Adatbányászati algoritmusok integrációja szolgáltatásorientált architektúrában

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Adatbányászati algoritmusok integrációja szolgáltatásorientált architektúrában"

Átírás

1 Adatbányászati algoritmusok integrációja szolgáltatásorientált architektúrában Dokumentáció május 13. Konzulens: Dr. Takách Géza egyetemi docens Edelényi Márton doktorandusz hallgató Készítette: Szalay Dániel II. évf. MSc gazdaságinformatikus hallgató

2 Tartalom 1. Bevezetés Irodalomkutatás Szolgáltatásorientált megoldás tervezése Felhasznált technológiák és indoklásaik A tervezett rendszer Rendszerinformációs alkalmazás Folyamatkövetés Biztonság Nagy adathalmazok fogadásának képessége Intelligens adattár Folyamatok létrehozása Implementációs állapot A webszolgáltatás implementációja A rendszerinformációs alkalmazás implementációja A.NET kliens implementációja Összefoglalás Irodalomjegyzék Ábrajegyzék i

3 1. Bevezetés Eddigi munkáim során homogén környezetben, Java platformra programoztam robosztus webalkalmazásokat [1]. Egy ilyen környezetben ritkán, vagy egyáltalán nem fordul elő olyan probléma, hogy az egyes rendszerkomponensek integrációjával, integrálhatóságával kellene foglalkozni. De mik a lehetőségeink akkor, ha különböző programozási nyelveken, különböző platformra, illetve keretrendszerben írt rendszerkomponenseket szeretnénk átlátszó módon integrálni? Hogyan tudnánk egy elemzési rendszert elkészíteni, úgy hogy annak egyes komponensei különböző környezetben működnek, illetve különböző nyelveken írták őket. Ezekre a kérdésekre ad választ ebbe a dokumentációba lefektetett munkám. Az adatbányászat az új, jelentéstartalommal bíró összefüggések, minták, trendek, felfedezésének folyamata, amelyet nagyméretű, tárhelyen tárolt adatok elemzésével valósít meg, felhasználva mintafelismerési technológiákat éppúgy, mint statisztikai és matematikai eszközöket. Napjainkban már léteznek nyílt forráskódú, ingyenesen elérhető eszközök. Ilyenek például a RapidMiner [2]a, a KNIME [2]b, a Weka [2]c, vagy az R [2]d. Az egyes vállalatok döntéseik megalapozása céljából döntéstámogató rendszereket alkalmaznak, így könnyítve az optimum kiválasztásának problémáját. Napjaink trendjei szerint a vállalatok a Business Intelligence (BI), azaz üzleti intelligencia rendszerrel valósítják meg döntéstámogató rendszerüket. Az üzleti intelligencia az a folyamat, amely az adatot információvá, az elemzéssel pedig tudássá transzformálja [3]a. Az adatbányászat és az üzleti intelligencia térhódítása alatt az integráció problémájával is szembesülnie kellett a vállalatoknak. A nyolcvanas, kilencvenes években a sok részleggel rendelkező nagyvállalatok mind-mind különböző middleware 1 megoldást alkalmaztak. Az Enterprise Application Integration (EAI) fogalmával hivatkozunk a vállalat alkalmazásainak integrációs igényére. Mindennek célja a folyamatok áramoltatása, a meglévő megoldások újrahasznosítása, illetve az üzleti folyamatok átlátszóságának növelése [4]a. Az EAI két fő problémát vet fel: 1. A vállalati információs rendszerek elosztott és heterogén részekből állnak. 2. Az integrációs logika karbantartása a változó igényeknek megfelelően. A másik felmerülő probléma a Business to Business Integration (B2Bi) [4]a [9]b, azaz egy vállalat üzleti folyamatainak kiterjesztése üzleti partnereire. Ez egy bonyolult feladat lehet, hiszen az egyes vállalatok különböző rendszereket használhatnak, heterogén környezetet kialakítva ezzel. A kezdeti próbálkozások, mint például a Message Broker Architecture [4]a, nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. A gyakorlat azt mutatta, hogy bár történt számos előrelépés, 1 Olyan szoftver, amely egy alkalmazás komponenseit képes összekapcsolni [9]a. 1

4 ugyanakkor keletkeztek ebből adódó problémák is melyek hatására az eredeti problémák más szinteken jelentkeztek. Lehetséges megoldásként a Service Oriented Architecture (SOA), azaz szolgáltatásorientált architektúrával álltak elő. A SOA célja, hogy a vállalat hatékonyságát és költséghatékonyságát úgy növelje, hogy eközben az IT terheit a teljes szervezetben csökkenti. A SOA a rendszer minden komponensére úgy tekint, mint szolgáltatásra. A szolgáltatások újrafelhasználhatóak, melyek értéke növekedhet újabb szolgáltatások alkotásával. Szabványosítás útján egyszerűsíti az EAI és B2Bi problémáját [4]a [10]. A két terület, a döntéstámogatás és a rendszerintegráció párhuzamosan fejlődtek az idők során, odavissza hatva egymásra. Az egyes vállalati információs rendszerek hatékonyságában kulcsszerepet játszik az integrációs problémák megfelelő feloldása, így az üzleti intelligencia megvalósítása esetén is felkészültnek kell lennie a rendszer tervezőinek. Diplomamunkám elkészítése két féléves feladat, melyből ez a dokumentáció az első félév alatt elvégzett munkát és annak tapasztalatait rögzíti. Munkám adatbányászati algoritmusok integrációjára összpontosít, de a megoldás kiterjeszthető az üzleti intelligencia többi egységére is, illetve ezen túl más integrációs problémákra is. Célom, hogy egy olyan kész rendszert adjak, amely segít a fejlesztőknek az alkalmazásfejlesztésben újrafelhasználható szolgáltatásai által, hatékonyabbá teszi az információáramlást a végpontok között, biztonságos kommunikációt tesz lehetővé átlátszó módon, a lehető legtöbb környezetben használható és platformfüggetlen. Mindezt a tudomány aktuális állásának követelményeit kielégítve. A dokumentáció a következő struktúrát követi: a második fejezetben ismertetem a kutatási területen belül fellelhető próbálkozásokat, tapasztalatokat. A harmadik fejezetben a rendszer tervezésének menetét, döntéseit ismertetem és a tervezett rendszert mutatom be, majd a negyedik fejezetben a rendszer aktuális implementációs állapotát írom le. Az összefoglalásban leírom az integrációs és webszolgáltatások együttműködése témakörökben szerzett tapasztalataimat, illetve véleményemet. 2

5 2. Irodalomkutatás Ebben a fejezetben az integrációs problémát részletezem, és felsorolom az általam fellelt és múltbeli próbálkozásokat, tapasztalatokat. A [11] forrás egy asztali alkalmazást alakít át JAX-WS webszolgáltatást használó klienssé. A forrás felismeri a webszolgáltatásokból adódó kliens-szerver megközelítés előnyeit, azaz hogy az adatbányász eszközök nagy terhet jelentenek egy asztali számítógépnek. A forrás megemlíti a folyamatkövetés problémáját, azaz hogyan tudjuk jelezni a kliensnek, hogy az általa meghívott szolgáltatás feladatának hány százalékát teljesítette? Ez az információ valós igény lehet egy adatbányász rendszerben, ahol nagyon gyakoriak az időigényes folyamatok. A folyamatkövetés problémájára irodalomkutatásom során nem találtam megoldást Java webszolgáltatások esetében, viszont.net webszolgáltatások esetében találtam erre módszert. A Weka4WS keretrendszer [2]e a Weka eszköztárát egészíti ki úgy, hogy az támogassa az elosztott adatbányászatot GRID környezetben. Célja, hogy biztosítsa adatbányász algoritmusok távoli elérését Web Service Resource Framework (WSRF) webszolgáltatásokkal. A WSRF egy sokat kritizált szabvány, mivel korlátozott a kompatibilitása a WS-Interoperability specifikációknak megfelelő webszolgáltatásokkal. Az eddig felsorolt megoldásokhoz képest az általam tervezett rendszer a Metro technológiára épít, amely az együttműködés lehető legmagasabb fokának biztosítása mellett gazdag eszköztárat kínál webszolgáltatások fejlesztéséhez. A Metro által nyújtott lehetőségeket a következő fejezetben mutatom be részletesen. A Service Oriented Miner (SOMiner) [12] megoldás egy olyan rendszer, melynek segítségével a felhasználó a tudásfeltárás folyamatának minden lépését végre tudja hajtani, mindezt SOA környezetben, webszolgáltatások felhasználásán keresztül. Ez a megoldás nem von le következtetéseket arról, hogy milyen technológiákkal, milyen szabványok használatával érdemes a rendszert megvalósítani. Irodalomkutatásom során nem találtam olyan forrást, amely platformfüggetlen, az együttműködésre alkalmas technológiát használó rendszert dokumentál, amely az elemzési rendszer fejlesztését segítő univerzális segédprogramokkal és funkciókkal szolgál. Ugyanakkor tisztán látszik egy irányvonal, az adatbányászat területén belül is, amely az eszközöket, algoritmusokat újrafelhasználható webszolgáltatásokként teszi elérhetővé. A fellelt irodalmak jól tükrözik, hogy ahogy a vállalatokat elérte az üzleti intelligencia és a szolgáltatásorientált architektúra forradalma, úgy az adatbányászat területére is hatással volt, mivel a BI piramis alkotóeleme az adatbányászat [6]a. 3

6 3. Szolgáltatásorientált megoldás tervezése Ebben a fejezetben ismertetem a tervezés alatt meghozott döntések hátterét és az egyes technológiák indoklásait Felhasznált technológiák és indoklásaik Az adatbányász algoritmusok számításigényes mivolta miatt érdemes levenni a terhet az asztali számítógépekről és központosítva, dedikált szerveren futtatni ezeket a hardverigényes számításokat. Ennek következményeként egy olyan rendszert kell megvalósítani, amelyben a klienstől elválasztott szolgáltatásokat átlátszó módon érhetjük el, és az együttműködés lehető legnagyobb szintjét kell biztosítani. Mi indokolja a webszolgáltatások használatát? Vállalati környezetben az integrációs problémák általánosan elfogadott architektúrája a SOA, mely a rendszer minden komponensét szolgáltatásnak tekinti. Mivel az általam választott architektúra a SOA, elkerülhetetlen a szolgáltatások használata. A webszolgáltatások előnye, hogy az implementációt megváltoztathatjuk, továbbfejleszthetjük úgy, hogy ez a kliens számára rejtett marad. A SOA integrációs problémákat szabványosítás útján egyszerűsíti. A legfontosabb szabványok: Simple Object Access Protocol (SOAP) Általános, XML alapú üzenet protokoll, amely operációs rendszer, objektum modell, programozási nyelv és architektúra független. A SOAP HTTP protokollt használ szállítási protokollnak, és távoli eljáráshívást lehet megvalósítani vele. Web Service Description Language (WSDL) XML nyelvtan, amellyel a webszolgáltatásokat írhatjuk le. A WSDL kontraktus egy publikus leírása a webszolgáltatásnak. WS-* specifikációk, WS-Interoperability A WS-* webszolgáltatásokkal kapcsolatos specifikációk gyűjteménye. Ezek közül egy a WS-Interoperability, amely a webszolgáltatások együttműködésének irányelveit specifikálja [4]b. Az általam választott programozási platform a Java EE, ezen belül pedig a WS-I Basic Profile-nak megfelelő keretrendszer a Metro [24]a, amelyet 2008 óta fejlesztenek a GlassFish projekt keretein belül. A Metro egy nagyteljesítményű, kiterjeszthető, egyszerűen használható webszolgáltatás verem. Verem alatt az értendő, hogy az alapértelmezett Java webszolgáltatásokon (JAX-WS) túl olyan eszköztárat kínál, amellyel WS-* specifikációknak megfelelő tulajdonságokat implementálhatunk. Ilyen tulajdonságok például a szállítás, a megbízható üzenetküldés, az atomi tranzakciók és a biztonság. 4

7 A Metro ezekkel az implementációkkal biztosítja a vállalati környezetben elengedhetetlen webszolgáltatás technológiákat. A Metro által kínált fő szolgáltatások láthatóak az 1. ábrán. 1. ábra: A Metro által kínált fő szolgáltatások A Metro-nak alrendszere a Web Service Interoperability Technologies (WSIT), amely számos webszolgáltatás specifikáció implementációját tartalmazza. A Metro ezekkel az implementációkkal támogatja a vállalati szintű webszolgáltatások együttműködésének megvalósítását. A Metro-t folyamatosan fejlesztik és hangolják össze a.net-beli Windows Communication Foundation-el (WCF). A Metro jelenleg a.net keretrendszer 3.5 verziójához biztosít teljes körű együttműködést. A WSIT által biztosított szolgáltatások láthatóak a 2. ábrán. 2. ábra: A WSIT által megvalósított szolgáltatások 5

8 A dokumentáció írásakor a Metro verziószáma 2.1 és része a GlassFish Server Open Source Edition 3.1-es verziójának (a továbbiakban: GlassFish). Ezzel egy olyan alkalmazásszervert kapunk, amely: platformfüggetlen; nagy teljesítményű; skálázható, klaszterezési lehetőségekben gazdag; a Java EE robusztus programozási platformra épül; alapértelmezetten tartalmazza a vállalati környezet integrációs problémái által igényelt, webszolgáltatás specifikációkat támogató alkalmazásprogramozási interfészt (a továbbiakban: API). A Metro mellett az Axis2 [23] webszolgáltatás keretrendszert is vizsgáltam. A fellelt szakirodalom [13] egyértelműen levonja a következtetést: a Metro jobb teljesítményt nyújt az Axis2-nél, ezért a Metro mellett döntöttem. A felsorolt tulajdonságok mellett a GlassFish és a Metro megfelelt a feladat elvárásainak, így ezeket a technológiákat felhasználva fogtam neki a rendszer tervezésének, elkészítésének. 6

9 3.2. A tervezett rendszer A rendszer különböző alkalmazásokkal teszi hatékonyabbá a szolgáltatásorientált környezetet. Ezek mind modulszerűek és az alkalmazásszerveren futnak, de a webszolgáltatásoktól függetlenül. Fontos, hogy az alkalmazások lazán csatoltak legyenek, így ezzel szintén a szolgáltatásorientált irányelvet követik, hiszen implementációjukat úgy változtathatjuk, hogy az őket használó többi alkalmazásra ez nincs hatással. Ebben a fejezetben a teljes rendszer szerkezetén túl ezeket az alkalmazásokat mutatom be tervezési szempontból. A rendszer webszolgáltatásait gyakorlatilag bármilyen programozási nyelvből meg lehet hívni, ha a kliens megfelel a WS-I Basic Profile-nak. Eszközök hiányában ez nehéz feladat, ezért érdemes olyan keretrendszert használni, amely támogatja A rendszerben a fejlesztők az egyes adatbányászati eszközök szolgáltatás szintű közzététele után olyan klienseket írhatnak különböző programozási nyelveken, amelyek a szolgáltatásokat komplett folyamatokba integrálják. 3. ábra: A tervezett rendszer Egyes alkalmazásokban adattárolás céljából objektumorientált adatbázis implementációt használok. Az objektumorientált adatbázis feladatának ellátására kiváló választás az ObjectDB [22], amely a Java Persistence API-ra (JPA), azaz a Java objektum-relációs leképzés (ORM) megoldására épít. Az ObjectDB a piacon található egyéb perzisztencia szolgáltatókhoz képest extrém teljesítményt nyújt [15]a, emellett pedig egyszerűen használható. Az egyes API webszolgáltatásokhoz azért is ideális 7

10 választás az ObjectDB, mert egy fájlban tárolja az adatbázist, azaz egy API alkalmazáshoz egy adatbázis fájl tartozik, amivel a szolgáltatás megtartja teljes függetlenségét és modulszerűségét Rendszerinformációs alkalmazás A rendszerinformációs alkalmazás futási időben képes listázni az alkalmazásszerveren elérhető webszolgáltatások információit. Ezek közül a legfontosabb a WSDL elérési útvonala és a szolgáltatáson által elérhető műveletek listája. A rendszerinformációs alkalmazás a 3. ábrán látható Web service informations komponensnek felel meg. A rendszerinformációs alkalmazás a Java Management Extensions (JMX) [16] segítségével implementálható, amely a Java SE része. A JMX egy Java technológia, amely eszközökkel szolgál Java alkalmazások, eszközök és szolgáltatás-vezérelt hálózatok kezeléséhez és felügyeletéhez. A Metro alapú kliensek és szolgáltatásokba alapértelmezetten be van építve a JMX [24]b. A monitorozáson keresztül megtekinthető a Metro futási rendszerének állapota. A fejlesztőnek lehetősége van monitorozás céljából saját menedzselt objektumokat létrehozni és futási időben ellenőrizni ezeket JMX-en keresztül. Ez az alkalmazás a webszolgáltatások fejlesztőinek hasznos, akik az elérhető webszolgáltatások listáját, és azok információit a GlassFish adminisztrációs felületének elérése nélkül tudják megtekinteni, ugyanakkor az alkalmazás elhanyagolható terhelést jelent az alkalmazásszerverre nézve Folyamatkövetés Számításigényes műveletek esetén fontos, hogy a kliens értesítést kapjon a feladatból hátralevő időről és arról, hogy a feladat mekkora részét sikerült elvégezni. Webszolgáltatások esetén ismernünk kell kliensoldalon az adat küldésének, és fogadásának állapotán túl a hívás állapotát. Az adatküldés állapotának követése SOAP kiterjesztéseken keresztül lehetséges [19]. Mivel a webszolgáltatások állapotmentesek, ezért készíteni kell egy folyamatkövető API-t. Az API egy olyan Singleton, azaz egyke objektummal szolgál, amin keresztül az egyes szolgáltatáshívások adminisztrálhatják állapotukat [4]c. Az egyke objektum azt jelenti, hogy az alkalmazás életciklusa alatt csak egy példány jöhet létre belőle. Az alkalmazás saját adatbázisban tartja nyilván a hívásokat, és állapotukat. A folyamatkövető alkalmazás a 3. ábrán látható Progress komponensnek felel meg. Az egyke objektum Java EE platformon Singleton EJB 2 objektummal valósítható meg, amelyet közzé lehet tenni az alkalmazásszerveren webszolgáltatás formájában. Az adatbányász webszolgáltatás meghíváskor regisztrálja magát az egyke objektummal, és állapotváltozását is jelenti. Így a kliens rögzített időközönként lekérheti a hozzá tartozó hívás állapotát annak azonosítójával. 2 Enterprise JavaBeans (EJB): Java EE esetén az üzleti logikai réteget EJB komponensekben valósíthatjuk meg [8]a. 8

11 Egy eseményvezérelt megközelítése a problémának, ha nem a kliens kéri le a hívás állapotát, hanem a webszolgáltatás hívja meg vissza a klienst [21]. Ne feledjük, hogy a szolgáltatásorientált architektúra minden komponensére szolgáltatásként tekint, így a kliensek is definiálhatunk olyan metódust, aminek az állapotot átadva frissítjük a kliens oldalon megjelenített információkat. Ebben az esetben az eseményvezéreltséget figyelembe véve az algoritmusokat minél több újrafelhasználható metódusra kell bontani. Így a hívott metóduson belül automatikusan regisztrációra kerülnek a végrehajtási folyamat szakaszai Biztonság A Metro tizenhárom darab biztonsági mechanizmussal szolgál a webszolgáltatások védelmére [24]c. Ezek egytől egyig a tudomány állásának megfelelő biztonsági megoldások. Az irodalomkutatásból kiderült, hogy a biztonsági mechanizmusok közül a Transport Security (SSL) [24]d, azaz szállítási rétegben megvalósított biztonság, a védelem nélküli hívások teljesítményénél alig produkál rosszabbat, ugyanakkor ez a többi megoldásról nem mondható el [14]. A szállítási rétegben megvalósított biztonság védett HTTP kapcsolatra épül, amelyet a Secure Sockets Layer (SSL) kriptográfiai protokoll segítségével valósít meg. A szállítási rétegben megvalósított biztonság egy pont-pont összeköttetésen alapuló biztonsági mechanizmus, amellyel az azonosítás, az adatintegritás 3 és a bizalmasság 4 tulajdonság implementálható. A védelem használatához digitális tanúsítvány használatára van szükség. A szállítási rétegben megvalósított biztonság élettartama a forrás elhagyásától a fogyasztó oldalán történő megérkezésig szól, így egyik problémája, hogy a szállított adat nem védett miután elérte a célt. Ez a probléma megoldható olyan biztonsági mechanizmussal, amely SSL-t használ, de az üzenet szintjén is védi az adatot. A végleges döntés meghozása csak konkrét igények ismeretében lehetséges Nagy adathalmazok fogadásának képessége Metro webszolgáltatások esetén a SOAP Message Transmission Optimization Mechanism (MTOM) nevű eljárással tudjuk megvalósítani bináris mellékletek üzenetekhez csatolását [24]f. Az MTOMmal átküldhető maximális adatméret nem definiált, a szerver kapacitása határozza meg. Az MTOM a bináris csatolmányt többrészes MIME 5 üzenetbe csomagolja, azaz ugyanazt a mechanizmust használja, amelyet üzenetek mellékletei esetén alkalmaznak. Alapértelmezetten az MTOM pufferelt módban végzi az adatok küldését, a különböző adattípusok Base64 kódolásával. A Base64 kódolás 33%-kal növeli a küldendő adat méretét, ami nagy, több gigabájtos adathalmaz küldésekor elfogadhatatlan. Pufferelt módban a küldendő, illetve fogadott adat teljes egésze bekerül a memóriába, nagy adathalmaz küldésekor kerülendő a kiszolgáló terheltségének csökkentése érdekében. 3 A sértetlenség követelménye azt rögzíti, hogy egy adott információt vagy rendszert csak az arra jogosultak változtathatnak meg [5]a. 4 A bizalmasság követelménye azt rögzíti, hogy egy adott információt csak az arra jogosultak tudhatnak meg [5]a. 5 Multipurpose Internet Mail Extensions: multimédia mail kiterjesztés [7]a. 9

12 Az MTOM-mal lehetőség van streaming-re, ami az adatot folyamként továbbítja. A streaming megoldást jelent az előbb felsorolt problémákra, mivel a küldendő adat méretét nem növeli, és automatikusan eldönti, hogy rendelkezésre áll-e elég erőforrás a memóriában való tárolásra, azaz ha nem szükséges nem fér hozzá a fájlrendszerhez [20] [24]g Intelligens adattár A rendszer felhasználói adathalmazaikat távolról tölthetik fel. Nagy adathalmazok esetén kezelni kell az újraküldés esetét, és implementálni kell egy tároló API-t, melyet a webszolgáltatások egy egyke objektumon keresztül érnek el. Az egyke objektum a feltöltött fájlokhoz CRC32 6 kódot készít, az információkat pedig objektum adatbázisban tartja nyilván. Kliens oldalon szükség van egy olyan metódusra, amely a küldendő adathalmaz CRC32 kódját ki tudja számolni. Az intelligens adattár alkalmazás a 3. ábrán látható Cache komponensnek felel meg. Bár egyértelműen lehetőség van adatforrás szerepét betöltő adatbázis csatlakoztatására, csak a tárgyalt módszerrel foglalkoztam mivel a két irány közötti döntés csak a konkrét igények ismeretében hozható meg. A cache használata előnyös, mivel csökkenti a hálózati linkek terheltségét, ami vállalati környezetben fontos a költséghatékony működéshez Folyamatok létrehozása Az egyes webszolgáltatásokat a klienseknek folyamatba kell tudni foglalni. Tanulmányaim szerint [4]a ennek elsődleges ipari szabványa a Business Process Execution Language (BPEL), amellyel XML alapon írhatjuk le az üzleti folyamatokat. A BPEL folyamatok nagy előnye, hogy akár webszolgáltatásként is meghívhatjuk őket, ezzel kiválóan illeszkedik a szolgáltatásorientált környezethez. A rendszer együttműködő képességéből adódik, hogy egy folyamatba különböző programozási nyelveken írt webszolgáltatások is foglalhatók. Ez viszont felveti a kérdést, hogy a webszolgáltatások adatbemenetére milyen megszorítás, illetve formátum vonatkozik. Ugyanakkor ennek a kérdésnek a megválaszolásához konkrét igények ismerete szükséges bites ciklikus redundancia kód, amelyet az adat megváltozásának észlelésére használhatunk. 10

13 4. Implementációs állapot Ebben a fejezetben bemutatom a rendszer dokumentációjának készítésekor aktuális implementációs állapotot. Egy egyszerű k legközelebbi szomszéd algoritmust [6]b valósítottam meg, mint Metro webszolgáltatást. A tervezett funkciók közül a webszolgáltatáshoz az MTOM adatküldést és a rendszerinformációs alkalmazást készítettem el. A webszolgáltatás eléréséhez a.net keretrendszer 3.5 verziójában C# nyelven implementáltam WCF klienst. A biztonsági mechanizmusok közül a Message Authentication over SSL -t [24]e valósítottam meg, amely abban különbözik a Transport Security (SSL) eljárástól, hogy csak az azonosításra használ védelmet. A.NET környezethez Visual Studio 2010 Professional fejlesztői környezetet használtam, a Java platformon történő fejlesztést pedig a NetBeans fejlesztői környezetben végeztem A webszolgáltatás implementációja A NetBeans fejlesztői környezet kiváló eszközöket és támogatást nyújt a fejlesztőnek Metro webszolgáltatások fejlesztéséhez. 4. ábra: A Metro webszolgáltatás konfigurálásának lehetőségei NetBeans-ben 11

14 A NetBeans fejlesztői környezetben új webszolgáltatást a projekten az egér jobb gombjával kattintva, a New helyi menü Web Service opciójával hozhatunk létre. A webszolgáltatás különböző tulajdonságainak beállítását végezhetjük a webszolgáltatáson az egér jobb gombjával kattintva, és az Edit Web Service Attributes opciót kiválasztva. Lásd 4. ábra. A teszt céljából készített adatbányász webszolgáltatás k legközelebbi szomszéd algoritmust valósít meg, melynek egy adathalmazt átadva, abból egy véletlenszerűen választott egyedhez megkeresi öt legközelebbi szomszédját euklideszi távolság alapján. A webszolgáltatásnak az adathalmazt MTOM-on keresztül küldhetjük. Biztonság A Message Authentication over SSL biztonsági mechanizmus beállítását a webszolgáltatás Edit Web Service Attributes panelén végezhetjük. A Use Development Defaults opció kiválasztásával a webszolgáltatás a GlassFish alapértelmezett, fejlesztéshez használható tanúsítványát fogja használni. Lásd 4. ábra. Nagy adathalmazok fogadásának képessége Az MTOM beállításához első lépésként a webszolgáltatás Edit Web Service Attributes panelén be kell kapcsolni az Optimize Transfer Of Binary Data (MTOM) opciót, majd pedig a webszolgáltatás osztályát kell ellátni annotációkkal. annotáció engedélyezi a streaming lehetőségét a webszolgáltatásra. Lásd 5. ábra. 5. ábra: MTOM és streaming engedélyezése a webszolgáltatáson Annak webszolgáltatás metódusnak, amellyel MTOM használatával kívánunk bináris csatolmányt adatfolyamként fogadni, szignatúrájában fel kell tüntetni annotációval ellátott DataHandler data paramétert. Lásd 6. ábra. 6. ábra: Webszolgáltatás metódus, amely a bináris csatolmányt adatfolyamként képes fogadni Ezzel a beállítással a metódus képes fogadni pufferelt módban és streaming módban küldött adatot is. A data paraméterrel kapott adatot nekünk kell eredeti formájára hoznunk. Erre a feladatra a WSUtil segédosztály getsourcefromhandler(datahandler data) metódusát hoztam létre, amely a data paraméter típusa alapján eldönti, hogy pufferelt vagy streaming módban érkezett-e az adat, majd ennek megfelelően adja vissza az adathalmazt. 12

15 4.2. A rendszerinformációs alkalmazás implementációja A rendszerinformációk egy Java webalkalmazáson keresztül érhetők el. Ez az alkalmazás JMX-szet használ a webszolgáltatások információinak lekérésére. A Metro-ban alapértelmezetten be van kapcsolva a monitorozás funkció. A webszolgáltatások információit a WSEndpoint menedzselt objektumon keresztül érhetjük el, amelyet a Metro automatikusan regisztrál. Fejlesztéskor a Java Monitoring & Management Console (JConsole) alkalmazást használtam a regisztrált menedzselt objektumok, illetve webszolgáltatás információk megtekintésére. A JConsole alapértelmezett részét képezi a Java Development Kit-nek (JDK). A JConsole grafikus felülete, illetve ez által megjelenített webszolgáltatás információk láthatók a 7. ábrán. 7. ábra: A JConsole-ból elérhető információk Ha a saját Java alkalmazásunkból szeretnénk elérni a regisztrált menedzselt objektumokat, akkor referenciát kell kérnünk egy MBeanServer példányra, amit a ManagementFactory.getPlatformMBeanServer() függvény meghívásával tehetünk meg [17]. 13

16 Fontos, hogy az egyes webszolgáltatásokhoz tartozó menedzselt objektumok az Appserver Management Extensions (AMX) tartományon belül találhatók, és az AMX az alkalmazásszerver indulásakor nem kerül inicializálásra. Az AMX kézi inicializálásához meg kell hívnunk az amxsupport tartományban található boot-amx menedzselt objektum bootamx függvényét. A bootamx metódus meghívását végző utasítás látható a 8. ábrán. 8. ábra: Az AMX manuális inicializálása A rendszerinformációs alkalmazás JMXQueryBean objektuma az AMX inicializálása után összegyűjti az alkalmazásszerveren futó webszolgáltatások információit úgy, mint a webszolgáltatás nevét és WSDL kontraktusának elérését. A JMXQueryBean-ből egy példány jön létre a rendszerinformációs alkalmazás életciklusa alatt, és minden kérést ez szolgál ki, ezzel csökkentve az alkalmazás lábnyomát. Korábbi munkám során már tárgyaltam a megközelítés előnyeit [1]d. Az egyes webszolgáltatások által nyújtott műveletek listája JMX-szen keresztül közvetlenül nem elérhető, de a webszolgáltatás WSDL kontraktusából ezek kiolvashatóak. A kontraktus tartalmának kiolvasására és manipulálására használható a WSDL4J könyvtár [18]. A 9. ábrán látható az így kapott információk megjelenítése a rendszerinformációs alkalmazás főoldalán. 9. ábra: A rendszerinformációs alkalmazásban elérhető információk Az alkalmazás képes megjeleníteni a szolgáltatás WSDL kontraktusát a böngészőben. Ez a funkció akkor lehet hasznos, ha a böngésző nem támogatja az XML fájlok megjelenítését. Lásd 10. ábra. 10. ábra: WSDL kontraktus megtekintése a rendszerinformációs alkalmazással 14

17 4.3. A.NET kliens implementációja A Visual Studio 2010 fejlesztői környezetben szolgáltatás referenciát (ServiceReference) tudunk létrehozni a webszolgáltatás eléréshez. Erre a fejlesztői környezet az svcutil.exe eszközt használja, amely a webszolgáltatás WSDL kontraktusa alapján létrehozza az eléréshez szükséges proxy osztályt és ennek konfigurációját. A proxy osztályt példányosítva a webszolgáltatás elérésére alkalmas objektumot kapunk. Lásd 11. ábra. 11. ábra: ServiceReference létrehozása.net-ben Alapértelmezetten a biztonsági megszorítások miatt előfordulhat, hogy a GlassFish alapértelmezett tanúsítványát érvénytelennek tekinti a.net keretrendszer. Ezt az ellenőrzést kizárólag fejlesztéskor kerülhetjük ki, ha az érvényesítést úgy állítjuk be, hogy minden tanúsítványt elfogadjon. Lásd 12. ábra. 12. ábra: A tanúsítvány érvényesítésének kikerülése (a fejlesztés céljából). 15

18 A proxy osztályból létrehozott példány ClientCredentials adattagjában be kell állítani a webszolgáltatás eléréséhez szükséges felhasználónevet és jelszót. A GlassFish által használt alapértelmezett felhasználónév wsituser, a jelszó pedig changeit. Az úgynevezett adathalász oldalak elkerülése végett a kliens ellenőrzi a tanúsítványban feltüntetett kiszolgáló identitást és a tényleges kiszolgáló identitást. Ha a két érték nem egyezik meg, a kliens megszakítja a kapcsolatot. Fejlesztéskor megadhatjuk a célkiszolgáló identitását manuálisan a kliens konfigurációs fájljában (app.config). Lásd 13. ábra. 13. ábra: A célkiszolgáló identitásának kézi megadása Az elvégzett beállítások után meghívható az adatbányász webszolgáltatás. Lásd 14. ábra. 14. ábra: A.NET kliens megjeleníti a Metro webszolgáltatástól kapott választ 16

19 5. Összefoglalás Első feladatom az volt, hogy megvizsgáljam milyen módon lehetséges az egyes adatbányászati szoftvercsomagok integrációja a különböző programozási nyelvekben. A megvizsgált alternatívák közül a webszolgáltatások útján történő integrációt választottam, amely következményeképp szolgáltatásorientált architektúrára alapoztam a rendszert. Ez a rendszer csak a WS-I specifikációknak megfelelő, együttműködni képes webszolgáltatásokat tudja fogadni. A második feladat olyan szerver és kliens komponens megvalósítása volt, amely az inhomogén környezet részeit transzparens módon integrálja. Munkám során tesztelési célból készítettem egy Java webszolgáltatást, amely egy egyszerű k legközelebbi szomszéd algoritmus távoli, transzparens és biztonságos elérését teszi lehetővé. A Java webszolgáltatás távoli elérését.net 3.5 keretrendszerben, C# nyelven írt asztali kliensalkalmazással valósítottam meg. Kipróbáltam egy, a Metro által kínált biztonsági mechanizmust. A tervezett, végleges biztonsági mechanizmus a szállítási rétegben megvalósított biztonság, amelyet a diplomamunka második félévében fogok megvalósítani. Harmadik feladatom a szerverkomponens által nyújtott API megtervezése, illetve a kliens és szerveroldalon használt objektumhierarchia összehangolása volt. A tervezett rendszerben az egyes webszolgáltatások metódusai, és a rendszerinformációs webalkalmazás adják az API-t. Az webszolgáltatásoknak küldhető több gigabájtos adathalmaz is, az MTOM bináris adatküldés megoldásnak köszönhetően. Így ebben a rendszerben mivel adathalmazok küldéséről van szó az objektumhierarchia összehangolása helyett elég megegyezni a küldött adat formátumáról. Véleményem szerint a webszolgáltatások együttműködése olyan terület, amely a következő években továbbra is fejlődni fog. Úgy gondolom, hogy az ESB nélküli szolgáltatásorientált architektúrák felé fog konvergálni a terület, viszont ennek eléréséhez rögös út vezet a WS-I konzorcium nagyvállalatainak eltérő érdekei miatt. Ezzel párhuzamosan tovább nő az egyes WS-I specifikációk, illetve az ezeket támogató fejlesztőeszközök száma. Nehéznek találtam az együttműködés összehangolását a különböző biztonsági mechanizmusok esetén, amit a dokumentáció hiányosságai, és a példaprogramok hiánya indokol. A megfelelő dokumentáció elkészítése nehéz feladat a WCF, illetve METRO készítőire nézve, hiszen rengeteg lehetőséget kell lefedni, így a fejlesztő nem mindig találja meg azt, ami a saját igényeinek megfelel. Bár elmondható, hogy az egyes technológiák külön-külön jól dokumentáltak, nehezen találni olyan irodalmakat, ami az egyes biztonsági mechanizmusok megvalósításait írja le úgy, hogy az együttműködés van fókuszban. Ezeket a hiányosságokat munkám során egyensúlyozta, hogy az egyes szakmai közösségi oldalakon kaptam specifikusan a problémámra segítséget. Előfordult, hogy adott biztonsági mechanizmusokhoz a WCF nem volt képes megfelelő kliens proxy osztályt, illetve konfigurációs fájlt generálni. Ez mutatja, hogy a két platform technológiái még mindig összehangolás alatt állnak. Véleményem szerint a WS-I megtanulása azért nehéz és időigényes folyamat, mert a fejlesztőnek meg kell értenie, hogy csak specifikációkat, irányelveket kap, az ő feladata pedig hogy ezek szerint készítse az implementációt. 17

20 Jelen dokumentáció által tárgyalt rendszer felhasználását olyan, főként vállalati környezetekbe ajánlom, ahol számításigényes feladatokat ellátó webszolgáltatásokra van igény, különböző platformokon alapuló rendszerek mellett. Mivel a meglévő rendszer olyan szolgáltatásait, amelyek nem felelnek meg a WS-I specifikációknak, nehéz, és költséges lehet együttműködővé tenni, munkámat új rendszerek létrehozásakor, vagy a meglévő lecserélésekor lehet felhasználni. Bár a dokumentáció kifejezetten adatbányászati algoritmusokra specializálja a rendszert, ettől eltekintve alkalmas más területek problémáinak feloldására, hiszen a biztonság, teljesítmény, skálázhatóság, platformfüggetlenség nem egyedi igények napjainkban. Ebben az integrációs témakörben végzett munkámban felhasználtam a korábbi mester szintű tanulmányaim alatt megszerzett tudást; a tantárgyak közül az Információs rendszerek szolgáltatás biztonsága, Adat- és tudásbázis rendszerek és Információs rendszerek fejlesztése és modellezése tárgyak hallgatása során megszerzett tudás segített abban, hogy ezt a rendszert meg tudjam tervezni a modern szoftvertechnológia elvárásainak megfelelően. Az integráció témaköre sok területet érint, véleményem szerint egy ilyen jellegű rendszer tervezéséhez több területről származó szaktudást kell felhasználni, ezt tükrözi a felsorolt tantárgyak száma. A komplett, működő rendszer implementációja, elemzése és dokumentációja a diplomamunka második félévében kerül elvégzésre. Azaz a tervezett, de még nem implementált funkciókat fogom elkészíteni, így a diplomamunka második részében készülő dokumentáció a kész rendszert fogja magába foglalni. Továbbra is megpróbálok ötletekkel előállni a rendszerinformációs alkalmazás gazdagítása érdekében, hiszen ez egy alapalkalmazás azok számára, akik a rendszert használva webszolgáltatásokat fejlesztenek. A rendszert mindig a korral haladva, a legkorszerűbb eszközökkel fogom fejleszteni, és ha lehetőségem lesz rá, kiaknázom a JavaEE 7-ben rejlő lehetőségeket, amelyet 2012 negyedik negyedévében fognak kiadni [15]b. 18

A Java EE 5 plattform

A Java EE 5 plattform A Java EE 5 platform Ficsor Lajos Általános Informatikai Tanszék Miskolci Egyetem Utolsó módosítás: 2007. 11. 13. A Java EE 5 platform A Java EE 5 plattform A J2EE 1.4 után következő verzió. Alapvető továbbfejlesztési

Részletesebben

Simon Balázs Dr. Goldschmidt Balázs Dr. Kondorosi Károly. BME, Irányítástechnika és Informatika Tanszék

Simon Balázs Dr. Goldschmidt Balázs Dr. Kondorosi Károly. BME, Irányítástechnika és Informatika Tanszék Simon Balázs (sbalazs@iit.bme.hu) Dr. Goldschmidt Balázs Dr. Kondorosi Károly BME, Irányítástechnika és Informatika Tanszék Webszolgáltatások, WS-* szabványok WS-* implementációs architektúra Célkitűzés:

Részletesebben

Microsoft SQL Server telepítése

Microsoft SQL Server telepítése Microsoft SQL Server telepítése Az SQL Server a Microsoft adatbázis kiszolgáló megoldása Windows operációs rendszerekre. Az SQL Server 1.0 verziója 1989-ben jelent meg, amelyet tizenegy további verzió

Részletesebben

Szolgáltatásorientált rendszerintegráció. SOA-alapú rendszerintegráció. Enterprise Service Bus (ESB) Ercsényi András, BME IIT, 2011.

Szolgáltatásorientált rendszerintegráció. SOA-alapú rendszerintegráció. Enterprise Service Bus (ESB) Ercsényi András, BME IIT, 2011. Szolgáltatásorientált rendszerintegráció SOA-alapú rendszerintegráció Enterprise Service Bus (ESB) Mi a téma? Valójában alkalmazásintegráció integrációs minták szinkron (RPC, RMI) aszinkron web service

Részletesebben

A J2EE fejlesztési si platform (application. model) 1.4 platform. Ficsor Lajos Általános Informatikai Tanszék Miskolci Egyetem

A J2EE fejlesztési si platform (application. model) 1.4 platform. Ficsor Lajos Általános Informatikai Tanszék Miskolci Egyetem A J2EE fejlesztési si platform (application model) 1.4 platform Ficsor Lajos Általános Informatikai Tanszék Miskolci Egyetem Utolsó módosítás: 2007. 11.13. A J2EE application model A Java szabványok -

Részletesebben

Szoftver-technológia II. Szoftver újrafelhasználás. (Software reuse) Irodalom

Szoftver-technológia II. Szoftver újrafelhasználás. (Software reuse) Irodalom Szoftver újrafelhasználás (Software reuse) Irodalom Ian Sommerville: Software Engineering, 7th e. chapter 18. Roger S. Pressman: Software Engineering, 5th e. chapter 27. 2 Szoftver újrafelhasználás Szoftver

Részletesebben

Webszolgáltatások kommunikációs overhead-jének becslése

Webszolgáltatások kommunikációs overhead-jének becslése Webszolgáltatások kommunikációs overhead-jének becslése Simon Balázs, sbalazs@iit.bme.hu Dr. Goldschmidt Balázs, balage@iit.bme.hu Dr. Kondorosi Károly, kondor@iit.bme.hu Budapesti Műszaki Egyetem, Irányítástechnika

Részletesebben

Szolgáltatásintegráció (VIMIM234) tárgy bevezető

Szolgáltatásintegráció (VIMIM234) tárgy bevezető Szolgáltatásintegráció Szolgáltatásintegráció (VIMIM234) tárgy bevezető Gönczy László gonczy@mit.bme.hu A tárgyról A tantárgy célja a hallgatók megismertetése a komplex informatikai rendszerek integrációs

Részletesebben

Fejlesztés, működtetés, felügyelet Hatékony infrastruktúra IBM szoftverekkel

Fejlesztés, működtetés, felügyelet Hatékony infrastruktúra IBM szoftverekkel IBM Software Group Fejlesztés, működtetés, felügyelet Hatékony infrastruktúra IBM szoftverekkel Rehus Péter Szoftver üzletág igazgató 2005. február 2. 2003 IBM Corporation On demand igény szerinti működési

Részletesebben

Osztott alkalmazások fejlesztési technológiái Áttekintés

Osztott alkalmazások fejlesztési technológiái Áttekintés Osztott alkalmazások fejlesztési technológiái Áttekintés Ficsor Lajos Általános Informatikai Tanszék Miskolci Egyetem Történelem - a kezdetek 2 Mainframe-ek és terminálok Minden a központi gépen fut A

Részletesebben

Nyílt forráskódú irodai programkomponensek vállalati környezetbe való integrációjának vizsgálata és implementációja

Nyílt forráskódú irodai programkomponensek vállalati környezetbe való integrációjának vizsgálata és implementációja 1 / 15 Nyílt forráskódú irodai programkomponensek vállalati környezetbe való integrációjának vizsgálata és implementációja Vajna Miklós 2012. január 24. Tartalomjegyzék 2 / 15 1 Bevezető 2 Motiváció 3

Részletesebben

Crossplatform mobil fejlesztőkörnyezet kiválasztását támogató kutatás

Crossplatform mobil fejlesztőkörnyezet kiválasztását támogató kutatás Crossplatform mobil fejlesztőkörnyezet kiválasztását támogató kutatás A Mobil multimédiás kliens fejlesztői eszközkészlet létrehozása című kutatás-fejlesztési projekthez A dokumentum célja A dokumentum

Részletesebben

ALKALMAZÁS KERETRENDSZER

ALKALMAZÁS KERETRENDSZER JUDO ALKALMAZÁS KERETRENDSZER 2014 1 FELHASZNÁLÓK A cégvezetők többsége a dobozos termékek bevezetésével összehasonlítva az egyedi informatikai alkalmazások kialakítását költséges és időigényes beruházásnak

Részletesebben

Petőfi Irodalmi Múzeum. megújuló rendszere technológiaváltás

Petőfi Irodalmi Múzeum. megújuló rendszere technológiaváltás Petőfi Irodalmi Múzeum A Digitális Irodalmi Akadémia megújuló rendszere technológiaváltás II. Partnerek, feladatok Petőfi Irodalmi Múzeum Megrendelő, szakmai vezetés, kontroll Konzorcium MTA SZTAKI Internet

Részletesebben

Java Business Integration szolgáltatásalapú architektúra JavaEE környezetben. Simon Géza geza.simon@sun.hu Zsemlye Tamás tamas.zsemlye@sun.

Java Business Integration szolgáltatásalapú architektúra JavaEE környezetben. Simon Géza geza.simon@sun.hu Zsemlye Tamás tamas.zsemlye@sun. Java Business Integration szolgáltatásalapú architektúra JavaEE környezetben Simon Géza geza.simon@sun.hu Zsemlye Tamás tamas.zsemlye@sun.com Témáim: SOA architecture Webservice folyamat java WS-addressing

Részletesebben

Oracle Containers for Java - j2ee alkalmazás szerver funkciók. Molnár Balázs Oracle Hungary

Oracle Containers for Java - j2ee alkalmazás szerver funkciók. Molnár Balázs Oracle Hungary Oracle Containers for Java - j2ee alkalmazás szerver funkciók Molnár Balázs Oracle Hungary Mi is a J2EE? Szabványgyűjtemény Java alkalmazások számára A JavaSoft közösség alakította ki Összefogja az egyéni

Részletesebben

Szoftverarchitektúrák. 12. Sorozat portál (követelmény specifikáció)

Szoftverarchitektúrák. 12. Sorozat portál (követelmény specifikáció) Szoftverarchitektúrák specifikáció Szoftverarchitektúrák 12. Sorozat portál (követelmény specifikáció) Balázs Zoltán (X0ELSN) Kiss Zoltán (BUS1FJ) Szoftverarchitektúrák specifikáció Tartalomjegyzék 1 Bevezető...

Részletesebben

Vezetői információs rendszerek

Vezetői információs rendszerek Vezetői információs rendszerek Kiadott anyag: Vállalat és információk Elekes Edit, 2015. E-mail: elekes.edit@eng.unideb.hu Anyagok: eng.unideb.hu/userdir/vezetoi_inf_rd 1 A vállalat, mint információs rendszer

Részletesebben

webalkalmazások fejlesztése elosztott alapon

webalkalmazások fejlesztése elosztott alapon 1 Nagy teljesítményű és magas rendelkezésreállású webalkalmazások fejlesztése elosztott alapon Nagy Péter Termékmenedzser Agenda Java alkalmazás grid Coherence Topológiák Architektúrák

Részletesebben

Szoftver Tervezési Dokumentáció. Nguyen Thai Binh

Szoftver Tervezési Dokumentáció. Nguyen Thai Binh Szoftver Tervezési Dokumentáció Nguyen Thai Binh April 2010 1. fejezet Feladat Szimulációs feladat. Célja, hogy reprezentáljunk egy több komponensből álló alkalmazást, amely a megadott témakörnek megfelel,

Részletesebben

Flex: csak rugalmasan!

Flex: csak rugalmasan! Flex: csak rugalmasan! Kiss-Tóth Marcell http://kiss-toth.hu marcell@kiss-toth.hu Magyarországi Web Konferencia 2006 2006. március 18. tartalom bevezető Adobe Flex alternatív technológiák bevezető az Internetnek

Részletesebben

Szolgáltatás Orientált Architektúra a MAVIR-nál

Szolgáltatás Orientált Architektúra a MAVIR-nál Szolgáltatás Orientált Architektúra a MAVIR-nál Sajner Zsuzsanna Accenture Sztráda Gyula MAVIR ZRt. FIO 2009. szeptember 10. Tartalomjegyzék 2 Mi a Szolgáltatás Orientált Architektúra? A SOA bevezetés

Részletesebben

Folyamatmodellezés és eszközei. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Folyamatmodellezés és eszközei. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék Folyamatmodellezés és eszközei Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék Folyamat, munkafolyamat Munkafolyamat (Workflow): azoknak a lépéseknek a sorozata,

Részletesebben

Osztott rendszerek, Java EE. Általános bevezető

Osztott rendszerek, Java EE. Általános bevezető Osztott rendszerek, Java EE Általános bevezető Osztott rendszerek Hálózati alkalmazások (java.net, java.nio, Apache Mina, stb.) Web-programozás (Servlet, JSP, JSTL, JSF, JavaFX, GWT, Struts, stb.) Webszolgáltatások

Részletesebben

Magic xpi 4.0 vadonatúj Architektúrája Gigaspaces alapokon

Magic xpi 4.0 vadonatúj Architektúrája Gigaspaces alapokon Magic xpi 4.0 vadonatúj Architektúrája Gigaspaces alapokon Mi az IMDG? Nem memóriában futó relációs adatbázis NoSQL hagyományos relációs adatbázis Más fajta adat tárolás Az összes adat RAM-ban van, osztott

Részletesebben

MVC Java EE Java EE Kliensek JavaBeanek Java EE komponensek Web-alkalmazások Fejlesztői környezet. Java Web technológiák

MVC Java EE Java EE Kliensek JavaBeanek Java EE komponensek Web-alkalmazások Fejlesztői környezet. Java Web technológiák Java Web technológiák Bevezetés Áttekintés Model View Controller (MVC) elv Java EE Java alapú Web alkalmazások Áttekintés Model View Controller (MVC) elv Java EE Java alapú Web alkalmazások Áttekintés

Részletesebben

Magyar Nemzeti Bank - Elektronikus Rendszer Hitelesített Adatok Fogadásához ERA. Elektronikus aláírás - felhasználói dokumentáció

Magyar Nemzeti Bank - Elektronikus Rendszer Hitelesített Adatok Fogadásához ERA. Elektronikus aláírás - felhasználói dokumentáció ERA Elektronikus aláírás - felhasználói dokumentáció Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 3 1.1. Általános információk... 3 2. DesktopSign... 3 2.1. Általános információk... 3 2.2. Telepítés... 3 3. MNBSubscriber...

Részletesebben

Szoftver újrafelhasználás

Szoftver újrafelhasználás Szoftver újrafelhasználás Szoftver újrafelhasználás Szoftver fejlesztésekor korábbi fejlesztésekkor létrehozott kód felhasználása architektúra felhasználása tudás felhasználása Nem azonos a portolással

Részletesebben

iseries Client Access Express - Mielőtt elkezdi

iseries Client Access Express - Mielőtt elkezdi iseries Client Access Express - Mielőtt elkezdi iseries Client Access Express - Mielőtt elkezdi ii iseries: Client Access Express - Mielőtt elkezdi Tartalom Rész 1. Client Access Express - Mielőtt elkezdi.................

Részletesebben

Közösség, projektek, IDE

Közösség, projektek, IDE Eclipse Közösség, projektek, IDE Eclipse egy nyílt forráskódú (open source) projekteken dolgozó közösség, céljuk egy kiterjeszthető fejlesztői platform és keretrendszer fejlesztése, amely megoldásokkal

Részletesebben

SOAP komponensek Delphiben

SOAP komponensek Delphiben SOAP komponensek Delphiben (Simple Object Access Protocol) Bevezetés -Azegyszerűen programozható webhozzáférés azt jelenti, hogy a fejlesztők saját programjukat a weben elérhető szolgáltatásokból építik

Részletesebben

Kommunikáció. 3. előadás

Kommunikáció. 3. előadás Kommunikáció 3. előadás Kommunikáció A és B folyamatnak meg kell egyeznie a bitek jelentésében Szabályok protokollok ISO OSI Többrétegű protokollok előnyei Kapcsolat-orientált / kapcsolat nélküli Protokollrétegek

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu

AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu Integrált (Elektronikus) Nyomonkövető Rendszer Miért használjuk? Hogyan használjuk?

Részletesebben

Operációs rendszerek. Az X Window rendszer

Operációs rendszerek. Az X Window rendszer Operációs rendszerek X Windows rendszer Az X Window rendszer Grafikus felhasználói felületet biztosító alkalmazás és a kapcsolódó protokoll 1983-84: a Massachusetts Institute of Technology-n (MIT, USA).

Részletesebben

pilot példa SOA alkalmazásra 2008. április 29.

pilot példa SOA alkalmazásra 2008. április 29. Közigazgatási pilot példa SOA alkalmazásra 2008. április 29. A Szoftver és Szolgáltatások Nemzeti Technológiai Platform (NESSI Hungary) 2 Program Cél Szakmai konszenzus kialakítása az e-közigazgatás fejlesztésében

Részletesebben

Gyakorlati vizsgatevékenység B

Gyakorlati vizsgatevékenység B Gyakorlati vizsgatevékenység Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: 481 04 0000 00 00 Web-programozó Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1189-06 Web-alkalmazás fejlesztés

Részletesebben

NETinv. Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások

NETinv. Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások NETinv távközlési hálózatok informatikai hálózatok kutatás és fejlesztés gazdaságos üzemeltetés NETinv 1.4.2 Távközlési szolgáltatók és nagyvállatok

Részletesebben

TELJESÍTÉNYMÉRÉS FELHŐ ALAPÚ KÖRNYEZETBEN AZURE CLOUD ANALÍZIS

TELJESÍTÉNYMÉRÉS FELHŐ ALAPÚ KÖRNYEZETBEN AZURE CLOUD ANALÍZIS TELJESÍTÉNYMÉRÉS FELHŐ ALAPÚ KÖRNYEZETBEN AZURE CLOUD ANALÍZIS Hartung István BME Irányítástechnika és Informatika Tanszék TEMATIKA Cloud definíció, típusok, megvalósítási modellek Rövid Azure cloud bemutatás

Részletesebben

Titkosítás NetWare környezetben

Titkosítás NetWare környezetben 1 Nyílt kulcsú titkosítás titkos nyilvános nyilvános titkos kulcs kulcs kulcs kulcs Nyilvános, bárki által hozzáférhető csatorna Nyílt szöveg C k (m) Titkosított szöveg Titkosított szöveg D k (M) Nyílt

Részletesebben

Komponens alapú fejlesztés

Komponens alapú fejlesztés Komponens alapú fejlesztés Szoftver újrafelhasználás Szoftver fejlesztésekor korábbi fejlesztésekkor létrehozott kód felhasználása architektúra felhasználása tudás felhasználása Nem azonos a portolással

Részletesebben

Flash és PHP kommunikáció. Web Konferencia 2007 Ferencz Tamás Jasmin Media Group Kft

Flash és PHP kommunikáció. Web Konferencia 2007 Ferencz Tamás Jasmin Media Group Kft Flash és PHP kommunikáció Web Konferencia 2007 Ferencz Tamás Jasmin Media Group Kft A lehetőségek FlashVars External Interface Loadvars XML SOAP Socket AMF AMFphp PHPObject Flash Vars Flash verziótól függetlenül

Részletesebben

Multimédiás adatbázisok

Multimédiás adatbázisok Multimédiás adatbázisok Multimédiás adatbázis kezelő Olyan adatbázis kezelő, mely támogatja multimédiás adatok (dokumentum, kép, hang, videó) tárolását, módosítását és visszakeresését Minimális elvárás

Részletesebben

ADATBÁZIS-KEZELÉS - BEVEZETŐ - Tarcsi Ádám, ade@inf.elte.hu

ADATBÁZIS-KEZELÉS - BEVEZETŐ - Tarcsi Ádám, ade@inf.elte.hu ADATBÁZIS-KEZELÉS - BEVEZETŐ - Tarcsi Ádám, ade@inf.elte.hu Számonkérés 2 Papíros (90 perces) zh az utolsó gyakorlaton. Segédanyag nem használható Tematika 1. félév 3 Óra Dátum Gyakorlat 1. 2010.09.28.

Részletesebben

01. gyakorlat - Projektalapítás

01. gyakorlat - Projektalapítás 2 Követelmények 01. gyakorlat - Projektalapítás Szoftvertechnológia gyakorlat OE-NIK A félév során egy nagyobb szoftverrendszer prototípusának elkészítése lesz a feladat Fejlesztési módszertan: RUP CASE-eszköz:

Részletesebben

Image Processor BarCode Service. Felhasználói és üzemeltetői kézikönyv

Image Processor BarCode Service. Felhasználói és üzemeltetői kézikönyv Image Processor BarCode Service Áttekintés CIP-BarCode alkalmazás a Canon Image Processor programcsomag egyik tagja. A program feladata, hogy sokoldalú eszközt biztosítson képállományok dokumentumkezelési

Részletesebben

Üzleti folyamatok rugalmasabb IT támogatása. Nick Gábor András 2009. szeptember 10.

Üzleti folyamatok rugalmasabb IT támogatása. Nick Gábor András 2009. szeptember 10. Üzleti folyamatok rugalmasabb IT támogatása Nick Gábor András 2009. szeptember 10. A Generali-Providencia Magyarországon 1831: A Generali Magyarország első biztosítója 1946: Vállalatok államosítása 1989:

Részletesebben

COMET webalkalmazás fejlesztés. Tóth Ádám Jasmin Media Group

COMET webalkalmazás fejlesztés. Tóth Ádám Jasmin Media Group COMET webalkalmazás fejlesztés Tóth Ádám Jasmin Media Group Az előadás tartalmából Alapproblémák, fundamentális kérdések Az eseményvezérelt architektúra alapjai HTTP-streaming megoldások AJAX Polling COMET

Részletesebben

Feltörekvő technológiák: seam, drools, richfaces és társai a JBossban

Feltörekvő technológiák: seam, drools, richfaces és társai a JBossban Feltörekvő technológiák: seam, drools, richfaces és társai a JBossban Török Tamás senior consultant ULX Nyílt Forráskódú Tanácsadó és Disztribúciós Kft. Miről lesz ma szó? Röviden az ULX-ről A JBoss közösségről

Részletesebben

Gyakorlati vizsgatevékenység A

Gyakorlati vizsgatevékenység A Gyakorlati vizsgatevékenység A Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: 481 04 0000 00 00 Web-programozó Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1189-06 Web-alkalmazás fejlesztés

Részletesebben

Bevezetés az SAP világába. 5. Kommunikációs és integrációs technológiák

Bevezetés az SAP világába. 5. Kommunikációs és integrációs technológiák Bevezetés az SAP világába Zolnai László zolnai@elte.hu http://zolnai.web.elte.hu/bev_sap.html 5. Kommunikációs és integrációs technológiák 1 Rendszerek közötti kapcsolatok SAP és nem-sap rendszerek Vállalaton

Részletesebben

Erőforrás gazdálkodás a bevetésirányításban

Erőforrás gazdálkodás a bevetésirányításban Professzionális Mobiltávközlési Nap 2009 Új utakon az EDR Erőforrás gazdálkodás a bevetésirányításban Fornax ZRt. Nagy Zoltán Vezérigazgató helyettes Budapest, 2009. április 9. Tartalom 1. Kézzelfogható

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁS ORIENTÁLT ARCHITEKTÚRÁK (SOA)

SZOLGÁLTATÁS ORIENTÁLT ARCHITEKTÚRÁK (SOA) SZOLGÁLTATÁS ORIENTÁLT ARCHITEKTÚRÁK (SOA) 1 Bevezetés A növekvő adatkereslettel és az infrastruktúra komplexitásával olyan új architektúrára van szükség, ami lehetővé teszi a vállalkozások számára a rugalmasságot

Részletesebben

Komponens modellek. 3. Előadás (első fele)

Komponens modellek. 3. Előadás (első fele) Komponens modellek 3. Előadás (első fele) A komponens modellek feladata Támogassa a szoftverrendszerek felépítését különböző funkcionális, logikai komponensekből, amelyek a számítógépes hálózatban különböző

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés. 1. A.NET 3.5-keretrendszer 1. A korszerű alkalmazások felépítésének kihívásai... 2

Tartalomjegyzék. Bevezetés. 1. A.NET 3.5-keretrendszer 1. A korszerű alkalmazások felépítésének kihívásai... 2 Bevezetés xv Mitől tartozik egy platform a következő generációhoz?... xvi Mennyire jelentős az egyre újabb.net-változatok közötti különbség?... xviii Mit jelentett a Windows Vista megjelenése a Microsoft.NET

Részletesebben

Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás

Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás Infor Üzleti intelligencia (Teljesítmény menedzsment) Web Scorecard & Műszerfal Excel Email riasztás Riportok Irányít Összehangol Ellenőriz Stratégia Stratégia

Részletesebben

Szolgáltatás Orientált Architektúra és több felhasználós adatbázis használata OKF keretein belül. Beke Dániel

Szolgáltatás Orientált Architektúra és több felhasználós adatbázis használata OKF keretein belül. Beke Dániel Szolgáltatás Orientált Architektúra és több felhasználós adatbázis használata OKF keretein belül Beke Dániel Alap Architektúrák ESRI építőelemek Gazdag (vastag) Kliens Alkalmazások Web Alkalmazások Szolgáltatások

Részletesebben

TERC V.I.P. hardverkulcs regisztráció

TERC V.I.P. hardverkulcs regisztráció TERC V.I.P. hardverkulcs regisztráció 2014. második félévétől kezdődően a TERC V.I.P. költségvetés-készítő program hardverkulcsát regisztrálniuk kell a felhasználóknak azon a számítógépen, melyeken futtatni

Részletesebben

The Power To Develop. i Develop

The Power To Develop. i Develop The Power To Develop 2001 Alkalmazások fejlesztése Oracle9i Alkalmazás rel Molnár Balázs Értékesítési konzultáns Oracle Hungary Miről is lesz szó? Mi az Oracle9i AS, technikailag? Hogyan működik Oracle9i

Részletesebben

WEB2GRID: Desktop Grid a Web 2.0 szolgálatában

WEB2GRID: Desktop Grid a Web 2.0 szolgálatában WEB2GRID: Desktop Grid a Web 2.0 szolgálatában MAROSI Attila Csaba MTA SZTAKI atisu@sztaki.hu 2011.07.26. Áttekintés Bevezető Grid rendszerekkel szembeni elvarások változása Web 2.0 rendszerek főbb jellemzői

Részletesebben

HÁLÓZATBIZTONSÁG III. rész

HÁLÓZATBIZTONSÁG III. rész HÁLÓZATBIZTONSÁG III. rész Tűzfalak működése Összeállította: Huszár István 1. A tűzfal (firewall) szerepe Tűzfal: olyan biztonsági rendszer, amely a számítógépes hálózatok kapcsolódási pontján helyezkedik

Részletesebben

Testreszabott alkalmazások fejlesztése Notes és Quickr környezetben

Testreszabott alkalmazások fejlesztése Notes és Quickr környezetben Testreszabott alkalmazások fejlesztése Notes és Quickr környezetben Szabó János Lotus Brand Manager IBM Magyarországi Kft. 1 Testreszabott alkalmazások fejlesztése Lotus Notes és Quickr környezetben 2

Részletesebben

ERserver. iseries. Az iseries Access for Windows használatának megkezdése

ERserver. iseries. Az iseries Access for Windows használatának megkezdése ERserver iseries Az iseries Access for Windows használatának megkezdése ERserver iseries Az iseries Access for Windows használatának megkezdése ii iseries: Az iseries Access for Windows használatának

Részletesebben

Vállalati információs rendszerek I, MIN5B6IN, 5 kredit, K. 4. A meghirdetés ideje (mintatanterv szerint vagy keresztfélében):

Vállalati információs rendszerek I, MIN5B6IN, 5 kredit, K. 4. A meghirdetés ideje (mintatanterv szerint vagy keresztfélében): Követelményrendszer 1. Tantárgynév, kód, kredit, választhatóság: Vállalati információs rendszerek I, MIN5B6IN, 5 kredit, K 2. Felelős tanszék: Informatika Szakcsoport 3. Szak, szakirány, tagozat: Műszaki

Részletesebben

Hálózati operációs rendszerek II. Novell Netware 5.1 Hálózati nyomtatás

Hálózati operációs rendszerek II. Novell Netware 5.1 Hálózati nyomtatás Hálózati operációs rendszerek II. Novell Netware 5.1 Hálózati nyomtatás 1 Főbb jellemzők Hagyományosan 3 elemből (queue, printer, print server) álló rendszer Egyirányú kommunikáció a nyomtató és a munkaállomás

Részletesebben

A CAPICOM ActiveX komponens telepítésének és használatának leírása Windows 7 operációs rendszer és Internet Explorer 9 verziójú böngésző esetén

A CAPICOM ActiveX komponens telepítésének és használatának leírása Windows 7 operációs rendszer és Internet Explorer 9 verziójú böngésző esetén A CAPICOM ActiveX komponens telepítésének és használatának leírása Windows 7 operációs rendszer és Internet Explorer 9 verziójú böngésző esetén Tartalomjegyzék 1. Az Internet Explorer 9 megfelelősségének

Részletesebben

Java I. A Java programozási nyelv

Java I. A Java programozási nyelv Java I. A Java programozási nyelv története,, alapvető jellemzői Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék Utolsó módosítás: 2007. 02. 12. Java I.: Történet, jellemzők, JDK JAVA1 / 1 Egy kis történelem

Részletesebben

Adatbázis kezelő szoftverek biztonsága. Vasi Sándor G-3S

Adatbázis kezelő szoftverek biztonsága. Vasi Sándor G-3S Adatbázis kezelő szoftverek biztonsága Vasi Sándor sanyi@halivud.com G-3S8 2006. Egy kis ismétlés... Adatbázis(DB): integrált adatrendszer több különböző egyed előfordulásainak adatait adatmodell szerinti

Részletesebben

Mobil szolgáltatások és alkalmazások fejlesztése

Mobil szolgáltatások és alkalmazások fejlesztése Mobil szolgáltatások és alkalmazások fejlesztése SADM Service and Application Development for Mobile Systems Benedek Zoltán, MIK 3.1.2 projekt - projektvezető zoltán.benedek@aut.bme.hu Nemzeti Kutatási

Részletesebben

G Data MasterAdmin 9 0 _ 09 _ 3 1 0 2 _ 2 0 2 0 # r_ e p a P ch e T 1

G Data MasterAdmin 9 0 _ 09 _ 3 1 0 2 _ 2 0 2 0 # r_ e p a P ch e T 1 G Data MasterAdmin TechPaper_#0202_2013_09_09 1 Tartalomjegyzék G Data MasterAdmin... 3 Milyen célja van a G Data MasterAdmin-nak?... 3 Hogyan kell telepíteni a G Data MasterAdmin-t?... 4 Hogyan kell aktiválni

Részletesebben

Már megismert fogalmak áttekintése

Már megismert fogalmak áttekintése Interfészek szenasi.sandor@nik.bmf.hu PPT 2007/2008 tavasz http://nik.bmf.hu/ppt 1 Témakörök Polimorfizmus áttekintése Interfészek Interfészek kiterjesztése Eseménykezelési módszerek 2 Már megismert fogalmak

Részletesebben

Komponens alapú programozás Bevezetés

Komponens alapú programozás Bevezetés Komponens alapú programozás Bevezetés Ficsor Lajos Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék Ez a tananyag felhasználja a TEMPUS S_JEP-12495-97 Network Computing Chapter 8 Developing of Network Computing

Részletesebben

Földmérési és Távérzékelési Intézet

Földmérési és Távérzékelési Intézet Ta p a s z ta l a to k é s g ya ko r l a t i m e g o l d á s o k a W M S s zo l gá l tatá s b a n Földmérési és Távérzékelési Intézet 2011.03.13. WMS Szolgáltatások célja A technikai fejlődéshez igazodva

Részletesebben

Kezdő lépések Microsoft Outlook

Kezdő lépések Microsoft Outlook Kezdő lépések Microsoft Outlook A Central Europe On-Demand Zrt. által, a Telenor Magyarország Zrt. részére nyújtott szolgáltatások rövid kezelési útmutatója 1 Tartalom Áttekintés... 3 MAPI mailbox konfiguráció

Részletesebben

Samsung GT-S7230 (Wave 723) Exchange ActiveSync beállítása Virtualoso levelezésre

Samsung GT-S7230 (Wave 723) Exchange ActiveSync beállítása Virtualoso  levelezésre Samsung GT-S7230 (Wave 723) Exchange ActiveSync beállítása Virtualoso email levelezésre A következô lépések segítségével egyszerûen beállíthatja a Virtualoso email levelezést Samsung GT-S7230 készülékre.

Részletesebben

Orvosi készülékekben használható modern fejlesztési technológiák lehetőségeinek vizsgálata

Orvosi készülékekben használható modern fejlesztési technológiák lehetőségeinek vizsgálata Kutatási beszámoló a Pro Progressio Alapítvány számára Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Mérnök informatika szak Orvosi készülékekben használható modern

Részletesebben

Elektronikus levelek. Az informatikai biztonság alapjai II.

Elektronikus levelek. Az informatikai biztonság alapjai II. Elektronikus levelek Az informatikai biztonság alapjai II. Készítette: Póserné Oláh Valéria poserne.valeria@nik.bmf.hu Miről lesz szó? Elektronikus levelek felépítése egyszerű szövegű levél felépítése

Részletesebben

Enterprise extended Output Management. exom - Greendoc Systems Kft. 1

Enterprise extended Output Management. exom - Greendoc Systems Kft. 1 Enterprise extended Output Management exom - Greendoc Systems Kft. 1 exom - Greendoc Systems Kft. 2 Sokféle bementi adatformátum kezelése Adatok fogadása különböző csatornákon Előfeldolgozás: típus meghatározás,

Részletesebben

IBM felhő menedzsment

IBM felhő menedzsment IBM Váltsunk stratégiát! Budapest, 2012 november 14. IBM felhő menedzsment SmartCloud Provisioning és Service Delivery Manager Felhő alapú szolgáltatások Felhasználás alapú számlázás és dinamikus kapacitás

Részletesebben

Nagy bonyolultságú rendszerek fejlesztőeszközei

Nagy bonyolultságú rendszerek fejlesztőeszközei Nagy bonyolultságú rendszerek fejlesztőeszközei Balogh András balogh@optxware.com A cég A BME spin-off-ja A Hibatűrő Rendszerek Kutatócsoport tagjai alapították Tisztán magánkézben Szakmai háttér Hibatűrő

Részletesebben

Web-fejlesztés NGM_IN002_1

Web-fejlesztés NGM_IN002_1 Web-fejlesztés NGM_IN002_1 Rich Internet Applications RIA Vékony-kliens generált (statikus) HTML megjelenítése szerver oldali feldolgozással szinkron oldal megjelenítéssel RIA desktop alkalmazások funkcionalitása

Részletesebben

Nyilvántartási Rendszer

Nyilvántartási Rendszer Nyilvántartási Rendszer Veszprém Megyei Levéltár 2011.04.14. Készítette: Juszt Miklós Honnan indultunk? Rövid történeti áttekintés 2003 2007 2008-2011 Access alapú raktári topográfia Adatbázis optimalizálás,

Részletesebben

Java webalkalmazások felhasználó- és jogosultságkezelése

Java webalkalmazások felhasználó- és jogosultságkezelése Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Informatikai és Gazdasági Intézet Java webalkalmazások felhasználó- és jogosultságkezelése Témavezető, konzulens: Dr. Takách Géza egyetemi docens Szakdolgozat

Részletesebben

Google App Engine az Oktatásban 1.0. ügyvezető MattaKis Consulting http://www.mattakis.com

Google App Engine az Oktatásban 1.0. ügyvezető MattaKis Consulting http://www.mattakis.com Google App Engine az Oktatásban Kis 1.0 Gergely ügyvezető MattaKis Consulting http://www.mattakis.com Bemutatkozás 1998-2002 között LME aktivista 2004-2007 Siemens PSE mobiltelefon szoftverfejlesztés,

Részletesebben

2023 ban visszakeresné 2002 es leveleit? l Barracuda Message Archiver. Tóth Imre Kereskedelmi Igazgató Avisys Kft Barracuda Certified Diamond Partner

2023 ban visszakeresné 2002 es leveleit? l Barracuda Message Archiver. Tóth Imre Kereskedelmi Igazgató Avisys Kft Barracuda Certified Diamond Partner 2023 ban visszakeresné 2002 es leveleit? l Barracuda Message Archiver Tóth Imre Kereskedelmi Igazgató Avisys Kft Barracuda Certified Diamond Partner 1 Tartalom A Barracuda Networks Termékportfólió IT üzemeltetés

Részletesebben

Elosztott rendszer architektúrák

Elosztott rendszer architektúrák Elosztott rendszer architektúrák Distributed systems architectures Irodalom Ian Sommerville: Software Engineering, 7th e. chapter 12. Andrew S. Tanenbaum, aarten van Steen: Distributed Systems: rinciples

Részletesebben

Osztott Objektumarchitektúrák

Osztott Objektumarchitektúrák 1. Kliens szerver architektúra Osztott Objektumarchitektúrák Dr. Tick József Jól bevált architektúra Kliens-szerver szerepek rögzítettek Szerver szolgáltatást nyújt, vagy igénybe vesz Kliens csak igénybe

Részletesebben

Fogalomtár Etikus hackelés tárgyban Azonosító: S2_Fogalomtar_v1 Silent Signal Kft. Email: info@silentsignal.hu Web: www.silentsignal.

Fogalomtár Etikus hackelés tárgyban Azonosító: S2_Fogalomtar_v1 Silent Signal Kft. Email: info@silentsignal.hu Web: www.silentsignal. Fogalomtár Etikus hackelés tárgyban Azonosító: S2_Fogalomtar_v1 Silent Signal Kft. Email: info@silentsignal.hu Web: www.silentsignal.hu. 1 Tartalom 1. BEVEZETŐ... 3 1.1 Architektúra (terv) felülvizsgálat...

Részletesebben

Hálózati operációs rendszerek II.

Hálózati operációs rendszerek II. Hálózati operációs rendszerek II. Novell Netware 5.1 Web-es felügyelet, DNS/DHCP szerver, mentési alrendszer 1 Web-es felügyelet Netware Web Manager HTTPS protokollon keresztül pl.: https://fs1.xy.hu:2200

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv Tájékoztató A ZMNE-n bevezetett wifi szolgáltatásról KMOP-4.2.1/B-2008-0016

Új Magyarország Fejlesztési Terv Tájékoztató A ZMNE-n bevezetett wifi szolgáltatásról KMOP-4.2.1/B-2008-0016 Új Magyarország Fejlesztési Terv Tájékoztató A ZMNE-n bevezetett wifi szolgáltatásról KMOP-4.2.1/B-2008-0016 Tájékoztató A ZMNE Egyetemi Informatikai Szolgáltató Központ (EISZK) a 2010/2011-es tanévtől

Részletesebben

Debreceni Egyetem Informatikai Kar. Szolgáltatás-orientált programozás az Oracle-ben

Debreceni Egyetem Informatikai Kar. Szolgáltatás-orientált programozás az Oracle-ben Debreceni Egyetem Informatikai Kar Szolgáltatás-orientált programozás az Oracle-ben Témavezető: Dr. Juhász István egyetemi adjunktus Készítette: Ács László programtervező-matematikus Debrecen 2009 1 Tartalom

Részletesebben

Az OpenScape Business rendszerek egységes architektúrára épülnek: Rugalmas, skálázható és megbízható

Az OpenScape Business rendszerek egységes architektúrára épülnek: Rugalmas, skálázható és megbízható Rugalmas, skálázható és megbízható Az OpenScape Business rendszer a kis- és közepes vállalkozások változatos igényeinek minden szempontból megfelelő korszerű, egységes kommunikációs (UC) megoldás. A rendszer-felépítése

Részletesebben

SDL Trados szervermegoldások. Szekeres Csaba SDL Trados partner szekeres.csaba@m-prospect.hu M-Prospect Kft.

SDL Trados szervermegoldások. Szekeres Csaba SDL Trados partner szekeres.csaba@m-prospect.hu M-Prospect Kft. SDL Trados szervermegoldások Szekeres Csaba SDL Trados partner szekeres.csaba@m-prospect.hu M-Prospect Kft. Fókuszban A fájlalapú fordítási memória korlátai SDL TM Server 2009 A fájlalapú terminológiai

Részletesebben

QBE Édes Otthon lakásbiztosítás tarifáló webservice. Fejlesztői dokumentáció 1.0.2

QBE Édes Otthon lakásbiztosítás tarifáló webservice. Fejlesztői dokumentáció 1.0.2 QBE Édes Otthon lakásbiztosítás tarifáló webservice Fejlesztői dokumentáció 1.0.2 Az ebben a dokumentumban található információ a FoxArt Kft. tulajdona, és bizalmas anyagként került átadásra. Az anyag

Részletesebben

Adatbányászat és Perszonalizáció architektúra

Adatbányászat és Perszonalizáció architektúra Adatbányászat és Perszonalizáció architektúra Oracle9i Teljes e-üzleti intelligencia infrastruktúra Oracle9i Database Integrált üzleti intelligencia szerver Data Warehouse ETL OLAP Data Mining M e t a

Részletesebben

e-szignó Online e-kézbesítés Végrehajtási Rendszerekhez

e-szignó Online e-kézbesítés Végrehajtási Rendszerekhez MICROSEC Számítástechnikai Fejlesztő zrt. e-szignó Online e-kézbesítés Végrehajtási Rendszerekhez Felhasználói útmutató https://online.e-szigno.hu/ 1 Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. A rendszer használatának

Részletesebben

WebCenter. Online jóváhagyás és együttműködés. Gönczi Zsolt 2011. Október 27-28.

WebCenter. Online jóváhagyás és együttműködés. Gönczi Zsolt 2011. Október 27-28. WebCenter Online jóváhagyás és együttműködés Gönczi Zsolt 2011. Október 27-28. Egy termék piaci bevezetésének kihívásai Alkalmazkodni kell az felek időbeosztásához A felek alkalomadtán földrajzilag távol

Részletesebben

Mobil Partner telepítési és használati útmutató

Mobil Partner telepítési és használati útmutató Mobil Partner telepítési és használati útmutató Tartalom Kezdeti lépések... 2 Telepítés... 2 A program indítása... 6 Mobile Partner funkciói... 7 Művelet menü... 7 Kapcsolat... 7 Statisztika... 8 SMS funkciók...

Részletesebben

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR 30 MB DOMBORA SÁNDOR BEVEZETÉS (INFORMATIKA, INFORMATIAKI FÜGGŐSÉG, INFORMATIKAI PROJEKTEK, MÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI FELADATOK TALÁKOZÁSA, TECHNOLÓGIÁK) 2016. 09. 17. MMK- Informatikai

Részletesebben

Webszolgáltatások (WS)

Webszolgáltatások (WS) Webszolgáltatások (WS) Webszolgáltatások fogalma IBM (lényege) Egy interface, mely a hálózaton keresztül szabványos XML üzenetekkel érhető el és hozzá formálsi XML leírás tartozik. (soap, wsdl) Sun Szoftverelemek,

Részletesebben

Data Integrátorok a gyakorlatban Oracle DI vs. Pentaho DI Fekszi Csaba Ügyvezető Vinnai Péter Adattárház fejlesztő 2013. február 20.

Data Integrátorok a gyakorlatban Oracle DI vs. Pentaho DI Fekszi Csaba Ügyvezető Vinnai Péter Adattárház fejlesztő 2013. február 20. Data Integrátorok a gyakorlatban Oracle DI vs. Pentaho DI Fekszi Csaba Ügyvezető Vinnai Péter Adattárház fejlesztő 2013. február 20. 1 2 3 4 5 6 7 8 Pentaho eszköztára Data Integrator Spoon felület Spoon

Részletesebben