Témakörök: 100 óra Gyakorlás, ismétlés: Összesen:111 óra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Témakörök: 100 óra Gyakorlás, ismétlés: Összesen:111 óra"

Átírás

1 Angol nyelv 5. évfolyam Heti 3 óra, Évi 111 óra Célok és feladatok - Megértsék az órai tevékenységekre vonatkozó egyszerű utasításokat. - Ismerjenek hangzó és írott szövegeket. - Gondolataikat egyszerű formában már írásban is ki tudják fejezni. Témakörök: Óraszám: Család: barátok, kedvenc állatok, családi események, programok 8 óra Iskola: tantárgyak, tanrend, osztálytársak, tanórán kívüli programok 16 óra Emberek: külső és belső jellemzése, öltözködés, alapvető tulajdonságok 12 óra Szűkebb környezetünk: a lakás, a ház, a szoba bemutatása, bútorok berendezési tárgyak, 13 óra Tágabb környezetünk: a lakóhely, a város, tájékozódás útbaigazítás kérése/adása, 11 óra Idő: óra, a hét napjai, napszakok, évszakok, hónapok 6 óra Napirend: mindennapos, szokásos tevékenységek, házimunka otthoni feladatok12 óra Vásárlás: mindennapi bevásárlás 6 óra Szabadidő: szórakozás, kedvenc időtöltés, hétvége 10 óra Az angol nyelvű országok: házak, helynevek Angliában 6 óra Témakörök: 100 óra Gyakorlás, ismétlés: 11 óra Összesen:111 óra Tartalom a) Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Köszönés Elköszönés

2 Köszönet és arra reagálás Bemutatkozás, bemutatás Gratulációk, jókívánságok és arra reagálás Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok Valaki igazának elismerése és el nem ismerése Egyetértés, egyet nem értés Tetszés, nem tetszés Akarat, kívánság Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok Dolgok, személyek, helyek megnevezése, leírása Információ kérése, adása Tudás, nemtudás A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok Kérés és arra reagálás Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok Megértés biztosítása b) Fogalomkörök Cselekvés, történés, létezés kifejezése, Jelenidejűség be Present simple Present continuous Birtoklás kifejezése Possessive adj. Genitive s have (got) Térbeli viszonyok Irányok, helymeghatározás Prepositions, prepositional phrases, adverbs there is/are Időbeli viszonyok Időpont When? What time? What s the time?

3 Mennyiségi viszonyok Irregular plurals Cardinal numbers Ordinal numbers Minőségi viszonyok Modalitás Can ability Must Logikai viszonyok Linking words Szövegösszetartó eszközök Articles some + plural noun any + plural noun some + singular noun any + singular noun Personal pronouns Demonstrative pronouns Indefinite pronouns A továbbhaladás feltételei A tanuló kérést, utasítást, kérdéseket megért, arra válaszol egyszerű mondatokból álló szövegből fontos információt kiszűr néhány szóból álló mondatokat helyesen leír; egyszerű közléseket és kérdéseket tanult minta alapján írásban megfogalmaz az évfolyam követelményeinek megfelelő nyelvtani szerkezeteket alkalmazza az évfolyam követelményeinek megfelelő szókinccsel rendelkezik. Osztályzás: - témazáró dolgozatok

4 - dolgozatok - felelet - órai munka - szorgalmi feladat Vizsgakövetelmény A, Témakörök: Család: barátok, kedvenc állatok Iskola: tantárgyak, tantermi tárgyak Emberek: külső és belső jellemzése, öltözködés Szűkebb környezetünk: a lakás, a ház, a szoba bemutatása, bútorok, berendezési tárgyak Tágabb környezetünk: a lakóhely, a város, tájékozódás, útbaigazítás kérése/adása Idő: óra, a hét napjai, napszakok, évszakok, hónapok Napirend: mindennapos, szokásos tevékenységek, házimunka, otthoni feladatok Vásárlás: mindennapi bevásárlás Szabadidő: szórakozás, kedvenc időtöltés, hétvége Az angol nyelvű országok: házak, helynevek Angliában B, Nyelvtani szerkezetek: - Be (létige) - Present simple (Egyszerű jelen idő) - Present continuous (Folyamatos jelen idő) - Possessive adj. (Birtokos melléknév) - Genitive s (Birtokos jel) - have (got) (Birtoklás) - Prepositions, prepositional phrases, adverbs (Elöljárószók, határozók) - there is/are (Helymeghatározás) - When? What time? What s the time? (Idő) - Irregular plurals (Rendhagyó többesszám) - Cardinal numbers (Számok)

5 - Ordinal numbers (Sorszámnevek) - Can ability (Képesség kifejezése) - Must (Kell, muszáj) - Linking words (Kötőszavak) - Articles (Névelők) - Some, any (Néhány, valamennyi) - Personal pronouns (Személyes névmások) - Demonstrative pronouns (Mutatónévmások) - Indefinite pronouns (Határozatlan névmások)

6 Angol nyelv 6. évfolyam Heti 3 óra, Évi 111 óra Célok lés feladatok - motiváció fenntartása, a tanulók sikerélményének biztosítása - a beszédértés és a beszédkészség fejlesztése - az olvasott szöveg értése - egyszerű, néhány mondatból álló szöveg írása Témakörök: Család, személyi adatok; foglalkozások; otthoni teendők, kötelességek, napirend; családi ünnepek Emberi kapcsolatok: barátság; emberek külső és belső jellemzése Tágabb környezetünk: város, ország; a lakóhely bemutatása Természeti környezetünk: a természet megóvása; Földünk nevezetes tájai; növények és állatok, időjárás Az iskola világa: az iskola bemutatása, órarend, iskolai programok Egészség és betegség: a leggyakoribb betegségek; a leggyakoribb sérülések, öltözködés Étkezés: étkezési szokások nálunk és más országokban; különleges ételek és ételreceptek; egészséges étkezés Vásárlás: mindennapi bevásárlás; ajándékok ünnepekre Szabadidő és szórakozás: sport az iskolában és az iskolán kívül; tévé, film, videó, számítógép és olvasás. Témakörök: 100 óra Gyakorlás, ismétlés: Összesen:111 óra Tartalom a) Kommunikációs szándékok Óraszám 12 óra 11 óra 11 óra 12 óra 11 óra 6 óra 12 óra 10 óra 15 óra 11 óra

7 A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Megszólítás Köszönés Elköszönés Köszönet és arra reagálás Bemutatkozás, bemutatás Érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás Bocsánatkérés és arra reagálás Gratulációk, jókívánságok és arra reagálás Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok Valaki igazának az elismerése és el nem ismerése Egyetértés, egyet nem értés Tetszés, nem tetszés Akarat, kívánság Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok Dolgok, személyek megnevezése, leírása Információ kérés, adás Tudás, nemtudás A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok Kérés és arra reagálás Javaslat és arra reagálás Meghívás és arra reagálás Kínálás és arra reagálás Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok Megértés biztosítása b) Fogalomkörök: Cselekvés, történés, létezés kifejezése Jelenidejűség, Múltidejűség, Jövőidejűség Present simple Present continuous Past simple going to

8 Birtoklás kifejezése Possessive adj. Genitive s Térbeli viszonyok Irányok, helymeghatározás Prepositions, prepositional phrases, adverbs Időbeli viszonyok Gyakoriság Időpont How often?, When?, What time?, What s the time? Mennyiségi viszonyok Irregular plurals Cardinal numbers Ordinal numbers Countable nouns How many? Uncountable nouns How much? Minőségi viszonyok Comparative and superlative of short adjectives Irregular comparative and superlative forms of adjectives Modalitás can - ability must /needn t have to Logikai viszonyok Linking words Szövegösszetartó eszközök Articles some+ plural noun any+ plural noun some + singular noun any + singular noun

9 Nominative and accusative of personal pronouns Demonstrative pronouns Indefinite pronouns A továbbhaladás feltételei A tanuló az ismert nyelvi eszközökkel utasításokat, kéréseket, kérdéseket, közléseket megért, azokra válaszol egyszerű mondatokban megfogalmazott szövegből fontos információt kiszűr egyszerű párbeszédben részt vesz egyszerű mondatokat helyesen leír; egyszerű közléseket és kérdéseket, egyszerű szöveget írásban megfogalmaz az évfolyam követelményeinek megfelelő nyelvtani szerkezeteket alkalmazza az évfolyam követelményeinek megfelelő szókinccsel rendelkezik. Osztályzás - témazáró dolgozatok - dolgozatok - felelet - órai munka - szorgalmi feladat Vizsgakövetelmény A) Témakörök: Család, személyi adatok; foglalkozások; otthoni teendők, kötelességek, napirend; családi ünnepek Emberi kapcsolatok: barátság; emberek külső és belső jellemzése Tágabb környezetünk: város, ország; a lakóhely bemutatása Természeti környezetünk: növények és állatok, időjárás Az iskola világa: az iskola bemutatása, órarend Öltözködés

10 Étkezés: étkezési szokások; egészséges étkezés Vásárlás: mindennapi bevásárlás Szabadidő és szórakozás: sport az iskolában és az iskolán kívül; tévé, film, videó, számítógép és olvasás. B) Nyelvtani szerkezetek: - Present simple (Egyszerű jelen idő) - Present continuous (Folyamatos jelen idő) - Past simple (Egyszerű múlt idő) - going to (Jövőidő) - Possessive adj. (Birtokos melléknév) - Genitive s (Birtokos jel) - Prepositions, prepositional phrases, adverbs (Elöljárószavak, határozók) - How often? (Gyakoriság) - When?, What time?, What s the time? (Idő) - Irregular plurals(rendhagyó többesszámok) - Cardinal numbers (Számok) - Ordinal numbers (Sorszámnevek) - Countable nouns, Uncountable nouns (Megszámlálható, megszámlálhatatlan főnevek) - How many? How much? (Mennyi?) - Comparative and superlative of short adjectives (Melléknevek fokozása) - can ability (Képesség) - must /needn t (Kell, nem szükséges) - have to (Kell) - Linking words (Kötőszavak) - Articles (Névelők) - Some, any (Néhány, valamennyi) - Pronouns (névmások, személyes és tárgyas) - Demonstrative pronouns (Mutató névmások) - Indefinite pronouns (Határozatlan névmások)

11 Angol nyelv 7. évfolyam Heti 3 óra, Éves 111 óra Célok és feladatok - képesek szabályszerűségeket észrevenni a nyelvben - esetleges nyelvi hibáikat vegyék észre és javítsák Témakörök: Én és a családom: családfa; foglalkozások; családi ünnepek, gyökerek Emberi kapcsolatok: barátság; emberek külső és belső jellemzése Tágabb környezetünk: falu, város, ország, kontinensek, tájegységek, bolygók, állatok Az iskola világa, iskolai élet más országokban Egészség, az egészséges életmód, étkezési szokások Vásárlás: mindennapi bevásárlás, öltözködés Idő, időjárás, óra Utazás: utazási előkészületek; közlekedési eszközök, útbaigazítás, utazás a jövőbe Szabadidő és szórakozás: sport az iskolában és az iskolán kívül; tévé, film, videó, számítógép és olvasás, a jövő technikai vívmányai Témakörök: 100 óra Gyakorlás, ismétlés: Összesen:111 óra Tartalom a) Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Megszólítás Köszönés Elköszönés Óraszám 10 óra 9 óra 15 óra 9 óra 9 óra 9 óra 6 óra 15 óra 18 óra 11 óra

12 Bemutatkozás, bemutatás Érdeklődés mások hogyléte felől és arra reagálás Engedélykérés és arra reagálás Köszönet és arra reagálás Bocsánatkérés és arra reagálás Gratulációk, jókívánságok és azokra reagálás Megszólítás személyes levélben Elbúcsúzás személyes levélben Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok Öröm, sajnálkozás, bánat Elégedettség, elégedetlenség, bosszúság Csodálkozás Remény Személyes beállítódás és vélemény Véleménykérés és arra reagálás Valaki igazának elismerése és el nem ismerése Egyetértés, egyetnemértés Tetszés, nemtetszés Akarat, kívánság Képesség Kötelezettség Ígéret Szándék, kívánság Dicséret, kritika Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok Dolgok, személyek megnevezése, leírása Események leírása Információ kérés, adás Tudás, nemtudás Bizonyosság, bizonytalanság A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok Kérés Tiltás, felszólítás

13 Javaslat és arra reagálás Meghívás és arra reagálás Kínálás és arra reagálás Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok / Kommunikációs stratégiák Megértés biztosítása b) Fogalomkörök Cselekvés, történés, létezés kifejezése Jelenidejűség, Múltidejűség, Jövőidejűség Present simple Present continuous Present perfect simple Past simple going to Future with will Birtoklás kifejezése Past forms of have Possessive adj. Possesive pronouns Genitive s of Whose? Térbeli viszonyok Irányok, helymeg-határozás Prepositions, prepositional phrases, adverbs Időbeli viszonyok Már, még, éppen Gyakoriság Időpont, Időtartam Adverbs of time with present perfect simple How often? When? What time? What s the time? How long? + past simple Mennyiségi viszonyok Irregular and regular plurals

14 Cardinal numbers Ordinal numbers Countable nouns How many? Uncountable nouns How much? Minőségi viszonyok Comparative sentences (short, long adjectives) Irregular adjectives What like? What colour? Modalitás should/shouldn t can (ability) can/could/may (permission) must/needn t (obligation) have to (past) mustn t Logikai viszonyok Linking words Szövegösszetartó eszközök Articles some + plural noun any + plural noun some + singular noun any + singular noun Nominative and accusative of personal pronouns Demonstrative pronouns Indefinite pronouns A továbbhaladás feltételei A tanuló az ismert nyelvi eszközökkel

15 utasításokat, kéréseket, kérdéseket, közléseket megért, azokra válaszol egyszerű mondatokban megfogalmazott szövegből fontos információt kiszűr, kikövetkeztet egyszerű párbeszédben részt vesz egyszerű mondatokat helyesen leír egyszerű, képekkel illusztrált szöveget megért egyszerű közléseket és kérdéseket írásban megfogalmaz egyszerű szöveget (baráti üzenet, üdvözlet) létrehoz az évfolyam követelményeinek megfelelő nyelvtani szerkezeteket alkalmazza az évfolyam követelményeinek megfelelő szókinccsel rendelkezik. Osztályzás - témazáró dolgozatok - dolgozatok - felelet - órai munka - szorgalmi feladat Vizsgakövetelmény A, Témakörök: Én és a családom: családfa; foglalkozások; családi ünnepek Emberi kapcsolatok: barátság; emberek külső és belső jellemzése Tágabb környezetünk: falu, város, ország, kontinensek, állatok Az iskola világa Egészség: az egészséges életmód, étkezési szokások Vásárlás: mindennapi bevásárlás, öltözködés Idő, időjárás, óra Utazás: közlekedési eszközök, útbaigazítás Szabadidő és szórakozás: sport, tévé, film, videó, számítógép és olvasás B, Nyelvtani szerkezetek: - Present simple (Egyszerű jelen idő)

16 - Present continuous (Folyamatos jelen idő) - Present perfect simple (Befejezett jelen idő) - Past simple (Egyszerű múlt idő) - going to (Jövő idő kifejezése) - Future with will (Jövő idő) - Past forms of have (Have múlt ideje) - Possessive adj. (Birtokos melléknév) - Possesive pronouns (Birtokos névmások) - Genitive s (Birtokos jel) - Of (Birtoklás) - Whose? (Kié?) - Prepositions, prepositional phrases, adverbs (Elöljárószók, határozók) - Adverbs of time with present perfect simple (Befejezett jelen idő időhatározói) - How often? When? What time?what s the time? (Idő) - How long? + past simple (Idő) - Irregular and regular plurals (Többesszám) - Cardinal numbers (Számok) - Ordinal numbers (Sorszámnevek) - Countable nouns (Megszámolható főnevek) - How many? How much? (Mennyi?) - Uncountable nouns (Megszámolhatatlan főnevek) - Comparative sentences (short, long adjectives) (Összehasonlítás) - Irregular adjectives (Rendhagyó melléknevek) - What like? What colour? (Milyen? Milyen színű?) - should/shouldn t (Kellene) - can (ability) (Képesség kifejezése) - can/could/may (permission) (Engedély) - must/needn t (obligation) (Kell, tilos) - have to (past) (Kellett) - mustn t (Tilos) - Linking words (Kötőszavak) - Articles (Névelők) - Some, any (Néhány, valamennyi) - Pronouns (névmások, személyes és tárgyas)

17 - Demonstrative pronouns (Mutató névmások) - Indefinite pronouns (Határozatlan névmások)

18 Angol nyelv 8. évfolyam Heti 3 óra, Éves 111 óra Célok és feladatok - az őket körülvevő világ idegen nyelvi hatásainak (filmek, zene, tévéműsorok, újságok) hasznosítása - önálló információszerzés és információcsere - ismert témakörökben idegen nyelvű információt megértsenek és adjanak - képleírás, idegen nyelvű párbeszédben való részvétel - rövid szöveg megfogalmazása idegen nyelven Témakörök: Óraszám Én és a családom: személyi adatok; foglalkozások; otthoni teendők, 8 óra kötelességek; családi ünnepek, a jövőm Emberi kapcsolatok: barátság; emberek külső és belső jellemzése. 10 óra Tágabb környezetünk: falu, kisváros, nagyváros, ország; 9 óra a lakóhely bemutatása; lakóhelyünk megóvása, otthonok a nagyvilágban Természeti környezetünk: a természet megóvása; 9 óra veszélyeztetett növények és állatok, felfedezések, feltalálók. Az iskola világa: az iskola bemutatása, továbbtanulás 8 óra Egészség és betegség: a leggyakoribb betegségek; a leggyakoribb sérülések. 6 óra Étkezés: étkezési szokások nálunk és más országokban; különleges ételek és ételreceptek; étkezési szokások. 6 óra Vásárlás: mindennapi bevásárlás 6 óra Utazás: kirándulás belföldön és külföldön, közlekedési eszközök 15 óra Szabadidő és szórakozás: sport az iskolában és az iskolán kívül; 23 óra tévé, videó, számítógép és olvasás, extrém sportok, versenyek, olimpia, film, színház, múzeum, kiállítások Témakörök: 100 óra Gyakorlás, ismétlés: 11 óra

19 Összesen:111 óra Tartalom a) Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Megszólítás Köszönés Elköszönés Bemutatkozás, bemutatás Érdeklődés mások hogyléte felől és arra reagálás Engedélykérés és arra reagálás Köszönet és arra reagálás Bocsánatkérés és arra reagálás Gratulációk, jókívánságok és azokra reagálás Megszólítás személyes levélben Elbúcsúzás személyes levélben Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok Öröm, sajnálkozás, bánat Elégedettség, elégedetlenség, bosszúság Csodálkozás Remény Személyes beállítódás és vélemény Véleménykérés és arra reagálás Valaki igazának elismerése és el nem ismerése Egyetértés, egyetnemértés Tetszés, nemtetszés Akarat, kívánság Képesség Kötelezettség Szükségesség Lehetőség Ígéret Szándék, kívánság

20 Dicséret, kritika Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok Dolgok, személyek megnevezése, leírása Események leírása Információ kérés, adás Tudás, nemtudás Bizonyosság, bizonytalanság: A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok Kérés Tiltás, felszólítás Javaslat és arra reagálás Meghívás és arra reagálás Kínálás és arra reagálás Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok / Kommunikációs stratégiák Megértés biztosítása b) Fogalomkörök Cselekvés, történés, létezés kifejezése Jelenidejűség, Múltidejűség, Jövőidejűség Present simple Present continuous Present perfect simple Past simple going to Future with will Birtoklás kifejezése Past forms of have Have with will Possessive adj. Possesive pronouns Genitive s of Whose? Térbeli viszonyok

21 Irányok, helymeg-határozás Prepositions, prepositional phrases, adverbs picture location Időbeli viszonyok Gyakoriság Időpont Időtartam Adverbs of time with present perfect simple How often? When? What time?what s the time? How long? + past simple Mennyiségi viszonyok Irregular and regular plurals Cardinal numbers Ordinal numbers Countable nouns How many? Uncountable nouns How much? Minőségi viszonyok Comparative sentences (short, long adjectives) Irregular adjectives Modalitás should/shouldn t can (ability) can/could/may (permission) must/needn t (obligation) have to (past) mustn t Logikai viszonyok Linking words Conditional I Time clauses with future meaning Infinitive to express purpose

22 Függő beszéd Reported speech with present reporting verb Szövegösszetartó eszközök Articles some + plural noun any + plural noun some + singular noun any + singular noun Nominative and accusative of personal pronouns Demonstrative pronouns Indefinite pronouns Reflexive pronouns A továbbhaladás feltételei A tanuló az ismert nyelvi eszközökkel utasításokat, kéréseket, kérdéseket, közléseket megért, azokra válaszol kb. 100 szavas szövegből fontos információt kiszűr, lényegét megérti, kikövetkezteti, képes a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni. egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz, kérdéseket feltesz, segítséget kér egyszerű párbeszédben részt vesz; szöveget helyesen leír, egyszerű közléseket és kérdéseket írásban megfogalmaz; egyszerű szöveget (üzenet, üdvözlet, baráti levelet, jellemzés) ír az évfolyam követelményeinek megfelelő nyelvtani szerkezeteket alkalmazza az évfolyam követelményeinek megfelelő szókinccsel rendelkezik. Osztályzás - témazáró dolgozatok - dolgozatok - felelet

23 - órai munka - szorgalmi feladat Vizsgakövetelmény A, Témakörök: Én és a családom: személyi adatok; foglalkozások; otthoni teendők, kötelességek, családi ünnepek, a jövőm Emberi kapcsolatok: barátság; emberek külső és belső jellemzése. Tágabb környezetünk: falu, kisváros, nagyváros, ország; a lakóhely bemutatása Természeti környezetünk növények és állatok Az iskola világa: az iskola bemutatása, továbbtanulás Egészség és betegség: betegségek Étkezés: étkezési szokások Vásárlás: mindennapi bevásárlás Öltözködés Utazás: kirándulás, közlekedési eszközök Szabadidő és szórakozás: sportok, tévé, videó, számítógép és olvasás, film, színház B, Nyelvtani szerkezetek: - Present simple (Egyszerű jelen idő) - Present continuous (Folyamatos jelen idő) - Present perfect simple (Befejezett jelen idő) - Past simple (Egyszerű múlt idő) - going to (Jövő idő) - Future with will (Jövő idő) - Past forms of have (have múlt ideje) - Have with will (Have jövő ideje) - Possessive adj. (Birtokos melléknév) - Possesive pronouns (Birtokos névmások) - Genitive s (Birtokos jel) - of (Birtoklás)

24 - Whose? (Kié?) - Prepositions, prepositional phrases, adverbs (Elöljárószók, határozók) - picture location (Képmeghatározás) - Adverbs of time with present perfect simple (Időhatározók) - How often? When?, What time?,what s the time? How long? (Idő) - Irregular and regular plurals (Többesszám) - Cardinal numbers (Számok) - Ordinal numbers(sorszámnevek) - Countable nouns (Megszámlálható főnevek) - How many? How much? (Mennyi?) - Uncountable nouns (Megszámlálhatatlan főnevek) - Comparative sentences (Összehasonlítás) - Irregular adjectives (Rendhagyó melléknevek) - should/shouldn t (Kellene, nem kellene) - can (ability) (Képesség kifejezése) - can/could/may (permission) (Engedély) - must/needn t (obligation) (Tiltás) - have to (past) (Kell) - mustn t (Tiltás) - Linking words (Kötőszavak) - Conditional I (Első feltételes mód) - Time clauses with future meaning (Jövő idő kifejezése) - Reported speech with present reporting verb (Függő beszéd) - Articles (Névelők) - Some, any (Néhány, valamennyi) - Nominative and accusative of personal pronouns (Személyes névmások) - Demonstrative pronouns (Mutató névmások) - Indefinite pronouns (Határozatlan névmások) - Reflexive pronouns (Visszaható névmások)

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM Én és a családom: bemutatkozás, a család bemutatása Családi viszonyok, kapcsolatok megnevezése Családtagok bemutatása, megnevezése Testrészek Ruhadarabok

Részletesebben

7. osztály Angol nyelv

7. osztály Angol nyelv 7. osztály Angol nyelv I. Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Köszönés Elköszönés Good morning. Hello. Hi. Goodbye. Bye-bye. See you soon. Bemutatkozás,

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola angol nyelv Évfolyam: 1. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés, köszönések napszak

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola emelt szint, heti 3 óra angol nyelv Évfolyam: 2. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés,

Részletesebben

Helyi tanterv az angol nyelv mint 2. idegen nyelv tanításához normál tantervű osztályokban

Helyi tanterv az angol nyelv mint 2. idegen nyelv tanításához normál tantervű osztályokban Helyi tanterv az angol nyelv mint 2. idegen nyelv tanításához normál tantervű osztályokban Heti óraszámok: 11.évfolyam 12.évfolyam 2 óra 2 óra Javasolt tankönyv: New English File Elementary IDŐKERET, ÓRASZÁMOK

Részletesebben

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből Személyes vonatkozások 9. évfolyam A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai Családi élet, családi kapcsolatok Emberek

Részletesebben

Követelmények: A vizsgák követelménye megfelel a helyi tantervben ismertetett tananyagnak.

Követelmények: A vizsgák követelménye megfelel a helyi tantervben ismertetett tananyagnak. 10. osztály Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc Szóbeli: társalgás, szituációs feladat, önálló témakifejtés (maximum 15 perc

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI Angol nyelv 2. idegen nyelv (évi 72 óra) 9. évfolyam_nyolcosztályos gimnázium KÖVETELMÉNYEK ÉS TÉMAKÖRÖK A vizsga anyaga a már kidolgozott helyi tanterv és a középszintű

Részletesebben

Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam

Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam Témakörök: Személyes vonatkozások, család: A tanuló személye, életének fontos fordulópontjai Családi élet, családi kapcsolatok. A családi élet

Részletesebben

Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 2013/2014-es tanév 9.osztály

Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 2013/2014-es tanév 9.osztály Miskolci Magister Gimnázium Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 2013/2014-es tanév 9.osztály Készítette : Berecz Mária Jóváhagyta : Zemlényi Attila 9. évfolyam: Fehér Judit: Bloggers 1 Unit 1-Unit 8 Személyes

Részletesebben

Követelmények: A vizsgák követelménye megfelel a helyi tantervben ismertetett tananyagnak.

Követelmények: A vizsgák követelménye megfelel a helyi tantervben ismertetett tananyagnak. 12. osztály Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc Szóbeli: társalgás, szituációs feladat, önálló témakifejtés (maximum 15 perc

Részletesebben

Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály

Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály Témakörök: Személyes vonatkozások, család: A tanuló személye, életének fontos fordulópontjai Családi élet, családi kapcsolatok. A családi

Részletesebben

IDEGEN ANGOL NYELV 0. ÉVFOLYAM 5-8. ÉVFOLYAM 172

IDEGEN ANGOL NYELV 0. ÉVFOLYAM 5-8. ÉVFOLYAM 172 IDEGEN ANGOL NYELV 0. ÉVFOLYAM 5-8. ÉVFOLYAM 172 IDEGEN ANGOL NYELV 0. évfolyam5-8. évfolyam Célok és feladatok Az ötödik évfolyam megkezdésekor már minden diák (legalább) egy éve tanulja az idegen nyelvet.

Részletesebben

Batthyány Kázmér Gimnázium helyi tanterve francia mint második idegen nyelvből négy évfolyamos tantárgyi felosztásban(új)

Batthyány Kázmér Gimnázium helyi tanterve francia mint második idegen nyelvből négy évfolyamos tantárgyi felosztásban(új) Batthyány Kázmér Gimnázium helyi tanterve francia mint második idegen nyelvből négy évfolyamos tantárgyi felosztásban(új) 9 12. évfolyam Célok és feladatok A második idegen nyelv tanulásának célja, hogy

Részletesebben

Követelmények: A vizsgák követelménye megfelel a helyi tantervben ismertetett tananyagnak.

Követelmények: A vizsgák követelménye megfelel a helyi tantervben ismertetett tananyagnak. 11.a osztály Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc Szóbeli: társalgás, szituációs feladat, önálló témakifejtés (maximum 15

Részletesebben

Helyi tanterv. Kommunikáció német nyelven. Szakiskola 9-10-11. évfolyam

Helyi tanterv. Kommunikáció német nyelven. Szakiskola 9-10-11. évfolyam Helyi tanterv Kommunikáció német nyelven Szakiskola 9-10-11. évfolyam Fejlesztési követelmények A szakiskola 9-11. évfolyama számára készült idegen nyelv kerettanterv a tanulók sajtosságaihoz, nyelvi szintjének

Részletesebben

Koncz Alexandra Tanárnőnél vizsgázóknak ezen felül: Past simple and Past continuous Ferund or infinitive

Koncz Alexandra Tanárnőnél vizsgázóknak ezen felül: Past simple and Past continuous Ferund or infinitive 2014/15 tanév 1. félév 9. évfolyam Könyv: Real Life Leckék: Unit 1-6 Az írásbeli vizsgán előforduló nyelvtani szerkezetek: A létige kifejezése Névmások: birtokos névmások, személyes névmások, mutató névmások

Részletesebben

Angol nyelv. 1.osztály

Angol nyelv. 1.osztály Angol nyelv 1.osztály Hallott szöveg értése ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, rövid kérést, utasítást megért, arra cselekvéssel válaszol; ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott egymondatos kérdést

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelmények. Angol nyelv 2. idegen nyelv. 9. osztály

Osztályozó vizsga követelmények. Angol nyelv 2. idegen nyelv. 9. osztály Osztályozó vizsga követelmények Angol nyelv 2. idegen nyelv 9. osztály Témakörök: Személyes vonatkozások, család A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. Személyes tervek. Családi élet,

Részletesebben

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV Nyelvtan: ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek, főnevek többes száma névelők és főnévbővítmények: the, a, an, some, any, much, many, a lot of, a few, a little

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

Osztályozó vizsga témakörei Angol nyelv. Első idegen nyelv 4 évfolyamos

Osztályozó vizsga témakörei Angol nyelv. Első idegen nyelv 4 évfolyamos Osztályozó vizsga témakörei Angol nyelv Első idegen nyelv 4 évfolyamos 9. évfolyam TÉMAKÖR Személyes vonatkozások, család Ember és társadalom Az iskola A munka világa Életmód Szabadidő, művelődés, szórakozás

Részletesebben

BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM HELYI TANTERV A NYOLCOSZTÁLYOS GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOKNAK ANGOL MINT I. IDEGEN NYELVBŐL. Emelt óraszám

BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM HELYI TANTERV A NYOLCOSZTÁLYOS GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOKNAK ANGOL MINT I. IDEGEN NYELVBŐL. Emelt óraszám BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM HELYI TANTERV A NYOLCOSZTÁLYOS GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOKNAK ANGOL MINT I. IDEGEN NYELVBŐL Emelt óraszám Iskolánkban az idegen nyelv oktatásának alapvető célja a tanulók idegen nyelvi

Részletesebben

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt.

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt. Tantárgyi követelmények Német nyelv 9. oszt. Témakörök: Bemutatkozás Az én családom Az én barátom Az én házam/lakásom Az én szobám Az én iskolám Lakóhely bemutatása Napirend Étkezési szokások Szabadidő

Részletesebben

A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai programja

A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai programja ANGOL NYELV - ESTI MUNKAREND Bevezető Az idegen nyelv tanításának és tanulásának céljait a tanulók szükségletei határozzák meg. Ahhoz, hogy a diákok hazánk és a nagyvilág mobilis, többnyelvű polgárai legyenek,

Részletesebben

Angol Fejlesztési terv

Angol Fejlesztési terv és a Angol Fejlesztési terv A sport összeköt testvériskolai kapcsolat kiépítése a és a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola között Készítette: Pap Andrea Pétervására, 2014. január 2. és

Részletesebben

12. évfolyam, minimumszint. 8. évfolyam, minimumszint

12. évfolyam, minimumszint. 8. évfolyam, minimumszint IDEGEN NYELV Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. A kommunikatív

Részletesebben

Helyi tanterv A középszintű érettségire felkészítő fakultáció 11-12. évfolyam. Angol nyelv

Helyi tanterv A középszintű érettségire felkészítő fakultáció 11-12. évfolyam. Angol nyelv A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet Helyi tanterv A középszintű érettségire felkészítő fakultáció 11-12. évfolyam Angol nyelv heti 2 óra

Részletesebben

Német nyelvi követelmények a 3. év végéig. A Hallo Max! c. tankönyv alapján

Német nyelvi követelmények a 3. év végéig. A Hallo Max! c. tankönyv alapján Német nyelvi követelmények a 3. év végéig A Hallo Max! c. tankönyv alapján Az ABC, család, lakás, állatok, számok 1-100-ig, évszakok, hónapok, iskola, osztály, barátok, német termékek, 3 dal, 3 versike.

Részletesebben

ANGOL NYELV Felzárkóztatás

ANGOL NYELV Felzárkóztatás ANGOL NYELV Felzárkóztatás 9-10. évfolyam Tartalom 1 A felzárkóztatás célja... 2 2 9. évfolyam... 2 2.1 A fejlesztés tartalma... 2 2.1.1 Témakörök... 2 2.1.2 Kommunikációs eszközök... 4 2.1.3 Fogalomkörök...

Részletesebben

Angol Tanmenet. Horizons 3

Angol Tanmenet. Horizons 3 Angol Tanmenet 2013-14 11. évfolyam Horizons 3 Tanmenet (Heti óraszám: 5) Haladási ütem hónap-hét Szeptember 1-5.óra 6-10. óra 11-15. óra 16-20. óra 21-25. óra Október 26-30. óra 31-35. óra 36-40. óra

Részletesebben

Angol Tanmenet 2013-14. 11. évfolyam

Angol Tanmenet 2013-14. 11. évfolyam Angol Tanmenet 2013-14 11. évfolyam Készítette: Angoltanár Jóváhagyta: Igazgató Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület, valamint az 51/2012. (XII. 21.) EMMI

Részletesebben

FRANCIA NYELV 825 7. ÉVFOLYAM Heti óraszám: 1 óra

FRANCIA NYELV 825 7. ÉVFOLYAM Heti óraszám: 1 óra FRANCIA NYELV 825 7. ÉVFOLYAM Heti óraszám: 1 óra Tartalom a) Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Kezdeményezés és válasz Megszólítás: Pardon. Excusez-moi.

Részletesebben

IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK. A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok. B1 SZINT: 9. ny, 11.a és b osztályok

IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK. A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok. B1 SZINT: 9. ny, 11.a és b osztályok A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK Írásbeli vizsga: 60 perces 60 pontos feladatlap, ebből: Olvasott és hallott szövegértés: 20 pont Nyelvhelyesség: 20 pont (fél

Részletesebben

1.Család 10. 2.Otthon 9. 3.Étkezés 8. 4.Idő, időjárás 8. 5.Öltözés 8. 6.Sport 6. 7.Iskola, barátok 9. 8.Tanórai tevékenységek 9. 9.

1.Család 10. 2.Otthon 9. 3.Étkezés 8. 4.Idő, időjárás 8. 5.Öltözés 8. 6.Sport 6. 7.Iskola, barátok 9. 8.Tanórai tevékenységek 9. 9. 1.Család 10 4.évf. 2.Otthon 9 3.Étkezés 8 4.Idő, időjárás 8 5.Öltözés 8 6.Sport 6 7.Iskola, barátok 9 8.Tanórai tevékenységek 9 9.Szabadidő 6 10. Természet, állatok 8 11.Ünnepek és hagyományok 8 12.Fantázia,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL A szóbeli felvételi : 2014. február 22. (szombat) 9 óra Megjelenés: 8 óra 45 perckor az iskola aulájában A részletes beosztást ott lehet megtekinteni Az ideiglenes felvételi

Részletesebben

Második idegen nyelv Négy évfolyamos gimnázium

Második idegen nyelv Négy évfolyamos gimnázium Második idegen nyelv Négy évfolyamos gimnázium Évfolyam 9. 10. 11. 12. Heti óraszám 3 3 3 3 Éves óraszám 108 108 108 93 Érettségi felkészítés heti óraszáma 2 2 Érettségi felkészítés éves óraszáma 72 62

Részletesebben

ANGOL NYELV MOZAIK. 3-8. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Krizsán Erika

ANGOL NYELV MOZAIK. 3-8. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Krizsán Erika MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 ANGOL NYELV 3-8. évfolyam Készítette: Krizsán Erika A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ SZEGED, 2004 TARTALOM

Részletesebben

Spanyol kezdőtől középfokig gigapack csomag részletes tematikája

Spanyol kezdőtől középfokig gigapack csomag részletes tematikája Spanyol kezdőtől középfokig gigapack csomag részletes tematikája A1 tanfolyam 1. A spanyol ABC 2. A spanyol főnév 3. Egyeztetés a spanyolban, melléknevek 4. Hangsúlyozás a spanyolban 5. A SER ige 6. Köszönések,

Részletesebben

IDEGEN NYELV Emelt szint 5,5,5,5 óra

IDEGEN NYELV Emelt szint 5,5,5,5 óra IDEGEN NYELV Emelt szint 5,5,5,5 óra Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása

Részletesebben

5-6. évfolyam. Kommunikációs szándékok:

5-6. évfolyam. Kommunikációs szándékok: 5-6. évfolyam Az 5-6. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók célnyelvi kommunikatív kompetenciájának további fejlesztése. Ez továbbra is szoros kölcsönhatásban történik az adott

Részletesebben

Helyi tanterv javaslat IDEGEN NYELV Általános iskola 4.osztály- heti óraszám: 3 óra Magical World 1. alapján

Helyi tanterv javaslat IDEGEN NYELV Általános iskola 4.osztály- heti óraszám: 3 óra Magical World 1. alapján Helyi tanterv javaslat IDEGEN NYELV Általános iskola 4.osztály- heti óraszám: 3 óra Amit ebben az életkorban a nyelvtanulás, nyelvtanítás célja és amit a Magical World is nyújtani tud: 1. A tanított anyag

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV EMELT SZINT 4. évfolyam

HELYI TANTERV NÉMET NYELV EMELT SZINT 4. évfolyam 2013 HELYI TANTERV NÉMET NYELV EMELT SZINT 4. évfolyam KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 1 NÉMET NYELV EMELT SZINT HELYI TANTERVE 4. évfolyam A német nyelv tantárgy

Részletesebben

Kazincy Ferenc Gimnázium és Kollégium. helyi tanterve. nyelvi előkészítő, gimnázium

Kazincy Ferenc Gimnázium és Kollégium. helyi tanterve. nyelvi előkészítő, gimnázium Kazincy Ferenc Gimnázium és Kollégium helyi tanterve nyelvi előkészítő, gimnázium Óraterv a kerettantervekhez 9 12. évfolyam, gimnázium Tantárgyak Ny. 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Magyar nyelv és

Részletesebben

MY ENGLISH BOOK Class 4

MY ENGLISH BOOK Class 4 MY ENGLISH BOOK Class 4 heti 3 óra Egy leckére átlagosan 2 óra jut, de ehhez nem kell feltétlenül ragaszkodni. A leckék 2 óra alatt kényelmesen elvégezhetők, de vannak, amelyek több gyakorlást igényelhetnek

Részletesebben

Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F

Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F TÉMÁK VIZSGASZINTEK Középszint 1. Személyes vonatkozások, család - A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) - Családi élet,

Részletesebben

Angol nyelv 4-8. évfolyam

Angol nyelv 4-8. évfolyam Angol nyelv 4-8. évfolyam Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljai és tartalma összhangban vannak az alaptanterv többi műveltségi területének céljaival és tartalmával, valamint a Közös európai referenciakerettel

Részletesebben

IDEGEN NYELV 114 ANGOL 4 8. ÉVFOLYAM

IDEGEN NYELV 114 ANGOL 4 8. ÉVFOLYAM IDEGEN NYELV 114 ANGOL 4 8. ÉVFOLYAM IDEGEN NYELV 115 CÉLOK ÉS FELADATOK Az idegen nyelv tanításának és tanulásának céljait a tanulók szükségletei határozzák meg. Ahhoz, hogy a diákok hazánk, Európa és

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

ANGOL NYELV. Az osztályozóvizsga követelményei: 9. évfolyam. Tankönyv: Traveller elemenetary. Fogalomkörök nyelvi kifejezései

ANGOL NYELV. Az osztályozóvizsga követelményei: 9. évfolyam. Tankönyv: Traveller elemenetary. Fogalomkörök nyelvi kifejezései ANGOL NYELV Az osztályozóvizsga írásbeli feladatlap, amely kiegészülhet szóbeli kérdésekkel. Az osztályozó vizsgán az osztályzás a munkaközösség által elfogadott egységes követelményrendszer alapján történik.

Részletesebben

Helyi tanterv-javaslat Négyosztályos gimnáziumi képzés 9-12. évfolyam. Angol második idegen nyelv emelt szintű (tagozatos) képzés heti 5-5-5-5 óra

Helyi tanterv-javaslat Négyosztályos gimnáziumi képzés 9-12. évfolyam. Angol második idegen nyelv emelt szintű (tagozatos) képzés heti 5-5-5-5 óra A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 3. melléklet - Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyamára Helyi tanterv-javaslat Négyosztályos gimnáziumi

Részletesebben

Angol nyelv. Személyes vonatkozások, család (Személyes bemutatkozás. Család bemutatása rajzok, képek segítségével.)

Angol nyelv. Személyes vonatkozások, család (Személyes bemutatkozás. Család bemutatása rajzok, képek segítségével.) Angol nyelv 1-2. évfolyam I. Hallott szöveg értése: Legyen képes követni a nagyon lassú és tiszta kiejtésű beszédet, amikor a jelentés megértéséhez hosszú szünetek állnak rendelkezésére; ismerje fel és

Részletesebben

Angol nyelv 1. évfolyam

Angol nyelv 1. évfolyam Angol nyelv 1. évfolyam Heti:1 óra, Évi 36 óra Célok és feladatok A nyelvtanulás első évében legfontosabb cél a nyelvtanulás megszerettetése, a nyelvtanuláshoz szükséges alapvető szóbeli készségek megalapozása,

Részletesebben

Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV

Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV A. Ruházati Vásárlási szituációk az alábbi témakörökben: 1. Méteráru üzlet 2. Férfi cipők 3. Női cipők 4. Rövidáruk / kemény rövidáru 5. Rövidáruk/ puha rövidáru 6.

Részletesebben

Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv

Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv Az írásbeli szóbeli vizsga 50-50 %-os arányban számítanak be a vizsga eredményébe. Tanév végi osztályozó vizsgán az éves munka és a vizsgaeredmény 75-25 %-ban

Részletesebben

Szóbeli követelmények idegen nyelvből

Szóbeli követelmények idegen nyelvből Szóbeli követelmények idegen nyelvből A szóbeli vizsga követelményei angol és német nyelvből A felvételi vizsga maximum 20 perc időtartamú. Az alapfokú nyelvvizsgához hasonlóan a felvételiző egy rövid

Részletesebben

IDEGEN NYELV ÉVFOLYAMVIZSGA 11. ÉVFOLYAM 2014-2015

IDEGEN NYELV ÉVFOLYAMVIZSGA 11. ÉVFOLYAM 2014-2015 1084 Budapest, Rákóczi tér 4 Tel: 313-0030, Tel/fax: 313-3182, Honlap: wwwjelkyhu Ez a vizsga előmérés az érettségi vizsga előtt IDEGEN NYELV ÉVFOLYAMVIZSGA 11 ÉVFOLYAM 2014-2015 Célja: A tanuló képes-e

Részletesebben

EMELT ANGOL 673 EMELT ANGOL 3 8. ÉVFOLYAM

EMELT ANGOL 673 EMELT ANGOL 3 8. ÉVFOLYAM EMELT ANGOL 673 EMELT ANGOL 3 8. ÉVFOLYAM EMELT ANGOL 674 CÉLOK ÉS FELADATOK Az alapvetı célok és feladatok megegyeznek az angol nyelvet ún. normál óraszámban tanulókéval, de az emelt óraszámnak köszönhetıen

Részletesebben

Helyi tanterv Négyosztályos szakközépiskolai képzés 9-12. évfolyam. Angol első idegen nyelv

Helyi tanterv Négyosztályos szakközépiskolai képzés 9-12. évfolyam. Angol első idegen nyelv A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 6. melléklet - Kerettanterv a szakközépiskolák 9-12. évfolyamára Helyi tanterv Négyosztályos szakközépiskolai

Részletesebben

Helyi tanterv Négyosztályos gimnáziumi képzés 9-12. évfolyam. Angol első idegen nyelv

Helyi tanterv Négyosztályos gimnáziumi képzés 9-12. évfolyam. Angol első idegen nyelv A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 3. melléklet - Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyamára Helyi tanterv Négyosztályos gimnáziumi képzés

Részletesebben

Tanmenet Angol nyelv 2012/2013-as tanév Esti tagozat 9.évfolyam

Tanmenet Angol nyelv 2012/2013-as tanév Esti tagozat 9.évfolyam Miskolci Magister Gimnázium Tanmenet Angol nyelv 2012/2013-as tanév Esti tagozat 9.évfolyam English for life 1. Tk és mf. Készítette : Berecz Mária Haladási ütem hónap Szeptember Témakörök, kommunikációs

Részletesebben

HELYI TANTERV Angol nyelv

HELYI TANTERV Angol nyelv HELYI TANTERV Angol nyelv 1. évfolyam Évi óraszám: 36 Ajánlott témakörök az 1. évfolyamra Ajánlott témakörök Órakeret Kapcsolódási pontok Család Én és a családom. Családtagok megnevezése, néhány tulajdonsággal

Részletesebben

9.évfolyam (9.A/B) TÉMAKÖRÖK:

9.évfolyam (9.A/B) TÉMAKÖRÖK: Tantárgy: Angol Osztály: Szakközépiskola A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 50 pont Feladattípusok: teszt, olvasott

Részletesebben

IDEGEN NYELV. Célok és feladatok a 12. évfolyam végére. Fejlesztési követelmények

IDEGEN NYELV. Célok és feladatok a 12. évfolyam végére. Fejlesztési követelmények IDEGEN NYELV (Angol, Német) Iskolánk koncepciója szerint az informatika, illetve az idegennyelv oktatása kap hangsúlyt, ebbıl adódóan az Idegennyelvi Munkaközösség és a Nevelıtestület egybehangzóan az

Részletesebben

Angol nyelv, normál szint 1-4. évfolyam 5-8. évfolyam Angol nyelv, emelt szint 1-4. évfolyam 5-8. évfolyam

Angol nyelv, normál szint 1-4. évfolyam 5-8. évfolyam Angol nyelv, emelt szint 1-4. évfolyam 5-8. évfolyam Miskolc, 2014. március 28. Miskolci Görög Katolikus Általános Iskola Helyi tanterv Idegen nyelv műveltségi terület II. Angol nyelv, normál szint 1-4. évfolyam 5-8. évfolyam Angol nyelv, emelt szint 1-4.

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

ANGOL NYELV 7. évfolyam

ANGOL NYELV 7. évfolyam ANGOL NYELV 7. évfolyam Célok és feladatok A hetedik évfolyamon kötelezően választható tantárgyként, második idegen nyelvként kerül bevezetésre az angol nyelv tanítása. Épít a már tanult német nyelv tanulása

Részletesebben

ANGOL NYELV Helyi tanterv

ANGOL NYELV Helyi tanterv ANGOL NYELV Helyi tanterv (A kerettantervi elveknek, szempontoknak és óraszámoknak megfeleltetve) Célok és feladatok Általános iskola 4. évfolyam Angol nyelv A gyermekkori idegennyelv-oktatás alapvető

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI Angol nyelv 5. évfolyam_nyolcosztályos gimnázium KÖVETELMÉNYEK ÉS TÉMAKÖRÖK A vizsga anyaga a már kidolgozott helyi tanterv követelményeihez igazodik. Az egyes évfolyamokon

Részletesebben

A idegen nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve

A idegen nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium A idegen nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Készült a 2/2008 (II. 08.) OM rendelettel módosított 17/2004. (V. 20.) OMrendelettel kiadott

Részletesebben

IDEGEN NYELV 139 7. ÉVFOLYAM Heti óraszám: 3 óra. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok

IDEGEN NYELV 139 7. ÉVFOLYAM Heti óraszám: 3 óra. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok IDEGEN NYELV 139 7. ÉVFOLYAM Heti óraszám: 3 óra Tartalom a) Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Megszólítás: Köszönés: Elköszönés: Bemutatkozás, bemutatás:

Részletesebben

Angol nyelv emelt szint

Angol nyelv emelt szint Angol nyelv emelt szint 3-8. évfolyam ANGOL NYELV, EMELT SZINT 3. ÉVFOLYAM 1. ANGOL NYELV 3. ÉVFOLYAM Éves óraszám: 74 heti óraszám: 2 TÉMAKÖRÖK ÉS ÓRASZÁMOK Témakör A témakör feldolgozására javasolt óraszám

Részletesebben

EMELT ANGOL 652 EMELT ANGOL 3 8. ÉVFOLYAM

EMELT ANGOL 652 EMELT ANGOL 3 8. ÉVFOLYAM EMELT ANGOL 652 EMELT ANGOL 3 8. ÉVFOLYAM EMELT ANGOL 653 CÉLOK ÉS FELADATOK Az alapvető célok és feladatok megegyeznek az angol nyelvet ún. normál óraszámban tanulókéval, de az emelt óraszámnak köszönhetően

Részletesebben

Angol. A kulcskompetenciák fejlesztése az élő idegen nyelvek tanításakor

Angol. A kulcskompetenciák fejlesztése az élő idegen nyelvek tanításakor Angol Óratervi táblázat a hatévfolyamos osztályok számára: Évfolyam 7. 8. 9. 10. 11. 12. Heti óraszám 4,5 4,5 4 4 3 3 Éves óraszám 166,5 166,5 148 148 111 96 Kiemelt cél a gondolkodás és az emlékezőképesség

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI Angol nyelv 5. évfolyam_nyolcosztályos gimnázium_emelt szint KÖVETELMÉNYEK ÉS TÉMAKÖRÖK A vizsga anyaga a már kidolgozott helyi tanterv követelményeihez igazodik. Az egyes

Részletesebben

Tanterv angol nyelv oktatásához 5-8. évfolyam számára

Tanterv angol nyelv oktatásához 5-8. évfolyam számára Tanterv angol nyelv oktatásához 5-8. évfolyam számára Célok és megvalósítás Az angol nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók angol nyelvi kommunikatív

Részletesebben

Helyi tanterv. Angol nyelv. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok. Hi! How do you do? I'm Sam Wilson.

Helyi tanterv. Angol nyelv. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok. Hi! How do you do? I'm Sam Wilson. Helyi tanterv Angol nyelv 5. évfolyam Évi óraszám: 126 Tankönyv: Project Third Edition 1 Tartalom a) Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Köszönés: Elköszönés:

Részletesebben

9. évfolyam szakgimnázium

9. évfolyam szakgimnázium OSZTÁLYOZÓ VIZSGÁK KÖVETELMÉNYEI NÉMET NYELV 9. évfolyam szakgimnázium Az 1. félév követelményei: Írásbeli követelmények: Feladatlap megoldása Szóbeli követelmények: Társalgás, szituációk, önálló felelet

Részletesebben

A MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ANGOL NYELV HELYI TANTERVE

A MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ANGOL NYELV HELYI TANTERVE A MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ANGOL NYELV HELYI TANTERVE 4 8. évfolyam 2015. 1. CÉLOK ÉS FELADATOK 4. évfolyam A negyedik évfolyamon kezdődő kisgyermekkori idegennyelv-oktatás alapvető célja lélektani

Részletesebben

9. évfolyam szakgimnázium

9. évfolyam szakgimnázium OSZTÁLYOZÓ VIZSGÁK KÖVETELMÉNYEI ANGOL NYELV 9. évfolyam szakgimnázium Az 1. félév követelményei: Köszönés, személyes adatok, bemutatkozás Országok és nemzetiségek Számok: 1-100 Tárgyak az osztályteremben

Részletesebben

ÉLŐ IDEGEN NYELVEK idegen nyelvi kommunikációhoz (kommunikatív kompetencia fejlesztése) az egész életen át tartó tanulás

ÉLŐ IDEGEN NYELVEK idegen nyelvi kommunikációhoz (kommunikatív kompetencia fejlesztése) az egész életen át tartó tanulás ÉLŐ IDEGEN NYELVEK Az idegen nyelvi kommunikációhoz szükséges képességek felölelik a szóbeli üzenetek megértését, beszélgetések kezdeményezését, folytatását és lezárását, valamint a szövegolvasást, -értést

Részletesebben

Helyi tanterv javaslat IDEGEN NYELV Angol nyelv 5. Osztály - Heti 3 óra Magical World 2

Helyi tanterv javaslat IDEGEN NYELV Angol nyelv 5. Osztály - Heti 3 óra Magical World 2 Helyi tanterv javaslat IDEGEN NYELV Angol nyelv 5. Osztály - Heti 3 óra Magical World 2 Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen

Részletesebben

Helyi tanterv (normál)

Helyi tanterv (normál) Helyi tanterv (normál) Általános iskola 4. évfolyam Célok és feladatok A gyermekkori idegennyelv-oktatás alapvető célja lélektani és nyelvi: egyrészt kedvet ébreszteni a nyelvek tanulása iránt, sikerélményhez

Részletesebben

Tanterv angol nyelv oktatásához 4. évfolyam számára

Tanterv angol nyelv oktatásához 4. évfolyam számára Tanterv angol nyelv oktatásához 4. évfolyam számára Célok és feladatok A gyermekkori idegennyelv-oktatás alapvető célja lélektani és nyelvi: egyrészt kedvet ébreszteni a nyelvek tanulása iránt, sikerélményhez

Részletesebben

MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL

MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL Ahhoz, hogy a tanuló elégséges osztályzatot szerezzen, az alábbi tudásanyag 60 százalékát el kell sajátítania. Vitás esetben vagy osztályozó vizsgánál az alábbi anyagot

Részletesebben

Helyi tanterv. 11. évfolyam. angol 1. idegen nyelv. emelt szint

Helyi tanterv. 11. évfolyam. angol 1. idegen nyelv. emelt szint Helyi tanterv 11. évfolyam angol 1. idegen nyelv emelt szint IDEGEN NYELV Célok és feladatok Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók

Részletesebben

Teleki Sámuel Általános Iskola

Teleki Sámuel Általános Iskola Teleki Sámuel Általános Iskola ÉRD Törökbálinti út 1 Élő Idegen Nyelv: Angol Emelt szintű tanterv 1-8. osztály NAT 3 2007 NAT 2 helyi tantervet átdolgozta: Balaton Katalin Rábainé Radó Katalin Az 1-3.

Részletesebben

Tanmenet Angol nyelv 2013/2014-es tanév 10.évfolyam Esti tagozat

Tanmenet Angol nyelv 2013/2014-es tanév 10.évfolyam Esti tagozat Miskolci Magister Gimnázium Tanmenet Angol nyelv 2013/2014-es tanév 10.évfolyam Esti tagozat English for life 1. Tk és mf. Készítette : Berecz Mária Haladási ütem hónap Szeptember Témakörök, kommunikációs

Részletesebben

Készségfejlesztés- Kommunikációs szándékok

Készségfejlesztés- Kommunikációs szándékok Szeptember Unit 1 Knowing me, knowing you 1-6. óra Unit 2 Human Touch 7-12. óra Bemutatkozás, Üdvözlési formák Személyes adatok Családi kapcsolatok Életút Változások az életútban Jövőbeli tervek Ünnepek

Részletesebben

ÉLŐ IDEGEN NYELV ANGOL NYELV I. rész: normál tanterv szerint

ÉLŐ IDEGEN NYELV ANGOL NYELV I. rész: normál tanterv szerint ÉLŐ IDEGEN NYELV ANGOL NYELV I. rész: normál tanterv szerint Az élő idegen nyelvet a közoktatásban résztvevő minden diáknak kötelező tanulnia a tankötelezettség végéig. Meghatározott feltételek mellett

Részletesebben

A gimnáziumi osztályok félévi és év végi vizsgarendje.

A gimnáziumi osztályok félévi és év végi vizsgarendje. A gimnáziumi osztályok félévi és év végi vizsgarendje. Az angol csoportok egységesen a Traveller sorozat könyveit használják, így a vizsgarendszerben egységes követelményrendszert alakítottunk ki. A nyelvvizsgák

Részletesebben

TANMENETJAVASLATOK. Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően.

TANMENETJAVASLATOK. Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően. TANMENETJAVASLATOK Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően. a) változat (heti 3 óra) Egy leckére átlagosan 3 óra jut, de ehhez nem kell feltétlenül ragaszkodni.

Részletesebben

Autentikus szövegek és feladatok. Pozitív attitűd. Tantárgyközi integráció. Nyelvtanulási stratégiák

Autentikus szövegek és feladatok. Pozitív attitűd. Tantárgyközi integráció. Nyelvtanulási stratégiák Angol nyelv 5-8. évfolyam (3 óra / hét) 5.12 Angol nyelv 5-8. évfolyam (3 óra / hét) Ajánlott tankönyvsorozat: Project 3rd edition 1-4 (Tom Hutchinson) Célok és megvalósítás Az angol nyelv oktatásának

Részletesebben

HELYI TANTERV ANGOL NÉGYOSZTÁLYOS GIMNÁZIUMI ÉVFOLYAM KÉPZÉS EMELT ÓRASZÁM ELSŐ IDEGEN NYELV

HELYI TANTERV ANGOL NÉGYOSZTÁLYOS GIMNÁZIUMI ÉVFOLYAM KÉPZÉS EMELT ÓRASZÁM ELSŐ IDEGEN NYELV HELYI TANTERV ANGOL NÉGYOSZTÁLYOS GIMNÁZIUMI KÉPZÉS EMELT ÓRASZÁM 9-12. ÉVFOLYAM ELSŐ IDEGEN NYELV 1 9-12. évfolyam Bevezetés: Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai

Részletesebben

Helyi tanterv. A Idegen nyelv-angol tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret. 4. évfolyam: vi óraszám

Helyi tanterv. A Idegen nyelv-angol tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret. 4. évfolyam: vi óraszám Helyi tanterv A Idegen nyelv-angol tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret Tematikai egység rövid címe 4. évfolyam: Kerettanter vi óraszám Én és a családom. Családtagok

Részletesebben

I félévi követelmények:

I félévi követelmények: Osztályozóvizsga követelmények Angol nyelv 9 évfolyam kezdő csoport Az osztályozóvizsga feladatlap megoldásából, szóbeli társalgásból és önálló témakifejtésből áll. I félévi követelmények: Fogalomkörök:

Részletesebben

Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola. Angol. tantárgy. 4-8. évfolyam. heti 3 óra, évi 109 óra 2013. Angol 4-8. évfolyam 1

Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola. Angol. tantárgy. 4-8. évfolyam. heti 3 óra, évi 109 óra 2013. Angol 4-8. évfolyam 1 Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola Angol tantárgy 4-8. évfolyam heti 3 óra, évi 109 óra 2013. 1 Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola Bevezetés Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja,

Részletesebben

Célok és feladatok: Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Helyi tanterv Angol nyelv 5-8. évfolyam

Célok és feladatok: Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Helyi tanterv Angol nyelv 5-8. évfolyam ANGOL NYELV Célok és feladatok: Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése,

Részletesebben

Élő idegen nyelv Angol 3-4. évfolyam

Élő idegen nyelv Angol 3-4. évfolyam Célok és feladatok Élő idegen nyelv Angol 3-4. évfolyam A gyermekkori idegennyelv-oktatás alapvető célja lélektani és nyelvi: egyrészt kedvet ébreszteni a nyelvek tanulása iránt, sikerélményhez juttatni

Részletesebben

NÉMET NYELVBŐL. Magyar Szentek Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola 3060 Pásztó, Deák Ferenc utca /

NÉMET NYELVBŐL. Magyar Szentek Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola 3060 Pásztó, Deák Ferenc utca / NÉMET NYELVBŐL 1. osztály reagálásra. Bekapcsolódjon, és tevékenyen részt vegyen az órai játékokban, cselekvésekben. Ismerje a mindennapi üdvözlési és búcsúzási formákat. Ismerje a tanult témakörök szavait:

Részletesebben