Mégis ha körülnézünk utcáinkon, köztereinken, történéseinken, nem lehetünk ilyen elégedettek.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mégis ha körülnézünk utcáinkon, köztereinken, történéseinken, nem lehetünk ilyen elégedettek."

Átírás

1 Önkormányzati hírek BÖNGÉSZÔ N A G Y K O V Á C S I K O W A T S C H F E B R U Á R A Magyar Kultúra Napjára Tudják az embernek kifejezetten rossz érzése lesz, ha valami napot, hetet kap, fôként ha bizottságot érdemel (Esélyegyenlôség hete, Dohányzás elleni Világnap, stb). Olyan érzésünk lehet az ünnepelt, a kiemelt dolog nem kap elég figyelmet, nem figyel rá eléggé a társadalom, mintha növekvô lelkiismeret-furdalását szeretné eloszlatni azzal, egy napon nagyon-nagyon koncentrál, figyel valamire. Mintha egy nap alatt letudhatnánk az Anyák tiszteletét-szeretetét a családban, mintha a nôk egy szegfûvel, s néhány kedves szóval megérezhetnék egyenlôségüket, elismertségüket, vagy mintha évi egy marcipánszív megoldaná a társ szeretetének bizonyítékát. Ízlelgessük a szót, A Magyar Kultúra Napja??? óta ünnepeljük, s azért került január 22-re, mert a kézirat tanúsága szerint Kölcsey Ferenc ezen a napon tisztázta Csekén a Himnuszt ben kiemelt napot kapott tehát a kultúra, sôt így a Magyar Kultúra. Baj van-e a magyar kultúrával, baj van-e a kultúrával? Van-e feloldani való társadalmi lelkiismeret-furdalásunk ez ügyben. A Szépmûvészeti Múzeumban ember látta a Van Gogh kiállítást, naponta átlagosan ötezren, nagyjából nagykovácsi lakossága nézte meg a képeket ban 9204 könyv jelent meg, 3209 települési könyvtárban olvashatunk, 3751 mûvelôdési házba mehetünk be, 794 múzeumunk van, 54 állandó színházunk folyamatos teltházakkal. Hátra is dôlhetnénk, minden rendben. Ezek az adatok tetszetôsek, nemzetközi összehasonlításban is megállják a helyüket. A magas kultúra fogyasztásával nincsen is baj. Azt egy szûk, ráadásul fizetôképes réteg látogatja, fogyasztja. Mégis ha körülnézünk utcáinkon, köztereinken, történéseinken, nem lehetünk ilyen elégedettek. A kultúra korántsem csupán magas kultúrát jelent. Bajban is vagyunk a definícióval. Mert mi is az a kultúra? Kroeber, egy amerikai kultúrantropológus, az ötvenes évek végén csinált egy gyûjteményt a kultúra meghatározására, közel kétszázat szedett össze, s az azóta eltelt idôben még legalább ennyi jöhetett létre. Mindnek egy a lényege, a kultúra nem velünk született, hanem életünk során sajátítjuk el, tanuljuk. Tehát olyan tanult értékek, módszerek tárháza, ami viselkedésünk által válik láthatóvá. Mondhatnánk úgy is a kultúra vezet ki minket a természetbôl. Annak, hogy Önök itt vannak, pont ebben a ruhában és értik, amit mondok nemcsak oka, hanem feltétele is kultúrájuk, közös kultúránk: a magyar kultúra. A nemzet magas kultúrája az ország mûvészeti, tudományos teljesítményeinek legkiválóbbja. Persze hogy az, és mint a jéghegy csúcsa, az egésznek csak egy kicsi része, (pont egykilencede), ez látszik legjobban. De az alapja a többi, láthatatlan része, sôt tartó része mindabból áll össze, amit a mindennapok kultúrájának nevezhetnénk, s ezzel van ma Magyarországon a legtöbb baj. Az imponáló adatok mellett ott áll egy döbbenetes adat is. A magyar felnôtt lakosság negyven százaléka szinte semmilyen módon nem találkozik a kultúrával, közösségi eseményekkel, teljesen passzív és közönyös. Ez a negyven százalék ugyanúgy részt vesz a társadalmunk életében, szavaz, alakítja azt; formálja a faluképet, hozzájárul a közvélekedések, a közízlés alakulásához. S talán ezért fontos a mai nap, hogy erre irányítsunk figyelmet, hogy sajnos a mai Magyarországon hiányzik az a stabil mag, aminek a magas mûvészet neki támaszthatná a hátát, hogy magasra emelkedhessen a jégyhegy csúcsa, hiányzik a tartószerkezet, amely eligazítaná a többséget ítéleteiben, döntéseiben. Sokat helyben ezért nem tehetünk, talán annyit, hogy mindezeket tudatosan kezeljük. S megpróbálunk kellô figyelemmel lenni közös dolgainkra. Ma Magyarországon két óriási probléma van, mibôl lehet élni, s hogy miért érdemes. Mindkét kérdésre a kultúra ad jó válaszokat, tanultam ezt kollégáimtól. A kultúra szálán lehet felemelkedni, s értelemmel megtölteni ünnepeinket és mindennapjainkat. A kultúra ad jó feleleteket, közös kultúránk, a magyar kultúra. G. Furulyás Katalin (Elhangzott 2007 januárjában az Amerika Iskolában a Magyar Kultúra Napján.) Nagykovácsi Készenléti Szolgálatok A Készenléti Szolgálatoknak viszonylag csendes évfordulója volt, konkrét és átvitt értelemben is. Tavaly ünnepeltük az egyesület megalakulásának 10. évfordulóját a Trendlházban. Szerény ünneplésünkön röviden áttekintettük Szolgálatunk múltját, visszaemlékeztünk a súlyosabb esetekre, és azokra, amelyek során nagy értékeket tudtunk megmenteni. Négy önkéntes (alapító tag) tûzoltó: Bakó Mihály, Faragó Tamás, Molnár István és Mucsi Ferenc kapta meg a Magyar Tûzoltó Szövetségtôl a 10 éves Szolgálati Érdemérmet. A Polgárôrség munkájából külön kiemeltük, és megköszöntük ifj. Mucsi Ferenc úrnak a játszótéren éles fegyverrel fenyegetô ember leszerelését. Jövôbeli terveink között már rég óta elsô helyen áll a szertárunk felépítése, amelyre eddig nem nyílt alkalmunk. Változás következett be a Szolgálatok élén. Januári közgyûlésünkön elfogadtuk eddigi elnökünk Kelemen Zsolt úr lemondását. Új elnöknek Honti Zoltán urat választottuk meg. Fontosabb események A körzeti megbízottal végzett rendszeres járôrözésen túl az alábbi kiemelt események történtek december-januárban: Viszonylag csendes volt az év vége, bár szenteste napján eltınt személy keresésében kellett segédkeznünk. Évek óta elôször nem kellett vonulnunk újév napján. Januárban viszont súlyos balesethez vonultunk a fagyos jeges idôben, és elsôként voltunk a helyszínen, ahol gerinsérüléses személyt kellett kiszabadítani az összetört autóból. A BKV sztrájk öt napja alatt a hidegkúti önkéntesekkel karöltve három gépjármûvel segítettük a városba, illetve hazajutni a busz nélül maradt gyalogos dolgozókat. A január 18-i tûzeset ékes bizonyítéka annak, hogy mennyire fontos tényezô az idô a tûzoltásban. A Fôvárosi Tûzoltóparancsnokságtól sms-ben kaptuk a riasztást, hogy egy faház ég. A perceken belül helyszínre érkezô önkéntes tûzoltók kettô kézi tûzoltókészülékkel le tudták feketíteni az égô olajat illetve a már meggyulladt faszerkezetet, és személyi sérülés sem következett be. A náluk késôbb kiérkezô fôvárosi egységek csak az utómunkákat végezték. Ha a fôvárosi egységek vonulási ideje alatt a faházban jobban beindul az égés, valószínûleg leég a teljes, nagyértékû lakóház. Faragó Tamás, tûzoltó alelnök Riasztási telefonszámunk: Tûzoltóság: 105 Mentôk: 104 Rendôrség: 107

2 A POLGÁRMESTERI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓJA Ügyfélfogadási idô: hétfôn: szerdán: pénteken: óráig Adóhatóság Bevallási határidôk Helyi adók, talajterhelési díj, luxusadó és gépjármûadó esetében Adónem Építményadó Helyi iparûzési adó Talajterhelés díj Luxusadó Befizetési határidôk Helyi adó, talajterhelési díj, luxusadó és gépjármûadó esetén Építés Tisztelt Építtetôk, Telektulajdonosok! A 338/2006. (XII.23.) kormányrendelet (továbbiakban: Rendelet) a telekalakítások eddigi gyakorlatát jelentôsen megváltoztatta, amennyiben az eljárás lefolytatását a területileg illetékes földhivatalok hatáskörébe utalta. Ennek megfelelôen január 1-tôl Nagykovácsi területén történô bármely telekalakítással kapcsolatos eljárás a Budakörnyéki Körzeti Földhivatalban történik. ❷ Gépjármûadó Adónem Építményadó Helyi iparûzési adó Határidô Adókötelezettség keletkezését (változását) követô 15 napon belül Állandó jelleggel végzett iparûzési tevékenység esetében: Adóévet követô év május 31. napig Naptári évtôl eltérô üzleti évet választó adózó esetén: Az adóév utolsó napját követô 150 napig Ideiglenes jelleggel végzett iparûzési tevékenység esetén: Annak befejezése napján Tárgyévet követô év március 31. napjáig Adókötelezettség keletkezését (változását) követô 15 napon belül Változást követô 15 napon belül a Budakeszi Okmányirodában (2092 Budakeszi, Dózsa Gy. tér 25.) történô bejelentési kötelezettség teljesítésével Határidô Március 15. elsô félévi összeg Szeptember 15. második félévi összeg Évközben kiadott határozat esetében a jogerôre emelkedést követô 15. nap Állandó jelleggel végzett iparûzési tevékenység esetében: Március 15. (folyó évi elôleg) Május 31. (elôzô évi végleges adóelôleg különbözete) Szeptember 15. (folyó évi adóelôleg) December 20. (elôleg feltöltési kötelezettség az éves adó várható szintjére) Naptári évtôl eltérô üzleti évet választó adózó esetén: Az adóév 3. illetve 9. hónapjának 15. napjáig (adóelôleg) Az adóév utolsó napjának 20. napjáig (feltöltési kötelezettség) Adóév utolsó napját követô 150. napig (adókülönbözet) Ideiglenes jelleggel végzett iparûzési tevékenység esetén: Annak befejezésének napján Talajterhelés Tárgyévet követô március 31. díj Luxusadó Gépjármûadó Március 15. elsô félévi összeg Szeptember 15. második félévi összeg Évközben kiadott határozat esetében a jogerôre emelkedést követô 15. nap Március 15. elsô félévi összeg Szeptember 15. második félévi összeg Évközben kiadott határozat esetében a jogerôre emelkedést követô 15. nap Nagykovácsi I. fokú építéshatósága mint szakhatóság közremûködik az eljárásokban, a földhivatal hivatalos megkeresésére. A Rendelet 17/A. a következôket tartalmazza: (1) A telekalakítási eljárás kérelemre induló eljárás. A kérelem tartalma szerint a telekalakítási eljárás típusai a következôk: a) telekalakítási engedélyezési eljárás, b) egyesített telekalakítási eljárás. (2) Az egyesített telekalakítási eljárás lefolytatására vonatkozó kérelem alapján a) a telekalakítás engedélyezésére és b) a telekalakítási engedély jogerôre emelkedését követôen a telek adataiban, továbbá a bejegyzett jogok és feljegyzett tények vonatkozásában a telekalakítással bekövetkezô változásnak az ingatlan-nyilvántartásban történô átvezetésére (e fejezet alkalmazásában: változásátvezetési eljárás) irányuló eljárás indul meg. (3) A telekalakítás engedélyezése iránti kérelmet benyújthat: a) a telekalakítással érintett bármelyik telek bármelyik tulajdonosa, b) közös tulajdonban álló telek esetén bármelyik tulajdonostárs, c) aki a telekalakítással érintett földrészlet tekintetében tulajdoni igényt érvényesít, d) az elbirtoklás megállapítása iránt polgári peres eljárást kezdeményezô, e) ha a telekalakítás során legalább nyolc új építési telek keletkezik, a tulajdonostársaknak a telek területnagyság szerinti többsége, f) az a személy, aki a telekalakításról a tulajdonossal írásban megállapodott. (4) Egyesített telekalakítási eljárás iránti kérelmet az a (3) bekezdés szerinti kérelem benyújtására jogosult nyújthat be, aki az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvényben foglaltak szerint az ingatlan-nyilvántartási eljárás megindítására egyébként jogosult. (5) A telekalakítási eljárás megindítása iránti kérelemnek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben meghatározottakon túl a következô adatokat kell tartalmaznia: a) természetes személy kérelmezô esetén a természetes személyazonosító adatokat, b) gazdálkodó szervezet kérelmezô esetén a gazdálkodó szervezet statisztikai számjelét, c) a telekalakítással érintett tel(k)ek helyrajzi számát, a tel(k)ek fekvése szerinti település megjelölésével, d) a kérelmezett telekalakítási eljárás típusának (telekalakítási engedélyezési eljárás vagy egyesített telekalakítási eljárás) megjelölését, e) a telekalakítás célját, amely lehet: ea) telekcsoport újraosztása, eb) telekfelosztás, ec) telekegyesítés, ed) telek-határrendezés, f) az igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását. (6) Az egyesített telekalakítási eljárás megindítására irányuló kérelemnek, az (5) bekezdésben foglaltakon túl meg kell felelnie az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény szerinti elôírásoknak. (7) A telekalakítási eljárás megindítása iránti kérelmet a miniszter által rendszeresített, és a földhivatalok honlapján közzétett formanyomtatványon kell benyújtani. (8) A telekalakítási eljárás megindítása iránti kérelemhez minden esetben mellékelni kell a külön jogszabályban meghatározott geodéziai tervezési szakterületen építészeti-mûszaki tervezési jogosultsággal és ingatlanrendezô földmérô minôsítéssel rendelkezô földmérô által elkészített telekalakítási dokumentációt. A telekalakítási dokumentáció a 3. mellékletben felsorolt munkarészeket tartalmazza, a telekalakítás céljának függvényében. 17/B. (1) A telekalakítási engedélyezési eljárásban az ügyintézési határidô 30 munkanap. Amennyiben a telekalakítási dokumentáció záradékolása a kérelem benyújtása elôtt megtörtént, az ügyintézési határidô 22 munkanap. (2) A telekalakítási engedély a jogerôre emelkedésétôl számított egy évig hatályos. (3) Az egyesített telekalakítási eljárás iránti kérelem esetén a változásátvezetési eljárás a beadvány széljegyzésével a (4) bekezdésben foglalt esetet kivéve a telekalakítási engedély jogerôre emelkedését követô munkanapon indul meg. (4) Az egyesített telekalakítási eljárás esetén amennyiben a telekalakítási engedély másodfokon emelkedik jogerôre, a változásátvezetési eljárás a jogerôs határozat elsô fokú ingatlanügyi hatósághoz történô beérkezésének napján indul meg FEBRUÁR

3 (5) Ha egyesített telekalakítási eljárás esetén a változásátvezetési eljárásra irányuló kérelem teljesítésére nincs lehetôség, a telekalakítási engedély jogosultja a szükséges okiratok benyújtásával a (2) bekezdésben megjelölt idôn belül külön ingatlan-nyilvántartási eljárás megindításával kérheti a telek adataiban történô, továbbá a bejegyzett jogok és feljegyzett tények vonatkozásában a telekalakítással bekövetkezô változásnak az ingatlan-nyilvántartásban történô átvezetését. 17/C. (1) A Kormány a földhivatal telekalakítási eljárásában a 4. melléklet szerinti feltételek fennállása esetén, és az ott megjelölt szakkérdés elbírálása kérdésében a 4. melléklet szerinti hatóságokat szakhatóságként jelöli ki. Az ügyfélnek az eljárás megindítása elôtt benyújtott kérelmére a szakhatóságként kijelölt hatóság hat hónapig felhasználható elôzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki. Az elôzetes szakhatósági állásfoglalás csak a földhivatal által záradékolt változási vázrajz és területkimutatás alapján kérhetô. (2) A földhivatal a kérelem mellékleteként benyújtott telekalakítási dokumentációt 10 munkanapon belül megvizsgálja, és amennyiben a változási vázrajz adattartalma az állami alapadatok közé beilleszthetô, ennek megfelelô záradékkal látja el. A földhivatal a záradékolt változási vázrajz és a hozzá tartozó terület-kimutatás, valamint a telekalakítási helyszínrajz hiteles másolatának megküldésével keresi meg a szakhatóságokat állásfoglalásuk beszerzése céljából, ha elôzetes szakhatósági állásfoglalás nem áll rendelkezésre. (3) A (2) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni, ha az ingatlannyilvántartásban a kérelem tárgyát képezô telket vagy telkeket érintôen változtatási vagy telekalakítási tilalom van feljegyezve. Ebben az esetben a telekalakítási kérelmet - a szakhatóságok megkeresése nélkül a földhivatalnak el kell utasítani. A 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. melléklete: A telekalakítási eljárás iránti kérelemhez mellékelt telekalakítási dokumentáció tartalma: 1. Az állami alapadatok adatszolgáltatási számlájának száma 2. felhasznált hiteles adatok megjelölése 3. mérési és számítási jegyzôkönyv 4. mérési és számítási vázlat 5. koordinátajegyzék 6. területszámítási jegyzôkönyv 7. digitális változási vázrajz 8. a digitális változási vázrajz legalább 5 kinyomtatott eredeti példánya, aláírásokkal és bélyegzôvel ellátva 9. terület kimutatás 10. tervezési és kitûzési (kiosztási) vázlatot 11. ha a változás elôtti és utáni telkek együttes száma 5 db-nál több a) mûszaki leírás b) vizsgálati jegyzôkönyv 12. telekalakítási helyszínrajz, az ingatlan-nyilvántartási térképnek megfelelô méretarányban, amely a következôket tartalmazza: a) a telekalakítással érintett telkek, a telekalakítás utáni állapot szerint, b) a telekalakítással érintett telkeken meglévô (és nem bontásra szánt) építmények kontúrvonalai, c) a telekalakítással érintett telken meglévô építmények közül a telekalakítással érintett telekhatárhoz 4,0 m-en belül esô építmények távolsága, d) a telekalakítással érintett telken tervezett, jogerôs és végrehajtható építési engedéllyel rendelkezô, vagy bejelentés alapján nyilvántartásba vett építmények közül a telekalakítással érintett telekhatárhoz 4,0 m-en belül esô építmények távolsága a tervezett telekhatártól, e) a 20%-nál nagyobb átlagos lejtésviszonyok esetén a másfél méterenkénti szintvonalak, f) utat érintô telekalakítás esetén az útkategóriának, a közút területváltozásának feltüntetése, g) a tervezett telekalakítás után létrejövô telekméretek, beépített telkek esetén megjelölve a telek beépítettsége mértékének a változását is 13. digitális adatállományok (változási vázrajz, változási állomány, telekalakítási helyszínrajz, egyéb digitális munkarész) nem újra írható adathordozón 14. kísérô bizonylat (a készítô neve, a munkaszáma, a munka megnevezése, település, fekvés, érintett telek(ek) helyrajzi száma(i), változás típusa) 15. a telekalakítási dokumentáció tartalomjegyzéke A Budakörnyéki Körzeti Földhivatal elérhetôsége a következô: 1036 Bp. Lajos utca Telefon: vagy Nyitva tartás: h-cs: 8-14, p: 8-12 Igazgatás ORSZÁGGYÛLÉSI VÁLASZTÁS 2010 Sólyom László köztársasági elnök január 22-én bejelentette, hogy április 11-re tûzte ki az országgyûlési választások elsô fordulóját. A második forduló április 25-én lesz. Az új kormány június elején alakulhat meg. Az államfô bejelentésével hivatalosan is kezdetét vette a választási kampány. A külképviseleteken a törvény értelmében egy héttel, az amerikai kontinensen 8 nappal korábban, április 4-én, illetve 3-án lehet majd szavazni. A február 8-ával kezdôdô héten kell megkapniuk a választópolgároknak az ajánlószelvényeket és a választási értesítôket. A pártoknak március 19-ig kell leadniuk az ajánlószelvényeket, egyben ez a nap a jelöltajánlás utolsó napja is. A szavazásra jogosultak névsora február 10-tól 17-ig kerül közszemlére a helyi választási irodában. Ha a választópolgár nem találja nevét a névsorban, február 17-én délután 4 óráig lehet kifogással élni. Ügyintézô: Dávidné Tóth Edit (104. mellék) A Nagykovácsi Választási Iroda vezetôje: Fónagy László A Helyi Választási Iroda vezetô helyettese: Tóthné Pataki Csilla Az iroda címe: 2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos u. 61. Telefon: /126 mellék cím: * * * Felhívás a víz- és csatorna készenléti díjához nyújtható támogatás igénylésére A közüzemi díjak fogyasztói árának emelkedése miatt a lakosságra egyre nagyobb anyagi teher hárul. E terhek enyhítése érdekében, a szociálisan rászorult lakosok, illetve családok részére egyre több települési önkormányzat nyújt támogatást. Nagykovácsi Nagyközség Képviselô-testülete természetbeni juttatásként a víz és csatornadíj készenléti díjának kompenzálására támogatás megállapítását biztosítja, a rendeletben megállapított feltételek alapján. A víz és csatorna készenléti díjához nyújtott kompenzációs támogatás a szociálisan rászorult helyi lakosok fizetési könnyítését segítené, így csökkenne a támogatásra jogosult személyek anyagi terhe. Természetben nyújtott átmeneti segély támogatás igénylése kérelemre indul, amely kérelem minden év április 01-tôl április 30-ig, illetve október 1-tôl október 20-ig nyújtható be, a Polgármesteri Hivatalban erre a célra rendszeresített nyomtatványon. Természetben nyújtott átmeneti segélyre az a Nagykovácsi állandó lakos jogosult, akinek családjában az egy fôre esô jövedelem nem haladja meg: egyedül élô esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300%-át (ez az összeg évben , Ft/fô) családban élô esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250%-át (ez az összeg évben , Ft/fô összeg). A természetbeni juttatás egy család részére rászorultságtól függôen a az éves víz- és csatorna készenléti díj összegéig az éves víz- és csatorna készenléti díj 80%-áig az éves víz- és csatorna készenléti díj 50%-áig nyújtható. A természetben nyújtott átmeneti segély, az adott évi költségvetésben erre a célra elkülönített keret összegéig nyújtható, azonos rászorultság esetén a kérelmek beérkezési sorrendjének alapján. Azaz: Amennyiben Ön egyedül él, és jövedelme kevesebb, mint havi Ft, illetve, ha családban él, és egy fôre esô havi jövedelmük kevesebb, mint Ft, kérheti, hogy víz- és csatorna készenléti díját Ön helyett az Önkormányzat fizesse meg. Az ehhez szükséges nyomtatvány beszerezhetô a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, illetve az ügyintézônél (10. szoba) ügyfélfogadási idôben. Ügyintézô: Ferencz Andrásné /121 mellék. Felhívjuk a tisztelt Nagykovácsi lakosok figyelmét arra, hogy éljenek a helyi rendeletben biztosított jogukkal és anyagi helyzetük könnyítése érdekében igényeljék e támogatási formát FEBRUÁR ❸

4 Tájékoztatjuk Önöket, hogy március 1-tôl, Nagykovácsi Nagyközség területén a közterület használati díjak módosulnak. A rendelet az alábbiakkal egészül ki: Az igénybevétel 72 órát meg nem haladó esetben ingyenes 10 négyzetméter alapterületig. (2. sz. melléklet) Az igénylônek a használatot a hivatalban formanyomtatványon, vagy elektronikus úton kell bejelentenie. A bejelentési kötelezettség a konténer kihelyezésére is vonatkozik. A bejelentés elmulasztása a R ban rögzített szerinti helyszíni bírságot, vagy szabálysértési feljelentést von maga után. Nem adható közterület használati engedély intézmények megközelítését szolgáló közterületre, illetve az intézmények kapu beállóiban. Lakossági közmûvek bekötése esetén a munka megkezdését követô 48 órán belül ingyenes, de ebben az esetben a munkakezdést az azt megelôzô munkanapon be kell jelenteni az erre rendszeresített formanyomtatványon. A március 1-tôl érvényben lévô közterület használati díjakat az alábbi táblázat tartalmazza: ❹ A közterület-használat célja Díjak a) A közterületre 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, üzleti védôtetô (elôtetô), ernyôszerkezet, egyéb nem önálló hirdetôberendezés, cég- és címtábla elhelyezése 530, Ft/m 2 /hó b) Árusító fülke, árusító pavilon, büfé kocsi ideiglenes közterületi elhelyezése 1.100, Ft/m 2 /nap c) Önálló hirdetô berendezések, reklámtáblák, hirdetô oszlopok, árubemutató vitrinek közterületi elhelyezése , Ft/m 2 /év d)1 Építési munkával kapcsolatos állvány, építôanyag, mobil WC, sitt illetve építési törmelék konténerben 160, Ft/m 2 /hét történô közterületi tárolása. Minimum: 1.000, Ft d)2 72 órát meg nem haladó közterület-használat 10 négyzetméter alapterületig csak bejelentés köteles. A bejelentést az igénybevétel megkezdése elôtti munkanapon kell megtenni formanyomtatványon. ingyenes e) Kiállítás, alkalmi vásár rendezése 310, Ft/m 2 /nap f) Vendéglátóipari elôkert és vendéglôk, kereskedelmi és szórakoztató egységek, intézmények által elfoglalt közterület igénybevétele 530, Ft/m 2 /hó g) Cirkuszi (sátoros illetve vándorcirkusz) és mutatványos tevékenységre, mozgó vidámpark 125, Ft/m 2 /nap h) Üzleti rakodás céljára reggel 6 óra és este 22 óra között igénybevett közterület használatáért 260, Ft/m 2 /nap i) Filmforgatáshoz, televíziós felvételhez szükséges közterület igénybevétele (kivéve helyi közérdekû televíziós és filmfelvételeket) , Ft/nap j) Filmforgatáshoz, televíziós felvételhez szükséges technikai terület igénybevétele (kivéve helyi közérdekû televíziós és filmfelvételeket) , Ft/nap k) Idényjellegû árusítás 310, Ft/ m 2 /nap l) Fizetôparkoló létesítése esetén 250, Ft/ m 2 /nap m) Közhasználatra még át nem adott közterületnek ideiglenes használata 200, Ft/ m 2 /nap n) Közmûbekötéssel kapcsolatos közterület-bontás során igénybevett közterület használata (48 óráig ingyenes) 2.600, Ft/nap o) A közterületen elhelyezett kerékpár-tárolók elhelyezésére 300, Ft/m 2 /hó p) Építkezéssel összefüggô lakókocsi, lakókonténer kihelyezése 2.100, Ft/m 2 /hó q) Villany- vagy telefonoszlopra szerelt hirdetô vagy reklámtábla kihelyezése 5000, Ft/m 2 /hó r) Reklám, vagy vállalkozási célú rendezvényekre közterület igénybevétele 350, Ft/m 2 /nap s) Egyéb igénybevétel Egyedi elbírálás alapján A 72 órát nem meghaladó közterület használati formanyomtatvány letölthetô lesz a oldalról, illetve a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán személyesen átvehetô. Az engedély nélküli közterület használat szabálysértési eljárást von maga után, illetve a szabálysértések elkövetése esetén a közterületfelügyelô , Ft-ig terjedô helyszíni bírságot szabhat ki. * * * Tájékoztató a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési támogatásáról Súlyos mozgáskorlátozottak személyek közlekedési támogatására jogosult: az a személy, aki mozgásszervi betegsége következtében tömegközlekedési eszközt önerôbôl nem képes igénybe venni, de életvitelszerûen nem ágyhoz kötött, a járás terhelhetôség, valamint tömegközlekedési jármû használata alapján közlekedôképességének minôsítése során pontjainak száma 7 vagy annál több. akinek a családjában az egy fôre jutó, tárgyévet megelôzô év havi átlagos nettó jövedelme a tárgyév január 1. napján érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének kettô és félszeresét nem haladja meg (ez az összeg 2010-ben , Ft/fô). A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei: személygépkocsi szerzési támogatás személygépkocsi átalakítási támogatás közlekedési támogatás A súlyos mozgáskorlátozottság megnyilvánulásait a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeirôl szóló 164/1995.(XII. 27.) Kormány rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. A háziorvos a szakvéleményét a mellékletben foglaltak alapján állítja ki. A közlekedési támogatás iránti kérelmet írásban kell benyújtani, a kérelem nyomtatvány tartalmazza a kötelezô mellékleteket. A súlyos mozgáskorlátozott személyek a közlekedési támogatás iránti kérelmüket minden év április 30-ig nyújthatják be a Polgármesteri Hivatalba, a határidô elmulasztása jogvesztô. A nyomtatvány beszerezhetô a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, illetve az ügyintézônél (10.szoba) ügyfélfogadási idôben. Ügyintézô: Ferencz Andrásné /121 mellék * * * Tájékoztató a szakhatósági eljárással kapcsolatos illeték fizetésrôl A közigazgatási eljárásokról szóló törvény (Ket.) a rendelkezik a szakhatóság közremûködésérôl. A szakhatósági modell lényege: több, valójában különálló eljárásnak egy eljárás keretébe történô összevonása, anélkül, hogy az csorbítaná az érintett hatóságok önálló döntési jogkörét. Az ügyfél kizárólag a jogszabályban az adott ügyfajta intézésére a saját hatáskörének gyakorlása mellett koordináló jogkörrel felruházott hatósággal áll eljárási kapcsolatban, míg a többi közigazgatási szerv szakhatóságként vesz részt az eljárásban, s a koordináló szerv erre irányuló megkeresése alapján jár el. A jogalkotó tehát a szakhatósági modellel idôt és fáradtságot kívánt megtakarítani az ügyfél számára, akként, hogy az ügyfél eljárási terheinek egy részét a koordináló szerve (a koncentrált ügyben érdemi döntésre feljogosított hatóságra) hárította át. Az eljárási illetéket amely a központi költségvetés bevételét képezi kétféleképpen lehet megállapítani a szakhatóságok részvételével folyó eljárásokban: vagy egy összegben, amely magában foglalja a szakhatósági tevékenységért fizetendô illetéket is, vagy az összes résztvevô hatóságra nézve külön-külön. Az illeték megfizetésének módjára értelemszerûen irányadó a Ket ának (4) bekezdésben foglalt szabály, azaz a fizetési kötelezettséget az érdemi döntésre feljogosított szerv eljárásában kell teljesíteni. Abból eredôen, hogy az ügyfél csak az érdemi döntésre jogosult közigazgatási szervvel áll eljárási kapcsolatban, indokolt esetben e szervtôl kérheti a Ket a alapján költségmentesség engedé FEBRUÁR

5 lyezését. E kérelem teljesítése esetén a költségmentesség az egyéb eljárási költségen túlmenôen az illeték és az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése alóli teljes vagy részleges mentességet jelent, méghozzá az eljárásban résztvevô valamennyi hatóság közremûködésére kiterjedô hatállyal. Közterület-felügyelô A legutóbbi Böngészôben megjelent tájékoztatómban a hó eltakarításról és csúszásmentesítésrôl is írtam. Köszönöm az ingatlan tulajdonosoknak, hogy az idén már jobban odafigyelnek a házuk, ingatlanuk elôtti terület takarítására. Azonban van még bôven olyan hely, ahol elmaradnak, vagy késve végzik el ezeket a teendôket. Javaslom, hogy a lehetôségeihez mérten mindenki takarítsa el a havat. Gondolok itt arra, hogy nem mindenki jár autóval. Sok kellemetlenséget elôzhetünk meg azáltal, ha odafigyelünk egy kicsit a környezetünkre. Igen a környezetünkre! Az ún. környezettudatos magatartás elôsegítéséhez nagymértékben hozzátartozik, hogy községben mûködik a szelektív hulladék gyûjtés. Ez meglátásom szerint arról szólna, hogy a papírt, a mûanyagot, és az üveget külön gyûjtjük, belehelyezve a tároló edénybe, nem keverve össze más anyagokkal. Szerencsére a többség így is gondolja, azok közül, akik igénybe veszik ezt a lehetôséget. De mégis, ha egy szabvány hétvége után valaki bemegy a szelektív hulladékgyûjtô udvarba, hát nem is tudom csodát láthat! Hogy oda mi minden kerül be az már szinte elképzelhetetlen. Érdemes egy két dolgot felsorolni, így a kedves olvasó könnyebben elképzelheti a látványt, az ahhoz tartozó szagokat stb. Konyhai hulladék, wc. csésze, autógumi, szônyegek, használt ruhák, használt pelenkák stb. a teljesség igénye nélkül. A Polgármesteri Hivatal dolgozói napi szinten takarítanak, hogy a szemétszállítás zökkenômentesen történjen, hogy egyáltalán a szállítók a kukákhoz hozzáférjenek, a sok lepakolt egyéb szemét miatt. Ezen kis írásomhoz csatolnék két képet is. A közmunkások a takarítás során találtak nagyon sok gyermekrajzot, csak úgy lazán elhajigálva a fentebb felsorolt dolgokkal egy helyen. Nem fûzök hozzá kommentárt, szerintem teljesen felesleges! Abban azért reménykedek némiképp, hogy az apuka, vagy az anyuka megismeri a rajzokat és kicsit, némiképp magába száll egy-két gondolat erejéig! Tájékoztatnám a kedves lakosságot, hogy a szelektív udvar új nyitva tartási renddel várja az oda szabályosan, szelektív hulladékot elhelyezôket. A nyitva tartás hétfôtôl vasárnapig tól ig. Az udvarra gépkocsival ezentúl nem hajthat be senki, a bejárat féloldalasan lezárásra kerül. A kapura tájékoztató táblák kerülnek fel. Röviden tehát, a lezárás után gyalog kell megtenni a bejárattól azt a kb. 10 métert a konténerekig. Ezentúl a szelektív gyûjtô udvarban dolgozó hivatali munkatárs szívesen tud segíteni, ha probléma merülne fel. Tisztelettel kérek mindenkit, hogy nem odavaló hulladékot az udvarra ne akarjanak bevinni, ne tegyenek le a kapu elé semmilyen hulladékot zárás után stb. Ha mégis ilyen jellegû magatartást tapasztalunk az elkövetô joggal számíthat rá, hogy szabálysértési feljelentést teszek ellene! Mûszak Vigyázat, kátyúveszély! Községünk fôutcája, a Kossuth Lajos utca mint már oly sokszor megírtuk nem az Önkormányzat, hanem a magyar állam tulajdona, kezelôje a Magyar Közút Kht. Állapotának javítása érdekében a Polgármesteri Hivatal csak annyit tehet és ezt meg is teszi hogy rendszeresen felhívja a kezelô figyelmét az út állapotára, és felszólítja a hibaelhárításra, a javításra. Tekintettel arra, hogy ez ügyben gyors és hatékony intézkedés (az eddigi tapasztalatok szerint) nem várható, arra kérünk minden autóst, hogy saját gépkocsija épségének megôrzése érdekében körültekintôen, a sebességkorlátokat betartva (vagy akár még lassabban!) közlekedjen a Kossuth Lajos utcán. Az úthibákra vonatkozó panaszokkal pedig forduljanak a Magyar Közút Kht.-hoz: Magyar Közút Kht. Közép-Magyarországi Regionális Fômérnöksége 1024 Budapest, Fényes Elek u Tel.: ; Mail: A szelektív udvarban a tarthatatlan állapotok miatt nyitva tartási idôt vezetünk be. NYITVA TARTÁS MINDENNAP ÓRÁIG CSAK SZELEKTÍV HULLADÉK LERAKÁSA ENGEDÉLYEZETT! (ÜVEG, MÛANYAG, PAPÍR) A HULLADÉKOT CSAK A GYÛJTÔEDÉNYBE LEHET ELHELYEZNI! A SZABÁLYTALAN HULLADÉKELHELYEZÉS SZABÁLYSÉRTÉSI FELJELENTÉST VON MAGA UTÁN! Rókacsapda igénylése Nagykovácsi környékén és a településen belül is sok róka kóborol élelem után kutatva. A róka károkozásainak megfékezésére az Önkormányzat 2 db rókacsapdát vásárolt. A csapdák kihelyezését igényelhetik az ingatlanjukra. A Budakeszi Erdészet vállalta, hogy a befogott állatot elszállítja, így zökkenômentesen megoldható az állat további elhelyezése. Az állatcsapda igénylése érkezési sorrendben történik, szíves türelmüket kérjük, mivel csak 2 db csapda áll rendelkezésre. Igénylés: a Polgármesteri Hivatalban személyesen en: telefonon.: /117 melléken Titkárság A Képviselô-testület által hozott döntéseket a Polgármesteri Hivatal elôterében elhelyezett hirdetôtáblán olvashatják. A Képviselô-testületi ülések nyilvánosak, azokról felvétel készül, melyet a kábel tévé MOZAIK adásában megtekinthetnek. Bencsik Mónika polgármesteri fogadó órája minden hónap elsô hétfôjén Fónagy László helyettes jegyzô elôzetes egyeztetés után fogadja az ügyfeleket. Maier Jenô alpolgármester hétfô és keddi napokon teljes munkaidôben elérhetô a hivatalban. Kérjük ügyfeleinket szíveskedjenek elôre telefonon bejelentkezni a titkárságon. Telefon: /111 mellék e mail: Nagykovácsi Honlapja: * * * Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában lévô temetô üzemeltetését egyben teljeskörû temetkezési szolgáltatását a Rex-Salus Kegyeleti Szolgáltató Kft. látja el. Az éjjel-nappal 24 órás ügyeleti telefonszám Legközelebbi irodák címei: 2040 Budaörs, Szabadság útja 106. Megközelíthetô a Móricz Zsigmond körtérrôl induló 40, 240 jelzésû kék busszal. Nyitva: hétfôtôl-csütörtökig ; pénteken óráig Telefon/fax: ; Mobil: Törökbálint, Munkácsy Mihály utca Megközelíthetô a Kosztolányi Dezsô térrôl induló 72 jelzésû kék busszal. Nyitva: hétfôtôl-csütörtökig ; pénteken óráig Telefon/fax: ; Mobil: Nagy Attila temetôgondnok elérhetô: A TEMETÔ NYITVA TARTÁSI IDEJE: NOVEMBER 16. FEBRUÁR 28. KÖZÖTT ÓRÁIG MÁRCIUS 01. NOVEMBER 15. KÖZÖTT ÓRÁIG FEBRUÁR ❺

6 ❻ Tájékoztató a Képviselô-testület januári tevékenységérôl Tájékoztató a Képviselô-testület januári tevékenységérôl A 2010-es évet sûrû programmal kezdte a Képviselô-testület: több ülést tartott a Közbeszerzési Bizottság, ülésezett a Pénzügyi Bizottság, az Ügyrendi Bizottság begyûjtötte a képviselôk vagyonnyilatkozatait, és két ülést tartott a Képviselô-testület. Január 21-én elsôsorban pályázatainkhoz kapcsolódó határidôk miatt kellett rendkívüli testületi ülést tartani. Ezen elôször az épületenergetikai fejlesztések támogatására kiírt (KEOP /A) pályázaton való részvételünkrôl szóló korábbi határozatát módosította a testület azzal, hogy az Általános Iskola épületének tekintetében komplex programmal (azaz homlokzati és tetô hôszigeteléssel, homlokzati nyílászárók cseréjével és fûtési rendszer korszerûsítéssel) vesz részt, és meghatározta az önrész összegét, melyet a 2010-es költségvetésben ehhez biztosít. Döntött a Képviselô-testület az oktatási intézményeink pedagógusainak képzését, a kompetencia alapú oktatás bevezetését segítô TÁMOP jelû pályázat megvalósítására kiírt közbeszerzési eljárás lezárásáról, és kihirdette a nyertes pályázót. Ugyancsak döntött, és nyertes pályázókat hirdetett az élelmiszer beszerzés a Nagykovácsi Kispatak Óvoda számára tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás befejezéseként. Tekintettel arra, hogy az egészségre nevelô és szemléletformáló életmódprogramok támogatására kiírt (TÁMOP 6.1.2) pályázat elôkészítése az esetlegesen elnyerhetô támogatás mértékéhez képest túl sok elôkészítô munkálatot, és három éves további elkötelezettséget igényelt, a Képviselô-testület úgy döntött, hogy korábbi, az ezen a pályázaton való részvételrôl szóló határozatát hatályon kívül helyezi, azaz a pályázaton nem indul. Fôterünk (Tisza István tér) rendezésére elnyert pályázatunk megvalósításához szükség volt arra, hogy az érintett területet, illetve ennek következményeként a Kossuth Lajos utcának a templom utáni részét önkormányzati tulajdonba vegyük. A Képviselô-testület meghozta az ehhez szükséges határozatokat, és döntött arról is, hogy a Fôtér-projekt kivitelezéséhez kapcsolódó mûszaki ellenôri feladatok ellátására meghívásos pályázatot ír ki. Január 28-án tartott ülésen a Képviselô-testület elôször a 2010-es költségvetési rendelet tervezetét tárgyalta meg elsô fordulóban és megadta további iránymutatásokat a februári rendelettervezet elôkészítéséhez. Ezután döntött a köztemetôrôl és a temetkezés rendjérôl szóló rendelet módosításáról, mely mindössze a temetkezési szolgáltatások díjtételeit tartalmazó mellékletet érinti, ám a sírhely-megváltási díjakat az Önkormányzat nem emelte meg, és az üzemeltetô is mindössze három pontban javasolt változást. A Képviselô-testület módosította a közterület-használat rendjérôl szóló rendeletét. Ennek értelmében egyes 72 órát meg nem haladó munkálatok (pl. lakossági közmû-bekötés, tûzifa berakodás stb.) esetében a közterület-használat ingyenes, de be kell jelenteni. Új szabály, hogy nem adható közterület használati engedély intézmények megközelítését szolgáló közterületre, illetve az intézmények kapu beállóiban. Szabálysértés esetén a közterület-felügyelô , Ftig terjedô helyszíni bírságot szabhat ki. A környezetvédelemrôl szóló rendeletet a Képviselô-testület a zajés rezgésvédelemmel foglalkozó fejezettel egészítette ki. Ennek legfontosabb, szinte a teljes lakosságot érintô része szerint: A község belterületén belül TILOS hétköznap óráig, szombaton órától hétfô 7.00 óráig : akár emberi hanggal, akár hangszerrel, vagy más technikai és egyéb eszközzel történô, a köznyugalmat és közcsendet sértô zaj okozása, erôs zajjal járó ipari, kisipari tevékenység, zajt keltô munkák (fûnyíró-gép, kapálógép, betonkeverô, fûrészgép stb.) végzése. Közterületre irányuló hangszórás, ami meghaladja a jogszabályban foglalt határértéket - hangosító berendezéssel csak a jegyzô engedélyével folytatható. Mint minden év elején, ezúttal is döntött a testület az önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díjáról, meghatározta a felnôtt házi orvosi rendelô 4. számú helyiség bérleti díját és az Öregiskola terem használati díját, valamint rendelet-módosítással meghatározta a évi könyvtárhasználati díjakat, melyek (a könyvtárközi kölcsönzési díj kivételével) azonosak az elmúlt évivel. Köztudott, hogy sajnos új közbeszerzési eljárást kellett kiírnunk az óvodaépítésre. Az eljárás lezajlott, a Képviselô-testület eredményt hirdetett, és remélhetôleg, a kötelezô várakozási idô leteltével február 15-én megköthetôk lesznek az új szerzôdések az óvodaépület kivitelezésére, illetve a kertépítésre, ezúttal olyan kivitelezôkkel, akik valóban meg is építik azt. Az indítványok között arról is döntött, hogy az eddigi mûszaki ellenôrrel tekintettel arra, hogy a korábbi kivitelezôvel is megszûnt a jogviszony szerzôdést bont. A Képviselô-testület úgy döntött, hogy közbeszerzési eljárást indít a Zsíros-hegyi út felújítása II. ütem tárgyában, és meghívásos ajánlattételi felhívást indít az ahhoz kapcsolódó mûszaki ellenôri feladatok ellátására. A testület elfogadta a 2010-re elkészített közfoglalkoztatási tervet, és kialakította saját 2010 szeptemberéig szóló munkatervét. A Sport utca 24. szám alatti ingatlan tulajdonosai a Sport utca végét kerítéssel zárták le, minek következtében évek óta húzódó tárgyalások folynak az önkormányzat és a túlkerítôk között a jogi,- ingatlan-nyilvántartási állapot helyreállítása és az utca újbóli megnyitása érdekében. A testület úgy döntött, hogy a vita lezárása érdekében a túlkerített területbôl 20 m 2 területrészt elad a Sport utca 24. szám alatti ingatlantulajdonosok számára. A Zsíros-hegyi út felújítása során derült ki, hogy a Zsíros-hegyi út 5. sz. alatti ingatlan tulajdonosa az elôtte lévô közterületbôl szintén lekerített évekkel ezelôtt. A kerítést és aterületen kialakított tárolókat is az önkormányzat elbontatta. Az ingatlantulajdonos a Zsíros-hegyi útról csak ezen a közterületen keresztül tudja megközelíteni a saját ingatlanát. A tulajdonos kérésére az Önkormányzat megállapodást köt a közterület használatáról. A Képviselô-testület meghatározta a használat feltételeit, és felhatalmazást adott a szerzôdés megkötésére. A testület módosította a helyi kábeltévé üzemeltetôjével kötött szerzôdést, és beépítette a szerzôdésbe a díj összegének a mindenkori (KSH szerinti) infláció mértékével való növekedését. Végül a rendelkezésre álló statikai szakvélemény alapján úgy döntött, hogy a Rákóczi utca 1. szám alatti ingatlanon álló veszélyessé vált és rendkívül rossz állapotú lakóépületet lebontatja. Az ingatlan további, közcélú hasznosításáról késôbb határoz. Az indítványok között került tárgyalásra az MFB hitel kapcsán jelzálogként felajánlott két Vértes utcai önkormányzati telekrôl szóló döntés. Maier Jenô alpolgármester A Képviselô-testület soron következô, munkaterv szerinti ülése február 25-én lesz A Központi Statisztikai Hivatal Igazgatóságának tájékoztatója, mely szerint 2010-ben: Nagykovácsi településen, önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket végez, véletlenszerı kiválasztással. Az adatgyûjtéseket hivatalos megbízással rendelkezô, igazolvánnyal ellátott kérdezôbiztosok hajtják végre. Adatgyûjtés célja: Munkaerô-felmérés és kiegészítô felvételei, egész évben folyamatosan Idômérleg felvétel, szeptember hónapig A lakosság utazási szokásai, minden negyedévet követô következô hónapban történnek. További tájékoztatást az alábbi telefonszámokon kaphatnak: vagy Segítségüket köszönjük! FEBRUÁR

7 Bemutatkozik helyettes jegyzônk Fónagy László Kedves Nagykovácsiak! december 1. napjától látom el Nagykovácsi jegyzôi teendôit helyettesként. Úgy illik, hogy röviden bemutatkozzam. Valóban röviden, inkább ismerjenek meg munkám alapján. Fónagy Lászlónak hívnak. Jászfényszarun születtem 59 éve, pedagógus családban. Jásznak vallom magam és remélem, hogy hordozom magamban jó tulajdonságaikat: szorgalom, megfontoltság, ragaszkodás, kitartás. Az Államigazgatási Fôiskolán igazgatásszervezôi oklevelet, az Eötvös Loránd Tudományegyetemen okleveles szociológus diplomát szereztem. A közigazgatásban 1972 óta, 38 éve dolgozom. Jászfényszaru tanácsánál 13 évet tevékenykedtem. Itt bejártam a szamárlétrát beosztásban és munkakörben is: pénzügyi ügyintézô, igazgatási csoportvezetô, ügyfélszolgálati irodavezetô, megbízott vb titkár. Ebben az idôszakban sok tapasztalatot szereztem a székhely településen és két társközségében. Ezt követôen Jászapátin voltam vb titkár egy választási cikluson (5 éven) keresztül. A rendszerváltozás után Lôrincin választottak meg jegyzônek és végeztem ezt a munkát 14 éven át. A rendszerváltás, a várossá válás, az ipari település átalakulása érdekes munkát és sok tapasztalatot jelentett számomra. Erre a tapasztalatra építve hívott meg Martonvásár akkori Képviselô-testülete a jegyzôi feladatok ellátására 2004-ben. Az elsô két év eredményei után kedvezôtlenül változtak a körülmények ezért 2007 májusában tisztségemrôl lemondtam és ezen idôponttól Budajenô jegyzôje vagyok. Pályafutásom érdekessége nem személyes érdemem, hogy három település is az ottani ténykedésem ideje alatt nyerte el a városi címet. Munkám mellett középiskolában és fôiskolán is igyekeztem ismereteimet a fiataloknak átadni, és a köztisztviselôi képzés oktatói névjegyzékére is felkerültem. Budajenô jegyzôjeként ért a felkérés, hogy Nagykovácsiban a megüresedett jegyzôi tisztséget töltsem be az új jegyzô kinevezéséig. Most ismerkedem a községgel, a helyi adottságokkal, emberekkel, az önkormányzattal. Helyettes jegyzôként felesleges lenne nagyon határozott, hosszú távú tervekrôl beszélni. A hivatal munkája szakszerûségének, törvényességének biztosítása mellett a nyitottság, a lakosok érdekeinek képviselete a fô célom. Ez nem jelenti, hogy minden mérlegelhetô kérést teljesítünk. Elsôdleges a közösségi, önkormányzati érdekek érvényesítése, mert ez az egyéni érdekek, célok megvalósulását is jelenti. A gyors, határozott ügyintézés és végrehajtás is a közös célokat szolgálja. APEH tájékoztató Személyi jövedelemadó bevallásom alapján visszaigényelhetô adóm keletkezett. A bevallás benyújtását követôen mennyi idôn belül teljesíti a kiutalást az adóhatóság? Az adózás rendjérôl szóló törvény szerint az adóhatóság a magánszemély részére a bevallásában feltüntetett visszatérítendô jövedelemadót és járulékot a bevallás beérkezésétôl számított 30 napon belül, de legkorábban az adóévet követô év március 1-jétôl utalja ki. Az elektronikus úton benyújtott személyi jövedelemadó bevallás esetében a kiutalás legkorábbi idôpontja február 1-je. A kiutalásra nyitva álló határidô számítása az alábbiak szerint alakul: ha az adóhatóság az adózó bevallásának, igénylésének az adózó közremûködésével való kijavítását rendelte el, az adóbevallás kijavításának napjától; ha az ellenôrzés befejezését az adózó érdekkörében felmerült ok akadályozza vagy késlelteti, az akadály megszûnésének napjától; ha a kiutalási igény jogosságának ellenôrzése a bevallás beérkezésének napjától számított 30 napon belül megkezdôdik, és az ellenôrzés akadályozása miatt az adózóval szemben mulasztási bírság kiszabására vagy elôvezetésre kerül sor, az ellenôrzésrôl felvett jegyzôkönyv átadásának napjától számít. A kiutalás napja az a nap, amelyen az adóhatóság az átutalásra megbízást adott. Ha az adóhatóság a kiutalást késedelmesen teljesíti, a késedelem minden napjára a késedelmi pótlékkal azonos mértékû kamatot fizet. Késedelmes kiutalás ellenére sem jár kamat, ha az igénylés az igényelt összeg 50%-át meghaladó mértékben jogosulatlan. Akkor sem jár kamat, ha a kiutalást az adózó vagy az adatszolgáltatásra kötelezett mulasztása akadályozza. Hogy változott január 1. napjától az összevont adóalapba tartozó jövedelmek személyi jövedelemadójának sávhatára. Az összevont adóalapba tartozó jövedelmek (pl. bérjövedelem) adómértékének sávhatára és mértéke január 1. napjától jelentôsen módosult; az alsó adókulcs 19%-ról 17%-ra, a felsô adókulcs 36%-ról 32%-ra csökkent. A két adókulcs közti sávhatár 5 millió forintra módosult. Eszerint az összevont adóalap után fizetendô adó: 5 millió forintig: 17 százalék; az 5 millió forintot meghaladó részre pedig ennek a résznek a 32 százaléka. Mekkora évben az adójóváírás jogosultsági határa? Az adójóváírás jogosultsági határa évben 3 millió 188 ezer forint. Ez az összeghatár az adóévben megszerzett bér és az adóalapkiegészítés együttes összegének 17 százaléka, de nem lehet több, mint jogosultsági hónaponként forint. Az adójóváírás a jogosultsági határ (3 millió 188 ezer forint) felett 4 millió 698 ezer forintig csökkentett összegben vehetô igénybe. Az adójóváírás ez esetben a fenti bekezdés szerint meghatározott összegnek a jogosultsági határ feletti éves összes jövedelem 12 százalékát meghaladó része. Képek a január 30-ai hóesésrôl FEBRUÁR ❼

8 Hozzánk ez a kilátó áll legközelebb, itt lakunk szinte alatta. Tôlünk persze nem látszik, mert eltakarja a Homok-hegy, ahogyan a kicsik gyakran eltakarják a nagyot, mert az igazán nagy szerény és a háttérben marad. De amikor felmegyünk a Nagyszénásra, akkor már az erdôbôl kifelé jövet lessük, hogy a fák mögül mikor bukkannak fel a túlsó hegyek, és mindig örömmel kiáltunk fel: ott a mi kilátónk! Friss Ybl-díjasként eljöttél Szegedre, mert az ottani építészek szerettek volna veled találkozni. Elôadásodra megtelt a Vedres díszterme, és végignézve a munkáidból összeállított kiállítást, megkérdeztem tôled, hogy melyik a kedvenc házad? Odavittél az egyik tablóhoz és rámutattál. Elôször nem is értettem, hogy mi ez a darabos kialakítású épület. Közelebbrôl megnézve és közben csibészesen mosolygó arcodra pillantva rájöttem, hogy a kertetekben lévô madáretetô van a képen. Ekkor határoztam el, hogy elhívlak Nagykovácsiba, had halljuk elôadásodat mi is, a torony lábánál lakók. Sokszor kirándulunk a kilátóhoz, ahol mindig nagy a nyüzsgés. Felmászunk a legfelsô szintre, ahonnan tiszta, ködmentes napokon az esztergomi bazilika kupoláját is látni lehet. A társaságomban lévôknek mindig elmesélem, hogy ti terveztétek a kilátót, hagyományos módon kézzel-ceruzával és néha hason fekve a padlón. Amikor megkérdezik tôlem, hogy miért ilyen ez a torony, miért ilyen lécvázszerûen puritán, miért ilyen áttört, akkor elmondom, hogy a kilátó csak úgy tud ellenállni a hegytetôn süvöltô szeleknek, ha keresztülengedi ôket magán, nem tér ki, de nem is hajol meg elôttük. És bár ezek a lécek és az ôket tartó gerendák önmagukban nem túl erôsek, de összedolgoznak, segítik egymást, és így nem árthat nekik a vihar. És eljöttél hozzánk elôadást tartani. Úgy, mint Szegeden, az Öregiskolában is tele volt a terem, néztük a képeket és lenyûgözve hallgattunk a templomról, a villáról és a kilátóról. Impresszív voltál és szerény mint mindig. Amikor befejezted az elôadást, lekapcsoltad a vetítôt, elindítottad a CD játszót és azt kérted a hallgatóságtól, hogy néhány percig csendben hallgassuk a viola da gamba mély zengésû muzsikáját. Késôbb mondtad el, hogy az orvosoktól aznap tudtad meg a rossz hírt. A Nagy-Kopaszon nem vonós zene szól, nem mély hangon muzsikálnak a szelek, hanem minden harmónia nélkül dühödten süvöltenek. A kilátón azonban nem tudnak kifogni, a torony dacosan áll. A vihar ezért másik ellenfelet keres magának. Egymást követô kirándulásaink alkalmával szomorúan látjuk, hogy a kilátó tetejére kitûzött piros-fehérzöld zászlót hogyan szaggatja a szél. Nem hirtelen semmisíti meg, hanem alattomosan tépi napról napra, és a zászló fogy, egyre kisebb és kisebb, alig van már belôle. Elôadásod után a városba menet felvettünk egy bôrruhás, csapzott hosszú hajú fiatal stoppost. Beszélgetni kezdtünk arról, hogy mit csinál, hova igyekszik, aztán megkérdezte, hogy mi honnan jövünk, miért vagyunk ilyen feldobottak? Meséltünk az ❽ A TORONY elôadásodról, mire a fiú elmondta, hogy barátaival gyakran járnak a kilátóba, szoktak is ott aludni, és Szilveszterkor onnan nézik a tûzijátékot. Majd egy kicsit elcsendesedett és végül azt mondta: áldja meg az Isten azt, aki ezt a kilátót kitalálta és felépítette. A torony áll, a hegytetô haragos szelei nem bírnak vele, a zászlót azonban letépték, kettétörték. Isten veled, Péter! Tóth Balázs Anyakönyvi hírek Újszülöttek Bálint, Koppány, Dominik, Borka, Tünde Legyetek üdvözölve! Halottaink Tóth Károly (49) ( ) Csanádiné Müller Gizella (49) ( ) Felsôbüki Lajosné (76) ( ) Lakics Péterné (89) sz.: Malárik Paula ( ) István Jánosné (76) sz.: Vass Erzsébet ( ) HÁZI GYERMEKORVOSI SZOLGÁLAT RENDELÉSI IDEJE: Kossuth Lajos u. 64. Dr. Cesko Izabella Rendelô: (elôjegyzésre is) Hétfô: Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek páratlan hét: páros hét Egészséges tanácsadás: Hétfô, Szerda, Csütörtök (Kizárólag elôjegyzésre: ) Dr. Jakab Erika Rendelô: (elôjegyzésre is) Hétfô: Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek páros hét: páratlan hét: Egészséges tanácsadás: Kedd: (Kizárólag elôjegyzésre: ) Rendelési idôn túl tôl reggel 8.00-ig illetve hétvégén és ünnepnapokon egész nap a Budakeszi Orvosi Ügyelethez kell fordulni. Telefon: A HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT PÉNTEKI RENDELÉSI IDEJE Nagykovácsi, Száva u. 4. Február óráig Dr. Solynóczki Katalin óráig Dr. Kelenföldi Ferenc Február óráig Dr. Solynóczki Katalin óráig Dr. Solynóczki Katalin Február óráig Dr. Kelenföldi Ferenc óráig Dr. Koltay Angéla Február óráig Dr. Solynóczki Katalin óráig Dr. Kelenföldi Ferenc Március óráig Dr. Koltay Angéla óráig Dr. Solynóczki Katalin Március óráig Dr. Kelenföldi Ferenc óráig Dr. Koltay Angéla A pénteki szabadnapon nem rendelô orvos betegeit, az az napon rendelô mindkét orvos fogadja! A rendelô telefonszáma: Dr. Koltay Angéla Dr. Solynóczki Katalin Dr. Sorbán András Dr. Kelenföldi Ferenc Budakeszi ügyelet TÛZOLTÓSÁG POLGÁRÔRSÉG Segítségre készen! Önért és Nagykovácsi minden lakójáért! Készenléti Szolgálatok Nagykovácsi Egyesülete 2094 Nagykovácsi, Kossuth u. 61. Riasztás: FEBRUÁR

9 A Linum Alapítvány tevékenysége 2009-ben A programok rövid felsorolásával szeretnénk emlékeztetni Önöket rendezvényeinkre. Támogatta: a Cseh Centrum és a Szlovák Intézet, valamint a Szlovák Nemzeti Múzeum A Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma gyûjteményébôl (Pozsony). Beszélgetés 1989-rôl. Az elmúlt esztendôben folytattuk az évekkel ezelôtt elkezdett Linum esték sorozatunkat március 5. A jövô nemzedékek érdekeinek védelme országosan és helyi szinten. Elôadó: Czippán Katalin fôosztályvezetôhelyettes, a Jövô nemzedékek országgyûlési biztosa irodájának munkatársa) április 24. Kul-túrák titokzatos magasföldeken. Beszámoló kis-tibeti (Ladak) és perui utazásainkról. Élményeiket elmesélik: dr. Rigó Péter pszichiáter, dr. Solymosi Péter háziorvos. Folytattuk az együttmûködést a Budapest Táncszínházzal. (Támogatta az IVF Nemzetközi Visegrádi Alap.) augusztusa VIII. Nemzetközi Kortárs Nyári Tánctanfolyam és Fesztivál a Tháliában Augusztus 15. Gála Tánc a FALON át bemutató (A berlini fal lebontásának emlékére). A 2008-ban lebonyolított találkozót követô programon vettünk részt több magyar szervezettel együtt Csehországban: Almák napja. Környezetvédelmi nevelés a V4-es országokban szeptember Apple day Olomuc/Slunakov. A Méltóság mezeje mozgalom keretében indítottunk el új együttmûködést a Magyar Hospice Alapítvánnyal március 19. Fogjátok meg a kezeimet! Beszélgetés a méltóságteljes életrôl és a méltóságteljes halálról. A beszélgetést vezette dr. Muszbek Katalin igazgató október 16. Méltóság mezeje Nárciszültetés az iskolásokkal a Szent Sebestyén kápolnánál november 5. Fogjuk meg a kezeiket! Megalakult a helyi hospice csoport. A vasfüggöny lebontására az Húsz éve történt címû kiállítás-sorozatunk keretében emlékeztünk meg. Húsz éve történt címmel kiállítás-sorozatot rendezett a Linum Alapítvány és az ÖREGISKOLA Közösségi Ház és Könyvtár október elejétôl január végéig az ÖREGISKOLÁBAN. A kiállításokon a húsz évvel ezelôtt Csehszlovákiában, Lengyelországban, Magyarországon, Németországban történteket mutattuk be akkori plakátok, fényképfelvételek segítségével. A szolidaritás 10 éve, Lengyelország Október Támogatta: a Lengyel Intézet A kiállítást megnyitotta Bernas Arkadiusz igazgató Tudatni, hogy itt történik valami Magyarország Október Az 1989-es politikai fordulat eseményei Nagy Piroska felvételein. Támogatta: az 1956-os Intézet Közalapítvány, R-COPY PLUS Kft. A kiállítást megnyitotta Elek István publicista. A magyar határnyitás története Október 21. Támogatta: a Hanns Seidel Alapítvány és Surányi András. A kiállítást megnyitotta Oplatka András egyetemi tanár. A berlini fal lebontása November 10. Támogatta: Klaus George újságíró, R-COPY PLUS Kft. Német barátaink osztották meg velünk gondolataikat. Bársonyos forradalom Csehszlovákiában január 11. Rejtett kincseink A kiállítások anyagát rendelkezésre bocsátotta, valamint támogatta: 1956-os Intézet Közalapítvány, Alapítvány Nagykovácsiért, Cseh Centrum, Hanns Seidel Alapítvány, Klaus George újságíró, Lengyel Intézet, Nagy Piroska tanár, R- COPY PLUS Kft, Surányi András fotográfus, Szlovák Intézet, Wallitrade Copy Kft., valamint magyar és német barátaink. Köszönjük érdeklôdésüket, támogatásukat. Kérjük, hogy terveink megvalósítása érdekében az idén is támogassák tevékenységünket adójuk 1%-ával. Adószámunk: Kalandozások a magyar borok és étkek világában Akiknek volt már alkalmuk dr. Csizmadia András (fôiskolai docens, a Magyar Bor Akadémia tagja) vezetésével néhány órát kalandoznia a magyar borok világában, azok tudják, hogy milyen élményt jelent egy-egy ilyen kirándulás. Lenyûgözô elôadóstílusa, igen széleskörû szaktudása biztosíték arra, hogy élményekben gazdag órákat töltsünk el együtt. A nemes borok kóstolgatásán, a hozzájuk illô falatok ízlelgetésén túl minden alkalommal újabb titkokat ismerhettünk meg ebbôl a különleges világából. Ezúttal egy rejtelmes kirándulásra hívja meg Csizmadia Tanár úr az érdeklôdôket, az újabb kalandokra vágyókat. Legközelebbi bemutatóján a kevésbé ismert, és elismert termelôkrôl és fajtákról lesz szó és kóstoló, amelyek ennek ellenére a csúcs kategóriába tartozhatnak. Az elôadás a rejtett kincsek izgalmas világába kíván bevezetni minket. Az este folyamán kb. 10 fajta bort ismerhetünk meg, természetesen a nemes italokhoz most is megfelelô falatok társulnak. A kirándulás tervezett ideje: március Helye: ÖREGISKOLA Közösségi Ház és Könyvtár A kirándulás költségei: kb Ft/fô (optimális: 15 v. 30 fôs létszám esetén) Kérjük az érdeklôdôket, hogy részvételi szándékukat március 10-ig jelezzék ben: vagy telefonon: Az est rendezôi: Linum Alapítvány és az ÖREGISKOLA FEBRUÁR ❾

10 Milyen a nagykovácsi biciklista? FÔ UTCAI KÁTYÚK A nagykovácsi biciklista hajtós: tavasztól ôszig egy héten átlagosan 47 kilométert kerekezik. Leggyakrabban testmozgásra használja a biciklijét, de ezzel megy helyben vásárolni, vagy más ügyeit elintézni. Minden második biciklista gyakran kerékpárral megy munkába vagy az iskolába. Ebbôl adódóan a biciklisták negyede legalább hetente, vagy naponta elteker a közeli helyekre leginkább Remeteszôlôsre, Adyligetre vagy a Sebestyéndombig, de tíz százalékuk naponta jár biciklivel a Hûvösvölgybe, vagy máshová Budapestre. A biciklisták szerint a nyugodt kerekezést leginkább az akadályozza, hogy nincs bicikliút Budapestre, vagy legalább Remeteszôlôsre. A fôúton túl nagy a forgalom. De ezen kívül problémát jelent az is, hogy a faluban nincs kijelölt kerékpárút. Kerülgetni kell a parkoló autókat és nincs elég védett gyalogátkelô, ahol a gyerekek átmehetnének az úton biciklivel. A nagykovácsi biciklista tele van ötlettel, hogy milyen módon lehetne javítani a kerékpározás lehetôségeit a faluban. Azt szeretné, ha bármilyen apró lépésekben is, de a falu önkormányzata az alábbi javaslatai megvalósításán elkezdene dolgozni. Mindezekhez persze a maga eszközeivel segítséget is tudna nyújtani: 1. Legfontosabb lenne a bicikliút Budapestre, de legalább Remeteszôlôsre. Elsô lépésben jó lenne egy járda, vagy kerékpárút legalább a Sebestyéndombig és utána épülhetne kerékpárút Remeteszölôsre, majd Adyligetig. A kerékpárutat nem a legforgalmasabb fôútra kellene tervezni, hanem azokkal párhuzamosan, a kisebb forgalmú helyeken is. Például a szentendreihez hasonlóan a fôúttól néhány méter távolságra, a fasor túloldalán vagy a régi TSz területen keresztül vezethetne egy kerékpárút Remeteszôlôsre. Társadalmi munkában sokan segítenének bicikliutat építeni Pest felé. 2. A kerékpározás legyen a falufejlesztési stratégia része. A zsákfalu jelleg és a remek földrajzi elhelyezkedése miatt a falu a budai régió kerékpáros centruma lehetne. A Hûvösvölgy-Nagykovácsi kerékpárút megépítése sok kerékpárost vonzana a faluba. Ez növelné a helyi vállalkozások bevételeit, mert a kerékpárosok fogyasztanának az éttermekben, cukrászdákban és más szolgáltatásokat is igénybe vennének. Közvetve pedig mindezek az önkormányzat forrásait is bôvítenék. 3. Kerékpáros programokat kellene szervezni. Minél több emberben tudatosítani kellene, hogy a kerékpár is közlekedési eszköz és ennek érdekében felvilágosító programokat kellene tartani az egészséges életmódról. Az iskolában népszerûsíteni kellene a biciklizést. Ha a gyerekeket biciklivel vinnék az óvodába, vagy azzal mehetnének az iskolába, akkor csökkenne a reggeli autóforgalom. Különösen, ha az Amerikai Iskolába is biciklivel tudnának kijárni. Persze a biciklizést is meg kell tanulni, készülhetne egy tanpálya is, ahol lehetôség lenne balesetvédelmi, balesetmegelôzési oktatásra. Az amatôrtôl a profi szintig sokaknak jól jönne egy forgalomtól elzárt BMX pálya, de lehetne hegyikerékpár-túrákat is szervezni. 4. Javítani kellene a közlekedési rendet és a kerékpáros infrastruktúrát. Sok autós nem tartja be a sebességkorlátozást és nincsenek tekintettel a biciklistákra se a fôúton se a faluban. Nincsenek közlekedési táblák, amelyek védenék a biciklistákat. Az utakat is meg kellene javítani és szélesíteni. Kellene néhány közkút is, ahol vizet lehet venni. Biztonságos biciklitárolókat kell építeni a buszmegállók közelében, ahol akár térítési díjért nyugodtan ott lehetne hagyni a biciklit. Sokkal több védett biciklitárolót kellene elhelyezni az iskola udvarán, de az önkormányzat parkolójában is legyen kerékpártartó. Esetleg meg lehetne szervezni a kerékpárbérlést az Öregiskolán keresztül is. Szükség lenne egy jó kerékpáros boltra illetve szervizre. Készült a NATE kerékpáros kérdôívére érkezett 275 válasz alapján. A kérdôívet kitöltôk jellemzôen a éves korosztályba tartoznak, több mint egy évtizede laknak itt, többségük házas és jellemzôen vannak gyerekeik. A felmérés eredményeinek részletesebb értékelése elolvasható itt: NATE vezetôség Fejér György ( ) Nagykovácsi Szociális Közalapítvány Nagykovácsi Nagyközség fô utcája, a Kossuth Lajos utca a számú országos közút része, melynek tulajdonosa a Magyar Állam. A közút kezelését a Magyar Közút Kht. látja el, hozzájuk tartozik az út kátyúzása, tisztítása, burkolati jelek felfestése, illetve minden, ami az út fenntartásával, üzemeltetésével összefügg. A kialakult áldatlan állapot és a fokozódó balesetveszélyes kátyúk miatt hetente nyomatékosan kérjük az út karbantartását az illetékesektôl, amire eddig sajnálatosan nem került sor, bár ígéret már több alkalommal és idôpont megjelölésével kaptunk a helyzet javítására. Tény, hogy az országos médiákban, a napi hírekben a közút kezelôjének illetékes vezetôi nyilatkozataiban elhangzik, hogy a probléma országosan jellemzô és a feladatok teljes körû megoldására elegendô pénzügyi keret sem áll rendelkezésre, ráadásul a téli idôjárás, így az állandósult mínuszok sem teszik lehetôvé a munkálatok elvégzését. Kérjük a Tisztelt Lakosokat, hogy az alábbi címen és elérhetôségeken szíveskedjenek jelezni problémáikat a fô utcával kapcsolatosan. Bízunk benne, hogy amennyiben Önök is jelzik, és nem csak hivatalból kérjük a munkák elvégzését, elérjük a közös célt, hogy közlekedhetôvé váljon a Kossuth utca! Magyar Közút Kht. Közép-Magyarországi Regionális Fômérnöksége 1024 Budapest, Fényes Elek u Tel.: Mail: A Közalapítványt Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselô-testülete alapította, abból a célból, hogy a létminimum határán vagy az alatt élôk szociális helyzetének javítása, valamint az elszegényedésnek kitett nagykovácsi lakosok támogatása érdekében anyagi és természetbeni juttatást nyújtson. A támogatásra jogosultak többek között: a válságban lévô emberek és családok; a munkanélküliek; a társadalom perifériájára szorult emberek; hátrányos helyzetük miatt veszélyeztetett gyermekek és fiatalok. Kedves Nagykovácsi Lakosok! Tisztelettel kérjük Önöket, támogassák Fejér György Nagykovácsi Szociális Közalapítványt. Jövedelemadójuk 1%-át a számlájára utalják át, hogy azt a létminimum határán, vagy az alatt élôk szociális helyzetének javítására fordíthassuk. A Fejér György Nagykovácsi Szociális Közalapítvány számlaszáma A Kuratórium nevében köszönjük felajánlásaikat: Bencsik Mónika a Kuratórium elnöke, Tóthné Pataki Csilla a Kuratórium titkára ❶⓿ Heje-huja vigalom! habos fánk a jutalom FEBRUÁR

11 Mit visz a Kispatak? Kispatak Óvoda: Dózsa Gy. u. 39., Tel./fax: Tagóvodák: Száva u. 5., Tel.: 26/ Bükk u. 9., Tel.: 26/ Csillagok, csillagok A Száva utcai óvodában január második-harmadik hetében óvodásaink Föld körüli utazáson vehettek részt. Természetesen nem szó szerint, hanem a csillagászat rejtelmeivel ismerkedhettek. A csoportfoglalkozásokon beszélgetések formájában ismerkedtek a bolygókkal, a világûrrel. Festettek a témával kapcsolatban, könyveket gyûjtöttek, dobozokból, papírokból ûrhajókat, robotokat, ûrállomást barkácsoltak. Kedden a Nagykovácsiban élô dr. Barcza Szabolcs úr (aki csillagász és az MTA tagja) tartott rövid elôadást az érdeklôdô gyerekeknek, akik az elôadás után kérdéseket tettek fel. Kérdéseikre szakszerû, a korukhoz illô válaszokat kaptak. Szinte minden gyermek érdeklôdve, csillogó szemmel fogadta a kedves és tömör válaszokat, az elôadást is csöndben és kíváncsian ülték végig. A figyelem fenntartása nem volt nehéz elôadónknak, hiszen maga is apa, nagypapa, így könnyen szót talált a gyermekekkel. Több mint fél óráig repkedtek a kérdések az elôadónak, aki igyekezett szemléletesen és az érdeklôdésüket felkeltve válaszolni. A kérdések sok témát érintettek, a gyermekek érdeklôdési területe szerint. Az elôadás végén a két csoport egy-egy, a világûrt ábrázoló rajzzal lepte meg a kedves vendéget, akinek ezúton is szeretnénk köszönetet mondani. Másnap a Planetáriumban tett látogatást a két csoport. A buszos utazás után gyerekek részére készített elôadást néztünk meg, amely nagy sikert aratott óvodásaink között, hiszen játékosan, rendkívül szemléletesen, mesébe ágyazva mutatta be a csillagászati fogalmakat, megismertette ôket az égitestekkel, a csillagképekkel, a napszakok és évszakok változásaival. A mese végén körbeutaztuk a Földet is, hiszen a Planetárium vetítôgépe alkalmas volt arra, hogy bemutassa a Föld tetszôleges szélességi körérôl látható égboltot és az égitestek mozgásait, így mi is gyönyörködhettünk például a sarki fényben. A félórás elôadás során rendkívül sok kérdésre kaptak választ óvodásaink a saját színvonalukon. A Planetárium félgömb alakú belsô kupolája a valódi égbolthoz megtévesztésig hasonló minôségben vetítette ki az égitesteket, ami felejthetetlen élményt okozott számunkra. A mûsor végén az óvónôk az elôcsarnokban elhelyezett tablókat járták végig a gyerekekkel, számukra lefordítva elolvasták az ott feltüntetett információkat. A szülôk nevében itt szeretném megköszönni az óvó néniknek és a dadusoknak a szervezést, a kitartó, sokrétû és gazdag foglalkozásokat, amely azt gondolom minden gyermeknek életre szóló, maradandó élményt nyújtott. Feketéné Hajkó Andrea szülô, Süni csoport CSILLAGÁSZ MESE A NAP KISZABADÍTÁSA Egyszer volt, hol nem volt, a nagy univerzum egy távoli zugában élt a Fekete Lyuk nevû bolygó. Ezt a bolygót mindenki elkerülte, mert aki csak a közelébe merészkedett, azt azonnal beszippantotta. Telhetetlen gyomrát soha nem lehetett jól lakatni. Olyan gonosz és hiú volt, hogy még a fényt is elnyelte. Telt, múlt az idô, s egyszer a Fekete Lyuk észrevette, hogy a Tejútrendszer milyen szép. Különösen a Föld szépségét kezdte irigyelni. Így bosszankodott magában: Még hogy valaki tôlem szebb legyen, ezt nem engedem! És gonosz tervet kezdett kieszelni, hogy hogyan pusztítsa el a Földet és a Tejútrendszert. Ha elveszem a Földtôl az éltetô fényt és a meleget adó napot, akkor el tudom pusztítani a Földet. Ezért elhatározta, hogy beszippantja a Napot, de ehhez magához kellett csalogatnia. Hatalmas energiákat bocsátott ki, mintha csápjai nôttek volna. Szegény Nap, hiába próbált a helyén maradni, a Fekete Lyuk erôsebb volt, mint ô, és végül letért a pályájáról, és egyre közeledett a Fekete Lyukhoz, míg végül a gonosz bolygó beszippantotta. A Földön az emberek rosszkedvûek és szomorúak lettek. Hiába várták, hogy a Nap megjelenjen az égen, hogy világosságot és meleget adjon. Egyre többen betegedtek meg, kezdtek kipusztulni az erdôk és a virágok, az állatok is csak szomorúan tekingettek az ég felé. A Földön a tudósok összegyûltek tanácskozni, hogy mi baja lehet a Napnak. Ezt csak egyféleképpen tudjuk meg: Ha a Nap keresésére egy ûrszondát küldünk. Így is tettek. Az ûrszonda teljes sebességgel repült a végtelen felé. Csak fényképezett, csak fényképezett, és egyszer csak rátalált egy forgó Fekete Lyukra, amelynek a belsejébôl mintha a Nap sugarai vágnának elô. Gyorsan leküldte a Földre a tudósoknak a fényképeket. Talán megtaláltuk! Kiabálták az emberek, és utasították az ûrszondát, hogy irányítson egy kamerát a Fekete Lyuk közepe felé, hogy biztosak legyenek abban, hogy ô rabolta el a Napot. A felvétel hamarosan megérkezett. Semmi kétség, ott a Nap. Hogyan szabadítsuk ki? Tanakodtak a tudósok. Végül elhatározták, hogy a legbátrabb ûrhajósokból csapatot szerveznek, és az Apolló 13 nevû ûrhajóval útnak indultak a Nap kiszabadítására. Nagyon hosszú és félelmetes út várt rájuk. Az Angyalok az égben szeretettel néztek a bátor csapatra, és elhatározták, hogy segítenek az ûrhajósoknak és az embereknek a Földön. Az ûrhajósok egyszer csak észrevették az ablakból, hogy két Angyal száll feléjük. Nem ijedtek meg, mert nagyon szépek voltak, és glória ragyogott a fejük felett. Vajon mit akarhatnak? Kérdezgették, és beengedték ôket az ûrhajóba. Mi segíteni jöttünk. Mondták. Van a Tejútrendszerben egy hatalmas aszteroida, amelyiknek Mágnás Miska a neve. A nevét hatalmas mágneses erejérôl kapta. Mi megmutatjuk az utat, menjetek el hozzá, kérjétek meg, hogy segítsen. Három nap és három éjjel utaztak a fekete ûrben, amikor azt érezték, hogy valami hirtelen magához rántja az ûrhajót. Minden rázkódott körülöttük. Földrengés van! Kiabálta az egyik ûrhajós. De hisz az nem lehet, mert nem is a Földön vagyunk. De mire igazán megijedtek volna, már meg is érkeztek Mágnás Miska felszínére. Mit kerestek az én birodalmamban? Azért jöttünk, mert nagy bajban van a Nap és a Föld. Segítened kell rajtunk, jó Mágnás Miska. Hogyan segíthetnék én rajtatok? Hiszen én nem vagyok sem nap, sem csillag, sem FEBRUÁR ❶❶

12 bolygó, csak egy magányosan, a végtelen ûrben kóborló aszteroida. Épp te kellesz nekünk, mert mágneses hatalmaddal segíthetsz megmenteni a Napot és az embereket a Földön. Miska nem habozott, azonnal útnak indult, és csak mentek, mentek, három nap és három éjjel, amikor remegni kezdett az aszteroida felszíne és az ûrhajó. Ez jelezte, hogy már a Fekete Lyuk közelébe értek. Álljunk meg, mert a végén még minket is magába szippant ez a szörnyeteg. Mondta az ûrhajó kapitánya. Jó Angyalok, repüljetek a Fekete Lyuk fölé, hisz rajtatok nincs hatalma, és mondjátok meg a Napnak, hogy belülrôl csiklandozza meg a Fekete Lyukat, a többit bízza ránk. Az angyalok repültek és átadták a Napnak az üzenetet. A Nap csiklandozni kezdte sugaraival a belsejét, Mágnes Miska pedig kívülrôl kezdte csiklandozni. Ettôl a Fekete Lyuk olyan nevetésbe kezdett, hogy az egész Ûr beleremegett. Miska ekkor az orrát kezdte csiklandozni, és ebben a pillanatban hatalmasat tüsszentett, akkorát, hogy a Nap kirepült a belsejébôl. Az aszteroida és az ûrhajósok csak erre vártak. Mágneses erôvel repítették a Napot a Tejútrendszer felé. Nemsokára helyére került a Nap, és meleg sugaraival felmelegítette a didergô Földet és az embereket. Ismét világosság volt, és meggyógyultak az emberek. És hogy mi történt a Fekete Lyukkal? A nevetés olyan jól esett neki, hogy többé abba se akarta hagyni. Én nem tudtam, hogy ilyen jó érzés nevetni, és boldognak lenni. Eddig csak a haragot és az irigységet ismertem. Ettôl kezdve nem is bántotta a körülötte lévô bolygókat és csillagokat. Bocsánatot kért tôlük, és ekkor csoda történt: A belsejében lezajló robbanásoktól a Világegyetem legszebb és legfényesebb csillagává vált. A mesét írták: a Száva utcai óvoda Füles mackó nagycsoportosai Bertalan Tamás, Horváth Levente, Láng Borbála, Sáry Dorka, Szombathelyi Attila, Krúdy Sebestyén ❶❷ Családi délután Családi együttlét, társasozás, játszás részesei lehettünk a Süni csoportos Óvó nénik szervezésének köszönhetôen. Dermesztôen fagyos januári délután, melegség járhatta át szívünket. Gyermekünk nagy boldogan várta ezt a napot, hogy megmutathassa a mesebirodalmukat. Örömmel láttuk, hogy sok szép színes, képességfejlesztô, mókás, trükkös és vidám játék veszi ôket körbe. Amivel együtt játszhattunk mi is, ha egy pár órára is, de gyermekek lehettünk. Bea óvó néni rég elfeledett, kézzel készített, egyszerû játékkal (malom) gyermekkorunkba repített vissza. Otthon biztosan én is elkészítem, mert nagyon élveztük a játékot. Kacagástól, vidámságtól volt hangos a csoportszoba, minden gyermek megmutathatta szüleinek a kedvenc társasjátékát. Julika néni a labirintus játéknál próbált segíteni az eligazodásban. Csillogó szemekkel, odaadással kalauzoltak bennünket a gyerekek. Élvezték, hogy mennyire ügyesek hazai vizeken, ahol minket láthattak nagy szeretettel vendégül. Ugye mondani sem kell, hogy játékkal repül az idô. Köszönjük, hogy kellemes élményekkel térhettünk haza. Ez a kellemes este ezt a szép idézetet elevenítette fel bennem: Diane Loomans: Gyermeknevelésrôl Ha elölrôl kezdeném a gyereknevelést, fenyegetés helyett festegetésre használnám a kezemet. Példálózás helyett példát mutatnék; nem a nagyokost játszanám, hanem okosan játszanék; komolykodás helyett komolyan venném a vidámságot; kirándulnék, sárkányt eregetnék, réten kószálnék, bámulnám a csillagokat. A civakodás helyett a babusgatásra összpontosítanék; nem erôszakoskodnék a gyermekkel, hanem a lelkét erôsíteném; elôbb az önbizalmát építeném, azután a házamat; kevesebbet beszélnék a hatalom szeretetérôl, és többet a szeretet hatalmáról. Gábrisné Bogdán Henriette szülô Mocorgóba járunk Mocorgóba járunk! A kislányom, aki hamarosan 2 éves lesz és én, túl az ötvenen. Igen, mindketten mocorgunk, mert itt kérem a szülô szerencsémre és örömömre együtt mozoghat, játszhat gyerkôcével. Ez jó, nagyon jó, hiszen én magam is testközelbôl láthatom, mit hogyan végez, mennyire élvezi, szereti. Nos, az én kicsi lányom egyébként sem abból az alomból származik, ahol hosszasan ücsörögnek, így tehát ô kimondottan odavan a Mocorgóért. A tágas tornaterem, a hívogatóan érdekes tornaeszközök, a dalok, a mondókák mind-mind arra inspirálják kislányomat, hogy részese legyen a játékoknak. természetesen velem együtt, mostanra buzgón dalolászok Mónika nénivel közösen. Tudni kell, hogy a Mocorgót Vekerdi Mónika miatt választottuk. Bíztunk szaktudásában, személyiségének kedvességében, mellyel magával tudja ragadni a mi szemünk fényét is. Sikerült és reméljük, a hangulatos péntek délelôttök elkísérnek minket egészen az óvodáig. Heisz Gábor apuka FARSANG A Farsang ünnepe vízkereszt és hamvazószerda napjai közé esik. Számtalan különös népszokás, jókedv, vigasság kötôdik ehhez az idôszakhoz, mivel a tél elûzésére, a tavasz eljövetelére utal. Egyes helyeken tüzes kerekeket görgettek, mert azt remélték, a földi tûz segíti a Napot abban, hogy erôre kapjon. A kormozás, busójárás, téltemetés szokásai mind a gonosz tél elûzését jelképezték. A tél és a tavasz küzdelmét jelmezekbe bújt emberek játszották el. Természetesen a tavasz lett a gyôztes, és a tél elbujdosott szégyenében. A farsang vagy más szóval karnevál gyökerei az ókorba nyúlnak vissza és a kereszténység térhódítását követôen is megmaradt. A néprajzkutatók, a mûvelôdéstörténészek kiderítették, hogy a pogány és a keresztény elemek az elmúlt évszázadok során szinte eggyé váltak, sajátos módon keveredtek, a köztük lévô választóvonalat nehéz meghúzni. Egykoron ezek a pogány ünnepek és szertartások véresek voltak, késôbbiekben sokat szelídültek, az emberáldozat jelképessé vált, s maga a szertartás is inkább egyfajta misztériumjátékká alakult át. A farsangi idôszak januárban kezdôdött és a böjthöz közeledve nôttön nôtt az izgalom. Álarcos felvonulásokat tartottak, majd egyre inkább virággal, cukorral és papírgolyókkal dobálták egymást és a járókelôket. Manapság a városi farsangi játékok kötôdnek a bálokhoz, amelyeken régebben álarc mögé rejtôzött mindenki, de mára már ez a szokás is egyre inkább jelentôségét veszti. Az álarcok között megtalálhatjuk a legkülönbözôbb karaktereket, foglalkozásokat, néptípusokat sejtetô maskarákat. A farsanghoz fûzôdô népszokásokat számtalan nép különbözô rítusai ôrzik, például farsang idején van a busójárás is, hazánk egyik legérdekesebb népszokása. A Mohács környéki emberek ilyenkor színes maszkokat, csúf, szarvas álarcokat öltenek, hogy ezzel ijesszék el a telet. A kürtszó és a hangos kolompok is ezt a célt szolgálják, csakúgy, mint a maskarások hangos kiáltozása. A házakban és udvarokon hamut szórnak szét a busójárók, amitôl azt remélik, hogy távol tartja a rontó szellemeket. Majd a férfiak a fôtéren összemérik erejüket. Az ünnepség végén szalmabábut égetnek, ami a tél szimbolikus halálát jelenti. Pataki Ildikó FEBRUÁR

13 Témahónap: Sokszínûség Iskolakóstolgató: február óra Ki mit tud tehetséges gyermekek vetélkedôje Prózamondó verseny (felsô tagozat) Bemutató óra: a nem szakrendszerû óra az idegen nyelv oktatásban (német), humán mk. Zrínyi Ilona matematika verseny területi fordulója (reál mk.) Farsang alsó felsô tagozat: február 12. A természet és az ember programban: Magyarország madárvilága kiállítás, látogatás a Természettudományi Múzeumba, kirándulás Veresegyházára, a medveotthonba * * * Véget ért az elsô félév január 15-én véget ért az elsô félév. Sokan izgatottan, mások kicsit félve várták a 22-én megkapott értesítôt, melyben tanáraik tanulmányi munkájukat értékelték. Fôleg az elsô osztályosok számára jelentett nagy változást az iskolai élet az óvoda után. Így félév után elmondhatjuk, hogy sikerült beilleszkedniük és feladataikat már komoly iskolásként végzik. Köszönjük az ehhez nyújtott segítségüket az elsôs tanító néniknek, tanító bácsinak, és napközis kollégáknak. Január 23-án, 8. osztályosaink már a központi írásbeli felvételiken adtak számot tudásukról. Bízunk benne, hogy mindenki sikerrel vette az elsô akadályt a középiskola felé vezetô úton. Kívánunk Nekik az elkövetkezendô felvételihez sok sikert. Dér Zsuzsanna igazgató Testnevelés és Sport Január 5-én Telkiben voltunk a körzeti Játékos sportversenyen. Ez a verseny tulajdonképpen sorversenyekbôl áll, melyek különbözô nehézségi fokúak, így az elsô szám általában a legkönnyebb, míg az utolsó a legnehezebb. Sajnos a versenyt gyengén kezdtük, mert az elsô fordulóban 6. eredményt értük el, míg másodikban csak ötödikek lettünk. Ez után a számok után belejöttek diákjaink a játékba, és szereztünk 3. helyeket is, sôt az egyik számban még másodikak is lettünk, de az összesítésben végül csak 5. helyen végeztünk. A csapat tagjai: Ladányi Bendegúz 5.b, Baltay Márton 4.a, Forgács Bendegúz 4.a, Kenyeres Katalin 4.a, Hidasi Richárd 4.b, Szauervein Andrea 4.b, Lukátsy Péter 3.a, Richly Ádám 3.a, Várai Tünde 3.a, Grubits Rebeka 3.b, Kovács Hunor Bendegúz 3.b, Metz Rebeka 3.b, Váradi Ráhel 3.b. Január 12-én, Zsámbékon voltunk a III. korcsoportos (5-6. oszt.) teremfoci versenyen. 4 csapat jutott a körzeti döntôbe, ahol kör mérkôzéses rendszerrel dôltek el a helyezések és a továbbjutás. Az elsô mérkôzést a Solymár csapat ellen játszottuk, ahol fôleg a védekezésrôl szólt a játék. A taktikai küzdelemben sajnos egy góllal alul maradtunk, pedig a döntetlen lett volna a megérdemelt eredmény. A második meccset a Perbáli Általános Iskolával játszottuk, ahol, csapatunk nagyon nem találta a helyét, így 4:1-re el is vesztettük azt. Az utolsó mérkôzésen a 3. helyezés volt a tét. Jó játékkal sikerült 3:1-re nyernünk a Klotildligeti Általános Iskolával szemben, így megérdemelten szereztük meg a 3. helyezést. A csapat tagjai: Ducsai Bálint 6.a, Forgács Bendegúz 4.a, Forgács Zsombor 5.b, Györffy Attila 6.a, Kriskó Tamás 5.c, Ladányi Bendegúz 5.b, Lukátsy Benedek 6.b, Lukátsy Máté 6.a, Molnár Csaba 5.c, Pintér Dániel 6.a, Telek Balázs 5.c, Telek Tamás 6.b. Január 13-án, Pilisvörösvárra utaztunk az eggyel kisebb korcsoportúak versenyére. A következô beszámolót Kovács Bendegúz írta: Eredetileg öt csapat vett volna részt, de csak három tudott eljönni. Sajnos, tôlünk hiányzott két fontos játékos, de mégis tudtuk ôket helyettesíteni. Az elsô meccset mi játszottuk a Klotildligeti Általános Iskola csapata ellen. Még aludtunk, ezért sorra kaptuk a gólokat. A végén rúgtam egy becsületgólt, így 5:1 lett az eredmény. Ezután következett a Pilisvörösvár Templom téri Általános Iskolával szemben játszott mérkôzés. Az elsô félidô végére sikerült megszerezni a vezetést, a második félidô elején pedig gyorsan lôttünk még két gólt. A végén az ellenfél szépített, így a végeredmény 3:1 lett. Ezüstérmet kaptunk. Reméljük jövôre teljes csapattal, indulhatunk és tovább is jutunk. A csapat tagjai: Becze Dániel 3.b, Bertalan Márton 3.a, Forgács Bendegúz 4.a, Kovács Bendegúz 3.b, Kovalovszky Botond 5.a, Ladányi Bendegúz 5.b, Lukátsy Péter 3.a, Selmeczi Sámuel, Tóth Roland 5.a. Büszkék vagyunk volt tanítványunkra Meghívót kaptunk január 14-re, volt tanítványunk Varga Oszkár hegedûestjére az Öregiskolába. Oszkár jelenleg Amerikában a Long Island Conservatory-n, Albert Markov-nál tanul ösztöndíjjal, melyhez támogatást nyújtott a Környezet a Gyermekekért alapítvány és az Alapítvány Nagykovácsiért is. Oszkár személyesen hívta meg volt tanárait, amit köszönünk, hiszen büszkék vagyunk rá, hogy ilyen tehetséges, kiváló zenész tanárai lehettünk. Az est mûsorán hallhattuk J. S. Bach, W. A. Mozart mûveit, valamint Csajkovszkij Hegedûversenyének I. tételét. Csodálatos zenei élményben volt részünk, hiszen az ifjú zenész szerénységgel, alázattal, természetes tehetséggel adta elô a mûveket. Tudjuk, hogy a produkció mögött rengeteg munka, gyakorlás van, de a végeredmény mindenért kárpótolja a hallgatót és reményeink szerint az elôadót is. Oszkárnak kívánunk további sok sikert! Reméljük, hogy hallhatjuk ôt ismét, amikor hazalátogat, köszönjük a csodálatos estét! Dér Zsuzsanna a lelkes hallgatóság nevében Január 17-én, Egerben került megrendezésre a Kispályás Floorball Diákolimpia Országos Döntôje. A III. korcsoportos fiúknál voltunk érdekeltek. A csapat így írt az eseményrôl: Nagyon örültünk, hogy bejutottunk az országos döntôbe. A szervezés nagyon jó volt. Elsô meccsünkön Pakssal játszottunk, és 3:1-re sikerült megvernünk ôket. A második mérkôzést is megnyerhettük volna, csak sajnos leengedtünk egy kicsit. Így a Komárom ellen csak 1:2-ôt játszottuk. A harmadik meccset a Debrecen ellen vívtuk, tôlük is kikaptunk, de volt két vitatott góljuk is. Az utolsó mérkôzést a Komárom másik FEBRUÁR ❶❸

14 csapata ellen játszottuk, amit 2:1-re sikerült megnyernünk, de ez sajnos csak az 5. helyre volt elég. Az egész program nagyon jó volt. Kaptunk ajándék pólót, és az edzônek küldtek egy üveg bort is. Jövôre egy korcsoporttal feljebb játszunk majd, reméljük az is legalább ilyen jól sikerül. A csapat tagjai: Nagy Dávid 7.b, Nagy László 7.b, Vajda Levente 7.b, Ladányi Bendegúz 5.b. A mecscsekrôl készült felvételek megtekinthetôk: (www.mdsz.hu/elokozvetites). Ezúton is szeretnénk gratulálni ehhez, az igazán kiemelkedô sportteljesítményhez! Iskolánk honlapján megtekinthetôk a csapatok fotói, oklevelei: Erdei Sándor testnevelô tanár SPORT U-16-os Teremtorna Január 30-án szombaton, (sokak által inkább a hatalmas hó mennyiségrôl emlékezetes napon) Tahitótfalun Teremtorna Labdarúgó Kupát rendeztek. Fél hétkor indultunk útnak az elszánt 9 fiúval, két autóval. Az alig 50 km-es utat sikerült másfél óra alatt megtennünk, úgy hogy mikor odaérkeztünk a meghirdetett 8 órai kezdésre, még a tornacsarnok is zárva volt. A hat csapatnak kiírt tornán végül négy csapat szerepelt. Szurkolóként és egyben sofôrként én sokkal inkább a hazaút miatt aggódtam, mint a fiúk szerepléséért. A nyertes Budakalász ellen a fiúk csak a 2-2 döntetlen utáni hétméteres rugásoknál maradtak alul. A Nagykovácsi Sport Egyesület ifi csapata az elôkelô II. helyezést szerezte meg. Ezen kívül elhoztuk a legjobb kapusnak járó díjat, Kálmán Dani remek védéseinek köszönhetôen. Kalocsay Károly edzôként kísérte el és végig biztatta a csapatot, és örökítette meg a legszebb pillanatokat. A csapat tagjai: Adler Richárd, Balogh Roland, Gallyas Attila, Kalocsay Bence, Kálmán Dániel, Kapu Nándor, Szendrôi Áron, Tóth Bence, Tóth Bálint. Tóthné Pataki Csilla (szülô) Nagykovácsi Sport Egyesület: a Zsíroshegyi Kilátások Egyesület szervezésében február 27-én szombaton, 19 órától a Trendl Ház étteremben Fôvédnök a Nagykovácsi Önkormányzat - Bencsik Mónika Polgármester Asszony Az est háziasszonya: Keleti Andrea Az est folyamán többek között fellépnek: Rézpatkó néptánccsoport táncosai Csizmadia Dóra Dalma - szólóénekes Zene, tánc, svédasztalos vacsora, a helyszínen tombola!!! Fôdíj: Utazás két személy részére Olaszországba repülôvel 3 napra (2 éjszaka) szállás egy elegáns szállodában. A bál bevétele és az adományok a Zsíroshegyi Kilátások Egyesület által a Nagykovácsi Önkormányzat támogatásával létrehozott Csillagfürt játszótér és közösségi pihenôpark további fejlesztésére kerül felhasználásra. Részletek: Belépô: 5000 Ft/fô mely tartalmazza az üdvözlô italt, a svédasztalos vacsorát valamint az est mûsorait. Szalagfa A jótékonysági rendezvényt bárki támogathatja a falu kereskedelmi egységeiben kapható különbözô értékû színes szalagok megvásárlásával, melyek a falu fôterén felállított szalagfára kerülnek feltûzésre január 15-tôl. A jótékonysági programban részt vevô kereskedelmi egységek listája megtalálható az egyesület honlapján: Minden nagykovácsi lakost szeretettel várunk!!! Zsíroshegyi Kilátások Egyesület (szervezôk) ❶❹ FEBRUÁR

15 KÖZÖSSÉGI HÁZ és KÖNYVTÁR Kossuth Lajos u. 78. Tel.: Nyitva tartás Hétfô Kedd Szerda szünnap Csütörtök Péntek Szombat 9 13 Könyvtári híreink Kedves Olvasóink, Látogatóink! A Kossuth Lajos u. 78. szám alatt található települési könyvtárban napilapok, folyóiratok, szépirodalmi és ismeretterjesztô könyvek, hangoskönyvek, videofilmek, DVD-k, CD-k, CD-ROMok, társasjátékok helyben használata és kölcsönzése, fénymásolás valamint Internet használat áll az Önök rendelkezésére. Az irodalom, a történelem, a politika, a pedagógia, a számítástechnika, a régészet, a konyhamûvészet és a kertészet iránt is érdeklôdôket várja a könyvtárban megtalálható 33 féle folyóirat! A régebbi számok hétvégi kölcsönzésére is van lehetôség. Ezek közül néhány: Burda, Fakanál, Heti válasz, Kertészet és Szôlészet, Kortárs, Lakáskultúra, Köznevelés, Maxima, National Geographic, Nôk Lapja, Pályázatfigyelô, PC World, Pesti Mûsor, 168 óra, Tanító, Természetgyógyászat stb. Napilapok: Expressz, Magyar Nemzet, Népszabadság, Nemzeti sport. Gyermekeknek szóló folyóiratok: Buci Maci, Dörmögô Dömötör, Kincskeresô, Süni, Természetbúvár. Ú j d o n s á g a i n k b ó l Ismeretterjesztô irodalom: ô A látható és a láthatatlan ô A szervóra és a kristályok ô És ez melyik csillag? ô Hosszú hétvégék Európában ô Kommunikáció felsôfokon ô Mit üzen a kép? Szépirodalom: ô Kimpen, Geert: A kabbalista ô Lessing, Doris: Az arany jegyzetfüzet ô Moon, Elizabeth: A sötét sebessége ô Robinson, Kim Stanley: A rizs és a só évei ô Vonnegut, Kurt: Ördögcsapda A Hangzó Helikon sorozatának eddigi kiadványai a könyvtárunkban megtalálhatók és továbbra is kölcsönözhetôek. A könyvtár állományának egy része megtekinthetô a konyvtar.hu és a sziren.com oldalakon. NAVA PONT mûködik a könyvtárunkban, mely segítségével magyar filmek megtekintésére van lehetôségük olvasóinknak, látogatóinknak. A WIFI segítségével a saját számítógépükkel kapcsolódhatnak a világhálóra. ANGOL NYELVÛ szépirodalom kölcsönzésére is lehetôségük nyílt az érdeklôdôknek. A jó könyv mindig megtalálta, ma is megtalálja azokat, akiknek íródott. - Vavyan Fable - Frankné Mocsári Enikô és Gyarmati Hilda könyvtáros A Közösségi Ház hírei Aranylanak a halvány ablakok Küzd a sugár a hamvazó sötéttel, fönn a tetôn sok vén kémény pöfékel, a hósík messze selymesen ragyog. Kosztolányi Dezsô: Téli alkony Állandó programok: A Kézmûves mûhely foglalkozásai a Faluházban (Templom köz 6.): Korongozás és szövés hétfôn és kedden óráig. Kosárfonás szerdánként óráig Fafaragás csütörtökön órától Tiszta Forrás nyugdíjas klub Február 8-án hétfôn óráig farsangi mulatság élôzenével, Klub: február 22-én és március 8-án hétfôn órától Alkotó bölcsi kedden óráig, 2 éves kortól várjuk az alkotni vágyó kicsiket. A foglalkozásokat vezeti: Somogyi Róza ( ) Részvételi díj: 800 Ft/fô Zenebölcsi szerdán és csütörtökön órától, zeneovi szerdánként órától Anyukák klubja. klubja kéthetente hétfôn órától Január 25-én: Filmvetítést tartunk: Egyedül nem megy (Audrey Tautou fôszereplésével) színes, feliratos, francia romantikus dráma, 2007., és Kusturica: Macskajajj címû filmjérôl beszélgetünk. Február 8-án: Tormay Cecile: A régi ház címû könyvérôl beszélgetünk Február 22-én: Isabel Coixet: Elégia címû filmet nézzük meg. Március 8-án: Rakovszky Zsuzsától A Hold a hetedik házban c. novelláskötetbôl a címadó A Hold a hetedik házban és a Mája fátyla címû novellák. Áprilisi könyv: Vámos Miklós: Apák könyve, május: Abe Kobo: A homok asszonya Klubvezetô: Tóth Luca ( ) Babahordozó klub február 1-én és március 1-én hétfôn óráig. A klub célja, hogy a Nagykovácsiban élô, gyermeküket hordozó családoknak lehetôséget teremtsen a találkozásra. Februári témánk: Igény szerinti szoptatás és hozzátáplálás. Márciusi témánk: Mindent a mosható pelusokról. Pelus nélkül is lehet? Klubvezetô: Szabó Mira Emma ( ) Nemzetközi Klub február 1-én és március 1-én órától várja az érdeklôdôket. A bridzs és tarokk klub hétfônként órától a tarokk, keddenként órától a bridzs kedvelôit várja a Trendl házba. Kosárlabda keddenként órától az általános iskolában. Felnôtteknek 600 Ft/alkalom, diákoknak 300 Ft/alkalom. PROGRAMOK: Széki táncház Aprók tánca február 12-én pénteken órától (belépô: 400, Ft /fô) felnôtteknek és nagyobbaknak órától (belépô: 600, Ft) Muzsikál: Mester László, Vizeli Balázs, Szabó Csobán Gergô Kiállítás Zalai Károly festômûvész olajfestmény kiállítása február 19-tôl március 6-ig. Megtekinthetô a könyvtár nyitva tartási idejében. Családi életmódnap Február 20-án szombaton óráig változatos programmal várunk mindenkit szeretettel! Mazsola bérlet Február 24-én szerdán Mikola Péter: Rajzolok egy szép világot gyermekmûsora. A mûsor dalainak egy része nem csak elénekelhetô, de el is játszható. A nagyérdemû közönség szereplôje lesz az elôadásnak. A kimondott szó, elénekelt dal a gyerekek képzeletében teremtô erôvé válik. Romvárak, várromok történelmi kirándulások Magyarországon. Február 22-én, hétfôn órakor vetítéssel egybekötött elôadást tart Bedô István és Koszec Gyula. Csesznek, Nagyvázsony, Somoskô várairól. Részleteket olvas fel a kor irodalmából Varga Tamás színmûvész. Kirándulás március 27-én, szombaton Csesznek és Zirc váraiba. Részvételi díj (buszköltség): 2000, Ft/fô (étkezés egyénileg) Indulás: 8.30 órakor a Tisza István térrôl, érkezés: az esti órákban. Érdeklôdni és jelentkezni lehet a könyvtárban, nyitva tartási idôben. Szeretettel várjuk a történelemkedvelô családok jelentkezését! MÁRCIUSI ELÔZETES Aprók tánca Március 5-én órától ovisoknak órától nagyobbaknak élôzenével egybekötött tánctanítás. Belépô: 400, Ft /fô Búzavirág bábszínház Március 6-án szombaton órától Jancsi és Juliska: Baráti Ilona (nyugdíjas óvónô) mesél és báboz a gyerekeknek mese, amely táplál minden életet. (J.Grimm) Író-olvasó találkozó Március 22-én hétfôn órától Varga Lóránt az El Camino könyve alapján vetítéssel egybekötött élménybeszámolót tart. El Camino (Szent Jakab útja): egy majdnem 800 km-es zarándokút, Franciaországból indulva a spanyolországi Santiago de Compostelláig. Sok szeretettel várunk minden régi és új látogatót és érdeklôdôt intézményünkbe! Diószeghy Tünde és Pataki Ildikó FEBRUÁR ❶❺

16 Ajánlók a Családi Életmódnap rendezvény programjaihoz. A Szarvas élni akar! környezetóvó mese, óriás bábos, élô szereplôs elôadás, mely ugyanúgy megszólítja az óvodás korosztályt, mint a tizenéveseket. A Szarvas, mint a Természet jelképe és a Hulladék-bábok, mint az ember által okozott rombolás kontrasztját mutatják be. A 120 cm-es bábokkal játszott interaktív elôadás során megbeszéljük a gyerekekkel a hétköznapjainkat meghatározó anyagfajták kulturális történetét, fontosságát és a környezetben pro- és kontraokozott hatását. A környezetóvó elôadást a Sáfár Társulat állította össze és mutatja be. A mûsorban számos irodalmi alkotás és népdal hangzik el, melyeket élôzene és ének kísér. A társulat tagjai: Giovannini Kornél, bábmûvész Koltay Eszter, elôadó Veres Ágnes, ének, Németh Ádám, klarinét. A bábos elôadáshoz kapcsolódó környezettudatos élményprogramunkról bôvebben: A Varázslat címû album a Szertartás sorozat befejezô része. Az elsô részben a világ minden tájáról összegyûlt varázslók egy szertartást hajtottak végre a Föld jobb sorsra fordulásáért. A második részben, A Tündér-idézésben a szertartás elcsendesedésével, hajnaltájban egy finom zenét hallanak az erdô fái közül. A varázslók a zene forrásának keresésére indulnak, ez a Tündér-idézés album témája. A harmadik, befejezô rész, A Varázslat" valójában két zenei anyag egybegyúrása 73 percben. Az album elsô része ugyanis egy szelíd ünnepet fest le, ahol a varázslók és a tündérek összetalálkoznak. Ez hangszerelésben is újszerû, hiszen az ír és gaelic népdalfeldolgozásokat Kövi Szabolcs aki ír furulyán fafuvolán, fuvolán, bawu-n, indiai fuvolán és ír low whistle-n játszik. A 40. perc környékén a zene hangulata lassan megváltozik, itt történik meg az a varázslat, ami a varázslók, vagyis a jószándékú emberek, és a tündérek, vagyis a Föld, a természet szellemeinek közös munkája. A lemez hangulata relaxáló, bár vannak benne dinamikus számok, de végig egy lebegô, finom hangulatban marad. Szeretettel ajánlom mindenkinek! ❶❻ Él valahol a Bükkben egy varázslatos, öreg füvesember, akinek a nevét egyre többen ismerik. A javasasszony unokájaként ismert Szabó György gyógynövények után kutatva 70 éve járja az erdôt, mezôt. Gyógyteái számtalan bajra, nyavalyára adnak enyhülést, köztük a cukorbetegségre is. Különösen az utóbbi tüneteit enyhítô teakeverék miatt vált ismertté a javasasszony unokája, még az óceánon túlról is érdeklôdnek utána a betegek. Gyuri bácsi ha épp nem a Bükkben barangol, akkor a gyógynövények hatásairól tart elôadást az ország másik szegletében. Vagy könyvet ír tapasztalatairól, esetleg egészségnaptárt szerkeszt. Ha pedig mesélni kezd, letûnt korokat idéz, mikor még minden faluban élt legalább egy füvesember vagy füvesasszony. Aztán olyan idôk jöttek, mikor tudásukat titkolni kellett, és sokan magukkal vitték azt a sírba. Szerencsére Szabó György könyvben hagyja ránk a hét évtized alatt felhalmozódott tapasztalatainak egy részét, ami vélhetôen nem csak a betegeknek, de az egészségeseknek is tanulságul szolgál. A cukorbetegség az egyik specialitása. 10 éve ismeri a magyar cukorbeteg társadalom a Györgyteát, amelyet diabéteszes betegek fogyasztanak. Gyuri bácsi javasasszony nagymamájától örökölte a receptet, melyet aztán továbbfejlesztve alkotta meg a ma ismert teakeveréket. Elôadásában errôl a teáról is fog beszélni Gyuri bácsi, meg még arról a számtalan kiváló gyógynövényrôl, melyekkel vigyázhatunk egészségünkre, gyógyíthatjuk betegségeinket JANUÁR

Jegyző: - Tisztelt Képviselő-testület!

Jegyző: - Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés képviselő-testületi ülésre Nagykovácsi, 2011. január 26. Előterjesztő:. Előadó: Dr. Zakály Erzsébet igazgatási előadó. Melléklet: Rendelet tervezet Véleményezi: PB E- 5 Polgármester:.. Jegyző:

Részletesebben

Kor mány ren de le tek

Kor mány ren de le tek 39202 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009. évi 154. szám III. Kor mány ren de le tek A Kormány 246/2009. (XI. 3.) Korm. rendelete a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetrõl, a Földrajzinév

Részletesebben

A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL. I. cím A rendelet hatálya 1. II. cím Közterület használati engedély 2.

A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL. I. cím A rendelet hatálya 1. II. cím Közterület használati engedély 2. BABÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5 /2005. (VIII. 29.) RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL Babót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyar

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. II. A bevezetett egyes helyi adókra vonatkozó különös rendelkezések. 1. Építményadó. Adókötelezettség

I. Általános rendelkezések. II. A bevezetett egyes helyi adókra vonatkozó különös rendelkezések. 1. Építményadó. Adókötelezettség Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) sz. önkormányzati rendelete a 11/2008. (III.21.) sz., a 38/2008.(XII.30.) sz., a 21/2009.(XII.22.) sz., az 1/2010. (I.4.) sz. és az

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról Zsámbék Város Képviselő-testületének 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E a telekadóról A Helyi adókról szóló (továbbiakban: Htv.) többször módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1) bekezdése,

Részletesebben

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2008.(VII.07.) rendelete a közterület-használatról

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2008.(VII.07.) rendelete a közterület-használatról Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2008.(VII.07.) rendelete a közterület-használatról Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (XI.11.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (XI.11.) önkormányzati rendelete a helyi adókról 1 Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (XI.11.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi

Részletesebben

Építményadó. Jogszabályi háttér

Építményadó. Jogszabályi háttér Jogszabályi háttér az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény; a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény; az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény; a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2005.(IX.21.) egységes szerkezetbe foglalt rendelet a közterületek használatáról szóló 8/2000.(III.30.) sz. rendeletének módosításáról A helyi

Részletesebben

GÉGÉNY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2001 (V.29.) K. sz. r e n d e l e t e - A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról -

GÉGÉNY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2001 (V.29.) K. sz. r e n d e l e t e - A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról - A Képviselő-testület: GÉGÉNY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2001 (V.29.) K. sz. r e n d e l e t e - A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról - Az 1990. évi LXV. tv. 16.. (1) bekezdése

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. 2. Ózd Város helyi adóit, azok pótlékait, bírságait a rendelet mellékletében feltüntetett számlákra kell teljesíteni.

I. Általános rendelkezések. 2. Ózd Város helyi adóit, azok pótlékait, bírságait a rendelet mellékletében feltüntetett számlákra kell teljesíteni. Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) sz. önkormányzati rendelete a 11/2008. (III.21.) sz., a 38/2008.(XII.30.) sz., a 21/2009.(XII.22.) sz., az 1/2010. (I.4.) sz., az 1/2011.

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 49/2011. (XII. 21.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 49/2011. (XII. 21.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 49/2011. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) önkormányzati rendelet

Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) önkormányzati rendelet Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) önkormányzati rendelet (Egységes szerkezetben a 11/2008. (III.21.) a 38/2008.(XII.30.) a 21/2009.(XII.22.), az 1/2010. (I.4.), az 1/2011.

Részletesebben

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról 1

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról 1 Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról 1 Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról 1

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról 1 Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról 1 Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 22/2005. (IX. 20.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 22/2005. (IX. 20.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2005. (IX. 20.) Hö. r e n d e l e t e a község közterületeinek használatáról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület az épített

Részletesebben

Csengőd Község Képviselőtestülete 12/2008.(XII.31.) rendelete a közterületek használatáról. A rendelet hatálya

Csengőd Község Képviselőtestülete 12/2008.(XII.31.) rendelete a közterületek használatáról. A rendelet hatálya Csengőd Község Képviselőtestülete 12/2008.(XII.31.) rendelete a közterületek használatáról Csengőd Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése és

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (II.15.) RENDELETE. a közterületek használatáról

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (II.15.) RENDELETE. a közterületek használatáról Tolmács Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (II.15.) RENDELETE a közterületek használatáról Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzat Képviselőtestülete a környezetterhelési

Részletesebben

Fertőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról és a talajterhelési díj megállapításáról

Fertőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról és a talajterhelési díj megállapításáról Fertőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete a helyi adókról és a talajterhelési díj megállapításáról Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015.(V.26.) sz. rendelete a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi

Részletesebben

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzat Képviselőtestülete a környezetterhelési

Részletesebben

a közterületek használatáról

a közterületek használatáról 1 Tabdi Község Képviselőtestülete 5/1998. (III. 25.) Kt. sz. rendelete a közterületek használatáról Tabdi Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete a közterületek használatáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete a közterületek használatáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete a közterületek használatáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya

Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében

Részletesebben

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete /2011. ( ) önkormányzati rendelete az építményadóról és telekadóról

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete /2011. ( ) önkormányzati rendelete az építményadóról és telekadóról Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete /2011. ( ) önkormányzati rendelete az építményadóról és telekadóról Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány

Részletesebben

Tata Város Polgármesterétől

Tata Város Polgármesterétől Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgármester@tata.hu Szám: I/ 10- /2015. ELŐTERJESZTÉS Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2010. (XII.22.) RENDELETE. a helyi adókról

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2010. (XII.22.) RENDELETE. a helyi adókról Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2010. (XII.22.) RENDELETE a helyi adókról Szigethalom Város Önkormányzatának Képviselő testülete (továbbiakban: Testület) a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 49/2008. (IX. 30.) rendelete 1. egyes helyi adókról

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 49/2008. (IX. 30.) rendelete 1. egyes helyi adókról Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 49/2008. (IX. 30.) rendelete 1 egyes helyi adókról Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat. 1/2010. (I.29.) rendelete. a közterületek használatáról

Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat. 1/2010. (I.29.) rendelete. a közterületek használatáról Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat 1/2010. (I.29.) rendelete a közterületek használatáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat képviselőtestülete (továbbiakban:

Részletesebben

A közterületek használatáról

A közterületek használatáról Gyöngyöshalász községi Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2008. (V.22.) önkormányzati rendelete és az azt módosító 17/2008.(VI.26.), 19/2013.(XII.10) önkormányzati rendeletei egységes szerkezetben

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata a közterület használatáról az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata a közterület használatáról az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának 8/1995. (VI. 27.) sz. rendelete a KÖZTERÜLET HASZNÁLATÁRÓL /a 14/1995. (XI. 1.),valamint a 6/1998. (V. 29.) sz. rendeletmódosításokkal egységes szerkezetben/ Pilisszentkereszt

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete az iparűzési

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u.69. 1308-6/2003. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Iparűzési

Részletesebben

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 12/1996. (IV.26.) sz. önkormányzati rendelete Az építményadóról

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 12/1996. (IV.26.) sz. önkormányzati rendelete Az építményadóról Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 12/1996. (IV.26.) sz. önkormányzati rendelete Az építményadóról A Budapest, VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 23/2013. (VII.12.) önkormányzati r e n d e l e t e

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 23/2013. (VII.12.) önkormányzati r e n d e l e t e Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2013. (VII.12.) önkormányzati r e n d e l e t e a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló 33/2010. (IX.14.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Építményadó. Adókötelezettség 1. Az adó alanya 2.

Építményadó. Adókötelezettség 1. Az adó alanya 2. Diósd Város Önkormányzata 19/2015. (X. 28) önkormányzati rendelete az építményadóról és a telekadóról (Egységes szerkezetben a 7 /2016. (II.25.) önkormányzati rendelettel) Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA: 2014. FEBRUÁR 5. Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzat Képviselőtestülete a környezetterhelési

Részletesebben

Sajólászlófalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a közterület rendjéről és használatáról

Sajólászlófalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a közterület rendjéről és használatáról Sajólászlófalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a közterület rendjéről és használatáról Sajólászlófalva Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.9.) számú önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.9.) számú önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.9.) számú önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gazdálkodás biztonsága, az illetékességi

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 2. A támogatás feltételei

1. Általános rendelkezések. 2. A támogatás feltételei Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2015.(X.27.) önkormányzati rendelete A szociális célú tűzifa támogatás igénylésének helyi szabályairól Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Dunavarsány Város Önkormányzatának képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

A Rendelet 2. (3) bekezdésének első francia bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A Rendelet 2. (3) bekezdésének első francia bekezdése az alábbiak szerint módosul: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 44/2005.(XI.15.) Kgy. rendelete a közterület-használat rendjéről szóló 57/1999.(XII.23.) Kgy. rendelet m ó d o s í t á s á r ó l Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

A telekalakítás jogi vetületei, egyéb problémák

A telekalakítás jogi vetületei, egyéb problémák A telekalakítás jogi vetületei, egyéb problémák Holczheim Gábor Dr. Bráth Mária Fejér Megyei Kormányhivatal Földhivatala Székesfehérvár Az Ingatlan-nyilvántartás I. 1 Telekalakítási eljárás 2010. Január

Részletesebben

A ZAJVÉDELEMRŐL. A rendelet célja és hatálya

A ZAJVÉDELEMRŐL. A rendelet célja és hatálya FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2009. (X.30.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A ZAJVÉDELEMRŐL Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a városban

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének. 16/2005.(XI.30.) rendelete

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének. 16/2005.(XI.30.) rendelete Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének 16/2005.(XI.30.) rendelete a telekadóról, építményadóról és a magánszemélyek kommunális adójáról Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestülete a

Részletesebben

Galambok Község Önkormányzatának 10/1994./IX./Rendelete a közterületek használatáról és a közterület használati díj megállapításáról

Galambok Község Önkormányzatának 10/1994./IX./Rendelete a közterületek használatáról és a közterület használati díj megállapításáról Galambok Község Önkormányzatának 10/1994./IX./Rendelete a közterületek használatáról és a közterület használati díj megállapításáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvény 16 -./l/ bekezdésében

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete az egyes helyi adórendeletek módosításáról

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete az egyes helyi adórendeletek módosításáról Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete az egyes helyi adórendeletek módosításáról Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére Tárgy: Közterület-használatról szóló önkormányzati rendelet módosítása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Gál András osztályvezető Műszaki Osztály Sorszám: III/6 Döntéshozatal módja: Minősített többség

Részletesebben

A rendeletet alkalmazási köre. Értelmező rendelkezések

A rendeletet alkalmazási köre. Értelmező rendelkezések Békésszentandrás Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 16 /2012.(VI.29.) Önkormányzati rendelete a közterületek használatáról és közterület használati díjakról Békésszentandrás Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

MŰSZAKI IRODA. Ügyintézést végző iroda megnevezése Ügykör megnevezése Ügykör általános leírása

MŰSZAKI IRODA. Ügyintézést végző iroda megnevezése Ügykör megnevezése Ügykör általános leírása Ügyintézést végző iroda megnevezése Ügykör megnevezése Ügykör általános leírása Fúrt kút engedélyezés iránti kérelem Maximum 20 méter talpmélységű, 500m 3 /év maximális vízigény (locsolási, háztartási)

Részletesebben

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt -

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 12/2004./XII. 18./ önkormányzati r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR

Részletesebben

Gáborján Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/1997. (V.29.) sz. Rendelete A közterület használatáról, díjáról. Fejezet ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Gáborján Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/1997. (V.29.) sz. Rendelete A közterület használatáról, díjáról. Fejezet ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK Gáborján Község Önkormányzat Képviselőtestületének 6/1997. (V.29.) sz. Rendelete A közterület használatáról, díjáról I. Fejezet 1. A rendelet hatálya: Gáborján Község közigazgatási területén a közterületet

Részletesebben

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról 19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról Mód: 22/1992.(XII.23), 21/1993. (XI. 25.), 32/1995.(XII.28.),24/1999.(XII.16.), 41/2002.(XII.12.)

Részletesebben

önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés

önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés Fülöpszállás Község Képviselő-testületének 21/2004. (X.28. )számú önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés A helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) l..

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2015.(XII.28.) önkormányzati rendelete A talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Általános rendelkezések 1.. /1/ Az önkormányzat helyi adót állapít meg az illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység gyakorlására.

I. Általános rendelkezések 1.. /1/ Az önkormányzat helyi adót állapít meg az illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység gyakorlására. Magyarszerdahely község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/1995. (XII.22.) önkormányzati rendelete A 14/2012.( XI. 29.)önkormányzati rendelettel módosított A helyi iparűzési adóról Az Országgyűlés az

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10 /2014. (XI. 11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás igénylésének helyi szabályairól Kápolnásnyék Község Önkormányzatának

Részletesebben

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú.

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú. Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2 GÉTYE

Részletesebben

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015 (VII.16.) önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015 (VII.16.) önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015 (VII.16.) önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

BUDAKALÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ 22/1996.(XII.20.) SZÁMÚ RENDELETE. I. fejezet. Általános rendelkezések

BUDAKALÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ 22/1996.(XII.20.) SZÁMÚ RENDELETE. I. fejezet. Általános rendelkezések BUDAKALÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ 22/1996.(XII.20.) SZÁMÚ RENDELETE (Egységes szerkezetben a 16/1997.(V.23.), A 22/1997.(IX.01.), A 34/1997.(XII.18), 27/1998.(XII.29.), 19/1999.(XII.16.),

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 7/2006. (III. 29.) _R E N D E L E T E_ A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL. (egységes szerkezetben)

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 7/2006. (III. 29.) _R E N D E L E T E_ A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL. (egységes szerkezetben) AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 7/2006. (III. 29.) _R E N D E L E T E_ A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL (egységes szerkezetben) 1.) A rendelet hatályba lép: 2007. január 1-jén. 2.) A 19/2006. (XII. 13.) számú rendelet hatályba

Részletesebben

Telekadó bevallása, kivetésének ügyintézése

Telekadó bevallása, kivetésének ügyintézése Telekadó bevallása, kivetésének ügyintézése Ügyintéző: Otoltics Gyuláné Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatala Adó Iroda Fadd, Dózsa György utca 12. Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8 00-12

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Magánszemélyek kommunális adója bevallásának, kivetésének ügyintézése

Magánszemélyek kommunális adója bevallásának, kivetésének ügyintézése Magánszemélyek kommunális adója bevallásának, kivetésének ügyintézése Ügyintéző: Otoltics Gyuláné Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatala Adó Iroda Fadd, Dózsa György utca 12 Ügyfélfogadás

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. a magánszemélyek kommunális adójáról

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. a magánszemélyek kommunális adójáról Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2003. /XII.30./ számú R e n d e l e t e a magánszemélyek kommunális adójáról ( egységes szerkezetben a módosítására kiadott 11/2007.(XII.15.) számú

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e a helyi iparűzési adóról, a magánszemélyek kommunális adójáról és az idegenforgalmi adóról * Püspökladány Város

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2005. (III.7.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2005. (III.7.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2005. (III.7.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról (A 7/2006. (II.22.), a 44/2007. (XII.28.), a 39/2013. (IX.23.) és a 44/2016. (X.28.)

Részletesebben

Kocs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2008.(I.23.) számú rendelete a közterület-használatról

Kocs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2008.(I.23.) számú rendelete a közterület-használatról Kocs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2008.(I.23.) számú rendelete a közterület-használatról 1 Kocs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015.(XII.1.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról. 1. A rendelet hatálya

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015.(XII.1.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról. 1. A rendelet hatálya Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015.(XII.1.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi iparűzési adóról szóló 7/2002.(IX.02.) 12/2003.(X.06.) 11/2005.(X.24.) 15/2006.(XII.15.) rendeletekkel módosított 11/1999.XII.01.) rendelete

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2013. július 5-től hatályos állapot

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2013. július 5-től hatályos állapot EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2013. július 5-től hatályos állapot Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2010 (XII. 16.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Pécel Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról.

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzati képviselőtestülete a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1)

Részletesebben

BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport. Budapest, V., Erzsébet tér 4.

BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport. Budapest, V., Erzsébet tér 4. BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport Budapest, V., Erzsébet tér 4. ADATLAP gazdasági társaságok, a Ptk., vagy egyéb jogszabály

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/997.(XII.0.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról a /00. (XI.9.), a 7/00. (X.9.), az 5/00. (XII.7.), a /005. (I.8.) és a 8/005. (X.8.) 5 önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. április 29-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2012. évi adóztatási tevékenységről Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2004.(VII.23.) rendelete. a talajterhelési díjról

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2004.(VII.23.) rendelete. a talajterhelési díjról Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2004.(VII.23.) rendelete a talajterhelési díjról Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003.

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2004. (VI. 29.) r e n d e l e t e

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2004. (VI. 29.) r e n d e l e t e SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2004. (VI. 29.) r e n d e l e t e a talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Ugod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015.(VIII.15.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjra vonatkozó eljárási és adatszolgáltatási szabályokról Ugod Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Földhivatali szolgáltatások

Földhivatali szolgáltatások Földhivatali szolgáltatások 1. Betekintés a tulajdoni lap tartalmába: Az ingatlan-nyilvántartásba való betekintés céljából az érintett tulajdoni lap tartalmát számítástechnikai eszközzel, olvasható formában

Részletesebben

Kosd Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2012. (I. 25.) számú rendelete a talajterhelési díjról

Kosd Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2012. (I. 25.) számú rendelete a talajterhelési díjról Kosd Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2012. (I. 25.) számú rendelete a talajterhelési díjról Egységes szerkezetben a 4/2012. (II.08.) önkormányzati rendelettel. Kosd Község Önkormányzatának

Részletesebben

KÖZÉRDEKŰ ADATOK KÖZZÉTÉTELE ADÓOSZTÁLY

KÖZÉRDEKŰ ADATOK KÖZZÉTÉTELE ADÓOSZTÁLY KÖZÉRDEKŰ ADATOK KÖZZÉTÉTELE ADÓOSZTÁLY 2.2. A hatósági ügyek intézésével kapcsolatos adatok Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárás típusonként

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség 2.

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség 2. Gyömrő Város Képviselő-testületének 25/2002. (XII.19.) sz. önk. rendelete a helyi iparűzési adóról a 33/2003. (XII.22.) az 5/2004. (III.11.) sz. a 8/2012.(III.09.) sz. 29/2012. (XI.29.) sz. és a 19/2015.(XI.30.)

Részletesebben

Mátramindszent Község Önkormányzata Képviselő testületének 11/2013. (VII.25.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról. A rendelet hatálya

Mátramindszent Község Önkormányzata Képviselő testületének 11/2013. (VII.25.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról. A rendelet hatálya Mátramindszent Község Önkormányzata Képviselő testületének 11/2013. (VII.25.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Mátramindszent Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat

Abony Városi Önkormányzat Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon: (53) 360-049 Fax: (53) 360-049 Az előterjesztés készítésében közreműködik: Hatósági és Építésügyi Osztály Településfejlesztési

Részletesebben

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya:

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya: Vállaj Község (1) Önkormányzata 3/1994.(VI.08) KT számú 12/2003.(XII.28.) KT számú rendelettel többször módosított egységes szerkezetbe foglalt r e n d e l e t e A helyi iparűzési adóról Vállaj Község

Részletesebben

15./ Sárrétudvari Nagyközségi Önkormányzat 6/2005. /IV. 28./ Ör. rendelete a közterület használat szabályairól.

15./ Sárrétudvari Nagyközségi Önkormányzat 6/2005. /IV. 28./ Ör. rendelete a közterület használat szabályairól. 15./ Sárrétudvari Nagyközségi Önkormányzat 6/2005. /IV. 28./ Ör. rendelete a közterület használat szabályairól. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44./A (2) bekezdésében

Részletesebben

Nyékládháza Város Önkormányzatának. 6/1991.(VII. 30.) sz. rendelete. A közterület-használat engedélyezéséről 1

Nyékládháza Város Önkormányzatának. 6/1991.(VII. 30.) sz. rendelete. A közterület-használat engedélyezéséről 1 Nyékládháza Város Önkormányzatának 6/1991.(VII. 30.) sz. rendelete A közterület-használat engedélyezéséről 1 (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A rendelet hatálya 1.. E rendelet hatálya alá

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 6-i rendkívüli ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 6-i rendkívüli ülésére 3. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 6-i rendkívüli ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Döntés a szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó

Részletesebben

Önkormányzati azonosító száma: I.3. Adószáma: Közterület Közterület jellege Házszám Épület Lépcsőház Emelet Ajtó

Önkormányzati azonosító száma: I.3. Adószáma: Közterület Közterület jellege Házszám Épület Lépcsőház Emelet Ajtó I.1. Gazdálkodó szervezet neve: I.2. Tevékenység kezdeti időpontja: Önkormányzati azonosító száma: I.3. Adószáma: Cégjegyzékszáma: I.4. Az önkormányzati adóhatóság által képzett nyilvántartási száma: M/

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 2/140-5 /2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. február 13. -i nyilvános ülésére. Dr.

3. NAPIREND Ügyiratszám: 2/140-5 /2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. február 13. -i nyilvános ülésére. Dr. 3. NAPIREND Ügyiratszám: 2/140-5 /2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. február 13. -i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: A Képviselő-testület tájékoztatása a helyi adók 2013.

Részletesebben