Geotermális energiát hordozó vízkincsünk fenntartható hasznosításának vízgazdálkodási és energetikai kérdései

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Geotermális energiát hordozó vízkincsünk fenntartható hasznosításának vízgazdálkodási és energetikai kérdései"

Átírás

1 Geotermális energiát hordozó vízkincsünk fenntartható hasznosításának vízgazdálkodási és energetikai kérdései Nádor Annamária, Tóth György, Rotárné Szalkai Ágnes, Szőcs Teodóra Magyar Állami Földtani Intézet

2 a földhő kinyerése az azt hordozó közeg (= felszín alatti víz / termálvíz) kinyerésével lehetséges Vajon a víz is (a végtelen hőkészletekhez hasonlóan) korlátlanul rendelkezésre áll? Hidrogeotermikus rendszerek fenntartható használata Csak annyi termálvíz vehető ki amennyi természetes módon utánpótlódik visszasajtolják

3 ~1300 termálvízkút (>30 C) 788 üzemel (2010) hőtermelő kapacitás: 654,6 MWt C C C 90 C <

4 2 1 Fő termálvíztartók repedezett, karsztosodott aljzat terület km km 2 tároló összlet m m vastagsága mélység >2500 m m porozitás <5% 20-30% 1 porózus homokos-agyagos medencekitöltő üledékek

5 repedezett-karsztos aljzati vízadók termálkútjai porózus medencekitöltő üledékek termálkútjai

6 1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról: 1 (1): hatálya alá tartozik a geotermikus energia kutatása, kinyerése és hasznosítása, amennyiben az nem jár felszín alatti víz termelésével 49 (24): a felszíntől számított 2500 m alatti térrész zártnak minősül: kutatás koncesszió keretében 9 (2): koncesszióra meghirdethető területek: érzékenységi terhelhetőségi vizsgálatok figyelembevétele alapján (103/2011 (VI.29.) Korm. Rendelet) 22/B : kitermelés geotermikus védőidomból (bányatelek megfelelője): Korm rendelet módosítás folyamatban

7 Geotermikus koncessziós területek kijelölésének szakmai szempontrendszere geotermikus rezervoár megléte: nagy hőmérsékletű térrészben jó áteresztő képességű és kellő geometriai kiterjedésű tárolókőzet önálló medencerész, legalább 2000 m mély aljzat ismert vetők, törések alaphegységben karbonátos kőzet / vastag mállási kéreg jó porozitású, permeabilitású képződmények 2500 m alatt is megfelelő várható vízhozam sikeres termálfúrás, ismert tárolószerkezetek (CH) ne legyen hidraulikai kapcsolatban más rezervoárokkal, ill. a fedő 2500 m feletti rétegekkel részletes földtani-geofizikai felmértség (mélyfúrás, szeizmika, gravitációs-, mágneses, eklektromos felmérés) kedvező energiapiaci adottságok potenciális fogyasztók, hálózati betáplálási lehetőség ne ütközzön egyéb bányászati tevékenységgel (CH) 2011: 17 geotermikus koncessziós vállalkozói kezdeményezés

8 A felszín alatti m szint földtani felépítése A m földtani térképe Haas et al., eds (2010): Magyarország pre-kainozoos földtani térképe

9 EGS lehetőségek kisfokú szeizmicitás kristályos kőzetek (kis anizotrópia) >200 C kőzethőmérséklet sekély mélységben Alföld közpső és DK-i részén medencealjzatban süllyedékeket elválasztó paleozoos/prekambriumi kritályos kőzeteiből álló hátak (Pusztaföldvár, Battonya, Álmosd, Körös-Berettyó, Kecskemét, Szank, Bácska-Csongrád, stb.)

10 Mélység (m) Engedélyező szakhatóság Engedélyezésben résztvevő társszakhatóság Nyílt terület Zárt rendszerű, víztermlés nélküli (GSHP) Bányafelügyelet Termálvíz kinyeréssel Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (egyben geotermikus energia kutatási/ hasznosítási engedély is Bányafelügyelet (fúrás műszakibiztonsági engedélyeztetés) >2500 Zárt terület koncesszió Termálvíz kinyerés Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (vízjogi engedély) Bányafelügyelet Víztermelés nélkül (EGS) Bányafelügyelet Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (környezeti hatástanulmány)

11 Érzékenységi-terhelhetőségi vizsgálatok szempontrendszere (103/2011 (VI.29.) Korm. Rendelet) A tervezett bányászati koncessziós tevékenység leírása A koncessziós pályázatra javasolt terület földrajzi elhelyezkedése, földtan megkutatottsága, A megvalósuló ásványvagyon-gazdálkodási és energiaellátási cél bemutatása A terület földtani felépítése és tektonikai jellemzői A terület vízföldtani tulajdonságai A koncesszió tárgyát képező ásványi nyersanyag vagy geotermikus energia teleptani jellemzőire, kinyerhetőségére és várható mennyiségére vonatkozó adatok A területen ismert egyéb nyersanyagok A területen érvényes kutatási és bányászati jogosultságok A várható kutatási és termelési módszerek bemutatása A lehetséges kapcsolódó tevékenységek - szállítás, tárolás, hulladékkezelés, energiaellátás, vízellátás - általános leírása. A legfontosabb bányaveszélyek

12 MÁFI Internet pályázat ELGI 3 VKKI tanulmány jelentéstervezet 3 jelentés MBFH 1 vélemény vélemény települések hatóságok települések hatóságok

13 Nyitott kérdések Koncessziós szerződés időtartama 35 (+17,5 év): mi történik ha eközben a vízjogi engedély visszavonásra / módosításra kerül (pl. vízkészlet változások - KHVM Miniszteri rendelet 18/1996 (VI.13.). Koncessziós terület max. nagysága nem rögzített (50 km 2 ) EGYMÁSRAHATÁSOK térben és különböző hasznosítások szerint 2500 m alatt és fölött (mélybeli rezervoárok) CH bányászat és geotermia kapcsolata Bt szerint egységes kezelés: fluidum bányászat CH és geotermikus koncessziós blokkok átfedése CO 2 mélybeli elhelyezés Geotermikus védőidom és koncessziós terület (blokk) kapcsolata A vízjogi engedély nem ad kizárólagos használati jogot: kompetitív ágazatok (pl. CH)

14 A vízgazdálkodás szempontrendszre VGT 15 (3) (módosítva a évi CXX törvény által): Az ásvány-, gyógy- és termálvizek felhasználásánál előnyben kell részesíteni a gyógyászati, illetve gyógyüdülési használatot, az energetikai hasznosítás a vízigények kielégítési sorrendjében az a rangsor legvégén. Energetikai célú vízkivétel hátrányos jogi megkülönböztetése a balneológiai célú vízkivétellel szemben: többszörös adóztatás: bányajáradék ÉS vízkészlet járulék szennyvíz-bírság: balneológiai hasznosításnál magasabb határértékek (használt termálvíz felszíni elhelyezése)

15 A vízgazdálokodás szempontrendszre VGT 15 : a felszín alatti vizet csak olyan mértékben szabad igénybe venni, hogy a vízkivétel és a vízutánpótlás egyensúlya minőségi károsodás nélkül megmaradjon, és teljesüljenek az EU Víz Keretirányelvben megfogalmazott, a vizek jó állapotára (mennyiségi és minőségi) vonatkozó célkitűzések elérését biztosító követelmények. VGT14 : az ásvány- és gyógyvíz hasznosítást szolgáló vagy erre kijelölt vizeket a vízkivétel védőidomainak, védőterületének kijelölésével és fenntartásával fokozott védelemben és biztonságban kell tartani. Vízkivételi védőidom (<2500 m VGT): 123/1997. (VII. 18.) Korm. Rendelet: belső-, külső, hidrogeológiai védőövezet alapvetően szennyező anyagok elleni MINŐSÉGI védelem Geotermikus védőidom (>2500 m BT): nyomás és hőmérséklet változásokra összpontosító MENNYISÉGI védelem

16 A felszín alatti víztest jó mennyiségi állapota 221/2004 (VII.21.) a vízgyűjtő gazdálkodás szabályairól szóló Korm. rendelet a hosszabb időszakra számított átlagos éves vízkivétel nem haladja meg a hasznosítható felszín alatti vízkészletet, a víz-, illetve nyomásszintekben nem következik be vízkivételhez kapcsolódó tartós süllyedés, a kapcsolódó felszíni vizek ökológiai vagy kémiai állapotában nem következik be olyan, a felszín alatti vizekkel összefüggő jelentős romlás, amely akadályozza a felszíni vizekre megállapított környezeti célkitűzések teljesítését, nem következik be a vízmozgás irányának olyan megváltozása, amely a felszín alatti víztest kémiai és fizikai állapotában jelentős és tartós változást eredményez, a felszín alatti víztől közvetlenül függő szárazföldi ökoszisztémát a felszín alatti vízkivételek miatt nem éri károsodás.

17 porózus termál víztest: 4 hideg karsztvíztest: 14 termál karsztvíztest: 15

18 Víztestek mennyiségi állapotértékelése: eszköz a vízgazdálkodás és geotermikus energiahasznosítás számára is (1) süllyedéses teszt: történt-e jelentős vízszint süllyedés / potenciálcsökkenés vízkivétel eredményeként? > 0.1m /év: gyenge (2) vízmérleg teszt: vízkivétel / szabad vízkészlet szabad vízkészlet = beszivárgás - felszín alatti vizektől függő ökoszisztémák vízigénye - víztestek között vízátadás Ha bármelyik teszt eredménye negatív: felszín alatti víztest gyenge állapotú és intézkedések szükségesek: vízkivétel korlátozása, visszasajtolás kérdésköre ökológiai vízigény felülvizsgálata (csak karsztos víztestek esetében) a vízforgalom pontosítása modellezéssel

19 porózus termálvíztest: 4 Porózus termálvíztestek mennyiségi állapota süllyedéses teszt alapján Gondárné Sőregi és Simonffy, 2009 éves vízkivétel: m 3 visszasajtolás: m 3 gyenge állapot: pt.2.2. (É-Alföld) pt.1.2.(ny-alföld) pt.2.1.(d-alföld)

20 hideg karsztvítest: 14 termál karsztvíztest: 15 Karsztos termálvíztestek mennyiségi állapota Gondárné Sőregi és Simonffy, 2009 gyenge állapot: süllyedéses teszt: kt.2.5. Recsk-Bükkszék kt.2.3. Sárospatak vízmérleg teszt (kapcsolódó hideg karsztvíztestekkel együtt) kt.1.2. É-Dunántúl kt.1.3. Budapest kt.1.4. Visegrád

21 A vizek mennyiségi védelme: igénybevételi határérték: Mi 219/2004 (VII.21.) a felszín alatti vizek védelméről szóló Korm. rendelet 9. : a felszín alatti vizek jó mennyiségi állapotának biztosítása érdekében a tevékenység nem okozhatja (Mi) igénybevételi határérték túllépését és nem vezethet a felszín alatti víztest kémiai és fizikai állapotromlásához. A víztest egyes, hidrogeológiai, hidraulikai szempontból elkülönülő részeire, az (Mi) igénybevételi határértéket a 221/2004 (VII.21.) a vízgyűjtő gazdálkodás szabályairól szóló Korm. rendeletben foglaltak szerint úgy kell meghatározni, hogy az annak megfelelő vízkivétel ne veszélyeztesse a felszín alatti vizekre vonatkozó környezeti célkitűzéseket Mi általános definiálása, VGT-n belül NEM került megállapításra egyes víztestekre

22 Igénybevételi határérték (Mi) meghatározása good practice Hévízi tó: A mennyiségi védőidom megalapozása, fiktív termelések hatás-aránya alapján ( Belső zóna: tó közvetlen vízutánpótlódását biztosító övezet: újabb vízkivétel, kontingens emelés nem lehetséges. Hévízi tó hozamcsökkenése esetén kiadott kontingens csökkentése A zóna: Új vízkivétel engedélyezése max 50 m 3 /napig, meglévő gyógyászati célú hasznosítás esetében max 100 m 3 /nap mennyiségig lehetséges egyedi hatásvizsgálat alapján. B zóna: Max. 200 m 3 /nap vízigényt akkor lehet hatásvizsgálat nélkül engedélyezni, ha a legközelebbi vízkivétel távolsága meghaladja a 3 km-t, e fölött egyedi hatásvizsgálat kötelező. VITUKI-MÁFI, 2000 D-Bakony-Zala regionális karsztvízkutatási projekt (Hantken Alapítvány, 2009

23 Igénybevételi határérték (Mi) meghatározása good practice Mura-Zala határon átnyúló termálvíztest (T-JAM projekt) Pozitív vízháztartási mérleg fenntartása (vízutánpótlódás Szlovéniából) Vízkivétel nem haladja meg az utánpótlódó készlet 70%-át A vízkivételek nem változtassák meg a jelenlegi áramlási irányokat Az újabb vízjogi engedélyek kiadásánál figyelembe kell venni a kritikus vízszintet (30 m a termelés előtti állapothoz képest) a kritikus vízkivételi értéket (a jelenlegi érték 3,5- szeresét ne haladja meg a határmenti 20 km-es zónában) A vízkivétel mérsékelt növelése mellett a hangsúlyt a felhasználás hatékonyságának növelésére, a hulladék termálvíz mennyiségének és hőfokának csökkentésére és a visszasajtolásra kell fordítani

24 A vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény 15 (3) (módosítva a évi CXX törvény által): A kizárólag energia hasznosítás céljából kitermelt termálvizet a külön jogszabályban megfogalmazottak szerint vissza kell táplálni. 147/2010. (IV.29.) Kormány rendelet 78 (4) a visszatáplálási kötelezettség alól a kizárólag energia hasznosítás céljából termálvizet kitermelő a) a vízgyűjtő-gazdálkodási tervekben gyenge vagy romló mennyiségi állapotúnak minősített víztestek esetében legkésőbb december 22. napjáig (mezőgazdasági hasznosítás esetében június /2012 (I.11.) Korm. Határozat) b) a vízgyűjtő-gazdálkodási tervekben jó mennyiségi állapotúnak minősített víztestek esetében legkésőbb december 22. napjáig mentesül.

25 Termálvíz termelés megoszlása (2007: m 3 ) 152 db energetika célú objektumból 214 db ivóvíz kitermelési célú objektumból 367 db termál- és gyógyvízfürdő objektumból 214 db egyéb termelő objektumból Energetikai célra (fűtés) m 3 -t használtak fel (a kitermelt összmennyiség 21 %- a), a felhasznált víz 11 %-át sajtolták vissza. Energetika célra kitermelt és nem visszasajtolt vízmennyiség: m 3 KÖVETKEZTETÉSEK: A termálvíz termelés döntő (visszasajtolás nélküli) része a balneológiai (35%) és ivóvíz hasznosítás (29%). A balneológiai célú vízkivétel jelentős része zárt rendszerű hőhasznosítás (medencék fűtése): elvileg visszasajtolható lenne A termálvíz rezervoárokban bekövetkező kedvezőtlen hatásokat (nyomáscsökkenés, vízszint-süllyedés) nem lehet kizárólag a visszatáplálás nélküli energiahasznosítás rovására írni A takarékos hévíz használatra minden ágazatnak törekedni kell!

26 Eltérő visszasajtolási adottságok és lehetőségek a különböző vízadókba regionális áramlási rendszerek ismerete differenciált szabályozás szükséges! egyéb szempontok (gazdasági, vidékfejlesztési, alternatív hasznosítási lehetőségek, stb.)

27 Tóth 2005 Hideg és hévíztermelések egymásrahatása

28 Hideg és hévíztermelések egymásrahatása Hideg + termál SLO+HU: 6-8 m Termál SLO+HU: 5-7 m Tóth et al. 2011

29 Megújulók és geotermia részaránya Magyarországon potenciál:~ 100 PJ/yr geotermia 6,6% 3,6PJ tüzifa 47,4% egyéb biomassza 38,3% 2006 other biomass wood geothermal communal waste biofuel hydropower biogas Összes megújuló 54,8 PJ Primér energia felhasználás 4,7%-a wind solar Energiaközpont Kht Geotermikus energia hozzájárulása : a geotermikus energia az összes megújuló (55,25 PJ) 8 %-a : a geotermikus energia az összes megújuló (120,57 PJ) 14 %-a Elektromos áram termelés (GWh) Hőtermelés(PJ) 3,63 4,00 4,23 6,15 14,95 Magyarország megújuló energia hasznosítási cselekvési terve

30 HASZNOSÍTÁS TJ/év földhős hőszivattyú 518 egyedi fűtés 232 távfűtés 930 üvegházak fűtése 2388 haltenyésztés 44 állattartás 17 terményszárítás 123 ipari hasznosítás 159 balneológia 5356 A geotermikus energia hasznosítása Magyarországon ÖSSZES ÉVES FELHASZNÁLÁS 9767 Tóth, 2010 Hasznosítás <100 balneológia mezőgazdaság kommunális ipari többcélú

Ajánlások a határon átnyúló közös termálvízkészlet-gazdálkodáshoz

Ajánlások a határon átnyúló közös termálvízkészlet-gazdálkodáshoz A Magyar Állami Földtani Intézet Évi Jelentése, 2011 167 Ajánlások a határon átnyúló közös termálvízkészlet-gazdálkodáshoz Recommendations for joint management strategies of transboundary thermal groundwater

Részletesebben

A Pannon medence határokkal osztott geotermikus erőforrásai

A Pannon medence határokkal osztott geotermikus erőforrásai A Pannon medence határokkal osztott geotermikus erőforrásai Nádor Annamária, Tóth György, Rotárné Szalkai Ágnes, Szőcs Teodóra, Uhrin András, Maros Gyula Magyar Állami Földtani Intézet Hévíz gazdálkodás

Részletesebben

T-JAM Thermal Joint Aquifer Management

T-JAM Thermal Joint Aquifer Management T-JAM Thermal Joint Aquifer Management Közös felszín alatti termálvíztest lehatárolási és termálvíz-gazdálkodási javaslat a magyar-szlovén határmenti régióban Szőcs Teodóra Magyar Állami Földtani Intézet

Részletesebben

Fenntartható hévíz- és geotermikus energia-gazdálkodást támogató kutatások

Fenntartható hévíz- és geotermikus energia-gazdálkodást támogató kutatások Fenntartható hévíz- és geotermikus energia-gazdálkodást támogató kutatások Tóth György Szőcs Teodóra, Nádor Annamária, Zilahi-Sebess László, Merényi László, Rotárné Szalkai Ágnes, Gáspár Emese, Kovács

Részletesebben

A geotermikus energiahasznosítás jogszabályi engedélyeztetési környezete a Transenergy országokban

A geotermikus energiahasznosítás jogszabályi engedélyeztetési környezete a Transenergy országokban A geotermikus energiahasznosítás jogszabályi engedélyeztetési környezete a Transenergy országokban Nádor Annamária Joerg Prestor (), Radovan Cernak (), Julia Weibolt () Termálvizek az Alpok és a Kárpátok

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM. Tájékoztató FELSZÍN ALATTI VIZEINK II. KÁRMENTESÍTÉSI PROGRAM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM. Tájékoztató FELSZÍN ALATTI VIZEINK II. KÁRMENTESÍTÉSI PROGRAM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM Tájékoztató FELSZÍN ALATTI VIZEINK II. KÁRMENTESÍTÉSI PROGRAM TÁJÉKOZTATÓ FELSZÍN ALATTI VIZEINK II. A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM MEGBÍZÁSÁBÓL ÖSSZEÁLLÍTOTTA

Részletesebben

XV. Energia Café. A geotermikus energia felhasználási lehetőségei az agrárszektorban. Debrecen, 2013.11.28. Nagygál János okl.

XV. Energia Café. A geotermikus energia felhasználási lehetőségei az agrárszektorban. Debrecen, 2013.11.28. Nagygál János okl. XV. Energia Café A geotermikus energia felhasználási lehetőségei az agrárszektorban Debrecen, 2013.11.28 Nagygál János okl. gépészmérnök Magyar Geotermális Egyesület (MGtE) A földhő eredete 40 millió MW

Részletesebben

Igal geotermikus koncesszióra javasolt terület komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati jelentése

Igal geotermikus koncesszióra javasolt terület komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati jelentése Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Magyar Földtani és Geofizikai Intézet Nemzeti Környezetügyi Intézet Országos Vízügyi Főigazgatóság Igal geotermikus koncesszióra javasolt terület komplex érzékenységi

Részletesebben

Geotermikus villamosenergia-termelés lehetőségei Magyarországon

Geotermikus villamosenergia-termelés lehetőségei Magyarországon Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont Budapesti Corvinus Egyetem Geotermikus villamosenergia-termelés lehetőségei Magyarországon Fischer Anita, Hlatki Miklós, Mezősi András és Pató Zsuzsanna Műhelytanulmány,

Részletesebben

JÁSZBERÉNY TERÜLET GEOTERMIKUS KONCESSZIÓS JELENTÉSE

JÁSZBERÉNY TERÜLET GEOTERMIKUS KONCESSZIÓS JELENTÉSE Magyar Bányászati és Földtani Hivatal JÁSZBERÉNY TERÜLET GEOTERMIKUS KONCESSZIÓS JELENTÉSE (Tervezet) Budapest, 2011. december Jászberény terület geotermikus koncessziós jelentése. (Tervezet) 2011. december

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR KÖZMŰ- ÉS MÉLYÉPÍTÉSI TANSZÉK ÉPÍTŐMÉRNÖK SZAK, INFRASTRUKTÚRA SZAKIRÁNY SZAKDOLGOZAT

SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR KÖZMŰ- ÉS MÉLYÉPÍTÉSI TANSZÉK ÉPÍTŐMÉRNÖK SZAK, INFRASTRUKTÚRA SZAKIRÁNY SZAKDOLGOZAT SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR KÖZMŰ- ÉS MÉLYÉPÍTÉSI TANSZÉK ÉPÍTŐMÉRNÖK SZAK, INFRASTRUKTÚRA SZAKIRÁNY SZAKDOLGOZAT A GEOTERMIKUS ENERGIA FELHASZNÁLÁS HELYZETE HAZÁNKBAN LISTÁR NIKOLETT

Részletesebben

A FELSZÍN ALATTI VIZEKÉRT ALAPÍTVÁNY. XIX. KONFERENCIA A felszín alatti vizekről. 2012. március 27 28. Siófok. Az előadások összefoglalói

A FELSZÍN ALATTI VIZEKÉRT ALAPÍTVÁNY. XIX. KONFERENCIA A felszín alatti vizekről. 2012. március 27 28. Siófok. Az előadások összefoglalói A FELSZÍN ALATTI VIZEKÉRT ALAPÍTVÁNY XIX. KONFERENCIA A felszín alatti vizekről 2012. március 27 28. Siófok Az előadások összefoglalói Felszín Alatti Vizekért Alapítvány XIX. Konferencia a felszín alatti

Részletesebben

ÉVZÁRÓ KÖZGYŰLÉS Növekvő taglétszám, csökkenő érdeklődés

ÉVZÁRÓ KÖZGYŰLÉS Növekvő taglétszám, csökkenő érdeklődés IIi. évf. 2. sz. (10-11) A Magyar Geotermális Egyesület tájékoztató kiadványa 2006. július ÉVZÁRÓ KÖZGYŰLÉS Növekvő taglétszám, csökkenő érdeklődés Az Magyar Geotermális Egyesület március 28-i évi rendes

Részletesebben

A geotermia szerepe a Kormány energia stratégiájában. Bencsik János klíma- és energiaügyért felelős államtitkár 2011. június 16.

A geotermia szerepe a Kormány energia stratégiájában. Bencsik János klíma- és energiaügyért felelős államtitkár 2011. június 16. A geotermia szerepe a Kormány energia stratégiájában Bencsik János klíma- és energiaügyért felelős államtitkár 2011. június 16. Alapvetések Az emberi közösség életfeltételeit összetett rendszer biztosítja.

Részletesebben

Benchmark Tanulmány Aktualizálása - Geotermikus alapú áram éshőtermelés. Támotagók: 2011. márciusi állapot

Benchmark Tanulmány Aktualizálása - Geotermikus alapú áram éshőtermelés. Támotagók: 2011. márciusi állapot Benchmark Tanulmány Aktualizálása - Geotermikus alapú áram éshőtermelés Magyarországon Támotagók: 2011. márciusi állapot Rödl & Partner GbR Könyvvizsgálat Adótanácsadás Jogi tanácsadás Äußere Sulzbacher

Részletesebben

XXI. Konferencia a felszín alatti vizekről. 2014. április 2-3. Siófok. Az előadások összefoglalói

XXI. Konferencia a felszín alatti vizekről. 2014. április 2-3. Siófok. Az előadások összefoglalói XXI. Konferencia a felszín alatti vizekről 2014. április 2-3. Siófok Az előadások összefoglalói Felszín Alatti Vizekért Alapítvány XXI. Konferencia a felszín alatti vizekről 2014. április 2-3 Siófok Április

Részletesebben

A vízgyűjtő-gazdálkodás és a mezőgazdaság összehangolásának lehetőségei (javaslatok)

A vízgyűjtő-gazdálkodás és a mezőgazdaság összehangolásának lehetőségei (javaslatok) A vízgyűjtő-gazdálkodás és a mezőgazdaság összehangolásának lehetőségei (javaslatok) Készítette: Mozsgai Katalin, ÖKO Zrt. Clement Adrienne, BME Simonffy Zoltán, BME Dr. Rákosi Judit, ÖKO Zrt. Dr. Podmaniczky

Részletesebben

Kovács Gábor Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság. XVII. Konferencia a felszín alatti vizekről 2010. március 24-25.

Kovács Gábor Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság. XVII. Konferencia a felszín alatti vizekről 2010. március 24-25. Kovács Gábor Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság XVII. Konferencia a felszín alatti vizekről 2010. március 24-25. 1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról (Bt.) 203/1998. (XII.

Részletesebben

Geotermikus kutatások az MFGI-ben. Tóth György, Merényi László MFGI

Geotermikus kutatások az MFGI-ben. Tóth György, Merényi László MFGI Geotermikus kutatások az MFGI-ben Tóth György, Merényi László MFGI Tartalom Jogszabályi háttérből eredő kötelezettségek Nemzetközi együttműködések komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatok (É&T)

Részletesebben

A FELSZÍN ALATTI VIZEKÉRT ALAPÍTVÁNY. XX. KONFERENCIA A felszín alatti vizekről. 2013. április 16 17. Siófok. Az előadások összefoglalói

A FELSZÍN ALATTI VIZEKÉRT ALAPÍTVÁNY. XX. KONFERENCIA A felszín alatti vizekről. 2013. április 16 17. Siófok. Az előadások összefoglalói A FELSZÍN ALATTI VIZEKÉRT ALAPÍTVÁNY XX. KONFERENCIA A felszín alatti vizekről 2013. április 16 17. Siófok Az előadások összefoglalói Felszín Alatti Vizekért Alapítvány XX. Konferencia a felszín alatti

Részletesebben

Emlékezető. 14:30 15:30 Vita a tervezők, meghívott szakértők és jelenlévők. 15:45 16:50 Vita a tervezők, meghívott szakértők és jelenlévők

Emlékezető. 14:30 15:30 Vita a tervezők, meghívott szakértők és jelenlévők. 15:45 16:50 Vita a tervezők, meghívott szakértők és jelenlévők VGT társadalmi vitafórum Emlékeztető Esemény: Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés tematikus vitafórum: A termálvíz (geotermikus energia, termálkarszt-balneológia) és a vízgyűjtőgazdálkodási tervek kapcsolódásai,

Részletesebben

Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv - 2015 A Duna vízgyűjtő magyarországi része. 1-5. háttéranyag: Felszín alatti víztestek felülvizsgálata

Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv - 2015 A Duna vízgyűjtő magyarországi része. 1-5. háttéranyag: Felszín alatti víztestek felülvizsgálata A Duna vízgyűjtő magyarországi része 1-5. háttéranyag: Felszín alatti víztestek felülvizsgálata Felszín alatti víztestek felülvizsgálata Módszertan A felszín alatti víztestek lehatárolásának módszertana

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV - Terv Lónyay-főcsatorna Vízgyűjtő A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és

Részletesebben

123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről

123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről OptiJUS Opten Kft. I 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről 2014.2.25.

Részletesebben

MAGYARORSZÁG FELSZÍN ALATTI VIZEINEK MENNYISÉGI ÁLLAPOTA

MAGYARORSZÁG FELSZÍN ALATTI VIZEINEK MENNYISÉGI ÁLLAPOTA Gondárné Sıregi Katalin 1 Simonffy Zoltán 2 Tahy Ágnes 3 Liebe Pál 4 Tóth György 5 Ács Tamás 2 Ács Viktor 1 Gondár Károly 1 Horváth István 5 Kun Éva 1 Maginecz János 4 MAGYARORSZÁG FELSZÍN ALATTI VIZEINEK

Részletesebben

Dráva terület Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálat jelentés tervezete (szénhidrogén)

Dráva terület Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálat jelentés tervezete (szénhidrogén) Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Magyar Földtani és Geofizikai Intézet Dráva terület Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálat jelentés tervezete (szénhidrogén) készült az ásványi nyersanyag

Részletesebben

MAGYARORSZÁG VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERVE. Az országos terv háttéranyaga

MAGYARORSZÁG VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERVE. Az országos terv háttéranyaga A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása MAGYARORSZÁG VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERVE Az országos terv háttéranyaga Közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság 1 Bevezetés Jelen dokumentum

Részletesebben

A KÖR YEZET VÉDELMÉ EK ÁLTALÁ OS SZABÁLYAI [1995. ÉVI LIII. TÖRVÉ Y]

A KÖR YEZET VÉDELMÉ EK ÁLTALÁ OS SZABÁLYAI [1995. ÉVI LIII. TÖRVÉ Y] A KÖR YEZET VÉDELMÉ EK ÁLTALÁ OS SZABÁLYAI [1995. ÉVI LIII. TÖRVÉ Y] A természeti örökség és a környezeti értékek a nemzeti vagyon részei, amelyeknek megőrzése és védelme, minőségének javítása alapfeltétel

Részletesebben

Geotermikus hőhasznosítási módszerek telepítési és működtetési feltételeinek összehasonlítása alacsony hőmérsékletű hőhasznosítás esetén

Geotermikus hőhasznosítási módszerek telepítési és működtetési feltételeinek összehasonlítása alacsony hőmérsékletű hőhasznosítás esetén Geotermikus hőhasznosítási módszerek telepítési és működtetési feltételeinek összehasonlítása alacsony hőmérsékletű hőhasznosítás esetén Bódi Erika 1 Buday Tamás 2 Csákberényi-Nagy Gergely 3 1 PhD hallgató,

Részletesebben

1997. évi XII. törvény. a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosításáról és kiegészítéséről

1997. évi XII. törvény. a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosításáról és kiegészítéséről 1997. évi XII. törvény a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosításáról és kiegészítéséről A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) a következők szerint módosul:

Részletesebben