Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete június 26-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. június 26-i ülésére"

Átírás

1 Tárgy: Tájékoztató a II. félévében és évben beadott pályázatok eredményérıl Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály Gyebnár Péter Mőszaki Osztály Sorszám: III/3. Döntéshozatal módja: Egyszerő szótöbbség Véleményezı bizottság: Pénzügyi Bizottság Tárgyalás módja: Nyilvános ülés Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete június 26-i ülésére Tisztelt Képviselı-testület! Az elıterjesztéshez mellékelt táblázat a II. félévében és június 21-ig beadott összes pályázatunkat tartalmazza. A táblázatban sötétített sorokkal jelöltük a pályázatokat. A további értékeléshez a pályázatok adatait vettük figyelembe. A jelzett idıszakban beadott 30 db pályázatunk jelenleg ismert eredményei az alábbiak szerint összegezhetık: Nyertes pályázat 6 db Nem pályázat 3 db Bírálat 22 db A tárgyidıszakban beadott összes pályázat 31 db Nyertes pályázatainkra összesen Ft támogatást pályáztunk, az el támogatás összege Ft, a megpályázott összegek 88,43 %-a. Az eddig ismertté vált es pályázatok saját forrás igénye a évre ,- Ft, ebbıl A évi költségvetésben tervezett forrás: ,- Ft A évi fejlesztési hitelkeretbıl tervezett forrás: ,- Ft Jelenlegi ismereteink szerint az 150 MFt összegő fejlesztési hitelkeretbıl felhasználásra kerül Ft. A további ismertté vált eredmények függvényében a fejlesztési hitelkeret tervezett felhasználásáról tájékoztatjuk a testületet. A hitelkeret túllépése estén a testületnek döntést kell hoznia újabb forrás bevonásáról a es pályázatok saját erejének biztosítására. Kérem a pályázati eredményekrıl szóló tájékoztató elfogadását. 1

2 Határozati javaslat: Békés Város Képviselı testülete a II. félévében és évben benyújtott önkormányzati pályázatok eredményeirıl szóló tájékoztatást tudomásul veszi. Határidı: Felelıs: beszámolásra a szeptemberi testületei ülésre Izsó Gábor polgármester B é k é s, június 21. Izsó Gábor polgármester... Jogi ellenjegyzı... Pénzügyi ellenjegyzı 2

3 Sorszám év 1. GKM 2. DARFT 3. DARFT 4. DARFT 5. Pályázat kiírója I és R Minisztérium 6. DARFT 7. DARFT év 1. DARFT 2. DAOP 3. KVVM 4. DARFT Pályázati kiírás Közlekedésbiztonsági kerékpárutak támogatása Kerékpárút hálózat fejlesztés DAOP belterületi valamint önkormányzati Akadálymentesítés DAOP Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítása belterületi valamint önkorméányzati belterületi valamint önkorméányzati Ipari területek, ipari parkok és vállalkozói inkubátorházak infrastrukturális fejlesztése DAOP /A "Békési Szlivapálinka út" DAOP D komponense Békés Város önkormányzata a konzorcium tagja Illegális hulladéklerakók felszámolásának feladatai Közösségi közlekedés fejlesztése DAOP Határozat száma 231/2007. (VII.5) 213/2007. (VI.28.) 306/2007. (IX.27.) 335/2007. (X.31.) 337/2007. (X.31.), 12/2007(I.24.) 267/ /2007. Békést és Mezıberényt összekötı közlekedésbiztonsági célú kerékpárút építése a 470-es országos közút mentén Békést és Muronyt összekötı közlekedésbiztonsági célú kerékpárút I. ütemének építése jelő út Békés, belterülei szakaszának felújítása Békés Városi szociális Szolgáltató Központ akadálymentesítése Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítása Békés-dánfoki lakóterülethez és kishajó kikötıhöz vezetı útvonal felújítása Békés, belterületi utak aszfaltozása 14 utcában Terv Tény évi kötségvetés bıl /2008. (II.14.) Békési inkubátorház létrehozása /2008. (II.14.) "Békési Szlivapálinka út" DAOP D komponense /2008. (II.15) Tiszta, Békés Békés Városért! /2008. (II.28) Pályázat címe Fedett autóbuszvárók építése Békés bel- és külterületén Összes költség Források megoszlása (Ft) Támogatási összeg Terv Saját forrás Tény Testület által jóváhagyott forrás jogcíme Költségvetésbıl Fejlesztési hitel Pályázat eredménye Saját forrás igény évenkénti bontásban 2008-ban Fejlesztési hitelbıl évi költségvetésben évi költségvetésben 5. DARFT Alapfokú oktatásfejlesztés DAOP /2F 14/2008. (I.24) Épületkorszerősítés és eszközfejlesztés a Békési Kistérségi Iskola Dr. Hepp Ferenc Tagiskolájában GKM Balesetveszélyes csomópontok átépítésének társfinanszírozása 106/2008.(III.27.) Békés, 470.sz. fıút j.út becsatlakozásánál körforgalmú csomópont kialakítása NKA Veszélyeztetett helyzető mőemlékek állagmegóvásának részleges, vagy teljes Unokáink is látni fogják - avagy a helyreállításának, valamint mőemlékek 56/2008.( II.19.) városháza épületének szerves részét képezı képzımővészeti alkotások restaurálásának támogatása

4 8. TU-dal A Dél-Alföldi Turisztikai Régió Ismertségét növelı Turisztikai Marketingeszközök Támogatása TU-DAL-3 2/2008 (IV.14) Natúrpark hat. Tematikus turisztikai útvonalak a Körösök Völgyében KÖZOP Kerékpárút-hálózat fejlesztése Békés gesztorságával 231/2008. (V.29.) Békés-Békéscsaba kerékpár út III. ütem DARFT 194/2008. Dánfoki út felújítása DARFT 195/2008. (V.13) Sas utca felújítása DARFT 196/2008. Lengyel Lajos út felújítása DARFT 197/2008. Békés Malomasszonykerti lakóövezet ivóvízvezetékének építése DARFT 198/2008. Külterületi Krisztina-zug burkolat megerısítése DARFT 199/2008. Szennyvízelvezetés a környezet megóvásáért DARFT 17. DARFT 18. DARFT 19. DARFT Önkormányzati fejlesztésekterületi kötöttség nélküli támogatása 20. DAOP Belterületi csapadék- és belvíz elvezetés 21. DAOP 22. DAOP Kistérségi komplex Járóbetegellátó Központ kialakítása Bölcsödei ellátást nyújtó intézmények fejlesztése és kapacitásának bıvítése 23. DAOP Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése 24. NFÜ EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 200/ / / / /2008. (V. 29.) 263/2008. (VI.5.) 266/2008. (VI.11.) 270/2008. (Vi.11.) 261/2007 Az úlláéledı Dánfoki szabadstrand Békési Piac tér parkolóhelyének bıvítésa Békés város Szociális Szolgáltató Központ Békés, Jantyik M. u. 1. szám i épületének felújítása Játszótér, a biztonságos játékért Kotró.rakodógép beszerzése a belvízkár megszüntetése végett Kistérségi komplex JáróbetegEllátó Központ kialakítása Bölcsödei ellátást nyújtó intézmények fejlesztése és kapacitásának bıvítése Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Békési Fizioterápiás Gyógycentrum kialakítása Beadott pályázatok összesen: 31 db 100%

5 Beadott pályázatokból pályázat ( ig) Beadott pályázatokból pályázat ( ig) 6 db 19% 3 db 10% Beadott pályázatokból ( ig) 22 db 71% Nyert pályázatból tényleges saját erı igény A tényleges saját erıbıl a költségvetésbıl származó forrás A tényleges sajáterıbıl a fejlesztési hitelbıl származó forrás

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2007. október 31-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2007. október 31-i ülésére Tárgy: Békés város fejlesztési programjának rövid távú cselekvési terve Elıkészítette: Izsó Gábor polgármester Véleményezı bizottság: Pénzügyi Bizottság Sorszám: IV/ Döntéshozatal módja: Egyszerő szótöbbség

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. február 14-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. február 14-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzata Sorszám: III/1 2008. évi költségvetése Döntéshozatal módja: Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály A határozatokhoz és a rendelethez minısített

Részletesebben

A CSELEKVÉSI TERV PROJEKTJEINEK BEMUTATÁSA 2. sz. melléklet

A CSELEKVÉSI TERV PROJEKTJEINEK BEMUTATÁSA 2. sz. melléklet Pályázati kód: Támogatás formája: Támogatás elnyerésének módja: Forrás megnevezése: Forrás összege: DAOP-2007-1.1.1./A DAOP-2007-1.1.1./A Ipari területek, ipari parkok és vállalkozói inkubátorházak infrastrukturális

Részletesebben

Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének teljesítésérıl

Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének teljesítésérıl Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének teljesítésérıl Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz. törvény 82. -a (a továbbiakban Áht.) és az államháztartás szervezetei beszámolási

Részletesebben

Békés Város Önkormányzatának 2007. évi költségvetése

Békés Város Önkormányzatának 2007. évi költségvetése Békés Város Önkormányzatának 2007. évi költségvetése A 286/2006. (XI. 30.) KT sz. határozattal elfogadott költségvetési koncepciónk szerint az önkormányzat kiemelt feladatai közé sorolta intézményei és

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. augusztus 27-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. augusztus 27-i ülésére Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat tulajdonába kerülı lakóingatlanok mőszaki állapotáról, az önkormányzati tulajdonú lakások lakbérérıl szóló 5/2003. (III. 28.) rendelet módosítása Elıkészítette: Váczi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. április 29-én megtartott ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. április 29-én megtartott ülésérıl. 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. április 29-én megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 16-os sz. terem. Jelen vannak: Siklósi István

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 7950/2008. Készült: J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város

Részletesebben

Jelentés a lejárt határidejő határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekrıl

Jelentés a lejárt határidejő határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekrıl Aszód Város Önkormányzat P o l g á r m e s t e r é t ı l 2170 Aszód, Szabadság tér 9 Tel.: 28/500-666 Fax: 28/400-575 Email: polgi.sztan@invitel.hu Istvan.sztan@pmhaszod.hu 1138- /2009 szám Jelentés a

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 11/2010. Levél község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 23-án tartott ülésérıl készült Jegyzıkönyv Napirend: I./ Döntést igénylı ügyek

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról a Képviselı-testület 2009. december 17-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról a Képviselı-testület 2009. december 17-i ülésére Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról a Képviselı-testület 2009. december 17-i ülésére 209/2009.(VI.23.)Kt.sz. Jánoshalma város városközpont örökségvédelmi feltárása A döntésrıl az ajánlattevıt

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. augusztus 27-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. augusztus 27-i ülésére Tárgy: Békési Kistérségi Iroda bérleti ügye Sorszám: IV/6 Elıkészítette: Dr. Farkas László jogi munkatárs Véleményezı bizottság: Pénzügyi Bizottság Tisztelt Képviselı-testület! Döntéshozatal módja: Minısített

Részletesebben

Pásztó városi önkormányzat 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. TEL.: (06-32) 460-155 Fax: (06-32) 460-918 E-mail: forum@paszto.

Pásztó városi önkormányzat 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. TEL.: (06-32) 460-155 Fax: (06-32) 460-918 E-mail: forum@paszto. Pásztó városi önkormányzat 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. TEL.: (06-32) 460-155 Fax: (06-32) 460-918 E-mail: forum@paszto.hu Szám: 1-16 /2015. A határozat meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-919, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/313-1/2011/I. Üi.: Hegedűsné Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Beszámoló Makó Város Önkormányzat

Részletesebben

II. A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése c. pályázat elkészítéséhez. Kódszám: KDOP-2007/2.1.1/2F NYDOP-2007/2.2.

II. A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése c. pályázat elkészítéséhez. Kódszám: KDOP-2007/2.1.1/2F NYDOP-2007/2.2. II. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Dunántúli Operatív Program, a Közép-Dunántúli Operatív Program és a Nyugat-Dunántúli Operatív Program A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése c. pályázat elkészítéséhez

Részletesebben

MEGHÍVÓ. 2008. február 12. napján du. 13,30 órakor

MEGHÍVÓ. 2008. február 12. napján du. 13,30 órakor 1 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 MEGHÍVÓ Gyomaendrőd

Részletesebben

SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17.

SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. 1 SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. ELİTERJESZTÉS Sümegprága Települési Önkormányzat 2009. november 23-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Sümegprága

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2007. évi gazdálkodásáról. Nádudvar, 2008. április 15.

BESZÁMOLÓ. Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2007. évi gazdálkodásáról. Nádudvar, 2008. április 15. Városi Önkormányzat Polgármesterétıl 4181 Nádudvar Fı út 119. 40-19./2008. BESZÁMOLÓ Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2007. évi gazdálkodásáról Nádudvar, 2008. április 15. Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2008. október 27-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KHT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KHT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KHT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2008 KÉSZÜLT: DEBRECEN, 2009. FEBRUÁR TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KHT. PÁLYÁZATI TEVÉKENYÉSÉGE ÉS PROJEKTMENEDZSMENT... 4 1.1 Az Euro-Régió

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. július 16-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2014. július 16. Határozat:

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 29/2009. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. december 15-én (kedden) 15.00 órai kezdettel

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. SZEMÉLYI RÉSZ 9.

TARTALOMJEGYZÉK I. SZEMÉLYI RÉSZ 9. TARTALOMJEGYZÉK I. SZEMÉLYI RÉSZ 9. II. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 10. 1/2010. (I.29.) K.R.SZ. A FEJÉR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 30/2009. (XII.18.) K.R.SZ.

Részletesebben

Elıterjesztés. Az elıterjesztést készítette: irodavezetı Sápi Tamás fogalmazó. aljegyzı. Kutasiné Nagy Katalin jegyzı s.k.

Elıterjesztés. Az elıterjesztést készítette: irodavezetı Sápi Tamás fogalmazó. aljegyzı. Kutasiné Nagy Katalin jegyzı s.k. Elıterjesztés 3. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 9-i ülésére Tárgy: Felsılajos Község Gazdasági Programja Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit irodavezetı Sápi Tamás

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. augusztus 28-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Szelektív hulladékgyőjtés Elıkészítette: Gál András osztályvezetı Ilyés Péter környezetvédelmi referens Mőszaki Osztály Véleményezı bizottság: Pénzügyi Bizottság Ügyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1./ 2009. I. félévi beszámoló megvitatása és elfogadása Előadó: Biró Ferenc polgármester

JEGYZŐKÖNYV. 1./ 2009. I. félévi beszámoló megvitatása és elfogadása Előadó: Biró Ferenc polgármester JEGYZŐKÖNYV Készült: 2009 szeptember 15-én Mezőzombor Községi Önkormányzat képviselőtestületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Fercsák

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓJA

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓJA Városházi Krónika BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓJA INGYENES 2006. DECEMBER IX. ÉVFOLYAM 15. SZÁM Költségvetési koncepció November 30-i ülésén, közmeghallgatás keretében tárgyalta meg a képviselı-testület

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı JEGYZİKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2007. január l8-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 26-án megtartott ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 26-án megtartott ülésérıl. 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 26-án megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 16-os sz. terem. Jelen vannak: Cservenák Pál Miklós

Részletesebben