SZAKMAI ÉLETRAJZ. Baráth Magdolna

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKMAI ÉLETRAJZ. Baráth Magdolna"

Átírás

1 SZAKMAI ÉLETRAJZ Baráth Magdolna Születés helye, ideje Nagykáta, Középiskola I. László Gimnázium, Budapest Egyetem ELTE Általános Iskolai Tanárképző Főiskolai Kar, orosz-történelem szak, nappali tagozat ELTE BTK, történelem szak, levelező tagozat Doktori iskola ELTE BTK XIX XX. századi Magyar Történeti Doktori Iskola Tudományos fokozat PhD (történettudomány): Gerő Ernő politikai pályája Munkahely 2011 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára Dokumentációs Osztály, osztályvezető Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, Elemző Osztály, osztályvezető Történeti Hivatal, Iratfeldolgozó és Adatszolgáltató Főosztály, Iratfeldolgozó Osztály, osztályvezető Párttörténeti, illetve (1990-től) Politikatörténeti Intézet Levéltára, levéltáros Nyelvismeret orosz felsőfok angol középfok

2 Kutatási terület Magyarország második világháború utáni története Magyar szovjet kapcsolatok 1945 után Kitüntetések, szakmai díjak 2006 Bolyai-emléklap Tudományos közéleti tevékenység, fontosabb megbízatások 2011 Századok szerkesztő bizottság tagja NKA Levéltári Kollégium, elnök Magyar Történelmi Társulat Igazgatóválasztmány tag 2006 Magyar-Orosz Történész Vegyes Bizottság tag NKA Levéltári Kollégium tag Magyar-Orosz Levéltári Együttműködési Vegyes Bizottság, titkár 1988 Magyar Történelmi Társulat tagja Elnyert pályázatok, ösztöndíjak és egyéb támogatások 2010 Klebelsberg Kuno Kutatási Ösztöndíj (levéltári kutatások, Moszkva) 2009 Klebelsberg Kuno Kutatási Ösztöndíj (levéltári kutatások, Moszkva) 2008 Klebelsberg Kuno Kutatási Ösztöndíj (levéltári kutatások, Moszkva) OTKA Magyar-szovjet kapcsolatok Klebelsberg Kuno Kutatási Ösztöndíj (levéltári kutatások, Moszkva) 2006 Klebelsberg Kuno Kutatási Ösztöndíj (levéltári kutatások, Moszkva) 2005 Klebelsberg Kuno Kutatási Ösztöndíj (levéltári kutatások, Moszkva) 2004 Klebelsberg Kuno Kutatási Ösztöndíj (levéltári kutatások, Moszkva) 2003 Klebelsberg Kuno Kutatási Ösztöndíj (levéltári kutatások, Moszkva) 2002 Klebelsberg Kuno Kutatási Ösztöndíj (levéltári kutatások, Moszkva) 2001 Klebelsberg Kuno Kutatási Ösztöndíj (levéltári kutatások, Moszkva)

3 Konferenciákon tartott tudományos előadások március 11. A politikai helyzet Közép- és Délkelet-európában a második világháborút követően. Az egyházak szerepe a társadalmi megbékélésben Közép-Kelet-Európában. Budapest, Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa, Konrad Adenauer Alapítvány, Reconcilliation in South-East Europe Alapítvány október 28. Szovjet diplomaták Magyarországról 1956 után. Magyar külpolitika az 1960-as, 1970-es években. Budapest, Politikatörténeti Intézet június 23. The Red Army in Hungary. Ungarn und Österreich /56 Sowjetische Besatzung im Vergleich. Budapest, Osztrák Kulturális Fórum-Ludwig Boltzmann Institut für Kriegsfolgen-Forschung november 24. A politikai hatalom és a szolgálatok átmentési elképzelései. Az állambiztonsági szolgálatok és a rendszerváltás. Tudományos konferencia. Budapest, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára november Венгеро-советские отношения гг. /по материалам встреч на высшем уровне. Трансформационные процессы в странах Центральной и Юго-Восточной Европы на рубеже веков: двадцатилетний ( гг.) исторический опыт. Moszkva, Orosz Tudományos Akadémia Szlavisztikai Intézete október 6-7. From State Security to National Security. Twenty years After. Central and Eastern European Communist Regimes as a Shared Legacy, Prága, Ústav Pro Studium totalitnich rezimű április Anti Communist Resistance in Hungary Resistance and opposition against the communist regime in Czehoslovakia and Central Europe, Prága, Ústav Pro Studium totalitnich rezimű november Undermining and/or supporting. The attitude of Hungarian state security organs towards the émigrés. Secret Weapon or Victims of the Cold War? Central and Eastern European Political Émigrés, Lublin, Instytut Pamieci Narodowej október Настроение венгерской интеллигенции в донесениях спецслужб Венгрии, лето-осень 1968 г. Пражская весна» и эволюция общественных настроений в странах Центральной и Восточной Европы, Moszkva, Orosz Tudományos Akadémia Szlavisztikai Intézete

4 2008. szeptember 7-9. Reception of the Prague Spring in the Hungarian State Security Apparatuses. Apparatus, Propagandism and Prague Spring, Prága, Ústav Pro Studium totalitnich rezimű március The History of Hungary after Conference on the History of Hungary after Odense, University of Southern Denmark november Soviet Counsellors at the Hungarian State Security Organs NKVD/KGB Activities and its Cooperation with other Secret Services in Central and Eastern Europe Pozsony, Ústav Pamäti Naróda Publikációk Könyv, monográfia szerkesztése Kádár János első kormányának jegyzőkönyvei november január 25. Budapest, Magyar Országos Levéltár, Sub clausula Dokumentumok a politikai rendszerváltozás történetéhez. A Grand Strategy. Szerkesztette Gecsényi Lajos, Máthé Gábor. A dokumentumokat válogatta és a jegyzeteket készítette Baráth Magdolna. Budapest, Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Sub clausula 1920, Dokumentumok két békeszerződés Trianon, Párizs történetéből. Szerkesztette Gecsényi Lajos, Máthé Gábor. Összeállította és jegyzeteket készítette Baráth Magdolna, Katona Csaba. Budapest, Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, A Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai Bizottságának jegyzőkönyvei július 2. december 28. Társszerkesztő Feitl István. Budapest, Magyar Országos Levéltár, Sub clausula Dokumentumok a forradalom történetéhez. Szerkesztette Gecsényi Lajos, Máthé Gábor. Összeállította és jegyzeteket készítette Baráth Magdolna. Budapest, Magyar Hivatalos Közlönykiadó, A snagovi foglyok. Nagy Imre és társai Romániában. Iratok. Társszerkesztő Sipos Levente. Budapest, Magyar Országos Levéltár Napvilág Kiadó,

5 A magyarországi Szövetséges Ellenőrző Bizottság jegyzőkönyvei Társszerkesztő Feitl István. Budapest, Napvilág Kiadó, Rákosi Mátyás: Visszaemlékezések Társszerkesztő Feitl István, Kende János. Budapest, Napvilág Kiadó, Szovjet nagyköveti iratok Magyarországról Kiszeljov és Andropov titkos jelentései. Budapest Napvilág Kiadó, Gorbacsov tárgyalásai magyar vezetőkkel. Társszerkesztő Rainer M. János. Budapest, 1956-os Intézet, Az MSZMP Ideiglenes vezető testületeinek jegyzőkönyvei. V. kötet november június 26. Társszerkesztő Feitl István, Némethné Vágyi Karola, Ripp Zoltán. Budapest, Napvilág Kiadó, Rákosi Mátyás: Visszaemlékezések Társszerkesztő Feitl István, Gyarmati György, Palasik Mária. Budapest, Napvilág Kiadó, Az MSZMP ideiglenes vezető testületeinek jegyzőkönyvei. IV. kötet május június 24. Társszerkesztő Ripp Zoltán). Budapest, Intera Rt., Az MSZMP ideiglenes vezető testületeinek jegyzőkönyvei. III. kötet április május 17. Társszerkesztő Feitl István. Budapest, Intera Rt., Könyvrészlet, fejezet Krónika, Társszerzők Feitl István, Palasik Mária, Varga Zsuzsanna. Főszerkesztő Izsák Lajos. Szerkesztette Stemler Gyula. Budapest, Kossuth Kiadó Tekintet Alapítvány, Bevezető. In Iratok a magyar szovjet kapcsolatok történetéhez október június. Dokumentumok. Szerkesztette Vida István. Budapest, Gondolat Kiadó, Mennyi az annyi? A magyar jóvátétel. In Száz rejtély a magyar kommunizmus történetéből. Főszerkesztő Halmos Ferenc. Budapest, Gesta Könyvkiadó, Gerő Ernő In Szürke eminenciások a magyar történelemben. Szerkesztette Szentpéteri József. Budapest, Kossuth Kiadó,

6 Tanulmányok, közlemények folyóiratokban Testvéri segítségnyújtás. Szovjet tanácsadók és szakértők Magyarországon. Történelmi Szemle, 2010/ Minden vizsgáló megalkotja a maga összeesküvését. Szovjet tanácsadó feljegyzése a tábornokper vizsgálatáról, június. Betekintő, 2010/1. A Belügyminisztérium újjászervezése 1956 után. Rubicon, 2010/3. Onlineplusz Az államvédelem az egységes Belügyminisztériumban. Betekintő, 2010/3. Forradalom után szovjet szemmel. A budapesti szovjet nagykövetség jelentése a magyarországi helyzetről 1957 februárjában. Történelmi Szemle, 2009/ A politikai rendőrség újjászervezése 1956 után. Történelmi Szemle, 2008/ Kis októberi forradalom. Hruscsov leváltása és a magyar pártvezetés. Múltunk, 2007/ A Gazdasági Bizottság ben. Levéltári Közlemények, 2007/ Szovjet dokumentum Kádár Jánosnak és Marosán Györgynek az SZKP vezetőivel folytatott szeptember 25-i beszélgetéséről. Századok, 2006/ Az SZKP XX. kongresszusa a legújabb orosz szakirodalom tükrében. Múltunk, 2006/ Szovjet magyar csúcstalálkozó december 3 4-én. Társszerző Feitl István. Levéltári Szemle, 2005/ Adalékok a szovjetek Mindszenty-képéhez. Vasi Szemle, 2005/ A Moszkvába menekült magyar pártvezetők október végi november eleji tevékenységéről. Múltunk, 2005/ Kádár, Hruscsov, Brezsnyev. Szovjet külügyi dokumentumok a magyar pártvezetés reakciójáról Ny. Sz. Hruscsov leváltására. Történelmi Szemle, 2003/ Két szovjet diplomáciai irat a magyar román kapcsolatokról. A magyar román viszony

7 szovjet szemmel, Múltunk, 2003/ utáni források kiadása Oroszországban. FONS, 2001/ Gerő Ernő és a "tiszta lap" politikája. Múltunk, 2001/ Két összefoglaló a magyar szovjet jóvátételi tárgyalásokról (1945). Társszerző Feitl István. FONS, 2000/ Pártközi kapcsolatok MKP - SZK(b)P Századok, 2000/ "Erdély kérdéséről", Rákosi és Andropov beszélgetése a magyar román viszonyról. Kritika, 1999/ Az MDP vezetése és a rehabilitáció ( ). Múltunk, 1999/ Gerő Ernő értékelése az októberi eseményekről. Múltunk, 1999/ Levelek a frontról, Rákosi Mátyás, Gerő Ernő, Farkas Mihály és Vas Zoltán levelezése. Századok, 1998/ Kiszeljov három beszélgetése Nagy Imrével 1953 nyarán. Társadalmi Szemle, 1998/ Kiszeljov szovjet nagykövet beszélgetései Nagy Imrével és Gerő Ernővel 1954 elején. Múltunk, 1998/ A KMP Külföldi Bizottságának 1944-es jegyzőkönyvei, április október. Múltunk, 1997/ Ivan M. Majszkij új világrendje 1944-ben. Dokumentumközlés. Külpolitika, 1996/ A SZEB és Magyarország 1945 nyarán. Társszerző Cseh Gergő Bendegúz. Társadalmi Szemle, 1996/ A SZEB első három hónapja 1945 tavaszán. Társszerző Cseh Gergő Bendegúz. Társadalmi Szemle, 1995/ Két összefoglaló a magyar szovjet kormánytárgyalásokról, április. Társszerző Feitl István. Múltunk, 1993/

8 Tanulmányok, közlemények önálló kiadványokban Az állambiztonságtól a nemzetbiztonságig. In Állambiztonság és rendszerváltás. Szerkesztette Okváth Imre. Budapest, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára L Harmattan Kiadó, A történelmi kibékülés Jugoszláviával. In Tanulmánykötet. A. Sajti Enikő születésnapjára. Szeged, Szegedi Egyetemi Kiadó, A szovjet intervenció és Magyarország. In 1956 és emlékezete. Szerkesztette Pallai László, Püski Levente, Mazsu János. Debrecen, Debreceni Szemle Alapítvány, Az SZKP megbízottainak magyarországi tevékenysége a szovjet katonai beavatkozást követően. In Megtorlások évszázada. Politikai terror és erőszak a huszadik századi Magyarországon. Szerkesztetett Szederjesi Cecília. Salgótarján Budapest, Nógrád Megyei Levéltár 1956-os Intézet, A forráskiadás és a tudományos kutatás súlypontjai a Történeti Levéltárban. In Tíz év után. A Történeti Levéltár egy évtizede. Szerkesztette Gyarmati György, társszerző Gyarmati György. Budapest, Állambiztonsági Szolgálatok történeti Levéltára, Magyar szovjet kapcsolatok az SZKP XX. kongresszusától a forradalomig. In ÁVH Politika Politikai helyzet és az állambiztonsági szervek Magyarországon, Szerkesztette Okváth Imre. Budapest, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, Szovjet kézi vezérlés az első Nagy Imre-kormány idején. In Nagy Imre és kora IV. Szerkesztette Sipos Levente. Budapest, Nagy Imre Alapítvány, A XX. kongresszus után. In 1956 okai, jelentősége és következményei. Szerkesztette Pál Lajos, Romsics Ignác. Budapest, Magyar Történelmi Társulat, Gerő Ernő és Nagy Imre vitája, In 1956 és a magyar agrártársadalom. Szerkesztette Estók János. Budapest, Magyar Mezőgazdasági Múzeum, Magyar szovjet kapcsolatok között. In A magyar orosz kapcsolatok tizenkét évszázada. Az ELTE Russzisztikai Központ május 26-i ünnepi konferenciájának előadása. Szerkesztette Szvák Gyula. Budapest, ELTE Russzisztikai Központ,

9 A hatalom sáncain kívül. Gerő Ernő életének utolsó évtizedei. Évkönyv XII Magyarország a jelenkorban. Szerkesztette Rainer M. János, Standeisky Éva. Budapest, os Intézet, Az állambiztonsági iratok selejtezése, megsemmisítése. In Az átmenet évkönyve. Trezor 3. Szerkesztette Gyarmati György. Budapest, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, Magyarország és a Szovjetunió. In Hatvanas évek Magyarországon. Tanulmányok. Szerkesztette Rainer M. János. Budapest, 1956-os Intézet, Gerő Ernő, a hídverő miniszter. In Közlekedés a Kárpát-medencében. Újabb kutatási eredmények. Főszerkesztő Katona András. Budapest, Közlekedési Múzeum, Magyarország a szovjet diplomáciai iratokban, In Múlt századi hétköznapok. Tanulmányok a Kádár-rendszer kialakulásának időszakáról. Szerkesztett Rainer M. János. Budapest, 1956-os Intézet, Az ÁVH és az 1950-es évek rehabilitációs eljárásai. In Államvédelem a Rákosi-korszakban. Tanulmányok és dokumentumok a politikai rendőrség második világháború utáni tevékenységéről. Szerkesztette Gyarmati György. Budapest, Történeti Hivatal, Gerő Ernőné Fazekas Erzsébet ( ) In Asszonysorsok a 20. században. Szerkesztette Balogh Margit, S. Nagy Katalin. Budapest, BME Szociológia és Kommunikáció Tanszék Szociális- és Családügyi Minisztérium Nőképviseleti Titkársága, A hároméves tervtől az ötéves tervig. Irányváltás az MKP gazdaságpolitikájában. In Fordulat a világban és Magyarországon Budapest, Napvilág Kiadó, A Belügyminisztérium "megtisztítása" a volt ÁVH-soktól, In Évkönyv VII Magyarország a jelenkorban. Budapest, 1956-os Intézet, Gerő Ernő a Belügyminisztérium élén, In A Történeti Hivatal Évkönyve Trezor 1. Szerkesztette Gyarmati György. Budapest, Történeti Hivatal, A szovjet nagykövet őszi beszélgetései. In Évkönyv VI Szerkesztette Litván György. Budapest, 1956-os Intézet,

10 Gerő Ernő Moszkva és Debrecen között. In Múltból a jövőbe. Tanulmányok. Szerkesztette Pölöskei Ferenc, Stemler Gyula. Budapest, ELTE BTK, Vádirat a revizionizmus ellen. (Részlet az MSZMP Ideiglenes Intéző Bizottsága április 9-ei ülésének jegyzőkönyvéből). Társszerző Feitl István. In Évkönyv II Szerkesztette Bak M. János, Hegedűs B. András. Budapest, 1956-os Intézet, Interpellációk In A magyar parlament Szerkesztette Hubai László, Tombor László. Budapest, Gulliver Lap- és Könyvkiadó Idegennyelvű tanulmányok, közlemények Zwalczanie czy wspieranie? Stosunek Węgierskiej Republiki Ludowej i jej aparatu bezpieczeństwa do emigracji. In Tajny oręź czy ofiary zimnej wojny? Emigracje polityczne z Europy środkowej i wschodniej. (Red. Sławomira Łukasiewicza). Lublin, Instytut Pamięci Narodowej, Targetted Persons by the State Security Authorities before and after In Österreich und Ungarn im Kalten Krieg. (Red. István Majoros, Zoltán Maruzsa, Oliver Rathkolb). Budapest Wien, ELTE BTK Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék Universität Wien Institut für Zeitgeschichte, Vengerszkije specszluzsbi o nasztrojenyijah intelligencii v period csehoszlovackogo krizisza. In 1968 god. Prazsszkaja veszna. (Isztoricseszkaja retroszpektyiva). (Red. T. V. Volokityina, G. M. Murasko, A. Sz. Sztilakin). Moszkva, Rosszpen, From State Security to National Security. In Twenty Years After: Central and Eastern European Communist Regimes as a Shared Legacy. (Ed. Vojtech Ripka). Praha, Ústav pro stadium totalitních režimů, CD Anti Communist resistance in Hungary. In Odboj a odpor proti kommunistickému režimu v Československu a ve Středni Evropĕ. Sborník k mezinárodní konferenci. Praha, Ústav pro studium totalitních režimu, Ungarn und die Sowjetunion. In Die sechziger Jahre in Ungarn. Studien. (Hrsg. János M. Rainer). Herne, Gabriele Schafer Verlag,

11 Přijetí Pražského jara maďarskỳm bezpečnostím aparátem. In Bezpečností aparát, propaganda a pražské jaro. Sborník k mezinárodní konferenci. Prága, Ústav pro studium totalitnich režimú, Reakcja węgierskich państwowych aparatów bezpieczeństwa na praską wiosnę. In Aparat bezpieczeństwa, propaganda a praska wiosna. Zbiór materiałów z konferencji międzynarodowej. Prága, Ústav pro studium totalitnich režimú Instytut Pamięci Narodowej, Soviet Counsellors at the Hungarian State Security Organs. In NKVD/KGB Activities and Cooperation with other Secret Services in Central and Eastern Europe (Ed. Grúňová, A.) Bratislava, Ústav Pamati Naroda, Sovietski poradcovia v orgánoch maďarskej štatnej bezpečnosti. In Aktivity NKVD/KGB a ich spolupráca s tajnymi službami v strednej a vychodnej Európe (Ed. Grúňová, A.) Bratislava, Ústav Pamati Naroda, Vengerszkije Vojennoplennüje v SZSZSZR. Dokumenti godov. (Társszerkesztők V. L. Voroncov, A. R. Jefimenko, Ny. Sz. Tarhova, Varga Éva, Seres Attila). Moszkva, ROSSZPEN, Dokumentü iz arhivov: rassztatyszja sz obsim proslüm. In Centralno-Jevropejszkij Jezsegodnyik (Szosztavityel: Kiss Ilona). Moszkva, LOGOSZ, Népszerűsítő cikk Kényszerek és választások. Viszontagságos világ a Szovjetunióban. Rubicon, 2008/ Temetés, újratemetés rehabilitáció ( ) História, 2007/ A KGB Szerovtól Krjucskovig. Állambiztonság a Szovjetunióban. Rubicon, 2007/ A szocialista tábor és a Szovjetunió. História, 2006/ Korlátozott szuverenitás. Szovjet politikai kontroll a katonai intervenció után. Rubicon, 2006/ Rákosiék és a XX. kongresszus. História, 2006/2. 24.

12 Hruscsov titkos beszéde. Az SZKP XX. kongresszusának zárt ülése. Rubicon, 2006/ A Rákosi-korszak csúcsvezetői az 1960-as években. Rubicon, 2004/ Magyarország és a Szovjetunió. Rubicon, 2004/ Az ÁVH. História, 2004/ Az internálótáborok felszámolása. História, 2004/ Andropov jelentése. A szovjet nagykövet és a magyar belpolitika, március október. Rubicon, 2002/ Szovjetunió és Magyarország, Valóságérzékelés illúziókkal. História, 2002/ Csendes elbocsátások. A felelősség kérdése, Rubicon, 2002/ "Valaki figyel". Feljelentett pártvezérek. Beszélő, 1999/ Az öreg Gerő és "holdudvara". Beszélő, 1998/ A halálos ítélet hiba volt. Angol kommunisták Nagy Imre kivégzéséről. Rubicon, 1998/4-5. XIII XV.

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Okváth Imre

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Okváth Imre SZAKMAI ÉLETRAJZ Okváth Imre Születés helye, ideje Gyöngyös, 1956 Középiskola 1970 1974 Bajza József Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola, Hatvan Egyetem 1976 1981 Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Frissítve: 2014. december 1.

Szakmai önéletrajz. Frissítve: 2014. december 1. Szakmai önéletrajz Frissítve: 2014. december 1. Személyes adatok Név: Dr. Müller Rolf Születési hely, idő: Kaposvár, 1974. június 1. E-mail: muller@abtl.hu Középiskola 1988 1992 Táncsics Mihály Gimnázium,

Részletesebben

Szakmai Önéletrajz Majtényi György

Szakmai Önéletrajz Majtényi György Szakmai Önéletrajz Majtényi György Tanulmányok 2001 1998-2002 1997-2002 1993-1999 1993-1998 1989-1993 Humboldt-Universität zu Berlin, Europäische Ethnologie ELTE BTK, Gazdaság- és Társadalomtörténeti Doktori

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Borvendég Zsuzsanna. 1. 1993 1999 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, történelem szakos középiskolai tanár

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Borvendég Zsuzsanna. 1. 1993 1999 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, történelem szakos középiskolai tanár SZAKMAI ÉLETRAJZ Borvendég Zsuzsanna KÖZÉPISKOLA 1989 1993 Bárdos László Gimnázium, Tatabánya EGYETEM 1. 1993 1999 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, történelem szakos középiskolai

Részletesebben

DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC.

DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC. DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC. A TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYOK KANDIDÁTUSA, HABILITÁLT DOKTOR FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK: TÖBBPÁRTI PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK TÖRTÉNETE ÉS VÁLASZTÁSI FÖLDRAJZA MAGYARORSZÁGON 1920-TÓL

Részletesebben

CURRICULUM VITAE. Békés Csaba Ph.D.

CURRICULUM VITAE. Békés Csaba Ph.D. CURRICULUM VITAE Békés Csaba Ph.D. Születési idő, hely 1957. február 3. Nyírbátor, Tanulmányok 1978 1983 József Attila Tudományegyetem, Szeged, történelem angol szak 1983 Diploma (MA) 1971 1975 Táncsics

Részletesebben

DR. KENYERES ISTVÁN. Születési hely, idő Budapest, 1972. június 26.

DR. KENYERES ISTVÁN. Születési hely, idő Budapest, 1972. június 26. DR. KENYERES ISTVÁN Születési hely, idő Budapest, 1972. június 26. Adatok Szem. ig. szerinti név: Dr. Kenyeres István Tibor Lakcím: 1078 Budapest, István u. 26. II. 14. Telefon: 06-309190388 E-mail: kenyeresi@bparchiv.hu

Részletesebben

BARÁTH MAGDOLNA Magyar szovjet kapcsolatok 1944 1953 között

BARÁTH MAGDOLNA Magyar szovjet kapcsolatok 1944 1953 között BARÁTH MAGDOLNA Magyar szovjet kapcsolatok 1944 1953 között Magyarország kül- és belpolitikáját, a hazai gazdaság és társadalomfejlődést alapvető módon határozta meg az a tény, hogy Magyarország a második

Részletesebben

Császár István Soós Viktor Attila: Magyar Tarzíciusz Brenner János élete és vértanúsága 1931

Császár István Soós Viktor Attila: Magyar Tarzíciusz Brenner János élete és vértanúsága 1931 Soós Viktor Attila PUBLIKÁCIÓS LISTA Önálló kötet Császár István Soós Viktor Attila: Magyar Tarzíciusz Brenner János élete és vértanúsága 1931 1957. Szerk.: Fancsali Andrásné és Soós Viktor Attila. Brenner

Részletesebben

Baranyi Tamás Péter Egészen váratlanul külügyminiszter lett kisebbségi komplexus és nyugati vonzalom a Magyar Népköztársaság külpolitikájában

Baranyi Tamás Péter Egészen váratlanul külügyminiszter lett kisebbségi komplexus és nyugati vonzalom a Magyar Népköztársaság külpolitikájában Baranyi Tamás Péter Egészen váratlanul külügyminiszter lett kisebbségi komplexus és nyugati vonzalom a Magyar Népköztársaság külpolitikájában Az 1945 és 1989 közötti, egyre kevésbé elszigetelt és egyre

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Argejó Éva

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Argejó Éva SZAKMAI ÉLETRAJZ Argejó Éva Születés helye, ideje Miskolc, 1955 Középiskola 1969 1973 Ihász Dániel Ipari Szakközépiskola Egyetem 1993 1997 ELTE BTK filozófia 1981 1985 ELTE BTK szociológia 1976 1979 Budapesti

Részletesebben

CURRICULUM VITAE. Telefon: 0264/542-451 Mobil: 0722/703-734 E-mail: muradinjanoskristof@yahoo.com, muradinjanos@sapientia.ro. I.

CURRICULUM VITAE. Telefon: 0264/542-451 Mobil: 0722/703-734 E-mail: muradinjanoskristof@yahoo.com, muradinjanos@sapientia.ro. I. CURRICULUM VITAE Név: MURÁDIN Keresztnév: JÁNOS KRISTÓF Születés dátuma: 1980. november 1. Születés helye: Marosvásárhely (Románia) Nemzetiség: magyar Állampolgárság: román és magyar Vallás: római katolikus

Részletesebben

Számvetés a végiggondolt teendőkről

Számvetés a végiggondolt teendőkről Okváth Imre Betekintő 2012/3. Számvetés a végiggondolt teendőkről Történettudományi kutatások a Történeti (Hivatalban) Levéltárban 1997 2012 A Történeti Levéltár keretében folyó történettudományi kutatómunkáról

Részletesebben

TÓTH PÁL PÉTER PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1 TARTALOM

TÓTH PÁL PÉTER PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1 TARTALOM TÓTH PÁL PÉTER PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1 TARTALOM a) TUDOMÁNYOS KÖNYVEK, KIADVÁNYOK...2 b) SZERKESZTETT KÖNYVEK... 3 c) KÖNYVFEJEZETEK...4 d) TUDOMÁNYOS CIKKEK...13 e) EGYETEMI TANKÖNYVEK, EGYETEMI JEGYZETEK...

Részletesebben

Dr. Bank Barbara PUBLIKÁCIÓS LISTA. Önálló kötet/rész

Dr. Bank Barbara PUBLIKÁCIÓS LISTA. Önálló kötet/rész Dr. Bank Barbara PUBLIKÁCIÓS LISTA Önálló kötet/rész 1. Bank Barbara - Őze Sándor: A német ügy. A volksbundtól Tiszalökig 1945-1953. Budapest-München-Backnang, Magyarországi Németek Országos Önkormányzata,

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT TISZTÚJÍTÓ KÖZGYÜLÉSÉRŐL 2011. JÚNIUS 25. Helyszín: ELTE BTK Tanácsterem

ÖSSZEFOGLALÓ A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT TISZTÚJÍTÓ KÖZGYÜLÉSÉRŐL 2011. JÚNIUS 25. Helyszín: ELTE BTK Tanácsterem ÖSSZEFOGLALÓ A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT TISZTÚJÍTÓ KÖZGYÜLÉSÉRŐL 2011. JÚNIUS 25. Helyszín: ELTE BTK Tanácsterem Gecsényi Lajos köszöntötte a Magyar Történelmi Társulat tisztújító közgyűlésén megjelenteket

Részletesebben

Farkas Ádám A MAGYAR-SZOVJET MŰVELŐDÉSI TÁRSASÁG TÖRTÉNETE 1945-1954

Farkas Ádám A MAGYAR-SZOVJET MŰVELŐDÉSI TÁRSASÁG TÖRTÉNETE 1945-1954 Farkas Ádám A MAGYAR-SZOVJET MŰVELŐDÉSI TÁRSASÁG TÖRTÉNETE 1945-1954 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 I. Bevezetés 3 II. A magyar-szovjet kapcsolatok 1945 és 1948 között 5 III. Már a párt árnyékában.

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. filozófia szemináriumok) 1998 2002: tanársegéd a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, Filozófia

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. filozófia szemináriumok) 1998 2002: tanársegéd a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, Filozófia SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Név: Tonk Márton Születés helye, ideje: 1973. március 15., Marosvásárhely, Románia Állandó lakhely: Gesztenyefa u. (str. Castanilor) 51. sz., Kolozsvár-Kisbács/Baciu, 407055, jud. Cluj

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ CORA ZOLTÁN

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ CORA ZOLTÁN 2015. június 4. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ CORA ZOLTÁN SZEMÉLYES ADATOK Név: Cora Zoltán Születési idő: 1982. augusztus 14. Születési hely: Gyula Munkahely címe: 6722 Szeged, Egyetem u. 2. Munkahelyi tel./fax.:

Részletesebben

Magyar külpolitika. Órarendi beosztás: Hétfő 14.50-17.50

Magyar külpolitika. Órarendi beosztás: Hétfő 14.50-17.50 Magyar külpolitika A tantárgy kódja: 7NK40NBK06M A tantárgy megnevezése (magyarul): Magyar külpolitika A tantárgy neve (angolul): Hungarian Foreign Policy A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat

Részletesebben

Nagy Imre. (1896. június 7. Kaposvár, Somogy vármegye 1958. június 16. Budapest)

Nagy Imre. (1896. június 7. Kaposvár, Somogy vármegye 1958. június 16. Budapest) Nagy Imre (1896. június 7. Kaposvár, Somogy vármegye 1958. június 16. Budapest) Apja, Nagy József uradalmi cseléd, később vármegyei tisztiszolga, távírdai munkás, majd állami szolgálatát elveszítve kocsis,

Részletesebben

Névmutató A 331, 332 395 168, 177 313 412 135, 437 409, 333, 335, 158, 92,

Névmutató A 331, 332 395 168, 177 313 412 135, 437 409, 333, 335, 158, 92, 1 Névmutató A Aczél György 118, 242, 243, 270 Ács Ferenc vértanú 134 Ádám László 64 Adriányi Gábor 317, 327, 331, 332, 401 168, 170, 194, 197, 209, 401 Alszeghy Zoltán 426 Andorka Rudolf 88 András Imre

Részletesebben

DR. HALÁSZ IMRE. D épület III. em., 312. szoba +36(92)509-914, 509-917 +06/20/950-7303 halasz.imre@pszfz.bgf.hu

DR. HALÁSZ IMRE. D épület III. em., 312. szoba +36(92)509-914, 509-917 +06/20/950-7303 halasz.imre@pszfz.bgf.hu Név: Beosztás: DR. HALÁSZ IMRE főiskolai tanár Aktualizálva: 2012.02.28. Egység: Közgazdasági, Vállalkozási és Emberi erőforrások Tanszék Elhelyezés: Telefon: Mobil: E-mail: D épület III. em., 312. szoba

Részletesebben

Szerkesztette SZAKOLCZAI ATTILA

Szerkesztette SZAKOLCZAI ATTILA 1956 Szerkesztette SZAKOLCZAI ATTILA OSIRIS KIADÓ BUDAPEST 2006 TARTALOM ELOSZO 21 I. FORRÁSOK A FORRADALOM ELŐZMÉNYEI 27 1953. évi I. törvény Joszif Visszárionovics Sztálin generalisszimusz emlékének

Részletesebben

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában 1 Botlik József Publikációs jegyzék Közléseimről, általában 1981-től látnak napvilágot történeti, irodalom- és művelődéstörténeti, kritikai írásaim, tanulmányaim, könyveim a határon túli magyarság helyzetéről,

Részletesebben

ÍROTT EMLÉKEZET FÉL EMBERÖLTŐ LEVÉLTÁRI KIADVÁNYAIBÓL MAGYAR LEVÉLTÁRAK 1986 ÉS 2005 KÖZÖTT MEGJELENT KIADVÁNYAI BUDAPEST, 2006.

ÍROTT EMLÉKEZET FÉL EMBERÖLTŐ LEVÉLTÁRI KIADVÁNYAIBÓL MAGYAR LEVÉLTÁRAK 1986 ÉS 2005 KÖZÖTT MEGJELENT KIADVÁNYAI BUDAPEST, 2006. ÍROTT EMLÉKEZET FÉL EMBERÖLTŐ LEVÉLTÁRI KIADVÁNYAIBÓL A MAGYAR LEVÉLTÁRAK 1986 ÉS 2005 KÖZÖTT MEGJELENT KIADVÁNYAI BUDAPEST, 2006. MÁJUS (2. javított kiadás) BUDAPEST 2006. 2 A Nemzeti Kulturális Örökség

Részletesebben

Béke és háború. A nemzetközi békeszervezetek története. Napvilág Kiadó 1998. 448 pp.

Béke és háború. A nemzetközi békeszervezetek története. Napvilág Kiadó 1998. 448 pp. 1 Publikációk jegyzéke Székely Gábor Monográfiák Béke és háború. A nemzetközi békeszervezetek története. Napvilág Kiadó 1998. 448 Hitler hatalomra jutása. Kossuth Könyvkiadó 1983. 251 Profintern-krónika.

Részletesebben

Tudományos publikációk jegyzéke. a tudományos fokozat (kandidátusi) megszerzéséig (1971 1986)

Tudományos publikációk jegyzéke. a tudományos fokozat (kandidátusi) megszerzéséig (1971 1986) Tudományos publikációk jegyzéke a tudományos fokozat (kandidátusi) megszerzéséig (1971 1986) I. Könyvfejezet: Sárvár munkásságának helyzete a két világháború között = Sárvár monográfiája. Szombathely,

Részletesebben

Tőkéné dr. Molnár Gizella (T. Molnár Gizella)

Tőkéné dr. Molnár Gizella (T. Molnár Gizella) Tőkéné dr. Molnár Gizella (T. Molnár Gizella) Munkahely: Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Közművelődési Tanszék, 6721 Szeged, Szilléri sgt. 12. Telefon: 62 474 255 Születési időpont:

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT Több korszakot átfogó munkák az országgyűlésről A magyar Országgyűlés kamaráinak jogi szétválasztása (Parlamenti Hírlevél, 2009. 2. szám) Balla Antal (szerk.):

Részletesebben