ÁCS 2022/24 hrsz. orvosi rendelő útcsatlakozásának terve a sz. út 0+900,7 km szelvényében

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁCS 2022/24 hrsz. orvosi rendelő útcsatlakozásának terve a sz. út 0+900,7 km szelvényében"

Átírás

1

2 KÜLÖNÚT Mérnöki Iroda Kft Győr, Rákóczi F. u. 36.; tel/fax.: (96) : web.: TERV- ÉS IRATJEGYZÉK ÁCS 2022/24 hrsz. orvosi rendelő útcsatlakozásának U-1. Műszaki leírás U-2. Áttekintő térkép M 1:8000 U-3. Felmérési helyszínrajz M 1:250 U-4. Útépítési helyszínrajz M 1:250 U-5. Mintakeresztszelvények M 1:100 U-6. Ideiglenes forgalomkorlátozási terv M 1:250 Cégjegyzékszám: / Győr-Moson-Sopron Megyei Cégbíróság Bankszámlaszám: / CIB Győr Adószám:

3

4 Ács, 2022/24 hrsz. orvosi rendelő útcsatlakozásának 1. oldal MŰSZAKI LEÍRÁS 1. Előzmények Ácson, korábban a volt cukorgyár területéhez tartozó, abból leválasztott 2022/24 hrsz. ingatlanon a helyi önkormányzat egy meglévő épület átalakításával új orvosi rendelő kialakítását végzi. A rendelő telke, ill. a telken belül kialakítani szándékozott parkolók megközelítése a szomszédos Gyár utca (81329 sz. országos közút) irányából biztosítható. Az új útcsatlakozás terveinek elkészítésével a Beruházó a Különút Mérnöki Iroda Kft.-t bízta meg. Tervezési feladat része volt ezen kívül a telken belüli parkolók és a hozzá vezető közlekedő út geometriájának helyszínrajzi szinten történő tervezése. Jelen terv az útcsatlakozás megvalósítása érdekében szükséges közútkezelői hozzájárulás beszerzése céljából készült. A tervezés folyamán egyeztetésre került sor a sz. út kezelését végző Magyar Közút Nonprofit Zrt. Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóságával. A terv az egyeztetésen elhangzottak figyelembevételével került véglegesítésre. 2. Tervezési helyszín A beavatkozással érintett telek Ács város középső részén, a helyi vasútállomástól déli irányban, a sz ,7 kmsz bal oldalán helyezkedik el (lásd átnézeti helyszínrajzot). A 2022/24 hrsz február hónapban került leválasztásra a 2022/9 hrsz. területből. Az országos közút a 3365 m2 kiterjedésű 2022/24 hrsz. telek keleti oldalával határos csaknem 83 m hosszan. A sz. út adott szakasza mentén szelvényezés szerinti jobb oldalon bolt, majd - kissé távolabb - sporttelep található, a bal oldalon gazdasági/ kereskedelmi funkció a jellemző. Az út helyszínrajzilag elnyújtott bal irányú ívben fekszik, magasságilag csaknem sík, jól belátható. A 2x1 forgalmi sávos, 5,80-6,30 méter szélességű, tetőszelvényű aszfaltburkolathoz jobb oldalon 2,0-2,5 méter, bal oldalon 1,0-1,5 méter változó szélességű padka csatlakozik. Az út jobb oldalán nagy keresztmetszetű folyamatos szikkasztó árok található, míg a bal oldalon a szikkasztó árkok hiányosak. A szakasz közvilágítással ellátott. A főút átlagos napi forgalma a legfrissebb elérhető adatok, azaz Az országos közutak évre vonatkozó keresztmetszeti forgalma című kiadvány alapján az érintett szakaszt is magába foglaló km szelvények közötti érvényességi szakaszon 1637 jármű/nap (=1526 egységjármű/nap). Ezen járművekből a személygépkocsik aránya 741 db/nap, míg a nehéz motoros forgalom (autóbusz és tehergépkocsi együttesen számított) értéke 332 db/nap. A 2022/24 hrsz. telek északi részén, az úttól mintegy 7-10 méter távolságra egy kb. 300 m2 alapterületű egyszintes épület található, melynek felújítása jelenleg folyamatban van. Ennek KÜLÖNÚT Mérnöki Iroda Kft. Dátum: június

5 Ács, 2022/24 hrsz. orvosi rendelő útcsatlakozásának 2. oldal részeként az épület körül térkőburkolatú járda került kialakításra, mely a közút felöli oldalon 3-6 m szélességgel a telekhatárig tart és részben süllyesztett, részben"k" szegély zárja le. A telekhatár további szakaszán kerítés/ falmaradvány található. A telek épület "mögötti" része füvesített, magasságilag sík, mélypontja a telek déli sarkán található. A terepszint a közút burkolatszintjéhez viszonyítva magasabban helyezkedik el átlagosan cm-el. Az épület közelében a korábbi hasznosításból visszamaradt vasúti vágány halad be a telekre. Az épülettől délre összefüggő beton burkolat, a füves területben pedig egy kiállított gőzmozdony található. A telek nyugati határvonalán koros, nagy méretű fákból álló fasor húzódik. 3. Geometria kialakítása A tervezett útcsatlakozás a 2022/24 hrsz. ingatlanon található épület déli homlokzata és annak közelében a közút mentén elhelyezkedő légvezeték tartó kettős oszlop között kerül kialakításra. A csatlakozás tengelye az épület falával párhuzamosan, attól 7,7 méter távolságra került felvételre. A tervezési tengely a sz. út tengelyét a 0+900,7 km szelvényében éri el 73 -os szögben. A tengely telken belüli helyszínrajzi kialakítása a területen kiállítás céllal elhelyezett gőzmozdony és a meglévő vasúti sínpár pozíciójának figyelembe vételével került megtervezésre. Ezért a telekre bevezető közlekedő út kettő kis sugarú ívvel fordul be az épület mögötti merőleges szakaszára. A közlekedő út teljes hosszán 6,0 méteres szélességgel rendelkezik, mely az országos közúthoz mindkét oldalon R=4,0 m sugarú burkolatszél lekerekítő ívekkel csatlakozik. A beruházás első ütemében csak az országos közút burkolatszéle és a telekhatár közötti (azaz lényegében a lekerekítőív végéig tartó) szakasz kap burkolatot, míg a közlekedő út további része és az ahhoz kapcsolódó parkolók felülete csak zúzottkő terítéssel kerül kialakításra. A burkolt csatlakozó felületet két szélén és a belső zúzottkő közlekedő úthoz történő csatlakozási vonalában süllyesztett szegély zárja le. Igazodva az épület szintjéhez és a telken belüli terepszinthez a burkolat a közút irányába mutató 3%-os eséssel tervezett. Az útcsatlakozás közelében, a közlekedő út épület melletti szakaszán kap helyet a rendelőhöz biztosítandó, mozgásukban korlátozottak részére szolgáló egy darab parkolóhely, 2,5x6,0 méteres befoglaló mérettel. A parkoló az épület falától 2,0 méter távolságra kerül, hogy a kerekesszékkel történő közlekedéshez elegendő hely álljon rendelkezésre. Ezért ezen a szakaszon az épület mellett kiépített 0,80 m szélességű térkő járdaburkolatot meg kell szélesíteni. A közlekedő út végén, az épület nyugati oldalán kerül kialakításra 9 db személygépjármű parkolására alkalmas parkolóterület, egyenként 4,5x2,5 méteres parkolóállások figyelembe vételével. A tervezett parkolók és a csatlakozó közlekedő út felületét 3,0-4,0%-os dél-kelet irányú kereszteséssel kell kialakítani, ezáltal a területre jutó csapadékvíz le tud folyni a fasor előtt elhelyezett, kb. 38 méter hosszúságú szikkasztó árokba. KÜLÖNÚT Mérnöki Iroda Kft. Dátum: június

6 Ács, 2022/24 hrsz. orvosi rendelő útcsatlakozásának 3. oldal A telken belül kialakítandó parkolók, belső út és szivárgó árkok zöldfelülettel határos részei mentén 1,0 méter szélességben rendezni kell a zöldfelületet. A sz. út mentén legalább 1,5 m szélességben, az orvosi rendelő burkolatát lezáró "K" szegély mentén legalább 0,5 m szélességben az árok felé 5%-os eséssel rendelkező füvesített padkát kell kiképezni. 4. Pályaszerkezetek A tervezett útcsatlakozás a közút burkolatszéle és a kapu közötti szakaszon szilárd burkolatot kap. A javasolt pályaszerkezet térkő burkolat esetén: - 8 cm vtg. kiselemes beton burkolókő szürke színben - 3 cm vtg. zúzalék ágyazat - 25 cm vtg. FZKA 0/32 zúzottkő alapréteg - 30 cm vtg. homokos-kavics fagyvédő réteg A javasolt pályaszerkezet a közút jobb oldalán építendő járdakapcsolat esetén: - 4,0 cm vtg. AC 8 kopó jelű kopóréteg - 15,0 cm vtg. FZKA folyamatos szemeloszlású zúzottkő alapréteg - 20,0 cm vtg. homokos-kavics javító- és fagyvédőréteg Az orvosi rendelő bejárata előtt, az új térkőburkolat és a közút burkolatszéle közötti meglévő aszfalt felületet AC 8 kopó jelű kopórétegből készítendő ráaszfaltozással kell a térkövet lezáró új süllyesztett szegély szintjéhez igazítani. Az AC 8 kopó jelű aszfaltréteg 2,5-4,0 cm közötti vastagságban teríthető egy rétegben. Amennyiben ennél nagyobb vastagságú szintkiegyenlítés szükséges, akkor azt több rétegű építéssel kell kialakítani. 5. Forgalomtechnika A tervezett behajtó kiépítése a közút forgalmi rendjét nem érinti. Az új útcsatlakozással szemben a közút szelvényezés szerinti jobb oldalán "kétoldalas" Várakozóhely (KRESZ 110. sz. ábra) jelzőtábla helyezendő ki, alatti irányjelző nyilakkal. A csatlakozás forgalmát "Elsőbbségadás kötelező!" (KRESZ 9. sz. ábra) jelzőtábla kihelyezésével alá kell rendelni a közút forgalmának. Az útcsatlakozás közelében elhelyezett, mozgásukban korlátozottak részére szolgáló parkolót a vonatkozó jelzőtáblával (KRESZ 115/a. sz. ábra) kell jelölni. 6. Csapadékvíz-elvezetés A tervezett útcsatlakozás az országos közút csapadékvíz-elvezetését nem befolyásolja, mivel a szakaszon szikkasztó funkciójú árkok találhatóak. Az új burkolat csatlakozási szakaszán a közút burkolatszéle kb. 1%-os hosszeséssel bír, azaz a burkolaton csapadékvíz annak ellenére KÜLÖNÚT Mérnöki Iroda Kft. Dátum: június

7 Ács, 2022/24 hrsz. orvosi rendelő útcsatlakozásának 4. oldal sem állhat meg, hogy a tervezett csatlakozás burkolata a közút felé irányuló lejtéssel rendelkezik. A burkolatépítést követően a padkakészítés során a főúttal párhuzamos szikkasztó árok rendezése szükséges. Ezt 1:1,5 rézsűhajlással, minimálisan 40 cm mélységgel és 40 cm folyásfenék szélességgel, vízszintes fenékszinttel kell elvégezni. Az árkok kialakítás 7. Növényzet, zöldfelület A kivitelezési munkák végeztével a padka, rézsű, szikkasztó árkok felületei 10 cm vtg. humuszterítéssel és füvesítéssel véglegesítendőek. Amennyiben azt a magassági kialakítás szükségessé teszi előzetesen a meglévő terep nyesését el kell végezni. Füvesítés előtt a termőföldborítás rögtartalma % között kell legyen, de a legnagyobb rög átmérője nem érheti el az 5 cm-t. A termőföldborítás előtt a terep egyenetlenségeit el kell tüntetni, fel kell lazítani és elegyengetni. A füvesítésnél felhasználandó vetőmag mennyiség e: g/m2 legyen. A frissen ültetett fűmag locsolásáról, esetlegesen szükséges pótlásáról az első nyírással bezárólag gondoskodni szükséges. A tervezett útcsatlakozás megépítése az épület déli oldalán 3db, beton burkolattal körülvett, cm átmérőjű fa kivágását teszi szükségessé. A telken belüli szikkasztó árkok kialakítása során a nagy méretű fák gyökérzetének épségét, adott esetben az árok megszakításával, vagy mélységének csökkentésével, meg kell óvni. 8. Közművek Tekintettel arra, hogy a megbízás nem terjedt ki a közműkezelőkkel történő egyeztetések lefolytatására, ezért a helyszínrajzon csak a terepen látható szerelvények, tartozékok kerültek felültetésre. Mivel a közterületi burkolatépítések és szikkasztó árkok kialakítása térszint alatti közművet érinthet, ezért a kivitelezési munkák megkezdése előtt a közműkezelők felkeresése és közműegyeztetés lefolytatása javasolt! A szikkasztó árkok gerinc- ill. bekötővezetékek felett nem alakíthatóak ki, a közművek feletti takarás nem csökkenhet! A telken belül kialakításra kerülő parkoló közvetlen közelében ismeretlen eredetű akna található. Bár a parkolófelület nem érinti az aknát, de biztonsági okokból vagy az akna fedlapját kell közúti teherviselő kivitelűre cserélni, vagy az aknát el kell bontani és helyét feltölteni. KÜLÖNÚT Mérnöki Iroda Kft. Dátum: június

8 Ács, 2022/24 hrsz. orvosi rendelő útcsatlakozásának 5. oldal 9. Építés alatti ideiglenes forgalomkorlátozás A tervezett útépítési munkák érintik a sz. út burkolatszélét, ezért ezen munkafolyamat csak ideiglenes forgalomkorlátozás - azaz az érintett burkolatszél lezárása - mellett végezhető, melyet az U-6. számú helyszínrajz szerint kell kialakítani. Az ideiglenes forgalomkorlátozás kiépítésének, eszközeinek meg kell felelnie A közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről szóló 3/2001 sz. KöViM rendeletben, valamint az e-ut számú Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása című útügyi műszaki előírásban foglaltaknak. A forgalomkorlátozás során felhasznált terelőelemeknek, jelzőtábláknak A közúti jelzőtáblák méreteiről és műszaki követelményeiről szóló, 4/2001 sz. KöViM rendeletnek és a vonatkozó műszaki előírásokban foglalt követelményeknek (méret, jelkép, fényvisszaverő képesség, statikai állékonyság stb.) meg kell felelnie. A munkavégzés után a területen a tervezett forgalmi rendet kell kialakítani. 10. Biztonsági és egészségvédelmi tervfejezet Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002.(II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet biztonsági és egészségvédelmi terv készítését írja elő. Az építési munkahelyen dolgozók biztonságára és egészségére fokozott veszélyt jelentő munkák és munkakörülmények (a 4/2002. SzCsM-EüM er. 2. sz. melléklete szerint): - Azok a munkák, amelyek talajmegcsúszás következtében betemetéssel, mocsaras területen való elmerüléssel vagy magas helyről történő leeséssel veszélyeztetik a munkavállalót. - Árkokban, alagútban végzett munka, földalatti munka. A kivitelezés megkezdésekor meg kell határozni azokat a munkaköröket, beosztásokat, akik felelősek a generál kivitelező, illetve a fővállalkozó részéről a fokozottan veszélyes munkákra és munkakörülményekre vonatkozó biztonsági és egészségvédelmi előírások betartásának ellenőrzéséért (építésvezető, felelős műszaki vezető stb.). A fokozottan veszélyes munkaterületen tartott ellenőrzések dokumentálására vonatkozó követelmények (pl.: az ellenőrzés megállapításait milyen esetben és időközönként kell írásban (az építési és/vagy munkavédelmi naplóba) rögzíteni. Súlyos szabályszegésnél teendő intézkedések (pl.: munka leállítása, jelentések, helyszíni művezetés stb.). Rögzíteni kell a fokozott veszélyes munkát végző kivitelező ellenőrzési és jelentési kötelezettségét a generál kivitelező, illetve a fővállalkozó felé: milyen formában és milyen időközönként kell megtennie (pl.: a munka megkezdése előtt nyilatkoznia kell arra vonatkozólag, hogy minden személyi- és tárgyi feltételt biztosított a biztonságos munkavégzéshez, vagy milyen intézkedést kér a generál-kivitelező vagy a fővállalkozó KÜLÖNÚT Mérnöki Iroda Kft. Dátum: június

9 Ács, 2022/24 hrsz. orvosi rendelő útcsatlakozásának 6. oldal részéről, ahhoz, hogy a munkát biztonságosan tudja elvégezni. (Ez akkor jön szóba, ha van olyan veszélyforrás, ami veszélyezteti a munkavállalóját, de a veszély elhárítása nem tartozik a hatáskörébe.). Elsősegélynyújtó hely: feleljen meg a 4/2002. SzCsM-EüM e. rendeletben foglaltaknak (ha a munkavállalói létszám meghaladja az 50 főt, akkor elsősegélynyújtó helyet kell létesíteni és azt el kell látni az előírt felszerelésekkel (ezeket tervezni is szükséges). Tisztálkodó és mellékhelyiségek: ellenőrizni kell, hogy megfelelnek-e a munkaegészségügyi követelményeknek. A kivitelezőknek nyilatkozniuk kell arra vonatkozólag, hogy az említett létesítményeket ők saját hatáskörükben készítik-e el vagy azt részükre a megrendelő biztosítja bérleti díj ellenében. Melegedő ill. pihenő helyiségek: hideg vagy meleg időjárási körülmények között biztosítani és megfelelően fel kell szerelni ezeket. Egyéni védőeszközök: ellenőrizni kell, hogy a munkavállalók a munkakörüknek és a munka jellegének megfelelő védelmet nyújtó egyéni védőfelszereléssel el vannak-e látva, és azoknak kiadása a kivitelezők írásos nyilatkozata alapján megfelelően dokumentáltan történik-e. Az ellenőrzés módját tervezni kell, pl.: a munkaterület átadását követően mennyi időn belül és az ellenőrzés milyen szempontok alapján történik. Védőital: a hideg ill. meleg időjárási körülmények között biztosítani kell a munkavállalók részére a megfelelő védőitalt és ennek módját tervezni kell, pl.: ki köteles azt biztosítani és hogyan végzi.. A tervezésnél a vonatkozó egészségügyi rendeletet figyelembe kell venni. 11. Munka-, és tűzvédelem A tervezési munkát a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény, a vonatkozó szabványok, valamint az érvényben lévő általános és eseti biztonságtechnikai előírások betartásával végeztük. Az építés során az érvényben lévő munkavédelmi és balesetelhárítási óvórendszabályokat be kell tartani. A munkavédelemmel kapcsolatban a kivitelezésnél biztosítani kell a Munka Törvénykönyve és annak végrehajtásáról szóló rendeleteket, a vonatkozó szabványokat, tervezési irányelveket, valamint a szakminisztériumok által kiadott szakmai óvórendszabályokat. A kivitelező munkavédelmi felelőst köteles kijelölni és biztosítani kell, hogy a munkavégzés során mindig legyen a helyszínen munkavédelmi felelős. Mindennemű közúton végzett munkánál előkészítéstől a befejező munkálatokig az érvényben lévő 3/2001. (I. 31.) KöViM-rendelet "A közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről" valamint az e-ut "A közutakon végzett KÜLÖNÚT Mérnöki Iroda Kft. Dátum: június

10 Ács, 2022/24 hrsz. orvosi rendelő útcsatlakozásának 7. oldal munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági szabályzata Útügyi Műszaki Előírásban foglaltakat be kell tartani. A tervezés során a 28/2011 (IX.6) BM rendelettel életbe léptetett OTSZ előírásait betartottuk, a létesítmény tűzveszélyességi osztályba sorolása: E nem tűzveszélyes. Az alkalmazott segédszerkezetek zsaluzóanyag tűzvédelme érdekében 4-5 üzemképes, porral oltó tűzoltó készüléket kell a helyszínen tartani. A festékkel végzendő munkák tűzveszélyesek, ezért ezeknél a dohányzás és a nyílt láng használatát (hegesztés) meg kell tiltani. 12. Minőségi előírások Az alkalmazott zúzottkő rétegek feleljenek meg az e-ut , e-ut és e-ut számú UME-ban foglaltaknak. A javító- és fagyvédő réteg mállásra, aprózódásra, duzzadásra, elbomlásra, kémiai reakcióra nem hajlamos anyagból készüljön, és feleljen meg az e-ut szerinti DD kőzetfizikai osztály előírásainak. Az alkalmazott homokos-kavics védőréteg az e-ut UME szerint építendő. A homokos-kavics legalább 60% kavics frakciót tartalmazzon. Az előírt száraz térfogatsűrűség: ρdmax=1,95 g/cm3 és az egyenlőtlenségi mutató (u) nagyobb legyen 7-nél. A védőréteg tömörsége: Trρ=96% legyen. A felszínén mért teherbírás E2> 65 MPa legyen. Az aszfaltrétegek beépítésének megkezdése előtt a fogadó felületről minden szennyeződést el kell távolítani, arra a rétegek közötti tapadás biztosítása érdekében 0,3...0,6 kg/m2 bitumenemulziót kell egyenletes vastagságban kipermetezni az aszfaltkeverék terítésének megkezdése előtt legalább fél órával. A kivitelezéskor az e-út sz. útpályaszerkezeti aszfaltrétegek című útügyi műszaki előírás szerint kell eljárni. Az alkalmazásra kerülő térkövek feleljenek meg az MSZ EN 1338 előírásainak. Csak fagyásnak és olvasztósónak ellenálló elemek építhetőek be! Az ágyazóanyag legnagyobb névleges szemnagysága legfeljebb 5 mm lehet. Az e felett, legfeljebb 8 mm szemnagyságig terjedő rész mennyisége a 10 m%-t, a 0,063 mm-nél kisebb szemnagyságú szemek aránya az 5 m%-t nem haladhatja meg! Mészkőzúzalék ágyazó anyagként nem használható! A hézagkitöltő homok legnagyobb névlegese szemnagysága 1 mm legyen. Az e feletti, max. 2 mm szemnagyságig terjedő rész a 10m%-t, a 0,063 mm-nél kisebb szemnagyságú szemek arány a 8 m%-t nem haladhatja meg. Az agyag- iszaptartalom legfeljebb 2m% lehet. A homok kifolyási tényezője 120 s/1000 cm3-nél nagyobb legyen. A betonkő burkolatok az e-út ÚME szerint építendők. A beépítendő szegély elemek legalább C30/37 minőségű betonból készüljön, a megtámasztó betongerenda: C16/20 XO(H) minőségű betonból készüljön. KÜLÖNÚT Mérnöki Iroda Kft. Dátum: június

11 Ács, 2022/24 hrsz. orvosi rendelő útcsatlakozásának 8. oldal Minden beépítésre kerülő anyag ÉME engedéllyel rendelkezzen! Minőségvizsgálatokat a szabványok és műszaki előírások alapján összeállított minősítési és mintavételi tervek szerint kell elvégezni. Győr, június Musitz Róbert / KÉ-T KÜLÖNÚT Mérnöki Iroda Kft. Dátum: június

12

13

14

15

16 zt. aszfalt 2456 aszfalt murva füves ab j. út Vasútállomás felé 50.0 aszfalt 2443/2 ab. aszfalt Gyár út aszfalt 50.0 árok 2022/25 térkő térkő falmaradvány 2443/3 gyeprács j. út Centrum felé épület tb. beton ab. térkő 2443/1 füves füves vasúti vágány bazalt kockakő gőzmozdony 2022/ Győr, Rákóczi Ferenc u. 36.; tel/fax.: (96) web: füves 2022/24 füves ÁCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2941 Ács, Gyár u. 23. ÁCS 2022/24 hrsz. orvosi rendelő útcsatlakozásának Ideiglenes forgalomkorlátozási terv 192/ június U-6. M 1: x297 Tédi Szabolcs KÉ-T,VZ-T / Musitz Róbert KÉ-T /

MŰSZAKI LEÍRÁS V E S Z P R É M, SZIKLAY JÁNOS UTCA. Munkaszám: 877/3-08 TARTALOMJEGYZÉK

MŰSZAKI LEÍRÁS V E S Z P R É M, SZIKLAY JÁNOS UTCA. Munkaszám: 877/3-08 TARTALOMJEGYZÉK MŰSZAKI LEÍRÁS Munkaszám: 877/3-08 A V E S Z P R É M, SZIKLAY JÁNOS UTCA Ú T É P Í T É S I ENGE D É L Y E Z É S I TER V É H E Z TARTALOMJEGYZÉK ELŐZMÉNYEK...2 MEGLÉVŐ ÁLLAPOTOK...2 TERVEZETT BURKOLATOK

Részletesebben

GEOplaner Építőipari Tervező KFT

GEOplaner Építőipari Tervező KFT P É T F Ü R D Ő LISZT FERENC UTCA 3. SZ. ELŐTTI LÉPCSŐ TERVSZÁM: 719/15 MEGRENDELŐ: PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8105 PÉTFÜRDŐ, BERHIDAI ÚT 6. KÉSZÍTETTE: GEOplaner Építőipari Tervező KFT 8200 VESZPRÉM,

Részletesebben

GEOplaner Építőipari Tervező KFT

GEOplaner Építőipari Tervező KFT P É T F Ü R D Ő PÉTFÜRDŐ, BERHIDAI ÚT ISKOLA UTCA CSATLAKOZÁSÁBAN ÁTERESZ MEGHOSSZABBÍTÁS TERVE TERVSZÁM: 718/15 MEGRENDELŐ: PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8105 PÉTFÜRDŐ, BERHIDAI ÚT 6. KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS V E S Z P R É M, ESZTER H Á Z Y ANTAL UTCA. Munkaszám: 877/2-08 TARTALOMJEGYZÉK

MŰSZAKI LEÍRÁS V E S Z P R É M, ESZTER H Á Z Y ANTAL UTCA. Munkaszám: 877/2-08 TARTALOMJEGYZÉK MŰSZAKI LEÍRÁS A V E S Z P R É M, ESZTER H Á Z Y ANTAL UTCA Ú T É P Í T É S I ENGE D É L Y E Z É S I TER V É H E Z TARTALOMJEGYZÉK ELŐZMÉNYEK...2 MEGLÉVŐ ÁLLAPOTOK...2 TERVEZETT BURKOLATOK ÉS PÁLYASZERKEZETÉNEK

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS. A Budapest XXII. kerület, Anna utca parkolóépítés tervéhez. 1. Előzmények:

MŰSZAKI LEÍRÁS. A Budapest XXII. kerület, Anna utca parkolóépítés tervéhez. 1. Előzmények: 1 MŰSZAKI LEÍRÁS A Budapest XXII. kerület, Anna utca parkolóépítés tervéhez 1. Előzmények: Budafok-Tétény, Budapest XXII. kerület Önkormányzata az Anna utcában várakozóhelyeket kíván létesíteni, ezért

Részletesebben

GEOplaner TERVJEGYZÉK SIÓFOK-TÖREKI, DIÓFÁS ÚTI BURKOLT PADKA ÚTÉPÍTÉSI TERVE. Tsz: 645/14

GEOplaner TERVJEGYZÉK SIÓFOK-TÖREKI, DIÓFÁS ÚTI BURKOLT PADKA ÚTÉPÍTÉSI TERVE. Tsz: 645/14 TERVJEGYZÉK Tsz: 645/14 Tervjegyzék Tervezői nyilatkozat Műszaki leírás Közműnyilatkozatok Tervlapok U-1 Átnézeti helyszínrajz U-2 Részletes helyszínrajz 1:500 U-3 Hossz-szelvény 1:1000/100 U-4 Mintakeresztszelvény

Részletesebben

T-01/2015. Tel: 30/677-6080. Kelt:

T-01/2015. Tel: 30/677-6080. Kelt: Terv megnevezése: Celica 2004 Mérnöki Szolgáltató Kft. Tervszám: T-01/2015 Kiskőrös-Kalocsa 153 sz. vasútvonal 98+13 vkm, 5309 sz. út 0+893 km terelőút kiépítésének engedélyezési terve és a vasúti átjáró

Részletesebben

GEOplaner KFT Veszprém, 2015.04. 8200 Veszprém, József Attila u. 40.

GEOplaner KFT Veszprém, 2015.04. 8200 Veszprém, József Attila u. 40. TERVJEGYZÉK PÉTFÜRDŐ, ÁLLOMÁS UTCA FELÚJÍTÁS ÚTÉPÍTÉSI TERVE Tsz: 717/15 Tervjegyzék Tervezői nyilatkozat Műszaki leírás Közműnyilatkozatok Tervlapok U-1 Átnézeti helyszínrajz U-2. Részletes helyszínrajz

Részletesebben

ENGEDÉLYEZÉSI TERV. Huba utcai 3 csoportos óvoda KÖZLEKEDÉSI MUNKARÉSZ. Tárnok belterület, Huba utca hrsz. 607/4.

ENGEDÉLYEZÉSI TERV. Huba utcai 3 csoportos óvoda KÖZLEKEDÉSI MUNKARÉSZ. Tárnok belterület, Huba utca hrsz. 607/4. ENGEDÉLYEZÉSI TERV Huba utcai 3 csoportos óvoda KÖZLEKEDÉSI MUNKARÉSZ Tárnok belterület, Huba utca hrsz. 607/4. Építtető: TÁRNOK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2461 Tárnok Dózsa György út 150. Tervező: PALÁDI

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ, HORVÁTH ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ELŐTTI LÉPCSŐ ÁTÉPÍTÉS TERVE

PÉTFÜRDŐ, HORVÁTH ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ELŐTTI LÉPCSŐ ÁTÉPÍTÉS TERVE TERVJEGYZÉK PÉTFÜRDŐ, HORVÁTH ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA Tsz: 721/15 Tervjegyzék Tervezői nyilatkozat Műszaki leírás Költségvetési kiírás Tervlapok L-1 Átnézeti helyszínrajz L-2 Részletes helyszínrajz 1:100

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS V E S Z P R É M, B E MJÓZSEF UTCA. Munkaszám: 877/4-08 TARTALOMJEGYZÉK

MŰSZAKI LEÍRÁS V E S Z P R É M, B E MJÓZSEF UTCA. Munkaszám: 877/4-08 TARTALOMJEGYZÉK MŰSZAKI LEÍRÁS Munkaszám: 877/4-08 A V E S Z P R É M, B E MJÓZSEF UTCA Ú T É P Í T É S I ENGE D É L Y E Z É S I TER V É H E Z TARTALOMJEGYZÉK ELŐZMÉNYEK...2 MEGLÉVŐ ÁLLAPOTOK...2 TERVEZETT BURKOLATOK ÉS

Részletesebben

Műszaki Leírás. Diósd, Kocsis u. Zöldfa ÓVODA környezete KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI FEJLESZTÉSEK

Műszaki Leírás. Diósd, Kocsis u. Zöldfa ÓVODA környezete KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI FEJLESZTÉSEK 1 / 11 Műszaki Leírás Megbízó: Tervező: Felelős tervező: Diósd, Kocsis u. Zöldfa ÓVODA környezete KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI FEJLESZTÉSEK GYALOGJÁRDA ÁTÉPÍTÉSE ÉS REKONSTRUKCIÓ VALAMINT MENETDINAMIKAI KÜSZÖB

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS SIÓFOK, BETHLEN GÁBOR UTCA ÉS SZIGLIGET UTCA FELÚJÍTÁS ÚTÉPÍTÉSI TERVÉHEZ

MŰSZAKI LEÍRÁS SIÓFOK, BETHLEN GÁBOR UTCA ÉS SZIGLIGET UTCA FELÚJÍTÁS ÚTÉPÍTÉSI TERVÉHEZ MŰSZAKI LEÍRÁS SIÓFOK, BETHLEN GÁBOR UTCA ÉS SZIGLIGET UTCA FELÚJÍTÁS ÚTÉPÍTÉSI TERVÉHEZ 1. ELŐZMÉNYEK Siófok Város Polgármesteri Hivatala (8600 Siófok, Fő tér 1.) megbízásából a GEOplaner Kft. (8200 Veszprém,

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ, BERHIDAI ÚTI KAPUBEHAJTÓK ÚTÉPÍTÉSI TERVE

PÉTFÜRDŐ, BERHIDAI ÚTI KAPUBEHAJTÓK ÚTÉPÍTÉSI TERVE TERVJEGYZÉK PÉTFÜRDŐ, BERHIDAI ÚTI KAPUBEHAJTÓK ÚTÉPÍTÉSI TERVE Tsz: 652/14 Tervjegyzék Tervezői nyilatkozat Műszaki leírás Közműegyeztetések E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. E.ON Észak-dunántúli

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS. Lekerekítő-ívek: A vízszintes lekerekítő-íveket a Helyszínrajzon feltüntetett módon kell kialakítani.

MŰSZAKI LEÍRÁS. Lekerekítő-ívek: A vízszintes lekerekítő-íveket a Helyszínrajzon feltüntetett módon kell kialakítani. MŰSZAKI LEÍRÁS 1) ELŐZMÉNYEK Szombathely Megye Jogú Város megbízásából feladatunk a Schmidt Múzeum bővítéshez ( Szombathely Hollán Ernő u.2. szám) szükséges belső út területek és meglévő útcsatlakozás

Részletesebben

K Ö L T S É G V E T É S I K I Í R Á S

K Ö L T S É G V E T É S I K I Í R Á S GÁT-JA BT. Nyíregyháza, Ószőlő u. 116. K Ö L T S É G V E T É S I K I Í R Á S Készült: Csengersima Község Önkormányzat Csengersima, Kossuth u. 60., a Csengersima külterületén a Hrsz: 0138/88 alatt meglévő

Részletesebben

ÚTHÁLÓZAT Mérnök Iroda Kft Tatabánya, Szent Borbála tér 6. II.em. 6. Tel.: 34/ ; Tel/Fax: 34/

ÚTHÁLÓZAT Mérnök Iroda Kft Tatabánya, Szent Borbála tér 6. II.em. 6. Tel.: 34/ ; Tel/Fax: 34/ Tartalomjegyzék Tatabányai Törvényszék belső udvar út és burkolatépítési kiviteli terve UK 001. UK 002. UK 003. UK 004. UK 005. UK 006. UK 007. UK 008. UK 008/A. Műszaki leírás Átnézeti helyszínrajz Helyszínrajz

Részletesebben

GEOplaner Építőipari Tervező KFT

GEOplaner Építőipari Tervező KFT S I Ó F O K 65 SZ. FKL ÚT (HONVÉD UTCA) 80+865.80 KM SZ. KIJELÖLT GYALOGÁTKELŐHELY LÉTESÍTÉS ÚTÉPÍTÉSI KIVITELI TERVE TERVSZÁM: 745/15 MEGRENDELŐ: SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

2.1 Meglévő állapot. 2.2 Tervezett állapot

2.1 Meglévő állapot. 2.2 Tervezett állapot 1. ELŐZMÉNYEK Nyergesújfalu Város Polgármesteri Hivatalának megbízásából készítjük a Munkácsy Liget burkolatfelújítása és a parkolók létesítése az Öreg temető előtt engedélyezési tervét. A tervezéssel

Részletesebben

M0 GYŰRŰ DÉLI SZEKTOR. M1-M6 autópályák (2+840-9+400 km sz.) közötti 2x3 sávos szakasza

M0 GYŰRŰ DÉLI SZEKTOR. M1-M6 autópályák (2+840-9+400 km sz.) közötti 2x3 sávos szakasza M0 GYŰRŰ DÉLI SZEKTOR M1-M6 autópályák (2+840-9+400 km sz.) közötti 2x3 sávos szakasza Beruházó: Tervező: Mérnök: Kivitelező: Magyarország közúthálózata Az M0 gyűrű környezete Az M0 gyűrű áttekintő térképe

Részletesebben

BEÉPÍTÉSI SEGÉDLET VIACON HELCOR HULLÁMACÉL CSŐÁTERESZEK

BEÉPÍTÉSI SEGÉDLET VIACON HELCOR HULLÁMACÉL CSŐÁTERESZEK BEÉPÍTÉSI SEGÉDLET VIACON HELCOR HULLÁMACÉL CSŐÁTERESZEK 2040 Budaörs, 1 www.viaconhungary.hu 1. BEÉPÍTÉSSEL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK: A beépítés betartandó fő fázisai: - kitűzés - ágyazat- készítés -

Részletesebben

TORDILLO BT. Cím: 2463 Tordas, Szabadság út 150. tel.:+36 20 4545559; fax:+36 1 7002158 e-mail: todor.denes@vipmail.hu SIÓFOK Sándor utca (Hrsz.: 5490, 5512, 5460/1) járdaépítés és felújítás útépítési

Részletesebben

www.rt-plan.com Tiszaújváros, Bethlen Gábor utca járdafelújítás kiviteli terve RTP-1/2015

www.rt-plan.com Tiszaújváros, Bethlen Gábor utca járdafelújítás kiviteli terve RTP-1/2015 Tiszaújváros, Bethlen Gábor utca járdafelújítás kiviteli terve Tervezte: RT-PLAN Kft. 3519 Miskolc Iglói u. 3. 1/1. Tel: (46)450-527 (70) 317-2112 Email:reko@rt-plan.com Tervszám: RTP-1/2015 www.rt-plan.com

Részletesebben

A SZÉLL KÁLMÁN TÉR, MINT AZ ÉLHETŐ KÖZLEKEDÉSI TÉR ÉS AZ ÉPÍTÉSZET KAPCSOLATA A KÖZELJÖVŐBEN ÉS A TÁVLATBAN

A SZÉLL KÁLMÁN TÉR, MINT AZ ÉLHETŐ KÖZLEKEDÉSI TÉR ÉS AZ ÉPÍTÉSZET KAPCSOLATA A KÖZELJÖVŐBEN ÉS A TÁVLATBAN A SZÉLL KÁLMÁN TÉR, MINT AZ ÉLHETŐ KÖZLEKEDÉSI TÉR ÉS AZ ÉPÍTÉSZET KAPCSOLATA A KÖZELJÖVŐBEN ÉS A TÁVLATBAN ÚTÉPÍTÉS Tóth Kinga 2013. november 28. Miről lesz szó? a tér jelenlegi közlekedése és az infrastruktúra

Részletesebben

KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA IPARI KFT PARKOLÓ KIALAKÍTÁS

KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA IPARI KFT PARKOLÓ KIALAKÍTÁS KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA IPARI KFT PARKOLÓ KIALAKÍTÁS Készítette: DudáStudio Kft 2016. május 1. ALÁÍRÓ CÍMLAP 2335 Taksony, Fő út 140. KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA IPARI KFT PARKOLÓ KIALAKÍTÁS Megrendelő: KUKA

Részletesebben

Msz: 877/1-08 MŰSZAKI LEÍRÁS A VESZPRÉM, BAJCSY-ZSILINSZKY UTCA, ÚTÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVÉHEZ

Msz: 877/1-08 MŰSZAKI LEÍRÁS A VESZPRÉM, BAJCSY-ZSILINSZKY UTCA, ÚTÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVÉHEZ MŰSZAKI LEÍRÁS A VESZPRÉM, BAJCSY-ZSILINSZKY UTCA, ÚTÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVÉHEZ Msz: 877/1-08 1. Előzmények Veszprém MJV Önkormányzata által kiírt közbeszerzési eljáráson a Partner Mérnöki Iroda Kft.

Részletesebben

KÖLTSÉGBECSLÉS NAGYKOVÁCSI, RÁKÓCZI UTCA ÚTÉPÍTÉS, CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS ENGEDÉLYEZÉSI TERV. Megnevezés Egység Egységár

KÖLTSÉGBECSLÉS NAGYKOVÁCSI, RÁKÓCZI UTCA ÚTÉPÍTÉS, CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS ENGEDÉLYEZÉSI TERV. Megnevezés Egység Egységár KÖLTSÉGBECSLÉS NAGYKOVÁCSI, RÁKÓCZI UTCA ÚTÉPÍTÉS, CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS ENGEDÉLYEZÉSI TERV Megnevezés Egység Egységár Bontási munkák, terület előkészítés Kiemelt szegély bontása 350 m 2 500 Döntött szegély

Részletesebben

Tárgyalásra kerülő témakörök: Témakört érintő legfontosabb előírások:

Tárgyalásra kerülő témakörök: Témakört érintő legfontosabb előírások: TANTÁRGY:LÉTESÍTÉS ÉS LÉTESÍTMÉNYEKMUNKABIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYE II. FÉLÉV Tárgyalásra kerülő témakörök: Építési munkahelyeken az építési folyamatok során megvalósítandó minimális egészségvédelmi és biztonsági

Részletesebben

BERHIDAI ÚT 21+481.65-21+525 KM MEGBÍZÓ: PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8105 PÉTFÜRDŐ, BERHIDAI ÚT 6.

BERHIDAI ÚT 21+481.65-21+525 KM MEGBÍZÓ: PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8105 PÉTFÜRDŐ, BERHIDAI ÚT 6. BERHIDAI ÚT 21+481.65-21+525 KM SZELVÉNYEK KÖZÖTT MEGBÍZÓ: PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8105 PÉTFÜRDŐ, BERHIDAI ÚT 6. TERVEZŐ: GEOplaner Építőipari Tervező KFT 8200 VESZPRÉM, JÓZSEF ATTILA UTCA 40.

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 38/2007. (XII. 21.) rendelettel módosított 32/2004. (IX. 27.) rendelete a Budapest, XVI. kerület Biztató út - Árpádföldi sor - HÉV vonal - (117579) hrsz. közterület

Részletesebben

Előterjesztés. Járdaépítési keret felhasználásával összefüggő kérdésekről

Előterjesztés. Járdaépítési keret felhasználásával összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310 174/224, 225, 233 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: beruhazas@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Járdaépítési keret

Részletesebben

25/2004. (VII. 6.) RENDELETE. A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról

25/2004. (VII. 6.) RENDELETE. A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 25/2004. (VII. 6.) RENDELETE A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról Budapest, XVI. kerület Margit

Részletesebben

U-2 Részletes helyszínrajz 1:500. U-3 Hossz-szelvények 1:1000/100. U-4 Mintakeresztszelvények 1:50. U-5 Keresztszelvények 1:100

U-2 Részletes helyszínrajz 1:500. U-3 Hossz-szelvények 1:1000/100. U-4 Mintakeresztszelvények 1:50. U-5 Keresztszelvények 1:100 TERVJEGYZÉK SIÓFOK, HALÁPY JÁNOS UTCA ÚTÉPÍTÉSI TERVE Tsz: 644/14 Tervjegyzék Tervezői nyilatkozat Műszaki leírás Építés alatti forgalomkorlátozási terv Közműnyilatkozatok E.On Dél-dunántúli Áramhálózati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Bartók és Hunyadi utcák tervezését érintő döntésekhez.

ELŐTERJESZTÉS a Bartók és Hunyadi utcák tervezését érintő döntésekhez. Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS a Bartók és Hunyadi utcák tervezését érintő döntésekhez. Répcelak Város Önkormányzata pályázat útján a Kvarcit Bt.-t választotta ki a Bartók utcában zárt csapadékcsatorna,

Részletesebben

A.12_Mennyiség 1/41 Főpálya_0+000-0+350

A.12_Mennyiség 1/41 Főpálya_0+000-0+350 Tétel-szám Megnevezés Mennyiség Útépítés 1 * Mértékegység E.ár [Ft] Költség [ E Ft] Főpálya építés 0+000-0+350km sz. között (M3 ap. csp-hoz tartozó főpálya szakasz) 1 * 200 000 ELŐKÉSZÍTŐ- ÉS FÖLDMUNKÁK

Részletesebben

Szombathely, Éhen Gy. tér 1-3. forgalomtechnikai felülvizsgálata egyirányúsítás, parkoló kijelölés

Szombathely, Éhen Gy. tér 1-3. forgalomtechnikai felülvizsgálata egyirányúsítás, parkoló kijelölés H-9700 Szombathely Laky Demeter u. 8. Tel: +36-20-311-9750. Szombathely, 2015. május 22. Tartalomjegyzék: Címlap Tartalomjegyzék 1.0 Műszaki leírás Általános adatok Tervezési feladat Kiinduló adatok Jelenlegi

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom:

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Környezetvédelmi Bizottsága 2015. február 10-i ülésén az alábbi határozatokat

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. kerületi önkormányzat. (1163 Budapest XVI. Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületi útépítések tervezése 19.

Budapest Főváros XVI. kerületi önkormányzat. (1163 Budapest XVI. Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületi útépítések tervezése 19. Megrendeld és építtető: Budapest Főváros XVI. kerületi önkormányzat (1163 Budapest XVI. Havashalom utca 43.) Főcím: Budapest XVI. kerületi útépítések tervezése 19. Tervező: ÚT-, VASÚTTERVEZŐ ZRT. Tervszám:

Részletesebben

Sajtó háttérbeszélgetés 2013.08.09. Olimpia park rekonstrukciója rövid leírás

Sajtó háttérbeszélgetés 2013.08.09. Olimpia park rekonstrukciója rövid leírás Sajtó háttérbeszélgetés 2013.08.09. Olimpia park rekonstrukciója Érintett közterületek: Olimpia park, Stollár B. utca, Balassi B. u. 6-10., Széchenyi rkp. Széchenyi rkp. Markó utca Balassi B. u. Balaton

Részletesebben

13. Gyalogos közlekedés

13. Gyalogos közlekedés SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM MŰSZAKI TUDOMÁNYI KAR KÖZLEKEDÉSÉPÍTÉSI TANSZÉK KÖZÚTI FORGALOMTECHNIKA 1. Tantárgykód: NGB_ET009_1 13. Gyalogos közlekedés Dr. Kálmán László egyetemi adjunktus Győr, 2014. január

Részletesebben

6/2005. (II. 21.) rendelete

6/2005. (II. 21.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 6/2005. (II. 21.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület Rákospalotai

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 16/2005. (V. 25.) rendelete

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 16/2005. (V. 25.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 16/2005. (V. 25.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület Táncsics

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ, BERHIDAI ÚT 2. KÖRNYEZETRENDEZÉS ÚTÉPÍTÉSI TERVE

PÉTFÜRDŐ, BERHIDAI ÚT 2. KÖRNYEZETRENDEZÉS ÚTÉPÍTÉSI TERVE TERVJEGYZÉK PÉTFÜRDŐ, BERHIDAI ÚT 2. KÖRNYEZETRENDEZÉS ÚTÉPÍTÉSI TERVE Tsz: 616/13 Tervjegyzék Tervezői nyilatkozat Műszaki leírás Közműnyilatkozatok Tervlapok U-1 Átnézeti helyszínrajz U-2 Helyszínrajzok

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában és a NYÍRVV Nonprofit Kft. kezelésében lévő járdák felújítása című projekt

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában és a NYÍRVV Nonprofit Kft. kezelésében lévő járdák felújítása című projekt Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában és a NYÍRVV Nonprofit Kft. kezelésében lévő járdák felújítása című projekt Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/128 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

ASZFALTRÁCS 100/100 üvegrácsszövet

ASZFALTRÁCS 100/100 üvegrácsszövet 1 / 6 Ezen műszaki előírás tárgya az ASZFALTRÁCS 100/100 üveg-rácsszövet pályaszerkezeti rétegek közötti alkalmazásának feltételei. Tartalom 1. Általános ismertetés... 1 1.1. Általános ismertetés... 2

Részletesebben

Tűzvédelmi Műszaki Irányelv TvMI 4.1:2015.03.30. Tartalomjegyzék

Tűzvédelmi Műszaki Irányelv TvMI 4.1:2015.03.30. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3. 2. Fogalmak 3. 3. A tűzoltási felvonulási terület és útvonal paraméterei...3. 4. Homlokzati mentési pontok kialakítása.6. 5. A tűzoltáshoz szükséges oltóanyag biztosítása..7.

Részletesebben

A mai korszerű rendszerben, figyelembe véve a kerékpár közlekedést: Parkolósáv előtt vezetett kerékpársáv

A mai korszerű rendszerben, figyelembe véve a kerékpár közlekedést: Parkolósáv előtt vezetett kerékpársáv 19/B tétel Munkáltatója egy város belső útjainak felújítására és építésére kapott megbízatást. Ismertesse a városi utak kialakításának elveit és szokásos burkolati rendszerüket! - Parkolósáv kialakítások,

Részletesebben

1.2 Általános közlekedési kapcsolatok, közlekedés-földrajzi helyzet

1.2 Általános közlekedési kapcsolatok, közlekedés-földrajzi helyzet 3.4. KÖZLEKEDÉS VONALVEZETŐ Mérnöki és Gazdaságfejlesztő Kft. 6000 Kecskemét, Katona József tér 6. II./8A Tel.: 76/486-610, Fax: 76/506-199 www.vonalvezeto.hu, vonalvezeto@vonalvezeto.hu Tsz.: VV-T 2014-09

Részletesebben

Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások

Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások Az építőipari tevékenységekre vonatkozó követelményeket, szervezett munkavégzés esetén alapvetően a 4/2002.

Részletesebben

VASVÁR IPARTERÜLET KIALAKÍTÁS VÍZIKÖZMŰ ELLÁTÁS TANULMÁNYTERV

VASVÁR IPARTERÜLET KIALAKÍTÁS VÍZIKÖZMŰ ELLÁTÁS TANULMÁNYTERV TARTALOMJEGYZÉK Iratok: Tartalomjegyzék Aláírólap Műszaki leírás Tervezői költségbecslések 7/2 A L Á Í R Ó L A P Felelős tervező: Szilvás István... VZ-TEL; 18-0162 A dokumentáció 7 gépelt oldalt tartalmaz.

Részletesebben

Tájékoztató - ÚP - Tornavár

Tájékoztató - ÚP - Tornavár Tájékoztató - ÚP - Tornavár Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/77 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI III.

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI III. AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI III. követelmények I. A munkafolyamatot, a technológiát, a munkaeszközt, az anyagot úgy kell megválasztani, hogy az sem a munkavállalók,

Részletesebben

Bruttó 95,43% Ft. Tervezés 1,50% Ft

Bruttó 95,43% Ft. Tervezés 1,50% Ft Rétegek méterben Mértékegység Anyag és díj egységár Mennyiség Összesen Út szélessége: 4 Út hossza: 1000 Kopó réteg 0,05 m3 90000 Ft 200 18000000 Ft Zúzottkő réteg 0,2 m3 13000 Ft 840 10920000 Ft Tömörített

Részletesebben

ZÖLDTERÜLET REHABILITÁCIÓJA

ZÖLDTERÜLET REHABILITÁCIÓJA GYŐR, ÚJVÁROS, BERCSÉNYI LIGET JÁTSZÓ- és PIHENŐPARK (Hrsz: 8103) Comfort Tervező Kft. Oldal: 1 / 6 01. ELŐLAP GYŐR, ÚJVÁROS, BERCSÉNYI LIGET JÁTSZÓ- és PIHENŐPARK (Hrsz: 8103).. Okl. táj- és kertépítész

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete *

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * BUDAPEST, III. KERÜLET BATTHYÁNY UTCA PÜNKÖSDFÜRDŐ UTCA ÁRPÁD UTCA IPARTELEP UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 33/2005. (XI.14.) rendelete

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 33/2005. (XI.14.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 33/2005. (XI.14.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) Ök. rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület

Részletesebben

Aszfaltjárdák felújítása, és kiselemes térkő burkolatú terület kialakítása Pilisvörösváron vállalkozási szerződés keretében

Aszfaltjárdák felújítása, és kiselemes térkő burkolatú terület kialakítása Pilisvörösváron vállalkozási szerződés keretében Aszfaltjárdák felújítása, és kiselemes térkő burkolatú terület kialakítása Pilisvörösváron vállalkozási szerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/132 Aszfaltjárdák felújítása, és kiselemes

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2013. (X. 15.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2013. (X. 15.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2013. (X. 15.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros XIII. Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 56/2001. (XII.

Részletesebben

Hajdú-Via Kft. 4033 Debrecen, Sámsoni út 141/a sz. Tervszám: 040/11 TARTALOMJEGYZÉK

Hajdú-Via Kft. 4033 Debrecen, Sámsoni út 141/a sz. Tervszám: 040/11 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK az "Önkormányzati tulajdonú utak fejlesztése" tárgyú pályázat keretében a 4080 Hajdúnánás, Széchenyi u., Ady Endre krt., Bethlen G. krt. gyűjtőút engedélyes tervdokumentációjához. 1.1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Hereg, F6 lit feliijitas terve. Helyi kozutak keresztmetszeti forgalmanak. meghatarozasa

Hereg, F6 lit feliijitas terve. Helyi kozutak keresztmetszeti forgalmanak. meghatarozasa BAZALT" Ut-, Hid- es Parkepito KFT Tata, Faller J. u. 6. Tervezo: Ban Gabor Hereg, F6 lit feliijitas terve 0+358-0+900 km. szelvenyek kozott Helyi kozutak keresztmetszeti forgalmanak meghatarozasa A forgalomszamlalas

Részletesebben

BEÉPÍTÉSI SEGÉDLET VIACON SUPERCOR

BEÉPÍTÉSI SEGÉDLET VIACON SUPERCOR BEÉPÍTÉSI SEGÉDLET VIACON SUPERCOR 2040 Budaörs, 1 www.viaconhungary.hu 1. BEÉPÍTÉSSEL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK: A beépítés betartandó fő fázisai: - kitűzés - ágyazat- vagy alapgerenda készítés - csőelemek

Részletesebben

Információk az utak menti fásításról. Zsidákovits József. üzemeltetési mérnök, KKK. Budapest 2008. február 20. 1. A fásítás két évtizede számokban

Információk az utak menti fásításról. Zsidákovits József. üzemeltetési mérnök, KKK. Budapest 2008. február 20. 1. A fásítás két évtizede számokban Információk az utak menti fásításról Zsidákovits József üzemeltetési mérnök, KKK Budapest 2008. február 20. Témák áttekintése 1. A fásítás két évtizede számokban 2. Változások a 3. Közút menti fák állapotvizsgálata

Részletesebben

SIÓFOK SÁGVÁR 65 SZÁMÚ ÚT MELLETTI KERÉKPÁRÚT LÉTESÍTÉS ÚTÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVE

SIÓFOK SÁGVÁR 65 SZÁMÚ ÚT MELLETTI KERÉKPÁRÚT LÉTESÍTÉS ÚTÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVE MŰSZAKI LEÍRÁS SIÓFOK SÁGVÁR 65 SZÁMÚ ÚT MELLETTI KERÉKPÁRÚT LÉTESÍTÉS ÚTÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVE ÉPÍTÉS ALATTI FORGALOMKORLÁTOZÁSI TERV 1./ IDEIGLENES FORGALMI REND, FORGALOMKORLÁTOZÁS Az érintett

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés évi parkoló építési, felújítási keretösszeg felhasználásról

Város Polgármestere. Előterjesztés évi parkoló építési, felújítási keretösszeg felhasználásról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/224, 226, 233 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: beruhazas@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Ügyintéző: Zsók Anikó Előterjesztés

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

GEOplaner TERVJEGYZÉK SIÓFOK, SÁGVÁRI UTCAI JÁRDA ÚTÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVE. Tsz: 643/14

GEOplaner TERVJEGYZÉK SIÓFOK, SÁGVÁRI UTCAI JÁRDA ÚTÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVE. Tsz: 643/14 TERVJEGYZÉK SIÓFOK, SÁGVÁRI UTCAI JÁRDA ÚTÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVE Tsz: 643/14 Tervjegyzék Tervezői nyilatkozat útépítés Tervezői nyilatkozat - hídépítés Műszaki leírás Közműnyilatkozatok Tervlapok

Részletesebben

19/1998. (X. 13.) RENDELETE

19/1998. (X. 13.) RENDELETE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 19/1998. (X. 13.) RENDELETE a Bökényföldi út - nagynyomású gázvezeték védősávja - Cinkotai út és a 103867 hrsz-ú ipari út által határolt terület szabályozási

Részletesebben

ÚTHÁLÓZAT Mérnök Iroda Kft. 2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 6. II.em. 6. Tel.: 34/309-399; Tel/Fax: 34/309-400 E-mail: tracktor@axelero.

ÚTHÁLÓZAT Mérnök Iroda Kft. 2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 6. II.em. 6. Tel.: 34/309-399; Tel/Fax: 34/309-400 E-mail: tracktor@axelero. Tata város ( térsége) Szerkezeti- és szabályozási tervének módosítása Közlekedési vizsgálat és javaslat A tervezési területet közlekedési szempontból délről az, északról a 1363/18 hrsz.-ú út (Fényes fürdő

Részletesebben

ÉPÍTTETŐ: SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1.

ÉPÍTTETŐ: SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. SIÓFOK EPERFA UTCA CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS ÉPÍTTETŐ: SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TERVEZŐ: GEOplaner Építőipari Tervező KFT 8200 VESZPRÉM, JÓZSEF ATTILA UTCA 40. TSZ.: 647/14 2014. JÚLIUS

Részletesebben

3. TERVIRATOK PANNONHALMA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

3. TERVIRATOK PANNONHALMA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 84 3. TERVIRATOK 1. Képviselő-testületi határozat a településrendezési terv módosításának megindításáról 2. Határozat a partnerségi egyeztetés szabályairól 3. Az előzetes tájékoztatási eljárás során beérkezett

Részletesebben

Az építési övezet jele legkisebb legnagyobb legnagyobb megengedett legkisebb megengedett legkisebb legnagyobb. szintterületi mutatója

Az építési övezet jele legkisebb legnagyobb legnagyobb megengedett legkisebb megengedett legkisebb legnagyobb. szintterületi mutatója Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2010. (III.23.) önkormányzati rendelete a Budapest Hegyvidék XII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 14/2005.

Részletesebben

MŰSZAKI DISZPOZÍCIÓ T-431/14 Tímár utcai megálló támfal és szegély megerősítésének kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárásban

MŰSZAKI DISZPOZÍCIÓ T-431/14 Tímár utcai megálló támfal és szegély megerősítésének kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárásban MŰSZAKI DISZPOZÍCIÓ T-431/14 Tímár utcai megálló támfal és szegély megerősítésének kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárásban Diszpozíció: H5 szentendrei HÉV vonal árvízi károk helyreállítása a 29+02-32+50

Részletesebben

BEREGSURÁNY 0193/29 HRSZ. ÉDESSÉGELŐÁLLTÓ ÜZEM II. ÜTEM ÉPÍTÉSÉNEK KÖZLEKEDÉS KIVITELI TERVE

BEREGSURÁNY 0193/29 HRSZ. ÉDESSÉGELŐÁLLTÓ ÜZEM II. ÜTEM ÉPÍTÉSÉNEK KÖZLEKEDÉS KIVITELI TERVE BEREGSURÁNY 0193/29 HRSZ. ÉDESSÉGELŐÁLLTÓ ÜZEM II. ÜTEM ÉPÍTÉSÉNEK KÖZLEKEDÉS KIVITELI TERVE 2 TARTALOMJEGYZÉK: - Műszaki leírás - Tervezői nyilatkozat - Költségvetési kiírás - U-1 Helyszínrajz - U-2/1

Részletesebben

A VIA FUTURA Kft. alvállalkozójaként készítettük el tárgyi támfalak kiviteli tervét. - e-ut 07.01.11:2011 Közúti hidak tervezése (KHT) 1.

A VIA FUTURA Kft. alvállalkozójaként készítettük el tárgyi támfalak kiviteli tervét. - e-ut 07.01.11:2011 Közúti hidak tervezése (KHT) 1. 1. ELŐZMÉNYEK: A VIA FUTURA Kft. alvállalkozójaként készítettük el tárgyi támfalak ét. A tervezés során felhasznált szabályzatok: - e-ut 07.01.11:2011 Közúti hidak tervezése (KHT) 1. - e-ut 07.01.12:2011

Részletesebben

Farkas Ágnes okl. táj- és kertépítész parképítési és zöldfelület fenntartási igazságügyi szakértö 2008. március

Farkas Ágnes okl. táj- és kertépítész parképítési és zöldfelület fenntartási igazságügyi szakértö 2008. március Farkas Ágnes okl. táj- és kertépítész parképítési és zöldfelület fenntartási igazságügyi szakértö 2008. március Szabványos játszószerek halmaza = játszótér??? Játszótér = a zöldfelület játszószerekkel

Részletesebben

5. sz.főút km szelv-ben KECSKEMÉTI FELÜLJÁRÓ

5. sz.főút km szelv-ben KECSKEMÉTI FELÜLJÁRÓ 10104 Közművezetékek kiváltása m 70,0 0 Közművezetékek kiváltása, áthelyezése, terv szerinti módon, a hatósági üzemeltetői előírásoknak megfelelően teljesen készen. (Pl. elektromos, hírközlő, gáz, víz,

Részletesebben

Pásztó Város Polgármestere Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) * ; * /13 Fax: (06-32)

Pásztó Város Polgármestere Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) * ; * /13 Fax: (06-32) Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/13 Fax: (06-32) 460-918 E-mail: forum@paszto.hu Szám: 1-98/2016. A rendelet megalkotása minősített szavazattöbbséget

Részletesebben

150. sz. vasútvonal: Budapest (Ferencváros) - Kunszentmiklós-Tass 45. TAKSONY. Mőszaki leírás

150. sz. vasútvonal: Budapest (Ferencváros) - Kunszentmiklós-Tass 45. TAKSONY. Mőszaki leírás ELİVÁROSI VASÚTVONALAK MEGÁLLÓHELYEI MEGKÖZELÍTÉSÉNEK FEJLESZTÉSE, RÁHORDÁS FELTÉTELEINEK JAVÍTÁSA: P+R, B+R PARKOLÓK, BUSZFORDULÓK ÉPÍTÉSE I. ÜTEM 150. sz. vasútvonal: Budapest (Ferencváros) - Kunszentmiklós-Tass

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A 2014. évi útfelújításokról

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A 2014. évi útfelújításokról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A 2014. évi útfelújításokról A Településfejlesztési,

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ VIZSGÁLAT ÉS TERV

MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ VIZSGÁLAT ÉS TERV 2. DOMASZÉK KÖZSÉG MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ VIZSGÁLAT ÉS TERV - 2 - TARTALOMJEGYZÉK KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Közlekedési Felügyelet levele 2002. 03.

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ Módosítás a Vállalkozási szerződés a 4904 j. út 11+796-19+460-22+260 km sz. Nyíracsád-Nyírábrány közötti útszakasz méretezett burkolaterősítésére tárgyú eljárásban Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/64

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/144

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/144 Tájékoztató a "Tiszaújváros, Árpád úton út, parkoló és járdaburkolat felújítás tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés módosításáról. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/144 Beszerzés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S 28/2017. (III.2.) sz. előterjesztés Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. március 2-ai rendkívüli ülésére Tárgy: Javaslat az Erdőhát utca felújítása című

Részletesebben

8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 1 8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Békéscsaba

Részletesebben

5. A SZÉSZ V. fejezetének módosítás utáni 124. h) pontja kiegészül az alábbiakkal: 127. Az Európai Unió jogának való megfelelés

5. A SZÉSZ V. fejezetének módosítás utáni 124. h) pontja kiegészül az alábbiakkal: 127. Az Európai Unió jogának való megfelelés 6 Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 26/2009. (IX. 30.) Kgy. rendelete Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 59/2003.(XII.5.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

ÓBUDA BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTSTÜLETÉNEK 49/2004. (XII.8.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE

ÓBUDA BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTSTÜLETÉNEK 49/2004. (XII.8.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE ÓBUDA BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTSTÜLETÉNEK 49/2004. (XII.8.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE AZ ÓBVSZ-RŐL SZÓLÓ 32 / 2001. (XI. 30.) Ö.K. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL valamint a BUDAPEST III. kerület MEZŐ UTCA

Részletesebben

A MELLÉKÚTHÁLÓZAT TÖBB, MINT 40% - A A TEHERBÍRÁSI ÉLETTARTAM VÉGÉN, VAGY AZON TÚL JÁR

A MELLÉKÚTHÁLÓZAT TÖBB, MINT 40% - A A TEHERBÍRÁSI ÉLETTARTAM VÉGÉN, VAGY AZON TÚL JÁR ESETTANULMÁNY: PÁLYASZERKEZET ERŐSÍTÉS MÉRETEZÉS FWD EREDMÉNYEK FELHASZNÁLÁSÁVAL 1 1 A MELLÉKÚTHÁLÓZAT TÖBB, MINT 40% - A A TEHERBÍRÁSI ÉLETTARTAM VÉGÉN, VAGY AZON TÚL JÁR 2 2 1 ALKALMAZOTT MÉRETEZÉSI

Részletesebben

Minisztériumi elvárások

Minisztériumi elvárások Minisztériumi elvárások Vagyongazdálkodási konferencia, Magyar Közút NZrt. Mátraháza, 2017. május 9. Thoroczkay Zsolt főosztályvezető NFM Közúti Infrastruktúra Fejlesztési Főosztály Minisztériumi elvárások

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter. a közúti jelzőtáblák méreteiről és műszaki követelményeiről szóló 4/2001. (I. 31.) KöViM rendelet módosításáról

A gazdasági és közlekedési miniszter. a közúti jelzőtáblák méreteiről és műszaki követelményeiről szóló 4/2001. (I. 31.) KöViM rendelet módosításáról III-3R/242/2/2006. TERVEZET A gazdasági és közlekedési miniszter / ( ) GKM rendelete a közúti jelzőtáblák méreteiről és műszaki követelményeiről szóló 4/2001. (I. 31.) KöViM rendelet módosításáról A közúti

Részletesebben

2016. évi önkormányzati út- és parkoló építési munkák

2016. évi önkormányzati út- és parkoló építési munkák 2016. évi önkormányzati út- és parkoló építési munkák Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/99 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére. A közútkezelői hatáskörök átruházásáról

ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére. A közútkezelői hatáskörök átruházásáról ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére A közútkezelői hatáskörök átruházásáról A 2012. évi XCIII. Törvény megszüntette a jegyző közútkezelői hatáskörét

Részletesebben

FÜVES PÁLYÁK TERVEZÉSE. Juhász Zsoltné, Nagy Éva FŐMTERV ZRT. 2013. április Szeged

FÜVES PÁLYÁK TERVEZÉSE. Juhász Zsoltné, Nagy Éva FŐMTERV ZRT. 2013. április Szeged FÜVES PÁLYÁK TERVEZÉSE Juhász Zsoltné, Nagy Éva FŐMTERV ZRT. 2013. április Szeged TÁRSASÁGUNK A FŐMTERV ZRT. A közlekedés minden szakterületében részt veszünk Kötöttpályás tervezési tevékenységeink Közúti

Részletesebben

1.2 Általános közlekedési kapcsolatok, közlekedés-földrajzi helyzet

1.2 Általános közlekedési kapcsolatok, közlekedés-földrajzi helyzet 3.4. KÖZLEKEDÉS VONALVEZETŐ Mérnöki és Gazdaságfejlesztő Kft. 6000 Kecskemét, Katona József tér 6. II./8A Tel.: 76/486-610, Fax: 76/506-199 www.vonalvezeto.hu, vonalvezeto@vonalvezeto.hu Tsz.: VV-T 2015

Részletesebben

KÖRNYEZETRNEDEZÉSI MUNKARÉSZ GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ. Tájépítész tervező:

KÖRNYEZETRNEDEZÉSI MUNKARÉSZ GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ. Tájépítész tervező: KÖRNYEZETRNEDEZÉSI MUNKARÉSZ GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ Tájépítész tervező: Kertművek Kft. 9023 Győr, Fehérvári út 24. Hencz Helga Felelős tervező K 08-0394 Tartalom

Részletesebben

díszburkolatok és kiegészítők

díszburkolatok és kiegészítők díszburkolatok és kiegészítők 50 serpentino térkő Ipar i tér kő Ipari SERPENTINO SERPENTINO színminták Antracit Piros Serpentino térkővel gazdaságosan készíthető stabil, rendezett burkolat. Egyszerű formai

Részletesebben

Fogalmi meghatározások 2..

Fogalmi meghatározások 2.. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 15/2009.(III. 27.) önkormányzati rendelete a közterületek felbontásáról, és a közúton folyó munkákról Módosította: 41/2009 (VIII.28) önkormányzati rendelet

Részletesebben

ELSÕ BETON. Mederburkoló elemek. 1991 óta az építõipar szolgálatában

ELSÕ BETON. Mederburkoló elemek. 1991 óta az építõipar szolgálatában 6728 Szeged, Dorozsmai út 5-7. Mederburkoló 6728 Szeged, Dorozsmai út 5-7. 1, Általános ismertetés A elemcsalád belterületi és külterületi felszíni csapadékvíz elvezetõ árkok és ipari- mezõgazdasági üzemû

Részletesebben

Javítás: Útburkolatok felületi bevonata. Hideg keveréses és terítéses technológiával készült felületi bevonatok. Előírás.

Javítás: Útburkolatok felületi bevonata. Hideg keveréses és terítéses technológiával készült felületi bevonatok. Előírás. Fedlap: B Javítás Útburkolatok felületi bevonata. Hideg keveréses és terítéses technológiával készült felületi bevonatok Előírás Kiadás éve: 2007 Kiadó: Magyar Útügyi Társaság (MAÚT) MAÚT-szám: e-ut 06.03.62

Részletesebben