E L Ő T E R J E S Z T É S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének április -án tartandó ülésére Éves ellenőrzési jelentés és az összefoglaló éves ellenőrzési jelentés évről Tisztelt Képviselő-testület! A belső ellenőrzés társulás keretében történő feladatellátása esetén az éves ellenőrzési jelentést a munkaszervezet állítja össze és küldi az érintett jegyző részére, annak érdekében, hogy a polgármester a zárszámadással egyidejűleg a képviselő-testület elé tudja terjeszteni a Költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31). Korm. rendelet (továbbiakban Bkr.) 56. (8) bekezdése alapján. Az éves és éves összefoglaló ellenőrzési jelentések a belső ellenőrzés adott évi tevékenységének bemutatását, az elért célok és az éves teljesítmény összegzését, illetve az ellenőrzések által tett megállapítások és javaslatok hasznosulásának tapasztalatait tartalmazzák. A belső kontrollrendszer működése az ellenőrzési tapasztalatok, valamint a témában készített kérdőív feldolgozása alapján került értékelésre. A jelentés tartalmára vonatkozó részletes előírásokat a Bkr a tartalmazza. A fentiek alapján készített éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentést az 1. sz. melléklet tartalmazza. H a t á r o z a t i j a v a s l a t: A képviselő-testület megtárgyalta az Éves ellenőrzési jelentés és az összefoglaló éves ellenőrzési jelentés évről című előterjesztést és a következő határozatot hozza: A képviselő-testület az 1. sz. melléklet szerinti Éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentést megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltakat tudomásul veszi. Határidő: Felelős: azonnal, illetve folyamatos polgármester Alsózsolca, április. Zsiros Sándorné polgármester

2 1. sz. melléklet É V E S E L L E NŐRZÉSI É S É V E S Ö S S Z E F O G L A L Ó E L L E NŐRZÉSI J E L E N T É S É V RŐL Alsózsolca Város Önkormányzata és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek

3 Vezetői összefoglaló Az Önkormányzatnál és az irányítása alá tartozó intézményeknél a belső ellenőrzési feladatokat a 22/2012. (IV.25.) Társulási Tanácsi határozattal felülvizsgált belső ellenőrzési feladat ellátásáról szóló Társulási Együttműködési Megállapodás alapján a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása végezte valamint Alsózsolca Város Önkormányzat saját belső ellenőrzési kapacitása. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) alapján a belső ellenőrzési vezető elkészítette a évben lefolytatott belső ellenőrzésekről szóló éves összefoglaló jelentését. A Bkr. 48., valamint a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott útmutató is megfogalmazza az éves ellenőrzési jelentés, illetve az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés tartalmi követelményeit. A jelentés ennek megfelelően készült. A Társulás belső ellenőrzése valamint az önkormányzat saját belső ellenőrzési kapacitása évben az önkormányzat képviselő-testülete által jóváhagyott ellenőrzési terv, valamint előzetes kockázatelemzés alapján végezte az ellenőrzéseket. A belső ellenőrzés szakmai tanácsadással is támogatta a Jegyző munkáját. A belső ellenőrzés tekintetében évben a hatályos Bkr. 22. értelmében a Társulásnál kijelölt személy a belső ellenőrzési vezetői feladatokat is ellátta. A belső ellenőrzés kiemelten fontos területként kezelte és ennek megfelelően értékelte az ellenőrzött területen a belső kontrollok működését. A vizsgálatok során a belső ellenőrzés javaslatokat, ajánlásokat rögzített a jelentésekben, amelyek hasznosulásáról az intézkedési tervekben megjelölt határidőt követően, a Bkr a alapján beszámolót kért az ellenőrzött szervezettől. Az Önkormányzat és költségvetési szervei tekintetében gondoskodtam a Bkr. 14. (1) szerinti külső ellenőrzések nyilvántartásának vezetéséről. A belső ellenőrzések elsődleges nyilvántartását a Társulás végzi a Bkr. 22. (2) b) pontja alapján. Az államháztartásról szóló törvény évi CXCV. 69. (1) bekezdése alapján olyan kontrollkörnyezetet alakítottam ki, amely a következő célokat szolgálja: Világos szervezeti struktúra, amely egyértelműen meghatározza a felelősségi, hatásköri viszonyokat és feladatokat, annak érdekében, hogy a működés és gazdálkodás során a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan, eredményesen hajtsák végre. Az elszámolási kötelezettségek határidőre történő teljesítése és az erőforrások a veszteségektől, károktól és nem rendeltetésszerű használattól történő megvédése. Alsózsolca, április jegyző 3

4 1. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA 1.1/a Tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése évre a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása belső ellenőrzési egysége Alsózsolca Város Önkormányzatára és intézményeire vonatkozóan összesen két vizsgálatot tervezett, és végzett el. Az eredetileg az Óvodákra tervezett racionalizálási lehetőségek vizsgálata ellenőrzés helyett az Óvodák munkaügyi ellenőrzésére került sor, amelyet az indokol, hogy a Társulás oktatási szakértői végzettséget igénylő kapacitással nem rendelkezik. Az önkormányzat további 10 vizsgálatot tervezett saját hatáskörben. A végrehajtott feladatok bemutatása: Település Alsózsolca Alsózsolca Intézmény Önkormányzat Önkormányzat tervezett ellenőrzés típusa racionalizálási lehetőségek vizsgálata racionalizálási lehetőségek vizsgálata végrehajtott ellenőrzés típusa revizori nap munkaügyi ellenőrzés 5 munkaügyi ellenőrzés 5 Település Intézmény Elrendelt ellenőrzés típusa Végrehajtott ellenőrzés típusa revizor i nap Alsózsolca Polgármesteri Hivatal Szabályszerűségi Szabályszerűségi 15 Pénzügyi, Pénzügyi, Alsózsolca Polgármesteri Hivatal 15 szabályszerűségi szabályszerűségi Gondozási Központ Alsózsolca Pénzügyi Pénzügyi 20 Alsózsolca Polgármesteri Hivatal Informatikai Informatikai 15 Alsózsolca Városüzemeltetés Pénzügyi, Pénzügyi, szabályszerűségi szabályszerűségi 15 Herman Ottó Általános Iskola és Alsózsolca Alapfokú Pénzügyi Pénzügyi 15 Művészetoktatási Intézmény Alsózsolca Városüzemeltetés Pénzügyi Pénzügyi 20 Alsózsolca Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Pénzügyi 10 Az ellenőrzés módszereként alkalmaztuk az ellenőrzés típusától függően a dokumentumok szúrópróbaszerű, vagy teljes átvizsgálását, illetve az adatok mintavételes eljárásban történő ellenőrzését. Utóellenőrzés során valamennyi korábbi intézkedési javaslatra tett intézkedés dokumentum, bizonylat szintű végrehajtását ellenőriztük. 4

5 2012. évben terven felüli ellenőrzések: A január 1-től hatályba lépett új államháztartási szabályok érvényesülésének soron kívüli ellenőrzése A évi költségvetés tervezése során az új szabályozásnak megfelelően már elkülönítetten került tervezésre a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait valamint helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek (ide értve a polgármesteri hivatalt is) költségvetési bevételeit és kiadásait. Az új államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) előírásainak megfelelően külön-külön elemi költségvetés készült az önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat valamint az irányított költségvetési szervek részére és gondoskodtak elkülönített, önálló könyvvezetésükről is. Az elkülönülő gazdálkodás teljesítése és a jogszabályi előírások maradéktalan betartása érdekében gondoskodtak a pénzforgalom elkülönítéséről is. A szükséges önálló fizetési számlák megnyitásra kerültek (önkormányzati költségvetési szervek), az önkormányzati hivatal fizetési számlája és alszámlája átvezetésre került az önkormányzat nevére. Az önálló adószámok mely a számlanyitás feltétele is beszerzésére sor került. A kisebbségi önkormányzat elnevezése január 1-től nemzetiségi önkormányzatra változott, mely módosulás a Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartás felé bejelentésre került, önálló adószám beszerzése és az önálló fizetési számla nyitása a helyi nemzetiségi önkormányzat részére megtörtént. A megváltozott adatokat (adószám, számlaszám) az érvényes szerződésekben módosították. A jogszabályi változások szükségessé tették az alapító okiratok felülvizsgálatát és módosítását (szakfeladatok, telephely szerepeltetése, gazdálkodási besorolás), melyet határidőben végrehajtottak és a törzskönyvi nyilvántartás felé bejelentettek. A január 1-től hatályba lépett jogszabályi változások belső szabályzatokban való érvényesülésének soron kívüli ellenőrzése A működéssel, a gazdálkodással, a feladatellátással kapcsolatban részletes előírásokkal és belső szabályzatokkal rendelkezik az önkormányzati hivatal. Az Áht. előírásainak figyelembevételével összevont gazdálkodási szabályzatok készültek, melyben kellőképpen elkülönülnek a helyi önkormányzatra, a helyi nemzetiségi önkormányzatra, az önkormányzati hivatalra illetve az irányított költségvetési szervekre vonatkozó belső gazdálkodási szabályok és a végzendő feladatok. A szabályzatok a január 1-től hatályba lépő jogszabályi változásokhoz igazodva aktualizálásra kerültek. A változásokat a feladatokat ellátók megismerték és munkájuk során alkalmazzák. Startmunka mintaprogram (Alsózsolca Kazán mintaprojekt ) önkormányzati épületek alternatív fűtési rendszereinek megvalósítására irányuló projekt pénzügyi elszámolásának soron kívüli ellenőrzése Az ellenőrzésre a pályázat pénzügyi beszámolójának benyújtása előtt került sor. Az elnyert E Ft pályázati támogatás felhasználása a támogatott Alsózsolca Város 5

6 Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: kedvezményezett) által benyújtott kérelem költségvetésében szereplő kiadásokra valamint a Belügyminisztériummal (továbbiakban: támogató), mint támogatóval megkötött / számú hatósági szerződésben előírtak szerint történt. A kedvezményezett a nevére és címére szóló, teljesített kifizetéseket igazoló költségszámlákkal, bizonylatokkal támasztotta alá a pályázati támogatás felhasználását. A teljesült kiadások a támogatói szerződésnek megfelelően kis értékű tárgyi eszközök beszerzése (szerszámok), nagy értékű tárgyi eszközök beszerzése (2 darab biomassza kazán), beruházási és dologi költségek (kazán, kémény tervezés, telepítés, engedélyeztetés, tároló építése és engedélyeztetése, tároló építéshez anyagok) voltak. A számlákon, bizonylatokon a kedvezményezett hitelt érdemlően igazolta a vásárolt termékek átvételét, használatbavételét illetve szolgáltatás igénybevételét. Csatolták a pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatokat (banki átutalás bizonylatai, pénztári kiadási és bevételi bizonylatok) és a megrendeléseket is. Megállapításra került, hogy a teljesült kiadások a támogatási célnak megfeleltek, az elszámolás mind tartalmában, mind formájában megfeleltek a vonatkozó számviteli előírásoknak. Az elszámolás alkalmas volt a támogató felé teljesítendő pénzügyi beszámolásra. Az ellenőrzést követően a pénzügyi beszámolás benyújtása megtörtént, a támogató április 18-án kelt levelében tájékoztatta a kedvezményezettet, hogy a / számú hatósági szerződésben foglalt valamennyi kötelezettségének eleget tett, a záró pénzügyi elszámolás megtörtént és a támogatónak a kedvezményezettel szemben a hatósági szerződésből eredően követelése nem áll fenn. I.1/b Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma rövid összefoglalása Büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentéstétel nem történt. I.2/a A belső ellenőrzési egység humánerőforrás ellátottsága évtől Alsózsolca Város Önkormányzata és intézményei belső ellenőrzését a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása - továbbiakban MKTT - munkaszervezetének belső ellenőrzési egysége látja el május 1.-től az önkormányzat polgármesteri hivatala által foglalkoztatott belső ellenőr is ellátja az önkormányzat és költségvetési szerveinek belső ellenőrzését. Az MKTT belső ellenőrzési egység személyi összetétele évben az alábbiak szerint alakult: 1 fő teljes munkaidős kistérségi belső ellenőrzési vezető, 3 fő teljes munkaidős kistérségi belső ellenőr. Alsózsolca Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzési egység személyi összetétele évben az alábbiak szerint alakult: 1 fő teljes munkaidős belső ellenőr. 6

7 Valamennyi belső ellenőr megfelel a Bkr ában előírt általános és szakmai feltételnek, rendelkeznek a feladat ellátásához szükséges regisztrációval és vizsgával, valamint részt vettek a kötelező szakmai továbbképzéseken. I.2/b A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása A belső ellenőrzési egység dolgozói a Társulás székhelytelepülése Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának köztisztviselői. A Jegyzői Kabineten belül önállóan működő kistérségi munkaszervezetben helyezkednek el, közvetlen felettesük a Munkaszervezet vezetője. Az önkormányzat saját belső ellenőre Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalának köztisztviselője, közvetlen felettese Alsózsolca Város Jegyzője. A Bkr. 19. (1) foglaltakban meghatározott funkcionális függetlenség biztosított volt. I.2/c Összeférhetetlenségi esetek A Bkr a alapján azonosítható összeférhetetlenségi eset nem történt az ellenőrzési tevékenység során. I.2/d A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása A Bkr. 25. a)-e) pontjaiban megfogalmazott jogosultságokkal kapcsolatos problémák korlátozások (pl: információ, dokumentumokba való betekintés, helyiségekbe történő belépés elutasítása, megakadályozása) nem voltak. I.2/e A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők bemutatása Az ellenőrzésekhez alapvetően szükséges tárgyi feltételeket a Társulás, illetve az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, az intézmények biztosították. A működéshez szükséges pénzügyi forrás a központi költségvetésből - a belső ellenőrzési feladatokra költségvetési intézményszám alapján igényelt normatív kötött felhasználású támogatás származik. I.2/f Az ellenőrzések nyilvántartása A Társulás önkormányzatokkal kötött belső ellenőrzési feladatellátásról szóló megállapodása szerint a Társulás belső ellenőrzési vezető a Társulás belső ellenőrzési egysége útján az elvégzett ellenőrzésekről nyilvántartást vezet és gondoskodik az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről. A polgármesteri hivatal saját ellenőrzési nyilvántartással is rendelkezik. A nyilvántartás tartalmazza a Bkr. 47. és 50. -aiban felsoroltakat. I.2/g Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok A társulási ellenőrzés egészére vonatkozóan kockázati elemként értékeljük, ezért szükségesnek tartjuk felhívni valamennyi szervezet figyelmét, az utalványozás, kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítésigazolás jogszabályi előírások szerinti alkalmazására, a belső kontrollok folyamatos felülvizsgálatára és használatára, Vezetői Irányítási Rendszer működtetésére. Az utóellenőrzések megállapításainak számát és a végre 7

8 nem hajtott - korábbi intézkedési tervben elfogadott - intézkedéseket szintén jelentős kockázati tényezőként értékeli egy esetleges külső ellenőrzés is. A megállapítások számának csökkentése érdekében továbbra is fontosnak tartjuk az önkormányzatokkal és intézményeikkel folytatott év közbeni folyamatos konzultációkat, a közös jogszabály-értelmezéseket, tanácsadási tevékenységet. A Bkr a alapján a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői belső kontrollrendszer témakörében előírt továbbképzési kötelezettségének biztosításával a belső kontrollrendszer működtetése javítható évben a költségvetési szervek vezetői továbbképzési kötelezettségüknek eleget tettek. I.3 A tanácsadó tevékenység bemutatása A belső ellenőrzési egység külön szóbeli felkérés alapján elsősorban a jogszabályváltozások folyamán szükséges szabályzat-módosítások és dokumentációk, nyilvántartások vezetésének ügyeiben adott tanácsadást. A tanácsadás egyrészt célirányosan a helyszíni vizsgálatkor az adott témakörben felmerült kérdések megválaszolásával, másrészt telefonon az önkormányzati gazdálkodást, illetve a közalkalmazottak jogállásáról és a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényekben foglaltak értelmezését és alkalmazását érintették. A belső ellenőrzési egység által adott véleményekben, javaslatokban a Költségvetési levelek című szakmai folyóiratban, belügyminisztériumi feljegyzésekben szereplő állásfoglalásokat is felhasználta. Az önkormányzat saját belső ellenőre az alábbi tanácsadási tevékenységet végezte a vezetőség számára az elmúlt időszakban: Jogszabály értelmezések, rendelettervezetek (költségvetés, vagyongazdálkodás, zárszámadás), testületi előterjesztések, szabályzatok, szerződés tervezetek, jegyzői utasítások véleményezése. Költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői kötelező továbbképzési kötelezettségével kapcsolatos tanácsadás, felkészítés. ÖNHIKI pályázattal, Startmunka kazán mintaprojekt pályázattal, Közfoglalkoztatási mintaprogram (mezőgazdaság, útkarbantartás, belvízelvezetés) pályázattal, Legjobb Önkormányzati Gyakorlat pályázattal, Norvég Alap pályázattal ( Kapacitás-építés és intézményi együttműködés a kedvezményezett országok és a norvég közintézmények valamint helyi és regionális önkormányzatok között ) kapcsolatos tanácsadás. Első munkahely garancia program pályázathoz tanácsadás. Állami Számvevőszék városi önkormányzatok pénzügyi helyzetének ellenőrzése kapcsán tanácsadás. Integritás és korrupciós kockázatok Állami Számvevőszéki felmérésében tanácsadás. Cafetéria juttatással kapcsolatos tanácsadás. Önkormányzati törvény, államháztartási törvény változásával kapcsolatos feladatok kapcsán tanácsadás. Költségvetési koncepció, zárszámadás készítéssel kapcsolatos tanácsadás. Járási átalakítás jogszabályi értelmezése, átadás-átvétel kapcsán tanácsadás. I.4 Ellenőrzéseket elősegítő egyéb tényezők Egyéb, az ellenőrzéseket jelentősen elősegítő tényezők nem adódtak. Külső erőforrás igénybevételére nem került sor. 8

9 I.5 Ellenőrzéseket akadályozó egyéb tényezők Egyéb, az ellenőrzéseket akadályozó tényezők nem adódtak. II.1 Ellenőrzések fontosabb megállapításai /belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok JK /2012.iktatószámú MKTT belső ellenőrzési jelentés Alsózsolca Város Önkormányzat Fekete István Óvoda és Bölcsőde munkaügyi ellenőrzéséről Az ellenőrzés célja: Annak értékelése, hogy a törvényi előírásokat a munkaviszony (közalkalmazotti jogviszony) létesítése, az átsorolások során megfelelően alkalmazták-e? Az óvodában dolgozó közalkalmazottak jogviszonyát, az illetmények és a szabadságok megállapításának jogszabályi megfelelőségét vizsgáltuk. A kinevezésekhez szükséges személyi okmányok, iskolai végzettséget igazoló okiratok minden munkavállaló esetében rendelkezésre álltak. Az erkölcsi bizonyítványokat azonban 4 dolgozó esetében pótolni szükséges. A közalkalmazottak besorolására, illetményük, szabadságuk megállapítására vonatkozóan a Kjt. ad iránymutatást. Az ebben és az egyéb kapcsolódó jogszabályokban rögzített előírásokat a közalkalmazottak többségénél figyelembe vették. A 8 dolgozó besorolásával kapcsolatban eltérés volt. Az Óvoda Minőségirányítási Programmal rendelkezik. Intézkedési javaslatok: 1. Intézkedni szükséges 4 fő esetében a hiányzó erkölcsi bizonyítványok beszerzésére a Kjt.20. (6,7) foglaltak szerint. 2. Intézkedjenek a jelentés 1.2 pontjában felsorolt 5 fő átsorolására, valamint a további dolgozók esetében a következő átsorolásuk helyes időpontjának átvezetésére a közalkalmazotti nyilvántartáson. Az előresorolásban érintett 4 fő dolgozónál az elmaradt munkabért az Mt a szerinti elévülési idő alapján javasoltuk kifizetni. 3. Intézkedni szükséges a besorolás módosításban érintett nem pedagógus munkakörbe sorolt közalkalmazottaknál a pótszabadság módosítására. Intézkedési terv megvalósítása: A hiányzó erkölcsi bizonyítványok beszerzése megtörtént. Az átsorolások, előresorolások és az elmaradt munkabérek kifizetése összesen Ft - végrehajtásra került. A pótszabadságok korrekciója megtörtént. 9

10 JK /2012. iktatószámú MKTT belső ellenőrzési jelentés Alsózsolca Város Önkormányzat 2.sz. Napköziotthonos óvoda munkaügyi ellenőrzéséről Az ellenőrzés célja: Annak értékelése, hogy a törvényi előírásokat a munkaviszony (közalkalmazotti jogviszony) létesítése, az átsorolások során megfelelően alkalmazták-e? Az óvodában dolgozó közalkalmazottak jogviszonyát, az illetmények és a szabadságok megállapításának jogszabályi megfelelőségét vizsgáltuk. A kinevezésekhez szükséges személyi okmányok, iskolai végzettséget igazoló okiratok minden munkavállaló esetében rendelkezésre álltak. A közalkalmazottak besorolására, illetményük, szabadságuk megállapítására vonatkozóan a Kjt. ad iránymutatást. Az ebben és az egyéb kapcsolódó jogszabályokban rögzített előírásokat a közalkalmazottak többségénél figyelembe vették. Öt dolgozó besorolásával kapcsolatban eltérést találtunk, melynek részletes adatait és okait a jelentés tartalmazza. Az Óvoda Minőségirányítási Programmal rendelkezik. Intézkedési javaslatok: 1. Intézkedjenek a jelentés 1.2 pontjában felsorolt 2 fő átsorolására, valamint a további dolgozók esetében a következő átsorolásuk helyes időpontjának átvezetésére a közalkalmazotti nyilvántartáson. Az előresorolásban érintett 1 fő dolgozónál az elmaradt munkabért az Mt a szerinti elévülési idő alapján javasoljuk kifizetni. 2. A minőségfejlesztési feladatokat ellátó két munkavállaló esetében módosítsák a keresetkiegészítés összegét a jogszabályi előírásoknak megfelelően. 3. Intézkedni szükséges a besorolás módosításban érintett nem pedagógus munkakörbe sorolt közalkalmazottaknál a pótszabadság módosítására. Intézkedési terv megvalósítása: Az átsorolások, "előresorolások" és az elmaradt munkabér Ft - kifizetése megtörtént. A keresetkiegészítés összegének korrekciója megtörtént a jogszabályi előírásoknak megfelelően. A pótszabadságok módosítása végrehajtásra került /2012. iktatószámú ellenőrzési jelentés Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalánál a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás, szakmai teljesítés igazolás és érvényesítés ellenőrzéséről Az ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy a jogszabályi előírások szerint került e kialakításra a gazdálkodási jogkörök belső rendje, és ennek megfelelően történt e gyakorlati alkalmazása. A kötelezettségvállalás, az ellenjegyzés, a szakmai teljesítés igazolás, az érvényesítés és az utalványozás gyakorlásának módjával, eljárásával, dokumentálásával kapcsolatban belső szabályozással rendelkezik a szervezet, amely megfelel és összhangban van a

11 évi jogszabályi rendelkezésekkel. A szabályzat évi aktualizálása az ellenőrzés ideje alatt a jogszabályi határidő betartásával megtörtént. A kötelezettségvállalási (szerződések, megállapodások, megrendelések) gyakorlat az Ámr. és a belső szabályozásnak megfelelően történt, a kötelezettségvállalásokat az arra jogosult személy végezte, összeférhetetlenség nem fordult elő. A kötelezettségvállalások ellenjegyzése kapcsán előfordult, hogy a szerződések, megrendelések ellenjegyzésére nem került sor. A szerződésekről szükséges volna nyilvántartást felfektetni, és a szerződések egy példányát a pénzügyi szervezeti egységnél nyilvántartani, hiszen ezen iratok - a számlák mellett - a pénzügyi teljesítés alap dokumentumai, valamint a szerződések alapján rögzíthetőek az adatok a kötelezettségvállalás nyilvántartásban. A szakmai teljesítés igazolását a legtöbb esetben a számlákon elvégezték, ugyanakkor néhány esetben előfordult, hogy hiányzott a teljesítés igazolás. A megvizsgált utalvány rendelkezéseken nem minden esetben került dokumentálásra az érvényesítés. Az utalványozás 2 esetben nem volt dokumentált, és előfordult, hogy az utalvány ellenjegyzése elmaradt. Az ellenőrzés ideje alatt a hiányosságokat pótolták, a hibákat javították. Megállapítható, hogy a gazdálkodási jogköröket az arra felhatalmazott személyek gyakorolták. A vizsgált dokumentumok esetében nem fordult elő összeférhetetlenség a gazdálkodási jogkörök gyakorlása során, a kötelezettségvállaló és az ellenjegyző, illetve az utalványozó és az ellenjegyző ugyanazon gazdasági eseményre vonatkozóan nem volt azonos személy. A gazdálkodási jogkörök gyakorlása során nem fordult elő olyan eset, hogy a kötelezettségvállalásra, ellenjegyzésre, érvényesítésre, utalványozásra és a szakmai teljesítés igazolására jogosult a közeli hozzátartozója, vagy a maga javára látta volna el a tevékenységet, feladatot. Az alkalmazott utalvány rendelkezés az Ámr-ben előírt formai követelménynek megfelelt azzal, hogy a jövőben szükséges az aláírásokat keltezéssel ellátni, valamint az utalványokon feltüntetni a befizető/kedvezményezett nevén túl a címét, a fizetés időpontját, a megterhelendő és a jóváírandó számla számát és megnevezését. A jogszabályi előírásoknak megfelelő kötelezettségvállalás nyilvántartással rendelkezik a szervezet, azonban a nyilvántartásban nem rögzítik a kötelezettségvállalás dokumentumának keltét, megnevezését, iktatószámát. Intézkedési javaslatok: 1. A GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, szakmai teljesítés igazolása, érvényesítés és az adatszolgáltatás rendjéről szóló belső szabályzat felülvizsgálata és módosítása az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) előírásainak figyelembevételével. 2. Egységes szerződés nyilvántartás felfektetése és folyamatos vezetése, mellékelve a szerződések egy példányát. 3. A kötelezettségvállalások pénzügyi ellenjegyzésekor minden esetben az Ávr előírásai szerint kell eljárni. 4. A jövőben törekedni kell arra, hogy a kiadások teljesítésének jogossága, összegszerűsége - ellenőrizhető okmányok alapján - minden esetben ellenőrzésre és igazolásra kerüljön (teljesítés igazolás) az Ávr ában foglaltaknak megfelelően, valamint az Ávr a szerinti érvényesítés dokumentálását is teljes körűen, folyamatosan végezni szükséges. 5. Az utalvány rendelkezés tartalmi elemeire és dokumentáltságára vonatkozóan érvényesíteni kell az Ávr. 59. (3) bekezdés c), d), e) pontjában foglaltakat. 11

12 6. Az utalvány rendelkezések felszereltségével kapcsolatosan minden esetben be kell tartani az a számvitelről szóló évi C. törvény bizonylati elvre, bizonylati fegyelemre valamint a számviteli bizonylatokra vonatkozó előírásait ( ). 7. Intézkedni kell a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételi munkafolyamat kapcsán, hogy az adatok rögzítése a szerződések alapján történjen. Intézkedési terv megvalósítása: Az intézkedési tervben leírtak végrehajtása megtörtént /2012. iktatószámú ellenőrzési jelentés Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalánál a házipénztári pénz és értékkezelés ellenőrzéséről Az ellenőrzés célja: Annak értékelése, hogy a pénz- és értékkezelés és annak bizonylati rendjét a vonatkozó jogszabályi előírások szerint alakították e ki, a pénz- és értékkezelés betartották e az előírásokat, a pénztári okmányok az alaki tartalmi elvárásoknak megfelelnek-e. A Polgármesteri Hivatal a jogszabályi előírásoknak megfelelő pénzkezelési szabályzattal rendelkezik évben a jogszabályi változásokat követve a szabályzat aktualizálására is sor került. Részletesen meghatározásra került a házipénztár funkciója, kialakítása, elhelyezése, védelmi rendszere, nyitvatartási rendje, a pénzkezelés személyi feltételei, a feladat ellátásának követelményei (pénztáros, pénztár helyettes, pénztárellenőr), a készpénzállomány ellenőrzésekor követendő eljárás, a bankszámla és a házipénztár közötti forgalom szabályai és azok bizonylati rendje, a házipénztár pénzellátása, készpénz keret, a pénzszállítás szabályai, a pénztári bevételek és kiadások, bizonylatolása, az alapbizonylatok kezelése, előlegek kifizetésének rendje, pénztár jelentés és zárás készítésének rendje. A pénztáros és a helyettese rendelkezik felelősségvállalási nyilatkozattal. A szúrópróbaszerűen vizsgált pénztárzárás alkalmával a szabályzat szerinti pénztári keret nem került túllépésre. Az ellenőrzés során az időszaki pénztárjelentésben záráskor kimutatott egyenleg megegyezett a pénztárban talált készpénz összegével. A gyakorlatban alkalmazott bevételi és kiadási pénztárbizonylatok adattartalma, dokumentáltsága megfelelő, alapbizonylattal való felszereltségük pedig biztosítva volt. Mind a pénztárnapló, mind pedig a pénztári bizonylatok ellenőrzését a pénztárellenőr rendszeresen elvégezte. A bizonylatokon fellelhető volt az utalványozó, az ellenjegyző, a pénztáros, az érvényesítő aláírása, a szakmai teljesítés igazolás az alapbizonylatokon dokumentált volt. A pénztári bizonylatok a számviteli törvényben foglalt alaki és tartalmi követelményeknek megfeleltek. A revízió megállapította, hogy a költségvetési számláról történő készpénzfelvételek összegei és dátumai azonosak voltak a pénztárjelentésben megjelent készpénzfelvételek összegeivel és időpontjaival. A pénztárjelentésbe beírt összegek minden esetben azonosak voltak a számlák végösszegeivel, valamint a bevételi és kiadási pénztárbizonylatokon szereplő összegekkel. A bizonylati rend és okmányfegyelem megsértésére nem került sor. Előlegek nyilvántartása, elszámolása megfelelő volt, nyitott előleg nem fordult elő, a rendszer kellőképpen zárt. Összességében megállapításra került, hogy a pénz- és értékkezelést a vonatkozó szabályzat és a jogszabályi előírások figyelembevételével végezték a gyakorlatban. 12

13 3365-4/2012. iktatószámú ellenőrzési jelentés az élelmezési, közétkeztetési tevékenység pénzügyi, szabályszerűségi ellenőrzéséről Az ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy a MKTT Belső ellenőrzési egysége által a JK /2011. számú ellenőrzési jelentésben feltárt hiányosságok megszüntetésére hozott intézkedések eredményesek voltak e, az élelmezési tevékenység színvonalának emelése érdekében tett javaslatok hasznosultak e. Az élelmezési tevékenység kellőképpen szabályozott, a szabályzat és a gyakorlat összhangja biztosított. Az MKTT belső ellenőrzése által a bizonylati rend és okmányfegyelem területén jelzett hibákat, hiányosságokat megszüntették. A helyszíni ellenőrzés megállapította, hogy az étlapok valamennyi intézményben ahol étkezést igényeltek kifüggesztésre kerültek, az esetleges étlap változásról pedig tájékoztatást kapnak a fogyasztók. A nyersanyag-kiszabati ívek vezetését, dokumentáltságát az előírásoknak megfelelően végezték, az anyag kiszabási ívek és a nyersanyag kivételezési bizonylatok a felhasznált nyersanyagok és azok mennyisége tekintetében egyezőséget mutattak. A bölcsődei étrendben február havi étlapokat megvizsgálva - szárazhüvelyesek adása nem fordult elő, mint azt az MKTT ellenőrzési jelentése korábban megállapította. Az étrendek összeállításánál kellőképpen figyelembe veszik az egyes étkezői korcsoportok élettani sajátosságait. Az intézményekbe kiszállításra kerülő ételek tekintetében a szállítóleveleken feltüntetik a kiosztásra kerülő egy adag étel (mintaadag) mennyiségét. Az ételszállítás vonatkozásában az ÁNTSZ engedéllyel rendelkezőkkel a szerződések megkötésre kerültek. Az étkezés térítési díjáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata és módosítása megtörtént, figyelembe véve a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény előírásait. A személyi térítési díjak konkrét összegben és írásban történő meghatározása is megvalósult, az intézmények vezetői egyedi határozatok alkalmazásával állapítják meg a fizetendő térítési díjak mértékét. Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal ajánlásának betartásával, a kényelmi félkésztermékek elsősorban ételpor, leveskocka, sót tartalmazó ételízesítő fokozatos csökkentésével, illetve elhagyásával javult az élelmezés színvonala. Összességében megállapítható, hogy a MKTT Belső ellenőrzési egysége által feltárt hiányosságok megszüntetésére hozott intézkedések eredményesek voltak, az élelmezési tevékenység színvonalának emelése érdekében tett javaslatok kellőképpen hasznosultak /2012. iktatószámú ellenőrzési jelentés a Gondozási Központ költségvetési bevételeinek és kiadásainak vizsgálatáról Az ellenőrzés célja: A költségvetési gazdálkodás, az ellátandó feladatok és a pénzügyi, gazdasági háttér összhangjának értékelése valamint annak megállapítása, hogy az intézmény 13

14 gazdálkodásának színvonala megfelelt e Alsózsolca Város Képviselő-testülete által támasztott követelményeknek. Az intézmény költségvetési helyzete a vizsgált időszakban kiegyensúlyozott volt, kiadási előirányzatát egyik évben sem lépte túl. Kiemelendő, hogy egyik évben sem volt szükség a fenntartó részéről többlettámogatás kiutalására, mivel jóval a módosított előirányzat alatt volt a teljesítés. A költségvetési bevételi előirányzat évben 1,7 %-kal (490 E Ft), évben 2 %- kal (777 E Ft-tal) a módosított előirányzat alatt teljesült. Saját bevételi előirányzatai tekintetében évben többletbevételt ért el az intézmény, évben 97,9 % volt a teljesítés, de mindkét évben közel azonos összegben teljesültek a saját bevételek (6.970 E Ft). Az önkormányzati támogatást egyik évben sem vette igénybe teljes egészében az intézmény (2010. évi teljesítés 93,0 %, évi teljesítés 97,9 %). A labor és fizikoterápiai szolgáltatások október 1-től térítési díj kötelessé tétele a labor tekintetében 16 %-kal (166 E forinttal), a fizikoterápia tekintetében 9,8 %-kal (254 E forinttal) kevesebb önkormányzati támogatást kellett évben a fenntartónak biztosítania. A 3 hónapos bevételt éves szinten számolva a labor tekintetében E forint, a fizikoterápia esetében pedig 260 E forint prognosztizálható. A szolgáltatásokból származó bevétel a labor esetében a évi kiadásokra fedezetet nyújtana, a fizikoterápia esetében a évi kiadások 10,8 %-ára nyújtana fedezetet. Az intézmény a költségvetési kiadás módosított előirányzatán belül gazdálkodott, évben 1,7 % (490 E Ft), évben 2 % (777 E Ft) volt a költségvetési kiadás előirányzaton a megtakarítás. Minden kiemelt kiadási előirányzat személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások tekintetében a takarékosság érvényesült, a teljesítés az előirányzat alatt maradt. A jövőben a bevételi források pályázatok, helyiségek bérbe adása kiszélesítésére szükséges törekedni, hogy a feladatellátás még stabilabb gazdasági alapokon nyugodjon. Általánosságban a költségvetési gazdálkodásra a takarékosság és a gazdaságosság volt jellemző. Összességében mind a költségvetés tervezése, mind pedig a költségvetés végrehajtása jó színvonalú volt. Intézkedési javaslatok: 1. A jövőben is törekedni kell a kihasználtság maximalizálására. 2. A bevételi források lehetőség szerinti szélesítése (pályázatok, bérleti díj bevételek). 3. A kiadások, költségek folyamatos figyelemmel kísérése és a lehetőségek szerinti csökkentésük. Intézkedési terv megvalósítása: Az intézkedési javaslatok figyelembevételével gazdálkodik az intézmény. 14

15 5216-3/2012. iktatószámú ellenőrzési jelentés Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatal informatikai rendszerének szervezettsége, megbízhatósága és biztonsága ellenőrzéséről Az ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy megteremtették-e az informatikai rendszer szervezettségének, megbízhatóságának, biztonságának, valamint a rendszerben tárolt adatok helyességének, teljességének, megfelelőségének és védelmének feltételeit. Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatala rendelkezik Adatvédelmi és Informatikai Biztonsági Szabályzattal. A szabályozás a jogszabályi rendelkezéseknek alapvetően megfelel. Ugyanakkor a szabályzatot kiegészíteni szükséges a számítógépek-tartozékokszoftverek informatikai nyilvántartására vonatkozó tartalmi, formai követelményekkel. A hivatal, az önkormányzat Informatikai Fejlesztési Stratégiával nem rendelkezik. A stratégia részletesen tartalmazhatja a fejlesztendő területeket és felvázolhatja a programok és projektek megvalósításának lehetséges módozatait, az önkormányzat, a hivatal, az intézmények feladatait az egyes konkrét projektek megvalósításában, valamint az ezzel szemben támasztott prioritásokat, elvárásokat. A Polgármesteri Hivatal Informatikai katasztrófa elhárítási tervvel nem rendelkezik. Az informatikai veszélyhelyzetekre való felkészülésre és a bekövetkezett vészhelyzetek elhárítására, valamint az adat visszaállítási, adatmentési eljárások foganatosítására katasztrófa elhárítási tervben szükséges rögzíteni a teendőket. A szabályozásban rendelkezni kell az informatikai katasztrófa esetén alkalmazandó eljárási rendről. A hivatal számítógépek (hardver) több mint fele 3 éves vagy annál idősebb, a közeljövőben az elhasználódott géppark megújítására lesz szükség. A munkaállomások program ellátottsága (szoftver) jónak mondható. A hivatal prezentációra alkalmas eszközellátottsága és digitális eszközállománya jónak tekinthető. A hivatali feladatellátáshoz kellő számú programmal rendelkezik a szervezet és nyitott, elkötelezett a munkafolyamatokat minél inkább megkönnyítő, az ügyintézést gyorsító számítógépes programok, nyilvántartások használatára, internetes (online) megoldások bevezetésére. Alsózsolca Város honlapja (weblapja) (http://www.alsozsolca.hu) saját fejlesztésű és üzemeltetésű. A webhely tartalmának kialakításában a hivatal dolgozói vesznek részt. A lakossági visszajelzések azt támasztják alá, hogy a honlap könnyen áttekinthető, letisztult formavilággal rendelkezik, és a szükséges információk egyszerűen megtalálhatóak rajta. A honlap látogatói tájékozódhatnak a városban működő 270 vállalkozásról, a közmű szolgáltatók, hivatalok elérhetőségéről, ügyfélfogadási idejéről, az üzletek nyitvatartási idejéről, az orvosi rendelések időpontjairól, a közérdekű adatokról, az önkormányzatról, a hivatalról, az intézményekről, az ügyek intézéséről, a közösségi élettel (vallás, kultúra) kapcsolatos információkról, önkormányzati rendeletekről, testületi ülésekről, előterjesztésekről, intézményi beszámolókról és számos közérdeklődésre igényt tartó hírekről, információkról, felhívásokról. A felmérő adatlap alapján a hivatal informatikai rendszere megfelelő, biztonsága és védelme kellőképpen kialakított. Ugyanakkor egyes területek még fejlesztésre, és 15

16 szabályozásra szorulnak, mellyel biztosítható az adatok teljességének, megfelelőségének és szabályosságának követelménye. Intézkedési javaslatok: 1. Az Adatvédelmi és Informatikai Biztonsági Szabályzat kiegészítése a számítógépektartozékok-szoftverek informatikai nyilvántartására vonatkozóan. 2. Informatikai katasztrófa elhárítási terv készítése. Dokumentált eljárási rend a rendszerek újraindításáról és az adatok visszatöltéséről. 3. A használt szoftverek licenszeiről egységes nyilvántartás felfektetése egyrészt számítógépenként, másrészt szoftvertípusonként. 4. A kritikus fontosságú adatokról készített biztonsági mentéseket dokumentálni szükséges. 5. Amennyiben technikailag lehetőség van rá törekedni kell a jelszavas védelem a feladatellátás valamennyi területére történő kiterjesztésére. 6. Az informatikai rendszer üzemeltetési leírásának (folyamat, felépítés, topológiai ábra) elkészítése. 7. A munkaállomások illetéktelen hozzáférését gátló azonosítókról és jelszavakról készüljön kimutatást, jegyzék, melynek 1 példányát őrizze zárható szekrényben az informatikus, 1 példányát pedig a jegyző őrizze a széfben. A felhasználók jelszó változtatás esetén kötelesek a módosítást a jegyzőnek és az informatikusnak bejelenteni. 8. Utasításban szükséges előírni a hálózati tárhely - X meghajtó - használatával (a hozzáférés, tárolható adatok, jogosultak köre) kapcsolatos szabályokat. Intézkedési terv megvalósítása: Az intézkedési tervben foglaltak végrehajtása év végén megkezdődött és a megfogalmazott javaslatok nagyobb része hasznosult. Jelenleg még tart a végrehajtás folyamata /2012. iktatószámú ellenőrzési jelentés a Városüzemeltetés saját bevételi tevékenységének és működési kiadásainak vizsgálatáról Az ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy az intézmény bevételi előirányzatait teljesítette e, hogyan alakult az önkormányzati támogatás. A költségvetési előirányzatok felhasználása a gazdaságossági szempontok figyelembevételével történt e, a gazdálkodás színvonala megfelelt e Alsózsolca Város Képviselő-testülete által támasztott követelményeknek. Az intézmény költségvetési helyzete a vizsgált időszakban kiegyensúlyozott volt, kiadási előirányzatát egyik évben sem lépte túl. Kiemelendő, hogy egyik évben sem volt szükség a fenntartó részéről többlettámogatás kiutalására. A költségvetési bevételi előirányzat évben 99,5 %-osra, évben 99,9 %-osra teljesült. Az intézményi működési bevételek mindkét évben alul teljesültek, ezzel 16

17 párhuzamosan több önkormányzati támogatásra volt szükség. Ez utóbbi évben 0,6 %-kal (1.950 E forinttal) évben 0,5 %-kal (805 E forinttal) haladta meg a módosított előirányzatot. Az intézmény a költségvetési kiadás módosított előirányzatán belül gazdálkodott, évben 0,5 % (1.739 E Ft), évben 0,05 % (85 E Ft) volt a költségvetési kiadás előirányzaton a megtakarítás. Minden kiemelt kiadási előirányzat személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások tekintetében a takarékosság érvényesült, a teljesítés az előirányzat alatt maradt. A jövőben a bevételi források pályázatok, helyiségek bérbe adása kiszélesítésére szükséges törekedni, hogy a feladatellátás még stabilabb gazdasági alapokon nyugodjon. Kiemelendő, hogy az intézményi átszervezés jótékony hatással volt a költségvetési gazdálkodásra, a takarékosság és a gazdaságosság volt jellemző. Összességében mind a költségvetés tervezése, mind pedig a költségvetés végrehajtása jó színvonalú volt. Intézkedési javaslatok: 1. A bevételi források lehetőség szerinti szélesítése (térítési díj bevételek, közfoglalkoztatási pályázatok, bérleti díj bevételek,). 2. A kiadások, költségek folyamatos figyelemmel kísérése és a lehetőségek szerinti csökkentésük. Intézkedési terv megvalósítása: Az intézkedési javaslatok kellőképpen hasznosultak /2012. iktatószámú ellenőrzési jelentés az alapfokú művészetoktatási tevékenység pénzügyi-gazdasági vizsgálatáról Az ellenőrzés célja: A tevékenységgel kapcsolatos bevételek hogyan alakultak és a bevételek elszámolása, nyilvántartása megfelelő volt e. A térítési díjakat, a tandíjakat és a hangszerhasználati díjakat a Alsózsolca Város Önkormányzat 6/2007. (IV. 19.) számú a Képviselő - testület fenntartásában működő iskolában a művészeti oktatásért fizetendő térítési díj, tandíj és hangszerhasználati díj összegének megállapítására és kifizetésének szabályaira vonatkozó önkormányzati rendelet előírásainak megfelelően állapították meg. 2010/2011. tanévben E Ft, 2011/2012. tanévben E Ft volt az intézmény művészetoktatással kapcsolatos bevétele. A két tanév viszonylatában a beszedett térítési díjból, tandíjból, hangszerhasználati díjból származó bevétel (továbbiakban saját bevétel) 121 E forinttal csökkent, ugyanakkor az állami normatíva összege növekedett (948 E forinttal), annak ellenére, hogy 2010/2011. tanévben átlagban 173 fő (állami normatíva E Ft), a 2011/2012. tanévben pedig átlagban 150 fő (állami normatíva E Ft) vette igénybe a művészetoktatást. A bevétel jelentősebb része a zene- és táncművészeti ágból származott (zene 54 % és 59 %, tánc 31 % és 28 %), a képzőművészeti ágból származó bevétel hasonlóan alakult a két tanév viszonylatában (14 % és 10 %), a színművészeti ágból származó bevétel pedig 17

18 minimális volt. Mindkét tanévben nagy arányú volt a szolgáltatást ingyenesen igénybe vevők száma. Az oktatásban résztvevők nagyobb része díjköteles volt: 2010/2011. tanévben 56,6 % díjköteles, 43,4 % díjmentes volt, 2011/2012. tanévben 57,6 % díjköteles, 42,4 % díjmentes volt. A művészeti oktatást igénybe vevők a befizetéseket a művészet oktatást végző szaktanárok felé teljesítik, akik a befizetésekről nyugtát állítanak ki,valamint összesítő kimutatásokat is vezetnek művészeti áganként. A nyugták adattartalma alapvetően megfelelt a számvitelről szóló évi C. törvény előírásainak, tartalmazzák: a befizető nevét, a befizetés összegét, jogcímét, idejét, a befizetett összeg átvételének igazolását. A nyugták tételes átvizsgálása kapcsán egy-két esetben előfordult, hogy a szaktanárok nyugtaadási kötelezettségüknek nem minden esetben tettek eleget. A beszedett térítési díjak, tandíjak és hangszerhasználati díjak és a pénztárnak befizetett összeg mindkét tanév esetében egyezett, eltérés, hiány nem volt. A befizetésekről összesítő kimutatást, nyilvántartást vezetnek, melyben feltüntetik a tanuló nevét, a vonatkozó tanévet, a megállapított összeget, a GYVT határozat számot és a fizetett összeget. A 2010/2011. tanévben nem, azonban a 2011/2012. tanévtől feltüntetik a befizetést igazoló nyugta számokat. Előfordult szabálytalan javítás a nyilvántartásokban, melyek főként a művészeti oktatás lemondásakor voltak jellemzőek. Összességében megállapítható, hogy a művészetoktatásért fizetendő térítési díjak, tandíjak, hangszerhasználati díjak a vonatkozó önkormányzati rendelet előírásai szerint kerültek megállapításra, a beszedésük, elszámolásuk és nyilvántartásuk megfelelő volt. Intézkedési javaslatok: 1. A jövőben minden esetben gondoskodni kell a nyugtaadási kötelezettséget teljesítéséről. 2. A szabálytalan javításokat kerülni szükséges. Intézkedési terv megvalósítása: Az intézkedési javaslatok kellőképpen hasznosultak /2012. iktatószámú ellenőrzési jelentés az önkormányzat által támogatott önszerveződő közösségek támogatásáról Az ellenőrzés célja: Annak értékelése, hogy a támogatások felhasználása, az elszámoltatás rendje a jogszabályoknak megfelelően történt e. Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 60/2012. (IV.26.) számú Kt. határozatával 500 E Ft támogatást biztosított a évi költségvetésben erre a célra rendelkezésre álló előirányzat terhére az Alsózsolca Város Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület részére. A támogatás folyósítása a határozatban foglaltaknak megfelelően történt, havi 40 E Ft összegben azzal a kiegészítéssel, hogy a május hónapban 220 E Ft került kiutalásra. Az önkormányzat és az egyesület megállapodásban rögzítették az együttműködés feltételeit, melyben részletesen meghatározták a felek kötelezettségeit. A megállapodás tartalmazza az önkormányzattól kapott támogatással való elszámolási kötelezettséget. A támogatások kifizetése jogos volt, mivel az egyesület az előző évben év kapott támogatás felhasználásáról szabályszerűen beszámolt, benyújtotta a szakmai és pénzügyi beszámolót, valamint a támogatás elszámolásához szükséges számlamásolatokat. A havi 18

19 támogatás kifizetéséről, a ténylegesen felhasznált összegről és a még felhasználható támogatásról részletező kimutatást vezetnek december 31-ig a évi támogatás felhasználását számlákkal igazolta az egyesület. A felhasználás a megállapodásban rögzített célokra történt, főként az egyesület működtetéséhez és a közbiztonsági feladatok ellátásához szükséges kiadásokat teljesítettek (közlekedési költségek, üzemanyag költsége, kommunikációs kiadások). A számlák minden esetben a támogatott nevére szóltak. Jelen előterjesztés elkészítését megelőzően az egyesület határidőben benyújtotta évről szóló szakmai és pénzügyi beszámolóját. Összességében megállapítható, hogy az egyesület a támogatást rendeltetésszerűen használta fel, a felmerült költségek a támogatási célnak megfeleltek és bizonylattal alátámasztottak voltak. Tervtől való eltérés A Közösségi Ház és könyvtár feladatellátásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzése valamint a Városüzemeltetés állagvédelmi, karbantartási feladatainak ellenőrzése tárgyú vizsgálatok a Járási hivatalok kialakítása miatti szervezeti átalakítás valamint az általános iskola állami átvétele következtében kapacitás hiányában elmaradt. II.2 A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése A jegyző által kitöltött, a Társulás belső ellenőrzési egysége által feldolgozott kérdőív alapján a belső kontrollrendszer öt eleme - kontrollkörnyezet, kockázatkezelési rendszer, kontrolltevékenységek, információs és kommunikációs rendszer, valamint nyomon követési rendszer (monitoring) - az alábbiak szerint értékelhető: Kontrollkörnyezet: A szervezet rendelkezik belső szabályzatokkal. A vezetők rendelkeznek munkaköri leírással A teljesítményértékelési rendszer szabályozott működtetéséről gondoskodnak. Vezetői információs rendszert működtetnek A beszámolási rendszerben azok a döntéshozók jutnak az érdemi információkhoz, akik leginkább érintettek az adott területen. A vezetés együttműködik a felügyeleti szervekkel, kölcsönösen segítik egymás munkáját. Kockázatkezelési rendszer: Az eljárások kialakításra kerültek, a végrehajtások kontrollját működtetik. A kockázatelemzés során meghatározták az operatív gazdálkodási területek főbb kockázatait. Kontrolltevékenységek: Ellenőrzési nyomvonalat a főbb gazdálkodási területeken kialakították és működtetik. Belső ellenőrzés megállapításaira intézkedési terv készült, az abban foglaltak végrehajtásra kerültek, a belső kontrolltevékenységek ezek alapján módosításra kerültek. Külső ellenőrzés nem volt. Vezetői ellenőrzés keretében ellenőrizték a főbb operatív gazdálkodási területeket. A szabálytalanság kezelési eljárás szabályozása megtörtént az eljárást működtetik. A munkatársak információhoz történő hozzáférése szabályozott 19

20 Információs és kommunikációs rendszer: Biztosítottak a megfelelő információs eszközök, hogy az információ nyilvántartása és közlése megbízható és folyamatos legyen. Külső, belső kommunikáció szabályozott. Nyomon követési rendszer (monitoring): Működik, illetve eljárást dolgoztak ki az egyes tevékenységek, folyamatok előrehaladásának nyomonkövetésére. Az értékelés, valamint a belső ellenőrzési vizsgálatok eredményei alapján egyes területek működését felül kell vizsgálni és fejleszteni szükséges, kiemelten az alábbiakat : Kontrollkörnyezet: etikai kódex elkészítése, humánpolitikai stratégia kidolgozása. Kockázatkezelési rendszer: a kialakított eljárások szabályszerű működtetésének fejlesztése. Kontrolltevékenységek: - Információs és kommunikációs rendszer: - Nyomon követési rendszer (monitoring): A főbb operatív gazdálkodási területeken előre meghatározott indikátorok kialakítása, ez alapján (pl: teljesítménymutatókon) értékelési tevékenység végzése az egyes feladatok, célok teljesítése érdekében. III. A javaslatok hasznosulásának tapasztalatai Alsózsolca Város Önkormányzat és intézményeinek tevékenysége dokumentáltabbá vált, ezáltal ellenőrizhetőbb. Az önkormányzat és az intézmények tevékenysége nyomon követhető, a vezetők számára pontosabb információk nyújthatóak. Átgondoltabb, racionálisabb gazdálkodás valósítható meg. További feladatok végrehajtása is egyszerűbbé, szervezettebbé, pontosabbá vált. A jogszabályi előírások kiemelten előtérbe kerültek, pontosabb végrehajtás valósult meg a gazdálkodás területén. Határidőre végre nem hajtott intézkedés nem volt. A vizsgálatok során a belső ellenőrzés javaslatokat, ajánlásokat rögzített a jelentésekben, amelyek hasznosulásáról, mint ellenőrzött szervezet határidőben beszámoltunk. A hiányosságok konkrétan feltárásra, megnevezésre kerültek és így megszüntethetőek voltak. Összességében az önkormányzat és az intézmények hasznosnak és építő jellegűnek ítélték a belső ellenőrzés elmúlt évi tevékenységét. Alsózsolca, április 15. polgármester jegyző 20

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére.

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére. 16.sz. melléklet az /2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-956, Fax: 491-361 E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG BELSŐ ELLENŐRI 2011. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS. I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG BELSŐ ELLENŐRI 2011. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS. I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG BELSŐ ELLENŐRI 2011. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján 2011. évben az ellenőrzés a belső ellenőrzési tervben meghatározott

Részletesebben

Szám: 1- /2014. Előterjesztés

Szám: 1- /2014. Előterjesztés Szám: 1- /2014. Monorierdő Község Önkormányzat Jegyzője 2213 Monorierdő, Szabadság u. 50/A.. Telefon: 06-29-419-103 Fax: 06-29-619-390 E-mail: merdo.hivatal@monornet.hu Előterjesztés a Képviselő-testület

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

Részletesebben

1. számú melléklet. Összefoglaló éves ellenőrzési jelentés évről Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás

1. számú melléklet. Összefoglaló éves ellenőrzési jelentés évről Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás 1. számú melléklet Összefoglaló éves ellenőrzési jelentés 2015. évről Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás Vezetői összefoglaló A belső ellenőrzési feladatokat az önkormányzati társulásnál és tagönkormányzatainál

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az Polgármester Előterjesztés a képviselő-testület számára önkormányzat rendszerének 2008. ellenőrzéséről szóló számvevőszéki jelentés alapján Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Intézkedési terv az gazdálkodási

Részletesebben

2014. évi. Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés

2014. évi. Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés Iktatószám: Készült 2 eredeti példányban 2014. évi.. Készítette: Illyésné Nagy Terézia Jóváhagyta: Márkus Erika belső ellenőr jegyző 1 TARTALOMJEGYZÉK: Vezetői összefoglaló 3 I. A belső ellenőrzés által

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása 1.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 26-án tartandó ülésére Éves ellenőrzési jelentés és az összefoglaló éves ellenőrzési jelentés 2011. évről Tisztelt

Részletesebben

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE * 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. ( (88) 592-660/166 3 (88) 592-660/ 225 e-mail: varpalota.tobbcelu.tarsulas@varpalota.hu Ellenőrzési jelentés

Részletesebben

Előterjesztés. a Társult Képviselő-testület április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés. a Társult Képviselő-testület április 30-án tartandó ülésére Bugac Nagyközségi Önkormányzat Polgármesterétől 678/1/2013. Előterjesztés a Társult Képviselő-testület 2013. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2016. április 28-i ülésére Tárgy: Éves ellenőrzési jelentés a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Előterjesztés. Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i ülésére

Előterjesztés. Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i ülésére sz. napirend Előterjesztés Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április -i ülésére Tárgy: Éves ellenőrzési jelentés a 2009. évi belső ellenőrzési tevékenységről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Szeghalom, Szabadság tér 4-8. sz. Ügyszám: 16-19/2009/1. ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Az ellenőrzésre a Társulás 2009. évi ellenőrzési munkaterve alapján került sor. Az ellenőrzés

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

Éves ellenőrzési jelentés a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm.

Éves ellenőrzési jelentés a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. BELSŐ ELLENŐRZÉSI OSZTÁLY Éves ellenőrzési jelentés a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján (Tartalma a jogszabályi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FŐJEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. március 26-i ülésére Tárgy: Éves ellenőrzési jelentés a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Bazsi Község Önkormányzatánál 2011. évben lefolytatott belső ellenőrzések tapasztalatairól A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.)

Részletesebben

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Egység

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Egység Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Egység 1239 Budapest Grassalkovich u. 162 2015. ÉVI ELLENŐRZÉSI JELENTÉS I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő testület a 183/2013. (XI.28.) Kt. határozatával hagyta jóvá a 2014. évi belső ellenőrzési tervet. Az ellenőrzési terv elfogadásakor az előterjesztésben jeleztük,

Részletesebben

Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés. 2013. évi. Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés

Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés. 2013. évi. Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés Iktatószám: Készült 2 eredeti példányban 2013. évi Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés Készítette: Illyésné Nagy Terézia Jóváhagyta: Márkus Erika belső ellenőr jegyző Szolnok,

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL JUHÁSZ LEJLA OKLEVELES PÉNZÜGYI REVIZOR H-6763 SZATYMAZ, KOSSUTH U.79/B. BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL Ellenőrzött szerv : Csanytelek Községi

Részletesebben

Az intézmény neve, címe: Biatorbágy Város Önkormányzat. 2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/a.

Az intézmény neve, címe: Biatorbágy Város Önkormányzat. 2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/a. Az intézmény neve, címe: Biatorbágy Város Önkormányzat 2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/a. Polgármester: Dr Palovics Lajos Jegyző: Makranczi László Belső ellenőr foglalkoztatási formája: külsős, megbízási

Részletesebben

Szálka Község Önkormányzatának éves ellenőrzési jelentése a évről

Szálka Község Önkormányzatának éves ellenőrzési jelentése a évről Szálka Község Önkormányzatának éves ellenőrzési jelentése a 2015. évről A Szálka Község Önkormányzatnál lefolytatott belső ellenőrzési tapasztalatokról A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről

Részletesebben

Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés, Tiszalök Város Önkormányzatának évi belső ellenőrzési tevékenységéről

Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés, Tiszalök Város Önkormányzatának évi belső ellenőrzési tevékenységéről Önkormányzatának Belső ellenőre 4465 Rakamaz, Kossuth út 68. Száma:../2014. Éves összefoglaló i jelentés, Önkormányzatának 2013. évi belső i tevékenységéről A jelentésben használt jogszabályi hivatkozások:

Részletesebben

Ellenőrzési jelentés a 2008. évi belső ellenőrzésekről

Ellenőrzési jelentés a 2008. évi belső ellenőrzésekről Ellenőrzési jelentés a 2008. évi belső ellenőrzésekről Tisztelt Képviselőtestület! A 193/2003. (XI.26) Korm. Rendelet (Ber.) 31. -a éves ellenőrzési jelentés elkészítését írja elő. Az összefoglaló jelentés

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása

Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása 1. függelék Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél 2015. évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása Tárgy Cél Módszer Megállapítás / Intézkedési terv készítésére köteles javaslat annak

Részletesebben

Előterjesztés. Csorvás Város Önkormányzatának évi belső ellenőrzéséről

Előterjesztés. Csorvás Város Önkormányzatának évi belső ellenőrzéséről Előterjesztés Csorvás Város Önkormányzatának 2015. évi belső ellenőrzéséről Tisztelt Képviselő-testület! Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 119.. (4) bekezdése

Részletesebben

HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE

HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Iktatószám:. HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. áprilisi ülésére

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. áprilisi ülésére Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l * 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Polgármestere ELŐTERJESZTÉS

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. november 24-i munkaterv szerinti ülésére a 2011. évi belső ellenőrzési terv elfogadására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

PÜSKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE

PÜSKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE PÜSKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Iktatószám:. PÜSKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S Önkormányzata 2013. évi belső ellenőrzési tervéről A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

Összefoglaló Jelentés a 2013. évi belső ellenőrzési tevékenységről

Összefoglaló Jelentés a 2013. évi belső ellenőrzési tevékenységről Resznek Község Önkormányzata képviselő-testületének 27/2014.(V.9.) határozata a 2013. évi belső ellenőrzésről Resznek Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2013. évi belső ellenőrzési tevékenységről

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester évi belső ellenőrzési terv

Bodorkós Ferenc polgármester évi belső ellenőrzési terv Gencsapáti Község Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési terve Bodorkós Ferenc polgármester Kőszegfalviné Pajor Klára belső ellenőrzési vezető Dr. Görög István jegyző 2017. évi belső ellenőrzési terv

Részletesebben

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Egység

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Egység Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Egység 1239 Budapest Grassalkovich u. 162 2014. ÉVI ELLENŐRZÉSI JELENTÉS I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 131/2014. (XII.15.) KT.

Részletesebben

ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Vezetői összefoglaló Kérem a vezetői összefoglalót mellékelni. I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása (Ber. 31. (3) bekezdés a) pont) Átfogó ellenőrzésre

Részletesebben

Tájékoztató a belső ellenőrzési feladat 2014. évi ellátásáról, az ellenőrzések legfontosabb tapasztalatairól

Tájékoztató a belső ellenőrzési feladat 2014. évi ellátásáról, az ellenőrzések legfontosabb tapasztalatairól Tájékoztató a belső ellenőrzési feladat 2014. évi ellátásáról, az ellenőrzések legfontosabb tapasztalatairól Ózd, 2015. április 29. Előterjesztő: Készítette: Társulási Tanács Elnöke Belső Ellenőrzési Csoport

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail:

Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.hu 433-9/2010. Előterjesztés

Részletesebben

1. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

1. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása napirend BESZÁMOLÓ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalánál és intézményeinél 2013. évben végzett belső ellenőrzések tapasztalatairól Tisztelt Közgyűlés! A költségvetési szervek belső

Részletesebben

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 4/2016. (II.15.) határozata

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 4/2016. (II.15.) határozata Kivonat! Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa 2016. február 15-i ülésén készült jegyzőkönyvéből: Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 4/2016. (II.15.) határozata

Részletesebben

Almáskert Napköziotthonos Óvoda

Almáskert Napköziotthonos Óvoda Almáskert Napköziotthonos Óvoda A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA Hatályba lépés időpontja: 2006. május 1. Készítette: Kiss Róbertné óvodavezető I. Bevezetés

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. július 8-án tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. július 8-án tartandó ülésére. Izsák Város Címzetes Főjegyzőjétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. július 8-án tartandó ülésére. Tárgy: Az Izsáki Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.

Részletesebben

JAVASLAT A ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA

JAVASLAT A ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐ JAVASLAT A 2007. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA Készítette: Simon István Benkó Péter belső ellenőrök Előterjesztő: Dr. Szeles Gábor jegyző Budapest-Csepel

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24-i ülésére. 2. napirendhez. Tóth Antal pénzügyi bizottság elnöke

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24-i ülésére. 2. napirendhez. Tóth Antal pénzügyi bizottság elnöke ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24-i ülésére 2. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Beszámoló a 2011. évi belső ellenőrzésekről

Részletesebben

2014. évi. Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés

2014. évi. Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés Iktatószám: Készült 2 eredeti példányban 2014. évi Készítette: Illyésné Nagy Terézia Jóváhagyta: Udud Róza belső ellenőr jegyző 1 TARTALOMJEGYZÉK: Vezetői összefoglaló 3 I. A belső ellenőrzés által végzett

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat 2014. éves ellenőrzési jelentése. Vezetői összefoglaló

Csabdi Község Önkormányzat 2014. éves ellenőrzési jelentése. Vezetői összefoglaló Csabdi Község Önkormányzat 2014. éves ellenőrzési jelentése Vezetői összefoglaló Csabdi Község Önkormányzatnál az ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi felhatalmazást Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

2016 MÁJ O& Jászboldogháza Község Önkormányzata Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési Jelentés

2016 MÁJ O& Jászboldogháza Község Önkormányzata Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési Jelentés 2016 MÁJ O& Jászboldogháza Község Önkormányzata Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési Jelentés lktatószám: Készült 2 eredeti példányban 2015. évi Éves ellenőrzési Jelentés és éves

Részletesebben

2015-2018. Község Önkormányzata

2015-2018. Község Önkormányzata Ikt.szám:../2015 BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2015-2018. Község Önkormányzata A belső ellenőrzési feladat végrehajtására különböző szintű előírások vonatkoznak. Törvényi szinten az Államháztartási

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének

Részletesebben

STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERVE

STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERVE Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Intézményi Kistérségi Társulás Belső Ellenőrzés 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4., E-mail: vinati2@t-online.hu Tel. szám: 514-772, 20-823-98-47, 823-98-02 Iktatószám:

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a 2012.

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA: Tájékoztató az Önkormányzat által fenntartott intézményekben 2009. évben végzett ellenőrzések tapasztalatairól A Képviselő-testület 2010. május

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Vámosmikola, Ipolysági út 9-11.

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2635 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2015. 1. oldal, összesen: 10 Az intézmény neve, címe: Az intézmény vezetője: Belső ellenőri álláshellyel

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzat 2014. évi Ellenőrzési Programja

Csanytelek Község Önkormányzat 2014. évi Ellenőrzési Programja Csanytelek Község Önkormányzat 2014. évi Ellenőrzési Programja A 370/2012. (XII. 31.) Korm. rendelet - a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről - 31. (1) bekezdésében

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére 11. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Az intézményfenntartó társulások munkaszervezeti, az

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S. Dunavecsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére

E LŐ T E R J E S Z T É S. Dunavecsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére E LŐ T E R J E S Z T É S Dunavecsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére Tárgy: Együttműködési megállapodás Dunavecse Város Önkormányzatával Előterjesztő: Az

Részletesebben

2012. ÉVI ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

2012. ÉVI ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Intézmény neve, címe: Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, 1064 Budapest, Rózsa u. 67. Intézmény vezetője: Barta Zsolt Belső ellenőr foglalkoztatási formája (közalkalmazott vagy külsős):

Részletesebben

SZAJOL KÖZSÉG BELSŐ ELLENŐRI 2013. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

SZAJOL KÖZSÉG BELSŐ ELLENŐRI 2013. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS SZAJOL KÖZSÉG BELSŐ ELLENŐRI 2013. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján [Bkr. 48. a) pont] A belső ellenőrzés az önkormányzatnál külső

Részletesebben

Vincent Auditor Kft.

Vincent Auditor Kft. Gondolatébresztő ellenőrzési témák a teljesség igénye nélkül: 1. Étkezési térítési díjak beszedésének ellenőrzése, étkezés nyilvántartás vizsgálata Célja: annak megállapítása, hogy az étkezési térítési

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK DECEMBER 10-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK DECEMBER 10-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 polgarmester@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. szám E l ő t e r j e s z t é s számvevői jelentéshez készült intézkedési tervről Az Állami Számvevőszék 2009. június 2-től megszakításokkal

Részletesebben

Ügyiratszám:639-3/2014. SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE SZABÁLYZAT HATÁLYA

Ügyiratszám:639-3/2014. SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE SZABÁLYZAT HATÁLYA Ügyiratszám:639-3/2014. SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE SZABÁLYZAT HATÁLYA A Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal, mint az Ávr. 10. alapján kijelölt költségvetési szerv szabályzatának hatálya

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Kötelezettségvállalás, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés rendjének

Részletesebben

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE 3. melléklet A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 7. -ának (6) bekezdése alapján szabadalmi elbíráló

Részletesebben

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás:

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás: 10. sz. melléklet INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről XVI. Kerületi örmény önkormányzat" című jelentéshez A jegyzőnek

Részletesebben

304-7/2014. Tárgy: Éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása Melléklet: Éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés

304-7/2014. Tárgy: Éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása Melléklet: Éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés Ruzsa Község Jegyzőjétől 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2. Telefon: 62/285-011 304-7/2014. Tárgy: Éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása Melléklet: Éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről

ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről ELŐTERJESZTÉS Biatorbágy Város Önkormányzata 2010. évi belső ellenőrzési tervéről Az Önkormányzat éves ellenőrzési terv készítési kötelezettségét több jogszabály is előírja: - a költségvetési szervek belső

Részletesebben

Munkamegosztási megállapodás intézményi gazdasági feladatok ellátására

Munkamegosztási megállapodás intézményi gazdasági feladatok ellátására Munkamegosztási megállapodás intézményi gazdasági feladatok ellátására A megállapodás létrejött egyrészről a Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1. (Törzsszám: 810870;

Részletesebben

HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.

HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. Ikt szám: 12-8/2016/23 1. Kivonat A Heves Megyei Közgyűlés 2016. december 6-i ülésénekjegyzőkön yvé ből 83/2016. (XII. 6.) közgyűlési

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között A helyi cigány kisebbség közösségi jogainak érvényesítése érdekében a Dunaföldvári

Részletesebben

Rudabánya Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA

Rudabánya Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA Rudabánya Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA I. Bevezetés Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht),

Részletesebben

Összefoglaló Jelentés a évi belső ellenőrzési tevékenységről

Összefoglaló Jelentés a évi belső ellenőrzési tevékenységről Rédics Község Önkormányzata képviselő-testületének 30/2014.(V.13.) határozata a 2013. évi belső ellenőrzésről Rédics Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2013. évi belső ellenőrzési tevékenységről

Részletesebben

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap)

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 0. évi integritásjelentése III.. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) Az integritás menedzsment táblázat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. március 29-i ülésére Tárgy: Intézkedési terv az Állami Számvevőszék 2009. évben lefolytatott átfogó ellenőrzésének megállapításaira

Részletesebben

8. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők: /. Megállapítás;

8. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők: /. Megállapítás; 8. sz. melléklet INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről Budapest Főváros XVI, Kerületi Német Nemzetiségi önkormányzat"

Részletesebben

dr. Mészáros Miklós jegyző

dr. Mészáros Miklós jegyző PK.: 10.052/2007. Mellékletek: 1.sz. Ellenőrzési kapacitás bemutatása 2.sz. 2008. évi belső ellenőrzési terv-javaslat J a v a s l a t a 2008. évi belső ellenőrzési terv megállapítására Összeállította:

Részletesebben

Beszámoló a belső ellenőrzési feladat évi ellátásáról, az ellenőrzések legfontosabb tapasztalatairól Ózd, április 25.

Beszámoló a belső ellenőrzési feladat évi ellátásáról, az ellenőrzések legfontosabb tapasztalatairól Ózd, április 25. Beszámoló a belső ellenőrzési feladat 2015. évi ellátásáról, az ellenőrzések legfontosabb tapasztalatairól Ózd, 2016. április 25. Előterjesztő: Készítette: Társulási Tanács Elnöke Belső Ellenőrzési Csoport

Részletesebben

ÁEEK VIZSGÁLAT a belső kontrollrendszer kialakításáról, működtetéséről, valamint a vagyongazdálkodás ellenőrzéséről.

ÁEEK VIZSGÁLAT a belső kontrollrendszer kialakításáról, működtetéséről, valamint a vagyongazdálkodás ellenőrzéséről. ÁEEK VIZSGÁLAT 2016 a belső kontrollrendszer kialakításáról, működtetéséről, valamint a vagyongazdálkodás ellenőrzéséről. Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy a Kórháznál a belső kontrollrendszer

Részletesebben

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2008-2013 Hatályos: 2008... napjától 1 A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Kormány rendelet

Részletesebben

SZAJOL KÖZSÉG BELSŐ ELLENŐRI ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

SZAJOL KÖZSÉG BELSŐ ELLENŐRI ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS SZAJOL KÖZSÉG BELSŐ ELLENŐRI 2012. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján [Bkr. 48. a) pont] A belső ellenőrzés az önkormányzatnál külső

Részletesebben

Folyamatba épített ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE

Folyamatba épített ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE Folyamatba épített ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés rendszerét (a továbbiakban

Részletesebben

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M 1. sz. melléklet B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M BELSŐ ELLENŐRZÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lép: 2013. július 1-jén Az államháztartásról

Részletesebben

Hangony Község Önkormányzata és költségvetési szervei évi belső ellenőrzési munkaterve

Hangony Község Önkormányzata és költségvetési szervei évi belső ellenőrzési munkaterve Hangony Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2017. évi belső ellenőrzési munkaterve Készítette: Ózdi Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Csoportja Ózd, 2016. november 28. Az államháztartásról

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009.(III. 19.) Kt. számú határozata

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009.(III. 19.) Kt. számú határozata TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009.(III. 19.) Kt. számú határozata a Tiszavasvári Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről című számvevői jelentésről,

Részletesebben

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 144/2015.(XII.15.) KT határozata Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának évi belső ellenőrzési tervéről

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 144/2015.(XII.15.) KT határozata Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának évi belső ellenőrzési tervéről Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 144/2015.(XII.15.) KT határozata Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi belső ellenőrzési tervéről Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2014-2018. ÉVEK IDŐSZAKÁRA SZÓLÓ BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERVÉHEZ SZÜKSÉGES KOCKÁZATELEMZÉS A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának. utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás

Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának. utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának módszertana, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás 2017. február 8. Győrffi Dezső Miskolci Egyetem 1 Kötelezettségvállalás

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013.

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. március 22. Módosítva: 2013. január 22., hatályba lép: 2013. január 24-én A Belső Ellenőrzési Iroda ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Ötvöskónyi Község Önkormányzata (képviseli Pusztai László polgármester, székhely: 7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51. bankszámlaszám: 11743033-15570396- 00000000,

Részletesebben

Éves ellenőrzési jelentés. a Budapest Fővárosi IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2011. évi belső ellenőrzéséről

Éves ellenőrzési jelentés. a Budapest Fővárosi IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2011. évi belső ellenőrzéséről Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ELLENŐRZÉSI CSOPORTJA :1041 Budapest, István út. 14 231-3260; 231-3248 1. számú melléklet Éves ellenőrzési jelentés a Budapest Fővárosi

Részletesebben

Vecsés Város Polgármesteri Hivatal Belső ellenőr 2220 Vecsés, Szent István tér 1. : :

Vecsés Város Polgármesteri Hivatal Belső ellenőr 2220 Vecsés, Szent István tér 1. : : Vecsés Város Polgármesteri Hivatal 2220 Vecsés, Szent István tér 1. :06 29 352-000 : 06 29 352-009 e-mail: elekes@vecses.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2007. április 24-i ülésére Éves belső ellenőrzési

Részletesebben