VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA FŐJEGYZŐ 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA FŐJEGYZŐ 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-021, Fax: (88)545-012 E-mail: mokfojegyzo@vpmegye."

Átírás

1 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA FŐJEGYZŐ 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/21-8/2007. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének február 22-i ülésére Tárgy: Előadó: Beszámoló a megyei önkormányzat által fenntartott fogyatékosok és pszichiátriai betegek ellátásáról gondoskodó intézményekben az újszerű foglalkoztatás tapasztalatairól Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző Az előterjesztés készítésében részt vett: Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Iroda Sándor Tamás irodavezető, Erdélyi Gézáné szociális szakreferens, Szabó József a kamondi Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona igazgatója, Kustos László a Sümeg-nyírlakpusztai Pszichiátriai Betegek Otthona igazgatója, Hanich Ferenc a dákai Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona igazgatója, Szántó Ferenc a lesencetomaji Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona igazgatója. Az előterjesztést megtárgyalta: Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság

2 Tisztelt Közgyűlés! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény módosításával a szociális intézményekben élők foglalkoztatása július 1-jétől megváltozott. Az új szabályozás lehetővé tette, hogy a fogyatékosok és pszichiátriai betegek otthonaiban élő személyek képességeiknek, készségeiknek megfelelő foglalkoztatási formában és munkakörben dolgozhassanak. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 59/2006. (VI. 15.) MÖK határozatában egyetértését és hozzájárulását adta ahhoz, hogy a megyei önkormányzat fenntartásában működő dákai Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthonában a lesencetomaji Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthonában, a kamondi Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthonában, valamint a Sümeg-nyírlakpusztai Pszichiátriai Betegek Otthonában július 1-jétől bevezetésre kerüljön a törvény 99/D-E. -aiban foglalt új típusú munka-rehabilitációs célú, valamint fejlesztő-felkészítő szociális foglalkoztatás. A fentiekben említett határozat 4. pontjában került rögzítésre miszerint a megyei közgyűlés felkérte a megyei főjegyzőt, hogy a szociális foglalkoztatást szolgáló tárgyi és személyi feltételek felülvizsgálata érdekében a megyei önkormányzat intézményeiben ellátottak újszerű foglalkoztatásának féléves tapasztalatairól a foglalkoztatásban érintett intézmények vezetőinek bevonásával számoljon be a közgyűlésnek. A fent felsorolt otthonok vezetői intézményük vonatkozásában elkészítették féléves jelentéseiket, melyek összegzésére a hivatal Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Irodája illetékes munkatársainak a közreműködésével került sor. A szociális foglalkoztatás zökkenőmentes elindításának egyik fontos eleme a jól kidolgozott szervező, előkészítő munka volt. Első lépésként valamennyi szociális foglalkoztatásban bekapcsolódni kívánó intézmény vonatkozásában ki kellett választani azokat az intézménnyel jogviszonyban álló személyeket, akik az egyéni gondozási, fejlesztési és rehabilitációs tervben foglaltak szerint a meglévő képességeik alapján koruknak, fizikai és mentális állapotuknak megfelelően a különböző foglalkoztatási formákban munkavégzésre alkalmasak. A szociális foglalkoztatásban azok az ellátottak vehetnek részt, akiket a külsővati Idősek Otthona és Módszertani Intézménye koordinálásával létrehozott rehabilitációs alkalmassági vizsgálatot végző szakértői bizottság véleménye alapján az igazgató kijelölt. A szociális foglalkoztatás keretében munka-rehabilitáció és fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás formájában van lehetőség az ellátottak hasznos munkatevékenységének a megszervezésére. A szakértői bizottság vizsgálata során megállapította, hogy az ellátott alkalmas-e foglalkoztatás keretében történő munkavégzésre, ennek ismertében tett javaslatot a kétféle foglalkoztatási forma alkalmazásának valamelyikére. A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő pszichiátriai betegek, és fogyatékosok otthonai esetében a bizottság a lefolytatott vizsgálat eredményeképpen 203 főt tartott alkalmasnak munka-rehabilitációs, 33 főt pedig fejlesztőfelkészítő foglalkoztatásra A rehabilitációs alkalmassági vizsgálatot követően történt meg a 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet alapján (mely magába foglalja a szociális foglalkoztatás engedélyeztetésének módját) az intézmények vezetőinek részéről a Veszprém Megyei Közigazgatási Hivatal Megyei Szociális és Gyámhivatal felé az engedélyeztetési eljárás megindítása. A szociális foglalkoztatás megfelelő színvonalon történő biztosítása érdekében a 3/2006. (V. 12.) ICsSzEM rendelet alapján szükség volt a foglalkoztatás szakmai feltételrendszerének kialakítására egyben a személyi és tárgyi feltételek megteremtésére. A rendeletben előírtaknak megfelelően a tárgyi feltételek biztosítása érdekében kialakításra kerültek a pihenő és

3 2 mellékhelyiségek a tisztálkodáshoz szükséges helyiségek, a személyi feltételek esetében pedig megtörtént a segítők kiválasztása. A hatóság által lefolytatott engedélyeztetési eljárást követően az intézményekben elkezdődhetett az intézményi jogviszonyban állók munkarehabilitációs, illetve fejlesztő-felkészítő foglalkoztatása. A foglalkoztatás területeit, a munkavégzés feladatait és jellegét az egyes otthonok vonatkozásában az adott helyi körülmények határozták meg, így az ellátottak által végzett munkatevékenység általában házi és házkörüli munkákra, udvari és manuális tevékenységre irányult. A lesencetomaji Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek, valamint a kamondi Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthonában az ellátottak állapotából következően lehetőség adódott külső szervezet által biztosított fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásra, melynek célja, hogy azokat a lakókat, akiknél előéletük, képességeik alapján remény van az önálló munkavégzés elsajátítására, felkészítsék a védett munkahelyen történő munkavégzésre. A szociális foglalkoztatás szakmai területeit, a munka-rehabilitációs és fejlesztő-felkészítő foglalkoztatottak számát, a foglalkoztatásban résztvevők munkaidőkeretét intézményeként az 1. számú melléklet tartalmazza. A szociális foglalkoztatás pénzügyi fedezetét a központi költségvetés biztosítja a szociális intézmények részére a fenntartó megyei önkormányzaton keresztül. A támogatás a működtetéshez használható fel az alábbiak szerint: a foglalkoztatottak munka-rehabilitációs díjára, a külön jogszabályban előírt segítők munkabérére és ennek járulékaihoz, az anyagköltségekre, a közüzemi költségekre, az adminisztrációs költségekre, az eszközbeszerzésekre. A támogatás napi összege egy fő foglalkoztatottra számított átlagos költség, amely évben munka-rehabilitáció estén egy munkanapra a ledolgozott munkaórák szerint differenciált, 4 óra esetén Ft, 5 óra estén Ft, 6 óra estén Ft. Az elmúlt félévben a szociális foglalkoztatással összefüggésben az érintett négy intézmény összesen Ft támogatást tudott lehívni, melyből az elszámolásokat követően összesen Ft-ot kell visszafizetni a foglalkoztatásban ténylegesen résztvevők létszám változása miatt. A szociális intézményeknek a szociális foglalkoztatásban 15 fő foglalkoztatottanként 1 fő segítőt kellett alkalmazni, 30 fő foglalkoztatott felett pedig 1 fő koordinátort kell alkalmazni december 31. határidővel. Azok az otthonok, akik szociális foglalkoztatási engedéllyel rendelkeztek, felhatalmazást kaptak a megyei közgyűléstől arra, hogy a foglalkoztatási támogatás terhére a évi költségvetésben engedélyezett létszámon felül az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben előírtakat figyelembe véve december 31-ig a szükséges óraszámban a munka-rehabilitációs célú foglalkoztatásban résztvevők számának arányában megfelelő számú segítőt alkalmazzanak. Az új foglalkoztatási forma egy éves tapasztalatait összegezve kedvező benyomásokról és eredményekről számolhatunk be annak ellenére, hogy a bevezetését követően adódtak olyan nehézségek, amelyekre nem lehetett előre felkészülni (pl.: gondnokok együttműködésének hiánya, a rehabilitációs díj a térítési díj beszedésénél figyelembe veendő). A felmerülő problémák megoldásának érdekében felvettük a kapcsolatot a szakminisztériummal és iránymutatásuk alapján jártunk el a zökkenő-mentesebb munkavégzés érdekében.

4 3 A szociális foglalkoztatás kedvező hatásai vitathatatlanok: A védett munkahelyek megszűnésével sikerült az ellátottakat tovább foglalkoztatni. Különböző fogyatékossági csoportokhoz tartozó személyek kaptak lehetőséget a megmaradt készségeikre, képességeikre épülő foglalkoztatásban való részvételre. Az ő tevékenységük, munkába bevonhatóságuk példaértékű, motiváló hatású más ellátottak számára is. A munkatevékenység beépült napi életritmusukba, egyfajta állandóságot ad számukra, amely nagyon fontos minden értelmi fogyatékos ember életében. Tapasztalatok szerint önállóságuk fejlődött, terhelhetőségük javult, feladat- és kötelességtudatuk erősödött, eszközhasználatuk biztonságosabbá vált. Az ellátottak esztétikai érzékének fejlesztése minőségi változáshoz járul hozzá, közvetlen környezetüket folyamatosan igyekeznek csinosítani. A munka-rehabilitációs díj ösztönzőleg hat az ellátottak munkájára. Bevételeik növekedésének köszönhetően életszínvonaluk is emelkedett. A foglalkoztatás intézményeink esetében elérte célját, hozzájárult ahhoz, hogy a szociális intézményben ellátott személyek hasznos munkavégzéssel megőrizzék munkakészségüket, valamint testi és szellemi képességeiket. A tartalmas élet feltétele a munkavégzés, amely a megélhetéshez szükséges, az anyagi javakat és az emberi tartást biztosítja. A rendszeres foglalkoztatás lehetőségének megteremtésével alkalom nyílt arra, hogy egyes foglalkoztatási formákon belül a meglévő képességek, készségek megmaradjanak, illetve azok a személyek akiknek az értelmi képességeik lehetővé teszik, hogy folyamatosan tanulhassanak, fejlődhessenek, amely elősegíti a magasabb szintű foglalkoztatási formát. Tisztelt Közgyűlés! Tekintettel arra, hogy az elmúlt évben elindított új rendszerű szociális intézményi foglalkoztatás azonos feltételekkel folytatódik tovább, a határozat részeként szükség van ismételten az érintett intézmények vezetőinek felhatalmazást adni, hogy a évi költségvetésben meghatározott létszámon felül december 31-ig a szükséges óraszámban és az ellátottak számának megfelelő foglalkoztatást segítő személyt alkalmazhassanak. Az előterjesztésben leírtak alapján kérem, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat által fenntartott szociális intézményekben élő értelmi fogyatékosok, valamint pszichiátriai betegek intézményen belüli szociális foglalkoztatásáról szóló beszámoló megtárgyalását és az alábbi határozat elfogadását: /2007. (II. 22.) MÖK határozat: 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a dákai Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthonában a lesencetomaji Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthonában, a kamondi Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthonában valamint a nyírlaki Pszichiátriai Betegek Otthonában július 1-jétől bevezetésre került új típusú munka-rehabilitációs célú és fejlesztő-felkészítő szociális foglalkoztatás tapasztalatairól szóló beszámolót elfogadja. Határidő: Felelős: azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

5 4 2. A megyei közgyűlés a szociális foglalkoztatási támogatás terhére hozzájárul, hogy a dákai Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, a lesencetomaji Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, a kamondi Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona, valamint a nyírlaki Pszichiátriai Betegek Otthona intézmények igazgatói az intézményben az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben előírtakat figyelembe véve, december 31-ig a szükséges óraszámban, a munka-rehabilitációs célú foglalkoztatásban részt vevő ellátottak számának megfelelő foglalkoztatást segítő személyt alkalmazzanak. Határidő: december 31. Felelős: Hanich Ferenc igazgató Kustos László igazgató Szabó József igazgató Szántó Ferenc igazgató Veszprém, február 8. Dr. Zsédenyi Imre s. k. megyei főjegyző

6 5 Dáka i csoportok foglalkoztatottak 1. számú melléklet 4 órában 6 órában Kertészeti munkacsoport Manuális termékeket készítők csoportja Udvari kisegítők csoportja Összesen Nyírlak i csoportok foglalkoztatottak 5 órában 6 órában Kertészeti munkacsoport Udvari kisegítők csoportja Összesen Kamond i csoportok foglalkoztatottak 4 órában 6 órában Kertészeti munkacsoport Fejlesztő foglalkoztatás felkészítő Összesen Lesencetomaj i csoportok foglalkoztatottak 4 órában 6 órában Kertészeti munkacsoport Népi kismesterségek munkacsoportja Udvari kisegítők csoportja Fejlesztő felkészítő foglalkoztatás Összesen

ELŐ TERJESZTÉS. a Kormány részére. a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és költségvetési támogatásának szabályairól

ELŐ TERJESZTÉS. a Kormány részére. a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és költségvetési támogatásának szabályairól IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTER FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám: 9476-1/2006. TERVEZET ELŐ TERJESZTÉS a Kormány részére a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 Szám:02/91-2/2009 E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

Részletesebben

Pszichiátriai Betegek Otthona. Szakmai Programja 2013.

Pszichiátriai Betegek Otthona. Szakmai Programja 2013. SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY Pszichiátriai Betegek Otthona (2509. Esztergom-Kertváros, Dr. Niedermann Gyula. u. 1. ) Szakmai Programja

Részletesebben

AKTUÁLIS SZAKMAI KÉRDÉSEK ÉS JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK A GYAKORLATBAN. Diakóniai Szakmai Nap Debrecen, 2013. szeptember 30.

AKTUÁLIS SZAKMAI KÉRDÉSEK ÉS JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK A GYAKORLATBAN. Diakóniai Szakmai Nap Debrecen, 2013. szeptember 30. AKTUÁLIS SZAKMAI KÉRDÉSEK ÉS JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK A GYAKORLATBAN Diakóniai Szakmai Nap Debrecen, 2013. szeptember 30. JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK ami a 2013. évben eddig történt 2 JOGSZABÁLYOK 2013. évi XXVII.

Részletesebben

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 50. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2010. május 6-i ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti

Részletesebben

l1 J ' ' l". ' Budapest Főváros X. kerület. Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

l1 J ' ' l. ' Budapest Főváros X. kerület. Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület. Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere l1 J ' ' l". ' ~. szamu e oterjesztes BIZALMAS: a melléklet az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságrói szóló 2011.

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE . (XLVI.) évfolyam 3. szám 2008. április 28. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 49/2008. (IV. 24.) MÖK határozat Polgárdy Imre megválasztásáról a közgyűlés társadalmi

Részletesebben

Lesencéktől a Balatonig önkormányzati intézményi társulás szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladataira SZAKMAI PROGRAM 2011.

Lesencéktől a Balatonig önkormányzati intézményi társulás szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladataira SZAKMAI PROGRAM 2011. Ügyiratszám: /2011. 2. melléklet Lesencéktől a Balatonig önkormányzati intézményi társulás szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladataira SZAKMAI PROGRAM 2011. ÉV 1 SZAKMAI PROGRAM 2011. ÉV Lesencéktől

Részletesebben

M i n i s z t e r i r e n d e l e t

M i n i s z t e r i r e n d e l e t EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE IKT. SZÁM: 6271-4/2013-EMMI A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bek. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2013.-án. M i n i s z t e r i r e n d e l e t egyes szociális

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XVI. (XLIV.) évfolyam 3. szám 2006. június 20. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 45/2006. (VI. 15.) MÖK határozat: Bőle Károlyné megbízásáról a Faller Jenő Szakképző

Részletesebben

250/2011. (XII. 29.) MÖK

250/2011. (XII. 29.) MÖK 250/2011. (XII. 29.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Veszprém Megyei Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának 2011. évi felülvizsgálatáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-i ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. november 20-i ülésére Tárgy: Javaslat az Egyesített Szociális Intézmény Alapító okiratának módosítására. Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése ...napirendi pont Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepciója felülvizsgálata véleményeztetésének tárgyában Az 1993.

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. november 13-ai ülésére

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. november 13-ai ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁGA Szám: 02/279-6/2008 ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. november 13-ai ülésére Tárgy: Felterjesztés

Részletesebben

1. Általános és bevezető szabályok

1. Általános és bevezető szabályok 1 Tartalom 1. Általános és bevezető szabályok 3. old. 2. Az intézmény szervezete 10. old. 2.1 Az intézmény működésének rendje 10. old. 2.2 Szervezeti egységek közti kapcsolattartás módja 12. old. 2.3 Az

Részletesebben

SZOCIONET EGYESÍTETT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY

SZOCIONET EGYESÍTETT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY SZOCIONET EGYESÍTETT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: Szabó János igazgató JÓVÁHAGYTA: Szita Károly polgármester 2011. szeptember 22. Hatályos: 2012.

Részletesebben

JAVASLAT. a Pásztói Gondozási Központ tevékenységének felülvizsgálatára

JAVASLAT. a Pásztói Gondozási Központ tevékenységének felülvizsgálatára VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-181 / 2013. A határozat meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. JAVASLAT a Pásztói Gondozási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/458-1/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. június 15-i nyilvános ülésére Tárgy: Beszámoló a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása éves munkájáról

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. november 14-i ülésére Tárgy: Beszámoló az Egyesített Szociális Intézmény tevékenységéről

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. március 29-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. március 29-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Beszámoló a Békés Városi Szociális Sorszám: III/1. Szolgáltató Központ munkájáról Kádasné Öreg Julianna igazgató Döntéshozatal módja: Békés Városi Szociális

Részletesebben

Levélcím: 3931 Mezőzombor, Árpád u. 11. Tel: 47/369-128, Fax: 47/369-445 E-mail: phzombor@t-online.hu

Levélcím: 3931 Mezőzombor, Árpád u. 11. Tel: 47/369-128, Fax: 47/369-445 E-mail: phzombor@t-online.hu Tisztelt Képviselő-testület! KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL MEZŐZOMBOR Levélcím: 3931 Mezőzombor, Árpád u. 11. Tel: 47/369-128, Fax: 47/369-445 E-mail: phzombor@t-online.hu A települési önkormányzatok

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló - átfogó értékelés - Zirc városban végzett gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

Aktív Műhely a gyakorlatban. Az Aktív Műhely Foglalkoztatást Fejlesztő Eszközrendszer módszertani kézikönyve

Aktív Műhely a gyakorlatban. Az Aktív Műhely Foglalkoztatást Fejlesztő Eszközrendszer módszertani kézikönyve Aktív Műhely a gyakorlatban Az Aktív Műhely Foglalkoztatást Fejlesztő Eszközrendszer módszertani kézikönyve Kézenfogva Alapítvány Budapest, 2010 Szerkesztette: Dr. Czike Klára Szerzők: dr. Czike Klára

Részletesebben

Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ. 2009. december IX. évfolyam 4. szám

Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ. 2009. december IX. évfolyam 4. szám Szakmai Hírlevél SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ 2009. december IX. évfolyam 4. szám 1 Tartalom FÓKUSZBAN: Mennyi az annyi? 3 HÍREK, AKTUALITÁSOK 6 Tájékoztatás

Részletesebben

77. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

77. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 77. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. július 10-i ülésére Tárgy: Szociális és

Részletesebben

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I.

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I. 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére Siófok Város Gondozási Központja 8600 Siófok, Korányi S. u. 1/a Telefon: 84-311-013 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014-03-20. Dr. Pavlek Tünde jegyző ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 23-i ülésére Tárgy: Beszámoló - átfogó értékelés - Zirc városban végzett gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/79-11/2007. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Szakmai program. I. rész A Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény célja, feladata

Szakmai program. I. rész A Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény célja, feladata Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény Szakmai program A szakmai program Gönyű község önkormányzat illetékességi területén működő idősek nappali ellátása, házi segítségnyújtás és étkeztetés szolgáltatásokra

Részletesebben