A GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 222/2012. (VIII.31.) önkormányzati határozat melléklete A GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Koleszár Istvánné intézményvezető Jóváhagyta: Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete./2012. (VIII.31.) önkormányzati határozata Szitka Péter polgármester

2 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése A szervezeti és működési szabályzat személyi és időbeli hatálya A szervezeti és működési szabályzat alapjául szolgáló jogszabályok...4 II. A költésvetési szervre jellemző adatok Alapító Okirat A költségvetési szerv működési köre A feladatellátást, tevékenységet szolgáló vagyon és forrás Tevékenységi köre A költségvetési szerv szakfeladatai:... 8 III. A költségvetési szerv működésének főbb szabályai Szervezeti felépítés A szervezet munkavégzéssel kapcsolatos szabályai Hivatali titok Az alkalmazottak munkarendje A helyettesítés rendje A szervezet alkalmazottainak feladatköre, hatásköre a szervezeti felépítés alapján Az intézmény alkalmazottainak munkaköri alkalmassági felülvizsgálat rendje A szervezet helyiségeinek, berendezéseinek használati rendje A szervezet bélyegzőjének használatára jogosultak A szervezetre vonatkozó ellenőrzés szabályai IV. A Szervezet gazdálkodásának rendje V. Kapcsolattartás VI. Egyéb rendelkezések Béren kívüli juttatások Munkába járás költségtérítése Saját gépkocsi hivatali használata Szolgálati telefon Munkabér-előleg Munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg számú melléklet Adatkezelési szabályzat 2. számú melléklet Szabálytalanságok kezelésének eljárás rendje 2

3 I. Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja, hogy rögzítse az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmény adatait és szervezeti felépítését, a vezetők és alkalmazottak feladatait és jogkörét, a szervezet működésének belső rendjét, és mindazon rendelkezéseket, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe. Az SZMSZ feladata, hogy meghatározza a Gazdasági Ellátó Szervezet céljait, tevékenységét, feladat ellátás folyamatának összehangolt, hatékony működését valamint annak kapcsolati rendszerét. A Szabálytalanságok kezelésének eljárás rendjét az SZMSZ 2. számú melléklete tartalmazza. 2. A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése A Gazdasági Ellátó Szervezet működésére vonatkozó szabályzatot az intézmény vezetőjének előterjesztése után a közalkalmazotti közösség fogadja el. Az elfogadáskor a jogszabályokban meghatározottak alapján véleményezési jogát gyakorolta az intézmény közalkalmazottai. A Gazdasági Ellátó Szervezet szervezeti és működési szabályzatát a fenntartó Kazincbarcika Város Önkormányzata hagyja jóvá. A Gazdasági Ellátó Szervezet szervezeti és működési szabályzatát a közalkalmazottak és más érdeklődők megtekinthetik az intézményvezetői irodában, munkaidőben. Tartalmáról és előírásairól az intézményvezető ad információt. 3. A szervezeti és működési szabályzat személyi és időbeli hatálya A szervezeti és működési szabályzat és a mellékletét képező egyéb belső szabályzatok, intézményvezetői utasítások betartása az intézmény valamennyi közalkalmazottjára kötelező érvényű. A szervezeti és működési szabályzat a fenntartó jóváhagyásának időpontjával lép hatályba, és határozatlan időre szól. Módosítására jogszabályi előírás, fenntartói rendelkezés esetén kerülhet sor. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti az intézmény előző elfogadott most módosított szervezeti és működési szabályzata. 3

4 4. A szervezeti és működési szabályzat alapjául szolgáló jogszabályok az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló többször módosított 249/2000. (XII:24.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet a számvitelről szóló többször módosított évi C. törvény a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. Törvény 77/1993. (V.12.) kormányrendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél. 1. Alapító Okirat II. A költésvetési szervre jellemző adatok A Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testülete 125/2007. (IV. 20.) számú Ökt. határozatával fogadta el a Gazdasági Ellátó Szervezet létrehozását. A költségvetési szerv neve, székhelye: Gazdasági Ellátó Szervezet Fő tér 39. Bankszámla száma: Törzskönyvi azonosító: Egységes szerkezetbe foglalt módosított Alapító okirat kelte, száma: 170/2012. (VI.28.) sz. Ökt. határozat Az alapításának időpontja: A költségvetési szerv alapító szerve: Kazincbarcika Város Önkormányzata Az alapítói jogok gyakorlója: Kazincbarcika Város Önkormányzata Székhelye: Fő tér 4. A költségvetési szerv irányító szerve: Kazincbarcika Város Önkormányzata A költségvetési szerv fenntartó szerve: Kazincbarcika Város Önkormányzata Székhelye: Fő tér 4. A költségvetési szerv jogállása: Önálló jogi személy A költségvetési szerv által ellátott közfeladat: Gazdasági-pénzügyi ellátást végző költségvetsi szerv Gazdálkodási besorolás: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési Szerv Adószám:

5 Alaptevékenységi szakágazata: Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulási intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai Alaptevékenységi TEÁOR száma: 8411 Önkormányzati, valamint több célú kistérségi társulási intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai Alaptevékenység: Az önállóan működő költségvetési szervek pénzügyi-gazdálkodási feladatainak ellátása A költségvetési szerv engedélyezett létszáma: A költségvetési szerv hosszú bélyegzőjének hivatalos szövege A költségvetési szerv körbélyegzőjének hivatalos szövege: 10 fő Gazdasági Ellátó Szervezet Fő tér Adószám: Gazdasági Ellátó Szervezet Fő tér 39. (a kör közepén az ország címere) 2. A költségvetési szerv működési köre A szervezethez tartozó teljes jogkörrel rendelkező, önállóan működő, költségvetési intézmények és tagintézményeik: Megnevezése Egressy Béni Városi Könyvtár Kazincbarcikai Összevont Óvodák - tagintézményei: Alsóvárosi Körúti Tagóvoda Építők Úti Tagóvoda Kertvárosi Tagóvoda Mátyás Király Úti Tagóvoda Mesevár Tagóvoda Napsugár Tagóvoda Napköziotthonos Tagóvoda Címe Fő tér 5. Csokonai út 1. Alsóvárosi körút 44. Építők útja 2. Akácfa út 12. Mátyás király út 10/A. Pollack Mihály út 7. Jószerencsét út Sajóivánka, Kossuth út 26. Törzskönyvi azonosítószáma

6 Zöld Titok Kastély Napköziotthonos Tagóvoda Pollack Mihály Általános Iskola - tagintézményei: Árpád Fejedelem Tagiskola Kazinczy Ferenc Tagiskola Ádám Jenő Tagiskola Dózsa György Tagiskola Gárdonyi Géza Tagiskola Szociális Szolgáltató Központ - - telephelyei: 1.sz. Bölcsőde 2.sz. Bölcsőde 1.sz. Idősek Klubja 3.sz. Idősek Klubja Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Éjjeli Menedékhely Házi segítségnyújtás és étkeztetés Idősek Otthona I. Idősek Otthona II. Időskorúak Gondozóháza Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Nappali Melegedő 3731 Szuhakálló, Bajzsy-Zsilinszky út 37. Pollack Mihály út 29. Árpád fejedelem tér 7/A Herbolyai út 5. Mikszáth Kálmán út 2. Dózsa György út Szuhakálló, Bajcsy-Zsilinszky út 47. Építők útja Pollack Mihály út 15. Csokonai út 3. Hámán Kató út 1. Táncsics Mihály út 2. Építők útja 15. Mátyás király út 56. Csokonai út 3. Jószerencsét út 8. Gyermekek útja 4. Gyermekek útja 2. Építők útja Mátyás király út

7 3. A feladatellátást, tevékenységet szolgáló vagyon és forrás Kazincbarcika Város Önkormányzatának tulajdonában lévő a Kazincbarcika, Fő tér 39. szám alatti irodahelyiségek használata, valamint a vagyonleltárban nyilvántartott tárgyi eszközök és egyéb készletek. A költségvetési szerv vagyon feletti rendelkezési jogát a Kazincbarcika Város Önkormányzatának vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló szabályzat és mindenkor hatályos rendelet szerint gyakorolja. Az intézmény gazdálkodásával, ezen belül kiemelten a költségvetés tervezésével, végrehajtásával, a jogszabályok és a fenntartó rendelkezéseinek figyelembevételével az intézmény vezetőjének a feladata. A Gazdasági Ellátó Szervezet nem jogosult normatív támogatás igénybe vételére, a működéshez szükséges pénzeszközt a felügyeleti szerv biztosítja. 4. Tevékenységi köre Alaptevékenysége: Kazincbarcika Város Önkormányzat felügyelete alá tartozó teljes jogkörrel rendelkező, önállóan működő költségvetési szervek részére a jogszabályokban meghatározott pénzügyi- gazdálkodási feladatok ellátása. A feladat ellátása a felügyeleti szerv által jóváhagyott az önállóan működő költségvetési intézményekkel munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről kötött megállapodás szerint történik. Az Együttműködési Megállapodást a felügyeletei szerv. Ökt. határozatban hagyta jóvá, melynek jogszabályi alapja az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet, az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló többször módosított 249/2000. (XII.24.) kormányrendelet. Kiegészítő és vállalkozási tevékenysége A szervezet saját működése szempontjából nem végez kiegészítő és vállalkozási tevékenységet. A teljes jogkörrel rendelkező, önállóan működő költségvetési szervek által végzett kiegészítő tevékenységhez kapcsolódó pénzügyi- gazdálkodási feladatokat is ellátja. 7

8 5. A költségvetési szerv szakfeladatai: A költségvetési szerv alaptevékenységébe tartozó szakfeladatok: Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél Éttermi, mozgó vendéglátás Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés támogatott (kötelező étk.) Munkahelyi étkeztetés Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás Általános gazdasági, társadalmi tervezési tevékenységek helyi, területi szinteken Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel Óvodai nevelés, ellátás Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása. Beszéd- és enyhe értelmi fogyatékos gyerekek óvodai nevelése. Megismerő funkciók vagy viselkedés fejlődésének organikus okokra viszszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyerekek nevelése. A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyerekek nevelése. Beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő gyerekek nevelése. Testi érzékszervi fogyatékos gyerekek óvodai nevelése Nemzetiségi óvodai nevelés Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 8

9 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Általános iskolai felnőttoktatás (1-4. évfolyam) Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Általános iskolai felnőttoktatás (5-8. évfolyam) Általános iskolai napközi otthoni nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése Nemzetiségi tanulók napközi otthoni nevelése Általános iskolai tanulószobai nevelés M.n.s. egyéb felnőttoktatás Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Időskorúak átmeneti ellátása Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen Idősek nappali ellátása Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása Aktív korúak ellátása Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 9

10 Temetési segély Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Közgyógyellátás Bölcsődei ellátás Gyermekjóléti szolgáltatás Nappali melegedő Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Családsegítés Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és átalakítási támogatása Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Egyéb közfoglalkoztatás Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Könyvtári szolgáltatások Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása M.n.s. egyéb sporttámogatás Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás 10

11 III. A költségvetési szerv működésének főbb szabályai 1. Szervezeti felépítés Intézményvezető Teljes jogkörrel rendelkező, önállóan működő költségvetési szerv vezetője Gazdasági ügyintézők Pollack Mihály Általános Iskola Szociális Szolgáltató Központ Kazincbarcikai Összevont Óvodák Egressy Béni Városi Könyvtár Intézményvezető helyettes Analitikus könyvelő Főkönyvi könyvelő Vagyon könyvelő Gazdasági ügyintéző Kötelezettség váll. nyilvántartó 11

12 2. A szervezet munkavégzéssel kapcsolatos szabályai Az intézmény alkalmazottainak foglalkoztatása a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény szerint történik, figyelembe véve a 77/1993. (V.12.) kormányrendeletben foglalt végrehajtást. A szervezet a közalkalmazottak esetében 3 hónap próbaidőt követően határozatlan idejű kinevezéssel alkalmazza, a törvényben és a végrehajtási kormányrendeltben meghatározottak alapján. A minőségi vagy mennyiségi többletmunkát végző dolgozók jutalomban részesíthetők. A dolgozó köteles a munkakörébe tartozó munkát képességei kifejtésével, az elvárható magatartással, szakértelemmel és pontossággal végezni, a hivatali titkot megtartani. Ezen túlmenően nem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely a munkaköre betöltésével összefüggésben jutott tudomására, és amelynek közlése a munkáltatóra, vagy más személyre hátrányos következményekkel járhat. A dolgozó munkáját az arra vonatkozó szabályoknak és előírásoknak, a munkahelyi vezetője utasításainak, valamint a szakmai elvárásoknak megfelelően köteles végezni. 3. Hivatali titok A költségvetési szervnél hivatali titoknak minősülnek a következők: A Gazdasági Ellátó Szervezet valamint a hozzá tartozó teljes jogkörrel működő önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények alkalmazottainak az illetményükre valamint a személyi juttatások kifizetésére vonatkozó adatok. A Gazdasági Ellátó Szervezet valamint a hozzá tartozó teljes jogkörrel működő önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények pénzügyi-gazdálkodási tevékenységével kapcsolatos adatok. Amennyiben az adott esetben, jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség nem áll fenn, nem adható felvilágosítás azokban a kérdésekben, amelyek hivatali titoknak minősülnek, és amelyek nyilvánosságra kerülése a költségvetési intézmények érdekeit sértené. A hivatali titok megsértése fegyelmi vétségnek minősül. Az adott intézmény valamennyi dolgozója köteles a tudomására jutott hivatali titkot mindaddig megőrizni, amíg annak közlésére az illetékes felettestől engedélyt nem kap. 12

13 4. Az alkalmazottak munkarendje A szervezet minden alkalmazott munkaideje hétfőtől-csütörtökig ig, pénteken ig tart, az ebédidő negyven perc általánosan ig amelyet a dolgozóknak úgy kell ütemezni, hogy a folyamatos munkavégzést ne gátolja. A szervezet működésének sajátosságából adódóan minden alkalmazottnak figyelembe kell venni, hogy a szabadságok igénybe vételével ne akadályozza a gazdasági ügyviteli folytonosságot. Az alkalmazottak kötelesek az intézmény vezetőjével a három napot meghaladó szabadság igénybevételét megelőzően legalább két héttel egyeztetni. A rendkívüli és fizetés nélküli szabadság engedélyezésére minden esetben csak az intézményvezető jogosult. A dolgozók éves rendes szabadságának mértékét a közalkalmazottak jogállásáról szóló előírások szerint kell megállapítani és kiadni. 5. A helyettesítés rendje Az intézményben folyó munkát a dolgozók időleges vagy tartós távolléte nem akadályozhatja. A dolgozók távolléte esetére a helyettesítés rendszerének kidolgozása az intézmény vezetőjének, illetve helyettesének feladata. A helyettesítéssel kapcsolatos egyes dolgozókat érintő konkrét feladatokat a munkaköri leírásban kell rögzíteni. Az intézményen belüli helyettesítés rendjét az intézmény vezetője belső utasításban is szabályozhatja. 6. A szervezet alkalmazottainak feladatköre, hatásköre a szervezeti felépítés alapján Intézményvezető A teljes jogkörrel rendelkező, önállóan működő költségvetési intézmények vezetőivel kötött megállapodásban rögzítettek alapján közösen teremtik meg a gazdálkodás feltételeit. Az intézményvezetők részére szakmai segítséget nyújt gazdálkodási tevékenységéhez, ellátja az ellenjegyzési jogkört. Megszervezi, és hatékonyan működteti az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, és a teljes jogkörrel rendelkező, önállóan működő költségvetési intézmények közötti gazdasági ügyviteli feladatokat. 13

14 Az intézményvezető ellátja a Gazdasági Ellátó Szervezet képviseletét, gondoskodik a működéshez szükséges anyagi személyi, tárgyi feltételekről. Meghatározza az intézmény működési tervét, gondoskodik annak végrehajtásáról. A szervezet rendelkezésére megállapított költségvetési keret terhére kötelezettséget vállal, ellátja az utalványozási jogkört. Engedélyezi az eszközök, anyagok selejtezését a mindenkori érvényes előírásoknak megfelelően. Gyakorolja a munkáltatói jogokat, biztosítva a Munka Törvénykönyve és a Közalkalmazotti Törvény által meghatározott érdekképviseleti jogok érvényesülését, gondoskodik a dolgozók szakmai továbbképzéséről. A Kjt nak megfelelően az intézménynél foglalkoztatott közalkalmazottakat minősíti. A FEUVE rendszerrel biztosítja, a gazdálkodási tevékenység folyamatos automatikus ellenőrzését. Biztosítja a munka és balesetvédelmi előírások érvényesülését. Intézményvezető helyettes Az intézményvezető helyettest az intézményvezető nevezi ki határozott időre (5 év). Az intézményvezető távollétében teljes körűen ellátja az intézményvezetői feladatokat, kivétel ez alól a munkáltatói és bérgazdálkodási jogok. Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervnél, és a teljes jogkörrel rendelkező, önállóan működő költségvetési intézményekben az intézményvezető távollétében ellátja az ellenjegyzési jogkört, és az ott dolgozó ügyintézők feladatait koordinálja. Szakmailag segíti a főkönyvi és az analitikus könyvelőket. Közreműködik a költségvetési-, és mérlegjelentés, a költségvetési beszámoló összeállításában, a költségvetés elkészítésében valamint az előirányzat módosításával kapcsolatos teendőkben. Munkájával elősegíti, hogy a teljes jogkörrel rendelkező, önállóan működő közszolgáltató költségvetési intézmények vezetői naprakész, pontos tájékoztatást kapjanak az intézményük gazdálkodásáról. Feladatkörébe tartozó részletes meghatározásokat a munkaköri leírása tartalmazza. Analitikus könyvelők Intézményenként nyilvántartják a beérkező számlákat, fizetési határidő figyelembevételével gondoskodnak azok átutalásáról. 14

15 A számlákhoz csatolt utalványrendeleten előírják a főkönyvi számokat, elvégzik az érvényesítési feladatokat. A bizonylatokat a vevő-szállító analitikában rögzítik. Ellátják a házipénztár ellenőri feladatait. Hó végén kimutatást készítenek a szállítói-állomány tartozásról. Az intézményi költségvetési beszámoló készítésekor a kiegészítő mellékletek, mérleg-alátámasztás dokumentumainak elkészítésében vesznek részt. Az analitikus könyvelők egyéni feladatellátását részletesen a munkaköri leírásuk tartalmazza. Főkönyvi könyvelők Időrendi sorrendben rögzítik a gazdasági eseményeket, biztosítják az intézmények törzsalábontás részletezettségét. Bértabló alapján elvégzik a személyi jellegű kifizetések elszámolását. A könyveltetést követően hó végén a zárást követően kinyomtatják az információs táblákat. Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, és a teljes jogkörrel rendelkező, önállóan működő közszolgáltató költségvetési intézmények részére elkészítik a rehabilitációs hozzájárulás-, és Áfa bevallásokat. Beszámolási időszakokban összeállítják a költségvetési-, és mérlegjelentést illetve a félévi és év végi költségvetési beszámolót, a kiegészítő mellékleteikkel együtt. A munkaköri leírásuk tartalmazza a részletes feladatellátást. Vagyon könyvelő Költségvetési intézményenként vezeti a tárgyi eszköz és a kis-értékű tárgyi eszköz nyilvántartó programban a készletváltozásokat. Tárgyi eszköz beszerzése során elkészíti az állományba vételi bizonylatot. Negyedévente elvégzi az értékcsökkenési elszámolást, könyvelési utasításon előírja az állományváltozásokat, fenntartó felé leadja a beruházási statisztikát. A mérlegjelentés illetve a költségvetési beszámolóhoz elkészíti az analitikus dokumentumokat. Részt vesz az intézmények selejtezésének és leltározásának előkészítésében, lebonyolításában. 15

16 Kötelezettségvállalás nyilvántartó A kötelezettségvállalás nyilvántartását önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervnek, és a teljes jogkörrel rendelkező, önállóan működő költségvetési intézményeknek naprakészen vezeti a KOVA programban. Nyilvántartást vezet az intézmények által vállalt kötelezettségvállalás dokumentumairól, a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítési szabályzatban leírtaknak megfelelően. Gazdasági ügyintéző Elvégzi a Gazdasági Ellátó Szervezet részére a banki kivonatok feldolgozását, beszerzések lebonyolítását, szabadság nyilvántartását. Továbbá ellátja a gazdálkodói és munkaügyi feladatokat az IMI programban, és elkészíti a jelentéseket a MÁK felé. A szervezet részére elvégzi a házipénztári teendőket és ellátja az érvényesítési feladatokat. 7. Az intézmény alkalmazottainak munkaköri alkalmassági felülvizsgálat rendje Az intézmény dolgozóinak munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálatát,- amely lehet: előzetes munkaköri és szakmai alkalmassági, időszakos munkaköri és szakmai alkalmassági, soron kívüli munkaköri, szakmai, ill. higiénés alkalmassági vizsgálat a foglalkozás-egészségügyi orvos végzi. (A munkavédelemről szóló évi XCIII. Tv. 50., 60 -aiban, a 88 -ának 2. bek. alapján, valamint Az egészségügyről szóló évi CLIV. tv bek. ill. a 33/1998. (VI.24.) NM rendelet alapján.) 8. A szervezet helyiségeinek, berendezéseinek használati rendje Minden alkalmazott kötelessége, hogy a szervezet által használt helyiségeket, eszközöket, felszereléseket rendeltetésszerűen használja, felelősek: a tulajdon megóvásáért, védelméért, a helyiségek rendjének, tisztaságának megőrzéséért, a tűz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért, szervezeti és működési szabályzatában, valamint az egyéb szabályzatok, előírások betartásáért. 16

17 A szervezet berendezéseit, felszereléseit, eszközeit az iroda helyiségeiből elvinni csak az intézményvezető engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet. A szervezet által használt épületben dohányozni csak a kijelölt helyen lehet. 9. A szervezet bélyegzőjének használatára jogosultak intézményvezető: intézményvezető helyettes: alkalmazottak: minden tekintetben az intézményvezető távollétében teljes joggal és felelősséggel felelősségi körébe tartozó esetekben. A bélyegzőt csak átvételi elismervény ellenében lehet kiadni, melyet az intézmény vezetője engedélyez. Használaton kívül a bélyegzőket el kell zárni. 10. A szervezetre vonatkozó ellenőrzés szabályai A belső ellenőrzési feladatot a Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Belső ellenőrzési csoportja látja el. A belső ellenőrzési tevékenységi feladat lebonyolításáért és koordinálásáért a belső ellenőrzési csoport vezetője a felelős. Az intézményvezető feladata, hogy kidolgozza FEUVE-rendszert, valamint a vezetői ellenőrzések lebonyolítását. A FEUVE rendszer külön szabályzatban való rögzítésért az intézményvezetője a felelős. IV. A Szervezet gazdálkodásának rendje A Gazdasági Ellátó Szervezet gazdálkodásával, ezen belül kiemelten a költségvetés tervezésével, végrehajtásával összefüggő feladatok, hatáskörök szabályozása a jogszabályok és a fenntartó rendelkezéseinek figyelembevételével az intézményvezető feladata. A szervezet rendelkezik saját gazdasági szervezettel, gazdálkodással kapcsolatos feladatokat szervezeten belül végzi el. 17

18 V. Kapcsolattartás A Gazdasági Ellátó Szervezet felügyeleti szerve Kazincbarcika Város Önkormányzata, a közvetlen kapcsolattartása a Közgazdasági Osztály, illetve annak vezetőjén keresztül valósul meg. Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, és a teljes jogkörrel rendelkező, önállóan működő költségvetési intézmények között létrejött megállapodás tartalmazza a feladatellátást és a felelősségvállalást. A gazdasági ügyviteli feladatellátás szakszerű, hatékony és folyamatos együttműködést igényel. Az intézményvezetők, és a gazdasági ügyintézők szoros kapcsolat tartása biztosítja az intézmények pénzügyi gazdasági feltételeinek biztosítását. VI. Egyéb rendelkezések Béren kívüli juttatások Az adható juttatások körét és mértékét az intézményvezető saját hatáskörében az intézmény tárgyévi költségvetés ismeretében határozza meg. Étkezési támogatás A szervezettel közalkalmazotti jogviszonyban álló teljes munkaidős dolgozó részére a napi étkezéshez Erzsébet utalvány biztosítható. A jóváhagyott költségvetést április 1-ét követően kerül meghatározásra az évi Erzsébet utalvány összege. A dolgozót az Erzsébet utalvány a munkaviszonyban eltöltött időre illeti meg, kivéve: A szülési szabadság időtartalmát, GYED és a GYES melletti távolléteket, fegyelmi eljárás időtartamát, felmentési idő azon időtartamát, melyre a dolgozót a munkavégzés alól mentesítették, táppénz időtartamára, ha a tárgy hónapban nem dolgozott legalább 10 munkanapot. A munkáltató által biztosított juttatások köre 1. Munkába járás költségtérítése A munkáltató a közigazgatási területen kívülről történő munkába járáshoz utólag a mindenkor hatályos jogszabály alapján térítést biztosít a 39/2010. (II.26.) kormányrendelet alapján. 18

19 Bérlettérítés esetén a dolgozó részére kifizethető költségtérítés az intézmény nevére kiállított számla alapján 86 %. Jegy leadása esetén a költségtérítés szintén 86 %. A dolgozó írásban kérvényezheti a saját gépkocsival történő munkába járást, amelyet az intézményvezetője engedélyez. A kérelemhez köteles a gépkocsi forgalmi engedély másolatát csatolni. A költségtérítés munkában töltött napokra a munkahely és a lakóhely között közforgalmi úton mért odavissza távolság figyelembe vételével a SZJA törvény által adómentesen előírt Ft/km költség fizethető ki. Ha a dolgozónak a munkába járás körülményeiben változás állt be, azt az intézményvezető részére azonnal be kell jelenteni. A jogosultságot évenként felül kell vizsgálni. 2. Saját gépkocsi hivatali célú használata Hivatalos kiküldetés céljából saját gépkocsi igénybevételét az intézmény vezetője engedélyezheti. Személygépkocsival történő utazásnál a mindenkori üzemanyagnorma (60/1992. (IV.1.) évi Korm. rend.), az APEH által közzétett érvényes üzemanyag ár, valamint a megtett út hossza és az érvényben lévő kilométerenkénti kopásdíj alapján fizethető ki a költségtérítés. A költség kifizetésére a belföldi kiküldetési rendelvény kiállítását követően, legkésőbb 8 napon belül történik. A saját gépkocsival megtett, az elszámolás alapját képező út hosszát az intézmény székhelyétől mért, a km állás alapján a célállomásig ténylegesen megtett távolság alapján kell meghatározni. 3. Szolgálati telefon A szervezetünk részére 5 db Pannon Team telefon áll rendelkezésre. Az intézményvezető és az intézményvezető helyettes részére névre szólóan van kiadva. A telefonköltség 5.000,- Ft feletti összeget a munkavállaló köteles megtéríteni. A gazdasági ügyintézők részére biztosított telefont a munkahelyen kötelesek tartani, nem vihetik haza, magánbeszélgetéseket nem folytathatnak róla. A telefonhasználattal kapcsolatos költségeket a munkáltató fizeti ki. 4. Munkabér-előleg Munkabér előleg a kinevezett dolgozó részére adható kérelem alapján, melynek maximális mértéke a dolgozó bruttó bére. 19

20 Ismételt illetményelőleg adható annak a dolgozónak, akinek az előző illetmény előleg visszafizetésétől számított egy év telt el. A visszafizetés 6 hónap alatt havonta egyenlő mértékben történik. 5. Munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg A szervezet biztosítja a közalkalmazotti jogviszonyban dolgozó alkalmazottai részére az 50/1999. (XI.3.) EüM rendelet alapján képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveget a rendeletben előírtak alapján. A dolgozó szemészeti szakvizsgálata alapján a munkáltató biztosítja részére a minimálisan szükséges a képernyő előtti munkavégzéshez a szemüveget, kontaktlencsét vagy az éleslátást biztosító nem csak képernyő előtti munkavégzéshez használt szemüveg költségéből Ft-ot. A közalkalmazottnak a munkáltató részére kiállított számla alapján téríti meg az éleslátást biztosító szemüveget. A szemüvegnek kihordási ideje nincs elvesztése, a mindennapos használatból eltérő rongálódás esetében annak pótlását a munkavállaló költségét terheli. Az elhasználódás és az abból adódó javítást valamint az időszaki cseréje a munkáltató kötelezettsége. VII. Szabályzatok, utasítások A szabályozás alapját az SZMSZ, valamint az Önkormányzat vonatkozó rendelkezései, iránymutatásai képezik, amelyek tartalmazzák a működés alapelveit, előírják a főbb feladatokat. Az intézmény vezetője belső szabályzatban rendezi a működéshez kapcsolódó pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdéseket, így különösen a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 13. (2) bekezdés a-h pontjainak intézményre vonatkozó részeit. A Gazdasági Ellátó Szervezetet érintő gazdálkodással összefüggő szabályzatokat, az 1. Számú függelék tartalmazza. 20

8/2005. számú Igazgatói utasítás A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatáról

8/2005. számú Igazgatói utasítás A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatáról 8/2005. számú Igazgatói utasítás A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatáról A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAIA SZAKSZOLGÁLAT Székhelye: 2461.Tárnok Iskola u.1 Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. OM: 032357 Alapításának éve: 1994. (jogutódlással)

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Jó Pásztor Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 200 804 5. verzió Hajdúböszörmény 1 Ta r ta lo mj e g yzé k A Jó Pásztor Református Óvoda... 1 Szervezeti és Működési Szabályzata...

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE FEUVE-RENDSZER SZERINT, A PM-ÚTMUTATÓ ALAPJÁN

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE FEUVE-RENDSZER SZERINT, A PM-ÚTMUTATÓ ALAPJÁN GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE FEUVE-RENDSZER SZERINT, A PM-ÚTMUTATÓ ALAPJÁN A szabályzat az intézmény mint költségvetési szerv folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői

Részletesebben

1992. évi LXIII. törvény. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A törvény hatálya. Értelmező rendelkezések

1992. évi LXIII. törvény. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A törvény hatálya. Értelmező rendelkezések 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról Az Országgyűlés - a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglaltakkal összhangban - a személyes adatok védelmét,

Részletesebben

Adatvédelmi, Adatbiztonsági és Közérdekű adat megismerésére vonatkozó SZABÁLYZAT. Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 7623 Pécs, Köztársaság tér 7.

Adatvédelmi, Adatbiztonsági és Közérdekű adat megismerésére vonatkozó SZABÁLYZAT. Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 7623 Pécs, Köztársaság tér 7. Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 7623 Pécs, Köztársaság tér 7. KÖZP-00960-030/2012. Adatvédelmi, Adatbiztonsági és Közérdekű adat megismerésére vonatkozó SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. A szabályzat célja

Részletesebben

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/8888. számú törvényjavaslat a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT JÓZSEFVÁROSI SZ-ADAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 1084 BUDAPEST, AURÓRA U. 22 28.

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT JÓZSEFVÁROSI SZ-ADAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 1084 BUDAPEST, AURÓRA U. 22 28. JÓZSEFVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT 1084 BUDAPEST, AURÓRA U. 22 28. SZ-ADAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Készítette: Krix Andrea döntéselőkészítő és informatikai osztályvezető Ellenőrizte: Dr. Bakos Mariann

Részletesebben

2011. évi CXII. törvény. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.

2011. évi CXII. törvény. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1 Az Országgyűlés az információs önrendelkezési jog és az információszabadság biztosítása érdekében, a személyes

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és működési szabályzat Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Érvényes: 2013. április 01-től Ph.. Igazgató Tartalom Szervezeti és működési szabályzat... 3 Az intézmény általános

Részletesebben

(szolgáltatási szerződésekből eredő adatkezeléshez) (szolgáltatási szerződésekből eredő adatkezeléshez)

(szolgáltatási szerződésekből eredő adatkezeléshez) (szolgáltatási szerződésekből eredő adatkezeléshez) é á ú É Á ó é í é á ő ó á í á á íő á ü é é TARTALOMJEGYZÉK ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 1. A Szabályzat célja és hatálya 3 2. Az adatvédelem alapfogalmai és elvei 3 3. Az okmánykezelések szabályai 5 4. A közérdekű

Részletesebben

SZ-NK-20 SZABÁLYZAT A KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERÉNEK SZABÁLYZATA

SZ-NK-20 SZABÁLYZAT A KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERÉNEK SZABÁLYZATA Kanizsai Dorottya Kórház 8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8. Tel.: 06-93/502-000, T.fax: 06-93/502-064 SZ-NK-20 SZABÁLYZAT A KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS

Részletesebben

Life Plusz Biztosításközvetítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Adatvédelmi és Adatbiztonsági Mintaszabályzata

Life Plusz Biztosításközvetítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Adatvédelmi és Adatbiztonsági Mintaszabályzata Life Plusz Biztosításközvetítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Adatvédelmi és Adatbiztonsági Mintaszabályzata Hatályos: 2012. július 1-jétől A szabályzat rendelkezéseit a hatálybalépését

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap I/2011. számú szabályzat A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Változásokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat. Készítette / Author Tárgy / Purpose Verzió / Version Dátum / Date

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat. Készítette / Author Tárgy / Purpose Verzió / Version Dátum / Date Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat Készítette / Author Tárgy / Purpose Verzió / Version Dátum / Date.A.S.A. Magyarország Kft. adatvédelem, adatbiztonság v2 09. 10. 2013 1. Az adatvédelmi és adatbiztonsági

Részletesebben

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Page 1 of 11 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról Az Országgyûlés - a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglaltakkal összhangban - a személyes adatok

Részletesebben

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzat, és a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló

Részletesebben

SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely, 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Működésünk keretei 4 Alaptevékenységek 4 Hatáskörök 4 2. Az iskola működési rendje

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zipernowsky Károly 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 2013. 0 Tartalom BEVEZETŐ... 3 1. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

Az egészségügyi, oktatási és egyéb tevékenység megbízási. jogviszonyban történő ellátásának rendjéről 2011.

Az egészségügyi, oktatási és egyéb tevékenység megbízási. jogviszonyban történő ellátásának rendjéről 2011. Az egészségügyi, oktatási és egyéb tevékenység megbízási jogviszonyban történő ellátásának rendjéről 2011. Tartalomjegyzék: A szabályzat célja 3. oldal 1. A szabályzat hatálya 3. oldal 2. Az egészségügyi

Részletesebben

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet. a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet. a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 97. -ának b) pontjában, valamint a közoktatásról szóló

Részletesebben

ADAT- ÉS INFORMÁCIÓVÉDELMI SZABÁLYZATA

ADAT- ÉS INFORMÁCIÓVÉDELMI SZABÁLYZATA GS1 MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság GS1 MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető

Részletesebben

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK ÉS A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK SZABÁLYZATA

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK ÉS A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK SZABÁLYZATA Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK ÉS A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK SZABÁLYZATA

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány A jogszabály mai napon hatályos állapota 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi

Részletesebben

Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ 1012 Budapest, Attila út 93. Hatályos: 2012. január 20 -tól

Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ 1012 Budapest, Attila út 93. Hatályos: 2012. január 20 -tól SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK, TOVÁBBÁ A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK RENDJÉRŐL 2012. Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs

Részletesebben

A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának Szabályzata

A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának Szabályzata Üi.szám: 628-11/2010 Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. Az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelő

Részletesebben

Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1.

Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1. OM azonosító: 201590 Készítette: Holhosné Horváth Tünde óvodavezető 2013.03.30 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 22. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 22. szám MAGYAR KÖZLÖNY 22. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. február 25., szerda Tartalomjegyzék 25/2015. (II. 25.) Korm. rendelet Az önálló bírósági végrehajtók ügyvitelének, hivatali működésének és magatartásának

Részletesebben