc alatt? 162

13 226. z ábrán feltüntetett kapcsolásban a CD vezetőszakasz keresztmetszetén 0,135 C nagyságú töltés 0,15 perc alatt halad keresztül. Mennyi munkát végez az elektromos áram fél óra alatt az egyik 200 Ω-os ellenálláson? C D 100 Ω 200 Ω U 200 Ω 227. z ábrán feltüntetett kapcsolásban = 48 Ω, a feszültségmérő 3,2 V-ot mutat. telep összes teljesítménye 0,9 W. Mekkora a telep a) elektromotoros ereje? b) belső ellenállása? U 0 b V 228. Laci megfigyelte, hogy lakásukban egy alkalommal egyszerre működött egy 2,3 kw-os vízforraló, egy 500 W-os vasaló, egy 180 W-os televízió, egy 100 W-os hűtőszekrény, valamint az egyik szobában világított 1 db 100 W-os, 2 db 60 W-os izzó és egy csillár, amelyben 3 db 40 W-os izzó volt. Legalább hány amperes lehetett a fogyasztásmérő biztosítéka? lakásban mindegyik elektromos eszköz 230 V-ról működik Egy 230 V-os feszültséggel működő merülőforralóval 3 perc alatt 2 dl 15 C-os vizet forralásig melegítünk, majd a víz felét elforraljuk. a) Mekkora a merülőforraló ellenállása? b) Mennyivel növeli meg villanyszámlánkat a forralás, ha 1 kwh elektromos ener- a vizet tar- J J gia ára 52 Ft? víz fajhője 4180,párolgáshője 22510, 6, kg C kg talmazó edény hőkapacitásától tekintsünk el Három, 6 V-ra méretezett izzó teljesítménye normál üzemi állapotban 5 W, 5 W és 10 W. a) Hogyan kell kapcsolni az izzókat, hogy 12 V-ról üzemeltethetők legyenek, és mindegyik a névleges teljesítménnyel működjön? b) Mekkora az egyes izzók teljesítménye és a rajtuk átmenő áram erőssége? 163

14 Elektromosságtan végéig lehetett vásárolni 100 W-os hagyományos izzót. 20 W-os energiatakarékos izzó fényteljesítménye megegyezik a 100 W-os hagyományos izzóéval. 100 W-os izzó 88 Ft-ba került, a jó minőségű energiatakarékos izzó 1240 Ft-ba kerül. hagyományos izzó élettartama hatoda a 6000 üzemórás energiatakarékos izzóénak. 1 kwh elektromos energia ára 2010-ben 52 Ft. Mennyi pénzt takaríthatunk meg a hagyományos izzó élettartama alatt, ha hagyományos izzó helyett energiatakarékos izzót használunk? 232. Három darab, egy 1 = 100 Ω ellenállású, egy 2 = 200 Ω ellenállású és egy 3 = 300 Ω ellenállású fogyasztónk van. a) Hányféleképpen kapcsolhatod őket össze? ajzold le ezeket a kapcsolásokat! b) Melyik hálózatot kell a 120 V-os feszültségforrásra kapcsolnunk, hogy az 3 ellenállás teljesítménye éppen 48 W legyen? 233. z ábrán vázolt kapcsolási rajzon az áramköri elemek értéke: 1 = 100 Ω, 2 = 300 Ω, 3 = 125 Ω, U = 20 V. a) Hány C-ra emeli a 0,1 kg 10 C-os víz hőmérsékletét az a hőmennyiség, amely az 3 ellenálláson 50 perc alatt termelődik, ha a hatásfok 80%? b) Hogyan lehetne a legegyszerűbben elérni, hogy az 1 ellenállás teljesítménye a korábbinak szeresére növekedjen, miközben az és az 1 2 ellenállások értéke kj változatlan marad? c víz = 42, kg C 234. rajzon feltüntetett kapcsolásban a telep feszültsége U = 6 V, az ellenállások értékei: 1 = 100 Ω, 2 = 300 Ω, 3 = 400 Ω, 4 = 200 Ω. a) Mekkora nagyságú ellenállást kössünk az 1 ellenállás helyére, hogy azon az elektromos áram 25 perc alatt 90 J nagyságú munkát végezzen? b) Mekkora a telep teljesítményének változása? U 4 U Ω 235. a) Határozd meg a 15 V elektromotoros erejű, 5 Ω belső ellenállású telepen átfolyó áram erősségét a 300 Ω K kapcsoló nyitott és zárt állása esetén! b) Mekkora a 20 Ω-os ellenállás által felvett teljesítmény változása a K kapcsoló zárásakor? U c) 10 perces működtetés esetén mekkora a telep által szolgáltatott energia a kapcsoló nyitott és zárt állásánál? 164 K 50 Ω 20 Ω

15 236. Tekintsd meg a mellékelt kapcsolással megadott, telepből és ellenállásokból felépített hálózatot! a) Mekkora áram folyik át a telepen? b) Melyik ellenálláson termelődik 2 perc alatt a legtöbb hő? c) Mekkora ennek a hőnek az értéke? V Bizonyos számú, párhuzamosan kapcsolt, egyenként 230 V-ra méretezett, 60 W-os izzólámpa kikapcsolásánál az eredő ellenállás 40%-kal megnövekszik. z összteljesítmény ekkor 3,3 kw. a) Eredetileg hány izzó világított és hány izzót kapcsoltak ki? b) Mekkora volt eredetileg a teljes áramfelvétel? 238. Peti kísérletezés közben sorba kapcsolt 4 darab különböző izzót. z izzók mindegyikének üzemi feszültsége 6 V. z egyes izzók további paraméterei: a kerékpárizzó üzemi árama 0,45, a rizsszemizzóé 50 m, a harmadik izzó névleges teljesítménye 5 W, míg a negyedik izzó névleges teljesítménye 15 W. Peti 24 V-os feszültséget kötött a négy izzó végkivezetéseire. Mit tapasztalt? 239. Mekkora az ábrán látható kapcsolás ellenállásain felvett teljesítmény és a kondenzátorokban tárolt energia a K kapcsoló a) nyitott állásában? b) zárt állásában? z egyes áramköri elemek értékei: 1 = 10 Ω, 2 = 12 Ω, 3 = 10 Ω, 4 = 8 Ω, C 1 = 6 μf, C 2 = 2 μf, U T = 24 V. 1 2 C 1 3 C 2 4 U T K 240. természetben megfigyelhető villámokat a következő átlagértékek jellemzik: 100 kv potenciálkülönbség (két felhő vagy a felhő és a Föld között), 15 k áramerősség, 0,02 másodperc időtartam. z egész Földön a villámlások száma másodpercenként átlagosan 100. a) Határozd meg egy villám átlagos teljesítményét! b) Határozd meg az összes villám teljesítményét, és hasonlítsd össze az egyik legnagyobb vízi erőmű 5428 MW-os teljesítményével! 165

16 Elektromosságtan 241. Három, 2,2 V-ra méretezett 0,55 W-os izzót sorosan kapcsolunk. z ábra szerint az egyik izzóval párhuzamosan kapcsolunk egy szobahőmérsékleten 100 Ω ellenállású termisztort. telep feszültsége 6 V. a) Mekkora erősségű áram halad át az egyes izzókon? b) Mi történik abban a pillanatban, amikor a temisztorral párhuzamosan kapcsolt izzó izzószála meghibásodik, pl. elszakad? Mekkora az izzók teljesítménye ekkor? c) Mi történik az izzószál meghibásodása után hosszabb idő elteltével? t ºC 6 V 242. Bahama-szigeteken egy konyhában három dugalj van párhuzamosan kötve egy 20 -es biztosítékon keresztül a 120 V-os hálózatra. háziasszony egyszerre kapcsolja be az 1650 W-os kenyérpirítót, az 1090 W-os kávéfőzőt és az 1,25 kw-os mikrohullámú sütőt. a) Mekkora a három készülék eredő ellenállása? b) Mekkora az eredő áramerősség, és bírja-e a biztosíték vagy kiold? c) Mi történik akkor, ha a készülékek 230 V-ra készültek és a hálózat is 230 V-os? 243. z eredetileg 2 Ω belső ellenállású áramforrás belső ellenállása megváltozott, így a maximális leadható teljesítmény 20%-kal csökkent. Hány százalékkal csökkent a ténylegesen leadott teljesítmény azon az ellenálláson, amely eredetileg a maximális teljesítményt vette fel? 166

17 V-os feszültségforrásról feszültségosztó alkalmazásával 50 V-os és 100 W-os teljesítményű fogyasztót akarunk működtetni. endelkezésünkre áll egy 1 kω-os, 1 -rel terhelhető és egy 100 Ω-os, 5 maximális terhelhetőségű tolóellenállás. Melyik ellenállást használjuk, és hová állítsuk be a csúszkát? V-os 100 W-os volfrámszálas izzó üzemi hőmérséklete 2500 C. Mekkora teljesítményt vesz fel az izzó a 230 V-os hálózatból a bekapcsolás pillanatában 20 C-os hőmérsékleten? Magas hőmérsékleten a volfrám ellenállásának hőmérséklet-függését az 1 a t b 2 t ( ) = + + ( ) -3 1 összefüggés adja meg, ahol a = 4110,, C -6 1 b = 10 2 C. ( ) Tesztek 246. Egy megdörzsölt, negatív töltésű műanyag vonalzóval közelítve egy papírszeletke felé azt tapasztaljuk, hogy a vonalzó a papírdarabkát vonzza. Ebből következik, hogy a papírdarabka ) pozitív töltésű. B) negatív töltésű. C) semleges vagy pozitív töltésű. D) semleges vagy negatív töltésű. üvegrúd selyem 247. Szőrmedarabbal megdörzsölve elektromos állapotba hoztunk egy műanyagrudat. Megváltozott-e a dörzsölés következtében a rúd, illetve a ebonitrúd szőrme tömege? ) tömegük nem változott, csak az elektromos szôrmedarab állapotuk lett különböző. B) Mind a szőrme, mind a műanyagrúd tömege kis mértékben megnőtt. C) műanyagrúd tömege kissé lecsökkent, a szőrme tömege pedig ugyanolyan mértékben megnőtt. D) műanyagrúd tömege kissé megnőtt, a szőrme tömege pedig ugyanolyan mértékben lecsökkent. 167

18 Elektromosságtan 248. Szigetelő rudak végére rögzített egyforma, kisméretű fémgolyók sorakoznak egymás mellett az ábra szerint, egymástól a sugaruknál jóval nagyobb távolságban elhelyezkedve. z egyes golyókra rendre Q 1 = C, Q 2 = C, Q 3 = C, Q 4 = C és Q 5 = C elektromos többlettöltést viszünk. Először az első, C töltésű golyó és jobb oldali szomszédja, vagyis a C töltésű golyó közé teszünk egy szigetelő nyéllel ellátott, elhanyagolható vastagságú fémhuzalt úgy, hogy mindkét golyó felszínét érintse. Ezt követően a második és a harmadik golyó felszínét kötjük össze a fémhuzal segítségével, harmadik lépésben a harmadik és a negyedik, végül a negyedik és az ötödik golyó kerül sorra. negyedik lépést követően, az összekötő huzalt eltávolítva melyik golyónak lesz negatív többlettöltése? ) Balról számolva a harmadik és a negyedik golyónak. B) Balról számolva a negyedik és az utolsó, ötödik golyónak. C) Csak a balról számított negyedik golyónak. Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 5 D) Csak a balról számított harmadik golyónak Három, szigetelő állványon álló, egyforma fémgömb az ábrának megfelelő elrendezésben, egymással érintkezve helyezkedik el. z gömb közelébe egy pozitív többlettöltéssel rendelkező üvegrudat viszünk, majd a szigetelő nyélnél fogva kivesszük a középső B gömböt. Ezt követően eltávolítjuk a feltöltött rudat. Ha ezután a B gömböt előbb az jelű, majd a C jelű gömbhöz érintjük, akkor a B gömb elektromos töltése ) ugyanolyan előjelű, de feleakkora nagyságú lesz, mint az gömb töltése. B) ellentétes előjelű és feleakkora nagyságú lesz, mint az gömb töltése. C) ellentétes előjelű és negyedakkora lesz, mint az gömb töltése. B C D) ugyanolyan előjelű, de feleakkora nagyságú lesz, mint a C gömb töltése Egymás közelében szigetelő fonalakkal fel függesz tünk két, kezdetben elektromosan semleges fémgolyót (1. ábra). Ezután szőrmével megdörzsölünk egy PVC-rudat, és megérintjük vele először az, majd ezt követően a B gömböt. Lehetséges-e, hogy a hozzáérintések után a golyók a 2. ábrán látható egyensúlyi helyzetet veszik fel? 1. B 168

19 ) Nem lehetséges, hiszen mindkét golyóra ugyanolyan előjelű (negatív) többlettöltést vittünk. 2. B) Csak abban az esetben lehetséges, ha az gömb átvette a vele érintkező rúd összes (negatív) többlettöltését. C) Vákuumban, illetve levegőben nem lehetséges, B de ha a két golyó a levegőénél nagyobb dielektromos állandójú közegben van felfüggesztve, akkor előfordulhat. D) Lehetséges: amennyiben a másodszor megérintett gömb kevesebb töltést vesz át a rúdtól, mint az először megérintett, a megosztás jelensége miatt felléphet vonzás Két egyforma fémgömb azonos nagyságú elektromos többlettöltéssel rendelkezik. Ha egymástól az átmérőjüknél sokkal nagyobb d távolságban helyezkednek el, közöttük F nagyságú taszítóerő lép fel. Egy harmadik, az előző kettővel megegyező méretű, szigetelő nyéllel ellátott, elektromosan semleges fémgömbbel először megérintjük az egyik, majd a másik feltöltött gömböt. Mekkora elektromos erő lép fel a továbbra is az eredeti távolságban álló két fémgömb között, miután eltávolítjuk a harmadik gömböt? ) 3 8 F. B) 5 8 F. C) 3 4 F. D) 1 4 F Két egyforma, kisméretű vezetőgömb egyikére C, a másikra C töltést viszünk, és azt tapasztaljuk, hogy ekkor 1 N nagyságú erőt fejtenek ki egymásra. nélkül, hogy távolságukat megváltoztatnánk, a két gömböt összekötjük egy vezetőhuzallal. Miután a huzalt ismét eltávolítjuk, a két gömb által egymásra kifejtett erő ) 0 N lesz. B) 0,125 N nagyságú és taszító jellegű lesz. C) 0,25 N nagyságú és taszító jellegű lesz. D) 1,125 N nagyságú és vonzó jellegű lesz Síkkondenzátor elektromos mezejébe került elektron és proton egy adott pillanatban úgy helyezkedik el, hogy az elektron éppen kétszer olyan távol van a pozitív töltésű lemeztől, mint a proton. z alábbiakban megfogalmazott állítások közül melyik érvényes ebben a helyzetben a két részecskére nézve? ) protonra nagyobb elektromos erő hat, mint az elektronra. B) proton gyorsulása nagyobb, mint az elektroné. C) z elektron gyorsulása nagyobb, mint a protoné. D) z elektronra ható elektromos erő nagyobb, mint a protonra ható erő. 169

20 Elektromosságtan 254. z ábrán szereplő két pontszerű elektromos töltés 1 m által létrehozott mezőben a térerősség zérus abban a töltések egyenesére eső pontban, amely ) a 9 µc nagyságú töltéstől jobbra, attól 3 m távolságban található. B) a +4 µc nagyságú töltéstől jobbra, attól 0,3 m távolságban található. C) a +4 µc nagyságú töltéstől balra, attól 0,8 m távolságban található. D) a +4 µc nagyságú töltéstől balra, attól 2 m távolságban található. +4 µc 9 µc 255. Szigetelő fonalakra függesztett, egyforma műanyag golyócskákkal elektrosztatikus kísérleteket végeztek. z eredményekről készített vázlatrajzokat a mellékelt ábrán láthatjuk. ( megjelölt szögek egyenlő nagyságúak.) rajzok alapján mit állíthatunk a két kísérlet körülményeiről? ) z első kísérletben azonos előjelű, a másodikban ellentétes előjelű elektromos többlettöltést vittek a golyócskákra. z egyes golyócskák töltése mindkét esetben egyforma nagyságú volt. B) z első kísérletben azonos előjelű, a másodikban ellentétes előjelű elektromos többlettöltést vittek mindkét golyócskára, de hogy az egyes golyócskák töltésének nagysága egyforma volt vagy sem, nem dönthető el a rajzok alapján. C) z első kísérletben mindkét golyócskára azonos előjelű elektromos többlettöltést vittek, a második kísérletben vagy ellentétes előjelű töltéssel látták el a golyócskákat, vagy csak az egyiket töltötték fel. z, hogy az egyes golyócskák töltésének nagysága egyforma volt vagy sem, nem dönthető el a rajzok alapján. D) z első kísérletben vagy mindkét golyócskára azonos előjelű, egyforma nagyságú elektromos többlettöltést vittek, vagy csak az egyiket töltötték fel, a második kísérletben pedig vagy ellentétes előjelű, egyforma nagyságú töltéssel látták el a golyócskákat, vagy csak az egyiket töltötték fel Síkkondenzátor nagy kiterjedésű, ellentétesen töltött lemezei közé belőtt elektron pályáját mutatja vázlatosan az ábra. térerősség a lemezek között eszerint ) felől C felé irányul. B) B felől D felé irányul. C) C felől felé irányul. D) D felől B felé irányul. B C elektron D 170

Elektrosztatika. 1.2. Mekkora két egyenlő nagyságú töltés taszítja egymást 10 m távolságból 100 N nagyságú erővel? megoldás

Elektrosztatika. 1.2. Mekkora két egyenlő nagyságú töltés taszítja egymást 10 m távolságból 100 N nagyságú erővel? megoldás Elektrosztatika 1.1. Mekkora távolságra van egymástól az a két pontszerű test, amelynek töltése 2. 10-6 C és 3. 10-8 C, és 60 N nagyságú erővel taszítják egymást? 1.2. Mekkora két egyenlő nagyságú töltés

Részletesebben

Fizika II. feladatsor főiskolai szintű villamosmérnök szak hallgatóinak. Levelező tagozat

Fizika II. feladatsor főiskolai szintű villamosmérnök szak hallgatóinak. Levelező tagozat Fizika. feladatsor főiskolai szintű villamosmérnök szak hallgatóinak Levelező tagozat 1. z ábra szerinti félgömb alakú, ideális vezetőnek tekinthető földelőbe = 10 k erősségű áram folyik be. föld fajlagos

Részletesebben

Elektrosztatika tesztek

Elektrosztatika tesztek Elektrosztatika tesztek 1. A megdörzsölt ebonitrúd az asztalon külön-külön heverő kis papírdarabkákat messziről magához vonzza. A jelenségnek mi az oka? a) A papírdarabok nem voltak semlegesek. b) A semleges

Részletesebben

8. A vezetékek elektromos ellenállása

8. A vezetékek elektromos ellenállása 8. A vezetékek elektromos ellenállása a) Fémbôl készült vezeték van az elektromos melegítôkészülékekben, a villanymotorban és sok más elektromos készülékben. Fémhuzalból vannak a távvezetékek és az elektromos

Részletesebben

1. feladat Alkalmazzuk a mólhő meghatározását egy gázra. Izoterm és adiabatikus átalakulásokra a következőt kapjuk:

1. feladat Alkalmazzuk a mólhő meghatározását egy gázra. Izoterm és adiabatikus átalakulásokra a következőt kapjuk: Válaszoljatok a következő kérdésekre: 1. feladat Alkalmazzuk a mólhő meghatározását egy gázra. Izoterm és adiabatikus átalakulásokra a következőt kapjuk: a) zéró izoterm átalakulásnál és végtelen az adiabatikusnál

Részletesebben

VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ KÖRÖK

VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ KÖRÖK Számítsuk ki a 80 mh induktivitású ideális tekercs reaktanciáját az 50 Hz, 80 Hz, 300 Hz, 800 Hz, 1200 Hz és 1,6 khz frekvenciájú feszültséggel táplált hálózatban! Sorosan kapcsolt C = 700 nf, L=600 mh,

Részletesebben

Fizikai példatár 4. Elektromosságtan Csordásné Marton, Melinda

Fizikai példatár 4. Elektromosságtan Csordásné Marton, Melinda Fizikai példatár 4. Elektromosságtan Csordásné Marton, Melinda Fizikai példatár 4.: Elektromosságtan Csordásné Marton, Melinda Lektor: Mihályi, Gyula Ez a modul a TÁMOP - 4.1.2-08/1/A-2009-0027 Tananyagfejlesztéssel

Részletesebben

ÖVEGES JÓZSEF FIZIKAVERSENY

ÖVEGES JÓZSEF FIZIKAVERSENY ÖVEGES JÓZSEF FZKAVERSENY skolai forduló Számításos feladatok Oldd meg az alábbi számításos feladatokat! ibátlan megoldás esetén a szöveg után látható kis táblázat jobb felső sarkában feltüntetett pontszámot

Részletesebben

ELLENÁLLÁSMÉRÉS. A mérés célja. Biztonságtechnikai útmutató. Mérési módszerek ANALÓG UNIVERZÁLIS MŰSZER (MULTIMÉTER) ELLENÁLLÁSMÉRŐ MÓDBAN.

ELLENÁLLÁSMÉRÉS. A mérés célja. Biztonságtechnikai útmutató. Mérési módszerek ANALÓG UNIVERZÁLIS MŰSZER (MULTIMÉTER) ELLENÁLLÁSMÉRŐ MÓDBAN. ELLENÁLLÁSMÉRÉS A mérés célja Az egyenáramú hidakkal, az ellenállásmérő műszerekkel, az ellenállásmérő módban is használható univerzális műszerekkel végzett ellenállásmérés módszereinek, alkalmazási sajátosságainak

Részletesebben

Mértékegysége: 1A (amper) az áramerősség, ha a vezető keresztmetszetén 1s alatt 1C töltés áramlik át.

Mértékegysége: 1A (amper) az áramerősség, ha a vezető keresztmetszetén 1s alatt 1C töltés áramlik át. 1. Az áram fogalma 2. Az egyenáram hatásai 3. Az áramkör elemei 4. Vezetők ellenállása a) Ohm-törvénye b) fajlagos ellenállás c) az ellenállás hőmérsékletfüggése 5. Az ellenállások kapcsolása a) soros

Részletesebben

Elektromágnesség tesztek

Elektromágnesség tesztek Elektromágnesség tesztek 1. Melyik esetben nem tapasztalunk vonzóerőt? a) A mágnesrúd északi pólusához vasdarabot közelítünk. b) A mágnesrúd közepéhez vasdarabot közelítünk. c) A mágnesrúd déli pólusához

Részletesebben

Bolyai Farkas Országos Fizika Tantárgyverseny 2014 Bolyai Farkas Elméleti Líceum Marosvásárhely X. Osztály. Válaszoljatok a következő kérdésekre:

Bolyai Farkas Országos Fizika Tantárgyverseny 2014 Bolyai Farkas Elméleti Líceum Marosvásárhely X. Osztály. Válaszoljatok a következő kérdésekre: Válaszoljatok a következő kérdésekre: 1. feladat Adott mennyiségű levegőt Q=1050 J hőközléssel p 0 =10 5 Pa állandó nyomáson melegítünk. A kezdeti térfogat V=2l. (γ=7/5). Mennyi a végső térfogat és a kezdeti

Részletesebben

Töltődj fel! Az összes kísérlet egyetlen eszköz, a Van de Graaff-generátor, vagy más néven szalaggenerátor használatát igényli.

Töltődj fel! Az összes kísérlet egyetlen eszköz, a Van de Graaff-generátor, vagy más néven szalaggenerátor használatát igényli. Tanári segédlet Ajánlott évfolyam: 8. Időtartam: 45 Töltődj fel! FIZIKA LEVEGŐ VIZSGÁLATAI Kötelező védőeszköz: Balesetvédelmi rendszabályok: Pacemakerrel vagy hallókészülékkel élő ember ne végezze a kísérleteket!

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 14. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. május 14. Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Fizika

Részletesebben

12.A 12.A. A belsı ellenállás, kapocsfeszültség, forrásfeszültség fogalmának értelmezése. Feszültséggenerátorok

12.A 12.A. A belsı ellenállás, kapocsfeszültség, forrásfeszültség fogalmának értelmezése. Feszültséggenerátorok 12.A Energiaforrások Generátorok jellemzıi Értelmezze a belsı ellenállás, a forrásfeszültség és a kapocsfeszültség fogalmát! Hasonlítsa össze az ideális és a valóságos generátorokat! Rajzolja fel a feszültség-

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. november 3. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. november 3. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

NÉGYOSZTÁLYOS FELVÉTELI Részletes megoldás és pontozás a Gyakorló feladatsor II.-hoz

NÉGYOSZTÁLYOS FELVÉTELI Részletes megoldás és pontozás a Gyakorló feladatsor II.-hoz NÉGYOSZTÁLYOS FELVÉTELI Részletes megoldás és pontozás a Gyakorló feladatsor II.-hoz Gedeon Veronika (Budapest) A javítókulcsban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók. A pontszámok részekre

Részletesebben

Áramköri elemek. 1 Ábra: Az ellenállások egyezményes jele

Áramköri elemek. 1 Ábra: Az ellenállások egyezményes jele Áramköri elemek Az elektronikai áramkörök áramköri elemekből épülnek fel. Az áramköri elemeket két osztályba sorolhatjuk: aktív áramköri elemek: T passzív áramköri elemek: R, C, L Aktív áramköri elemek

Részletesebben

ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL 1. EGYENÁRAM

ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL 1. EGYENÁRAM ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL INFORMATIKUS HALLGATÓK RÉSZÉRE 1. EGYENÁRAM 1. Vezesse le a feszültségosztó képletet két ellenállás (R 1 és R 2 ) esetén! Az összefüggésben szerepl mennyiségek jelölését

Részletesebben

Középszintű érettségi feladatsor Fizika. Első rész

Középszintű érettségi feladatsor Fizika. Első rész Középszintű érettségi feladatsor Fizika Első rész Az alábbi kérdésekre adott válaszlehetőségek közül pontosan egy a jó. Írja be ennek a válasznak a betűjelét a jobb oldali fehér négyzetbe! (Ha szükséges,

Részletesebben

Hőtan I. főtétele tesztek

Hőtan I. főtétele tesztek Hőtan I. főtétele tesztek. álassza ki a hamis állítást! a) A termodinamika I. főtétele a belső energia változása, a hőmennyiség és a munka között állaít meg összefüggést. b) A termodinamika I. főtétele

Részletesebben

Logaritmikus erősítő tanulmányozása

Logaritmikus erősítő tanulmányozása 13. fejezet A műveleti erősítők Logaritmikus erősítő tanulmányozása A műveleti erősítő olyan elektronikus áramkör, amely a két bemenete közötti potenciálkülönbséget igen nagy mértékben fölerősíti. A műveleti

Részletesebben

A FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI 2015. június

A FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI 2015. június A FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI 2015. június I. Mechanika Newton törvényei Egyenes vonalú mozgások Munka, mechanikai energia Pontszerű és merev test egyensúlya, egyszerű gépek Periodikus

Részletesebben

Mérd fel magad könnyedén!

Mérd fel magad könnyedén! Mérd fel magad könnyedén! 1. Töltsük ki arab számokkal a kipontozott helyeket úgy, hogy igaz legyen az alábbi mondat: Ebben a mondatban... db 1-es,... db 2-es,... db 3-as,... db 4-es,... db 5-ös,... db

Részletesebben

Kéziműszerek. 4-állású kézikapcsoló: V AC / V DC / DC A / Ω. DC árammérés: Pontosság feszültség: ±(1,2%+10d)

Kéziműszerek. 4-állású kézikapcsoló: V AC / V DC / DC A / Ω. DC árammérés: Pontosság feszültség: ±(1,2%+10d) A zsebméretű multiméter egy es kijelzővel rendelkező univerzális mérőműszer, amely forgókapcsolóval és 4-állású kézikapcsolóval rendelkezik. Alkalmas feszültség, ellenállás, egyenáram, dióda és folytonosság

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 14. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. október 14. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

Magfizika tesztek. 1. Melyik részecske nem tartozik a nukleonok közé? a) elektron b) proton c) neutron d) egyik sem

Magfizika tesztek. 1. Melyik részecske nem tartozik a nukleonok közé? a) elektron b) proton c) neutron d) egyik sem 1. Melyik részecske nem tartozik a nukleonok közé? a) elektron b) proton c) neutron d) egyik sem 2. Mit nevezünk az atom tömegszámának? a) a protonok számát b) a neutronok számát c) a protonok és neutronok

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. november 6. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. november 6. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS

Részletesebben

Elektrosztatika tesztek

Elektrosztatika tesztek Elektrosztatika tesztek 1. A megdörzsölt ebonitrúd az asztalon külön-külön heverő kis papírdarabkákat messziről magához vonzza. A jelenségnek mi az oka? a) A papírdarabok nem voltak semlegesek. b) A semleges

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Azonosító jel NSZI 0 6 0 6 OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Szakmai előkészítő érettségi tantárgyi verseny 2006. április 19. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK DÖNTŐ ÍRÁSBELI FELADATOK Az írásbeli időtartama: 240 perc 2006

Részletesebben

Kezelési útmutató. Helyiséghőmérsékletszabályozó. 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393..

Kezelési útmutató. Helyiséghőmérsékletszabályozó. 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393.. Kezelési útmutató Helyiséghőmérsékletszabályozó 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393.. Tartalom Kezelési útmutató Helyiséghőmérséklet-szabályozó 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 2 A

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 16. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 16. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fizika

Részletesebben

Csináljuk a feszültséget! Van de Graaff-generátor

Csináljuk a feszültséget! Van de Graaff-generátor Csináljuk a feszültséget! Van de Graaff-generátor A Van de Graaff-generátor (más néven szalaggenerátor) nagyfeszültség előállítására alkalmas elektrosztatikus generátor. Az iskolai kísérletek céljára készített

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 17. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Fizika középszint írásbeli vizsga

Részletesebben

33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő 4 Villanyszerelő 4 33 522 04 0100 21 01 Kábelszerelő Villanyszerelő 4

33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő 4 Villanyszerelő 4 33 522 04 0100 21 01 Kábelszerelő Villanyszerelő 4 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

ELŐADÁS AUTOMATIZÁLÁS ÉS IPARI INFORMATIKA SZÁMÍTÁSTECHNIKA TÁVKÖZLÉS

ELŐADÁS AUTOMATIZÁLÁS ÉS IPARI INFORMATIKA SZÁMÍTÁSTECHNIKA TÁVKÖZLÉS ANALÓG ELEKTRONIKA ELŐADÁS 2011-2012 tanév, II. félév AUTOMATIZÁLÁS ÉS IPARI INFORMATIKA SZÁMÍTÁSTECHNIKA TÁVKÖZLÉS ÓRASZÁMOK AUTOMATIZÁLÁS Á ÉS IPARI INFORMATIKA hetente 2 óra előadás, 2 óra labor kéthetente

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM HTTP://UNI.SZE.HU AUTOMATIZÁLÁSI TANSZÉK HTTP://AUTOMATIZALAS.SZE.HU HÁLÓZATOK MÉRETEZÉSE

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM HTTP://UNI.SZE.HU AUTOMATIZÁLÁSI TANSZÉK HTTP://AUTOMATIZALAS.SZE.HU HÁLÓZATOK MÉRETEZÉSE SZÉCHENY STÁN EGYETEM HTT://N.SZE.H HÁLÓZATOK MÉRETEZÉSE Marcsa Dániel illamos gépek és energetika 2013/2014 - őszi szemeszter Kisfeszültségű hálózatok méretezése A leggyakrabban kisfeszültségű vezetékek

Részletesebben

Az SI mértékegységrendszer

Az SI mértékegységrendszer PTE Műszaki és Informatikai Kar DR. GYURCSEK ISTVÁN Az SI mértékegységrendszer http://hu.wikipedia.org/wiki/si_mértékegységrendszer 1 2015.09.14.. Az SI mértékegységrendszer Mértékegységekkel szembeni

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 18. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 18. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fizika

Részletesebben

SZIGETELŐANYAGOK VIZSGÁLATA

SZIGETELŐANYAGOK VIZSGÁLATA SZIGETELŐANYAGOK VIZSGÁLATA Szigetelési ellenállás mérése A villamos szigetelőanyagok és szigetelések egyik legfontosabb jellemzője a szigetelési ellenállás. Szigetelési ellenálláson az anyagra kapcsolt

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI ÉRETTSÉGI VIZSGA VIZSGA 2006. október 2006. 24. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. október 24. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

Digitális hőmérő Modell DM-300

Digitális hőmérő Modell DM-300 Digitális hőmérő Modell DM-300 Használati útmutató Ennek a használati útmutatónak a másolásához, terjesztéséhez, a Transfer Multisort Elektronik cég írásbeli hozzájárulása szükséges. Bevezetés Ez a készülék

Részletesebben

FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI MINTAFELADATSOR

FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI MINTAFELADATSOR FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI MINTAFELADATSOR I. A feladatlap megoldásához 120 perc áll rendelkezésére. Olvassa el figyelmesen a feladatok előtti utasításokat és gondosan ossza be idejét! Használható segédeszközök:

Részletesebben

Nyári gyakorlat teljesítésének igazolása Hiányzások

Nyári gyakorlat teljesítésének igazolása Hiányzások Nyári gyakorlat teljesítésének igazolása Hiányzások - - Az összefüggő szakmai gyakorlatról hiányozni nem lehet. Rendkívüli, nem tervezhető esemény esetén az igazgatóhelyettest kell értesíteni. - A tanulók

Részletesebben

7. Laboratóriumi gyakorlat KIS ELMOZDULÁSOK MÉRÉSE KAPACITÍV ÉS INDUKTÍV MÓDSZERREL

7. Laboratóriumi gyakorlat KIS ELMOZDULÁSOK MÉRÉSE KAPACITÍV ÉS INDUKTÍV MÓDSZERREL 7. Laboratóriumi gyakorlat KIS ELMOZDULÁSOK MÉRÉSE KAPACITÍV ÉS INDUKTÍV MÓDSZERREL 1. A gyakorlat célja Kis elmozulások (.1mm 1cm) mérésének bemutatása egyszerű felépítésű érzékkőkkel. Kapacitív és inuktív

Részletesebben

LOGITEX MÁRKÁJÚ HIBRID VÍZMELEGÍTŐK

LOGITEX MÁRKÁJÚ HIBRID VÍZMELEGÍTŐK VÍZMELEGÍTÉS FOTOVOLTAIKUS PANELEKKEL SZABADALMAZOTT SZLOVÁK TERMÉK LOGITEX MÁRKÁJÚ HIBRID VÍZMELEGÍTŐK TERMÉKKATALÓGUS A LOGITEX márkájú vízmelegítők egy új műszaki megoldást képviselnek a vízmelegítés

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2008. május 06. KÖZÉPSZINT I.

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2008. május 06. KÖZÉPSZINT I. 1) Adja meg a Például: 1 ; 8 8 M 1 ; 10 5 MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 008. május 06. KÖZÉPSZINT I. nyílt intervallum két különböző elemét! ( pont) ( pont) ) Egy 7-tagú társaságban mindenki mindenkivel egyszer

Részletesebben

Elektrotechnika I. dr. Hodossy, László

Elektrotechnika I. dr. Hodossy, László Elektrotechnika I. dr. Hodossy, László Elektrotechnika I. írta dr. Hodossy, László Publication date 2012 Szerzői jog 2012 dr. Hodossy László Kézirat lezárva: 2012. január 31. Készült a TAMOP-4.1.2.A/2-10/1

Részletesebben

Az anyagok lehetséges állapotai, a fizikai körülményektől (nyomás, hőmérséklet) függően. Az anyagokat általában a normál körülmények között jellemző

Az anyagok lehetséges állapotai, a fizikai körülményektől (nyomás, hőmérséklet) függően. Az anyagokat általában a normál körülmények között jellemző Az anyagok lehetséges állapotai, a fizikai körülményektől (nyomás, hőmérséklet) függően. Az anyagokat általában a normál körülmények között jellemző állapotuk alapján soroljuk be szilárd, folyékony vagy

Részletesebben

Félvezetk vizsgálata

Félvezetk vizsgálata Félvezetk vizsgálata jegyzkönyv Zsigmond Anna Fizika BSc III. Mérés vezetje: Böhönyei András Mérés dátuma: 010. március 4. Leadás dátuma: 010. március 17. Mérés célja A mérés célja a szilícium tulajdonságainak

Részletesebben

Mérési hibák 2006.10.04. 1

Mérési hibák 2006.10.04. 1 Mérési hibák 2006.10.04. 1 Mérés jel- és rendszerelméleti modellje Mérési hibák_labor/2 Mérési hibák mérési hiba: a meghatározandó értékre a mérés során kapott eredmény és ideális értéke közötti különbség

Részletesebben

3.1.1. Villamos jelenségek. Alapfogalmak.

3.1.1. Villamos jelenségek. Alapfogalmak. 3.1.1. Villamos jelenségek. Alapfogalmak. Az atom szerkezete Az anyag legkisebb olyan része, amely még az anyag tulajdonságait mutatja, a molekula. A molekula atomokból, az atom pedig atommagból, és az

Részletesebben

Az együttfutásról általában, és konkrétan 2.

Az együttfutásról általában, és konkrétan 2. Az együttfutásról általában, és konkrétan 2. Az első részben áttekintettük azt, hogy milyen számítási eljárás szükséges ahhoz, hogy egy szuperheterodin készülék rezgőköreit optimálisan tudjuk megméretezni.

Részletesebben

A jelen fényforrása a LED

A jelen fényforrása a LED Termékkatalógus 2009 A jelen fényforrása a Shuji Nakamura, aki vezető szerepet játszott a kék fényt kibocsátó anyagok kifejlesztésében most visszatért. Nakamura a kilencvenes években szerzett hírnevet

Részletesebben

Mintafeladatsor Matematikaverseny ált. iskola 7-8.osztályosainak Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola, Hatvan

Mintafeladatsor Matematikaverseny ált. iskola 7-8.osztályosainak Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola, Hatvan Mintafeladatsor Matematikaverseny ált. iskola 7-8.osztályosainak Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola, Hatvan TOLLAL DOLGOZZ, SZÁMOLÓGÉPET NEM HASZNÁLHATSZ, A LAPRA SZÁMOLJ! 1. A következő ábrán egy

Részletesebben

A III. forduló megoldásai

A III. forduló megoldásai A III. forduló megoldásai 1. Egy dobozban pénzérmék és golyók vannak, amelyek vagy ezüstből, vagy aranyból készültek. A dobozban lévő tárgyak 20%-a golyó, a pénzérmék 40%-a ezüst. A dobozban levő tárgyak

Részletesebben

TANMENET FIZIKA 8. osztály Elektromosság, fénytan

TANMENET FIZIKA 8. osztály Elektromosság, fénytan TANMENET FIZIKA 8. osztály Elektromosság, fénytan A Kiadó javaslata alapján összeállította: Látta:...... Harmath Lajos munkaközösség vezető tanár Jóváhagyta:... igazgató 2015-2016 Általános célok, feladatok:

Részletesebben

HŐMÉRSÉKLET MÉRÉS I. Mérésadatgyűjtés, jelfeldolgozás. 2010/2011.BSc.II.évf.

HŐMÉRSÉKLET MÉRÉS I. Mérésadatgyűjtés, jelfeldolgozás. 2010/2011.BSc.II.évf. HŐMÉRSÉKLET MÉRÉS I. Mérésadatgyűjtés, jelfeldolgozás 2010/2011.BSc.II.évf. Nem villamos jelek mérésének folyamatai. Érzékelők, jelátalakítók felosztása. Passzív jelátalakítók 1.Ellenállás változáson alapuló

Részletesebben

Használati utasítás MOBICOOL D03, D05, D15 típusú italhűtőkhöz

Használati utasítás MOBICOOL D03, D05, D15 típusú italhűtőkhöz Használati utasítás MOBICOOL D03, D05, D15 típusú italhűtőkhöz 2 1. A KEZELÉSI UTASÍTÁS HASZNÁLATA Kérjük olvassa el a kezelési utasítást mielőtt használni kezdi a készüléket. Tartsa biztos helyen a későbbi

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2005. május 28. KÖZÉPSZINT I.

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2005. május 28. KÖZÉPSZINT I. ) Mely valós számokra igaz, hogy 7 7 MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 005. május 8. KÖZÉPSZINT I. 7? Összesen: pont ) Egy 40 000 Ft-os télikabátot a tavaszi árleszállításkor 0%-kal olcsóbban lehet megvenni. Mennyi

Részletesebben

Transzformátorok tervezése

Transzformátorok tervezése Transzformátorok tervezése Többféle céllal használhatunk transzformátorokat, pl. a hálózati feszültség csökken-tésére, invertereknél a feszültség növelésére, ellenállás illesztésre, mérőműszerek méréshatárának

Részletesebben

Egyenáramú geoelektromos módszerek. Alkalmazott földfizika

Egyenáramú geoelektromos módszerek. Alkalmazott földfizika Egyenáramú geoelektromos módszerek Alkalmazott földfizika A felszíni egyenáramú elektromos mérések alapján a különböző fajlagos ellenállású kőzetek elhelyezkedését vizsgáljuk. Kőzetek fajlagos ellenállása

Részletesebben

Hasonlósági transzformációk II. (Befogó -, magasság tétel; hasonló alakzatok)

Hasonlósági transzformációk II. (Befogó -, magasság tétel; hasonló alakzatok) Hasonlósági transzformációk II. (Befogó -, magasság tétel; hasonló alakzatok) DEFINÍCIÓ: (Hasonló alakzatok) Két alakzat hasonló, ha van olyan hasonlósági transzformáció, amely az egyik alakzatot a másikba

Részletesebben

VILODENT-98. Mérnöki Szolgáltató Kft. feltöltődés

VILODENT-98. Mérnöki Szolgáltató Kft. feltöltődés Mérnöki Szolgáltató Kft. ELEKTROSZTATIKUS feltöltődés robbanás veszélyes térben ESC- ESD Dr. Fodor István EOS E M ESC C ESD ESC AKTÍV PASSZÍV Anyag Tűz- és Reprográfia Mechanikai szeparálás robbanásveszély

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK EGYÉB TARTOZÉKOK

TARTALOMJEGYZÉK EGYÉB TARTOZÉKOK TARTALOMJEGYZÉK EGYÉB TARTOZÉKOK Akkumulátorsaruk Pólusátalakitók Akkumulátorsav-Elemzö AZ Akkumulátor Gondozása Charging Equalizer Neutralon Póluszsir és Póluskefe Pólusvédö Spray & Póluskefe Digatron

Részletesebben

x = 1 = ı (imaginárius egység), illetve x 12 = 1 ± 1 4 2

x = 1 = ı (imaginárius egység), illetve x 12 = 1 ± 1 4 2 Komplex számok A valós számok és a számegyenes pontjai között kölcsönösen egyértelmű megfeleltetés létesíthető. A számfogalom a számegyenes pontjainak körében nem bővíthető tovább. A számfogalom bővítését

Részletesebben

Gáztörvények tesztek. 2. Azonos fajtájú ideális gáz különböző mennyiségei töltenek ki két hőszigetelt tartályt. Az egyik

Gáztörvények tesztek. 2. Azonos fajtájú ideális gáz különböző mennyiségei töltenek ki két hőszigetelt tartályt. Az egyik Gáztörvények tesztek. Azonos fajtájú ideális gáz különböző mennyiségei töltenek ki két hőszigetelt tartályt. Az egyik gázmennyiség jellemzői,,, a másiké,,. A két tartályt összenyitjuk. Melyik állítás igaz?

Részletesebben

Teljesítménymérési jegyzőkönyv

Teljesítménymérési jegyzőkönyv Teljesítménymérési jegyzőkönyv Marosi Imre DOIN8J Faipari mérnökhallgató Levelező Teljesítmény elméleti alapok, teljesítménytényező Egy berendezés pillanatnyi villamos teljesítménye: P (t) = U (t) *I (t)

Részletesebben

601H-R és 601H-F típusú HŐÉRZÉKELŐK

601H-R és 601H-F típusú HŐÉRZÉKELŐK 601H-R és 601H-F típusú HŐÉRZÉKELŐK 1. BEVEZETÉS A 601H-R és 601H-F hőérzékelők a mennyezetre szerelhető, aljzatra illeszthető 600-as sorozatú érzékelők közé tartoznak. Kétvezetékes hálózatba szerelhető,

Részletesebben

Elektronika I. Gyakorló feladatok

Elektronika I. Gyakorló feladatok Elektronika I. Gyakorló feladatok U I Feszültséggenerátor jelképe: Áramgenerátor jelképe: 1. Vezesse le a terheletlen feszültségosztóra vonatkozó összefüggést: 2. Vezesse le a terheletlen áramosztóra vonatkozó

Részletesebben

34. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny II. forduló 2015. március 17. 14-17 óra. A verseny hivatalos támogatói

34. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny II. forduló 2015. március 17. 14-17 óra. A verseny hivatalos támogatói 34. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny II. forduló 2015. március 17. 14-17 óra A verseny hivatalos támogatói Gimnázium 9. évfolyam 1.) Egy test vízszintes talajon csúszik. A test és a

Részletesebben

1. BEVEZETŐ 2. FŐ TULAJDONSÁGOK

1. BEVEZETŐ 2. FŐ TULAJDONSÁGOK 1. BEVEZETŐ Az IB aktív infravörös mozgásérzékelő szenzorok különböző magasságban és szélességben védik az átjárókat, beltéri és kültéri ablakokat. Az eszközök két darabos, adó és vevő kiszerelésben készülnek,

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 15. FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. május 15. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Fizika emelt szint

Részletesebben

80mm R E F. 1nF. Trimmer BAT81 ANT BAT81. 1nF F W D

80mm R E F. 1nF. Trimmer BAT81 ANT BAT81. 1nF F W D CB sávra készített SWR mérő átalakítása PMR sávra. A CB sávra használt SWR mérők kb. 50MHz-ig alkalmasak mérésre. Ahhoz hogy alkalmas legyen a PMR sávon is SWR mérésre, kicsit át kell alakítani. Az átalakítás

Részletesebben

PRÓBAÉRETTSÉGI FELADATSOR : MATEMATIKA, EMELT SZINT

PRÓBAÉRETTSÉGI FELADATSOR : MATEMATIKA, EMELT SZINT 1. FELADATSOR Felhasználható idő: 40 perc I. rész 1.1.) Oldja meg grafikusan az alábbi egyenlőtlenséget! x + 1 + 1 x + x + 11 1..) Mekkora legyen az x valós szám értéke, hogy az alábbi három mennyiség

Részletesebben

Folyadékáramlás. Orvosi biofizika (szerk. Damjanovich Sándor, Fidy Judit, Szöllősi János) Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2006

Folyadékáramlás. Orvosi biofizika (szerk. Damjanovich Sándor, Fidy Judit, Szöllősi János) Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2006 14. Előadás Folyadékáramlás Kapcsolódó irodalom: Orvosi biofizika (szerk. Damjanovich Sándor, Fidy Judit, Szöllősi János) Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2006 A biofizika alapjai (szerk. Rontó Györgyi,

Részletesebben

CS10.5. Vezérlõegység

CS10.5. Vezérlõegység CS10.5 HU Vezérlõegység 0409006 TARTALOMJEGYZÉK 1. CS10.5 VEZÉRLÕEGYSÉG...3 1.1. Általános tudnivalók...3 1.. Mûszaki adatok...3. VEZÉRLÕEGYSÉG: FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV...4.1. Az elõre beállítható idõpontok

Részletesebben

Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: Fényemittáló dióda (LED)

Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: Fényemittáló dióda (LED) Hobbi Elektronika Bevezetés az elektronikába: Fényemittáló dióda (LED) 1 Felhasznált irodalom LED Diszkont: Mindent a LED világáról Dr. Veres György: Röviden és tömören a LED-ekről Szabó Géza: Elektrotechnika-Elektronika

Részletesebben

Feladatgyűjtemény matematikából

Feladatgyűjtemény matematikából Feladatgyűjtemény matematikából 1. Pótold a számok között a hiányzó jelet: 123: 6 a 45:9.10 2. Melyik az a kifejezés, amelyik 2c-7 tel nagyobb, mint a 3c+7 kifejezés? 3. Határozd meg azt a legnagyobb természetes

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Függvények

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Függvények MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Függvények A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek

Részletesebben

A szilárd testek alakja és térfogata észrevehetően csak nagy erő hatására változik meg. A testekben a részecskék egymáshoz közel vannak, kristályos

A szilárd testek alakja és térfogata észrevehetően csak nagy erő hatására változik meg. A testekben a részecskék egymáshoz közel vannak, kristályos Az anyagok lehetséges állapotai, a fizikai körülményektől (nyomás, hőmérséklet) függően. Az anyagokat általában a normál körülmények között jellemző állapotuk alapján soroljuk be szilád, folyékony vagy

Részletesebben

MATEMATIKA C 12. évfolyam 4. modul Még egyszer!

MATEMATIKA C 12. évfolyam 4. modul Még egyszer! MATEMATIKA C 1. évfolyam 4. modul Még egyszer! Készítette: Kovács Károlyné Matematika C 1. évfolyam 4. modul: Még eygszer! Tanári útmutató A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok

Részletesebben

A mérési feladat (1) A fotoellenállás R ellenállása függ a megvilágítás erősségétől (E), amely viszont arányos az izzószál teljesítmény-sűrűségével:

A mérési feladat (1) A fotoellenállás R ellenállása függ a megvilágítás erősségétől (E), amely viszont arányos az izzószál teljesítmény-sűrűségével: A mérési feladat 1900-ban Planck felvetett egy új hipotézist, miszerint a fény kibocsátása hv nagyságú energiakvantumokban történik. 1905-ben Einstein kiegészítette ezt a feltevést: a fény a kibocsátás

Részletesebben

StP Műszaki Fejlesztő, Gyártó és Kereskedelmi Kft.

StP Műszaki Fejlesztő, Gyártó és Kereskedelmi Kft. StP Műszaki Fejlesztő, Gyártó és Kereskedelmi Kft. SK03-08 buszos kontroller Hardver leírás v.2 Elérhetőségek 1158 Budapest, Késmárk u. 11-13. Telefon: +36 1 410-0556; +36 20 480-5933 Fax: +36 1 414-0913

Részletesebben

EPS-1-60 és EPS-1-120 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

EPS-1-60 és EPS-1-120 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EPS-1-60 és EPS-1-120 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BILLENTYŰZET 1) ON/OFF gomb: a mérleg ki- és bekapcsolása 2) TARE gomb: tárázás/nullázás 3) MODE gomb: mértékegység váltás MŰSZAKI PARAMÉTEREK 1) Méréshatár: 60.00kg

Részletesebben

DIALOG időkapcsoló PROGRAMOZÁSI ÚTMUTATÓ

DIALOG időkapcsoló PROGRAMOZÁSI ÚTMUTATÓ DIALOG időkapcsoló PROGRAMOZÁSI ÚTMUTATÓ FUNKCIÓK I. Az időkapcsoló beállítása (a kék gombok): TECHNOCONSULT Kft. 2092 Budakeszi, Szürkebarát u. 1. T: (23) 457-110 www.technoconsult.hu info@technoconsult.hu

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 850D Digitális Lakatfogó Multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Biztonsági figyelmeztetés... 2 3. Előlap és kezelőszervek... 2 4. Műszaki jellemzők... 3 5. Mérési jellemzők...

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 29. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. október 29. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

JIM JM.3, JM.4 garázskapu mozgató szett CP.J3 vezérléssel

JIM JM.3, JM.4 garázskapu mozgató szett CP.J3 vezérléssel 1 JIM JM.3, JM.4 garázskapu mozgató szett CP.J3 vezérléssel Felszerelési javaslat: JIM garázskapu mozgató szett 2 Technikai adatok: JM.3 JM.4 Tápfeszültség: 230Vac 230Vac Motor: 24Vdc 24Vdc Teljesítmény:

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2006. február 21. KÖZÉPSZINT I.

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2006. február 21. KÖZÉPSZINT I. MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 006. február 1. KÖZÉPSZINT I. 1) Mennyi annak a mértani sorozatnak a hányadosa, amelynek harmadik tagja 5, hatodik tagja pedig 40? ( pont) 3 1 5 a a q 5 6 1 40 a a q Innen q Összesen:

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 870F Digitális Lakatfogó Multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Biztonsági figyelmeztetések... 2 3. Előlap és kezelőszervek... 2 4. Műszaki jellemzők... 3 5. Mérési jellemzők...

Részletesebben

ROSSZ TÁPEGYSÉG TRANSZFORMÁTORAINAK ÉS TOROID GYŰRŰINEK ÚJRA FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEI. Molnár László

ROSSZ TÁPEGYSÉG TRANSZFORMÁTORAINAK ÉS TOROID GYŰRŰINEK ÚJRA FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEI. Molnár László ROSSZ TÁPEGYSÉG TRANSZFORMÁTORAINAK ÉS TOROID GYŰRŰINEK ÚJRA FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEI Molnár László Az alábbi áramkör, amit Joule thief -nek is becéznek, egy egyszerű, butított blocking oszcillátor áramkör

Részletesebben

Termodinamika. Belső energia

Termodinamika. Belső energia Termodinamika Belső energia Egy rendszer belső energiáját az alkotó részecskék mozgási energiájának és a részecskék közötti kölcsönhatásból származó potenciális energiák teljes összegeként határozhatjuk

Részletesebben

FELADATOK ÉS MEGOLDÁSOK

FELADATOK ÉS MEGOLDÁSOK 3. osztály Hány olyan háromjegyű szám létezik, amelyben a számjegyek összege 5? 15 darab ilyen szám van. 5 = 5+0+0 = 4+1+0 = 3+2+0 = 3+1+1=2+2+1 A keresett számok: 500, 401, 410, 104, 140, 302, 320,203,

Részletesebben

3.15. Műszerek és mérések. 3.15.1. A mérés fogalma

3.15. Műszerek és mérések. 3.15.1. A mérés fogalma 3.15. Műszerek és mérések 3.15.1. A mérés fogalma Hagyományos értelmezés szerint a mérés egy fizikai mennyiség nagyságának meghatározása a választott mértékegységben kifejezett számértékével. A mérési

Részletesebben

Szünetmentes áramforrások. Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA

Szünetmentes áramforrások. Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA Szünetmentes áramforrások Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA 1. Bemutatás Az UPS más néven szünetmentes áramforrás megvédi az ön elektromos berendezéseit, illetve a hálózat kimaradása

Részletesebben

HARVIA GRIFFIN INFRA. Vezérlőegység

HARVIA GRIFFIN INFRA. Vezérlőegység HARVIA GRIFFIN INFRA HU Vezérlőegység 20080623 Az alábbi beépítési és használati útmutató infraszauna kabinok, sugárzók és vezérlőegység tulajdonosok, az infraszauna kabinok, sugárzók és vezérlőegységek

Részletesebben

A fény korpuszkuláris jellegét tükröző fizikai jelenségek

A fény korpuszkuláris jellegét tükröző fizikai jelenségek A fény korpuszkuláris jellegét tükröző fizikai jelenségek A fény elektromágneses sugárzás, amely hullámjelleggel és korpuszkuláris sajátosságokkal is rendelkezik. A fény hullámjellege elsősorban az olyan

Részletesebben

Wien-hidas oszcillátor mérése (I. szint)

Wien-hidas oszcillátor mérése (I. szint) Wien-hidas oszcillátor mérése () A Wien-hidas oszcillátor az egyik leggyakrabban alkalmazott szinuszos rezgéskeltő áramkör, melyet egyszerűen kivitelezhető hangolhatóságának, kedvező amplitúdó- és frekvenciastabilitásának

Részletesebben

OPTIKA. Geometriai optika. Snellius Descartes-törvény. www.baranyi.hu 2010. szeptember 19. FIZIKA TÁVOKTATÁS

OPTIKA. Geometriai optika. Snellius Descartes-törvény. www.baranyi.hu 2010. szeptember 19. FIZIKA TÁVOKTATÁS OPTIKA Geometriai optika Snellius Descartes-törvény A fényhullám a geometriai optika szempontjából párhuzamos fénysugarakból áll. A vákuumban haladó fénysugár a geometriai egyenes fizikai megfelelője.

Részletesebben