Adatbányászati algoritmusok integrációja szolgáltatásorientált architektúrában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Adatbányászati algoritmusok integrációja szolgáltatásorientált architektúrában"

Átírás

1 Adatbányászati algoritmusok integrációja szolgáltatásorientált architektúrában Dokumentáció május 13. Konzulens: Dr. Takách Géza egyetemi docens Edelényi Márton doktorandusz hallgató Készítette: Szalay Dániel II. évf. MSc gazdaságinformatikus hallgató

2 Tartalom 1. Bevezetés Irodalomkutatás Szolgáltatásorientált megoldás tervezése Felhasznált technológiák és indoklásaik A tervezett rendszer Rendszerinformációs alkalmazás Folyamatkövetés Biztonság Nagy adathalmazok fogadásának képessége Intelligens adattár Folyamatok létrehozása Implementációs állapot A webszolgáltatás implementációja A rendszerinformációs alkalmazás implementációja A.NET kliens implementációja Összefoglalás Irodalomjegyzék Ábrajegyzék i

3 1. Bevezetés Eddigi munkáim során homogén környezetben, Java platformra programoztam robosztus webalkalmazásokat [1]. Egy ilyen környezetben ritkán, vagy egyáltalán nem fordul elő olyan probléma, hogy az egyes rendszerkomponensek integrációjával, integrálhatóságával kellene foglalkozni. De mik a lehetőségeink akkor, ha különböző programozási nyelveken, különböző platformra, illetve keretrendszerben írt rendszerkomponenseket szeretnénk átlátszó módon integrálni? Hogyan tudnánk egy elemzési rendszert elkészíteni, úgy hogy annak egyes komponensei különböző környezetben működnek, illetve különböző nyelveken írták őket. Ezekre a kérdésekre ad választ ebbe a dokumentációba lefektetett munkám. Az adatbányászat az új, jelentéstartalommal bíró összefüggések, minták, trendek, felfedezésének folyamata, amelyet nagyméretű, tárhelyen tárolt adatok elemzésével valósít meg, felhasználva mintafelismerési technológiákat éppúgy, mint statisztikai és matematikai eszközöket. Napjainkban már léteznek nyílt forráskódú, ingyenesen elérhető eszközök. Ilyenek például a RapidMiner [2]a, a KNIME [2]b, a Weka [2]c, vagy az R [2]d. Az egyes vállalatok döntéseik megalapozása céljából döntéstámogató rendszereket alkalmaznak, így könnyítve az optimum kiválasztásának problémáját. Napjaink trendjei szerint a vállalatok a Business Intelligence (BI), azaz üzleti intelligencia rendszerrel valósítják meg döntéstámogató rendszerüket. Az üzleti intelligencia az a folyamat, amely az adatot információvá, az elemzéssel pedig tudássá transzformálja [3]a. Az adatbányászat és az üzleti intelligencia térhódítása alatt az integráció problémájával is szembesülnie kellett a vállalatoknak. A nyolcvanas, kilencvenes években a sok részleggel rendelkező nagyvállalatok mind-mind különböző middleware 1 megoldást alkalmaztak. Az Enterprise Application Integration (EAI) fogalmával hivatkozunk a vállalat alkalmazásainak integrációs igényére. Mindennek célja a folyamatok áramoltatása, a meglévő megoldások újrahasznosítása, illetve az üzleti folyamatok átlátszóságának növelése [4]a. Az EAI két fő problémát vet fel: 1. A vállalati információs rendszerek elosztott és heterogén részekből állnak. 2. Az integrációs logika karbantartása a változó igényeknek megfelelően. A másik felmerülő probléma a Business to Business Integration (B2Bi) [4]a [9]b, azaz egy vállalat üzleti folyamatainak kiterjesztése üzleti partnereire. Ez egy bonyolult feladat lehet, hiszen az egyes vállalatok különböző rendszereket használhatnak, heterogén környezetet kialakítva ezzel. A kezdeti próbálkozások, mint például a Message Broker Architecture [4]a, nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. A gyakorlat azt mutatta, hogy bár történt számos előrelépés, 1 Olyan szoftver, amely egy alkalmazás komponenseit képes összekapcsolni [9]a. 1

4 ugyanakkor keletkeztek ebből adódó problémák is melyek hatására az eredeti problémák más szinteken jelentkeztek. Lehetséges megoldásként a Service Oriented Architecture (SOA), azaz szolgáltatásorientált architektúrával álltak elő. A SOA célja, hogy a vállalat hatékonyságát és költséghatékonyságát úgy növelje, hogy eközben az IT terheit a teljes szervezetben csökkenti. A SOA a rendszer minden komponensére úgy tekint, mint szolgáltatásra. A szolgáltatások újrafelhasználhatóak, melyek értéke növekedhet újabb szolgáltatások alkotásával. Szabványosítás útján egyszerűsíti az EAI és B2Bi problémáját [4]a [10]. A két terület, a döntéstámogatás és a rendszerintegráció párhuzamosan fejlődtek az idők során, odavissza hatva egymásra. Az egyes vállalati információs rendszerek hatékonyságában kulcsszerepet játszik az integrációs problémák megfelelő feloldása, így az üzleti intelligencia megvalósítása esetén is felkészültnek kell lennie a rendszer tervezőinek. Diplomamunkám elkészítése két féléves feladat, melyből ez a dokumentáció az első félév alatt elvégzett munkát és annak tapasztalatait rögzíti. Munkám adatbányászati algoritmusok integrációjára összpontosít, de a megoldás kiterjeszthető az üzleti intelligencia többi egységére is, illetve ezen túl más integrációs problémákra is. Célom, hogy egy olyan kész rendszert adjak, amely segít a fejlesztőknek az alkalmazásfejlesztésben újrafelhasználható szolgáltatásai által, hatékonyabbá teszi az információáramlást a végpontok között, biztonságos kommunikációt tesz lehetővé átlátszó módon, a lehető legtöbb környezetben használható és platformfüggetlen. Mindezt a tudomány aktuális állásának követelményeit kielégítve. A dokumentáció a következő struktúrát követi: a második fejezetben ismertetem a kutatási területen belül fellelhető próbálkozásokat, tapasztalatokat. A harmadik fejezetben a rendszer tervezésének menetét, döntéseit ismertetem és a tervezett rendszert mutatom be, majd a negyedik fejezetben a rendszer aktuális implementációs állapotát írom le. Az összefoglalásban leírom az integrációs és webszolgáltatások együttműködése témakörökben szerzett tapasztalataimat, illetve véleményemet. 2

5 2. Irodalomkutatás Ebben a fejezetben az integrációs problémát részletezem, és felsorolom az általam fellelt és múltbeli próbálkozásokat, tapasztalatokat. A [11] forrás egy asztali alkalmazást alakít át JAX-WS webszolgáltatást használó klienssé. A forrás felismeri a webszolgáltatásokból adódó kliens-szerver megközelítés előnyeit, azaz hogy az adatbányász eszközök nagy terhet jelentenek egy asztali számítógépnek. A forrás megemlíti a folyamatkövetés problémáját, azaz hogyan tudjuk jelezni a kliensnek, hogy az általa meghívott szolgáltatás feladatának hány százalékát teljesítette? Ez az információ valós igény lehet egy adatbányász rendszerben, ahol nagyon gyakoriak az időigényes folyamatok. A folyamatkövetés problémájára irodalomkutatásom során nem találtam megoldást Java webszolgáltatások esetében, viszont.net webszolgáltatások esetében találtam erre módszert. A Weka4WS keretrendszer [2]e a Weka eszköztárát egészíti ki úgy, hogy az támogassa az elosztott adatbányászatot GRID környezetben. Célja, hogy biztosítsa adatbányász algoritmusok távoli elérését Web Service Resource Framework (WSRF) webszolgáltatásokkal. A WSRF egy sokat kritizált szabvány, mivel korlátozott a kompatibilitása a WS-Interoperability specifikációknak megfelelő webszolgáltatásokkal. Az eddig felsorolt megoldásokhoz képest az általam tervezett rendszer a Metro technológiára épít, amely az együttműködés lehető legmagasabb fokának biztosítása mellett gazdag eszköztárat kínál webszolgáltatások fejlesztéséhez. A Metro által nyújtott lehetőségeket a következő fejezetben mutatom be részletesen. A Service Oriented Miner (SOMiner) [12] megoldás egy olyan rendszer, melynek segítségével a felhasználó a tudásfeltárás folyamatának minden lépését végre tudja hajtani, mindezt SOA környezetben, webszolgáltatások felhasználásán keresztül. Ez a megoldás nem von le következtetéseket arról, hogy milyen technológiákkal, milyen szabványok használatával érdemes a rendszert megvalósítani. Irodalomkutatásom során nem találtam olyan forrást, amely platformfüggetlen, az együttműködésre alkalmas technológiát használó rendszert dokumentál, amely az elemzési rendszer fejlesztését segítő univerzális segédprogramokkal és funkciókkal szolgál. Ugyanakkor tisztán látszik egy irányvonal, az adatbányászat területén belül is, amely az eszközöket, algoritmusokat újrafelhasználható webszolgáltatásokként teszi elérhetővé. A fellelt irodalmak jól tükrözik, hogy ahogy a vállalatokat elérte az üzleti intelligencia és a szolgáltatásorientált architektúra forradalma, úgy az adatbányászat területére is hatással volt, mivel a BI piramis alkotóeleme az adatbányászat [6]a. 3

6 3. Szolgáltatásorientált megoldás tervezése Ebben a fejezetben ismertetem a tervezés alatt meghozott döntések hátterét és az egyes technológiák indoklásait Felhasznált technológiák és indoklásaik Az adatbányász algoritmusok számításigényes mivolta miatt érdemes levenni a terhet az asztali számítógépekről és központosítva, dedikált szerveren futtatni ezeket a hardverigényes számításokat. Ennek következményeként egy olyan rendszert kell megvalósítani, amelyben a klienstől elválasztott szolgáltatásokat átlátszó módon érhetjük el, és az együttműködés lehető legnagyobb szintjét kell biztosítani. Mi indokolja a webszolgáltatások használatát? Vállalati környezetben az integrációs problémák általánosan elfogadott architektúrája a SOA, mely a rendszer minden komponensét szolgáltatásnak tekinti. Mivel az általam választott architektúra a SOA, elkerülhetetlen a szolgáltatások használata. A webszolgáltatások előnye, hogy az implementációt megváltoztathatjuk, továbbfejleszthetjük úgy, hogy ez a kliens számára rejtett marad. A SOA integrációs problémákat szabványosítás útján egyszerűsíti. A legfontosabb szabványok: Simple Object Access Protocol (SOAP) Általános, XML alapú üzenet protokoll, amely operációs rendszer, objektum modell, programozási nyelv és architektúra független. A SOAP HTTP protokollt használ szállítási protokollnak, és távoli eljáráshívást lehet megvalósítani vele. Web Service Description Language (WSDL) XML nyelvtan, amellyel a webszolgáltatásokat írhatjuk le. A WSDL kontraktus egy publikus leírása a webszolgáltatásnak. WS-* specifikációk, WS-Interoperability A WS-* webszolgáltatásokkal kapcsolatos specifikációk gyűjteménye. Ezek közül egy a WS-Interoperability, amely a webszolgáltatások együttműködésének irányelveit specifikálja [4]b. Az általam választott programozási platform a Java EE, ezen belül pedig a WS-I Basic Profile-nak megfelelő keretrendszer a Metro [24]a, amelyet 2008 óta fejlesztenek a GlassFish projekt keretein belül. A Metro egy nagyteljesítményű, kiterjeszthető, egyszerűen használható webszolgáltatás verem. Verem alatt az értendő, hogy az alapértelmezett Java webszolgáltatásokon (JAX-WS) túl olyan eszköztárat kínál, amellyel WS-* specifikációknak megfelelő tulajdonságokat implementálhatunk. Ilyen tulajdonságok például a szállítás, a megbízható üzenetküldés, az atomi tranzakciók és a biztonság. 4

7 A Metro ezekkel az implementációkkal biztosítja a vállalati környezetben elengedhetetlen webszolgáltatás technológiákat. A Metro által kínált fő szolgáltatások láthatóak az 1. ábrán. 1. ábra: A Metro által kínált fő szolgáltatások A Metro-nak alrendszere a Web Service Interoperability Technologies (WSIT), amely számos webszolgáltatás specifikáció implementációját tartalmazza. A Metro ezekkel az implementációkkal támogatja a vállalati szintű webszolgáltatások együttműködésének megvalósítását. A Metro-t folyamatosan fejlesztik és hangolják össze a.net-beli Windows Communication Foundation-el (WCF). A Metro jelenleg a.net keretrendszer 3.5 verziójához biztosít teljes körű együttműködést. A WSIT által biztosított szolgáltatások láthatóak a 2. ábrán. 2. ábra: A WSIT által megvalósított szolgáltatások 5

8 A dokumentáció írásakor a Metro verziószáma 2.1 és része a GlassFish Server Open Source Edition 3.1-es verziójának (a továbbiakban: GlassFish). Ezzel egy olyan alkalmazásszervert kapunk, amely: platformfüggetlen; nagy teljesítményű; skálázható, klaszterezési lehetőségekben gazdag; a Java EE robusztus programozási platformra épül; alapértelmezetten tartalmazza a vállalati környezet integrációs problémái által igényelt, webszolgáltatás specifikációkat támogató alkalmazásprogramozási interfészt (a továbbiakban: API). A Metro mellett az Axis2 [23] webszolgáltatás keretrendszert is vizsgáltam. A fellelt szakirodalom [13] egyértelműen levonja a következtetést: a Metro jobb teljesítményt nyújt az Axis2-nél, ezért a Metro mellett döntöttem. A felsorolt tulajdonságok mellett a GlassFish és a Metro megfelelt a feladat elvárásainak, így ezeket a technológiákat felhasználva fogtam neki a rendszer tervezésének, elkészítésének. 6

9 3.2. A tervezett rendszer A rendszer különböző alkalmazásokkal teszi hatékonyabbá a szolgáltatásorientált környezetet. Ezek mind modulszerűek és az alkalmazásszerveren futnak, de a webszolgáltatásoktól függetlenül. Fontos, hogy az alkalmazások lazán csatoltak legyenek, így ezzel szintén a szolgáltatásorientált irányelvet követik, hiszen implementációjukat úgy változtathatjuk, hogy az őket használó többi alkalmazásra ez nincs hatással. Ebben a fejezetben a teljes rendszer szerkezetén túl ezeket az alkalmazásokat mutatom be tervezési szempontból. A rendszer webszolgáltatásait gyakorlatilag bármilyen programozási nyelvből meg lehet hívni, ha a kliens megfelel a WS-I Basic Profile-nak. Eszközök hiányában ez nehéz feladat, ezért érdemes olyan keretrendszert használni, amely támogatja A rendszerben a fejlesztők az egyes adatbányászati eszközök szolgáltatás szintű közzététele után olyan klienseket írhatnak különböző programozási nyelveken, amelyek a szolgáltatásokat komplett folyamatokba integrálják. 3. ábra: A tervezett rendszer Egyes alkalmazásokban adattárolás céljából objektumorientált adatbázis implementációt használok. Az objektumorientált adatbázis feladatának ellátására kiváló választás az ObjectDB [22], amely a Java Persistence API-ra (JPA), azaz a Java objektum-relációs leképzés (ORM) megoldására épít. Az ObjectDB a piacon található egyéb perzisztencia szolgáltatókhoz képest extrém teljesítményt nyújt [15]a, emellett pedig egyszerűen használható. Az egyes API webszolgáltatásokhoz azért is ideális 7

10 választás az ObjectDB, mert egy fájlban tárolja az adatbázist, azaz egy API alkalmazáshoz egy adatbázis fájl tartozik, amivel a szolgáltatás megtartja teljes függetlenségét és modulszerűségét Rendszerinformációs alkalmazás A rendszerinformációs alkalmazás futási időben képes listázni az alkalmazásszerveren elérhető webszolgáltatások információit. Ezek közül a legfontosabb a WSDL elérési útvonala és a szolgáltatáson által elérhető műveletek listája. A rendszerinformációs alkalmazás a 3. ábrán látható Web service informations komponensnek felel meg. A rendszerinformációs alkalmazás a Java Management Extensions (JMX) [16] segítségével implementálható, amely a Java SE része. A JMX egy Java technológia, amely eszközökkel szolgál Java alkalmazások, eszközök és szolgáltatás-vezérelt hálózatok kezeléséhez és felügyeletéhez. A Metro alapú kliensek és szolgáltatásokba alapértelmezetten be van építve a JMX [24]b. A monitorozáson keresztül megtekinthető a Metro futási rendszerének állapota. A fejlesztőnek lehetősége van monitorozás céljából saját menedzselt objektumokat létrehozni és futási időben ellenőrizni ezeket JMX-en keresztül. Ez az alkalmazás a webszolgáltatások fejlesztőinek hasznos, akik az elérhető webszolgáltatások listáját, és azok információit a GlassFish adminisztrációs felületének elérése nélkül tudják megtekinteni, ugyanakkor az alkalmazás elhanyagolható terhelést jelent az alkalmazásszerverre nézve Folyamatkövetés Számításigényes műveletek esetén fontos, hogy a kliens értesítést kapjon a feladatból hátralevő időről és arról, hogy a feladat mekkora részét sikerült elvégezni. Webszolgáltatások esetén ismernünk kell kliensoldalon az adat küldésének, és fogadásának állapotán túl a hívás állapotát. Az adatküldés állapotának követése SOAP kiterjesztéseken keresztül lehetséges [19]. Mivel a webszolgáltatások állapotmentesek, ezért készíteni kell egy folyamatkövető API-t. Az API egy olyan Singleton, azaz egyke objektummal szolgál, amin keresztül az egyes szolgáltatáshívások adminisztrálhatják állapotukat [4]c. Az egyke objektum azt jelenti, hogy az alkalmazás életciklusa alatt csak egy példány jöhet létre belőle. Az alkalmazás saját adatbázisban tartja nyilván a hívásokat, és állapotukat. A folyamatkövető alkalmazás a 3. ábrán látható Progress komponensnek felel meg. Az egyke objektum Java EE platformon Singleton EJB 2 objektummal valósítható meg, amelyet közzé lehet tenni az alkalmazásszerveren webszolgáltatás formájában. Az adatbányász webszolgáltatás meghíváskor regisztrálja magát az egyke objektummal, és állapotváltozását is jelenti. Így a kliens rögzített időközönként lekérheti a hozzá tartozó hívás állapotát annak azonosítójával. 2 Enterprise JavaBeans (EJB): Java EE esetén az üzleti logikai réteget EJB komponensekben valósíthatjuk meg [8]a. 8

11 Egy eseményvezérelt megközelítése a problémának, ha nem a kliens kéri le a hívás állapotát, hanem a webszolgáltatás hívja meg vissza a klienst [21]. Ne feledjük, hogy a szolgáltatásorientált architektúra minden komponensére szolgáltatásként tekint, így a kliensek is definiálhatunk olyan metódust, aminek az állapotot átadva frissítjük a kliens oldalon megjelenített információkat. Ebben az esetben az eseményvezéreltséget figyelembe véve az algoritmusokat minél több újrafelhasználható metódusra kell bontani. Így a hívott metóduson belül automatikusan regisztrációra kerülnek a végrehajtási folyamat szakaszai Biztonság A Metro tizenhárom darab biztonsági mechanizmussal szolgál a webszolgáltatások védelmére [24]c. Ezek egytől egyig a tudomány állásának megfelelő biztonsági megoldások. Az irodalomkutatásból kiderült, hogy a biztonsági mechanizmusok közül a Transport Security (SSL) [24]d, azaz szállítási rétegben megvalósított biztonság, a védelem nélküli hívások teljesítményénél alig produkál rosszabbat, ugyanakkor ez a többi megoldásról nem mondható el [14]. A szállítási rétegben megvalósított biztonság védett HTTP kapcsolatra épül, amelyet a Secure Sockets Layer (SSL) kriptográfiai protokoll segítségével valósít meg. A szállítási rétegben megvalósított biztonság egy pont-pont összeköttetésen alapuló biztonsági mechanizmus, amellyel az azonosítás, az adatintegritás 3 és a bizalmasság 4 tulajdonság implementálható. A védelem használatához digitális tanúsítvány használatára van szükség. A szállítási rétegben megvalósított biztonság élettartama a forrás elhagyásától a fogyasztó oldalán történő megérkezésig szól, így egyik problémája, hogy a szállított adat nem védett miután elérte a célt. Ez a probléma megoldható olyan biztonsági mechanizmussal, amely SSL-t használ, de az üzenet szintjén is védi az adatot. A végleges döntés meghozása csak konkrét igények ismeretében lehetséges Nagy adathalmazok fogadásának képessége Metro webszolgáltatások esetén a SOAP Message Transmission Optimization Mechanism (MTOM) nevű eljárással tudjuk megvalósítani bináris mellékletek üzenetekhez csatolását [24]f. Az MTOMmal átküldhető maximális adatméret nem definiált, a szerver kapacitása határozza meg. Az MTOM a bináris csatolmányt többrészes MIME 5 üzenetbe csomagolja, azaz ugyanazt a mechanizmust használja, amelyet üzenetek mellékletei esetén alkalmaznak. Alapértelmezetten az MTOM pufferelt módban végzi az adatok küldését, a különböző adattípusok Base64 kódolásával. A Base64 kódolás 33%-kal növeli a küldendő adat méretét, ami nagy, több gigabájtos adathalmaz küldésekor elfogadhatatlan. Pufferelt módban a küldendő, illetve fogadott adat teljes egésze bekerül a memóriába, nagy adathalmaz küldésekor kerülendő a kiszolgáló terheltségének csökkentése érdekében. 3 A sértetlenség követelménye azt rögzíti, hogy egy adott információt vagy rendszert csak az arra jogosultak változtathatnak meg [5]a. 4 A bizalmasság követelménye azt rögzíti, hogy egy adott információt csak az arra jogosultak tudhatnak meg [5]a. 5 Multipurpose Internet Mail Extensions: multimédia mail kiterjesztés [7]a. 9

12 Az MTOM-mal lehetőség van streaming-re, ami az adatot folyamként továbbítja. A streaming megoldást jelent az előbb felsorolt problémákra, mivel a küldendő adat méretét nem növeli, és automatikusan eldönti, hogy rendelkezésre áll-e elég erőforrás a memóriában való tárolásra, azaz ha nem szükséges nem fér hozzá a fájlrendszerhez [20] [24]g Intelligens adattár A rendszer felhasználói adathalmazaikat távolról tölthetik fel. Nagy adathalmazok esetén kezelni kell az újraküldés esetét, és implementálni kell egy tároló API-t, melyet a webszolgáltatások egy egyke objektumon keresztül érnek el. Az egyke objektum a feltöltött fájlokhoz CRC32 6 kódot készít, az információkat pedig objektum adatbázisban tartja nyilván. Kliens oldalon szükség van egy olyan metódusra, amely a küldendő adathalmaz CRC32 kódját ki tudja számolni. Az intelligens adattár alkalmazás a 3. ábrán látható Cache komponensnek felel meg. Bár egyértelműen lehetőség van adatforrás szerepét betöltő adatbázis csatlakoztatására, csak a tárgyalt módszerrel foglalkoztam mivel a két irány közötti döntés csak a konkrét igények ismeretében hozható meg. A cache használata előnyös, mivel csökkenti a hálózati linkek terheltségét, ami vállalati környezetben fontos a költséghatékony működéshez Folyamatok létrehozása Az egyes webszolgáltatásokat a klienseknek folyamatba kell tudni foglalni. Tanulmányaim szerint [4]a ennek elsődleges ipari szabványa a Business Process Execution Language (BPEL), amellyel XML alapon írhatjuk le az üzleti folyamatokat. A BPEL folyamatok nagy előnye, hogy akár webszolgáltatásként is meghívhatjuk őket, ezzel kiválóan illeszkedik a szolgáltatásorientált környezethez. A rendszer együttműködő képességéből adódik, hogy egy folyamatba különböző programozási nyelveken írt webszolgáltatások is foglalhatók. Ez viszont felveti a kérdést, hogy a webszolgáltatások adatbemenetére milyen megszorítás, illetve formátum vonatkozik. Ugyanakkor ennek a kérdésnek a megválaszolásához konkrét igények ismerete szükséges bites ciklikus redundancia kód, amelyet az adat megváltozásának észlelésére használhatunk. 10

13 4. Implementációs állapot Ebben a fejezetben bemutatom a rendszer dokumentációjának készítésekor aktuális implementációs állapotot. Egy egyszerű k legközelebbi szomszéd algoritmust [6]b valósítottam meg, mint Metro webszolgáltatást. A tervezett funkciók közül a webszolgáltatáshoz az MTOM adatküldést és a rendszerinformációs alkalmazást készítettem el. A webszolgáltatás eléréséhez a.net keretrendszer 3.5 verziójában C# nyelven implementáltam WCF klienst. A biztonsági mechanizmusok közül a Message Authentication over SSL -t [24]e valósítottam meg, amely abban különbözik a Transport Security (SSL) eljárástól, hogy csak az azonosításra használ védelmet. A.NET környezethez Visual Studio 2010 Professional fejlesztői környezetet használtam, a Java platformon történő fejlesztést pedig a NetBeans fejlesztői környezetben végeztem A webszolgáltatás implementációja A NetBeans fejlesztői környezet kiváló eszközöket és támogatást nyújt a fejlesztőnek Metro webszolgáltatások fejlesztéséhez. 4. ábra: A Metro webszolgáltatás konfigurálásának lehetőségei NetBeans-ben 11

14 A NetBeans fejlesztői környezetben új webszolgáltatást a projekten az egér jobb gombjával kattintva, a New helyi menü Web Service opciójával hozhatunk létre. A webszolgáltatás különböző tulajdonságainak beállítását végezhetjük a webszolgáltatáson az egér jobb gombjával kattintva, és az Edit Web Service Attributes opciót kiválasztva. Lásd 4. ábra. A teszt céljából készített adatbányász webszolgáltatás k legközelebbi szomszéd algoritmust valósít meg, melynek egy adathalmazt átadva, abból egy véletlenszerűen választott egyedhez megkeresi öt legközelebbi szomszédját euklideszi távolság alapján. A webszolgáltatásnak az adathalmazt MTOM-on keresztül küldhetjük. Biztonság A Message Authentication over SSL biztonsági mechanizmus beállítását a webszolgáltatás Edit Web Service Attributes panelén végezhetjük. A Use Development Defaults opció kiválasztásával a webszolgáltatás a GlassFish alapértelmezett, fejlesztéshez használható tanúsítványát fogja használni. Lásd 4. ábra. Nagy adathalmazok fogadásának képessége Az MTOM beállításához első lépésként a webszolgáltatás Edit Web Service Attributes panelén be kell kapcsolni az Optimize Transfer Of Binary Data (MTOM) opciót, majd pedig a webszolgáltatás osztályát kell ellátni annotációkkal. annotáció engedélyezi a streaming lehetőségét a webszolgáltatásra. Lásd 5. ábra. 5. ábra: MTOM és streaming engedélyezése a webszolgáltatáson Annak webszolgáltatás metódusnak, amellyel MTOM használatával kívánunk bináris csatolmányt adatfolyamként fogadni, szignatúrájában fel kell tüntetni annotációval ellátott DataHandler data paramétert. Lásd 6. ábra. 6. ábra: Webszolgáltatás metódus, amely a bináris csatolmányt adatfolyamként képes fogadni Ezzel a beállítással a metódus képes fogadni pufferelt módban és streaming módban küldött adatot is. A data paraméterrel kapott adatot nekünk kell eredeti formájára hoznunk. Erre a feladatra a WSUtil segédosztály getsourcefromhandler(datahandler data) metódusát hoztam létre, amely a data paraméter típusa alapján eldönti, hogy pufferelt vagy streaming módban érkezett-e az adat, majd ennek megfelelően adja vissza az adathalmazt. 12

15 4.2. A rendszerinformációs alkalmazás implementációja A rendszerinformációk egy Java webalkalmazáson keresztül érhetők el. Ez az alkalmazás JMX-szet használ a webszolgáltatások információinak lekérésére. A Metro-ban alapértelmezetten be van kapcsolva a monitorozás funkció. A webszolgáltatások információit a WSEndpoint menedzselt objektumon keresztül érhetjük el, amelyet a Metro automatikusan regisztrál. Fejlesztéskor a Java Monitoring & Management Console (JConsole) alkalmazást használtam a regisztrált menedzselt objektumok, illetve webszolgáltatás információk megtekintésére. A JConsole alapértelmezett részét képezi a Java Development Kit-nek (JDK). A JConsole grafikus felülete, illetve ez által megjelenített webszolgáltatás információk láthatók a 7. ábrán. 7. ábra: A JConsole-ból elérhető információk Ha a saját Java alkalmazásunkból szeretnénk elérni a regisztrált menedzselt objektumokat, akkor referenciát kell kérnünk egy MBeanServer példányra, amit a ManagementFactory.getPlatformMBeanServer() függvény meghívásával tehetünk meg [17]. 13

16 Fontos, hogy az egyes webszolgáltatásokhoz tartozó menedzselt objektumok az Appserver Management Extensions (AMX) tartományon belül találhatók, és az AMX az alkalmazásszerver indulásakor nem kerül inicializálásra. Az AMX kézi inicializálásához meg kell hívnunk az amxsupport tartományban található boot-amx menedzselt objektum bootamx függvényét. A bootamx metódus meghívását végző utasítás látható a 8. ábrán. 8. ábra: Az AMX manuális inicializálása A rendszerinformációs alkalmazás JMXQueryBean objektuma az AMX inicializálása után összegyűjti az alkalmazásszerveren futó webszolgáltatások információit úgy, mint a webszolgáltatás nevét és WSDL kontraktusának elérését. A JMXQueryBean-ből egy példány jön létre a rendszerinformációs alkalmazás életciklusa alatt, és minden kérést ez szolgál ki, ezzel csökkentve az alkalmazás lábnyomát. Korábbi munkám során már tárgyaltam a megközelítés előnyeit [1]d. Az egyes webszolgáltatások által nyújtott műveletek listája JMX-szen keresztül közvetlenül nem elérhető, de a webszolgáltatás WSDL kontraktusából ezek kiolvashatóak. A kontraktus tartalmának kiolvasására és manipulálására használható a WSDL4J könyvtár [18]. A 9. ábrán látható az így kapott információk megjelenítése a rendszerinformációs alkalmazás főoldalán. 9. ábra: A rendszerinformációs alkalmazásban elérhető információk Az alkalmazás képes megjeleníteni a szolgáltatás WSDL kontraktusát a böngészőben. Ez a funkció akkor lehet hasznos, ha a böngésző nem támogatja az XML fájlok megjelenítését. Lásd 10. ábra. 10. ábra: WSDL kontraktus megtekintése a rendszerinformációs alkalmazással 14

17 4.3. A.NET kliens implementációja A Visual Studio 2010 fejlesztői környezetben szolgáltatás referenciát (ServiceReference) tudunk létrehozni a webszolgáltatás eléréshez. Erre a fejlesztői környezet az svcutil.exe eszközt használja, amely a webszolgáltatás WSDL kontraktusa alapján létrehozza az eléréshez szükséges proxy osztályt és ennek konfigurációját. A proxy osztályt példányosítva a webszolgáltatás elérésére alkalmas objektumot kapunk. Lásd 11. ábra. 11. ábra: ServiceReference létrehozása.net-ben Alapértelmezetten a biztonsági megszorítások miatt előfordulhat, hogy a GlassFish alapértelmezett tanúsítványát érvénytelennek tekinti a.net keretrendszer. Ezt az ellenőrzést kizárólag fejlesztéskor kerülhetjük ki, ha az érvényesítést úgy állítjuk be, hogy minden tanúsítványt elfogadjon. Lásd 12. ábra. 12. ábra: A tanúsítvány érvényesítésének kikerülése (a fejlesztés céljából). 15

18 A proxy osztályból létrehozott példány ClientCredentials adattagjában be kell állítani a webszolgáltatás eléréséhez szükséges felhasználónevet és jelszót. A GlassFish által használt alapértelmezett felhasználónév wsituser, a jelszó pedig changeit. Az úgynevezett adathalász oldalak elkerülése végett a kliens ellenőrzi a tanúsítványban feltüntetett kiszolgáló identitást és a tényleges kiszolgáló identitást. Ha a két érték nem egyezik meg, a kliens megszakítja a kapcsolatot. Fejlesztéskor megadhatjuk a célkiszolgáló identitását manuálisan a kliens konfigurációs fájljában (app.config). Lásd 13. ábra. 13. ábra: A célkiszolgáló identitásának kézi megadása Az elvégzett beállítások után meghívható az adatbányász webszolgáltatás. Lásd 14. ábra. 14. ábra: A.NET kliens megjeleníti a Metro webszolgáltatástól kapott választ 16

19 5. Összefoglalás Első feladatom az volt, hogy megvizsgáljam milyen módon lehetséges az egyes adatbányászati szoftvercsomagok integrációja a különböző programozási nyelvekben. A megvizsgált alternatívák közül a webszolgáltatások útján történő integrációt választottam, amely következményeképp szolgáltatásorientált architektúrára alapoztam a rendszert. Ez a rendszer csak a WS-I specifikációknak megfelelő, együttműködni képes webszolgáltatásokat tudja fogadni. A második feladat olyan szerver és kliens komponens megvalósítása volt, amely az inhomogén környezet részeit transzparens módon integrálja. Munkám során tesztelési célból készítettem egy Java webszolgáltatást, amely egy egyszerű k legközelebbi szomszéd algoritmus távoli, transzparens és biztonságos elérését teszi lehetővé. A Java webszolgáltatás távoli elérését.net 3.5 keretrendszerben, C# nyelven írt asztali kliensalkalmazással valósítottam meg. Kipróbáltam egy, a Metro által kínált biztonsági mechanizmust. A tervezett, végleges biztonsági mechanizmus a szállítási rétegben megvalósított biztonság, amelyet a diplomamunka második félévében fogok megvalósítani. Harmadik feladatom a szerverkomponens által nyújtott API megtervezése, illetve a kliens és szerveroldalon használt objektumhierarchia összehangolása volt. A tervezett rendszerben az egyes webszolgáltatások metódusai, és a rendszerinformációs webalkalmazás adják az API-t. Az webszolgáltatásoknak küldhető több gigabájtos adathalmaz is, az MTOM bináris adatküldés megoldásnak köszönhetően. Így ebben a rendszerben mivel adathalmazok küldéséről van szó az objektumhierarchia összehangolása helyett elég megegyezni a küldött adat formátumáról. Véleményem szerint a webszolgáltatások együttműködése olyan terület, amely a következő években továbbra is fejlődni fog. Úgy gondolom, hogy az ESB nélküli szolgáltatásorientált architektúrák felé fog konvergálni a terület, viszont ennek eléréséhez rögös út vezet a WS-I konzorcium nagyvállalatainak eltérő érdekei miatt. Ezzel párhuzamosan tovább nő az egyes WS-I specifikációk, illetve az ezeket támogató fejlesztőeszközök száma. Nehéznek találtam az együttműködés összehangolását a különböző biztonsági mechanizmusok esetén, amit a dokumentáció hiányosságai, és a példaprogramok hiánya indokol. A megfelelő dokumentáció elkészítése nehéz feladat a WCF, illetve METRO készítőire nézve, hiszen rengeteg lehetőséget kell lefedni, így a fejlesztő nem mindig találja meg azt, ami a saját igényeinek megfelel. Bár elmondható, hogy az egyes technológiák külön-külön jól dokumentáltak, nehezen találni olyan irodalmakat, ami az egyes biztonsági mechanizmusok megvalósításait írja le úgy, hogy az együttműködés van fókuszban. Ezeket a hiányosságokat munkám során egyensúlyozta, hogy az egyes szakmai közösségi oldalakon kaptam specifikusan a problémámra segítséget. Előfordult, hogy adott biztonsági mechanizmusokhoz a WCF nem volt képes megfelelő kliens proxy osztályt, illetve konfigurációs fájlt generálni. Ez mutatja, hogy a két platform technológiái még mindig összehangolás alatt állnak. Véleményem szerint a WS-I megtanulása azért nehéz és időigényes folyamat, mert a fejlesztőnek meg kell értenie, hogy csak specifikációkat, irányelveket kap, az ő feladata pedig hogy ezek szerint készítse az implementációt. 17

Bevezetés E LSŐ FEJEZET

Bevezetés E LSŐ FEJEZET E LSŐ FEJEZET Bevezetés A Java nyelv története 1991-ig nyúlik vissza, a nyilvánosság számára azonban csak 1995-től vált ismertté. Az azóta eltelt évek során a nyelv, illetve a hozzá kapcsolódó technológiák

Részletesebben

(SOA)...8 1. 2. 3. 3.1. WSDL

(SOA)...8 1. 2. 3. 3.1. WSDL Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...7 2. Szolgáltatás-Orientált Architektúra (SOA)...8 3. Webszolgáltatások...11 3.1. WSDL (Web Services Description Language)...12 3.1.1. Részei...12 3.1.1.1. types...12 3.1.1.1.1.

Részletesebben

Programrendszerek fejlesztése Egyetemi jegyzet

Programrendszerek fejlesztése Egyetemi jegyzet Programrendszerek fejlesztése Egyetemi jegyzet ~ 1 ~ 1 Tartalomjegyzék 1 Tartalomjegyzék... 2 2 Bevezető... 4 3 Elosztott rendszerek... 7 4 Átszövődő vonatkozások... 16 5 Köztesréteg... 22 6 Nyelvi paradigmák,

Részletesebben

Java Enterprise Computing

Java Enterprise Computing Debreceni Egyetem Informatika Kar Java Enterprise Computing Témavezető: Készítette: Dr. Fazekas Gábor Szunai János egyetemi docens programtervező informatikus BSc. Debrecen 2009 Tartalom 1 Bevezetés...

Részletesebben

Tisztelt Látogató! A helyszín kiállításain szakkönyveket, folyóiratokat, a konferenciához kapcsolódó emléktárgyakat vásárolhatnak az érdeklõdõk.

Tisztelt Látogató! A helyszín kiállításain szakkönyveket, folyóiratokat, a konferenciához kapcsolódó emléktárgyakat vásárolhatnak az érdeklõdõk. Tisztelt Látogató! Szeretettel üdvözöljük immár második Web Konferencia rendezvényünkön. A korábbi PHP Konferencia rendezvények és RoadShow állomások megvalósításában szerzett tapasztalatainkat sikeresen

Részletesebben

SOA KERETRENDSZEREK ÖSSZEHASONLÍTÓ

SOA KERETRENDSZEREK ÖSSZEHASONLÍTÓ SOA KERETRENDSZEREK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE E-közigazgatás keretrendszer kialakítása 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus

Részletesebben

Szolgáltatás-orientált technológiák alkalmazási kérdései Absztrakt 1. Bevezetés

Szolgáltatás-orientált technológiák alkalmazási kérdései Absztrakt 1. Bevezetés Szolgáltatás-orientált technológiák alkalmazási kérdései Póta Szabolcs, Juhász Zoltán Veszprémi Egyetem, Információs Rendszerek Tanszék {pota, juhasz}@irt.vein.hu Absztrakt A szolgáltatás-orientált technológiák

Részletesebben

A.NET 3.5-keretrendszer

A.NET 3.5-keretrendszer E LSŐ FEJEZET A.NET 3.5-keretrendszer Alkalmazásfejlesztésnél a cél mindig ugyanaz: a lehető legjobb szoftver létrehozása a legkisebb idő alatt. A felhasználók igényszintje azonban állandóan, emelkedik.

Részletesebben

Netspotter. Rendszerterv. írta. Dojcsák Sándor Kasza Miklós Roszik György Attila

Netspotter. Rendszerterv. írta. Dojcsák Sándor Kasza Miklós Roszik György Attila Netspotter Rendszerterv írta Dojcsák Sándor Kasza Miklós Roszik György Attila BEVEZETÉS BEVEZETÉS Ez a dokumentum a Netspotter szoftverrendszer felépítésének és működésének leírását tartalmazza. A Netspotter

Részletesebben

Újságíró-alkalmazás fejlesztése Windows Phone-ra

Újságíró-alkalmazás fejlesztése Windows Phone-ra Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Általános informatikai tanszék Újságíró-alkalmazás fejlesztése Windows Phone-ra Szakdolgozat Kovács Balázs János F3L7JG 3915 Tarcal, Ifjúsági Lakótelep

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Szegedi István. Debrecen

SZAKDOLGOZAT. Szegedi István. Debrecen SZAKDOLGOZAT Szegedi István Debrecen 2010 Debreceni Egyetem Informatikai Kar Webáruházak szinkronizálásának módjai és azok összehasonlítása Belső témavezető: Dr. Adamkó Attila egyetemi adjunktus Készítette:

Részletesebben

Dust Framework. Bemutatkozás. Feladat. Probléma

Dust Framework. Bemutatkozás. Feladat. Probléma Dust Framework Bemutatkozás Kedves Loránd, 39 éves rendszertervező, programozó matematikus vagyok. Eddigi pályafutásom során két alapvető feladatkörben dolgoztam: meglévő rendszerek elemzése és moduláris

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Pálfi Attila Tar Dániel

SZAKDOLGOZAT. Pálfi Attila Tar Dániel SZAKDOLGOZAT Pálfi Attila Tar Dániel Debrecen 2010 VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI RENDSZER ASP.NET ALAPOKON Témavezető: Dr. Juhász István egyetemi adjunktus Juhász József Csaba Development Leader Készítette: Pálfi

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Mező Attila

SZAKDOLGOZAT. Mező Attila SZAKDOLGOZAT Mező Attila Debrecen 2008 Debreceni Egyetem Informatikai Kar Webes alkalmazásfejlesztés: Report Request Form Témavezető: Kuki Attila Egyetemi adjunktus Készítette: Mező Attila Programozó matematikus

Részletesebben

Szabadon választott hálózati J2ME/MIDP alkalmazás fejlesztése

Szabadon választott hálózati J2ME/MIDP alkalmazás fejlesztése Szabadon választott hálózati J2ME/MIDP alkalmazás fejlesztése Készítette: Novák György Témavezető: Bátfai Norbert Debreceni Egyetem Informatikai Intézet Debrecen 2004. Tartalomjegyzék 1. Bevezető...3 2.

Részletesebben

RESTful web-szolgáltatások készítése WCF-ben

RESTful web-szolgáltatások készítése WCF-ben Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport Diplomamunka Készítette: Pótári Tamás Programtervező informatikus MSc potari.tamas@gmail.com Témavezető: Dr. Alexin Zoltán Egyetemi adjunktus alexin@inf.u-szeged.hu

Részletesebben

I. gyakorlat: Az Oracle adatbázis-kezelő

I. gyakorlat: Az Oracle adatbázis-kezelő I. gyakorlat: Az Oracle adatbázis-kezelő Szerzők: Kardkovács Zsolt, Győr Ferenc, az Oracle 12c-re átdolgozta Marton József 1 1. MIÉRT ÉPPEN AZ ORACLE?... 1 2. AZ ORACLE TÖRTÉNETE... 2 3. AZ ORACLE FELÉPÍTÉSE...

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR MÉRNÖK INFORMATIKUS SZAK. Diplomaterv

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR MÉRNÖK INFORMATIKUS SZAK. Diplomaterv BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR MÉRNÖK INFORMATIKUS SZAK Diplomaterv Alkalmazásfejlesztés Támogatása Grid Környezetben Készítette: Nagy Ákos Zoltán Konzulens:

Részletesebben

Alkalmazásfejlesztés HTML tartalmak változásainak követésére Android és ios platformon

Alkalmazásfejlesztés HTML tartalmak változásainak követésére Android és ios platformon Alkalmazásfejlesztés HTML tartalmak változásainak követésére Android és ios platformon Készítette: Hunyady Márton Konzulensek: Dr. Oláh András, Tornai Kálmán Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs

Részletesebben

DIPLOMAMUNKA. Balmaz Tamás

DIPLOMAMUNKA. Balmaz Tamás DIPLOMAMUNKA Balmaz Tamás Debrecen 2010 Debreceni Egyetem Informatika Kar WEBES ALKALMAZÁSFEJLESZTÉS ORACLE ADATBÁZISON Témavezető: Bérczes Tamás egyetemi tanársegéd Készítette: Balmaz Tamás programtervező

Részletesebben

Az ERP rendszerek metamorfózisa Doktori értekezés

Az ERP rendszerek metamorfózisa Doktori értekezés Az ERP rendszerek metamorfózisa Doktori értekezés Készítette: dr. Ternai Katalin Budapest, 2008. 1 Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástani Ph.D. program Információrendszerek Tanszék Az ERP rendszerek

Részletesebben

Jegyzet a projekt labor című tárgyhoz

Jegyzet a projekt labor című tárgyhoz Eszterházy Károly Foiskola Matematikai és Informatikai Intézet Jegyzet a projekt labor című tárgyhoz A szoftver is csak egy termék, olyan, mint egy doboz müzli Dr. Kusper Gábor és Dr. Radványi Tibor Eger,

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA 2009. NOVEMBER 25.

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA 2009. NOVEMBER 25. SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA 2009. NOVEMBER 25. Auto-szűrő fejlesztése OLAP jelentések utólagos, offline tovább-feldolgozására Konzulens: Dr.

Részletesebben

WINDOWS SZERVER 2003 HÁLÓZATI MEGOLDÁSAI

WINDOWS SZERVER 2003 HÁLÓZATI MEGOLDÁSAI DEBRECENI EGYETEM INFORMATIKAI KAR WINDOWS SZERVER 2003 HÁLÓZATI MEGOLDÁSAI Diplomamunka Konzulens: Dr. Krausz Tamás Egyetemi adjunktus Készítette: Serestyén Sándor Programtervező matematikus hallgató

Részletesebben

Publikus felhő szolgáltatások igény szerint. Systemfarmer Kft. 2014.10.01

Publikus felhő szolgáltatások igény szerint. Systemfarmer Kft. 2014.10.01 Publikus felhő szolgáltatások igény szerint Systemfarmer Kft. 2014.10.01 Bevezetés A Microsoft szerverek százezreit üzemelteti saját adatközpontjaiban, és ezek elérhető kapacitását bocsátja ügyfelei és

Részletesebben

TÁVKÖZLÉSI ÉS MÉDIAINFORMATIKAI TANSZÉK I.

TÁVKÖZLÉSI ÉS MÉDIAINFORMATIKAI TANSZÉK I. TÁVKÖZLÉSI ÉS MÉDIAINFORMATIKAI TANSZÉK I. SMARTTV (OKOS-TV) ALKALMAZÁSOK FEJLESZTÉSE SOFT-ROUTER MEGVALÓSÍTÁSA SOKMAGOS PROCESSZORON WIFI FEJLESZTÉSES - OPENWRT ÉS ANDROID ANDROID KÉMAUTÓ SmartTV applications

Részletesebben

Tudományos Diákköri Dolgozat 2008

Tudományos Diákköri Dolgozat 2008 Tudományos Diákköri Dolgozat 2008 Intelligens környezet, intelligens iroda virtuális üzenőfal megvalósítása Készítették: Sik András Ferenc e-mail: andras.sik@gmail.com Gruber Kristóf e-mail: gk@lka.hu

Részletesebben

Már alkalmazott technológiák és új üzleti intelligencia megoldások összehangolása

Már alkalmazott technológiák és új üzleti intelligencia megoldások összehangolása ÜZLETI INTELLIGENCIA Már alkalmazott technológiák és új üzleti intelligencia megoldások összehangolása GALLI RICHÁRD Széchenyi István Egyetem, Mûszaki Tudományi Kar, Informatika Tanszék richard@sze.hu

Részletesebben

TŐZSDEI STRATÉGIÁK TESZTELÉSÉHEZ VALÓ GRIDES KERETRENDSZER FEJLESZTÉSE

TŐZSDEI STRATÉGIÁK TESZTELÉSÉHEZ VALÓ GRIDES KERETRENDSZER FEJLESZTÉSE Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Irányítástechnika és Informatika Tanszék Sali Dániel Attila TŐZSDEI STRATÉGIÁK TESZTELÉSÉHEZ VALÓ GRIDES KERETRENDSZER

Részletesebben

DIPLOMATERV. Hálózati információs rendszer oktatáshoz. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

DIPLOMATERV. Hálózati információs rendszer oktatáshoz. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem DIPLOMATERV Hálózati információs rendszer oktatáshoz Készítette: Pecsenyánszky István BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Villamosmérnöki szak 2001. május

Részletesebben