Intézményi tájékoztató. 2012/2013. tanév

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Intézményi tájékoztató. 2012/2013. tanév"

Átírás

1 Intézményi tájékoztató 2012/2013. tanév Intézményi azonosító: FI Felnőttképzési nyilvántartási szám: Felnőttképzési akkreditációs lajstromszám: ALF 003 A főiskolán működő akkreditált ECDL vizsgaközpont azonosítója: 353 1

2 BEVEZETŐ... 6 I. BEIRATKOZÁS, BEJELENTKEZÉS... 7 I.1. A HALLGATÓI JOGVISZONY KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE... 7 I.1.1. A HALLGATÓI JOGVISZONY KELETKEZÉSE... 7 I.1.2. A HALLGATÓI JOGVISZONY SZÜNETELTETÉSE... 8 I.1.3. A HALLGATÓI JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE... 8 I.2. BEIRATKOZÁS ÉS BEJELENTKEZÉS... 9 I.2.1. BEIRATKOZÁS... 9 I.2.2. BEJELENTKEZÉS I.2.3. TANTÁRGYFELVÉTEL I.2.4. HALLGATÓI JOGVISZONY-IGAZOLÁS I.2.5. MINTATANTERV, ÓRAREND, NEPTUN-RENDSZER I.3. A DIÁKIGAZOLVÁNY I.3.1. ÁLLANDÓ DIÁKIGAZOLVÁNY IGÉNYLÉSE: I.3.3. UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK I.3.4. KULTURÁLIS KEDVEZMÉNYEK I.3.5. KERESKEDELMI KEDVEZMÉNYEK I. 4. FOGYATÉKOSSÁG ÉS AZ ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK IGAZOLÁSA I.4.1. FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓ: I.4.2. HÁTRÁNYOS VAGY HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ HALLGATÓ I.4.3. ÁRVA, FÉLÁRVA (51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 2. (1) bek. b-c) pontjai) I.4.4. GYÁMSÁGA NAGYKORÚSÁG MIATT SZŰNT MEG I.4.5. CSALÁDFENNTARTÓ (51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 2. (1) bek. e) pontja) I.4.6. NAGYCSALÁDOS (51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 2. (1) bek. f) pontja) II. AZ APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA SZERVEZETI EGYSÉGEI II.1. REKTORI HIVATAL II.1.1. IRATTÁR II.2. TANULMÁNYI HIVATAL II.2.1. TANULMÁNYI IRODA II.2.2. TANULMÁNYI INFORMATIKAI IRODA II.2.3. FELVÉTELI IRODA II.2.4. GYAKORLATI KÉPZÉSEK SZERVEZÉSI KÖZPONTJA II.3. FELNŐTTKÉPZÉSI ÉS SZAKKÉPZÉSI KÖZPONT II.4. ECL NYELVVIZSGAHELY (AZ IDEGEN NYELVI TANSZÉK KERETÉBEN MŰKÖDIK) II.5. GAZDASÁGI HIVATAL II.6. GONDNOKSÁG II.8. RENDSZERGAZDA, FOTÓ- ÉS VIDEÓTECHNIKUS II.9. KOLLÉGIUMOK II.10. EGÉSZSÉGÜGYI SZAKSZOLGÁLTATÓ II.11. KARRIERCENTRUM II.12. JOGSEGÉLY, JOGI TANÁCSADÁS II.13. LELKISEGÉLY SZOLGÁLAT, ÉLETVEZETÉSI TANÁCSADÁS II MENTOR TANÁROK II EGYHÁZZENEI ÉS ÉNEK-ZENEI TANSZÉK II IDEGEN NYELVI TANSZÉK II MAGYAR NYELVI ÉS IRODALMI TANSZÉK II MATEMATIKAI, TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI TANSZÉK II NEVELÉSTUDOMÁNYI ÉS PSZICHOLÓGIAI TANSZÉK II TARSADALOMTUDOMÁNYI ÉS ROMOLÓGIAI TANSZÉK II TESTNEVELÉSI ÉS MŰVÉSZETI TANSZÉK IV. A FŐISKOLA SZENÁTUSA ÉS BIZOTTSÁGAI IV.1. DIÁKJÓLÉTI BIZOTTSÁG

3 IV.2. ESÉLYEGYENLŐSÉGI BIZOTTSÁG IV.3. GAZDASÁGI BIZOTTSÁG IV.4. GYAKORLATI KÉPZÉSI BIZOTTSÁG IV.5. JOGORVOSLATI BIZOTTSÁG IV.6. KREDITÁTVITELI BIZOTTSÁG IV.7. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK BIZOTTSÁGA IV.8. TANULMÁNYI BIZOTTSÁG V. HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT VI. ÖSZTÖNDÍJAK VI.1. KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ VI.2. BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJ VI.3. ERASMUS PROGRAM VI.4. ADJUTORIUM KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY VIII. KÉPZÉSEINK VIII.1. ALAPKÉZÉSEK (BA): VIII.2. FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSEK: VIII.3. KIFUTÓ FŐISKOLAI KÉPZÉSEK: VIII.4. SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK: VIII.5. ENGEDÉLYEZETT FELNŐTTKÉPZÉSEK: IX. A 2012/2013-AS TANÉV ELSŐ ÉVFOLYAMAINAK KÉPZÉSEI IX.1. TANÍTÓ ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA) IX. 2. ÓVODAPEDAGÓGUS ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA) IX.3. SZOCIÁLPEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA) IX.4. KÁNTOR ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA) IX.5. KATEKÉTA- LELKIPÁSZTORI MUNKATÁRS ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA) IX. 6. HITTANÁR-NEVELŐ TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) IX. 7. CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKNEVELŐ-GONDOZÓ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS IX. 8. IFJÚSÁGSEGÍTŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS IX.9. TITKÁRSÁGVEZETŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS IX. 10. ANGOL NYELV OKTATÁSA AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-6. OSZTÁLYÁBAN SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK IX.11. DRÁMAJÁTÉK-VEZETŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK DRÁMAPEDAGÓGIA TERÜLETEN PEDAGÓGUS-SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK IX.14. EGYHÁZZENEI VEZETŐ (RÓMAI KATOLIKUS KÁNTOR) SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK IX.15. EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSÖDEI NEVELÉS-GONDOZÁS TERÜLETÉN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK IX.16. FEJLESZTŐ-DIFFERENCIÁLÓ SZAKPEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK IX. 17. FEJLESZTŐ, DIFFERENCIÁLÓ PEDAGÓGIA TERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK IX. 18. GYERMEKTÁNC AZ ÓVODÁBAN, ISKOLÁBAN SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK GYÓGYPEDAGÓGIAI MENTOR SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK IX. 20. HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK MENTORÁLÁSÁT ELLÁTÓ PEDAGÓGUS SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK IX. 21. KÉZMŰVES, HAGYOMÁNYISMERET-OKTATÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK IX. 23. LOGOTERÁPIAI TANÁCSADÁS ÉS SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBKÉPZÉSI SZAK IX. 24. MOZGÁSFEJLESZTÉS SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS-SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK IX. 25. MOZGÁSFEJLESZTÉS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK IX. 26. MOZGÓKÉP- ÉS MÉDIAISMERET SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK IX. 27. MÚZEUMANDRAGÓGIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK MÚZEUMPEDAGÓGIA SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

4 IX. 29. NEM HIVATÁSOS BÁBJÁTSZÓ CSOPORT MŰVÉSZETI VEZETŐJE SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK IX. 30. NEM HIVATÁSOS SZÍNJÁTSZÓ CSOPORT MŰVÉSZETI VEZETŐJE SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK IX. 31. NEM HIVATÁSOS TÁRSAS- ÉS MODERNTÁNC CSOPORT MŰVÉSZETI VEZETŐJE SZAKIRNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK IX. 32. NÉPI GYERMEKJÁTÉK, NÉPTÁNCPEDAGÓGUS, HAGYOMÁNY- ISMERET-OKTATÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK IX. 33. PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK IX. 34. PEDAGÓGUS-SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK A HAGYOMÁNYISMERET TERÜLETEN IX. 35. ROMA TÁRSADALOMISMERETI SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK IX. 36. SZOCIÁLIS TEREPGYAKORLAT-VEZETÉS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK IX. 37. TURISZTIKAI MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK IX. 38. VEZETŐ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK A VEZETŐ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAKKÉPZETTSÉG CSAK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSBEN SZEREZHETŐ MEG IX. 39. NÉMET NEMZETISÉGI TANÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK IX. 40. NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODAPEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK IX. 41. NEMZETISÉGI CIGÁNY/ROMA TANÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK IX. 43. NEMZETSÉGI CIGÁNY/ROMA ÓVODAPEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK X. SZAKFELELŐSÖK XI. GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK (GYIK) XII. MELLÉKLETEK: XII.1. ÓRABEOSZTÁS A 2012/2013-AS TANÉVRE XII.2. MINTATANTERVEK, TANTÁRGYLEÍRÁSOK XII.3. TANULMÁNYI- ÉS VIZSGA SZABÁLYZAT (TVSZ) XII.3. HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA (HAJUTE)

5 Vác, augusztus 27. (Az intézményi tájékoztatóval kapcsolatos észrevételeiket az alábbi címre küldjék meg: 5

6 BEVEZETŐ Hitre, tudásra, hivatásra nevelünk Jelmondatunk: CARITATE ET CONSTANTIA Szeretettel és állhatatossággal Kedves Hallgatók! Örömmel üdvözlöm Önöket főiskolánk diákjai között! Intézményünk Vác egyik legszebb pontján, a történelmileg komoly hagyományokkal rendelkező püspökség és a püspöki székesegyház közvetlen szomszédságában várja a hallgatókat. Ez a történelmi és kulturális közeg, hatással van az intézmény mindennapjaira is. Diákjaink abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy a legjelentősebb főiskolai ünnepségeken a székesegyház műemléki szépségű épületében vehetnek részt. Főiskolánk színvonalas oktatói kara korszerű ismeretek átadásával készíti fel növendékeinket jövendő hivatásukra. Intézményünk számtalan lehetőséget biztosít a bel- és külföldi hallgatói tanulmányok folytatása, a kulturális és tudományos rendezvényeken való részvétel tekintetében egyaránt. Intézményünk egyedi sajátossága az értékorientált képzés, amelyről hallgatóink külön igazolást kapnak. Ennek birtokában az elhelyezkedéskor az egyházi fenntartású intézményekben előnyt élveznek. Fontos sajátosság főiskolánkon az értékorientált ifjúsági programokon való részvétel lehetősége is, amelyben intézményünk lelkésze is aktívan közreműködik. Bízom abban, hogy tanulmányaik során sok fontos és hasznos ismeretet sajátítanak el és főiskolánk katolikus szellemisége által is gazdagodnak majd. Kívánom, hogy legyen részük sok pozitív élményben, és találjanak maradandó közösségi kapcsolatokat! Legyenek sikeresek a tanulmányaikban és jól felkészült, hivatástudattal rendelkező szakemberekként kerüljenek ki az falai közül. Végezetül kívánom, hogy eredményesen tudják továbbadni az itt tanultakat, és maradjon élő kapcsolatuk főiskolánkkal, amely mindig szívesen várja vissza végzett hallgatóit különféle programjaira és posztgraduális képzéseire. Isten áldása kísérje Önöket tanulmányaik során! Vác, augusztus 21. Fülöpné Dr. Erdő Mária rektor 6

7 I. BEIRATKOZÁS, BEJELENTKEZÉS I.1. A HALLGATÓI JOGVISZONY KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE I.1.1. A HALLGATÓI JOGVISZONY KELETKEZÉSE A nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény rendelkezései: 23. Felvétel, beiratkozás 39. (1) Minden magyar állampolgárnak joga, hogy az e törvényben meghatározott feltételek szerint felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytasson, magyar állami ösztöndíjjal, magyar állami részösztöndíjjal támogatott [a továbbiakban együtt: magyar állami (rész)ösztöndíj] vagy önköltséges képzésben. Ez a jog megilleti továbbá a) a külön törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyeket, b) az a) pont hatálya alá nem tartozó, Magyarország területén élő menekültet, menedékest, befogadottat, bevándoroltat, letelepedettet, c) nemzetközi megállapodás alapján a magyar állampolgárokkal azonos elbírálás alá eső külföldit, d) azoknak az országoknak az állampolgárait, amelyekben a magyar állampolgár a viszonosság elve alapján igénybe veheti az adott állam felsőoktatási szolgáltatásait, e) a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény (a továbbiakban: kedvezménytörvény) hatálya alá tartozó, de magyar állampolgársággal vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával nem rendelkező személyt, f) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározott magát magyar nemzetiségűnek valló harmadik országbeli állampolgárt, feltéve, hogy nem áll a kedvezménytörvény hatálya alatt és magyar állampolgársággal sem rendelkezik g) a magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított engedéllyel (EU Kék Kártyával) rendelkező harmadik országbeli állampolgárt. (2) Az (1) bekezdésben nem említett személy tanulmányait kizárólag önköltséges formában folytathatja. (3) A hallgatói jogviszony a felvételről vagy az átvételről szóló döntés alapján, a beiratkozással jön létre. A beiratkozást megelőzően a hallgatóval a Kormány által meghatározott feltételekkel hallgatói szerződést kell kötni. (4) A felvételre jelentkező egy felvételi eljárásban legfeljebb öt jelentkezést nyújthat be. Amennyiben ugyanazon szakra magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott és önköltséges képzési formára egyaránt jelentkezik, az egy jelentkezésnek minősül. (5) Felsőoktatási szakképzésre, alapképzésre, mesterképzésre és osztatlan képzésre történő jelentkezés esetében a felvételről a felsőoktatási intézmény a jelentkezők teljesítménye és az adott intézményre megállapított felvehető létszámkeretek és maximális hallgatói létszám, valamint a jelentkezők által összeállított jelentkezési sorrend figyelembevételével a mesterképzés kivételével országosan egységes rangsorolás alapján dönt. A rangsorolásról a felsőoktatási információs rendszer működéséért felelős szerv besorolási döntéssel gondoskodik. A jelentkező egy felvételi eljárásban egy képzésre nyerhet felvételt. (6) Szakirányú továbbképzésre és doktori képzésre történő jelentkezés esetében a felvételről a felsőoktatási intézmény a jelentkezők teljesítménye, és a felvehető létszámkeretek, valamint adott intézményre megállapított maximális hallgatói létszám, továbbá a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésre felvehető létszámkeretek figyelembevételével, a jelentkezők intézményi rangsorolása alapján dönt. (7) A felvételt nyert jelentkező abban a félévben létesíthet hallgatói jogviszonyt, amelyre a felvételi eljárás során felvételt nyert. 40. (1) A felsőoktatási szakképzésre történő felvétel feltétele a Kormány rendeletében meghatározott kivétellel az érettségi vizsga sikeres teljesítése. A felsőoktatási intézmény a felvételt ésszerű és hátrányos megkülönböztetést nem eredményező, egészségügyi, szakmai vagy pályaalkalmassági követelményekhez egészségügyi, szakmai alkalmassági, pályaalkalmassági vizsgálat, illetve vizsga teljesítéséhez, a középiskolai tanulmányok során, illetve az érettségi vizsgán elért meghatározott eredményekhez, szakképesítés meglétéhez kötheti. (2) Alapképzésre és osztatlan képzésre történő felvétel a) feltétele az érettségi vizsga sikeres teljesítése, b) feltétele lehet meghatározott szintű nyelvtudás, c) feltétele lehet egészségügyi, szakmai, pályaalkalmassági vizsgálat. (3) A felvételi eljárást megelőzően legalább két évvel a) a Kormány rendeletben határozza meg a felsőoktatási intézménybe történő felvételhez egyes alapszakok esetében az érettségi vizsga teljesítésével kapcsolatos követelményeket, b) az azonos szakon képzést folytató felsőoktatási intézmények szakonként egységes szóbeli felvételi 7

8 vizsgakövetelményeket határoznak meg. (4) Mesterképzésre az vehető fel, aki alapképzésben fokozatot és szakképzettséget tanúsító oklevelet szerzett valamint legalább egy C típusú középfokú államilag elismert, középfokú (B2 szintű) általános nyelvi, komplex vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgával rendelkezik. Mesterfokozatot eredményező képzésre épülő mesterképzésre az vehető fel, aki mesterképzésben fokozatot és szakképzettséget tanúsító oklevelet szerzett. (5) Szakirányú továbbképzésre az vehető fel, aki alapképzésben vagy mesterképzésben szerzett fokozattal és szakképzettséggel rendelkezik. Szakirányú továbbképzés esetében felvételi előfeltételként meghatározott munkakör betöltése, meghatározott időtartamú szakmai gyakorlat, további szakképzettség megléte is kiköthető. (6) Doktori képzésre az vehető fel, aki a mesterképzésben szerzett fokozattal és szakképzettséggel, valamint legalább egy C típusú középfokú államilag elismert középfokú (B2 szintű) általános nyelvi, komplex vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgával rendelkezik. (7) A mesterképzésre, a szakirányú továbbképzésre és a doktori képzésre történő felvétel további feltételeit a felsőoktatási intézmény határozhatja meg, azzal a megkötéssel, hogy azonos felvételi követelményeket köteles alkalmazni, függetlenül attól, hogy a jelentkező mely felsőoktatási intézményben szerezte az oklevelét. 41. (1) A Kormány a) hátrányos helyzetű hallgatói csoport, b) gyermekük gondozása céljából fizetés nélküli szabadságon lévők, terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy gyermekgondozási díjban részesülők, c) fogyatékossággal élő jelentkezők csoportjához tartozók, d) nemzetiséghez tartozó jelentkezők csoportjához tartozók a) esélyegyenlőségét a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott hallgatói létszám, a felvételi vizsga teljesítési feltételeinek meghatározása során biztosítja. (2) Az (1) bekezdésben foglaltak teljesítése során nem lehet mentesíteni a jelentkezőt a felsőoktatási szakképzésben, alap- és mesterképzésben az oklevél által tanúsított szakképzettség megszerzéséhez szükséges alapvető tanulmányi követelmények teljesítése alól. A hallgató a főiskolával hallgatói jogviszonyban áll. A hallgatói jogviszony a beiratkozással jön létre és a hallgatói névsorból való törlést kimondó határozat jogerőre emelkedésének napjáig, illetve az adott tanévben a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzését követő első záróvizsga időszak utolsó napjáig tart. Az a hallgató, aki első beiratkozását a képzési időszak első napjától számított 30 napon belül nem végzi el, nem kerül hallgatói jogviszonyba, így a főiskola a felvételét tárgytalannak tekinti. I.1.2. A HALLGATÓI JOGVISZONY SZÜNETELTETÉSE 26. A hallgatói jogviszony szünetelése 45. (1) Ha a hallgató bejelenti, hogy a következő képzési időszakban hallgatói kötelezettségének nem kíván eleget tenni, illetve, ha a hallgató a soron következő képzési időszakra nem jelentkezik be, a hallgatói jogviszonya szünetel. A hallgatói jogviszony egybefüggő szüneteltetésének ideje nem lehet hosszabb, mint két félév. A hallgató, a tanulmányi és vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint több alkalommal is élhet a hallgatói jogviszonyának szüneteltetésével. (2) Az intézmény a hallgató kérelmére engedélyezheti a hallgatói jogviszony szünetelését a) az (1) bekezdésben meghatározottnál hosszabb, egybefüggő időtartamban is vagy b) az intézményi szabályzat erre vonatkozó megengedő rendelkezése hiányában az első félév teljesítése előtt is, feltéve, hogy a hallgató a hallgatói jogviszonyból eredő kötelezettségeinek szülés, továbbá baleset, betegség vagy más váratlan ok miatt, önhibáján kívül nem tud eleget tenni. (3) Szünetel a hallgatói jogviszony, ha a hallgatót fegyelmi büntetésként eltiltják a tanulmányok folytatásától. I.1.3. A HALLGATÓI JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE 35. A hallgatói jogviszony megszűnése 59. (1) Megszűnik a hallgatói jogviszony, a) ha a hallgatót másik felsőoktatási intézmény átvette, az átvétel napján, b) ha a hallgató bejelenti, hogy megszünteti a hallgatói jogviszonyát, a bejelentés napján, c) ha a hallgató nem folytathatja tanulmányait magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésben, és önköltséges képzésben nem kívánja azt folytatni, d) az adott képzési ciklust, illetve a szakirányú továbbképzés, felsőoktatási szakképzés esetén az utolsó képzési időszakot követő első záróvizsga-időszak utolsó napján, illetve a doktori képzés képzési idejének utolsó napján, 8

9 e) felsőoktatási szakképzésben, ha a hallgató tanulmányainak folytatására egészségileg alkalmatlanná vált, és a felsőoktatási intézményben nem folyik másik, megfelelő felsőoktatási szakképzés, vagy a hallgató nem kíván továbbtanulni, illetve a továbbtanuláshoz szükséges feltételek hiányában nem tanulhat tovább, a megszüntetés tárgyában hozott döntés jogerőre emelkedésének napján, f) ha a hallgató hallgatói jogviszonyát fizetési hátralék miatt a rektor a hallgató eredménytelen felszólítása és a hallgató szociális helyzetének vizsgálata után megszünteti, a megszüntetés tárgyában hozott döntés jogerőre emelkedésének napján, g) a kizárás fegyelmi határozat jogerőre emelkedésének napján, h) ha a hallgatói jogviszony létesítéséhez előírt e törvényben meghatározott feltétel a továbbiakban már nem áll fenn, az ennek tárgyában hozott megszüntető döntés jogerőre emelkedésének napján. (2) Az (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint nem szűnik meg az alapképzésben részt vevő hallgató hallgatói jogviszonya, ha az alapfokozat megszerzését követően a soron következő félévre mesterképzésre felvételt nyert. (3) A felsőoktatási intézmény egyoldalú nyilatkozattal is megszünteti annak a hallgatónak a hallgatói jogviszonyát, aki a) a tanulmányi és vizsgaszabályzatban, illetve a tantervben rögzített, a tanulmányokban való előrehaladással kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, b) egymást követően harmadik alkalommal nem jelentkezik be a következő tanulmányi félévre, c) a hallgatói jogviszony szünetelését követően nem kezdi meg tanulmányait, feltéve, hogy a hallgatót előzetesen írásban felhívták arra, hogy kötelezettségének a megadott határidőig tegyen eleget és tájékoztatták a mulasztás jogkövetkezményeiről. (4) A felsőoktatási intézmény egyoldalú nyilatkozattal megszünteti annak a hallgatónak a hallgatói jogviszonyát, akinek az azonos tanegységből tett sikertelen javító, és ismétlő javító vizsgáinak összesített száma eléri az ötöt. I.2. BEIRATKOZÁS ÉS BEJELENTKEZÉS I.2.1. BEIRATKOZÁS A főiskolára a felvett hallgató a felvételt követően köteles beiratkozni. A hallgatói jogviszony a beiratkozással az alábbi együttes feltételek teljesülése esetén jön létre: a) a hallgató legalább egy, kreditponttal rendelkező tárgyat felvesz; b) a hallgató törzslapját a Tanulmányi Hivatal kiállítja; (melynek része az állami ösztöndíjas hallgató esetén a hallgatói ösztöndíjszerződés, ill. önköltséges képzésben lévő hallgatók esetén a hallgatói képzési szerződés). A beiratkozás elmulasztása esetén nem jön létre hallgatói jogviszony, a felsőoktatásba csak újabb felvételi eljárással lehet bekerülni! A beiratkozás dokumentumai: A hallgató részéről: 2 db színes igazolványkép, személyi igazolvány, lakcímbejelentő kártya és az ezekről készült másolatok, adóazonosító kártya, TAJ-kártya és az ezekről készült másolatok, eredeti középiskolai bizonyítvány, érettségi bizonyítvány és az ezekről készült másolatok; a bankszámlaszám igazolására szolgáló dokumentum (pl.: bankszámla-kivonat), Költségtérítéses hallgatók: a kitöltött számlakérő nyilatkozat. Ha van: - nyelvvizsgabizonyítvány, a többletpontra jogosító bizonyítványok, korábban szerzett oklevél, szakmai bizonyítvány, valamint az ezekről készült másolatok, - kitöltött igazolás a felsőoktatásban felhasznált államilag finanszírozott félévekről, - igazolás/igazolások a fogyatékosságról és az előnybe részesítésről. 9

10 A főiskola részéről: - A NEPTUN-rendszerben kitöltött beiratkozási lap a fenti dokumentumok alapján a hallgató rögzíti az adatait, majd a kinyomtatott beiratkozási lapot aláírja, - hallgatói ösztöndíj szerződés/hallgatói képzési szerződés, - intézményi tájékoztató, - hallgatói adatkezelési nyilatkozat. I.2.2. BEJELENTKEZÉS A hallgatói jogviszony fennállása alatt újabb beiratkozásra nincs szükség. A hallgatónak minden további félév megkezdése előtt be kell jelentenie, hogy fenntartja-e vagy szünetelteti hallgatói jogviszonyát. A hallgatói jogviszony fenntartásának, azaz az aktív félévnek további nélkülözhetetlen feltétele: a) legalább egy, kreditpont értékű tantárgy felvétele a tantárgyfelvételi időszak végéig, b) és a bejelentkezést megelőző félév befizetési kötelezettségeinek teljesítése. A bejelentkezés passzív félév teljesítésének szándéka esetén is kötelező. Ebben az esetben a NEPTUN rendszerben a passzív státuszt jelöli meg hallgató és további teendője az adott félévre nincs. A bejelentkezést vagyis a nyilatkozatot az aktív/passzív félévről, ill. a tárgyfelvételt a NEPTUNrendszer webes felületen keresztül kell elvégeznie a hallgatóknak! A főiskola a NEPTUN számítógépes rendszer használatával a hallgatóknak olyan szolgáltatást nyújt, amely naprakész információkat ad a saját hallgatói adatokról, valamint a képzéssel kapcsolatos tanulmányi adatok adminisztrálásáról. Nagy előnye, hogy a NEPTUN-rendszer szolgáltatásait intézményen belül és intézményen kívül is igénybe lehet venni. A NEPTUN-rendszerben a hallgatók az alábbi feladatokat kötelesek elvégezni: személyes adatai karbantartása, frissítése, bejelentkezés a félévre, tantárgyak, kurzusok felvétele (bejelentkezés az órákra), bejelentkezés a vizsgákra. A főiskolára felvett hallgató ún. NEPTUN-kódot és jelszót kap, melynek segítségével beléphet a rendszerbe. A hallgató rendszerbeli tevékenysége biztonságos, a személyiségi jogokat nem sérti, a hallgató csak saját törzsadataihoz juthat hozzá, illetve ahhoz az információhoz, amit a hallgatótársak magukról ismertetni akarnak. A NEPTUN-rendszer részletes leírása a főiskola honlapján, a NEPTUN-rendszer bejelentkezési ablakában olvasható. A hallgató a bejelentkezését a félév megkezdését követő egy hónapon belül írásban visszavonhatja. Amennyiben ezen időpontig nem kéri tanulmányainak szüneteltetését az adott félév akkor is aktív félévnek minősül, ha a hallgató nem vesz részt a foglalkozásokon, és nem vizsgázik le egyetlen tárgyból sem. Aktív félév olyan félév, amelyikre a hallgató beiratkozik, és amelyikben legalább egy, kreditpontos tárgyat a NEPTUN-rendszeren felvesz. Ebben a félévben minden juttatás jár, ami egy hallgatónak járhat. Passzív félév: a hallgató a bejelentkezéskor úgy nyilatkozik, hogy az adott félévben nem kíván tárgyat felvenni, ill. teljesíteni. Ilyenkor a hallgatói jogviszonyod szünetel, vagyis diákigazolvány, ösztöndíj, kollégiumi elhelyezés, stb. nem jár, de továbbra is jár pl. az ingyenes orvosi ellátás nappali tagozatos hallgatók számára. Amennyiben a hallgató nem jelenti be, hogy passzív félévet tölt, de nem vesz fel egyetlen tárgyat sem, akkor szintén passzív félévre kerül, azonban két egymást követő ilyen félév után törlik a névsorból, hallgatói jogviszonya végleg megszűnik. 10

11 I.2.3. TANTÁRGYFELVÉTEL A főiskolára felvett és első évre beiratkozott hallgató köteles felvenni a félévi időbeosztásban meghatározott időpontig a szakjának megfelelő mintatantervben az első félévre vonatkozó minden tantárgyat. A hallgató a tárgyfelvételi időszak lezárását követő 3. munkanapon belül elektronikus levélben értesítést kap az általa felvett kurzusokról. Ezt követően, 6 munkanapon belül elektronikus kérelem vagy útján kifogással élhet a nyilvántartásban szereplő adateltéréssel szemben a Tanulmányi Hivatal vezetőjénél, és kérheti a hibás adat kijavítását vagy törlését. A kifogást a Tanulmányi Hivatal vezetője 5 munkanapon belül köteles elbírálni. A kifogás megalapozottsága vizsgálatának ideje alatt a hallgató jogosult és köteles a vitatott tantárgyak foglalkozásainak látogatására. A kifogásra nyitva álló határidő jogvesztő. A határidőt követően nem kifogásolt tantárgyfelvételt elfogadottnak kell tekinteni. A fel nem vett tárgyat a félév során nem lehet elismerni. A tárgyfelvételi utolsó napjától számított 31. napon a hallgató a véglegessé vált felvett kurzusokról ismételten elektronikus levélben kap értesítést. I.2.4. HALLGATÓI JOGVISZONY-IGAZOLÁS A hallgató a hallgatói jogviszony-igazolást az első félévben a beiratkozást, a további félévekben pedig a bejelentkezést követően kérheti a Tanulmányi Hivatalban. A jogviszony-igazolás tanúsítja a hallgató jogviszonyának fennállását vagy korábbi fennállását. A főiskola az igazolást a hallgató kérelmére a felsőoktatási intézmény elektronikus ügyintéző rendszere (NEPTUN-rendszer) által előállított, nyomtatott formában adja ki. Az igazolás tartalmazza: a) a felsőoktatási intézmény nevét, címét, intézményi azonosítóját; b) a hallgató személyazonosító alapadatait, hallgatói azonosítóját (ennek hiányában törzskönyvi számát); c) annak tényét, hogy a hallgató jogviszonya az igazoláson megjelölt tanulmányi félévben (oktatási időszakban) szünetel-e; és ha igen, milyen indok alapján; d) annak tényét, hogy a hallgató mely szakon, illetve szakokon, milyen munkarend szerint, állami (rész)ösztöndíjas, vagy önköltséges formában folytat tanulmányokat; e) a jogviszony kezdetét és várható végét; f) az igazolás kiadásának célját; g) a felsőoktatási intézmény illetékesének aláírását és bélyegzőlenyomatát. I.2.5. MINTATANTERV, ÓRAREND, NEPTUN-RENDSZER A főiskolaián folyó képzés kreditrendszerű. Az ún. mintatanterv a szakok ajánlott felépítését mutatja. Felsorolja a tantárgyakat, megadja ezeknek a képzés időrendjében elfoglalt optimális helyét, kreditértékét, és a kurzusok típusát (előadás, szeminárium), a félév zárás módját (gyakorlati jegy, vizsga), valamint a tantárgy felvételének előfeltételét. A táblázatban feltüntetett tantárgyak elvégzése kötelező, ütemezésük azonban eltérhet a közölttől. A hallgató haladását azzal határozza meg, hogy a félévek indulásakor tárgyfelvételi időszakban a NEPTUN-rendszerben milyen tárgyakat vesz fel, és milyen módon teljesíti a vállalásukat. Tehát minden hallgató maga felel a saját tanulmányi tervéért. A hallgatók tanulmányi ügyekkel kapcsolatos jogait és kötelességeit vázlatosan a Tanulmányi Hivatalt bemutató fejezet tartalmazza, részletesen pedig a tanulmányi és vizsgaszabályzat (TVSZ). A határidők az eseménynaptárban is megtalálhatók. A hallgatók a honlapon megtalálható féléves órarend alapján állíthatják össze a saját órarendjüket. Csak a NEPTUN-rendszeren keresztül lehet tantárgyakat felvenni. A kurzusok (előadások, gyakorlatok) felvételekor a hallgató a jelentkezés sorrendjében kerülnek egy-egy csoportba. Ha a csoport létszáma meghaladja az adott kurzusra előre megadott létszámot, a hallgató már csak egy másik csoportba jelentkezhet be. 11

12 A szorgalmi és a vizsgaidőszakkal kapcsolatos tudnivalók, szabályok a TVSZ-ben, további információk a Gyakran Ismételt Kérdések című fejezetben olvashatók, illetve a Tanulmányi Hivatal munkatársaitól kérhetők. I.3. A DIÁKIGAZOLVÁNY Ki kaphat diákigazolványt? Diákigazolványra jogosult a nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény szerint a felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban álló hallgató. A diákigazolvány típusai és tartalma A diákigazolvány típusai: nappali, esti, levelező, távoktatásos és más sajátos diákigazolvány. A diákigazolványok típusait az igazolványon feltüntetett felirat különbözteti meg: a nappali oktatás és képzés munkarendje szerinti diákigazolványt "nappali", az esti oktatás és képzés munkarendje szerinti diákigazolványt "esti", a levelező oktatás és képzés munkarendje szerinti diákigazolványt "levelező", a közoktatásban a más sajátos munkarend, valamint a felsőoktatásban a távoktatási munkarend szerinti diákigazolványt "távoktatás" felirat jelöli. Az oktatási igazolvány az alábbi adatokat tartalmazza: 1) a jogosult arcképét (a továbbiakban: fénykép), 2) a jogosult családi és utónevét, születési helyét és idejét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét, 14. életévét betöltött jogosult esetében az aláírását, 3) a felsőoktatásról szóló törvényben meghatározott azonosító számot, 4) az igazolvány kiállításának napját és az érvényesíthetőség évét, 5) érvényességre vonatkozó adatot, 6) az igazolvány egyedi azonosítóját (igazolványszám, adatchip azonosító), 7) az igazolvány fajtájának megnevezését. A fenti adatokon felül a diákigazolvány tartalmazza: 1) azon - legfeljebb két - intézmény nevét és székhelyét (település nevét), amellyel a jogosult tanulói, hallgatói jogviszonyban áll, 2) a munkarend megjelölését. Ideiglenes diákigazolvány Az igényelt oktatási igazolvány kiadásáig a főiskola a jogosult kérésére igazolást ad ki, mely igazolja az oktatási igazolványra, valamint ahhoz kapcsolódóan a jogszabályban foglaltakra való jogosultságot. Az igényelt diákigazolvány kiadásáig kiállított igazolás a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló kormányrendelet szerinti ideiglenes diákigazolványnak minősül. Az igazolás a kiállításától számított 60 napig érvényes. I.3.1. ÁLLANDÓ DIÁKIGAZOLVÁNY IGÉNYLÉSE: 1) Okmányirodában fényképet és aláírás mintát kell készíttetni (itt elkészül a Nemzeti Egységes Kártyarendszer az ún. NEK adatlap). 2) A Tanulmányi Hivatal ügyintézőjétől Diákigazolvány igénylő lapot kell kérni. 3) Az Okmányirodából kapott NEK adatlapon található személyes és lakcím adatokat egyeztetni kell a NEPTUN-rendszerben lévő adatokkal. Eltérés esetén javítani kell az adatokat a aját adatok menüpont felől! 4) Az igénylő lap sorszámával a diákigazolvány igénylést a NEPTUN-rendszerben kell elindítani Ügyintézés/Diákigazolvány igénylés 5) A Neptun rendszerben történő igénylést követően a Tanulmányi Hivatalban be kell fizetni az igénylés díját: Ft-ot, és le kell adni a Diákigazolvány igénylő lapot. 6) Az elkészült diákigazolványt az Oktatási Hivatal az állandó lakcímére postázza. 12

ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 2011. augusztus 1. TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 A Hallgatói Követelményrendszer hatálya...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A FŐISKOLAI ALAPKÉPZÉS, MESTERKÉPZÉS, A FELSŐFOKÚ

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Főiskola Tanulmányi- és vizsgaszabályzat. Az AVKF szervezeti és működési szabályzatának V.1.1.sz. melléklete

Apor Vilmos Katolikus Főiskola Tanulmányi- és vizsgaszabályzat. Az AVKF szervezeti és működési szabályzatának V.1.1.sz. melléklete Apor Vilmos Katolikus Főiskola Tanulmányi- és vizsgaszabályzat Az AVKF szervezeti és működési szabályzatának V.1.1.sz. melléklete Vác, 2011 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TVSZ HATÁLYA... 6 ÉRTELMEZŐ

Részletesebben

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 3. SZ. MELLÉKLETE Ikt. szám: 483/1300/3-2/2011. TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 1 11. számú módosítással egységes szerkezetbe

Részletesebben

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 3. SZ. MELLÉKLETE Ikt. szám: 483/1300/3-2/2011. TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 1 10. számú módosítással egységes szerkezetbe

Részletesebben

Hallgatói Követelményrendszer

Hallgatói Követelményrendszer A Színház- és Filmművészeti Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának II. kötete Hallgatói Követelményrendszer A Szervezeti és Működési Szabályzat I-II-III-IV. kötetét és mellékleteit az SZFE Szenátusa

Részletesebben

Gál Ferenc Főiskola. Tanulmányi és vizsgaszabályzat (TVSZ)

Gál Ferenc Főiskola. Tanulmányi és vizsgaszabályzat (TVSZ) Gál Ferenc Főiskola Tanulmányi és Vizsgaszabályzat - 2015. Gál Ferenc Főiskola Tanulmányi és vizsgaszabályzat (TVSZ) Szeged 2015. Bevezetés A Gál Ferenc Főiskola a Hallgatói Önkormányzattal egyetértésben

Részletesebben

TOMORI PÁL FŐISKOLA TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

TOMORI PÁL FŐISKOLA TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT TOMORI PÁL FŐISKOLA TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Változat száma: 10. Elfogadás dátuma: 2014.10.21. Határozat száma: 2014/6/44. Hatályos: 2014. október 22-től Felelős személy: mindenkori oktatási rektorhelyettes

Részletesebben

TOMORI PÁL FŐISKOLA HALLGATÓK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA

TOMORI PÁL FŐISKOLA HALLGATÓK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA TOMORI PÁL FŐISKOLA HALLGATÓK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA Változat száma: 17. Elfogadás dátuma: 2013. november 5. Határozat száma: 2013/4/25. Hatálybalépés napja: 2013, november 6. Felelős személy:

Részletesebben

Hallgatói Juttatások és Térítések

Hallgatói Juttatások és Térítések AVKF Hallgatói Juttatások és Térítések Ikt. sz.: RH/206-8/2014 Hallgatói Juttatások és Térítések A Szervezeti és Működési Szabályzat 8. sz. melléklete 2014. augusztus 28. Oldal: 1 / 36 AVKF Hallgatói Juttatások

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (Elfogadva a Szenátus 57/2010. (X.6.) sz. határozatával) (Utolsó módosítás: 2013. augusztus 23.) EGER 2006. Felelős kiadó: a főiskola rektora

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája A HALLGATÓK ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK, TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK (Térítési és juttatási szabályzat) Budapest 2008

Részletesebben

ORDO ACADEMICUS TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ. PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM BÖLCSÉSZET- és TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR. Budapest

ORDO ACADEMICUS TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ. PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM BÖLCSÉSZET- és TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR. Budapest ORDO ACADEMICUS TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM BÖLCSÉSZET- és TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR Budapest Alapképzési szakok Mesterképzési szakok NAPPALI ÉS LEVELEZŐ TAGOZAT 2012/2013. tanév

Részletesebben

III. fejezet. III./I. fejezet

III. fejezet. III./I. fejezet III. fejezet Az Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatáról (a hallgatói tanulmányi rend és az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének, ellenőrzésének rendje)

Részletesebben

SZENT PÁL AKADÉMIA HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT. (A Szervezeti és Működési Szabályzat 4. számú melléklete)

SZENT PÁL AKADÉMIA HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT. (A Szervezeti és Működési Szabályzat 4. számú melléklete) SZENT PÁL AKADÉMIA HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT (A Szervezeti és Működési Szabályzat 4. számú melléklete) Tartalom A Szabályzat hatálya... 3 Fogalmak... 4 Államilag támogatott képzés; támogatási

Részletesebben

A SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓJA. 2014/2015-ös tanév

A SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓJA. 2014/2015-ös tanév A SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓJA 2014/2015-ös tanév SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA Budapest, 2014 SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete u. 16/A 1536 Budapest

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA egységes szerkezetben a 1-40. számú módosításokkal

A DEBRECENI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA egységes szerkezetben a 1-40. számú módosításokkal A DEBRECENI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA egységes szerkezetben a 1-40. számú módosításokkal (A módosítások lábjegyzetben jelölve) 2014. szeptember 25. 2 BEVEZETÉS 1 A Debreceni Egyetem Szenátusa

Részletesebben

HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA (HJTSZ) (A Hallgatói követelményrendszer D része) 2013. február 6.

HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA (HJTSZ) (A Hallgatói követelményrendszer D része) 2013. február 6. HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA (HJTSZ) (A Hallgatói követelményrendszer D része) 2013. február 6. I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 4 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1. A szabályzat hatálya...

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ - ZSIDÓ EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

AZ ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ - ZSIDÓ EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA AZ ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ - ZSIDÓ EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA Érvényes: 2015. február 02-től Tartalom Tartalom 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat hatálya... 1 2. A kreditrendszer... 1 3. A tanterv,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA a 2012/2013-as tanévtől (a Szervezeti és működési szabályzat 3/B. számú melléklete) Elfogadva: 2012. október 16.,

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Budapest 2006. (2014. szeptember

Részletesebben

AZ SZTE TTIK TANULMÁNYI ÜGYRENDJE

AZ SZTE TTIK TANULMÁNYI ÜGYRENDJE AZ SZTE TTIK TANULMÁNYI ÜGYRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (MÓDOSÍTVA 2008.12.03) ALAPJÁN SZEGED, 2008. ELFOGADVA AZ SZTE TTIK KARI TANÁCS 2008. DECEMBER 12-I ÜLÉSÉN 11/2008-09-ES

Részletesebben

GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT A SZIE ÁOTK-n érvényes Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat (ÁOTK-TVSZ) GÖDÖLLŐ

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Budapest 2006. (2015. június 27.

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Budapest 2006. (2014. február 28.napjától

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ. 2014/2015. tanév

SZOLNOKI FŐISKOLA TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ. 2014/2015. tanév SZOLNOKI FŐISKOLA TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015. tanév TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ A SZOLNOKI FŐISKOLA KIADVÁNYA Szerkesztette: Nagyné Békési Éva Lektorálta: Dr. Kóródi Márta Felelős Kiadó: Dr. Túróczi Imre

Részletesebben

A BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

A BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER A BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER Hatályos: A 2013/2014-es tanév I. félévétől TARTALOMJEGYZÉK VÁLTOZÁSOK NYOMON KÖVETÉSE... 16

Részletesebben

KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18.

KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18. KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K T A R T A L O M J E G Y Z É K... 2 E L Ő S Z Ó... 4 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2013. február 6.

KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2013. február 6. KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2013. február 6. T A R T A L O M J E G Y Z É K T A R T A L O M J E G Y Z É K... 2 E L Ő S Z Ó... 5 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA 1

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA 1 A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA 1 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa az Egyetemi

Részletesebben