EURÓPAI BIZOTTSÁG. SA (2014/N) számú állami támogatás - Magyarország Nagyberuházási projekt - A Nitrogénműveknek nyújtott támogatás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EURÓPAI BIZOTTSÁG. SA.38981 (2014/N) számú állami támogatás - Magyarország Nagyberuházási projekt - A Nitrogénműveknek nyújtott támogatás"

Átírás

1 EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, C(2014) final E határozat közétett változatában az EK-Szerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, március 22-i 659/1999/EK tanácsi rendeletnek a szolgálati titoktartási kötelezettség hatálya alá tartozó adatokra vonatkozó 24. és 25. cikke értelmében bizonyos információk nem szerepelnek. A hiányzó információk jelölése: [ ]. NYILVÁNOS VÁLTOZAT Ez a dokumentum a Bizottság belső dokumentuma, melyet kizárólag tájékoztatási céllal tett hozzáférhetővé. Tárgy: SA (2014/N) számú állami támogatás - Magyarország Nagyberuházási projekt - A Nitrogénműveknek nyújtott támogatás Tisztelt Miniszter Úr! 1. AZ ELJÁRÁS (1) június 27-én kelt és a Bizottság által aznap iktatott elektronikus bejelentésük (SANI 10145) útján a magyar hatóságok az EUMSZ 108. cikkének (3) bekezdése alapján tájékoztatták a Bizottságot arról, hogy a Bizottság általi jóváhagyás feltételével regionális támogatást nyújtottak a Nitrogénművek Vegyipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Nitrogénművek) számára. A magyar hatóságok július 28-án benyújtott kiegészítő tájékoztatás keretében értesítették a Bizottságot arról, hogy a Magyar Kormány június 25-én elfogadott határozatával adókedvezmény formájában támogatást nyújtott a Nitrogénművek számára, kizárólag a Bizottság általi jóváhagyás feltételével. (2) A magyar hatóságok és a Bizottság szolgálatai szeptember 10-én találkozót tartottak augusztus 26-i (2014/86282) és október 29-i (2015/108563) levelével a Bizottság további tájékoztatást kért a bejelentett támogatási intézkedéssel kapcsolatban, melyet a magyar hatóságok a Bizottság által Őexcellenciája Péter SZIJJÁRTÓ Külügyminiszter Bem rakpart 47 H BUDAPEST Commission européenne, B-1049 Bruxelles Belgique Europese Commissie, B-1049 Brussel België Telefon: 32 (0)

2 október 15-én (2014/103406) és november 10-én (2014/114012) iktatott levélben nyújtottak be. 2. A TÁMOGATÁSI INTÉZKEDÉS LEÍRÁSA 2.1. A támogatási intézkedés célja (3) A magyar hatóságok a regionális fejlődést kívánják elősegíteni azáltal, hogy regionális támogatást nyújtanak a Nitrogénművek részére egy nitrogénalapú műtrágyák (a továbbiakban: N-műtrágyák) előállítására szolgáló, meglévő létesítmény kibővítéséhez, mely Pétfürdőn (Veszprém megye, Közép-Dunántúl régió) található. A terület az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének a) pontja értelmében támogatható, és Magyarország 2007 és június közötti időszakra vonatkozó regionális támogatási térképe 1 alapján a regionális támogatás általános felső határa 40 % bruttó támogatási egyenérték (BTE). A magyar hatóságok jelzése szerint a projekt várhatóan 81 közvetlen és 250 közvetett új munkahelyet fog teremteni. Emellett elő fogja segíteni a Nitrogénművek pétfürdői létesítményében meglévő 716 munkahely megőrzését. A támogatás kedvezményezettje, a térség legjelentősebb munkáltatója jelenleg regionális és országos oktatási, kulturális és egészségvédelmi intézményeket támogat, illetve ilyen intézményekkel működik együtt. A projekt célja emellett a környezeti hatás csökkentése, valamint az egészségügyi és biztonsági feltételek javítása a létesítményben és a térségben A kedvezményezett (4) A támogatás kedvezményezettje, a Nitrogénművek a Bige László irányítása alatt álló Bige Holding Invest Beruházási és Befektetési Kft. tulajdonában lévő vállalkozás. (5) A Nitrogénművek az egyetlen N-műtrágyagyártó Magyarországon. A szerbiai, romániai, szlovákiai, németországi és olaszországi leányvállalatokkal rendelkező társaság a belföldi és a szomszédos piacokon is kialakította saját elosztó hálózatát 2. (6) A Nitrogénművek szemcse és granulátum formájában gyárt N-műtrágyát az általa előállított ammónia, illetve tovább feldolgozott salétromsav felhasználásával. Az ammóniát a karbamid nevű egykomponensű műtrágya, salétromsav, valamint olyan ammóniumnitrát-oldat gyártásához használják, amely a következő egy- és többkomponensű műtrágyák előállításának alapjául szolgál: ammónium-nitrát (AN), kalcium-ammóniumnitrát (CAN), valamint karbamid- ammóniumnitrát (UAN) ban a társaság 49 milliárd HUF árbevételt ért el és 723 személyt foglalkoztatott. (7) A magyar hatóságok megerősítették, hogy a Nitrogénművek a nehéz helyzetben lévő vállalkozások megmentéséhez és szerkezetátalakításához nyújtott állami 1 2 N 487/2006 sz. állami támogatás Magyarország A közötti időszakra vonatkozó regionális állami támogatási térkép (HL C 256., ), meghosszabbítva június végéig (SA [2013/N] sz. állami támogatás Magyarország A közötti időszakra vonatkozó regionális támogatási térkép, HL C 172., ). Információk a társaság weboldalán találhatók: 2

3 támogatásokról szóló, a támogatás nyújtása idején hatályos közösségi iránymutatás 3 értelmében nem minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak A beruházási projekt A bejelentett beruházási projekt (8) A beruházási projekt tárgya a Nitrogénművek meglévő, N-műtrágyák gyártására szolgáló pétfürdői létesítménye (a továbbiakban: a létesítmény) kapacitásának bővítése. (9) A beruházási projekt célja konkrétan a létesítmény ammóniagyártási kapacitásának napi [ ] -ról [ ]* tonnára történő növelése, valamint a fő végtermékét (a CAN-t) illető össztermelési kapacitás évi [ ]*-ről [1,35-1,45]* millió tonnára történő növelése. Jelenleg a létesítményben előállított közbenső termékek az ammónia, a salétromsav, az ammóniumnitrát-oldat és a dolomit, a létesítmény végtermékei pedig a CAN, az AN, a karbamid és az UAN. (10) Az ammónia a legtöbb nitrogéntartalmú vegyület prekurzora. Az ammóniát (a műtrágyagyártás melléktermékeként keletkező szén-dioxiddal együtt) közvetlenül karbamid előállításához használják, melyet ammóniumnitrát-oldattal összekeverve UAN-t kapunk. A további feldolgozás lehetővé teszi az ammónia salétromsavvá alakítását. A CAN-t és az AN-t dolomit hozzáadásával állítják elő. (11) A beruházási projektet négy alprojekt alkotja: I. az I. beruházás 2013 februárjában kezdődött, célja az ammóniaüzem kapacitásának napi [ ]*-ról [ ]* tonnára növelése; II. III. IV. a II. beruházás 2013 márciusában indult, célja a salétromsav- és a CANgyártási kapacitás növelése új semlegesítő és dolomitőrlő üzemek létesítése révén; a III. beruházás 2014 márciusában kezdődött, tárgya egy új granuláló üzem építése; a IV. beruházás 2014 júniusában kezdődött, célja az ammóniaüzem kapacitásának további növelése (napi [ ]* tonnára); emellett a beruházás részét képezi egy új kondenzációs turbina telepítése, továbbá egy új salétromsavüzem, egy új semlegesítő üzem, egy új dolomitőrlő üzem és egy új készterméktároló- és csomagolóüzem építése. (12) A bejelentett beruházási projekt munkálatai 2013 februárjában indultak, tervezett befejezési időpontjuk 2016 decembere; a tervek szerint a létesítmény ekkorra éri el teljes gyártási kapacitását is. (13) A bejelentett támogatás a Nitrogénművek által 2013 óta megkezdett valamennyi beruházást érinti. Mivel a kedvezményezett létesítményében végzett beruházások 3 HL C 244., , 2. o. E szöveg egyes részei ki lettek hagyva, hogy semmiféle bizalmas információ ne kerüljön megadásra. E részek szögletes zárójelben vannak, és csillag jelöli őket. 3

4 egy hároméves időszakon belül, egymáshoz földrajzilag közel zajlanak le, továbbá szoros technikai, funkcionális és stratégiai kapcsolatok jellemzik őket, az RTI bekezdése értelmében egyetlen beruházási projektnek minősülnek Elszámolható költségek (14) A bejelentett projekt teljes elszámolható beruházási költségeinek összege névértéken ,7 millió HUF (343,9 millió EUR), jelenértéken pedig millió HUF (299,4 millió EUR) 4. Az 1. és 2. táblázat a névértéken figyelembe vett elszámolható költségek megoszlását mutatja be. 1. táblázat: Az elszámolható kiadások megoszlása millió forintban (névérték) Összesen Épületek ( )* ( )* ( )* ( )* ,8 Berendezés ( )* ( )* ( )* ( )* ,5 Immateriális javak ( )* ( )* ( )* ( )* 1 808,3 ÖSSZESEN ( )* ( )* ( )* ( )* ,7 2. táblázat: Az elszámolható kiadások megoszlása millió euróban (névérték) Összesen Épületek ( )* ( )* ( )* ( )* 66,6 Berendezés ( )* ( )* ( )* ( )* 271,5 Immateriális javak ( )* ( )* ( )* ( )* 5,9 ÖSSZESEN ( )* ( )* ( )* ( )* 343,9 (15) A magyar hatóságok megerősítették, hogy az elszámolható kiadások kizárólag új eszközökhöz kapcsolódnak, és hogy használt vagy meglévő berendezésekhez nem fognak támogatást igényelni Jogalap (16) A bejelentett pénzügyi támogatást egy olyan támogatási csomag keretében nyújtják, amely két különböző jogi alapot tartalmaz: a) A fejlesztési adókedvezményre vonatkozó, N 651/2006. számú, jóváhagyott program alapján nyújtott fejlesztési adókedvezmény (a továbbiakban: adókedvezmény) 5. Ez az adózási program a Nemzetgazdasági 4 5 Az e határozatban szereplő valamennyi összeget az első (2013. évi) beruházáshoz biztosított támogatás nyújtásának első napjára diszkontáltuk, figyelembe véve az adott időpontban irányadó átváltási árfolyamot (309,05 HUF/EUR; HL C 44., ) és referencia-kamatlábat (7,65 %). A fejlesztési adókedvezményre vonatkozó N 651/2006 ügyben (az N 504/2004 módosítása) hozott május 10-i bizottsági határozat, HL C 152., , 2. o. A programot meghosszabbította az SA ügyben hozott, Az N 651/2006. számú jóváhagyott program (fejlesztési adókedvezmény) június 30-ával bezárólag történő meghosszabbítása című, i bizottsági határozat (HL C 37., ). 4

5 Minisztériumhoz benyújtott kérelem feltételével automatikus jogot biztosít a támogatásra 6. A program a társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény, valamint a fejlesztési adókedvezményről szóló 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet alapján jött létre. b) A II. alprojekthez a Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében nyújtott, a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet 7 (a továbbiakban: a évi általános csoportmentességi rendelet) alapján hatályba léptetett, az SA (11/X) beruházásösztönző programon 8 alapuló vissza nem térítendő támogatás (a továbbiakban: GOP-támogatás). A GOP-támogatás nemzeti jogalapja a 8/2007. (III.19) MeHVM rendelet A támogatás összege (17) Az adókedvezmény összege névértéken ,87 millió HUF (59,17 millió EUR), a GOP-támogatásé pedig 388,13 millió HUF (1,26 millió EUR). A támogatást éves részletekben tervezik kifizetni, az alábbi ütemezés szerint: 3. táblázat: A támogatás név- és jelenértéken (millió forintban) Év A támogatás teljes összege Névérték Jelenérték ( )* ( )* 2016 ( )* ( )* 2017 ( )* ( )* 2018 ( )* ( )* 2019 ( )* ( )* Összesen , , Támogatási intenzitás és támogatáshalmozódás egyéb beruházási támogatásokkal (18) A jelenértéken millió HUF (299,4 millió EUR) elszámolható kiadáshoz viszonyítva a bejelentett támogatási csomag keretében nyújtott, jelenértéken ,24 millió HUF (44,39 millió EUR) kombinált támogatás 14,83 %-os támogatási intenzitásnak felel meg. (19) A magyar hatóságok nyilatkozata szerint a projekthez nyújtott pénzügyi támogatáshoz nem kapcsolódik más helyi, regionális, nemzeti vagy uniós forrásból azonos elszámolható költségekre kifizetett egyéb pénzügyi támogatás. A magyar hatóságok megerősítették továbbá, hogy sem a bejelentett támogatási intenzitást, sem a bejelentett, jelenértéken számított támogatási összeget nem Mindazonáltal a magyar kormány június 25-én határozatot fogadott el az Európai Bizottság döntésétől függően odaítélhető adókedvezményről azon társaságok esetében, amelyekre a nagyberuházási projektek (LIP - large investment project) esetében előírt bejelentési kötelezettség vonatkozik, ideértve a Nitrogénműveket is. HL L 214., , 3. o. Közzététel helye: HL C 4., , 21. o. 5

6 fogják túllépni, ha a jelenértéken számított, realizált elszámolható kiadások túllépik a tervezett kiadásokat vagy azok alatt maradnak A beruházáshoz biztosított saját pénzügyi hozzájárulás (20) A magyar hatóságok nyilatkozata szerint a támogatás kedvezményezettje által biztosított közpénzből nyújtott támogatásoktól mentes saját hozzájárulás meghaladja az elszámolható költségek 25%-át Ösztönző hatás (21) A kedvezményezett a munkálatok megkezdése előtt igényelte a támogatást. Az adókedvezményt a jelen ügyben a Bizottság általi jóváhagyás feltételével olyan pénzügyi intézkedés alapján nyújtják, amely objektív kritériumoknak megfelelően és további tagállami mérlegelési jogkör gyakorlása nélkül biztosítja a támogatás igénybevételének jogát. Ezért a kedvezményezettnek nem kellett a munkálatok megkezdése előtt igényelnie az adókedvezményt. Mindazonáltal a Nitrogénművek (az automatikus adóügyi támogatási program keretében) az I. alprojekt vonatkozásában február 14-én, a III. alprojekt vonatkozásában március 5-én, a IV. alprojekt vonatkozásában pedig június 18-án nyújtotta be a magyar hatóságokhoz az adókedvezmény iránti kérelmet. Emellett a Nitrogénművek december 28-án, az adókedvezmény igénylése előtt igényelte a GOP-támogatást a II. beruházás vonatkozásában július 9-én a magyar hatóságok aláírták a GOP-támogatást a kedvezményezettnek odaítélő jogi aktust, miután ellenőrizték az általános csoportmentességi rendelet 8. cikkének (3) bekezdése által előírt dokumentációt A beruházás fenntartása a támogatott területen (22) A támogatást azzal a feltétellel nyújtják, hogy a kedvezményezett a beruházási projekt befejezésétől számított legalább öt évig fenntartja a beruházást a támogatott régióban Általános rendelkezések (23) A magyar hatóságok vállalták, hogy benyújtják a Bizottsághoz: a támogatást nyújtó hatóság és a kedvezményezett közötti szerződés aláírását követő két hónapon belül a támogatási intézkedésre vonatkozó szerződéses rendelkezések egy példányát; a támogatás bizottsági jóváhagyásától kezdve ötévente időközi jelentést (amely tájékoztatást ad a kifizetett összegekről és az érintett létesítményben megkezdett minden egyéb beruházási projektről); a bejelentett kifizetési ütemterv alapján a támogatás utolsó részletének kifizetését követő hat hónapon belül részletes zárójelentést. 6

7 3. A TÁMOGATÁSI INTÉZKEDÉS ÉRTÉKELÉSE 3.1. Támogatás fennállása (24) A GOP-támogatás és az adókedvezmény finanszírozása az állami költségvetésből történik. A támogatást így az EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdése értelmében a tagállam nyújtja állami forrásból. (25) Mivel a támogatás kedvezményezettje egyetlen vállalkozás, a Nitrogénművek, az intézkedés szelektív. (26) A Nitrogénművek részére nyújtott pénzügyi támogatás mentesíti a vállalkozást olyan költségek alól, amelyeket szokásos esetben magának kellett volna viselnie, ezért a vállalkozás gazdasági előnyhöz jut versenytársaival szemben. (27) Az intézkedés valószínűleg érinti a tagállamok közötti kereskedelmet, mivel olyan ágazatot érint, amelyben tagállamok közötti kereskedelem folyik. (28) A Nitrogénművek és termelésének a magyar hatóságok általi támogatása azt jelenti, hogy a verseny torzul, vagy ennek veszélye fennáll 9. (29) Következésképpen a Bizottság úgy véli, hogy a bejelentett intézkedés az EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdése értelmében a Nitrogénművek részére nyújtott állami támogatásnak minősül A támogatási intézkedés jogszerűsége (30) A Bizottság jóváhagyásához kötött támogatás odaítélésével, valamint a támogatási intézkedés annak végrehajtása előtti bejelentésével a magyar hatóságok teljesítették az EUMSZ 108. cikkének (3) bekezdése szerinti kötelezettségeiket, mivel a bizonyos összeget meghaladó egyedi támogatás bejelentését a évi általános csoportmentességi rendelet 10 (a GOP-támogatás esetében), valamint az adókedvezményt jóváhagyó bizottsági határozat 11 is előírja. A beruházási projekthez nyújtandó támogatási csomag a közötti időszakra vonatkozó nemzeti regionális támogatásokról szóló iránymutatás 12 (a továbbiakban: RTI ) 64. bekezdése és a évi általános csoportmentességi rendelet értelmében egyedileg bejelentendő, mivel a jelenértéken ,24 millió HUF (44,39 millió EUR) összegű tervezett támogatás meghaladja a Magyarország június közötti időszakra vonatkozó regionális támogatási térképe alapján az érintett régióra alkalmazandó 30 millió eurós egyedi bejelentési határértéket A Bíróság ítélkezési gyakorlatának megfelelően valamely vállalkozás versenyhelyzetének állami támogatást követő javulása általánosságban a hasonló támogatásban nem részesült egyéb vállalkozásokkal szembeni verseny torzulására utal (a C-730/79. sz., Philip Morris Holland BV kontra Bizottság ügyben hozott ítélet [EBHT 1980., o.] 11. és 12. pontja). Lásd a évi általános csoportmentességi rendelet 6. cikkének (2) bekezdését. Lásd az N 651/2006. ügyben május 10-én hozott bizottsági határozat (30) preambulumbekezdését. HL C 54., , 13. o. 7

8 3.3. A támogatási intézkedés összeegyeztethetősége (31) Miután megállapítható, hogy a bejelentett intézkedés az EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdése értelmében állami támogatásnak minősül, szükséges annak vizsgálata, hogy az intézkedés összeegyeztethető-e a belső piaccal. (32) Mivel az intézkedés célja a regionális fejlődés elősegítése az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének a) pontjával összhangban a támogatás odaítélésekor kijelölt területen, és a támogatást július 1. előtt ítélték oda, az intézkedés belső piaccal való összeegyeztethetőségét a közötti időszakra vonatkozó regionális állami támogatásokról szóló iránymutatás (a továbbiakban: RTI ) bekezdése 14 szerint az RTI révén meghosszabbított RTI alapján kell értékelni. (33) A támogatási intézkedést ezért az RTI alkalmazandó rendelkezései, és különösen a nagyberuházási projektekhez 15 nyújtott regionális beruházási támogatásoknak az RTI bekezdésében meghatározott szabályai szerint kell értékelni Az RTI általános rendelkezéseivel való összeegyeztethetőség (34) Az RTI vonatkozó általános rendelkezései tekintetében megállapítottuk, hogy: (a) a támogatandó projekt olyan területen helyezkedik el, amelynek az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének a) pontjában foglalt eltérés alapján regionális beruházási támogatás nyújtható, és Magyarország 2007 és június közötti időszakra vonatkozó regionális támogatási térképe alapján a regionális beruházási támogatás felső határa a nagyvállalkozások esetében 40 % BTE (lásd (3) preambulumbekezdést); (b) az RTI bekezdésének megfelelően a Nitrogénművek regionális támogatásra jogosult, mivel a magyar hatóságok nyilatkozata szerint a társaság a nehéz helyzetben lévő vállalkozások megmentéséhez és szerkezetátalakításához nyújtott állami támogatásokról szóló közösségi iránymutatás értelmében nem minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak (lásd a (7) preambulumbekezdést); (c) a támogatást olyan bejelentett állami támogatási program és csoportmentességet élvező program alkalmazásával nyújtják, amelyek megfelelnek az RTI általános rendelkezéseinek (lásd 2.4 szakaszt); (d) a projekt célja egy meglévő létesítmény kibővítése a CAN (nitrogénalapú műtrágya) előállításának fokozása érdekében, így az RTI bekezdése értelmében induló beruházásnak minősül; HL C 209., A jogszerűtlenül odaítélt regionális támogatások, valamint a december 31. és július 1. között odaítélendő regionális támogatások értékelése az RTI alapján történik. Az RTI bekezdése szerint a nagyberuházási projekt 50 millió EUR feletti elszámolható kiadású beruházási projekt. 8

9 (e) (f) (g) (h) (i) (j) az RTI bekezdésének megfelelően a támogatást a beruházási projekt tárgyi eszközeihez és immateriális javaihoz kapcsolódó kiadásai alapján számítják ki (lásd a (14) preambulumbekezdést); a projekt elszámolható kiadásait (épületek, berendezések és immateriális javak) az RTI bekezdése alapján határozzák meg (lásd a (14) preambulumbekezdést); az RTI bekezdésének megfelelően az elszámolható kiadások körébe tartozó, megszerzett eszközök újak (lásd a (15) preambulumbekezdést); az RTI bekezdésének megfelelően a támogatás iránti kérelmet a beruházási projekttel kapcsolatos munkálatok megkezdése előtt nyújtották be (lásd a 2.8 szakaszt). A támogatás teljesíti az RTI bekezdésében az ösztönző hatásra vonatkozóan rögzített követelményeket. Mivel az elszámolható kiadásokra vonatkozó adókedvezmény nyújtása automatikusan, hatósági mérlegelés nélkül történik, az RTI lábjegyzete szerint a hatóságoknak nem szükséges a projekttel kapcsolatos munkálatok megkezdése előtt írásban megerősíteniük, hogy a projekt elvben megfelel a programban meghatározott jogosultsági feltételeknek 16. Az RTI bekezdésének megfelelően a kedvezményezett saját hozzájárulása meghaladja az elszámolható kiadások 25%-át (lásd a (20) preambulumbekezdést); az RTI bekezdésének megfelelően a támogatást azzal a feltétellel nyújtják, hogy a kedvezményezett a beruházási projekt befejezésétől számított legalább öt évig fenntartja a projektet az érintett régióban (lásd a (22) preambulumbekezdést); (k) az RTI bekezdésének megfelelően a BTE-ben kifejezett támogatási intenzitást annak a bejelentés időpontjában fennállt értékére diszkontálták, és az elszámolható kiadások jelenértékének százalékában fejezték ki (lásd a (17) és (18) preambulumbekezdést); (l) az RTI bekezdésének megfelelően a támogatáshalmozódás szabályait betartották (lásd a (19) preambulumbekezdést). (35) Következésképpen a támogatás megfelel az RTI általános rendelkezéseinek. 16 A GOP-támogatásra vonatkozó kérelmet a kedvezményezett december 28-án, vagyis a projekttel kapcsolatos munkálatok megkezdése és az adókedvezmény iránti kérelem benyújtása előtt nyújtotta be. A GOP-támogatás igénylésekor tehát a támogatás az általános csoportmentességi rendelet hatálya alá tartozott. A magyar hatóságok az általános csoportmentességi rendelet 8. cikkének (3) bekezdése alapján a támogatás odaítélése előtt meggyőződtek arról, hogy a kedvezményezett által a támogatás kapcsán készített dokumentáció teljesíti az általános csoportmentességi rendelet 8. cikkének (3) bekezdésében foglalt feltételek egyikét. 9

10 A nagyberuházási projektekhez nyújtott támogatásokra vonatkozó rendelkezésekkel való összeegyeztethetőség Egyetlen beruházási projekt (az RTI bekezdése) (36) A Bizottság és Magyarország egyetért abban, hogy a Nitrogénművek által Pétfürdőn 2013 óta megvalósított négy beruházási alprojekt az RTI bekezdése alapján egyetlen nagyberuházási projektnek minősül Módosított támogatási intenzitás (az RTI bekezdése) (37) Az RTI bekezdése szerint a nagyberuházási projektekhez (vagyis az 50 millió EUR feletti elszámolható költségű beruházási projektekhez) nyújtott regionális támogatás általános maximális támogatási intenzitása nagyvállalkozások esetében fokozatosan csökken. A Közép-Dunántúl régióban, ahol a maximális támogatási intenzitás általános mértéke 40 %, az első támogatás nyújtásának napján érvényes jelenértéken és átváltási árfolyamokon számítva 299,4 millió EUR elszámolható kiadású beruházási projekt esetében ez a módosított maximális támogatási intenzitás 19,08 %. A beruházási támogatás nyújtásának első napján érvényes jelenértéken és átváltási árfolyamokon számítva 44,39 millió EUR összegű tervezett támogatás 14,83 %-os tervezett támogatási intenzitást eredményez, amely alacsonyabb a módosított maximális támogatási intenzitásnál. Magyarország vállalta, hogy nem lépi túl e támogatási intenzitást akkor, ha a felmerült elszámolható kiadások a tervezett kiadások alatt maradnának, és nem lépi túl a bejelentett támogatási összeget akkor, ha a felmerült elszámolható kiadások meghaladnák a tervezett kiadásokat; következésképpen az RTI bekezdésének a támogatási intenzitásra és maximális támogatási összegre vonatkozó előírásai teljesülnek (lásd a fenti (19) preambulumbekezdést) Az RTI bekezdésének a) és b) pontja szerinti részletes vizsgálat határértékeinek alkalmazása (38) Az RTI bekezdése szerint a Bizottság a támogatást nem hagyhatja jóvá előzetes vizsgálat keretében, és részletes vizsgálat céljából hivatalos vizsgálati eljárást kell indítania akkor, ha a kedvezményezett részesedése az érintett termék- és földrajzi piacon meghalad egy bizonyos (a 68. bekezdés a) pontjában meghatározott) határértéket, vagy ha a kapacitásban a projekt által előidézett növekedés meghalad egy bizonyos határértéket, feltéve, hogy az érintett piac teljesítménye egy (a 68. bekezdés b) pontjában meghatározott) referencia-időszakban elmarad az EGT GDP-jének alakulásától. (39) E határértékek túllépése esetén a Bizottság az EUMSZ 108. cikkének (2) bekezdésében előírt eljárás megindítását követően részletes vizsgálatot végez annak megállapítása céljából, hogy a támogatás szükséges-e a beruházásra gyakorolt ösztönző hatás kiváltásához, és a támogatási intézkedés előnyei felülmúlják-e az abból eredő versenytorzítás és a tagállamok közötti kereskedelemre gyakorolt hatás mértékét. (40) Ha részletes vizsgálat szükséges, akkor azt a nagyberuházási projektekhez nyújtott regionális támogatások részletes vizsgálatának kritériumairól szóló 10

11 bizottsági közlemény (a továbbiakban: a részletes vizsgálatról szóló közlemény) 17 alapján kell elvégezni. (41) Annak vizsgálatához, hogy túllépték-e az RTI bekezdésének a) és b) pontjában rögzített határértékeket, először is azonosítani kell a beruházási projekt által érintett termékeket, és meg kell határozni az érintett termék- és földrajzi piacot. a) A beruházási projekt által érintett termék (42) Az RTI bekezdése szerint az érintett termék rendszerint az a termék, amely a beruházási projekt tárgyát képezi, továbbá ha a projekt közbenső termékre vonatkozik, és a termelés jelentős része nem kerül piaci értékesítésre, az érintett termék lehet a késztermék is. (43) A beruházási projekt (lásd a szakaszt) célja a CAN előállításának növeléséhez szükséges közbenső termékek (ammónia, salétromsav, ammóniumnitrát-oldat és dolomit) 18 gyártásának fokozása (lásd a (9) preambulumbekezdést). (44) Magyarország megerősítette, hogy a támogatott gyártóüzem jelentős beruházás nélkül más célra nem alkalmas. (45) Az RTI bekezdése alapján levonható következtetés szerint a beruházási projekt által érintett késztermék a CAN, míg a többi készterméket (a létesítményben előállított más N-műtrágyákat) e vizsgálat során nem szükséges figyelembe venni. (46) Ezért a Bizottság e határozat alkalmazásában a kalcium-ammóniumnitrátot (CAN) 19 tekinti a beruházási projekt által érintett terméknek. b) Az érintett termékpiac (47) Az RTI bekezdése szerint az érintett termékpiac magában foglalja az érintett terméket és az azt helyettesítő termékeket, amelyeket vagy a fogyasztó (a termék tulajdonságai, ára és felhasználhatósága alapján), vagy az előállító (a gyártóberendezések rugalmassága miatt) annak tekint 20. (48) Ezenkívül az RTI bekezdése rögzíti, hogy az RTI bekezdése a) és b) pontjának alkalmazásában az értékesítést és a megnyilvánuló fogyasztást 21 a Prodcom osztályozás megfelelő szintjén és rendszerint az EGT-re vonatkozóan kell meghatározni, vagy ha ez az információ nem áll rendelkezésre vagy nem releváns, akkor bármely más általánosan elfogadott és rendelkezésre álló statisztikai adatokkal bíró piaci felosztás alapján HL C 223., , o. Az ammónia és a salétromsav értékesítéséből eredő árbevétel a társaság teljes árbevételének csak 0,2, illetve 0,4%-át teszik ki, és e versenyjogi vizsgálat szempontjából elhanyagolható. Prodcom-kód: Lásd a közösségi versenyjog alkalmazásában az érintett piac meghatározásáról szóló bizottsági közlemény 7. pontját (HL C 372., , 5. o.). A megnyilvánuló fogyasztás a termelés és import összegének az exporttal csökkentett értéke. 11

12 A magyar hatóságok álláspontja (49) A magyar hatóságok jelezték, hogy a létesítményben megvalósítandó beruházási projekt célja a CAN-gyártás növelése. (50) Az RTI bekezdésének a) és b) pontjában rögzített határértékek vizsgálata céljából a magyar hatóságok a Fertilizers Europe 22 statisztikái alapján az AC-FIDUCIAIRE tanácsadó cég által összeállított, az érintett végtermékre (CAN) korlátozódó piaci adatokat közöltek. A Bizottság határozathozatali gyakorlata (51) A Bizottság a múltban több vállalati összeolvadási határozatban elemezte az N- műtrágyák piacát, ahová a CAN is tartozik 23. Ezekben a vállalati összeolvadási határozatokban a Bizottság az N-műtrágyák piacának egyértelmű felosztására alapozta értékelését. (52) A korábbi vállalati összeolvadási határozatokban a Bizottság már rögzítette, hogy az ásványi műtrágyák különböznek a szerves trágyáktól. A Bizottság emellett figyelembe vette a szántóföldi műtrágyák és a különleges műtrágyák közötti különbséget, és megállapította, hogy a nitrogén ( N ), a foszfor ( P ) és a kálium ( K ) önálló termékpiacot alkot. (53) Számos vállalati összeolvadási határozat foglalkozott részletesen azzal, hogy az N-műtrágyák piacát tovább kell-e bontani vagy nem. A COMP/M.4730 vállalati összeolvadási határozatban a Bizottság úgy vélte, hogy noha az egyes N- műtrágyák például a karbamid, az ammónium-nitrát vagy az ammóniumnitrátoldatok gyártásához szükség lehet speciális gyártóüzemekre, és noha egyes műtrágyák másoknál megfelelőbbek lehetnek bizonyos talajfajták vagy termények esetében, az áraik közötti összefüggések azt mutatják, hogy az alternatív termékek képesek versenynyomás kifejtésére. A COMP/M.4730 vállalati összeolvadási határozat is elismerte, hogy noha szinte mindegyik gyártó e termékek széles körét állítja elő, a különböző típusú N-műtrágyák feldolgozásához különböző típusú gyártóüzemekre van szükség. (54) Az e tárgyban született legutóbbi, COMP/M.6695 vállalati összeolvadási határozat szerint a különböző típusú N-műtrágyák a kínálati oldalról nem feltétlenül helyettesíthetők, mivel ezeket nem ugyanazon gépekkel és folyamatokkal gyártják, és az AN és a CAN kivételével nem könnyű átállni más termékek gyártására (ami az időt, a berendezéseket, az előállítási és marketingköltségeket illeti). Ezért a Bizottság e határozat alkalmazásában arra a következtetésre jutott, hogy a különböző típusú N-műtrágyák korlátozott kínálati oldali helyettesíthetősége miatt nem tekintheti egyetlen osztatlan piacnak az N- műtrágyák piacát A Fertilizers Europe a legnagyobb európai műtrágyagyártókat képviseli. Tagjai a régió nitrogénműtrágya-gyártási kapacitásának mintegy 81%-át, foszfátműtrágya-gyártási kapacitásának pedig mintegy 55%-át fedik le (az EU-25 és Norvégia) [EUROSTAT]. A COMP/M.4730, Yara/Kemira GrowHow ügyben szeptember 21-én hozott bizottsági vállalati összeolvadási határozat; a COMP/M.6695, Azoty Tarnów /Zakłady Azotowe Puławy ügyben január 18-án hozott bizottsági vállalati összeolvadási határozat. 12

13 (55) A fenti vállalati összeolvadási határozatokból tehát az következik, hogy a keresleti oldalon több N-műtrágya tekinthető helyettesíthetőnek. A kínálati oldalon azonban e termékek legtöbbje különböző berendezések gyártását igényli. Az érintett termékpiacra vonatkozó következtetés (56) Tekintettel arra, hogy i. nem áll rendelkezésre információ a különböző piaci szegmenseken belüli további tagolódásra vonatkozóan; ii. és hogy az N- műtrágyák jelentősen különböznek a műtrágyák egyéb típusaitól és nem helyettesíthetők, a Bizottság úgy véli, hogy a magyar hatóságok által javasolt piacfelosztás alapján mely szerint a CAN külön piaci szegmenset alkot a kérdéses támogatási projekt megfelelően és kellő részletességgel vizsgálható. c) Az érintett földrajzi piac (57) A projektnek az RTI bekezdése szerinti vizsgálatához a Bizottságnak az érintett földrajzi piacot is meg kell határoznia. (58) Az RTI bekezdése értelmében a piacokat az RTI bekezdésének a) és b) pontja szerinti vizsgálat céljából általában az EGT szintjén kell meghatározni. (59) Mivel a létesítményben előállított N-műtrágyák többségét az EGT-piacon fogják értékesíteni, Magyarország egyetért azzal, hogy az érintett földrajzi piac az EGT. (60) A COMP/M.6695 vállalati összeolvadási határozat kimondja, hogy a piaci vizsgálat eredményei megerősítették a Bizottság korábbi, az érintett földrajzi piac kiterjedésével kapcsolatos megállapításait, mivel a versenytársak egész Európában, sőt, néhányan világszerte is értékesítenek európai gyártóüzemekben előállított, nitrogénalapú szántóföldi műtrágyát. Emellett a vevők az EGT-ből, vagy akár az EGT-n kívülről is vásárolnak, vagy mérlegelnék a vásárlást. E tekintetben nem volt lényegi különbség a nitrogénalapú szántóföldi műtrágyák típusai között, így ez a következtetés a különböző típusú nitrogénalapú szántóföldi műtrágyák esetében is megáll. Fentiekre tekintettel a Bizottság úgy véli, hogy a nitrogénalapú szántóföldi műtrágyák és különböző típusaik piaca legalább EGT-szintű. (61) A Bizottság úgy véli, hogy az EGT megfelelő földrajzi viszonyítási pontot jelent a szóban forgó támogatás értékelése során. d) Az RTI bekezdésének a) pontjában rögzített határérték (62) Az RTI bekezdésének a) pontja szerint a Bizottságnak vizsgálnia kell a támogatás kedvezményezettjének a beruházást megelőző és azt követő piaci részesedését, és meg kell állapítania, hogy az meghaladja-e a 25 %-ot. (63) A kedvezményezett piaci részesedését csoportszinten kell megállapítani az érintett termék- és földrajzi piacokra vonatkozóan. Mivel a Nitrogénművek új beruházási projektje 2013 februárjában indult és teljes termelési kapacitását a tervek szerint 2016 decemberében éri majd el, a Bizottság a Nitrogénművek érintett piacokon belüli részesedését a 2012 és 2017 közötti időszakra vonatkozóan vizsgálja. 13

14 (64) Magyarország 2012-es és (becsült) 2017-es adatokat is szolgáltatott az EU-27 piacán belüli CAN-értékesítés mennyiségeire vonatkozóan. Magyarország emellett a CAN EU-27-en belüli egységértékére vonatkozó, az Eurostat éves Prodcom-adattábláin alapuló adatokat is szolgáltatott. Mivel azonban az érintett termék homogén, az egységár vélelmezetten az egész piacon azonos. Ezért tekintettel a megbízható árbecslések beszerzésének nehézségeire és az érintett termékek homogenitásának magas szintjére a Bizottság úgy véli, hogy csak mennyiségi adatokat indokolt használni a piacok és a piac alakulásának meghatározásához. (65) Az EU-27-en belüli összértékesítésre vonatkozó, Magyarország által szolgáltatott mennyiségi adatok a Fertilizers Europe által 2012/2013 vonatkozásában közzétett adatokon alapulnak. A Bizottság álláspontja szerint elegendő azt vizsgálni, hogy az EU-27 földrajzi piacán fennálló részesedés nem haladja-e meg a 25%-ot 24. (66) A Nitrogénművek értékesítéseire vonatkozó mennyiségi adatok a vállalkozás saját adatain, számításain és becslésein alapulnak. Ezen adatok ellenőrzéséhez nem áll rendelkezésre független forrás. Ezek az értékesítési adatok a következő mennyiségi piaci részesedéseket eredményezik a CAN alpiacán: 4. táblázat: A kedvezményezett piaci részesedése az EU-27 CAN-piacán (mennyiségi adatok) évi piaci részesedés évi piaci részesedés CAN 7,37 % 17,37 % (67) A fenti 4. táblázatból látszik, hogy a Nitrogénművek piaci részesedése az érintett termékpiacon (CAN) a beruházási projekt előtt (2012) és után (2017) is a 25 %-os határérték alatt marad. A 2017-re várható piaci részesedés 17,37 %, amely elmarad az RTI bekezdésének a) pontjában említett 25 %-os határértéktől. (68) Ezért a Bizottság megállapítja, hogy a piaci részesedés nem haladja meg az RTI bekezdésének a) pontjában rögzített határértéket. e) Az RTI bekezdésének b) pontjában rögzített határérték (69) Az RTI bekezdése b) pontjának megfelelően ellenőrizni kell, hogy a beruházási projekt által létrehozott kapacitás az érintett termék EGT-szinten megnyilvánuló fogyasztási adatok alapján számított piacának több mint 5 %-át teszi-e ki, kivéve, ha a legutóbbi öt év éves átlagában a termék megnyilvánuló fogyasztásának növekedése az EGT GDP-jének átlagos évi növekedését meghaladta. (70) A beruházási projekt a (12) preambulumbekezdésben jelzettek szerint 2013-ban indult; ennek megfelelően 2012 az a referenciaév, amely alapján ellenőrizhető, hogy a beruházási projekt által létrehozott kapacitás az EGT szintjén a piac több mint 5 %-át teszi-e ki. 24 A kedvezményezett piaci részesedése az EGT (nagyobb) földrajzi piacán még alacsonyabb lenne. 14

15 (71) Mint az az 5. táblázatból látszik, a kedvezményezett beruházási projektje által létrehozott új termelési kapacitás meghaladja az EU-27 CAN-piacának 5%-át. 5. táblázat: A projekt által létrehozott kapacitás a piac méretéhez viszonyítva (mennyiségi adatok, évi ezer tonnában) Termék Az EU-27 megnyilvánul ó fogyasztása (2012) A Nitrogénmű vek kapacitása 2012-ben A Nitrogénmű vek kapacitása 2017-ben CAN 7 723,2 [ ]* [ ]* A projekt által létrehozott kapacitás A létrehozott kapacitás az EU-27 piacának százalékába n (2012) [ ]* 10,23 % (72) Mivel a beruházási projekt által létrehozott termelési kapacitás meghaladja az RTI bekezdésének b) pontjában említett 5%-os határértéket, meg kell vizsgálni, hogy a piac viszonylagos elmaradásban van-e az Európai Gazdasági Térség GDP-jének átlagos évi növekedéséhez képest. (73) A 6. táblázatban szereplő információkból az tűnik ki, hogy a CAN összetett éves növekedési rátája (CAGR) az EU-27-ben 2007 és 2012 között mennyiségileg mínusz 0,10%, értékben kifejezve pedig 5,30%. 6. táblázat: A CAN értékesítéséből származó árbevétel az EU-27-ben (2007 és 2012 között) (értékben és mennyiségben kifejezve, ezer tonna/év) CAGR Mennyiségben (ezer tonnában) 7 761, ,2-0,10 % Értékben (millió euróban) ,30 % Adatok: Az AC FIDUCIAIRE a Fertilizers Europe alapján (74) Az EGT GDP-jének CAGR-je a 2007 és 2012 közötti időszak vonatkozásában mennyiségileg mínusz 0,17%, értékben kifejezve pedig 0,79% 26. (75) Mivel a CAN piacán az átlagos évi növekedés az ötéves referenciaidőszakban ( ) a mennyiség és az érték tekintetében is meghaladta az EGT GDPjének átlagos évi növekedését, következésképpen az érintett termékpiac teljesítménye nem marad el a határértéktől. (76) Ezért a fenti 6. táblázat adatai alapján a Bizottság megállapítja, hogy a beruházás nem lépi túl az RTI bekezdésének b) pontja szerinti részletes vizsgálatot szükségessé tevő határértéket Becsült adatok. Mivel a Fertilizers Europe adatbázisa csak mennyiségi adatokat tartalmaz, a Bizottság az értékesítés értékadatait az Eurostat által a és évi Prodcom-adattáblákban az EU-27-re vonatkozóan közzétett egységértékek alapján számította ki. Az egységértékek előrejelzése a 2007 és 2012 közötti időszakra vonatkozó CAGR alapján történt. Forrás: Eurostat 15

16 f) A 68. bekezdés a) és b) pontja szerinti vizsgálatra vonatkozó következtetés (77) A 68. bekezdés a) és b) pontja szerinti vizsgálat eredménye az, hogy a Bizottságnak nem kell a részletes vizsgálatról szóló közlemény szerinti vizsgálatot elvégeznie, és hogy a támogatás miatti versenytorzulás mértéke korlátozott A támogatás pozitív hatásai felülmúlják a támogatás negatív hatásait (78) A 68. bekezdés a) és b) pontja szerinti vizsgálat eredménye alapján a támogatási intézkedés csak korlátozott negatív versenytorzító hatásokkal járna. A támogatási intézkedés jelentősen elősegíti a regionális fejlődést azáltal, hogy ösztönzi a beruházási projekt kedvezményezett általi folytatását. (79) A Bizottság megjegyzi, hogy az RTI bekezdésében az ösztönző hatásra vonatkozóan rögzített követelmények teljesülnek. Ezért a Bizottság úgy véli, hogy a támogatás ösztönző hatást gyakorol a beruházásra, és hozzájárul a beruházás által az érintett támogatott régió fejlődésére gyakorolt pozitív hatásokhoz. (80) Az RTI szerint a regionális támogatás csak akkor játszhat hatékony szerepet, ha azt takarékosan és arányosan alkalmazzák, az Európai Unió leghátrányosabb helyzetű régióira összpontosítva. Különösen a megengedhető maximális támogatási intenzitásnak kell tükröznie az érintett régiók fejlődésére kiható problémák viszonylagos jelentőségét. Továbbá a kedvezőtlen helyzetű régió fejlődésének szempontjából a támogatás által jelentett előnyöknek felül kell múlniuk a támogatásból adódó versenytorzulást. (81) A Szerződés alapján a Bizottság elfogadhatja a verseny és a kereskedelem torzulását annak érdekében, hogy az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének a) pontja alapján regionális támogatásban részesíthető térségek regionális fejlődését elősegítse. A támogatott beruházás által kifejtett pozitív hatások súlya nagyobbnak minősül az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének a) pontja szerinti, leghátrányosabb helyzetű régiók esetében, mint az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdése c) pontjának hatálya alá tartozó régiók vonatkozásában. (82) A beruházási projektre vonatkozó, 14,83 % BTE támogatási intenzitás esetében a regionális támogatás általános maximális támogatási intenzitását az RTI bekezdése szerint csökkentették, és ez nem haladja meg a regionális támogatásra vonatkozó maximális támogatási intenzitást. Ezért arányosnak tekinthető az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének a) pontja értelmében regionális támogatásra jogosultnak minősülő Közép-Dunántúl régióban kezelendő hátrányokkal. (83) Miután megállapítottuk, hogy a támogatás ösztönzi a beruházásnak az érintett régióban történő folytatását, és arányos, egybe kell vetni egymással a támogatás pozitív és negatív hatásait. (84) Mivel a támogatott beruházás 81 új közvetlen munkahelyet és 250 új közvetett munkahelyet teremt, továbbá megőrzi az adott területen meglévő 716 munkahelyet, és a régió környezeti és gazdasági állapotának javítása révén elősegíti annak fenntarthatóságát, ezáltal hozzájárul az EUMSZ 107. cikke (3) 16

17 bekezdésének a) pontja értelmében regionális támogatásra jogosultnak minősülő térség regionális fejlődéséhez. (85) A támogatás nem létesít piaci erőfölényt a támogatás kedvezményezettje számára és nem is erősíti azt meg, a beruházás által létrehozott kapacitásnak az érintett termékpiacokra gyakorolt hatásai pedig korlátozottak. (86) Mivel a támogatás megfelel az RTI, valamint Magyarország 2007 és 2013 közötti időszakra vonatkozó regionális támogatási térképe értelmében a nagyberuházási projektekre vonatkozó, csökkentett maximális támogatási intenzitásnak, a Bizottság úgy véli, hogy a támogatás nem gyakorol olyan túlzott negatív hatást a kereskedelemre, amely összeegyeztethetetlen lenne a belső piaccal. (87) Következésképpen a Bizottság álláspontja szerint Magyarország bizonyította, hogy a beruházási projekt hozzájárul a közérdekű kohéziós célkitűzés eléréséhez. A támogatott beruházás jelentősen hozzájárul a társadalmi-gazdasági helyzet javulásához és az érintett régió fejlődéséhez, különös tekintettel a többek között a kedvezményezett beszállítói bázisának szintjén munkahelyek létesítésére és megőrzésére gyakorolt hatásaira. (88) Fentiekre tekintettel a Bizottság következtetése az, hogy a támogatási intézkedés előnyei felülmúlják az abból eredő versenytorzulást és a tagállamok közötti kereskedelemre gyakorolt negatív hatásokat Az értékelésből levonható következtetés (89) A bejelentett támogatás az RTI által meghatározott valamennyi összeegyeztethetőségi kritériumnak megfelel. Az, hogy a beruházás nem lépi túl az RTI bekezdésének a) és b) pontja szerinti vizsgálatok határértékeit, azt jelzi, hogy a támogatás nem vezet a verseny jelentős torzulásához. Mivel a beruházási támogatás a jelen határozat szakaszában vizsgált kedvező hatásokkal jár egy olyan régióban, amely az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének a) pontja alapján regionális támogatásra jogosult, a támogatás regionális fejlődéshez való hozzájárulása egyértelműen felülmúlja a kereskedelemre és a versenyre gyakorolt kedvezőtlen hatásokat. Ennek megfelelően a jelenértéken ,24 millió HUF (44,39 millió EUR) összegű, 14,83 % BTE támogatási intenzitású, Magyarország által a Nitrogénműveknek nyújtott, bejelentett támogatás az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének a) pontja értelmében összeegyeztethetőnek tekinthető a belső piaccal. 4. KÖVETKEZTETÉS (90) A Bizottság a fentieknek megfelelően úgy határozott, hogy nem emel kifogást a támogatással szemben, mivel az az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikke (3) bekezdésének a) pontja értelmében összeegyeztethető a belső piaccal. Amennyiben a levél olyan bizalmas jellegű információt tartalmaz, amely nem juthat harmadik fél tudomására, kérjük, e levél kézhezvételétől számított tizenöt munkanapon belül értesítsék erről a Bizottságot. Amennyiben az előírt határidőn belül nem érkezik a Bizottsághoz indokolással ellátott kérelem, a Bizottság vélelme szerint Önök egyetértenek azzal, hogy a levél teljes szövegét harmadik 17

18 felek tudomására hozzák, és annak hiteles nyelvi változatát közzétegyék az alábbi weboldalon: A kérelmet ajánlott levélben vagy faxon kell elküldeni a következő címre: European Commission Directorate-General for Competition State Aid Greffe B Brussels Belgium Fax: Kérem, Miniszter Úr, fogadja megkülönböztetett nagyrabecsülésem kifejezését. a Bizottság részéről Margrethe VESTAGER a Bizottság tagja 18

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2007.V.10 B(2007)1955 végleges. Tárgy: N 651/2006 sz. állami támogatás Fejlesztési adókedvezmény - Magyarország

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2007.V.10 B(2007)1955 végleges. Tárgy: N 651/2006 sz. állami támogatás Fejlesztési adókedvezmény - Magyarország EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2007.V.10 B(2007)1955 végleges Tárgy: N 651/2006 sz. állami támogatás Fejlesztési adókedvezmény - Magyarország Tisztelt Miniszter Úr! 1. ELJÁRÁS (1) A 2006. október 2-i elektronikus

Részletesebben

N 355/2008. sz. állami támogatás Magyarország Magyar JEREMIE kockázatitőke-intézkedés

N 355/2008. sz. állami támogatás Magyarország Magyar JEREMIE kockázatitőke-intézkedés EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 10.12.2008 B(2008) 8350 Tárgy: N 355/2008. sz. állami támogatás Magyarország Magyar JEREMIE kockázatitőke-intézkedés Tisztelt Asszonyom! 1. ELJÁRÁS (1) A magyar hatóságok 2008.

Részletesebben

N 129/2007 számú Állami Támogatás -Magyarország Kedvezményes hitel és lízingdíj-támogatás mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez és fejlesztéséhez

N 129/2007 számú Állami Támogatás -Magyarország Kedvezményes hitel és lízingdíj-támogatás mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez és fejlesztéséhez EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2008.II.28 B(2008)853 Tárgy: N 129/2007 számú Állami Támogatás -Magyarország Kedvezményes hitel és lízingdíj-támogatás mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez és fejlesztéséhez

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2009.10.28 C(2009)8237 végleges

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2009.10.28 C(2009)8237 végleges EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2009.10.28 C(2009)8237 végleges Tárgy: N 464/2009. sz. állami támogatás Magyarország Előadó-művészeti szervezetek támogatása Tisztelt Miniszter Úr I. AZ ELJÁRÁS 1. A magyar

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2008.IV.30 C(2008)1622 végleges

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2008.IV.30 C(2008)1622 végleges EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2008.IV.30 C(2008)1622 végleges Tárgy: N 646/2007. sz. állami támogatás Magyarország Fejlesztési adókedvezmény a film- és videógyártó létesítményekbe történő beruházásokhoz

Részletesebben

SA.33861 (2012/N) Magyarország A versenyképtelen szénbányák bezárását elősegítő támogatás

SA.33861 (2012/N) Magyarország A versenyképtelen szénbányák bezárását elősegítő támogatás EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.01.23 C(2013) 104 final E határozat közétett változatában az EK-Szerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1999. március

Részletesebben

( 8 ) HL L 10., 2001.1.13., 20. o. A legutóbb az 1976/2006/EK rendelettel

( 8 ) HL L 10., 2001.1.13., 20. o. A legutóbb az 1976/2006/EK rendelettel 2008.8.9. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 214/3 A BIZOTTSÁG 800/2008/EK RENDELETE (2008. augusztus 6.) a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek

Részletesebben

Il progetto notificato riguarda la produzione di «substrati ceramici per filtri antiparticolato diesel ( DPF )», che vengono installati in SINTESI

Il progetto notificato riguarda la produzione di «substrati ceramici per filtri antiparticolato diesel ( DPF )», che vengono installati in SINTESI Con lettera del 10 luglio 2007, riprodotta nella lingua facente fede dopo la presente sintesi, la Commissione ha informato l'ungheria di aver deciso d'iniziare, riguardo all'aiuto in oggetto, il procedimento

Részletesebben

C 37/2010 (ex NN 64/2010). sz. állami támogatás, Magyarország Az FHB feltőkésítése

C 37/2010 (ex NN 64/2010). sz. állami támogatás, Magyarország Az FHB feltőkésítése EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.1.24. C(2011) 335 végleges E határozat közétett változatában az EK-Szerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1999. március

Részletesebben

SA.31722 (2011/N) számú állami támogatás Magyarország A magyar sportágazat támogatása adókedvezményt tartalmazó támogatási program révén

SA.31722 (2011/N) számú állami támogatás Magyarország A magyar sportágazat támogatása adókedvezményt tartalmazó támogatási program révén EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.11.09 C(2011)7287 végleges Tárgy: SA.31722 (2011/N) számú állami támogatás Magyarország A magyar sportágazat támogatása adókedvezményt tartalmazó támogatási program révén

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG. SA.41187 (2015/NN) sz., állami támogatás a dohányipari vállalkozások magyarországi egészségügyi hozzájárulása

EURÓPAI BIZOTTSÁG. SA.41187 (2015/NN) sz., állami támogatás a dohányipari vállalkozások magyarországi egészségügyi hozzájárulása EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 15.07.2015 C(2015) 4805 final NYILVÁNOS VÁLTOZAT Ez a dokumentum a Bizottság belső dokumentuma, melyet kizárólag tájékoztatási céllal tett hozzáférhetővé. Tárgy: SA.41187 (2015/NN)

Részletesebben

A Bizottság 364/2004/EK rendelete

A Bizottság 364/2004/EK rendelete A Bizottság 364/2004/EK rendelete (2004. február 25.) a 70/2001/EK rendelet alkalmazási körének a kutatási és fejlesztési támogatásokra történő kiterjesztése tekintetében való módosításáról AZ EURÓPAI

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (2014/C 204/01) INFORMÁCIÓJA

A BIZOTTSÁG (2014/C 204/01) INFORMÁCIÓJA 1. oldal 1. fejezet Bevezetés A BIZOTTSÁG (2014/C 204/01) INFORMÁCIÓJA az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló európai uniós iránymutatások, 2014-2020 1 I. RÉSZ KÖZÖS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

KÉZIKÖNYV A KKV-K ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOKRÓL

KÉZIKÖNYV A KKV-K ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOKRÓL 25/02/2009 KÉZIKÖNYV A KKV-K ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOKRÓL BELEÉRTVE A JELENLEGI PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI VÁLSÁGBAN A FINANSZÍROZÁSI LEHETŐSÉGEK ELÉRÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA IRÁNYULÓ IDEIGLENES

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2008.IV.02 B(2008)1098 végleges

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2008.IV.02 B(2008)1098 végleges EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2008.IV.02 B(2008)1098 végleges Tárgy: N 201/B/2007 számú állami támogatás Magyarország Módszertan az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által kezességvállalás formájában

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2013.3.20.)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2013.3.20.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.3.20. C(2013) 1573 final A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2013.3.20.) A 2007 2013 közötti időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a

Részletesebben

A PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI VÁLSÁG LEKÜZDÉSE ÉRDEKÉBEN A REÁLGAZDASÁGRA VONATKOZÓ IDEIGLENES ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOK

A PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI VÁLSÁG LEKÜZDÉSE ÉRDEKÉBEN A REÁLGAZDASÁGRA VONATKOZÓ IDEIGLENES ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOK Állami támogatások joga 6 (2010/2) 59 72. A PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI VÁLSÁG LEKÜZDÉSE ÉRDEKÉBEN A REÁLGAZDASÁGRA VONATKOZÓ IDEIGLENES ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOK Staviczky Péter 1 I. Bevezetés A 2007-ben

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ VERSENYSZABÁLYOKRÓL: ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

ÚTMUTATÓ AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ VERSENYSZABÁLYOKRÓL: ELJÁRÁSI SZABÁLYOK Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerint: Ha a Szerződések másként nem rendelkeznek, a belső piaccal összeegyeztethetetlen a tagállamok által vagy állami forrásból bármilyen

Részletesebben

(Hirdetmények) A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG ÁLLAMI TÁMOGATÁS MAGYARORSZÁG

(Hirdetmények) A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG ÁLLAMI TÁMOGATÁS MAGYARORSZÁG 2015.4.24. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 136/7 V (Hirdetmények) A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG ÁLLAMI TÁMOGATÁS MAGYARORSZÁG SA.39235 (2015/C) (ex 2015/NN)

Részletesebben

N 276/2007 sz. állami támogatás Magyarország Kulturális célú támogatási intézkedések a Regionális Fejlesztés Operatív Programok keretein belül

N 276/2007 sz. állami támogatás Magyarország Kulturális célú támogatási intézkedések a Regionális Fejlesztés Operatív Programok keretein belül EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2007.VII.18 B(2007) 3382 végleges Tárgy: N 276/2007 sz. állami támogatás Magyarország Kulturális célú támogatási intézkedések a Regionális Fejlesztés Operatív Programok keretein

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2013.12.24. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 352/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 1407/2013/EU RENDELETE (2013. december 18.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.

Részletesebben

A 2014-TŐL ALKALMAZANDÓ REGIONÁLIS ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL SZÓLÓ IRÁNYMUTATÁS HARGITA ESZTER POTVORSZKI GÁBOR *

A 2014-TŐL ALKALMAZANDÓ REGIONÁLIS ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL SZÓLÓ IRÁNYMUTATÁS HARGITA ESZTER POTVORSZKI GÁBOR * Állami Támogatások Joga 20 (2013/4) 21 39. A 2014-TŐL ALKALMAZANDÓ REGIONÁLIS ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL SZÓLÓ IRÁNYMUTATÁS HARGITA ESZTER POTVORSZKI GÁBOR * Tárgyszavak: beruházási támogatás, regionális iránymutatás,

Részletesebben

(2008/C 155/02) 1.1. Háttér

(2008/C 155/02) 1.1. Háttér C 155/10 Bizottsági közlemény az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a kezességvállalás formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról (2008/C 155/02) Ez a közlemény az EK-Szerződés 87. és 88.

Részletesebben

A nemzetgazdasági miniszter 16/2015. (V. 29.) NGM rendelete a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

A nemzetgazdasági miniszter 16/2015. (V. 29.) NGM rendelete a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról 6634 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 74. szám A nemzetgazdasági miniszter 16/2015. (V. 29.) NGM rendelete a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról Az államháztartásról szóló

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/25/EU IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/25/EU IRÁNYELVE 2014.3.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 94/243 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/25/EU IRÁNYELVE (2014. február 26.) a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő

Részletesebben

NAGYBERUHÁZÁSI PROJEKTEKHEZ NYÚJTOTT REGIONÁLIS TÁMOGATÁSOK HARGITA ESZTER

NAGYBERUHÁZÁSI PROJEKTEKHEZ NYÚJTOTT REGIONÁLIS TÁMOGATÁSOK HARGITA ESZTER Állami támogatások joga 1 (2009/1) 55 65. NAGYBERUHÁZÁSI PROJEKTEKHEZ NYÚJTOTT REGIONÁLIS TÁMOGATÁSOK Tanulmányunk a regionális iránymutatás alapján 2009-ben megjelent, a nagyberuházási projektekhez nyújtott

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM TÁMOGATÁSOKAT VIZSGÁLÓ IRODA. 2000. január

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM TÁMOGATÁSOKAT VIZSGÁLÓ IRODA. 2000. január PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM TÁMOGATÁSOKAT VIZSGÁLÓ IRODA 2000. január Ezt a kiadvány. a Pénzügyminisztérium Támogatásokat Vizsgáló Irodája készítette. A kiadvány elérhető a Pénzügyminisztérium honlapján a Támogatásokat

Részletesebben

Állami támogatási rendszer különös tekintettel a környezetvédelmi támogatásokra

Állami támogatási rendszer különös tekintettel a környezetvédelmi támogatásokra Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Külgazdasági szak EU kapcsolatok szakirány Állami támogatási rendszer különös tekintettel a környezetvédelmi támogatásokra Készítette: Kovács

Részletesebben

163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet. a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjéről. I.

163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet. a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjéről. I. 163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjéről A Kormány az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. Közös módszertan az állami támogatások értékelésére

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. Közös módszertan az állami támogatások értékelésére EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, XXX SWD(2014) XXX BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM Közös módszertan az állami támogatások értékelésére HU HU BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM Közös módszertan az állami

Részletesebben