Új szerződés új szerep a régiók és a helyi önkormányzatok számára

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Új szerződés új szerep a régiók és a helyi önkormányzatok számára"

Átírás

1 Új szerződés új szerep a régiók és a helyi önkormányzatok számára A regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlése

2 1 A Régiók Bizottsága napjainkban: formálódó szerep A régiók, városok és települések európai nagykövetei vagyunk, és hangot adunk véleményüknek az európai vitában. Közvetlen párbeszédet folytatunk polgártársainkkal Európa eredményeiről és a jövőbeli kihívásokról, továbbá segítünk megmagyarázni, érthetővé tenni a közösségi politikák alkalmazását és területi hatását. Az RB küldetési nyilatkozata évi létrehozása óta a Régiók Bizottsága a regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlése azon munkálkodik, hogy Európát demokratikusabbá, átláthatóbbá és befogadóbbá tegye. Az RB mindenek felett álló célja mindig is az volt, hogy hozzájáruljon egy olyan Európai Unió kialakításához, amely kapcsolatban van az európai polgárokkal és élvezi azok támogatását. A december 1-jén hatályba lépett Lisszaboni Szerződés jelentős lépés abba az irányba, hogy Európa minden táján az összes kormányzati szint együttműködjön egymással. A Szerződéstől azt várjuk, hogy megerősítse azt az elvet, miszerint a döntéseket az általuk érintett polgárokhoz legközelebbi szinten kell meghozni ezt nevezi az EU szubszidiaritásnak. A Szerződés most először kifejezetten elismeri a regionális és helyi önkormányzás elvét az uniós tagállamokban, illetve növeli a helyi és regionális szint jelentőségét a szubszidiaritási elvben. Biztosítja ezenkívül, hogy az új uniós jogszabályok létrehozásának első lépéseként alaposan megvizsgálják a javaslatok helyi és regionális szintű hatásait, a Régiók Bizottságát pedig többlethatáskörrel ruházza fel annak érdekében, hogy a jogszabálytervezetet a jogszabályalkotás folyamatának minden szakaszában nyomon követhesse. A Szerződés a regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlését további politikai és jogi eszközökkel látja el. A különböző szintű önkormányzatoknak Európa-szerte a korábbinál sokkal nagyobb mértékben kell együttműködniük. A Régiók Bizottsága elébe megy ezeknek az új változásoknak, és kész arra, hogy tovább erősítse a helyi és regionális önkormányzatokat. Ez a kiadvány bemutatja, hogy milyen főbb változásokkal jár a Lisszaboni Szerződés a Régiók Bizottsága és partnerei számára. Az Európai Unió megerősíti regionális és helyi dimenzióját Területi kohézió Európa kifejezetten tiszteletben tartja a regionális és helyi önkormányzás elvét. A szubszidiaritás elvének immár négy szintje van: az EU-nak nem csupán a nemzeti, hanem a regionális és a helyi szintű hatásköröket is tiszteletben kell tartania. A területi kohézió a gazdasági és társadalmi fejlődés összehangolása az EU alapvető célkitűzésévé válik. Az Európai Bizottságnak széles körű konzultációt kell folytatnia, és figyelembe kell vennie a regionális és a helyi dimenziót azelőtt, hogy új jogszabályokra tenne javaslatot. Elemezni kell és minimálisra kell csökkenteni az új uniós jogszabályok által a regionális és a helyi szintet sújtó pénzügyi és adminisztratív terheket. A nemzeti és a regionális parlamentek egy korai előrejelző rendszernek köszönhetően fokozott ellenőrzési jogkörrel rendelkeznek az uniós jogszabályok fölött. 2 Milyen változásokat jelent a Lisszaboni Szerződés a Régiók Bizottsága számára? Annak érdekében, hogy összhangban legyen az Európai Parlament hivatali időszakával, az RB mandátumát négyről öt évre növeli. Az elnök és az Elnökség két és fél évre kap megbízatást. Az RB immár az egész jogalkotási folyamatban részt vesz, minthogy a vele való konzultáció nemcsak az Európai Bizottság és a Miniszterek Tanácsa, hanem az Európai Parlament számára is kötelező. Az RB-nek joga van keresetet indítani az Európai Bíróságnál hatáskörei védelme érdekében, illetve olyan uniós jogszabályok megsemmisítése céljából, amelyek a regionális és helyi hatáskörök figyelmen kívül hagyásával sértik a szubszidiaritás elvét.

3 2 Új felelősségi körök az uniós jogalkotási folyamatban A Lisszaboni Szerződés módosítja a Régiók Bizottsága és a többi EU-intézmény kapcsolatát. Az RB számára fokozott jelenlétet biztosít az uniós jogszabályalkotás folyamatának minden szakaszában: a regionális és helyi önkormányzatokat érintő jogszabályok előkészítésében, módosításában és nyomon követésében egyaránt. Ezáltal a polgárokhoz legközelebb eső kormányzati szintek nagyobb mértékben járulhatnak hozzá az uniós politikákhoz, és fokozódik a lakosság részvétele az európai integrációban. Immár az uniós jogalkotásban döntéshozói szerepet betöltő mindhárom intézmény az Európai Parlament, az Európai Bizottság és a Tanács köteles konzultálni a Régiók Bizottságával olyankor, amikor regionális hatással bíró területen alkot jogszabályt. Az RB számos új politikaterületen például az energia és az éghajlatváltozás területén is véleményt alkot majd. Az általános érdekű szolgáltatásokkal azaz a szociális, az infrastruktúrához kapcsolódó és a közszolgáltatásokkal, valamint azzal, hogy ezek milyen jelentőséggel bírnak a helyi és regionális önkormányzatok számára, egy a Szerződéshez csatolt jegyzőkönyv foglalkozik. Az RB ezenkívül jogi eszközökkel is rendelkezik ahhoz, hogy az Európai Bíróság előtt védje meg a konzultációhoz való jogát. Előjogai védelméért kiállhat olyan esetekben, amikor úgy véli, hogy azokat más uniós intézmények nem tartották tiszteletben, a regionális és helyi hatáskörök sérelme miatt pedig megtámadhatja a szubszidiaritás elvének meg nem felelő uniós jogszabályokat. Miként védelmezi a Régiók Bizottsága a helyi és regionális érdekeket uniós szinten? Az RB konzultációkat szervez a helyi és regionális önkormányzatokkal; az RB együttműködik az Európai Bizottsággal a hatáselemzés kidolgozásában (RB/EB együttműködési megállapodás). Az Európai Bizottság elfogadja a jogalkotási javaslatot, és kötelező jelleggel konzultál az RB-vel. Az RB együttműködik a helyi és regionális önkormányzatokat képviselő szövetségekkel és a szubszidiaritásfigyelő hálózattal annak érdekében, hogy beépítse szempontjaikat, majd pedig elfogadja a jogalkotási javaslatról szóló véleményét. Amennyiben a jogalkotási javaslatot más EUintézmények jelentős mértékben módosítják: Amennyiben az elfogadott uniós jogszabály továbbra sem felel meg a szubszidiaritás elvének, az RB jogsértési eljárást indít az Európai Bíróságnál. Az Európai Parlament és a Tanács elfogadja az uniós jogszabályt. Az RB figyelemmel kíséri az uniós jogszabályok végrehajtását. A jogalkotást megelőző szakaszban az Európai Bizottság értékeli a szakpolitikai lehetőségeket, és előkészíti a jogalkotási javaslatot. Nyolc héten belül: az RB együttműködik a nemzeti és a regionális parlamentekkel annak megvizsgálása érdekében, hogy a javaslat megfelel-e a szubszidiaritási elvnek ( korai előrejelző rendszer ). Az EU-intézmények megkezdik a jogalkotási javaslat megvitatását. Az Európai Parlament és a Tanács köteles konzultálni az RB-vel. Az RB elfogadja a jogalkotási javaslatról szóló átdolgozott véleményét. Az uniós jogszabályok végrehajtása: mintegy 70%-ukat a régiók és a helyi önkormányzatok hajtják végre a jogalkotói hatáskörrel bíró regionális közgyűléseknek át kell ültetniük az uniós irányelveket. A konzultáció kötelező minden, a gazdasági, a társadalmi és a területi kohézió, a transzeurópai közlekedési hálózatok, a közlekedés, a távközlés és az energia, a közegészségügy, az oktatás és az ifjúságügy, a kultúra, a foglalkoztatás, a szociális politika, a környezetvédelem, a szakképzés és az éghajlatváltozás terén tervezett uniós jogszabály esetén. Az Európai Parlament, a Tanács és az Európai Bizottság bármely más területen is konzultálhat az RB-vel, de különösen a határokon átnyúló együttműködéssel kapcsolatos esetekben kötelező ezt megtennie. Az RB saját kezdeményezésére is kibocsáthat véleményt olyan esetekben, amikor ezt indokoltnak tartja. Új eljárások Az RB eljárásait úgy alakította át, hogy azokba beépülhessenek a Lisszaboni Szerződésben rögzített jogi változások. Fokozott jelenlét az EU jogalkotási eljárásában: az RB szakbizottságai újrafogalmazhatják véleményeiket, hogy így gyorsan és megfelelő módon reagáljanak az Európai Bizottság, az Európai Parlament és a Tanács között folyó vitákra. Keresetek az Európai Bíróságnál: az RB jogainak védelme és a szubszidiaritást sértő uniós jogszabályok megsemmisítése érdekében a kereset benyújtását a plenáris ülés többségi szavazással, vagy sürgős esetekben az Elnökség határozatban hagyhatja jóvá. 3

4 3 Szorosabb munkakapcsolat az Európai Bizottsággal Ha kezelni kívánjuk az előttünk álló összetett kihívásokat, az összes társadalmi szereplőnek az európai intézményeknek, a nemzeti, regionális és helyi szintű kormányzatoknak, a szociális partnereknek és a civil társadalomnak együtt kell működnie annak érdekében, hogy ugyanabban az irányban lépjenek előre. Csak partnerekként érhetünk el haladást Európában. José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke A Lisszaboni Szerződés új lendületet ad a Régiók Bizottsága és az Európai Bizottság kapcsolatának. A Lisszaboni Szerződés végrehajtásával az RB intenzívebbé teszi majd az Európai Bizottsággal folytatott megbeszéléseit a jogalkotási eljárás kezdetétől a végéig. Konzultációk és vélemények formájában megnyilvánuló hozzájárulása érezhetően javítani fogja a jogalkotás hatékonyságát, és következetesebb uniós jogszabályokat eredményez, melyek kevesebb terhet jelentenek a helyi és regionális önkormányzatok számára. Az új folyamat szerint az RB proaktív szerepet vállal még azelőtt, hogy az Európai Bizottság beterjesztené az új jogalkotási aktusra vonatkozó javaslatát. Ebben a szakaszban az RB közvetít a regionális és helyi önkormányzatok, valamint az Európai Bizottság között a társadalmi, gazdasági és regionális hatások felmérése terén. Ennek kereteit a Szerződésben rögzített elmélyített konzultációra vonatkozó rendelkezések, valamint az Európai Bizottság és a Régiók Bizottsága között létező együttműködési megállapodás hozza létre. Az RB együttműködik a nemzeti, regionális és helyi önkormányzatokkal, valamint a régiók és városok szövetségeivel az uniós jogszabályok helyi és regionális hatásainak elemzése terén, illetve annak biztosításában, hogy a tagállamok megfelelő módon alkalmazzák azokat. Miután az Európai Bizottság hivatalosan benyújtja jogalkotási javaslatát, az RB véleményei nagyobb hangsúlyt helyeznek annak megállapítására, hogy a javaslat megfelel-e a szubszidiaritási elvnek. Az RB együttműködik a nemzeti és regionális parlamentekkel, valamint felhasználja szubszidiaritásfigyelő hálózatát is annak érdekében, hogy véleményeiben megjelenítse az európai régióktól és helyi önkormányzatoktól érkező hozzászólásokat. Az RB ezenkívül felkéri az Európai Bizottságot, hogy tartsa tiszteletben az ismételt konzultációhoz való jogát, amennyiben a javaslat jelentős mértékben megváltozna a jogalkotási folyamat során. Az a tény, hogy az RB az Európai Bíróságon megtámadhatja a jogszabályt, arra ösztönzi az Európai Bizottságot, hogy biztosítsa az RB véleményeinek beépítését a javaslatba még azelőtt, hogy az jogszabállyá válna. Az Európai Bizottság és a Régiók Bizottsága közötti együttműködés Egy az Európai Bizottság és az RB között 2007-ben létrejött megállapodás szorosabb munkakapcsolat kialakítását célozza, valamint azt, hogy a helyi és regionális szintű érintettekkel a lehető legkorábbi fázisban kerüljön sor konzultációra. A Lisszaboni Szerződés lehetővé teszi ennek a megállapodásnak a teljes mértékű végrehajtását. Az Európai Bizottság ismerteti éves munkaprogramját a Régiók Bizottságával. Azonosítják a kiemelt területekre vonatkozó javaslatokat amelyekkel kapcsolatosan kötelező vagy fakultatív módon konzultációt kell folytatni. Az Európai Bizottság felkéri az RB-t, hogy készítsen előretekintő véleményeket a jövőbeli uniós politikákról, és tanulmányokat a javaslatok hatásairól. Egyes esetekben pedig a már hatályba lépett irányelvek hatásainak felmérésére kéri fel a bizottságot. A szubszidiaritásfigyelő hálózat A Régiók Bizottsága szubszidiaritásfigyelő hálózatára támaszkodik annak biztosítása érdekében, hogy a helyi és regionális önkormányzatok be legyenek vonva az uniós politikák kidolgozásába, végrehajtásába és értékelésébe. A Régiók Bizottsága által 2005-ben létrehozott hálózat jobb információcserét tesz lehetővé az EU összes helyi és regionális önkormányzata, azok szövetségei és a nemzeti parlamentek között a helyi és regionális önkormányzatokra közvetlen hatással bíró európai bizottsági politikák és javaslatok tárgyában. A százhúsznál is több partner minden, az RB által vizsgált politikai és jogalkotási dokumentumról eljuttatja értékelését, értékes hozzájárulást nyújtva így az előadóknak a vélemények kidolgozása során. Szubszidiaritás: az az elv, amely szerint a döntéseket a polgárokhoz lehető legközelebbi szinten kell meghozni. Ez azt jelenti, hogy a megosztott hatáskör alá eső területeken csak akkor szabad uniós szintű intézkedést hozni, ha a politika célkitűzései helyi, regionális vagy nemzeti szinten nem érhetőek el, így azok az Unió szintjén hatékonyabban valósíthatóak meg. A szubszidiaritás kapcsolódik az arányosság elvéhez, amely szerint az uniós intézkedések nem léphetik túl azt a mértéket, ami az EU-Szerződés által kitűzött célok eléréséhez feltétlenül szükséges. Több lehetőség esetén az EU-nak azt az intézkedést kell meghoznia, amely a nemzeti, regionális és helyi szintű kormányzatok számára a legnagyobb szabadságot biztosítja. 4

5 4 Politikaibb jellegű kapcsolat az Európai Parlamenttel Az európai polgárok választott képviselőiként az Európai Parlament és a Régiók Bizottsága tagjai növelik az Európai Unió demokratikus legitimitását. A Lisszaboni Szerződés szorosabb és egyértelműbb kapcsolatot teremt a két intézmény között. Ezáltal a polgárok remélhetőleg jobban fognak kötődni az Európai Unióhoz, és nagyobb bizalommal fognak viseltetni annak demokratikus jellege iránt. A Szerződés által bevezetett legjelentősebb változás az, hogy a Parlament az Európai Bizottság és a Tanács mellett köteles konzultálni az RB-vel minden olyan politikaterületen, amelyen eddig azt az Európai Bizottságnak és a Tanácsnak meg kellett tennie. Azáltal, hogy lehetősége van az uniós intézmények által végrehajtott módosításokat követően átdolgozni véleményeit, az RB képes lesz követni az Európai Parlamentben zajló vitákat, tájékoztatni az előadókat és gyorsan reagálni a politikai változásokra. A folyamat révén konkrétabbá és politikaibb jellegűvé válik az RB és az Európai Parlament közötti kapcsolat. Szükségünk van a regionális szint véleményére az európai jogalkotási folyamat során, hiszen a jogszabályok nagyon gyakran a helyi és regionális önkormányzatok szintjén kerülnek végrehajtásra. Jerzy Buzek, az Európai Parlament elnöke Egy új korai előrejelző rendszer értelmében az Európai Parlament egyszerű többségi szavazással megállíthatja a jogalkotási javaslatokat, amennyiben a nemzeti parlamentek kifogással élnek a szubszidiaritást illetően. Ha az RB osztja a nemzeti parlamentek álláspontját, biztosítja, hogy az Európai Parlament annak megfelelően cselekedjen. A Tanács hasonló hatáskörrel rendelkezik a javaslatok elutasítására. 5

6 5 Együttműködés a nemzeti parlamentekkel: az EU közeledik a polgárokhoz [A Régiók Bizottsága] felhívja a nemzeti parlamenteket, melyek ugyanúgy, mint az RB, szintén jogosultságot kaptak a Bírósághoz benyújtható keresetre, hogy indítsanak állandó párbeszédet az RB-vel annak érdekében, hogy közös stratégiákat alakíthassanak ki a szubszidiaritási jegyzőkönyv hatékony alkalmazására, valamint hogy konzultáljanak a helyi és regionális szint képviselőivel, és különösképpen a jogalkotói hatáskörrel rendelkező regionális parlamentek közötti konzultációkat nemzeti szinten hatékonyan és átlátható módon valósítsák meg a gyakorlatban. A Régiók Bizottsága véleménye: Irányvonalak a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásához és ellenőrzéséhez (2005) A Lisszaboni Szerződés lehetőséget ad a nemzeti parlamenteknek arra, hogy hallassák hangjukat az uniós jogalkotásban. Az új szubszidiaritásfigyelő előrejelző rendszer szerint még mielőtt a jogalkotási folyamat továbblépne, az Európai Bizottság ellenőrzésre a nemzeti parlamentek elé terjeszti a jogszabályra vonatkozó javaslatot. A tizenhárom országgyűlési felsőház közül hét regionális és helyi önkormányzatokat képvisel. Azokban a tagállamokban, amelyekben a regionális közgyűlés jogalkotói hatáskörrel rendelkezik, a nemzeti parlamenteknek konzultálniuk kell ezekkel a képviseleti szervekkel. Az előrejelző rendszer keretében rendelkezésre álló nyolc hét alatt a Régiók Bizottsága szorosan együttműködik a nemzeti és regionális parlamentekkel a kölcsönös információcsere fokozása, valamint az európai bizottsági javaslat területi hatásainak értékelése érdekében, illetve hogy megállapítsák, vajon a javasolt kérdés hatékonyabban megoldható-e nemzeti, regionális vagy helyi szinten. E politikai tevékenységek középpontjában az RB számos regionális és több nemzeti parlamentet is tömörítő szubszidiaritásfigyelő hálózata áll. Véleményeiben az RB ellenezheti vagy támogathatja a nemzeti parlamentek aggályait, és ugyanígy felkérheti az Európai Bizottságot arra, hogy folytassa vagy vizsgálja felül javaslatait. Az RB az előrejelző rendszer eredménye alapján átdolgozhatja eredeti véleményét. Ha az RB osztja azt az álláspontot, miszerint az Európai Bizottság javaslata sérti a szubszidiaritás elvét, kérheti az Európai Parlamentet és/vagy a Tanácsot, hogy állítsák le a folyamatban levő jogalkotási eljárást. A Régiók Bizottsága csatlakozhat a bármely nemzeti parlament vagy annak bármely kamarája által az Európai Bíróságnál indított keresethez, amelynek célja egy uniós jogszabály érvénytelenítése a szubszidiaritás elvének sérelme alapján. Szubszidiaritás, valamint a nemzeti, regionális és helyi szintű önkormányzatok A Szerződés most először tesz konkrét utalást a helyi és regionális önkormányzásra, valamint a szubszidiaritás regionális és helyi dimenziójára. A Szerződés kijelenti: A szubszidiaritás elvének megfelelően azokon a területeken, amelyek nem tartoznak kizárólagos hatáskörébe, az Unió csak akkor és annyiban jár el, amikor és amennyiben a tervezett intézkedés céljait a tagállamok sem központi, sem regionális vagy helyi szinten nem tudják kielégítően megvalósítani, így azok a tervezett intézkedés terjedelme vagy hatása miatt az Unió szintjén jobban megvalósíthatók. Korai előrejelző mechanizmus: a nemzeti parlamentek nyolc héten belül véleményt küldhetnek az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, illetve az Európai Bizottságnak, amelyben ismertetik azokat az okokat, amelyek alapján úgy gondolják, hogy a javasolt uniós jogalkotási aktus sérti a szubszidiaritás elvét. Minden nemzeti parlament eldöntheti, hogy mely regionális parlamentekkel vagy közgyűlésekkel konzultál. - Ha a nemzeti parlamentek egyharmada úgy véli, hogy egy javaslat nincs összhangban a szubszidiaritás elvével, az Európai Bizottság felülvizsgálja javaslatát, de fenn is tarthatja azt. - Ha a nemzeti parlamentek egyszerű többsége ellenez egy javaslatot, az Európai Bizottság felülvizsgálja javaslatát, de fenn is tarthatja azt. Ebben az esetben azonban a Miniszterek Tanácsa vagy az Európai Parlament a Tanács tagjainak 55%-át képező többség vagy az Európai Parlamentben leadott szavazatok többsége alapján úgy határozhat, hogy a javaslat nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével, ezért a jogalkotási javaslatot nem vizsgálják tovább. 6

7 6 Az Európai Bírósághoz történő keresetbenyújtás lehetősége megerősíti az RB hatásköreit A Szerződés feljogosítja a Régiók Bizottságát arra, hogy az Európai Bíróság előtt megtámadja az uniós jogszabályokat, amennyiben úgy véli, hogy azok nem veszik megfelelő módon figyelembe a regionális és helyi szempontokat, vagy ha az uniós intézmények nem tartották tiszteletben az RB konzultációhoz való jogát. Ez a jogi támogatás megerősíti az RB kibővült konzultációs jogait és a döntéshozatali folyamatban ráruházott szélesebb hatásköröket. Ennek eredményeként várhatóan fokozott konzultációra kerül sor a jogalkotási folyamat korábbi fázisában. Az RB reméli, hogy nem lesz szüksége arra, hogy az Európai Bírósághoz forduljon. A keresetbenyújtás joga annak biztosításához is hozzájárul, hogy az RB-t ismét meghallgassák abban az esetben, ha az Európai Bizottság, az Európai Parlament vagy a Tanács jelentős mértékben módosítja a javaslatot a jogalkotási folyamat során. Abban az esetben, ha az Európai Bizottság valóban új javaslatot nyújt be, az RB megállapíthatja, hogy a javaslat eltér attól, amiről eredetileg véleményt bocsátott ki. Az RB alapvetően két esetben nyújthat be keresetet az Európai Bírósághoz: ha egy uniós jogalkotási aktus nem tartja tiszteletben a szubszidiaritás elvét és különösen ha a regionális és helyi szintű hatásköröket sérti, ha a jogalkotási folyamat során az uniós intézmények megkerülték a Régiók Bizottságát, és figyelmen kívül hagyták intézményes jogait. bilderbox - fotolia.com 7

8 Regionális és helyi önkormányzatok Európában Több mint helyi és regionális önkormányzat működik EU-szerte; közülük 75 regionális közgyűlés rendelkezik jogalkotói hatáskörrel. A helyi és regionális önkormányzatok hajtják végre az EU-jogszabályok 70%-át. Ők képviselik: az EU-27 GDP-jének 16%-át, a közfoglalkoztatás 56%-át, a közkiadások 1/3-át, a közberuházások 2/3-át. A Régiók Bizottsága számokban Az 1994-ben létrehozott Régiók Bizottságát a regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlését az EU 27 tagállama által delegált 344 tag: regionális vagy helyi szinten megválasztott képviselő alkotja. Az RB-vel tizenöt területen kötelező konzultációt folytatni ezek hat tematikus szakbizottság között vannak felosztva. Az RB évente 5 plenáris ülést tart, és véleményt bocsát ki. 8 Rue Belliard/Belliardstraat, 101_1040 Bruxelles/Brussel _ BELGIQUE/BELGIË Tel _Fax

A SZUBSZIDIARITÁS ELVE

A SZUBSZIDIARITÁS ELVE A SZUBSZIDIARITÁS ELVE Az Unió nem kizárólagos hatáskörei vonatkozásában a szubszidiaritás Európai Unióról szóló szerződésben foglalt elve meghatározza azokat a feltételeket, amelyek mellett az Unió rendelkezik

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.11.25. C(2014) 9048 final A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) a Bizottság főigazgatói, valamint a szervezetek vagy önfoglalkoztató személyek közötti megbeszélésekről

Részletesebben

Döntéshozatal, jogalkotás

Döntéshozatal, jogalkotás Az Európai Unió intézményei Döntéshozatal, jogalkotás 2012. ősz Lattmann Tamás Az Európai Unió intézményei intézményi egyensúly elve: EUSZ 13. cikk az intézmények tevékenységüket az alapító szerződések

Részletesebben

Alapvető jogok az Európai Unióban, Európai Polgárság

Alapvető jogok az Európai Unióban, Európai Polgárság Alapvető jogok az Európai Unióban, Európai Polgárság 2012. december 13. Európai integráció és emberi jogok az EGK/Euroatom és ESZAK keretében lezajló európai integráció egyértelműen gazdasági célkitűzéseket

Részletesebben

A Bizottság (European Commission) A Bizottság szervezeti felépítése 2004. november 1-tıl. A Bizottság tagjai

A Bizottság (European Commission) A Bizottság szervezeti felépítése 2004. november 1-tıl. A Bizottság tagjai 2007-tıl két további tag! A Bizottság (European Commission) Az Európai Bizottság Kormányszerően mőködı, döntéselıkészítı, javaslattevı, egyes esetekben végrehajtó szerv. Szupranacionális jellegő: nem a

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EKB)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EKB) AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EKB) Az Európai Központi Bank (EKB) a gazdasági és monetáris unió központi intézménye, és 1999. január 1. óta feladata az euróövezet monetáris politikájának irányítása. Az EKB

Részletesebben

A TANÁCS 1998. július 17-i 1572/98/EK RENDELETE az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló 1360/90/EGK rendelet módosításáról

A TANÁCS 1998. július 17-i 1572/98/EK RENDELETE az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló 1360/90/EGK rendelet módosításáról A TANÁCS 1998. július 17-i 1572/98/EK RENDELETE az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló 1360/90/EGK rendelet módosításáról AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az Európai Közösséget létrehozó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

Előnézet a kérdőív csak online tölthető ki!

Előnézet a kérdőív csak online tölthető ki! Előnézet a kérdőív csak online tölthető ki! Kérdőív Felkészülés az Európa 2020 félidei felülvizsgálatára az uniós városok és régiók szempontjából Háttér Az Európa 2020 nevű uniós növekedési stratégia félidei

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2015.4.23.) a közlekedésben használható alternatív üzemanyagokkal foglalkozó szakértői csoport létrehozásáról

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2015.4.23.) a közlekedésben használható alternatív üzemanyagokkal foglalkozó szakértői csoport létrehozásáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.4.23. C(2015) 2583 final A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2015.4.23.) a közlekedésben használható alternatív üzemanyagokkal foglalkozó szakértői csoport létrehozásáról ( a Fenntartható

Részletesebben

Fogyasztóvédelem eszközei

Fogyasztóvédelem eszközei Az előadás vázlata Európai Unió politikái Fogyasztóvédelmi politika 2012. tavasz dr. Lattmann Tamás 1. Fogyasztóvédelmi pillanatfelvétel Az EU fogyasztóvédelmi politikájának eszközei A fogyasztóvédelem

Részletesebben

A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze

A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze Előzmények a Római Szerződésben az oktatásügy kizárólagos nemzeti hatáskörbe tartozó ágazat ennek ellenére a 90-es években elsősorban

Részletesebben

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének A BÉKÉS MEGYEI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Fórum adatai A Fórum neve: A Fórum rövidített neve: Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető

Részletesebben

Bevezető az EU katasztrófavédelmi rendszerébe

Bevezető az EU katasztrófavédelmi rendszerébe Bevezető az EU katasztrófavédelmi rendszerébe EU KONTEXTUS Lisszaboni Szerződés 196 C. tagállami hatáskör szolidaritás elve szubszidiaritás elve egységes fogalom hiánya humanitárius segítségnyújtás normál

Részletesebben

Lattmann Tamás 1. Fogyasztóvédelmi politika. Az előadás vázlata. Fogyasztói jogok érvényesítése. 1. Fogyasztóvédelmi pillanatfelvétel

Lattmann Tamás 1. Fogyasztóvédelmi politika. Az előadás vázlata. Fogyasztói jogok érvényesítése. 1. Fogyasztóvédelmi pillanatfelvétel Európai Unió politikái Fogyasztóvédelmi politika 2012. ősz dr. Lattmann Tamás Az előadás vázlata 1. Fogyasztóvédelmi pillanatfelvétel Az EU fogyasztóvédelmi politikájának eszközei A fogyasztóvédelem intézményi

Részletesebben

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Európai Gazdasági és Szociális Bizottság AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Külkapcsolatok Az EGSZB és a Nyugat-Balkán: kétszintű megközelítés Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) kettős regionális

Részletesebben

A Régiók Bizottsága véleménye Az európai polgári kezdeményezés (2010/C 267/12)

A Régiók Bizottsága véleménye Az európai polgári kezdeményezés (2010/C 267/12) 2010.10.1. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 267/57 A Régiók Bizottsága véleménye Az európai polgári kezdeményezés (2010/C 267/12) A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA aláhúzza, hogy e rendelet elfogadása mérföldkövet

Részletesebben

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG E L N Ö K. Országos Polgárőr Szövetség Etikai Bizottságának ÜGYRENDJE

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG E L N Ö K. Országos Polgárőr Szövetség Etikai Bizottságának ÜGYRENDJE ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG E t i k a i B i z o t t s á g E L N Ö K Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: 1077 Budapest Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 Országos Polgárőr Szövetség

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1998. május 19-i 98/27/EK IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1998. május 19-i 98/27/EK IRÁNYELVE AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1998. május 19-i 98/27/EK IRÁNYELVE a fogyasztói érdekek védelme érdekében a jogsértés megszüntetésére irányuló eljárásokról AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

Részletesebben

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 21 Ungarischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 21 Ungarischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 21 Ungarischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 BELSŐ MEGÁLLAPODÁS A TAGÁLLAMOK KORMÁNYAINAK A TANÁCS KERETÉBEN ÜLÉSEZŐ KÉPVISELŐI KÖZÖTT AZ AKCS-EK PARTNERSÉGI

Részletesebben

Ellenőrző mechanizmus. Az Európa Tanács Emberkereskedelem. Elleni Fellépéséről szóló Egyezménye

Ellenőrző mechanizmus. Az Európa Tanács Emberkereskedelem. Elleni Fellépéséről szóló Egyezménye Ellenőrző mechanizmus Az Európa Tanács Emberkereskedelem Elleni Fellépéséről szóló Egyezménye Mik az Egyezmény céljai? Az Európa Tanács Egyezménye az Emberkereskedelem Elleni Fellépésről 2008. február

Részletesebben

Mi a teendő az uniós jog sérelme esetén?

Mi a teendő az uniós jog sérelme esetén? Mi a teendő az uniós jog sérelme esetén? Kérdések és panaszok az uniós jog alkalmazásával kapcsolatban Ha Ön az uniós tagállamok valamelyikének állampolgára, illetve ha a tagállamok valamelyikében él,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.1.7.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.1.7.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.1.7. C(2013) 9651 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.1.7.) az európai strukturális és beruházási alapok keretében megvalósított partnerségre

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítására Előadó: dr.

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Fejlesztési Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részére

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Fejlesztési Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részére EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Fejlesztési Bizottság 2014/0059(COD) 7.1.2015 VÉLEMÉNYTERVEZET a Fejlesztési Bizottság részéről a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részére a konfliktusok által érintett és

Részletesebben

* * * Fax: (36 1) 216 7295. Dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos Budapest 1051 Nádor utca 22. Tisztelt Dr. Péterfalvi Attila Úr!

* * * Fax: (36 1) 216 7295. Dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos Budapest 1051 Nádor utca 22. Tisztelt Dr. Péterfalvi Attila Úr! Dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos Budapest 1051 Nádor utca 22. Tisztelt Dr. Péterfalvi Attila Úr! A Magyar Természetvédők Szövetsége 2005 év elején kétszer kérte a Pénzügyminisztériumot, hogy hozza

Részletesebben

Az Európai Üzemi Tanácsokra vonatkozó új szabályok. Betekintés a 2009/38/EK irányelvbe

Az Európai Üzemi Tanácsokra vonatkozó új szabályok. Betekintés a 2009/38/EK irányelvbe Az Európai Üzemi Tanácsokra vonatkozó új szabályok Betekintés a 2009/38/EK irányelvbe Milyen célt szolgálnak az Európai Üzemi Tanácsok? Az Európai Üzemi Tanácsok adott vállalat európai munkavállalóit képviselik.

Részletesebben

A MENEKÜLTÜGYI POLITIKA

A MENEKÜLTÜGYI POLITIKA A MENEKÜLTÜGYI POLITIKA A menekültügyi politika célja a tagállamok menekültügyi eljárásainak harmonizálása egy közös európai menekültügyi rendszer kialakításával. A Lisszaboni Szerződés jelentős módosításokat

Részletesebben

(Tájékoztatások) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK TANÁCS

(Tájékoztatások) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK TANÁCS 2011.6.1. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 162/1 IV (Tájékoztatások) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK TANÁCS A Tanács és a tagállamok

Részletesebben

Új távlatok az európai alapjogvédelemben - az EU csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez

Új távlatok az európai alapjogvédelemben - az EU csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez Új távlatok az európai alapjogvédelemben - az EU csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez Szalayné Sándor Erzsébet PTE ÁJK Nemzetközi- és Európajogi Tanszék Európa Központ Szeged, 2010. november

Részletesebben

13/13. kötet HU. Az Európai Unió Hivatalos Lapja

13/13. kötet HU. Az Európai Unió Hivatalos Lapja 113 31994D0023 L 17/34 AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA 1994.1.20. A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (1994. január 17.) az európai műszaki engedélyre vonatkozó közös eljárási szabályokról (94/23/EK) AZ EURÓPAI

Részletesebben

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE 1. STÁTUSZ, CÉL ÉS SZEREP 1.1. A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ JOGA (NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK SZAK - BA )

AZ EURÓPAI UNIÓ JOGA (NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK SZAK - BA ) 1 AZ EURÓPAI UNIÓ JOGA (NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK SZAK - BA ) Tételek: 1. Az Európai Közösségek és az Unió jogának alapvonalai. A magyar csatlakozás 2. Az Európai Unió szervezete: Bizottság, Európai Parlament,

Részletesebben

Kormányzati ösztönzők az innovatív vállalkozások részére. 2013. november 22.

Kormányzati ösztönzők az innovatív vállalkozások részére. 2013. november 22. Kormányzati ösztönzők az innovatív vállalkozások részére 2013. november 22. Innovációs teljesítmény - EU Innovation Scoreboard 2013 Innovációs Alap A 2013-as kiírású pályázatok státusza (VKSZ integrált

Részletesebben

109. plenáris ülés 2014. december 3 4. VÉLEMÉNYTERVEZET. A nem formális és informális tanulás útján szerzett képességek és kompetenciák elismerése

109. plenáris ülés 2014. december 3 4. VÉLEMÉNYTERVEZET. A nem formális és informális tanulás útján szerzett képességek és kompetenciák elismerése 109. plenáris ülés 2014. december 3 4. EDUC-V-043 VÉLEMÉNYTERVEZET A nem formális és informális tanulás útján szerzett képességek és kompetenciák elismerése Előadó: Marek OLSZEWSKI (PL/EA) Lubicz polgármestere

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Az Európai Unió kohéziós politikája Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kohéziós politika az elnevezés néhány év óta használatos korábban: regionális politika, strukturális politika

Részletesebben

Civil szervezetek együttműködési lehetőségei. Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001

Civil szervezetek együttműködési lehetőségei. Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001 Civil szervezetek együttműködési lehetőségei Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001 Civil szervezetek szerepe Részvételi demokrácia elősegítése Állampolgárok csoportjai véleményének

Részletesebben

A Tanács 2004/80/EK (2004. április 29.) irányelve

A Tanács 2004/80/EK (2004. április 29.) irányelve 1 / 5 2014.10.20. 14:36 A Tanács 2004/80/EK (2004. április 29.) irányelve 2012.08.10. A Tanács 2004/80/EK irányelve Nyomtatás: A Tanács 2004/80/EK (2004. április 29.) irányelve a bűncselekmények áldozatainak

Részletesebben

AZ ERASMUS+ PROGRAM ÉRTÉKELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ELJÁRÁSI RENDJE

AZ ERASMUS+ PROGRAM ÉRTÉKELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ELJÁRÁSI RENDJE AZ ERASMUS+ PROGRAM ÉRTÉKELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ELJÁRÁSI RENDJE Az Európai Bizottság által az Erasmus+ Program keretében a Nemzeti Irodák részére kiadott Kézikönyv (NA Guide) alapján, a pályázati döntés előkészítése

Részletesebben

A feltételes adómegállapításokkal és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekkel foglalkozó különbizottság felállítása

A feltételes adómegállapításokkal és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekkel foglalkozó különbizottság felállítása EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 ELFOGADOTT SZÖVEGEK Ideiglenes változat P8_TA-PROV(2015)0039 A feltételes adómegállapításokkal és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekkel foglalkozó különbizottság

Részletesebben

MEGFELELÉSI TÁBLÁZATOK ( 1 )

MEGFELELÉSI TÁBLÁZATOK ( 1 ) 2008.5.9. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 115/361 MEGFELELÉSI TÁBLÁZATOK ( 1 ) Az Európai Unióról szóló szerződés Korábbi számozás az Európai Unióról szóló Új számozás az Európai Unióról szóló I.

Részletesebben

Villamosenergia-ipari Üzemi Tanácsok Fóruma. Működési Rend 2011.

Villamosenergia-ipari Üzemi Tanácsok Fóruma. Működési Rend 2011. Villamosenergia-ipari Üzemi Tanácsok Fóruma Működési Rend 2011. Villamosenergia-ipari Üzemi Tanácsok Fórumának Működési Rendje A többször módosított 1992. évi XXII. törvény a Munka törvénykönyvéről, valamint

Részletesebben

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szociális védelemről és társadalmi befogadásról szóló 2008. évi Közös Jelentés A szegénység 78 millió embert, köztük

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM./2009. Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2009.......-án/én. ELŐTERJESZTÉS a 2001. évi C. törvény III. részének hatálya alá

Részletesebben

Mire jó a Nemzeti Ifjúsági Tanács?

Mire jó a Nemzeti Ifjúsági Tanács? Mire jó a Nemzeti Ifjúsági PR E S E N TA TION Tanács? Szabados Viktor magyar EU-elnökségi összekötő Budapest, 2011. április 30. Mire jó a Nemzeti Ifjúsági Tanács? PR E S E N TA TION K V_S Mire jó a Nemzeti

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

Láncos Petra Lea. A Bizottság közleménye a jogállamiság erősítésének új, uniós keretéről

Láncos Petra Lea. A Bizottság közleménye a jogállamiság erősítésének új, uniós keretéről Pázmány Law Working Papers 2014/5 Láncos Petra Lea A Bizottság közleménye a jogállamiság erősítésének új, uniós keretéről Pázmány Péter Katolikus Egyetem Pázmány Péter Catholic University Budapest http://www.plwp.jak.ppke.hu/

Részletesebben

IDŐKÖZI JELENTÉS TERVEZETE

IDŐKÖZI JELENTÉS TERVEZETE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Jogi Bizottság 2012/0022(APP) 4.3.2013 IDŐKÖZI JELENTÉS TERVEZETE az európai alapítvány (FE) statútumáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2012)0035 C7-0000/2013

Részletesebben

Segédlet a 2014. március 15-én jogerőre emelkedő Polgári Törvénykönyv (Ptk) által bevezetendő és civil szervezetekre vonatkozó új szabályokhoz

Segédlet a 2014. március 15-én jogerőre emelkedő Polgári Törvénykönyv (Ptk) által bevezetendő és civil szervezetekre vonatkozó új szabályokhoz Segédlet a 2014. március 15-én jogerőre emelkedő Polgári Törvénykönyv (Ptk) által bevezetendő és civil szervezetekre vonatkozó új szabályokhoz 2014. március 15-én életbe lép az új Polgári Törvénykönyv.

Részletesebben

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13.

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Közös ajánlások Az EU Ifjúsági Konferencia a Strukturált Párbeszéd folyamatának eleme, amely az Európai Unió fiataljait és

Részletesebben

3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT

3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT 3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 68-74/2014. (XI. 6.) számú határozat. d. rendeletek: - Ügyiratszám:.

a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 68-74/2014. (XI. 6.) számú határozat. d. rendeletek: - Ügyiratszám:. Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 6.-án megtartott (helye: 4275 Monostorpályi, Bajcsy Zs. utca 1/C., Művelődési Ház terme) rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje

Részletesebben

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata 2004. március 2 Bevezetés Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a vízi-közmű szolgáltatók, - munkáltatói és munkavállalói

Részletesebben

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA MEGKÖZELÍTÉSÜNK Az Európai Unió eddigi történetének legsúlyosabb válságát éli. A 2008-ban kirobbant pénzügyi krízist követően mélyreható válság

Részletesebben

5932/2/15 REV 2 ADD 1 as/ok/kb 1 DPG

5932/2/15 REV 2 ADD 1 as/ok/kb 1 DPG Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. április 21. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2013/0024 (COD) 5932/2/15 REV 2 ADD 1 A TANÁCS INDOKOLÁSA Tárgy: EF 25 ECOFIN 69 DROIPEN 13 CRIMORG 15 CODEC 141

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.9.19. C(2014) 6515 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.) a 2014/17/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv a hitelközvetítők számára

Részletesebben

Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére

Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére Tárgy: Javaslat a településfejlesztéssel és településrendezéssel

Részletesebben

A Területi kohéziós politika szakbizottság tagjai részére

A Területi kohéziós politika szakbizottság tagjai részére Területi kohéziós politika szakbizottság Az elnök Brüsszel, 2011. szeptember 6. A Területi kohéziós politika szakbizottság tagjai részére Tárgy: A COTER 9. ülése és szeminárium a következő témában: Milyen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 12 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 12 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég JEGYZŐKÖNYV amely készült 2011. szeptember 25. 11 óra 36 perces kezdetel a Wikimédia Magyarország Egyesület megismételt közgyűlésén, a 2083 Solymár, Orgona utca 9. szám alat. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv

Részletesebben

L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24.

L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24. L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24. A BIZOTTSÁG 2150/2005/EK RENDELETE (2005. december 23.) a rugalmas légtérfelhasználásra vonatkozó közös szabályok megállapításáról (EGT vonatkozású

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK HU 2011.8.27. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 222/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 842/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE 2011. augusztus 19. a közbeszerzési hirdetmények közzétételére

Részletesebben

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv mely felvételre került a Graphisoft Park SE Európai Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) 2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott

Részletesebben

szakmai visszaéléssel vagy bűncselekmény elkövetésével nem vádolták őket,

szakmai visszaéléssel vagy bűncselekmény elkövetésével nem vádolták őket, Mi is az e-certis? Az e-certis útmutatással szolgál azokról a dokumentumokról és igazoló dokumentumokról, amelyekre a vállalatoknak szükségük van ahhoz, hogy egy adott uniós országban közbeszerzési szerződésre

Részletesebben

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Alapszabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Alapszabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szlovén Köztársaság Alkotmánya (SZK Hivatalos Lapja 91/33. sz.) 64. szakasza és a Nemzeti Önigazgatási Közösségekről szóló törvény (SZK Hivatalos Lapja 94/65. sz.) 9. szakasza értelmében a Muravidéki

Részletesebben

FRANCIAORSZÁG NYILATKOZATA

FRANCIAORSZÁG NYILATKOZATA Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. április 17. (OR. fr) Intézményközi referenciaszám: 2013/0025 (COD) 7768/15 ADD 1 REV 1 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

DUGONICS ANDRÁS PIARISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA

DUGONICS ANDRÁS PIARISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA DUGONICS ANDRÁS PIARISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA 2011 I. Általános rendelkezések 1. A Dugonics András Piarista

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) mely létrejött: Mátrai Károlyné (3580 Tiszaújváros, Bolyai J. köz 13. fsz. 3.), mint alapító által elkülönített vagyon terhére az alábbiak szerint: 1.

Részletesebben

VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT 2013.

VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT 2013. VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT 2013. Jelen Szabályzatot 2013. május 29-én fogadta el a HVDSZ 2000 Országos Értekezlete (10/2013. sz. Országos Értekezleti határozat) 2 1. Általános rendelkezések 1.1 A választások

Részletesebben

OEFI. Eljárásrend az iskolai egészségfejlesztési, prevenciós programok ajánlásához

OEFI. Eljárásrend az iskolai egészségfejlesztési, prevenciós programok ajánlásához OEFI Eljárásrend az iskolai egészségfejlesztési, prevenciós programok ajánlásához 2013 Tartalomjegyzék 1. ELŐZMÉNYEK...2 2. AZ ELJÁRÁSBAN RÉSZTVEVŐ SZERVEZETI EGYSÉGEK, SZEMÉLYEK FELADATAI ÉS JOGKÖREI...2

Részletesebben

A mura menti térség gazdasági fejlődésének jellemzői, lehetséges jövőképe

A mura menti térség gazdasági fejlődésének jellemzői, lehetséges jövőképe A mura menti térség gazdasági fejlődésének jellemzői, lehetséges jövőképe Dr. Belyó Pál Közös ipari park II. Gazdaságfejlesztési workshop Tótszerdahely, 2012. június 12. 1 OLY KORSZAK VIRRADT RÁNK, MELYET

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

11217/10 ZSFJ/md DG G 2B

11217/10 ZSFJ/md DG G 2B AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2010. október 5. (OR. en) 11217/10 SOC 428 HR 45 JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS HATÁROZATA az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2008. december 8. (10.12) (OR. fr) 16516/08 SAN 304 SOC 741 RECH 398

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2008. december 8. (10.12) (OR. fr) 16516/08 SAN 304 SOC 741 RECH 398 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2008. december 8. (10.12) (OR. fr) 16516/08 SAN 304 SOC 741 RECH 398 FELJEGYZÉS Küldi: az Állandó Képviselők Bizottsága (I. rész) Címzett: a Tanács Előző dok. sz.: 16566/08

Részletesebben

SI.nergy a szlovén munkaprogram lényege a szinergia. A 18 hónapos vagy trojka-program főbb témái. A szlovén elnökség kulturális prioritásai

SI.nergy a szlovén munkaprogram lényege a szinergia. A 18 hónapos vagy trojka-program főbb témái. A szlovén elnökség kulturális prioritásai 35. A 2008-as szlovén EU-elnökség kulturális programja 1 Az Európai Unió 2008-as szlovén elnökségének kulturális programja A 2008. január 1-jén kezdődött hat hónapos szlovén EU-elnökség elsősorban a kultúrák

Részletesebben

IRÁNYMUTATÁSOK. tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 128. cikke (1) bekezdésére,

IRÁNYMUTATÁSOK. tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 128. cikke (1) bekezdésére, 2015.2.20. L 47/29 IRÁNYMUTATÁSOK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2015/280 IRÁNYMUTATÁSA (2014. november 13.) az eurorendszer előállítási és beszerzési rendszerének létrehozásáról (EKB/2014/44) AZ EURÓPAI

Részletesebben

(Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG

(Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG 2010.3.3. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 53 A/1 V (Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG Pályázat az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala BEREC Hivatal

Részletesebben

Környezet AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA

Környezet AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA Környezet AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA Minden európai elismeri, hogy a környezet nem megosztható és alapvető fontosságú kötelezettségünk, hogy megvédjük. Az Európai Unió Jó környezetet

Részletesebben

T/10746. számú törvényjavaslat. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról

T/10746. számú törvényjavaslat. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10746. számú törvényjavaslat a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások

Részletesebben

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE 2009. I. Általános rendelkezések A kuratórium az alapítvány vagyonának kezelője, általános ügydöntő, ügyvivő szerve. Kezeli az

Részletesebben

Az INSPIRE direktíva bevezetésének jelenlegi helyzete Magyarországon

Az INSPIRE direktíva bevezetésének jelenlegi helyzete Magyarországon Az INSPIRE direktíva bevezetésének jelenlegi helyzete Magyarországon Bozó Pál - Mikus Dezső Dr. Takács András Attila kif@mail.kvvm.hu INSPIRE mért szükséges Tengerparti erózió Árvizek Tengerszint változási

Részletesebben

Tájékoztató az EKP 1 vizsgához (2013-2014. tanév őszi szemeszter)

Tájékoztató az EKP 1 vizsgához (2013-2014. tanév őszi szemeszter) Tájékoztató az EKP 1 vizsgához (2013-2014. tanév őszi szemeszter) A tájékoztató tételsor csupán indikatív jellegű! Célja, hogy a hatékonyabb tanuláshoz és az eredményesebb vizsgázáshoz segítséget nyújtson.

Részletesebben

PH. Településfejl. és Vagyong. Osztály. Ózd, 2013. október 1.

PH. Településfejl. és Vagyong. Osztály. Ózd, 2013. október 1. J a v a s l a t a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodássak kapcsolatos döntés meghozatalára Előterjesztő:

Részletesebben

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10.

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEKRE VONATKOZÓ EURÓPAI UNIÓS SZABÁLYOZÁS.MOSTANÁIG CSAK BIZOTTSÁGI

Részletesebben

1. Nemzetközi Munkaügyi Hivatal (International Labour Office)

1. Nemzetközi Munkaügyi Hivatal (International Labour Office) A NEMZETKÖZI MUNKAÜGYI SZERVEZET FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE Az ILO tripartit felépítése egyedülálló az ENSZ rendszerében, hiszen a munkaadók és munkavállalók szervezetei egyenlő partnerként vesznek részt az

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND TrophyResort Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2038 Sóskút, Petőfi Sándor utca 39., cégjegyzékszám: 13-10-041236) ("Társaság") 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

43/2007. (IV. 4.) GKM rendelet

43/2007. (IV. 4.) GKM rendelet 43/2007. (IV. 4.) GKM rendelet a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok alapján végzett közlekedési hatósági ellenõrzés részletes szabályairól A gazdasági és közlekedési miniszter feladat-

Részletesebben

KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT. I. rész. Általános rendelkezések

KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT. I. rész. Általános rendelkezések KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT I. rész Általános rendelkezések 1. A közalkalmazotti szabályzatot létrehozó felek A Balassi Bálint Megyei Könyvtár vezetője (a továbbiakban munkáltató) és az intézmény Közalkalmazotti

Részletesebben

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 2600 Vác Kölcsey Ferenc u. 4. Tel./Fax.: (27)504-105 E-mail: bfi@bfi.vac.hu Egységes Szakmai program 7. sz. melléklet BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK

Részletesebben

I. rész Általános rendelkezések

I. rész Általános rendelkezések Az Óbudai Árpád Gimnázium Diákönkormányzatának Küldöttgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvénynek, a hatályos jogszabályoknak és az iskolai szabályoknak megfelelően az Óbudai Árpád

Részletesebben

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE A L A P S Z A B Á L Y 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve, székhelye, működése 1.1.1 Az egyesület neve: Hajóipari Vállalkozók Egylete 1.1.2 Az egyesület székhelye:

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y W e r b ő c z y - s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testülete ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testülete ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. december 4. ) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. december 4-én 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Az L.M.N. Bróker Kft. panaszkezelési szabályzata

Az L.M.N. Bróker Kft. panaszkezelési szabályzata Az L.M.N. Bróker Kft. panaszkezelési szabályzata Jelen panaszkezelési szabályzat (a továbbiakban szabályzat ) a pénzügyi vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető

Részletesebben