VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE"

Átírás

1 XVIII. (XLVI.) évfolyam 2. szám április 02. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI 9/2008. (IV. 2.) rendelet A Veszprém Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyonkezelés, -gazdálkodás szabályairól szóló 8/2002.(IX.20.) rendelet módosításáról II. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 30/2008. (III. 27.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése március 27-ei ülésének napirendjeiről 31/2008. (III. 27.) MÖK határozat Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének beszámolója Veszprém megye közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról, valamint Veszprém Megye Biztonságáért integrált társadalmi bűn- és baleset-megelőzési program évi megvalósításáról 32/2008. (III. 27.) MÖK határozat A 205/2007. (XII. 13.) MÖK határozattal elfogadott Ellátási szerződés módosításáról 33/2008. (III. 27.) MÖK határozat A megyei kórház feladatellátását biztosító ingó vagyon vagyonkezelésbe adása a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt-nek 34/2008. (III. 27.) MÖK határozat Tulajdonosi hozzájárulásról és pályázati önrész biztosításáról a sürgősségi betegellátás fejlesztéséhez a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézetben 35/2008. (III. 27.) MÖK határozat Pápa Város Önkormányzata Képviselő-testületével a Pápai Szakképzés-szervezési Társulás létrehozásáról 36/2008. (III. 27.) MÖK határozat Várpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületével a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás létrehozásáról 37/2008. (III. 27.) MÖK határozat Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületével a Balatonfelvidék Somló Szakképzés-szervezési Társulás létrehozásáról 38/2008. (III. 27.) MÖK határozat A szakképzés-szervezési társulások alapítói vagyon fedezetének biztosításáról 39/2008. (III. 27.) MÖK határozat Tiltakozásról az újabb iskolabezárások ellen 40/2008. (III. 27.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Fűtés- és Melegvíz Szolgáltató Non-profit Kft. létrehozásáról 41/2008. (III. 27.) MÖK határozat Veszprém Megyei Fűtés- és Melegvíz Szolgáltató Non-profit Kft. létrehozásával kapcsolatos döntések meghozataláról 42/2008. (III. 27.) MÖK határozat Egyes megyei fenntartású intézmények vagyonelemeire vonatkozó használati jogának megvonásáról 43/2008. (III. 27.) MÖK határozat Egyes megyei fenntartású intézmények vagyonelemeinek vagyonkezelésbe adásáról 44/2008. (III. 27.) MÖK határozat Pályázat a közalkalmazotti létszámcsökkentéssel kapcsolatos egyszeri hozzájárulás igényléséről

2 274 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE április /2008. (III. 27.) MÖK határozat Pályázati önrész megemeléséről a Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium EGT Norvég Finanszírozási Mechanizmusok Program pályázatához 46/2008. (III. 27.) MÖK határozat Konzorciumi tagságról a Mária Út, mint kiemelkedő jelentőségű kulturális-vallási zarándok és turista úthálózat kialakítása című KDROP pályázat benyújtásához, illetve megvalósításához 47/2008. (III. 27.) MÖK határozat A Veszprém Megye Kultúrájáért Közalapítvány alapító okiratának módosításáról III. MELLÉKLETEK 9/2008. (IV.2.) rendelet melléklete 33/2008. (III. 27.) MÖK határozat 1. sz. melléklete 34/2008. (III. 27.) MÖK határozat 1. sz. melléklete 35/2008. (III. 27.) MÖK határozat 1-3. sz. mellékletei 36/2008. (III. 27.) MÖK határozat 3-4., 6. sz. mellékletei 37/2008. (III. 27.) MÖK határozat sz. mellékletei 40/2008. (III. 27.) MÖK határozat 4. sz. melléklete 43/2008. (III. 27.) MÖK határozat 5. sz. melléklete Helyreigazítás IV. KÖZLEMÉNY

3 2008. április 02. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 275 I. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETE A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2008. (IV. 2.) rendelete A Veszprém Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyonkezelés, -gazdálkodás szabályairól szóló 8/2002.(IX.20.) rendelet módosításáról A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdés, 79. (2) bekezdés, 80. (1) bekezdés, a 80/B., valamint az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) ban kapott felhatalmazás alapján, a Veszprém Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyonkezelés, -gazdálkodás szabályairól szóló 8/2002. (IX.20.) rendelet (továbbiakban: rendelet) módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 1. A rendelet 5. -a a következőkkel egészül ki: E rendelet tekintetében közművek alatt azokat a központi berendezéssel rendelkező elosztó illetve gyűjtő vezetékrendszereket, és az ezzel kapcsolatos létesítményeket értjük, amelyek a lakosság, a közintézmények, illetve a fogyasztók vízellátásával, szennyvízelvezetésével, villamos energia ellátásával, hő- és gázenergia ellátásával és a távközléssel járó időszakos vagy folyamatos igényeit elégíti ki. 2. A rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. 3. Jelen rendelet május 1. napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a főjegyző gondoskodik. Veszprém, március 27. Dr. Zsédenyi Imre s.k. megyei főjegyző Lasztovicza Jenő s.k. megyei közgyűlés elnöke II. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 30/2008. (III. 27.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a március 27-ei ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 1. A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének beszámolója Veszprém megye közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és

4 276 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE április 02. az ezzel kapcsolatos feladatokról, valamint Veszprém Megye Biztonságáért integrált társadalmi bűn- és baleset-megelőzési program évi megvalósításáról Előadó: Dr. Bolcsik Zoltán, megyei rendőrfőkapitány Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 2. A megyei kórház feladatellátását biztosító ingó vagyon vagyonkezelésbe adása a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt-nek Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 3. Tulajdonosi hozzájárulás és pályázati önrész biztosítása a sürgősségi betegellátás fejlesztéséhez a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Megyei Kórház- Rendelőintézetben Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 4. A megyei szakképzési intézményhálózat átalakításával kapcsolatos dokumentumok elfogadása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 5. Tiltakozás az újabb iskolabezárások ellen Előadó: Az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság megbízásából: Stolár Mihály tanácsnok, a bizottság elnöke 6. Veszprém Megyei Fűtés-, és Melegvíz Szolgáltató Non-profit Kft. létrehozása, valamint az ehhez kapcsolódó egyéb döntések meghozatala Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 7. Pályázat a közalkalmazotti létszámcsökkentéssel kapcsolatos egyszeri hozzájárulás igénylésére Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 8. Pályázati önrész megemelése a Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium EGT Norvég Finanszírozási Mechanizmusok Program pályázatához Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 9. Konzorciumi tagság a Mária Út, mint kiemelkedő jelentőségű kulturális-vallási zarándok és turista úthálózat kialakítása című KDROP pályázat benyújtásához, illetve megvalósításához Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 10. A Veszprém Megye Kultúrájáért Közalapítvány alapító okiratának módosítása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 11. Kérdés Határidő: Felelős: azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 31/2008. (III. 27.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének beszámolóját Veszprém megye közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság

5 2008. április 02. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 277 érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról, valamint Veszprém Megye Biztonságáért integrált társadalmi bűn- és baleset-megelőzési program évi megvalósításáról szóló előterjesztést megtárgyalta és elfogadta. Határidő: Felelős: azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 32/2008. (III. 27.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársasággal megkötött, a 205/2007. (XII. 13.) MÖK határozatának 1/B. számú mellékletét képező Ellátási szerződés IV. pontját az alábbi 4. ponttal egészíti ki: 4. A évi illetményemelésre a 49/2008. (III. 14.) Korm. rendelet alapján biztosított központi költségvetési támogatás időarányos részének igénybevétele érdekében a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság vállalja, hogy a költségvetési szervtől átvett foglalkoztatottak számára biztosítja a korábbi illetményüknek és pótlékuknak megfelelő alapbért és pótlékot, továbbá vállalja, hogy a részére az illetményemelésre biztosított támogatással a évi féléves, valamint az éves költségvetési beszámolóval egyidejűleg a Veszprém Megyei Önkormányzat felé elszámol, valamint eleget tesz az évközi tájékoztatási kötelezettségnek. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál kezdeményezze az Ellátási Szerződés módosítását, egyúttal felhatalmazza a szerződésmódosítás aláírására. Amennyiben a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság a szerződés módosítását nem fogadja el, a közgyűlés felkéri elnökét, hogy a támogatás arányos részéről történő lemondásról haladéktalanul gondoskodjon. Határidő: Felelős: azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 33/2008. (III. 27.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az egészségügyi szakellátás feladatának április 1-jétől történő ellátására a Sümeg Városi Önkormányzattal közösen alapított Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére történő ingó eszközök (eszközök, gépek, berendezések, műszerek, készletek) átadása, a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet bankszámláin március 31. napján nyilvántartott pénzeszközök átadása, valamint a megszűntetésre került intézmény bankszámlái feletti intézkedés érdekében a következők szerint rendelkezik: 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megszüntetésre kerülő Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet használatában lévő, de önkormányzati tulajdonú ingóságokat a határozat 1. számú mellékletét képező vagyonkezelési szerződés és az ahhoz csatolt nyilvántartás szerint április 1. napjától kijelöléssel a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság vagyonkezelésébe adja, az ingóság apportálása miatti tőkeemelés megtörténtéig.

6 278 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE április 02. A megyei közgyűlés elfogadja a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársasággal megkötendő vagyonkezelési szerződést, felhatalmazza elnökét a szerződés aláírására. Határidő: március 31. Felelős: Lasztovicza Jenő, megyei közgyűlés elnöke 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megszűntetésre kerülő Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet költségvetési intézmény bankszámláin március 31. napján lévő pénzeszközöket átadja a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére. Határidő: március 31. Felelős: Lasztovicza Jenő, megyei közgyűlésé elnöke 3. A Veszprém Megyei önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Dr. Rácz Jenő főigazgatót, valamint Budánovics Noémi gazdasági igazgatót, hogy a megszűntetésre került Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet költségvetési intézmény bankszámlái felett április 1. és április 30. közötti időszakban rendelkezzenek, felhatalmazottak jogosultak a bankszámlákról az oda beérkező összegeket a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság bankszámlájára átutalni. Határidő: Felelős: azonnal Lasztovicza Jenő, megyei közgyűlés elnöke 34/2008. (III. 27.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul, hogy a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. pályázatot nyújtson be a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében a sürgősségi ellátás SO1 és SO2 (és ezeken belül gyermek sürgősségi ellátás) fejlesztésének támogatására kiírt TIOP-2.2.2/08/2F kódszámú pályázatra és a pályázó rendelkezésére bocsátja a pályázati önrész biztosításához szükséges forrást. A közgyűlés elfogadja a sürgősségi ellátás fejlesztésének támogatása érdekében benyújtandó pályázat feltételeként kialakított testületi véleményt a határozat 1. számú melléklete szerint. Felhatalmazza a megyei közgyűlés elnökét, hogy képviselje a pályázat benyújtására vonatkozó javaslat elfogadását a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. közgyűlésén. Határidő: március 27. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért azzal, hogy a sürgősségi ellátás fejlesztése keretében a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt., valamint a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata együttműködési megállapodást kössenek az alapellátási ügyelet integrálására. A közgyűlés kezdeményezi, hogy a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata a pályázati önrészhez az előterjesztésben írt feltételekkel felajánlott ezer forintnál, azaz Ötmillió-nyolcszázezer forintnál nagyobb mértékű hozzájárulást vállaljon,

7 2008. április 02. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 279 figyelemmel az alapellátási ügyelet integrálásával járó szakmai és anyagi előnyökre. A közgyűlés megbízza elnökét, hogy kezdeményezzen egyeztetést a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatával a nagyobb mértékű hozzájárulás vállalásáról szóló megállapodás érdekében. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy képviselje a közgyűlésnek az együttműködési megállapodás megkötésére vonatkozó álláspontját a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. közgyűlésén. Határidő: március 27. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 3. A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésében a 7. számú melléklet I. 50. pontjában feladattal terhelten a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház- Rendelőintézet sürgősségi centrum megvalósítása (pályázati önrész) címen elkülönített ezer forint előirányzatból ezer forint felhalmozási célú pénzeszközt ad át Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt-nek a sürgősségi ellátás fejlesztése érdekében benyújtani kívánt pályázat önrészének biztosítása céljából. Ezt a kötelezettséget a megyei önkormányzat évi pénzmaradványának meghatározásakor kötelezettséggel terhelt pénzmaradványként kell figyelembe venni. Határidő: március 27. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 4. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése visszavonhatatlan beleegyezését adja a tulajdonát képező 5083 hrsz ingatlanán a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt által a sürgősségi ellátás fejlesztése céljából készített pályázati programban meghatározott építészeti beruházásának megvalósításához, illetve a projekt teljeskörű megvalósításához. A Veszprém Megyei Önkormányzat nevében a megyei közgyűlés, mint tulajdonos kötelezettséget vállal a pályázati támogatás igénybevételével megvalósított beruházásnak a projektzárást követően legalább 5 éven át aktív fekvőbeteg-ellátási célú működtetésére és az erről szóló közokiratot a pályázat benyújtásához a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt rendelkezésére bocsátja. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a pályázat benyújtásához szükséges közokiratot készíttesse el, valamint felhatalmazza az elnökét, hogy a megyei önkormányzat, mint tulajdonos nevében a pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatokat aláírja. Határidő: május 15. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 5. A megyei közgyűlés hatályon kívül helyezi a 95/2007. (VI. 14.) MÖK határozat sürgősségi ellátás fejlesztésének pályázatára vonatkozó 4.) pontját. Határidő: azonnal Felelős: Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző 35/2008. (III. 27.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése augusztus 1-jei hatállyal megállapodást köt Pápa Város Önkormányzata Képviselő-testületével a Pápai

8 280 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE április 02. Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint a Társulási megállapodást jóváhagyja. 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pápai Szakképzés-szervezési Társulás alapító okiratát az előterjesztés 2. sz. melléklete szerint jóváhagyja. 3. A közgyűlés a Pápai Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanácsába a Megyei Önkormányzat képviseletére Takács Szabolcs, Papp Tamás és dr. Németh Márta képviselőket bízza meg. A Társulási Tanács tevékenységéről és az ott végzett munkájukról a közgyűlésnek évente be kell számolni. Határidő: a Társulás megalakulását követően folyamatos Felelős: a Társulási Tanácsba delegált személyek 4. A közgyűlés felhatalmazza elnökét a Társulási megállapodás aláírására. Határidő: április 10. Felelős: Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke 5. A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy a dokumentumokat a Közigazgatási Hivatalnak küldje meg. Határidő: a dokumentumok aláírását követő 15 napon belül Felelős: Dr. Zsédenyi Imre főjegyző 36/2008. (III. 27.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése július 1-jei hatállyal megállapodást köt Várpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületével a Bakonyi Szakképzésszervezési Társulás létrehozására és az előterjesztés 3. sz. melléklete szerint a Társulási megállapodást jóváhagyja. 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás alapító okiratát az előterjesztés 4. sz. melléklete szerint jóváhagyja. 3. A közgyűlés a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanácsába a Megyei Önkormányzat képviseletére Galambos Szilvia, Talabér Márta és Horváth László képviselőket bízza meg. A Társulási Tanács tevékenységéről és az ott végzett munkájukról a közgyűlésnek évente be kell számolni. Határidő: a Társulás megalakulását követően folyamatos Felelős: a Társulási Tanácsba delegált személyek 4. A közgyűlés felhatalmazza elnökét a Társulási megállapodás és a Bakonyi Szakképzésszervezési Társulás alapító okiratának aláírására. Határidő: április 10. Felelős: Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke

9 2008. április 02. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy a dokumentumokat a Közigazgatási Hivatalnak küldje meg. Határidő: a dokumentumok aláírását követő 15 napon belül. Felelős: Dr. Zsédenyi Imre főjegyző 6. A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy a társulás létrehozásáról szóló alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartást vezető szervnek küldje meg. Határidő: az alapító okirat aláírását követő 8 napon belül. Felelős: Dr. Zsédenyi Imre főjegyző 37/2008. (III. 27.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 213/2007. (XII.13.) MÖK határozatát visszavonja. Határidő: azonnal Felelős: Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke 2. A közgyűlés hozzájárul, hogy a 116/2007. (VI.27.) MÖK határozat alapján Tapolca Város Önkormányzatával a Széchenyi István Szakképző Iskolában lévő közoktatási feladatok Veszprém Megyei Önkormányzat által történő átvállalásáról kötött Megállapodást közös megegyezéssel megszünteti és felhatalmazza elnökét, hogy az erről szóló dokumentumokat írja alá. Határidő: június 30. Felelős: Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke 3. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a II. félévi költségvetés-módosításhoz kapcsolódóan tegyen javaslatot a Széchenyi István Szakképző Iskola fenntartói jogának visszavétele után a tulajdonos önkormányzat normatíván felüli költségeinek támogatására. Határidő: szeptember 30. Felelős: Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke 4. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése július 1-jei hatállyal megállapodást köt Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületével a Balaton-felvidék Somló Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és az előterjesztés 16. sz. melléklete szerint a Társulási megállapodást jóváhagyja. 5. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Balaton-felvidék Somló Szakképzésszervezési Társulás alapító okiratát az előterjesztés 17. sz. melléklete szerint jóváhagyja. 6. A közgyűlés a Balaton-felvidék Somló Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanácsába a Megyei Önkormányzat képviseletére Hári Lenke, Stolár Mihály és Kovács Zoltán János képviselőket bízza meg. A Társulási Tanács tevékenységéről és az ott végzett munkájukról a közgyűlésnek évente be kell számolni.

10 282 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE április 02. Határidő: a Társulás megalakulását követően folyamatos Felelős: a Társulási Tanácsba delegált személyek 7. A közgyűlés felhatalmazza elnökét a Társulási megállapodás és a Balaton-felvidék Somló Szakképzés-szervezési Társulás alapító okiratának aláírására. Határidő: április 10. Felelős: Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke 8. A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy a dokumentumokat a Közigazgatási Hivatalnak küldje meg. Határidő: a dokumentumok aláírását követő 15 napon belül. Felelős: Dr. Zsédenyi Imre főjegyző 9. A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy a társulás létrehozásáról szóló alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartást vezető szervnek küldje meg. Határidő: az alapító okirat aláírását követő 8 napon belül. Felelős: Dr. Zsédenyi Imre főjegyző 38/2008. (III. 27.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy a három társulási megállapodásban szereplő, a szakképzés-szervezési társulások alapítói vagyon - a megyei önkormányzatot érintő - fedezetének megteremtéséről a évi költségvetés módosítása során intézkedjen. Határidő: a társulások megalakulását követő költségvetés-módosítás Felelős: Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke 2. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy folytasson tárgyalásokat Ajka, Balatonfüred, Tapolca polgármestereivel a települési önkormányzatok hozzájárulásáról a normatíván felüli megyei finanszírozás csökkentése érdekében. Határidő: szeptember 30. Felelős: Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke 39/2008. (III. 27.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése csatlakozik az Élőlánc Mozgalom, a Nemzeti Fórum és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete országos felhívásához. Felhívja a Kormány és a Parlament figyelmét, hogy az oktatásügyből kivont milliárdok olyan folyamatokat indítanak el, amelyek kedvezőtlenül hatnak Magyarország jövőjére. Felkéri a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségét, a megye országgyűlési képviselőit, hogy tiltakozzanak a folytatódó iskolabezárások ellen és tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy a gyermeket nevelő család, az oktatásügy, a képzés és szakképzés, a helyesen megválasztott vidékpolitika kerüljön a magyar társadalom középpontjába.

11 2008. április 02. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 283 A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy a határozat megküldéséről intézkedjen a Kormány, a Parlament elnöke, az Élőlánc Mozgalom, a Nemzeti Fórum, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete, a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége részére. Határidő: március 31. Felelős: Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző 40/2008. (III. 27.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az intézményi energiahatékonysággal kapcsolatos feladatok szakszerű ellátására az RFV ESCO Beruházó és Szolgáltató Kft-vel (1118. Budapest, Számadó u. 19.) közösen megalapítja a Veszprém Megyei Önkormányzat többségi tulajdonú (51 %) Veszprém Megyei Fűtés- és Melegvíz Szolgáltató Non-Profit Korlátolt Felelősségű Társaságot. 2. A közgyűlés a cégalapításhoz szükséges 260 eft törzsbetét (51 %) összegét a Megyei Önkormányzat évi költségvetéséből az általános tartalék terhére biztosítja. 3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint alapító tag elfogadja a Veszprém Megyei Fűtés- és Melegvíz Szolgáltató Non-Profit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Kft.) társasági szerződését 4. számú melléklet szerint. 4. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Fűtés- és Melegvíz Szolgáltató Non-Profit Korlátolt Felelősségű Társaság első ügyvezetőjének a társasági szerződés aláírásától március 31-ig Kovács Norbertet (an: Kincses Katalin, lakcím: 3950 Sárospatak, Rákóczi út 34.) jelöli. Az ügyvezető megbízási díját Ft/hó összegben javasolja megállapítani. 5. A Veszprém Megyei Közgyűlés Veszprém Megyei Fűtés- és Melegvíz Szolgáltató Non- Profit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottságába a társasági szerződés szerint, annak aláírásától kezdve március 31.-ig a következő személyeket jelöli ki: Fülöp Zoltán (an: Szabó Valéria, 8400 Ajka, Határ u. 22.) Boros Dénes (an: Csízi Ilona, 8420 Zirc, Kálvária u. 3.) A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a Kft taggyűlésén, mint a többségi tulajdonos Veszprém Megyei Önkormányzat képviselője fogadja el a Felügyelő Bizottságba a következő személyek kijelölését: Istók Ede (an: Pócsi Magdolna, lakcím: 1015 Budapest, Batthyány u. 61.) Felföldi Zoltán (an: Tóth Gabriella, lakcím: 6032 Nyárlőrinc, III.ker. 52/a.) Szedlák Attila (an: Kekk Ilona Erika, lakcím: 8196 Litér, Árpád u. 7.) A közgyűlés a felügyelő bizottság elnökének díjazását Ft/hó, tagjainak díjazását Ft/hó összegben javasolja meghatározni. 6. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy az ügyvezető, valamint a felügyelő bizottság tagjaira, valamint a díjazásukra vonatkozó javaslatot Kft. taggyűlésén képviselje. 7. A közgyűlés felhatalmazza elnökét az alapító képviseletében a társasági szerződés

12 284 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE április 02. aláírására és az alapításhoz szükséges pénzbeli hozzájárulás befizetésére, az általános tartalék terhére. Határidő: április 27. Felelős: Lasztovicza Jenő a megyei közgyűlés elnöke 41/2008. (III. 27.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy az RFV ESCO Kft-vel az együttműködés formáinak meghatározására, az egyes partnerek jogainak és kötelezettségeinek, azok gyakorlási módjainak rögzítésére a szindikátusi szerződést készítse elő és terjessze a közgyűlés soron következő ülésére, az előterjesztésben leírt elvek alapján. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy gondoskodjon a fűtés- és melegvíz szolgáltatás vásárlásához szükséges közbeszerzési eljárás előkészítéséről, valamint a évi költségvetés módosításáról annak érdekében, hogy a hőszolgáltatási díj fedezetét biztosítsa. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a kazánhelyiségek bérleti szerződés útján történő hasznosítása érdekében a vagyonrendelet előírásainak megfelelően gondoskodjon zártkörű versenytárgyalás lebonyolításáról, melyre a Veszprém Megyei Fűtés- és Melegvíz Szolgáltató Non-Profit Korlátolt Felelősségű Társaságot hívja meg. Határidő: Felelős: a közbeszerzési, valamint a versenytárgyalás lebonyolítását követő közgyűlés Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke 42/2008. (III. 27.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Medgyaszay Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium használati jogát a veszprémi 2191/8 hrsz-ú ingatlanán lévő felépítmények fűtési és meleg víz ellátó rendszerére, a Veszprémi Petőfi Színház használati jogát veszprémi 1965/32, 5038, 5041/A, 5739, 5740, 5741 hrsz-ú ingatlanain lévő felépítmények fűtési és meleg víz ellátó rendszerére, az Eötvös Károly Megyei Könyvtár használati jogát a veszprémi 5040 hrsz-ú ingatlanán lévő felépítmény fűtési és meleg víz ellátó rendszerére, Idősek Otthona Pápakovácsi használati jogát a 0195/16 hrsz-ú ingatlanán lévő felépítmények fűtési és meleg víz ellátó rendszerére, Idősek Otthona Peremarton-gyártelep használati jogát a 03/2 hrsz-ú ingatlanán lévő felépítmények fűtési és meleg víz ellátó rendszerére, Idősek Otthona és Módszertani Intézmény Külsővat használati jogát a 299 hrsz-ú ingatlanán lévő felépítmények fűtési és meleg víz ellátó rendszerére, Idősek Otthona Szőc használati jogát a 060 hrsz-ú ingatlanán lévő felépítmények fűtési és meleg víz ellátó rendszerére, Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona Kamond használati jogát a 97/3, 97/5, 98 hrsz-ú ingatlanain lévő felépítmények fűtési és meleg víz ellátó rendszerére, Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona Dáka használati jogát az 1, 7 hrsz-ú ingatlanain lévő felépítmények fűtési és meleg víz ellátó rendszerére, Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona Lesencetomaj használati jogát a 426 hrsz-ú ingatlanán lévő felépítmények fűtési és meleg víz ellátó rendszerére, Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete Farkasgyepű használati jogát a 049/2 hrsz-ú ingatlanán lévő felépítmények fűtési és meleg víz ellátó rendszerére vonatkozóan a vagyonkezelési szerződés aláírásával egyidejűleg megvonja.

13 2008. április 02. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 285 A közgyűlés utasítja a megyei főjegyzőt a határozatból eredő változás vagyonkataszteren történő átvezetésére. Határidő: Felelős: a vagyonkezelésbe adásról szóló szerződés aláírását követő 8 nap Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző 43/2008. (III. 27.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Medgyaszay Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium; Veszprémi Petőfi Színház, Eötvös Károly Megyei Könyvtár; Idősek Otthona Peremarton-gyártelep; Idősek Otthona és Módszertani Intézmény, Külsővat; Idősek Otthona Szőc; Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond; Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka; Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj; Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete fűtési rendszereire, - mint a vagyonkezelési szerződésben foglalt leltár szerinti ingó vagyonra - kijelöléssel, ingyenesen vagyonkezelői jogot biztosít a Veszprém Megyei Fűtés- és Melegvíz Szolgáltató Non-Profit Korlátolt Felelősségű Társaság részére, és vele az előterjesztés 5. sz. mellékletét képező vagyonkezelési szerződést május 1-jei hatállyal 15 évre megköti. Felhatalmazza a közgyűlés elnökét a vagyonkezelési szerződés aláírására, valamint arra, hogy kezdjen tárgyalásokat a második körben csatlakozásra számba vett intézmények tulajdonos önkormányzataival, abból a célból, hogy hasonló vagyonkezelési szerződést kössenek a létrehozott Kft-vel. Határidő: április 30. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 44/2008. (III. 27.) MÖK határozat 1. A Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. tv. 5. számú mellékletének 9. pontjában foglaltak, valamint a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXXVII. tv. 5. számú mellékletének 9. pontjában foglaltak alapján a Veszprém Megyei Önkormányzat pályázatot nyújt be a létszámcsökkentési döntésével kapcsolatos egyszeri hozzájárulás igénylésére. 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat a feladatellátás racionális megszervezése érdekében az alábbi létszámcsökkentést, illetve álláshelyek megszüntetését határozta el. Az önkormányzat neve és címe: Veszprém Megyei Önkormányzat 8200 Veszprém Megyeház tér 1. A évi költségvetésben jóváhagyott létszámkeret: A 4/2007. (II. 22.) MÖK határozattal elrendelt létszámcsökkentést követően engedélyezett létszám: A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet dobai telephelyének átadását követően engedélyezett létszám: A 92/2007. (VI. 14.) és a 94/2007. (VI. 14.) MÖK határozatokkal elrendelt létszámcsökkentést követően engedélyezett létszám: 4494 fő 4285 fő 4132 fő 4091, 5 fő

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XVI. (XLIV.) évfolyam 5. szám 2006. szeptember 22. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 77/2006. (IX. 14.) MÖK határozat: Kádár Tibor részére Veszprém Megye Érdemrendje

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE . (XLVI.) évfolyam 3. szám 2008. április 28. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 49/2008. (IV. 24.) MÖK határozat Polgárdy Imre megválasztásáról a közgyűlés társadalmi

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XVI. (XLIV.) évfolyam 3. szám 2006. június 20. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 45/2006. (VI. 15.) MÖK határozat: Bőle Károlyné megbízásáról a Faller Jenő Szakképző

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XV. (XLIII.) évfolyam 1. szám 2005. február 23. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2005. (II. 17.) MÖK határozat: Biróné Bognár Ágnes, a Kabóca Bábszínház igazgatói

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XVIX. (XLVII.) évfolyam 3. szám 2009.március 27. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI 6/2009. (III. 27.) rendelet: A Veszprém

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XXI. (XLIX.) évfolyam 12. szám 2011. december 30. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 238/2011. (XII. 29.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat aljegyzője

Részletesebben

SZEMÉLYI RÉSZ HATÁROZATOK

SZEMÉLYI RÉSZ HATÁROZATOK 2006. február 28. 3. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 4/2006. (II. 16.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése állandó bizottságai egyes külső tagjai megbízatásának megszűntetése

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok fenntartói jogának átadásához

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

2013. Március 6. II. HATÁROZATOK 4 A Közgyűlés 2013. február 28-ai ülésén hozott határozatok 4

2013. Március 6. II. HATÁROZATOK 4 A Közgyűlés 2013. február 28-ai ülésén hozott határozatok 4 Érdi III. évfolyam. 5. szám 2013. Március 6. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 8/2013. (III.6.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat 40/2012 (XII.20.) Önk. RENDELETE Nagykálló Város nemzeti vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Nagykálló Város Önkormányzat 40/2012 (XII.20.) Önk. RENDELETE Nagykálló Város nemzeti vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Nagykálló Város Önkormányzat 40/2012 (XII.20.) Önk. RENDELETE Nagykálló Város nemzeti vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Nagykálló Város Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011.

Részletesebben

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata KIVONAT Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata 1./ Újtikos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Javaslat az Újtikos Község Önkormányzata által A 155734. számú igénylésazonosítójú,

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 14/676-28/2011 ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

1/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat: Felelős: Fehér Tiborné képviselő Határidő: azonnal. 2/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat:

1/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat: Felelős: Fehér Tiborné képviselő Határidő: azonnal. 2/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat: 1/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat: Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013.01.10-i rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésről készülő jegyzőkönyvvezetőjének Lovász Juditot kéri fel,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. meghosszabbítása (DPM TISZK Nonprofit Kft.) meghosszabbítása (Naszály-Galga Szakképzésszervezési Társaság Nonprofit Közhasznú Kft.

TARTALOMJEGYZÉK. meghosszabbítása (DPM TISZK Nonprofit Kft.) meghosszabbítása (Naszály-Galga Szakképzésszervezési Társaság Nonprofit Közhasznú Kft. I. Személyi jellegű közgyűlési döntések TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám 229/2010. (05.28.) sz. KGYH Bizottsági tagságban történt változások 887 230/2010. (05.28.) sz. KGYH Fegyelmi eljárás megszüntetése (Bazsó

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. december 13-ai ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. december 13-ai ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet 8200

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. december 10-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. december 10-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. december 10-i ülésére Tárgy: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 6/2007. (III.29.) önkormányzati rendelet módosítása...

Részletesebben

KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ. 26/2008. (IV. 25.) határozat A Pénzügyi Bizottság összetételének megváltoztatása tárgyában.

KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ. 26/2008. (IV. 25.) határozat A Pénzügyi Bizottság összetételének megváltoztatása tárgyában. TOLNA MEGYEI KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 26/2008. (IV. 25.) határozat A Pénzügyi Bizottság összetételének megváltoztatása tárgyában. 34/2008. (IV. 25.) határozat A Közgyűlés Elnökének kuratóriumi

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2008. február 28. 3. szám R E N D E L E T E K 7/2008. (II.29.) sz. önk. rendelet Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelete a

Részletesebben

I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja 21 november 3. Érdi I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 75/21 (XI.3.) önkormányzati rendelet az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 21 évi költségvetéséről

Részletesebben

Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 33/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályairól

Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 33/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályairól Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 33/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályairól Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2012. február 23. 2. szám R E N D E L E T E K 4/2012. (II.24.) önk. rendelet a tervezett beruházások felülvizsgálatáról, 2011. évi elmaradt hitelfelvétellel

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Énekesné Dr. Kótka Andrea PH. Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője

Jegyzőkönyv. Énekesné Dr. Kótka Andrea PH. Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 26-án a Városháza tanácskozótermében megtartott rendkívüli testületi üléséről. Jelen vannak: Fürjes Pál, Dr. Bélteczki János,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2009. február 20-i üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2009. február 20-i üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a 2009. február 20-i üléséről. Az ülés helye: a Megyeháza Díszterme. Jelen vannak: Barcza Gábor, Boldog István, Bóta Mizsei Ilona, Búsi Lajos, Dobos László, Fejér Andor,

Részletesebben

Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnök

Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnök 228/2011. (XII. 15.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 258/2011. (XII.7.) Kormányrendelet 1. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően a 2011. december 13-án kelt átadás átvételi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 139. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 25., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 139. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 25., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 25., péntek 139. szám Tartalomjegyzék 2011. évi CLIV. törvény A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények

Részletesebben

XIX. évfolyam 3. szám 2009. június 24. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA

XIX. évfolyam 3. szám 2009. június 24. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA XIX. évfolyam 3. szám 2009. június 24. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ Z-1/2009. (VI. 19.)

Részletesebben

Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 2013. év

Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 2013. év Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 2013. év Szám Dátum Határozat szövege Határidő 1-2013 01.15. Pogány község önkormányzati képviselőtestülete a Pogányi Azonnal Körjegyzőség

Részletesebben

Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház kistárgyalójában megtartott ülésén.

Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház kistárgyalójában megtartott ülésén. 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/37/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. május 29-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. május 29-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 29-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 49/2013.(V.29.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 50/2013.(V.29.)

Részletesebben