ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, Jóváhagyom: Dr. Réthelyi Miklós Nemzeti Erőforrás Miniszter

2 Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ámr) 20. (1) bek. alapján az Országos Mentőszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: SZMSZ) az alábbiak szerint adom ki. 1. A költségvetési szerv I. Általános rendelkezések a) Neve: Országos Mentőszolgálat Rövidített név: OMSZ Idegen nyelvű elnevezés National Ambulance Service Alapítója: Alapító szerv neve, székhelye: Egészségügyi Minisztérium 1051 Budapest, Arany J. u (annak jogelődje: Népjóléti Miniszter) Alapításának éve: 1948 b) Székhelye: 1055 Budapest, Markó u. 22. c) Irányító szerv neve, székhelye: Nemzeti Erőforrás Minisztérium 1051 Budapest, Arany J. u d) Előzmény: Létrehozásáról szóló jogszabály határozat, valamint előző alapító okiratok: Az Országos Mentőszolgálatról szóló 322/2006. (XII.23.) Korm. rendelet Előző Alapító Okiratai Népjóléti Közlöny évi 11. számában, az Egészségügyi Közlöny évi 2. és 15., illetve évi 4. számában, valamint évi 16. számában kerültek közzétételre. e) jogelődjei: a Vármegyék és Városok Országos Mentőegyesülete, valamint a Budapesti Önkéntes Mentőegyesület. f) bankszámla száma: g) vagyonkezelésében lévő szervezet megjelölése: az Országos Mentőszolgálat egyszemélyes vagyonkezelésében van a Magyar Légimentő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. 2. A költségvetési szerv típusa Az OMSZ közszolgáltató költségvetési szerv, közintézet. 3. A költségvetési szerv feladatellátásához gyakorolt funkció Az OMSZ önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 4. Előirányzatok feletti jogosultság Az előirányzatok feletti jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezik. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata 2

3 Az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény 94 -a, valamint a mentésről szóló 5/2006. (II.7.) EüM rendelet 2. a) pont szerinti mentési tevékenység. Az Országos Mentőszolgálatról szóló 322/2006. (XII.23.) Korm. rendelet alapján földi és légimentés. 6. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési, megbízási és választási rendje Az OMSZ főigazgatóját - nyilvános pályázat alapján a nemzeti erőforrás nevezi ki, menti fel, illetőleg munkaviszonyt létesít vele. 7. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony (jogviszonyok) megjelölése Az OMSZ a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény alapján közalkalmazottakat foglalkoztat. II. Az OMSZ szakfeladatai 1. Alaptevékenysége Szakágazati besorolása: egyéb humán egészségügyi ellátás Mentés 2. Működési köre Feladatkörében eljárva működési köre országos, figyelemmel az Országos Mentőszolgálatról szóló 322/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 1. -ának (3) bekezdésében foglaltakra. 3. Kiegészítő tevékenysége Mentés 4. Kisegítő tevékenysége Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történő halottszállítás Egyéb m.n.s. kiegészítő egészségügyi szolgáltatás Kommunikációs eszköz javítása Elektronikus, optikai eszköz javítása Gépjárműjavítás, -karbantartás Üdülőszálláshely-szolgáltatás Egyéb m.n.s. szálláshely szolgáltatás Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Közúti közlekedési eszközök műszaki vizsgálata Iskolarendszeren kívül szakmai oktatás Nemzetközi tudományos együttműködés Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Szakmai továbbképzés 5. Vállalkozási tevékenysége Kommunikációs eszköz javítása Elektronikus, optikai eszköz javítása Gépjárműjavítás, -karbantartás 3

4 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Iskolarendszeren kívül szakmai oktatás Közúti közlekedési eszközök műszaki vizsgálata 6. A kisegítő és vállalkozási tevékenységek arányainak felső határa a költségvetési szerv kiadásaiban A kisegítő tevékenység mértéke nem haladhatja meg az OMSZ éves összes kiadás teljesítésének 25,0%-át. A vállalkozás tevékenység mértéke nem haladhatja meg az OMSZ éves összes kiadás teljesítésének 25,0%-át. III. Az Országos Mentőszolgálat feladatai 1. Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) a mentésügy állami országos intézménye a Nemzeti Erőforrás Minisztérium közvetlen irányítása alatt áll. 2. Az OMSZ működése az ország egész területére kiterjed. Az OMSZ egyes feladatait az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat külön jogszabály szerint illetékes intézete által kiadott engedélye alapján egyéb mentést végző szervezetekkel szerződés alapján együttműködve is elláthatja. 3. Az OMSZ tevékenységének célja, hogy az ország egész területén minden rászoruló számára a mentőellátás feltételei folyamatosan, azonos eséllyel biztosítva legyenek. 4. A mentés valamennyi egyéb, az OMSZ által ellátott feladattal szemben elsőbbséget élvez. IV. Az Országos Mentőszolgálat szervezete 1. Az Országos Mentőszolgálat központi szervezeti egysége a Főigazgatóság. A főigazgató közvetlenül vezeti a Főigazgatóságot. A Főigazgatóság a munkamegosztás és a hatékonyabb feladatellátás érdekében főosztályokra, osztályokra és csoportokra tagozódik. 2. Az OMSZ Főigazgatóság Projektszervezete, Programirodája és Titkársága osztály besorolású szervezeti egység. 3. Az Országos Mentőszolgálat területi szervezeti egységei a Főigazgatóság közvetlen irányítása alatt működő regionális mentőszervezetek. A regionális mentőszervezetet a regionális orvos-igazgató vezeti. 4. Az Országos Mentőszolgálat Regionális Mentőszervezetei 4

5 Név Közép-magyarországi Regionális Mentőszervezet Észak-magyarországi Regionális Mentőszervezet Dél-alföldi Regionális Mentőszervezet Észak-alföldi Regionális Mentőszervezet Dél-dunántúli Regionális Mentőszervezet Közép-dunántúli Regionális Mentőszervezet Nyugat-dunántúli Regionális Mentőszervezet Székhely: Budapest Miskolc Szeged Debrecen Pécs Veszprém Szombathely 5. A regionális mentőszervezetek irányítása alatt állnak a mentőállomások, az Országos Mentőszolgálat operatív mentőmunkát végrehajtó szervezeti egységei. 6. A regionális mentőszervezetek irányítása alatt állnak továbbá a mentőszervezetekbe integrált mentésirányítási csoportok, melyek útján az OMSZ feladatkörében országosan működteti a sürgősségi segélyhívó szám(ok)hoz kapcsolódó mentésirányítási rendszert. 7. A mentőállomás feladata az ellátási körzetén belül az OMSZ feladatkörébe tartozó valamennyi egészségügyi szolgáltatás nyújtása. 8. Az OMSZ három típusú mentőállomást különböztet meg az alkalmazott mentőgépkocsi-szám függvényében, melyhez rendeli a szervezetet is. Mentőállomás típusa Szervezett gépkocsik száma Vezetés A jelű 1-3 mentőgépkocsi Mentőállomás vezető B jelű 4-7 mentőgépkocsi Mentőállomás vezető Műszaki gondnok C jelű vagy 8 és afeletti számú mentőgépkocsi és/vagy megyeközponti Mentőállomás vezető Főápoló Műszaki gondnok Garázsmester 9. A mentésirányító csoport feladata az operatív mentésirányítás a hozzárendelt területen és mentőállomások vonatkozásában, valamint az OMSz által végzett más egészségügyi szolgáltatások (pl. külön megállapodás alapján ügyeleti irányítás) ellátása. 5

6 10. A Mentésirányító csoportok elhelyezkedéséről a főigazgató külön utasítása rendelkezik. V. Az Országos Mentőszolgálat Szervezeti Felépítése ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT FŐIGAZGATÓSÁGA REGIONÁLIS MENTŐSZERVEZETEK MENTŐÁLLOMÁSOK 6

7 V/1 Az Országos Mentőszolgálat Főigazgatóság Szervezeti Felépítése

8 V/2 Az Országos Mentőszolgálat Regionális Mentőszervezeteinek felépítése VI. Főigazgatóság 1. A Főigazgatóság működésének célja 1.1 A Főigazgatóság az OMSZ Alapító Okiratában rögzített feladatok végrehajtásához - a költségvetési és finanszírozási kereteken belül - a szükséges személyi, pénzügyi, anyagi, technikai feltételek tervezését, beszerzését, megteremtését, elosztását biztosító központi szervezeti egység. 2. A Főigazgatóság feladatai 2.1 A Főigazgatóság az OMSZ központi igazgatási szerve. Irányítja a mentőszervezeteket. 2.2 Feladata: a működés szervezeti, személyi, pénzügyi, dologi feltételrendszerének tervezése és biztosítása,

9 a működésben és annak feltételeiben bekövetkező változásokat figyelembe vevő intézményi szintű tervezés, szervezés, szabályozás, normák kidolgozása, a működés minőségére és költségeire, valamint az ezeket befolyásoló belső- és külső körülményekre kiterjedő olyan információs rendszer kidolgozása és folyamatos működtetése, amely lehetővé teszi mindezek szervezeti egységenkénti ellenőrzését, értékelését, az OMSZ feladat- és hatáskörébe tartozik mindazon szakmai, gazdasági-műszaki és egyéb tevékenység végzése, illetőleg döntési jog gyakorlása, amelyeket nem utalt a mentőszervezetek feladat- és hatáskörébe. a Magyar Légimentő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tevékenységének felügyelete és az alapítói jogok gyakorlása. A működést és feltételek biztosítását érintő, Európai Uniós forrásokból (TIOP /2-2009, KMOP-4.3.3/B-09-2F-2009, TIOP-2.2.1/09/1 kiemelt projektek, továbbiakban Projektek) megvalósuló stratégiai fejlesztések szervezetileg önálló projektszervezet útján történő előkészítése és megvalósítása A Főigazgatóság a feladatok elvégzése érdekében a mentőszervezetek részére biztosítja az önálló munkavégzéshez szükséges: szakmai irányítást és az ehhez kapcsolódó, folyamatosan megújuló és frissített szakmai és tudományos ismereteket, rendelkezésre álló pénzügyi források elosztását, az általános és mentéstechnikai feltételeket, szervezi a társadalmi kapcsolattartást A feladatok elvégzése érdekében a szervezeti egységek bevonásával: az alapító okirat szerinti feladatkörében az oktatásra vonatkozó egészségügyimódszertani útmutatókat dolgoz ki, melyeket szükség esetén az Oxyologiai- Sürgősségi-, Honvéd és Katasztrófaorvostani Szakmai Kollégiummal véleményeztet, végrehajtásukat ellenőrzi, szakmailag támogatja az egységes szakemberképzést, és biztosítja a rendszeres továbbképzés feltételeit, kidolgozza a szervezeti egységek költségvetése alapján az OMSZ éves és távlati szakmai, gazdasági tervét, a központilag beszerzendő járművek, anyagok, eszközök, mentéstechnikai és egyéb felszerelések beszerzését, szükséges mértékű raktározását és elosztását végzi, gazdálkodik az OMSZ vagyonával, éves költségvetésével, és az átvett egyéb pénzeszközökkel, a szervezeti egységek munkáját közösen kidolgozott terv alapján, közösen értékelt szakmai és gazdasági ellenőrzéssel segíti, az OMSZ egészét külföldi és hazai tudományos, oktatási, szakmai, gazdasági és kormányzati fórumok, továbbá a sajtó előtt képviseli. 9

10 VII. A Főigazgatóság tagozódása Főigazgató, Általános Főigazgató-helyettes, Gazdasági Főigazgató-helyettes, Stratégiai Igazgató, Tudományos és oktatási igazgató, Műveleti és Szervezési igazgató, Főigazgató irányítása alatt álló önálló szervezeti egységek: Titkárság Humán Erőforrás Osztály Igazgatási és Jogi Osztály Belső Ellenőrzési Osztály Kommunikációs és PR Csoport Főigazgató irányítása alatt álló tanácsadó testület: Törzskar Általános Főigazgató-helyettes irányítása alatt álló önálló szervezeti egységek: Regionális Mentőszervezetek, Szolgálatvezető Főorvosok Csoportja, Kresz Géza Mentőmúzeum és Könyvtár Egészségügyi Assistance Központ Gazdasági Főigazgató- helyettes irányítása alatt álló önálló szervezeti egységek: Anyaggazdálkodási és Közbeszerzési Osztály Építési Osztály Gépjármű Osztály Gazdasági Főosztály o Pénzügyi csoport o Költségvetési és Kontrolling csoport o Számviteli csoport o Ellenőrzési csoport o Illetményszámfejtési csoport o Társadalombiztosítási csoport o Anyagkönyvelési csoport o Leltárcsoport Információtechnológiai Osztály 10

11 Munkabiztonsági Osztály Operatív Gazdasági Vezető o regionális gazdasági ügyvezetők o kirendeltség-vezetők A stratégiai igazgató alá tartozó önálló szervezeti egység: Projektszervezet, Programiroda, Minőségügyi Csoport, A Tudományos és oktatási igazgató irányítása alatt álló önálló szervezeti egységek: o o Oxiológiai Oktatási Osztály Oxiológiai Tudományos Osztály A Műveleti és szervezési igazgató irányítása alatt álló önálló szervezeti egység: o Szakmai ellenőrzési csoport Munkabizottságok: Nyugdíjelőkészítő Bizottság Rehabilitációs Bizottság Szociális Bizottság VIII. Az Országos Mentőszolgálat felső vezetői, azok feladatai VIII/1.1 A Főigazgató jogállása VIII/1. Főigazgató Az OMSz főigazgatóját a Nemzeti Erőforrás Miniszter nevezi ki, és gyakorolja felette a munkáltatói jogkört. Helyettesítését az általános főigazgató-helyettes látja el. Operatív helyettese a szolgálatvezető főorvos. A főigazgató a Nemzeti Erőforrás Miniszter irányítási jogkörének keretei között, irányítja az OMSz tevékenységét, biztosítva annak jogilag szabályozott folyamatos működését. Ennek keretében a főigazgató vezeti, képviseli és jegyzi az OMSz-ot, aláírási jogát önállóan a külön jogszabályban meghatározott kötelezettségvállalás esetén a gazdasági főigazgató-helyettes ellenjegyzése mellett - gyakorolja. 11

12 A főigazgató kialakítja az OMSz szervezeti felépítését, működésének rendjét, és a jogszabályokkal összhangban a gazdálkodás, a munkavégzés az ügykezelés, iratkezelés, belső ellenőrzés szabályait. A főigazgatót az általa meghatározott ügymegosztás szerint feladatainak ellátásában főigazgató-helyettesek, igazgatók valamint a Törzskar segíti, akik a tevékenységüket érintő fontosabb megkeresésekről és intézkedésekről kötelesek a főigazgatót tájékoztatni. VIII/1.2 A Főigazgató főbb vezetési és irányítási feladatai: Gyakorolja az OMSz közalkalmazottai felett a jogszabályok szerinti munkáltatói jogokat az OMSz Alapító Okiratával, jelen szabályzattal valamint Minőségügyi Kézikönyvévvel összhangban, amit külön utasítással a regionális mentőszervezetek orvos igazgatóira ruházhat át. Gyakorolja a fegyelmi jogkört; Javaslatot tesz a Nemzeti Erőforrás Miniszternek az OMSz éves költségvetési tervére és kidolgozza az OMSz SZMSZ-ét; Gondoskodik az OMSz feladat- és hatáskörét érintő jogszabályok, kormányzati intézkedések végrehajtásáról; Kezdeményezi az OMSz feladatainak ellátásához szükséges jogszabályok kiadását, illetőleg közreműködik azok előkészítésében; Képviseli az OMSz-ot a hazai szakmai, társadalmi kapcsolattartásban és az OMSz nemzetközi szakmai kapcsolataiban. Tájékoztatja a Nemzeti Erőforrás Minisztert a OMSz mentésügyi tevékenységéről; Kialakítja és működteti a OMSz jogszabályokban meghatározott ellenőrzési rendszerét; Gondoskodik a OMSz-ra bízott állami vagyon megőrzéséről, rendeltetésszerű használatáról, karbantartásáról és gyarapításáról; Gondoskodik a rendészeti tevékenységgel, tűzvédelemmel, polgári védelemmel, munkavédelemmel, foglalkozás-egészségügyi feladatokkal kapcsolatos tevékenység ellátásáról; Kapcsolatot tart a szakmai érdekvédelmi szervezetekkel; Kapcsolatot tart a munkavállalói érdek-képviseleti szervek helyi képviselőivel; Ellátja továbbá mindazon feladatokat, amelyeket az OMSz működésével összhangban jogszabály vagy kormányzati intézkedés a hatáskörébe utal; VIII/2. Általános főigazgató-helyettes VIII/2.1 Az Általános főigazgató helyettes jogállása Az általános főigazgató-helyettest a főigazgató nevezi ki, és ő gyakorolja felette a munkáltatói jogokat is. 12

13 Az Általános Főigazgató-helyettes a főigazgató közvetlen irányítása alatt áll. Helyettesítését a - főigazgató jóváhagyásával - az általa írásban megbízott személy látja el. VIII/2.2 Az általános főigazgató-helyettes feladatai: Közvetlenül irányítja a regionális mentőszervezeteket. Távolléte és akadályoztatása esetén teljes jogkörrel helyettesíti a főigazgatót. Felelős a mentési és mentésirányítási tevékenységek összefogásáért, szakmai és arculati egységességéért. Folyamatosan kapcsolatot tart a mentőszervezetek orvos-igazgatóival, utasítási jogkörrel rendelkezik feléjük. Ellenőrzi és értékeli tevékenységüket. Felel az OMSZ történetének hiteles dokumentálásáért és muzeológiai szintű megtartásáért. Felelős az OMSZ Egészségügyi Assistance Központjának működéséért, 36 órában kivonuló és vagy mentésirányítási szolgálatot lát el. Ellát minden feladatot, melyekkel a főigazgató megbízza, illetve amelyeket belső szabályzat, illetve főigazgatói utasítás hatáskörébe utal. VIII/2.3 Az Általános Főigazgató-helyettes irányítása alatt álló önálló szervezeti egységek Regionális Mentőszervezetek, Szolgálatvezető Főorvosok Csoportja, Kresz Géza Mentőmúzeum és Könyvtár Egészségügyi Assistance Központ VIII/3. Gazdasági főigazgató-helyettes VIII/3.1 A gazdasági főigazgató-helyettes jogállása Az OMSz gazdasági főigazgató-helyettesét a Nemzeti Erőforrás Miniszter irányítási jogkörében az OMSZ főigazgatójának javaslata alapján nevezi ki és menti fel, valamint gyakorolja fölötte a fegyelmi jogkört. A további munkáltatói jogokat felette az OMSz főigazgatója gyakorolja. Helyettesítését a - főigazgató jóváhagyásával - az általa írásban megbízott személy látja el. VIII/3.2 A gazdasági főigazgató-helyettes feladatai Közvetlenül irányítja és ellenőrzi - a kockázatelemzésen alapuló folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzésen keresztül az OMSz gazdasági szervezete tevékenységét. A szakmai szervezeti egységek gazdasági munkájához iránymutatást ad, ellenőrzi annak betartását. 13

14 Végrehajtja a költségvetési, pénzügyi gazdasági tervezési munkát, az OMSz hatáskörébe tartozó előirányzat-módosításokat. Gazdálkodik a jóváhagyott költségvetési keretekkel. Végrehajtja az üzemeltetési, fenntartási, beruházási, vagyonhasználati és hasznosítási feladatokat. Gondoskodik a vezetői döntéseket, a tervezési munkákat megalapozó, a takarékos költséggazdálkodást biztosító, a gazdasági ügyviteli rendszerek működését elősegítő információs rendszerek kialakításáról, és azok állandó fejlesztéséről. Működteti az OMSz pénzügyi-számviteli ügyviteli rendszerét. Irányítja és ellenőrzi a számviteli politika kialakítását, gyakorlati megvalósítását. Ellenőrzi a számviteli feladatok ellátását. Ellátja az OMSz jogkörébe tartozó előirányzatok gazdálkodásával kapcsolatos kötelezettségvállalások előzetes fedezetvizsgálatát, valamint ellenjegyzését. Figyelemmel kíséri a bevételek és kiadások alakulását, szükség esetén intézkedést hoz a likviditás folyamatos biztosítására. Megszervezi és ellenőrzi a központosított bérszámfejtéssel kapcsolatos feladatok végrehajtását. Gondoskodik a szakterületét érintő belső szabályzatok elkészítéséről és aktualizálásáról. Az előírt határidőnek megfelelően elkészíti az évközi és éves beszámolókat, adatszolgáltatásokat. VIII/4.1 A Stratégiai igazgató jogállása VIII/4. Stratégiai igazgató A Stratégiai igazgató a Főigazgató közvetlen irányítása alatt áll, helyettesítéséről a Főigazgató gondoskodik. A stratégiai igazgatót a Főigazgató nevezi ki, és ő gyakorolja felette a munkáltatói jogokat is. VIII/4.2 A Stratégiai igazgató feladata az OMSZ közép- és hosszú távú stratégiájának, fejlesztési irányainak kidolgozása, megvalósításuk koordinálása, a mentésszakmai és gazdasági területek tevékenységének összehangolása, az OMSZ minőségbiztosításának, minőségirányításának kialakítása és koordinálására, az OMSZ európai uniós pályázatainak koordinálása, az OMSz beruházások tervezésének és szervezésének irányítása, pályázatok (fejlesztési, beszerzési, szakmai) előkészítése és koordinálása, közbeszerzési eljárások előkészítése és koordinálása, az OMSz szervezetfejlesztéséhez szükséges szabályzatainak kidolgozása, az OMSz egyes szervezetei fejlesztéséhez szükséges intézkedések megtétele, az OMSZ vagyongazdálkodásának koordinációja. 14

15 VIII/4.3 A Stratégiai igazgató alá tartozó önálló szervezeti egységek Projektszervezet Programiroda Minőségbiztosítási Csoport, VIII/5. Tudományos és Oktatási igazgató VIII/5.1 A Tudományos és Oktatási igazgató jogállása A Tudományos és Oktatási Igazgatót a Főigazgató nevezi ki, és ő gyakorolja felette a munkáltatói jogokat is. A Tudományos és Oktatási Igazgató a Főigazgató közvetlen irányítása alatt áll, helyettesítéséről a Főigazgató gondoskodik. VIII/5.2 A Tudományos és Oktatási igazgató feladatai: felel a mentésügyet érintő tudományos-, szervezési- és módszertani munka végzéséért, felel az OMSZ országos alap- és továbbképzési koncepciójának kidolgozásáért, felel az egységes felszerelés és gyógyszerkészlet meghatározásáért, folyamatos korszerűsítéséért, felel a szakmai protokollok kidolgozásáért és folyamatos naprakészségéért, az illetékes szakmai kollégiummal történő egyeztetésért, szakmai tankönyvek és kiadványok elkészítése, képzési módszertan elkészítése a szervezet minden egészségügyi munkakörére vonatkozóan, kapcsolat kialakítása és működtetése oktatási intézményekkel, szakmai társaságokkal, az egyetemi oxiológiai oktatásból, a szakorvosi képzésből és az orvostovábbképzésből, valamint az egységes alapképzésből és rendszeres továbbképzésből az OMSZ-ra háruló feladatok szervezése, elvi irányítása, részben ellátása, a mentésügy terén az egészségügyi szervek, intézmények és szolgálatok felé szervezési-módszertani tevékenység végzése, orvosi eszközök, műszerek, gyógyszerek klinikai kipróbálásáról szakvélemény adása a termékek minősítéséhez, döntés az Országos Mentőszolgálat részére felajánlott alapítványi és egyéb adományok szakmai megfelelőségéről, azok befogadásáról, 36 órában kivonuló és/vagy mentésirányítói szolgálatot lát el. VIII/5.3 A Tudományos és Oktatási igazgató irányítása alatt álló önálló szervezeti egységek o Oxiológiai Oktatási Osztály 15

16 o Oxiológiai Tudományos Osztály VIII/6. Műveleti és Szervezési igazgató VIII/6.1 Műveleti és Szervezési igazgató jogállása A Műveleti és Szervezési igazgató a Főigazgató közvetlen irányítása alatt áll, helyettesítéséről a Főigazgató gondoskodik. A Műveleti és Szervezési igazgatót a Főigazgató nevezi ki, és ő gyakorolja felette a munkáltatói jogokat is. VIII/6.2 Műveleti és Szervezési igazgató feladatai: a készenléti terv folyamatos karbantartása, kapcsolatok kiépítése a társszervekkel, felettes hatóságokkal, az OMSZ képviselete a Kormányzati Koordinációs Bizottság ülésein, az OMSZ képviselete a Járványügyi Védekezési Munkabizottságban, a mentőszervezetekkel együttműködve konkrét gyorsreagálású csoportok szervezése, azok személyi állományának kialakítása, képzése, felkészítése, a kritikus infrastruktúra felmérése és intézkedés kezdeményezése a védelméről, az éves (mentési és mentésirányítási) szakmai ellenőrzési terv kialakítása, a (mentési és mentésirányítási) szakmai ellenőrzésben résztvevő munkatársak kiválasztása, felkészítése, a (mentési és mentésirányítási) szakmai ellenőrzéssel kapcsolatban együttműködés a régiók vezetőivel, feladataik meghatározása, a végrehajtás számonkérése, az OMSZ saját rendezvényeinek megszervezése és lebonyolítása, együttműködve a Kommunikációs és PR Csoporttal, kapcsolattartás az Országos Mentőszolgálattal szerződéses kapcsolatban lévő, az OMSz feladatainak ellátásában résztvevő közreműködő egészségügyi szolgáltatókkal egyeztetés az Országos Mentőszolgálat által biztosított állami rendezvények biztosításának megszervezéséről, a rendezvény szervezését ellátó szolgáltatóval, valamint a rendezvény szervezésében érintett állami szervezetekkel, a tömeges baleseti jelentések adminisztratív kezelése, szakmai feldolgozása és értékelése, a tömeges baleseteknél nyújtott ellátás szakmai értékelése együttműködésben a tudományos és oktatási igazgatóval a tömeges baleseti egységek tevékenységének koordinálása, valamint a tárgyi feltételek rendelkezésre állásának folyamatos ellenőrzése, javaslattétel korszerűsítésre, vagy valamely hiányosság megszüntetésére, 36 órában kivonuló és vagy mentésirányítási szolgálatot lát el. ellát minden feladatot, melyekkel a főigazgató megbízza, illetve amelyeket belső szabályzat, illetve főigazgatói utasítás hatáskörébe utal. Összehívja és vezeti a taktikai munkacsoportot. 16

17 IX. A Főigazgató irányítása alatt álló önálló szervezeti egységek: IX/1. Belső Ellenőrzési Osztály IX/1.1 A Belső Ellenőrzési Osztály jogállása Az osztály a Főigazgató irányítása alatt áll, vezetője a Belső Ellenőrzési osztályvezető. IX/1.2 A Belső Ellenőrzési Osztály feladata: vizsgálni és értékelni a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszerek kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését; vizsgálni és értékelni a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét; vizsgálni a rendelkezésére álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások, beszámolók megbízhatóságát; a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat és ajánlásokat tenni, valamint elemzéseket, értékeléseket készíteni a költségvetési szerv vezetője számára, a költségvetési szerv működése eredményességének növelése, valamint a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési, és a belső ellenőrzési rendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében; ajánlásokat és javaslatokat megfogalmazni a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése érdekében; nyomon követni az ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket. Vezeti, illetőleg elkészíti a jogszabályokban, illetve egyéb rendelkezésekben előírt, feladatkörébe tartozó nyilvántartásokat és jelentéseket. Ellátja azokat a tennivalókat, amelyeket jogszabály, egyéb rendelkezés, felettesi utasítás feladatkörébe utal. IX/2.1. Igazgatási és Jogi Osztály jogállása IX/2. Igazgatási és Jogi Osztály Az osztály a Főigazgató irányítása alatt áll, vezetője a Igazgatási- és Jogi osztályvezető. IX/2.2 Igazgatási és Jogi Osztály feladata: a jogi tevékenység ellátása a teljes szervezetre vonatkozóan, igazgatási tennivalók, rendszeresen tájékozódik: 17

18 1. a jog és igazgatástudomány elméleti és gyakorlati kérdéseiről, a jogszabályok, a jogpolitika és a bírói gyakorlat változásairól, különös tekintettel az egészségügyi ágazat speciális joganyagára, 2. a mentőszervezetek speciális helyzetéről, működéséről, a belső- és külső tényezőkről, készíti, véleményezi és ellenjegyzi a szerződéseket, utasításokat és szabályzatokat, javaslatokat, tervezeteket dolgoz ki: 1. a jogi tevékenység javítására, a törvényesség betartására, 2. a működés jogi szabályozására, 3. a személyi állományát érintően és, 4. a feladatkörében felmerülő egyéb intézkedésekre. Közreműködik: o a vezetői döntések, utasítások és intézményi szabályzatok előkészítésében jogi szempontból, o az OMSZ által készítendő jogszabály-tervezetek kidolgozásában, az észrevételezésre megküldött jogszabály-tervezetek véleményezésében. A Főigazgató megbízása alapján ellátja az OMSZ jogi (peres és nem peres) képviseletét. Vezeti, illetőleg elkészíti a jogszabályokban, illetve az intézményi működés során elvárt, feladatkörébe tartozó nyilvántartásokat és jelentéseket. Ellátja azokat a tennivalókat, amelyeket jogszabály, egyéb rendelkezés, felettesi utasítás feladatkörébe utal. IX/3.1 Humán Erőforrás Osztály jogállása IX/3. Humán Erőforrás Osztály Az osztály a főigazgató irányítása alatt áll, vezetője a Humán Erőforrás osztályvezető. IX/3.2 Humán Erőforrás Osztály feladata humánpolitikai célok megvalósítása, a humán erőforrás biztosítására vonatkozó terv elkészítése és végrehajtása, humán rendszerek kialakítása és működtetése 1. humán adminisztráció, 2. oktatás, képzés, fejlesztés a nem egészségügyi munkaterületen dolgozók számára, 3. kompenzáció, 4. kiválasztás, alkalmasság-vizsgálatok, 5. munkaköri rendszerek. megszervezi és elvégzi a munkakörök betöltése előtti alkalmasság-vizsgálatot, 18

19 a bérgazdálkodáshoz kapcsolódó személyi juttatás előirányzat szervezeti egységekre lebontása, kiosztása, a felhasználás ellenőrzése, rendszeresen tájékozódik:, 1. a jogszabályi változásokról és egyéb rendelkezésekről, 2. a szervezeti egységek személyzeti és munkaügyi helyzetéről, tevékenységéről, o javaslatokat, tervezeteket dolgoz ki: 1. a személyzeti és munkaügyi tevékenység fejlesztésére, 2. a személyi állományt érintően és 3. a feladatkörében felmerülő egyéb intézkedésekre. o részt vesz a Nyugdíjelkészítő Bizottság munkájában, ellátja annak ügyviteli feladatait. Közreműködik: o a munkakörök alkalmas személyekkel való betöltésében, o a bérmegállapodások megkötésében és a jutalmazásoknál, o a Kollektív Szerződés megkötésében, o a vezetők személyzeti és munkaügyi tevékenységében. Vezeti, kezeli és elkészíti a jogszabályokban, illetve egyéb rendelkezésekben előírt, feladatkörébe tartozó nyilvántartásokat és jelentéseket. Együttműködik a Közalkalmazotti Tanáccsal és a dolgozói érdekképviseletekkel. Ellátja azokat a tennivalókat, amelyeket jogszabály, egyéb rendelkezés, felettesi utasítás feladatkörébe utal. IX/4.1 A Titkárság jogállása IX/4. Titkárság A Titkárság a Főigazgató irányítása alatt áll. A titkárság szervezetébe tartozik a titkársági feladatokat ellátó személyzet és a szakmai és funkcionális tanácsadók. IX/4.2 A Titkárság feladatai: IX/4.2.1 A Titkárság általános feladatai: o az értekezletekkel kapcsolatos ügyintézés, o a titkos ügyiratok kezelése, o a személygépkocsik irányítása, o a reprezentációs keret kezelése, o a postázás (kimenő- és beérkező küldemények kezelése)- az iktatás végzése o a bankposta kézbesítése, o a Főigazgató és helyettesei által meghatározott határidők nyilvántartása, o a tárgyalások, látogatások nyilvántartása, a látogatók fogadása, 19

20 o a Főigazgató és helyettesei ügyiratainak kezelése, o a Főigazgató és helyettesei által esetenként meghatározott tennivalók. o Közreműködik a minőségbiztosításban, az elektronikus ügykezelés bevezetésében, és működtetésében o Vezeti, kezeli és elkészíti a jogszabályokban, illetve egyéb rendelkezésekben előírt, feladatkörbe tartozó nyilvántartásokat és jelentéseket. o A ellátja azokat a tennivalókat is, amelyeket főigazgatói utasítás a feladatkörébe utal. IX/4.2.2 A Titkárság feladatai: Szakmai tanácsadói feladatkörben: o a Főigazgató által meghatározott vizsgálatok, elemzések, értékelések, elvégzése, o az OMSZ működése kapcsán felmerülő konkrét ügyekben (bírósági, panasz, közérdekű bejelentés, fegyelmi stb.) állásfoglalás kidolgozás a Főigazgató részére. IX/5. Kommunikációs és PR Csoport IX/5.1 Kommunikációs és PR Csoport jogállása A csoport a főigazgató irányítása alatt áll, vezetője az OMSZ szóvivője. IX/5.2 Kommunikációs és PR Csoport feladata o az OMSZ külső és belső kommunikációs tevékenységének megszervezése és kivitelezése, o a kommunikációs stratégiában foglaltak és az eseti kommunikációs események szakmailag legmegfelelőbb végrehajtása, o szóvivői feladatok ellátása, o rendszeresen tájékozódik: 1. a jogszabályi változásokról és egyéb rendelkezésekről, 2. az OMSZ külső és belső környezetéről, hogy kommunikációs feladataihoz a lehető legszélesebb körben jusson információhoz. 20

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M 1. sz. melléklet B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M BELSŐ ELLENŐRZÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lép: 2013. július 1-jén Az államháztartásról

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben Jelen alapító okirat a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről

Részletesebben

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. Fejezet A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1.1. Az intézmény neve: Sárréti Múzeum (fej- és körbélyegzőjén: Sárréti Múzeum) 1.2. Az intézmény székhelye: Szeghalom, Tildy Zoltán u. l4.

Részletesebben

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Az Igazgatási és Humánpolitikai Központ ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

A Főosztály dolgozói:

A Főosztály dolgozói: NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOORDINÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY Cím: 3100 Salgótarján, Zemlinszky R. út 9 Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36 3100 Salgótarján, Pf: 265. Telefon: 06 (32) 620-756

Részletesebben

A Közgyűjteményi Ellátó Szervezet ALAPÍTÓ OKIRATA. Közgyűjteményi Ellátó Szervezet

A Közgyűjteményi Ellátó Szervezet ALAPÍTÓ OKIRATA. Közgyűjteményi Ellátó Szervezet A Közgyűjteményi Ellátó Szervezet ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Kt.) 2. -ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás

Részletesebben

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata Iktatószám: 7712/2008. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága Alapító Okirata Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Művelődési Ház alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE SOPRON 2006 1. Általános rendelkezések (1) A Rektori Hivatal az egyetemen mköd önálló átfogó szervezeti egység, mely ellátja az egyetem igazgatási

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések

ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Miniszter Szám: 4740-2/2003. A Csongrád Megyei Munkaügyi Központ ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések 1. A munkaügyi központ jogállása A Csongrád

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ Szervezeti és Működési Szabályzata SOPRON 2003 1. Az Egyetemi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról, a költségvetési

Részletesebben

KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA 11683/2008. KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (a továbbiakban: Áht.) 89. -ának (1) bekezdésében foglaltak

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) A társaság neve, székhelye, jogállása 1.1.) A társaság neve: Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság 1.2.)

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN 1. Atlétika 2. Torna 3. Sportaerobic 4. Jégkorong 5. Kézilabda 6. Duatlon 7. Cselgáncs 8. Úszás 9. Kosárlabda 10. Vívás 11. RG 12. Kendó 13. Öttusa Sportágak Esemény

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-55 FAX: (06-32) 460-98 Szám: -26/205. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Az Intézmények Pénzügyi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Segédanyag) 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. hatályba lépésével

Részletesebben

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. január 28., hatályos: 2011. január 31. A Nemzetközi Kapcsolatok Iroda (a továbbiakban: NK Iroda) Ügyrendjét a Nyíregyházi Főiskola

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Polgármesteri Hivatal alapító okiratának elfogadása tárgyában (a 331/2009. (VII.10.) KT, 405/2009.(VIII.25.)

Részletesebben

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata PTE ÁJK Pályázati Szabályzata 1. A PTE ÁJK Pályázati Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) célja összhangban a PTE pályázati rendjéről szóló 4/2007.sz. Rektori Utasítással a PTE ÁJK pályázati aktivitásának

Részletesebben

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés 1.1. Kuratórium 1.1.1. Elnöke Dr. Haraszti György 1.1.2. Tagjai Prof. Dr. Haraszti György Tallai Gábor Dr. Róna Tamás Frisch György

Részletesebben

51/2013. (XII. 31.) EMMI utasítás

51/2013. (XII. 31.) EMMI utasítás 51/2013. (XII. 31.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (I. 31.) EMMI utasítás módosításáról 1 hatályos: 2014.01.01-2014.01.02 A központi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tárgy: Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény alapító

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának feladatai 1.1. Szervezési Osztály 1. A Szervezési Osztály koordinációs feladatai

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat Szent Gergely Népfőiskola Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOM 1..A szabályzat célja, tartalma... 3 2..Az SZMSZ célja... 3 3..A szabályzat hatálya... 3 4..Az Intézmény jogállása... 3 5..Létesítő

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Alapító

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 6-TÓL SOPRON 2015 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 3 2. A Műszaki Igazgatóság adatai... 3 3. A Műszaki Igazgatóság

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA Egy kisvárosi önkormányzat önállóan tartja fenn művelődési házát és könyvtárát.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet

IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet 13. (1) Az Elnöki Kabinetvezető vezetése és irányítása alá tartozik: a) az Ügyviteli és

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 56. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG BUDAPEST,

Részletesebben

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33. Okirat száma: A 39/2015.(III.19.) határozat 1. melléklete Módosító okirat A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Sajószentpéter Városi Önkormányzat képviselő-testülete által 2014. február 27. napján kiadott,

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2013. évi 57. szám 20401 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata Az Oktatási Hivatal Alapító Okirata (a módosításokkal egységes

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály Cím: 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. Telefon: (22) 514-761 Fax: (22) 526-942, 526-905 E-mail: szervezes@fejer.gov.hu

Részletesebben

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L 2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS IDEGENNYELVŰ KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA. Országos Idegennyelvű Könyvtár

AZ ORSZÁGOS IDEGENNYELVŰ KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA. Országos Idegennyelvű Könyvtár AZ ORSZÁGOS IDEGENNYELVŰ KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Kt.) 2. -ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2007. évi költségvetési alapokmánya

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2007. évi költségvetési alapokmánya A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2007. évi költségvetési alapokmánya 1. Fejezet száma, megnevezése: XIX EU Integráció Cím: 01 Alcím: 00 2. Költségvetési szerv a) azonosító adatai - törzskönyvi nyilvántartási

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet Titkárság a tevékenységének társadalmi szintű szervezési és koordinatív támogatásával, adatgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos, valamint az előkészítő és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2010.(XI.16.) KT sz. rendeletével elfogadott Szervezeti és

Részletesebben

DKV Debreceni Közlekedési Zártkörűenműködő Részvénytársaság. 2011 évi CXII törvény 1. melléklet I. pontja szerinti közérdekű adatai:

DKV Debreceni Közlekedési Zártkörűenműködő Részvénytársaság. 2011 évi CXII törvény 1. melléklet I. pontja szerinti közérdekű adatai: A DKV Debreceni Közlekedési Zártkörűenműködő Részvénytársaság 2011 évi CXII törvény 1. melléklet I. pontja szerinti közérdekű adatai: Szervezeti, személyzeti adatok I.1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/180-6/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. május 29-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. december 1. Általános rendelkezések (1) A könyvtár neve: Edutus Főiskola Könyvtára (2) Székhelye és címe: 2800 Tatabánya, Béla király krt. 58. (3) Létesítésének

Részletesebben

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Ü G Y R E N D A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Gazdasági Igazgatósága gazdálkodással összefüggő feladataira Martonvásár,

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTER

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTER l ^ l l O i j BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTER Tárgy: XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata alapító okiratának módosítása Tisztelt Képviselő-testület! A dr. Tóvári István

Részletesebben

2015-2018. Község Önkormányzata

2015-2018. Község Önkormányzata Ikt.szám:../2015 BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2015-2018. Község Önkormányzata A belső ellenőrzési feladat végrehajtására különböző szintű előírások vonatkoznak. Törvényi szinten az Államháztartási

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2015. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2015. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 05. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 48/05. (V. 06.) ÖH. A Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára

Részletesebben

A Szépművészeti Múzeum ALAPÍTÓ OKIRATA. Szépművészeti Múzeum

A Szépművészeti Múzeum ALAPÍTÓ OKIRATA. Szépművészeti Múzeum A Szépművészeti Múzeum ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Kt.) 2. -ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,

Részletesebben

Módszertani feladatellátás

Módszertani feladatellátás Sidlovics Ferenc Módszertani feladatellátás A korábban kijelölt módszertani intézmények kijelölése 2012. december 31-én megszűnt. 2013. január 1-től a Főigazgatóság látja el az országos szociális, illetve

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 131/2014. (XII.15.) KT.

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE

AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE Jóváhagyta: A dokumentum kódja: SZ-17/M01 Változat száma: 01 Prof. Dr. Nagy

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére Előterjesztés 3. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére Tárgy: A Társulás által fenntartott Egészségügyi,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 2014. január 1-től hatályos alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő alapító okirata az alábbiak szerint módosuljon:

az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő alapító okirata az alábbiak szerint módosuljon: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási és Közművelődési Főosztály Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest,, 20(19 UK

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Előkészítésben részt vesz: A 08. számú felnőtt háziorvosi körzet önkormányzat általi átvétele Tárnok Lászlóné jegyző dr. Uhrin Anna aljegyző, dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási

Részletesebben

HOGY IS LESZ EZ? - ORSZI

HOGY IS LESZ EZ? - ORSZI Mottó: Már látom a fényt az alagút végén. de miért dudál? HOGY IS LESZ EZ? - ORSZI Szabóné Varga Valéria ORSZI Szociális Főigazgató-helyettes HOGY IS VAN EZ? - ORSZI VOLT VAN LESZ MUCSÖ OOSZI ORSZI?????NSZRH

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. 7009 OKr "\ l <- Budapest,

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. 7009 OKr \ l <- Budapest, Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Főosztály Budapest, 7009 OKr

Részletesebben

Kialakítja és érvényre juttatja az egységes várospolitikai gyakorlatot és arculatot.

Kialakítja és érvényre juttatja az egységes várospolitikai gyakorlatot és arculatot. A FŐOSZTÁLYOK FELADATKÖREI 1.) A Tisztségviselői Kabinet főbb feladatai a.) Általános feladatok: Közreműködik az önkormányzat város stratégiai feladatainak kialakításában és megvalósításában. Kialakítja

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM A GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE

DEBRECENI EGYETEM A GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE DEBRECENI EGYETEM A GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE Készítette: Gazdasági Főigazgatóság Hatályos: 2014. február 17. 1 Tartalom I. A Szabályzat célja... 4 II. A Gazdasági Főigazgatóság jogállása, feladatköre,

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közigazgatási Hivatal Miskolc Koordinációs és Belső Igazgatási Főosztály

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közigazgatási Hivatal Miskolc Koordinációs és Belső Igazgatási Főosztály Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közigazgatási Hivatal Miskolc Koordinációs és Belső Igazgatási Főosztály Székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 1. szám Levelezési cím: 3541 Miskolc, Pf.:184 Telefonszám: 46/512-905

Részletesebben

ELLENŐRIZTE: Weinbergerné dr. Zsirai Erzsébet osztályvezető. HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2012. március 1.

ELLENŐRIZTE: Weinbergerné dr. Zsirai Erzsébet osztályvezető. HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2012. március 1. 1/11 KÉSZÍTETTE: Dr. Tölli Katalin al ELLENŐRIZTE: Weinbergerné dr. Zsirai Erzsébet osztályvezető HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2012. március 1. I. Az osztályon ellátandó feladatokhoz tartozó munkakörök 1. osztályvezető

Részletesebben

A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása

A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása Előadó: dr. H. Nagy Judit főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Jegyző Tárgy: Teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére Tisztelt Képviselő-testület! A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

GAZDASÁGI INFORMATIKUS

GAZDASÁGI INFORMATIKUS GAZDASÁGI INFORMATIKUS 7. szakmacsoport Informatikus szakképesítésének elágazása OKJ SZÁM: 54 481 04 0010 54 01 Számítógépet kezel, szoftvereket használ Munkaszervezéssel kapcsolatos tevékenységet végez

Részletesebben

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM ÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY ÜGYRENDJE Jóváhagyta a Szenátus a 55/2015. (IX.30.) számú határozatával... Felsmann Tamás rektorhelyettes 1. Általános rendelkezések A Magyar Képzőművészeti

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére 3. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 2-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosító alapító okirata és az egységes szerkezetű alapító

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 27/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Zajti Ferenc Kulturális Központ alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 27/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Zajti Ferenc Kulturális Központ alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

fr fuszámú előterjesztés

fr fuszámú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere fr fuszámú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának módosításáról

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum ALAPÍTÓ OKIRATA. Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum

A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum ALAPÍTÓ OKIRATA. Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Kt.) 2. -ának (2) bekezdésében foglalt

Részletesebben

VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ

VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ Dunaharaszti Város Önkormányzata VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

KIVONAT. a Képviselő-testület 2015. április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat

KIVONAT. a Képviselő-testület 2015. április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat Lajosmizse Város KIVONAT a Képviselő-testület 05. április -i ülésének jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 43/05. (IV..) ÖH. A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása

Részletesebben

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI 1. A körjegyzőség feladata és hatásköre A körjegyzőség számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek a körjegyzőség szervezeti egységei, dolgozói közötti megosztásáról a

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok - Intézményi adatok - A legfontosabb működési feltételek - A könyvtár bélyegzői - Az intézmény típusa és helye a könyvtári rendszerben

Részletesebben

Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Művelődési Központ és Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról

Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Művelődési Központ és Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben