Hírmondó. A termelékenységi verseny új győztese: Szombathely - Delphi üzem 2014/4.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hírmondó. A termelékenységi verseny új győztese: Szombathely - Delphi üzem 2014/4."

Átírás

1 2014/4. Hírmondó A termelékenységi verseny új győztese: Szombathely - Delphi üzem A tartalomból: - Interjú Árvai Csaba pénzügyi igazgatóval (3. oldal) - Új foglalkoztatási forma (5. oldal) - Nyári cégrendezvények (7. oldal)

2 Tartalom 3 Fenntarthatóvá tenni a rehabilitációs foglalkoztatást Beszélgetés Árvai Csaba pénzügyi igazgatóval 4 Megkezdődött a naptárgyártás 5 Ideiglenesen kihelyezve Kaland a nyílt munkaerőpiacon 6 A Hónap dolgozói A Hónap telephelye: Eredményhirdetés 7 Cégrendezvények Sikonda, Tiszanána 8 Nyár eleji örömködések Egy regionális sportnap képei Címlapon: A győztes telephely, Szombathely - Delphi üzem Fotó: Rácz Kornélia Köszöntő Nemes Nagy Ágnes Nyári rajz Hogy mit láttam? Elmondhatom. De jobb lesz, ha lerajzolom. Megláthatod te is velem, csak nézd, csak nézd a jobb kezem. Ez itt a ház, ez itt a tó, ez itt az út, felénk futó, ez itt akác, ez itt levél, ez itt a nap, ez itt a dél. Ez borjú itt, lógó fülű, Föntebb egy gyönyörű nyári verset talál az Olvasó. Talán azért is élvezetes és érzékletes, mert alighanem gyermekvers. A szerkesztő elgondolkodott egy kicsit, hogy vajon mit szól az a több száz, látásában erősen korlátozott avagy vak kolléga, ha valaki lesz olyan előzékeny és felolvassa neki a cégújságból Nemes Nagy Ágnes e költeményét. Azt a művet, amelyben ilyen igék is vannak: megláthatod, nézd, nézegetem. És ahol így kezdődik egy csomó sor: ez itt Arra jutottam, hogy egy vak ember nem marad le semmiről, ha ezt a verset ízlelgeti. Sőt: nagy kárpótlást talál benne. Hiszen épp ez a költészet hatalma: a szavak értelme, kölcsönhatása és a szavak zenéje, no meg a költő lelki izzása helyettesítheti a konkrét képeket, pótolhatja az eredeti vizuális élményt. Még felül is múlhatja! Így ajánlja a Szerkesztő a Nyári rajzot mind a négyezer FŐKEFE-munkavállalónak. Annak a háromszázötven embernek is, aki a Társaság vezetése és a Központi Üzemi Tanács szervezésében a Balatonnál vagy Bükfürdőn üdült vagy üdülhet, azoknak is, akik másutt töltik a nyári szabadságot. Hogy visszanyerjük a gyermeki rácsodálkozás képességét! Boldog nyarat kíván: hasát veri a nyári fű, ez itt virág, ezer, ezer, ez a sötét gyalogszeder, ez itt a szél, a repülés, az álmodás, az ébredés, ez itt gyümölcs, ez itt madár, ez itt az ég, ez itt a nyár. Majd télen ezt előveszem, ha hull a hó, nézegetem. Nézegetem, ha hull a hó: ez volt a ház, ez volt a tó. Joó István főszerkesztő I m p r e s s z u m FŐKEFE HÍRMONDÓ - A FŐKEFE Közhasznú Nonprofit Kft. lapja Kiadja a FŐKEFE Rehabilitációs Foglalkoztató Ipari Közhasznú Nonprofit Kft. H-1145 Budapest, Laky Adolf u Telefon: +36/ Felelős kiadó: Szabó György ügyvezető igazgató Főszerkesztő: Joó István Grafikai tervezés, nyomdai előkészítés: Káldor Gábor Nyomdai munkák: FMB Kft., Nyomdaipari Üzletág 2

3 Vezérkar Beszélgetés Árvai Csaba pénzügyi igazgatóval Fenntarthatóvá tenni a rehabilitációs foglalkoztatást Valaha készült már Önnel interjú, abból az alkalomból, hogy jelenlegi posztját megkapta. Ugyanolyan ingoványos minden, mint volt, 2012 márciusában? Meg kell hagyni, az utóbbi három év ese mény dús volt. Eredményeink kétségtelenek, miközben számos tényező nehezítette és nehezíti, hogy kimondhassuk, a fellegek tartósan elszálltak. A vállalat stabil működését külső negatív hatások is nehezítették. Voltak olyanok ezek között, amelyekről már úgy látszott, megoldódtak, de aztán mégis visszatértek, új eljárások keretében, még a 2010-et megelőző évekből. Továbbra is küzdünk azonban az igazunkért és bízunk a bíróság kedvező döntésében. A megoldásig azonban százmilliós nagyságrendben kellett emiatt forrást elhatárolni. Az ilyen dolgok nyomot hagynak az eredményen is, legújabban a 2013-ason. Ebből is fakad egyfajta optikai csalódás. Vagyis kizárólag a mérleg és az eredménykimutatás adatait elemezve úgy tűnik, mintha alig változott volna valami pozitív irányban, miközben a felszín alatt nagyon komoly változások mentek végbe a Tár saságon belül. Mit értsünk pozitív eredményeken a pénzügyi igazgató szemszögéből? A teljesség igénye nélkül meg kell például említeni, hogy 2012-ben az egykori Savaria Nett-Pack Nonprofit Kft. már jogilag is beolvadt a FŐKEFÉ-be. Így mondhatni egy kis szójátékkal összeolvadt, ami összetartozik. Megszűnt az az állapot, hogy a FŐKEFE viseli az összes kockázatot és realizálja a költségeket, a Savaria Nett-Pack (SNP) meg a profitot, mivel a foglalkoztatáshoz, termeléshez közvetlenül szükséges infrastruktúrát mint az eszközök tulajdonosa bérbe adta az egykori SNP-s dolgozókat foglalkoztató FŐKEFE-nek. A szombathelyi központú nyugat-magyarországi termelés és foglalkoztatás ugyanakkor továbbra is kiemelt figyelmet és kezelést igényel. Közbevetőleg: a gyáregységek integrációja csak jót hozott? Hadd húzzam alá még egyszer: alapvetően sikeresnek ítélem, mivel e lépés nélkül sokkal kevésbé volnánk hatékonyak. Ám az is megmutatkozott az idő elteltével, hogy érdemes bizonyos korrekciókban, finomításokon gondolkodni. Mert bár egyértelmű, hogy a pénzügyszámviteli és a HR munkákat továbbra is Budapestről irányítva érdemes végezni, üzleti-termelési kérdésekben megfontolandó a kihelyezett hatáskörök részleges növelése. Lát további pozitívumokat? Ráérezvén az ekkor még előre nem tudott támogatási szabályváltozásokra, mintegy elébe menve a folyamatoknak, a menedzsment az úgynevezett anyagmentes bérmunka irányába formálta át a nem saját márkás termék-előállítási tevékenységeket. Ez jó döntésnek bizonyult és ízig-vérig csapatmunka is volt, melybe a mi szakmai látásunk akceptálása is belejátszott. Megjegyzem, itt több évtizedes gyakorlatot kellett megváltoztatni, ráadásul a vevőkör megtartásával. Az, hogy megvalósulhatott, a kereskedelmi vénájú ügyvezető igazgatónk érdeme a sziszifuszi szakügyintézői munka mellett. Akárhogy is, az anyagmentes bérmunka térnyerése által vállalati szinten csökkent a finanszírozási igény és kockázat. Az idevágó intézkedés hordozott ugyan feszültséget, mégis valódi eredményjavulást hozott. Mert bár egy üzletágunk kereskedelmi árbevétele ezáltal csökkent milliárdos szinten, de mivel ezzel párhuzamosan és arányosan az anyagköltségek is csökkentek, így a szaldó, vagyis az eredmény, egyéb tényezők mellett egyértelmű javulást mutatott. Részben ennek is köszönhetően mivel átláthatóbb lett az adott te vé kenység az üzleti terület és menedzsment is viszonylag könnyebben valósíthatta meg az elmúlt néhány évben azt a halaszthatatlan reformot, amit szaknyelven portfólió-tisztításnak nevezünk. Vagyis hogy a reménytelenül veszteséges tevékenységeket ki kell váltani eredményesebbekkel Továbbá kiképeztük mostanáig másfélezer mmk munkavállalónkat másfél milliárd forint EU-forrásból egy TÁMOP-projekt keretében, ami igen komoly szervezőmunkát igényelt nagyon sok embertől a cégnél és cégen kívül, valamint kompetencia-fejlesztést az érintetteknek. Ügyvezető igazgató úr személyes édesgyermeke, a kóser zöldségtermelés 4 év alatt eljutott odáig, hogy tulajdonosi engedéllyel már külön agrárcégbe szervezhetjük ki a tevékenységet 2014 év végéig. Ezen kívül továbbra is közhasznú státuszban folytatódik a munka, melyet külön kérelmünkre vett nyilvántartásba a bíróság, a megváltozott jogszabályi környezetben. Ezek mind jó hírek! Ön is részt vesz a dolgozói érdekképviselettel folytatott párbeszédben. A korábbi vezetés által elvett kollektív szerződés helyébe új még nem köttetett. Vannak azért más eredmények? Az ügyvezetés érdemben újította meg a kapcsolatot az érdekképviseletekkel, és minden igyekezetével azon van, hogy az adott gazdasági, valamint a Munka Törvénykönyve adta és egyéb speciális jogszabályi feltételek között is teret adjon a munkavállalói kezdeményezéseknek, olyanoknak, melyeket közmegelégedés övez. Ide érthetjük például a munkaközi szünetek lehetőségét mindenki számára, az egyéni korlátokból fakadó munkába járási, munkásszállítási igényeket vagy a jóléti intézkedéseket. Utóbbiak közé tartoznak többek között ezek: üdültetés, mikuláscsomagok, sportrendezvények, összejövetelek támogatása, csoportos látás-, hallásvizsgálatok lebonyolítása kedvezményes vásárlási lehetőséggel egybekötve, támogatott autóvásárlás ügyintézésének elősegítése a súlyos mozgáskorlátozottak jogosulti körében... Reméljük, a folyamat belátható időn belül elvezet egy mindenki által vállalható új kollektív szerződéshez is. Az egyeztető tárgyalások már zajlanak. Megváltozott munkaképességű foglalkoztatottjaink saját életükben is tapasztalják a jogszabályváltozásokat. De hogyan jelentkezik ez vállalatunk életében, illetve az ön szakterületén? Az igazgatási, támogatási környezet gyökeresen változott meg 2012-ben, s ez igen nagy kihívások elé állította a rehabilitációs foglalkoztatás pénzügyi és HR-szakértőit egyaránt. A munkaügyi és rehabilitációs oldalon megsokasodtak az adminisztrációs feladatok, mivel a hatósági komplex minősítések rendszere jogos társadalmi igények mentén megszigorodott. A támogatott foglalkoztatás kritériumai jogszerűségének a megállapítása is komoly szaktudást, precizitást és odafigyelést igényel az új dolgozói felvételek során, hogy megállapítsuk, fennáll-e adott esetben a támogatott foglalkoztatás feltétele. Hiszen maga a támogatás függ tőle. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) mellett megyénként új intézmény jött létre, a kormányhivatalokba illesztett Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv (RSZSZ) révén. A Társaságnak a foglalkoztatási igényt ettől fogva az RSZSZ-ekhez kell benyújtania. Ezen intézmény közbeiktatása nélkül mmk munkaerőt fölvenni többé nincs lehetőség. Az igényléseket és változtatásokat zárt internetes úgynevezett Igénykezelő rendszeren, az IKR-en keresztül kell intézni. A támogatási igényléseket is ezen keresztül kell benyújtani, amely így jut el a szükséges pénzügyi ellenőrzéseket végző Magyar Államkincstárhoz. A rendszer éles tesztje mondhatni működés közben ment végbe. Ezáltal az alkalmazkodás az új rendszerhez meglátásom szerint mindkét fél, vagyis a kormányzati szervek és foglalkoztatók részéről is egyfajta akadályfutáshoz volt 3

4 Vezérkar hasonló. Ez idő alatt történt meg Társaságunkon belül a kontrolling terület megerősítése, különálló osztályként való szervezeti kezelése is. Mindenekelőtt pedig a pénzügyi és a HR-területek közös igazgatóságon való szervezeti összhangjának megteremtése, amelyhez személyi változásokra is szükség volt. Tehát az interjú elején említett eseménydús szóhoz a feszültségek képzetét is társíthatjuk? Az akadálypálya és a változások, illetve az azokkal járó feszültségek, problémák kezelése végül is az élet szerves részeinek tekintendők. Az egészség jele, hogy alkalmazkodásunk a új rendszerhez mostanára megtörtént. Szervezeti oldalról a pénzügyi igazgatóság a konszolidáció időszakába lépett, következik a finomhangolás. Mondana példát arra, amiből a konszolidáció ténye lemérhető? Az említett IKR-rendszer útján történő működésünk feltételei biztosítottak. Mondhatni, egyre jobbak. A rendszer fejlesztése céljából módunkban áll olyan észrevételeket tenni, melyek a nagy létszámú foglalkoztatók ügykezelését hivatottak támogatni, csoportos műveletek útján. Érezhetően komolyabban vesznek minket a kormányzati szervek is NRSZH, RSZSZ-ek, Kincstár, vagyis befogadják szakértő munkatársaink véleményét, a rendszer használatából adódó tapasztalatainkat. Több ízben előfordult, hogy észrevételeink, javaslataink alapján finomítottak a rendszer részletmechanizmusain. Kiváló kapcsolatot ápolunk a nevezett kormányzati szervek illetékeseivel, s ők is igen segítőkésznek mutatkoznak. Ennek persze az is oka, hogy minden oldal a rendszer sikeres működtetésében érdekelt. Az imént felsorolt jó következményekre a pénzügy és az alá tartozó HR- és gazdálkodási szervezet méltán büszke. Azonban azt is el kell ismernem, hogy a vázolt alkalmazkodási folyamatok közepette a komolyabb súrlódásokat is kezelni kell a munkatársi kapcsolatokban, mert a komplex rendszer még hatékonyabb együttműködést vár el a szakterületeinktől. Az egyes részmunkafolyamatok minden eddiginél jobban épülnek rá egymásra. Meglátásom szerint az előforduló hibák vagy késedelmek egymásra hatása extra segítő- és tűrőképességet igényel a munkafolyamatokban. A cég egyéb szervezeti egységeihez is megfelelő a kapcsolódás? Nos, ezt nevezem én közvetett, illetve közös sikernek. Az általam irányított szervezeti egységek ugyanis feladata az is, hogy a Társaság működésében főszerepet játszó üzleti és termelési tevékenységeket magas szintű szolgáltatásaival támogassa. Ugyanilyen fontos, hogy az ügyvezető és a tulajdonos döntéseit segítse, előkészítse, megalapozza. Úgy látom, az összhang a szakterületek között egyre jobb lesz. Azt szeretném elérni, hogy a pénzügyi és HR igazgatóság szolgáltató területek legyenek, továbbra is magas szinten művelve tevékenységüket, melynek kapcsán az ügyfél az üzleti, termelő terület, a döntéshozók. Az állami rehabilitációs foglalkoztató vállalatok tulajdonosi reorganizációja is ebbe az irányba mutat. Az SZMSZ szerint az ön irányítása, felügyelete alá lett rendelve a humánpolitika. De a gyakorlatban mennyire folyt bele végül a HR ügyeibe a pénzügyi igazgatóság? Szükségét érzem, hogy intenzíven részt vegyek a HR életében. Bár hadd tegyek itt egy kis kitérőt: az én kezdeti gondolkodásom kimerült a fő = forint szemléletben. Ezt utólag, kérem, bocsássák meg nekem az érintettek, ez szakmai ártalom volt. Meg kellett tapasztalnom azt a rendkívül sajátos környezetet, amit a rehabilitációs foglalkoztatás világa jelent. Igen nagy alázatra tanított engem ez a miliő, és több tekintetben hálát is adok érte, hogy a pályafutásom jelenlegi helyszíne ez. De visszatérve az alapkérdéshez: immár jó ideje meggyőződésem, hogy a pénzügyek és a HR-folyamatok szervesen kapcsolódnak egymáshoz, és elengedhetetlen a szoros együttműködés. Bizony, a pénzügyi igazgatóság a HR-terület útján messzemenően támogathatja az üzletmenetet, a foglalkoztatást; legújabban például az innovatív technikákkal. Ilyen az RSZSZ-ekkel való közös, csoportos munkaerőtoborzás, a piaci igényektől függő mmk-s munkaerő-közvetítés; amire speciális engedéllyel rendelkezik társaságunk. A leginkább innovatív HR-technika azonban az úgynevezett más vállalkozás érdekkörében végezhető tevékenységek szakszerű és jogszerű kivitelezése. Ennek értelmében nyomdai vállalkozások saját telephelyén is végzünk speciális nyomdai bérmunka-tevékenységet, aminek legfőbb sajátossága, hogy az adott munkafolyamat elvégzésének feltételei az adott vállalkozás telephelyén, annak eszközparkjával, illetve minőségbiztosítási feltételei mellett végezhetők csak el. Ez az elképzelés messzemenően bevált, reméljük, tovább szélesedhet a gyakorlatban, mert saját magunk számára is némileg meglepő módon ennek van a legnagyobb eredménye, pozitív hatása a rehabilitációban, a nyílt munkaerőpiacon való munkavállalásra való felkészítésben. Sok szempontból is különleges cég vagyunk. Nem lehetne a különlegességeinket még jobban kiaknázni? Feltettem magamnak a kérdést egy elmélkedős pillanatomban, hogy vállalatunkban vajon mi is az érték. Vannak-e nagy értékű ingatlanjaink? Esetleg korszerű termelőeszközeink vagy különleges szellemi termékeink, találmányaink, szabadalmaink? Sajnos egyik sincsen. Van azonban 3500 fő megváltozott munkaképességű munkavállalónk, s a fő feladatunk az ő foglalkoztatásuk. Méghozzá nem hagyományos piaci körülmények között, hiszen Magyarországon a piac ezt a tevékenységet saját költségére, kockázatára ilyen méretekben nem vállalja fel. Ám a mi vállalatunkban az érték maga az ember, pontosabban az emberek. Sokat ér, hogy sokan vagyunk! Ha ez a sok ember egy időben, egy cél érdekében és egyszerre megmozdul, az értékteremtő folyamatot eredményezhet! Gondolok itt például az élőerős marketingakciókra például multinacionális vállalatok megbízásából, vagy éppen társadalmi célú üzenetek célba juttatására, esetleg közvéleménykutatások végzésére reprezentatív minta alapján. Gondoljunk csak bele: munkatársaink túlnyomó többsége országosan körülbelül 70 telephelyre jár be dolgozni, sokszor messziről, majd hazamegy. Már a 3500 is reprezentatív mintának számít a statisztikában, de mivel az úton mindenki el tud érni akár másik embert is, az már Vagy üdítőitalos pólókat is felhúzhatunk, ennek média- és marketinges hátterét megteremtve. Érdemes belegondolni, hogy a három állami rehab foglalkoztató vállalat szintjén már fő mmk munkavállalónyi érték áll rendelkezésére! Azonban a legfőbb közös értékteremtés lehetőségét én a rehabilitációs célú foglalkoztatáspolitika és a környezetvédelmi szakpolitika összekapcsolásában látom. Nos, efféle újszerű foglalkoztatási lehetőségeken dolgozunk együtt kollégákkal mostanában, hogy közös erővel fenntarthatóvá tegyük a rehabilitációs foglalkoztatást vállalati szinten. Mi már 2015-ben gondolkodunk Itt a naptárgyártási szezon. Cé günknél már megkezdődött a 2015-ös asztali naptárak gyártása. E tevékenység terén továbbra is nagyhatalom vagyunk, sőt Amint arról Prohászka Csaba ke res kedelmi főosztályvezető tájé koztatta a Hírmondót, idén jóval meghaladja majd az egymillió darabot a termelés, lehet, hogy másfél millióig sincs leállás. Ebben nagy szerepe van annak, hogy az eddigi partner mellé öt új másik megrendelőt sikerült szereznünk. Újdonság az is, hogy kevesebb telep helyre összpontosul ez a mun ka. A helyszínek: Budapesten a Laky Adolf és a Füzér utca, továbbá Dabas és Szombathely. 4

5 Hadművelet Ideiglenesen kihelyezve Kaland a nyílt munkaerőpiacon húsz dolgozónk más cég telephelyén Úttörő szerepet vállaltunk egy olyan, nem hagyományos foglalkoztatási forma alkalmazásában, melyre kormányrendelet nyújt lehetőséget a megváltozott munkaképességű dolgozókra szakosodott cégeknek. A más vállalkozás érdekkörében végzett tevékenység révén egyes kollégáink másik, rehabilitációs akkreditációval nem rendelkező cég telephelyén végezhetnek munkát megfelelő körülmények között. Pár hónap alatt csaknem húsz főkefés kapcsolódott be a projektbe. A partnerek elégedettek a kihelyezett dolgozóinkkal, HRfőosztályunk szeretné a gyakorlatot kiszélesíteni. Reméljük, egy sikersztori első fejezetét írjuk A 327/2011-es kormányrendelet teszi lehetővé számunkra az úgynevezett más vállalkozás érdekkörében végzett tevékenységet. Társaságunk a rehabilitációs akkreditációval rendelkező cégek közül elsőként él a lehetőséggel nyomdaipari területen és gyógyászati segédeszközök javítása terén. Olyan munkafolyamatokba kapcsolódnak be kihelyezett dolgozóink, melyek különféle okokból nem hozhatók át telephelyeinkre. A Pátria Nyomda Zrt. tizenkét betanított munkást igényelt a FŐKEFÉ-től két hónapos időszakra. A papíráruelőállítási munkákban jártas munkavállalóink kifogástalanul varrták, ragasztották, kötegelték a különféle bizonyítványokat. A cég öt embert visszatartott, azaz továbbra is ellát hasonló munkával telephelyén. A Mesterprint Nyomda Kft.-hez újabban négy foglalkoztatottunk rajzott ki, szintén nyomdaipari tevékenység elvégzésére. Egy további dolgozónk pedig időlegesen az Otto Bock gyógyászati segédeszközöket gyártó-javító nemzetközi cégnél teljesít szolgálatot: kerekes székeket szervízel. Büszkék vagyunk munkavállalóinkra, hogy vállalták a kihívást és megállták, megállják helyüket, a külső cégek megelégedésére jelentette ki a Hírmondónak Pénzes Dávid HR főosztályvezető. A folyamatban ő méri fel a megrendelési igényeket, ő tárgyal első körben a partnervállalatokkal. Úgy véli, kiváló lehetőség a más vállalkozás érdekkörében végzendő munka a FŐKEFÉ-nek és a munkavállalóinak egyaránt. Rehabilitáció ez a javából, mert egyrészt fejlődési lehetőséget ad az arra alkalmas munkavállalóknak, esélyt a tapasztalatgyűjtésre a nyílt munkaerőpiacon. Dolgozóink bizonyíthatják önmaguk előtt, hogy megállják a helyüket piaci körülmények között, miközben továbbra is kapják a Társaságtól mindazt a szolgáltatást, ami a rehabilitációs foglalkoztatással jár. Ráadásul az ilyen típusú munkák jellemzően magasabb óraszámban, így magasabb jövedelemért végezhetők. S hogy miért jó ez magának a Társaságnak? A HR-főosztályvezető felidézte: megváltozott munkaképességű embereket foglalkoztató cégként azt a célt tűztük ki, hogy minél több munkalehetőséget biztosítsunk dolgozóink számára a nyílt munkaerőpiacon. A más vállalkozás érdekkörében végezhető munkák engedélyezése új piaci lehetőség. Általa olyan speciális munkákat is el tudunk vállalni, amelyek vagy nem emelhetők ki a partnercég telephelyén zajló munkafolyamatból, vagy amelyhez nekünk nincsenek eszközeink, de van arra alkalmas emberi erőforrásunk. Úttörők vagyunk ennek az innovatív foglalkoztatási formának a kipróbálásában, az adott tevékenységek terén állapította meg Pénzes Dávid. Reméljük, hogy egyre több olyan partnercéget is találunk, amely a saját telephelyén biztosítana munkát az ottani feladatokra is alkalmas munkavállalóinknak. Ambrusné Kerekes Judit munkaügyi osztályvezető azt hangsúlyozta: az integrált foglalkoztató partnerekkel való szerződéskötést megelőzi, hogy a Társaság felméri a munkavállalók beilleszkedési esélyét a munkafolyamatba és az ottani dolgozói kollektívába. Utalt arra is, hogy a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) a szerződéskötés előtt és utána is folyamatosan igényli a részletes beszámolót a kérdésben. A munkaügyi osztály vezetője a szerződéseket Hegedűsné Hegyi Anikóval, a minőségbiztosítási osztály vezetőjével együtt készíti elő. Az utóbbi kolléga az, aki előzetes terepbejárásokon veszi számba a munkakörülményeket, munkavédelem, munkabiztonság és munkaegészségügy tekintetében. Kizárólag olyan partnerekkel szerződünk magyarázta Hegedűsné akik elkötelezettek az mmk-s foglalkozatás iránt. Akik olyan környezetet tudnak biztosítani a munkavégzéshez, ami a rehabilitációs foglalkoztatáshoz méltó. Ezzel függ össze: a minőségbiztosítási osztályvezető kijárta, hogy - kizárólag a Pátriához kerülő dolgozóink - használhassák közlekedésre a teherliftet. Cégünknek ez a fajta kapcsolatépítése Ambrusné Kerekes Judit munkaügyi osztályvezető szerint segíthet abban is, hogy növekedjék a fogyatékossággal élők iránti megértés, érzékenység. Beleértve azt is, hogy a hazai munkáltatók idegenkedése csökkenjen, szívesebben fogadjanak be, azaz integráljanak megváltozott munkaképességű embereket a környezetükbe. Ami pedig a konkrét előny az ő számukra: a náluk keletkező speciális feladatra gyakorlott munkaerőt kapnak, az ő termelési igényeihez igazodó időszakossággal. Ráadásul a munkavállaló foglalkoztatásával összefüggő adminisztráció nem az integrált munkaadót terheli, hiszen a védett cég kötelékében marad a dolgozó. A szóban forgó típusú foglalkoztatás előkészítésének csapatmunkájában Jádi Krisztina rehabilitációs osztályvezető is részt vesz. Segít a kihelyezendő főkefés munkavállalók kiválasztásában, az esetlegesen fölmerülő problémák kezelésében, folyamatosan ellátja körükben a rehabilitációs mentori teendőket. Kapcsolatot tart ő is a külső munkaadókkal. A 22 éve nálunk dolgozó, jelenleg a Pátria Nyomdában szolgálatot teljesítő Mester Krisztinát hozza fel példaként, mint aki integrált munkakörnyezetben, piaci körülmények között is meg tudta állni a helyét látássérültként. Meglátása szerint azon munkavállalóinknak ajánlott más vállalkozás érdekkörében munkát végezni, akik önbizalmukat szeretnék erősíteni, illetve bizonyítani, hogy képesek megfelelni az integrált munkaerő-piaci elvárásoknak. 5

6 Premier plán A Hónap dolgozója 2014 június Kispál Róbertné Nemti Ez az erdővel övezett észak-má trai falu a turistáknak pihenőhely, a helyi megváltozott munkaképességű embereknek alkalom a szorgalomra, már ami a FŐKEFE 27 fős fióktelepét illeti. A csapat bérmunkában dísztasakokat gyárt. Sok itt a húzóember. De az is bizonyos, hogy a nyolc éve itt dolgozó Kispál Róbertné érdemeit senki sem vitatja. Mozgáskorlátozottsága ellenére is kitűnően teljesít, valamennyi munkafázist elvégzi; nála a legnehezebb rész, a tasak talpa is mindig sikerül. Új munkáktól, áttanulástól sem idegenkedik. A hölgy abban is jeleskedik többedmagával, hogy akinek a társai közül valami lelki gondja van, arra odafigyel. Két gyermek édesanyja, sőt fiatalsága ellenére nemrég nagymama is lett. Puszta Ferdinánd Nógrádszakál Hadd hulljon a dicsfény ezúttal egy anyagmozgatóra így döntöt tek a társak, többek között a kefefatesteket gyártó darabbéresek, akiknek különösen sok segítséget jelent Puszta Ferdinánd sürgölődése. Úgy általában ez a férfiú sosincs egyhelyben, kézi hidraulikus emelőjével együtt nem sokat pihen. Alapanyagműhelytől el egészen a raktárig, teherautóig szállítások oda-vissza, raklapozás, csomagolás, konténerbe került termékek átszámolása, udvartaka rítás, gyomtalanítás Nemcsak a kefefagyártók hűséges kisegítője, ha nem például a dossziék műanyagszerkezet-kerekítőié is. Emellett négygyermekes édesapa, és még mindig van ereje hobbiból cserépkályhákat építeni Molnárné Horváth Zsuzsa Jánosháza Az itteni (Vas megyei) telephely létrejötte óta, vagyis 2002-től dolgozik cégünknél betanított munkásként. Mondhatni alapító tag. A rábízott munkát mindig pontosan, ügyesen végzi, legyen szó akár iratgyűjtő-készítésről, akár celofáncsomagolásról. Leg szí ves ebben a bé lyeg al bumok és az ajándéktáskák gyár tásának az időszakára emlékszik. Zsuzsa nagyon szereti a rendet és a tisztaságot, példát is mutat ezek meg- és újrateremtésében. Nyugodt, halk szavú, miközben következetes, határozott egyéniség. Munkatársai tisztelik és szeretik. Pár hónap múlva nyugdíjba megy. Talán akkor több ideje lesz kertészkedni, családjának sütnifőzni, kirándulni, és új hobbijának, a számítógépezésnek hódolni. A telephelyek közötti termelékenységi versenyt ugyan is május hónapot illetően ez a szom bat helyi üzem nyerte, 119,74 százalékkal. A 40 főt is meghaladó létszámú Delphi üzemben (lásd: címlap) autóelektronikai kábelcsatlakozókat szerelnek össze. Több mint hetvenfélét egyébként, hiszen ezek a termékek különféle vezető gépkocsimárkák különböző részeihez készülnek. A sok éves munka során a Delphinek beszállító megrendelőpartner jó tapasztalatokat szerzett vállalatunkról minőség, megbízhatóság, határidőtartás tekin tetében. Nem kis részt ennek gyümölcse az, hogy éppen most lép egy szinttel feljebb a kapcsolat: ettől fogva közvetlenül az osztrák cégtől kapjuk az anyagot a bérmunkához, és közvetlenül neki szállítjuk be az összeszerelt termékeket. 6

7 Premier plán Hónap dolgozói találkozó Sikondán Másodszor rendeztük meg a Hónap dolgozói éves, cégszintű találkozóját. Tavaly Karácsond volt a helyszín, idén május 30-án a Komló határában található Sikonda Pihenőpark. Azok a munkavállalóink gyűltek össze a Mecsek erdeitől övezett ökoturisztikai központ kerthelyiségében, akik vagy tavaly nyár óta nyerték el a díjat és vele az ajándékkosarat, vagy még korábban, de a 2013-as találkozóra nem tud tak elmenni. Szép számmal kép viseltette magát a Társaság vezetősége is. Bebizonyosodott, hogy a példamutató teljesítményt felmutató fizikai dolgozók és a cégmenedzserek tudnak együtt ünnepelni, felüdülni, amibe alkalomadtán a mókázás és a nótázás is beletartozik, persze egy jó ebéd közös elfogyasztásán túl. A nulladik program az volt, hogy az idejében érkezők bejárhatták a házigazda Vojtek Aurél üzemvezető kalauzolásával a komlói termelési központot, ahol nagyarányú díszdobozgyártás zajlik külföldi megrendelésre. Sikondán Szabó György ügyvezető (az első képen balra) mondott be szédet, majd személyesen adott át emléklapot Ötszázan a tiszanánai sportnapon Több éve nem volt Társaságunknál regionális sportnap, tekintettel a szűkös anyagi helyzetre. Jó jel, hogy a hagyomány ismét éledezhet. A Keleti régió az első a sorban, amely ismét sportnapot rendezhetett. Június 20-án, pénteken mintegy ötszázan érkeztek - tizenkét illetékes telephelyről a Tiszanána Dinnyés-háti kikötője melletti szabadidőparkba. A Tisza-tó partján sok tábortűz égett, sok kondér fortyogott, a focipálya sem maradt kihasználatlan. Óriás sátrak alatt finom étkek, a harcsahalászlétől a borjúpaprikáson át a házi süteményekig. A pódiumon Szabó György ügyvezető mondta a köszöntőt. Bejelentette, a vezetés azon fáradozik, hogy minél több eredményes munkát, tekintélyes megrendelőt tudjon le kötni. A rendezvény egyik szponzora, az UniCredit Bank képviselője arról számolt be, hogy a FŐKEFE és az UniCredit együttműködése nyomán a velük szerződő dolgozóknak lehetőségük lesz a banki ügyintézés leegyszerűsítésére, kedvezményekre, például bankolás tekintetében. A kedélyeket nem hűtötte le az a felhőszakadásszerű zápor sem. Sőt, hozzájárult a minden megjelent dolgozónak (akik annak idején, a cím elnyerésekor ajándékkosarat is átvehettek). Az emléklap Vojtek Aurél ötlete és tervezése volt. A házigazda figyelme arra is ki terjedt, hogy egy jókora, közös csokoládétorta is emlékezetessé tegye a jeles összejövetelt. Tetejét az új, FŐKEFE-logó ékesítette. Cseh- Faludi György operatív igazgatónak jutott az szerep, hogy felvágja a tortát és szétossza a résztvevők között, ezzel is jelképezve a cégszintű egység kívánatosságát, sőt édességes voltát rendezvény romantikájához. Annál is inkább, mivel sokaknak egész ruházatuk megázott ahogyan csuromvizesek lettek a használtruha-vásár mindössze száz forintért kínált darabjai is. Egyébként így is elkeltek e szociális célt szolgáló, jó minőségű áruk, amelyet a Narancsliget Adományközpont szállított a helyszínre. Az akció sikerébe belejátszhatott, hogy keleti régiónk foglalkoztatottjainak jókora hányada a halmozottan hátrányos helyzetű cigányság soraiból kerül ki. Így válik érthetőbbé az is, miért volt a zeneszámok között annyi roma vonatkozású. A magyarázat része persze az is, hogy a régióvezető, Túró Tamás maga is ebbe az etnikai közösségbe tartozik. Utóbbi remekül oldotta meg a nagyrendezvény szervezési feladatait, sőt, nagy átéléssel énekelt. Az ő irányításával főztek, sütöttek az asszonyok. Apropó, főzés: a sportnap főzőversenyét Ózd nyerte. Mivel az ózdi telephely a legtöbb érmet szerezte meg különféle versenyszámokban, övé lett a vándorserleg is. A focit a tiszanánai térség csapata nyerte, a megasztár versenyen D. Nagy Ferencné poroszlói dolgozónk győzött. 7

8 színező Nyár eleji örömködések A tiszanánai sportnap emlékképei Ének, tánc Túró Tamással Szabó György ügyvezető igazgató is benne volt a buliban Ropni nem szégyen Zsák a foltját Kis Brazília Kondérokban rotyog a boldogság

FŐKEFE Rehabilitációs Foglalkoztató Ipari Nonprofit Kft. Vakbarát, piacképes képzés. C a l l c e n t e r. Kúúúl center!

FŐKEFE Rehabilitációs Foglalkoztató Ipari Nonprofit Kft. Vakbarát, piacképes képzés. C a l l c e n t e r. Kúúúl center! 2015./3. 2015./2. FŐKEFE Rehabilitációs Foglalkoztató Ipari Nonprofit Kft. Vakbarát, piacképes képzés C a l l c e n t e r Kúúúl center! Köszöntő Tartalom 3 Legyenek helyükön a fogaskerekek Beszélgetés

Részletesebben

Í R M O N D Ó. Nem adom fel! FŐKEFE-roadshow, Budapesten is. Telephelyet nyitottunk Martonvásáron

Í R M O N D Ó. Nem adom fel! FŐKEFE-roadshow, Budapesten is. Telephelyet nyitottunk Martonvásáron I I Í R M O N D Ó 2014/5. Nem adom fel! FŐKEFE-roadshow, Budapesten is Telephelyet nyitottunk Martonvásáron A tartalomból: Újabb dolgozói képzések Termelékenységi verseny Regionális közösségi nap Komló

Részletesebben

Az idő nekünk dolgozik és mi a naptárakon. szeptember 2013. FŐKEFE Rehabilitációs Foglalkoztató Ipari Nonprofit Kft.

Az idő nekünk dolgozik és mi a naptárakon. szeptember 2013. FŐKEFE Rehabilitációs Foglalkoztató Ipari Nonprofit Kft. I I Í R M O N D Ó FŐKEFE Rehabilitációs Foglalkoztató Ipari Nonprofit Kft. 2013. szeptember A tartalomból: Zajlik a naptárgyártás Sajtótájékoztató Mezőkövesden Sikert arattunk fontos vásárokon Az idő nekünk

Részletesebben

2012. június. július

2012. június. július 2012. június július Színező VÉGTAGOK NÉLKÜL, VÉGTELEN KITARTÁSSAL Croizon most a Gibraltári-szorost úszta át! Én úgy látom, prófétai alkat ez a végtagcsonkolt Philippe Croizon. Lelki értelemben azoknak

Részletesebben

BEFEKTETÜNK A JÖVŐBE...

BEFEKTETÜNK A JÖVŐBE... 2015./2. Czibere Károly államtitkár: BEFEKTETÜNK A JÖVŐBE... Sajtótájékoz tató Társaságunk nagyszabású gépberuházásáról Képüzenet Tartalom Bravó Szakmailag felvértezett csoportvezetők 3 Szakmailag felvértezett

Részletesebben

2012_apr7:Layout 1 2012.05.10. 12:23 Page 1 2012. április

2012_apr7:Layout 1 2012.05.10. 12:23 Page 1 2012. április 2012.05.10. 12:23 Page 1 2012. április 2012_apr7:Layout 1 2012_apr7:Layout 1 2012.05.10. 12:23 Page 2 Színező Székben és mozgásban A tetőn nőtt fel a paralimpikon Fotó: Kovács Krisztián PROHÁSZKA CSABA

Részletesebben

Az érték bennünk van! A RÉV projekt eredménykommunikációs kiadványa

Az érték bennünk van! A RÉV projekt eredménykommunikációs kiadványa Az érték bennünk van! A RÉV projekt eredménykommunikációs kiadványa Az eredménykommunikációs kiadvány megjelenését az Új Széchenyi Terv és az Európai Unió támogatta a TÁMOP-5.3.8-11/A1/2012-0001 kódszámú,

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. Átadták a tatabányai gyárat A Bridgestone április 3-án hivatalosan

A TARTALOMBÓL. Átadták a tatabányai gyárat A Bridgestone április 3-án hivatalosan Más-kor ALAPÍTVA 1906-ban LI. ÉVFOLYAM 2008. április A TARTALOMBÓL Jobb ma egy veréb Kiss Péter, tavaly még mint a munkaügyi tárca vezetője, míg most mint kancellária miniszter vett részt az ülésen, hogy

Részletesebben

Döntés személyekről és részvényekről

Döntés személyekről és részvényekről 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVIII. LVI. évfolyam 10. 4. szám 2004. 2006. október április KÖZGYŰLÉST TARTOTTUNK Döntés személyekről és részvényekről A tartalomból: Új ÜT-testületek: Alakuló ülések

Részletesebben

OSZTRÁK-MAGYAR MUNKAÜGYI KONFERENCIA MUNKAERŐ-PIACI NYITÁS ÖNKÉNTESSÉG A MUNKAVÁLLALÁS MOTORJA?

OSZTRÁK-MAGYAR MUNKAÜGYI KONFERENCIA MUNKAERŐ-PIACI NYITÁS ÖNKÉNTESSÉG A MUNKAVÁLLALÁS MOTORJA? OSZTRÁK-MAGYAR MUNKAÜGYI KONFERENCIA 2011. május 18-20. Stadtschlaining/Városszalónak; Szombathely MUNKAERŐ-PIACI NYITÁS ÖNKÉNTESSÉG A MUNKAVÁLLALÁS MOTORJA? 3 4 OSZTRÁK-MAGYAR MUNKAÜGYI KONFERENCIA 2011.

Részletesebben

A nyomtatott termék a maradandóság része. Környezetbarát: a természetbôl vétetett, és annak károsítása nélkül képes visszatérni oda

A nyomtatott termék a maradandóság része. Környezetbarát: a természetbôl vétetett, és annak károsítása nélkül képes visszatérni oda XIX. évfolyam, 291. szám, 2014. szeptember 9. A nyomtatott termék a maradandóság része Környezetbarát: a természetbôl vétetett, és annak károsítása nélkül képes visszatérni oda A FELESLEG CCA 50 SZÁZALÉK»Az

Részletesebben

Módszertani kézikönyv

Módszertani kézikönyv OFA Hálózat KoopeRáció kiemelt projekt Módszertani kézikönyv Szociális szövetkezetek az alakulástól a fenntartható működésig Szerkesztő: Számadó Róza Nemzeti Fejlesztési Ügynökség www.ujszechenyiterv.gov.hu

Részletesebben

A sajtóban megjelent információk -- MÉDIA HÍREK ---

A sajtóban megjelent információk -- MÉDIA HÍREK --- MEOSZ OTTI SAJTÓFIGYELÉS A Magyar médiában a mozgáskorlátozottakról és a MEOSZ interaktív portálján a 108 egyesület által közölt információk tallózása A sajtóban megjelent információk -- MÉDIA HÍREK ---

Részletesebben

NAKlap. Itt az új KAP: zöldítési program. 6-7. oldal A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA. A tárca és a kamara: interjú a miniszterrel 4-5.

NAKlap. Itt az új KAP: zöldítési program. 6-7. oldal A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA. A tárca és a kamara: interjú a miniszterrel 4-5. ÁLLATTENYÉSZTÉS NÖVÉNYTERMESZTÉS ÉLELMISZERIPAR VIDÉKFEJLESZTÉS KERTÉSZET ERDÕ-, VAD- ÉS HALGAZDASÁG 2013. november A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA Itt az új KAP: zöldítési program 6-7. oldal A tárca

Részletesebben

A helyi közüzemi szolgáltatási ágazat helyzete Magyarországon, az érdekvédelem feladatait meghatározó környezeti tényezők... 2

A helyi közüzemi szolgáltatási ágazat helyzete Magyarországon, az érdekvédelem feladatait meghatározó környezeti tényezők... 2 1 Tartalomjegyzék A helyi közüzemi szolgáltatási ágazat helyzete Magyarországon, az érdekvédelem feladatait meghatározó környezeti tényezők... 2 A település üzemeltetési ágazat tevékenységi jellemzői...

Részletesebben

Postás. Dolgozó. Postai kiútkeresés a világválságból 2. oldal. Pilotprogram: házhoz kézbesítés délután 6. oldal

Postás. Dolgozó. Postai kiútkeresés a világválságból 2. oldal. Pilotprogram: házhoz kézbesítés délután 6. oldal 2009. SZEPTEMBER Postás A Postás Szakszervezet MSZOSZ-díjas lapja Dolgozó Postai kiútkeresés a világválságból 2. oldal Pilotprogram: házhoz kézbesítés délután 6. oldal Nyugdíjpénztár: hozamjavulás, kedvezõ

Részletesebben

Piackutatás. A lényeg, hogy mindig érdemes kutatásra költeni. 6. oldal. A statisztikák adják a viszonyítási keretet a piackutatáshoz 12.

Piackutatás. A lényeg, hogy mindig érdemes kutatásra költeni. 6. oldal. A statisztikák adják a viszonyítási keretet a piackutatáshoz 12. IV. évfolyam 3. szám 2012. május június A lényeg, hogy mindig érdemes kutatásra költeni 6. oldal Piackutatás A statisztikák adják a viszonyítási keretet a piackutatáshoz 12. oldal A nagy elôdöktôl tanulhatna

Részletesebben

A Legjobb Munkahely Felmérés és a HR 10 éve Magyarországon

A Legjobb Munkahely Felmérés és a HR 10 éve Magyarországon A Legjobb Munkahely Felmérés és a HR 10 éve Magyarországon Munkavállalói trendek és humán gyakorlatok az elmúlt évtizedben Bulgária, Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia, Törökország, Ukrajna

Részletesebben

NAKlap. Egy pillantás a múltunkba A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA. 2013. szeptember. Érkezik a kamarai kártya 18. oldal

NAKlap. Egy pillantás a múltunkba A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA. 2013. szeptember. Érkezik a kamarai kártya 18. oldal ÁLLATTENYÉSZTÉS NÖVÉNYTERMESZTÉS ÉLELMISZERIPAR VIDÉKFEJLESZTÉS KERTÉSZET ERDÕ-, VAD- ÉS HALGAZDASÁG NAKlap 2013. szeptember A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA Egy pillantás a múltunkba Érkezik a kamarai

Részletesebben

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. A TÁMOP 1.4.3.-10/2-2-2F-2011-0001 BABUART a Contact Nkft. innovatív, kísérleti foglalkoztatási programja elnevezésű projekt megvalósítása során ötödik alkalommal számolunk be szakmai feladataink előrehaladásáról.

Részletesebben

online Élen a minőség útján Minőségirányítás és minőségpolitika a B. Braun-nál MAGYARORSZÁG 20 éves a B. Braun Magyarországon

online Élen a minőség útján Minőségirányítás és minőségpolitika a B. Braun-nál MAGYARORSZÁG 20 éves a B. Braun Magyarországon online MAGYARORSZÁG A B. Braun csoport belső lapja 2. szám 2011. június Top story Élen a minőség útján Minőségirányítás és minőségpolitika a B. Braun-nál 14. oldal Hírek 20 éves a B. Braun Magyarországon

Részletesebben

A foglalkozási rehabilitáció középtávú stratégiája a nemzeti és közösségi irányelvek mentén

A foglalkozási rehabilitáció középtávú stratégiája a nemzeti és közösségi irányelvek mentén A foglalkozási rehabilitáció középtávú stratégiája a nemzeti és közösségi irányelvek mentén Szerző: Kovács Anikó Készült: Az NPM Új Közmenedzsment Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság, valamint a PDCA

Részletesebben

Belecska közösségi foglalkoztatási programja

Belecska közösségi foglalkoztatási programja A HÉTFA CSOPORT TAGJA Belecska közösségi foglalkoztatási programja Értékelő, adaptációt előkészítő elemzés A Helyi Kezdeményezésű Gazdaságfejlesztési Programok Értékelése című kutatás résztanulmánya 2010.

Részletesebben

12. évfolyam 3. szám 2011. március. Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A tolna megyei kereskedelmi és iparkamara gazdasági havi lapja

12. évfolyam 3. szám 2011. március. Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A tolna megyei kereskedelmi és iparkamara gazdasági havi lapja 12. évfolyam 3. szám 2011. március Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara A tolna megyei kereskedelmi és iparkamara gazdasági havi lapja tartalom Börtön fenyegeti a fiktív számlázókat Az elmúlt pár évben

Részletesebben

Szövetségi-szervezeti élet. tartoznak és szervezetileg is külön működnek

Szövetségi-szervezeti élet. tartoznak és szervezetileg is külön működnek A Ma gyar Olaj- és Gáz ipa ri Bányász Szakszervezet érdekképviseleti lapja MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP 14. évfolyam, 151. szám, Évindító elnökségi ülés A MOL Bányász Szakszervezet Elnöksége január 8-án a MOL

Részletesebben

Kellemes kikapcsolódást a nyárra

Kellemes kikapcsolódást a nyárra mastertan290 jun gmn 2014/06/23 15:51 Page 1 XIX. évfolyam, 290. szám, 2014. június 27. A nyomtatott termék a maradandóság része Környezetbarát: a természetbôl vétetett, és annak károsítása nélkül képes

Részletesebben

A Nemzeti Közlekedési Hatóság szakmai lapja XXVIII. évfolyam 2007. 1 2 3 4 5 6

A Nemzeti Közlekedési Hatóság szakmai lapja XXVIII. évfolyam 2007. 1 2 3 4 5 6 A Nemzeti Közlekedési Hatóság szakmai lapja XXVIII. évfolyam 2007. 1 2 3 4 5 6 www.nkh.hu» Erõsödõ hatósági munka» A KRESZ április elsejei módosításáról» Szakmai háttér: az NKH honlapja» Integrált vizsgálat:

Részletesebben

Mi lesz a várandós nők felmondási védelmével? A fiatalok foglalkoztatásának lehetőségei. Lakáscélú hiteltámogatás interjú Fata Lászlóval

Mi lesz a várandós nők felmondási védelmével? A fiatalok foglalkoztatásának lehetőségei. Lakáscélú hiteltámogatás interjú Fata Lászlóval Jogi szaklap HR és munkaügyi szakembereknek 2014. szeptember 5. évfolyam 9. szám Ára: 2490 Ft A MUNKAÜGY ÉRTESÍTŐJE Mi lesz a várandós nők felmondási védelmével? A fiatalok foglalkoztatásának lehetőségei

Részletesebben

A BIBLIA VILÁGA TÖRTÉNELMI ÉS KULTURÁLIS UTAZÁS BIBLIAI TÁJAKON

A BIBLIA VILÁGA TÖRTÉNELMI ÉS KULTURÁLIS UTAZÁS BIBLIAI TÁJAKON Presztízs 1.oldal Presztízs 2.oldal 2 Presztízs 2007. december A KALLIGRÁF KÖNYVESBOLT AJÁNLJA Íme néhány példa a belvárosi Kalligráf könyvesbolt változatos kínálatából, amelybôl a hét bármely napján kedvére

Részletesebben

VÁLTOZÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE ÉS KEZELÉSE

VÁLTOZÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE ÉS KEZELÉSE Network ProMCR VÁLTOZÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE ÉS KEZELÉSE 2012. december A kiadvány a Vállalati szerkezetátalakítások proaktív menedzsmentje (Network ProMCR) című program keretében készült. A program az Európai

Részletesebben