A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK"

Átírás

1 EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, COM(2012) 528 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK a migrációra és a nemzetközi védelemre vonatkozó közösségi statisztikákról szóló 862/2007/EK rendelet végrehajtásáról (EGT-vonatkozású szöveg) HU HU

2 A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK a migrációra és a nemzetközi védelemre vonatkozó közösségi statisztikákról szóló 862/2007/EK rendelet végrehajtásáról (EGT-vonatkozású szöveg) 1. BEVEZETÉS A migrációra és a nemzetközi védelemre vonatkozó közösségi statisztikákról szóló, július 11-i 862/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 1 (a továbbiakban: rendelet) elsődleges célja a migrációra és a nemzetközi védelemre vonatkozó európai statisztikák gyűjtése és összeállítása. Ez a jelentés az első a Bizottság által a 862/2007/EK rendelet szerint az Európai Parlament és a Tanács részére benyújtandó jelentések közül. A rendelet 12. cikke különösen a következőről rendelkezik: augusztus 20-ig és azután háromévenként a Bizottság jelentést készít az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az e rendelet értelmében összeállított statisztikákról és azok minőségéről. Ez a jelentés a tagállamok által a fent említett rendelet végrehajtása terén a Bizottsággal (Eurostattal) közösen elért haladás mértékét dokumentálja. 2. A RENDELET HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ STATISZTIKÁK A 862/2007/EK rendelet a migrációval és a nemzetközi védelemmel (menedékjoggal) kapcsolatos európai statisztikák összeállításával foglalkozik. A rendelet által szabályozott főbb statisztikai területek a következők: a nemzetközi migrációs áramlások a következő bontásban: állampolgárság csoportjai, születési hely csoportjai és a korábbi, illetve a következő tartózkodási hely szerinti ország csoportjai, valamint kor és nem szerint; a népességállomány a következő bontásban: állampolgárság csoportjai és születési hely csoportjai, valamint kor és nem szerint; az állampolgárság megszerzése a korábbi állampolgárság szerinti ország szerinti bontásban (3. cikk); a menedékjog iránti kérelmek, első fokon és fellebbezés nyomán hozott, a nemzetközi védelem különböző formáinak megadásáról vagy visszavonásáról szóló határozatok, a kísérő nélküli kiskorúak által benyújtott menedékjog iránti kérelmek mindezek állampolgárság szerinti bontásban, valamint a menedékkérők tagállamok közötti átadására vonatkozó dublini megállapodás működésével kapcsolatos statisztikák (4. cikk); harmadik országok állampolgárai, akiknek az adott tagállam területére való belépését a külső határon elutasították, harmadik országok állampolgárai, akikről megállapították, hogy a bevándorlásra vonatkozó nemzeti jogszabályok alapján illegálisan tartózkodnak a tagállam területén, mindezek állampolgárság szerinti bontásban (5. cikk); 1 HL L 199., , 23. o. HU 2 HU

3 harmadik országok állampolgárai számára kiállított tartózkodási engedélyek, állampolgárság, az engedély érvényességének időtartama, valamint az engedély kiállításának oka (bevándorlási kategória) szerinti bontásban (6. cikk); harmadik országok azon állampolgárai, akik a tagállam területének elhagyását előíró végzés címzettjei, valamint harmadik országok azon állampolgárai, akiket ilyen végzés meghozatalát követően eltávozott személyként vettek nyilvántartásba, mindezek állampolgárság szerinti bontásban (7. cikk). A végrehajtási folyamat részeként a Bizottság tovább folytatta a rendelet keretében az adatok előállításában és szolgáltatásában részt vevő különböző nemzeti hatóságokkal való szoros együttműködés kiépítését és fenntartását. A migrációs áramlásokra és a népességállományra vonatkozó statisztikákat rendszerint a nemzeti statisztikai hivatalok (NSI) szolgáltatják a Bizottság (Eurostat) részére. A tartózkodási engedélyekkel kapcsolatos és a menekültügyi statisztikákat általában közvetlenül a belügyminisztériumok vagy a bevándorlási szolgálatok szolgáltatják. A határellenőrzésekre, valamint az engedély nélküli migránsok kitoloncolására vonatkozó statisztikák a belügyminisztériumoktól, a bevándorlási szolgálatoktól vagy a rendőri hatóságoktól is származhatnak. E statisztikák főbb jellemzőit az alábbi 1. táblázat mutatja be. HU 3 HU

4 1. táblázat: A statisztikák főbb jellemzői 3. cikk 4. cikk 5. és 7. cikk 6. cikk Migrációs áramlások, népességállomány, állampolgárság megszerzése Menedékjog A bevándorlásra vonatkozó jogszabályok végrehajtása Tartózkodási engedélyek Földrajzi lefedettség 35 ország (31 uniós tagállam/eftaállam + ME+HR+MK+TR) 31 uniós tagállam/eftaállam 31 uniós tagállam/eftaállam 31 uniós tagállam/eftaállam Az adatgyűjtés első éve Gyakoriság éves havi/negyedéves/éves éves éves Adatátvitel határideje 12 hónappal a referenciaév végét követően 2 hónappal a referencia-időszakot (RI) követően havi/negyedéves adatgyűjtés esetén 3 hónappal a referenciaév végét követően 6 hónappal a referenciaév végét követően Éves adatgyűjtés esetén az RI után 3 hónappal Adatszolgáltató Nemzeti statisztikai hivatalok Belügyminisztériumok (vagy a kapcsolódó bevándorlási hatóságok) Belügyminisztériumok, bevándorlási hatóságok vagy határrendészeti szervek. Belügyminisztériumok (vagy a kapcsolódó bevándorlási hatóságok) HU 4 HU

5 3. VÉGREHAJTÁSI JOGSZABÁLYOK A 862/2007/EK rendelet meghatározza a migrációra és a nemzetközi védelemre vonatkozó statisztikák összeállításának közös keretrendszerét. A tagállamok között összehasonlítható és harmonizált adatok előállítása érdekében ugyanakkor a rendeletet két kapcsolódó, a Bizottság által elfogadott végrehajtási intézkedéssel kellett kiegészíteni: a 216/2010/EU bizottsági rendelet 2 a tartózkodási engedélyek kiadása indokainak kategóriáit határozza meg a rendelet 6. cikke szerint szolgáltatott statisztikákhoz. Az engedélyek kiadásának indokai azon bevándorlási kategóriákhoz és alkategóriákhoz kapcsolódnak, amelyek alapján a harmadik országbeli állampolgárok tartózkodási engedélyt kapnak (ilyen például a munkavállalás céljából tartózkodási engedélyt kapott személyek kategóriája, amelynek egyik alkategóriáját a magasan képzett munkavállalókat célzó programok keretében engedélyt kapott személyek képezik); a 351/2010/EU bizottsági rendelet 3 meghatározza a születési hely szerinti országok csoportjait, a korábbi szokásos tartózkodási hely szerinti országok csoportjait, a következő szokásos tartózkodási hely szerinti országok csoportjait és az állampolgárság csoportjait a rendelet 3. cikke szerint szolgáltatott, a migrációs áramlásra és a népességállományra vonatkozó statisztikák tekintetében. 4. ELŐZMÉNYEK A rendelet hatálybalépését megelőzően az annak hatálya alá tartozó statisztikák jelentős részének gyűjtése éveken át önkéntes alapon történt. A rendelet elfogadásával jelentős változások következtek be e statisztikák tartalmát és meghatározását illetően annak érdekében, hogy azok jobban megfeleljenek a felhasználók átalakuló igényeinek. A rendelet végrehajtása előtti időszakban a migrációra vonatkozó európai statisztikákat az adatok nem megfelelő mértékű elérhetősége, valamint a harmonizáció alacsony foka jellemezte. Számos esetben lehetetlen volt az alapvető uniós szintű összesítések hiteles előállítása, mivel az azok alapjául szolgáló nemzeti adatok vagy nem álltak rendelkezésre bizonyos tagállamok esetében, vagy jelentősen eltérő statisztikai meghatározások alapján állították elő azokat. A harmonizáció hiánya következtében a különböző tagállamokra vonatkozó adatok elemzésének és összehasonlításának eredménye megbízhatatlan és potenciálisan megtévesztő is lehetett. Ez azt jelentette, hogy az európai közpolitika egyik fontos területén nem álltak rendelkezésre megfelelő, a tényeken alapuló döntéshozatalt megalapozó statisztikák. A migrációval és a menekültüggyel kapcsolatos statisztikák hatékonyabb gyűjtésének és elemzésének szükségességére az Európai Tanács évi thesszaloniki ülésének következtetései is felhívták a figyelmet. Ugyanebben az évben az Európai Parlament hangsúlyozta a külön európai statisztikai jogszabályok bevezetésének szükségességét a 2 3 A Bizottság március 15-i 216/2010/EU rendelete a migrációra és a nemzetközi védelemre vonatkozó közösségi statisztikákról szóló 862/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a tartózkodási engedélyek indokainak kategorizálása tekintetében történő alkalmazásáról. (HL L 66., , 1. o.) A Bizottság április 23-i 351/2010/EU rendelete a migrációra és a nemzetközi védelemre vonatkozó közösségi statisztikákról szóló 862/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a születési hely szerinti ország csoportjai, a korábbi szokásos tartózkodási hely szerinti ország csoportjai, a következő szokásos tartózkodási hely szerinti ország csoportjai és az állampolgárság csoportjai kategóriák fogalommeghatározásai tekintetében történő végrehajtásáról. (HL L 104., , 37. o.) HU 5 HU

6 migrációra vonatkozó tisztességes és hatékony európai szakpolitikák kidolgozásához szükséges átfogó statisztikák előállítása érdekében. E helyzet miatt készült el a Bizottság e rendeletre vonatkozó jogalkotási javaslata. 5. AZ ELŐÁLLÍTOTT STATISZTIKÁK MINŐSÉGE 5.1. Helytállóság a felhasználók szempontjából A Bizottságon belül a migrációs és menekültügyi statisztikák első számú felhasználója a Belügyi Főigazgatóság. E statisztikákat ugyanakkor gyakran használják más főigazgatóságok, így különösen a Foglalkoztatás, a Szociális Ügyek és a Társadalmi Befogadás Főigazgatósága, valamint az Igazságügyi Főigazgatóság is. A statisztikák egyik fontos felhasználási területe a Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása elnevezésű alapokból az egyes tagállamok részére évente juttatott keretösszegek odaítélése. Az alapokat létrehozó jogszabályokkal összhangban a költségvetés éves elosztása elsősorban az Eurostat által gyűjtött migrációs és menekültügyi statisztikákon alapul. A rendelet hatálya immár szinte teljes egészében kiterjed az alapok működéséhez szükséges statisztikákra. Ennek egyik fontos előnye, hogy e statisztikákhoz nagyobb mértékben állnak rendelkezésre átfogó metaadatok, amelyeknek köszönhetően a Bizottság könnyebben megbizonyosodhat arról, hogy az odaítéléshez felhasznált statisztikák összhangban vannak az alapokat szabályozó jogszabályokban foglalt elvekkel és követelményekkel. A statisztikákat több bizottsági kiadványban, valamint a rendszeres jelentések, szakpolitikai javaslatok és elemzések készítése során is felhasználják. A Bizottság bevándorlásról és menekültügyről szóló éves jelentése 4 például a évi Európai Bevándorlási és Menekültügyi Paktum végrehajtása terén megtett lépések számszerűsítéséhez, valamint a további cselekvésekre vonatkozó ajánlások hangsúlyozásához használja ezeket a statisztikákat. A Bizottság migrációról szóló évi közleménye 5, amely kifejezetten a bevándorlásra összpontosít mind főszövegében, mind külön statisztikai mellékleteiben, jelentős mértékben épít ezekre a statisztikákra. Ehhez hasonlóan a menekültügy terén az Unión belüli szolidaritás megszilárdításáról szóló bizottsági közlemény 6 az Eurostat részére szolgáltatott és általa közzétett részletes statisztikákat tartalmaz a menedékjoggal, valamint a nemzetközi védelem egyéb formáival kapcsolatban. Az Eurostat migrációs statisztikái olyan kiadványok szempontjából is fontosak, mint az Európai Bizottság demográfiai jelentése 7 és a migránsok Európán belüli társadalmi-gazdasági helyzetét vizsgáló jelentések A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak: A bevándorlásról és a menekültügyről szóló éves jelentés (COM(2011) 291 végleges) A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: Közlemény a migrációról (COM(2011) 248 végleges) A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: Közlemény a menekültüggyel kapcsolatos Unión belüli szolidaritás fokozásáról (COM(2011) 835 végleges) Bizottsági szolgálati munkadokumentum: évi demográfiai jelentés: Öregedő, népesebb és sokszínűbb Európa ET Migránsok Európában: az első és a második generáció statisztikai portréja HU 6 HU

7 A migrációs és menedékjogi statisztikákat az Európai Migrációs Hálózat (EMH) 9 is felhasználja évente közzétett uniós és tagállami szintű statisztikai és elemző jelentéseinek megalapozásához. A statisztikákat az EMH emellett az aktuális szakpolitikai jelentőséggel rendelkező konkrét kérdésköröket vizsgáló tanulmányaiban és jelentéseiben is felhasználja. E statisztikák további, európai szintű felhasználási területe az Európai Unió migrációval foglalkozó szervei, például a külső határokkal foglalkozó ügynökség (Frontex), valamint újabban az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EMTH) munkájának támogatása. A rendelet szerint gyűjtött statisztikákhoz széles körben folyamodnak a hivatalos kiadványok készítői és egyéb különböző felhasználók. Az Eurostat weboldalán és online adatterjesztési adatbázisában közzétett kiadványok mellett egyéb rendszeresen negyedévenként és évente megjelenő Eurostat-kiadványok is szolgáltatnak naprakész és észrevételekkel kísért statisztikákat. A rendelet szerint előállított statisztikákat tagállami közigazgatási hatóságok, tudományos kutatók és civil társadalmi csoportok rendszeresen használják a témák széles körét például a bevándorlók integrációját, a nemzeti menekültügyi és bevándorlási eljárások fejlesztését és nyomon követését, valamint a népesség és a munkaerő jövőbeni nagyságával kapcsolatos előrejelzések készítését felölelő munkájuk során. A migrációra és a menedékjogra vonatkozó statisztikákkal kapcsolatos, de a rendelet alapján gyűjtött statisztikák által nem teljes mértékben kielégített egyes statisztikai igényeket a tagállami adatszolgáltatókkal kötött, jelenleg is hatályos szóbeli megállapodások keretében teljesítik. Ilyen jellegű megállapodás vonatkozik például az új menedékkérelmekkel kapcsolatos statisztikákra (szemben a kérelmek teljes számával). Ez a gyakorlat a jövőben is folytatódhat olyan új statisztikai igények kielégítésének elősegítése érdekében, amelyek az újonnan elfogadott jogszabályok összefüggésében, valamint az adott jogszabályok időbeli hatálya alatt merülhetnek fel például a menedékkérőkre és a nemzetközi védelem alatt álló személyekre, az idénymunkásokra, a vállalaton belüli áthelyezésekre, a diákokra és a kutatókra vonatkozó statisztikákkal, valamint az uniós jogszabályok hatálya alá nem tartozó, azonban az Unió migrációs politikájának fejlesztéséhez szükséges adatkategóriákkal kapcsolatban. A kísérő nélküli kiskorúakra vonatkozó igen korlátozott statisztikai adatokkal összefüggő hiányosságokat a migrációra vonatkozó statisztikákról szóló rendelet 6. cikke szerinti adatgyűjtésre vonatkozó iránymutatások felülvizsgálatának keretében orvosolták. A január 11-én véglegesített felülvizsgált iránymutatások lehetővé teszik az Eurostat számára, hogy azokról a kísérő nélküli kiskorúakról is gyűjtsön adatokat, akik nem nyújtottak be menedékjog iránti kérelmet. A migrációs adatok fontossága az Eurostat felhasználói számára a 2011-ig az Eurostat weboldaláról letöltött adatok és kiadványok számán is lemérhető. A 2. táblázatban feltüntetett számadatok rámutatnak, hogy a legtöbb felhasználó a migrációval kapcsolatos adatokat tekintette meg (a második helyen a menekültügy áll). A számadatokból kitűnik, hogy 2010 és 2011 között megnövekedett a felhasználók által elért adatok száma. 9 A Tanács május 14-i 2008/381/EK határozata az Európai Migrációs Hálózat létrehozásáról (HL L 131., , 7. o.) HU 7 HU

8 2. táblázat: Az Eurostat kiadványaihoz és adatállományaihoz az Eurostat weboldalán keresztül történt hozzáférések száma 2010-ben és 2011-ben Adatgyűjte mények 3. cikk Migráció, népességállo mány, állampolgárs ág megszerzése 4. cikk Menedékjo g 5. és 7. cikk A bevándorlásra vonatkozó jogszabályok végrehajtása 6. cikk Tartózkodási engedélyek ÖSSZE SEN (január október) Az Eurostatnak küldött adatok pontossága A rendelet szerint gyűjtött adatok pontosságára és megbízhatóságára vonatkozó közvetlen mérések nem egyértelműek. Az adatoknak az alábbi 5.5. pontban vizsgált összehasonlíthatósága és következetessége alapján lehet következtetni megbízhatóságukra a fogalommeghatározásoknak való megfelelés tekintetében. A rendelet 4 7. cikke (valamint számos tagállamban a 3. cikke) szerint gyűjtött adatok pontossága a mögöttük álló közigazgatási rendszerek pontosságától és hatékonyságától függ. A menekültügyi és bevándorlási ellenőrzésekkel kapcsolatos, valamint a népesség nyilvántartására szolgáló közigazgatási rendszerek terén megfigyelhető széles körű átszervezés így határozottan kedvező hatást gyakorolt a statisztikai adatok pontosságára. Számos tagállam vezetett be integráltabb, átfogóbb, a korszerű informatikai és hírközlési módszerek lehetőségeit kiaknázó közigazgatási rendszereket. A határellenőrzési tevékenységek például természetüknél fogva kiterjedt földrajzi területet ölelnek fel, és sok esetben több különböző hatóság feladatkörébe tartoznak. A közigazgatási rendszerek integrációja csökkentette annak kockázatát, hogy egyes eljárásokat (például az ország területére való belépés elutasításáról egy távoli határátkelőhelyen meghozott döntést) nem vesznek megfelelően számba, és azok nem kerülnek be az átfogó, tagállami szintű adatok közé. A kifinomultabb rendszerek emellett a többszörös számbavétel kockázatát is csökkentették, például megkönnyítik annak megállapítását, hogy egy adott személy nyújtott-e már be menedékjog iránti kérelmet (és ezért nem vehető számba ismét menedékjog iránti kérelmet első alkalommal benyújtó személyként). A népesség-nyilvántartási rendszerek átalakítása hasonlóképpen hozzájárult ahhoz, hogy a személyek által (gyakran helyi vagy regionális hivatalokhoz) benyújtott információk megfelelően és gyorsan bekerüljenek a tagállami szintű adatok közé. A nyilvántartások összekapcsolása helyi szintű rendszerek között szintén számos esetben biztosított eszközöket a kivándorlók hatékonyabb összeszámlálásához. A tagállamok folyamatosan tájékoztatták az Eurostatot közigazgatási rendszereik folyamatban lévő változásairól, továbbá tanácsot és megerősítést kértek azzal kapcsolatban, hogy az adatok megfelelnek-e majd a rendelet előírásainak. HU 8 HU

9 Hiányzó és hiányos adatokkal kapcsolatos problémák ugyanakkor továbbra is előfordulnak. E problémák egy meghatározott táblázat vagy bontás hiányától a legrosszabb esetben a rendelet egy adott cikkének hatálya alá tartozó adatok szolgáltatásának teljes elmulasztásáig terjednek. A bontások hiányának oka gyakran az, hogy bizonyos információk nyilvántartásba vételét az adatforrásként rendszeresen használt közigazgatási rendszerek elmulasztották. Ez történik például egyes tagállamok bevándorlási és menekültügyi ügyekhez kapcsolódó közigazgatási nyilvántartásaiból származó korra és nemre vonatkozó információk teljes (vagy részleges) hiánya esetében. Több tagállami hatóság vezetett be továbbfejlesztett eljárásokat annak érdekében, hogy a szükséges információkat a bevándorlással kapcsolatos közigazgatási eljárás során gyűjtsék össze, valamint hatékonyabb számítástechnikai rendszereket, hogy ezek az információk a statisztikai adatok közé való felvételükhöz könnyen hozzáférhetők legyenek. A Bizottság a teljesítés hiánya miatti intézkedéseket foganatosított a hiányzó vagy hiányos adatokkal összefüggő legsúlyosabb esetekben amikor például az érintett ország egyáltalán nem szolgáltatott adatokat egy adott adatgyűjtés során. A végrehajtott intézkedések azt bizonyítják, hogy a tagállamok jelentős többsége komoly erőfeszítéseket tesz a megfelelés érdekében. Ezen túlmenően a tagállami hatóságok és a Bizottság szolgálatai közötti kölcsönös együttműködés révén számos esetben sikerült elhárítani a felmerült nehézségeket. A 3. táblázat rávilágít, hogy az adatok hiánytalanságának biztosítása elsősorban a tartózkodási engedélyekkel kapcsolatos információk terén jelent problémát. 3. táblázat: Az adatok teljességének területenkénti áttekintése (2011. évi adatok) 3. cikk Migráció, népességállomány, állampolgárság megszerzése 4. cikk Menedékjog 5. és 7. cikk A bevándorlásra vonatkozó jogszabályok végrehajtása 6. cikk Tartózkodási engedélyek 26 ország adatai hiánytalanok 24 ország adatai hiánytalanok 26 ország adatai hiánytalanok 22 ország adatai hiánytalanok 3 ország adatai hiányosak 6 ország adatai hiányosak 4 ország adatai hiányosak 5 ország adatai hiányosak 2 ország adatai teljesen hiányoznak 1 ország adatai teljesen hiányoznak 1 ország adatai teljesen hiányoznak 4 ország adatai teljesen hiányoznak 5.3. Időben történő benyújtás Az érintett adattípustól függően a rendelet hatálya alá tartozó adatok benyújtási határideje a referencia-időszak végétől számított 2. és 12. hónap közé esik. Több tagállam számára különösen a rendelet szerinti első referenciaévekben komoly nehézségeket okozott a határidők betartásával kapcsolatos követelmények teljesítése. Ezeket a problémákat új statisztikai módszerek és eljárások tagállami szintű bevezetésével többnyire megoldották. A határidőkkel kapcsolatban fennmaradó problémák némelyike elszigetelt; egyszeri esetekben, például személyzeti változások vagy a számítástechnikai rendszerek HU 9 HU

10 változásai okozta zavarok miatt fordul elő. Egyes tagállamokban a mai napig további rendszeres problémák állnak fenn, elsősorban a bevándorlásra vonatkozó jogszabályok végrehajtása, valamint a tartózkodási engedélyek vonatkozásában végzett adatgyűjtés terén, azonban e problémák megoldására jelenleg is folyamatosan történnek erőfeszítések. 4. táblázat: Az adatok időben történő szolgáltatását elmulasztó országok számának áttekintése területenként 3. cikk Migráció, népességáll omány, állampolgá rság megszerzés e 4. cikk Menedékjo g 5. és 7. cikk A bevándorlásra vonatkozó jogszabályok végrehajtása 5. cikk 7. cikk 6. cikk Tartózkodási engedélyek 29-ből 1 30-ból 2 30-ból ből ből 9 (1 365 nap késés) (1 29 nap késés) (1 35 nap késés) (2 ország egyáltalán nem szolgáltatott adatot) (1 ország egyáltalán nem szolgáltatott adatot) (1 ország egyáltalán nem szolgáltatott adatot) (2 ország egyáltalán nem szolgáltatott adatot) (4 ország egyáltalán nem szolgáltatott adatot) 5.4. A közzétett adatok hozzáférhetősége Mind a négy terület migrációs adatai (és metaadatai) ingyenesen elérhetők az Eurostat weboldalán a Population and social conditions ( Népesség és társadalmi körülmények ) című témakör alatt. Az adatok összefoglaló jellegű kiadványokban, például az Eurostat évkönyvében 10, valamint a migrációval kapcsolatos egyes területekkel részletesen foglalkozó kiadványokban 11 is megjelennek. Az Eurostat Statistics Explained ( Statisztikai kalauz ) weboldalán elérhető Migration and migrant population statistics 12 (Migráció és a migráns népességre vonatkozó statisztikák) című cikke állandóan a tíz leggyakrabban megtekintett cikk között szerepel Lásd például az Eurostat Statistics in Focus (Fókuszban a statisztika) című sorozatában megjelent kiadványokat, például: Asylum applicants and first instance decisions on asylum applications: second quarter 2011 (Menedékkérők és a menedékjog iránti kérelmek tárgyában hozott elsőfokú határozatok: 2011 második negyedéve) évfolyam, 11. szám vagy Immigration to EU Member States down by 6 % and emigration up by 13 % in 2008 (Az uniós tagállamokba történő bevándorlás 6%-kal csökkent, a kivándorlás 13%-kal nőtt 2008-ban) évfolyam, 1. szám stics HU 10 HU

11 A rendelet keretében történő pontos és teljesebb körű adatszolgáltatás viszont az Eurostatnak segített abban, hogy adatfeldolgozási és -terjesztési tevékenységei időszerűségén javítson. Az adatok Eurostathoz történő beérkezése és a hitelesített adatoknak az Eurostat nyilvános adatterjesztési adatbázisában való közzététele között eltelt idő a rendelet végrehajtása nyomán jelentősen csökkent. A menedékjog iránti kérelmekre vonatkozó havi adatokat például ma már rendszerint 4, vagy még kevesebb napon belül nyilvánosságra hozzák. A statisztikákat tagállami szinten is közzéteszik Összehasonlíthatóság és következetesség Fogalommeghatározások Az előállított statisztikák összehasonlíthatósága érdekében a rendelet összehangolt fogalommeghatározásokat állapít meg a Bizottságnak (Eurostat) szolgáltatott adatokra való alkalmazás céljából. E fogalommeghatározások az Egyesült Nemzetek statisztikai ajánlásain, valamint a meglévő, a menedékjogra, a tartózkodási engedélyekre és a külső határokon végzett ellenőrzésekre vonatkozó európai jogszabályokon alapulnak. A rendelet lehetővé tette, hogy a tagállami hatóságok a rendelet alkalmazásának első évében szolgáltatott (a évre vonatkozó) adatokra a meglévő tagállami fogalommeghatározásokat alkalmazzák. Ennek célja az volt, hogy a tagállami hatóságoknak további időt biztosítsanak a szükséges módosítások végrehajtásához annak érdekében, hogy az eljárások megfeleljenek az összehangolt fogalommeghatározásoknak Ahogy a tagállami hatóságok módosítani kezdték a statisztikai fogalommeghatározásokat, a különböző évekre vonatkozó adatok összehasonlíthatósága rövid távon csökkent, és ez a statisztikai idősorokban szakadásokhoz vezetett. A rögzített, összehangolt fogalommeghatározások használata közép- és hosszú távon azonban jelentősen javítani fogja az összehasonlíthatóságot. Az összehangolt fogalommeghatározások alkalmazása, valamint a tagállami forrásokból származó adatoknak e fogalommeghatározásokhoz való hozzáigazítása összetett feladatnak bizonyulhat. A tagállami fogalommeghatározások sok esetben közigazgatási gyakorlatoknak és szabályoknak felelnek meg. A fogalommeghatározásokkal összefüggő problémák orvoslása a rendelet 3. cikkének hatálya alá tartozó, a migrációs áramlásra és a népességállományra vonatkozó statisztikák esetében jelentette a legnagyobb nehézséget. A felhasznált adatforrások szempontjából ezen adatok tekintetében fordulnak elő a legnagyobb eltérések a tagállami rendszerek között. Néhány ország esetében már a megfelelő adatforrások meghatározása is nehézséget okozott. Hét ország képtelen volt beépíteni a 12 hónapos időbeli kritériumot a be- és kivándorlási áramlások meghatározásába, aminek oka többek között az volt, hogy a migráció (a látogatás fogalmával szembeállítható) tagállami statisztikai fogalommeghatározása három hónapos időbeli kritériumot vett alapul (a bevándorlóknak három hónapot meghaladó tartózkodás esetén kellett tartózkodási engedélyt igényelniük). A bevándorlási jogszabályok végrehajtására vonatkozó 5. és 7. cikk tekintetében 11 ország potenciálisan eltért az egységes fogalommeghatározástól, mivel nem tudták megerősíteni, hogy a statisztikák személyeket, nem pedig közigazgatási határozatokat vettek számba, és/vagy egy adott személyt a referenciaévben ugyanazon a kategórián belül csak egyszer vettek számításba Adatforrások Az adatok országok közötti összehasonlíthatóságát megnehezíti, hogy a tagállamok között számottevő különbségek figyelhetők meg mind az uniós polgárok, mind a harmadik országok HU 11 HU

12 állampolgárainak migrációjára és tartózkodására vonatkozó statisztikák előállításához használt adatforrások tekintetében. A rendelet lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy a statisztikai adatok szolgáltatásához azok tagállami elérhetőségének és a rájuk vonatkozó tagállami gyakorlatoknak megfelelően bármilyen alkalmas adatforrást felhasználjanak. A rendelet szerint összeállított statisztikák a határokon végzett és a háztartásokra vonatkozó felmérésekből, népesség-nyilvántartásokból, valamint határellenőrzésekkel, menekültügyi eljárásokkal és a tagállamok területén való tartózkodás engedélyezésével kapcsolatos közigazgatási nyilvántartásokból származó adatokon alapulnak. A gyakorlatban ezek az adatforrások tekintetében fennálló eltérések csupán a rendelet 3. cikke szerinti, a migrációs áramlásokra és a népességállományra vonatkozó éves statisztikákra vannak hatással. Az alábbi 5. táblázat alapján megállapítható, hogy a rendelet többi cikke alapján szolgáltatott statisztikák mindegyike közigazgatási adatforrásokon alapul. Az Unión belül a bevándorlási és menekültügyi rendszerek kezelése terén végbement, fokozott mértékű harmonizálás (többek között a közös európai menekültügyi rendszer megvalósítása révén) elősegítette e közigazgatási források, valamint az azokból származó statisztikai adatok nagyfokú összehasonlíthatóságának biztosítását. A rendelet 9. cikkének (1) bekezdése a statisztikák előállításának folyamata során emellett lehetővé teszi a tudományosan megalapozott és jól dokumentált statisztikai becslési módszerek alkalmazását. Ezek a becslések olyan esetekben alkalmazhatók, amikor nem állnak rendelkezésre közvetlen megfigyelésen alapuló adatok, vagy ha például a rendelkezésre álló tagállami forrásokból származó adatokat hozzá kell igazítani az előírt fogalommeghatározásokhoz. Statisztikai becsléseket a migrációval kapcsolatos hivatalos statisztikák előállítása során több országban alkalmaznak régóta, különösen, ha azok alapjául elsősorban felméréseken alapuló adatforrások szolgálnak. A hivatkozott rendelkezés célja annak biztosítása, hogy amennyiben a tagállami hatóságok továbbra is becsléseket alkalmaznak, a becslési eljárások áttekinthetők legyenek, és azokat egyértelműen dokumentálják. Becsléseket általában csak a rendelet 3. cikke szerint gyűjtött statisztikák elkészítése során alkalmaznak. 5. táblázat: Az adatforrások áttekintése 3. cikk Migráció 4. cikk Menedékjog 5. és 7. cikk 6. cikk Tartózkodási engedélyek A bevándorlásra vonatkozó jogszabályok végrehajtása Népesség-nyilvántartás, idegenrendészeti nyilvántartás/adatbázis, tartózkodási engedélyek nyilvántartása/adatbázisa, munkavállalási engedélyek nyilvántartása/adatbázisa, határmenti mintavételes felmérés, népszámlálás, háztartásokra vonatkozó mintavételes felmérés, becslési módszer, egyéb Közigazgatási források Közigazgatási források Közigazgatási források HU 12 HU

13 Összhang Amikor lehetőség nyílik az összehasonlításra, az eredmények nagyfokú összhangot mutatnak a más tevékenységek keretében és más hatóságok által gyűjtött és közzétett adatokkal. Az Eurostatnak szolgáltatott és a tagállami hatóságok által közzétett statisztikák közötti bármely esetleges eltérés a fogalommeghatározások különbségeivel magyarázható, amikor például az érintett tagállam a nemzeti szinten közzétett statisztikákhoz megtartotta a meglévő meghatározásokat. A rendelet 3. cikke szerint gyűjtött, a szokásos tartózkodási hellyel rendelkező lakossággal kapcsolatos statisztikák összhangban vannak az Eurostat által a népesedési statisztikáinak részeként, külön gyűjtött népességállomány-statisztikákkal. A menekültügyi statisztikák (4. cikk) tekintetében a fogalommeghatározások terén tapasztalható egyes különbségeket figyelembe véve elmondható, hogy az adatok jól összevethetők az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosának felügyelete alatt álló statisztikai osztály által közzétett összehasonlítható adatokkal A minőség javítása érdekében tett további lépések A rendeletben előírt adatokon kívül a tagállamok kötelesek részletes metaadatokat szolgáltatni, amelyek magyarázzák többek között az adatforrásokat és módszereket, az adatokra alkalmazott esetleges becslési vagy modellezési eljárásokat, valamint az ilyen eljárások lehetséges hatásait a rendeletben foglalt fogalommeghatározásoknak való megfelelés mértékére. A tagállamok jól megfeleltek a részletes metaadatok szolgáltatására vonatkozó követelménynek. A rendelet 10. cikkének (2) bekezdése lehetővé teszi a pontosságra és a minőségi előírásokra vonatkozó szabályokat meghatározó bizottsági végrehajtási rendelet elfogadását. Tekintettel azonban arra, hogy a tagállamok által a rendelet hatálya alá tartozó statisztikák előállítására használt módszerek még fejlődőben vannak, valamint hogy a minőség és a pontosság javulása még folyamatban van, e pillanatban túl korai lenne egy ilyen végrehajtási rendeletre irányuló bizottsági javaslat megfogalmazása. A Bizottság ezért szóbeli megállapodás útján szándékozik eljárni, és meghatározott, kölcsönösen elfogadott előírásokat és vizsgálatokat kíván alkalmazni a 2013 és 2015 közötti időszakban annak értékelésére, hogy az adatok minősége eléri-e a közzétételhez szükséges színvonalat. Ez a megközelítés azt hivatott biztosítani, hogy a későbbiekben elfogadandó végrehajtási rendelet reális és megvalósítható legyen, és egyúttal a lehető legszigorúbb minőségi előírásokat tartalmazza. A minőségi és pontossági előírásokról szóló végrehajtási rendelet tartalmára és hatályára vonatkozó ajánlások az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a rendelet működése tárgyában benyújtandó következő (2015 augusztusában esedékes) jelentés részét fogják képezni. A szolgáltatott adatok minőségéről szóló (az európai statisztikákról szóló (223/2009/EK) rendelet 12. cikkének (3) bekezdésében előírt) tagállami jelentések további információval szolgálnak majd a végrehajtási rendelet előkészítéséhez. A Bizottság hat nemzeti statisztikai hivatal migrációs statisztikákkal foglalkozó szakértőiből álló munkacsoportot hozott létre a rendelet hatálya alá tartozó különböző adatgyűjtésekből származó adatokra alkalmazandó specifikus minőségi előírások előkészítésének támogatására. 6. A MIGRÁCIÓS STATISZTIKÁKKAL ÖSSZEFÜGGŐ KÖLTSÉGEK ÉS TERHEK A statisztikáknak a rendelet által előírt típusai tagállami célokhoz, például a menedékjog iránti kérelmek feldolgozására szolgáló tagállami rendszerek kezeléséhez vagy a határellenőrzési politikák nyomon követéséhez is szükségesek. A statisztikák előállítására használt adatok szinte minden esetben meglévő közigazgatási és statisztikai rendszereken alapulnak. A rendelet által a tagállami hatóságokra rótt egyedi terhek ezért az egyébként nem feltétlenül létrehozott egyedi bontások vagy táblázatok elkészítéséhez, továbbá az egységesített HU 13 HU

14 statisztikai meghatározások és fogalmak alkalmazásának szükségességéhez kapcsolódnak. Egyes tagállami hatóságok számára ezzel kapcsolatban a módszerek, eljárások és rendszerek szükséges kiigazításaival összefüggő, egyszeri költségek keletkeztek. A többletterhek nagysága a migrációs statisztikákkal kapcsolatos meglévő tagállami rendszerek és a rendelet előírásai közötti hasonlóság mértékétől függően tagállamonként eltérő. A tagállamok többségében és a rendelet hatálya alá tartozó statisztikák túlnyomó része tekintetében felmerült többletköltségek és -terhek azonban feltételezhetően viszonylag mérsékeltek, és a mind uniós, mind tagállami szinten a teljesebb és egységesebb migrációs statisztikák létrejöttéből adódó előnyökkel arányosak voltak. 7. A JOGSZABÁLYI RENDELKEZÉSEK TISZTELETBEN TARTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE A rendelet végrehajtása következtében javult a migrációra és a nemzetközi védelemre vonatkozó európai statisztikák teljessége és harmonizációja. Ezen előrelépések ellenére azonban a gyűjtött statisztikák és a tagállamok némelyike tekintetében további erőfeszítésekre van szükség. A rendelet négy nagy adatgyűjtési területet szabályoz, amelyek mindegyike sajátos módszertani nehézségeket hordoz magában. A tagállami adatszolgáltatókkal a rendelet előkészítése során folytatott megbeszélésekből az derült ki, hogy a végrehajtás folyamatának ismételt módon kell végbemennie, azaz többéves időszak kell az előrelépések megvalósításához. Mindazonáltal folyamatos erőfeszítéseket kell tenni ahhoz, hogy a végrehajtás maradéktalanul befejeződjön, és hogy a rendelkezések betartásának hiányával kapcsolatban fennmaradt problémákat orvosolják. 8. KÖVETKEZTETÉS A 862/2007/EK rendelet igen jelentős előrelépéseket eredményezett a migrációra és a nemzetközi védelemre vonatkozó európai statisztikák terén. A tagállami hatóságok által a Bizottságnak szolgáltatott adatok teljesebbé váltak, és az esetek többségében immár összehasonlítható statisztikai fogalommeghatározásokon alapulnak. Ennek megfelelően az európai és tagállami szintű hivatalos szervek, a nem kormányzati szervek és a polgárok körében is megnőtt e statisztikák felhasználásának mértéke. A rendelet alapján gyűjtött statisztikák széles körére, valamint az érintett statisztikai témakörök fogalmi és módszertani összetettségére tekintettel előrelátható volt, hogy a végrehajtási folyamat időigényes lesz, és hogy annak során több nehézség is felmerül majd. A rendelet végrehajtásának korai szakaszában felismert problémák közül sokat már megoldottak. A szolgáltatott adatok terén ugyanakkor továbbra is jelentős hiányosságok tapasztalhatók bizonyos tagállamok esetében; ezek nagyrészt a kulcsfontosságú statisztikák egy részének hiányában, az adatszolgáltatás határidejének bizonyos területeken való be nem tartásában, valamint az összehangolt statisztikai fogalommeghatározások helytelen alkalmazásában nyilvánulnak meg. A rendelet szerint szolgáltatandó adatoknak a felhasználók átalakuló igényeihez kell igazodniuk, figyelembe véve az adatszolgáltatók kapacitását. Mindez a rendelet jövőbeni módosításait teheti szükségessé új adatkategóriák vagy különös bontások belefoglalása, és/vagy a nem kellően hasznosnak bizonyult adatszolgáltatási kötelezettségek felszámolása érdekében. Megújuló, összehangolt erőfeszítésekre van szükség az e statisztikákat érintő fennmaradó problémák megoldása érdekében. Ez az illetékes tagállami hatóságok és a Bizottság között folyamatos kommunikációt és együttműködést igényel. HU 14 HU

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.9.30. C(2015) 6466 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.9.30.) az (EU) 2015/288 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az Európai Tengerügyi

Részletesebben

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 338. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 338. cikke (1) bekezdésére, L 189/128 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2014.6.27. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 659/2014/EU RENDELETE (2014. május 15.) a tagállamok közötti termékforgalomra vonatkozó statisztikákról szóló 638/2004/EK

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.1.15.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.1.15.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.1.15. C(2013) 14 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.1.15.) A 692/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének az oktatás

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.11.25. C(2014) 9048 final A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) a Bizottság főigazgatói, valamint a szervezetek vagy önfoglalkoztató személyek közötti megbeszélésekről

Részletesebben

A MENEKÜLTÜGYI POLITIKA

A MENEKÜLTÜGYI POLITIKA A MENEKÜLTÜGYI POLITIKA A menekültügyi politika célja a tagállamok menekültügyi eljárásainak harmonizálása egy közös európai menekültügyi rendszer kialakításával. A Lisszaboni Szerződés jelentős módosításokat

Részletesebben

A statisztikai rendszer korszerűsítése

A statisztikai rendszer korszerűsítése Migráció és integráció Magyarországon A statisztikai rendszer korszerűsítése Gárdos Éva Szakmai főtanácsadó 2010. május 17. Transznacionalizmus és integráció Migráció Magyarországon a második évezred első

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2014.3.13.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2014.3.13.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.13. C(2014) 1633 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2014.3.13.) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a 2017.

Részletesebben

Harmadik országból érkező idénymunkások

Harmadik országból érkező idénymunkások Harmadik országból érkező idénymunkások Szerkesztői bevezető Jelen tanulmánykötet szerkesztési elvei között szerepelt, hogy a Magyarországot és az Európai Uniót érintő migráció kapcsán a lehető legtöbb

Részletesebben

2009.1.14. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 9/7

2009.1.14. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 9/7 2009.1.14. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 9/7 A BIZOTTSÁG 20/2009/EK RENDELETE (2009. január 13.) az 577/98/EK tanácsi rendeletnek megfelelően a munka és a családi élet összeegyeztetésére vonatkozó

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.9.19. C(2014) 6515 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.) a 2014/17/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv a hitelközvetítők számára

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Tervezet: A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (...)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Tervezet: A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (...) AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2009.07.25. COM(2009) XXX végleges Tervezet: A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (...) a [ ] 2006/43/EK irányelv alapján egyes harmadik országok illetékes hatóságainak megfelelőségéről

Részletesebben

Trends in International Migration: SOPEMI 2004 Edition. Nemzetközi migrációs trendek: SOPEMI évi kiadás ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS

Trends in International Migration: SOPEMI 2004 Edition. Nemzetközi migrációs trendek: SOPEMI évi kiadás ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS Trends in International Migration: SOPEMI 2004 Edition Summary in Hungarian Nemzetközi migrációs trendek: SOPEMI 2004. évi kiadás Összefoglalás magyarul ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS John P. Martin foglalkoztatási,

Részletesebben

EURÓPAI KÖZPONTI BANK

EURÓPAI KÖZPONTI BANK 2014.2.22. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 51/3 III (Előkészítő jogi aktusok) EURÓPAI KÖZPONTI BANK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK VÉLEMÉNYE (2013. november 19.) a fizetési számlákhoz kapcsolódó díjak összehasonlíthatóságáról,

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2008. november 18. (OR. en) 11263/4/08 REV 4 ADD 1. Intézményközi referenciaszám: 2007/0163 (COD)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2008. november 18. (OR. en) 11263/4/08 REV 4 ADD 1. Intézményközi referenciaszám: 2007/0163 (COD) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2008. november 18. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2007/0163 (COD) 11263/4/08 REV 4 ADD 1 EDUC 173 MED 39 SOC 385 PECOS 16 CODEC 895 A TANÁCS INDOKOLÁSA Tárgy:

Részletesebben

Európai Menekültügyi Alap 2008.

Európai Menekültügyi Alap 2008. Európai Menekültügyi Alap 2008. A 2008. évi pályázati célkitűzések és prioritások Az új menedékjogról szóló törvény Jogi háttér (EU): 2007/573/EK európai parlamenti és tanácsi határozat a Szolidaritás

Részletesebben

Közigazgatási Megállapodás

Közigazgatási Megállapodás BGBl. III - Ausgegeben am 18. August 2005 - Nr. 150 1 von 5 Közigazgatási Megállapodás az Osztrák Köztársaság Szövetségi Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között az Európai Unió Tanácsa 2003. február

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.10.2. COM(2014) 611 final ANNEX 1 MELLÉKLET Tervezet AZ EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS TAGÁLLAMAI, MÁSRÉSZRŐL A SVÁJCI ÁLLAMKÖZÖSSÉG KÖZÖTTI, A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSÁRÓL

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.12.17.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.12.17.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.12.17. C(2013) 9098 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.12.17.) a 2011/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az alternatívbefektetésialapkezelők

Részletesebben

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság PROGRAMTERVEZET MEGHALLGATÁS

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság PROGRAMTERVEZET MEGHALLGATÁS EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság LIBE_(2011)0420_1 PROGRAMTERVEZET MEGHALLGATÁS LEGÁLIS MIGRÁCIÓ LISSZABON UTÁN: IDÉNYMUNKÁSOK ÉS VÁLLALATON BELÜLI ÁTHELYEZÉSEK

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.9.17. COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA az Egyesült Királyságnak a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv

Részletesebben

Az audiovizuális művekhez való online hozzáférés megkönnyítése az Európai Unióban: magyar javaslatok. Dr. Rozgonyi Krisztina

Az audiovizuális művekhez való online hozzáférés megkönnyítése az Európai Unióban: magyar javaslatok. Dr. Rozgonyi Krisztina Az audiovizuális művekhez való online hozzáférés megkönnyítése az Európai Unióban: magyar javaslatok Dr. Rozgonyi Krisztina Előzmények 1. Európai Bizottság COM(2012)789 számú, az egységes digitális piacon

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2006R1084 HU 01.07.2013 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 1084/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) a

Részletesebben

Itthon, Magyarországon

Itthon, Magyarországon Itthon, Magyarországon Dóra Bálint Nemzetközi Migrációs Szervezet IOM Budapest 2012 Bepillantás az IOM-be Az IOM küldetése IOM Magyarországon Otthon, Magyarországon alapok Otthon, Magyarországon célok

Részletesebben

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Európai Gazdasági és Szociális Bizottság AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Külkapcsolatok Az EGSZB és a Nyugat-Balkán: kétszintű megközelítés Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) kettős regionális

Részletesebben

*** AJÁNLÁSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2012/0268(NLE) 21.5.2013

*** AJÁNLÁSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2012/0268(NLE) 21.5.2013 EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 21.5.2013 2012/0268(NLE) *** AJÁNLÁSTERVEZET az Európai Unió és a Zöld-foki Köztársaság közötti, a jogellenesen tartózkodó személyek

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS RENDELETE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 20.4.2005 COM(2005) 155 végleges 2005/0061 (CNS) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a túlzott hiány esetén követendő eljárás végrehajtásának felgyorsításáról és pontosításáról

Részletesebben

A TANÁCS 143/2008/EK RENDELETE

A TANÁCS 143/2008/EK RENDELETE 2008.2.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 44/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A TANÁCS 143/2008/EK RENDELETE (2008. február

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.7.17.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.7.17.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.7.17. C(2014) 4580 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.7.17.) az EN14342 szabvány hatálya alá tartozó bizonyos, bevonat nélküli fa padlóburkolatok

Részletesebben

13/13. kötet HU. Az Európai Unió Hivatalos Lapja

13/13. kötet HU. Az Európai Unió Hivatalos Lapja 113 31994D0023 L 17/34 AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA 1994.1.20. A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (1994. január 17.) az európai műszaki engedélyre vonatkozó közös eljárási szabályokról (94/23/EK) AZ EURÓPAI

Részletesebben

A Kormány. 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e. a környezeti alapnyilvántartásról

A Kormány. 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e. a környezeti alapnyilvántartásról A Kormány 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e a környezeti alapnyilvántartásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110.

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. január 29. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. január 29. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. január 29. (OR. en) 5549/15 ACP 12 FIN 69 PTOM 6 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: Címzett: Tárgy: az AKCS-munkacsoport az Állandó Képviselők Bizottsága/a

Részletesebben

1. A döntési mechanizmus korszerűsítése

1. A döntési mechanizmus korszerűsítése ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése A Várpalotai Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Megbízó: Várpalota Város Önkormányzata 1. A döntési mechanizmus korszerűsítése 1b) a polgármesteri

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS RENDELETE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 10.2.2005 COM(2005) 36 végleges 2005/0005 (CNS) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a 2792/1999/EK rendeletnek a 2004. évi cunami által sújtott országok részére történő

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.11.18. COM(2015) 496 final ANNEXES 1 to 2 MELLÉKLETEK a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a földgáz- és villamosenergia-árakra vonatkozó

Részletesebben

Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA. a Monacói Hercegséggel kötött monetáris megállapodás újratárgyalására vonatkozó rendelkezésekről

Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA. a Monacói Hercegséggel kötött monetáris megállapodás újratárgyalására vonatkozó rendelkezésekről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.1.31. COM(2011) 23 végleges Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA a Monacói Hercegséggel kötött monetáris megállapodás újratárgyalására vonatkozó rendelkezésekről INDOKOLÁS Az Európai

Részletesebben

1 A két táblára vonatkozó általános útmutatás. 2 Az eszközök összesen táblára vonatkozó információk. 2015. február. Előjelszabály

1 A két táblára vonatkozó általános útmutatás. 2 Az eszközök összesen táblára vonatkozó információk. 2015. február. Előjelszabály A felügyeleti díjtényezők összegyűjtésének céljából létrehozott, a teljes eszközállományra és teljes kockázati kitettségre vonatkozó táblák kitöltési útmutatója 2015. február 1 A két táblára vonatkozó

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések A rendelet célja. 1. A rendelet célja, hatálya

I. rész. Általános rendelkezések A rendelet célja. 1. A rendelet célja, hatálya Karancsalja község Önkormányzata Képviselő testületének 11/2013. (VIII.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról Karancsalja község Önkormányzatának

Részletesebben

Dr. Zoboky Péter Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály

Dr. Zoboky Péter Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály A nagyvállalatok energetikai audit kötelezettsége Dr. Zoboky Péter Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály Az EU energiahatékonysági szabályozása 1. 2. 3. 2010/30/EU irányelv az energia címkézésről 2010/31/EU

Részletesebben

MÓDOSÍTÁS: 1-9. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2011/0440(COD) 8.11.2012. Véleménytervezet (PE...)

MÓDOSÍTÁS: 1-9. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2011/0440(COD) 8.11.2012. Véleménytervezet (PE...) EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Alkotmányügyi Bizottság 8.11.2012 2011/0440(COD) MÓDOSÍTÁS: 1-9 Véleménytervezet (PE...) Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a demográfiára vonatkozó európai statisztikákról

Részletesebben

Miért különböznek az előzetes adatok a véglegestől?

Miért különböznek az előzetes adatok a véglegestől? Miért különböznek az előzetes adatok a véglegestől? Dr. Vukovich Gabriella elnök Állami Számvevőszék Államadósság és gazdasági növekedés konferencia 2012. május 15. 1 Miről lesz szó? Az előzetes és végleges

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Málta évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Málta évi stabilitási programját

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Málta évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Málta évi stabilitási programját EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.13. COM(2015) 267 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA Málta 2015. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Málta 2015. évi stabilitási programját HU HU Ajánlás

Részletesebben

Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2007/575/EK HATÁROZATA. (2007. május 23.)

Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2007/575/EK HATÁROZATA. (2007. május 23.) 2007.6.6. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 144/45 Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2007/575/EK HATÁROZATA (2007. május 23.) a Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása általános program keretében

Részletesebben

Jogszerűen, szakszerűen, következetesen, emberségesen!

Jogszerűen, szakszerűen, következetesen, emberségesen! Jogszerűen, szakszerűen, következetesen, emberségesen! Szolnok 2012. december 04. Harhai Zsolt igazgató Előzmények Hazánk 1989-ben területi korlátozással csatlakozik a a menekültek helyzetéről szóló 1951.

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ MUNKAVÉDELMI STRATÉGIÁJA A HAZAI MUNKAVÉDELMI NEMZETI POLITIKA MEGALKOTÁSA

AZ EURÓPAI UNIÓ MUNKAVÉDELMI STRATÉGIÁJA A HAZAI MUNKAVÉDELMI NEMZETI POLITIKA MEGALKOTÁSA TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése AZ EURÓPAI UNIÓ MUNKAVÉDELMI STRATÉGIÁJA A HAZAI MUNKAVÉDELMI NEMZETI POLITIKA MEGALKOTÁSA

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől E l ő t e r j e s z t é s a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában (Képviselő-testület 2015.október 21-i ülésére) A 2016. évre

Részletesebben

sz. TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT MEGNEVEZÉSE [RÖVIDÍTVE] (adja meg a FINANSZÍROZÁSI RENDSZERT)

sz. TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT MEGNEVEZÉSE [RÖVIDÍTVE] (adja meg a FINANSZÍROZÁSI RENDSZERT) HETEDIK KERETPROGRAM sz. TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT MEGNEVEZÉSE [RÖVIDÍTVE] (adja meg a FINANSZÍROZÁSI RENDSZERT) egyrészről az [Európai Közösség] [Európai Atomenergia-közösség] (a továbbiakban: a

Részletesebben

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az európai környezeti-gazdasági számlákról. (EGT-vonatkozású szöveg)

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az európai környezeti-gazdasági számlákról. (EGT-vonatkozású szöveg) HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.4.9. COM(2010)132 végleges 2010/0073 (COD) Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az európai környezeti-gazdasági számlákról (EGT-vonatkozású szöveg)

Részletesebben

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részéről

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság 2011/0413(COD) 8.5.2012 VÉLEMÉNYTERVEZET a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részéről a Külügyi Bizottság részére a Stabilitási Eszköz létrehozásáról

Részletesebben

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap)

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 0. évi integritásjelentése III.. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) Az integritás menedzsment táblázat

Részletesebben

8-1. melléklet: A felszíni vízvédelmi szabályozás felülvizsgálatának tervezete

8-1. melléklet: A felszíni vízvédelmi szabályozás felülvizsgálatának tervezete 8-1. melléklet: A felszíni vízvédelmi szabályozás felülvizsgálatának tervezete A felszíni vízvédelmi szabályozási struktúra hazánkban (a vízgyűjtő-gazdálkodásról szóló átfogó 221/2004. (VII.21.) kormány

Részletesebben

(Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG

(Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG 2004.8.5. L 259/1 II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK MIGRÁNS MUNKAVÁLLALÓK SZOCIÁLIS BIZTONSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ IGAZGATÁSI BIZOTTSÁGA (2004. március 23.)

Részletesebben

1968.10.19. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 257. szám

1968.10.19. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 257. szám A TANÁCS 1968. október 15-i 68/360/EGK IRÁNYELVE a tagállami munkavállalók és családtagjaik Közösségen belüli mozgására és tartózkodására vonatkozó korlátozások eltörléséről AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Kulturális és Oktatási Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről

EURÓPAI PARLAMENT. Kulturális és Oktatási Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2004 Kulturális és Oktatási Bizottság 2009 2008/0047(COD) 25.6.2008 VÉLEMÉNYTERVEZET a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Fejlesztési Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részére

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Fejlesztési Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részére EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Fejlesztési Bizottság 2014/0059(COD) 7.1.2015 VÉLEMÉNYTERVEZET a Fejlesztési Bizottság részéről a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részére a konfliktusok által érintett és

Részletesebben

Elméleti alapok a másodlagos migráció fogalmáról, megjelenési formáiról, kihívásairól

Elméleti alapok a másodlagos migráció fogalmáról, megjelenési formáiról, kihívásairól Elméleti alapok a másodlagos migráció fogalmáról, megjelenési formáiról, kihívásairól EMH X. Nemzeti Ülés Budapest, 2012. október 17. dr. MOLNÁR Tamás osztályvezető / Európai Együttműködési Főosztály /

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2013.10.18.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2013.10.18.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.10.18. C(2013) 6837 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2013.10.18.) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének az

Részletesebben

MEGFELELÉSI TÁBLÁZATOK ( 1 )

MEGFELELÉSI TÁBLÁZATOK ( 1 ) 2008.5.9. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 115/361 MEGFELELÉSI TÁBLÁZATOK ( 1 ) Az Európai Unióról szóló szerződés Korábbi számozás az Európai Unióról szóló Új számozás az Európai Unióról szóló I.

Részletesebben

(HL L 77., 1998.3.14., 3. o.)

(HL L 77., 1998.3.14., 3. o.) 1998R0577 HU 23.12.2007 004.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 577/98/EK RENDELETE (1998. március 9.) a közösségi

Részletesebben

Iránymutatások a piaci részesedések adatszolgáltatás céljára történő meghatározásának módszereiről

Iránymutatások a piaci részesedések adatszolgáltatás céljára történő meghatározásának módszereiről EIOPA-BoS-15/106 HU Iránymutatások a piaci részesedések adatszolgáltatás céljára történő meghatározásának módszereiről EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Részletesebben

149. sz. Egyezmény. a betegápoló személyzet foglalkoztatásáról, munka- és életkörülményeiről

149. sz. Egyezmény. a betegápoló személyzet foglalkoztatásáról, munka- és életkörülményeiről 149. sz. Egyezmény a betegápoló személyzet foglalkoztatásáról, munka- és életkörülményeiről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa

Részletesebben

Adatkezelési Nyilatkozat

Adatkezelési Nyilatkozat Adatkezelési Nyilatkozat Ezennel hozzájárulok, hogy a regisztráció, illetve a megbízási szerződés során megadott személyes adataimat a TRIMEX TRADE Kft. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok

Részletesebben

(HL L 77., 1998.3.14., 3. o.)

(HL L 77., 1998.3.14., 3. o.) 1998R0577 HU 07.08.2009 005.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 577/98/EK RENDELETE (1998. március 9.) a közösségi

Részletesebben

L 346/18 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.29. (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) TANÁCS

L 346/18 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.29. (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) TANÁCS L 346/18 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.29. II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) TANÁCS A TANÁCS HATÁROZATA (2005. december 20.) a Tanács biztonsági szabályzatának elfogadásáról

Részletesebben

L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24.

L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24. L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24. A BIZOTTSÁG 2150/2005/EK RENDELETE (2005. december 23.) a rugalmas légtérfelhasználásra vonatkozó közös szabályok megállapításáról (EGT vonatkozású

Részletesebben

Migrációs trendek társadalmi-demográfiai kontextusban és regionális összefüggésben

Migrációs trendek társadalmi-demográfiai kontextusban és regionális összefüggésben Migrációs trendek társadalmi-demográfiai kontextusban és regionális összefüggésben GÖDRI Irén SOLTÉSZ Béla Migráció, munkapiac és demográfia Magyarországon a SEEMIG projekt főbb eredményei Budapest, 2014.

Részletesebben

A jövő szabályozási kihívásai

A jövő szabályozási kihívásai 1 A jövő szabályozási kihívásai Aranyosné dr. Börcs Janka NMHH Főigazgató HTE Médianet 2015 2015.10.09. Egységes Európai Digitális Piac Stratégia 2 Digitális termékek elérhetővé tétele Digitális hálózatok

Részletesebben

VÉGREHAJTÁSI INTÉZKEDÉSEK AZ EURÓPAI PARLAMENTI KÉPVISELŐK PÉNZÜGYI ÉRDEKELTSÉGEKRE ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGRE VONATKOZÓ MAGATARTÁSI KÓDEXÉHEZ

VÉGREHAJTÁSI INTÉZKEDÉSEK AZ EURÓPAI PARLAMENTI KÉPVISELŐK PÉNZÜGYI ÉRDEKELTSÉGEKRE ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGRE VONATKOZÓ MAGATARTÁSI KÓDEXÉHEZ VÉGREHAJTÁSI INTÉZKEDÉSEK AZ EURÓPAI PARLAMENTI KÉPVISELŐK PÉNZÜGYI ÉRDEKELTSÉGEKRE ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGRE VONATKOZÓ MAGATARTÁSI KÓDEXÉHEZ AZ ELNÖKSÉG 2013. ÁPRILIS 15-I HATÁROZATA Fejezetek: 1. Hivatalos

Részletesebben

használata Az EU emblémájának az uniós programokkal összefüggésben Útmutató a kedvezményezettek és más harmadik felek számára 2012.

használata Az EU emblémájának az uniós programokkal összefüggésben Útmutató a kedvezményezettek és más harmadik felek számára 2012. Az EU emblémájának használata az uniós programokkal összefüggésben Útmutató a kedvezményezettek és más harmadik felek számára 2012. október Szervezeti közlemény 2 Bevezetés számos olyan programmal rendelkezik,

Részletesebben

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11)

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) C 200/58 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.8.25. A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA üdvözli az előző programoknak

Részletesebben

A feltételes adómegállapításokkal és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekkel foglalkozó különbizottság felállítása

A feltételes adómegállapításokkal és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekkel foglalkozó különbizottság felállítása EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 ELFOGADOTT SZÖVEGEK Ideiglenes változat P8_TA-PROV(2015)0039 A feltételes adómegállapításokkal és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekkel foglalkozó különbizottság

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.7.25. COM(2012) 416 final 2012/0202 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA a 2003/87/EK irányelvnek az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK HU 2011.8.27. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 222/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 842/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE 2011. augusztus 19. a közbeszerzési hirdetmények közzétételére

Részletesebben

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Verzió: Készítette: Hatályba lépés napja: v1 Sajti László szervezeti igazgató 2014. január 02. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.1. A Szabályzat célja Jelen

Részletesebben

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési 1486/2015. (VII. 21.) Korm. határozat a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósításával kapcsolatos aktuális feladatokról, valamint egyes kapcsolódó kormányhatározatok módosításáról 1. A Kormány

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. 2. 6. 7. 9. 10. ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.11.)

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.11.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.11. C(2015) 3035 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.11.) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a méhészeti ágazatban

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

11217/10 ZSFJ/md DG G 2B

11217/10 ZSFJ/md DG G 2B AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2010. október 5. (OR. en) 11217/10 SOC 428 HR 45 JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS HATÁROZATA az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 4.9.2009 COM(2009) 451 végleges A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK az egyes lefölözésekből, vámokból, adókból és egyéb intézkedésekből

Részletesebben

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében 531 JEGYZETLAPOK Domokos Ernő Krájnik Izabella A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében A kolozsvári Babeş Bolyai Tudományegyetem sepsiszentgyörgyi

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: A Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.5. COM(2014) 338 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: A Tanács határozata az OTIF felülvizsgálati bizottságának 25. ülésén a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezménynek

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

L 199/84 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.7.29. (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG

L 199/84 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.7.29. (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG L 199/84 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.7.29. II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2005. július 20.) az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap

Részletesebben

(EGT vonatkozású szöveg) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

(EGT vonatkozású szöveg) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 200. május 7-i 200/26/EK IRÁNYELVE a veszélyes áruk közúti szállításával kapcsolatos ellenőrzésekre irányuló egységes eljárásokról szóló 95/50/EK tanácsi irányelv módosításáról

Részletesebben

Kivándorlás és iskolázottság: Iskolázottság szerinti szelekció a Magyarországról 2009 és 2013 között kivándoroltak körében

Kivándorlás és iskolázottság: Iskolázottság szerinti szelekció a Magyarországról 2009 és 2013 között kivándoroltak körében Kivándorlás és iskolázottság: Iskolázottság szerinti szelekció a Magyarországról 2009 és 2013 között kivándoroltak körében Globális migrációs folyamatok és Magyarország Budapest, 2015 november 17 Blaskó

Részletesebben

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA MEGKÖZELÍTÉSÜNK Az Európai Unió eddigi történetének legsúlyosabb válságát éli. A 2008-ban kirobbant pénzügyi krízist követően mélyreható válság

Részletesebben

A biztosítók panaszkezelésére vonatkozó iránymutatások

A biztosítók panaszkezelésére vonatkozó iránymutatások EIOPA-BoS-12/069 HU A biztosítók panaszkezelésére vonatkozó iránymutatások 1/7 1. Iránymutatások Bevezetés 1. Az EBFH-rendelet 1 16. cikkének értelmében és figyelembe véve a biztosítási és viszontbiztosítási

Részletesebben

Döntéshozatal, jogalkotás

Döntéshozatal, jogalkotás Az Európai Unió intézményei Döntéshozatal, jogalkotás 2012. ősz Lattmann Tamás Az Európai Unió intézményei intézményi egyensúly elve: EUSZ 13. cikk az intézmények tevékenységüket az alapító szerződések

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről A Kormány a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (2) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt

TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt Kapcsolat a Programmal II. cél: Gyermek alapellátás egységesebbé tétele az esélyegyenlőség javítása érdekében a hozzáférhetőség javításával és a jobb

Részletesebben

BIZOTTSÁG AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK. (Közlemények)

BIZOTTSÁG AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK. (Közlemények) C 155/1 II (Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK BIZOTTSÁG A Bizottság közleménye a kockázatértékelés eredményeiről és a kockázatcsökkentési stratégiákról a következő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVEZET MINISZTER Szám: 2690-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére az áruk és a szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel kapcsolatos

Részletesebben

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA AMIRŐL SZÓ LESZ Általános alapelvek A megosztott irányítási rendszer jelentése A rendszer felépítése A szereplők kijelölésének menete Szereplők és feladataik

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.12.20. COM(2013) 932 final ANNEXES 1 to 4 MELLÉKLETEK Módosított javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a műszaki szabályokkal és az információs társadalom

Részletesebben

Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete

Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete Közzétételi lista a 2011. évi CXII. törvény 1. melléklete szerinti adattartalommal. I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat

Részletesebben

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL 2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL MI SZEREPEL AZ ÉTLAPON EURÓPÁBAN? AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉS

Részletesebben

Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3.

Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3. Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3. A Fővárosi Ítélőtábla a N G Ügyvédi Iroda (cím) által képviselt Lehet Más a Politika (cím) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság (1052 Budapest, Városház

Részletesebben

A TANÁCS 1998. július 17-i 1572/98/EK RENDELETE az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló 1360/90/EGK rendelet módosításáról

A TANÁCS 1998. július 17-i 1572/98/EK RENDELETE az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló 1360/90/EGK rendelet módosításáról A TANÁCS 1998. július 17-i 1572/98/EK RENDELETE az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló 1360/90/EGK rendelet módosításáról AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az Európai Közösséget létrehozó

Részletesebben