Mégis ha körülnézünk utcáinkon, köztereinken, történéseinken, nem lehetünk ilyen elégedettek.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mégis ha körülnézünk utcáinkon, köztereinken, történéseinken, nem lehetünk ilyen elégedettek."

Átírás

1 Önkormányzati hírek BÖNGÉSZÔ N A G Y K O V Á C S I K O W A T S C H F E B R U Á R A Magyar Kultúra Napjára Tudják az embernek kifejezetten rossz érzése lesz, ha valami napot, hetet kap, fôként ha bizottságot érdemel (Esélyegyenlôség hete, Dohányzás elleni Világnap, stb). Olyan érzésünk lehet az ünnepelt, a kiemelt dolog nem kap elég figyelmet, nem figyel rá eléggé a társadalom, mintha növekvô lelkiismeret-furdalását szeretné eloszlatni azzal, egy napon nagyon-nagyon koncentrál, figyel valamire. Mintha egy nap alatt letudhatnánk az Anyák tiszteletét-szeretetét a családban, mintha a nôk egy szegfûvel, s néhány kedves szóval megérezhetnék egyenlôségüket, elismertségüket, vagy mintha évi egy marcipánszív megoldaná a társ szeretetének bizonyítékát. Ízlelgessük a szót, A Magyar Kultúra Napja??? óta ünnepeljük, s azért került január 22-re, mert a kézirat tanúsága szerint Kölcsey Ferenc ezen a napon tisztázta Csekén a Himnuszt ben kiemelt napot kapott tehát a kultúra, sôt így a Magyar Kultúra. Baj van-e a magyar kultúrával, baj van-e a kultúrával? Van-e feloldani való társadalmi lelkiismeret-furdalásunk ez ügyben. A Szépmûvészeti Múzeumban ember látta a Van Gogh kiállítást, naponta átlagosan ötezren, nagyjából nagykovácsi lakossága nézte meg a képeket ban 9204 könyv jelent meg, 3209 települési könyvtárban olvashatunk, 3751 mûvelôdési házba mehetünk be, 794 múzeumunk van, 54 állandó színházunk folyamatos teltházakkal. Hátra is dôlhetnénk, minden rendben. Ezek az adatok tetszetôsek, nemzetközi összehasonlításban is megállják a helyüket. A magas kultúra fogyasztásával nincsen is baj. Azt egy szûk, ráadásul fizetôképes réteg látogatja, fogyasztja. Mégis ha körülnézünk utcáinkon, köztereinken, történéseinken, nem lehetünk ilyen elégedettek. A kultúra korántsem csupán magas kultúrát jelent. Bajban is vagyunk a definícióval. Mert mi is az a kultúra? Kroeber, egy amerikai kultúrantropológus, az ötvenes évek végén csinált egy gyûjteményt a kultúra meghatározására, közel kétszázat szedett össze, s az azóta eltelt idôben még legalább ennyi jöhetett létre. Mindnek egy a lényege, a kultúra nem velünk született, hanem életünk során sajátítjuk el, tanuljuk. Tehát olyan tanult értékek, módszerek tárháza, ami viselkedésünk által válik láthatóvá. Mondhatnánk úgy is a kultúra vezet ki minket a természetbôl. Annak, hogy Önök itt vannak, pont ebben a ruhában és értik, amit mondok nemcsak oka, hanem feltétele is kultúrájuk, közös kultúránk: a magyar kultúra. A nemzet magas kultúrája az ország mûvészeti, tudományos teljesítményeinek legkiválóbbja. Persze hogy az, és mint a jéghegy csúcsa, az egésznek csak egy kicsi része, (pont egykilencede), ez látszik legjobban. De az alapja a többi, láthatatlan része, sôt tartó része mindabból áll össze, amit a mindennapok kultúrájának nevezhetnénk, s ezzel van ma Magyarországon a legtöbb baj. Az imponáló adatok mellett ott áll egy döbbenetes adat is. A magyar felnôtt lakosság negyven százaléka szinte semmilyen módon nem találkozik a kultúrával, közösségi eseményekkel, teljesen passzív és közönyös. Ez a negyven százalék ugyanúgy részt vesz a társadalmunk életében, szavaz, alakítja azt; formálja a faluképet, hozzájárul a közvélekedések, a közízlés alakulásához. S talán ezért fontos a mai nap, hogy erre irányítsunk figyelmet, hogy sajnos a mai Magyarországon hiányzik az a stabil mag, aminek a magas mûvészet neki támaszthatná a hátát, hogy magasra emelkedhessen a jégyhegy csúcsa, hiányzik a tartószerkezet, amely eligazítaná a többséget ítéleteiben, döntéseiben. Sokat helyben ezért nem tehetünk, talán annyit, hogy mindezeket tudatosan kezeljük. S megpróbálunk kellô figyelemmel lenni közös dolgainkra. Ma Magyarországon két óriási probléma van, mibôl lehet élni, s hogy miért érdemes. Mindkét kérdésre a kultúra ad jó válaszokat, tanultam ezt kollégáimtól. A kultúra szálán lehet felemelkedni, s értelemmel megtölteni ünnepeinket és mindennapjainkat. A kultúra ad jó feleleteket, közös kultúránk, a magyar kultúra. G. Furulyás Katalin (Elhangzott 2007 januárjában az Amerika Iskolában a Magyar Kultúra Napján.) Nagykovácsi Készenléti Szolgálatok A Készenléti Szolgálatoknak viszonylag csendes évfordulója volt, konkrét és átvitt értelemben is. Tavaly ünnepeltük az egyesület megalakulásának 10. évfordulóját a Trendlházban. Szerény ünneplésünkön röviden áttekintettük Szolgálatunk múltját, visszaemlékeztünk a súlyosabb esetekre, és azokra, amelyek során nagy értékeket tudtunk megmenteni. Négy önkéntes (alapító tag) tûzoltó: Bakó Mihály, Faragó Tamás, Molnár István és Mucsi Ferenc kapta meg a Magyar Tûzoltó Szövetségtôl a 10 éves Szolgálati Érdemérmet. A Polgárôrség munkájából külön kiemeltük, és megköszöntük ifj. Mucsi Ferenc úrnak a játszótéren éles fegyverrel fenyegetô ember leszerelését. Jövôbeli terveink között már rég óta elsô helyen áll a szertárunk felépítése, amelyre eddig nem nyílt alkalmunk. Változás következett be a Szolgálatok élén. Januári közgyûlésünkön elfogadtuk eddigi elnökünk Kelemen Zsolt úr lemondását. Új elnöknek Honti Zoltán urat választottuk meg. Fontosabb események A körzeti megbízottal végzett rendszeres járôrözésen túl az alábbi kiemelt események történtek december-januárban: Viszonylag csendes volt az év vége, bár szenteste napján eltınt személy keresésében kellett segédkeznünk. Évek óta elôször nem kellett vonulnunk újév napján. Januárban viszont súlyos balesethez vonultunk a fagyos jeges idôben, és elsôként voltunk a helyszínen, ahol gerinsérüléses személyt kellett kiszabadítani az összetört autóból. A BKV sztrájk öt napja alatt a hidegkúti önkéntesekkel karöltve három gépjármûvel segítettük a városba, illetve hazajutni a busz nélül maradt gyalogos dolgozókat. A január 18-i tûzeset ékes bizonyítéka annak, hogy mennyire fontos tényezô az idô a tûzoltásban. A Fôvárosi Tûzoltóparancsnokságtól sms-ben kaptuk a riasztást, hogy egy faház ég. A perceken belül helyszínre érkezô önkéntes tûzoltók kettô kézi tûzoltókészülékkel le tudták feketíteni az égô olajat illetve a már meggyulladt faszerkezetet, és személyi sérülés sem következett be. A náluk késôbb kiérkezô fôvárosi egységek csak az utómunkákat végezték. Ha a fôvárosi egységek vonulási ideje alatt a faházban jobban beindul az égés, valószínûleg leég a teljes, nagyértékû lakóház. Faragó Tamás, tûzoltó alelnök Riasztási telefonszámunk: Tûzoltóság: 105 Mentôk: 104 Rendôrség: 107

2 A POLGÁRMESTERI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓJA Ügyfélfogadási idô: hétfôn: szerdán: pénteken: óráig Adóhatóság Bevallási határidôk Helyi adók, talajterhelési díj, luxusadó és gépjármûadó esetében Adónem Építményadó Helyi iparûzési adó Talajterhelés díj Luxusadó Befizetési határidôk Helyi adó, talajterhelési díj, luxusadó és gépjármûadó esetén Építés Tisztelt Építtetôk, Telektulajdonosok! A 338/2006. (XII.23.) kormányrendelet (továbbiakban: Rendelet) a telekalakítások eddigi gyakorlatát jelentôsen megváltoztatta, amennyiben az eljárás lefolytatását a területileg illetékes földhivatalok hatáskörébe utalta. Ennek megfelelôen január 1-tôl Nagykovácsi területén történô bármely telekalakítással kapcsolatos eljárás a Budakörnyéki Körzeti Földhivatalban történik. ❷ Gépjármûadó Adónem Építményadó Helyi iparûzési adó Határidô Adókötelezettség keletkezését (változását) követô 15 napon belül Állandó jelleggel végzett iparûzési tevékenység esetében: Adóévet követô év május 31. napig Naptári évtôl eltérô üzleti évet választó adózó esetén: Az adóév utolsó napját követô 150 napig Ideiglenes jelleggel végzett iparûzési tevékenység esetén: Annak befejezése napján Tárgyévet követô év március 31. napjáig Adókötelezettség keletkezését (változását) követô 15 napon belül Változást követô 15 napon belül a Budakeszi Okmányirodában (2092 Budakeszi, Dózsa Gy. tér 25.) történô bejelentési kötelezettség teljesítésével Határidô Március 15. elsô félévi összeg Szeptember 15. második félévi összeg Évközben kiadott határozat esetében a jogerôre emelkedést követô 15. nap Állandó jelleggel végzett iparûzési tevékenység esetében: Március 15. (folyó évi elôleg) Május 31. (elôzô évi végleges adóelôleg különbözete) Szeptember 15. (folyó évi adóelôleg) December 20. (elôleg feltöltési kötelezettség az éves adó várható szintjére) Naptári évtôl eltérô üzleti évet választó adózó esetén: Az adóév 3. illetve 9. hónapjának 15. napjáig (adóelôleg) Az adóév utolsó napjának 20. napjáig (feltöltési kötelezettség) Adóév utolsó napját követô 150. napig (adókülönbözet) Ideiglenes jelleggel végzett iparûzési tevékenység esetén: Annak befejezésének napján Talajterhelés Tárgyévet követô március 31. díj Luxusadó Gépjármûadó Március 15. elsô félévi összeg Szeptember 15. második félévi összeg Évközben kiadott határozat esetében a jogerôre emelkedést követô 15. nap Március 15. elsô félévi összeg Szeptember 15. második félévi összeg Évközben kiadott határozat esetében a jogerôre emelkedést követô 15. nap Nagykovácsi I. fokú építéshatósága mint szakhatóság közremûködik az eljárásokban, a földhivatal hivatalos megkeresésére. A Rendelet 17/A. a következôket tartalmazza: (1) A telekalakítási eljárás kérelemre induló eljárás. A kérelem tartalma szerint a telekalakítási eljárás típusai a következôk: a) telekalakítási engedélyezési eljárás, b) egyesített telekalakítási eljárás. (2) Az egyesített telekalakítási eljárás lefolytatására vonatkozó kérelem alapján a) a telekalakítás engedélyezésére és b) a telekalakítási engedély jogerôre emelkedését követôen a telek adataiban, továbbá a bejegyzett jogok és feljegyzett tények vonatkozásában a telekalakítással bekövetkezô változásnak az ingatlan-nyilvántartásban történô átvezetésére (e fejezet alkalmazásában: változásátvezetési eljárás) irányuló eljárás indul meg. (3) A telekalakítás engedélyezése iránti kérelmet benyújthat: a) a telekalakítással érintett bármelyik telek bármelyik tulajdonosa, b) közös tulajdonban álló telek esetén bármelyik tulajdonostárs, c) aki a telekalakítással érintett földrészlet tekintetében tulajdoni igényt érvényesít, d) az elbirtoklás megállapítása iránt polgári peres eljárást kezdeményezô, e) ha a telekalakítás során legalább nyolc új építési telek keletkezik, a tulajdonostársaknak a telek területnagyság szerinti többsége, f) az a személy, aki a telekalakításról a tulajdonossal írásban megállapodott. (4) Egyesített telekalakítási eljárás iránti kérelmet az a (3) bekezdés szerinti kérelem benyújtására jogosult nyújthat be, aki az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvényben foglaltak szerint az ingatlan-nyilvántartási eljárás megindítására egyébként jogosult. (5) A telekalakítási eljárás megindítása iránti kérelemnek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben meghatározottakon túl a következô adatokat kell tartalmaznia: a) természetes személy kérelmezô esetén a természetes személyazonosító adatokat, b) gazdálkodó szervezet kérelmezô esetén a gazdálkodó szervezet statisztikai számjelét, c) a telekalakítással érintett tel(k)ek helyrajzi számát, a tel(k)ek fekvése szerinti település megjelölésével, d) a kérelmezett telekalakítási eljárás típusának (telekalakítási engedélyezési eljárás vagy egyesített telekalakítási eljárás) megjelölését, e) a telekalakítás célját, amely lehet: ea) telekcsoport újraosztása, eb) telekfelosztás, ec) telekegyesítés, ed) telek-határrendezés, f) az igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását. (6) Az egyesített telekalakítási eljárás megindítására irányuló kérelemnek, az (5) bekezdésben foglaltakon túl meg kell felelnie az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény szerinti elôírásoknak. (7) A telekalakítási eljárás megindítása iránti kérelmet a miniszter által rendszeresített, és a földhivatalok honlapján közzétett formanyomtatványon kell benyújtani. (8) A telekalakítási eljárás megindítása iránti kérelemhez minden esetben mellékelni kell a külön jogszabályban meghatározott geodéziai tervezési szakterületen építészeti-mûszaki tervezési jogosultsággal és ingatlanrendezô földmérô minôsítéssel rendelkezô földmérô által elkészített telekalakítási dokumentációt. A telekalakítási dokumentáció a 3. mellékletben felsorolt munkarészeket tartalmazza, a telekalakítás céljának függvényében. 17/B. (1) A telekalakítási engedélyezési eljárásban az ügyintézési határidô 30 munkanap. Amennyiben a telekalakítási dokumentáció záradékolása a kérelem benyújtása elôtt megtörtént, az ügyintézési határidô 22 munkanap. (2) A telekalakítási engedély a jogerôre emelkedésétôl számított egy évig hatályos. (3) Az egyesített telekalakítási eljárás iránti kérelem esetén a változásátvezetési eljárás a beadvány széljegyzésével a (4) bekezdésben foglalt esetet kivéve a telekalakítási engedély jogerôre emelkedését követô munkanapon indul meg. (4) Az egyesített telekalakítási eljárás esetén amennyiben a telekalakítási engedély másodfokon emelkedik jogerôre, a változásátvezetési eljárás a jogerôs határozat elsô fokú ingatlanügyi hatósághoz történô beérkezésének napján indul meg FEBRUÁR

3 (5) Ha egyesített telekalakítási eljárás esetén a változásátvezetési eljárásra irányuló kérelem teljesítésére nincs lehetôség, a telekalakítási engedély jogosultja a szükséges okiratok benyújtásával a (2) bekezdésben megjelölt idôn belül külön ingatlan-nyilvántartási eljárás megindításával kérheti a telek adataiban történô, továbbá a bejegyzett jogok és feljegyzett tények vonatkozásában a telekalakítással bekövetkezô változásnak az ingatlan-nyilvántartásban történô átvezetését. 17/C. (1) A Kormány a földhivatal telekalakítási eljárásában a 4. melléklet szerinti feltételek fennállása esetén, és az ott megjelölt szakkérdés elbírálása kérdésében a 4. melléklet szerinti hatóságokat szakhatóságként jelöli ki. Az ügyfélnek az eljárás megindítása elôtt benyújtott kérelmére a szakhatóságként kijelölt hatóság hat hónapig felhasználható elôzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki. Az elôzetes szakhatósági állásfoglalás csak a földhivatal által záradékolt változási vázrajz és területkimutatás alapján kérhetô. (2) A földhivatal a kérelem mellékleteként benyújtott telekalakítási dokumentációt 10 munkanapon belül megvizsgálja, és amennyiben a változási vázrajz adattartalma az állami alapadatok közé beilleszthetô, ennek megfelelô záradékkal látja el. A földhivatal a záradékolt változási vázrajz és a hozzá tartozó terület-kimutatás, valamint a telekalakítási helyszínrajz hiteles másolatának megküldésével keresi meg a szakhatóságokat állásfoglalásuk beszerzése céljából, ha elôzetes szakhatósági állásfoglalás nem áll rendelkezésre. (3) A (2) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni, ha az ingatlannyilvántartásban a kérelem tárgyát képezô telket vagy telkeket érintôen változtatási vagy telekalakítási tilalom van feljegyezve. Ebben az esetben a telekalakítási kérelmet - a szakhatóságok megkeresése nélkül a földhivatalnak el kell utasítani. A 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. melléklete: A telekalakítási eljárás iránti kérelemhez mellékelt telekalakítási dokumentáció tartalma: 1. Az állami alapadatok adatszolgáltatási számlájának száma 2. felhasznált hiteles adatok megjelölése 3. mérési és számítási jegyzôkönyv 4. mérési és számítási vázlat 5. koordinátajegyzék 6. területszámítási jegyzôkönyv 7. digitális változási vázrajz 8. a digitális változási vázrajz legalább 5 kinyomtatott eredeti példánya, aláírásokkal és bélyegzôvel ellátva 9. terület kimutatás 10. tervezési és kitûzési (kiosztási) vázlatot 11. ha a változás elôtti és utáni telkek együttes száma 5 db-nál több a) mûszaki leírás b) vizsgálati jegyzôkönyv 12. telekalakítási helyszínrajz, az ingatlan-nyilvántartási térképnek megfelelô méretarányban, amely a következôket tartalmazza: a) a telekalakítással érintett telkek, a telekalakítás utáni állapot szerint, b) a telekalakítással érintett telkeken meglévô (és nem bontásra szánt) építmények kontúrvonalai, c) a telekalakítással érintett telken meglévô építmények közül a telekalakítással érintett telekhatárhoz 4,0 m-en belül esô építmények távolsága, d) a telekalakítással érintett telken tervezett, jogerôs és végrehajtható építési engedéllyel rendelkezô, vagy bejelentés alapján nyilvántartásba vett építmények közül a telekalakítással érintett telekhatárhoz 4,0 m-en belül esô építmények távolsága a tervezett telekhatártól, e) a 20%-nál nagyobb átlagos lejtésviszonyok esetén a másfél méterenkénti szintvonalak, f) utat érintô telekalakítás esetén az útkategóriának, a közút területváltozásának feltüntetése, g) a tervezett telekalakítás után létrejövô telekméretek, beépített telkek esetén megjelölve a telek beépítettsége mértékének a változását is 13. digitális adatállományok (változási vázrajz, változási állomány, telekalakítási helyszínrajz, egyéb digitális munkarész) nem újra írható adathordozón 14. kísérô bizonylat (a készítô neve, a munkaszáma, a munka megnevezése, település, fekvés, érintett telek(ek) helyrajzi száma(i), változás típusa) 15. a telekalakítási dokumentáció tartalomjegyzéke A Budakörnyéki Körzeti Földhivatal elérhetôsége a következô: 1036 Bp. Lajos utca Telefon: vagy Nyitva tartás: h-cs: 8-14, p: 8-12 Igazgatás ORSZÁGGYÛLÉSI VÁLASZTÁS 2010 Sólyom László köztársasági elnök január 22-én bejelentette, hogy április 11-re tûzte ki az országgyûlési választások elsô fordulóját. A második forduló április 25-én lesz. Az új kormány június elején alakulhat meg. Az államfô bejelentésével hivatalosan is kezdetét vette a választási kampány. A külképviseleteken a törvény értelmében egy héttel, az amerikai kontinensen 8 nappal korábban, április 4-én, illetve 3-án lehet majd szavazni. A február 8-ával kezdôdô héten kell megkapniuk a választópolgároknak az ajánlószelvényeket és a választási értesítôket. A pártoknak március 19-ig kell leadniuk az ajánlószelvényeket, egyben ez a nap a jelöltajánlás utolsó napja is. A szavazásra jogosultak névsora február 10-tól 17-ig kerül közszemlére a helyi választási irodában. Ha a választópolgár nem találja nevét a névsorban, február 17-én délután 4 óráig lehet kifogással élni. Ügyintézô: Dávidné Tóth Edit (104. mellék) A Nagykovácsi Választási Iroda vezetôje: Fónagy László A Helyi Választási Iroda vezetô helyettese: Tóthné Pataki Csilla Az iroda címe: 2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos u. 61. Telefon: /126 mellék cím: * * * Felhívás a víz- és csatorna készenléti díjához nyújtható támogatás igénylésére A közüzemi díjak fogyasztói árának emelkedése miatt a lakosságra egyre nagyobb anyagi teher hárul. E terhek enyhítése érdekében, a szociálisan rászorult lakosok, illetve családok részére egyre több települési önkormányzat nyújt támogatást. Nagykovácsi Nagyközség Képviselô-testülete természetbeni juttatásként a víz és csatornadíj készenléti díjának kompenzálására támogatás megállapítását biztosítja, a rendeletben megállapított feltételek alapján. A víz és csatorna készenléti díjához nyújtott kompenzációs támogatás a szociálisan rászorult helyi lakosok fizetési könnyítését segítené, így csökkenne a támogatásra jogosult személyek anyagi terhe. Természetben nyújtott átmeneti segély támogatás igénylése kérelemre indul, amely kérelem minden év április 01-tôl április 30-ig, illetve október 1-tôl október 20-ig nyújtható be, a Polgármesteri Hivatalban erre a célra rendszeresített nyomtatványon. Természetben nyújtott átmeneti segélyre az a Nagykovácsi állandó lakos jogosult, akinek családjában az egy fôre esô jövedelem nem haladja meg: egyedül élô esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300%-át (ez az összeg évben , Ft/fô) családban élô esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250%-át (ez az összeg évben , Ft/fô összeg). A természetbeni juttatás egy család részére rászorultságtól függôen a az éves víz- és csatorna készenléti díj összegéig az éves víz- és csatorna készenléti díj 80%-áig az éves víz- és csatorna készenléti díj 50%-áig nyújtható. A természetben nyújtott átmeneti segély, az adott évi költségvetésben erre a célra elkülönített keret összegéig nyújtható, azonos rászorultság esetén a kérelmek beérkezési sorrendjének alapján. Azaz: Amennyiben Ön egyedül él, és jövedelme kevesebb, mint havi Ft, illetve, ha családban él, és egy fôre esô havi jövedelmük kevesebb, mint Ft, kérheti, hogy víz- és csatorna készenléti díját Ön helyett az Önkormányzat fizesse meg. Az ehhez szükséges nyomtatvány beszerezhetô a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, illetve az ügyintézônél (10. szoba) ügyfélfogadási idôben. Ügyintézô: Ferencz Andrásné /121 mellék. Felhívjuk a tisztelt Nagykovácsi lakosok figyelmét arra, hogy éljenek a helyi rendeletben biztosított jogukkal és anyagi helyzetük könnyítése érdekében igényeljék e támogatási formát FEBRUÁR ❸

4 Tájékoztatjuk Önöket, hogy március 1-tôl, Nagykovácsi Nagyközség területén a közterület használati díjak módosulnak. A rendelet az alábbiakkal egészül ki: Az igénybevétel 72 órát meg nem haladó esetben ingyenes 10 négyzetméter alapterületig. (2. sz. melléklet) Az igénylônek a használatot a hivatalban formanyomtatványon, vagy elektronikus úton kell bejelentenie. A bejelentési kötelezettség a konténer kihelyezésére is vonatkozik. A bejelentés elmulasztása a R ban rögzített szerinti helyszíni bírságot, vagy szabálysértési feljelentést von maga után. Nem adható közterület használati engedély intézmények megközelítését szolgáló közterületre, illetve az intézmények kapu beállóiban. Lakossági közmûvek bekötése esetén a munka megkezdését követô 48 órán belül ingyenes, de ebben az esetben a munkakezdést az azt megelôzô munkanapon be kell jelenteni az erre rendszeresített formanyomtatványon. A március 1-tôl érvényben lévô közterület használati díjakat az alábbi táblázat tartalmazza: ❹ A közterület-használat célja Díjak a) A közterületre 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, üzleti védôtetô (elôtetô), ernyôszerkezet, egyéb nem önálló hirdetôberendezés, cég- és címtábla elhelyezése 530, Ft/m 2 /hó b) Árusító fülke, árusító pavilon, büfé kocsi ideiglenes közterületi elhelyezése 1.100, Ft/m 2 /nap c) Önálló hirdetô berendezések, reklámtáblák, hirdetô oszlopok, árubemutató vitrinek közterületi elhelyezése , Ft/m 2 /év d)1 Építési munkával kapcsolatos állvány, építôanyag, mobil WC, sitt illetve építési törmelék konténerben 160, Ft/m 2 /hét történô közterületi tárolása. Minimum: 1.000, Ft d)2 72 órát meg nem haladó közterület-használat 10 négyzetméter alapterületig csak bejelentés köteles. A bejelentést az igénybevétel megkezdése elôtti munkanapon kell megtenni formanyomtatványon. ingyenes e) Kiállítás, alkalmi vásár rendezése 310, Ft/m 2 /nap f) Vendéglátóipari elôkert és vendéglôk, kereskedelmi és szórakoztató egységek, intézmények által elfoglalt közterület igénybevétele 530, Ft/m 2 /hó g) Cirkuszi (sátoros illetve vándorcirkusz) és mutatványos tevékenységre, mozgó vidámpark 125, Ft/m 2 /nap h) Üzleti rakodás céljára reggel 6 óra és este 22 óra között igénybevett közterület használatáért 260, Ft/m 2 /nap i) Filmforgatáshoz, televíziós felvételhez szükséges közterület igénybevétele (kivéve helyi közérdekû televíziós és filmfelvételeket) , Ft/nap j) Filmforgatáshoz, televíziós felvételhez szükséges technikai terület igénybevétele (kivéve helyi közérdekû televíziós és filmfelvételeket) , Ft/nap k) Idényjellegû árusítás 310, Ft/ m 2 /nap l) Fizetôparkoló létesítése esetén 250, Ft/ m 2 /nap m) Közhasználatra még át nem adott közterületnek ideiglenes használata 200, Ft/ m 2 /nap n) Közmûbekötéssel kapcsolatos közterület-bontás során igénybevett közterület használata (48 óráig ingyenes) 2.600, Ft/nap o) A közterületen elhelyezett kerékpár-tárolók elhelyezésére 300, Ft/m 2 /hó p) Építkezéssel összefüggô lakókocsi, lakókonténer kihelyezése 2.100, Ft/m 2 /hó q) Villany- vagy telefonoszlopra szerelt hirdetô vagy reklámtábla kihelyezése 5000, Ft/m 2 /hó r) Reklám, vagy vállalkozási célú rendezvényekre közterület igénybevétele 350, Ft/m 2 /nap s) Egyéb igénybevétel Egyedi elbírálás alapján A 72 órát nem meghaladó közterület használati formanyomtatvány letölthetô lesz a oldalról, illetve a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán személyesen átvehetô. Az engedély nélküli közterület használat szabálysértési eljárást von maga után, illetve a szabálysértések elkövetése esetén a közterületfelügyelô , Ft-ig terjedô helyszíni bírságot szabhat ki. * * * Tájékoztató a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési támogatásáról Súlyos mozgáskorlátozottak személyek közlekedési támogatására jogosult: az a személy, aki mozgásszervi betegsége következtében tömegközlekedési eszközt önerôbôl nem képes igénybe venni, de életvitelszerûen nem ágyhoz kötött, a járás terhelhetôség, valamint tömegközlekedési jármû használata alapján közlekedôképességének minôsítése során pontjainak száma 7 vagy annál több. akinek a családjában az egy fôre jutó, tárgyévet megelôzô év havi átlagos nettó jövedelme a tárgyév január 1. napján érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének kettô és félszeresét nem haladja meg (ez az összeg 2010-ben , Ft/fô). A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei: személygépkocsi szerzési támogatás személygépkocsi átalakítási támogatás közlekedési támogatás A súlyos mozgáskorlátozottság megnyilvánulásait a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeirôl szóló 164/1995.(XII. 27.) Kormány rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. A háziorvos a szakvéleményét a mellékletben foglaltak alapján állítja ki. A közlekedési támogatás iránti kérelmet írásban kell benyújtani, a kérelem nyomtatvány tartalmazza a kötelezô mellékleteket. A súlyos mozgáskorlátozott személyek a közlekedési támogatás iránti kérelmüket minden év április 30-ig nyújthatják be a Polgármesteri Hivatalba, a határidô elmulasztása jogvesztô. A nyomtatvány beszerezhetô a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, illetve az ügyintézônél (10.szoba) ügyfélfogadási idôben. Ügyintézô: Ferencz Andrásné /121 mellék * * * Tájékoztató a szakhatósági eljárással kapcsolatos illeték fizetésrôl A közigazgatási eljárásokról szóló törvény (Ket.) a rendelkezik a szakhatóság közremûködésérôl. A szakhatósági modell lényege: több, valójában különálló eljárásnak egy eljárás keretébe történô összevonása, anélkül, hogy az csorbítaná az érintett hatóságok önálló döntési jogkörét. Az ügyfél kizárólag a jogszabályban az adott ügyfajta intézésére a saját hatáskörének gyakorlása mellett koordináló jogkörrel felruházott hatósággal áll eljárási kapcsolatban, míg a többi közigazgatási szerv szakhatóságként vesz részt az eljárásban, s a koordináló szerv erre irányuló megkeresése alapján jár el. A jogalkotó tehát a szakhatósági modellel idôt és fáradtságot kívánt megtakarítani az ügyfél számára, akként, hogy az ügyfél eljárási terheinek egy részét a koordináló szerve (a koncentrált ügyben érdemi döntésre feljogosított hatóságra) hárította át. Az eljárási illetéket amely a központi költségvetés bevételét képezi kétféleképpen lehet megállapítani a szakhatóságok részvételével folyó eljárásokban: vagy egy összegben, amely magában foglalja a szakhatósági tevékenységért fizetendô illetéket is, vagy az összes résztvevô hatóságra nézve külön-külön. Az illeték megfizetésének módjára értelemszerûen irányadó a Ket ának (4) bekezdésben foglalt szabály, azaz a fizetési kötelezettséget az érdemi döntésre feljogosított szerv eljárásában kell teljesíteni. Abból eredôen, hogy az ügyfél csak az érdemi döntésre jogosult közigazgatási szervvel áll eljárási kapcsolatban, indokolt esetben e szervtôl kérheti a Ket a alapján költségmentesség engedé FEBRUÁR

5 lyezését. E kérelem teljesítése esetén a költségmentesség az egyéb eljárási költségen túlmenôen az illeték és az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése alóli teljes vagy részleges mentességet jelent, méghozzá az eljárásban résztvevô valamennyi hatóság közremûködésére kiterjedô hatállyal. Közterület-felügyelô A legutóbbi Böngészôben megjelent tájékoztatómban a hó eltakarításról és csúszásmentesítésrôl is írtam. Köszönöm az ingatlan tulajdonosoknak, hogy az idén már jobban odafigyelnek a házuk, ingatlanuk elôtti terület takarítására. Azonban van még bôven olyan hely, ahol elmaradnak, vagy késve végzik el ezeket a teendôket. Javaslom, hogy a lehetôségeihez mérten mindenki takarítsa el a havat. Gondolok itt arra, hogy nem mindenki jár autóval. Sok kellemetlenséget elôzhetünk meg azáltal, ha odafigyelünk egy kicsit a környezetünkre. Igen a környezetünkre! Az ún. környezettudatos magatartás elôsegítéséhez nagymértékben hozzátartozik, hogy községben mûködik a szelektív hulladék gyûjtés. Ez meglátásom szerint arról szólna, hogy a papírt, a mûanyagot, és az üveget külön gyûjtjük, belehelyezve a tároló edénybe, nem keverve össze más anyagokkal. Szerencsére a többség így is gondolja, azok közül, akik igénybe veszik ezt a lehetôséget. De mégis, ha egy szabvány hétvége után valaki bemegy a szelektív hulladékgyûjtô udvarba, hát nem is tudom csodát láthat! Hogy oda mi minden kerül be az már szinte elképzelhetetlen. Érdemes egy két dolgot felsorolni, így a kedves olvasó könnyebben elképzelheti a látványt, az ahhoz tartozó szagokat stb. Konyhai hulladék, wc. csésze, autógumi, szônyegek, használt ruhák, használt pelenkák stb. a teljesség igénye nélkül. A Polgármesteri Hivatal dolgozói napi szinten takarítanak, hogy a szemétszállítás zökkenômentesen történjen, hogy egyáltalán a szállítók a kukákhoz hozzáférjenek, a sok lepakolt egyéb szemét miatt. Ezen kis írásomhoz csatolnék két képet is. A közmunkások a takarítás során találtak nagyon sok gyermekrajzot, csak úgy lazán elhajigálva a fentebb felsorolt dolgokkal egy helyen. Nem fûzök hozzá kommentárt, szerintem teljesen felesleges! Abban azért reménykedek némiképp, hogy az apuka, vagy az anyuka megismeri a rajzokat és kicsit, némiképp magába száll egy-két gondolat erejéig! Tájékoztatnám a kedves lakosságot, hogy a szelektív udvar új nyitva tartási renddel várja az oda szabályosan, szelektív hulladékot elhelyezôket. A nyitva tartás hétfôtôl vasárnapig tól ig. Az udvarra gépkocsival ezentúl nem hajthat be senki, a bejárat féloldalasan lezárásra kerül. A kapura tájékoztató táblák kerülnek fel. Röviden tehát, a lezárás után gyalog kell megtenni a bejárattól azt a kb. 10 métert a konténerekig. Ezentúl a szelektív gyûjtô udvarban dolgozó hivatali munkatárs szívesen tud segíteni, ha probléma merülne fel. Tisztelettel kérek mindenkit, hogy nem odavaló hulladékot az udvarra ne akarjanak bevinni, ne tegyenek le a kapu elé semmilyen hulladékot zárás után stb. Ha mégis ilyen jellegû magatartást tapasztalunk az elkövetô joggal számíthat rá, hogy szabálysértési feljelentést teszek ellene! Mûszak Vigyázat, kátyúveszély! Községünk fôutcája, a Kossuth Lajos utca mint már oly sokszor megírtuk nem az Önkormányzat, hanem a magyar állam tulajdona, kezelôje a Magyar Közút Kht. Állapotának javítása érdekében a Polgármesteri Hivatal csak annyit tehet és ezt meg is teszi hogy rendszeresen felhívja a kezelô figyelmét az út állapotára, és felszólítja a hibaelhárításra, a javításra. Tekintettel arra, hogy ez ügyben gyors és hatékony intézkedés (az eddigi tapasztalatok szerint) nem várható, arra kérünk minden autóst, hogy saját gépkocsija épségének megôrzése érdekében körültekintôen, a sebességkorlátokat betartva (vagy akár még lassabban!) közlekedjen a Kossuth Lajos utcán. Az úthibákra vonatkozó panaszokkal pedig forduljanak a Magyar Közút Kht.-hoz: Magyar Közút Kht. Közép-Magyarországi Regionális Fômérnöksége 1024 Budapest, Fényes Elek u Tel.: ; Mail: A szelektív udvarban a tarthatatlan állapotok miatt nyitva tartási idôt vezetünk be. NYITVA TARTÁS MINDENNAP ÓRÁIG CSAK SZELEKTÍV HULLADÉK LERAKÁSA ENGEDÉLYEZETT! (ÜVEG, MÛANYAG, PAPÍR) A HULLADÉKOT CSAK A GYÛJTÔEDÉNYBE LEHET ELHELYEZNI! A SZABÁLYTALAN HULLADÉKELHELYEZÉS SZABÁLYSÉRTÉSI FELJELENTÉST VON MAGA UTÁN! Rókacsapda igénylése Nagykovácsi környékén és a településen belül is sok róka kóborol élelem után kutatva. A róka károkozásainak megfékezésére az Önkormányzat 2 db rókacsapdát vásárolt. A csapdák kihelyezését igényelhetik az ingatlanjukra. A Budakeszi Erdészet vállalta, hogy a befogott állatot elszállítja, így zökkenômentesen megoldható az állat további elhelyezése. Az állatcsapda igénylése érkezési sorrendben történik, szíves türelmüket kérjük, mivel csak 2 db csapda áll rendelkezésre. Igénylés: a Polgármesteri Hivatalban személyesen en: telefonon.: /117 melléken Titkárság A Képviselô-testület által hozott döntéseket a Polgármesteri Hivatal elôterében elhelyezett hirdetôtáblán olvashatják. A Képviselô-testületi ülések nyilvánosak, azokról felvétel készül, melyet a kábel tévé MOZAIK adásában megtekinthetnek. Bencsik Mónika polgármesteri fogadó órája minden hónap elsô hétfôjén Fónagy László helyettes jegyzô elôzetes egyeztetés után fogadja az ügyfeleket. Maier Jenô alpolgármester hétfô és keddi napokon teljes munkaidôben elérhetô a hivatalban. Kérjük ügyfeleinket szíveskedjenek elôre telefonon bejelentkezni a titkárságon. Telefon: /111 mellék e mail: Nagykovácsi Honlapja: * * * Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában lévô temetô üzemeltetését egyben teljeskörû temetkezési szolgáltatását a Rex-Salus Kegyeleti Szolgáltató Kft. látja el. Az éjjel-nappal 24 órás ügyeleti telefonszám Legközelebbi irodák címei: 2040 Budaörs, Szabadság útja 106. Megközelíthetô a Móricz Zsigmond körtérrôl induló 40, 240 jelzésû kék busszal. Nyitva: hétfôtôl-csütörtökig ; pénteken óráig Telefon/fax: ; Mobil: Törökbálint, Munkácsy Mihály utca Megközelíthetô a Kosztolányi Dezsô térrôl induló 72 jelzésû kék busszal. Nyitva: hétfôtôl-csütörtökig ; pénteken óráig Telefon/fax: ; Mobil: Nagy Attila temetôgondnok elérhetô: A TEMETÔ NYITVA TARTÁSI IDEJE: NOVEMBER 16. FEBRUÁR 28. KÖZÖTT ÓRÁIG MÁRCIUS 01. NOVEMBER 15. KÖZÖTT ÓRÁIG FEBRUÁR ❺

Kecskeháti terület kronológiája

Kecskeháti terület kronológiája Kecskeháti terület kronológiája A Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata által kiírt Nagykovácsi fôutca köztérépítészeti hallgatói ötletpályázat díjazott és megvételt nyert tervei 2012. február 15-éig megtekinthetôek

Részletesebben

Jókai Mór: Ültess fát!

Jókai Mór: Ültess fát! Jókai Mór: Ültess fát! Ültess fát! Hogyha mást nem, lombot ád. Árnyékában megpihenhetsz, gondot ô visel reád. Jó tavasszal nyit virágot, messze érzed illatát. Kis madárka száll reája, ingyen hallgatod

Részletesebben

KÖZMEGHALLGATÁST MEGHÍVÓ. tart 2011. október 20-án (csütörtökön) Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselô-testülete (FALUGYÛLÉST)

KÖZMEGHALLGATÁST MEGHÍVÓ. tart 2011. október 20-án (csütörtökön) Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselô-testülete (FALUGYÛLÉST) MEGHÍVÓ Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselô-testülete KÖZMEGHALLGATÁST (FALUGYÛLÉST) tart 2011. október 20-án (csütörtökön) Az ülés helye: Öregiskola (Kossuth Lajos u. 78.) Idôpontja: 18.00

Részletesebben

BÖNGÉSZÔ. Önkormányzati hírek. Kedves nagykovácsi lakosok! Az alábbi néhány sorral kívánok mindenkinek boldog új esztendôt!

BÖNGÉSZÔ. Önkormányzati hírek. Kedves nagykovácsi lakosok! Az alábbi néhány sorral kívánok mindenkinek boldog új esztendôt! Önkormányzati hírek BÖNGÉSZÔ N A G Y K O V Á C S I K O W A T S C H 2 0 1 0. J A N U Á R Kedves nagykovácsi lakosok! Az alábbi néhány sorral kívánok mindenkinek boldog új esztendôt! Az új kezdet valóban

Részletesebben

ÁLLAMI KITÜNTETÉSBEN RÉSZESÜLTEK. Fotó: Kovács Bálint

ÁLLAMI KITÜNTETÉSBEN RÉSZESÜLTEK. Fotó: Kovács Bálint 2013. ÁPRILIS ÁLLAMI KITÜNTETÉSBEN RÉSZESÜLTEK Kemenes Gábor Oberfrank Pál Fotó: Kovács Bálint Fotó: Klein Péter Az 1848-as magyar forradalom és szabadságharc 165. évfordulóján, 2013. március 15-én nemzeti

Részletesebben

Szépkorúak köszöntése

Szépkorúak köszöntése Összefoglaló a 63 -as busz üzemeltetésére vonatkozó megállapodásokról A 63 -as jelzésû buszjárat mûködtetésére 2005. júliusában született egy háromoldalú megállapodás a Gazdasági és Közlekedési Miniszter,

Részletesebben

Civil. WorkShopok. Szociális támogatások. összefogás. Vidám farsang a Nyugdíjas Klubban. Önkormányzati hírek. 2015. március

Civil. WorkShopok. Szociális támogatások. összefogás. Vidám farsang a Nyugdíjas Klubban. Önkormányzati hírek. 2015. március Önkormányzati hírek Ingyenes havi kiadvány Kowatsch SpiegelKOMPASS Civil összefogás Szociális támogatások WorkShopok Vidám farsang a Nyugdíjas Klubban Arculatváltás miért is? Kiszelné Mohos Katalin, polgármester

Részletesebben

Születésnapi köszöntô. Karácsony a szeretet és advent a várakozás megszentelése!

Születésnapi köszöntô. Karácsony a szeretet és advent a várakozás megszentelése! Kedves Nagykovácsiak! Igazán elégedettek lehetünk, mert ez az ôsz igazi ajándék volt számunkra, hiszen gyönyörû szeptembert követôen az október is megajándékozott minket napsütéssel és csodálatos színekben

Részletesebben

Nincs nyári szünet. a beruházásokban 2013. AUGUSZTUS. Kaszáló utcai óvoda bôvítése Aszfaltozás a Zsíroshegyen

Nincs nyári szünet. a beruházásokban 2013. AUGUSZTUS. Kaszáló utcai óvoda bôvítése Aszfaltozás a Zsíroshegyen 2013. AUGUSZTUS Kaszáló utcai óvoda bôvítése Aszfaltozás a Zsíroshegyen Öregiskola nyugati szárnyának munkálatai Napelemek az iskolatetôn Fotó: Böngészô Nincs nyári szünet a beruházásokban Fotók: Jakab

Részletesebben

BÚCSÚZUNK. Bikeschool növendékek a Crosskovácsi versenyen

BÚCSÚZUNK. Bikeschool növendékek a Crosskovácsi versenyen BÚCSÚZUNK Veszteség ért bennünket! Értelmetlenül, idô elôtt hagyott itt minket kedves képviselô társunk! Szörnyû dolog vívódni, mit is lehet itt és most mondani. Hogy beszélni kell, hiszen nem lehet szó

Részletesebben

Tájékoztatás a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásról és programjáról

Tájékoztatás a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásról és programjáról Tájékoztatás a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásról és programjáról Korunk gazdasági, jogszabályi környezetébôl, valamint a környezettudatos gondolkodásmódból eredô racionális döntések

Részletesebben

Jäger István halálára

Jäger István halálára Tragédia A Mester épít, kristályt kristályra rak, Az Ész áttetszô alabástromát Nem színezi, nem árnyalja salak. Az alap gránit, tömör és szilárd, Természetadta, biztos, ôsi kô, Rajta ível árkád árkád után,

Részletesebben

Egyházközségi farsang

Egyházközségi farsang Dobos Károly tér Nagykovácsiban Egyházközségi farsang A Böngészô decemberi számában tájékoztattuk a tisztelt lakosságot új Református templomunk felszentelésének örömteli eseményérôl. A tervek szerint

Részletesebben

International Youth Camp, 2011. Nagykovácsi

International Youth Camp, 2011. Nagykovácsi AUGUSZTUS 13 14. Ld. részletes program International Youth Camp, 2011. Nagykovácsi Csupán a kezdés elôtti utolsó pillanatban értesültem a Nagykovácsiban rendezett Nemzetközi Ifjúsági Táborról, de nem bántam

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI ÚJJÁALAKÍTOTT FÔTERE NÍVÓDÍJAT KAPOTT

NAGYKOVÁCSI ÚJJÁALAKÍTOTT FÔTERE NÍVÓDÍJAT KAPOTT NAGYKOVÁCSI ÚJJÁALAKÍTOTT FÔTERE NÍVÓDÍJAT KAPOTT MEGHÍVÓ Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselô-testülete A KÖZMEGHALLGATÁST (Falugyûlést) 2011. június 16-án (csütörtökön) tartja Az ülés helye:

Részletesebben

Karnevál a fôtéren. Húsvéti népszokások, hagyományok. Minden Kedves Lakosnak kellemes húsvéti ünnepeket kívánnak a Polgármesteri hivatal dolgozói

Karnevál a fôtéren. Húsvéti népszokások, hagyományok. Minden Kedves Lakosnak kellemes húsvéti ünnepeket kívánnak a Polgármesteri hivatal dolgozói Húsvéti népszokások, hagyományok Karnevál a fôtéren Március 4-én este egy órára Velence, Nagykovácsiba költözött. Akit nem zavart a hideg idô, az részese lehetett egy igazi maszkos karneválnak velencei

Részletesebben

Aratási hálaadó Szentmise a Kálvária dombon

Aratási hálaadó Szentmise a Kálvária dombon 2013. SZEPTEMBER Képek a nagykovácsi búcsúról Fotó: Jakab Balázs Mária szobor öngészô Fotók: B Aratási hálaadó Szentmise a Kálvária dombon Fotó: BiPi NAME XI. Mûvészeti találkozó gyermekprogramja a Falatozóban

Részletesebben

2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ

2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ 2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ Szentmártonkáta Község Önkormányzat Képviselõ-testülete nevében szeretettel meghívok minden helyi lakost

Részletesebben

1 Ügyszám: 2814-1/2014/M J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének Mány Község Önkormányzata hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2014. március 26-án,

Részletesebben

Emlékezés az 1956-os forradalomra

Emlékezés az 1956-os forradalomra Emlékezés az 1956-os forradalomra Tisztelettel köszöntök minden emlékezni vágyó, jelenlévô nagykovácsi polgárt! Külön szeretettel köszöntöm Trencsényi László urat, Díszpolgárunkat, Az 56-os Magyarok Világszövetségének

Részletesebben

Beruházásainknál nincs nyári szünet!

Beruházásainknál nincs nyári szünet! A Zsíros-hegyi út építésének második üteme a Kálvária-dombtól a Tölgy utcáig megkezdôdött. Ehhez kapcsolódóan elkészül a Vértes utcai vízelvezetô árok, és a kivitelezô 2010. 07. 06-tól lezárja a munkaterületet.

Részletesebben

a Képviselô-testület nevében Bencsik Mónika polgármester a Hivatal nevében Tóthné Pataki Csilla jegyzô

a Képviselô-testület nevében Bencsik Mónika polgármester a Hivatal nevében Tóthné Pataki Csilla jegyzô A múlt jelenné válik ott, ahol Jézus cselekedetei tetté válnak hitben és szeretetben, bárhol is él az ember a földön. Akkor pedig Jézus nemcsak Betlehemben, hanem a mi szívünkben is megszületik! (Bolberitz

Részletesebben

KEREPESI VÉLEMÉNY. vette a 860. éves Kerepes programsorozat. Szemétdíj 2008-ban sem lesz Átalakítottuk a szállítást és a gyûjtést.

KEREPESI VÉLEMÉNY. vette a 860. éves Kerepes programsorozat. Szemétdíj 2008-ban sem lesz Átalakítottuk a szállítást és a gyûjtést. 2008. JANUÁR KEREPESI VÉLEMÉNY Elkezdõdött a 860. éves Kerepes programsorozat A közelmúltban Kerepesen elhunyt Szabó Magda házánál az írónõ tiszteletére rendezett emléktábla avatással és a Magyar Kultúra

Részletesebben

18. év fo lyam 1. szám ÖNKORMÁNYZAT 2010. január-február

18. év fo lyam 1. szám ÖNKORMÁNYZAT 2010. január-február A VELENCEI 18. év fo lyam 1. szám ÖNKORMÁNYZAT 2010. LAPJA január-február Hírlevél Velence Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 2009. december 7-én tartotta soron következõ ülését a Kastélyban. Jelen

Részletesebben

2009. május 30-án szombaton 26. Orbán nap. 17. év fo lyam 4. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. 2009. május 31-én vasárnap 19 órától

2009. május 30-án szombaton 26. Orbán nap. 17. év fo lyam 4. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. 2009. május 31-én vasárnap 19 órától A VELENCEI 17. év fo lyam 4. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. LAPJA május Orbán-napi hegyünnep Velence Város Önkormányzata, a Szent Benedictus Borlovagrend, a Velence-tó Körzeti Hegyközség és a Borút Egyesület,

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelt Lakosság! 2010. március XX. évfolyam, 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP

MEGHÍVÓ. Tisztelt Lakosság! 2010. március XX. évfolyam, 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP 2010. március XX. évfolyam, 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ Szeretettel meghívok minden helyi lakost a Tavaszi Hadjárat elnevezésû rendezvénysorozat részeként 2010.

Részletesebben

2008. február XVIII. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP

2008. február XVIII. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP 2008. február XVIII. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Tóth Endre Asszonyok, gyönge nõk Honnan veszitek az erõt, törékeny, gyönge nõk, fáradhatatlan asszonyok? Honnan

Részletesebben

Gyáli Újság. elfogadták a város idei költségvetését. önkormányzati pályázatok. Óvodai beiratkozások rendje. II. gyáli böllérverseny

Gyáli Újság. elfogadták a város idei költségvetését. önkormányzati pályázatok. Óvodai beiratkozások rendje. II. gyáli böllérverseny Új G y á l Város Önkormányzat á n a k közéleti és információs lapja elfogadták a város idei költségvetését önkormányzati pályázatok Meghívó Gyál Város Önkormányzata nevében tisztelettel meghívom Önt és

Részletesebben

Tájékoztató Bizottsági Beszámoló

Tájékoztató Bizottsági Beszámoló Terjeszti a Magyar Posta Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója XVIII. évfolyam 2008. február Tájékoztató Bizottsági Beszámoló Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-testülete legutóbbi rendes

Részletesebben

18. év fo lyam 3. szám ÖNKORMÁNYZAT 2010. Szeretettel várunk minden érdeklõdõt Velence és Kápolnásnyék közös MAJÁLISÁRA

18. év fo lyam 3. szám ÖNKORMÁNYZAT 2010. Szeretettel várunk minden érdeklõdõt Velence és Kápolnásnyék közös MAJÁLISÁRA A VELENCEI 18. év fo lyam 3. szám ÖNKORMÁNYZAT 2010. LAPJA április Szeretettel várunk minden érdeklõdõt Velence és Kápolnásnyék közös MAJÁLISÁRA május 1-jén, Velencére a Kastélyparkba! A PROGRAMBAN SZEREPEL:

Részletesebben