On-line megjelenés: február PROBLÉMÁK ÉS MEGOLDÁSI JAVASLATOK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "On-line megjelenés: 2012. február http://www.mnm-nok.gov.hu/kiadvanyok/topografiai-tanulmanyok.html PROBLÉMÁK ÉS MEGOLDÁSI JAVASLATOK"

Átírás

1 On-line megjelenés: február LELŐHELY-DIAGNOSZTIKA: PROBLÉMÁK ÉS MEGOLDÁSI JAVASLATOK ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNYOK, ELŐZETES DOKUMENTÁCIÓ REMÉNYI LÁSZLÓ 1 Absztrakt: A nagyberuházások kapcsán végzett megelőző régészeti feltárások pontos pénzügyi tervezhetősége, előzetes ütemezése alapvető megbízói igényként merül fel. A tanulmány a lelőhely-diagnosztikai eljárások megbízhatóságával kapcsolatos problémák okainak (régészeti jellegű okok, illetve az örökségvédelmi hatástanulmányok rendszerével kapcsolatos okok) bemutatásán túl, megoldási javaslatokat is kínál. A nagyberuházások esetén kötelező Előzetes dokumentáció elkészítésével javulhat a feltárások tervezhetősége, ugyanakkor a megoldást csak egy komplex rendszer jelentheti, amelyben már a középtávú beruházáselőkészítésben szerepet kell kapnia a korszerű módszerekkel készített örökségvédelmi kockázatelemzéseknek Kulcsszavak: régészeti lelőhely-diagnosztika, örökségvédelmi hatástanulmányok, Előzetes dokumentáció, örökségvédelmi kockázatelemzés, nagyberuházások előkészítése. Az 1990-es években, elsősorban az évtized közepétől meginduló nagyberuházások kezdetben főleg infrastrukturális állami nagyberuházások (autópályák) később magánberuházások (ipari parkok, bevásárló központok, lakóparkok, stb.) korábban nem tapasztalt volumenű régészeti, örökségvédelmi feladatellátást tettek szükségessé. Az elmúlt két évtizedben a régészeti feladatokat ellátó intézmények megfelelő szakmai színvonalon, alapvetően jól végezték el a nagyberuházásokhoz kapcsolódó megelőző régészeti feltárásokat (vö: RACZKY 2007) ugyanakkor az ezek előkészítéseként végzett lelőhely-diagnosztikai vizsgálatok eredményessége nem mindig volt megfelelő. 1 Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Örökségvédelmi Központ Topográfiai Osztály, 1

2 A beruházók oldaláról, az EU forrásokból finanszírozott projektek kapcsán fokozódó igényként jelent meg a kivitelezési munkák, ezek között az örökségvédelmi feladatok minél pontosabb tervezhetősége. Ez egyrészt egy pénzügyi tervezhetőséget, költségkeretet, másrészt a kivitelezés ütemezésére vonatkozó tervezést, határidőket jelent. A korábbi évtizedben a hatósági eljárások szakmai háttéranyagaként örökségvédelmi hatástanulmányok készültek, ezek adatai alapján történt meg a szerződéskötés a beruházóval. A régészeti lelőhelyek területe azonban a humuszolás során sok esetben lényegesen megnőtt, vagy új lelőhelyek váltak ismertté esetleg a beruházás megvalósulását is veszélyeztető helyben megtartandó örökségi elemekkel a hatástanulmányban prognosztizáltakhoz képest. Ennek köszönhetően folyamatos problémaként jelentkezett a költségkeretek átlépése, a határidők be nem tartása, a többször megismételt szerződésmódosítások. A felmerült problémák nem köthetők konkrét feladatellátókhoz, múzeumokhoz, intézményekhez: azaz általánosak. Így általánosak lehetnek a háttérben álló okok is, amelyeket két fő csoportra bonthatunk: 1. Régészeti jellegű problémák, 2. A lelőhely-diagnosztika (az örökségvédelmi hatástanulmányok) rendszere. A tanulmány első felében ezek áttekintésére teszünk kísérletet. Régészeti jellegű problémák A régészeti lelőhelyek felderíthetősége A régészeti jellegű problémák közül az első a régészeti lelőhelyek felderíthetőségének általános kérdése. A felszíni jelenségek alapján azonosítható lelőhelyek többsége az emberi területhasználat olyan színhelye volt, ahol az egykori tevékenység nyomai a felszínen, vagy a felszín közelében azonosíthatók (pl.: település, temető, templom). Amikor egy település elnéptelenedik, elpusztul, változó mennyiségű leletanyag, használati eszköz (leggyakrabban kerámiatöredékek), építési törmelék halmozódik fel, a felszínen. Ezt a törmelék és hulladék réteget általában a természetes talajképződés miatt változó vastagságú humuszréteg, vagy öntéstalaj, futóhomok, növényzet, esetleg modern kori település, egyéb beépítés fedi el. A lelőhely-diagnosztika alapmódszerének számító terepbejárás (Vö: JANKOVICH 1993, JANKOVICH-BÉSÁN 2011, RENFREW-BAHN 1999, 70-75, 84-85, RACZKY 2008, 8) elsősorban azon lelőhelyek esetében eredményes, amikor a fedő talajréteget, illetve a régészeti leleteket, jelenségeket tartalmazó régészeti rétegeket valamilyen földmunka során (a terepbejárás 2

3 szempontjából ideális esetben szántás, talajművelés) megbolygatják, így az elfedett lelőhely leletanyaga, építési törmeléke, stb. a felszínre kerül. A terepbejárás során ezeket a felszíni jelenségeket, a későbbi elemzésekhez (elsősorban datálás) összegyűjtjük, felszíni szóródásukat kézi GPS műszerrel rögzítjük (1. ábra). 1. ábra. A terepbejárás során elsősorban a felszíni leletanyag szóródását tudjuk vizsgálni A terepbejárás során tehát elsősorban a felszíni leletanyag szóródását tudjuk felmérni, ez pedig nem minden esetben egyezik meg a lelőhely valódi kiterjedésével. Mivel a legbiztosabban azokat a területeket tudjuk azonosítani, ahol a felszíni leletanyag megfelelően koncentrálódik, így a lelőhely perifériája ahol a régészeti jelenségek intenzitása alacsony, ezzel együtt a leletanyag mennyisége eleve kevesebb nehezen mérhető fel pontosan. Ráadásul, azokban az esetekben, amikor a régészeti lelőhelyet fedő talajréteget nem bolygatják (pl. gyep, erdő, beépített területek), vagy túl vastag (pl. több méter vastag öntéstalaj, futóhomok) ahhoz, hogy bármilyen bolygatás elérje és felszínre hozza a régészeti leleteket, jelenségeket, a terepbejárás kevés sikerrel alkalmazható lelőhely-diagnosztikai módszer. A terepbejárással nem azonosítható lelőhelyek felderítésére (a terepbejárási eredmények pontosítására, hitelesítésére), más lelőhely-diagnosztikai módszerek alkalmazása ad lehetőséget. Ezek közül az utóbbi évtizedekben általánosan elterjedt módszer a légirégészeti 3

4 felderítés (lásd pl.: RENFREW-BAHN 1999, 75-80, RACZKY 2007, 7-8, CZAJLIK 2009, MIKLÓS 2011). Azon túl, hogy a módszer speciális ismereteket és technikát (pl. döntött kamerás felvételezés) igényel, alkalmazhatóságának számos külső korlátja is van. A repülések ideális feltételeit és időpontját a környezeti tényezők (időjárás, vegetációs ciklusok) nagymértékben meghatározzák, ugyanis bizonyos anomáliák csak megfelelő növényzetben látszódnak (vö. Magyarországon általános a négy éves vetésforgó), más típusú anomáliákat pedig éppen a friss hótakaró segít felismerni. Ebből következően a légirégészeti felderítés eredményessége nem biztosítható abban az esetben, ha nem a megfelelő időszakban végzik, tehát a módszer, leginkább középtávon (legalább 1 év, de a vetésforgó miatt akár hosszabb időszak), szisztematikusan alkalmazva lehet a beruházásokat előkészítő lelőhely-diagnosztika hatékony eszköze. Feltétlenül fontos megemlíteni még a legújabb távérzékelési eszközök (elsősorban a LiDAR és hiperspektrális felmérés) alkalmazhatóságát a régészeti lelőhely-diagnosztikában (vö.: MCCOY-LADEFOGED 2009). 2. ábra Egy erdős területen fekvő őskori erődített telep LiDAR felmérés alapján generált domborzati modellje (TÉKA tájérték-felmérés; LiDAR felmérés és feldolgozás: ODD Kft. ) 4

5 Ezek az eljárások azonban egyelőre túl költségesek ahhoz, hogy széles körben elterjedhessenek a magyar régészetben, így alkalmazásuk csak tesztelési fázisban jár Magyarországon (2. ábra). A megoldás az lehetne, ha a más célokra is kiválóan alkalmas, nagy pontosságú felület és domborzati modelleket használnák a tervezők, a környezetvédelmi hatáselemzés készítői, stb., így a költségek megoszlanának. A hagyományos (légifotó) és innovatív távérzékelési módszerek esetében egyaránt fontos a térinformatikailag feldolgozott, értelmezett felmérési eredmények a légirégész-specialista, vagy a LiDAR adatokat értelmező régész által szakmailag megtervezett és koordinált terepi hitelesítése (terepbejárás, próbafeltárás, shovel-test), mivel az előzetesen régészeti jelenségként értelmezett anomáliák pontos kora és jellege csak így határozható meg. Ma már szintén a hagyományos non-destruktív lelőhely-diagnosztikai módszerek közé tartoznak a különböző geofizikai vizsgálatok (RENFREW-BAHN 1999, 88-97, RACZKY 2007, 8, RACZKY ET AL 1997, GAFFNEY 2008, HEILIG-KOVÁCS-PATTANTYÚS 2011). A módszer sikeres alkalmazhatóságának, régészetileg is értelmezhető felhasználhatóságának alapfeltétele a vizsgálatok előzetes pontos szakmai megtervezése. Ennek során alapvető, hogy tisztázzuk, milyen kérdésekre várunk választ: helyben megtartandó (kő) emlékeket keresünk, vagy egy lelőhely kiterjedését, belső struktúráját, rétegtani viszonyait akarjuk alaposabban felderíteni. Vagy esetleg egy más non-destruktív módszerekkel nem vizsgálható régészeti érdekű területről akarjuk eldönteni, hogy ténylegesen várható-e ott régészeti jelenségek előkerülése. Ezek alapján kell kijelölni a felmérendő területeket, illetve megtervezni az alkalmazandó módszereket, amelyek megválasztását egyéb szempontok (pl. zavaró tényezők) is befolyásolnak. Ezért már a vizsgálatok megtervezésébe is feltétlenül be kell vonni a geofizikus specialistát. Ugyanakkor a geofizikai módszerek alkalmazásához régészeti adatokra is szükség van: a felmérések megtervezésénél, a korábbi non-destruktív felderítési adatokra (terepbejárás, légifelvételezés stb.), a mérések során kimutatott anomáliák értelmezéséhez pedig pl. kis felületre kiterjedő szondázó ásatásokra, amelyek alapján elvégezhető az eredmények interpolációja, illetve régészeti jelenségek datálása, jellegének meghatározása, stb. Valamennyi hagyományos és innovatív non-destruktív lelőhely-azonosítási módszer alkalmazása mellett is jelentős számban vannak olyan régészeti lelőhelyek, amelyek felszíni jelenségek, illetve felszín közeli anomáliák alapján egyszerűen nem vizsgálhatók, ezek az úgynevezett rejtőzködő lelőhelyek (MESTERHÁZY-STIBRÁNYI 2011, 20). Ilyenek például a nagyon vastag talajréteggel fedett területek, ahol a felszínen semmilyen jel nem utal régészeti 5

6 lelőhely előkerülésére, de ilyen a beépített (tartósan elfedett) területeken található lelőhelyek többsége is. Ezek a lelőhelyek kizárólag destruktív, a régészeti lelőhely, kutatással érintett részét (dokumentáltan) elpusztító módszerrel: próbafeltárással kutathatók (3. ábra). 3. ábra. Próbafeltárás, egy non-destruktív módszerekkel nem kutatható, városi környezetben előkerült őskori lelőhelyen. A dokumentálható nyesett felszín A vizsgálat célja tehát: a lelőhely kiterjedésének és rétegtani viszonyainak előzetes felderítése2, elsősorban más módszerekkel nem vizsgálható lelőhelyek esetén. Ezen kívül természetesen alkalmas a non-destruktív felderítési eredmények hitelesítésére, pontosítására is. A fentiekből adódóan a próbafeltárás a lelőhely-diagnosztika egyik legalapvetőbb módszere, ezzel szemben az eddig hatályos jogszabályok alapján3 és a gyakorlatban is a 2 Próbafeltárás: a régészeti lelőhelyek állapotfelmérését, jellegük, térbeli kiterjedésük és rétegsoraik megállapítását célzó tevékenység évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről (továbbiakban:kötv.) 7. (15). A próbafeltárás célja a régészeti lelőhelyek jellegének, kiterjedésének, a veszélyeztető források és a megelőző feltárás mértékének meghatározása, a lelőhelyek védelmi fokozatának megállapítása és osztályozása. Kötv A megelőző feltárás részeként a régészeti lelőhelyen - a hatóság eltérő rendelkezésének hiányában próbafeltárást kell végezni. Kötv (2). A Kötv. legújabb módosítása, az Előzetes dokumentáció készítésénél már lehetővé teszi a próbafeltárás alkalmazását: Kötv

7 próbafeltárás a megelőző régészeti feltárás része volt. Azaz azt a módszert, amely a leginkább képes olyan megbízható diagnosztikai eredményeket szolgáltatni (részben önállóan, részben más módszerekkel kombinálva, azokat hitelesítve), amelyekre tényleges garancia vállalható, már a lelőhely-diagnosztikai munkafázis lezárása, a hatástanulmány elkészítése, a szerződés megkötése után alkalmaztuk. Pedig a szükséges megelőző feltárások valódi teljes költsége csak a próbafeltárások eredménye alapján kalkulálható olyan biztossággal, amelyre pénzügyi és szakmai garancia vállalható, így a folyamatos szerződésmódosítások lehetősége eleve bele volt kalkulálva a rendszerbe. A próbafeltárásokkal kapcsolatban két ellenérv vethető fel: egyrészt a non-destruktív módszerekhez képes költséges, másrészt destruktív, mivel a jelenségek elpusztításával jár, ami káros, ha esetleg a beruházás mégsem valósul meg. A próbafeltárás ugyanis módszertanában is azonos a megelőző feltárással, hiszen ennek során általában az érintett terület 10-15%-át érintő, reprezentatív szondákat nyitnak, és feltárják az ezekben előkerülő régészeti jelenségeket, azaz lényegében elvégzik a megelőző feltárást. Pedig a lelőhely horizontális kiterjedése 4 a több rétegű, illetve városi lelőhelyek kivételével csupán gépi és kézi nyeséssel, foltdokumentálással is tisztázható lenne, a rétegtani viszonyok (esetleg talajréteggel, futóhomokkal elfedett további, mélyebben fekvő lelőhelyek) tisztázása, ellenőrzése szisztematikus mintavételezéssel is történhetne. Az eljárás így nemcsak olcsóbb, de örökségvédelmi szempontból is ideálisabb lenne: a próbafeltárás ugyanis csak a lelőhely, egyébként is nagyrészt bolygatott felső rétegét pusztítaná el, a beruházás meghiúsulása esetén a szondák visszatemetésével a lelőhely érintetlen részének védelme is megoldható. Ráadásul ha az eljárást más, non-destruktív diagnosztikai vizsgálatok pontosítására, hitelesítésére akarjuk használni, nincs feltétlenül szükség a teljes terület 10-15%-ra kiterjedő szondaárkok rendszerére, hanem elegendőek lehetnek a területen szisztematikusan, előzetesen célzottan, illetve reprezentatív módon kijelölt szondák (1X1 m), vagy talajfúrások is (vö.: RENFREW- BAHN 1999, 72-73, RACZKY 2007, 8). 4 Vö.: 5/2010 (VIII. 18.) NEFMI rendelet a régészeti lelőhelyek feltárásának, illetve a régészeti lelőhely, lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól (továbbiakban: 5/2010 NEFMI rendelet): 15. (1) A Kötv. 22. (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a hatóság régészeti megfigyelést írhat elő, ha: a) az érintett terület régészeti érintettségének mértéke egyéb módon nem tisztázható, b) a régészeti jelenségek előfordulása (gyakorisága) a lelőhelyre vonatkozóan elvégzett előzetes vizsgálatok alapján olyan alacsony, hogy a teljes körű megelőző feltárás nem indokolt. (2) A régészeti megfigyelés előírása keretében a hatóság meghatározhatja a régészeti jelenségeket fedő talajrétegek elengedhetetlenül szükséges mértékű eltávolítását és a láthatóvá váló régészeti jelenségek felszíni dokumentálását. A beavatkozást a beruházással érintett terület legfeljebb 15%-án végezhető el, elsősorban a lelőhely horizontális kiterjedésének és jellegének tisztázása érdekében. 7

8 A fentiek alapján, a régészeti lelőhelyek felderíthetőségével kapcsolatban, összefoglalásképpen leszögezhetjük, hogy mind a magyar (vö.: RACZKY et al. 1997), mind a nemzetközi (vö.:gojda 2004) tudományos tapasztalatok egyértelműen azt igazolják, hogy kizárólag a különböző lelőhely-diagnosztikai vizsgálatok komplex, előzetesen alaposan megtervezett alkalmazása nyújthat biztos eredményeket. A régészeti lelőhelyek ismertsége Egy másik régészeti jellegű probléma, a régészeti lelőhelyek magyarországi ismertsége, amely természetes módon következik a régészeti lelőhelyek felderíthetőségével kapcsolatos, fent bemutatott általános problémákból. A régészeti lelőhelyek magyarországi közhiteles adatbázisa (Kulturális Örökségvédelmi Hivatal) jelenleg cca rekordot tartalmaz. Mindez, egy közelmúltban elvégzett számítás szerint, a téradattal nem rendelkező lelőhelyek és duplumok nélkül összesen cca lelőhelynek felel meg (MESTERHÁZY-STIBRÁNYI 2011, 2-4, REMÉNYI-STIBRÁNYI 2011), azaz a hatályos örökségvédelmi törvény definíciójának értelmében 5, ennyi régészeti lelőhelyet ismerünk. A magyarországi lelőhely-állomány nagysága, a tudományosan megalapozott becslések alapján: lelőhelyre tehető (WOLLÁK 2009, Fig. 6.5), így a lelőhelyek maximum 25-30%-át ismerjük, ráadásul nagyok a területi anomáliák is. Az ország jelenlegi topográfiai felderítettsége mellett, a beruházások örökségvédelmi előkészítése ezért nem támaszkodhat kizárólag a nyilvántartott lelőhely-állományra, ezért minden esetben szükség van a beruházásokat megelőzően lelőhelydiagnosztikai vizsgálatokra. Szakmai okok A fenti objektív régészeti jellegű okok mellett létezik egy harmadik, szubjektív, szakmai probléma is. A Magyarország Régészeti Topográfiája (MRT) program amely a 60-as években egyedülállóan progresszív vállalkozás volt sajnálatos módon lelassult, megállt. Ennek a következménye nemcsak az, hogy csupán az ország 11%-át sikerült módszeresen felderíteni, de hosszabb távon azt is eredményezte, hogy elmaradtak azok a topográfiai alapkutatások, amelyek biztosíthatták volna a lelőhely-diagnosztikai módszerek folyamatos fejlesztését, tökéletesítését, tesztelését. Nincs módszertani központ, nincsenek szakmai módszertani viták, stb., ráadásul a nagyberuházások során szükségessé vált ásatási munka és 5 Régészeti lelőhely: az a földrajzilag körülhatárolható terület, amelyen a régészeti örökség elemei történeti összefüggéseikben találhatók, és amelyet a hatóság nyilvántartásba vett (Kötv ). 8

9 ennek eredményeinek publikálásának árnyékában, a topográfia ma nem tartozik a magyar régészet vezető kutatási irányzatai közé. Mindeközben Nyugat-Európában de már Közép-Európában is (vö.: GOJDA 2004) jelentős mértékben az úgynevezett újrégészeti iskolák 6 megtermékenyítő hatásának (vö.: kvantitatív szemlélet, természettudományos és innovatív módszerek, GIS, stb.) is köszönhetően, a lelőhely-diagnosztika, jelentős, önálló interdiszciplináris kutatási irányzattá nőtte ki magát. A lelőhely-diagnosztika jelenlegi rendszeréből adódó problémák A bemutatott régészeti jellegű objektív és szubjektív nehézségek mellett, úgy véljük, hogy a lelőhely-diagnosztika eredményességét nagyban meghatározta az a kialakult rendszer, amelyben a feladatellátók kénytelenek voltak az örökségvédelmi hatástanulmányokat elkészíteni. A különböző örökségvédelmi, környezetvédelmi, építésügyi jogszabályok számos esetben írják elő (vagy a hatóságok számára biztosítják ennek lehetőségét) örökségvédelmi hatástanulmányok, szakvélemény, adatszolgáltatás benyújtását, amelyek azonban általában nem alkotnak hatékonyan működő komplex rendszert. Településrendezési eljárásokhoz készített örökségvédelmi hatástanulmányok Az örökségvédelmi törvény (Kötv.) településrendezési eljárások esetén örökségvédelmi hatástanulmányok készítését írja elő 7. A hatástanulmányokat a legtöbb magyarországi önkormányzat elkészítette és eredményeit elvileg beépítette rendezési, szabályozási terveibe. Azonban mivel a hatástanulmányok készítésének leginkább csak a formai kritériumai voltak meghatározva, a szakmai tartalom nem, az elkészült munkák színvonala nem egységes és így valódi felhasználhatósága is bizonytalan. Mivel a vizsgálatokhoz nem volt kötelező semmilyen terepi vizsgálatot elvégezni, sok esetben a tanulmány kizárólag a nyilvántartott régészeti lelőhelyek katasztere volt, érdemi lelőhely-felderítést nem végeztek készítésekor 8. Ezért a tanulmányok jelentős része, a fejlesztési területek kijelölése során nem alkalmas megbízható örökségvédelmi kockázatelemzésre. 6 Magyar nyelvű összefoglalás: RENFREW-BAHN 1999, 36-44, az Újrégészet hazai hatásáról: BÁNFFY Kövt Vö.: örökségvédelmi hatástanulmány nem készülhet úgy, hogy nem előzte meg terepbejárás. JANKOVICH- BÉSÁN 2011, 18. 9

10 Tájérték-felmérés Az elmulasztott lehetőségek (MRT, településrendezési eljárások) pótlására egy új lehetőség nyílhat a tájérték felmérési programok során végzett régészeti felmérési-felderítési munkák kapcsán. Magyarország, felismerve kulturális és természeti örökségünk együttes védelmének fontosságát, csatlakozott az Európai Táj Egyezményhez 9. Mindez egy lehetőség lehet a szisztematikus régészeti szemléletű tájérték-felmérésre (vö.: SÁROSI 2003), egységes adatfelvételi szabvány 10 alapján. A több intézménnyel együttműködve, a Norvég Alap által finanszírozott TÉKA Tájérték-kataszter készítése során az MNM-NÖK Topográfiai osztálya kifejlesztette és a gyakorlatban is tesztelte a tájérték-szemléletű régészeti topográfiai módszertant, jelenleg az adatok térinformatikai feldolgozására és kezelésére alkalmas adatbázis fejlesztése folyik (vö.: REMÉNYI-STIBRÁNYI IN PRINT). Környezeti hatásvizsgálat Bizonyos, külön jogszabályban meghatározott beruházások esetén, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló kormányrendelet 11 örökségvédelmi hatáselemzés elvégzését írja elő. Ennek azonban semmilyen meghatározott szakmai tartalma nincs, így egyaránt elfogadható egy egyszerű régészeti adatszolgáltatás, vagy úgynevezett előzetes örökségvédelmi hatástanulmány (amely elsősorban archív adatokra támaszkodik), de akár elsősorban a megrendelő döntésétől és pénzügyi lehetőségeitől függően teljes hatástanulmány is készülhet, már ebben a tervezési, engedélyezési fázisban. Az építésügyi hatósági engedélyezési eljárás során készített hatástanulmányok Bizonyos beruházások esetén, az illetékes örökségvédelmi hatóság, szakhatósági hozzájárulását, örökségvédelmi hatástanulmány elkészítéséhez kötheti 12 (2007 és 2010 között évi CXI. Törvény a Firenzében, október 20-án kelt, Európai Táj Egyezmény kihirdetéséről. 10 MSZ /2005. (XII. 25.) kormányrendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról. Vö.: 4/2003. (II. 20.) NKÖM rendelet az örökségvédelmi hatástanulmányról, 1.. (2): A környezeti hatásvizsgálat hatálya alá tartozó tevékenységek engedélyezési eljárása során e rendelet szabályait a környezeti hatásvizsgálatra vonatkozó külön jogszabályok rendelkezéseivel összhangban kell alkalmazni. 12 4/2003. (II. 20.) NKÖM rendelet az örökségvédelmi hatástanulmányról, 3..: A Hivatal hatástanulmány elkészítéséhez kötheti szakhatósági hozzájárulásának megadását: a) a régészeti lelőhelyen megvalósítandó tereprendezési eljárás, illetve olyan beruházás vagy fejlesztés esetén, ahol az engedélyezés alá vont terület legalább 1 hektár nagyságú, vagy a tervezett építmény szintterülete legalább 500 négyzetméter, b) a külterületen lévő nyomvonalas létesítmények műszaki nyilvántartásáról szóló 18/1984. (XII. 13.) ÉVM rendelet 1. számú mellékletének 6. pontjában felsorolt vízügyi létesítmények, valamint az egyes nyomvonal jellegű építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM 10

11 ez minden nagyberuházás esetén kötelező volt 13 ). A különböző nagyberuházások esetén el is készültek az örökségvédelmi hatástanulmányok, azonban a tapasztalatok a legtöbb esetben azt mutatták, hogy az objektív szakmai okokon és esetleges hiányosságokon túl, önmagában a kialakult rendszer az, amely lehetetlenné teszi azt, hogy a hatástanulmányok megfeleljenek a hozzájuk fűzött elvárásoknak. Az alapvető probléma, hogy a lelőhely-diagnosztikai vizsgálatok elvégzésének idejét (mind a rendelkezésre álló időt, mind a vizsgálati időszakot) az engedélyezési eljárások határideje határozta meg, függetlenül a régészeti, szakmai szempontoktól. A tervező nyilván csak akkor tudta a terveket átadni a régészeti lelőhely-diagnosztika számára, ha azok már egy bizonyos tervezési fokot elértek, ugyanakkor a végleges engedélyezési tervek, a legtöbb esetben éppen a hatósági engedélyezési eljárás határidejére készülnek el. Így a lelőhelydiagnosztika számára általában olyan kevés idő állt rendelkezésre, amely alatt csupán az archív adatgyűjtést és a terület egyszeri bejárását lehetett elvégezni, ráadásul a vegetációs ciklusok és egyéb zavaró tényezőktől függetlenül kiválasztott időszakban. Méltányolható megrendelői igény az, hogy a hatástanulmány tartalmazzon számszerűsített adatokat, a feltárandó területek kiterjedésére, esetleg a feltárások költségeire vonatkozóan. Erre egyrészt a lelőhely-diagnosztika korábbi rendszerében, fent bemutatott szakmai jellegű problémák miatt eleve nem volt mód (vö. pl. próbafeltárásokkal kapcsolatos problémák). De a legtöbb esetben az örökségvédelmi hatástanulmányok megrendelésekor még a beruházás sem áll olyan tervezési szinten, ami megfelelő megrendelői adatszolgáltatást tenne lehetővé. Az engedélyezési tervek készítésekor legtöbbször maga a megbízó sem rendelkezik olyan pontos, végleges tervezési adatokkal, amelyek alapján a különböző kalkulációkat el lehetne végezni. A megrendeléskor ugyanis legtöbbször még csak a nyomvonal vagy a fejlesztési terület kijelölése történik, így a földmunkával érintett területek valódi mérete (a pontos és részletesen kidolgozott nyomvonalszélesség, a csomópontok kialakítása, a pihenők helye, a földmunkák műszaki paraméterei, az építés-technológiai eljárás) nem ismert. Azaz ebből a szempontból az örökségvédelmi hatástanulmány túl korán készül. Más szempontból azonban az örökségvédelmi hatástanulmány túl későn készül. Nagyon fontos ugyanis hangsúlyozni, hogy az örökségvédelem általános célja így, elvileg konkrét együttes rendelet mellékletében felsorolt nyomvonal jellegű építményszerkezetek létesítése, továbbá folyók, csatornák medrének módosítása esetén, 13 21/2007. (III. 26.) OKM rendelet a régészeti lelőhelyek feltárásának, illetve a régészeti lelőhely, lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól szóló 18/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet módosításáról nyara óta nem hatályos. 11

12 feladata is elsődlegesen nem a veszélyeztetett régészeti lelőhelyek feltárása, hanem sokkal inkább az örökségi elemek eredeti állapotának megőrzése. Azaz olyan javaslatok kidolgozása, amelyek alapvetően a régészeti lelőhelyek elkerülésére pontosabban olyan területek, térségek, zónák lehetséges elkerülésére, amelyekben régészeti lelőhelyek koncentrált előkerülésére lehet számítani vonatkoznak (BELÉNYESY-VIRÁGOS 208, 74). Mivel az örökségvédelmi hatástanulmány az esetek túlnyomó részében már csak a véglegesen kiválasztott, engedélyezésre beadandó tervekkel dolgozik, valós örökségvédelmi kockázatcsökkentő (egyben költségcsökkentő) ajánlásokat már nem fogalmazhat meg, hiszen ebben a tervezési fázisban már csupán kisebb korrekciókra van mód, nagyobb területek örökségvédelmi célú és egyben a költséghatékonyságot célzó elkerülésre már nincs lehetőség. Megoldási javaslatok és lehetőségek A lelőhely-diagnosztika eredményességével kapcsolatos problémák okai tehát leginkább abban kereshetők, hogy bár a lelőhely-állomány sajátosságait, vizsgálhatóságának lehetőségeit figyelembe vevő, hatékony lelőhely-diagnosztikai módszerek adottak a hazai szakemberek számára, ezeket a szakmai ismeri is, azonban beruházás-előkészítés eddigi csak az engedélyezési eljárás határidejét figyelembe vevő, a szakmai szempontokat mellőző rendszere, nem nyújtott lehetőséget a vizsgálati eljárások komplex, hatékony és eredményes alkalmazására. A hosszú távú megoldást természetesen az ország szisztematikus és folyamatos topográfiai kutatása jelentheti, azonban az aktuális feladatok (beruházások) azonnali megoldást igényelnek. Az ország teljes területének szisztematikus régészeti-topográfiai felderítése Az ország jelenlegi régészeti topográfiai kutatottságából, a lelőhelyek alacsony ismertségéből (25-30%) adódó problémákat hosszútávon csak az ország szisztematikus régészeti felderítése oldhatja meg. Azaz valamilyen formában a MRT program folytatása, interdiszciplináris kutatások, együttműködések formájában. Erre, a már említett tájértékfelmérés program is alkalmas lehet. A nemzetközi példák ismertek (vö.: MESTERHÁZY- STIBRÁNYI 2011, 5), a módszerek adottak, azonban a jelenlegi helyzetben a kutatások egyébként nem túl magas pénzügyi forrása hiányzik. 12

13 További problémát jelent az is, hogy az ország régészeti felderítését tulajdonképpen soha nem zárhatjuk le véglegesen. Azaz nem csupán egyetlen, több éves kutatási kampányról van szó, hanem egy olyan folyamatos tevékenységről, amelynek eredményeképpen állandóan bővülnek az ország lelőhely-állományára vonatkozó információink, de végleges eredményt soha nem garantálhatunk 14. Azaz a szisztematikus felderítés bár nagyságrendekkel növeli a lelőhely-diagnosztika eredményességét, megbízhatóságát, továbbra is szükség lesz a különböző földmunkával járó változtatások örökségvédelmi kockázatainak konkrét, a beruházásokat megelőzően elvégzett felmérésére. A nagyberuházások örökségvédelmi előkészítésének hatékonyabb rendszere: Az előzetes dokumentáció Jelentős részben az EU forrásokból megvalósuló beruházások szoros elszámolási rendszerének következtében, egyre markánsabbá vált az igény arra, hogy a korábbiakhoz képest pontosabban lehessen kalkulálni a szükséges megelőző feltárások pénzügyi keretét, ütemezését. A beruházók, elsősorban a jelenlegi nagyberuházásokat koordináló NIF Zrt. részéről az az elvárás fogalmazódott meg, hogy a lelőhely-diagnosztikai eljárások eredményei alapján, olyan szintű adatszolgáltatást kapjon, amely konkrét pénzügyi becslést, ütemezést tartalmaz és amelyre a feladatellátó pénzügyi garanciát is vállal. Mint az a korábbiakból talán egyértelműen kiderült, az örökségvédelmi hatástanulmányok jelenlegi rendszere nem alkalmas ilyen jellegű adatszolgáltatásra. Erre csak a szakmai szempontokat fegyelembe vevő határidők (legalább 1 év) mellett van lehetőség, amely időszak alatt lehetőség nyílik komplex (a próbafeltárást is magába foglaló) lelőhelydiagnosztikai vizsgálatok megfelelő vegetációs ciklusban történő elvégzésére, szükség szerinti megismétlésére, pontosítására. Ugyanakkor a végleges pénzügyi becsléshez a végleges kiviteli tervekre és műszaki dokumentációra van szükség. A probléma megoldására a jogalkotók egy új tanulmánytípus, az Előzetes dokumentáció elkészítését tették kötelezővé nagyberuházások esetén 15. A dokumentációt a feltárási 14 Egy-egy újabb vizsgálat során, még a legalaposabban felmért MRT területeken is kerülhetnek elő új lelőhelyek. Ez nem az MRT, vagy a módszerek hibája, egyszerűen a régészeti lelőhelyek, illetve felderíthetőségük sajátossága. 15 Kötv. 7.. (29); 20/A. (1): A külön jogszabályban meghatározott nagyberuházás, valamint részben vagy egészben európai uniós forrásból megvalósuló beruházás (a továbbiakban: nagyberuházás) esetén előzetes régészeti dokumentációt kell készíteni. Egyéb esetekben előzetes régészeti dokumentáció készíthető különösen a földterület-kiválasztás során, a hatósági engedélyezési eljárásokat megelőzően. (2) Az előzetes régészeti dokumentáció nem pótolja a 22. (2) bekezdése szerinti próbafeltárást. (3) Az előzetes régészeti dokumentáció elkészítéséhez szükséges régészeti feltárások költségei - nemzetgazdasági szempontból indokolt esetekben - a központi költségvetésből fedezhetőek. 13

SZAKMAI ÚTMUTATÓ ELŐZETES RÉGÉSZETI DOKUMENTÁCIÓ KÉSZÍTÉSÉHEZ

SZAKMAI ÚTMUTATÓ ELŐZETES RÉGÉSZETI DOKUMENTÁCIÓ KÉSZÍTÉSÉHEZ KÉSZÍTÉSÉHEZ 2014 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 2 2. AZ AZ ÖRÖKSÉGVÉDELEM RENDSZERÉBEN... 3 3. AZ TARTALMI ELEMEI... 11 4. A LELŐHELY-FELDERÍTÉS MÓDSZEREINEK RÉSZLETES SZAKMAI IRÁNYELVEI ÉS DOKUMENTÁCIÓS

Részletesebben

PREDIKTÍV RÉGÉSZETI MODELLEK ÉS A MAGYAR

PREDIKTÍV RÉGÉSZETI MODELLEK ÉS A MAGYAR On-line megjelenés: 2011. szeptember www.mnm-nok.gov.hu/kiadvanyok PREDIKTÍV RÉGÉSZETI MODELLEK ÉS A MAGYAR ÖRÖKSÉGVÉDELEM MESTERHÁZY GÁBOR STIBRÁNYI MÁTÉ 1 Absztrakt: A régészeti örökségvédelem első és

Részletesebben

Stibrányi Máté, Mesterházy Gábor, Padányi-Gulyás Gergely RÉGÉSZETI FELTÁRÁS ELŐTT VAGY HELYETT

Stibrányi Máté, Mesterházy Gábor, Padányi-Gulyás Gergely RÉGÉSZETI FELTÁRÁS ELŐTT VAGY HELYETT AZ MNM NÖK Tudományos-népszerűsítő füzetei 5 HNM NCHPC Popular Science Booklets 5 Stibrányi Máté, Mesterházy Gábor, Padányi-Gulyás Gergely RÉGÉSZETI FELTÁRÁS ELŐTT VAGY HELYETT régészeti lelőhely-azonosítás,

Részletesebben

A BERUHÁZÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ RÉGÉSZETI FELADATELLÁTÁS EGYSÉGES KONCEPCIÓJA

A BERUHÁZÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ RÉGÉSZETI FELADATELLÁTÁS EGYSÉGES KONCEPCIÓJA A BERUHÁZÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ RÉGÉSZETI FELADATELLÁTÁS EGYSÉGES KONCEPCIÓJA A Magyar Régész Szövetség 2011. október 21-én kelt, Dr. Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszterhez, Szőcs Géza kultúráért felelős

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2015.I.1.) hatályos állapota A jel a legutoljára

Részletesebben

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY Régészeti munkarész

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY Régészeti munkarész KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY Régészeti munkarész Készült: Környe község településrendezési tervének módosításához Ipari Park bővítése Megrendelő: Környe Község Önkormányzata Készítette: László

Részletesebben

HAJDÚSÁMSON LIBANYOMÁS TERÜLET ÖRÖKSÉGVÉDELMI (RÉGÉSZETI) HATÁSTANULMÁNYA HAJDÚ BIHAR MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA DEBRECEN

HAJDÚSÁMSON LIBANYOMÁS TERÜLET ÖRÖKSÉGVÉDELMI (RÉGÉSZETI) HATÁSTANULMÁNYA HAJDÚ BIHAR MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA DEBRECEN HAJDÚSÁMSON LIBANYOMÁS TERÜLET ÖRÖKSÉGVÉDELMI (RÉGÉSZETI) HATÁSTANULMÁNYA HAJDÚ BIHAR MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA DEBRECEN 2009 1. Az örökségvédelmi hatástanulmány tárgya, célja, feladata és főbb részei

Részletesebben

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI SZAKTERÜLETI RÉSZ LEVÉL. Készítette: Takács Károly régész, történész. 2008. október 20.

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI SZAKTERÜLETI RÉSZ LEVÉL. Készítette: Takács Károly régész, történész. 2008. október 20. KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI SZAKTERÜLETI RÉSZ LEVÉL Készítette: Takács Károly régész, történész 2008. október 20. KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY Régészeti szakterületi

Részletesebben

2014-2020 Operatív Programozási időszak programjainak Stratégiai Környezeti Vizsgálata (SKV) Módszertan és tematika társadalmi egyeztetéshez

2014-2020 Operatív Programozási időszak programjainak Stratégiai Környezeti Vizsgálata (SKV) Módszertan és tematika társadalmi egyeztetéshez 2014-2020 Operatív Programozási időszak programjainak Stratégiai Környezeti Vizsgálata (SKV) Módszertan és tematika társadalmi egyeztetéshez Nyilvánosságra hozva 2013. augusztus hónapban Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

2001. évi LXIV. törvény. a kulturális örökség védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2001. évi LXIV. törvény. a kulturális örökség védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről Az Országgyűlés - felismerve, hogy kulturális örökségünk hazánk múltjának és jelenének pótolhatatlan, egyedi és meg nem újítható forrása, a nemzeti

Részletesebben

4. A PROJEKTEK ELŐKÉSZÍTÉSE

4. A PROJEKTEK ELŐKÉSZÍTÉSE 4. A PROJEKTEK ELŐKÉSZÍTÉSE... 1 4.1. A PROJEKTTERVEZÉS MÓDSZERTANA... 1 4.1.1. A legfontosabb módszerek áttekintése... 1 4.1.2. A logframe mint projektértékelési eszköz... 4 4.2. AZ INFRASTRUKTURÁLIS

Részletesebben

Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 8.

Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 8. Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 8. KÖRNYEZETMENEDZSMENT- Dr. Tenk, Antal Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 8.: KÖRNYEZETMENEDZSMENT- Dr. Tenk, Antal Lektor: Dr. Héjj, Botond Ez

Részletesebben

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM A környezeti és természeti hatások vizsgálata Útmutató az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek hatásvizsgálatához és módszertani segédlet az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek

Részletesebben

2001. évi LXIV. törvény. (2005. évi LXXXIX. törvénnyel módosított, hatályos 2006. január 1-től) a kulturális örökség védelméről

2001. évi LXIV. törvény. (2005. évi LXXXIX. törvénnyel módosított, hatályos 2006. január 1-től) a kulturális örökség védelméről 2001. évi LXIV. törvény (2005. évi LXXXIX. törvénnyel módosított, hatályos 2006. január 1-től) a kulturális örökség védelméről Az Országgyűlés - felismerve, hogy kulturális örökségünk hazánk múltjának

Részletesebben

2001. évi LXIV. törvény. a kulturális örökség védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2001. évi LXIV. törvény. a kulturális örökség védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről Az Országgyűlés - felismerve, hogy kulturális örökségünk hazánk múltjának és jelenének pótolhatatlan, egyedi és meg nem újítható forrása, a nemzeti

Részletesebben

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengelye bírálati rendszerének vizsgálata

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengelye bírálati rendszerének vizsgálata Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengelye bírálati rendszerének vizsgálata

Részletesebben

Tájékoztató a településrendezésrôl

Tájékoztató a településrendezésrôl Tájékoztató a településrendezésrôl 2010 Készült az NFGM Területrendezési és Településügyi Fôosztály Településrendezési Osztálya és a VÁTI Nonprofit Kft. Térségi Tervezési és Területrendezési Irodája gondozásában

Részletesebben

1. A bizonytalanság és a kockázat, kockázatmenedzsment fogalma, a kockázat típusai

1. A bizonytalanság és a kockázat, kockázatmenedzsment fogalma, a kockázat típusai Dr. Fekete István: Kockázat kontrolling 1. A bizonytalanság és a kockázat, kockázatmenedzsment fogalma, a kockázat típusai Bármely feladat megoldásának egyik lényegi sajátossága a bizonytalanságok jelenléte

Részletesebben

Pest Megyei Területfejlesztési Program

Pest Megyei Területfejlesztési Program Stratégiai Program munkarész Pest Megyei Területfejlesztési Program Készült Pest Megye Önkormányzatának megbízásából 2014-ben. Köszönetet mondunk azoknak a Pest megyei önkormányzatoknak, Pest megyei vállalkozásoknak,

Részletesebben

A VÍZ KERETIRÁNYELV TERMÉSZETVÉDELMI VONATKOZÁSAI

A VÍZ KERETIRÁNYELV TERMÉSZETVÉDELMI VONATKOZÁSAI A VÍZ KERETIRÁNYELV TERMÉSZETVÉDELMI VONATKOZÁSAI Írta dr. Ambrus András (FHNPI) Csörgits Gábor (KvVM TvH, KGI) dr. Fülöp Sándor (EMLA) Havasné Szilágyi Eszter (KvVM) Kis Ferenc (WWF Magyarország) Kiadja

Részletesebben

AJÁNLÁS A MUNKAÜGYI KÖZPONTOK ÁLTAL MŰKÖDTETETT MUNKAERŐPIACI PROGRAMOK ÉRTÉKELÉSI ÉS MONITORING RENDSZERÉRE. (Záró tanulmány)

AJÁNLÁS A MUNKAÜGYI KÖZPONTOK ÁLTAL MŰKÖDTETETT MUNKAERŐPIACI PROGRAMOK ÉRTÉKELÉSI ÉS MONITORING RENDSZERÉRE. (Záró tanulmány) HEFOP 1. 2. intézkedés: Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése 1. Szolgáltatásfejlesztés, stratégiai tervezés, kutatás 1.2. Stratégiai tervezés és kutatás 1.2.1. Aktív eszközök és munkaerőpiaci

Részletesebben

A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban

A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban Szlávik János A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban 17. szám Budapest, 2002. december ISBN 963 503 294 3 ISSN 1587-6586 A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Környezettudományi

Részletesebben

INFORMATIKA ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

INFORMATIKA ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV Kirner Attila (CISA) és Pichler Attila (CISA) INFORMATIKA ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV avagy GYAKORLATI TANÁCSOK AZ INFORMATIKAI KONTROLLOK MŰKÖDTETÉSÉHEZ 2007 Szerzők: Kirner Attila, Pichler Attila, Lektor:

Részletesebben

Kenderes Város Önkormányzata. Stratégiai tervezés és éves költségvetés összekapcsolása

Kenderes Város Önkormányzata. Stratégiai tervezés és éves költségvetés összekapcsolása ÁROP 1.A.2/A-2008 Kenderes Város Önkormányzata Stratégiai tervezés és éves költségvetés összekapcsolása Eljárásrend a stratégiai tervezésre és annak éves költségvetéssel való összekapcsolására a közoktatási

Részletesebben

HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I.

HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I. HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I. BUDAPEST, 2014. ÁPRILIS 30. Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2. ELŐZMÉNYEK... 5 3. A STRATÉGIAI TERVEZÉS JELENTŐSÉGE NAPJAINKBAN... 6 3.1 Stratégiai

Részletesebben

Sikeres és sikertelen tapasztalatok az EU Élőhelyvédelmi Irányelvének megvalósításában: a németországi példa. Tomcsányi Zsófia CEEWEB 2003.

Sikeres és sikertelen tapasztalatok az EU Élőhelyvédelmi Irányelvének megvalósításában: a németországi példa. Tomcsányi Zsófia CEEWEB 2003. Sikeres és sikertelen tapasztalatok az EU Élőhelyvédelmi Irányelvének megvalósításában: a németországi példa Tomcsányi Zsófia CEEWEB 2003. Budapest Köszönetnyilvánítás...3 Rövidítések, kifejezések...4

Részletesebben

A JÖVŐ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA

A JÖVŐ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA JÖVŐ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVŐ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA A beruházásokhoz kapcsolódó

Részletesebben

MARTONVÁSÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI MUNKARÉSZ KUSTÁR ROZÁLIA. régész muzeológus

MARTONVÁSÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI MUNKARÉSZ KUSTÁR ROZÁLIA. régész muzeológus MARTONVÁSÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI MUNKARÉSZ KUSTÁR ROZÁLIA régész muzeológus régészeti örökségvédelmi szakértő 2014. március TARTALOM I. Bevezető II. Martonvásár

Részletesebben

2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről 1

2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről 1 Opten Törvénytár Opten Kft. I. 2001. évi LXIV. törvény 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről 1 A 2011.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék Az Országgyűlés 1 I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Az Országos Autizmus Stratégia. felülvizsgálatának terve

Az Országos Autizmus Stratégia. felülvizsgálatának terve Az Országos Autizmus Stratégia felülvizsgálatának terve Készítette: Bodor Pál Giflo H. Péter Menner Ákos Dr. Simó Judit Dr. Vályi Réka Budapest, 2011. március 1 Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló...

Részletesebben