FELHÍVÁS. Mentorprogram a koraszülöttek részére, komplex mentorrendszer kidolgozása és regionális szinten történő megvalósítására.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FELHÍVÁS. Mentorprogram a koraszülöttek részére, komplex mentorrendszer kidolgozása és regionális szinten történő megvalósítására."

Átírás

1 FELHÍVÁS Mentorprogram a koraszülöttek részére, komplex mentorrendszer kidolgozása és regionális szinten történő megvalósítására A Felhívás címe: Mentorprogram koraszülöttek részére A Felhívás kódszáma: EFOP Magyarország Kormányának felhívása közhasznú civil szervezeteknek 1 a koraszülöttek részére komplex mentorrendszer kidolgozása és regionális szinten történő megvalósítása érdekében. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a család társadalmi szerepének megerősítését, továbbá a gyermekek és fiatalok képességeinek kibontakoztatását. A cél elérését a Kormány a közhasznú civil szervezetek együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén. Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy: a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt 500 millió Ft és 2 milliárd Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig; a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a megítélt támogatás elszámolható költségei legfeljebb 50 %-ának megfelelő összegű támogatási előleget biztosít. A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják 2, hogy: projektjük megvalósításával hozzájárulnak ahhoz, hogy csökkenjenek a koraszülötteket és családjukat érintő hátrányok, javuljanak a koraszülött gyermekek integrációs esélyei, és fejlődjön a különböző ellátási formákhoz való hozzáférésük. Ennek érdekében egy komplex mentorrendszer kidolgozása és regionális szinten történő megvalósítása útján biztosítják a 1 Támogatási kérelmet azok a szervezetek nyújthatnak be, amelyek maradéktalanul megfelelnek a Felhívás jogosultsági feltételeinek. Kérjük a támogatási kérelem benyújtása előtt tanulmányozza a részletes jogosultsági feltételeket a 4. fejezetben! 2 A támogatási kérelem benyújtására és megvalósítására számos egyéb feltétel vonatkozhat. Kérjük, tanulmányozza át ezeket a Felhívás további fejezeteiben!

2 szükséges információkat, képzést, tréninget, tanácsadást, mely az adott élethelyzettel kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzéséhez szükséges, valamint a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet. 2

3 Tartalomjegyzék 1. A tervezett fejlesztések háttere A felhívás indokoltsága és célja A rendelkezésre álló forrás A támogatás háttere Ügyfélszolgálatok elérhetősége A projektekkel kapcsolatos elvárások A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek Önállóan támogatható tevékenységek Önállóan nem támogatható tevékenységek: Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek: A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolása Nem támogatható tevékenységek A projekt műszaki, szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások Műszaki, szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások Műszaki és szakmai elvárások Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok érvényesítésével kapcsolatos elvárások Egyéb elvárások Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások A projekt szakmai megvalósítása során a közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó elvárások A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos egyéb elvárások A projektvégrehajtás időtartama A projekt megkezdése A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam Projektekkel kapcsolatos egyéb elvárások A projekt területi korlátozása A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek Indikátorok, szakpolitikai mutatók, adatszolgáltatás Indikátorok Szakpolitikai mutatók Egyéni szintű adatgyűjtés ESZA forrásból megvalósuló felhívások esetén Fenntartási kötelezettség Biztosítékok köre Önerő A támogatási kérelmek benyújtásának feltételei Támogatást igénylők köre

4 4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja Kiválasztási eljárásrend és kiválasztási kritériumok Kiválasztási eljárásrend Kiválasztási kritériumok A finanszírozással kapcsolatos információk A támogatás formája A projekt maximális elszámolható összköltsége A támogatás mértéke, összege Előleg igénylése Az elszámolható költségek köre Az elszámolhatóság további feltételei Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások Nem elszámolható költségek köre Az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések A felhívás keretében nyújtott egyes támogatási kategóriákra vonatkozó egyedi szabályok csatolandó mellékletek listája A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája A támogatási szerződéshez csatolandó mellékletek listája Az első kifizetési kérelemhez csatolandó mellékletek listája További információk A felhívás szakmai mellékletei

5 A Felhívás elválaszthatatlan része az Általános Útmutató a Felhívásokhoz c. dokumentum (a továbbiakban: ÁÚF), amelynek hatályos verziója megtalálható a honlapon. A Felhívás, az ÁÚF, a szakmai mellékletek és a támogatási kérelem adatlap együttesen tartalmazzák a támogatási kérelem elkészítéséhez szükséges összes feltételt. Amennyiben jelen Felhívásban foglaltak valamely fejezet tekintetében eltérnek az ÁÚF-ban megfogalmazott általános előírásoktól, akkor a jelen dokumentumban szabályozottak az irányadók. Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁÚF, a támogatási kérelem adatlap, továbbá ezek dokumentumai esetén az irányító hatóság, illetve a Miniszterelnökség a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a honlapon megjelenő közleményeket! 5

6 1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE 1.1. A felhívás indokoltsága és célja A társadalom számára a népesedés és családpolitika irányú cselekvések, fejlesztések fókuszált jelentőséggel bírnak. A koraszülöttség világviszonylatban jelenlévő probléma, amely Magyarországon az európai átlagnál is nagyobb arányú, így fokozottabb kihívások és feladatok elé állítja az érintetteket. A koraszülöttek ellátását végző egészségügyi intézményekben (szülészeti osztályok, PIC osztályok) a szomatikus ellátás mellett jellemzően háttérbe szorul a pszichés, holisztikus értelemben vett gondozói feladatellátás. A PIC osztályokon ellátásban részesített koraszülötteket az intézményből való hazaadást követően a család sokszor felkészületlenül, félelemmel és aggodalommal teli közegben várja. Ebből adódóan a család, az érintett személyek felkészítése fontos célkitűzése a programnak, ezen túlmenően szükséges, hogy a koraszülöttekkel kapcsolatba kerülő szakemberek (egészségügy, szociális, oktatási színtéren egyaránt) szükség szerint rendelkezhessenek a koraszülöttek és családjaik lelki segítéséhez, valamint a holisztikus szemléletben történő ellátásához szükséges ismeretekkel. A program indokoltságát a kedvezőtlen mutatók mellett (ma minden 10. gyermek koraszülöttként jön a világra Magyarországon) számos további indok támasztja alá. A holisztikus szemléletmód jelenleg nem terjedt el az ellátó-, és gondozói rendszerben, ugyanakkor a családok, egyének részéről egyre növekvő igény fogalmazódik meg az adekvát egészségügyi tevékenységek, mellett a lelki tényezőkre az eddigieknél is kiterjedtebb figyelmet szentelő gondoskodásra, odafigyelésre. Egy koraszülött gyermek attól függően, hogy hányadik terhességi hétre, milyen súllyal, milyen állapotban jön a világra, krízist jelentő élethelyzet a család számára. A szülők lelki támogatásához, pszicho-szociális segítéséhez, a krízissel való szembenézéshez és annak feldolgoztatásához felkészült szakemberekre van szükség. A koraszülött gyermekek szülei részéről igényként jelenik meg, hogy az adott élethelyzetben mellettük álljon egy segítő szakember, legyen elérhető számukra egy olyan szervezet, ahol folyamatos segítséget, mentorálást kaphatnak. A koraszülöttek szülei részére biztosítani szükséges minden olyan jellegű képzést, tréninget, tanácsadást, ahol az adott élethelyzettel kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismeretet felvetnek, különösképpen fontos számukra a sorstársak által tapasztaltak megosztása. Számos más területen már bizonyítottan jól működnek a sorstárssegítő csoportok, melyek szerveződése azon az elven alapszik, hogy az adott problémát átélő, élethelyzeteket megélő személyek tudnak hitelesen segítséget nyújtani hasonló élethelyzetben lévő embertársaik számára. A mentorprogram egyik pillére, hogy a koraszülött gyermeket nevelő családok számára mentorháló jöjjön létre, mentor és mentoráltak közös együttműködésével. A koragyermekkori intervenció a korai fejlesztések megkezdésének egyik meghatározó pontja, amely kiemelten igaz a koraszülöttekre vetítve. A mentorprogram az ellátórendszer által biztosított szolgáltatások családközpontú, holisztikus szemléletű kiegészítésének a lehetőségét is vizsgálja. Egy jól működő társadalomban általánosan elfogadott tény, hogy az egészség a legnagyobb érték. A koraszülöttek gyakran olyan egészségkárosodásokkal kezdik életüket, amelyek már a kezdetekben nehéz feladatot mérnek közvetlen környezetükre, családjukra egyaránt. Ők az a betegcsoport, akik nagyobb odafigyelést, segítséget igényelnek, hiszen az ő életük szinte mindenben másként indul, mint egészséges társaiké. A fentiekből következően a felhívás átfogó, stratégiai célja, hogy segítsen a koraszülöttséggel érintett célcsoportoknak, többek között azzal, hogy csökkenjenek a koraszülötteket és családjukat érintő hátrányok, javuljanak a koraszülött gyermekek integrációs esélyei, és fejlődjön a különböző ellátási formákhoz való hozzáférésük. 6

7 Jelen felhívás részcéljai: Kerüljön kidolgozásra a mentorképzés módszertana és ez alapján valósuljon meg a mentorképzés, Valósuljon meg egy olyan komplex mentorrendszer és regionális szinten történő bevezetése pilotként, amelynek részelemei, folyamatlépései valós szükségletek alapján kerülnek meghatározásra, Kerüljenek megszervezésre a koraszülöttek ellátásában dolgozó egészségügyi szakemberek, másodlagos szocializációs színtéren jelenlévő szakemberek, valamint ezen pályákra készülő jelenleg tanulmányokat folytató hallgatók és nevelőszülők/ nevelőszülői feladatokat vállalók részére érzékenyítő programok, Javuljon a koraszülött gyermekek fejlesztését szolgáló szolgáltatásokhoz való hozzáférés, Bővüljenek és frissüljenek a koraszülöttséggel, annak kezelésével és az igénybe vehető ellátásokkal kapcsolatos ismeretek mind a lakosság, mind az érintett családok, mind a koraszülöttekkel dolgozók körében, Koraszülött mentor tevékenység módszertani ajánlásainak készítése, hatásvizsgálat, hatástanulmány készítése. Jelen felhívás célcsoportjai a koraszülöttek, a koraszülötteket nevelő családok, valamint a koraszülöttek ellátásában és gondozásában résztvevő szakemberek, valamint a mentor feladatokat ellátók. Ezen célcsoport alapproblémája (a koraszülöttség) és az abból adódó minden további feladat sajátos ellátást, gondozást, ismeretet, fejlesztést, módszertanokat és mentormodellt igényel. A fejlesztés keretében elsősorban azon koraszülöttek és őket nevelő családok kerülnek bevonásra, akik PIC ellátásban részesülnek/ részesültek a január 1. utáni időszakban. A születési dátum lehatárolását indokolja, hogy a mentorprogramba bevonni kívánt családok a legmagasabb arányban bevonásra tudjanak kerülni, megszólíthatóak és elérhetőek legyenek. Ezen korcsoportba tartozó koraszülötteknél egy átfogó kép nyerhető a családok pszicho-szociális státuszáról korosztály előrehaladása mellett-, amely a mentorprogram szempontjából meghatározó szereppel bír. Másodlagos célcsoport a koraszülöttek ellátásában és gondozásában résztvevő egészségügyi szakemberek (orvosok, szakorvosok, házi gyermekorvosok, ápolók, védőnők, gyógytornászok, szülésznők), valamint a pályára készülő, felsorolt szakterületeket érintő szakirányon tanuló hallgatók. A gyakorlatban dolgozó szakemberek, mint célcsoport megszólítása és bevonása nélkülözhetetlen a mentorprogram szempontjából. A koraszülöttek ellátása ugyan a PIC-ekben kezdődik, ám az onnan történő hazaadásukat követően több szakember is részt vesz a gondozásukban, ellátásukban, utánkövetésükben. A felhívás szempontjából fontos célcsoport a tanulmányokat jelenleg még folytató hallgatók, diákok, akik a későbbi pályájuk során a koraszülöttekkel és azok családjaival kapcsolatba kerülnek. Harmadlagos célcsoport a koraszülött gyermek későbbi szocializációs folyamatában résztvevő szakemberek, egyéb szereplők (bölcsődei kisgyermeknevelők és óvópedagógusok, fejlesztő pedagógusok, szociális munkások, hivatásos nevelőszülők, leendő nevelőszülők), valamint a pályára készülő, szakirányon tanuló hallgatók. Ahhoz, hogy a koraszülött gyermekek családon kívüli nappali intézményi ellátása, nevelése, gondozása (bölcsőde, óvoda) az ott dolgozók részére ne keltsen félelmet, idegenkedést, illetve az örökbefogadást tervező családok merjenek koraszülött gyermeket örökbe fogadni, fontos, hogy kellő ismerettel rendelkezzenek a koraszülöttségről, az ő gondozásukról és a mentorháló elérésének lehetőségéről, biztosítottságáról. Ezen célcsoportban ugyancsak bevonásra kerülnek a jelenleg tanulmányokat folytató hallgatók, úgymint gyógypedagógusok, csecsemő- és kisgyermeknevelők, óvodapedagógusok és szociálpedagógusok, szociális munkások (felsőoktatásban tanuló hallgatók). 7

8 Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek A rendelkezésre álló forrás A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2 milliárd Ft. Jelen felhívás forrását Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 1-4 db A támogatás háttere Jelen felhívást az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében a(z) Emberi Erőforrások Minisztériuma hirdeti meg a 1037/2016. (II.9) számú kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján. 8

9 2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/ ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16 óráig, pénteken 8:30-14 óráig fogadják hívását. Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja! 9

10 3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek: 3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek Önállóan támogatható tevékenységek A felhívás keretében az alábbi tevékenységek kötelezően megvalósítandóak: PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS Mentorképzés módszertanának kidolgozása és mentorképzés Koraszülött családok részére ismeret, kompetenciafejlesztést eredményező programok szervezése Koraszülöttek ellátásában dolgozó egészségügyi szakemberek, másodlagos szocializációs színtéren jelenlévő szakemberek, valamint ezen pályákra készülő jelenleg tanulmányokat folytató hallgatók és nevelőszülők/ nevelőszülői feladatokat vállalók részére érzékenyítő programok szervezése Koraszülött gyermekek fejlesztését szolgáló szolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítése, biztosítása Rendezvények szervezése (konferenciák, workshopok), szemléltető anyagok, tájékoztatók készítése, videók, kisfilmek készítése a koraszülöttségről, szakkönyvek írása, fordítása és megjelentetése Koraszülött mentor tevékenység módszertani ajánlásainak készítése, hatásvizsgálat, hatástanulmány készítése A mentorprogram szükséges infrastrukturális és informatikai hátterének megteremtése (mentorház létrehozása) Készségfejlesztő, online alapú játékok fejlesztése Önállóan nem támogatható tevékenységek: A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem támogathatóak: Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek: I. ELŐKÉSZÍTÉS A projekt előkészítése az alábbi kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységeket foglalja magába: 1. Helyzetfeltárás 2. Megvalósíthatósági tanulmány 3. Közbeszerzések előkészítése, lebonyolítása II. PROJEKT VÉGREHAJTÁS 1. Projektmenedzsment Részletes előírásokat a projektmenedzsmenttel kapcsolatban lásd a 3.4. a projekt műszakiszakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárásokat leíró részben. 2. Horizontális követelmények Az esélyegyenlőségi és környezeti fenntarthatósági szempontok területén végzett tevékenységek. 10

11 Részletesen lásd a Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok érvényesítésével kapcsolatos elvárások című részben. 3. Tájékoztatás, nyilvánosság A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségeket az ÁÚF 10. fejezete tartalmazza. 4. Könyvvizsgálat Részletes előírásokat a könyvvizsgálattal kapcsolatban lásd a 3.4. a projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárásokat leíró részben Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek: - Projekt infrastrukturális feltételeinek megteremtése: Az infrastrukturális feltételek megteremtésére vonatkozó szakmai elvárásokat lásd a 3.4. a projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárásokat leíró részben A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolása A felhívás keretében nyújtott támogatás nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdés szerinti állami támogatásnak Nem támogatható tevékenységek A felhívás keretében a pontokban meghatározott tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható A projekt műszaki, szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások Műszaki, szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások Műszaki és szakmai elvárások A projekt műszaki, szakmai tartalmának meghatározásához az alábbi elvárások figyelembe vétele szükséges: A koraszülött mentorprogram eseményeinek, programelemeinek megvalósítása során kiemelt fontosságú, hogy az egészségügyi intézményekben előírt higiénés szabályok betartásra kerüljenek. A programok és események megvalósítási helyszínei csak akkor lehetnek egészségügyi intézmények aktív betegellátó egységeiben, ha az ezt kifejezetten támogató együttműködési megállapodás kerül megkötésre a támogatást igénylő és az intézmény vezetője között, amelyet mellékelni szükséges a támogatási kérelemhez. Megvalósíthatósági tanulmány 11

12 A megvalósíthatósági tanulmányban részletesen ki kell térni a mentorprogrammal kapcsolatos részletekre, legalább az alábbiak szerint: a mentorprogram céljaira, valamennyi, a bevonni kívánt célcsoportra vonatkozóan, a program megvalósulásának ütemezésére, a szükséges személyi, tárgyi és infrastrukturális feltételek bemutatása mellett, a mentorprogram számszerűsíthető indikátoraira, eredményeire, a szakmai megvalósításban tervezett tevékenységeire, a mentorprogram eseményeihez, programelemeihez kapcsolódó helyszínek bemutatására, amelyek csak a fentiekben említett együttműködési megállapodás birtokában lehetnek az egészségügyi intézmények aktív betegellátást nyújtó szervezeti egységeiben, a fenntarthatósági és horizontális szempontokra, a mentorprogram során a koraszülött ellátás kapcsán létrejövő együttműködésekre. Projekt infrastrukturális feltételeinek megteremtése A projekt keretében lehetőség nyílik megfelelő felszereltségű, regionális szinten legalább három mentorház kialakítására, amely az érintett családok fogadására, programok szervezésére és szolgáltatások nyújtására alkalmas. A tevékenység keretében kizárólag felújítás és átalakítás lehetséges, amely nem haladhatja meg a megítélt támogatási összeg 1,5%-át. Könyvvizsgálat A projekt befejezésekor kötelező a projektszintű könyvvizsgálat elvégzése, az erről szóló könyvvizsgálói jelentést a záró elszámolás részeként szükséges benyújtani. Projektmenedzsment A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartama alatt egy projektmenedzsert alkalmaz munkaviszony, megbízási vagy vállalkozási jogviszony keretében, akinek munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 40 órát. A projektmenedzsernek közgazdasági vagy menedzsment szakirányú felsőfokú végzettséggel, ennek hiányában egyéb felsőfokú végzettséggel, és legalább 3 éves, uniós társfinanszírozással megvalósuló projektben szerzett tapasztalattal kell rendelkeznie. A projekt pénzügyi végrehajtásának biztosítása érdekében a támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartama alatt egy pénzügyi vezetőt alkalmaz munkaviszony, megbízási és vállalkozási jogviszony keretében, akinek a munkára fordított ideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 20 órát. A pénzügyi vezetőnek pénzügyi vagy gazdasági felsőfokú végzettséggel és legalább 2 éves uniós társfinanszírozással megvalósuló projekt vonatkozásában pénzügyi szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie. Célcsoport Az elsődleges célcsoportot jelentő koraszülöttek és őket nevelő családok közül azok vonhatóak be a projektbe, akik PIC ellátásban részesülnek/ részesültek január 1. utáni időszakban. Számszerűsíthető szakmai elvárások Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése Érzékenyítő programba bevontak száma 12

13 Az eredmény leírása A tulajdonság számszerűsíthető célértéke Igazolás módja Érzékenyítő programba bevont egészségügyi, szociális területen dolgozó szakemberek, nevelőszülők vagy nevelőszülővé váló szülők, valamint szakirányon jelenleg tanulmányokat folytató hallgatók, diákok fő Érzékenyítő programon való részvételt igazoló jelenléti ív, fénykép. Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése Az eredmény leírása A tulajdonság számszerűsíthető célértéke Igazolás módja Kiképzett mentorok száma Azon személyek száma, akik a projekt keretében kifejlesztett tananyagok alapján részt vettek a továbbképzésen és az sikeresen elvégezték. 20 fő A továbbképzés sikeres elvégzését igazoló tanúsítvány, jelenléti ívek Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése Az eredmény leírása A tulajdonság számszerűsíthető célértéke Igazolás módja Megtartott szakmai konferenciákon, workshopokon való részvétel Azon személyek száma összesítve, akik a koraszülött gyermekek ellátásával, gondozásával kapcsolatban megtartott legalább 10 db rendezvény egyikén részt vettek. Egy személy csak egyszer számítandó az indikátor értékében, függetlenül attól, hogy hány rendezvényen vett részt. 300 fő Konferencián való részvételt igazoló jelenléti ív, meghívó, fénykép Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése Az eredmény leírása A tulajdonság számszerűsíthető célértéke Igazolás módja Mentorprogramba bevontak száma Mentorprogramban résztvevő szülők (koraszülött gyermekenként 2 hozzátartozó), akik részt vettek az ismeretátadást és kompetenciafejlesztést szolgáló programon fő Mentorprogramon való részvételt igazoló jelenléti ív,. fénykép, hangfelvétel, videó Felhívjuk a figyelmet, hogy a műszaki, szakmai tartalom csökkenése esetén a csökkenés mértékétől függetlenül az elszámolható költség és a támogatás összege arányosan csökkentésre kerül az érintett tulajdonságtól vagy képességtől való elmaradás arányában! Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok érvényesítésével kapcsolatos elvárások A projekt tervezése és megvalósítása során kérjük, vegye figyelembe, hogy a projektben létrehozott eredményeknek meg kell felelniük az alábbi elvárásoknak is: 13

14 Az európai uniós forrásból támogatott projektek kedvezményezettje köteles a projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartani, a projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrizni, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során megszüntetni. A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a támogatást igénylő esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket. A közösségi célú funkciókat ellátó és/vagy ügyfélforgalmat lebonyolító és/vagy állandó munkavégzés helyszínéül szolgáló épület/épületrész építése/felújítása során kötelező a projektarányos akadálymentesítés. Az infokommunikációs akadálymentesítés minden beruházás esetén kötelező Egyéb elvárások Jelen felhívás esetében nem releváns Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások A projekt megvalósítása során legalább 3 mérföldkövet szükséges tervezni. Az utolsó mérföldkövet a projekt fizikai befejezésének várható időpontjára szükséges megtervezni. 1. mérföldkő: a projekt kezdésétől számított 12. hónap utolsó munkanapjáig a kedvezményezett projekt szinten az összes elszámolható költség legalább 10%-áról kifizetési igénylést nyújt be. 2. mérföldkő: a projekt kezdésétől számított 24. hónap utolsó munkanapjáig a mentorprogram valamennyi rendezvénye megtartásra került a koraszülöttek családjai és gondozásukban résztvevő szakemberek, nevelőszülők, pályára készülő hallgatók, diákok részére, valamint a kedvezményezett az összes elszámolható költség legalább 40%-áról (kumulált) kifizetési igénylést nyújt be. 3. mérföldkő: a projekt fizikai befejezésének napjáig a mentorprogram valamennyi szakmai programja megvalósul és a kedvezményezett az összes elszámolható költség legalább 90%-áról (kumulált) kifizetési igénylést nyújt be. Felhívjuk a figyelmet, hogy A kedvezményezett a támogatási szerződésben foglalt ütemezés szerinti mérföldkövek elérését követően köteles időközi kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről, a projekt pénzügyi és műszaki, szakmai előrehaladásának bemutatásával a projekt eredményességéről, valamint hatékonyságáról. Időközi kifizetési igénylést mérföldkő elérését megelőzően is be lehet nyújtani. Mérföldkő elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés esetén kifizetési igénylés csak abban az esetben nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja a támogatási szerződésben meghatározott minimális kifizetési igénylési összeget. 14

15 A projekt szakmai megvalósítása során a közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó elvárások Közbeszerzési kötelezettség: Felhívjuk a figyelmet a projekt keretében megvalósítandó beszerzések tekintetében esetlegesen fennálló közbeszerzési kötelezettségre. Az irányadó jogszabályban meghatározott kötelezettségek megállapítása és betartása a támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett feladata. A közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó részletes tájékoztatás az ÁÚF 9. pontjában található A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos egyéb elvárások A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartama alatt egy szakmai vezetőt alkalmaz munkaviszony, megbízási vagy vállalkozási jogviszony keretében, akinek a munkaideje eléri a heti minimum 30 órát. A szakmai vezetőnek a projekt céljaihoz kapcsolódó szakmai tapasztalattal és szociális, egészségtudományi, pedagógiai, pszichológiai vagy orvostudományi területen szerzett felsőfokú végzettséggel kell rendelkeznie. A támogatást igénylőnek a fentieken túl vállalnia kell, hogy a szakmai megvalósítói kör mind létszám, mind szakmai képzettség és szakmai tapasztalatok alapján biztosítani tudja a projekt szakmai működtetésének biztosítását és a célcsoporttal való kapcsolattartást és a pénzügyi elszámolások elvégzését A projektvégrehajtás időtartama A projekt megkezdése Támogatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető. A projekt megvalósítását a benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére megkezdheti, de a projekt megkezdése nincs befolyással a támogatási kérelem értékelésére és nem jelent előnyt annak elbírálása során, továbbá nem garantálja az igényelt támogatás elnyerését. A támogatott projekt megkezdettségére vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 8.pontjának 6.1. alpontja tartalmazza. Ha a támogatást igénylő a támogatási döntés kézhezvételét megelőzően közbeszerzési eljárást folytat le, köteles a programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet XVI. fejezetének rendelkezései szerint eljárni A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt támogatási szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a támogatási szerződés hatályba lépését követően 36 hónap áll rendelkezésre. A projekt fizikailag befejezett, amennyiben a projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a támogatási szerződésben meghatározottak szerint, a felhívásban meghatározott feltételek mellett teljesült. 15

16 A projekt fizikai befejezés napjának a projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül. A támogatott tevékenységtípusok fizikai teljesítettségére vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 8. pontjának 6.2. alpontja tartalmazza. A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje a támogatási szerződésben rögzített dátum. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje az utolsó mérföldkő elérését követően: 60 nap Projektekkel kapcsolatos egyéb elvárások A projekt területi korlátozása A projekt megvalósulásának helyszínei Magyarország kevésbé fejlett régiói A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek Támogatás abban az esetben folyósítható, amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan(ok) tulajdoni viszonyai az ÁÚF 7. pontjában foglaltaknak megfelel(nek), és a projekt szempontjából ennek megfelelően rendezett tulajdoni viszonyokat a támogatást igénylő igazolja legkésőbb a támogatási szerződés megkötéséig kibocsátásáig Indikátorok, szakpolitikai mutatók, adatszolgáltatás Indikátorok Indikátor neve Alap Mértékegység Típusa 1 Célérték december 31- Célérték Azonosító ig 3 Támogatott családtámogató szolgáltatást nyújtó szervezetek száma ESZA db OP-kimeneti ) Közös kimeneti, OP-kimeneti, OP-eredmény Definíció: Támogatott családtámogató szolgáltatást nyújtó szervezetek száma: Azon szervezetek száma összesítve, amelyek az ESZA rendelet 3. cikk (1) b) i.) alpontjában meghatározott beruházási prioritáshoz kapcsolódó intézkedések keretében családtámogató szolgáltatást nyújtanak. A családtámogató 3 Teljesítmény keretrendszerben meghatározott mutató esetében alkalmazása kötelező, egyéb esetben a felhívás előkészítő munkacsoport dönt róla! Alkalmazása esetén mérföldkő tervezése is szükséges! 16

17 szolgáltatások lehetnek preventív jellegűek, illetve kifejezetten valamilyen veszélyeztetett csoportot célzók. Felhívjuk a figyelmet, hogy a programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. -a alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a támogatási szerződésben. Amennyiben egy indikátor nem éri el a projektre a támogatási szerződésben meghatározott érték 75%-át, a támogatás csökkentésre kerül, illetve a kedvezményezett - a vis maior esetét kivéve - a támogatás arányos részét, a rendeletben meghatározottak szerint köteles visszafizetni Szakpolitikai mutatók Jelen felhívás esetében nem releváns Egyéni szintű adatgyűjtés ESZA forrásból megvalósuló felhívások esetén A projekt keretében a projektgazdának az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1304/2013/EU Rendelet I. sz. mellékletében foglalt közös kimeneti és eredménymutatók esetében a rendeletben meghatározott feltételek alapján kötelező nyilvántartást vezetnie és adatot szolgáltatnia a bevont célcsoportról. A jelen felhívás esetében elvárás, hogy a projektgazda a projektben résztvevő személyekre vonatkozóan biztosítsa a szükséges egyéni adatok összegyűjtését, és megfelelő formában az adatokat a támogató rendelkezésére bocsássa. A résztvevőkre vonatkozó adatgyűjtés személyes és különleges adatok kezelését jelenti, melynek során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény rendelkezései irányadóak. A személyes és különleges adatokkal összefüggő feladatok végzése által a Projektgazda adatfeldolgozóvá válik, és az adatfeldolgozásra vonatkozó szerződést írásba kell foglalni. Ezen adatfeldolgozási szerződés a Támogatási Szerződés mellékletét képezi. A személyes és különleges adatokat a Kedvezményezett bizalmasan, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvénynek megfelelően kezeli, és monitoring célú adatszolgáltatáson kívül más célra nem használja fel. A fenti tevékenységet a felhívás mellékletét képező Adatfeldolgozási megbízási szerződés, Kérdőív sablon, és Kérdőív sablon kitöltési útmutatója alapján kell elvégezni Fenntartási kötelezettség A támogatást igénylő a projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak. A fentieken túl vállalja, hogy biztosítja a fenntartási időszakban - a projekt keretében megvalósult - a koraszülött gyermekek fejlesztését szolgáló szolgáltatásokhoz való hozzáférést, évente legalább egy alkalommal érzékenyítő programot szervez a koraszülöttek ellátásában dolgozó egészségügyi szakemberek, másodlagos szocializációs színtéren jelenlévő szakemberek, valamint ezen pályákra készülő jelenleg tanulmányokat folytató hallgatók és nevelőszülők/ nevelőszülői feladatokat vállalók részére, 17

18 a kidolgozott módszertani és tananyagokat évente felülvizsgálja, és szükség szerint frissíti Biztosítékok köre A biztosítéknyújtási kötelezettségre vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 6. pontja tartalmazza Önerő A támogatást igénylőnek a projekt nem elszámolható költségeit önerőből szükséges fedeznie. 18

19 4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI 4.1. Támogatást igénylők köre Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be: Közhasznú civil szervezetek, akiknek a létesítő okiratában szerepel a koraszülöttek és családjaik támogatása, és ezen a területen legalább három éve folytatják tevékenységüket a kevésbé fejlett régiókban a közhasznúsági jelentésük alapján. A támogatást igénylőnek rendelkeznie kell legalább egy együttműködési megállapodással a koraszülöttek intenzív ellátásában részt vevő egészségügyi szolgáltatóval. Szükséges bemutatni, hogy a szervezet rendelkezik szakmai tapasztalattal a koraszülöttek és családjaikat segítő, mentoráló támogatásában, és képes legyen hálózatos szerveződés kialakítása érdekében koordináló szerep betöltésére, együttműködésre az érintett ágazatok szakembereivel. - rendelkezik legalább három lezárt teljes (365 napot jelentő) gazdasági évvel, - a civil szervezet székhelye vagy telephelye Magyarország egyik kevésbé fejlett régiójában található (székhely bejegyzésétől számítva). - tevékenységét a projektben tervezett megvalósítási régióban folytatja Jelen felhívásra a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet alapján az alábbi GFO kódokkal rendelkező szervezetek nyújthatnak be támogatási kérelmet: GFO kód: 5,6 Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet 51-59, 69 Statisztikai nonprofit szervezet Egyesület 528 Nemzetiségi egyesület 529 Egyéb egyesület 56 Alapítvány, jogi személyiségű intézménye és szervezeti egysége 561 Közalapítvány 562 közalapítvány önálló intézménye 563 Egyéb alapítvány önálló intézménye 565 Alapítvány jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége 569 Egyéb alapítvány Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség. 19

20 4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre A 4.1 pontban szereplő szervezeteken kívül más nem nyújthat be támogatási kérelmet jelen kiírásra. Továbbá lásd az ÁÚF Kizáró okok listája c. részben A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására október 1. naptól szeptember 30. napig van lehetőség. Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra: november január június 12. A támogatási kérelem benyújtásának módja online benyújtás, elektronikus kitöltő programon keresztül. Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is! A nyilatkozat papír alapú példányát ha azt nem minősített elektronikus aláírással 4 látták el - postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás 5 /futárposta-szolgáltatás 6 (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre: Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság 1397, Budapest, Pf.: Minősített elektronikus aláírás: olyan - fokozott biztonságú - elektronikus aláírás, amelyet az aláíró biztonságos aláírás-létrehozó eszközzel hozott létre, és amelynek hitelesítése céljából minősített tanúsítványt bocsátottak ki. 5 A postai szolgáltatásokról szóló évi CLIX. törvény (a továbbiakban Posta tv.) pontjában foglaltak szerint expressz postai szolgáltatás: az az időgarantált szolgáltatás, melynek keretében a postai szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a postai küldeményt belföldön legkésőbb a felvételt követő munkanapon, Európai Unió tagállamaiba címzett küldemény esetében legkésőbb a felvételt követő harmadik munkanapon, egyéb nemzetközi viszonylatú küldemény esetében legkésőbb a felvételt követő ötödik munkanapon kézbesíti, és emellett az alábbi a)-f) pontban foglalt többletszolgáltatások közül legalább egyet teljesít: a) nyomon követhető kezelés; b) utánvétel; c) tértivevény; d) értéknyilvánítás. e) kizárólag a küldemény címzettjeként megjelölt személy kezéhez történő kézbesítés; f) a küldeménynek a feladó lakóhelyén, tartózkodási helyén, székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén történő felvétele. 6 A Posta tv pontjában foglaltak szerint futárposta-szolgáltatás: olyan - a küldemény felvételétől számított legfeljebb 24 órán belül teljesítendő - időgarantált postai szolgáltatás, amelynek keretében a postai szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a postai küldemény felvételét végző személy a postai küldeményt a kézbesítés megkísérléséig megszakítás nélkül személyes felügyelete alatt tartja oly módon, hogy a feladó ez alatt bármely időpontban rendelkezhessen a postai küldemény címzettjének vagy címének a megváltoztatásáról, és sikertelen személyes kézbesítés esetén megtehesse a szükséges intézkedéseket. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben postafiók címre kell beküldeni a támogatási kérelmet, akkor futárpostai szolgáltatás a Posta törvény rendelkezései alapján - nem vehető igénybe. 20

21 Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét! 4.4. Kiválasztási eljárásrend és kiválasztási kritériumok Kiválasztási eljárásrend A felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján standard kiválasztási eljárásrend alapján kerülnek kiválasztásra. A támogatási kérelmekről az irányító hatóság vezetője szakaszos elbírálással dönt. Az eljárás során a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szabályai szerint lehetőség van hiánypótlásra. Az eljárás során a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet szabályai szerint nincs lehetőség szóbeli egyeztetésre. Az irányító hatóság a támogatási kérelmekről való döntéshez Döntés-előkészítő Bizottságot nem hív össze. Az eljárásrendre vonatkozó további információk az ÁÚF 3. pontjában (A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja) találhatóak Kiválasztási kritériumok Jelen felhívás keretében támogatásban részesülhetnek azon projektek, amelyek megfelelnek a vonatkozó jogszabályi feltételeknek, a felhívásban és mellékleteiben foglalt kritériumoknak, valamint az alábbi kritériumoknak: 1. Nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumok a támogatást igénylő által benyújtott nyilatkozat elektronikus és elektronikus aláírás használatának kivételével papír alapú példánya hiánytalan, hibátlan és határidőben benyújtásra került, a támogatást igénylő átlátható szervezetnek minősül az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 1. 4.pontja és 50. (1) bekezdés c) pontja szerint, a támogatást igénylő teljes mértékben megfelel a felhívás 4.1 pontjában foglalt elvárásoknak Amennyiben a fenti nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumoknak a támogatási kérelem nem felel meg, akkor a támogatási kérelem hiánypótlási felhívás nélkül elutasításra kerül. 2. Hiánypótoltatható jogosultsági szempontok A felhívás szerinti kötelezően csatolandó dokumentumok elektronikus formában benyújtásra kerültek. Amennyiben a fenti hiánypótoltatható jogosultsági kritériumoknak a támogatási kérelem nem felel meg, és ha az adott jogosultsági kritérium, vagy az adott jogosultsági szempontot igazoló dokumentum hiánya 21

22 vagy hibája hiánypótlás keretében pótoltatható, akkor egyszeri alkalommal hiánypótlási felhívásra kerül sor. 3. Tartalmi értékelési szempontok Értékelési szempont A pályázó szervezetre vonatkozó kiválasztási szempontok A pályázó szervezet az alapító dokumentuma vagy szervezeti és működési szabályzata alapján a projekt céljait szolgáló tevékenységek ellátására felhatalmazott - a pályázó szervezet nem felel meg a szempontnak: 0 pont - a pályázó részben megfelel a szempontoknak: 1-4 pont - teljes körűen felhatalmazott: 5 pont A pályázó szervezet rendelkezik a pályázat céljainak eléréséhez szükséges szakmai tapasztalatokkal - nem rendelkezik: 0 pont - részben rendelkezik: 1-4 pont - teljes körűen rendelkezik: 5 pont A pályázó szervezet rendelkezik a pályázat céljainak eléréséhez szükséges humán erőforrásokkal és infrastrukturális feltételekkel, illetve az ezek biztosításához szükséges cselekvési tervvel - nem rendelkezik: 0 pont - részben rendelkezik: 1 pont - teljes körűen rendelkezik: 2 pont A projekt megvalósításához szükséges szervezeti feltételek rendelkezésre állnak (humán feltételek és a szervezeti stabilitást biztosító feltételek). - nem állnak rendelkezésre: 0 pont - teljes mértében rendelkezésre állnak: 2 pont A projektmenedzsment és szakmai vezető tapasztalata és alkalmassága megalapozottan bemutatásra kerül - nem került bemutatásra: 0 pont - teljes körűen bemutatásra került: 2 pont. A pályázat célokhoz való illeszkedésének vizsgálatának szempontjai Egyértelműen meghatározza a projekt keretében elérendő célokat Adható pontszám Minimálisan elvárt

23 egyáltalán nem kerültek meghatározásra a célok: 0 pont - részben kerültek meghatározásra a célok: 1-3 pont - teljes mértékben meghatározásra kerültek a célok: 4 pont A projekt céljai illeszkednek a szakmapolitikai környezethez és a felhívásban meghatározott konkrét célokhoz - egyáltalán nem illeszkednek: 0 pont - részben illeszkednek: 1 pont - teljes mértékben illeszkednek: 2 pont A célcsoportok megfelelően kerültek meghatározásra és részletesen bemutatásra került a célcsoportok elérésének, bevonásának módszertana - egyáltalán nem került bemutatásra: 0 pont - részben bemutatásra került 1-3 pont - teljes mértékben bemutatásra került: 4 pont A célok illeszkednek a szükségletekhez, igényekhez (pl. helyi szükségletek, igények, célcsoportok igényei) és ez alátámasztott - egyáltalán nem illeszkednek: 0 pont - részben illeszkednek: 1-3 pont - teljes mértékben illeszkednek: 4 pont A projekt hosszú távú hasznosulása bemutatásra került és alátámasztott - nem került bemutatásra és nem alátámasztott: 0 pont - részben került bemutatásra és részben alátámasztott: 1-3 pont - teljes mértékben bemutatásra került és alátámasztott: 4 pont Releváns esetben a célcsoportot érintő egyéb fejlesztésekkel való szinergikus kapcsolódások és lehatárolások bemutatásra kerültek - nem kerültek bemutatásra: 0 pont - teljes körűen bemutatásra kerültek: 1 pont A pályázat szakmai tartalmának megfelelőségének vizsgálata A pályázatban kizárólag támogatható tevékenységek szerepelnek, és a projektjavaslat az összes kötelezően megvalósítandó tevékenységet tartalmazza - a pályázatban nem támogatható tevékenységek is szerepelnek és a

24 projektjavaslat az összes kötelezően megvalósítandó tevékenységet nem tartalmazza: 0 pont - a pályázatban részben támogatható tevékenységek is szerepelnek és a projektjavaslat tartalmazza az összes kötelezően megvalósítandó tevékenységet: 1-4 pont - a pályázatban kizárólag támogatható tevékenységek szerepelnek és a projektjavaslat az összes kötelezően megvalósítandó tevékenységet teljes körűen tartalmazza: 5 pont Az eredmények eléréséhez szükséges tevékenységek részletesen bemutatásra kerültek, és a tervezett tevékenységek szükségesek a célok eléréséhez - nem kerültek bemutatásra és nem szükségesek a célok eléréséhez: 0 pont - részben kerültek bemutatásra és csak részben szükségesek a célok eléréséhez: 1-4 pont - teljes körűen bemutatásra kerültek és szükségesek a célok eléréséhez: 5 pont A tervezett tevékenységek hozzájárulnak a számszerűsíthető eredmények eléréséhez - egyáltalán nem járulnak hozzá: 0 pont - részben járulnak hozzá: 1-4 pont - teljes mértékben hozzájárulnak: 5 pont A vállalt indikátorok célértékei reálisak - egyáltalán nem reálisak: 0 pont - részben reálisak: 1 pont - teljes mértékben reálisak: 2 pont A cselekvési ütemterv megalapozott, az egyes tevékenységek ütemezése megfelelő, illetve az egymásra épülése biztosított - a cselekvési ütemterv egyáltalán nem megalapozott, az egyes tevékenységek ütemezése nem megfelelő, az egymásra épülés nem biztosított: 0 pont - a cselekvési ütemterv részben megalapozott, az egyes tevékenységek ütemezése részben megfelelő, az egymásra épülés részen biztosított: 1-4 pont - a cselekvési ütemterv teljes körűen megalapozott, az egyes tevékenységek ütemezése megfelelő, az egymásra épülés biztosított: 5 pont

25 A célok, a célokat szolgáló tevékenységek és az azokhoz kapcsolódó mutatók koherenciája, kidolgozottsága megfelelően bemutatásra került. - nem került bemutatásra és nem releváns: 0 pont - részben került bemutatásra: 1-4 pont - teljes körűen bemutatásra került és releváns: 5 pont Kockázatelemzés releváns és teljes körű - nem került bemutatásra és nem releváns: 0 pont - részben került bemutatásra: 1-4 pont - teljes körűen bemutatásra került és releváns: 5 pont 4. Pénzügyi szempontok vizsgálata A költségvetési tervben szereplő költségek részletesen bemutatásra kerültek, azok szakmailag alátámasztottak és szükségesek a célok eléréséhez - nem került bemutatásra és nem alátámasztott: 0 pont - részben került bemutatásra és részben alátámasztott: 1-7 pont - teljes körűen bemutatásra került és alátámasztott: 8 pont A költségvetési tételek pénzügyi szempontból megalapozottak (ár-érték arány, piaci árnak való megfelelőség) - egyáltalán nem támasztja alá: 0 pont - részben támasztja alá: 1-8 pont - teljes mértékben alátámasztja: 9 pont A szakmai tevékenységek és beszerzések ütemezése alátámasztja a likviditási tervet. - egyáltalán nem támasztja alá: 0 pont - részben támasztja alá: 1-5 pont - teljes mértékben alátámasztja: 6 pont 5. Fenntarthatósági szempontok A pályázatban előírt fenntartási kötelezettségek teljesíthetősége bemutatásra került - nem került bemutatásra: 0 pont - részben került bemutatásra 1-4 pont - teljes mértékben bemutatásra került: 5 pont A fejlesztés eredményeinek hasznosulása a fenntartási időszakban bemutatásra került - nem került bemutatásra: 0 pont

26 részben került bemutatásra 1 pont - teljes mértékben bemutatásra került: 2 pont Pénzügyi fenntarthatóság bemutatásra került - nem vagy részben került bemutatásra: 0 pont - teljes körűen bemutatásra került: 1 pont 6. Horizontális szempontok Az esélyegyenlőségi szempontok érvényesülnek - nem érvényesülnek: 0 pont - részben érvényesülnek: 1-2 pont - teljes mértékben érvényesülnek: 3 pont A környezeti fenntarthatósági szempontok érvényesülnek - nem felelt meg: 0 pont - megfelelt: 1 pont 7. Előnyt jelentő szempontok lehetnek 7.1 A fejlesztéssel érintett régióban a támogatást igénylő további, a jelen felhívás célkitűzéseivel összhangban álló programot is megvalósított. - a szempontnak megfelelő programot nem valósított meg: 0 pont - a szempontoknak részben megfelelő programot valósított meg: 1-2 pont - a szempontnak megfelelő programot megvalósított: 3 pont Összesen adható Nem támogathatók azok a támogatási kérelmek, amelyek esetében a fenti szempontrendszer 1.1, 3.1, , 3.5 és 4.1 pontjai esetében a kapott pontszám 0 (nulla). A táblázatban feltüntetett értékek az adott szempontokra adható maximális pontszámot tartalmazzák. Amennyiben a támogatási kérelem csak részben teljesíti az elvárásokat, részpontszám adható Nem támogathatók azok a kérelmek, amelyek esetében a fenti szempontrendszer alapján a támogatási kérelemre adott összpontszám nem éri el a minimális 73 pontot. A 73 pont elérése nem jelenti automatikusan a támogatás megítélését! Nem támogathatók továbbá azok a kérelmek, amelyek az egyes részpontszámok tekintetében nem érik el a fenti táblázatban rögzített minimum értéket. A tartalmi értékelés során hiánypótlásnak helye nincs, de az értékelő javaslatára az Irányító Hatóság a Projektgazdának legalább 3 napos határidő biztosításával tisztázó kérdést tehet fel a projektjavaslattal kapcsolatban. A tisztázó kérdés keretében új dokumentum nem kérhető be, tisztázó kérdés megválaszolása során új dokumentum nem nyújtható be. Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylő figyelmét, hogy a 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64/A értelmében az irányító hatóság vizsgálja az adott támogatási kérelemmel összefüggő, a rendelet XVI. 26

TERÜLETSPECIFIKUS MELLÉKLET TERÜLET: VESZPRÉM MEGYE FELHÍVÁS SZÁMA: TOP

TERÜLETSPECIFIKUS MELLÉKLET TERÜLET: VESZPRÉM MEGYE FELHÍVÁS SZÁMA: TOP TERÜLETSPECIFIKUS MELLÉKLET TERÜLET: VESZPRÉM MEGYE FELHÍVÁS SZÁMA: TOP-2.1.3-15 1.2. A rendelkezésre álló forrás A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: millió

Részletesebben

Módosul a Gyerekesély programok infrastrukturális háttere című felhívás

Módosul a Gyerekesély programok infrastrukturális háttere című felhívás Módosul a Gyerekesély programok infrastrukturális háttere című felhívás Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosul a Szé chenyi 2020 keretében megjelent Gyerekesély programok infrastrukturális

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

FELHÍVÁS. a családi kohézió erősítését elősegítő programok megvalósítására. A felhívás címe: Védőháló a családokért

FELHÍVÁS. a családi kohézió erősítését elősegítő programok megvalósítására. A felhívás címe: Védőháló a családokért FELHÍVÁS a családi kohézió erősítését elősegítő programok megvalósítására A felhívás címe: Védőháló a családokért A felhívás kódszáma: EFOP-1.2.1-15 Magyarország Kormányának felhívása, alapítványok, egyesületek,

Részletesebben

Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése

Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások

Részletesebben

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítását célzó projektek megvalósítására

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítását célzó projektek megvalósítására FELHÍVÁS Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítását célzó projektek megvalósítására A Felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP-1.3.5-16 Alapvető célok: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

EFOP ÖNKÉNTESSÉG SZEMÉLYRE SZABVA

EFOP ÖNKÉNTESSÉG SZEMÉLYRE SZABVA EFOP-1.3.8-17 ÖNKÉNTESSÉG SZEMÉLYRE SZABVA PÁLYÁZAT CÉLJA: A fiatalok számára a középiskolai tanulmányokat követően minimum fél év, maximum egy év tapasztalatgyűjtés, önkéntességen és társadalmi szolgálaton

Részletesebben

FELHÍVÁS. Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásainak megvalósítására

FELHÍVÁS. Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásainak megvalósítására FELHÍVÁS Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásainak megvalósítására Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásaiszakaszolt projektek KEHOP-5.2.4. Magyarország Kormányának

Részletesebben

NŐK A CSALÁDBAN ÉS A MUNKAHELYEN (STANDARD) EFOP

NŐK A CSALÁDBAN ÉS A MUNKAHELYEN (STANDARD) EFOP NŐK A CSALÁDBAN ÉS A MUNKAHELYEN (STANDARD) EFOP-1.2.9-16 A konstrukció célja a nők munkaerő-piaci helyzetének javítása, a család és munka összeegyeztethetőségének előmozdítása helyi megoldásokkal és együttműködésekkel.

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

Módosult a Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című felhívás

Módosult a Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című felhívás Módosult a Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című felhívás A Széchenyi 2020 keretében megjelent Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című (GINOP-2.1.1-15 kódszámú) felhívás módosult az

Részletesebben

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA EFOP-1.3.9-17 ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás célja, hogy összhangban az Európai Unió és Magyarország között létrejött Partnerségi Megállapodás irányelveivel

Részletesebben

GINOP-2.3.2-15 STRATÉGIAI K+F MŰHELYEK KIVÁLÓSÁGA

GINOP-2.3.2-15 STRATÉGIAI K+F MŰHELYEK KIVÁLÓSÁGA GINOP-2.3.2-15 STRATÉGIAI K+F MŰHELYEK KIVÁLÓSÁGA PÁLYÁZAT CÉLJA: A hazai, állami fenntartású tudásbázisok K+F kapacitásának erősítése, annak érdekében, hogy nemzetközileg jegyzett, magas színvonalú kutatási

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Észak-alföldi Régióban működő cégek és intézmények gépjármű fenntartási költségeinek csökkentésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Észak-alföldi Régióban működő cégek és intézmények gépjármű fenntartási költségeinek csökkentésére PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Észak-alföldi Régióban működő cégek és intézmények gépjármű fenntartási költségeinek csökkentésére A felhívás címe: Vállalkozások és Intézmények gépjármű fenntartási költségeinek

Részletesebben

Melléklet A 2013. július 3-án közzétett TÁMOP-2.2.7.A-13/1 Út a szakmaválasztáshoz c. kiemelt projekt tervezési útmutató változásai

Melléklet A 2013. július 3-án közzétett TÁMOP-2.2.7.A-13/1 Út a szakmaválasztáshoz c. kiemelt projekt tervezési útmutató változásai Módosítás történt az Út a szakmaválasztáshoz című kiemelt felhívásban Módosítás történt a TÁMOP-2.2.7.A-13/1 jelű, Út a szakmaválasztáshoz című kiemelt felhívásban. Melléklet A 2013. július 3-án közzétett

Részletesebben

Konzorciumi létszám összesen: 4 tag lehet (konzorciumvezető + 3 tag).

Konzorciumi létszám összesen: 4 tag lehet (konzorciumvezető + 3 tag). PÁLYÁZATI ÁTTEKINTŐ EFOP-3.4.3-16 Felsőoktatási intézményi fejlesztések a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében PÁLYÁZATI FELTÉTELEK EFOP-3.4.3-16 A pályázat

Részletesebben

POGÁNYI INFORMÁCIÓS NAPOK

POGÁNYI INFORMÁCIÓS NAPOK POGÁNYI INFORMÁCIÓS NAPOK 2017.03.09-10. Felsőoktatási és Középiskolás Diákközpontú Szellemiségért és Világért Egyesület rendezésében A rendezvényt a Nemzeti Együttműködési Alap - Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Részletesebben

Pályázati útmutató. Pályázati útmutató. A.2. részcélok. A.2. részcélok

Pályázati útmutató. Pályázati útmutató. A.2. részcélok. A.2. részcélok TIOP-2.2.8.A-15/1 Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása c. pályázati felhívás Változáskövető Hivatkozás Eredeti szöveg Módosított szöveg A1. Alapvető cél és háttér információ A1. Alapvető cél és

Részletesebben

Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, június 24.

Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, június 24. Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP-1.4.2-16 kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, 2016. június 24. Előterjesztő: Társulás Elnöke Előkészítő: Munkaszervezet Hatósági

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása. Konvergencia régiók.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása. Konvergencia régiók. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Atipikus foglalkoztatási formák támogatása Konvergencia régiók Kódszám: TAMOP 2.4.3. A-09/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Dabasi Kornélia Előterjesztő: Hegedűs

Részletesebben

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében.

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. FELHÍVÁS A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. A Felhívás címe: Kutatási infrastruktúra megerősítése

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében Ivóvízminőség-javítás kétfordulós pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatására Kódszám: KEOP-1.3.0. A projektek az

Részletesebben

EFOP TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYPEDAGÓGIAI PROGRAMKÍNÁLAT ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYKÖZPONTOK FEJLESZTÉSE

EFOP TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYPEDAGÓGIAI PROGRAMKÍNÁLAT ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYKÖZPONTOK FEJLESZTÉSE EFOP-3.3.6-17 TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYPEDAGÓGIAI PROGRAMKÍNÁLAT ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYKÖZPONTOK FEJLESZTÉSE PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás célja, hogy a kevésbé fejlett régiókban kidolgozásra kerüljenek

Részletesebben

A kiemelt iparágakban működő vállalkozások versenyképességének javítása céljából.

A kiemelt iparágakban működő vállalkozások versenyképességének javítása céljából. 2015.06.17. Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése & Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Miskolc 2015.06-16 NORRIA Észak-magyarországi

Részletesebben

Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára

Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára Pályázat kódja Keretösszeg Támogatási összeg Intenzitás Pályázók köre Területi szűkítés Beadás kezdete Megvalósítási idő Támogatható

Részletesebben

Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok

Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára - GINOP 6.1.6-17 FELHÍVÁS CÉLJA: A felhívás fő célja, hogy az alkalmazottak foglalkoztathatóságának, a munkavállalók

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési intézkedések támogatása. A felhívás kódszáma: EFOP-3.1.

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési intézkedések támogatása. A felhívás kódszáma: EFOP-3.1. FELHÍVÁS A magyar köznevelésben az esélyegyenlőség érvényesítésére és a köznevelés rendszere esélyteremtő és felzárkóztató szerepének megerősítésére a hátrányos helyzetű gyermekek érdekében. A felhívás

Részletesebben

Módosult a Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében című felhívás

Módosult a Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében című felhívás Módosult a Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében című felhívás Értesítjük a Tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Vállalatok

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-magyarországi Operatív Program keretében Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése Felhívás kódszáma: EFOP

Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése Felhívás kódszáma: EFOP Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése Felhívás kódszáma: EFOP-4.1.5-16 A Felhívás indokoltsága és célja A spontán társadalmi folyamatok, az új köznevelési és nemzetiségi törvény szabályozása

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT MINTA

TÁMOGATÓI OKIRAT MINTA Iktatószám: Kedvezményezett neve: Projekt címe: Projekt azonosítószám: TÁMOGATÓI OKIRAT MINTA Preambulum A Vidékfejlesztési Program 19. intézkedése a vidékfejlesztési tevékenységben jelentős szerepet vállaló,

Részletesebben

Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára - Társadalmi egyeztetésen -

Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára - Társadalmi egyeztetésen - Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára - Társadalmi egyeztetésen - Pályázat kódja Keretösszeg VEKOP-8.5.3-17 1,84 milliárd Ft Támogatási összeg Intenzitás

Részletesebben

GINOP Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege:

GINOP Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege: GINOP-6.1.5-17 Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása várhatóan 2017. év május hó 3. naptól 2017. év

Részletesebben

POGÁNYI INFORMÁCIÓS NAPOK

POGÁNYI INFORMÁCIÓS NAPOK POGÁNYI INFORMÁCIÓS NAPOK 2017.03.09-10. Felsőoktatási és Középiskolás Diákközpontú Szellemiségért és Világért Egyesület rendezésében A rendezvényt a Nemzeti Együttműködési Alap - Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege:

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege: GINOP 1.2.2-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 16-tól 2019. január 16-ig

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására Kódszám: TÁMOP-4.1.1.C-10/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

KATASZTRÓFAVÉDELMI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE KEHOP-1.6.0

KATASZTRÓFAVÉDELMI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE KEHOP-1.6.0 KATASZTRÓFAVÉDELMI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE KEHOP-1.6.0 Rendelkezésre álló forrás Tervezett keretösszeg 44,93 milliárd Ft. Várható kérelmek száma: 22 db. Benyújtás határideje és módja 2018. december 31-ig

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÁTTEKINTŐ EFOP Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása

PÁLYÁZATI ÁTTEKINTŐ EFOP Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása PÁLYÁZATI FELTÉTELEK A pályázat célja Célcsoport Támogatást igénylők köre PÁLYÁZATI ÁTTEKINTŐ EFOP-3.7.3-16 Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása EFOP-3.7.3-16 Az egész életen át tartó

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A felhívás meghirdetésekor rendelkezésre álló keretösszeg a 2015. évben 1.000.000 Ft.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A felhívás meghirdetésekor rendelkezésre álló keretösszeg a 2015. évben 1.000.000 Ft. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Homlokzat-felújítás támogatására, a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013 (III.28.) önkormányzati rendelete alapján 1. A pályázat célja Nyírbátor Város településképének

Részletesebben

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében.

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. FELHÍVÁS A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. A Felhívás címe: Kutatási infrastruktúra megerősítése

Részletesebben

GINOP-6.1.1-15 ALACSONY KÉPZETTSÉGŰEK ÉS KÖZFOGLALKOZTATOTTAK KÉPZÉSE

GINOP-6.1.1-15 ALACSONY KÉPZETTSÉGŰEK ÉS KÖZFOGLALKOZTATOTTAK KÉPZÉSE GINOP-6.1.1-15 ALACSONY KÉPZETTSÉGŰEK ÉS KÖZFOGLALKOZTATOTTAK KÉPZÉSE PÁLYÁZAT CÉLJA: Jelen felhívás célja, hogy ösztönözze az alacsony iskolai végzettséggel, munkaerőpiacon keresett kompetenciával vagy

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. A fentiekre figyelemmel a jelen Támogatói Okiratban az alábbiakat állapítom meg:

TÁMOGATÓI OKIRAT. A fentiekre figyelemmel a jelen Támogatói Okiratban az alábbiakat állapítom meg: Iktatószám: 632/2534/12/6/2015 Kedvezményezett neve:bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Projekt címe: Helyi Fejlesztési Stratégiák elkészítése Projekt azonosítószám: 1751973719 TÁMOGATÓI

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása PÁLYÁZAT Program neve Támogatás szakmai iránya Program kódja Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek Társadalmi Megújulás Operatív Program Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP-3.3.14.A-12/1

Részletesebben

Biztos Menedék EFOP

Biztos Menedék EFOP Biztos Menedék EFOP-1.2.5-16 Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. év október hó 26. naptól 2018. év október hó 26. napig van lehetőség. Támogatást igénylők köre: a) Az igényelhető

Részletesebben

Tájékoztató. Gyakornoki program pályakezdők támogatására. GINOP kódszámú pályázatról

Tájékoztató. Gyakornoki program pályakezdők támogatására. GINOP kódszámú pályázatról Tájékoztató Gyakornoki program pályakezdők támogatására GINOP-5.2.4-16 kódszámú pályázatról A pályázati kiírás célja A szakképzésből kilépő fiatalok elhelyezkedésének, munkatapasztalat szerzésének elősegítése.

Részletesebben

Tájékoztató. Gyakornoki program pályakezdők támogatására. GINOP kódszámú pályázatról

Tájékoztató. Gyakornoki program pályakezdők támogatására. GINOP kódszámú pályázatról Tájékoztató Gyakornoki program pályakezdők támogatására GINOP-5.2.4-16 kódszámú pályázatról A pályázati kiírás célja A szakképzésből kilépő fiatalok elhelyezkedésének, munkatapasztalat szerzésének elősegítése.

Részletesebben

A B KOMPONENS INDIKÁTORAI második kiírás - 2013

A B KOMPONENS INDIKÁTORAI második kiírás - 2013 A B KOMPONENS INDIKÁTORAI második kiírás - 2013 Kérjük, hogy a pályázati adatlap 6.1 (Kötelező indikátorok) pontjában a választott tevékenységhez tartozó táblázatokat töltse ki. A táblázatban megadott

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP-5.3.8-17 Munkahelyi bölcsődék létrehozásának támogatása pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged,

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kiemelt projekt tervezési felhívás a Társadalmi Megújulás Operatív Program A hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása című tervezési felhíváshoz

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ FELHÍVÁSOKHOZ. 4.0 verzió augusztus 20.

ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ FELHÍVÁSOKHOZ. 4.0 verzió augusztus 20. ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ A FELHÍVÁSOKHOZ 4.0 verzió 2016. augusztus 20. 1 Tartalom 1. Az Útmutató célja, hatálya... 3 2. Kizáró okok listája... 4 3. A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja...

Részletesebben

FELHÍVÁS. Gyakornoki program - támogató szolgáltatások GINOP-5.2.5-16

FELHÍVÁS. Gyakornoki program - támogató szolgáltatások GINOP-5.2.5-16 FELHÍVÁS Gyakornoki program - támogató szolgáltatások GINOP-5.2.5-16 Magyarország Kormányának felhívása a GINOP 5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők támogatására című felhívás keretében támogatott gyakornoki

Részletesebben

FELHÍVÁS. az Energiahatékony iskolák fejlesztése című, HU jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE

FELHÍVÁS. az Energiahatékony iskolák fejlesztése című, HU jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE FELHÍVÁS az Energiahatékony iskolák fejlesztése című, HU-02-2013 jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG VÁLLALÁSÁRA EGT Finanszírozási Mechanizmus

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében 5. sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása ernyőszervezeteken keresztül című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP-1.2.2-15

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP-1.2.2-15 MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP-1.2.2-15 A rendelkezésre álló forrás összege: A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg szabad vállalkozási

Részletesebben

EFOP KERETÖSSZEG: 4,9 Mrd Ft. TÁMOGATANDÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA: db

EFOP KERETÖSSZEG: 4,9 Mrd Ft. TÁMOGATANDÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA: db EFOP-3.11.1-17 SZÜLŐ-SULI TANULÓK ISKOLAI ELŐMENETELÉNEK JAVÍTÁSA ÉS A KORAI LEMORZSOLÓDÁS VISSZASZORÍTÁSA AZ ISKOLA-CSALÁD EGYÜTTMŰKÖDÉSÉRE ALAPOZOTT EGYÉNI FEJLESZTÉSEN KERESZTÜL PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés) c. pályázati

Részletesebben

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret Tájékoztató A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1) és A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.2) pályázathoz Beadási

Részletesebben

FELHÍVÁS. A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban

FELHÍVÁS. A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban FELHÍVÁS A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban A munkáltatói átvilágítást végző szervezetek kiválasztása és az átvilágítás lefolytatása (A komponens) Magyarország Kormányának

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Testmozgást javító infrastrukturális fejlesztések (standard) A felhívás kódszáma: EFOP

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Testmozgást javító infrastrukturális fejlesztések (standard) A felhívás kódszáma: EFOP FELHÍVÁS a mindennapos testnevelésre, a sport tehetséggondozásra és a fizikai aktivitás növelésére alkalmas színterek kialakítására a köznevelési intézményekben A felhívás címe: Testmozgást javító infrastrukturális

Részletesebben

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása ÁROP-1.A.5, 3.A.2 Pályázói információs nap Előadó: Kocsis Beáta, Pénzügyi menedzser MAG Zrt. 2014. március 25. Budapest Szabályozási háttér 4/2011

Részletesebben

Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára - Társadalmi egyeztetésen -

Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára - Társadalmi egyeztetésen - Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára - Társadalmi egyeztetésen - Pályázat kódja Keretösszeg GINOP-6.1.5-16 10 milliárd Ft Támogatási összeg Intenzitás Pályázók köre Területi

Részletesebben

FELHÍVÁS. Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása

FELHÍVÁS. Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása FELHÍVÁS Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása A felhívás címe: Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése A felhívás kódszáma: GINOP 7.1.2-15 Magyarország

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében A Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring rendszerek fejlesztése konstrukció egyfordulós meghívásos pályázat keretében

Részletesebben

GINOP A KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén

GINOP A KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén GINOP-2.1.8-17 A KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén Pályázat benyújtása A támogatási kérelmek benyújtása 2017. december 6-án 9 órától 2018. február 15-én 12 óráig lehetséges.

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében. 1.

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében. 1. GINOP-1.2.3-8.3.4-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtására

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése. Az első értékelési határnap: január

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése. Az első értékelési határnap: január GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 16-tól 2018. január 15-ig lehetséges.

Részletesebben

FELHÍVÁS. a mindennapos testnevelésre, a sport tehetséggondozásra és a fizikai aktivitás növelésére alkalmas színterek megvalósítására

FELHÍVÁS. a mindennapos testnevelésre, a sport tehetséggondozásra és a fizikai aktivitás növelésére alkalmas színterek megvalósítására FELHÍVÁS a mindennapos testnevelésre, a sport tehetséggondozásra és a fizikai aktivitás növelésére alkalmas színterek megvalósítására A felhívás címe: Testmozgást javító infrastrukturális fejlesztések

Részletesebben

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására A felhívás címe: Kertészet korszerűsítése gyógy- és fűszernövény termesztés fejlesztése. A felhívás kódszáma: VP2-4.1.3.3-16

Részletesebben

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE TARTALOM Az Operatív Program Jogszabályok Uniós intézményrendszer Közreműködő Szervezet feladatai TERÜLET-

Részletesebben

FELHÍVÁS MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG VÁLLALÁSÁRA

FELHÍVÁS MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG VÁLLALÁSÁRA FELHÍVÁS a Megújuló energiaforrások felhasználásával kapcsolatos képzésen való részvétel biztosítása című, HU-03-C1-2014 jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása című program tervezéséhez

Részletesebben

Támogatói Okirat minta

Támogatói Okirat minta Támogatói Okirat minta A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretén belül a Nemzetgazdasági Minisztérium, mint Támogató által..-én kiadott GINOP 1.2.2-2015 Mikro-, kis- és középvállalkozások

Részletesebben

FELHÍVÁS. A bölcsődei szolgáltatások bővítésére és a szakemberállomány szakmai fejlesztésének támogatására

FELHÍVÁS. A bölcsődei szolgáltatások bővítésére és a szakemberállomány szakmai fejlesztésének támogatására FELHÍVÁS A bölcsődei szolgáltatások bővítésére és a szakemberállomány szakmai fejlesztésének támogatására A Felhívás címe: Még jobb kezekben bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése A Felhívás kódszáma:

Részletesebben

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztő szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. [GYAKORNOKI PROGRAM PÁLYAKEZDŐK TÁMOGATÁSÁRA Alapítva 2000-ben PÁLYÁZAT] BÉR- ÉS JÁRULÉK TÁMOGATOTT MUNKAERŐ, ESZKÖZBESZERZÉS ÉS KISLÉPTÉKŰ INGATLAN BERUHÁZÁS LEHETŐSÉGÉVEL! GINOP-5.2.4-16

Részletesebben

Módosított dokumentum. Módosított pont. Sorsz.

Módosított dokumentum. Módosított pont. Sorsz. kompetenciafejlesztés című kiírás dokumentációjában az alábbi pontok módosultak: Sorsz. Módosított dokumentum Módosított pont Módosított szöveg A rendelkezésre álló keretösszeg összefoglaló táblázatban

Részletesebben

Széchenyi 2020. Pályázatok és általános információk vállalkozások részére. HBF Hungaricum Kft.

Széchenyi 2020. Pályázatok és általános információk vállalkozások részére. HBF Hungaricum Kft. Széchenyi 2020 Pályázatok és általános információk vállalkozások részére HBF Hungaricum Kft. HBF Hungaricum Kft. Az előadás tartalma Mit gondoljunk végig a pályázat benyújtása előtt? Pályázatok értékelése

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP-5.4.10-12/1-2012-0001 azonosítószámú Szociális képzések rendszerének modernizációja című kiemelt projekt OKTATÓI LISTÁRA TÖRTÉNŐ FELVÉTELRE

Részletesebben

Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára

Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára Pályázat kódja Keretösszeg GINOP-6.1.6-17 19,040 milliárd Ft Támogatási összeg Intenzitás Pályázók köre Területi szűkítés

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM

PROJEKT ADATLAP A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM PROJEKT ADATLAP A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM ÉLŐHELYVÉDELEM, -HELYREÁLLÍTÁS, VONALAS LÉTESÍTMÉNYEK TERMÉSZETKÁROSÍTÓ HATÁSÁNAK MÉRSÉKLÉSE C. ELŐKÉSZÍTÉSI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ KÓDSZÁM: KEOP

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a civil szervezetek pályázati úton történő évi támogatásáról

Tárgy: Javaslat a civil szervezetek pályázati úton történő évi támogatásáról Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Szabóné Zsuponyó Ágnes főtanácsos Tárgy: Javaslat a civil szervezetek pályázati úton történő 2014. évi támogatásáról Tisztelt Képviselő-testület! Kazincbarcika

Részletesebben

Lorem ipsum AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁMOP-GOP FORRÁSAI INDULÓ ÉS MÁR MEGLÉVŐ VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA

Lorem ipsum AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁMOP-GOP FORRÁSAI INDULÓ ÉS MÁR MEGLÉVŐ VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA Lorem ipsum AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁMOP-GOP FORRÁSAI INDULÓ ÉS MÁR MEGLÉVŐ VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA A fórum tematikája Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. Aktuális pályázati kiírások Kérdezz-felelek Aktuális

Részletesebben

1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009.07.28 Záró dátum: 2010.01.28 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése:

Részletesebben

FELHÍVÁS. A Felhívás címe: Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével A Felhívás kódszáma: EFOP

FELHÍVÁS. A Felhívás címe: Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével A Felhívás kódszáma: EFOP FELHÍVÁS A közösségi szerepvállalás erősítése az önkéntesség, a karitatív munka előmozdításának és a civil társadalom megerősítésének megvalósítására. A Felhívás címe: Társadalmi szerepvállalás erősítése

Részletesebben

TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK

TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK ÁROP SZERVEZETFEJLESZTÉSI PROJEKTEK TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK GŐRI MELINDA MINISZTERELNÖKSÉG IRÁNYÍTÓHATÓSÁG TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK Cél : Pályázatban foglalt tartalom megvalósítása

Részletesebben

Módosult a leromlott városi területek rehabilitációját támogató felhívás

Módosult a leromlott városi területek rehabilitációját támogató felhívás Módosult a leromlott városi területek rehabilitációját támogató felhívás Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Leromlott városi területek rehabilitációja című (TOP-4.3.1-15 kódszámú) felhívás.

Részletesebben

FELHÍVÁS. A krízishelyzetek megelőzését és kezelését végző hatékony kríziskezelő szolgálatok megvalósítására.

FELHÍVÁS. A krízishelyzetek megelőzését és kezelését végző hatékony kríziskezelő szolgálatok megvalósítására. FELHÍVÁS A krízishelyzetek megelőzését és kezelését végző hatékony kríziskezelő szolgálatok megvalósítására. A Felhívás címe: Kríziskezelő szolgálatok fejlesztése A Felhívás kódszáma: EFOP-1.2.4-VEKOP-16

Részletesebben

FELHÍVÁS. A Felhívás címe: Roma szakkollégiumok támogatása. A Felhívás kódszáma: VEKOP

FELHÍVÁS. A Felhívás címe: Roma szakkollégiumok támogatása. A Felhívás kódszáma: VEKOP FELHÍVÁS a felsőoktatási intézménybe felvételt nyert hátrányos helyzetű, elsősorban roma származású hallgatók felsőfokú tanulmányainak sikeres befejezését előmozdító, a lemorzsolódás csökkentéséhez illetve

Részletesebben

AS PÁLYÁZATI CIKLUS TAPASZTALATAI ÉS A 2016 VÉGÉRE ELÉRT FEJLESZTÉSPOLITIKAI EREDMÉNYEK

AS PÁLYÁZATI CIKLUS TAPASZTALATAI ÉS A 2016 VÉGÉRE ELÉRT FEJLESZTÉSPOLITIKAI EREDMÉNYEK 2014-2020-AS PÁLYÁZATI CIKLUS TAPASZTALATAI ÉS A 2016 VÉGÉRE ELÉRT FEJLESZTÉSPOLITIKAI EREDMÉNYEK ELŐADÓ: ZSUPPÁN ANDREA KÖZIGAZGATÁSI TANÁCSADÓ MINISZTERELNÖKSÉG 2016. NOVEMBER 17. A VÉGREHAJTÁS KERETEI

Részletesebben

Módosult A halászati termékekre és akvakultúra-termékekre irányuló piaci értékesítési intézkedések támogatása

Módosult A halászati termékekre és akvakultúra-termékekre irányuló piaci értékesítési intézkedések támogatása Módosult A halászati termékekre és akvakultúra-termékekre irányuló piaci értékesítési intézkedések támogatása című (MAHOP-5.3.1-2016 kódszámú) felhívás, valamint az ahhoz kapcsolódó 4., 5. és 7. számú

Részletesebben

EFOP Transznacionális együttműködések

EFOP Transznacionális együttműködések EFOP-5.2.2-17 Transznacionális együttműködések Támogatástartalom 30-100 M Ft Támogatás intenzitása 100% Támogatás jellege Vissza nem térítendő Rendelkezésre álló forrás 5,39 mrd Ft Támogatást igénylők

Részletesebben

TÁMOP-2.4.5-12/2 -KMR. A pályázat benyújtásának végső határideje: 2012. május 1. Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet:

TÁMOP-2.4.5-12/2 -KMR. A pályázat benyújtásának végső határideje: 2012. május 1. Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet: A MUNKA ÉS A MAGÁNÉLET ÖSSZEHANGOLÁSÁT SEGÍTŐ HELYI KEZDEMÉNYEZÉSEK ALTERNATÍV NAPPALI GYERMEKELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK LÉTREHOZÁSÁNAK TÁMOGATÁSA TÁMOP-2.4.5-12/2 -KMR A pályázat benyújtásának kezdő dátuma:

Részletesebben

A Gazdasági és Innovációs Operatív Program várható pályázati forrásainak bemutatása különös tekintettel a

A Gazdasági és Innovációs Operatív Program várható pályázati forrásainak bemutatása különös tekintettel a A Gazdasági és Innovációs Operatív Program várható pályázati forrásainak bemutatása különös tekintettel a Stratégiai K+F műhelyek kiválósága GINOP-2.3.2-15 SZTE Kutatás-fejlesztési és Innovációs Igazgatóság

Részletesebben