Partnerségi Klub. Fejér Megyei Civil Információs Centrum

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Partnerségi Klub. Fejér Megyei Civil Információs Centrum"

Átírás

1 Partnerségi Klub Fejér Megyei Civil Információs Centrum Az OFA Hálózat KoopeRáció+ kiemelt projekt keretében nyújtott, szociális szövetkezeteket támogató szolgáltatásainak bemutatása Székesfehérvár, március 29.

2 Az OFA szerepe a foglalkoztatás elısegítésében 1992-tıl foglalkoztatási (kísérleti) programok támogatása 2005-tıl a szociális gazdaság elterjesztése (ROP program) 2007-tıl szociális szövetkezetek létrehozásának ösztönzése, komplex támogatása KoopeRáció projekt (TÁMOP B- 1/09) KoopeRáció+ kiemelt projekt a szociális gazdaságban mőködı szervezetek szakmai támogatására (TÁMOP E.)

3 Célok Szociális gazdaság fejlesztése-szociális szövetkezetek alapítását és fejlesztését célzó programok eredményességének növelése, a hálózatosodás elősegítése, szakmai támogatása (hazai és nemzetközi) tapasztalatok átadása révén, másrészt a munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó civil szervezetek kapacitásának megerősítése, bevált modellek elterjesztése, rendszerszintű alkalmazásának szakmai támogatása, szervezetfejlesztési és minőségirányítási eszköztárának bővítése.

4 Térítésmentes szolgáltatásaink Projektgenerálási időszakban Szakmai jellegűinformációszolgáltatásegyéni és csoportos tanácsadási formákban, ügyfélszolgálat keretében, információs napok, workshopok Regionális munkatársak és külsőszakértők általi segítségnyújtás a projektek szakmai tartalmának kidolgozásához projektgenerálás Szakértői területek: pénzügy, jog, üzleti tervezés Projektek megvalósítási időszakában Egyéni és csoportos tanácsadás, ügyfélszolgálat (régiós munkatársak, szakértők (projektgenerálást követően csak a támogatottaknak, új terület a felnőttképzés +2 igényelt témában) Szakmai rendezvények, szakmai műhelyekszervezése a szociális gazdaság fejlesztése témában (szakmai műhelyek és hálózati találkozók(áprilistól 4 havonta, összesen 7db), NY tudásbővítés (2 napos 2013-ban és 2014-ben))

5 Térítésmentes szolgáltatásaink Társadalmi vállalkozás mentorálás 2014-től a NESsT-vel együttműködverégiónként ~10 szociális szövetkezet számára-régiónként 1 mentorral a NESsT-Citibank vállalkozásfejlesztési program módszertana alapján Hazai és nemzetközi szakmai hálózati együttműködések fejlesztése szociális szövetkezetek, illetve szövetkezetek között (3db hazai tapasztalatcsere; nemzetközi - társadalmi vállalkozások napja 2013, 2014) Elemzések, kiadványokkészítése, kutatásitevékenységa szociális szövetkezetek, munkaerő-piaci szolgáltatások és fejlesztések témájában OFA NKft. Tudástár (projekten túlnyúló termék) Módszertani kézikönyv-kapcsos könyv átdolgozása, + a társ.vállalk. Mentorprogram háttéranyagai Szociális szövetkezetek termék és szolgáltatási térképe (honlapon az értékelési tevékenység eredményeként) Szociális Szövetkezetek Módszertára(információs felület, online könyvtár-a Tudástárhoz kapcsolódva)

6

7 Egyéb szolgáltatásaink Értékelési tevékenység Helyzetelemzés és kutatás; adatgyűjtés 3 ütemben Hozzáadott Helyi Érték Díj Marketing, PR és médiaszolgáltatás igénybevétele a szociális szövetkezeti forma népszerűsítése országosan TV és nyomtatott sajtó kampány Társadalmi Vállalkozások Napjanemzetközi fórumhoz valócsatlakozás piacra jutás, piacbővítés segítése 2013-ban és 2014-ben

8 DA: 46 DD: 56 KD: 45 NYD: 23 KM: 80 Összesen: 460 Célcsoportok közvetlen célcsoportjai a szociális gazdaság fejlesztése területén pályázó és támogatott szociális szövetkezetek, a szociális szövetkezetek alapítása iránt érdeklődő természetes személyek, önkormányzatok közvetett célcsoport -elsődlegesen az információés tapasztalatátadás célcsoportjai: Magyarországon működőszociális szövetkezetek, és azok szakmai, intézményi környezete (önkormányzatok, kamarák,szociális, gyermek-és családvédelmi intézmények, munkaügyi szervezetek, nevelő, oktató, képző szervezetek, alapítványok, egyesületek, nonprofit gazdasági társaságok, foglalkoztatásban résztvevők stb.) A támogatott projektgazdák környezetében működővállalkozások, munkaadók Szociális gazdaság egyéb szereplői, non-profit szervezetek és a velük kapcsolatban álló állami és magánszektor képviselői

9 ÉA: 140 ÉM: 70 DA: 46 DD: 56 KD: 45 NYD: 23 KM: 80 Összesen: 460

10 Jogi háttér változása 141/2006-os Korm. rendelet hatályon kívül T/10241 sz. Törvényjavaslat (szavazás április elején) Új típusú szociális szövetkezet fogalma (közfoglalkoztatott által alapított, Foglalkoztatási Szövetkezet, önkormányzati tagság) Sui generis jogviszony (kizárólag szövetkezeti tagsághoz kapcsolódótagi munkavégzésre irányuló jogviszony)

11 Alapításkori kérdések Illetékmentes, közzétételi díj 5000 Ft, bejegyzés 2-3 hét Sztv. Módosul, amennyire lehet figyelembe venni Alaptőke meghatározása (NAV kockázatelemzés bejegyzést követő 1 éven belülpüi, személyi, tárgyi erőforrások megléte fokozott adóhatósági felügyelet) Apport-tagok szavaznak róla, de az apportálófelelőssége 5 évig hitelezői követelés esetén! Adószám megadása vezetőtisztségviselők (igazgatóság és ügyvez elnök) és képviseletre jogosultak vizsgálata Ha önkormányzat (helyi önkormányzat vagy nemzetiségi önkormányzat, illetve ezek jogi személyiségűtársulása) is tag képviselőtestület hatalmaz fel az önkormányzat nevében a tagsági jogok gyakorlására egy személyt (jogi szem tag max 50%) Ha önkormányzat (nem term. személy) lehet vezető tisztviselő Ha a polgármester, vagy képviselőtestületi tag magánszemélyként tag Ktv kizárja, hogy vezető tisztségviselő legyen Alakuló közgyűlés - Alapító okirat 8 napon belül bankszámla nyitás és igazolás cégbíróság befogadja (feltétele a NAV igazolás), tanúsítványt ad bank felszabadítja a forrást cégbíróság bejegyzi a szövetkezetet

12 MűködőSzociális Szövetkezetek 2013 szeptember 30-ig a régi Sztv. Szerinti alapszabályokat módosítani kell, szept. 1. hatállyal a régi Sztv. Módosulni fog (TERVEZET!) Új tevékenység bejelentése NAV-> Cégbíróság (cégkivonatban benne lesz, alapszabályban nem lesz benne.)- pályázathoz elég-e a cégkivonat? Közhasznú/nem közhasznújogállás az új Civil tv. szerint minimum 2 lezárt üzleti év, beszámoló mutatószámai De minimis támogatás minden tevékenység a standardban, kivéve a közösségfejlesztés és a velünk való együttműködés Támogatási szerződés dátuma számít! (200 ezer EUR tárgyév+2 előző év) Szakértői tanácsadás területei: pénzügy, jog, üzleti tervezés ESZA infó nap áprilisban, és OFA NKft. nyitórendezvény áprilisban

13 Köszönöm figyelmüket! Elérhetıségünk: Országos Foglalkoztatási Közhasznú NKft. OFA Hálózat Közép-dunántúli Regionális Iroda Török Ágnes szakmai munkatárs Cím: 8200 Veszprém, Kossuth u em./407. Tel: (88) ; 20/ Web:

14 TÁMOP D-1-13/1. és TÁMOP D-2-13/1. pályázatok összehasonlítása Pályázat kódszáma Pályázat címe Forrás Támogatható pályázatok száma Könnyített pályázat TÁMOP D-1-13/1. Szociális gazdaság fejlesztése Az önfenntartást célzó szociális szövetkezetek támogatása 1,862 Mrd Ft. Standard TÁMOP D-2-13/1. Szociális gazdaság fejlesztése 7,476 Mrd Ft. (1. ütem: 5,476 Mrd Ft., 2. ütem: 2 Mrd Ft.) db db Pályázók köre után alakult, a Cégbíróságon bejegyzett szociális szövetkezetek Cégbíróságon bejegyzett szociális szövetkezetek

15 TÁMOP D-1-13/1. és TÁMOP D-2-13/1. pályázatok összehasonlítása Alapvetı cél Részcél Egyéb feltételek Könnyített pályázat Standard A szociális gazdaság alapelveinek megfelelı céllal alakult szociális szövetkezetekben megvalósuló foglalkoztatás, piacorientált termelı, kereskedelmi és szolgáltató tevékenység elindításának, fejlesztésének támogatása. Kezdeti támogatás új szociális szövetkezeteknek, a térségben munka nélkül lévı emberek önfenntartásának elısegítése érdekében 1. Közgyőlési határozat - tagok nyilatkozata (egyetért a pályázat benyújtásával, önkéntesszemélyes közremőködı, felelısségi szabályok, családtagon keresztüli feladatellátás akadályoztatás esetén). 2. Egy településrıl egy pályázat támogatható 2 számjegyő KSH nómenklatúra (TEÁOR) számonként. 3. Önkormányzati tagság vagy támogató nyilatkozat a pályázat benyújtásához. Társadalmi vállalkozások gazdasági tevékenységének erısítése (szervezetfejlesztés, piacra-jutás, erıforrások) egyben a HR fejlesztéssel. -

16 TÁMOP D-1-13/1. és TÁMOP D-2-13/1. pályázatok összehasonlítása Könnyített pályázat Standard Célcsoport Foglalkoztatás Iparági korlátozás Szövetkezet hátrányos helyzető tagja és munkavállalója, aki a projekt céljaiban meghatározóan és folyamatosan részt vesz (HH+közfoglalkoztatásban vett részt 14 év feletti) Kötelezı munkaviszonyban, min. 3 Fı, min. a projekt 1/2-ben Szövetkezet tagja és munkavállalója, aki a projekt céljaiban meghatározóan és folyamatosan részt vesz. (Álláskeresı/Inaktív) Kötelezı munkaviszonyban, min. 5 fı (8 órás), min. a projekt 1/2- ben De minimis támogatás (1998/2006/EK rendelet) kizárt árucsoportok (EK rendelet Annex I.) termelése Támogatás összege MFt MFt., de max. 4,5 MFt/foglalkoztatott célcsoport tag / 24 hónap Támogatás mértéke 100 %-os vissza nem térítendı támogatás

17 TÁMOP D-1-13/1. és TÁMOP D-2-13/1. pályázatok összehasonlítása Pályázat tartalma Támogatható tevékenységek (költségek) Könnyített pályázat HH tagok számára önfenntartás, önfoglalkoztatás biztosítása meghatározott TEÁOR számú tevékenységekben Projektmenedzsment (12 %), Szakmai megvalósítás (25 %), Célcsoport kiválasztása, képzése, foglalkoztatása, Beruházás (40 % - csak célcsoport), Kötelezı engedélyek beszerzése, Kötelezı nyilvánosság (50 eft.), Üzleti terv készítés, Marketing (10 %), Szolgáltatások (bérlet, szakértık, stb.), Egyéb (5%). Standard Bármilyen ágazatban (kiv. kizárt ágazatok) végzett termelı v. szolgáltató tevékenység (korábbi TÁMOP támogatott szöv. esetében elızı projektre ráépülés, fejlesztés) 1. Elıkészítés (4%): Megvalósíthatósági tanulmány (300eFt.), Piackutatás, Közbeszerzés (2%), Hatósági engedélyek. 2. Megvalósítás: Projektmenedzsment (12 %), Szakmai megvalósítás, Célcsoport kiválasztása, képzése, foglalkoztatása, Beruházás (25 %), Piacra jutás, marketing, Közösségfejlesztés (1%), Szolgáltatások (bérlet, szakértık, stb.), Egyéb (10%), Tartalék (5%)

18 TÁMOP D-1-13/1. és TÁMOP D-2-13/1. pályázatok összehasonlítása Kötelezı tevékenységek Elınyt jelentı tevékenységek Könnyített pályázat Képzés (OKJ vagy akkreditált), Foglalkoztatás, Projektmenedzsment, Kötelezı nyilvánosság, 1-1 horizontális szempont, Üzleti terv készítés (projekt végéig) - Standard Üzleti terv + Szüks. Felmérés (elıkészítés), Képzés (OKJ vagy akkreditált), Foglalkoztatás, Projektmenedzsment, Kötelezı nyilvánosság, 1-1 horizontális szempont, TÁMOP-2.4.3E projektgazdával együttmőködés 1. Szövetkezet új, hátrányos helyzető tagokkal való bıvülése, 2. Szövetkezeti tagok és munkavállalók részére közösségfejlesztı tevékenységet rendszeresen és hosszútávon tervez, 3. Menedzsment tagok közül min. 1 fı szövetkezeti tag.

19 TÁMOP D-1-13/1. és TÁMOP D-2-13/1. pályázatok összehasonlítása Projektmendzsmenttel szemben támasztott feltételek Projekt idıtartama Fenntartási kötelezettség Könnyített pályázat PM: teljes idıtartam alatt 1 fı, min. 10 órás, mv. / mb. / váll. Felsıfokú végzettség + min. 1 db EU-s / más finanszírozásban részesült pályázat menedzsment területén szerzett tapasztalat PÜ: teljes idıtartam alatt 1 fı, min. 10 órás, mv. / mb. / váll. Szakirányú végzettség + min. 2 éves pénzügyi szakmai tapasztalat Egyéb projektmenedzsment tag nem tervezhetı! 6-9 hó (max ig) Standard PM: teljes idıtartam alatt 1 fı, min. 20 órás, mv. / mb. / váll. Felsıfokú végzettség + min. 1 db EU-s / más finanszírozásban részesült pályázat menedzsment területén szerzett tapasztalat PÜ: teljes idıtartam alatt 1 fı, min. 20 órás, mv. / mb. / váll. Szakirányú végzettség + min. 2 éves pénzügyi szakmai tapasztalat Egyéb projektmenedzsment indokolt esetben tervezhetı! hó (2. ütem 22 hó) (max ig) Projektidıszakkal megegyezı ideig a Projektidıszakkal megegyezı ideig a támogatással kialakított / fejlesztett támogatással kialakított / fejlesztett tevékenységeket folyamatosan tevékenységeket folyamatosan végzi, honlapot mőködteti, végzi, Továbbfoglalkoztatás = támogatott Továbbfoglalkoztatás = támogatott foglalkoztatás, foglalkoztatás Közösségfejlesztés (ha vállalta)

20 TÁMOP D-1-13/1. és TÁMOP D-2-13/1. pályázatok összehasonlítása Indikátorok Könnyített pályázat 1. Képzésbe vontak száma (foglalkoztatott célcsoport tagok min. 50 %-a), 2. Képzést eredményesen elvégzett személyek száma (képzésbe vontak 80 %-a), 3. Munkaviszonyban foglalkoztatott célcsoport tagok száma (min. 3 fı) Standard 1. Foglalkoztatott célcsoport tagok száma (5 fı), 2. Képzésbe vontak száma (foglalkoztatott célcsoport tagok min. 50 %-a), 3. Képzést eredményesen elvégzett személyek száma (képzésbe vontak 80 %-a), 4. Projektben használt marketing eszközök száma (1 db), Projekt keretében értékesítésre fejlesztett szolgáltatások, termékek száma (1 db) / termék, szolgáltatás bıvítés, fejlesztés vállalása esetén/

21 TÁMOP D-1-13/1. és TÁMOP D-2-13/1. pályázatok összehasonlítása Finanszírozás Benyújtás ideje Csatolandó dokumentumok Könnyített pályázat Standard 25 % elıleg, mellyel csak a projekt végén kell elszámolni, azt követıen a támogatás min. 10 %-át, de min. 200 eft-ot elérı igénylés nyújtható be köztes kifizetési kérelem keretében Projekt adatlap Tételes eszközlista Alapító okirat Cégkivonat Aláírási címpéldány Közgyőlési határozat Önéletrajzok Nyilatkozatok 1. ütem: ütem: Projekt adatlap Tételes eszközlista Alapító okirat Cégkivonat Aláírási címpéldány Közgyőlési határozat Önéletrajzok GANTT Megvalósíthatósági tanulmány (melynek része az üzleti terv megvalósítás éve + 3 évre) Nyilatkozatok

A TÁMOP-2.4.3-D/12. Szociális gazdaság fejlesztése c. pályázati konstrukció kínálta lehetőségek

A TÁMOP-2.4.3-D/12. Szociális gazdaság fejlesztése c. pályázati konstrukció kínálta lehetőségek Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért - a társadalmi vállalkozások működetésében rejlő lehetőségek c. konferencia A TÁMOP-2.4.3-D/12. Szociális gazdaság fejlesztése c. pályázati konstrukció kínálta

Részletesebben

Szerepünk a szociális gazdaságban. Kisbér, 2015. március 4.

Szerepünk a szociális gazdaságban. Kisbér, 2015. március 4. Szerepünk a szociális gazdaságban Kisbér, 2015. március 4. Az OFA szerepe a foglalkoztatás elősegítésében 1. 1992-től foglalkoztatási (kísérleti) programok támogatása (Telepes, Lakmusz, Tranzit, Újra Dolgozom,

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatása c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.7-12/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

integrációt előmozdító pályázati forrásai

integrációt előmozdító pályázati forrásai A TÁMOP 2. prioritás munkaerő-piaci A TÁMOP 2. prioritás munkaerő-piaci integrációt előmozdító pályázati forrásai A magyar gazdaság felzárkózási igényei A magyar gazdaság kitörési pontjai és az ÚSZT programjai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban c. pályázati felhívásaihoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban c. pályázati felhívásaihoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban c. pályázati felhívásaihoz Kódszám: TÁMOP-2.4.3.D-2-13/1 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gazdasági és társadalmi együttműködés erősítése A társadalmi partnerek kapacitásfejlesztése c. pályázati felhívásaihoz Kódszámok: TÁMOP 2.5.3.A-13/1

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gazdasági és társadalmi együttműködés erősítése A társadalmi partnerek kapacitásfejlesztése c. pályázati felhívásaihoz Kódszámok: TÁMOP 2.5.3.A-13/1

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Képzési programok az egészségügyben foglalkoztatottak számára, hiányszakmák képzése, kompetenciafejlesztés címő pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az önkéntesség elterjesztése című pályázati felhívásához a Közép-magyarországi régió területén Kódszám: TÁMOP-5.5.2.B-11/1. 1 Tartalom A. támogatás

Részletesebben

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA Duális szak- és felnőttképzés fejlesztését szolgáló együttműködések

Részletesebben

Új Széchenyi Terv Humán fejlesztési lehetőségek Veszprém 2013. 04.11. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

Új Széchenyi Terv Humán fejlesztési lehetőségek Veszprém 2013. 04.11. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. Új Széchenyi Terv Humán fejlesztési lehetőségek Veszprém 2013. 04.11. Közoktatási lehetőségek TÁMOP-3.3.10.A-B-12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása Benyújtás: 2013. február 22. és április

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Szociális gazdaság fejlesztése - Foglalkoztatási szövetkezet létrehozásának támogatása

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Szociális gazdaság fejlesztése - Foglalkoztatási szövetkezet létrehozásának támogatása PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Szociális gazdaság fejlesztése - Foglalkoztatási szövetkezet létrehozásának támogatása c. konstrukció Kódszám: TÁMOP-2.4.3.D-3-13/1 Tartalom A.

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS TERVEZET Tanácsadó szervezetek részére

AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS TERVEZET Tanácsadó szervezetek részére AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS TERVEZET Tanácsadó szervezetek részére A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Gazdasági és társadalmi együttműködés erősítése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Gazdasági és társadalmi együttműködés erősítése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gazdasági és társadalmi együttműködés erősítése Jogsegély-szolgálat fejlesztése a Középmagyarországi Régióban c. pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban

Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban PROJEKTTERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban c. kiemelt projekt elkészítéséhez

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Sorsfordító - sorsformáló elnevezéső munkaerı-piaci program kidolgozására és megvalósítása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Sorsfordító - sorsformáló elnevezéső munkaerı-piaci program kidolgozására és megvalósítása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 19/B -a, valamint a foglalkoztatást elısegítı

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével c. könnyített

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A fiatalok elhelyezkedésének elősegítése a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának növelése révén c. könnyített elbírálású pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló Közép-dunántúli Operatív Program 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Akcióterv vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma Prioritás

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A korai életszakaszban feltárt fejlődésbeli rendellenességek, lemaradások kezeléséhez szükséges hozzáférés javítása c. Kiemelt Projekt Felhívásához

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ EMIR KITÖLTİ PROGRAM (PROJEKT ADATLAP) KITÖLTÉSÉHEZ. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program. keretében meghirdetett

ÚTMUTATÓ AZ EMIR KITÖLTİ PROGRAM (PROJEKT ADATLAP) KITÖLTÉSÉHEZ. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program. keretében meghirdetett ÚTMUTATÓ AZ EMIR KITÖLTİ PROGRAM (PROJEKT ADATLAP) KITÖLTÉSÉHEZ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a Nyugat-Dunántúli OPERATÍV PROGRAM. Regionális képzési, foglalkoztatási hálózati együttműködések fejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a Nyugat-Dunántúli OPERATÍV PROGRAM. Regionális képzési, foglalkoztatási hálózati együttműködések fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Nyugat-Dunántúli OPERATÍV PROGRAM Regionális képzési, foglalkoztatási hálózati együttműködések fejlesztése c. konstrukciójához Kódszám: NYDOP-2010-1.1.1/B A projektek az

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társadalmi Megújulás Operatív Program. Központi szociális információs fejlesztések c. Kiemelt Pályázati Felhívásához

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társadalmi Megújulás Operatív Program. Központi szociális információs fejlesztések c. Kiemelt Pályázati Felhívásához KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társadalmi Megújulás Operatív Program Központi szociális információs fejlesztések c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.4.2-12/1 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA

Részletesebben

Program neve Pályázat kódszáma

Program neve Pályázat kódszáma Program neve Pályázat kódszáma Megvalósítandó cél Pályázók köre Területi emberi erőforrás fejlesztési komplex programok támogatása című felhívás tervezetének társadalmi egyeztetésének rövid összefoglalója

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) 1.1.2 intézkedése keretében, a foglalkoztatás

Részletesebben

Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése

Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához Kódszám: TÁMOP 5.5.7/08/1

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Ifjúság.hu a sikeres nemzedékért - Átfogó ifjúsági szolgáltatásfejlesztés a köznevelésben tanuló diákok esélyegyenlőségének növelése érdekében

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Alföldi Operatív Program

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Alföldi Operatív Program II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Alföldi Operatív Program Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP-2008-4.1.3.A.B

Részletesebben

Dél-dunántúli Operatív program. Akcióterv 2009-2010. 2008. december 11.

Dél-dunántúli Operatív program. Akcióterv 2009-2010. 2008. december 11. Dél-dunántúli Operatív program Akcióterv 29-21 28. december 11. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése 1. Prioritás tartalma

Részletesebben