BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA"

Átírás

1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT KÜLGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁS SZAKIRÁNY A KOCKÁZATKEZELÉS JELENTŐSÉGE KOCKÁZATKEZELÉSI HIÁNYOSSÁGOK EGY VÁLASZTOTT KÖZÉPVÁLLALKOZÁS GYAKORLATÁBAN KÉSZÍTETTE: SÁNDOR BARBARA Budapest, 2011.

2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Ábrajegyzék Táblázatjegyzék Bevezetés, a témaválasztás indoklása A kockázatokról általánosságban A kockázatok tulajdonságai és lehetséges csoportosításai Kockázatkezelés folyamata Kockázatelemzés módszerei Kockázatkezelési stratégiák Magyarországon működő nagyobb biztosítótársaságok A szállítmánybiztosítás Kis- és középvállalkozások Fogalom meghatározása Kis- és középvállalkozások kialakulása és helyzete a magyar gazdaságban Kis- és középvállalkozások az Európai Unióban A szállítmányozás kialakulásának folyamata A hazai szállítmányozó szektor bemutatása Egy szállítmányozással foglalkozó vállalat: cargo-partner Kft Az egyes osztályok működésének rövid ismertetése Közúti szállítmányozás Kockázatkezelés a magyar vállalatoknál Kockázatok a szállítmányozási szektorban Kockázatkezelés leggyakrabban alkalmazott módszerei Kockázatkezelés a cargo-partner Kft. gyakorlatában A választott vállalat működése során bekövetkezett esetek bemutatása, elemzése Példa a kockázat kezelésére Példa a kockázat kerülésére D&B riport elemzése Javaslatok a jelenlegi kockázatkezelési módszerek javítására, egyes kockázatok hatékonyabb kezelésére Árfolyamkockázat kezelésére Partnerkockázatok kezelésére

3 8. Összefoglalás Irodalomjegyzék Könyvek Internetes források Ábrajegyzék 1. ábra: Az iparági verseny élességét meghatározó erők ábra: Árfolyamrendszerek fajtái ábra: Az euró és a svájci frank árfolyamának alakulása és közötti időszakban, MNB középárfolyamon ábra: Az ügyleti szintű kockázatkezelés folyamata Táblázatjegyzék 1. Táblázat: Kockázati sávok az index pontszámaiban Táblázat: A PRI évi értéke és változása az előző évhez képest Táblázat: Az EU-ban és Magyarországon alkalmazott KKV definíció mutatószámainak összehasonlítása Táblázat: A működő kis- és középvállalkozások számának megoszlása Magyarország egyes régióiban, létszám-kategória szerint, (adatok százalékban) Táblázat: A működő kis- és középvállalkozások ágazati megoszlása, (adatok százalékban) Táblázat: Fizetésképtelenségi eljárásokban legtöbbször érintett iparágak (2011. első kilenc hónap) Táblázat: D&B Rating tőkeerősség mutató táblázat Táblázat: A D&B Failure Score és a D&B Rating kockázati mutatója Táblázat: D&B Paydex Score Index

4 1. Bevezetés, a témaválasztás indoklása Témaválasztásom során arra törekedtem, hogy egy aktuális, gyakorlati jelentőséggel bíró témát mutassak be. Véleményem szerint a mai gazdasági helyzetben a kockázatok kivédése még nagyobb hangsúlyt kap a vállalatok életében. A napjainkra jellemző válság okozta fuvarpiaci nehézségek, romló fizetési morál- és hajlandóság, a fizetésképtelenség növekedése, az egyre növekvő számú fel- és végelszámolások egyre inkább felhívják a figyelmet a kockázatkezelés fontosságára. Szakdolgozatomban a kockázatkezelés jelentőségéről, a magyar kis- és középvállalatok helyzetéről, ezen belül is egy, a szállítmányozó szektorban működő vállalatról és kockázatkezelési hiányosságairól lesz szó. Kockázatkezelésre szükség van! Ez a kijelentés adta meg alapját a témaválasztásomnak és ebből következően szakdolgozatom elkészítésének. A mai világunkra jellemző éles, határokat alig ismerő piaci verseny és az egyre inkább globalizálódó üzleti élet a kockázatokat még tovább növeli. Mint ahogyan a magánéletben az emberek többsége, úgy az üzleti életben a vállalatok is a biztonságot, a kockázatok csökkentésének lehetőségeit keresik. Éppen ezért szükség van egy jól működő kockázatkezelési rendszerre, ami sajnos a vállalatok nagy részénél hiányzik vagy az alkalmazott intézkedéseik hiányosak. Szakmai gyakorlatom során betekintést nyerhettem egy szállítmányozással foglalkozó középvállalat működésébe, melynek során lehetőségem volt megismerni olyan eseteket, amikor a vállalatot kár, veszteség érte, annak következtében, hogy nincs kialakult kockázatkezelési rendszere. Ezeket a bekövetkezett eseteket fogom dolgozatomban elemezni, majd tanulmányaim és a dolgozatom elkészítése során felhasznált szakirodalom segítségével próbálok javaslatokat megfogalmazni a helyzet javítására. Teszem mindezt annak reményében, hogy a vállalat a jövőben javítani tudja majd eredményeit, növelhesse bevételeit, és egy kevésbé kockázatos, biztos alapokon álló üzletpolitikát folytathasson. Dolgozatom első részében a kockázatok fajtáiról, azok tulajdonságairól és a kockázatkezelésről írok, majd a kis- és középvállalkozások kialakulását, helyzetét mutatom - 5 -

5 be. Ezt követően kiemelve a szállítmányozó szektor kialakulásának folyamatát, egy ebben az ágazatban működő középvállalkozást mutatok be. Végül pedig a vizsgált vállalat működésében bekövetkezett esettanulmányokat elemezve, kockázatkezelési rendszerének javítására javaslatok fogalmazok meg

6 2. A kockázatokról általánosságban 2.1 A kockázatok tulajdonságai és lehetséges csoportosításai 1 A hatvanas évektől kezdődően találhatunk olyan műveket, amelyek a kockázatkezeléssel már a vállalati menedzsment részeként foglalkoznak, korábban a kockázati menedzsmentet a biztosítási szakmához sorolták. Magyarországon a multinacionális vállalatok és a nagyvállalatok teremtették meg a kockázati menedzsment kultúráját. Ma már számos helyen működik kockázati menedzsment rendszer. A kockázat szó hallatán a legtöbb embernek a tevékenységek, cselekedetek kimenetelének ismeretlensége és az ebből fakadó bizonytalanság jut eszébe. A kockázat bekövetkezésekor a veszteség, nyereség és a változatlan helyzet ugyanúgy fennállhat, de általában a bizonytalanság és a rajtunk kívül álló tényezők miatt az emberek többsége a negatív kimenetelre gondol és ebből adódóan igyekszik elkerülni a kockáztatással járó feladatokat. Így működik ez a vállalatok nagy részénél is. Dolgozatomban arra szeretnék rávilágítani, hogy a ma Magyarországon működő kis- és középvállalkozások jelentős hányada nem rendelkezik kialakult kockázatkezelési rendszerrel. Kockázataikat és így a veszteséggel járó ügyleteiket igyekeznek inkább elkerülni, mintsem létrehozzanak egy hatékony kockázatkezeléssel foglalkozó csoportot, vagy alkalmazzanak egy szakértőt. A kockázatkezelés alapvető feladata a vállalkozást érő károk csökkentése, minimalizálása, mindezt a lehető legalacsonyabb ráfordítások mellett véghezvinni. Kockázatkezelésre minden vállalatnál szükség van és szükség lenne, mert ez a vezetői feladatok egyikének tekinthető. A kockázatkezelési döntéseket és azok végrehajtásának ellenőrzését a vezetőknek kell végezniük, a kockázatkezelési szakember elemezéseit alapul véve. Szakemberre azért van szükség, mert a kockázatkezeléssel kapcsolatos döntések előkészítése speciális szakértelmet, ismereteket kíván. A kockázatkezelési feladatot egyfajta kettősség jellemzi, vagyis a kockázatkezelést döntési folyamatra és vezetési folyamatra bonthatjuk szét. Egy kockázatait kezelni szándékozó vállalat számára megoldást jelenthet egy ebben a szakmában jártas új alkalmazott felvétele, aki lehet egy egyéb szervezet tagja, megbízott szakértő, esetleg konzultáns, vagy tanácsadó cég 1 Farkas Szilveszter, Szabó József: Kockázati Menedzsment, PMS

7 igénybevétele is lehetséges. A választást a szervezet mérete, lehetőségei, tevékenységének jellege befolyásolhatja. A rendelkezésemre álló szakirodalom tanulmányozása során rengeteg a kockázatokra vonatkozó csoportosítási szemponttal találkoztam. Ezek közül néhányat szeretnék dolgozatomban bemutatni. 1. Várható hatásokat figyelembe véve két nagy csoportba sorolhatjuk a kockázatokat: Egyszerű, tiszta kockázat (pure-risk) Ezek olyan kockázatok, melyek kárral, veszéllyel, veszteséggel járnak, és a legkedvezőbb esetben is azzal a kimenetellel kell számolni, hogy minden változatlan állapotban marad, vagyis nem keletkezik kár. Ide tartoznak: természeti hatások, balesetek, gépek, járművek meghibásodása. Összetett kockázat (speculative risk) Üzleti kockázatnak is nevezik. Ebben az esetben a lehetséges kimenetelek a következők: veszteség, kár következik be; változatlan állapot alakul ki; nyereséget, gyarapodást ér el a vállalat. Tipikusan ilyen kockázatok a pénzügyi befektetések során felmerülő kockázatok, mint kötvény, részvény, üzletrészek adásvétele. 2. A kockázatot kiváltó ok alapján csoportosítva megkülönböztethetünk : természeti eredetű kockázat: földmozgás, vihar, eső, villámlás társadalmi eredetű kockázat: bizonyos emberek cselekedetei, szándékos vagy gondatlan magatartás gazdasági eredetű kockázat: gazdasági életben bekövetkező változások, mint kereslet, kínálat, árak, fizetőképesség, versenyképesség megváltozása műszaki eredetű kockázat: műszaki fejlődés velejárói, melyek gyakran együtt járnak természeti és gazdasági kockázatokkal emberi életet, egészséget fenyegető kockázat: emberi életmódból ered, mint járványok, veszélyes vírusbetegségek

8 3. egy másik csoportosítási szempont lehet a kockázat időhorizontja, mely szerint megnevezhetünk: hosszú távú kockázatokat: Kutatás-fejlesztési tevékenység, hosszú lejáratú hitelek, a hosszú távú beruházások kockázata. rövid- illetve középlejáratú kockázatokat: közlekedés, szállítás, értékesítés kockázata 4. A lehetséges kár nagyságát tekintve: katasztrofális kárral járó kockázatok: gazdaságilag és társadalmilag egyaránt súlyos következménnyel járnak nagy, illetve közepes kárral járó kockázatok kis károk kockázata, melyek a napi életünkhöz kapcsolódnak. A károkat okozó tényezők kétfélék lehetnek: külső tényezők, melyeket a vállalat nem tud befolyásolni és belső tényezők, amiket többé-kevésbé korlátozhat, alakíthat. A kockázatokat, az azokat kialakító okok szerint csoportosítva a következő lehetséges csoportokat lehet megkülönböztetni: Természeti tényezők Politikai tényezők Gazdasági tényezők Piaci tényezők Technikai, termelési tényezők Emberi tényezők Természeti tényezők esetén a legsúlyosabbak közé sorolható a vihar, villámlás, földrengés, aszály, áradás, jég stb. Az áruszállításban az időjárás jelentős mértékben befolyásolhatja a szállítandó áru minőségét. Egy nagyobb esőzés során beázhat a szállító jármű és ennek során az elázott áru jelentős veszteségeket okozhat a vállalat számára. Megfelelő csomagolással lehet védekezni a kellemetlenség ellen. Havazás során az áru rendeltetési helyre való elszállítása nehézségekbe ütközhet, ezáltal késhet az áru és az - 9 -

9 ügyfél nemtetszését válthatja ki, esetleg szerződésbontásra kerülhet sor, mely szintén veszteséget és egyben a vállalati jó hírnév csorbulását okozhatja. A politikai tényezők esetén sokkal bonyolultabb a vállalatok helyzete, legalábbis a károk elleni védekezés szempontjából, mivel a vállalatok a politika közvetlen befolyásolására nem képesek. Hosszabb távú, stratégiai döntések meghozatalához elengedhetetlen figyelemmel kísérni és számolni a politikai hatásokkal. Ilyen eset lehet egy új partner bekapcsolása a vállalat életébe. Szerződéskötés előtt célszerű tájékozódni a helyi politikáról, a legújabb rendelkezésekről. Fel lehet használni a nemzetközi pénzügyi és egyéb szervezetek ország-kockázati elemzéseit, vizsgálatait. Gazdasági tényezők közé lehet sorolni a különféle gazdasági mutatókat és a gazdaság egészének helyzetét. Fontosabb tényezők: infláció, munkanélküliség szintje, külkereskedelmi lehetőségek, vásárlóerő, beruházások helyzete, pénzügyi rendszer fejlettsége, infrastruktúra állapota, közszolgáltatások színvonala. A nemzetközi szállítmányozásban kiemelkedően fontos, hogy a vállalat figyelmet fordítson az adott ország infrastruktúrájának állapotára, ahova szállítani fog. Emellett pedig szintén fontos figyelemmel kísérni az országban jelen lévő infláció mértékét, a pénzügyi rendszer fejlettségét, és a partner fizetőképességét. A kockázatkezelés során az egyik legnehezebb, ugyanakkor legfontosabb feladat a piaci kockázatok vizsgálata. Elemezni kell a piaci helyzetet, a vállalat piaci pozícióját, a versenytársak tevékenységét. A szükséges tényezők meghatározhatóak a Porter-féle modell alapján. Így az iparági verseny résztvevői, a közöttük kialakult versenyszituáció, a szállítók és azok alkupozíciója, a vevők és azok alkupozíciója

10 1. ábra: Az iparági verseny élességét meghatározó erők 2 Az ábrán látható 5 tényező egyszerre hat az iparág jövedelmezőségére. A lehetséges belépők fenyegetése arra utal, hogy azzal, hogy az új belépők piaci részesedést szeretnének nyerni maguknak, negatívan befolyásolhatják az árakat és az iparág profitabilitását. Az iparág megnehezítheti az új belépők helyzetét különböző gazdasági jellemzőkkel, mint például nagy gazdaságos üzemméret, a meglévő vállalatok hírneve, magas tőkeszükséglet. A szállítók alkupozíciója akkor lehet nagy, ha az iparágat kevés vállalat uralja, viszont ha jelen vannak a piacon helyettesítő termékek, akkor a szállító alkupozíciója gyengül. A munkaerőt is szállítónak kell tekinteni, mert szűkösen áll rendelkezésre és a magas szakképzettségű munkavállalók alkupozíciója erős. A vevő alkupozíciója akkor erősödhet, ha nagy mennyiségben vásárol, vagy ha ő az egyedüli vásárló. Ha a vevő informálódik a piaci viszonyokról, tájékozottságával szintén erősíti alkupozícióját. Ha költségeinek csökkentésére kényszerül, ami a mai gazdasági helyzetben gyakran előfordul, szintén nehezíti az eladó helyzetét. A helyettesítő termékek fenyegetése szintén nagy teher lehet a vállalat számára. Figyelembe kell venni, hogy az adott termék milyen mértékben helyettesíti egy másik iparág termékét, és hogy a vevőt milyen mértékben terheli a helyettesítő termékre való átállás. Az iparágon belüli verseny történhet az árak, marketing vagy a szolgáltatásbővítés területén is. Ha sok, azonos erejű vállalat van jelen a piacon ugyanazon iparágon belül, az a verseny erősödését jelenti. 2 Forrás: Vállalatépítő on-line szakmai folyóirat

11 A gyártó vállalatok működésében a kockázatkezelési folyamat része kell, hogy legyen a technikai, termelési tényezők vizsgálata. Ügyelni kell az eszközök korszerűségére, állapotára, rendszeres karbantartásukra. Az ilyen típusú vállalatok életében a legsúlyosabb kockázatok közé tartoznak az üzemi balesetek, melyek nagy része az eszközök helytelen használatából ered. A kockázatok és károk jelentős hányada közvetett vagy közvetlen módon az emberek tevékenységéből származik. Ide tartoznak a téves, hibás vagy elmaradt intézkedésekből eredő kockázatok, ekkor közvetett hatásról beszélhetünk. A vállalatoknál rengeteg szabályozás készül el annak érdekében, hogy az alkalmazottak munkavégzése akadályoktól mentes lehessen, ilyenek a munkavédelmi, egészségvédelmi, vagyonvédelmi, tűzvédelmi szabályzatok. A termelési folyamatok szakszerű elvégzése érdekében is több szabályozás áll rendelkezésre az egyes szervezeteknél, melyek leginkább tervek, szabványok, minőségi előírások, karbantartási és kezelési utasítások, munkaköri leírások. Egy kockázatkezelési szakember számára az emberi munkában rejlő kockázati tényezők vizsgálata a legösszetettebb feladat, ez igényli a legszélesebb együttműködést a vállalat többi dolgozójával. A kockázat lehet alapvető és partikuláris. Alapvető, ha következményei az egész társadalmat úgy érintik, hogy azok nem, vagy csak csekély mértékben tudják befolyásolni a bekövetkező eseményeket. A külkereskedő szempontjából vizsgálva ilyen kockázat az árfolyamkockázat és a politikai kockázat. Partikuláris kockázatról akkor van szó, ha a jövőbeni esemény részben befolyásolható. Alapvető kockázatra példaként szolgálhat egy bank esetében, ha a hiteladósok nem tudják visszafizetni a hitelt és a kamatokat lejáratkor. Ezt nevezzük hitelkockázatnak vagy a visszafizetés kockázatának. Egy másik példa lehet, ha az Európai Unió összeomlására gondolunk, ez az egész világgazdaságot érinti oly módon, hogy a kockázat elszenvedői, vagyis a népesség nem tudja befolyásolni a történéseket. Partikuláris kockázat esetén részben befolyásolhatók a következmények, vagyis ide tartoznak a munkahelyi balesetek, melyek megfelelő intézkedések betartásával megelőzhetőek lennének. Ide tartozik egy ügylet megkötése esetén a fizetési mód megválasztása is. Egy új ügyféllel való szerződéskötés esetén célszerű nem az utólagos

12 fizetést vagy az átutalást választani, hisz még nem ismerjük kellőképpen az ügyfél megbízhatóságát. Egy másik csoportosítás szerint a kockázatokat elkülöníthetjük tiszta és spekulatív kockázatokra. Tiszta abban az esetben, ha a haszon lehetősége kizárt. Ilyen kockázat a vevő nem-fizetése. Spekulatív a kockázat, ha az esemény következtében haszon és kár egyaránt keletkezhet. Ide sorolható az árfolyamkockázat, mely lehet pozitív vagy negatív hatású egyaránt. Az alábbiakban a külkereskedelmi ügyletekben felmerülő kockázatokat 3 szeretném részletesen bemutatni, ezen belül is legnagyobb részben az árfolyamkockázattal foglalkozok, mivel ez az egyik legveszélyesebb, a vállalatok működésében legnagyobb veszteségeket eredményező kockázat. Az árukockázat az eladó kockázata, miszerint a szerződés megkötésekor az eladó még nem rendelkezik áruval, így a szállítási kötelezettségének nem fog tudni eleget tenni megfelelő áru hiányában, vagy a már meglévő áruját nem fogja tudni eladni. Az áru megsemmisülhet vagy megsérülhet a szállítás során. A szerződésben a megfelelő fuvarparitás kikötésével ez a kockázat megosztható a partnerek között. Szállítmánybiztosítás alkalmazásával pedig a vállalt kockázat áthárítható a biztosítóra. Árkockázat Szintén az áru eladójának kockázata, hogy ráfordításai nem térülnek meg az áru eladási árában. Elsősorban a hosszabb teljesítési határidővel megkötött szerződések esetén áll fenn a veszélye ennek a kockázatnak. Az időközben bekövetkező ár- és költségváltozások következtében az eladó kedvezőtlen helyzetbe kerülhet. Csúszóár-záradék vagy tőzsdei fedezeti ügylet alkalmazásával mérsékelhető az árkockázat. Nem-teljesítés vagy a nem szerződésszerű teljesítés kockázata A partner szerződésszegése esetén következik be ez a kockázat. Exportőr számára ilyen eset lehet, amikor partnere, a vevő nem veszi át az árut. Megfelelő információszerzés a partnerről vagy bizonyos fizetési módok alkalmazása, mint az akkreditív, váltó, 3 Constantinovits Milán-Sipos Zoltán: Külkereskedelem technika Külpiaci kockázat, Aula,

13 bankgarancia, bankkezesség, exporthitel-biztosítás jelentősen csökkentheti a nem-fizetés kockázatát. Az importőr részéről szintén fennáll üzletfele késedelmes vagy hibás teljesítésének kockázata. Ő is élhet az előbb felsorolt módszerek alkalmazásával, kaphat biztosítékot pl. kötbér, előleg-visszafizetési garancia vagy teljesítési garancia formájában. Árfolyamkockázat Az árfolyamkockázat a különböző devizák átváltási árfolyamának ingadozásai miatt keletkezett üzleti kockázat. A fizetési pénznem és a hazai fizetőeszköz közötti értékviszony megváltozik a szerződéskötés időpontja és a fizetés esedékességének időpontja között. Az üzletkötés mindkét szereplőjét érintheti, de természetesen fordított helyzetben. Amíg az exportőr árfolyamvesztesége akkor következik be, ha a fizetés valutájában értékcsökkenés jön létre a hazai fizetőeszközhöz képest, addig az importőr számára pont fordított a helyzet, neki ekkor árfolyamnyeresége lesz. Védekezni árfolyam-biztosítással, határidős devizaügylettel és a szerződésben kikötött értékállandósági záradékkal lehet. A valuták árfolyama soha nem tekinthető stabilnak, még a legmerevebb árfolyamrendszerek esetén is történnek beavatkozások az árfolyam kiigazításának érdekében. A rugalmas vagy más néven lebegő árfolyamrendszerekben a piaci kereslet és kínálat határozza meg a hazai deviza árfolyamának mozgását, viszont ebben az esetben is fenntartják a központi bankok számára a beavatkozás lehetőségét (devizapiaci intervenció). Fix árfolyamrendszerekben más devizához vagy devizákhoz kötik a hazai devizaárfolyamot. 2. ábra: Árfolyamrendszerek fajtái 4 Árrffollyamrreendsszzeerr Fix (kötött) ulcs Más valutához kötött (kulcsvaluta, valutakosár) Csúszó leértékelés (szabályos időközönként azonos változtatás) Lebegő (kereslet, kínálat alakítja) Az árfolyam nagymértékű lecsökkenése a makrogazdasági alapok meggyengülésének következménye, vagyis a túlzottan expanzív monetáris politika, tartós és jelentős 4 (A készítő saját szerkesztése)

14 pénztúlkínálat, költségvetési fegyelem hiánya, gyenge gazdasági teljesítmény, devizatartalék állományának csökkenése. A vállalatok működésében az árfolyamkockázat az egyik legjelentősebb kockázat, hatalmas veszteségek érhetik a vállalatot, ha nem védekezik ellene valamilyen módon. Ezt többféleképpen teheti meg. Klasszikus megoldás a nyitott pozíciók fedezése ellenügylettel (hedge). Ebben az esetben, amit egyik ügyletben eladóként elbuktam, azt a másik ügyletben vevőként visszanyerhetem. A fedezeti ügyletkötők (hedgerek) az ár, árfolyam illetve kockázatból adódó potenciális veszteség elkerülése érdekében egy az eredeti pozícióval ellentétes irányú határidős ügyletet kötnek. Így az ár, árfolyam, illetve kamat változása egyszerre érinti kedvezően, és kedvezőtlenül az üzletkötőket. Ez a jelenség okozza a kockázatsemlegességet, bár így le kell mondania a számára kedvező nyereség megszerzéséről is. A fedezeti ügyletnek két fajtája ismert: a vételi (long hedge) és az eladási (short hedge). Az utóbbi alkalmazására akkor kerül sor, ha valamely kereskedő árufelesleggel rendelkezik, és árcsökkenéstől tart, így termékét még a mai magasabb áron szeretné áruba bocsátani. Ezzel szemben long hedge ügyletet kötnek akkor, ha a kereskedőnek nincs elegendő áruja, illetve a fogyasztók áruhoz szeretnének jutni, de áremelkedéstől tartanak. Különféle opciós ügyletekkel szintén védekezhetnek a vállalatok az árfolyamkockázat ellen. Az opciós ügylet azt jelenti, hogy az opció vevője jogot vásárol, hogy a szerződésben kikötött határnapon vagy határnapig meghatározott áron adjon el vagy vásároljon. A szereplőknek négyféle variációja lehetséges, az érdekek természetesen ellentétesek. A vételi opció vevője jogosult egy most meghatározott, úgynevezett kötési díjat vásárolni, s ezért a lehetőségért opciós díjat (prémiumot) fizet, míg az eladója/kiírója köteles az adott terméket eladni. Az eladási opció vevője jogosult az adott terméket eladni az előre meghatározott kötési áron, s ezért a lehetőségért opciós díjat fizet, míg az eladási opció eladója köteles az adott terméket megvásárolni. Valutazáradékok vagy valutakosár-záradékok együttesen az értékállandósági záradékok esetén, a fizetendő összeg a fizetés pénzneme árfolyam-változásának megfelelően alakul

15 Valutazáradék esetén a partnerek abban állapodnak meg, hogy a szerződéses árat elszámoláskor olyan arányban növelik vagy csökkentik, ahogy a fizetés pénznemének árfolyama egy stabilnak gondolt valutához képest változott a szerződéskötés időpontjától a fizetés időpontjára. Míg valutakosár-záradék esetén a fizetés pénznemét nem egyetlen valutához, hanem egy több valutát tartalmazó, valutakosárhoz viszonyított értékváltozása szerint határozzák meg. 3. ábra: Az euró és a svájci frank árfolyamának alakulása és közötti időszakban, MNB középárfolyamon 5 Az ábrán jól látszik, hogy a 2008-as válság kialakulásától kezdődően az árfolyam mindkét deviza esetében jelentősen megnőtt. Míg a 2008-as év közepén 1 euró körülbelül 240 forintot, 1 svájci frank pedig 150 forintot ért, addig 2011 téli hónapjaiban az euró a 300, a svájci frank pedig a 250 forintot is meghaladta. A 2008-tól 2009 első hónapjaiig tartó növekedést enyhe visszaesés követte, miután nagyobb mértékű árfolyam-növekedés csak 2010 nyarától következett be. A 2011-es év elején az euró árfolyama csökkenésnek indult, míg a svájci frank árfolyama a Ft-os sávban ingadozott. Az Európai Unió nemzeti valutájának árfolyama csak szeptember, októberétől nőtt meg jelentősebb mértékben, a svájci frank viszont május közepétől folyamatosan növekvő tendenciát mutat. A Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyama az euró és a svájci frank esetében november 18-án: 309,04 HUF/EUR és 249,95 HUF/CHF

16 Politikai kockázatok 7 A kereskedőnek ezekre a kockázatokra nincs befolyása, mint azt már korábban említettem a politikai kockázatok ezért az alapvető kockázatok közé sorolhatók. Mind az exportőr, mind az importőr országában előfordulhat, hogy olyan intézkedéseket hoz az illetékes kormány, mint különböző engedélyek visszavonása, embargó, transzfertilalom, melyek kockázattal járnak mindkét fél számára. Ide tartoznak még a háború, polgárháború, zavargások stb. Egy ország politikai kockázatának mérésére a politikai kockázati index-et (Political Risk Index PRI) szokás alkalmazni. Ez az index egy ország politikai-társadalmi stabilitásának 100 pontos skálán elhelyezett mutatója. Ez az évente közzétett érték megbízható összegzése a vizsgált ország stabilitását, gazdasági fejlődését és az üzleti környezetét meghatározó legfőbb társadalmi-politikai összetevőknek. A PRI index meghatározásához a Political Capital kidolgozott egy olyan módszertant, mely az index összetevőjeként hét alindexet különített el. Ezek a jogbiztonság, stabilitás, sajtó- és szólásszabadság, korrupció, idegenellenesség, korszerű állam, valamint az állam és gazdaság. Ezek az alindexek különböző súllyal határozzák meg a végső PRI értéket. 1. Táblázat: Kockázati sávok az index pontszámaiban 8 Nagyon magas kockázat Magas kockázat Közepes kockázat Alacsony kockázat Nagyon alacsony kockázat 0 19 pont pont pont pont pont Magyarországon a politikai kockázati index (PRI) összesített értéke a 2010-es évben (66) továbbra is alacsony maradt, az előző évihez képest, ami 64 pont volt. Ez az adat ugyan az alacsony tartományba tartozik, ennek ellenére továbbra is kiemelt kockázatú területnek számít a korrupció, az előítéletesség és a sajtószabadság Magyarország Politikai kockázati indexe,

17 2. Táblázat: A PRI évi értéke és változása az előző évhez képest 9 Alindex PRI 2010-es érték PRI es érték Jogbiztonság Stabilitás Sajtó- és szólásszabadság Korrupció Idegenellenesség és előítéletesség Korszerű állam Állam és gazdaság Politikai Kockázati Index Az ország politikai kockázata mindaddig maradhat alacsony szinten, amíg a kormány tartani tudja a szigorú költségvetési politikát és képes felelősen élni parlamenti többségével. Az Állam és a gazdaság viszonya kapcsán kiemelt jelentőséggel bírnak a politikai kockázatok, ezek ugyanis nagymértékben meghatározzák az egész ország gazdaságának működését, nemzeti valutájának értékét, a külföldi tőkebefektetések számának alakulását stb. Nem minden EU tagállamban alakult ilyen kielégítően a politikai helyzet a 2008-as világválság kirobbanása óta. A válság egyik legnagyobb elszenvedője Görögország 10 lett. Hatalmas államadósságának és költségvetési hiányának csökkentése érdekében több intézkedést is hozott, mint például bérek befagyasztása a közszférában, új jövedéki adóformák bevezetése. Mindezek ellenére azonban a várt hatás elmaradt, ugyanis hosszú időn keresztül a tüntetések és sztrájkok a mindennapok szerves részeivé váltak az országban. A 2008-ban kezdődött sztrájkhullámmal és tüntetésekkel kísért komoly zavargások már-már polgárháborús viszonyokat teremtettek országszerte. Ez komoly hatással van elsősorban Görögország, ezáltal Európa és az egész világ gazdaságára, a valuták árfolyamaira, a nemzetközi kereskedelemre. Politikai kockázatokra megoldást jelenthet a partnerország előretekintő megválasztása, állami exporthitel garancia vagy a piacok diverzifikálása

18 2.2. Kockázatkezelés folyamata 11 Mint azt már említettem korábban, a kockázatkezelés a vállalati tevékenység része. Ez is, mint más vezetői tevékenységek, ciklikusan ismétlődő feladatok elvégzését jelenti. A kockázatkezelési ciklust általában öt részre osztják: veszélyforrások meghatározása, elemzése intézkedési lehetőségek vizsgálata legjobb módszerek kiválasztása a kiválasztott módszer végrehajtása monitoring, továbbfejlesztés A továbbiakban szeretném lépésről lépésre bemutatni az egyes részeket. Elsőként a veszélyforrások meghatározására, elemzésére szeretnék kitérni. A kockázatok érinthetik a szervezet minden elemét, így a vállalat dologi vagy nem dologi vagyonát, csökkenhet a várt vagy tervezett jövedelem, emelkedhetnek a költségek, a szerződő partnerekkel vagy vásárlókkal való kapcsolat megromolhat, a vállalkozás értéke és tevékenységének színvonala csökkenhet az elvesztett vezetők, munkatársak miatt. Fontos, hogy az esetleges veszélyeket, kockázatokat külön-külön meg kell vizsgálni, és azok lehetséges kombinációira is figyelmet kell fordítani. Elemezni kell a bekövetkezési valószínűségeket és az érintett eszközök, területek fontosságát. Az elemzés egyik legfontosabb eleme a pénzügyi-finanszírozási következmények meghatározása. A veszélyforrások számbavételekor nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a kockázatkezelés, mint intézkedés is együtt járhat kockázatokkal. A különböző kezelési eszközök és intézkedések alkalmazása újabb kockázatokat szülhet. Második pontként az intézkedési lehetőségek lehetséges csoportosítását szeretném bemutatni. A kockázatokat elkerülhetjük, vagyis tartózkodni lehet a kockázatos tevékenység folytatásától. Ide tartozhat egy saját eszköz megvétele helyett annak bérlése. Alkalmazhatunk kármegelőző magatartást, miszerint gondos, szabályszerű ellenőrzéseket 11 Farkas Szilveszter, Szabó József: Kockázati Menedzsment, PMS

19 végzünk, a vállalat számára fontos döntés meghozatala előtt a legnagyobb körültekintéssel szerezzük be a szükséges információkat, ellenőrizzük az ügylettek kapcsolatos adatokat. A kárenyhítő intézkedések a már bekövetkezett kár hatását kívánják csökkenteni, ebben az esetben meg kell akadályozni a kár halmozódását. A kárral fenyegetett eszközöket megoszthatjuk többféle módon. Lehetséges fizikai elválasztás, mint a raktárkészletek több helyen való tárolása, termelési eszközök egymástól elválasztása. Az üzleti kapcsolatok esetében is beszélhetünk erről abban az esetben, ha beszerzésnél több egymással versenyző szállítóval kötünk szerződést. Alkalmazhatunk úgynevezett megkettőzést, például tartalék gépek készenlétben tartása, számítógép adatállományának biztonsági másolata, kulcsemberek helyettesei. A kockázatok áthárítása azt jelenti, hogy a szervezet tevékenységével kapcsolatos kockázatokat a megkötött szerződésben kikötve más személyek, cégek, szervezetek viselik. A munkavállalókkal, menedzserekkel kötött szerződésekben lefektetett felelősségi viszonyok körültekintő tisztázása szintén nagyon fontos a kockázatkezelés szempontjából. A legjobb módszer kiválasztása esetén a lehetséges megoldások közül kiválasztjuk azt az egyet, amelyik a leginkább alkalmazkodik a vállalat működéséhez, illeszkedik általános céljaihoz, a vállalati filozófiával nem ütközik és a pénzügyi lehetőségeket sem haladja meg. Példaként két egymástól teljesen különböző vállalatot említenék meg. Az egyik esetben egy termelő vállalatról van szó, amelynek termelését alapvetően egy gép határozza meg. Ekkor nyilvánvaló, hogy a vállalat biztosítást fog kötni a gép hibájából adódó üzemszünet esetére. A másik példa egy ügynök, aki munkáját csak gépkocsija használatbavételekor tudja elvégezni, ezért gépkocsijára fog biztosítást kötni. Kockázatát megoszthatja saját maga és a biztosító között, mérlegelve a kockázatok és költségek hatásait. Miután kiválasztottuk a legmegfelelőbb módszert a kockázatok kezeléséhez, következik ennek végrehajtása. A kockázatkezelési folyamat utolsó lépéseként a monitoring, vagyis az eredmények állandó figyelemmel kísérése, az alkalmazott eljárások vizsgálata történik. Mint ahogy korábban említettem, magában a kockázatkezelésben is rejlenek veszélyek, ezért fontos hogy a vállalkozás az alkalmazott módszert folyamatosan figyelemmel kísérje, hogy az

20 valóban megmaradjon a legjobb módszernek, amit korábban kiválasztott. Egy kis idő elteltével ugyanis változhat a kiválasztott eljárás gazdaságossága, hatékonysága, ebben az esetben pedig egy új módszert kell keresni, a fennálló kockázatok kezelésére Kockázatelemzés módszerei 12 A vállalati kockázatok feltárásának egyik módszere, amit a kockázatkezelési szakember alkalmazhat, a kérdőívekkel történő adatfelvétel. Fontos a jól megszerkesztett, logikusan felépített kérdőívek elkészítése, ez speciális szakértelmet kíván, de rengeteg hasznos információ deríthető ki a vizsgált vállalatról. A kérdőívek általában a külső szakértők eszközei, a vállalatok e helyett inkább a vállalati jelentéseiket, nyilvántartásaikat használják. Ez a szükséges adatok beszerzésének legfőbb módszere. A vállalatoknál felhalmozódó hatalmas mennyiségű iratanyag közül érdemes más dokumentumokat is megvizsgálni. Ilyenek lehetnek olyan vállalati iratok, melyek alapvetően nem kockázatok elemzésére készülnek, mégis hasznosak információkat tartalmazhatnak. Ide tartoznak a szerződések nyilvántartása, raktári készletekről szóló kimutatások, jelenléti ívek, menetlevelek, minőségi jelentések, termelési jelentések. Elkülöníthetőek kifejezetten a kockázatokra jellemző adatokat tartalmazó iratok is, melyek a kockázatkezelési szakemberek kezdeményezésére készülnek, az általuk kidolgozott szabályok szerint. A kockázatkezelés számára a pénzügyi gazdasági iratok és tanulmányozása is fontos lehet, főként az olyan esetekben, amikor az általános költségek megváltozása, vagy valamelyik költségtípus hirtelen változása következik be. Kockázatkezelési módszerek közé tartoznak még a statisztikai elemzések. Használatuk előfeltétele egy olyan belső információs rendszer kialakítása, mely pontosan rögzíti a kockázatkezeléshez szükséges adatokat. Célszerű a számadatokban való kifejezésre helyezni a hangsúlyt és grafikonok alkalmazásával könnyebbé tenni a kapott eredmények felvázolását, megértését Kockázatkezelési stratégiák A vállalatoknak a kockázatokhoz való viszonya szerint három fő típus határozható meg. Az első a vállalkozói jellegű stratégia, ami leginkább a kisvállalkozókra jellemző. Ebben az esetben a vállalat erős kézzel irányított, mely nyitott az új lehetőségek felé, bátran 12 Vasvári György: Vállalati szervezeti kockázatmenedzsment, Információs Társadalomért Alapítvány,

BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program. Logisztika alapjai. 4. Nemzetközi szállítmányozás

BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program. Logisztika alapjai. 4. Nemzetközi szállítmányozás BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program Logisztika alapjai 4. Nemzetközi szállítmányozás dr. Tóth Lajos egyetemi docens dr.. Tóth Lajos: Logisztika alapjai - 4. Nemzetközi

Részletesebben

% M.o. 42,0 18,1 15,4 75,6 24,4 EU-27 20,9 18,9 17,8 57,6 42,4. M.o. 20,2 15,6 17,6 53,4 46,6. (ezer euro/fogl.) M.o. 48,1 86,0 114,1 70,7 190,6

% M.o. 42,0 18,1 15,4 75,6 24,4 EU-27 20,9 18,9 17,8 57,6 42,4. M.o. 20,2 15,6 17,6 53,4 46,6. (ezer euro/fogl.) M.o. 48,1 86,0 114,1 70,7 190,6 KKV-k jelene és jövője: a versenyképesség megőrzésének lehetőségei Dr. Parragh Bianka Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment Intézet A KKV-szektor főbb jellemzői A mikro-, kis-

Részletesebben

1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők.

1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők. 1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők. b. A döntés fogalma és folyamata, az optimális döntést befolyásoló tényezők A döntések

Részletesebben

Erős vs. gyenge forint

Erős vs. gyenge forint 2010 február 15. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 Naponta halljuk a hírekben, hogy most épp gyengült vagy erősödött a forint, hogyan

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ BARRIER DEVIZAÁRFOLYAM OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ BARRIER DEVIZAÁRFOLYAM OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ BARRIER DEVIZAÁRFOLYAM OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ Jelen terméktájékoztatóra vonatkozóan a Terméktájékoztató egyszerű (plain vanilla) devizaárfolyam opciós ügyletekhez elnevezésű terméktájékoztatóban

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DIGITÁLIS (BINÁRIS) OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DIGITÁLIS (BINÁRIS) OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DIGITÁLIS (BINÁRIS) OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ A termék leírása: A Devizaárfolyam Digitális-opció (vagy más kifejezéssel Bináris opciós) egy olyan ügylet, amely keretében az opció jogosultja

Részletesebben

Közel 4,9 milliárd forint befektetés érkezett 60 társaságba. 2007-ben több mint nyolcszorosára nőttek a KKV-kba irányuló befektetések

Közel 4,9 milliárd forint befektetés érkezett 60 társaságba. 2007-ben több mint nyolcszorosára nőttek a KKV-kba irányuló befektetések www.startgarancia.hu SAJTÓKÖZLEMÉNY Közel 4,9 milliárd forint befektetés érkezett 60 társaságba 2007-ben több mint nyolcszorosára nőttek a KKV-kba irányuló befektetések Budapest, 2009. május 4. A Start

Részletesebben

Fizetési módok II. Okmányos beszedvény Céghitelben történő értékesítés

Fizetési módok II. Okmányos beszedvény Céghitelben történő értékesítés Fizetési módok II. Okmányos beszedvény Céghitelben történő értékesítés Okmányos inkasszó Fizetési mód, a beszedési megbízások egyik változata: az eladó azzal bízza meg bankját, hogy az exportáru ellenértékét

Részletesebben

2010.06.05. Pénz és tőkepiac. Intézményrendszer és a szolgáltatások. Befektetési szolgáltatási tevékenységek

2010.06.05. Pénz és tőkepiac. Intézményrendszer és a szolgáltatások. Befektetési szolgáltatási tevékenységek Pénz és tőkepiac Intézményrendszer és a szolgáltatások Befektetési vállalkozások - Értékpapír bizományos - Értékpapír kereskedő - Értékpapír befektetési társaság Befektetési szolgáltatók Működési engedélyezésük

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

A válság nem hozta meg a várt tisztulást. Kárpáti Gábor COFACE Hungary

A válság nem hozta meg a várt tisztulást. Kárpáti Gábor COFACE Hungary A válság nem hozta meg a várt tisztulást 2010 10 20 Kárpáti Gábor COFACE Hungary Coface kompetencia a kockázatcsökkentésben Coface a világ egyik vezető hitelbiztosítója, követeléskezelője és céginformációs

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig H I R D E T M É N Y a Santander Consumer Finance Zrt. által, 2010. március 01. napját megelőzően megkötött, magánszemélyek részére nyújtott ingatlanfedezettel biztosított személyi kölcsönök költségeiről

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti T 269-06/2/1A A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján.

Részletesebben

(CIB Prémium befektetés)

(CIB Prémium befektetés) CIB Bank Zrt. Részletes terméktájékoztatója a Keretszerződés Opcióhoz kötött Betét elhelyezésére és a kapcsolódó Opciós Devizaügylet megkötésére vonatkozó keretszerződés hatálya alá tartozó ügyletekre

Részletesebben

Szállítmányozási és fuvarozási szerződés

Szállítmányozási és fuvarozási szerződés Szállítmányozási és fuvarozási szerződés Készítette: Unyatyinszki Csaba 2014.07.11. 1 Szállítmányozói tevékenység A szállítmányozás nem pusztán a dolgok egyik helyről a másikra történő eljuttatását jelenti,

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása II. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása II. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2003. II. 1 A II. ben az értékpapírpiac általunk vizsgált egyetlen szegmensében sem történt lényeges arányeltolódás az egyes tulajdonosi szektorok között. Az

Részletesebben

Különös biztosítási feltételek Környezetszennyezési felelősségbiztosítás

Különös biztosítási feltételek Környezetszennyezési felelősségbiztosítás Különös biztosítási feltételek Környezetszennyezési felelősségbiztosítás 1. A biztosítási esemény (káresemény) 1.1. A jelen különös biztosítási feltételek szempontjából biztosítási eseménynek minősül,

Részletesebben

kötvényekről EXTRA Egy percben a

kötvényekről EXTRA Egy percben a EXTRA Egy percben a kötvényekről Szeretne befektetni? A befektetések egyik lehetséges formája a kötvény. Tudjon meg többet a kötvényekről! Olvassa el tájékoztatónkat! BEFEKTETÉSEK kérdésekben segít ez

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI Money makes the world go around A pénz forgatja a világot A pénzügyi tevékenység tartalma a pénzügyek a vállalati működés egészét átfogó tevékenységi kört jelentenek,

Részletesebben

Balázs Árpád. 2014. május 22.

Balázs Árpád. 2014. május 22. Mesterségem címere: pénzügyi vezető Balázs Árpád 2014. május 22. Pénzügyi vezető Bevezetés Befektetési döntések Finanszírozási döntések Osztalék politikai döntések Pénzügyi kockázatok Kérdések Szereplők

Részletesebben

I. A Pályázó vállalkozás tulajdonosainak vizsgálata az államháztartáshoz kapcsolódás tekintetében.

I. A Pályázó vállalkozás tulajdonosainak vizsgálata az államháztartáshoz kapcsolódás tekintetében. A pályázó vállalkozás minősítése a kis-és középvállalkozás kedvezményezett helyzetének megállapításához a Bizottság 800/2008/EK rendelete (2008.08.06) valamint a KKV meghatározásáról szóló 2003/361/EK

Részletesebben

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K A HITELPROGRAM CÉLJA a hazai mikro- és kisvállalkozóknak kíván az indulásukhoz, a vállalkozásuk fejlesztéséhez indokolt, szükséges, megalapozott és elégséges forrásokat

Részletesebben

Könyvvizsgálati kockázat

Könyvvizsgálati kockázat Könyvvizsgálati kockázatok és veszélyforrások válsághelyzetben Horváth Józsefné MOKLASZ alelnök okleveles adószakértő Könyvvizsgálati kockázat A könyvvizsgálat feladata a piaci szereplők kockázatának csökkentése,

Részletesebben

kockázatai A befektetési egységekhez kötött életbiztosítások

kockázatai A befektetési egységekhez kötött életbiztosítások A befektetési egységekhez kötött életbiztosítások kockázatai Mennyiben jelenthet megoldást befektetési/megtakarítási céljai elérésére, nyugdíjas évei, illetve gyermekei anyagi biztonságára nézve a befektetési

Részletesebben

Nemzetközi számvitel. 12. Előadás. IAS 8 Számviteli politika, a számviteli becslések változásai és hibák. Dr. Pál Tibor

Nemzetközi számvitel. 12. Előadás. IAS 8 Számviteli politika, a számviteli becslések változásai és hibák. Dr. Pál Tibor Dr. Pál Tibor Nemzetközi számvitel 12. Előadás IAS 8 Számviteli politika, a számviteli becslések változásai és hibák 2014.05.13. IAS 8 Bevételek 2 Az IAS 8 célja A fejezet célja, hogy bemutassa Hogyan

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS A 2. NAPIRENDI PONTHOZ Beszámoló

Részletesebben

Kategóriák Fedezeti követelmények

Kategóriák Fedezeti követelmények 1 Válasszon kedvére a világ 20 különböző tőzsdéjét leképező 6.000 különböző CFD közül. Az elérhető tőkeáttétel akár 10-szeres is lehet. Long és short pozíció nyitására egyaránt van lehetőség, akár napon

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. III. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. III. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. III. negyedév 1 Budapest, 2007. november 21. 2007. III. negyedévében a hitelviszonyt megtestesítő papírok forgalomban lévő állománya valamennyi piacon

Részletesebben

Devizaárfolyam, devizapiacok. 2006. november 14.

Devizaárfolyam, devizapiacok. 2006. november 14. Devizaárfolyam, devizapiacok 2006. november 14. Az árfolyam fajtái 1. Az árfolyam a nemzeti pénz csereértéke Deviza = valutára szóló követelés Valutaárfolyam: jegybankpénz esetében Devizaárfolyam: számlapénz

Részletesebben

Különös biztosítási feltételek Pénzügyi szolgáltatások független közvetítőinek szakmai felelősségbiztosítása

Különös biztosítási feltételek Pénzügyi szolgáltatások független közvetítőinek szakmai felelősségbiztosítása Különös biztosítási feltételek Pénzügyi szolgáltatások független közvetítőinek szakmai felelősségbiztosítása 7/1 AHE-10440 1. Általános rendelkezések 1.1. A biztosítási esemény (káresemény) 1.1.1. Jelen

Részletesebben

MSC szakdolgozati témák 2015/2016. tanév I. félév

MSC szakdolgozati témák 2015/2016. tanév I. félév MSC szakdolgozati témák 2015/2016. tanév I. félév Dr. Bozsik Sándor Megyei jogú város gazdálkodásának bemutatása és komplex pénzügyi elemzése Adóellenőrzés egy gazdálkodási szerv esetében Nemzetközi adózási

Részletesebben

Európai típusú deviza opció az FHB Bankban

Európai típusú deviza opció az FHB Bankban Európai típusú deviza opció az FHB Bankban Európai típusú deviza opció bemutatása Az európai típusú devizaopció (továbbiakban: opció) egy olyan megállapodás, amely során az opció vevője jogot szerez arra,

Részletesebben

4. ábra: A GERD/GDP alakulása egyes EU tagállamokban 2000 és 2010 között (%) 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 2000 2001 2002 2003 Észtország Portugália 2004 2005 2006 2007 Magyarország Románia 2008

Részletesebben

A BI-KA LOGISZTIKA KFT. ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI FELTÉTELEI

A BI-KA LOGISZTIKA KFT. ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI FELTÉTELEI A BI-KA LOGISZTIKA KFT. ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI FELTÉTELEI Érvényes: 2015.01.15-től visszavonásig 1. Általános feltételek: Az árajánlat elfogadására vonatkozó feltételek: Ajánlatunk áttekintése, majd

Részletesebben

Pénzügyi számítások. A cash flow kimutatás részei. Elektronikus_Pénzügyek01 1. Kockázattípusok. A cash flow elemzés célja. A) Cash flow kockázat

Pénzügyi számítások. A cash flow kimutatás részei. Elektronikus_Pénzügyek01 1. Kockázattípusok. A cash flow elemzés célja. A) Cash flow kockázat Pénzügyi számítások Csorba László 5. Előadás A pénzügyi és egyéb kockázatok; mérésük, kezelésük Kockázattípusok Pénzügyi kockázatok: meghatározott folyamatok nem teljes mértékben való előzetes kiszámíthatóságának

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2012.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2012. Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása A központi költségvetés finanszírozása A. Állományi adatok 2012. december

Részletesebben

Piackutatás versenytárs elemzés

Piackutatás versenytárs elemzés Piackutatás versenytárs elemzés 2015 TÁJÉKOZTATÓ Jelen szigorúan bizalmas piackutatást / versenytárs elemzést (a továbbiakban mellékleteivel és kiegészítéseivel együtt Elemzés ) az Elemző (a továbbiakban

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A.

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Magyar Vidék

Részletesebben

A Kis- és Középvállalkozások helyzetét feltérképező kérdőív

A Kis- és Középvállalkozások helyzetét feltérképező kérdőív A Kis- és Középvállalkozások helyzetét feltérképező kérdőív A Nemzetgazdasági Minisztériumban a 1121/2013. (III. 11.) Korm. határozat 5. pontja alapján megindult hazánk 2014-2020-as időszakra vonatkozó

Részletesebben

2014/21 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/21 STATISZTIKAI TÜKÖR 1/1 STATISZTIKAI TÜKÖR 1. március 5. 13 negyedévében,7%-kal nőtt a GDP EMBARGÓ! Közölhető: 1. március 5-én reggel 9 órakor Tartalom Bevezető...1 13 negyedév...1 13. év... Bevezető Magyarország bruttó hazai

Részletesebben

Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása című pályázat összefoglalója

Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása című pályázat összefoglalója Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása című pályázat összefoglalója PÁLYÁZAT FŐ PARAMÉTEREI Pályázat neve Pályázat típusa Státusz Pályázat célja Keretösszeg Mikro-, Kis- és

Részletesebben

KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról

KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról A Random Capital Broker Zrt. (cj: 01-10-046204 székhely: 1053 Budapest, Szép u. 2.) (Továbbiakban:

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

A tételekhez segédeszköz nem használható!

A tételekhez segédeszköz nem használható! A vizsgafeladat ismertetése: A Központi vizsga az alábbi témaköröket foglalja magába: A logisztikai rendszer felépítése Lean elvek érvényesítése A logisztikai információs rendszer elemei és eszközei A

Részletesebben

Pénzügytan szigorlat

Pénzügytan szigorlat GF KVIFK Gazdaságtudományi Intézet Pénzügy szakcsoport Pénzügytan szigorlat 3 29,5 33 pont jeles 25,5 29 pont jó 21,5 25 pont közepes 17,5 21 pont elégséges 17 pont elégtelen Név: Elért pont: soport: Érdemjegy:

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

Likviditási Stratégia

Likviditási Stratégia Sajóvölgye Takarékszövetkezet 3700 Kazincbarcika, Egressy út 39. Likviditási Stratégia Az Eszköz-Forrás Bizottság 28/2013.(05.29.) számú határozatával elfogadta. Az Igazgatóság az Eszköz-Forrás Bizottság

Részletesebben

Molnár István János. A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga II.

Molnár István János. A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga II. Molnár István János A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga II. Molnár István János A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga II. A nemzetközi gazdasági kapcsolatok magánjoga Patrocinium Budapest, 2015

Részletesebben

A KKV-k helyzete. 2011. október 27. Magyarok a piacon-forrásteremtés KKV-knak Heti Válasz Kiadó konferencia

A KKV-k helyzete. 2011. október 27. Magyarok a piacon-forrásteremtés KKV-knak Heti Válasz Kiadó konferencia A KKV-k helyzete 2011. október 27. Magyarok a piacon-forrásteremtés KKV-knak Heti Válasz Kiadó konferencia A vállalkozások száma Európában Tőzsdén jegyzett 7 000 100 % Nagy Közepes Kis Mikro Egyszemélyes

Részletesebben

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. 1

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. 1 Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. 1 Bemutatkozás Burány Gábor 2014-től SZÉCHENYI Kereskedelmi Bank Zrt. Befektetési Szolgáltatások, vezető üzletkötő 2008-2013 Strategon Értékpapír Zrt. üzletkötő, határidős

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR. Betöltésre váró álláshelyek, I. negyedév július 11.

STATISZTIKAI TÜKÖR. Betöltésre váró álláshelyek, I. negyedév július 11. STATISZTIKAI TÜKÖR 2016. július 11. A gazdasági teljesítmény bővülésével párhuzamosan hazánkban nem csak a foglalkoztatottak létszáma, de a munkaerő iránti kereslet is folyamatosan növekszik, ami egyes

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23749720-2-41 FŐVÁROSI BÍRÓSÁG CÉGBÍRÓSÁGA 01-09-976467 KÖVETKEZŐ OPCIÓ STATÉGIAI TANÁCSADÓ KFT 1028 Budapest, ÚJSOR UTCA 1 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása IV. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása IV. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2004. IV. negyedév 1 Budapest, 2004. február 21. A IV. negyedévben az állampapírpiacon folytatódott a biztosítók és nyugdíjpénztárak több éve tartó folyamatos

Részletesebben

A közlekedés valódi költségei Magyarországon Pavics Lázár Levegő Munkacsoport

A közlekedés valódi költségei Magyarországon Pavics Lázár Levegő Munkacsoport A közlekedés valódi költségei Magyarországon Pavics Lázár Levegő Munkacsoport Az Európai Zöld Költségvetés éves konferenciája Budapest, 2010. július 8-9. A közlekedésben résztvevők döntő többsége a költség

Részletesebben

A hitelbiztosítás aktuális kérdései a kilábalás kezdetén AZ EULER HERMES MAGYAR HITELBIZTOSÍTÓ ZRT ELŐADÁSA

A hitelbiztosítás aktuális kérdései a kilábalás kezdetén AZ EULER HERMES MAGYAR HITELBIZTOSÍTÓ ZRT ELŐADÁSA A hitelbiztosítás aktuális kérdései a kilábalás kezdetén AZ EULER HERMES MAGYAR HITELBIZTOSÍTÓ ZRT ELŐADÁSA Euler Hermes Csoport Euler Hermes Csoportról: 2010-es tények, számadatok A világ vezető hitelbiztosítója

Részletesebben

A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2012.12.6.) az agresszív adótervezésről

A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2012.12.6.) az agresszív adótervezésről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.12.6. C(2012) 8806 final A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2012.12.6.) az agresszív adótervezésről HU HU A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2012.12.6.) az agresszív adótervezésről AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

Részletesebben

Az EU gazdasági és politikai unió

Az EU gazdasági és politikai unió Brüsszel 1 Az EU gazdasági és politikai unió Egységes piacot hozott létre egy egységesített jogrendszer révén, így biztosítva a személyek, áruk, szolgáltatások és a tőke szabad áramlását. Közös politikát

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-15 Célja A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési

Részletesebben

A KBC Equitas Zrt kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó tájékoztatása.

A KBC Equitas Zrt kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó tájékoztatása. A KBC Equitas Zrt kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó tájékoztatása. A KBC Equitas Zrt (székhely: 1051 Budapest, Roosevelt tér 7-8.; cégjegyzékszám: 01-10- 042685, a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Ősze Gábor Termékfelelős, Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2015. április 16. Tevékenységünk A Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP-1.2.2-15 1. A pályázat alapvető célja A Felhívás célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának

Részletesebben

STEP by STEP (Lépésről lépésre) előgondoskodás befektetési alapokkal

STEP by STEP (Lépésről lépésre) előgondoskodás befektetési alapokkal STEP by STEP (Lépésről lépésre) előgondoskodás befektetési alapokkal Marketing információ Adatok megadása felelősségvállalás nélkül! Állapot: 2014.03. ÉRTÉKPAPÍROKBA történő BEFEKTETÉS A tőzsdéket továbbra

Részletesebben

A nemzetközi fuvarozási útvonalak vonatkozásában felmerülő főbb problémák, különös tekintettel azok jogi vetületeire

A nemzetközi fuvarozási útvonalak vonatkozásában felmerülő főbb problémák, különös tekintettel azok jogi vetületeire A nemzetközi fuvarozási útvonalak vonatkozásában felmerülő főbb problémák, különös tekintettel azok jogi vetületeire Gábor Dénes Főiskola 2010. november 8. Magyar Tudomány Ünnepe 2010 Dr. Gubán Miklós

Részletesebben

Biztosan felkészült egy transzferár ellenőrzésre? Változó NAV ellenőrzési gyakorlat, növekvő kockázatok. Szigorodó adatbázis-szűrési szabályok

Biztosan felkészült egy transzferár ellenőrzésre? Változó NAV ellenőrzési gyakorlat, növekvő kockázatok. Szigorodó adatbázis-szűrési szabályok 2015 Biztosan felkészült egy transzferár ellenőrzésre? Változó NAV ellenőrzési gyakorlat, növekvő kockázatok Szigorodó adatbázis-szűrési szabályok TransferPricingServices Komplex transzferár szolgáltatások

Részletesebben

Bemutatkozik a Next-Faktor Zrt. 2010. Június 14.

Bemutatkozik a Next-Faktor Zrt. 2010. Június 14. Bemutatkozik a Next-Faktor Zrt. 2010. Június 14. A Next-Faktor tulajdonosi háttere 51% 49% 36,19% 63,8% 76% 24% Next-Faktor Zrt. 3 Faktorált forgalom Faktorált forgalom 25 20 17,76 20,50 15 11,50 13,60

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK A középszintű érettségi vizsgán a számon kérhető témakörök megegyeznek a kerettantervek témaköreire és fogalmaira vonatkozó

Részletesebben

Lízing Üzleti tanácsok, üzleti tanácsadás: www.kisado.hu

Lízing Üzleti tanácsok, üzleti tanácsadás: www.kisado.hu Lízing Lízing A lízingbevevő a lízingszerződésben rögzített lízingdíj megfizetésére vállal kötelezettséget. A lízingszerződés fedezete maga a lízing tárgya, amelynek tulajdonjogát a lízingbevevő csak a

Részletesebben

KÖTVÉNYFORRÁS MENEDZSMENT GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁJÉKOZTATÓ

KÖTVÉNYFORRÁS MENEDZSMENT GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁJÉKOZTATÓ KÖTVÉNYFORRÁS MENEDZSMENT GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁJÉKOZTATÓ 2010.04.01 2010.06.30 1. ELŐZMÉNYEK KIBOCSÁTÁS Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2008. február 27-én összesen 6.316.000,- CHF értékben,

Részletesebben

2651. 1. Tételsor 1. tétel

2651. 1. Tételsor 1. tétel 2651. 1. Tételsor 1. tétel Ön egy kft. logisztikai alkalmazottja. Ez a cég új logisztikai ügyviteli fogalmakat kíván bevezetni az operatív és stratégiai működésben. A munkafolyamat célja a hatékony készletgazdálkodás

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2006. III. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2006. III. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2006. III. negyedév 1 Budapest, 2006. november 21. 2006. szeptember végére a forintban denominált állampapírok piaci értékes állománya átlépte a 10 ezer milliárd

Részletesebben

Államadósság ellenőrzése

Államadósság ellenőrzése Államadósság ellenőrzése Készítette: Pongrácz Éva Szabályozási háttér 2 Magyarország Alaptörvénye Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény Az Állami Számvevőszékről szóló 2011.

Részletesebben

15. Tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk

15. Tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk 15. Tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk A tőkekövetelmény számításához Takarékszövetkezetünk a hazai és EU szabályok, előírásainak megfelelően különböző eljárásokat alkalmaz. Hitelintézet tőkekövetelmény

Részletesebben

Az ERGO Életbiztosító Zrt. üzleti jelentése április december 31.

Az ERGO Életbiztosító Zrt. üzleti jelentése április december 31. Az ERGO Életbiztosító Zrt. üzleti jelentése 2008. április 16. 2008. december 31. Tartalom AZ ERGO BIZTOSÍTÓ PIACRA LÉPÉSE... 3 AZ ERGO BIZTOSÍTÓ FEJLŐDÉSE... 3 DÍJBEVÉTEL, BIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK, MŰKÖDÉSI

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ HATÁRIDŐS ÁRFOLYAM-MEGÁLLAPODÁS (FX OUTRIGHT FORWARD) ÜGYLETEKHEZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ HATÁRIDŐS ÁRFOLYAM-MEGÁLLAPODÁS (FX OUTRIGHT FORWARD) ÜGYLETEKHEZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ HATÁRIDŐS ÁRFOLYAM-MEGÁLLAPODÁS (FX OUTRIGHT FORWARD) ÜGYLETEKHEZ A termék leírása A Határidős árfolyam-megállapodás (vagy más néven határidős ügylet, vagy forward ügylet) olyan deviza

Részletesebben

Diófa Alapkezelő Zrt. Diófa Alapkezelő Zrt.

Diófa Alapkezelő Zrt. Diófa Alapkezelő Zrt. Diófa Alapkezelő Zrt. Évgyűrűk Ingatlan Befektetési Alap: 2010. éves jelentés 2011.03.17. I. Alapadatok: Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2009. július 17. Lajstromszáma 1221-12 Tipusa Zártkörű, nyíltvégű

Részletesebben

A KKV adatok és amit róluk tudni kell

A KKV adatok és amit róluk tudni kell A KKV adatok és amit róluk tudni kell A Magyar Regionális Tudományi Társaság XIV. Vándorgyűlése Kis- és középvárosok szerepe a területi fejlődésben Nagyvárad, 2016. szeptember 15-16. Dr. Laczka Éva 1 Vázlat

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Logisztikai ügyintéző szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 345 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚTORIPARBAN LÉTSZÁM-KATEGÓRIÁNKÉNT

ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚTORIPARBAN LÉTSZÁM-KATEGÓRIÁNKÉNT ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚTORIPARBAN LÉTSZÁM-KATEGÓRIÁNKÉNT Az új osztályozási rendszer bevezetésével a létszám adatokban is változás következett be. A 0-9 fő közötti kategória

Részletesebben

Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás?

Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás? Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás? 2012 óta a világ külkereskedelme rendkívül lassú ütemben bővül, tartósan elmaradva az elmúlt évtizedek átlagától. A GDP növekedés

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Logisztikai ügyintéző szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 345 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a 2015. I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján Budapest, 2015. május 29. A hitelintézetek mérlegfőösszege 2015. I. negyedévben 1,4%-kal csökkent, így 2015.

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése című pályázat összefoglalója

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése című pályázat összefoglalója Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése című pályázat összefoglalója PÁLYÁZAT FŐ PARAMÉTEREI Pályázat neve Pályázat típusa Státusz Pályázat célja Keretösszeg Mikro-, kis- és

Részletesebben

Az innovációs járulék kötelezettség problematikája 2012-ben különös tekintettel a KKV besorolás buktató október 11.

Az innovációs járulék kötelezettség problematikája 2012-ben különös tekintettel a KKV besorolás buktató október 11. Az innovációs járulék kötelezettség problematikája 2012-ben különös tekintettel a KKV besorolás buktató A kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény legfontosabb változása

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1968-06 Gazdálkodási feladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A vállalkozások létesítésével,

Részletesebben

EBA/GL/2015/ Iránymutatások

EBA/GL/2015/ Iránymutatások EBA/GL/2015/04 07.08.2015 Iránymutatások a 2014/59/EU irányelv 39. cikkének (4) bekezdése értelmében azon tényszerű körülményekről, amelyek lényegi veszélyt jelentenek a pénzügyi stabilitásra, valamint

Részletesebben

NEMZETKÖZI LOGISZTIKAI RENDSZER MŰKÖDÉSI IRÁNYELVEI

NEMZETKÖZI LOGISZTIKAI RENDSZER MŰKÖDÉSI IRÁNYELVEI 12. ELŐADÁS NEMZETKÖZI LOGISZTIKAI RENDSZER MŰKÖDÉSI IRÁNYELVEI Nemzetközi vonatkozásban a logisztikai rendszerek kialakítása annyiban különbözik a belföldi gyakorlattól, hogy bővül a figyelembe veendő

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2014. HARMADIK NEGYEDÉV 2014. november 13. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

Vállalkozás Statisztikai Adatbázis 1995-2008

Vállalkozás Statisztikai Adatbázis 1995-2008 Vállalkozás Statisztikai Adatbázis 1995-2008 Hungarian Corporate Statistics Database AZ ADATBÁZIS LEÍRÁSA Budapest, 2010 Adatbázis ECOSTAT Softwerleírás DATASECTION-OPMI 1 BEVEZETÉS A hitelezési kockázatok

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ KÉTDEVIZÁS KNOCK-OUT STRUKTURÁLT BEFEKTETÉSEKRŐL

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ KÉTDEVIZÁS KNOCK-OUT STRUKTURÁLT BEFEKTETÉSEKRŐL TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ KÉTDEVIZÁS KNOCK-OUT STRUKTURÁLT BEFEKTETÉSEKRŐL Jelen terméktájékoztatóra vonatkozóan a Terméktájékoztató devizaárfolyamhoz kötött kétdevizás strukturált befektetésekről elnevezésű terméktájékoztatóban

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZOLNOKI FŐISKOLA Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK A Felsőfokú Szakképzés Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szak hallgatói részére

Részletesebben

Banki kockázatok. Kockázat. Befektetési kockázat: Likviditási kockázat

Banki kockázatok. Kockázat. Befektetési kockázat: Likviditási kockázat Bankrendszer II. Banki kockázatok Kockázat A hitelintézet tevékenysége, a tevékenység tárgya alapján eredendően kockázatos Igen nagy, szerteágazó a pénzügyi szolgáltatások eredményét befolyásoló veszélyforrások

Részletesebben

IRÁNYMUTATÁS A SZOLGÁLTATÁSOK ÉS LÉTESÍTMÉNYEK MINIMUMLISTÁJÁRÓL EBA/GL/2015/ Iránymutatások

IRÁNYMUTATÁS A SZOLGÁLTATÁSOK ÉS LÉTESÍTMÉNYEK MINIMUMLISTÁJÁRÓL EBA/GL/2015/ Iránymutatások EBA/GL/2015/05 07.08.2015 Iránymutatások a 2014/59/EU irányelv 42. cikkének (14) bekezdése értelmében annak meghatározásáról, hogy az eszközök vagy kötelezettségek rendes fizetésképtelenségi eljárás keretében

Részletesebben

Az Agrár-Vállakozási Hitelgarancia Alapítvány évi Üzletszabályzatának módosulása július 1-i hatállyal

Az Agrár-Vállakozási Hitelgarancia Alapítvány évi Üzletszabályzatának módosulása július 1-i hatállyal Az Agrár-Vállakozási Hitelgarancia Alapítvány 2009. évi Üzletszabályzatának módosulása 2009. július 1-i hatállyal Az elmúlt évben bekövetkezett pénzügyi-gazdasági válság hatására kialakult helyzetben a

Részletesebben

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége. Tájékoztató

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége. Tájékoztató 12. a) sz. melléklet Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Tájékoztató a Pannónia Nyugdíjpénztár 2012-2013. évi tevékenységéről, a Pénztár előtt álló 2013-2014.évi feladatokról

Részletesebben

KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályos: május 31.

KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályos: május 31. KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014. május 31. A jelen szabályzatot a GlobalFX Investment Zrt. (székhely: 1113 Budapest, Nagyszőlős utca 11-15; cégjegyzékszám: 01-10-046511, vezetve a Fővárosi Bíróság

Részletesebben

Deviza-forrás Finanszírozó Hitelfelvevő

Deviza-forrás Finanszírozó Hitelfelvevő Miért érdemes kölcsön felvételkor deviza alapú kölcsönt igényelni? Hazánk lakossági hitelállományának túlnyomó része devizaalapú kölcsönökből áll. Ennek oka, hogy a külföldi fizetőeszközben nyilvántartott

Részletesebben