Szövetségi-szervezeti élet. tartoznak és szervezetileg is külön működnek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szövetségi-szervezeti élet. tartoznak és szervezetileg is külön működnek"

Átírás

1 A Ma gyar Olaj- és Gáz ipa ri Bányász Szakszervezet érdekképviseleti lapja MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP 14. évfolyam, 151. szám, Évindító elnökségi ülés A MOL Bányász Szakszervezet Elnöksége január 8-án a MOL székházban tartotta évindító ülését az MBSz elnökének, Biri László elnökletével. Kiemelt témaként tárgyalták meg a MOL Nyrt-nél sorra kerülő Üzemi Tanács és munkavédelmi képviselők választásának előkészítését, az ezzel összefüggő szakszervezeti feladatokat, az elnökségi, alapszervezeti és tisztségviselői teendőket. Szakszervezetünknek a jelöltekkel szembeni elvárása, hogy hitelesen és hozzáértőként képviseljék a választókat, a MOL Nyrt. munkavállalóit a munkaügyi kapcsolatok e fontos participációs intézményénél említette az MBSz elnöke, majd így folytatta: A MOL Nyrt. területén működő szakszervezetek bár más és más országos szövetséghez Szövetségi-szervezeti élet tartoznak és szervezetileg is külön működnek, egy dologban azonban egyetértettek: ez pedig nem más, mint a munkavállalói érdekek elkötelezett képviselete és védelme. A Munka Törvénykönyve üzemi tanácsokra vonatkozó rendelkezései által biztosított lehetőségeknek a legteljesebb kihasználása, a lehető legszélesebb körre kiterjesztett képviselet biztosítása érdekében a jelölő szakszervezetek (Bányász, Vegyész, Olajipari, Olajág Szakszervezet) szakszervezeti közös listában állapodtak meg, - és képviseletükben is arra kérjük a voksoló munkavállalókat, hogy szavazataikkal támogassák a szakszervezeti listán szereplő jelölteket. Előző számunkban már adtunk beharangozót a döntő fontosságú eseményről, közzétettük az MBSz elnökének felhívását, bemutattuk a MOL Bányász jelöltjeit, de ezúttal is felhívjuk a munkavállalók figyelmét, hogy minél többen vegyenek részt a sorra kerülő szavazáson. Válasszák a közös szakszervezeti jelölteket a 13 fős Üzemi Tanácsba, köztük a következő 7 MOL Bányász jelöltet: A kö zel gõ nõ nap al kal má ból meg kü lön böz te tett fi gye lem mel kö szönt jük a hölgy mun ka tár sa - kat, szak szer ve ze ti ta go kat- és tisztségviselõket! MOL Nyrt. Üze mi Ta ná csa és a MOL Bányász Szakszervezet elnöksége A tartalomból: Interjú a KTD új igazgatójával Mit vár a esztendőtől? ÜT és MVK választás Újra bemutatjuk a MOL Bányász jelöltjeit Mi mennyi 2013-ban? Alapszervezetek életéből Nyugdíjkorhatár számítás Évfordulós történések Királyháza, - Tihany, - Fedémes Hírcsatorna Hív és vár a MOL Bányász Szakszervezet!

2 2 MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP Bakos Ernő MOL Nyrt. ÜT elnök; Kis Bálint termelési művezető, Perjésiné Kovács Katalin munkatárs; Szabó Péter termelőmester; Török Károly EBK régióvezető; Vágó Árpád K+F vezető szakértő; Zilahy Zoltán szakértő. Az aktuális szervezetpolitika tárgykörben alapvetően Szakszervezetünk szervezeti élete és munkája került előtérbe, a választási ciklus félidejében újszerű és széleskörű elemzés elvégzését határozta el a MOL Bányász vezetése; Beszéljünk közös dolgainkról sorozatot, helyszíni eszmecserét folytatnak a szerveződési területen működő alapszervezeteknél. Tárgyalnak a tagsággal, tisztségviselőkkel, testületekkel s az elvégzett helyzetelemzés, a tapasztalatok ismeretében meghatározzák a további feladatokat; folyamatos és folytonos feladat a tagmegtartás, a tagtoborzás, a szervezettség fokozása, a tömegbázis erősítése. Nem kampányról van szó, hanem rendszeres, olyan állandó tevékenységről, amely nemcsak felébreszti a közömbös, szervezeten kívüli munkavállalókat, hanem rádöbbenti őket arra, hogy ebben az új, megváltozott helyzetben csak akkor lehetünk még eredményesebbek, ha a dolgozók végre felismerik saját érdekeiket; a szakszervezeti életben is jelentős változásokat hozott a tavaly július elsején életbelépett új Munka Törvénykönyve, amely a jog-és hatáskörök, a tisztségviselők védettsége, az ÜT és szakszervezetek közötti munkamegosztás és még számos témakörben szükségessé teszi az új kihívásokra való felkészülést; feladatot kapott a MOL Bányász ügyvezetés a tekintetben is, hogy záros határidőn belül készítse el tervezetét a évi munkatervre, cselekvési programra. A tervszerűség megköveteli, hogy az elnökségi üléseknek (témák, időpontok) legyen éves ütemezése (tudatos rá-és felkészülés); Juhász Attila, a MOL Bányász alelnöke kapott megbízást arra, hogy erőteljes szervező-munkát végezve tegyen előterjesztést a Dél-magyarországi régió -ban (Szeged-Algyő, Orosháza, Kiskunhalas) létrehozandó területi alapszervezet tárgykörben; A MOL Bányász elnöksége döntött a szakszervezet tulajdonában lévő rendezvénysátor értékesítéséről (vevő: Szank Önkormányzat); felkérte a 48. Olajos Teke Kupa rendezésére a bázakerettyei házigazdákat (Önkormányzat, Sportegyesület, Teke szakosztály). Verseny időpontja: május 31, június 1-2, megbízta a MOL Bányász Hírlap Szerkesztőségét, hogy az érdekképviseleti lapban tegye közzé az adó 1 %- ának felajánlására vonatkozó felhívást (MOL Gondoskodás, Fáklyaláng Kht.). Az elnökség ezúttal is kéri a munkavállalókat, hogy segítsék a közhasznú tevékenységet, a működést. (balogh-kalász) Fotó: Szalai Géza Aláírták a MOL Nyrt. Kollektív Szerződését Érdekegyeztetés A MOL munkáltatói oldala és a társaságunknál működő szakszervezetek aláírták a MOL Nyrt. új Kollektív Szerződését. Adecemberben már közölt bérmegállapodásban foglaltaknak megfelelően a felek a Kollektív Szerződés Kompenzációs mellékletében rögzítették a következő két évre a kompenzációs elemekre vonatkozó megállapodásokat. Ezek szerint a Munka Törvénykönyvét meghaladó mértékében megmarad a bérpótlék, a tavalyi 4%-os alapbéremelést követően emelkedik a évre vonatkozó, 2014-ben kifizetendő eredményérdekeltségi ösztönző mértéke az alapbéremelési keret és a VBK egy része átcsoportosításával, és továbbra is megmarad az egyhavi karácsonyi juttatás. Emellett függelékekben részletezték az egyes divíziókra (Downstream, Kutatás- Termelés, Funkcionális) vonatkozó munkarendek, pótszabadságok, munkaruha juttatások elemeit. Egyúttal a szerződés főszövegét már az új Munka Törvénykönyvének megfelelően alakították ki. A főszöveg és a függelékek határozatlan időre szólnak, a kompenzációs elemekről pedig a évre, tehát két évre született megállapodás. A megállapodás aláírásakor Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató elmondta: A decemberben aláírt, két évre szóló bérmegállapodás kiszámítható viszonyokat teremtett a recesszió sújtotta, bizonytalan, nehezen tervezhető gazdasági környezetben. Ezt erősíti meg a kollektív szerződés, amely tovább stabilizálja társaságunk belső egyensúlyát, biztonságot, tervezhetőséget jelent a munkavállalóknak és a munkáltatónak egyaránt, megőrizve a munkavállalók számára fontos értékeket. Ez a belső egyensúly teremt alapot a társaság további sikeres működéséhez a kihívásokkal teli iparági környezetben. A szakszervezetek és az Üzemi Tanács felkészültsége, konstruktív hozzáállása, értékes szakértői észrevételei nagyban hozzájárultak a megállapodás létrejöttéhez, illetve az olyan fajsúlyos kérdések humánus és higgadt rendezéséhez is, mint az ősszel végrehajtott csoportos létszámcsökkentés, vagy a heti 36 órás munkarendről a heti 40 órás munkarendre való átállás. Szeretném megköszönni a tárgyaló felek gondos munkáját, akik minden eddiginél nyíltabb, partneri párbeszéd során alakítottak ki az érintettek számára korrekt megoldást. A Kollektív Szerződésről a tárgyalás így lezárult, azonban a közös munka nem fejeződött be, az egyeztetések tovább folynak számos kérdésben, így például a következő időszakban felülvizsgáljuk a HAY besorolási rendszert és a Munkavállalói Teljesítménymenedzsment rendszert. MOL Magyarország Társasági Kommunikáció Forrás: Kiss Dániel, Belső közlemények Be a szakszervezetbe! A MOL Bányász Szakszervezetbe!

3 MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP 3 Kihívások előtt a Kutatás-Termelés Interjú a KTD új igazgatójával A MOL Bányász Hírlap olvasói nevében gratulálunk a kinevezéséhez, sok sikert kívánunk e felelősségteljes funkció eredményes betöltéséhez. Nem érte váratlanul a felkérés? Mennyire érzi magát felkészültnek e nagy feladatra? Először is köszönöm a gratulációt! 1996 óta dolgozom a MOL-ban mint olajmérnök. A pályafutásomat a termelésen kezdtem, de néhány évet követően a kútvizsgálat, majd az operatív művelés területére tértem át től közel két évig a Geoinform igazgatójaként dolgoztam. Annak ellenére, hogy nagyon szép időt töltöttem el ott, mindig is kacérkodtam a gondolattal, hogy egyszer majd visszatérek az anyavállalathoz. Talán a vártnál hamarabb nyílt meg a lehetőségem erre. A Glocal projekt kapcsán hirdették meg a Kutatás-Termelés MOL igazgatói pozíciót, amely pályázatot megnyertem. Így aztán a kérdésére a válaszom az, hogy nem ért váratlanul a kinevezésem, bár mindenképpen komoly előrehaladás és karrierlépés volt ez az életemben. Ha nem érezném magam felkészülve a feladatra, akkor eleve meg sem pályáztam volna a pozíciót. Ugyanakkor a rátermettségem, felkészültségem az idő folyamán fog kiderülni, annak alapján, hogy hogyan tudom a vezetőim, a beosztottaim és a saját elvárásaimat teljesíteni, hogyan tudom a Csoport érdekek figyelembe vételével a hazai kutatást és termelést az eddigieknél sokkal hatékonyabbá, jobbá tenni. Tapasztalatai alapján hogyan ítélhető meg a Kutatás Termelés Divízió eddigi tevékenysége, eredményei? Hogyan látja, melyek a szervezet erősségei és működésének gyenge pontjai? Melyek a legnagyobb kihívások? Melyek azok a legfontosabb célok, változások, amelyeket szeretne megvalósítani munkája során? Meggyőződésem, és elfogulatlanul is azt állíthatom, hogy a hazai Kutatás-Termelés eddigi tevékenysége és eredménye/eredményessége méltán tehet mindannyiunkat büszkévé. A szakmában dolgozó szakemberek, kollégák hosszú-hosszú évtizedeken át bizonyították rátermettségüket, és nem csak idehaza, de nemzetközileg is elismert szaktekintélyekké váltak. Olyanokká, akikre a szakma kíváncsi, akik tudását, tapasztalatát sokfelé keresik. A MOL Csoporton belül a hazai Kutatás- Termelés egy nagyon sikeres, jelentős pénzügyi eredménnyel bíró vállalkozás, a Csoport eredményének számottevő részét adja. Maga a szervezet és a benne dolgozók erőssége az összetartás, az egy nyelvet beszélés, az az együttműködési képesség és szándék, ami egységes csapattá képes kovácsolni bennünket. Gyengeségről nem ildomos beszélni, azonban mégsem szabad elhallgatni a problémákat, mert azok leküzdésével, megoldásukkal is magunkat erősítjük, a Csoport érdekeit képviseljük, ezekkel is többet tudunk adni a közösbe. Feltétlenül ki kell hangsúlyoznom, hogy sosem szabad megelégedni azzal, amit már elértünk, mert biztosan tudom, hogy mindig van feljebb, több és jobb. Ezt szem előtt tartva meg kell tennünk mindent azért, hogy még jobbak, még hatékonyabbak, még sikeresebbek legyünk. Ez már önmagában is elegendő célkitűzés lehet, de talán ez még így túl általános. Tudnunk kell változni, tudnunk kell megújulni és minden esetben lennie kell a tarsolyunkban válasznak a külső és belső környezet változására, hiszen manapság ezek a változások éppen nem a kényelmünket fokozzák, hanem komoly kihívásokat állítanak elénk. Ha a vezetésemmel el tudunk jutni oda, hogy mindezeknek megfeleljünk, és közben az eredményességünket, hatékonyságunkat fokozzuk, akkor azt gondolom megvalósítottam a céljaimnak a nagyobbik részét. A hazai kutatás komoly kihívások előtt áll. Most úgy tűnik (a bányatörvény tavaly év végi módosításának ismeretében), hogy csak hetek kérdése és kiadásra kerül az első kutatási jog pályáztatása Magyarországon. Bízva abban, hogy mi rendelkezünk a legtöbb tudással, információval és tapasztalattal a hazai CH előfordulások tekintetében, komoly reményekkel állok a koncessziók elnyerése elé. Olyan kutatási licensz portfóliót kell megszereznünk a versenytársak ellenében, amely továbbra is stabil kutatási munkaprogramot jelenthet számunkra a magasabb hazai készletpótlás kiszolgálása érdekében. A hazai CH mezőink korából adódó természetes termeléscsökkenést tudnunk kell ellensúlyozni, újabb és újabb termelési, kiemelés-technológiai és művelési eljárások, technikák bevezetésével. De ezen tényezők csupán a mérleg egyik serpenyőjét képezik. A másik oldalt, azaz a költségeket is meg kell vizsgálni. A hatékonyságunk növelése nem csak a termelési volumenek növelését jelenti, hanem sokkal inkább a költségeink csökkentését is. Mindemellett elmondhatom, hogy már folyamatban van egy hazai CH mező portfólió felül- Arcképcsarnok NÉVJEGY SZAKÁL TAMÁS Születési hely, születési idő (név, hónap, nap): Jászberény, Iskolák, végzettségek: Miskolci Egyetem: Okleveles olajmérnök, Szegedi Egyetem: Közgazdász Munkahelyek, beosztások: MOL Nyrt: Termelési főmunkatárs, Kútvizsgálati szakértő, Művelési szakértő, Operatív Tárolófelügyelet vezető, Tárolófelügyelet és Készletmenedzsment vezető. Geoinform Kft.: ügyvezető igazgató Családi állapot, gyermekek: Nős, két gyermek Szabadidős tevékenység, hobbi: főzés, görkorcsolya, kertészkedés Biztosított a KTD jövője

4 4 MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP vizsgálat, amely a mezőink gazdaságossági mutatóit vizsgálva kiszűri majd azokat a mezőket, ahol feltétlenül be kell avatkoznunk a hatékonyságunk növelése érdekében. Minden fórumon kihangsúlyozom, hogy nem célunk a mezőink bezárása, hiszen mi olajvállalkozók, olajbányászok vagyunk, ennélfogva nekünk ebből kell megélnünk, nekünk a mezőinkből kell a részvényeseinket kiszolgálni. Ugyanakkor képesnek kell lennünk a kevésbé népszerű és kevésbé kényelmes lépések megtételére is. Ha más megoldásunk nincs, akkor akár egyes mezőink szüneteltetésére, eladására, vagy esetenként bezárására is sor kerülhet. Nagy a várakozás Önnel szemben a KTD munkavállalók körében. Az első intézkedései nem a legnépszerűbb lépések közé tartoznak. Szervezet átalakítás, leépítés. Miért van szükség ilyen mérvű szervezeti változásokra, melyek ennek a lényegi elemei? Mi történik a feleslegessé váló munkaerővel? Sokak szerint nem logikus lépés, költségnövelő hatású, hogy a termelésnek nem lesz szervezete a Dunántúlon. Mi tagadás, egy vezető élete nem feltétlenül a népszerűségről szól. Nyilvánvaló, hogy bizonyos vállalati érdekek nem járnak együtt a munkavállalói érdekekkel, jóérzésekkel. Ahogy az imént próbáltam kitérni rá, meg kell tudnunk adni a válaszokat a változásokra. Magyarországon a kőolaj- és földgáztermelés folyamatosan csökken, a hazai készletpótlások sem úgy alakulnak, ahogyan azt mi szeretnénk, és sajnos ezidáig a költségeinket sem tudtuk kellően leszorítani, ami a termelés fajlagos költségének romlásához vezetett. Ezt a folyamatot meg kell állítani, még ha ez kevésbé népszerű intézkedésekkel is jár, hiszen a részvényeseink bizalma, elvárásaiknak való racionális megfelelés talán a legfontosabb teendőink egyike. De ugyanakkor a népszerűség sem feltétlenül ezen kell, hogy múljon. Ha mi vezetők korrektül, tisztességesen teszszük a dolgunkat, és azt érthető módon kommunikáljuk és indokoljuk is, akkor joggal bízhatunk abban, hogy a munkavállalók megértik és elfogadják, hogy szükség van a változásra, és partnerek is lesznek benne. A fajlagos költségeink csökkenéséért több frontot is indítunk. Igen, valóban van szervezeti átalakítás, és valóban csökkenteni fogjuk az operációhoz szükséges pozíciók számát. Ahogyan említettem, a hazai termelés volumene évről-évre csökken. A jelenlegi működési rendszereink már nagyon nem illeszkednek a megváltozott volumenekhez, és meggyőződésem, hogy ideje volt változtatni rajtuk. Február 1-től a korábbi 5 termelési egység helyett már csak 3 működik tovább (Dél Magyarország, Kelet Magyarország, Közép Magyarország), emellett az FGT üzemeltetés is beintegrálódik a Dél Magyarországi régióba. Ettől nem szabad megijedni, a változások láttán és hallatán nem feltétlenül kell rögtön a rosszat feltételezni. Mindez egy alaposan átgondolt lépés volt, melynek vélhetően már évekkel ezelőtt meg kellett volna történnie. A Dunántúl ezután sem marad gazda nélkül. Azzal, hogy nem marad önálló termelési egység, még nem veszít fontosságából, szükségességéből. A szervezet zsugorítása a csökkenő termeléshez illeszti a nélkülözhetetlen menedzsmentet és rendszereket. Való igaz, hogy ez a létszámban is tükröződni fog. De ez mégsem lesz annyira fájó, mint ahogy ezt esetleg bárki is előrevetítette. A decemberi ÜT ülések során 75 pozíció megszüntetéséről adtunk tájékoztatást, de hangsúlyozom, hogy ez az IMA-val együtt értendő. Ennek jelentős részét a nyugdíjasok elmenetelével, és azok pozícióinak fel nem töltésével oldjuk meg, de bizonyára lesznek olyan kollégáink is, akiktől sajnálatos módon ebben az évben meg kell válnunk. A globális átalakulásnak milyen hatásai várhatóak a KTD-re nézve, változik-e és milyen irányban a tevékenység megítélése, helye, szerepe, súlya a MOL Csoporton és a MOL Magyarország szervezetén belül? Ha igen, ennek milyen konkrét megnyilvánulásai várhatóak? Melyek lesznek a közeljövő legnagyobb beruházásai, fejlesztései? Milyen lehetőségek lesznek korszerű termelési módszerek alkalmazására, a régi mezők termelésének fenntartására, újak felfedezésére? A globális átalakulás lényegében lezajlott. Megalakult a MOL Magyarország, amely, mint zászlóshajó, egyik meghatározó eleme a MOL Csoportnak. A MOL Magyarországon belül a hazai Kutatás és hazai Termelés a Csoport szintű portfólió részévé vált. Mit is jelent ez? Versenyt. Olyan termelési volumeneket, mutatókat kell produkálnunk, amelyek megfelelnek a Csoport szintű elvárásoknak. Ugyanakkor olyan magas megtérülésű projekteket kell generálnunk, amelyek lehetővé teszik, hogy a szükséges beruházási forrás a Csoporton belül rendelkezésünkre álljon. Meggyőződésem, hogy ebben a versenyben mi nagyon is jól helyt tudunk állni, de ezért valóban tenni kell. Ennek részeként folytatjuk a hazai mezőfejlesztési projektjeink implementálását. Folytatjuk az energiaracionalizálásokat, amely jó példája és eszköze a költségeink csökkentésének, és továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk az új felfedezéseink mielőbbi termelésbe állítására. Kiváló tapasztalataink és eredményeink vannak az emelthatékonyságú művelési eljárások (EOR) terén, ezért feltétlenül számítunk a nagylengyeli művelés folytatására. De nem szabad megelégednünk a már birtokunkban lévő ismert technológiák alkalmazásával, mellettük további újításokat, kutatás-fejlesztési munkákat kell elvégeznünk, és az új technológiákat mielőbb alkalmazásunkba kell venni. Itt kell megjegyeznem, hogy a Kutatás-Termelés MOL szervezete a határokon túl is jelen van. Hozzánk tartozik Románia, ahol 3 kutatási blokk licenszjogával rendelkezünk. A 3 blokkból az egyikben (Ex-6) az idén elkezdődik az érdemi munka, és bízom abban, hogy a másik két blokk (Ex-1, Ex-5) esetében is hamarosan megtörténik a ratifikáció. Románia komoly upside potenciált jelenthet számunkra. Mire számíthatnak a hazai leányvállalatok (Rotary, GES, Geoinform) a jövőben? Lesz-e munkájuk? A készletpótlási igény intenzívebb kutatásokat feltételezne. Milyen lehetőségeket lát a hazai kutatás számára? A csoportszintű stratégia a leányvállalatok nagyobb önállóságát vetíti elő, a gyakorlat mintha ezzel ellentétes lenne. Ebben mikor várható változás? A hazai leányvállalatok folyamatos árbevételre, azaz munkamegrendelésekre számíthatnak tőlünk. Nagy szükségünk van rájuk, hiszen feltett szándékunk a hazai operáció folytatása. Ehhez hatékony, a piacnál alacsonyabb árszinten működő, és kutatás-termelési tevékenység változékonyságát kellő rugalmassággal kezelő szerviz vállalatokra számítunk. Az egymásrautaltság kölcsönös, mindkét fél érdeke a hatékony, Csoport szintű együttműködés. A leányvállalataink önálló jogi személyként, önállóan működnek. Viszont tulajdonosként, nyilvánvaló, hogy komoly pénzügyi, szabályzási kontrollt kell gyakorolnunk felettük. Tulajdonosi elvárás, hogy az anyavállalat szerviz igényeinek kielégítésén túl rendelkezésre álló kapacitásukat a 3. feles piacon értékesítsék. Hogy áll a KTD a humán erőforrások tekintetében? A legjobb szakembereink közül sokan elmentek magasabb fizetésért külföldi munkáltatókhoz. Meg vannak-e megfelelően becsülve Ön szerint a KTD munkavállalói? A növekvő feladatokhoz lesz-e megfelelő szakember állomány, illetve szakember utánpótlás? Hogyan kívánják ezt biztosítani? Megbízhatóság+szakértelem=MOL Bányász Szakszervezet!

5 MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP 5 A bér egy örökké felmerülő, vissza-visszatérő probléma. Kérdés az is, hogy vajon helyesen gondolkodunk-e erről, vajon helyesen hasonlítjuk-e össze a számokat egymással? Való igaz, a közelmúltban vándoroltak el kollégák, és bizonyára rendre magasabb fizetésekért. Velük kapcsolatban semmi rossz érzésünk nem lehet, és akár abban is bízhatunk, hogy nem túl sokára, nemzetközi gyakorlatot és tudást megszerezve visszatérnek hozzánk. A tavalyi év folyamán lehetőséget és pénzügyi keretet kaptunk arra, hogy kulcspozíciójú kollégákat válasszunk ki. Az ebbe a körbe bekerülő kollégák kiemelkedő kompenzációs csomagban részesültek. Fontos megjegyezni, hogy ez a kör nem fix, azt évente felülvizsgáljuk, így ezen kiemelt szakemberek csoportjába az éppen fókuszban lévő munkakörök és egyéni képességek, kompetenciák erősségei alapján új kollégák kerülhetnek be. A növekvő feladatokhoz esetenként akár olyan kompetenciájú kollégákra is szükségünk lehet, akikkel jelenleg nem, vagy csak nagyon korlátozott számban rendelkezünk. Ezt a hiányt vagy oktatással, vagy új kollégák felvételével tudjuk majd pótolni. Az IMA számára jelenleg is zajlik egy 30 fős létszámot is meghaladó szakember keresési folyamat, amely során azonnal bevethető új kollegákat kívánunk toborozni. Ugyanakkor a Groww program továbbra is lehetőséget biztosít számunkra azon friss diplomások kiválasztására, akikkel a továbbiakban együtt tudunk dolgozni. Befejezésül az érdekképviseleti lapunk hasábjain keresztül mit üzen a KTD munkavállalóinak? Éljük meg pozitívan a változásokat, tegyük együtt jobbá és hatékonyabbá a hazai Kutatás-Termelést, ehhez legyünk elég bátrak, kitartóak és együttműködők. Bízzunk egymásban, de legfőképp magunkban. Ha jól tesszük a dolgunkat, ha megfelelően alkalmazkodunk a változásokhoz és kihívásokhoz, akkor meggyőződésem, hogy még hosszú távon is egy erős, stabil szervezet aktív és elismert részei lehetünk. Igazgató Úr! Köszönjük a tájékoztatást, felelősségteljes munkájához sok sikert és Jó szerencsét kívánunk! Szalai Géza Mit vár a 2013-as esztendőtől? Jövőkép Bakos Ernő MOL Nyrt. ÜT elnök A korai nyugdíjazás ügyével immár ötödik éve foglalkozom. Számos tárgyaláson vettem részt az előző és a jelenlegi kormány illetékes minisztereivel, államtitkáraival, szakértőivel. Az előző időszakban a korengedményes nyugdíj lehetőségét kétszer egyegy évvel sikerült meghosszabbíttatni. Műszakban dolgozó kollégáinknak abszolút indokolt a korai nyugdíjszerű ellátás lehetőségének biztosítása korkedvezménynyel, de a nappalos kollégák esetében is előfordulhat, hogy indokolt a munka alóli felmentés, egy más rendszerű ellátás lehetőségének igénybevételével. Azt várom a 2013 évtől, hogy sikerül megállapodni a kormány képviselőivel és a korai ellátás valamilyen rendszerét biztosítani munkatársaink részére. A MOL Nyrt. szakszervezetei az utóbbi időben szoros együttműködéssel látják el tagjaik és a munkavállalók képviseletét. A MOL-csoporton belül az Európai Üzemi Tanács felvállalta a közvetítő Híd szerepét a tagvállalatok érdekképviseletei között. Azt várom 2013-tól, hogy a tagvállalatok érdekképviseletei közötti szorosabb együttműködés jobb eredmények elérését teszi lehetővé. Azt várom, hogy a MOL Nyrt. szakszervezetei között még hatékonyabb lesz az együttműködés esetleg egyesülési folyamat megvalósulásával az eredményesebb munkavállalói képviselet érdekében. Az Üzemi Tanácsnak rendkívüli jelentősége van a munkavállalói érdekek megjelenítésében. Tagjai a vállalat telephelyeit földrajzilag lefedve hitelesen közvetítették a munkavállalók problémáit, felvetéseit. A körülmények ismeretében reálisan tudták véleményezni a munkavállalókat érintő vállalati utasításokat, szabályzatokat. Számtalan esetben fordultak hozzánk munkatársaink egyedi vagy csoport jellegű problémákkal. Tisztában vagyunk azzal, hogy az egyénnek mindig a maga problémája legyen ez bármekkora a legfontosabb. Az Üzemi Tanács tagjai szervezetünk érdekérvényesítő képessége és személyes kapcsolatai segítségével mindent elkövettek, hogy a felvetett problémákra megoldást találjunk. Egység, szövetség, szolidaritás! Az üzemi tanácsot megkeresők száma számunkra a felénk irányuló bizalom jele. Azt nem várom, hogy kevesebb problémával kell a jövőben szembenéznünk, de azt igen, hogy talán az egyéni problémák száma kevesebb lesz. Azt várom, hogy továbbra is bizalommal lesznek irányunkba kollégáink, és mi még hatékonyabb támogatást tudunk nyújtani azok megoldásában az ÜT választások éve lesz. Azt várom, hogy a 2013-as ÜT választáson a lebonyolítás zavartalan lesz és munkatársaink olyan képviselőket választanak ebbe a testületbe, akik szolgálatnak tekintik tisztségükből adódó feladataikat és odaadóan, fáradtságot nem kímélve igyekeznek a vezetés szintjén megjeleníteni a munkatársak véleményét és érdekeit. Az Üzemi Tanács mostani négyéves ciklusa alatt már a második csoportos létszámleépítést éljük meg. Ez nemcsak az elbocsátásra kerülő kollégáinkat viseli meg, hanem az ÜT felelősen gondolkodó, a helyzetet átérző tagjait is. Az elmúlt időszakban nagyon sok egyeztető tárgyalást folytattunk és folytatunk a továbbiakban is annak érdekében, hogy munkatársaink minél kedvezőbb kondíciókkal hagyják itt a vállalatot. Azt várom 2013-tól, hogy valamennyi munkatársam, kollégám és barátom biztos munkahelye tudatában békében és további jó egészségben köszönthesse a 2014-es évet.

6 6 MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP Kalász Sándor a MOL Bányász Szakszervezet alelnöke Szalai Géza a MOL Bányász Szakszervezet nagykanizsai területi alapszervezet ügyvezető elnöke Optimisták a vezető tisztségviselők! A MOL Bányász Szakszervezet előtt álló legfontosabb feladat a jelenleg is zajló kollektív tárgyalások eredményes lefolytatása. A magyar szakszervezetek számára az elmúlt időszak egyik legnagyobb kihívása volt az új Munka Törvénykönyve megszületésekor, hogy visszafogják a törvényalkotónak a munkáltatók számára tett túlzó engedményeit. Ez csak részben sikerült, hisz az egyoldalú, a munkavállalók számára hátrányos szabályozás is megjelent a törvényben. A törvényalkotó a munkáltató és a munkavállaló viszonyában a munkáltatót erősítette, ami mind a szakszervezetek, mind a munkavállalók sérelmével jár. Ma a munkavállaló munkaviszonya nagyon hamar megszüntethető: elég, ha kimondják, hogy nem együttműködő, máris ugrik a végkielégítés, így a több év, vagy évtized alatt kiérdemelt juttatás már nem töltheti be azon célját, hogy segítse az állás nélkül maradt munkavállaló megélhetését az álláskeresés időszakában. Mindehhez, ha hozzávesszük, hogy míg az álláskeresési támogatás három hónapra szólhat, ezzel szemben az átlagos álláskeresési idő meghaladja az egy évet, egy ilyen helyzetbe kerülő munkavállaló élethelyzete még a foglalkoztatás szempontjából jobb helyzetben lévő régióban is erősen veszélyeztetett. Hasonlóan hátrányos a munkavállalók számára a bérpótlékok új rendszere is. A MOL Bányász Szakszervezet szerveződési területén folyó bértárgyalásoknak többek között az is célja, hogy a pótlékok változása ne-, vagy a lehető legkevesebb jövedelemvesztéssel járjon. Tapasztalataink szerint a folyamatosan növekvő elvárások, a kiadott feladatok mennyisége, a munkahelyféltés egyes munkahelyeken párosulva a kevés munkabérrel növeli a munkavállalók veszélyeztetettségét. Mindezek figyelembevételével fontos, hogy a területünkön tapasztalható és hagyományosan jó, a munkáltatóknak, munkavállalóknak egyaránt hasznos munkaügyi kapcsolatok az érdekegyeztetés, a participáció intézménye jól működjék, hogy megtartsuk és együttműködésünk révén is fejlesszük a vállalati kultúrát. Mindezek elmaradása veszélyeztetheti a munkabékét! A gazdasági válság kitörését követően a vállalkozások érthető módon még inkább költségérzékennyé váltak. A megrendelések alakulása több vállalatnál vált erősen hektikussá, a meglévő kapacitások lekötöttsége csökkent, mindez egyre gyakrabban jár állásidőkkel, létszámcsökkentésekkel, egyes esetekben csoportos létszámleépítéssel is. Bár a hatályos Munka Törvénykönyve az üzemi tanácsok kezébe adta a csoportos létszámleépítéssel összefüggő konzultáció és megállapodás lehetőségét, a MOL Bányász Szakszervezet szerepe, akár csak eddig, ezt követően sem lesz megkerülhető. A munkahelyek megtartásáért való kiállás a jövőben is elsőszámú szakszervezeti prioritás! Elkerülhetetlen munkáltatói létszámcsökkentés esetén az állásukat elvesztők tisztességes, gondoskodó vállalati elbocsátásának elérése, a létszámleépítés folyamatában való jogi támogatás biztosítása, az álláskeresési tanácsokkal való ellátás mind szükségesek ahhoz, hogy több éves, de akár évtizedes életpályák tisztességgel kerüljenek lezárásra. Az év fontos feladatai közé tartozik továbbá az, hogy lebontsuk az olajipari szakszervezetek közötti bizalmatlanság falát. A szakszervezeti munka bizalmi tevékenység. A bizalmit azért választják meg a tagok, mert bíznak benne. Bíznak abban, hogy hitelesen és szakmai tisztességgel fogja érdekeiket képviselni a szakszervezeti fórumokon és a munkáltatóval folytatott egyeztetéseken. A bizalmi hálózaton keresztül építkezik a szakszervezet és választja meg vezető tisztségviselőit. E bizalmi elv sérül, ha más szakszervezetekkel való egyesülés kerül szóba, pedig az összekapaszkodás nem lesz megkerülhető, ha még hatékonyabban akarjuk humán és pénzügyi erőforrásainkat felhasználni a tagjaink érdekében. Fontos, hogy szűkebb környezetünkben, az olajiparban megértsük egymást és ledöntsük a bizalmatlanság falát. Ennek az útnak első és remélhetőleg nem utolsó lépése lesz a MOL Nyrt. területén megtartásra kerülő üzemi tanács választás közös szakszervezeti jelöltlistája. Magyarország gazdasági életében meghatározó szerepet játszó MOL Csoportban lejátszódó átalakulás mikéntje döntő fontosságú az egész magyar olajipar jövője szempontjából. Nem mindegy, hogy ez a folyamat milyen sebességgel zajlik, milyen hatással van az operatív, közvetlenül értéket létrehozó szervezetekre. A MOL Csoport stratégiájában szerepel az utasítás gyárak, a bürokrácia leépítése, a leányvállalatok önállóságának növelése. A végrehajtás szintjén jelenleg ezzel ellentétes folyamatok érzékelhetők. Azt várom, hogy mielőbb záródjanak le a kinevezések, rendeződjenek a hatáskörök, s olyan vezetők kapjanak megbízást, akik garantálni tudják, hogy az üzleti szemlélet mellett a szakmaiság meghatározó szerepe megmaradhat. A döntéseket nem halogatják, s a KTD ebben az évben elindulhat egy felfelé ívelő pályán mind a hazai, mind a külföldi kutatás-termelés területén, s az induló új beruházások, fejlesztések további feladatokat generálnak a MOL Bányász Nagykanizsai Alapszervezete működési területén tevékenykedő olajiparhoz kötődő vállalkozásoknak is, garantálva ezzel a stabil foglalkoztatást. Csoport szinten

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt.

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt. Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a Vértesi Erőmű Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai, továbbá

Részletesebben

A világ, amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye, Aki tanul, de nem gondolkodik, elveszett ember. nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk

A világ, amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye, Aki tanul, de nem gondolkodik, elveszett ember. nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk A világ, amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye, Aki tanul, de nem gondolkodik, elveszett ember. nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk megváltoztatása nélkül. Aki gondolkodik, de nem tanul, nagy

Részletesebben

Partnerségi felmérés kérdőíve

Partnerségi felmérés kérdőíve Partnerségi felmérés kérdőíve A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Helyi gazdaság- és közszolgáltatásfejlesztés hátrányos helyzetű munkanélküliek foglalkoztatásával a kőszegi és felső-répcementi

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

A vasúti képzési rendszer átalakítása a megrendelői és szabályozói követelmények változása tükrében

A vasúti képzési rendszer átalakítása a megrendelői és szabályozói követelmények változása tükrében A vasúti képzési rendszer átalakítása a megrendelői és szabályozói követelmények változása tükrében Zsoldos Marianna Humán Erőforrás Igazgató MÁV ZRt. 1 Adottságaink Munkavállalók összetétele a végzett

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. 2012. évi bérintézkedéseiről TERVEZET

MEGÁLLAPODÁS a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. 2012. évi bérintézkedéseiről TERVEZET Iktatószám: Gy. 4-3/2012. MEGÁLLAPODÁS a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. 2012. évi bérintézkedéseiről TERVEZET Budapest, 2012. január 06. MÁV-TRAKCIÓ VASÚTI VONTATÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1087 Budapest,

Részletesebben

MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK

MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK A SZLOVÁK-MAGYAR HATÁR MENTI RÉGIÓ MAGYAROLDALÁN(2007ÉS2014 KÖZÖTT) LIII. KÖZGAZDÁSZ VÁNDORGYŰLÉS MISKOLC, 2015. SZEPTEMBER 4. A szlovák-magyar határmenti migráció/slovensko-maďarská

Részletesebben

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 2-i ülésére

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 2-i ülésére Tárgy: Intézményvezető felmentése, igazgatói pályázat kiírása Előkészítette: Sápi András intézményi referens Véleményező bizottság: Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

A Magyar Posta aktualitásai és jövőképe. Előadó: Rajnai Attila vezérigazgató-helyettes

A Magyar Posta aktualitásai és jövőképe. Előadó: Rajnai Attila vezérigazgató-helyettes A Magyar Posta aktualitásai és jövőképe Előadó: Rajnai Attila vezérigazgató-helyettes 1 Magyar Posta aktuális adatai 2 Árbevétel megoszlás 2011 Kb. a tevékenységek 1/5-e ÁFA-köteles Pénzforgalom 13% Egyéb

Részletesebben

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez.

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. 2 l Schindler Útmutató Kötelezettségvállalásunk Kedves Kollégák,

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ. 2012. január 30. az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ. 2012. január 30. az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ 2012. január 30. Baji Csaba a PA Zrt. Igazgatóságának elnöke az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója Hamvas István a PA Zrt. vezérigazgatója 1 2011. évi eredmények Eredményeink: - Terven felüli,

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József Tervezet Magyar Elektrotechnikai Egyesület Program 2013-2016 Béres József Budapest, 2013. március 8. 2. oldal Bevezetés A MEE Alapszabályának 11 11.4. Jelölés pontjának értelmében a Jelölő Bizottság által

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG KIEMELT EDZŐ PROGRAM SZABÁLYZATA

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG KIEMELT EDZŐ PROGRAM SZABÁLYZATA MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG KIEMELT EDZŐ PROGRAM SZABÁLYZATA Hatályos: 2015február 01 napjától TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETŐ 3 I FEJEZET 4 A KIEMELT EDZŐ PROGRAM CÉLJA, HATÁLYA 4 II FEJEZET

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű Kft. javadalmazási szabályzatának módosításáról.

72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű Kft. javadalmazási szabályzatának módosításáról. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI DOLGOZÓK ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA /MKKSZ KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OSZT/ SZERVEZETI

Részletesebben

Javaslat a 2013. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzésére

Javaslat a 2013. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzésére Az előterjesztés száma: 46/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. március 27-én, 18-órakor megtartandó ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülése 10. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülése 10. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülése 10. sz. napirendi pontja Javaslat együttműködési megállapodás elfogadására a Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezetével

Részletesebben

Tegnap Mt., ma Kjt. És holnap?

Tegnap Mt., ma Kjt. És holnap? Tegnap Mt., ma Kjt. És holnap? A gazdasági társaságok költségvetési intézménnyé alakulásának munkaügyi aspektusai dr. Illés Márta illes.marta@spaheviz.hu Az átalakulás jogszabályi háttere 2013. évi XXV.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

Nők a foglalkoztatásban

Nők a foglalkoztatásban projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest Nők a foglalkoztatásban Kőrösi Regina Nők foglalkoztatásban az UNIÓ-ban A nők és férfiak közötti esélyegyenlőség alapvető jog és az Európai Unió közös alapelve

Részletesebben

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE KITÜNTETÉSI SZABÁLYZATA. Módosítva: a Választmány 2015. április 29-ei határozatával.

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE KITÜNTETÉSI SZABÁLYZATA. Módosítva: a Választmány 2015. április 29-ei határozatával. VASUTASOK SZAKSZERVEZETE KITÜNTETÉSI SZABÁLYZATA Módosítva: a Választmány 2015. április 29-ei határozatával. A Vasutasok Szakszervezete tagja kiemelkedő szakszervezeti munkájáért kitüntetésben, vagy más

Részletesebben

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról amelyet megkötöttek egyrészről a MÁV-TRAKCIÓ Zrt., mint munkáltató (továbbiakban: Munkáltató),másrészről a jelen megállapodás aláíróiként

Részletesebben

J a v a s l a t az Ózdi Köznevelési Intézmények Gondnoksága intézményvezetői megbízására

J a v a s l a t az Ózdi Köznevelési Intézmények Gondnoksága intézményvezetői megbízására J a v a s l a t az Ózdi Köznevelési Intézmények Gondnoksága intézményvezetői megbízására Ózd, 2014. június 26. Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály Köznevelési

Részletesebben

Legjobb Munkahely Felmérés 2014. Trendek és tanulságok

Legjobb Munkahely Felmérés 2014. Trendek és tanulságok Legjobb Munkahely Felmérés 2014 Trendek és tanulságok A vállalatokat egyre gyakrabban állítják kihívás elé a következő trendek, amelyek a munkaerőpiac teljes átalakulását eredményezik Idősödő társadalom

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

1.2. a munkáltatónak az esélyegyenlőség biztosítására vonatkozó, az adott évre

1.2. a munkáltatónak az esélyegyenlőség biztosítására vonatkozó, az adott évre KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNY 4087 HAJDÚDOROG, NÁNÁSI u. 4. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Az alapítvány a Munka Törvénykönyve 70/A. (1) és (2.) bekezdései alapján 2007. évre az alábbi ESÉLYEGYENLŐSÉGI

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 13-i ülésére

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 13-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 13-i ülésére Tárgy: A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 9/2010.(V.27.)

Részletesebben

SZEMÉLYI ÉS VAGYONVÉDELMI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS MUNKAJOGI KÉPZÉS A 2012 ÉVI I.TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI ALAPJÁN

SZEMÉLYI ÉS VAGYONVÉDELMI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS MUNKAJOGI KÉPZÉS A 2012 ÉVI I.TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI ALAPJÁN SZEMÉLYI ÉS VAGYONVÉDELMI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS MUNKAJOGI KÉPZÉS A 2012 ÉVI I.TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI ALAPJÁN Készítette: Dr. Dabis Erzsébet és Prof. Dr. Hajdú József I. Módszertani bevezetés Tartalmi:

Részletesebben

Az MVM OVIT Zrt. működési területe az egész országra kiterjed, Magyarország számos térségében vannak telephelyei.

Az MVM OVIT Zrt. működési területe az egész országra kiterjed, Magyarország számos térségében vannak telephelyei. Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági

Részletesebben

TERVEZET EZ A TERVEZET A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

TERVEZET EZ A TERVEZET A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Iktatószám: GKM/4330/ /2007 A földgázellátásban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges képesítésről és ról szóló 12/2004. (II. 13.)

Részletesebben

Szállodavállalatok irányítási eszközei. Master of Arts International Hotel (Companies) Management

Szállodavállalatok irányítási eszközei. Master of Arts International Hotel (Companies) Management 1 Master of Arts International Hotel (Companies) Management 9. Szállodavállalatok emberi erőforrás gazdálkodás irányítása Cél, az emberi erőforrás gazdálkodás szállodavállalati szintű irányításának áttekintése

Részletesebben

Rétság Városi Sport Egyesület

Rétság Városi Sport Egyesület - Rétság Városi Sport Egyesület - Részlet az alapszabályból: A Rétság Városi Sport Egyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján önállóan m köd társadalmi szervezet. Az egyesület a

Részletesebben

Minden sikernek megvan a maga története. Junior Managers Program Vezető-utánpótlás program

Minden sikernek megvan a maga története. Junior Managers Program Vezető-utánpótlás program Minden sikernek megvan a maga története. Junior Managers Program Vezető-utánpótlás program 2 www.bosch.hu/jobs Junior Managers Program Egyedi karrierlehetőség a Bosch vezető-utánpótlás programjában A Bosch

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ügyszám: 24449/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Csarnok- és Piacigazgatósága igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Részletesebben

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége Kérdőív Foglalkoztatási stratégia kidolgozása Abaújban, a helyi foglalkoztatási kezdeményezések

Részletesebben

Balogh Mihályné Krasznai Zsuzsa

Balogh Mihályné Krasznai Zsuzsa Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Balogh Mihályné Krasznai Zsuzsa Cím(ek) 6724 Szeged, Lajta u. 16. Telefonszám(ok) Mobil: 30 3108953 E-mail(ek) Állampolgárság zsubalogh16@freemail.

Részletesebben

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés április 18, 2011 Végezte Innermetrix Hungary Copyright Innermetrix, Inc. 2008 1 IMX Szervezeti Egészség Felmérés Üdvözöljük az Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérésén!

Részletesebben

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...)

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) Javadalmazási Szabályzat a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) vezető tisztségviselője (ügyvezetője), felügyelő bizottsági tagjai javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított

Részletesebben

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel,

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel, A gazdasági társaságokról szóló 2006. IV szerint nek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

ETIKAI KÓDEX. Rába Járműipari Holding Nyrt.

ETIKAI KÓDEX. Rába Járműipari Holding Nyrt. Rába Járműipari Holding Nyrt. ETIKAI KÓDEX 9027 Győr, Martin u. 1. Postacím: 9002 Győr, Pf.: 50 Telefon: 06-96-622 600 Fax: 06-96-624 909 E-mail: raba@raba.hu www.raba.hu Tartalomjegyzék A kódex hatálya...3

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT 2013.

VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT 2013. VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT 2013. Jelen Szabályzatot 2013. május 29-én fogadta el a HVDSZ 2000 Országos Értekezlete (10/2013. sz. Országos Értekezleti határozat) 2 1. Általános rendelkezések 1.1 A választások

Részletesebben

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Életszínvonal, életminőség Magyarország versenypozícióját a magyar gazdaság

Részletesebben

A Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Szülői Közössége Választmányának szervezeti és működési szabályzata

A Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Szülői Közössége Választmányának szervezeti és működési szabályzata A Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Szülői Közössége Választmányának szervezeti és működési szabályzata (Továbbiakban: SZMSZ) I. A Iskolai Szülői Közösség Választmányának

Részletesebben

alapján pozitív, sikeres és hiteles szervezetként jelenik meg az iparági munkavállalók megítélésében.

alapján pozitív, sikeres és hiteles szervezetként jelenik meg az iparági munkavállalók megítélésében. A Ma gyar Olaj- és Gáz ipa ri Bányász Szakszervezet érdekképviseleti lapja MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP 14. évfolyam, 150. szám, 2013. január Szakszervezeti számvetés, 2012. Szerkesztőségünk felkérésére Biri László,

Részletesebben

MUNKAÜGYI SZAKREFERENS

MUNKAÜGYI SZAKREFERENS MUNKAÜGYI SZAKREFERENS 340020 GAZDASÁGI ÉS IGAZGATÁSI KÉPESÍTÉSEK 1 KÉPZÉSI ALAPINFORMÁCIÓK A programba való bekapcsolódás feltételei: A programba való bekapcsolódáshoz középfokú végzettség szükséges,

Részletesebben

EGYÉB MUNKAJÖVEDELEM ÉS SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK

EGYÉB MUNKAJÖVEDELEM ÉS SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK Módszertani leírás A Központi Statisztikai Hivatal az élő munka igénybevételével kapcsolatos költségek nyomon követésére 1992-től kezdetben a 4 évenként ismétlődő, később évenkénti adatgyűjtést vezetett

Részletesebben

A Budapest, III. ker. Szellő u. 9-11. Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai. Módszertani Intézmény

A Budapest, III. ker. Szellő u. 9-11. Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai. Módszertani Intézmény A Budapest, III. ker. Szellő u. 9-11. Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT Amely létrejött egyrészről az Óvoda, Általános Iskola és Egységes

Részletesebben

Rövid távú munkaerőpiaci előrejelzés és konjunktúra kutatás 2007. SZEPTEMBER - OKTÓBER

Rövid távú munkaerőpiaci előrejelzés és konjunktúra kutatás 2007. SZEPTEMBER - OKTÓBER SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZŐ INTÉZET kirendeltség kódja adatszolgáltató sorszáma Rövid távú

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

(1) A Szervezet neve: Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági Műszaki Bizottság Székhelye: Siófok

(1) A Szervezet neve: Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági Műszaki Bizottság Székhelye: Siófok Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági Műszaki Bizottság MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. Általános rendelkezések 1. A Műszaki Bizottság neve, székhelye (1) A Szervezet neve: Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági

Részletesebben

Földrajzilag egymáshoz közel elhelyezkedő vállalkozások alkotják Gazdasági és nem közigazgatási régió

Földrajzilag egymáshoz közel elhelyezkedő vállalkozások alkotják Gazdasági és nem közigazgatási régió fejlesztés az Új Széchenyi Terv keretében Somkuti Mátyás MAG fejlesztési Iroda Budapest, 2012. június 6. A klaszterek, mint az innovációt és a versenyképességet elősegítő szerveződések Elhelyezkedés jellemzői

Részletesebben

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről A Kormány a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (2) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE MUNKAÜGYI SZAKIGAZGATÁSBAN DOLGOZÓK ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA (MKKSZ MUNKAÜGYI OSZT) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A

Részletesebben

Rövid távú munkaerő-piaci előrejelzés és konjunktúra kutatás

Rövid távú munkaerő-piaci előrejelzés és konjunktúra kutatás SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZŐ INTÉZET kirendeltség kódja adatszolgáltató sorszáma Rövid távú

Részletesebben

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE Készítette: Varga Lászlóné gazdasági igazgatóhelyettes Kiadás időpontja: 2008. január. 10. Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő

Részletesebben

CÍM: Előterjesztés a Sopron és Környéke Víz és Csatornamű ZRt. 2007. évi Éves Beszámolójáról és Alapszabályának szükséges módosításáról.

CÍM: Előterjesztés a Sopron és Környéke Víz és Csatornamű ZRt. 2007. évi Éves Beszámolójáról és Alapszabályának szükséges módosításáról. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 58940-5/2008 CÍM: Előterjesztés a Sopron és Környéke Víz és Csatornamű ZRt. 2007. évi Éves Beszámolójáról és Alapszabályának

Részletesebben

központi programok Pályakezdők Ösztöndíjas Foglalkoztatási Programja) és a kapcsolódó gyakorlati tapasztalatok összegzése

központi programok Pályakezdők Ösztöndíjas Foglalkoztatási Programja) és a kapcsolódó gyakorlati tapasztalatok összegzése A KSZK részvételével megvalósuló központi programok (Roma Diplomások Programja Pályakezdők Ösztöndíjas Foglalkoztatási Programja) és a kapcsolódó gyakorlati tapasztalatok összegzése dr. Barta Zsuzsanna

Részletesebben

Kontrolling és szervezetfejlesztés

Kontrolling és szervezetfejlesztés Dr. Túróczi Imre Dr. Lakatos Vilmos A kontrolling célja a szervezetek működésében: A folyamatok hatékonyságát javítva szolgálni a szervezet működését! A kontrolling általános feladatai: Tervezés Elemzés

Részletesebben

Kőbányai Kerületgondnoksági és Ijj ^jj 3g/-&oog. Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Kőbányai Kerületgondnoksági és Ijj ^jj 3g/-&oog. Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság KŐKÉRT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Kőbányai Kerületgondnoksági és Ijj ^jj 3g/-&oog. Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

)) 9?,, l "t. t, Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Apolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

)) 9?,, l t. t, Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Apolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló -------------------------------- Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Apolgármestere )) 9?,, l "t. t, ~..,:J szamu e o erjesz es Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Janikovszky

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben!

Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben! Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben! Többen jelezték, hogy véleményük szerint nem megfelelő a fizetési osztályba sorolásuk. Az alábbi cikk közérthetően magyarázza

Részletesebben

A Rehabjob bemutatkozó diasora megváltozott munkaképességű munkavállalók integrációja területén 2015.

A Rehabjob bemutatkozó diasora megváltozott munkaképességű munkavállalók integrációja területén 2015. A Rehabjob bemutatkozó diasora megváltozott munkaképességű munkavállalók integrációja területén 2015. Bemutatkozás REHABJOB - JOBGROUP REHABJOB (www.rehabjob.hu) üzletágunk mellett az alábbi divíziók tartoznak

Részletesebben

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2081-49/2010. 2. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Piac

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal tájékoztató kiadványa gépipari vállalkozások számára

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal tájékoztató kiadványa gépipari vállalkozások számára A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 Minimálbér kifizetés, kiküldetés, behívásos munkavégzés szabályosan A Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Részletesebben

MKIK szerepe a szakképzésben

MKIK szerepe a szakképzésben MKIK szerepe a szakképzésben Bihall Tamás alelnök Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Budapest, 2009. június 26. Kamarai feladatok, elért eredmények Tanulószerződés intézménye Vizsgaelnöki és tagi delegálás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 192. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Közgyűlési felhatalmazás a " Vállalkozási szerződés a DDOP-3.1.2-12-2013-0016 azonosítószámú projekt keretében az 1. számú Óvoda Kindergarten fejlesztésére

Részletesebben

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07.

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. [Gt. 21., 22. (1)-(2) bekezdés, Tbj. 5. (1) bekezdés a) és g) pontja, Eho 3. (1)

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére Az Országgyűlés a 2011. november 28-ai ülésnapján elfogadta a korhatár előtti öregségi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére Az Országgyűlés a 2011. november 28-ai ülésnapján elfogadta a korhatár előtti öregségi

Részletesebben

ßz JisztaCtársaság neve, címe és jogi HeCyzete

ßz JisztaCtársaság neve, címe és jogi HeCyzete A Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat. Bányászat, 67 kötet, (2004) p. 99-103 S E L M E C I Asz

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 28-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális,

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a Magyar Villamos Művek Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai,

Részletesebben

EGVE régióülés 2013. március 07.(csütörtök) 10:00. Petz Aladár Kórház Győr

EGVE régióülés 2013. március 07.(csütörtök) 10:00. Petz Aladár Kórház Győr EGVE régióülés 2013. március 07.(csütörtök) 10:00. Petz Aladár Kórház Győr Házigazda köszöntője, az Intézmény bemutatása Előadó: Dr. Tamás László János főigazgató 10:00-10:15 A Munka Törvénykönyv változásai,

Részletesebben

MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG. EU- s irányelvek MUNKASZERZŐDÉS. szabályozás 2015.03.03. 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve

MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG. EU- s irányelvek MUNKASZERZŐDÉS. szabályozás 2015.03.03. 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG szabályozás DR SZALAI ERZSÉBET 1 DR SZALAI ERZSÉBET 2 EU- s irányelvek 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve DR SZALAI ERZSÉBET 3 MUNKASZERZŐDÉS Szerződést kötő felek..

Részletesebben

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Katona József Megyei Könyvtára igazgatói állásának betöltése

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Katona József Megyei Könyvtára igazgatói állásának betöltése 6526/2006. ELŐTERJESZTÉS A BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2006. MÁRCIUS 31-I ÜLÉSÉRE Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Katona József Megyei Könyvtára igazgatói állásának betöltése Az előterjesztést

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Megbízható bérezési adatok a DUIHK 2014 es Bérezési Tanulmányában Jövőre átlagosan négy százalékkal szeretnék a külföldi vállalatok munkavállalóik

Részletesebben

Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzési szak

Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzési szak Emberi erőforrás gazdálkodás és közszolgálati életpálya Új Közszolgálati Életpálya ÁROP-2.2.17-2012-2013-0001 Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú

Részletesebben

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai,

Részletesebben

2014.11.26. KULCSFONTOSSÁGÚ TEHETSÉGEK MENEDZSMENTJE

2014.11.26. KULCSFONTOSSÁGÚ TEHETSÉGEK MENEDZSMENTJE 2014.11.26. KULCSFONTOSSÁGÚ TEHETSÉGEK MENEDZSMENTJE KIT TEKINTÜNK TEHETSÉGNEK? 26/11/2014 Page 1 KI A TEHETSÉG KIK PÁLYÁZHATNAK A BONAFARM CSOPORTBAN? VEZETŐI SZAKEMBER - Lelkesedés, erős teljesítmény

Részletesebben

A JAVADALMAZáSI IRáNYELVEK MóDOSíTáSA

A JAVADALMAZáSI IRáNYELVEK MóDOSíTáSA ELŐTERJESZTÉS A MAGYAR TELEKOM NYRT. KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE A JAVADALMAZáSI IRáNYELVEK MóDOSíTáSA BUDAPEST, 2015. ÁPRILIS 15. A Magyar Telekom Nyrt. 17/2012 (IV.16.) sz. Közgyőlési határozatával jóváhagyott

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. november 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. november 30-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. november 30-i ülésére Tárgy: Földhivatali ügyfélfogadás Zircen Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző Előterjesztés tartalma: tájékoztató Szavazás

Részletesebben

A munkaügyi ellenőrzés 2012-es irányai

A munkaügyi ellenőrzés 2012-es irányai Ember és Szarvas Ügyvédi Iroda A Deloitte Magyarország együttműködő partnere A munkaügyi ellenőrzés 2012-es irányai 2012. április 6. A munkaügyi ellenőrzés 2012-es irányai Jelen hírlevelünkkel arról tájékoztatjuk

Részletesebben

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL Ferenczi Andrea elnök Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség elnökségi tag Older Women Network Europe AZ ÖREGEDÉS MŰVÉSZETE Nyíregyházi Gerontológiai Napok IV. Nemzetközi Konferencia

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

EGYÉB MUNKAJÖVEDELEM ÉS SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK

EGYÉB MUNKAJÖVEDELEM ÉS SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK Módszertani leírás A Központi Statisztikai Hivatal az élőmunka igénybevételével kapcsolatos költségek nyomon követésére 1992-től kezdetben a 4 évenként ismétlődő, később évenkénti adatgyűjtést vezetett

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS SZAKMAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁRÓL. MOVE Béta Rehabilitációs Ipari és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.

BESZÁMOLÓ A FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS SZAKMAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁRÓL. MOVE Béta Rehabilitációs Ipari és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. BESZÁMOLÓ A FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS SZAKMAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁRÓL MOVE Béta Rehabilitációs Ipari és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. Veszprém, Stromfeld Aurél utca 9/E V.l13. Veszprém, 2012.

Részletesebben

../2006. (. ) BM rendelet

../2006. (. ) BM rendelet ../2006. (. ) BM rendelet a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó igazságügyi szakértői szakterületeken az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú

Részletesebben

Tantárgyi tematika - 2015/2016 I. félév

Tantárgyi tematika - 2015/2016 I. félév Tantárgyi tematika - 2015/2016 I. félév Tantárgy neve Neptun kódja: Képzés- tagozat: Tantárgy kreditszáma: Tantárgyfelelős: Számonkérési forma: Erős előfeltétel: Gyenge előfeltétel/társfeltétel: Kapcsolódik-e

Részletesebben

ői Tagozata Szervezeti és Működési Szabályzata A Vasutasok Szakszervezete nőszervezete Női Választmány (NV) néven 1990. december 17-én alakult meg.

ői Tagozata Szervezeti és Működési Szabályzata A Vasutasok Szakszervezete nőszervezete Női Választmány (NV) néven 1990. december 17-én alakult meg. ői Tagozata Szervezeti és Működési Szabályzata I. A Vasutasok Szakszervezete nőszervezete Női Választmány (NV) néven 1990. december 17-én alakult meg. A Vasutasok Szakszervezetéhez (VSZ) tartozó női munkavállalók

Részletesebben

Álláskeresés. Aktív. Passzív. Munkaügyi kirendeltség Álláshirdetések böngészése Újságban Neten Mindenhol Ismerősök mozgósítása

Álláskeresés. Aktív. Passzív. Munkaügyi kirendeltség Álláshirdetések böngészése Újságban Neten Mindenhol Ismerősök mozgósítása Aktív Passzív Munkaügyi kirendeltség Álláshirdetések böngészése Újságban Neten Mindenhol Ismerősök mozgósítása Bejelentkeztem a munkanélküli központban szóltam anyámnak Megfelelő állásajánlat Jogi értelmezés

Részletesebben