és az R 2 ellenállások nagyságát! Mekkora erősségű áram folyik át az egyes ellenállásokon, ha rajtuk 12 V nagyságú feszültség esik?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "és az R 2 ellenállások nagyságát! Mekkora erősségű áram folyik át az egyes ellenállásokon, ha rajtuk 12 V nagyságú feszültség esik?"

Átírás

1 145. Egymás után kapcsolunk három, azonos anyagú vezetődarabot, amelyeken áram halad keresztül. z első darab l hosszúságú és r sugarú, a második darab 2 l hoszszúságú és 2 r sugarú, a harmadik darab 3 l hosszúságú és 3 r sugarú. vezető második darabján 6 V nagyságú feszültség mérhető. Mekkora feszültség mérhető az első és a harmadik vezető darabon? 146. Milyen hosszú, 0,5 mm átmérőjű nikkelhuzal szükséges ahhoz, hogy a 110 V-os feszültség mellett a rajta áthaladó áram erőssége ne haladja meg 2 -es értéket? nikkel fajlagos ellenállása 007, Ω mm. m 147. Két izzó azonos feszültségre készült. z első izzón üzem közben kétszer akkora erősségű áram halad át, mint a másodikon. Melyik izzó izzószála a vastagabb, és hányszor? z izzószálak azonos hosszúságúak Egy fémgyűrűt 50 nc nagyságú töltéssel feltöltünk, majd a gyűrűt a síkjára merőleges szimmetriatengely körül percenként fordulattal megpörgetjük. Mekkora az áramerősség a körgyűrű bármely pontján? 149. Egy cm 3 -enként darab többlet elektront tartalmazó, 10 cm közepes sugarú, 1 cm átmérőjű, kör keresztmetszetű gyűrűt a gyűrű síkjára merőleges szimmetriatengely körül mekkora fordulatszámmal kell megforgatnunk ahhoz, hogy 50 µ-es áram keletkezzen benne? grafikon alapján határozd meg az 1 és az 2 ellenállások nagyságát! Mekkora erősségű áram folyik át az egyes ellenállásokon, ha rajtuk 12 V nagyságú feszültség esik? U (V) Mekkora annak a vezetőnek a fajlagos ellenállása, 1 amelyből készített 25 m hosszúságú, keresztmetszetű szakasz ellenállása megegyezik a 2 O 5 40 I (m) -8 keresztmetszetű, 5, 61 0 Ω m fajlagos ellenállású, 15 m hosszú vezető ellenállásával? 152. Feltekercselt, 250 m hosszúságú vashuzal teljes ellenállása 137,5 Ω, fajlagos ellenállása 0, 11, a huzal anyagának sűrűsége 7800 kg m m. 3 2 Ω mm a) Mekkora a huzal tömege? b) Mekkora töltés halad át a vashuzal adott keresztmetszetén 2,5 másodperc alatt, ha a huzal két végére egy 3,3 V-os feszültségforrást kapcsolunk? 151

2 Elektromosságtan 153. z és B állomások 40 km-re vannak egymástól. z és B állomások között kétvezetékes, 800 Ω ellenállású hírközlő vonalat építettek ki. két vezeték valahol összeért. hiba keresésére -nál egy feszültségforrást kapcsoltak a huzalpár végére. Így a vezetékben 40 m erősségű áramot mértek, miközben a végpontok közé kötött feszültségmérő 10 V-ot mutatott. -tól mekkora távolságra történt a rövidzárlat? V-os feszültségre kapcsolt villanyvasaló 2 erősségű áramot vesz fel. a) Határozd meg a 0,2 mm átmérőjű krómnikkel fűtőszál hosszát, ha a fűtőszál fajlagos ellenállása 2 Ω mm 11,! m b) Milyen hosszú vörösréz huzalra lenne szükség ugyanilyen átmérő mellett, ha a krómnikkel huzalt vörösréz huzalra cserélnénk? vörösréz fajlagos 2 Ω mm ellenállása 0, m 155. Egy egyenáramú áramkörben 10 mm 2 keresztmetszetű rézvezeték ugyanolyan keresztmetszetű vasvezetékben folytatódik. vezetékben 10 erősségű áram folyik a réz vas irányban. a) Mekkorák az elektromos térerősségek a réz-vas határfelületnél? b) Mekkora és milyen előjelű töltés halmozódik fel a két fém érintkezési keresztmetszetében? c) Hány elemi töltésnek felel meg ez a töltésmennyiség? -8 - réz fajlagos ellenállása 1, Ω m, a vas fajlagos ellenállása 9, Ω m, -12 s ε 0 = 8, V m 2 Ω mm ,2 mm átmérőjű, 013, fajlagos ellenállású vashuzalból előtét-ellenállást készítünk. z előtét-ellenállás 3,5 -es áramerősség esetén az adott 110 V-os m feszültséget 40 V-ra csökkenti. Mekkora a menetszáma ennek a 6 cm átmérőjű tekercstestre csévélt tekercsnek? 157. Mekkora az ellenállása egy volfrámszálas izzónak 20 C-on, ha az izzószál hőmérséklete 500 C, és 230 V mellett 0,43 erősségű áram halad át rajta? Tegyük fel, hogy az izzószál fajlagos ellenállásának változására fennáll, hogy ρ = ρ20 α t, ahol -3 1 α = 411, 0 a volfrám hőmérsékleti együtthatója, t a hőmérsékletváltozás. C 152

3 158. Egy kétvezetékes távvezeték hossza 45 km, a vezeték átmérője 2,5 mm. a) Mekkora a vezeték lineáris ellenállása 0 C-on, ha a vezeték fajlagos ellenállása 2 Ω mm 0, 016? m b) Mennyit változik az ellenállás nagysága nyártól télig, ha a maximális hőmérsékletingadozás 55 C? vezeték lineáris hőmérsékleti együtthatója 43, C 3.5. Ellenállások kapcsolása, mérőműszerek, feszültégforrások 159. Egy 150 Ω-os és egy 850 Ω-os ellenállást sorosan kapcsolunk. Hány kω a két fogyasztó eredő ellenállásának nagysága? 160. Egy 100 Ω-os és egy 400 Ω-os ellenállást párhuzamosan kapcsolunk egymással. Mekkora az eredő ellenállás nagysága? 161. Hány darab 470 Ω-os ellenállást kell egymással sorosan kapcsolnunk, ha egy 7,05 kω-os ellenállást szeretnénk előállítani? db egyforma értékű ellenállást párhuzamosan kapcsoltunk. Így egy 4 kω-os ellenállást kaptunk. Hány MΩ-os egy-egy ellenállás? 163. Két egyforma értékű ellenállást párhuzamosan kapcsolunk, majd hozzájuk egy harmadik, az előzőekkel megegyező nagyságú ellenállást kötünk sorosan. z eredő ellenállás 450 Ω. Mekkora egy-egy ellenállás? 164. Egy l hosszúságú, ρ fajlagos ellenállású, állandó keresztmetszetű vezető ellenállása 32 Ω. a) Hány egyenlő részre kell vágni ezt a vezetőt, hogy a részeket párhuzamosan kapcsolva az eredő ellenállás 0,125 Ω legyen? b) Mekkora egy-egy rész ellenállása? 165. Két, sorosan kötött ellenállásra 24 V-os feszültségforrást kapcsolunk. z ellenállásokon átmenő áram erőssége 3 m. z egyik ellenállás értéke 3500 Ω. a) Mekkora a másik ellenállás? b) Mekkora feszültség esik ezen az ellenálláson? 153

4 Elektromosságtan 166. Egy 9 V-os telepre két ellenállást kapcsolunk párhuzamosan. telepen átfolyó áram erőssége 112,5 m. z egyik ellenállás 400 Ω-os. a) Mekkora a másik ellenállás nagysága? b) Mekkora erősségű áramok haladnak át ez egyes ellenállásokon? 167. Egy mutatós mérőműszer skálája 60 részre van beosztva. Mekkora áramot mér ez a műszer, ha a műszer végkitérése 120 m, és a mutató a 45-ös skálarészen áll? 168. Egy voltmérőről leolvasott érték 28,8 mv. Mekkora ennek a mérőműszernek a méréshatára, amelynél a skála 100 egyenlő részre van beosztva és a mutató a 48-as skálarésznél áll? 169. Feszültségmérőnk végkitérése 6 V, belső ellenállása 3 kω. Mekkora előtét-el len állásra van szükségünk, ha a méréshatárt 120 V-ra akarjuk kiterjeszteni? 170. Egy ampermérő belső ellenállása 180 Ω. 20 Ω-os sönttel elértük, hogy a műszert árammérésre 200 m-ig használhatjuk. Mekkora volt a műszer eredeti méréshatára? Ω-os ellenállásra párhuzamosan kötünk egy, majd még egy ellenállást. z áramerősség 1525 : : arányban változik. Mekkora a két bekapcsolt ellenállás értéke külön-külön? 172. Egy 100 Ω, 200 Ω, 300 Ω és 400 Ω nagyságú ellenállásokat sorosan kapcsolunk a 125 V-os feszültségforrásra. Hányféle feszültséget mérhetünk, és melyek ezek? 173. z és B pontok közé kötött feszültségforrás 24 V-os. rajta átmenő áram erőssége 800 µ. a) Mekkora az 2 ellenállás értéke, ha 1 = 60 k Ω, 3 = 50k Ω? b) Mekkorák az egyes ellenállásokon átmenő áramok erősségei? c) Mekkora feszültség esik az egyes ellenállásokon? B V-os telepre 820 Ω-os ellenállást kapcsolunk. Mekkora a telep belső ellenállásának nagysága, ha az ellenálláson átfolyó áram erőssége 10 m? 154

5 175. Egy egyenáramú dinamó elektromotoros ereje 225 V. 50 db párhuzamosan kötött, egyenként 790 Ω ellenállású izzót kötünk rá. kapocsfeszültség ekkor 218 V lesz. a) Mekkora az izzók eredő ellenállása? b) Mekkora a dinamó belső ellenállása? 176. Két darab, egyenként 2 V elektromotoros erejű, 0,3 Ω belső ellenállású elemet hogyan kell kapcsolnunk ahhoz, hogy a legnagyobb áramerősséget kapjuk a) 0,2 Ω külső ellenállás melett? b) 16 Ω külső ellenállás mellett? c) Mindkét esetben számítsd ki az áramerősségeket! 177. Galvánelemeket sorosan kapcsolunk. Ekkor ötször akkora áramot kapunk, mintha párhuzamosan kapcsoltuk volna össze őket. külső ellenállás értéke egyetlen galvánelem belső ellenállásának a hétszerese. Hány elemet kapcsoltunk össze? 178. n darab egyforma ellenállást először sorosan, majd párhuzamosan kapcsolunk öszsze. sorosan kötött ellenállások eredője 225-ször nagyobb, mint a párhuzamosan kapcsolt ellenállások eredője. Hány egyforma ellenállást kapcsoltunk össze? Ω-os és a 105 Ω-os ellenállást párhuzamosan kapcsoljuk, velük sorosan egy 73,75 Ω-os harmadik ellenállást. hálózatra egy 4,5 V-os telepet kapcsolunk. Határozd meg az egyes ellenállásokon átmenő áram erősségét! 180. Mekkora az és B pontok közötti eredő ellenállás nagysága, ha mindegyik ellenállás értéke 680 Ω? B 181. kapcsolási rajzon feltüntetett ellenállások nagysága: = = = = Ω a) Mekkora az és B pontok közötti eredő ellenállás nagysága? b) Hogyan lehetne elérni, hogy az eredő ellenállás nagysága Ω legyen, anélkül, hogy az egyes 3 ellenállások értékein változtatnánk? 4 B 155

6 Elektromosságtan 182. rajzon feltüntetett kapcsolásban a telep feszültsége U = 6 V, az ellenállások értékei: 1 = 100 Ω, 2 = 300 Ω, 3 = 400 Ω, 4 = 200 Ω. a) Határozd meg az eredő ellenállás értékét! b) Mekkora a feszültség az 3 ellenálláson? V K V-os áramforrásból, a K kapcsolóból és négy ellenállásból áramkört állítunk össze a rajz szerint. Mekkora feszültség esik a 400 Ω-os ellenállás kivezetésein a) a K kapcsoló nyitott állásában? b) a K kapcsoló zárt állásában? U 600 C D 184. z ábrán feltüntetett kapcsolásban a CD vezetőszakasz keresztmetszetén 900 mc nagyságú töltés 0,25 perc alatt halad keresztül. Mekkora a telep U feszültsége? 185. Számítsd ki az ábrán látható áramkör és B pontjai közötti eredő ellenállást! végpontok közé mv-os feszültségforrást kapcsolunk. B 10 a) Mekkora feszültség esik a 8 Ω-os ellenálláson? b) Mekkora a 10 Ω-os ellenálláson átfolyó áram erőssége? c) Hová és hogyan kellene egy 20 Ω-os ellenállást az áramkörbe kapcsolni, ha azt szeretnénk, hogy a feszültségforráson 4 m erősségű áram haladjon keresztül? 186. Egy 10 Ω-os, egy 20 Ω-os és egy 40 Ω-os ellenállásunk van. Hányféleképpen kapcsolhatod őket össze? ajzold le ezeket a kapcsolásokat, és határozd meg az eredő ellenállások értékeit! 187. Szabályos ötszög minden oldala egy-egy azonos nagyságú 150 Ω-os ellenállás. Mekkora az eredő ellenállás két nem szomszédos csúcs között? 188. z ábrán látható kapcsolásban az szabályozó ellenállás nagysága 0 és 800 Ω között változtatható. Mekkora értékek között szabályozható a 200 Ω-os ellenálláson átmenő áram erőssége? 9 V Mekkora áramot mutat a 188. feladatbeli kapcsolásban az árammérő, ha az változtatható ellenállás értéke 300 Ω? 156

7 190. z ábrán látható állandó keresztmetszetű huzalból készült feszültségosztó ellenállása 0 és 100 Ω között változtatható. z és B pontok közé 100 V-os feszültséget kapcsolunk. a) Milyen határok között változtathatjuk a feszültséget a C és D pontok között? b) Mekkora a C és D pontok közötti feszültség, ha a csúszka az ellenállás 2 5 részénél áll? feladatban leírt feszültségosztó esetén mekkora a C és D pontok közötti feszültség, ha ezen két pont közé 200 Ω-os terhelő ellenállást kötünk, és a csúszka középen áll? 192. Mekkora töltésre töltődik fel az ábrán látható kapcsolásban a kondenzátor? C D B 193. Egy 1 m méréshatárú, 1 Ω belső ellenállású milliamper-mérőből egy 1,5 V méréshatárú voltmérőt akarunk készíteni. a) Milyen nagy előtét-ellenállás szükséges ehhez? b) z előtét-ellenállás elkészítéséhez hány méter 0,2 mm átmérőjű manganin huzalt kell felhasználni? ρ manganin -8 = Ω m ( ) 100 Ω 4,5 V 5 µf 400 Ω 194. Mekkora legyen az ábrán látható ellenállás, hogy az izzólámpa üzemi feszültségen éghessen? z izzó adatai: U izzó = 6 V, I izzó = V 195. Mekkora az ábrán feltüntetett kapcsolásban az és B pontok közötti eredő ellenállás értéke? z ellenállások értékei: 1 = 100 Ω, 2 = 200 Ω, 3 = 300 Ω, 4 = 400 Ω, 5 = 500 Ω. 1 3 C B 196. Mekkora a 195. feladatbeli kapcsolás esetén az és C, illetve a B és C pontok között mérhető ellenállás nagysága? 157

8 Elektromosságtan 197. z ábrán látható kapcsolásban az és B pontok közé egy 18 V-os feszültségforrást kapcsolunk. z egyes ellenállások értékei: 1 = 400 Ω, 2 = 500 Ω, 3 = 1100 Ω, 4 = 700 Ω. a) Mekkora áramok mennek át az egyes ellenállásokon? b) Mekkora feszültség mérhető a C és D pontok között? 1 2 D C B z ábrán adott kapcsolás telepet, ellenállásokat és félvezető diódákat tartalmaz. diódák nyitóirányban zérus, záróirányban végtelen nagy ellenállásúaknak vehetők. a) Mekkora áramok folynak át az egyes ellenállásokon a telep adott polaritásánál? b) Mekkora áram folyik át a 4 Ω-os ellenálláson, ha a telep polaritását felcseréljük? 12 V Ha az ábra szerinti kapcsolásban egy elhanyagolható belső ellenállású telepet az és B pontokra kapcsolunk, akkor az árammérő műszer 0,16, ha a B és C pontokra kapcsoljuk, akkor 0,1 erősségű áramot jelez. a) Mekkora a telep feszültsége? b) Mekkora az x -szel jelölt ellenállás? x C 20 B 200. Határozd meg az ábrán látható áramkör egyes ellenállásain átmenő áramok erősségét! Mekkora feszültségek esnek az egyes ellenállásokon? 6 V 2 0,5 3 1, Mekkora a kapcsolásban feltüntetett telep feszültsége, ha az 5 µf-os kondenzátor feltöltött állapotban 0,64 mj energiát tárol? F U z ábra szerinti kapcsolásban a telep feszültsége 25 V, az ellenállás nagysága 10 kω, a kondenzátorok kapacitása C 1 = 0,5 µf, C 2 = 2 µf. 158

9 a) Mekkora a kondenzátorok energiája a kapcsoló nyitott állásában? b) Mekkora a kondenzátorok energiája a kapcsoló zárt állásában? c) Mekkora a kapcsolón áthaladó töltés a kapcsoló zárásakor? C 1 C 2 K U 203. Hat darab egyenlő nagyságú ellenállásból az ábra szerinti kapcsolást állítjuk össze. Ha az U 0 feszültségű telepet az és a B pontok közé kötjük, akkor az ampermérő I = 180 m erősségű áramot, a D és az F pontok közé kötött feszültségmérő U DF = 6 V nagyságú feszültséget jelez. U DF E B U + 0 a) Határozd meg a telep U 0 feszültségét! F b) Mekkora az ellenállás értéke? c) Mekkora értékeket mutatnak a mérőműszerek, ha a telep pozitív sarkát a B pont helyett a C ponthoz kapcsoljuk? D C I 204. z ábra szerinti kapcsolásban a) mekkora az 5 Ω-os ellenálláson eső feszültség? b) z 5 Ω-os ellenállás melyik vége van nagyobb potenciálon? c) Mekkora erősségű áram folyik át a 15 V-os telepen? 10 V V V z ábrán látható kapcsolásban a V voltmérő ideálisnak tekinthető, a telep belső ellenállása elhanyagolhatóan kicsi. z ellenállás nagysága 80 Ω. Ha a kapcsolót zárjuk, akkor a voltmérő 48 V-tal kisebb feszültséget jelez, mint a kapcsoló nyitott állása esetén. Mekkora a telep feszültsége? 206. Pali azt a feladatot kapta, hogy az ábra szerinti kapcsolásban határozza meg az ellenállás nagyságát. Mérése során azt tapasztalta, hogy az 1 kω ellenállású voltmérő 12,4 V nagyságú feszültséget, a 12 Ω ellenállású ampermérő 200 m erősségű áramot jelzett. Mekkora az ellenállás nagysága? Hány százalékos lenne az eltérés, ha az ellenállás nagyságát Pali a mutatott értékekből számolná ki? V K U U V 159

10 Elektromosságtan 207. Petinek az ábra szerinti kapcsolásban kellett az ellenállás nagyságát meghatároznia. z 1 kω ellenállású voltmérő 9 V nagyságú feszültséget, a 12 Ω ellenállású ampermérő 189 m erősségű áramot mutatott. Mekkora az ellenállás nagysága? Hány százalékos eltérést tapasz- V talna Peti, ha az ellenállás nagyságát a műszerek U által mutatott értékekből számolná ki? 208. z ábrán látható áramkör és B pontok közötti eredő ellenállása 1,2 kω. Mind a tíz vezetőszakasz ellenállása ugyanakkora. Mekkora egy-egy vezetőszakasz ellenállása? B 209. Határozd meg az ábrán látható, 12 azonos ellenállású vezetőszakaszból álló kapcsolás és B pontok közötti eredő ellenállását! Egy-egy ellenállás értéke 1 kω. B 210. Egy 9 V-os akkumulátorra sorba kötünk két darab 5 kω-os ellenállást. Mekkora feszültséget mutat az egyik ellenállásra kapcsolt voltmérő, ha a voltmérő belső ellenállása a) 0,1 MΩ, illetve ha b) 10 kω? 211. Egy galvánelem 1291 mω külső ellenállás mellett 1,061 erősségű áramot, 1,921 Ω külső ellenállás mellett pedig 776 m erősségű áramot hoz létre. a) Mekkora a kapocsfeszültség az egyik, illetve a másik esetben? b) Mekkora a galvánelem elektromotoros ereje? 10 b) Mekkora az elem belső ellenállása? 212. Határozd meg az ábrán látható kapcsolás és B pontjai közötti eredő ellenállás értékét! B

11 213. Mekkora erősségű áram halad át a 10 Ω-os ellenálláson? Mekkora feszültség esik rajta? 1 V V V Egy ún. fekete dobozban csak ellenállások vannak valamilyen kapcsolásban, amelyek egymással és a doboz fedőlapján található 5 kivezetéssel vannak (lehetnek) fémes összeköttetésben. Jancsi digitális ellenállásmérővel meghatározta az egyes kivezetések közötti ellenállások nagyságát. Mérési adatait az alábbi táblázat tartalmazza: B = 400 Ω BC = 400 Ω CD = 400 Ω DE = 400 Ω C = 400 Ω BD = 800 Ω CE = 400 Ω D = 800 Ω BE = 800 Ω E = 800 Ω a) Határozd meg a mérési eredményekből a dobozban található lehetséges hálózat kapcsolási rajzát! b) Mekkorák az egyes ellenállások értékei? 3.6. z áram munkája, teljesítménye 215. Mekkora az elektromos áram teljesítménye, ha a feszültség 24 V, a létrejött áram pedig 4? 216. Egy ellenállásban az ellenálláson átfolyó áram teljesítménye 5 W. Mekkora feszültség esik az ellenálláson, ha azon 20 m erősségű áram halad át? 217. Mekkora erősségű áram halad át azon a fogyasztón, amelynek 230 V-os feszültségen 2 kw a teljesítménye? 218. Egy szabványos 470 Ω-os ellenállás maximális teljesítménye 0,25 W. Maximálisan mekkora feszültséget köthet az ellenállásra az a barkácsoló tanuló, aki az ellenállás túlmelegedését el akarja kerülni? 161

12 Elektromosságtan 219. Mekkora munkát végez az áram fél óra alatt abban a vezetőben, amelyben 9 V-os feszültség hatására 1,2 erősségű áram folyik? 220. Mely esetben nagyobb a teljesítmény: ha a 15 Ω-os ellenálláson 20 V nagyságú feszültség esik, vagy ha 666 mω-os ellenálláson 2 erősségű áram halad át? 221. Sanyi édesanyja egy délutáni vasalás során 7,7 kwh elektromos energiát használt fel. vasalót a 230 V-os hálózatról működtette. a) Mennyi ideig tartott a vasalás, ha a vasaló teljesítménye 2200 W? b) Mekkora a vasaló áramfelvétele? 222. z 1,2 literes vízforraló 2400 W teljesítményű. a) Mekkora a fűtőszál ellenállása, ha a vízforraló üzemi feszültsége 230 V? b) Működés közben mekkora erősségű áram halad át a fűtőszálon? literes fürdőszobai vízmelegítő (bojler) teljesítménye 2400 W. melegítőben lévő vizet a beállított hőmérsékletre 2 óra 20 perc alatt melegíti fel a melegítő. z egyik szolgáltatónál 52 Ft-ba kerül 1 kwh elektromos energia. Mennyibe kerül egyszer felmelegíteni a melegítőben lévő vizet? W-os merülőforralóval 2 dl 25 C-os vizet sze ret nénk felforralni. melegítés hatásfoka 80%. Mennyi ideig tart felforralni a vizet? víz J faj hője 4180,a vizet tartalmazó edény hőka pa ci tá sá tól tekintsünk kg C el Egy 470 Ω-os és egy 680 Ω-os ellenállást sorosan kapcsolunk a 9 V-os telepre. a) Mekkora a telep teljesítménye? b) Mekkora hő termelődik a 680 Ω-os ellenálláson 2 perc alatt? 162

13 226. z ábrán feltüntetett kapcsolásban a CD vezetőszakasz keresztmetszetén 0,135 C nagyságú töltés 0,15 perc alatt halad keresztül. Mennyi munkát végez az elektromos áram fél óra alatt az egyik 200 Ω-os ellenálláson? C D 100 Ω 200 Ω U 200 Ω 227. z ábrán feltüntetett kapcsolásban = 48 Ω, a feszültségmérő 3,2 V-ot mutat. telep összes teljesítménye 0,9 W. Mekkora a telep a) elektromotoros ereje? b) belső ellenállása? U 0 b V 228. Laci megfigyelte, hogy lakásukban egy alkalommal egyszerre működött egy 2,3 kw-os vízforraló, egy 500 W-os vasaló, egy 180 W-os televízió, egy 100 W-os hűtőszekrény, valamint az egyik szobában világított 1 db 100 W-os, 2 db 60 W-os izzó és egy csillár, amelyben 3 db 40 W-os izzó volt. Legalább hány amperes lehetett a fogyasztásmérő biztosítéka? lakásban mindegyik elektromos eszköz 230 V-ról működik Egy 230 V-os feszültséggel működő merülőforralóval 3 perc alatt 2 dl 15 C-os vizet forralásig melegítünk, majd a víz felét elforraljuk. a) Mekkora a merülőforraló ellenállása? b) Mennyivel növeli meg villanyszámlánkat a forralás, ha 1 kwh elektromos ener- a vizet tar- J J gia ára 52 Ft? víz fajhője 4180,párolgáshője 22510, 6, kg C kg talmazó edény hőkapacitásától tekintsünk el Három, 6 V-ra méretezett izzó teljesítménye normál üzemi állapotban 5 W, 5 W és 10 W. a) Hogyan kell kapcsolni az izzókat, hogy 12 V-ról üzemeltethetők legyenek, és mindegyik a névleges teljesítménnyel működjön? b) Mekkora az egyes izzók teljesítménye és a rajtuk átmenő áram erőssége? 163

14 Elektromosságtan végéig lehetett vásárolni 100 W-os hagyományos izzót. 20 W-os energiatakarékos izzó fényteljesítménye megegyezik a 100 W-os hagyományos izzóéval. 100 W-os izzó 88 Ft-ba került, a jó minőségű energiatakarékos izzó 1240 Ft-ba kerül. hagyományos izzó élettartama hatoda a 6000 üzemórás energiatakarékos izzóénak. 1 kwh elektromos energia ára 2010-ben 52 Ft. Mennyi pénzt takaríthatunk meg a hagyományos izzó élettartama alatt, ha hagyományos izzó helyett energiatakarékos izzót használunk? 232. Három darab, egy 1 = 100 Ω ellenállású, egy 2 = 200 Ω ellenállású és egy 3 = 300 Ω ellenállású fogyasztónk van. a) Hányféleképpen kapcsolhatod őket össze? ajzold le ezeket a kapcsolásokat! b) Melyik hálózatot kell a 120 V-os feszültségforrásra kapcsolnunk, hogy az 3 ellenállás teljesítménye éppen 48 W legyen? 233. z ábrán vázolt kapcsolási rajzon az áramköri elemek értéke: 1 = 100 Ω, 2 = 300 Ω, 3 = 125 Ω, U = 20 V. a) Hány C-ra emeli a 0,1 kg 10 C-os víz hőmérsékletét az a hőmennyiség, amely az 3 ellenálláson 50 perc alatt termelődik, ha a hatásfok 80%? b) Hogyan lehetne a legegyszerűbben elérni, hogy az 1 ellenállás teljesítménye a korábbinak szeresére növekedjen, miközben az és az 1 2 ellenállások értéke kj változatlan marad? c víz = 42, kg C 234. rajzon feltüntetett kapcsolásban a telep feszültsége U = 6 V, az ellenállások értékei: 1 = 100 Ω, 2 = 300 Ω, 3 = 400 Ω, 4 = 200 Ω. a) Mekkora nagyságú ellenállást kössünk az 1 ellenállás helyére, hogy azon az elektromos áram 25 perc alatt 90 J nagyságú munkát végezzen? b) Mekkora a telep teljesítményének változása? U 4 U Ω 235. a) Határozd meg a 15 V elektromotoros erejű, 5 Ω belső ellenállású telepen átfolyó áram erősségét a 300 Ω K kapcsoló nyitott és zárt állása esetén! b) Mekkora a 20 Ω-os ellenállás által felvett teljesítmény változása a K kapcsoló zárásakor? U c) 10 perces működtetés esetén mekkora a telep által szolgáltatott energia a kapcsoló nyitott és zárt állásánál? 164 K 50 Ω 20 Ω

15 236. Tekintsd meg a mellékelt kapcsolással megadott, telepből és ellenállásokból felépített hálózatot! a) Mekkora áram folyik át a telepen? b) Melyik ellenálláson termelődik 2 perc alatt a legtöbb hő? c) Mekkora ennek a hőnek az értéke? V Bizonyos számú, párhuzamosan kapcsolt, egyenként 230 V-ra méretezett, 60 W-os izzólámpa kikapcsolásánál az eredő ellenállás 40%-kal megnövekszik. z összteljesítmény ekkor 3,3 kw. a) Eredetileg hány izzó világított és hány izzót kapcsoltak ki? b) Mekkora volt eredetileg a teljes áramfelvétel? 238. Peti kísérletezés közben sorba kapcsolt 4 darab különböző izzót. z izzók mindegyikének üzemi feszültsége 6 V. z egyes izzók további paraméterei: a kerékpárizzó üzemi árama 0,45, a rizsszemizzóé 50 m, a harmadik izzó névleges teljesítménye 5 W, míg a negyedik izzó névleges teljesítménye 15 W. Peti 24 V-os feszültséget kötött a négy izzó végkivezetéseire. Mit tapasztalt? 239. Mekkora az ábrán látható kapcsolás ellenállásain felvett teljesítmény és a kondenzátorokban tárolt energia a K kapcsoló a) nyitott állásában? b) zárt állásában? z egyes áramköri elemek értékei: 1 = 10 Ω, 2 = 12 Ω, 3 = 10 Ω, 4 = 8 Ω, C 1 = 6 μf, C 2 = 2 μf, U T = 24 V. 1 2 C 1 3 C 2 4 U T K 240. természetben megfigyelhető villámokat a következő átlagértékek jellemzik: 100 kv potenciálkülönbség (két felhő vagy a felhő és a Föld között), 15 k áramerősség, 0,02 másodperc időtartam. z egész Földön a villámlások száma másodpercenként átlagosan 100. a) Határozd meg egy villám átlagos teljesítményét! b) Határozd meg az összes villám teljesítményét, és hasonlítsd össze az egyik legnagyobb vízi erőmű 5428 MW-os teljesítményével! 165

16 Elektromosságtan 241. Három, 2,2 V-ra méretezett 0,55 W-os izzót sorosan kapcsolunk. z ábra szerint az egyik izzóval párhuzamosan kapcsolunk egy szobahőmérsékleten 100 Ω ellenállású termisztort. telep feszültsége 6 V. a) Mekkora erősségű áram halad át az egyes izzókon? b) Mi történik abban a pillanatban, amikor a temisztorral párhuzamosan kapcsolt izzó izzószála meghibásodik, pl. elszakad? Mekkora az izzók teljesítménye ekkor? c) Mi történik az izzószál meghibásodása után hosszabb idő elteltével? t ºC 6 V 242. Bahama-szigeteken egy konyhában három dugalj van párhuzamosan kötve egy 20 -es biztosítékon keresztül a 120 V-os hálózatra. háziasszony egyszerre kapcsolja be az 1650 W-os kenyérpirítót, az 1090 W-os kávéfőzőt és az 1,25 kw-os mikrohullámú sütőt. a) Mekkora a három készülék eredő ellenállása? b) Mekkora az eredő áramerősség, és bírja-e a biztosíték vagy kiold? c) Mi történik akkor, ha a készülékek 230 V-ra készültek és a hálózat is 230 V-os? 243. z eredetileg 2 Ω belső ellenállású áramforrás belső ellenállása megváltozott, így a maximális leadható teljesítmény 20%-kal csökkent. Hány százalékkal csökkent a ténylegesen leadott teljesítmény azon az ellenálláson, amely eredetileg a maximális teljesítményt vette fel? 166

17 V-os feszültségforrásról feszültségosztó alkalmazásával 50 V-os és 100 W-os teljesítményű fogyasztót akarunk működtetni. endelkezésünkre áll egy 1 kω-os, 1 -rel terhelhető és egy 100 Ω-os, 5 maximális terhelhetőségű tolóellenállás. Melyik ellenállást használjuk, és hová állítsuk be a csúszkát? V-os 100 W-os volfrámszálas izzó üzemi hőmérséklete 2500 C. Mekkora teljesítményt vesz fel az izzó a 230 V-os hálózatból a bekapcsolás pillanatában 20 C-os hőmérsékleten? Magas hőmérsékleten a volfrám ellenállásának hőmérséklet-függését az 1 a t b 2 t ( ) = + + ( ) -3 1 összefüggés adja meg, ahol a = 4110,, C -6 1 b = 10 2 C. ( ) Tesztek 246. Egy megdörzsölt, negatív töltésű műanyag vonalzóval közelítve egy papírszeletke felé azt tapasztaljuk, hogy a vonalzó a papírdarabkát vonzza. Ebből következik, hogy a papírdarabka ) pozitív töltésű. B) negatív töltésű. C) semleges vagy pozitív töltésű. D) semleges vagy negatív töltésű. üvegrúd selyem 247. Szőrmedarabbal megdörzsölve elektromos állapotba hoztunk egy műanyagrudat. Megváltozott-e a dörzsölés következtében a rúd, illetve a ebonitrúd szőrme tömege? ) tömegük nem változott, csak az elektromos szôrmedarab állapotuk lett különböző. B) Mind a szőrme, mind a műanyagrúd tömege kis mértékben megnőtt. C) műanyagrúd tömege kissé lecsökkent, a szőrme tömege pedig ugyanolyan mértékben megnőtt. D) műanyagrúd tömege kissé megnőtt, a szőrme tömege pedig ugyanolyan mértékben lecsökkent. 167

18 Elektromosságtan 248. Szigetelő rudak végére rögzített egyforma, kisméretű fémgolyók sorakoznak egymás mellett az ábra szerint, egymástól a sugaruknál jóval nagyobb távolságban elhelyezkedve. z egyes golyókra rendre Q 1 = C, Q 2 = C, Q 3 = C, Q 4 = C és Q 5 = C elektromos többlettöltést viszünk. Először az első, C töltésű golyó és jobb oldali szomszédja, vagyis a C töltésű golyó közé teszünk egy szigetelő nyéllel ellátott, elhanyagolható vastagságú fémhuzalt úgy, hogy mindkét golyó felszínét érintse. Ezt követően a második és a harmadik golyó felszínét kötjük össze a fémhuzal segítségével, harmadik lépésben a harmadik és a negyedik, végül a negyedik és az ötödik golyó kerül sorra. negyedik lépést követően, az összekötő huzalt eltávolítva melyik golyónak lesz negatív többlettöltése? ) Balról számolva a harmadik és a negyedik golyónak. B) Balról számolva a negyedik és az utolsó, ötödik golyónak. C) Csak a balról számított negyedik golyónak. Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 5 D) Csak a balról számított harmadik golyónak Három, szigetelő állványon álló, egyforma fémgömb az ábrának megfelelő elrendezésben, egymással érintkezve helyezkedik el. z gömb közelébe egy pozitív többlettöltéssel rendelkező üvegrudat viszünk, majd a szigetelő nyélnél fogva kivesszük a középső B gömböt. Ezt követően eltávolítjuk a feltöltött rudat. Ha ezután a B gömböt előbb az jelű, majd a C jelű gömbhöz érintjük, akkor a B gömb elektromos töltése ) ugyanolyan előjelű, de feleakkora nagyságú lesz, mint az gömb töltése. B) ellentétes előjelű és feleakkora nagyságú lesz, mint az gömb töltése. C) ellentétes előjelű és negyedakkora lesz, mint az gömb töltése. B C D) ugyanolyan előjelű, de feleakkora nagyságú lesz, mint a C gömb töltése Egymás közelében szigetelő fonalakkal fel függesz tünk két, kezdetben elektromosan semleges fémgolyót (1. ábra). Ezután szőrmével megdörzsölünk egy PVC-rudat, és megérintjük vele először az, majd ezt követően a B gömböt. Lehetséges-e, hogy a hozzáérintések után a golyók a 2. ábrán látható egyensúlyi helyzetet veszik fel? 1. B 168

19 ) Nem lehetséges, hiszen mindkét golyóra ugyanolyan előjelű (negatív) többlettöltést vittünk. 2. B) Csak abban az esetben lehetséges, ha az gömb átvette a vele érintkező rúd összes (negatív) többlettöltését. C) Vákuumban, illetve levegőben nem lehetséges, B de ha a két golyó a levegőénél nagyobb dielektromos állandójú közegben van felfüggesztve, akkor előfordulhat. D) Lehetséges: amennyiben a másodszor megérintett gömb kevesebb töltést vesz át a rúdtól, mint az először megérintett, a megosztás jelensége miatt felléphet vonzás Két egyforma fémgömb azonos nagyságú elektromos többlettöltéssel rendelkezik. Ha egymástól az átmérőjüknél sokkal nagyobb d távolságban helyezkednek el, közöttük F nagyságú taszítóerő lép fel. Egy harmadik, az előző kettővel megegyező méretű, szigetelő nyéllel ellátott, elektromosan semleges fémgömbbel először megérintjük az egyik, majd a másik feltöltött gömböt. Mekkora elektromos erő lép fel a továbbra is az eredeti távolságban álló két fémgömb között, miután eltávolítjuk a harmadik gömböt? ) 3 8 F. B) 5 8 F. C) 3 4 F. D) 1 4 F Két egyforma, kisméretű vezetőgömb egyikére C, a másikra C töltést viszünk, és azt tapasztaljuk, hogy ekkor 1 N nagyságú erőt fejtenek ki egymásra. nélkül, hogy távolságukat megváltoztatnánk, a két gömböt összekötjük egy vezetőhuzallal. Miután a huzalt ismét eltávolítjuk, a két gömb által egymásra kifejtett erő ) 0 N lesz. B) 0,125 N nagyságú és taszító jellegű lesz. C) 0,25 N nagyságú és taszító jellegű lesz. D) 1,125 N nagyságú és vonzó jellegű lesz Síkkondenzátor elektromos mezejébe került elektron és proton egy adott pillanatban úgy helyezkedik el, hogy az elektron éppen kétszer olyan távol van a pozitív töltésű lemeztől, mint a proton. z alábbiakban megfogalmazott állítások közül melyik érvényes ebben a helyzetben a két részecskére nézve? ) protonra nagyobb elektromos erő hat, mint az elektronra. B) proton gyorsulása nagyobb, mint az elektroné. C) z elektron gyorsulása nagyobb, mint a protoné. D) z elektronra ható elektromos erő nagyobb, mint a protonra ható erő. 169

20 Elektromosságtan 254. z ábrán szereplő két pontszerű elektromos töltés 1 m által létrehozott mezőben a térerősség zérus abban a töltések egyenesére eső pontban, amely ) a 9 µc nagyságú töltéstől jobbra, attól 3 m távolságban található. B) a +4 µc nagyságú töltéstől jobbra, attól 0,3 m távolságban található. C) a +4 µc nagyságú töltéstől balra, attól 0,8 m távolságban található. D) a +4 µc nagyságú töltéstől balra, attól 2 m távolságban található. +4 µc 9 µc 255. Szigetelő fonalakra függesztett, egyforma műanyag golyócskákkal elektrosztatikus kísérleteket végeztek. z eredményekről készített vázlatrajzokat a mellékelt ábrán láthatjuk. ( megjelölt szögek egyenlő nagyságúak.) rajzok alapján mit állíthatunk a két kísérlet körülményeiről? ) z első kísérletben azonos előjelű, a másodikban ellentétes előjelű elektromos többlettöltést vittek a golyócskákra. z egyes golyócskák töltése mindkét esetben egyforma nagyságú volt. B) z első kísérletben azonos előjelű, a másodikban ellentétes előjelű elektromos többlettöltést vittek mindkét golyócskára, de hogy az egyes golyócskák töltésének nagysága egyforma volt vagy sem, nem dönthető el a rajzok alapján. C) z első kísérletben mindkét golyócskára azonos előjelű elektromos többlettöltést vittek, a második kísérletben vagy ellentétes előjelű töltéssel látták el a golyócskákat, vagy csak az egyiket töltötték fel. z, hogy az egyes golyócskák töltésének nagysága egyforma volt vagy sem, nem dönthető el a rajzok alapján. D) z első kísérletben vagy mindkét golyócskára azonos előjelű, egyforma nagyságú elektromos többlettöltést vittek, vagy csak az egyiket töltötték fel, a második kísérletben pedig vagy ellentétes előjelű, egyforma nagyságú töltéssel látták el a golyócskákat, vagy csak az egyiket töltötték fel Síkkondenzátor nagy kiterjedésű, ellentétesen töltött lemezei közé belőtt elektron pályáját mutatja vázlatosan az ábra. térerősség a lemezek között eszerint ) felől C felé irányul. B) B felől D felé irányul. C) C felől felé irányul. D) D felől B felé irányul. B C elektron D 170

Egyenáram tesztek. 3. Melyik mértékegység meghatározása nem helyes? a) V = J/s b) F = C/V c) A = C/s d) = V/A

Egyenáram tesztek. 3. Melyik mértékegység meghatározása nem helyes? a) V = J/s b) F = C/V c) A = C/s d) = V/A Egyenáram tesztek 1. Az alábbiak közül melyik nem tekinthető áramnak? a) Feltöltött kondenzátorlemezek között egy fémgolyó pattog. b) A generátor fémgömbje és egy földelt gömb között szikrakisülés történik.

Részletesebben

Elektrosztatika. 1.2. Mekkora két egyenlő nagyságú töltés taszítja egymást 10 m távolságból 100 N nagyságú erővel? megoldás

Elektrosztatika. 1.2. Mekkora két egyenlő nagyságú töltés taszítja egymást 10 m távolságból 100 N nagyságú erővel? megoldás Elektrosztatika 1.1. Mekkora távolságra van egymástól az a két pontszerű test, amelynek töltése 2. 10-6 C és 3. 10-8 C, és 60 N nagyságú erővel taszítják egymást? 1.2. Mekkora két egyenlő nagyságú töltés

Részletesebben

Elektromos áram, áramkör

Elektromos áram, áramkör Elektromos áram, áramkör Az anyagok szerkezete Az anyagokat atomok, molekulák építik fel, ezekben negatív elektromos állapotú elektronok és pozitív elektromos állapotú protonok vannak. Az atomokban ezek

Részletesebben

Fizika II. feladatsor főiskolai szintű villamosmérnök szak hallgatóinak. Levelező tagozat

Fizika II. feladatsor főiskolai szintű villamosmérnök szak hallgatóinak. Levelező tagozat Fizika. feladatsor főiskolai szintű villamosmérnök szak hallgatóinak Levelező tagozat 1. z ábra szerinti félgömb alakú, ideális vezetőnek tekinthető földelőbe = 10 k erősségű áram folyik be. föld fajlagos

Részletesebben

Elektromos áramerősség

Elektromos áramerősség Elektromos áramerősség Két különböző potenciálon lévő fémet vezetővel összekötve töltések áramlanak amíg a potenciál ki nem egyenlítődik. Az elektromos áram iránya a pozitív töltéshordozók áramlási iránya.

Részletesebben

Elektromos áram, egyenáram

Elektromos áram, egyenáram Elektromos áram, egyenáram Áram Az elektromos töltések egyirányú, rendezett mozgását, áramlását, elektromos áramnak nevezzük. (A fémekben az elektronok áramlanak, folyadékokban, oldatokban az oldott ionok,

Részletesebben

1. feladat Alkalmazzuk a mólhő meghatározását egy gázra. Izoterm és adiabatikus átalakulásokra a következőt kapjuk:

1. feladat Alkalmazzuk a mólhő meghatározását egy gázra. Izoterm és adiabatikus átalakulásokra a következőt kapjuk: Válaszoljatok a következő kérdésekre: 1. feladat Alkalmazzuk a mólhő meghatározását egy gázra. Izoterm és adiabatikus átalakulásokra a következőt kapjuk: a) zéró izoterm átalakulásnál és végtelen az adiabatikusnál

Részletesebben

8. A vezetékek elektromos ellenállása

8. A vezetékek elektromos ellenállása 8. A vezetékek elektromos ellenállása a) Fémbôl készült vezeték van az elektromos melegítôkészülékekben, a villanymotorban és sok más elektromos készülékben. Fémhuzalból vannak a távvezetékek és az elektromos

Részletesebben

Fizika Vetélkedő 8 oszt. 2013

Fizika Vetélkedő 8 oszt. 2013 Fizika Vetélkedő 8 oszt. 2013 Osztályz«grade» Tárgy:«subject» at: Dátum:«date» 1 Hány proton elektromos töltése egyenlő nagyságú 6 elektron töltésével 2 Melyik állítás fogadható el az alábbiak közül? A

Részletesebben

= 163, 63V. Felírható az R 2 ellenállásra, hogy: 163,63V. blokk sorosan van kapcsolva a baloldali R 1 -gyel, és tudjuk, hogy

= 163, 63V. Felírható az R 2 ellenállásra, hogy: 163,63V. blokk sorosan van kapcsolva a baloldali R 1 -gyel, és tudjuk, hogy Határozzuk meg és ellenállások értékét, ha =00V, = 00, az ampermérő 88mA áramot, a voltmérő,v feszültséget jelez! Az ampermérő ellenállását elhanyagolhatóan kicsinek, a voltmérőét végtelen nagynak tekinthetjük

Részletesebben

Bevezető fizika (infó), 8. feladatsor Egyenáram, egyenáramú áramkörök 2.

Bevezető fizika (infó), 8. feladatsor Egyenáram, egyenáramú áramkörök 2. evezető fizika (infó), 8 feladatsor Egyenáram, egyenáramú áramkörök 04 november, 3:9 mai órához szükséges elméleti anyag: Kirchhoff törvényei: I Minden csomópontban a befolyó és kifolyó áramok előjeles

Részletesebben

EGYENÁRAMÚ KÖRÖK. Számítsuk ki, hogy 1,5 milliamperes áram az alábbi ellenállásokon mekkora feszültséget ejt!

EGYENÁRAMÚ KÖRÖK. Számítsuk ki, hogy 1,5 milliamperes áram az alábbi ellenállásokon mekkora feszültséget ejt! Mennyi töltés halad át egy tranzisztoron, ha rajta 10 óráig 2 ma áram folyik? Hány db elektront jelent ez? Az 1,2 ma nagyságú áram mennyi idő alatt szállít 0,6 Ah töltésmennyiséget? Egy tranzisztoros zsebrádió

Részletesebben

Elektrosztatika tesztek

Elektrosztatika tesztek Elektrosztatika tesztek 1. A megdörzsölt ebonitrúd az asztalon külön-külön heverő kis papírdarabkákat messziről magához vonzza. A jelenségnek mi az oka? a) A papírdarabok nem voltak semlegesek. b) A semleges

Részletesebben

Elektromos alapjelenségek

Elektromos alapjelenségek Elektrosztatika Elektromos alapjelenségek Dörzselektromos jelenség: egymással szorosan érintkező, vagy egymáshoz dörzsölt testek a szétválasztásuk után vonzó, vagy taszító kölcsönhatást mutatnak. Ilyenkor

Részletesebben

Feladatlap X. osztály

Feladatlap X. osztály Feladatlap X. osztály 1. feladat Válaszd ki a helyes választ. Két test fajhője közt a következő összefüggés áll fenn: c 1 > c 2, ha: 1. ugyanabból az anyagból vannak és a tömegük közti összefüggés m 1

Részletesebben

Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: Ohm törvény, Kirchoff törvényei, soros és párhuzamos kapcsolás

Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: Ohm törvény, Kirchoff törvényei, soros és párhuzamos kapcsolás Hobbi Elektronika Bevezetés az elektronikába: Ohm törvény, Kirchoff törvényei, soros és párhuzamos kapcsolás 1 Felhasznált irodalom Hodossy László: Elektrotechnika I. Torda Béla: Bevezetés az Elektrotechnikába

Részletesebben

Elektromos áram, áramkör

Elektromos áram, áramkör Elektromos áram, áramkör Az anyagok szerkezete Az anyagokat atomok, molekulák építik fel, ezekben negatív elektromos állapotú elektronok és pozitív elektromos állapotú protonok vannak. Az atomokban ezek

Részletesebben

Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény

Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény Elektromos ellenállás Az anyag részecskéi akadályozzák a töltések mozgását. Ezt a tulajdonságot nevezzük elektromos ellenállásnak. Annak a fogyasztónak

Részletesebben

Ohm törvénye. A mérés célkitűzései: Ohm törvényének igazolása mérésekkel.

Ohm törvénye. A mérés célkitűzései: Ohm törvényének igazolása mérésekkel. A mérés célkitűzései: Ohm törvényének igazolása mérésekkel. Eszközszükséglet: Elektromos áramkör készlet (kapcsolótábla, áramköri elemek) Digitális multiméter Vezetékek, krokodilcsipeszek Tanulói tápegység

Részletesebben

Elektromos áram. Vezetési jelenségek

Elektromos áram. Vezetési jelenségek Elektromos áram. Vezetési jelenségek Emlékeztető Elektromos áram: töltéshordozók egyirányú áramlása Áramkör részei: áramforrás, vezető, fogyasztó Áramköri jelek Emlékeztető Elektromos áram hatásai: Kémiai

Részletesebben

Elektromos áram, egyenáram

Elektromos áram, egyenáram Elektromos áram, egyenáram Áram Az elektromos töltések egyirányú, rendezett mozgását, áramlását, elektromos áramnak nevezzük. (A fémekben az elektronok áramlanak, folyadékokban, oldatokban az oldott ionok,

Részletesebben

VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ KÖRÖK

VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ KÖRÖK Számítsuk ki a 80 mh induktivitású ideális tekercs reaktanciáját az 50 Hz, 80 Hz, 300 Hz, 800 Hz, 1200 Hz és 1,6 khz frekvenciájú feszültséggel táplált hálózatban! Sorosan kapcsolt C = 700 nf, L=600 mh,

Részletesebben

Elektrosztatikai alapismeretek

Elektrosztatikai alapismeretek Elektrosztatikai alapismeretek THALÉSZ: a borostyánt (élektron) megdörzsölve az a könnyebb testeket magához vonzza. Az egymással szorosan érintkező anyagok elektromosan feltöltődnek, elektromos állapotba

Részletesebben

Elektrotechnika. Ballagi Áron

Elektrotechnika. Ballagi Áron Elektrotechnika Ballagi Áron Mágneses tér Elektrotechnika x/2 Mágneses indukció kísérlet Állandó mágneses térben helyezzünk el egy l hosszúságú vezetőt, és bocsássunk a vezetőbe I áramot! Tapasztalat:

Részletesebben

ELEKTROSZTATIKA. Ma igazán feltöltődhettek!

ELEKTROSZTATIKA. Ma igazán feltöltődhettek! ELEKTROSZTATIKA Ma igazán feltöltődhettek! Elektrosztatikai alapismeretek THALÉSZ: a borostyánt (élektron) megdörzsölve az a könnyebb testeket magához vonzza. Elektrosztatikai alapjelenségek Az egymással

Részletesebben

MÁGNESES TÉR, INDUKCIÓ

MÁGNESES TÉR, INDUKCIÓ Egy vezetéket 2 cm átmérőjű szigetelő testre 500 menettel tekercselünk fel, 25 cm hosszúságban. Mekkora térerősség lép fel a tekercs belsejében, ha a vezetékben 5 amperes áram folyik? Mekkora a mágneses

Részletesebben

Ellenállásmérés Ohm törvénye alapján

Ellenállásmérés Ohm törvénye alapján Ellenállásmérés Ohm törvénye alapján A mérés elmélete Egy fémes vezetőn átfolyó áram I erőssége egyenesen arányos a vezető végpontjai közt mérhető U feszültséggel: ahol a G arányossági tényező az elektromos

Részletesebben

A munkavégzés a rendszer és a környezete közötti energiacserének a D hőátadástól eltérő valamennyi más formája.

A munkavégzés a rendszer és a környezete közötti energiacserének a D hőátadástól eltérő valamennyi más formája. 11. Transzportfolyamatok termodinamikai vonatkozásai 1 Melyik állítás HMIS a felsoroltak közül? mechanikában minden súrlódásmentes folyamat irreverzibilis. disszipatív folyamatok irreverzibilisek. hőmennyiség

Részletesebben

1. Elektromos alapjelenségek

1. Elektromos alapjelenségek 1. Elektromos alapjelenségek 1. Bizonyos testek dörzsölés hatására különleges állapotba kerülhetnek: más testekre vonzerőt fejthetnek ki, apróbb tárgyakat magukhoz vonzhatnak. Ezt az állapotot elektromos

Részletesebben

Elektrotechnika 9. évfolyam

Elektrotechnika 9. évfolyam Elektrotechnika 9. évfolyam Villamos áramkörök A villamos áramkör. A villamos áramkör részei. Ideális feszültségforrás. Fogyasztó. Vezeték. Villamos ellenállás. Ohm törvénye. Részfeszültségek és feszültségesés.

Részletesebben

= Φ B(t = t) Φ B (t = 0) t

= Φ B(t = t) Φ B (t = 0) t 4. Gyakorlat 32B-3 Egy ellenállású, r sugarú köralakú huzalhurok a B homogén mágneses erőtér irányára merőleges felületen fekszik. A hurkot gyorsan, t idő alatt 180 o -kal átforditjuk. Számitsuk ki, hogy

Részletesebben

Mágneses mező jellemzése

Mágneses mező jellemzése pólusok dipólus mező mező jellemzése vonalak pólusok dipólus mező kölcsönhatás A mágnesek egymásra és a vastárgyakra erőhatást fejtenek ki. vonalak vonzó és taszító erő pólusok dipólus mező pólusok északi

Részletesebben

Elektronikus fekete doboz vizsgálata

Elektronikus fekete doboz vizsgálata Elektronikus fekete doboz vizsgálata 1. Feladatok a) Munkahelyén egy elektronikus fekete dobozt talál, amely egy nem szabványos egyenáramú áramforrást, egy kondenzátort és egy ellenállást tartalmaz. Méréssel

Részletesebben

Mágneses mező tesztek. d) Egy mágnesrúd északi pólusához egy másik mágnesrúd déli pólusát közelítjük.

Mágneses mező tesztek. d) Egy mágnesrúd északi pólusához egy másik mágnesrúd déli pólusát közelítjük. Mágneses mező tesztek 1. Melyik esetben nem tapasztalunk vonzóerőt? a) A mágnesrúd északi pólusához vasdarabot közelítünk. b) A mágnesrúd közepéhez vasdarabot közelítünk. c) A mágnesrúd déli pólusához

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara. Csordásné Marton Melinda. Fizikai példatár 4. FIZ4 modul. Elektromosságtan

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara. Csordásné Marton Melinda. Fizikai példatár 4. FIZ4 modul. Elektromosságtan Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara Csordásné Marton Melinda Fizikai példatár 4 FIZ4 modul Elektromosságtan SZÉKESFEHÉRVÁR 2010 Jelen szellemi terméket a szerzői jogról szóló 1999 évi LXXVI

Részletesebben

Mágneses mező jellemzése

Mágneses mező jellemzése pólusok dipólus mező mező jellemzése vonalak pólusok dipólus mező vonalak Tartalom, erőhatások pólusok dipólus mező, szemléltetése meghatározása forgatónyomaték méréssel Elektromotor nagysága különböző

Részletesebben

Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő Épületgépészeti rendszerszerelő

Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő Épületgépészeti rendszerszerelő Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

A 2010/2011. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának. feladatai fizikából. I. kategória

A 2010/2011. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának. feladatai fizikából. I. kategória Oktatási Hivatal A 2010/2011. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának feladatai fizikából I. kategória A dolgozatok elkészítéséhez minden segédeszköz használható. Megoldandó

Részletesebben

ELLENÁLLÁSOK HŐMÉRSÉKLETFÜGGÉSE. Az ellenállások, de általában minden villamos vezetőanyag fajlagos ellenállása 20 o

ELLENÁLLÁSOK HŐMÉRSÉKLETFÜGGÉSE. Az ellenállások, de általában minden villamos vezetőanyag fajlagos ellenállása 20 o ELLENÁLLÁSO HŐMÉRSÉLETFÜGGÉSE Az ellenállások, de általában minden villamos vezetőanyag fajlagos ellenállása 20 o szobahőmérsékleten értelmezett. Ismeretfrissítésként tekintsük át az 1. táblázat adatait:

Részletesebben

1.feladat. Megoldás: r r az O és P pontok közötti helyvektor, r pedig a helyvektor hosszának harmadik hatványa. 0,03 0,04.

1.feladat. Megoldás: r r az O és P pontok közötti helyvektor, r pedig a helyvektor hosszának harmadik hatványa. 0,03 0,04. .feladat A derékszögű koordinátarendszer origójába elhelyezünk egy q töltést. Mekkora ennek a töltésnek a 4,32 0 nagysága, ha a töltés a koordinátarendszer P(0,03;0,04)[m] pontjában E(r ) = 5,76 0 nagyságú

Részletesebben

Fizikai példatár 4. Elektromosságtan Csordásné Marton, Melinda

Fizikai példatár 4. Elektromosságtan Csordásné Marton, Melinda Fizikai példatár 4. Elektromosságtan Csordásné Marton, Melinda Fizikai példatár 4.: Elektromosságtan Csordásné Marton, Melinda Lektor: Mihályi, Gyula Ez a modul a TÁMOP - 4.1.2-08/1/A-2009-0027 Tananyagfejlesztéssel

Részletesebben

A semleges testeket a + és a állapotú anyagok is vonzzák. Elnevezés: töltés: a negatív állapotú test negatív töltéssel, a pozitív állapotú test

A semleges testeket a + és a állapotú anyagok is vonzzák. Elnevezés: töltés: a negatív állapotú test negatív töltéssel, a pozitív állapotú test Elektrosztatika Elektromos alapjelenségek Egymással szorosan érintkező ( pl. megdörzsölt) felületű anyagok a szétválás után elektromos állapotba kerülnek. Azonos elektromos állapotú anyagok taszítják egymást,

Részletesebben

LY) (1) párhuzamosan, (2) párhuzamosan

LY) (1) párhuzamosan, (2) párhuzamosan 1. Egyenes vezető mágneses terében pozitív, pontszerű töltés mozog. Határozzuk meg a töltésre ható erő (Lorentz-erő) irányát az ábrán látható esetben. NY) A rajz síkjából kifelé mutat az erő. TY) A vezető

Részletesebben

Orvosi jelfeldolgozás. Információ. Információtartalom. Jelek osztályozása De, mi az a jel?

Orvosi jelfeldolgozás. Információ. Információtartalom. Jelek osztályozása De, mi az a jel? Orvosi jelfeldolgozás Információ De, mi az a jel? Jel: Információt szolgáltat (információ: új ismeretanyag, amely csökkenti a bizonytalanságot).. Megjelent.. Panasza? információ:. Egy beteg.. Fáj a fogam.

Részletesebben

Egyenáram. Áramkörök jellemzése Fogyasztók és áramforrások kapcsolása Az áramvezetés típusai

Egyenáram. Áramkörök jellemzése Fogyasztók és áramforrások kapcsolása Az áramvezetés típusai Egyenáram Áramkörök jellemzése Fogyasztók és áramforrások kapcsolása Az áramvezetés típusai Elektromos áram Az elektromos töltéshordozók meghatározott irányú rendezett mozgását elektromos áramnak nevezzük.

Részletesebben

(Az 1. példa adatai Uray-Szabó: Elektrotechnika c. (Nemzeti Tankönyvkiadó) könyvéből vannak.)

(Az 1. példa adatai Uray-Szabó: Elektrotechnika c. (Nemzeti Tankönyvkiadó) könyvéből vannak.) Egyenáramú gépek (Az 1. példa adatai Uray-Szabó: Elektrotechnika c. (Nemzeti Tankönyvkiadó) könyvéből vannak.) 1. Párhuzamos gerjesztésű egyenáramú motor 500 V kapocsfeszültségű, párhuzamos gerjesztésű

Részletesebben

Feladatok GEFIT021B. 3 km

Feladatok GEFIT021B. 3 km Feladatok GEFT021B 1. Egy autóbusz sebessége 30 km/h. z iskolához legközelebb eső két megálló távolsága az iskola kapujától a menetirány sorrendjében 200 m, illetve 140 m. Két fiú beszélget a buszon. ndrás

Részletesebben

A töltéshordozók meghatározott irányú rendezett mozgását elektromos áramnak nevezzük. Az áram irányán a pozitív részecskék áramlási irányát értjük.

A töltéshordozók meghatározott irányú rendezett mozgását elektromos áramnak nevezzük. Az áram irányán a pozitív részecskék áramlási irányát értjük. Elektromos mezőben az elektromos töltésekre erő hat. Az erő hatására az elektromos töltések elmozdulnak, a mező munkát végez. A töltéshordozók meghatározott irányú rendezett mozgását elektromos áramnak

Részletesebben

TestLine - Fizika 8. évfolyam elektromosság 2. Minta feladatsor

TestLine - Fizika 8. évfolyam elektromosság 2. Minta feladatsor 1. Fizikai mennyiségek Jele: (1), (2), (3) R, (4) t, (5) Mértékegysége: (1), (2), (3) Ohm, (4) s, (5) V 3:06 Normál Számítása: (1) /, (2) *R, (3) *t, (4) /t, (5) / Jele Mértékegysége Számítása dő Töltés

Részletesebben

1. SI mértékegységrendszer

1. SI mértékegységrendszer I. ALAPFOGALMAK 1. SI mértékegységrendszer Alapegységek 1 Hosszúság (l): méter (m) 2 Tömeg (m): kilogramm (kg) 3 Idő (t): másodperc (s) 4 Áramerősség (I): amper (A) 5 Hőmérséklet (T): kelvin (K) 6 Anyagmennyiség

Részletesebben

Elektrotechnika Feladattár

Elektrotechnika Feladattár Impresszum Szerző: Rauscher István Szakmai lektor: Érdi Péter Módszertani szerkesztő: Gáspár Katalin Technikai szerkesztő: Bánszki András Készült a TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0004 azonosítószámú projekt

Részletesebben

Póda László Urbán János: Fizika 10. Emelt szintű képzéshez c. tankönyv (NT-17235) feladatainak megoldása

Póda László Urbán János: Fizika 10. Emelt szintű képzéshez c. tankönyv (NT-17235) feladatainak megoldása Póda László Urbán ános: Fizika. Emelt szintű képzéshez c. tankönyv (NT-75) feladatainak megoldása R. sz.: RE75 Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, Budapest Tartalom. lecke Az elektromos állapot.... lecke

Részletesebben

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása Nyomaték (x 0 Nm) O k t a t á si Hivatal A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása./ A mágnes-gyűrűket a feladatban meghatározott sorrendbe és helyre rögzítve az alábbi táblázatban feltüntetett

Részletesebben

71. A lineáris és térfogati hőtágulási tényező közötti összefüggés:

71. A lineáris és térfogati hőtágulási tényező közötti összefüggés: Összefüggések: 69. Lineáris hőtágulás: Hosszváltozás l = α l 0 T Lineáris hőtágulási Kezdeti hossz Hőmérsékletváltozás 70. Térfogati hőtágulás: Térfogatváltozás V = β V 0 T Hőmérsékletváltozás Térfogati

Részletesebben

Számítási feladatok a 6. fejezethez

Számítási feladatok a 6. fejezethez Számítási feladatok a 6. fejezethez 1. Egy szinuszosan változó áram a polaritás váltás után 1 μs múlva éri el első maximumát. Mekkora az áram frekvenciája? 2. Egy áramkörben I = 0,5 A erősségű és 200 Hz

Részletesebben

Jedlik Ányos Fizikaverseny 3. (országos) forduló 8. o A feladatlap

Jedlik Ányos Fizikaverseny 3. (országos) forduló 8. o A feladatlap ÖVEGES korcsoport Azonosító kód: Jedlik Ányos Fizikaverseny. (országos) forduló 8. o. 0. A feladatlap. feladat Egy 0, kg tömegű kiskocsi két végét egy-egy azonos osszúságú és erősségű, nyújtatlan rugóoz

Részletesebben

Vezetők elektrosztatikus térben

Vezetők elektrosztatikus térben Vezetők elektrosztatikus térben Vezető: a töltések szabadon elmozdulhatnak Ha a vezető belsejében a térerősség nem lenne nulla akkor áram folyna. Ha a felületen a térerősségnek lenne tangenciális (párhuzamos)

Részletesebben

A kísérlet, mérés megnevezése célkitűzései: Váltakozó áramú körök vizsgálata, induktív ellenállás mérése, induktivitás értelmezése.

A kísérlet, mérés megnevezése célkitűzései: Váltakozó áramú körök vizsgálata, induktív ellenállás mérése, induktivitás értelmezése. A kísérlet, mérés megnevezése célkitűzései: Váltakozó áramú körök vizsgálata, induktív ellenállás mérése, induktivitás értelmezése. Eszközszükséglet: tanulói tápegység funkcionál generátor tekercsek digitális

Részletesebben

Elektrosztatika. 6. Lehetséges-e, hogy három fém gömböcske közül bármely kettő vonzzák egymást? Hogyan?

Elektrosztatika. 6. Lehetséges-e, hogy három fém gömböcske közül bármely kettő vonzzák egymást? Hogyan? Elektrosztatika Alapfeladatok 1. Egy 10cm-es szigetelőpálca két végén egyforma tömegű és töltésű fém gömböcskék vannak rögzítve. Mekkora a gömböcskék elektromos töltése, ha a közöttük fellépő elektromos

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2008/2009 MATEMATIKA FIZIKA

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2008/2009 MATEMATIKA FIZIKA Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2008/2009 MATEMATIKA FIZIKA III. (országos) forduló 2009. április 17. Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Széchenyi István Idegenforgalmi

Részletesebben

DÖNTŐ április évfolyam

DÖNTŐ április évfolyam Bor Pál Fizikaverseny 2014/2015-ös tanév DÖNTŐ 2015. április 25. 8. évfolyam Versenyző neve:.. Figyelj arra, hogy ezen kívül még két helyen (a belső lapokon erre kijelölt téglalapokban) fel kell írnod

Részletesebben

FIZIKA ZÁRÓVIZSGA 2015

FIZIKA ZÁRÓVIZSGA 2015 FIZIKA ZÁRÓVIZSGA 2015 TESZT A következő feladatokban a három vagy négy megadott válasz közül pontosan egy helyes. Írd be az általad helyesnek vélt válasz betűjelét a táblázat megfelelő cellájába! Indokolni

Részletesebben

33 522 01 0000 00 00 Elektronikai műszerész Elektronikai műszerész

33 522 01 0000 00 00 Elektronikai műszerész Elektronikai műszerész A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

TestLine - Fizika 8. évfolyam elektromosság alapok Minta feladatsor

TestLine - Fizika 8. évfolyam elektromosság alapok Minta feladatsor Mi az áramerősség fogalma? (1 helyes válasz) 1. 1:56 Normál Egységnyi idő alatt áthaladó töltések száma. Egységnyi idő alatt áthaladó feszültségek száma. Egységnyi idő alatt áthaladó áramerősségek száma.

Részletesebben

Hőtan I. főtétele tesztek

Hőtan I. főtétele tesztek Hőtan I. főtétele tesztek. álassza ki a hamis állítást! a) A termodinamika I. főtétele a belső energia változása, a hőmennyiség és a munka között állaít meg összefüggést. b) A termodinamika I. főtétele

Részletesebben

É11. Nyugvó villamos mező (elektrosztatika) Cz. Balázs kidolgozása. Elméleti kérdések: 1.Az elektromos töltések fajtái és kölcsönhatása

É11. Nyugvó villamos mező (elektrosztatika) Cz. Balázs kidolgozása. Elméleti kérdések: 1.Az elektromos töltések fajtái és kölcsönhatása É11. Nyugvó villamos mező (elektrosztatika) Cz. Balázs kidolgozása Elméleti kérdések: 1.Az elektromos töltések fajtái és kölcsönhatása A testek elektromos állapotát valamilyen közvetlenül nem érzékelhető

Részletesebben

TOL A MEGYEI SZILÁRD LEÓ FIZIKAVERSE Y Szekszárd, március óra 11. osztály

TOL A MEGYEI SZILÁRD LEÓ FIZIKAVERSE Y Szekszárd, március óra 11. osztály TOL A MEGYEI SZILÁRD LEÓ FIZIKAVERSE Y Szekszárd, 2002 március 13 9-12 óra 11 osztály 1 Egyatomos ideális gáz az ábrán látható folyamatot végzi A folyamat elsõ szakasza izobár folyamat, a második szakasz

Részletesebben

Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete

Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete Mérés célja: 1909-ben ezt a mérést Robert Millikan végezte el először. Mérése során meg tudta határozni az elemi részecskék töltését. Ezért a felfedezéséért Nobel-díjat

Részletesebben

ELLENÁLLÁSMÉRÉS. A mérés célja. Biztonságtechnikai útmutató. Mérési módszerek ANALÓG UNIVERZÁLIS MŰSZER (MULTIMÉTER) ELLENÁLLÁSMÉRŐ MÓDBAN.

ELLENÁLLÁSMÉRÉS. A mérés célja. Biztonságtechnikai útmutató. Mérési módszerek ANALÓG UNIVERZÁLIS MŰSZER (MULTIMÉTER) ELLENÁLLÁSMÉRŐ MÓDBAN. ELLENÁLLÁSMÉRÉS A mérés célja Az egyenáramú hidakkal, az ellenállásmérő műszerekkel, az ellenállásmérő módban is használható univerzális műszerekkel végzett ellenállásmérés módszereinek, alkalmazási sajátosságainak

Részletesebben

Fizika 2. Feladatsor

Fizika 2. Feladatsor Fizika 2. Felaatsor 1. Egy Q1 és egy Q2 =4Q1 töltésű részecske egymástól 1m-re van rögzítve. Hol vannak azok a pontok amelyekben a két töltéstől származó ereő térerősség nulla? ( Q 1 töltéstől 1/3 méterre

Részletesebben

Mágneses indukcióvektor begyakorló házi feladatok

Mágneses indukcióvektor begyakorló házi feladatok Mágneses indukcióvektor begyakorló házi feladatok 1. Egy vezető keret (lapos tekercs) területe 10 cm 2 ; benne 8A erősségű áram folyik, a menetek száma 20. A keretre ható legnagyobb forgatónyomaték 0,005

Részletesebben

1. konferencia: Egyenáramú hálózatok számítása

1. konferencia: Egyenáramú hálózatok számítása 1. konferencia: Egyenáramú hálózatok számítása 1.feladat: 20 1 kω Határozzuk meg az R jelű ellenállás értékét! 10 5 kω R z ellenállás értéke meghatározható az Ohm-törvény alapján. Ehhez ismernünk kell

Részletesebben

12.A 12.A. A belsı ellenállás, kapocsfeszültség, forrásfeszültség fogalmának értelmezése. Feszültséggenerátorok

12.A 12.A. A belsı ellenállás, kapocsfeszültség, forrásfeszültség fogalmának értelmezése. Feszültséggenerátorok 12.A Energiaforrások Generátorok jellemzıi Értelmezze a belsı ellenállás, a forrásfeszültség és a kapocsfeszültség fogalmát! Hasonlítsa össze az ideális és a valóságos generátorokat! Rajzolja fel a feszültség-

Részletesebben

A semleges testeket a + és a állapotú anyagok is vonzzák. Elnevezés: töltés: a negatív állapotú test negatív töltéssel, a pozitív állapotú test

A semleges testeket a + és a állapotú anyagok is vonzzák. Elnevezés: töltés: a negatív állapotú test negatív töltéssel, a pozitív állapotú test Elektromosság Elektromos alapjelenségek Egymással szorosan érintkező ( pl. megdörzsölt) felületű anyagok a szétválás után elektromos állapotba kerülnek. Azonos elektromos állapotú anyagok taszítják egymást,

Részletesebben

ÖVEGES JÓZSEF FIZIKAVERSENY

ÖVEGES JÓZSEF FIZIKAVERSENY ÖVEGES JÓZSEF FZKAVERSENY skolai forduló Számításos feladatok Oldd meg az alábbi számításos feladatokat! ibátlan megoldás esetén a szöveg után látható kis táblázat jobb felső sarkában feltüntetett pontszámot

Részletesebben

Elektromágneses indukció kísérleti vizsgálata

Elektromágneses indukció kísérleti vizsgálata A kísérlet célkitűzései: Kísérleti úton tapasztalja meg a diák, hogy mi a különbség a mozgási és a nyugalmi indukció között, ill. milyen tényezőktől függ az indukált feszültség nagysága. Eszközszükséglet:

Részletesebben

TANMENET FIZIKA. 10. osztály. Hőtan, elektromosságtan. Heti 2 óra

TANMENET FIZIKA. 10. osztály. Hőtan, elektromosságtan. Heti 2 óra TANMENET FIZIKA 10. osztály Hőtan, elektromosságtan Heti 2 óra 2012-2013 I. Hőtan 1. Bevezetés Hőtani alapjelenségek 1.1. Emlékeztető 2. 1.2. A szilárd testek hőtágulásának törvényszerűségei. A szilárd

Részletesebben

tápvezetékre jellemző, hogy csak a vezeték végén van terhelés, ahogy az 1. ábra mutatja.

tápvezetékre jellemző, hogy csak a vezeték végén van terhelés, ahogy az 1. ábra mutatja. Tápvezeték A fogyasztókat a tápponttal közvetlen összekötő vezetékeket tápvezetéknek nevezzük. A tápvezetékre jellemző, hogy csak a vezeték végén van terhelés, ahogy az 1. ábra mutatja. U T l 1. ábra.

Részletesebben

Mágneses erőtér. Ahol az áramtól átjárt vezetőre (vagy mágnestűre) erő hat. A villamos forgógépek mutatós műszerek működésének alapja

Mágneses erőtér. Ahol az áramtól átjárt vezetőre (vagy mágnestűre) erő hat. A villamos forgógépek mutatós műszerek működésének alapja Mágneses erőtér Ahol az áramtól átjárt vezetőre (vagy mágnestűre) erő hat A villamos forgógépek mutatós műszerek működésének alapja Magnetosztatikai mező: nyugvó állandó mágnesek és egyenáramok időben

Részletesebben

Elektromágnesség tesztek

Elektromágnesség tesztek Elektromágnesség tesztek 1. Melyik esetben nem tapasztalunk vonzóerőt? a) A mágnesrúd északi pólusához vasdarabot közelítünk. b) A mágnesrúd közepéhez vasdarabot közelítünk. c) A mágnesrúd déli pólusához

Részletesebben

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, I. forduló november 14.

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, I. forduló november 14. Minden versenyzőnek a számára kijelölt négy feladatot kell megoldania. A szakközépiskolásoknak az A vagy a B feladatsort kell megoldani a következők szerint: A: 9-10. osztályosok és azok a 11-12. osztályosok,

Részletesebben

Mértékegysége: 1A (amper) az áramerősség, ha a vezető keresztmetszetén 1s alatt 1C töltés áramlik át.

Mértékegysége: 1A (amper) az áramerősség, ha a vezető keresztmetszetén 1s alatt 1C töltés áramlik át. 1. Az áram fogalma 2. Az egyenáram hatásai 3. Az áramkör elemei 4. Vezetők ellenállása a) Ohm-törvénye b) fajlagos ellenállás c) az ellenállás hőmérsékletfüggése 5. Az ellenállások kapcsolása a) soros

Részletesebben

11-12. évfolyam. A tantárgy megnevezése: elektrotechnika. Évi óraszám: 69. Tanítási hetek száma: 37 + 32. Tanítási órák száma: 1 óra/hét

11-12. évfolyam. A tantárgy megnevezése: elektrotechnika. Évi óraszám: 69. Tanítási hetek száma: 37 + 32. Tanítási órák száma: 1 óra/hét ELEKTROTECHNIKA (VÁLASZTHATÓ) TANTÁRGY 11-12. évfolyam A tantárgy megnevezése: elektrotechnika Évi óraszám: 69 Tanítási hetek száma: 37 + 32 Tanítási órák száma: 1 óra/hét A képzés célja: Választható tantárgyként

Részletesebben

EHA kód:...2009-2010-1f. As,

EHA kód:...2009-2010-1f. As, MŰSZAKI FIZIKA I. RMINB135/22/v/4 1. ZH A csoport Név:... Mérnök Informatikus EHA kód:...29-21-1f ε 1 As = 9 4π 9 Vm µ = 4π1 7 Vs Am 1) Két ± Q = 3µC nagyságú töltés közti távolság d = 2 cm. Határozza

Részletesebben

33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő 4 Villanyszerelő 4

33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő 4 Villanyszerelő 4 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Elektromos egyenáramú alapmérések

Elektromos egyenáramú alapmérések Elektromos egyenáramú alapmérések A mérés időpontja: 8.. 5. hétf ő,.-4. Készítették: 5.mérőpár - Lele István (CYZH7) - Nagy Péter (HQLOXW) A mérések során elektromos egyenáramú köröket vizsgálunk feszültség-

Részletesebben

Töltődj fel! Az összes kísérlet egyetlen eszköz, a Van de Graaff-generátor, vagy más néven szalaggenerátor használatát igényli.

Töltődj fel! Az összes kísérlet egyetlen eszköz, a Van de Graaff-generátor, vagy más néven szalaggenerátor használatát igényli. Tanári segédlet Ajánlott évfolyam: 8. Időtartam: 45 Töltődj fel! FIZIKA LEVEGŐ VIZSGÁLATAI Kötelező védőeszköz: Balesetvédelmi rendszabályok: Pacemakerrel vagy hallókészülékkel élő ember ne végezze a kísérleteket!

Részletesebben

Használható segédeszköz: Függvénytáblázat, szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép

Használható segédeszköz: Függvénytáblázat, szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 54 523 04 Mechatronikai technikus

Részletesebben

A semleges testeket a + és a állapotú anyagok is vonzzák. Elnevezés: töltés: a negatív állapotú test negatív töltéssel, a pozitív állapotú test

A semleges testeket a + és a állapotú anyagok is vonzzák. Elnevezés: töltés: a negatív állapotú test negatív töltéssel, a pozitív állapotú test Elektrosztatika Elektromos alapjelenségek Egymással szorosan érintkező ( pl. megdörzsölt) felületű anyagok a szétválás után elektromos állapotba kerülnek. Azonos elektromos állapotú anyagok taszítják egymást,

Részletesebben

Gingl Zoltán, Szeged, :14 Elektronika - Hálózatszámítási módszerek

Gingl Zoltán, Szeged, :14 Elektronika - Hálózatszámítási módszerek Gingl Zoltán, Szeged, 05. 05.09.9. 9:4 Elektronika - Hálózatszámítási módszerek 05.09.9. 9:4 Elektronika - Alapok 4 A G 5 3 3 B C 4 G Áramköri elemek vezetékekkel összekötve Csomópontok Ágak (szomszédos

Részletesebben

Fizika A2 Alapkérdések

Fizika A2 Alapkérdések Fizika A2 Alapkérdések Az elektromágnesség elméletében a vektorok és skalárok (számok) megkülönböztetése nagyon fontos. A következ szövegben a vektorokat a kézírásban is jól használható nyíllal jelöljük

Részletesebben

Jegyzőkönyv. mágneses szuszceptibilitás méréséről (7)

Jegyzőkönyv. mágneses szuszceptibilitás méréséről (7) Jegyzőkönyv a mágneses szuszceptibilitás méréséről (7) Készítette: Tüzes Dániel Mérés ideje: 8-1-1, szerda 14-18 óra Jegyzőkönyv elkészülte: 8-1-8 A mérés célja A feladat egy mágneses térerősségmérő eszköz

Részletesebben

Napelem E2. 2.0 Bevezetés. Ebben a mérésben használt eszközök a 2.1 ábrán láthatóak.

Napelem E2. 2.0 Bevezetés. Ebben a mérésben használt eszközök a 2.1 ábrán láthatóak. 2.0 Bevezetés Ebben a mérésben használt eszközök a 2.1 ábrán láthatóak. 2.1 ábra Az E2 mérésben használt eszközök. Az eszközök listája (lásd: 2.1 ábra): A: napelem B: napelem C: doboz rekeszekkel, melyekbe

Részletesebben

Hármas tápegység Matrix MPS-3005L-3

Hármas tápegység Matrix MPS-3005L-3 Hármas tápegység Matrix MPS-3005L-3 Általános leírás Az MPS-3005L-3 tápegység egy fix 5V-os, 3A-rel terhelhető és két 0V-30V-között változtatható,legfeljebb 5A-rel terhelhető kimenettel rendelkezik. A

Részletesebben

1. Válaszd ki a helyes egyenlőségeket! a. 1C=1A*1ms b. 1 μc= 1mA*1ms. 2. Hány elektron halad át egy fogyasztón 1 perc alatt, ha az I= 20 ma?

1. Válaszd ki a helyes egyenlőségeket! a. 1C=1A*1ms b. 1 μc= 1mA*1ms. 2. Hány elektron halad át egy fogyasztón 1 perc alatt, ha az I= 20 ma? 1. Válaszd ki a helyes egyenlőségeket! a. 1C=1A*1ms b. 1 μc= 1mA*1ms c. 1mC 1 A = d. 1 ms A 1mC 1 m = 1 ns 2. Hány elektron halad át egy fogyasztón 1 perc alatt, ha az I= 20 ma? ( q = 1,6 *10-16 C) - e

Részletesebben

NÉGYOSZTÁLYOS FELVÉTELI Részletes megoldás és pontozás a Gyakorló feladatsor II.-hoz

NÉGYOSZTÁLYOS FELVÉTELI Részletes megoldás és pontozás a Gyakorló feladatsor II.-hoz NÉGYOSZTÁLYOS FELVÉTELI Részletes megoldás és pontozás a Gyakorló feladatsor II.-hoz Gedeon Veronika (Budapest) A javítókulcsban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók. A pontszámok részekre

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK 1. feladat 2 pont (Feleletválasztás) Témakör: Közlekedési ismeretek Húzza alá a helyes választ, vagy karikázza be annak betűjelét!

Részletesebben

FIZIKA Tananyag a tehetséges gyerekek oktatásához

FIZIKA Tananyag a tehetséges gyerekek oktatásához HURO/1001/138/.3.1 THNB FIZIKA Tananyag a tehetséges gyerekek oktatásához Készült A tehetség nem ismer határokat HURO/1001/138/.3.1 című projekt keretén belül, melynek finanszírozása a Magyarország-Románia

Részletesebben

Fizika 1 Elektrodinamika belépő kérdések

Fizika 1 Elektrodinamika belépő kérdések Fizika 1 Elektrodinamika belépő kérdések 1) Maxwell-egyenletek lokális (differenciális) alakja rot H = j+ D rot = B div B=0 div D=ρ H D : mágneses térerősség : elektromos megosztás B : mágneses indukció

Részletesebben

ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL 1. EGYENÁRAM

ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL 1. EGYENÁRAM ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL INFORMATIKUS HALLGATÓK RÉSZÉRE 1. EGYENÁRAM 1. Vezesse le a feszültségosztó képletet két ellenállás (R 1 és R 2 ) esetén! Az összefüggésben szerepl mennyiségek jelölését

Részletesebben