ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, Jóváhagyom: Dr. Réthelyi Miklós Nemzeti Erőforrás Miniszter

2 Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ámr) 20. (1) bek. alapján az Országos Mentőszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: SZMSZ) az alábbiak szerint adom ki. 1. A költségvetési szerv I. Általános rendelkezések a) Neve: Országos Mentőszolgálat Rövidített név: OMSZ Idegen nyelvű elnevezés National Ambulance Service Alapítója: Alapító szerv neve, székhelye: Egészségügyi Minisztérium 1051 Budapest, Arany J. u (annak jogelődje: Népjóléti Miniszter) Alapításának éve: 1948 b) Székhelye: 1055 Budapest, Markó u. 22. c) Irányító szerv neve, székhelye: Nemzeti Erőforrás Minisztérium 1051 Budapest, Arany J. u d) Előzmény: Létrehozásáról szóló jogszabály határozat, valamint előző alapító okiratok: Az Országos Mentőszolgálatról szóló 322/2006. (XII.23.) Korm. rendelet Előző Alapító Okiratai Népjóléti Közlöny évi 11. számában, az Egészségügyi Közlöny évi 2. és 15., illetve évi 4. számában, valamint évi 16. számában kerültek közzétételre. e) jogelődjei: a Vármegyék és Városok Országos Mentőegyesülete, valamint a Budapesti Önkéntes Mentőegyesület. f) bankszámla száma: g) vagyonkezelésében lévő szervezet megjelölése: az Országos Mentőszolgálat egyszemélyes vagyonkezelésében van a Magyar Légimentő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. 2. A költségvetési szerv típusa Az OMSZ közszolgáltató költségvetési szerv, közintézet. 3. A költségvetési szerv feladatellátásához gyakorolt funkció Az OMSZ önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 4. Előirányzatok feletti jogosultság Az előirányzatok feletti jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezik. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata 2

3 Az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény 94 -a, valamint a mentésről szóló 5/2006. (II.7.) EüM rendelet 2. a) pont szerinti mentési tevékenység. Az Országos Mentőszolgálatról szóló 322/2006. (XII.23.) Korm. rendelet alapján földi és légimentés. 6. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési, megbízási és választási rendje Az OMSZ főigazgatóját - nyilvános pályázat alapján a nemzeti erőforrás nevezi ki, menti fel, illetőleg munkaviszonyt létesít vele. 7. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony (jogviszonyok) megjelölése Az OMSZ a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény alapján közalkalmazottakat foglalkoztat. II. Az OMSZ szakfeladatai 1. Alaptevékenysége Szakágazati besorolása: egyéb humán egészségügyi ellátás Mentés 2. Működési köre Feladatkörében eljárva működési köre országos, figyelemmel az Országos Mentőszolgálatról szóló 322/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 1. -ának (3) bekezdésében foglaltakra. 3. Kiegészítő tevékenysége Mentés 4. Kisegítő tevékenysége Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történő halottszállítás Egyéb m.n.s. kiegészítő egészségügyi szolgáltatás Kommunikációs eszköz javítása Elektronikus, optikai eszköz javítása Gépjárműjavítás, -karbantartás Üdülőszálláshely-szolgáltatás Egyéb m.n.s. szálláshely szolgáltatás Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Közúti közlekedési eszközök műszaki vizsgálata Iskolarendszeren kívül szakmai oktatás Nemzetközi tudományos együttműködés Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Szakmai továbbképzés 5. Vállalkozási tevékenysége Kommunikációs eszköz javítása Elektronikus, optikai eszköz javítása Gépjárműjavítás, -karbantartás 3

4 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Iskolarendszeren kívül szakmai oktatás Közúti közlekedési eszközök műszaki vizsgálata 6. A kisegítő és vállalkozási tevékenységek arányainak felső határa a költségvetési szerv kiadásaiban A kisegítő tevékenység mértéke nem haladhatja meg az OMSZ éves összes kiadás teljesítésének 25,0%-át. A vállalkozás tevékenység mértéke nem haladhatja meg az OMSZ éves összes kiadás teljesítésének 25,0%-át. III. Az Országos Mentőszolgálat feladatai 1. Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) a mentésügy állami országos intézménye a Nemzeti Erőforrás Minisztérium közvetlen irányítása alatt áll. 2. Az OMSZ működése az ország egész területére kiterjed. Az OMSZ egyes feladatait az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat külön jogszabály szerint illetékes intézete által kiadott engedélye alapján egyéb mentést végző szervezetekkel szerződés alapján együttműködve is elláthatja. 3. Az OMSZ tevékenységének célja, hogy az ország egész területén minden rászoruló számára a mentőellátás feltételei folyamatosan, azonos eséllyel biztosítva legyenek. 4. A mentés valamennyi egyéb, az OMSZ által ellátott feladattal szemben elsőbbséget élvez. IV. Az Országos Mentőszolgálat szervezete 1. Az Országos Mentőszolgálat központi szervezeti egysége a Főigazgatóság. A főigazgató közvetlenül vezeti a Főigazgatóságot. A Főigazgatóság a munkamegosztás és a hatékonyabb feladatellátás érdekében főosztályokra, osztályokra és csoportokra tagozódik. 2. Az OMSZ Főigazgatóság Projektszervezete, Programirodája és Titkársága osztály besorolású szervezeti egység. 3. Az Országos Mentőszolgálat területi szervezeti egységei a Főigazgatóság közvetlen irányítása alatt működő regionális mentőszervezetek. A regionális mentőszervezetet a regionális orvos-igazgató vezeti. 4. Az Országos Mentőszolgálat Regionális Mentőszervezetei 4

5 Név Közép-magyarországi Regionális Mentőszervezet Észak-magyarországi Regionális Mentőszervezet Dél-alföldi Regionális Mentőszervezet Észak-alföldi Regionális Mentőszervezet Dél-dunántúli Regionális Mentőszervezet Közép-dunántúli Regionális Mentőszervezet Nyugat-dunántúli Regionális Mentőszervezet Székhely: Budapest Miskolc Szeged Debrecen Pécs Veszprém Szombathely 5. A regionális mentőszervezetek irányítása alatt állnak a mentőállomások, az Országos Mentőszolgálat operatív mentőmunkát végrehajtó szervezeti egységei. 6. A regionális mentőszervezetek irányítása alatt állnak továbbá a mentőszervezetekbe integrált mentésirányítási csoportok, melyek útján az OMSZ feladatkörében országosan működteti a sürgősségi segélyhívó szám(ok)hoz kapcsolódó mentésirányítási rendszert. 7. A mentőállomás feladata az ellátási körzetén belül az OMSZ feladatkörébe tartozó valamennyi egészségügyi szolgáltatás nyújtása. 8. Az OMSZ három típusú mentőállomást különböztet meg az alkalmazott mentőgépkocsi-szám függvényében, melyhez rendeli a szervezetet is. Mentőállomás típusa Szervezett gépkocsik száma Vezetés A jelű 1-3 mentőgépkocsi Mentőállomás vezető B jelű 4-7 mentőgépkocsi Mentőállomás vezető Műszaki gondnok C jelű vagy 8 és afeletti számú mentőgépkocsi és/vagy megyeközponti Mentőállomás vezető Főápoló Műszaki gondnok Garázsmester 9. A mentésirányító csoport feladata az operatív mentésirányítás a hozzárendelt területen és mentőállomások vonatkozásában, valamint az OMSz által végzett más egészségügyi szolgáltatások (pl. külön megállapodás alapján ügyeleti irányítás) ellátása. 5

6 10. A Mentésirányító csoportok elhelyezkedéséről a főigazgató külön utasítása rendelkezik. V. Az Országos Mentőszolgálat Szervezeti Felépítése ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT FŐIGAZGATÓSÁGA REGIONÁLIS MENTŐSZERVEZETEK MENTŐÁLLOMÁSOK 6

7 V/1 Az Országos Mentőszolgálat Főigazgatóság Szervezeti Felépítése

8 V/2 Az Országos Mentőszolgálat Regionális Mentőszervezeteinek felépítése VI. Főigazgatóság 1. A Főigazgatóság működésének célja 1.1 A Főigazgatóság az OMSZ Alapító Okiratában rögzített feladatok végrehajtásához - a költségvetési és finanszírozási kereteken belül - a szükséges személyi, pénzügyi, anyagi, technikai feltételek tervezését, beszerzését, megteremtését, elosztását biztosító központi szervezeti egység. 2. A Főigazgatóság feladatai 2.1 A Főigazgatóság az OMSZ központi igazgatási szerve. Irányítja a mentőszervezeteket. 2.2 Feladata: a működés szervezeti, személyi, pénzügyi, dologi feltételrendszerének tervezése és biztosítása,

9 a működésben és annak feltételeiben bekövetkező változásokat figyelembe vevő intézményi szintű tervezés, szervezés, szabályozás, normák kidolgozása, a működés minőségére és költségeire, valamint az ezeket befolyásoló belső- és külső körülményekre kiterjedő olyan információs rendszer kidolgozása és folyamatos működtetése, amely lehetővé teszi mindezek szervezeti egységenkénti ellenőrzését, értékelését, az OMSZ feladat- és hatáskörébe tartozik mindazon szakmai, gazdasági-műszaki és egyéb tevékenység végzése, illetőleg döntési jog gyakorlása, amelyeket nem utalt a mentőszervezetek feladat- és hatáskörébe. a Magyar Légimentő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tevékenységének felügyelete és az alapítói jogok gyakorlása. A működést és feltételek biztosítását érintő, Európai Uniós forrásokból (TIOP /2-2009, KMOP-4.3.3/B-09-2F-2009, TIOP-2.2.1/09/1 kiemelt projektek, továbbiakban Projektek) megvalósuló stratégiai fejlesztések szervezetileg önálló projektszervezet útján történő előkészítése és megvalósítása A Főigazgatóság a feladatok elvégzése érdekében a mentőszervezetek részére biztosítja az önálló munkavégzéshez szükséges: szakmai irányítást és az ehhez kapcsolódó, folyamatosan megújuló és frissített szakmai és tudományos ismereteket, rendelkezésre álló pénzügyi források elosztását, az általános és mentéstechnikai feltételeket, szervezi a társadalmi kapcsolattartást A feladatok elvégzése érdekében a szervezeti egységek bevonásával: az alapító okirat szerinti feladatkörében az oktatásra vonatkozó egészségügyimódszertani útmutatókat dolgoz ki, melyeket szükség esetén az Oxyologiai- Sürgősségi-, Honvéd és Katasztrófaorvostani Szakmai Kollégiummal véleményeztet, végrehajtásukat ellenőrzi, szakmailag támogatja az egységes szakemberképzést, és biztosítja a rendszeres továbbképzés feltételeit, kidolgozza a szervezeti egységek költségvetése alapján az OMSZ éves és távlati szakmai, gazdasági tervét, a központilag beszerzendő járművek, anyagok, eszközök, mentéstechnikai és egyéb felszerelések beszerzését, szükséges mértékű raktározását és elosztását végzi, gazdálkodik az OMSZ vagyonával, éves költségvetésével, és az átvett egyéb pénzeszközökkel, a szervezeti egységek munkáját közösen kidolgozott terv alapján, közösen értékelt szakmai és gazdasági ellenőrzéssel segíti, az OMSZ egészét külföldi és hazai tudományos, oktatási, szakmai, gazdasági és kormányzati fórumok, továbbá a sajtó előtt képviseli. 9

10 VII. A Főigazgatóság tagozódása Főigazgató, Általános Főigazgató-helyettes, Gazdasági Főigazgató-helyettes, Stratégiai Igazgató, Tudományos és oktatási igazgató, Műveleti és Szervezési igazgató, Főigazgató irányítása alatt álló önálló szervezeti egységek: Titkárság Humán Erőforrás Osztály Igazgatási és Jogi Osztály Belső Ellenőrzési Osztály Kommunikációs és PR Csoport Főigazgató irányítása alatt álló tanácsadó testület: Törzskar Általános Főigazgató-helyettes irányítása alatt álló önálló szervezeti egységek: Regionális Mentőszervezetek, Szolgálatvezető Főorvosok Csoportja, Kresz Géza Mentőmúzeum és Könyvtár Egészségügyi Assistance Központ Gazdasági Főigazgató- helyettes irányítása alatt álló önálló szervezeti egységek: Anyaggazdálkodási és Közbeszerzési Osztály Építési Osztály Gépjármű Osztály Gazdasági Főosztály o Pénzügyi csoport o Költségvetési és Kontrolling csoport o Számviteli csoport o Ellenőrzési csoport o Illetményszámfejtési csoport o Társadalombiztosítási csoport o Anyagkönyvelési csoport o Leltárcsoport Információtechnológiai Osztály 10

11 Munkabiztonsági Osztály Operatív Gazdasági Vezető o regionális gazdasági ügyvezetők o kirendeltség-vezetők A stratégiai igazgató alá tartozó önálló szervezeti egység: Projektszervezet, Programiroda, Minőségügyi Csoport, A Tudományos és oktatási igazgató irányítása alatt álló önálló szervezeti egységek: o o Oxiológiai Oktatási Osztály Oxiológiai Tudományos Osztály A Műveleti és szervezési igazgató irányítása alatt álló önálló szervezeti egység: o Szakmai ellenőrzési csoport Munkabizottságok: Nyugdíjelőkészítő Bizottság Rehabilitációs Bizottság Szociális Bizottság VIII. Az Országos Mentőszolgálat felső vezetői, azok feladatai VIII/1.1 A Főigazgató jogállása VIII/1. Főigazgató Az OMSz főigazgatóját a Nemzeti Erőforrás Miniszter nevezi ki, és gyakorolja felette a munkáltatói jogkört. Helyettesítését az általános főigazgató-helyettes látja el. Operatív helyettese a szolgálatvezető főorvos. A főigazgató a Nemzeti Erőforrás Miniszter irányítási jogkörének keretei között, irányítja az OMSz tevékenységét, biztosítva annak jogilag szabályozott folyamatos működését. Ennek keretében a főigazgató vezeti, képviseli és jegyzi az OMSz-ot, aláírási jogát önállóan a külön jogszabályban meghatározott kötelezettségvállalás esetén a gazdasági főigazgató-helyettes ellenjegyzése mellett - gyakorolja. 11

12 A főigazgató kialakítja az OMSz szervezeti felépítését, működésének rendjét, és a jogszabályokkal összhangban a gazdálkodás, a munkavégzés az ügykezelés, iratkezelés, belső ellenőrzés szabályait. A főigazgatót az általa meghatározott ügymegosztás szerint feladatainak ellátásában főigazgató-helyettesek, igazgatók valamint a Törzskar segíti, akik a tevékenységüket érintő fontosabb megkeresésekről és intézkedésekről kötelesek a főigazgatót tájékoztatni. VIII/1.2 A Főigazgató főbb vezetési és irányítási feladatai: Gyakorolja az OMSz közalkalmazottai felett a jogszabályok szerinti munkáltatói jogokat az OMSz Alapító Okiratával, jelen szabályzattal valamint Minőségügyi Kézikönyvévvel összhangban, amit külön utasítással a regionális mentőszervezetek orvos igazgatóira ruházhat át. Gyakorolja a fegyelmi jogkört; Javaslatot tesz a Nemzeti Erőforrás Miniszternek az OMSz éves költségvetési tervére és kidolgozza az OMSz SZMSZ-ét; Gondoskodik az OMSz feladat- és hatáskörét érintő jogszabályok, kormányzati intézkedések végrehajtásáról; Kezdeményezi az OMSz feladatainak ellátásához szükséges jogszabályok kiadását, illetőleg közreműködik azok előkészítésében; Képviseli az OMSz-ot a hazai szakmai, társadalmi kapcsolattartásban és az OMSz nemzetközi szakmai kapcsolataiban. Tájékoztatja a Nemzeti Erőforrás Minisztert a OMSz mentésügyi tevékenységéről; Kialakítja és működteti a OMSz jogszabályokban meghatározott ellenőrzési rendszerét; Gondoskodik a OMSz-ra bízott állami vagyon megőrzéséről, rendeltetésszerű használatáról, karbantartásáról és gyarapításáról; Gondoskodik a rendészeti tevékenységgel, tűzvédelemmel, polgári védelemmel, munkavédelemmel, foglalkozás-egészségügyi feladatokkal kapcsolatos tevékenység ellátásáról; Kapcsolatot tart a szakmai érdekvédelmi szervezetekkel; Kapcsolatot tart a munkavállalói érdek-képviseleti szervek helyi képviselőivel; Ellátja továbbá mindazon feladatokat, amelyeket az OMSz működésével összhangban jogszabály vagy kormányzati intézkedés a hatáskörébe utal; VIII/2. Általános főigazgató-helyettes VIII/2.1 Az Általános főigazgató helyettes jogállása Az általános főigazgató-helyettest a főigazgató nevezi ki, és ő gyakorolja felette a munkáltatói jogokat is. 12

13 Az Általános Főigazgató-helyettes a főigazgató közvetlen irányítása alatt áll. Helyettesítését a - főigazgató jóváhagyásával - az általa írásban megbízott személy látja el. VIII/2.2 Az általános főigazgató-helyettes feladatai: Közvetlenül irányítja a regionális mentőszervezeteket. Távolléte és akadályoztatása esetén teljes jogkörrel helyettesíti a főigazgatót. Felelős a mentési és mentésirányítási tevékenységek összefogásáért, szakmai és arculati egységességéért. Folyamatosan kapcsolatot tart a mentőszervezetek orvos-igazgatóival, utasítási jogkörrel rendelkezik feléjük. Ellenőrzi és értékeli tevékenységüket. Felel az OMSZ történetének hiteles dokumentálásáért és muzeológiai szintű megtartásáért. Felelős az OMSZ Egészségügyi Assistance Központjának működéséért, 36 órában kivonuló és vagy mentésirányítási szolgálatot lát el. Ellát minden feladatot, melyekkel a főigazgató megbízza, illetve amelyeket belső szabályzat, illetve főigazgatói utasítás hatáskörébe utal. VIII/2.3 Az Általános Főigazgató-helyettes irányítása alatt álló önálló szervezeti egységek Regionális Mentőszervezetek, Szolgálatvezető Főorvosok Csoportja, Kresz Géza Mentőmúzeum és Könyvtár Egészségügyi Assistance Központ VIII/3. Gazdasági főigazgató-helyettes VIII/3.1 A gazdasági főigazgató-helyettes jogállása Az OMSz gazdasági főigazgató-helyettesét a Nemzeti Erőforrás Miniszter irányítási jogkörében az OMSZ főigazgatójának javaslata alapján nevezi ki és menti fel, valamint gyakorolja fölötte a fegyelmi jogkört. A további munkáltatói jogokat felette az OMSz főigazgatója gyakorolja. Helyettesítését a - főigazgató jóváhagyásával - az általa írásban megbízott személy látja el. VIII/3.2 A gazdasági főigazgató-helyettes feladatai Közvetlenül irányítja és ellenőrzi - a kockázatelemzésen alapuló folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzésen keresztül az OMSz gazdasági szervezete tevékenységét. A szakmai szervezeti egységek gazdasági munkájához iránymutatást ad, ellenőrzi annak betartását. 13

14 Végrehajtja a költségvetési, pénzügyi gazdasági tervezési munkát, az OMSz hatáskörébe tartozó előirányzat-módosításokat. Gazdálkodik a jóváhagyott költségvetési keretekkel. Végrehajtja az üzemeltetési, fenntartási, beruházási, vagyonhasználati és hasznosítási feladatokat. Gondoskodik a vezetői döntéseket, a tervezési munkákat megalapozó, a takarékos költséggazdálkodást biztosító, a gazdasági ügyviteli rendszerek működését elősegítő információs rendszerek kialakításáról, és azok állandó fejlesztéséről. Működteti az OMSz pénzügyi-számviteli ügyviteli rendszerét. Irányítja és ellenőrzi a számviteli politika kialakítását, gyakorlati megvalósítását. Ellenőrzi a számviteli feladatok ellátását. Ellátja az OMSz jogkörébe tartozó előirányzatok gazdálkodásával kapcsolatos kötelezettségvállalások előzetes fedezetvizsgálatát, valamint ellenjegyzését. Figyelemmel kíséri a bevételek és kiadások alakulását, szükség esetén intézkedést hoz a likviditás folyamatos biztosítására. Megszervezi és ellenőrzi a központosított bérszámfejtéssel kapcsolatos feladatok végrehajtását. Gondoskodik a szakterületét érintő belső szabályzatok elkészítéséről és aktualizálásáról. Az előírt határidőnek megfelelően elkészíti az évközi és éves beszámolókat, adatszolgáltatásokat. VIII/4.1 A Stratégiai igazgató jogállása VIII/4. Stratégiai igazgató A Stratégiai igazgató a Főigazgató közvetlen irányítása alatt áll, helyettesítéséről a Főigazgató gondoskodik. A stratégiai igazgatót a Főigazgató nevezi ki, és ő gyakorolja felette a munkáltatói jogokat is. VIII/4.2 A Stratégiai igazgató feladata az OMSZ közép- és hosszú távú stratégiájának, fejlesztési irányainak kidolgozása, megvalósításuk koordinálása, a mentésszakmai és gazdasági területek tevékenységének összehangolása, az OMSZ minőségbiztosításának, minőségirányításának kialakítása és koordinálására, az OMSZ európai uniós pályázatainak koordinálása, az OMSz beruházások tervezésének és szervezésének irányítása, pályázatok (fejlesztési, beszerzési, szakmai) előkészítése és koordinálása, közbeszerzési eljárások előkészítése és koordinálása, az OMSz szervezetfejlesztéséhez szükséges szabályzatainak kidolgozása, az OMSz egyes szervezetei fejlesztéséhez szükséges intézkedések megtétele, az OMSZ vagyongazdálkodásának koordinációja. 14

15 VIII/4.3 A Stratégiai igazgató alá tartozó önálló szervezeti egységek Projektszervezet Programiroda Minőségbiztosítási Csoport, VIII/5. Tudományos és Oktatási igazgató VIII/5.1 A Tudományos és Oktatási igazgató jogállása A Tudományos és Oktatási Igazgatót a Főigazgató nevezi ki, és ő gyakorolja felette a munkáltatói jogokat is. A Tudományos és Oktatási Igazgató a Főigazgató közvetlen irányítása alatt áll, helyettesítéséről a Főigazgató gondoskodik. VIII/5.2 A Tudományos és Oktatási igazgató feladatai: felel a mentésügyet érintő tudományos-, szervezési- és módszertani munka végzéséért, felel az OMSZ országos alap- és továbbképzési koncepciójának kidolgozásáért, felel az egységes felszerelés és gyógyszerkészlet meghatározásáért, folyamatos korszerűsítéséért, felel a szakmai protokollok kidolgozásáért és folyamatos naprakészségéért, az illetékes szakmai kollégiummal történő egyeztetésért, szakmai tankönyvek és kiadványok elkészítése, képzési módszertan elkészítése a szervezet minden egészségügyi munkakörére vonatkozóan, kapcsolat kialakítása és működtetése oktatási intézményekkel, szakmai társaságokkal, az egyetemi oxiológiai oktatásból, a szakorvosi képzésből és az orvostovábbképzésből, valamint az egységes alapképzésből és rendszeres továbbképzésből az OMSZ-ra háruló feladatok szervezése, elvi irányítása, részben ellátása, a mentésügy terén az egészségügyi szervek, intézmények és szolgálatok felé szervezési-módszertani tevékenység végzése, orvosi eszközök, műszerek, gyógyszerek klinikai kipróbálásáról szakvélemény adása a termékek minősítéséhez, döntés az Országos Mentőszolgálat részére felajánlott alapítványi és egyéb adományok szakmai megfelelőségéről, azok befogadásáról, 36 órában kivonuló és/vagy mentésirányítói szolgálatot lát el. VIII/5.3 A Tudományos és Oktatási igazgató irányítása alatt álló önálló szervezeti egységek o Oxiológiai Oktatási Osztály 15

16 o Oxiológiai Tudományos Osztály VIII/6. Műveleti és Szervezési igazgató VIII/6.1 Műveleti és Szervezési igazgató jogállása A Műveleti és Szervezési igazgató a Főigazgató közvetlen irányítása alatt áll, helyettesítéséről a Főigazgató gondoskodik. A Műveleti és Szervezési igazgatót a Főigazgató nevezi ki, és ő gyakorolja felette a munkáltatói jogokat is. VIII/6.2 Műveleti és Szervezési igazgató feladatai: a készenléti terv folyamatos karbantartása, kapcsolatok kiépítése a társszervekkel, felettes hatóságokkal, az OMSZ képviselete a Kormányzati Koordinációs Bizottság ülésein, az OMSZ képviselete a Járványügyi Védekezési Munkabizottságban, a mentőszervezetekkel együttműködve konkrét gyorsreagálású csoportok szervezése, azok személyi állományának kialakítása, képzése, felkészítése, a kritikus infrastruktúra felmérése és intézkedés kezdeményezése a védelméről, az éves (mentési és mentésirányítási) szakmai ellenőrzési terv kialakítása, a (mentési és mentésirányítási) szakmai ellenőrzésben résztvevő munkatársak kiválasztása, felkészítése, a (mentési és mentésirányítási) szakmai ellenőrzéssel kapcsolatban együttműködés a régiók vezetőivel, feladataik meghatározása, a végrehajtás számonkérése, az OMSZ saját rendezvényeinek megszervezése és lebonyolítása, együttműködve a Kommunikációs és PR Csoporttal, kapcsolattartás az Országos Mentőszolgálattal szerződéses kapcsolatban lévő, az OMSz feladatainak ellátásában résztvevő közreműködő egészségügyi szolgáltatókkal egyeztetés az Országos Mentőszolgálat által biztosított állami rendezvények biztosításának megszervezéséről, a rendezvény szervezését ellátó szolgáltatóval, valamint a rendezvény szervezésében érintett állami szervezetekkel, a tömeges baleseti jelentések adminisztratív kezelése, szakmai feldolgozása és értékelése, a tömeges baleseteknél nyújtott ellátás szakmai értékelése együttműködésben a tudományos és oktatási igazgatóval a tömeges baleseti egységek tevékenységének koordinálása, valamint a tárgyi feltételek rendelkezésre állásának folyamatos ellenőrzése, javaslattétel korszerűsítésre, vagy valamely hiányosság megszüntetésére, 36 órában kivonuló és vagy mentésirányítási szolgálatot lát el. ellát minden feladatot, melyekkel a főigazgató megbízza, illetve amelyeket belső szabályzat, illetve főigazgatói utasítás hatáskörébe utal. Összehívja és vezeti a taktikai munkacsoportot. 16

17 IX. A Főigazgató irányítása alatt álló önálló szervezeti egységek: IX/1. Belső Ellenőrzési Osztály IX/1.1 A Belső Ellenőrzési Osztály jogállása Az osztály a Főigazgató irányítása alatt áll, vezetője a Belső Ellenőrzési osztályvezető. IX/1.2 A Belső Ellenőrzési Osztály feladata: vizsgálni és értékelni a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszerek kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését; vizsgálni és értékelni a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét; vizsgálni a rendelkezésére álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások, beszámolók megbízhatóságát; a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat és ajánlásokat tenni, valamint elemzéseket, értékeléseket készíteni a költségvetési szerv vezetője számára, a költségvetési szerv működése eredményességének növelése, valamint a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési, és a belső ellenőrzési rendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében; ajánlásokat és javaslatokat megfogalmazni a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése érdekében; nyomon követni az ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket. Vezeti, illetőleg elkészíti a jogszabályokban, illetve egyéb rendelkezésekben előírt, feladatkörébe tartozó nyilvántartásokat és jelentéseket. Ellátja azokat a tennivalókat, amelyeket jogszabály, egyéb rendelkezés, felettesi utasítás feladatkörébe utal. IX/2.1. Igazgatási és Jogi Osztály jogállása IX/2. Igazgatási és Jogi Osztály Az osztály a Főigazgató irányítása alatt áll, vezetője a Igazgatási- és Jogi osztályvezető. IX/2.2 Igazgatási és Jogi Osztály feladata: a jogi tevékenység ellátása a teljes szervezetre vonatkozóan, igazgatási tennivalók, rendszeresen tájékozódik: 17

18 1. a jog és igazgatástudomány elméleti és gyakorlati kérdéseiről, a jogszabályok, a jogpolitika és a bírói gyakorlat változásairól, különös tekintettel az egészségügyi ágazat speciális joganyagára, 2. a mentőszervezetek speciális helyzetéről, működéséről, a belső- és külső tényezőkről, készíti, véleményezi és ellenjegyzi a szerződéseket, utasításokat és szabályzatokat, javaslatokat, tervezeteket dolgoz ki: 1. a jogi tevékenység javítására, a törvényesség betartására, 2. a működés jogi szabályozására, 3. a személyi állományát érintően és, 4. a feladatkörében felmerülő egyéb intézkedésekre. Közreműködik: o a vezetői döntések, utasítások és intézményi szabályzatok előkészítésében jogi szempontból, o az OMSZ által készítendő jogszabály-tervezetek kidolgozásában, az észrevételezésre megküldött jogszabály-tervezetek véleményezésében. A Főigazgató megbízása alapján ellátja az OMSZ jogi (peres és nem peres) képviseletét. Vezeti, illetőleg elkészíti a jogszabályokban, illetve az intézményi működés során elvárt, feladatkörébe tartozó nyilvántartásokat és jelentéseket. Ellátja azokat a tennivalókat, amelyeket jogszabály, egyéb rendelkezés, felettesi utasítás feladatkörébe utal. IX/3.1 Humán Erőforrás Osztály jogállása IX/3. Humán Erőforrás Osztály Az osztály a főigazgató irányítása alatt áll, vezetője a Humán Erőforrás osztályvezető. IX/3.2 Humán Erőforrás Osztály feladata humánpolitikai célok megvalósítása, a humán erőforrás biztosítására vonatkozó terv elkészítése és végrehajtása, humán rendszerek kialakítása és működtetése 1. humán adminisztráció, 2. oktatás, képzés, fejlesztés a nem egészségügyi munkaterületen dolgozók számára, 3. kompenzáció, 4. kiválasztás, alkalmasság-vizsgálatok, 5. munkaköri rendszerek. megszervezi és elvégzi a munkakörök betöltése előtti alkalmasság-vizsgálatot, 18

19 a bérgazdálkodáshoz kapcsolódó személyi juttatás előirányzat szervezeti egységekre lebontása, kiosztása, a felhasználás ellenőrzése, rendszeresen tájékozódik:, 1. a jogszabályi változásokról és egyéb rendelkezésekről, 2. a szervezeti egységek személyzeti és munkaügyi helyzetéről, tevékenységéről, o javaslatokat, tervezeteket dolgoz ki: 1. a személyzeti és munkaügyi tevékenység fejlesztésére, 2. a személyi állományt érintően és 3. a feladatkörében felmerülő egyéb intézkedésekre. o részt vesz a Nyugdíjelkészítő Bizottság munkájában, ellátja annak ügyviteli feladatait. Közreműködik: o a munkakörök alkalmas személyekkel való betöltésében, o a bérmegállapodások megkötésében és a jutalmazásoknál, o a Kollektív Szerződés megkötésében, o a vezetők személyzeti és munkaügyi tevékenységében. Vezeti, kezeli és elkészíti a jogszabályokban, illetve egyéb rendelkezésekben előírt, feladatkörébe tartozó nyilvántartásokat és jelentéseket. Együttműködik a Közalkalmazotti Tanáccsal és a dolgozói érdekképviseletekkel. Ellátja azokat a tennivalókat, amelyeket jogszabály, egyéb rendelkezés, felettesi utasítás feladatkörébe utal. IX/4.1 A Titkárság jogállása IX/4. Titkárság A Titkárság a Főigazgató irányítása alatt áll. A titkárság szervezetébe tartozik a titkársági feladatokat ellátó személyzet és a szakmai és funkcionális tanácsadók. IX/4.2 A Titkárság feladatai: IX/4.2.1 A Titkárság általános feladatai: o az értekezletekkel kapcsolatos ügyintézés, o a titkos ügyiratok kezelése, o a személygépkocsik irányítása, o a reprezentációs keret kezelése, o a postázás (kimenő- és beérkező küldemények kezelése)- az iktatás végzése o a bankposta kézbesítése, o a Főigazgató és helyettesei által meghatározott határidők nyilvántartása, o a tárgyalások, látogatások nyilvántartása, a látogatók fogadása, 19

20 o a Főigazgató és helyettesei ügyiratainak kezelése, o a Főigazgató és helyettesei által esetenként meghatározott tennivalók. o Közreműködik a minőségbiztosításban, az elektronikus ügykezelés bevezetésében, és működtetésében o Vezeti, kezeli és elkészíti a jogszabályokban, illetve egyéb rendelkezésekben előírt, feladatkörbe tartozó nyilvántartásokat és jelentéseket. o A ellátja azokat a tennivalókat is, amelyeket főigazgatói utasítás a feladatkörébe utal. IX/4.2.2 A Titkárság feladatai: Szakmai tanácsadói feladatkörben: o a Főigazgató által meghatározott vizsgálatok, elemzések, értékelések, elvégzése, o az OMSZ működése kapcsán felmerülő konkrét ügyekben (bírósági, panasz, közérdekű bejelentés, fegyelmi stb.) állásfoglalás kidolgozás a Főigazgató részére. IX/5. Kommunikációs és PR Csoport IX/5.1 Kommunikációs és PR Csoport jogállása A csoport a főigazgató irányítása alatt áll, vezetője az OMSZ szóvivője. IX/5.2 Kommunikációs és PR Csoport feladata o az OMSZ külső és belső kommunikációs tevékenységének megszervezése és kivitelezése, o a kommunikációs stratégiában foglaltak és az eseti kommunikációs események szakmailag legmegfelelőbb végrehajtása, o szóvivői feladatok ellátása, o rendszeresen tájékozódik: 1. a jogszabályi változásokról és egyéb rendelkezésekről, 2. az OMSZ külső és belső környezetéről, hogy kommunikációs feladataihoz a lehető legszélesebb körben jusson információhoz. 20

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. AZ INTÉZET ELNEVEZÉSE:... 4 2. ALAPÍTÓ:... 4 3. AZ INTÉZET ÉLÉN A FŐIGAZGATÓ ÁLL,... 4 4. AZ INTÉZET FELADATA:... 4 5. ÁLLAMI FELADATKÉNT ELLÁTANDÓ ALAPTEVÉKENYSÉGE...

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 38/2013. (X. 11.) EMMI utasítása az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Az emberi erőforrások minisztere 38/2013. (X. 11.) EMMI utasítása az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról 19394 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2013. évi 50. szám Az emberi erőforrások minisztere 38/2013. (X. 11.) EMMI utasítása az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról A

Részletesebben

a) a szervezet megnevezése: Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ;

a) a szervezet megnevezése: Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ; 20/2015. (VI. 8.) EMMI utasítás az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ szervezeti és működési szabályzatáról hatályos: 2015.06.09-2015.06.09 A központi államigazgatási

Részletesebben

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Intézmény vezetője: Jóváhagyom: Balogh Árpád főigazgató Oktatási és Kulturális Minisztérium mint

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. október 17., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 35/2014. (X. 17.) EMMI utasítás az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs

Részletesebben

A GYÓGYSZERÉSZETI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI MINÕSÉG- ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A GYÓGYSZERÉSZETI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI MINÕSÉG- ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATA 34 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2012. évi 1. szám A nemzeti erõforrás miniszter 1/2012. (I. 6.) NEFMI utasítása a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet szervezeti

Részletesebben

21/2012. (XII. 7.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról

21/2012. (XII. 7.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról 21/2012. (XII. 7.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 22. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 22. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 22. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2015. május 11., hétfő Tartalomjegyzék I. Utasítások 17/2015. (V. 11.) EMMI utasítás az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet

Részletesebben

I. Utasítások AZ ORSZÁGOS GYÓGYSZERÉSZETI ÉS ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET IDEIGLENES SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

I. Utasítások AZ ORSZÁGOS GYÓGYSZERÉSZETI ÉS ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET IDEIGLENES SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2015. évi 22. szám 2325 I. Utasítások Az emberi erőforrások minisztere 17/2015. (V. 11.) EMMI utasítása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet ideiglenes szervezeti

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. március 1., kedd 14. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 13/2011. (III. 1.) KIM utasítás a Nemzeti Államigazgatási Központ Szervezeti

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai

Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai 1125 Budapest, Diós árok 1-3. Tel: 458-4500 Fax: 458-4656 Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített

Részletesebben

ORSZÁGOS SPORTEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET Dr. Soós Ágnes, főigazgató főorvos

ORSZÁGOS SPORTEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET Dr. Soós Ágnes, főigazgató főorvos Dr. Soós Ágnes, főigazgató főorvos 1123 Budapest, Alkotás u. 48 Levelezési cím: 1525 Bp. 114. Pf. 39. Tel.: (1) 488-61-11 Fax.: (1)375-3292 E-mail: foig@osei.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A fenntartó

Részletesebben

6000 Kecskemét, Nyíri út 38. Pf.: 149. 76/516-700 Fax: 76/481-219

6000 Kecskemét, Nyíri út 38. Pf.: 149. 76/516-700 Fax: 76/481-219 Az elektronikus változat az érvényes! A nyomtatott dokumentum a nyomtatás napján érvényes. A nyomtatás dátuma: 2013.11.20. B Á CS-KIS K UN ME GYEI KÓRHÁZ S z e g e d i T u d o m á n y e g y e t e m Á l

Részletesebben

A VERITAS TÖRTÉNETKUTATÓ INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A VERITAS TÖRTÉNETKUTATÓ INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A VERITAS TÖRTÉNETKUTATÓ INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA készítette: Budapest, 2014. március jóváhagyta: Budapest, 2014. március Szakály Sándor főigazgató Lázár János Miniszterelnökséget vezető

Részletesebben

31/2015. (VII. 21.) EMMI

31/2015. (VII. 21.) EMMI 4268 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2015. évi 36. szám Az emberi erőforrások minisztere 31/2015. (VII. 21.) EMMI utasítása az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ RÉSZ

ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ RÉSZ á É Ű Ö É Á á í ó ő á á ó á é á á é á á é á á á ö é á á ó é á é é á Ö Á á á 2 I. ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ RÉSZ Az államháztartásról szóló 2011. évi CLIV. törvény 8. -ban foglaltak végrehajtására, az egyes

Részletesebben

A BALASSI BÁLINT MAGYAR KULTURÁLIS INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BALASSI BÁLINT MAGYAR KULTURÁLIS INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BALASSI BÁLINT MAGYAR KULTURÁLIS INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest, 2005. 2 A BALASSI BÁLINT MAGYAR KULTURÁLIS INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. Az Intézet jogállása I.

Részletesebben

25/2011. (IX. 16.) NEFMI utasítás a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

25/2011. (IX. 16.) NEFMI utasítás a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról 25/2011. (IX. 16.) NEFMI utasítás a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 60. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 60. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 60. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. december 16., hétfő Tartalomjegyzék I. Utasítások 29/2013. (XII. 16.) BM utasítás a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ Szervezeti

Részletesebben

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Szervezeti és Működési Szabályzata I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Szervezeti és Működési Szabályzata I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 12870 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2014. évi 62. szám A büntetés-végrehajtás országos parancsnokának 10/2014. (XII. 12.) BVOP utasítása a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Szervezeti és

Részletesebben

NÉPRAJZI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NÉPRAJZI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NÉPRAJZI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kiadja: Néprajzi Múzeum A kiadásért felelős: Jóváhagyja:. Dr. Fejős Zoltán főigazgató.... Oktatási és Kulturális Minisztérium mint az Alapító képviselője

Részletesebben

J ó v á h a g y o m:

J ó v á h a g y o m: Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet 1055 Bp., Nagy Ignác u. 5-11. Szám: 40-225/2006. J ó v á h a g y o m:...... Csere László bv. vezérőrnagy országos parancsnok FŐVÁROSI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Részletesebben

Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (Egységes szerkezetű szöveg)

Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (Egységes szerkezetű szöveg) "Minden olyan gyermek, aki ideiglenesen vagy véglegesen meg van fosztva családi környezetétől, vagy aki saját érdekében nem hagyható meg e környezetben, jogosult az állam különleges védelmére és segítségére."

Részletesebben

INTÉZETI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

INTÉZETI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Példány sorszáma: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Erzsébet Kórháza Sátoraljaújhely INTÉZETI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: dr. Borzi Márta mb. igazgató főorvos Ellenőrizte: ZOK - elnöke

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. melléklet a 32/2014. (IX. 15.) EMMI utasításhoz AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ü.i.: / 2012. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: -------------------------------- Dr. Várkonyi Katalin Főigazgató főorvos Szakmai ellenőrzést végezte: ---------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Tartalomjegyzék. I. fejezet AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA, ALAPADATAI 4. 1. Az Intézmény jogállása 4 2. Az Intézmény alapadatai 6

Tartalomjegyzék. I. fejezet AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA, ALAPADATAI 4. 1. Az Intézmény jogállása 4 2. Az Intézmény alapadatai 6 Tartalomjegyzék I. fejezet AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA, ALAPADATAI 4 1. Az Intézmény jogállása 4 2. Az Intézmény alapadatai 6 II. fejezet AZ INTÉZMÉNY TEVÉKENYSÉGE 7 1. Alaptevékenysége 7 2. Az intézmény vállalkozási

Részletesebben

A Magyar Természettudományi Múzeum SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Magyar Természettudományi Múzeum SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Magyar Természettudományi Múzeum SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Múzeum vezetője: Jóváhagyom: Dr. Matskási István Főigazgató Nemzeti Erőforrás Minisztériuma mint az alapító képviselője átruházott

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 25/2012. (VIII. 16.) KIM utasítás a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról 6345

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 25/2012. (VIII. 16.) KIM utasítás a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról 6345 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. augusztus 16., csütörtök 36. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 25/2012. (VIII. 16.) KIM utasítás a Közigazgatási és Igazságügyi

Részletesebben

Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium. V E L E N C E, Ország út 19. Tel./Fax: 06/22/472-183 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium. V E L E N C E, Ország út 19. Tel./Fax: 06/22/472-183 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT V E L E N C E, Ország út 19. Tel./Fax: 06/22/472-183 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja... 3 1.2. Az intézmény alapító okirata és alapadatai...

Részletesebben