ORVOSI LABORATÓRIUMI ÉS KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI ANALITIKUS ALAPSZAKON MEGHIRDETETT TDK MUNKA TÉMÁK 2007/2008. tanévre

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ORVOSI LABORATÓRIUMI ÉS KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI ANALITIKUS ALAPSZAKON MEGHIRDETETT TDK MUNKA TÉMÁK 2007/2008. tanévre"

Átírás

1 ORVOSI LABORATÓRIUMI ÉS KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI ANALITIKUS ALAPSZAKON MEGHIRDETETT TDK MUNKA TÉMÁK 2007/2008. tanévre DE TTK Kémiai tanszékcsoport, Szervetlen és Analitikai Kémiai tanszék: Prof. dr. Posta József: 1. Biológiai, humánbiológiai és környezeti minták speciációs analitikai vizsgálata. 2. Lángban és grafitkemencében lejátszódó atomizációs folyamatok tanulmányozása. 3. Nagyteljesítményű atomspektrometriás mintabeviteli módszerek kidolgozása. 4. Nehezen oldatba vihető szilárd minták grafitkemencés atomabszorpciós elemzése 5. Szelénformák meghatározása gombákban. 6. Nyomelemspeciációs módszerek kidolgozása gyógyszerekben, gyógyhatású készítményekben HPLC-AAS és CE-ICO/AES kombinált eljárással. 7. Gentamycin és streptomycin nyomok meghatározása fluorometriás módszerrel. 8. Vérszérum nyomelemstátusza és kapcsolata különböző betegségekkel. Dr. Gáspár Attila, egyetemi adjunktus: 1. Gyógyszervegyületek fizikai kémiai paramétereinek meghatározása kapilláris elektroforézis módszerrel 2. Lab-on-a-chip előállítása nitrit es nitrát ionok meghatározásához Prof. dr. Fábián István: 1. Ionkromatográfiás módszerek fejlesztése környezeti minták analízisére. 2. Szinergizmus a kén(iv) katalitikus autoxidációjában. 3. A hidrogénperoxidkatalizált ózonbomlás mechanizmusa 4. Klóraminok képződés- és bomláskinetikája 5. A hipobrómossav bomláskinetikája 6. Összetett környezeti és ipari minták analízise energiadiszperzív röntgenfluoreszcenciás módszerrel. 7. Vanádium(IV) oxidációja oxiklór vegyületekkel 8. Szerves szubsztrátumok oxidációja klór- és brómaminokkal DE OEC Orvosi Vegytani Intézet: Prof. dr. Erdődi Ferenc: Protein foszfatázok lokalizációjának vizsgálata fluoreszcens mikroszkóppal Prof. dr. Dombrádi Viktor: Új típusú protein foszfatázok vizsgálata Drosophila-ban Dr. Farkas Ilona, egyetemi docens: Növényi protein foszfatázok funkciójának vizsgálata DE OEC Klinikai Kutató Központ: Dr. Kárpáti Levente, PhD: Biológiailag aktív peptidek szintézise és HPLC-s vizsgálata Dr. Katona Éva, tudományos főmunkatárs: 1. Direkt szénhidrát deficiens transzferrin meghatározás bevezetése BN Prospec nefelométeren 2. Immunnefelometriás módszer kidolgozása BN 100 nefelométerre, hallgatói gyakorlatok feltételeinek megteremtése

2 Dr. Hársfalvi Jolán, egyetemi docens: 1. Szabad immunglobulin (kappa és lambda) könnyű lánc módszerek beállítása és diagnosztikus értékük vizsgálata klinikai beteganyagon KKK 2. Von Willebrand faktor kollagén kötő kapacitásának meghatározására szolgáló módszer beállítása és diagnosztikus értékének vizsgálata klinikai beteganyagon 3. ADAMTS13 enzimaktivitás mérő módszer beállítása és diagnosztikus értékének vizsgálata klinikai beteganyagon Dr. Bereczky Zsuzsanna, egyetemi tanársegéd: Heparin kofaktor II meghatározása automata koagulométeren Dr. Nagy Erzsébet, főiskolai docens: Antiepileptikumok egymás melletti meghatározása HPLC-vel. DE OEC Immunológiai Intézet: Prof. dr. Rajnavölgyi Éva: 1. Citokin meghatározási módszerek az alapkutatásban 2. Ellenanyag meghatározási módszerek az alapkutatásban Dr. Bácsi Attila, egyetemi adjunktus: Immunkompetens sejtek funkcionális vizsgálata Dr. Benkő Szilvia, egyetemi tanársegéd, PhD: Gyulladáskeltő anyagok és stressz faktorok hatásának vizsgálata humán primer sejtekre és sejtvonalakra DE OEC Orvosi Mikrobiológiai Intézet: Dr. Kónya József, egyetemi docens: Humán cytomegalovírus fertőzés (HCMV) detektálása polimeráz láncreakcióval és antigén kimutatással Dr. Majoros László, egyetemi adjunktus: Voricosanol in vitro aktivitása különböző Candida fajok ellen az időölés görbe alapján DE OEC Biokémia és Molekuláris Biológia Intézet: Dr. Aradi János, egyetemi docens: S4UMP antiproliferatív hatásának vizsgálata Dr. Ralph Rühl, PhD: Nutritional Bioactivation of Carotenoids using HPLC-MS and Reporter Mice Models Dr. Tóth Réka, főiskolai docens Prof. dr. Szondy Zsuzsa: IL-15 anti-apoptótikus hatásának vizsgálata human T sejteken DE OEC Pathológiai Intézet: Dr. Kovács Ilona PhD: Microarray szöveti technika alkalmazási lehetősége a pathologiai diagnosztikában

3 Dr. Hargitai Zoltán Dr. Kovács Ilona PhD: P63 és TTF1 immunhisztokémia reakciók szerepe a tüdőtumorok differenciál diagnosztikájában Jakabné Dobi Erika - Dr. Kovács Ilona PhD: A HPV tipizálások eredményeinek összevetése a nőgyógyászati citológiai eredményekkel Chalupa Istvánné - Dr. Kovács Ilona PhD: Sentinel nyirokcsomó aspirációs citológiai mintáinak immunhisztokémiai feldolgozása DE EFK Orvosi Laboratóriumi Analitikai Tanszék: Dr. Szabó Béla, főiskolai docens: 1. Különböző Candida- speciesek szerepének vizsgálata a caries és egyéb csontkárosodással járó laesiók pathogeneziséb 2. Klinikai anyagokból izolált mikrobák antimikrobás szerekkel szembeni rezisztenciájának vizsgálat. 3. Húgyúti fertőzésekből izolált baktériumok és gombák antimikrobás szerekkel szembeni rezisztenciájának vizsgálata

4 ORVOSI LABORATÓRIUMI ÉS KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI ANALITIKUS ALAPSZAKON MEGHIRDETETT DIPLOMAMUNKA MUNKA TÉMÁK 2007/2008. tanévre DE TTK Kémiai tanszékcsoport, Szervetlen és Analitikai Kémiai tanszék: (40) Dr. Braun Mihály, egyetemi adjunktus: 1. Városok környezeti állapotának jellemzése lágyszárú növények elemanalízse alapján. 2. Környezetváltozások hatása a tavakban és lápokban képződött üledék kémiai összetételére. Prof. dr. Brücher Ernő: 1. Lantanida(III) - aminopolikarboxilát komplexek kölcsönhatása transzferrinnel a vérplazmában. Dr. Buglyó Péter,egyetemi docens: 1. Prolintartalmú di-és tripeptidhidroxámsavak szintézise. 2. Peptidhidroxámsavak fémionmegkötő tulajdonságainak oldategyensúlyi vizsgálata. 3. Potenciálisan inzulinmimetikus V(III)-komplexek szérumbeli biospeciációjának modellezése. Dr. E. Kövér Katalin, tudományos tanácsadó: 1. Biológiailag hatásos peptidek NMR szerkezetvizsgálata. 2. Szénhidrátok és fehérjével alkotott komplexeinek NMR szerkezetvizsgálata. 3. Peptid-ligandum és fehérje kölcsönhatások vizsgálata NMR spektroszkópiával és molekula modellezéssel. Prof. dr. Farkas Etelka: 1. Mn(II)ion kölcsönhatása természetes és szintetikus hidroxámsavakkal Dr. Király Róbert, egyetemi docens: 1. Hidrofób kölcsönhatások szerepe MRI kontrasztanyagként használt Gd(III) - aminopolikarboxilát komplexek termodinamikai stabilitásában. Dr. Lente Gábor, egyetemi adjunktus: 1. Klórfenolok oxidációja cérium(iv)ionnal. 2. Vízoldható vas(iii) ftalocianin reakciója oxidálószerekkel. 3. A peroxomonoszulfation redoxireakcióinak kinetikája. Dr. Micskei Károly, egyetemi docens: 1. Szénhidrátszármazékok átalakítása króm(ii) komplexek jelenlétében. 2. Ferrocenil gyökök előállítása és vizsgálata. 3. Biológiailag hasznosuló króm(iii) komplexek előállítása. 4. Enantioszelektív szintézisek króm(ii) aminosav komplexekkel. Prof. dr. Pap Lajos: 1. Fertőtlenítő (baktericid, fungicid, virucid) szerek kidolgozása környezetvédelmi célokra. Prof. dr. Sóvágó Imre: 1. A fémionok szerepe az idegrendszeri elváltozások kifejlődésében I. A prion protein peptidfragmenseinek komplexképződési folyamatai. 2. A fémionok szerepe az idegrendszeri elváltozások kifejlődésében II. Az amyloid-β peptid és fragmenseinek komplexképződési folyamatai.

5 Prof. dr. Tóth Imre: 1. Ga(III)oxalátókomplexek NMR vizsgálata Dr. Várnagy Katalin, egyetemi docens: 1. Bisz(imidazolil) csoportot tartalmazó peptidszármazékok szintézise és átmenetifém komplexei. 2. Hisztidinnel analóg aminosavakat tartalmazó peptidek réz(ii)komplexei. 3. Hisztidin tartalmú peptidszármazékok réz(ii)komplexei redoxi sajátságainak tanulmányozása. 4. Réz(II)komplexek redoxi sajátságainak vizsgálati módszerei (irodalmi feldolgozás) DE OEC Klinikai Kutató Központ: Fazakas Ferenc, egyetemi tanársegéd: Glikált hemoglobin meghatározás tömegspektrometriás módszerrel Dr. Bagoly Zsuzsanna, tudományos munkatárs: H 3 -putreszcin inkorporáción alapuló FXIII aktivitás mérés optimalizálása DE OEC Orvosi Mikrobiológiai Intézet: Miszti Cecília: ESBL (Extended Spectrum Beta-Lactamase) rezisztenciával rendelkező baktériumok kimutatása Dr. Murvai Melinda, egyetemi tanársegéd: 1. Humán papillomavírusok kimutatása és tipizálása vizsgálati anyagból 2. Epstein- Barr vírus (EBV) fertőzés szerológiai kimutatása DE EFK Orvosi Laboratóriumi Analitikai Tanszék: Prof. Dr. Góth László, főiskolai tanár: 1. Ischaemia által módosított albumin Zn ion vizsgálata diabetes mellitusban. 2. Új mutáció keresése veleszületett kataláz hiányos betegeknél. 3. Exon 1 polimorfizmus vizsgálata csökkent kataláz aktivitású diabeteszes betegeknél. 4. Elektroforetikus eredmények validálása Tarnai Ildikó, főiskolai adjunktus: 1. Kataláz enzim aktivitás vizsgálata különböző megbetegedésekben. 2. Protein trunkációs vizsgálatok akatalazémiában/hypokatalazémiában. Sükei Eszter, főiskolai tanársegéd: 1. Szuperoxid-dizmutáz enzim aktivitás vizsgálata kataláz hiányos betegeknél. 2. Mutáció keresés akatalazémiás/hypokatalazémiás egyéneknél. 3. Klinikai kémiai vizsgálatok interferenciái. Dr. Nagy Erzsébet, főiskolai docens: 1. Vizelet metanefrinek meghatározása pheochromacytomás betegek mintáiban. 2. Katekolamin mérések nagynyomású folyadékkromatográfiával.

TISZTELETTEL MEGHÍVJUK A DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR 2006. ÉVI TUDOMÁNYOS DIÁKTALÁLKOZÓJÁRA

TISZTELETTEL MEGHÍVJUK A DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR 2006. ÉVI TUDOMÁNYOS DIÁKTALÁLKOZÓJÁRA TISZTELETTEL MEGHÍVJUK A DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR 2006. ÉVI TUDOMÁNYOS DIÁKTALÁLKOZÓJÁRA A KONFERENCIA HELYSZÍNE: I. Belklinika tanterme, Szülészeti

Részletesebben

A XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencia Kémiai és Vegyipari Szekciójának támogatói. Pályázatok: Nemzeti Fejlesztési Terv TÁMOP 4-2-3

A XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencia Kémiai és Vegyipari Szekciójának támogatói. Pályázatok: Nemzeti Fejlesztési Terv TÁMOP 4-2-3 A XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencia Kémiai és Vegyipari Szekciójának támogatói Pályázatok: Nemzeti Fejlesztési Terv TÁMOP 4-2-3 Oktatásért Közalapítvány NTP-OKA VI. Kiemelt Támogatóink:

Részletesebben

TISZTELETTEL MEGHÍVJUK A DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM 2010/11. TANÉVI TDK KONFERENCIÁJÁRA

TISZTELETTEL MEGHÍVJUK A DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM 2010/11. TANÉVI TDK KONFERENCIÁJÁRA TISZTELETTEL MEGHÍVJUK A DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM 2010/11. TANÉVI TDK KONFERENCIÁJÁRA A KONFERENCIA HELYSZÍNE: Gyermekklinika tanterme Bőrklinika tanterme Szemklinika tanterme

Részletesebben

TISZTELETTEL MEGHÍVJUK A DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR 2004. ÉVI TUDOMÁNYOS DIÁKTALÁLKOZÓJÁRA

TISZTELETTEL MEGHÍVJUK A DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR 2004. ÉVI TUDOMÁNYOS DIÁKTALÁLKOZÓJÁRA TISZTELETTEL MEGHÍVJUK A DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR 2004. ÉVI TUDOMÁNYOS DIÁKTALÁLKOZÓJÁRA A KONFERENCIA HELYSZÍNE: I. Belklinika tanterme és Szülészeti

Részletesebben

TISZTELETTEL MEGHÍVJUK A DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR 2007. ÉVI TUDOMÁNYOS DIÁKTALÁLKOZÓJÁRA

TISZTELETTEL MEGHÍVJUK A DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR 2007. ÉVI TUDOMÁNYOS DIÁKTALÁLKOZÓJÁRA TISZTELETTEL MEGHÍVJUK A DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR 2007. ÉVI TUDOMÁNYOS DIÁKTALÁLKOZÓJÁRA A KONFERENCIA HELYSZÍNE: I. Belklinika tanterme és Szülészeti

Részletesebben

XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Kémiai és Vegyipari Szekció. Programfüzet. Pannon Egyetem Mérnöki Kar. 2015. április 9-11.

XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Kémiai és Vegyipari Szekció. Programfüzet. Pannon Egyetem Mérnöki Kar. 2015. április 9-11. XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Kémiai és Vegyipari Szekció Programfüzet Pannon Egyetem Mérnöki Kar 2015. április 9-11. XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Kémiai és Vegyipari

Részletesebben

TISZTELETTEL MEGHÍVJUK A DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM 2011/12. TANÉVI TDK KONFERENCIÁJÁRA

TISZTELETTEL MEGHÍVJUK A DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM 2011/12. TANÉVI TDK KONFERENCIÁJÁRA TISZTELETTEL MEGHÍVJUK A DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM 2011/12. TANÉVI TDK KONFERENCIÁJÁRA A KONFERENCIA HELYSZÍNE: I. Belklinika tanterme B rklinika tanterme Gyermekklinika tanterme

Részletesebben

KD Patakiné Márkus Ágnes BSc SZIE GAEK Az alapszintű újraélesztés gyakorlati oktatásának jelentősége Dr. Nagy Katalin

KD Patakiné Márkus Ágnes BSc SZIE GAEK Az alapszintű újraélesztés gyakorlati oktatásának jelentősége Dr. Nagy Katalin A XXXII. OTDK helyezett és díjazott pályamunkái Orvos- és Egészségtudományi Szekció Jelmagyarázat: = különdíj; = alapképzés; MSc = mesterképzés; Intézményi rövidítéseket lásd az intézményi betűkódjegyzékben

Részletesebben

XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Eger 2013

XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Eger 2013 1 XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Kémia és Vegyipari Szekció Program és előadás kivonatok Eger 2013 ISBN: 2 Konferencia szervező bizottsága Dr. Jedlovszky Pál ügyvezető elnök Dr. Murányi

Részletesebben

TISZTELETTEL MEGHÍVJUK A DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM 2012/13. TANÉVI TDK KONFERENCIÁJÁRA

TISZTELETTEL MEGHÍVJUK A DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM 2012/13. TANÉVI TDK KONFERENCIÁJÁRA TISZTELETTEL MEGHÍVJUK A DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM 2012/13. TANÉVI TDK KONFERENCIÁJÁRA A KONFERENCIA HELYSZÍNE: Belgyógyászai Intézet, A Épület tanterme Elméleti Tömb nagyel

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium tárcaszintű támogatásban részesített témái a 2009-2011-es években

Az Egészségügyi Minisztérium tárcaszintű támogatásban részesített témái a 2009-2011-es években Az Egészségügyi Minisztérium tárcaszintű támogatásban részesített témái a 2009-2011-es években Budapest, 2009 Összeállította: Egészségügyi Tudományos Tanács Titkárság Pályázati Iroda ISSN Kiadó: EüM, ETT

Részletesebben

ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET

ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET ORVOS- ÉS GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁLY XVI. TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAK PROGRAMFÜZET CSÍKSZEREDA 2006. április 27-29. A TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAK VÉDNÖKEI Ráduly Róbert Kálmán Csíkszereda

Részletesebben

TISZTELETTEL MEGHÍVJUK A DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR 2009. ÉVI TDK KONFERENCIÁJÁRA

TISZTELETTEL MEGHÍVJUK A DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR 2009. ÉVI TDK KONFERENCIÁJÁRA TISZTELETTEL MEGHÍVJUK A DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR 2009. ÉVI TDK KONFERENCIÁJÁRA A KONFERENCIA HELYSZÍNE: I. Belklinika tanterme Mikrobiológia tanterme

Részletesebben

XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Orvos és Egészségtudományi Szekció Pécs, 2009. április 6 8. A konferencia díjazottjai

XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Orvos és Egészségtudományi Szekció Pécs, 2009. április 6 8. A konferencia díjazottjai XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Orvos és Egészségtudományi Szekció Pécs, 2009. április 6 8. A konferencia díjazottjai MOLEKULÁRIS BIOLÓGIA, BIOINFORMATIKA, FEJLŐDÉSBIOLÓGIA Genzyme különdíj

Részletesebben

TISZTELETTEL MEGHÍVJUK A DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM 2009/10. TANÉVI TDK KONFERENCIÁJÁRA

TISZTELETTEL MEGHÍVJUK A DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM 2009/10. TANÉVI TDK KONFERENCIÁJÁRA TISZTELETTEL MEGHÍVJUK A DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM 2009/10. TANÉVI TDK KONFERENCIÁJÁRA A KONFERENCIA HELYSZÍNE: I. Belklinika tanterme Mikrobiológia tanterme I. Sebészeti Klinika

Részletesebben

2004. szeptember 2 4.

2004. szeptember 2 4. P 01. Endreffy Emôke 1, Zsom Marianna 2, Haszon Ibolya 1, Nagy Ervin 3, Túri Sándor 1 SZTE ÁOK Gyermekklinika 1, Gambro Dialízis Központ 2, Szeged Gambro Dialízis Központ Szent László Kórház 3, Budapest

Részletesebben

Ajtay-Hegedüs Hajnalka

Ajtay-Hegedüs Hajnalka Abbasabadi, Sareh Ajtay-Hegedüs Hajnalka Ákli Balázs Alagha, M. Abdulhadi Angyal Richárd Babály Zsófia Emőke Bagin Barbara Bakai Rita Balajthy Dániel Balczár Eszter Katalin Balogh Gábor Balogh Zoltán Bán

Részletesebben

A Magyar Mikrobiológiai Társaság 2004. évi Nagygyûlése

A Magyar Mikrobiológiai Társaság 2004. évi Nagygyûlése Magyar Mikrobiológiai Társaság és a MMT Alapítványa 1097 Budapest, Gyáli út 2-6. www.mmt.org.hu A Magyar Mikrobiológiai Társaság 2004. évi Nagygyûlése és a 2004 X. Fermentációs Kollokvium P R O G R A M

Részletesebben

Dr. Szekeres Júlia Orvosi Mikrobiológiai és PIBF indukálta immunológiai szabályozás

Dr. Szekeres Júlia Orvosi Mikrobiológiai és PIBF indukálta immunológiai szabályozás Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola (D95) Iskolavezető: Dr. Szekeres Júlia A-138/1993 A reprodukció immunológiai vonatkozásai programvezető: Dr. Szekeres Júlia Dr. Szekeres Júlia Orvosi Mikrobiológiai

Részletesebben

Tudományos Diákköri Konferencia Students Research Conference. Általános Orvostudományi Kar. Medical School. Pécsi Tudományegyetem. University of Pécs

Tudományos Diákköri Konferencia Students Research Conference. Általános Orvostudományi Kar. Medical School. Pécsi Tudományegyetem. University of Pécs Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar University of Pécs Medical School 2008 Tudományos Diákköri Konferencia Students Research Conference Pécs, 2008. április 3-5. Pécs, 3-5 April 2008 A Pécsi

Részletesebben

Programfüzet. 2008. szeptember 3-6. Debrecen Kölcsey Központ. A Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság 54. Nagygyûlése

Programfüzet. 2008. szeptember 3-6. Debrecen Kölcsey Központ. A Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság 54. Nagygyûlése A Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság 54. Nagygyûlése Programfüzet 008. szeptember 3-6. Debrecen Kölcsey Központ A Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság Hungarian Society of Laboratory Medicine

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. QualiCont külső minőségértékelési körvizsgálatok. POCT vizsgálatok. Klinikai kémia/ Immunkémia Molekuláris biológia.

TÁJÉKOZTATÓ. QualiCont külső minőségértékelési körvizsgálatok. POCT vizsgálatok. Klinikai kémia/ Immunkémia Molekuláris biológia. TÁJÉKOZTATÓ QualiCont külső minőségértékelési körvizsgálatok POCT vizsgálatok Klinikai kémia/ Immunkémia Molekuláris biológia Hematológia Klinikai mikrobiológia Patológia 2011 QualiCont Nonprofit Közhasznú

Részletesebben

PhD fokozatot szereztek 1995-ben

PhD fokozatot szereztek 1995-ben 1995-ben Gelencsér András Krivácsy Zoltán Kotsis Leventéné Kotsis Levente Csetényi László Perger József Szépvölgyi János Kováts Ervin Bartha Ákos Horváth István Tamás Kárpáti Péter Marton Gyula Tóth László

Részletesebben

XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Kémiai és Vegyipari Szekció. Kivonatok. Pannon Egyetem Mérnöki Kar. 2015. április 9-11.

XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Kémiai és Vegyipari Szekció. Kivonatok. Pannon Egyetem Mérnöki Kar. 2015. április 9-11. XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Kémiai és Vegyipari Szekció Kivonatok Pannon Egyetem Mérnöki Kar 2015. április 9-11. XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Kémiai és Vegyipari

Részletesebben

ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET

ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET ORVOS- ÉS GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁLY XV. TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAK PROGRAMFÜZET MAROSVÁSÁRHELY 2005. április 14-16 1 Németh László TAVASZI ÜZENET Aki csügged, aki inog, Aki már

Részletesebben

A Magyar Biokémiai Egyesület internetes folyóirata. XXXIV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. december

A Magyar Biokémiai Egyesület internetes folyóirata. XXXIV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. december A Magyar Biokémiai Egyesület internetes folyóirata XXXIV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. december A Magyar Biokémiai Egyesület internetes folyóirata Szerkesztőbizottság: Bősze Szilvia, Erdődi Ferenc, Ifj. Gallyas

Részletesebben

Vegyészkonferencia 99

Vegyészkonferencia 99 E R D É L Y I M A G Y A R MŰSZA K I T U D O M Á N Y O S T Á R S A S Á G Vegyészkonferencia 99 K O L O Z S V Á R 1999. NOV E M B E R 26 28. Vegyészkonferencia 99 1 A konferencia szervezője Erdélyi Magyar

Részletesebben

X. Nemzetközi Vegyészkonferencia

X. Nemzetközi Vegyészkonferencia Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság Hungarian Technical Scientific Society of Transylvania X. Nemzetközi Vegyészkonferencia 10 th International Conference of Chemistry Kolozsvár, 2004. november

Részletesebben

A SZENTÁGOTHAI JÁNOS KUTATÓKÖZPONT TUDOMÁNYOS PROFILJA

A SZENTÁGOTHAI JÁNOS KUTATÓKÖZPONT TUDOMÁNYOS PROFILJA A SZENTÁGOTHAI JÁNOS KUTATÓKÖZPONT TUDOMÁNYOS PROFILJA Pécsi Tudományegyetem Innovációs Nap 2012. május 22. Hogyan indult a program? Science, Please! PTE Science Building létrehozása, egyetemi informatikai

Részletesebben

Magyar Mikrobiológiai Társaság és a MMT Alapítványa www.mmt.org.hu

Magyar Mikrobiológiai Társaság és a MMT Alapítványa www.mmt.org.hu Magyar Mikrobiológiai Társaság és a MMT Alapítványa www.mmt.org.hu A Magyar Mikrobiológiai Társaság 2008. évi Nagygyűlése és a XI. Fermentációs Kollokvium PROGRAM Hotel Helikon, Keszthely 2008. október

Részletesebben