A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK"

Átírás

1 EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, COM(2012) 528 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK a migrációra és a nemzetközi védelemre vonatkozó közösségi statisztikákról szóló 862/2007/EK rendelet végrehajtásáról (EGT-vonatkozású szöveg) HU HU

2 A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK a migrációra és a nemzetközi védelemre vonatkozó közösségi statisztikákról szóló 862/2007/EK rendelet végrehajtásáról (EGT-vonatkozású szöveg) 1. BEVEZETÉS A migrációra és a nemzetközi védelemre vonatkozó közösségi statisztikákról szóló, július 11-i 862/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 1 (a továbbiakban: rendelet) elsődleges célja a migrációra és a nemzetközi védelemre vonatkozó európai statisztikák gyűjtése és összeállítása. Ez a jelentés az első a Bizottság által a 862/2007/EK rendelet szerint az Európai Parlament és a Tanács részére benyújtandó jelentések közül. A rendelet 12. cikke különösen a következőről rendelkezik: augusztus 20-ig és azután háromévenként a Bizottság jelentést készít az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az e rendelet értelmében összeállított statisztikákról és azok minőségéről. Ez a jelentés a tagállamok által a fent említett rendelet végrehajtása terén a Bizottsággal (Eurostattal) közösen elért haladás mértékét dokumentálja. 2. A RENDELET HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ STATISZTIKÁK A 862/2007/EK rendelet a migrációval és a nemzetközi védelemmel (menedékjoggal) kapcsolatos európai statisztikák összeállításával foglalkozik. A rendelet által szabályozott főbb statisztikai területek a következők: a nemzetközi migrációs áramlások a következő bontásban: állampolgárság csoportjai, születési hely csoportjai és a korábbi, illetve a következő tartózkodási hely szerinti ország csoportjai, valamint kor és nem szerint; a népességállomány a következő bontásban: állampolgárság csoportjai és születési hely csoportjai, valamint kor és nem szerint; az állampolgárság megszerzése a korábbi állampolgárság szerinti ország szerinti bontásban (3. cikk); a menedékjog iránti kérelmek, első fokon és fellebbezés nyomán hozott, a nemzetközi védelem különböző formáinak megadásáról vagy visszavonásáról szóló határozatok, a kísérő nélküli kiskorúak által benyújtott menedékjog iránti kérelmek mindezek állampolgárság szerinti bontásban, valamint a menedékkérők tagállamok közötti átadására vonatkozó dublini megállapodás működésével kapcsolatos statisztikák (4. cikk); harmadik országok állampolgárai, akiknek az adott tagállam területére való belépését a külső határon elutasították, harmadik országok állampolgárai, akikről megállapították, hogy a bevándorlásra vonatkozó nemzeti jogszabályok alapján illegálisan tartózkodnak a tagállam területén, mindezek állampolgárság szerinti bontásban (5. cikk); 1 HL L 199., , 23. o. HU 2 HU

3 harmadik országok állampolgárai számára kiállított tartózkodási engedélyek, állampolgárság, az engedély érvényességének időtartama, valamint az engedély kiállításának oka (bevándorlási kategória) szerinti bontásban (6. cikk); harmadik országok azon állampolgárai, akik a tagállam területének elhagyását előíró végzés címzettjei, valamint harmadik országok azon állampolgárai, akiket ilyen végzés meghozatalát követően eltávozott személyként vettek nyilvántartásba, mindezek állampolgárság szerinti bontásban (7. cikk). A végrehajtási folyamat részeként a Bizottság tovább folytatta a rendelet keretében az adatok előállításában és szolgáltatásában részt vevő különböző nemzeti hatóságokkal való szoros együttműködés kiépítését és fenntartását. A migrációs áramlásokra és a népességállományra vonatkozó statisztikákat rendszerint a nemzeti statisztikai hivatalok (NSI) szolgáltatják a Bizottság (Eurostat) részére. A tartózkodási engedélyekkel kapcsolatos és a menekültügyi statisztikákat általában közvetlenül a belügyminisztériumok vagy a bevándorlási szolgálatok szolgáltatják. A határellenőrzésekre, valamint az engedély nélküli migránsok kitoloncolására vonatkozó statisztikák a belügyminisztériumoktól, a bevándorlási szolgálatoktól vagy a rendőri hatóságoktól is származhatnak. E statisztikák főbb jellemzőit az alábbi 1. táblázat mutatja be. HU 3 HU

4 1. táblázat: A statisztikák főbb jellemzői 3. cikk 4. cikk 5. és 7. cikk 6. cikk Migrációs áramlások, népességállomány, állampolgárság megszerzése Menedékjog A bevándorlásra vonatkozó jogszabályok végrehajtása Tartózkodási engedélyek Földrajzi lefedettség 35 ország (31 uniós tagállam/eftaállam + ME+HR+MK+TR) 31 uniós tagállam/eftaállam 31 uniós tagállam/eftaállam 31 uniós tagállam/eftaállam Az adatgyűjtés első éve Gyakoriság éves havi/negyedéves/éves éves éves Adatátvitel határideje 12 hónappal a referenciaév végét követően 2 hónappal a referencia-időszakot (RI) követően havi/negyedéves adatgyűjtés esetén 3 hónappal a referenciaév végét követően 6 hónappal a referenciaév végét követően Éves adatgyűjtés esetén az RI után 3 hónappal Adatszolgáltató Nemzeti statisztikai hivatalok Belügyminisztériumok (vagy a kapcsolódó bevándorlási hatóságok) Belügyminisztériumok, bevándorlási hatóságok vagy határrendészeti szervek. Belügyminisztériumok (vagy a kapcsolódó bevándorlási hatóságok) HU 4 HU

5 3. VÉGREHAJTÁSI JOGSZABÁLYOK A 862/2007/EK rendelet meghatározza a migrációra és a nemzetközi védelemre vonatkozó statisztikák összeállításának közös keretrendszerét. A tagállamok között összehasonlítható és harmonizált adatok előállítása érdekében ugyanakkor a rendeletet két kapcsolódó, a Bizottság által elfogadott végrehajtási intézkedéssel kellett kiegészíteni: a 216/2010/EU bizottsági rendelet 2 a tartózkodási engedélyek kiadása indokainak kategóriáit határozza meg a rendelet 6. cikke szerint szolgáltatott statisztikákhoz. Az engedélyek kiadásának indokai azon bevándorlási kategóriákhoz és alkategóriákhoz kapcsolódnak, amelyek alapján a harmadik országbeli állampolgárok tartózkodási engedélyt kapnak (ilyen például a munkavállalás céljából tartózkodási engedélyt kapott személyek kategóriája, amelynek egyik alkategóriáját a magasan képzett munkavállalókat célzó programok keretében engedélyt kapott személyek képezik); a 351/2010/EU bizottsági rendelet 3 meghatározza a születési hely szerinti országok csoportjait, a korábbi szokásos tartózkodási hely szerinti országok csoportjait, a következő szokásos tartózkodási hely szerinti országok csoportjait és az állampolgárság csoportjait a rendelet 3. cikke szerint szolgáltatott, a migrációs áramlásra és a népességállományra vonatkozó statisztikák tekintetében. 4. ELŐZMÉNYEK A rendelet hatálybalépését megelőzően az annak hatálya alá tartozó statisztikák jelentős részének gyűjtése éveken át önkéntes alapon történt. A rendelet elfogadásával jelentős változások következtek be e statisztikák tartalmát és meghatározását illetően annak érdekében, hogy azok jobban megfeleljenek a felhasználók átalakuló igényeinek. A rendelet végrehajtása előtti időszakban a migrációra vonatkozó európai statisztikákat az adatok nem megfelelő mértékű elérhetősége, valamint a harmonizáció alacsony foka jellemezte. Számos esetben lehetetlen volt az alapvető uniós szintű összesítések hiteles előállítása, mivel az azok alapjául szolgáló nemzeti adatok vagy nem álltak rendelkezésre bizonyos tagállamok esetében, vagy jelentősen eltérő statisztikai meghatározások alapján állították elő azokat. A harmonizáció hiánya következtében a különböző tagállamokra vonatkozó adatok elemzésének és összehasonlításának eredménye megbízhatatlan és potenciálisan megtévesztő is lehetett. Ez azt jelentette, hogy az európai közpolitika egyik fontos területén nem álltak rendelkezésre megfelelő, a tényeken alapuló döntéshozatalt megalapozó statisztikák. A migrációval és a menekültüggyel kapcsolatos statisztikák hatékonyabb gyűjtésének és elemzésének szükségességére az Európai Tanács évi thesszaloniki ülésének következtetései is felhívták a figyelmet. Ugyanebben az évben az Európai Parlament hangsúlyozta a külön európai statisztikai jogszabályok bevezetésének szükségességét a 2 3 A Bizottság március 15-i 216/2010/EU rendelete a migrációra és a nemzetközi védelemre vonatkozó közösségi statisztikákról szóló 862/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a tartózkodási engedélyek indokainak kategorizálása tekintetében történő alkalmazásáról. (HL L 66., , 1. o.) A Bizottság április 23-i 351/2010/EU rendelete a migrációra és a nemzetközi védelemre vonatkozó közösségi statisztikákról szóló 862/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a születési hely szerinti ország csoportjai, a korábbi szokásos tartózkodási hely szerinti ország csoportjai, a következő szokásos tartózkodási hely szerinti ország csoportjai és az állampolgárság csoportjai kategóriák fogalommeghatározásai tekintetében történő végrehajtásáról. (HL L 104., , 37. o.) HU 5 HU

6 migrációra vonatkozó tisztességes és hatékony európai szakpolitikák kidolgozásához szükséges átfogó statisztikák előállítása érdekében. E helyzet miatt készült el a Bizottság e rendeletre vonatkozó jogalkotási javaslata. 5. AZ ELŐÁLLÍTOTT STATISZTIKÁK MINŐSÉGE 5.1. Helytállóság a felhasználók szempontjából A Bizottságon belül a migrációs és menekültügyi statisztikák első számú felhasználója a Belügyi Főigazgatóság. E statisztikákat ugyanakkor gyakran használják más főigazgatóságok, így különösen a Foglalkoztatás, a Szociális Ügyek és a Társadalmi Befogadás Főigazgatósága, valamint az Igazságügyi Főigazgatóság is. A statisztikák egyik fontos felhasználási területe a Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása elnevezésű alapokból az egyes tagállamok részére évente juttatott keretösszegek odaítélése. Az alapokat létrehozó jogszabályokkal összhangban a költségvetés éves elosztása elsősorban az Eurostat által gyűjtött migrációs és menekültügyi statisztikákon alapul. A rendelet hatálya immár szinte teljes egészében kiterjed az alapok működéséhez szükséges statisztikákra. Ennek egyik fontos előnye, hogy e statisztikákhoz nagyobb mértékben állnak rendelkezésre átfogó metaadatok, amelyeknek köszönhetően a Bizottság könnyebben megbizonyosodhat arról, hogy az odaítéléshez felhasznált statisztikák összhangban vannak az alapokat szabályozó jogszabályokban foglalt elvekkel és követelményekkel. A statisztikákat több bizottsági kiadványban, valamint a rendszeres jelentések, szakpolitikai javaslatok és elemzések készítése során is felhasználják. A Bizottság bevándorlásról és menekültügyről szóló éves jelentése 4 például a évi Európai Bevándorlási és Menekültügyi Paktum végrehajtása terén megtett lépések számszerűsítéséhez, valamint a további cselekvésekre vonatkozó ajánlások hangsúlyozásához használja ezeket a statisztikákat. A Bizottság migrációról szóló évi közleménye 5, amely kifejezetten a bevándorlásra összpontosít mind főszövegében, mind külön statisztikai mellékleteiben, jelentős mértékben épít ezekre a statisztikákra. Ehhez hasonlóan a menekültügy terén az Unión belüli szolidaritás megszilárdításáról szóló bizottsági közlemény 6 az Eurostat részére szolgáltatott és általa közzétett részletes statisztikákat tartalmaz a menedékjoggal, valamint a nemzetközi védelem egyéb formáival kapcsolatban. Az Eurostat migrációs statisztikái olyan kiadványok szempontjából is fontosak, mint az Európai Bizottság demográfiai jelentése 7 és a migránsok Európán belüli társadalmi-gazdasági helyzetét vizsgáló jelentések A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak: A bevándorlásról és a menekültügyről szóló éves jelentés (COM(2011) 291 végleges) A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: Közlemény a migrációról (COM(2011) 248 végleges) A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: Közlemény a menekültüggyel kapcsolatos Unión belüli szolidaritás fokozásáról (COM(2011) 835 végleges) Bizottsági szolgálati munkadokumentum: évi demográfiai jelentés: Öregedő, népesebb és sokszínűbb Európa ET Migránsok Európában: az első és a második generáció statisztikai portréja HU 6 HU

7 A migrációs és menedékjogi statisztikákat az Európai Migrációs Hálózat (EMH) 9 is felhasználja évente közzétett uniós és tagállami szintű statisztikai és elemző jelentéseinek megalapozásához. A statisztikákat az EMH emellett az aktuális szakpolitikai jelentőséggel rendelkező konkrét kérdésköröket vizsgáló tanulmányaiban és jelentéseiben is felhasználja. E statisztikák további, európai szintű felhasználási területe az Európai Unió migrációval foglalkozó szervei, például a külső határokkal foglalkozó ügynökség (Frontex), valamint újabban az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EMTH) munkájának támogatása. A rendelet szerint gyűjtött statisztikákhoz széles körben folyamodnak a hivatalos kiadványok készítői és egyéb különböző felhasználók. Az Eurostat weboldalán és online adatterjesztési adatbázisában közzétett kiadványok mellett egyéb rendszeresen negyedévenként és évente megjelenő Eurostat-kiadványok is szolgáltatnak naprakész és észrevételekkel kísért statisztikákat. A rendelet szerint előállított statisztikákat tagállami közigazgatási hatóságok, tudományos kutatók és civil társadalmi csoportok rendszeresen használják a témák széles körét például a bevándorlók integrációját, a nemzeti menekültügyi és bevándorlási eljárások fejlesztését és nyomon követését, valamint a népesség és a munkaerő jövőbeni nagyságával kapcsolatos előrejelzések készítését felölelő munkájuk során. A migrációra és a menedékjogra vonatkozó statisztikákkal kapcsolatos, de a rendelet alapján gyűjtött statisztikák által nem teljes mértékben kielégített egyes statisztikai igényeket a tagállami adatszolgáltatókkal kötött, jelenleg is hatályos szóbeli megállapodások keretében teljesítik. Ilyen jellegű megállapodás vonatkozik például az új menedékkérelmekkel kapcsolatos statisztikákra (szemben a kérelmek teljes számával). Ez a gyakorlat a jövőben is folytatódhat olyan új statisztikai igények kielégítésének elősegítése érdekében, amelyek az újonnan elfogadott jogszabályok összefüggésében, valamint az adott jogszabályok időbeli hatálya alatt merülhetnek fel például a menedékkérőkre és a nemzetközi védelem alatt álló személyekre, az idénymunkásokra, a vállalaton belüli áthelyezésekre, a diákokra és a kutatókra vonatkozó statisztikákkal, valamint az uniós jogszabályok hatálya alá nem tartozó, azonban az Unió migrációs politikájának fejlesztéséhez szükséges adatkategóriákkal kapcsolatban. A kísérő nélküli kiskorúakra vonatkozó igen korlátozott statisztikai adatokkal összefüggő hiányosságokat a migrációra vonatkozó statisztikákról szóló rendelet 6. cikke szerinti adatgyűjtésre vonatkozó iránymutatások felülvizsgálatának keretében orvosolták. A január 11-én véglegesített felülvizsgált iránymutatások lehetővé teszik az Eurostat számára, hogy azokról a kísérő nélküli kiskorúakról is gyűjtsön adatokat, akik nem nyújtottak be menedékjog iránti kérelmet. A migrációs adatok fontossága az Eurostat felhasználói számára a 2011-ig az Eurostat weboldaláról letöltött adatok és kiadványok számán is lemérhető. A 2. táblázatban feltüntetett számadatok rámutatnak, hogy a legtöbb felhasználó a migrációval kapcsolatos adatokat tekintette meg (a második helyen a menekültügy áll). A számadatokból kitűnik, hogy 2010 és 2011 között megnövekedett a felhasználók által elért adatok száma. 9 A Tanács május 14-i 2008/381/EK határozata az Európai Migrációs Hálózat létrehozásáról (HL L 131., , 7. o.) HU 7 HU

8 2. táblázat: Az Eurostat kiadványaihoz és adatállományaihoz az Eurostat weboldalán keresztül történt hozzáférések száma 2010-ben és 2011-ben Adatgyűjte mények 3. cikk Migráció, népességállo mány, állampolgárs ág megszerzése 4. cikk Menedékjo g 5. és 7. cikk A bevándorlásra vonatkozó jogszabályok végrehajtása 6. cikk Tartózkodási engedélyek ÖSSZE SEN (január október) Az Eurostatnak küldött adatok pontossága A rendelet szerint gyűjtött adatok pontosságára és megbízhatóságára vonatkozó közvetlen mérések nem egyértelműek. Az adatoknak az alábbi 5.5. pontban vizsgált összehasonlíthatósága és következetessége alapján lehet következtetni megbízhatóságukra a fogalommeghatározásoknak való megfelelés tekintetében. A rendelet 4 7. cikke (valamint számos tagállamban a 3. cikke) szerint gyűjtött adatok pontossága a mögöttük álló közigazgatási rendszerek pontosságától és hatékonyságától függ. A menekültügyi és bevándorlási ellenőrzésekkel kapcsolatos, valamint a népesség nyilvántartására szolgáló közigazgatási rendszerek terén megfigyelhető széles körű átszervezés így határozottan kedvező hatást gyakorolt a statisztikai adatok pontosságára. Számos tagállam vezetett be integráltabb, átfogóbb, a korszerű informatikai és hírközlési módszerek lehetőségeit kiaknázó közigazgatási rendszereket. A határellenőrzési tevékenységek például természetüknél fogva kiterjedt földrajzi területet ölelnek fel, és sok esetben több különböző hatóság feladatkörébe tartoznak. A közigazgatási rendszerek integrációja csökkentette annak kockázatát, hogy egyes eljárásokat (például az ország területére való belépés elutasításáról egy távoli határátkelőhelyen meghozott döntést) nem vesznek megfelelően számba, és azok nem kerülnek be az átfogó, tagállami szintű adatok közé. A kifinomultabb rendszerek emellett a többszörös számbavétel kockázatát is csökkentették, például megkönnyítik annak megállapítását, hogy egy adott személy nyújtott-e már be menedékjog iránti kérelmet (és ezért nem vehető számba ismét menedékjog iránti kérelmet első alkalommal benyújtó személyként). A népesség-nyilvántartási rendszerek átalakítása hasonlóképpen hozzájárult ahhoz, hogy a személyek által (gyakran helyi vagy regionális hivatalokhoz) benyújtott információk megfelelően és gyorsan bekerüljenek a tagállami szintű adatok közé. A nyilvántartások összekapcsolása helyi szintű rendszerek között szintén számos esetben biztosított eszközöket a kivándorlók hatékonyabb összeszámlálásához. A tagállamok folyamatosan tájékoztatták az Eurostatot közigazgatási rendszereik folyamatban lévő változásairól, továbbá tanácsot és megerősítést kértek azzal kapcsolatban, hogy az adatok megfelelnek-e majd a rendelet előírásainak. HU 8 HU

9 Hiányzó és hiányos adatokkal kapcsolatos problémák ugyanakkor továbbra is előfordulnak. E problémák egy meghatározott táblázat vagy bontás hiányától a legrosszabb esetben a rendelet egy adott cikkének hatálya alá tartozó adatok szolgáltatásának teljes elmulasztásáig terjednek. A bontások hiányának oka gyakran az, hogy bizonyos információk nyilvántartásba vételét az adatforrásként rendszeresen használt közigazgatási rendszerek elmulasztották. Ez történik például egyes tagállamok bevándorlási és menekültügyi ügyekhez kapcsolódó közigazgatási nyilvántartásaiból származó korra és nemre vonatkozó információk teljes (vagy részleges) hiánya esetében. Több tagállami hatóság vezetett be továbbfejlesztett eljárásokat annak érdekében, hogy a szükséges információkat a bevándorlással kapcsolatos közigazgatási eljárás során gyűjtsék össze, valamint hatékonyabb számítástechnikai rendszereket, hogy ezek az információk a statisztikai adatok közé való felvételükhöz könnyen hozzáférhetők legyenek. A Bizottság a teljesítés hiánya miatti intézkedéseket foganatosított a hiányzó vagy hiányos adatokkal összefüggő legsúlyosabb esetekben amikor például az érintett ország egyáltalán nem szolgáltatott adatokat egy adott adatgyűjtés során. A végrehajtott intézkedések azt bizonyítják, hogy a tagállamok jelentős többsége komoly erőfeszítéseket tesz a megfelelés érdekében. Ezen túlmenően a tagállami hatóságok és a Bizottság szolgálatai közötti kölcsönös együttműködés révén számos esetben sikerült elhárítani a felmerült nehézségeket. A 3. táblázat rávilágít, hogy az adatok hiánytalanságának biztosítása elsősorban a tartózkodási engedélyekkel kapcsolatos információk terén jelent problémát. 3. táblázat: Az adatok teljességének területenkénti áttekintése (2011. évi adatok) 3. cikk Migráció, népességállomány, állampolgárság megszerzése 4. cikk Menedékjog 5. és 7. cikk A bevándorlásra vonatkozó jogszabályok végrehajtása 6. cikk Tartózkodási engedélyek 26 ország adatai hiánytalanok 24 ország adatai hiánytalanok 26 ország adatai hiánytalanok 22 ország adatai hiánytalanok 3 ország adatai hiányosak 6 ország adatai hiányosak 4 ország adatai hiányosak 5 ország adatai hiányosak 2 ország adatai teljesen hiányoznak 1 ország adatai teljesen hiányoznak 1 ország adatai teljesen hiányoznak 4 ország adatai teljesen hiányoznak 5.3. Időben történő benyújtás Az érintett adattípustól függően a rendelet hatálya alá tartozó adatok benyújtási határideje a referencia-időszak végétől számított 2. és 12. hónap közé esik. Több tagállam számára különösen a rendelet szerinti első referenciaévekben komoly nehézségeket okozott a határidők betartásával kapcsolatos követelmények teljesítése. Ezeket a problémákat új statisztikai módszerek és eljárások tagállami szintű bevezetésével többnyire megoldották. A határidőkkel kapcsolatban fennmaradó problémák némelyike elszigetelt; egyszeri esetekben, például személyzeti változások vagy a számítástechnikai rendszerek HU 9 HU

10 változásai okozta zavarok miatt fordul elő. Egyes tagállamokban a mai napig további rendszeres problémák állnak fenn, elsősorban a bevándorlásra vonatkozó jogszabályok végrehajtása, valamint a tartózkodási engedélyek vonatkozásában végzett adatgyűjtés terén, azonban e problémák megoldására jelenleg is folyamatosan történnek erőfeszítések. 4. táblázat: Az adatok időben történő szolgáltatását elmulasztó országok számának áttekintése területenként 3. cikk Migráció, népességáll omány, állampolgá rság megszerzés e 4. cikk Menedékjo g 5. és 7. cikk A bevándorlásra vonatkozó jogszabályok végrehajtása 5. cikk 7. cikk 6. cikk Tartózkodási engedélyek 29-ből 1 30-ból 2 30-ból ből ből 9 (1 365 nap késés) (1 29 nap késés) (1 35 nap késés) (2 ország egyáltalán nem szolgáltatott adatot) (1 ország egyáltalán nem szolgáltatott adatot) (1 ország egyáltalán nem szolgáltatott adatot) (2 ország egyáltalán nem szolgáltatott adatot) (4 ország egyáltalán nem szolgáltatott adatot) 5.4. A közzétett adatok hozzáférhetősége Mind a négy terület migrációs adatai (és metaadatai) ingyenesen elérhetők az Eurostat weboldalán a Population and social conditions ( Népesség és társadalmi körülmények ) című témakör alatt. Az adatok összefoglaló jellegű kiadványokban, például az Eurostat évkönyvében 10, valamint a migrációval kapcsolatos egyes területekkel részletesen foglalkozó kiadványokban 11 is megjelennek. Az Eurostat Statistics Explained ( Statisztikai kalauz ) weboldalán elérhető Migration and migrant population statistics 12 (Migráció és a migráns népességre vonatkozó statisztikák) című cikke állandóan a tíz leggyakrabban megtekintett cikk között szerepel Lásd például az Eurostat Statistics in Focus (Fókuszban a statisztika) című sorozatában megjelent kiadványokat, például: Asylum applicants and first instance decisions on asylum applications: second quarter 2011 (Menedékkérők és a menedékjog iránti kérelmek tárgyában hozott elsőfokú határozatok: 2011 második negyedéve) évfolyam, 11. szám vagy Immigration to EU Member States down by 6 % and emigration up by 13 % in 2008 (Az uniós tagállamokba történő bevándorlás 6%-kal csökkent, a kivándorlás 13%-kal nőtt 2008-ban) évfolyam, 1. szám stics HU 10 HU

11 A rendelet keretében történő pontos és teljesebb körű adatszolgáltatás viszont az Eurostatnak segített abban, hogy adatfeldolgozási és -terjesztési tevékenységei időszerűségén javítson. Az adatok Eurostathoz történő beérkezése és a hitelesített adatoknak az Eurostat nyilvános adatterjesztési adatbázisában való közzététele között eltelt idő a rendelet végrehajtása nyomán jelentősen csökkent. A menedékjog iránti kérelmekre vonatkozó havi adatokat például ma már rendszerint 4, vagy még kevesebb napon belül nyilvánosságra hozzák. A statisztikákat tagállami szinten is közzéteszik Összehasonlíthatóság és következetesség Fogalommeghatározások Az előállított statisztikák összehasonlíthatósága érdekében a rendelet összehangolt fogalommeghatározásokat állapít meg a Bizottságnak (Eurostat) szolgáltatott adatokra való alkalmazás céljából. E fogalommeghatározások az Egyesült Nemzetek statisztikai ajánlásain, valamint a meglévő, a menedékjogra, a tartózkodási engedélyekre és a külső határokon végzett ellenőrzésekre vonatkozó európai jogszabályokon alapulnak. A rendelet lehetővé tette, hogy a tagállami hatóságok a rendelet alkalmazásának első évében szolgáltatott (a évre vonatkozó) adatokra a meglévő tagállami fogalommeghatározásokat alkalmazzák. Ennek célja az volt, hogy a tagállami hatóságoknak további időt biztosítsanak a szükséges módosítások végrehajtásához annak érdekében, hogy az eljárások megfeleljenek az összehangolt fogalommeghatározásoknak Ahogy a tagállami hatóságok módosítani kezdték a statisztikai fogalommeghatározásokat, a különböző évekre vonatkozó adatok összehasonlíthatósága rövid távon csökkent, és ez a statisztikai idősorokban szakadásokhoz vezetett. A rögzített, összehangolt fogalommeghatározások használata közép- és hosszú távon azonban jelentősen javítani fogja az összehasonlíthatóságot. Az összehangolt fogalommeghatározások alkalmazása, valamint a tagállami forrásokból származó adatoknak e fogalommeghatározásokhoz való hozzáigazítása összetett feladatnak bizonyulhat. A tagállami fogalommeghatározások sok esetben közigazgatási gyakorlatoknak és szabályoknak felelnek meg. A fogalommeghatározásokkal összefüggő problémák orvoslása a rendelet 3. cikkének hatálya alá tartozó, a migrációs áramlásra és a népességállományra vonatkozó statisztikák esetében jelentette a legnagyobb nehézséget. A felhasznált adatforrások szempontjából ezen adatok tekintetében fordulnak elő a legnagyobb eltérések a tagállami rendszerek között. Néhány ország esetében már a megfelelő adatforrások meghatározása is nehézséget okozott. Hét ország képtelen volt beépíteni a 12 hónapos időbeli kritériumot a be- és kivándorlási áramlások meghatározásába, aminek oka többek között az volt, hogy a migráció (a látogatás fogalmával szembeállítható) tagállami statisztikai fogalommeghatározása három hónapos időbeli kritériumot vett alapul (a bevándorlóknak három hónapot meghaladó tartózkodás esetén kellett tartózkodási engedélyt igényelniük). A bevándorlási jogszabályok végrehajtására vonatkozó 5. és 7. cikk tekintetében 11 ország potenciálisan eltért az egységes fogalommeghatározástól, mivel nem tudták megerősíteni, hogy a statisztikák személyeket, nem pedig közigazgatási határozatokat vettek számba, és/vagy egy adott személyt a referenciaévben ugyanazon a kategórián belül csak egyszer vettek számításba Adatforrások Az adatok országok közötti összehasonlíthatóságát megnehezíti, hogy a tagállamok között számottevő különbségek figyelhetők meg mind az uniós polgárok, mind a harmadik országok HU 11 HU

12 állampolgárainak migrációjára és tartózkodására vonatkozó statisztikák előállításához használt adatforrások tekintetében. A rendelet lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy a statisztikai adatok szolgáltatásához azok tagállami elérhetőségének és a rájuk vonatkozó tagállami gyakorlatoknak megfelelően bármilyen alkalmas adatforrást felhasználjanak. A rendelet szerint összeállított statisztikák a határokon végzett és a háztartásokra vonatkozó felmérésekből, népesség-nyilvántartásokból, valamint határellenőrzésekkel, menekültügyi eljárásokkal és a tagállamok területén való tartózkodás engedélyezésével kapcsolatos közigazgatási nyilvántartásokból származó adatokon alapulnak. A gyakorlatban ezek az adatforrások tekintetében fennálló eltérések csupán a rendelet 3. cikke szerinti, a migrációs áramlásokra és a népességállományra vonatkozó éves statisztikákra vannak hatással. Az alábbi 5. táblázat alapján megállapítható, hogy a rendelet többi cikke alapján szolgáltatott statisztikák mindegyike közigazgatási adatforrásokon alapul. Az Unión belül a bevándorlási és menekültügyi rendszerek kezelése terén végbement, fokozott mértékű harmonizálás (többek között a közös európai menekültügyi rendszer megvalósítása révén) elősegítette e közigazgatási források, valamint az azokból származó statisztikai adatok nagyfokú összehasonlíthatóságának biztosítását. A rendelet 9. cikkének (1) bekezdése a statisztikák előállításának folyamata során emellett lehetővé teszi a tudományosan megalapozott és jól dokumentált statisztikai becslési módszerek alkalmazását. Ezek a becslések olyan esetekben alkalmazhatók, amikor nem állnak rendelkezésre közvetlen megfigyelésen alapuló adatok, vagy ha például a rendelkezésre álló tagállami forrásokból származó adatokat hozzá kell igazítani az előírt fogalommeghatározásokhoz. Statisztikai becsléseket a migrációval kapcsolatos hivatalos statisztikák előállítása során több országban alkalmaznak régóta, különösen, ha azok alapjául elsősorban felméréseken alapuló adatforrások szolgálnak. A hivatkozott rendelkezés célja annak biztosítása, hogy amennyiben a tagállami hatóságok továbbra is becsléseket alkalmaznak, a becslési eljárások áttekinthetők legyenek, és azokat egyértelműen dokumentálják. Becsléseket általában csak a rendelet 3. cikke szerint gyűjtött statisztikák elkészítése során alkalmaznak. 5. táblázat: Az adatforrások áttekintése 3. cikk Migráció 4. cikk Menedékjog 5. és 7. cikk 6. cikk Tartózkodási engedélyek A bevándorlásra vonatkozó jogszabályok végrehajtása Népesség-nyilvántartás, idegenrendészeti nyilvántartás/adatbázis, tartózkodási engedélyek nyilvántartása/adatbázisa, munkavállalási engedélyek nyilvántartása/adatbázisa, határmenti mintavételes felmérés, népszámlálás, háztartásokra vonatkozó mintavételes felmérés, becslési módszer, egyéb Közigazgatási források Közigazgatási források Közigazgatási források HU 12 HU

13 Összhang Amikor lehetőség nyílik az összehasonlításra, az eredmények nagyfokú összhangot mutatnak a más tevékenységek keretében és más hatóságok által gyűjtött és közzétett adatokkal. Az Eurostatnak szolgáltatott és a tagállami hatóságok által közzétett statisztikák közötti bármely esetleges eltérés a fogalommeghatározások különbségeivel magyarázható, amikor például az érintett tagállam a nemzeti szinten közzétett statisztikákhoz megtartotta a meglévő meghatározásokat. A rendelet 3. cikke szerint gyűjtött, a szokásos tartózkodási hellyel rendelkező lakossággal kapcsolatos statisztikák összhangban vannak az Eurostat által a népesedési statisztikáinak részeként, külön gyűjtött népességállomány-statisztikákkal. A menekültügyi statisztikák (4. cikk) tekintetében a fogalommeghatározások terén tapasztalható egyes különbségeket figyelembe véve elmondható, hogy az adatok jól összevethetők az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosának felügyelete alatt álló statisztikai osztály által közzétett összehasonlítható adatokkal A minőség javítása érdekében tett további lépések A rendeletben előírt adatokon kívül a tagállamok kötelesek részletes metaadatokat szolgáltatni, amelyek magyarázzák többek között az adatforrásokat és módszereket, az adatokra alkalmazott esetleges becslési vagy modellezési eljárásokat, valamint az ilyen eljárások lehetséges hatásait a rendeletben foglalt fogalommeghatározásoknak való megfelelés mértékére. A tagállamok jól megfeleltek a részletes metaadatok szolgáltatására vonatkozó követelménynek. A rendelet 10. cikkének (2) bekezdése lehetővé teszi a pontosságra és a minőségi előírásokra vonatkozó szabályokat meghatározó bizottsági végrehajtási rendelet elfogadását. Tekintettel azonban arra, hogy a tagállamok által a rendelet hatálya alá tartozó statisztikák előállítására használt módszerek még fejlődőben vannak, valamint hogy a minőség és a pontosság javulása még folyamatban van, e pillanatban túl korai lenne egy ilyen végrehajtási rendeletre irányuló bizottsági javaslat megfogalmazása. A Bizottság ezért szóbeli megállapodás útján szándékozik eljárni, és meghatározott, kölcsönösen elfogadott előírásokat és vizsgálatokat kíván alkalmazni a 2013 és 2015 közötti időszakban annak értékelésére, hogy az adatok minősége eléri-e a közzétételhez szükséges színvonalat. Ez a megközelítés azt hivatott biztosítani, hogy a későbbiekben elfogadandó végrehajtási rendelet reális és megvalósítható legyen, és egyúttal a lehető legszigorúbb minőségi előírásokat tartalmazza. A minőségi és pontossági előírásokról szóló végrehajtási rendelet tartalmára és hatályára vonatkozó ajánlások az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a rendelet működése tárgyában benyújtandó következő (2015 augusztusában esedékes) jelentés részét fogják képezni. A szolgáltatott adatok minőségéről szóló (az európai statisztikákról szóló (223/2009/EK) rendelet 12. cikkének (3) bekezdésében előírt) tagállami jelentések további információval szolgálnak majd a végrehajtási rendelet előkészítéséhez. A Bizottság hat nemzeti statisztikai hivatal migrációs statisztikákkal foglalkozó szakértőiből álló munkacsoportot hozott létre a rendelet hatálya alá tartozó különböző adatgyűjtésekből származó adatokra alkalmazandó specifikus minőségi előírások előkészítésének támogatására. 6. A MIGRÁCIÓS STATISZTIKÁKKAL ÖSSZEFÜGGŐ KÖLTSÉGEK ÉS TERHEK A statisztikáknak a rendelet által előírt típusai tagállami célokhoz, például a menedékjog iránti kérelmek feldolgozására szolgáló tagállami rendszerek kezeléséhez vagy a határellenőrzési politikák nyomon követéséhez is szükségesek. A statisztikák előállítására használt adatok szinte minden esetben meglévő közigazgatási és statisztikai rendszereken alapulnak. A rendelet által a tagállami hatóságokra rótt egyedi terhek ezért az egyébként nem feltétlenül létrehozott egyedi bontások vagy táblázatok elkészítéséhez, továbbá az egységesített HU 13 HU

14 statisztikai meghatározások és fogalmak alkalmazásának szükségességéhez kapcsolódnak. Egyes tagállami hatóságok számára ezzel kapcsolatban a módszerek, eljárások és rendszerek szükséges kiigazításaival összefüggő, egyszeri költségek keletkeztek. A többletterhek nagysága a migrációs statisztikákkal kapcsolatos meglévő tagállami rendszerek és a rendelet előírásai közötti hasonlóság mértékétől függően tagállamonként eltérő. A tagállamok többségében és a rendelet hatálya alá tartozó statisztikák túlnyomó része tekintetében felmerült többletköltségek és -terhek azonban feltételezhetően viszonylag mérsékeltek, és a mind uniós, mind tagállami szinten a teljesebb és egységesebb migrációs statisztikák létrejöttéből adódó előnyökkel arányosak voltak. 7. A JOGSZABÁLYI RENDELKEZÉSEK TISZTELETBEN TARTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE A rendelet végrehajtása következtében javult a migrációra és a nemzetközi védelemre vonatkozó európai statisztikák teljessége és harmonizációja. Ezen előrelépések ellenére azonban a gyűjtött statisztikák és a tagállamok némelyike tekintetében további erőfeszítésekre van szükség. A rendelet négy nagy adatgyűjtési területet szabályoz, amelyek mindegyike sajátos módszertani nehézségeket hordoz magában. A tagállami adatszolgáltatókkal a rendelet előkészítése során folytatott megbeszélésekből az derült ki, hogy a végrehajtás folyamatának ismételt módon kell végbemennie, azaz többéves időszak kell az előrelépések megvalósításához. Mindazonáltal folyamatos erőfeszítéseket kell tenni ahhoz, hogy a végrehajtás maradéktalanul befejeződjön, és hogy a rendelkezések betartásának hiányával kapcsolatban fennmaradt problémákat orvosolják. 8. KÖVETKEZTETÉS A 862/2007/EK rendelet igen jelentős előrelépéseket eredményezett a migrációra és a nemzetközi védelemre vonatkozó európai statisztikák terén. A tagállami hatóságok által a Bizottságnak szolgáltatott adatok teljesebbé váltak, és az esetek többségében immár összehasonlítható statisztikai fogalommeghatározásokon alapulnak. Ennek megfelelően az európai és tagállami szintű hivatalos szervek, a nem kormányzati szervek és a polgárok körében is megnőtt e statisztikák felhasználásának mértéke. A rendelet alapján gyűjtött statisztikák széles körére, valamint az érintett statisztikai témakörök fogalmi és módszertani összetettségére tekintettel előrelátható volt, hogy a végrehajtási folyamat időigényes lesz, és hogy annak során több nehézség is felmerül majd. A rendelet végrehajtásának korai szakaszában felismert problémák közül sokat már megoldottak. A szolgáltatott adatok terén ugyanakkor továbbra is jelentős hiányosságok tapasztalhatók bizonyos tagállamok esetében; ezek nagyrészt a kulcsfontosságú statisztikák egy részének hiányában, az adatszolgáltatás határidejének bizonyos területeken való be nem tartásában, valamint az összehangolt statisztikai fogalommeghatározások helytelen alkalmazásában nyilvánulnak meg. A rendelet szerint szolgáltatandó adatoknak a felhasználók átalakuló igényeihez kell igazodniuk, figyelembe véve az adatszolgáltatók kapacitását. Mindez a rendelet jövőbeni módosításait teheti szükségessé új adatkategóriák vagy különös bontások belefoglalása, és/vagy a nem kellően hasznosnak bizonyult adatszolgáltatási kötelezettségek felszámolása érdekében. Megújuló, összehangolt erőfeszítésekre van szükség az e statisztikákat érintő fennmaradó problémák megoldása érdekében. Ez az illetékes tagállami hatóságok és a Bizottság között folyamatos kommunikációt és együttműködést igényel. HU 14 HU

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 338. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 338. cikke (1) bekezdésére, L 189/128 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2014.6.27. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 659/2014/EU RENDELETE (2014. május 15.) a tagállamok közötti termékforgalomra vonatkozó statisztikákról szóló 638/2004/EK

Részletesebben

Migrációs adatrendszerek Magyarországon és a Munkaerő Felvétel a migráció-kutatásban

Migrációs adatrendszerek Magyarországon és a Munkaerő Felvétel a migráció-kutatásban Migrációs adatrendszerek Magyarországon és a Munkaerő Felvétel a migráció-kutatásban Gárdos Éva Migráció, munkapiac és demográfia Magyarországon a SEEMIG projekt főbb eredményei 2014. október 22. Jointly

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2016/1993 IRÁNYMUTATÁSA

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2016/1993 IRÁNYMUTATÁSA L 306/32 IRÁNYMUTATÁSOK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2016/1993 IRÁNYMUTATÁSA (2016. november 4.) az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti értékelés összehangolásának elveiről, valamint

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.9.30. C(2015) 6466 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.9.30.) az (EU) 2015/288 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az Európai Tengerügyi

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz:

MELLÉKLET. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.3.23. COM(2017) 134 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

Részletesebben

A MENEKÜLTÜGYI POLITIKA

A MENEKÜLTÜGYI POLITIKA A MENEKÜLTÜGYI POLITIKA A menekültügyi politika célja a tagállamok menekültügyi eljárásainak harmonizálása egy közös európai menekültügyi rendszer kialakításával. A Lisszaboni Szerződés jelentős módosításokat

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.1.15.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.1.15.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.1.15. C(2013) 14 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.1.15.) A 692/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének az oktatás

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.12.21. COM(2016) 818 final 2016/0411 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló

Részletesebben

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI 1 Jogalap Leírás Eljárási szabályok 1 14. cikk Általános gazdasági érdekű szolgáltatások 15. cikk (3) Hozzáférés az uniós intézmények dokumentumaihoz

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.11.25. C(2014) 9048 final A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) a Bizottság főigazgatói, valamint a szervezetek vagy önfoglalkoztató személyek közötti megbeszélésekről

Részletesebben

A statisztikai rendszer korszerűsítése

A statisztikai rendszer korszerűsítése Migráció és integráció Magyarországon A statisztikai rendszer korszerűsítése Gárdos Éva Szakmai főtanácsadó 2010. május 17. Transznacionalizmus és integráció Migráció Magyarországon a második évezred első

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2014.3.13.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2014.3.13.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.13. C(2014) 1633 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2014.3.13.) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a 2017.

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 254/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

A BIZOTTSÁG 254/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE 2013.3.21. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 79/7 A BIZOTTSÁG 254/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. március 20.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.12.16. COM(2015) 656 final 2015/0299 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió nevében az EGT Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás XXI. mellékletének (Statisztika)

Részletesebben

1. sz. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ. Új eszköz az Unión belül sürgősségi támogatás nyújtására

1. sz. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ. Új eszköz az Unión belül sürgősségi támogatás nyújtására EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.9. COM(2016) 152 final 1. sz. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2016. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ Új eszköz az Unión belül sürgősségi támogatás nyújtására HU HU Tekintettel:

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz. A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak

MELLÉKLET. a következőhöz. A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2016.2.2. COM(2016) 50 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz A közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak Cselekvési terv a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem

Részletesebben

Európai Menekültügyi Alap évi allokációja SZAKMAI RÉSZ

Európai Menekültügyi Alap évi allokációja SZAKMAI RÉSZ Európai Menekültügyi Alap 2010. évi allokációja SZAKMAI RÉSZ Pályázható célkitűzések és tevékenységek Célcsoportok A pályázók tájékoztatása, 2010. április 6. Szolidaritási és migrációs áramlások igazgatása

Részletesebben

Trends in International Migration: SOPEMI 2004 Edition. Nemzetközi migrációs trendek: SOPEMI évi kiadás ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS

Trends in International Migration: SOPEMI 2004 Edition. Nemzetközi migrációs trendek: SOPEMI évi kiadás ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS Trends in International Migration: SOPEMI 2004 Edition Summary in Hungarian Nemzetközi migrációs trendek: SOPEMI 2004. évi kiadás Összefoglalás magyarul ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS John P. Martin foglalkoztatási,

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, december 2. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, december 2. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. december 2. (OR. en) 15193/16 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2016. november 30. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: a Tanács Főtitkársága D048510_01

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE

Javaslat A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.1.19. COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a HP 14 veszélyességi tulajdonság

Részletesebben

Harmadik országból érkező idénymunkások

Harmadik országból érkező idénymunkások Harmadik országból érkező idénymunkások Szerkesztői bevezető Jelen tanulmánykötet szerkesztési elvei között szerepelt, hogy a Magyarországot és az Európai Uniót érintő migráció kapcsán a lehető legtöbb

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.20. COM(2014) 181 final 2014/0101 (CNS) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Franciaország tengeren túli megyéiben kivetett octroi de mer egyedi adóról szóló 2004/162/EK határozatnak

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2013.4.18. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 108/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 348/2013/EU RENDELETE (2013. április 17.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről

Részletesebben

EURÓPAI KÖZPONTI BANK

EURÓPAI KÖZPONTI BANK 2014.2.22. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 51/3 III (Előkészítő jogi aktusok) EURÓPAI KÖZPONTI BANK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK VÉLEMÉNYE (2013. november 19.) a fizetési számlákhoz kapcsolódó díjak összehasonlíthatóságáról,

Részletesebben

IRÁNYMUTATÁSOK AZ ESETLEGESEN TÁMOGATÓ INTÉZKEDÉSEKET MAGUK UTÁN VONÓ TESZTEKRŐL, VIZSGÁLATOKRÓL, ILLETVE ELJÁRÁSOKRÓL

IRÁNYMUTATÁSOK AZ ESETLEGESEN TÁMOGATÓ INTÉZKEDÉSEKET MAGUK UTÁN VONÓ TESZTEKRŐL, VIZSGÁLATOKRÓL, ILLETVE ELJÁRÁSOKRÓL EBA/GL/2014/09 2014. szeptember 22. Iránymutatások azon tesztek, vizsgálatok vagy eljárások típusairól, amelyek a bankok helyreállításáról és szanálásáról szóló irányelv 32. cikke (4) bekezdése (d) pontjának

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.29. COM(2015) 231 final 2015/0118 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 287. cikkétől eltérő

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2007/VIII/21 B(2007) 3926 végleges A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2007/VIII/21 A 435/2007/EK tanácsi határozatnak a 2007-től 2013-ig terjedő időszakra vonatkozó

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE

Javaslat A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.4.11. COM(2016) 208 final 2016/0111 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések

Részletesebben

(Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG (2008/C 14/10)

(Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG (2008/C 14/10) 2008.1.19. C 14/27 V (Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG Pályázati felhívás az emberkereskedelemmel foglalkozó szakértői csoport létrehozásáról szóló 2007/675/EK bizottsági határozatra vonatkozóan

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE(29/2010)

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE(29/2010) EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Jogi Bizottság 22.11.2010 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE(29/2010) Tárgy: A Holland Királyság Képviselőházának indoklással ellátott véleménye a harmadik országbeli állampolgárok

Részletesebben

11203/16 ok/anp/kf 1 DG D 1 A

11203/16 ok/anp/kf 1 DG D 1 A Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. július 12. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0099 (NLE) 11203/16 SCH-EVAL 117 SIRIS 114 COMIX 522 AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE Küldi: a Tanács Főtitkársága Dátum:

Részletesebben

2009.1.14. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 9/7

2009.1.14. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 9/7 2009.1.14. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 9/7 A BIZOTTSÁG 20/2009/EK RENDELETE (2009. január 13.) az 577/98/EK tanácsi rendeletnek megfelelően a munka és a családi élet összeegyeztetésére vonatkozó

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. a Horvátországban fennálló túlzott költségvetési hiány megszüntetéséről. {SWD(2013) 523 final}

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. a Horvátországban fennálló túlzott költségvetési hiány megszüntetéséről. {SWD(2013) 523 final} EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.12.10. COM(2013) 914 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA a Horvátországban fennálló túlzott költségvetési hiány megszüntetéséről {SWD(2013) 523 final} HU HU Ajánlás A TANÁCS

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság 21.6.2012 2012/0049(COD) ***I JELENTÉSTERVEZET az irodai berendezésekre vonatkozó európai uniós energiahatékonysági címkézési programról

Részletesebben

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság PROGRAMTERVEZET MEGHALLGATÁS

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság PROGRAMTERVEZET MEGHALLGATÁS EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság LIBE_(2011)0420_1 PROGRAMTERVEZET MEGHALLGATÁS LEGÁLIS MIGRÁCIÓ LISSZABON UTÁN: IDÉNYMUNKÁSOK ÉS VÁLLALATON BELÜLI ÁTHELYEZÉSEK

Részletesebben

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmányára és különösen annak 5.1., 5.2., és 14.3.

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmányára és különösen annak 5.1., 5.2., és 14.3. L 14/36 HU AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2016/66 IRÁNYMUTATÁSA (2015. november 26.) az Európai Bank negyedéves elszámolásokra vonatkozó statisztikai adatszolgáltatási követelményeiről szóló EKB/2013/24

Részletesebben

Európai Menekültügyi Alap 2008.

Európai Menekültügyi Alap 2008. Európai Menekültügyi Alap 2008. A 2008. évi pályázati célkitűzések és prioritások Az új menedékjogról szóló törvény Jogi háttér (EU): 2007/573/EK európai parlamenti és tanácsi határozat a Szolidaritás

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.9.19. C(2014) 6515 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.) a 2014/17/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv a hitelközvetítők számára

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE

Javaslat A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.6.10. COM(2016) 384 final 2016/0181 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések

Részletesebben

Itthon, Magyarországon

Itthon, Magyarországon Itthon, Magyarországon Dóra Bálint Nemzetközi Migrációs Szervezet IOM Budapest 2012 Bepillantás az IOM-be Az IOM küldetése IOM Magyarországon Otthon, Magyarországon alapok Otthon, Magyarországon célok

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.12. COM(2014) 351 final 2014/0179 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió által az EFTA Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás II. mellékletének módosításáról

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2006R1084 HU 01.07.2013 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 1084/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) a

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a C(2014) 7993 final számú dokumentumot.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a C(2014) 7993 final számú dokumentumot. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2014. november 3. (OR. en) 15041/14 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2014. október 31. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET

Részletesebben

Közigazgatási Megállapodás

Közigazgatási Megállapodás BGBl. III - Ausgegeben am 18. August 2005 - Nr. 150 1 von 5 Közigazgatási Megállapodás az Osztrák Köztársaság Szövetségi Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között az Európai Unió Tanácsa 2003. február

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Jogi Bizottság 27.5.2011 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE (43/2011) Tárgy: Az Ír Köztársaság képviselőházának (Dáil Éireann) indokolással ellátott véleménye a közös konszolidált

Részletesebben

KÖZVETLEN BRÜSSZELI FORRÁS PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ

KÖZVETLEN BRÜSSZELI FORRÁS PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ KÖZVETLEN BRÜSSZELI FORRÁS PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ Program Pályázat megnevezése (magyar) Pályázat megnevezése (angol) Pályázat kódja Erasmus+ Európai szakpolitikai kísérletek az oktatás, a képzés és az ifjúságpolitika

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel,.12.2. COM() 597 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK az Európai Unió tisztviselői és egyéb alkalmazottai javadalmazásának és nyugdíjának, valamint

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2011R0408 HU 17.12.2014 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A BIZOTTSÁG 408/2011/EU RENDELETE (2011. április 27.)

Részletesebben

Iránymutatás az egészségbiztosítási katasztrófakockázati részmodulról

Iránymutatás az egészségbiztosítási katasztrófakockázati részmodulról EIOPA-BoS-14/176 HU Iránymutatás az egészségbiztosítási katasztrófakockázati részmodulról EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, február 28. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, február 28. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. február 28. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2017/0049 (NLE) 6795/17 UD 55 CORDROGUE 31 JAVASLAT Küldi: Az átvétel dátuma: 2017. február 28. Címzett: Biz.

Részletesebben

Kulturális és Oktatási Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről. a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részére

Kulturális és Oktatási Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről. a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részére Európai Parlament 2014-2019 Kulturális és Oktatási Bizottság 2015/0278(COD) 10.5.2016 VÉLEMÉNYTERVEZET a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részére a

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.6.22. COM(2016) 407 final 2016/0189 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió nevében az EGT Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás XIX. mellékletének (Fogyasztóvédelem)

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.22. COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1306/2013/EU rendeletben meghatározott, a közvetlen kifizetésekre a 2016-os

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS RENDELETE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 10.2.2005 COM(2005) 36 végleges 2005/0005 (CNS) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a 2792/1999/EK rendeletnek a 2004. évi cunami által sújtott országok részére történő

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.9.17. COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA az Egyesült Királyságnak a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv

Részletesebben

Statisztikai Jogalkotás az Európai Unióban

Statisztikai Jogalkotás az Európai Unióban Statisztikai Jogalkotás az Európai Unióban Dr. Laczka Éva MST Területi statisztikai szakosztálya Gödöllő 2011. szeptember 22. 1 A Lisszaboni szerződés és az elnökségi gyakorlat főbb változásai Az Európai

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT A TANÁCS Strasbourg, 2007. november 13. (OR. en) 2007/0035 (COD) LEX 825 PE-CONS 3641/1/07 REV 1 DRS 37 COMPET 234 CODEC 856 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, január 25. (26.01) (OR. en) 5674/12 DENLEG 4 AGRI 38 FEDŐLAP

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, január 25. (26.01) (OR. en) 5674/12 DENLEG 4 AGRI 38 FEDŐLAP AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2012. január 25. (26.01) (OR. en) 5674/12 DENLEG 4 AGRI 38 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2012. január 20. Címzett: Uwe CORSEPIUS, az Európai Unió

Részletesebben

Miért különböznek az előzetes adatok a véglegestől?

Miért különböznek az előzetes adatok a véglegestől? Miért különböznek az előzetes adatok a véglegestől? Dr. Vukovich Gabriella elnök Állami Számvevőszék Államadósság és gazdasági növekedés konferencia 2012. május 15. 1 Miről lesz szó? Az előzetes és végleges

Részletesebben

13/13. kötet HU. Az Európai Unió Hivatalos Lapja

13/13. kötet HU. Az Európai Unió Hivatalos Lapja 113 31994D0023 L 17/34 AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA 1994.1.20. A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (1994. január 17.) az európai műszaki engedélyre vonatkozó közös eljárási szabályokról (94/23/EK) AZ EURÓPAI

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.2.26. COM(2014) 106 final 2014/0054 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az EU Kína vám-együttműködési vegyes bizottságban az Európai Unió engedélyezett gazdálkodói programja

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Tervezet: A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (...)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Tervezet: A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (...) AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2009.07.25. COM(2009) XXX végleges Tervezet: A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (...) a [ ] 2006/43/EK irányelv alapján egyes harmadik országok illetékes hatóságainak megfelelőségéről

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS RENDELETE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 20.4.2005 COM(2005) 155 végleges 2005/0061 (CNS) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a túlzott hiány esetén követendő eljárás végrehajtásának felgyorsításáról és pontosításáról

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 4. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 4. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. október 4. (OR. en) 12874/16 ADD 4 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2016. október 3. Címzett: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.7.25. COM(2012) 416 final 2012/0202 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA a 2003/87/EK irányelvnek az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, április 11. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, április 11. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. április 11. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0111 (NLE) 7781/16 AGRI 174 AGRIFIN 31 AGRIORG 25 JAVASLAT Küldi: Az átvétel dátuma: 2016. április 11. Címzett:

Részletesebben

Elméleti alapok a másodlagos migráció fogalmáról, megjelenési formáiról, kihívásairól

Elméleti alapok a másodlagos migráció fogalmáról, megjelenési formáiról, kihívásairól Elméleti alapok a másodlagos migráció fogalmáról, megjelenési formáiról, kihívásairól EMH X. Nemzeti Ülés Budapest, 2012. október 17. dr. MOLNÁR Tamás osztályvezető / Európai Együttműködési Főosztály /

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK I. EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.12.21. COM(2016) 816 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A jelenlegi állás és a lehetséges további lépések a vízumpolitika területén

Részletesebben

Proposal for a. A Bizottság COM(2012) 496 javaslatának módosításaaz EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Proposal for a. A Bizottság COM(2012) 496 javaslatának módosításaaz EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 12.3.2013 COM(2013) 146 final 2011/0276 (COD) Proposal for a A Bizottság COM(2012) 496 javaslatának módosításaaz EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Közös Stratégiai

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Málta évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Málta évi stabilitási programját

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Málta évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Málta évi stabilitási programját EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.13. COM(2015) 267 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA Málta 2015. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Málta 2015. évi stabilitási programját HU HU Ajánlás

Részletesebben

1. A döntési mechanizmus korszerűsítése

1. A döntési mechanizmus korszerűsítése ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése A Várpalotai Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Megbízó: Várpalota Város Önkormányzata 1. A döntési mechanizmus korszerűsítése 1b) a polgármesteri

Részletesebben

2014. június 19. EBA/GL/2014/04. Iránymutatások

2014. június 19. EBA/GL/2014/04. Iránymutatások 2014. június 19. EBA/GL/2014/04 Iránymutatások az ESRB/2012/2 ajánlásban foglalt A. ajánlás 4. bekezdése alapján a hitelintézetek finanszírozási terveire vonatkozó harmonizált fogalom-meghatározásokról

Részletesebben

2/2014. (I. 16.) EMMI rendelet. az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer működésének részletes szabályairól

2/2014. (I. 16.) EMMI rendelet. az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer működésének részletes szabályairól 2/2014. (I. 16.) EMMI rendelet az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer működésének részletes szabályairól hatályos: 2014.01.18 - Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény

Részletesebben

Az Európai Bankhatóság (EBA) iránymutatása. a magas jövedelműekre vonatkozó adatgyűjtésről EBA/GL/2012/5

Az Európai Bankhatóság (EBA) iránymutatása. a magas jövedelműekre vonatkozó adatgyűjtésről EBA/GL/2012/5 Az Európai Bankhatóság (EBA) iránymutatása a magas jövedelműekre vonatkozó adatgyűjtésről EBA/GL/2012/5 London, 2012.07.27. Az iránymutatás jogállása 1. Az e dokumentumban szereplő iránymutatásokat az

Részletesebben

Az Eurodac felügyeletével megbízott koordinációs csoport második ellenőrzési jelentése Összefoglalás

Az Eurodac felügyeletével megbízott koordinációs csoport második ellenőrzési jelentése Összefoglalás Az Eurodac felügyeletével megbízott koordinációs csoport második ellenőrzési jelentése Összefoglalás 1. Az Eurodac bemutatása Az Eurodac olyan informatikai rendszer, melyet azzal a céllal hoztak létre,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.12.17.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.12.17.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.12.17. C(2013) 9098 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.12.17.) a 2011/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az alternatívbefektetésialapkezelők

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.5.29. COM(2013) 307 final 2013/0159 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának a motorkerékpároknak az általuk keltett zaj

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁS 2/2012

KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁS 2/2012 Igazgatóság KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁS 2/2012 CT/CA-051/2012/01HU TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS II. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KIMUTATÁSA ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT III. BEVÉTELEK KIMUTATÁSA 2012 IV. KIADÁSOK KIMUTATÁSA

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.21. COM(2014) 175 final 2014/0097 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a 73/2009/EK tanácsi rendeletben meghatározott közvetlen kifizetésekre a 2014-es

Részletesebben

MÓDOSÍTÁS: 1-9. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2011/0440(COD) 8.11.2012. Véleménytervezet (PE...)

MÓDOSÍTÁS: 1-9. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2011/0440(COD) 8.11.2012. Véleménytervezet (PE...) EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Alkotmányügyi Bizottság 8.11.2012 2011/0440(COD) MÓDOSÍTÁS: 1-9 Véleménytervezet (PE...) Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a demográfiára vonatkozó európai statisztikákról

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Fejlesztési Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részére

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Fejlesztési Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részére EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Fejlesztési Bizottság 2014/0059(COD) 7.1.2015 VÉLEMÉNYTERVEZET a Fejlesztési Bizottság részéről a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részére a konfliktusok által érintett és

Részletesebben

Az audiovizuális művekhez való online hozzáférés megkönnyítése az Európai Unióban: magyar javaslatok. Dr. Rozgonyi Krisztina

Az audiovizuális művekhez való online hozzáférés megkönnyítése az Európai Unióban: magyar javaslatok. Dr. Rozgonyi Krisztina Az audiovizuális művekhez való online hozzáférés megkönnyítése az Európai Unióban: magyar javaslatok Dr. Rozgonyi Krisztina Előzmények 1. Európai Bizottság COM(2012)789 számú, az egységes digitális piacon

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ (19.01) TANÁCSA (OR. 5421/11 DENLEG

AZ EURÓPAI UNIÓ (19.01) TANÁCSA (OR. 5421/11 DENLEG AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2011. január 18. (19.01) (OR. en) 5421/11 DENLEG 4 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2011. január 17. Címzett: a Tanács Főtitkársága Tárgy: Tervezet

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.11.18. COM(2015) 496 final ANNEXES 1 to 2 MELLÉKLETEK a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a földgáz- és villamosenergia-árakra vonatkozó

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 6. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 6. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. június 6. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2015/0312 (NLE) 9914/16 SCH-EVAL 96 SIRIS 97 COMIX 432 AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE Küldi: Címzett: a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 10. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 10. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. június 10. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS IRÁNYELVE a 2006/112/EK

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.11.29. COM(2016) 745 final 2016/0368 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1101/89/EGK rendelet, a 2888/2000/EK rendelet és a 685/2001/EK rendelet

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ MUNKAVÉDELMI STRATÉGIÁJA A HAZAI MUNKAVÉDELMI NEMZETI POLITIKA MEGALKOTÁSA

AZ EURÓPAI UNIÓ MUNKAVÉDELMI STRATÉGIÁJA A HAZAI MUNKAVÉDELMI NEMZETI POLITIKA MEGALKOTÁSA TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése AZ EURÓPAI UNIÓ MUNKAVÉDELMI STRATÉGIÁJA A HAZAI MUNKAVÉDELMI NEMZETI POLITIKA MEGALKOTÁSA

Részletesebben

A8-0277/14 AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI * a Bizottság javaslatához

A8-0277/14 AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI * a Bizottság javaslatához 25.1.2017 A8-0277/14 Módosítás 14 Bernd Lange a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság nevében Jelentés A8-0277/2016 Marielle de Sarnez Az EU Kolumbia/Peru kereskedelmi megállapodásban foglalt kétoldalú védzáradék

Részletesebben

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az európai környezeti-gazdasági számlákról. (EGT-vonatkozású szöveg)

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az európai környezeti-gazdasági számlákról. (EGT-vonatkozású szöveg) HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.4.9. COM(2010)132 végleges 2010/0073 (COD) Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az európai környezeti-gazdasági számlákról (EGT-vonatkozású szöveg)

Részletesebben

ELFOGADOTT SZÖVEGEK Ideiglenes változat

ELFOGADOTT SZÖVEGEK Ideiglenes változat Európai Parlament 2014-2019 ELFOGADOTT SZÖVEGEK Ideiglenes változat P8_TA-PROV(2017)0014 Az EU Kolumbia/Peru kereskedelmi megállapodásban foglalt kétoldalú védzáradék és banánkereskedelmi stabilizációs

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. az EMGA kiadásairól. Korai előrejelző rendszer, 2014/5-6. szám

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. az EMGA kiadásairól. Korai előrejelző rendszer, 2014/5-6. szám EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.25. COM(2014) 390 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK az EMGA kiadásairól Korai előrejelző rendszer, 2014/5-6. szám HU HU TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.9.14. COM(2015) 430 final 2015/0193 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a Palaui Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.10.21. COM(2015) 517 final 2015/0242 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA a Németországnak, illetve Ausztriának a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló

Részletesebben

***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA

***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Foglalkoztatási és Szociális Bizottság 2006/0008(COD) 26.1.2009 ***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet

Részletesebben

*** AJÁNLÁSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2012/0268(NLE) 21.5.2013

*** AJÁNLÁSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2012/0268(NLE) 21.5.2013 EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 21.5.2013 2012/0268(NLE) *** AJÁNLÁSTERVEZET az Európai Unió és a Zöld-foki Köztársaság közötti, a jogellenesen tartózkodó személyek

Részletesebben

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Európai Gazdasági és Szociális Bizottság AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Külkapcsolatok Az EGSZB és a Nyugat-Balkán: kétszintű megközelítés Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) kettős regionális

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.10.2. COM(2014) 611 final ANNEX 1 MELLÉKLET Tervezet AZ EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS TAGÁLLAMAI, MÁSRÉSZRŐL A SVÁJCI ÁLLAMKÖZÖSSÉG KÖZÖTTI, A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSÁRÓL

Részletesebben

Migrációs trendek társadalmi-demográfiai kontextusban és regionális összefüggésben

Migrációs trendek társadalmi-demográfiai kontextusban és regionális összefüggésben Migrációs trendek társadalmi-demográfiai kontextusban és regionális összefüggésben GÖDRI Irén SOLTÉSZ Béla Migráció, munkapiac és demográfia Magyarországon a SEEMIG projekt főbb eredményei Budapest, 2014.

Részletesebben

MELLÉKLETEK. a következőhöz: Javaslat. a Tanács határozata

MELLÉKLETEK. a következőhöz: Javaslat. a Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.5.31. COM(2016) 319 final ANNEX 1 MELLÉKLETEK a következőhöz: Javaslat a Tanács határozata az Európai Unió nevében az EGT Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás IX. mellékletének

Részletesebben