Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám):

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám):"

Átírás

1 E nyomtatvány pontos kitöltése az igény elbírálásához szükséges, és csak aláírással együtt érvényes. (Az ügyszámot is tartalmazó etikett helye) Igénybejelentő lap az évi LXXXI. törvény, a évi CLXVII. törvény valamint az 1408/71/EGK és 883/2004/EK rendelet alapján 1 öregségi nyugdíj iránti igény elbírálásához öregségi nyugdíj folyósítás nélküli megállapításához nők kedvezményes öregségi nyugdíja iránti igény elbírálásához korhatár előtti ellátás iránti igény elbírálásához I. Az igénylő személyi adatai Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám): Családi név: 2 Születéskori családi név: 2 Utónevek: 3 Korábbi nevek: 4 Anyja születéskori családi neve és utóneve(i): Apja családi neve és utóneve(i) 5 Születési idő (év, hó, nap): Születési hely (ország, megye, tartomány, város) 6 A személyi adatok hitelesítésére jogosult szerv/személy tölti ki! A személyi adatok hitelességét a számú alapján igazolom. aláírások Neme: nő férfi Állampolgársága 7 és a megszerzésének időpontja: Családi állapot: 8 egyedülálló óta újraházasodott/újra bejegyzett óta élettársi viszonyban él 9 élettársi kapcsolatot létesített óta házas/bejegyzett élettárs óta elvált 10 /elvált bejegyzett élettárs óta özvegy/özvegy bejegyzett élettárs óta különélő 11 óta Lakóhelye (ország, irányítószám, város, utca, házszám, emelet, ajtó): Utolsó lakóhelye 12 : Telefonszáma és/vagy címe: 13 Van-e gondnoka vagy törvényes képviselője? Nincs Van (A gondnokrendelő határozatot mellékelni kell.) A gondnok neve, címe, telefonszáma: Mikortól kéri az ellátás megállapítását? év hó nap. A jogosultság megnyílásának időpontjától. ONYF

2 II. Az évi LXXXI. törvény, valamint a évi CLXVII. törvény alapján történő igényelbírálásához szükséges adatok Korábban kérte-e öregségi nyugdíjának folyósítás nélküli megállapítását? Ha igen, az ügy száma: Előterjesztett-e korábban Magyarországon szolgálati idő elismerési kérelmet, vagy valamely ellátás megállapítása iránt kérelmet? Ha igen, a kérelm(ek)et melyik magyar szervnél terjesztette elő és mi az ügyszáma? Nyugdíjából levonandó köztartozása, letiltása van-e? Ha igen, kérjük, szíveskedjen csatolni az erről szóló okiratot. Magyar magánnyugdíj-pénztárnak tagja-e? Ha igen, a magánnyugdíj-pénztár neve, címe: Igen Nem Igen Nem Igen Nem Igen Nem Megszűnt-e a biztosítással járó jogviszonya 14 Magyarországon vagy más EU/EGT tagállamban illetve szociálpolitikai vagy szociális biztonsági egyezmény hatálya alá tartozó országban? Ha igen, a megszűnés időpontja: Részesül-e Magyarországon vagy más EU/EGT tagállamban, illetve szociálpolitikai vagy szociális biztonsági egyezmény hatálya alá tartozó országban családtámogatási (pl. gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás), munkanélküli (pl. álláskeresési járadék, vállalkozói járadék, álláskeresését ösztönző juttatás, keresetpótló juttatás, nyugdíj előtti munkanélküli segély) vagy szociális (a szociális ellátásról szóló évi III. törvény 4. (1) bekezdés i) pontja szerinti pénzellátásban) ellátásban? Részesül-e Magyarországon vagy más EU/EGT tagállamban, illetve szociálpolitikai vagy szociális biztonsági egyezmény hatálya alá tartozó országban a biztosítás megszűnését követően táppénzben, baleseti táppénzben, terhességi-gyermekágyi segélyben, rehabilitációs járadékban, egészségkárosodott személyek szociális járadékában, megváltozott munkaképességű dolgozók rehabilitációs járadékában? Ha igen, mettől meddig? Igen Nem Igen Nem Igen Nem ONYF

3 III. Szolgálati időre vonatkozó adatok 15 A szolgálati időket igazoló okmányokat, illetve azok hiteles másolatát csatolni kell. 16 A tevékenység időtartama (-tól-ig) MUNKAVISZONYRA VONATKOZÓ ADATOK A tevékenység A munkáltató neve, Igénylő biztosítási és/vagy helye (ország) címe azonosítási száma 17 EGYÉNI ÉS TÁRSAS VÁLLALKOZÓI JOGVISZONYRA VONATKOZÓ ADATOK A tevékenység Törzsszám (és/vagy időtartama(-tól ig) adószám) Vállalkozó neve, társas vállalkozás megnevezése, címe Igazolás módja EGYÉB JOGVISZONY, AMELY SZOLGÁLATI IDŐKÉNT FIGYELEMBE VEHETŐ, TOVÁBBÁ A MUNKAKÖNYVBEN NEM SZEREPLŐ FOGLALKOZTATÁSRA VONATKOZÓ ADATOK 18 A munkáltató neve, címe A tevékenység időtartama (-tól ig) Munkakör Igazolás módja KORKEDVEZMÉNYRE JOGOSÍTÓ MUNKAKÖRBEN TÖLTÖTT IDŐRE VONATKOZÓ ADATOK Akkor kell kitölteni, ha korkedvezményre jogosító munkakör(ök)ben dolgozott Magyarország, valamely más EU/EGT tagállam, illetve Svájc területén. A tevékenység időtartama (-tól-ig) A tevékenység helye (ország) A munkáltató neve, címe Igénylő biztosítási és/vagy azonosítási száma 13 A munkakör megnevezése Biztosításban nem töltött idők felsorolása [pl. háztartásbeli, saját föld megművelése, fizetés nélküli szabadság (ennek okát külön fel kell tüntetni), egyéb]: ONYF

4 IV. Az 1408/71/EGK és a 883/2004/EK rendelet alapján történő igényelbírálásához szükséges további adatok A. rész: Igénylőre vonatkozó adatok Kéri-e az ellátás megállapításának elhalasztását? Ha igen, melyik országtól és mely időponttól: Mely településen végzett utoljára kereső tevékenységet? 19 Igen Nem Igénylő még kereső tevékenységet folytat: mint alkalmazott. mint köztisztviselő. 20 mint önálló vállalkozó. 21 mint kötelező nyugdíjbiztosítási fedezettel rendelkező munkavállaló. 22 nem végez kereső tevékenységet óta. Igénylő már nem folytat kereső tevékenységet, mint: alkalmazott óta. önálló vállalkozó 21 óta. köztisztviselő 20 óta. Igénylő kereső tevékenységéből nyugdíjba kíván menni, mint alkalmazott önálló vállalkozó 21 köztisztviselő 20 Igénylő kereső tevékenységbe kíván kezdeni mint 23 alkalmazott óta. önálló vállalkozó 21 óta. A tevékenység típusa: köztisztviselő 20 óta. Igénylő keresetének összege: 24 fizetés szakmai tevékenységből származó jövedelem egyéb jövedelem és annak jellege: Igénylő kijelenti, hogy nem rendelkezik jövedelemmel. 25 Igénylő 26 kijelenti, hogy keresőképtelen. (Kérjük, szíveskedjen csatolni az erről szóló orvosi igazolást.) kijelenti, hogy nem keresőképtelen. kijelenti, hogy képtelen munkája ellátására és a jelenlegi munkaképesség-csökkenés összefüggésben van a munkájával. 26, 27 Igénylő kijelenti, hogy állandó segítségre van szüksége a mindennapi élet szokásos tevékenységei valamelyikének elvégzéséhez. (Kérjük, szíveskedjen csatolni az erről szóló orvosi igazolást.) kijelenti, hogy nincs szüksége állandó segítségre a mindennapi élet szokásos tevékenységei valamelyikének elvégzéséhez. kijelenti, hogy funkcionális képessége betegség vagy sérülés következtében annyira csökkent, hogy nem képes a mindennapi élet szokásos tevékenységeit segítség nélkül 26, 18 elvégezni, illetve a betegség vagy sérülés hosszú távú többlet pénzügyi megterhelést okoz. Igénylő 26 kijelenti, hogy nincs elegendő vagyona a létfenntartáshoz. ONYF

5 Igénylő bármely EU/EGT tagállamban, illetve Svájcban igényelt-e vagy részesül-e az alábbi ellátásokban Igénylő az alábbi ellátásokat igényelte kapja Betegség esetén a bér vagy fizetés továbbfizetése Táppénz, baleseti táppénz Rehabilitációs támogatások Megváltozott munkaképességű személyek ellátása Rokkantsági nyugdíj 28 Öregségi nyugdíj 28 Özvegyi nyugdíj 28 Baleseti nyugellátások Kötelező gépjármű-biztosítás keretében járó nyugdíjszerű ellátás (kártérítés közúti balesetre) 29 Munkanélküli ellátások vagy előnyugdíjak (munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, vállalkozói járadék, álláskeresést ösztönző juttatás, keresetpótló juttatás, nyugdíj előtti munkanélküli segély) Családi ellátások 30 Járulékok visszatérítése Járulékok átutalása 31 Egyéb ellátások 32 (kérjük, nevezze meg) A folyósításért felelős intézmény neve és címe Ellátások részletezve Megnevezés Akta hivatkozási száma Jogosultság időszaka vagy időpontja, jogosultság megszűnésének várható időpontja Összeg napi heti havi évi napi heti havi évi napi heti havi évi ONYF

6 B. rész: Igénylő házastársára/bejegyzett élettársára vagy élettársára vonatkozó adatok házastárs 33 /bejegyzett élettárs élettárs 34 Családi név: 2 Utónevek: 3 Korábbi nevek: 4 Születési idő (év, hó, nap): Születési hely (ország, megye, tartomány, város) 6 Biztosítási szám 16 Neme: nő férfi Állampolgársága 7 és a megszerzésének időpontja: Lakóhelye (ország, irányítószám, város, utca, házszám, emelet, ajtó): Házasság/bejegyzett élettársi kapcsolat létrejöttének időpontja: Együttélés kezdete: A biztosított személy egy háztartásban él-e a házastársával/bejegyzett élettársával/élettársával? Igen óta Nem Már nem óta A házastárs/bejegyzett élettárs/élettárs folytat kereső tevékenységet. nem folytat kereső tevékenységet. Kereső tevékenység folytatása esetén jelölje meg keresete összegét: hetente 35 havonta 36 évente A éves házastárs/bejegyzett élettárs/élettárs kijelenti-e magáról, hogy keresőképes keresőképtelen A házastárs/bejegyzett élettárs/élettárs nyugdíjkérelmet nyújtott be a következő rendszer szerint nyugdíjat kap a következő rendszer szerint önálló vállalkozókra vonatkozó rendszerben nem kap nyugdíjat minden lakosra vonatkozó rendszerben Ha nyugdíjat kap, kérjük, adja meg a következőket: Nyugdíjtípus: 37 Nyugdíjszám: A kifizetésért felelős intézmény: A nyugdíj összege: havonta negyedévente évente A házastárs/bejegyzett élettárs/élettárs részesül nem részsül egyéb ellátásban köztisztviselőkre vonatkozó rendszerben munkanélküli betegségi rokkantsági egyéb ellátásban 38 Az ellátás folyósításának kezdő időpontja: Az ellátás összege: havonta negyedévente évente Egyéb ismert jövedelmek típusa, összege: 39 ONYF

7 C. rész: Gyermekekre vonatkozó adatok 40 A gyermek családi neve 2 és utóneve(i) 3 A gyermek biztosítási száma, 16 állampolgársága és neme (férfi/nő) * 1. * 2. * 3. * 4. * 5. Születési helye és ideje (*) Házasságkötés helye és ideje ( ) Elhalálozás helye és ideje ( ) Igénylőhöz való viszonya (saját, nevelt, örökbefogadott) A gyermek lakóhelye: Megjegyzések: ONYF

8 V. Az ellátás folyósításához szükséges adatok 1. Magyarországi lakóhely esetén az ellátás folyósítását folyósítási címre kéri. Folyósítási címe: magyarországi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára kéri. A pénzforgalmi szolgáltató neve: 41 A pénzforgalmi szolgáltató címe: Számlaszám: 2. Ha lakóhelye EU/EGT országban, illetve Svájc területén található,az ellátás folyósítását magyarországi meghatalmazott részére kéri. A meghatalmazott neve és címe: magyarországi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára kéri. A pénzforgalmi szolgáltató neve: 42 A pénzforgalmi szolgáltató címe: Számlaszám: EU/EGT tagállamban működő pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára kéri. Nemzetközi számlaszám (IBAN): A pénzforgalmi szolgáltató SWIFT azonosítója vagy BIC kódja: 3. Ha lakóhelye harmadik ország területén található (nem Magyarországon, EU/EGT országban, illetve Svájcban) az ellátás folyósítását magyarországi meghatalmazott részére kéri. A meghatalmazott neve és címe: magyarországi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára kéri. A pénzforgalmi szolgáltató neve: 43 A pénzforgalmi szolgáltató t címe: Számlaszám: Amennyiben az ellátás folyósítását Magyarországon vagy más EU/EGT tagállamban működő pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára kéri, a fizetési számla (bankszámla) feletti rendelkezési joga önálló? Ha nem, társtulajdonosként rendelkezik a számla felett? Ha a megjelölt fizetési számla felett rendelkezési joga nincs, az ellátást postai úton kell folyósítani. Igen Nem Igen Nem Meghatalmazott által előterjesztett igénybejelentés esetén, illetve amennyiben az ellátás folyósítását magyarországi meghatalmazott részére kéri, kérjük, szíveskedjen csatolni a szabályszerű meghatalmazást. ONYF

9 Kijelentem, hogy a kérdésekre adott válaszaim a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a valótlan adatszolgáltatásból eredő kárért felelősséggel tartozom, valamint köteles vagyok 15 napon belül bejelenteni az igényt elbíráló szervnek minden olyan tényt, adatot, körülményt, amely a magyar vagy bármely más EU/EGT tagállamban, illetve Svájcban, valamint szociálpolitikai vagy szociális biztonsági egyezmény hatálya alá tartozó országban az ellátásra való jogosultságomat érinti. A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény, valamint a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény értelmében az illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv az igényelt ellátás megállapításához szükséges mértékű és azzal összefüggő személyes és különleges (mint pl. az egészségi állapotra vonatkozó) adatok kezelésére jogosult. Kelt: igényfelvevő neve, aláírása ONYF

10 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 1 E nyomtatvány pontos kitöltése az igény elbírálását segíti, és csak aláírással együtt érvényes. Az igénylő személyi adatait nyomtatott nagybetűkkel kell feltüntetni, a kérdésekre a megfelelő adatok beírásával, illetve a kiemelt négyzetekbe "X" jel írásával kell válaszolni. (I=igen, N=nem). Amennyiben Finnországban, Lengyelországban, Lettországban, Litvániában, Norvégiában, Portugáliában vagy Svájcban szerzett szolgálati/biztosítási időt, kérjük, szíveskedjen a vonatkozó pótlapot is kitölteni. Amennyiben Németországban, Olaszországban vagy Norvégiában szerzett szolgálati/biztosítási időt, kérjük, töltse ki az 1. pótlapot. 2 A családi név rovatban általában használt vagy házasságkötés révén szerzett családi nevét tüntesse fel. A születési nevet minden esetben meg kell adni. Ha az megegyezik a jelenlegi családi névvel, a rovatba írja be: IDEM. A más néven, alias és hasonló kifejezéseket, valamint a családi nevekhez tartozó előtagokat teljes egészében, a születési anyakönyvi kivonatban szereplő sorrendben kell megadni. Spanyol állampolgárok esetében adja meg mindkét születési nevet. Portugál állampolgárok esetében tüntesse fel mindegyik nevet (utónevek, családi név, lánykori név) abban a hivatalos sorrendben, ahogy a személyi igazolványban vagy az útlevélben szerepelnek. 3 Adja meg mindegyik utónevet a születési anyakönyvi kivonatban szereplő sorrendben. 4 Különösen örökbefogadás vagy eltérő jelenlegi névhasználat esetén kell megadni; a más néven, alias és hasonló kifejezéseket, valamint a családi nevekhez tartozó előtagokat teljes egészében, a születési anyakönyvi kivonatban szereplő sorrendben kell megadni. 5 Ezt az információt akkor kell megadni, ha az igénylő spanyol állampolgár, illetve az igénylő állampolgárságától függetlenül, ha francia, görög vagy lengyel biztosítási időt szerzett. 6 Spanyolországban született személyek esetében csak a tartományt jelölje meg. Több kerületből álló francia városok esetében adja meg a kerület számát (például Párizs 14). Portugál körzetek esetében adja meg a közigazgatási egységet és a helyhatóságot is. Holland városok esetében tüntesse fel a közigazgatási terület nevét is. 7 Megfelelő esetben adja meg az állampolgárság megszerzésének időpontját. 8 A megfelelő házastársi/bejegyzett élettársi minőség aláhúzandó a vonatkozó kérdésekben. Az öregségi biztosításról szóló általános holland jogszabályok szerint a következő személyek is házasnak vagy házastársnak tekintendők: azonos vagy ellenkező nemű, nem házas személyek, akik állandó jelleggel közös háztartásban élnek. A közös háztartás azt jelenti, hogy két hajadon/nőtlen személy együttesen gondoskodik lakhatásukról úgy, hogy a háztartás költségeihez mindketten hozzájárulnak, vagy egymás megélhetését más módon biztosítják. A finn jogszabályok értelmében az azonos neműek bejegyzett kapcsolata házastársi kapcsolatnak minősül. Az élettársi viszonyra vonatkozó információ az érintett személy nyilatkozatán alapul. 9 Amennyiben belga, holland, finn, izlandi és norvég szolgálati/biztosítási időt szerzett. Ez az információ az érintett személy nyilatkozatán alapul. Az öregségi biztosításról szóló általános holland jogszabályok szerint a következő személyek is házasnak vagy házastársnak tekinthetők: azonos vagy ellenkező nemű, nem házas személyek, akik állandó jelleggel közös háztartásban élnek, kivéve, ha első- vagy másodfokon vérrokonok. A közös háztartás azt jelenti, hogy két hajadon/nőtlen személy együttesen gondoskodik lakhatásukról úgy, hogy a háztartás költségeihez mindketten hozzájárulnak, vagy egymás megélhetését más módon biztosítják. A finn szabályozásnak megfelelően házasságnak tekintendő az azonos neműek nyilvántartott kapcsolata. Norvég, svájci és litván szolgálati/biztosítási idő esetén kérjük, töltse ki a vonatkozó pótlapot. 10 Kérjük, töltse ki, ha német, belga, francia, olasz, luxemburgi, holland, osztrák, portugál, svéd, finn, liechtensteini vagy norvég szolgálati/biztosítási időt szerzett. 11 Amennyiben belga, holland, svéd, egyesült királyságbeli, lengyel, finn és liechtensteini szolgálati/biztosítási időt szerzett, kérjük, tüntesse fel az időpontot is a vonatkozó rovat mellett. 12 Amennyiben rendelkezik dán, finn, izlandi, lett, lengyel vagy norvég biztosítási idővel, kérjük, adja meg az adott országban az utolsó lakcímét. 13 Felhívjuk a szíves figyelmét, hogy november 1. napjától egyes nyugdíjbiztosítási eljárási cselekmények elektronikus formában is gyakorolhatók, ha legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással rendelkezik, vagy ügyfélkapu létesítését kezdeményezi. Amennyiben élni kíván ezzel a lehetőséggel, a részletes tájékoztatás érdekében szíveskedjék az elektronikus ügyintézéshez hivatalos célra használható elektronikus levélcímét közölni. 14 Biztosítással járó jogviszonynak minősül például a munkaviszony, közalkalmazotti/közszolgálati jogviszony, egyszerűsített foglalkoztatás, egyéni/társas vállalkozói jogviszony, megbízási/vállalkozási szerződés alapján végzett tevékenység, díjazás ellenében munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony 15 Itt kell felsorolni a munkaviszonyokat, az ügyvédként, egyéni vállalkozóként, társas vállalkozóként, őstermelőként, ipari és mezőgazdasági szövetkezeti tagként, mezőgazdasági szövetkezeti tag közös munkában részt vevő családtagjaként, szakszövetkezeti tagként eltöltött időket, valamint azt, ha december 31-ét követően kisiparos, magánkereskedő, gazdasági munkaközösségi tag segítő családtagjaként, illetőleg december 31-ét követően szerződéses üzlet vezetője közeli hozzátartozójaként, december 31-ét követően gazdasági társaság tagjának segítő családtagjaként, rendszeresen dolgozott, valamint mindazokat az ONYF

11 időtartamokat, amelyeket szolgálati időként elismerni kér. Amennyiben a feltüntetett adatokat, tényeket bizonyító okiratok, dokumentumok rendelkezésre állnak, azokat az igény elbírálásának meggyorsítása érdekében mellékelheti. Ezek lehetnek például: munkakönyv, társadalombiztosítási igazolvány, cselédkönyv, segédlevél, tanoncszerződés, iparitanuló-időt igazoló okmány, szakmunkás-bizonyítvány, szolgálati bizonyítvány, OMBI könyv, bélyeglap, biztosítási igazolvány, kinevezési irat stb., jétől munkáltatói igazolás a munkaviszony időtartamáról stb. 16 Amennyiben nyugdíj-kiegészítés helyetti pótlékra jogot adó {1991. évi XII. törvény 2. (2)-(3) bekezdés} kitűntetéssel rendelkezik, az erről szóló igazolást csatolnia kell. Amennyiben rendelkezik a Központi Kárrendezési Iroda (vagy jogelődje) által a 93/1990. (XI. 21.) Korm. rendelet, a 74/1991. (VI. 10.) Korm. rendelet, az 51/1992. (III. 18.) Korm. rendelet vagy a 174/1992. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján kiadott hatósági bizonyítvánnyal, azt mellékelnie kell. 17 Ha rendelkezik holland biztosítási idővel a Sofi számot adja meg, amennyiben ismert. Belga biztosítási idő esetén a nemzeti társadalombiztosítási számot (NISS) adja meg. Ha rendelkezik cseh biztosítási idővel, a születési számot tüntesse fel; ha rendelkezik ciprusi biztosítási idővel, ciprusi állampolgárok esetében a ciprusi azonosító számot, ciprusi állampolgársággal nem rendelkezők esetében az idegenrendészeti nyilvántartási számot (ARC-szám) tüntesse fel; ha dán biztosítási idővel rendelkezik, a CPR-számot tüntesse fel; ha rendelkezik finn biztosítási idővel, a finn népesség-nyilvántartási számot tüntesse fel; ha svéd biztosítási idővel rendelkezik, a svéd személyi számot (personnummer) tüntesse fel; ha rendelkezik izlandi biztosítási idővel, az izlandi személyi azonosító számot (kennitala) tüntesse fel; ha rendelkezik liechtensteini biztosítási idővel, az AHV biztosítási számot tüntesse fel; litván biztosítási idő esetén, a litván személyi azonosító számot tüntesse fel; lett biztosítási idő esetén, az azonosító számot tüntesse fel; máltai biztosítási idő esetén, máltai állampolgárok esetében a személyi igazolvány számát tüntesse fel, máltai állampolgársággal nem rendelkezők esetében pedig a máltai társadalombiztosítási számot; norvég biztosítási idő esetén, a norvég személyi azonosító számot (fødselsnummer) tüntesse fel; ha az általános nyugdíjbiztosítási rendszerbe tartozó német biztosítási idővel rendelkezik, a biztosítási számot (VSNR) tüntesse fel, ha pedig a köztisztviselők társadalombiztosítási rendszerébe tartozott, akkor a személyi azonosító számot (PRS-Kenn-Nr) tüntesse fel; osztrák biztosítási idő esetén, az osztrák biztosítási számot (VSNR) tüntesse fel; lengyel biztosítási idő esetén, azon személyek esetében, akik a lengyel társadalombiztosítási rendszertől nyugdíjat igényeltek vagy erre jogosultságot szereztek, a nyugdíjakta hivatkozási számát tüntesse fel, azon személyek esetében pedig, akik a lengyel társadalombiztosítási rendszertől először igényelnek nyugdíjat, a PESEL- és a NIP-számot vagy az NKP-számot adja meg (az NKP-számot abban az esetben, ha az igénylő a mezőgazdasági termelők társadalombiztosítási rendszerébe tartozik), ilyen szám hiányában pedig a személyi igazolvány vagy az útlevél sorozatszámát és számát tüntesse fel; portugál biztosítási idő esetén, az általános nyugdíjbiztosítási rendszerben vezetett nyilvántartási számot tüntesse fel, valamint azt, hogy az érintett személy biztosítva van-e a portugál köztisztviselői társadalombiztosítási rendszerben; szlovák biztosítási idő esetén, a születési számot tüntesse fel; szlovén biztosítási idő estén, az akta hivatkozási számát tüntesse fel, amennyiben ez ismert, ha nem, akkor a szlovén állampolgárok esetében a személyi azonosító számot (EMŠO) tüntesse fel; svájci biztosítási idő esetén, az AVS/AI (AHV/IV) biztosítási számot tüntesse fel. Ha spanyol biztosítási idővel rendelkezik spanyol állampolgárok esetében adja meg azt a számot, amely a spanyol személyazonossági igazolványban (D.N.I. Documento Nacional de Identidad) szerepel, külföldi állampolgárok esetében pedig a N.I.E (Número de Identificación de Extranjeros) számot. A számot mindkét esetben akkor is fel kell tüntetni, ha a személyi igazolvány érvényességi ideje már lejárt. Az említettek hiányában a rovatba írja be: nincs. 18 Munkaviszonyra, munkaviszony jellegű jogviszonyra, szövetkezeti tagsági viszonyra, bedolgozói és megbízási jogviszonyra, alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásra. Itt kell feltüntetni a nappali tagozaton folytatott tanulmányok, a katonai szolgálat, a munkanélküli ellátások, az ápolási díj, a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás folyósításának időtartamát, a választott tisztségviselőként, képviselőként eltöltött időt, a felhasználási szerződés alapján létrejött biztosítási jogviszonyt, a megállapodással szerzett szolgálati időt, valamint a saját lakás építésére, a közeli hozzátartozó otthoni ápolására, a tartósan külföldön szolgálatot teljesítő, vagy külföldön munkát vállaló személy házastársaként külföldi tartózkodás céljára engedélyezett fizetés nélküli szabadság időtartamát, ha a nyugdíjjárulékot megfizette. 19 Ha rendelkezik román biztosítási idővel, kérjük, szíveskedjen megjelölni azt a romániai települést, ahol utoljára kereső tevékenységet végzett. 20 Lengyelország esetében a köztisztviselő kifejezés olyan személyekre vonatkozik, akik külön rendszerekben vannak biztosítva. 21 Önálló vállalkozónak minősül az egyéni vállalkozó, és a társas vállalkozó. (Egyéni vállalkozó: a vállalkozói igazolvánnyal rendelkező természetes személy, a magán-állatorvosi tevékenység gyakorlására jogosító igazolvánnyal rendelkező magánszemély, a gyógyszerészi magántevékenység, falugondnoki tevékenység, tanyagondnoki tevékenység vagy szociális szolgáltató tevékenység folytatásához szükséges engedéllyel rendelkező magánszemély (a továbbiakban együtt: egészségügyi vállalkozó), az ügyvédekről szóló törvény ONYF

12 hatálya alá tartozó ügyvéd, európai közösségi jogász (a továbbiakban együtt: ügyvéd), az egyéni szabadalmi ügyvivő, a nem közjegyzői iroda tagjaként tevékenykedő közjegyző, a nem végrehajtói iroda tagjaként tevékenykedő önálló bírósági végrehajtó.) Társas vállalkozó: a betéti társaság bel- és kültagja, a közkereseti társaság tagja, a korlátolt felelősségű társaság, a közhasznú társaság, a közös vállalat, az egyesülés, valamint az európai gazdasági egyesülés tagja, ha a társaság (ideértve ezen társaságok előtársaságaként történő működésének időtartamát is) tevékenységében ténylegesen és személyesen közreműködik, és ez nem munkaviszony vagy megbízási jogviszony keretében történik (tagsági jogviszony), a szabadalmi ügyvivői társaság, a szabadalmi ügyvivői iroda tagja, ha a társaság tevékenységében személyesen közreműködik, az ügyvédi iroda, a közjegyzői iroda, a végrehajtó iroda, a gépjárművezető-képző munkaközösség, az oktatói munkaközösség tagja.) 22 Akkor kell kitölteni, ha az igénylő rendelkezik spanyol vagy szlovén biztosítási idővel. 23 Abban az esetben töltse ki, ha rendelkezik belga, német, magyar, spanyol, ír, luxemburgi, lengyel, portugál, szlovák, osztrák vagy norvég biztosítási idővel. 24 Abban az esetben töltse ki, ha rendelkezik belga, cseh, dán, francia, olasz, luxemburgi, osztrák, izlandi vagy norvég biztosítási idővel (éves összeg) vagy ha rendelkezik görög, lengyel vagy portugál biztosítási idővel (havi összeg). Ha van olasz biztosítási ideje, kérjük, adja meg az összes jövedelmet, a következők kivételével: az igénylő otthona, családi ellátások, munkahelyi baleset vagy foglalkozási megbetegedés esetén járó pénzbeli ellátások, tisztán segélyellátások. 25 Abban az esetben töltse ki, ha rendelkezik olasz vagy görög biztosítási idővel. Olaszországban a következő források nem minősülnek jövedelemnek: az igénylő otthona, családi ellátások, munkahelyi baleset vagy foglalkozási megbetegedés esetén járó pénzbeli ellátások, tisztán segélyellátások. 26 A kért információkat akkor kell megadni, ha az igénylő rendelkezik dán, német, görög, spanyol, osztrák, lengyel, francia, izlandi, szlovén, portugál, cseh, finn vagy norvég biztosítási idővel. 27 Kérjük, hogy amennyiben rendelkezik portugál biztosítási idővel, töltse ki a 2. számú pótlapot. 28 Liechtensteini biztosítási idő esetén jelölje, ha kért vagy kapott szakmai rendszerben nyugdíjat pénzbeli kompenzációként. Máltai biztosítási idő esetén jelölje, ha kért vagy kapott szakmai rendszerben nyugdíjat az előző munkáltatójától. 29 Finn biztosítási idő esetén töltse ki. 30 Ezek a következők: gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék. 31 Liechtensteini biztosítási idő esetén töltse ki. 32 Kitöltendő holland vagy litván biztosítási idő esetén. 33 Norvég, svájci vagy litván szolgálati/biztosítási idő esetén kérjük, töltse ki a vonatkozó pótlapot. Liechtensteini intézmények részére minden egyes elvált vagy külön élő feleség esetében külön kell kitölteni a IV. részt. 34 Belga, holland, finn, izlandi és norvég szolgálati/biztosítási idő esetén kérjük kitölteni. 35 Kérjük, abban az esetben töltse ki, ha ír, osztrák vagy egyesült királyságbeli szolgálati/biztosítási időt szerzett. 36 Kérjük, abban az esetben töltse ki, ha belga szolgálati/biztosítási időt szerzett. 37 Spanyol, francia, osztrák vagy liechtensteini biztosítási idő esetén jelölje a biztosítási eset jellegét (rokkantság, öregség) és a jogosultság típusát (közvetlen vagy közvetett). 38 Abban az esetben töltse ki, ha rendelkezik belga, dán, spanyol, francia, ír, olasz, holland, osztrák, egyesült királyságbeli, izlandi vagy norvég biztosítási idővel. 39 Kérjük, abban az esetben töltse ki, ha dán, olasz, spanyol, holland, izlandi vagy norvég (éves összeg); francia (negyedéves összeg) vagy belga, német, görög vagy osztrák (havi összeg) szolgálati/biztosítási időt szerzett. 40 Kitöltés esetén kérjük, csatolja a gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatát, vagy annak hitelesített másolatát, a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek állapotára vonatkozó szakorvosi (kórházi) igazolást. Kitöltés esetén kérjük továbbá, hogy töltse ki az 1. pótlapot. Kérjük, tüntesse fel, hogy a gyermek nős/férjezett, rokkant, elhunyt (elhalálozás időpontja), szakmunkástanuló vagy diák-e, továbbá hogy részesül-e ellátásban, illetve rendelkezik-e saját jövedelemforrással. Liechtensteini vagy svájci szolgálati/biztosítási idő esetén kérjük, csatolja a szakmunkástanulói szerződés másolatát vagy a képzési központ igazolását abban az esetben, ha a gyermek 18 és 25 év közötti diák vagy szakmunkástanuló. Ciprusi szolgálati/biztosítási idő esetén igazolást kell csatolni a nappali képzésben való részvételről a év közötti leánygyermekek és a év közötti fiúgyermekek esetében. Spanyol és norvég szolgálati/biztosítási idő esetén kérjük, tüntesse fel, hogy a gyermekeket a biztosított személy tartja-e el, és hogy fogyatékos-e valamelyik gyermek. Az utóbbi esetben kérjük, jelölje, hogy a gyermek saját jogán kap-e rokkantsági nyugdíjat. Norvég, svájci vagy litván szolgálati idő esetén kérjük, töltse ki a vonatkozó pótlapot is. 41 Tájékoztatjuk, hogy január 1-jétől kezdődően az előreláthatólag 90 napot meghaladó külföldi kizárólag az Európai Unió, illetve az Európai Gazdasági Térség (EGT) tagállamaiban történő - tartózkodás idejére az ellátás a jogosult kérelmére, az általa megjelölt, valamely tagállamban vezetett átutalási betétszámlára (bankszámlára) is folyósítható. Magyarországi lakóhely esetén lakcímére, illetve folyószámlaszámra kérheti az ONYF

13 ellátás folyósítását. Ha pontatlanul jelöli meg a folyószámlaszámot, addig nem tudjuk az ellátást folyósítani, amíg a helyes folyószámlaszámot nem közli, tekintettel arra, hogy az ellátást külföldre postai úton nem tudjuk folyósítani. 42 Tájékoztatjuk, hogy január 1-jétől kezdődően az előreláthatólag 90 napot meghaladó külföldi kizárólag az Európai Unió, illetve az Európai Gazdasági Térség (EGT) tagállamaiban történő - tartózkodás idejére az ellátás a jogosult kérelmére, az általa megjelölt, valamely tagállamban vezetett átutalási betétszámlára (bankszámlára) is folyósítható. Magyarországi lakóhely esetén lakcímére, illetve folyószámlaszámra kérheti az ellátás folyósítását. Ha pontatlanul jelöli meg a folyószámlaszámot, addig nem tudjuk az ellátást folyósítani, amíg a helyes folyószámlaszámot nem közli, tekintettel arra, hogy az ellátást külföldre postai úton nem tudjuk folyósítani. 43 Tájékoztatjuk, hogy január 1-jétől kezdődően az előreláthatólag 90 napot meghaladó külföldi kizárólag az Európai Unió, illetve az Európai Gazdasági Térség (EGT) tagállamaiban történő - tartózkodás idejére az ellátás a jogosult kérelmére, az általa megjelölt, valamely tagállamban vezetett átutalási betétszámlára (bankszámlára) is folyósítható. Magyarországi lakóhely esetén lakcímére, illetve folyószámlaszámra kérheti az ellátás folyósítását. Ha pontatlanul jelöli meg a folyószámlaszámot, addig nem tudjuk az ellátást folyósítani, amíg a helyes folyószámlaszámot nem közli, tekintettel arra, hogy az ellátást külföldre postai úton nem tudjuk folyósítani. ONYF

E nyomtatvány pontos kitöltése az igény elbírálásához szükséges, és csak aláírással együtt érvényes. (Az ügyszámot is tartalmazó etikett helye)

E nyomtatvány pontos kitöltése az igény elbírálásához szükséges, és csak aláírással együtt érvényes. (Az ügyszámot is tartalmazó etikett helye) E nyomtatvány pontos kitöltése az igény elbírálásához szükséges, és csak aláírással együtt érvényes. (Az ügyszámot is tartalmazó etikett helye) Igénybejelentő lap külföldön (nem EU/EGTtagállamban vagy

Részletesebben

TAJ szám: - - Kelt:,...

TAJ szám: - - Kelt:,... ONYF. 3515270. Igénybejelentés az 1997. évi LXXXI. törvény alapján öregségi típusú nyugdíjak elbírálásához, ha még nem volt szolgálati idő kiszámítása [ONYF. 3515270.] E nyomtatvány pontos kitöltése a

Részletesebben

Igénybejelentés az 1997. évi LXXXI. törvény alapján. Az ügyszámot is tartalmazó etikett helye. bányásznyugdíj elbírálásához

Igénybejelentés az 1997. évi LXXXI. törvény alapján. Az ügyszámot is tartalmazó etikett helye. bányásznyugdíj elbírálásához génybejelentés az 1997. évi LXXX. törvény alapján Az ügyszámot is tartalmazó etikett helye (elrehozott) öregségi nyugdíj elbírálásához öregségi nyugdíj folyósítás nélküli megállapításához korengedményes

Részletesebben

Igénybejelentő lap az 1997. évi LXXXI. törvény, a 2011. évi CLXVII. törvény valamint szociálpolitikai és szociális biztonsági egyezmény alapján

Igénybejelentő lap az 1997. évi LXXXI. törvény, a 2011. évi CLXVII. törvény valamint szociálpolitikai és szociális biztonsági egyezmény alapján E nyomtatvány pontos kitöltése az igény elbírálásához szükséges, és csak aláírással együtt érvényes. (Az ügyszámot is tartalmazó etikett helye) Igénybejelentő lap az 1997. évi LXXXI. törvény, a 2011. évi

Részletesebben

Igénybejelentés az 1997. évi LXXXI. törvény, az 1997. évi LXXXIII. törvény és a 883/2004/EK rendelet alapján 1

Igénybejelentés az 1997. évi LXXXI. törvény, az 1997. évi LXXXIII. törvény és a 883/2004/EK rendelet alapján 1 Igénybejelentés az 1997. évi LXXXI. törvény, az 1997. évi LXXXIII. törvény és a 883/2004/EK rendelet alapján 1 Az ügyszámot is tartalmazó etikett helye baleseti járadék elbírálásához baleseti rokkantsági

Részletesebben

Igénybejelentés az 1997. évi LXXXI. törvény alapján. Az ügyszámot is tartalmazó etikett helye. rokkantsági nyugdíj elbírálásához

Igénybejelentés az 1997. évi LXXXI. törvény alapján. Az ügyszámot is tartalmazó etikett helye. rokkantsági nyugdíj elbírálásához génybejelentés az 1997. évi LXXX. törvény alapján Az ügyszámot is tartalmazó etikett helye rokkantsági nyugdíj elbírálásához E nyomtatvány pontos kitöltése az igény elbírálását segíti, és csak aláírással

Részletesebben

Az ügyszámot is tartalmazó etikett helye

Az ügyszámot is tartalmazó etikett helye génybejelentés egészségkárosodáson alapuló ellátás elbírálásához Az ügyszámot is tartalmazó etikett helye (rehabilitációs járadék, rokkantsági nyugdíj, baleseti rokkantsági nyugdíj, átmeneti járadék, rendszeres

Részletesebben

Az elhunytra vonatkozó adatok. év hó nap

Az elhunytra vonatkozó adatok. év hó nap génybejelentés az 1997. évi LXXX. törvény alapján Az ügyszámot is tartalmazó etikett helye árvaellátás elbírálásához Minden árvára vonatkozóan külön igénybejelentést kell kitölteni! E nyomtatvány pontos

Részletesebben

Az ügyszámot is tartalmazó etikett helye

Az ügyszámot is tartalmazó etikett helye génybejelentés a 8/1983. (V. 29.) EüM-PM együttes rendelet alapján Az ügyszámot is tartalmazó etikett helye átmeneti járadék elbírálásához rendszeres szociális járadék elbírálásához bányász dolgozók egészségkárosodási

Részletesebben

Az elhunytra vonatkozó adatok. év hó nap

Az elhunytra vonatkozó adatok. év hó nap génybejelentés az 1997. évi LXXX. törvény alapján Az ügyszámot is tartalmazó etikett helye özvegyi nyugdíj elbírálásához Az árvaellátás és a szüli nyugdíj igényléséhez külön nyomtatványt kell kitölteni.

Részletesebben

Igénybejelentés az 1997. évi LXXXI. és LXXXIII. tv. alapján. Az ügyszámot is tartalmazó etikett helye

Igénybejelentés az 1997. évi LXXXI. és LXXXIII. tv. alapján. Az ügyszámot is tartalmazó etikett helye génybejelentés az 1997. évi LXXX. és LXXX. tv. alapján Az ügyszámot is tartalmazó etikett helye baleseti járadék elbírálásához baleseti rokkantsági nyugdíj elbírálásához baleseti hozzátartozói ellátások

Részletesebben

TAJ szám: - - Kelt:, -. -

TAJ szám: - - Kelt:, -. - Igénybejelentő lap özvegyi nyugdíj igényléséhez elhunyt nyugdíjas (mezőgazdasági járadékos) jogán HA AZ ELHUNYT NYUGELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLT [] E nyomtatvány pontos kitöltése a kérelem elbírálását segíti és

Részletesebben

1408/71 rendelet: 12.; 72. cikk 574/72 rendelet: 10a.; 85.2. és 3. cikk

1408/71 rendelet: 12.; 72. cikk 574/72 rendelet: 10a.; 85.2. és 3. cikk MIGRÁNS MUNKAVÁLLALÓK SZOCIÁLIS BIZTONSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ IGAZGATÁSI BIZOTTSÁG Lásd az Útmutatót a 3. oldalon E 405 ( 1 ) A BIZTOSÍTÁSI, FOGLALKOZTATOTTSÁGI VAGY MUNKANÉLKÜLISÉGI IDŐSZAKOK ÖSSZESÍTÉSÉRE,

Részletesebben

TAJ szám: - - Kelt:,...

TAJ szám: - - Kelt:,... KET-3300-279/4. Igénybejelentő lap özvegyi nyugdíj feléledéséhez [KET-3300-279/4.] E nyomtatvány pontos kitöltése a kérelem elbírálását segíti és csak aláírással együtt érvényes. Az igénylő személyi adatait

Részletesebben

TAJ szám: - - Kelt:,...

TAJ szám: - - Kelt:,... ONYF. 3515-315/A. Kérelem-adatlap nyugellátás méltányossági alapon történő megállapításához [ONYF. 3515-315/A.] A *-gal jelölt kérdésekre kötelező a válaszadás I. Az igénylő személyi adatai * TAJ száma:

Részletesebben

INFORMÁCIÓKÉRÉS A CSALÁDI JUTTATÁSOKRA VALÓ JOGOSULTSÁGRÓL A CSALÁDTAGOK LAKÓHELYE SZERINTI TAGÁLLAMBAN

INFORMÁCIÓKÉRÉS A CSALÁDI JUTTATÁSOKRA VALÓ JOGOSULTSÁGRÓL A CSALÁDTAGOK LAKÓHELYE SZERINTI TAGÁLLAMBAN MIGRÁNS MUNKAVÁLLALÓK SZOCIÁLIS BIZTONSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ IGAZGATÁSI BIZOTTSÁG Lásd az Útmutatót a 4. oldalon E 411 ( 1 ) INFORMÁCIÓKÉRÉS A CSALÁDI JUTTATÁSOKRA VALÓ JOGOSULTSÁGRÓL A CSALÁDTAGOK LAKÓHELYE

Részletesebben

KÉRELEM települési ápolási támogatás

KÉRELEM települési ápolási támogatás KÉRELEM települési ápolási támogatás 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 7/2015. (II. 27.) sz. rendelet 6. sz. melléklete 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3.

Részletesebben

GYERMEKNEVELÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYBEJELENTÉS

GYERMEKNEVELÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYBEJELENTÉS I. Igénylőre vonatkozó adatok: I.1. Igénylés jogcíme:* vér szerinti szülő örökbe fogadó szülő szülővel együtt élő házastárs az a személy, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

JÖVEDELEMNYILATKOZAT JÖVEDELEMNYILATKOZAT A Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név: 2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név is / /Nyomtatott betűkkel

Részletesebben

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatala 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. Tel.: 06-72/570-910 Fax: 06-72/570-916 KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás.

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. Időskorúak járadékára jogosult az a személy, aki: a reá irányadó

Részletesebben

KÉRELEM. egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultsági alapon való megállapítására

KÉRELEM. egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultsági alapon való megállapítására Városi Polgármesteri Hivatal Intézményirányítási és Szociális Osztály Levélcím: 3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35. : (32) 460-155 A Hivatal tölti ki! ÁTVETTEM Dátum: Aláírás: Melléklet: KÉRELEM egészségügyi

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására

KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására A Hivatal tölti ki! Átvettem Dátum: Aláírás: KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására Az időskorúak járadékának megállapítás iránti kérelemhez csatolni kell: a) Jövedelmek valódiságának igazolására

Részletesebben

Kérelem és adatlap. önkormányzati segély megállapítására

Kérelem és adatlap. önkormányzati segély megállapítására 1. számú melléklet Kérelem és adatlap önkormányzati segély megállapítására A) Kérelmező személyes adatai: Név: Szül.hely, idő: Családi állapota: Születéskori név: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhely:

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya 2600. Vác, Március 15. tér. 11. I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Neve:... Születési

Részletesebben

GYERMEKGONDOZÁSI SEGÉLY IGÉNYBEJELENTÉS

GYERMEKGONDOZÁSI SEGÉLY IGÉNYBEJELENTÉS I. Igénylőre vonatkozó adatok: I.1. Igénylés jogcíme:* vér szerinti szülő örökbe fogadó szülő szülővel együtt élő házastárs az a személy, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni

Részletesebben

KÉRELEM. BEISKOLÁZÁSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Tankönyv és Tanszertámogatás)

KÉRELEM. BEISKOLÁZÁSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Tankönyv és Tanszertámogatás) KÉRELEM BEISKOLÁZÁSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Tankönyv és Tanszertámogatás) I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve: Anyja neve:. Születési hely,év,hó,nap:

Részletesebben

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására sz. r. 11. -ához I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához-

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- I. A gondozást végző személyre vonatkozó adatok Neve: Születési neve:. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:. TAJ szám:..

Részletesebben

KÉRELEM önkormányzati segély megállapításához. 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születés helye, ideje:...

KÉRELEM önkormányzati segély megállapításához. 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születés helye, ideje:... Beleg Község Önkormányzata 7543 Beleg, Kossuth u. 97. Tel.: 82/385-454 E-mail: hivatal@beleg.hu rendelethez 1. melléklet a 14/2013. (XII. 23.) önkormányzati KÉRELEM önkormányzati segély megállapításához

Részletesebben

KÉRELEM a Csaba Baba életkezdési támogatás megállapítására

KÉRELEM a Csaba Baba életkezdési támogatás megállapítására KÉRELEM a Csaba Baba életkezdési támogatás megállapítására A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, ideje (év, hó, nap): - - Lakóhely: Lakóhely létesítésének

Részletesebben

KÉRELEM. temetési segély megállapításához

KÉRELEM. temetési segély megállapításához KÉRELEM temetési segély megállapításához 1. Temettető neve (leánykori neve): Születési hely, idő:... Anyja neve: Állampolgársága:... Bejelentett lakóhelye:.. Bejelentett tartózkodási helye: TAJ száma (Társadalombiztosítási

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:...

Részletesebben

Kérelmező házastársára / élettársára vonatkozó adatok

Kérelmező házastársára / élettársára vonatkozó adatok Kérelem gyermeknevelési támogatás megállapítására A nyomtatványt egy példányban, nyomtatott betűkkel kell kitölteni, a kérdésekre a megfelelő adatok beírásával vagy a megfelelő válaszok bejelölésével kell

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY TEMETÉSI KÖLTSÉGEKHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS céljára történő megállapítására

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY TEMETÉSI KÖLTSÉGEKHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS céljára történő megállapítására I. SZEMÉLYI ADATOK KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY TEMETÉSI KÖLTSÉGEKHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS céljára történő megállapítására Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs) Neve (születési név is) Anyja neve Születési

Részletesebben

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:...

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:... 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési

Részletesebben

KÉRELEM NYUGDÍJAS SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁNAK A MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM NYUGDÍJAS SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁNAK A MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról, valamint személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló 18/2013.

Részletesebben

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Tel.: (36)-23-565-610, (36)-23-565-612 Fax: (36)-565-629 E-mail: hivatal@zsambek.hu Web: www.zsambek.hu 4. számú melléklet a 63/2006.

Részletesebben

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyi adatai Kérelem a közgyógyellátás megállapítására Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI GYÓGYSZERTÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM TELEPÜLÉSI GYÓGYSZERTÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Röjtökmuzsaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról szóló 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 7. -hoz 1. Kérelmező adatai: KÉRELEM TELEPÜLÉSI

Részletesebben

IGÉNYBEJELENTŐ LAP Özvegyi nyugdíj és szülői nyugdíj igényléséhez elhunyt nyugdíjas (mezőgazdasági járadékos) jogán

IGÉNYBEJELENTŐ LAP Özvegyi nyugdíj és szülői nyugdíj igényléséhez elhunyt nyugdíjas (mezőgazdasági járadékos) jogán NYUGDÍJFOLYÓSÍTÓ IGAZGATÓSÁG Budapest XIII., Váci út 73. Postacím: Budapest 1820. e-mail:nyufig@onyf.hu Telefon: 350-0155, 350-2355, Fax: 320-9815 Az igénybejelentő laphoz kapcsolódó tájékoztatót kitöltés

Részletesebben

Ózd Város Jegyzőjének

Ózd Város Jegyzőjének Közlekedési kedvezmények iránti kérelem Ózd Város Jegyzőjének Név, leánykori név is: Születési helye, ideje: Állampolgárság: Anyja neve: Bejelentett lakóhelye: Bejelentett tartózkodási cím: Társadalombiztosítási

Részletesebben

Fűtés módja:.. gázfűtés...távfűtés.villanyfűtés. vegyestüzelés (olaj, fa, szén,pb gáz)

Fűtés módja:.. gázfűtés...távfűtés.villanyfűtés. vegyestüzelés (olaj, fa, szén,pb gáz) KÉRELEM fűtéstámogatás megállapítására Személyi adatok: Kérelmező neve: Születési neve: Születési helye, ideje: Anyja születési neve: Társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ száma): Lakóhely: Tartózkodási

Részletesebben

1. A nyugdíjbiztosítási hatósági nyilvántartásban szereplő adataim alapján hatósági bizonyítvány kiállítását kérem

1. A nyugdíjbiztosítási hatósági nyilvántartásban szereplő adataim alapján hatósági bizonyítvány kiállítását kérem Kérelem hatósági bizonyítvány kiállítására a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 96/E. alapján EU/EGT tagállamban, Svájcban vagy Magyarországgal szociálpolitikai, illetve

Részletesebben

Kérelem a rendszeres szociális segély megállapítására

Kérelem a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok Kérelem a rendszeres szociális segély megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

Tiszacsege Város Önkormányzata 23/2013.(XI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa-támogatásról

Tiszacsege Város Önkormányzata 23/2013.(XI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa-támogatásról Tiszacsege Város Önkormányzata 23/2013.(XI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa-támogatásról Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

TEMETÉSI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP

TEMETÉSI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP TEMETÉSI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név is / /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/ Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: Születési helye: Anyja neve: Születési idő:

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 201 KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési

Részletesebben

K É R E L E M a települési ápolási támogatás megállapításához

K É R E L E M a települési ápolási támogatás megállapításához K É R E L E M a települési ápolási támogatás megállapításához I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok: 1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 TEMETÉSI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 TEMETÉSI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 TEMETÉSI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név / /Nyomtatott betűkkel kérjük

Részletesebben

KÉRELEM AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGI ALAPON HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGI ALAPON HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ MB 07 10-37/B Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociális Támogatások Osztálya KÉRELEM AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGI ALAPON TÖRTÉNŐ IGÉNYBEVÉTELÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

Részletesebben

Jövedelemnyilatkozat a személyi térítési díj megállapításához

Jövedelemnyilatkozat a személyi térítési díj megállapításához 3.sz. melléklet (5. melléklet a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez) Jövedelemnyilatkozat a személyi térítési díj megállapításához Az ellátást igénybe vevőre vonatkozó személyes adatok*: Név: Anyja

Részletesebben

KÉRELEM rendszeres szociális segély megállapítására/felülvizsgálatára

KÉRELEM rendszeres szociális segély megállapítására/felülvizsgálatára 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez I. Személyi adatok KÉRELEM rendszeres szociális segély megállapítására/felülvizsgálatára 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:...

Részletesebben

Nyilatkozat a rendszeres szociális segély felülvizsgálatához

Nyilatkozat a rendszeres szociális segély felülvizsgálatához Nyilatkozat a rendszeres szociális segély felülvizsgálatához I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1.melléklet a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST AZ ALÁBBI LÉTFENNTARTÁST VESZÉLYEZTETŐ ÉLETHELYZETRE

Részletesebben

FOGLALKOZTATÓI IGAZOLÁS

FOGLALKOZTATÓI IGAZOLÁS ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR Érkezett: FOGLALKOZTATÓI IGAZOLÁS Igényelt ellátás: táppénz X terhességi-gyermekágyi segély gyermekgondozási díj baleseti táppénz Igénylő jogviszonya: munkaviszonyban

Részletesebben

IGÉNYLŐ LAP A KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Kérjük olvashatóan kitölteni!)

IGÉNYLŐ LAP A KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Kérjük olvashatóan kitölteni!) IGÉNYLŐ LAP A KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Kérjük olvashatóan kitölteni!) I. A kérelmező személyi adatai Név:... Születési név:... Születési hely:...év:...hónap:...nap:..... Anyja

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:...

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM

ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM Lőrinci Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Osztály 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM Kérelmező neve: Születési neve :.... Anyja neve:. Családi állapota:..

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 5. sz. függelék KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Villány Város Önkormányzatának a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2009. (V.08.) rendelete 30. (1) bekezdés a)- b) pontja

Részletesebben

Igényllap a távh- vagy gázártámogatás megállapításához

Igényllap a távh- vagy gázártámogatás megállapításához I. Alapadatok 1. számú melléklet a 138/2006. (VI. 29.) Korm. rendelethez Igényllap a távh- vagy gázártámogatás megállapításához 1. A kérelmez személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:...

Részletesebben

K É R E L E M. Pásztó Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala. Figyelmeztetés!

K É R E L E M. Pásztó Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala. Figyelmeztetés! Pásztó Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Figyelmeztetés! Az ügyfél vagy képviselője, ha más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt állít, illetve kötelező adatszolgáltatás

Részletesebben

KÉRELEM ápolási díj megállapítására

KÉRELEM ápolási díj megállapítására KÉRELEM ápolási díj megállapítására Azonosítószám: Változat: I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

1/B. számú melléklet KÉRELEM Önkormányzati segély megállapításához Krízishelyzetet kezelő segély/élelmiszer kiadások támogatásához. Születési neve:...

1/B. számú melléklet KÉRELEM Önkormányzati segély megállapításához Krízishelyzetet kezelő segély/élelmiszer kiadások támogatásához. Születési neve:... 1/B. számú melléklet KÉRELEM Önkormányzati segély megállapításához Krízishelyzetet kezelő segély/élelmiszer kiadások támogatásához I. Az igénylő adatai: 1./ Kérelmező neve... Születési neve:... Anyja neve:...

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:...

Részletesebben

4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve: 1.1.2. Születési neve:

Részletesebben

N Y I L A T K O Z A T

N Y I L A T K O Z A T N Y I L A T K O Z A T gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén 1. Alulírott:... Születési neve:... Születési hely, idő:... Anyja neve:... Lakcíme:...,

Részletesebben

K é r e l e m Iskolakezdési támogatás megállapításához (közép- és felsőfokú tanintézet nappali tagozatos tanulói részére)

K é r e l e m Iskolakezdési támogatás megállapításához (közép- és felsőfokú tanintézet nappali tagozatos tanulói részére) 4. számú melléklet Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2013. (XII.19.) önkormányzati rendeletéhez K é r e l e m Iskolakezdési támogatás megállapításához (közép- és felsőfokú tanintézet

Részletesebben

Települési támogatás keretében nyújtható GYÓGYSZERTÁMOGATÁS. iránti kérelem. Neve:... TAJ:... Születési neve:...

Települési támogatás keretében nyújtható GYÓGYSZERTÁMOGATÁS. iránti kérelem. Neve:... TAJ:... Születési neve:... Települési támogatás keretében nyújtható GYÓGYSZERTÁMOGATÁS iránti kérelem A kérelmezô személyére vonatkozó adatok: Neve:... TAJ:... Születési neve:... Születési helye, ideje (év, hó, nap)... Anyja neve:...

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Átvettem: 2012 szignó. KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok Neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:...

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési

Részletesebben

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi 1 Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi Figyelmeztetés! Az ügyfél, vagy képviselője, ha más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt állít, illetve kötelező adatszolgáltatás

Részletesebben

F O R M A N Y OM T AT V Á N Y szociális tűzifa támogatás igényléséhez

F O R M A N Y OM T AT V Á N Y szociális tűzifa támogatás igényléséhez F O R M A N Y OM T AT V Á N Y szociális tűzifa támogatás igényléséhez Név /leánykori is / Születési hely, idő: Anyja neve: Társadalombiztosítási Azonosító Jel: A kérelmező családi állapota*: nőtlen, hajadon,

Részletesebben

K é r e l e m MEGÉLHETÉSI TÁMOGATÁS megállapítására I. SZEMÉLYI ADATOK. Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs) nőtlen hajadon elvált özvegy házas

K é r e l e m MEGÉLHETÉSI TÁMOGATÁS megállapítására I. SZEMÉLYI ADATOK. Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs) nőtlen hajadon elvált özvegy házas 3. melléklet a 3/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez K é r e l e m MEGÉLHETÉSI TÁMOGATÁS megállapítására I. SZEMÉLYI ADATOK Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs) Név (születési név is) Anyja neve

Részletesebben

K É R E L E M aktív korúak ellátásának megállapítására. Neve:... Születési neve:.. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:..

K É R E L E M aktív korúak ellátásának megállapítására. Neve:... Születési neve:.. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:.. K É R E L E M aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyes adatok: 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Neve:.... Születési neve:.. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására 9. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez Kérelem a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyes adatai Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok: Neve:.. Születési neve:... Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely:... Tartózkodási

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL A rendszeres szociális segély, olyan szociális rászorultságtól függ pénzbeli ellátás, amelyet a települési önkormányzatok biztosítanak a jogosultsági feltételeknek

Részletesebben

KÉRELEM rendkívüli települési támogatás megállapítására

KÉRELEM rendkívüli települési támogatás megállapítására KÉRELEM rendkívüli települési támogatás megállapítására A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, ideje (év, hó, nap): - - Lakóhely: Tartózkodási hely:

Részletesebben

2. melléklet a /2015.(..) önk. rendelethez. KÉRELEM lakhatási települési támogatás megállapítására

2. melléklet a /2015.(..) önk. rendelethez. KÉRELEM lakhatási települési támogatás megállapítására KÉRELEM lakhatási települési támogatás megállapítására 2. melléklet a /2015.(..) önk. rendelethez 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1.Neve:... 1.1.2. Születési neve:...

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 1 KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok Neve: Születési neve: Anyja neve:

Részletesebben

Polgárdi Város Önkormányzata 8154 Polgárdi, Batthyány u. 132.

Polgárdi Város Önkormányzata 8154 Polgárdi, Batthyány u. 132. Polgárdi Város Önkormányzata 8154 Polgárdi, Batthyány u. 132. Tel/fax: (22) 576-230 E-mail: onkormanyzat@polgardi.hu www.polgardi.hu 1. melléklet 19/2013. (XII. 23.) önkormányzati rendelethez ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELMEZŐ ADATAI

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELMEZŐ ADATAI 4. melléklet a 10/2000. (VI.9.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELMEZŐ ADATAI Kérelmező neve :.... Leánykori neve:. Szül. hely, idő :. Anyja neve:..

Részletesebben

Születési neve: Születési hely, év, hó, nap:, év hó nap. Lakóhely:, u. hsz. em. a. Tartózkodási hely:, u. hsz. em. a. TAJ száma: Adóazonosító jel:

Születési neve: Születési hely, év, hó, nap:, év hó nap. Lakóhely:, u. hsz. em. a. Tartózkodási hely:, u. hsz. em. a. TAJ száma: Adóazonosító jel: Algyői Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Szociális Csoport IG-APTT www.algyo.hu A beérkezés dátuma: 201. Ügyintéző aláírása: KÉRELEM A 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását,

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM*

ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM* Polgári Polgármesteri Hivatal 4090 Polgár, Barankovics tér 5. szám ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM* a.) temetés költségeinek viseléséhez nyújtandó önkormányzati segély b.) gyógyszertámogatás c.) szociális

Részletesebben

KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához

KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához I. Személyi adatok KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely,év,hó,nap:... Állampolgársága:.....

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Érkezett: Szignó:. 0501 I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

K é r e l e m GYÓGYSZERTÁMOGATÁS megállapítására. Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs)

K é r e l e m GYÓGYSZERTÁMOGATÁS megállapítására. Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs) 4. melléklet a 3/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez K é r e l e m GYÓGYSZERTÁMOGATÁS megállapítására I. SZEMÉLYI ADATOK Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs) Név (születési név is) Anyja neve

Részletesebben

KÉRELEM ápolási támogatás megállapítására

KÉRELEM ápolási támogatás megállapítására KÉRELEM ápolási támogatás megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok Neve: Születési neve: Ha az ápolt személy nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve: A törvényes

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végzı személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok Neve: Születési neve: Anyja neve:. Születési hely, év, hó, nap:.. Lakóhely:. Tartózkodási hely:

Részletesebben

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez I. Személyi adatok KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÁPOLÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ. A fizetési számlát vezető pénzintézet neve:

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÁPOLÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ. A fizetési számlát vezető pénzintézet neve: Ebergőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 6. -hoz KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÁPOLÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

Részletesebben

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására SZENTLŐRINCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZOCIÁLIS IRODA 7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. Tel.: 73/570-009 Fax.: 73/371-125 Ügyfélfogadás: hétfő, szerda 8.00-16.00, péntek 8.00-12.00 KÉRELEM települési

Részletesebben

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ÉRDI JÁRÁSI HIVATAL HATÓSÁGI OSZTÁLY Érdi Járási Hivatal tölti ki: Érkezett:.... No.:. Átvevő aláírása:... Ügyfélfogadás helye és rendje: Hétfő: 13.00-18.30 Szerda: 8.00-12.00

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1.1. Személyes adatok 1.1.1.Neve:... 1.1.2.Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben