SZAKMAI ÉLETRAJZ. Baráth Magdolna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKMAI ÉLETRAJZ. Baráth Magdolna"

Átírás

1 SZAKMAI ÉLETRAJZ Baráth Magdolna Születés helye, ideje Nagykáta, Középiskola I. László Gimnázium, Budapest Egyetem ELTE Általános Iskolai Tanárképző Főiskolai Kar, orosz-történelem szak, nappali tagozat ELTE BTK, történelem szak, levelező tagozat Doktori iskola ELTE BTK XIX XX. századi Magyar Történeti Doktori Iskola Tudományos fokozat PhD (történettudomány): Gerő Ernő politikai pályája Munkahely 2011 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára Dokumentációs Osztály, osztályvezető Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, Elemző Osztály, osztályvezető Történeti Hivatal, Iratfeldolgozó és Adatszolgáltató Főosztály, Iratfeldolgozó Osztály, osztályvezető Párttörténeti, illetve (1990-től) Politikatörténeti Intézet Levéltára, levéltáros Nyelvismeret orosz felsőfok angol középfok

2 Kutatási terület Magyarország második világháború utáni története Magyar szovjet kapcsolatok 1945 után Kitüntetések, szakmai díjak 2006 Bolyai-emléklap Tudományos közéleti tevékenység, fontosabb megbízatások 2011 Századok szerkesztő bizottság tagja NKA Levéltári Kollégium, elnök Magyar Történelmi Társulat Igazgatóválasztmány tag 2006 Magyar-Orosz Történész Vegyes Bizottság tag NKA Levéltári Kollégium tag Magyar-Orosz Levéltári Együttműködési Vegyes Bizottság, titkár 1988 Magyar Történelmi Társulat tagja Elnyert pályázatok, ösztöndíjak és egyéb támogatások 2010 Klebelsberg Kuno Kutatási Ösztöndíj (levéltári kutatások, Moszkva) 2009 Klebelsberg Kuno Kutatási Ösztöndíj (levéltári kutatások, Moszkva) 2008 Klebelsberg Kuno Kutatási Ösztöndíj (levéltári kutatások, Moszkva) OTKA Magyar-szovjet kapcsolatok Klebelsberg Kuno Kutatási Ösztöndíj (levéltári kutatások, Moszkva) 2006 Klebelsberg Kuno Kutatási Ösztöndíj (levéltári kutatások, Moszkva) 2005 Klebelsberg Kuno Kutatási Ösztöndíj (levéltári kutatások, Moszkva) 2004 Klebelsberg Kuno Kutatási Ösztöndíj (levéltári kutatások, Moszkva) 2003 Klebelsberg Kuno Kutatási Ösztöndíj (levéltári kutatások, Moszkva) 2002 Klebelsberg Kuno Kutatási Ösztöndíj (levéltári kutatások, Moszkva) 2001 Klebelsberg Kuno Kutatási Ösztöndíj (levéltári kutatások, Moszkva)

3 Konferenciákon tartott tudományos előadások március 11. A politikai helyzet Közép- és Délkelet-európában a második világháborút követően. Az egyházak szerepe a társadalmi megbékélésben Közép-Kelet-Európában. Budapest, Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa, Konrad Adenauer Alapítvány, Reconcilliation in South-East Europe Alapítvány október 28. Szovjet diplomaták Magyarországról 1956 után. Magyar külpolitika az 1960-as, 1970-es években. Budapest, Politikatörténeti Intézet június 23. The Red Army in Hungary. Ungarn und Österreich /56 Sowjetische Besatzung im Vergleich. Budapest, Osztrák Kulturális Fórum-Ludwig Boltzmann Institut für Kriegsfolgen-Forschung november 24. A politikai hatalom és a szolgálatok átmentési elképzelései. Az állambiztonsági szolgálatok és a rendszerváltás. Tudományos konferencia. Budapest, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára november Венгеро-советские отношения гг. /по материалам встреч на высшем уровне. Трансформационные процессы в странах Центральной и Юго-Восточной Европы на рубеже веков: двадцатилетний ( гг.) исторический опыт. Moszkva, Orosz Tudományos Akadémia Szlavisztikai Intézete október 6-7. From State Security to National Security. Twenty years After. Central and Eastern European Communist Regimes as a Shared Legacy, Prága, Ústav Pro Studium totalitnich rezimű április Anti Communist Resistance in Hungary Resistance and opposition against the communist regime in Czehoslovakia and Central Europe, Prága, Ústav Pro Studium totalitnich rezimű november Undermining and/or supporting. The attitude of Hungarian state security organs towards the émigrés. Secret Weapon or Victims of the Cold War? Central and Eastern European Political Émigrés, Lublin, Instytut Pamieci Narodowej október Настроение венгерской интеллигенции в донесениях спецслужб Венгрии, лето-осень 1968 г. Пражская весна» и эволюция общественных настроений в странах Центральной и Восточной Европы, Moszkva, Orosz Tudományos Akadémia Szlavisztikai Intézete

4 2008. szeptember 7-9. Reception of the Prague Spring in the Hungarian State Security Apparatuses. Apparatus, Propagandism and Prague Spring, Prága, Ústav Pro Studium totalitnich rezimű március The History of Hungary after Conference on the History of Hungary after Odense, University of Southern Denmark november Soviet Counsellors at the Hungarian State Security Organs NKVD/KGB Activities and its Cooperation with other Secret Services in Central and Eastern Europe Pozsony, Ústav Pamäti Naróda Publikációk Könyv, monográfia szerkesztése Kádár János első kormányának jegyzőkönyvei november január 25. Budapest, Magyar Országos Levéltár, Sub clausula Dokumentumok a politikai rendszerváltozás történetéhez. A Grand Strategy. Szerkesztette Gecsényi Lajos, Máthé Gábor. A dokumentumokat válogatta és a jegyzeteket készítette Baráth Magdolna. Budapest, Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Sub clausula 1920, Dokumentumok két békeszerződés Trianon, Párizs történetéből. Szerkesztette Gecsényi Lajos, Máthé Gábor. Összeállította és jegyzeteket készítette Baráth Magdolna, Katona Csaba. Budapest, Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, A Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai Bizottságának jegyzőkönyvei július 2. december 28. Társszerkesztő Feitl István. Budapest, Magyar Országos Levéltár, Sub clausula Dokumentumok a forradalom történetéhez. Szerkesztette Gecsényi Lajos, Máthé Gábor. Összeállította és jegyzeteket készítette Baráth Magdolna. Budapest, Magyar Hivatalos Közlönykiadó, A snagovi foglyok. Nagy Imre és társai Romániában. Iratok. Társszerkesztő Sipos Levente. Budapest, Magyar Országos Levéltár Napvilág Kiadó,

5 A magyarországi Szövetséges Ellenőrző Bizottság jegyzőkönyvei Társszerkesztő Feitl István. Budapest, Napvilág Kiadó, Rákosi Mátyás: Visszaemlékezések Társszerkesztő Feitl István, Kende János. Budapest, Napvilág Kiadó, Szovjet nagyköveti iratok Magyarországról Kiszeljov és Andropov titkos jelentései. Budapest Napvilág Kiadó, Gorbacsov tárgyalásai magyar vezetőkkel. Társszerkesztő Rainer M. János. Budapest, 1956-os Intézet, Az MSZMP Ideiglenes vezető testületeinek jegyzőkönyvei. V. kötet november június 26. Társszerkesztő Feitl István, Némethné Vágyi Karola, Ripp Zoltán. Budapest, Napvilág Kiadó, Rákosi Mátyás: Visszaemlékezések Társszerkesztő Feitl István, Gyarmati György, Palasik Mária. Budapest, Napvilág Kiadó, Az MSZMP ideiglenes vezető testületeinek jegyzőkönyvei. IV. kötet május június 24. Társszerkesztő Ripp Zoltán). Budapest, Intera Rt., Az MSZMP ideiglenes vezető testületeinek jegyzőkönyvei. III. kötet április május 17. Társszerkesztő Feitl István. Budapest, Intera Rt., Könyvrészlet, fejezet Krónika, Társszerzők Feitl István, Palasik Mária, Varga Zsuzsanna. Főszerkesztő Izsák Lajos. Szerkesztette Stemler Gyula. Budapest, Kossuth Kiadó Tekintet Alapítvány, Bevezető. In Iratok a magyar szovjet kapcsolatok történetéhez október június. Dokumentumok. Szerkesztette Vida István. Budapest, Gondolat Kiadó, Mennyi az annyi? A magyar jóvátétel. In Száz rejtély a magyar kommunizmus történetéből. Főszerkesztő Halmos Ferenc. Budapest, Gesta Könyvkiadó, Gerő Ernő In Szürke eminenciások a magyar történelemben. Szerkesztette Szentpéteri József. Budapest, Kossuth Kiadó,

6 Tanulmányok, közlemények folyóiratokban Testvéri segítségnyújtás. Szovjet tanácsadók és szakértők Magyarországon. Történelmi Szemle, 2010/ Minden vizsgáló megalkotja a maga összeesküvését. Szovjet tanácsadó feljegyzése a tábornokper vizsgálatáról, június. Betekintő, 2010/1. A Belügyminisztérium újjászervezése 1956 után. Rubicon, 2010/3. Onlineplusz Az államvédelem az egységes Belügyminisztériumban. Betekintő, 2010/3. Forradalom után szovjet szemmel. A budapesti szovjet nagykövetség jelentése a magyarországi helyzetről 1957 februárjában. Történelmi Szemle, 2009/ A politikai rendőrség újjászervezése 1956 után. Történelmi Szemle, 2008/ Kis októberi forradalom. Hruscsov leváltása és a magyar pártvezetés. Múltunk, 2007/ A Gazdasági Bizottság ben. Levéltári Közlemények, 2007/ Szovjet dokumentum Kádár Jánosnak és Marosán Györgynek az SZKP vezetőivel folytatott szeptember 25-i beszélgetéséről. Századok, 2006/ Az SZKP XX. kongresszusa a legújabb orosz szakirodalom tükrében. Múltunk, 2006/ Szovjet magyar csúcstalálkozó december 3 4-én. Társszerző Feitl István. Levéltári Szemle, 2005/ Adalékok a szovjetek Mindszenty-képéhez. Vasi Szemle, 2005/ A Moszkvába menekült magyar pártvezetők október végi november eleji tevékenységéről. Múltunk, 2005/ Kádár, Hruscsov, Brezsnyev. Szovjet külügyi dokumentumok a magyar pártvezetés reakciójáról Ny. Sz. Hruscsov leváltására. Történelmi Szemle, 2003/ Két szovjet diplomáciai irat a magyar román kapcsolatokról. A magyar román viszony

7 szovjet szemmel, Múltunk, 2003/ utáni források kiadása Oroszországban. FONS, 2001/ Gerő Ernő és a "tiszta lap" politikája. Múltunk, 2001/ Két összefoglaló a magyar szovjet jóvátételi tárgyalásokról (1945). Társszerző Feitl István. FONS, 2000/ Pártközi kapcsolatok MKP - SZK(b)P Századok, 2000/ "Erdély kérdéséről", Rákosi és Andropov beszélgetése a magyar román viszonyról. Kritika, 1999/ Az MDP vezetése és a rehabilitáció ( ). Múltunk, 1999/ Gerő Ernő értékelése az októberi eseményekről. Múltunk, 1999/ Levelek a frontról, Rákosi Mátyás, Gerő Ernő, Farkas Mihály és Vas Zoltán levelezése. Századok, 1998/ Kiszeljov három beszélgetése Nagy Imrével 1953 nyarán. Társadalmi Szemle, 1998/ Kiszeljov szovjet nagykövet beszélgetései Nagy Imrével és Gerő Ernővel 1954 elején. Múltunk, 1998/ A KMP Külföldi Bizottságának 1944-es jegyzőkönyvei, április október. Múltunk, 1997/ Ivan M. Majszkij új világrendje 1944-ben. Dokumentumközlés. Külpolitika, 1996/ A SZEB és Magyarország 1945 nyarán. Társszerző Cseh Gergő Bendegúz. Társadalmi Szemle, 1996/ A SZEB első három hónapja 1945 tavaszán. Társszerző Cseh Gergő Bendegúz. Társadalmi Szemle, 1995/ Két összefoglaló a magyar szovjet kormánytárgyalásokról, április. Társszerző Feitl István. Múltunk, 1993/

8 Tanulmányok, közlemények önálló kiadványokban Az állambiztonságtól a nemzetbiztonságig. In Állambiztonság és rendszerváltás. Szerkesztette Okváth Imre. Budapest, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára L Harmattan Kiadó, A történelmi kibékülés Jugoszláviával. In Tanulmánykötet. A. Sajti Enikő születésnapjára. Szeged, Szegedi Egyetemi Kiadó, A szovjet intervenció és Magyarország. In 1956 és emlékezete. Szerkesztette Pallai László, Püski Levente, Mazsu János. Debrecen, Debreceni Szemle Alapítvány, Az SZKP megbízottainak magyarországi tevékenysége a szovjet katonai beavatkozást követően. In Megtorlások évszázada. Politikai terror és erőszak a huszadik századi Magyarországon. Szerkesztetett Szederjesi Cecília. Salgótarján Budapest, Nógrád Megyei Levéltár 1956-os Intézet, A forráskiadás és a tudományos kutatás súlypontjai a Történeti Levéltárban. In Tíz év után. A Történeti Levéltár egy évtizede. Szerkesztette Gyarmati György, társszerző Gyarmati György. Budapest, Állambiztonsági Szolgálatok történeti Levéltára, Magyar szovjet kapcsolatok az SZKP XX. kongresszusától a forradalomig. In ÁVH Politika Politikai helyzet és az állambiztonsági szervek Magyarországon, Szerkesztette Okváth Imre. Budapest, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, Szovjet kézi vezérlés az első Nagy Imre-kormány idején. In Nagy Imre és kora IV. Szerkesztette Sipos Levente. Budapest, Nagy Imre Alapítvány, A XX. kongresszus után. In 1956 okai, jelentősége és következményei. Szerkesztette Pál Lajos, Romsics Ignác. Budapest, Magyar Történelmi Társulat, Gerő Ernő és Nagy Imre vitája, In 1956 és a magyar agrártársadalom. Szerkesztette Estók János. Budapest, Magyar Mezőgazdasági Múzeum, Magyar szovjet kapcsolatok között. In A magyar orosz kapcsolatok tizenkét évszázada. Az ELTE Russzisztikai Központ május 26-i ünnepi konferenciájának előadása. Szerkesztette Szvák Gyula. Budapest, ELTE Russzisztikai Központ,

9 A hatalom sáncain kívül. Gerő Ernő életének utolsó évtizedei. Évkönyv XII Magyarország a jelenkorban. Szerkesztette Rainer M. János, Standeisky Éva. Budapest, os Intézet, Az állambiztonsági iratok selejtezése, megsemmisítése. In Az átmenet évkönyve. Trezor 3. Szerkesztette Gyarmati György. Budapest, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, Magyarország és a Szovjetunió. In Hatvanas évek Magyarországon. Tanulmányok. Szerkesztette Rainer M. János. Budapest, 1956-os Intézet, Gerő Ernő, a hídverő miniszter. In Közlekedés a Kárpát-medencében. Újabb kutatási eredmények. Főszerkesztő Katona András. Budapest, Közlekedési Múzeum, Magyarország a szovjet diplomáciai iratokban, In Múlt századi hétköznapok. Tanulmányok a Kádár-rendszer kialakulásának időszakáról. Szerkesztett Rainer M. János. Budapest, 1956-os Intézet, Az ÁVH és az 1950-es évek rehabilitációs eljárásai. In Államvédelem a Rákosi-korszakban. Tanulmányok és dokumentumok a politikai rendőrség második világháború utáni tevékenységéről. Szerkesztette Gyarmati György. Budapest, Történeti Hivatal, Gerő Ernőné Fazekas Erzsébet ( ) In Asszonysorsok a 20. században. Szerkesztette Balogh Margit, S. Nagy Katalin. Budapest, BME Szociológia és Kommunikáció Tanszék Szociális- és Családügyi Minisztérium Nőképviseleti Titkársága, A hároméves tervtől az ötéves tervig. Irányváltás az MKP gazdaságpolitikájában. In Fordulat a világban és Magyarországon Budapest, Napvilág Kiadó, A Belügyminisztérium "megtisztítása" a volt ÁVH-soktól, In Évkönyv VII Magyarország a jelenkorban. Budapest, 1956-os Intézet, Gerő Ernő a Belügyminisztérium élén, In A Történeti Hivatal Évkönyve Trezor 1. Szerkesztette Gyarmati György. Budapest, Történeti Hivatal, A szovjet nagykövet őszi beszélgetései. In Évkönyv VI Szerkesztette Litván György. Budapest, 1956-os Intézet,

10 Gerő Ernő Moszkva és Debrecen között. In Múltból a jövőbe. Tanulmányok. Szerkesztette Pölöskei Ferenc, Stemler Gyula. Budapest, ELTE BTK, Vádirat a revizionizmus ellen. (Részlet az MSZMP Ideiglenes Intéző Bizottsága április 9-ei ülésének jegyzőkönyvéből). Társszerző Feitl István. In Évkönyv II Szerkesztette Bak M. János, Hegedűs B. András. Budapest, 1956-os Intézet, Interpellációk In A magyar parlament Szerkesztette Hubai László, Tombor László. Budapest, Gulliver Lap- és Könyvkiadó Idegennyelvű tanulmányok, közlemények Zwalczanie czy wspieranie? Stosunek Węgierskiej Republiki Ludowej i jej aparatu bezpieczeństwa do emigracji. In Tajny oręź czy ofiary zimnej wojny? Emigracje polityczne z Europy środkowej i wschodniej. (Red. Sławomira Łukasiewicza). Lublin, Instytut Pamięci Narodowej, Targetted Persons by the State Security Authorities before and after In Österreich und Ungarn im Kalten Krieg. (Red. István Majoros, Zoltán Maruzsa, Oliver Rathkolb). Budapest Wien, ELTE BTK Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék Universität Wien Institut für Zeitgeschichte, Vengerszkije specszluzsbi o nasztrojenyijah intelligencii v period csehoszlovackogo krizisza. In 1968 god. Prazsszkaja veszna. (Isztoricseszkaja retroszpektyiva). (Red. T. V. Volokityina, G. M. Murasko, A. Sz. Sztilakin). Moszkva, Rosszpen, From State Security to National Security. In Twenty Years After: Central and Eastern European Communist Regimes as a Shared Legacy. (Ed. Vojtech Ripka). Praha, Ústav pro stadium totalitních režimů, CD Anti Communist resistance in Hungary. In Odboj a odpor proti kommunistickému režimu v Československu a ve Středni Evropĕ. Sborník k mezinárodní konferenci. Praha, Ústav pro studium totalitních režimu, Ungarn und die Sowjetunion. In Die sechziger Jahre in Ungarn. Studien. (Hrsg. János M. Rainer). Herne, Gabriele Schafer Verlag,

11 Přijetí Pražského jara maďarskỳm bezpečnostím aparátem. In Bezpečností aparát, propaganda a pražské jaro. Sborník k mezinárodní konferenci. Prága, Ústav pro studium totalitnich režimú, Reakcja węgierskich państwowych aparatów bezpieczeństwa na praską wiosnę. In Aparat bezpieczeństwa, propaganda a praska wiosna. Zbiór materiałów z konferencji międzynarodowej. Prága, Ústav pro studium totalitnich režimú Instytut Pamięci Narodowej, Soviet Counsellors at the Hungarian State Security Organs. In NKVD/KGB Activities and Cooperation with other Secret Services in Central and Eastern Europe (Ed. Grúňová, A.) Bratislava, Ústav Pamati Naroda, Sovietski poradcovia v orgánoch maďarskej štatnej bezpečnosti. In Aktivity NKVD/KGB a ich spolupráca s tajnymi službami v strednej a vychodnej Európe (Ed. Grúňová, A.) Bratislava, Ústav Pamati Naroda, Vengerszkije Vojennoplennüje v SZSZSZR. Dokumenti godov. (Társszerkesztők V. L. Voroncov, A. R. Jefimenko, Ny. Sz. Tarhova, Varga Éva, Seres Attila). Moszkva, ROSSZPEN, Dokumentü iz arhivov: rassztatyszja sz obsim proslüm. In Centralno-Jevropejszkij Jezsegodnyik (Szosztavityel: Kiss Ilona). Moszkva, LOGOSZ, Népszerűsítő cikk Kényszerek és választások. Viszontagságos világ a Szovjetunióban. Rubicon, 2008/ Temetés, újratemetés rehabilitáció ( ) História, 2007/ A KGB Szerovtól Krjucskovig. Állambiztonság a Szovjetunióban. Rubicon, 2007/ A szocialista tábor és a Szovjetunió. História, 2006/ Korlátozott szuverenitás. Szovjet politikai kontroll a katonai intervenció után. Rubicon, 2006/ Rákosiék és a XX. kongresszus. História, 2006/2. 24.

12 Hruscsov titkos beszéde. Az SZKP XX. kongresszusának zárt ülése. Rubicon, 2006/ A Rákosi-korszak csúcsvezetői az 1960-as években. Rubicon, 2004/ Magyarország és a Szovjetunió. Rubicon, 2004/ Az ÁVH. História, 2004/ Az internálótáborok felszámolása. História, 2004/ Andropov jelentése. A szovjet nagykövet és a magyar belpolitika, március október. Rubicon, 2002/ Szovjetunió és Magyarország, Valóságérzékelés illúziókkal. História, 2002/ Csendes elbocsátások. A felelősség kérdése, Rubicon, 2002/ "Valaki figyel". Feljelentett pártvezérek. Beszélő, 1999/ Az öreg Gerő és "holdudvara". Beszélő, 1998/ A halálos ítélet hiba volt. Angol kommunisták Nagy Imre kivégzéséről. Rubicon, 1998/4-5. XIII XV.

A Levéltár munkatársainak válogatott publikációs jegyzéke

A Levéltár munkatársainak válogatott publikációs jegyzéke Publikációs adattár: A levéltárak arculatának megformálásához jelentős mértékben hozzájárul az ott dolgozó munkatársak tudományos teljesítménye. A kollégák által közzétett publikációk gyűjtésének szándéka

Részletesebben

FEITL ISTVÁN PUBLIKÁCIÓK

FEITL ISTVÁN PUBLIKÁCIÓK FEITL ISTVÁN Beosztás: Email: főigazgató-helyettes feitl@phistory.hu PUBLIKÁCIÓK ÖNÁLLÓ KÖTET: Mikrotörténetek 1956. Pestszentlőrincen, Pestszentimrén. Napvilág Kiadó, 2011. 270. A Szent Lőrinc (KISZ)

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Borvendég Zsuzsanna. 1. 1993 1999 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, történelem szakos középiskolai tanár

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Borvendég Zsuzsanna. 1. 1993 1999 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, történelem szakos középiskolai tanár SZAKMAI ÉLETRAJZ Borvendég Zsuzsanna KÖZÉPISKOLA 1989 1993 Bárdos László Gimnázium, Tatabánya EGYETEM 1. 1993 1999 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, történelem szakos középiskolai

Részletesebben

DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC.

DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC. DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC. A TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYOK KANDIDÁTUSA, HABILITÁLT DOKTOR FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK: TÖBBPÁRTI PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK TÖRTÉNETE ÉS VÁLASZTÁSI FÖLDRAJZA MAGYARORSZÁGON 1920-TÓL

Részletesebben

FEITL ISTVÁN PUBLIKÁCIÓK ÖNÁLLÓ KÖTET:

FEITL ISTVÁN PUBLIKÁCIÓK ÖNÁLLÓ KÖTET: FEITL ISTVÁN Beosztás: Email: Tudományos főtanácsadó feitl@phistory.hu PUBLIKÁCIÓK ÖNÁLLÓ KÖTET: Talányos játszmák. Magyarország a KGST erőterében 1949 1974. Napvilág Kiadó, Budapest, 2016, 392. Száműzött

Részletesebben

IRATOK A MAGYAR-JUGOSZLÁV KAPCSOLATOK TÖRTÉNETÉHEZ

IRATOK A MAGYAR-JUGOSZLÁV KAPCSOLATOK TÖRTÉNETÉHEZ IRATOK A MAGYAR-JUGOSZLÁV KAPCSOLATOK TÖRTÉNETÉHEZ MAGYAR-JUGOSZLÁV KAPCSOLATOK 1956 Az állami- és pártkapcsolatok rendezése, az októberi felkelés, a Nagy Imre-csoport sorsa Dokumentumok MTA Jelenkor-kutató

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia. Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium

SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia. Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia Születési helye, ideje Budapest, 1965 Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium Egyetem 1985 1990 ELTE

Részletesebben

Szakály Sándor. Történettudományi Intézet, Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék 1088 Budapest Reviczky utca 4.

Szakály Sándor. Történettudományi Intézet, Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék 1088 Budapest Reviczky utca 4. Szakály Sándor I. Személyi adatok Születési dátum: 1955. november 23. Munkahely: Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Történettudományi Intézet, Új- és Jelenkori Magyar Történeti

Részletesebben

MAGYAR-JUGOSZLÁV KAPCSOLATOK DECEMBER FEBRUÁR

MAGYAR-JUGOSZLÁV KAPCSOLATOK DECEMBER FEBRUÁR MAGYAR-JUGOSZLÁV KAPCSOLATOK 1956. DECEMBER - 1959. FEBRUÁR A magyar-jugoszláv kapcsolatok és a Nagy Imre-csoport sorsa Dokumentumok MTA Jelenkor-kutató Bizottság 1995 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 5 Szerkesztői

Részletesebben

2014/15-ös tanév, II. félév. 4. Rendi szervezkedés, kuruc mozgalom; az ország török uralom alóli felszabadítása

2014/15-ös tanév, II. félév. 4. Rendi szervezkedés, kuruc mozgalom; az ország török uralom alóli felszabadítása TEMATIKA ÉS IRODALOMJEGYZÉK A Magyarország története II., valamint a Magyarország történelem és társadalomismerete a XX. században c. tanegységekhez (TAB 1106, TAB 2112) 2014/15-ös tanév, II. félév Témakörök

Részletesebben

Sipos Levente ( ) műveinek bibliográfiája

Sipos Levente ( ) műveinek bibliográfiája Sipos Levente (1940 2015) műveinek bibliográfiája Szerkesztett kötet Munkásmozgalom-történet társadalomtudományok. Elméleti és módszertani tanulmányok. Szerk.: Vass Henrik, Sipos Levente. Akadémiai Kiadó,

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Argejó Éva

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Argejó Éva SZAKMAI ÉLETRAJZ Argejó Éva Születés helye, ideje Miskolc, 1955 Középiskola 1969 1973 Ihász Dániel Ipari Szakközépiskola Egyetem 1993 1997 ELTE BTK filozófia 1981 1985 ELTE BTK szociológia 1976 1979 Budapesti

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Középiskola 1988 1992 Táncsics Mihály Gimnázium, Kaposvár

Szakmai önéletrajz. Középiskola 1988 1992 Táncsics Mihály Gimnázium, Kaposvár Szakmai önéletrajz Személyes adatok Név: Dr. Müller Rolf Születési hely, idő: Kaposvár, 1974. június 1. Állampolgárság: magyar. Telefon: 1-413-23-57 E-mail: muller@abtl.hu Középiskola 1988 1992 Táncsics

Részletesebben

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Politikaelmélet tanszék HERCZEGH GÉZA ARDAY LAJOS JOHANCSIK JÁNOS MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE SUB Göttingen 7 219 046 719 2006 A 6088 BUDAPEST,

Részletesebben

Máthé Áron PUBLIKÁCIÓS LISTA. Könyvek Magyar tragédia, 1944 1947. Többekkel. Szerk. Halmy Kund Schmidt Mária. Budapest, XX. Század Intézet, 2011.

Máthé Áron PUBLIKÁCIÓS LISTA. Könyvek Magyar tragédia, 1944 1947. Többekkel. Szerk. Halmy Kund Schmidt Mária. Budapest, XX. Század Intézet, 2011. Máthé Áron PUBLIKÁCIÓS LISTA Könyvek Magyar tragédia, 1944 1947. Többekkel. Szerk. Halmy Kund Schmidt Mária. Budapest, XX. Század Intézet, 2011. A zuglói nyilasok pere (1966 1967). Értelmezési lehetőségek.

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor

PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor I. Könyv 1. Külföldön idegen nyelven 1. Gábor Gyáni -György Kövér -Tibor Valuch: Social History of Hungary from the Reform Era to the End of the Twentieth Century. Budapest-New

Részletesebben

a. Kötetek b. Tanulmányok

a. Kötetek b. Tanulmányok A Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Programok 5/0151/2001. számú projektjének (A hatvanas évek Magyarországon) keretében született publikációk jegyzéke az 1956-os Intézet munkatársai 2001 a. Kötetek Kőrösi

Részletesebben

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 1900-1994 Egyetemi tankönyv / Második, bővített kiadás Szerkesztők PÖLÖSKEI FERENC, GERGELY JENŐ, IZSÁK LAJOS Korona Kiadó, Budapest, 1997 TARTALOM I. A KIEGYEZÉS VÁLSÁGJELEI

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Békés Csaba János

Oktatói önéletrajz Dr. Békés Csaba János egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1978-1983 József Attila Tudományegyetem, Szeged,, történelem angol szak Tudományos

Részletesebben

Dr. Kenyeres István. Születési hely, idő Budapest, 1972. június 26.

Dr. Kenyeres István. Születési hely, idő Budapest, 1972. június 26. Dr. Kenyeres István Születési hely, idő Budapest, 1972. június 26. Adatok Szem. ig. szerinti név: Dr. Kenyeres István Tibor Lakcím: 1078 Budapest, István u. 26. II. 14. Telefon: 06-309190388 E-mail: kenyeresi@bparchiv.hu

Részletesebben

Standeisky Éva PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE

Standeisky Éva PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE 1 Standeisky Éva PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE Könyv 1. A Magyar Kommunista Párt irodalompolitikája, 1944-1948. Négy évtized 11. Kossuth K. 1987. 162 o. 2. Írók lázadása. 1956-os írószövetségi jegyzőkönyvek. Irányított

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

BARÁTH MAGDOLNA Magyar szovjet kapcsolatok 1944 1953 között

BARÁTH MAGDOLNA Magyar szovjet kapcsolatok 1944 1953 között BARÁTH MAGDOLNA Magyar szovjet kapcsolatok 1944 1953 között Magyarország kül- és belpolitikáját, a hazai gazdaság és társadalomfejlődést alapvető módon határozta meg az a tény, hogy Magyarország a második

Részletesebben

Magyarország külpolitikája a XX. században

Magyarország külpolitikája a XX. században Fülöp Mihály-Sipos Péter Magyarország külpolitikája a XX. században SUB Göttingen 7 210 085 436 99 A 5460 Aula, 1998 TARTALOM Első fejezet MAGYARORSZÁG AZ ÚJ NEMZETKÖZI RENDBEN AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN 9

Részletesebben

Válogatás a Politikatörténeti Intézet Tudományos Osztályának munkáiból (könyvek, tanulmányok) 1/21

Válogatás a Politikatörténeti Intézet Tudományos Osztályának munkáiból (könyvek, tanulmányok) 1/21 Válogatás a Politikatörténeti Intézet Tudományos Osztályának munkáiból (könyvek, tanulmányok) 1/21 1867-1919 Balázs Eszter: Az intellektualitás vezérei. Viták az irodalmi autonómiáról a Nyugatban és a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT (MTT) 2010. ÉVI KÖZGYŰLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT (MTT) 2010. ÉVI KÖZGYŰLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT (MTT) 2010. ÉVI KÖZGYŰLÉSÉRŐL Helye: ELTE BTK Kari Tanácsterem Budapest V. ker. Múzeum krt. 4. Időpontja: 2010. június 26. Jelenlévők: ld. az l. sz. mellékletben

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ Takács Tibor. Egyetem 1992 1997 Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, történelem-tanár szak, nappali tagozat.

SZAKMAI ÉLETRAJZ Takács Tibor. Egyetem 1992 1997 Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, történelem-tanár szak, nappali tagozat. SZAKMAI ÉLETRAJZ Takács Tibor Születés helye, ideje Nyíregyháza, 1974 Középiskola 1988 1992 Zrínyi Ilona Gimnázium, Nyíregyháza Egyetem 1992 1997 Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar,

Részletesebben

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358 A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború között megjelent) műveinek feldolgozása és kiadása,

Részletesebben

Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei

Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei Az első világháború kirobbanásának 100. évfordulója alkalmából Budapest Főváros Levéltára, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi

Részletesebben

Béke és háború. A nemzetközi békeszervezetek története. Napvilág Kiadó 1998. 448 pp.

Béke és háború. A nemzetközi békeszervezetek története. Napvilág Kiadó 1998. 448 pp. 1 Publikációk jegyzéke Székely Gábor Monográfiák Béke és háború. A nemzetközi békeszervezetek története. Napvilág Kiadó 1998. 448 Hitler hatalomra jutása. Kossuth Könyvkiadó 1983. 251 Profintern-krónika.

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

The head of the Historical Science Department

The head of the Historical Science Department ZOLTÁN RIPP Position Email: The head of the Historical Science Department rippz@t-online.hu EDUCATION Date Institutes 1976 1980 Egri Tanárképző Főiskola 1982 1986 Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

Személyi adatlap Személyes adatok Bálintné Dr. Kádár Zsuzsanna október 1. PhD 2002 történelemtudományok MTA

Személyi adatlap Személyes adatok Bálintné Dr. Kádár Zsuzsanna október 1. PhD 2002 történelemtudományok MTA név születési év intézmény neve doktori iskola Személyi adatlap Személyes adatok Bálintné Dr. Kádár Zsuzsanna 1960. október 1. Wesley János Lelkészképző Főiskola Most kezdeményezés alatt álló theológiai

Részletesebben

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február)

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február) Dr. Für Gáspár egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár

Részletesebben

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár 1. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: Születési név: 2. Betöltött beosztás, munkakör, foglalkozási terület: Önéletrajz Prof. Dr. Patyi András Patyi András elnök, Nemzeti Választási Bizottság 3. Szakmai

Részletesebben

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet)

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz Szakterület: 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Tanulmányok: 1969-1974 Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Mende Tamás. Munkahely: Miskolci Egyetem, Fémtani és Képlékenyalakítástani Tanszék 3515, Miskolc-Egyetemváros Telefon: (46) 565-111 / 1538

ÖNÉLETRAJZ. Mende Tamás. Munkahely: Miskolci Egyetem, Fémtani és Képlékenyalakítástani Tanszék 3515, Miskolc-Egyetemváros Telefon: (46) 565-111 / 1538 ÖNÉLETRAJZ Mende Tamás Személyes adatok: Név: Mende Tamás Születési idő: 1982. 08. 17. Születési hely: Szikszó Cím: 3535 Miskolc, Vasverő u. 60. Telefon: (20) 341-0250 E-mail: kohme@freemail.hu Munkahelyi

Részletesebben

A Tudományos Osztály vezetője

A Tudományos Osztály vezetője RIPP ZOLTÁN Beosztás: Email: A Tudományos Osztály vezetője rippz@t-online.hu TANULMÁNYOK Időszak Intézmény 1976 1980 Egri Tanárképző Főiskola 1982 1986 Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

http://pdk.e3.hu Curriculum Vitae Személyes adatok Díjak, elismerések Tanulmányok p o l i t i k a i d i s k u r z u s k u t a t ó k ö z p o n t

http://pdk.e3.hu Curriculum Vitae Személyes adatok Díjak, elismerések Tanulmányok p o l i t i k a i d i s k u r z u s k u t a t ó k ö z p o n t p o l i t i k a i d i s k u r z u s k u t a t ó k ö z p o n t http://pdk.e3.hu Szűcs Zoltán Gábor Még irodalmárként kerültem kapcsolatba a diszkurzív politikatudománnyal. Kezembe akadt a Beszélő politika

Részletesebben

A MAGYAR DOLGOZÓK PÁRTJA HATÁROZATAI

A MAGYAR DOLGOZÓK PÁRTJA HATÁROZATAI A MAGYAR DOLGOZÓK PÁRTJA HATÁROZATAI 1948-1956 BUDAPEST TARTATOM Előszó, 5 2948 1. A Magyar Dolgozók Pártja programnyilatkozata (1948. június 13-14.) 15 2. A Magyar Dolgozók Pártja Szervezeti Szabályzata

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Balázs Zoltán

Oktatói önéletrajz Dr. Balázs Zoltán egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Politikatudományi Intézet Karrier fokú végzettségek: 1985-1990 Marx Károly Közgazdaság-tudományi, pénzügy Tudományos fokozatok, címek::

Részletesebben

Tudományos életrajz Koós Tamás (2008. február)

Tudományos életrajz Koós Tamás (2008. február) Koós Tamás egyetemi tanársegéd Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető helyettes Tudományos életrajz

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Frissítve: 2014. december 1.

Szakmai önéletrajz. Frissítve: 2014. december 1. Szakmai önéletrajz Frissítve: 2014. december 1. Személyes adatok Név: Dr. Müller Rolf Születési hely, idő: Kaposvár, 1974. június 1. E-mail: muller@abtl.hu Középiskola 1988 1992 Táncsics Mihály Gimnázium,

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Hegedűs Rita

Oktatói önéletrajz Dr. Hegedűs Rita egyetemi docens Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Szociológia és Társadalompolitika Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1982-1986 ELTE Általános Iskolai Tanárképző Főiskolai Kar, magyar-orosz

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Szántay Antal Péter

Oktatói önéletrajz Dr. Szántay Antal Péter tudományos főmunkatárs Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Szociológia és Társadalompolitika Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1982-1987 ELTE (Budapest), történelem - német nyelv és

Részletesebben

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését;

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését; Magyarország 1944/45 és 1989 között Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc főbb eseményei, célkitűzése, nemzetközi jelentősége Az 1956-os forradalom 1956 őszén megélénkülő politikai élet: felújítja

Részletesebben

A MÁV részvétele a párizsi béketárgyalások előkészítésében

A MÁV részvétele a párizsi béketárgyalások előkészítésében A MÁV részvétele a párizsi béketárgyalások előkészítésében Az üzletigazgató urakhoz egyébként azt a kérést intézem, hogy a béketárgyalással összefüggő kérdésekben kiadott (háborús kárstatisztika) rendeleteinkre

Részletesebben

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás 1. Alkalmazott műszaki tudományok szekció I. em. 36. DR. FÜLÖP ISTVÁN egyetemi adjunktus Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari

Részletesebben

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem Név: Tarnay Katalin Születési adatok: Nyiregyháza, 1933. május 8 Legmagasabb tudományos fokozat, és elnyerésének éve: műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó

Részletesebben

Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010)

Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010) Pap Gyula Születési hely és idő: Debrecen, 1954 Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010) TANULMÁNYOK, TUDOMÁNYOS FOKOZATOK Gimnáziumi

Részletesebben

3. Neveléstörténeti szöveggyűjtemény 2. átdolgozott kiadás Szerk.: Dr. Horváth László

3. Neveléstörténeti szöveggyűjtemény 2. átdolgozott kiadás Szerk.: Dr. Horváth László Dr.Pornói Imre HAZAI KIADVÁNYOK Könyv 1. A nyolcosztályos népiskola gondolata és megvalósítása a két világháború közötti időszakban Kézirat, Doktori disszertáció KLTE, Debrecen, 1993. 2. Neveléstörténeti

Részletesebben

elnök, Nemzeti Választási Bizottság Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 1083 Budapest, Ludovika tér 2.

elnök, Nemzeti Választási Bizottság Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 1083 Budapest, Ludovika tér 2. 1. Személyi adatok 2. Betöltött beosztás, munkakör, foglalkozási terület: Önéletrajz Vezetéknév/Utónév: Prof. Dr. Patyi András Születési név: Patyi András elnök, Nemzeti Választási Bizottság 3. Szakmai

Részletesebben

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista '56-os terem a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista vidéki nagyvárosokban. rendszer bűneit. c) Magyarország felmondta

Részletesebben

Dr. Szabó Zsolt Ph.D

Dr. Szabó Zsolt Ph.D Dr. Szabó Zsolt Ph.D Egyetemi adjunktus Email cím: szabo.zsolt@kre.hu Tudományos minősítés: 2010 állam- és jogtudomány PhD summa cum laude A disszertáció címe: A parlamenti vizsgálóbizottságok tevékenysége

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. TORÓ Tibor

Szakmai önéletrajz. TORÓ Tibor Szakmai önéletrajz Személyes adatok Név TORÓ Tibor Lakcím Temesvár, Dej 23 B/10 Telefon 0722-322839 E-mail torotibor@sapientia.ro Állampolgárság román Születési idő, születési hely Temesvár, 1981. május

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban

Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban 2 Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban konferencia Időpont: 2016. október 14-16. Helyszín: MTA Szegedi Területi Bizottság (6723 Szeged, Somogyi u. 7.)

Részletesebben

Név: Fogarasi Mihály; 1957. 09. 19. Pszichológus; ELTE BTK 1983. Tudományos fokozat: PhD 2005.; Pszichológia tudomány

Név: Fogarasi Mihály; 1957. 09. 19. Pszichológus; ELTE BTK 1983. Tudományos fokozat: PhD 2005.; Pszichológia tudomány Név: Fogarasi Mihály; 1957. 09. 19. Pszichológus; ELTE BTK 1983. Tudományos fokozat: PhD 2005.; Pszichológia tudomány Jelenlegi és korábbi munkahelyei: Jelenleg: NKE RTK Magatartástudományi Tanszék; főiskolai

Részletesebben

Magyarország társadalomtörténete

Magyarország társadalomtörténete 1. Bevezetés 2. Magyarország helye Európában 3. Polgárosodás a dualizmus korában A Horthy-korszak 4. Trianon és következményei 5. Az elit és a középrétegek 6. Kispolgárság, parasztság 7. Az alsó rétegek

Részletesebben

SZAKMAI ADATLAP. I. Személyi adatok:

SZAKMAI ADATLAP. I. Személyi adatok: SZAKMAI ADATLAP I. Személyi adatok: Név: Prof. Dr. Szabó Imre Anyja neve: Kovács Ida Szül. helye, ideje: Mezőnagymihály, 1951. október 12. Állampolgársága: magyar Végzettség, tudományos fokozat: 1976:

Részletesebben

*?*A múzeumok szervezeti és ügykezelési szabályzata. Budapest: Népművelési Minisztérium Múzeumi Főosztálya, 1954. 141 p.

*?*A múzeumok szervezeti és ügykezelési szabályzata. Budapest: Népművelési Minisztérium Múzeumi Főosztálya, 1954. 141 p. 2014. július 21. Törvények, Adattárak, címtárak Levéltári forrás Lexikonok Törvények *1929. XI. *1934. VIII. t.-c. *A vallás- és közoktatásügyi miniszter végrehajtó 9300/1935. III. számú rendelete *A vallás-

Részletesebben

Békés Csaba Eörsi László Germuska Pál

Békés Csaba Eörsi László Germuska Pál 3. sz. melléklet Az 1956-os Intézet munkatársainak 2009. évi tudományos konferenciaszereplései és előadásai (az ünnepi megemlékezések és médiaszereplések a listába nem kerültek be!) Békés Csaba 1. Political

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Lengyel György

Oktatói önéletrajz Dr. Lengyel György egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Szociológia és Társadalompolitika Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1970-1975 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Népgazdaság

Részletesebben

Nagy Imre és kora. Az 1956 os forradalom és előzményei

Nagy Imre és kora. Az 1956 os forradalom és előzményei Nagy Imre és kora Az 1956 os forradalom és előzményei A pályázatot készítette: Veres Szimonetta (8. osztály) Felkészítő tanár: Kondor Ágnes Szárcsa Általános Iskola 1213 Budapest, Szárcsa utca 9 11. Tel.:

Részletesebben

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK Név FENYŐ IMRE Munkahelyi telefon 52-512900/2233 Fax 52-512922 E-mail fenyoimre@freemail.hu KÉPZETTSÉG 1994-1999. 1996-2000. 1997. 1999-2002.. Filozófia (Kossuth Lajos Tudományegyetem)

Részletesebben

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Dr. Szathmári Judit Születési hely, idı: Karcag, 1973. szeptember 15. Munkahely címe: Eszterházy Károly Fıiskola, Amerikanisztika Tanszék, 3300

Részletesebben

AZ ÍRÓK ÉS A HATALOM

AZ ÍRÓK ÉS A HATALOM STANDEISKY ÉVA AZ ÍRÓK ÉS A HATALOM 1956-1963 MÁSODIK, JAVÍTOTT KIADÁS 1956-08 INTÉZET BUDAPEST, 1996 BEVEZETŐ 11 A FORRADALOM ELŐTT 17 A NÉPI ÉS A KOMMUNISTA ÍRÓK 17 EGY MORALISTA ÍRÓ 19 Az 1956. OKTÓBER

Részletesebben

Az MTA Filozófiai és Történettudományok Osztálya évi beszámolója. I. A tudományos osztály évi tevékenysége

Az MTA Filozófiai és Történettudományok Osztálya évi beszámolója. I. A tudományos osztály évi tevékenysége Az MTA Filozófiai és Történettudományok Osztálya 2013. évi beszámolója I. A tudományos osztály 2013. évi tevékenysége 1. A tudományos osztály neve: Filozófiai és Történettudományok Osztály 2. A tudományos

Részletesebben

A HATÁRRENDÉSZETTŐL A RENDÉSZETTUDOMÁNYIG

A HATÁRRENDÉSZETTŐL A RENDÉSZETTUDOMÁNYIG A HATÁRRENDÉSZETTŐL A RENDÉSZETTUDOMÁNYIG Pécs 2016 PÉCSI HATÁRŐR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XVII. A HATÁRRENDÉSZETTŐL A RENDÉSZETTUDOMÁNYIG Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán Pécs 2016 PÉCSI HATÁRŐR

Részletesebben

2017. november 9 10-én KÖLCSÖNHATÁSOK

2017. november 9 10-én KÖLCSÖNHATÁSOK A Debreceni Egyetem Finnugor Nyelvtudományi Tanszéke és a Finn Nagykövetség Finnország függetlenségének 100. évfordulója tiszteletére 2017. november 9 10-én konferenciát szervez KÖLCSÖNHATÁSOK Magyarok

Részletesebben

AZ 1956-OS MAGYAR FORRADALOM TÖRTÉNETÉNEK VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIÁJA 1

AZ 1956-OS MAGYAR FORRADALOM TÖRTÉNETÉNEK VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIÁJA 1 483 GYŐRI LÁSZLÓ AZ 1956-OS MAGYAR FORRADALOM TÖRTÉNETÉNEK VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIÁJA 1 2008. július 1. 2009. június 30. I. ÁLTALÁNOS ÉS ÖSSZEFOGLALÓ MŰVEK 1956. Tanulmányok a forradalomról. Szerk. Mózes

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Eötvös Loránd Tudományegyetem Név: Baladincz Jenő Születési hely, idő: Zalaegerszeg, 1960. július 26. 2002 MBA Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar 1987 Kutató- fejlesztő-tervező szakmérnök

Részletesebben

A közjogi kérdések az első világháború idején

A közjogi kérdések az első világháború idején A közjogi kérdések az első világháború idején Az Osztrák-Magyar Monarchia középcímere 1915 Kép forrása: Országos Széchényi Könyvtár http://mek.oszk.hu/01900/01905/html/cd8/kep ek/tortenelem/to391ehh08bor.jpg

Részletesebben

EURÓPA EMLÉKEZETE összefüggések, hatások, emlékezet

EURÓPA EMLÉKEZETE összefüggések, hatások, emlékezet BUDAPEST 2016 EURÓPA EMLÉKEZETE A 20. SZÁZAD TÖRTÉNETÉVEL FOGLALKOZÓ INTÉZETEK V. SZIMPÓZIUMA 1956 összefüggések, hatások, emlékezet (Program 2016. 05. 12-én frissítve) A konferencia helyszíne: Magyar

Részletesebben

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának szervezete

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának szervezete A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának szervezete 2015. július 22. ELNÖK Dr. Bendzsel Miklós MŰSZAKI ELNÖKHELYETTES Farkas Szabolcs GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓ Horváth Zoltán JOGI ELNÖKHELYETTES Dr. Ficsor Mihály

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Molnár Katalin főiskolai docens

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Molnár Katalin főiskolai docens SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Molnár Katalin főiskolai docens Munkahely: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Budapest, Hungária krt. 9-11. 1101 Telefon: 06 1 3 923 554 Lakcím: 2120 Dunakeszi, Illyés Gyula u. 10. fszt.

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Okváth Imre

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Okváth Imre SZAKMAI ÉLETRAJZ Okváth Imre Születés helye, ideje Gyöngyös, 1956 Középiskola 1970 1974 Bajza József Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola, Hatvan Egyetem 1976 1981 Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

Dr. Botos János publikációs és hivatkozási lista. Publikációs lista

Dr. Botos János publikációs és hivatkozási lista. Publikációs lista Dr. Botos János publikációs és hivatkozási lista Publikációs lista A holokauszt témakörben: Vöröskeresztes embermentők. A Wesselényi utcai szükségkórház és a gettókórházak helytállása 1944-1945. Budapest.

Részletesebben

A Sola Scriptura Teológiai Főiskola Kutatási-Fejlesztési- Innovációs Stratégiájának 2009-2010-es tanévre vonatkozó értékelése Bevezetés

A Sola Scriptura Teológiai Főiskola Kutatási-Fejlesztési- Innovációs Stratégiájának 2009-2010-es tanévre vonatkozó értékelése Bevezetés SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete u. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 A Sola Scriptura

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Bálint István, nyugalmazott újságíró, Magyar Szó, publicista, Belovai József, nyugalmazott történelemtanár, Szeged,, Nagybecskerek Beretka Katinka, okleveles jogász,

Részletesebben

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. július 26. FŐVÉDNÖK: DR. VERES ANDRÁS szombathelyi megyéspüspök A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. 2014. július 26.

Részletesebben

Szakmai beszámoló. A Nyitott Levéltárak 2015 programsorozatról. NKA pályázati azonosító: 3507/00079 (új azonosító: 204107/00151)

Szakmai beszámoló. A Nyitott Levéltárak 2015 programsorozatról. NKA pályázati azonosító: 3507/00079 (új azonosító: 204107/00151) Szakmai beszámoló A Nyitott Levéltárak 2015 programsorozatról NKA pályázati azonosító: 3507/00079 (új azonosító: 204107/00151) A Magyar Levéltárosok Egyesülete 2015-ben már negyedik alkalommal indította

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Lőrinc Alajosné

Oktatói önéletrajz Dr. Lőrinc Alajosné egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1965-1970 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Külkereskedelmi szak

Részletesebben

DR. LENNER TIBOR PhD.

DR. LENNER TIBOR PhD. DR. LENNER TIBOR PhD. FŐISKOLAI DOCENS SZEMÉLYI ADATOK ISKOLÁK MUNKAHELYEK Családi állapot: nős Születési év: 1966 Születési hely: Celldömölk 1984/1989 JATE TTK Szeged földrajz/történelem szakos középiskolai

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Zsámba Renáta

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Zsámba Renáta SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Zsámba Renáta Személyi adatok Név: Munkahely címe: Zsámba Renáta Eszterházy Károly Főiskola Amerikanisztika Tanszék 3300 Eger, Egészségház u. 4. Telefon: munkahely: 36/ 520 400/3131

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok: Szakmai tapasztalat: Tanulmányok: Egyéni készségek és kompetenciák: Szakmai vizsgák: Jogi szakvizsga 1996.

Önéletrajz. Személyi adatok: Szakmai tapasztalat: Tanulmányok: Egyéni készségek és kompetenciák: Szakmai vizsgák: Jogi szakvizsga 1996. Önéletrajz Személyi adatok: Név: Dr. Szűcs Lászlóné Dr. Siska Katalin Születési hely, idő: Miskolc, 1961. december 24. Családi állapot: Férjezett (Férj: Dr. Szűcs László bíró, Nyíregyházi Városi Bíróság).

Részletesebben

Szakmai Önéletrajz. Név: Józsa Balázs. Születési hely: Debrecen. Születési év: 1979

Szakmai Önéletrajz. Név: Józsa Balázs. Születési hely: Debrecen. Születési év: 1979 Szakmai Önéletrajz Név: Józsa Balázs Születési hely: Debrecen Születési év: 1979 Tanulmányok: 2005-2007: Debreceni Egyetem BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola PhD ösztöndíjas 1999-2005: Debreceni Egyetem

Részletesebben

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának szervezete

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának szervezete 2016. január 23. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának szervezete ELNÖK Dr. Bendzsel Miklós MŰSZAKI ELNÖKHELYETTES GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓ JOGI ELNÖKHELYETTES Farkas Szabolcs Horváth Zoltán Dr. Ficsor Mihály

Részletesebben

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának szervezete

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának szervezete A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának szervezete 2015. október 21. ELNÖK Dr. Bendzsel Miklós MŰSZAKI ELNÖKHELYETTES GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓ JOGI ELNÖKHELYETTES ELNÖKSÉGI KABINET Dr. Péntek Gábor fő Farkas

Részletesebben

Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban

Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban A konferencia helyszíne MTA Szegedi Területi Bizottsága (MTA SZAB, Szeged, Somogyi u. 7.) 2 Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban konferencia Időpont:

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Dobák Miklós

Oktatói önéletrajz Dr. Dobák Miklós egyetemi tanár Gazdálkodástudományi Kar Vezetés és Szervezés Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1975-1979 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Népgazdasági tervező-elemző szak, vállalati modellező

Részletesebben

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 2012. február 22. A félévi munka megbeszélése: tematika, ütemterv, követelmények. 2012. február 29. Tanítóképzők, tanítók

Részletesebben

Falevicz, Jan Karol 1974 A lengyel ifjúság alkoholfogyasztásának társadalmi tényezõi. (Fordította: Andorka Rudolf) In: A deviáns viselkedés

Falevicz, Jan Karol 1974 A lengyel ifjúság alkoholfogyasztásának társadalmi tényezõi. (Fordította: Andorka Rudolf) In: A deviáns viselkedés Irodalomjegyzék Anuarul Statistic al R.P.R. Editura ªtiinþificã. Bucureºti. 1957. Anuarul Statistic al R.P.R. Bucureºti. 1959. Anuarul Statistic al R.P.R. Bucureºti 1963. Anuarul Statistic al R.S.R. Bucureºti

Részletesebben

TANULMÁNYOK: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

TANULMÁNYOK: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ BOGDÁNDI ZSOLT 407062 Szucság 244. sz. Románia Tel: 004-0729-39-65-64 e-mail: zsbogdandi@yahoo.com TANULMÁNYOK: 2011: doktori fokozat megszerzése a Debreceni Egyetemen, summa cum laude

Részletesebben

MEGHÍVÓ MAGYAR FELSŐOKTATÁSI LEVÉLTÁRI SZÖVETSÉG ÉVI VÁNDORGYŰLÉSE. Az egyetemi felvételi rendszer változásai a 20. században KONFERENCIA

MEGHÍVÓ MAGYAR FELSŐOKTATÁSI LEVÉLTÁRI SZÖVETSÉG ÉVI VÁNDORGYŰLÉSE. Az egyetemi felvételi rendszer változásai a 20. században KONFERENCIA MEGHÍVÓ MAGYAR FELSŐOKTATÁSI LEVÉLTÁRI SZÖVETSÉG 2010. ÉVI VÁNDORGYŰLÉSE Az egyetemi felvételi rendszer változásai a 20. században KONFERENCIA A konferencia időpontja: 2010. szeptember 23-24. Helyszíne:

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/ , fax: 88/

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/ , fax: 88/ Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/426-088, fax: 88/426-287 e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár

Részletesebben

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD.

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK A HAZAI FELNŐTTKÉPZÉS FUNKCIÓI, FEJLŐDÉSE, HATÉKONYSÁGA A SZAKKÉPZÉS MODULÁRIS ÉS KOMPETENCIA ALAPÚ FEJLESZTÉSE A KULCSKOMPETENCIÁK SZEREPE A SZEMÉLYISÉG

Részletesebben

VII. évfolyam 2. szám, 2014/2. No. 25.

VII. évfolyam 2. szám, 2014/2. No. 25. Közép-Európai Közlemények A történelemtudomány, a regionális tudomány, a földrajztudomány, és a gazdálkodás- és szervezéstudományok művelőinek folyóirata VII. évfolyam 2. szám, 2014/2. No. 25. KÖZÉP-EURÓPAI

Részletesebben

Személyi adatlap Személyes adatok Petőcz Éva 1971

Személyi adatlap Személyes adatok Petőcz Éva 1971 név születési év intézmény neve doktori iskola Személyi adatlap Személyes adatok Petőcz Éva 1971 Wesley János Lelkészképző Főiskola Most kezdeményezés alatt álló theológiai doktori iskola adott-e már oktatóként

Részletesebben