Új szerződés új szerep a régiók és a helyi önkormányzatok számára

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Új szerződés új szerep a régiók és a helyi önkormányzatok számára"

Átírás

1 Új szerződés új szerep a régiók és a helyi önkormányzatok számára A regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlése

2 1 A Régiók Bizottsága napjainkban: formálódó szerep A régiók, városok és települések európai nagykövetei vagyunk, és hangot adunk véleményüknek az európai vitában. Közvetlen párbeszédet folytatunk polgártársainkkal Európa eredményeiről és a jövőbeli kihívásokról, továbbá segítünk megmagyarázni, érthetővé tenni a közösségi politikák alkalmazását és területi hatását. Az RB küldetési nyilatkozata évi létrehozása óta a Régiók Bizottsága a regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlése azon munkálkodik, hogy Európát demokratikusabbá, átláthatóbbá és befogadóbbá tegye. Az RB mindenek felett álló célja mindig is az volt, hogy hozzájáruljon egy olyan Európai Unió kialakításához, amely kapcsolatban van az európai polgárokkal és élvezi azok támogatását. A december 1-jén hatályba lépett Lisszaboni Szerződés jelentős lépés abba az irányba, hogy Európa minden táján az összes kormányzati szint együttműködjön egymással. A Szerződéstől azt várjuk, hogy megerősítse azt az elvet, miszerint a döntéseket az általuk érintett polgárokhoz legközelebbi szinten kell meghozni ezt nevezi az EU szubszidiaritásnak. A Szerződés most először kifejezetten elismeri a regionális és helyi önkormányzás elvét az uniós tagállamokban, illetve növeli a helyi és regionális szint jelentőségét a szubszidiaritási elvben. Biztosítja ezenkívül, hogy az új uniós jogszabályok létrehozásának első lépéseként alaposan megvizsgálják a javaslatok helyi és regionális szintű hatásait, a Régiók Bizottságát pedig többlethatáskörrel ruházza fel annak érdekében, hogy a jogszabálytervezetet a jogszabályalkotás folyamatának minden szakaszában nyomon követhesse. A Szerződés a regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlését további politikai és jogi eszközökkel látja el. A különböző szintű önkormányzatoknak Európa-szerte a korábbinál sokkal nagyobb mértékben kell együttműködniük. A Régiók Bizottsága elébe megy ezeknek az új változásoknak, és kész arra, hogy tovább erősítse a helyi és regionális önkormányzatokat. Ez a kiadvány bemutatja, hogy milyen főbb változásokkal jár a Lisszaboni Szerződés a Régiók Bizottsága és partnerei számára. Az Európai Unió megerősíti regionális és helyi dimenzióját Területi kohézió Európa kifejezetten tiszteletben tartja a regionális és helyi önkormányzás elvét. A szubszidiaritás elvének immár négy szintje van: az EU-nak nem csupán a nemzeti, hanem a regionális és a helyi szintű hatásköröket is tiszteletben kell tartania. A területi kohézió a gazdasági és társadalmi fejlődés összehangolása az EU alapvető célkitűzésévé válik. Az Európai Bizottságnak széles körű konzultációt kell folytatnia, és figyelembe kell vennie a regionális és a helyi dimenziót azelőtt, hogy új jogszabályokra tenne javaslatot. Elemezni kell és minimálisra kell csökkenteni az új uniós jogszabályok által a regionális és a helyi szintet sújtó pénzügyi és adminisztratív terheket. A nemzeti és a regionális parlamentek egy korai előrejelző rendszernek köszönhetően fokozott ellenőrzési jogkörrel rendelkeznek az uniós jogszabályok fölött. 2 Milyen változásokat jelent a Lisszaboni Szerződés a Régiók Bizottsága számára? Annak érdekében, hogy összhangban legyen az Európai Parlament hivatali időszakával, az RB mandátumát négyről öt évre növeli. Az elnök és az Elnökség két és fél évre kap megbízatást. Az RB immár az egész jogalkotási folyamatban részt vesz, minthogy a vele való konzultáció nemcsak az Európai Bizottság és a Miniszterek Tanácsa, hanem az Európai Parlament számára is kötelező. Az RB-nek joga van keresetet indítani az Európai Bíróságnál hatáskörei védelme érdekében, illetve olyan uniós jogszabályok megsemmisítése céljából, amelyek a regionális és helyi hatáskörök figyelmen kívül hagyásával sértik a szubszidiaritás elvét.

3 2 Új felelősségi körök az uniós jogalkotási folyamatban A Lisszaboni Szerződés módosítja a Régiók Bizottsága és a többi EU-intézmény kapcsolatát. Az RB számára fokozott jelenlétet biztosít az uniós jogszabályalkotás folyamatának minden szakaszában: a regionális és helyi önkormányzatokat érintő jogszabályok előkészítésében, módosításában és nyomon követésében egyaránt. Ezáltal a polgárokhoz legközelebb eső kormányzati szintek nagyobb mértékben járulhatnak hozzá az uniós politikákhoz, és fokozódik a lakosság részvétele az európai integrációban. Immár az uniós jogalkotásban döntéshozói szerepet betöltő mindhárom intézmény az Európai Parlament, az Európai Bizottság és a Tanács köteles konzultálni a Régiók Bizottságával olyankor, amikor regionális hatással bíró területen alkot jogszabályt. Az RB számos új politikaterületen például az energia és az éghajlatváltozás területén is véleményt alkot majd. Az általános érdekű szolgáltatásokkal azaz a szociális, az infrastruktúrához kapcsolódó és a közszolgáltatásokkal, valamint azzal, hogy ezek milyen jelentőséggel bírnak a helyi és regionális önkormányzatok számára, egy a Szerződéshez csatolt jegyzőkönyv foglalkozik. Az RB ezenkívül jogi eszközökkel is rendelkezik ahhoz, hogy az Európai Bíróság előtt védje meg a konzultációhoz való jogát. Előjogai védelméért kiállhat olyan esetekben, amikor úgy véli, hogy azokat más uniós intézmények nem tartották tiszteletben, a regionális és helyi hatáskörök sérelme miatt pedig megtámadhatja a szubszidiaritás elvének meg nem felelő uniós jogszabályokat. Miként védelmezi a Régiók Bizottsága a helyi és regionális érdekeket uniós szinten? Az RB konzultációkat szervez a helyi és regionális önkormányzatokkal; az RB együttműködik az Európai Bizottsággal a hatáselemzés kidolgozásában (RB/EB együttműködési megállapodás). Az Európai Bizottság elfogadja a jogalkotási javaslatot, és kötelező jelleggel konzultál az RB-vel. Az RB együttműködik a helyi és regionális önkormányzatokat képviselő szövetségekkel és a szubszidiaritásfigyelő hálózattal annak érdekében, hogy beépítse szempontjaikat, majd pedig elfogadja a jogalkotási javaslatról szóló véleményét. Amennyiben a jogalkotási javaslatot más EUintézmények jelentős mértékben módosítják: Amennyiben az elfogadott uniós jogszabály továbbra sem felel meg a szubszidiaritás elvének, az RB jogsértési eljárást indít az Európai Bíróságnál. Az Európai Parlament és a Tanács elfogadja az uniós jogszabályt. Az RB figyelemmel kíséri az uniós jogszabályok végrehajtását. A jogalkotást megelőző szakaszban az Európai Bizottság értékeli a szakpolitikai lehetőségeket, és előkészíti a jogalkotási javaslatot. Nyolc héten belül: az RB együttműködik a nemzeti és a regionális parlamentekkel annak megvizsgálása érdekében, hogy a javaslat megfelel-e a szubszidiaritási elvnek ( korai előrejelző rendszer ). Az EU-intézmények megkezdik a jogalkotási javaslat megvitatását. Az Európai Parlament és a Tanács köteles konzultálni az RB-vel. Az RB elfogadja a jogalkotási javaslatról szóló átdolgozott véleményét. Az uniós jogszabályok végrehajtása: mintegy 70%-ukat a régiók és a helyi önkormányzatok hajtják végre a jogalkotói hatáskörrel bíró regionális közgyűléseknek át kell ültetniük az uniós irányelveket. A konzultáció kötelező minden, a gazdasági, a társadalmi és a területi kohézió, a transzeurópai közlekedési hálózatok, a közlekedés, a távközlés és az energia, a közegészségügy, az oktatás és az ifjúságügy, a kultúra, a foglalkoztatás, a szociális politika, a környezetvédelem, a szakképzés és az éghajlatváltozás terén tervezett uniós jogszabály esetén. Az Európai Parlament, a Tanács és az Európai Bizottság bármely más területen is konzultálhat az RB-vel, de különösen a határokon átnyúló együttműködéssel kapcsolatos esetekben kötelező ezt megtennie. Az RB saját kezdeményezésére is kibocsáthat véleményt olyan esetekben, amikor ezt indokoltnak tartja. Új eljárások Az RB eljárásait úgy alakította át, hogy azokba beépülhessenek a Lisszaboni Szerződésben rögzített jogi változások. Fokozott jelenlét az EU jogalkotási eljárásában: az RB szakbizottságai újrafogalmazhatják véleményeiket, hogy így gyorsan és megfelelő módon reagáljanak az Európai Bizottság, az Európai Parlament és a Tanács között folyó vitákra. Keresetek az Európai Bíróságnál: az RB jogainak védelme és a szubszidiaritást sértő uniós jogszabályok megsemmisítése érdekében a kereset benyújtását a plenáris ülés többségi szavazással, vagy sürgős esetekben az Elnökség határozatban hagyhatja jóvá. 3

4 3 Szorosabb munkakapcsolat az Európai Bizottsággal Ha kezelni kívánjuk az előttünk álló összetett kihívásokat, az összes társadalmi szereplőnek az európai intézményeknek, a nemzeti, regionális és helyi szintű kormányzatoknak, a szociális partnereknek és a civil társadalomnak együtt kell működnie annak érdekében, hogy ugyanabban az irányban lépjenek előre. Csak partnerekként érhetünk el haladást Európában. José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke A Lisszaboni Szerződés új lendületet ad a Régiók Bizottsága és az Európai Bizottság kapcsolatának. A Lisszaboni Szerződés végrehajtásával az RB intenzívebbé teszi majd az Európai Bizottsággal folytatott megbeszéléseit a jogalkotási eljárás kezdetétől a végéig. Konzultációk és vélemények formájában megnyilvánuló hozzájárulása érezhetően javítani fogja a jogalkotás hatékonyságát, és következetesebb uniós jogszabályokat eredményez, melyek kevesebb terhet jelentenek a helyi és regionális önkormányzatok számára. Az új folyamat szerint az RB proaktív szerepet vállal még azelőtt, hogy az Európai Bizottság beterjesztené az új jogalkotási aktusra vonatkozó javaslatát. Ebben a szakaszban az RB közvetít a regionális és helyi önkormányzatok, valamint az Európai Bizottság között a társadalmi, gazdasági és regionális hatások felmérése terén. Ennek kereteit a Szerződésben rögzített elmélyített konzultációra vonatkozó rendelkezések, valamint az Európai Bizottság és a Régiók Bizottsága között létező együttműködési megállapodás hozza létre. Az RB együttműködik a nemzeti, regionális és helyi önkormányzatokkal, valamint a régiók és városok szövetségeivel az uniós jogszabályok helyi és regionális hatásainak elemzése terén, illetve annak biztosításában, hogy a tagállamok megfelelő módon alkalmazzák azokat. Miután az Európai Bizottság hivatalosan benyújtja jogalkotási javaslatát, az RB véleményei nagyobb hangsúlyt helyeznek annak megállapítására, hogy a javaslat megfelel-e a szubszidiaritási elvnek. Az RB együttműködik a nemzeti és regionális parlamentekkel, valamint felhasználja szubszidiaritásfigyelő hálózatát is annak érdekében, hogy véleményeiben megjelenítse az európai régióktól és helyi önkormányzatoktól érkező hozzászólásokat. Az RB ezenkívül felkéri az Európai Bizottságot, hogy tartsa tiszteletben az ismételt konzultációhoz való jogát, amennyiben a javaslat jelentős mértékben megváltozna a jogalkotási folyamat során. Az a tény, hogy az RB az Európai Bíróságon megtámadhatja a jogszabályt, arra ösztönzi az Európai Bizottságot, hogy biztosítsa az RB véleményeinek beépítését a javaslatba még azelőtt, hogy az jogszabállyá válna. Az Európai Bizottság és a Régiók Bizottsága közötti együttműködés Egy az Európai Bizottság és az RB között 2007-ben létrejött megállapodás szorosabb munkakapcsolat kialakítását célozza, valamint azt, hogy a helyi és regionális szintű érintettekkel a lehető legkorábbi fázisban kerüljön sor konzultációra. A Lisszaboni Szerződés lehetővé teszi ennek a megállapodásnak a teljes mértékű végrehajtását. Az Európai Bizottság ismerteti éves munkaprogramját a Régiók Bizottságával. Azonosítják a kiemelt területekre vonatkozó javaslatokat amelyekkel kapcsolatosan kötelező vagy fakultatív módon konzultációt kell folytatni. Az Európai Bizottság felkéri az RB-t, hogy készítsen előretekintő véleményeket a jövőbeli uniós politikákról, és tanulmányokat a javaslatok hatásairól. Egyes esetekben pedig a már hatályba lépett irányelvek hatásainak felmérésére kéri fel a bizottságot. A szubszidiaritásfigyelő hálózat A Régiók Bizottsága szubszidiaritásfigyelő hálózatára támaszkodik annak biztosítása érdekében, hogy a helyi és regionális önkormányzatok be legyenek vonva az uniós politikák kidolgozásába, végrehajtásába és értékelésébe. A Régiók Bizottsága által 2005-ben létrehozott hálózat jobb információcserét tesz lehetővé az EU összes helyi és regionális önkormányzata, azok szövetségei és a nemzeti parlamentek között a helyi és regionális önkormányzatokra közvetlen hatással bíró európai bizottsági politikák és javaslatok tárgyában. A százhúsznál is több partner minden, az RB által vizsgált politikai és jogalkotási dokumentumról eljuttatja értékelését, értékes hozzájárulást nyújtva így az előadóknak a vélemények kidolgozása során. Szubszidiaritás: az az elv, amely szerint a döntéseket a polgárokhoz lehető legközelebbi szinten kell meghozni. Ez azt jelenti, hogy a megosztott hatáskör alá eső területeken csak akkor szabad uniós szintű intézkedést hozni, ha a politika célkitűzései helyi, regionális vagy nemzeti szinten nem érhetőek el, így azok az Unió szintjén hatékonyabban valósíthatóak meg. A szubszidiaritás kapcsolódik az arányosság elvéhez, amely szerint az uniós intézkedések nem léphetik túl azt a mértéket, ami az EU-Szerződés által kitűzött célok eléréséhez feltétlenül szükséges. Több lehetőség esetén az EU-nak azt az intézkedést kell meghoznia, amely a nemzeti, regionális és helyi szintű kormányzatok számára a legnagyobb szabadságot biztosítja. 4

5 4 Politikaibb jellegű kapcsolat az Európai Parlamenttel Az európai polgárok választott képviselőiként az Európai Parlament és a Régiók Bizottsága tagjai növelik az Európai Unió demokratikus legitimitását. A Lisszaboni Szerződés szorosabb és egyértelműbb kapcsolatot teremt a két intézmény között. Ezáltal a polgárok remélhetőleg jobban fognak kötődni az Európai Unióhoz, és nagyobb bizalommal fognak viseltetni annak demokratikus jellege iránt. A Szerződés által bevezetett legjelentősebb változás az, hogy a Parlament az Európai Bizottság és a Tanács mellett köteles konzultálni az RB-vel minden olyan politikaterületen, amelyen eddig azt az Európai Bizottságnak és a Tanácsnak meg kellett tennie. Azáltal, hogy lehetősége van az uniós intézmények által végrehajtott módosításokat követően átdolgozni véleményeit, az RB képes lesz követni az Európai Parlamentben zajló vitákat, tájékoztatni az előadókat és gyorsan reagálni a politikai változásokra. A folyamat révén konkrétabbá és politikaibb jellegűvé válik az RB és az Európai Parlament közötti kapcsolat. Szükségünk van a regionális szint véleményére az európai jogalkotási folyamat során, hiszen a jogszabályok nagyon gyakran a helyi és regionális önkormányzatok szintjén kerülnek végrehajtásra. Jerzy Buzek, az Európai Parlament elnöke Egy új korai előrejelző rendszer értelmében az Európai Parlament egyszerű többségi szavazással megállíthatja a jogalkotási javaslatokat, amennyiben a nemzeti parlamentek kifogással élnek a szubszidiaritást illetően. Ha az RB osztja a nemzeti parlamentek álláspontját, biztosítja, hogy az Európai Parlament annak megfelelően cselekedjen. A Tanács hasonló hatáskörrel rendelkezik a javaslatok elutasítására. 5

6 5 Együttműködés a nemzeti parlamentekkel: az EU közeledik a polgárokhoz [A Régiók Bizottsága] felhívja a nemzeti parlamenteket, melyek ugyanúgy, mint az RB, szintén jogosultságot kaptak a Bírósághoz benyújtható keresetre, hogy indítsanak állandó párbeszédet az RB-vel annak érdekében, hogy közös stratégiákat alakíthassanak ki a szubszidiaritási jegyzőkönyv hatékony alkalmazására, valamint hogy konzultáljanak a helyi és regionális szint képviselőivel, és különösképpen a jogalkotói hatáskörrel rendelkező regionális parlamentek közötti konzultációkat nemzeti szinten hatékonyan és átlátható módon valósítsák meg a gyakorlatban. A Régiók Bizottsága véleménye: Irányvonalak a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásához és ellenőrzéséhez (2005) A Lisszaboni Szerződés lehetőséget ad a nemzeti parlamenteknek arra, hogy hallassák hangjukat az uniós jogalkotásban. Az új szubszidiaritásfigyelő előrejelző rendszer szerint még mielőtt a jogalkotási folyamat továbblépne, az Európai Bizottság ellenőrzésre a nemzeti parlamentek elé terjeszti a jogszabályra vonatkozó javaslatot. A tizenhárom országgyűlési felsőház közül hét regionális és helyi önkormányzatokat képvisel. Azokban a tagállamokban, amelyekben a regionális közgyűlés jogalkotói hatáskörrel rendelkezik, a nemzeti parlamenteknek konzultálniuk kell ezekkel a képviseleti szervekkel. Az előrejelző rendszer keretében rendelkezésre álló nyolc hét alatt a Régiók Bizottsága szorosan együttműködik a nemzeti és regionális parlamentekkel a kölcsönös információcsere fokozása, valamint az európai bizottsági javaslat területi hatásainak értékelése érdekében, illetve hogy megállapítsák, vajon a javasolt kérdés hatékonyabban megoldható-e nemzeti, regionális vagy helyi szinten. E politikai tevékenységek középpontjában az RB számos regionális és több nemzeti parlamentet is tömörítő szubszidiaritásfigyelő hálózata áll. Véleményeiben az RB ellenezheti vagy támogathatja a nemzeti parlamentek aggályait, és ugyanígy felkérheti az Európai Bizottságot arra, hogy folytassa vagy vizsgálja felül javaslatait. Az RB az előrejelző rendszer eredménye alapján átdolgozhatja eredeti véleményét. Ha az RB osztja azt az álláspontot, miszerint az Európai Bizottság javaslata sérti a szubszidiaritás elvét, kérheti az Európai Parlamentet és/vagy a Tanácsot, hogy állítsák le a folyamatban levő jogalkotási eljárást. A Régiók Bizottsága csatlakozhat a bármely nemzeti parlament vagy annak bármely kamarája által az Európai Bíróságnál indított keresethez, amelynek célja egy uniós jogszabály érvénytelenítése a szubszidiaritás elvének sérelme alapján. Szubszidiaritás, valamint a nemzeti, regionális és helyi szintű önkormányzatok A Szerződés most először tesz konkrét utalást a helyi és regionális önkormányzásra, valamint a szubszidiaritás regionális és helyi dimenziójára. A Szerződés kijelenti: A szubszidiaritás elvének megfelelően azokon a területeken, amelyek nem tartoznak kizárólagos hatáskörébe, az Unió csak akkor és annyiban jár el, amikor és amennyiben a tervezett intézkedés céljait a tagállamok sem központi, sem regionális vagy helyi szinten nem tudják kielégítően megvalósítani, így azok a tervezett intézkedés terjedelme vagy hatása miatt az Unió szintjén jobban megvalósíthatók. Korai előrejelző mechanizmus: a nemzeti parlamentek nyolc héten belül véleményt küldhetnek az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, illetve az Európai Bizottságnak, amelyben ismertetik azokat az okokat, amelyek alapján úgy gondolják, hogy a javasolt uniós jogalkotási aktus sérti a szubszidiaritás elvét. Minden nemzeti parlament eldöntheti, hogy mely regionális parlamentekkel vagy közgyűlésekkel konzultál. - Ha a nemzeti parlamentek egyharmada úgy véli, hogy egy javaslat nincs összhangban a szubszidiaritás elvével, az Európai Bizottság felülvizsgálja javaslatát, de fenn is tarthatja azt. - Ha a nemzeti parlamentek egyszerű többsége ellenez egy javaslatot, az Európai Bizottság felülvizsgálja javaslatát, de fenn is tarthatja azt. Ebben az esetben azonban a Miniszterek Tanácsa vagy az Európai Parlament a Tanács tagjainak 55%-át képező többség vagy az Európai Parlamentben leadott szavazatok többsége alapján úgy határozhat, hogy a javaslat nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével, ezért a jogalkotási javaslatot nem vizsgálják tovább. 6

7 6 Az Európai Bírósághoz történő keresetbenyújtás lehetősége megerősíti az RB hatásköreit A Szerződés feljogosítja a Régiók Bizottságát arra, hogy az Európai Bíróság előtt megtámadja az uniós jogszabályokat, amennyiben úgy véli, hogy azok nem veszik megfelelő módon figyelembe a regionális és helyi szempontokat, vagy ha az uniós intézmények nem tartották tiszteletben az RB konzultációhoz való jogát. Ez a jogi támogatás megerősíti az RB kibővült konzultációs jogait és a döntéshozatali folyamatban ráruházott szélesebb hatásköröket. Ennek eredményeként várhatóan fokozott konzultációra kerül sor a jogalkotási folyamat korábbi fázisában. Az RB reméli, hogy nem lesz szüksége arra, hogy az Európai Bírósághoz forduljon. A keresetbenyújtás joga annak biztosításához is hozzájárul, hogy az RB-t ismét meghallgassák abban az esetben, ha az Európai Bizottság, az Európai Parlament vagy a Tanács jelentős mértékben módosítja a javaslatot a jogalkotási folyamat során. Abban az esetben, ha az Európai Bizottság valóban új javaslatot nyújt be, az RB megállapíthatja, hogy a javaslat eltér attól, amiről eredetileg véleményt bocsátott ki. Az RB alapvetően két esetben nyújthat be keresetet az Európai Bírósághoz: ha egy uniós jogalkotási aktus nem tartja tiszteletben a szubszidiaritás elvét és különösen ha a regionális és helyi szintű hatásköröket sérti, ha a jogalkotási folyamat során az uniós intézmények megkerülték a Régiók Bizottságát, és figyelmen kívül hagyták intézményes jogait. bilderbox - fotolia.com 7

8 Regionális és helyi önkormányzatok Európában Több mint helyi és regionális önkormányzat működik EU-szerte; közülük 75 regionális közgyűlés rendelkezik jogalkotói hatáskörrel. A helyi és regionális önkormányzatok hajtják végre az EU-jogszabályok 70%-át. Ők képviselik: az EU-27 GDP-jének 16%-át, a közfoglalkoztatás 56%-át, a közkiadások 1/3-át, a közberuházások 2/3-át. A Régiók Bizottsága számokban Az 1994-ben létrehozott Régiók Bizottságát a regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlését az EU 27 tagállama által delegált 344 tag: regionális vagy helyi szinten megválasztott képviselő alkotja. Az RB-vel tizenöt területen kötelező konzultációt folytatni ezek hat tematikus szakbizottság között vannak felosztva. Az RB évente 5 plenáris ülést tart, és véleményt bocsát ki. 8 Rue Belliard/Belliardstraat, 101_1040 Bruxelles/Brussel _ BELGIQUE/BELGIË Tel _Fax

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.11.25. C(2014) 9048 final A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) a Bizottság főigazgatói, valamint a szervezetek vagy önfoglalkoztató személyek közötti megbeszélésekről

Részletesebben

Döntéshozatal, jogalkotás

Döntéshozatal, jogalkotás Az Európai Unió intézményei Döntéshozatal, jogalkotás 2012. ősz Lattmann Tamás Az Európai Unió intézményei intézményi egyensúly elve: EUSZ 13. cikk az intézmények tevékenységüket az alapító szerződések

Részletesebben

A magyar uniós elnökség és a régiók jövője című konferencia. 2009. május 21-22. Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola

A magyar uniós elnökség és a régiók jövője című konferencia. 2009. május 21-22. Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Hol tart az Európai Unió a többszintű kormányzás intézményrendszerének kiépítésében Dr. Szalay András EU Régiók Bizottsága tagja Veszprémi önkormányzati képviselő A magyar uniós elnökség és a régiók jövője

Részletesebben

A SZUBSZIDIARITÁS ELVE

A SZUBSZIDIARITÁS ELVE A SZUBSZIDIARITÁS ELVE Az Unió nem kizárólagos hatáskörei vonatkozásában a szubszidiaritás Európai Unióról szóló szerződésben foglalt elve meghatározza azokat a feltételeket, amelyek mellett az Unió rendelkezik

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Külügyi Bizottság. 21.3.2005 PE 355.681v01-00

EURÓPAI PARLAMENT. Külügyi Bizottság. 21.3.2005 PE 355.681v01-00 EURÓPAI PARLAMENT 2004 ««««««««««««Külügyi Bizottság 2009 21.3.2005 1-24.MÓDOSÍTÁS Véleménytervezet Gerardo Galeote Quecedo Az Európai Külügyi Szolgálat létrehozásának intézményi vonatkozásai (2004/2207(INI))

Részletesebben

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Európai Gazdasági és Szociális Bizottság AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Külkapcsolatok Az EGSZB és a Nyugat-Balkán: kétszintű megközelítés Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) kettős regionális

Részletesebben

94. plenáris ülés 2012. február 15 16. A Régiók Bizottsága VÉLEMÉNYE

94. plenáris ülés 2012. február 15 16. A Régiók Bizottsága VÉLEMÉNYE 94. plenáris ülés 2012. február 15 16. CIVEX-V-020 A Régiók Bizottsága VÉLEMÉNYE A TÖBBSZINTŰ KORMÁNYZÁS EURÓPAI KULTÚRÁJÁNAK KIALAKÍTÁSA: A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA FEHÉR KÖNYVÉNEK NYOMON KÖVETÉSE A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA

Részletesebben

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11)

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) C 200/58 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.8.25. A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA üdvözli az előző programoknak

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.7.17.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.7.17.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.7.17. C(2014) 4580 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.7.17.) az EN14342 szabvány hatálya alá tartozó bizonyos, bevonat nélküli fa padlóburkolatok

Részletesebben

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 21 Ungarischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 21 Ungarischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 21 Ungarischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 BELSŐ MEGÁLLAPODÁS A TAGÁLLAMOK KORMÁNYAINAK A TANÁCS KERETÉBEN ÜLÉSEZŐ KÉPVISELŐI KÖZÖTT AZ AKCS-EK PARTNERSÉGI

Részletesebben

*** AJÁNLÁSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2012/0268(NLE) 21.5.2013

*** AJÁNLÁSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2012/0268(NLE) 21.5.2013 EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 21.5.2013 2012/0268(NLE) *** AJÁNLÁSTERVEZET az Európai Unió és a Zöld-foki Köztársaság közötti, a jogellenesen tartózkodó személyek

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/134-23/2016 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze

A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze Előzmények a Római Szerződésben az oktatásügy kizárólagos nemzeti hatáskörbe tartozó ágazat ennek ellenére a 90-es években elsősorban

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

Alapvető jogok az Európai Unióban, Európai Polgárság

Alapvető jogok az Európai Unióban, Európai Polgárság Alapvető jogok az Európai Unióban, Európai Polgárság 2012. december 13. Európai integráció és emberi jogok az EGK/Euroatom és ESZAK keretében lezajló európai integráció egyértelműen gazdasági célkitűzéseket

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.12.21. COM(2011) 909 végleges 2011/0444 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Seychelle-szigeteknek a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól

Részletesebben

A TANÁCS 1998. július 17-i 1572/98/EK RENDELETE az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló 1360/90/EGK rendelet módosításáról

A TANÁCS 1998. július 17-i 1572/98/EK RENDELETE az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló 1360/90/EGK rendelet módosításáról A TANÁCS 1998. július 17-i 1572/98/EK RENDELETE az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló 1360/90/EGK rendelet módosításáról AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az Európai Közösséget létrehozó

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2008. november 18. (OR. en) 11263/4/08 REV 4 ADD 1. Intézményközi referenciaszám: 2007/0163 (COD)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2008. november 18. (OR. en) 11263/4/08 REV 4 ADD 1. Intézményközi referenciaszám: 2007/0163 (COD) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2008. november 18. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2007/0163 (COD) 11263/4/08 REV 4 ADD 1 EDUC 173 MED 39 SOC 385 PECOS 16 CODEC 895 A TANÁCS INDOKOLÁSA Tárgy:

Részletesebben

A Bizottság (European Commission) A Bizottság szervezeti felépítése 2004. november 1-tıl. A Bizottság tagjai

A Bizottság (European Commission) A Bizottság szervezeti felépítése 2004. november 1-tıl. A Bizottság tagjai 2007-tıl két további tag! A Bizottság (European Commission) Az Európai Bizottság Kormányszerően mőködı, döntéselıkészítı, javaslattevı, egyes esetekben végrehajtó szerv. Szupranacionális jellegő: nem a

Részletesebben

Tájékoztatások és közlemények

Tájékoztatások és közlemények Az Európai Unió Hivatalos Lapja ISSN 1725-518X C 83 Magyar nyelvű kiadás Tájékoztatások és közlemények 53. évfolyam 2010. március 30. Közleményszám Tartalom Oldal 2010/C 83/01 Az Európai Unióról szóló

Részletesebben

* * * Fax: (36 1) 216 7295. Dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos Budapest 1051 Nádor utca 22. Tisztelt Dr. Péterfalvi Attila Úr!

* * * Fax: (36 1) 216 7295. Dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos Budapest 1051 Nádor utca 22. Tisztelt Dr. Péterfalvi Attila Úr! Dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos Budapest 1051 Nádor utca 22. Tisztelt Dr. Péterfalvi Attila Úr! A Magyar Természetvédők Szövetsége 2005 év elején kétszer kérte a Pénzügyminisztériumot, hogy hozza

Részletesebben

* JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2011/0447(NLE) 4.11.2014

* JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2011/0447(NLE) 4.11.2014 EURÓPAI PARLAMENT 2014 2019 Jogi Bizottság 4.11.2014 2011/0447(NLE) * JELENTÉSTERVEZET az Oroszországi Föderációnak a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980.

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Az Európai Unió kohéziós politikája Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kohéziós politika az elnevezés néhány év óta használatos korábban: regionális politika, strukturális politika

Részletesebben

Új távlatok az európai alapjogvédelemben - az EU csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez

Új távlatok az európai alapjogvédelemben - az EU csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez Új távlatok az európai alapjogvédelemben - az EU csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez Szalayné Sándor Erzsébet PTE ÁJK Nemzetközi- és Európajogi Tanszék Európa Központ Szeged, 2010. november

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

Alkotmányügyi Bizottság JELENTÉSTERVEZET. Vélemény előadója(*): Gál Kinga, Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Alkotmányügyi Bizottság JELENTÉSTERVEZET. Vélemény előadója(*): Gál Kinga, Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Alkotmányügyi Bizottság 2009/2241(INI) 2.2.2010 JELENTÉSTERVEZET az Uniónak az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezményhez történő csatlakozására

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉS EURÓPAI UNIÓS VONATKOZÁSAI

A KÖZBESZERZÉS EURÓPAI UNIÓS VONATKOZÁSAI 1.oldal 06 A KÖZBESZERZÉS EURÓPAI UNIÓS VONATKOZÁSAI 2009. NOVEMBER 2-5. Brüsszeli terepszemle - Közbeszerzési politika és elvek az Európai Unióban: sikeres részvétel az uniós közbeszerzési piacon 2.oldal

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT INTEGRÁLT TERÜLETI BEFEKTETÉS KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT Az EU kohéziós politikájának következő, 2014 és 2020 közötti időszakával kapcsolatos új szabályokat és jogszabályokat 2013 decemberében

Részletesebben

MEGFELELÉSI TÁBLÁZATOK ( 1 )

MEGFELELÉSI TÁBLÁZATOK ( 1 ) 2008.5.9. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 115/361 MEGFELELÉSI TÁBLÁZATOK ( 1 ) Az Európai Unióról szóló szerződés Korábbi számozás az Európai Unióról szóló Új számozás az Európai Unióról szóló I.

Részletesebben

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata 2004. március 2 Bevezetés Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a vízi-közmű szolgáltatók, - munkáltatói és munkavállalói

Részletesebben

Mire jó a Nemzeti Ifjúsági Tanács?

Mire jó a Nemzeti Ifjúsági Tanács? Mire jó a Nemzeti Ifjúsági PR E S E N TA TION Tanács? Szabados Viktor magyar EU-elnökségi összekötő Budapest, 2011. április 30. Mire jó a Nemzeti Ifjúsági Tanács? PR E S E N TA TION K V_S Mire jó a Nemzeti

Részletesebben

Harmadik országból érkező idénymunkások

Harmadik országból érkező idénymunkások Harmadik országból érkező idénymunkások Szerkesztői bevezető Jelen tanulmánykötet szerkesztési elvei között szerepelt, hogy a Magyarországot és az Európai Uniót érintő migráció kapcsán a lehető legtöbb

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ JOGA (NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK SZAK - BA )

AZ EURÓPAI UNIÓ JOGA (NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK SZAK - BA ) 1 AZ EURÓPAI UNIÓ JOGA (NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK SZAK - BA ) Tételek: 1. Az Európai Közösségek és az Unió jogának alapvonalai. A magyar csatlakozás 2. Az Európai Unió szervezete: Bizottság, Európai Parlament,

Részletesebben

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT INTEGRÁLT FENNTARTHATÓ VÁROSFEJLESZTÉS KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT Az Európai Bizottság 2011 októberében elfogadta a 2014 és 2020 közötti kohéziós politikára vonatkozó jogalkotási javaslatokat

Részletesebben

2011.2.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 55/13

2011.2.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 55/13 2011.2.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 55/13 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 182/2011/EU RENDELETE (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Gazdasági és Monetáris Bizottság 26/2005. SZ. KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE. A Szlovák Nemzeti Tanács (Národná Rada) válaszai

EURÓPAI PARLAMENT. Gazdasági és Monetáris Bizottság 26/2005. SZ. KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE. A Szlovák Nemzeti Tanács (Národná Rada) válaszai EURÓPAI PARLAMENT 2004 ««««««««««««Gazdasági és Monetáris Bizottság 2009 26/2005. SZ. KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: A Szlovák Nemzeti Tanács (Národná Rada) válaszai Mellékelve a tagok megtalálhatják

Részletesebben

Civil szervezetek együttműködési lehetőségei. Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001

Civil szervezetek együttműködési lehetőségei. Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001 Civil szervezetek együttműködési lehetőségei Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001 Civil szervezetek szerepe Részvételi demokrácia elősegítése Állampolgárok csoportjai véleményének

Részletesebben

Az EU terrorizmusellenes politikája A legfontosabb eredmények és a jövõbeni kihívások

Az EU terrorizmusellenes politikája A legfontosabb eredmények és a jövõbeni kihívások BIZTONSÁGPOLITIKA 3 Az EU terrorizmusellenes politikája A legfontosabb eredmények és a jövõbeni kihívások Ez évben lett öt éves az Európai Unió terrorizmusellenes stratégiája. Az EU Bizottsága 2010 júliusában

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EKB)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EKB) AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EKB) Az Európai Központi Bank (EKB) a gazdasági és monetáris unió központi intézménye, és 1999. január 1. óta feladata az euróövezet monetáris politikájának irányítása. Az EKB

Részletesebben

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szociális védelemről és társadalmi befogadásról szóló 2008. évi Közös Jelentés A szegénység 78 millió embert, köztük

Részletesebben

Bevezető az EU katasztrófavédelmi rendszerébe

Bevezető az EU katasztrófavédelmi rendszerébe Bevezető az EU katasztrófavédelmi rendszerébe EU KONTEXTUS Lisszaboni Szerződés 196 C. tagállami hatáskör szolidaritás elve szubszidiaritás elve egységes fogalom hiánya humanitárius segítségnyújtás normál

Részletesebben

A társadalmi kirekesztés elleni közösségi akcióprogram *

A társadalmi kirekesztés elleni közösségi akcióprogram * DOKUMENTUM A társadalmi kirekesztés elleni közösségi akcióprogram * Az Európa Parlament és az Európai Unió Tanácsa, az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés, különös tekintettel a 137(2) cikk második

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

Környezet AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA

Környezet AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA Környezet AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA Minden európai elismeri, hogy a környezet nem megosztható és alapvető fontosságú kötelezettségünk, hogy megvédjük. Az Európai Unió Jó környezetet

Részletesebben

Oktatási kézikönyv a diszkriminációról

Oktatási kézikönyv a diszkriminációról Az egyenlő bánásmóddal és esélyegyenlőséggel kapcsolatos tudatosság fokozását célzó szemináriumok civil társadalmi szervezetek számára Oktatási kézikönyv a diszkriminációról Az egyenlő bánásmóddal és az

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról MeH-et vezető miniszter Iktatószám:MEH/ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról Budapest, 2008. május Melléklet A Kormány./2008.

Részletesebben

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2010/2311(INI) 27.5.2011. a Külügyi Bizottság részéről

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2010/2311(INI) 27.5.2011. a Külügyi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Külügyi Bizottság 27.5.2011 2010/2311(INI) VÉLEMÉNY a Külügyi Bizottság részéről az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére az EU terrorizmus elleni politikájáról:

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2006R1084 HU 01.07.2013 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 1084/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) a

Részletesebben

v e r s e n y k é p e s s é g

v e r s e n y k é p e s s é g anyanyelv ápolása kulturális tevékenysége k gyakorlása művészi alkotás szabadsága v e r s e n y k é p e s s é g közös társadalmi szükségletek ellátása K Ö Z K U L T Ú R A közkulturális infrastruktúra működése

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA 93. PLENÁRIS ÜLÉSE RÉSZLETES NAPIRENDTERVEZET

A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA 93. PLENÁRIS ÜLÉSE RÉSZLETES NAPIRENDTERVEZET Brüsszel, 2011. december 5. A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA 93. PLENÁRIS ÜLÉSE RÉSZLETES NAPIRENDTERVEZET 2011. DECEMBER 14., SZERDA 15.00-TÓL 21.00-IG valamint 2011. DECEMBER 15., CSÜTÖRTÖK 9.00-TÓL 13.00-IG Európai

Részletesebben

Előnézet a kérdőív csak online tölthető ki!

Előnézet a kérdőív csak online tölthető ki! Előnézet a kérdőív csak online tölthető ki! Kérdőív Felkészülés az Európa 2020 félidei felülvizsgálatára az uniós városok és régiók szempontjából Háttér Az Európa 2020 nevű uniós növekedési stratégia félidei

Részletesebben

A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA 98. PLENÁRIS ÜLÉSE RÉSZLETES NAPIRENDTERVEZET

A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA 98. PLENÁRIS ÜLÉSE RÉSZLETES NAPIRENDTERVEZET Brüsszel, 2012. november 16. A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA 98. PLENÁRIS ÜLÉSE RÉSZLETES NAPIRENDTERVEZET 2012. NOVEMBER 29., CSÜTÖRTÖK, 15 ÓRÁTÓL 21 ÓRÁIG és 2012. NOVEMBER 30., PÉNTEK, 9 ÓRÁTÓL 13 ÓRÁIG EURÓPAI

Részletesebben

J A V A S L A T. a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. és Ózd Város Önkormányzata közötti együttműködéssel kapcsolatos döntések meghozatalára

J A V A S L A T. a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. és Ózd Város Önkormányzata közötti együttműködéssel kapcsolatos döntések meghozatalára J A V A S L A T a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. és Ózd Város Önkormányzata közötti együttműködéssel kapcsolatos döntések meghozatalára Előterjesztő: Polgármester Ózd, 2014. április 30. Ózd Város

Részletesebben

TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN

TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN EURÓPAI PARLAMENT BELSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA B. TEMATIKUS OSZTÁLY: STRUKTURÁLIS ÉS KOHÉZIÓS POLITIKÁK KULTÚRA ÉS OKTATÁS TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.12.17.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.12.17.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.12.17. C(2013) 9098 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.12.17.) a 2011/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az alternatívbefektetésialapkezelők

Részletesebben

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. szeptember 27-ei testületi ülésére

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. szeptember 27-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. szeptember 27-ei testületi ülésére Tárgy: A megyei önkormányzat együttműködési megállapodásainak felülvizsgálata

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y W e r b ő c z y - s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi

Részletesebben

Az Európai Unió. Az Európai Unió Tanácsa INFORMÁCIÓS FORRÁSOK AZ EURÓPAI TANÁCSRÓL ÉS A TANÁCSRÓL

Az Európai Unió. Az Európai Unió Tanácsa INFORMÁCIÓS FORRÁSOK AZ EURÓPAI TANÁCSRÓL ÉS A TANÁCSRÓL Az Európai Unió Tanácsa Az Európai Unió INFORMÁCIÓS FORRÁSOK AZ EURÓPAI TANÁCSRÓL ÉS A TANÁCSRÓL Mi a különbség az Európai Tanács és az Európai Unió Tanácsa között? Hogyan látogathatom meg ezt a két intézményt?

Részletesebben

2001.03.10 Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja C 80. szám NIZZAI SZERZŐDÉS (2001/C 80/01)

2001.03.10 Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja C 80. szám NIZZAI SZERZŐDÉS (2001/C 80/01) NIZZAI SZERZŐDÉS AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS, AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEKET LÉTREHOZÓ SZERZŐDÉSEK ÉS EGYES KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2001/C 80/01) ŐFELSÉGE A BELGÁK KIRÁLYA, ŐFELSÉGE DÁNIA KIRÁLYNŐJE,

Részletesebben

A Régiók Bizottsága tagjainak kinevezési folyamata. A tagállamokban alkalmazott eljárás

A Régiók Bizottsága tagjainak kinevezési folyamata. A tagállamokban alkalmazott eljárás A Régiók Bizottsága tagjainak kinevezési folyamata A tagállamokban alkalmazott eljárás ÖSSZEFOGLALÓ Az Európai Unióról szóló szerzıdés célkitőzései között szerepel az, hogy a szerzıdı felek tovább viszik

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítására Előadó: dr.

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 11. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 11. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 11. sz. napirendi pontja Javaslat együttműködési megállapodások elfogadására a megyében működő fogyatékosok érdekvédelmi

Részletesebben

A feltételes adómegállapításokkal és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekkel foglalkozó különbizottság felállítása

A feltételes adómegállapításokkal és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekkel foglalkozó különbizottság felállítása EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 ELFOGADOTT SZÖVEGEK Ideiglenes változat P8_TA-PROV(2015)0039 A feltételes adómegállapításokkal és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekkel foglalkozó különbizottság

Részletesebben

VÉLEMÉNYTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2011/0282(COD) 18.7.2012. a Költségvetési Bizottság részéről

VÉLEMÉNYTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2011/0282(COD) 18.7.2012. a Költségvetési Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Költségvetési Bizottság 18.7.2012 2011/0282(COD) VÉLEMÉNYTERVEZET a Költségvetési Bizottság részéről a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részére az Európai Mezőgazdasági

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.9.30. C(2015) 6466 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.9.30.) az (EU) 2015/288 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az Európai Tengerügyi

Részletesebben

A Régiók Bizottsága véleménye Az európai polgári kezdeményezés (2010/C 267/12)

A Régiók Bizottsága véleménye Az európai polgári kezdeményezés (2010/C 267/12) 2010.10.1. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 267/57 A Régiók Bizottsága véleménye Az európai polgári kezdeményezés (2010/C 267/12) A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA aláhúzza, hogy e rendelet elfogadása mérföldkövet

Részletesebben

Ellenőrző mechanizmus. Az Európa Tanács Emberkereskedelem. Elleni Fellépéséről szóló Egyezménye

Ellenőrző mechanizmus. Az Európa Tanács Emberkereskedelem. Elleni Fellépéséről szóló Egyezménye Ellenőrző mechanizmus Az Európa Tanács Emberkereskedelem Elleni Fellépéséről szóló Egyezménye Mik az Egyezmény céljai? Az Európa Tanács Egyezménye az Emberkereskedelem Elleni Fellépésről 2008. február

Részletesebben

DOKUMENTUMOK. (Részlet)

DOKUMENTUMOK. (Részlet) DOKUMENTUMOK Preambulum SZERZÕDÉS az európai alkotmány létrehozásáról * (Részlet) ÕFELSÉGE A BELGÁK KIRÁLYA, A CSEH KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, ÕFELSÉGE DÁNIA KIRÁLYNÕJE, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG

Részletesebben

1. téma. 2. kérdés: Ismertesse az Alaptörvény által a helyi közügyek körében nevesített helyi önkormányzati feladat- és hatásköröket!

1. téma. 2. kérdés: Ismertesse az Alaptörvény által a helyi közügyek körében nevesített helyi önkormányzati feladat- és hatásköröket! 1. téma 1.kérdés: Mutassa be a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájának a helyi önkormányzatok tevékenységének állami felügyeletére vonatkozó rendelkezéseit, majd ismertesse a törvényességi ellenőrzés/felügyelet

Részletesebben

43/2007. (IV. 4.) GKM rendelet

43/2007. (IV. 4.) GKM rendelet 43/2007. (IV. 4.) GKM rendelet a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok alapján végzett közlekedési hatósági ellenõrzés részletes szabályairól A gazdasági és közlekedési miniszter feladat-

Részletesebben

EMLÉKHELYEK ÉS AZ EURÓPAI ÖRÖKSÉG CÍM

EMLÉKHELYEK ÉS AZ EURÓPAI ÖRÖKSÉG CÍM EMLÉKHELYEK ÉS AZ EURÓPAI ÖRÖKSÉG CÍM LEHETŐSÉGEK AZ EURÓPAI UNIÓS FELLÉPÉSRE BUDAPEST, 2014.09.05. BENKŐNÉ KISS ZSUZSANNA FŐOSZTÁLYVEZETŐ, MINISZTERELNÖKSÉG Az Európai Örökség cím felhívja a figyelmet

Részletesebben

A NAV-os oldal. a szellemi tulajdonjogok vámhatósági érvényesítésében. 2014. február 26.

A NAV-os oldal. a szellemi tulajdonjogok vámhatósági érvényesítésében. 2014. február 26. A NAV-os oldal a szellemi tulajdonjogok vámhatósági érvényesítésében 2014. február 26. Jogszabályi háttér Új uniós és nemzeti szabályozás 2014. január 1- jétől 608/2013/EU európai parlamenti és tanácsi

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 13.12.2005 COM(2005) 658 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK A fenntartható fejlődés stratégiájának felülvizsgálatáról Cselekvési

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje Szám: 04-37-21/2009. Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje 2 Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium ÜGYRENDJE I. Általános rendelkezések 1.. A Kollégium megnevezése,

Részletesebben

Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu

Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu Digitális követ az információs társadalom segítésére Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu EU 2020 uniós gazdasági stratégia és Európai digitális menetrend Komoly kihívás

Részletesebben

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési 1486/2015. (VII. 21.) Korm. határozat a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósításával kapcsolatos aktuális feladatokról, valamint egyes kapcsolódó kormányhatározatok módosításáról 1. A Kormány

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2015.4.23.) a közlekedésben használható alternatív üzemanyagokkal foglalkozó szakértői csoport létrehozásáról

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2015.4.23.) a közlekedésben használható alternatív üzemanyagokkal foglalkozó szakértői csoport létrehozásáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.4.23. C(2015) 2583 final A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2015.4.23.) a közlekedésben használható alternatív üzemanyagokkal foglalkozó szakértői csoport létrehozásáról ( a Fenntartható

Részletesebben

A MENEKÜLTÜGYI POLITIKA

A MENEKÜLTÜGYI POLITIKA A MENEKÜLTÜGYI POLITIKA A menekültügyi politika célja a tagállamok menekültügyi eljárásainak harmonizálása egy közös európai menekültügyi rendszer kialakításával. A Lisszaboni Szerződés jelentős módosításokat

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/112-11/2012 E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.12.20. COM(2011) 900 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK Az általános

Részletesebben

A Lehet Más a Politika párt alapszabálya

A Lehet Más a Politika párt alapszabálya Alapszabály (2012. május) 1 A Lehet Más a Politika párt alapszabálya A Lehet Más a Politika párt alapszabálya...1 I. Általános rendelkezések...2 1. A párt neve...2 II. Célok és alapelvek...2 2. A párt

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.12.7. COM(2011) 855 végleges 2011/0416 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Európai Közösségben működő mezőgazdasági üzemek jövedelmére és üzleti

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS ÁLTAL EGYÜTTESEN ELFOGADOTT HATÁROZATOK

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS ÁLTAL EGYÜTTESEN ELFOGADOTT HATÁROZATOK 2009.6.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 168/35 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS ÁLTAL EGYÜTTESEN ELFOGADOTT HATÁROZATOK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 568/2009/EK HATÁROZATA (2009. június 18.) a

Részletesebben

Nemek Közötti Egyenlőség

Nemek Közötti Egyenlőség Nemek Közötti Egyenlőség AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA A nők és férfiak közötti egyenlőség a demokrácia alapvető elve. Jelenleg az a tény, hogy a nemi diszkrimináció továbbra is

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉS EURÓPAI UNIÓS VONATKOZÁSAI

A KÖZBESZERZÉS EURÓPAI UNIÓS VONATKOZÁSAI 1. oldal A KÖZBESZERZÉS EURÓPAI UNIÓS VONATKOZÁSAI Brüsszeli terepszemle - Közbeszerzési politika és elvek az Európai Unióban: sikeres részvétel az uniós közbeszerzési piacon 2. oldal A Konsilo Kft. és

Részletesebben

MAGYAR SZABVÁNYÜGYI TESTÜLET. 2009. június 24. 1

MAGYAR SZABVÁNYÜGYI TESTÜLET. 2009. június 24. 1 MAGYAR SZABVÁNYÜGYI TESTÜLET 2009. június 24. 1 MŰSZAKI TARTALMÚ JOGSZABÁLYOK EGYSZERŰSÍTÉSE, SZABVÁNYOK MEGISMERTETÉSE ÁROP-1.1.3-2008-0002 azonosító számú projekt A projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Gazdasági és Monetáris Bizottság 22.12.2009 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: Maria DAMANAKI, a tengerügyek és halászat területéért felelős biztosjelölt meghallgatása A

Részletesebben

Európai Unió. A Régiók Bizottsága. Szakmai anyag. A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK 76. PLENÁRIS ÜLÉS-ére

Európai Unió. A Régiók Bizottsága. Szakmai anyag. A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK 76. PLENÁRIS ÜLÉS-ére Európai Unió A Régiók Bizottsága Szakmai anyag A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK 76. PLENÁRIS ÜLÉS-ére 2008. október 8., szerda 15.00 21.00 2008. október 9., csütörtök 9.00 13.00 Charlemagne épület (Európai Bizottság)

Részletesebben

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA Dőry Tibor REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA KIHÍVÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON DIALÓG CAMPUS KIADÓ Budapest-Pécs Tartalomj egy zék Ábrajegyzék 9 Táblázatok jegyzéke 10 Keretes írások jegyzéke

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA (MUNKAPÉLDÁNY)

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA (MUNKAPÉLDÁNY) A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KÜLÜGYMINISZTÉRIUMA AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA (MUNKAPÉLDÁNY) Ez a szöveg az Európai Unióról

Részletesebben

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA MEGKÖZELÍTÉSÜNK Az Európai Unió eddigi történetének legsúlyosabb válságát éli. A 2008-ban kirobbant pénzügyi krízist követően mélyreható válság

Részletesebben

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10.

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEKRE VONATKOZÓ EURÓPAI UNIÓS SZABÁLYOZÁS.MOSTANÁIG CSAK BIZOTTSÁGI

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.21. COM(2010) 799 végleges 2010/0385 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Petíciós Bizottság 25.3.2010 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: Jan Bubela, német állampolgár által benyújtott 0284/2008. számú petíció a tervezett prágai körgyűrűről Hana

Részletesebben