SZEMÉLYI RÉSZ HATÁROZATOK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZEMÉLYI RÉSZ HATÁROZATOK"

Átírás

1 2006. február szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 4/2006. (II. 16.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése állandó bizottságai egyes külső tagjai megbízatásának megszűntetése 4 HATÁROZATOK 1/2006. (II. 16.) Kgy. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről, valamint interpellációra adott válasz elfogadása 3/2006. (II. 16.) Kgy. Fenntartói intézkedések a Baranya Megyei Kórház működtetésére vonatkozóan 5 6/2006. (II. 16.) Kgy. Pályázat benyújtása a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács céljellegű decentralizált támogatására 6 7/2006. (II. 16.) Kgy. Pályázat benyújtása a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztési 6 támogatására 10/2006. (II. 16.) Kgy. A Zsigmondy Vilmos Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház intézmény megszűntetése 7 11/2006. (II. 16.) Kgy. A Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Közhasznú Társaság létrehozása 8 12/2006. (II. 16.) Kgy A Pécs-Pogányi Repülőteret Működtető Kft. Társasági Szerződésének módosítása 8 13/2006. (II. 16.) Kgy. A szigetvári tűzoltólaktanya tulajdonjogának átadása 9 14/2006. (II. 16.) Kgy. Értékesítésre kijelölt ingatlanok becsült értékének áttekintése 9 15/2006. (II. 16.) Kgy. A Határon Túli Magyarságért Alapítvány pályázatához jogi biztosíték felajánlása 10 5

2 2 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 16/2006. (II. 16.) Kgy. A Baranya Megyei Kórház Mentálhigiénés Intézet részére laboratórium épület átalakítás engedélyokiratának jóváhagyása 17/2006. (II. 16.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének érdekeltségnövelő pályázata a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ, valamint a Művészetek Háza technikaiműszaki felszereltségének javítására 18/2006. (II. 16.) Kgy. Tájékoztató az Európa Kulturális Fővárosa-projekt irányítási szerkezetének kialakításáról 19/2006. (II. 16.) Kgy. Tájékoztató az M6-M60-as út (autópályává fejleszthető gyorsforgalmi út) baranyai nyomvonalának régészeti feltárásáról 20/2006. (II. 16.) Kgy. Hidas község szociális szolgáltatástervezési koncepciójának véleményezése 21/2006. (II. 16.) Kgy. Települési önkormányzatok közoktatási intézkedéseiről szakvélemény MELLÉKLETEK 1/2006. (II. 16.) Kgy. határozat 1. számú melléklete Konzorciumi együttműködési megállapodás a PANNON TISZK létrehozása és működtetése, a szakképzés hatékonyságának növelése érdekében benyújtott HOFOP pályázatban meghatározott projekt együttműködéssel történő megvalósítására számú melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalának alapító okirata 16 10/2006. (II. 16.) Kgy. határozat melléklete A Zsigmondi Vilmos Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház intézmény megszüntető okirata 11/2006. (II. 16.) Kgy. határozat 1. számú melléklete A Zsigmondi Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Közhasznú Társaság Társasági Szerződése 2. számú melléklete A Magyar Villamosművek Zrt., a Paksi Atomerőmű Rt, és a Baranya Megyei Önkormányzat szindikátusi szerződése a Zsigmondi Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. működési céljairól és azok rövid és hosszú távú megvalósításáról 3. számú melléklete A Zsigmondi Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht, valamint a Baranya Megyei Önkormányzat közhasznúsági szerződése számú melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat, valamint a Zsigmondi Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. egészségügyi ellátási szerződése számú melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat, valamint a Zsigmondi Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. haszonkölcsön szerződése 55 13/2006. (II. 16.) Kgy. határozat melléklete Szigetvár Város Önkormányzata részére átadott ingóságok

3 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 3 14/2006. (II. 16.) Kgy. Határozat melléklete 16/2006. (II. 16.) Kgy. határozat melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat, valamint a Baranya Megyei Közigazgatási Hivatal ingatlan-használati megállapodása A Baranya Megyei Kórház Mentálhigiénés Intézete részére laboratórium épület átalakításához beruházási engedélyokirat Helyesbítés 62 Tájékoztató A Magyar Közlönyben december 11. és február 7. között kihirdetett egyes jogszabályokról, közleményekről 63

4 4 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye SZEMÉLYI RÉSZ 4/2006. (II. 16.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése állandó bizottságai egyes külső tagjai megbízatásának megszűntetése A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése - az Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságból Kosztics József és dr. Jakab Tibor, - a Területfejlesztési, Idegenforgalmi, Informatikai és Foglalkoztatási Bizottságból Medveczky Antal és Gelb Miklós, - a Költségvetési és Gazdasági Bizottságból Kerécz Tamás és Czita Zsolt, - az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottságból Vass István és dr. Andrásfalvy Bertalan külső bizottsági tagok megbízatását eddigi munkájukat megköszönve március 1- jével megszünteti. Határidő: március 1. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

5 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 5 HATÁROZATOK 1/2006. (II. 16.) Kgy. határozat Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről, valamint interpellációra adott válasz elfogadása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 1. a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, a közgyűlés elnökének és bizottságainak átruházott hatáskörben hozott döntéseiről, és a két ülés közötti eseményekről szóló beszámolót a kiegészítéssel és a mellékletekkel elfogadja; 2. az olaszországi Nápoly megyével kötendő együttműködési megállapodás tárgyában hozott 51/2004. (IV. 22.) Kgy. határozata végrehajtásának határidejét szeptember hó 30. napjára módosítja; 3. az Egészségügyi információ-technológia fejlesztés az elmaradott régiókban című pályázat tárgyában hozott, a 63/2005. (VI. 16.) Kgy. határozata 2. pontjával módosított 89/2004. (VI. 10.) Kgy. határozata 5. pontja végrehajtásának határidejét november 30-ra módosítja; 4. a szakképzés hatékonyságának növelése érdekében létrehozott PANNON TISZK, non-profit szervezet konzorciumi formában történő működtetésével egyetért, egyúttal felkéri a közgyűlés elnökét az 1. számú melléklet szerinti Konzorciumi együttműködési megállapodás aláírására. Határidő: március 1. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke; 5. a gyermekvédelmi szakellátásból nagykorúvá vált fiatal felnőttek munkaerő-piaci és társadalmi integrációját elősegítő projektről és a program jövő évi támogatásáról szóló tájékoztató tárgyában hozott 124/2005. (IX. 15.) Kgy. határozata 2. pontja végrehajtásának határidejét július 31-ére módosítja; 6. az Eszék-Baranya és Baranya megye együttműködési területei szorosabb és hatékonyabb együttműködés ösztönzése a gazdaság, a kultúra és a turizmus területén tárgyú 151/ (XI. 17.) Kgy. határozata 2. pontja végrehajtásának határidejét június hó 30. napjára módosítja; 7. a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala alapító okiratát a 2. számú melléklet szerint jóváhagyja, és egyidejűleg a 68/2005. (VI. 16.) Kgy. határozattal elfogadott alapító okiratot hatályon kívül helyezi. A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala módosított alapító okiratát a törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés céljából a Magyar Államkincstár Baranya Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg. Határidő: azonnal Felelős: Lászlóné dr. Kovács Ilona, megyei főjegyző; 8. dr. Kovács Csaba képviselőnek a Tubesre tervezett katonai radarállomással kapcsolatosan benyújtott interpellációjára dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke által adott választ elfogadja. 3/2006. (II. 16.) Kgy. határozat Fenntartói intézkedések a Baranya Megyei Kórház működtetésére vonatkozóan 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Kórház működtetésére kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Kórház pénzügyi-gazdasági helyzetének javítása, gazdálkodási egyensúlyának helyreállítása érdekében, a kórházhoz önkormányzati biztost jelöl ki. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy gondoskodjon az önkormányzati biztos szemé-

6 6 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye lyének közbeszerzési eljárás keretében történő kiválasztásáról. Határidő az eljárás megindítására: azonnal, a közgyűlés tájékoztatására: április 30. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy a 170/2005. (XII. 15.) Kgy. határozattal elfogadott szakmai programban meghatározott Geriátriai Centrum és szociális intézmény megvalósítására vonatkozó részletes javaslatokat dolgoztassa ki, és terjessze a közgyűlés elé. Határidő: május 31. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 6/2006. (II. 16.) Kgy. határozat Pályázat benyújtása a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács céljellegű decentralizált támogatására Megnevezés Összesen év év év Saját forrás Hitel A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése pályázatot nyújt be a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács által meghirdetett céljellegű decentralizált támogatás elnyerésére. A pályázat célja Nyílászáró csere az V-VII. számú épületekben, a beruházás megvalósulási helye: a Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona, 7683 Helesfa, Nádassy-telep. A fejlesztés tervezett összköltsége bruttó e Ft, a támogatási igény e Ft, és a saját forrás összege e Ft az adott éves bontásban: adatok Ft-ban Céljellegű decentralizált támogatásból igényelt összeg Egyéb támogatás Egyéb forrás Összesen: A közgyűlés a évi saját forrás összegét a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendeletében a céltartalékban elkülönített pályázati keret, míg a következő évre eső saját forrás összegét az adott évi költségvetésének terhére biztosítja. A közgyűlés felkéri elnökét a pályázat benyújtására. Határidő a pályázat benyújtására: azonnal Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 7/2006. (II. 16.) Kgy. határozat Pályázat benyújtása a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztési támogatására Megnevezés Összesen év év év Saját forrás Hitel A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése pályázatot nyújt be a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács által meghirdetett területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásának elnyerésére. A pályázat célja Konyhai szennyvízhálózat cseréje és padozat cseréje, a beruházás megvalósulási helye: a Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona, 7932 Mozsgó, Mátyás király utca 1. A fejlesztés tervezett összköltsége bruttó e Ft, a támogatási igény e Ft, és a saját forrás összege e Ft az adott éves bontásban: Területi kiegyenlítő keretből igényelt támogatás Egyéb támogatás Egyéb forrás Összesen: A közgyűlés a évi saját forrás összegét a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendeletében a céltartalékban elkülönített pályázati keret, míg a következő évre eső saját forrás összegét az adott évi költségvetésének terhére biztosítja. A közgyűlés felkéri elnökét a pályázat benyújtására. Határidő a pályázat benyújtására: azonnal Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

7 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 7 10/2006. (II. 16.) Kgy. határozat A Zsigmondy Vilmos Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház intézmény megszűntetése 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei "Zsigmondy Vilmos Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórháztól a használatában álló ingó- és ingatlanvagyont február 16. napjával elvonja, és azt a 2458/A/2 hrsz alatti ingatlan kivételével a megalakításra kerülő Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Közhasznú Társaság tulajdonába adja. A közgyűlés felkéri a közhasznú társaságot, hogy február 28-ig a tulajdonába adott ingó- és ingatlanvagyont az egészségügyi közfeladatellátás feltételeinek biztosítása érdekében adja át a Baranya Megyei "Zsigmondy Vilmos Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház ingyenes használatába. Határidő: azonnal Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke, Kerécz Tamás, főigazgató 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2458/A/2 helyrajzi számú ingatlant korlátozottan forgalomképes törzsvagyonában tartja, és február 28-ig a Baranya Megyei "Zsigmondy Vilmos Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház használatába adja március 1-jétől a közgyűlés a nevezett ingatlant ingyenes használatba adja a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Közhasznú Társaság részére azzal a feltétellel, hogy azt a kht. az ellátási és közhasznúsági szerződésben meghatározott egészségügyi közszolgáltatás, és az ahhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások teljesítéséhez használhatja. A HEFOP támogatással megvalósuló beruházással létrehozott vagyon, valamint a beszerzett eszközök tekintetében a közgyűlés akként rendelkezik, hogy azok a Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonában maradó 2458/A/2 helyrajzi számú ingatlanra kerüljenek aktiválásra, a támogatási szerződés szerint. Határidő: azonnal Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a) a Baranya Megyei "Zsigmondy Vilmos Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház önállóan gazdálkodó költségvetési intézményét a határozat mellékletében foglaltak szerint február 28. napjával megszünteti. Határidő a közlésre: azonnal Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke; b) felhatalmazza elnökét, hogy a Baranya Megyei "Zsigmondy Vilmos Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház megszüntetésével kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. Határidő: azonnal Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke; c) felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a Baranya Megyei "Zsigmondy Vilmos Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház megszüntetéséről szóló megszüntető okiratot a törzskönyvi nyilvántartásból való törlés végett küldje meg a Magyar Államkincstár Baranya Megyei Területi Igazgatóságához. Határidő: március 8. Felelős: Lászlóné dr. Kovács Ilona, megyei főjegyző; d) a Baranya Megyei "Zsigmondy Vilmos Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház által február 28-ig ellátott egészségügyi közszolgáltatási feladatok tekintetében funkcionális jogutódként, a vagyoni jogok és kötelezettségek tekintetében kijelölt jogutódként a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Közhasznú Társaságot jelöli ki. A kht. azonos kapacitással és ellátási struktúrával, azonos személyi és tárgyi feltételekkel végzi az egészségügyi szolgáltatást. Határidő: március 1. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke; e) tudomásul veszi, hogy a Baranya Megyei "Zsigmondy Vilmos Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház önállóan gazdálkodó költségvetési szerv megszűnésével egyidejűleg Kerécz Tamás főigazgató magasabb vezetői megbízása és közalkalmazotti jogviszonya megszűnik.

8 8 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 4. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja a Baranya Megyei Zsigmondy Vilmos Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház 10 bőrgyógyászati szakorvosi óra/hét, 10 belgyógyászati szakorvosi óra/hét, továbbá 15 nőgyógyászati szakorvosi óra/hét többletkapacitás befogadtatására irányuló pályázatát. Határidő: március 15. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 5. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri Kerécz Tamást, a Baranya Megyei Zsigmondy Vilmos Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház főigazgatóját, hogy a 4. pontban részletezett többletkapacitás befogadtatására a pályázatot készítesse el, és azt továbbítás céljából a közgyűlés elnökének küldje meg. Határidő: február 28. Felelős: Kerécz Tamás, főigazgató 11/2006. (II. 16.) Kgy. határozat A Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Közhasznú Társaság létrehozása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyar Villamos Művek Zrt-vel és a Paksi Atomerőmű Rt-vel közösen az 1. számú mellékletként csatolt társasági szerződésben foglaltak szerint megalapítja a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Közhasznú Társaságot. A társasági szerződés mellékletét képező apportjegyzékben feltüntetett ingatlanokat és ingóságokat törzstőkeként, a Baranya Megyei "Zsigmondy Vilmos Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház használatában lévő többi ingó- és ingatlanvagyont, valamint a vagyoni jogokat és kötelezettségeket törzstőkén felüli vagyonként adja a közgyűlés a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Közhasznú Társaság tulajdonába. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a szindikátusi szerződést a 2. számú melléklet szerinti tartalommal, a közhasznúsági szerződést a 3. számú melléklet szerinti tartalommal, az ellátási szerződést a 4. számú melléklet szerinti tartalommal, a haszonkölcsön szerződést az 5. számú melléklet szerinti tartalommal, és felhatalmazza elnökét a felsorolt dokumentumok aláírására. Határidő: azonnal Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megalapítandó Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Közhasznú Társaság Felügyelő Bizottságába dr. Gulyás Emil és Bimbó István képviselőket delegálja. Határidő: azonnal Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri Kerécz Tamás főigazgatót, hogy a cégbejegyzési kérelem benyújtása, a működési engedély iránti kérelem beterjesztése, a finanszírozási szerződés módosítása, valamint a felelősségbiztosítási szerződés módosítása tárgyában a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: azonnal Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke, Kerécz Tamás, főigazgató 12/2006. (II. 16.) Kgy. határozat A Pécs-Pogányi Repülőteret Működtető Kft. Társasági Szerződésének módosítása és közszolgáltatási szerződés megkötése 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlés egyetért a Pécs-Pogányi Repülőteret Működtető Kft. Társasági Szerződésének módosításával, az alábbi tevékenységi kör kibővítésével: Egyéb, légi szállítást segítő tevékenység Ebbe a szakágba tartozik: az utas, élő állat, más áruk légi szállításával kapcsolatos tevékenység: - terminál-(légikikötői) berendezés üzemeltetése, - a légikikötői, légi útvonal és forgalomirányítási tevékenység, - a repülőtéren nyújtott, a légi közlekedést segítő földi szolgáltatás,

9 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 9 - a kereskedelmi légitársaság hivatásos pilótáit képező repülőiskola tevékenysége, - a repülőtéri tűzoltási, tűzmegelőzési tevékenység. A közgyűlés felhatalmazza dr. Kékes Ferencet, a közgyűlés elnökét, hogy a kft. taggyűlésén a tevékenységi kör kibővítését kezdeményezze. A közgyűlés felkéri Ács Gyulát, a Pécs- Pogányi Repülőteret Működtető Kft. ügyvezető igazgatóját, a társasági szerződés módosításának elkészíttetésére. A közgyűlés felhatalmazza dr. Kékes Ferencet, a közgyűlés elnökét, a társasági szerződés módosításának aláírására. Határidő: február 28. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 2. A közgyűlés egyetért azzal, hogy a Pécs Pogányi Repülőteret Működtető Kft-vel a közszolgáltatási szerződés megkötésre kerüljön. A közgyűlés felkéri Ács Gyulát, a Pécs- Pogányi Repülőteret Működtető Kft. ügyvezető igazgatóját, a közszolgáltatási szerződés tervezetének elkészítésére. A közgyűlés utasítja a Gazdasági, Területés Vidékfejlesztési Iroda vezetőjét, hogy a közszolgáltatási szerződés tervezetének jóváhagyásához szükséges előterjesztést a közgyűlés 2006 márciusi ülésére készítse el. Határidő: március 9. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 3. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a kft. taggyűlésén javasolja a Pécs-Pogányi Repülőteret Működtető Kft. ügyvezető igazgatójának, hogy gondoskodjon az alábbi rendszerek megrendeléséről és azt követően azok (2006. március 26-áig) határidőre történő beépítéséről: - repülőtéri informatikai rendszer (szoftver+hardver) (árubeszerzés), - repülőtéri technológiai rendszer installálása (építési beruházás) - gyengeáramú hálózatok telepítése (építési beruházás) - pultok, mobiliák (árubeszerzés), - hangosítás (árubeszerzés) (a fedezetet Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése biztosítja). Határidő: március 26. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 13/2006. (II. 16.) Kgy. határozat A szigetvári tűzoltólaktanya tulajdonjogának átadása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat tulajdonát képező Szigetvár belterület 970/6 hrsz-ú, 2 ha 1542 m2 térmértékű ingatlanát és a melléklet szerinti ingóságokat térítésmentesen Szigetvár Város Önkormányzata tulajdonába adja Szigetvár Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága működtetéséhez. Határidő: március 31. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke, Stráhl Ferenc, a GESZ vezetője 14/2006. (II. 16.) Kgy. határozat Értékesítésre kijelölt ingatlanok becsült értékének áttekintése 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az előterjesztés melléklete szerinti ingatlanokat értékesítésre kijelöli, a piaci forgalmi értékeket jóváhagyja, és ezzel meghatározza a minimális pályázati árukat. A közgyűlés felkéri a Költségvetési és Gazdasági Bizottságát, hogy a beérkező ajánlatokat a közgyűlése elnökével egyetértésben bírálja el. Határidő: azonnal Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a tulajdonát képező Pécs 41629/3 hrsz-ú, Pécs, Hengermalom utca 4. szám alatti ingatlan értékesítésével kapcsolatosan úgy dönt, hogy a valós piaci értékekhez igazodó ajánlatokat beérkezésüket követő ülésén maga bírálja el. Határidő: azonnal Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy az Orfű 969 hrsz-ú, Dollár utcai üdülő ingatlan földhivatali nyilvántartásában a Baranya Megyei Közigazgatási Hivatal javára bejegyzett használati jog törlésre kerüljön, és az a Ba-

10 10 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye ranya Megyei Önkormányzat tulajdonát képező Orfű 777/1 hrsz-ú sporttábor megnevezésű ingatlan földhivatali nyilvántartásában bejegyzésre kerüljön. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy az erről szóló, melléklet szerinti megállapodást a Baranya Megyei Közigazgatási Hivatallal kösse meg. Határidő: azonnal Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 4. A Baranya Megyei Önkormányzat a tulajdonát képező Orfű 969 hrsz-ú, m 2 térmértékű Dollár utcai üdülő ingatlan 7649/8079-ed részének értékesítésével a közgyűlés egyetért, és felkéri a Költségvetési és Gazdasági Bizottságát, hogy a beérkező ajánlatokat a közgyűlése elnökével egyetértésben bírálja el. Határidő: azonnal Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 5. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 54/2000. (III. 28.) Kgy., a 66/2000. (IV. 25.) Kgy. 2., 3. pontját, a 100/2000. (VI. 27.) Kgy. 3. pontját, a 16/2004. (II. 19.) Kgy. 3. pontját, a 65/2004. (IV. 22.) Kgy., a 102/2004. (VI. 10.) Kgy., a 122/2004. (IX. 16.) Kgy., a 161/2004. (XI. 18.) Kgy. és a 43/2005. (III. 24.) Kgy. határozatait hatályon kívül helyezi. 15/2006. (II. 16.) Kgy. határozat A Határon Túli Magyarságért Alapítvány pályázatához jogi biztosíték felajánlása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács TRFC-TUR/2005/DD- 375 iktatószámú (ifjúsági/turista szálláshely infrastruktúra fejlesztése) pályázat nyertese, a Határon Túli Magyarságért Alapítvány számára, a támogatást nyújtó szervezet részére a Pécs, János utca 22. szám alatti ingatlanra jelzálogbejegyzésre kerüljön sor forint és járulékai erejéig. A közgyűlés felkéri elnökét az előterjesztés melléklete szerinti jelzálogbejegyzésről szóló záradék nélküli nyilatkozat aláírására, és a támogatási szerződés alapján az ingatlan használatáról szóló haszonkölcsön szerződés módosításának előkészítésére. Határidő: február 20. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 16/2006. (II. 16.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Kórház Mentálhigiénés Intézet részére laboratórium épület átalakítás engedélyokiratának jóváhagyása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért a Baranya Megyei Kórház Mentálhigiénés Intézet kialakításával, az ennek megvalósítását szolgáló beruházási engedélyokiratot a melléklet szerinti tartalommal és értékben jóváhagyja. Határidő a beruházás megkezdésére: március 1. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 17/2006. (II. 16.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének érdekeltségnövelő pályázata a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ, valamint a Művészetek Háza technikai-műszaki felszereltségének javítására 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése úgy dönt, hogy a megyei önkormányzat érdekeltségnövelő támogatási pályázatot nyújt be a Magyar Művelődési Intézethez a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ, valamint a Művészetek Háza technikai-műszaki felszereltségének javítására. Határidő a pályázat benyújtására: március 25. Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ technikai-műszaki fel-

11 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 11 szereltségének javításáról szóló érdekeltségnövelő támogatási pályázat benyújtásához 3 millió forint önrészt a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendeletében a pályázati keret (az önkormányzati pályázatok önrészének fedezetéül) jogcímen elkülönített összeg terhére biztosítja. Határidő: azonnal Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 3 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Művészetek Háza technikai-műszaki felszereltségének javításáról szóló érdekeltségnövelő támogatási pályázat benyújtásához forint önrészt a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendeletében a pályázati keret (az önkormányzati pályázatok önrészének fedezetéül) jogcímen elkülönített összeg terhére biztosítja. Határidő: azonnal Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 18/2006. (II. 16.) Kgy. határozat Tájékoztató az Európa Kulturális Fővárosa-projekt irányítási szerkezetének kialakításáról 1. a) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elfogadja a pécsi Kulturális Főváros-projekt irányításának rendszeréről szóló tájékoztatót, és már a felkészülési szakaszban támogatja e menedzsment struktúra létrehozását és működtetését. b) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri az Európa Centrum Kht. ügyvezető igazgatóját, hogy tájékoztassa a közgyűlést a Baranya Megyei Önkormányzat pécsi Kulturális Főváros projektben várható szerepvállalásáról 2011-ig bezárólag, figyelemmel a magyar kormányzat által a projekt működésére biztosított támogatási feltételekre. Határidő: június 15. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a Közgyűlés elnöke 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat az Európa Kulturális Fővárosa Pécs 2010 Szakmai Munkacsoportba delegálja Kocsi Lászlót, a nemzeti kulturális örökség tanácsnokát. 3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése szükségesnek tartja a Baranya Megyei Önkormányzat az Európa Kulturális Fővárosa Pécs 2010 Szakmai Munkacsoport és a Pécs 2010 Menedzsment Központ közötti együttműködés mielőbbi kialakítását a Kulturális Főváros-projekten belüli érdemi munka megindítása érdekében. Határidő: március 10. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 19/2006. (II. 16.) Kgy. határozat Tájékoztató az M6-M60-as út (autópályává fejleszthető gyorsforgalmi út) baranyai nyomvonalának régészeti feltárásáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi az M6-M60-as út (autópályává fejleszthető gyorsforgalmi út) baranyai nyomvonalának régészeti feltárásáról szóló tájékoztatót. 20/2006. (II. 16.) Kgy. határozat Hidas község szociális szolgáltatástervezési koncepciójának véleményezése A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Hidas község szociális szolgáltatástervezési koncepció-tervezetét Hidas Község Önkormányzata Képviselőtestületének elfogadásra javasolja. Határidő a közlésre: azonnal Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke 21/2006. (II. 16.) Kgy. határozat Települési önkormányzatok közoktatási intézkedéseiről szakvélemény A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatás-fejlesztési tervével meg-

12 12 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye egyezőnek tartja Bogád Község Önkormányzatának tervezett intézkedését, miszerint az általa fenntartott Dr. Berze Nagy János Általános Iskolában a 2006/2007. tanévtől a sajátos nevelési igényű tanulók közül az enyhe értelmi fogyatékos tanulókat integráltan nevelje, oktassa a jogszabályi feltételek megtartása mellett. Határidő a közlésre: azonnal Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

13 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 13 MELLÉKLETEK Konzorciumi együttműködési megállapodás Az 1/2006. (II. 16.) Kgy. határozat 1. számú melléklete mely létrejött a HEFOP P /1.0 PANNON TISZK létrehozása és működtetése a szakképzés hatékonyságának növelése érdekében pályázatban meghatározott projekt közös együttműködéssel történő megvalósítására egyrészről a/az PANNON Térségi Integrált Szakképző- és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Központ cím: 7622 Pécs, Nagy Lajos u. 2. székhely: 7622 Pécs, Nagy Lajos u. 2. adóigazgatási azonosító szám: OM azonosító: Statisztikai számjel: Törzskönyvi nyilvántartási szám: aláírásra jogosult képviselője: Szenner Károly igazgató mint konzorciumvezető non-profit szervezet másrészről a/az Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata cím: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. aláírásra jogosult képviselője: Dr. Toller László polgármester mint konzorciumvezető non-profit szervezetet alapító konzorciumi tag harmadrészről a/az Baranya Megyei Önkormányzat cím: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. aláírásra jogosult képviselője: Dr. Kékes Ferenc elnök mint konzorciumvezető non-profit szervezetben alapítóként nem szereplő konzorciumi tag negyedrészről a/az Magyar Iparszövetség Oktatási Központ Alapítvány cím: 7632 Pécs, Melinda u. 23. székhely: 1039 Budapest, Hajdú u aláírásra jogosult képviselője: Jancsóné Németh Ibolya kuratóriumi elnök mint konzorciumvezető non-profit szervezetben alapítóként nem szereplő konzorciumi tag - konzorciumvezető non-profit szervezet és konzorciumi tagok együttesen a továbbiakban, mint felek között az alábbi feltételekkel: I. A megállapodás tárgya Jelen együttműködési megállapodás aláírásával szerződő felek konzorciumot hoznak létre abból a célból, hogy a Humánerőforrás-fejlesztés Operatív Program keretében megnyert HEFOP P /1.0 PANNON TISZK létrehozása és működtetése a szakképzés hatékonyságának növelése érdekében pályázatban meghatározott pályázati célt és projektet közös együttműködéssel valósítsák meg. Az együttműködési megállapodás aláírása kifejezi a konzorciumi tagok azon szándékát is, hogy a projekt megvalósítása során a konzorcium tagjai a projektben kifejezett célok megvalósítása érdekében a jövőben is együttműködnek, és az addig elért eredmények további folyamatos fenntartását saját anyagi eszközeikkel biztosítják.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. FEBRUÁR 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. FEBRUÁR 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. FEBRUÁR 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 294-2/2006. MELLÉKLETEK: 6 DB TÁRGY: A Zsigmondy Vilmos Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház közhasznú

Részletesebben

megnevezésű szakfeladatot átsorolja az alaptevékenységek közé és

megnevezésű szakfeladatot átsorolja az alaptevékenységek közé és 233/2010. (XII. 15.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért a Veszprém Megyei a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt által kezdeményezett intézményen belüli

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 609-12/2011. MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Mozsgó-Turbékpusztai Integrált Szociális

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2010.(XI.16.) KT sz. rendeletével elfogadott Szervezeti és

Részletesebben

11/2007. (II. 22.) MÖK

11/2007. (II. 22.) MÖK 11/2007. (II. 22.) MÖK határozat A Veszprém megyei egészségügyi ellátórendszer struktúra-átalakításának támogatása, az intézményi átalakítások megkezdése céljából a Veszprém megyei önkormányzati fenntartású

Részletesebben

DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2010. október 29 -i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2010. október 29 -i ülésére BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE K E C S K E M É T Ikt. sz.: 5018/2010. E l ő t e r j e s z t é s a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2010. október 29 -i ülésére Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. december 16-i ülésére A Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet alapító okiratának jóváhagyása

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. december 16-i ülésére A Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet alapító okiratának jóváhagyása 1 Városi Önkormányzat Polgármesterétől Abony Kossuth tér 1. 1918/2010/HUM. : (53) 360-017 : (53) 360-010 Az előterjesztést készítette: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály Az előterjesztést megtárgyalta:

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg.

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg. 6/2007. (II. 22.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. július 1-jei hatállyal Veszprém Megyei Önkormányzat Intézményeinek Kincstára elnevezésű költségvetési szervet alapít.

Részletesebben

a Pécsi Nemzeti Színház és a Bóbita Bábszínház nonprofit korlátolt felelősségű társasággá alakításáról

a Pécsi Nemzeti Színház és a Bóbita Bábszínház nonprofit korlátolt felelősségű társasággá alakításáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 310/2011. (06. 23.) számú határozata a Pécsi Nemzeti Színház és a Bóbita Bábszínház nonprofit korlátolt felelősségű társasággá alakításáról 1. Pécs Megyei

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Művelődési Ház alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése

Részletesebben

JAVASLAT. alapító okiratok módosítására

JAVASLAT. alapító okiratok módosítására VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-189 /2010. JAVASLAT alapító okiratok módosítására Készült: a Képviselő-testület 2010. decemberi

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

MEGSZÜNTETŐ OKIRAT. 5. A megszüntetésre kerülő költségvetési szerv megszűnésének ideje:

MEGSZÜNTETŐ OKIRAT. 5. A megszüntetésre kerülő költségvetési szerv megszűnésének ideje: 152/2004. (XII. 9.) MÖK határozat 2/A. sz. melléklete 2004. december 31-i hatállyal az államháztartásról szóló Nevelési Tanácsadó (OM azonosító: 200108) 8400 Ajka, Ifjúság u. 9. a.) A jogelőd megszűnésének

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 162/2011. (VIII. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 117/2011. (VI.30.) számú határozatának módosításáról, a Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. június 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. K i v o n a t Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 149/2014.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/180-6/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. május 29-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére 3. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 2-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosító alapító okirata és az egységes szerkezetű alapító

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2014. április 29-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Alsózsolca Város Önkormányzata a 2. sz. Napköziotthonos Óvodára vonatkozóan pályázatot kíván benyújtani az Integráció

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Polgármesteri Hivatal alapító okiratának elfogadása tárgyában (a 331/2009. (VII.10.) KT, 405/2009.(VIII.25.)

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága, Veszprém, Kossuth u. 10.

Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága, Veszprém, Kossuth u. 10. 186/2009. (XII. 17.) MÖK határozat I. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdése g) pontja és a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/102-13/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 526-11/2012. 11. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Szociális

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére 8891/2006. ELŐTERJESZTÉS A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Napraforgó Ápoló- Gondozó Otthona (Gara) Alapító Okiratának módosítása Az

Részletesebben

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 116/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

Újfehértó Város Önkormányzata Játékvár Bölcsőde alapító okiratának módosításáról

Újfehértó Város Önkormányzata Játékvár Bölcsőde alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben)

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben) Alapító okirat (Egységes szerkezetben) Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 10. (1) bek. g) pontja, az államháztartásról

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítására Előadó: dr.

Részletesebben

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33. Okirat száma: A 39/2015.(III.19.) határozat 1. melléklete Módosító okirat A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Sajószentpéter Városi Önkormányzat képviselő-testülete által 2014. február 27. napján kiadott,

Részletesebben

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat 11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma (Mohács) alapító okiratának módosítása 1 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a

Részletesebben

21/2010. (III. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása

21/2010. (III. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása 21/2010. (III. 3.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító

Részletesebben

HATÁROZAT. Szám: 18/2014. (IV. 17.) MÖK határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása

HATÁROZAT. Szám: 18/2014. (IV. 17.) MÖK határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 18/2014. (IV. 17.) MÖK határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Alapító

Részletesebben

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4. (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37. (5) alapján Kaposvár Város Önkormányzata

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata 2. sz. melléklet a 114/2009. (VIII. 27.) sz. KT. határozathoz. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata /egységes szerkezetben / Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról, a költségvetési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tárgy: Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény alapító

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 47. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 12. évfolyamra vagy/és érettségire épülő 10. évfolyamra vagy/és 16. betöltött életévre épülő 1;2 Szakképzés 2;3

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 12. évfolyamra vagy/és érettségire épülő 10. évfolyamra vagy/és 16. betöltött életévre épülő 1;2 Szakképzés 2;3 A L A P Í TÓ O K I R A T közép 1. számú melléklet A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4. (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37. (5) alapján

Részletesebben

NvlREGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS KÖZGVOLÉSÉNEK. 131/2013.(V.30.) számú határozata. Működtető

NvlREGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS KÖZGVOLÉSÉNEK. 131/2013.(V.30.) számú határozata. Működtető NvlREGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS KÖZGVOLÉSÉNEK 131/2013.(V.30.) számú határozata az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ és a Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ alapító

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására

a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2328 /2015. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.16.) KT. sz.

Részletesebben

153/2011. (VIII. 16.) MÖK

153/2011. (VIII. 16.) MÖK 153/2011. (VIII. 16.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Benedek Elek Óvoda Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei hatállyal az alábbiak szerint. Egyben

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

ll.-l '\ II lll ).p~ ~ t;' lv fl\.w.. Faragóné Széles Andrea (.tc L-(

ll.-l '\ II lll ).p~ ~ t;' lv fl\.w.. Faragóné Széles Andrea (.tc L-( NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 25.812 2/2013'/XII. Ügyintéző

Részletesebben

KIVONAT. a Képviselő-testület 2015. április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat

KIVONAT. a Képviselő-testület 2015. április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat Lajosmizse Város KIVONAT a Képviselő-testület 05. április -i ülésének jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 43/05. (IV..) ÖH. A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT a alapító okiratának módosítására és az egységes szerkezetű alapító okirat elfogadására Készítette: Lombos Antal ágazatvezető Előterjesztő:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének, 2013. július 31. napján, 19,30 órakor tartott rendkívüli ülésének könyvéből. A Képviselő-testület

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-55 FAX: (06-32) 460-98 Szám: -26/205. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Az Intézmények Pénzügyi

Részletesebben

A l a p í t ó o k i r a t

A l a p í t ó o k i r a t A l a p í t ó o k i r a t Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa, mint irányító szerv Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 90.. az államháztartásról szóló

Részletesebben

436/2011. (XI. 17.) számú Képviselő-testületi Határozat

436/2011. (XI. 17.) számú Képviselő-testületi Határozat üléséről készült könyvéből: 436/2011. (XI. 17.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kéky Lajos Városi Művelődési Központ (4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő alapító okirata az alábbiak szerint módosuljon:

az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő alapító okirata az alábbiak szerint módosuljon: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási és Közművelődési Főosztály Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest,, 20(19 UK

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT

A L A P Í T Ó OKIRAT A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1.) Az intézmény megnevezése: Zalakomári Általános Iskola Az intézmény székhelye: 8752 Zalakomár, Tavasz u. 15. Az intézmény törzsszáma: 666600 Az intézmény

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTER

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTER l ^ l l O i j BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTER Tárgy: XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata alapító okiratának módosítása Tisztelt Képviselő-testület! A dr. Tóvári István

Részletesebben

VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ

VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ Dunaharaszti Város Önkormányzata VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert

Részletesebben

EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések

EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések A.../2008. (VI.26.) Kgy. határozat melléklete EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális

Részletesebben

Határidő: július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző

Határidő: július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 117/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 200-4/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10.

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. Egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 12. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az Öttevényi

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2015. (VI.29.) KT. sz.

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 137/1999. (VI. 30.) SZ. HATÁROZATA A VAS GEREBEN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 137/1999. (VI. 30.) SZ. HATÁROZATA A VAS GEREBEN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 137/1999. (VI. 30.) SZ. HATÁROZATA A VAS GEREBEN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 88/2015. (IX.30.) önkormányzati határozatából. K.m.f.

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 88/2015. (IX.30.) önkormányzati határozatából. K.m.f. K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 88/205. (IX.0.) önkormányzati határozatából a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az önkormányzati hatósági ügyekben, az

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére 10. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Javaslat a Gólyafészek Óvoda alapító okiratának módosítására Előterjesztő: Lehota Vilmos polgármester

Részletesebben

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2014. (II. 27.) KT.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. február 10-i ülésére. Városi Kórház Rendelőintézet Közhasznú Társasággá történő átalakulása.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. február 10-i ülésére. Városi Kórház Rendelőintézet Közhasznú Társasággá történő átalakulása. 5. NAPIREND Ügyiratszám:4/11807/2005. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. február 10-i ülésére. Tárgy: Városi Kórház Rendelőintézet Közhasznú Társasággá történő átalakulása. Előterjesztő:

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2015. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2015. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 05. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 48/05. (V. 06.) ÖH. A Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Rövid neve: EESZI Törzsszáma: 638089 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 2. 3.)

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (III. 29.) KT.

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2011. február 24. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 7/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet A Baranya Megyei

Részletesebben

45/2005. (IV. 28.) Kgy. határozat

45/2005. (IV. 28.) Kgy. határozat 45/2005. (IV. 28.) Kgy. határozat Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, és a két ülés közötti eseményekről A Baranya Megyei

Részletesebben

Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben

Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben A Csákvári Önkormányzati Társulás, mint irányító szerv a Magyarország helyi

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 317-17/2010. 27. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Földes

Részletesebben

K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2015. (III. 26.) határozata:

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2014. (II. 27.) KT.

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. február 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. február 28-i ülésére Tárgy: Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde alapító okirat módosítása Előkészítette: Sápi András intézményi referens Véleményező Bizottság: Tisztelt Képviselő-testület! Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 27/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Zajti Ferenc Kulturális Központ alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 27/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Zajti Ferenc Kulturális Központ alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására

J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására Ó z d, 2011. szeptember 15. Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke Előkészítő: Oktatási, Művelődési és

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-19/2013. Tárgy: Kiszombori Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata Mell.:

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Hrvatski Vrtić, Osnovna Škola, Gimnazija i Učenički Dom Miroslava Krleže Székhelye:

Részletesebben