ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, Jóváhagyom: Dr. Réthelyi Miklós Nemzeti Erőforrás Miniszter

2 Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ámr) 20. (1) bek. alapján az Országos Mentőszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: SZMSZ) az alábbiak szerint adom ki. 1. A költségvetési szerv I. Általános rendelkezések a) Neve: Országos Mentőszolgálat Rövidített név: OMSZ Idegen nyelvű elnevezés National Ambulance Service Alapítója: Alapító szerv neve, székhelye: Egészségügyi Minisztérium 1051 Budapest, Arany J. u (annak jogelődje: Népjóléti Miniszter) Alapításának éve: 1948 b) Székhelye: 1055 Budapest, Markó u. 22. c) Irányító szerv neve, székhelye: Nemzeti Erőforrás Minisztérium 1051 Budapest, Arany J. u d) Előzmény: Létrehozásáról szóló jogszabály határozat, valamint előző alapító okiratok: Az Országos Mentőszolgálatról szóló 322/2006. (XII.23.) Korm. rendelet Előző Alapító Okiratai Népjóléti Közlöny évi 11. számában, az Egészségügyi Közlöny évi 2. és 15., illetve évi 4. számában, valamint évi 16. számában kerültek közzétételre. e) jogelődjei: a Vármegyék és Városok Országos Mentőegyesülete, valamint a Budapesti Önkéntes Mentőegyesület. f) bankszámla száma: g) vagyonkezelésében lévő szervezet megjelölése: az Országos Mentőszolgálat egyszemélyes vagyonkezelésében van a Magyar Légimentő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. 2. A költségvetési szerv típusa Az OMSZ közszolgáltató költségvetési szerv, közintézet. 3. A költségvetési szerv feladatellátásához gyakorolt funkció Az OMSZ önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 4. Előirányzatok feletti jogosultság Az előirányzatok feletti jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezik. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata 2

3 Az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény 94 -a, valamint a mentésről szóló 5/2006. (II.7.) EüM rendelet 2. a) pont szerinti mentési tevékenység. Az Országos Mentőszolgálatról szóló 322/2006. (XII.23.) Korm. rendelet alapján földi és légimentés. 6. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési, megbízási és választási rendje Az OMSZ főigazgatóját - nyilvános pályázat alapján a nemzeti erőforrás nevezi ki, menti fel, illetőleg munkaviszonyt létesít vele. 7. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony (jogviszonyok) megjelölése Az OMSZ a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény alapján közalkalmazottakat foglalkoztat. II. Az OMSZ szakfeladatai 1. Alaptevékenysége Szakágazati besorolása: egyéb humán egészségügyi ellátás Mentés 2. Működési köre Feladatkörében eljárva működési köre országos, figyelemmel az Országos Mentőszolgálatról szóló 322/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 1. -ának (3) bekezdésében foglaltakra. 3. Kiegészítő tevékenysége Mentés 4. Kisegítő tevékenysége Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történő halottszállítás Egyéb m.n.s. kiegészítő egészségügyi szolgáltatás Kommunikációs eszköz javítása Elektronikus, optikai eszköz javítása Gépjárműjavítás, -karbantartás Üdülőszálláshely-szolgáltatás Egyéb m.n.s. szálláshely szolgáltatás Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Közúti közlekedési eszközök műszaki vizsgálata Iskolarendszeren kívül szakmai oktatás Nemzetközi tudományos együttműködés Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Szakmai továbbképzés 5. Vállalkozási tevékenysége Kommunikációs eszköz javítása Elektronikus, optikai eszköz javítása Gépjárműjavítás, -karbantartás 3

4 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Iskolarendszeren kívül szakmai oktatás Közúti közlekedési eszközök műszaki vizsgálata 6. A kisegítő és vállalkozási tevékenységek arányainak felső határa a költségvetési szerv kiadásaiban A kisegítő tevékenység mértéke nem haladhatja meg az OMSZ éves összes kiadás teljesítésének 25,0%-át. A vállalkozás tevékenység mértéke nem haladhatja meg az OMSZ éves összes kiadás teljesítésének 25,0%-át. III. Az Országos Mentőszolgálat feladatai 1. Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) a mentésügy állami országos intézménye a Nemzeti Erőforrás Minisztérium közvetlen irányítása alatt áll. 2. Az OMSZ működése az ország egész területére kiterjed. Az OMSZ egyes feladatait az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat külön jogszabály szerint illetékes intézete által kiadott engedélye alapján egyéb mentést végző szervezetekkel szerződés alapján együttműködve is elláthatja. 3. Az OMSZ tevékenységének célja, hogy az ország egész területén minden rászoruló számára a mentőellátás feltételei folyamatosan, azonos eséllyel biztosítva legyenek. 4. A mentés valamennyi egyéb, az OMSZ által ellátott feladattal szemben elsőbbséget élvez. IV. Az Országos Mentőszolgálat szervezete 1. Az Országos Mentőszolgálat központi szervezeti egysége a Főigazgatóság. A főigazgató közvetlenül vezeti a Főigazgatóságot. A Főigazgatóság a munkamegosztás és a hatékonyabb feladatellátás érdekében főosztályokra, osztályokra és csoportokra tagozódik. 2. Az OMSZ Főigazgatóság Projektszervezete, Programirodája és Titkársága osztály besorolású szervezeti egység. 3. Az Országos Mentőszolgálat területi szervezeti egységei a Főigazgatóság közvetlen irányítása alatt működő regionális mentőszervezetek. A regionális mentőszervezetet a regionális orvos-igazgató vezeti. 4. Az Országos Mentőszolgálat Regionális Mentőszervezetei 4

5 Név Közép-magyarországi Regionális Mentőszervezet Észak-magyarországi Regionális Mentőszervezet Dél-alföldi Regionális Mentőszervezet Észak-alföldi Regionális Mentőszervezet Dél-dunántúli Regionális Mentőszervezet Közép-dunántúli Regionális Mentőszervezet Nyugat-dunántúli Regionális Mentőszervezet Székhely: Budapest Miskolc Szeged Debrecen Pécs Veszprém Szombathely 5. A regionális mentőszervezetek irányítása alatt állnak a mentőállomások, az Országos Mentőszolgálat operatív mentőmunkát végrehajtó szervezeti egységei. 6. A regionális mentőszervezetek irányítása alatt állnak továbbá a mentőszervezetekbe integrált mentésirányítási csoportok, melyek útján az OMSZ feladatkörében országosan működteti a sürgősségi segélyhívó szám(ok)hoz kapcsolódó mentésirányítási rendszert. 7. A mentőállomás feladata az ellátási körzetén belül az OMSZ feladatkörébe tartozó valamennyi egészségügyi szolgáltatás nyújtása. 8. Az OMSZ három típusú mentőállomást különböztet meg az alkalmazott mentőgépkocsi-szám függvényében, melyhez rendeli a szervezetet is. Mentőállomás típusa Szervezett gépkocsik száma Vezetés A jelű 1-3 mentőgépkocsi Mentőállomás vezető B jelű 4-7 mentőgépkocsi Mentőállomás vezető Műszaki gondnok C jelű vagy 8 és afeletti számú mentőgépkocsi és/vagy megyeközponti Mentőállomás vezető Főápoló Műszaki gondnok Garázsmester 9. A mentésirányító csoport feladata az operatív mentésirányítás a hozzárendelt területen és mentőállomások vonatkozásában, valamint az OMSz által végzett más egészségügyi szolgáltatások (pl. külön megállapodás alapján ügyeleti irányítás) ellátása. 5

6 10. A Mentésirányító csoportok elhelyezkedéséről a főigazgató külön utasítása rendelkezik. V. Az Országos Mentőszolgálat Szervezeti Felépítése ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT FŐIGAZGATÓSÁGA REGIONÁLIS MENTŐSZERVEZETEK MENTŐÁLLOMÁSOK 6

7 V/1 Az Országos Mentőszolgálat Főigazgatóság Szervezeti Felépítése

8 V/2 Az Országos Mentőszolgálat Regionális Mentőszervezeteinek felépítése VI. Főigazgatóság 1. A Főigazgatóság működésének célja 1.1 A Főigazgatóság az OMSZ Alapító Okiratában rögzített feladatok végrehajtásához - a költségvetési és finanszírozási kereteken belül - a szükséges személyi, pénzügyi, anyagi, technikai feltételek tervezését, beszerzését, megteremtését, elosztását biztosító központi szervezeti egység. 2. A Főigazgatóság feladatai 2.1 A Főigazgatóság az OMSZ központi igazgatási szerve. Irányítja a mentőszervezeteket. 2.2 Feladata: a működés szervezeti, személyi, pénzügyi, dologi feltételrendszerének tervezése és biztosítása,

9 a működésben és annak feltételeiben bekövetkező változásokat figyelembe vevő intézményi szintű tervezés, szervezés, szabályozás, normák kidolgozása, a működés minőségére és költségeire, valamint az ezeket befolyásoló belső- és külső körülményekre kiterjedő olyan információs rendszer kidolgozása és folyamatos működtetése, amely lehetővé teszi mindezek szervezeti egységenkénti ellenőrzését, értékelését, az OMSZ feladat- és hatáskörébe tartozik mindazon szakmai, gazdasági-műszaki és egyéb tevékenység végzése, illetőleg döntési jog gyakorlása, amelyeket nem utalt a mentőszervezetek feladat- és hatáskörébe. a Magyar Légimentő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tevékenységének felügyelete és az alapítói jogok gyakorlása. A működést és feltételek biztosítását érintő, Európai Uniós forrásokból (TIOP /2-2009, KMOP-4.3.3/B-09-2F-2009, TIOP-2.2.1/09/1 kiemelt projektek, továbbiakban Projektek) megvalósuló stratégiai fejlesztések szervezetileg önálló projektszervezet útján történő előkészítése és megvalósítása A Főigazgatóság a feladatok elvégzése érdekében a mentőszervezetek részére biztosítja az önálló munkavégzéshez szükséges: szakmai irányítást és az ehhez kapcsolódó, folyamatosan megújuló és frissített szakmai és tudományos ismereteket, rendelkezésre álló pénzügyi források elosztását, az általános és mentéstechnikai feltételeket, szervezi a társadalmi kapcsolattartást A feladatok elvégzése érdekében a szervezeti egységek bevonásával: az alapító okirat szerinti feladatkörében az oktatásra vonatkozó egészségügyimódszertani útmutatókat dolgoz ki, melyeket szükség esetén az Oxyologiai- Sürgősségi-, Honvéd és Katasztrófaorvostani Szakmai Kollégiummal véleményeztet, végrehajtásukat ellenőrzi, szakmailag támogatja az egységes szakemberképzést, és biztosítja a rendszeres továbbképzés feltételeit, kidolgozza a szervezeti egységek költségvetése alapján az OMSZ éves és távlati szakmai, gazdasági tervét, a központilag beszerzendő járművek, anyagok, eszközök, mentéstechnikai és egyéb felszerelések beszerzését, szükséges mértékű raktározását és elosztását végzi, gazdálkodik az OMSZ vagyonával, éves költségvetésével, és az átvett egyéb pénzeszközökkel, a szervezeti egységek munkáját közösen kidolgozott terv alapján, közösen értékelt szakmai és gazdasági ellenőrzéssel segíti, az OMSZ egészét külföldi és hazai tudományos, oktatási, szakmai, gazdasági és kormányzati fórumok, továbbá a sajtó előtt képviseli. 9

10 VII. A Főigazgatóság tagozódása Főigazgató, Általános Főigazgató-helyettes, Gazdasági Főigazgató-helyettes, Stratégiai Igazgató, Tudományos és oktatási igazgató, Műveleti és Szervezési igazgató, Főigazgató irányítása alatt álló önálló szervezeti egységek: Titkárság Humán Erőforrás Osztály Igazgatási és Jogi Osztály Belső Ellenőrzési Osztály Kommunikációs és PR Csoport Főigazgató irányítása alatt álló tanácsadó testület: Törzskar Általános Főigazgató-helyettes irányítása alatt álló önálló szervezeti egységek: Regionális Mentőszervezetek, Szolgálatvezető Főorvosok Csoportja, Kresz Géza Mentőmúzeum és Könyvtár Egészségügyi Assistance Központ Gazdasági Főigazgató- helyettes irányítása alatt álló önálló szervezeti egységek: Anyaggazdálkodási és Közbeszerzési Osztály Építési Osztály Gépjármű Osztály Gazdasági Főosztály o Pénzügyi csoport o Költségvetési és Kontrolling csoport o Számviteli csoport o Ellenőrzési csoport o Illetményszámfejtési csoport o Társadalombiztosítási csoport o Anyagkönyvelési csoport o Leltárcsoport Információtechnológiai Osztály 10

11 Munkabiztonsági Osztály Operatív Gazdasági Vezető o regionális gazdasági ügyvezetők o kirendeltség-vezetők A stratégiai igazgató alá tartozó önálló szervezeti egység: Projektszervezet, Programiroda, Minőségügyi Csoport, A Tudományos és oktatási igazgató irányítása alatt álló önálló szervezeti egységek: o o Oxiológiai Oktatási Osztály Oxiológiai Tudományos Osztály A Műveleti és szervezési igazgató irányítása alatt álló önálló szervezeti egység: o Szakmai ellenőrzési csoport Munkabizottságok: Nyugdíjelőkészítő Bizottság Rehabilitációs Bizottság Szociális Bizottság VIII. Az Országos Mentőszolgálat felső vezetői, azok feladatai VIII/1.1 A Főigazgató jogállása VIII/1. Főigazgató Az OMSz főigazgatóját a Nemzeti Erőforrás Miniszter nevezi ki, és gyakorolja felette a munkáltatói jogkört. Helyettesítését az általános főigazgató-helyettes látja el. Operatív helyettese a szolgálatvezető főorvos. A főigazgató a Nemzeti Erőforrás Miniszter irányítási jogkörének keretei között, irányítja az OMSz tevékenységét, biztosítva annak jogilag szabályozott folyamatos működését. Ennek keretében a főigazgató vezeti, képviseli és jegyzi az OMSz-ot, aláírási jogát önállóan a külön jogszabályban meghatározott kötelezettségvállalás esetén a gazdasági főigazgató-helyettes ellenjegyzése mellett - gyakorolja. 11

12 A főigazgató kialakítja az OMSz szervezeti felépítését, működésének rendjét, és a jogszabályokkal összhangban a gazdálkodás, a munkavégzés az ügykezelés, iratkezelés, belső ellenőrzés szabályait. A főigazgatót az általa meghatározott ügymegosztás szerint feladatainak ellátásában főigazgató-helyettesek, igazgatók valamint a Törzskar segíti, akik a tevékenységüket érintő fontosabb megkeresésekről és intézkedésekről kötelesek a főigazgatót tájékoztatni. VIII/1.2 A Főigazgató főbb vezetési és irányítási feladatai: Gyakorolja az OMSz közalkalmazottai felett a jogszabályok szerinti munkáltatói jogokat az OMSz Alapító Okiratával, jelen szabályzattal valamint Minőségügyi Kézikönyvévvel összhangban, amit külön utasítással a regionális mentőszervezetek orvos igazgatóira ruházhat át. Gyakorolja a fegyelmi jogkört; Javaslatot tesz a Nemzeti Erőforrás Miniszternek az OMSz éves költségvetési tervére és kidolgozza az OMSz SZMSZ-ét; Gondoskodik az OMSz feladat- és hatáskörét érintő jogszabályok, kormányzati intézkedések végrehajtásáról; Kezdeményezi az OMSz feladatainak ellátásához szükséges jogszabályok kiadását, illetőleg közreműködik azok előkészítésében; Képviseli az OMSz-ot a hazai szakmai, társadalmi kapcsolattartásban és az OMSz nemzetközi szakmai kapcsolataiban. Tájékoztatja a Nemzeti Erőforrás Minisztert a OMSz mentésügyi tevékenységéről; Kialakítja és működteti a OMSz jogszabályokban meghatározott ellenőrzési rendszerét; Gondoskodik a OMSz-ra bízott állami vagyon megőrzéséről, rendeltetésszerű használatáról, karbantartásáról és gyarapításáról; Gondoskodik a rendészeti tevékenységgel, tűzvédelemmel, polgári védelemmel, munkavédelemmel, foglalkozás-egészségügyi feladatokkal kapcsolatos tevékenység ellátásáról; Kapcsolatot tart a szakmai érdekvédelmi szervezetekkel; Kapcsolatot tart a munkavállalói érdek-képviseleti szervek helyi képviselőivel; Ellátja továbbá mindazon feladatokat, amelyeket az OMSz működésével összhangban jogszabály vagy kormányzati intézkedés a hatáskörébe utal; VIII/2. Általános főigazgató-helyettes VIII/2.1 Az Általános főigazgató helyettes jogállása Az általános főigazgató-helyettest a főigazgató nevezi ki, és ő gyakorolja felette a munkáltatói jogokat is. 12

13 Az Általános Főigazgató-helyettes a főigazgató közvetlen irányítása alatt áll. Helyettesítését a - főigazgató jóváhagyásával - az általa írásban megbízott személy látja el. VIII/2.2 Az általános főigazgató-helyettes feladatai: Közvetlenül irányítja a regionális mentőszervezeteket. Távolléte és akadályoztatása esetén teljes jogkörrel helyettesíti a főigazgatót. Felelős a mentési és mentésirányítási tevékenységek összefogásáért, szakmai és arculati egységességéért. Folyamatosan kapcsolatot tart a mentőszervezetek orvos-igazgatóival, utasítási jogkörrel rendelkezik feléjük. Ellenőrzi és értékeli tevékenységüket. Felel az OMSZ történetének hiteles dokumentálásáért és muzeológiai szintű megtartásáért. Felelős az OMSZ Egészségügyi Assistance Központjának működéséért, 36 órában kivonuló és vagy mentésirányítási szolgálatot lát el. Ellát minden feladatot, melyekkel a főigazgató megbízza, illetve amelyeket belső szabályzat, illetve főigazgatói utasítás hatáskörébe utal. VIII/2.3 Az Általános Főigazgató-helyettes irányítása alatt álló önálló szervezeti egységek Regionális Mentőszervezetek, Szolgálatvezető Főorvosok Csoportja, Kresz Géza Mentőmúzeum és Könyvtár Egészségügyi Assistance Központ VIII/3. Gazdasági főigazgató-helyettes VIII/3.1 A gazdasági főigazgató-helyettes jogállása Az OMSz gazdasági főigazgató-helyettesét a Nemzeti Erőforrás Miniszter irányítási jogkörében az OMSZ főigazgatójának javaslata alapján nevezi ki és menti fel, valamint gyakorolja fölötte a fegyelmi jogkört. A további munkáltatói jogokat felette az OMSz főigazgatója gyakorolja. Helyettesítését a - főigazgató jóváhagyásával - az általa írásban megbízott személy látja el. VIII/3.2 A gazdasági főigazgató-helyettes feladatai Közvetlenül irányítja és ellenőrzi - a kockázatelemzésen alapuló folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzésen keresztül az OMSz gazdasági szervezete tevékenységét. A szakmai szervezeti egységek gazdasági munkájához iránymutatást ad, ellenőrzi annak betartását. 13

14 Végrehajtja a költségvetési, pénzügyi gazdasági tervezési munkát, az OMSz hatáskörébe tartozó előirányzat-módosításokat. Gazdálkodik a jóváhagyott költségvetési keretekkel. Végrehajtja az üzemeltetési, fenntartási, beruházási, vagyonhasználati és hasznosítási feladatokat. Gondoskodik a vezetői döntéseket, a tervezési munkákat megalapozó, a takarékos költséggazdálkodást biztosító, a gazdasági ügyviteli rendszerek működését elősegítő információs rendszerek kialakításáról, és azok állandó fejlesztéséről. Működteti az OMSz pénzügyi-számviteli ügyviteli rendszerét. Irányítja és ellenőrzi a számviteli politika kialakítását, gyakorlati megvalósítását. Ellenőrzi a számviteli feladatok ellátását. Ellátja az OMSz jogkörébe tartozó előirányzatok gazdálkodásával kapcsolatos kötelezettségvállalások előzetes fedezetvizsgálatát, valamint ellenjegyzését. Figyelemmel kíséri a bevételek és kiadások alakulását, szükség esetén intézkedést hoz a likviditás folyamatos biztosítására. Megszervezi és ellenőrzi a központosított bérszámfejtéssel kapcsolatos feladatok végrehajtását. Gondoskodik a szakterületét érintő belső szabályzatok elkészítéséről és aktualizálásáról. Az előírt határidőnek megfelelően elkészíti az évközi és éves beszámolókat, adatszolgáltatásokat. VIII/4.1 A Stratégiai igazgató jogállása VIII/4. Stratégiai igazgató A Stratégiai igazgató a Főigazgató közvetlen irányítása alatt áll, helyettesítéséről a Főigazgató gondoskodik. A stratégiai igazgatót a Főigazgató nevezi ki, és ő gyakorolja felette a munkáltatói jogokat is. VIII/4.2 A Stratégiai igazgató feladata az OMSZ közép- és hosszú távú stratégiájának, fejlesztési irányainak kidolgozása, megvalósításuk koordinálása, a mentésszakmai és gazdasági területek tevékenységének összehangolása, az OMSZ minőségbiztosításának, minőségirányításának kialakítása és koordinálására, az OMSZ európai uniós pályázatainak koordinálása, az OMSz beruházások tervezésének és szervezésének irányítása, pályázatok (fejlesztési, beszerzési, szakmai) előkészítése és koordinálása, közbeszerzési eljárások előkészítése és koordinálása, az OMSz szervezetfejlesztéséhez szükséges szabályzatainak kidolgozása, az OMSz egyes szervezetei fejlesztéséhez szükséges intézkedések megtétele, az OMSZ vagyongazdálkodásának koordinációja. 14

15 VIII/4.3 A Stratégiai igazgató alá tartozó önálló szervezeti egységek Projektszervezet Programiroda Minőségbiztosítási Csoport, VIII/5. Tudományos és Oktatási igazgató VIII/5.1 A Tudományos és Oktatási igazgató jogállása A Tudományos és Oktatási Igazgatót a Főigazgató nevezi ki, és ő gyakorolja felette a munkáltatói jogokat is. A Tudományos és Oktatási Igazgató a Főigazgató közvetlen irányítása alatt áll, helyettesítéséről a Főigazgató gondoskodik. VIII/5.2 A Tudományos és Oktatási igazgató feladatai: felel a mentésügyet érintő tudományos-, szervezési- és módszertani munka végzéséért, felel az OMSZ országos alap- és továbbképzési koncepciójának kidolgozásáért, felel az egységes felszerelés és gyógyszerkészlet meghatározásáért, folyamatos korszerűsítéséért, felel a szakmai protokollok kidolgozásáért és folyamatos naprakészségéért, az illetékes szakmai kollégiummal történő egyeztetésért, szakmai tankönyvek és kiadványok elkészítése, képzési módszertan elkészítése a szervezet minden egészségügyi munkakörére vonatkozóan, kapcsolat kialakítása és működtetése oktatási intézményekkel, szakmai társaságokkal, az egyetemi oxiológiai oktatásból, a szakorvosi képzésből és az orvostovábbképzésből, valamint az egységes alapképzésből és rendszeres továbbképzésből az OMSZ-ra háruló feladatok szervezése, elvi irányítása, részben ellátása, a mentésügy terén az egészségügyi szervek, intézmények és szolgálatok felé szervezési-módszertani tevékenység végzése, orvosi eszközök, műszerek, gyógyszerek klinikai kipróbálásáról szakvélemény adása a termékek minősítéséhez, döntés az Országos Mentőszolgálat részére felajánlott alapítványi és egyéb adományok szakmai megfelelőségéről, azok befogadásáról, 36 órában kivonuló és/vagy mentésirányítói szolgálatot lát el. VIII/5.3 A Tudományos és Oktatási igazgató irányítása alatt álló önálló szervezeti egységek o Oxiológiai Oktatási Osztály 15

16 o Oxiológiai Tudományos Osztály VIII/6. Műveleti és Szervezési igazgató VIII/6.1 Műveleti és Szervezési igazgató jogállása A Műveleti és Szervezési igazgató a Főigazgató közvetlen irányítása alatt áll, helyettesítéséről a Főigazgató gondoskodik. A Műveleti és Szervezési igazgatót a Főigazgató nevezi ki, és ő gyakorolja felette a munkáltatói jogokat is. VIII/6.2 Műveleti és Szervezési igazgató feladatai: a készenléti terv folyamatos karbantartása, kapcsolatok kiépítése a társszervekkel, felettes hatóságokkal, az OMSZ képviselete a Kormányzati Koordinációs Bizottság ülésein, az OMSZ képviselete a Járványügyi Védekezési Munkabizottságban, a mentőszervezetekkel együttműködve konkrét gyorsreagálású csoportok szervezése, azok személyi állományának kialakítása, képzése, felkészítése, a kritikus infrastruktúra felmérése és intézkedés kezdeményezése a védelméről, az éves (mentési és mentésirányítási) szakmai ellenőrzési terv kialakítása, a (mentési és mentésirányítási) szakmai ellenőrzésben résztvevő munkatársak kiválasztása, felkészítése, a (mentési és mentésirányítási) szakmai ellenőrzéssel kapcsolatban együttműködés a régiók vezetőivel, feladataik meghatározása, a végrehajtás számonkérése, az OMSZ saját rendezvényeinek megszervezése és lebonyolítása, együttműködve a Kommunikációs és PR Csoporttal, kapcsolattartás az Országos Mentőszolgálattal szerződéses kapcsolatban lévő, az OMSz feladatainak ellátásában résztvevő közreműködő egészségügyi szolgáltatókkal egyeztetés az Országos Mentőszolgálat által biztosított állami rendezvények biztosításának megszervezéséről, a rendezvény szervezését ellátó szolgáltatóval, valamint a rendezvény szervezésében érintett állami szervezetekkel, a tömeges baleseti jelentések adminisztratív kezelése, szakmai feldolgozása és értékelése, a tömeges baleseteknél nyújtott ellátás szakmai értékelése együttműködésben a tudományos és oktatási igazgatóval a tömeges baleseti egységek tevékenységének koordinálása, valamint a tárgyi feltételek rendelkezésre állásának folyamatos ellenőrzése, javaslattétel korszerűsítésre, vagy valamely hiányosság megszüntetésére, 36 órában kivonuló és vagy mentésirányítási szolgálatot lát el. ellát minden feladatot, melyekkel a főigazgató megbízza, illetve amelyeket belső szabályzat, illetve főigazgatói utasítás hatáskörébe utal. Összehívja és vezeti a taktikai munkacsoportot. 16

17 IX. A Főigazgató irányítása alatt álló önálló szervezeti egységek: IX/1. Belső Ellenőrzési Osztály IX/1.1 A Belső Ellenőrzési Osztály jogállása Az osztály a Főigazgató irányítása alatt áll, vezetője a Belső Ellenőrzési osztályvezető. IX/1.2 A Belső Ellenőrzési Osztály feladata: vizsgálni és értékelni a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszerek kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését; vizsgálni és értékelni a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét; vizsgálni a rendelkezésére álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások, beszámolók megbízhatóságát; a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat és ajánlásokat tenni, valamint elemzéseket, értékeléseket készíteni a költségvetési szerv vezetője számára, a költségvetési szerv működése eredményességének növelése, valamint a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési, és a belső ellenőrzési rendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében; ajánlásokat és javaslatokat megfogalmazni a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése érdekében; nyomon követni az ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket. Vezeti, illetőleg elkészíti a jogszabályokban, illetve egyéb rendelkezésekben előírt, feladatkörébe tartozó nyilvántartásokat és jelentéseket. Ellátja azokat a tennivalókat, amelyeket jogszabály, egyéb rendelkezés, felettesi utasítás feladatkörébe utal. IX/2.1. Igazgatási és Jogi Osztály jogállása IX/2. Igazgatási és Jogi Osztály Az osztály a Főigazgató irányítása alatt áll, vezetője a Igazgatási- és Jogi osztályvezető. IX/2.2 Igazgatási és Jogi Osztály feladata: a jogi tevékenység ellátása a teljes szervezetre vonatkozóan, igazgatási tennivalók, rendszeresen tájékozódik: 17

18 1. a jog és igazgatástudomány elméleti és gyakorlati kérdéseiről, a jogszabályok, a jogpolitika és a bírói gyakorlat változásairól, különös tekintettel az egészségügyi ágazat speciális joganyagára, 2. a mentőszervezetek speciális helyzetéről, működéséről, a belső- és külső tényezőkről, készíti, véleményezi és ellenjegyzi a szerződéseket, utasításokat és szabályzatokat, javaslatokat, tervezeteket dolgoz ki: 1. a jogi tevékenység javítására, a törvényesség betartására, 2. a működés jogi szabályozására, 3. a személyi állományát érintően és, 4. a feladatkörében felmerülő egyéb intézkedésekre. Közreműködik: o a vezetői döntések, utasítások és intézményi szabályzatok előkészítésében jogi szempontból, o az OMSZ által készítendő jogszabály-tervezetek kidolgozásában, az észrevételezésre megküldött jogszabály-tervezetek véleményezésében. A Főigazgató megbízása alapján ellátja az OMSZ jogi (peres és nem peres) képviseletét. Vezeti, illetőleg elkészíti a jogszabályokban, illetve az intézményi működés során elvárt, feladatkörébe tartozó nyilvántartásokat és jelentéseket. Ellátja azokat a tennivalókat, amelyeket jogszabály, egyéb rendelkezés, felettesi utasítás feladatkörébe utal. IX/3.1 Humán Erőforrás Osztály jogállása IX/3. Humán Erőforrás Osztály Az osztály a főigazgató irányítása alatt áll, vezetője a Humán Erőforrás osztályvezető. IX/3.2 Humán Erőforrás Osztály feladata humánpolitikai célok megvalósítása, a humán erőforrás biztosítására vonatkozó terv elkészítése és végrehajtása, humán rendszerek kialakítása és működtetése 1. humán adminisztráció, 2. oktatás, képzés, fejlesztés a nem egészségügyi munkaterületen dolgozók számára, 3. kompenzáció, 4. kiválasztás, alkalmasság-vizsgálatok, 5. munkaköri rendszerek. megszervezi és elvégzi a munkakörök betöltése előtti alkalmasság-vizsgálatot, 18

19 a bérgazdálkodáshoz kapcsolódó személyi juttatás előirányzat szervezeti egységekre lebontása, kiosztása, a felhasználás ellenőrzése, rendszeresen tájékozódik:, 1. a jogszabályi változásokról és egyéb rendelkezésekről, 2. a szervezeti egységek személyzeti és munkaügyi helyzetéről, tevékenységéről, o javaslatokat, tervezeteket dolgoz ki: 1. a személyzeti és munkaügyi tevékenység fejlesztésére, 2. a személyi állományt érintően és 3. a feladatkörében felmerülő egyéb intézkedésekre. o részt vesz a Nyugdíjelkészítő Bizottság munkájában, ellátja annak ügyviteli feladatait. Közreműködik: o a munkakörök alkalmas személyekkel való betöltésében, o a bérmegállapodások megkötésében és a jutalmazásoknál, o a Kollektív Szerződés megkötésében, o a vezetők személyzeti és munkaügyi tevékenységében. Vezeti, kezeli és elkészíti a jogszabályokban, illetve egyéb rendelkezésekben előírt, feladatkörébe tartozó nyilvántartásokat és jelentéseket. Együttműködik a Közalkalmazotti Tanáccsal és a dolgozói érdekképviseletekkel. Ellátja azokat a tennivalókat, amelyeket jogszabály, egyéb rendelkezés, felettesi utasítás feladatkörébe utal. IX/4.1 A Titkárság jogállása IX/4. Titkárság A Titkárság a Főigazgató irányítása alatt áll. A titkárság szervezetébe tartozik a titkársági feladatokat ellátó személyzet és a szakmai és funkcionális tanácsadók. IX/4.2 A Titkárság feladatai: IX/4.2.1 A Titkárság általános feladatai: o az értekezletekkel kapcsolatos ügyintézés, o a titkos ügyiratok kezelése, o a személygépkocsik irányítása, o a reprezentációs keret kezelése, o a postázás (kimenő- és beérkező küldemények kezelése)- az iktatás végzése o a bankposta kézbesítése, o a Főigazgató és helyettesei által meghatározott határidők nyilvántartása, o a tárgyalások, látogatások nyilvántartása, a látogatók fogadása, 19

20 o a Főigazgató és helyettesei ügyiratainak kezelése, o a Főigazgató és helyettesei által esetenként meghatározott tennivalók. o Közreműködik a minőségbiztosításban, az elektronikus ügykezelés bevezetésében, és működtetésében o Vezeti, kezeli és elkészíti a jogszabályokban, illetve egyéb rendelkezésekben előírt, feladatkörbe tartozó nyilvántartásokat és jelentéseket. o A ellátja azokat a tennivalókat is, amelyeket főigazgatói utasítás a feladatkörébe utal. IX/4.2.2 A Titkárság feladatai: Szakmai tanácsadói feladatkörben: o a Főigazgató által meghatározott vizsgálatok, elemzések, értékelések, elvégzése, o az OMSZ működése kapcsán felmerülő konkrét ügyekben (bírósági, panasz, közérdekű bejelentés, fegyelmi stb.) állásfoglalás kidolgozás a Főigazgató részére. IX/5. Kommunikációs és PR Csoport IX/5.1 Kommunikációs és PR Csoport jogállása A csoport a főigazgató irányítása alatt áll, vezetője az OMSZ szóvivője. IX/5.2 Kommunikációs és PR Csoport feladata o az OMSZ külső és belső kommunikációs tevékenységének megszervezése és kivitelezése, o a kommunikációs stratégiában foglaltak és az eseti kommunikációs események szakmailag legmegfelelőbb végrehajtása, o szóvivői feladatok ellátása, o rendszeresen tájékozódik: 1. a jogszabályi változásokról és egyéb rendelkezésekről, 2. az OMSZ külső és belső környezetéről, hogy kommunikációs feladataihoz a lehető legszélesebb körben jusson információhoz. 20

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M 1. sz. melléklet B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M BELSŐ ELLENŐRZÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lép: 2013. július 1-jén Az államháztartásról

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben Jelen alapító okirat a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről

Részletesebben

1. A kormánymegbízott

1. A kormánymegbízott 1. A kormánymegbízott 4. (1) A kormánymegbízott a Kormányhivatal vezetőjeként: a) Vezeti a Kormányhivatalt, gyakorolja annak feladat- és hatásköreit; b) Ellátja a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. Fejezet A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1.1. Az intézmény neve: Sárréti Múzeum (fej- és körbélyegzőjén: Sárréti Múzeum) 1.2. Az intézmény székhelye: Szeghalom, Tildy Zoltán u. l4.

Részletesebben

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Az Igazgatási és Humánpolitikai Központ ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

Az Informatikai Főosztály feladatai

Az Informatikai Főosztály feladatai Az Informatikai Főosztály feladatai 1. Feladat- és hatáskörök A Kormányhivatal SzMSz-ében a Főosztály részére megállapított, jelen Ügyrendben részletezett feladat- és hatáskörök elosztása a következők

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata Iktatószám: 7712/2008. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága Alapító Okirata Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

KOORDINÁCIÓS, HUMÁNPOLITIKAI és SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY. 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében:

KOORDINÁCIÓS, HUMÁNPOLITIKAI és SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY. 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében: 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében: a) Ellátja a Megyei Államigazgatási Kollégium működésével kapcsolatos koordinációs és adminisztrációs feladatokat;

Részletesebben

A Főosztály dolgozói:

A Főosztály dolgozói: NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOORDINÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY Cím: 3100 Salgótarján, Zemlinszky R. út 9 Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36 3100 Salgótarján, Pf: 265. Telefon: 06 (32) 620-756

Részletesebben

A Közgyűjteményi Ellátó Szervezet ALAPÍTÓ OKIRATA. Közgyűjteményi Ellátó Szervezet

A Közgyűjteményi Ellátó Szervezet ALAPÍTÓ OKIRATA. Közgyűjteményi Ellátó Szervezet A Közgyűjteményi Ellátó Szervezet ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Kt.) 2. -ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SzMSz) 12. c) pontjában

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Alpolgármester A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga (SZMSZ 17. (1) bek.). Előterjesztés a Képviselő-testület részére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - 2 - TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az intézmény neve és székhelye Tevékenységi köre Működési

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata. Az alapító okirat felvezető szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép:

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata. Az alapító okirat felvezető szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép: II-2/4262/203. határozat 2. sz. melléklet II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 20. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések

ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Miniszter Szám: 4740-2/2003. A Csongrád Megyei Munkaügyi Központ ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések 1. A munkaügyi központ jogállása A Csongrád

Részletesebben

KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA 11683/2008. KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (a továbbiakban: Áht.) 89. -ának (1) bekezdésében foglaltak

Részletesebben

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Művelődési Ház alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése

Részletesebben

Tárgyalja a képviselő-testület március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén

Tárgyalja a képviselő-testület március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén 1./Napirend: Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár alapító okirat módosítása Előterjesztő: polgármester Tárgyalja a képviselő-testület 2014. március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén Előterjesztés

Részletesebben

A Kormány. /2006. ( ) Korm. rendelete. a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről

A Kormány. /2006. ( ) Korm. rendelete. a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről Melléklet a 13469-1/2006.-SZMM számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2006. ( ) Korm. rendelete a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről A Kormány az Alkotmány 35. -a (2) bekezdésében megállapított

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének február havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének február havi ülésére SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2013. február 25. E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. február

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása 36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal Gazdasági Szervezete Ügyrendjének

Részletesebben

Cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Pf: 95 Telefon: 06 (32) Fax: 06 (32)

Cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Pf: 95 Telefon: 06 (32) Fax: 06 (32) Nógrád Megyei Kormányhivatal Koordinációs és Szervezési Főosztály Cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Pf: 95 Telefon: 06 (32) 620-706 Fax: 06 (32) 620-714 E-mail e-mail

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.

HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. Ikt szám: 12-8/2016/23 1. Kivonat A Heves Megyei Közgyűlés 2016. december 6-i ülésénekjegyzőkön yvé ből 83/2016. (XII. 6.) közgyűlési

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ Szervezeti és Működési Szabályzata SOPRON 2003 1. Az Egyetemi

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE SOPRON 2006 1. Általános rendelkezések (1) A Rektori Hivatal az egyetemen mköd önálló átfogó szervezeti egység, mely ellátja az egyetem igazgatási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének május havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének május havi ülésére SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2013. május E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. május havi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására Püspökladány Város Polgármesterétől 450 Püspökladány, Bocskai u.. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának feladatai 1.1. Szervezési Osztály 1. A Szervezési Osztály koordinációs feladatai

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról, a költségvetési

Részletesebben

A hivatal szervezeti egységeinek felépítése, feladatai

A hivatal szervezeti egységeinek felépítése, feladatai A hivatal szervezeti egységeinek felépítése, feladatai 1.) Jogi, Testületi és Területfejlesztési Főosztály 1.1. előkészíti, egyezteti, véleményezi a közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket, elvégzi a testületi

Részletesebben

3. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye pontjában a következőket határozza meg: Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, 8200 Veszprém, Vár u. 6.

3. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye pontjában a következőket határozza meg: Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, 8200 Veszprém, Vár u. 6. 192/2009. (XII. 17.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdése g) pontja és a költségvetési szervek jogállásáról és

Részletesebben

1/2016. ( ) SZ. DÉKÁNI UTASÍTÁS

1/2016. ( ) SZ. DÉKÁNI UTASÍTÁS BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR 1/2016. (05. 30.) SZ. DÉKÁNI UTASÍTÁS A DÉKÁNHELYETTESEK ÉS A HIVATALVEZETŐ FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÉRŐL 1. Az oktatási dékánhelyettes feladat-

Részletesebben

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés 1.1. Kuratórium 1.1.1. Elnöke Dr. Haraszti György 1.1.2. Tagjai Prof. Dr. Haraszti György Tallai Gábor Dr. Róna Tamás Frisch György

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Polgármesteri Hivatal alapító okiratának elfogadása tárgyában (a 331/2009. (VII.10.) KT, 405/2009.(VIII.25.)

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester évi belső ellenőrzési terv

Bodorkós Ferenc polgármester évi belső ellenőrzési terv Gencsapáti Község Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési terve Bodorkós Ferenc polgármester Kőszegfalviné Pajor Klára belső ellenőrzési vezető Dr. Görög István jegyző 2017. évi belső ellenőrzési terv

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) A társaság neve, székhelye, jogállása 1.1.) A társaság neve: Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság 1.2.)

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA PÁLYÁZATI IRODA ÜGYREND

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA PÁLYÁZATI IRODA ÜGYREND DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA PÁLYÁZATI IRODA ÜGYREND 2015 Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás 2 (13). oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által 82-2014/2015. (2015.04.21.) sz. határozatával egységes szerkezetben

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-55 FAX: (06-32) 460-98 Szám: -26/205. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Az Intézmények Pénzügyi

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013.

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. március 22. Módosítva: 2013. január 22., hatályba lép: 2013. január 24-én A Belső Ellenőrzési Iroda ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

51/2013. (XII. 31.) EMMI utasítás

51/2013. (XII. 31.) EMMI utasítás 51/2013. (XII. 31.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (I. 31.) EMMI utasítás módosításáról 1 hatályos: 2014.01.01-2014.01.02 A központi

Részletesebben

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke azonnal

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke azonnal Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. február 17. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2011. (II. 17.) határozata

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Segédanyag) 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. hatályba lépésével

Részletesebben

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN 1. Atlétika 2. Torna 3. Sportaerobic 4. Jégkorong 5. Kézilabda 6. Duatlon 7. Cselgáncs 8. Úszás 9. Kosárlabda 10. Vívás 11. RG 12. Kendó 13. Öttusa Sportágak Esemény

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 6-TÓL SOPRON 2015 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 3 2. A Műszaki Igazgatóság adatai... 3 3. A Műszaki Igazgatóság

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. sz. melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat megnevezése Frissítés Megőrzés adatfelelős Megjegyzés 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L 2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 4/2016. (II.15.) határozata

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 4/2016. (II.15.) határozata Kivonat! Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa 2016. február 15-i ülésén készült jegyzőkönyvéből: Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 4/2016. (II.15.) határozata

Részletesebben

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. január 28., hatályos: 2011. január 31. A Nemzetközi Kapcsolatok Iroda (a továbbiakban: NK Iroda) Ügyrendjét a Nyíregyházi Főiskola

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat K I V O N A T Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. február 23i ülésének jegyzőkönyvéből 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Bródy Sándor

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KASTÉLYPARK MÓDSZERTANI OTTHONA GÖRCSÖNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KASTÉLYPARK MÓDSZERTANI OTTHONA GÖRCSÖNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KASTÉLYPARK MÓDSZERTANI OTTHONA GÖRCSÖNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések Az intézmény neve és székhelye Tevékenységi köre Működési

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának Szervezeti és Működési Szabályzata Pécs 2007 Preambulum * A Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS IDEGENNYELVŰ KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA. Országos Idegennyelvű Könyvtár

AZ ORSZÁGOS IDEGENNYELVŰ KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA. Országos Idegennyelvű Könyvtár AZ ORSZÁGOS IDEGENNYELVŰ KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Kt.) 2. -ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás

Részletesebben

1. A Külügyminisztérium szervezeti felelősségi rendszerének alapjai a Külügyminisztérium jogállása, feladat- és hatáskörei

1. A Külügyminisztérium szervezeti felelősségi rendszerének alapjai a Külügyminisztérium jogállása, feladat- és hatáskörei ÁROP 1.1.19-2012-2012-0006 - Stratégiai tervdokumentumok és című projektben vállalt társadalmi fenntarthatósági szempont: A szervezeti felelősségi rendszer bemutatása a Külügyminisztériumban 2013. novemberi

Részletesebben

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA Egy kisvárosi önkormányzat önállóan tartja fenn művelődési házát és könyvtárát.

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben

Módosító okirat. Okirat száma: I/./2016.

Módosító okirat. Okirat száma: I/./2016. Okirat száma: I/./206. Módosító okirat Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet a Dombóvár város polgármestere által 205. március 26. napján kiadott, I/../205. számú alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár 1.1. Rövidített névalakja: Művelődési Ház és Könyvtár 2. A költségvetési szerv székhelye: 9721 Gencsapáti, Szentegyház

Részletesebben

A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A /2009.( ) Kgy.sz.határozat melléklete A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és

Részletesebben

IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet

IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet 13. (1) Az Elnöki Kabinetvezető vezetése és irányítása alá tartozik: a) az Ügyviteli és

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2013. évi 57. szám 20401 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata Az Oktatási Hivatal Alapító Okirata (a módosításokkal egységes

Részletesebben

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá ./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

195/2009. (XII. 17.) MÖK

195/2009. (XII. 17.) MÖK 195/2009. (XII. 17.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése engedélyezi, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete Veszprém, Áchim tér 9. szám alatt heti 6 nem szakorvosi

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 131/2014. (XII.15.) KT.

Részletesebben

A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ. 76/2012. számú INTÉZKEDÉSE. a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról. Budapest, július 6.

A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ. 76/2012. számú INTÉZKEDÉSE. a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról. Budapest, július 6. BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ 76/2012. számú INTÉZKEDÉSE a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról Budapest, 2012. július 6. A fejezeti

Részletesebben

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA 2013. február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Taksony Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM. Szervezeti és Működési Szabályzat. I. kötet. Szervezeti és Működési Rend. 4.a. sz. melléklete

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM. Szervezeti és Működési Szabályzat. I. kötet. Szervezeti és Működési Rend. 4.a. sz. melléklete AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 4.a. sz. melléklete A ELTE GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI FŐIGAZGATÓSÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tárgy: Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény alapító

Részletesebben

Intézményműködtetés, valamint az új Teleki téri Piac és Termelői Piac vezetőinek képviseleti jogosultsága

Intézményműködtetés, valamint az új Teleki téri Piac és Termelői Piac vezetőinek képviseleti jogosultsága Intézményműködtetés, valamint az új Teleki téri Piac és Termelői Piac vezetőinek képviseleti jogosultsága Az - az Igazgatóság döntési jogköre mellett - teljes jogkörrel gyakorolja a képviseleti jogát.

Részletesebben

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (V.26.) Kt. határozata

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (V.26.) Kt. határozata határozati javaslatok: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (V.26.) Kt. határozata a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és a Gárdonyi Géza Városi Könyvtár intézmények összeolvadásával

Részletesebben

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33. Okirat száma: A 39/2015.(III.19.) határozat 1. melléklete Módosító okirat A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Sajószentpéter Városi Önkormányzat képviselő-testülete által 2014. február 27. napján kiadott,

Részletesebben

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM A TANULMÁNYI OSZTÁLY ÜGYRENDJE Jóváhagyta a Szenátus 6/2016 (II. 10) számú határozatával... Felsmann Tamás általános rektorhelyettes 2016. február 10. 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

A Hatósági Főosztályra vonatkozó feladatok

A Hatósági Főosztályra vonatkozó feladatok A Hatósági Főosztályra vonatkozó feladatok A Főosztály általános feladatai tekintetében a) Kodifikációs feladatai tekintetében a hatósági tevékenység tapasztalatai alapján jogszabálymódosító javaslatokat

Részletesebben

ORFK Tájékoztató (OT) 2009/8. szám Budapest, március 18. ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK Tájékoztató (OT) 2009/8. szám Budapest, március 18. ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2009/8. szám Budapest, 2009. március 18. Szám: 10012/2009. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 14/2009. (OT 8.) ORFK utasítás a közterületek

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

3) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény

3) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény Turai Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata 1 (módosításokkal egységes szerkezetben) 2 Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 7/2008.(I.30.) határozattal elfogadott Alapító

Részletesebben

43/2003. (VII. 29.) ESzCsM rendelet a gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről

43/2003. (VII. 29.) ESzCsM rendelet a gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről 43/2003. (VII. 29.) ESzCsM rendelet a gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről Az egészségügyi szolgáltatókról és az egészségügyi közszolgáltatások szervezéséről szóló 2003.

Részletesebben

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata PTE ÁJK Pályázati Szabályzata 1. A PTE ÁJK Pályázati Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) célja összhangban a PTE pályázati rendjéről szóló 4/2007.sz. Rektori Utasítással a PTE ÁJK pályázati aktivitásának

Részletesebben

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat Szent Gergely Népfőiskola Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOM 1..A szabályzat célja, tartalma... 3 2..Az SZMSZ célja... 3 3..A szabályzat hatálya... 3 4..Az Intézmény jogállása... 3 5..Létesítő

Részletesebben

2015-2018. Község Önkormányzata

2015-2018. Község Önkormányzata Ikt.szám:../2015 BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2015-2018. Község Önkormányzata A belső ellenőrzési feladat végrehajtására különböző szintű előírások vonatkoznak. Törvényi szinten az Államháztartási

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Előkészítésben részt vesz: A 08. számú felnőtt háziorvosi körzet önkormányzat általi átvétele Tárnok Lászlóné jegyző dr. Uhrin Anna aljegyző, dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

Földmérési és Távérzékelési Intézet Költségvetési alapokmánya év

Földmérési és Távérzékelési Intézet Költségvetési alapokmánya év Ikt. szám: 200/2006. A 217/1998 (XII.30.) Kormány rendelet 21. sz. melléklete szerinti Költségvetési alapokmány (Működési költségvetés) Földmérési és Távérzékelési Intézet Költségvetési alapokmánya 2006.

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közigazgatási Hivatal Miskolc Koordinációs és Belső Igazgatási Főosztály

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közigazgatási Hivatal Miskolc Koordinációs és Belső Igazgatási Főosztály Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közigazgatási Hivatal Miskolc Koordinációs és Belső Igazgatási Főosztály Székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 1. szám Levelezési cím: 3541 Miskolc, Pf.:184 Telefonszám: 46/512-905

Részletesebben

A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre

A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófav favédelmi Igazgatóság A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre Előadó: Heinfarth György tű. alezredes A KÖZBIZTONSÁGI REFERENS

Részletesebben