Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám):

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám):"

Átírás

1 E nyomtatvány pontos kitöltése az igény elbírálásához szükséges, és csak aláírással együtt érvényes. (Az ügyszámot is tartalmazó etikett helye) Igénybejelentő lap az évi LXXXI. törvény, a évi CLXVII. törvény valamint az 1408/71/EGK és 883/2004/EK rendelet alapján 1 öregségi nyugdíj iránti igény elbírálásához öregségi nyugdíj folyósítás nélküli megállapításához nők kedvezményes öregségi nyugdíja iránti igény elbírálásához korhatár előtti ellátás iránti igény elbírálásához I. Az igénylő személyi adatai Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám): Családi név: 2 Születéskori családi név: 2 Utónevek: 3 Korábbi nevek: 4 Anyja születéskori családi neve és utóneve(i): Apja családi neve és utóneve(i) 5 Születési idő (év, hó, nap): Születési hely (ország, megye, tartomány, város) 6 A személyi adatok hitelesítésére jogosult szerv/személy tölti ki! A személyi adatok hitelességét a számú alapján igazolom. aláírások Neme: nő férfi Állampolgársága 7 és a megszerzésének időpontja: Családi állapot: 8 egyedülálló óta újraházasodott/újra bejegyzett óta élettársi viszonyban él 9 élettársi kapcsolatot létesített óta házas/bejegyzett élettárs óta elvált 10 /elvált bejegyzett élettárs óta özvegy/özvegy bejegyzett élettárs óta különélő 11 óta Lakóhelye (ország, irányítószám, város, utca, házszám, emelet, ajtó): Utolsó lakóhelye 12 : Telefonszáma és/vagy címe: 13 Van-e gondnoka vagy törvényes képviselője? Nincs Van (A gondnokrendelő határozatot mellékelni kell.) A gondnok neve, címe, telefonszáma: Mikortól kéri az ellátás megállapítását? év hó nap. A jogosultság megnyílásának időpontjától. ONYF

2 II. Az évi LXXXI. törvény, valamint a évi CLXVII. törvény alapján történő igényelbírálásához szükséges adatok Korábban kérte-e öregségi nyugdíjának folyósítás nélküli megállapítását? Ha igen, az ügy száma: Előterjesztett-e korábban Magyarországon szolgálati idő elismerési kérelmet, vagy valamely ellátás megállapítása iránt kérelmet? Ha igen, a kérelm(ek)et melyik magyar szervnél terjesztette elő és mi az ügyszáma? Nyugdíjából levonandó köztartozása, letiltása van-e? Ha igen, kérjük, szíveskedjen csatolni az erről szóló okiratot. Magyar magánnyugdíj-pénztárnak tagja-e? Ha igen, a magánnyugdíj-pénztár neve, címe: Igen Nem Igen Nem Igen Nem Igen Nem Megszűnt-e a biztosítással járó jogviszonya 14 Magyarországon vagy más EU/EGT tagállamban illetve szociálpolitikai vagy szociális biztonsági egyezmény hatálya alá tartozó országban? Ha igen, a megszűnés időpontja: Részesül-e Magyarországon vagy más EU/EGT tagállamban, illetve szociálpolitikai vagy szociális biztonsági egyezmény hatálya alá tartozó országban családtámogatási (pl. gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás), munkanélküli (pl. álláskeresési járadék, vállalkozói járadék, álláskeresését ösztönző juttatás, keresetpótló juttatás, nyugdíj előtti munkanélküli segély) vagy szociális (a szociális ellátásról szóló évi III. törvény 4. (1) bekezdés i) pontja szerinti pénzellátásban) ellátásban? Részesül-e Magyarországon vagy más EU/EGT tagállamban, illetve szociálpolitikai vagy szociális biztonsági egyezmény hatálya alá tartozó országban a biztosítás megszűnését követően táppénzben, baleseti táppénzben, terhességi-gyermekágyi segélyben, rehabilitációs járadékban, egészségkárosodott személyek szociális járadékában, megváltozott munkaképességű dolgozók rehabilitációs járadékában? Ha igen, mettől meddig? Igen Nem Igen Nem Igen Nem ONYF

3 III. Szolgálati időre vonatkozó adatok 15 A szolgálati időket igazoló okmányokat, illetve azok hiteles másolatát csatolni kell. 16 A tevékenység időtartama (-tól-ig) MUNKAVISZONYRA VONATKOZÓ ADATOK A tevékenység A munkáltató neve, Igénylő biztosítási és/vagy helye (ország) címe azonosítási száma 17 EGYÉNI ÉS TÁRSAS VÁLLALKOZÓI JOGVISZONYRA VONATKOZÓ ADATOK A tevékenység Törzsszám (és/vagy időtartama(-tól ig) adószám) Vállalkozó neve, társas vállalkozás megnevezése, címe Igazolás módja EGYÉB JOGVISZONY, AMELY SZOLGÁLATI IDŐKÉNT FIGYELEMBE VEHETŐ, TOVÁBBÁ A MUNKAKÖNYVBEN NEM SZEREPLŐ FOGLALKOZTATÁSRA VONATKOZÓ ADATOK 18 A munkáltató neve, címe A tevékenység időtartama (-tól ig) Munkakör Igazolás módja KORKEDVEZMÉNYRE JOGOSÍTÓ MUNKAKÖRBEN TÖLTÖTT IDŐRE VONATKOZÓ ADATOK Akkor kell kitölteni, ha korkedvezményre jogosító munkakör(ök)ben dolgozott Magyarország, valamely más EU/EGT tagállam, illetve Svájc területén. A tevékenység időtartama (-tól-ig) A tevékenység helye (ország) A munkáltató neve, címe Igénylő biztosítási és/vagy azonosítási száma 13 A munkakör megnevezése Biztosításban nem töltött idők felsorolása [pl. háztartásbeli, saját föld megművelése, fizetés nélküli szabadság (ennek okát külön fel kell tüntetni), egyéb]: ONYF

4 IV. Az 1408/71/EGK és a 883/2004/EK rendelet alapján történő igényelbírálásához szükséges további adatok A. rész: Igénylőre vonatkozó adatok Kéri-e az ellátás megállapításának elhalasztását? Ha igen, melyik országtól és mely időponttól: Mely településen végzett utoljára kereső tevékenységet? 19 Igen Nem Igénylő még kereső tevékenységet folytat: mint alkalmazott. mint köztisztviselő. 20 mint önálló vállalkozó. 21 mint kötelező nyugdíjbiztosítási fedezettel rendelkező munkavállaló. 22 nem végez kereső tevékenységet óta. Igénylő már nem folytat kereső tevékenységet, mint: alkalmazott óta. önálló vállalkozó 21 óta. köztisztviselő 20 óta. Igénylő kereső tevékenységéből nyugdíjba kíván menni, mint alkalmazott önálló vállalkozó 21 köztisztviselő 20 Igénylő kereső tevékenységbe kíván kezdeni mint 23 alkalmazott óta. önálló vállalkozó 21 óta. A tevékenység típusa: köztisztviselő 20 óta. Igénylő keresetének összege: 24 fizetés szakmai tevékenységből származó jövedelem egyéb jövedelem és annak jellege: Igénylő kijelenti, hogy nem rendelkezik jövedelemmel. 25 Igénylő 26 kijelenti, hogy keresőképtelen. (Kérjük, szíveskedjen csatolni az erről szóló orvosi igazolást.) kijelenti, hogy nem keresőképtelen. kijelenti, hogy képtelen munkája ellátására és a jelenlegi munkaképesség-csökkenés összefüggésben van a munkájával. 26, 27 Igénylő kijelenti, hogy állandó segítségre van szüksége a mindennapi élet szokásos tevékenységei valamelyikének elvégzéséhez. (Kérjük, szíveskedjen csatolni az erről szóló orvosi igazolást.) kijelenti, hogy nincs szüksége állandó segítségre a mindennapi élet szokásos tevékenységei valamelyikének elvégzéséhez. kijelenti, hogy funkcionális képessége betegség vagy sérülés következtében annyira csökkent, hogy nem képes a mindennapi élet szokásos tevékenységeit segítség nélkül 26, 18 elvégezni, illetve a betegség vagy sérülés hosszú távú többlet pénzügyi megterhelést okoz. Igénylő 26 kijelenti, hogy nincs elegendő vagyona a létfenntartáshoz. ONYF

5 Igénylő bármely EU/EGT tagállamban, illetve Svájcban igényelt-e vagy részesül-e az alábbi ellátásokban Igénylő az alábbi ellátásokat igényelte kapja Betegség esetén a bér vagy fizetés továbbfizetése Táppénz, baleseti táppénz Rehabilitációs támogatások Megváltozott munkaképességű személyek ellátása Rokkantsági nyugdíj 28 Öregségi nyugdíj 28 Özvegyi nyugdíj 28 Baleseti nyugellátások Kötelező gépjármű-biztosítás keretében járó nyugdíjszerű ellátás (kártérítés közúti balesetre) 29 Munkanélküli ellátások vagy előnyugdíjak (munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, vállalkozói járadék, álláskeresést ösztönző juttatás, keresetpótló juttatás, nyugdíj előtti munkanélküli segély) Családi ellátások 30 Járulékok visszatérítése Járulékok átutalása 31 Egyéb ellátások 32 (kérjük, nevezze meg) A folyósításért felelős intézmény neve és címe Ellátások részletezve Megnevezés Akta hivatkozási száma Jogosultság időszaka vagy időpontja, jogosultság megszűnésének várható időpontja Összeg napi heti havi évi napi heti havi évi napi heti havi évi ONYF

6 B. rész: Igénylő házastársára/bejegyzett élettársára vagy élettársára vonatkozó adatok házastárs 33 /bejegyzett élettárs élettárs 34 Családi név: 2 Utónevek: 3 Korábbi nevek: 4 Születési idő (év, hó, nap): Születési hely (ország, megye, tartomány, város) 6 Biztosítási szám 16 Neme: nő férfi Állampolgársága 7 és a megszerzésének időpontja: Lakóhelye (ország, irányítószám, város, utca, házszám, emelet, ajtó): Házasság/bejegyzett élettársi kapcsolat létrejöttének időpontja: Együttélés kezdete: A biztosított személy egy háztartásban él-e a házastársával/bejegyzett élettársával/élettársával? Igen óta Nem Már nem óta A házastárs/bejegyzett élettárs/élettárs folytat kereső tevékenységet. nem folytat kereső tevékenységet. Kereső tevékenység folytatása esetén jelölje meg keresete összegét: hetente 35 havonta 36 évente A éves házastárs/bejegyzett élettárs/élettárs kijelenti-e magáról, hogy keresőképes keresőképtelen A házastárs/bejegyzett élettárs/élettárs nyugdíjkérelmet nyújtott be a következő rendszer szerint nyugdíjat kap a következő rendszer szerint önálló vállalkozókra vonatkozó rendszerben nem kap nyugdíjat minden lakosra vonatkozó rendszerben Ha nyugdíjat kap, kérjük, adja meg a következőket: Nyugdíjtípus: 37 Nyugdíjszám: A kifizetésért felelős intézmény: A nyugdíj összege: havonta negyedévente évente A házastárs/bejegyzett élettárs/élettárs részesül nem részsül egyéb ellátásban köztisztviselőkre vonatkozó rendszerben munkanélküli betegségi rokkantsági egyéb ellátásban 38 Az ellátás folyósításának kezdő időpontja: Az ellátás összege: havonta negyedévente évente Egyéb ismert jövedelmek típusa, összege: 39 ONYF

7 C. rész: Gyermekekre vonatkozó adatok 40 A gyermek családi neve 2 és utóneve(i) 3 A gyermek biztosítási száma, 16 állampolgársága és neme (férfi/nő) * 1. * 2. * 3. * 4. * 5. Születési helye és ideje (*) Házasságkötés helye és ideje ( ) Elhalálozás helye és ideje ( ) Igénylőhöz való viszonya (saját, nevelt, örökbefogadott) A gyermek lakóhelye: Megjegyzések: ONYF

8 V. Az ellátás folyósításához szükséges adatok 1. Magyarországi lakóhely esetén az ellátás folyósítását folyósítási címre kéri. Folyósítási címe: magyarországi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára kéri. A pénzforgalmi szolgáltató neve: 41 A pénzforgalmi szolgáltató címe: Számlaszám: 2. Ha lakóhelye EU/EGT országban, illetve Svájc területén található,az ellátás folyósítását magyarországi meghatalmazott részére kéri. A meghatalmazott neve és címe: magyarországi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára kéri. A pénzforgalmi szolgáltató neve: 42 A pénzforgalmi szolgáltató címe: Számlaszám: EU/EGT tagállamban működő pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára kéri. Nemzetközi számlaszám (IBAN): A pénzforgalmi szolgáltató SWIFT azonosítója vagy BIC kódja: 3. Ha lakóhelye harmadik ország területén található (nem Magyarországon, EU/EGT országban, illetve Svájcban) az ellátás folyósítását magyarországi meghatalmazott részére kéri. A meghatalmazott neve és címe: magyarországi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára kéri. A pénzforgalmi szolgáltató neve: 43 A pénzforgalmi szolgáltató t címe: Számlaszám: Amennyiben az ellátás folyósítását Magyarországon vagy más EU/EGT tagállamban működő pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára kéri, a fizetési számla (bankszámla) feletti rendelkezési joga önálló? Ha nem, társtulajdonosként rendelkezik a számla felett? Ha a megjelölt fizetési számla felett rendelkezési joga nincs, az ellátást postai úton kell folyósítani. Igen Nem Igen Nem Meghatalmazott által előterjesztett igénybejelentés esetén, illetve amennyiben az ellátás folyósítását magyarországi meghatalmazott részére kéri, kérjük, szíveskedjen csatolni a szabályszerű meghatalmazást. ONYF

9 Kijelentem, hogy a kérdésekre adott válaszaim a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a valótlan adatszolgáltatásból eredő kárért felelősséggel tartozom, valamint köteles vagyok 15 napon belül bejelenteni az igényt elbíráló szervnek minden olyan tényt, adatot, körülményt, amely a magyar vagy bármely más EU/EGT tagállamban, illetve Svájcban, valamint szociálpolitikai vagy szociális biztonsági egyezmény hatálya alá tartozó országban az ellátásra való jogosultságomat érinti. A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény, valamint a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény értelmében az illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv az igényelt ellátás megállapításához szükséges mértékű és azzal összefüggő személyes és különleges (mint pl. az egészségi állapotra vonatkozó) adatok kezelésére jogosult. Kelt: igényfelvevő neve, aláírása ONYF

10 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 1 E nyomtatvány pontos kitöltése az igény elbírálását segíti, és csak aláírással együtt érvényes. Az igénylő személyi adatait nyomtatott nagybetűkkel kell feltüntetni, a kérdésekre a megfelelő adatok beírásával, illetve a kiemelt négyzetekbe "X" jel írásával kell válaszolni. (I=igen, N=nem). Amennyiben Finnországban, Lengyelországban, Lettországban, Litvániában, Norvégiában, Portugáliában vagy Svájcban szerzett szolgálati/biztosítási időt, kérjük, szíveskedjen a vonatkozó pótlapot is kitölteni. Amennyiben Németországban, Olaszországban vagy Norvégiában szerzett szolgálati/biztosítási időt, kérjük, töltse ki az 1. pótlapot. 2 A családi név rovatban általában használt vagy házasságkötés révén szerzett családi nevét tüntesse fel. A születési nevet minden esetben meg kell adni. Ha az megegyezik a jelenlegi családi névvel, a rovatba írja be: IDEM. A más néven, alias és hasonló kifejezéseket, valamint a családi nevekhez tartozó előtagokat teljes egészében, a születési anyakönyvi kivonatban szereplő sorrendben kell megadni. Spanyol állampolgárok esetében adja meg mindkét születési nevet. Portugál állampolgárok esetében tüntesse fel mindegyik nevet (utónevek, családi név, lánykori név) abban a hivatalos sorrendben, ahogy a személyi igazolványban vagy az útlevélben szerepelnek. 3 Adja meg mindegyik utónevet a születési anyakönyvi kivonatban szereplő sorrendben. 4 Különösen örökbefogadás vagy eltérő jelenlegi névhasználat esetén kell megadni; a más néven, alias és hasonló kifejezéseket, valamint a családi nevekhez tartozó előtagokat teljes egészében, a születési anyakönyvi kivonatban szereplő sorrendben kell megadni. 5 Ezt az információt akkor kell megadni, ha az igénylő spanyol állampolgár, illetve az igénylő állampolgárságától függetlenül, ha francia, görög vagy lengyel biztosítási időt szerzett. 6 Spanyolországban született személyek esetében csak a tartományt jelölje meg. Több kerületből álló francia városok esetében adja meg a kerület számát (például Párizs 14). Portugál körzetek esetében adja meg a közigazgatási egységet és a helyhatóságot is. Holland városok esetében tüntesse fel a közigazgatási terület nevét is. 7 Megfelelő esetben adja meg az állampolgárság megszerzésének időpontját. 8 A megfelelő házastársi/bejegyzett élettársi minőség aláhúzandó a vonatkozó kérdésekben. Az öregségi biztosításról szóló általános holland jogszabályok szerint a következő személyek is házasnak vagy házastársnak tekintendők: azonos vagy ellenkező nemű, nem házas személyek, akik állandó jelleggel közös háztartásban élnek. A közös háztartás azt jelenti, hogy két hajadon/nőtlen személy együttesen gondoskodik lakhatásukról úgy, hogy a háztartás költségeihez mindketten hozzájárulnak, vagy egymás megélhetését más módon biztosítják. A finn jogszabályok értelmében az azonos neműek bejegyzett kapcsolata házastársi kapcsolatnak minősül. Az élettársi viszonyra vonatkozó információ az érintett személy nyilatkozatán alapul. 9 Amennyiben belga, holland, finn, izlandi és norvég szolgálati/biztosítási időt szerzett. Ez az információ az érintett személy nyilatkozatán alapul. Az öregségi biztosításról szóló általános holland jogszabályok szerint a következő személyek is házasnak vagy házastársnak tekinthetők: azonos vagy ellenkező nemű, nem házas személyek, akik állandó jelleggel közös háztartásban élnek, kivéve, ha első- vagy másodfokon vérrokonok. A közös háztartás azt jelenti, hogy két hajadon/nőtlen személy együttesen gondoskodik lakhatásukról úgy, hogy a háztartás költségeihez mindketten hozzájárulnak, vagy egymás megélhetését más módon biztosítják. A finn szabályozásnak megfelelően házasságnak tekintendő az azonos neműek nyilvántartott kapcsolata. Norvég, svájci és litván szolgálati/biztosítási idő esetén kérjük, töltse ki a vonatkozó pótlapot. 10 Kérjük, töltse ki, ha német, belga, francia, olasz, luxemburgi, holland, osztrák, portugál, svéd, finn, liechtensteini vagy norvég szolgálati/biztosítási időt szerzett. 11 Amennyiben belga, holland, svéd, egyesült királyságbeli, lengyel, finn és liechtensteini szolgálati/biztosítási időt szerzett, kérjük, tüntesse fel az időpontot is a vonatkozó rovat mellett. 12 Amennyiben rendelkezik dán, finn, izlandi, lett, lengyel vagy norvég biztosítási idővel, kérjük, adja meg az adott országban az utolsó lakcímét. 13 Felhívjuk a szíves figyelmét, hogy november 1. napjától egyes nyugdíjbiztosítási eljárási cselekmények elektronikus formában is gyakorolhatók, ha legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással rendelkezik, vagy ügyfélkapu létesítését kezdeményezi. Amennyiben élni kíván ezzel a lehetőséggel, a részletes tájékoztatás érdekében szíveskedjék az elektronikus ügyintézéshez hivatalos célra használható elektronikus levélcímét közölni. 14 Biztosítással járó jogviszonynak minősül például a munkaviszony, közalkalmazotti/közszolgálati jogviszony, egyszerűsített foglalkoztatás, egyéni/társas vállalkozói jogviszony, megbízási/vállalkozási szerződés alapján végzett tevékenység, díjazás ellenében munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony 15 Itt kell felsorolni a munkaviszonyokat, az ügyvédként, egyéni vállalkozóként, társas vállalkozóként, őstermelőként, ipari és mezőgazdasági szövetkezeti tagként, mezőgazdasági szövetkezeti tag közös munkában részt vevő családtagjaként, szakszövetkezeti tagként eltöltött időket, valamint azt, ha december 31-ét követően kisiparos, magánkereskedő, gazdasági munkaközösségi tag segítő családtagjaként, illetőleg december 31-ét követően szerződéses üzlet vezetője közeli hozzátartozójaként, december 31-ét követően gazdasági társaság tagjának segítő családtagjaként, rendszeresen dolgozott, valamint mindazokat az ONYF

11 időtartamokat, amelyeket szolgálati időként elismerni kér. Amennyiben a feltüntetett adatokat, tényeket bizonyító okiratok, dokumentumok rendelkezésre állnak, azokat az igény elbírálásának meggyorsítása érdekében mellékelheti. Ezek lehetnek például: munkakönyv, társadalombiztosítási igazolvány, cselédkönyv, segédlevél, tanoncszerződés, iparitanuló-időt igazoló okmány, szakmunkás-bizonyítvány, szolgálati bizonyítvány, OMBI könyv, bélyeglap, biztosítási igazolvány, kinevezési irat stb., jétől munkáltatói igazolás a munkaviszony időtartamáról stb. 16 Amennyiben nyugdíj-kiegészítés helyetti pótlékra jogot adó {1991. évi XII. törvény 2. (2)-(3) bekezdés} kitűntetéssel rendelkezik, az erről szóló igazolást csatolnia kell. Amennyiben rendelkezik a Központi Kárrendezési Iroda (vagy jogelődje) által a 93/1990. (XI. 21.) Korm. rendelet, a 74/1991. (VI. 10.) Korm. rendelet, az 51/1992. (III. 18.) Korm. rendelet vagy a 174/1992. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján kiadott hatósági bizonyítvánnyal, azt mellékelnie kell. 17 Ha rendelkezik holland biztosítási idővel a Sofi számot adja meg, amennyiben ismert. Belga biztosítási idő esetén a nemzeti társadalombiztosítási számot (NISS) adja meg. Ha rendelkezik cseh biztosítási idővel, a születési számot tüntesse fel; ha rendelkezik ciprusi biztosítási idővel, ciprusi állampolgárok esetében a ciprusi azonosító számot, ciprusi állampolgársággal nem rendelkezők esetében az idegenrendészeti nyilvántartási számot (ARC-szám) tüntesse fel; ha dán biztosítási idővel rendelkezik, a CPR-számot tüntesse fel; ha rendelkezik finn biztosítási idővel, a finn népesség-nyilvántartási számot tüntesse fel; ha svéd biztosítási idővel rendelkezik, a svéd személyi számot (personnummer) tüntesse fel; ha rendelkezik izlandi biztosítási idővel, az izlandi személyi azonosító számot (kennitala) tüntesse fel; ha rendelkezik liechtensteini biztosítási idővel, az AHV biztosítási számot tüntesse fel; litván biztosítási idő esetén, a litván személyi azonosító számot tüntesse fel; lett biztosítási idő esetén, az azonosító számot tüntesse fel; máltai biztosítási idő esetén, máltai állampolgárok esetében a személyi igazolvány számát tüntesse fel, máltai állampolgársággal nem rendelkezők esetében pedig a máltai társadalombiztosítási számot; norvég biztosítási idő esetén, a norvég személyi azonosító számot (fødselsnummer) tüntesse fel; ha az általános nyugdíjbiztosítási rendszerbe tartozó német biztosítási idővel rendelkezik, a biztosítási számot (VSNR) tüntesse fel, ha pedig a köztisztviselők társadalombiztosítási rendszerébe tartozott, akkor a személyi azonosító számot (PRS-Kenn-Nr) tüntesse fel; osztrák biztosítási idő esetén, az osztrák biztosítási számot (VSNR) tüntesse fel; lengyel biztosítási idő esetén, azon személyek esetében, akik a lengyel társadalombiztosítási rendszertől nyugdíjat igényeltek vagy erre jogosultságot szereztek, a nyugdíjakta hivatkozási számát tüntesse fel, azon személyek esetében pedig, akik a lengyel társadalombiztosítási rendszertől először igényelnek nyugdíjat, a PESEL- és a NIP-számot vagy az NKP-számot adja meg (az NKP-számot abban az esetben, ha az igénylő a mezőgazdasági termelők társadalombiztosítási rendszerébe tartozik), ilyen szám hiányában pedig a személyi igazolvány vagy az útlevél sorozatszámát és számát tüntesse fel; portugál biztosítási idő esetén, az általános nyugdíjbiztosítási rendszerben vezetett nyilvántartási számot tüntesse fel, valamint azt, hogy az érintett személy biztosítva van-e a portugál köztisztviselői társadalombiztosítási rendszerben; szlovák biztosítási idő esetén, a születési számot tüntesse fel; szlovén biztosítási idő estén, az akta hivatkozási számát tüntesse fel, amennyiben ez ismert, ha nem, akkor a szlovén állampolgárok esetében a személyi azonosító számot (EMŠO) tüntesse fel; svájci biztosítási idő esetén, az AVS/AI (AHV/IV) biztosítási számot tüntesse fel. Ha spanyol biztosítási idővel rendelkezik spanyol állampolgárok esetében adja meg azt a számot, amely a spanyol személyazonossági igazolványban (D.N.I. Documento Nacional de Identidad) szerepel, külföldi állampolgárok esetében pedig a N.I.E (Número de Identificación de Extranjeros) számot. A számot mindkét esetben akkor is fel kell tüntetni, ha a személyi igazolvány érvényességi ideje már lejárt. Az említettek hiányában a rovatba írja be: nincs. 18 Munkaviszonyra, munkaviszony jellegű jogviszonyra, szövetkezeti tagsági viszonyra, bedolgozói és megbízási jogviszonyra, alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásra. Itt kell feltüntetni a nappali tagozaton folytatott tanulmányok, a katonai szolgálat, a munkanélküli ellátások, az ápolási díj, a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás folyósításának időtartamát, a választott tisztségviselőként, képviselőként eltöltött időt, a felhasználási szerződés alapján létrejött biztosítási jogviszonyt, a megállapodással szerzett szolgálati időt, valamint a saját lakás építésére, a közeli hozzátartozó otthoni ápolására, a tartósan külföldön szolgálatot teljesítő, vagy külföldön munkát vállaló személy házastársaként külföldi tartózkodás céljára engedélyezett fizetés nélküli szabadság időtartamát, ha a nyugdíjjárulékot megfizette. 19 Ha rendelkezik román biztosítási idővel, kérjük, szíveskedjen megjelölni azt a romániai települést, ahol utoljára kereső tevékenységet végzett. 20 Lengyelország esetében a köztisztviselő kifejezés olyan személyekre vonatkozik, akik külön rendszerekben vannak biztosítva. 21 Önálló vállalkozónak minősül az egyéni vállalkozó, és a társas vállalkozó. (Egyéni vállalkozó: a vállalkozói igazolvánnyal rendelkező természetes személy, a magán-állatorvosi tevékenység gyakorlására jogosító igazolvánnyal rendelkező magánszemély, a gyógyszerészi magántevékenység, falugondnoki tevékenység, tanyagondnoki tevékenység vagy szociális szolgáltató tevékenység folytatásához szükséges engedéllyel rendelkező magánszemély (a továbbiakban együtt: egészségügyi vállalkozó), az ügyvédekről szóló törvény ONYF

12 hatálya alá tartozó ügyvéd, európai közösségi jogász (a továbbiakban együtt: ügyvéd), az egyéni szabadalmi ügyvivő, a nem közjegyzői iroda tagjaként tevékenykedő közjegyző, a nem végrehajtói iroda tagjaként tevékenykedő önálló bírósági végrehajtó.) Társas vállalkozó: a betéti társaság bel- és kültagja, a közkereseti társaság tagja, a korlátolt felelősségű társaság, a közhasznú társaság, a közös vállalat, az egyesülés, valamint az európai gazdasági egyesülés tagja, ha a társaság (ideértve ezen társaságok előtársaságaként történő működésének időtartamát is) tevékenységében ténylegesen és személyesen közreműködik, és ez nem munkaviszony vagy megbízási jogviszony keretében történik (tagsági jogviszony), a szabadalmi ügyvivői társaság, a szabadalmi ügyvivői iroda tagja, ha a társaság tevékenységében személyesen közreműködik, az ügyvédi iroda, a közjegyzői iroda, a végrehajtó iroda, a gépjárművezető-képző munkaközösség, az oktatói munkaközösség tagja.) 22 Akkor kell kitölteni, ha az igénylő rendelkezik spanyol vagy szlovén biztosítási idővel. 23 Abban az esetben töltse ki, ha rendelkezik belga, német, magyar, spanyol, ír, luxemburgi, lengyel, portugál, szlovák, osztrák vagy norvég biztosítási idővel. 24 Abban az esetben töltse ki, ha rendelkezik belga, cseh, dán, francia, olasz, luxemburgi, osztrák, izlandi vagy norvég biztosítási idővel (éves összeg) vagy ha rendelkezik görög, lengyel vagy portugál biztosítási idővel (havi összeg). Ha van olasz biztosítási ideje, kérjük, adja meg az összes jövedelmet, a következők kivételével: az igénylő otthona, családi ellátások, munkahelyi baleset vagy foglalkozási megbetegedés esetén járó pénzbeli ellátások, tisztán segélyellátások. 25 Abban az esetben töltse ki, ha rendelkezik olasz vagy görög biztosítási idővel. Olaszországban a következő források nem minősülnek jövedelemnek: az igénylő otthona, családi ellátások, munkahelyi baleset vagy foglalkozási megbetegedés esetén járó pénzbeli ellátások, tisztán segélyellátások. 26 A kért információkat akkor kell megadni, ha az igénylő rendelkezik dán, német, görög, spanyol, osztrák, lengyel, francia, izlandi, szlovén, portugál, cseh, finn vagy norvég biztosítási idővel. 27 Kérjük, hogy amennyiben rendelkezik portugál biztosítási idővel, töltse ki a 2. számú pótlapot. 28 Liechtensteini biztosítási idő esetén jelölje, ha kért vagy kapott szakmai rendszerben nyugdíjat pénzbeli kompenzációként. Máltai biztosítási idő esetén jelölje, ha kért vagy kapott szakmai rendszerben nyugdíjat az előző munkáltatójától. 29 Finn biztosítási idő esetén töltse ki. 30 Ezek a következők: gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék. 31 Liechtensteini biztosítási idő esetén töltse ki. 32 Kitöltendő holland vagy litván biztosítási idő esetén. 33 Norvég, svájci vagy litván szolgálati/biztosítási idő esetén kérjük, töltse ki a vonatkozó pótlapot. Liechtensteini intézmények részére minden egyes elvált vagy külön élő feleség esetében külön kell kitölteni a IV. részt. 34 Belga, holland, finn, izlandi és norvég szolgálati/biztosítási idő esetén kérjük kitölteni. 35 Kérjük, abban az esetben töltse ki, ha ír, osztrák vagy egyesült királyságbeli szolgálati/biztosítási időt szerzett. 36 Kérjük, abban az esetben töltse ki, ha belga szolgálati/biztosítási időt szerzett. 37 Spanyol, francia, osztrák vagy liechtensteini biztosítási idő esetén jelölje a biztosítási eset jellegét (rokkantság, öregség) és a jogosultság típusát (közvetlen vagy közvetett). 38 Abban az esetben töltse ki, ha rendelkezik belga, dán, spanyol, francia, ír, olasz, holland, osztrák, egyesült királyságbeli, izlandi vagy norvég biztosítási idővel. 39 Kérjük, abban az esetben töltse ki, ha dán, olasz, spanyol, holland, izlandi vagy norvég (éves összeg); francia (negyedéves összeg) vagy belga, német, görög vagy osztrák (havi összeg) szolgálati/biztosítási időt szerzett. 40 Kitöltés esetén kérjük, csatolja a gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatát, vagy annak hitelesített másolatát, a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek állapotára vonatkozó szakorvosi (kórházi) igazolást. Kitöltés esetén kérjük továbbá, hogy töltse ki az 1. pótlapot. Kérjük, tüntesse fel, hogy a gyermek nős/férjezett, rokkant, elhunyt (elhalálozás időpontja), szakmunkástanuló vagy diák-e, továbbá hogy részesül-e ellátásban, illetve rendelkezik-e saját jövedelemforrással. Liechtensteini vagy svájci szolgálati/biztosítási idő esetén kérjük, csatolja a szakmunkástanulói szerződés másolatát vagy a képzési központ igazolását abban az esetben, ha a gyermek 18 és 25 év közötti diák vagy szakmunkástanuló. Ciprusi szolgálati/biztosítási idő esetén igazolást kell csatolni a nappali képzésben való részvételről a év közötti leánygyermekek és a év közötti fiúgyermekek esetében. Spanyol és norvég szolgálati/biztosítási idő esetén kérjük, tüntesse fel, hogy a gyermekeket a biztosított személy tartja-e el, és hogy fogyatékos-e valamelyik gyermek. Az utóbbi esetben kérjük, jelölje, hogy a gyermek saját jogán kap-e rokkantsági nyugdíjat. Norvég, svájci vagy litván szolgálati idő esetén kérjük, töltse ki a vonatkozó pótlapot is. 41 Tájékoztatjuk, hogy január 1-jétől kezdődően az előreláthatólag 90 napot meghaladó külföldi kizárólag az Európai Unió, illetve az Európai Gazdasági Térség (EGT) tagállamaiban történő - tartózkodás idejére az ellátás a jogosult kérelmére, az általa megjelölt, valamely tagállamban vezetett átutalási betétszámlára (bankszámlára) is folyósítható. Magyarországi lakóhely esetén lakcímére, illetve folyószámlaszámra kérheti az ONYF

13 ellátás folyósítását. Ha pontatlanul jelöli meg a folyószámlaszámot, addig nem tudjuk az ellátást folyósítani, amíg a helyes folyószámlaszámot nem közli, tekintettel arra, hogy az ellátást külföldre postai úton nem tudjuk folyósítani. 42 Tájékoztatjuk, hogy január 1-jétől kezdődően az előreláthatólag 90 napot meghaladó külföldi kizárólag az Európai Unió, illetve az Európai Gazdasági Térség (EGT) tagállamaiban történő - tartózkodás idejére az ellátás a jogosult kérelmére, az általa megjelölt, valamely tagállamban vezetett átutalási betétszámlára (bankszámlára) is folyósítható. Magyarországi lakóhely esetén lakcímére, illetve folyószámlaszámra kérheti az ellátás folyósítását. Ha pontatlanul jelöli meg a folyószámlaszámot, addig nem tudjuk az ellátást folyósítani, amíg a helyes folyószámlaszámot nem közli, tekintettel arra, hogy az ellátást külföldre postai úton nem tudjuk folyósítani. 43 Tájékoztatjuk, hogy január 1-jétől kezdődően az előreláthatólag 90 napot meghaladó külföldi kizárólag az Európai Unió, illetve az Európai Gazdasági Térség (EGT) tagállamaiban történő - tartózkodás idejére az ellátás a jogosult kérelmére, az általa megjelölt, valamely tagállamban vezetett átutalási betétszámlára (bankszámlára) is folyósítható. Magyarországi lakóhely esetén lakcímére, illetve folyószámlaszámra kérheti az ellátás folyósítását. Ha pontatlanul jelöli meg a folyószámlaszámot, addig nem tudjuk az ellátást folyósítani, amíg a helyes folyószámlaszámot nem közli, tekintettel arra, hogy az ellátást külföldre postai úton nem tudjuk folyósítani. ONYF

TAJ szám: - - Kelt:, -. -

TAJ szám: - - Kelt:, -. - Igénybejelentő lap özvegyi nyugdíj igényléséhez elhunyt nyugdíjas (mezőgazdasági járadékos) jogán HA AZ ELHUNYT NYUGELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLT [] E nyomtatvány pontos kitöltése a kérelem elbírálását segíti és

Részletesebben

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez Jövedelemre vonatkozó adatok -Nyugdíj vagy nyugdíjszerű ellátásként kell feltüntetni az öregségi nyugdíjat,

Részletesebben

A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások

A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások Ki minősül biztosítottnak? Az, aki - munkaviszonyban (ideértve az országgyűlési képviselőt is), közalkalmazotti, illetőleg közszolgálati jogviszonyban, ügyészségi

Részletesebben

A közgyógyellátás megállapítását az alábbiakra tekintettel kérem (a megfelelő po bekarikázni!):

A közgyógyellátás megállapítását az alábbiakra tekintettel kérem (a megfelelő po bekarikázni!): KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyi adatai Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási

Részletesebben

1408/71 rendelet: 12.; 72. cikk 574/72 rendelet: 10a.; 85.2. és 3. cikk

1408/71 rendelet: 12.; 72. cikk 574/72 rendelet: 10a.; 85.2. és 3. cikk MIGRÁNS MUNKAVÁLLALÓK SZOCIÁLIS BIZTONSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ IGAZGATÁSI BIZOTTSÁG Lásd az Útmutatót a 3. oldalon E 405 ( 1 ) A BIZTOSÍTÁSI, FOGLALKOZTATOTTSÁGI VAGY MUNKANÉLKÜLISÉGI IDŐSZAKOK ÖSSZESÍTÉSÉRE,

Részletesebben

igen - ebben az esetben a jövedelemnyilatkozat további részét és a III. Vagyonnyilatkozat nyomtatványt nem kell kitölteni, nem

igen - ebben az esetben a jövedelemnyilatkozat további részét és a III. Vagyonnyilatkozat nyomtatványt nem kell kitölteni, nem II. JÖVEDELEMNYILATKOZAT Az ellátást kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Név:... Születési név:... Anyja neve:... Születési hely, idő:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... (itt azt a lakcímet

Részletesebben

JÖVEDELEMPÓTLÓ TÁMOGATÁS

JÖVEDELEMPÓTLÓ TÁMOGATÁS Az Önkormányzat által önként vállalt feladat keretében nyújtható JÖVEDELEMPÓTLÓ TÁMOGATÁS iránti kérelem A kérelmezô személyére vonatkozó adatok: Neve:...TAJ:... Születési neve:... Születési helye, ideje

Részletesebben

a 2009. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához

a 2009. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához ÚTMUTATÓ a 2009. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához Általános tudnivalók A Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap (a továbbiakban: NYENYI vagy nyilvántartó lap) kiállítását

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)

Részletesebben

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 1 IX. Fejezete alapján a kifizetőt a természetes

Részletesebben

KÉRELEM egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására

KÉRELEM egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására KÉRELEM egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1 Neve:... 1.2 Születési neve:... 1.3 Születési hely, idő:... 1.4 Anyja neve:... 1.5 Állampolgársága:...

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 1/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 1/2012.

Részletesebben

1139 Budapest, Váci út 73. tájékoztatót kitöltés elıtt szíveskedjék Postacím: Budapest 1820 e-mail: nyufig@onyf.hu

1139 Budapest, Váci út 73. tájékoztatót kitöltés elıtt szíveskedjék Postacím: Budapest 1820 e-mail: nyufig@onyf.hu NYUGDÍJFOLYÓSÍTÓ IGAZGATÓSÁG Az igénybejelentı laphoz kapcsolódó 1139 Budapest, Váci út 73. tájékoztatót kitöltés elıtt szíveskedjék Postacím: Budapest 1820 e-mail: nyufig@onyf.hu figyelmesen elolvasni!

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. JANUÁR 28. ÁRA: 1365 Ft AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet az önkormányzat

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról a 14/2015. (III.

Részletesebben

LÉTFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS

LÉTFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS Az Önkormányzat által önként vállalt feladat keretében nyújtható LÉTFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS iránti kérelem A támogatás megállapításához családi és szociális körülményeimrôl, családom és velem közös háztartásban

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. az öregségi nyugdíjra jogot adó szolgálati idők és jövedelmek egyeztetési eljárásának új rendjéről

T Á J É K O Z T A T Ó. az öregségi nyugdíjra jogot adó szolgálati idők és jövedelmek egyeztetési eljárásának új rendjéről T Á J É K O Z T A T Ó az öregségi nyugdíjra jogot adó szolgálati idők és jövedelmek egyeztetési eljárásának új rendjéről A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A 1453NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1453E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE

ÚTMUTATÓ A 1453NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1453E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE ÚTMUTATÓ A 1453NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1453E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE Az egyszerűsített adóbevallás az önadózásnak egy formája, amely lehetőséget nyújt arra, hogy

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAP, és a G0003 számú BETÉTLAP A G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAPHOZ kitöltéséhez)

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAP, és a G0003 számú BETÉTLAP A G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAPHOZ kitöltéséhez) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAP, és a G0003 számú BETÉTLAP A G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAPHOZ kitöltéséhez) A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz

Részletesebben

I. Személyi adatok. 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje:...

I. Személyi adatok. 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje:... FORMANYOMTATVÁNY a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához [A) lap], valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához [B) lap] A) lap

Részletesebben

Munkaügyi Együttműködési Fórum. Munkaerő-piaci nyitással összefüggő kérdések és válaszok gyűjteménye

Munkaügyi Együttműködési Fórum. Munkaerő-piaci nyitással összefüggő kérdések és válaszok gyűjteménye Munkaügyi Együttműködési Fórum Munkaerő-piaci nyitással összefüggő kérdések és válaszok gyűjteménye Munkaügyi Együttműködési Fórum 2 1 Tartalomjegyzék Szakképesítések elismerése... 3 Munkaerő-piaci nyitás

Részletesebben

Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési kedvezményi kérelmének elbírálásához szükséges dokumentumok

Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési kedvezményi kérelmének elbírálásához szükséges dokumentumok Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési kedvezményi kérelmének elbírálásához szükséges dokumentumok 1. Tájékoztató 2. Adatlap (kérelem) 3. Kitöltési segédlet 4. Támogató nyilatkozat (szükség szerint)

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 206. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 206. szám MAGYAR KÖZLÖNY 206. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. december 11., szerda Tartalomjegyzék 469/2013. (XII. 11.) Korm. rendelet Az Európai Uniós támogatások igénybevételéhez kapcsolódó egyes kormányrendeletek

Részletesebben

1. A nyugdíjbiztosítási hatósági nyilvántartásban szereplő adataim alapján hatósági bizonyítvány kiállítását kérem

1. A nyugdíjbiztosítási hatósági nyilvántartásban szereplő adataim alapján hatósági bizonyítvány kiállítását kérem Kérelem hatósági bizonyítvány kiállítására a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 96/E. alapján EU/EGT tagállamban, Svájcban vagy Magyarországgal szociálpolitikai, illetve

Részletesebben

A SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOKHOZ

A SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOKHOZ A SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOKHOZ SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK RENDJE 2014/15/2. TARTALOM ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A PÁLYÁZÁS MENETE... 3 2. A PÁLYÁZAT ÁLTAL VIZSGÁLT IDŐSZAK... 3 3. AZ IGAZOLÁSOK DÁTUMA... 3 4. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

EMELT ÖSSZEGŰ CSALÁDI PÓTLÉK. Az ügyintézés menete:

EMELT ÖSSZEGŰ CSALÁDI PÓTLÉK. Az ügyintézés menete: 2013. április 4-i tájékoztatás: Az 54. számú Magyar Közlönyben foglaltaknak megfelelően a 24/2013. (III.29.) számú EMMI rendelet és annak 26. számú melléklete szerint a scoliosis (M.41.0- M41.9), illetve

Részletesebben

APRIL MUNKANÉLKÜLISÉG BIZTOSÍTÁS. Általános Szerződési Feltételek és Ügyféltájékoztató. muaszfut20140315

APRIL MUNKANÉLKÜLISÉG BIZTOSÍTÁS. Általános Szerződési Feltételek és Ügyféltájékoztató. muaszfut20140315 APRIL MUNKANÉLKÜLISÉG BIZTOSÍTÁS Általános Szerződési Feltételek és Ügyféltájékoztató APRIL MUNKANÉLKÜLISÉG BIZTOSÍTÁS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Ügyfelünk! Hogyan tudom a jövedelmemet garantálni? Ki fogja

Részletesebben

BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT ÚTMUTATÓ MELEG ÉS LESZBIKUS PÁROK RÉSZÉRE

BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT ÚTMUTATÓ MELEG ÉS LESZBIKUS PÁROK RÉSZÉRE BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT ÚTMUTATÓ MELEG ÉS LESZBIKUS PÁROK RÉSZÉRE HÁTTÉR TÁRSASÁG A MELEGEKÉRT MAGYAR LMBT SZÖVETSÉG 2 bejegyzett élettársi kapcsolat Bevezetés 2009. július 1-jétől az azonos nemű

Részletesebben

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről A Kormány a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 42. - ában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben