A GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 222/2012. (VIII.31.) önkormányzati határozat melléklete A GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Koleszár Istvánné intézményvezető Jóváhagyta: Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete./2012. (VIII.31.) önkormányzati határozata Szitka Péter polgármester

2 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése A szervezeti és működési szabályzat személyi és időbeli hatálya A szervezeti és működési szabályzat alapjául szolgáló jogszabályok...4 II. A költésvetési szervre jellemző adatok Alapító Okirat A költségvetési szerv működési köre A feladatellátást, tevékenységet szolgáló vagyon és forrás Tevékenységi köre A költségvetési szerv szakfeladatai:... 8 III. A költségvetési szerv működésének főbb szabályai Szervezeti felépítés A szervezet munkavégzéssel kapcsolatos szabályai Hivatali titok Az alkalmazottak munkarendje A helyettesítés rendje A szervezet alkalmazottainak feladatköre, hatásköre a szervezeti felépítés alapján Az intézmény alkalmazottainak munkaköri alkalmassági felülvizsgálat rendje A szervezet helyiségeinek, berendezéseinek használati rendje A szervezet bélyegzőjének használatára jogosultak A szervezetre vonatkozó ellenőrzés szabályai IV. A Szervezet gazdálkodásának rendje V. Kapcsolattartás VI. Egyéb rendelkezések Béren kívüli juttatások Munkába járás költségtérítése Saját gépkocsi hivatali használata Szolgálati telefon Munkabér-előleg Munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg számú melléklet Adatkezelési szabályzat 2. számú melléklet Szabálytalanságok kezelésének eljárás rendje 2

3 I. Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja, hogy rögzítse az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmény adatait és szervezeti felépítését, a vezetők és alkalmazottak feladatait és jogkörét, a szervezet működésének belső rendjét, és mindazon rendelkezéseket, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe. Az SZMSZ feladata, hogy meghatározza a Gazdasági Ellátó Szervezet céljait, tevékenységét, feladat ellátás folyamatának összehangolt, hatékony működését valamint annak kapcsolati rendszerét. A Szabálytalanságok kezelésének eljárás rendjét az SZMSZ 2. számú melléklete tartalmazza. 2. A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése A Gazdasági Ellátó Szervezet működésére vonatkozó szabályzatot az intézmény vezetőjének előterjesztése után a közalkalmazotti közösség fogadja el. Az elfogadáskor a jogszabályokban meghatározottak alapján véleményezési jogát gyakorolta az intézmény közalkalmazottai. A Gazdasági Ellátó Szervezet szervezeti és működési szabályzatát a fenntartó Kazincbarcika Város Önkormányzata hagyja jóvá. A Gazdasági Ellátó Szervezet szervezeti és működési szabályzatát a közalkalmazottak és más érdeklődők megtekinthetik az intézményvezetői irodában, munkaidőben. Tartalmáról és előírásairól az intézményvezető ad információt. 3. A szervezeti és működési szabályzat személyi és időbeli hatálya A szervezeti és működési szabályzat és a mellékletét képező egyéb belső szabályzatok, intézményvezetői utasítások betartása az intézmény valamennyi közalkalmazottjára kötelező érvényű. A szervezeti és működési szabályzat a fenntartó jóváhagyásának időpontjával lép hatályba, és határozatlan időre szól. Módosítására jogszabályi előírás, fenntartói rendelkezés esetén kerülhet sor. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti az intézmény előző elfogadott most módosított szervezeti és működési szabályzata. 3

4 4. A szervezeti és működési szabályzat alapjául szolgáló jogszabályok az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló többször módosított 249/2000. (XII:24.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet a számvitelről szóló többször módosított évi C. törvény a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. Törvény 77/1993. (V.12.) kormányrendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél. 1. Alapító Okirat II. A költésvetési szervre jellemző adatok A Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testülete 125/2007. (IV. 20.) számú Ökt. határozatával fogadta el a Gazdasági Ellátó Szervezet létrehozását. A költségvetési szerv neve, székhelye: Gazdasági Ellátó Szervezet Fő tér 39. Bankszámla száma: Törzskönyvi azonosító: Egységes szerkezetbe foglalt módosított Alapító okirat kelte, száma: 170/2012. (VI.28.) sz. Ökt. határozat Az alapításának időpontja: A költségvetési szerv alapító szerve: Kazincbarcika Város Önkormányzata Az alapítói jogok gyakorlója: Kazincbarcika Város Önkormányzata Székhelye: Fő tér 4. A költségvetési szerv irányító szerve: Kazincbarcika Város Önkormányzata A költségvetési szerv fenntartó szerve: Kazincbarcika Város Önkormányzata Székhelye: Fő tér 4. A költségvetési szerv jogállása: Önálló jogi személy A költségvetési szerv által ellátott közfeladat: Gazdasági-pénzügyi ellátást végző költségvetsi szerv Gazdálkodási besorolás: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési Szerv Adószám:

5 Alaptevékenységi szakágazata: Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulási intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai Alaptevékenységi TEÁOR száma: 8411 Önkormányzati, valamint több célú kistérségi társulási intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai Alaptevékenység: Az önállóan működő költségvetési szervek pénzügyi-gazdálkodási feladatainak ellátása A költségvetési szerv engedélyezett létszáma: A költségvetési szerv hosszú bélyegzőjének hivatalos szövege A költségvetési szerv körbélyegzőjének hivatalos szövege: 10 fő Gazdasági Ellátó Szervezet Fő tér Adószám: Gazdasági Ellátó Szervezet Fő tér 39. (a kör közepén az ország címere) 2. A költségvetési szerv működési köre A szervezethez tartozó teljes jogkörrel rendelkező, önállóan működő, költségvetési intézmények és tagintézményeik: Megnevezése Egressy Béni Városi Könyvtár Kazincbarcikai Összevont Óvodák - tagintézményei: Alsóvárosi Körúti Tagóvoda Építők Úti Tagóvoda Kertvárosi Tagóvoda Mátyás Király Úti Tagóvoda Mesevár Tagóvoda Napsugár Tagóvoda Napköziotthonos Tagóvoda Címe Fő tér 5. Csokonai út 1. Alsóvárosi körút 44. Építők útja 2. Akácfa út 12. Mátyás király út 10/A. Pollack Mihály út 7. Jószerencsét út Sajóivánka, Kossuth út 26. Törzskönyvi azonosítószáma

6 Zöld Titok Kastély Napköziotthonos Tagóvoda Pollack Mihály Általános Iskola - tagintézményei: Árpád Fejedelem Tagiskola Kazinczy Ferenc Tagiskola Ádám Jenő Tagiskola Dózsa György Tagiskola Gárdonyi Géza Tagiskola Szociális Szolgáltató Központ - - telephelyei: 1.sz. Bölcsőde 2.sz. Bölcsőde 1.sz. Idősek Klubja 3.sz. Idősek Klubja Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Éjjeli Menedékhely Házi segítségnyújtás és étkeztetés Idősek Otthona I. Idősek Otthona II. Időskorúak Gondozóháza Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Nappali Melegedő 3731 Szuhakálló, Bajzsy-Zsilinszky út 37. Pollack Mihály út 29. Árpád fejedelem tér 7/A Herbolyai út 5. Mikszáth Kálmán út 2. Dózsa György út Szuhakálló, Bajcsy-Zsilinszky út 47. Építők útja Pollack Mihály út 15. Csokonai út 3. Hámán Kató út 1. Táncsics Mihály út 2. Építők útja 15. Mátyás király út 56. Csokonai út 3. Jószerencsét út 8. Gyermekek útja 4. Gyermekek útja 2. Építők útja Mátyás király út

7 3. A feladatellátást, tevékenységet szolgáló vagyon és forrás Kazincbarcika Város Önkormányzatának tulajdonában lévő a Kazincbarcika, Fő tér 39. szám alatti irodahelyiségek használata, valamint a vagyonleltárban nyilvántartott tárgyi eszközök és egyéb készletek. A költségvetési szerv vagyon feletti rendelkezési jogát a Kazincbarcika Város Önkormányzatának vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló szabályzat és mindenkor hatályos rendelet szerint gyakorolja. Az intézmény gazdálkodásával, ezen belül kiemelten a költségvetés tervezésével, végrehajtásával, a jogszabályok és a fenntartó rendelkezéseinek figyelembevételével az intézmény vezetőjének a feladata. A Gazdasági Ellátó Szervezet nem jogosult normatív támogatás igénybe vételére, a működéshez szükséges pénzeszközt a felügyeleti szerv biztosítja. 4. Tevékenységi köre Alaptevékenysége: Kazincbarcika Város Önkormányzat felügyelete alá tartozó teljes jogkörrel rendelkező, önállóan működő költségvetési szervek részére a jogszabályokban meghatározott pénzügyi- gazdálkodási feladatok ellátása. A feladat ellátása a felügyeleti szerv által jóváhagyott az önállóan működő költségvetési intézményekkel munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről kötött megállapodás szerint történik. Az Együttműködési Megállapodást a felügyeletei szerv. Ökt. határozatban hagyta jóvá, melynek jogszabályi alapja az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet, az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló többször módosított 249/2000. (XII.24.) kormányrendelet. Kiegészítő és vállalkozási tevékenysége A szervezet saját működése szempontjából nem végez kiegészítő és vállalkozási tevékenységet. A teljes jogkörrel rendelkező, önállóan működő költségvetési szervek által végzett kiegészítő tevékenységhez kapcsolódó pénzügyi- gazdálkodási feladatokat is ellátja. 7

8 5. A költségvetési szerv szakfeladatai: A költségvetési szerv alaptevékenységébe tartozó szakfeladatok: Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél Éttermi, mozgó vendéglátás Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés támogatott (kötelező étk.) Munkahelyi étkeztetés Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás Általános gazdasági, társadalmi tervezési tevékenységek helyi, területi szinteken Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel Óvodai nevelés, ellátás Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása. Beszéd- és enyhe értelmi fogyatékos gyerekek óvodai nevelése. Megismerő funkciók vagy viselkedés fejlődésének organikus okokra viszszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyerekek nevelése. A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyerekek nevelése. Beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő gyerekek nevelése. Testi érzékszervi fogyatékos gyerekek óvodai nevelése Nemzetiségi óvodai nevelés Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 8

9 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Általános iskolai felnőttoktatás (1-4. évfolyam) Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Általános iskolai felnőttoktatás (5-8. évfolyam) Általános iskolai napközi otthoni nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése Nemzetiségi tanulók napközi otthoni nevelése Általános iskolai tanulószobai nevelés M.n.s. egyéb felnőttoktatás Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Időskorúak átmeneti ellátása Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen Idősek nappali ellátása Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása Aktív korúak ellátása Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 9

10 Temetési segély Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Közgyógyellátás Bölcsődei ellátás Gyermekjóléti szolgáltatás Nappali melegedő Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Családsegítés Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és átalakítási támogatása Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Egyéb közfoglalkoztatás Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Könyvtári szolgáltatások Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása M.n.s. egyéb sporttámogatás Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás 10

11 III. A költségvetési szerv működésének főbb szabályai 1. Szervezeti felépítés Intézményvezető Teljes jogkörrel rendelkező, önállóan működő költségvetési szerv vezetője Gazdasági ügyintézők Pollack Mihály Általános Iskola Szociális Szolgáltató Központ Kazincbarcikai Összevont Óvodák Egressy Béni Városi Könyvtár Intézményvezető helyettes Analitikus könyvelő Főkönyvi könyvelő Vagyon könyvelő Gazdasági ügyintéző Kötelezettség váll. nyilvántartó 11

12 2. A szervezet munkavégzéssel kapcsolatos szabályai Az intézmény alkalmazottainak foglalkoztatása a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény szerint történik, figyelembe véve a 77/1993. (V.12.) kormányrendeletben foglalt végrehajtást. A szervezet a közalkalmazottak esetében 3 hónap próbaidőt követően határozatlan idejű kinevezéssel alkalmazza, a törvényben és a végrehajtási kormányrendeltben meghatározottak alapján. A minőségi vagy mennyiségi többletmunkát végző dolgozók jutalomban részesíthetők. A dolgozó köteles a munkakörébe tartozó munkát képességei kifejtésével, az elvárható magatartással, szakértelemmel és pontossággal végezni, a hivatali titkot megtartani. Ezen túlmenően nem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely a munkaköre betöltésével összefüggésben jutott tudomására, és amelynek közlése a munkáltatóra, vagy más személyre hátrányos következményekkel járhat. A dolgozó munkáját az arra vonatkozó szabályoknak és előírásoknak, a munkahelyi vezetője utasításainak, valamint a szakmai elvárásoknak megfelelően köteles végezni. 3. Hivatali titok A költségvetési szervnél hivatali titoknak minősülnek a következők: A Gazdasági Ellátó Szervezet valamint a hozzá tartozó teljes jogkörrel működő önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények alkalmazottainak az illetményükre valamint a személyi juttatások kifizetésére vonatkozó adatok. A Gazdasági Ellátó Szervezet valamint a hozzá tartozó teljes jogkörrel működő önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények pénzügyi-gazdálkodási tevékenységével kapcsolatos adatok. Amennyiben az adott esetben, jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség nem áll fenn, nem adható felvilágosítás azokban a kérdésekben, amelyek hivatali titoknak minősülnek, és amelyek nyilvánosságra kerülése a költségvetési intézmények érdekeit sértené. A hivatali titok megsértése fegyelmi vétségnek minősül. Az adott intézmény valamennyi dolgozója köteles a tudomására jutott hivatali titkot mindaddig megőrizni, amíg annak közlésére az illetékes felettestől engedélyt nem kap. 12

13 4. Az alkalmazottak munkarendje A szervezet minden alkalmazott munkaideje hétfőtől-csütörtökig ig, pénteken ig tart, az ebédidő negyven perc általánosan ig amelyet a dolgozóknak úgy kell ütemezni, hogy a folyamatos munkavégzést ne gátolja. A szervezet működésének sajátosságából adódóan minden alkalmazottnak figyelembe kell venni, hogy a szabadságok igénybe vételével ne akadályozza a gazdasági ügyviteli folytonosságot. Az alkalmazottak kötelesek az intézmény vezetőjével a három napot meghaladó szabadság igénybevételét megelőzően legalább két héttel egyeztetni. A rendkívüli és fizetés nélküli szabadság engedélyezésére minden esetben csak az intézményvezető jogosult. A dolgozók éves rendes szabadságának mértékét a közalkalmazottak jogállásáról szóló előírások szerint kell megállapítani és kiadni. 5. A helyettesítés rendje Az intézményben folyó munkát a dolgozók időleges vagy tartós távolléte nem akadályozhatja. A dolgozók távolléte esetére a helyettesítés rendszerének kidolgozása az intézmény vezetőjének, illetve helyettesének feladata. A helyettesítéssel kapcsolatos egyes dolgozókat érintő konkrét feladatokat a munkaköri leírásban kell rögzíteni. Az intézményen belüli helyettesítés rendjét az intézmény vezetője belső utasításban is szabályozhatja. 6. A szervezet alkalmazottainak feladatköre, hatásköre a szervezeti felépítés alapján Intézményvezető A teljes jogkörrel rendelkező, önállóan működő költségvetési intézmények vezetőivel kötött megállapodásban rögzítettek alapján közösen teremtik meg a gazdálkodás feltételeit. Az intézményvezetők részére szakmai segítséget nyújt gazdálkodási tevékenységéhez, ellátja az ellenjegyzési jogkört. Megszervezi, és hatékonyan működteti az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, és a teljes jogkörrel rendelkező, önállóan működő költségvetési intézmények közötti gazdasági ügyviteli feladatokat. 13

14 Az intézményvezető ellátja a Gazdasági Ellátó Szervezet képviseletét, gondoskodik a működéshez szükséges anyagi személyi, tárgyi feltételekről. Meghatározza az intézmény működési tervét, gondoskodik annak végrehajtásáról. A szervezet rendelkezésére megállapított költségvetési keret terhére kötelezettséget vállal, ellátja az utalványozási jogkört. Engedélyezi az eszközök, anyagok selejtezését a mindenkori érvényes előírásoknak megfelelően. Gyakorolja a munkáltatói jogokat, biztosítva a Munka Törvénykönyve és a Közalkalmazotti Törvény által meghatározott érdekképviseleti jogok érvényesülését, gondoskodik a dolgozók szakmai továbbképzéséről. A Kjt nak megfelelően az intézménynél foglalkoztatott közalkalmazottakat minősíti. A FEUVE rendszerrel biztosítja, a gazdálkodási tevékenység folyamatos automatikus ellenőrzését. Biztosítja a munka és balesetvédelmi előírások érvényesülését. Intézményvezető helyettes Az intézményvezető helyettest az intézményvezető nevezi ki határozott időre (5 év). Az intézményvezető távollétében teljes körűen ellátja az intézményvezetői feladatokat, kivétel ez alól a munkáltatói és bérgazdálkodási jogok. Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervnél, és a teljes jogkörrel rendelkező, önállóan működő költségvetési intézményekben az intézményvezető távollétében ellátja az ellenjegyzési jogkört, és az ott dolgozó ügyintézők feladatait koordinálja. Szakmailag segíti a főkönyvi és az analitikus könyvelőket. Közreműködik a költségvetési-, és mérlegjelentés, a költségvetési beszámoló összeállításában, a költségvetés elkészítésében valamint az előirányzat módosításával kapcsolatos teendőkben. Munkájával elősegíti, hogy a teljes jogkörrel rendelkező, önállóan működő közszolgáltató költségvetési intézmények vezetői naprakész, pontos tájékoztatást kapjanak az intézményük gazdálkodásáról. Feladatkörébe tartozó részletes meghatározásokat a munkaköri leírása tartalmazza. Analitikus könyvelők Intézményenként nyilvántartják a beérkező számlákat, fizetési határidő figyelembevételével gondoskodnak azok átutalásáról. 14

15 A számlákhoz csatolt utalványrendeleten előírják a főkönyvi számokat, elvégzik az érvényesítési feladatokat. A bizonylatokat a vevő-szállító analitikában rögzítik. Ellátják a házipénztár ellenőri feladatait. Hó végén kimutatást készítenek a szállítói-állomány tartozásról. Az intézményi költségvetési beszámoló készítésekor a kiegészítő mellékletek, mérleg-alátámasztás dokumentumainak elkészítésében vesznek részt. Az analitikus könyvelők egyéni feladatellátását részletesen a munkaköri leírásuk tartalmazza. Főkönyvi könyvelők Időrendi sorrendben rögzítik a gazdasági eseményeket, biztosítják az intézmények törzsalábontás részletezettségét. Bértabló alapján elvégzik a személyi jellegű kifizetések elszámolását. A könyveltetést követően hó végén a zárást követően kinyomtatják az információs táblákat. Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, és a teljes jogkörrel rendelkező, önállóan működő közszolgáltató költségvetési intézmények részére elkészítik a rehabilitációs hozzájárulás-, és Áfa bevallásokat. Beszámolási időszakokban összeállítják a költségvetési-, és mérlegjelentést illetve a félévi és év végi költségvetési beszámolót, a kiegészítő mellékleteikkel együtt. A munkaköri leírásuk tartalmazza a részletes feladatellátást. Vagyon könyvelő Költségvetési intézményenként vezeti a tárgyi eszköz és a kis-értékű tárgyi eszköz nyilvántartó programban a készletváltozásokat. Tárgyi eszköz beszerzése során elkészíti az állományba vételi bizonylatot. Negyedévente elvégzi az értékcsökkenési elszámolást, könyvelési utasításon előírja az állományváltozásokat, fenntartó felé leadja a beruházási statisztikát. A mérlegjelentés illetve a költségvetési beszámolóhoz elkészíti az analitikus dokumentumokat. Részt vesz az intézmények selejtezésének és leltározásának előkészítésében, lebonyolításában. 15

16 Kötelezettségvállalás nyilvántartó A kötelezettségvállalás nyilvántartását önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervnek, és a teljes jogkörrel rendelkező, önállóan működő költségvetési intézményeknek naprakészen vezeti a KOVA programban. Nyilvántartást vezet az intézmények által vállalt kötelezettségvállalás dokumentumairól, a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítési szabályzatban leírtaknak megfelelően. Gazdasági ügyintéző Elvégzi a Gazdasági Ellátó Szervezet részére a banki kivonatok feldolgozását, beszerzések lebonyolítását, szabadság nyilvántartását. Továbbá ellátja a gazdálkodói és munkaügyi feladatokat az IMI programban, és elkészíti a jelentéseket a MÁK felé. A szervezet részére elvégzi a házipénztári teendőket és ellátja az érvényesítési feladatokat. 7. Az intézmény alkalmazottainak munkaköri alkalmassági felülvizsgálat rendje Az intézmény dolgozóinak munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálatát,- amely lehet: előzetes munkaköri és szakmai alkalmassági, időszakos munkaköri és szakmai alkalmassági, soron kívüli munkaköri, szakmai, ill. higiénés alkalmassági vizsgálat a foglalkozás-egészségügyi orvos végzi. (A munkavédelemről szóló évi XCIII. Tv. 50., 60 -aiban, a 88 -ának 2. bek. alapján, valamint Az egészségügyről szóló évi CLIV. tv bek. ill. a 33/1998. (VI.24.) NM rendelet alapján.) 8. A szervezet helyiségeinek, berendezéseinek használati rendje Minden alkalmazott kötelessége, hogy a szervezet által használt helyiségeket, eszközöket, felszereléseket rendeltetésszerűen használja, felelősek: a tulajdon megóvásáért, védelméért, a helyiségek rendjének, tisztaságának megőrzéséért, a tűz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért, szervezeti és működési szabályzatában, valamint az egyéb szabályzatok, előírások betartásáért. 16

17 A szervezet berendezéseit, felszereléseit, eszközeit az iroda helyiségeiből elvinni csak az intézményvezető engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet. A szervezet által használt épületben dohányozni csak a kijelölt helyen lehet. 9. A szervezet bélyegzőjének használatára jogosultak intézményvezető: intézményvezető helyettes: alkalmazottak: minden tekintetben az intézményvezető távollétében teljes joggal és felelősséggel felelősségi körébe tartozó esetekben. A bélyegzőt csak átvételi elismervény ellenében lehet kiadni, melyet az intézmény vezetője engedélyez. Használaton kívül a bélyegzőket el kell zárni. 10. A szervezetre vonatkozó ellenőrzés szabályai A belső ellenőrzési feladatot a Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Belső ellenőrzési csoportja látja el. A belső ellenőrzési tevékenységi feladat lebonyolításáért és koordinálásáért a belső ellenőrzési csoport vezetője a felelős. Az intézményvezető feladata, hogy kidolgozza FEUVE-rendszert, valamint a vezetői ellenőrzések lebonyolítását. A FEUVE rendszer külön szabályzatban való rögzítésért az intézményvezetője a felelős. IV. A Szervezet gazdálkodásának rendje A Gazdasági Ellátó Szervezet gazdálkodásával, ezen belül kiemelten a költségvetés tervezésével, végrehajtásával összefüggő feladatok, hatáskörök szabályozása a jogszabályok és a fenntartó rendelkezéseinek figyelembevételével az intézményvezető feladata. A szervezet rendelkezik saját gazdasági szervezettel, gazdálkodással kapcsolatos feladatokat szervezeten belül végzi el. 17

18 V. Kapcsolattartás A Gazdasági Ellátó Szervezet felügyeleti szerve Kazincbarcika Város Önkormányzata, a közvetlen kapcsolattartása a Közgazdasági Osztály, illetve annak vezetőjén keresztül valósul meg. Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, és a teljes jogkörrel rendelkező, önállóan működő költségvetési intézmények között létrejött megállapodás tartalmazza a feladatellátást és a felelősségvállalást. A gazdasági ügyviteli feladatellátás szakszerű, hatékony és folyamatos együttműködést igényel. Az intézményvezetők, és a gazdasági ügyintézők szoros kapcsolat tartása biztosítja az intézmények pénzügyi gazdasági feltételeinek biztosítását. VI. Egyéb rendelkezések Béren kívüli juttatások Az adható juttatások körét és mértékét az intézményvezető saját hatáskörében az intézmény tárgyévi költségvetés ismeretében határozza meg. Étkezési támogatás A szervezettel közalkalmazotti jogviszonyban álló teljes munkaidős dolgozó részére a napi étkezéshez Erzsébet utalvány biztosítható. A jóváhagyott költségvetést április 1-ét követően kerül meghatározásra az évi Erzsébet utalvány összege. A dolgozót az Erzsébet utalvány a munkaviszonyban eltöltött időre illeti meg, kivéve: A szülési szabadság időtartalmát, GYED és a GYES melletti távolléteket, fegyelmi eljárás időtartamát, felmentési idő azon időtartamát, melyre a dolgozót a munkavégzés alól mentesítették, táppénz időtartamára, ha a tárgy hónapban nem dolgozott legalább 10 munkanapot. A munkáltató által biztosított juttatások köre 1. Munkába járás költségtérítése A munkáltató a közigazgatási területen kívülről történő munkába járáshoz utólag a mindenkor hatályos jogszabály alapján térítést biztosít a 39/2010. (II.26.) kormányrendelet alapján. 18

19 Bérlettérítés esetén a dolgozó részére kifizethető költségtérítés az intézmény nevére kiállított számla alapján 86 %. Jegy leadása esetén a költségtérítés szintén 86 %. A dolgozó írásban kérvényezheti a saját gépkocsival történő munkába járást, amelyet az intézményvezetője engedélyez. A kérelemhez köteles a gépkocsi forgalmi engedély másolatát csatolni. A költségtérítés munkában töltött napokra a munkahely és a lakóhely között közforgalmi úton mért odavissza távolság figyelembe vételével a SZJA törvény által adómentesen előírt Ft/km költség fizethető ki. Ha a dolgozónak a munkába járás körülményeiben változás állt be, azt az intézményvezető részére azonnal be kell jelenteni. A jogosultságot évenként felül kell vizsgálni. 2. Saját gépkocsi hivatali célú használata Hivatalos kiküldetés céljából saját gépkocsi igénybevételét az intézmény vezetője engedélyezheti. Személygépkocsival történő utazásnál a mindenkori üzemanyagnorma (60/1992. (IV.1.) évi Korm. rend.), az APEH által közzétett érvényes üzemanyag ár, valamint a megtett út hossza és az érvényben lévő kilométerenkénti kopásdíj alapján fizethető ki a költségtérítés. A költség kifizetésére a belföldi kiküldetési rendelvény kiállítását követően, legkésőbb 8 napon belül történik. A saját gépkocsival megtett, az elszámolás alapját képező út hosszát az intézmény székhelyétől mért, a km állás alapján a célállomásig ténylegesen megtett távolság alapján kell meghatározni. 3. Szolgálati telefon A szervezetünk részére 5 db Pannon Team telefon áll rendelkezésre. Az intézményvezető és az intézményvezető helyettes részére névre szólóan van kiadva. A telefonköltség 5.000,- Ft feletti összeget a munkavállaló köteles megtéríteni. A gazdasági ügyintézők részére biztosított telefont a munkahelyen kötelesek tartani, nem vihetik haza, magánbeszélgetéseket nem folytathatnak róla. A telefonhasználattal kapcsolatos költségeket a munkáltató fizeti ki. 4. Munkabér-előleg Munkabér előleg a kinevezett dolgozó részére adható kérelem alapján, melynek maximális mértéke a dolgozó bruttó bére. 19

20 Ismételt illetményelőleg adható annak a dolgozónak, akinek az előző illetmény előleg visszafizetésétől számított egy év telt el. A visszafizetés 6 hónap alatt havonta egyenlő mértékben történik. 5. Munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg A szervezet biztosítja a közalkalmazotti jogviszonyban dolgozó alkalmazottai részére az 50/1999. (XI.3.) EüM rendelet alapján képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveget a rendeletben előírtak alapján. A dolgozó szemészeti szakvizsgálata alapján a munkáltató biztosítja részére a minimálisan szükséges a képernyő előtti munkavégzéshez a szemüveget, kontaktlencsét vagy az éleslátást biztosító nem csak képernyő előtti munkavégzéshez használt szemüveg költségéből Ft-ot. A közalkalmazottnak a munkáltató részére kiállított számla alapján téríti meg az éleslátást biztosító szemüveget. A szemüvegnek kihordási ideje nincs elvesztése, a mindennapos használatból eltérő rongálódás esetében annak pótlását a munkavállaló költségét terheli. Az elhasználódás és az abból adódó javítást valamint az időszaki cseréje a munkáltató kötelezettsége. VII. Szabályzatok, utasítások A szabályozás alapját az SZMSZ, valamint az Önkormányzat vonatkozó rendelkezései, iránymutatásai képezik, amelyek tartalmazzák a működés alapelveit, előírják a főbb feladatokat. Az intézmény vezetője belső szabályzatban rendezi a működéshez kapcsolódó pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdéseket, így különösen a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 13. (2) bekezdés a-h pontjainak intézményre vonatkozó részeit. A Gazdasági Ellátó Szervezetet érintő gazdálkodással összefüggő szabályzatokat, az 1. Számú függelék tartalmazza. 20

Hatályos: szeptember 1-től.

Hatályos: szeptember 1-től. SZMSZ. 1. számú melléklete Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje Adatkezelési szabályzat Hatályos: 2013. szeptember 1-től. 1. Általános rendelkezések 1.1 Adatkezelési szabályzatunk jogszabályi alapja és célja

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

2. sz. melléklet. Adatkezelési Szabályzat

2. sz. melléklet. Adatkezelési Szabályzat 2. sz. melléklet Adatkezelési Szabályzat 1 Kövy Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Adatkezelési Szabályzata Készítette: Boros Lajosné igazgató 2 ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Kövy Sándor Általános

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Radnóti Miklós Általános Iskola szervezeti és működési szabályzatának melléklete

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Radnóti Miklós Általános Iskola szervezeti és működési szabályzatának melléklete ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2. SZ. MELLÉKLET a Radnóti Miklós Általános Iskola szervezeti és működési szabályzatának melléklete 1. Általános rendelkezések A Magyar Köztársaság Országgyűlése Magyarország európai

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT a szervezeti és működési szabályzat 4. sz. melléklete

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT a szervezeti és működési szabályzat 4. sz. melléklete ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 4. sz. melléklet ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT a szervezeti és működési szabályzat 4. sz. melléklete ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Tartalom: 1. Általános rendelkezések 1.1. Adatkezelési szabályzatunk

Részletesebben

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat KÓSA GYÖRGY VÁROSI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Adatkezelési szabályzat A szervezeti és működési szabályzat I. sz. melléklete 2 I. Általános rendelkezések 1. Adatkezelési szabályzat jogszabályi

Részletesebben

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat A 112/2014. (IV. 25.) határozat 1. melléklete A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. december 19-én

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

a képviselő-testület május 2-án tartandó ülésére

a képviselő-testület május 2-án tartandó ülésére Szám: 1291/2012. Buzsák Község Önkormányzat J e g y z ő j e 8695. Buzsák, Fő tér 1. Telefon: (85) 530 057 Fax szám: (85) 530 067 E-mail: buzsakjegyzo@t-online.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület

Részletesebben

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat 1. sz. melléklet a 179/2014. (VII. 24.) önkormányzati határozathoz A Alapító Okiratát Módosító Okirat Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. május 28-án kiadott 135/2014. (V.28.)

Részletesebben

Ügyiratszám:639-3/2014. SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE SZABÁLYZAT HATÁLYA

Ügyiratszám:639-3/2014. SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE SZABÁLYZAT HATÁLYA Ügyiratszám:639-3/2014. SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE SZABÁLYZAT HATÁLYA A Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal, mint az Ávr. 10. alapján kijelölt költségvetési szerv szabályzatának hatálya

Részletesebben

Budapest XVI.Kerületi. Adatkezelési szabályzat 2 0 1 3.

Budapest XVI.Kerületi. Adatkezelési szabályzat 2 0 1 3. Budapest XVI.Kerületi S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T 2. s z á m ú M E L L É K L E T E Adatkezelési szabályzat 2 0 1 3. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 2. Az intézményben

Részletesebben

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE 3. melléklet A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 7. -ának (6) bekezdése alapján szabadalmi elbíráló

Részletesebben

Vilcsek Gyula Általános Iskola Adatkezelési szabályzat

Vilcsek Gyula Általános Iskola Adatkezelési szabályzat (Vilcsek Gyula Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának 1. sz. melléklete) Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. unk jogszabályi alapja és célja... 3 1.2. Az adatkezelési szabályzat

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 2014. január 1-től hatályos alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA 2462 Martonvásár, Deák F. u. 3. Telefon:06-22/460-958 E-mail: mvovoda@gmail.com OM azonosító:030016 Adatkezelési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat melléklete 1. Általános

Részletesebben

A Salgótarjáni Szakképzési Centrum Táncsics Mihály Szakgimnáziumának és Szakközépiskolájának adatkezelési szabályzata

A Salgótarjáni Szakképzési Centrum Táncsics Mihály Szakgimnáziumának és Szakközépiskolájának adatkezelési szabályzata A Salgótarjáni Szakképzési Centrum Táncsics Mihály Szakgimnáziumának és Szakközépiskolájának adatkezelési szabályzata A szabályzat a szervezeti és működési szabályzat 1. sz. melléklete I. Általános rendelkezések

Részletesebben

Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE A BUDAÖRSI KINCSKERESŐ ÓVODÁBAN 2016.

Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE A BUDAÖRSI KINCSKERESŐ ÓVODÁBAN 2016. SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE A BUDAÖRSI KINCSKERESŐ ÓVODÁBAN 2016. 1 A Budaörsi Kincskereső Óvoda Szabálytalanságok Kezelésének Eljárásrendjét a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről

Részletesebben

Adatkezelési szabályzat a szervezeti és működési szabályzat 1.sz. melléklete

Adatkezelési szabályzat a szervezeti és működési szabályzat 1.sz. melléklete Szent László Katolikus Szakközépiskola, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda 4600 Kisvárda, Flórián tér 3. Tel/fax: 45/405-210 E-mail: szentlaszlo@szlki.sulinet.hu Interne: www.szlki-kisvarda.hu Adatkezelési

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1 1. Általános rendelkezések A Magyar Köztársaság Országgyűlése Magyarország európai uniós jogharmonizációs kötelezettségeinek teljesítése érdekében megalkotta a 2003. évi XLVIII.

Részletesebben

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv)

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv) 1 KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Község Önkormányzatának

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

1.2 Az adatkezelési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése

1.2 Az adatkezelési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése 2. számú melléklet: Adatkezelési szabályzat 1. Általános rendelkezések 1.1 Adatkezelési szabályzatunk jogszabályi alapja és célja Az intézményünkben folyó adatkezelés és továbbítás rendjét jelen adatkezelési

Részletesebben

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA 2013. február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Taksony Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

2.4.2. Az intézmény által alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

2.4.2. Az intézmény által alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái 2.4.2. Az intézmény által alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái 1. A SZEMÉLYÜGYI NYILVÁNTARTÁS ADATKÖRE a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyárólszóló

Részletesebben

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat Adatkezelési szabályzat A szervezeti és működési szabályzat 1. sz. melléklete Sajókeresztúri Eötvös József Általános Iskola OM azonosító: 201017 Sajókeresztúr 2013 1. Általános rendelkezések A Magyar Köztársaság

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATALBAN A SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATALBAN A SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE SZMSZ 7. sz. melléklete DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATALBAN A SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE A Dél-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatalnak (a továbbiakban: Hivatal)

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Újkígyósi Széchenyi István Általános Iskola ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Az Újkígyósi Széchenyi István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának 1. sz. melléklete Érvényes: 2013. szeptember 1.

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat SZALÉZI SZENT FERENC GIMNÁZIUM Adatkezelési szabályzat A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium szervezeti és működési szabályzatának 1. sz. melléklete Elfogadta a Szalézi Szent Ferenc Gimnázium nevelőtestülete

Részletesebben

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat - 1 - DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Alapító okirat Dunasziget Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben

Széchenyi István Gimnázium

Széchenyi István Gimnázium Széchenyi István Gimnázium Adatkezelési Szabályzat A Széchenyi István Gimnázium szervezeti és működési szabályzatának 1. sz. melléklete Elfogadta a soproni Széchenyi István Gimnázium nevelőtestülete 2013.

Részletesebben

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá ./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE

SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE 3. sz. melléklet SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE Szervezeti és Működési Szabályzat IGSZ 2010.01.01. 1 / 10 oldal 3. sz. melléklet 2010. 09.01. 2 / 10 oldal SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE

Részletesebben

1.sz. függelék A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Alapító okirata. OM azonosító:

1.sz. függelék A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Alapító okirata. OM azonosító: 1.sz. függelék A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Alapító okirata OM azonosító: 031202 Sorszám: B/76. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv neve: Medgyessy Ferenc Gimnázium és

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. Általános rendelkezések A Magyar Köztársaság Országgyűlése Magyarország európai uniós jogharmonizációs kötelezettségeinek teljesítése érdekében megalkotta

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT

A L A P Í T Ó OKIRAT A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1.) Az intézmény megnevezése: Zalakomári Általános Iskola Az intézmény székhelye: 8752 Zalakomár, Tavasz u. 15. Az intézmény törzsszáma: 666600 Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A nyíregyházi Szent Miklós Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium OM: 033 128 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1.sz. melléklete ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Nyíregyháza, 2013.03.31. 0 1. Általános

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Többsincs Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítására

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. február hónap 18. napján tartandó ülésére Tárgy: A Hajdúhadházi Mikrotérségi módosításának jóváhagyása Szociális Gondozási

Részletesebben

Adatkezelési szabályzat. a Kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzatának 1.1. sz.

Adatkezelési szabályzat. a Kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzatának 1.1. sz. Adatkezelési szabályzat a Kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzatának 1.1. sz. melléklete 2016. 1. Általános rendelkezések A Magyar Köztársaság Országgyűlése

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-19/2013. Tárgy: Kiszombori Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata Mell.:

Részletesebben

3) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény

3) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény Turai Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata 1 (módosításokkal egységes szerkezetben) 2 Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 7/2008.(I.30.) határozattal elfogadott Alapító

Részletesebben

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat Adatkezelési szabályzat 1 1. Általános rendelkezések A Magyar Köztársaság Országgyűlése Magyarország európai uniós jogharmonizációs kötelezettségeinek teljesítése érdekében megalkotta az információs önrendelkezési

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) 2012. április 1-jétől 1 SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

Részletesebben

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ Ügyszám: 326-28/2011. Napirend: Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ Ságvár, Som és Nyim községek képviselő-testületei 2011.

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 6. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Fazekas Mihály Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Radnóti M. u. 29. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Fazekas Mihály

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 8. (5) bekezdésében

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára 12-13. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára Tisztelt Képviselő-testület! Jogszabályi változások miatt indokolttá vált az Önkormányzat által alapított intézmények alapító okiratainak

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására Püspökladány Város Polgármesterétől 450 Püspökladány, Bocskai u.. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására

Részletesebben

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata szeptember 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata szeptember 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. szeptember 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben)

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben) Alapító okirat (Egységes szerkezetben) Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 10. (1) bek. g) pontja, az államháztartásról

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: 1/2015AO Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján az Általános Iskolai, Óvodai és Egészségügyi Gondnokság

Részletesebben

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat Adatkezelési szabályzat A Szekszárdi SZC Magyar László Szakképző Iskolája szervezeti és működési szabályzatának 1. sz. melléklete Elfogadta a Szekszárdi SZC Magyar László Szakképző Iskolája nevelőtestülete

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról, a költségvetési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 13-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 13-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 13-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 30/2014.(II.13.) határozat a Alapító Okiratának módosításáról 1.) Kunszentmárton

Részletesebben

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok és a Magyar Köztársaság 2008. évi CV. törvény 2..(2) bekezdése és a 4.

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Többsincs Óvoda és Bölcsöde Alapító Okiratának módosítása. Tura Város Önkormányzatának

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

Derkovits Gyula Általános Iskola

Derkovits Gyula Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Derkovits Gyula Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

Módosító okirat. Okirat száma: I/./2016.

Módosító okirat. Okirat száma: I/./2016. Okirat száma: I/./206. Módosító okirat Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet a Dombóvár város polgármestere által 205. március 26. napján kiadott, I/../205. számú alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 19/a. sz. melléklet a / 2009. (IX.28.) számú határozathoz BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról szóló

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének, 2013. július 31. napján, 19,30 órakor tartott rendkívüli ülésének könyvéből. A Képviselő-testület

Részletesebben

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratát

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. sz. melléklet ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az adatkezelési szabályzat (továbbiakban szabályzat) célja Az alkalmazottak, valamint a gyermekek adatainak nyilvántartása, kezelése,

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MUNKAÜGYI DOKUMENTUMAINAK ELLENŐRZÉSÉRŐL

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MUNKAÜGYI DOKUMENTUMAINAK ELLENŐRZÉSÉRŐL J U H Á S Z L E J L A O K L E V E L E S P É N Z Ü G Y I R E V I Z O R H - 6 7 6 3 S Z A T Y M A Z, K O S S U T H U. 7 9 / B. BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MUNKAÜGYI DOKUMENTUMAINAK

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 68/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: Jászdózsa Községi

Részletesebben

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4-170/2/2011.

Részletesebben

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32.

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32. Alapító okirat ának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8..(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21..(3)

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben

Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben A Csákvári Önkormányzati Társulás, mint irányító szerv a Magyarország helyi

Részletesebben

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2010.(XI.16.) KT sz. rendeletével elfogadott Szervezeti és

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 77/2011.(V.30.)ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére. Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása

ELŐTERJESZTÉS. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére. Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása ELŐTERJESZTÉS Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása Előterjesztő: Pergő Margit polgármester Előkészítő: dr.

Részletesebben

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

Ikt. sz.: / / Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakgimnázium és Szakiskola Adatkezelési Szabályzata

Ikt. sz.: / / Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakgimnázium és Szakiskola Adatkezelési Szabályzata Ikt. sz.: / / 2016. Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakgimnázium és Szakiskola Adatkezelési Szabályzata 1 1. Általános rendelkezések A Magyar Köztársaság Országgyűlése Magyarország európai uniós jogharmonizációs

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA Az Államháztartásról szóló, módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 66. -a, továbbá a közoktatásról szóló, módosított 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat Adatkezelési szabályzat A Szervezeti és működési szabályzat 1. sz. melléklete Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium OM azonosító: 201177 Kecskemét 2014 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben 1. A költségvetési szerv neve: Gróf Esterházy Móric Általános Iskola 1.1.

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT KINIZSI PÁL ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 7400 KAPOSVÁR, BAROSS G. U. 19. Telefon: 82/312-177; Fax: 82/422-675 E-mail: kinizsisuli@kinizsi-kap.sulinet.hu 1. sz. melléklet ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben