Új szerződés új szerep a régiók és a helyi önkormányzatok számára

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Új szerződés új szerep a régiók és a helyi önkormányzatok számára"

Átírás

1 Új szerződés új szerep a régiók és a helyi önkormányzatok számára A regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlése

2 1 A Régiók Bizottsága napjainkban: formálódó szerep A régiók, városok és települések európai nagykövetei vagyunk, és hangot adunk véleményüknek az európai vitában. Közvetlen párbeszédet folytatunk polgártársainkkal Európa eredményeiről és a jövőbeli kihívásokról, továbbá segítünk megmagyarázni, érthetővé tenni a közösségi politikák alkalmazását és területi hatását. Az RB küldetési nyilatkozata évi létrehozása óta a Régiók Bizottsága a regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlése azon munkálkodik, hogy Európát demokratikusabbá, átláthatóbbá és befogadóbbá tegye. Az RB mindenek felett álló célja mindig is az volt, hogy hozzájáruljon egy olyan Európai Unió kialakításához, amely kapcsolatban van az európai polgárokkal és élvezi azok támogatását. A december 1-jén hatályba lépett Lisszaboni Szerződés jelentős lépés abba az irányba, hogy Európa minden táján az összes kormányzati szint együttműködjön egymással. A Szerződéstől azt várjuk, hogy megerősítse azt az elvet, miszerint a döntéseket az általuk érintett polgárokhoz legközelebbi szinten kell meghozni ezt nevezi az EU szubszidiaritásnak. A Szerződés most először kifejezetten elismeri a regionális és helyi önkormányzás elvét az uniós tagállamokban, illetve növeli a helyi és regionális szint jelentőségét a szubszidiaritási elvben. Biztosítja ezenkívül, hogy az új uniós jogszabályok létrehozásának első lépéseként alaposan megvizsgálják a javaslatok helyi és regionális szintű hatásait, a Régiók Bizottságát pedig többlethatáskörrel ruházza fel annak érdekében, hogy a jogszabálytervezetet a jogszabályalkotás folyamatának minden szakaszában nyomon követhesse. A Szerződés a regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlését további politikai és jogi eszközökkel látja el. A különböző szintű önkormányzatoknak Európa-szerte a korábbinál sokkal nagyobb mértékben kell együttműködniük. A Régiók Bizottsága elébe megy ezeknek az új változásoknak, és kész arra, hogy tovább erősítse a helyi és regionális önkormányzatokat. Ez a kiadvány bemutatja, hogy milyen főbb változásokkal jár a Lisszaboni Szerződés a Régiók Bizottsága és partnerei számára. Az Európai Unió megerősíti regionális és helyi dimenzióját Területi kohézió Európa kifejezetten tiszteletben tartja a regionális és helyi önkormányzás elvét. A szubszidiaritás elvének immár négy szintje van: az EU-nak nem csupán a nemzeti, hanem a regionális és a helyi szintű hatásköröket is tiszteletben kell tartania. A területi kohézió a gazdasági és társadalmi fejlődés összehangolása az EU alapvető célkitűzésévé válik. Az Európai Bizottságnak széles körű konzultációt kell folytatnia, és figyelembe kell vennie a regionális és a helyi dimenziót azelőtt, hogy új jogszabályokra tenne javaslatot. Elemezni kell és minimálisra kell csökkenteni az új uniós jogszabályok által a regionális és a helyi szintet sújtó pénzügyi és adminisztratív terheket. A nemzeti és a regionális parlamentek egy korai előrejelző rendszernek köszönhetően fokozott ellenőrzési jogkörrel rendelkeznek az uniós jogszabályok fölött. 2 Milyen változásokat jelent a Lisszaboni Szerződés a Régiók Bizottsága számára? Annak érdekében, hogy összhangban legyen az Európai Parlament hivatali időszakával, az RB mandátumát négyről öt évre növeli. Az elnök és az Elnökség két és fél évre kap megbízatást. Az RB immár az egész jogalkotási folyamatban részt vesz, minthogy a vele való konzultáció nemcsak az Európai Bizottság és a Miniszterek Tanácsa, hanem az Európai Parlament számára is kötelező. Az RB-nek joga van keresetet indítani az Európai Bíróságnál hatáskörei védelme érdekében, illetve olyan uniós jogszabályok megsemmisítése céljából, amelyek a regionális és helyi hatáskörök figyelmen kívül hagyásával sértik a szubszidiaritás elvét.

3 2 Új felelősségi körök az uniós jogalkotási folyamatban A Lisszaboni Szerződés módosítja a Régiók Bizottsága és a többi EU-intézmény kapcsolatát. Az RB számára fokozott jelenlétet biztosít az uniós jogszabályalkotás folyamatának minden szakaszában: a regionális és helyi önkormányzatokat érintő jogszabályok előkészítésében, módosításában és nyomon követésében egyaránt. Ezáltal a polgárokhoz legközelebb eső kormányzati szintek nagyobb mértékben járulhatnak hozzá az uniós politikákhoz, és fokozódik a lakosság részvétele az európai integrációban. Immár az uniós jogalkotásban döntéshozói szerepet betöltő mindhárom intézmény az Európai Parlament, az Európai Bizottság és a Tanács köteles konzultálni a Régiók Bizottságával olyankor, amikor regionális hatással bíró területen alkot jogszabályt. Az RB számos új politikaterületen például az energia és az éghajlatváltozás területén is véleményt alkot majd. Az általános érdekű szolgáltatásokkal azaz a szociális, az infrastruktúrához kapcsolódó és a közszolgáltatásokkal, valamint azzal, hogy ezek milyen jelentőséggel bírnak a helyi és regionális önkormányzatok számára, egy a Szerződéshez csatolt jegyzőkönyv foglalkozik. Az RB ezenkívül jogi eszközökkel is rendelkezik ahhoz, hogy az Európai Bíróság előtt védje meg a konzultációhoz való jogát. Előjogai védelméért kiállhat olyan esetekben, amikor úgy véli, hogy azokat más uniós intézmények nem tartották tiszteletben, a regionális és helyi hatáskörök sérelme miatt pedig megtámadhatja a szubszidiaritás elvének meg nem felelő uniós jogszabályokat. Miként védelmezi a Régiók Bizottsága a helyi és regionális érdekeket uniós szinten? Az RB konzultációkat szervez a helyi és regionális önkormányzatokkal; az RB együttműködik az Európai Bizottsággal a hatáselemzés kidolgozásában (RB/EB együttműködési megállapodás). Az Európai Bizottság elfogadja a jogalkotási javaslatot, és kötelező jelleggel konzultál az RB-vel. Az RB együttműködik a helyi és regionális önkormányzatokat képviselő szövetségekkel és a szubszidiaritásfigyelő hálózattal annak érdekében, hogy beépítse szempontjaikat, majd pedig elfogadja a jogalkotási javaslatról szóló véleményét. Amennyiben a jogalkotási javaslatot más EUintézmények jelentős mértékben módosítják: Amennyiben az elfogadott uniós jogszabály továbbra sem felel meg a szubszidiaritás elvének, az RB jogsértési eljárást indít az Európai Bíróságnál. Az Európai Parlament és a Tanács elfogadja az uniós jogszabályt. Az RB figyelemmel kíséri az uniós jogszabályok végrehajtását. A jogalkotást megelőző szakaszban az Európai Bizottság értékeli a szakpolitikai lehetőségeket, és előkészíti a jogalkotási javaslatot. Nyolc héten belül: az RB együttműködik a nemzeti és a regionális parlamentekkel annak megvizsgálása érdekében, hogy a javaslat megfelel-e a szubszidiaritási elvnek ( korai előrejelző rendszer ). Az EU-intézmények megkezdik a jogalkotási javaslat megvitatását. Az Európai Parlament és a Tanács köteles konzultálni az RB-vel. Az RB elfogadja a jogalkotási javaslatról szóló átdolgozott véleményét. Az uniós jogszabályok végrehajtása: mintegy 70%-ukat a régiók és a helyi önkormányzatok hajtják végre a jogalkotói hatáskörrel bíró regionális közgyűléseknek át kell ültetniük az uniós irányelveket. A konzultáció kötelező minden, a gazdasági, a társadalmi és a területi kohézió, a transzeurópai közlekedési hálózatok, a közlekedés, a távközlés és az energia, a közegészségügy, az oktatás és az ifjúságügy, a kultúra, a foglalkoztatás, a szociális politika, a környezetvédelem, a szakképzés és az éghajlatváltozás terén tervezett uniós jogszabály esetén. Az Európai Parlament, a Tanács és az Európai Bizottság bármely más területen is konzultálhat az RB-vel, de különösen a határokon átnyúló együttműködéssel kapcsolatos esetekben kötelező ezt megtennie. Az RB saját kezdeményezésére is kibocsáthat véleményt olyan esetekben, amikor ezt indokoltnak tartja. Új eljárások Az RB eljárásait úgy alakította át, hogy azokba beépülhessenek a Lisszaboni Szerződésben rögzített jogi változások. Fokozott jelenlét az EU jogalkotási eljárásában: az RB szakbizottságai újrafogalmazhatják véleményeiket, hogy így gyorsan és megfelelő módon reagáljanak az Európai Bizottság, az Európai Parlament és a Tanács között folyó vitákra. Keresetek az Európai Bíróságnál: az RB jogainak védelme és a szubszidiaritást sértő uniós jogszabályok megsemmisítése érdekében a kereset benyújtását a plenáris ülés többségi szavazással, vagy sürgős esetekben az Elnökség határozatban hagyhatja jóvá. 3

4 3 Szorosabb munkakapcsolat az Európai Bizottsággal Ha kezelni kívánjuk az előttünk álló összetett kihívásokat, az összes társadalmi szereplőnek az európai intézményeknek, a nemzeti, regionális és helyi szintű kormányzatoknak, a szociális partnereknek és a civil társadalomnak együtt kell működnie annak érdekében, hogy ugyanabban az irányban lépjenek előre. Csak partnerekként érhetünk el haladást Európában. José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke A Lisszaboni Szerződés új lendületet ad a Régiók Bizottsága és az Európai Bizottság kapcsolatának. A Lisszaboni Szerződés végrehajtásával az RB intenzívebbé teszi majd az Európai Bizottsággal folytatott megbeszéléseit a jogalkotási eljárás kezdetétől a végéig. Konzultációk és vélemények formájában megnyilvánuló hozzájárulása érezhetően javítani fogja a jogalkotás hatékonyságát, és következetesebb uniós jogszabályokat eredményez, melyek kevesebb terhet jelentenek a helyi és regionális önkormányzatok számára. Az új folyamat szerint az RB proaktív szerepet vállal még azelőtt, hogy az Európai Bizottság beterjesztené az új jogalkotási aktusra vonatkozó javaslatát. Ebben a szakaszban az RB közvetít a regionális és helyi önkormányzatok, valamint az Európai Bizottság között a társadalmi, gazdasági és regionális hatások felmérése terén. Ennek kereteit a Szerződésben rögzített elmélyített konzultációra vonatkozó rendelkezések, valamint az Európai Bizottság és a Régiók Bizottsága között létező együttműködési megállapodás hozza létre. Az RB együttműködik a nemzeti, regionális és helyi önkormányzatokkal, valamint a régiók és városok szövetségeivel az uniós jogszabályok helyi és regionális hatásainak elemzése terén, illetve annak biztosításában, hogy a tagállamok megfelelő módon alkalmazzák azokat. Miután az Európai Bizottság hivatalosan benyújtja jogalkotási javaslatát, az RB véleményei nagyobb hangsúlyt helyeznek annak megállapítására, hogy a javaslat megfelel-e a szubszidiaritási elvnek. Az RB együttműködik a nemzeti és regionális parlamentekkel, valamint felhasználja szubszidiaritásfigyelő hálózatát is annak érdekében, hogy véleményeiben megjelenítse az európai régióktól és helyi önkormányzatoktól érkező hozzászólásokat. Az RB ezenkívül felkéri az Európai Bizottságot, hogy tartsa tiszteletben az ismételt konzultációhoz való jogát, amennyiben a javaslat jelentős mértékben megváltozna a jogalkotási folyamat során. Az a tény, hogy az RB az Európai Bíróságon megtámadhatja a jogszabályt, arra ösztönzi az Európai Bizottságot, hogy biztosítsa az RB véleményeinek beépítését a javaslatba még azelőtt, hogy az jogszabállyá válna. Az Európai Bizottság és a Régiók Bizottsága közötti együttműködés Egy az Európai Bizottság és az RB között 2007-ben létrejött megállapodás szorosabb munkakapcsolat kialakítását célozza, valamint azt, hogy a helyi és regionális szintű érintettekkel a lehető legkorábbi fázisban kerüljön sor konzultációra. A Lisszaboni Szerződés lehetővé teszi ennek a megállapodásnak a teljes mértékű végrehajtását. Az Európai Bizottság ismerteti éves munkaprogramját a Régiók Bizottságával. Azonosítják a kiemelt területekre vonatkozó javaslatokat amelyekkel kapcsolatosan kötelező vagy fakultatív módon konzultációt kell folytatni. Az Európai Bizottság felkéri az RB-t, hogy készítsen előretekintő véleményeket a jövőbeli uniós politikákról, és tanulmányokat a javaslatok hatásairól. Egyes esetekben pedig a már hatályba lépett irányelvek hatásainak felmérésére kéri fel a bizottságot. A szubszidiaritásfigyelő hálózat A Régiók Bizottsága szubszidiaritásfigyelő hálózatára támaszkodik annak biztosítása érdekében, hogy a helyi és regionális önkormányzatok be legyenek vonva az uniós politikák kidolgozásába, végrehajtásába és értékelésébe. A Régiók Bizottsága által 2005-ben létrehozott hálózat jobb információcserét tesz lehetővé az EU összes helyi és regionális önkormányzata, azok szövetségei és a nemzeti parlamentek között a helyi és regionális önkormányzatokra közvetlen hatással bíró európai bizottsági politikák és javaslatok tárgyában. A százhúsznál is több partner minden, az RB által vizsgált politikai és jogalkotási dokumentumról eljuttatja értékelését, értékes hozzájárulást nyújtva így az előadóknak a vélemények kidolgozása során. Szubszidiaritás: az az elv, amely szerint a döntéseket a polgárokhoz lehető legközelebbi szinten kell meghozni. Ez azt jelenti, hogy a megosztott hatáskör alá eső területeken csak akkor szabad uniós szintű intézkedést hozni, ha a politika célkitűzései helyi, regionális vagy nemzeti szinten nem érhetőek el, így azok az Unió szintjén hatékonyabban valósíthatóak meg. A szubszidiaritás kapcsolódik az arányosság elvéhez, amely szerint az uniós intézkedések nem léphetik túl azt a mértéket, ami az EU-Szerződés által kitűzött célok eléréséhez feltétlenül szükséges. Több lehetőség esetén az EU-nak azt az intézkedést kell meghoznia, amely a nemzeti, regionális és helyi szintű kormányzatok számára a legnagyobb szabadságot biztosítja. 4

5 4 Politikaibb jellegű kapcsolat az Európai Parlamenttel Az európai polgárok választott képviselőiként az Európai Parlament és a Régiók Bizottsága tagjai növelik az Európai Unió demokratikus legitimitását. A Lisszaboni Szerződés szorosabb és egyértelműbb kapcsolatot teremt a két intézmény között. Ezáltal a polgárok remélhetőleg jobban fognak kötődni az Európai Unióhoz, és nagyobb bizalommal fognak viseltetni annak demokratikus jellege iránt. A Szerződés által bevezetett legjelentősebb változás az, hogy a Parlament az Európai Bizottság és a Tanács mellett köteles konzultálni az RB-vel minden olyan politikaterületen, amelyen eddig azt az Európai Bizottságnak és a Tanácsnak meg kellett tennie. Azáltal, hogy lehetősége van az uniós intézmények által végrehajtott módosításokat követően átdolgozni véleményeit, az RB képes lesz követni az Európai Parlamentben zajló vitákat, tájékoztatni az előadókat és gyorsan reagálni a politikai változásokra. A folyamat révén konkrétabbá és politikaibb jellegűvé válik az RB és az Európai Parlament közötti kapcsolat. Szükségünk van a regionális szint véleményére az európai jogalkotási folyamat során, hiszen a jogszabályok nagyon gyakran a helyi és regionális önkormányzatok szintjén kerülnek végrehajtásra. Jerzy Buzek, az Európai Parlament elnöke Egy új korai előrejelző rendszer értelmében az Európai Parlament egyszerű többségi szavazással megállíthatja a jogalkotási javaslatokat, amennyiben a nemzeti parlamentek kifogással élnek a szubszidiaritást illetően. Ha az RB osztja a nemzeti parlamentek álláspontját, biztosítja, hogy az Európai Parlament annak megfelelően cselekedjen. A Tanács hasonló hatáskörrel rendelkezik a javaslatok elutasítására. 5

6 5 Együttműködés a nemzeti parlamentekkel: az EU közeledik a polgárokhoz [A Régiók Bizottsága] felhívja a nemzeti parlamenteket, melyek ugyanúgy, mint az RB, szintén jogosultságot kaptak a Bírósághoz benyújtható keresetre, hogy indítsanak állandó párbeszédet az RB-vel annak érdekében, hogy közös stratégiákat alakíthassanak ki a szubszidiaritási jegyzőkönyv hatékony alkalmazására, valamint hogy konzultáljanak a helyi és regionális szint képviselőivel, és különösképpen a jogalkotói hatáskörrel rendelkező regionális parlamentek közötti konzultációkat nemzeti szinten hatékonyan és átlátható módon valósítsák meg a gyakorlatban. A Régiók Bizottsága véleménye: Irányvonalak a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásához és ellenőrzéséhez (2005) A Lisszaboni Szerződés lehetőséget ad a nemzeti parlamenteknek arra, hogy hallassák hangjukat az uniós jogalkotásban. Az új szubszidiaritásfigyelő előrejelző rendszer szerint még mielőtt a jogalkotási folyamat továbblépne, az Európai Bizottság ellenőrzésre a nemzeti parlamentek elé terjeszti a jogszabályra vonatkozó javaslatot. A tizenhárom országgyűlési felsőház közül hét regionális és helyi önkormányzatokat képvisel. Azokban a tagállamokban, amelyekben a regionális közgyűlés jogalkotói hatáskörrel rendelkezik, a nemzeti parlamenteknek konzultálniuk kell ezekkel a képviseleti szervekkel. Az előrejelző rendszer keretében rendelkezésre álló nyolc hét alatt a Régiók Bizottsága szorosan együttműködik a nemzeti és regionális parlamentekkel a kölcsönös információcsere fokozása, valamint az európai bizottsági javaslat területi hatásainak értékelése érdekében, illetve hogy megállapítsák, vajon a javasolt kérdés hatékonyabban megoldható-e nemzeti, regionális vagy helyi szinten. E politikai tevékenységek középpontjában az RB számos regionális és több nemzeti parlamentet is tömörítő szubszidiaritásfigyelő hálózata áll. Véleményeiben az RB ellenezheti vagy támogathatja a nemzeti parlamentek aggályait, és ugyanígy felkérheti az Európai Bizottságot arra, hogy folytassa vagy vizsgálja felül javaslatait. Az RB az előrejelző rendszer eredménye alapján átdolgozhatja eredeti véleményét. Ha az RB osztja azt az álláspontot, miszerint az Európai Bizottság javaslata sérti a szubszidiaritás elvét, kérheti az Európai Parlamentet és/vagy a Tanácsot, hogy állítsák le a folyamatban levő jogalkotási eljárást. A Régiók Bizottsága csatlakozhat a bármely nemzeti parlament vagy annak bármely kamarája által az Európai Bíróságnál indított keresethez, amelynek célja egy uniós jogszabály érvénytelenítése a szubszidiaritás elvének sérelme alapján. Szubszidiaritás, valamint a nemzeti, regionális és helyi szintű önkormányzatok A Szerződés most először tesz konkrét utalást a helyi és regionális önkormányzásra, valamint a szubszidiaritás regionális és helyi dimenziójára. A Szerződés kijelenti: A szubszidiaritás elvének megfelelően azokon a területeken, amelyek nem tartoznak kizárólagos hatáskörébe, az Unió csak akkor és annyiban jár el, amikor és amennyiben a tervezett intézkedés céljait a tagállamok sem központi, sem regionális vagy helyi szinten nem tudják kielégítően megvalósítani, így azok a tervezett intézkedés terjedelme vagy hatása miatt az Unió szintjén jobban megvalósíthatók. Korai előrejelző mechanizmus: a nemzeti parlamentek nyolc héten belül véleményt küldhetnek az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, illetve az Európai Bizottságnak, amelyben ismertetik azokat az okokat, amelyek alapján úgy gondolják, hogy a javasolt uniós jogalkotási aktus sérti a szubszidiaritás elvét. Minden nemzeti parlament eldöntheti, hogy mely regionális parlamentekkel vagy közgyűlésekkel konzultál. - Ha a nemzeti parlamentek egyharmada úgy véli, hogy egy javaslat nincs összhangban a szubszidiaritás elvével, az Európai Bizottság felülvizsgálja javaslatát, de fenn is tarthatja azt. - Ha a nemzeti parlamentek egyszerű többsége ellenez egy javaslatot, az Európai Bizottság felülvizsgálja javaslatát, de fenn is tarthatja azt. Ebben az esetben azonban a Miniszterek Tanácsa vagy az Európai Parlament a Tanács tagjainak 55%-át képező többség vagy az Európai Parlamentben leadott szavazatok többsége alapján úgy határozhat, hogy a javaslat nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével, ezért a jogalkotási javaslatot nem vizsgálják tovább. 6

7 6 Az Európai Bírósághoz történő keresetbenyújtás lehetősége megerősíti az RB hatásköreit A Szerződés feljogosítja a Régiók Bizottságát arra, hogy az Európai Bíróság előtt megtámadja az uniós jogszabályokat, amennyiben úgy véli, hogy azok nem veszik megfelelő módon figyelembe a regionális és helyi szempontokat, vagy ha az uniós intézmények nem tartották tiszteletben az RB konzultációhoz való jogát. Ez a jogi támogatás megerősíti az RB kibővült konzultációs jogait és a döntéshozatali folyamatban ráruházott szélesebb hatásköröket. Ennek eredményeként várhatóan fokozott konzultációra kerül sor a jogalkotási folyamat korábbi fázisában. Az RB reméli, hogy nem lesz szüksége arra, hogy az Európai Bírósághoz forduljon. A keresetbenyújtás joga annak biztosításához is hozzájárul, hogy az RB-t ismét meghallgassák abban az esetben, ha az Európai Bizottság, az Európai Parlament vagy a Tanács jelentős mértékben módosítja a javaslatot a jogalkotási folyamat során. Abban az esetben, ha az Európai Bizottság valóban új javaslatot nyújt be, az RB megállapíthatja, hogy a javaslat eltér attól, amiről eredetileg véleményt bocsátott ki. Az RB alapvetően két esetben nyújthat be keresetet az Európai Bírósághoz: ha egy uniós jogalkotási aktus nem tartja tiszteletben a szubszidiaritás elvét és különösen ha a regionális és helyi szintű hatásköröket sérti, ha a jogalkotási folyamat során az uniós intézmények megkerülték a Régiók Bizottságát, és figyelmen kívül hagyták intézményes jogait. bilderbox - fotolia.com 7

8 Regionális és helyi önkormányzatok Európában Több mint helyi és regionális önkormányzat működik EU-szerte; közülük 75 regionális közgyűlés rendelkezik jogalkotói hatáskörrel. A helyi és regionális önkormányzatok hajtják végre az EU-jogszabályok 70%-át. Ők képviselik: az EU-27 GDP-jének 16%-át, a közfoglalkoztatás 56%-át, a közkiadások 1/3-át, a közberuházások 2/3-át. A Régiók Bizottsága számokban Az 1994-ben létrehozott Régiók Bizottságát a regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlését az EU 27 tagállama által delegált 344 tag: regionális vagy helyi szinten megválasztott képviselő alkotja. Az RB-vel tizenöt területen kötelező konzultációt folytatni ezek hat tematikus szakbizottság között vannak felosztva. Az RB évente 5 plenáris ülést tart, és véleményt bocsát ki. 8 Rue Belliard/Belliardstraat, 101_1040 Bruxelles/Brussel _ BELGIQUE/BELGIË Tel _Fax

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.11.25. C(2014) 9048 final A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) a Bizottság főigazgatói, valamint a szervezetek vagy önfoglalkoztató személyek közötti megbeszélésekről

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE(29/2010)

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE(29/2010) EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Jogi Bizottság 22.11.2010 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE(29/2010) Tárgy: A Holland Királyság Képviselőházának indoklással ellátott véleménye a harmadik országbeli állampolgárok

Részletesebben

106. plenáris ülés április 2 3. A Régiók Bizottsága ÁLLÁSFOGLALÁSA

106. plenáris ülés április 2 3. A Régiók Bizottsága ÁLLÁSFOGLALÁSA 106. plenáris ülés 2014. április 2 3. RESOL-V-012 A Régiók Bizottsága ÁLLÁSFOGLALÁSA A TÖBBSZINTŰ KORMÁNYZÁSRÓL SZÓLÓ EURÓPAI CHARTÁRÓL Rue Belliard/Belliardstraat 101 1040 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË

Részletesebben

Döntéshozatal, jogalkotás

Döntéshozatal, jogalkotás Az Európai Unió intézményei Döntéshozatal, jogalkotás 2012. ősz Lattmann Tamás Az Európai Unió intézményei intézményi egyensúly elve: EUSZ 13. cikk az intézmények tevékenységüket az alapító szerződések

Részletesebben

A SZUBSZIDIARITÁS ELVE

A SZUBSZIDIARITÁS ELVE A SZUBSZIDIARITÁS ELVE Az Unió nem kizárólagos hatáskörei vonatkozásában a szubszidiaritás Európai Unióról szóló szerződésben foglalt elve meghatározza azokat a feltételeket, amelyek mellett az Unió rendelkezik

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.6.22. COM(2016) 407 final 2016/0189 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió nevében az EGT Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás XIX. mellékletének (Fogyasztóvédelem)

Részletesebben

A magyar uniós elnökség és a régiók jövője című konferencia. 2009. május 21-22. Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola

A magyar uniós elnökség és a régiók jövője című konferencia. 2009. május 21-22. Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Hol tart az Európai Unió a többszintű kormányzás intézményrendszerének kiépítésében Dr. Szalay András EU Régiók Bizottsága tagja Veszprémi önkormányzati képviselő A magyar uniós elnökség és a régiók jövője

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Jogi Bizottság 27.5.2011 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE (43/2011) Tárgy: Az Ír Köztársaság képviselőházának (Dáil Éireann) indokolással ellátott véleménye a közös konszolidált

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Külügyi Bizottság. 21.3.2005 PE 355.681v01-00

EURÓPAI PARLAMENT. Külügyi Bizottság. 21.3.2005 PE 355.681v01-00 EURÓPAI PARLAMENT 2004 ««««««««««««Külügyi Bizottság 2009 21.3.2005 1-24.MÓDOSÍTÁS Véleménytervezet Gerardo Galeote Quecedo Az Európai Külügyi Szolgálat létrehozásának intézményi vonatkozásai (2004/2207(INI))

Részletesebben

A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA ELNÖKSÉGÉNEK 127. ÜLÉSE január 26.

A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA ELNÖKSÉGÉNEK 127. ÜLÉSE január 26. Brüsszel, 2011. január 10. A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA ELNÖKSÉGÉNEK 127. ÜLÉSE 2011. január 26. 6. PONT AZ EURÓPAI TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI CSOPORTOSULÁSOK (EGTC) PLATFORMJÁNAK LÉTREHOZÁSA Előterjesztő: a főtitkár

Részletesebben

94. plenáris ülés 2012. február 15 16. A Régiók Bizottsága VÉLEMÉNYE

94. plenáris ülés 2012. február 15 16. A Régiók Bizottsága VÉLEMÉNYE 94. plenáris ülés 2012. február 15 16. CIVEX-V-020 A Régiók Bizottsága VÉLEMÉNYE A TÖBBSZINTŰ KORMÁNYZÁS EURÓPAI KULTÚRÁJÁNAK KIALAKÍTÁSA: A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA FEHÉR KÖNYVÉNEK NYOMON KÖVETÉSE A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA

Részletesebben

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Európai Gazdasági és Szociális Bizottság AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Külkapcsolatok Az EGSZB és a Nyugat-Balkán: kétszintű megközelítés Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) kettős regionális

Részletesebben

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11)

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) C 200/58 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.8.25. A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA üdvözli az előző programoknak

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, december 9. (OR. en) 16651/13 Intézményközi referenciaszám: 2013/0375 (NLE) PECHE 553

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, december 9. (OR. en) 16651/13 Intézményközi referenciaszám: 2013/0375 (NLE) PECHE 553 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2013. december 9. (OR. en) 16651/13 Intézményközi referenciaszám: 2013/0375 (NLE) PECHE 553 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS HATÁROZATA az Európai

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.7.1. COM(2016) 437 final 2016/0200 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény (CITES)

Részletesebben

*** AJÁNLÁSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2012/0268(NLE) 21.5.2013

*** AJÁNLÁSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2012/0268(NLE) 21.5.2013 EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 21.5.2013 2012/0268(NLE) *** AJÁNLÁSTERVEZET az Európai Unió és a Zöld-foki Köztársaság közötti, a jogellenesen tartózkodó személyek

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/134-23/2016 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Az Unió számára nincs lehetetlen 2.rész

Az Unió számára nincs lehetetlen 2.rész 2009 július 11. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Az Unió értékelve számára nincs Mérték 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Új népszavazás, a 2008-as sikertelen referendum után Írország 2009. október 2-án újra

Részletesebben

A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat

A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat Magyarország Kormánya kiemelt figyelmet fordít és felelősséget visel a fogyatékos személyek iránt, és biztosítani kívánja e

Részletesebben

Alapvető jogok az Európai Unióban, Európai Polgárság

Alapvető jogok az Európai Unióban, Európai Polgárság Alapvető jogok az Európai Unióban, Európai Polgárság 2012. december 13. Európai integráció és emberi jogok az EGK/Euroatom és ESZAK keretében lezajló európai integráció egyértelműen gazdasági célkitűzéseket

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.7.17.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.7.17.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.7.17. C(2014) 4580 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.7.17.) az EN14342 szabvány hatálya alá tartozó bizonyos, bevonat nélküli fa padlóburkolatok

Részletesebben

A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze

A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze Előzmények a Római Szerződésben az oktatásügy kizárólagos nemzeti hatáskörbe tartozó ágazat ennek ellenére a 90-es években elsősorban

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, február 28. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, február 28. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. február 28. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2017/0049 (NLE) 6795/17 UD 55 CORDROGUE 31 JAVASLAT Küldi: Az átvétel dátuma: 2017. február 28. Címzett: Biz.

Részletesebben

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI 1 Jogalap Leírás Eljárási szabályok 1 14. cikk Általános gazdasági érdekű szolgáltatások 15. cikk (3) Hozzáférés az uniós intézmények dokumentumaihoz

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.12.21. COM(2016) 818 final 2016/0411 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.12. COM(2014) 351 final 2014/0179 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió által az EFTA Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás II. mellékletének módosításáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

A TANÁCS 1998. július 17-i 1572/98/EK RENDELETE az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló 1360/90/EGK rendelet módosításáról

A TANÁCS 1998. július 17-i 1572/98/EK RENDELETE az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló 1360/90/EGK rendelet módosításáról A TANÁCS 1998. július 17-i 1572/98/EK RENDELETE az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló 1360/90/EGK rendelet módosításáról AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az Európai Közösséget létrehozó

Részletesebben

9389/1/16 REV 1 ADD 1 ac/ia 1 DRI

9389/1/16 REV 1 ADD 1 ac/ia 1 DRI Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. július 19. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2012/0340 (COD) 9389/1/16 REV 1 ADD 1 A TANÁCS INDOKOLÁSA Tárgy: TELECOM 89 CONSOM 117 MI 374 CODEC 728 PARLNAT

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság 21.6.2012 2012/0049(COD) ***I JELENTÉSTERVEZET az irodai berendezésekre vonatkozó európai uniós energiahatékonysági címkézési programról

Részletesebben

(Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK EURÓPAI PARLAMENT

(Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK EURÓPAI PARLAMENT 2011.8.4. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 229/1 II (Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK EURÓPAI PARLAMENT Az Európai Unió parlamentjei

Részletesebben

* * * Fax: (36 1) 216 7295. Dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos Budapest 1051 Nádor utca 22. Tisztelt Dr. Péterfalvi Attila Úr!

* * * Fax: (36 1) 216 7295. Dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos Budapest 1051 Nádor utca 22. Tisztelt Dr. Péterfalvi Attila Úr! Dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos Budapest 1051 Nádor utca 22. Tisztelt Dr. Péterfalvi Attila Úr! A Magyar Természetvédők Szövetsége 2005 év elején kétszer kérte a Pénzügyminisztériumot, hogy hozza

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Az Európai Unió kohéziós politikája Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kohéziós politika az elnevezés néhány év óta használatos korábban: regionális politika, strukturális politika

Részletesebben

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT INTEGRÁLT TERÜLETI BEFEKTETÉS KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT Az EU kohéziós politikájának következő, 2014 és 2020 közötti időszakával kapcsolatos új szabályokat és jogszabályokat 2013 decemberében

Részletesebben

Tájékoztatások és közlemények

Tájékoztatások és közlemények Az Európai Unió Hivatalos Lapja ISSN 1725-518X C 83 Magyar nyelvű kiadás Tájékoztatások és közlemények 53. évfolyam 2010. március 30. Közleményszám Tartalom Oldal 2010/C 83/01 Az Európai Unióról szóló

Részletesebben

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 21 Ungarischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 21 Ungarischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 21 Ungarischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 BELSŐ MEGÁLLAPODÁS A TAGÁLLAMOK KORMÁNYAINAK A TANÁCS KERETÉBEN ÜLÉSEZŐ KÉPVISELŐI KÖZÖTT AZ AKCS-EK PARTNERSÉGI

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2016/1993 IRÁNYMUTATÁSA

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2016/1993 IRÁNYMUTATÁSA L 306/32 IRÁNYMUTATÁSOK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2016/1993 IRÁNYMUTATÁSA (2016. november 4.) az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti értékelés összehangolásának elveiről, valamint

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.11.28. COM(2014) 714 final 2014/0338 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés területén

Részletesebben

III. (Előkészítő jogi aktusok) EURÓPAI PARLAMENT

III. (Előkészítő jogi aktusok) EURÓPAI PARLAMENT C 271 E/18 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.10.7. III (Előkészítő jogi aktusok) EURÓPAI PARLAMENT A külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik

Részletesebben

Az EU terrorizmusellenes politikája A legfontosabb eredmények és a jövõbeni kihívások

Az EU terrorizmusellenes politikája A legfontosabb eredmények és a jövõbeni kihívások BIZTONSÁGPOLITIKA 3 Az EU terrorizmusellenes politikája A legfontosabb eredmények és a jövõbeni kihívások Ez évben lett öt éves az Európai Unió terrorizmusellenes stratégiája. Az EU Bizottsága 2010 júliusában

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.12.21. COM(2011) 909 végleges 2011/0444 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Seychelle-szigeteknek a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

15. szakbizottsági ülés szeptember 24. Az Uniós polgárság, kormányzás, intézményi és külügyek szakbizottság MUNKADOKUMENTUMA

15. szakbizottsági ülés szeptember 24. Az Uniós polgárság, kormányzás, intézményi és külügyek szakbizottság MUNKADOKUMENTUMA 15. szakbizottsági ülés - 2012. szeptember 24. CIVEX-V-036 Az Uniós polgárság, kormányzás, intézményi és külügyek szakbizottság MUNKADOKUMENTUMA AZ UNIÓS POLGÁRSÁG ERŐSÍTÉSE: AZ UNIÓS POLGÁROK VÁLASZTÓJOGÁNAK

Részletesebben

A Bizottság (European Commission) A Bizottság szervezeti felépítése 2004. november 1-tıl. A Bizottság tagjai

A Bizottság (European Commission) A Bizottság szervezeti felépítése 2004. november 1-tıl. A Bizottság tagjai 2007-tıl két további tag! A Bizottság (European Commission) Az Európai Bizottság Kormányszerően mőködı, döntéselıkészítı, javaslattevı, egyes esetekben végrehajtó szerv. Szupranacionális jellegő: nem a

Részletesebben

a központi közigazgatásban dolgozó közszolgálati tisztviselők tájékoztatására és a velük folytatott konzultációra vonatkozó általános keretről

a központi közigazgatásban dolgozó közszolgálati tisztviselők tájékoztatására és a velük folytatott konzultációra vonatkozó általános keretről MEGÁLLAPODÁS a központi közigazgatásban dolgozó közszolgálati tisztviselők tájékoztatására és a velük folytatott konzultációra vonatkozó általános keretről Preambulum 1., 2013 decemberében a Bizottság

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2008. november 18. (OR. en) 11263/4/08 REV 4 ADD 1. Intézményközi referenciaszám: 2007/0163 (COD)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2008. november 18. (OR. en) 11263/4/08 REV 4 ADD 1. Intézményközi referenciaszám: 2007/0163 (COD) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2008. november 18. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2007/0163 (COD) 11263/4/08 REV 4 ADD 1 EDUC 173 MED 39 SOC 385 PECOS 16 CODEC 895 A TANÁCS INDOKOLÁSA Tárgy:

Részletesebben

Konzultatív testület, amely a civil társadalmat képviseli

Konzultatív testület, amely a civil társadalmat képviseli Mi az EGSZB? Konzultatív testület, amely a civil társadalmat képviseli Az Európai Parlamentet, a Tanácsot és a Bizottságot a Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága segíti, tanácsadói minőségben.

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.10.3. COM(2016) 630 final 2016/0307 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a Brazil Szövetségi Köztársaság között az 1994. évi Általános Vámés Kereskedelmi

Részletesebben

* JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2011/0447(NLE) 4.11.2014

* JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2011/0447(NLE) 4.11.2014 EURÓPAI PARLAMENT 2014 2019 Jogi Bizottság 4.11.2014 2011/0447(NLE) * JELENTÉSTERVEZET az Oroszországi Föderációnak a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980.

Részletesebben

2. Az elnökség a jelentésben figyelembe vette a delegációk megjegyzéseit, és azt december 3-án benyújtotta az Állandó Képviselők Bizottságának.

2. Az elnökség a jelentésben figyelembe vette a delegációk megjegyzéseit, és azt december 3-án benyújtotta az Állandó Képviselők Bizottságának. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2014. december 4. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2013/0045 (CNS) 16498/14 FISC 222 ECOFIN 1159 JELENTÉS Küldi: Címzett: az elnökség a Tanács Előző dok. sz.: 16120/1/14

Részletesebben

Kulturális és Oktatási Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről. a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részére

Kulturális és Oktatási Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről. a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részére Európai Parlament 2014-2019 Kulturális és Oktatási Bizottság 2015/0278(COD) 10.5.2016 VÉLEMÉNYTERVEZET a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részére a

Részletesebben

HU Egyesülve a sokféleségben HU A7-0033/11. Módosítás. Romana Jordan a PPE képviselıcsoportja nevében

HU Egyesülve a sokféleségben HU A7-0033/11. Módosítás. Romana Jordan a PPE képviselıcsoportja nevében 7.3.2012 A7-0033/11 11 Romana Jordan 38 bekezdés 38. hangsúlyozza, hogy az energiahatékonysági tervet frissíteni kell, olyan kötelezı célkitőzésekkel kiegészítve, amelyek tényleges, számszerősített intézkedések

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.2.26. COM(2014) 106 final 2014/0054 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az EU Kína vám-együttműködési vegyes bizottságban az Európai Unió engedélyezett gazdálkodói programja

Részletesebben

MEGFELELÉSI TÁBLÁZATOK ( 1 )

MEGFELELÉSI TÁBLÁZATOK ( 1 ) 2008.5.9. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 115/361 MEGFELELÉSI TÁBLÁZATOK ( 1 ) Az Európai Unióról szóló szerződés Korábbi számozás az Európai Unióról szóló Új számozás az Európai Unióról szóló I.

Részletesebben

Civil szervezetek együttműködési lehetőségei. Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001

Civil szervezetek együttműködési lehetőségei. Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001 Civil szervezetek együttműködési lehetőségei Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001 Civil szervezetek szerepe Részvételi demokrácia elősegítése Állampolgárok csoportjai véleményének

Részletesebben

Harmadik országból érkező idénymunkások

Harmadik országból érkező idénymunkások Harmadik országból érkező idénymunkások Szerkesztői bevezető Jelen tanulmánykötet szerkesztési elvei között szerepelt, hogy a Magyarországot és az Európai Uniót érintő migráció kapcsán a lehető legtöbb

Részletesebben

Mire jó a Nemzeti Ifjúsági Tanács?

Mire jó a Nemzeti Ifjúsági Tanács? Mire jó a Nemzeti Ifjúsági PR E S E N TA TION Tanács? Szabados Viktor magyar EU-elnökségi összekötő Budapest, 2011. április 30. Mire jó a Nemzeti Ifjúsági Tanács? PR E S E N TA TION K V_S Mire jó a Nemzeti

Részletesebben

A fogyasztóvédelem a fogyasztók szemszögéből Dr. Baranovszky György

A fogyasztóvédelem a fogyasztók szemszögéből Dr. Baranovszky György A fogyasztóvédelem a fogyasztók szemszögéből Dr. Baranovszky György Budapest, 2014. december 4. Mi alapján ítél a fogyasztó? - Szempontok A hétköznapokban nyert saját tapasztalatok. A média, mint hírforrás

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Jogforrások, költségvetés 139. lecke A közösségi jog Az EGK Szerződésnek

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz:

MELLÉKLET. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.3.23. COM(2017) 134 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

Részletesebben

Költségvetési Bizottság JELENTÉSTERVEZET

Költségvetési Bizottság JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Költségvetési Bizottság 10.3.2011 2011/2018(BUD) JELENTÉSTERVEZET az Európai Parlament tervezett bevételeiről és kiadásairól a 2012-es pénzügyi évre I. szakasz Parlament (2011/2018(BUD))

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, február 8. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, február 8. (OR. en) Conseil UE Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. február 8. (OR. en) Intézményközi referenciaszámok: 2016/0010 (CNS) 2016/0011 (CNS) 5827/16 LIMITE PUBLIC FISC 14 ECOFIN 71 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett:

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT Az ülés dokumentuma NAPIREND ÁPRILIS 24., PÉNTEK 09/04/23 PE /OJVE. HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT Az ülés dokumentuma NAPIREND ÁPRILIS 24., PÉNTEK 09/04/23 PE /OJVE. HU Egyesülve a sokféleségben HU EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Az ülés dokumentuma NAPIREND 2009. ÁPRILIS 24., PÉNTEK 09/04/23 PE HU Egyesülve a sokféleségben HU Eljárások magyarázata Ha a Parlament nem dönt másképp, a vizsgált szövegekre

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉS EURÓPAI UNIÓS VONATKOZÁSAI

A KÖZBESZERZÉS EURÓPAI UNIÓS VONATKOZÁSAI 1.oldal 06 A KÖZBESZERZÉS EURÓPAI UNIÓS VONATKOZÁSAI 2009. NOVEMBER 2-5. Brüsszeli terepszemle - Közbeszerzési politika és elvek az Európai Unióban: sikeres részvétel az uniós közbeszerzési piacon 2.oldal

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE

Javaslat A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.10.6. COM(2016) 653 final 2016/0319 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések

Részletesebben

2011.2.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 55/13

2011.2.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 55/13 2011.2.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 55/13 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 182/2011/EU RENDELETE (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Gazdasági és Monetáris Bizottság 26/2005. SZ. KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE. A Szlovák Nemzeti Tanács (Národná Rada) válaszai

EURÓPAI PARLAMENT. Gazdasági és Monetáris Bizottság 26/2005. SZ. KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE. A Szlovák Nemzeti Tanács (Národná Rada) válaszai EURÓPAI PARLAMENT 2004 ««««««««««««Gazdasági és Monetáris Bizottság 2009 26/2005. SZ. KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: A Szlovák Nemzeti Tanács (Národná Rada) válaszai Mellékelve a tagok megtalálhatják

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

Alkotmányügyi Bizottság JELENTÉSTERVEZET. Vélemény előadója(*): Gál Kinga, Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Alkotmányügyi Bizottság JELENTÉSTERVEZET. Vélemény előadója(*): Gál Kinga, Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Alkotmányügyi Bizottság 2009/2241(INI) 2.2.2010 JELENTÉSTERVEZET az Uniónak az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezményhez történő csatlakozására

Részletesebben

***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA

***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Foglalkoztatási és Szociális Bizottság 2006/0008(COD) 26.1.2009 ***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet

Részletesebben

Bevezető az EU katasztrófavédelmi rendszerébe

Bevezető az EU katasztrófavédelmi rendszerébe Bevezető az EU katasztrófavédelmi rendszerébe EU KONTEXTUS Lisszaboni Szerződés 196 C. tagállami hatáskör szolidaritás elve szubszidiaritás elve egységes fogalom hiánya humanitárius segítségnyújtás normál

Részletesebben

***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 10.2.2010 EP-PE_TC1-COD(2009)0105 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely elsı olvasatban 2010. február 10-én került

Részletesebben

Új távlatok az európai alapjogvédelemben - az EU csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez

Új távlatok az európai alapjogvédelemben - az EU csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez Új távlatok az európai alapjogvédelemben - az EU csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez Szalayné Sándor Erzsébet PTE ÁJK Nemzetközi- és Európajogi Tanszék Európa Központ Szeged, 2010. november

Részletesebben

Az Európa Tanács chartája a demokratikus állampolgárságra nevelésről és emberi jogi nevelésről

Az Európa Tanács chartája a demokratikus állampolgárságra nevelésről és emberi jogi nevelésről Peti Wiskemann Az Európa Tanács chartája a demokratikus állampolgárságra nevelésről és emberi jogi nevelésről Az Európa Tanács chartája a demokratikus állampolgárságra nevelésről és emberi jogi nevelésről

Részletesebben

Foglalkoztatási paktumok Magyarországon Kassa, július 8.

Foglalkoztatási paktumok Magyarországon Kassa, július 8. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Foglalkoztatási paktumok Magyarországon Kassa, 2010. július 8. Előzmények EU tagállamokban kísérleti jelleggel 1997-ben foglalkoztatási paktumok létrehozása

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Vasi Rendőr Sportsegély- és Sportegyesület Elnöksége Szám:.../ 2007 VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely 2007. május 30. 2 A Vasi Rendőr Sportsegély-

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, március 7. (OR. en) 7258/14 TRANS 115

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, március 7. (OR. en) 7258/14 TRANS 115 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2014. március 7. (OR. en) 7258/14 TRANS 115 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2014. február 28. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz. dok. sz.: D031424/03

Részletesebben

A társadalmi kirekesztés elleni közösségi akcióprogram *

A társadalmi kirekesztés elleni közösségi akcióprogram * DOKUMENTUM A társadalmi kirekesztés elleni közösségi akcióprogram * Az Európa Parlament és az Európai Unió Tanácsa, az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés, különös tekintettel a 137(2) cikk második

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.7.6. COM(2015) 325 final 2015/0142 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Moldovai Köztársaságnak a Kormányzati Beszerzési Megállapodáshoz való csatlakozása tekintetében

Részletesebben

RESTREINT UE. Strasbourg, COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg, COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.7.1. COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Javaslat A TANÁCS RENDELETE a 2866/98/EK rendeletnek az euró litvániai

Részletesebben

EMLÉKHELYEK ÉS AZ EURÓPAI ÖRÖKSÉG CÍM

EMLÉKHELYEK ÉS AZ EURÓPAI ÖRÖKSÉG CÍM EMLÉKHELYEK ÉS AZ EURÓPAI ÖRÖKSÉG CÍM LEHETŐSÉGEK AZ EURÓPAI UNIÓS FELLÉPÉSRE BUDAPEST, 2014.09.05. BENKŐNÉ KISS ZSUZSANNA FŐOSZTÁLYVEZETŐ, MINISZTERELNÖKSÉG Az Európai Örökség cím felhívja a figyelmet

Részletesebben

Mivel: A KÖVETKEZŐ DÖNTÉST HOZTA: CT/CA-012/2004/01HU AZ IGAZGATÓTANÁCS,

Mivel: A KÖVETKEZŐ DÖNTÉST HOZTA: CT/CA-012/2004/01HU AZ IGAZGATÓTANÁCS, CT/CA-012/2004/01HU AZ EURÓPAI UNIÓ SZERVEINEK FORDÍTÓKÖZPONTJA ÁLTAL HOZOTT DÖNTÉS A 1049/2001/EK SZ. RENDELET ALKALMAZÁSÁT ILLETŐEN, A DOKUMENTUMOKHOZ VALÓ NYILVÁNOS HOZZÁFÉRÉS VONATKOZÁSÁBAN AZ IGAZGATÓTANÁCS,

Részletesebben

Környezet AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA

Környezet AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA Környezet AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA Minden európai elismeri, hogy a környezet nem megosztható és alapvető fontosságú kötelezettségünk, hogy megvédjük. Az Európai Unió Jó környezetet

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.12.17.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.12.17.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.12.17. C(2013) 9098 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.12.17.) a 2011/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az alternatívbefektetésialapkezelők

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2015.4.23.) a közlekedésben használható alternatív üzemanyagokkal foglalkozó szakértői csoport létrehozásáról

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2015.4.23.) a közlekedésben használható alternatív üzemanyagokkal foglalkozó szakértői csoport létrehozásáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.4.23. C(2015) 2583 final A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2015.4.23.) a közlekedésben használható alternatív üzemanyagokkal foglalkozó szakértői csoport létrehozásáról ( a Fenntartható

Részletesebben

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2010/2311(INI) 27.5.2011. a Külügyi Bizottság részéről

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2010/2311(INI) 27.5.2011. a Külügyi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Külügyi Bizottság 27.5.2011 2010/2311(INI) VÉLEMÉNY a Külügyi Bizottság részéről az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére az EU terrorizmus elleni politikájáról:

Részletesebben

Magyar Vitorlás Szövetség Technikai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata

Magyar Vitorlás Szövetség Technikai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata Magyar Vitorlás Szövetség Technikai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata A Magyar Vitorlás Szövetség (MVSZ) Elnöksége (továbbiakban: MVSZ Elnökség) összhangban a MVSZ Alapszabályával, valamint

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2006R1084 HU 01.07.2013 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 1084/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) a

Részletesebben

10449/16 tk/kb 1 DG B 3A

10449/16 tk/kb 1 DG B 3A Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. június 17. (OR. en) 10449/16 SOC 421 EMPL 280 AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE Küldi: Címzett: a Tanács Főtitkársága a delegációk Előző dok. sz.: 9891/16 SOC 384 EMPL 259 Tárgy:

Részletesebben

Oktatási kézikönyv a diszkriminációról

Oktatási kézikönyv a diszkriminációról Az egyenlő bánásmóddal és esélyegyenlőséggel kapcsolatos tudatosság fokozását célzó szemináriumok civil társadalmi szervezetek számára Oktatási kézikönyv a diszkriminációról Az egyenlő bánásmóddal és az

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EKB)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EKB) AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EKB) Az Európai Központi Bank (EKB) a gazdasági és monetáris unió központi intézménye, és 1999. január 1. óta feladata az euróövezet monetáris politikájának irányítása. Az EKB

Részletesebben

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT INTEGRÁLT FENNTARTHATÓ VÁROSFEJLESZTÉS KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT Az Európai Bizottság 2011 októberében elfogadta a 2014 és 2020 közötti kohéziós politikára vonatkozó jogalkotási javaslatokat

Részletesebben

Módosított javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Módosított javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.9.6. COM(2016) 552 final 2011/0103 (NLE) Módosított javaslat A TANÁCS HATÁROZATA megállapodás aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról; valamint megállapodás alkalmazásáról

Részletesebben

v e r s e n y k é p e s s é g

v e r s e n y k é p e s s é g anyanyelv ápolása kulturális tevékenysége k gyakorlása művészi alkotás szabadsága v e r s e n y k é p e s s é g közös társadalmi szükségletek ellátása K Ö Z K U L T Ú R A közkulturális infrastruktúra működése

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Módosított javaslat a Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: Módosított javaslat a Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.9.6. COM(2016) 552 final ANNEX 2 MELLÉKLET a következőhöz: Módosított javaslat a Tanács határozata az egyrészről az Amerikai Egyesült Államok, másrészről az Európai Unió

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a spordiplomáciáról szóló, a Tanács november i ülésén elfogadott tanácsi következtetéseket.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a spordiplomáciáról szóló, a Tanács november i ülésén elfogadott tanácsi következtetéseket. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. november 23. (OR. en) 14279/16 SPORT 79 FREMP 180 RELEX 932 AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE Küldi: a Tanács Főtitkársága Dátum: 2016. november 22. Címzett: a delegációk Előző

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 13.12.2005 COM(2005) 658 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK A fenntartható fejlődés stratégiájának felülvizsgálatáról Cselekvési

Részletesebben

2001.03.10 Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja C 80. szám NIZZAI SZERZŐDÉS (2001/C 80/01)

2001.03.10 Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja C 80. szám NIZZAI SZERZŐDÉS (2001/C 80/01) NIZZAI SZERZŐDÉS AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS, AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEKET LÉTREHOZÓ SZERZŐDÉSEK ÉS EGYES KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2001/C 80/01) ŐFELSÉGE A BELGÁK KIRÁLYA, ŐFELSÉGE DÁNIA KIRÁLYNŐJE,

Részletesebben