DIÁKOK ELÉRÉSE, FELVÉTELE A DOBBANTÓ OSZTÁLYOKBA. Tartalom. 1. A Dobbantó osztályba felvehető diákok. 2.A Dobbantós diáktoborzás alapelvei

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DIÁKOK ELÉRÉSE, FELVÉTELE A DOBBANTÓ OSZTÁLYOKBA. Tartalom. 1. A Dobbantó osztályba felvehető diákok. 2.A Dobbantós diáktoborzás alapelvei"

Átírás

1 DIÁKOK ELÉRÉSE, FELVÉTELE A DOBBANTÓ OSZTÁLYOKBA SEGÉDANYAG Tartalom Mellékletek 1. A Dobbantó osztályba felvehető diákok 2.A Dobbantós diáktoborzás alapelvei 3. A diáktoborzás területei, módszerei 3.1. A diáktoborzás feladatai 3.2. Partnerek a diáktoborzásban 3.3. A toborzás módszerei 4. A bekerülési - felvételi folyamat ajánlott módja 5. Iskolai cselekvési terv és ütemezés minta 1. Fenntartóknak szóló tájékoztatás 2. Iskolák, mint partnerek Ajánlások Nyomtatvány minták 1

2 1. A Dobbantó osztályba felvehető diákok A Dobbantó program célja az Egyéni ütemterven alapuló, a szakképzést előkészítő évfolyamok tartalmára, és az intézményi megvalósítás támogatására irányuló szaki oktatás fejlesztése. A Dobbantó program a Ktv.126. (4) bekezdésében előírt egyéni ütemterv alapján történő, elsősorban integrált környezetben zajló oktatással segíti a szakképzésben való részvételre felkészítést és magát a szaki oktatást, többek között a Ktv (4) bekezdésében lehetővé tett előkészítő kilencedik évfolyammal. Ugyanakkor a Dobbantó-támogatással indított osztályba felvehető a szaki oktatás Ktv.27. (8) bekezdése alapján felzárkóztató oktatásban részvételre jogosult tanuló is. A felvehető tanulók köre részletesen: a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető /visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanuló; akkor is, ha már nem tanköteles; aki a 2004/2005., a 2005/2006., a 2006/2007. tanítási években a pszichés fejlődés zavarai miatt vagy enyhe értelmi fogyatékosság (tanulási akadályozottság) miatt sajátos nevelési igényű tanulóként fejezte be az általános nyolcadik évfolyamát. életkor szerint maximum huszonötödik életévében van; nem SNI (többségi intézményben), ha legalább hét általános i évfolyamot eredményesen elvégzett. Speciális szakiskolában (fentieken túl): tanulásban akadályozott, a többiekkel együtt nem oktatható a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő, illetve a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanuló (ha a Szakértői Bizottsági kijelölte az intézményt). A Dobbantó projekt céljainak megfelelően a felvehető tanulók felvétele során az alábbi sorrend figyelembe vételével kell kialakítani a végleges felvételi névsort: 1. Első helyen kell felvenni a sajátos nevelési igényű, lemorzsolódott tanulókat; 2. másodsorban nem SNI, de valóban lemorzsolódott tanulókat kell előnyben részesíteni; 3. harmadsorban lehet felvenni az intézmény saját 9. évfolyamából korábban lemorzsolódott, vagy veszélyeztetett tanulóit. Ezeket a felvételi prioritásokat szükséges érvényesíteni a toborzás teljes folyamata során is. 2. A Dobbantós diáktoborzás alapelvei A felkutatásban, bevonásban résztvevő szakemberek, akik tevékenységük közben egyúttal tájékoztatják is a leendő résztvevőket a Dobbantó osztály nyújtotta lehetőségekről, a következő elvek alapján dolgoznak: kezdeményező és motiváló magatartás (a szakemberek részéről), önkéntesség (célcsoport részéről), pontos tájékoztatás a Dobbantó osztály lehetőségeiről, reális ígéretek az egyéni utakról, jól meghatározott elvárások, meggyőző érvelés a Dobbantó osztályhoz való csatlakozás mellett. 2

3 3. A diáktoborzás területei, módszerei 3.1. A diáktoborzás feladatai A 8. évfolyamban végzős tanulók bevonása történhet a szokásos felvételi (vagy pótfelvételi azok számára, akik a javítóvizsgán szerezték meg a 8. évfolyamos végzettséget) eljárás keretében. Ehhez szükséges, hogy az általános iskolák már a jelentkezési időszakban megfelelő információkkal rendelkezzenek a Dobbantós 9. évfolyamok sajátosságairól. Így az érintett tanulóknak a közvetlen irányítása- jelentkeztetése valósulhat meg. Erre először lehetőség a 2010/2011-es tanévben lehet. Feladat: 2009/2010 es tanévben az általános iskolákkal megismertetni a Dobbantó osztályokba való jelentkezés lehetőségét. A középfokú oktatási intézményben tanulók, akik a felvehető tanulók körébe tartóznak a Dobbantós osztályba kerüléshez, információhoz juthatnak iskolájuk pályaválasztási tevékenységének részeként vagy/és a különféle megkeresési formák, akciók segítségével. Feladat: a középfokú intézmények tájékoztatása a Dobbantós osztály sajátosságairól, a bekerülés módjáról. Az környezetében bemutató/bemutatkozó rendezvények tartása, hirdetések, marketing eszközök alkalmazása, Az oktatási rendszerből kikerült/kimaradt/kisodródott fiatalok a Dobbantó által kínált tanulási lehetőséget tanulótársaiktól, hirdetésekből, különféle marketing eszközökkel folytatott toborzás, kampány során ismerhetik meg. Feladat: az iskolában tanulók bevonása, hirdetések, marketing eszközök alkalmazása Partnerek a diáktoborzásban Oktatási intézmények Az intézmény oktatási környezetében lévő iskolák (felvételi körzet általános iskolái, környező középiskolák) tájékoztatásának közvetlen eszközei a pedagógusok számára tartott személyes tájékoztatók, a szülők számára rendezett pályaválasztási szülői értekezletek. A célcsoport közvetlen megismertetése a Dobbantó lehetőségével osztályfőnöki órákon, diákrendezvényeken. Szülők A fent említett szülői értekezlet mellett a szülők közvetlenül is megkereshetők a szülői munkaközösségek vezetőivel történő kapcsolatfelvétel (oktatási intézmények segítségével), az közvetlen társadalmi környezetében megtalálható további szülői szervezetek (nagycsaládosok egyesületei, szülői érdekvédelmi szervezetek) felkutatása, tájékoztatása révén is. Diákképviseletek A diákönkormányzatok, kortárssegítő csoportok, speciális kortárssegítő csoportok, pl.: TINI telefonos lelkisegély szolgálatok közvetlen megkeresésével történő tájékoztatás mellett, hatásos lehet a szólapok, figyelemfelhívó anyagok, tárgyak (dobbantós reklámhordozók) terjesztésébe való bevonásuk. Fenntartók A Dobbantó program által kezelni kívánt problémák folyamatos napirenden tartásával szükséges felmutatni a fenntartó felé, hogy a célcsoport beiskolázása, iskolában tartása, piacképes szakmákban szakképzettséghez juttatása az egyik legfontosabb politikai, gazdasági és társadalmi prioritás, mely megfelelő helyi politikai támogatás és finanszírozás hiányában más, sokkal nagyobb helyi problémák forrása lehet. Ehhez folyamatos kapcsolattartás szükséges (Lásd: még erről a mellékletben) Regionális munkaügyi központok, kirendeltségek Ügyfeleik tájékoztatásához szükséges számukra a Dobbantós program megismertetése, a jelentkezés, a kapcsolatfelvétel módjának konkrét ismerete. Ezt segítheti a tájékoztató, toborzó anyagok megküldése számukra. Gazdálkodó, munkaadói/munkavállalói szakmai szervezetek A velük kialakítandó kapcsolat kettős jelentőségű. Tájékozottságuk biztosításának egyik célja, hogy majdan a Dobbantós program megvalósulási folyamatában való részvételüket előkészítsük, elsősorban annak érdekében, hogy a fiatalok minél több munkáltatóval tudjanak kapcsolatba kerülni, fogadásuk előkészített legyen (különösen fontos a velük szembeni előítéletesség oldása). További cél, hogy a velük egyébként kapcsolatba kerülők (munkát keresők, munkaadók) számára tudják 3

4 ajánlani a programban való részvételt, a szakképzésre történő felkészülésnek ezt a speciális lehetőségét. Pedagógiai szakszolgálatok: o A Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság folyamatosan végzi a soros kontroll vizsgálatokat, és javasolhatja ezt a továbbtanulási irányt a vizsgálaton résztvevő fiatalnak, illetve kijelölheti a Dobbantós iskolát a tanuló számára. (E helyütt is felhívjuk a figyelmet, hogy minden SNI diáknak kell, legyen érvényes szakértői véleménye.) o A Nevelési Tanácsadók megkeresésével elérhetjük, hogy a tanácsadó, mint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók (ők nem SNI-ek, de nehézségeikből adódóan érintettek lehetnek!) fejlesztéséért felelős pedagógiai szakszolgálat, ajánlja kliensei körében a Dobbantós iskolát. o Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények, Speciális általános iskolák, és szakiskolák tanulói/volt tanulói a legnagyobb célcsoport tagjai. Ezért az oktatási intézmények sorából kiemelten van jelentősége ezen intézményeknek. Az iskoláikba járó, vagy az intézmény szolgáltatásaiban (pl. utazó gyógypedagógus hálózat) részesülő fiatalok elérésében, tájékoztatásában, a Dobbantós képzésbe történő irányításban van kiemelt szerepük. Szociális intézmények, szervezetek: Konkrét megnevezés, felsorolás nélkül javasoljuk az intézmény környezetében lévő intézmények, szervezetek számára a tájékoztatás és egy folyamatos együttműködés megteremtését. Hatóságok: o Önkormányzat jegyzője azoknak a fiataloknak az elérésében tudnak segítséget nyújtani, akik bár tankötelesek, de az adott időpontban nem járnak iskolába. o Gyermekvédelmi, gyámhatósági, pártfogói hivatalok ugyancsak a fenti érintettek, továbbá a védelembe vettek, eljárásban lévők számára tudnak tájékoztatást nyújtani, illetve felkutatásukban, elérésükben tudnak segítséget nyújtani Speciális szereplők : Olyan személyek közvetlen megkeresése, tájékoztatása és együttműködésük megnyerése, akik a célcsoporttal feltehetően kapcsolatban állhatnak. Ezek a személyek az egyes intézmények földrajzi, társadalmi környezetétől függően igen eltérőek is lehetnek, ezért itt egy lehetséges felsorolásukat tesszük meg: diákklubok vezetői, rock zenekarok, cigányvajda, körzeti rendőrök, polgárőrök ) 3.3. A toborzás módszerei A diáktoborzásban feltehetően az intézményekből többen fognak részt venni. Nekik, a toborzást végzőknek, - akik lehetnek pl. az intézmény vezetői, pályaválasztással foglalkozó munkatársak, a Dobbantó-team tagjai erre a feladatra fel kell készülniük. A felkészülés alapja nyilvánvalóan a program alapos ismerete, az elkötelezett, jól motivált hozzáállás. Olyan munkatársakat célszerű bevonni a toborzásba, akik a számukra kiválasztott partnereknek jó ismerői, az előzetes személyes kapcsolat mindenképpen előnyt jelent. A célcsoporttal való közvetlen találkozások esetében nélkülözhetetlen az empátia, a tolerancia, a hitelesség. (De persze e nélkül a programban semmilyen poszton sem lehet eredményesen közreműködni!!) Az alkalmazott módszerek lehetnek közvetlen módszerek: előadások, tájékoztatók, direkt marketing keretében a felkutatott fiatal közvetlen megkeresése pl. levél útján. Ezen a területen ajánlható olyan i rendezvény pl. Programindító szakmai nap tartása, ahol a program részletes bemutatásával együtt a célcsoport bevonását célzó információnyújtás is történik. Meghívhatók a szülők, a környékbeli iskolákban dolgozó munkatársak, segítő szervezetek, intézmények szakemberei. Alkalmazhatjuk a közvetett módszerek sokasságát: plakátok, szórólapok elhelyezése (figyeljünk arra, hogy a célcsoport számára vonzó helyen és formában kerüljenek ki(el)helyezésre), 4

5 kampány tárgyak (kifejezetten a Dobbantós promóciót szolgáló ajándékok ) eljuttatása az érintetteknek, újsághirdetés feladása, rádióban, TV-ben sajtóközlemény megjelentetése, riport keretében a program bemutatása. internetes hirdetések, szakmai folyóiratokban a program szakmai bemutatása, szakmai levelezőlistákon (például szociális munkások levelezőlistája) a programról való tájékoztató küldése. További hatékony bevonási csatorna lehet, a kortársak által informálisan terjesztett információ, megkeresés. Ezért érdemes az tanulói számára is tájékoztató napot, alkalmat szervezni, vagy az iskolában kiplakátozni a lehetőséget, felhívni a diákok figyelmét az induló programra és személyesen (osztályfőnökök) is informálni őket, kérni segítségüket a toborzásban. (Így egyúttal az i diákjai is bevonódnak a programba, nem lesz számukra ismeretlen a Dobbantó osztály) 4. A bekerülési-felvételi folyamat ajánlott módja A Dobbantó osztály működésének sikere mindkét fél tanár-diák aktivitásán múlik. Éppen ezért jó, ha a Dobbantó osztályba való bekerülés nem véletlenszerű. A közös munka megkezdése előtt még abban az esetben is, ha nincs túljelentkezés célszerű egy felvételi - bekerülési folyamat keretében kölcsönösen megismerni egymást. A tapasztalatok szerint a későbbi lemorzsolódást, kimaradást jelentősen csökkentheti egy személyközpontú bekerülési rendszer működtetése. Az új diákok bekerülésének folyamata jó esetben pl. a második dobbantós évben az egész tanévre kiterjedő megkereső, ismerkedő, kapcsolatteremtő munka. A bekerülési folyamat minden eleme a felvételizni szándékozó fiatal, valamint a Dobbantó team egy tagjának személyes kapcsolatán alapul. Ennek érdekében alkalmazható egy olyan ügyeleti rendszer, melyben megadott és hirdetett időpontban a jelentkezőket egy első beszélgetés keretében fogadja egy dobbantós pedagógus. Ez a fiatal számára lehetővé teszi a Dobbantó osztály működésének megismerését, míg a programban dolgozó pedagógusok a fiatal személyiségéről, alkalmasságáról szerezhetnek információkat. Az első beszélgetés célja, hogy a jelentkező a lehető legteljesebb és legalaposabb tájékoztatást kapja az osztály/program működéséről, a bekerülés folyamatáról. A dobbantós tanár feladata e tájékoztatáson túl, hogy érzékelje, feltérképezze a fiatal aktuális állapotát, problémáit és megállapítsa, milyen gondokkal küzd a jelentkező, valamint gondolja át a segítő kapcsolat lehetséges formáit. A beszélgetés célja ekkor nem a diagnózis alkotás vagy a személyiség feltérképezése. A figyelmet a szubjektív benyomásokra, a személyes kapcsolatra, valamint olyan légkör megteremtésére fontos irányítani, amelyben a fiatal személye iránti érdeklődést, odafordulást, elfogadást tapasztalhat. A találkozáson kerülhet sor a jelentkezési adatlap (minta lásd mellékelve) kitöltésére, ami a jelentkezőre és családjára vonatkozó tényeket tartalmazza. A tanár a találkozás végén az adatlapra felvezetheti tapasztalatait, személyes benyomásait, és a gondozással kapcsolatos első ötleteit. Felvételi beszélgetés Felvételi beszélgetést akkor is érdemes folytatni, ha a jelentkezők száma azonos a rendelkezésre álló helyekével. Ezáltal a fiatal számára fontossá, és egyben megbecsültebbé válik a bekerülés, a programban való részvétel. A jelentkező, ezen a nem tantárgyi jellegű beszélgetésen az őt később tanító teammel találkozik. Felvételijének része e beszélgetés előtt vagy után egy önéletrajz megírása, amelyhez segítő szempontrendszert kap. A team tagjai számára ez egy koncentrált ismerkedési munka. A beszélgetéseket követően közös döntést hoznak a felvételről, vagy ellenkező esetben a további együttműködés kereteiről. Az erről értesítő levélben ne az elutasítás ténye szerepeljen, hanem az, hogy milyen más képzéseket, intézményeket érdemes megkeresnie a fiatalnak. A felvettek névsorát, pedig érdemes rögtön kitenni a Dobbantó osztály faliújságára, ez jó érzés a pedagógusoknak, s a törődés egy jele a szeptemberben érkező diákoknak. A beszélgetésnek nincs előre körvonalazott témajegyzéke, forgatókönyve. A team tagjai felvethetnek kérdéseket, témákat az i pályafutásra, családi háttérre, életvezetésre, életcélokra stb. vonatkozóan; illetve megkérdezik, hogy a jelentkező mit vár a programtól, miért itt kívánja folytatni tanulmányait, és hogyan vélekedik saját helyzetéről, problémáiról. 5

6 Döntő fontosságú a felvételi beszélgetés légköre, hiszen a fiatal többnyire számára idegen emberek előtt beszél nagyon személyes problémáiról, élethelyzetéről, érzéseiről. Egy olyan légkör megteremtése a cél, ahol a fiatal érezheti a team tagjainak figyelmét, érdeklődését, felé fordulását, elfogadó magatartását; ami segíthet megteremti a bizalmat az őszinte, nyílt feltárulkozáshoz. Nincs helye a faggatózásoknak, az ítélkezéseknek, az értelmezésnek. A kérdéseket a jelentkező számára érthetően kell megfogalmazni. A beszélgetés során érdemes figyelni a terem berendezésére is. Segíti az oldott légkör kialakulását, ha a team tagok a felvételiző fiatallal együtt egy kis asztalt ülnek körbe. A team tagok számára is optimális ez a teremberendezés, hiszen így egymásra is tudnak figyelni, nem vágnak egymás szavába, illetve szükség esetén átvehetik egymástól a beszélgetés irányítását. Érdemes előzetesen szempontrendszert készíteni, az által megjelölt prioritási szempontokkal (pl: SNI, motiváció, tanköteles korú stb.), és ez alapján az egységes szempontrendszer alapján értékelni a fiatalokat. Az ismerkedő beszélgetés fontosabb kérdései lehetnek: Mit szeretne a jelentkező a programtól kapni? Milyen célok megvalósításához segíti őt a program? Mennyi idő áll rendelkezésére, naponta, hetente, havonta, amit a programban való részvételre, illetve az önálló tanulásra tud fordítani, és az az idő mikor van, a nap mely szakában áll rendelkezésére? Milyenek az életkörülményei, önfenntartó, vagy családja tudja támogatni, akár anyagilag is, vagy dolgoznia kell a tanulás mellett, vagy neki van családja (gyereke)? Amennyiben gyermeke van, meg tudja-e oldani elhelyezéséét, felügyeletét a tanulás idejére? Hol lakik, mennyi időt kell a közlekedésre fordítania, rendelkezésére állnak-e az önálló tanuláshoz szükséges feltételek? Mik voltak a más iskolákban tapasztalt kudarcok okai, ezek mennyiben állnak még fenn, hátráltathatják-e a majdani közös munkát? Milyen tervei vannak ezek megváltoztatására? Mi volt a jó, volt-e olyan, amit szeretett az iskolában (barátok, egy tantárgy, tanár stb)? Vannak-e, voltak-e káros szenvedélyei? Ha igen, mennyire hátráltatják a tanulást, munkavégzést, mennyire zavarják életvitelét? Ha nem voltak mennyire képes ezeket tolerálni? Mit szokott/ mit szeret szabadidejében csinálni? Vannak-e barátai, kivel, kikkel tölti legszívesebben idejét? Stb. Miért jelentkezett a programra? Milyen tervei vannak a Dobbantós osztály elvégzése után? Miről ne beszéljünk? Ne kérdezzük, ne tárgyaljuk a felvételi beszélgetésen a fiatal előző i eredményeit, eredménytelenségeit, ne hangozzanak el tantárgyi jellegű kérdések. Ezek feltérképezésére lesz idő az első ismerkedő hetekben. A diák ismeretének hiányában ezek úgysem informatívak, ki tudja hol, milyen körülmények között, ki miért nem teljesített. Arra törekedjünk, hogy bizalmi légkört teremtsünk, hogy a diák minél felszabadultabban beszélgessen velünk, így elnyerhetjük érdeklődését az osztály, a team iránt (motiváció!). Így érezheti, hogy itt és most nem teljesítménye, hanem személye a fontos! Próbáljunk elsősorban rászorultsága lapján dönteni! Jeleznünk kell: értjük és érezzük problémáit. 6

7 5. Iskolai cselekvési terv és ütemezés minta TEVÉKENYSÉG Kinek a feladata Hivatalos felvételi eljárás Február 20. A jelentkezések határideje (általános küldi meg) Március 17. A középiskolák elkészítik a felvételi rangsort Március A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában Április 20. A Felvételi Központ megküldi a felvett tanulók névsorát a középiskoláknak Április 27. A középiskolák értesítik a tanulókat és az általános iskolákat a felvételről, illetve elutasításról Május 4. és augusztus 31. között Pótfelvételi eljárás Hivatalos beiratkozás Pótbeiratkozás Általános közép Tanulók, szülők Győri Felvételi Központ Közép Szülők, tanulók, közép, általános, polgármesteri hivatalok Tanulók, szülők közép Tanulók, szülők közép TEVÉKENYSÉG Kinek a feladata Hivatalos felvételi eljárás 7

8 Tevékenység Kinek a feladata? Felvételi eljárás a 2009/2010-es tanévben a DOBBANTÓS osztályokba Kapcsolatfelvétel a MÉDIA-val: Fenntartók tájékoztatása A felhívások megjelentetése PLAKÁTOK kihelyezése Intézmények megkeresése Szórólapok kihelyezése Kapcsolatfelvétel általános- és középiskoláival kapcsolat felvétel: (kik,akik megbuktak, kimaradtak) NYÍLT NAP - TÁJÉKOZTATÓ NAP szervezése az iskolában GÓLYATÁBOR (ahol ezt tervezik) Beiratkozás, helyzetfelmérés, ha szükséges további diáktoborzás 8

9 MELLÉKLETEK 1. Fenntartóknak szóló tájékoztatás 2. Iskolák mint partnerek 1. Fenntartóknak szóló tájékoztatás A folyamatos tájékoztatás célja, hogy az i cselekvési terv minden mozzanata a fenntartó tudtával, beleegyezésével, nyomon követésével valósuljon meg. A cél eléréséhez a tájékoztatásnak több szinten, időpontban és módon kell megtörténnie. Másféleképpen fogalmazott tájékoztatás kell az önkormányzati fenntartó köztisztviselő munkatársának, más a polgármesternek, illetve a testület esetleg laikus tagjainak. Bármikor szóbeli információt is kell adni, ha a fenntartó részéről erre igény van. Írásbeli előzetes tájékoztatásra, és ehhez kapcsolódó szóbeli kiegészítésre van szükség a program megkezdése előtt, a program közben legalább félévente, rendkívüli tájékoztatásra problémák vagy lényeges, döntést igénylő kérdések esetén, záró értékelésre a tanévek végén. A tájékoztatás akkor jó, ha nem terjengős, ha tárgyszerű, konkrét tényeket, adatokat, számokat tartalmaz, ha indokolja a benne leírtakat, felhívja a figyelmet az esetleges problémákra, előkészíti a fenntartó által meghozandó döntéseket. Főbb szempontok a tájékoztatóanyag elkészítéséhez: A Dobbantó program célja, főbb jellemzői Az pályázatának lényeges elemei A helyzetelemzés fő megállapításai A tervezés során vállalt feladatok A Dobbantó osztály működésének bemutatása A megvalósítás időterve (a fenntartó számára releváns mozzanatokra szűkítve) A megvalósítás költségterve (rövidítve) A fenntartótól igényelt döntések A fenntartótól igényelt egyéb segítség, támogatás A tájékoztatás térjen ki a fenntartó és az egyéb közreműködők (intézményesítők, monitorozók, projekt menedzsment, stb.) közti kapcsolattartás igényének megfogalmazására is. 2. Iskolák, mint partnerek A Dobbantó iskolák térségeiben lévő általános és középiskolákkal (TISZK) együttműködési megállapodásokat célszerű kötni, melyek tartalmához a következő szempontokat ajánljuk: Közép vállalja, hogy a beiratkozó, de az iskolában meg sem jelenő, ezért tanulói jogviszonyát megszüntető (16. életévét betöltötte, ezért megoldható, hogy megszűnik a jogviszony, hiába csak 8 általánosa van) diákokról jelzést tesz a Dobbantó iskolának, hogy a dobbantó célirányos toborzásba tudjon az adatbázis alapján kezdeni. Vállalja, hogy a rendszerében lévő, 18. életévét betöltött, de i/szakmai végzettséggel még mindig nem rendelkező diákokat tájékoztatja a Dobbantó programról. Vállalja továbbá, hogy a felvett SNI tanulók sikertelen integrációja esetén fél év múlva felveszi a kapcsolatot a Dobbantó iskolával, javasolja a diáknak, a szülőknek a Dobbantó iskolát. Az együttműködés felvet adatvédelmi szempontokat, ezért a megállapodásban az ezzel kapcsolatos megoldási módot is érdemes rögzíteni. Ajánlások Személyközpontú felvételi folyamat esettanulmány Az utcai szociális munkáról a toborzás kapcsán A lemorzsolódott fiatalok, néhány speciális célcsoport bevonási módszereinek eszköztára Elérhetők a honlapon 9

10 Nyomtatvány minták NYILATKOZAT SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL Anya adatai: Alulírott. (név) lakcím:.. ) jelen nyilatkozat aláírásával beleegyezem, hogy gyermekem (név:, anyja neve:.., születési hely, idő:..) személyes adatait az.. iskolában nyilvántartsák és a gyermekem érdekeinek megfelelő módon kezeljék. Kelt:..... törvényes képviseletet ellátó szülő Apa adatai: Ua. mint fentebb Általános iskolák, javaslat együttműködési megállapodások tartalmához Az általános vállalja, hogy értesíti a Dobbantó iskolát, amennyiben az eddigi tapasztalatai alapján a diák vélhetően lemorzsolódna egy hagyományos szemléletű középiskolából. Javasolt értesítő és adatlap minta lehet a következő: 1. A tanuló utolsó általános iskolájának adatai: o neve: o címe: o kapcsolattartó elérhetősége: 2. Rendelkezett a diák szakértői véleménnyel: szakértői bizottsági: igen nem nevelési tanácsadói igen nem 4. Állt/áll-e gyermekjóléti szolgálat gondozásában? igen nem 5. Ha igen, a kapcsolattartó családgondozó neve, elérhetősége: 6. Iskolai hiányzása miatt javasolt-e a kiemelt figyelem? igen nem 7.Egyéb észrevétel, javaslat a tanulóval kapcsolatban: 10

11 Jelentkezési adatlap - minta Intézmény neve, címe ADATLAP ( Bizalmas!) Dátum:... kitöltő neve:... Kísérő:... Név:... kor:... Születési idő, hely: Elérhetőségi lakcím: Telefon:... ir.szám:..., város :... utca :... házszám:...em.:... Édesanyja neve:... Foglalkozása:... Iskolai végzettsége:... Munkahelye (pontos megnevezés, cím):... Lakhelye :... Édesapja neve:... Foglalkozása:... Iskolai végzettsége:... Munkahelye (pontos megnevezés, cím):... Lakhelye :... Testvérek száma, nemük :... Születési év(ük), koruk... Kikkel él egy lakásban?... Keresők - eltartottak aránya:... Jelenlegi jogi helyzete... (tanuló, dolgozik, bejegyzett munka nélküli, be nem jegyzett munkanélküli, állami gondozott, egyéb..) Ált. iskolá száma:...(db), életkora a nyolcadikos bizonyítvány megszerzésekor:... 8.o. utáni középiskolák: sorszám int.neve, típus oszt. Érvényes bizonyítvány kimaradás oka Betegségek, kórház, egyéb ( ami a tanulmányok folyamatos végzését befolyásolta):... 11

12 Kitől hallott a programról?... Miért akar ide járni?... Miben maradtak?

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere?

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? József Attila Tagintézmény Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? Tanulónépesség jellemzői SNI tanulók nagy száma (51%) BTMN tanulók számának folyamatos növekedése (5%) Túlkorosság Többszörös

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

OM azonosító: 200951

OM azonosító: 200951 Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola 6440 Jánoshalma, Béke tér 11. E-mail: hunyadi.kir@gmail.com Honlap: www.hunyadi.janoshalma.hu Tel.: 06-77/501-180 Fax:06-77/501-180 FELVÉTELI

Részletesebben

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 201202 KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a. tanév középfokú beiskolázásához A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

Továbbtanulás, pályaválasztás. 2009/2010.tanév

Továbbtanulás, pályaválasztás. 2009/2010.tanév Továbbtanulás, pályaválasztás 2009/2010.tanév Jogszabályok 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. számú melléklete (a 16/2008. (IV. 30.) OKM rendelete módosította) Tanév rendjéről szóló rendelet melléklete

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben a tanítási év első tanítási napja szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja június 15. (csütörtök).

A 2016/2017. tanévben a tanítási év első tanítási napja szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja június 15. (csütörtök). A 2016/2017. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2016. szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja 2017. június 15. (csütörtök). A tanítási napok száma száznyolcvankettő nap. A tanítási év

Részletesebben

A FELVÉTELI ELJÁRÁS IDŐPONTJAI, HATÁRIDŐK

A FELVÉTELI ELJÁRÁS IDŐPONTJAI, HATÁRIDŐK A FELVÉTELI ELJÁRÁS IDŐPONTJAI, HATÁRIDŐK a 2016/2017-es tanévre jelentkezőknek Október 20. A középiskoláknak meg kell határozniuk tanulmányi területeik belső kódjait (régen: tagozatkód)*. A középiskoláknak

Részletesebben

Felvételi tájékoztató Az iskolánkba történő jelentkezés rendje és a felvételi eljárás szabályai a 2017/2018. tanévre

Felvételi tájékoztató Az iskolánkba történő jelentkezés rendje és a felvételi eljárás szabályai a 2017/2018. tanévre TELGISZ Teleki László Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola 2230 Gyömrő, Szent István u. 69-71. OM azonosító: 032583 Honlap: www.telgisz.hu Tel/Fax: 06-29-330-015 v. 06-29-330-055 Felvételi tájékoztató

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 8. osztályos diákoknak. a 2014/2015-ös tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 8. osztályos diákoknak. a 2014/2015-ös tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. osztályos diákoknak a 2014/2015-ös tanévre Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola OM azonosító: 035409 Elérhetőségeink: Cím: 1106 Budapest, Maglódi út 8. Telefon: (06-1) 261

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

TERVEZET! OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER OKM-11767/2006. Tárgy: a 2006/2007. tanév rendjéről szóló 4/2006. (II. 24.) OM rendelet módosítása

TERVEZET! OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER OKM-11767/2006. Tárgy: a 2006/2007. tanév rendjéről szóló 4/2006. (II. 24.) OM rendelet módosítása OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER OKM-11767/2006. TERVEZET! Tárgy: a 2006/2007. tanév rendjéről szóló 4/2006. (II. 24.) OM rendelet módosítása 2006. november Tartalmi összefoglaló A 2006/2007. tanév rendjéről

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A FELVÉTELI ELJÁRÁS IDŐPONTJAI, HATÁRIDŐK

A FELVÉTELI ELJÁRÁS IDŐPONTJAI, HATÁRIDŐK A FELVÉTELI ELJÁRÁS IDŐPONTJAI, HATÁRIDŐK a 2014/2015-ös tanévre jelentkezőknek Október 15. A középiskoláknak meg kell határozniuk tanulmányi területeik belső kódjait (régen: tagozatkód)*. NYÍLT NAPOK

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya

Részletesebben

Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása

Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása A KORMÁNY ÉS A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET! (honlapra) Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása Budapest,

Részletesebben

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára Intézmény neve: Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 3300 Eger, Bem tábornok utca 3. Telefon/fax: (36) 515-020, 313-765 E-mail: egrikossuthtitkarsag@gmail.com Honlap: www.kossuthzsuzsa.hu

Részletesebben

Az általános felvételi eljárás kezdete.

Az általános felvételi eljárás kezdete. 2016.10.31. Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadikos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről 2016.11.15. A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi írásbeli felvételi vizsgát szervező

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon: (42) 445-332 Fax: (42) 447-545 E-mail: sipkay@chello.hu http://www.sipkay.hu

Részletesebben

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYHEZ IGAZODÓ DIFFERENCIÁLÁS LEHETŐSÉGEI AZ ISKOLAI OKTATÁSBAN,

Részletesebben

VM ASzK, Szakképző Iskola - Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola 6600 Szentes, Kossuth L. u. 45. Felvételi szabályzat

VM ASzK, Szakképző Iskola - Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola 6600 Szentes, Kossuth L. u. 45. Felvételi szabályzat VM ASzK, Szakképző Iskola - Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola 6600 Szentes, Kossuth L. u. 45. OM azonosító: 027986 Telephely kódja: 011 http://www.szentesinfo.hu/bartha Felvételi szabályzat 2012/2013-es

Részletesebben

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Az óvoda Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Magyarországon.. a közoktatásnak három szintje van: - Az (I) iskola előtti nevelés az óvodában folyik. Az óvodai ellátás a gyermek

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: Anyja neve: Lakcímetartózkodási

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ DIÁKOKNAK

TÁJÉKOZTATÓ DIÁKOKNAK TÁJÉKOZTATÓ DIÁKOKNAK Miről lesz szó? 2016. január 1-je után az érettségi vizsgára bocsátás feltétele 50 óra közösségi szolgálat teljesítése. A 2012/2013. tanévben középfokú tanulmányaikat megkezdőket

Részletesebben

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola Cím: H-2400 Dunaújváros, Kőris utca 17. OM azonosító: 200290 Tel / Fax: 06-25-431-890 Web: www.pok.suli.hu E-mail: info@pok.suli.hu

Részletesebben

HOGYAN VÁLASSZUNK ISKOLÁT? TUDNIVALÓK ISKOLAVÁLASZTÁS ELŐTT TÁJÉKOZTATÓ ELŐADÁS SZÜLŐKNEK

HOGYAN VÁLASSZUNK ISKOLÁT? TUDNIVALÓK ISKOLAVÁLASZTÁS ELŐTT TÁJÉKOZTATÓ ELŐADÁS SZÜLŐKNEK HOGYAN VÁLASSZUNK ISKOLÁT? TUDNIVALÓK ISKOLAVÁLASZTÁS ELŐTT TÁJÉKOZTATÓ ELŐADÁS SZÜLŐKNEK AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELADATA A TOVÁBBTANULÓK ÉS SZÜLEIK RÉSZLETES, PONTOS TÁJÉKOZTATÁSA. A BEKÜLDENDŐ DOKUMENTUMOK

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Jelen tájékoztató a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet és a 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelet 3. számú melléklete alapján a Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ

Részletesebben

A HHH-s tanulók továbbtanulásra felkészítő programja 2011-2012

A HHH-s tanulók továbbtanulásra felkészítő programja 2011-2012 Szepte mber A HHH-s tanulók továbbtanulásra felkészítő programja 2011-2012 IPR Első szülői értekezlet: szept.27. : 2011-2012-es tanév programjainak, feladatainak ismertetése. 7.-8. évfolyamon kiemelkedő

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2012.10.30. TANULMÁNYI TERÜLETEK

Részletesebben

Felvételi tájékoztató OM azonosító: 203052 Szegedi Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Szakképző Iskolája Tanulmányi területek Szakgimnázium 530 (kód)

Felvételi tájékoztató OM azonosító: 203052 Szegedi Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Szakképző Iskolája Tanulmányi területek Szakgimnázium 530 (kód) Felvételi tájékoztató OM azonosító: 203052 Szegedi Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Szakképző Iskolája Tanulmányi területek Szakgimnázium 530 (kód) turisztikai szakközépiskolai osztály 531 (kód) vendéglátó

Részletesebben

3. számú melléklet Felvételi szabályzat

3. számú melléklet Felvételi szabályzat 3. számú melléklet Felvételi szabályzat 1. AZ ELLÁTÁSRA JOGOSULTAK KÖRE 1.1. A Lenvirág Bölcsőde Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezőknek 20 hetestől

Részletesebben

A os tanév helyi rendje

A os tanév helyi rendje Bocskai István Magyar Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2071 Páty, Bocskai utca 9. Telefon/Fax: 23/343-537 e-mail: bocskai9@freestart.hu OM azonosító: 032447 A 2015-16-os tanév helyi rendje Jogszabályi

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

felvételi tájékoztatója a 2016/2017. tanévre

felvételi tájékoztatója a 2016/2017. tanévre Hordozd a gyertyát! A Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium felvételi tájékoztatója a 2016/2017. tanévre Intézményi adatok: Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

A TANULÓ SZEMÉLYI ADATLAPJA

A TANULÓ SZEMÉLYI ADATLAPJA 2. sz. melléklet A TANULÓ SZEMÉLYI ADATLAPJA Név:. Születési hely:. Születési idő:... Anyja neve:. Lakcím: település: utca/házszám: irányítószám: Értesítési cím (ha eltér a lakcímtől): település: utca/házszám:

Részletesebben

Információk: Ponácz Ferenc igazgatóhelyettes, tel.: 22/ 506-162 Titkárság, tel.: 22/ 506-472. web: www.telekiblanka.hu. e-mail: budai@telekiblanka.

Információk: Ponácz Ferenc igazgatóhelyettes, tel.: 22/ 506-162 Titkárság, tel.: 22/ 506-472. web: www.telekiblanka.hu. e-mail: budai@telekiblanka. Kedves Szülők! Köszönjük érdeklődésüket iskolánk hat évfolyamos gimnáziumi képzése iránt. E tájékoztató honlapunkon történő megjelentetésével is szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy Önök minél több információhoz

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail: Ha igen SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely: Születési dátum (év, hó, nap): Anyja neve:

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II. 26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:

Részletesebben

PÁLYAVÁLASZTÁS 2016/ OSZTÁLYOSOKNAK ÉS A SZÜLŐKNEK

PÁLYAVÁLASZTÁS 2016/ OSZTÁLYOSOKNAK ÉS A SZÜLŐKNEK PÁLYAVÁLASZTÁS 2016/2017. 8. OSZTÁLYOSOKNAK ÉS A SZÜLŐKNEK 2016.10.20. A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak nyilvánosságra kell hozniuk honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat. 2016.10.31. Az általános

Részletesebben

Felvételi a középfokú iskolákban a 2015/2016. tanévben

Felvételi a középfokú iskolákban a 2015/2016. tanévben Felvételi a középfokú iskolákban a 2015/2016. tanévben A felvételi eljárás 2 szakasza: 1. Általános felvételi eljárás: 2016. január 16-ától 2016. április 26-áig tart. 2. Rendkívüli felvételi eljárás: 2016.

Részletesebben

A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet módosítása

A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet módosítása Oktatási és Kulturális Minisztérium A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet módosítása Budapest, 2008. április 2 I. ÖSSZEFOGLALÓ Az Oktatási

Részletesebben

A évi május-júniusi írásbeli érettségi vizsgák

A évi május-júniusi írásbeli érettségi vizsgák A 2016. évi május-júniusi írásbeli érettségi vizsgák A B C 1. Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga 2. magyar nyelv és irodalom Középszintű érettségi írásbeli vizsga magyar nyelv és irodalom, magyar mint

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT

AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT 2015. A közösségi szolgálatra vonatkozó jogszabályok Nkt. 4. (15) közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének

Részletesebben

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016 2014. OKTÓBER 28. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola 1011 Budapest, Ponty utca 3. TANULMÁNYI TERÜLETEK (TAGOZATOK)

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

KISPESTI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM

KISPESTI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM KISPESTI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM 1192 Budapest, Gutenberg krt. 6. Tel: 347-9040 Fax: 347-9046 honlap: deak.kispest.hu e-mail: gimnazium@deak.kispest.hu kdfg19@gmail.com Célkitűzésünk, hogy a törvény adta

Részletesebben

Közösségi szolgálat megszervezésével kapcsolatos feladatok

Közösségi szolgálat megszervezésével kapcsolatos feladatok Móricz Zsigmond Református Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Közösségi szolgálat megszervezésével kapcsolatos feladatok TÁJÉKOZTATÓ DIÁKOKNAK http://www.youtube.com/watch?v=melbotthh6i&feature=player_detailpage

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jogszabályi háttere: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat kompetenciái az atipikus fejlődésű gyermekek diagnosztikájában, ellátásában

A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat kompetenciái az atipikus fejlődésű gyermekek diagnosztikájában, ellátásában A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat kompetenciái az atipikus fejlődésű gyermekek diagnosztikájában, ellátásában Mile Anikó Székesfehérvár, 2016. október 27. 2 A SZAKSZOLGÁLAT HELYE, SZEREPE A KÖZNEVELÉS

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. I. Hat évfolyamos képzés

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. I. Hat évfolyamos képzés A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója Az iskola OM azonosítója: 030694 Cím: 9400 Sopron, Templom utca 26. Tel: 99/505-390 E-mail cím: iroda@szig.sopron.hu Honlapunk címe: http://szig.sopron.hu

Részletesebben

2016. január 1-je után érettségiz diákok kötelez en teljesítend 50 órás közösségi szolgálattal Arra is lehet

2016. január 1-je után érettségiz diákok kötelez en teljesítend 50 órás közösségi szolgálattal Arra is lehet Kedves Szülők! Az alábbiakban tájékoztatót olvashatnak a 2016. január 1-je után érettségiző középiskolai diákok által kötelezően teljesítendő 50 órás közösségi szolgálattal kapcsolatban. A Köznevelési

Részletesebben

4. (13) bekezdés: A közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között

4. (13) bekezdés: A közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között Közösségi szolgálat Jogszabályi háttér: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 40 (13) bek., 97 (2.) bek. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012.

Részletesebben

1. Iskolánk OM azonosítója:

1. Iskolánk OM azonosítója: BUDAPESTI KOMPLEX SZAKKÉPZÉSI CENTRUM Kozma Lajos Faipari Szakgimnáziuma (1041 Budapest, Deák Ferenc u. 40.) OM azonosító: 203032 Intézmény azonosító:051304 ISKOLAKÓD:007 Beiskolázási Tájékoztató 2016/2017.

Részletesebben

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása 2008/2009. tanév Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása Helyzetelemzés: Minden gyermek életének meghatározó élménye az iskolába lépés időszaka. Ekkor az óvoda játékos világa után

Részletesebben

FELVÉTELI, avagy hogyan jelentkezzünk sikeresen középiskolába 2014/2015 Információs és Tájékoztatási Osztály

FELVÉTELI, avagy hogyan jelentkezzünk sikeresen középiskolába 2014/2015 Információs és Tájékoztatási Osztály FELVÉTELI, avagy hogyan jelentkezzünk sikeresen középiskolába 2014/2015 Törvényi változások 2012. szeptember 1. Törvény a nemzeti köznevelésről Törvény a szakképzésről Törvény a nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

FELVÉTELI A KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁKBAN A 2010/2011. TANÉVBEN

FELVÉTELI A KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁKBAN A 2010/2011. TANÉVBEN FELVÉTELI A KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁKBAN A 2010/2011. TANÉVBEN 1 Alapelvek Szabad iskolaválasztás a tanuló részéről A középfokú iskolák igazgatói törvényben biztosított döntési jogának érvényesülése Informatikai

Részletesebben

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Cím: H-2400 Dunaújváros, Kőris utca 17. OM azonosító: 200290 Tel / Fax: 06-25-431-890 Web: www.pok.suli.hu E-mail:

Részletesebben

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő A lelkesedés nagyon fontos a siker elérése érdekében, lelkesedni pedig csak olyan dolog iránt tud az ember, amit szeret is. Amikor hivatást választunk érdemes tehát figyelembe venni az érdeklődési területeinket,

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő testületének. 2012. március 26 i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő testületének. 2012. március 26 i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő testületének 2012. március 26 i ülésére Tárgy: A 2012/2013 as tanévben indítható tanulócsoportok számának meghatározása a Reguly Antal Általános Iskola

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 2015. OKTÓBER 15. Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskolája 1011 Budapest,

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola Oroszlány

Hunyadi Mátyás Általános Iskola Oroszlány Hunyadi Mátyás Általános Iskola Oroszlány Beiskolázás Dátumok Dátumok Dátumok Jelentkezési lapok kitöltése Jelentkezési lapokról Adatlapokról Módosítás Elbírálás 2015. október 20. Minden középfokú iskola

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II.26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye:... ir.sz.... (település)... (utca, hsz.) Születési

Részletesebben

TOVÁBBTANULÁS 2013-2014.

TOVÁBBTANULÁS 2013-2014. TOVÁBBTANULÁS 2013-2014. Azonos felvételi eljárás a 4., 6. és 8. évfolyamon Gyermekükkel közösen döntsenek A tanuló képességeinek megfelelően A szülőknek közösen kell dönteniük - Vitás esetben a bíróság

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2017/18

Felvételi tájékoztató 2017/18 Felvételi tájékoztató 2017/18 Tomori Pál Magyar - Angol Két tanítási nyelvű Közgazdasági Szakgimnázium Cím: 1223 Budapest, Művelődés utca 21-27. Telephely kód: 001 Telefon: 06 1 362-1551 OM azonosító:

Részletesebben

Közösségi szolgálat megszervezésével kapcsolatos feladatok

Közösségi szolgálat megszervezésével kapcsolatos feladatok Móricz Zsigmond Református Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Közösségi szolgálat megszervezésével kapcsolatos feladatok TÁJÉKOZTATÓ DIÁKOKNAK http://www.youtube.com/watch?v=melbotthh6i&feature=player_detailpage

Részletesebben

A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt

A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt 2004-2011. Csibi Enikő szakszolgálati igazgatóhelyettes 2011.12.12 Változó törvényesség, állandó szakmaiság! Rövid történeti

Részletesebben

Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév

Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. OM:035472 Igazgató: Aranyiné Farkas Magdolna Magántanulói szabályzat 1.) Jogszabályi

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Arany János Kollégiumi Program (AJKP)

Arany János Kollégiumi Program (AJKP) Tisztelt Osztályfőnök/Pályaválasztási Felelős! Az Arany János Kollégiumi Programra jelentkezéshez szeretnénk tájékoztatást nyújtani a leggyakrabban felmerülő kérdésekre adott válaszok segítségével. Milyen

Részletesebben

Óvodai jelentkezési lap 2015/2016. Alulírott (név), kérem, hogy gyermekem számára 2015.(hó) napjától..óvodában férőhelyet biztosítani szíveskedjék.

Óvodai jelentkezési lap 2015/2016. Alulírott (név), kérem, hogy gyermekem számára 2015.(hó) napjától..óvodában férőhelyet biztosítani szíveskedjék. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Óvodai jelentkezési lap 2015/2016 Alulírott (név), kérem, hogy gyermekem számára 2015.(hó) napjától..óvodában férőhelyet biztosítani szíveskedjék. 1. A

Részletesebben

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. Négy évfolyamos és öt évfolyamos képzés

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. Négy évfolyamos és öt évfolyamos képzés A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója Az iskola OM azonosítója: 030694 Cím: 9400 Sopron, Templom utca 26. Tel: 99/505-390 E-mail cím: iroda@szig.sopron.hu Honlapunk címe: soproniszig.hu

Részletesebben

Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium

Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium Felvételi tájékoztató a 2016/17 os tanévre Az iskola mottója : Legfontosabb adatok Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium e mail.: honlap: OM azonosító: 036723 "A míveletlen föld csak gazt terem, A lélek

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Csonka János Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Szegedi Szakképzési Centrum Csonka János Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Szegedi Szakképzési Centrum Csonka János Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító száma: 203052/012 Cím: 6726 Szeged, Temesvári körút 38. Telefonszám 62/547-122 Fax 62/547-125 E-mail csonka@csonka-szeged.sulinet.hu

Részletesebben

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására A '''' felkészülésének JÓ GYAKORLAT LEÍRÁSA A '''' felkészülésének AZ INTÉZMÉNY JÓ GYAKORLATÁNAK BEMUTATÁSA Szülőkkel való kapcsolattartás módjai A "Jó gyakorlat" célja (folyamatban és eredményben) A szülőkkel

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A HATOSZTÁLYOS KÉPZÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA

JELENTKEZÉSI LAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A HATOSZTÁLYOS KÉPZÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA JELENTKEZÉSI LAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A HATOSZTÁLYOS KÉPZÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA Általános rész A felvételi eljárásban részt vevő tanuló tetszőleges számú Jelentkezési lapot állíthat ki. Egy Jelentkezési

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP Kitöltési útmutató

Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP Kitöltési útmutató Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP Kitöltési útmutató A Jelentkezési lapok kétoldalas másolatként másolhatók. Csak azok a Jelentkezési lapok használhatók,

Részletesebben

A Miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZATA

A Miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZATA A Miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZATA 2014. A közösségi szolgálatra vonatkozó jogszabályok Nkt. 4. (15) közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi,

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B.

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A pedagógiai szakszolgálati tevékenységek (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről) a) a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás

Részletesebben

Összeállította: Kovács Mária igazgató a 12/2016. (VI.27.) EMMI rendelet alapján

Összeállította: Kovács Mária igazgató a 12/2016. (VI.27.) EMMI rendelet alapján ZSÁMBÉKI ZICHY MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA -. Összeállította: Kovács Mária igazgató a /. (VI..) EMMI rendelet alapján [ SZÜLŐI TÁJÉKOZTATÓ ] SZEPTEMBER ÖSSZESÍTETT NAPTÁR / OKTÓBER HÉTFŐ 5 3 HÉTFŐ 3 34 3 KEDD

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu Beiskolázási tájékoztató a 2016/2017-es tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 Telephely kódja: 001 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail:

Részletesebben

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ SZENT BENEDEK ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Budapesti Tagintézménye OM száma: 201410 TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A Magyar

Részletesebben

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Felnőttképzési nyilvántartásba vétel: 01-0874-04 Akkreditációs lajstromszám: AL-2243 2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ OM: 200479 1204 Budapest, Pöltenberg u. 10-12. Tel/Fax: 06-1-347-0950 E-mail: iskola@szivarvanygszki.hu

Részletesebben

2017/2018 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

2017/2018 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 1204 Budapest, Pöltenberg utca 10-12. Tel./Fax: 06-1-347-0950 iskola@szivarvanygszki.hu www.szivarvanyszakkepzo.hu OM: 200479 2017/2018 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Elérhetőségek Adatok Igazgató: Kisely Zsuzsanna

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 január-június között végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

Csibi Enikő 2012. április 11.

Csibi Enikő 2012. április 11. A Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és a gyermekvédelem intézményeinek együttműködése A speciális szükségletű gyermekek felzárkóztatása érdekében Csibi Enikő 2012. április

Részletesebben

Baross Gábor Közlekedési és Postaforgalmi Szakgimnáziuma OM kód:

Baross Gábor Közlekedési és Postaforgalmi Szakgimnáziuma OM kód: Miskolci Szakképzési Centrum Baross Gábor Közlekedési és Postaforgalmi Szakgimnáziuma OM kód: 203060 2017/2018. tanévi Beiskolázási Tájékoztatója 1. oldal Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők!

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény. Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény. Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22. HATÁLYBA LÉPÉS: - 2012. 09. 01. - 2013. 01. 01. - 2013. 09. 01. -2014. 09. 01. 2016. 01. 01. TANKÖTELEZETTSÉG az óvoda 3

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2017/2018

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2017/2018 8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2017/2018 2016. OKTÓBER 15. Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakgimnáziuma 1011 Budapest, Ponty

Részletesebben