Tartalomjegyzék. A Hét Domb Egyesület időszakos kiadványa 6. szám június

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalomjegyzék. A Hét Domb Egyesület időszakos kiadványa 6. szám 2012. június"

Átírás

1 Gyermekem, amikor Jézus Krisztust, az egész emberiség Megváltóját a világra hoztam, olyan voltam, mint minden anya. Szeretetem gyermekem iránt annyira lenyűgöző volt, hogy könnyekre fakadtam, amikor először láttam meg szép arcát. Mégis tudtam, hogy az a szerep, melyet elfogadtam, nem lesz könnyű, bár abban az időben soha sem fogtam fel, milyen nehéz is lesz ez az utazás. A Hét Domb Egyesület időszakos kiadványa 6. szám június Nemcsak építeni szeretnénk a kegyhely jövőjét, hanem feltárni az elmúlt 90 év történetét és megtalálni benne Mária jeleit. Tartalomjegyzék Jézus keresztre feszítése Maria Divine Mercy látnoknő üzeneteiből...2 Felber Zsolt: Meghalok, értetek?...2 Tóth Zsuzsanna Sára: Feláldoztad...3 Dr. Herth Viktória: Nagyapám, Bodó Ferenc őrmester élete...4 Gaál Jenő SVD: Püspök a harctéren...6 Révay Máté: Krasznai Lajos egyházi szobrászművészről...8 Gaál Jenő SVD: Elfelejtés...12 Felber Zsolt: Ahhoz a másik ácshoz...13 Dr. Rácz Miklós: Cserkész emlékek Kovács István tanár úrral...14 Szabó Gézáné: Édesapám életrajza...15 Káplán György: Gondolataim egy régi jutasi tablóról...16 Dr. Rácz Miklós: Egy kis naptári áttekintés...18 Tóth Zsuzsanna Sára: Recski keresztút...18 Dr. Rácz Miklós: Kiképzésen Hajmáskéren...19 Káplán György: Emlékezés Monsignore vitéz Vargha Gábor atyára...20 Horvath Elvira: Szemes József atya útja Veszprémbe...22 Rácz Katalin: Beszélgetés Ebele Ferenc atyával...23 Ebele Ferenc atya életének mérföldkövei...29 Márkusné Vörös Hajnalka: Veszprémi Történelmi Szalon...30 Jákói Bernadett: Veszprémi Helytörténeti Album...31 Havas délelőtt a Rab Mária forrásnál...32 Ima a fogyatékosokért...32 Mit jelent számunkra a hit?...33 Meghívás szentmisére...33 Aktualitások...34 Tóth Zsuzsanna Sára: Tavasz II - vers...34 Márkusné Vörös Hajnalka: A márkói kálvária felszentelése...35 Benedekhegyi kereszt, korpuszát Krasznai Lajos készítette Krasznai Lajos Skapulárés Szűzanya szobra Keszthely, karmelita templom A fejlécekben Maria Divine Mercy látnoknő 2011 és 2012 évben kapott üzeneteiből idézzük Szűz Mária szavait

2 Amikor dédelgetett gyermekem drága arcára néztem, akkor semmi más nem számított, egyedül csak az a vágyam, hogy megvédjem Őt mindenkor, bármi áron. Jézus keresztre feszítése Maria Divine Mercy látnoknő üzenetéből Drága szeretett leányom, Számomra a legnagyobb szenvedés ideje akkor fog bekövetkezni, amikor megemlékeznek keresztre feszítésem kínszenvedéseiről. Senki sem képes megérteni, hogy milyen nagy volt az Én szenvedésem a keresztrefeszítés ideje alatt, sem a módot, ahogyan megostoroztak Engem. Jézus kivégzése, Magyarpolány Kálvária A legrosszabb a megkorbácsolásom volt. Tíz ember vert vadul Engem, és Testem minden hüvelyknyi részét felhasították. A hátamon a hús felszakadt, és a lapockáim láthatóak voltak. Éppen hogy állni tudtam, és az egyik szemem az ütéstől megsérült.egyedül csak a bal szememmel láttam. Addigra, Poncius Pilátus elé vittek, és töviskoronát helyeztek a fejemre; alig tudtam felállni. Még mielőtt egy piros rövid ruhadarabot húztak volna rám a fejemen keresztül, meztelenre vetkőztettek, és a jobb kezembe egy pálmaágat adtak. Mindegyik tövis olyan volt, mint egy tű, annyira éles. A tövisek közül az egyik, a jobb szememet is átszúrta, ami képtelenné tett arra, hogy lássak. Oly sok vért veszítettem, hogy hánynom kellett, és annyira szédültem, hogy amikor elkezdtem felkapaszkodni a Kálvária felé vezető úton, nem bírtam tartani a keresztet. Olyan sokszor elestem, hogy órákig tartott, mire a domb tetejére értem. Az út minden lépésénél ostoroztak és korbácsoltak Engem. Az egész testem véres volt, és a perzselő nap miatt vastagon borított el a verejték. Néhány alkalommal elájultam. Bármennyire fájdalmas és gyötrelmes volt mindez, a legijesztőbb az egészből mégis az a gyűlölet volt, amelyet Irántam mutattak, nemcsak a felnőttek az út mentén, hanem a kisgyermekek is, akik szüleik példáját követve rugdostak Engem. Az üvöltések, amelyek a szájukból ömlöttek, és a gyűlölet, semmi volt a Tőlem való félelmükhöz képest. Mert mindezek mögött, ők még mindig nem voltak biztosak abban, hogy valóban Én voltam-e a Messiás vagy sem, akire már oly régóta vártak. Könnyebb volt tehát nekik gyűlölni és feljelenteni Engem, mint hogy elfogadjanak, mert ez azt jelentette volna számukra, hogy nekik meg kell változtatniuk életmódjukat. A leggyötrelmesebb pillanatom az volt, amikor a földön, az oldalamon feküdve ismételten a hátamat rugdosták; és láttam, hogy szeretett Anyám néz Engem. Megszakadt a szíve, és tanítványaim közül kettőnek támogatniuk kellett Őt. Én csak az egyetlen megmaradt szememmel láthattam Őt, és nem tudtam elviselni kínszenvedésének látványát. Százak gúnykacaja, üvöltése és ordítása a földön is észlelhető volt, ahol feküdtem; és hatszáz katonát vezényeltek ki, hogy megszervezzék és felügyeljék Keresztrefeszítésemet, és még hat másikét. Én voltam a figyelem központjában, és a többiek nem szenvedtek annyira, mint Én. Amikor a csuklómat hüvelykujjam alatt a keresztre szegezték, azt már nem éreztem. Testem annyira sérült és zúzott volt, hogy sokkot kaptam. Vállaimat kificamították, és karjaimat pedig kitépték a helyükből. A legsúlyosabb testi sérüléseket okozták Testemnek, még mielőtt keresztre feszítettek volna. Egy sikoly sem hagyta el ajkamat. Nem tiltakoztam. Egyedül csak suttogtam. Ez felbőszítette hóhéraimat, akik erre reagálván, ki akarták elégíteni vágyaikat. Egyáltalán nem törődtem velük, mert ez azt jelentette volna, hogy a sátánnal és démonaival is foglalkozom, akik megfertőzték az ő lelküket. Ezért volt annyira intenzív a gonoszságuk Irántam. Öt órán át függtem a kereszten. A nap perzselt, felhő pedig nem volt, ami segített volna csökkenteni a bőröm égését. Amint az utolsó lélegzetet vettem, Atyám fekete felhőket küldött, valamint mennydörgést és villámlást. A lezajló vihar olyan ijesztő nagyságot öltött, és olyan hirtelen jött, hogy a bámészkodókban nem maradt semmi kétség a felől, hogy Én valóban a Megváltó voltam, akit az Atyaisten küldött. Mindezt ajándékként nyilatkoztattam ki neked, leányom, viszonzásképpen szenvedésed nagy cselekedetéért, melyet felajánlottál Nekem. Mondd meg gyermekeimnek, hogy Keresztrefeszítésem kínszenvedéseit Én nem bántam meg. Ami bánt az az, hogy Áldozatom feledésbe merült, és hogy oly sokan tagadják azt, hogy Keresztrefeszítésem valóban megtörtént. Sokaknak fogalmuk sincs arról, amit Nekem el kellett szenvednem, mint ahogyan sokan az apostolaim közül sem voltak tanúi, amint a Kálvárián felmentem. Ma az okoz nekem fájdalmat, hogy még mindig olyan sokan megtagadnak Engem. Az a felhívásom hozzátok, követőim, hogy ne engedjétek, hogy Keresztrefeszítésem hiábavaló áldozattá váljon. Én minden bűnért meghaltam, beleértve azokat is, amelyeket ma követnek el. Én meg akarom, és Nekem meg is kell mentenem azokat, akik még ma is megtagadnak Engem. FELBER ZSOLT MEGHALOK, ÉRTETEK? Drága köntösöket terítetek elém, Pálmaágat lengetve éltettek, Virágszirmokat hintetek felém, És én meghalok értetek! Elárultok, hamisan tanúztok rám, Korbács sújtja fájó testemet, Leköptök, és megtépitek ruhám, És én meghalok értetek! Csúffá tesztek, hóhér keze alá adtok, Könnyedén megkötözhettek, Vállamra súlyos keresztet raktok, És én meghalok értetek! Leplem alatt puszta vért ontatok, Ha kell, letagadjátok sajgó életem, Sőt hamis Krisztusokat támasztatok, S hiábavaló lészen halálom, Ha ti meg nem értetek!

3 Szívem akkor is egyesülve volt Fiam Szívével, mint ma is. Ugyanez a Szív, az Ő egész földi életén keresztül, együtt szenvedett vele. TÓTH ZSUZSANNA SÁRA FELÁLDOZTAD! Ábrámnak mondja az Úr: Fogd fiam, Izsákot, és áldozd fel nekem! Ábrám szó nélkül ment, hogy a parancsnak eleget tegyen. Látta az Úr az engedelmes szívet: Hagyd a fiút! szólt e gödölye a tied. Ezt áldozd fel! Ezen a helyen, s neved ezután Ábrahám legyen! Megsokasította utódait, ahogyan ígérte, De idővel megromlott Ábrahámnak népe: Az Úr helyett bálványokat imádott, S idegen isteneknek tüzére vigyázott. Összehúzta szemöldökét a Teremtő, Arca komorrá változott: Gonosz nép! Mit tettél? Az urad ÉN vagyok! Haragosan nézte a szőlőmunkások hadát, De még várt, s küldött több prófétát. Ám ez sem használt, az öklük emelték, S prófétáikat kigúnyolták, összeverték. Ekkor a FIÚ szólt: Atyám! Szőlődbe én megyek, Ne büntesd őket, nem tudják mit cselekszenek! Szomorúan nézett a Mennyei Atya: S Szent Fiát a földre lebocsátotta. Földi kincset nem küldött vele, De elkísérte a kegyelme. Ezt irigyelte gonosszá vált nép vénje, írástudója. Elvesztéséről határozott Ábrahám és Mózes utódja. Öljük meg! tanakodtak, S TE URAM a kezükbe adtad. Kezükbe adtad ŐT, a FIÚT, a Gyermeked! Feláldoztad értük a legszentebbedet! De most hol a hang? Ki sikolt? NE TEDD! Ki kiált: - Túl nagy a tét! S Szent Fiad a kereszttel roskadozva lép. Ő a FIÚ! - a gödölye is az ÉLŐ ÁLDOZAT! S keresztjén csorog a vérpatak. Felfeszítve függ! Az ajka cserepes. Lázasan súgja: - BETELJESEDETT Megváltott bennünket. A gonosz remeg, De ragyog, fénylik a csodatévő kereszt! Az ATYA nézi, hatalmas szíve örömtől repes, Átöleli JÉZUST, s jobbján ad Neki helyet: Lássátok! Ő az én szeretett FIAM! Az áldozatom értetek, TŐLE tanuljátok, hogy mi a SZERETET! 3

4 Minden örömet, melyet Ő érzett, én is érezni tudtam. Nevetése Nekem is mosolyt hozott az arcomra. Bánata mély fájdalmat okozott nekem. NAGYAPÁM, BODÓ FERENC ŐRMESTER ÉLETE DR. HERTH VIKTÓRIA A Rab Mária forrás szempontjából különösen fontosak a veszprémi börtönnel kapcsolatos emlékek, hiszen a kegyhely kialakulása egy itt fogva tartott rabnő erős hitéből eredt. Bodó Ferenc őrmester foglalkozása révén a huszas években akár találkozhatott is a Szűz Mária segítségét kiesdeklő fogollyal. Kilenc éves voltam, amikor meghalt nagypapám, Bodó Ferenc. Számomra ő csak nagypapaként létezett, nem törődtem azzal, korábban mivel foglalkozott. Számomra elegendő volt, hogy megtanított írni négy éves múltam, amikor ültetőfával a porba karcolgattuk együtt a nagy nyomtatott betűket, rossz időben pedig a lisztes- és cukros zacskók belsejét használva irkának, játszott iskolásat velem. Büszke voltam, hogy a környék legszebb kertjét ő gondozta, csodájára jártak a szomszédok. De Bodó Ferenc Bodó Ferenc leszerelési igazolványa nemcsak gyönyörködni jöttek, ha ügyes-bajos dolguk volt a hatóságokkal, ha komoly döntés előtt álltak, átjöttek nagypapámhoz Bodó úrhoz, ahogy nevezték, az elvtársi időszakban is mindig és kikérték a tanácsát. Azt tudtam, hogy az I. világháborúban hadifogságba esett, mert minden családi összejövetel alkalmával, a második óra vége felé édesapámmal aki a II. világháborúban volt orosz fogságban előjött a téma. Ilyenkor szoktak a család nőtagjai kivonulni a konyhába, mondván, ne zavarjuk őket, megint fogságban vannak. A Veszprémi Kaleidoszkóp felhívása kapcsán kerestem elő két régi fényképet róla, amelyek a fogház udvarán készültek, mert, hogy nagypapám fogházőr volt. E két fotó kapcsán kaptam e lap szerkesztőjétől a felkérést, hogy mutassam be nagypapámat. Előkerestem a régről őrzött dokumentumokat, fotókat, és ugyan vázlatosan, de kialakult a kép életéről. Sepsibodokon született, az erdélyi Háromszék megyében, földműves szülők gyermekeként. Édesanyjának gyönyörű magyar neve volt, Szilágyi Juliánna, az ő édesanyját pedig Bartók Rozáliának hívták. Erről a vonalról, a Bartókok révén állítólag igazi hétszilvafás nemesek voltak, de bárki nógatta nagypapámat, hogy nyomoztassa ki, szerezze meg a nemesi levelet, mindig csak legyintett erre december 5-én született, ő volt a legidősebb a családban, s az egyetlen fiú, nyolc lánytestvére követte őt a sorban. Mikor 1993-ban Sepsibodokon jártam, találkoztam egy 90 évesnél idősebb bácsival, Imreh bácsival. (Az ismert veszprémi gyermekorvos, Imreh Zoltán családja is Háromszék vidékről származott Veszprémbe, a jellemző név azonossága jutatta eszembe.) Nos, Imreh bácsi állította, emlékszik nagypapámra, hiszen iskolatár- 4

5 A Keresztrefeszítés alatti megkínzása, testem minden csontjában érezhető volt. Minden szeg, mely húsát keresztülfúrta az enyémet is keresztülfúrta. Mert minden ütést és rúgást, melyeket az üldözőik okoztak neki, Én is éreztem. sak voltak, s mesélte, volt egy fiútestvére is. Én elszomorodtam, akkor mégsem rá emlékszik, de itthon édesanyám megnyugtatott, a Bodó család nevelte nagypapám egy unokatestvérét is. Bodó Ferenc hat elemit végzett, majd cipész segédlevelet szerzett ben, 19 éves korában besorozták. Ami ezután következik, dokumentumok bizonyítják. Gondosan összegyűjtött tanúsítványok, katonatársak igazolásai alapján lehet rekonstruálni, hol volt az I. világháború idején január és október között a 22. honvéd gyalogezred őrvezetőjeként az orosz hadszíntéren arcvonalbeli katonai szolgálatot teljesített októberétől a 32. honvéd gyalogezred tizedeseként az olasz hadszíntéren teljesített arcvonalbeli szolgálatot október 27.-én fogságba esett, s november 18.-ig Altamirában tartották fogva november 19.-től december 2.-ig a székesfehérvári gyalog hadosztály törzsszázadánál szolgált tizedesként. Ezidő tájt tudta meg, hogy ha hazamegy Sepsibodokra, be kell állnia a román hadseregbe. Irtózott ettől, Magyarországon maradt, s más lehetősége nem lévén, csendőrnek állt. Először a családi emlékezet szerint a Csóti hadifogolytáborban teljesített szolgálatot, majd a környező falvakban. Így került Ugodra, ahol megismerkedett későbbi feleségével, Sárer Emmával január 5-én kötöttek házasságot, s még ebben az évben Veszprémbe költöztek. Albérletben éltek, a hajdani postaépületben. Nagypapám ekkor került a veszprémi fogházba őrnek. Amit tudok, a családi legendáriumból tudom. A harmincas, negyvenes években, a veszprémi fogházban politikai elítéltek voltak. A régi veszprémiek emlékezhetnek még a rab kertre, a mai pokoli torony, és a mellette lévő víztorony helyén volt, előtte a Béka tóval. Oda jártak dolgozni a rabok, csoportosan, az is előfordult, hogy kísérő nélkül. Nem szöktek meg. A fogházban műhelyek működtek, édesanyám mindig nosztalgiával emlegette a babaházát, amit az egyik rab készített neki. Bodó Ferenc családjával a,40-es évek elején Bodó Ferenc és Sárer Emma a,60-as években Bizony, a gyerekek is bejárhattak oda, sőt, menniük is kellett, mert hol az egyik, hol a másik vitte fel a várba az ebédet. Nem kellett messzire menni: az első albérletet második követte, a Sigrai utcában, majd a Festő utcában, a vár tövében. A gyermekek ezidő alatt születtek: 1926-ban Vilmos, 1928-ban Emma, aki fényképésznek tanult, s akinek a lebontás előtti belvárosról, Cserhátról készült diasorozata nemrég bejárta a várost ban született Margit, az édesanyám. A Bodó család első saját házát a Jázmin utcában vette. Nagypapám a negyvenes évek elején parancsnokhelyettesi megbízást kapott a fogházban. Amikor 1945 márciusában a fogházat nyugatra telepítették, családjával együtt ő is elindult, de egyetlen éjszaka után, Úrkúttól visszafordultak. Mire hazaértek, a lakást kifosztva találták, de erőszakos behatolásnak nem volt nyoma. Így könnyen ki lehetett találni, a szomszédoknál hagyott kulcs segítségével ürítették ki a lakást. Ekkor határozták el, hogy elköltöznek ben vásárolták meg az Eke utca 5. szám alatti házat, amely azóta is a miénk, unokaként most én lakom itt a családommal. De térjünk még vissza 1945-re. Ebben az évben állítólag egy ideig ő vezette a fogházat. Az igazolási eljárások során nem volt gondja, több volt rab jelentkezett, hogy szívesen igazolják fogházőrüket ben, a megyei lapban megjelent visszaemlékező cikkében Serényi István Mindszenty József augusztusi börtönmiséjéről írt. Ebben említi: Hátrább a szigorú tekintetű, de aranyszívű Bodó Ferenc őrmester áll szolgálatban. Ők emberséggel voltak hozzánk egy embertelen világ kezdetén, amíg aztán épp ezért őket is leváltották. Bodó Ferenc ember volt akkor is, amikor a kommunisták voltak a rabok, és akkor is, amikor rabtartóvá váltak. Ember volt, így egyszerűen. Valóban szigorú arca volt, de lágyszívű, szeretettel teli lelke. Gyermekeinek egyetlen pofont sem adott soha, unokáiért megtett mindent. S ahogy az elején írtam, köztiszteletben álló, érték- és mértékadó ember volt a Dózsavárosban, egész haláláig. Az új rendszerben felajánlották neki, lehet fogház parancsnok, ha elvégzi a jogi egyetemet. Ötven éves múlt már akkor, nem akarta. Így dolgozott alhadnagyi rangban, őrként tovább, 1954 nyaráig. Akkor egyik napról a másikra, kitették. Kertészként dolgozott ezután, először a városi, majd a volt gyermekkórházzal szemben lévő Cziráky kertészetben. Később az otthoni kert maradt, a család, a barátok, ismerősök a Dózsavárosban, 1969 júniusáig, haláláig. 5

6 Ugyanazt a szenvedést tapasztaltam meg én is, bár a sok kínzáson, melyet elszenvedett nem voltam jelen, mivel ez rejtve volt előttem és tanítványai előtt. A PÜSPÖK A HARCTÉREN GAÁL JENŐ SVD Tóth Tihamér veszprémi püspök habár Veszprémben csak pár hónapig tevékenykedett országosan azonban jelentős változásokat indított be az ifjúság erkölcsi nevelésében. Szervezőkészsége, kezdeményező ereje példa volt a veszprémieknek is a következő időkben. Püspöki kinevezésekor, amikor Tihamér atya első látogatása után Veszprémből hazamentek, valószínű túl nagynak látta a feladatokat. Addig nevelő és tanár volt a Központi Szemináriumban. Kiképzése alatt, mindig a legelső tanuló volt, azért elöljárói a tudományos pályát szánták neki. Megvolt minden képessége erre, sőt akarata is egészen addig, amíg a jutasi őrmester sorsára nem került és 25 éves korában ő is katona lett. A jutasi őrmester és Tóth Tihamér között addig is megvolt a lelki rokonság, mert a jutasi jelszó: Erős akarat minden akadályt legyőz - Erős akarat csak erős hitből fakad. olyan szép, hogy csodálkozhatunk, hogy ez a mondás nem Tóth Tihamértől való, habár kétségtelen, hogy a veszprémieknek is vannak szép mondásaik, amelyeket érdemes lenne gyűjteni és csokorba kötni. Az őrmester és a későbbi püspök között csak az a különbség, hogy a jutasi őrmesternek arany élete volt összehasonlítva Tihamér atya katonakorával. 15 évvel később ő maga meséli: Ha most, az évek rétegein át, emlékezetem ásójával szállok lefelé, a 15 év alatt terebélyes fává növekedett gondolat gyökerei felé, hát tudjátok hová visznek a legvégső gyökerek? A világháborúba! Le a szerb harctérre, fel a Kárpátokba, Galíciába, Oroszországba, ahová tizenöt hónapon keresztül állított a kötelességem, és ahol együtt kellett élnem, étkeznem, laknom és aludnom a hadbavonult intelligens fiatalsággal. Orvosokkal, gyógyszerészekkel, tisztekkel, különféle diplomájú fiatalokkal és férfiakkal zsúfolt egy fedél alá a téli éjszaka. Nemhogy különbejáratú szobám nem volt, de különbejáratú szalmazsákom sem, hanem aludtam, ahol hely jutott: rutén kunyhó kemencéjének padkáján, falusi szatócs levegőtlen szobájában, községháza tanácstermében, szérűben, búzakeresztek között... És ugyanott éltek velem együtt egyetemet végzett fiatalok... És amit ezalatt a tizenöt hónap alatt tőlük hallanom kellett, az a beszédjükből, terveikből, céljaikból és életmódjukból kiáradó ásító üresség s erkölcsi léhaság, az rám, a három éve fölszentelt tapasztalatlan fiatal papra, döbbenetes kinyilatkoztatás volt. Névtelen fájdalom szorította össze a szívemet. Még akkor nem tudtam, mi lesz a következménye ennek az elkeseredésnek. Ma már tudom. Ma tudom, hogy, ha a háborúból hazatérve nemsokára neki ültem ifjúsági könyveim írásának, akkor ehhez az első lökést - bár tudat alatt - keserű harctéri tapasztalataim adták. Csak ma tudom megokolni, miért oly sorban választottam a témákat, amint azokat megírtam. Mert ezeknek hiánya pusztított legjobban harctéri embereink között és mert lángolt bennem az elkeseredés: akármi lesz a háború vége, de ifjúságunkat ezután is ily lelki sivárságban felnőni - ezt nem engedhetjük. Ezért lett Tihamér atya nevelő a gyerekek és az ifjúság között, mint a kispapoknál is a szemináriumban is. Minden érdekelte, és széleskörű tudásra tett szert. De mindezt nem tartotta elégségesnek az egyházmegye kormányzására. Mikor Veszprémbe ment, azzal a búcsúszóval integetett vissza Budapestre: Isten veled ifjúságom! Habár Veszprém sok mindenben vetekedhetett a múltban Budapesttel, amely tulajdonképpen fiatal város. Veszprém pedig a keresztény magyarság ezeréves fellegvára. Mióta Gizella királyné, Szent István hitvese állandó tartózkodási helyéül választotta a várost, ennek püspöke koronázza meg a királynét. Ezt a jogát a Szentszék 1220-ban megerősítette. Az 1515-i veszprémi zsinat rendeli el, hogy a felszentelendő papot vizsgálják meg, vajon tud-e jól olvasni és énekelni. Megkívánja továbbá, hogy minden plébános ezután rendszeresen vezessen anyakönyvet. Hol volt akkor még Budapest?! Tóth Tihamér 1916-ban valahol Oroszországban Tóth Tihamér egyetemi hallgató a bécsi Augusztineumban,

7 Ma ugyanúgy együtt szenvedek Fiammal, mint annak idején. Amikor Őt a mai világban kigúnyolják, és a nyilvánosság előtt nevetségessé teszik a színpadon és a médián keresztül különösen az ateisták, akkor Én keserű könnyeket sírok. Augusztus elsején Rott Nándor akkori veszprémi püspök segédpüspökét az egész egyházmegyére vonatkozóan általános helynökké nevezi ki, megbízza továbbá a püspöki birtok feletti legfőbb felügyeleti joggal. Annak idején az egyházmegye nem volt olyan kicsi, mint most, egész Somogy hozzá tartozott. Birtokait tekintve egyike volt a leggazdagabb javadalomnak. Tihamér atya rektorsága alatt kezében tartotta a központi Papnevelőben a pénzügyeket, és az építkezéseket is ő vezette. De az itteni feladatok óriásiak voltak régi munkájával öszszehasonlítva. Tihamér püspök mindig felhasználta a legkorszerűbb eszközöket is arra, hogy az evangéliumi munkát minél hathatósabban tudja végezni. A Papneveldében neki volt először írógépe, már sok-sok évvel ezelőtt. Amint rádiókészülékeket lehetett szerezni, azonnal vett magának egyet. Nem meglepő, ha most egy nagy egyházmegye sikeres gondozása céljából autót vesz magának. Nem is magának vette azt tulajdonképpen, hanem híveinek. Hiszen ezzel tudta meglátogatni őket, ezzel kereste fel papjait is, hogy buzdítsa őket és gondjaikról a helyszínen tudomást szerezhessen. Gazdasági tevékenységében is elsősorban a lelkekkel törődött. Útja közben első kérdezősködése a család és a lakás ügyeire irányult. Nemcsak a vezetőknek, hanem a béreseknek és napszámos munkásoknak a sorsa is érdekelte. Mikor egy-egy gazdaságba megérkezett, jelentést tettek neki az állományról és a munkák menetéről. Megköszönte, majd az őt körülvevő gyermeksereggel kezdett beszélgetni és megsimogatta egyik-másik kisfiú fejét. Így jutottak azután egyik házból a másikba és közelről nézte meg a gyermekek otthonát. Több helyen meg is jegyezte: Bizony, itt is ki kell majd bővíteni a lakást, mert két család nem fér el együtt jól. Nem maradt meg azonban a szavaknál, már akkor nagyszabású terv állt készen a gondolatában. Korszerű, gazdaságos, egészséges munkával megszerezni az Egyház jótékony munkájához szükségeseket, egyszersmind pedig mindenkinek, aki ebben a munkában segítségére van, boldog otthont fog teremteni. Ez a munka is Isten akarata volt számára és ezért teljes lélekkel tökéletesen akarta végezni. Szakkönyveket tanulmányozott át, hogy eddig is meglepő széleskörű természettudományi és gazdasági ismereteit kiegészítse. Eddig a misztikáról szóló vagy efféléket vettem és olvastam, most pedig legújabb szerzeményem a sertések gyors hizlalásáról szól - jegyezte meg derűsen, bizonyos sajnálkozással egyik budapesti látogatása alkalmával. Fájós lábával még a hegyoldalba is felment, hogy megnézze a fiatal gyümölcsösöket. Még az eső sem zavarta meg, mikor egy alkalommal alaposan szemügyre akarta venni a kertet: milyen idősek a fák, hernyó, fagy nem okozott-e kárt bennük? Előzőleg már mindenről tudomása volt. A gazdaság híresebb állatait akárhány helyen már nevükről megismerte, mikor az istállókat szemlélte végig. -Ez azután igazán cserkészkedés! - mondta egy ilyen tanulmányút közben egy volt diákjának. Veszprémben is szigorú napirendje van. Ha valamilyen útra indult autóval az előre megállapított időt mindig megtartotta. Megmondta pontosan, mikor érkezik haza. Mikor hosszabb útra indult, nagy kedvvel mondta a házvezetőnőnek: - Most nem vagyok itthon, lehet szépen kitakarítani. Olyan szerényen mondta ezt, hogy nagy örömmel teljesítették kívánságát. Ha valami más kérése volt azt is páratlan egyszerűséggel és előzékenységgel sejtette. Étkezésében igénytelen volt. Szorgalmazza a hústalan napokat. Mindig meg volt elégedve és többször örömet is okozott házvezetőnőjének azzal, hogy megdicsérte a főzésért. Nem engedte kiszolgálni magát. Mikor hidegebb idők következtek, ő maga gondoskodott a kályháról. Csak azt kérte Jánostól, ha máshová küldte, hogy fát hordjon a kályha mellé: ne kelljen közben a feleségének otthagynia a konyhát. Ö maga rakott a tűzre, ha kívánta. Ha budapesti látogatásain maradt idő még a maga számára is, meglátogatta fivére családját. Egy alkalommal náluk szándékozott ebédelni... Ekkor előre küldött inasával egy libát. - Na, milyenek a veszprémi püspökség libái? - fogadták érdeklődve a küldeményt. - Nem, a püspökségéből nem szabad, felelte János és elmondta, hogy most vette ezt az ajándékot a kegyelmes úr kívánságára a piacon. Amúgy nőket sohasem fogadott dolgozószobájában. Még rokonait sem augusztus tizenötödikén foglalta el székét Veszprémben. Néhány nap múlva lakása is teljesen rendben van már. Szobáinak berendezésére sógornői egy alkalommal együtt jöttek vele autón Pestről. Bátyja is vele volt. Mikor a város határába érkeztek, megállította a kocsit. Eddig is csak azzal a feltétellel jött együtt velük, hogy itt majd kiszállnak. Eleinte újból szabadkozni próbáltak: - Nincs abban semmi, ha sógornőiddel mész végig a városon. Püspökkert Veszprémben a 30-as években Márföldy Olívia gyűjteményéből (Veszprémi Kaleidoszkóp) - Igen, de mit szólnak az emberek, akik nem tudják, hogy közeli rokonaim vagytok. A legtávolabbról sem akart másoknak legkisebb okot adni a beszédre. Mint eddig is tette, szeplőtelenül őrködött papi méltósága és neve felett. Mikor látták hajthatatlan elhatározását, gyalogosan sétáltak be a városba. (Azt nem jegyezték fel a történészek, hogy a hölgyek mit mondtak sógorukról a gyaloglás közben.) Nemcsak a gyerekek, hanem a felnőttek is keresték az alkalmat, hogy minél többet találkozhassanak vele. Volt, aki minden reggel kiment arra az utcára, amelyen szentmise után hazafelé tartott. Mikor kérdezték, miért teszi, boldogan válaszolta: - Kimegyek mindennap, hogy köszönhessek neki és láthassam, mert akkor az egész napom boldog, ha reggel láthattam. Egy másik egyszerű lélekkel mindig akkor találkozott, mikor az bevásárlásról jött hazafelé. Első alkalommal ott az utcán áldását kérte: Olyan jólesett lelkemnek - mondja. Fejemre tette a kezét, rám mosolygott és atyai jósággal fogadta köszönésemet. Többszöri találkozás után már megismert és néha megszólított: - Na hogy van, édes gyermekem? -Annyira örültem ilyenkor, hogy nem is tudtam szólni, csak magamban gondoltam, hogy ez egy szent. Az első alkalommal, mikor szentmisére jött az Angolkisasszonyok Intézetébe, többen öszszejöttek az angolkisasszonyok közül az üdvözlésére. Mikor meglátta őket, megilletődő csodálkozással mondotta: -Hát mindnyájan összejöttek és engem vártak? A szemtanúk szerint látszott rajta: úgy érzi, nem érdemli meg, hogy üdvözöljék és várják. Pedig amennyire nagy volt alázatossága, annyira megérdemelte. Később azután már nem fogadták ünnepélyesen. Annál nagyobb áhítattal nézték hálaadásban elmerült alakját az oltár előtt. Külön térdeplőjén végzett imája mindenkit imára ösztönzött. 7

8 Amikor drága Fiamat sírni látom a bűnök miatt, melyeknek Ő, minden nap tanúja, együtt sírok Vele. Látom, érzem és átélem az emberiség miatti állandó szenvedését. KRASZNAI LAJOS EGYHÁZI SZOBRÁSZMŰVÉSZRŐL Beszélgetés Krasznai Hajnalkával, a művész lányával RÉVAY MÁTÉ Krasznai Lajos szobrászművész dédunokájának írására Tóth Tihamér veszprémi püspök után kutatva találtam rá az interneten. A kapcsolatfelvétel után Révay Máté a Rab Mária Híradó számára engedélyezte, hogy a nagymamájával készített interjúját Krasznai Lajoshoz, édesapjához fűződő emlékeiről közöljük, s a kedvünkért veszprémi vonatkozású kérdésekkel is kiegészítette. Kedves Nagymama, kérlek mesélj édesapád életéről! Hogy indult a pályája? Az apja idegenvezető volt a Nemzeti Szállóban, öten voltak testvérek, és a Teréz körúton laktak. A Teréz templomba jártak szentmisére, ahol a papa ministrált. Elvégezte a jelenlegi képzőművészeti gimnáziumot, és közben sokat dolgozott, az akkori plébánosnak: rajzolt neki, meg hasonlók. A plébános nagyon szerette őt, és neki volt egy barátja a bécsi művészeti akadémián, - akkoriban még nem volt Krasznai Lajos a műteremben meg a magyar akadémia - és bíztatta, hogy menjen ki szobrászatot tanulni. Azonban az apja mindenáron, mivel idős ember volt már, utódjának szánta a fiát a szállodába idegenvezetőnek. Annak idején egy polgári családban a nyelveket otthon tanulták. A német természetes volt, franciául is jól beszélt, az olaszt már kevésbé tudta. Az apja semmiképp nem akarta elengedni, a plébánosnak csak nagy nehezen sikerült rábeszélnie. Akkoriban ugyanis engedély kellett még a kiutazáshoz, hiszen csak éves volt apám. Végül nagy nehezen elengedte őt, de csak odafelé adott neki útiköltséget, azzal, hogy a gyerek majd magához tér, és fogja érezni mit jelent az otthon, és majd vissza akar jönni. Akkor majd kiküldi neki hazaútra való pénzt. Igen ám, de apám kint maradt. A gyerek nem jött haza. Az akadémiai szobrász, akinél tanult, úgy fogadta, hogy a műtermében lakhat, neki segíthet, koszt-kvártélyt ad és mellette bejárhat rendesen a főiskolára. Ez Bécsben volt? Igen ott. Miután elvégezte az iskolát elment Münchenbe, aztán Tirolba, Ausztriába, Svájcba, Franciaországba, és mindenütt a legelső egyházművészektől tanult. Tizenkét évig volt külföldön 1903 és 1915 között. Akkoriban az újságok írtak róla, és ezek a hírek befutottak ide Magyarországra is, mert ez még a monarchia idején történt. A Giesswein Sándor prelátus figyelmes lett és kérte, hogy jöjjön haza és itt alkosson, mert nincs egyházművészünk, a külföldön szerzett tudását itthon használja. Ő pedig visszajött. Akkoriban úgy volt, hogy ha valaki a katonaság előtt ment külföldre, akkor viszszatérése után le kellett szolgálnia az idejét. Szerencsére egy olyan törvény is volt, hogy a művészeknek, képzőművészeknek nem kellett frontszolgálatot teljesíteniük, hanem képzőművészeti munkákat kellett a katonaság megrendelésére készíteniük. Így rengeteget dolgozott a Minisztériumnak. Leszerelése után a Lehel utca 14-ben nyitott műtermet. Akkor azt a házat kifejezetten művészeknek építették. Közben pedig portrétanulmányokat is végzett a Radnai Béla szobrásznál ( ). A Benedek-hegyi kereszt korpuszát Krasznai Lajos készítette Megváltozott az apa hozzáállása a fiú alkotásaihoz az idők folyamán? Azt nem lehet tudni, mert előzőleg meghalt. De az biztos, hogy anyagilag aztán ő támogatta a családját, mivel több árva is maradt. Az apja azt hitte, hogy haza fog jönni: Elég volt a tingli-tangli elképzelésekből, ebből az összevissza rajzolásból. Ezekből a szobraidból sohasem fogsz megélni. De ehelyett ő lett az, aki segítette a családot. A nagypapának az volt az elképzelése, hogy a fiai állami foglalkozásban dolgozzanak, mert azok akkoriban nyugdíjas állások voltak. Olyan helyeken próbálta elhelyezni a fiait, mert akkoriban nem minden állás biztosított nyugdíjat. Hol találkozott a feleségével? A bécsi operaházban az évad során egymás mellé szólt a bérletük, és ezalatt a szezon alatt ismerkedtek össze. Aztán elvette feleségül Bauer Herminát, a Minát. Aztán született a Mici, aztán négy évre rá én. Közben a Mina beteg lett, a gyomrával kezelték, és nem vették észre a tüdőgyulladását. Tizenegy hónapos voltam, amikor 1929-ben meghalt. 8

9 Jézus Krisztus az emberiség Megváltója sokat szenvedett értetek, de mégis nagyon szeret mindnyájatokat. Mennyi ideig voltak házasok? Tíz évig. Nagyon szerették egymást. Megígérte a feleségének, hogy nem házasodik meg újra. Édesanyádat nem ismerted, de Édesapád biztos mesélt róla? Anyám óvónő, nevelőnő volt, az apja pedig torna tanár volt, hasonlóan a bátyjához. Mást szántak neki, de végül apámat választotta. Az apjának második házassága volt és az új asszony nem szerette Minát, talán ezért sem maradtak Bécsben. Milyen volt apukád kapcsolata veled? Nagyon jó. Mindent meg lehetett vele beszélni. Amikor kicsi voltam mindig vele akartam lenni. Az ölébe vett és úgy rajzolt, aztán amikor elaludtam bevitt az ágyamba. Sok mindent magyarázott nekem, művészetről mesélt. Bérletünk volt a Nemzeti Színházba, a Zeneakadémiára, a Műjégpályára, az Állatkertbe és nyáron a Széchenyi strandra. Szóval megvolt a szórakozás, meg a kultúra is. Sokat mesélt a külföldi útjairól. Sokszor ültünk az erkélyen és mesélt a csillagokról. Nagyon olvasott volt. Amit látott, vagy tapasztalt a világban azt át akarta adni. Ő gondoskodott rólatok? Nem. Volt egy háztartási alkalmazott és egy anyahelyettes, a Melinda. Se nem feleség, se nem háztartási alkalmazott, inkább nevelőnőnek mondanám. Neki mi volt a feladata? Rendben legyünk, tiszták legyünk, meg néha a papa diktált neki. Aztán később egy plusz helységet bérelt a papa a negyediken, ahol már volt külön titkár, aki gépelt, mert a Melinda nem ért rá, mivel egyre több teendő lett körülöttünk. Mi is gyerekek voltunk és ott nem lehetett fogadni a papokat, ezért a másik lakás lett az iroda, ott tárgyalták az üzleti ügyeket. Erre a műterem sem lett volna alkalmas. Közben tudott szólni, ha a vendégét ebédre is szívesen látta. Rendszerben éltünk, alapos rend volt. A tanulást fontosnak tartotta, azt számonkérte mindig. Persze sohasem kaptunk ki, de be kellett számolni, az őszinteséget elvárta apám. Mindennap iskola után jelentkezni kellett a műteremben és mondani, hogy van-e intő vagy nincs. Volt intő? Naná! Meg a Micikének is volt. A Lónyay utcába járt és az iskolájukkal szemben volt a Szent Imre fiú kollégium és folyamatosan ment a levelezés az ablakon keresztül. Szemes Györgyné Krasznai Hajnalka, a művész lánya Ugyanabba az iskolába jártatok? Nem. A Micike a Lónyay utcai kereskedelmibe járt én meg a Salvator intézetbe. Apám azt akarta, hogy én is oda járjak, ahová a Mici. Engem küldött beiratkozni, kaptam pénzt villamosra, tandíjra meg minden szükséges papírt, ott már vártak, előre meg volt beszélve. De végül a Salvator intézetbe kötöttem ki, én oda szerettem volna járni. Otthon visszaadtam neki a pénzt: Hát te?, Nem kérek villamospénzt., Csak nem akarod azt mondani, hogy gyalog fogsz menni a Lónyay utcába?, Nem fogok én a Lónyay utcába menni, én a Salvator intézetbe iratkoztam be. A Salvator intézetbe? És mit szóltak az apácák? Csodálkoztak, hogy üzleti kapcsolatotok van, de te nem szóltál egy szót sem nekik. És ki ajánlott?, A Gabi néni a polgáriból., Ki se vehetlek, mert megsértődnének. Szóval így kerültem oda. Nem bántad meg, hogy a Salvator nővérekhez jártál? Nagyon szívesen emlékszem vissza azokra az időkre. Jól éreztem magam abban az iskolában. Több életre szóló barátság is született ott. Később is szívesen jártam viszsza találkozni régi tanáraimmal. Szigorúak voltak, de anyai szeretettel vettek körül, ami nekem akkor nagyon sokat jelentett. Milyen volt a kapcsolata az udvarlóitokkal? Volt egy fiú, a Takács Pubi aki nagyon szerelmes lett belém, még szerenádot is adott. Küldött egy levelet, amit a Melinda felbontott és nem tetszett neki. Ezután eltiltottak a fiútól. Ha telefonon hívott, akkor a Melinda által kedvelt Czipper Endre nevén jelentkezett be, így cseleztük ki a Melindát. Egy alkalommal apám látott engem a Pubival sétálni és kikerült. Átment a túl oldalra, mert nem akart kínos helyzetbe hozni, mert látta, hogy ez nem a Czipper Endre, ilyen úriember volt. Kikkel dolgozott együtt? Általában egyedül dolgozott. Voltak tanítványai, azok később elhagyták az országot. A műkő szobrokat a műteremben készítette, a márvány és a bronz szobroknál két olasz mesterrel dolgozott, a kőfaragó a Nordio Del amico Alberigo, a bronzöntő pedig a Vinalli Raphael volt. A megrendelőkkel milyen volt a kapcsolata? Jó volt. Mindig rendesen dolgozott, a fizetés a munkák arányában történt részletekben. Egyetlen oltára sem süllyed, olyan mintha most építette volna. Voltak olyanok, akik különösen kedvelték: a Zichy gróf, a Madarász püspök, a Tóth Tihamér püspök, a Haász tábori püspök, a Shvoy püspök, a Hamvas érsek, az Ijjas érsek, a Czapik érsek, meg a Haász Brokárd, a kármelita rendfőnök. De a plébánosokkal is jó viszonyban volt. A Zichy gróffal különösen szimpatizáltak. Apámnak minden évben le kellett mennie pár napra biliárdozni hozzá. A Klempa Sándor püspök anyja is mindig kérte, hogy hívják le a művészt. Olvasott, világlátott ember volt, jó társaság. Mindig pontos és precíz munkát végzett, ha pedig valamit nagyon nem tudtak kifizetni, akkor azt megcsinálta a szülei vagy a felesége emlékére. Mindig vitte magával a bőröndjét a javításhoz szükséges eszközökkel. És azokat mindig kérés nélkül is megcsinálta. Mindenki tisztelte, becsülte, szívesen volt a társaságában. Volt olyan, akire haragudott? Nem. De az egyházművészeti hivatal elnökével a Dr. Molnár Ernővel volt vitája, ugyanis ő azt szerette volna, hogy a papa a modernebb stílus felé mozduljon el. Apám halála után eljött és haragudott, hogy nem szóltunk neki apám betegségéről. Kérdezte, hogy haragudott-e rá a papa? Mondtam neki, hogy senkire nem haragudott. Erre azt felelte, hogy Meg kellett volna neki mondanom, hogy igaza volt. Megkérdezte, hogy apám betegágya hol volt, leült mellé és kiküldött. Csak néhány perc múlva jött ki. 9

10 Mindent meg fogok tenni, amit csak tudok, hogy teljesíthessem legdrágább kívánságát, hogy a földön minden egyes lélek megmeneküljön a gonosz karmaiból. Tóth Tihamérral való kapcsolatára hogy emlékszel? Baráti kapcsolat volt közöttük, gyakran találkoztak, többször járt a műteremben is. Még akkor ismerkedtek meg, amikor a Szeminárium rektora volt a Tóth Tihamér. Több szobrot rendelt tőle már abban az időben is. Az igazán nagy elismerés az volt, hogy a Tóth Tihamér szerette volna, ha Veszprémbe költözik és kizárólag a veszprémi egyházmegye művésze lesz, de apám ezt nem vállalta. Tóth Tihamér a könyveiből is mindig ajándékozott egy példányt apámnak. A Veszprémi egyházmegyében sok alkotása van annak ellenére is, hogy nem költözött oda, igaz? Bizony ám, a Veszprémi egyházmegye mindig nagyon kedves volt apámnak. A világháború után a kommunizmus idejében pedig ez az egyházmegye volt a leghűségesebb apámhoz. Ebben az időben készültek például a veszprémi Szent László templom szobrai is. A főpásztortól sok megbízást kapott, főleg restaurálási munkákat. De abban az időben ez jelentette apámnak a megélhetést. Akkoriban alakult ki az a terv is, hogy a Krasznai gipsz modellek kerüljenek a Veszprémi Püspöki Palotába. Később apám halála után ezeknek egy része valóban oda is került, hogy aztán mi lett velük, azt sajnos nem tudom. Talán most is ott vannak egy pincében vagy egy raktárban. Mit tudsz a veszprémi Benedek-hegyen lévő feszületről? Sajnos keveset. Egy feljegyzés maradt csupán, az is évszám nélkül, hogy a székeskáptalan kérésére készült a kőkeresztre a bronzfeszület. Van emlékem róla, hogy 43-ban vagy 44-ben apámmal elmentünk Veszprémbe, felvitt a hegyre és megmutatta a keresztet. Milyen véleménnyel van róla az utókor? Dr. Erdőssy Béla utána járt és az egyházügyi hivatalban a nyolcvanas évek elején jó restaurátornak tartották. Ami nem helyes, mert alkotóművész is volt, aki valóban restaurált, hiszen külföldön kiváló mesterektől megtanulta. A máriaremetei szobrok restaurálása után a Budapest Galéria művészettörténésze azt mondta, hogy Nem beszélhetnénk a XX. században magyar egyházművészetről, ha nem lett volna Krasznaink. Ők végezték a keszthelyi kármel szembemiséző oltárának a felújítását is, tehát ismerték, látták az alkotásait, és más úgy beszélni egy alkotóról, hogy az ember ismeri a műveket. Ők voltak azok, akik nem engedték ennek a főoltárnak a lebontását sem műemléki értéke és szépsége miatt. Sajnos a neve azonban feledésbe merült, kevés helyen emlékeznek rá. Miért változtatta meg a nevét Krauszról Krasznaira? Apám olyan történelmi korban élt, amikor sokan magyarosították a nevüket, ő büszke volt származására, de a félreértések elkerülése miatt fontossá vált. Még pere is volt a neve miatt. A Haász püspök javasolta, hogy változtassa meg. Később előnevet is akartak neki adni, meg rangot, de ezeket sohasem fogadta el, ő csak dolgozni akart, békében, nyugalomban. Emlékmű a műteremben, mellette Krasznai Lajos Sokat dolgozott? Állandóan. Sohasem ment szabadságra, csak az oltár- és szoborszentelésekre ment el, akkor is csak néhány napra. A Hamvas érseknek köszönhető az összeállítás a munkáiról, mert ő kérte a papát, hogy írja össze, hol találhatók alkotásai. Ő nem akarta, de az érsek erőltette, hogy állítsa össze. Hogy nézett ki egy napja? Rettentő korán kelt. Reggelizett és lement a műterembe vagy bement a városba beszélni a kőfaragóval, az aranyozóval, vagy ellenőrizni a munkák alakulását. Azután hazajött és a műteremben dolgozott. Dél és fél egy között jött föl ebédelni, sohasem volt ideges vagy mérges, mindig mosolygott. Hogy csinálta? Ebéd után lefeküdt pihenni negyedóra-húsz percet, azután folytatta a munkáját. Este bement a városba és mindig hozott valami csemegét: tejszínes füstölt halat, vagy a lengyel hentestől finom prágai sonkát. Sokszor egész sokáig kinn voltunk az erkélyen, ott volt megterítve, és beszélgettünk, azután mi lefeküdtünk, ő meg általában rajzolni ment. Jól éltetek? Igen. Beosztással, de jó középosztálybeli életet éltünk. Mindenért meg kellett dolgoznunk. Őt így nevelték és ezt adta át nekünk is. Iskola után a műterembe kellett mennünk és a szobrokat kellett locsolnunk. Sok munkája volt a világháború előtt? Igen, de utána is. Az állomosítás után is. Milyen változást hozott a kommunizmus? Elvették a műtermét. És egészen csöndben, titokban lehetett csak dolgozni. Senki nem tudta, hogy mit és hova csinált. Műterme pedig úgy lett, hogy a Takács művész, aki nála tanult egy időben, meghívta magához: Mester nekem elég nagy műtermem van, nagyon örülnék neki, ha megoszthatnám magával. Voltak konfliktusai az új rendszerrel? Megkörnyékezték, hogy lépjen be a Képzőművészeti Alapba, ahova művészeknek tartozniuk kellett, cserébe felajánlottak neki egy állást a főiskolán. De ő viszszautasította és mondta nekik, hogy Voltam, vagyok, leszek az Egyház művésze! Erre mondták neki, hogy be fogják csukni a templomokat és a papok koldulni fognak, Akkor koldulni fogok a papokkal. Válaszolta. Mesélj a munkáiról! Margit híd felújítását pályázat útján nyerte a 30-as évek közepén, aztán az ott megismert mérnök vitte a parlamentbe dolgozni. A Szent István Bazilikába ajándékozta a Kis Szent Teréz szobrot, annak emlékére, hogy őt ott keresztelték. Épített oltárt az építész tervei szerint, ilyenkor ő volt a kivitelező, a szobrokat saját elképzelés 10

11 Gyermekem, a világot minél hamarabb értesíteni kell arról a szeretetről és Irgalmasságról, melyet Fiam, Jézus Krisztus, minden egyes személy számára tartogat. A Tóth Tihamér püspök számára készített Krisztusfej alapján készítette, később pedig már az oltárokat is ő tervezte. Általában az agyag és gipsz mintákat készítette el, és a kőfaragóra bízta a munka többi részét. Rendszeresen ment ellenőrizni a munka menetét, és ha valami nem tetszett neki, akkor kijavította. Gyakran az arcot és a kezet ő maga faragta ki. Mesélj a keszthelyi utolsó oltárról! Elkezdte a szobor készítését, de lebetegedett és Takács Ödön szobrászművész fejezte be. A márvány már előre megvolt, mert a Forstner plébános gondosan megvette. Később jött egy asszony, Ihász Antalné, aki felajánlotta a házát és finanszírozta az elkészítést. Azonban a veszprémi egyházmegye főmérnöke úgy akarta, hogy az ő tervei szerint készüljön el az oltár, de a kármel hívei Krasznai szobrot és oltárt akartak. Mikor eljutottunk oda, hogy meglett a pénz, meglett a terv, a Takács Ödön, aki kifaragja, a Lorenz Károly a 82 éves oltárépítő mester és az engedély a Klempa apostoli kormányzótól, akkor az egyházügyi hivatal közbelépett, hogy nem időszerű az oltárépítés és nem engedélyezi. Nagyon bánatosak voltunk, mert minden készen állt. Elmentem a Nagy Szent Teréz templomba, leültem az első padba és elkezdtem beszélni a Nagy Szent Terézzel, hogy segítsen, mert ez az utolsó oltár, és ha most nem épül meg, akkor már sohasem fog elkészülni, és ez lenne az egyetlen Nagy Szent Teréz oltára apámnak. Meg mondtam neki, hogy emlékszel, hogy itt volt a papa ministráns. Szóval szépen megbeszéltem vele és hazamentem. Rá pár nap múlva jön a távirat a Klempa Sándortól, hogy menjek be a szemináriumba. Ott azt mondta: Van egy jó hírem, meg egy szomorú. A szomorú, hogy a veszprémi mérnök, aki ágált az oltárépítés ellen váratlanul meghalt. Az állami egyházügyi hivatalnak a vezetőjét három hónapra a szovjetunióba, Moszkvába rendelték, továbbá megérkezett a keszthelyi hívek fellebbezése, és most én vagyok a felelős ügyintéző, és én megadom az engedélyt az oltárépítésre. Így végül a Nagy Szent Teréz közreműködésére meg lehetett építeni az oltárt. Persze még utána is volt nehézség, mert az új plébános nem akarta megnézni a szobrot. Így egy másik kármelita pap hagyta jóvá. A Klempa Sándor pedig rosszul lett a repülőtéren, amit a rádió is bemondott. Rögtön kaptam a táviratot a plébánostól, hogy az oltárépítés leállítva, ami érthető volt, hiszen nem akarta vállalni a felelősséget. De a Klempa Sándor jobban lett és még a kórházból táviratozott, hogy nem kell leállítani az oltárépítést. Ekkorra már a papa meghalt. Mindig mondta, hogy addig nem hal meg, amíg a kármel el nem készül, de csak elkezdeni tudta. A templom végül elkészült, minden szobor és oltár Krasznai terv szerint. Neked tetszettek a szobrai? Persze. A modern szobrai közül a Kun utcai templom Szűzanya szobra az nem annyira. Sokszor álltam neki én is modellt a kezemmel. Honnan tudsz ilyen sokat az alkotásairól? Gyerekkorunktól kezdve előfordult, hogy magával vitt bennünket szoboravatásokra, oltárszentelésekre. Számtalan helyen voltunk, de ezekre nagyon pontosan nem emlékszem. Máriaremetérére és Makkosmáriára például rendszeresen jártunk minden évben. Amire még élesebben emlékszem, hogy ben több alkalommal is rövidebb utazásokat tettünk és megmutatta az alkotásait. Ekkor jártunk Gödöllőn és Máriabesnyőn is, de ekkor jártuk be a veszprémi egyházmegyét is, már amennyire vonattal be lehetett járni: Keszthely, Badacsonytomaj, Tihany és Veszprém. Emlékszem is, hogy Veszprémben a Szent László plébánián szálltunk meg, sajnos a plébános nevét már elfelejtettem, de nagy szeretettel fogadott bennünket. A háború után, amikor már tudtam gépelni, dolgoztam neki, tehát akkor vont be jobban a munkájába, amikor már nagyobb lettem. A kommunizmus idejében meglehetősen diszkréten intézték az ügyeket, kevés részlet volt ismert, papírok sem nagyon készültek. Pontosan azért, hogy senkinek semmilyen bántódása ne essék, ezért engem sem vont bele az ügyek intézésébe. Inkább a restaurálásokról tudtam abban az időben. A betegsége kezdetétől folytam bele jobban az ügyekbe, de ezt nem én akartam, hanem a Klempa Sándor apostoli kormányzó bíztatott. A foglalkozásához hozzátartozott a templomba járás, de hívő ember volt Krasznai Lajos? De mennyire! Imádkozó ember volt, különösen kedves volt neki a szentek közül Liseaux-i Szent Teréz és természetesen a Szűzanya. Rózsafűzért is imádkozott, és a skapuláréját kérése szerint halála után is a ruhazsebébe tettük. A szobrai közül szerintem a legjobban sikerültek a Szűzanya szobrok, a keszthelyi skapulárés Szűzanya szobor talán a legszebb mind közül. Köszönöm a beszélgetést! Krasznai Lajos sírja a keszthelyi karmelita templomban Élt és meghalt, hitt és dolgozott. Halála előtt azzal búcsúzott hozzátartozóitól: Igyekeztem monumentálisat alkotni Isten dicsőségére. S hozzátette: Isten áldását kérem a papokra! Különösen áldotta Klempa Sándor püspököt, aki őt élete végéig segítette és Csapó Gábort, lelkiatyját. Nagyon szerette Kis Szent Terézt. Az ő szobrát faragta ki a Budapesti Bazilika keresztelő kápolnájába, ahol őt 1884-ben keresztelték, s e szent keszthelyi templomának kriptájába kívánt temetkezni is. Ott várja a boldog feltámadást. 11

12 Ő mindenkit szeret, beleértve a langyos lelkeket és azokat is, akik nem ismerik Őt. ELFELEJTÉS GAÁL JENŐ SVD* Tóth Tihamér veszprémi püspök Tóth Tihamért nem felejtették el, hanem megpróbálták szándékosan elfelejtetni. A boldoggáavatási pert Mindszenty kezdeményezte püspöktársaival együtt. Nem volt könnyű a helyzetük a püspököknek abban a korban, hisz Mindszenty börtönbe került, és a szatmári püspökből vértanú lett. A hercegprímás kinevezte Tóth Tihamér szenttéavatási perének bíróságát. Belföldről és külföldről egyaránt évek óta nagyszámban érkeztek kérelmek magánszemélyektől, intézményektől, egyetemek és iskolák, községek és városok nevében, egész egyházmegyék főpásztora és papsága részéről az esztergomi főegyházmegyei hatósághoz, hogy a számos imameghallgatás és csodás segítség sürgetésére, melyet tapasztaltak, indítsa meg boldogemlékű Tóth Tihamér veszprémi püspök boldoggá avatását. Mindszenty József bíboros ezeknek a kérelmeknek helyt adott április 24-én kelt határozatával elrendelte a megszabott vizsgálat megindítását * Isteni Ige Missziós Társaság (Verbiták=Societas Verbi Divini) és kinevezte a szenttéavatási per bíróságát. Dr. Drahos János kanonok, érseki általános helynök állt a vizsgálóbizottság élén. Társbírók: dr. Gigler Károly protonotárius kanonok és dr. Városi István teológiai tanár, igazgató; ügyész: dr. Erdős Mátyás teológiai tanár, lelkiigazgató; jegyző: dr. Zakar András hercegprímási titkár - helyettes jegyző: dr. Pordún László. Utána néztem, mi lett a bizottság tagjainak sorsa. dr. Drahos János Mindszenty József letartóztatása és elítélése után az egyházmegyét vezette ideiglenesen. Hamar letartóztatták őt is és Kistar csára internálták. Itt éjjel-nappal, télen-nyáron nyitott ablaknál kellett tartóz kodnia. Az embertelen bánásmód felőrölte életerejét. Súlyos beteg sége miatt a budapesti rabkórházba szállították, ahol január 11-én meghalt életének 61-ik évében. Ideiglenesen a Rákoskeresztúri Új köztemető elítéltek parcellájában temették el, ahonnan földi maradványait június 24-én átvitték az esztergomi bazilika altemplomába. Vértanú lett. Dr. Zakar András 1912-ben született, a budapesti Piarista gimnáziumban érettségizett. Elvégezte a Műegyetemet 1935-ben. Tanársegéd lett a Közlekedéstudományi és Vasútépítéstani Tanszéken. Majd a Pázmány Péter Tudományegyetem Hittudományi Karán folytatta tanulmányait és dokto rátust szerzett ben pappá szentelték től a főegyházmegyei hivatal irodájában dolgozott, áprilisától Serédi Jusztinián hercegprímás, majd október 7-étől Mindszenty József személyi titkára lett november 19-én tartóztatták le, majd az amerikaiaknak kémkedés vádjával 6 év börtönre ítélték ban szabadlábra helyezték, ezt követően 1957-ben nyugdíjba vonulásáig Budapesten dolgozott lelkészként ben felmentették az ellene hozott ítélet alól. Ő csak hitvalló volt. dr. Gigler Károly protonotárius kanonok nevét egy emléktáblán találtam a következő szöveggel: 1948 december Mindszenty biboros hercegprimás pere - szervezkedés. Hűtlenség, valutasíbolás. 15 vádlott volt: Mindszenty József - Baranyai Jusztin - Zakár András - Eszterházy Pál - Tóth László - Nagy Miklós dr. - Ispánky Béla dr. - Bóka Imre - Fábián János - Lóránd Ödön - Groh József dr. - Meszlényi Zoltán - Harza Gyula - Mátrai Gyula - Gigler Károly dr. Erdős Mátyás teológiai tanár is tagja volt a bizottságnak. A Mindszenty-per anyagából tudjuk, hogy a bíboros hercegprímás más püspökökhöz intézett leveleit ő juttatta el 1948 végén a címzettekhez, amelyben előre semmisnek nyilvánította minden esetleg kikényszerített beismerő vallomását ben eltávolították az esztergomi papnevelő intézetből, és a főegyházmegye félreeső kis falujába, Epölre helyezték lelkésznek. Itt 1969-ig szolgált. Megírta Epöl történetét is. A boldoggáavatási pert Mindszenty bíboros indította el 1946-ban a kánonjogi bizottság felállításával. Mikor ő börtönbe került, az egyház nem akart saját helyzetén azzal rontani, hogy a rendszer ellenségét boldoggá avatják. Tóth Tihamér tanításával nem lehetett dicsőíteni sem az iskolák államosítását, sem a szerzetesek elűzését, sem a padlások lesöprését. Szolnok város közönsége május 23-án táblát helyezett el a Baross utca 27. (ma 9.) szám alatti Tóth Tihamér szülőházára. Az emléket röviddel később eltávolították. És nem helyezték vissza. Az közti korszak három legmeghatározóbb alakjának Prohászka Ottokár püspököt, a jezsuita Bangha Bélát és Tóth Tihamért tartották ben már mindhárom férfi halott volt. Így nem kellett az új rendszernek őket bebörtönözni, sem felakaszta- 12

13 Sohase kételkedj abban, hogy Ő azokat a lelkeket is nagyon szereti, akik nem élnek lelki életet. Ők a remény nagy kegyelmét fogják megkapni, amikor Fiam Irgalmassága betakarja majd őket. ni, vagy internálni, csak semlegesíteni. E nemkívánatos személyeket az agyonhallgatás hatékony eszközével lehetett likvidálni.. Ezeket a vezéralakokat a nép ellenségének, antiszemitának, elnyomóknak, kizsákmányolóknak bélyegezték. Így aki nem akarta létét kockáztatni, nem állhatott ki e papok védelmére. Aki nem akart hazudni, nem írhatott. Így nem keletkezhettek hiteles tényfeltáró munkák. Tóth Tihamér úgy ment be a későbbi nemzedékek köztudatába, ahogy az Életrajzi lexikon írja: a Horthy-rendszert támogató klerikalizmus egyik legismertebb ideológusa volt. Hisz az állam és az egyház összefonódásának korszakában (1920 után) Tóth Tihamér világszemléletét a hivatalos politika nemcsak elismerte, de támogatta is. Mivel sokszor elhangzottak ezek a vádak, belekerültek az egyház tagjainak öntudatába is. Akikkel beszéltem Tihamér püspökről, csak lekicsinylőleg és mint idejétmúlt emberről beszéltek. Ez legtöbbnek nem saját meggyőződése volt, hanem másoktól hallották. Ezeknek a nagy embereknek megvoltak az ellenfeleik és irigyeik életükben is. A kommunizmus időszakában ezek a hangok felerősödtek és elterjedésüknek kedveztek. Az érdekvédelem teljes hiányában ma már a katolikus oldal is osztja a vádakat. Pedig Tóth Tihamérnak csak az volt a meggyőződése, hogy a kereszténység és a magyarság elválaszthatatlan egységet képez. Székesfehérváron dicséretes Prohászka-kutatást folytatnak. Hogy Veszprém nem követte Székesfehérvár példáját, érthető. Tóth Tihamér csak két hónapig volt ott püspök, míg Prohászka 22 évet töltött székhelyén. Miután a kinevezett bizottság politikai okokból felbomlott, a püspöki kar működését is korlátozták, az egyháznak egész más gondjai voltak után már nem gyűjtöttek adatokat Tihamér püspökről. Megszakadt a folyamat. Az akták valószínű döntés nélkül zárultak befejezetlenül. A következő években pedig az Egyház már csak azt tehette, amit az egyházügyi hivatal pártfogolt, vagy megengedett. Az egyházügyi hivatalnak pedig semmi érdeke nem volt abban, hogy egy antikommunistát oltárra emeljenek és 1956 A lelkiségi mozgalom emblémája között mélyreható változások mentek végbe Magyarországon a politikai, társadalmi életében. A moszkovita kommunista eszmény és a katolikus egyház világnézete nem volt összeegyeztethető. Tóth Tihamér sikerének titkát egy ismeretlen író érzékeltette legjobban, mikor így írt: Vannak szónokok, akik csak szenteket és elkárhozottakat ismernek, és csak a Sinai-hegy dörgései és fenyegetései közepette tudnak az emberi lelkek előtt megjelenni. Tóth Tihamér számolt az esendő és gyengeségektől gyötört átlagemberekkel. Ő nem követelőző, hanem biztató volt, nem villámokkal hadonászó, hanem szeretettel csalogató. Ő nem nehezebbé akarta tenni az emberek számára az Isten igáját, hanem megkönnyíteni azt. Tudta, hogy az iga csak addig teher, ameddig igának nézzük, vonzóvá akarta azt tenni mindenki számára. A legnagyobb svájci könyvkiadó kirakatában főhelyet foglaltak el Tóth Tihamér művei, és azt üzenték a szerzőnek, adjon ki minél több prédikációs kötetet, mert a svájci papság abból él. Újgörög nyelvre az alexandriai görögkeleti pátriárka fordította írásait. Spanyol nyelvterületen sokkal jobban ismerték mint hazájában. Néhány év alatt már öt földrész lakói olvasták számtalan nyelven könyveit. Mikor idehaza 1948-ban az iskolákat államosították, külföldön terveztek lehetőséget a magyar diákok számára. A mai leuveni Collegium Hungaricum gondolata ekkor született és Collegium Tihamerum néven szándékozták hívni, a boldoggá avatás előtt álló Tóth Tihamér után. (Magyar Sion Új folyam 1. (43.) 2007/2.) 1948 után Magyarországon a Tóth Tihamér-ügy mostanáig a feledésbe merült. Csak kevesen említik annak a püspöknek a nevét, aki néhány évtizeddel ezelőtt lázban tartotta nemcsak a magyarokat a trianoni határokon belül és kívül, hanem lényegében egész Európát, sőt az egész egyházat is. Mégis él, és ércnél maradandóbb emléket emeltek neki a cursilloban, mikor sok tízmillió embernek közvetítik tanítását. De ez olyan emlékmű, mely csak szellemét képviseli, de nincs ráírva a neve. Ezzel befejeztem Tóth Tihamérról szóló sorozatomat.. Tóth Tihamér nevelő volt, szónok is, de mindenekelőtt az embereket Istenhez vezető pap. Én csak egy papi életet akartam megmutatni előadásaimban. Ez egyúttal befejezése szereplésemnek a Mária Rádióban is. Dicsértessék a Jézus Krisztus. FELBER ZSOLT AHHOZ A MÁSIK ÁCSHOZ Hé, ács! Mi ez a kemény munka? Tán kereszt készül templomunkra? De az fel sem néz, a vas csak rezeg, Üt, sújt, csap, keze meg sem remeg. Szekercéje puffan a puhafába, Feszület nő a halál árnyékába! Hé, ács! Most Jézust vezetik a Golgotára, Az ő szívét szegezik fel a fára! Az istenfiú keresztjét Te ácsolád, A kezed által feszítik meg a csodát! Teszed a gyilkos parancsát, amit mond, Lelked forgácsa soha föl nem sikond? Hé, ács! Magad mindhiába is töröd! Mert a lélek, a hit és Isten örök! De míg a test a földnek adja vérét, porát, Magába nyelve sűrű könnyek záporát. S a korpusz, ha el is veszend, mehet, De az Igazistent megölni úgy sem lehet!

14 Segíteni fogok nektek, gyermekeim, hogy Fiam Szívéhez közelebb kerüljetek. Azáltal, hogy együtt dolgozunk, gyermekeim, elháríthatjuk a katasztrófákat világszerte. CSERKÉSZ EMLÉKEK KOVÁCS ISTVÁN TANÁR ÚRRAL, SERDÜLŐ ÉVEINK PÉLDAKÉPÉVEL DR. RÁCZ MIKLÓS "Régi idők szép emlékeképen rózsafelhők úsznak át az égen" (Petőfi nyomán) Édesapám végigkatonáskodta a fiatalságát, megjárta a 2. világháború poklát. Mindezekről családi körben egészen a rendszerváltásig nem beszélt, de cserkészmúltjának mókás versikéi, vidám dalai végigkísérték gyermekkorunkat ben, 77 éves korában el kezdte írni a visszaemlékezéseit, amelyet haláláig folytatott. Ezekből sok mindenre kaptunk magyarázatot. A cserkész-erkölcs tisztasága megalapozta a későbbi magyar katonák mély hazaszeretét, bajtársiasságát, a feljebbvaló és egymás iránti tiszteletét, amely erények fájón hiányoznak a mai életből.az alábbi írásban cserkészvezetőjével, gyermekkori példaképével idézik fel a cserkész-romantikát, fiatalságuk meghatározó élményeit. Rácz Katalin Ezek a sorok jutottak eszembe akkor, amikor a veszprémi református templom szószékéről elhangzott a lelkészi felhívás, hogy gyűjtsük össze emlékeinket a régi cserkészéletünkről. Az Egyházközség ugyanis szeretné feleleveníteni a régi cserkész hagyományokat, a régi emlékeket pedig szeretné közszemlére tenni. Mi maradt fenn év távlatából? Nekem egy fénykép az 1920-as évek elejéről. A csepregi Nádasdy cserkészcsapatot ábrázolja cserkészruhában. A csepregi polgári iskola cserkészcsapata volt ez az együttes, amelyben eltöltött évek meghatározó szerepet játszottak jellembeli, szellemi, valamint fizikai fejlődésünk irányításában. A csapat fő szervezője Csincsura Győző magyar és történelem szakos tanár volt. Ő volt a cserkészparancsnok. Ő már nincs az élők sorában. De életben van és 1990 június 9-én töltötte be 88. életévét serdülő éveink példaképe, testi és szellemi fejlődésünk meghatározó irányítója, a szigorú, de következetes és igazságos matematika-fizika tanár Kovács István tanár úr. Kovács tanár úr a csepregi polgári iskola után Sopronban működött, majd az utáni években a veszprémi tanfelügyelői feladatot látta el, végül a veszprémi 1. sz. Ált. Iskola igazgatójaként vonult nyugalomba. A kiváló pedagógust, a kiváló sportembert sajnos súlyos kór támadta meg. Felkerestem Kovács tanár urat veszprémi lakásán és a következő kérdést tettem fel neki: - Ha most azt kérném Tőled, mint volt cserkész-parancsnokomtól, hogy gondolkodás nélkül, egyből sorold fel, mi jut eszedbe ebben a pillanatban a csepregi cserkészéletből, tudnál-e mondani valamit? A kérdés hatása meglepő volt. A fotelban fáradtan, görnyedten ülő férfi teste kiegyenesedett. Arcán átfutott a visszaemlékezés rózsafelhője, a boldog mosoly, a szemek csillogása. És már sorolja is az emlékeket: Rengeteget mozogtunk. Összejöveteleink tele voltak vidámsággal, egyéni ötletekkel. Még a tanulást is vidám nótaszóval csináltuk. Emlékszel a Pythagoras-tétel nótájára? A-szor A az A négyzet, kisangyalom, B-szer B az B négyzet, kisangyalom, A kettőnek összege Pythagoras tétele kisangyalom. Vagy: Minden vízbe mártott test, kisangyalom, A súlyából annyit veszt, kisangyalom, Mint amennyi általa kiszorított víz súlya, kisangyalom. Vagy: Nóbel Alfréd, Nóbel Alfréd, a híres svéd ké-mikus, Feltalálta, feltalálta, feltalálta a di-na-mitot, Glicerint kevert kovával, rettenetes pléhpofával, Nóbel Alfréd, Nóbel Alfréd a híres svéd ké-mi-kus-kus-kus! Emlékszel a nyári táborokra? A zánkai erdő tisztásán felállított 30 személyes katonai sátorokra? A táborozó nótákra? Nagytáborba indulnék, nem bírja a hátam, Mindent összepakoltam, amit csak találtam, Hej! Édes kedves hátizsákom én csak attól félek, Hogy összenyomsz és kiszáll belőlem a lélek. Emlékszel az összedőlt sátor vidám nótájára? A mi sátrunk teteje, teteje, rászállott a cinege, cinege, Hess! le onnét cinege cinege, mert leszakad a teteje teteje, Ha leszakad mi lesz velünk, sárga tollú cinege cinege, Hess! le onnét cinege, cinege, mert leszakad a teteje, teteje Emlékszel, hogy a két hetes nyári táborban a főszakács a 15 éves Vasvári Pali volt. Te és néhány társad kukták voltatok. Ki volt adva, hogy mindegyikőtök megtanul valamit főzni. A te feladatod a bableves és a darás tészta volt. A tűzhely földbe ásott gödör volt s rajta egy vaslemez. A lekozmásodott ebédről is szólt egy vidám nóta: Hogyne volna, hogyne volna jó világ, ez a tábor csupa derék mákvirág, csebogár, csebogár, csuda csebogár, hogyha jő Kozma úr, az lesz ám a gyász. Vagy: Őrjáratra mentem a konyha köré, ott láttam egy árnyat a tejfölt fölözé, mondtam neki, stop! Állj! Kivagy? Ha-ha-ha... akkor láttam csak, hogy a parancsnok az! Emlékszel a játékos memória-fejlesztő gyakorlatra? A játékos akaraterőt fejlesztő játékokra? Az erőfejlesztő húzd meg-told meg gyakorlatokra? A kenguru-üldözésre, az alagút-stafétára, a kakasviadalra, a tenyeres stafétára, a pulykaállásokra, a békasétára, a teknősbéka-sétára, az Adj király katonát!-ra? A tréfás pacsi játékokra, a piros pecsenyére? Emlékszel a cserkész tízparancsolatra? A cserkész becsületes és feltétlenül igazat mond. Ahol tud, segít. Szereti a természetet, jó az állatokhoz és kíméli a növényeket. És a többire, amelyeket nem csak megtanultatok, hanem aszerint is kellett élnetek. Mert a társadalom is ezt várja el tőletek. Elgondolkoztam:Mi lett azokkal, akik az elmúlt évtizedekben a cserkész törvények szerint akartak volna élni? Akik becsületesek voltak és feltétlenül igazat mondtak? Hányan élnek még közülük, és hányan haltak meg? És hányat rehabilitáltak már és hányan várnak még rehabilitációra? Ma már legfelsőbb szinten is elismerték, hogy hazudtak nekünk és minket is hazugságra kényszerítettek. Mennyi idő kell ahhoz, hogy a cserkész erkölcs ismét elismert erkölcs legyen és a mindennapi életben is érvényesülni tudjon? Hosszú és rögös lesz az út. De én bízom abban, hogy a régi erkölcsi törvények az egész társadalomban ismét uralkodóvá válnak és azok betartását elsősorban nem a hatalom, hanem elsősorban maga a társadalom fogja elvárni és biztosítani. (1990) 14

15 Emlékezzetek mindig arra, hogy az Istennek felajánlott személyes áldozatotok, oly sok lélek megmentésében segítenek a Földön. Imáitok mindig meghallgatásra kerülnek PETŐHÁZI JÁNOS, EGY JUTASI ŐRMESTER ÉLETRAJZA SZABÓ GÉZÁNÉ Petőházy János Petőházi János december 2-án született Rábatőttősön Pártli János néven, amit a katonai iskola miatt később magyarított. Négy testvérével korán árvák maradtak és a rokonok mint gyámok nevelték őket. Nehéz gyermekkora volt, sokat éhezett és cselédként őrző gyerekként dolgozott. Igy került Csehibe keresztanyjához, ahol elvégezte az elemi iskolát, később kitanulta a hentes szakmát. Következett a sorkatonai szolgálat ben Jutasra került az altisztképzőbe, majd annak végeztével 1941-ben frontra vezényelték. Még a háború idején megnősült és 1943-ban fia született. Részt vett a Kárpátaljai harcokban, járt a Felvidéken és harcoltak Erdély védelméért. Erdélyért emlékéremmel tüntették ki ban főtörzsőrmesterként betegsége miatt nyugállományba helyezték. Az élet új nehézséget hozott számára,megvonták nyugellátását. Abban az időben egy Jutasi katona nem volt egy szerencsés eset. Hogy családjáról gondoskodni tudjon nehéz fizikai munkát vállalt útépítésnél. Nem panaszkodott, élte szerény életét, de szemeiben mindig tükröződött valami,amiről sohasem Kinizsi emlékgyűrű igazolvány beszélt ben Edit néven leánya született. Beállt a párt soraiba, még elvégzett egy kereskedelmi és boltvezetői iskolát. Rumban bizták meg az Áfész bolt vezetésével. Ismét beteg lett rokkant nyugdijjazták, otthon tevékenykedett erejéhez mérten nyulakat tenyésztett és szakcsoportot vezetett. Saját részére kerti traktort barkácsolt. Nehéz élete végén a Jó Isten könyörületében, december 2-án életének 76. évében elhunyt. Isten nyugosztalja! 1.ábra: A m.kir. Kinizsi Pál honvéd csapataltisztképző iskola 2. századának 1941-ben végzett hallgatói, tisztjei és oktató tiszthelyettesei GONDOLATAIM EGY RÉGI JUTASI TABLÓRÓL KÁPLÁN GYÖRGY A közelmúltban folyóiratunk motorja, Rácz Katalin szerkesztőasszony átadott nekem egy 71 esztendővel ezelőtt készült jutasi osztálytablót, az akkori 2. gyalogszázad 1941-ben végzett hallgatóiról. (1. ábra). Gyakorlatilag ezt az évfolyamot nem ismerhettem, mert engem is ebben az évben avattak hadnaggyá, és csak 43. nyarán helyeztek Jutasra, a doni frontról történő hazaérkezésem után. De tapasztalataim alapján sok mindent le tudok olvasni erről a többszörösen lekicsinyített fényképről, akár az énekes egy kottáról. Megkísérlem összefoglalni: 1.) Mindenekelőtt már a tabló címe is magyarázatra szorul. A CSAKZŐ betűszónak is megvan a maga története ig intézményünk megnevezése altisztképző volt. Ez a meghatározás azokban az években bizonyos mér- 15

16 Gyermekem, az embereknek sohasem szabad elítélniük azokat, akik nem tisztelik Atyámat. Sohasem szabad feladniuk a reményt azokért sem, akik úgyszintén Fiamat is elutasítják. Ezeket a lelkeket Fiam mély gyengédséggel szereti, akiket Ő minden áron meg akar menteni. tékben lekicsinylő volt, a Jutason rengeteget gyakorló, kemény elméleti ismereteket és ráadásul polgári-iskolai végzettséget is biztosító hallgatók számára. (A közhivatalokban, bíróságoknál, iskoláknál dolgozó, képesítés nélküli munkavállalóknak is altiszt volt a megnevezése.) Ezért a honvédelmi vezetés az iskola nevét és között csapataltisztképző-re módosította től újra emelték az iskola megnevezését csapattiszthelyettesképző-re. Ez már még jobban megfelelt az itt végzett hallgatók magas teljesítményének. 2.) Hazánk nyaráig még nem volt hadviselő ország. Ez egyértelműleg látható a hallgatók kitüntetéseiről. Igen sokan viselik a Felvidék és Erdély részeinek visszacsatolása alkalmából rendszeresített emlékérmeket; ezzel jelezve, hogy az illető részt vett (részt vehetett) az egyik vagy másik, szerencsés esetben mindkét bevonuláson. 3.) Nagyítóval végigvizsgáltam a hallgatók arckifejezését, bár személyesen mint említettem egyiket sem ismertem; egyenes, becsületes, nyílt, öntudatos arcok tekintenek a nézőre; szinte sugározzák az iskola rövid jelmondatát: Erős akarat, - erős hit! Ugyancsak ilyen az alsó sorban lévő két hivatásos oktató őrmester: Filó Józsefet személyesen is ismertem, kiváló ember volt! 4.) Meg kell említenem a hallgatók kiválasztásának akkori módját. A csapattestek (ezredek) az állományukba került sorkatonákat, tiszteseket olyan szempontból is minősítették, hogy a továbbiakban alkalmassá válnának továbbképzésre; testi, szellemi adottságaik megfelelnek-e a követelményeknek. Akik bekerültek ebbe a kategóriába, azokból lettek a Kinizsi Pálról elnevezett iskola hallgatói, majd a magyar királyi honvédség kiváló tiszthelyettesei és többen tisztjei. Akikben viszont az iskola oktatói bármilyen vonalon nem látták az alkalmasságot, attól megváltak. A legtöbben sikerrel fejezték be nálunk tanulmányaikat és a II. tanév végén büszkén vonultak be eredeti csapattestükhöz. Mindenütt nagy örömmel várták a tudásban, tapasztalatokban gazdag, leendő tiszthelyetteseket, kik feladataikhoz nagy lendülettel és tudással láttak neki, magasabb munkakörükben. 5.) A tablón szereplő évfolyam tanulmányi ideje még két év volt. Jutason erre az időszakra esett a Rab Mária forrás és kegyhely széppé, meghitté tétele, a parancsnok, Markóczy akkor még ezredes elgondolása szerint. Ekkortájt történtek itt az első keresztelők is. Felkérték a várandós kismamákat, ha lehet, gyermeküket itt kereszteltessék meg. Érdekes aktualitás, hogy a tablón szereplő Nagy Ferenc zászlóalj-segédtiszt és neje újszülött Emese Mária nevű kislányát itt keresztelték, az elsők között, a forrásból merített vízzel. Markóczy ezredes a boldog szülőket az ekkor alapított serleg (amellyel kereszteltek) díszokmányával ajándékozta meg és a serlegre rávésték az újszülött leányka nevét. További érdekesség, hogy annyi évtized után, tavaly az itt tartott megemlékezésen Nagy Emese személyesen is részt vett és kifejezte örömét a meghívás miatt. Hosszan beszélgettem vele az azóta történt eseményekről. Megérdemelne egy külön beszámolót. 6.) közepén minden megváltozott. Június 22-én a hajnali órákban a Barbarossa támadási terv beindult. Három hatalmas német hadseregcsoport hadüzenet nélkül átlépte a szovjet határt és megkezdte a hadműveleteit a Vörös Hadsereg ellen. Nálunk mindenki abban bízott, hogy ez a két nagyhatalom ügye. Azonban nem így történt, rövidesen kiderült. Június 26-án, tehát négy nap múltán, Kassa város (amely akkor már újra magyar volt) légterében váratlanul 13 óra körül megjelent három, állítólag ismeretlen típusú, felségjel nélküli bombázó repülőgép, oroszbetűs bombaterhüket a kassai postapalotára és a környező házakra szórták. A teljesen meglepett légvédelem szóhoz sem jutott, a gépek 29 bombát oldottak ki, 32 személy vesztette életét, 82 fő volt a sebesült. Ugyanebben az időpontban Rahónál 3 szovjet vadászgép fedélzeti géppuskáival támadást intézett a Kőrösmező Budapest közötti gyorsvonat ellen. Másnap Magyarország belépett a második világháborúba! Ez a helyzetváltozás kihatott a most már végre tiszthelyettesképző - nek nevezett iskolára is, a kétéves tanulmányi időt lerövidítették egy évre és elsősorban olyan jelölteket hívtak be, akiknek már volt haditapasztalatuk és ott jól megfeleltek. A tananyag maradt változatlan! 7.) A jutasi iskola fronton küzdő hallgatóinak sorában állandóan nőtt a hősi halottak száma. Emlékművükön márványba vésett aranybetűk hírdették áldozatukat, azonban az oszlop 1945 után, az idők zavarában nyomtalanul eltűnt és csak fénykép őrzi egykori meglétét. Vajon kinek (kiknek) állt útjában néhány hősi halott neve? 8.) A tablón szereplő parancsnokok közül vitéz Markóczy János életútját már részletesen ismertettük a rab Mária Híradó januári számában, leánya Markóczy Angéla tollából. Jelen számunkban megemlékezem az e tablón szereplő vitéz Tóth Imre ezredesről. Ő a tabló elkészítése idején az iskola gyalog zászlóaljának a parancsnoka volt, és akiről azt mondta a közbeszéd, hogy a tarisznyájában hordta a marsallbotját ben született, zsellér családból. 16 éves koráig cselédként dolgozott, majd MÁV pályamunkás volt. Munka mellett elvégezte a polgári iskola négy osztályát, majd a felsőkereskedelmi iskolát is októberében besorozták és 1916-ig, katonai szolgálata alatt tette le az érettségit. Az I. világháború alatt helytállásáért arany vitézségi érmet kapott és elérte a főhadnagyi rendfokozatot. A Monarchia öszszeomlása után részt vett hazánk területének a szerbektől való megszabadításában, majd a cseh intervenciós csapatok elleni hadműveletekben. A harcok során megsebesült. Gyógyulása után 1921-ig a győri gyalogezrednél teljesített katonai szolgálatot mint géppuskás szakaszparancsnok, majd a 4. gyalogezrednél lett századparancsnok. A rejtés időszakában különböző fedett beosztásokat töltött be decemberében a jutasi iskolához helyezték zászlóaljparancsnoknak. 54 éves kora és sebesülései ellenére különböző beosztásokban frontszolgálatot teljesített, volt ezredparancsnok is július 1-től április 23-ig ő volt Jutas parancsnoka. Ekkor került az egész iskola az amerikai hadsereg fogságába. A németországi kitelepítés alatt minden erejével azon volt, hogy megkímélje az iskola teljes személyi állományát az ekkor már teljesen értelmetlen bevetésektől, hiszen gyakorlatilag fegyvertelenek voltunk. A fogság alatt pedig igyekezett a jutasi tiszteket a lehetőségekhez képest együtt tartani, ugyanis közel kétezernyi beosztottunkat az 16

17 A remény, gyermekem, a Mennyei Atya ajándéka. Ezt sohasem szabad feladni a félelem és a nehézségek miatt. Fiam Irgalmasságának nincs határa. Ezt mindannyian meg fogjátok majd tapasztalni. 2. ábra. A hősi halott jutasi altisztek azóta már eltüntetett emlékoszlopa Kinek a kislánya lehetett a képen szereplő fiatal lány és mit szavalhatott? amerikaiak már az első napokban óriási tehergépkopcsijaikkal, - mindegyik légvédelmi géppuskával villámgyorsan elszállították valamelyik másik hadifogoly táborukba. Sajnos többé már nem találkoztunk velük. De oktatótisztjeinknek sikerült együtt maradniuk. Még az 1945-ös karácsonyt is közösen senyvedtük végig (3. ábra) Tóth Imre ezredesnek, márciusi hazatérése után, katonai múltja, kiemelkedő szolgálata, magas kitüntetései és kemény, katonás természete miatt igen sok kellemetlenséget kellett elviselnie a különböző szervek részéről. Ő életével bizonyította, hogy ha valaki akar, a legmélyebb helyzetből is fel tud emelkedni. Családja körében, Győrött hunyt el. Németországi kalandozásaink során mint iskola-segédtiszt működtem. Még fogságba esésünk előtt az iskola valamennyi tagját, és a hozzátartozókat elláttuk sokszorosított angol-magyar nyelvű igazolványokkal, pecsétekkel, aláírásokkal; s ezeket mind az amerikai, mind a német, osztrák és magyar hatóságok elfogadták. 9.) Befejezésül röviden visszatérek az iskolánál folyó oktatásra. A kiképzés jellegét tekintve, elméleti és gyakorlati síkon folyt. A tantárgyak és azok súlyozása elsősorban az illető osztály fegyvernemétől függött. Más volt egy lövész osztályban, megint más például a huszároknak, más a páncélosoknál, műszakiaknál. Az elméleti tárgyak oktatása elsősorban télidőben vagy esős évszakban folyt; a gyakorlati oktatás jó időben, tavasszal, nyáron. Rendkívül szigorúan megkövetelték az alapvető lényeges, fontos előírások tudását. A függelem, fegyelem, parancsteljesítés stb. szabályait kívülről kellett tudniuk. Rendkívül fontosak voltak a tereptani, térképvázlat készítési, jegyzőkönyv-felvételi szabályok ismerete. Követelmény volt a szabatos, olvasható, szép külalakú írás elsajátítása. A polgári tárgyak is szerepet kaptak, a matematika, fizika, földrajz alapvető ismereteit is számon kérték. A vizsgáztatás, feleltetés sem úgy folyt, hogy a félév vagy a tanév végén egy kisrófolt feleletre a hallgató megkapta az átcsúszáshoz még elegendő jegyet, hanem egész évben feleltettek, röpdolgozatot irattak és ebből állt össze a végeredmény. Alapelv az volt, hogy egy tiszthelyettesnek mindent kellett tudnia. Ezért volt a katonai attasék körében általánosan elismert a jutasi hallgatók és a Ludovika akadémikusainak tudása. Nyárvégén, minden évben nagyszabású gyakorlat került lebonyolításra a fenti intézmények csapategységei között. 3. ábra. Az amerikai fogolytáborban lévő jutasiak karácsonyi köszöntése. A rajzot készítette Horváth Andor százados, a balatonszőlősi templom és az iskola kápolnájának és református imaházának tervezője Most van a papszentelések ideje. Számos helyen mutatnak be első miséket. Sík Sándor piarista költő gyönyörű költeményében akkori érzéseit mondja el. SÍK SÁNDOR PRIMICIA Megérintettem a csodát. Eljött a perc, a boldog: A csengő felsikoltott, Mellig bókoltak a fejek, És a csillogó patena felett A Kenyér-Isten megmutatkozott. És akkor hirtelen minden megváltozott. Még éppen csak hogy elvillanni láttam A márvány angyalok sikamló testén A gyertyafényt, mint rezgő csillagot, Aztán eltűnt egy tündöklő homályban Kehely és kenyér és gyertya és szekrény, Becsukódott a két szemem magától, És máshol voltam, mint az álomlátó. Egy kebelen Nyugodott a fejem, Mondhatatlanul melegen, És édességgel csordulásig telten, Akár a csecsemő az anyamellen. Ringatva vitt egy nagy-nagy-nagy folyó, Parttalan víz és határtalan égbolt, És mind a kettő mondhatatlan kék volt, És elmerült a mérhetetlen csöndben. És tudtam, hogy rendben van minden, És minden jó. Most áll az illanó Idő. Nem is voltak az öklelő Problémák, gondok, szenvedések. Itt a fészek, Puha és meleg és enyém. Fekszem a Fészek-Isten kebelén, A az üdvösség illata rajtam. Egyetlen vágytól mámoros az ajkam: Így, így maradni végeszakadatlan, Meghalni most, a Kebelen, Mint a harmat a levelen, A végtelenbe most ivódni át, A Valóságba most ömölni át, Az egyetlenbe lényegülni át, Most, amikor tapintom a csodát És ölelem. Suttogó hangot hallok hirtelen: Folytatni kellene a szentmisét! 17

18 Arra sürgetem Fiam minden követőjét, hogy a reményt soha ne adják fel az emberiségért. EGY KIS NAPTÁRI ÁTTEKINTÉS EGY VESZPRÉMI ÜGYVÉD, TARTALÉKOS ZÁSZLÓS NAPLÓJÁBÓL DR. RÁCZ MIKLÓS 1936 nyara Befejeztem a jogi egyetemet Debrecenben 1936 szeptembertől novemberig decembertől júniusáig Ujoncképzés, katonáskodás a nyíregyházi huszárlaktanyában Bemérő tiszti kiképzés Hajmáskéren július-szeptemberig Hadgyakorlat Szabolcsban, Szatmárban, Hevesben, Szolnok megyében és Hajdú-Biharban Október, november és decemberben Laktanyai kiképzés a nyíregyházi tüzérlaktanyában. Leszerelés január 2-án kezdtem az ügyvédi pályát, Veszprémben október-november Hadgyakorlat: Nyíregyháza és Debrecen április-július Hadgyakorlat: Báránd augusztus-november Hadgyakorlat: Püspökladány, Derecske március-november Hadgyakorlat: Sopron, Téglás, Hajdúhadház, Zilah, Nagyvárad, Kolozsvár április-május Hadgyakorlat: Fertőrákos márciustól júniusig júliustól júliusig 7. tüzérosztály vezető bemérőtiszt Sopron - Orel - Kurszk - Don-kanyar - Uriv - Voronyezs - Olim - Sztári-Oszkol - Kijev 8. Póthadosztály parancsnokság hadműveleti irodavezető: Sopron, Nagyvárad, Újvidék, Szombathely, Mezőkovácsháza, Arad, Battonya, Szentes, Kiskunfélegyháza, Kecskemét, Szentendre, Nagykanizsa, Lenti, Nesztelbach. Hadifogság: Jánosháza, vagonban kelet felé. Szökés a vagonból, bujkálás október Újrakezdés Veszprémben ügyvédként őszétől Soha nem tapasztalt virágzó tornasport indult meg Veszprémben és az egész megyében. Én magam is aktívan bekapcsolódtam 1967-ig, amikor visszavonultam március Szabados András bizalmasan közli: válasszak: Recsk, vagy vállalati ügyészség. Dr. Moldoványi Jenőt, Dr. Gaál Sándort s több más ügyvédet nem kérdeztek meg, csak vitték. Engem a sporttevékenységemre tekintettel megkérdeztek, így mint ügyvéd nem működhettem, de vállalati ügyészként a Veszprém Megyei Állami Építőipari Vállaltnál folytathattam érdekes és szívesen végzett jogászi munkámat. Honvédségi szolgálataim hónapjai, évei ÉV Jan Feb Már Ápr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec TÓTH ZSUZSANNA SÁRA: RECSKI KERESZTÚT (Férjem emlékére) Egy csoport férfi baktat, fáradt keserves menet. Soványak, összetörtek, korukat meghatározni nem lehet. Előttük, mellettük, mögöttük Őrök; durva fegyveresek. Ordítva hajszolják a csontvázakat, ők, az erőtől bortól veresek. Szitkokat szórnak, a félájultakba belerugdosnak; S megy a csoport a hegyre fel, Éhesen, sebzetten, véresen, mert menni kell! Egymást bíztatják: Ki kell bírni! Ne add fel, gyere! Jövő húsvétkor otthon leszünk! És feltekintenek egedre! Téged keresnek Uram! a felhők felett; értük is meghalt Jézus, a Gyermeked. Ők is a Tieid! ez a csont-bőr menet, minden nap viszik a recski hegyre 18

19 Ő azt akarja, hogy az egész emberiség részt vegyen majd ebben az oly dicsőséges Béke Korszakában, mely rátok vár. nehéz keresztjüket. Simonjuk nincs, Veronika sem jöhet, csak durva, röhögő pribékek kísérik léptüket. Ütlegelik Őket: Nosza! Menjetek! míg könnyük, vérük összefolyik, s roskadozva lépdelnek. Húsvét van! A megváltó könnye is pereg, S a hajnali pirkadatban vérzik a sok kereszt. Látja őket a Teremtő, Hatalmas szíve beleremeg, A pribékeket nézi: Nem változtatok emberek! Lágy szellő simít végig A hajszoltak tömegén, Húsvétról, feltámadásról Susog a recski szél. Fáradt szívükbe reményt varázsol, Békét és hitet, Magához öleli a sok megkínzottat, A megtört szíveket. Már ők is érzik, A keresztút vége közeleg, A megváltás eljön, Jézus fogja a kezüket. Hazahoztad Őket Uram! Megköszönjük e csodát, De a kínvallatók Atyám, Nem kérik rabjaik bocsánatát! De Te tudod Uram, Aki vétkét meg nem bánja Országodba nem mehet, Lelke kárhozatnak foglya, Míg a másik üdvözül, s Veled lehet! Köszönöm, hogy igazságos Uram a Te szent kezed, Köszönöm, hogy hozzánk szíved irgalmas és szeret. Ámen. A hét bemérőtiszt Almádiban 1937-ben KIKÉPZÉSEN HAJMÁSKÉREN DR. RÁCZ MIKLÓS nyarán a nyíregyházi tüzérekhez hívtak be újonc kiképzésre. Novemberben Hajmáskérre vezényeltek hat hónapos bemérő tiszti kiképzésre. A nyíregyházi hadtesttől heten mentünk, s mivel technikusokból, mérnökökből és matek tanárból összesen öt volt, hát két jogászt is odaküldtek. Az egyik én voltam. Miután az országban hét hadtest volt, összesen hetvenen kezdtük el a tanfolyamot. Mérnökök, tanárok, technikusok zömmel. Az iskola vezetője egy mérnök őrnagy volt. Már az első foglalkozási órán teleírta az iskolatáblát sinus, cosinus, tangens, cotangens levezetésekkel s rettentő boldog volt, amikor a felszólított katonák egyből folytatni tudták a levezetéseket. Aztán úgy látszik, feltűnt neki a leghátsó sorban egy gyanúsan meglapuló katona - ez én voltam - s felszólított, hogy folytassam a levezetést. Miután akkor már a jogi abszolutórium birtokában nekem csak halvány emlékeim maradtak a felsőbb matematikának erről a területéről, alázatosan jelentettem, hogy nem tudom folytatni, mert jogász vagyok, és elfelejtettem a felsőbb matematikát. Mindjárt megszületett a döntés: hétfőn délelőtt 8-12 óráig írásbeli felmérő vizsga lesz. Aki nem felel meg, visszaküldik az alakulatához. Hétfőn reggel 70 karpaszományos tüzér kezdte el a nagy tanteremben az irány- és távolságmérésből és előremetszésből álló feladat megoldását. Tizenkét órára több mint a fele befejezte a számításokat. Én felírtam a feladatot, aztán felírtam az első megoldás képletét és behelyettesítettem a megadott számokat, s ezzel az egész tudományom kimerült. A logarkönyvvel és logarléccel csak mint távoli ismeretlenek nézegettük egymást. Tizenkettőig csak ennyire tellett. A dolgozatok beszedése után az őrnagy közölte, hogy az eredmény kiértékelése a hét végén szombaton lesz. Szombaton az őrnagy örömmel közölte, hogy az eredménnyel meg van elégedve, mert több mint 50 %-a jó lett a megoldásoknak. A többiek is reményt keltően dolgoztak, kivéve két személyt, akik semmire sem jutottak. Az egyik természetesen én voltam. De az őrnagy alapos ember volt s kérdéseket tett fel kettőnknek. Az elmúlt hetek alatt elméletileg már kezdtem átlátni a dolgokat s jó válaszokat adtam. Röviden: Amikor a délutáni kihallgatáson hétvégére eltávozást kértem, közölte, hogy nincs eltávozás. Bezárt egy szobába egy logarkönyvvel és logarléccel s a bemérési szakkönyvvel hétfőn reggel 8 óráig. Akkor egy újabb felmérés lesz. S ha az is eredménytelen lesz, akkor megyek vissza az alakulatomhoz, a nyíregyházi tüzérekhez. Hétfőn egy sokszögeléssel nehezített feladatot adott ki. Ketten fejeztük be 12-ig a feladatot. A másik egy győri mérnök volt. De csak az egyik eredmény lett pontos. Ez az enyém volt. A hat hónapos tanfolyam végén a bemérésből tanfolyamelsőként kiváló képesítést kaptam májusában. Nehogy azt higgye valaki, hogy ezek után én jó matematikus, vagy jó fizikus lettem volna. Én továbbra is messze voltam ezektől a tudományoktól. De a serdülőkorban a nevelőktől kapott készségek, nevelési módszerek, az akaraterőt, a koncentrálási képességet, az emlékezőtehetséget fejlesztő játékos cserkészfoglalkozások képessé tettek bennünket arra, hogy az adott pillanatban az adott feladatra összpontosítsuk a figyelmünket és ott a lehető legjobb eredményt érjük el. Hogy mennyire így van ez, azt egy másik példa is szemléltetően igazolja, ugyancsak a katonai beméréssel kapcsolatosan. A hajmáskéri hat hónapos tanfolyam befejezése után júniusában minket, a hét nyíregyházi bemérőt egy hónapos táborozásra vittek a Hernád folyó mellé azzal a céllal, hogy 14 bemérő tisztest képezzünk ki bemérő segéddé. Meg kellett tanítani őket a teodolit és a logarléc használatára is. A 14 jelölt között voltak négy gimnáziumot, vagy középiskolát végzettek, szakmunkások, iparos segédek, de voltak 4-5 elemit végzett falusi legények is. Énhozzám két ilyen falusi legény volt beosztva kiképzés céljából. Az egy hónap végén vizsga volt. Feladatul kapták, hogy állapítsák meg a löveg és a cél irányát és távolságát előremetszéssel. Ehhez le kellett mérniük egy alapot. Az alap két végpontjáról teodolittal le kellett mérniük a hajlásszöget, majd a mért adatok alapján a logarléccel ki kellett számítani a céltávolságot. A versenyt a két falusi legényem nyerte. Hogyan? A bemérő társaim azzal kezdték, hogy magyarázgatták a beosztottaiknak a háromszöggel kapcsolatos geometriai ismereteket, a háromszög oldalainak és szögeinek egymáshoz való viszonyát, a szinusz, a koszinusz függvényt, stb. Én viszont a következőt mondtam: Itt van az alap. A mérőszalaggal leméritek a hosszát. Aztán a teodolitot leállítjátok az alap egyik végén, majd a másik végén, s leméritek, az északhoz viszonyítva a cél irányát. Azt a számot, amit a teodolit korongja mutat, megkeresitek a logarlécen, az alap hosszának megfelelő számot pedig a logarléc nyelvén. A kettőt egymáshoz illesztitek s a nyelv végén levő számot is leolvassátok. Ez lesz méterben a végeredmény. Ilyen egyszerűen történt, hogy a falusi legényeim - bár fogalmuk sem volt arról, hogy mi a szinusz, mi a koszinusz, tangens és kotangens, csak azt tudták, hogy amit a mérőszalaggal mértek, azt a számot hol keressék a logarlécen s azt a számot, amit a teodolit mutatott hol keressék a logarléc nyelvén, s hogyan illesszék a logarléc nyelvét s hol olvassák le a végeredmény lekörözték az iskolázottabb versenytársaikat. 19

20 Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, hogy a Szeretet ezen ajándékát, minden lélek nyílt és alázatos szívvel köszöntse ezen a földön. EMLÉKEZÉS VITÉZ VARGHA GÁBOR ATYÁRA, EGYKORI JUTASI TÁBORI FŐLELKÉSZRE KÁPLÁN GYÖRGY A Rab Mária Híradó hasábjain már több jelentős személyiségről emlékeztem meg, akik egykoron olyan kiválóvá tették a jutasi Kinizsi Pál tiszthelyettesképző iskolát, hogy katonai szakkörökben nemzetközileg is elismertté vált. Most bemutatom az 1945-ben megszűnt intézmény hivatásos katolikus tábori főlelkészét, Vargha Gábor atyát. Mikor a doni frontról hazatértem, 1943 nyarán mint haditapasztalatokkal rendelkező fiatal páncélos tisztet, Jutasra helyeztek és ő már az első napokban feltűnt nekem. Igazi csatapap volt, aki a keménykötésű jutasi hallgatók között, minden tekintetben megállta a helyét. Jól és bátran lovagolt, pontosan lőtt célba. Beszélték róla, hogy a Don melletti csatákban saját kérésére részt vett több járőr vállalkozásban is. Persze nem azért, hogy fegyverrel harcoljon, hanem ha valamelyik katonánk megsebesülne vagy szükség lenne az atyára, ott legyen. Járőreink éjjelente több nyelvet hoztak be a Don túlsó oldaláról, így elősegítették a vezetést, információkkal. (Ilyen akciók előfordultak a mi oldalunkon is.) Éjjelente résen kellett lenniük az őröknek itt is, ott is. Gábor atya ugyanígy kitűnt a lelkészi szolgálatban is. A liturgia végzése közben sem kertelt: beszédetek legyen igen, igen; vagy nem, nem! (Máté 5,37) Megkövetelte például a katona-ministránsoktól a katonás, határozott mozgást, fordulatokat, térdhajtást. Iskolánk szervezetében hozzá tartozott a nyomda is. Markóczy tábornok mindenkire annyi feladatot bízott, amennyit csak elbírt a beosztott! Így az atya volt felelős a hibátlan, szép kivitelű nyomtatványokért, a kiképzési segédletekért, stb. Szabadidőmben sokat tartózkodtam a nyomdagépek között, korrektúrát, tördelést is végeztem. Itt barátkoztunk össze, mert itt lehetett beszélgetni, míg lelkészi szolgálat közben nem. Veszprémhez gyors ütemben közeledett a front. Elrendelték az összes honvédségi tanintézet áttelepülését Németországba; vagyis akkori nevén a Német Birodalomba. Az iskolát négy hosszú vasúti szerelvény vitte a német-lengyel határon fekvő Grosskirschbaum (Trzesnyowek) községbe, ahol az égvilágon nem volt semmi, csak egy kisebb hadifogolytábor, szovjet katonák részére. Polgári lakosokat sem láttunk. A falu közepén állt egy kápolna-szerű templomocska, amelyet a háború vihara tönkre 20 Vargha Gábor atya (jobbszélen) és vitéz kisbarnaki Farkas Ferenc tábornok, a Ludovika Akadémia egykori parancsnoka; Habsburg József Árpádkir. Herceg társaságában decemberében tett. Úgy-ahogy sikerült rendbehozni és vasárnapokon az Úr elé vittük zaklatott lelkünket. Itt még megvolt a hadseregben rendszeresített hordozható tábori oltárunk és felszerelése. Óriási bizonytalanságban éltünk, a németek állandóan be akartak vetni, noha semmi fegyverünk nem volt. Posenben elveszett több száz katonánk, a szovjet előretörés következtében. A lengyelek gonddal őrzik emléküket január végén, - teljesen váratlanul késő este átrobogott községünkön a Zsukov vezette 1. Bjelorusz-front egyik hatalmas egysége, töméntelen harckocsival és csapatszállító járművekkel. Katonáink ugyan felvették a harcot velük, de puskáink és pisztolyaink teljesen hatástalanok voltak. Néhány hallgatónk hősi halált szenvedett és az éjszaka folyamán többen öngyilkosságot követtek el, például egyik huszár-századosunk kiirtotta egész családját, gyermekeit és többen követték. Féltek a fogságtól. Egész éjjel özönlöttek a harckocsik, a szovjetek az amerikaiak előtt akarták elérni Berlint. S ez sikerült nekik. Másnap reggel, dermesztő hidegben és térdig érő hóban sikerült a kapott parancsnak megfelelően a mintegy 40 km-re lévő Odera menti Frankfurtba szinte teljes létszámban eljutni. Gábor atya is segített a rászoruló családtagoknak. Anyagi kárunk felmérhetetlen volt. A rajtunk levő tábori egyenruhán kívül semmink sem maradt. A tiszti és tiszthelyettesi családok minden értéke, előző helyünkön egy nagy raktárban a szovjet csapatok birtokába jutott. Frankfurtban sikerült az üres vasúti szerelvényt lefoglalnunk rengeteg cigarettáért. (Akkor már így ment!) Az utasítás értelmében kirakodtunk Auerbachban, Nürnberg közelében; szállásunk egy nagy gyakorlótér melletti kiképzőtáborban, a Westlagerben volt. Tábori oltárunk a tartozékaival együtt szintén elveszett. Térképről megállapítottuk, hogy a közelben található egy német ferencrendi apáca-kolostor. Itt az időjárás már egész tavaszias volt, két lovász kíséretével az atyával átlovagoltunk Michelfeldre. A kedvesnővérek nagy szeretettel fogadtak, saját lelkészük már nem volt, mert a Hitler-féle nemzeti-szocialista vezetés a papokat mind frontszolgálatra vezényelte, abban bízva, hogy ott majd elesnek A nővérek minden kérelmünket hiánytalanul igyekeztek teljesíteni. Megállapodtunk, hogy egy hét múlva lovaskocsikkal jövünk, addigra összeállítják az élethez szükséges legszükségesebb dolgokat és az atya kérésére egy teljes oltárfelszerelést, miseruhával, kehellyel. Így is történt. A megbeszélt időpontra a kolostor apácái gyönyörűen csomagolva átadták a kért holmikat és ezen túlmenően tisztálkodási szereket, fehérneműket, evőeszközöket, stb. Németországban ezidőtájt már gyakorlatilag nem lehetett kapni semmit. Egy nagyon szerény, de nagyon kedves ebéddel megvendégelték katonáinkat is. (Gábor atya további életútjára később itt egy szerencsés lehetőség nyílt ) Pár nap múlva tanúi lettünk egy másik csodának is. A hirdetőtáblára németül is kiírtuk, hogy vasárnap a náci kultúrteremben szentmise lesz, természetesen szabad belépéssel. Az óriási terem megtelt magyar és német katonákkal, kíséret híján hegedűvel ás már előkerült hangszerekkel. Így volt ez vasárnaponként, április közepéig, egészen az amerikai hadsereg közeledéséig. Bambergben, Mindszenty József bíborossal és német püspökkel (Az atya jobbszélen áll) A németeknek is, nekünk is volt miért imádkoznunk. A latin nyelv ezt is megoldotta, a németeknél eltűntek már az SS-esek és Gestapósok; nálunk pedig nyilas egyáltalán nem volt már. Gábor atya prédikációi egész rövi-

Tartalomjegyzék. A Hét Domb Egyesület időszakos kiadványa 6. szám 2012. június

Tartalomjegyzék. A Hét Domb Egyesület időszakos kiadványa 6. szám 2012. június Gyermekem, amikor Jézus Krisztust, az egész emberiség Megváltóját a világra hoztam, olyan voltam, mint minden anya. Szeretetem gyermekem iránt annyira lenyűgöző volt, hogy könnyekre fakadtam, amikor először

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

ez legyen a magyarság engesztelő központja.

ez legyen a magyarság engesztelő központja. Két szentéletű ember: Mindszenty bíboros és Regőczi István atya. Életük átívelte a XX. századot. Regőczi István atya úgy is közismert, mint Isten vándora. Regőczi István atya egyszerű molnárcsaládban született,

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

Duna utca. családvers

Duna utca. családvers Terék Anna Duna utca családvers és lehet, én mégiscsak a Duna utcában voltam egész életemben a legboldogabb. öten laktunk két szobában, s apám sosem tudta nyugodtan megcsókolni anyámat, mi néztük őket

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

A gyűrűn látszott, hogy soká hordhatták és sokat dolgozott az, aki viselte, mert kopott volt, de gyűrű volt. Az anyós nagylelkűségére

A gyűrűn látszott, hogy soká hordhatták és sokat dolgozott az, aki viselte, mert kopott volt, de gyűrű volt. Az anyós nagylelkűségére A gyűrű kora A jobb keze gyűrűsujján lévő karikagyűrűt nézegette. A házassági évfordulójuk közeledett. Hányadik is? Ki kell számolnia. Ha 52-ben házasodtak és most 2011-et írunk, akkor ez az 59. Nem kerek

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013.

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. H A R A N G S Z Ó Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember A L S Ó V Á R O S I A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember Mert nem azért szálltam alá a mennybõl, hogy

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve Kiss Ottó A nagypapa távcsöve ITT VANNAK A NAGYIÉK Itt vannak a nagyiék, megjöttek! Két hétre. Fogalmam sincs, hogy mit lehet majd velük addig csinálni. 3 A NAGYPAPA UGYANOLYAN A nagypapa ugyanolyan, mint

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

Isten felméri Ábrahám szeretetét

Isten felméri Ábrahám szeretetét A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten felméri Ábrahám szeretetét Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Tammy S. Franciáról fordította : Helga Himer Kiadta :

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Dr. Kutnyányszky Valéria

Dr. Kutnyányszky Valéria Dr. Kutnyányszky Valéria Dr. Kutnyányszky Valéria 2009 őszén egy hónapot töltött a Kongói Demokratikus Köztársaság területén fekvő Kiwanjában. A bükkösdi homeopátiás orvos az Afrikai-Magyar Egyesület (AHU)

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

2016. február INTERJÚ

2016. február INTERJÚ INTERJÚ Az Élet szép Az AMEGA beszélgetőpartnere: Dr. Kánitz Éva Főorvos Asszony, milyen családi indíttatással került az orvosi pályára? Mindig azt gondoltam, hogy az a legszebb dolog a világon, ha az

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám.

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám. 9. évf. 5. szám. 2012. május 20. Az elsõ Az elsõ egyben az egyetlen is. Elsõbõl nincsen több, ezért életünk során végig egyben egyetlen is marad, ami meghatározza életünket. A házasság is családdá csak

Részletesebben

MagyarOK A2+ munkalapok 1

MagyarOK A2+ munkalapok 1 1. Ismerkedünk munkalap / Kérdés Válasz 1. Jól hallom, hogy nem vagy magyar? Jól hallom, hogy nem magyar? 2. Hol dolgozol? Hol dolgozik? 3. Hol élsz? Hol él? 4. Mivel foglalkozol / foglalkozik? Milyen

Részletesebben

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Találkozó: Óváros tér/köd utcai parkoló Időtartam: 2-2,5 óra Ismerkedés Veszprémmel és a várnegyeddel Azoknak ajánljuk, akik előszőr járnak a városban,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A földműves és a mag

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A földműves és a mag A Biblia gyermekeknek bemutatja A földműves és a mag Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus csodái Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

"Soha nem érzem, hogy itt a plafon" - Interjú Bánsági Ildikóval

Soha nem érzem, hogy itt a plafon - Interjú Bánsági Ildikóval "Soha nem érzem, hogy itt a plafon" - Interjú Bánsági Ildikóval 2014. augusztus 26. kedd, 07:00 "Mindig büszke voltam, ha valami újra hívtak. Soha nem érzem, hogy itt a plafon, hanem inkább azt, hogy szeretnék

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt.

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt. csendes óráimban, vagy álmatlan éjszakáimon át kirajzolódtak előttem a mélytitkú tárnák s gyakran hallani véltem a gépek zakatolását s a verejtékhúzó csákányok döngését a rózsafáim alatt, vagy a templomunk

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

Spanyolországi beszámoló

Spanyolországi beszámoló Spanyolországi beszámoló Rettentően vártam már hogy végre eljöjjön a nap, hogy Spanyolországba utazzunk, mivel ez lett volna az első utam, amit repülővel tettem volna meg, ami már magában elég ok a nagy

Részletesebben

oral history Változatok az identitásra SÁRAI SZABÓ KATALIN

oral history Változatok az identitásra SÁRAI SZABÓ KATALIN oral history 186 [ ] SÁRAI SZABÓ KATALIN Változatok az identitásra Az utóbbi években Magyarországon is egyre több kutató fordul a nôtörténet (gender) felé, és szaporodik az egyes nôi csoportok vizsgálatával

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989.

A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989. A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989. A katolikus egyház Magyarországon A századelsőfelében a lakosság 63%-a katolikus 1941-re az arány 55%-ra csökken határváltozások Mint bevett

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

Zsolt 1,1-3 A boldogság titka

Zsolt 1,1-3 A boldogság titka Zsolt 1,1-3 A boldogság titka Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az Ő törvényéről

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege A Biblia gyermekeknek bemutatja A Nílus hercege Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek annyi fia volt, mint a rosta lika, még eggyel több. Éjjel-nappal búslakodott szegény, hogy mit csináljon ezzel a

Részletesebben

Megfakult ünnepek Közzétette: (https://www.flagmagazin.hu)

Megfakult ünnepek Közzétette:  (https://www.flagmagazin.hu) 2013 november 08. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 Édesanyám november 7-én született. Mesélte, gyermekkorában meg volt róla győződve,

Részletesebben

Péter és az ima hatalma

Péter és az ima hatalma A Biblia gyermekeknek bemutatja Péter és az ima hatalma Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Ruth Klassen 60/57. Történet www.m1914.org Bible for

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Rut : Szerelmi

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Rut : Szerelmi A Biblia gyermekeknek bemutatja Rut : Szerelmi történet Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Lyn Doerksen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

2014. október - november hónap

2014. október - november hónap 2014. október - november hónap Téma: A Lélek gyümölcse 5. hét Szeretet 2014. szeptember 30., kedd Tapasztald meg Isten szeretetét Ige: Drágának tartalak, és becsesnek (Ézsaiás 43,4) Max Lucado: Értékes

Részletesebben

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon)

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) Öröm a gyerek (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) A gyerek az öröm, a reménység. Gyönge testében van valami világi; ártatlan lelkében van valami égi; egész kedves valója nékünk, mint a tavaszi vetés:

Részletesebben

A gazdag ember és a szegény ember

A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

Családfa. Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882 1944. Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944. Kohn Mihály 1876 1944

Családfa. Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882 1944. Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944. Kohn Mihály 1876 1944 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Keller Jakab 1860-as évek 1944 Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944 Kohn Mihály 1876 1944 Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882

Részletesebben

Annus szobalányként dolgozott,

Annus szobalányként dolgozott, Annus döntése Annus szobalányként dolgozott, akkor már majdnem 10 éve, amikor az asszonya váratlan ajánlattal állt elő. Kedves Annuskám, tudja mennyire szeretjük magát, a férjem és én is. Családtagnak

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Az emeletes buszunk, mellyel utaztunk Így mentünk Kárpátaljára Elindultunk: 7 órakor, Budapestről Délkor elértük a határt, kis idő után

Részletesebben

MANS(Z)BART(H) ANTAL

MANS(Z)BART(H) ANTAL MANS(Z)BART(H) ANTAL Gyermekkora Tóvároson született 1821. december 20-án, az akkori Öreg (ma Ady Endre) utca 4-es számú házban. Apja Josefus Mansbart viaszöntő és mézesbábos mester volt. Anyja Anna Venusin

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

1. Melléklet. 2. Melléklet. Interjú D.-vel. Dobbantó Rap G. D. & B. A. Zs. Geri a nagy parker, Azt hiszi, hogy ő a Marveles Peter Parker

1. Melléklet. 2. Melléklet. Interjú D.-vel. Dobbantó Rap G. D. & B. A. Zs. Geri a nagy parker, Azt hiszi, hogy ő a Marveles Peter Parker 194 1. Melléklet Dobbantó Rap G. D. & B. A. Zs. Ez itt a Dobbantó! Was is das? Ez nem gáz! Kriszbá az osztályfőnökünk Vele cool az egyéni fejlődési tervünk Edit nénit se felejtsük el hozzá fordulunk, ha

Részletesebben

Weekend Driver Fiesta Cup

Weekend Driver Fiesta Cup Weekend Driver Fiesta Cup 2014.09.21 Rapai Zoltán Karimo: Szia Rapus! Mid Ohio-ba értünk. Már szabadedzésen látszott, hogy izgalmas futam lesz, és szoros időmérő. Sikerült menned egy 2. időt előtted Gombár

Részletesebben

A CSALÁD. Következzen tehát a család:

A CSALÁD. Következzen tehát a család: A CSALÁD 2013. február. Eljutottam végre ide is - hogy összeismertessem a rokonokat. A több ezernyi kép közül majdnem mindegyik régi Aputól származik, az újak túlnyomó része pedig tőlem. Igyekeztem őket

Részletesebben

VETTE AZ Ő NÉPÉT GOBBY FEHÉR GYULA

VETTE AZ Ő NÉPÉT GOBBY FEHÉR GYULA VETTE AZ Ő NÉPÉT GOBBY FEHÉR GYULA Csonka András tudta, hogy az ő családja Békésb ől származik. Azt is tudta az édesanyjától, hogy Pósa Jánosék anyai ágon rokonaik. De nem volt biztos benne, hogy Dankóék

Részletesebben

3 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig

3 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig 3 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig 2013 ( 2 ) Erzsébet sokat imádkozott Árpád-házi Szent Erzsébet Ünnepe:

Részletesebben

Nagyboldogasszony ünnepére

Nagyboldogasszony ünnepére A BAJSAI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG TÁJÉKOZTATÓJA VIII. évfolyam, 2. (16.) szám 2010. templombúcsú Nagyboldogasszony ünnepére A mai ünnep az összes többi Mária-ünnep koronája. Arra a dicsőséges napra

Részletesebben

MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI

MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI Minden láng fölfelé lobog. Az emberi lélek is láng. Tánczos István igazgató tanító visszaemlékezései a kerekharaszti iskoláról A visszaemlékező 42 évi hivatásszeretettől vezérelt pedagógus

Részletesebben

Apám baráti köre az Adriai-tengeren 1917. VIII. 17-én

Apám baráti köre az Adriai-tengeren 1917. VIII. 17-én GYERMEKKOROM 1917. május 21-én születtem Pilisvörösvárott. Apám, Fetter János géplakatos volt a Budapestvidéki Kõszénbánya Rt.-nél. Bevonulása elõtt az Erzsébet-aknánál (három község találkozásánál) a

Részletesebben

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval Lehet-e? ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN Hiteles tanúk cáfolata Interjú Horthy Istvánnéval A közelmúltban a Jobbik néven ismert, de általam kezdettől ártalmas és értelmetlen képződménynek nevezett

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a V Barna legény. Te szegény, te szép. Dús hajad egy leány álma. Elvesztettem az eszem s szemem könnyet hullat, mint estalkonyatkor az ég. Ó, miféle babona űzi tekintetem utánad? Végigkísérlek a fasoron,

Részletesebben

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt.

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt. Kata Az egyik budapesti aluljáró, metróbejárat előtt találkozunk, azt mondta, itt szokta napjainak nagy részét tölteni. Mocsok van, bűz és minden tele hajléktalanokkal. Alszanak dobozokon, koszos rongyokon,

Részletesebben

Kirándulás a Felvidéki bányavárosokba és a Szepességbe

Kirándulás a Felvidéki bányavárosokba és a Szepességbe Kirándulás a Felvidéki bányavárosokba és a Szepességbe Felvidéki kirándulásunk az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával jött létre. A kirándulást hosszas előkészítő munka előzte meg, amiben tanáraink

Részletesebben

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is.

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. E nap idén április 13-ára esik. Ekkor a szentmiséken világszerte

Részletesebben

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló Séta a szülőfalumban Egy szép napon elmentünk a barátnőmmel sétálni a szülőfalumban. Az Erzsébet parkban megmutattam az emlékművet, a református templomot meg a nyári színpadot. _ Te, nagyon szereted a

Részletesebben

o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja

o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja Sok szerencsét kívánok önöknek, és ne felejtsék el, hogy a beteg is ember (A Budapest

Részletesebben

Már újra vágytam erre a csodár a

Már újra vágytam erre a csodár a Már újra vágytam erre a csodár a Szüleinktől kapjuk az utat, gyermekeinktől a célt olvasható az államfő feleségének hitvallása internetes bemutatkozó oldalán. Áder János köztársasági elnök felesége, négygyermekes

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Kiss Ottó Csillagszedő Márió Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Az ember jóból és rosszból van összegyúrva. Fehérből meg feketéből. Ezért van az, ha rajtakapsz valami rossz dolgon, mindig

Részletesebben

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu)

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu) PÉCS [1] A pannon és kelta törzsek által lakott vidéken a rómaiak alapítottak várost a 2. század elején Sopiane néven. A kereszténység egyik központjává váló város tartományi székhellyé nőtte ki magát.

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Channának.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Channának. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Channának. 1 2 Nagyon régen, mielőtt megszülettél, 'Abdu'lBahá ellátogatott Amerikába. Az utazás alatt Amerikában

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Iskolánk, a tornyosi Tömörkény István Általános Iskola (Tehetségpont) 2010. júniusában megnyerte az Oktatási Közalapítvány

Részletesebben

Feladatok a tavaszi ünnepekhez Összeállította: Pathy Lívia

Feladatok a tavaszi ünnepekhez Összeállította: Pathy Lívia Feladatok a tavaszi ünnepekhez Összeállította: Pathy Lívia Feladatok a Magyar nemzetismeret/haza a magasban c. könyvhöz Magyar nemzeti ünnepek I. Az ünnep http://www.nemzetismeret.hu/index.php?id=1.6 1.

Részletesebben

Kedves Szent Benedek Leányai, Tisztelt Atyák, Tisztelt Képviselő Úr, Kedves Tanárok, Kedves Gyerekek, Kedves Vendégek, ünnepi Gyülekezet!

Kedves Szent Benedek Leányai, Tisztelt Atyák, Tisztelt Képviselő Úr, Kedves Tanárok, Kedves Gyerekek, Kedves Vendégek, ünnepi Gyülekezet! Áldott az Isten, aki vezérel minket! - Vezérelte őket az Isten, és Általa csodálatos munkát végzett Berecz Erzsébet missziója Pipics csaba és Szent Benedek Katolikus Általános Iskola irodalmi színpadának

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

a viszonyuk. És a lány nem is hozta rendbe a dolgokat, mielőtt az apja oly hirtelen elment. Visszatekintve már látta, hogy nagyon sok a hasonlóság

a viszonyuk. És a lány nem is hozta rendbe a dolgokat, mielőtt az apja oly hirtelen elment. Visszatekintve már látta, hogy nagyon sok a hasonlóság ELSŐ FEJEZET Nem így kellett volna történnie. Addie Folsom úgy képzelte, a középiskola után hat évvel tehetősen és egy jó kocsi volánjánál ülve tér majd haza. Ehelyett behúzott nyakkal és egy közel háromszázezer

Részletesebben

4 Tiszták, hősök, szentek NURSIAI SZENT BENEDEK SZENT DOMONKOS ASSISI SZENT FERENC LOYOLAI SZENT IGNÁC BOSCO SZENT JÁNOS

4 Tiszták, hősök, szentek NURSIAI SZENT BENEDEK SZENT DOMONKOS ASSISI SZENT FERENC LOYOLAI SZENT IGNÁC BOSCO SZENT JÁNOS 4 Tiszták, hősök, szentek NURSIAI SZENT BENEDEK SZENT DOMONKOS ASSISI SZENT FERENC LOYOLAI SZENT IGNÁC BOSCO SZENT JÁNOS 2013 Benedek nem érezte jól magát Rómában, ezért otthagyta az iskolát és a várost

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23.

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. Van olyan ember Tartalomjegyzék 67-es út (Republic)... 18 A széllel szemben járok (Fonográf)... 13 Az ünnep (Zorán)... 17 Élsz valahol (Fonográf)... 11 Elvonult a

Részletesebben