Máltai Hírek. A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lapja. A rend nagymestere fogadja a magyar államfõt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Máltai Hírek. A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lapja. A rend nagymestere fogadja a magyar államfõt"

Átírás

1 Máltai Hírek A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lapja XII. évfolyam 4. szám december A rend nagymestere fogadja a magyar államfõt

2 Tartalom M ÁLTAI H ÍREK december Tartalom Elnöki levél 3 Naptár mi történt, mi várható? 4 6 Máltai élet A délvidéki háború emlékei 7 Elnöki gondolatok A Magyar Máltai Szeretetszolgálat eszközei 8 Regionális körkép: Nyugat-Dunántúl 9 Rólunk Személyi hírek 10 Búcsúzunk 11 Hirdetéseink 12 Impresszum Államfõi látogatások Frá Andrew Bertie a Szuverén Máltai rünk vendége. Sólyom László hosszabb Lovagrend nagymestere a rendszerváltás óta háromszor is kitüntette látogatá- Bertie nagymesterrel. A hivatalos vacso- beszélgetést folytatott Frá Andrew sával hazánkat, valamint a Magyar Máltai Lovagok Szövetséget és a Magyar jos és Rabi József is részt vett, mindketra alkalmából, melyen Okolicsányi La- Máltai Szeretetszolgálatot. ten méltatták a kialakult történelmi viszonyt, és elismerésüket fejezték ki a Elõször 1993-ban, majd 1996-ban, legutoljára pedig 2004-ben (május gi tevékenysége kapcsán. rend és a szeretetszolgálat magyarorszá- között), kifejezésre juttatva a rend és a nagymester valamint Magyarország és A kölcsönösen kitüntetõ látogatások a magyar máltaiak között fennálló jó viszonyt. elismeréseként Frá Andew Bertie nagy- mellett az igen jelentõs együttmûködés mester és Frá Ludwig Hoffmann von A nagymester magyarországi útjait viszonzandó, 2002 nyarán (június 19.) meg a Magyar Köztársaság Érdemrend- Rumerstein nagykommendátor kapta Mádl Ferenc köztársasági elnök tett látogatást Rómában, a rend központjában, demrendjének nagykeresztjével tüntette jének nagykeresztjét, a rend pedig ér- ez év november 6-án pedig Prof. Dr. Sólyom László államfõ volt nagymesterenc ki Sólyom László és korábban Mádl Fe- államfõket. Máltai Hírek A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lapja Felelõs kiadó: az MMLSz és az MMSz elnöke Fõszerkesztõ: Szabadhegÿ Péter Az MMLSz címe: 1014 Budapest, Fortuna u. 10. Honlap: Fax: Az MMSz címe: 1125 Budapest, Szarvas Gábor út Honlap: Fax: Készítette a D-Plus Kft. ügyvezetõ: Németh László 1037 Budapest, Csillaghegyi út Tel./fax: internet: A következõ lapzárta: február 28. 2

3 2006. december MÁLTAI HÍREK Elnöki levél Elnöki levél Kedves Rendtársaink és Barátaink! A2006. évvel indult a hazatelepült szövetség elnökségének harmadik ciklusa. A választások 2005-ben kifejezésre jutatták a rendtagok akaratát a 10 évvel ezelõtt megkezdett út folytonossága felé. Ugyanakkor a meghozott személyi változások munkánk és eredményeink felerõsítését, hatékonyságát célozták meg. A MMLSz egyre szélesedõ tevékenységi köre kívánta meg a második, európai alelnök beiktatását Kállay Ubul Tamás személyében. Az õ kancellári székét, elõször szövetségünk életében, egy dáma, Pusztainé Podmaniczky Erzsébet foglalta el, aki körleveleivel, idõsebb rendtagjaink támogatását elõsegítõ javaslataival, passzív rendtársaink mozgósításával frissítette fel a szövetség vérkeringését. Ugron Imre, az új ispotályos, nemcsak a szeretetszolgálat felé fordult új figyelemmel, de megreformálta lourdes-i zarándoklatunkat is. Kiemeljük a lovagrend és fõ intézménye, a Kozma Imre atya vezetése alatt álló Máltai Szeretetszolgálat között felerõsödött együttmûködést. Így az év eredményei a kontinuitást, de egyben a megújulás jeleit tükrözik. A szövetség életében a évben több területen is új fejezet nyílt. A szövetség két tanácsülése a gyakorlati kérdésekre összpontosított, az elnöki kollokvium során egyes kérdések élénk vitákat váltottak ki. A Máltai Hírek Szabadhegÿ Péter fõszerkesztésével új köntösben, színesebb tartalommal és modern tördelésben jelent meg. A Genealógiai Bizottság új elnöke, Kóczy T. László kidolgozta a felvételi eljárás új genealógiai feltételrendszerét. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulóját a szövetség külön rendezvényen ünnepelte. Rendi állományunk sajnos fogy: hét rendtársunk távozott a földi szolgálatból, de csak öt új rendtagot avattunk. Kállay Tamás a rotokollbizottság új elnöke obedienciás ígéretet tett. Rendünk karizmáját kifejezõ jelmondat két tevékenységi területet ölel fel: egyrészt a hit védelmét (tuitio fidei), amely magában foglalja az egyház szolgálatát, valamint a hitélet gyakorlatát, másrészt a szegények megsegítését (obsequium pauperum), azaz az elesettek, betegek, rászorulók, öregek támogatását. A jelmondat elsõ része, mely a másodiknak alapja és kiindulópontja, öt pilléren nyugszik: 1. A lelkigyakorlatok szám szerint évente hét, melyek igyekeznek a szétszórt rendtagságot bevonni a hitéletbe; 2. A zarándoklatok szám szerint három, a lourdes-i, a csíksomlyói, a kassai; Ez évben a lourdes-i zarándoklat 44 résztvevõvel, köztük csángókkal és 14 beteggel új elgondolás szerint, javított körülmények között folyt le. A kassai zarándoklat a Szent Erzsébet jubileumi évének megnyitása jegyében szervezõdött. 3. A heti szentmisék Bolberitz Pál káplánunk vezetésével; 4. Részvétel az egyház és a rend kivételes ünnepein. A számos esemény közül ez évben kiemelendõ; Szent János ünnepe, mert e napon került elhelyezésre kápolnánk oltárán Boldog Apor Vilmos rendünk volt káplánjának ereklyéje, amelyet Zichy Johanna rendtársunk ajándékozott kápolnánknak. Szent Erzsébet ünnepe, amikor a jubileumi évet nyitó szentmise után az ünnepi hangversenyen a Mûvészetek Palotájában Liszt Szent Erzsébet legendája címû zenemûvét hallgathattuk meg. 5. Konzultáció a püspöki karral és az apostoli nunciussal. E rendszeres eszmecseréink az aktuális egyházi kérdéseket tárgyalták baráti légkörben. A rend jelmondatának második része az elesettek, betegek, szegények, öregek támogatására vonatkozik. Szövetségünk karitatív szervezete, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a évben több mint 250 projektet vállalt fel és kezdeményezett segítõ akciókat nagy számban és rendszeresen. Külön meg kell említeni ebben az évben a libanoni és pakisztáni gyógyszer- és segélyküldeményeket, az erdélyi két iskolát, a Tarnabodi Befogadó Falu programot. Végül egy gyors pillantást vetítve a jövõ évre, stratégiai folyamatok, illetve kiemelt események kerültek terveinkbe: az újjáalakult bizottságok munkájának erõsítése, különösen a karitatív feladatok és mûködésünk anyagi finanszírozása tekintetében, a jövõ építésének folytatása a szövetség tevékenységének vezetése, irányítása szempontjából fiatal rendtagok aktivizálása, a székház jövõjének meghatározása és a Vajay Szabolcs könyvtárának átvétele, évre, a tradicionális programokon kívül, a Szent Erzsébet-év rendezvényein és az Osztrák Malteser Hospitaldienst 50. jubileumi ünnepségein való aktív részvétel megvalósítása. O sváth György 3

4 Naptár mi történt? MÁLTAI HÍREK december Naptár mi történt A Német Nyelvterületi Delegáció szeptember 15. és 17. között tartotta ez évi közgyûlését és lelkigyakorlatát Augsburgban, Rédey Barnabás és felesége szervezésében. A résztvevõk száma a vendégekkel együtt 17 volt, a szövetséget Kállay Ubul Tamás alelnök képviselte, mint vendég Pallavicini Friedrich, az osztrák nagypriorátus tagja vett részt. Az elmélkedéseket Káposztássy Béla, vecsési plébános atya tartotta A folytonos megtérés útján címmel. A közgyûlés új vezetõséget választott: Delegátus: Karácsonyi Miklós Delegátushelyettes: Máriássy Zsuzsa Titkár: Clary-Aldringen Mária Ispotályos: Baittrok László Kincstárnok: Tahy András Pénztári ellenõrök: dr. Rédey Barnabás és dr. Teleki László A kassai születésû Salkaházi Sára szociális testvér boldoggá avatásán szeptember 17-én szövetségünket protokollárisan dr. Buzády Tibor és Kassáról a Tóth házaspár képviselte. A Szent István teret betöltõ ünneplõk között a Kassai rendtársak által vezetett zarándokcsoportban voltak a magyarországi rendtagok is október 6 8. között került sor Lakitelken a Magyar Máltai Szeretetszolgálat országos konferenciájára, melyen idén csoportvezetõk és intézményvezetõk találkoztak. Azt a célt tûztük magunk elé, hogy erõsödjön közösségünk, és jó szándékú, minden rászoruló felé nyitott, szeretõ közösség legyen, amely valóban jel lehet a világban: Arról ismerje meg mindenki, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt (Jn.13.35). A szakmai tapasztalatcsere és a személyes beszélgetés lehetõségén túl feledhetetlen lelki útravalót kaptunk Nemeshegyi Péter jezsuita atya elõadásából, melyet Kozma Imre atya a szeretet áradásának nevezett, és dr. Thorday Attila atya elõadásából, melyben Krisztus példáján szemléltette a konfliktuskezelés keresztény módját. A szövetség õszi tanácsülése október 21-én a Fortuna utcai székházban volt. A zárt ülés keretében a tanács megvitatta és elfogadta a szövetség jövõ évi költségvetését, majd személyi kérdésekben döntött: öt új várományos Dzuppa- Szemere Péter, ifj. dr. Kállay Tamás, Muskovszky-Csapó Judit, Pályi Felicia, dr. Szutrély Ferenc kezdheti meg felvételi próbaévét. Az ülések közötti idõben a Budavári Nagyboldogasszonytemplomban szentmise keretében tette le felvételi ígéretét Pavol Drab kassai káplánunk. A szövetségi tanácsülés után a tanács tagjaihoz csatlakozó rendtagok és családtagok bensõséges együttléttel emlékeztek meg 1956-ról. A Szövetség elnökének bevezetõ megemlékezése után vendégünk, Wittner Mária 56-os forradalmár elevenítette fel 1956 eseményeit, melyet Baittrok László és Buzády Tibor rendtársaink egészítettek ki. Ezután került sor a Wittner Mária által készített, és a szövetségnek adományozott 56-os zászló és magyar zászló átadására. Ezt követõen Bolberitz Pál káplánunk vezetésével imával és énekkel emlékeztünk 1956 hõseire, halottjaira és mártírjaira, miközben mindenki egy égõ mécsest helyezett el a zászlók elõterében. November 2-án, Halottak napján (ami idén csütörtökre esett) szokásos kápolnai szentmisénk helyett gyászünnepi szertartáson vettünk részt a Budavári Nagyboldogasszony- (közismert nevén a Mátyás-) templomban. A latin 4

5 2006. december MÁLTAI HÍREK Naptár mi történt? nyelvû szentmisét dr. Bolberitz Pál Ch.C.H. apostoli protonotárius tartotta. Életmentõ takarók címmel országos takarógyûjtési programot hirdetett Szent Márton napjával kezdõdõen a szeretetszolgálat. A takarógyûjtés célja, hogy a fagyos hideg miatt a kihûlés veszélyeztetett helyzetébe került embertársaink ilyen módon is segítséget kapjanak, s hogy felhívja a társadalom figyelmét azokra a rászorulókra, akik az emberi élethez elengedhetetlen alapvetõ feltételeket sem tudhatják magukénak, legyenek azok hajléktalanok, otthonukban egyedül élõ idõsek, kisgyermekes családok, akiknek a szegénység mellett még a hideggel is meg kell küzdeniük. Az Acheni Dóm Alapítvány ez évi konferenciáját és szentmiséjét a magyar forradalom és szabadságharc megemlékezésének szentelte. Az Acheni Dóm évszázadok óta különleges viszonyban állt hazánkkal, mert a magyarországi zarándoklatoknak egyik fõ célpontja volt. Ezért építette Anjou Nagy Lajos magyar király az Acheni Dómhoz kapcsolva a magyar kápolnát, melyet 1357-ben szenteltek fel. Az ez évi ünnepség keretében O sváth György elnök tartott november 11-én elõadást az 1956-os magyar forradalomról és szabadságharcról. Az elõadást élénk vita követte. Az elõadáson részt vett Erdõ Péter bíboros érsek. Másnap a szentmisét Erdõ Péter, bíboros érsek, Magyarország prímása tartotta nagy papi segédlettel. Immár hatodik alkalommal került sor a kassai zarándoklatra, amelyet november között tartottunk meg. Ez évben különös jelentõsége volt annak, hogy ez az alkalom volt a Szent Erzsébet jubileumi év megnyitója is Kassán. Nyolcszáz évvel ezelõtt született Szent Erzsébet, és mivel születésének pontos napja nem ismeretes, égi születésnapját, halálának napját tekintjük a jubileumi év kezdetének. A zarándoklat csúcspontja a vasárnapi mise volt, melyet Frank Miklós konventuális káplán celebrált a zsúfolásig megtelt dómban. A szentmisén mintegy tizenöt rendtársunk vett részt. November 19-én a Szent István-Bazilikában délután 4 órakor ünnepélyes szentmisével nyitotta meg Erdõ Péter bíboros érsek, a jubileumi Szent Erzsébet-évet. A MMLSz tízfõs delegációval vett részt ezen az évnyitó ünnepélyes aktuson. A bíboros érsek ismertette az Árpád-házi királyleány életét, melyben egybeforrt az önfeláldozó szeretet családja és a szegények iránt november között Budapesten került megrendezésre a Magyar Máltai Szeretetszolgálat szervezésében a Közép- és kelet-európai máltai segélyszervezetek konferenciája. A konferencián 9 nemzet segélyszolgálata vett részt. Lényeges témakörök az alábbiak voltak: a közös máltai identitás, szerepvállalás, célok és elképzelések meghatározása, a máltai önkéntesek szerepe, képzése, jogaik és kötelezettségeik, felkészülés a rend novemberi ausztriai konferenciájára, hozzájárulásunk lehetõségei, számbavétele azoknak a szolgálatoknak, melyeket a jelen lévõ szervezetek saját országukban egyaránt nyújtanak, a részt vevõ országok közös alapokon nyugvó tevékenységeinek ismertetése, felkészülés munkánkat (szerepünket) bemutató kampányra és az egyes országokban e kampány megindítása, az intranet program bemutatása, melynek segítségével az egyes szervezetek kommunikálhatnak egymással. Kozma Imre atya, az MMSz elnöke megnyitóbeszédében szolgálatunk fontosságára és a közösségek építésére figyelmeztetett. Beszéde akár jelszóként is használható: célunk Embereket menteni és közösségeket építeni. Ez lenne a máltai segélyszolgálatok közösségének (hálózatának) is a feladata. A konferencián az MMLSz részérõl rövidebb-hosszabb ideig részt vett Kállay Ubul Tamás európai alelnök, Ugron Imre ispotályos, Pusztainé Podmaniczky Erzsébet kancellár, Ugron Béla magyarországi delegátus, határon túli referens. A novemberi konferencia prog- 5

6 Naptár mi várható? MÁLTAI HÍREK december ramjának végsõ egyeztetése január 27-én lesz Rómában, melyre Kozma Imre atyát és Vecsei Miklóst is szeretettel várják. Naptár mi várható Magyar Máltai Lovagok Szövetsége évi rendezvények, programok november 25-én Bécsben az Irgalmasrend kórháztemplomában ünnepi szentmisén emlékeztünk meg a hõslelkû Mindszenty bíboros, hercegprímásról. A szentmise fõcelebránsa dr. Seregély István egri érsek volt. Szentmise után a kórház bejáratánál lévõ, Rieger Tibor szobrászmûvész által készített Mindszenty-szobor felavatásán vettünk részt. Találkoztunk és beszélgettünk Románusz irgalmasrendi testvérrel, aki Mindszenty bíboros úr segítségére volt betegágyánál, és tanúja volt halálküzdelmének. Kedves vendéglátóink az ünnepség után a kórház kertjében bécsi virslivel és punccsal vendégelték meg a legalább ezerfõnyi ünneplõ zarándokot, akik között több mint 200 fõ máltai testvérünk képviselte a Magyar Máltai Szeretetszolgálatot. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 500 darab kerékpárt oszt szét a Duna Tisza közi, tanyákon élõ, egyéb közlekedési eszközzel nem rendelkezõ rászoruló családok között. A kerékpárokra a térség tanya- és falugondnokai segítségével lehetett pályázni. A pályázati felhívásra 5 megyébõl 700 pályázat érkezett, melynek értékelése megtörtént. Az ünnepélyes átadásra december 12-én, Kecskeméten került sor. Dátum Hely Rendezvény Budapest/Váci u. Johannita Máltai találkozó Velence Szórvány lelkigyakorlat Fehérvárcsurgó Obedienciás lelkigyakorlat Sarrod Dámák lelkigyakorlata New York Észak-amerikai lelkigyakorlat Budapest/Fortuna u. Tanácsülés Esztergom Szövetségi lelkigyakorlat + elnöki kollokvium Lourdes Lourdes-i zarándoklat Esztergom Mindszenty emlékmise Csíksomlyó Csíksomlyói zarándoklat Sárospatak Szent Erzsébet-ünnep Bécs M.H.D.A. 50. évforduló Washington Szent János nap, É.-Am.Del. közgyûlés Budapest/Fortuna u. Magyar Delegáció Közgyûlés Budapest /Fortuna u. Szent János nap Szentmise Bécs Mariazell Szentatya látogatása Svájc/Champéry Nyári mozgássérült tábor 08. Erdély Közép-európai Mozgássérült tábor Budapest/Fortuna u. Elnöki kollokvium Budapest/Fortuna u. Fogadás Budapest Szent Jobb-körmenet Budapest/Fortuna u. Philermói Szûzanya ünnepe Gössweinstein Német Nyelvterületi Delegáció közgyûlés és lelkigyakorlat Budapest/Fortuna u. Magyar Del. lelkigyakorlata Budapest/Fortuna u. Tanácsülés Bp. Mátyás Templom Requiem Kassa/Sárospatak Szent Erzsébet-ünnep Budapest/Fortuna u. Karácsonyi áhítat Budapest/Fortuna u. Év végi hálaadás A szövetség Európában élõ obedienciás lovagjainak 3 napos lelkigyakorlatán 11 rendtag vett részt. A lelkigyakorlatot a fehérvárcsurgói Károlyi-kastélyban és kápolnájában tartottuk december között, amelyen Bánhegyi Miksa bencés atya vezetésével a szerzetesi közösségi élet volt az elmélkedések témája. A Magyar Delegáció állandó programjai: minden héten csütörtökön órakor szentmise a szövetségi kápolnában. A szövetségi tanácsülés (1997. nov. 15.) határozata értelmében 3 magyarországi ünnepi programunkon Szent János-nap, Szent Jobb-körmenet, Philermói Szûzanya napja a részvétel a Magyarországon élõ, és ez idõpontokban itthon tartózkodó rendtagok részére kötelezõ, a távolmaradást és indoklást a kancellárnak jelenteni kell. 6

7 2006. december MÁLTAI HÍREK Máltai élet A délvidéki háború emlékei 15 évvel ezelõtt, 1991 novemberében mikor Jugoszláviában már dörögtek a fegyverek egy jeges, sötét estén Kozma Imre atya, az MMSz elnöke két munkatársával, Paulik Edittel és Schumicky Andrással elindult Horvátország felé, mivel telefonon értesítést kapott, hogy több ezer civil személyt öregeket, csecsemõket, betegeket és magatehetetleneket, sebesülteket kellene a szerbek által lerombolt Vukovárból és Eszékrõl kimenekíteni. A határok zárva voltak. A barcsi polgármester segítségével a három ember átjutott a határon, és Virovitica polgármestere közremûködésével értek Eszékre, majd Vinkovciba. Itt a polgármester a szétlõtt város polgármesteri hivatalának pincéjében gyertyafény mellett fogadta a máltaiakat. Annyit tudott segíteni, hogy elvitte õket a Vukovár elõtti utolsó, szétbombázott faluba, Nustárba, de kijelentette, hogy innen nem lehet tovább menni, mert a biztonságukat nem tudják garantálni. Azt tanácsolta, menjenek Zágrábba, és beszéljenek a csetnikek parancsnokával, Raseta tábornokkal. Zágrábba érkezve, csodával határos módon sikerült Imre atya egy régi barátját, Kugli Kálmánt megtalálniuk. Õ szervezte meg a találkozót Raseta tábornokkal. A félelmetes föld alatti bunkerrendszerbe lépve még nem tudták, kikerülnek-e onnan élve. Imre atya a tábornokkal történõ beszélgetést úgy kezdte, hogy õ olyan parancsnok követeként érkezett, akit még soha nem gyõztek le. A tábornok kérdõ várakozására feltárta titkát: ez a hadvezér nem más, mint Jézus Krisztus. A harcedzett kemény katona szemében könny csillant meg Raseta tábornok támogatta volna a civilek menekítését, de azt nem tudta garantálni, hogy az ellenõrzésén kívül álló szerb erõk nem fognak lõni. Innen Franjo Tudjman elnökhöz, majd a horvát parlament elnökéhez vezetett útjuk, de mindenütt hasonló válaszokat kaptak. Így nem maradt más hátra, mint a horvátokat arra kérni, legalább abban segítsenek, hogy az eszéki és vukovári szétlõtt kórház pincéibõl a sebesülteket, és az idõsek otthonában maradtakat Magyarországra szállíthassák. Magyarországon elõ voltak készítve a buszok, amikor Boross Péter, akkori belügyminiszter megtiltotta, hogy a jármûvek a határt átlépjék, mert információi szerint a konvojt meg akarták támadni. Így a máltai mentõk és gépkocsik mentek át megfelelõ kísérettel a határon, és éjjelnappal folyamatosan szállították a pécsi kórházakba a sebesülteket. Az idõseket, asszonyokat, gyerekeket horvát buszok hozták a határig, ahonnan pedig már magyar buszok vitték õket a hazai menekülttáborokba. Az idõsek szociális otthonából a nagyon leromlott állapotú idõseket, nyomorékokat nem egy esetben végtag nélkülieket nem tudták a határon a magyar buszokba átszállítani, így õket a horvát buszok vitték a hazai befogadó intézményekbe. Az MMSZ is létrehozott Tiszaörsön egy tábort családok és idõsek számára, melyet több évig tartott fenn Csörgõ József vezetésével. Eszéken Bíró László, Dobos János és Hoffman Lajos készítette elõ a sebesültek, valamint az idõsek és családok buszokkal történõ evakuálását. A mentõautókkal történõ szállítást Dobos András, Garai Gábor, dr. Szûcs Lajos, Missura Gábor, Pázmándi László, Wágner Sándor, Horváth József, Godó István és dr. Kozma István végezték életüket is kockáztatva. A menekítésben két máltai mentõ és egy személygépkocsi is megsemmisült, de szerencsére emberéletben nem esett kár. A határon Németh József vezetésével Tombor Sándor, Haraszti István, Ormosi Tibor és Avar Gábor fogadták a menekülteket és sebesülteket, és szervezték meg elhelyezésüket a központ segítségével. A központ önkéntesei közül Palotás Gusztávné és Paulik Edit kiemelkedõ szervezõ munkát végeztek. A segítségnyújtásban jelentõs szerepet vállaltak az MMSz pécsi (mindennap megjelent a határon 5 fõs csoportja), miskolci, békéscsabai, váci, budapesti és sok más máltai szervezet önkéntesei, a rend akkori tagjai részérõl pedig Ugron Imre és dr. Kállay Tamás. A máltaiak munkájának elismeréseként a német kormány az eseményeket követõen 3 új mentõautót ajándékozott az MMSz-nek. Kozma Imre atya az eseményekben vállalt szerepéért, a menekültek ellátásáért ben II. János Pál pápától apostoli protonotárius címet, dr. Antall József miniszterelnöktõl a Magyar Köztársaság Szolgálati Keresztjét, a Vinkovci kórház betegeinek ellátásáért és a kórház újjáépítésében vállalt tevékenységért 1993-ban horvátországi Zahvalnica-díjat kapott. A sok-sok önkéntesnek kiket felsorolni sem lehet köszönhetõen több száz sebesült és több ezer magatehetetlen, idõs, nyomorék ember talált oltalmat az evangéliumi nyolc boldogságot megjelenítõ nyolcágú máltai kereszt alatt. Áldozatvállalásukért áldja meg õket az Isten! 7

8 Elnöki gonodolatok M ÁLTAI H ÍREK december A Magyar Máltai Szeretszolgálat eszközei Az egyházi év vége felé közeledve, Krisztus Király ünnepkörében elmélkedem a Magyar Máltai Szeretetszolgálat küldetésérõl, és visszatekintve az elmúlt esztendõre, felmerül bennem, sikerült-e elvégezni a küldetésszerûen kijelölt és vállalt feladatunkat. Mindez azon múlik, hogy szervezetünk elégedett-e, és él-e azzal az eszközrendszerrel, ami sajátja. A szeretetszolgálatnak nincsenek hatalmi eszközei, uralkodni sem akar, hanem a lelkierõrõl tanúskodó tetteivel kíván tanúságot tenni az igazságról az e világi világban. Ugyanis különbséget kell tenni az e világi, emberi igazság között, amely állandó válsággal küzd, mivel érdekorientált, és az isteni, túlvilágról való igazság, a Jézussal földre érkezõ Isten országának igazsága között amely az egyetlen igazság, amely értékközpontú. Világunkban szólal meg Pilátus, aki valójában nem kérdez: Mi az igazság?, hanem mint birodalmi tisztviselõ, cinikus kijelentést tesz. A gyakorlatból ismeri és jól megtanulta, hogy az e világi igazság csupán hatalmi érdekeket szolgál. Ennek fényében szükségesnek tûnik megvizsgálni saját gondolatvilágunkat és törekvéseinket. Úgy tûnik, hogy mi emberek mindent pontosan tudunk. Mi a helyes, mi a helytelen? Mikor, mit, hogyan kell tenni? Megfellebbezhetetlen ítéletet mondunk mindenrõl és mindenkirõl. Állítjuk és úgy viselkedünk, mintha birtokában lennénk az igazságnak. S mintha a mi dolgunk lenne annak érvényesítése is az élet minden területén. Nem kellene-e elgondolkodni azon, hogy a magabiztosan elõadott nézeteink mögött többnyire egyéni érdekek és célok rejlenek? Az igazság isteni, amely felülrõl való, nem e világi, de ebben a világban van jelen és ebben a világban hat. Ez szólal meg Jézusban és ismerhetõ fel tetteiben. Jézus Istenhez igazodva egészen újszerûen határozza meg, hogy mit szabad és mit nem. Mit tehet az ember és mit nem. Ez az igazság felszabadít az emberi erõszak alól és megszünteti a kirekesztõ határokat, mert az isteni mérce szerint mindenkinek azonosak a lehetõségei. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat küldetése jézusi. Nekünk az evilági világban kell jelen lennünk úgy, mint a só az ételben, mint a kovász a lisztben, mint a fény a sötétben. Ennek megfelelõen a felebaráti szeretet tetteiben testvérként fogadunk el minden embert, s ezáltal annak az Istennek válaszolunk, Aki a szeretet ajándékaival közeledik felénk. Így az istenszeretet és a felebaráti szeretet összeolvad a legkisebbekben magával Jézussal, és Jézusban Istennel találkozunk. Ennek eszközei: Felül kell vizsgálnunk hagyományainkat, rokoni kapcsolatainkat a túlhangsúlyozott vérségi összetartozás felett, akár ellenében, s fel kell ismerni azokat a családtagokat, akik Istent vallják atyjuknak. El kell fogadnunk azt, hogy a felebaráti szeretet nem érzelmi és érdekkapcsolatok ápolásában áll, hanem az idegenek, jogfosztottak, kirekesztettek felkarolását jelenti. Be kell látnunk, hogy az istentisztelet nem kötelezõ parancs teljesítése, hanem az Isten akaratához való igazodás szóban és tettben. Tudomásul kell vennünk, hogy a bûn valójában nem csupán törvények és szabályok megszegése, hanem az ember téves elképzelése önállóságáról, önmagáról és Istenrõl, Akivel szemben igényeket támaszt. A Magyar Máltai Szeretetszolgálatban nem csupán az önérdekük ellenében cselekvõ és a felebaráti szeretetben az Isten szeretetére válaszoló emberek szolgálnak egyeseket, illetve a közfeladatokat vállaló szolgáltatásokban nem csupán az emberközpontú gondolkodást jelenítjük meg, hanem a fenti eszközök érvényre juttatásával formáljuk a társadalom arculatát is. A világnak új eszközrendszerre van szüksége, mennyei definíciókra, hogy megmeneküljön és élete legyen. Krisztus felülbírálja elképzeléseinket, keresztülhúzza számításainkat, elkötelezettségre, megbocsátásra igazítja bensõnket és javaink megosztására szólít fel, hogy békességünk legyen. Kozma Imre 8

9 2006. december MÁLTAI HÍREK Regionális körkép A Magyar Máltai Szeretetszolgálat országos szervezete: Nyugat-Dunántúli Régió Központ: 9021 Gyõr, Amade L. u. l. Tel.: Fax: honlap: Megbízott régióvezetõ: Lendvai Rezsõ Régiótitkár: dr. Báthy Andrásné Észak-Magyarországi Régió, Észak-Alföldi Régió, Dél-Alföldi Régió, Közép-Magyarországi Régió, Nyugat-Dunántúli Régió, Közép-Dunántúli Régió, Dél-Dunántúli Régió Magyar Máltai Szeretetszolgálat Nyugat-Dunántúli Régiója AMagyar Máltai Szeretetszolgálat évi területi beosztásának megváltoztatását követõen, igazodva az európai uniós statisztikai régiós felosztáshoz, Zala, Vas és Gyõr-Moson-Sopron megye területe alkotja az új Nyugat- Dunántúli Régió néven mûködõ szervezeti egységet. 23 csoport, 5 intézmény és több, pályázati modellkísérleti program mûködik a szervezetünkön belül. A jövõben újabb intézmények megnyitását tervezzük. A hagyományos máltai tevékenységen túl betegek, idõsek látogatása, segítése, gyermekprogramok, adományok gyûjtése és osztása az elmúlt években erõteljes intézményesülés kezdõdött, fõleg Gyõr-Moson-Sopron megyében. Az intézmények elsõsorban a fogyatékosok alap- és nappali ellátására irányulnak. Egy országos szintû rehabilitációs foglalkoztatóval és a megyei munkaügyi központtal karöltve 30 fõ vak, illetve látássérült, valamint mozgássérült részére védett munkahelyet teremtettünk, mely 2003 óta sikeresen üzemel ban megvalósult a fogyatékosok jelzõrendszeres házigondozása, mely normatív finanszírozást kapott. Jelenleg Gyõrött 60 készülék mûködik, majd ez évben Kapuvár kistérségben további 70 készüléket szereltünk fel. Kiemelkedõ a jelnyelvi tolmácsszolgálat tevékenységünk, mely regionális szinten, majd pedig önálló megyei szolgálatonként mûködik, Vas és GYMS megyében. A soproni csoportunk hospice szolgálatot mûködtet, önkéntes szakemberek bevonásával, daganatos betegek és családtagjaik lelki támogatására. A munkaerõpiaci mentori szolgálatunk 11 éves múltra tekint vissza. E tevékenységünk a tartós munkanélküliség miatti nehéz sorsú családoknak nyújt támogatást a munka világába való visszavezetéssel, szociális helyzetük javításával. Vas és Zala megyében is szeretnénk megvalósítani az intézményes hátteret. Szombathelyi csoportunk épülete ad otthont a regionális szintû ÖTLET önkéntes modellkísérletnek. A közeljövõben itt nyitjuk meg az idõsek napközi otthonát. Nagykanizsán szenvedélybetegek közösségi ellátását indítjuk. Zalaegerszegen a csoport új ingatlanhoz jutott, keressük az intézményesülés lehetõségét. A csoportjaink tevékenységei közül kiemelkedik a fertõszentmiklósi, immár hagyományos nyári kéthetes, gyermek napközis tábor. A hajléktalanok téli segítése jelentõs Mosonmagyaróvárott, Zalaegerszegen, Nagykanizsán. Szinte valamennyi csoportunk foglalkozik gyermekprogramok megvalósításával. Fontosnak tartjuk a fiatalok bevonását az önkéntes tevékenységbe, ezáltal biztosítva az utánpótlást és a jövõ elkötelezett nemzedékének nevelését. Tíz éve a nemzetközi EUROCAMP ifjúsági táborozáson sikerrel és méltón képviseli a máltai fiatalság a szervezetet. A régiós átalakulás nehézségein való átjutáshoz nagyban hozzájárultak a közös lelkigyakorlatok, ahol mindenkiben tudatosult, hogy tevékenységünket, szolgálatunkat nem a földrajzi határok, hanem a közös máltai lelkiség, a szegények, elesettek iránti elkötelezettség határozza meg. Dr. Báthy Andrásné régiótitkár 9

10 Rólunk M ÁLTAI H ÍREK december Régióvezetõk bemutatkozása Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-Alföldi Régió vezetõje Lengyel Gyula vagyok, a József Attila Tudományegyetem Természettudományi Karán kaptam vegyész diplomát. Elsõ munkahelyem a Szegedi Orvostudományi Egyetem Mikrobiológiai Intézetében volt, majd a Csongrád megyei ÁNTSZ Kémiai Laboratóriumait vezettem nyugdíjazásomig. Jelenleg a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítvány Biotechológiai Intézetében dolgozom ban kötöttem házasságot, ban és 1986-ban született két lányunk és 2004 februárjában az unokánk. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szegedi csoportjának megalakulásától tagja vagyok tól pedig a Szegedi, jelenleg a Dél-Alföldi Régió vezetõjeként veszek részt a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkájában. Észak-Magyarországi Régió vezetõje Kis Imre vagyok, az Észak-Magyarországi Régió vezetõje ban születtem, gyermekkoromat az Alföld kellõs közepén, egy tanyasi iskolában éltem meg. Szüleim az iskola pedagógusai voltak. Jelenleg Tokajban élek. Házi gyermekorvosként dolgozom és feleségemmel, Lengyel Katalinnal hét gyermeket nevelünk. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkájába tõl kapcsolódtunk be, kicsi de annál lelkesebb csoportunkkal. A korábbi vezetõt ért szerencsétlenség és a már addigra megszerzett ismeretségem okán választottak meg a terület vezetõjévé 2002-ben. Sokáig tiltakoztam a felkérés ellen, de nagy öröm számomra látni ezt a szerteágazó és nagy társadalmi jelentõséggel bíró karitatív munkát, amely régiónkra is jellemzõ. Mások lelkesedése, helytállása megerõsítést jelent számomra. Közép-Magyarországi Régió vezetõje Gyõri-Dani Lajos vagyok ban születtem. Kiskamasz korom óta élek Budapesten. Matematika fizika szakos tanárként végeztem tanulmányaimat, nyolc évig egy békásmegyeri általános iskolában tanítottam. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkájával 1991-ben ismerkedtem meg, ekkor a szolgálat önkéntesévé is lettem. A tanítás mellett egyre nagyobb teret és idõt nyert az életemben a máltai munka. Az alkalmi segítõ, önkéntes feladatok után a Budapesti Szervezet Dél-budai csoportjának vezetését kaptam feladatul, amelyet nagy örömmel fogadtam el ben feladatom megváltozott, a Budapesti Szervezet titkári teendõire kaptam megbízást. Közben családot alapítottam, két gyermekem született, akik ma már 14 és 12 évesek. Az évek múlásával és a szeretetszolgálat növekedésével már nem volt lehetõségem, hogy megsokszorozódott máltai feladataim mellett fõállásban tanítsak, így 1996-tól már teljes erõmmel csak a szeretetszolgálat által adott feladatokat végeztem ban budapesti vezetõvé választott közgyûlésünk, amely szerep a szeretetszolgálat regionális átszervezése óta kiegészült, ma már a Közép-Magyarországi Régió vezetõi teendõit jelenti. 10

11 2006. december M ÁLTAI H ÍREK Rólunk Személyi hírek búcsúzunk Wettstein János nagykeresztes tiszteleti lovag november 20-án Budapesten, a szentségekkel megerõsítve, visszaadta lelkét teremtõjének. János a rend háborút követõ, majd fél évszázadnyi szünet utáni elsõ, idehaza felvettjeinek kiválasztott köréhez tartozott. Az ünnepélyes felavatásra akkor még nem is Magyarországon, hanem a bajorországi kegyhelyen, Altöttingben, a szövetségi lelkigyakorlat keretében került sor 1990-ben. Wettstein János felavatása után fontos szerepet töltött be a Magyar Máltai Lovagok szövetségének akkor frissen megalakuló Magyarországi Delegációjában. A Szövetség elnökségének tagja volt 1990-tõl 1995-ig, a genealógiai bizottság elnöke 1993-tól 2005-ig. Nagy mûveltségével és széles körû tudásával segítette idehaza a rend talpraállását és megerõsödését. A rendi hagyományok alapos ismeretét igyekezett az utánajövõ generációknak átadni. Rendszeres és hûséges résztvevõje volt a rendi hitélet eseményeinek, a lelkigyakorlatoknak és a csütörtök esti rendi szentmiséknek. Wettstein János március 2-án született Budapesten, ahol egész életét leélte. A szülõi ház mélyen vallásos légköre, majd a Budai Ciszterek kiváló gimnáziumában végzett 8 év alakította maradandóan egyéniségét ben szerzett építészdiplomájával mint egyetemi oktató tanított a (József Nádor) Mûszaki Egyetemen egészen addig, amíg a levert forradalom utáni tisztogatások áldozatául esve 1958-ban el nem bocsátották. Viszonylagos szerencsével egy beruházási hivatalban sikerült elhelyezkednie, hogy családjának megélhetést biztosítson. A szakmai életpálya kerékbetörése rányomta bélyegét egész életére, mígnem az ország újra visszaállt szabadsága meghozta a már nem remélt történelmi elégtételt számára is. A nehéz évtizedekben menedéket boldog házasságában talált októberében ünnepelhették 60. házassági évfordulójukat 3 gyermekük és 7 unokájuk körében. A rendben kifejtett tevékenysége, családjában és széles körben is élvezett elismertsége és közkedveltsége sok örömöt hozott számára még az utolsó években is. Wettstein János nemcsak hitét tartotta meg a legnehezebb idõkben is, hanem hûségét is az egyházhoz. Megalkuvás nélküli egyenessége és hite mellett gyakorolt nyilvános tanúságtétele nem segítette ugyan a világi sikerek és anyagi elõnyök elérésében, viszont megadta neki a megõrzött becsület és a jó lelkiismeret kegyelmét. Jekelfalussy Wolnhoffer Károly tiszteleti lovag meghalt november 19-én Párizsban. Károly november 5-én született Felsõtúron, 1944-tõl máltai lovag és a Vitézi Rendnek is tagja volt. Államtudományi doktorként szolgált, mint követségi titkár a m. kir. Külügyminisztériumban, majd Belgrádban a magyar konzuli képviselet helyettes vezetõje volt ban emigrált és 1960-tól Párizsban élt és dolgozott. A franciaországi magyar máltaiak közösségének aktív tagja és korelnökeként jó kapcsolatokat épített ki a francia szövetséggel, és segítette az emigrációba kényszerült magyar szövetség római vezetõségének munkáját. Mélyen megrendülve búcsúzik a Magyar Máltai Lovagok Szövetsége november 15-én elhúnyt hû tiszteleti lovagjától, kálnói és ádámföldi Bornemissza Istvántól. Budapesten született november 24-én. Õsi magyar családból származott, egyik õsének, Bornemissza Gergelynek Gárdonyi Géza állított felejthetetlen emléket az Egri Csillagokban. István a jog- és az államtudományok doktora volt, majd okleveles erdész. A II. világháborúban négy évet tölt a fronton. A szépirodalom mûvelõje, több regénye és életrajza jelent meg, heraldikus és képzõmûvész. Magas kora ellenére hihetetlen aktív volt, egyik mûve a másik után jelent meg. Életét a nagy Bornemissza Péchy családok kebelében töltötte el. Rendünknek 1995-óta volt tiszteleti lovagja. A Felvidéken élõ magyar rendtagjainknak volt gondoskodó baráti vezetõje és szószólója. Részt vett rendünk és szövetségünk életében és a magyar szövetség vezetõivel együtt munkálkodott a Szlovákiában megalakítandó Máltai Lovagok Szövetségének érdekében. Õ dolgozta ki a megalakuló szövetség alapszabály tervezetét. 11

12 Hirdetéseink M ÁLTAI H ÍREK december Máltai Könyvek sorozat 3. kötete Jean Vanier: A közösség A megbocsátás és az ünnep helye Imre atyának Jean Vanier A közösség c. könyvéhez írt ajánlásából idézve: A Máltai Könyvek sorozat újabb kötete az önszeretetbe bonyolódott embert gyógyítja azáltal, hogy megmutatja az egyetlen utat, amelyen önmagunkra találunk, s amely elvezet egymáshoz, hogy létrejöjjön a közösség, mint kizárólagos élettere az embernek. A közösség az ember lényegébõl ered, mivel az ember csak úgy ébredhet tudatára saját én -je egyszeriségének, ha tapasztalja a más emberekkel való együttlétet. Az én megvalósulása és megmaradása a közösség ellenállhatatlan vonzásának köszönhetõ. Mi, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársai naponta találkozunk a SZJA 1%-os felhívás magányosok soha be nem gyógyuló sebeivel, a társadalomból kiszorultak kínlódásaival és a fogyatékkal élõk teljesebb életre vágyódásával, s közben feltárulnak saját gyengeségeink is, amelyek alázatra intenek bennünket. Az Apostol a Mestertõl tanult szavakkal int: Fogadjátok el egymást. Fogadjátok el egymást, vagyis szabadítsátok ki egymást a gyûlölet cellájából. Fogadjátok el egymást, vagyis adjatok helyet a valóságnak, mert a valóság mi vagyunk, mindannyian, akik vagyunk s úgy, ahogyan vagyunk. S elfogadni egymást csak fenntartás nélkül lehet. Ez a könyv olyan fogalmakat hoz napvilágra és értelmez, amelyek mintha elhomályosultak volna: elfogadás, befogadás, megtartás. Figyeljünk mindannyian Jézusra, aki bátorít bennünket, hogy fogadjuk el és hordozzuk egymást, és ajándékképpen mi is megtapasztalhatjuk Isten irgalmas jóságát. Adni öröm Krisztus szeretete sürget minket a szegények szolgálatában! Karácsonyi élelmiszer-adomány gyûjtés Hátrányos helyzetû családok, kisnyugdíjas, magukra maradt idõs, nélkülözõ emberek várják tõlünk a segítséget. Kérjük személyi jövedelemadója 1%-ának felajánlásával növelje esélyüket Köszönjük! Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Adószám: Az idei évben is lehetõséget kaptunk a SPAR üzletlánc vezetõitõl, hogy üzleteikben a szeretetszolgálat önkéntesei élelmiszer adományokat gyûjtsenek karácsonyra a rászorulók megsegítésére. Karácsony elõtt, december 15-e és 20-a között az országban 97 helyszínen, Interspar, Spar és Kaiser s áruházakban gyûjtünk tartós élelmiszer-adományokat, melyekbõl összeállított csomagokat még az ünnepek elõtt eljuttatjuk a legjobban rászoruló embertársainknak. Tavaly ebben a gyûjtésben több mint ezer önkéntes vett részt, és tízezer rászoruló család, idõs, magányos, beteg ember számára tudtunk örömet szerezni az általunk összegyûjtött adományokkal. Segítõ kezekre most is szükség van. 12

Magyar Máltai Lovagok Szövetsége. Magyar Delegáció beszámolója a. 2013.06.24. 2014.06.23. közötti időszakról

Magyar Máltai Lovagok Szövetsége. Magyar Delegáció beszámolója a. 2013.06.24. 2014.06.23. közötti időszakról 1 Magyar Máltai Lovagok Szövetsége Magyar Delegáció beszámolója a 2013.06.24. 2014.06.23. közötti időszakról A Delegáció jelenlegi létszáma: 78 fő, (46 %) a teljes létszám 168. Az elmúlt évben elhunyt

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2013. évi beszámoló 2014. évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2013. évi beszámoló 2014. évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2013. évi beszámoló 2014. évi munkaterv A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus évi beszámoló évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus évi beszámoló évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2015. évi beszámoló 2016. évi munkaterv 2 A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja A Körmendi Egyházközség 2017. évi tervezett programja Január 3. kedd 18.00 A Karitász csoport összejövetele 5. csütörtök 19.00 Felnőtt katekézis 7. szombat 19.00 A Családcsoport összejövetele 8. vasárnap

Részletesebben

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest),

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest), Kik a ferencesek? A Ferences Rend 800 éve van jelen a társadalom szolgálatában. Ismert és elismert közösség Magyarországon és világszerte. A Rend elsődleges feladata az evangelizáció, ez ugyanakkor különböző

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

Katasztrófavédelem, vészhelyzetkezelés. Vészhelyzetben

Katasztrófavédelem, vészhelyzetkezelés. Vészhelyzetben Vészhelyzetben Bizony mondom nektek, ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, s azt mondjátok ennek a hegynek itt: Menj innét oda! odamegy, s nem lesz nektek semmi sem lehetetlen. Mt 20 Nem sokkal

Részletesebben

A máltai misszió. A bizalom jelképe

A máltai misszió. A bizalom jelképe A bizalom jelképe A Magyar Máltai Szeretetszolgálatot küldetése a hit védelmére és a szegények megsegítésére szólítja. Az örök életbe vetett hite alapján megkérdôjelezhetetlen bizalommal hagyatkozik a

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség

Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség 2015. augusztus 22. szombat 12:00 A megszentelt élet évében meghirdettük Bemutatkoznak... kampányunkat. Azt kértük a szerzetesrendek elöljáróitól,

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28.

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28. KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. május. 12. Theisz Gábor elnök - 1 - A KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós

Részletesebben

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ 2015. DECEMBER 31. Január 10-én-én, a Regina Mudi-templom ovis miséjén a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola 3.a osztályos tanulói egy rövid jelenettel szerepeltek.

Részletesebben

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények 13. sz. melléklet A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények Sorszám A szervezet neve Tevékenysége Önkormányzati szervek 1. Polgármester Részvétel a döntés-előkészítési,

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI KÖZPONT Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. Telefon: 06-1-346-9400 Fax: 06-1-346-9415 E-mail: titkarsag@ommf.gov.hu

Részletesebben

5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04.

5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04. 5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04. 2 ( C ) IPA by 1974 5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI

Részletesebben

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét,

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, IIDddd A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, a Nógrádker Zrt. Szakszervezeti Bizottságának titkárát, a KASZ

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Máltai Hírek. Naptár mi történt, mi várható? Amerikai és magyar máltaiak. Pillanatképek Németországból. Regionális körkép: Közép-Magyarország

Máltai Hírek. Naptár mi történt, mi várható? Amerikai és magyar máltaiak. Pillanatképek Németországból. Regionális körkép: Közép-Magyarország Máltai Hírek A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lapja XII. évfolyam 1. szám 2006. március Naptár mi történt, mi várható? Amerikai és magyar máltaiak Pillanatképek Németországból

Részletesebben

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007.

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. Január Február 6. szombat 9.00 Házáldások 8. hétfő 17.00 Karitász összejövetele 13. szombat 19.30 Egyházközségi farsangi bál 15. hétfő 9.00 Szentségimádás

Részletesebben

MUNKATERV. a 2011-es évre

MUNKATERV. a 2011-es évre BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2011-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Részvétel a békefenntartással és a katonai ellenőrzés hagyományainak ápolásában. A területi kapcsolatok

Részletesebben

A HOSPICE SZOLGÁLAT SEGÍTSÉG NYÚJTÁSA

A HOSPICE SZOLGÁLAT SEGÍTSÉG NYÚJTÁSA A HOSPICE SZOLGÁLAT SEGÍTSÉG NYÚJTÁSA Dr. Schmelczer Matild Betegápoló Irgalmas Rend Pécsi Háza Két karodban nem ijeszt majd a halál nagy csöndje sem, Két karodban a halálon, mint egy álmon átesem. (Radnóti

Részletesebben

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Életrajza Vojtěcha Hasmandová anya 1914. március 25.-én született

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

Napcsoda Hatvanban 2015

Napcsoda Hatvanban 2015 Beszámoló a Civil Alap öntevékeny, önszerveződő közösségeket támogató keret pályázatához Napcsoda Hatvanban 2015 A Tilma a Gyermekművészetért Alapítvány által szervezett Ezerszínű Világ című 10. Jubileumi

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - Kedves Máltai Barátaink!

1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - Kedves Máltai Barátaink! 1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - MMSz Kecskemét IV. évfolyam/6. szám Dél-Alföld 2008 szeptember Kedves Máltai Barátaink! Majdnem egy év telt el a legutóbbi hírlevelünk óta. Felsorolni is nehéz az

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7.

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7. H I R D E T É S E I N K 2014. november 30 december 7. 1. A jövő heti Baba-Mama klub kivételesen nem kedden, hanem szerdán lesz 10 órától. Ekkor mikulásünnepség lesz, Petkó Tamás atyával. 2. Az Első Szeretet

Részletesebben

Hírlevél 1. Mozgó Tüdőszűrő Program

Hírlevél 1. Mozgó Tüdőszűrő Program Hírlevél 1 Mozgó Tüdőszűrő Program 1995-ben indult, és máig egyedülálló programként működik a hajléktalan emberek TBC szűrése és az ehhez kapcsolódó gyógyítás, utógondozás, illetve a nyomon követés megszervezése.

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i ülésére Előterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i ülésére Tárgy: Pályázat előkészítése és benyújtása az Európa a polgárokért testvérvárosi találkozók programra Az

Részletesebben

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2 Tiszták, hősök, szentek Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2013 ( 2 ) Adalbert Prága püspöke volt Szent Adalbert emléknapja: április 23. Az államalapítást követő évtizedekben

Részletesebben

Gyorsjelentés a hajléktalan emberek 2011 február 3-i kérdőíves adatfelvételéről

Gyorsjelentés a hajléktalan emberek 2011 február 3-i kérdőíves adatfelvételéről Február Harmadika Munkacsoport Gyorsjelentés a hajléktalan emberek 2011 február 3-i kérdőíves adatfelvételéről Összefoglaló: Győri Péter Gyorsjelentés a 2011. évi hajléktalan-adatfelvételről Válaszadó

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 TÁJÉKOZTATÓ 2015. augusztus 26-án Veszprémben, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán megrendezésre kerülő

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: szerv NAV Repülőtéri NAV 1. számú Repülőtéri NAV 2. számú Repülőtéri K, Cs:

Részletesebben

Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület

Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület A szervezet célja A Dél-Zalai civil szektor tevékenységének, érdekvédelmének, forrásteremtésének és környezetvédelmi,- karitatív akcióinak koordinálása. Térségfejlesztési

Részletesebben

A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében. Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória

A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében. Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület bemutatása A Figyelj

Részletesebben

ÉLETFA SEGÍTŐ SZOLGÁLAT EGYESÜLET

ÉLETFA SEGÍTŐ SZOLGÁLAT EGYESÜLET ÉLETFA SEGÍTŐ SZOLGÁLAT EGYESÜLET Jelenlegi projektjeink Közösségfejlesztés KÖZTÁMHÁLÓ - közösségfejlesztés, a közösségi munka munkaformái, módszerei terjesztése Közösségi Munka Műhely - közösségfejlesztők

Részletesebben

Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét.

Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét. Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét. Büszke vagyok arra, hogy választókörzetem 4. települése jutott el a fejlettség azon szintjére, hogy Köztársasági Elnök Úr városi rangot adományozott

Részletesebben

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Európai Gazdasági és Szociális Bizottság AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Külkapcsolatok Az EGSZB és a Nyugat-Balkán: kétszintű megközelítés Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) kettős regionális

Részletesebben

VÁLTOZÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

VÁLTOZÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT JERUZSÁLEMI, RODOSZI ÉS MÁLTAI SZUVERÉN ISPOTÁLYOS SZENT JÁNOS LOVAGREND MAGYAR SZÖVETSÉGÉNEK (2004. november 12.) ALAPSZABÁLYA PREAMBULUM A Jeruzsálemi, Rodoszi

Részletesebben

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 15. július 21. FŐVÉDNÖK: P. DR. NÉMET LÁSZLÓ SVD NAGYBECSKEREKI MEGYÉSPÜSPÖK A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 17. 2012.

Részletesebben

A Gubicza család találkozói, eseményei

A Gubicza család találkozói, eseményei A Gubicza család találkozói, eseményei GUBICZA CSALÁDOK ESEMÉNYEI 2006 évben I. Gubicza találkozó Bakonyszentlászló, 2006. augusztus 19. Szervező: Gubicza Ilona 2007 évben Családtörténeti kutatás, nemzetközi

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

Előterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 17-i ülésére

Előterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 17-i ülésére Előterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. február 17-i ülésére Tárgy: A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 2016. évről szóló szakmai beszámolójának elfogadása

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. április 1-i ülésére Készítette: dr. Kozma Enikő alpolgármesteri jogi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Együttműködés az IPOSZ és az Ipartestületek között - a Projekt a számok tükrében

Együttműködés az IPOSZ és az Ipartestületek között - a Projekt a számok tükrében TÁMOP-2.1.4-09/1-2010-0007 Munkahelyi képzések támogatása ernyőszervezeteken keresztül Együttműködés az IPOSZ és az Ipartestületek között - a Projekt a számok tükrében TÁMOP-2.1.4-09/1-2010-0007 számú

Részletesebben

A Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft. Szombathely és Kistérsége Integrált Támogató Szolgálata

A Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft. Szombathely és Kistérsége Integrált Támogató Szolgálata A Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft. Szombathely és Kistérsége Integrált Támogató Szolgálata referencia intézményi tevékenységének bemutatása Budapest, 2011. január 27. Szombathely és Kistérsége

Részletesebben

Családfa. Deutsch Dávidné (szül. Süsz Katalin) Reichenfeld Zsigmondné (szül. Reichard Mária) Deutsch Dávid

Családfa. Deutsch Dávidné (szül. Süsz Katalin) Reichenfeld Zsigmondné (szül. Reichard Mária) Deutsch Dávid Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Dr. Reichenfeld Zsigmond 1858 1933 Reichenfeld Zsigmondné (szül. Reichard Mária) 1869 1944 Deutsch Dávid 1849 1903 Deutsch Dávidné (szül.

Részletesebben

2016. évi FELHÍVÁSA kitüntető címek és elismerések adományozására

2016. évi FELHÍVÁSA kitüntető címek és elismerések adományozására A Baptista Szeretetszolgálat Oktatási Tanácsának 2016. évi FELHÍVÁSA kitüntető címek és elismerések adományozására A Baptista Szeretetszolgálat Elnöksége 2016-ban is a korábbi években megszokott módon

Részletesebben

H í r l e v é l. 2011. április ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT!

H í r l e v é l. 2011. április ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT! H í r l e v é l Zarándokoknak, útépítőknek, partnereknek 2011. április Lelkivezetői gondolatok ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT! 8 nappal Húsvét ünnepe előtt Jézus Krisztus megmutatta az emberiségnek és a világnak,

Részletesebben

Tábornok és Tiszt urak! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Pro Patria ad Mortem A hazáért mindhalálig!

Tábornok és Tiszt urak! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Pro Patria ad Mortem A hazáért mindhalálig! 1 Vezérőrnagy Úr! Tábornok és Tiszt urak! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Pro Patria ad Mortem A hazáért mindhalálig! Több, mint tíz hónappal ezelőtt ezzel a jelmondattal fogadott bennünket a vezérkari tanfolyam,

Részletesebben

Családfa. Nincs adat. Salamonné (szül. Siegel Johanna)? 1941. Schwartz. Nincs adat. Salamon? 1927. Apa. Anya. Kornveis Ignác 1882 1929

Családfa. Nincs adat. Salamonné (szül. Siegel Johanna)? 1941. Schwartz. Nincs adat. Salamon? 1927. Apa. Anya. Kornveis Ignác 1882 1929 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Schwartz Salamon? 1927 Anyai nagyanya Schwartz Salamonné (szül. Siegel Johanna)? 1941 Apa Kornveis Ignác 1882 1929 Anya Kornveis Kornélia (szül. Schwarz

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Rechnitz Sámuel 1850-es évek 1890-es évek. Interjúalany

Családfa. Anyai nagyapa. Rechnitz Sámuel 1850-es évek 1890-es évek. Interjúalany Családfa Apai nagyapa Geiringer Vilmos? 1944 Apai nagyanya Geiringer Vilmosné (szül. Rechnitz Antónia)?-1944 Anyai nagyapa Rechnitz Sámuel 1850-es évek 1890-es évek Anyai nagyanya Rechnitz Sámuelné (szül.

Részletesebben

A dél-alföldi régió beszámolója 2008.

A dél-alföldi régió beszámolója 2008. A dél-alföldi régió beszámolója 2008. Baja A csoport megalakulásának évszáma: 1990 Létszáma: 36 tag és 11 önkéntes Csoportvezető: Bohacsek Lászlóné - Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10., - Telefon: 20/207-48-92

Részletesebben

V. Mária Út Konferencia. Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17.

V. Mária Út Konferencia. Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17. V. Mária Út Konferencia Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17. 2015. október 16., péntek Helyszín: Csíksomlyó, Jakab Antal Tanulmányi és Felnőttképzési Központ - Hotel Salvator** 17.00

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2014.

Közhasznúsági melléklet 2014. Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18160525-1-42 01 Fővárosi Törvényszék 12 PK 60991 /1997/ 01/01/00068 BOKOR, HAZAI RÁSZORULÓK ALAPÍTVÁNY 1163 Budapest, GORDONKA utca

Részletesebben

I. A Szent István Egyetem

I. A Szent István Egyetem I. A Szent István Egyetem REKTORI KÖSZÖNTŐ 2000-ben - több, korábban önálló egyetem és főiskola integrációjával - létrehozott egyetemünk névadójára, államalapító Szent István királyunkra az egész ország

Részletesebben

Családfa. Lunczer Gyuláné (szül.?)?? Krausz Adolfné (szül.?)?? Krausz Adolf 1836 1928. Lunczer Gyula? 1925/26. Apa. Anya. Lunczer Lipót 1871 1930

Családfa. Lunczer Gyuláné (szül.?)?? Krausz Adolfné (szül.?)?? Krausz Adolf 1836 1928. Lunczer Gyula? 1925/26. Apa. Anya. Lunczer Lipót 1871 1930 Családfa Apai nagyapa Lunczer Gyula? 1925/26 Apai nagyanya Lunczer Gyuláné (szül.?)?? Anyai nagyapa Krausz Adolf 1836 1928 Anyai nagyanya Krausz Adolfné (szül.?)?? Apa Lunczer Lipót 1871 1930 Anya Lunczer

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

A Keresztényekért Alapítvány 2009. évi aktivitásai

A Keresztényekért Alapítvány 2009. évi aktivitásai A Keresztényekért Alapítvány 2009. évi aktivitásai Egy civil szervezet éves tevékenységének számbavételekor többirányú munkáról számolhatunk be, melynek során az alapítvány alapító okiratának megfelelően,

Részletesebben

2015/2016-os tanév rendje (tanítási napok)

2015/2016-os tanév rendje (tanítási napok) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 aug. h k sze cs p sz v h szept. k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k sze 1 5 10

Részletesebben

Székely Szabadság Napja (2013. március 10.)

Székely Szabadság Napja (2013. március 10.) 2013. évi I. szám (Március hó) Székely Szabadság Napja ( 10.) Rendünk a nemzeti egység és összetartozás elkötelezettjeként részt vett a Székely Szabadság Napján március 10-én. Március 10. napja a székelyek

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

A nyitva tartás rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

A nyitva tartás rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai A nyitva tartás rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai TARTALOM NYITVATARTÁS RENDJE... 3 CSENGETÉSI REND NAPPALI TAGOZAT... 3

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség Egyházközség SZENTMISÉK, SZERTARTÁSOK, TUDNIVALÓK MINISTRÁNSOK CSERKÉSZEK JÓ MUNKÁT! SZENT MÓNIKA KÖZÖSSÉG ANYAI SZÍVVEL CARITAS GONDOSKODÓ SZERETET HÍRLEVÉL Adventi szombatok Az adventi időszak négy hete

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INTÉZMÉNYI ÜNNEPEK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INTÉZMÉNYI ÜNNEPEK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INTÉZMÉNYI ÜNNEPEK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE Szeged, 2013. október 28. Intézményi ünnepek és megemlékezések rendje a Szegedi Tudományegyetemen 1 A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban:

Részletesebben

2013. Szeged, 2014.május 13.

2013. Szeged, 2014.május 13. Soroptimist Club Szeged Közhasznúsági beszámoló 2013. Szeged, 2014.május 13. A szervezet alapadatai: eve: Soroptimist Club Szeged Képviselő: Baranyi Irén Székhely/ Levelezési cím: 6721 Szeged, Pusztaszeri

Részletesebben

MEGHÍVÓ A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT, ÖNKÉNTESSÉG JELENE ÉS JÖV AZ OKTATÁSBAN CÍM KONFERENCIÁRA

MEGHÍVÓ A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT, ÖNKÉNTESSÉG JELENE ÉS JÖV AZ OKTATÁSBAN CÍM KONFERENCIÁRA A Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Oktatási és Üdültetési Nonprofit Közhasznú Kft. szervezésében a NEFMI 2011. január 22-én OK 3879-7/2010.sz. Támogatási Szerz dés alapján Konferenciát szervez. MEGHÍVÓ

Részletesebben

Máltai Hírek. A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lapja

Máltai Hírek. A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lapja Máltai Hírek A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lapja XIII. évfolyam 2. szám 2007. június Tartalom M ÁLTAI H ÍREK 2007. június Tartalom Elnöki levél 3 Naptár mi történt,

Részletesebben

HÍRLEVÉL. 9. szám / 2012. december. A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele. Kedves Testvérek az Úr Jézusban!

HÍRLEVÉL. 9. szám / 2012. december. A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele. Kedves Testvérek az Úr Jézusban! HÍRLEVÉL 9. szám / 2012. december A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele Kedves Testvérek az Úr Jézusban! A Szentatya meghirdette a Hit évét, s nekünk, ferenceseknek ez a

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

-1- A nyitva tartás rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

-1- A nyitva tartás rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai -1- A nyitva tartás rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai -2- Tartalom Nyitva tartás rendje... 3 Csengetési rend nappali tagozat...

Részletesebben

Máltai Hírek. A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lapja

Máltai Hírek. A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lapja Máltai Hírek A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lapja XIII. évfolyam 1. szám 2007. március Tartalom M ÁLTAI H ÍREK 2007. március Tartalom Elnöki levél 3 Naptár mi történt,

Részletesebben

A Vas Megyei Közgyűlés április 28-i ülésének határozatai. 20/2016. (IV. 28.) számú határozat

A Vas Megyei Közgyűlés április 28-i ülésének határozatai. 20/2016. (IV. 28.) számú határozat 2016. április 28-i ülésének határozatai 20/2016. (IV. 28.) számú határozat az ülés tárgysorozatait az alábbiak szerint állapítja meg: Nyílt ülés keretében tárgyalja: 1. Beszámoló a közgyűlés legutóbbi

Részletesebben

Cím: 2600 Vác, Rákóczi út 36. weboldal: www.boldogceferinoalapitvany.hu e-mail: eselyreferens@boldogceferinoalapitvany.hu telefon: +36208231404

Cím: 2600 Vác, Rákóczi út 36. weboldal: www.boldogceferinoalapitvany.hu e-mail: eselyreferens@boldogceferinoalapitvany.hu telefon: +36208231404 Célcsoportjaink közé soroljuk mindazon embereket és csoportokat, akik a hátrányos helyzetükből adódóan, vagy az egyenlő bánásmódban is rögzített védett tulajdonságaik miatt perifériára szorultak. Feladatunknak

Részletesebben

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2009. évi Közhasznúsági jelentése

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2009. évi Közhasznúsági jelentése KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. május. 17. Theisz Gábor elnök - 1 - A KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós

Részletesebben

Az Egészségügyi Centrumok működése

Az Egészségügyi Centrumok működése ellátásáért a gazdasági válság árhullámaival szemben Az Egészségügyi Centrumok működése Dr. Kass Ferenc MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT - magyar katolikus jótékonysági hálózat, kiemelkedően közhasznú szervezet,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Ikt.sz.: 20376/2015 Javaslat a kárpátaljai magyarok megsegítésére beérkezett adományok továbbítására

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Ikt.sz.: 20376/2015 Javaslat a kárpátaljai magyarok megsegítésére beérkezett adományok továbbítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere Ikt.sz.: 20376/2015 Javaslat a kárpátaljai magyarok megsegítésére beérkezett adományok továbbítására Tisztelt Közgyűlés! A Közgyűlés a 2015. áprilisi ülésén

Részletesebben

Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia

Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia Együttműködési Fórum Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia Tapasztalat és rutin ellenére esély nélkül? Intézkedések az idősebb munkavállalók foglalkoztatásának növelésére A 2012-es év az Aktív idősödés

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek?

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? 1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? a). b) 2.) Az 1956 os forradalom és szabadságharc miniszterelnöke látható a képen. Ki ő? Életrajzi adatainak nézzetek utána! Neve Születési helye,

Részletesebben

Beszámoló A GONDVISELÉS SEGÉLYSZERVEZET. működéséről

Beszámoló A GONDVISELÉS SEGÉLYSZERVEZET. működéséről Beszámoló A GONDVISELÉS SEGÉLYSZERVEZET működéséről A Segélyszervezettel kapcsolatos fontosabb adatok, információk Székhely 1055 Budapest, Alkotmány u. 12. Jogi forma egyesület Jelleg közhasznú Alakulás

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási

Részletesebben

Véndiák Találkozó 2016

Véndiák Találkozó 2016 Véndiák Találkozó 2016 A Kar 2016. szeptember 23-án rendezte meg éves Véndiák Találkozóját, immár hatodik alkalommal. Az esemény hivatalosan 18.00 órakor, egy eseménydús programmal várta a regisztrált

Részletesebben

5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE

5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE 5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE GÖDÖLLŐ, ISASZEG, 2015. NOVEMBER 27-29. 2 5 éves (C) IPA by 1974 az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE A SZERVEZETÜNK MEGALAKULÁSÁNAK

Részletesebben