Tisztelt Képviselő-testület!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Képviselő-testület!"

Átírás

1 Polgármester Tárgy: Tájékoztató a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről Tisztelt Képviselő-testület! Az elmúlt testületi ülés óta a polgármesteri hivatalt érintően az alábbi fontosabb események történtek: Jegyző A jelentés szeptember 4-től, október 8-áig terjedő időszakot öleli fel. Szeptember hónapban az SZMSZ alapján előírt testületi ülés és egyes bizottsági ülések előkészítése jelentette az egyik fő feladatot. Az ÁROP pályázattal kapcsolatosan a jegyző elkészítette a hivatal honlapjának ezzel kapcsolatos fejezetét, és tájékoztatót készített a Kispest Újságba. Feladatai között az október 1-jével hatályba lépett új törvényi szabályozás, a évi LVI. törvény, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény módosításáról szóló évi CXI. törvény hatálybalépésével és a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggő törvénymódosítások megismertetése és a munkatársak felkészítése volt. A fentieken kívül: Szeptember 7-én részt vett a vezetői értekezleten. 8-án megtekintette az Eötvös József Általános Iskolában elkészült műfüves futballpályát és részt vett annak ünnepélyes átadásán. 9-én a délelőtti órákban munkatársaival és a Controll Holding Zrt. igazgatójával napi feladatokról tartott megbeszélést, majd megtekintette a Mese-Vár Óvoda felújított épületét. Találkozott Mentes Lászlóval a Mentes és Tsa. igazgatójával, majd délután megbeszélést folytatott dr. Gyergyák Ferenccel a Magyar Közigazgatási Kar főtitkárával. 10-én az Arany Óvoda felújítási ünnepségén vett részt, délután koordinálta az aznapi közbiztonsági, köztisztasági bejárás feladatait. 11-én részt vett a KMÁH által szervezett jegyzői értekezleten, délután részt vett a Wekerlei Napok megnyitóján. 12-én kilátogatott a Wekerlei Napok egyes programjaira. 14-én a szokásos vezetői értekezleten vett részt. 2 fő részére adott át jubileumi jutalmat, majd személyi ügyekben egyeztetett, este részt vett az ügyrendi bizottság ülésén. 15-én részt vett a képviselő-testület ülésén. 16-án az ÁROP pályázattal kapcsolatos feladatokat egyeztette. 17-én a Móra Ferenc Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézet felújított épületének ünnepélyes átadásán vett részt. 18-án az OTP kerületi vezetőjével folytatott tárgyalást. 21-én részt vett a heti vezetői értekezleten. HUNGAROCERT által ISO 9001 szerint auditált szervezet 1195 Budapest, Városház tér Telefon: , Fax:

2 2 22-én több helyszíni bejáráson vett részt a jogi iroda birtokvédelmi munkatársával, majd a Vass Galériában megtekintette az ott rendezett kiállítást és a víztisztító készülék ünnepélyes átadását. 23-án tárgyalásokat folytatott az Ifotech Kft-vel graffiti eltávolító tisztítással kapcsolatban. 24-én részt vett a HUSZI által szervezett tiszai kiránduláson. 25-én eleget tett a Közpark Nonprofit Kft nyílt napra szóló meghívásának, majd megtekintettel a Kispesti Kertbarát Klub őszi termény és dísznövény kiállítását. 28-án elindította az aznapi Ket. felkészítő munkáit, és ezt egyeztette dr. Gyergyák Ferenc úrral. Részt vett a vezetői értekezleten. Fogadónapján délután 14-en jelentek meg. 29-én irodavezetői értekezletet tartott, részt vett Berta Zoltán az önkormányzat volt munkatársának a temetésén. Délután Kőbányán volt a Fővárosi Jegyzők Egyesületének értekezletén. 30-án ellátta a Védelmi Bizottság titkári teendőit, a Kispest TV részére adott nyilatkozatot a testületi ülés egy témájáról. Az esti órákban a díszteremben tartott Kispesti Amatőr Élsportolók számára kiírt pályázat díjkiosztó ünnepségén vett részt. Október 1-jén a szokásos köztisztasági, közbiztonsági feladatokat egyeztette a rendőrkapitányság, a közterület-felügyelet, valamint a polgármesteri hivatal illetékes munkatársaival. Délután megtekintette az Idősek Világnapja alkalmából szervezett ünnepi rendezvényt a KMO-ban. 2-án Eördögh Gábor alpolgármester úr által szervezett prezentáción vett részt, amit a Fujitsu cég munkatársai tartottak a polgármesteri hivatalban. 5-én részt vett a heti vezetői értekezleten. Két fő részére adott át délután jubileumi jutalmat, majd részt vett a városüzemeltetési és közbiztonsági bizottság ülésén. 6-án a Ket. felkészítő második napját megnyitotta, melynek előadója dr. Boros Anita a Corvinus Egyetem tanára volt, valamint hatósági ügyekkel kapcsolatos helyszíni szemléken vett részt. 8-án a Ket. 3. felkészítő előadását nyitotta meg, amelynek előadója dr. Józsa Fábián a KMÁH főosztályvezetője volt. Koordinálta a 8-16,30 óráig tartott közbiztonsági és köztisztasági bejárás munkáját. A beszámolás időszakában 84 főszámos és 147 alszámos iktatás történt a jegyző részére. Polgármesteri-jegyzői közös intézkedések: A képviselő-testület bizottságainak titkárairól és az általuk ellátandó feladatokról szóló 5-12/2009, 5-22/2008. sz. intézkedéssel módosított 5-16/2008. sz. polgármesteri-jegyzői együttes intézkedés módosításáról Aljegyző: Folyamatosan együttműködött a közbeszerzési referenssel, a szeptember, október hónapban előkészített különböző közbeszerzések ajánlati felhívásának kidolgozásában. Szeptember között a jogi iroda vezetőjével együtt részt vett a Siófokon megrendezett közigazgatási jegyzői konferencián. Szeptember 21-én tárgyalt az SBI IRODAHÁZ képviselőivel a Méta utcai lakótelephez kapcsolódó településrendezési szerződés tartalmi elemeiről. Folyamatosan véleményezte, illetve ellenjegyezte a hozzá megküldött szerződéseket. Ellenjegyezte a Zöldprogram, valamint a Városüzemeltetési és Közbiztonsági Iroda által részére megküldött különböző pályázati felhívásokat. Szeptember 23-án részt vett a Gamma Estate Projekt Kft-vel megtartott egyeztetésen. Folyamatosan egyeztetett a Wekerle, ahol értéket őriz az idő című Európai Úniós pályázattal kapcsolatban ellátandó különböző feladatokról, előkészítendő szerződésekről, a Kispest Kft. ügyvezetőjével. Szeptember 28-án részt vett a Ket. oktatáson. Szeptember 29-én ismételten tárgyalt az SBI IRODAHÁZ Kft. képviselőivel. Ugyan ezen a napon részt vett az irodavezetői értekezleten. Ezt követően az OLLÉ PROGRAM IRODÁTÓL megjelent képviselőkkel tárgyalt a Vass Lajos utcai sportpálya ügyében. Szeptember 30-án szabadságon volt. Október 1-jén a Kispest Kft. ügyvezetőjével tárgyalt, a Wekerle, ahol értéket őriz az idő című közbeszerzéshez kötődő terv ellenőrzési pályázat ügyében. Elkészítette a Kispesti Egészségügyi Intézet aulájának felújításához kötődő vállalkozási

3 3 szerződést. Véleményezte a VAMÜSZ alapító okirat módosítását. Szeptember 5-én a közérdekű adatok honlapon történő megjelenéséről konzultált Ádám György informatikussal. Folytatta a Kispest Kft ügyvezetőjével az október 1-jén megkezdett tárgyalást. Október 6-án megkezdte a képviselő-testület elé kerülő előterjesztések törvényességi vizsgálatát. Október 7-én részt vett a VAM aktuális ülésén, ezt követően a Forrásház kiviteli terveinek közbeszerzésével kapcsolatos eredményhirdetésen vett részt. Október 8-án részt vett a dr. Józsa Fábián ( a KMRÁH szervezési főosztályvezetője) által tartott egész napos Ket. oktatáson. Október 9-én Gábor Ilonával, a KMO igazgatójával tárgyalt, az intézmény szervezeti és működési szabályzatáról, melyet a képviselő-testület október 20-ai ülése elé kíván terjeszteni az igazgató asszony. Törvényességi szempontból véleményezte és szignálta a Tulajdonosi Bizottság ülése elé kerülő előterjesztéseket. Elkészítette a Hatósági Iroda vezetőjének minősítését. Október 13-án részt vett a Tulajdonosi Bizottság ülésén. Építéshatósági iroda Hozott határozatok száma: 67 db Építési engedélyek száma: 12 db Használatbavételi engedélyek száma: 2 db Közterület foglalási engedélyek száma: 49 db A Tervtanács munkájában folyamatosan részt veszünk. A halottak napi virágárusításra folyamatosan kerülnek kiadásra a közterület foglalási engedélyek. A belső auditálást a beosztott kollégák elvégezték. Részt vettünk a Ket oktatáson, valamint a munkanap fényképezésben 4 kollégánk vett részt. Főépítész A főépítész folyamatosan tájékoztatja az érdeklődő ügyfeleket a beépítési lehetőségekről, az építéshatósági iroda részére véleményezést ad a tervezett beépítések helyes építészeti kialakításáról. A KVSZ 15. számú mellékletének módosítása az ÉTV 9. (3) bekezdés szerint folyamatban van, az egyeztető tárgyalást megtartottuk, az állami főépítészi véleményt megkaptuk, a tervet 1 hónapra közzétettük, döntésre a képviselő-testület elé terjesztettük, a tervezet elutasításra került. A Wekerle, ahol értéket őriz az idő közbeszerzési pályázat keretében folyamatosan koordináljuk a kiviteli tervek elkészítését. A Kós tér kiviteli terveit többször egyeztettük. A Petur u. 7. Gyermekház, a Szent József templom terveit koordináljuk. A Gondozási Központ jogerős engedélyét megkaptuk a kiviteli terv megrendeléséhez a közbeszerzési eljárás előkészítésében részt vettünk. Folyamatosan egyeztettünk a Puskás Ferenc Általános Iskola melletti tornacsarnok építési engedélyezési tervében. Megkaptuk a telekalakításhoz szükséges térrajzot, engedélyezésre benyújtottuk. Pályázatot írtunk ki a városüzemeltetési és közbiztonsági irodával közösen a kerületi kerékpárút kialakítására. A tervek egyeztetése folyik, engedélyezésre benyújtottuk. Az Irányi Dániel u. 2. szám alatti ingatlan telekosztása ügyében földmérőt bíztunk meg a geodéziai vázrajz elkészítésére, a térrajzot benyújtottuk engedélyezésre. A kijelölt építési hatóság az NKH véleményének csúszása miatt, az eljárást felfüggesztette, melyet megfellebbeztünk. Beadtuk a Zrínyi u. 2. bontási engedélytervét a XVIII. kerület Építésügyi Csoportjának határozatát megkaptuk. A Wekerletelepi ablakpályázatot folyamatosan bonyolítjuk, sokan érdeklődnek ben, telefonon. Az építéshatósági iroda részére folyamatosan adjuk ki a közműfejlesztések engedélyezéséhez

4 4 szükséges hozzájárulásokat. Önkormányzati tulajdonú, eladásra szánt telkek iránti érdeklődőket tájékoztatjuk az ingatlanok paramétereiről, beépítési lehetőségeiről. A várospolitikai és fejlesztési bizottság működésével kapcsolatos technikai és titkári feladatokat ellátjuk. A Tervtanács kéthetente tartja ülését. Az alábbi tervek felülvizsgálata történt meg: Elf. terv módosítás után Mód. után benyújtható Cím benyújtható ism. tervtan. engedélyez engedélyezésre elé benyújt. és-re Szeptember 1. Rákóczi u. 144/a. * Tarka köz 8. f/1. * Bethlen G. u. 31. * Tülök u. 14. * Szeptember 15. Álmos u. 27/6 * Mikes u. 1/1 * nem javasolja engedélyez és-re Hungária u. 26. * Kábel u. 3/3 * Zrínyi u. 95 * Pozsony u. 34. * Szeptember 22. Gellért u. 17 f/4. * Pannónia u. 31 f/1. * Zalaegerszeg u. 32 f/6 * Ferihegyi gyorsforgalmi út * A feladatainkat és az ügyiratok kezelését az ISO folyamatoknak megfelelően végezzük. Gyámhivatal szeptember 8-án részt vettünk a Kispesti Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központban megtartott rendszeres jelzőrendszeri tanácskozáson, ahol az új kollégák is bemutatásra kerültek szeptember 22. napján a Főv. TEGYESZ-ben vettem részt a családi pótlékról tartott tájékoztatón. A KET oktatáson kollégáim részt vettek október 1-jétől a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló évi LXXII. tv., valamint a 331/2006 (XII.23.) kormányrendelet október 1-jével kiegészült 1/A alapján a családvédelmi koordinációért felelős szerv a városi gyámhivatal. Ez ügyben a Budapest XIX. Kerületi Rendőrkapitány kezdeményezésére egyeztető tárgyaláson fogok részt venni október 14-én. Az elmúlt hónapban 12 bírósági tárgyaláson vettünk részt. A Polgármesteri Hivatalban lezajlott belső auditon Bánfalviné Bartos Éva, dr. Kárpáti Györgyné, dr. Király Beatrix vett részt. A gyámhivatalban is lezajlott az ISO belső audit. Hatósági iroda Vállalkozás igazgatás: Kiadott működési engedély: 15 Módosított működési engedély: 6

5 5 Megszűnés: 12 Vállig. szám változás miatti csere: 10 Telepengedélyezés: Benyújtott kérelem: 3 Kiadott engedély: 2 Megszűnt telepengedély: 5 Üzemeltető váltás: 2 Telep ideiglenes bezárása: 4 Panasz: 1 Egyéb: 5 Mezőgazdaság, állattartás: Ebtartás miatti intézkedés: 12 Állattetem elszállítás miatti intézkedés 3 alakalommal történt. Növényvédelem: 85 helyszíni ellenőrzés (beleértve az utóellenőrzéseket) volt, ebből 11 esetben küldtünk felszólítást a gyommentesítés elvégzésére. A parlagfű adatszolgáltatást kéthetente teljesítjük. Hatósági ellenőrzések: Általános ellenőrzés (üzlet): 37 Nyitás előtti szemle: 18 Homlokzati tábla ell. 1 Hagyatéki helyszín: 14 Ebtartás ellenőrzés: 7 A hatósági ellenőrök szeptember 10-én és 24-én részt vettek a rendőrséggel és a közterületfelügyelettel közösen tartott ellenőrzéseken. Ügyfélszolgálat: Beadvány: 132 Tulajdoni lap igény: 42 Talált tárgy: 11 Kompenzációs beadvány: 37 Hatósági bizonyítvány: Özvegyi: 11 Hagyaték: Leltár: 132 Alszámra érkezett irat: 518 Humánszolgáltatási iroda A tanévkezdést követően feldolgozásra kerültek az óvodai és iskolai létszámadatok, önkormányzati iskoláinkban 3037 gyermekkel indul a tanév, ebből az első osztályos 503 fő. A kerületi óvodákban szeptember 1-jén 1777 fő volt a létszám. Összesítésre került a kerületi iskolákba járó speciális nevelési igényű gyermekek száma. Továbbra is folyamatos azoknak a kispesti tankötelezett gyermekeknek a keresése, akik nem kerületi intézménybe iratkoztak. Irodánk munkatársa részt vett a Pest megyei tanévnyitó konferencián. A 11/2009. (IV.22.) SZMM rendelete értelmében - az önkormányzatok részére szociális nyári gyermekétkeztetéshez nyújtott támogatás elszámolása - szeptember 15-ig megtörtént. Irodánk elvégezte a 2009/2010-es tanév indításának feladatait: az intézmények tantárgyfelosztásait, órarendeket, munkaterveket és feladat-ellátási tervek feldolgozását valamint ellenőrzését. A 28/2009. (VIII.19.) OKM rendeletnek megfelelően - a szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatásához szükséges igények - felmérése megtörtént. A KOSIE bizottság elé terjesztette irodánk az Eötvös József Általános Iskola pedagógiai programját. Rendkívüli KOSIEB összehívásával benyújtotta irodánk az OH-nak a nyáron jelentkezett 6 éves korú gyermekek felvételével kapcsolatos kérelmeket a maximális csoportlétszám túllépésére. Az engedélyeket megkapta az iroda. Irodánk munkatársai részt vettek 5 óvoda nevelési évnyitó értekezletén. Irodánk feldolgozta és összesítette a 12 óvoda tevékenységéről szóló éves beszámolót, és az ÖMIP-ben megfogalmazott - az intézmények által szolgáltatott -

6 6 indikátorok mutatóit. Az indikátorok alapján intézkedés történt, hogy a telephellyel rendelkező óvodák számlázása a 2009/2010. nevelési évtől elkülönítetten történjen. Részt vett irodánk az Arany és a Mese-Vár óvodák átadásán. Irodánk megtartotta az óvodai vezetői munkaközösség részére az éves beszámoló értékeléséről szóló összegző értékelést, az egyéni intézményekre szóló értékelést, melyek az intézmények részére megküldésre kerültek. Elkészült a HUSZI óvodai területére vonatkozó 2009/2010. éves munkaterve, melyet megküldött irodánk az intézményeknek. Irodánk bekérte az óvodák éves munkatervét, feldolgozásuk folyamatban van. Kiosztásra került az új étkezői létszám alapján a szociális kerületi étkezési támogatás II. félévi kerete. Erről az intézményeket ( óvodák, iskolák, bölcsődék) írásban kiértesítette irodánk. Folyamatban van az új tanévhez kötött tankönyvek, normatív kedvezményeinek felhasználása és elszámolása. Az egészségmegőrző és betegség-megelőző pályázaton résztvevő két felfüggesztett egyesület vonatkozásában is megkötötte irodánk a támogatási szerződést KOSIE bizottság határozatának megfelelően. A Kispesti Egészségügyi Intézet a Táncsics utcai rendelő kiürítésével akarja csökkenteni rezsiköltségeit. A gyermekfogászat elhelyezésével kapcsolatos egyeztetéseket megszervezte az iroda, és a végleges megoldás, a jelenlegi anyagi lehetőségekhez mérten, a legkisebb érdeksérelemmel megvalósítható. dr. Hegyi Piroska fogorvos megbízási szerződésének 2 éves meghosszabbítását, kérésére, elindította irodánk. Bizottsági előterjesztésre kerül - októberi KOSIE ülés elé - a közművelődési intézmények SZMSZ-ének módosítása, valamint a 2008/2009 évadhoz kapcsolódó közművelődési intézményi beszámoló. A képviselő-testület döntése alapján önkormányzatunk ebben az évben is csatlakozik az OKM által kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz. A pályázat kiírásra került, a pályázatok leadási határideje: október 30. A testnevelő tanárok munkaközösségi foglalkozásán megbeszélésre került a 2009/2010-es tanév versenyprogramja az iskolák leadták nevezésüket a bajnoki formában megrendezésre kerülő sportversenyekre. A diákolimpiai versenysorozat a III. és IV. korcsoportos kispályás labdarúgó csapatok mérkőzéseivel elkezdődött. Irodánk lebonyolította a Kispest SE-vel közösen Kispest Open szezonzáró, négyfordulós strandröplabda versenysorozatunkat, melyen közel 100 fő vett részt. Előkészítette irodánk a fővárosi középiskolás strandröplabda verseny feltételeit, melyet az ÓSSC-vel közösen szervez az iroda. A verseny szeptember között került megrendezésre. Megszervezte irodánk az Eötvös Ált. Iskola udvarán átadott műfüves labdarúgópálya megnyitójának mérkőzéseit, melyen az önkormányzat és a kerületi testnevelők csapatai játszottak. Az önkormányzat képviseletében részt vettek munkatársaink a Citroen cég által szervezett kispályás focikupán, melyet meg is nyertünk valamint a Budapesti Kerületek kispályás focitornáján, melyen ezüstérmet szerzett az önkormányzat csapata. Segítséget nyújtott irodánk az Autómentes Nap megszervezésében. Részt vett irodánk a KAC- Önkormányzati sportnap valamint az élsportolói díjátadás szervezési munkáiban. Jegyzői kabinet iroda Védelmi referens: Honosítottakkal kapcsolatos feladatok a Kelet-Magyarországi Hadkiegészítő Parancsnokságon. A polgári védelem által kért technikai eszköz nyilvántartás átadásra került. Belső auditra történő felkészülés, melyre szeptember 23-án került sor. A rendvédelmi szervek és az ÁNTSZ által megküldött éves beszámolók összegzése, a védelmi referensi beszámoló és munkaterv elkészült. A meghívók, valamint a szükséges anyagok megküldésre kerültek a Kerületi Védelmi Bizottság szeptember 30-ai ülésére. Revizor: Az éves ellenőrzési tervnek megfelelően a Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat utóellenőrzése megtörtént. A végleges jelentés átadásra került a vezetők részére. A GESZ ellenőrzésére a felkészülés megkezdődött. Az önkormányzat évi ellenőrzési munkatervének összeállítása megtörtént.

7 7 Személyzeti és munkaügyi terület: Az aktuális Magyar Államkincstár részére történő - adatszolgáltatási kötelezettségünknek eleget tettünk. Az elmúlt időszakban előkészítettük 2 fő kinevezését, 1 fő munkaszerződését, 1 fő kinevezés módosítását, 1 fő közszolgálati jogviszonyának megszüntetését, 5 fő átsorolását, 2 fő jubileumi jutalmát. A hivatal 71 dolgozója nyilatkozatot tett a családi pótlékkal kapcsolatban az adóterhet nem viselő járandóságról, melyet továbbítottunk a Magyar Államkincstár felé. A november havi közigazgatási szakvizsgára 1 fő, közigazgatási alapvizsgára 3 fő jelentkezését koordináltuk. ISO Minőségügyi referens tájékoztatója A Minőségügyi Dokumentáció módosítása lezárult, kiadásra került. Elláttuk a tavalyi belső auditálás utóellenőrzését, valamint az idei belső auditálás is lezajlott. Folyamatosan érkeznek a beszállítói lista aktualizálása miatt megküldött beszállítói kérdőívek, az elmúlt időszakban két alkalommal történt beszállítói minősítés. Jogi iroda A Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszervezete alperes ellen a Budapest XIX. kerületi, hrsz. alatt felvett, természetben a Budapest XIX. kerület, Árpád utca 22. szám alatti ingatlan elbirtoklása iránt folyamatban levő eljárásban a bíróság további alperesek (a korábbi szakszervezet további jogutódai) perbevonására szólított fel minket; ez további, mintegy 40 alperest jelent. Új határnapot a bíróság március hó 17-re tűzött ki. A hrsz. alatt felvett, természetben az 1196 Budapest, Fő u. 51. szám alatt található ingatlan 38/200-ad arányú tulajdoni hányada tekintetében (fszt. 4. számú lakás) Csiszár Miklós és Nagy István alperesek ellen szerződés érvénytelenségének megállapítása iránt folyamatban levő perben az I. rendű alperes személyes meghallgatását követően a tárgyalás elhalasztásra került. A Budkáné Koczka Anita (Budka Gyula) által a Budapest XIX. kerületi /3/A/14. helyrajzi szám alatt felvett, természetben Budapest, XIX. Fő utca em. 14. szám alatti ingatlan vonatkozásában folyamatban levő eljárásban a bíróság - tanú kihallgatásra - újabb határnapot tűzött november hó 20. napjára. Ekkor várhatóan már ítélet születik. A perben lényegében megállapítása került, hogy az ingatlan eladására vonatkozó szerződés nem jött létre, ezért elképzelhető, hogy Önkormányzatunkat a tulajdonjog visszaszállása mellett a vételár visszafizetésére kötelezik. A köztemetéses, egyéb végrehajtási és gépkocsi kárigényes ügyek vitele folyamatos. Az iroda továbbra is közreműködik a Vagyongazdálkodási és Hasznosítási Iroda által előkészített bérleti és egyéb szerződések véglegesítésében és megkötésében, valamint az iroda egyéb jogi ügyintézést igénylő ügyeinek ellátásában. Ezek közül a legjelentősebb a Vak Bottyán utca 83. szám alatti ( hrsz.) ingatlan megvásárlására kötött szerződés. Az iroda közreműködik továbbá az egyéb társirodák által kötött szerződések elkészítésében. A birtokvédelmi ügyek ellátása folyamatos; a beszámolási időszakban 1 tárgyalásra, 2 helyszíni szemlére került sor, 2 kérelemnek helyt adó és 2 eljárást megszüntető végzés született. Az iroda közbeszerzési referense által készített beszámoló alapján az általa végzett tevékenységekről a következő tájékoztatást adom. Játszótér felújítások tárgyban külső tanácsadó által vitt eljárásban a szerződéskötés megtörtént. A Forrásház Gondozási Központtal kapcsolatos közbeszerzési eljárások lefolytatásához a közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására a nyertes független közbeszerzési tanácsadóval a szerződéskötés megtörtént. Külső tanácsadó általi bonyolításban a Megbízási szerződés a Kispest című lap kiadói tevékenységének ellátására tárgyú egyszerű közbeszerzési eljárásban a KKB én meghozta döntését eredményhirdetés án megvolt, a szerződéskötés folyamatban van. Folyamatban lévő közbeszerzési eljárások: Vállalkozási Szerződés keretében KISPEST című önkormányzati tájékoztató lap nyomdai kivitelezése tárgyában egyszerű közbeszerzési eljárásban jogorvoslati kérelmet nyújtott be a nem nyertes ajánlattevő. A Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottsága a

8 8 jogorvoslati kérelemnek helyt adott, megsemmisítette az ajánlatkérő döntését, és határozatában ajánlatkérőt ,- Ft igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére kötelezte. Az új ajánlattételi felhívás elkészítésre került, melyet a KKB október 06-i ülésén jóváhagyott. A külső közbeszerzési tanácsadó által a Vállalkozási Szerződés/Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata a Wekerle ahol értéket őriz az idő című KMOP-5-2.2/B kódszámú Európai Uniós pályázathoz kapcsolódó kivitelezői munkák jogerős építési engedély és kiviteli tervek alapján tárgyban a KKB i ülésén jóváhagyott részvételi felhívás közzétételre került. A független hivatalos közbeszerzési tanácsadó által elkészített, Dobó K. u. 18. sz. alatt létesítendő Forrásház Gondozási Központ kiviteli terveinek elkészítése tárgyú egyszerű közbeszerzési eljárásban a KKB án meghozta döntését eredményhirdetés án megtörtént. A szerződéskötés tervezett időpontja: A Kispesti Egészségügyi Intézmény főbejárati előtere felújítási munkáinak elvégzése tárgyában a KKB i ülésén jóváhagyott ajánlattételi felhívás közzétételre került. A Szállítási szerződés általában napi háromszori étkezés biztosítása érdekében készétel beszerzésére beleértve diétás és táplálék-allergiás készételek előállítását és szállítását is a Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat telephelyei és a Kispesti Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ intézményhálózat telephelyén, valamint az ételhulladék naponkénti elszállítása tárgyában előkészített közösségi rezsimben induló ajánlati felhívást a KKB október 06-i ülésén jóváhagyta. A Szállítási szerződés keretében a KMRFT-CÉDE-027/2009. regisztrációs számú, Korszerű taneszköz- és műszaki eszközbeszerzés a Puskás Ferenc Általános iskolában című pályázat keretében korszerű taneszköz és műszaki eszköz beszerzése a dokumentációban részletezett tartalommal tárgyában előkészített egyszerű közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívást a KKB október 06-i ülésén jóváhagyta. A Vállalkozási szerződés keretében Vas Lajos Általános Iskola udvarán műfüves sportpályaépítés tárgyában előkészített egyszerű közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívást a KKB október 06-i ülésén jóváhagyta. A KÉ-ben szerződések teljesítéséről, részteljesítésekről, szerződések módosításáról szóló tájékoztatók megjelentetése az alábbiak szerint folyamatban van: az 1 db PACS és foszforlemezes rendszer telepítése általános radiológiai és mammográfiás alkalmazással a meglévő intézményi informatikai rendszeréhez történő integrációval, a szükséges eszközökkel és szoftverekkel tárgyban megkötött szerződés részteljesítéséről tájékoztató; a Kispest Újság kiadói tevékenységére évben megkötött és évben módosított szerződésről szóló tájékoztató; a Kispest Újság nyomdai kivitelezésére évben megkötött és évben módosított szerződésről szóló tájékoztató; az Intézményhálózati élelmezés, melegkonyhai étkeztetés tárgyában megkötött szerződés módosítása; a Kós Károly téri park rekonstrukciós és térfal melletti járda felújítási munkák kiviteli terveinek elkészítése tárgyú szerződés teljesítése; a Kós Károly tér 16. szám alatti Katolikus templom homlokzat felújításának és főbejárat akadálymentesítésének építési engedélyes tervének elkészítése, a kiviteli tervdokumentáció elkészítése tárgyú szerződés teljesítése; a Wekerlei Gyermekház meglévő földszint + magastetős épületének átalakítására, tetőtér beépítésére vonatkozó kiviteli tervek elkészítése tárgyú szerződés teljesítése; Vállalkozási szerződés keretén belül az egészségügyi alapellátás körébe tartozó, 24 órás folyamatos felnőttorvosi ügyeleti és sürgősségi feladatok ellátása tárgyú szerződés részteljesítése. A külső tanácsadók által készített ajánlati/részvételi felhívások véleményezésre kerültek. A külső tanácsadói bonyolítású eljárásokban a tanácsadók által készített ajánlatok értékelése alapján a Bírálóbizottság értékelő javaslata alapján a KKB-nak az előterjesztések mellékletekkel együtt elkészítésre kerültek. Elkészült és kiadásra került továbbá a jelenleg hatályos közbeszerzésekről szóló törvény

9 figyelembevételével a Közbeszerzési Szabályzat. 9 Okmányiroda Az ISO-nak megfelelően irodai megbeszélést tartott dr. Veres Anikó, ahol értékelte a III. negyedében végzett munkát. Jelentősen megnövekedett az adófizetés elmulasztása illetve adóbevallási kötelezettség elmulasztása miatt az APEH által kezdeményezett egyéni vállalkozói igazolványok visszavonása. Szeptember 1-30 közötti időszakban az okmányirodában végzett ügyek száma a következőképpen alakult: vezetői engedély adatfelvételezés: 318 db ideiglenes vezetői engedély kiadás: 19 db nemzetközi vezetői engedély kiadás: 8 db állandó személyazonosító igazolvány kiadás: 322 db ideiglenes személyazonosító igazolvány: 80 db útlevél adatfelvételezés: 124 db JÁROK rendszerben elindított ügyek db törzskönyvkiadás: 458 db forgalmi engedély kiadás: 510 db lakcímkártya kiadás: 576 db egyéni vállalkozói igazolványkiadás: 59 db ügyfélkapu 32 db mozgásában korlátozott parkolási igazolvány 66 db Pénzügyi és gazdasági iroda ig db kifizetési utalvány pénzügyi kiegyenlítése történt meg bankon illetve pénztáron keresztül, valamint db számla került kiállításra. Folyamatban van a évi költségvetési koncepció elkészítése. Bekértük az irodáktól a beszámolót a hátralékbehajtási tevékenységről, melynek feldolgozása folyamatban van. Hosszú lejáratú fejlesztési hitelállomány: M Ft. Folyószámla állomány: 41 M Ft A gondnoksági területen a napi üzemeltetési feladatokon felül rendezvények előkészítésében vettünk részt. A helyi adóbevételek alakulása január 1. és szeptember 30. között a következő: Adónem Előirányzat Teljesítés Telj. %-a Építményadó Telekadó Gépjármű adó Késedelmi pótlék, bírság Összesen Bérlakás elidegenítés - előirányzat E Ft - teljesítés E Ft - teljesítés aránya a tervezetthez képest 44 % Polgármesteri kabinet iroda Augusztus 31-én a Városházán került sor a munkanélküliek támogatását, fejlesztését, beilleszkedését célzó, uniós forrásból megvalósuló, Lépésről-lépésre című program projektindító rendezvényére. A panel lakóépületek energia megtakarítását célzó felújítások önkormányzati támogatására vonatkozó pályázat került kiírásra. A társasházak pályázaton való részvételének az elősegítése érdekében, szeptember 16-án, tájékoztató előadásra, konzultációra került sor a Városházán. Szeptember 8-án átadták az Eötvös Iskolában az önkormányzati forrásból megépült első műfüves labdarúgópályát.

10 10 Szeptember elején került átadásra az intézmények komplex felújítási programja keretében megújult két gyermekintézmény, az átépített Mese-Vár Óvoda, és a korszerűsített Arany Óvoda. Szeptember 17-én átadták a Móra Iskola felújított udvarát. Szeptember 22-én a Bolyai Iskolában került megrendezésre a kispesti Autómentes Nap. Szeptember 26-án a Templom téren került megrendezésre a több ezer kispestit vonzó Mihály-napi búcsú. Szeptember 30-án a Városháza dísztermében adták át a kispesti élsportolók pályázatán sikerrel induló 80 fiatalnak az önkormányzat támogatását. Az önkormányzat által meghirdetett és támogatott un. komposztáló program keretében közel 150-en (kispesti családok, intézmények, társasházak) vehettek át ingyenesen komposztáló edényeket. Szeptember között, rendkívüli érdeklődés mellett rendezték meg, immáron 18. alkalommal, Kispest egyik legvonzóbb rendezvénysorozatát, a Wekerlei Napokat. Ugyancsak a WTE és a Magyar Kollégium Kulturális Egyesület volt a fő szervezője az október 3-i, Kós Károly téren megrendezett wekerlei Életfa-ünnepnek is. Az Idősek Világnapján, október 1-jén, a KMO-ban került megrendezésre a Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat által szervezett, kispest nyugdíjasait köszöntő kerületi ünnepségre. A 100. évfordulóját ünneplő Kispesti Atlétikai Club és az önkormányzat centenáriumi sportnapot rendezett október 3-án a Katona József utcai sporttelepen. A Kecskeméti Képzőművészek Közösségének képzőművészeti alkotásaiból nyílt kiállítás október 8-án a Nagy Balogh János Kiállítóteremben. Szabálysértési iroda Szabálysértési ügykörben szeptember 2. és október 5. között 132 db ügyirat került főszámos iktatásra, ebből az új feljelentések száma 132 darab. Szeptemberben is a tulajdon elleni cselekmények elkövetői ellen érkezett be a legtöbb feljelentés. A feljelentések 40 %-át a bolti lopások, a szándékos rongálások, és csalások elkövetői ellen tették meg az áruházak, és a magánszemélyek. Ezen belül továbbra is magas az ismeretlen elkövetők aránya. A közterület-felügyelet szeptember hónapban is a feljelentések többségét az engedély nélküli árusok, a zöldfelületen, valamint a taxik számára kijelölt helyen parkoló személyautók vezetői ellen tette meg. A köztisztasági szabálysértések elkövetői ellen a Zöldprogram Irodától, valamint a társhatóságok közterület-felügyeleti csoportjaitól érkeztek feljelentések A közrendet, köztisztaságot veszélyeztető szabálysértési tényállások a beérkezett feljelentések 25 %-át teszik ki. Magánszemélyek, a már említett tulajdon elleni cselekményeken túl, az ebtartási szabályokat megszegő, valamint a csendháborító magatartást elkövető személyek ellen éltek feljelentéssel. Szeptember hónapban két alkalommal került sor a rendőrség és a közterület-felügyelet közreműködésével, akció nap megszervezésére. Kiemelt feladat volt a tereken, sportpályák mellett dohányzók ellenőrzése és figyelmeztetése. Szabálysértési feljelentés e tényállás megvalósítása miatt még nem érkezett be irodánkra. Az iroda szeptember hónapban is folyamatosan tett eleget a jogszabályokban foglalt kötelezettségének, mely a szabálysértési eljárások lefolytatásán túl, a társhatóságok, rendőrségek megkeresése alapján történő adatszolgáltatást, valamint a közérdekű munkavégzés időpontjának és helyének kijelölése tárgyában hozott határozatokat, továbbá a tanúi meghallgatásokat is magában foglalja. A vizsgált időszakban, e tárgykörben, 32 esetben érkezett megkeresés irodánkra. Szociális és gyermekvédelmi iroda Az aktív korúak ellátására jogosult személyek létszámában a március 31-i adatokat

11 11 tekintve kiinduló pontként négy hónapig csökkenés, majd az elmúlt két hónapban ismételten emelkedés következett be: március 31-én 188 aktív korú állástalan személy részesült pénzbeli ellátásban. Ebből rendelkezésre állási támogatásban 121 fő-, rendszeres szociális segélyben 34 fő részesült július 31-én 141 aktív korú állástalan személy részesült pénzbeli ellátásban. Ebből rendelkezésre állási támogatásban 80 fő-, rendszeres szociális segélyben 28 fő részesült szeptember 30-án 149 aktív korú állástalan személy részesült pénzbeli ellátásban. Ebből rendelkezésre állási támogatásban 87 fő-, rendszeres szociális segélyben 30 fő részesült Közgyógyellátásra ez évben 910 állampolgár jogosultságát (593 méltányossági, 317 alanyi) állapítottuk meg és 896 kérelmező esetében (628 méltányossági és 268 alanyi) kezdeményeztük az egyéni gyógyszerkeret meghatározásához szükséges szakhatósági állásfoglalás kiadását. Az Egészségbiztosítási Pénztár részére Ft térítési díjat utaltunk át. A térítési díj egy jogosultra jutó átlagos összege Ft. A lakáskiadások költségeinek megfizetéséhez szeptember 30-án 872 háztartás részére nyújtottunk lakásfenntartási támogatást. A támogatásban részesítettek számában ez év márciusától (662 fő) kezdődően tapasztalható folyamatos és jelentős havonta átlagosan 30 fős emelkedés. A növekedés 31,7 %-os. A kedvezményezettek 60 %-a számára a szolgáltatóhoz történő átutalással, azaz természetben biztosítjuk ezt az ellátást. A szociális és lakásügyi bizottság előzetes véleményezést és javaslattételt követően 126 lakásfenntartási támogatás ügyben benyújtott fellebbezést terjesztett a képviselő-testület elé másodfokú döntésre. Az elmúlt hónapban is jelentős volt az átmeneti segélyt, valamint az ezen segély természetbeni formáját, a hátralék-kiegyenlítő támogatást kérelmezők száma. Ez évben összesen 1599 esetben intézkedtünk az említett két ellátásra való jogosultság megállapításáról. A hátralék-kiegyenlítő támogatás esetében az éves előirányzat teljes összege felhasználásra került augusztus 31-éig, ezért a szociális előirányzatok közötti belső átcsoportosítás végrehajtásával kell megteremteni a támogatás biztosításához szükséges költségvetési hátteret. Az iskolakezdéssel összefüggésben szeptember végéig a szokásosnál magasabb volt a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást kérelmezők száma. A 2009/2010. tanév kapcsán 178 család részesült beiskolázási támogatásban, mely jogcímen Ft támogatás került kifizetésre. Ez évben folyamatos növekedés figyelhető meg a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak számában: január 31-én 461 család (824 gyermek) volt jogosult ezen természetbeni ellátásra, szeptember 30-án már 518 család (903 gyermek). Az emelkedés mértéke a családok számában 12,4 %-os, míg a gyermekszám tekintetében 9,6 %- os. Szociális rászorultsági alapon 141 fő egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságát állapítottuk meg. A szociális rászorultságot a kérelmező és családja jövedelmi és vagyoni helyzete alapozza meg. A házi segítségnyújtást igénylő személyek gondozási szükségletének vizsgálata céljából létrehozott Szakértői Bizottság ez évben tizenkét alkalommal tartott ülést és az előadó szakértő által készített értékelés alapján együttesen 90 személy napi gondozási szükségletének időtartamáról adott ki szakvéleményt. A Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat által biztosítandó személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéhez 414 személy ügyében végeztünk jövedelemvizsgálatot és adtunk ki az egy főre jutó havi jövedelem összegéről tárgyévre szóló érvényességgel igazolást. A Fővárosi Gázművek Zrt-vel kötött keret-megállapodásban foglaltak alapján már alkalmazni tudjuk azt a helyi szociális rendeleti szabályozást, mely a vezetékes gázdíjtartozás esetében is lehetővé teszi a szociálisan rászoruló hátralékosok adósságkezelési szolgáltatásra való jogosultságának megállapítását, valamint biztosítja a megállapított lakásfenntartási támogatás havi összegének közvetlenül a Fővárosi Gázművek Zrt. bankszámlájára történő átutalását is. Vezetékes gázdíjtartozás rendezése céljából 13 adós adósságcsökkentési támogatásra való jogosultságát állapítottuk meg.

12 12 Szociális tanulmányi ösztöndíjra szeptember 1-jétől szeptember 30-áig nyújthatták be pályázataikat a kispesti tanulók, hallgatók, középiskolai és felsőfokú kategóriában. A 2009/2010. tanévben 180 fő részesülhet 10 hónapon keresztül havi , illetve Ft összegű anyagi támogatásban. A pályázatokról a október 29-én tartandó ülésén dönt a szociális és lakásügyi bizottság. A krízishelyzetbe került személyek pénzbeli támogatásával a Kormány 136/2009.(VI.24.) Korm. rendelete alapján augusztus 10-étől kezdődően foglalkozunk. A mai napig 54 krízistámogatási ügy elbírálása történt meg, melyből 40 jogosult kérelmét továbbítottuk a jogszabályban meghatározott jegyzői igazolással együtt a Közép-magyarországi Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság részére. A hivatkozott jogszabály értelmében a jegyző javaslata, illetve igazolása alapján a gazdasági válsággal összefüggő kedvezőtlen hatások enyhítésére a Közép-magyarországi Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság egyszeri, vissza nem térítendő támogatást állapít meg. Az igazgatóság a támogatásról, illetőleg annak összegéről a kérelem beérkezésétől számított 10 munkanapon belül dönt. Elutasító döntés meghozatalára 14 esetben került sor. A szociális és lakásügyi bizottság szeptember 24-én ülésezett és az alábbi napirendi pontokról tárgyalt: 1.) Szociális bérlakás-pályázat kiírása 2.) Költségelvű bérlakás-pályázat kiírása 3.) Szociális ügyekben keletkezett fellebbezések véleményezése A bizottság következő ülése október 29-én lesz. Társadalmi kapcsolatok irodája Az önkormányzati intézményeket és a civil szervezeteket folyamatosan tájékoztattuk az aktuális pályázati lehetőségekről A Kispesti Pszichocentrum című pályázat szakmai bírálata jelenleg is zajlik, a közreműködő szervezet a bírálat során további kérdéseket tett fel, melyeket határidőben megválaszoltuk. Közbeszerzést írt ki az önkormányzat a kiviteli tervek elkészítésére, mellyel kapcsolatban október 6-án a Költségvetési és Közbeszerzési Bizottság ülésén hoztak határozatot a nyertes ajánlattevőről. A Wekerle, ahol értéket őriz az idő című pályázat záró dokumentumait szeptember 16- án benyújtottuk a Pro Régió Ügynökséghez, mellyel kapcsolatban október 20-ig kell a hiánypótlást teljesítenünk. Megjelentettük a feltételes közbeszerzési részvételi felhívást a kivitelezésre vonatkozóan. A Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács az udvari játszóeszközök beszerzése a Napraforgó Óvodába és a Puskás Iskolába fejlesztő eszközök vásárlására benyújtott pályázatunkat támogatásra ítélte, a támogatási összeg a Napraforgó Óvoda esetében 8,5 millió Ft, a Puskás Iskola esetében közel 8 millió Ft. A Puskás Iskola eszközbeszerzésével kapcsolatban a Költségvetési és Közbeszerzési Bizottság október 6-án hozott határozatot a közbeszerzés megindítására. A TÁMOP- Általános iskolai felső tagozatos tanulók komplex integrációs programja című pályázat lebonyolítása folyamatosan zajlik a Kispesti Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ szakmai közreműködésével. Az első Projekt Előrehaladási Jelentést határidőben, szeptember 30-ig benyújtottuk a közreműködő szervezethez. A TÁMOP- Lépésről lépésre foglalkoztatási pályázat lebonyolítása a Kispesti Családsegítő Szolgálat és Gyermekjólét Központ szakmai vezetésével folyamatosan zajlik. Pályázatot nyújtottunk be a TÁMOP kódszámú uniós kiírásra Kompetencia alapú oktatási program bevezetése Kispesten címmel (a pályázatban a Deák Ferenc Gimnázium, a Bolyai, az Eötvös, a Vass Iskola, a Százszorszép Óvoda, a Hársfa Óvoda és a Bóbita Óvoda vesz részt), mellyel kapcsolatban még nem történt meg az eredményhirdetés. Az ÁROP hivatali szervezetfejlesztés pályázat első Projekt Előrehaladási Jelentését benyújtottuk a közreműködő szervezethez, a pályázat I. ütemtervének zárása 2009 október végén várható. Jegyző úr a oldalon folyamatosan tájékoztatást ad a pályázat szakmai előrehaladásáról. Ennek keretében az iroda két dolgozója vett részt munkanap fényképezésen.

13 13 A KMOP EU-s akadálymentesítési pályázatok kapcsán a III. és az V. Gondozási Központhoz hiánypótlási dokumentumokat kellett benyújtanunk a közreműködő szervezethez, melyet határidőben teljesítettünk. Előkészítés alatt van a TÁMOP Egészségnevelési pályázat, melynek keretében a Kispesti Deák Ferenc Gimnázium szeretne szemléletformáló programokat megvalósítani, ill. a KMOP Szociális alapszolgáltatások pályázat keretében szintén előkészítjük a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás fejlesztése pályázatot. Irodánk munkatársai folyamatosan tartják a kapcsolatot a testvérvárosokkal. A horvát testvérvárosunk részt vett szeptember án a Mihály napi búcsún, mellyel kapcsolatban elláttuk a szervezési feladatokat. Kispesti delegáció utazik Lengyelországba október én, mely előkészületeiről a Lengyel Kisebbségi Önkormányzattal együtt gondoskodunk. A kisebbségi koordinátor és a CKÖ együttműködése kapcsán folyamatos az ügyintézés a kisebbségekkel. A koordinátor több alkalommal vett részt a rendőrkapitánnyal és a CKÖ elnökével helyszíni bejáráson. Irodánk egyik dolgozója a Rászorultak Alapítvány titkára is egyben, ezért ennek kapcsán a kuratóriumi döntés alapján megtörtént a rászorultak részére az élelmiszercsomagok kiosztása és a pénzsegélyek kifizetése. Vagyongazdálkodási és hasznosítási iroda I. Vagyongazdálkodás a.) Vagyongazdálkodás vagyonnyilvántartás területén: A Kossuth tér számú ingatlan értékesítését a testület jóváhagyta, pályázatot szeptember 23-ig lehetet benyújtani, jelentkező sajnos nem volt. 6 db lakás és egy db üzlethelység meghirdetésre került, melyből eddig két lakást sikerült elidegenítenünk. A főváros és a kerület a tulajdonában lévő ingatlanok cseréjével kapcsolatos tárgyalásokat folytatjuk, a testület döntése alapján az Ady E. út fővárosnak történő átadását előkészítettük, a szerződés tervezetet a Fővárosnak megküldtük június 10-én tárgyalást tartottunk a szerződéssel kapcsolatban a Fővárosnál, a tervezetet nem fogadták el, új szerződéstervezetet készített a Főváros, annak véleményezése megtörtént. A többi rendezetlen ingatlannal kapcsolatban is folyamatosan folytatjuk az egyeztetéseket A kerületi szanálási terv készítéséhez a testület hozzájárult, a munkát megkezdtük, a területen lévő bérlőkkel és tulajdonosokkal a tárgyalásokat lefolytattuk., a terv testületi jóváhagyása céljából, valamint az eddig végzett munkáról előterjesztést készítünk. Az előterjesztést a testület elfogadta, a döntések végrehajtása folyamatban van. A Vak Bottyán utca útszélesítése miatt folytattunk tárgyalásokat és három ingatlan megvételére tettünk javaslatot a bizottságnak, illetve a Képviselő-testületnek. A javaslatot a testület elfogadta, a szerződéseket megkötöttük, az ingatlanokat birtokba vettük, megrendeltünk a bontási dokumentációkat. Az útszélesítéshez még egy ingatlan megvásárlására van szükség, a Bp. XIX. Simonyi Zs. u. 70.sz.,tulajdonosaival a tárgyalásokat lefolytattuk, a bizottság és a testület október hónapban fog dönteni. A bizottsági döntés értelmében meghirdettük a Délegyházi telkünket, jelentkezési határidőben augusztus 31-ig a pályázatra jelentkező nem volt Meghirdetésre került továbbá a Bp.XIX. Kossuth u. 5.sz.alatti ingatlan, jelentkezési határidő augusztus 31. volt, a pályázatra nem volt jelentkező. Az üggyel kapcsolatban előterjesztés készül. A hetente egyszeri földhivatali ügyintézés a rendezetlen ingatlanokkal kapcsolatban megtörtént. Az ingatlanokban történt változások a kataszterben átvezetésre kerültek. Tulajdoni lapok és helyszínrajzok rendelése folyamatosan történik Kerületi felújítások támogatásai valamint a panel elszámolások folyamatosan történnek. Folyamatosan figyelemmel kísérjük az üzlethelyiségek bérleti díjfizetésének teljesítését, a három hónapot elérő hátralékosok részére a felszólítást kiadjuk. Amennyiben nem fizetnek, a szerződést felmondjuk. Augusztusban 8 bérlő részére adtunk ki fizetési felszólítást, mely alapján egy bérlő szerződését fel kellett mondani, utóbb a tartozást kiegyenlítette, ezért a felmondást visszavontuk.. Szeptemberben felszólítást nem kellett kiadni.

14 14 A képviselő-testület áprilisi testületi ülésen döntött az Esztergom, Árok u. 44.asz.alatti telek pályázati kiírásáról. A versenytárgyalás június 16-ára volt kitűzve, sajnos jelentkező nem volt, ezt követően a testületi döntés értelmében az ingatlan 55 M Ft-ért történő értékesítése céljából megkerestük Esztergom Város önkormányzatát, válasz még nem érkezett. A lakóközösségi pályázat meghirdetéséről a bizottság a márciusi ülésen döntött, a pályázat március 4-től április 3-ig tartott. A pályázat elbírálásra került, a szerződések megkötése folyamatban van, aláírásukra május 28-án került sor. A támogatások kifizetésére a beérkezett számlák alapján folyamatosan intézkedünk. b.) Lakáselidegenítés Az előző években előszerződéssel megkötött adásvételi szerződések véglegesítései folyamatban vannak. Tovább folytatódik a részletre megvásárolt lakások hátralékban lévő tulajdonosainak felszólítása, adott esetben jogi lépéseket teszünk a behajtásra. A részletfizetéssel megvásárolt lakások teljes összegének kifizetése esetén, a VAMÜSZ értesítései alapján a Földhivataltól 4 esetben kértük a jelzálogjog és elidegenítési és terhelési tilalom törlését. 2 db értékbecslést rendeltünk meg lakásvásárlási kérelmek, illetve bérlakás visszaadás ügyintézése miatt. 2 db árajánlatot küldtünk ki a bent lakó bérlő részére, lakásvásárlási kérelem alapján. A Földhivatalba 1996-ba benyújtott szerződésre most kiadott hiánypótlási felhívásra az intézkedés folyamatban van. A biztosító értesítései alapján a részletre vásárolt lakások tulajdonosait folyamatosan felszólítjuk, amennyiben a lakás vételára teljes kifizetéséig kötelezően fizetendő biztosítást nem fizetik. II. Lakásgazdálkodás: Önkormányzati lakások bérleti jogviszonyával kapcsolatban polgármesteri hatáskörben 18 db ügyben született döntés ( 2 db bérbeadás, 2 db szolgálati lakás bérbeadása, 10 db szerződéshosszabbítás, 2 db szerződésmódosítás bérlőtárs halála ill. névváltozás miatt, 1 db befogadáshoz hozzájárulás megadása, 1 db bérleti jogviszony folytatáshoz hozzájárulás) Szanálás: a Báthory u. 4. sz. alatti bérlő szerződését megszüntettük, közös megegyezéssel cserelakást kapott. Az átköltözés, a lakás leadása folyamatban van. Helyi támogatás: Kölcsön visszafizetését követően kiadott jelzálog törlések száma 2 db volt. Lakbértartozások. a folyamatban lévő lakáskiürítési perekben három új ítélet született kiürítésre kötelezést kimondva., 2 db korábbi ítélet pedig jogerőre emelkedett. Két lakást ítélet alapján önként kiürítettek. A végrehajtás eljárás alatt álló ügyekben két esetben tűzött ki a bírósági végrehajtó kilakoltatást, szeptember 29-re, melyek előkészítése folyamatban van. A Szociális és Lakásügyi Bizottság október 5-től 21-ig bérlakáspályázatot hirdet, 7 lakást rászorultság alapján, 3 lakást költségelven. Életjáradéki rendszer: A rendszer jelenleg már csak 12 életjáradéki szerződéssel működik, szeptember folyamán újabb életjáradékos hunyt el. A program a képviselő-testület döntés alapján március óta megszűnt, új szerződést nem kötünk. Az állam által nyújtandó lakásépítési/vásárlási kedvezmény és kiegészítő kamattámogatás igénybevételéhez kiadott jegyzői igazolások száma 4 db volt.. A szociálpolitikai támogatások július 1-től történt megszüntetése óta a még folyamatban lévő ügyekben szükséges igazolás kiadása (pl. újabb gyermek születése esetén) Magyar Állam jelzálogjogának átjegyzésével, illetve felfüggesztésével kapcsolatban 2 db határozatot hoztunk. Az előtti OTP hitelek törlesztési kötelezettségének 10 évre szóló felfüggesztésével kapcsolatos ügyekben a kétévenkénti felülvizsgálatot elvégeztük. Városüzemeltetési és közbiztonsági iroda Lakossági bejelentések Az alábbi karbantartási intézkedést igénylő kérések érkeztek (írásban, telefonon vagy

15 15 személyesen), melyekről írásos dokumentumot készítettünk: 14 db úthibával, útüzemeltetéssel kapcsolatban 5 db közvilágítással kapcsolatos 23 db járdahibával összefüggésben 20 db forgalomtechnikai eszközre, változtatásra 4 db közvilágítással kapcsolatban, 2 db közvilágítás fejlesztést kérve 14 db üzemképtelen gépjárműre vonatkozóan 3 db csapadékvíz-elvezetésre, szikkasztókra vonatkozóan 1 db utcanévtábla igény 12 db egyéb városüzemeltetési témakörökben A bejelentések rögzítése, nyilvántartása, illetve az írásban érkező kérésekre vonatkozóan az ügyfelek tájékoztatása folyamatosan történik. A zöldfelületi problémákkal (park, fasor, játszótér, köztisztaság, környezetvédelem, stb.) kapcsolatban Irodánkra érkező kéréseket, bejelentéseket továbbítjuk a Zöld-program Iroda felé. Városüzemeltetési, karbantartási feladatok Út-, járdakarbantartás: 3 helyszínen rendeltünk meg kátyúzási munkálatokat. 95 helyszínen a korábbi megrendelések alapján műszaki átadás-átvétel történt az úttestjavítási, kátyúzási munkálatokra. 8 helyszínen járda javításra adtunk le megrendelést 11 helyszínen műszaki átadás-átvétel történt a járda javítási munkálatokra Útüzemeltetés: 19 esetben továbbítottunk sérült, illetve hiányzó közlekedési táblával kapcsolatos hibát az FKF Zrt. felé. 1 helyszínen kértünk az FCSM Zrt-től víznyelő-tisztítást. 2 alkalommal kértünk a T-Com Nyrt-től pedig fedlapjavítást. 23 db üzemzavar-elhárítás miatti burkolatbontás (16 db Főv. Vízművek, 5 db Főv. Gázművek, 1 db Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., 1 db Hírközlés) történt a vonatkozó időszakban kerületünkben, melyek határidőre történő helyreállítását ellenőrizzük. Egy sérült villanyoszlopot jeleztünk ELMÜ felé (Derkovits Gy. u.). Szabálysértési eljárást kezdeményeztünk 8 db érvényes műszaki engedély nélkül tárolt gépkocsi tulajdonosa ellen. Közlekedés és forgalomtechnikai üzemeltetés: Lakossági kérésre mozgáskorlátozott parkoló kijelölését kezdeményeztük a Fővárosi Közterület Fenntartó Zrt. felé a Vécsey u. 8., ill. a Pannónia u. 39. sz. közelében. Egyéb városüzemeltetési feladatok: Utcanév táblák: Árajánlatkérés és döntés után keretszerződést kötöttünk az utcanévtáblák kihelyezésére 1 éves időszakra. Kb. 140 db hiányzó illetve javítandó utcanévtábla felmérését végeztük el az Ady Endre út József Attila utca között, és megrendeltük november 10-i határidővel. A 7 db köztéri közkifolyó melyre a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel üzemeltetési szerződéssel rendelkezünk folyamatosan működött. A 2 db köztéri óra (Hunyadi tér, Ady Endre út) rendben működtek tárgyi időszak alatt. Fejlesztési-felújítási feladatok: Útfelújítás: Az Esze T. u. - Thököly u. - Kábel utcai csomóponti útfelújítás-útvíztelenítési munkái október 02-án elkészültek. Október 12-re kitűztük a műszaki átadás-átvételt. A Hunyadi úti útfelújítás (Ady E. út Nagykőrösi út) kapcsán sok lakossági megkeresés érkezett irodánkhoz, melyet egyeztettünk beruházóval, ill. kivitelezővel október 05-én műszaki átadás-átvételen vettünk részt. Írásban kértük a BFFH Út-Műtárgy Alosztályt a 2007-ben felújított Kassa utcai vízmegállások felülvizsgálatára, javítására. Forgalomtechnika: A megrendelt forgalomcsillapító küszöbök építése 8 helyszínen elkészült. Meghívásos, kétszakaszos pályázatot készítettünk elő gyephézagos parkolók kialakítására a Pannónia Általános Iskola Corvin körúti oldalán, az Esze T. u. 67. sz. alatti Nevelési

16 16 Tanácsadó, a Jáhn Ferenc u Rehabilitációs Intézet előtt, illetve a Hungária út 28. sz. alatti tanuszoda mellett. Az értékelést előkészítettük, döntés október 7-én várható. Báthory József A. u. gyalogátkelőhely: A terv hatósági engedélyezés alatt van, a Nemzeti Közlekedési Hatóság szemlét hívott össze, a létesítésről szóló határozat rövidesen kiadásra kerül. Térfigyelő rendszer: Tárgyi időszakban 21 db térfigyelő kamera folyamatosan működött, 1 helyszínen a Határ úti P + R parkolónál áramellátási problémák miatt kábelezés szükséges. A évi helyszínek közül a Fő u. 1. sz. háznál lévő térfigyelő kamera beüzemelése megtörtént. Sebességmérő- és kijelző készülékek: szeptember 7-én VAM-döntés született a sebességmérő és kijelző készülékek vállalkozásba adásáról. A szerződést előkészítettük, teljesítés október folyamán várható Díszvilágítás: Az éves tervben szereplő Rendőrség épületének díszvilágítási terveit egyeztettük, és felkértük a Rendőrkapitánysággal való egyeztetésre. A terv leszállításra került. A költségbecslés alapján további tervezői egyeztetés szükséges a pályázati kiírás előtt. Levélben kerestük meg a BDK Kft.-t a Kós K. tér, Városház tér, Kossuth tér, díszítő világítás előkészítésére. Skate-pálya: A 2010-re tervezett sportlétesítményre a tervező a szerződés szerinti vázlattervet elkészítette, és a további tervezési munkákról helyszíni egyeztetést tartottunk. Nagykőrösi út menti zajvédőfal: Az M5 melletti tervezett zajvédőfal kivitelezésére vonatkozóan a Főváros illetékes közbeszerzési bizottsága által jóváhagyásra került az ajánlati felhívás, így a közbeszerzési eljárás elindult, szerződéskötés 2009 decemberre várható. Vas Gereben utca Nádasdy utca körfogalom kialakítása: A létesítési engedélyt kiadó Nemzeti Közlekedési Hatóság, ill. a közműszolgáltatók, és egyéb szakhatóságok előírásainak megfelelően néhány kisebb közmű tervezési munka szükséges még Az alábbi engedélyeket, hozzájárulásokat adtuk ki (összesen 52 db): 7 db tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás, ezen belül: Elvi hozzájárulás a Magyar Telekom Nyrt. részére Kertváros, illetve Hagyományos Kispest családi házas részén FTTx (internet-távközlési) hálózat tervére Batthyány u. (Ady E. út Batthyány u. 33. között) vízvezeték felújításra transzformátorállomás cseréjére az Álmos u. 54. szám előtt Vak B. u között távközlési hálózat kiváltására Zrínyi u szabadvezetéki hálózat rekonstrukciója Neo Center külső közműellátása József A. u. - Kossuth L. u. kereszteződésében szelektív hulladékgyűjtő sziget kialakítására. 15 db munkakezdési közútkezelői hozzájárulás közműbekötéshez. Ebből 5 db hozzájárulás egyedi bekötésekhez, 10 db pedig az alábbi szakaszokon nyomvonalas közműberuházásokhoz került kiadásra: ELMÜ-ÉMÁSZ megbízásából kábelrekonstrukció a Tóth Á. u. 4. szeptember 21-i határidővel Esze T. u. Vas Gereben u. Mészáros L. utca október 9-i határidővel Iparos u. Hofherr A. u. Puskás F. u. október 20-i határidővel Árpád u u. - Mészáros L. u u. között október 31-i határidővel Katona József u. - Győrffy tér között hálózatbővítésre november 05-i határidővel DIGI Kft. megbízásából új hírközlő kábel fektetéshez a József A. u között szeptember 27-i határidővel Főgáz megbízásából gázvezeték-rekonstrukció a Pannónia út (Zalaegerszeg u. Nagykőrösi út közötti szakaszán) október 10-i határidővel. T-Com megbízásából a Vak Bottyán u között hírközlő légkábel kiváltására október 16-i határidővel

17 17 Főtáv megbízásából hőellátás szétválasztása céljából Fő u sz. között október 07-i határidővel Eötvös u Lehel u. 21. sz. között október 07-i határidővel Egyéb feladatok: Az autómentes nap előkészítésével kapcsolatban több szervezési feladatban vettünk részt Az iroda két munkatársa vesz részt auditorként a belső ellenőrzésben (Jegyzői Kabinet Iroda, Szociális Iroda). 2 fő vett részt az ÁROP pályázathoz kapcsolódó munkanap fényképezésben október 1-én egy szakmai előadáson vettünk részt, ahol a közbiztonsági törvénycsomagról kaptunk részletes tájékoztatást. A Városüzemeltetési és Közbiztonsági Bizottság szeptemberi ülésén tárgyalta és támogatta a Hofherr A. u. célforgalmas úttá nyilvánítását, és azt továbbítottuk az illetékes Parking Kft.- nek. A Városüzemeltetési és Közbiztonsági Bizottság októberi ülésén a Fővárosi Közterületfelügyelet igazgató helyettese, Miklós István úr vett részt, aki tájékoztatást adott a Felügyelet kerületünkben végzett munkájáról. A bizottsági ülésen kiemelt igényként merült fel, az üzemképtelen járművekkel kapcsolatos feladatok, ill. a súlykorlátozott területekre vonatkozó behajtási engedélyek ellenőrzése. Ígéretet kaptunk a kerületi igény szerinti hatékonyabb ellenőrzésére. Zöldprogram iroda I./ Köztisztasági feladatok: Figyelemmel kísértük a KÖZPARK Kft. köztisztasági munkálatait; végrehajtottuk a szükséges ellenőrzéseket/bejárásokat/visszaellenőrzéseket. Észrevételeinket rögzítettük, szükséges intézkedéseket megtettük. Végrehajtottuk a KÖZPARK Kft. által szeptember hónapban végzett üzemeltetői feladatok ellenőrzését, a tapasztaltakat emlékeztetőben rögzítettük, október hónapban elvégzendő feladataikat meghatároztuk. Üzemszerűen, folyamatosan működik a Közpark Kft. közreműködésével az Ipolyság utcai telephelyen a növényi hulladékok darálása. II./ Hatósági feladatok, engedélyek, kezelői hozzájárulások: A beérkezett lakossági panaszbejelentéseket / észrevételeket kezeltük. Bejelentések: 23 db; Kivizsgált: 23 db; Hivatalból indított: 8 db; Helyszíni szemle és jegyzőkönyv: 27 db. Tájékoztatás: 20 db; Felszólítás: 9 db Lezárt akta: 29 db; Intézkedés kérése: ÁNTSZ-től: 3; Vöröskereszttől: 2; Vagyongazdálkodási irodától: 1 db, Hatósági Irodától: 2; XVIII. ker. PHtól: 1;XIX. Ker.-i Rendőrkapitányságtól: 1 db; Közpark Kft.-től: 7, Adatkérés Okmányirodától: 3 db; Tulajdoni lap igénylés: 1 db; Feljelentés szabálysértésre: 8 db. Akciónapi bejárások 3 db ( ; ; ) 3 db fakivágást engedélyező határozat adtunk ki, előírt pótlási kötelezettség 85 db 2 db zöldterületet érintő kezelői vélemény adtunk ki. III./ Fasorfenntartási feladatok: Közterületi fákkal kapcsolatban 83 helyszínről, mintegy 360 db fát érintően érkezett lakossági jelzés, faápolási munkákat igényelve. Több jelzés egész utcaszakaszok faállományát érinti. A jelzett helyszínek folyamatosan felmérésre kerülnek: a fák szükséges mértékű ápolási munkái szempontjából. (indokoltság, sürgősség, várható költségek) 7 esetben (pl.: kidőlt fák, lehasadt ágak, miatt) adtunk ki ápolási munkákra megrendelést soron kívül azonnali teljesítésre balesetveszély elhárítás ingatlan kár megelőzés miatt. 2 db fa esetében, fák odújába fészkelt darazsak irtását is meg kellett rendelnünk azonnali teljesítésre azok igen nagy mértékű rajzása miatt. Más szervhez továbbítottunk 10 esetben (helyszín) közterületi fákkal kapcsolatos intézkedéskérést (BFFH, ELMÜ, T-Com, stb.) Teljesültek a szeptember 30 - i teljesítési határidejű lakossági igények jelzések alapján megrendelt faápolási munkák (42 helyszín). Teljesültek a Petőfi utcában (Ady E. út- Nagykőrösi úti szakasz) a fák részleges, feltisztító jellegű munkái 196 db sorfára kiterjedően. A munkákat költségtakarékosság, és szakmai megfontolások miatt un. PS rúdfőrésszel végeztettük el, ezért részleges a gallyazás eredménye.

18 18 Az időszakban fejeződtek be a ai nagy erejű vihar fákban okozott kárainak utó elhárítási munkálatai (utólagos gallyazások, teljes kivágások, stb.). Szeptemberben még folyamatosan végeztettük az aszályos időjárásra való tekintettel 37 munkahelyszínen, 689 db, az elmúlt 2 évben telepített fiatal facsemete öntözési munkáit (lajt kocsival). IV. Parkfenntartás, karbantartás Növényápolás Sövénynyírási munkákat végeztettünk el a Vas Gereben utcában (Szegfű Nagykőrösi út szakasz), valamint az Élmunkás ltp.-n, a Nádasdy u. felőli részen. Játszóterek, parki berendezési tárgyak, szakipari fenntartási feladatok: Folyamatosan rendelünk meg (3 helyszín) a Közpark Kft.-től kisebb locsolóhálózat csapjavítási munkákat lakossági igények jelzések alapján. Ugyancsak megrendeltük a Templom téren, és a Kossuth téren a megrongált, ellopott alkatrészek miatti javításokat automata öntöző rendszereinken. Drénezési munkákat rendeltünk meg a Városház téri pázsitfelületeket érintően. Megrendeltük a Temesvár- Háromszék utcai játszótér körbe kerítési munkáit bontott, de jó állapotú kerítés elemek felhasználásával. V./ Parkfelújítás, fasor és játszóterek rekonstrukciós munkálatai: Megtörtént a Bp. XIX. ker. Kosárfonó u Vak Bottyán u Katica u közterületi játszótér kiviteli munkáinak a pályáztatása. A kiviteli munkákat a Károly Kert Kft. végzi. A területen a bontási munkák elkezdődtek. Teljesítési határidő: a szerződéskötéstől számított hat hét. Folyamatban van a Nagysándor J. utcai kalandjátszótér és sportpálya kiviteli munkáinak organizációja. A bontási munkákat a vállalkozó megkezdte. Vállalkozási szerződés alapján folynak az Esze Tamás - Kapisztrán -Thököly - Petúr utcák által határolt csomópont útrekonstrukciós és parkfelújítási munkái. VI./ Főbb szakmai egyeztetések: Fogadj örökbe egy közterületet program: Eddig összesen 17 megkeresés érkezett, abból 14 megállapodás aláírásra került, további 2 megállapodás készítése/aláírása folyamatban van. VII. Környezetvédelem: A komposztáló kerület program keretében szeptember 11.-én, és szeptember 19.-én tartott tájékoztató előadások keretében komposztáló edényt és lombkomposztáló rácsot osztottunk szét az első 150 jelentkező (elsősorban családi házak és társasházak) részére. Az előadásokat a program szakmai hátterét biztosító SZIKE Környezetvédelmi Egyesület tartotta. A program keretében háztartásonként - kertméret függvényében - 1 vagy 2 komposztáló edény, illetve 1 vagy 2 lombkomposztáló rács került kiosztásra. Azok részére, akik az edények elszállítását nem tudták megoldani, biztosítjuk a házhoz-szállítást. A 300 db FLAIR típusú 340 l-es komposztáló edényt az FKF Zrt. támogatásával szereztük be. A komposztáló rácsok beszerzésére felhívásos pályázatot írtunk ki, a beérkezett három árajánlatból a legkedvezőbb ajánlat-adóval, a Közpark Nonprofit Kft.-vel kötöttünk szerződést. A komposztálással kapcsolatosan felmerülő lakossági kérdésekben a programgazdaként szerződött SZIKE Egyesület nyújt folyamatos telefonos segítségnyújtást. A Közép-Magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal átvizsgálta a kerületi környezetvédelmi rendeleteket, jelezve a többször módosított 24/2004. (V.18.) önk.-i rendelet felülvizsgálatának szükségességét. Ennek következtében a rendelet szakmai átdolgozását megkezdtük. A ben beérkezett Szebb Kispesti Környezetünkért környezetvédelmi pályázatok értékelését a KVB 34/2009. (V.26.) sz. határozata alapján háromfős szakmai zsűri elvégezte. A Dávid Miklós emlékére rendezendő környezetvédelmi vetélkedőre beérkezett jelentkezések feldolgozása és a vetélkedő szakmai előkészítése szeptember harmadik hetében megkezdődött. VIII. Egyéb: A feladatainkat és az ügyiratok kezelését az ISO folyamatoknak megfelelően végezzük.

19 19 Budapest, október 12. Gajda Péter

20 20 HATÁROZATI JAVASLAT A képviselő-testület a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Tájékoztató a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről Tisztelt Képviselő-testület! Az elmúlt testületi ülés óta a polgármesteri hivatalt érintően az alábbi fontosabb

Részletesebben

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat (Cím) 1195 Budapest, Városház tér 18-20.) 2010. évi közbeszerzési terv I. sz.

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat (Cím) 1195 Budapest, Városház tér 18-20.) 2010. évi közbeszerzési terv I. sz. Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat (Cím) 1195 Budapest, Városház tér 18-20.) 2010. évi közbeszerzési terv I. sz. módosítás A közbeszerzés tárgya és mennyisége CPV kód Irányadó eljárásrend

Részletesebben

Javaslat Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének évi munkatervére

Javaslat Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének évi munkatervére Javaslat Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi munkatervére Január A napirendi pont címe: Bóbita Óvoda Intézmény vezetői pályázat elbírálása A napirendi pont

Részletesebben

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat (Cím) 1195 Budapest, Városház tér ) évi közbeszerzési terve

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat (Cím) 1195 Budapest, Városház tér ) évi közbeszerzési terve Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat (Cím) 1195 Budapest, Városház tér 18-20.) 2009. évi terve A közbeszerzés tárgya és mennyisége CPV kód Irányadó eljárásrend Tervezett eljárási típus Időbeli

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakat jelentem: Folyószámla-hitelkeret módosítása

Részletesebben

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat (Cím) 1195 Budapest, Városház tér ) évi közbeszerzési terve

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat (Cím) 1195 Budapest, Városház tér ) évi közbeszerzési terve Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat (Cím) 1195 Budapest, Városház tér 18-20.) 2010. évi közbeszerzési terve A közbeszerzés tárgya és mennyisége I. Árubeszerzés Polgármesteri Hivatal részére

Részletesebben

Előterjesztés a képviselő-testület részére

Előterjesztés a képviselő-testület részére Polgármester Előterjesztés a képviselő-testület részére Tárgy: Javaslat a módosított, illetve egységes szerkezetű alapító okiratának elfogadására. Tisztelt képviselő-testület! A testület 2012. április

Részletesebben

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat (Cím) 1195 Budapest, Városház tér ) évi közbeszerzési tervének III.

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat (Cím) 1195 Budapest, Városház tér ) évi közbeszerzési tervének III. Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat (Cím) 1195 Budapest, Városház tér 18-20.) 2008. évi i tervének III. módosítása A tárgya és mennyisége CPV kód Irányadó eljárásrend Tervezett eljárási

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakat jelentem: A Zoltán u. 42. sz. alatti

Részletesebben

Tisztelt Képviselő- Testület!

Tisztelt Képviselő- Testület! Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság Tárgy: Beszámoló a Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság 2011. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-

Részletesebben

Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról. I. A Polgármester átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozta:

Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról. I. A Polgármester átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozta: IV-76/4593/2013. sz. határozat 1. melléklet Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról I. A Polgármester átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozta: Humán Főosztály Ápolási díj: Összesen 294

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 16-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 16-i nyilvános ülésére 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/563-12/2016. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2016. december 16-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testülete 2017.

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról Ózd, 2015. július 23. Előterjesztő: Polgármester Készítette: Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály 2 10/2015.

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/566-9/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2016.

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 30-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2016. évi Munkaterv és jogalkotási program

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 14-i nyilvános ülésére. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2013.

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 14-i nyilvános ülésére. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2013. 18. NAPIREND Ügyiratszám: 1/692-12/2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő

Részletesebben

Előirányzat. 1. Szabályozott bevételek. 2. Polgármesteri Hivatal saját bevételei:

Előirányzat. 1. Szabályozott bevételek. 2. Polgármesteri Hivatal saját bevételei: Ezer Ft-ban 1. Szabályozott bevételek 1.1 Normatív állami hozzájárulás 1.2 SZJA részesedés 1.3 Helyi iparűzési adó 1.4 Idegenforgalmi adó 1.5 Adópótlék és bírság bevétel ( Fővárosi Önkormányzattól) 1.6

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Tájékoztató a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről Tisztelt Képviselő-testület! Az elmúlt testületi ülés óta a polgármesteri hivatalt érintően az alábbi fontosabb

Részletesebben

Előterjesztés 5/a. melléklete

Előterjesztés 5/a. melléklete Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának működési kiadási ai és I. félévi teljesítése kiemelt feladatonként Előterjesztés 5/a. melléklete 2101-01 Polgármesteri

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Tájékoztató a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről Tisztelt Képviselő-testület! Az elmúlt testületi ülés óta a polgármesteri hivatalt érintően az alábbi fontosabb

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI HATÁROZATTÁRA

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI HATÁROZATTÁRA HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI HATÁROZATTÁRA Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(I.29.) számú határozata - Szándéknyilatkozat a 2014-2020 közötti vidékfejlesztési

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Feladatok megnevezése

Feladatok megnevezése 30/2014. Ök. rendelet 5/a. melléklete Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának működési kiadási ai kiemelt feladatainak részletes ai 2101-01 Polgármesteri

Részletesebben

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat (Cím) 1195 Budapest, Városház tér ) évi közbeszerzési tervének II.

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat (Cím) 1195 Budapest, Városház tér ) évi közbeszerzési tervének II. Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat (Cím) 1195 Budapest, Városház tér 18-20.) 2008. évi i tervének II. módosítása A tárgya és mennyisége CPV kód Irányadó eljárásrend Tervezett eljárási típus

Részletesebben

Feladatok megnevezése

Feladatok megnevezése /2014. Ök. rendelet 5/a. melléklete Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának működési kiadási ai kiemelt feladatainak részletes ai 2101-01 Polgármesteri

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakat jelentem: A Micimackó Magánóvoda kérelme

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX:

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2016. február 09. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Jegyző Tárgy: Teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére Tisztelt Képviselő-testület! A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2013. ÉV 2013. január 30. (szerda) 1.1. Az önkormányzat 2013. évi költségvetése (első olvasat) 1.2. Önkormányzat intézményeinél biztosított gyermekétkeztetés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT képviselő-testület január 20-ai nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT képviselő-testület január 20-ai nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT képviselő-testület 2009. január 20-ai nyílt üléséről 1/2009.(I.20.) Ökt. h. A képviselő-testület egyetért az Ügyrendi Bizottság módosító javaslatával, és 2009. január 20-ai ülésén

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei

A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei 2.SZ. MELLÉKLET Javaslat a Polgármesteri Hivatal strukturális átalakítására című előterjesztéshez A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei Építéshatósági és Általános feladatköre a) az építési,

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének évre vonatkozó MUNKATERVE

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének évre vonatkozó MUNKATERVE Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évre vonatkozó MUNKATERVE Képviselőtestületi Február 9. Pénzügyi Osztály/ 2016. évi költségvetési rendeletének módosítására Pénzügyi Osztály

Részletesebben

10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/609-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. Ughy Jenőné jegyző Önkormányzati és Igazgatási Iroda Farkas Hajnalka önkormányzati ügyintéző

10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/609-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. Ughy Jenőné jegyző Önkormányzati és Igazgatási Iroda Farkas Hajnalka önkormányzati ügyintéző 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/609-14/2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2014. december 19-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének

Részletesebben

8/2015. Ök. rendelet 5/a. melléklete

8/2015. Ök. rendelet 5/a. melléklete 8/2015. Ök. rendelet 5/a. melléklete Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának működési kiadási ai kiemelt feladatainak részletes ai 2101 Polgármesteri

Részletesebben

Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének. Polgármesteri Hivatalának alapító okirata Egységes szerkezetű alapító okirat

Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének. Polgármesteri Hivatalának alapító okirata Egységes szerkezetű alapító okirat Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselőtestülete ának alapító okirata Egységes szerkezetű alapító okirat Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére Tárgy: Döntési javaslatok az Enying város önkormányzati épületeinek

Részletesebben

ezer forintban Módosított előirányzat évi előirányzat évi előirányzat Feladatok megnevezése

ezer forintban Módosított előirányzat évi előirányzat évi előirányzat Feladatok megnevezése Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának működési kiadási ai kiemelt feladatainak részletes ai 23/2015. Ök. rendelet 5/a. melléklete 2101 Polgármesteri

Részletesebben

Az Innoven Kft. 2012.november 15-én érkezett kérelmében tulajdonosi hozzájárulást kér a KEOP- 2012.5.5.0 számú pályázati kiíráson való részvételhez:

Az Innoven Kft. 2012.november 15-én érkezett kérelmében tulajdonosi hozzájárulást kér a KEOP- 2012.5.5.0 számú pályázati kiíráson való részvételhez: Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezi: Valamennyi

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni.

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni. Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20 /2014.(XI.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Csömör

Részletesebben

2015. február 24-én ülésezett Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő Testülete Napirendi pontok

2015. február 24-én ülésezett Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő Testülete Napirendi pontok 2015. február 24-én ülésezett Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő Testülete Napirendi pontok 1) Az Önkormányzat szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló rendeletének

Részletesebben

Tájékoztatási kötelezettségemnek az alábbiakban teszek eleget: Az előző beszámoló óta az alábbi események, intézkedések történtek:

Tájékoztatási kötelezettségemnek az alábbiakban teszek eleget: Az előző beszámoló óta az alábbi események, intézkedések történtek: B e s z á m o l ó Mágocs Város Képviselő-testületének 2016. augusztus 16-i ülésére. Tárgy: Tájékoztató a két ülés közötti időben történt eseményekről, tett intézkedésekről, átruházott hatáskörben hozott

Részletesebben

Gyermekvédelmi tanácskozás 2014. március 11.

Gyermekvédelmi tanácskozás 2014. március 11. Gyermekvédelmi tanácskozás 2014. március 11. Változások a szociális segélyezés területén Budapest Főváros XIIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012.(II.13.) önkormányzati rendelete a pénzbeli

Részletesebben

Európai Közösségek Építési beruházásra irányuló szerződések Előzetes részvételi felhívás. HU-Budapest: Építési munkák 2009/S

Európai Közösségek Építési beruházásra irányuló szerződések Előzetes részvételi felhívás. HU-Budapest: Építési munkák 2009/S 1/5 HU-Budapest: Építési munkák 2009/S 123-179224 ELŐZETES ÖSSZESĺTETT HIRDETMÉNY Építési beruházás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Budapest Főváros XIX. kerület Kispest

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV 2015. január 28. (szerda) 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

Tisztelt Képviselő- testület!

Tisztelt Képviselő- testület! Tájékoztatás Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. június 26-án tartandó rendes nyilvános ülésére Napirend előtti Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztést

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

2016. évi MUNKATERVE

2016. évi MUNKATERVE Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi MUNKATERVE 2016. március 16-tól - 2017. március 15-ig melyet a Képviselő-testület a 33/2016. (II.16.) számú határozatával

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 16.-án 17 óra 30

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2016. ÉV 2016. január 27. (szerda) 1. Az önkormányzat 2016. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 226/2001. (VIII. 27.) számú. h a t á r o z a t a. átruházott hatáskörök gyakorlásáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 226/2001. (VIII. 27.) számú. h a t á r o z a t a. átruházott hatáskörök gyakorlásáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 226/2001. (VIII. 27.) számú h a t á r o z a t a átruházott hatáskörök gyakorlásáról A Közgyűlés 1./ Az Egészségügyi Bizottság: - 3/2001. (VI.25.) számú határozatát

Részletesebben

POLGÁRMESTERI JELENTÉS a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról a Képviselő-testület 2014. szeptember 11-én tartandó ülésére

POLGÁRMESTERI JELENTÉS a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról a Képviselő-testület 2014. szeptember 11-én tartandó ülésére 2. napirendi pont melléklete 2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2. Tel: (29) 633-061 Fax: (29) 433-894 e-mail: polgarmester@gomba.hu Ikt.sz.: 67-30/2014. POLGÁRMESTERI JELENTÉS a képviselő-testületi határozatok

Részletesebben

II. HATÁROZAT KIVONAT a szeptember 16-ai rendes képviselő-testületi ülés zárt jegyzőkönyvéből

II. HATÁROZAT KIVONAT a szeptember 16-ai rendes képviselő-testületi ülés zárt jegyzőkönyvéből Iktatószám: T-246/2010. 13/2010. II. HATÁROZAT KIVONAT a 2010. szeptember 16-ai rendes képviselő-testületi ülés zárt jegyzőkönyvéből 440/2010. (IX.16.) B-L.Ö.h. 16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 8. (5) bekezdésében

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakat jelentem: dr. Heinisch Pál szerződéshosszabbítási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 2. számú függelék A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 1. A bizottság közreműködik az önkormányzat költségvetési, pénzügyi-ellenőrzési, vagyongazdálkodási, településüzemeltetési, településrendezési

Részletesebben

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 3. melléklet a 10/2013.(III.27.) önkormányzati rendelethez AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 1. Köznevelési, Kulturális és Ügyrendi Bizottság 1.1. Az Ügyrendi bizottság dönt: 1.1.1.

Részletesebben

Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11. napján tartandó ülésére

Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11. napján tartandó ülésére Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11. napján tartandó ülésére Napirend előtt Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott

Részletesebben

Budapest, Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat képviselő-testületének sz. rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról TERVEZET

Budapest, Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat képviselő-testületének sz. rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról TERVEZET Budapest, Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat képviselő-testületének sz. rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról TERVEZET Az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2014. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2014. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2014. ÉV 2014. január 29. (szerda) 1.) Az önkormányzat 2014. évi költségvetése (első olvasat) 2.) A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 01-i rendkívüli nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 01-i rendkívüli nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/4-20/2016 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 01-i rendkívüli nyílt üléséről

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének évi munkaterve

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének évi munkaterve Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi munkaterve I. 2017. január 25-i képviselő-testületi ülés 1. A 2017. évi fővárosi forrásmegosztás véleményezése 2. Javaslat a

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Vásárosdombó Község Képviselő-testületének 2/2008.(I.11.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 1./2006(II.8.) számú rendelet módosításáról Vásárosdombó Község Önkormányzatának

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének évi 7. rendes ülését szeptember 10-én (szerda) órára

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének évi 7. rendes ülését szeptember 10-én (szerda) órára M E G H Í V Ó Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 7. rendes ülését Napirend: 2008. szeptember 10-én (szerda) 14 00 órára hívom össze. A képviselő-testület ülését a Józsefvárosi

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Gazdasági Bizottság évi munkatervéről

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Gazdasági Bizottság évi munkatervéről Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének tagja ~. számú előterjesztés Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Gazdasági Bizottság 2013. évi munkatervéről I. Tartalmi

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Bodorkós Ferenc polgármester Dr. Görög István jegyző A polgármesteri beszámolót Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Pályázat egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi

Részletesebben

Budapest Főváros X, kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ulese. Budapest Főváros X. kerület 9 mii tél.2 JO- Kőbányai Önkormányzat ' '

Budapest Főváros X, kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ulese. Budapest Főváros X. kerület 9 mii tél.2 JO- Kőbányai Önkormányzat ' ' Budapest Főváros X, kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ulese Budapest Főváros X. kerület 9 mii tél.2 JO- Kőbányai Önkormányzat ' ' Polgármestere Budapest,.. Tárgy: Javaslat a Bp. X. Hungária

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervére Előterjesztő: Tóth József polgármester Előkészítő: dr. Váliné Antal Mária

Részletesebben

l 1 J (. számú előterjesztés

l 1 J (. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere l 1 J (. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2013.

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

(T e r v e z e t) A rendelet 2. (1) bekezdésében szereplő A hivatal megnevezése: címhez tartozó szöveg az alábbiak szerint módosul:

(T e r v e z e t) A rendelet 2. (1) bekezdésében szereplő A hivatal megnevezése: címhez tartozó szöveg az alábbiak szerint módosul: Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009.( ) rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 43/2006.(XII.22.) rendelet módosításáról (T

Részletesebben

H A T Á R O Z A T K I V O N A T

H A T Á R O Z A T K I V O N A T Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Iktatószám: T-30/2016. I. H A T Á R O Z A T K I V O N A T a 2016. március 10-ei rendes nyílt Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéből 32/2016.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2./ Javaslat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselőtestületének

M E G H Í V Ó. 2./ Javaslat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselőtestületének M E G H Í V Ó Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 18-án /csütörtökön/ 9:00 órai kezdettel megtartandó ülésére Az ülés helye: Zuglói Városgazdálkodási

Részletesebben

HATÁROZAT KIVONAT május 10 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből

HATÁROZAT KIVONAT május 10 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből Iktatószám: T-128/2007. 06/2007. I. a HATÁROZAT KIVONAT 2007. május 10 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből 256/2007. (V.10.) B-L.Ö.h. 22 igen szavazattal, egyhangúlag tárgyalásra elfogadta

Részletesebben

16. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 25-i ülésére

16. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 25-i ülésére Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-i ülésére 16. Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata 2014. évi közbeszerzési tervének módosítása Az előterjesztést

Részletesebben

Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Papkeszi, 2009 Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének

Részletesebben

31/2003.(IX.08.) ÖKT. sz rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege

31/2003.(IX.08.) ÖKT. sz rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete AZ INGATLANOK KÖZMŰFEJLESZTÉSÉNEK HELYI TÁMOGATÁSÁRÓL SZÓLÓ a 34/2004. (V.25.), 30/2013. (VI.24.) és a 28/2015. (XI.05.) önkormányzati rendeletek által módosított

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 26/2012. (V. 31.) 1 önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/1995. (VI. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

ezer forintban Módosított előirányzat évi előirányzat évi előirányzat Feladatok megnevezése

ezer forintban Módosított előirányzat évi előirányzat évi előirányzat Feladatok megnevezése Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának működési kiadási ai kiemelt feladatainak részletes ai 32/2015. Ök. rendelet 5/a. melléklete 2101 Polgármesteri

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-020 jegyzo@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 2. rendes ülését. 2008. február 27-én (szerda) 14 00 órára

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 2. rendes ülését. 2008. február 27-én (szerda) 14 00 órára M E G H Í V Ó Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 2. rendes ülését 2008. február 27-én (szerda) 14 00 órára hívom össze. A képviselő-testület ülését a Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

ezer forintban Módosított előirányzat évi előirányzat évi előirányzat Feladatok megnevezése

ezer forintban Módosított előirányzat évi előirányzat évi előirányzat Feladatok megnevezése Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának működési kiadási ai kiemelt feladatainak részletes ai 26/2015. Ök. rendelet 5/a. melléklete 2101 Polgármesteri

Részletesebben

2011. évi MUNKATERVE

2011. évi MUNKATERVE T E R V E Z E T Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évi MUNKATERVE A Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek: 1.) Január 21. péntek 1) Előterjesztés Rétság város gazdasági

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: dr. Varga Tibor jegyző Előterjeszti:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület szeptember 17-én tartandó ülésére. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület szeptember 17-én tartandó ülésére. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról Füzesgyarmat Város Önkormányzat POLGÁRMESTERE 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. szeptember

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben