Az állampolgári jogok országgy lési biztosának jelentése az AJB-7727/2010. számú ügyben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az állampolgári jogok országgy lési biztosának jelentése az AJB-7727/2010. számú ügyben"

Átírás

1 Az állampolgári jogok országgy lési biztosának jelentése az AJB-7727/2010. számú ügyben Az eljárás megindulása Elismert társadalmunkban, hogy a hivatásos állományban foglalkoztatottak alkotmányos jogainak korlátozása csak akkor lehetséges, ha a megszorítás szükséges a hivatásos állományú dolgozót foglalkoztató szerv jogállamban való funkcionálásához. Ezt rögzítve, fontosnak tartom azt is, hogy az alapvet jogok érvényesülésével kapcsolatos problémák a hivatásos állományúak egészségi, pszichikai és fizikai állapotát érint területen is felszínre kerüljenek és megoldódjanak. Figyelemmel arra, hogy mindeddig nem képezte ombudsmani vizsgálat és értékelés tárgyát a hivatásos állomány tagjának egészségi alkalmassága állapotát felülvizsgáló orvosi bizottság (a továbbiakban: FÜV bizottság) eljárására vonatkozó jogszabályok és azok alkalmazásának gyakorlata, az állampolgári jogok országgy lési biztosáról szóló évi LIX. törvény (Obtv.) 16. (2) bekezdésében biztosított jogköröm alapján, hivatalból vizsgálatot rendeltem. Vizsgálatom során tájékoztatást kértem: a Honvédkórház-Állami Egészségügyi Központtól (ÁEK), a Magyar Honvédség Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központtól (HEK), az Alkotmányvédelmi Hivatal jogel djét l (NBH-tól), a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságától, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részbeni jogel djét l (Vám- és Pénzügy rség Országos Parancsnokságától), Országos Rend r-f kapitányságtól, az Országos Katasztrófavédelmi F igazgatóságtól. Áttekintettem továbbá a vizsgálatom alapját képez jogszabályokat. Érintett alkotmányos jogok A jogállamiság elve és az abból fakadó jogbiztonság követelménye, valamint a tisztességes eljáráshoz való jog. (Alk. 2. /1/ bek.) Az emberi méltósághoz való jog (Alk. 54. /1/ bek.). A szociális biztonsághoz való jog. (Alk. 70/E. /1/ bek.) A diszkrimináció tilalma, az egyenl bánásmód követelménye. (Alk. 70/A. /1/ és /3/ bek.) Jogszabályi háttér A felülvizsgálatokat a következ jogszabályok alapján hajtják végre: - a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló évi XLIII. törvény (Hszt.), - a honvédség hivatásos és szerz déses állományú katonáinak jogállásáról szóló évi XCV. törvény (Hjt.), - az egyes központosított egészségügyi szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások igénybevételér l, valamint a külön meghatározott személyek tekintetében fennálló egészségügyi ellátás rendjér l szóló 175/2007. (VI. 30.) Korm. rendelet, - egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztvisel i munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keres képtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet (módosította: 10/2010. /XII. 22./ BM rendelet),

2 2 - a hivatásos és szerz déses katonai szolgálatra, valamint a katonai oktatási intézményi tanulmányokra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság elbírálásáról, továbbá az egészségügyi szabadság, a szolgálatmentesség és a csökkentett napi szolgálati id engedélyezésének szabályairól szóló 7/2006. (III. 21.) HM rendelet (módosította: 13/2009. /VIII. 26./ - a Magyar Honvédség egyes beosztásaihoz kapcsolódó munkaköri követelményekr l szóló 20/2002. (IV. 10.) HM rendelet (módosította: 34/2003. /XII. 13./ HM rendelet, 2/2006. /I. 30./ HM rendelet, 18/2010. /XII. 10./ HM rendelet), - a Vám- és Pénzügy rség hivatásos állományának egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságának vizsgálatáról szóló 20/2008. (VI. 19.) PM rendelet (módosította: 22/2010. /V. 13./ PM rendelet). I. A megállapított tényállás 1. A Honvédkórház-Állami Egészségügyi Központ megkeresésemre adott válasza szerint július 1-t l végzi a hivatásos és szerz déses katonák I. fokú Egészségügyi Felülvizsgálati Bizottsági (I. fokú FÜV), a rendvédelmi szervek hivatásos állományának a 30 napos felülvizsgáló f orvos általi és a Hathónapos Orvosi Felülvizsgáló Bizottsági (HOFB) vizsgálatot. A felülvizsgálatokat az intézet állományából kijelölt, szakmailag elismert, nagy tapasztalatokkal rendelkez katonaorvosok végzik. Amennyiben a vizsgált személy egészségi állapotának, szolgálatképességének megítéléséhez további szakorvosi vizsgálatra vagy kórházi ellátásra van szükség, arra az ÁEK szakrendel i és szakambulanciái, valamint az aktív fekv beteg ellátást nyújtó osztályai, végül f szakorvosai biztosítanak lehet séget. Az ÁEK-ban m köd felülvizsgáló bizottságok nem hozhatnak: katonai szolgálatra alkalmatlan, hivatásos szolgálatra alkalmatlan és jelenlegi beosztására nem alkalmas min sítéseket. Ha ilyen min sítések indokoltak, akkor a bizottság elnöke az iratokat haladéktalanul továbbítja a HEK-ben m köd, döntésre jogosult felülvizsgáló bizottságokhoz. Ez utóbbi FÜV bizottság dönt az I. fokú FÜV bizottság döntése elleni fellebbezésr l is. 2. A Magyar Honvédség Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központban a hivatásos és szerz déses állomány tagjának egészségi alkalmassága állapotát felülvizsgáló orvosi bizottság a tevékenységét a Preventív Igazgatóság Felülvizsgáló Intézetén (FÜVI) belül végzi. A FÜVI feladata a 7/2006. (III. 21.) HM rendelet, a 20/2002. (IV. 10.) HM rendelet, valamint az 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet hatálya alá tartozó állomány vagyis a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek állománya alkalmasságvizsgálatainak felülvizsgálata, baleset vagy betegség következtében létrejöv egészségi állapota romlása esetén az egészségügyi szabadságra történ javaslattétel, az egészségügyi szabadság engedélyezése vagy az alkalmasság elbírálása, FÜV eljárás lefolytatása, valamint a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (volt OOSZI, továbbiakban: NRSzH) általi összszervezeti egészségkárosodás mértékének véleményeztetése. A FÜV bizottságok a felülvizsgálatokat a FÜVI osztályain végzik. Tagjai: a felülvizsgáló f orvosai, a HEK Preventív Igazgatóság Alkalmasság-vizsgáló Intézet és a rendvédelmi szervek delegált f orvosai. A Magyar Honvédség vonatkozásában felülvizsgáló bizottságok a következ k: Másodfokú Alkalmasság-vizsgáló Bizottság Másodfokú FÜV Bizottság Központi FÜV Bizottság A rendvédelmi szervek vonatkozásában pedig az alábbiak:

3 3 Másodfokú Alkalmasság-vizsgáló Bizottság Els fokú FÜV Bizottság Másodfokú FÜV Bizottság A Másodfokú Alkalmasság-vizsgáló Osztály és Felülvizsgáló Osztály rendeltetése és feladata a Magyar Honvédség tekintetében: A 7/2006 (Ill. 21.) HM rendelet, valamint a 20/2002 (IV. 10.) HM rendelet alapján a katonai pályára, tanintézetekbe, valamint külföldi szolgálatra jelentkez k és a jogszabály által meghatározott vezet i beosztásra kijelölt személyek alkalmasság-vizsgálata során hozott vélemények elleni fellebbezések elbírálása. A szerz déses és hivatásos állományúak baleset, vagy betegség következtében létrejöv egészségi állapot romlása esetén egészségügyi szabadság engedélyezése, vagy az alkalmasság elbírálása II. fokon. Az össz-szervezeti egészségkárosodás mértékének véleményeztetése, illetve a FÜV eljárás lefolytatása. A hivatásos és szerz déses, valamint az önkéntes tartalékos katonai szolgálatra jelentkez k els fokon hozott Pálya Alkalmasság-vizsgáló Bizottságok (a továbbiakban: PAB) döntése elleni fellebbezések elbírálása. ködteti a Másodfokú Alkalmasság-vizsgáló Bizottságot (II. fokú AV bizottság). M ködteti a Másodfokú Felülvizsgáló Bizottságot (II. fokú FÜV bizottság). ködteti a Központi Felülvizsgáló Bizottságot (KFÜV bizottság). A Másodfokú Alkalmasság-vizsgáló Osztály és Felülvizsgáló Osztály rendeltetése és feladata a rendvédelmi szervek vonatkozásában: Az 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet hatálya alá tartozó hivatásos állomány el írt alkalmasság felülvizsgálata. A rendvédelmi szervek állományában szolgálatot teljesít k felülvizsgálati elbírálása az egészségi állapotban bekövetkezett bármilyen egészségkárosodás (betegség, fogyatékosság, kóros állapot, sérülés, stb.) esetén. Az össz-szervezeti egészségkárosodás mértékének véleményeztetése, illetve a FÜV eljárás lefolytatása. M ködteti a rendvédelmi szervek Másodfokú Alkalmasság-vizsgáló Bizottságot (II. fokú AV bizottság). M ködteti a rendvédelmi szervek Els fokú Felülvizsgáló Bizottságot (I. fokú FÜV bizottság). M ködteti a rendvédelmi szervek Másodfokú Felülvizsgáló Bizottságot (II. fokú FÜV bizottság). A Felülvizsgáló Osztály által m ködtetett bizottságok - a Magyar Honvédség vonatkozásában: II. fokú FÜV bizottság, Központi FÜV bizottság. - a rendvédelmi szervek vonatkozásában: I. fokú FÜV bizottság, Másodfokú FÜV bizottság. A bizottságok a min sítéseiket mindig egyedileg alakítják ki. 3. Az Országos Rend r-f kapitányság tájékoztatásában részletezte a FÜV vizsgálatok eljárási rendjét.

4 4 Egészségi, pszichológiai vagy fizikai alkalmatlanság miatt a hivatásos állomány tagjának szolgálati viszonya csak FÜV eljárás keretében hozott határozat alapján szüntethet meg. FÜV eljárás keretében kell a szolgálati, illetve beosztási egészségi, pszichikai, fizikai alkalmasság kérdésében dönteni, ha a hivatásos állomány tagjának betegsége vagy balesete miatt: a) szolgálatképessége oly mértékben csökkent, hogy feladatait tartósan ellátni nem képes, és állapotában huzamosabb ideig tartó gyógykezelés mellett sem várható kielégít javulás, valamint b) olyan jelleg az egészségkárosodása, hogy beosztásának, szolgálatának ellátására alkalmatlannak látszik. A FÜV eljárás elrendelését kezdeményezheti: a hivatásos állomány tagja, az alapellátó orvos vagy a közvetlen szolgálati elöljáró. Az alapellátó orvos köteles kezdeményezni a FÜV eljárás elrendelését, ha a) a HM ÁEK osztályvezet, részlegvezet, illetve szakrendelés vezet f orvosa, a szolgálatképtelenség 30 napon túli meghosszabbítása érdekében ellen rz orvosi vizsgálatot végz orvos (a továbbiakban: ellen rz orvos), illetve a Hathónapos Orvosi Felülvizsgáló Bizottság erre irányuló javaslatot tett, b) az általa engedélyezett egészségügyi felmentés során az érintett teljes szolgálatképessége az engedélyezhet maximális id tartam elteltével sem állt helyre. A hivatásos állomány tagja a FÜV eljárás elrendelésére irányuló kérelmet írásban, az állományilletékes parancsnoknak címezve, a közvetlen szolgálati elöljárónál nyújtja be. Az alapellátó orvos, illetve a közvetlen szolgálati elöljáró a FÜV eljárás elrendelését írásban kezdeményezi az állományilletékes parancsnoknál. Az állományilletékes parancsnok a FÜV eljárást a kérelem kézhezvételét, illetve az alapellátó orvos vagy a közvetlen szolgálati elöljáró kezdeményezését, illetve a FÜV eljárás megindítására okot adó körülmény észlelését követ en soron kívül, az erre rendszeresített nyomtatvány kitöltésével rendeli el, és a nyomtatványt megküldi az illetékes személyügyi szerv vezet jének. A közvetlen szolgálati elöljáró a hivatásos állomány tagját tájékoztatja a FÜV eljárás elrendelésér l és az eljárással összefügg jogairól és kötelezettségeir l. A FÜV eljárás alá vont részére egészségügyi szabadság a szolgálatképtelenség megállapítására irányadó általános szabályok szerint engedélyezhet. A FÜV eljáráshoz szükséges orvosi dokumentációk beszerzésér l az egészségügyi szakterület gondoskodik, majd azokat továbbítja az MH HEK részére a FÜV eljárás lefolytatása céljából. A FÜV eljárást meg kell szüntetni, ha a) az alapellátó orvos, a közvetlen szolgálati elöljáró, illetve a hivatásos állomány tagja az általa kezdeményezett eljárás megszüntetését a határozat meghozataláig írásban kéri, b) az érintett hivatásos szolgálati jogviszonya megsz nt. A FÜV bizottság eljárásának els szakasza a majdani FÜV bizottsági döntés el készítéséért felel s orvos kijelölése, amelyre minden esetben az MH HEK parancsnok jogosult. A döntés-el készítésért felel s orvos amennyiben a rendelkezésére álló dokumentáció és az érintett egészségi állapota nem ítélhet meg egyértelm en személyes vizsgálattal állapíthatja meg az alkalmasság elbírálása szempontjából alapvet kórelváltozásokat, vagy intézkedik a szükséges vizsgálatok ÁEK-ban történ elvégzésére, vagy a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal szakvéleményének beszerzésére.

5 5 A FÜV bizottság összetételét is az MH HEK parancsnoka határozza meg, 24 órával a felülvizsgálat id pontját megel en, az orvos-szakmai követelmények figyelembevételével. A FÜV bizottság 3 tagból áll. Az MH HEK parancsnoka a bizottság elnökét és 1 tagját az alárendeltségébe tartozó, az alkalmassági és felülvizsgálatokat végz f orvosi állományból, 1 tagját az érintett rendvédelmi szerv által jelölt orvosok közül eseti jelleggel, véletlenszer en választja ki. A FÜV bizottság munkájába konzultációs joggal a FÜV eljárás alapját képez betegségre figyelemmel pszichológus, valamint az illetékes szakterületnek megfelel en a Magyar Honvédség f szakorvosa is bevonható. A FÜV bizottságban nem vehet részt az érintett alapellátását végz, a FÜV eljárására javaslatot tev, a gyógykezelésében részt vev orvos, valamint a II. fokú FÜV bizottságban az, aki az I. fokú FÜV eljárásban részt vett. Az eljáró FÜV bizottság ülésének id pontjáról az érintettet az MH HEK legalább 8 nappal az ülést megel en értesíti. A FÜV eljárást az elrendelését l számított 60 napon belül le kell folytatni. A FÜV bizottság a FÜV eljárás során határozatot hoz, és orvos-szakmai véleményt készít. A következ döntések hozhatóak: - A szolgálatképtelenség id tartamának meghosszabbítása (az esetleges kórházi, gyógyintézeti kezelés id tartamát is figyelembe véve) legfeljebb a szolgálatképtelenség kezd napjától számított 365. napig, ha a felülvizsgált személy gyógyulása ezen id pontig várható, - Jelenlegi beosztására alkalmas, ha a felülvizsgált személy a beosztásából adódó feladatok ellátására képes, - Jelenlegi beosztására korlátozással alkalmas, ha a felülvizsgált személy a beosztásából adódó feladatok ellátására a FÜV bizottság által meghatározott korlátozással képes, - Jelenlegi beosztására alkalmatlan, ha a felülvizsgált személy a jelenlegi feladatai ellátására alkalmatlan, de egészségi állapota miatt, valamint a szolgálati körülmények alapján más beosztás ellátására alkalmasnak tartja, - Hivatásos szolgálatra alkalmatlan, amennyiben a felülvizsgált személy egészségi állapota miatt mind a jelenlegi, mind pedig bármely hivatásos szolgálati beosztás ellátására alkalmatlan, - dönt a foglalkozási betegség és fokozott expozíciós esetek szolgálattal összefügg jellegér l. Az 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet taxatíve felsorolja azt is, hogy a jelenlegi beosztására korlátozással alkalmas döntés esetén a hivatásos állomány tagja - legfeljebb 365 napra - milyen szolgálati kötelezettségek teljesítése alól menthet fel (pl. fizikai alkalmassági vizsgálat, tartósállás, alaki foglalkozás, egyenruha-viselés, 24 órás szolgálat). A jelenlegi beosztására korlátozással alkalmas döntés esetén a FÜV bizottság a határozat rendelkez részében meghatározza azt, vagy azokat a szolgálati kötelezettségeket is, amelyek alól a hivatásos állomány tagját felmenti, továbbá a felmentés id tartamát. A jelenlegi beosztására korlátozással alkalmas döntés esetén az MH HEK parancsnoka a szolgálati kötelezettségek teljesítése alóli felmentés id tartamának lejárta el tt intézkedik a hivatásos állomány tagja FÜV bizottság elé rendelésér l úgy, hogy a jogorvoslat lehet ségére is figyelemmel a végrehajtható döntés legkés bb a felmentés id tartamának lejártáig meghozható legyen. A FÜV bizottság jelenlegi beosztására korlátozással alkalmas döntést ismételten nem hozhat, ha a korábban hozott ilyen döntés id tartama eléri a 365 napot. A hivatásos állomány tagja a FÜV bizottság el tt köteles személyesen megjelenni (kivéve, ha az érintett betegsége miatt járó-, illetve mozgásképtelen, és a meglév orvosi dokumentációból az egészségi állapota megítélhet ). A FÜV bizottság a döntését a felülvizsgálttal a FÜV bizottság ülésén közli, és jogorvoslat lehet ségér l is tájékoztatja. A

6 6 döntést a kihirdetését követ 8 napon belül határozatba kell foglalni, amit meg kell küldeni a felülvizsgáltnak, az alapellátó orvosának és az állományilletékes parancsnokának. Az I. fokú FÜV bizottság döntése ellen a felülvizsgált személy a határozat kézbesítését l számított 15 napon belül írásban a II. fokú FÜV bizottsághoz címzett, az I. fokú FÜV bizottsághoz benyújtott fellebbezéssel élhet. A fellebbezésben meg kell jelölni, hogy az Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal szakvéleményére, a FÜV bizottság határozatára vagy mindkett re irányul. A felülvizsgált személy az I. fokú FÜV bizottság ülésén a határozat közlését követ en a fellebbezési jogáról saját kez leg írt és aláírt nyilatkozatával lemondhat. A II. fokú FÜV bizottság az I. fokú FÜV bizottság határozatát helybenhagyja, vagy megváltoztatja. A II. fokú FÜV bizottság határozata ellen nincs helye fellebbezésnek. Az I. fokú FÜV bizottság határozata végrehajtható a következ k szerint: a határid elteltét követ napon, ha a fellebbezés benyújtására rendelkezésre álló határid alatt a jogosult fellebbezést nem terjesztett el, azonnal, ha jogosult a fellebbezési jogáról a már említett módon írásban lemondott. A II. fokú FÜV bizottság határozata a közléssel végrehajthatóvá válik. Az állományilletékes parancsnok a FÜV határozat végrehajthatóvá válásától számított 30 napon belül köteles intézkedni: - jelenlegi beosztására korlátozással alkalmas döntés esetén az elrendelt korlátozások érvényesítésére, - jelenlegi beosztására alkalmatlan döntés esetén más beosztásba helyezésére, - hivatásos szolgálatra alkalmatlan döntés esetén a szolgálati jogviszony megszüntetésére, továbbá a FÜV bizottság erre irányuló javaslata esetén, a közúti járm vezet i egészségi alkalmasság felülvizsgálatának kezdeményezésére, önvédelmi fegyverrel, vadászfegyverrel rendelkez k esetében pedig az ezzel kapcsolatos egészségi alkalmasság felülvizsgálatának kezdeményezésére. Az Országos Rend r-f kapitánysági tájékoztató kitért arra is, hogy a FÜV eljárások száma 2007-t l emelked tendenciát mutatott. A FÜV eljárások többségét a 25 éves vagy annál hosszabb szolgálati id vel, azaz szolgálati nyugdíjra való jogosultsággal rendelkez hivatásos állományúak saját maguk kezdeményezték, és ez az arány folyamatosan emelkedett. A FÜV bizottságok az eljárás alá vont személyek dönt többségénél 50 % alatti munkaképesség csökkenést, illetve egészségkárosodás mértéket állapítottak meg. Ennek megfelel en csökkent az 50 %-os munkaképesség csökkenés, illetve az egészségkárosodás aránya, és alacsony volt a rokkantak száma. A FÜV bizottság által hozott határozatok közül a "jelenlegi beosztásában alkalmatlan" határozatok aránya jelent s emelkedést mutatott, a "jelenlegi beosztásában alkalmas" határozatok számában három éves stagnálás után emelkedés volt tapasztalható, és mindezekkel párhuzamosan csökkenni kezdtek a "hivatásos szolgálatra alkalmatlan" határozatok száma. A FÜV eljárások igen kis százalékánál került sor II. fokú eljárás lefolytatására, amelyek többségénél a FÜV bizottság megváltoztatta az I. fokon hozott határozatot. Figyelemre volt érdemes viszont a FÜV eljárásokban a "jelenlegi beosztásában alkalmatlan" határozatok számának emelkedése, ami arra vezethetett volna, hogy a FÜV eljárás alá vont személyek hivatásos állományban maradjanak. Ez azonban években nem realizálódott, mert az érintettek mintegy kétharmadának nem tudtak megfelel másik beosztást felajánlani, illetve akiknek felajánlottak más beosztást, azok dönt többsége a Hszt. által biztosított lehet séggel élve nem fogadta azt el. Mindezek eredményeként a FÜV eljárás alá vont személyek dönt többségének hivatásos szolgálati jogviszonya megszüntetésre került, így a hosszú gyakorlati tapasztalattal rendelkez hivatásos állományúak a számukra kedvez FÜV eljárást követ en folyamatosan távoztak a szervezetb l.

7 7 A felvázolt tendenciának a megállítását két módon kezelte az illetékes szaktárca és az irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek (a rend rségi és a büntetés-végrehajtási szervek). Kidolgoztak egy olyan, pozitív hatású ösztönzési rendszert, amely anyagilag érdekeltté tehette a hivatásos állomány tagját szolgálati viszonyának fenntartásában. Ennek els lépése volt a hivatásos állomány tagjainak szolgálati id t elismer támogatásáról szóló 17/2009. (Vl. 4.) IRM rendelet, melynek értelmében a rend rség és a bv. szervezet hivatásos állományú tagja szolgálati id t elismer támogatást (a továbbiakban: támogatás) igényelhetett, ha legalább 25 év szolgálati nyugdíjjogosultsághoz szükséges szolgálati id vel rendelkezett és vállalta, hogy hivatásos szolgálati viszonyát a támogatás folyósításának megkezdését l számított 5 évig, ha a szolgálati viszony fels korhatáráig kevesebb, mint 5 év van hátra, akkor annak eléréséig fenntartja, vagy legalább 30 év szolgálati nyugdíjjogosultsághoz szükséges szolgálati id vel rendelkezik és hivatásos szolgálati viszonyát a támogatás folyósításának megkezdését l számított 3-5 évig, ha a szolgálati viszony fels korhatáráig kevesebb, mint 3 év volt hátra, akkor annak eléréséig fenntartja. A támogatás mértékét havi bruttó Ft-ban állapították meg. Cselekvés történt arra is, hogy a Hszt. 56. (5) bekezdése egészüljön ki úgy, hogy az egészségügyi, pszichikai vagy fizikai alkalmatlanság esetén legyen kötelez másik hivatásos szolgálati beosztás, ennek hiányában másik nem hivatásos beosztás felajánlása 1. Módosult a Hszt. 64. (1) bekezdése is 2, mellyel lehet vé vált a szolgálati viszonyba történ visszavétel többek között abban az esetben is, ha az érintett szolgálati viszonya egészségi, pszichikai vagy fizikai alkalmatlanság miatt sz nt meg. A visszavétel további feltételeit is meghatározza a törvény. Módosították továbbá a Hszt (5) bekezdését 3. Ezzel a szolgálati nyugdíj összegének csak 90 %-a vált folyósíthatóvá a fels korhatár betöltéséig, illetve az egészségkárosodás 40 %-os mértékének eléréséig, ha a hivatásos állomány 25 év szolgálati viszonyban eltöltött id vel rendelkez tagjának a szolgálati viszonyát egészségi, pszichikai, fizikai alkalmatlanság miatt azért szüntették meg, mert a részére felajánlott hivatásos szolgálati beosztást vagy nem hivatásos munkakört alapos ok nélkül nem fogadta el. 4. A hivatásos állami és önkormányzati t zoltóság, a nemzetbiztonsági szolgálatok, a büntetés-végrehajtás, valamint a katasztrófavédelem (polgári védelem) hivatásos állományú tagjainak FÜV vizsgálata ugyanazon eljárási rend vagyis az 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM- PTNM együttes rendelet szerint történik, mint amir l az ORFK beszámolt. Ezért az egyéb megkeresett szervek tájékoztatóiból csak azokat emelem ki, melyek kiegészít információk. Az Alkotmányvédelmi Hivatal jogel dje (az NBH) tájékoztatójában azt hangsúlyozta, hogy mivel a FÜV eljárások teljes egészében hivataluk keretein kívül történnek, a felülvizsgáló orvosi bizottságok eljárására, gyakorlatára nincs rálátásuk. A években azonban sok olyan hivatásos, szolgálati nyugdíjra jogosult állományú tag kezdeményezte a FÜV eljárás alá vonását, aki semmiféle kórel zménnyel nem rendelkezett, illetve a FÜV eljárást megel években nem volt tartós beteg. A hivatal viszont mindent megtett annak érdekében, hogy FÜV bizottság elé a ténylegesen egészségkárosodásban szenved k kerüljenek. A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága ugyancsak az ORFK-éhoz hasonló tapasztalatokról számolt be, kiegészítve azzal, hogy a szaktárca és az érintett rendvédelmi szervek célja egy aktualizált, minden szempontból korszer, a személyi állomány egészségének védelmét, helyreállítását, fejlesztését támogató, a rendvédelmi szervek állománymegtartó-képességét növel FÜV eljárási rend fenntartása. 1 Lásd: Hszt évi LVIII. törvénnyel való módosítását, mely július 6-án lépett hatályba. 2 Lásd: Hszt évi CXLI. törvénnyel való módosítását, mely január 1-t l hatályos. 3 Lásd: Ugyancsak a Hszt évi CXLI. törvényt.

8 8 Az Országos Katasztrófavédelmi F igazgatóság (polgári védelem) is az el ekhez hasonló következtetésekre jutott. A FÜV vizsgálatokat a f igazgatóságra kiterjed en is a MH HEK végzi. A két szervezet egymástól teljesen független, egymás munkájára nincs rálátásuk. A f igazgatóság nem rendelkezik információval a FÜV bizottságok döntési gyakorlatáról, döntéseiket tudomásul veszik. 5. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állománya egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságának vizsgálatáról a 20/2008. (VI. 19.) PM rendelet rendelkezik, mely június 27-én lépett hatályba. A Vám- és Pénzügy rség hivatásos állományába felvételre jelentkez k alkalmassági vizsgálatát a Vám- és Pénzügy rség Szociális, Egészségügyi és Kulturális Központja (továbbiakban: VPSZEKK) végzi. A VPSZEKK Egészségügyi Szolgálata, mint kijelölt intézmény kizárólag a PM rendelet szerinti eljárásrendben és abban meghatározott alkalmassági követelmények alapján min sítheti a pályázót. Az el zetes alkalmassági vizsgálat eredménye "alkalmas", vagy "alkalmatlan" min sítés lehet. Az "alkalmatlan" min sítés pályázó 15 napon belül az I. fokú FÜV bizottsághoz fellebbezhet. FÜV eljárás kötelez kezdeményezésének esete, ha a hivatásos állomány tagjának egészségi állapota olyan mértékben változott, hogy a számára el írt egészségi, pszichikai és fizikai alkalmassági követelményeknek nem felel meg, vagy egészségügyi szabadságának id tartama a 180 naptári napot meghaladta. Az egészségi alkalmassági követelményeknek való nem megfelelésre általában az id szakos, illetve soron kívüli alkalmassági vizsgálat során derül fény. Ha ezen alkalmassági vizsgálatok eredménye alapján feltételezhet, hogy a hivatásos állomány tagjának egészségi állapota eredeti szolgálati beosztásának, munkakörének ellátását nem teszi lehet vé, a vizsgálatot végz szakorvos FÜV eljárás lefolytatását kezdeményezi. A FÜV eljárás lefolytatására amint az, az el ekb l már kit nt a VPSZEKK Egészségügyi Szolgálat alapellátó rendszerében m köd I. fokú FÜV bizottság, illetve jogorvoslati eljárásban a fellebbezések elbírálására a VPSZEKK Egészségügyi Szolgálat szakellátó rendszerében köd II. fokú FÜV bizottság illetékes. Az I. és II. fokú FÜV bizottság három-három orvosból és 1-1 póttagból áll, akik közül egy-egy f az adott bizottság elnöke. Az I. fokú FÜV bizottság elnökét és tagjait a VPSZEKK Egészségügyi Szolgálat vezet je bízza meg. A bizottságban egy foglalkozás-egészségügyi szakorvos részvétele kötelez. A II. fokú FÜV bizottság elnökét és tagjait az országos parancsnok bízza meg. Pszichológiai alkalmasság elbírálása esetén a II. fokú FÜV bizottságban az elnök által felkért pszichológus vagy pszichiáter szakorvos, fizikai alkalmasság elbírálása esetén sportorvostan szakvizsgával rendelkez szakorvos részvétele kötelez. A FÜV eljárást írásban kell kezdeményezni. A kérelmet az I. fokú FÜV bizottság elnökének kell megküldeni, aki intézkedik az eljárás lefolytatása iránt. A FÜV eljárás kezdeményezésére jogosult: - a hivatásos állományba felvételre jelentkez, - a hivatásos állomány tagja, - a VPSZEKK Egészségügyi Szolgálatának alapellátást végz orvosa, - a hivatásos állományú tag állományilletékes parancsnoka vagy szolgálati elöljárója. Az alkalmassági vizsgálatoknál, de a FÜV eljárásnál különösen fontos, hogy a FÜV bizottság ismerje az eljárás alá vont személy élet- és munkakörülményeit, a beosztásával együtt járó fizikai és pszichikai terheléseket, az érintett korábbi teljesít képességéhez viszonyított és a közvetlen környezet által tapasztalható változásokat. Ennek megítéléséhez a bizottság bekéri az állományilletékes parancsnok véleményét, melyben külön kéri annak meghatározását, hogy van-e arra lehet ség, hogy az érintett esetleges jelenlegi beosztására vonatkozó alkalmatlanság megállapítása esetén más szolgálati beosztást, munkakört töltsön be. A parancsnoki vélemény egyes elemeit a PM rendelet meghatározza. A felülvizsgálat

9 9 során be kell szerezni az NRSzH szakvéleményét a vizsgált személy egészségkárosodásának mértékér l, ha egészségi állapota alapján "Hivatásos szolgálatra alkalmatlan" min sítés megállapítása indokolt, vagy a felülvizsgálatra szolgálati kötelmekkel összefügg egészségkárosodás következtében kerül sor, továbbá ha a hivatásos állomány tagja kéri. A szakvélemény beszerzését az I. fokú FÜV bizottság elnöke kezdeményezi az NRSzH beutaló kiállításával. Az NRSzH els fokú orvos szakért i bizottsága által megállapított egészségkárosodás mértéke ellen a hivatásos állomány tagja az I. fokú FÜV bizottság elnöke útján, az els fokú döntésben meghatározott fellebbezési id n belül, az ott megjelölt másodfokú orvos szakért i bizottsághoz fellebbezhet. Fellebbezés esetén a másodfokú joger s döntés beérkezéséig a FÜV eljárást szüneteltetni kell, ha az alkalmasság e nélkül nem bírálható el. A FÜV bizottságok üléseiket szükség szerinti gyakorisággal tartják. Az ülések helye a VPSZEKK Egészségügyi Szolgálatának budapesti központi objektuma. A FÜV eljárásra a hivatásos állomány tagját az Egészségügyi Szolgálat írásban, a bizottsági ülés helyének és idejének megjelölésével, az ülés id pontját megel en legalább 8 nappal, a szolgálati elöljáró útján rendeli be. Az alkalmassági felülvizsgálatra berendelt személy a FÜV bizottság el tt személyesen köteles néhány kivételt l eltekintve, pl. ha mozgásképtelen beteg megjelenni. A FÜV bizottságok ülésein az elnök, a tagok, a jegyz könyvet vezet FÜV asszisztens és a felülvizsgálati eljárás alá vont személy vesz részt. A bizottság határozatait lehet leg konszenzussal fogadja el, konszenzus hiányában a bizottság szótöbbséggel határoz. A bizottság tagja, ha a határozattal nem ért egyet, különvéleményt nyújthat be írásban. A FÜV bizottság a felülvizsgálati eljárás során az érintett egészségi, pszichikai és fizikai állapota, a beosztásával kapcsolatos követelmények, és a PM rendelet mellékletében lév "Betegségek és Fogyatékosságok táblázata"-ban foglaltak szerint dönt a szolgálati, munkaköri alkalmasság kérdésében, melyr l írásos határozatot hoz. A FÜV bizottság határozata a hivatásos állomány tagja személyazonosító adatain és a FÜV Bizottság elnökének aláírásán, valamint FÜV bélyegz lenyomatán túl, tartalmazza azt a szolgálati beosztást és munkakört, amely végzése tekintetében az alkalmasság megállapításra került, a hivatásos állományú tag egészségi alkalmasságának min sítését, a szükséges felmentések felsorolását. A határozat indokolás része tartalmazza a FÜV eljárást kezdeményez személy meghatározását, a vizsgálatot végz NRSzH szakorvos nevét, a szakvélemény keltezését és az egészségkárosodás %-os mértékét. A FÜV határozatot meg kell küldeni a hivatásos állomány érintett tagjának, állományilletékes parancsnokának, valamint az országos parancsnokság személyügyi szervének. Alkalmatlanság megállapítása esetén a bizottságnak a min sítés joger re emelkedéséig, továbbá a személyügyi eljárás kezdetéig a hivatásos állomány tagjának egészségügyi szabadságot kell engedélyeznie. Az I. fokú FÜV bizottság által adható min sítéseket a PM rendelet 38. (1) bekezdése, míg a II. fokú FÜV bizottság által adható min sítéseket a 40. (2) bekezdése rögzíti. A FÜV bizottság alkalmassági min sít határozatát, valamint a fellebbezés lehet ségét a hivatásos állomány tagjával közölni kell. Az I. fokú FÜV bizottság döntése ellen a vizsgált személy a határozat közlését l számított 15 napon belül, az I. fokú FÜV bizottsághoz írásban benyújtott fellebbezéssel élhet. A FÜV eljárás során az eljárás alá vont hivatásos állományú tag jogosult megismerni a róla készült FÜV dokumentációban szerepl adatait, illetve tájékoztatást kérni egészségügyi adatairól, továbbá betekinteni az egészségügyi dokumentációjába, és azokról másolatot kapni. 6. A hivatásos és szerz déses katonai szolgálatra, valamint a katonai oktatási intézményi tanulmányokra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság elbírálásáról, továbbá az egészségügyi szabadság, a szolgálatmentesség és a csökkentett napi szolgálati id

21/2000. (VIII. 23.) BM-IM-TNM

21/2000. (VIII. 23.) BM-IM-TNM 1. oldal 21/2000. (VIII. 23.) BM-IM-TNM együttes rendelet a fegyveres szervek hivatásos, közalkalmazotti és köztisztviselői állományának munkaköri egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, a szolgálat-,

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI JOG ÉS BIZTOSÍTÁS

EGÉSZSÉGÜGYI JOG ÉS BIZTOSÍTÁS SEMMELWEIS EGYETEM Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) Dr. Nemes András EGÉSZSÉGÜGYI JOG ÉS BIZTOSÍTÁS Egyetemi jegyzet Budapest, 2003. I. Fejezet EGÉSZSÉGÜGYI JOG 1. Alkotmányjogi háttér Az egészséghez

Részletesebben

57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet

57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi

Részletesebben

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-7473/2012. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-7473/2012. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-7473/2012. számú ügyben Előadó: dr. Lápossy Attila A vizsgálat megindítása A Lánglovagok Egyesület elnöke beadvánnyal fordult Hivatalomhoz, amelyben az Országos

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 33/2009. (VIII. 26.) IRM rendelet A csõdeljárás iránti kérelem benyújtására vonatkozó formanyomtatványokról 35083

MAGYAR KÖZLÖNY. 33/2009. (VIII. 26.) IRM rendelet A csõdeljárás iránti kérelem benyújtására vonatkozó formanyomtatványokról 35083 MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. augusztus 26., szerda 119. szám Tartalomjegyzék 167/2009. (VIII. 26.) Korm. rendelet A Rendõrség által alkalmazott kényszerítõ eszközök rendszeresítésének

Részletesebben

Nagyk rös Város Önkormányzat Rehabilitációs Szakkórháza és Rendel intézete Adatvédelmi szabályzat

Nagyk rös Város Önkormányzat Rehabilitációs Szakkórháza és Rendel intézete Adatvédelmi szabályzat Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésér l és védelmér l szóló 1997. évi XLVII. törvény, és a személyes adatok védelmér l és a közérdek adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi

Részletesebben

7/2006. (III. 21.) HM rendelet

7/2006. (III. 21.) HM rendelet 7/2006. (III. 2) HM rendelet a hivatásos és szerzodéses katonai szolgálatra, valamint a katonai oktatási intézményi tanulmányokra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság elbírálásáról, továbbá

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3588/2014. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3588/2014. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3588/2014. számú ügyben 1. Az eljárás megindítása, előzmények Mozgássérült panaszos a lakás akadálymentesítési támogatással kapcsolatos beadványával fordult

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-310/2013. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-310/2013. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-310/2013. számú ügyben Előadó: dr. Zemplényi Adrienne dr. Lápossy Attila Az eljárás megindítása A szociális szférában dolgozó egyik civil szervezet fordult

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. A törvény hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. A törvény hatálya 1 / 30 2015.06.28. 16:25 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemr l 2015.02.01 2015.12.31 47 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemr l Az Országgy lés annak érdekében, hogy olyan szabályozás jöjjön

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3015/2012. számú útmutató az állami adóhatóság bírságolási gyakorlatáról

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3015/2012. számú útmutató az állami adóhatóság bírságolási gyakorlatáról A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3015/2012. számú útmutató az állami adóhatóság bírságolási gyakorlatáról Az állami adóhatóság szankcionálási tevékenysége során adóhatósági szankcióként többek

Részletesebben

SZEMÉLYÜGYI, PÉNZÜGYI ÉS JOGI TÁJÉKOZTATÓ

SZEMÉLYÜGYI, PÉNZÜGYI ÉS JOGI TÁJÉKOZTATÓ HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZEMÉLYZETI FOOSZTÁLY HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM KÖZGAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI ÜGYNÖKSÉG HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM JOGI FOOSZTÁLY SZEMÉLYÜGYI, PÉNZÜGYI ÉS JOGI TÁJÉKOZTATÓ A SZERVEZETI ÁTALAKÍTÁSBAN

Részletesebben

JOGI ALAPISMERETEK A JOGSZABÁLY FOGALMA

JOGI ALAPISMERETEK A JOGSZABÁLY FOGALMA JOGI ALAPISMERETEK 1 A JOGSZABÁLY FOGALMA TÁRSADALMI EGYÜTTÉLÉS Feltétele és nélkülözhetetlen kerete a szabályozottság, Magatartási szabályok megjelenése, kezdeti szabályok: tabuk NORMARENSZEREK Szokásjogi

Részletesebben

Pénzügyi jogi projekt

Pénzügyi jogi projekt Á J O B P R O J E K T F Ü Z E T E K Pénzügyi jogi projekt 2 0 1 1 / 3 Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának pénzügyi jogi projektjét 2010-ben a Magyar Bankszövetség, a Magyar Fejlesztési Bank

Részletesebben

Új szolgálat A közszolgálati tisztvisel kr l szóló törvény

Új szolgálat A közszolgálati tisztvisel kr l szóló törvény Új szolgálat A közszolgálati tisztvisel kr l szóló törvény Tulip Inn - 2012 III.13. Dr. Horváth István ügyvéd, c. egyetemi docens PhD, ELTE ÁJTK Egy perces management tanfolyam Egy pap felajánlja egy apácának,

Részletesebben

Megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatása - gazdasági- és társadalmi elôny. Tájékoztató kiadvány munkáltatók részére

Megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatása - gazdasági- és társadalmi elôny. Tájékoztató kiadvány munkáltatók részére Megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatása - gazdasági- és társadalmi elôny Tájékoztató kiadvány munkáltatók részére 1 Megváltozott munkaképesség munkavállalók foglalkoztatása gazdasági

Részletesebben

1. FUTSAL CLUB VESZPRÉM ALAPSZABÁLYA (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Általános rendelkezések

1. FUTSAL CLUB VESZPRÉM ALAPSZABÁLYA (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Általános rendelkezések 1. FUTSAL CLUB VESZPRÉM ALAPSZABÁLYA (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület (továbbiakban: 1. FC Veszprém) Veszprém városban, Veszprém megyében a rendszeres sportolás, a szabadid

Részletesebben

1996. évi XLIII. törvény. a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról 1

1996. évi XLIII. törvény. a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról 1 1. oldal 1996. évi XLIII. törvény a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról 1 A Magyar Köztársaság függetlenségének, alkotmányos rendjének, valamint a lakosság és az ország

Részletesebben

KOMMENTÁR. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényhez 1

KOMMENTÁR. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényhez 1 1. oldal KOMMENTÁR a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényhez 1 Kjt. 1. -ához: Egyes fogalmak törvényi értelmezése: - munkaviszonyra vonatkozó szabályon közalkalmazotti jogviszonyra

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2223/2013. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2223/2013. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2223/2013. számú ügyben Előadó: dr. Lápossy Attila Az eljárás megindítása Egy fogyatékossággal élő személyek jogait és érdekeit védő civil szervezet fordult

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2013. október 9. 2013. 18. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 23/2013. (IX. 25.) AB határozat a korhatár elõtti öregségi nyugdíjak megszüntetésérõl, a korhatár

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3752/2014. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3752/2014. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3752/2014. számú ügyben Előadó: dr. Lápossy Attila dr. Fecz Dóra Az eljárás megindítása Egy neve elhallgatását kérő panaszos a kötelező gyógyszertári ügyeletre

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. A megváltozott munkaképesség ű személyek ellátásai

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. A megváltozott munkaképesség ű személyek ellátásai Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda A megváltozott munkaképesség ű személyek ellátásai 2014 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság

Részletesebben

Hatályos: 2012.01.01-2012.12.31

Hatályos: 2012.01.01-2012.12.31 Hatályos: 2012.01.01-2012.12.31 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemr l a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben [A vastag bet s szedés az 1993. évi XCIII. törvény

Részletesebben

- a kérelmez személyi igazolványát (vagy érvényes útlevelét, vezet i engedélyét) és lakcímkártyáját

- a kérelmez személyi igazolványát (vagy érvényes útlevelét, vezet i engedélyét) és lakcímkártyáját - MINDEN ESETBEN KITÖLTÖTT NYOMTATVÁNY Okmányok: - a kérelmez személyi igazolványát (vagy érvényes útlevelét, vezet i engedélyét) és lakcímkártyáját - Társadalombiztosítási azonosító jelét igazolókártya

Részletesebben

1992. évi XXII. törvény. a Munka Törvénykönyvérl 1

1992. évi XXII. törvény. a Munka Törvénykönyvérl 1 1. oldal 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvérl 1 ELS RÉSZ BEVEZET RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha jogszabály eltéren nem rendelkezik - kiterjed minden olyan munkaviszonyra,

Részletesebben

Hivatali Tájékoztató. Tartalom. I. évfolyam 2011. évi 3. szám

Hivatali Tájékoztató. Tartalom. I. évfolyam 2011. évi 3. szám I. évfolyam Tartalom 6741 Szeged, Rákóczi tér 1. www.csmkh.hu vezeto@csmkh.hu Tel.: 62/562-662 Fax: 62/562-601 A kiadásért felelős: B. Nagy László kormánymegbízott Szerkeszti: Koordinációs és Szervezési

Részletesebben

Ügyszám: OBH 5889/2003. OBH 5991/2003. Ügyintéző: dr. Hajas Barnabás dr. Koblencz Dániel. Az eljárás megindulása

Ügyszám: OBH 5889/2003. OBH 5991/2003. Ügyintéző: dr. Hajas Barnabás dr. Koblencz Dániel. Az eljárás megindulása Ügyszám: OBH 5889/2003. OBH 5991/2003. Ügyintéző: dr. Hajas Barnabás dr. Koblencz Dániel Az eljárás megindulása A médiából értesültem arról, hogy a Bláthy Ottó Titusz Műszaki Szakközépiskola és Gimnázium

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2014. szeptember 22. 2014. 23. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 3215/2014. (IX. 22.) AB határozat jogszabály folyamatban lévő ügyben történő alkalmazásának

Részletesebben