EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁST köti

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁST köti"

Átírás

1 A Földmérési és Távérzékelési Intézet, a továbbiakban FÖMI Magyar Köztársaság, 1149 Budapest, Bosnyák tér 5, képviseletében Toronyi Bence főigazgató és A Környezeti és Területi Minisztérium, Földmérési Hatósága, a továbbiakban GURS Szlovén Köztársaság, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana képviseletében Aleš Seliškar főigazgató a következő EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁST köti a Magyar Köztársaság Földmérési és Távérzékelési Intézete és a Szlovén Köztársaság Földmérési Hatósága között GNSS referenciaállomások adatcseréjéről 1. fejezet A megállapodás célja (1) A megállapodás célja, hogy együttműködés jöjjön létre a FÖMI és a GURS között a GNSS referenciaállomások adatcseréjéről. (2) A FÖMI által épített GNSS referenciaállomás-hálózat neve GNSSnet.hu. (3) A GURS és a Szlovén Földmérési Intézet által közösen épített GNSS referenciaállomás-hálózat neve SIGNAL. A hálózat műszaki karbantartásával kapcsolatos feladatokat a Szlovén Földmérési Intézet végzi. (4) A megállapodó felek gondoskodnak a GNSSnet.hu és a SIGNAL határmenti GNSS referenciaállomásainak adatcseréjéről. (5) Az állomások listája az 1. mellékletben található. A megállapodás minden rendelkezése kizárólag ezekre az állomásokra vonatkozik. (6) Amennyiben további állomások adatcseréjére kerülne sor, vagy egyes állomások adatcseréjét már nem engedélyezik, az 1. mellékletben található állomáslistát ennek megfelelően módosítani kell. 1

2 2. fejezet Referenciaállomások (1) A megállapodó felek a saját országuk területén maguk építik ki a referenciaállomásokat és gondoskodnak arról, hogy a saját referenciaállomáshálózatuk a lehető legrövidebb időn belül kiépüljön. (2) A referenciaállomások koordinátáit az európai ETRS89 referenciarendszerben kell megadni. (3) A megállapodó felek kölcsönösen egymás rendelkezésére bocsátják GNSS mérési eredményeiket és a GNSS antennák pozíció meghatározásának eredményeit, valamint az antennakalibrálási eredményeket (a licencfeltételek figyelembe vételével) és minden további információt, ami mindkét rendszer zavartalan működéséhez szükséges. 3. fejezet Kommunikációs berendezések (1) A megállapodó felek saját költségükre kiépítik a két ország közötti adatcseréhez szükséges kommunikációs berendezéseket (pl. bérelt telefonvonalas kapcsolathoz-, Internet/VPN-es kapcsolathoz szükséges eszközök). (2) Az adattovábbítás okozta késés az állomásoktól az egyes GNSS központokig Budapesten illetve Ljubljanában nem haladhatja meg az 1500 ms-ot és a rendszer rendelkezésre állása minimum 98%-os szintet kell elérjen. Ez a rendelkezésre-állás a munkanapokon reggel 8 órától délután 17 óráig tartó időszakra vonatkozik. (3) A megállapodó feleknek gondoskodniuk kell arról, hogy technikai eszközeik megfeleljenek a technológiai fejlődésnek, továbbá biztosítaniuk kell a kölcsönös kompatibilitást. 4. fejezet Adatformátum (1) A GNSS referenciaállomások adatcseréje nyers adatformátumban történik, 1, azaz egy másodperces időintervallumonként. (2) Az utólagos feldolgozáshoz szükséges adatok cseréje RINEX formátumban történik. (3) Az adatformátumok megváltoztatásáról (pl. szoftverváltoztatások következtében) a megállapodásban résztvevő partnert legalább 6 hónappal a változtatás előtt írásban értesíteni kell. 5. fejezet A szolgáltatások költségeinek megtérítése (1) Az 1. mellékletben felsorolt referenciaállomások adatcsere szolgáltatása az együttműködésben résztvevő partner számára ingyenes. A beruházás költségeit mindkét fél maga viseli. 2

3 (2) A megállapodó felek az átadott adatokat nem számolják el egymással. 6. fejezet Az adatok felhasználása (1) A megállapodó felek által átadott adatokat a másik fél helymeghatározó szolgáltatásainak előállításához használja fel. (2) Az egyes referenciaállomások nyers- illetve RINEX adatai az állomás tetőjének tulajdonában maradnak, aki egyedül jogosult ezeket értékesíteni és harmadik fél számára továbbadni. (3) Nyers adatokat további helymeghatározó szolgáltatások nyújtásához harmadik fél számára csak a szerződő partner engedélyével lehet átadni. Az adatokért esetlegesen fizetendő díjról is a szerződő partnerrel kell tárgyalni. A mindenkori költségtérítés az adat tulajdonosa és a további szolgáltatást nyújtó harmadik fél között kétoldalú megállapodás tárgya. 7. fejezet Kötelezettség (1) Amennyiben a referenciaállomásokról történő adattovábbításban valamilyen okból kiesés jelentkezik - kivéve ha azt igazolhatóan valamelyik fél alkalmazottjának durva hanyagsága illetve szándékossága idézte elő - az együttműködő fél nem él kártérítési követeléssel. (2) A megállapodó felek felelősséget vállalnak azokért a bevétel-kiesésekért, amelyek a megállapodással ellentétes adattovábbadással az állomások tetőinek okoznak. 8. fejezet Információ (1) A megállapodó felek a lehető legrövidebb időn belül kölcsönösen tájékoztatják egymást az adattovábbításban bekövetkezett nem tervezett fennakadásokról és a referenciaállomásokat érintő változásokról. Különösen a tervezett GNSS referenciaállomás-vevő cserék esetén kell a megállapodó feleknek egymás központjai számára elegendő tesztelési időt biztosítani. (2) A megállapodó felek félévente tájékoztatják egymást a referenciaállomáshálózatot érintő tervezett technikai és egyéb változásokról. (3) A felek a GNSSnet.hu és a SIGNAL hálózatok internetes honlapján nyilvánosságra hozzák az együttműködésről, valamint az adatcsere technikai és egyéb feltételeiről szóló megállapodást. 9. fejezet Nyilvános tájékoztatás (1) A megállapodó felek a műholdas helymeghatározó szolgáltatásaikról a lehető legjobban összehangolva tájékoztatják a nyilvánosságot. 3

4 10. fejezet A megállapodás érvényessége, felbontása és jogkövetkezményei (1) A megállapodás 5 évre szól és lejártakor mindig további egy évvel meghosszabbodik, amennyiben az együttműködő felek egyike 1 éves felmondási határidővel a megállapodást fel nem bontja. (2) Amennyiben a megállapodás időtartama alatt a körülmények lényeges változása következne be bármelyik félnél, a megállapodást ki lehet egészíteni vagy 1 éves felmondási határidővel fel lehet bontani. (3) A megállapodó felek a megállapodásban rögzített jogaikat és kötelezettségeiket csak mindkét fél hozzájárulásával ruházhatják át egy harmadik személyre vagy jogutódra. 11. fejezet Záró rendelkezések (1) A megállapodás mindkét fél aláírásának napján lép érvénybe. (2) A megállapodás mind magyar, mind szlovén nyelven hiteles. Mindkét fél megkapja a megállapodás egy magyar és egy szlovén nyelvű példányát. (3) Szóbeli mellék-megállapodást a felek nem kötöttek. (4) A megállapodás megváltoztatása írásban és csak kölcsönös egyetértés esetén történhet. (5) A megállapodás egyes rendelkezéseinek esetleges alkalmatlansága/ hatástalansága nem érinti a megállapodás érvényességét. Ilyen esetekben a megállapodó felek kötelessége a nem megfelelő/hatástalan rendelkezés helyettesítése vele hasonló gazdasági hatású rendelkezéssel. Ljubljana, november 24. Toronyi Bence főigazgató Földmérési és Távérzékelési Intézet Aleš Seliškar főigazgató Szlovén Földmérési Hatóság 4

5 1. melléklet: A SIGNAL és a GNSSnet.hu közötti adatcsere a következő referenciaállomásokra vonatkozik Üzemeltető Magyar Köztársaság FÖMI Hozzáférés a következő GNSS állomások adataihoz Zalaegerszeg Megjegyzés Szlovén Köztársaság GURS Velika Polana Bodonci Partner elérhetőségek: Földmérési és Távérzékelési Intézet Ügyfélszolgálat: / , / IT partner elérhetőségek (hardver és szoftver): Horváth Tamás, Tel.: / , / /115 Fax: / , Helyettes (speciális és adminisztratív ügyekben): Galambos István Tel.: / , / /119 Fax: / , Szlovén Geodéziai Intézet Ügyfélszolgálat: Hotline: Hardver és szoftver: Katja Bajec Tel.: , Fax: Adminisztratív ügyekben: Klemen Medved, MSc. Tel.: Fax:

Egyedi Szolgáltatási Szerződés 1. sz. melléklete ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

Egyedi Szolgáltatási Szerződés 1. sz. melléklete ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Egyedi Szolgáltatási Szerződés 1. sz. melléklete ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Az Axiál Kft. által nyújtott Bevezetés Az Axiál Kft. a Földmérési és Távérzékelési Intézettel (a továbbiakban:

Részletesebben

Egyedi adatszolgáltatási szerződés

Egyedi adatszolgáltatási szerződés Egyedi adatszolgáltatási szerződés 1. sz. melléklete ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF) A Földmérési és Távérzékelési Intézet GNSS Szolgáltató Központja (GSzK) által előállított valós idejű adatok

Részletesebben

DENINET Üzleti Kommunikációs Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

DENINET Üzleti Kommunikációs Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 DENINET Üzleti Kommunikációs Kft. A D A T H Á L Ó Z A T I T Á V K Ö Z L É S I S Z O L G Á L T A T Á S Á N A K ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÉSZÜLT: 2003. NOVEMBER UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS: 20 10. MÁRCIUS

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság

NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételek Internet Hozzáférési, Adathálózati Szolgáltatásokra, Valamint ezek Kiegészítő Szolgáltatásaira egységes szerkezetben

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Feltöltőkártyás (Prepaid Hotspot) Internet Hozzáférés Szolgáltatás

Általános Szerződési Feltételek Feltöltőkártyás (Prepaid Hotspot) Internet Hozzáférés Szolgáltatás WZone Távközlési és Informatikai Kft. H-4032 Debrecen, Lehel u. 14. 15. em. Tel: +36-52-715-723; Fax: +36-52-441-847; E-mail: wzone@wzone.hu Általános Szerződési Feltételek Feltöltőkártyás (Prepaid Hotspot)

Részletesebben

Lasarm Bt Univernet fantázianevű internet szolgáltatása

Lasarm Bt Univernet fantázianevű internet szolgáltatása Lasarm Bt Univernet fantázianevű internet szolgáltatása Általános Szerződési Feltételek egységes szerkezetben Készült: 2009. március 23. Az utolsó módosítás dátuma: 2009. március 23. Hatályos: 2009. március

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Á S Z F Általános Szerződési Feltételek FlashNet Távközlési Szolgáltató, Tanácsadó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Készült: Cegléd, 2007. május 20. Utolsó módosítás: 2013. július 04. Á S

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Á S Z F Általános Szerződési Feltételek FlashNet Távközlési Szolgáltató, Tanácsadó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Készült: Cegléd, 2007. május 20. Utolsó módosítás: 2015. január 14. Á S

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Compagnon Bt.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Compagnon Bt. Compagnon Bt. Általános Szerződési Feltételek egységes szerkezetben Készült: 2006. január 1. Az utolsó módosítás dátuma: 2011. május 9. Hatályos: 2011. június 9. napjától Az ügyfélszolgálat elérhetősége

Részletesebben

OPT A N E T S z o l g á l t a t ó K f t.

OPT A N E T S z o l g á l t a t ó K f t. HELYHEZKÖTÖTT TELEFON-SZOLGÁLTATÁS ÁSZF- KIVONAT 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI Teljes név: Optanet szolgáltató Kft. Rövid név: Optanet Kft. Székhely: 6640 Csongrád, Justh Gy. u. 7. Az iroda Fax száma.: 63 850-001

Részletesebben

3LAN Kereskedelmi és Szolgáltató Kft MDSL SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS. Mikrohullámú INTERNET szolgáltatás igénybe vételére 3. 4. 5.

3LAN Kereskedelmi és Szolgáltató Kft MDSL SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS. Mikrohullámú INTERNET szolgáltatás igénybe vételére 3. 4. 5. Igényelt e-mail címek Szolgáltatásinformációk Számlainformációk Cég információk Egyéni Előfizető adatai 3LAN Kereskedelmi és Szolgáltató Kft MDSL SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Mikrohullámú INTERNET szolgáltatás

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1/6 EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1 A SZERZŐDŐ FELEK 1.1 Jelen Egyedi Előfizetői Szerződés egyrészről az Opennetworks Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Airlink-Networks Számítástechnikai és Internet Szolgáltató Betéti Társaság Készült: Albertirsa, 2002.november. 14. Utolsó módosítás: 2015. január 14. TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék...

Részletesebben

UFO-Tech Kft. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) (Hatályos: 2006. január 1. napjától. Módosítva: 2014. október 1.)

UFO-Tech Kft. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) (Hatályos: 2006. január 1. napjától. Módosítva: 2014. október 1.) Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) (Hatályos: 2006. január 1. napjától. Módosítva: 2014. október 1.) Az UFO-Tech Mérnöki, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek ZELE-BAU Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Általános Szerződési Feltételek ZELE-BAU Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. ZELE-BAU Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Internet szolgáltatás BEVEZETŐ 5 1. SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME 5 1.1 Szolgáltató neve, címe 5 1.2 Szolgáltató Ügyfélszolgálatának neve, címe, távközlési

Részletesebben

Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program. Üzleti Általános Szerződési Feltételek

Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program. Üzleti Általános Szerződési Feltételek Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program Üzleti Általános Szerződési Feltételek Too Good Kft. székhelye: 1145 Budapest, Gyarmat utca 26. cégjegyzékszáma: 01-09-959078 adószáma: 23301326-2-42 bankszámlaszáma:

Részletesebben

Kfl Networking Telekommunikációs és Informatikai Korlátolt felelősségű Társaság

Kfl Networking Telekommunikációs és Informatikai Korlátolt felelősségű Társaság Kfl Networking Telekommunikációs és Informatikai Korlátolt felelősségű Társaság EURO21 Szolgáltatási rendszer Általános Szerződési Feltételek Egységes szerkezetben Hatályos: 2011. január 1. napjától Utolsó

Részletesebben

Az ITSOURCE Kft. ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI ÉS TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

Az ITSOURCE Kft. ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI ÉS TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Az ITSOURCE Kft. ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI ÉS TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Készült: 2011. május 1. Utolsó változás: 2014.október 1. Hatálybalépés: 2014.november 1. Tartalom 1.

Részletesebben

Általános Szolgáltatási Feltételek. 4-COM Távközlési Szolgáltató Kft. 2011 BUDAKALÁSZ. Káplán.u. 8.

Általános Szolgáltatási Feltételek. 4-COM Távközlési Szolgáltató Kft. 2011 BUDAKALÁSZ. Káplán.u. 8. Általános Szolgáltatási Feltételek 4-COM Távközlési Szolgáltató Kft. 2011 BUDAKALÁSZ. Káplán.u. 8. Érvényes: 2010. szeptember 1-tõl készült: 2010. július 26. 1/38 Tartalomjegyzék 1. A Szolgáltató neve,

Részletesebben

Microsystem-Kecskemét Kft internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek. Általános Szerződési Feltételek

Microsystem-Kecskemét Kft internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek. Általános Szerződési Feltételek A Microsystem-Kecskemét Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférés és ellátás szolgáltatásra Hatályos 2012 április 05 1 Érvényes 2012 április 5-től Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Magyar Telekom Szervertanúsítvány szolgáltatásának Általános Szerződési Feltételei

A Magyar Telekom Szervertanúsítvány szolgáltatásának Általános Szerződési Feltételei A Magyar Telekom Szervertanúsítvány szolgáltatásának Általános Szerződési Feltételei Verziószám: 2.0 Hatályos: 2006. október 15.-től 1 Tartalomjegyzék MEGHATÁROZÁSOK...3 1. A szolgáltató adatai...4 1.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Érvényes : 2010.11.08-tól

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Érvényes : 2010.11.08-tól Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Érvényes : 2010.11.08-tól A Z3 Systems Kft a szolgáltatásait az előfizetők számára a jelen általános szerződési feltételek továbbiakban ÁSZF ) szerint nyújtja. 1

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. 4-COM Távközlési Szolgáltató Kft. 2011 BUDAKALÁSZ. Káplán u. 8.

Általános Szerződési Feltételek. 4-COM Távközlési Szolgáltató Kft. 2011 BUDAKALÁSZ. Káplán u. 8. Általános Szerződési Feltételek 4-COM Távközlési Szolgáltató Kft. 2011 BUDAKALÁSZ. Káplán u. 8. Érvényes: 2012. február 1-től készült: 2011.október 30. 1/40 Tartalomjegyzék 1. A Szolgáltató neve, címe:...4

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés Legfőbb Ügyészség Ig.. 359/2009. Legf. Ü. sz. Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a Magyar Telekom Távközlési Nyrt. mint bejegyzett hírközlési Szolgáltató (a továbbiakban: Vállalkozó), másrészről

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA InterEuro Computer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT cím: 1145 Budapest, Törökőr u 62. nyitvatartási idő: munkanapokon 09 00-12 30,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Távközlési szolgáltatásra Készült: 2002. november 25. 1. A Szolgáltató adatai 5. oldal 1.1. A Szolgáltató megnevezése, telephelyi címe 1.2. A Szolgáltató hibabejelentő és

Részletesebben

Számlahegy on-line számlázó szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Számlahegy.hu TechGlue Solutions Kft.

Számlahegy on-line számlázó szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Számlahegy.hu TechGlue Solutions Kft. Számlahegy on-line számlázó szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Számlahegy.hu TechGlue Solutions Kft. 1. Az Általános Szerződési feltételek 1.1. Az ÁSZF rendszere 1.1.1. Jelen Általános Szerződési

Részletesebben

Inter.net Magyarország Informatikai és Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság

Inter.net Magyarország Informatikai és Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság Inter.net Magyarország Informatikai és Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság Készült Budapesten 2004. augusztus 9. napján Az utolsó módosítás kelte: 2003. április 29. 1 Tartalomjegyzék 1 SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

Székhely: 5000 Szolnok, Szapáry út 18. Levelezési cím: 1117 Budapest, Hauszmann Alajos utca 2. E-mail cím: externet@externet.

Székhely: 5000 Szolnok, Szapáry út 18. Levelezési cím: 1117 Budapest, Hauszmann Alajos utca 2. E-mail cím: externet@externet. Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2009. szeptember 10. napjával hatályba lépő INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

Általános Szolgáltatási Feltételek. 4-COM Távközlési Szolgáltató Kft. 2051 Biatorbágy, Zugor István u. 29.

Általános Szolgáltatási Feltételek. 4-COM Távközlési Szolgáltató Kft. 2051 Biatorbágy, Zugor István u. 29. Általános Szolgáltatási Feltételek 4-COM Távközlési Szolgáltató Kft. 2051 Biatorbágy, Zugor István u. 29. készült: 2008. március 1.-én 1/32 Tartalomjegyzék 1. A Szolgáltató neve, címe:...4 2. A Szolgáltató

Részletesebben