DIÁKOK ELÉRÉSE, FELVÉTELE A DOBBANTÓ OSZTÁLYOKBA. Tartalom. 1. A Dobbantó osztályba felvehető diákok. 2.A Dobbantós diáktoborzás alapelvei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DIÁKOK ELÉRÉSE, FELVÉTELE A DOBBANTÓ OSZTÁLYOKBA. Tartalom. 1. A Dobbantó osztályba felvehető diákok. 2.A Dobbantós diáktoborzás alapelvei"

Átírás

1 DIÁKOK ELÉRÉSE, FELVÉTELE A DOBBANTÓ OSZTÁLYOKBA SEGÉDANYAG Tartalom Mellékletek 1. A Dobbantó osztályba felvehető diákok 2.A Dobbantós diáktoborzás alapelvei 3. A diáktoborzás területei, módszerei 3.1. A diáktoborzás feladatai 3.2. Partnerek a diáktoborzásban 3.3. A toborzás módszerei 4. A bekerülési - felvételi folyamat ajánlott módja 5. Iskolai cselekvési terv és ütemezés minta 1. Fenntartóknak szóló tájékoztatás 2. Iskolák, mint partnerek Ajánlások Nyomtatvány minták 1

2 1. A Dobbantó osztályba felvehető diákok A Dobbantó program célja az Egyéni ütemterven alapuló, a szakképzést előkészítő évfolyamok tartalmára, és az intézményi megvalósítás támogatására irányuló szaki oktatás fejlesztése. A Dobbantó program a Ktv.126. (4) bekezdésében előírt egyéni ütemterv alapján történő, elsősorban integrált környezetben zajló oktatással segíti a szakképzésben való részvételre felkészítést és magát a szaki oktatást, többek között a Ktv (4) bekezdésében lehetővé tett előkészítő kilencedik évfolyammal. Ugyanakkor a Dobbantó-támogatással indított osztályba felvehető a szaki oktatás Ktv.27. (8) bekezdése alapján felzárkóztató oktatásban részvételre jogosult tanuló is. A felvehető tanulók köre részletesen: a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető /visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanuló; akkor is, ha már nem tanköteles; aki a 2004/2005., a 2005/2006., a 2006/2007. tanítási években a pszichés fejlődés zavarai miatt vagy enyhe értelmi fogyatékosság (tanulási akadályozottság) miatt sajátos nevelési igényű tanulóként fejezte be az általános nyolcadik évfolyamát. életkor szerint maximum huszonötödik életévében van; nem SNI (többségi intézményben), ha legalább hét általános i évfolyamot eredményesen elvégzett. Speciális szakiskolában (fentieken túl): tanulásban akadályozott, a többiekkel együtt nem oktatható a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő, illetve a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanuló (ha a Szakértői Bizottsági kijelölte az intézményt). A Dobbantó projekt céljainak megfelelően a felvehető tanulók felvétele során az alábbi sorrend figyelembe vételével kell kialakítani a végleges felvételi névsort: 1. Első helyen kell felvenni a sajátos nevelési igényű, lemorzsolódott tanulókat; 2. másodsorban nem SNI, de valóban lemorzsolódott tanulókat kell előnyben részesíteni; 3. harmadsorban lehet felvenni az intézmény saját 9. évfolyamából korábban lemorzsolódott, vagy veszélyeztetett tanulóit. Ezeket a felvételi prioritásokat szükséges érvényesíteni a toborzás teljes folyamata során is. 2. A Dobbantós diáktoborzás alapelvei A felkutatásban, bevonásban résztvevő szakemberek, akik tevékenységük közben egyúttal tájékoztatják is a leendő résztvevőket a Dobbantó osztály nyújtotta lehetőségekről, a következő elvek alapján dolgoznak: kezdeményező és motiváló magatartás (a szakemberek részéről), önkéntesség (célcsoport részéről), pontos tájékoztatás a Dobbantó osztály lehetőségeiről, reális ígéretek az egyéni utakról, jól meghatározott elvárások, meggyőző érvelés a Dobbantó osztályhoz való csatlakozás mellett. 2

3 3. A diáktoborzás területei, módszerei 3.1. A diáktoborzás feladatai A 8. évfolyamban végzős tanulók bevonása történhet a szokásos felvételi (vagy pótfelvételi azok számára, akik a javítóvizsgán szerezték meg a 8. évfolyamos végzettséget) eljárás keretében. Ehhez szükséges, hogy az általános iskolák már a jelentkezési időszakban megfelelő információkkal rendelkezzenek a Dobbantós 9. évfolyamok sajátosságairól. Így az érintett tanulóknak a közvetlen irányítása- jelentkeztetése valósulhat meg. Erre először lehetőség a 2010/2011-es tanévben lehet. Feladat: 2009/2010 es tanévben az általános iskolákkal megismertetni a Dobbantó osztályokba való jelentkezés lehetőségét. A középfokú oktatási intézményben tanulók, akik a felvehető tanulók körébe tartóznak a Dobbantós osztályba kerüléshez, információhoz juthatnak iskolájuk pályaválasztási tevékenységének részeként vagy/és a különféle megkeresési formák, akciók segítségével. Feladat: a középfokú intézmények tájékoztatása a Dobbantós osztály sajátosságairól, a bekerülés módjáról. Az környezetében bemutató/bemutatkozó rendezvények tartása, hirdetések, marketing eszközök alkalmazása, Az oktatási rendszerből kikerült/kimaradt/kisodródott fiatalok a Dobbantó által kínált tanulási lehetőséget tanulótársaiktól, hirdetésekből, különféle marketing eszközökkel folytatott toborzás, kampány során ismerhetik meg. Feladat: az iskolában tanulók bevonása, hirdetések, marketing eszközök alkalmazása Partnerek a diáktoborzásban Oktatási intézmények Az intézmény oktatási környezetében lévő iskolák (felvételi körzet általános iskolái, környező középiskolák) tájékoztatásának közvetlen eszközei a pedagógusok számára tartott személyes tájékoztatók, a szülők számára rendezett pályaválasztási szülői értekezletek. A célcsoport közvetlen megismertetése a Dobbantó lehetőségével osztályfőnöki órákon, diákrendezvényeken. Szülők A fent említett szülői értekezlet mellett a szülők közvetlenül is megkereshetők a szülői munkaközösségek vezetőivel történő kapcsolatfelvétel (oktatási intézmények segítségével), az közvetlen társadalmi környezetében megtalálható további szülői szervezetek (nagycsaládosok egyesületei, szülői érdekvédelmi szervezetek) felkutatása, tájékoztatása révén is. Diákképviseletek A diákönkormányzatok, kortárssegítő csoportok, speciális kortárssegítő csoportok, pl.: TINI telefonos lelkisegély szolgálatok közvetlen megkeresésével történő tájékoztatás mellett, hatásos lehet a szólapok, figyelemfelhívó anyagok, tárgyak (dobbantós reklámhordozók) terjesztésébe való bevonásuk. Fenntartók A Dobbantó program által kezelni kívánt problémák folyamatos napirenden tartásával szükséges felmutatni a fenntartó felé, hogy a célcsoport beiskolázása, iskolában tartása, piacképes szakmákban szakképzettséghez juttatása az egyik legfontosabb politikai, gazdasági és társadalmi prioritás, mely megfelelő helyi politikai támogatás és finanszírozás hiányában más, sokkal nagyobb helyi problémák forrása lehet. Ehhez folyamatos kapcsolattartás szükséges (Lásd: még erről a mellékletben) Regionális munkaügyi központok, kirendeltségek Ügyfeleik tájékoztatásához szükséges számukra a Dobbantós program megismertetése, a jelentkezés, a kapcsolatfelvétel módjának konkrét ismerete. Ezt segítheti a tájékoztató, toborzó anyagok megküldése számukra. Gazdálkodó, munkaadói/munkavállalói szakmai szervezetek A velük kialakítandó kapcsolat kettős jelentőségű. Tájékozottságuk biztosításának egyik célja, hogy majdan a Dobbantós program megvalósulási folyamatában való részvételüket előkészítsük, elsősorban annak érdekében, hogy a fiatalok minél több munkáltatóval tudjanak kapcsolatba kerülni, fogadásuk előkészített legyen (különösen fontos a velük szembeni előítéletesség oldása). További cél, hogy a velük egyébként kapcsolatba kerülők (munkát keresők, munkaadók) számára tudják 3

4 ajánlani a programban való részvételt, a szakképzésre történő felkészülésnek ezt a speciális lehetőségét. Pedagógiai szakszolgálatok: o A Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság folyamatosan végzi a soros kontroll vizsgálatokat, és javasolhatja ezt a továbbtanulási irányt a vizsgálaton résztvevő fiatalnak, illetve kijelölheti a Dobbantós iskolát a tanuló számára. (E helyütt is felhívjuk a figyelmet, hogy minden SNI diáknak kell, legyen érvényes szakértői véleménye.) o A Nevelési Tanácsadók megkeresésével elérhetjük, hogy a tanácsadó, mint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók (ők nem SNI-ek, de nehézségeikből adódóan érintettek lehetnek!) fejlesztéséért felelős pedagógiai szakszolgálat, ajánlja kliensei körében a Dobbantós iskolát. o Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények, Speciális általános iskolák, és szakiskolák tanulói/volt tanulói a legnagyobb célcsoport tagjai. Ezért az oktatási intézmények sorából kiemelten van jelentősége ezen intézményeknek. Az iskoláikba járó, vagy az intézmény szolgáltatásaiban (pl. utazó gyógypedagógus hálózat) részesülő fiatalok elérésében, tájékoztatásában, a Dobbantós képzésbe történő irányításban van kiemelt szerepük. Szociális intézmények, szervezetek: Konkrét megnevezés, felsorolás nélkül javasoljuk az intézmény környezetében lévő intézmények, szervezetek számára a tájékoztatás és egy folyamatos együttműködés megteremtését. Hatóságok: o Önkormányzat jegyzője azoknak a fiataloknak az elérésében tudnak segítséget nyújtani, akik bár tankötelesek, de az adott időpontban nem járnak iskolába. o Gyermekvédelmi, gyámhatósági, pártfogói hivatalok ugyancsak a fenti érintettek, továbbá a védelembe vettek, eljárásban lévők számára tudnak tájékoztatást nyújtani, illetve felkutatásukban, elérésükben tudnak segítséget nyújtani Speciális szereplők : Olyan személyek közvetlen megkeresése, tájékoztatása és együttműködésük megnyerése, akik a célcsoporttal feltehetően kapcsolatban állhatnak. Ezek a személyek az egyes intézmények földrajzi, társadalmi környezetétől függően igen eltérőek is lehetnek, ezért itt egy lehetséges felsorolásukat tesszük meg: diákklubok vezetői, rock zenekarok, cigányvajda, körzeti rendőrök, polgárőrök ) 3.3. A toborzás módszerei A diáktoborzásban feltehetően az intézményekből többen fognak részt venni. Nekik, a toborzást végzőknek, - akik lehetnek pl. az intézmény vezetői, pályaválasztással foglalkozó munkatársak, a Dobbantó-team tagjai erre a feladatra fel kell készülniük. A felkészülés alapja nyilvánvalóan a program alapos ismerete, az elkötelezett, jól motivált hozzáállás. Olyan munkatársakat célszerű bevonni a toborzásba, akik a számukra kiválasztott partnereknek jó ismerői, az előzetes személyes kapcsolat mindenképpen előnyt jelent. A célcsoporttal való közvetlen találkozások esetében nélkülözhetetlen az empátia, a tolerancia, a hitelesség. (De persze e nélkül a programban semmilyen poszton sem lehet eredményesen közreműködni!!) Az alkalmazott módszerek lehetnek közvetlen módszerek: előadások, tájékoztatók, direkt marketing keretében a felkutatott fiatal közvetlen megkeresése pl. levél útján. Ezen a területen ajánlható olyan i rendezvény pl. Programindító szakmai nap tartása, ahol a program részletes bemutatásával együtt a célcsoport bevonását célzó információnyújtás is történik. Meghívhatók a szülők, a környékbeli iskolákban dolgozó munkatársak, segítő szervezetek, intézmények szakemberei. Alkalmazhatjuk a közvetett módszerek sokasságát: plakátok, szórólapok elhelyezése (figyeljünk arra, hogy a célcsoport számára vonzó helyen és formában kerüljenek ki(el)helyezésre), 4

5 kampány tárgyak (kifejezetten a Dobbantós promóciót szolgáló ajándékok ) eljuttatása az érintetteknek, újsághirdetés feladása, rádióban, TV-ben sajtóközlemény megjelentetése, riport keretében a program bemutatása. internetes hirdetések, szakmai folyóiratokban a program szakmai bemutatása, szakmai levelezőlistákon (például szociális munkások levelezőlistája) a programról való tájékoztató küldése. További hatékony bevonási csatorna lehet, a kortársak által informálisan terjesztett információ, megkeresés. Ezért érdemes az tanulói számára is tájékoztató napot, alkalmat szervezni, vagy az iskolában kiplakátozni a lehetőséget, felhívni a diákok figyelmét az induló programra és személyesen (osztályfőnökök) is informálni őket, kérni segítségüket a toborzásban. (Így egyúttal az i diákjai is bevonódnak a programba, nem lesz számukra ismeretlen a Dobbantó osztály) 4. A bekerülési-felvételi folyamat ajánlott módja A Dobbantó osztály működésének sikere mindkét fél tanár-diák aktivitásán múlik. Éppen ezért jó, ha a Dobbantó osztályba való bekerülés nem véletlenszerű. A közös munka megkezdése előtt még abban az esetben is, ha nincs túljelentkezés célszerű egy felvételi - bekerülési folyamat keretében kölcsönösen megismerni egymást. A tapasztalatok szerint a későbbi lemorzsolódást, kimaradást jelentősen csökkentheti egy személyközpontú bekerülési rendszer működtetése. Az új diákok bekerülésének folyamata jó esetben pl. a második dobbantós évben az egész tanévre kiterjedő megkereső, ismerkedő, kapcsolatteremtő munka. A bekerülési folyamat minden eleme a felvételizni szándékozó fiatal, valamint a Dobbantó team egy tagjának személyes kapcsolatán alapul. Ennek érdekében alkalmazható egy olyan ügyeleti rendszer, melyben megadott és hirdetett időpontban a jelentkezőket egy első beszélgetés keretében fogadja egy dobbantós pedagógus. Ez a fiatal számára lehetővé teszi a Dobbantó osztály működésének megismerését, míg a programban dolgozó pedagógusok a fiatal személyiségéről, alkalmasságáról szerezhetnek információkat. Az első beszélgetés célja, hogy a jelentkező a lehető legteljesebb és legalaposabb tájékoztatást kapja az osztály/program működéséről, a bekerülés folyamatáról. A dobbantós tanár feladata e tájékoztatáson túl, hogy érzékelje, feltérképezze a fiatal aktuális állapotát, problémáit és megállapítsa, milyen gondokkal küzd a jelentkező, valamint gondolja át a segítő kapcsolat lehetséges formáit. A beszélgetés célja ekkor nem a diagnózis alkotás vagy a személyiség feltérképezése. A figyelmet a szubjektív benyomásokra, a személyes kapcsolatra, valamint olyan légkör megteremtésére fontos irányítani, amelyben a fiatal személye iránti érdeklődést, odafordulást, elfogadást tapasztalhat. A találkozáson kerülhet sor a jelentkezési adatlap (minta lásd mellékelve) kitöltésére, ami a jelentkezőre és családjára vonatkozó tényeket tartalmazza. A tanár a találkozás végén az adatlapra felvezetheti tapasztalatait, személyes benyomásait, és a gondozással kapcsolatos első ötleteit. Felvételi beszélgetés Felvételi beszélgetést akkor is érdemes folytatni, ha a jelentkezők száma azonos a rendelkezésre álló helyekével. Ezáltal a fiatal számára fontossá, és egyben megbecsültebbé válik a bekerülés, a programban való részvétel. A jelentkező, ezen a nem tantárgyi jellegű beszélgetésen az őt később tanító teammel találkozik. Felvételijének része e beszélgetés előtt vagy után egy önéletrajz megírása, amelyhez segítő szempontrendszert kap. A team tagjai számára ez egy koncentrált ismerkedési munka. A beszélgetéseket követően közös döntést hoznak a felvételről, vagy ellenkező esetben a további együttműködés kereteiről. Az erről értesítő levélben ne az elutasítás ténye szerepeljen, hanem az, hogy milyen más képzéseket, intézményeket érdemes megkeresnie a fiatalnak. A felvettek névsorát, pedig érdemes rögtön kitenni a Dobbantó osztály faliújságára, ez jó érzés a pedagógusoknak, s a törődés egy jele a szeptemberben érkező diákoknak. A beszélgetésnek nincs előre körvonalazott témajegyzéke, forgatókönyve. A team tagjai felvethetnek kérdéseket, témákat az i pályafutásra, családi háttérre, életvezetésre, életcélokra stb. vonatkozóan; illetve megkérdezik, hogy a jelentkező mit vár a programtól, miért itt kívánja folytatni tanulmányait, és hogyan vélekedik saját helyzetéről, problémáiról. 5

6 Döntő fontosságú a felvételi beszélgetés légköre, hiszen a fiatal többnyire számára idegen emberek előtt beszél nagyon személyes problémáiról, élethelyzetéről, érzéseiről. Egy olyan légkör megteremtése a cél, ahol a fiatal érezheti a team tagjainak figyelmét, érdeklődését, felé fordulását, elfogadó magatartását; ami segíthet megteremti a bizalmat az őszinte, nyílt feltárulkozáshoz. Nincs helye a faggatózásoknak, az ítélkezéseknek, az értelmezésnek. A kérdéseket a jelentkező számára érthetően kell megfogalmazni. A beszélgetés során érdemes figyelni a terem berendezésére is. Segíti az oldott légkör kialakulását, ha a team tagok a felvételiző fiatallal együtt egy kis asztalt ülnek körbe. A team tagok számára is optimális ez a teremberendezés, hiszen így egymásra is tudnak figyelni, nem vágnak egymás szavába, illetve szükség esetén átvehetik egymástól a beszélgetés irányítását. Érdemes előzetesen szempontrendszert készíteni, az által megjelölt prioritási szempontokkal (pl: SNI, motiváció, tanköteles korú stb.), és ez alapján az egységes szempontrendszer alapján értékelni a fiatalokat. Az ismerkedő beszélgetés fontosabb kérdései lehetnek: Mit szeretne a jelentkező a programtól kapni? Milyen célok megvalósításához segíti őt a program? Mennyi idő áll rendelkezésére, naponta, hetente, havonta, amit a programban való részvételre, illetve az önálló tanulásra tud fordítani, és az az idő mikor van, a nap mely szakában áll rendelkezésére? Milyenek az életkörülményei, önfenntartó, vagy családja tudja támogatni, akár anyagilag is, vagy dolgoznia kell a tanulás mellett, vagy neki van családja (gyereke)? Amennyiben gyermeke van, meg tudja-e oldani elhelyezéséét, felügyeletét a tanulás idejére? Hol lakik, mennyi időt kell a közlekedésre fordítania, rendelkezésére állnak-e az önálló tanuláshoz szükséges feltételek? Mik voltak a más iskolákban tapasztalt kudarcok okai, ezek mennyiben állnak még fenn, hátráltathatják-e a majdani közös munkát? Milyen tervei vannak ezek megváltoztatására? Mi volt a jó, volt-e olyan, amit szeretett az iskolában (barátok, egy tantárgy, tanár stb)? Vannak-e, voltak-e káros szenvedélyei? Ha igen, mennyire hátráltatják a tanulást, munkavégzést, mennyire zavarják életvitelét? Ha nem voltak mennyire képes ezeket tolerálni? Mit szokott/ mit szeret szabadidejében csinálni? Vannak-e barátai, kivel, kikkel tölti legszívesebben idejét? Stb. Miért jelentkezett a programra? Milyen tervei vannak a Dobbantós osztály elvégzése után? Miről ne beszéljünk? Ne kérdezzük, ne tárgyaljuk a felvételi beszélgetésen a fiatal előző i eredményeit, eredménytelenségeit, ne hangozzanak el tantárgyi jellegű kérdések. Ezek feltérképezésére lesz idő az első ismerkedő hetekben. A diák ismeretének hiányában ezek úgysem informatívak, ki tudja hol, milyen körülmények között, ki miért nem teljesített. Arra törekedjünk, hogy bizalmi légkört teremtsünk, hogy a diák minél felszabadultabban beszélgessen velünk, így elnyerhetjük érdeklődését az osztály, a team iránt (motiváció!). Így érezheti, hogy itt és most nem teljesítménye, hanem személye a fontos! Próbáljunk elsősorban rászorultsága lapján dönteni! Jeleznünk kell: értjük és érezzük problémáit. 6

7 5. Iskolai cselekvési terv és ütemezés minta TEVÉKENYSÉG Kinek a feladata Hivatalos felvételi eljárás Február 20. A jelentkezések határideje (általános küldi meg) Március 17. A középiskolák elkészítik a felvételi rangsort Március A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában Április 20. A Felvételi Központ megküldi a felvett tanulók névsorát a középiskoláknak Április 27. A középiskolák értesítik a tanulókat és az általános iskolákat a felvételről, illetve elutasításról Május 4. és augusztus 31. között Pótfelvételi eljárás Hivatalos beiratkozás Pótbeiratkozás Általános közép Tanulók, szülők Győri Felvételi Központ Közép Szülők, tanulók, közép, általános, polgármesteri hivatalok Tanulók, szülők közép Tanulók, szülők közép TEVÉKENYSÉG Kinek a feladata Hivatalos felvételi eljárás 7

8 Tevékenység Kinek a feladata? Felvételi eljárás a 2009/2010-es tanévben a DOBBANTÓS osztályokba Kapcsolatfelvétel a MÉDIA-val: Fenntartók tájékoztatása A felhívások megjelentetése PLAKÁTOK kihelyezése Intézmények megkeresése Szórólapok kihelyezése Kapcsolatfelvétel általános- és középiskoláival kapcsolat felvétel: (kik,akik megbuktak, kimaradtak) NYÍLT NAP - TÁJÉKOZTATÓ NAP szervezése az iskolában GÓLYATÁBOR (ahol ezt tervezik) Beiratkozás, helyzetfelmérés, ha szükséges további diáktoborzás 8

9 MELLÉKLETEK 1. Fenntartóknak szóló tájékoztatás 2. Iskolák mint partnerek 1. Fenntartóknak szóló tájékoztatás A folyamatos tájékoztatás célja, hogy az i cselekvési terv minden mozzanata a fenntartó tudtával, beleegyezésével, nyomon követésével valósuljon meg. A cél eléréséhez a tájékoztatásnak több szinten, időpontban és módon kell megtörténnie. Másféleképpen fogalmazott tájékoztatás kell az önkormányzati fenntartó köztisztviselő munkatársának, más a polgármesternek, illetve a testület esetleg laikus tagjainak. Bármikor szóbeli információt is kell adni, ha a fenntartó részéről erre igény van. Írásbeli előzetes tájékoztatásra, és ehhez kapcsolódó szóbeli kiegészítésre van szükség a program megkezdése előtt, a program közben legalább félévente, rendkívüli tájékoztatásra problémák vagy lényeges, döntést igénylő kérdések esetén, záró értékelésre a tanévek végén. A tájékoztatás akkor jó, ha nem terjengős, ha tárgyszerű, konkrét tényeket, adatokat, számokat tartalmaz, ha indokolja a benne leírtakat, felhívja a figyelmet az esetleges problémákra, előkészíti a fenntartó által meghozandó döntéseket. Főbb szempontok a tájékoztatóanyag elkészítéséhez: A Dobbantó program célja, főbb jellemzői Az pályázatának lényeges elemei A helyzetelemzés fő megállapításai A tervezés során vállalt feladatok A Dobbantó osztály működésének bemutatása A megvalósítás időterve (a fenntartó számára releváns mozzanatokra szűkítve) A megvalósítás költségterve (rövidítve) A fenntartótól igényelt döntések A fenntartótól igényelt egyéb segítség, támogatás A tájékoztatás térjen ki a fenntartó és az egyéb közreműködők (intézményesítők, monitorozók, projekt menedzsment, stb.) közti kapcsolattartás igényének megfogalmazására is. 2. Iskolák, mint partnerek A Dobbantó iskolák térségeiben lévő általános és középiskolákkal (TISZK) együttműködési megállapodásokat célszerű kötni, melyek tartalmához a következő szempontokat ajánljuk: Közép vállalja, hogy a beiratkozó, de az iskolában meg sem jelenő, ezért tanulói jogviszonyát megszüntető (16. életévét betöltötte, ezért megoldható, hogy megszűnik a jogviszony, hiába csak 8 általánosa van) diákokról jelzést tesz a Dobbantó iskolának, hogy a dobbantó célirányos toborzásba tudjon az adatbázis alapján kezdeni. Vállalja, hogy a rendszerében lévő, 18. életévét betöltött, de i/szakmai végzettséggel még mindig nem rendelkező diákokat tájékoztatja a Dobbantó programról. Vállalja továbbá, hogy a felvett SNI tanulók sikertelen integrációja esetén fél év múlva felveszi a kapcsolatot a Dobbantó iskolával, javasolja a diáknak, a szülőknek a Dobbantó iskolát. Az együttműködés felvet adatvédelmi szempontokat, ezért a megállapodásban az ezzel kapcsolatos megoldási módot is érdemes rögzíteni. Ajánlások Személyközpontú felvételi folyamat esettanulmány Az utcai szociális munkáról a toborzás kapcsán A lemorzsolódott fiatalok, néhány speciális célcsoport bevonási módszereinek eszköztára Elérhetők a honlapon 9

10 Nyomtatvány minták NYILATKOZAT SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL Anya adatai: Alulírott. (név) lakcím:.. ) jelen nyilatkozat aláírásával beleegyezem, hogy gyermekem (név:, anyja neve:.., születési hely, idő:..) személyes adatait az.. iskolában nyilvántartsák és a gyermekem érdekeinek megfelelő módon kezeljék. Kelt:..... törvényes képviseletet ellátó szülő Apa adatai: Ua. mint fentebb Általános iskolák, javaslat együttműködési megállapodások tartalmához Az általános vállalja, hogy értesíti a Dobbantó iskolát, amennyiben az eddigi tapasztalatai alapján a diák vélhetően lemorzsolódna egy hagyományos szemléletű középiskolából. Javasolt értesítő és adatlap minta lehet a következő: 1. A tanuló utolsó általános iskolájának adatai: o neve: o címe: o kapcsolattartó elérhetősége: 2. Rendelkezett a diák szakértői véleménnyel: szakértői bizottsági: igen nem nevelési tanácsadói igen nem 4. Állt/áll-e gyermekjóléti szolgálat gondozásában? igen nem 5. Ha igen, a kapcsolattartó családgondozó neve, elérhetősége: 6. Iskolai hiányzása miatt javasolt-e a kiemelt figyelem? igen nem 7.Egyéb észrevétel, javaslat a tanulóval kapcsolatban: 10

11 Jelentkezési adatlap - minta Intézmény neve, címe ADATLAP ( Bizalmas!) Dátum:... kitöltő neve:... Kísérő:... Név:... kor:... Születési idő, hely: Elérhetőségi lakcím: Telefon:... ir.szám:..., város :... utca :... házszám:...em.:... Édesanyja neve:... Foglalkozása:... Iskolai végzettsége:... Munkahelye (pontos megnevezés, cím):... Lakhelye :... Édesapja neve:... Foglalkozása:... Iskolai végzettsége:... Munkahelye (pontos megnevezés, cím):... Lakhelye :... Testvérek száma, nemük :... Születési év(ük), koruk... Kikkel él egy lakásban?... Keresők - eltartottak aránya:... Jelenlegi jogi helyzete... (tanuló, dolgozik, bejegyzett munka nélküli, be nem jegyzett munkanélküli, állami gondozott, egyéb..) Ált. iskolá száma:...(db), életkora a nyolcadikos bizonyítvány megszerzésekor:... 8.o. utáni középiskolák: sorszám int.neve, típus oszt. Érvényes bizonyítvány kimaradás oka Betegségek, kórház, egyéb ( ami a tanulmányok folyamatos végzését befolyásolta):... 11

12 Kitől hallott a programról?... Miért akar ide járni?... Miben maradtak?

A személyközpontú felvételi rendszer a Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnáziumban

A személyközpontú felvételi rendszer a Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnáziumban A személyközpontú felvételi rendszer a Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnáziumban Győrik Edit Solymosy József Bevezetés A Tanodában igen alacsony arányú a lemorzsolódás. Ez a feltűnően alacsony kimaradás

Részletesebben

VIII. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJÁNAK

VIII. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJÁNAK A MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK ORSZÁGOS EGYESÜLETE SZERVEZÉSÉBEN MEGRENDEZETT MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK VIII. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJÁNAK KIADVÁNYA 2008. Balatonkenese TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Gyermekjóléti szociális segítő munka

Gyermekjóléti szociális segítő munka 1/79. TÁMOP 5.4.1. Szociális és gyermekvédelmi szabályozó rendszer kidolgozása pillér Gyermekjóléti szociális segítő munka Készült a TÁMOP 5.4.1.-08/1-2009-0002 projekt azonosító számú A szociális szolgáltatások

Részletesebben

A Dobbantó program pedagógiai koncepciója

A Dobbantó program pedagógiai koncepciója A Dobbantó program pedagógiai koncepciója Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2009. A Dobbantó program a Munkaerő-piaci Alap képzési alaprész központi keretéből, az Oktatási és Kulturális

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola. OM azonosító: 034168

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola. OM azonosító: 034168 PEDAGÓGIAI PROGRAM Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola OM azonosító: 034168 Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola Kaposvár, Baross u. 19. 2 1950 II. számú ÉLELMISZERIPARI TECHNIKUM 1952

Részletesebben

Ajánlás AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT ELTERJESZTÉSÉHEZ SZOCIÁLIS ELLÁTÓRENDSZERBEN

Ajánlás AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT ELTERJESZTÉSÉHEZ SZOCIÁLIS ELLÁTÓRENDSZERBEN Ajánlás AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT ELTERJESZTÉSÉHEZ A SZOCIÁLIS ELLÁTÓRENDSZERBEN 2 TARTALOM KÜLDETÉS... 5 ELŐZMÉNYEK, JELENLEGI ÁLLAPOT... 6 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 7 1. 1. Nemzeti köznevelési törvény...

Részletesebben

MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ

MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012 MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ 7. A tanulók menedzselése Szemere Bertalan Szakközépiskola,

Részletesebben

Útmutató az integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítéshez, az IPR bevezetéséhez

Útmutató az integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítéshez, az IPR bevezetéséhez Útmutató az integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítéshez, az IPR bevezetéséhez Írta: Fülöp Istvánné Felelős szerkesztő: Bényei Sándor Közreműködtek: Erdőháti Imréné Horákné Béres Zsuzsa Kálmán

Részletesebben

Családtájékoztatási modell

Családtájékoztatási modell Családtájékoztatási modell Az autizmussal élők családjának / gondozóinak tájékoztatása, támogatása és bevonása a teljes ellátási spektrumban és a teljes életút során Szerzők: Giflo H. Péter, gyógypedagógus,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 3 1. Az intézmény adatai... 3 II. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. Pedagógiai alapelvek, célok, feladatok, eszközök, eljárások... 4 2. Személyiségfejlesztéssel

Részletesebben

TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Békés Dévaványa Orosháza. 5900 Orosháza, Kossuth tér 1.

TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Békés Dévaványa Orosháza. 5900 Orosháza, Kossuth tér 1. TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA Békés Dévaványa Orosháza 5900 Orosháza, Kossuth tér 1. P e d a g ó g i a i p r o g r a m - N e v e l é s i p r o g r a m 1 Tartalom LEGITIMÁCIÓ... 4 A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA,

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium 5650 Mezőberény Petőfi u. 13-15. E-mail: psg@mezobereny. hu Tel.: 66/515-578, 66/515-579 Fax.: 66/515-580 TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatatok:

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatatok: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatatok: Név: Székesiné Huszka Katalin Születési hely: Kistelek Születési dátum: 1961. 01. 09. Lakcím: 6760, Kistelek, József Attila u. 25. Telefonszám: 06-70-6196701 E-mail

Részletesebben

Dobbantó. Iskolafejlesztési stratégia. 2009. január

Dobbantó. Iskolafejlesztési stratégia. 2009. január Dobbantó Iskolafejlesztési stratégia 2009. január 1 1. Iskolafejlesztési célok A Dobbantó program megvalósítása során az intézmények felkészülhetnek arra, hogy meg tudják tartani és a számukra legmegfelelőbb

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Nevelési Tanácsadó, Logopédiai Intézet Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Záradék: A Szervezeti és Működési Szabályzatot

Részletesebben

A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2014. Tartalom Az iskola adatai...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 BEVEZETÉS... 4 2 FELNŐTTOKTATÁS, FELNŐTTKÉPZÉS SZEREPE ÉS JELENTŐSÉGE... 5 3 HELYZETKÉP... 7

PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 BEVEZETÉS... 4 2 FELNŐTTOKTATÁS, FELNŐTTKÉPZÉS SZEREPE ÉS JELENTŐSÉGE... 5 3 HELYZETKÉP... 7 TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETÉS... 4 2 FELNŐTTOKTATÁS, FELNŐTTKÉPZÉS SZEREPE ÉS JELENTŐSÉGE... 5 3 HELYZETKÉP... 7 3.1 Speciális földrajzi helyzet... 7 3.2 Társadalmi környezet... 7 3.3 Az iskolahasználók

Részletesebben

IKT. SZ: 1016-5/2012. Tárgy: Átfogó értékelés Szuhakálló községi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról.

IKT. SZ: 1016-5/2012. Tárgy: Átfogó értékelés Szuhakálló községi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 31-I MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1016-5/2012. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB I I I. N A P I RE N D Tárgy: Átfogó

Részletesebben

Püspökladányi Petőfi Sándor Általános Iskola és Speciális Szakiskola P EDAGÓGIAI PROGRAM. Készült: 2014.

Püspökladányi Petőfi Sándor Általános Iskola és Speciális Szakiskola P EDAGÓGIAI PROGRAM. Készült: 2014. Püspökladányi Petőfi Sándor Általános Iskola és Speciális Szakiskola P EDAGÓGIAI PROGRAM Készült: 2014. TARTALOMJEGYZÉK A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT ÚJ PEDAGÓGIAI PROGRAM BEVEZETÉSÉNEK ÜTEMEZÉSE...

Részletesebben

ÓZDI BRÓDY IMRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA Ózd, Petőfi út 20. Ikt.szám: 127-II/94/2014 PEDAGÓGIAI PROGRAM. Ózd, 2014. szeptember 1.

ÓZDI BRÓDY IMRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA Ózd, Petőfi út 20. Ikt.szám: 127-II/94/2014 PEDAGÓGIAI PROGRAM. Ózd, 2014. szeptember 1. ÓZDI BRÓDY IMRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA Ózd, Petőfi út 20. Ikt.szám: 127-II/94/2014 PEDAGÓGIAI PROGRAM Ózd, 2014. szeptember 1. TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 3 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA

INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata KOSSUTH LAJOS IPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS FELNŐTTEK KÖZÉPISKOLÁJA INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA Győr, 2008. december 01. Kaukerné Kovács Edit Igazgató

Részletesebben

KÓS KÁROLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2030 ÉRD, ERCSI ÚT 8. OM azonosító: 032647 Telefon: 06-23-365-531 E-mail cím: kos.erd@hawk.hu Honlap: www.kos-erd.

KÓS KÁROLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2030 ÉRD, ERCSI ÚT 8. OM azonosító: 032647 Telefon: 06-23-365-531 E-mail cím: kos.erd@hawk.hu Honlap: www.kos-erd. KÓS KÁROLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2030 ÉRD, ERCSI ÚT 8. OM azonosító: 032647 Telefon: 06-23-365-531 E-mail cím: kos.erd@hawk.hu Honlap: www.kos-erd.hu Intézményvezető: Weszprémy Barna Gábor PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

Kérdések, felvetések tartalomjegyzéke

Kérdések, felvetések tartalomjegyzéke ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Egészségügyi Igazgatási Főosztály 1097 Budapest, Gyáli út 2 6. 1437 Budapest, Pf. 839 Központ: (1) 476-1100 Telefon: (1) 215-5327 Telefax: (1) 215-5361 E-mail: igazgatas@oth.antsz.hu

Részletesebben

2013. Aggteleki Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

2013. Aggteleki Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Aggteleki Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Kondorné Sztojka Ágnes Tartalom I. HELYZETELEMZÉS... 4 INTÉZMÉNYI ADATOK... 5 AZ ISKOLA TÖRTÉNETE... 6 II. NEVELÉSI PROGRAM... 6 Személyiségfejlesztés...

Részletesebben

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész 1 HITVALLÁS... 3 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI

Részletesebben

A helyettes szülői szolgáltatás módszertana Módszertani kézikönyv

A helyettes szülői szolgáltatás módszertana Módszertani kézikönyv A helyettes szülői szolgáltatás módszertana Módszertani kézikönyv -1- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztály megbízásából és egyetértésével Összeállította:

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

GAZDAGRÉT-CSIKIHEGYEK ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

GAZDAGRÉT-CSIKIHEGYEK ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GAZDAGRÉT-CSIKIHEGYEK ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 1118 Budapest, Csíki-hegyek utca 13-15. tel.: 246-8016; 246-3245 E-mail: csikisuli@freemail.hu Web: www.csikisuli.hu TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés...4

Részletesebben

TÁMOP 5.4.1. Szociális és gyermekvédelmi szabályozó rendszer kidolgozása pillér

TÁMOP 5.4.1. Szociális és gyermekvédelmi szabályozó rendszer kidolgozása pillér 1/34 TÁMOP 5.4.1. Szociális és gyermekvédelmi szabályozó rendszer kidolgozása pillér Családok átmeneti otthona Készült a TÁMOP 5.4.1.-08/1-2009-0002 projekt azonosító számú A szociális szolgáltatások modernizációja,

Részletesebben

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Pedagógiai programja

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Pedagógiai programja Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Pedagógiai programja Sopron, 2008. Tartalomjegyzék NEVELÉSI PROGRAM 1. Bevezető... 4 2. Az iskola küldetésnyilatkozata, értékrendje... 5 3. Az

Részletesebben