vallalkozasiszerz6des

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "vallalkozasiszerz6des"

Átírás

1 vallalkozasiszerz6des amely letrejott masreszr61, egyreszr61 Balassagyarmat Varos Onkormanyzata Szekhely: 2660 Balassagyannat, Rftk6czifejedelem uga 12. Adoszam: Torzsszam: Bankszamlaszam: Tel.: Fax.: Kepviseli: Medvacz Lajos polgarmester, mint MegrendelO, tovabbiakban: MegrendclO Real Construction Kft Szekbely: 1165 Budapest, Istvan kiraly u. 7. Cegjegyzekszam: Adoszam: Szamlaszam: Telefon: 20/ Fax: 35/ Kepviseli: Vida Attila mint vallalkozo, tovabbiakban: Vallalkozo kozott "ovodai epiiletek homlokzat-, es bllrkolat felujitasi munkai" targyban lebonyolitott altalanos egyszeru, targyalasos kozbeszerzesi eljaras alapjan. A Vallalkozo a nevezett cljarason aprilis 26. keltu vegajanlataval elnyerte az epitesi berllhazas vcgzesenek jogat. 1. A szerzodes alapadatai 1.1 A MegrendelO megrendeli, a Vallalkozo elvallalja a Kozponti 6voda es az lpolyszogi Tagovoda ovodai epiiletek homlokzat-, es burkolat felujitasi munkait az osszes jarulekos munkaval egyiitt az ajanlatkeresi dokumentacioban, es a kozbeszerzesi eljaras soran megtartott targyalasok jegyz6konyveben reszletezett feladatok es hatarid6k teljesitesevel. 1.2 Szerz6d6 felek a szerzooes targyat kepez6 munkak ellenerteket az alabbiak szerint hatarozzak meg, egyosszegii, a befejezcsi hatarid6 figyelembevetelevel kialakltott vegleges versenyaron: Netto AFA Osszesen: ,-Ft ,-Ft ,-Ft az ajanjat alapjat kepez6 tervdokumentacio muszakl tartalman alapulo, a 2.1 es 2.2 pontban reszletezett feladatok elvegzeset is tartalmazo atahinyar. Az atalanyar fedezetet ny6jt mindazon clvegzend6 munkakra, melyek a szerz6desszeru teljesiteshez sziiksegesek. Az atalanyar tartalmazza a rendeltetesszeru hasznalathoz sziikseges osszes munkat es anyagok ellenerteket. Tobbletmllnka elszamolasara Vallalkozo nem jogosult. A fizetesi felteteleketjelen szerz6des 5. pontja tattalmazza. 1.4 Hatarid6k:

2 A munkateriilet iitadas-atvetele: A Megrende16 kiiteles a munkateriiletet a szerzodes teljesitesere alkalmas allapotban, jelen szerzodes alairasat kiiveto 2 munkanapon beliil a Vallalkozo reszere iitadni. Befejezesi hatarido: junius A vallalkozas terjedelme, a vallalkoz6i dfj tartalma 2.1 A vallalkozoi szerzodes az alabbiakra terjed ki: A Kiizponti 6voda es az Ipolysziigi Tagovoda ovodai epiiletek homlokzat-, es burkolat felujitasi munkai az iisszes jarulekos munkaval egyiitt, a kiizbeszerzesi eljaras soran e szerzodes letrejiitteig keletkezett es atadott iisszes irat, dokumentacio - igy kiiliiniisen az ajanlati es vegajanlati dokumentacio teljes tartalma -, a vallalkozoi ajanlat szerint, az atadas-atveteli eljaras, a dokumentalt, rendeltetesszeru hasznalatra alkalmas allapot figyelembevetelevel. 2.2 A vallalkozasi dij az alabbi teljesitesek ellenerteket foglalja magaban: a teljes kivitelezesi tevekenyseget, a bontasi es az epitesi munkak, tovabba a megvalositashoz sziikseges iisszes tevekenyseg - a kiizbeszerzesi eljaras soran a jelen szerzodes letrejiitteig keletkezett es atadott iisszes irat, dokumentacio, a vallalkozoi ajanlat es vegajanlat szerinti - hiany- es hibamentes elvegzesenek valamennyi kiiltseget; a teljes kiiru megvalositashoz sziikseges valamennyi kiiltseget es potlekot (pi. ado, illetek, felvonulasi, epitesi energia es kiizmukiepites, kiirnyezet-megovasi, orzesi, vagyon- es balesetvedelmi stb. kiiltsegeket); a megvalositashoz sziikseges valamennyi arvonzatot (pl. a segedszerkezetek, a segedanyagok, felvonulas, egyeb dijak, kiiltsegek, ideiglenes letesitmenyek, irodak, szocialis helyisegek, energiak, telefon, orzes stb. erteket); az epitesi ida tartamara a sziikseges epitesi kerites, vedoteto stb. letesitesenek, eloallitasanak kiiltseget, beleertve azok lebontasat es elszallitasiit; az epitessel erintett, valamint azzal szomszedos teriileten (beleertve minden kiizmuvezeteket es berendezest) az esetlegesen keletkezo karok helyreallitasi es rekultivacios kiiltsegeit; garancialis kiiltsegeket; az epitkezes teljes kiiru epitesi es felelossegbiztositasanak kiiltsegeit; a megvalositott letesitmenyek muszaki iitadas-atvetelehez sziikseges jegyzokiinyvek es dokumentumok beszerzesenek es eloallitasanak kiiltseget. 2 3 Esetleges potmunkak elszamolasa Amennyiben potmunka valik sziiksegesse, a Vallalkozonak a munka elvegzesere ajanlatot kell keszitenie. A potmunkara vonatkozo igenyet a Vallalkozonak az epitesi naploban is riigzitenie kell. Megrende16 a potmunka elfogadasarol a Vallalkozo ajanlata alapjan, a potmunka erteketol fiiggoen, a Kbt. erre vonatkozo rendelkezesei figyelembevetelevel diint. Potmunka megrendelese eseten az elszamolas alapjiit kepezo ar az alabbi:

3 o h~teles elszamolas; o az ajanlathoz csatolt arkepzesi adatok (brutt6 rezsi6radij, a TERC V.l.P. BRONZ TIME Osszevont Epitoipari Koltsegvetes-keszito Program 2011/1. verzi6ja szerinti normak) alapjan; o az uj es az elmarad6 munkak azonos arszinten torteno osszevetese. A Vallalkoz6 az elozoekben reszletezett aron fellil semmilyen tobbletkoltseget nem ervenyesithet. Ez vonatkozik az inflaci6s arvaltozasokra is. 3. A kolcsol1os egyiittmukodes feltetelei 3.1 A munkaterliletet munkavegzesre alkalmas allapotban a MegrendelO kepviseloje adja at. Az atadas tenyet es felteteleit munkaterlilet atadas-atveteli jegyzokonyvben kell rogziteni. 3.2 A Vallalkoz6 gondoskodik a jegyzokonyvvel atvett munkaterlilet allagmeg6vasar61, orzeserol, a munka- es tiizvedelmi eloirasok betartasar A Vallalkoz6 kotelezettseget vallal arra, hogy a megval6sitas kozbeni vitak (miiszaki, ertelmezesi stb.) nem kesleltethetik a letesitmeny megval6sitasat, nem adhatnak alapot a befejezesi hatarido m6dositasara. Ezeket a szerzodo felek kivitelezes kozben, vagy atadas utan megegyezessel, vagy jogi uton rendezik. 3-4 Amennyiben - a Megrendelo altai kezdemenyezett - az egyeztetett miiszaki tartalomt6l val6 elteresek, illetve p6tteljesitesek valnak szliksegesse, arra vonatkoz6an a Vallalkoz6 javaslatot, illetve p6tajanlatot ad, amelynek a MegrendelO reszerol torte no elfogadasat kovetoen lehet a munkat elkezdeni. 3.5 Az elfogadott miiszaki megoldast6l eltero miiszaki megoldast a Vallalkoz6 csak a MegrendelO elozetes j6vahagyasaval alkalmazhat. 3.6 A Vallalkoz6 a munkaterlilet atvetelevel megnyitja, es folyamatosan vezeti az epitesi napl6t. 3.7 Vallalkoz6 koteles a munkat a munkaterlilet atadasat6l szamitott, legkesobb 5 napon bellil elkezdeni, es az epitesi iitemterv szerint vegezni. Az epitesi iitemtervtol val6 huszonegy napos elmaradas szerzodesszegesnek minoslil, annak minden kovetkezmenyevel egyiitt. 3.8 A Vallalkoz6 a munkavegzes soran az epitessel osszefiiggo zaj, rezges, por stb. szennyezesekre vonatkoz6 eloirasokat betartja, a munkateriiletrol az epitkezessel okozott szennyezest folyamatosan eltavolitja. Amennyiben e kotelezettseget felsz6litas ellenere sem teljesiti, azt a MegrendelO a Vallalkoz6 koltsegere elvegezteti. 3.9 A Vallalkoz6 tevekenysegevel osszefiiggo, a szerzodes idotartama alatt keletkezo karokert a MegrendelO felelosseget nem vallal es nem biztosit teritest. A karok elharitasara a Vallalkoz6 sajat nevere es felelossegere, a beruhazasra vonatkoz6 epitesi es felelossegbiztositast kot a szerzodeskotes napjaig, amelynek masolatat tartozik a szerzodes alairasakor a MegrendelO reszere atadni.

4 3.10 A kivitelezes soran csak a hatalyos epitesi eloirasok es szabvanyok szerinti minosftessel, EM! tanusitvannyal rendelkezo, I. osztalyu minosegnek megfelelo anyagok, szerkezetek, berendezesek hasznalhat6k fel, amelyek alkalmassagat a Vallalkoz6 szavatolja ElOzetesen bejelentett MegrendelOi igeny szerint a beepitesre tervezett anyagok, illetve termekek gyartmanyismertet6jet, minosegi tanusitvanyat, mintakollekci6jat a Vallalkoz6 elozetesen bemutatja. Csak a MegrendelO altai elfogadott anyag, termek epithet6 be A Vallalkoz6 az eltakarasra keriilo munkareszek ellenorzesi lehetoseget biztositja, az eltakarasi idopontot 3 nappal megelozo ertesitessej. Ha a MegrendelO ezen idoszak alatt az ellenorzesi kiitelezettsegenek nem tesz eleget, a Vallalkoz6 jogosult a munkaresz befedesere vagy eltakarasara, de az eltakart munkareszekert is teljes felelosseggel tartozik. A Vallalkoz6 a szabvanyokban eloirt ellenorzeseket folyamatosan elvegzi es azok jegyzokiinyveit, bizonylatait a MegrendelO rendelkezesere bocsatja. 4. Atadas - atvetel 4.1 A Vallalkoz6 kiiteles a kiirasban meghatarozott, a rendeltetesszeru hasznalatot biztosit6, teljes kiiru, biztonsagos hasznalatra alkalmas auapotban es a magyar szabvany szerinti I. osztalyu minosegben a vaualt befejezesi hataridore teljesiteni. Ahol a minosegre vonatkoz6 eloirasok nincsenek szabvanyokban riigzitve, ott a szerzodo felek elozetesen meghatarozzak a sziikseges es elegseges kiivetelmenyeket. 4 2 A letesitmeny megval6sitasat legkesobb az atadas-atveteli eljaras kezdetet megelozo 5 nappal korabban a Vallalkoz6 keszre jelenti. 4.3 A Vallalkoz6 az atadas-atveteli eljarason a MegrendelO rendelkezesere bocsatja a kiivetkezoket: Mubizonylatok Az egyes epiiletszerkezetek kezelesi, karbantartasi utasitasa 4-4 Az atadas-atveteli eljaras csak a miiszaki euenor hiba- es hianymentesseget igazol6 nyilatkozata birtokaban zarhat6 Ie. 4.5 A Polgari Tiirvenykiinyvrol sz evi IV. tiirveny 405. (1) bekezdesenek ertelmeben a szerzodeses munkak teljesiteset kiivetoen a muszaki atadas-atveteli eljaras idopontjat a Vallalkoz6 tuzi ki a teljesitesi hataridon beliili idopontra, vagy a teljesitesi hataridokent kitiiziitt hatarnapra. 5. Szamlazas, fizetes 5 1 Az ajanlatkero a nyertes ajanlattevo reszere 50 % eloleget biztosit. A vallalkoz6 az eloleg kezhezvetele utan szamlat bocsat ki. A vegszamla kiallitasara a sikeres muszaki atadasatveteli eljaras lezarasat kiivetoen keriilhet sor. A Kbt (6) bekezdese szerinti feltetelek esetere vonatkoz6 penzintezeti felhatalmaz6 nyilatkozatot ajanlatkero a szerzodes alairasaval egyidejuleg bocsatja a nyertes ajanlattevo rendelkezesere.

5 Az ajanlatker6 a Kbt (3) bekezdes d) pontja szerinti ellenerteket 15 napon bewl HUF-ban teljesiti. Az ajanlattev6t megillet6 hanyad ellenerteket az ajanlatker6 30 napon bellil atutalja az ajanlattev6kent szerz6d6 felnek, ha 6 az alvallalkozokkal szembeni fizetesi kotelezettseget az Art. 36/ A. -ara is tekintettel teljesitette. Az epites nem engedelykoteles tevekenyseg, ezert az AFA tekinteteben a forditott afa szabalyozasa nem alkalmazando. Kesedelmes fizetes eseten Vallalkozo jogosult a Ptk-ban meghatarozott kesedelmi kamat ervenyesitesere. 5.2 Vegszamlat csak a szerz6des igazolt, hiany- es hibamentes teljesiteset kovet6en lehet beny(tjtani. 6. Kotber Amennyiben a Vallalkozo a szerz6desben vallalt kotelezettsegenek hatarid6re nem tesz eleget, ugy a Megrende16nek kotbert tartozik fizetni jelen szerz6des 6. pontja szerint. A Megrende16 a kesedelem merteke, vagy a meghiusulas alapjan megallapitott kotbert a Vallalkozonak leszamlazza. A kesedelmes teljesitest kovet6en beny(tjtott Vallalkozoi vegszamlat a MegrendeI6 csak a kotberszamla kiegyenliteset kovet6 30 napon beliil koteles kiegyenliteni. 6.1 A befejezesi hatarid6 kotberterhes. 6.2 A Vallalkozo altai vallalt kotberfajtak: o Kesedelmes teljesites esc ten fizetend6 kotber o Meghiusulas eseten fizetend6 kotber A kotber vetitesi alapja a szerz6deses atalanyar nett6 erteke. 6.3 A kotber merteke: Kesedelmes teljesites eseten a Vallalkozo Ft/nap kotber merteket vallal, amely legfeljebb a szerzooeses netto ar 3 %-anak mertekeig terjedhet. A meghiusulasi kotber merteke a szerz6deses atalanyar netto ertekenek 5 %. 6-4 A kotberigeny az arra okot ado esemeny bekovetkezesekor keletkezik. A kotber esedekesse valik: Kesedelem eseten akkor, amikor a kesedelem megsziinik, Megrende16 a vallalt teljesitesifbirtokbaadasi hatarid6 utolso napjat koveto 30 napot meghalado kesedelem eseten egyoldalu nyilatkozattai megallapithatja a teljesites meghiusulasat. A meghiusulasi kotber a teljesites meghiusulasat megallapito egyoldalu nyilatkozat kozlesevel valik esedekesse. 6.5 A Vallalkozo a Megrendel6nek a kotbert meghalado karait - igy kiilonosen a vagyonban beallo csokkenest es az ell11aradt hasznokat - is koteles teljes osszcgiikben megteriteni. 6.6 A Vallalkozo kesedell11es, vagy hibasteljesitese eseten - al11ennyibcn a Mcgrende16nek a teljesiteshez fiiz6d6 erdeke mar nem all fenn - a jelen szerz6dest6l a meghiusulasi kotber ervenyesitese mellett elallhat.

6 7. Garancia es felelosseg 7.1 A jelentkezo karok eszlelese eseten a Vallalkoz6 kiiteles haladektalanul megkezdeni a hibaelharitasi tevekenyseget, a karok enyhitesere vonatkoz6 intezkedeseket megtenni, a MegrendelOt ertesiteni. 7.2 A Vallalkoz6 24 h6nap j6tallast vallal, valamint a jogszabalyokban (szakmai eloirasokban, szabvanyokban) eloirt alkalmassagi es szavatossagi ido garantalasat vallalja. A j6tallas es a szavatossagi hataridok kezdo idopontja a muszaki atadas-atveteli eljaras lezarasa. 7.3 Amennyiben a kivitelezes soran, illetve a j6tallasi ido alatt olyan hianyossagok deriilnek ki, amelyek szakszerutlen munkavegzesre, vagy csiikkent erteku anyagokra vezethetok vissza, akkor ezeket a Vallalkoz6 a MegrendelO felsz6litasara, azonnal, teritesmentesen es egeszeben kiiteles megsziintetni es kijavitani. Amennyiben Vallalkoz6 a megadott hataridore nem tesz eleget a felsz6litasnak, a MegrendelOnek joga van a munkat a Vallalkoz6 kiiltsegere massal elvegeztetni. 8. Minosegbiztositas, minosegtanusitas 8.1 A Vallalkoz6 az anyagok beepitesenek, ilietve beszerejesenek dokumentumait kiiteles folyamatosan vezetni es dokumentalni. A Megrendelo nem kiiteles elfogadni olyan teljesitest, amely az 1. osztaly(j munka vagy az elore irasban riigzitett kriteriumoknak nem felel meg. 9. Megrendeloi szolgaitatasok 9.1 A Megrendel6 a Vallalkozo altai vezetett epitesi napl6t folyamatosan, hetenkent ellenorzi. A MegrendelO az eltakarasra keriilo munkareszeket a Vallalkoz6 epitesi napl6jaba tiil1ent bejegyzest, ilietve az egyeb irasos ertesitest kiiveto 3 munkanapon beliil ellenorzi, megfelelosege eseten az eltakarasi engedelyt irasban megadja. Szerkezeti allekonysaggal kapcsolatos j6vahagyast csak statikai ellenorzes es irasos szakvelemeny birtokaban adhat a Megrendelo kepviseloje. 9.3 A Megrendelo kijelenti, hogy a vallalkozasi dij iisszege rendelkezesre all. 9-4 Kooperaci6s megbeszeleseken val6 reszvetel, a nyilatkozattetelre es a sziikseges diintesek meghozatalara feljogositott kepviselettel. I. 10. Egyeb szolgaltatasok A Megrendelo reszerol szerzodes m6dositasat erinto iigyekben alair6: nev: Medvacz Lajos polgarmester A teljesites igazolasara jogosult muszaki ellenore: nev: Magyaros Tamas A Vallalkoz6 reszerol:

7 nev: Vida Attila jogosult eljami. II. 11. A szerzodes mellekletei 1. szamll melleklet: Ajanlatkeresi Dokumentaci6, Ajanlattev6 ajanlata es vegajanlata 2. szamu melleklet: Muszaki megval6sitasi vonalas utemterv 3. szamu melleklet: Felel6sseg biztositasi kotveny A szerz6deskoteskor barmely okb61, elore nem lathat6 vis maior helyzct eseten a szerz6des esetleges m6dositasara a Polgari Torvenykonyv, valamint a Kbt. rendelkezesei az iranyad6k. A jelen szerz6des barmilyen magyarazata, ertelmezese, m6dositasa vagy kiegeszitese kizar61ag kozos megegyezessel, irasban tortenhet. Balassagyarmat, majus 0 alassagyarmat, majus 09. Ellenjegyzem: i). ~c~ :~~~~~ ~TlO~ ~ ~AL. \ga\ultb Kft 1.O>c",dO.s SzO lu,oly utea 1 \\65 Budapest, \S~~n\_1-41 Il-dbszatn

8

SzaIlitasi Szerzodes

SzaIlitasi Szerzodes SzaIlitasi Szerzodes amely letrejott masreszrol, egyreszrol Balassagyarmat Varos Onkormanyzata Szekhely: 2660 Balassagyarrnat, Rak6czi fejedelem tit 12. Ad6szam: 15450346-2-12 Torzsszam: 450340 Bankszamlaszam:

Részletesebben

Vállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz

Vállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz Vállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Debrecen Megyei Jogú város Önkormányzata (4024 Debrecen, Piac u. 20. sz.) képviseletében Kósa Lajos polgármester. mint Megrendelő, másrészről a Komplex-D

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: a Magyar Köztársaság Ügyészsége (1055 Budapest, Markó u.16.) másrészről: Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01481011-00000000 Adószám: 15300148-2-41 KSH azonosító:

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

VALLALKOZASI SZERZODES

VALLALKOZASI SZERZODES VALLALKOZASI SZERZODES mely letrejott egyfelol: nev: Sasd Varos Onkormanyzata szekhely: 7370 Sasd, Rakoczi lit 41. kepviseletre jogosult: Szekely Szilard polgarmester adoszam: 15331933-2-02 bankszamlaszam:

Részletesebben

vallalkozasiszerzodes

vallalkozasiszerzodes vallalkozasiszerzodes amely letrejott egyreszr61 masreszr61, Balassagyarmat Varos Onkormanyzata Szekhely:2660 Balassagyarmat,Rak6czifejedelemutja 12. Ad6szam: 15450346-2-12 Torzsszam: 450340 Bankszamlaszam:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészról Magyarország Külügyminisztériuma (1027 Budapest, Bem rkp. 47.), képviseli: Bába Iván közigazgatási államtitkár, rnint megrendel() - a továbbiakban Megrendelő;

Részletesebben

vallalkozasiszerzodes

vallalkozasiszerzodes vallalkozasiszerzodes mely letrejott egyreszr61 Balassagyarmat Varos Onkormanyzata Balassagyarmat, Rak6czi fejedelem lit 12., ad6szama:15450346-2 - 12 bankszamla szam: 11741017-15450346), mint Megbiz6

Részletesebben

V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S A szerződés 5 számozott oldalból áll.

V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S A szerződés 5 számozott oldalból áll. V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S A szerződés 5 számozott oldalból áll. amely létrejött egyrészről Óbuda Békásmegyer Önkormányzat Cím: 1033 Budapest, Fő tér 3. Tel: 4378-647 Képviselő: Szepessy

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 5001 Szolnok, Kossuth L. út 2. Képviseli: Fejér Andor elnök Adószám: 15408002-2-16 Számlaszám: 11745004-15408002 Tel.: 56/505-200*

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: Budapest V. Alkotmány u.2. Képviselő: Politikatörténeti Intézet Közhasznú Nonprofit Kft. Adószám: 18089934-2-41 Tel./Fax: 06-30-307-2935 / 301-49-22 a

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről........., mint Megrendelők. Valamint....

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről........., mint Megrendelők. Valamint.... VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről......, mint Megrendelők Valamint.... Vállalkozó cégjegyzékszáma: Cégjegyzéket vezető bíróság: Adóazonosító szám: Bankszámla szám: mint Vállalkozó között

Részletesebben

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya:

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya: SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TELESZKÓPOS RAKODÓGÉP BESZERZÉSE amely létrejött egyrészről: Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 3. Teljes jogú képviselője: Hárs József

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szállítási szerződés amely létrejött egyrészről Dr. Kenessey Albert Kórház-rendelőintézet (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125-127.) (továbbiakban: Megrendelő) (képviseletében eljár: Dr. Szabó

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MINTA

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MINTA VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MINTA amely létrejött egyrészt a Társasház mint megrendelő / a továbbiakban: Megrendelő másrészről a Bereczki és Társa Kft., mint vállalkozó /a továbbiakban: Vállalkozó között a

Részletesebben

VALLALKOzASISZERZODES

VALLALKOzASISZERZODES VALLALKOzASISZERZODES amely letrejiitt egyreszrol a Budapest XVIII. keriilet PestszentIOI"inc-Pestszentimre Onkormanyzat (szekhe1y: 1184 Budapest. Ulloi ut 400., adoszam: 15518008-2-43, bankszitmlaszam:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Megrendelő, Megrendelő: Cégjegyzékszám: Bankszámlaszám Képviseli: a továbbiakban mint Megrendelő, másrészről Vállalkozó: Nyilvántartási szám: Statisztikai számjel: Bankszámlaszám:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amelyet az egyik részről a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (székhelye: 1054 Budapest, Garibaldi u. 2., adószáma: 15311746-2-41), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Országgyűlés Hivatala (1357 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.) mint megrendelő (a továbbiakban, mint Megrendelő), másrészről a : KIPSZER Klíma Controll

Részletesebben

Vallalkozasi Szerzodes

Vallalkozasi Szerzodes Az Ocsod Nagykozseg Onkormanyzata es a ROBTOP Kft. kozott 2009. aprilis 07-en letrejott, es 2009. november 17-en modositott Vallalkozasi szerzodes egyseges szerkezetbe foglalt 2. szamu modositasa Vallalkozasi

Részletesebben

Kivitelezési szerződés

Kivitelezési szerződés Kivitelezési szerződés amely létrejött egyrészről: részben ERSTE BANK HUNGARY Zrt.által nyújtott kölcsönből, utófinanszírozással... (székhelye:...; cégjegyzékszáma:...,...; statisztikai azonosítója:...;

Részletesebben

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll:

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll: KERETMEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban Kbt.) alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület augusztus 27-i ülésére. az Abony, Vasút u. 1. sz. alatti ingatlan bontására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület augusztus 27-i ülésére. az Abony, Vasút u. 1. sz. alatti ingatlan bontására Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt. sz.: 001/10290-6/2009 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés Iktatószám: AK-06-150/23009. amely létrejött egyrészről az Állami Számvevőszék Székhelye: 1052 Budapest, Apáczai Csere J. u. 10. Törzskönyvi szám: 324766 Bankszámlaszám: Magyar Államkincstár

Részletesebben

Tárgy: Közbiztonsági Központ kialakítása Melléklet : szerződés tervezet

Tárgy: Közbiztonsági Központ kialakítása Melléklet : szerződés tervezet Ügyiratszám: Tárgy: Közbiztonsági Központ kialakítása Melléklet : szerződés tervezet Tisztelt Képviselő-testület! A régi vízmű épületének átalakítási munkáira 2016. június 23-i Képviselő-testületi ülésen

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről név: cím: adószám: bankszámlaszám: KSH szám: képviseli: Hidegkút Község Önkormányzata Pénzes Erzsébet polgármester továbbiakban mint Megrendelő másrészről

Részletesebben

2 3. Teljesítési határidők A kivitelezés kezdésének időpontja: augusztus 30. A befejezési határidő: október 31. Vállalkozó köteles a szerz

2 3. Teljesítési határidők A kivitelezés kezdésének időpontja: augusztus 30. A befejezési határidő: október 31. Vállalkozó köteles a szerz VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Vác Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (2600 Vác, Március 15. tér 11. önkormányzati törzsszám: 395423000, adószám: 15395429-2-13) mint Megrendelő,

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2013. január 24-ei II. rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 4. napirendi pont: Előterjesztés a Patak

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről: Söjtör Község Önkormányzata székhely: 8897 Söjtör, Petőfi u. 2. bankszámlaszám: 2011. augusztus 31-ig: 11749008-15432364 2011. szeptember 1-től: 74000119-10733952

Részletesebben

Ocsod Nagykozseg dnkormanyzata. kozott marcius 6-an Ketrejott. Egyseges szerkezetbe foglalt 3. szamu mddositasa

Ocsod Nagykozseg dnkormanyzata. kozott marcius 6-an Ketrejott. Egyseges szerkezetbe foglalt 3. szamu mddositasa Ocsod Nagykozseg dnkormanyzata es Metacom'96 Bt. kozott 2009. marcius 6-an Ketrejott VALLALKOZASI SZERZQDES Egyseges szerkezetbe foglalt 3. szamu mddositasa amely letrejott egyreszrol Nev: Adoszam: Bankszamkszam:

Részletesebben

Építési alvállalkozói szerződés

Építési alvállalkozói szerződés Szerződésminta: Szerződés száma:./..év Építési alvállalkozói szerződés amely létrejött egyrészről.. lakhelye (székhelye):... képviseli:... cégjegyzékszáma... regisztrációs száma 1 :... nyilvántartó cégbíróság...

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) (építtető Cigándi Innovációs és Ifjúsági Sportegyesület Kiemelkedően Közhasznú Szervezet mint megrendelő és.. építőipari kivitelező gazdasági társaság mint vállalkozó

Részletesebben

SZÁLLITÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLITÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLITÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Dr. Kenessey Albert Kórház-rendelőintézet (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125-127.) (továbbiakban: Megrendelő) (képviseletében eljár: Dr Szabó

Részletesebben

Nyírbátor, Fáy, Füveskert, Szentvér utcák felújítása KIVITELEZÉSÉHEZ

Nyírbátor, Fáy, Füveskert, Szentvér utcák felújítása KIVITELEZÉSÉHEZ V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S a Nyírbátor, Fáy, Füveskert, Szentvér utcák felújítása KIVITELEZÉSÉHEZ V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S amely egyrészről Nyírbátor Város Önkormányzat

Részletesebben

Vállalkozói szerződés

Vállalkozói szerződés Vállalkozói szerződés amely létrejött egyrészről Újhartyán Község Önkormányzata Székhelye: 2367, Újhartyán, Fő utca 21. adószáma: 15391236-2-13 Képviseletében: Schulcz József Polgármester mint Megrendelő

Részletesebben

VALLALKOZASISZERZODES

VALLALKOZASISZERZODES VALLALKOZASISZERZODES amely letrejott egyreszrol nev: Paller Press Epitoipari Kft szekhely: 5440 Kunszentmarton. Bozsik K. u. 1. Cegjegyzekszam: 16 09 007574 Adoszam: 13161222-2-16 kepviselo (nev): Szabo

Részletesebben

DOKUMNETÁCIÓ. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ÁLTAL

DOKUMNETÁCIÓ. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ÁLTAL DOKUMNETÁCIÓ A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ÁLTAL Utalványok beszerzése a Körösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény személyi

Részletesebben

masreszrol, az a16bbifeltetelekkel:

masreszrol, az a16bbifeltetelekkel: Szallitasi Szerzodes amely letrej6tt masreszrol, egyreszn51 Balassagyarmat Varos Onkormanyzata Szekhely: 2660 Balassagyannat, Rak6czi fejedelem utia 12. Ad6szam: 15450346-2-12 Torzsszam: 450340 Bankszamlaszam:

Részletesebben

Nyírbátor, Ipari park bővítése, utak kiépítése megnevezésű munkálatok KIVITELEZÉSÉHEZ

Nyírbátor, Ipari park bővítése, utak kiépítése megnevezésű munkálatok KIVITELEZÉSÉHEZ V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S a Nyírbátor, Ipari park bővítése, utak kiépítése megnevezésű munkálatok KIVITELEZÉSÉHEZ V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S amely egyrészről Nyírbátor Város

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Kazincbarcika Város Önkormányzata Székhely: 3700. Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Bankszámlaszám: 11734152-15350057-00000000 Képviseletében:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Zalaapáti Község Önkormányzata (8741 Zalaapáti, Szent István tér 9.) Képviseletében Vincze Tibor polgármester mint Megrendelő, másrészről a BUILD-ÉP KFT

Részletesebben

ÉPÍTÉSI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

ÉPÍTÉSI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÉPÍTÉSI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: SZMM Aszódi Javítóintézete székhely: 2170 Aszód, Baross tér 2. nevében és képviseletében eljár: Szarka Attila igazgató és Urbán Imréné gazdasági

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés Vállalkozási szerződés mely létrejött egyrészről Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat (székhelye: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1., képviseli: Dr. Kálmán András polgármester, bankszámla szám: 10700134-26007409-51100005,

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19. adószáma: 15323888-2-03 képviseli: Dr. Vajna Tamásné igazgató mint megrendelő

Részletesebben

Nyírbátor északi városrészének rehabilitációja elnevezésű projektben meghatározott kertépítési munkálatokhoz

Nyírbátor északi városrészének rehabilitációja elnevezésű projektben meghatározott kertépítési munkálatokhoz V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S a Nyírbátor északi városrészének rehabilitációja elnevezésű projektben meghatározott kertépítési munkálatokhoz.váll.szerzérv V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z

Részletesebben

Havi felvonó karbantartási szerződés

Havi felvonó karbantartási szerződés Havi felvonó karbantartási szerződés Megrendelő: Budapest, Vállalkozó: Liftmester Kft. Szerződés tárgya: 1131 Budapest, E-mail: info@liftmester.hu Tel: 06/30-2679-976 1 db. 500kg.-os, 6 személyes személyfelvonó

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége:

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége: AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Főosztály Schifner Marianna mb. Főosztályvezető 1072 Budapest, Akácfa u. 15.

Részletesebben

VALLALKOZASISZERZODES ~-u -.A

VALLALKOZASISZERZODES ~-u -.A ,, ", VALLALKOZASISZERZODES ~-u -.A amely letrejott egyreszr6l a Budapest XVIII. keriilet Pestszentiorinc-Pestszentimre 6nkormanyzat (szekhely: 1184 Budapest, U1l6i ut 400., ad6szam: 15518008-2-43, bankszamlaszam:

Részletesebben

amely letrejott egyreszrol

amely letrejott egyreszrol MEGBIZASI SZERZODES amely letrejott egyreszrol Ocsod Nagykozseg Onkormanyzata cime: 5451 Ocsod, Kossuth ter 1. kepviseli: Molnar Balint polgarmester PIR: 409931 adoszama: 15409931-2-16 bankszamlaszam:

Részletesebben

A KBT ÉRTELMEZÉSE

A KBT ÉRTELMEZÉSE A KBT. 305. ÉRTELMEZÉSE A szerződés teljesítésére a Kbt. 305. -ában foglaltak az irányadók, mely szabályozás 2010. szeptember 15-én módosításra került. Az előírások az ajánlattevőként és az ajánlatkérőként

Részletesebben

Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése

Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése N Y Í R S É G V Í Z NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése elnevezésű árubeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás

Részletesebben

vallalkozasiszerzodes

vallalkozasiszerzodes vallalkozasiszerzodes amely letrejott egyreszrol masreszrol, Balassagyarmat Varos Onkormanyzata Szekhely:2660 Balassagyarmat, Rak6czifejedelem utja 12. Ad6szam: 15450346-2-12 Torzsszam: 450340 Bankszamlaszam:

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Pásztó Város Önkormányzata 3060 Pásztó, Kölcsey Ferenc. u. 35. Képviseli: Sisák Imre polgármester Tel: 0632-460-753 Fax: 0632-460-918 Adószám: 15450827-2-12

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ KEOP 2012-4.10.0/A számú pályázat keretében 31,68 kwp csúcsteljesítményű napelemes rendszer telepítése Vép Város Önkormányzat épületeire tárgyú a közbeszerzésekről szóló 2011.

Részletesebben

Átalányáras vállalkozási szerződés építési tevékenységre

Átalányáras vállalkozási szerződés építési tevékenységre Átalányáras vállalkozási szerződés építési tevékenységre amely létrejött egyrészről Szentmártonkáta Község Önkormányzata (Székhelye: 2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 52/c., telefon és telefax száma: 06-29-462-101,

Részletesebben

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET Oldal: 1 / 19 TERVEZÉSI ÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSTERVEZET MRE SZERETETSZOLGÁLATI IRODA MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA TERMELÉS BUDAPEST CÍMŰ PROJEKT KERETÉBEN amely

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás (helyi beszerzési szabályzat szerinti nyílt eljárásban)

Ajánlattételi felhívás (helyi beszerzési szabályzat szerinti nyílt eljárásban) Ajánlattételi felhívás (helyi beszerzési szabályzat szerinti nyílt eljárásban) 1.) Az ajánlatkérő megnevezése, címe, telefon és faxszáma, e-mail címe: 1.1) Az ajánlatkérő megnevezése: Balatonfenyves Község

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS P~Ák4(~ÁO. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 6000 Kecskemét, Liszt E. u. 19. adószáma: 15323888-2-03 képviseli: Dr. Vajna Tamásné igazgató

Részletesebben

KÖZVILÁGÍTÁSI KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KÖZVILÁGÍTÁSI KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS KÖZVILÁGÍTÁSI KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről cégnév: Vilonya Község Önkormányzata székhely: 8194 Vilonya, Kossuth L.u 18. képviseli: Fésüs Sándor Polgármester adószáma: : 15431480-1-19

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 6000 Kecskemét, Liszt F. 11. 19. adószáma: 15323888-2-03 képviseli: Dr. Boros Emil igazgató mint megrendelő

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére.

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. mely létrejött egyrészről: Név: Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Cím: 4700. Mátészalka, Rákóczi u.

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

Háztartási és irodai berendezések Javítása. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS

Háztartási és irodai berendezések Javítása. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS Háztartási és irodai berendezések Javítása Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. szeptember AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve:

Részletesebben

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint a Premier G. Med Kft. (1026 Bp.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Tartalom

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Tartalom Vállalkozási szerződés a Pak~ Gesztenyés u. 13. lépcsőház feli~/írásához kapcsolódó pótinunkákra Megrendelő ny. száma: MO/131/2010. ikt. száma: 11/5173/2010. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Tartalom 11 A szerződés

Részletesebben

Feltételes Vállalkozási Szerződés

Feltételes Vállalkozási Szerződés Feltételes Vállalkozási Szerződés 1. Szerződő Felek, a szerződés tárgya, ellenértéke 1.1. Megrendelő: címe: adószám: bankszámlaszám: képviseli: telefon: telefax: e-mail cím: 1.2. 1.3. Vállalkozó neve:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amelyet az egyik részről a Magyar Szabadalmi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Garibaldi u. 2.), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), a másik részről a B + N Referencia

Részletesebben

"Polgármesteri Hivatal épületének felújítása" VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Petőháza Község Önkormányzata 9443. Petőháza Kinizsi Pál u.

Polgármesteri Hivatal épületének felújítása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Petőháza Község Önkormányzata 9443. Petőháza Kinizsi Pál u. "Polgármesteri Hivatal épületének felújítása" VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Petőháza Község Önkormányzata 9443. Petőháza Kinizsi Pál u. 42 Cseh 92 Kft 9371 Vitnyéd, Szt. Antal u. 16 1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Makó Város Önkormányzata 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Tel: 62/511-800 Fax: 62/511-801 e-mail: info@mako.hu 2. Az ajánlattétel tárgya: Szúnyoggyérítési

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. II. kötet SZERZŐDÉSTERVEZET. Bp., XIII. ker. Kassák L. utca 78. - 7061 és 7053; engedélyokiratos építési munkák

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. II. kötet SZERZŐDÉSTERVEZET. Bp., XIII. ker. Kassák L. utca 78. - 7061 és 7053; engedélyokiratos építési munkák 1 AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ II. kötet SZERZŐDÉSTERVEZET Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. tárgyú A KÖZBESZERZÉSEKRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CVIII. TÖRVÉNY (TOVÁBBIAKBAN: KBT.) HARMADIK RÉSZ 121. (1) BEKEZDÉS

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:...

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:... VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a... (Megrendelő neve/megnevezése) székhely/lakhely:... cégjegyzéket vezető bíróság:... cégjegyzékszám:... adószám:... bankszámlaszám:... képviseli:...,

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033 Budapest, Fő tér 3., képviseli Bús Balázs polgármester, mint megrendelő (továbbiakban,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25.-i ülésére Tárgy: A városi honlap készítésével kapcsolatos megbízási szerződés módosítása Előadó: Horváth László

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária Előterjesztő: Hegedűs

Részletesebben

Átalányáras vállalkozási szerződéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE

Átalányáras vállalkozási szerződéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE Átalányáras vállalkozási szerződéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE amely létrejött egyrészről Szentmártonkáta Község Önkormányzata (2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 52/c., képviseli Fodor Zoltán polgármester)

Részletesebben

Elıterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére

Elıterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére Elıterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére Tárgy: Javaslat SZMJV Önkormányzata 1. sz. Óvoda, Szekszárd, Kölcsey ltp. 15. csapadékvíz csatorna cseréjére és kapcsolódó munkáinak elvégzésére

Részletesebben

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Fővárosi

Részletesebben

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT 2015. október 1 Az Eszköz Bérbeadási Szabályzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kálvin

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Száma: 10-5708/2005 Tárgy: Ajánlattételi felhívás Ügyintéző: dr. Ratkay Attila, Paksi Pauletta Melléklet: Felolvasólap minták AJÁNLATTÉTELI PÁLYÁZATI FELHIVÁS (HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Részletesebben

Vállalkozási szerződés Kétegyháza, Táncsics Mihály Művelődési Ház részleges felújítása és akadálymentesítése építési munkáinak elvégzésére

Vállalkozási szerződés Kétegyháza, Táncsics Mihály Művelődési Ház részleges felújítása és akadálymentesítése építési munkáinak elvégzésére Vállalkozási szerződés Kétegyháza, Táncsics Mihály Művelődési Ház részleges felújítása és akadálymentesítése építési munkáinak elvégzésére VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött a közbeszerzésekről szóló

Részletesebben

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. i. ^

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. i. ^ Ügyiratszám: MSgfföS& ~4/** $ - 3.sz. melléklet Ügyintéző: Fogarassy Károly (70/ Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. i. ^ IŐ^ÚO^A A szerződés tárgya: Vállalkozási

Részletesebben

Megbízási Szerződés. szerződő felek között alulírott napon, helyen az alábbi feltételek között

Megbízási Szerződés. szerződő felek között alulírott napon, helyen az alábbi feltételek között Megbízási Szerződés mely, létrejött egyrészről HORVÁTH ZOLTÁN mint Max - Quality Kft. / Adószáma: 12787957 2 43 Cégjegyzék száma: 01 09-942829 Székhelye 1184 Budapest Aranyeső u. 8. / ügyvezetője, mint

Részletesebben

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11.

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. szeptember hó 08. nap AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati

Részletesebben

1. A SZERZODÉS TÁRGYA, TARTALMA

1. A SZERZODÉS TÁRGYA, TARTALMA KIVITELEZOI VÁLLALKOZÓI SZERZODÉS Amely létrejött egyrészrol másrészrol Páty Község Önkormányzat 2071 Páty, Kossuth u. 83. Telefon: 23/555-530 Adószám: 15390235-2-13 Bankszámla szám: OTP Bank Nyrt. 11742001-15390235

Részletesebben

3. A szerzodes 1. szamu mellekleteben foglalt 6vodai mozgasfejleszto eszkozok es 6vodai berendezesek szallftasa.

3. A szerzodes 1. szamu mellekleteben foglalt 6vodai mozgasfejleszto eszkozok es 6vodai berendezesek szallftasa. amely letrejott egyreszrol a Szombathely Megyei Jogu Varos Onkormanyzata (9700 Szombathely, Kossuth Lajos u.1-3. ), kepviseleteben eljar Dr. Ipkovich Gyorgy polgarmester, mint megrendelo (a tovabbiakban:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület január 29-i ülésére a évi földmérői feladatok ellátására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület január 29-i ülésére a évi földmérői feladatok ellátására Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt. sz.: 75- /2009. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés Vállalkozási szerződés amely egyrészről Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (székhelye: 1041 Budapest, István út 14., statisztikai szám: 15504005-8411-321-01, képv.: Wintermantel Zsolt polgármester),

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Balassagyarmat Város Önkormányzata közbeszerzési eljárás ügyszáma: 39 038/2007 sz. szerződés iktatószáma: 39 038 9 / 2007 Közbeszerzési bizottság határozatainak száma: meghirdetés: 2/2007 (VII. 27.) eredmény

Részletesebben

szükséges lenne még ebben az évben megcsináltatni, ami összesen 477.828.- Ft + áfa, azaz bruttó 597.285.-Ft-ba kerülne.

szükséges lenne még ebben az évben megcsináltatni, ami összesen 477.828.- Ft + áfa, azaz bruttó 597.285.-Ft-ba kerülne. Tisztelt Képviselő Testület! Az elmúlt ülést követően döntött úgy a testület, hogy a két éve tervezett közvilágítás bővítését a Vízműtöl visszajáró tagi hitel terhére megcsináltatja az Önkormányzat. Ezen

Részletesebben

Eloterj esztes a KepviselO-testiilet reszere a Budapesti Rendor-fOkapitanysaggal kotendo hasznalatba adasi szerzodesrol

Eloterj esztes a KepviselO-testiilet reszere a Budapesti Rendor-fOkapitanysaggal kotendo hasznalatba adasi szerzodesrol /) CJO' ' ' ". ' ---~,. szamu eloterjesztes Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Jegyzoje Eloterj esztes a KepviselO-testiilet reszere a Budapesti Rendor-fOkapitanysaggal kotendo hasznalatba

Részletesebben