A Pannon medence határokkal osztott geotermikus erőforrásai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Pannon medence határokkal osztott geotermikus erőforrásai"

Átírás

1 A Pannon medence határokkal osztott geotermikus erőforrásai Nádor Annamária, Tóth György, Rotárné Szalkai Ágnes, Szőcs Teodóra, Uhrin András, Maros Gyula Magyar Állami Földtani Intézet

2 Hévíz gazdálkodás vs. geotermikus energia hasznosítás? 2009/28/EK Irányelv a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról 5. cikk: A megújuló energiaforrásokból előállított energia bruttó fogyasztása..: A megújuló energiaforrásokból előállított villamos energia bruttó fogyasztása A megújuló energiaforrásokból előállított energia fűtési és hűtési célú bruttó fogyasztása a GHP és EGS kivételével a földhő kinyerése csak az azt hordozó közeg (= felszín alatti víz/termálvíz) kinyerésével lehetséges VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉS (IS)

3 UTILIZATION OF GEOTHERMAL ENERGY FOR DIRECT HEAT (other than heat pumps) I = Industrial process heat C = Air conditioning (cooling) A = Agricultural drying (grain, fruit, vegetables) F = Fish farming K = Animal farming S = Snow melting H = Individual space heating (other than heat pumps) D = District heating (other than heat pumps) B = Bathing and swimming (including balneology) G = Greenhouse and soil heating O = Other (please specify by footnote) Tóth, 2010 Enthalpy information is given only if there is steam or two-phase flow Capacity (MWt) = Max. flow rate (kg/s) x [inlet temp. ( o C) - outlet temp. ( o C)] x or = Max. flow rate (kg/s) x [inlet enthalpy (kj/kg) - outlet enthalpy (kj/kg)] x Energy use (TJ/yr) = Ave. flow rate (kg/s) x [inlet temp. ( o C) - outlet temp. ( o C)] x or = Ave. flow rate (kg/s) x [inlet enthalpy (kj/kg) - outlet enthalpy (kj/kg)] x Capacity factor = [Annual Energy Use (TJ/yr) / Capacity (MWt)] x Note: the capacity factor must be less than or equal to 1.00 and is usually less, since projects do not operate at 100% of capacity all year. Maximum Utilization Capacity Annual Utilization Locality Type Flow Rate Temperature ( o C) Enthalpy (kj/kg) Ave. Flow Energy Capacity (kg/s) Inlet Outlet Inlet Outlet (MWt) (kg/s) (TJ/yr) Factor TJ/year Hungary geothermal heat pumps 518 individual space heating 232 district heating 930 greenhouse heating 2388 fish farming 44 animal farming 17 agriculture drying 123 industrial uses 159 bathing and swimming 5356 cooling / snow melting 0 total annual use 9767 Hungary geothermal heat pumps individual space heating district heating greenhouse heating fish farming animal farming agriculture drying industrial uses bathing and sw imming

4 Víz Keretirányelv (2000/60/EC): A felszíni és felszín alatti vizek jó mennyiségi és minőségi állapota 2015-re SK Duna vízgyűjtő: 10 EU tagállam és 9 további ország HU Duna vízgyűjtő km 2 81 millió lakos Magyarország határokkal osztott víztestek: Ausztria Szlovákia Szlovénia Horvátország Románia Szerbia Ukrajna fenntartható hasznosítás / kitermelés utánpótlódás egyensúlya: határon átnyúló kérdés

5 porózus termál víztest: 4 hideg karsztvíztest: 14 termál karsztvíztest: 15

6 Víztestek mennyiségi állapotértékelése: eszköz a vízgazdálkodás és geotermikus energiahasznosítás számára is (1) süllyedéses teszt: történt-e jelentős vízszint süllyedés / potenciálcsökkenés vízkivétel eredményeként? > 0.1m /év: gyenge (2) vízmérleg teszt: vízkivétel / szabad vízkészlet szabad vízkészlet = beszivárgás felszín alatti vizektől függő ökoszisztémák vízigénye víztestek között vízátadás HATÁROKKAL OSZTOTT VÍZTESTEK!! Ha bármelyik teszt eredménye negatív: felszín alatti víztest gyenge állapotú és intézkedések szükségesek: vízkivétel korlátozása, visszasajtolás kérdésköre ökológiai vízigény felülvizsgálata (csak karsztos víztestek esetében) a vízforgalom pontosítása modellezéssel

7 porózus termálvíztest: 4 Porózus termálvíztestek mennyiségi állapota süllyedéses teszt alapján Gondárné Sőregi és Simonffy, 2009 éves vízkivétel: m 3 visszasajtolás: m 3 gyenge állapot: pt.2.2. (É-Alföld) pt.1.2.(ny-alföld) pt.2.1.(d-alföld)

8 hideg karsztvítest: 14 termál karsztvíztest: 15 Karsztos termálvíztestek mennyiségi állapota Gondárné Sőregi és Simonffy, 2009 gyenge állapot: süllyedéses teszt: kt.2.5. Recsk-Bükkszék kt.2.3. Sárospatak vízmérleg teszt (kapcsolódó hideg karsztvíztesetkkel együtt) kt.1.2. É-Dunántúl kt.1.3. Budapest kt.1.4. Visegrád

9 Koncesszióra alkalmas területek kijelölése A m földtani térképe Haas et al., eds (2010): Magyarország pre-kainozoos földtani térképe

10 TRANSENERGY: Transboundary geothermal resources of Slovenia, Austria, Hungary and Slovakia

11 A TRANSENERGY projekt célja A vizsgált régiókra egy felhasználó-barát web-es felület kialakítása, amely a projekt célcsoportjai (kormányzati döntéshozók, vízügyi és bányászati szakhatóságok, felhasználók, jelenlegi és potenciális befektetők, szakmai szervezetek, stb.) számára közvetlenül felhasználható módon közvetíti a térségre vonatkozó geotermikus hasznosítással (energetikai ÉS balneológiai) kapcsolatos információkat: hasznosítható készlet (kivehető termálvíz / hőmennyiség) termálvíztestek terhelhetősége különböző vízkivételi szcenariók: mennyiségi és minőségi változások eddigi beavatkozások tapasztalatai, hatásai (határon átnyúló hatások és kezelésük): javaslat legjobb gyakorlatra fenntartható hasznosítás - visszasajtolás kérdései többcélú hasznosítás: prioritások, alternatívák

12 Közös adatbázis (MS Access) alapadatok (név, koordináták, mélység, szűrőzött szakaszok, stb.) a fúrás célja (földtani alapfúrás, vízkutató, termálkút, CH-kutató, stb.) hasznosítás (fűtés, fürdő, besajtoló, stb.) földtan (rétegsor, formáció, fáciesek, stb.) vízföldtan (permeabilitás, porozitás, stb.) geotermia (BHT, kifolyó-víz hőm., hővezető képesség, stb.) izotópok (O, C, Rn, Ra, nemesgázok) szerves komponensek nyomelemek terepi mérések (ph, vezetőképesség, redox, alkalinitás, stb.) hidraulikai tesztek (vízhozam, vízszint) FIELD TEST GEOCHEM GEOTHERMIC HYDROGEOL GEOLOGY UTILIZATION PURPOSE BASIC

13 vízföldtani szempontból fontos kőzetegységek térbeli helyzete FÖLDTANI TÉRMODELL (JewelSuite, Kingdom) kőzetegység HIDROSZTRATIGRÁFIAI EGYSÉGEK: vízföldtani (áramlási és transzport), hőtani PARAMÉTEREK HIDROGEOTERMIKUS MODELL ModFlow, FeFlow MODELL KALIBRÁCIÓ (mért és modellezett adatok összevetése): vízgeokémia (országos vízgeokémiai adatbázis): víz-kőzet kölcsönhatás áramlási pályák Országos Felszínalatti Vízmegfigyelő Hálózat 160 észlelőkút (81 VKI monitoring) vízszintek és nyomásszintek idő és térbeli változásai hőmérsékleti adatok (mért)

14 SLO-AT-HU határmenti régió Stájer medence Max. aljzatmélység ~3.500m Max. rezervoár hőm. ~130 C Hőáram mw/m² Mura-Zala medence Max. aljzatmélység ~5.500m Max. rezervoár hőm. ~200 C Hőáram mw/m²

15 Blumau - ORC elektromos áramtermelés Murska Sobota távfűtés Dobrovnik orchidea üvegház Lendava jégmentesítés Moravske Toplice fürdő

16 AT- HU határmenti régió: Lutzmannsburg - Zsira Lutzmannsburg fürdő Pannon medence Ny-i pereme (Lutzmannsburg-Zsira) Max. aljzatmélység ~2.000m Max. rezervoár hőm. ~70 C Problems Hőáram mw/m² Karsztvízszint változása a MÁFI zsirai monitoring kútjában

17 AT-SK határmenti régió: Bécsi medence Recharge area Hydraulic barrier cross - section Bécsi medence Max. aljzatmélység ~7.000m Max. rezervoár hőm. ~200 C Hőáram mw/m² Kérdések: geotermia vs. szénhidrogének geotermikus energiahasznosítás a központi süllyedékben Magas oldottanyag tart. Túlnyomásos rendszerek a) Moedling Block Alacsony oldottanyag tart. Aktív utánpótlódás Hőmérsékleti anomáliák

18 cross section AT-HU-SK határmenti régió: Duna medence (Kisalföld)

19 SK-HU határmenti régió: Komárom-Eszergom Párkány/Sturovo Esztergom szelvény NW SE

20 Kérdések: bányászat okozta karsztvízszint süllyedés és termálkarszt rendszer kapcsolata hasznosítás különböző kitermelési szcenáriókra karsztvízszint depresszió az 1990-es években

21 Összefoglalás A földhő kinyerése (kivéve GHP és EGS) csak az azt hordozó termálvíz kinyerésével lehetséges: a geotermikus energia hasznosítása VÍZGAZDÁLKODÁSI kérdés is : vízügy és bányászat harmonizált gazdálkodási stratégiája szükséges A klasszikus konvekciós áramlású hidrogeotermikus rendszerek hasznosítása csak megalapozott rezervoárgeológiai szemlélet alapján lehetséges: VKI-víztest értékelések integrálása - KONCESSZIÓ A határokkal osztott geotermikus rezervoárok / termálvíztestek fenntartható hasznosítása csak határon átnyúló, a szomszédos országok harmonizált gazdálkodási stratégiája alapján lehetséges Transenergy projekt 5 határon átnyúló pilot terület értékelése a Pannonian medence Ny-i részén (SLO, AT, HU, SK) különböző földtani-geotermikus helyzet és hasznosítási konfliktusok

22 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Japán makimajok fürdőznek Macaca Yamanouchi hőforrásában

T-JAM Thermal Joint Aquifer Management

T-JAM Thermal Joint Aquifer Management T-JAM Thermal Joint Aquifer Management Közös felszín alatti termálvíztest lehatárolási és termálvíz-gazdálkodási javaslat a magyar-szlovén határmenti régióban Szőcs Teodóra Magyar Állami Földtani Intézet

Részletesebben

A TRANSENERGY projekt (Szlovénia, Ausztria, Magyarország és Szlovákia határokkal osztott geotermikus erőforrásai) kihívásai és feladatai

A TRANSENERGY projekt (Szlovénia, Ausztria, Magyarország és Szlovákia határokkal osztott geotermikus erőforrásai) kihívásai és feladatai A TRANSENERGY projekt (Szlovénia, Ausztria, Magyarország és Szlovákia határokkal osztott geotermikus erőforrásai) kihívásai és feladatai Nádor Annamária Termálvizek az Alpok és a Kárpátok ölelésében -

Részletesebben

Ajánlások a határon átnyúló közös termálvízkészlet-gazdálkodáshoz

Ajánlások a határon átnyúló közös termálvízkészlet-gazdálkodáshoz A Magyar Állami Földtani Intézet Évi Jelentése, 2011 167 Ajánlások a határon átnyúló közös termálvízkészlet-gazdálkodáshoz Recommendations for joint management strategies of transboundary thermal groundwater

Részletesebben

Fenntartható hévíz- és geotermikus energia-gazdálkodást támogató kutatások

Fenntartható hévíz- és geotermikus energia-gazdálkodást támogató kutatások Fenntartható hévíz- és geotermikus energia-gazdálkodást támogató kutatások Tóth György Szőcs Teodóra, Nádor Annamária, Zilahi-Sebess László, Merényi László, Rotárné Szalkai Ágnes, Gáspár Emese, Kovács

Részletesebben

Geotermikus kutatások az MFGI-ben. Tóth György, Merényi László MFGI

Geotermikus kutatások az MFGI-ben. Tóth György, Merényi László MFGI Geotermikus kutatások az MFGI-ben Tóth György, Merényi László MFGI Tartalom Jogszabályi háttérből eredő kötelezettségek Nemzetközi együttműködések komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatok (É&T)

Részletesebben

A geotermikus energia hidrogeológiai vonatkozásai

A geotermikus energia hidrogeológiai vonatkozásai A geotermikus energia hidrogeológiai vonatkozásai Szűcs Péter 1 és Szanyi János 2 1 tanszékvezető egyetemi tanár, az MTA doktora Miskolci Egyetem, Hidrogeológiai-Mérnökgeológiai Intézeti Tanszék hgszucs@uni-miskolc.hu

Részletesebben

Hévízhasznosítási helyzetkép a Mura Zala-medence területén a 2009. december 31-i állapotra

Hévízhasznosítási helyzetkép a Mura Zala-medence területén a 2009. december 31-i állapotra A Magyar Állami Földtani Intézet Évi Jelentése, 20 93 Hévízhasznosítási helyzetkép a Mura Zala-medence területén a 2009. december 3-i állapotra State-of-the-art of thermal water utilization in the Mura

Részletesebben

A FELSZÍN ALATTI VIZEKÉRT ALAPÍTVÁNY. XX. KONFERENCIA A felszín alatti vizekről. 2013. április 16 17. Siófok. Az előadások összefoglalói

A FELSZÍN ALATTI VIZEKÉRT ALAPÍTVÁNY. XX. KONFERENCIA A felszín alatti vizekről. 2013. április 16 17. Siófok. Az előadások összefoglalói A FELSZÍN ALATTI VIZEKÉRT ALAPÍTVÁNY XX. KONFERENCIA A felszín alatti vizekről 2013. április 16 17. Siófok Az előadások összefoglalói Felszín Alatti Vizekért Alapítvány XX. Konferencia a felszín alatti

Részletesebben

MAGYARORSZÁG FELSZÍN ALATTI VIZEINEK MENNYISÉGI ÁLLAPOTA

MAGYARORSZÁG FELSZÍN ALATTI VIZEINEK MENNYISÉGI ÁLLAPOTA Gondárné Sıregi Katalin 1 Simonffy Zoltán 2 Tahy Ágnes 3 Liebe Pál 4 Tóth György 5 Ács Tamás 2 Ács Viktor 1 Gondár Károly 1 Horváth István 5 Kun Éva 1 Maginecz János 4 MAGYARORSZÁG FELSZÍN ALATTI VIZEINEK

Részletesebben

A TRANSENERGY TÉRSÉG JELENLEGI HÉVÍZHASZNOSÍTÁSÁNAK ÁTTEKINTÉSE

A TRANSENERGY TÉRSÉG JELENLEGI HÉVÍZHASZNOSÍTÁSÁNAK ÁTTEKINTÉSE A TRANSENERGY TÉRSÉG JELENLEGI HÉVÍZHASZNOSÍTÁSÁNAK ÁTTEKINTÉSE Gál Nóra Edit Magyar Földtani és Geofizikai Intézet Transenergy: Termálvizek az Alpok és Kárpátok ölelésében, 2012. 09. 13. FELHASZNÁLÓ ADATBÁZIS

Részletesebben

A hazai energiastruktúra helyzete, jövőképe, nemzetközi kitekintéssel

A hazai energiastruktúra helyzete, jövőképe, nemzetközi kitekintéssel A hazai energiastruktúra helyzete, jövőképe, nemzetközi kitekintéssel Bencsik János a Nemzeti Alkalmazkodási Központ vezetője az MFGI igazgató-helyettese 10 éve a geotermia szolgálatában IX. Geotermikus

Részletesebben

A FELSZÍN ALATTI VIZEKÉRT ALAPÍTVÁNY. XIX. KONFERENCIA A felszín alatti vizekről. 2012. március 27 28. Siófok. Az előadások összefoglalói

A FELSZÍN ALATTI VIZEKÉRT ALAPÍTVÁNY. XIX. KONFERENCIA A felszín alatti vizekről. 2012. március 27 28. Siófok. Az előadások összefoglalói A FELSZÍN ALATTI VIZEKÉRT ALAPÍTVÁNY XIX. KONFERENCIA A felszín alatti vizekről 2012. március 27 28. Siófok Az előadások összefoglalói Felszín Alatti Vizekért Alapítvány XIX. Konferencia a felszín alatti

Részletesebben

XV. Energia Café. A geotermikus energia felhasználási lehetőségei az agrárszektorban. Debrecen, 2013.11.28. Nagygál János okl.

XV. Energia Café. A geotermikus energia felhasználási lehetőségei az agrárszektorban. Debrecen, 2013.11.28. Nagygál János okl. XV. Energia Café A geotermikus energia felhasználási lehetőségei az agrárszektorban Debrecen, 2013.11.28 Nagygál János okl. gépészmérnök Magyar Geotermális Egyesület (MGtE) A földhő eredete 40 millió MW

Részletesebben

Igal geotermikus koncesszióra javasolt terület komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati jelentése

Igal geotermikus koncesszióra javasolt terület komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati jelentése Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Magyar Földtani és Geofizikai Intézet Nemzeti Környezetügyi Intézet Országos Vízügyi Főigazgatóság Igal geotermikus koncesszióra javasolt terület komplex érzékenységi

Részletesebben

A BÜKKI TERMÁLKARSZT EGERSZALÓK-DEMJÉN-I RÉSZE FELTÁRTSÁGA

A BÜKKI TERMÁLKARSZT EGERSZALÓK-DEMJÉN-I RÉSZE FELTÁRTSÁGA A Miskolci Egyetem Közleménye, A sorozat, Bányászat, 81. kötet (2011) A BÜKKI TERMÁLKARSZT EGERSZALÓK-DEMJÉN-I RÉSZE FELTÁRTSÁGA Dr. Lénárt László egyetemi docens Miskolci Egyetem, Műszaki Földtudományi

Részletesebben

A geotermikus energiahasznosítás nemzetközi és hazai helyzete, jövőbeni lehetőségei Magyarországon

A geotermikus energiahasznosítás nemzetközi és hazai helyzete, jövőbeni lehetőségei Magyarországon A geotermikus energiahasznosítás nemzetközi és hazai helyzete, jövőbeni lehetőségei Magyarországon Ajánlások a hasznosítást előmozdító kormányzati lépésekre és háttértanulmány Megbízó: Magyar Tudományos

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM. Tájékoztató FELSZÍN ALATTI VIZEINK II. KÁRMENTESÍTÉSI PROGRAM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM. Tájékoztató FELSZÍN ALATTI VIZEINK II. KÁRMENTESÍTÉSI PROGRAM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM Tájékoztató FELSZÍN ALATTI VIZEINK II. KÁRMENTESÍTÉSI PROGRAM TÁJÉKOZTATÓ FELSZÍN ALATTI VIZEINK II. A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM MEGBÍZÁSÁBÓL ÖSSZEÁLLÍTOTTA

Részletesebben

A projekt részletes bemutatása

A projekt részletes bemutatása HURO/0901/044/2.2.2 Megbízó: Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (TIVIZIG) Kutatási program a Körös medence Bihar-Bihor Eurorégió területén, a határon átnyúló termálvíztestek hidrogeológiai viszonyainak és

Részletesebben

A víz élet, gondozzuk közösen!

A víz élet, gondozzuk közösen! A víz élet, gondozzuk közösen! VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság 2010. április VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi

Részletesebben

A termálvíz többcélú hasznosításának helyzete és lehetôségei Magyarországon

A termálvíz többcélú hasznosításának helyzete és lehetôségei Magyarországon A termálvíz többcélú hasznosításának helyzete és lehetôségei Magyarországon Bevezetés A cikk összefoglalja a világ geotermálisenergia-hasznosítási termálalapú villamosáram-termelés és közvetlen hasznosítás

Részletesebben

Copyright Magyar Állami Földtani Intézet (Geological Institute of Hungary), 2010 Minden jog fenntartva! All rights reserved!

Copyright Magyar Állami Földtani Intézet (Geological Institute of Hungary), 2010 Minden jog fenntartva! All rights reserved! Copyright Magyar Állami Földtani Intézet (Geological Institute of Hungary), 2010 Minden jog fenntartva! All rights reserved! Lektorok Reviewers: BÁCSKAY ERZSÉBET, BREZSNYÁNSZKYKÁROLY, BUGA LÁSZLÓ, FÖLDESSYJÁNOS,

Részletesebben

Geotermikus villamosenergia-termelés lehetőségei Magyarországon

Geotermikus villamosenergia-termelés lehetőségei Magyarországon Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont Budapesti Corvinus Egyetem Geotermikus villamosenergia-termelés lehetőségei Magyarországon Fischer Anita, Hlatki Miklós, Mezősi András és Pató Zsuzsanna Műhelytanulmány,

Részletesebben

A víz élet, gondozzuk közösen!

A víz élet, gondozzuk közösen! A víz élet, gondozzuk közösen! VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság 2010. március 5. VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi

Részletesebben

VI. GEOTERMIKUS ENERGIA HASZNOSÍTÁSA

VI. GEOTERMIKUS ENERGIA HASZNOSÍTÁSA VI. GEOTERMIKUS ENERGIA HASZNOSÍTÁSA BEVEZETÉS Jelen tanulmány célja, hogy kapcsolódva az alternatív energiák alkalmazási módszereihez, ezen belül a tágabban vett termálvíz hasznosításról egy általános

Részletesebben

Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007 2013 keretében támogatott projekt

Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007 2013 keretében támogatott projekt Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007 2013 keretében támogatott projekt (Projekt regisztrációs szám: HURO/0901/044/2.2.2) Kutatási program a Körös medence Bihar-Bihor Eurorégió

Részletesebben

GEOTERMIKUS ENERGIAHASZNOSÍTÁS LEHETŐSÉGEINEK VIZSGÁLATA AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ AGRÁRGAZDASÁGÁBAN

GEOTERMIKUS ENERGIAHASZNOSÍTÁS LEHETŐSÉGEINEK VIZSGÁLATA AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ AGRÁRGAZDASÁGÁBAN GEOTERMIKUS ENERGIAHASZNOSÍTÁS LEHETŐSÉGEINEK VIZSGÁLATA AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ AGRÁRGAZDASÁGÁBAN Dr. Kulcsár Balázs adjunktus Debreceni Egyetem Műszaki Kar, 4028 Debrecen, Ótemető u. 2-4., Tel: +36 30

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV alegység közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április

Részletesebben

A víz élet, gondozzuk közösen! A Duna-vízgyűjtő magyarországi része JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI PROBLÉMÁK VITAANYAG. 2015. június 21.

A víz élet, gondozzuk közösen! A Duna-vízgyűjtő magyarországi része JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI PROBLÉMÁK VITAANYAG. 2015. június 21. A víz élet, gondozzuk közösen! JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI PROBLÉMÁK VITAANYAG 2015. június 21. JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI PROBLÉMÁK VITAANYAG Készült a részvízgyűjtő és alegységi Jelentős Vízgazdálkodási Kérdések

Részletesebben

JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION HU ISSN 2064-3004 Available online at http://greeneconomy.karolyrobert.hu/

JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION HU ISSN 2064-3004 Available online at http://greeneconomy.karolyrobert.hu/ JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION HU ISSN 2064-3004 Available online at http://greeneconomy.karolyrobert.hu/ GEOTERMÁLIS ENERGIA MEZŐGAZDASÁGI HASZNOSÍTÁSA EGY KERTÉSZETI PÉLDA ALAPJÁN Utilization

Részletesebben

Termálvíz energetikai hasznosítása

Termálvíz energetikai hasznosítása Termálvíz energetikai hasznosítása Szita Gábor okl. gépészmérnök Magyar Geotermális Egyesület (MGtE) elnök Két példa a termálvíz energetikai hasznosítására Egerszalók Wairakei, Új-Zéland Meghatározások

Részletesebben