FONTOS GONDOSAN OLVASSA EL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FONTOS GONDOSAN OLVASSA EL"

Átírás

1 FONTOS GONDOSAN OLVASSA EL AZ ESRI A SZOFTVER, ADATOK VAGY DOKUMENTÁCIÓ HASZNÁLATÁT CSAK ABBAN AZ ESETBEN HAJLANDÓ ENGEDÉLYEZNI ÖNNEK, HA ÖN ELFOGADJA A JELEN LICENCMEGÁLLAPODÁS ÖSSZES FELTÉTELÉT ÉS KIKÖTÉSÉT, KIVÉVE HA A JELEN LICENCMEGÁLLAPODÁST HATÁLYTALANÍTJA AZ ESRI ÉS ÖN KÖZÖTT KÖTÖTT ALÁÍRT SZERZŐDÉS. KÉRJÜK, GONDOSAN OLVASSA EL A FELTÉTELEKET ÉS KIKÖTÉSEKET. A SZOFTVERNEK, ADATOKNAK VAGY DOKUMENTÁCIÓNAK AZ ÖN SZÁMÍTÓGÉPÉRE TÖRTÉNŐ LETÖLTÉSE ÉS TELEPÍTÉSE NEM KEZDŐDIK EL ADDIG, AMÍG AZ ALÁBBI "I accept the License Agreement" ("Elfogadom a licencegyezményt") OPCIÓRA KATTINTVA NEM JELZI, HOGY ELFOGADJA AZ ESRI LICENCMEGÁLLAPODÁS FELTÉTELEIT. HA NEM FOGADJA EL A FELTÉTELEKET ÉS KIKÖTÉSEKET, AZ ESRI NEM ENGEDÉLYEZI ÖNNEK A SZOFTVER, ADATOK ÉS DOKUMENTÁCIÓ HASZNÁLATÁT, EZ ESETBEN AZ "I do not accept the License Agreement" ("Nem fogadom el a licencegyezményt") OPCIÓRA KELL KATTINTANIA, ÉS EKKOR NEM KERÜL SOR A SZOFTVERNEK, ADATOKNAK VAGY DOKUMENTÁCIÓNAK AZ ÖN SZÁMÍTÓGÉPÉRE TÖRTÉNŐ LETÖLTÉSÉRE ÉS TELEPÍTÉSÉRE. ESRI LICENCMEGÁLLAPODÁS (E204 2/01) A jelen ESRI licencmegállapodás (továbbiakban a Megállapodás ) Ön (a Licencvásárló ) és az Environmental Systems Research Institute, Inc. (az ESRI ), a 380 New York Street, Redlands, California, , USA székhelyű kaliforniai cég között jött létre. 1. CIKKELY DEFINÍCIÓK Definíciók Az alábbi szavak, kifejezések, szakszavak jelentése a jelen Megállapodás szövegében: (a) Szoftver az ESRI védett térinformatikai szoftvertechnológiájának, számítógépes szoftverkódjának, komponenseinek, dinamikus csatolású könyvtárfájljainak (DLL-ek) és bármilyen hordozón szállított programjának összes vagy egyes részeit jelenti, többek között az alfa, béta, a kibocsátás előtti, a korlátozott verzió(ka)t, a végső kereskedelmi verziót, amely forrás, objektum vagy végrehajtható kódformátum(ok)ban áll rendelkezésre, beleértve a biztonsági tartalékokat, frissítéseket, egyesített példányokat, amelyeket jelen Megállapodás engedélyez és amelyet jelen Megállapodás alapján kerül szállításra. (b) Adatok bármely ESRI vagy harmadik adatszolgáltató fél által biztosított adatkészlete(ke)t jelentik, beleértve, de erre nem korlátozva a jelen Megállapodás alapján szállított földrajzi, vektoradat koordináta, raszter vagy társított táblázatos adatokat ESRI térinformatikai szoftver kompatibilis formátumban. (c) Dokumentáció az összes nyomtatott vagy digitális anyagot jelenti, beleértve, de arra nem korlátozva a jelen Megállapodás alapján szállított felhasználói dokumentációt, oktatóanyagokat, műszaki információkat és tájékoztatókat. (d) Licenckezelő egy nem törölhető, titkos szoftverkulcskódból vagy hardverkódból álló licenckezelő szoftverprogram, amely a licencet igénylő felhasználó(k) rendelkezésére bocsátja a szoftvert a licencben szereplő példányszám alapján.

2 2. CIKKELY SZELLEMI ALKOTÁSOK JOGA ÉS A TULAJDONJOG FENNTARTÁSA A Szoftver, Adatok és Dokumentáció az ESRI és licencszolgáltató(i) tulajdonát képezik, az Egyesült Államok szellemi alkotások jogára és a szerzői jogvédelemre vonatkozó törvénye, valamint nemzetközi törvények, egyezmények és rendelkezések védik. Az ESRI és licencszolgáltató(i) fenntartanak minden itt át nem ruházott jogot, tulajdonjogot a jelen Megegyezés alapján engedélyezett Szoftverhez, Adatokhoz és Dokumentációhoz. A Licencvásárló vállalja, hogy a kézbesítés napjától mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza a Szoftver, Adatok és Dokumentáció jogtalan használatát, sokszorosítását, forgalmazását és nyilvánosságra hozatalát. A ESRI és licencszolgáltató(i) fenntartanak minden, jelen Megállapodásban át nem ruházott jogot. 3. CIKKELY LICENCENGEDÉLY 3.1 Licencengedély Az itt biztosított feltételek alapján, a Megállapodásban foglalt feltételek és kikötések, többek között a 4. cikkely teljesítése esetén, az ESRI ezennel személyreszóló, nem kizárólagos, másra át nem ruházható engedélyt ad a Licencvásárlónak (a) a Szoftver, Adatok és Dokumentáció használatára egy csomagként, kizárólag a Licencvásárló belső használatára, továbbá (b) bármely biztonságos ESRI webhelyforráshoz való hozzáférésre és annak használatára, kizárólag a Licencvásárló belső használatára, feltéve, hogy a Licencvásárló betartja az ESRI felhasználásra vonatkozó, itt leírt feltételeit. Az ESRI és hivatalos forgalmazója által biztosított jelszavakat, a korlátozott hozzáférési információkat bizalmas ESRI információként kell kezelni. 3.2 Bétalicenc Abban az esetben, ha az ESRI felveszi a Licencvásárlót az aktuális bétateszt programba, a Licencvásárló megkapja az alfa, béta és/vagy forgalmazás előtti (továbbiakban béta ) szoftvert azzal a korlátozott céllal, hogy a bétaszoftvert kipróbálja az adott időpontban érvényes bétateszt-eljárásnak megfelelően. A kiadott bétaszoftver és Dokumentáció bizalmas és védett anyagnak számít, üzleti titkokat tartalmazhat, beleértve a nyilvánosságra nem hozott műszaki adatokat is. Az itt biztosított jogokat figyelembe véve a Licencvásárló kötelezettséget vállal arra, hogy az összes bétaszoftvert és a Dokumentációt bizalmas anyagként kezeli. A Licencvásárló a teszteredményeket titkos anyagként kezeli, és vállalja, hogy a bétaszoftverre, Dokumentációra, teszteredményekre, a talált hibákra vonatkozó információkat nem hozza nyilvánosságra harmadik fél előtt. Az ESRI fenntartja a jogot annak eldöntésére, hogy az ideiglenes bétakibocsátás(oka)t és javítás(oka)t követően melyik bétaszoftvert és dokumentációt bocsátja megvizsgálásra a Licencvásárló rendelkezésére a Megállapodás időtartamára. A bétaszoftver módosulhat a kereskedelmi kibocsátás előtt, vagy akár soha sem kerül sor kereskedelmi kibocsátására. A Licencvásárló tudomásul veszi, hogy az ilyen szoftver teljeskörű használatra nem alkalmas és nem is rendelkezik teljeskörű használati engedéllyel, továbbá vállalja a bétaszoftver használatából eredő összes felelősséget és következményt. 3.3 Kipróbálási licenc Az ESRI alkalmanként korlátozott időtartamú kipróbálási licence(ke)t bocsát ki jelen Megállapodás alapján, az ESRI által rendelkezésre bocsátott mellékletben meghatározott időtartamra. A teljes jogú licencengedéllyé konvertált kipróbálási licencre is a jelen Megállapodás vonatkozik.

3 3.4 Szakértők hozzáférése A Licencvásárló jogában áll, hogy hozzáférést biztosítson a Licencvásárló szakértői vagy beszállítói számára a Szoftverhez, Adatokhoz és Dokumentációhoz, abban az esetben, ha a szakértő vagy beszállító kizárólag a Licencvásárló érdekében használja a Szoftvert, Adatokat és Dokumentációt, és elfogadja a jelen Megállapodás feltételeit és kikötéseit. 4. CIKKELY A HASZNÁLAT TERJEDELME 4.1 Megengedett felhasználás A Licencvásárló (i) telepítheti és tárolhatja a másolatokat az elektronikus tárolóegység(ek)en (ii) használhatja az 1. mellékletben leírt Szoftvert, Adatokat és Dokumentációt az ESRI ügyfélszolgálata és az ESRI hivatalos forgalmazói által nyilvántartott engedélyezett konfiguráció alapján. A Licencvásárló készíthet egy (1) másolatot a Szoftverről, Adatokról és Dokumentációról tárolási céllal jelen Megállapodás időtartama alatt. Ezen kívül a Licencvásárló készíthet rutinszerű biztonsági másolatokat a Szoftverről, Adatokról és Dokumentációról. A Licencvásárló létrehozhat egy redundáns szervert pótüzemeltetés céljából arra az esetre, ha az elsődleges helyszín nem működik. A Licencvásárló testreszabhatja a Szoftvert bármilyen (i) makró- vagy szkriptnyelvet, (ii) nyitott alkalmazásprogramzó interfészt (API), vagy (iii) forrás- illetve kódkönyvtárat használva, de csak a Dokumentációban leírt testreszabás erejéig. A Licencvásárló az adatokat csak a Szoftver, Adatok és Dokumentációval együtt szállított meta adatfájlokban vagy súgó fájlokban a Forgalmazási jogok c. részben leírtak alapján használhatja. A Licencvásárló a digitális formában biztosított Dokumentációt használhatja, másolhatja vagy felhasználhatja származékos mű készítésére belső használatra, ezt követően a testreszabott dokumentációt a Licencvásárló saját belső használatára sokszorosíthatja, megjelenítheti, illetve forgalmazhatja. A digitális formában biztosított Dokumentáció olyan részeire, amelyek más szoftverrel, nyomtatott vagy digitális anyaggal vannak kombinálva, továbbra is a jelen Megállapodás előírásai és feltételei érvényesek. Ezek a részek az ESRI és licencszolgáltató(i) tulajdonjogára vonatkozó alábbi szerzői jogvédelmi megjegyzést kell hogy tartalmazzák a digitális formában biztosított Dokumentációban vagy Dokumentáción: Ennek a dokumentumnak egyes részei az ESRI cég és licencszolgáltató(i) szellemi tulajdonát képezik, felhasználásukra engedéllyel kerül sor. Copyright [Írja be ide a tényleges szerzői jogi dátumo(ka)t a forrásanyagokból] Environmental Systems Research Institute, Inc., és licencszolgáltató(i). Minden jog fenntartva. 4.2 Meg nem engedett felhasználás A Licencvásárló a Szoftvert, Adatokat és Dokumentációt nem értékesítheti; nem adhatja bérbe; nem lízingelheti, nem engedélyezheti használatát egy másik licencszerződésben; nem adhatja kölcsön; nem adhatja ki; nem használhatja közösen másokkal; nem szerepelhet szolgáltató intézményként vagy alkalmazásszolgáltatóként (ASP) egy harmadik félnek hozzáférést biztosítva a Szoftverhez, Adatokhoz és Dokumentációhoz, kivéve az itt megengedett módokat; nem ruházhatja át hozzáférési jogát sem részben, sem egészben, a Szoftver, Adatok és Dokumentáció jelenlegi vagy korábbi verzióihoz, frissítéseihez; továbbá nem ruházhatja át a jelen Megállapodásban a Licencvásárlónak biztosított jogokat. A Licencvásárló nem forgalmazhatja a Szoftvert sem részben, sem egészben, beleértve ebbe a bővítéseket, komponenseket vagy DLL-eket az ESRI előzetes írásos engedélye nélkül, megfelelő újraforgalmazási megállapodás előírásai alapján.

4 Az ESRI és licencszolgáltató(i) azon üzleti titkainak és bizalmas információinak védelme érdekében, amelyeket a Szoftver, Adatok és Dokumentáció tartalmaz, a Licencvásárló nem kísérelheti meg a Szoftver, Adatok és Dokumentáció szerkezetének és működési módjának kiderítését, a szoftver dekompilációját, alkotórészeire bontását, kivéve, ha ezt a tevékenységet a vonatkozó törvények kifejezetten megengedik. A Licencvásárló nem kísérelheti meg azoknak a technikai eszköz(ök)nek a kiiktatását (pl. Licenckezelő stb.) amelyek a Szoftverhez, Adatokhoz és Dokumentációhoz való hozzáférést szabályozzák, kivéve, ha ezt a tevékenységet a vonatkozó törvények kifejezetten megengedik. A Licencvásárló nem használhatja fel ezt a Szoftvert bármilyen anyag átruházására vagy cseréjére, ha az átruházást vagy cserét a szerzői jogi törvények és más jogi szabályok tiltják. A Licencvásárló nem távolíthatja el, nem takarhatja le az ESRI cégnek és licencszolgáltatóinak szerzői jogra, védjegyre vagy tulajdonjogra vonatkozó feliratait, amelyeket a Szoftver, Adatok és Dokumentáció tartalmaz. 5. CIKKELY KARBANTARTÁS A karbantartás a Szoftver, Adatok és Dokumentáció frissítéseiből, valamint a műszaki szaktanácsadáshoz és az ESRI vagy forgalmazói legújabb támogatásszolgáltatási irányelveiben leírt egyéb juttatásokhoz való hozzáférésből áll. 6. CIKKELY A MEGÁLLAPODÁS ÉRVÉNYESSÉGÉNEK IDŐTARTAMA Jelen megállapodásban adott engedély akkor lép érvénybe, amikor a Licencvásárló elfogadta a Megállapodást, és érvényes marad amíg (i) a Licencvásárló úgy dönt, hogy nem használja tovább a Szoftvert, Adatokat és Dokumentációt és a Megállapodást írásban felbontja, vagy (ii) az ESRI megszünteti a Megállapodást a Licencvásárlónak küldött írásos értesítésben, mert a Licencvásárló a szerződés feltételeit nem tartotta be. A Megállapodás megszűnése esetén a Licencvásárló vállalja, hogy az összes Szoftvert, Adatot és Dokumentációt, összes teljes vagy részleges másolatot, kódot, módosítást és átcsoportosított részt, bármilyen formában legyen is az, eltávolítja és megsemmisíti, az eltávolítás és megsemmisítés tényéről írásos igazolást küld az ESRI-nek olyan formában, amit az ESRI saját belátása szerint elfogadhatónak ítél. 7. CIKKELY KORLÁTOZOTT GARANCIA ÉS FELELŐSSÉGKIZÁRÁS 7.1 Korlátozott garancia Az ESRI garantálja, hogy (i) a módosítatlan Szoftver a kiadott Dokumentációnak megfelelően fog működni (ii) a Szoftvert, Adatokat és Dokumentációt tartalmazó hordozó anyag- és gyártási hibától mentes lesz rendeltetésszerű használat esetén a Szoftver, Adatok és Dokumentáció Licencvásárlónak való átadásának vagy a kulcskód kiadásának időpontjától számított kilencven (90) napig, attól függően, melyik időpont a későbbi. 7.2 Adatokra vonatkozó felelősség kizárása A Megállapodás alapján szolgáltatott adatok megbízható forrásból származnak, de pontosságukért és teljességükért, valamint az arra alapozott véleményekért az ESRI felelősséget nem vállal. Az adatok tartalmazhatnak eltéréseket, hiányosságokat, hibákat, illetve kihagyásokat. AZ ESRI ÉS LICENCSZOLGÁLTATÓ(I) NEM VÁLLALNAK FELELŐSSÉGET AZ ADATOKÉRT. Az előző mondat általános érvényét nem korlátozva, az ESRI és licencszolgáltató(i) nem garantálják, hogy az adatok a Licencvásárló szükségleteit vagy elvárásait kielégítik, és hogy az adatok használata zavartalan és megszakításoktól mentes

5 lesz, vagy hogy minden szabványnak nem megfelelő részletet ki lehet javítani, illetve hogy ezek mind ki lesznek javítva. Az ESRI és Licencszolgáltatói nem várják el a Licencvásárlótól, hogy ezekre az adatokra támaszkodjon, a Licencvásárlónak meg kell győződnie az adatok helyességéről, legyenek azok térkép, tér, raszter vagy táblázati információk. 7.3 Általános felelősségkizárás A FENTI KIFEJEZETT KORLÁTOZOTT GARANCIÁKAT LESZÁMÍTVA AZ ESRI NEM VÁLLAL SEMMILYEN MÁS, AKÁR KIFEJEZETT, AKÁR BELELÉRTETT FELELŐSSÉGET, BELEÉRTVE EBBE, DE ARRA NEM KORLÁTOZVA, AZ ELADHATÓSÁGRA, ZAVARMENTESSÉGRE, RENDSZERINTEGRÁCIÓRA ÉS A SZERZŐI JOG MEG NEM SÉRTÉSÉRE VONATKOZÓ GARANCIÁKAT. AZ ESRI NEM GARANTÁLJA, HOGY A SZOFTVER, ADATOK VAGY DOKUMENTÁCIÓ KIELÉGÍTIK A LICENCVÁSÁRLÓ IGÉNYEIT, TOVÁBBÁ HOGY A FENTIEK HASZNÁLATA A LICENCVÁSÁRLÓNÁL ZAVARTALAN VAGY MEGSZAKÍTÁSOKTÓL MENTES LESZ, ÉS HOGY MINDEN, SZABVÁNYNAK NEM MEGFELELŐ RÉSZLETET KI LEHET JAVÍTANI ÉS EZEK MIND KI LESZNEK JAVÍTVA. A LICENCVÁSÁRLÓ TUDOMÁSUL VESZI ÉS VÁLLALJA, HOGY A BÉTA ÉS A KIPRÓBÁLÁSI SZOFTVER MEGTEKINTETT ÁLLAPOTBAN KERÜL SZÁLLÍTÁSRA, BÁRMILYEN BELEÉRTETT VAGY KIFEJEZETT GARANCIA NÉLKÜL, TÖBBEK KÖZÖTT AZ ÉRTÉKESÍTÉSRE, AZ EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA, A ZAVARMENTESSÉGRE, A RENDSZERINTEGRÁCIÓRA ÉS A SZERZŐI JOG MEG NEM SÉRTÉSÉRE VONATKOZÓ GARANCIA NÉLKÜL. A LICENCVÁSÁRLÓ VÁLLALJA AZ ÖSSZES KOCKÁZATOT A BÉTA ÉS A KIPRÓBÁLÁSI SZOFTVER MINŐSÉGÉVEL ÉS TELJESÍTMÉNYÉVEL KAPCSOLATBAN. 7.4 Kizárólagos jogorvoslat A 7. cikkelyben leírt korlátozott garancia időtartama alatt a Licencvásárló kizárólagos jogorvoslata és az ESRI teljes felelőssége az alábbiakra szorítkozik. Az ESRI saját belátása alapján (i) kicseréli a hibásnak bizonyult hordozót, (ii) kijavítja, módosítja vagy kiküszöböli a Szoftverrel kapcsolatban felmerült hibákat az ESRI javítási irányelvei alapján, vagy (iii) az ESRI visszafizeti a Szoftverre, Adatokra és Dokumentációra a Licencvásárló által fizetett licencdíjat, amennyiben a Szoftver, Adatok és Dokumentáció nem felelt meg az ESRI korlátozott garanciájának; feltéve, hogy a Licencvásárló eltávolítja és megsemmisíti a Szoftver, Adatok és Dokumentáció minden példányát, és megsemmisítés tényéről írásos igazolást küld az ESRI-nek vagy a forgalmazónak olyan formában, amit az ESRI saját belátása szerint elfogadhatónak ítél. 8. CIKKELY KORLÁTOZOTT FELELŐSSÉG 8.1 Felelősség kizárása egyes garanciatípusokra AZ ESRI ÉS LICENCSZOLGÁLTATÓ(I) SEMMILYEN ESETBEN SEM VÁLLALNAK FELELŐSSÉGET A PÓTTERMÉKEK ÉS PÓTSZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSI KÖLTSÉGEIÉRT, AZ ELMARADT HASZONÉRT, AZ ELMARADT ÉRTÉKESÍTÉSI BEVÉTELEKÉRT VAGY BÁRMILYEN ÜZLETI KIADÁSÉRT, ÜZLETI BEFEKTETÉSÉRT ÉS KÖTELEZETTSÉGÉRT, BÁRMELY ÜZLETI TEVÉKENYSÉG KAPCSÁN, AZ ÜZLETI JÓHÍRNÉV ELVESZTÉSÉÉRT, VAGY BÁRMILYEN KÖZVETETT, VÉLETLENSZERŰ, KÜLÖNLEGES, KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, AMELY A JELEN MEGÁLLAPODÁSSAL VAGY A SZOFTVER, ADATOK ÉS DOKUMENTÁCIÓ HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS, VAGY ABBÓL ERED, BÁRMILYEN MÓDON KÖVETKEZETT

6 BE, BÁRMILYEN JOGI ELV VAGY FELELŐSSÉG ALAPJÁN, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY AZ ESRI ÉS LICENCSZOLGÁLTATÓI FELHÍVTÁK-E A FIGYELMET ILYEN KÁR BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRE. EZEK A KORLÁTOZÁSOK ÉRVÉNYBEN MARADNAK BÁRMELY KORLÁTOZOTT JOGORVOSLAT LÉNYEGES SZÁNDÉK TEKINTETÉBEN BEKÖVETKEZETT MEGHIÚSULÁSAKOR IS. 8.2 Általános felelősségkizárás AZ ESRI ÖSSZES HALMOZOTT KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE BÁRMILYEN TETT KÖVETKEZTÉBEN VAGY BÁRMILYEN OKBÓL KIFOLYÓLAG, BELEÉRTVE EBBE, DE ARRA NEM KORLÁTOZVA A SZERZŐDÉSES VAGY SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁST (BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT IS), FOKOZOTT (OBJEKTÍV) FELELŐSSÉGET, A GARANCIA MEGSZEGÉSÉT ÉS MEGTÉVESZTÉST, NEM HALADHATJA MEG AZT AZ ÖSSZEGET, AMIT A LICENCVÁSÁRLÓ AZ ESRI-NEK A SZOFTVER, ADATOK ÉS DOKUMENTÁCIÓ FEJÉBEN JELEN MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN KIFIZETETT. 8.3 A felelősségkizárások és korlátozások alkalmazhatósága A Licencvásárló elfogadja, hogy a jelen Megállapodásban leírt felelősségkizárások és korlátozások érvényesek attól függetlenül, hogy a Licencvásárló átvette-e a Szoftvert, Adatokat és Dokumentációt vagy az ESRI által nyújtott bármilyen más terméket vagy szolgáltatást. A felek kijelentik, hogy az ESRI az itt leírt felelősségkizárások és korlátozások alapján állapította meg árait és kötötte ezt a Megállapodást, és az tükrözi a kockázat felek közti megoszlását (beleértve annak a kockázatát is, hogy a megállapodás jogorvoslata nem éri el célját és következményes veszteségeket eredményez), valamint alapvetően képviseli a felek közös akaratát. 9. CIKKELY KÁRMENTESÍTÉS SZERZŐI JOG MEGSÉRTÉSEKOR 9.1 Az ESRI köteles a Licencvásárlót megvédeni és mentesíteni minden kártól és veszteségtől, felelősségtől, költségtől vagy kiadástól, beleértve ebbe az ésszerű ügyvédi költségeket is, amelyek a Licencvásárlót terhelhetik egy harmadik fél kárigénye, szerzői jogi kereslete vagy követelései kapcsán, amikor a harmadik fél azt állítja, hogy a Szoftver, Adatok és Dokumentáció megszegi az USA szabadalom, szerzői jog vagy védjegy védelmére vonatkozó törvényeit, feltéve, ha (a) a Licencvásárló azonnal írásban értesíti az ESRI-t a kárigényről; (b) az ESRI kizárólagos ellenőrzést gyakorol bármely kárigénnyel kapcsolatos megállapodás vagy bármely védelemmel kapcsolatos tárgyalás vagy eljárás során; és (c) a Licencvásárló teljes mértékben együttműködik a védelemmel a kárigény kapcsán. 9.2 Ha az ESRI tudomására jut, hogy a Szoftver, Adatok vagy Dokumentáció szerzői jog megsértése miatt jelenleg kárigény tárgya vagy a jövőben kárigény tárgya lehet, vagy abban az esetben, ha a Szoftver, Adatok vagy Dokumentáció használata tiltott, az ESRI, saját költségére vagy (i) megszerezheti a jogot ahhoz, hogy a Licencvásárló továbbra is használhassa a Szoftvert, Adatokat vagy Dokumentációt, vagy (ii) módosíthatja a Szoftvert, Adatokat vagy Dokumentációt oly módon, hogy az ne sértse meg a szerzői jogot, lényegében véve hasonló szoftverfunkcionalitás, valamint adat-és információtartalom fenntartásával. Ha egyik megoldás sem praktikus kereskedelmi szempontból, akkor a szerzői jogot sértő tételeket vissza kell juttatni az ESRI-hez, az

7 ESRI kizárólagos felelősségét képezi, hogy a Licencvásárló által kifizetett licencdíjakat visszafizesse a Licencvásárlónak, öt (5) éves időszakra elosztva. 9.3 Az ESRI nem köteles megvédeni a Licencvásárlót vagy megtéríteni a keletkező költségeket, kárt vagy ésszerű ügyvédi költségeket bármely kárigényre, szerzői jogi keresletre vagy követelésre, ha (i) a szerzői jog állítólagos megsértése a szerzői jogot nem sértő elemeknek bármilyen módon szerzett, de nem az ESRI által szolgáltatott elemekkel való egyesítéséből ered; (ii) a szerzői jog megsértése a Szoftver, Adatok, Dokumentáció jelentős módosításából ered, amelyeket nem az ESRI, annak ügynöke vagy beszállítója végzett el; (iii) a Licencvásárló által bármely folyamatszabadalom közvetlen vagy járulékos megsértése a Szoftver, Adatok és Dokumentáció használata révén, leszámítva azokat a folyamatszabadalmakat, amelyeket a Szoftverben vagy Adatokban végrehajtott belső folyamatok sértenek meg, amikor az eredeti céljának megfelelően használják a Szoftvert vagy Adatokat; (iv) a Licencvásárló folytatja állítólagos szerzői jogsértő tevékenységét azután, hogy az esetleges jogsértésről értesítették; vagy (v) a Licencvásárló folytatja állítólagos szerzői jogsértő tevékenységét azáltal, hogy nem használja a frissített és módosított Szoftvert, Adatokat és Dokumentációt, melyet az ESRI bocsátott a Licencvásárló rendelkezésére a szerzői jogsértés elkerülése érdekében. A FENTIEK TARTALMAZZÁK A SZERZŐDŐ FELEK AZ ESRI SZERZŐI JOGÁNAK MEGSÉRTÉSÉVEL VAGY SZERZŐI JOGÁNAK ÁLLÍTÓLAGOS MEGSÉRTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÖSSZES KÖTELEZETTSÉGÉT. 10. CIKKELY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 10.1 Jövőbeli megrendelések Jelen megállapodás feltételeinek alapján kerül sor minden, a megállapodás érvénybe lépésétől számított egy (1) éven belül megrendelt ESRI Szoftverre, Adatokra, Dokumentációra vagy karbantartásra vonatkozó licenc kiadására. A jelzett időtartam lejárta után szállított Szoftver, Adatok és Dokumentáció frissítéseire és újabb verzióira az akkor érvényes általános licencfeltételek és az 1. sz. melléklet vonatkozik, amelynek feltételei a termék szállítási módjától függően az ESRI weblapján tekinthetők meg, vagy mellékelik az anyaghoz Exportkorlátozások A Licencvásárló kötelezi magát és vállalja, hogy a Licencvásárló a Szoftvert, Adatokat és Dokumentációt sem egészében, sem részben nem exportálja, nem exportálja újra és nem bocsátja rendelkezésre (i) olyan országokba, amelyek az Egyesült Államok kereskedelmi embargója alatt állnak, (ii) olyan személyeknek, aki az USA Pénzügyminisztérium speciális kiválasztott nemzetiségek listáján szerepelnek, (iii) az USA Kereskedelmi Minisztériumának tiltott megrendelések táblázatában felsorolt természetes vagy jogi személyeknek, vagy (iv) olyan természetes vagy jogi személyeknek, akikhez irányuló exportálás, újra-exportálás vagy rendelkezésre bocsátás sérti az USA exportkorlátozási törvényét és rendelkezéseit. A Licencvásárló vállalja, hogy nem exportálja a Szoftvert, Adatokat és/vagy Dokumentációt vagy azzal kapcsolatos információkat és technológiát olyan létesítménybe, amivel megszegi ezt és más vonatkozó törvényeket és előírásokat. A Licencvásárló kijelenti és tanúsítja, hogy nem tevékenykedik az USA exportkorlátozási törvényei alá eső ország, jogi vagy természetes személy megbízásából, vagy annak ellenőrzése alatt, továbbá nincs lakóhelye vagy állandó tartózkodási helye annak ellenőrzése alatt levő és ahhoz tartozó területen, és nemzetisége szerint oda nem tartozik Adók, díjak és fuvarköltségek A megadott licencdíj nem tartalmazza az adókat, többek között nem tartalmaz áruforgalmi adót, használati adókat, általános forgalmi adót (ÁFA), behozatali vámot, vámilletéket, valamint szállítási és fuvarozási költségeket.

8 10.4 Jogfeladás hiánya Az, hogy bármelyik fél nem tartatja be a jelen Megállapodás bármely rendelkezését, nem jelenti azt, hogy bármelyik fél lemond ezekről a rendelkezésekről vagy a jövőben a rendelkezés betartatására vonatkozó jogáról Részleges érvénytelenség A felek kölcsönösen kijelentik, hogyha a Megállapodás bármely rendelkezése bármilyen okból betarthatatlanná válik, akkor a rendelkezést csak annyiban kell módosítani, hogy az eredeti szándéknak megfelelően betartható legyen Másolatok A Megállapodás több példányban készíthető el, a szerződésmásolatok együtt egy (1) eredeti okiratnak számítanak Örökösök és engedményesek Az ESRI előzetes írásos engedélye nélkül a Licencvásárló nem ruházhatja át jogait, nem adhat ki másodlagos licencengedélyt, a Megállapodás szerinti kötelezettségeit nem ruházhatja át, az engedély nélküli próbálkozások érvénytelennek minősülnek. Jelen Megállapodás kötelező érvényű a jelen Megállapodás szerződő feleinek jövőbeli örökösei és engedményesei számára Feltételek fennmaradása A Megállapodás 6., 7., 8., 9. és 10. cikkelyének rendelkezései a Megállapodás bármilyen októl történő lejárta és megszűnése után is érvényben maradnak Érdem szerinti jogorvoslat A Licencvásárló kijelenti, hogy a Megállapodás Licencvásárló által történő megszegése helyrehozhatatlan kárt okoz. Ennek következtében, ha a Licencvásárló bármilyen módon megszegi a jelen Megállapodást, az ESRI-nek joga van, a rendelkezésére álló bármely vagy összes jogorvoslat mellett, felfüggesztő végzésre, a szerződés teljesítésének bírói kikényszerítésére vagy más érdem szerinti jogorvoslatra bármely illetékes bíróságon, jelen feltételek megszegésének megelőzése érdekében, és az óvadék letétele, kötelezettségvállalás vagy a sérelem jogorvoslat feltételeként történő bizonyítása nélkül Kereskedelmi feltételek és kikötések Jelen megállapodás tartalmazza az ESRI kereskedelmi feltételeit és kikötéseit. A Licencvásárló Szoftverre, Adatokra és Dokumentációra voantkozó jogait kifejezetten a Megállapodásban engedélyezett felhasználási módokra korlátozódnak. Amennyiben bármely bíróság, választottbíró vagy bizottság megállapítja, hogy az USA kormányának a Szoftver, Adatok és Dokumentáció bármely részéhez több joga van, ezek a jogokat csak az érintett rész(ek)re kell kiterjeszteni, az USA kormányzat általi használatot, sokszorosítást vagy nyilvánosságra hozatalt a DFARS (a) és (a) (1995), DFARS (c)(1)(ii) (1988. okt. ), FAR (a) (1995), FAR (1987. jún.) vagy FAR (ALT III) (1987. jún) megfelelő előírásai korlátozzák Vonatkozó törvények, választottbíróság A. Licencvásárlók az Egyesült Államok területén A Megállapodásban foglaltakra Kalifornia állam törvényei vonatkoznak, a Megállapodást Kalifornia állam törvényeinek alapján kell értelmezni, tekintet nélkül az esetleges jogkonfliktusokra. A fenti 10.9 cikkely rendelkezéseit kivéve, a Megállapodással kapcsolatos vagy abból eredő, a Megállapodás megszegésével kapcsolatos összes jogvitát vagy nézeteltérést, szerződésszegést, amit kölcsönös megegyezéssel nem lehetett megoldani, a kereskedelmi választottbírósági szabályok alapján az Amerikai Választottbírósági Egyesület által lefolytatott választottbírósági eljárás során kell eldönteni jogerős döntéssel, a választottbíró döntését jogerős, kötelező érvényű

9 ítéletként kell bejegyezni az illetékes bíróságon. Abban az esetben, ha a licencvásárló az USA kormányhivatala, a Megállapodásra jelen bekezdésben foglalt választottbírósági rendelkezés helyett az évi Szerződéses jogvitáról szóló, módosított (41 U.S.C ) törvény vonatkozik. B. Többi licencvásárló A Megállapodással kapcsolatos vagy abból eredő, vagy a Megállapodás megszegésével kapcsolatos összes jogvitát vagy nézeteltérést, amelyet amit kölcsönös megegyezéssel nem lehetett megoldani, jogerős döntéssel a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara szabályainak alapján egy (1) a szabályok alapján kijelölt választottbíró dönti el. A választottbírósági eljárás nyelve angol. A választottbírósági eljárás helyszínét kölcsönös egyetértéssel kell kijelölni. A Megállapodásra nem vonatkozik az ENSZ Nemzetközi árueladási szerződésekről szóló egyezménye, ennek alkalmazhatósági lehetősége kifejezetten ki van zárva. Mindegyik fél köteles a másik fél kérésére rendelkezésre bocsátani a vita fő kérdéseit illető fontos dokumentumokat vagy tanúkat. Jelen Megállapodás képviseli az egyetlen és kizárólagos megállapodást a szerződő felek között az itt tárgyaltakkal kapcsolatban, és érvényteleníti a szerződő felek között kötött összes korábbi megállapodást vagy szerződést. Jelen Megállapodást csak írásban és a szerződő felek meghatalmazott képviselőjének aláírásával lehet módosítani vagy bővíteni.

10 1. MELLÉKLET A FELHASZNÁLHATÓSÁG HATÓKÖRE (E300 3/02) ESRI, 380 New York St., Redlands, CA USA TEL FAX ESRI szoftver és adatok ArcGIS Desktop Végfelhasználók/Fejlesztők Egyszeres licenc 1 ArcView!! ArcEditor! ArcInfo! 5 Extensions! 6! 6 ArcSDE Többszörös licenc 2 Szerverlicenc 3 ArcSDE Server 7! ArcSDE for Coverages 19! ArcSDE Connections 7! ArcIMS ArcIMS 7 and Extensions 16! ArcIMS ArcMap Server 7! RouteMAP IMS 7, 16! ArcView GIS 3.x! ArcView! Extensions! ArcView Business! Analyst 16 ArcLogistics Route 8, 16! PC ARC/INFO! Maplex! MOLE! MOLE SDK! Data Automation Kit! BusinessMAP 16! ArcPad 9! 10 ArcPad Application Builder! MapObjects 11 Windows! Edition MapObjects Java Standard! Edition 18 MapObjects LT! ArcReader! ArcExplorer! NetEngine! NetEngine Internet! Production Line Tool Set! (PLTS) Sequence Engine 15! StreetEditor Objects! Data Sets 16! Szervezeti licenc 4 1. oldal E300 3/02

11 Fejlesztők Használati díjak ESRI szoftver és adatok Standard Internet ArcGIS Desktop ArcView ArcEditor ArcInfo Extensions ArcSDE ArcSDE Server 7 ArcSDE for Coverages 19 ArcSDE Connections 7 ArcIMS ArcIMS 7 and Extensions 16! ArcIMS ArcMap Server 7! RouteMAP IMS 7, 16! ArcView GIS 3.x ArcView Extensions ArcView Business Analyst 16 ArcLogistics Route8, 16 PC ARC/INFO Maplex MOLE MOLE SDK!! 12 Data Automation Kit BusinessMAP 16 ArcPad 9 ArcPad Application Builder MapObjects 11 Windows Edition! 17!! 12 MapObjects Java Standard! 17,18!! 12 Edition 18 MapObjects LT! 12,13 ArcReader ArcExplorer NetEngine!! 12 NetEngine Internet! 14 Production Line Tool Set (PLTS) Sequence Engine 15 DDL-ek és komponensek újraforgalmazása 2. oldal E300 3/02

12 1 Az egyszeres licenc azt jelenti, hogy külön licenc szükséges a Szoftver, Adatok vagy Dokumentáció elérési és használati jogával rendelkező minden számítógépre vagy hálózatelérési pontra. A Licencvásárló egy másolatot készíthet hordozható számítógépen való kizárólagos és személyes használatra, feltéve, hogy egyszerre csak egy (1) példányát használja a Szoftvernek, Adatoknak és Dokumentációnak. 2 A többszörös licenc olyan licenc, amely a hálózat bármelyik számítógépén engedélyezi a szoftver használatát. A Licenckezelő segítségével több felhasználó egyszerre/egyidejűleg érheti el és használhatja a Szoftvert, Adatokat vagy Dokumentációt. 3 A szerverlicenc szervermenti Szoftverre vonatkozik, számítógépenkénti szerver alapon, és nemzetközi kliens/szerver elosztású számítógépes környezetben több felhasználónak biztosít szolgáltatásokat. 4 A szervezeti licenc olyan licenc, amely engedélyezi, hogy az adott intézményben minden felhasználó használhatja, másolhatja, megjelenítheti és forgalmazhatja a Szoftvert, Adatokat és/vagy Dokumentációt. 5 Csomópont-zárolt licenc (csak UNIX) egy olyan dedikált licenc, amely több meghatalmazott hálózati felhasználó számára teszi lehetővé, hogy a szoftvert egyszerre használhassa egy (1) számítógépen. 6 A szoftverprogram bővítéseire ugyanaz a felhasználhatósági hatókör vonatkozik, mint a megfelelő szoftverprogramra. Például, ha egy ArcInfo bővítést rendel, a bővítés licence is többszörös használatra lesz érvényes. 7 A Licencvásárló használhatja a szoftvert az Internet elérésére azzal a feltétellel, hogy a forrás- és objektumkódok nem állnak az alkalmazás felhasználóinak rendelkezésére, és a Licencvásárló nem tesz szert jövedelemre oly módon, hogy fizetéshez köti a webhely vagy szolgáltatás elérését az adatok értékesítésével, esetenkénti megtekintési díjjal, előfizetői díjjal vagy a szoftverhasznosítás bármilyen más, ehhez hasonló módjával. Az ArcIMS szoftver adminisztrációs eszközök a Licencvásárló intézményén belül másolhatók és forgalmazhatók, a Licencvásárló az ArcIMS-t felhasználhatja fejlesztési célokra ArcIMS-CPU licencenként maximum három (3) gépen. Az ArcIMS licenc magában foglalja a MapObjects alkalmazások használatát az interneten vagy az intraneten. 8 ESRI és licencszolgáltatói a Licencvásárlónak kizárólagos, át nem ruházható, korlátozott engedélyt biztosítanak a szoftver használatához, másolásához és a származékos művek elkészítéséhez (a) az alroute.mld (továbbiakban Szótár ) az eredeti angol szövegről történő lefordításával, (b) az ArcLogistics Route-ban található földrajzi adattechnológiai (GDT) adatok szerkesztésével; (c) a Licencvásárló vagy mások tulajdonában levő adatok az ArcLogistic Route szoftverhez való hozzáadásával. A licencengedélyt a következő feltételekhez kötik: (a) a származékos mű kizárólag a Licencvásárló saját belső használatára szolgál; (b) az ESRI és licencszolgáltató(i) fenntartják igényüket a származékos művel kapcsolatos kizárólagos jogokhoz, tulajdonjogokhoz és érdekeltségekhez, kivéve a Licencvásárló vagy mások tulajdonában levő adatokkal kapcsolatos jogokat; (c) a Licencvásárló kifejezetten lemond minden tulajdonjogáról, többek között, de arra nem korlátozva, a származékos műre vonatkozó szerzői jogáról, erkölcsi jogáról vagy minden más törvényes vagy szokásjogon alapuló jogáról, kivéve a Licencvásárló vagy mások tulajdonában levő adatokkal kapcsolatos jogokat. A Licencvásárló nem fordíthatja le, nem módosíthatja és nem szerkesztheti semmilyen módon az ArcLogistics Route szoftvernevet, szoftveremblémát, bármilyen harmadik fél szolgáltatta szoftvert, bármilyen szöveget a Szótár kivételével, illetve bármilyen adatot a GDT adatok kivételével. A Licencvásárló által használható adatmennyiség a vásárolt adatmennyiségtől függ. További licencdíjat kell fizetni, ha az ArcLogistics Route-ot adatokkal egynél (1) több ArcLogistics Route licenc fogja használni. 9 Az ArcPad SZOFTVER LICENCENGEDÉLYE NEM ÉRVÉNYES NAVIGÁLÁSI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSRA. 10 Ez kettős használatú licenc, a szoftvert asztali számítógépre lehet telepíteni és egyidejűleg Personal Digital Assistant (PDA)-tal vagy kézi hordozható számítógéppel lehet használni, azzal a feltétellel, hogy a Szoftvert egyszerre csak egy (1) személy használja. 11 A fejlesztők nem alkalmazhatják és nem engedhetik meg a MO20.LIC vagy WEBLINK.LIC fájlok és kapcsolódó frissítések alkalmazását. A fejlesztőknek az alábbiakat kell közölniük: E számítógépprogram egyes részei a LizardTech, Inc. tulajdonát képezik, Copyright LizardTech, Inc. és/vagy University of California. Minden jog fenntartva. USA szabadalmi szám: Egyéb korlátozások fenntartása mellett a Licencvásárló kereskedelmi alkalmazásokat újraforgalmazhatja az allicencvásárló között olyan írásos allicencvásárlói megállapodás alapján, amely az ESRI 3. oldal E300 3/02

SAP BUSINESSOBJECTS ENGEDÉLYEZÉSI MEGÁLLAPODÁS FONTOS! GONDOSAN OLVASSA EL

SAP BUSINESSOBJECTS ENGEDÉLYEZÉSI MEGÁLLAPODÁS FONTOS! GONDOSAN OLVASSA EL SAP BUSINESSOBJECTS ENGEDÉLYEZÉSI MEGÁLLAPODÁS FONTOS! GONDOSAN OLVASSA EL: EZ A DOKUMENTUM JOGI MEGÁLLAPODÁS ÖN ÉS AZ SAP BUSINESSOBJECTS VÁLLALAT KÖZÖTT AZ SAP BUSINESSOBJECTS SZOFTVERTERMÉKÉRE VONATKOZÓAN,

Részletesebben

PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL VÉGFELHASZNÁLÓI LICENCSZERZŐDÉS ( EULA ) V-1.8

PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL VÉGFELHASZNÁLÓI LICENCSZERZŐDÉS ( EULA ) V-1.8 PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL VÉGFELHASZNÁLÓI LICENCSZERZŐDÉS ( EULA ) V-1.8 Ez a Promethean ActivInspire Professional Edition Szoftver (a Szoftver ) végfelhasználói licencszerződése. KÉRJÜK, VEGYE

Részletesebben

B. A megállapodás alkalmazhatósága A jelen megállapodás arra a megrendelésre vonatkozik, amelyhez csatolásra került.

B. A megállapodás alkalmazhatósága A jelen megállapodás arra a megrendelésre vonatkozik, amelyhez csatolásra került. ORACLE LICENC- ÉS SZOLGÁLTATÁSI MEGÁLLAPODÁS V110711 A. Fogalmi meghatározások Az Ön vagy Önök szó a jelen megállapodást ( megállapodás ) megkötő és a programokat és/vagy szolgáltatásokat az Oracle Hungary

Részletesebben

HP végfelhasználói licencszerződés

HP végfelhasználói licencszerződés HP végfelhasználói licencszerződés 1. Hatály. Jelen végfelhasználói licencszerződés (a Szerződés ) a mellékelt szoftver használatát szabályozza, kivéve, ha az az Ön és a Hewlett-Packard vállalat és annak

Részletesebben

1. SZAVATOSSÁG KIZÁRÁSA, KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ MEGÁLLAPODÁS ÉS TOVÁBBI FELTÉTELEK ÉS MEGÁLLAPODÁSOK.

1. SZAVATOSSÁG KIZÁRÁSA, KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ MEGÁLLAPODÁS ÉS TOVÁBBI FELTÉTELEK ÉS MEGÁLLAPODÁSOK. ADOBE Szoftver-felhasználási Szerződés Személyi Számítógéphez 1. SZAVATOSSÁG KIZÁRÁSA, KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ MEGÁLLAPODÁS ÉS TOVÁBBI FELTÉTELEK ÉS MEGÁLLAPODÁSOK. 1.1 A SZAVATOSSÁG KIZÁRÁSA. A SZOFTVERT ÉS

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Termékek és Szolgáltatások értékesítésére GE Measurement & Control: M&C 104-HU (Rev 4) October 2011

Általános Szerződési Feltételek Termékek és Szolgáltatások értékesítésére GE Measurement & Control: M&C 104-HU (Rev 4) October 2011 Általános Szerződési Feltételek Termékek és Szolgáltatások értékesítésére GE Measurement & Control: M&C 104-HU (Rev 4) October 2011 MEGJEGYZÉS: Valamennyi Termék illetve Szolgáltatás értékesítésének kifejezett

Részletesebben

Synology DiskStation DS415+ Gyors telepítési útmutató

Synology DiskStation DS415+ Gyors telepítési útmutató Synology DiskStation DS415+ Gyors telepítési útmutató Tartalomjegyzék 1. fejezet: Kezdés előtt A csomag tartalma 3 Synology DiskStation áttekintés 4 Biztonsági utasítások 5 2. fejezet: Hardvertelepítés

Részletesebben

Általános felhasználási feltételek. TomTom International B.V.

Általános felhasználási feltételek. TomTom International B.V. Magyarország Általános felhasználási feltételek TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amszterdam, Hollandia és annak valamennyi leányvállalata (együttesen Tartalom TomTom ) 1 Hatály... 3

Részletesebben

LICENCSZERZŐDÉS MICROSOFT-SZOFTVERHEZ WINDOWS 8.1 PRO

LICENCSZERZŐDÉS MICROSOFT-SZOFTVERHEZ WINDOWS 8.1 PRO LICENCSZERZŐDÉS MICROSOFT-SZOFTVERHEZ WINDOWS 8.1 PRO Köszönjük, hogy a Microsoft Windows 8.1 Pro szoftver használata mellett döntött. A jelen dokumentumban foglalt licencfeltételek olyan szerződést képeznek

Részletesebben

GST AUTOLEATHER, INC. GLOBÁLIS BESZERZÉSI FELTÉTELEK

GST AUTOLEATHER, INC. GLOBÁLIS BESZERZÉSI FELTÉTELEK GST AUTOLEATHER, INC. GLOBÁLIS BESZERZÉSI FELTÉTELEK 1. Definíciók a) A Vevő kifejezés a jelen dokumentumban a GST AUTOLEATHER, INC.-t, egy Delaware állambeli vállalkozást, vagy annak társult vállalkozását

Részletesebben

DNX7230DAB DNX5230BT DNX5230DAB DNX4230BT DNX4230DAB

DNX7230DAB DNX5230BT DNX5230DAB DNX4230BT DNX4230DAB GPS NAVIGÁCIÓS RENDSZER DNX7230DAB DNX5230BT DNX5230DAB DNX4230BT DNX4230DAB GPS-NAVIGÁCIÓ KEZELÉSI ÚTMUTATÓ IM366_Nav_E_Hu_00 Tartalom Végfelhasználói licencszerződés 4 Első lépések 10 A navigációs rendszer

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Interoute Magyarország Távközlési Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek (1. számú Melléklet) Hatálybalépés időpontja: 2014. május 2. 1 Tartalomjegyzék 1. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK..3

Részletesebben

Felhasználási Feltételek

Felhasználási Feltételek Felhasználási Feltételek Utoljára módosítva: 2014. július 10. A Disney Interactive örömmel bocsátja az Ön rendelkezésére oldalait, szoftvereit, alkalmazásait, tartalmait, termékeit és szolgáltatásait (

Részletesebben

ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK EPS Általános Beszerzési Feltételek Page 1 of 9 1. Definíciók; megállapodott feltételek: a továbbiakban a Vevő jelentése: az Alcoa Inc. vagy minden olyan vállalat, amely (a) az Alcoa Inc leányvállalata,

Részletesebben

a számítógép gyártója között, aki a szoftvert a számítógéppel terjeszti, vagy

a számítógép gyártója között, aki a szoftvert a számítógéppel terjeszti, vagy LICENCFELTÉTELEK MICROSOFT SZOFTVERHEZ WINDOWS 7 PROFESSIONAL A jelen licencfeltételek szerződést képeznek Ön és a számítógép gyártója között, aki a szoftvert a számítógéppel terjeszti, vagy a szoftver

Részletesebben

Általános szerződési feltételek. (érvényes: 2014.01.01 től) Preambulum

Általános szerződési feltételek. (érvényes: 2014.01.01 től) Preambulum Általános szerződési feltételek (érvényes: 2014.01.01 től) A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza az Ememese Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Batthyány u. 10. fsz. 10.; céget nyilvántartó

Részletesebben

SZOLNOK-PRESS BT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK /ÁSZF/

SZOLNOK-PRESS BT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK /ÁSZF/ SZOLNOK-PRESS BT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK /ÁSZF/ A Szolgáltató Szolnok-Press Bt. Név: Szolnok-Press Bt. (insms-net) Székhely: 5000 Szolnok, Nagy Imre krt. 4. Képviselő neve: Berta László, üzleti

Részletesebben

NORTON LICENCSZERZŐDÉS Norton 360

NORTON LICENCSZERZŐDÉS Norton 360 NORTON LICENCSZERZŐDÉS Norton 360 FONTOS: KÉRJÜK, HOGY A (LENT MEGHATÁROZOTT) SZOFTVER HASZNÁLATBA VÉTELE ELŐTT GONDOSAN TANULMÁNYOZZA ÁT AZ ALÁBBI LICENCSZERZŐDÉS (A TOVÁBBIAKBAN: A LICENCSZERZŐDÉS")

Részletesebben

iforex Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedési- és számlaszerződése

iforex Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedési- és számlaszerződése Az iforex Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedési- és számlaszerződése Bevezetés A jelen módosított és újrafogalmazott Kereskedési- és Számla Szerződés ( Kereskedési Szerződés

Részletesebben

Kereskedelmi Együttműködési és Értékesítési Általános Szerződési Feltételek

Kereskedelmi Együttműködési és Értékesítési Általános Szerződési Feltételek Kereskedelmi Együttműködési és Értékesítési Általános Szerződési Feltételek A Business Box Kft. (székhely: 1037 Budapest, Királylaki út 60, cégjegyzékszám: 01-09-872391; közösségi adószám: HU13772011)

Részletesebben

Oerlikon Metco Általános Értékesítési Feltételek (Magyarország)

Oerlikon Metco Általános Értékesítési Feltételek (Magyarország) Oerlikon Metco Általános Értékesítési Feltételek (Magyarország) A jelen Általános Szerződési Feltételek megtalálhatóak az Interneten a www.oerlikon.com/metco oldalon. 1. Általános rész 1.1. Alapfogalmak

Részletesebben

Nemzetközi Passport Advantage Szerződés 1. rész - Általános rész

Nemzetközi Passport Advantage Szerződés 1. rész - Általános rész Nemzetközi Passport Advantage Szerződés 1. rész - Általános rész Jelen IBM Nemzetközi Passport Advantage Szerződés (a továbbiakban: Szerződés ) értelmében az IBM, Passport Advantage ügyfelei számára a

Részletesebben

BLACKBERRY MEGOLDÁS FELHASZNÁLÁSI MEGÁLLAPODÁS

BLACKBERRY MEGOLDÁS FELHASZNÁLÁSI MEGÁLLAPODÁS BLACKBERRY MEGOLDÁS FELHASZNÁLÁSI MEGÁLLAPODÁS KÉRJÜK, HOGY A SZOFTVER TELEPÍTÉSE VAGY HASZNÁLATA ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL EZT A DOKUMENTUMOT! A JELEN MEGÁLLAPODÁS TARTALMAZ OLYAN RENDELKEZÉSEKET,

Részletesebben

Általános Szolgáltatási Feltételek (Az új Ügyfeleink részére 2014. január 6-tól, a meglévő Ügyfeleink részére: 2014. január 21-től hatályos)

Általános Szolgáltatási Feltételek (Az új Ügyfeleink részére 2014. január 6-tól, a meglévő Ügyfeleink részére: 2014. január 21-től hatályos) Általános Szolgáltatási Feltételek (Az új Ügyfeleink részére 2014. január 6-tól, a meglévő Ügyfeleink részére: 2014. január 21-től hatályos) Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák

Részletesebben

is vonatkoznak, kivéve, ha ezen elemeket más feltételek kísérik. Ilyen esetben az utóbbi feltételek érvényesek.

is vonatkoznak, kivéve, ha ezen elemeket más feltételek kísérik. Ilyen esetben az utóbbi feltételek érvényesek. LICENCFELTÉTELEK MICROSOFT SZOFTVERHEZ WINDOWS VISTA BUSINESS A jelen dokumentumban foglalt licencfeltételek kötelező megállapodást tartalmaznak a Microsoft Corporation (vagy az Ön lakhelyétől függően

Részletesebben

JOTTHON FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

JOTTHON FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK JOTTHON FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (utolsó frissítés: 2013. március 25.) KÉRJÜK, OLVASSA EL A SZERZŐDÉSI FELTÉTELEINKET GONDOSAN AZ OLDAL HASZNÁLATA ELŐTT. AZZAL, HOGY HOZZÁFÉR ÉS HASZNÁLJA A WWW.JOOTTHON.HU

Részletesebben

DOMAINTANK INFORMATIKAI Kft.

DOMAINTANK INFORMATIKAI Kft. DOMAINTANK INFORMATIKAI Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS ÜZLETI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési és Üzleti Feltételek (továbbiakban Üzletszabály vagy ÁSZF ) a DomainTank Informatikai Kft. (továbbiakban

Részletesebben

Általános Szolgáltatási Feltételek (Az új Ügyfeleink részére 2015. január 27-étől, a meglévő Ügyfeleink részére: 2015. február 11-étől hatályos)

Általános Szolgáltatási Feltételek (Az új Ügyfeleink részére 2015. január 27-étől, a meglévő Ügyfeleink részére: 2015. február 11-étől hatályos) Általános Szolgáltatási Feltételek (Az új Ügyfeleink részére 2015. január 27-étől, a meglévő Ügyfeleink részére: 2015. február 11-étől hatályos) Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI IPTV HUNGARY az EuroCable Magyarország Kft. által számítógépes hálózat útján történő OTT alapú, Lineáris IPTV Streaming a távollévő közönség tagjai által egyénileg megválasztott Interneten keresztüli hozzáférési

Részletesebben

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK VÉGFELHASZNÁLÓI LICENSZ MEGÁLLAPODÁS A GS1 SAFEBRAND ALKALMAZÁSRA

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK VÉGFELHASZNÁLÓI LICENSZ MEGÁLLAPODÁS A GS1 SAFEBRAND ALKALMAZÁSRA FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK VÉGFELHASZNÁLÓI LICENSZ MEGÁLLAPODÁS A GS1 SAFEBRAND ALKALMAZÁSRA I. Fogalom meghatározások GS1 HU: A GS1 AISBL nemzetközi szervezetének magyarországi tagja és kizárólagos képviselője,

Részletesebben