E L Ő T E R J E S Z T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének április -án tartandó ülésére Éves ellenőrzési jelentés és az összefoglaló éves ellenőrzési jelentés évről Tisztelt Képviselő-testület! A belső ellenőrzés társulás keretében történő feladatellátása esetén az éves ellenőrzési jelentést a munkaszervezet állítja össze és küldi az érintett jegyző részére, annak érdekében, hogy a polgármester a zárszámadással egyidejűleg a képviselő-testület elé tudja terjeszteni a Költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31). Korm. rendelet (továbbiakban Bkr.) 56. (8) bekezdése alapján. Az éves és éves összefoglaló ellenőrzési jelentések a belső ellenőrzés adott évi tevékenységének bemutatását, az elért célok és az éves teljesítmény összegzését, illetve az ellenőrzések által tett megállapítások és javaslatok hasznosulásának tapasztalatait tartalmazzák. A belső kontrollrendszer működése az ellenőrzési tapasztalatok, valamint a témában készített kérdőív feldolgozása alapján került értékelésre. A jelentés tartalmára vonatkozó részletes előírásokat a Bkr a tartalmazza. A fentiek alapján készített éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentést az 1. sz. melléklet tartalmazza. H a t á r o z a t i j a v a s l a t: A képviselő-testület megtárgyalta az Éves ellenőrzési jelentés és az összefoglaló éves ellenőrzési jelentés évről című előterjesztést és a következő határozatot hozza: A képviselő-testület az 1. sz. melléklet szerinti Éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentést megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltakat tudomásul veszi. Határidő: Felelős: azonnal, illetve folyamatos polgármester Alsózsolca, április. Zsiros Sándorné polgármester

2 1. sz. melléklet É V E S E L L E NŐRZÉSI É S É V E S Ö S S Z E F O G L A L Ó E L L E NŐRZÉSI J E L E N T É S É V RŐL Alsózsolca Város Önkormányzata és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek

3 Vezetői összefoglaló Az Önkormányzatnál és az irányítása alá tartozó intézményeknél a belső ellenőrzési feladatokat a 22/2012. (IV.25.) Társulási Tanácsi határozattal felülvizsgált belső ellenőrzési feladat ellátásáról szóló Társulási Együttműködési Megállapodás alapján a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása végezte valamint Alsózsolca Város Önkormányzat saját belső ellenőrzési kapacitása. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) alapján a belső ellenőrzési vezető elkészítette a évben lefolytatott belső ellenőrzésekről szóló éves összefoglaló jelentését. A Bkr. 48., valamint a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott útmutató is megfogalmazza az éves ellenőrzési jelentés, illetve az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés tartalmi követelményeit. A jelentés ennek megfelelően készült. A Társulás belső ellenőrzése valamint az önkormányzat saját belső ellenőrzési kapacitása évben az önkormányzat képviselő-testülete által jóváhagyott ellenőrzési terv, valamint előzetes kockázatelemzés alapján végezte az ellenőrzéseket. A belső ellenőrzés szakmai tanácsadással is támogatta a Jegyző munkáját. A belső ellenőrzés tekintetében évben a hatályos Bkr. 22. értelmében a Társulásnál kijelölt személy a belső ellenőrzési vezetői feladatokat is ellátta. A belső ellenőrzés kiemelten fontos területként kezelte és ennek megfelelően értékelte az ellenőrzött területen a belső kontrollok működését. A vizsgálatok során a belső ellenőrzés javaslatokat, ajánlásokat rögzített a jelentésekben, amelyek hasznosulásáról az intézkedési tervekben megjelölt határidőt követően, a Bkr a alapján beszámolót kért az ellenőrzött szervezettől. Az Önkormányzat és költségvetési szervei tekintetében gondoskodtam a Bkr. 14. (1) szerinti külső ellenőrzések nyilvántartásának vezetéséről. A belső ellenőrzések elsődleges nyilvántartását a Társulás végzi a Bkr. 22. (2) b) pontja alapján. Az államháztartásról szóló törvény évi CXCV. 69. (1) bekezdése alapján olyan kontrollkörnyezetet alakítottam ki, amely a következő célokat szolgálja: Világos szervezeti struktúra, amely egyértelműen meghatározza a felelősségi, hatásköri viszonyokat és feladatokat, annak érdekében, hogy a működés és gazdálkodás során a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan, eredményesen hajtsák végre. Az elszámolási kötelezettségek határidőre történő teljesítése és az erőforrások a veszteségektől, károktól és nem rendeltetésszerű használattól történő megvédése. Alsózsolca, április jegyző 3

4 1. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA 1.1/a Tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése évre a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása belső ellenőrzési egysége Alsózsolca Város Önkormányzatára és intézményeire vonatkozóan összesen két vizsgálatot tervezett, és végzett el. Az eredetileg az Óvodákra tervezett racionalizálási lehetőségek vizsgálata ellenőrzés helyett az Óvodák munkaügyi ellenőrzésére került sor, amelyet az indokol, hogy a Társulás oktatási szakértői végzettséget igénylő kapacitással nem rendelkezik. Az önkormányzat további 10 vizsgálatot tervezett saját hatáskörben. A végrehajtott feladatok bemutatása: Település Alsózsolca Alsózsolca Intézmény Önkormányzat Önkormányzat tervezett ellenőrzés típusa racionalizálási lehetőségek vizsgálata racionalizálási lehetőségek vizsgálata végrehajtott ellenőrzés típusa revizori nap munkaügyi ellenőrzés 5 munkaügyi ellenőrzés 5 Település Intézmény Elrendelt ellenőrzés típusa Végrehajtott ellenőrzés típusa revizor i nap Alsózsolca Polgármesteri Hivatal Szabályszerűségi Szabályszerűségi 15 Pénzügyi, Pénzügyi, Alsózsolca Polgármesteri Hivatal 15 szabályszerűségi szabályszerűségi Gondozási Központ Alsózsolca Pénzügyi Pénzügyi 20 Alsózsolca Polgármesteri Hivatal Informatikai Informatikai 15 Alsózsolca Városüzemeltetés Pénzügyi, Pénzügyi, szabályszerűségi szabályszerűségi 15 Herman Ottó Általános Iskola és Alsózsolca Alapfokú Pénzügyi Pénzügyi 15 Művészetoktatási Intézmény Alsózsolca Városüzemeltetés Pénzügyi Pénzügyi 20 Alsózsolca Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Pénzügyi 10 Az ellenőrzés módszereként alkalmaztuk az ellenőrzés típusától függően a dokumentumok szúrópróbaszerű, vagy teljes átvizsgálását, illetve az adatok mintavételes eljárásban történő ellenőrzését. Utóellenőrzés során valamennyi korábbi intézkedési javaslatra tett intézkedés dokumentum, bizonylat szintű végrehajtását ellenőriztük. 4

5 2012. évben terven felüli ellenőrzések: A január 1-től hatályba lépett új államháztartási szabályok érvényesülésének soron kívüli ellenőrzése A évi költségvetés tervezése során az új szabályozásnak megfelelően már elkülönítetten került tervezésre a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait valamint helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek (ide értve a polgármesteri hivatalt is) költségvetési bevételeit és kiadásait. Az új államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) előírásainak megfelelően külön-külön elemi költségvetés készült az önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat valamint az irányított költségvetési szervek részére és gondoskodtak elkülönített, önálló könyvvezetésükről is. Az elkülönülő gazdálkodás teljesítése és a jogszabályi előírások maradéktalan betartása érdekében gondoskodtak a pénzforgalom elkülönítéséről is. A szükséges önálló fizetési számlák megnyitásra kerültek (önkormányzati költségvetési szervek), az önkormányzati hivatal fizetési számlája és alszámlája átvezetésre került az önkormányzat nevére. Az önálló adószámok mely a számlanyitás feltétele is beszerzésére sor került. A kisebbségi önkormányzat elnevezése január 1-től nemzetiségi önkormányzatra változott, mely módosulás a Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartás felé bejelentésre került, önálló adószám beszerzése és az önálló fizetési számla nyitása a helyi nemzetiségi önkormányzat részére megtörtént. A megváltozott adatokat (adószám, számlaszám) az érvényes szerződésekben módosították. A jogszabályi változások szükségessé tették az alapító okiratok felülvizsgálatát és módosítását (szakfeladatok, telephely szerepeltetése, gazdálkodási besorolás), melyet határidőben végrehajtottak és a törzskönyvi nyilvántartás felé bejelentettek. A január 1-től hatályba lépett jogszabályi változások belső szabályzatokban való érvényesülésének soron kívüli ellenőrzése A működéssel, a gazdálkodással, a feladatellátással kapcsolatban részletes előírásokkal és belső szabályzatokkal rendelkezik az önkormányzati hivatal. Az Áht. előírásainak figyelembevételével összevont gazdálkodási szabályzatok készültek, melyben kellőképpen elkülönülnek a helyi önkormányzatra, a helyi nemzetiségi önkormányzatra, az önkormányzati hivatalra illetve az irányított költségvetési szervekre vonatkozó belső gazdálkodási szabályok és a végzendő feladatok. A szabályzatok a január 1-től hatályba lépő jogszabályi változásokhoz igazodva aktualizálásra kerültek. A változásokat a feladatokat ellátók megismerték és munkájuk során alkalmazzák. Startmunka mintaprogram (Alsózsolca Kazán mintaprojekt ) önkormányzati épületek alternatív fűtési rendszereinek megvalósítására irányuló projekt pénzügyi elszámolásának soron kívüli ellenőrzése Az ellenőrzésre a pályázat pénzügyi beszámolójának benyújtása előtt került sor. Az elnyert E Ft pályázati támogatás felhasználása a támogatott Alsózsolca Város 5

6 Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: kedvezményezett) által benyújtott kérelem költségvetésében szereplő kiadásokra valamint a Belügyminisztériummal (továbbiakban: támogató), mint támogatóval megkötött / számú hatósági szerződésben előírtak szerint történt. A kedvezményezett a nevére és címére szóló, teljesített kifizetéseket igazoló költségszámlákkal, bizonylatokkal támasztotta alá a pályázati támogatás felhasználását. A teljesült kiadások a támogatói szerződésnek megfelelően kis értékű tárgyi eszközök beszerzése (szerszámok), nagy értékű tárgyi eszközök beszerzése (2 darab biomassza kazán), beruházási és dologi költségek (kazán, kémény tervezés, telepítés, engedélyeztetés, tároló építése és engedélyeztetése, tároló építéshez anyagok) voltak. A számlákon, bizonylatokon a kedvezményezett hitelt érdemlően igazolta a vásárolt termékek átvételét, használatbavételét illetve szolgáltatás igénybevételét. Csatolták a pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatokat (banki átutalás bizonylatai, pénztári kiadási és bevételi bizonylatok) és a megrendeléseket is. Megállapításra került, hogy a teljesült kiadások a támogatási célnak megfeleltek, az elszámolás mind tartalmában, mind formájában megfeleltek a vonatkozó számviteli előírásoknak. Az elszámolás alkalmas volt a támogató felé teljesítendő pénzügyi beszámolásra. Az ellenőrzést követően a pénzügyi beszámolás benyújtása megtörtént, a támogató április 18-án kelt levelében tájékoztatta a kedvezményezettet, hogy a / számú hatósági szerződésben foglalt valamennyi kötelezettségének eleget tett, a záró pénzügyi elszámolás megtörtént és a támogatónak a kedvezményezettel szemben a hatósági szerződésből eredően követelése nem áll fenn. I.1/b Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma rövid összefoglalása Büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentéstétel nem történt. I.2/a A belső ellenőrzési egység humánerőforrás ellátottsága évtől Alsózsolca Város Önkormányzata és intézményei belső ellenőrzését a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása - továbbiakban MKTT - munkaszervezetének belső ellenőrzési egysége látja el május 1.-től az önkormányzat polgármesteri hivatala által foglalkoztatott belső ellenőr is ellátja az önkormányzat és költségvetési szerveinek belső ellenőrzését. Az MKTT belső ellenőrzési egység személyi összetétele évben az alábbiak szerint alakult: 1 fő teljes munkaidős kistérségi belső ellenőrzési vezető, 3 fő teljes munkaidős kistérségi belső ellenőr. Alsózsolca Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzési egység személyi összetétele évben az alábbiak szerint alakult: 1 fő teljes munkaidős belső ellenőr. 6

7 Valamennyi belső ellenőr megfelel a Bkr ában előírt általános és szakmai feltételnek, rendelkeznek a feladat ellátásához szükséges regisztrációval és vizsgával, valamint részt vettek a kötelező szakmai továbbképzéseken. I.2/b A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása A belső ellenőrzési egység dolgozói a Társulás székhelytelepülése Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának köztisztviselői. A Jegyzői Kabineten belül önállóan működő kistérségi munkaszervezetben helyezkednek el, közvetlen felettesük a Munkaszervezet vezetője. Az önkormányzat saját belső ellenőre Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalának köztisztviselője, közvetlen felettese Alsózsolca Város Jegyzője. A Bkr. 19. (1) foglaltakban meghatározott funkcionális függetlenség biztosított volt. I.2/c Összeférhetetlenségi esetek A Bkr a alapján azonosítható összeférhetetlenségi eset nem történt az ellenőrzési tevékenység során. I.2/d A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása A Bkr. 25. a)-e) pontjaiban megfogalmazott jogosultságokkal kapcsolatos problémák korlátozások (pl: információ, dokumentumokba való betekintés, helyiségekbe történő belépés elutasítása, megakadályozása) nem voltak. I.2/e A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők bemutatása Az ellenőrzésekhez alapvetően szükséges tárgyi feltételeket a Társulás, illetve az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, az intézmények biztosították. A működéshez szükséges pénzügyi forrás a központi költségvetésből - a belső ellenőrzési feladatokra költségvetési intézményszám alapján igényelt normatív kötött felhasználású támogatás származik. I.2/f Az ellenőrzések nyilvántartása A Társulás önkormányzatokkal kötött belső ellenőrzési feladatellátásról szóló megállapodása szerint a Társulás belső ellenőrzési vezető a Társulás belső ellenőrzési egysége útján az elvégzett ellenőrzésekről nyilvántartást vezet és gondoskodik az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről. A polgármesteri hivatal saját ellenőrzési nyilvántartással is rendelkezik. A nyilvántartás tartalmazza a Bkr. 47. és 50. -aiban felsoroltakat. I.2/g Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok A társulási ellenőrzés egészére vonatkozóan kockázati elemként értékeljük, ezért szükségesnek tartjuk felhívni valamennyi szervezet figyelmét, az utalványozás, kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítésigazolás jogszabályi előírások szerinti alkalmazására, a belső kontrollok folyamatos felülvizsgálatára és használatára, Vezetői Irányítási Rendszer működtetésére. Az utóellenőrzések megállapításainak számát és a végre 7

8 nem hajtott - korábbi intézkedési tervben elfogadott - intézkedéseket szintén jelentős kockázati tényezőként értékeli egy esetleges külső ellenőrzés is. A megállapítások számának csökkentése érdekében továbbra is fontosnak tartjuk az önkormányzatokkal és intézményeikkel folytatott év közbeni folyamatos konzultációkat, a közös jogszabály-értelmezéseket, tanácsadási tevékenységet. A Bkr a alapján a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői belső kontrollrendszer témakörében előírt továbbképzési kötelezettségének biztosításával a belső kontrollrendszer működtetése javítható évben a költségvetési szervek vezetői továbbképzési kötelezettségüknek eleget tettek. I.3 A tanácsadó tevékenység bemutatása A belső ellenőrzési egység külön szóbeli felkérés alapján elsősorban a jogszabályváltozások folyamán szükséges szabályzat-módosítások és dokumentációk, nyilvántartások vezetésének ügyeiben adott tanácsadást. A tanácsadás egyrészt célirányosan a helyszíni vizsgálatkor az adott témakörben felmerült kérdések megválaszolásával, másrészt telefonon az önkormányzati gazdálkodást, illetve a közalkalmazottak jogállásáról és a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényekben foglaltak értelmezését és alkalmazását érintették. A belső ellenőrzési egység által adott véleményekben, javaslatokban a Költségvetési levelek című szakmai folyóiratban, belügyminisztériumi feljegyzésekben szereplő állásfoglalásokat is felhasználta. Az önkormányzat saját belső ellenőre az alábbi tanácsadási tevékenységet végezte a vezetőség számára az elmúlt időszakban: Jogszabály értelmezések, rendelettervezetek (költségvetés, vagyongazdálkodás, zárszámadás), testületi előterjesztések, szabályzatok, szerződés tervezetek, jegyzői utasítások véleményezése. Költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői kötelező továbbképzési kötelezettségével kapcsolatos tanácsadás, felkészítés. ÖNHIKI pályázattal, Startmunka kazán mintaprojekt pályázattal, Közfoglalkoztatási mintaprogram (mezőgazdaság, útkarbantartás, belvízelvezetés) pályázattal, Legjobb Önkormányzati Gyakorlat pályázattal, Norvég Alap pályázattal ( Kapacitás-építés és intézményi együttműködés a kedvezményezett országok és a norvég közintézmények valamint helyi és regionális önkormányzatok között ) kapcsolatos tanácsadás. Első munkahely garancia program pályázathoz tanácsadás. Állami Számvevőszék városi önkormányzatok pénzügyi helyzetének ellenőrzése kapcsán tanácsadás. Integritás és korrupciós kockázatok Állami Számvevőszéki felmérésében tanácsadás. Cafetéria juttatással kapcsolatos tanácsadás. Önkormányzati törvény, államháztartási törvény változásával kapcsolatos feladatok kapcsán tanácsadás. Költségvetési koncepció, zárszámadás készítéssel kapcsolatos tanácsadás. Járási átalakítás jogszabályi értelmezése, átadás-átvétel kapcsán tanácsadás. I.4 Ellenőrzéseket elősegítő egyéb tényezők Egyéb, az ellenőrzéseket jelentősen elősegítő tényezők nem adódtak. Külső erőforrás igénybevételére nem került sor. 8

9 I.5 Ellenőrzéseket akadályozó egyéb tényezők Egyéb, az ellenőrzéseket akadályozó tényezők nem adódtak. II.1 Ellenőrzések fontosabb megállapításai /belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok JK /2012.iktatószámú MKTT belső ellenőrzési jelentés Alsózsolca Város Önkormányzat Fekete István Óvoda és Bölcsőde munkaügyi ellenőrzéséről Az ellenőrzés célja: Annak értékelése, hogy a törvényi előírásokat a munkaviszony (közalkalmazotti jogviszony) létesítése, az átsorolások során megfelelően alkalmazták-e? Az óvodában dolgozó közalkalmazottak jogviszonyát, az illetmények és a szabadságok megállapításának jogszabályi megfelelőségét vizsgáltuk. A kinevezésekhez szükséges személyi okmányok, iskolai végzettséget igazoló okiratok minden munkavállaló esetében rendelkezésre álltak. Az erkölcsi bizonyítványokat azonban 4 dolgozó esetében pótolni szükséges. A közalkalmazottak besorolására, illetményük, szabadságuk megállapítására vonatkozóan a Kjt. ad iránymutatást. Az ebben és az egyéb kapcsolódó jogszabályokban rögzített előírásokat a közalkalmazottak többségénél figyelembe vették. A 8 dolgozó besorolásával kapcsolatban eltérés volt. Az Óvoda Minőségirányítási Programmal rendelkezik. Intézkedési javaslatok: 1. Intézkedni szükséges 4 fő esetében a hiányzó erkölcsi bizonyítványok beszerzésére a Kjt.20. (6,7) foglaltak szerint. 2. Intézkedjenek a jelentés 1.2 pontjában felsorolt 5 fő átsorolására, valamint a további dolgozók esetében a következő átsorolásuk helyes időpontjának átvezetésére a közalkalmazotti nyilvántartáson. Az előresorolásban érintett 4 fő dolgozónál az elmaradt munkabért az Mt a szerinti elévülési idő alapján javasoltuk kifizetni. 3. Intézkedni szükséges a besorolás módosításban érintett nem pedagógus munkakörbe sorolt közalkalmazottaknál a pótszabadság módosítására. Intézkedési terv megvalósítása: A hiányzó erkölcsi bizonyítványok beszerzése megtörtént. Az átsorolások, előresorolások és az elmaradt munkabérek kifizetése összesen Ft - végrehajtásra került. A pótszabadságok korrekciója megtörtént. 9

10 JK /2012. iktatószámú MKTT belső ellenőrzési jelentés Alsózsolca Város Önkormányzat 2.sz. Napköziotthonos óvoda munkaügyi ellenőrzéséről Az ellenőrzés célja: Annak értékelése, hogy a törvényi előírásokat a munkaviszony (közalkalmazotti jogviszony) létesítése, az átsorolások során megfelelően alkalmazták-e? Az óvodában dolgozó közalkalmazottak jogviszonyát, az illetmények és a szabadságok megállapításának jogszabályi megfelelőségét vizsgáltuk. A kinevezésekhez szükséges személyi okmányok, iskolai végzettséget igazoló okiratok minden munkavállaló esetében rendelkezésre álltak. A közalkalmazottak besorolására, illetményük, szabadságuk megállapítására vonatkozóan a Kjt. ad iránymutatást. Az ebben és az egyéb kapcsolódó jogszabályokban rögzített előírásokat a közalkalmazottak többségénél figyelembe vették. Öt dolgozó besorolásával kapcsolatban eltérést találtunk, melynek részletes adatait és okait a jelentés tartalmazza. Az Óvoda Minőségirányítási Programmal rendelkezik. Intézkedési javaslatok: 1. Intézkedjenek a jelentés 1.2 pontjában felsorolt 2 fő átsorolására, valamint a további dolgozók esetében a következő átsorolásuk helyes időpontjának átvezetésére a közalkalmazotti nyilvántartáson. Az előresorolásban érintett 1 fő dolgozónál az elmaradt munkabért az Mt a szerinti elévülési idő alapján javasoljuk kifizetni. 2. A minőségfejlesztési feladatokat ellátó két munkavállaló esetében módosítsák a keresetkiegészítés összegét a jogszabályi előírásoknak megfelelően. 3. Intézkedni szükséges a besorolás módosításban érintett nem pedagógus munkakörbe sorolt közalkalmazottaknál a pótszabadság módosítására. Intézkedési terv megvalósítása: Az átsorolások, "előresorolások" és az elmaradt munkabér Ft - kifizetése megtörtént. A keresetkiegészítés összegének korrekciója megtörtént a jogszabályi előírásoknak megfelelően. A pótszabadságok módosítása végrehajtásra került /2012. iktatószámú ellenőrzési jelentés Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalánál a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás, szakmai teljesítés igazolás és érvényesítés ellenőrzéséről Az ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy a jogszabályi előírások szerint került e kialakításra a gazdálkodási jogkörök belső rendje, és ennek megfelelően történt e gyakorlati alkalmazása. A kötelezettségvállalás, az ellenjegyzés, a szakmai teljesítés igazolás, az érvényesítés és az utalványozás gyakorlásának módjával, eljárásával, dokumentálásával kapcsolatban belső szabályozással rendelkezik a szervezet, amely megfelel és összhangban van a

11 évi jogszabályi rendelkezésekkel. A szabályzat évi aktualizálása az ellenőrzés ideje alatt a jogszabályi határidő betartásával megtörtént. A kötelezettségvállalási (szerződések, megállapodások, megrendelések) gyakorlat az Ámr. és a belső szabályozásnak megfelelően történt, a kötelezettségvállalásokat az arra jogosult személy végezte, összeférhetetlenség nem fordult elő. A kötelezettségvállalások ellenjegyzése kapcsán előfordult, hogy a szerződések, megrendelések ellenjegyzésére nem került sor. A szerződésekről szükséges volna nyilvántartást felfektetni, és a szerződések egy példányát a pénzügyi szervezeti egységnél nyilvántartani, hiszen ezen iratok - a számlák mellett - a pénzügyi teljesítés alap dokumentumai, valamint a szerződések alapján rögzíthetőek az adatok a kötelezettségvállalás nyilvántartásban. A szakmai teljesítés igazolását a legtöbb esetben a számlákon elvégezték, ugyanakkor néhány esetben előfordult, hogy hiányzott a teljesítés igazolás. A megvizsgált utalvány rendelkezéseken nem minden esetben került dokumentálásra az érvényesítés. Az utalványozás 2 esetben nem volt dokumentált, és előfordult, hogy az utalvány ellenjegyzése elmaradt. Az ellenőrzés ideje alatt a hiányosságokat pótolták, a hibákat javították. Megállapítható, hogy a gazdálkodási jogköröket az arra felhatalmazott személyek gyakorolták. A vizsgált dokumentumok esetében nem fordult elő összeférhetetlenség a gazdálkodási jogkörök gyakorlása során, a kötelezettségvállaló és az ellenjegyző, illetve az utalványozó és az ellenjegyző ugyanazon gazdasági eseményre vonatkozóan nem volt azonos személy. A gazdálkodási jogkörök gyakorlása során nem fordult elő olyan eset, hogy a kötelezettségvállalásra, ellenjegyzésre, érvényesítésre, utalványozásra és a szakmai teljesítés igazolására jogosult a közeli hozzátartozója, vagy a maga javára látta volna el a tevékenységet, feladatot. Az alkalmazott utalvány rendelkezés az Ámr-ben előírt formai követelménynek megfelelt azzal, hogy a jövőben szükséges az aláírásokat keltezéssel ellátni, valamint az utalványokon feltüntetni a befizető/kedvezményezett nevén túl a címét, a fizetés időpontját, a megterhelendő és a jóváírandó számla számát és megnevezését. A jogszabályi előírásoknak megfelelő kötelezettségvállalás nyilvántartással rendelkezik a szervezet, azonban a nyilvántartásban nem rögzítik a kötelezettségvállalás dokumentumának keltét, megnevezését, iktatószámát. Intézkedési javaslatok: 1. A GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, szakmai teljesítés igazolása, érvényesítés és az adatszolgáltatás rendjéről szóló belső szabályzat felülvizsgálata és módosítása az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) előírásainak figyelembevételével. 2. Egységes szerződés nyilvántartás felfektetése és folyamatos vezetése, mellékelve a szerződések egy példányát. 3. A kötelezettségvállalások pénzügyi ellenjegyzésekor minden esetben az Ávr előírásai szerint kell eljárni. 4. A jövőben törekedni kell arra, hogy a kiadások teljesítésének jogossága, összegszerűsége - ellenőrizhető okmányok alapján - minden esetben ellenőrzésre és igazolásra kerüljön (teljesítés igazolás) az Ávr ában foglaltaknak megfelelően, valamint az Ávr a szerinti érvényesítés dokumentálását is teljes körűen, folyamatosan végezni szükséges. 5. Az utalvány rendelkezés tartalmi elemeire és dokumentáltságára vonatkozóan érvényesíteni kell az Ávr. 59. (3) bekezdés c), d), e) pontjában foglaltakat. 11

12 6. Az utalvány rendelkezések felszereltségével kapcsolatosan minden esetben be kell tartani az a számvitelről szóló évi C. törvény bizonylati elvre, bizonylati fegyelemre valamint a számviteli bizonylatokra vonatkozó előírásait ( ). 7. Intézkedni kell a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételi munkafolyamat kapcsán, hogy az adatok rögzítése a szerződések alapján történjen. Intézkedési terv megvalósítása: Az intézkedési tervben leírtak végrehajtása megtörtént /2012. iktatószámú ellenőrzési jelentés Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalánál a házipénztári pénz és értékkezelés ellenőrzéséről Az ellenőrzés célja: Annak értékelése, hogy a pénz- és értékkezelés és annak bizonylati rendjét a vonatkozó jogszabályi előírások szerint alakították e ki, a pénz- és értékkezelés betartották e az előírásokat, a pénztári okmányok az alaki tartalmi elvárásoknak megfelelnek-e. A Polgármesteri Hivatal a jogszabályi előírásoknak megfelelő pénzkezelési szabályzattal rendelkezik évben a jogszabályi változásokat követve a szabályzat aktualizálására is sor került. Részletesen meghatározásra került a házipénztár funkciója, kialakítása, elhelyezése, védelmi rendszere, nyitvatartási rendje, a pénzkezelés személyi feltételei, a feladat ellátásának követelményei (pénztáros, pénztár helyettes, pénztárellenőr), a készpénzállomány ellenőrzésekor követendő eljárás, a bankszámla és a házipénztár közötti forgalom szabályai és azok bizonylati rendje, a házipénztár pénzellátása, készpénz keret, a pénzszállítás szabályai, a pénztári bevételek és kiadások, bizonylatolása, az alapbizonylatok kezelése, előlegek kifizetésének rendje, pénztár jelentés és zárás készítésének rendje. A pénztáros és a helyettese rendelkezik felelősségvállalási nyilatkozattal. A szúrópróbaszerűen vizsgált pénztárzárás alkalmával a szabályzat szerinti pénztári keret nem került túllépésre. Az ellenőrzés során az időszaki pénztárjelentésben záráskor kimutatott egyenleg megegyezett a pénztárban talált készpénz összegével. A gyakorlatban alkalmazott bevételi és kiadási pénztárbizonylatok adattartalma, dokumentáltsága megfelelő, alapbizonylattal való felszereltségük pedig biztosítva volt. Mind a pénztárnapló, mind pedig a pénztári bizonylatok ellenőrzését a pénztárellenőr rendszeresen elvégezte. A bizonylatokon fellelhető volt az utalványozó, az ellenjegyző, a pénztáros, az érvényesítő aláírása, a szakmai teljesítés igazolás az alapbizonylatokon dokumentált volt. A pénztári bizonylatok a számviteli törvényben foglalt alaki és tartalmi követelményeknek megfeleltek. A revízió megállapította, hogy a költségvetési számláról történő készpénzfelvételek összegei és dátumai azonosak voltak a pénztárjelentésben megjelent készpénzfelvételek összegeivel és időpontjaival. A pénztárjelentésbe beírt összegek minden esetben azonosak voltak a számlák végösszegeivel, valamint a bevételi és kiadási pénztárbizonylatokon szereplő összegekkel. A bizonylati rend és okmányfegyelem megsértésére nem került sor. Előlegek nyilvántartása, elszámolása megfelelő volt, nyitott előleg nem fordult elő, a rendszer kellőképpen zárt. Összességében megállapításra került, hogy a pénz- és értékkezelést a vonatkozó szabályzat és a jogszabályi előírások figyelembevételével végezték a gyakorlatban. 12

13 3365-4/2012. iktatószámú ellenőrzési jelentés az élelmezési, közétkeztetési tevékenység pénzügyi, szabályszerűségi ellenőrzéséről Az ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy a MKTT Belső ellenőrzési egysége által a JK /2011. számú ellenőrzési jelentésben feltárt hiányosságok megszüntetésére hozott intézkedések eredményesek voltak e, az élelmezési tevékenység színvonalának emelése érdekében tett javaslatok hasznosultak e. Az élelmezési tevékenység kellőképpen szabályozott, a szabályzat és a gyakorlat összhangja biztosított. Az MKTT belső ellenőrzése által a bizonylati rend és okmányfegyelem területén jelzett hibákat, hiányosságokat megszüntették. A helyszíni ellenőrzés megállapította, hogy az étlapok valamennyi intézményben ahol étkezést igényeltek kifüggesztésre kerültek, az esetleges étlap változásról pedig tájékoztatást kapnak a fogyasztók. A nyersanyag-kiszabati ívek vezetését, dokumentáltságát az előírásoknak megfelelően végezték, az anyag kiszabási ívek és a nyersanyag kivételezési bizonylatok a felhasznált nyersanyagok és azok mennyisége tekintetében egyezőséget mutattak. A bölcsődei étrendben február havi étlapokat megvizsgálva - szárazhüvelyesek adása nem fordult elő, mint azt az MKTT ellenőrzési jelentése korábban megállapította. Az étrendek összeállításánál kellőképpen figyelembe veszik az egyes étkezői korcsoportok élettani sajátosságait. Az intézményekbe kiszállításra kerülő ételek tekintetében a szállítóleveleken feltüntetik a kiosztásra kerülő egy adag étel (mintaadag) mennyiségét. Az ételszállítás vonatkozásában az ÁNTSZ engedéllyel rendelkezőkkel a szerződések megkötésre kerültek. Az étkezés térítési díjáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata és módosítása megtörtént, figyelembe véve a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény előírásait. A személyi térítési díjak konkrét összegben és írásban történő meghatározása is megvalósult, az intézmények vezetői egyedi határozatok alkalmazásával állapítják meg a fizetendő térítési díjak mértékét. Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal ajánlásának betartásával, a kényelmi félkésztermékek elsősorban ételpor, leveskocka, sót tartalmazó ételízesítő fokozatos csökkentésével, illetve elhagyásával javult az élelmezés színvonala. Összességében megállapítható, hogy a MKTT Belső ellenőrzési egysége által feltárt hiányosságok megszüntetésére hozott intézkedések eredményesek voltak, az élelmezési tevékenység színvonalának emelése érdekében tett javaslatok kellőképpen hasznosultak /2012. iktatószámú ellenőrzési jelentés a Gondozási Központ költségvetési bevételeinek és kiadásainak vizsgálatáról Az ellenőrzés célja: A költségvetési gazdálkodás, az ellátandó feladatok és a pénzügyi, gazdasági háttér összhangjának értékelése valamint annak megállapítása, hogy az intézmény 13

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről Zárszámadás B.) része SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Belső ellenőrzése Ikt. szám: 18/2014. Sajószentpéter Városi Önkormányzat Aljegyzője részére Helyben ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről 1. A BELSŐ

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. március 31. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat, a Közös Önkormányzati Hivatal és a kapcsolódó intézmények

Dunavarsány Város Önkormányzat, a Közös Önkormányzati Hivatal és a kapcsolódó intézmények Dunavarsány Város Önkormányzat, a Közös Önkormányzati Hivatal és a kapcsolódó intézmények 2013. évi ellenőrzési jelentése Készítette: Dr. Batka Brigitta Belső ellenőr Vezetői összefoglaló 1. A belső ellenőrzési

Részletesebben

Tárgy: 2012. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentés és az összefoglaló ellenőrzési jelentés Melléklet: 2 db

Tárgy: 2012. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentés és az összefoglaló ellenőrzési jelentés Melléklet: 2 db Szentes Város Polgármesterétől 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. Ikt. szám: U-24627/2013. Témafelelős: Polyák Sándorné Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tárgy: 2012. évre vonatkozó éves

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 7-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 7-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 7-i ülésére Tárgy: Összefoglaló jelentés Zirc Városi Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzéséről Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés

Részletesebben

1LJ. számú előterjesztés

1LJ. számú előterjesztés Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je 1LJ. számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-Testület részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi belső ellenőrzési

Részletesebben

Összefoglaló Jelentés a 2014. évi belső ellenőrzési tevékenységről. A. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

Összefoglaló Jelentés a 2014. évi belső ellenőrzési tevékenységről. A. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása Rédics Község Önkormányzata képviselő-testületének 49/2015.(V.29.) határozata a 2014. évi belső ellenőrzésről Rédics Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2014. évi belső ellenőrzési tevékenységről

Részletesebben

É S. 1. sz. melléklet

É S. 1. sz. melléklet 1. sz. melléklet É V E S E L L E N Ő R Z É S I É S É V E S Ö S S Z E F O G L A L Ó E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2010. évi belső ellenőrzési kötelezettségének

Részletesebben

Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2011. évben végzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzésekről

Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2011. évben végzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzésekről Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2011. évben végzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzésekről A Belső Ellenőrzési Osztály és feladatellátásának általános bemutatása A 2011.

Részletesebben

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉSE 2014, ÉVRŐL

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉSE 2014, ÉVRŐL MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉSE 2014, ÉVRŐL Ellenőrzési Összefoglaló A Mezőberény Város Önkormányzatának 2014. évre vonatkozó belső ellenőrzési munkaterve a Költségvetési szervek

Részletesebben

MEGHÍVÓ. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3.

MEGHÍVÓ. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2013. április

Részletesebben

Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. április 29-i ülése 5. számú napirendi pontja

Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. április 29-i ülése 5. számú napirendi pontja Egyszerű többség Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. április 29-i ülése 5. számú napirendi pontja Éves ellenőrzési jelentés a Tolna Megyei Önkormányzat belső ellenőrzési tevékenységének tapasztalatairól

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FŐJEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. április 25-i ülésére Tárgy: Éves ellenőrzési jelentés a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Tisztelt Képviselő- testület!

Tisztelt Képviselő- testület! Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 8700 Marcali Rákóczi u. 11. 85/501-001 / 85/501-055 www.marcalikisterseg.hu Ügyiratszám: 3640/2015 12.sz. előterjesztés ELŐTERJESZTÉS Marcali Marcali Város Önkormányzat

Részletesebben

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 29. melléklet 2012. év folyamán a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás településein, így Pakson is a belső ellenőrzési feladatokat, feladat-ellátási megállapodás alapján a Paksi Polgármesteri

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2010. április 1-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2009. évi ellenőrzési tapasztalatokról Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Részletesebben

2012. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés

2012. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés IV-77/4594/2013. sz. határozat 1. számú melléklet 2012. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása I/1. A 2012. évi ellenőrzési tervben foglalt feladatok

Részletesebben

24. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i rendes ülésére

24. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i rendes ülésére 24. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i rendes ülésére Tárgy: 2012. évi belső ellenőrzési jelentés Előterjesztő: Szabó

Részletesebben

v v-\. ll'- ~vács Róbert Tárgy: Javaslat összefoglaló jelentés elfogadására a 2010. évben végzett önkormányzati Tisztelt Képviselő-testület!

v v-\. ll'- ~vács Róbert Tárgy: Javaslat összefoglaló jelentés elfogadására a 2010. évben végzett önkormányzati Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Tárgy: Javaslat összefoglaló jelentés elfogadására a 2010. évben végzett önkormányzati belső ellenőrzésekről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Beszámoló a 2014. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól

Beszámoló a 2014. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól Beszámoló a 2014. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól Ózd, 2015. április 23. Előterjesztő: Polgármester Készítette: Belső Ellenőrzési Csoportvezető Vezetői összefoglaló A költségvetési szervek belső

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012.05.03 i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012.05.03 i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám: 99/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012.05.03 i ülésére Tárgy: Éves ellenőrzési jelentés 2011. Előterjesztő: Készítette: Előzetesen

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2013. április

Részletesebben

JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről 0355 2003. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3 Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS. 13052 2013. július

JELENTÉS. 13052 2013. július JELENTÉS Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzata belső kontrollrendszerének kialakítása, valamint egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működése ellenőrzéséről 13052 2013. július Állami Számvevőszék

Részletesebben

JELENTÉS a Békés Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS a Békés Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS a Békés Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről 0565 2005. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

ex{~~ !16,,~~1 ~ ~ r ~~k Faragóné Széles Andrea REGYHAZA

ex{~~ !16,,~~1 ~ ~ r ~~k Faragóné Széles Andrea REGYHAZA NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEFON: +3642524-500; FAX: +36 42 524-501 POLGÁRMESTERE E-MAil: POlGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám : BELL/3-12/201S Ügyintéző:

Részletesebben

Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138 3571 /2014 (hivatal érkeztetési iktatószám) 2013. ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138 3571 /2014 (hivatal érkeztetési iktatószám) 2013. ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Dr. Péter András belső ellenőr/külső szakértő Mobil: 20/9941678; email: petaneco@freemail.hu Jelentést készítő: Név: Dr. Péter András belső ellenőr Aláírás: Dátum: 2014. február 10. Alsózsolcai Polgármesteri

Részletesebben

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása Ercsi polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése című ÁROP 1.A.2/A-2008-0116. számon regisztrált európai uniós projekt szervezetfejlesztési feladatok ellátása keretében Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V. Jelen vannak: Fedor Attila Polgármester. Ifj. Tóbiás György Képviselő

J E GY Z Ő K Ö NY V. Jelen vannak: Fedor Attila Polgármester. Ifj. Tóbiás György Képviselő J E GY Z Ő K Ö NY V Készült: Ládbesenyő Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014. április 24. napján megtartott soron következő nyílt üléséről. Jelen vannak: Fedor Attila Polgármester Tóth Gellért

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. Ikt. szám: U-20291/2012. Témafelelős: Gyovainé

Szentes Város Polgármesterétől 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. Ikt. szám: U-20291/2012. Témafelelős: Gyovainé Szentes Város Polgármesterétől 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. Ikt. szám: U-20291/2012. Témafelelős: Gyovainé Tárgy: 2011. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentés és összefoglaló ellenőrzési jelentés

Részletesebben