9.évfolyam (9.A/B) TÉMAKÖRÖK:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "9.évfolyam (9.A/B) TÉMAKÖRÖK:"

Átírás

1 Tantárgy: Angol Osztály: Szakközépiskola A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 50 pont Feladattípusok: teszt, olvasott szöveg értése, irányított fogalmazás /az adott tanév tananyagának megfelelően/ Értékelés: pontozással. Minimum 40% (20 pont) elérése a szóbeli vizsgához feltétlenül kell. 2.) Szóbeli vizsga Időtartama: maximum 10 perc, felkészülési idő 20 perc Elérhető pontszám: 50 pont A szóbeli tételsor jellemzői: a.) szituációs feladatok, b.) képleírás, c.) témakörből tétel Az értékelés szempontjai: Szókincs, (15 pont), nyelvhelyesség (15 pont), kiejtés (5 pont), kommunikációs készség (15 pont) 3.) Az írásbeli és szóbeli vizsga alapján kialakított minősítés módja: Elérhető maximális pontszám: 100 pont 86% 100% 5 (jeles) 71% 85% 4 (jó) 56% 70% 3 (közepes) 41% 55% 2 (elégséges) 40% 1 (elégtelen) 9.évfolyam (9.A/B) TÉMAKÖRÖK: Személyes vonatkozások, család Bemutatkozás, életrajz, családi élet, otthoni teendők. Ember és társadalom Baráti kör, osztálytársak, öltözködés. ruhavásárlás, divat

2 Környezetünk Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása). Az iskola Saját iskola bemutatása. Tantárgyak, órarend. érdeklődési kör, tanulmányi munka. Életmód Napirend, időbeosztás, az egészséges életmód, ételek, étkezés menzán, gyorséttermekben Szabadidő, művelődés, szórakozás Szabadidő, hobbik, színház, mozi, koncert, kiállítás, fesztiválok, kulturális rendezvények, sport. Utazás, turizmus Nyaralás itthon, külföldön, utazási előkészületek. Utazás repülővel. Tudomány és technika Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában. Gazdaság és pénzügyek Vásárlás (étel, ruha, jegy) NYELVTAN: FOGALOMKÖRÖK: 9. ÉVFOLYAM Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései Cselekvés, történés, létezés kifejezése Jelenidejűség Present Simple When do you get up? I don t drink milk. Present Continuous Why is she crying? I m not listening. I m leaving. There is / there are There s an apple on the table. Present Perfect Simple Have you done your room? I haven t finished it yet. Múltidejűség Past Simple And then she kissed me. Why Jövőidejűség Birtoklás kifejezése Future Simple Shall/will Present forms of have didn t you come yesterday? I ll help you. I have five friends at school. Possessive adj. Genitive s My, your, his/her/its, our, their dog Kate s brother Whose? Térbeli viszonyok Irányok, helymeghatározás Prepositions, Prepositional Phrases, Adverbs Here, there, on the left, on the right, in, on, under, opposite, next to, between, Időbeli viszonyok Gyakoriság How often? Always, often, sometimes, never, once/twice a week, every day.

3 Időpont Mennyiségi viszonyok Minőségi viszonyok When? What time? What s the time? Singulars and plurals Regular and irregular plurals Cardinal numbers Ordinal numbers Countable nouns Uncountable nouns Comparative and superlative of short adjectives Irregular comparative and superlative forms of adjectives Now, Yesterday, last week, two years ago, Tomorrow, next week In 1997, in July, at 5 o clock, on Monday It s eight. It s quarter to eight. Boys, girls, Children, people, men, women first, second How many CDs have you got? I ve got a lot of/few CDs. How much money have you got? I ve got a lot of/little money. Tom s younger than Sue. Mary is the prettiest girl. Good/bad (better, worse) What s it like? What colour is it? Modalitás Can (ability) I can swim. Will for Prediction In the future won t use printed dictionaries. Szövegösszetartó eszközök Possessive pronouns Mine, yours, his, hers, theirs 10. évfolyam (10.A/B) TÉMAKÖRÖK: Ember és társadalom Emberek jellemzése, a tizenévesek világa, női és férfi szerepek, társadalmi szokások Környezetünk A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek, időjárás, éghajlat. Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben. Az iskola Magyar és angol/amerikai oktatási rendszer, a nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága. Életmód Extrém sportok, orvosnál, gyógykezelés, balesetek, függőségek, stressz. Bűnözés. Szabadidő, művelődés, szórakozás Számítógép, internet. Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban.

4 Utazás, turizmus A közlekedés eszközei, a tömegközlekedés, nyaralás itthon, külföldön. Turisztikai célpontok. Kempingezés.Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése. Tudomány és technika Az internet és az idősebb generáció. Online biztonság. Gazdaság és pénzügyek Vásárlás, szolgáltatások (posta, bank). Fogyasztás, reklámok. Online kereskedelem. NYELVTAN: (+9.évfolyam nyelvtani anyaga) FOGALOMKÖRÖK: 10. ÉVFOLYAM Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései Cselekvés, történés, létezés kifejezése Múltidejűség Past Continuous What were you doing at 6 pm yesterday? There was / there were There was a huge tree in the garden. Jövőidejűség Going to What are you going to do on Saturday? Térbeli viszonyok Irányok, helymeghatározás Future with Will There will be Prepositions, Prepositional Phrases, Adverbs When will you be fourteen? Away from, towards, through, over, as far as, in front of Időbeli viszonyok Időhatározók (used with Present Perfect) Already, ever, just, yet I ve already jumped. Have you ever tried snorkelling? I haven t been to China yet. She s just called. Modalitás Feltételes mondatok Szövegösszetartó eszközök Igeneves szerkezetek Should/shouldn t for advice First Conditional Indefinite pronouns Gerund, infinitive (1) You should stop smoking. You shouldn t eat so much chocolate. There won t be any plastic if there s no oil. Somebody, anybody, nobody, everybody I enjoy reading. She likes to read about cats.

5 11. évfolyam (11.A/B/S): TÉMAKÖRÖK: Személyes vonatkozások, család A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. Ember és társadalom Hasonlóságok és különbségek az emberek között, tolerancia. Konfliktusok és kezelésük. Nemzeti és családi ünnepek. Az iskola Iskolai élet. Iskolai hagyományok. Iskolai emlékek. A munka világa Foglalkozások és a szükséges kompetenciák. Diákmunka, nyári munka. Önkéntes munka. Szabadidő, művelődés, szórakozás Művészet a mindennapokban. Internetes vásárlás (kulturális termékek). Utazás Tudomány és technika Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában. Gazdaság és pénzügyek Családi gazdálkodás. Zsebpénz. Bankolás. A pénz szerepe a mindennapokban. NYELVTAN: ( évfolyam nyelvtani anyaga) Fogalomkörök Cselekvés, történés, létezés kifejezése Jelenbeliség Passive Voice (Present, with modals) Present Perfect Continuous Fogalomkörök nyelvi kifejezései Paper is recycled in this school. It must be done as soon as possible. I have been living here since Múltbeliség Függő beszéd Modalitás Present Perfect vs Simple Past Past Perfect Passive Voice (Present Perfect) Used to Reported speech with present reporting verb She has been here for hours. She was here for hours. By the time I got to the airport, the plane had already taken off. The meal has already been cooked. When I was a child I used to play hide- and-seek a lot. He says he is tired. I don t know where he lives. Tell him to stop it.

6 Engedélykérés Can/could/may expressing Can/could/may I join you? permission Kötelezettség Have to (Past) Did you have to be there? Tiltás Mustn t You mustn t smoke here. Feltételesség Conditional 2 We d stay at home if it rained. Visszakérdezés -She s so strict. -Is she? Megerősítő kérdés School can be cool, can t it? Szövegösszetartó eszközök Relative pronouns Indefinite pronouns (2) Who / that, whose / which / where all, both, none, neither, every, each There were 3 apples on the plate. Each tasted good. 12.évfolyam(12.B/C; 13.S;13.A): Környezetünk Különböző tájak, növények és állatok, környezetszennyezés. Környezetvédelem. Az iskola Iskolák a nagyvilágban. A munka világa Diákmunka, nyári munkavállalás.pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás. Önéletrajz, állásinterjú. Életmód Gyógykezelés (orvosnál). Gyakori betegségek, sérülések, baleset. Életmód nálunk és a célországokban. Szabadidő, művelődés, szórakozás Múzeumok éjszakája. Kedvenc sport. Utazás, turizmus Közlekedés. Szálláslehetőségek. Az egyéni és a társas utazás előnyei, hátrányai. Városnézés. Tudomány és technika Fontos találmányok. Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. Gazdaság és pénzügyek Bevásárlóközpont v. kis boltok. Pénzjegykiadó automata használata Nyelvtan: ( évfolyam nyelvtani anyaga) Fogalomkörök Jelenidejűség Jövőidejűség Present Perfect vs Pr.Perfect Continuous Fogalomkörök nyelvi kifejezései She has just finished bereakfast. She has been eating for hours.

7 Függő beszéd Passive Voice (Future) The film be directed by Tom Ranger. Reported speech indirect questions Reported speech with past reporting verb I wish Igeneves szerkezetek Gerund és Infinitive (2) Participle Need+ing Phrasal verbs Can you tell where she works? He said he was tired. I didn t know if they would come. He said that he had been late for school. I wish you were here. The car needs repairing. It seems to be a good idea. I can see them coming round the corner. After checking in we went through customs control. The car needs repairing immediately. We look forward to coming back soon. Modalitás Causative We have to get the car repaired first. Engedély Be allowed to You are not allowed to enter. Feltételezés Conditional 2-3 I I had more time, I d visit you right now. If you had told me, I d have helped you Szövegösszetartó elemek Discourse markers First, next, finally Tantárgy: Angol kisnyelv Osztály: Szakközépiskola A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 50 pont Feladattípusok: teszt, olvasott szöveg értése, irányított fogalmazás /az adott tanév tananyagának megfelelően/ Értékelés: pontozással. Minimum 40% (20 pont) elérése a szóbeli vizsgához feltétlenül kell. 2.) Szóbeli vizsga Időtartama: maximum 10 perc, felkészülési idő 20 perc Elérhető pontszám: 50 pont A szóbeli tételsor jellemzői: a.) szituációs feladatok, b.) képleírás, c.) témakörből tétel Az értékelés szempontjai: Szókincs, (15 pont), nyelvhelyesség (15 pont), kiejtés (5 pont), kommunikációs készség (15 pont)

8 3.) Az írásbeli és szóbeli vizsga alapján kialakított minősítés módja: Elérhető maximális pontszám: 100 pont 86% 100% 5 (jeles) 71% 85% 4 (jó) 56% 70% 3 (közepes) 41% 55% 2 (elégséges) 40% 1 (elégtelen) 9. évfolyam (9.A/B) TÉMAKÖRÖK Személyes vonatkozások, család Bemutatkozás, a tanuló életrajza, családi élet, családi kapcsolatok, otthoni teendők. Ember és társadalom Baráti kör, osztálytársak, öltözködés, ruhavásárlás, divat. Környezetünk Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása). Az iskola Saját iskola, tantárgyak, órarend, magyar és angol iskolák, nyelvtanulás fontossága. Életmód Napirend, egészséges életmód ételek, ételkészítés. Szabadidő, művelődés, szórakozás Szabadidős elfoglaltságok, hobbik, sport. Utazás, turizmus Nyaralás itthon, illetve külföldön.

9 NYELVTAN: Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései Cselekvés, történés, létezés kifejezése Jelenidejűség Present Simple When do you get up? I don t drink milk. Present Continuous Why is she crying? I m not listening. I m leaving. There is / there are There s an apple on the table. Múltidejűség Past Simple And then she kissed me. Why didn t you come yesterday? Birtoklás kifejezése Present forms of have I have five friends at school. Possessive adj. Genitive s My, your, his/her/its, our, their dog Kate s brother Irányok, helymeghatározás Időbeli viszonyok Prepositions, Prepositional Phrases, Adverbs Whose? Here, there, on the left, on the right, in, on, under, opposite, next to, between, Gyakoriság How often? Always, often, sometimes, never, once/twice a week, every day.

10 Időpont Mennyiségi viszonyok Modalitás When? What time? What s the time? Singulars and plurals Regular and irregular plurals Cardinal numbers Ordinal numbers Countable nouns Uncountable nouns Can (ability) Now, Yesterday, last week, two years ago, Tomorrow, next week In 1997, in July, at 5 o clock, on Monday It s eight. It s quarter to eight. Boys, girls, Children, people, men, women first, second How many CDs have you got? I ve got a lot of/few CDs. How much money have you got? I ve got a lot of/little money. I can swim.

11 10. évfolyam (10.A/B) TÉMAKÖRÖK Ember és társadalom Emberek jellemzése, kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel. Környezetünk A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek. Időjárás, éghajlat. Az iskola Magyar és angol/amerikai oktatási rendszer összevetése, nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, Életmód Orvosnál, gyógykezelés, baleset, függőségek (dohányzás, alkohol, drog stb.), stressz. Szabadidő, művelődés, szórakozás Számítógép, internet. Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban. Utazás, turizmus A közlekedés eszközei, tömegközlekedés, nyaralás, egy utazás megtervezése, megszervezése. Tudomány és technika Az internet. Online biztonság. Gazdaság és pénzügyek Vásárlás, szolgáltatások (posta, bank). NYELVTAN: Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései A 10. évfolyam anyaga a 9. évfolyamon tanultak összefoglalása és rendszerezése is. Cselekvés, történés, létezés kifejezése

12 Jelenidejűség PresentPerfect Simple Have you done your room? I haven t finished it yet. Múltidejűség Past Continuous What were you doing at 6 pm yesterday? There was / there were There was a huge tree in the garden. Jövőidejűség Going to What are you going to do on Saturday? Future with Will When will you be fourteen? There will be Térbeli viszonyok Irányok, helymeghatározás Időbeli viszonyok Prepositions, Prepositional Phrases, Adverbs Away from, towards, through, over, as far as, in front of Időhatározók (used with Present Perfect) Already, ever, just, yet I ve already jumped. Have you ever tried snorkelling? I haven t been to China yet. She s just called. Modalitás Should/shouldn t for advice You should stop smoking. You shouldn t eat so much chocolate.

13 Feltételes mondatok First Conditional There won t be any plastic if there s no oil. Szövegösszetartó eszközök Indefinite pronouns Somebody, anybody, nobody, everybody Possessive pronouns Mine, yours, his, hers, theirs Igeneves szerkezetek Gerund, infinitive (1) I enjoy reading. She likes to read about cats. 11. évfolyam (11.A/B) Témakörök: Személyes vonatkozások, család A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. Ember és társadalom Emberi kapcsolatok. Konfliktusok és kezelésük. Nemzeti és családi ünnepek. Az iskola Iskolai élet Iskolai hagyományok. Iskolai emlékek. A munka világa Foglalkozások, diákmunka, nyári munka, önkéntes munka. Szabadidő, művelődés, szórakozás Művészet, internetes vásárlás (kulturális termékek), utazás

14 Tudomány és technika Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában. Gazdaság és pénzügyek Családi gazdálkodás. Zsebpénz. Bankok. NYELVTAN: Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései A 11. évfolyam anyaga a évfolyamon tanultak összefoglalása és rendszerezése is. Cselekvés, történés, létezés kifejezése Jelenidejűség Present Perfect (2.) Have you ever sailed? I have just arrived. Passive Voice (Present, with modals) Paper is recycled in this school. It must be done immediately. Present Perfect Passive It has been done. Have been vs have gone She has been to Paris. She has gone to Paris. Múltbeliség Past Perfect She had eaten the cakes before we arrived. Múltbeli szokásos cselekvés Used to When I was a child I used to play hide- and-seek a lot.

15 Függő beszéd Reported speech with present reporting verb Reported speech indirect questions He says he is tired. I don t know where he lives. Tell him to stop it. Can you tell where she works? Modalitás Engedélykérés Can/could/may expressing permission Can/could/may I join you? Kötelezettség Have to (Past) Did you have to be there? Tiltás Mustn t You mustn t smoke here. Bizonyosság, bizonytalanság Must, can t, may, might (not), He must be at home. He can t be at home. Feltételesség Conditional 2 We d stay at home if it rained. Visszakérdezés -She s so strict. -Is she? Megerősítő kérdés School can be cool, can t it? Szövegösszetartó eszközök Relative pronouns Indefinite pronouns Who / that, whose / which / where all, both, none, neither, every, each There were 3 apples on the plate. Each tasted good.

16 12. évfolyam(12.b és13.a) TÉMAKÖRÖK: Környezetünk Különböző tájak, növények és állatok, környezetszennyezés, környezetvédelem. Az iskola Iskolák a nagyvilágban. A munka világa Diákmunka, nyári munka, pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás. Önéletrajz, állásinterjú. Életmód Kedvenc ételek, sütés-főzés, étkezés menzán, gyorséttermekben. Tipikus magyar ételek. Nemzetközi konyha. Gyógykezelés (orvosnál). Gyakori betegségek, sérülések, baleset. Szabadidő, művelődés, szórakozás Múzeumok éjszakája. Kedvenc sport. Utazás, turizmus Közlekedés. Szálláslehetőségek. Egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai. Városnézés. Gazdaság és pénzügyek Bevásárlóközpont v. kis boltok. Pénzjegykiadó automata használata NYELVTAN:

17 Fogalomkörök: 12. évfolyam A 12. évfolyam anyaga a évfolyamon tanultak összefoglalása és rendszerezése is. Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései Jelenidejűség Present Perfect Continuous (2) I have been living here since/for Present Perfect Continuous vs Present Perfect She has eaten the cakes. She has been eating cakes for hours. Passive Voice (Past) It was made in China. Függő beszéd Reported speech with past reporting verb He said he was tired. Igeneves szerkezetek I wish Gerund és Infinitive (2) Participle Phrasal verbs I wish you were here. The car needs repairing. It seems to be a good idea. I can see them coming round the corner. After checking in we went through customs control. We look forward to coming back soon.

18 Tantárgy: Angol szakmai nyelv Szakközépiskola Osztály: A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 50 pont Feladattípusok: teszt, olvasott szöveg értése, irányított fogalmazás /az adott tanév tananyagának megfelelően/ Értékelés: pontozással. Minimum 40% (20 pont) elérése a szóbeli vizsgához feltétlenül kell. 2.) Szóbeli vizsga Időtartama: maximum 10 perc, felkészülési idő 20 perc Elérhető pontszám: 50 pont A szóbeli tételsor jellemzői: a.) szituációs feladatok, b.) képleírás, c.) témakörből tétel Az értékelés szempontjai: Szókincs, (15 pont), nyelvhelyesség (15 pont), kiejtés (5 pont), kommunikációs készség (15 pont) 3.) Az írásbeli és szóbeli vizsga alapján kialakított minősítés módja: Elérhető maximális pontszám: 100 pont 86% 100% 5 (jeles) 71% 85% 4 (jó) 56% 70% 3 (közepes) 41% 55% 2 (elégséges) 40% 1 (elégtelen)

19 11. évfolyam (11.A/B): Témakörök: - Gasztronómia nyersanyagai - Cukrászkészítmények megnevezései - Ételek megnevezései, elkészítése - Receptek - Italok megnevezései, felszolgálása - Vendéglátóipari egységek és helyiségeik - Vendéglátásban használatos eszközök, berendezések, gépek megnevezései - Beszerzési folyamatoknál, tevékenységeknél használt kifejezések (nyersanyag vásárlás, beszerzés) - Ételkészítési technológiák - Éttermi szituációk: felszolgáló vendég - Szállodai szituációk: szobafoglalás, recepció, érkezés, információkérés, szállodai tartózkodás, távozás, fizetés - Üzleti levelezés 12. évfolyam (12./B): Témakörök: - Gasztronómia nyersanyagai - Cukrászkészítmények megnevezései - Ételek megnevezései, elkészítése - Receptek - Italok megnevezései, felszolgálása - Vendéglátóipari egységek és helyiségeik - Vendéglátásban használatos eszközök, berendezések, gépek megnevezései - Beszerzési folyamatoknál, tevékenységeknél használt kifejezések (nyersanyag vásárlás, beszerzés)

20 - Ételkészítési technológiák - Éttermi szituációk: felszolgáló vendég - Szállodai szituációk: szobafoglalás, recepció, érkezés, információkérés, szállodai tartózkodás, távozás, fizetés - Üzleti levelezés - Kommunikáció a munkatársakkal - Etikett, protokoll alkalmazása - Kommunikáció a vendégekkel - Kommunikáció üzleti partnerekkel - Vendégek fogadása - Ajánlás idegen nyelven - Rendelésfelvétel idegen nyelven - Panaszkezelés 12.C: Témakörök: -Asking for information -The world of work -Our school -Working conditions -Job description -Letter of application -A formal letter -CV -Job interview -Services -How to be polite -Money affairs -Business vocabulary -Hungarian economy

21 Tantárgy: Angol Osztály: Szakiskola A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 50 pont Feladattípusok: teszt, olvasott szöveg értése, irányított fogalmazás /az adott tanév tananyagának megfelelően/ Értékelés: pontozással. Minimum 30% (15 pont) elérése a szóbeli vizsgához feltétlenül kell. 2.) Szóbeli vizsga Időtartama: maximum 10 perc, felkészülési idő 20 perc Elérhető pontszám: 50 pont A szóbeli tételsor jellemzői: a.) szituációs feladatok, b.)képleírás, c.) témakörből tétel Az értékelés szempontjai: Szókincs, (15 pont), nyelvhelyesség (15 pont), kiejtés (5 pont), kommunikációs készség (15 pont) Az írásbeli és szóbeli vizsga alapján kialakított minősítés módja: Elérhető maximális pontszám: 100 pont /100%/ 83% 100% 5 (jeles) 65% 82% 4 (jó) 46% 64% 3 (közepes) 30% 45% 2 (elégséges) 29% 1 (elégtelen)

22 Témakörök: 9. évfolyam (9.D,E,F) 1, Személyes adatok 2, Iskola 3, Lakás, lakókörnyezet 4, Napirend 5, Munka 6, Szabadidő 7, Időjárás 8, Ruhák, öltözködés 9, Növények, állatok 10. évfolyam (10. D,E,G) 1, Rokonok, barátok 2, Iskola 3, Nyaralás 4, Tömegközlekedés 5, Sport 6, Mozi, színház, filmek 7, Emberek jellemzése 8, Étkezési szokások

23 9,Környezetvédelem 11. évfolyam (11. D,E,G) 1. A nyelvtanulás célja 2. Idegen nyelvek tanulása Egyén és család 3. Otthon, lakás, ház 4. Iskola, barátok 5. Öltözködés, ruhák, vásárlás 6. Ételek, főzés 7. Szabadidő 8. Szakma 9. Nyaralás Nyelvtan: 9. évfolyam (9.D,E,F): Personal pronouns, numbers, singular-plural forms, countable-uncountable nouns, prepositions, present simple, present continuous, past simple, some-any, 10. évfolyam (10. D,E,G): Future Simple, Comparison, Present Perfect, be going to, past simple, continuous, modal verbs, adjectives, adverbs 11. évfolyam (11.D,E,G) Articles (definite, indefinite, zero); Nouns (singular and plural, countable uncountable); Adjectives (regular and irregular, comparison) good, better, best, etc.; Possession; Adverbs;

24 Tantárgy: Angol szaknyelv Osztály: Szakiskola A vizsga szerkezete: A vizsga szóbeli vizsgarészből áll. Szóbeli vizsga Időtartama: maximum 10 perc, felkészülési idő 20 perc Elérhető pontszám: 50 pont A szóbeli tételsor jellemzői: a.) szituációs feladatok, b.)képleírás, c.) témakörből tétel Az értékelés szempontjai: Szókincs, (15 pont), nyelvhelyesség (15 pont), kiejtés (5 pont), kommunikációs készség (15 pont) A minősítés módja: Elérhető maximális pontszám: 100 pont /100%/ 83% 100% 5 (jeles) 65% 82% 4 (jó) 46% 64% 3 (közepes) 30% 45% 2 (elégséges) 29% 1 (elégtelen)

25 Témakörök: 9. évfolyam 9.D -Gasztronómia nyersanyagai -Ételek megnevezései -Italok megnevezései -Vendéglátóipari egységek és helyiségeik -Vendéglátásban használatos eszközök, berendezések, gépek megnevezései -Receptek 9.E -Gasztronómia nyersanyagai -Cukrászkészítmények megnevezései -Ételek megnevezései -Vendéglátóipari egységek és helyiségeik -Vendéglátásban használatos eszközök, berendezések, gépek megnevezései

26 9.F -Kommunikáció a munkatársakkal -Etikett, protokoll alkalmazása -Kommunikáció a vendégekkel -Kommunikáció üzleti partnerekkel -Vendégek fogadása -Ajánlás idegen nyelven -Rendelésfelvétel idegen nyelven -Étel, ital felszolgálás -Panaszkezelés 10. évfolyam 10.D -Beszerzési folyamatoknál, tevékenységeknél használt kifejezések -Termelési folyamatoknál, tevékenységeknél használt kifejezések -Ételkészítés folyamata, főzés szókincse. -Ételkészítési technológiák -Értékesítési folyamatoknál, tevékenységeknél használt kifejezések -Receptek 10.E -Beszerzési folyamatoknál, tevékenységeknél használt kifejezések

27 -Termelési folyamatoknál, tevékenységeknél használt kifejezések -Értékesítési folyamatoknál, tevékenységeknél használt kifejezések -Cukrászati technológiák -Sütemény receptek -Kommunikáció a munkatársakkal -Ajánlás idegen nyelven -Panaszkezelés 10.G: -Élelmiszerek megnevezése -Szituációk az élelmiszerboltban. -Mértékegységek, csomagolás. -Áruk bemutatása. -Élelmiszeripari termékek eladása. -Alkoholmentes italok eladása -Alkoholtartalmú italok eladása -Koffein tartalmú áruk eladása 11. évfolyam 11.D -Kommunikáció a munkatársakkal -Kommunikáció a vendégekkel -Ajánlás idegen nyelven -Panaszkezelés -Etikett, protokoll -Receptek

28 -Italok készítése, felszolgálás folyamatai -Rendelésfelvétel idegen nyelven 11.G Értékesítés szakmai nyelv: Szituációk az élelmiszerboltban. Malomipari, sütőipari termékek eladása. Édesítőszerek, édesipari áruk, cukrászati termékek eladása Gyümölcsök, zöldségáruk eladása Tejek, tejkészítmények, tejtermékek eladása Húsok, húskészítmények, húskonzervek eladása Tojás eladása Italok, kávék, teák eladása Fűszerek, gyógynövények eladása Háztartási vegyi áruk tárolása, eladása Háztartási tisztító- és ápolószerek eladása Testápoló- és személyes higiéniát szolgáló készítmények eladása 11.D,E,G, Foglalkoztatás I. szaknyelv -Idegen nyelven: -szakmai önéletrajz és motivációs --levél tartalma, felépítése -egy szakmai állásinterjú lehetséges kérdései, illetve válaszai -közvetlen szakmájára vonatkozó gyakran használt egyszerű szavak, szókapcsolatok -a munkakör alapkifejezései -Egyszerű formanyomtatványok kitöltése idegen nyelven -Szakmai állásinterjún elhangzó idegen nyelven feltett kérdések megértése, illetve azokra való reagálás értelmező, összetett mondatokban 12.D/E

29 -Kommunikáció a munkatársakkal -Kommunikáció a vendégekkel -Ajánlás idegen nyelven -Panaszkezelés -Etikett, protokoll -Receptek -Beszerzési folyamatoknál, tevékenységeknél használt kifejezések -Termelési folyamatoknál, tevékenységeknél használt kifejezések -Értékesítési folyamatoknál, tevékenységeknél használt kifejezések -Cukrászati technológiák -Sütemény receptek -Kommunikáció a munkatársakkal -Ajánlás idegen nyelven -Panaszkezelés

30 Tantárgy: Angol szaknyelv Osztály: Vendéglátásszervező, vendéglős évfolyam A vizsga szerkezete: A vizsga szóbeli vizsgarészből áll.) Szóbeli vizsga Időtartama: maximum 15 perc, felkészülési idő 30 perc Elérhető pontszám: 50 pont A szóbeli tételsor jellemzői: a.) szituációs feladatok, b.)képleírás, c.) témakörből tétel Az értékelés szempontjai: Szókincs, (15 pont), nyelvhelyesség (15 pont), kiejtés (5 pont), kommunikációs készség (15 pont) A minősítés módja: Elérhető maximális pontszám: 100 pont /100%/ 86% 100% 5 (jeles) 71% 85% 4 (jó) 56% 70% 3 (közepes) 41% 55% 2 (elégséges) 40% 1 (elégtelen) Témakörök: 13.A(Vendéglátás üzleti szaknyelv): -Gasztronómia nyersanyagai -Cukrászkészítmények megnevezései -Ételek megnevezései

31 -Italok megnevezései -Vendéglátóipari egységek és helyiségeik -Vendéglátásban használatos eszközök, berendezések, gépek megnevezései -Beszerzési folyamatoknál, tevékenységeknél használt kifejezések -Termelési folyamatoknál, tevékenységeknél használt kifejezések -Értékesítési folyamatoknál, tevékenységeknél használt kifejezések -Cukrászati technológiák -Ételkészítési technológiák 2/14.A(Vendéglátás üzleti szaknyelv): -Üzleti levelezés kifejezései -Italok készítése, felszolgálás, értékesítés folyamatai -Üzleti levelezés -Kommunikáció a munkatársakkal -Etikett, protokoll alkalmazása -Kommunikáció a vendégekkel -Kommunikáció üzleti partnerekkel -Vendégek fogadása -Ajánlás idegen nyelven -Rendelésfelvétel idegen nyelven -Panaszkezelés 2/14A Foglalkoztatás I. szaknyelv -Idegen nyelven: -szakmai önéletrajz és motivációs --levél tartalma, felépítése -egy szakmai állásinterjú lehetséges kérdései, illetve válaszai -közvetlen szakmájára vonatkozó gyakran használt egyszerű szavak, szókapcsolatok -a munkakör alapkifejezései -Egyszerű formanyomtatványok kitöltése idegen nyelven -Szakmai állásinterjún elhangzó idegen nyelven feltett kérdések megértése, illetve azokra való reagálás értelmező, összetett mondatokban

Osztályozó vizsga témakörei Angol nyelv. Első idegen nyelv 4 évfolyamos

Osztályozó vizsga témakörei Angol nyelv. Első idegen nyelv 4 évfolyamos Osztályozó vizsga témakörei Angol nyelv Első idegen nyelv 4 évfolyamos 9. évfolyam TÉMAKÖR Személyes vonatkozások, család Ember és társadalom Az iskola A munka világa Életmód Szabadidő, művelődés, szórakozás

Részletesebben

Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 2013/2014-es tanév 9.osztály

Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 2013/2014-es tanév 9.osztály Miskolci Magister Gimnázium Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 2013/2014-es tanév 9.osztály Készítette : Berecz Mária Jóváhagyta : Zemlényi Attila 9. évfolyam: Fehér Judit: Bloggers 1 Unit 1-Unit 8 Személyes

Részletesebben

HELYI TANTERV ANGOL MÁSODIK IDEGEN NYELV (3+3+3+3)

HELYI TANTERV ANGOL MÁSODIK IDEGEN NYELV (3+3+3+3) HELYI TANTERV ANGOL MÁSODIK IDEGEN NYELV (3+3+3+3) Bevezetés Az angol nyelv oktatásának helyi tanterve a Nemzeti Alaptanterv, a Kerettanterv, az Idegen nyelvi érettségi vizsga általános követeleményei

Részletesebben

Helyi tanterv-javaslat Négyosztályos gimnáziumi képzés 9-12. évfolyam. Angol első idegen nyelv. heti 3 óra

Helyi tanterv-javaslat Négyosztályos gimnáziumi képzés 9-12. évfolyam. Angol első idegen nyelv. heti 3 óra Helyi tanterv-javaslat Négyosztályos gimnáziumi képzés 9-12. évfolyam Angol első idegen nyelv heti 3 óra 9-12. évfolyam Bevezetés: Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelmények. Angol nyelv 2. idegen nyelv. 9. osztály

Osztályozó vizsga követelmények. Angol nyelv 2. idegen nyelv. 9. osztály Osztályozó vizsga követelmények Angol nyelv 2. idegen nyelv 9. osztály Témakörök: Személyes vonatkozások, család A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. Személyes tervek. Családi élet,

Részletesebben

HELYI TANTERV ANGOL NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY

HELYI TANTERV ANGOL NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY HELYI TANTERV ANGOL NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY BEVEZETÉS A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 9. (7) rögzíti, hogy a középiskolákban a kilencedik évfolyamot nyelvi előkészítő évfolyam (NYEK)

Részletesebben

Helyi tanterv Speciális négyosztályos gimnáziumi képzés 9-12. évfolyam Angol első idegen nyelv (8, 7, 5, 4)

Helyi tanterv Speciális négyosztályos gimnáziumi képzés 9-12. évfolyam Angol első idegen nyelv (8, 7, 5, 4) A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 3. melléklet - Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyamára Helyi tanterv Speciális négyosztályos gimnáziumi

Részletesebben

Követelmények: A vizsgák követelménye megfelel a helyi tantervben ismertetett tananyagnak.

Követelmények: A vizsgák követelménye megfelel a helyi tantervben ismertetett tananyagnak. 10. osztály Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc Szóbeli: társalgás, szituációs feladat, önálló témakifejtés (maximum 15 perc

Részletesebben

ANGOL NYELV. Európa Tanács. Érettségi vizsga. C2 Mesterszint C1 Haladó szint B2 Középszint B1 Küszöbszint A2 Alapszint A1 Minimumszint

ANGOL NYELV. Európa Tanács. Érettségi vizsga. C2 Mesterszint C1 Haladó szint B2 Középszint B1 Küszöbszint A2 Alapszint A1 Minimumszint ANGOL NYELV Az idegen nyelvi érettségi vizsga célja a kommunikatív nyelvtudás mérése, azaz annak megállapítása, hogy a vizsgázó képes-e kommunikációs céljait megvalósítani. A vizsga mindkét szinten írásbeli

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI Angol nyelv 5. évfolyam_nyolcosztályos gimnázium KÖVETELMÉNYEK ÉS TÉMAKÖRÖK A vizsga anyaga a már kidolgozott helyi tanterv követelményeihez igazodik. Az egyes évfolyamokon

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM Angol nyelv

TANTÁRGYI PROGRAM Angol nyelv L OVASSY L ÁSZLÓ G IMNÁZIUM TANTÁRGYI PROGRAM Angol nyelv 2007. Készítette: IDEGEN NYELVI MUNKAKÖZÖSSÉG I. KÉPZÉSI CÉLOK - A tanterv ötosztályos, általános és speciális gimnáziumi osztályok számára készült.

Részletesebben

ELSŐ IDEGEN NYELV HETI 3 ÓRA

ELSŐ IDEGEN NYELV HETI 3 ÓRA ELSŐ IDEGEN NYELV HETI 3 ÓRA Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése.

Részletesebben

ANGOL NYELV. 4 8. osztály

ANGOL NYELV. 4 8. osztály ANGOL NYELV IDEGEN NYELV Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése.

Részletesebben

A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Angol nyelv I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II.

A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Angol nyelv I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II. A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Angol nyelv I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II. A VIZSGA LEÍRÁSA OM azonosító: 031202 ANGOL NYELV Az idegen nyelvi érettségi vizsga célja

Részletesebben

Az Angol Két Tanítási Nyelvű Tagozat helyi tanterve

Az Angol Két Tanítási Nyelvű Tagozat helyi tanterve Az Angol Két Tanítási Nyelvű Tagozat helyi tanterve 1. A Tagozat célkitűzése: 1.1. Általános cél: A mai kor igényeinek megfelelő, használható, piacképes nyelvtudás biztosítása; a célnyelvi ország kultúrájának

Részletesebben

MÁSODIK IDEGEN NYELV Heti 3 óra

MÁSODIK IDEGEN NYELV Heti 3 óra MÁSODIK IDEGEN NYELV Heti 3 óra Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja a Közös európai referenciakerettel (KER) összhangban a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és

Részletesebben

TANTÁRGY MEGNEVEZÉSE: IDEGEN NYELV SZAKKÉPZŐ OSZTÁLYOK

TANTÁRGY MEGNEVEZÉSE: IDEGEN NYELV SZAKKÉPZŐ OSZTÁLYOK TANTÁRGY MEGNEVEZÉSE: IDEGEN NYELV SZAKKÉPZŐ OSZTÁLYOK SZAKMAI IDEGEN NYELV 1/9-2/10 és 1/11-2/12. ÉVFOLYAMOK CÉLOK ÉS FELADATOK: Az Szakmai idegen nyelv tantárgy tanításának célja, hogy - megkedveltesse

Részletesebben

Kerettanterv Szakközépiskolai képzés 9-12. évfolyam. Angol nyelv. heti 4 óra

Kerettanterv Szakközépiskolai képzés 9-12. évfolyam. Angol nyelv. heti 4 óra Kerettanterv Szakközépiskolai képzés 9-12. évfolyam Angol nyelv heti 4 óra 1 Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív

Részletesebben

Az angol nyelv tantárgy helyi tanterve

Az angol nyelv tantárgy helyi tanterve HELYI 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. www.ady-debr.sulinet.hu, ady@iskola.debrecen.hu : 52-520-220, : 52-520-221 OM: 031201 Az angol nyelv tantárgy helyi tanterve 2013. Készítette: Baracza Jolán, Tikász

Részletesebben

BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM HELYI TANTERV A NYOLCOSZTÁLYOS GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOKNAK ANGOL MINT I. IDEGEN NYELVBŐL. Emelt óraszám

BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM HELYI TANTERV A NYOLCOSZTÁLYOS GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOKNAK ANGOL MINT I. IDEGEN NYELVBŐL. Emelt óraszám BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM HELYI TANTERV A NYOLCOSZTÁLYOS GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOKNAK ANGOL MINT I. IDEGEN NYELVBŐL Emelt óraszám Iskolánkban az idegen nyelv oktatásának alapvető célja a tanulók idegen nyelvi

Részletesebben

HELYI TANTERV / GIMNÁZIUM / ANGOL NYELV 9 12. MINT ELSŐ IDEGEN NYELV

HELYI TANTERV / GIMNÁZIUM / ANGOL NYELV 9 12. MINT ELSŐ IDEGEN NYELV ANGOL NYELV A GIMNÁZIUM 9 12. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA ÉVI ÓRASZÁMOK 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Heti óraszám 4 4 4 4 Évfolyamok óraszáma 148 148 148 128 Cél és feladat Az angol nyelv oktatásának célja,

Részletesebben

ELSŐ IDEGEN NYELV ANGOL

ELSŐ IDEGEN NYELV ANGOL ELSŐ IDEGEN NYELV ANGOL 7 12. évfolyam Célok és feladatok A 7. évfolyamos diákok legalább három éve tanulják a célnyelvet. Ez idő alatt megismerkedtek az idegen nyelvi foglalkozások feladat- és szövegtípusaival,

Részletesebben

Nyelvi előkészítő képzés angol nyelv. 9 (NYEK)-9-12. évfolyam

Nyelvi előkészítő képzés angol nyelv. 9 (NYEK)-9-12. évfolyam Nyelvi előkészítő képzés angol nyelv Óraterv: 9 (NYEK)-9-12. évfolyam évfolyam 0. 9. 10. 11. 12 (NYEK évfolyam) heti óraszám 14 5 6 4 3 hetek száma éves óraszám 36 36 36 36 32 252 180 216 144 96 KER szint

Részletesebben

Helyi tanterv-javaslat. angol nyelv. 9 (NYEK)-9-12. évfolyam

Helyi tanterv-javaslat. angol nyelv. 9 (NYEK)-9-12. évfolyam A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 7. melléklet - A miniszter által egyes iskolatípusra, pedagógiai szakaszra, tantárgyra, vagy egyes sajátos

Részletesebben

Angol nyelv emelt szint

Angol nyelv emelt szint Angol nyelv emelt szint 3-8. évfolyam ANGOL NYELV, EMELT SZINT 3. ÉVFOLYAM 1. ANGOL NYELV 3. ÉVFOLYAM Éves óraszám: 74 heti óraszám: 2 TÉMAKÖRÖK ÉS ÓRASZÁMOK Témakör A témakör feldolgozására javasolt óraszám

Részletesebben

Élő idegen nyelv. 1. Távlati célok. 2. Az idegen nyelv helye a közoktatás egészében. 3. Az élő idegen nyelv és a NAT összhangja

Élő idegen nyelv. 1. Távlati célok. 2. Az idegen nyelv helye a közoktatás egészében. 3. Az élő idegen nyelv és a NAT összhangja Élő idegen nyelv Általános és kiemelt fejlesztési feladatok megvalósítása az idegen nyelv tanítása során az általános iskola 1 8. évfolyamán Az Alapelvek egy nyolc évfolyamra kiterjesztett élő idegen nyelvi

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0073 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: IdnyAng//50/Ált// Bármely nyelvtudást igénylő szakképesítéscsoportban,

Részletesebben

ANGOL NYELV (1. idegen nyelv, heti 3-4 óra) a 4-8. évfolyam számára Minta

ANGOL NYELV (1. idegen nyelv, heti 3-4 óra) a 4-8. évfolyam számára Minta 1 Célok és feladatok: A kerettantervi elveknek, szempontoknak és óraszámoknak megfelelő HELYI TANTERV (Pearson Education 2013) ANGOL NYELV (1. idegen nyelv, heti 3-4 óra) a 4-8. évfolyam számára Minta

Részletesebben

A idegen nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve

A idegen nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium A idegen nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Készült a 2/2008 (II. 08.) OM rendelettel módosított 17/2004. (V. 20.) OMrendelettel kiadott

Részletesebben

Az angol és német nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve

Az angol és német nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium Az angol és német nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Készült a 2/2008 (II. 08.) OM rendelettel módosított 17/2004. (V. 20.) OM rendelettel

Részletesebben