ALAPTANÍTÁSOK Gyógyulás 6. Meggyógyulni hit által

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALAPTANÍTÁSOK Gyógyulás 6. Meggyógyulni hit által"

Átírás

1 ALAPTANÍTÁSOK Gyógyulás 6. Meggyógyulni hit által A mai tanítás címe: fizikai testünk gyógyulása a szellemünkön keresztül. Szeretnénk segíteni azoknak az embereknek, akik a fizikai gyógyulást szeretnék. Isten minket a szellemünkön keresztül gyógyít meg - a fizikai testünk a szellemünkön keresztül kap gyógyulást. Isten módszere a gyógyulásunkra a szellem síkján történik, nem az értelem síkján. Nem mentálisan, ahogy azt sokan tanítják - sem nem a fizika síkján történik Isten gyógyítása, ahogy azt az orvosok képzelik. Amikor Isten gyógyít minket, akkor a szellemünkön keresztül gyógyít. Amikor az ember gyógyít, akkor azt az érzékszerveken keresztül, az elme síkján, vagy pedig a fizikai síkon tudja megtenni. Amikor viszont Isten gyógyít, akkor az emberi szellemünkön keresztül gyógyít - mivel Isten maga egy szellem. Meg kell értenünk, hogy az ember egy szellemi lény, és az életben a leghatalmasabb erık a szellemi erık. Ezek pedig: a szeretet és a győlölet. A félelem és a hit. Az öröm, a béke, a boldogság. Ezek mind a szellemünkbıl jönnek ki, nem a fizikai síkról, és nem az értelem síkjáról származnak, hanem a szellemünkbıl. A szeretet, az isteni-fajta szeretet, a szívbıl jön. A természetes emberi szeretet, a fizikai szeretet a fizikai érzékszerveink alapján épül föl, és ez egy önzı fajta szeretet. Róma 5:5: A reménység pedig nem szégyenít meg; mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Szellem által, aki adatott nékünk. Amikor az Újszövetségben a szívet említi az Ige: kitöltetett a mi szívünkbe - akkor a mi szellemünkre, a mi belsı emberünkre utal a Biblia. 1János 3:14: Mi tudjuk, hogy általmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük a mi atyánkfiait. Aki nem szereti az ı atyjafiát, a halálban marad. Természetesen itt a szellemi halálról beszél a Biblia, ami azt jelenti, hogy Istentıl el vagy különítve. Addig nem szerethetsz az isteni szeretettel, amíg a szívedben, a szellemedben nem születtél újra. Mielıtt újjászülettél volna, a szereteted egy önzı-fajta szeretet. Mindig csak magadra gondolsz, és arra, hogy mi az, ami neked származik abból. Az Istentıl eredı szeretet, az isteni-fajta szeretet pedig egy önzetlen szeretet. János 3:16: Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az İ egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen İbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Tehát Isten úgy szerette a világot. Tudjuk, hogy általmentünk a halálból az életre, mert szeretjük a mi atyánkfiait. A mi szellemünkbe Isten az İ örök életét és szeretetét ülteti bele, és ez isteni-fajta szeretet. Ez, a mi addigi természetünket - a szellemi halál természetét - megszünteti, kitörli a szívünkbıl. Ami pedig a szellemi halál az ördögtıl van. Utána pedig Isten természete költözik a te szellemedbe. 9/1 Jim Sanders Alaptanítások: Gyógyulás 6.

2 1János 3:15: Aki győlöli az õ atyjafiát, mind embergyilkos az; és tudjátok, hogy egy embergyilkosnak sincs örök élete, ami megmaradhatna ıbenne. Itt az örök életrıl beszél a Biblia. A győlöletrıl beszél, amely bennetek lakozik. Ha a szívetekben van ez az érzés, akkor az a szellemetekben van - és akkor, ha a győlölet van benned, akkor te gyilkosnak tőnsz fel. Ahhoz, hogy gyilkolj, nem kell szó szerint értened, hogy fegyvert fogsz a kezedbe, és valakit megölsz. Az emberek sokszor meghalnak a háborúkban. Tehát itt nem arról a fajta gyilkolásról van szó, nem a fizikai gyilkolásról van szó - amikor valakinek elveszed a fizikai életét - hanem arról van szó, amikor a szívedben van győlölet valaki iránt. Az Isten ilyenkor úgy hív téged, hogy te gyilkos vagy. Isten azt mondja, hogy ilyenkor nincs meg benned az örök élet. Mert ha az örök élet már a szívedben, a szellemedben lakozik, akkor az a szeretet, az igazi szeretet, az örök élet kell, hogy domináljon, mert Isten maga a Szeretet. Nagyon-nagyon könnyen megtudhatod a szívedben belül, hogy a te üdvösséged megvane, vagy nincs - és ez nem attól függ, hogy te például melyik gyülekezetbe tartozol. Egyszer az egyik ateista elmondta, hogy elıször tapasztalta meg életében, hogy nem érez többet győlöletet a többiek felé, hanem szeretet érez azok felé, akiket eddig győlölettel tudott csak megközelíteni. Látjátok, nem attól függ az örök életünk, hogy melyik gyülekezetbe tartozunk, vagy hogy ott milyen doktrínákat adnak nekünk - mert ezeket a dolgokat ugyan mind hiheted, és mégis, ettıl függetlenül a pokolba kerülsz, ha meghalsz. Mert a győlölet, ami a szívedben van, az téged ural, az egész életedet tönkre teheti, és a gondolatrendszeredet is kifordíthatja. Az eredeti, fizikai emberi szeretet gonosz, féltékeny, tele van győlölettel. Hála az Úrnak, hogy én megváltoztam. Ma azzal kell megküzdenem, hogy ezt a fajta belsı szeretetet, amit Isten a szívembe adott, hagyjam, hogy domináljon kifelé az életemben. Amikor Jézus Krisztus lép a színre, Jézus Krisztus hitet követel. Ezt mind a négy evangéliumban megtapasztalhatod. Ha nem igazán a törvény szemüvegén keresztül próbálod elolvasni az Evangéliumokat, és nem azt nézed, hogy milyen törvényeket tudsz kihozni belıle - akkor megtapasztalhatod, hogy a hit volt az alapvetı Jézus szolgálatában. Nagyon sok keresztény nagyon sokféle dolgot képzel el, és hisz, ami nem úgy van. A Máté 8-ban a római hadseregek egy katonájával beszél Jézus, aki azért jött - azt kérte Jézustól - hogy az egyik szolgáját meggyógyítsa. Jézus olyan hatalmas hittel találkozott ebben az esetben, hogy maga is elcsodálkozott, hiszen azt mondta ez a százados Jézusnak, hogy: nem kell, hogy el gyere az én házamba, csak mondd, hogy ı meggyógyuljon, és ı meggyógyul. Jézus azt mondja a 10. versben, hogy: bizony, bizony mondom néktek, hogy még az Izraelben sem találtam ilyen nagy hitet. Máté 8:13: És monda Jézus a századosnak: Eredj el, és legyen néked a te hited szerint. És meggyógyult annak szolgája abban az órában. Látjátok, úgy történt, ahogy hitte. Úgy legyen neked, ahogy te hiszed. Legyen néked a te hited szerint mondta Jézus. Rögtön a következı részben két vakról ír a Biblia. A Máté 9-ben Jézus két vakkal találkozik, akik kérik, hogy: nyisd meg Jézus a szemünket! Jézus erre azt mondja nekik: 9/2 Jim Sanders Alaptanítások: Gyógyulás 6.

3 Máté 9:29: Akkor illeté az ı szemeiket, mondván: Legyen néktek a ti hitetek szerint. Most végigmegyünk azokon a gyógyítási történeteken, amit a Bibliában megtalálsz - Jézus életében ezek megtörténtek -, hogy ezen a gondolatvonalon végigvezessünk téged. Azt mondta Jézus, hogy: legyen néktek a ti hitetek szerint. A Márk 9-ben egy asszonnyal foglalkozik a Biblia, akinek volt egy kislánya. Megkérte az asszony: ha tudsz segíteni nekem, akkor kérlek, hogy gyere és segíts. Megkérdezte, hogy: tudsz-e segíteni nekem? Erre Jézus ezt feleli: Márk 9:23: Jézus pedig monda néki: Ha hiheted azt, minden lehetséges annak, aki hisz. A legtöbb kereszténynél nem az a probléma, hogy nem hiszik, hogy Isten meg tudná tenni, hanem a probléma az, hogy te mit hiszel el, te mit tudsz elfogadni Istentıl. Mert Isten meg tudja tenni, csak a te hitetlenséged akadályozza azt, hogy Isten megtegye veled. A te hited nem tudja elfogadni, amit Isten meg tudna tenni veled. Jézus Krisztus itt a dolgot megvilágosítja, megmutatja, hogy az emberen múlik, nem Istenen, hogy mi történik meg. A Lukács 17-ben tíz bélpoklos gyógyul meg: Lukács 17:11-19: És lın, mikor útban volt Jeruzsálem felé, hogy İ Samariának és Galileának közepette ment által. 12. És mikor egy faluba bement, jött elébe tíz bélpoklos férfi, kik távol megálltak: 13. És felemelték szavukat, mondván: Jézus,Mester, könyörülj rajtunk! 14. És mikor ıket látta, monda nékik: Elmenvén mutassátok meg magatokat a papoknak. És lın, hogy míg odamenének, megtisztulának. 15. Egy pedig ıközülük, mikor látta, hogy meggyógyult, visszatért, dicsıítvén az Istent nagy szóval; 16. És arccal leborult az İ lábainál hálákat adván néki: és az samariabeli volt. 17. Felelvén pedig Jézus, monda: Avagy nem tízen tisztulának-é meg? A kilence pedig hol van? 18. Nem találtattak, akik visszatértek volna dicsıséget adni az Istennek, csak ez az idegen? 19. És monda néki: Kelj föl, és menj el: a te hited megtartott téged. Itt Jézus megint azt tanította, azt mondta: kelj föl és menj el. A te hited téged megtartott. Ez a számos történet, amit most idézünk, bizonyítja azt, hogy Jézus Krisztus gyógyítása szellemi síkon történt meg, mert Jézus gyógyításához hit szükségeltetett, a hit pedig a szellemedbıl jön. Most egy klasszikus történethez megyünk vissza a Márk 5. fejezetében. Itt van egy történet egy asszonyról, aki már nagyon rég szenvedett a betegségében. Márk 5:25-29: És egy asszony, aki tizenkét év óta vérfolyásos volt, 26. És sok orvostól sokat szenvedett, és minden vagyonát magára költötte, és semmit sem javult, sıt inkább még rosszabbul lett, 27. Mikor Jézus felıl hallott, a sokaságban hátulról kerülve, illeté annak ruháját. 28. Mert ezt mondja vala: Ha csak ruháit illethetem is, meggyógyulok. 29. És vérének forrása azonnal kiszáradt, és megérzé testében, hogy kigyógyult bajából. Márk 5:34: İ pedig monda néki: Leányom, a te hited megtartott téged. Eredj el békével, és megszabadulva bajodtól, maradj egészséges. Márk 5:30: Jézus pedig azonnal észrevevén magán, hogy isteni erı áradott ki belıle, megfordult a sokaságban, és monda: Kicsoda illeté az én ruháimat? Az igazság az, hogy az erı kifolyt, kiáramlott Jézus testébıl. 9/3 Jim Sanders Alaptanítások: Gyógyulás 6.

4 Tehát ez az erı amúgy passzív. Akkor tud aktivizálódni, amikor hit által aktivizálják. Nagyon szép ez a történet, mert Jézus nem azt mondja, hogy az erı, ami bennem van, az gyógyított meg téged, hanem azt mondta, hogy a te hited tartott meg téged. Mert a te hited az, ami ezt az erıt mozgásba hozza, és a kettı együtt - a te hited és ez az erı -, együtt gyógyít meg téged. Nagyon sok módja van annak, hogy betegek felé szolgálj. Én személy szerint a hit imáját mondom el a betegekért. Csak az által meggyógyulhatnak a betegek, ha egy-két Igét a Bibliából kiírnak, és azokat az Igéket, amik a gyógyulásukkal kapcsolatosak, minden nap elolvassák. Ha az emberek rájönnek arra, hogy Isten Igéje igazság, és az alapján cselekszenek, akkor saját maguk által megkaphatják a gyógyulásukat. Szolgálhattok az emberek felé kézrátétellel. Egymagában a kézrátétel nem fogja meggyógyítani az illetıt, de meggyógyulhat az illetı, ha a hitét ebbe a pontkontaktusba helyezi: amikor a kezedet ráteszed, akkor ı elfogadta a gyógyulását. Ezt bármelyik két keresztény megteheti. Amikor ez a két keresztény elhatározza, hogy egyik imádkozik a másikért, azon a ponton, amikor a kezét ráteszi és imádkozik, mindkettı a hitét az Isten Igéjébe helyezi, hogy a gyógyulás megtörténik, hiszen az úgy van megírva. Ezt megteheted - a kézrátételes imádkozást - a másik keresztény felé a Szent Szellemmel való betöltekezés felıl is. Tehát akkor mi végül is a kézrátétel? Nem más, mint egy pontkontaktus, amikor a hitünket abba helyezzük, amit Isten ígért. Ha azt elhiszed, ebben a pontban megkapod. Van egy másik módja a kézrátételes gyógyításnak. A másik fajtája a kézrátételnek, amikor az erıátvitel megtörténik a kézrátételkor. Amikor a Szent Szellem által kapsz kenetet arra, hogy a betegek felé szolgálj, a betegekért imádkozz - erre kapsz elhívást. De értsétek meg azt, hogy bárki tud imádkozni a másik betegért kézrátétellel, ha a hitét abba helyezi, hogy a másik beteg meggyógyul. Ha Isten Igéje alapján cselekszik, ahogy ez meg van írva. Mert nagyon-nagy a félreértés ott, hogy nem a kéz az, ami meggyógyít. Mert az Isten Igéje, ami meggyógyít. Nagyon sokan itt hibázzák el: azt hiszik, ha a kezüket ráteszik valakire, akkor az által gyógyul meg az illetı, mert ı tette rá a kezét. Nem itt van az igazság! Az Igazság Isten Igéjében van, abban van az erı! Isten Igéjében van az erı! Ap.Csel.10:38: A názáreti Jézust, mint kené fel İt az Isten Szent Szellemmel és erıvel, aki széjjeljárt jót tévén és meggyógyítván mindeneket, kik az ördög elnyomása alatt voltak; mert az Isten volt İvele. Látjátok, a Názáreti Jézus volt felkenve a Szent Szellemmel és erıvel. A Máté 5-ben ahogy olvastuk a történetet, ez az erı kiáramlott Jézus testébıl ahogy a hölgy hittel megérintette, és ez az erı meggyógyította a hölgyet. De ez az erı tehát Jézus testében passzív volt addig, amíg valaki meg nem érintette hit által. Ezért nagyon fontos - lássátok be -, hogy az embereket felkészítsük a tanítások által, hogy hitük legyen abban, hogy Isten ereje meggyógyítja ıket. Ha valakinek nincs Istentıl kenete arra, hogy betegekért imádkozzon, akkor is imádkozhat az alapján, hogy Isten Igéjét elolvassa a másiknak, és utána az Isten Igéje alapján cselekszenek mind a ketten. Ezen a ponton - amikor a kezét ráteszi a másikra -, elhiszik azt, hogy megkapta a gyógyulást. Ez a fajta gyógyító kenet a tudás szavával, vagy a szellemek megkülönböztetésével jár együtt - mint külön ajándékokkal. 9/4 Jim Sanders Alaptanítások: Gyógyulás 6.

5 Ezért amikor én valakiért imádkozom, akkor tudom azt, hogy a betegségét gonosz szellem okozta, vagy pedig egyszerően csak tényleg beteg az illetı. Néha Jézus Krisztus sem tette rá a kezét a betegre, hanem egyszerően csak megparancsolta neki, hogy gyógyuljon meg - mert van, amikor a démonok okozzák a betegséget. Ez nem azt jelenti, hogy az illetı démonikus megszállottság alatt van! Ezt nyugodtan felejtsd el! Egyszerően azt jelenti, hogy a démon okozta a betegségét, mert a testünk még nincs megváltva. A testünk ebben a világban él és ennek a világnak az istene az ördög. A démonok nem tudják a testedet birtokolni, csak a betegségeket teszik rád, és ilyenkor a démont el kell mozdítani a testedbıl. Nagyon sokszor az a helyzet az emberekkel, akik jönnek az alkalmakra, hogy éve mindenféle gyógymódot kipróbáltak, semmi sem használt nekik. Néha, ahogy megszólal az illetı, már tudom, hogy a betegség szelleme van benne. Ilyenkor megfelelı módon foglalkozom magával a szellemmel: ahhoz kell beszélni, elparancsolni. Lukács 6:17-19: És alámenvén ıvelük, megálla a síkságon, és az İ tanítványainak serege és a népnek nagy sokasága egész Júdeából és Jeruzsálembõl és Tírusznak és Szidónnak tengermelléki határából, akik jöttek, hogy hallgassák İt és meggyógyíttassanak betegségeikbıl. 18. És akik tisztátalan szellemektıl gyötrettek, meggyógyulának. 19. És az egész sokaság igyekezik vala ıt illetni: mert erı származék belıle, és mindeneket meggyógyíta. A 17. vers annyit említ meg, hogy jöttek az emberek minden felıl hallgatni İt, és ezáltal meggyógyulni. A 18.vers azt mondja, hogy a tisztátalan lelkektıl gyötrettetek is meggyógyultak. A 19.vers pedig azt mondja, hogy az erı áramlott ki Jézus testébıl, és mindenek meggyógyultak. Nézzük meg Pál apostolt: Ap. Csel. 19:11-12: És nem közönséges csodákat cselekszik vala az Isten Pál keze által: 12. Annyira, hogy a betegekhez is elvitték az ı testérıl a keszkenıket, vagy kötényeket, és eltávozának azoktól a betegségek, és a gonosz szellemek kimenének belılük. Ez az, amit ez a fajta erı, ez a fajta gyógyító kenet megtesz. A ruhában is tárolódik, és a ruhában eltárózódott erı, ha a beteg testére rakták, a beteg testébe folyt, és a betegségeket és a gonosz lelkeket is kiőzte. Nem említi az Írás, hogy átkokat őzött volna ki - hiszen Jézus Krisztus megváltott minket a törvény átka alól. Ez a fajta kenet hivatallal együtt jár. Ha valakit elhív Isten, hivatallal, akkor kap hozzá kenetet - például a prédikátorok. De bármelyik két keresztény közületek meg tudja tenni, hogy egyik a kezét rátéve a másikra, imádkozik érte - a gyógyulásáért, vagy a Szent Szellemmel való betöltekezésért - mert ha Isten Igéje alapján cselekszel, akkor megkapod, amit Isten ígér neked. Nagyon sok olyan embert ismerek, akik ezeket a tanító kazettákat, ahogy hallgatják, gyógyulást nyernek mindenfajta betegségbıl - mert Isten Igéjének a tanításait hallgatják. Mindannyian, akik ezeket a kazettákat hallgatják, bármilyen betegségbıl ki lehet jönni egészségesen Isten ereje által. 9/5 Jim Sanders Alaptanítások: Gyógyulás 6.

6 A múlt héten beszéltünk egy fiatalemberrel, aki 86 óta volt rákbeteg. Az orvosok lemondtak róla, egy hónapot adtak neki, amikor eljött a gyógyításra. A nyáron találkoztunk vele elıször, a múlt héten pedig elmesélte, hogy tökéletesen meggyógyult. Hit által gyógyult meg, és az orvosi eredmények is igazolják a gyógyulását. Amikor az emberek szinte már krónikusan keresik a gyógyulásukat - mindenfelé, mindent kipróbálnak, rohannak főtıl fáig -, azok alkalmasak arra is, hogy a hitükben iskolázzák fel magukat. Ha már sokat jöttél, és még mindig nem tudtad elfogadni a gyógyulásodat, akkor azt javaslom neked, hogy mielıtt a legközelebbi alkalomra eljössz, tedd meg a következıt: minden percben, amikor eszedbe jut, hogy beteg vagy, mondd el: a következı alkalommal, amikor ide jövök, és a kezét rám teszi, akkor én meggyógyulok. Ezt mondd el, amikor csak eszedbe jut, hogy beteg vagy! Ahogy olvastuk a Márk 5-ben ennek a vérfolyásban szenvedı asszonynak a történetét, ı is megvallotta a szájával: ha csak a ruháját érintem, meggyógyulok. Mielıtt meggyógyult volna, megvallotta a szájával hit által - tehát az ı hite hozta mozgásba ezt az erıt. Még akkor is, ha amikor elıször megvallod, még nem hiszel benne igazán, mondjad csak, mondjad! Ha elég sokszor mondod, fogsz benne hinni - mert végül is, ha nagyon sokat mondod, akkor a szívedbe, a szellemedbe rögzıdik, és utána válik valósággá. Mert hiszen tudjátok ezt, hogy ez a másik irányba is mőködik: ha mondogatod magadnak a rosszat, akkor, ha elég sokat mondogatod, bizony az is bekövetkezik veled. Ha viszont Isten Igéjét mondogatod elég sokszor - megvallod Isten Igéjét -, akkor az rögzül a szívedben, és utána azt kapod meg valóságként az életedbe. Néha, amikor az emberek itt a gyógyító sorban állnak, és a kezemet rájuk teszem, úgy érzem, mintha egy székre tenném a kezem. Annyira élettelenek az emberek, hit nélkül valók. Aztán vannak olyanok, akikre szinte rá sem teszem a kezem, már ez az erı áthatol rajtuk, mint az elektromos vezetéken, mert olyan hatalmas hitük van. Ez a fajta erı tehát egyetlen egy ponton sem ellenkezik Isten tanításával, mert Istennek az ereje. A Márk 5-ben a vérfolyásos asszonynak azt mondta Jézus, hogy: a te hited tartott meg téged. Ha nem lett volna ennek az asszonynak hite, akkor ez az erı sem folyt volna át az ı testén. Nem érdekes az, hogy Jézus Krisztus milyen hatalmas erıvel volt felkenve - abban az idıben a Szent Szellem teljes ereje Jézust képviselte -, de nem folyt volna bele az asszonyba ez az erı, ha az asszonynak nem lett volna hite? Ez bizonyíja azt, hogy Jézus Krisztus gyógyítása a szellem síkján történt - mert Jézus Krisztus gyógyítása is hitet igényelt, a hited pedig a szellemedbıl jön. Ahogy Jézus ismétli mindig: minden lehetséges a hívınek. Ez a történet, ami itt az 5. fejezetben kezdıdik, Jairusról, a zsinagóga egyik vezetıjérıl szól. Azt mondta Jézusnak, hogy: ha jössz, és a lányomra teszed a kezedet, akkor a lányom meggyógyul. Jézus éppen indult a házba, hogy a lányt meggyógyítsa, amikor ez a vérfolyásos asszony jött, és megérintette Jézust. Ahogy ment Jézus a házba, nagyon rossz hírrel jött valaki, és elmondta neki: Márk 5:35-36: Mikor még beszél vala, odajövének a zsinagóga fejétıl, mondván: Leányod meghalt;mit fárasztod tovább a Mestert? 36. Jézus pedig, amint hallá a beszédet, amit mondanak vala, azonnal monda a zsinagóga fejének: Ne félj, csak higgy! Ennél rosszabb hírrel már nem jöhetnek hozzá, minthogy: meghalt a lányod. Azt mondta neki Jézus: ne félj, csak higgy. 9/6 Jim Sanders Alaptanítások: Gyógyulás 6.

7 Ez bizonyítja azt, hogy a félelmek és a hit az, amik igazán dominálnak. Ezen a gyógyítási síkon hitnek kell aktivizálódni. Jézus Krisztus ebben a történetben a félelemrıl beszél - mert ha félsz, akkor ez a végét jelenti a dolgoknak. De ne félj azt mondja Jézus csak higgy! Mert amikor a hit megérkezik hozzád, akkor a félelmeid elhagynak. Amikor viszont jönnek a félelmeid, akkor a hited hagy el. Nem lehet együtt a kettı. Nem lehetnek félelmeid, és nem lehet hited együtt. Vagy félelmeid vannak, vagy hited van. A következı történetben Jézus ugyanezt fogja tanítni: ne félj, csak higgy. Lukács 8:49-50: Mikor még a szó a szájában volt, eljött egy ember a zsinagóga fejének házától, mondván néki: Meghalt a leányod; ne fáraszd a Mestert! 50. Jézus pedig amikor ezt hallotta, felele néki, mondván: Ne félj; csak higgy, és megtartatik. Jézus Krisztus azt mondta, hogy tarts ki még a legsötétebb órában is. Tarts ki hit által. Megpróbálta elmagyarázni neki, hogy a hited által fog a lányod megtartani. Ahogy mondta Jézus: ha te nem tartasz ki, én nem tudok semmit se tenni érted. Ahogy tanította Jézus itt: tarts ki, mert a hited, ha felhagy, nem tudok segíteni rajtad. Mi lehet ennél már rosszabb és sötétebb, minthogy a gyermeked hal meg. De ez az ember tudott hinni az ı lányának az életben való visszanyerésére. Miért volt joga erre ennek az embernek? Azért, mert a lányáról volt szó, az ı családjáról volt szó. De amikor felnövekszünk, szellemi értelemben, Isten elvárja egy idı után, hogy mi saját magunk legyünk felelısek magunkért, mi saját magunk tudjunk imádkozni magunkért. Mert Isten nem fogja hagyni 5-7 év múlva, hogy érteket, akikért most tudok imádkozni, akkor nem fogok tudni imádkozni már a betegségeitekért. Nektek kell magatoknak felnövekedni arra a szintre, hogy ti magatokért tudjatok majd imádkozni. Ez mutatja azt, hogy nektek fel kell növekednetek ebben a hitben, és hit által Isten erejét tudjátok mőködésbe hozni. Ezért van az, hogy elkezdtük a tanításokat, hogy a hitetek növekedjen általa. Mert az erı nem mozdul meg hit nélkül. Ha nincs hited, az erı nem jön mőködésbe. Az Isten Igéje hitet hoz a szívedbe, az életedbe, és a hit által minden lehetséges. Ezek az állítások bizonyítanak valamit: hogy Jézus Krisztus gyógyítása a szellemi síkon történt. Jézus Krisztus hitet igényelt. A hit pedig a szívedbıl, a szellemedbıl származik. A Máté 9-ben van erre egy tökéletes példa, ahol Jézus Krisztus elıször tanított róla. Máté 9:35: És körüljárta Jézus a városokat mind és a falvakat, tanítván azoknak zsinagógáiban, és hirdetvén az Isten országának Evangéliumát, és gyógyítván mindenféle betegséget és mindenféle erıtlenséget a nép között. Meg kell tehát említeni azt is, hogy ez a tanítás elmozdítja a hitetlenséget. Jézus Krisztus sem gyógyított meg mindenkit. Azt mondja, hogy mindenféle betegséget, mindenféle erıtlenséget meggyógyított. De ahogy megnéztük, a hitetlenség İt is akadályozta. Márk 6:5-6: Nem is tehet vala ott semmi csodát, csak néhány beteget gyógyíta meg, rájuk vetvén kezeit. 6. És csodálkozik vala azoknak hitetlenségén. Aztán köröskörül járja vala a falvakat, tanítván. Nagyon sokaknak az az elképzelésük Jézus Krisztusról, hogy egyszerően Jézus Krisztus csak oda tudta adni a gyógyulást mindenkink, akinek akarta. 9/7 Jim Sanders Alaptanítások: Gyógyulás 6.

8 Mit mond viszont itt az Ige? Csak néhány beteget gyógyított meg, és elcsodálkozott a hitetlenségükön. Az igazság az, hogy ha csak Isten Igéjét tanítjuk, az által az emberek meggyógyulhatnak - ahogy ezt a Máté evangéliumban mondja Jézus: a te hited szerint legyen neked. Azt sehol nem olvasod a Bibliában, hogy Jézus azt mondta volna valakinek, hogy: tudom ugyan, hogy nincsen hited, de meggyógyítalak. Ilyet nem olvasol a Bibliában, mert minden alkalommal hitet követelt. Nem azt mondja a Biblia, hogy minden beteget meggyógyított, azt mondja, minden betegséget. Ez nagy különbség! Az én szolgálatom alatt is, mindenfajta betegség meggyógyul, ha az illetınek hite van. Nem azért, mert én meggyógyítanám, nem azért gyógyulnak meg, nem én gyógyítom meg ıket. Egyszerően csak hirdetetem Isten Igéjét, és az emberek üdvösséget és gyógyulást kapnak, mert az illetınek van szerepe a gyógyulásában. Aki úgy gondolja, hogy neki nem kell tennie semmit, helytelenül gondolja, mert Isten Igéje által gyógyulsz meg. Ahogy ezt a Zsoltár 107:20-ban megtalálod - Isten elküldte az Igéjét, és az által gyógyulsz meg, mert Jézus Krisztus maga az élı Ige volt. Jézus Krisztus meggyógyít minket. Máté 8:17-ben olvashatod, hogy elvitte betegségeinket, elhordozta fájdalmainkat. Ahhoz viszont, hogy a hited által a gyógyulásodat magadhoz tudd vonni, meg tudd kapni, ahhoz a te hited szükséges. Az emberek gyógyulást az alapján kapnak, amikor Isten Igéje szerint cselekszenek. Mert maga a kézrátétel is Isten Igéje szerint való cselekvés, és amikor Isten Igéje alapján cselekszel, ezt hívják hitnek. Azért cselekszünk úgy, ahogy az Ige írja, mert hiszünk az Igében. Amikor ez a folyamat lezáródik, ezt nevezi hitnek. Az ember a szellemén keresztül gyógyul meg. Az emberek néha elhibázzák, hogy a külsıre néznek, és nem a belsıre. A gyógyulás belülrıl, a szellemedbıl kifelé indul, ott kezdıdik el, és úgy valósul meg kifelé a testedbe. Amikor a Szent Szellemmel való betöltekezést tekintjük, ugyanez a helyzet. Ne a külsı szerint ítélj, hanem a belülrıl kifelé elinduló folyamatra tekints! Nézzük meg, hogy az apostolok hogyan gyógyították a betegeket. Apostolok Cselekedetei 14:7-10: És ott prédikálják vala az Evangéliumot. 8. És Listrában ül vala egy lábaival tehetetlen ember, ki az õ anyjának méhétıl fogva sánta volt, és soha nem járt. 9. Ez hallá Pált beszélni, aki szemeit reáfüggesztvén, és látván, hogy van hite hogy meggyógyul, 10.Monda nagy fenszóval: Állj fel lábaidra egyenesen! És felszökött, és járt. Tehát látjátok a folyamatot: Pál prédikálta Isten Igéjét, vagyis az Evangéliumot, észrevette, hogy ennek az embernek már van hite arra, hogy meggyógyul. Az illetı nem Pál hitén keresztül gyógyult meg, ez az ember a saját hite által gyógyult meg. Honnan jött a hite? Onnan, amit hallott Páltól, mert Pál prédikált neki. Pál utána megparancsolta neki: állj fel és járj! Amikor ez az ember, amit hallott Páltól prédikálni, a valóságban úgy cselekedett, annak megfelelıen - abban a pillanatban meggyógyult. Ezért nagyon fontosak a tanítások, mert ha ezeket hallgatod, Isten Igéjét beépíted a szívedbe, ezáltal meggyógyulhatsz, ha a hit alapján cselekszel. Ezek nem idegen dolgok, amiket tanítunk, ezek mind Isten Igéjében való dolgok, létezı valóság! Ez az ember is azért gyógyult meg, mert hallotta hirdetni az Igét, és az alapján cselekedett. 9/8 Jim Sanders Alaptanítások: Gyógyulás 6.

9 Nagyon-nagy hiba, ha azt gondolod, hogy a szolgálatot fel lehet építeni a Szent Szellem ajándékaira! A szolgálatot Isten Igéjére kell felépíteni! Márk 16: 15-20: És monda nékik: Elmenvén e széles világra, hirdessétek az Evangéliumot minden teremtésnek. 16. Aki hiszen és megkeresztelkedik, üdvözül; aki pedig nem hiszen, elkárhozik. 17. Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket őznek; új nyelveken szólnak. 18. Kígyókat vesznek föl; és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik: betegekre vetik kezeiket, és azok meggyógyulnak. 19. Az Úr azért, miután szólott vala nékik, felviteték a mennybe, és üle az Istennek jobbjára. 20. Azok kimenvén, prédikálának mindenütt, az Úr pedig együtt munkálván az Igével, megerısíté azt a jelek által, amelyek követik vala. Ámen! Látjátok: azok kimenvén prédikálnak, az Úr pedig együtt munkálván velük megerısítvén az Igét. Tehát az Úr addig nem munkálkodott, amíg ık nem prédikáltak, és az Igét megerısítvén jelek és csodák történtek. Én tudom azt, hogy ha valaki az Isten Igéjét beépíti, azáltal meggyógyulhat. Szeretném, ha elmondanánk az üdvösség imáját! Valljuk meg Jézus Krisztust! Ez is az Isten Igéje alapján való cselekvés lesz. A Róma 10:9-10 alapján fogjuk elmondani ezt a megvallást. Ez alapján fogja Isten újra teremteni a szellemedet, válsz a gyermekévé. Ez lesz az üdvösséged, a megváltásod, ezáltal kapod meg az örök életet, a bemenetelt a mennyországba. Mert így tanítja a Biblia. Szívvel hiszünk, a szájjal pedig megvalljuk az üdvösséget. Ezért most ezt mondjuk mindannyian együtt hangosan, büszkén, bátran! (Üdvösség imája következik.) Ez az igazság! Azért ez az igazság, mert az Isten Igéje az igazság, és mi azt tesszük. 9/9 Jim Sanders Alaptanítások: Gyógyulás 6.

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Erı ajándékok 1. Speciális kenet

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Erı ajándékok 1. Speciális kenet ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai Erı ajándékok 1. Speciális kenet Apostolok Cselekedetei 10:38 A názáreti Jézust, mint kené fel İt az Isten Szent Szellemmel és erıvel, aki széjjeljárt jót tévén

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Biblia megértése 4. Szent Szellem bennünk és rajtunk

ALAPTANÍTÁSOK. A Biblia megértése 4. Szent Szellem bennünk és rajtunk ALAPTANÍTÁSOK A Biblia megértése 4. Szent Szellem bennünk és rajtunk János 14:17 Az igazságnak ama Szellemét: akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja İt és nem ismeri İt; de ti ismeritek İt, mert

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata 1Korinthus 14:27-29 Ha valaki nyelveken szól, kettı vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után; és egy magyarázza

Részletesebben

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 1. - Hogyan nyerte Jézus a Nevét? Jézus Krisztus Nevérıl tanítunk a mai napon. Három Igerésszel kezdjük a mai tanítást: Zsidó 1:1-6 Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképpen

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus csodái Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. Út a gyızelemhez 9. (Jelenések könyve, avagy az utolsó idık) A hetedik pecsét

ALAPTANÍTÁSOK. Út a gyızelemhez 9. (Jelenések könyve, avagy az utolsó idık) A hetedik pecsét ALAPTANÍTÁSOK Út a gyızelemhez 9. (Jelenések könyve, avagy az utolsó idık) A hetedik pecsét Jelenések 8:1 És mikor felnyitotta a hetedik pecsétet, lett nagy csendesség a mennyben, mintegy fél óráig. Itt

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK A hited megtartott téged 1. A hited megvallása

ALAPTANÍTÁSOK A hited megtartott téged 1. A hited megvallása ALAPTANÍTÁSOK A hited megtartott téged 1. A hited megvallása Új sorozatot kezdünk, amelynek a címe: Isten Igéjének pozitív erejő megvallása. Sokszor az életünkben megfigyelhetı a folyamatos kudarcok és

Részletesebben

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások ALAPTANÍTÁSOK

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások ALAPTANÍTÁSOK ALAPTANÍTÁSOK A Biblia megértése 8. Nık a szolgálatban 3. Ez a tanítás arról szól, hogy szabad-e az asszonyoknak szólni a gyülekezetben, vagy csöndben kell-e maradniuk állandóan. 1Korinthus 14:34-36 A

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Erı ajándékok 4. Gyógyítások ajándékai

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Erı ajándékok 4. Gyógyítások ajándékai ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai Erı ajándékok 4. Gyógyítások ajándékai 1Korinthus 12:9 Egynek hit ugyanazon Szellem által; másnak pedig gyógyítások ajándékai azon egy Szellem által; Másnak pedig

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 10. A segítı szolgálata 2.

ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 10. A segítı szolgálata 2. ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 10. A segítı szolgálata 2. Apostolok Cselekedetei 6:1-7 Azokban a napokban pedig, mikor a tanítványok sokasodának, a görög zsidók közt panaszkodás támada a héberek ellen,

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

DÓZERHIT 11. - Az átlag feletti hit Bor Ferenc Ságvár, 2013. 09. 23.

DÓZERHIT 11. - Az átlag feletti hit Bor Ferenc Ságvár, 2013. 09. 23. DÓZERHIT 11. - Az átlag feletti hit Bor Ferenc Ságvár, 2013. 09. 23. Hálaadással, magasztalással és dicsérettel járulunk Atyám a Te szent színed elé. Köszönjük az Úr Jézus Krisztus kiontott drága szent

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Olvasd el:

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Gyógyulás 2. Jézus megváltása

ALAPTANÍTÁSOK Gyógyulás 2. Jézus megváltása ALAPTANÍTÁSOK Gyógyulás 2. Jézus megváltása Máté 8:17 Beteljesedjék, amit Ésaiás próféta mondott, így szólván: Pedig betegségeinket İ viselte, és fájdalmainkat hordozá Ez az Ige idézet az Ószövetségbıl,

Részletesebben

A gyarapodás üzenete 3. rész

A gyarapodás üzenete 3. rész Beszéltünk Istennek a megalapozott rendjéről, Isten feddéséről, ami lerontja a hamis tanításokat. Isten Igéje mindig a javadra van. Meg kell formálni az anyagi életünket Isten Igéjével. Krisztus Testének

Részletesebben

A HÁLAADÁS ÁLDOZATA. Jim Sanders tanításából 2009. december 13.

A HÁLAADÁS ÁLDOZATA. Jim Sanders tanításából 2009. december 13. A HÁLAADÁS ÁLDOZATA Jim Sanders tanításából 2009. december 13. Áldott legyen az Úr neve. Köszönjük Uram a gyógyító kenetet, ami ma jelen van, és minden gyógyulást. Minden dicsőséget neked adunk. Köszönjük

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

A szabadság törvénye. 2. fejezet. A szabadság ígérete

A szabadság törvénye. 2. fejezet. A szabadság ígérete A szabadság ígérete 2. fejezet A szabadság törvénye S oha nem felejtem el Istennek azt a közvetlen válaszát, amit 1990 tavaszának elején kaptam tıle. Munkámból kifolyólag akkoriban sokat utaztam az országban,

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. Hogyan vezet Isten Szelleme? 6. Vezetés látomások által

ALAPTANÍTÁSOK. Hogyan vezet Isten Szelleme? 6. Vezetés látomások által ALAPTANÍTÁSOK Hogyan vezet Isten Szelleme? 6. Vezetés látomások által Hogyan vezet Isten Szelleme? Errıl hallottatok egy tanítássorozatot. A mai napon pedig ennek az utolsó része lesz: vezetés látomások

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. Hogyan vezet Isten Szelleme? 3. Vezetés belsı bizonyosság által

ALAPTANÍTÁSOK. Hogyan vezet Isten Szelleme? 3. Vezetés belsı bizonyosság által ALAPTANÍTÁSOK Hogyan vezet Isten Szelleme? 3. Vezetés belsı bizonyosság által Isten Szelleme által történı vezetésünkrıl hallotok tanítást, ennek a tanításnak a harmadik részét fogjátok hallani. A mai

Részletesebben

AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI

AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI Egészen bizonyos, hogy azok az apostolok, akik korábban Jézus közvetlen tanítványai voltak (tehát a 12-höz tartoztak), tanításaik alkalmával

Részletesebben

bibliai felfedező B2 Ajánlott további olvasásra: Zsoltárok 86:1-12 Lukács 11:1-13 János 15:9-14 1. rész: Az Úr Jézus csodái A vízből bor lesz

bibliai felfedező B2 Ajánlott további olvasásra: Zsoltárok 86:1-12 Lukács 11:1-13 János 15:9-14 1. rész: Az Úr Jézus csodái A vízből bor lesz Írd ide az adataidat! neved: Korod: születésnapod: Címed: telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. rész: Az Úr Jézus csodái A vízből bor lesz

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Biblia megértése 1. Gyakran félreértelmezett Igék

ALAPTANÍTÁSOK. A Biblia megértése 1. Gyakran félreértelmezett Igék ALAPTANÍTÁSOK A Biblia megértése 1. Gyakran félreértelmezett Igék Ma új sorozatot kezdünk, amelynek címe az lehetne, hogy: Kemény igei szólások egyensúlyba tétele. Azok a dolgok tartoznak ide, amikor Igéket

Részletesebben

A SZOLGÁLAT BETÖLTÉSE

A SZOLGÁLAT BETÖLTÉSE A SZOLGÁLAT BETÖLTÉSE Jegyzet Jim Sanders tanításából 2009. július 19. Köszönjük Úr Jézus az áldásokat, amivel megáldottál minket, a gyógyulásokat, amit adtál nekünk, valamint az üdvösséget. Köszönjük

Részletesebben

Passió 2011. Bevonulás: Júdás árulása: ÉNEK:

Passió 2011. Bevonulás: Júdás árulása: ÉNEK: Passió 2011. Éppen a hálónkat mostuk a parton, amikor ezt mondta: Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket. Mi pedig azonnal otthagytuk hálóinkat és követtük ıt. Azóta sok minden történt

Részletesebben

Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra.

Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. 1 Öltözzük fel Krisztust, de hogyan? Textus: Róm. 13,14 Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. Bevezetés Sok olyan kifejezést olvasunk a Bibliában, amiket

Részletesebben

Vérfolyásos hívő gondolkozás (mód)otok megújulásával alakuljatok át harc az elménkben dől el

Vérfolyásos hívő gondolkozás (mód)otok megújulásával alakuljatok át harc az elménkben dől el Vérfolyásos hívő Róm 12:1 Kérlek titeket testvérek, Isten irgalmára, adjátok oda a testeteket Isten számára élő, szent, és neki tetsző áldozatul, ez legyen a ti ésszerű, igeszerű istentiszteletetek, 12:2

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

Gyógyító evangélizáció. Írta: Ron McKenzie

Gyógyító evangélizáció. Írta: Ron McKenzie Gyógyító evangélizáció Írta: Ron McKenzie A legfontosabb, hogy a keresztyének megértsék: a gyógyítás ajándéka a hitetlenekért van és nem a hívıkért. Jézus szolgálata nagyrészt evangélizációs szolgálat

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába Kenneth E. Hagin Nem az a fontos, hogy melyik gyülekezetbe tartozol, hanem az, hogy melyik családba. Jézus azt tanította, hogy az embernek újjá kell születnie. A következő állítások Jézus szájából származnak:

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! welcome_layout 1 2015.07.28. 14:26 Page 1 Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy gyermekeként növekedj az Ő megismerésében,

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Gyógyulás 7 Ne okold Istent!

ALAPTANÍTÁSOK Gyógyulás 7 Ne okold Istent! ALAPTANÍTÁSOK Gyógyulás 7 Ne okold Istent! Róma 4:17-21: Amint meg van írva, hogy: sok nép atyjává tettelek téged. Az elıtt az Isten elıtt, akiben hitt, aki a holtakat megeleveníti, és azokat, amelyek

Részletesebben

Jézus órája János evangéliumában

Jézus órája János evangéliumában MICHAEL FIGURA Jézus órája János evangéliumában 1. A HELY- ÉS IDÔMEGHATÁROZÁS FONTOSSÁGA JÁNOS EVANGÉLIUMÁBAN A kánai menyegzôrôl szóló perikópában (2,1 11), amely a világosság olvasójának második titka,

Részletesebben

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19.

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19. 1 Egy pokoli házasság (Rm 7:1-6) Suhai György Balatonszárszó, 2014.03.19. Mindannyian egy tökéletes társra vágyunk! Na de úgy valaha is igazán belegondoltunk már abba, hogy milyen lehet egy tökéletes társsal

Részletesebben

Wittinger László: Passiójáték

Wittinger László: Passiójáték Wittinger László: Passiójáték I. (AZ UTOLSÓ VACSORA) ELSŐ APOSTOL: Íme, Mester, elkészítettük az ételt, ahogyan kérted! JÉZUS: Vágyva vágytam arra, hogy a húsvéti bárányt veletek együtt fogyasszam el.

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

AMINT Ő SZERET MINKET

AMINT Ő SZERET MINKET AMINT Ő SZERET MINKET Keith Moore tanítása (A szinkrontolmács szövege) Lapozzatok el velem együtt János evangéliumának 13. fejezetére. Minden hétvégén, pénteken este vannak alkalmaink, de ez a mai pénteki

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE. Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III.

Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE. Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III. Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III. fejezet Kiadó: Missionsdienst Sonnenstrahlen D-7120 Bietigheim-Bissingen,

Részletesebben

Péter és az ima hatalma

Péter és az ima hatalma A Biblia gyermekeknek bemutatja Péter és az ima hatalma Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Ruth Klassen 60/57. Történet www.m1914.org Bible for

Részletesebben

A MEGIGAZULTSÁG I. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2010. február 21.

A MEGIGAZULTSÁG I. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2010. február 21. A MEGIGAZULTSÁG I. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2010. február 21. Hálát adunk neked drága Mennyei Atyánk, köszönjük a csodálatos gyógyulásokat. Miközben továbbra is folynak a gyógyító ajándékok, mert

Részletesebben

2. évfolyam 120. szám 2010. október 16.

2. évfolyam 120. szám 2010. október 16. DÁVID HŐSEI GYÜLEKEZET www.davidhosei.hu istentisztelet: 2. évfolyam 120. szám 2010. október 16. ÉLŐFOLYÓIRAT A D Á V I D H Ő S E I G Y Ü L E K E Z E T H E T I H Í R L E V E L E És lesz, valahová ez a

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 3. Mit kaptak a hívık ebben a Névben?

ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 3. Mit kaptak a hívık ebben a Névben? ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 3. Mit kaptak a hívık ebben a Névben? Jézus Neve tanítássorozatból a 3. tanítást fogjátok ma hallani! Máté 1:21, 23 Szül pedig fiat és nevezd annak nevét Jézusnak, mert Õ szabadítja

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 2. Jézus Nevében lévı hatalom

ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 2. Jézus Nevében lévı hatalom ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 2. Jézus Nevében lévı hatalom Jézus Nevérıl hallotok tehát tanítást a mai napon, a tanítássorozat 2. része következik. Három Igével kezdjük a mai tanítást: Zsidó 1:1-6 Minekutána

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja

A Biblia gyermekeknek bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Üldözőből prédikátor Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

El camino A zarándokút. 1. állomás

El camino A zarándokút. 1. állomás 1. állomás Ennek a zarándokútnak az alapjai nagyon sok régi katedrális falára fel van vésve, de nem úgy, mint egy labirintus, hanem mint egy egyszerű út. Nincsenek benne kijárat nélküli zsákutcák. Az emberek

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

A bölcsesség otthon: szülők és gyerekek

A bölcsesség otthon: szülők és gyerekek A bölcsesség otthon: szülők és gyerekek Lekció: Lk. 15.1-3, 11b-32/Textus: Péld. 4.1-6, 17.6, 20.29, 13.24, 19.18, 23.13-16, 20.11, 22.6, 17.21, 17.25, 19.13, 20.20-21 2013. okt. 13. A bölcsesség otthon.

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TöRTéNET: Egy vak ember lát Bibliaismereti Feladatlap

bibliai felfedező 1. TöRTéNET: Egy vak ember lát Bibliaismereti Feladatlap Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. TöRTéNET: Egy vak ember lát Olvasd el: Lukács

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 5. A pásztori szolgálat 1.

ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 5. A pásztori szolgálat 1. ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 5. A pásztori szolgálat 1. Szolgálati elhívásokról, és szolgálati ajándékokról lesz tanítás a mai napon. A pásztori eléhívásról tanítunk. Efezus 4:11-12 És İ adott némelyeket

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

I. Mi a megtévesztés?

I. Mi a megtévesztés? I. Mi a megtévesztés? 1. Megtévesztés, félrevezetés, hitetés Mt 24,4-5 Jézus így válaszolt nekik: Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen /4005/ valaki titeket! Mert sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt

Részletesebben

NINCS MÁS FUNDAMENTUM

NINCS MÁS FUNDAMENTUM Pasarét, 2014. január 19. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza NINCS MÁS FUNDAMENTUM Lekció: Máté 7,24-29 Alapige: 1Korinthus 3,11-15 Mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül,

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVÖSSÉG Ap Csel 2,38.

AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVÖSSÉG Ap Csel 2,38. AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVÖSSÉG Ap Csel 2,38. (New Testament Salvation) Az üdvösség témája mindenkiben érdeklodést kell, hogy keltsen, különösen hívo keresztényekben és azokban, akik szeretik az Urat. Számtalan

Részletesebben

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások ALAPTANÍTÁSOK Gyógyulás 3. - Hét út a gyógyuláshoz Máté 8:17 Hogy beteljesedjék, amit Ésaiás próféta mondott, így szólván: Pedig betegségeinket İ viselte, és fájdalmainkat hordozá. Ézsaiás 53:4-5 Pedig

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. Hogyan vezet Isten Szelleme? 4. Vezetés belsı hang által

ALAPTANÍTÁSOK. Hogyan vezet Isten Szelleme? 4. Vezetés belsı hang által ALAPTANÍTÁSOK Hogyan vezet Isten Szelleme? 4. Vezetés belsı hang által A negyedik kazettáját fogjátok ma hallani annak a sorozatnak, aminek a címe: hogyan vezet bennünket Isten Szelleme. Róma 8: 14, 16

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

Böjti gondolatok. Bibliaolvasás: Ézs 58.

Böjti gondolatok. Bibliaolvasás: Ézs 58. Bibliaolvasás: Ézs 58. Böjti gondolatok húsvét elıtti hat hetet, ami most kezdıdött el, böjti idıszaknak nevezik. Eredetileg úgy jött létre ez az egyházi hagyomány, hogy Jézus Krisztus kereszthalálának

Részletesebben

Mátészalka Kossuth tér, 2011.03.13. Böjt Azért vannak a jó barátok. Becseiné Kató Anikó

Mátészalka Kossuth tér, 2011.03.13. Böjt Azért vannak a jó barátok. Becseiné Kató Anikó Mátészalka Kossuth tér, 2011.03.13. Böjt Azért vannak a jó barátok Becseiné Kató Anikó Jézus mondja: "Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa." Imádkozzunk: Az Úr az én pásztorom, nem szőkölködöm.

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Jézus és Nikodémusz

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Jézus és Nikodémusz A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Nikodémusz Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Hogyan kezelj érzékeny embereket? 2. rész

Hogyan kezelj érzékeny embereket? 2. rész Hogyan kezelj érzékeny embereket? 2. rész írta: Rue Ann Hass Tegyél fel olyan kérdéseket, amelyek erıs érzéseket, képeket, emlékeket idéznek fel és kopogtass a kapott válaszokra Munkám során hasznosnak

Részletesebben

ISTEN MAGA A SZERETET

ISTEN MAGA A SZERETET ISTEN MAGA A SZERETET Jegyzet Csideiné Katalin tanításából 2010. március 21. Drága Mennyei Atyánk, áldunk és magasztalunk téged, dicsérünk és dicsőítünk. Minden dicsőséget néked adunk. A hálaadás áldozatával

Részletesebben

Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei

Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei 6. tanulmány Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei augusztus 3 9. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 3Mózes 5:5; Zsoltár 32:1-8; Apostolok cselekedetei 5:30-32; 2Korinthus 7:9-11; Zsidók 12:17;

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

Alaptanítások A Szent Szellem bennetek 2. Betöltekezni

Alaptanítások A Szent Szellem bennetek 2. Betöltekezni Alaptanítások A Szent Szellem bennetek 2. Betöltekezni A mai napon arról fogok tanítani, hogy mit jelent az, hogy betöltekezünk Szent Szellemmel. Apostolok Cselekedetei 2:32-33 Ezt a Jézust feltámasztotta

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

A gazdag ember és a szegény ember

A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

Mozgássérült Passió 2010

Mozgássérült Passió 2010 Mozgássérült Passió 2010 1. Bevezetı zene 2. Barabás Gyorsan jön a színre az oltár környékérıl Barabás Laci: Szabadon engedtek, engem, a lázadót!? İt, pedig keresztre feszítették! İt, aki semmi rosszat

Részletesebben

Józsua vezér lesz lesz

Józsua vezér lesz lesz A Biblia gyermekeknek bemutatja Józsua vezér lesz lesz Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 4. - Jézus Nevének használata

ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 4. - Jézus Nevének használata ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 4. - Jézus Nevének használata 1Péter 2:2 Mint most született csecsemık, az Ige tiszta, hamisítatlan teje után vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek; Sokszor az emberek csak hallgatják

Részletesebben

Az Istentől származó élet

Az Istentől származó élet Az Istentől származó élet Előszőr is mi az élet? Sokan próbálták deffiniálni, különféle kulturális, tudományos vagy vallási nézőpontokból is. A tudomány mivel a fő forrása a megfigyelés és az információ

Részletesebben

kenet But as the same anointing teacheth you of all things -

kenet But as the same anointing teacheth you of all things - A kenetről A gyülekezetekben vagy emberekről is lehet hallani, hogy itt vagy ott gyógyító kenet van, vagy ennek vagy annak a szolgálónak nagy kenet van a szolgálatán. Rengeteg a tévhit a kenettel kapcsolatban,

Részletesebben

A kellene átkalibrálása Patagónia, Dél-Amerika - 2012. január 26. ( Forrás: http://www.kryon.com/k_channel11_patagonia2-12.html )

A kellene átkalibrálása Patagónia, Dél-Amerika - 2012. január 26. ( Forrás: http://www.kryon.com/k_channel11_patagonia2-12.html ) A kellene átkalibrálása Patagónia, Dél-Amerika - 2012. január 26. ( Forrás: http://www.kryon.com/k_channel11_patagonia2-12.html ) Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Bibliatanulmányozó Feladatlap 1. 2.

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Bibliatanulmányozó Feladatlap 1. 2. Írd ide az adataidat! Neved: Korod: születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Találkoztál

Részletesebben

A HÁLA JELEI. Pasarét, 2014. október 19. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: Zsolt 100.

A HÁLA JELEI. Pasarét, 2014. október 19. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: Zsolt 100. Pasarét, 2014. október 19. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A HÁLA JELEI Lekció: Zsolt 100. Alapige: Lukács 8,1-3 Jézus ezután városról városra és faluról falura járt, és hirdette

Részletesebben

1Móz 47,11-27 Az üdvösség kegyelem. Krisztuséi vagyunk

1Móz 47,11-27 Az üdvösség kegyelem. Krisztuséi vagyunk 1Móz 47,11-27 Az üdvösség kegyelem. Krisztuséi vagyunk Megtelepíté tehát József az ő atyját és atyjafiait, és ada nékik birtokot Égyiptom földén, annak a földnek legjobb részében a Rameszesz földén; a

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyörű otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő.

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő. Válás és újraházasodás a Biblia szemszögéből Ebben az írásunkban a Biblia válás és újraházasodás kérdésére vonatkozó kijelentéseivel szeretnénk foglalkozni. Az Újszövetség világosan elutasítja a válást.

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Hatalom Jézusban 2. Élni a hatalommal

ALAPTANÍTÁSOK Hatalom Jézusban 2. Élni a hatalommal ALAPTANÍTÁSOK Hatalom Jézusban 2. Élni a hatalommal Az egyik legelsı kazettánk volt a hatalomról, és most rátérünk ennek a sorozatnak a 2. kazettájára. Efezus: 1:20 Amelyet megmutatott a Krisztusban, mikor

Részletesebben