A GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 222/2012. (VIII.31.) önkormányzati határozat melléklete A GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Koleszár Istvánné intézményvezető Jóváhagyta: Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete./2012. (VIII.31.) önkormányzati határozata Szitka Péter polgármester

2 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése A szervezeti és működési szabályzat személyi és időbeli hatálya A szervezeti és működési szabályzat alapjául szolgáló jogszabályok...4 II. A költésvetési szervre jellemző adatok Alapító Okirat A költségvetési szerv működési köre A feladatellátást, tevékenységet szolgáló vagyon és forrás Tevékenységi köre A költségvetési szerv szakfeladatai:... 8 III. A költségvetési szerv működésének főbb szabályai Szervezeti felépítés A szervezet munkavégzéssel kapcsolatos szabályai Hivatali titok Az alkalmazottak munkarendje A helyettesítés rendje A szervezet alkalmazottainak feladatköre, hatásköre a szervezeti felépítés alapján Az intézmény alkalmazottainak munkaköri alkalmassági felülvizsgálat rendje A szervezet helyiségeinek, berendezéseinek használati rendje A szervezet bélyegzőjének használatára jogosultak A szervezetre vonatkozó ellenőrzés szabályai IV. A Szervezet gazdálkodásának rendje V. Kapcsolattartás VI. Egyéb rendelkezések Béren kívüli juttatások Munkába járás költségtérítése Saját gépkocsi hivatali használata Szolgálati telefon Munkabér-előleg Munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg számú melléklet Adatkezelési szabályzat 2. számú melléklet Szabálytalanságok kezelésének eljárás rendje 2

3 I. Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja, hogy rögzítse az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmény adatait és szervezeti felépítését, a vezetők és alkalmazottak feladatait és jogkörét, a szervezet működésének belső rendjét, és mindazon rendelkezéseket, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe. Az SZMSZ feladata, hogy meghatározza a Gazdasági Ellátó Szervezet céljait, tevékenységét, feladat ellátás folyamatának összehangolt, hatékony működését valamint annak kapcsolati rendszerét. A Szabálytalanságok kezelésének eljárás rendjét az SZMSZ 2. számú melléklete tartalmazza. 2. A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése A Gazdasági Ellátó Szervezet működésére vonatkozó szabályzatot az intézmény vezetőjének előterjesztése után a közalkalmazotti közösség fogadja el. Az elfogadáskor a jogszabályokban meghatározottak alapján véleményezési jogát gyakorolta az intézmény közalkalmazottai. A Gazdasági Ellátó Szervezet szervezeti és működési szabályzatát a fenntartó Kazincbarcika Város Önkormányzata hagyja jóvá. A Gazdasági Ellátó Szervezet szervezeti és működési szabályzatát a közalkalmazottak és más érdeklődők megtekinthetik az intézményvezetői irodában, munkaidőben. Tartalmáról és előírásairól az intézményvezető ad információt. 3. A szervezeti és működési szabályzat személyi és időbeli hatálya A szervezeti és működési szabályzat és a mellékletét képező egyéb belső szabályzatok, intézményvezetői utasítások betartása az intézmény valamennyi közalkalmazottjára kötelező érvényű. A szervezeti és működési szabályzat a fenntartó jóváhagyásának időpontjával lép hatályba, és határozatlan időre szól. Módosítására jogszabályi előírás, fenntartói rendelkezés esetén kerülhet sor. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti az intézmény előző elfogadott most módosított szervezeti és működési szabályzata. 3

4 4. A szervezeti és működési szabályzat alapjául szolgáló jogszabályok az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló többször módosított 249/2000. (XII:24.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet a számvitelről szóló többször módosított évi C. törvény a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. Törvény 77/1993. (V.12.) kormányrendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél. 1. Alapító Okirat II. A költésvetési szervre jellemző adatok A Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testülete 125/2007. (IV. 20.) számú Ökt. határozatával fogadta el a Gazdasági Ellátó Szervezet létrehozását. A költségvetési szerv neve, székhelye: Gazdasági Ellátó Szervezet Fő tér 39. Bankszámla száma: Törzskönyvi azonosító: Egységes szerkezetbe foglalt módosított Alapító okirat kelte, száma: 170/2012. (VI.28.) sz. Ökt. határozat Az alapításának időpontja: A költségvetési szerv alapító szerve: Kazincbarcika Város Önkormányzata Az alapítói jogok gyakorlója: Kazincbarcika Város Önkormányzata Székhelye: Fő tér 4. A költségvetési szerv irányító szerve: Kazincbarcika Város Önkormányzata A költségvetési szerv fenntartó szerve: Kazincbarcika Város Önkormányzata Székhelye: Fő tér 4. A költségvetési szerv jogállása: Önálló jogi személy A költségvetési szerv által ellátott közfeladat: Gazdasági-pénzügyi ellátást végző költségvetsi szerv Gazdálkodási besorolás: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési Szerv Adószám:

5 Alaptevékenységi szakágazata: Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulási intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai Alaptevékenységi TEÁOR száma: 8411 Önkormányzati, valamint több célú kistérségi társulási intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai Alaptevékenység: Az önállóan működő költségvetési szervek pénzügyi-gazdálkodási feladatainak ellátása A költségvetési szerv engedélyezett létszáma: A költségvetési szerv hosszú bélyegzőjének hivatalos szövege A költségvetési szerv körbélyegzőjének hivatalos szövege: 10 fő Gazdasági Ellátó Szervezet Fő tér Adószám: Gazdasági Ellátó Szervezet Fő tér 39. (a kör közepén az ország címere) 2. A költségvetési szerv működési köre A szervezethez tartozó teljes jogkörrel rendelkező, önállóan működő, költségvetési intézmények és tagintézményeik: Megnevezése Egressy Béni Városi Könyvtár Kazincbarcikai Összevont Óvodák - tagintézményei: Alsóvárosi Körúti Tagóvoda Építők Úti Tagóvoda Kertvárosi Tagóvoda Mátyás Király Úti Tagóvoda Mesevár Tagóvoda Napsugár Tagóvoda Napköziotthonos Tagóvoda Címe Fő tér 5. Csokonai út 1. Alsóvárosi körút 44. Építők útja 2. Akácfa út 12. Mátyás király út 10/A. Pollack Mihály út 7. Jószerencsét út Sajóivánka, Kossuth út 26. Törzskönyvi azonosítószáma

6 Zöld Titok Kastély Napköziotthonos Tagóvoda Pollack Mihály Általános Iskola - tagintézményei: Árpád Fejedelem Tagiskola Kazinczy Ferenc Tagiskola Ádám Jenő Tagiskola Dózsa György Tagiskola Gárdonyi Géza Tagiskola Szociális Szolgáltató Központ - - telephelyei: 1.sz. Bölcsőde 2.sz. Bölcsőde 1.sz. Idősek Klubja 3.sz. Idősek Klubja Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Éjjeli Menedékhely Házi segítségnyújtás és étkeztetés Idősek Otthona I. Idősek Otthona II. Időskorúak Gondozóháza Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Nappali Melegedő 3731 Szuhakálló, Bajzsy-Zsilinszky út 37. Pollack Mihály út 29. Árpád fejedelem tér 7/A Herbolyai út 5. Mikszáth Kálmán út 2. Dózsa György út Szuhakálló, Bajcsy-Zsilinszky út 47. Építők útja Pollack Mihály út 15. Csokonai út 3. Hámán Kató út 1. Táncsics Mihály út 2. Építők útja 15. Mátyás király út 56. Csokonai út 3. Jószerencsét út 8. Gyermekek útja 4. Gyermekek útja 2. Építők útja Mátyás király út

7 3. A feladatellátást, tevékenységet szolgáló vagyon és forrás Kazincbarcika Város Önkormányzatának tulajdonában lévő a Kazincbarcika, Fő tér 39. szám alatti irodahelyiségek használata, valamint a vagyonleltárban nyilvántartott tárgyi eszközök és egyéb készletek. A költségvetési szerv vagyon feletti rendelkezési jogát a Kazincbarcika Város Önkormányzatának vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló szabályzat és mindenkor hatályos rendelet szerint gyakorolja. Az intézmény gazdálkodásával, ezen belül kiemelten a költségvetés tervezésével, végrehajtásával, a jogszabályok és a fenntartó rendelkezéseinek figyelembevételével az intézmény vezetőjének a feladata. A Gazdasági Ellátó Szervezet nem jogosult normatív támogatás igénybe vételére, a működéshez szükséges pénzeszközt a felügyeleti szerv biztosítja. 4. Tevékenységi köre Alaptevékenysége: Kazincbarcika Város Önkormányzat felügyelete alá tartozó teljes jogkörrel rendelkező, önállóan működő költségvetési szervek részére a jogszabályokban meghatározott pénzügyi- gazdálkodási feladatok ellátása. A feladat ellátása a felügyeleti szerv által jóváhagyott az önállóan működő költségvetési intézményekkel munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről kötött megállapodás szerint történik. Az Együttműködési Megállapodást a felügyeletei szerv. Ökt. határozatban hagyta jóvá, melynek jogszabályi alapja az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet, az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló többször módosított 249/2000. (XII.24.) kormányrendelet. Kiegészítő és vállalkozási tevékenysége A szervezet saját működése szempontjából nem végez kiegészítő és vállalkozási tevékenységet. A teljes jogkörrel rendelkező, önállóan működő költségvetési szervek által végzett kiegészítő tevékenységhez kapcsolódó pénzügyi- gazdálkodási feladatokat is ellátja. 7

8 5. A költségvetési szerv szakfeladatai: A költségvetési szerv alaptevékenységébe tartozó szakfeladatok: Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél Éttermi, mozgó vendéglátás Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés támogatott (kötelező étk.) Munkahelyi étkeztetés Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás Általános gazdasági, társadalmi tervezési tevékenységek helyi, területi szinteken Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel Óvodai nevelés, ellátás Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása. Beszéd- és enyhe értelmi fogyatékos gyerekek óvodai nevelése. Megismerő funkciók vagy viselkedés fejlődésének organikus okokra viszszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyerekek nevelése. A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyerekek nevelése. Beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő gyerekek nevelése. Testi érzékszervi fogyatékos gyerekek óvodai nevelése Nemzetiségi óvodai nevelés Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 8

9 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Általános iskolai felnőttoktatás (1-4. évfolyam) Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Általános iskolai felnőttoktatás (5-8. évfolyam) Általános iskolai napközi otthoni nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése Nemzetiségi tanulók napközi otthoni nevelése Általános iskolai tanulószobai nevelés M.n.s. egyéb felnőttoktatás Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Időskorúak átmeneti ellátása Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen Idősek nappali ellátása Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása Aktív korúak ellátása Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 9

10 Temetési segély Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Közgyógyellátás Bölcsődei ellátás Gyermekjóléti szolgáltatás Nappali melegedő Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Családsegítés Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és átalakítási támogatása Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Egyéb közfoglalkoztatás Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Könyvtári szolgáltatások Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása M.n.s. egyéb sporttámogatás Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás 10

11 III. A költségvetési szerv működésének főbb szabályai 1. Szervezeti felépítés Intézményvezető Teljes jogkörrel rendelkező, önállóan működő költségvetési szerv vezetője Gazdasági ügyintézők Pollack Mihály Általános Iskola Szociális Szolgáltató Központ Kazincbarcikai Összevont Óvodák Egressy Béni Városi Könyvtár Intézményvezető helyettes Analitikus könyvelő Főkönyvi könyvelő Vagyon könyvelő Gazdasági ügyintéző Kötelezettség váll. nyilvántartó 11

12 2. A szervezet munkavégzéssel kapcsolatos szabályai Az intézmény alkalmazottainak foglalkoztatása a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény szerint történik, figyelembe véve a 77/1993. (V.12.) kormányrendeletben foglalt végrehajtást. A szervezet a közalkalmazottak esetében 3 hónap próbaidőt követően határozatlan idejű kinevezéssel alkalmazza, a törvényben és a végrehajtási kormányrendeltben meghatározottak alapján. A minőségi vagy mennyiségi többletmunkát végző dolgozók jutalomban részesíthetők. A dolgozó köteles a munkakörébe tartozó munkát képességei kifejtésével, az elvárható magatartással, szakértelemmel és pontossággal végezni, a hivatali titkot megtartani. Ezen túlmenően nem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely a munkaköre betöltésével összefüggésben jutott tudomására, és amelynek közlése a munkáltatóra, vagy más személyre hátrányos következményekkel járhat. A dolgozó munkáját az arra vonatkozó szabályoknak és előírásoknak, a munkahelyi vezetője utasításainak, valamint a szakmai elvárásoknak megfelelően köteles végezni. 3. Hivatali titok A költségvetési szervnél hivatali titoknak minősülnek a következők: A Gazdasági Ellátó Szervezet valamint a hozzá tartozó teljes jogkörrel működő önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények alkalmazottainak az illetményükre valamint a személyi juttatások kifizetésére vonatkozó adatok. A Gazdasági Ellátó Szervezet valamint a hozzá tartozó teljes jogkörrel működő önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények pénzügyi-gazdálkodási tevékenységével kapcsolatos adatok. Amennyiben az adott esetben, jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség nem áll fenn, nem adható felvilágosítás azokban a kérdésekben, amelyek hivatali titoknak minősülnek, és amelyek nyilvánosságra kerülése a költségvetési intézmények érdekeit sértené. A hivatali titok megsértése fegyelmi vétségnek minősül. Az adott intézmény valamennyi dolgozója köteles a tudomására jutott hivatali titkot mindaddig megőrizni, amíg annak közlésére az illetékes felettestől engedélyt nem kap. 12

13 4. Az alkalmazottak munkarendje A szervezet minden alkalmazott munkaideje hétfőtől-csütörtökig ig, pénteken ig tart, az ebédidő negyven perc általánosan ig amelyet a dolgozóknak úgy kell ütemezni, hogy a folyamatos munkavégzést ne gátolja. A szervezet működésének sajátosságából adódóan minden alkalmazottnak figyelembe kell venni, hogy a szabadságok igénybe vételével ne akadályozza a gazdasági ügyviteli folytonosságot. Az alkalmazottak kötelesek az intézmény vezetőjével a három napot meghaladó szabadság igénybevételét megelőzően legalább két héttel egyeztetni. A rendkívüli és fizetés nélküli szabadság engedélyezésére minden esetben csak az intézményvezető jogosult. A dolgozók éves rendes szabadságának mértékét a közalkalmazottak jogállásáról szóló előírások szerint kell megállapítani és kiadni. 5. A helyettesítés rendje Az intézményben folyó munkát a dolgozók időleges vagy tartós távolléte nem akadályozhatja. A dolgozók távolléte esetére a helyettesítés rendszerének kidolgozása az intézmény vezetőjének, illetve helyettesének feladata. A helyettesítéssel kapcsolatos egyes dolgozókat érintő konkrét feladatokat a munkaköri leírásban kell rögzíteni. Az intézményen belüli helyettesítés rendjét az intézmény vezetője belső utasításban is szabályozhatja. 6. A szervezet alkalmazottainak feladatköre, hatásköre a szervezeti felépítés alapján Intézményvezető A teljes jogkörrel rendelkező, önállóan működő költségvetési intézmények vezetőivel kötött megállapodásban rögzítettek alapján közösen teremtik meg a gazdálkodás feltételeit. Az intézményvezetők részére szakmai segítséget nyújt gazdálkodási tevékenységéhez, ellátja az ellenjegyzési jogkört. Megszervezi, és hatékonyan működteti az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, és a teljes jogkörrel rendelkező, önállóan működő költségvetési intézmények közötti gazdasági ügyviteli feladatokat. 13

14 Az intézményvezető ellátja a Gazdasági Ellátó Szervezet képviseletét, gondoskodik a működéshez szükséges anyagi személyi, tárgyi feltételekről. Meghatározza az intézmény működési tervét, gondoskodik annak végrehajtásáról. A szervezet rendelkezésére megállapított költségvetési keret terhére kötelezettséget vállal, ellátja az utalványozási jogkört. Engedélyezi az eszközök, anyagok selejtezését a mindenkori érvényes előírásoknak megfelelően. Gyakorolja a munkáltatói jogokat, biztosítva a Munka Törvénykönyve és a Közalkalmazotti Törvény által meghatározott érdekképviseleti jogok érvényesülését, gondoskodik a dolgozók szakmai továbbképzéséről. A Kjt nak megfelelően az intézménynél foglalkoztatott közalkalmazottakat minősíti. A FEUVE rendszerrel biztosítja, a gazdálkodási tevékenység folyamatos automatikus ellenőrzését. Biztosítja a munka és balesetvédelmi előírások érvényesülését. Intézményvezető helyettes Az intézményvezető helyettest az intézményvezető nevezi ki határozott időre (5 év). Az intézményvezető távollétében teljes körűen ellátja az intézményvezetői feladatokat, kivétel ez alól a munkáltatói és bérgazdálkodási jogok. Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervnél, és a teljes jogkörrel rendelkező, önállóan működő költségvetési intézményekben az intézményvezető távollétében ellátja az ellenjegyzési jogkört, és az ott dolgozó ügyintézők feladatait koordinálja. Szakmailag segíti a főkönyvi és az analitikus könyvelőket. Közreműködik a költségvetési-, és mérlegjelentés, a költségvetési beszámoló összeállításában, a költségvetés elkészítésében valamint az előirányzat módosításával kapcsolatos teendőkben. Munkájával elősegíti, hogy a teljes jogkörrel rendelkező, önállóan működő közszolgáltató költségvetési intézmények vezetői naprakész, pontos tájékoztatást kapjanak az intézményük gazdálkodásáról. Feladatkörébe tartozó részletes meghatározásokat a munkaköri leírása tartalmazza. Analitikus könyvelők Intézményenként nyilvántartják a beérkező számlákat, fizetési határidő figyelembevételével gondoskodnak azok átutalásáról. 14

15 A számlákhoz csatolt utalványrendeleten előírják a főkönyvi számokat, elvégzik az érvényesítési feladatokat. A bizonylatokat a vevő-szállító analitikában rögzítik. Ellátják a házipénztár ellenőri feladatait. Hó végén kimutatást készítenek a szállítói-állomány tartozásról. Az intézményi költségvetési beszámoló készítésekor a kiegészítő mellékletek, mérleg-alátámasztás dokumentumainak elkészítésében vesznek részt. Az analitikus könyvelők egyéni feladatellátását részletesen a munkaköri leírásuk tartalmazza. Főkönyvi könyvelők Időrendi sorrendben rögzítik a gazdasági eseményeket, biztosítják az intézmények törzsalábontás részletezettségét. Bértabló alapján elvégzik a személyi jellegű kifizetések elszámolását. A könyveltetést követően hó végén a zárást követően kinyomtatják az információs táblákat. Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, és a teljes jogkörrel rendelkező, önállóan működő közszolgáltató költségvetési intézmények részére elkészítik a rehabilitációs hozzájárulás-, és Áfa bevallásokat. Beszámolási időszakokban összeállítják a költségvetési-, és mérlegjelentést illetve a félévi és év végi költségvetési beszámolót, a kiegészítő mellékleteikkel együtt. A munkaköri leírásuk tartalmazza a részletes feladatellátást. Vagyon könyvelő Költségvetési intézményenként vezeti a tárgyi eszköz és a kis-értékű tárgyi eszköz nyilvántartó programban a készletváltozásokat. Tárgyi eszköz beszerzése során elkészíti az állományba vételi bizonylatot. Negyedévente elvégzi az értékcsökkenési elszámolást, könyvelési utasításon előírja az állományváltozásokat, fenntartó felé leadja a beruházási statisztikát. A mérlegjelentés illetve a költségvetési beszámolóhoz elkészíti az analitikus dokumentumokat. Részt vesz az intézmények selejtezésének és leltározásának előkészítésében, lebonyolításában. 15

16 Kötelezettségvállalás nyilvántartó A kötelezettségvállalás nyilvántartását önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervnek, és a teljes jogkörrel rendelkező, önállóan működő költségvetési intézményeknek naprakészen vezeti a KOVA programban. Nyilvántartást vezet az intézmények által vállalt kötelezettségvállalás dokumentumairól, a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítési szabályzatban leírtaknak megfelelően. Gazdasági ügyintéző Elvégzi a Gazdasági Ellátó Szervezet részére a banki kivonatok feldolgozását, beszerzések lebonyolítását, szabadság nyilvántartását. Továbbá ellátja a gazdálkodói és munkaügyi feladatokat az IMI programban, és elkészíti a jelentéseket a MÁK felé. A szervezet részére elvégzi a házipénztári teendőket és ellátja az érvényesítési feladatokat. 7. Az intézmény alkalmazottainak munkaköri alkalmassági felülvizsgálat rendje Az intézmény dolgozóinak munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálatát,- amely lehet: előzetes munkaköri és szakmai alkalmassági, időszakos munkaköri és szakmai alkalmassági, soron kívüli munkaköri, szakmai, ill. higiénés alkalmassági vizsgálat a foglalkozás-egészségügyi orvos végzi. (A munkavédelemről szóló évi XCIII. Tv. 50., 60 -aiban, a 88 -ának 2. bek. alapján, valamint Az egészségügyről szóló évi CLIV. tv bek. ill. a 33/1998. (VI.24.) NM rendelet alapján.) 8. A szervezet helyiségeinek, berendezéseinek használati rendje Minden alkalmazott kötelessége, hogy a szervezet által használt helyiségeket, eszközöket, felszereléseket rendeltetésszerűen használja, felelősek: a tulajdon megóvásáért, védelméért, a helyiségek rendjének, tisztaságának megőrzéséért, a tűz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért, szervezeti és működési szabályzatában, valamint az egyéb szabályzatok, előírások betartásáért. 16

17 A szervezet berendezéseit, felszereléseit, eszközeit az iroda helyiségeiből elvinni csak az intézményvezető engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet. A szervezet által használt épületben dohányozni csak a kijelölt helyen lehet. 9. A szervezet bélyegzőjének használatára jogosultak intézményvezető: intézményvezető helyettes: alkalmazottak: minden tekintetben az intézményvezető távollétében teljes joggal és felelősséggel felelősségi körébe tartozó esetekben. A bélyegzőt csak átvételi elismervény ellenében lehet kiadni, melyet az intézmény vezetője engedélyez. Használaton kívül a bélyegzőket el kell zárni. 10. A szervezetre vonatkozó ellenőrzés szabályai A belső ellenőrzési feladatot a Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Belső ellenőrzési csoportja látja el. A belső ellenőrzési tevékenységi feladat lebonyolításáért és koordinálásáért a belső ellenőrzési csoport vezetője a felelős. Az intézményvezető feladata, hogy kidolgozza FEUVE-rendszert, valamint a vezetői ellenőrzések lebonyolítását. A FEUVE rendszer külön szabályzatban való rögzítésért az intézményvezetője a felelős. IV. A Szervezet gazdálkodásának rendje A Gazdasági Ellátó Szervezet gazdálkodásával, ezen belül kiemelten a költségvetés tervezésével, végrehajtásával összefüggő feladatok, hatáskörök szabályozása a jogszabályok és a fenntartó rendelkezéseinek figyelembevételével az intézményvezető feladata. A szervezet rendelkezik saját gazdasági szervezettel, gazdálkodással kapcsolatos feladatokat szervezeten belül végzi el. 17

18 V. Kapcsolattartás A Gazdasági Ellátó Szervezet felügyeleti szerve Kazincbarcika Város Önkormányzata, a közvetlen kapcsolattartása a Közgazdasági Osztály, illetve annak vezetőjén keresztül valósul meg. Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, és a teljes jogkörrel rendelkező, önállóan működő költségvetési intézmények között létrejött megállapodás tartalmazza a feladatellátást és a felelősségvállalást. A gazdasági ügyviteli feladatellátás szakszerű, hatékony és folyamatos együttműködést igényel. Az intézményvezetők, és a gazdasági ügyintézők szoros kapcsolat tartása biztosítja az intézmények pénzügyi gazdasági feltételeinek biztosítását. VI. Egyéb rendelkezések Béren kívüli juttatások Az adható juttatások körét és mértékét az intézményvezető saját hatáskörében az intézmény tárgyévi költségvetés ismeretében határozza meg. Étkezési támogatás A szervezettel közalkalmazotti jogviszonyban álló teljes munkaidős dolgozó részére a napi étkezéshez Erzsébet utalvány biztosítható. A jóváhagyott költségvetést április 1-ét követően kerül meghatározásra az évi Erzsébet utalvány összege. A dolgozót az Erzsébet utalvány a munkaviszonyban eltöltött időre illeti meg, kivéve: A szülési szabadság időtartalmát, GYED és a GYES melletti távolléteket, fegyelmi eljárás időtartamát, felmentési idő azon időtartamát, melyre a dolgozót a munkavégzés alól mentesítették, táppénz időtartamára, ha a tárgy hónapban nem dolgozott legalább 10 munkanapot. A munkáltató által biztosított juttatások köre 1. Munkába járás költségtérítése A munkáltató a közigazgatási területen kívülről történő munkába járáshoz utólag a mindenkor hatályos jogszabály alapján térítést biztosít a 39/2010. (II.26.) kormányrendelet alapján. 18

19 Bérlettérítés esetén a dolgozó részére kifizethető költségtérítés az intézmény nevére kiállított számla alapján 86 %. Jegy leadása esetén a költségtérítés szintén 86 %. A dolgozó írásban kérvényezheti a saját gépkocsival történő munkába járást, amelyet az intézményvezetője engedélyez. A kérelemhez köteles a gépkocsi forgalmi engedély másolatát csatolni. A költségtérítés munkában töltött napokra a munkahely és a lakóhely között közforgalmi úton mért odavissza távolság figyelembe vételével a SZJA törvény által adómentesen előírt Ft/km költség fizethető ki. Ha a dolgozónak a munkába járás körülményeiben változás állt be, azt az intézményvezető részére azonnal be kell jelenteni. A jogosultságot évenként felül kell vizsgálni. 2. Saját gépkocsi hivatali célú használata Hivatalos kiküldetés céljából saját gépkocsi igénybevételét az intézmény vezetője engedélyezheti. Személygépkocsival történő utazásnál a mindenkori üzemanyagnorma (60/1992. (IV.1.) évi Korm. rend.), az APEH által közzétett érvényes üzemanyag ár, valamint a megtett út hossza és az érvényben lévő kilométerenkénti kopásdíj alapján fizethető ki a költségtérítés. A költség kifizetésére a belföldi kiküldetési rendelvény kiállítását követően, legkésőbb 8 napon belül történik. A saját gépkocsival megtett, az elszámolás alapját képező út hosszát az intézmény székhelyétől mért, a km állás alapján a célállomásig ténylegesen megtett távolság alapján kell meghatározni. 3. Szolgálati telefon A szervezetünk részére 5 db Pannon Team telefon áll rendelkezésre. Az intézményvezető és az intézményvezető helyettes részére névre szólóan van kiadva. A telefonköltség 5.000,- Ft feletti összeget a munkavállaló köteles megtéríteni. A gazdasági ügyintézők részére biztosított telefont a munkahelyen kötelesek tartani, nem vihetik haza, magánbeszélgetéseket nem folytathatnak róla. A telefonhasználattal kapcsolatos költségeket a munkáltató fizeti ki. 4. Munkabér-előleg Munkabér előleg a kinevezett dolgozó részére adható kérelem alapján, melynek maximális mértéke a dolgozó bruttó bére. 19

20 Ismételt illetményelőleg adható annak a dolgozónak, akinek az előző illetmény előleg visszafizetésétől számított egy év telt el. A visszafizetés 6 hónap alatt havonta egyenlő mértékben történik. 5. Munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg A szervezet biztosítja a közalkalmazotti jogviszonyban dolgozó alkalmazottai részére az 50/1999. (XI.3.) EüM rendelet alapján képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveget a rendeletben előírtak alapján. A dolgozó szemészeti szakvizsgálata alapján a munkáltató biztosítja részére a minimálisan szükséges a képernyő előtti munkavégzéshez a szemüveget, kontaktlencsét vagy az éleslátást biztosító nem csak képernyő előtti munkavégzéshez használt szemüveg költségéből Ft-ot. A közalkalmazottnak a munkáltató részére kiállított számla alapján téríti meg az éleslátást biztosító szemüveget. A szemüvegnek kihordási ideje nincs elvesztése, a mindennapos használatból eltérő rongálódás esetében annak pótlását a munkavállaló költségét terheli. Az elhasználódás és az abból adódó javítást valamint az időszaki cseréje a munkáltató kötelezettsége. VII. Szabályzatok, utasítások A szabályozás alapját az SZMSZ, valamint az Önkormányzat vonatkozó rendelkezései, iránymutatásai képezik, amelyek tartalmazzák a működés alapelveit, előírják a főbb feladatokat. Az intézmény vezetője belső szabályzatban rendezi a működéshez kapcsolódó pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdéseket, így különösen a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 13. (2) bekezdés a-h pontjainak intézményre vonatkozó részeit. A Gazdasági Ellátó Szervezetet érintő gazdálkodással összefüggő szabályzatokat, az 1. Számú függelék tartalmazza. 20

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT a szervezeti és működési szabályzat 4. sz. melléklete

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT a szervezeti és működési szabályzat 4. sz. melléklete ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 4. sz. melléklet ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT a szervezeti és működési szabályzat 4. sz. melléklete ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Tartalom: 1. Általános rendelkezések 1.1. Adatkezelési szabályzatunk

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat A 112/2014. (IV. 25.) határozat 1. melléklete A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. december 19-én

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 2014. január 1-től hatályos alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat 1. sz. melléklet a 179/2014. (VII. 24.) önkormányzati határozathoz A Alapító Okiratát Módosító Okirat Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. május 28-án kiadott 135/2014. (V.28.)

Részletesebben

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat 2013. Adatkezelési szabályzat A Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola szervezeti és működési szabályzatának melléklete Elfogadta a Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola nevelőtestülete 2013. 1.

Részletesebben

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat Adatkezelési szabályzat A Szervezeti és működési szabályzat 1. sz. melléklete Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium OM azonosító: 201177 Kecskemét 2014 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv)

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv) 1 KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Község Önkormányzatának

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT KINIZSI PÁL ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 7400 KAPOSVÁR, BAROSS G. U. 19. Telefon: 82/312-177; Fax: 82/422-675 E-mail: kinizsisuli@kinizsi-kap.sulinet.hu 1. sz. melléklet ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára 12-13. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára Tisztelt Képviselő-testület! Jogszabályi változások miatt indokolttá vált az Önkormányzat által alapított intézmények alapító okiratainak

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-19/2013. Tárgy: Kiszombori Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata Mell.:

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT

A L A P Í T Ó OKIRAT A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1.) Az intézmény megnevezése: Zalakomári Általános Iskola Az intézmény székhelye: 8752 Zalakomár, Tavasz u. 15. Az intézmény törzsszáma: 666600 Az intézmény

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület 5609. Csabaszabadi, Gerendási út 4. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jelen szabályzatot a Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület Elnöksége a 17/2012(IV. 06.) ELN határozatával

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. Költségvetési szerv neve: Dunavecse Város Polgármesteri Hivatal * 2. Költségvetési szerv székhelye: Dunavecse, Fő út. 43. Telephelye: Dunavecse, Báthory u. 6.

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

MakiMaki.hu. Adatkezelési nyilatkozat

MakiMaki.hu. Adatkezelési nyilatkozat MakiMaki.hu Adatkezelési nyilatkozat 1. Az adatkezelő neve Cégnév: MakiMaki Kft. Adószám: 24707787-2-13 Bankszámlaszám: 10700581-68270966-51100005 (CiB Bank) Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-71297/2013

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Kazincbarcikai Összevont Óvodák. 3. Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Csokonai út 1.

1. Az intézmény neve: Kazincbarcikai Összevont Óvodák. 3. Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Csokonai út 1. A 326/2009. (X. 29.) sz. Ökt. határozat melléklete A KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A Kazincbarcikai Összevont Óvodák Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 29-ÉN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 29-ÉN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 29-ÉN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat Adatkezelési szabályzat a Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola szervezeti és működési szabályzatának 1. számú melléklete Elfogadta a Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Domoszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint a

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 8. (5) bekezdésében

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: 1/2015AO Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján az Általános Iskolai, Óvodai és Egészségügyi Gondnokság

Részletesebben

SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL

SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL Iktatószám: VI-B-001/2777-1/2012. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL Hatályos: 2012. január 01. teljesítési rendjéről szóló

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesterétől. Előterjesztés

Kunfehértó Község Polgármesterétől. Előterjesztés Kunfehértó Község Polgármesterétől Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a részben önálló költségvetési szervei közötti munkamegosztás és felelősségvállalás

Részletesebben

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11 Alapító okirat Mezőzombor Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Hegyaljai Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ részére a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!) Izsák Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 8. (5) bekezdése, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 6. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Fazekas Mihály Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Radnóti M. u. 29. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Fazekas Mihály

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 77/2011.(V.30.)ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Segédanyag) 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. hatályba lépésével

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) SZIGETHALOM 2011. MÁRCIUS 1-JÉTŐL Szigethalom Város Önkormányzat Gróf Széchenyi István Általános Iskola GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN

Részletesebben

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA Az Államháztartásról szóló, módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 66. -a, továbbá a közoktatásról szóló, módosított 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról, a költségvetési

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató. 1. Adatkezelő neve, elérhetőségei. Az adatkezelő megnevezése: Radek Kilevnik egyéni vállalkozó. (a továbbiakban: Adatkezelő)

Adatkezelési tájékoztató. 1. Adatkezelő neve, elérhetőségei. Az adatkezelő megnevezése: Radek Kilevnik egyéni vállalkozó. (a továbbiakban: Adatkezelő) Adatkezelési tájékoztató 1. Adatkezelő neve, elérhetőségei Az adatkezelő megnevezése: Radek Kilevnik egyéni vállalkozó. (a továbbiakban: Adatkezelő) Az adatkezelő levelezési címe: Husovo náměstí 86, Vamberk,

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 1. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS 1.1. A GAP Média Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1126 Budapest, Nárcisz u.12/ A. II/10., nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszáma:

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2009. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 98/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozata intézményi alapító okiratok

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2011.(.../...) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Adatvédelmi nyilatkozat Játék regisztráció, nyereményjátékhoz, kiterjesztett garanciához

Adatvédelmi nyilatkozat Játék regisztráció, nyereményjátékhoz, kiterjesztett garanciához Adatvédelmi nyilatkozat Játék regisztráció, nyereményjátékhoz, kiterjesztett garanciához Jelen adatvédelmi nyilatkozat a www.nyeroklima.hu/regisztracio weboldalon megadott személyes adatok kezelésére vonatkozik.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének, 2013. július 31. napján, 19,30 órakor tartott rendkívüli ülésének könyvéből. A Képviselő-testület

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

Bevezető rendelkezések 1.

Bevezető rendelkezések 1. Murakeresztúr Község önkormányzati Képviselőtestületének 12/2004.(V. 21.) számú rendelete a köztisztviselők munkavégzésének szabályairól, valamint az egyéb juttatásokról Murakeresztúr Község Önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/180-6/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. május 29-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat Adatkezelési szabályzat 2011. CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 20/2012. (VIII.31.)EMMI (rendelet) 4. (1) pontja értelmében készült SZMSZ melléklete/ 20/2012. (VIII.31.) 84.-94. par. szerint TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A Közgyűjteményi Ellátó Szervezet ALAPÍTÓ OKIRATA. Közgyűjteményi Ellátó Szervezet

A Közgyűjteményi Ellátó Szervezet ALAPÍTÓ OKIRATA. Közgyűjteményi Ellátó Szervezet A Közgyűjteményi Ellátó Szervezet ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Kt.) 2. -ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 41/2009. (V. 25.) ÖNK. SZ.

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 12. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

KÖZALKALMAZOTTI ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

KÖZALKALMAZOTTI ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT KÖZALKALMAZOTTI ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Kovács Bence intézményvezető Szeitzné Uracs Ildikó Közalkalmazotti tanács elnöke Hatályba lépés dátuma: 2014. szeptember 1. Érvényesség: határozatlan

Részletesebben

A l a p í t ó o k i r a t

A l a p í t ó o k i r a t A l a p í t ó o k i r a t Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa, mint irányító szerv Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 90.. az államháztartásról szóló

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata 2. sz. melléklet a 114/2009. (VIII. 27.) sz. KT. határozathoz. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata /egységes szerkezetben / Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A költségvetési szerv Neve: SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Székhelye: 3922 TAKTAHARKÁNY, HONVÉD U. 32. SZ. Feladat ellátási

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből: 189/2011.(XI.24.) sz. önkormányzati határozat: A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról.

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére. Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása

ELŐTERJESZTÉS. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére. Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása ELŐTERJESZTÉS Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása Előterjesztő: Pergő Margit polgármester Előkészítő: dr.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2013. június 21. napján kelt, 2013. július 1-től hatályos alapító

Részletesebben

Frog Media Kft. Adatkezelési tájékoztató

Frog Media Kft. Adatkezelési tájékoztató Frog Media Kft. Adatkezelési tájékoztató Készült: 2015. március 2. Preambulum A Frog Media Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) célja, hogy a személyes adatok védelme érdekében megtegyen minden olyan szükséges

Részletesebben

A regisztrált felhasználók személyes adatainak kezelése, a személyes adatok védelme

A regisztrált felhasználók személyes adatainak kezelése, a személyes adatok védelme A regisztrált felhasználók személyes adatainak kezelése, a személyes adatok védelme Az oldal kezelője a KKV Megoldások Kft (Szolgáltató) k személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. szeptember 10-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. szeptember 10-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 10-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2011.(III.29.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Petőfi Művelődési Ház Székhelye, címe: 8182 Berhida Orgona u 2. Az intézmény fenntartó szerve: Berhida Város Önkormányzata Székhelye,

Részletesebben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben 1. A költségvetési szerv neve: Gróf Esterházy Móric Általános Iskola 1.1.

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház -

Magyarországi Evangélikus Egyház - Alapító okirata - módosításokkal egybeszerkesztett, a 2011. május 4-én kelt alapító okirat helyébe lép 1 - A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 9/2011. (02.19.) évi határozatával megalapított

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 6/2015.(I.29.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a között létrejött Együttműködési

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi-Szociális Központ Alapító Okirata

Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi-Szociális Központ Alapító Okirata Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi-Szociális Központ Alapító Okirata /A 24/2005. (II.15.) Öh. sz. határozattal elfogadott alapító okiratnak a 6/2007. (I.30.) Öh. sz. határozat 2. számú melléklet

Részletesebben

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32.

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32. Alapító okirat ának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8..(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21..(3)

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Návay Lajos Általános Iskola Rövid neve: NLAI Törzsszáma: 638090 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. 3.) Az intézmény

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben Jelen alapító okirat a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről

Részletesebben

Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatalának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatalának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatalának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 35 (2) bekezdés c) pontja, az államháztartás

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ és ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT www.egeszsegmagazin.hu Az adatkezelő a jelen Adatkezelési Tájékoztató és Adatvédelemi Szabályzat (Szabályzat) útján egyértelműen és részletesen tájékoztatja

Részletesebben

VÁROSI SZABADIDŐKÖZPONT

VÁROSI SZABADIDŐKÖZPONT VÁROSI SZABADIDŐKÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) SZIGETHALOM 2011. MÁRCIUS 1-JÉTŐL VÁROSI SZABADIDŐKÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRAT Szigethalom Város Önkormányzata 2003. február 27-én, az 1992. évi

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására

J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására Ó z d, 2011. szeptember 15. Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke Előkészítő: Oktatási, Művelődési és

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Reprezentációs kiadások szabályzata

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Reprezentációs kiadások szabályzata Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Reprezentációs kiadások szabályzata Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától Érvényes visszavonásig A Budapesti Módszertani

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat jegyzőjének 2/2013. (III. 29.) szabályzata a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal közszolgálati adatainak védelméről

A Veszprém Megyei Önkormányzat jegyzőjének 2/2013. (III. 29.) szabályzata a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal közszolgálati adatainak védelméről Szám: 02/125-2/2013. A Veszprém Megyei Önkormányzat jegyzőjének 2/2013. (III. 29.) szabályzata a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal közszolgálati adatainak védelméről Jelen szabályzat a közszolgálati

Részletesebben

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza.

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza. Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 235/1/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

215/2011. (VIII.26.) sz. Kt. határozat:

215/2011. (VIII.26.) sz. Kt. határozat: 215/2011. (VIII.26.) sz. Kt. határozat: Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90. (1) bekezdésében megfogalmazottak alapján a Polgármesteri

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

RÉDICSI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA a módosítással egységes szerkezetben Száma: VI/1/2013/E.

RÉDICSI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA a módosítással egységes szerkezetben Száma: VI/1/2013/E. RÉDICSI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA a módosítással egységes szerkezetben Száma: VI/1/2013/E. Rédics Község Önkormányzata képviselő-testülete, Baglad Község Önkormányzata képviselő-testülete,

Részletesebben