Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv A Duna vízgyűjtő magyarországi része háttéranyag: Felszín alatti víztestek felülvizsgálata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv - 2015 A Duna vízgyűjtő magyarországi része. 1-5. háttéranyag: Felszín alatti víztestek felülvizsgálata"

Átírás

1 A Duna vízgyűjtő magyarországi része 1-5. háttéranyag: Felszín alatti víztestek felülvizsgálata

2 Felszín alatti víztestek felülvizsgálata Módszertan A felszín alatti víztestek lehatárolásának módszertana nem változott az első VGT óta. A víztestek határai a rendelkezésre álló új ismeretek felhasználásával módosultak az érintett szakemberek és szakmai szervezetek segítségével. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (előtte a Nemzeti Környezetügyi Intézet) és a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet együttműködési megállapodást kötött a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezési feladatok felszín alatti vizekkel kapcsolatos kérdések közös végrehajtására. Az OVF és az MFGI szakemberei meghatározták a felülvizsgálat alapelveit ben került sor a szélesebb körű konzultációkra, amelyen részt vettek a két intézmény szakértőin kívül a minisztérium, a vízügyi igazgatóságok, környezetvédelmi felügyelőségek, nemzeti környezetügyi intézet képviselői, több vízmű vállalat hidrogeológusa, egyetemi kutatók, valamint szakértői vállalkozások. A szakértők útmutatásai alapján a rendelkezésre álló földtani és vízföldtani információk felhasználásával a térképi fedvények felülvizsgálatát ESRI ArcGIS szoftver felhasználásával végrehajtotta Hegyi Róbert (OVF) és Gál Nóra (MFGI). A felülvizsgálat alapelvei az alábbiak: a kijelölés módszertana nem változik új ismeretek, tapasztalt problémák alapján lehet módosítani, de csak ahol szükséges (víztestek ne szaporodjanak, csak ha elkerülhetetlen), azaz változtatás lehetséges a. ahol az újabb, hivatalosan kiadott földtani ismeretek, térképek a korábbi változat hidrogeológiai megítélésében jelentős változást okozhat, illetve ott, b. ahol a hidrogeológiai következmény gyakorlatilag lényegtelen, de a víztest a módosítás hatására a korábbi változatnál földtanilag hitelesebb alapon nyugszik. c. ahol az újabb jelentős regionális értékelések, tanulmányok, projektek azt jelezték, hogy a korábbi víztest-kijelölés szakmailag nem tartható, vagy módosításra szorul (beleértve a vízbázis védőterületi modelleket is). Mindemellett, ahol már jelentkeztek változtatást igénylő jelek, javaslatok, de ezek még nem kiérleltek, és a területen tapasztalt szakértők szerint még további vizsgálatokat igényel, ott egyenlőre még ne legyen változtatás. konzultációs megbeszélések segítségével széles körű szakma bevonása, területi ismeretek összegyűjtése Az alábbi alapinformációk, modellek és tanulmányok kerültek közvetlenül felhasználásra: Haas J., Budai T., Csontos L., Fodor L., Konrád Gy. 2010: Magyarország pre-kainozoos földtani térképe 1: A Magyar Állami Földtani Intézet kiadványa, Budapest. Csepregi András (Hydrosys Kft.): A Dunántúli-középhegység főkarsztvíztárolójának hidraulikai modellje ( DKH model ) 1-5. háttéranyag Felszín alatti víztestek felülvizsgálata - 1 -

3 Csepregi András, Izápy Gábor, Ágotai Györgyné, Ágotai György, Babina-Süveges Dorottya: A megújuló főkarsztvíztároló emelkedő karsztvízszintek, újrainduló források a Dunántúliközéphegységben XXII. Konferencia a felszín alatti vizekről Siófok, SMARAGD-GSH Kft (2012): Miskolc város karsztos vízbázisának diagnosztikai vizsgálata. Jelentés Gondárné Sőregi Katalin Székvölgyi Katalin Könczöl Nándorné Kun Éva: Egy új módszer az utánpótlódó felszín alatti vízkészlet számítására hegyvidéki víztestek területén - Magyar Hidrológiai Társaság XXVI. Országos vándorgyűlés Tanulmánykötet, Miskolc 2008 Tóth György Horváth István Muráti Judit Rotárné Szalkai Ágnes Szőcs Teodóra Vető István (Magyar Állami Földtani Intézet) XL Pannon hidrogeológiai modell fejlesztése és lehetőségei a vízgyűjtő gazdálkodásban - XVII. Konferencia a felszín alatti vizekről Siófok, Tóth György - Rotárné Szalkai Ágnes - Horváth István (MFGI) A Kárpát-medence magyarországi részének hidrogeológiai modellezése - A Magyar Állami Földtani Intézet hozzájárulása a feladat megoldásához. Siófok, Rotárné Szalkai Ágnes, Gál Nóra, Kerékgyártó Tamás, Maros Gyula, Szőcs Teodóra, Tóth György, Lenkey László, Andrej Lapanje, Dusan Rajver, Jaromir Svasta, Radovan Cernak, Gregor Götzl, Fatime Zakiri, Gerhard Schubert - A földtani, vízföldtani, vízkémiai és geotermikus modellezés eddigi eredményei a TRANSENERGY projektben, Siófok, Írásban megküldött további hozzászólások, tanulmányok dr. Farkas Sándorné (Tapolca, november): A Nyirád térségi bauxitbányászat és befejezésének hatásai a vízháztartásra, különös tekintettel a csabpusztai terület bauxitvagyonának kitermelésére - HUNGALU ME Bányamérnöki Alapítvány Pályázat Bunász Nikoletta (KÖTIVIZIG): Közép-Tisza-vidék vízföldtani térképek Gáma-Geo Kft. és 3i Consulting Bt. (Szeged, 2008): Egyesített 3D hidrodinamikai modell a felszín alatti vizek használatának fenntartható fejlesztéséhez a magyar-szerb országhatár menti régióban (Interreg III/A HUSER0602/131) SUDEHSTRA projekt BKMI Bányászat és Környezete Mérnöki Iroda Kft. (Budapest, 1998.január 16.): Vízföldtani szakvélemény A bükkszéki termálrendszer védőövezetének meghatározása - Munkaszám: 30-97/V. Tóth György, Horváth István (MÁFI), Somody Anikó (2005): Vízföldtani tanulmány a bükkszéki SALVUS gyógyvíz-kutak által érintet hévízrezervoár kitermelhető vízmennyiségének módosításához AQUIFER Kft november - Agárdi Gyógy- és Termálfürdő - Részletes környezeti hatásvizsgálat - Hévíztermelés előzetes hatásvizsgálata modellezéssel 1-5. háttéranyag Felszín alatti víztestek felülvizsgálata - 2 -

4 Módosítások jegyzéke 1. sekély/réteg víztestek közötti határfelület a. felülvizsgálat országos a szennyezett sekély (talajvíz) határ ellenőrzése, a 30 m- nél sekélyebb kutak vízminősége alapján a sekély víztest alsó határának módosítása a porózus (védett) víztest csak akkor legyen szennyezett az állapotértékelés során, ha valóban védett vízadót is érint a szennyezés, azaz ne okozza a víztest lehatárolás a nem megfelelő minősítést 2. sekély hegyvidéki víztesteknél Mátra ellenőrzése (nagyon kicsi), de ugyanez igaz a Mátra hegyvidékire is, és ezért nincs benne vízgyűjtő miatti felosztás kis mértékű változás földtan alapján 3. porózus/hegyvidéki határ ellenőrzése - h.4.2/p módosítása a Balaton déli oldalán, mivel a víztermelések a p víztestből történnek, a Balaton alatt átnyúló hegyvidéki rétegeknek nincs vízföldtani jelentősége. 4. porózus termál a. alsó határfelületének meghatározása, túlnyomásos zóna elkülönítése (még nem áll rendelkezésre elegendő információ, távlati cél, kutatási feladat b. Mecsekben új termálvíztest felvétele, pt.3.2, vagy pt.3.1-gyel összekapcsolás lehetőségének vizsgálata nincs új víztestre szükség, de módosul a pt.3.1 határa, hogy befoglalja a kisebb porózus medencéket c. termál víztestek határainak pontosítása projektek alapján (pl. pt Transenergy), különálló medencék/rögök összevonás lehetőségének vizsgálata (pt.3.1, pt.2.1) az alföldi terület módosítása Tóth György és tsai. (MFGI) XL Pannon hidrogeológiai modell alapján a víztestek darabszámának megtartásával nyomásszintek, áramlási irányok és porózus víztest határainak figyelembe vételével 5. karszt víztestek lehatárolás pontosítása Általános ellenőrzések Jelentős források, forráscsoportok (általában >100 l/p eredeti hozam) karszt víztestre essenek, ha lehetséges (továbbá törzstáblában szerepeljenek a forráshozamok is). Vízbázis védőterületek vizsgálata, hogy lehetőleg egy víztestre essen a vízkivételi hely és védőterülete (termál/hideg határ nem számít, mert az egy áramlási rendszer). A. Dunántúli-középhegység karszt víztest lehatárolása: a. Ny-i végződés változatlan, k.4.1 és kt.4.1 közötti határ változatlan. b. k.4.1 és k.1.2 közötti határvonal a Hydrosys javaslatára módosul, de k.1.1 felé lényegében nem változik. (Megj.: Bakonykarsztól később érkezett információ szerint a Veszprém Kádártai vízbázisnál C védőzóna felszíni vízgyűjtő lehatárolásával került kijelölésre.) c. k.4.2 K-felé Hydrosys javaslata alapján megnyúlik, de annál hosszabban, rétegtani és tektonikai határhoz (MFGI) igazítva (2. ábra) 1-5. háttéranyag Felszín alatti víztestek felülvizsgálata - 1 -

5 d. k.1.1 és k.1.2 közötti határ a Tési-fennsíkon délre tolódik domborzatmodellt kell figyelembe venni, illetve észak és dél felé futó vízfolyások vízgyűjtőjét (OVF) (2. ábra). e. k.1.1 K-i határa változatlan (Vértes marad az eredeti szerint elvágva Bp-i karsztól), KDT-VÍZIG kérésének megfelelően készletgazdálkodási szempontok miatt, de ez a feltöltődés során felülvizsgálható. f. k.1.2 K-i határa Ny-ra tolódik egy vízgyűjtővel, azaz csak az Általér tartozik ide (Hydrosys javaslat alapján, de MFGI földtani térkép figyelembe vételével) lásd.: 1. ábra g. kt.1.4 három részre osztódik, ÉNy-i rész marad kt.1.4 Visegrád ebben, határ a Duna vonalát követi (MFGI és OVF javaslat), illetve Hydrosys javaslata szerint, kt.1.3 ívesen körülveszi k.1.3-at és kt.1.5-höz kapcsolódik a DK-i vég, 1. ábra h. k.1.3 és kt.1.3 közötti határ új kút alapján ÉK-felé kiöblösödik, kt.1.3 prekainozoós térkép alapján módosul tengeri perm része a víztestnek a magasabb szulfát tartalom alapján (Bp. Déli áramlási rendszer) A Dunántúli Középhegységi karszt-víztestek különlegességét az jelenti, hogy 1.) a korábbi bányászati tevékenységeket kísérő víztermelések hatásai, majd a rehabilitálódó rendszer következményei miatt a rendszer még folyamatosan változik. Ahol hidraulikai (vízgyűjtő, áramlási pálya, stb.) elemek adják a víztest határokat ott ennek következményeivel a rendszer stabilabb állapotáig számolni kell. 2.) a DKH északi és északkeleti víztestjei részei az ICPDR szinten kiemelten kezelt szlovákmagyar határral osztott 11. számú aggregált víztestnek, melyre az utóbbi években a két ország állami földtani intézetei közös hidrogeológiai és geotermikus adatbázisokat készítettek, közös regionális modellezéseket és értékeléseket végeztek, melyeknek célja a megfelelő, egyeztetett, vagy közös gazdálkodás megalapozása volt. A javasolt változtatás szerint az aggregált víztest ÉNY-i része (kt.1.4) az esztergomi források vízgyűjtőjéhez tartozik. A változtatás miatt a szlovákiai oldalon módosítás nem szükséges, de a víztest-határok Mo-i megváltozását az ICPDR felé is jelezni szükséges. B. Bükk karszt víztest lehatárolása: a. kt.2.1 Ny-i végződés összeér a kt.1.3-al, földtani alaptérképhez igazítás szükséges, amelyben a 60-as újpaleozoós és mezozoós képződmények tagolás nélkül a víztest része (általában júra pala/magma és karbon palarétegek határolják a bükki karsztot). K-i határ nem változik (lehet, hogy kisebb a karszt elterjedése, de nincs feltárva, ezért nem módosítunk). b. É-on az Upponyi hegység és a Bükk közötti határvonal a Smaragd javaslatára módosul a Perm/Triász közötti határvonalra, ezért a Ny-i keskeny nyúlvány levágása szükséges, de Mályinka Vízmű forrásfoglalás környéke nem változik (része a Bükknek). Továbbá levágásra kerül az északi perem (MFGI térkép szerint), így termálkarszt É-on nincsen. c. kt.2.5 elméletileg a lehatárolás nem változik, azonban az új földtani térkép alapján a Darnó-vonal lefutása más, ÉNy-felé kb. 5 fokkal elfordul. GIS fedvény ellenőrzése szükséges, hogy mi okozza az eltérést. A Darnó-vonal elhelyezkedésének, a víztest határának és a kijelölt védőidom határának összhangban kell lennie. Ny-i kiterjedés, alak változatlan. (Megj.: fedett földtani térkép alapján is a régi kijelölés nem jó, javítani kellene. VIZIG által utólag megküldött új modell alapján a védőidom nem metszi a Darnó-vonalat, a jelenleg érvényes kijelölési határozatban a Darnó-vonalat nem jelölik meg határvonalként, viszont a műszaki dokumentációban a koncentrikus köröket lemetszi a Darnó-vonal, tehát végeredményben nem lóg ki a védőidom a víztestből, ha a határ jó helyre kerül.) d. k.2.1 és k.2.3 közötti határvonal a Smaragd modellezései alapján módosul (Miskolc, Kács-Sály források keleti, Szalajka, Eger források nyugati vízgyűjtőn). e. termál/hideg határ a Smaragd javaslata alapján a Ny-on a Bükkszéki víztest metszéspontba felkanyarodik, azaz a fedett karszt területén meleg, D-en Smaragd 1-5. háttéranyag Felszín alatti víztestek felülvizsgálata - 2 -

6 modell szerint módosul, K-en változatlan (közös pont a Miskolctapolcai források/kút.az f Bükk vízgyűjtők/termál határ pontosítása (Smaragd regionális modell alapján) C. Egyéb karszt víztestek: a. Sárospataki rög (KútFő projekt) módosítás nem történt b. kt.4.1 esetleges bővítése a határig - Transenergy/T-JAM projekt alapján nem szükséges c. kt.1.7/kt.1.6 és kt.1.8 határvonal ellenőrzése földtani térkép alapján igazítás, Aquifer Kft. modell figyelembe vétele d. kt.1.8-ban a szigetvári rög összehúzása a többi különálló röggel, valamint bővítés a termál kutak alapján, k.1.8 javítása víztesten kívül lévő hideg vizes karszt kutakkal 1-5. háttéranyag Felszín alatti víztestek felülvizsgálata - 3 -

A FELSZÍN ALATTI VIZEKÉRT ALAPÍTVÁNY. XX. KONFERENCIA A felszín alatti vizekről. 2013. április 16 17. Siófok. Az előadások összefoglalói

A FELSZÍN ALATTI VIZEKÉRT ALAPÍTVÁNY. XX. KONFERENCIA A felszín alatti vizekről. 2013. április 16 17. Siófok. Az előadások összefoglalói A FELSZÍN ALATTI VIZEKÉRT ALAPÍTVÁNY XX. KONFERENCIA A felszín alatti vizekről 2013. április 16 17. Siófok Az előadások összefoglalói Felszín Alatti Vizekért Alapítvány XX. Konferencia a felszín alatti

Részletesebben

A FELSZÍN ALATTI VIZEKÉRT ALAPÍTVÁNY. XIX. KONFERENCIA A felszín alatti vizekről. 2012. március 27 28. Siófok. Az előadások összefoglalói

A FELSZÍN ALATTI VIZEKÉRT ALAPÍTVÁNY. XIX. KONFERENCIA A felszín alatti vizekről. 2012. március 27 28. Siófok. Az előadások összefoglalói A FELSZÍN ALATTI VIZEKÉRT ALAPÍTVÁNY XIX. KONFERENCIA A felszín alatti vizekről 2012. március 27 28. Siófok Az előadások összefoglalói Felszín Alatti Vizekért Alapítvány XIX. Konferencia a felszín alatti

Részletesebben

MAGYARORSZÁG FELSZÍN ALATTI VIZEINEK MENNYISÉGI ÁLLAPOTA

MAGYARORSZÁG FELSZÍN ALATTI VIZEINEK MENNYISÉGI ÁLLAPOTA Gondárné Sıregi Katalin 1 Simonffy Zoltán 2 Tahy Ágnes 3 Liebe Pál 4 Tóth György 5 Ács Tamás 2 Ács Viktor 1 Gondár Károly 1 Horváth István 5 Kun Éva 1 Maginecz János 4 MAGYARORSZÁG FELSZÍN ALATTI VIZEINEK

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM. Tájékoztató FELSZÍN ALATTI VIZEINK II. KÁRMENTESÍTÉSI PROGRAM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM. Tájékoztató FELSZÍN ALATTI VIZEINK II. KÁRMENTESÍTÉSI PROGRAM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM Tájékoztató FELSZÍN ALATTI VIZEINK II. KÁRMENTESÍTÉSI PROGRAM TÁJÉKOZTATÓ FELSZÍN ALATTI VIZEINK II. A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM MEGBÍZÁSÁBÓL ÖSSZEÁLLÍTOTTA

Részletesebben

Fenntartható hévíz- és geotermikus energia-gazdálkodást támogató kutatások

Fenntartható hévíz- és geotermikus energia-gazdálkodást támogató kutatások Fenntartható hévíz- és geotermikus energia-gazdálkodást támogató kutatások Tóth György Szőcs Teodóra, Nádor Annamária, Zilahi-Sebess László, Merényi László, Rotárné Szalkai Ágnes, Gáspár Emese, Kovács

Részletesebben

Ajánlások a határon átnyúló közös termálvízkészlet-gazdálkodáshoz

Ajánlások a határon átnyúló közös termálvízkészlet-gazdálkodáshoz A Magyar Állami Földtani Intézet Évi Jelentése, 2011 167 Ajánlások a határon átnyúló közös termálvízkészlet-gazdálkodáshoz Recommendations for joint management strategies of transboundary thermal groundwater

Részletesebben

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ DOKUMENTÁCIÓ Brezsnyánszky Károly, Szőcs Teodóra és Tóth György Magyar Állami Földtani Intézet

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ DOKUMENTÁCIÓ Brezsnyánszky Károly, Szőcs Teodóra és Tóth György Magyar Állami Földtani Intézet KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ DOKUMENTÁCIÓ Brezsnyánszky Károly, Szőcs Teodóra és Tóth György Magyar Állami Földtani Intézet A Magyar-Szlovák határmenti közös felszín alatti víztestek környezetállapota és fenntartható

Részletesebben

Copyright Magyar Állami Földtani Intézet (Geological Institute of Hungary), 2010 Minden jog fenntartva! All rights reserved!

Copyright Magyar Állami Földtani Intézet (Geological Institute of Hungary), 2010 Minden jog fenntartva! All rights reserved! Copyright Magyar Állami Földtani Intézet (Geological Institute of Hungary), 2010 Minden jog fenntartva! All rights reserved! Lektorok Reviewers: BÁCSKAY ERZSÉBET, BREZSNYÁNSZKYKÁROLY, BUGA LÁSZLÓ, FÖLDESSYJÁNOS,

Részletesebben

Copyright Magyar Állami Földtani Intézet (Geological Institute of Hungary), 2003 Minden jog fenntartva! All rights reserved!

Copyright Magyar Állami Földtani Intézet (Geological Institute of Hungary), 2003 Minden jog fenntartva! All rights reserved! Copyright Magyar Állami Földtani Intézet (Geological Institute of Hungary), 2003 Minden jog fenntartva! All rights reserved! Lektorok Reviewers: FÓRIZS ISTVÁN, GÓCZÁN FERENC, GYALOG LÁSZLÓ, HORVÁTH ISTVÁN,

Részletesebben

A Dél-alföldi Régió hidrogeológiai adatbázisa, hidrogeológiai tanulmány

A Dél-alföldi Régió hidrogeológiai adatbázisa, hidrogeológiai tanulmány A Dél-alföldi Régió hidrogeológiai adatbázisa, hidrogeológiai tanulmány Zárójelentés Készítette: Aquifer Kft. 2007.január 15. AQUIFER Kft. 1016 Budapest, Mészáros. u. 46.* Tel/Fax.: 215-8068 * E-mail:aquifer@axelero.hu

Részletesebben

1. A Tisza részvízgyűjtő helyzete és nemzetközi jelentősége

1. A Tisza részvízgyűjtő helyzete és nemzetközi jelentősége A Miskolci Egyetem Közleménye, A sorozat, Bányászat, 77. kötet (2009) A FELSZÍN ALATTI VÍZHASZNÁLATOKKAL KAPCSOLATOS KÖRNYEZETI CÉLKITŰZÉSEK ÉS TERVEZETT INTÉZKEDÉSEK A FELSŐ-TISZA-VIDÉK VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI

Részletesebben

HIDROGEOLÓGIAI VÉDŐIDOM KÉSZÍTÉSI TAPASZTALATOK BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYÉBEN

HIDROGEOLÓGIAI VÉDŐIDOM KÉSZÍTÉSI TAPASZTALATOK BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYÉBEN A Miskolci Egyetem Közleménye, A sorozat, Bányászat, 81. kötet (2011) HIDROGEOLÓGIAI VÉDŐIDOM KÉSZÍTÉSI TAPASZTALATOK BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYÉBEN Ritter György 1, Szűcs Péter 2 1 vezető tervező, címzetes

Részletesebben

BALATON RÉSZVÍZGYŰJTŐ

BALATON RÉSZVÍZGYŰJTŐ A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A víz élet, gondozzuk közösen! BALATON RÉSZVÍZGYŰJTŐ közreadja Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság 2010. április TARTALOM

Részletesebben

ÉVZÁRÓ KÖZGYŰLÉS Növekvő taglétszám, csökkenő érdeklődés

ÉVZÁRÓ KÖZGYŰLÉS Növekvő taglétszám, csökkenő érdeklődés IIi. évf. 2. sz. (10-11) A Magyar Geotermális Egyesület tájékoztató kiadványa 2006. július ÉVZÁRÓ KÖZGYŰLÉS Növekvő taglétszám, csökkenő érdeklődés Az Magyar Geotermális Egyesület március 28-i évi rendes

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV VÍZGYŰJTŐ NEVE. 2-9 Hevesi-sík alegység

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV VÍZGYŰJTŐ NEVE. 2-9 Hevesi-sík alegység A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV VÍZGYŰJTŐ NEVE alegység közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV - Terv Lónyay-főcsatorna Vízgyűjtő A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és

Részletesebben

T-JAM Thermal Joint Aquifer Management

T-JAM Thermal Joint Aquifer Management T-JAM Thermal Joint Aquifer Management Közös felszín alatti termálvíztest lehatárolási és termálvíz-gazdálkodási javaslat a magyar-szlovén határmenti régióban Szőcs Teodóra Magyar Állami Földtani Intézet

Részletesebben

A víz élet, gondozzuk közösen! A Duna-vízgyűjtő magyarországi része JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI PROBLÉMÁK VITAANYAG. 2015. június 21.

A víz élet, gondozzuk közösen! A Duna-vízgyűjtő magyarországi része JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI PROBLÉMÁK VITAANYAG. 2015. június 21. A víz élet, gondozzuk közösen! JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI PROBLÉMÁK VITAANYAG 2015. június 21. JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI PROBLÉMÁK VITAANYAG Készült a részvízgyűjtő és alegységi Jelentős Vízgazdálkodási Kérdések

Részletesebben

ÜZEMELŐ, SÉRÜLÉKENY FÖLDTANI KÖRNYEZETBEN LEVŐ IVÓVÍZBÁZISOK BIZTONSÁGBA HELYEZÉSE I. DIAGNOSZTIKAI FÁZIS PÉCS TETTYE VÍZMŰ TERÜLETÉN TERVISMERTETÉS

ÜZEMELŐ, SÉRÜLÉKENY FÖLDTANI KÖRNYEZETBEN LEVŐ IVÓVÍZBÁZISOK BIZTONSÁGBA HELYEZÉSE I. DIAGNOSZTIKAI FÁZIS PÉCS TETTYE VÍZMŰ TERÜLETÉN TERVISMERTETÉS ENVICOM ÜZEMELŐ, SÉRÜLÉKENY FÖLDTANI KÖRNYEZETBEN LEVŐ IVÓVÍZBÁZISOK BIZTONSÁGBA HELYEZÉSE I. DIAGNOSZTIKAI FÁZIS PÉCS TETTYE VÍZMŰ TERÜLETÉN TERVISMERTETÉS KÉSZÍTETTE ENVICOM Mérnöki és Számítástechnikai

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április

Részletesebben

MAGYARORSZÁG VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERVE. Az országos terv háttéranyaga

MAGYARORSZÁG VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERVE. Az országos terv háttéranyaga A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása MAGYARORSZÁG VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERVE Az országos terv háttéranyaga Közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság 1 Bevezetés Jelen dokumentum

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁI TERV 3-1. jelű, Mura vízgyűjtő közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Részletesebben

VITAANYAG A VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁNAK

VITAANYAG A VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁNAK VITAANYAG A VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁNAK ÜTEMTERVE ÉS MUNKAPROGRAMJA 2013-2015 VITAANYAG A vízgyűjtő-gazdálkodási terv felülvizsgálatának ütemterve és munkaprogramja 2013-2015 Bevezetés

Részletesebben

JÁSZBERÉNY TERÜLET GEOTERMIKUS KONCESSZIÓS JELENTÉSE

JÁSZBERÉNY TERÜLET GEOTERMIKUS KONCESSZIÓS JELENTÉSE Magyar Bányászati és Földtani Hivatal JÁSZBERÉNY TERÜLET GEOTERMIKUS KONCESSZIÓS JELENTÉSE (Tervezet) Budapest, 2011. december Jászberény terület geotermikus koncessziós jelentése. (Tervezet) 2011. december

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV alegység közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRAT DUNA RÉSZVÍZGYŰJTŐ

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRAT DUNA RÉSZVÍZGYŰJTŐ A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRAT DUNA RÉSZVÍZGYŰJTŐ közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, 2010. január TARTALOM BEVEZETŐ...1 A vízgyűjtő-gazdálkodási

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, 2010. április alegység

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁI TERV 1-3. jelű, Rába vízgyűjtő közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Részletesebben