A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK"

Átírás

1 EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, COM(2012) 528 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK a migrációra és a nemzetközi védelemre vonatkozó közösségi statisztikákról szóló 862/2007/EK rendelet végrehajtásáról (EGT-vonatkozású szöveg) HU HU

2 A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK a migrációra és a nemzetközi védelemre vonatkozó közösségi statisztikákról szóló 862/2007/EK rendelet végrehajtásáról (EGT-vonatkozású szöveg) 1. BEVEZETÉS A migrációra és a nemzetközi védelemre vonatkozó közösségi statisztikákról szóló, július 11-i 862/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 1 (a továbbiakban: rendelet) elsődleges célja a migrációra és a nemzetközi védelemre vonatkozó európai statisztikák gyűjtése és összeállítása. Ez a jelentés az első a Bizottság által a 862/2007/EK rendelet szerint az Európai Parlament és a Tanács részére benyújtandó jelentések közül. A rendelet 12. cikke különösen a következőről rendelkezik: augusztus 20-ig és azután háromévenként a Bizottság jelentést készít az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az e rendelet értelmében összeállított statisztikákról és azok minőségéről. Ez a jelentés a tagállamok által a fent említett rendelet végrehajtása terén a Bizottsággal (Eurostattal) közösen elért haladás mértékét dokumentálja. 2. A RENDELET HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ STATISZTIKÁK A 862/2007/EK rendelet a migrációval és a nemzetközi védelemmel (menedékjoggal) kapcsolatos európai statisztikák összeállításával foglalkozik. A rendelet által szabályozott főbb statisztikai területek a következők: a nemzetközi migrációs áramlások a következő bontásban: állampolgárság csoportjai, születési hely csoportjai és a korábbi, illetve a következő tartózkodási hely szerinti ország csoportjai, valamint kor és nem szerint; a népességállomány a következő bontásban: állampolgárság csoportjai és születési hely csoportjai, valamint kor és nem szerint; az állampolgárság megszerzése a korábbi állampolgárság szerinti ország szerinti bontásban (3. cikk); a menedékjog iránti kérelmek, első fokon és fellebbezés nyomán hozott, a nemzetközi védelem különböző formáinak megadásáról vagy visszavonásáról szóló határozatok, a kísérő nélküli kiskorúak által benyújtott menedékjog iránti kérelmek mindezek állampolgárság szerinti bontásban, valamint a menedékkérők tagállamok közötti átadására vonatkozó dublini megállapodás működésével kapcsolatos statisztikák (4. cikk); harmadik országok állampolgárai, akiknek az adott tagállam területére való belépését a külső határon elutasították, harmadik országok állampolgárai, akikről megállapították, hogy a bevándorlásra vonatkozó nemzeti jogszabályok alapján illegálisan tartózkodnak a tagállam területén, mindezek állampolgárság szerinti bontásban (5. cikk); 1 HL L 199., , 23. o. HU 2 HU

3 harmadik országok állampolgárai számára kiállított tartózkodási engedélyek, állampolgárság, az engedély érvényességének időtartama, valamint az engedély kiállításának oka (bevándorlási kategória) szerinti bontásban (6. cikk); harmadik országok azon állampolgárai, akik a tagállam területének elhagyását előíró végzés címzettjei, valamint harmadik országok azon állampolgárai, akiket ilyen végzés meghozatalát követően eltávozott személyként vettek nyilvántartásba, mindezek állampolgárság szerinti bontásban (7. cikk). A végrehajtási folyamat részeként a Bizottság tovább folytatta a rendelet keretében az adatok előállításában és szolgáltatásában részt vevő különböző nemzeti hatóságokkal való szoros együttműködés kiépítését és fenntartását. A migrációs áramlásokra és a népességállományra vonatkozó statisztikákat rendszerint a nemzeti statisztikai hivatalok (NSI) szolgáltatják a Bizottság (Eurostat) részére. A tartózkodási engedélyekkel kapcsolatos és a menekültügyi statisztikákat általában közvetlenül a belügyminisztériumok vagy a bevándorlási szolgálatok szolgáltatják. A határellenőrzésekre, valamint az engedély nélküli migránsok kitoloncolására vonatkozó statisztikák a belügyminisztériumoktól, a bevándorlási szolgálatoktól vagy a rendőri hatóságoktól is származhatnak. E statisztikák főbb jellemzőit az alábbi 1. táblázat mutatja be. HU 3 HU

4 1. táblázat: A statisztikák főbb jellemzői 3. cikk 4. cikk 5. és 7. cikk 6. cikk Migrációs áramlások, népességállomány, állampolgárság megszerzése Menedékjog A bevándorlásra vonatkozó jogszabályok végrehajtása Tartózkodási engedélyek Földrajzi lefedettség 35 ország (31 uniós tagállam/eftaállam + ME+HR+MK+TR) 31 uniós tagállam/eftaállam 31 uniós tagállam/eftaállam 31 uniós tagállam/eftaállam Az adatgyűjtés első éve Gyakoriság éves havi/negyedéves/éves éves éves Adatátvitel határideje 12 hónappal a referenciaév végét követően 2 hónappal a referencia-időszakot (RI) követően havi/negyedéves adatgyűjtés esetén 3 hónappal a referenciaév végét követően 6 hónappal a referenciaév végét követően Éves adatgyűjtés esetén az RI után 3 hónappal Adatszolgáltató Nemzeti statisztikai hivatalok Belügyminisztériumok (vagy a kapcsolódó bevándorlási hatóságok) Belügyminisztériumok, bevándorlási hatóságok vagy határrendészeti szervek. Belügyminisztériumok (vagy a kapcsolódó bevándorlási hatóságok) HU 4 HU

5 3. VÉGREHAJTÁSI JOGSZABÁLYOK A 862/2007/EK rendelet meghatározza a migrációra és a nemzetközi védelemre vonatkozó statisztikák összeállításának közös keretrendszerét. A tagállamok között összehasonlítható és harmonizált adatok előállítása érdekében ugyanakkor a rendeletet két kapcsolódó, a Bizottság által elfogadott végrehajtási intézkedéssel kellett kiegészíteni: a 216/2010/EU bizottsági rendelet 2 a tartózkodási engedélyek kiadása indokainak kategóriáit határozza meg a rendelet 6. cikke szerint szolgáltatott statisztikákhoz. Az engedélyek kiadásának indokai azon bevándorlási kategóriákhoz és alkategóriákhoz kapcsolódnak, amelyek alapján a harmadik országbeli állampolgárok tartózkodási engedélyt kapnak (ilyen például a munkavállalás céljából tartózkodási engedélyt kapott személyek kategóriája, amelynek egyik alkategóriáját a magasan képzett munkavállalókat célzó programok keretében engedélyt kapott személyek képezik); a 351/2010/EU bizottsági rendelet 3 meghatározza a születési hely szerinti országok csoportjait, a korábbi szokásos tartózkodási hely szerinti országok csoportjait, a következő szokásos tartózkodási hely szerinti országok csoportjait és az állampolgárság csoportjait a rendelet 3. cikke szerint szolgáltatott, a migrációs áramlásra és a népességállományra vonatkozó statisztikák tekintetében. 4. ELŐZMÉNYEK A rendelet hatálybalépését megelőzően az annak hatálya alá tartozó statisztikák jelentős részének gyűjtése éveken át önkéntes alapon történt. A rendelet elfogadásával jelentős változások következtek be e statisztikák tartalmát és meghatározását illetően annak érdekében, hogy azok jobban megfeleljenek a felhasználók átalakuló igényeinek. A rendelet végrehajtása előtti időszakban a migrációra vonatkozó európai statisztikákat az adatok nem megfelelő mértékű elérhetősége, valamint a harmonizáció alacsony foka jellemezte. Számos esetben lehetetlen volt az alapvető uniós szintű összesítések hiteles előállítása, mivel az azok alapjául szolgáló nemzeti adatok vagy nem álltak rendelkezésre bizonyos tagállamok esetében, vagy jelentősen eltérő statisztikai meghatározások alapján állították elő azokat. A harmonizáció hiánya következtében a különböző tagállamokra vonatkozó adatok elemzésének és összehasonlításának eredménye megbízhatatlan és potenciálisan megtévesztő is lehetett. Ez azt jelentette, hogy az európai közpolitika egyik fontos területén nem álltak rendelkezésre megfelelő, a tényeken alapuló döntéshozatalt megalapozó statisztikák. A migrációval és a menekültüggyel kapcsolatos statisztikák hatékonyabb gyűjtésének és elemzésének szükségességére az Európai Tanács évi thesszaloniki ülésének következtetései is felhívták a figyelmet. Ugyanebben az évben az Európai Parlament hangsúlyozta a külön európai statisztikai jogszabályok bevezetésének szükségességét a 2 3 A Bizottság március 15-i 216/2010/EU rendelete a migrációra és a nemzetközi védelemre vonatkozó közösségi statisztikákról szóló 862/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a tartózkodási engedélyek indokainak kategorizálása tekintetében történő alkalmazásáról. (HL L 66., , 1. o.) A Bizottság április 23-i 351/2010/EU rendelete a migrációra és a nemzetközi védelemre vonatkozó közösségi statisztikákról szóló 862/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a születési hely szerinti ország csoportjai, a korábbi szokásos tartózkodási hely szerinti ország csoportjai, a következő szokásos tartózkodási hely szerinti ország csoportjai és az állampolgárság csoportjai kategóriák fogalommeghatározásai tekintetében történő végrehajtásáról. (HL L 104., , 37. o.) HU 5 HU

6 migrációra vonatkozó tisztességes és hatékony európai szakpolitikák kidolgozásához szükséges átfogó statisztikák előállítása érdekében. E helyzet miatt készült el a Bizottság e rendeletre vonatkozó jogalkotási javaslata. 5. AZ ELŐÁLLÍTOTT STATISZTIKÁK MINŐSÉGE 5.1. Helytállóság a felhasználók szempontjából A Bizottságon belül a migrációs és menekültügyi statisztikák első számú felhasználója a Belügyi Főigazgatóság. E statisztikákat ugyanakkor gyakran használják más főigazgatóságok, így különösen a Foglalkoztatás, a Szociális Ügyek és a Társadalmi Befogadás Főigazgatósága, valamint az Igazságügyi Főigazgatóság is. A statisztikák egyik fontos felhasználási területe a Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása elnevezésű alapokból az egyes tagállamok részére évente juttatott keretösszegek odaítélése. Az alapokat létrehozó jogszabályokkal összhangban a költségvetés éves elosztása elsősorban az Eurostat által gyűjtött migrációs és menekültügyi statisztikákon alapul. A rendelet hatálya immár szinte teljes egészében kiterjed az alapok működéséhez szükséges statisztikákra. Ennek egyik fontos előnye, hogy e statisztikákhoz nagyobb mértékben állnak rendelkezésre átfogó metaadatok, amelyeknek köszönhetően a Bizottság könnyebben megbizonyosodhat arról, hogy az odaítéléshez felhasznált statisztikák összhangban vannak az alapokat szabályozó jogszabályokban foglalt elvekkel és követelményekkel. A statisztikákat több bizottsági kiadványban, valamint a rendszeres jelentések, szakpolitikai javaslatok és elemzések készítése során is felhasználják. A Bizottság bevándorlásról és menekültügyről szóló éves jelentése 4 például a évi Európai Bevándorlási és Menekültügyi Paktum végrehajtása terén megtett lépések számszerűsítéséhez, valamint a további cselekvésekre vonatkozó ajánlások hangsúlyozásához használja ezeket a statisztikákat. A Bizottság migrációról szóló évi közleménye 5, amely kifejezetten a bevándorlásra összpontosít mind főszövegében, mind külön statisztikai mellékleteiben, jelentős mértékben épít ezekre a statisztikákra. Ehhez hasonlóan a menekültügy terén az Unión belüli szolidaritás megszilárdításáról szóló bizottsági közlemény 6 az Eurostat részére szolgáltatott és általa közzétett részletes statisztikákat tartalmaz a menedékjoggal, valamint a nemzetközi védelem egyéb formáival kapcsolatban. Az Eurostat migrációs statisztikái olyan kiadványok szempontjából is fontosak, mint az Európai Bizottság demográfiai jelentése 7 és a migránsok Európán belüli társadalmi-gazdasági helyzetét vizsgáló jelentések A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak: A bevándorlásról és a menekültügyről szóló éves jelentés (COM(2011) 291 végleges) A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: Közlemény a migrációról (COM(2011) 248 végleges) A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: Közlemény a menekültüggyel kapcsolatos Unión belüli szolidaritás fokozásáról (COM(2011) 835 végleges) Bizottsági szolgálati munkadokumentum: évi demográfiai jelentés: Öregedő, népesebb és sokszínűbb Európa ET Migránsok Európában: az első és a második generáció statisztikai portréja HU 6 HU

7 A migrációs és menedékjogi statisztikákat az Európai Migrációs Hálózat (EMH) 9 is felhasználja évente közzétett uniós és tagállami szintű statisztikai és elemző jelentéseinek megalapozásához. A statisztikákat az EMH emellett az aktuális szakpolitikai jelentőséggel rendelkező konkrét kérdésköröket vizsgáló tanulmányaiban és jelentéseiben is felhasználja. E statisztikák további, európai szintű felhasználási területe az Európai Unió migrációval foglalkozó szervei, például a külső határokkal foglalkozó ügynökség (Frontex), valamint újabban az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EMTH) munkájának támogatása. A rendelet szerint gyűjtött statisztikákhoz széles körben folyamodnak a hivatalos kiadványok készítői és egyéb különböző felhasználók. Az Eurostat weboldalán és online adatterjesztési adatbázisában közzétett kiadványok mellett egyéb rendszeresen negyedévenként és évente megjelenő Eurostat-kiadványok is szolgáltatnak naprakész és észrevételekkel kísért statisztikákat. A rendelet szerint előállított statisztikákat tagállami közigazgatási hatóságok, tudományos kutatók és civil társadalmi csoportok rendszeresen használják a témák széles körét például a bevándorlók integrációját, a nemzeti menekültügyi és bevándorlási eljárások fejlesztését és nyomon követését, valamint a népesség és a munkaerő jövőbeni nagyságával kapcsolatos előrejelzések készítését felölelő munkájuk során. A migrációra és a menedékjogra vonatkozó statisztikákkal kapcsolatos, de a rendelet alapján gyűjtött statisztikák által nem teljes mértékben kielégített egyes statisztikai igényeket a tagállami adatszolgáltatókkal kötött, jelenleg is hatályos szóbeli megállapodások keretében teljesítik. Ilyen jellegű megállapodás vonatkozik például az új menedékkérelmekkel kapcsolatos statisztikákra (szemben a kérelmek teljes számával). Ez a gyakorlat a jövőben is folytatódhat olyan új statisztikai igények kielégítésének elősegítése érdekében, amelyek az újonnan elfogadott jogszabályok összefüggésében, valamint az adott jogszabályok időbeli hatálya alatt merülhetnek fel például a menedékkérőkre és a nemzetközi védelem alatt álló személyekre, az idénymunkásokra, a vállalaton belüli áthelyezésekre, a diákokra és a kutatókra vonatkozó statisztikákkal, valamint az uniós jogszabályok hatálya alá nem tartozó, azonban az Unió migrációs politikájának fejlesztéséhez szükséges adatkategóriákkal kapcsolatban. A kísérő nélküli kiskorúakra vonatkozó igen korlátozott statisztikai adatokkal összefüggő hiányosságokat a migrációra vonatkozó statisztikákról szóló rendelet 6. cikke szerinti adatgyűjtésre vonatkozó iránymutatások felülvizsgálatának keretében orvosolták. A január 11-én véglegesített felülvizsgált iránymutatások lehetővé teszik az Eurostat számára, hogy azokról a kísérő nélküli kiskorúakról is gyűjtsön adatokat, akik nem nyújtottak be menedékjog iránti kérelmet. A migrációs adatok fontossága az Eurostat felhasználói számára a 2011-ig az Eurostat weboldaláról letöltött adatok és kiadványok számán is lemérhető. A 2. táblázatban feltüntetett számadatok rámutatnak, hogy a legtöbb felhasználó a migrációval kapcsolatos adatokat tekintette meg (a második helyen a menekültügy áll). A számadatokból kitűnik, hogy 2010 és 2011 között megnövekedett a felhasználók által elért adatok száma. 9 A Tanács május 14-i 2008/381/EK határozata az Európai Migrációs Hálózat létrehozásáról (HL L 131., , 7. o.) HU 7 HU

8 2. táblázat: Az Eurostat kiadványaihoz és adatállományaihoz az Eurostat weboldalán keresztül történt hozzáférések száma 2010-ben és 2011-ben Adatgyűjte mények 3. cikk Migráció, népességállo mány, állampolgárs ág megszerzése 4. cikk Menedékjo g 5. és 7. cikk A bevándorlásra vonatkozó jogszabályok végrehajtása 6. cikk Tartózkodási engedélyek ÖSSZE SEN (január október) Az Eurostatnak küldött adatok pontossága A rendelet szerint gyűjtött adatok pontosságára és megbízhatóságára vonatkozó közvetlen mérések nem egyértelműek. Az adatoknak az alábbi 5.5. pontban vizsgált összehasonlíthatósága és következetessége alapján lehet következtetni megbízhatóságukra a fogalommeghatározásoknak való megfelelés tekintetében. A rendelet 4 7. cikke (valamint számos tagállamban a 3. cikke) szerint gyűjtött adatok pontossága a mögöttük álló közigazgatási rendszerek pontosságától és hatékonyságától függ. A menekültügyi és bevándorlási ellenőrzésekkel kapcsolatos, valamint a népesség nyilvántartására szolgáló közigazgatási rendszerek terén megfigyelhető széles körű átszervezés így határozottan kedvező hatást gyakorolt a statisztikai adatok pontosságára. Számos tagállam vezetett be integráltabb, átfogóbb, a korszerű informatikai és hírközlési módszerek lehetőségeit kiaknázó közigazgatási rendszereket. A határellenőrzési tevékenységek például természetüknél fogva kiterjedt földrajzi területet ölelnek fel, és sok esetben több különböző hatóság feladatkörébe tartoznak. A közigazgatási rendszerek integrációja csökkentette annak kockázatát, hogy egyes eljárásokat (például az ország területére való belépés elutasításáról egy távoli határátkelőhelyen meghozott döntést) nem vesznek megfelelően számba, és azok nem kerülnek be az átfogó, tagállami szintű adatok közé. A kifinomultabb rendszerek emellett a többszörös számbavétel kockázatát is csökkentették, például megkönnyítik annak megállapítását, hogy egy adott személy nyújtott-e már be menedékjog iránti kérelmet (és ezért nem vehető számba ismét menedékjog iránti kérelmet első alkalommal benyújtó személyként). A népesség-nyilvántartási rendszerek átalakítása hasonlóképpen hozzájárult ahhoz, hogy a személyek által (gyakran helyi vagy regionális hivatalokhoz) benyújtott információk megfelelően és gyorsan bekerüljenek a tagállami szintű adatok közé. A nyilvántartások összekapcsolása helyi szintű rendszerek között szintén számos esetben biztosított eszközöket a kivándorlók hatékonyabb összeszámlálásához. A tagállamok folyamatosan tájékoztatták az Eurostatot közigazgatási rendszereik folyamatban lévő változásairól, továbbá tanácsot és megerősítést kértek azzal kapcsolatban, hogy az adatok megfelelnek-e majd a rendelet előírásainak. HU 8 HU

9 Hiányzó és hiányos adatokkal kapcsolatos problémák ugyanakkor továbbra is előfordulnak. E problémák egy meghatározott táblázat vagy bontás hiányától a legrosszabb esetben a rendelet egy adott cikkének hatálya alá tartozó adatok szolgáltatásának teljes elmulasztásáig terjednek. A bontások hiányának oka gyakran az, hogy bizonyos információk nyilvántartásba vételét az adatforrásként rendszeresen használt közigazgatási rendszerek elmulasztották. Ez történik például egyes tagállamok bevándorlási és menekültügyi ügyekhez kapcsolódó közigazgatási nyilvántartásaiból származó korra és nemre vonatkozó információk teljes (vagy részleges) hiánya esetében. Több tagállami hatóság vezetett be továbbfejlesztett eljárásokat annak érdekében, hogy a szükséges információkat a bevándorlással kapcsolatos közigazgatási eljárás során gyűjtsék össze, valamint hatékonyabb számítástechnikai rendszereket, hogy ezek az információk a statisztikai adatok közé való felvételükhöz könnyen hozzáférhetők legyenek. A Bizottság a teljesítés hiánya miatti intézkedéseket foganatosított a hiányzó vagy hiányos adatokkal összefüggő legsúlyosabb esetekben amikor például az érintett ország egyáltalán nem szolgáltatott adatokat egy adott adatgyűjtés során. A végrehajtott intézkedések azt bizonyítják, hogy a tagállamok jelentős többsége komoly erőfeszítéseket tesz a megfelelés érdekében. Ezen túlmenően a tagállami hatóságok és a Bizottság szolgálatai közötti kölcsönös együttműködés révén számos esetben sikerült elhárítani a felmerült nehézségeket. A 3. táblázat rávilágít, hogy az adatok hiánytalanságának biztosítása elsősorban a tartózkodási engedélyekkel kapcsolatos információk terén jelent problémát. 3. táblázat: Az adatok teljességének területenkénti áttekintése (2011. évi adatok) 3. cikk Migráció, népességállomány, állampolgárság megszerzése 4. cikk Menedékjog 5. és 7. cikk A bevándorlásra vonatkozó jogszabályok végrehajtása 6. cikk Tartózkodási engedélyek 26 ország adatai hiánytalanok 24 ország adatai hiánytalanok 26 ország adatai hiánytalanok 22 ország adatai hiánytalanok 3 ország adatai hiányosak 6 ország adatai hiányosak 4 ország adatai hiányosak 5 ország adatai hiányosak 2 ország adatai teljesen hiányoznak 1 ország adatai teljesen hiányoznak 1 ország adatai teljesen hiányoznak 4 ország adatai teljesen hiányoznak 5.3. Időben történő benyújtás Az érintett adattípustól függően a rendelet hatálya alá tartozó adatok benyújtási határideje a referencia-időszak végétől számított 2. és 12. hónap közé esik. Több tagállam számára különösen a rendelet szerinti első referenciaévekben komoly nehézségeket okozott a határidők betartásával kapcsolatos követelmények teljesítése. Ezeket a problémákat új statisztikai módszerek és eljárások tagállami szintű bevezetésével többnyire megoldották. A határidőkkel kapcsolatban fennmaradó problémák némelyike elszigetelt; egyszeri esetekben, például személyzeti változások vagy a számítástechnikai rendszerek HU 9 HU

10 változásai okozta zavarok miatt fordul elő. Egyes tagállamokban a mai napig további rendszeres problémák állnak fenn, elsősorban a bevándorlásra vonatkozó jogszabályok végrehajtása, valamint a tartózkodási engedélyek vonatkozásában végzett adatgyűjtés terén, azonban e problémák megoldására jelenleg is folyamatosan történnek erőfeszítések. 4. táblázat: Az adatok időben történő szolgáltatását elmulasztó országok számának áttekintése területenként 3. cikk Migráció, népességáll omány, állampolgá rság megszerzés e 4. cikk Menedékjo g 5. és 7. cikk A bevándorlásra vonatkozó jogszabályok végrehajtása 5. cikk 7. cikk 6. cikk Tartózkodási engedélyek 29-ből 1 30-ból 2 30-ból ből ből 9 (1 365 nap késés) (1 29 nap késés) (1 35 nap késés) (2 ország egyáltalán nem szolgáltatott adatot) (1 ország egyáltalán nem szolgáltatott adatot) (1 ország egyáltalán nem szolgáltatott adatot) (2 ország egyáltalán nem szolgáltatott adatot) (4 ország egyáltalán nem szolgáltatott adatot) 5.4. A közzétett adatok hozzáférhetősége Mind a négy terület migrációs adatai (és metaadatai) ingyenesen elérhetők az Eurostat weboldalán a Population and social conditions ( Népesség és társadalmi körülmények ) című témakör alatt. Az adatok összefoglaló jellegű kiadványokban, például az Eurostat évkönyvében 10, valamint a migrációval kapcsolatos egyes területekkel részletesen foglalkozó kiadványokban 11 is megjelennek. Az Eurostat Statistics Explained ( Statisztikai kalauz ) weboldalán elérhető Migration and migrant population statistics 12 (Migráció és a migráns népességre vonatkozó statisztikák) című cikke állandóan a tíz leggyakrabban megtekintett cikk között szerepel Lásd például az Eurostat Statistics in Focus (Fókuszban a statisztika) című sorozatában megjelent kiadványokat, például: Asylum applicants and first instance decisions on asylum applications: second quarter 2011 (Menedékkérők és a menedékjog iránti kérelmek tárgyában hozott elsőfokú határozatok: 2011 második negyedéve) évfolyam, 11. szám vagy Immigration to EU Member States down by 6 % and emigration up by 13 % in 2008 (Az uniós tagállamokba történő bevándorlás 6%-kal csökkent, a kivándorlás 13%-kal nőtt 2008-ban) évfolyam, 1. szám stics HU 10 HU

11 A rendelet keretében történő pontos és teljesebb körű adatszolgáltatás viszont az Eurostatnak segített abban, hogy adatfeldolgozási és -terjesztési tevékenységei időszerűségén javítson. Az adatok Eurostathoz történő beérkezése és a hitelesített adatoknak az Eurostat nyilvános adatterjesztési adatbázisában való közzététele között eltelt idő a rendelet végrehajtása nyomán jelentősen csökkent. A menedékjog iránti kérelmekre vonatkozó havi adatokat például ma már rendszerint 4, vagy még kevesebb napon belül nyilvánosságra hozzák. A statisztikákat tagállami szinten is közzéteszik Összehasonlíthatóság és következetesség Fogalommeghatározások Az előállított statisztikák összehasonlíthatósága érdekében a rendelet összehangolt fogalommeghatározásokat állapít meg a Bizottságnak (Eurostat) szolgáltatott adatokra való alkalmazás céljából. E fogalommeghatározások az Egyesült Nemzetek statisztikai ajánlásain, valamint a meglévő, a menedékjogra, a tartózkodási engedélyekre és a külső határokon végzett ellenőrzésekre vonatkozó európai jogszabályokon alapulnak. A rendelet lehetővé tette, hogy a tagállami hatóságok a rendelet alkalmazásának első évében szolgáltatott (a évre vonatkozó) adatokra a meglévő tagállami fogalommeghatározásokat alkalmazzák. Ennek célja az volt, hogy a tagállami hatóságoknak további időt biztosítsanak a szükséges módosítások végrehajtásához annak érdekében, hogy az eljárások megfeleljenek az összehangolt fogalommeghatározásoknak Ahogy a tagállami hatóságok módosítani kezdték a statisztikai fogalommeghatározásokat, a különböző évekre vonatkozó adatok összehasonlíthatósága rövid távon csökkent, és ez a statisztikai idősorokban szakadásokhoz vezetett. A rögzített, összehangolt fogalommeghatározások használata közép- és hosszú távon azonban jelentősen javítani fogja az összehasonlíthatóságot. Az összehangolt fogalommeghatározások alkalmazása, valamint a tagállami forrásokból származó adatoknak e fogalommeghatározásokhoz való hozzáigazítása összetett feladatnak bizonyulhat. A tagállami fogalommeghatározások sok esetben közigazgatási gyakorlatoknak és szabályoknak felelnek meg. A fogalommeghatározásokkal összefüggő problémák orvoslása a rendelet 3. cikkének hatálya alá tartozó, a migrációs áramlásra és a népességállományra vonatkozó statisztikák esetében jelentette a legnagyobb nehézséget. A felhasznált adatforrások szempontjából ezen adatok tekintetében fordulnak elő a legnagyobb eltérések a tagállami rendszerek között. Néhány ország esetében már a megfelelő adatforrások meghatározása is nehézséget okozott. Hét ország képtelen volt beépíteni a 12 hónapos időbeli kritériumot a be- és kivándorlási áramlások meghatározásába, aminek oka többek között az volt, hogy a migráció (a látogatás fogalmával szembeállítható) tagállami statisztikai fogalommeghatározása három hónapos időbeli kritériumot vett alapul (a bevándorlóknak három hónapot meghaladó tartózkodás esetén kellett tartózkodási engedélyt igényelniük). A bevándorlási jogszabályok végrehajtására vonatkozó 5. és 7. cikk tekintetében 11 ország potenciálisan eltért az egységes fogalommeghatározástól, mivel nem tudták megerősíteni, hogy a statisztikák személyeket, nem pedig közigazgatási határozatokat vettek számba, és/vagy egy adott személyt a referenciaévben ugyanazon a kategórián belül csak egyszer vettek számításba Adatforrások Az adatok országok közötti összehasonlíthatóságát megnehezíti, hogy a tagállamok között számottevő különbségek figyelhetők meg mind az uniós polgárok, mind a harmadik országok HU 11 HU

12 állampolgárainak migrációjára és tartózkodására vonatkozó statisztikák előállításához használt adatforrások tekintetében. A rendelet lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy a statisztikai adatok szolgáltatásához azok tagállami elérhetőségének és a rájuk vonatkozó tagállami gyakorlatoknak megfelelően bármilyen alkalmas adatforrást felhasználjanak. A rendelet szerint összeállított statisztikák a határokon végzett és a háztartásokra vonatkozó felmérésekből, népesség-nyilvántartásokból, valamint határellenőrzésekkel, menekültügyi eljárásokkal és a tagállamok területén való tartózkodás engedélyezésével kapcsolatos közigazgatási nyilvántartásokból származó adatokon alapulnak. A gyakorlatban ezek az adatforrások tekintetében fennálló eltérések csupán a rendelet 3. cikke szerinti, a migrációs áramlásokra és a népességállományra vonatkozó éves statisztikákra vannak hatással. Az alábbi 5. táblázat alapján megállapítható, hogy a rendelet többi cikke alapján szolgáltatott statisztikák mindegyike közigazgatási adatforrásokon alapul. Az Unión belül a bevándorlási és menekültügyi rendszerek kezelése terén végbement, fokozott mértékű harmonizálás (többek között a közös európai menekültügyi rendszer megvalósítása révén) elősegítette e közigazgatási források, valamint az azokból származó statisztikai adatok nagyfokú összehasonlíthatóságának biztosítását. A rendelet 9. cikkének (1) bekezdése a statisztikák előállításának folyamata során emellett lehetővé teszi a tudományosan megalapozott és jól dokumentált statisztikai becslési módszerek alkalmazását. Ezek a becslések olyan esetekben alkalmazhatók, amikor nem állnak rendelkezésre közvetlen megfigyelésen alapuló adatok, vagy ha például a rendelkezésre álló tagállami forrásokból származó adatokat hozzá kell igazítani az előírt fogalommeghatározásokhoz. Statisztikai becsléseket a migrációval kapcsolatos hivatalos statisztikák előállítása során több országban alkalmaznak régóta, különösen, ha azok alapjául elsősorban felméréseken alapuló adatforrások szolgálnak. A hivatkozott rendelkezés célja annak biztosítása, hogy amennyiben a tagállami hatóságok továbbra is becsléseket alkalmaznak, a becslési eljárások áttekinthetők legyenek, és azokat egyértelműen dokumentálják. Becsléseket általában csak a rendelet 3. cikke szerint gyűjtött statisztikák elkészítése során alkalmaznak. 5. táblázat: Az adatforrások áttekintése 3. cikk Migráció 4. cikk Menedékjog 5. és 7. cikk 6. cikk Tartózkodási engedélyek A bevándorlásra vonatkozó jogszabályok végrehajtása Népesség-nyilvántartás, idegenrendészeti nyilvántartás/adatbázis, tartózkodási engedélyek nyilvántartása/adatbázisa, munkavállalási engedélyek nyilvántartása/adatbázisa, határmenti mintavételes felmérés, népszámlálás, háztartásokra vonatkozó mintavételes felmérés, becslési módszer, egyéb Közigazgatási források Közigazgatási források Közigazgatási források HU 12 HU

Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2007/575/EK HATÁROZATA. (2007. május 23.)

Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2007/575/EK HATÁROZATA. (2007. május 23.) 2007.6.6. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 144/45 Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2007/575/EK HATÁROZATA (2007. május 23.) a Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása általános program keretében

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. Közös módszertan az állami támogatások értékelésére

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. Közös módszertan az állami támogatások értékelésére EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, XXX SWD(2014) XXX BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM Közös módszertan az állami támogatások értékelésére HU HU BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM Közös módszertan az állami

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1296/2013/EU RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1296/2013/EU RENDELETE L 347/238 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2013.12.20. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1296/2013/EU RENDELETE (2013. december 11.) az Európai Unió foglalkoztatás és társadalmi innováció programjáról és

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.7.2. COM(2014) 397 final 2014/0201 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a hulladékokról szóló 2008/98/EK irányelv, a csomagolásról és a csomagolási

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 347/2013/EU RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 347/2013/EU RENDELETE 2013.4.25. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 115/39 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 347/2013/EU RENDELETE (2013. április 17.) a transzeurópai energiaipari infrastruktúrára vonatkozó iránymutatásokról

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.26. COM(2014) 367 final 2014/0185 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az európai közigazgatási szervek, üzleti vállalkozások és polgárok rendelkezésére

Részletesebben

(Jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2014.5.27. L 158/1 I (Jogalkotási aktusok) RENDELETEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 536/2014/EU RENDELETE (2014. április 16.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek klinikai vizsgálatairól és a

Részletesebben

Cselekvési terv. A magyarországi migrációs statisztikai rendszerek fejlesztéséhez

Cselekvési terv. A magyarországi migrációs statisztikai rendszerek fejlesztéséhez Cselekvési terv A magyarországi migrációs statisztikai rendszerek fejlesztéséhez Dickmann Ádám, Gárdos Éva, Kajdi László, Kovács Marcell, Lindnerné Eperjesi Erzsébet, Melegh Attila, Sárosi Annamária, Soltész

Részletesebben

Magyarország. Lengyelország

Magyarország. Lengyelország Belarus Bevezetés Magyarország Csehország mint menedéket nyújtó ország Szlovákia Lengyelország Ukrajna Ausztria Budapest Magyarország Románia Szlovénia Horvátország Szerbia A menedékkérők és menekültek

Részletesebben

Az Európai Unió által a 2014-2020. közötti uniós programozási időszakban létrehozásra kerülő Belső Biztonsági Alaphoz kapcsolódó hétéves

Az Európai Unió által a 2014-2020. közötti uniós programozási időszakban létrehozásra kerülő Belső Biztonsági Alaphoz kapcsolódó hétéves Az Európai Unió által a 2014-2020. közötti uniós programozási időszakban létrehozásra kerülő Belső Biztonsági Alaphoz kapcsolódó hétéves szakpolitikai stratégia TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

15SZ. HU 2014. Ku lönjelentés EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK

15SZ. HU 2014. Ku lönjelentés EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK HU 2014 15SZ. Ku lönjelentés A Ku lső Határok Alap elősegítette a pénzu gyi szolidaritást, de javítani kell az eredmények mérésén, és növelni kell az uniós többletértéket EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK

Részletesebben

KÉZIKÖNYV. Kézikönyv a menekültügyre, határokra és bevándorlásra vonatkozó európai jogról

KÉZIKÖNYV. Kézikönyv a menekültügyre, határokra és bevándorlásra vonatkozó európai jogról KÉZIKÖNYV Kézikönyv a menekültügyre, határokra és bevándorlásra vonatkozó európai jogról Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége, 2014 Európa Tanács, 2014 A Kézikönyv kézirata 2013. decemberben készült el.

Részletesebben

Extern migráció és az Európai Unió

Extern migráció és az Európai Unió Kovács Judit Nóra PhD hallgató, VIII. évfolyam Vol. VIII Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar 2014/1. szám No. 1/2014 Agrárjogi és Környezetvédelmi Jogi Tanszék Tanulmány Article www.dieip.hu

Részletesebben

ZÖLD KÖNYV EURÓPAI ÁTLÁTHATÓSÁGI KEZDEMÉNYEZÉS

ZÖLD KÖNYV EURÓPAI ÁTLÁTHATÓSÁGI KEZDEMÉNYEZÉS HU HU HU ZÖLD KÖNYV EURÓPAI ÁTLÁTHATÓSÁGI KEZDEMÉNYEZÉS I. BEVEZETÉS Az a kötelezettségvállalás, miszerint bővíteni kell az érdekelt feleknek az EU politikája alakításában való aktív részvételével kapcsolatos

Részletesebben

A TANÁCS 2009/50/EK IRÁNYELVE

A TANÁCS 2009/50/EK IRÁNYELVE 2009.6.18. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 155/17 IRÁNYELVEK A TANÁCS 2009/50/EK IRÁNYELVE (2009. május 25.) a harmadik országbeli állampolgárok magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1071/2009/EK RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1071/2009/EK RENDELETE 2009.11.14. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 300/51 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1071/2009/EK RENDELETE (2009. október 21.) a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak

Részletesebben

2006.12.8. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja ELFOGADOTT SZÖVEGEK

2006.12.8. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja ELFOGADOTT SZÖVEGEK 2006.12.8. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 298 E/127 ELFOGADOTT SZÖVEGEK P6_TA(2006)0229 A vállalkozások statisztikai célú nyilvántartása ***I Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a vállalkozások

Részletesebben

Fejlesztési tanulmány

Fejlesztési tanulmány Fejlesztési tanulmány Gárdos Éva, Gödri Irén, Hárs Ágnes Hablicsek László, Illés Sándor, Irina Molodikova, Melegh Attila, Sárosi Annamária, Tóth Pál Péter, Tóth Judit 2009. december 31. Projekt szervezet

Részletesebben

TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Orig. EN

TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Orig. EN EURÓPAI BIZOTTSÁG ADÓÜGYI ÉS VÁMUNIÓS FŐIGAZGATÓSÁG Vámpolitika, jogszabályok, vámtarifa Vámjogszabályok Brüsszel, 2013. február 15. Taxud/A/2 EG (2013) 404977 TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Orig. EN EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Módosított javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Módosított javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Módosított javaslat Brüsszel, 2006.5.24. COM(2006) 234 végleges 2005/0042(COD) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az egészségügy és a fogyasztóvédelem területén

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.4.15. COM(2014) 225 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK a házassági ügyekben és a szülői

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Ülésdokumentum

EURÓPAI PARLAMENT. Ülésdokumentum EURÓPAI PARLAMENT 2004 Ülésdokumentum 2009 C6-0318/2006 2005/0043(COD) HU 27/09/2006 Közös álláspont A Tanács által 2006. szeptember 25-én elfogadott közös álláspont az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési

Részletesebben

ISSN 1725-6917. Általános jelentés. az Európai Unió tevékenységeiről EURÓPAI BIZOTTSÁG

ISSN 1725-6917. Általános jelentés. az Európai Unió tevékenységeiről EURÓPAI BIZOTTSÁG ISSN 1725-6917 Általános jelentés az Európai Unió tevékenységeiről EURÓPAI BIZOTTSÁG Európai Bizottság Általános jelentés az Európai Unió tevékenységeiről 2007 Brüsszel Luxembourg, 2008 Az Európai Bizottság

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.11.13. COM(2012) 658 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK a tagállamok jelentései alapján az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzését és leküzdését

Részletesebben

Szociális beszerzés. Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során

Szociális beszerzés. Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során Szociális beszerzés Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során Ez a publikáció az Európai Unió foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási program (2007 2013) megbízása

Részletesebben

A MIGRÁCIÓ INTEGRÁLT TÁRSADALMI MEGKÖZELÍTÉSEI SZERKESZTETTE FÓNAI MIHÁLY PÉNZES MARIANN

A MIGRÁCIÓ INTEGRÁLT TÁRSADALMI MEGKÖZELÍTÉSEI SZERKESZTETTE FÓNAI MIHÁLY PÉNZES MARIANN A MIGRÁCIÓ INTEGRÁLT TÁRSADALMI MEGKÖZELÍTÉSEI SZERKESZTETTE FÓNAI MIHÁLY PÉNZES MARIANN ÉSZAK-KELET MAGYARORSZÁGI SZENVEDÉLYBETEGSÉGEKET MEGELŐZŐ EGYESÜLET HUMAN-NET ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, 2009. A PROJEKT

Részletesebben

02SZ. HU 2014. Megfelelő-e a preferenciális kereskedelmi megállapodások kezelése? Különjelentés EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK

02SZ. HU 2014. Megfelelő-e a preferenciális kereskedelmi megállapodások kezelése? Különjelentés EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK HU 2014 02SZ. Különjelentés Megfelelő-e a preferenciális kereskedelmi megállapodások kezelése? EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Luxembourg LUXEMBURG Tel. +352 4398-1

Részletesebben

MAGYARORSZÁG. Az Európai Unió Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap társfinanszírozásával

MAGYARORSZÁG. Az Európai Unió Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap társfinanszírozásával AZ ÖNKÉNTES HAZATÉRÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓTERJESZTÉS: A HATÓSÁGOKKAL KAPCSOLATBAN NEM ÁLLÓ IRREGULÁRIS MIGRÁNSOKKAL VALÓ KAPCSOLATFELVÉTEL LEHETSÉGES MÓDJAI MAGYARORSZÁG 2015 Az Európai Unió Menekültügyi,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.4.5. COM(2011) 173 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

Tartalom. Kérdőív az IFRS áttérésről 33

Tartalom. Kérdőív az IFRS áttérésről 33 Tartalom 1 Vezetői összefoglaló 4 2 A felmérés módszertana 8 3 Az IFRS befogadása a régióban 10 4 Az IFRS bevezetés sikertényezői 15 5 Előnyök és hátrányok 20 6 IFRS és az adózás kapcsolata 24 7 IFRS szerinti

Részletesebben