SZEMÉLYI RÉSZ HATÁROZATOK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZEMÉLYI RÉSZ HATÁROZATOK"

Átírás

1 2006. február szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 4/2006. (II. 16.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése állandó bizottságai egyes külső tagjai megbízatásának megszűntetése 4 HATÁROZATOK 1/2006. (II. 16.) Kgy. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről, valamint interpellációra adott válasz elfogadása 3/2006. (II. 16.) Kgy. Fenntartói intézkedések a Baranya Megyei Kórház működtetésére vonatkozóan 5 6/2006. (II. 16.) Kgy. Pályázat benyújtása a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács céljellegű decentralizált támogatására 6 7/2006. (II. 16.) Kgy. Pályázat benyújtása a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztési 6 támogatására 10/2006. (II. 16.) Kgy. A Zsigmondy Vilmos Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház intézmény megszűntetése 7 11/2006. (II. 16.) Kgy. A Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Közhasznú Társaság létrehozása 8 12/2006. (II. 16.) Kgy A Pécs-Pogányi Repülőteret Működtető Kft. Társasági Szerződésének módosítása 8 13/2006. (II. 16.) Kgy. A szigetvári tűzoltólaktanya tulajdonjogának átadása 9 14/2006. (II. 16.) Kgy. Értékesítésre kijelölt ingatlanok becsült értékének áttekintése 9 15/2006. (II. 16.) Kgy. A Határon Túli Magyarságért Alapítvány pályázatához jogi biztosíték felajánlása 10 5

2 2 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 16/2006. (II. 16.) Kgy. A Baranya Megyei Kórház Mentálhigiénés Intézet részére laboratórium épület átalakítás engedélyokiratának jóváhagyása 17/2006. (II. 16.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének érdekeltségnövelő pályázata a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ, valamint a Művészetek Háza technikaiműszaki felszereltségének javítására 18/2006. (II. 16.) Kgy. Tájékoztató az Európa Kulturális Fővárosa-projekt irányítási szerkezetének kialakításáról 19/2006. (II. 16.) Kgy. Tájékoztató az M6-M60-as út (autópályává fejleszthető gyorsforgalmi út) baranyai nyomvonalának régészeti feltárásáról 20/2006. (II. 16.) Kgy. Hidas község szociális szolgáltatástervezési koncepciójának véleményezése 21/2006. (II. 16.) Kgy. Települési önkormányzatok közoktatási intézkedéseiről szakvélemény MELLÉKLETEK 1/2006. (II. 16.) Kgy. határozat 1. számú melléklete Konzorciumi együttműködési megállapodás a PANNON TISZK létrehozása és működtetése, a szakképzés hatékonyságának növelése érdekében benyújtott HOFOP pályázatban meghatározott projekt együttműködéssel történő megvalósítására számú melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalának alapító okirata 16 10/2006. (II. 16.) Kgy. határozat melléklete A Zsigmondi Vilmos Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház intézmény megszüntető okirata 11/2006. (II. 16.) Kgy. határozat 1. számú melléklete A Zsigmondi Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Közhasznú Társaság Társasági Szerződése 2. számú melléklete A Magyar Villamosművek Zrt., a Paksi Atomerőmű Rt, és a Baranya Megyei Önkormányzat szindikátusi szerződése a Zsigmondi Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. működési céljairól és azok rövid és hosszú távú megvalósításáról 3. számú melléklete A Zsigmondi Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht, valamint a Baranya Megyei Önkormányzat közhasznúsági szerződése számú melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat, valamint a Zsigmondi Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. egészségügyi ellátási szerződése számú melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat, valamint a Zsigmondi Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. haszonkölcsön szerződése 55 13/2006. (II. 16.) Kgy. határozat melléklete Szigetvár Város Önkormányzata részére átadott ingóságok

3 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 3 14/2006. (II. 16.) Kgy. Határozat melléklete 16/2006. (II. 16.) Kgy. határozat melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat, valamint a Baranya Megyei Közigazgatási Hivatal ingatlan-használati megállapodása A Baranya Megyei Kórház Mentálhigiénés Intézete részére laboratórium épület átalakításához beruházási engedélyokirat Helyesbítés 62 Tájékoztató A Magyar Közlönyben december 11. és február 7. között kihirdetett egyes jogszabályokról, közleményekről 63

4 4 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye SZEMÉLYI RÉSZ 4/2006. (II. 16.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése állandó bizottságai egyes külső tagjai megbízatásának megszűntetése A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése - az Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságból Kosztics József és dr. Jakab Tibor, - a Területfejlesztési, Idegenforgalmi, Informatikai és Foglalkoztatási Bizottságból Medveczky Antal és Gelb Miklós, - a Költségvetési és Gazdasági Bizottságból Kerécz Tamás és Czita Zsolt, - az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottságból Vass István és dr. Andrásfalvy Bertalan külső bizottsági tagok megbízatását eddigi munkájukat megköszönve március 1- jével megszünteti. Határidő: március 1. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

5 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 5 HATÁROZATOK 1/2006. (II. 16.) Kgy. határozat Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről, valamint interpellációra adott válasz elfogadása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 1. a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, a közgyűlés elnökének és bizottságainak átruházott hatáskörben hozott döntéseiről, és a két ülés közötti eseményekről szóló beszámolót a kiegészítéssel és a mellékletekkel elfogadja; 2. az olaszországi Nápoly megyével kötendő együttműködési megállapodás tárgyában hozott 51/2004. (IV. 22.) Kgy. határozata végrehajtásának határidejét szeptember hó 30. napjára módosítja; 3. az Egészségügyi információ-technológia fejlesztés az elmaradott régiókban című pályázat tárgyában hozott, a 63/2005. (VI. 16.) Kgy. határozata 2. pontjával módosított 89/2004. (VI. 10.) Kgy. határozata 5. pontja végrehajtásának határidejét november 30-ra módosítja; 4. a szakképzés hatékonyságának növelése érdekében létrehozott PANNON TISZK, non-profit szervezet konzorciumi formában történő működtetésével egyetért, egyúttal felkéri a közgyűlés elnökét az 1. számú melléklet szerinti Konzorciumi együttműködési megállapodás aláírására. Határidő: március 1. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke; 5. a gyermekvédelmi szakellátásból nagykorúvá vált fiatal felnőttek munkaerő-piaci és társadalmi integrációját elősegítő projektről és a program jövő évi támogatásáról szóló tájékoztató tárgyában hozott 124/2005. (IX. 15.) Kgy. határozata 2. pontja végrehajtásának határidejét július 31-ére módosítja; 6. az Eszék-Baranya és Baranya megye együttműködési területei szorosabb és hatékonyabb együttműködés ösztönzése a gazdaság, a kultúra és a turizmus területén tárgyú 151/ (XI. 17.) Kgy. határozata 2. pontja végrehajtásának határidejét június hó 30. napjára módosítja; 7. a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala alapító okiratát a 2. számú melléklet szerint jóváhagyja, és egyidejűleg a 68/2005. (VI. 16.) Kgy. határozattal elfogadott alapító okiratot hatályon kívül helyezi. A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala módosított alapító okiratát a törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés céljából a Magyar Államkincstár Baranya Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg. Határidő: azonnal Felelős: Lászlóné dr. Kovács Ilona, megyei főjegyző; 8. dr. Kovács Csaba képviselőnek a Tubesre tervezett katonai radarállomással kapcsolatosan benyújtott interpellációjára dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke által adott választ elfogadja. 3/2006. (II. 16.) Kgy. határozat Fenntartói intézkedések a Baranya Megyei Kórház működtetésére vonatkozóan 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Kórház működtetésére kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Kórház pénzügyi-gazdasági helyzetének javítása, gazdálkodási egyensúlyának helyreállítása érdekében, a kórházhoz önkormányzati biztost jelöl ki. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy gondoskodjon az önkormányzati biztos szemé-

6 6 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye lyének közbeszerzési eljárás keretében történő kiválasztásáról. Határidő az eljárás megindítására: azonnal, a közgyűlés tájékoztatására: április 30. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy a 170/2005. (XII. 15.) Kgy. határozattal elfogadott szakmai programban meghatározott Geriátriai Centrum és szociális intézmény megvalósítására vonatkozó részletes javaslatokat dolgoztassa ki, és terjessze a közgyűlés elé. Határidő: május 31. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 6/2006. (II. 16.) Kgy. határozat Pályázat benyújtása a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács céljellegű decentralizált támogatására Megnevezés Összesen év év év Saját forrás Hitel A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése pályázatot nyújt be a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács által meghirdetett céljellegű decentralizált támogatás elnyerésére. A pályázat célja Nyílászáró csere az V-VII. számú épületekben, a beruházás megvalósulási helye: a Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona, 7683 Helesfa, Nádassy-telep. A fejlesztés tervezett összköltsége bruttó e Ft, a támogatási igény e Ft, és a saját forrás összege e Ft az adott éves bontásban: adatok Ft-ban Céljellegű decentralizált támogatásból igényelt összeg Egyéb támogatás Egyéb forrás Összesen: A közgyűlés a évi saját forrás összegét a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendeletében a céltartalékban elkülönített pályázati keret, míg a következő évre eső saját forrás összegét az adott évi költségvetésének terhére biztosítja. A közgyűlés felkéri elnökét a pályázat benyújtására. Határidő a pályázat benyújtására: azonnal Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 7/2006. (II. 16.) Kgy. határozat Pályázat benyújtása a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztési támogatására Megnevezés Összesen év év év Saját forrás Hitel A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése pályázatot nyújt be a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács által meghirdetett területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásának elnyerésére. A pályázat célja Konyhai szennyvízhálózat cseréje és padozat cseréje, a beruházás megvalósulási helye: a Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona, 7932 Mozsgó, Mátyás király utca 1. A fejlesztés tervezett összköltsége bruttó e Ft, a támogatási igény e Ft, és a saját forrás összege e Ft az adott éves bontásban: Területi kiegyenlítő keretből igényelt támogatás Egyéb támogatás Egyéb forrás Összesen: A közgyűlés a évi saját forrás összegét a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendeletében a céltartalékban elkülönített pályázati keret, míg a következő évre eső saját forrás összegét az adott évi költségvetésének terhére biztosítja. A közgyűlés felkéri elnökét a pályázat benyújtására. Határidő a pályázat benyújtására: azonnal Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

7 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 7 10/2006. (II. 16.) Kgy. határozat A Zsigmondy Vilmos Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház intézmény megszűntetése 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei "Zsigmondy Vilmos Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórháztól a használatában álló ingó- és ingatlanvagyont február 16. napjával elvonja, és azt a 2458/A/2 hrsz alatti ingatlan kivételével a megalakításra kerülő Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Közhasznú Társaság tulajdonába adja. A közgyűlés felkéri a közhasznú társaságot, hogy február 28-ig a tulajdonába adott ingó- és ingatlanvagyont az egészségügyi közfeladatellátás feltételeinek biztosítása érdekében adja át a Baranya Megyei "Zsigmondy Vilmos Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház ingyenes használatába. Határidő: azonnal Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke, Kerécz Tamás, főigazgató 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2458/A/2 helyrajzi számú ingatlant korlátozottan forgalomképes törzsvagyonában tartja, és február 28-ig a Baranya Megyei "Zsigmondy Vilmos Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház használatába adja március 1-jétől a közgyűlés a nevezett ingatlant ingyenes használatba adja a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Közhasznú Társaság részére azzal a feltétellel, hogy azt a kht. az ellátási és közhasznúsági szerződésben meghatározott egészségügyi közszolgáltatás, és az ahhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások teljesítéséhez használhatja. A HEFOP támogatással megvalósuló beruházással létrehozott vagyon, valamint a beszerzett eszközök tekintetében a közgyűlés akként rendelkezik, hogy azok a Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonában maradó 2458/A/2 helyrajzi számú ingatlanra kerüljenek aktiválásra, a támogatási szerződés szerint. Határidő: azonnal Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a) a Baranya Megyei "Zsigmondy Vilmos Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház önállóan gazdálkodó költségvetési intézményét a határozat mellékletében foglaltak szerint február 28. napjával megszünteti. Határidő a közlésre: azonnal Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke; b) felhatalmazza elnökét, hogy a Baranya Megyei "Zsigmondy Vilmos Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház megszüntetésével kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. Határidő: azonnal Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke; c) felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a Baranya Megyei "Zsigmondy Vilmos Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház megszüntetéséről szóló megszüntető okiratot a törzskönyvi nyilvántartásból való törlés végett küldje meg a Magyar Államkincstár Baranya Megyei Területi Igazgatóságához. Határidő: március 8. Felelős: Lászlóné dr. Kovács Ilona, megyei főjegyző; d) a Baranya Megyei "Zsigmondy Vilmos Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház által február 28-ig ellátott egészségügyi közszolgáltatási feladatok tekintetében funkcionális jogutódként, a vagyoni jogok és kötelezettségek tekintetében kijelölt jogutódként a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Közhasznú Társaságot jelöli ki. A kht. azonos kapacitással és ellátási struktúrával, azonos személyi és tárgyi feltételekkel végzi az egészségügyi szolgáltatást. Határidő: március 1. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke; e) tudomásul veszi, hogy a Baranya Megyei "Zsigmondy Vilmos Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház önállóan gazdálkodó költségvetési szerv megszűnésével egyidejűleg Kerécz Tamás főigazgató magasabb vezetői megbízása és közalkalmazotti jogviszonya megszűnik.

8 8 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 4. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja a Baranya Megyei Zsigmondy Vilmos Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház 10 bőrgyógyászati szakorvosi óra/hét, 10 belgyógyászati szakorvosi óra/hét, továbbá 15 nőgyógyászati szakorvosi óra/hét többletkapacitás befogadtatására irányuló pályázatát. Határidő: március 15. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 5. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri Kerécz Tamást, a Baranya Megyei Zsigmondy Vilmos Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház főigazgatóját, hogy a 4. pontban részletezett többletkapacitás befogadtatására a pályázatot készítesse el, és azt továbbítás céljából a közgyűlés elnökének küldje meg. Határidő: február 28. Felelős: Kerécz Tamás, főigazgató 11/2006. (II. 16.) Kgy. határozat A Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Közhasznú Társaság létrehozása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyar Villamos Művek Zrt-vel és a Paksi Atomerőmű Rt-vel közösen az 1. számú mellékletként csatolt társasági szerződésben foglaltak szerint megalapítja a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Közhasznú Társaságot. A társasági szerződés mellékletét képező apportjegyzékben feltüntetett ingatlanokat és ingóságokat törzstőkeként, a Baranya Megyei "Zsigmondy Vilmos Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház használatában lévő többi ingó- és ingatlanvagyont, valamint a vagyoni jogokat és kötelezettségeket törzstőkén felüli vagyonként adja a közgyűlés a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Közhasznú Társaság tulajdonába. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a szindikátusi szerződést a 2. számú melléklet szerinti tartalommal, a közhasznúsági szerződést a 3. számú melléklet szerinti tartalommal, az ellátási szerződést a 4. számú melléklet szerinti tartalommal, a haszonkölcsön szerződést az 5. számú melléklet szerinti tartalommal, és felhatalmazza elnökét a felsorolt dokumentumok aláírására. Határidő: azonnal Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megalapítandó Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Közhasznú Társaság Felügyelő Bizottságába dr. Gulyás Emil és Bimbó István képviselőket delegálja. Határidő: azonnal Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri Kerécz Tamás főigazgatót, hogy a cégbejegyzési kérelem benyújtása, a működési engedély iránti kérelem beterjesztése, a finanszírozási szerződés módosítása, valamint a felelősségbiztosítási szerződés módosítása tárgyában a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: azonnal Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke, Kerécz Tamás, főigazgató 12/2006. (II. 16.) Kgy. határozat A Pécs-Pogányi Repülőteret Működtető Kft. Társasági Szerződésének módosítása és közszolgáltatási szerződés megkötése 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlés egyetért a Pécs-Pogányi Repülőteret Működtető Kft. Társasági Szerződésének módosításával, az alábbi tevékenységi kör kibővítésével: Egyéb, légi szállítást segítő tevékenység Ebbe a szakágba tartozik: az utas, élő állat, más áruk légi szállításával kapcsolatos tevékenység: - terminál-(légikikötői) berendezés üzemeltetése, - a légikikötői, légi útvonal és forgalomirányítási tevékenység, - a repülőtéren nyújtott, a légi közlekedést segítő földi szolgáltatás,

9 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 9 - a kereskedelmi légitársaság hivatásos pilótáit képező repülőiskola tevékenysége, - a repülőtéri tűzoltási, tűzmegelőzési tevékenység. A közgyűlés felhatalmazza dr. Kékes Ferencet, a közgyűlés elnökét, hogy a kft. taggyűlésén a tevékenységi kör kibővítését kezdeményezze. A közgyűlés felkéri Ács Gyulát, a Pécs- Pogányi Repülőteret Működtető Kft. ügyvezető igazgatóját, a társasági szerződés módosításának elkészíttetésére. A közgyűlés felhatalmazza dr. Kékes Ferencet, a közgyűlés elnökét, a társasági szerződés módosításának aláírására. Határidő: február 28. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 2. A közgyűlés egyetért azzal, hogy a Pécs Pogányi Repülőteret Működtető Kft-vel a közszolgáltatási szerződés megkötésre kerüljön. A közgyűlés felkéri Ács Gyulát, a Pécs- Pogányi Repülőteret Működtető Kft. ügyvezető igazgatóját, a közszolgáltatási szerződés tervezetének elkészítésére. A közgyűlés utasítja a Gazdasági, Területés Vidékfejlesztési Iroda vezetőjét, hogy a közszolgáltatási szerződés tervezetének jóváhagyásához szükséges előterjesztést a közgyűlés 2006 márciusi ülésére készítse el. Határidő: március 9. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 3. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a kft. taggyűlésén javasolja a Pécs-Pogányi Repülőteret Működtető Kft. ügyvezető igazgatójának, hogy gondoskodjon az alábbi rendszerek megrendeléséről és azt követően azok (2006. március 26-áig) határidőre történő beépítéséről: - repülőtéri informatikai rendszer (szoftver+hardver) (árubeszerzés), - repülőtéri technológiai rendszer installálása (építési beruházás) - gyengeáramú hálózatok telepítése (építési beruházás) - pultok, mobiliák (árubeszerzés), - hangosítás (árubeszerzés) (a fedezetet Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése biztosítja). Határidő: március 26. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 13/2006. (II. 16.) Kgy. határozat A szigetvári tűzoltólaktanya tulajdonjogának átadása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat tulajdonát képező Szigetvár belterület 970/6 hrsz-ú, 2 ha 1542 m2 térmértékű ingatlanát és a melléklet szerinti ingóságokat térítésmentesen Szigetvár Város Önkormányzata tulajdonába adja Szigetvár Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága működtetéséhez. Határidő: március 31. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke, Stráhl Ferenc, a GESZ vezetője 14/2006. (II. 16.) Kgy. határozat Értékesítésre kijelölt ingatlanok becsült értékének áttekintése 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az előterjesztés melléklete szerinti ingatlanokat értékesítésre kijelöli, a piaci forgalmi értékeket jóváhagyja, és ezzel meghatározza a minimális pályázati árukat. A közgyűlés felkéri a Költségvetési és Gazdasági Bizottságát, hogy a beérkező ajánlatokat a közgyűlése elnökével egyetértésben bírálja el. Határidő: azonnal Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a tulajdonát képező Pécs 41629/3 hrsz-ú, Pécs, Hengermalom utca 4. szám alatti ingatlan értékesítésével kapcsolatosan úgy dönt, hogy a valós piaci értékekhez igazodó ajánlatokat beérkezésüket követő ülésén maga bírálja el. Határidő: azonnal Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy az Orfű 969 hrsz-ú, Dollár utcai üdülő ingatlan földhivatali nyilvántartásában a Baranya Megyei Közigazgatási Hivatal javára bejegyzett használati jog törlésre kerüljön, és az a Ba-

10 10 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye ranya Megyei Önkormányzat tulajdonát képező Orfű 777/1 hrsz-ú sporttábor megnevezésű ingatlan földhivatali nyilvántartásában bejegyzésre kerüljön. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy az erről szóló, melléklet szerinti megállapodást a Baranya Megyei Közigazgatási Hivatallal kösse meg. Határidő: azonnal Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 4. A Baranya Megyei Önkormányzat a tulajdonát képező Orfű 969 hrsz-ú, m 2 térmértékű Dollár utcai üdülő ingatlan 7649/8079-ed részének értékesítésével a közgyűlés egyetért, és felkéri a Költségvetési és Gazdasági Bizottságát, hogy a beérkező ajánlatokat a közgyűlése elnökével egyetértésben bírálja el. Határidő: azonnal Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 5. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 54/2000. (III. 28.) Kgy., a 66/2000. (IV. 25.) Kgy. 2., 3. pontját, a 100/2000. (VI. 27.) Kgy. 3. pontját, a 16/2004. (II. 19.) Kgy. 3. pontját, a 65/2004. (IV. 22.) Kgy., a 102/2004. (VI. 10.) Kgy., a 122/2004. (IX. 16.) Kgy., a 161/2004. (XI. 18.) Kgy. és a 43/2005. (III. 24.) Kgy. határozatait hatályon kívül helyezi. 15/2006. (II. 16.) Kgy. határozat A Határon Túli Magyarságért Alapítvány pályázatához jogi biztosíték felajánlása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács TRFC-TUR/2005/DD- 375 iktatószámú (ifjúsági/turista szálláshely infrastruktúra fejlesztése) pályázat nyertese, a Határon Túli Magyarságért Alapítvány számára, a támogatást nyújtó szervezet részére a Pécs, János utca 22. szám alatti ingatlanra jelzálogbejegyzésre kerüljön sor forint és járulékai erejéig. A közgyűlés felkéri elnökét az előterjesztés melléklete szerinti jelzálogbejegyzésről szóló záradék nélküli nyilatkozat aláírására, és a támogatási szerződés alapján az ingatlan használatáról szóló haszonkölcsön szerződés módosításának előkészítésére. Határidő: február 20. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 16/2006. (II. 16.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Kórház Mentálhigiénés Intézet részére laboratórium épület átalakítás engedélyokiratának jóváhagyása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért a Baranya Megyei Kórház Mentálhigiénés Intézet kialakításával, az ennek megvalósítását szolgáló beruházási engedélyokiratot a melléklet szerinti tartalommal és értékben jóváhagyja. Határidő a beruházás megkezdésére: március 1. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 17/2006. (II. 16.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének érdekeltségnövelő pályázata a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ, valamint a Művészetek Háza technikai-műszaki felszereltségének javítására 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése úgy dönt, hogy a megyei önkormányzat érdekeltségnövelő támogatási pályázatot nyújt be a Magyar Művelődési Intézethez a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ, valamint a Művészetek Háza technikai-műszaki felszereltségének javítására. Határidő a pályázat benyújtására: március 25. Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ technikai-műszaki fel-

11 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 11 szereltségének javításáról szóló érdekeltségnövelő támogatási pályázat benyújtásához 3 millió forint önrészt a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendeletében a pályázati keret (az önkormányzati pályázatok önrészének fedezetéül) jogcímen elkülönített összeg terhére biztosítja. Határidő: azonnal Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 3 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Művészetek Háza technikai-műszaki felszereltségének javításáról szóló érdekeltségnövelő támogatási pályázat benyújtásához forint önrészt a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendeletében a pályázati keret (az önkormányzati pályázatok önrészének fedezetéül) jogcímen elkülönített összeg terhére biztosítja. Határidő: azonnal Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 18/2006. (II. 16.) Kgy. határozat Tájékoztató az Európa Kulturális Fővárosa-projekt irányítási szerkezetének kialakításáról 1. a) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elfogadja a pécsi Kulturális Főváros-projekt irányításának rendszeréről szóló tájékoztatót, és már a felkészülési szakaszban támogatja e menedzsment struktúra létrehozását és működtetését. b) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri az Európa Centrum Kht. ügyvezető igazgatóját, hogy tájékoztassa a közgyűlést a Baranya Megyei Önkormányzat pécsi Kulturális Főváros projektben várható szerepvállalásáról 2011-ig bezárólag, figyelemmel a magyar kormányzat által a projekt működésére biztosított támogatási feltételekre. Határidő: június 15. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a Közgyűlés elnöke 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat az Európa Kulturális Fővárosa Pécs 2010 Szakmai Munkacsoportba delegálja Kocsi Lászlót, a nemzeti kulturális örökség tanácsnokát. 3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése szükségesnek tartja a Baranya Megyei Önkormányzat az Európa Kulturális Fővárosa Pécs 2010 Szakmai Munkacsoport és a Pécs 2010 Menedzsment Központ közötti együttműködés mielőbbi kialakítását a Kulturális Főváros-projekten belüli érdemi munka megindítása érdekében. Határidő: március 10. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 19/2006. (II. 16.) Kgy. határozat Tájékoztató az M6-M60-as út (autópályává fejleszthető gyorsforgalmi út) baranyai nyomvonalának régészeti feltárásáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi az M6-M60-as út (autópályává fejleszthető gyorsforgalmi út) baranyai nyomvonalának régészeti feltárásáról szóló tájékoztatót. 20/2006. (II. 16.) Kgy. határozat Hidas község szociális szolgáltatástervezési koncepciójának véleményezése A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Hidas község szociális szolgáltatástervezési koncepció-tervezetét Hidas Község Önkormányzata Képviselőtestületének elfogadásra javasolja. Határidő a közlésre: azonnal Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke 21/2006. (II. 16.) Kgy. határozat Települési önkormányzatok közoktatási intézkedéseiről szakvélemény A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatás-fejlesztési tervével meg-

12 12 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye egyezőnek tartja Bogád Község Önkormányzatának tervezett intézkedését, miszerint az általa fenntartott Dr. Berze Nagy János Általános Iskolában a 2006/2007. tanévtől a sajátos nevelési igényű tanulók közül az enyhe értelmi fogyatékos tanulókat integráltan nevelje, oktassa a jogszabályi feltételek megtartása mellett. Határidő a közlésre: azonnal Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

13 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 13 MELLÉKLETEK Konzorciumi együttműködési megállapodás Az 1/2006. (II. 16.) Kgy. határozat 1. számú melléklete mely létrejött a HEFOP P /1.0 PANNON TISZK létrehozása és működtetése a szakképzés hatékonyságának növelése érdekében pályázatban meghatározott projekt közös együttműködéssel történő megvalósítására egyrészről a/az PANNON Térségi Integrált Szakképző- és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Központ cím: 7622 Pécs, Nagy Lajos u. 2. székhely: 7622 Pécs, Nagy Lajos u. 2. adóigazgatási azonosító szám: OM azonosító: Statisztikai számjel: Törzskönyvi nyilvántartási szám: aláírásra jogosult képviselője: Szenner Károly igazgató mint konzorciumvezető non-profit szervezet másrészről a/az Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata cím: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. aláírásra jogosult képviselője: Dr. Toller László polgármester mint konzorciumvezető non-profit szervezetet alapító konzorciumi tag harmadrészről a/az Baranya Megyei Önkormányzat cím: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. aláírásra jogosult képviselője: Dr. Kékes Ferenc elnök mint konzorciumvezető non-profit szervezetben alapítóként nem szereplő konzorciumi tag negyedrészről a/az Magyar Iparszövetség Oktatási Központ Alapítvány cím: 7632 Pécs, Melinda u. 23. székhely: 1039 Budapest, Hajdú u aláírásra jogosult képviselője: Jancsóné Németh Ibolya kuratóriumi elnök mint konzorciumvezető non-profit szervezetben alapítóként nem szereplő konzorciumi tag - konzorciumvezető non-profit szervezet és konzorciumi tagok együttesen a továbbiakban, mint felek között az alábbi feltételekkel: I. A megállapodás tárgya Jelen együttműködési megállapodás aláírásával szerződő felek konzorciumot hoznak létre abból a célból, hogy a Humánerőforrás-fejlesztés Operatív Program keretében megnyert HEFOP P /1.0 PANNON TISZK létrehozása és működtetése a szakképzés hatékonyságának növelése érdekében pályázatban meghatározott pályázati célt és projektet közös együttműködéssel valósítsák meg. Az együttműködési megállapodás aláírása kifejezi a konzorciumi tagok azon szándékát is, hogy a projekt megvalósítása során a konzorcium tagjai a projektben kifejezett célok megvalósítása érdekében a jövőben is együttműködnek, és az addig elért eredmények további folyamatos fenntartását saját anyagi eszközeikkel biztosítják.

2005. évi 26. szám 2005. december 16. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

2005. évi 26. szám 2005. december 16. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2005. évi 26. szám 2005. december 16. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 259/2005. (XI. 17.) Kh. Az Oláh

Részletesebben

2006. június 22. 10. szám. Tartalomjegyzék

2006. június 22. 10. szám. Tartalomjegyzék 2006. június 22. 10. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 69/2006. (VI. 15.) Kgy. A Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja (Pécs) igazgatói állásra beérkezett

Részletesebben

2009. július 3. 9. szám. Tartalomjegyzék. Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ

2009. július 3. 9. szám. Tartalomjegyzék. Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 2009. július 3. 9. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 65/2009. (VI. 18.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2001. február hó 1. 2. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 1/2001. (I.30.) Kgy. Ted Pinney emlékének megörökítése 3 RENDELET 1/2001.

Részletesebben

XIX. évfolyam 3. szám 2009. június 24. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA

XIX. évfolyam 3. szám 2009. június 24. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA XIX. évfolyam 3. szám 2009. június 24. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ Z-1/2009. (VI. 19.)

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. MÁRCIUS 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. MÁRCIUS 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. MÁRCIUS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 131-6/2007. MELLÉKLETEK: - DB TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehjatásáról,

Részletesebben

SZEMÉLYI RÉSZ HATÁROZATOK

SZEMÉLYI RÉSZ HATÁROZATOK 2006. október 10. 14. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 94/2006. (VI. 15.) Kgy. Kitüntető díjak adományozása 4 104/2006. (VII. 4.) Kgy. Kitüntető díj adományozása 5 109/2006. (IX. 26.)

Részletesebben

M EGHÍVÓ. Az előterjesztés és mellékletei a www.baranya.hu oldalról a hivatkozott vezérszóval érhető el

M EGHÍVÓ. Az előterjesztés és mellékletei a www.baranya.hu oldalról a hivatkozott vezérszóval érhető el BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK E LNÖKE M EGHÍVÓ Szám: 555-4/2007 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécs, Papnövelde utca 5. szám alatti Dísztermében 2007. március 22-én (csütörtökön)

Részletesebben

77/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat

77/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat 77/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről A Baranya Megyei

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. december 13-ai ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. december 13-ai ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet 8200

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2003. szeptember hó 3. 10. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 124/2003. (VIII. 28.) Kgy. A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ

Részletesebben

II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI. módosításáról (IV. számú módosítás) 2/2005. (II. 25.) Kgy. r. Nógrád Megye Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről

II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI. módosításáról (IV. számú módosítás) 2/2005. (II. 25.) Kgy. r. Nógrád Megye Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről SZÁM TÁRGY OLDAL I. KÖTET I. SZEMÉLYI RÉSZ 1/2005. (II.17.) Kgy. h. Nógrád megye rendőrfőkapitánya kinevezésének véleményezéséről 3 3/2005. (II.17.) Kgy. h. Munkáltatói intézkedés megtételéről 3 4/2005.

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE XVII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2006. JÚLIUS 7. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 37/2006. (II.16.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntető díjak

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. meghosszabbítása (DPM TISZK Nonprofit Kft.) meghosszabbítása (Naszály-Galga Szakképzésszervezési Társaság Nonprofit Közhasznú Kft.

TARTALOMJEGYZÉK. meghosszabbítása (DPM TISZK Nonprofit Kft.) meghosszabbítása (Naszály-Galga Szakképzésszervezési Társaság Nonprofit Közhasznú Kft. I. Személyi jellegű közgyűlési döntések TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám 229/2010. (05.28.) sz. KGYH Bizottsági tagságban történt változások 887 230/2010. (05.28.) sz. KGYH Fegyelmi eljárás megszüntetése (Bazsó

Részletesebben

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata KIVONAT Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata 1./ Újtikos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Javaslat az Újtikos Község Önkormányzata által A 155734. számú igénylésazonosítójú,

Részletesebben

2013. május 9-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről.

2013. május 9-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. május 9-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről. Jelen vannak: Távol maradt: Dr. Fülöp Erik polgármester, Sipos Ibolya alpolgármester,

Részletesebben

2008. december 19. IV. évfolyam 13. szám TARTALOM. Határozatok... 2. oldal. Rendeletek... 30. oldal

2008. december 19. IV. évfolyam 13. szám TARTALOM. Határozatok... 2. oldal. Rendeletek... 30. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2008. december 19. IV. évfolyam 13. szám TARTALOM Határozatok... 2. oldal Rendeletek... 30. oldal 50/2008. (XII.19.) rendelet a helyi autóbusz-közlekedés viteldíjának megállapításáról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Távol vannak: Müller Gábor, Szekó József, Székely Gábor, dr. Temesi Erika közgyűlési

JEGYZŐKÖNYV. Távol vannak: Müller Gábor, Szekó József, Székely Gábor, dr. Temesi Erika közgyűlési Szám: 400-10/2008. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18- án 9.00 órára összehívott és a Baranya Megyei Önkormányzat dísztermében (Pécs, Papnövelde u. 5.)

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 139. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 25., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 139. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 25., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 25., péntek 139. szám Tartalomjegyzék 2011. évi CLIV. törvény A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

2013. Március 6. II. HATÁROZATOK 4 A Közgyűlés 2013. február 28-ai ülésén hozott határozatok 4

2013. Március 6. II. HATÁROZATOK 4 A Közgyűlés 2013. február 28-ai ülésén hozott határozatok 4 Érdi III. évfolyam. 5. szám 2013. Március 6. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 8/2013. (III.6.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható

Részletesebben

Jegyzőkönyvi Kivonat Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26-i soros nyílt üléséről

Jegyzőkönyvi Kivonat Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26-i soros nyílt üléséről Telekgerendás Község Önkormányzata 5675 Telekgerendás, Dózsa Gy. u. 13 szám Pf: 5. Tel: (66) 482-147, 482-122 Fax: (66) 482-147. e-mail: polgarmester@telekgerendas.hu Jegyzőkönyvi Kivonat Telekgerendás

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. MÁRCIUS 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. MÁRCIUS 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. MÁRCIUS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 426/2011. MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat képviselete különböző szervezetekben,

Részletesebben

KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ. 26/2008. (IV. 25.) határozat A Pénzügyi Bizottság összetételének megváltoztatása tárgyában.

KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ. 26/2008. (IV. 25.) határozat A Pénzügyi Bizottság összetételének megváltoztatása tárgyában. TOLNA MEGYEI KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 26/2008. (IV. 25.) határozat A Pénzügyi Bizottság összetételének megváltoztatása tárgyában. 34/2008. (IV. 25.) határozat A Közgyűlés Elnökének kuratóriumi

Részletesebben

26/2011. (III. 22.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat képviselete különböző szervezetekben, közalapítványok alapító okiratainak módosítása

26/2011. (III. 22.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat képviselete különböző szervezetekben, közalapítványok alapító okiratainak módosítása 26/2011. (III. 22.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat képviselete különböző szervezetekben, közalapítványok alapító okiratainak módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a) a Baranya

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból: K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból: 32/2015. (IV. 24.) MÖK határozat A közgyűlés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA XVII. évfolyam 5. szám 2007. november 12. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal I. SZEMÉLYI RÉSZ 147/2007.

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS A Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás létrehozásáról A hajdúszoboszlói statisztikai kistérség települési önkormányzatainak képviselő-testületei önkéntes és szabad elhatározásukból,

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet I/D kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./D kötet A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának

Részletesebben

M EGHÍVÓ. 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének./2005. (.) Kgy. rendelete az átmeneti gazdálkodás 2006. évi szabályairól (atmenr)*

M EGHÍVÓ. 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének./2005. (.) Kgy. rendelete az átmeneti gazdálkodás 2006. évi szabályairól (atmenr)* BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK E LNÖKE M EGHÍVÓ Szám: 2285-5/2005. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécs, Papnövelde u. 5. szám alatti Dísztermében 2005. december 15-én (csütörtökön)

Részletesebben