Szövetségi-szervezeti élet. tartoznak és szervezetileg is külön működnek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szövetségi-szervezeti élet. tartoznak és szervezetileg is külön működnek"

Átírás

1 A Ma gyar Olaj- és Gáz ipa ri Bányász Szakszervezet érdekképviseleti lapja MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP 14. évfolyam, 151. szám, Évindító elnökségi ülés A MOL Bányász Szakszervezet Elnöksége január 8-án a MOL székházban tartotta évindító ülését az MBSz elnökének, Biri László elnökletével. Kiemelt témaként tárgyalták meg a MOL Nyrt-nél sorra kerülő Üzemi Tanács és munkavédelmi képviselők választásának előkészítését, az ezzel összefüggő szakszervezeti feladatokat, az elnökségi, alapszervezeti és tisztségviselői teendőket. Szakszervezetünknek a jelöltekkel szembeni elvárása, hogy hitelesen és hozzáértőként képviseljék a választókat, a MOL Nyrt. munkavállalóit a munkaügyi kapcsolatok e fontos participációs intézményénél említette az MBSz elnöke, majd így folytatta: A MOL Nyrt. területén működő szakszervezetek bár más és más országos szövetséghez Szövetségi-szervezeti élet tartoznak és szervezetileg is külön működnek, egy dologban azonban egyetértettek: ez pedig nem más, mint a munkavállalói érdekek elkötelezett képviselete és védelme. A Munka Törvénykönyve üzemi tanácsokra vonatkozó rendelkezései által biztosított lehetőségeknek a legteljesebb kihasználása, a lehető legszélesebb körre kiterjesztett képviselet biztosítása érdekében a jelölő szakszervezetek (Bányász, Vegyész, Olajipari, Olajág Szakszervezet) szakszervezeti közös listában állapodtak meg, - és képviseletükben is arra kérjük a voksoló munkavállalókat, hogy szavazataikkal támogassák a szakszervezeti listán szereplő jelölteket. Előző számunkban már adtunk beharangozót a döntő fontosságú eseményről, közzétettük az MBSz elnökének felhívását, bemutattuk a MOL Bányász jelöltjeit, de ezúttal is felhívjuk a munkavállalók figyelmét, hogy minél többen vegyenek részt a sorra kerülő szavazáson. Válasszák a közös szakszervezeti jelölteket a 13 fős Üzemi Tanácsba, köztük a következő 7 MOL Bányász jelöltet: A kö zel gõ nõ nap al kal má ból meg kü lön böz te tett fi gye lem mel kö szönt jük a hölgy mun ka tár sa - kat, szak szer ve ze ti ta go kat- és tisztségviselõket! MOL Nyrt. Üze mi Ta ná csa és a MOL Bányász Szakszervezet elnöksége A tartalomból: Interjú a KTD új igazgatójával Mit vár a esztendőtől? ÜT és MVK választás Újra bemutatjuk a MOL Bányász jelöltjeit Mi mennyi 2013-ban? Alapszervezetek életéből Nyugdíjkorhatár számítás Évfordulós történések Királyháza, - Tihany, - Fedémes Hírcsatorna Hív és vár a MOL Bányász Szakszervezet!

2 2 MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP Bakos Ernő MOL Nyrt. ÜT elnök; Kis Bálint termelési művezető, Perjésiné Kovács Katalin munkatárs; Szabó Péter termelőmester; Török Károly EBK régióvezető; Vágó Árpád K+F vezető szakértő; Zilahy Zoltán szakértő. Az aktuális szervezetpolitika tárgykörben alapvetően Szakszervezetünk szervezeti élete és munkája került előtérbe, a választási ciklus félidejében újszerű és széleskörű elemzés elvégzését határozta el a MOL Bányász vezetése; Beszéljünk közös dolgainkról sorozatot, helyszíni eszmecserét folytatnak a szerveződési területen működő alapszervezeteknél. Tárgyalnak a tagsággal, tisztségviselőkkel, testületekkel s az elvégzett helyzetelemzés, a tapasztalatok ismeretében meghatározzák a további feladatokat; folyamatos és folytonos feladat a tagmegtartás, a tagtoborzás, a szervezettség fokozása, a tömegbázis erősítése. Nem kampányról van szó, hanem rendszeres, olyan állandó tevékenységről, amely nemcsak felébreszti a közömbös, szervezeten kívüli munkavállalókat, hanem rádöbbenti őket arra, hogy ebben az új, megváltozott helyzetben csak akkor lehetünk még eredményesebbek, ha a dolgozók végre felismerik saját érdekeiket; a szakszervezeti életben is jelentős változásokat hozott a tavaly július elsején életbelépett új Munka Törvénykönyve, amely a jog-és hatáskörök, a tisztségviselők védettsége, az ÜT és szakszervezetek közötti munkamegosztás és még számos témakörben szükségessé teszi az új kihívásokra való felkészülést; feladatot kapott a MOL Bányász ügyvezetés a tekintetben is, hogy záros határidőn belül készítse el tervezetét a évi munkatervre, cselekvési programra. A tervszerűség megköveteli, hogy az elnökségi üléseknek (témák, időpontok) legyen éves ütemezése (tudatos rá-és felkészülés); Juhász Attila, a MOL Bányász alelnöke kapott megbízást arra, hogy erőteljes szervező-munkát végezve tegyen előterjesztést a Dél-magyarországi régió -ban (Szeged-Algyő, Orosháza, Kiskunhalas) létrehozandó területi alapszervezet tárgykörben; A MOL Bányász elnöksége döntött a szakszervezet tulajdonában lévő rendezvénysátor értékesítéséről (vevő: Szank Önkormányzat); felkérte a 48. Olajos Teke Kupa rendezésére a bázakerettyei házigazdákat (Önkormányzat, Sportegyesület, Teke szakosztály). Verseny időpontja: május 31, június 1-2, megbízta a MOL Bányász Hírlap Szerkesztőségét, hogy az érdekképviseleti lapban tegye közzé az adó 1 %- ának felajánlására vonatkozó felhívást (MOL Gondoskodás, Fáklyaláng Kht.). Az elnökség ezúttal is kéri a munkavállalókat, hogy segítsék a közhasznú tevékenységet, a működést. (balogh-kalász) Fotó: Szalai Géza Aláírták a MOL Nyrt. Kollektív Szerződését Érdekegyeztetés A MOL munkáltatói oldala és a társaságunknál működő szakszervezetek aláírták a MOL Nyrt. új Kollektív Szerződését. Adecemberben már közölt bérmegállapodásban foglaltaknak megfelelően a felek a Kollektív Szerződés Kompenzációs mellékletében rögzítették a következő két évre a kompenzációs elemekre vonatkozó megállapodásokat. Ezek szerint a Munka Törvénykönyvét meghaladó mértékében megmarad a bérpótlék, a tavalyi 4%-os alapbéremelést követően emelkedik a évre vonatkozó, 2014-ben kifizetendő eredményérdekeltségi ösztönző mértéke az alapbéremelési keret és a VBK egy része átcsoportosításával, és továbbra is megmarad az egyhavi karácsonyi juttatás. Emellett függelékekben részletezték az egyes divíziókra (Downstream, Kutatás- Termelés, Funkcionális) vonatkozó munkarendek, pótszabadságok, munkaruha juttatások elemeit. Egyúttal a szerződés főszövegét már az új Munka Törvénykönyvének megfelelően alakították ki. A főszöveg és a függelékek határozatlan időre szólnak, a kompenzációs elemekről pedig a évre, tehát két évre született megállapodás. A megállapodás aláírásakor Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató elmondta: A decemberben aláírt, két évre szóló bérmegállapodás kiszámítható viszonyokat teremtett a recesszió sújtotta, bizonytalan, nehezen tervezhető gazdasági környezetben. Ezt erősíti meg a kollektív szerződés, amely tovább stabilizálja társaságunk belső egyensúlyát, biztonságot, tervezhetőséget jelent a munkavállalóknak és a munkáltatónak egyaránt, megőrizve a munkavállalók számára fontos értékeket. Ez a belső egyensúly teremt alapot a társaság további sikeres működéséhez a kihívásokkal teli iparági környezetben. A szakszervezetek és az Üzemi Tanács felkészültsége, konstruktív hozzáállása, értékes szakértői észrevételei nagyban hozzájárultak a megállapodás létrejöttéhez, illetve az olyan fajsúlyos kérdések humánus és higgadt rendezéséhez is, mint az ősszel végrehajtott csoportos létszámcsökkentés, vagy a heti 36 órás munkarendről a heti 40 órás munkarendre való átállás. Szeretném megköszönni a tárgyaló felek gondos munkáját, akik minden eddiginél nyíltabb, partneri párbeszéd során alakítottak ki az érintettek számára korrekt megoldást. A Kollektív Szerződésről a tárgyalás így lezárult, azonban a közös munka nem fejeződött be, az egyeztetések tovább folynak számos kérdésben, így például a következő időszakban felülvizsgáljuk a HAY besorolási rendszert és a Munkavállalói Teljesítménymenedzsment rendszert. MOL Magyarország Társasági Kommunikáció Forrás: Kiss Dániel, Belső közlemények Be a szakszervezetbe! A MOL Bányász Szakszervezetbe!

3 MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP 3 Kihívások előtt a Kutatás-Termelés Interjú a KTD új igazgatójával A MOL Bányász Hírlap olvasói nevében gratulálunk a kinevezéséhez, sok sikert kívánunk e felelősségteljes funkció eredményes betöltéséhez. Nem érte váratlanul a felkérés? Mennyire érzi magát felkészültnek e nagy feladatra? Először is köszönöm a gratulációt! 1996 óta dolgozom a MOL-ban mint olajmérnök. A pályafutásomat a termelésen kezdtem, de néhány évet követően a kútvizsgálat, majd az operatív művelés területére tértem át től közel két évig a Geoinform igazgatójaként dolgoztam. Annak ellenére, hogy nagyon szép időt töltöttem el ott, mindig is kacérkodtam a gondolattal, hogy egyszer majd visszatérek az anyavállalathoz. Talán a vártnál hamarabb nyílt meg a lehetőségem erre. A Glocal projekt kapcsán hirdették meg a Kutatás-Termelés MOL igazgatói pozíciót, amely pályázatot megnyertem. Így aztán a kérdésére a válaszom az, hogy nem ért váratlanul a kinevezésem, bár mindenképpen komoly előrehaladás és karrierlépés volt ez az életemben. Ha nem érezném magam felkészülve a feladatra, akkor eleve meg sem pályáztam volna a pozíciót. Ugyanakkor a rátermettségem, felkészültségem az idő folyamán fog kiderülni, annak alapján, hogy hogyan tudom a vezetőim, a beosztottaim és a saját elvárásaimat teljesíteni, hogyan tudom a Csoport érdekek figyelembe vételével a hazai kutatást és termelést az eddigieknél sokkal hatékonyabbá, jobbá tenni. Tapasztalatai alapján hogyan ítélhető meg a Kutatás Termelés Divízió eddigi tevékenysége, eredményei? Hogyan látja, melyek a szervezet erősségei és működésének gyenge pontjai? Melyek a legnagyobb kihívások? Melyek azok a legfontosabb célok, változások, amelyeket szeretne megvalósítani munkája során? Meggyőződésem, és elfogulatlanul is azt állíthatom, hogy a hazai Kutatás-Termelés eddigi tevékenysége és eredménye/eredményessége méltán tehet mindannyiunkat büszkévé. A szakmában dolgozó szakemberek, kollégák hosszú-hosszú évtizedeken át bizonyították rátermettségüket, és nem csak idehaza, de nemzetközileg is elismert szaktekintélyekké váltak. Olyanokká, akikre a szakma kíváncsi, akik tudását, tapasztalatát sokfelé keresik. A MOL Csoporton belül a hazai Kutatás- Termelés egy nagyon sikeres, jelentős pénzügyi eredménnyel bíró vállalkozás, a Csoport eredményének számottevő részét adja. Maga a szervezet és a benne dolgozók erőssége az összetartás, az egy nyelvet beszélés, az az együttműködési képesség és szándék, ami egységes csapattá képes kovácsolni bennünket. Gyengeségről nem ildomos beszélni, azonban mégsem szabad elhallgatni a problémákat, mert azok leküzdésével, megoldásukkal is magunkat erősítjük, a Csoport érdekeit képviseljük, ezekkel is többet tudunk adni a közösbe. Feltétlenül ki kell hangsúlyoznom, hogy sosem szabad megelégedni azzal, amit már elértünk, mert biztosan tudom, hogy mindig van feljebb, több és jobb. Ezt szem előtt tartva meg kell tennünk mindent azért, hogy még jobbak, még hatékonyabbak, még sikeresebbek legyünk. Ez már önmagában is elegendő célkitűzés lehet, de talán ez még így túl általános. Tudnunk kell változni, tudnunk kell megújulni és minden esetben lennie kell a tarsolyunkban válasznak a külső és belső környezet változására, hiszen manapság ezek a változások éppen nem a kényelmünket fokozzák, hanem komoly kihívásokat állítanak elénk. Ha a vezetésemmel el tudunk jutni oda, hogy mindezeknek megfeleljünk, és közben az eredményességünket, hatékonyságunkat fokozzuk, akkor azt gondolom megvalósítottam a céljaimnak a nagyobbik részét. A hazai kutatás komoly kihívások előtt áll. Most úgy tűnik (a bányatörvény tavaly év végi módosításának ismeretében), hogy csak hetek kérdése és kiadásra kerül az első kutatási jog pályáztatása Magyarországon. Bízva abban, hogy mi rendelkezünk a legtöbb tudással, információval és tapasztalattal a hazai CH előfordulások tekintetében, komoly reményekkel állok a koncessziók elnyerése elé. Olyan kutatási licensz portfóliót kell megszereznünk a versenytársak ellenében, amely továbbra is stabil kutatási munkaprogramot jelenthet számunkra a magasabb hazai készletpótlás kiszolgálása érdekében. A hazai CH mezőink korából adódó természetes termeléscsökkenést tudnunk kell ellensúlyozni, újabb és újabb termelési, kiemelés-technológiai és művelési eljárások, technikák bevezetésével. De ezen tényezők csupán a mérleg egyik serpenyőjét képezik. A másik oldalt, azaz a költségeket is meg kell vizsgálni. A hatékonyságunk növelése nem csak a termelési volumenek növelését jelenti, hanem sokkal inkább a költségeink csökkentését is. Mindemellett elmondhatom, hogy már folyamatban van egy hazai CH mező portfólió felül- Arcképcsarnok NÉVJEGY SZAKÁL TAMÁS Születési hely, születési idő (név, hónap, nap): Jászberény, Iskolák, végzettségek: Miskolci Egyetem: Okleveles olajmérnök, Szegedi Egyetem: Közgazdász Munkahelyek, beosztások: MOL Nyrt: Termelési főmunkatárs, Kútvizsgálati szakértő, Művelési szakértő, Operatív Tárolófelügyelet vezető, Tárolófelügyelet és Készletmenedzsment vezető. Geoinform Kft.: ügyvezető igazgató Családi állapot, gyermekek: Nős, két gyermek Szabadidős tevékenység, hobbi: főzés, görkorcsolya, kertészkedés Biztosított a KTD jövője

4 4 MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP vizsgálat, amely a mezőink gazdaságossági mutatóit vizsgálva kiszűri majd azokat a mezőket, ahol feltétlenül be kell avatkoznunk a hatékonyságunk növelése érdekében. Minden fórumon kihangsúlyozom, hogy nem célunk a mezőink bezárása, hiszen mi olajvállalkozók, olajbányászok vagyunk, ennélfogva nekünk ebből kell megélnünk, nekünk a mezőinkből kell a részvényeseinket kiszolgálni. Ugyanakkor képesnek kell lennünk a kevésbé népszerű és kevésbé kényelmes lépések megtételére is. Ha más megoldásunk nincs, akkor akár egyes mezőink szüneteltetésére, eladására, vagy esetenként bezárására is sor kerülhet. Nagy a várakozás Önnel szemben a KTD munkavállalók körében. Az első intézkedései nem a legnépszerűbb lépések közé tartoznak. Szervezet átalakítás, leépítés. Miért van szükség ilyen mérvű szervezeti változásokra, melyek ennek a lényegi elemei? Mi történik a feleslegessé váló munkaerővel? Sokak szerint nem logikus lépés, költségnövelő hatású, hogy a termelésnek nem lesz szervezete a Dunántúlon. Mi tagadás, egy vezető élete nem feltétlenül a népszerűségről szól. Nyilvánvaló, hogy bizonyos vállalati érdekek nem járnak együtt a munkavállalói érdekekkel, jóérzésekkel. Ahogy az imént próbáltam kitérni rá, meg kell tudnunk adni a válaszokat a változásokra. Magyarországon a kőolaj- és földgáztermelés folyamatosan csökken, a hazai készletpótlások sem úgy alakulnak, ahogyan azt mi szeretnénk, és sajnos ezidáig a költségeinket sem tudtuk kellően leszorítani, ami a termelés fajlagos költségének romlásához vezetett. Ezt a folyamatot meg kell állítani, még ha ez kevésbé népszerű intézkedésekkel is jár, hiszen a részvényeseink bizalma, elvárásaiknak való racionális megfelelés talán a legfontosabb teendőink egyike. De ugyanakkor a népszerűség sem feltétlenül ezen kell, hogy múljon. Ha mi vezetők korrektül, tisztességesen teszszük a dolgunkat, és azt érthető módon kommunikáljuk és indokoljuk is, akkor joggal bízhatunk abban, hogy a munkavállalók megértik és elfogadják, hogy szükség van a változásra, és partnerek is lesznek benne. A fajlagos költségeink csökkenéséért több frontot is indítunk. Igen, valóban van szervezeti átalakítás, és valóban csökkenteni fogjuk az operációhoz szükséges pozíciók számát. Ahogyan említettem, a hazai termelés volumene évről-évre csökken. A jelenlegi működési rendszereink már nagyon nem illeszkednek a megváltozott volumenekhez, és meggyőződésem, hogy ideje volt változtatni rajtuk. Február 1-től a korábbi 5 termelési egység helyett már csak 3 működik tovább (Dél Magyarország, Kelet Magyarország, Közép Magyarország), emellett az FGT üzemeltetés is beintegrálódik a Dél Magyarországi régióba. Ettől nem szabad megijedni, a változások láttán és hallatán nem feltétlenül kell rögtön a rosszat feltételezni. Mindez egy alaposan átgondolt lépés volt, melynek vélhetően már évekkel ezelőtt meg kellett volna történnie. A Dunántúl ezután sem marad gazda nélkül. Azzal, hogy nem marad önálló termelési egység, még nem veszít fontosságából, szükségességéből. A szervezet zsugorítása a csökkenő termeléshez illeszti a nélkülözhetetlen menedzsmentet és rendszereket. Való igaz, hogy ez a létszámban is tükröződni fog. De ez mégsem lesz annyira fájó, mint ahogy ezt esetleg bárki is előrevetítette. A decemberi ÜT ülések során 75 pozíció megszüntetéséről adtunk tájékoztatást, de hangsúlyozom, hogy ez az IMA-val együtt értendő. Ennek jelentős részét a nyugdíjasok elmenetelével, és azok pozícióinak fel nem töltésével oldjuk meg, de bizonyára lesznek olyan kollégáink is, akiktől sajnálatos módon ebben az évben meg kell válnunk. A globális átalakulásnak milyen hatásai várhatóak a KTD-re nézve, változik-e és milyen irányban a tevékenység megítélése, helye, szerepe, súlya a MOL Csoporton és a MOL Magyarország szervezetén belül? Ha igen, ennek milyen konkrét megnyilvánulásai várhatóak? Melyek lesznek a közeljövő legnagyobb beruházásai, fejlesztései? Milyen lehetőségek lesznek korszerű termelési módszerek alkalmazására, a régi mezők termelésének fenntartására, újak felfedezésére? A globális átalakulás lényegében lezajlott. Megalakult a MOL Magyarország, amely, mint zászlóshajó, egyik meghatározó eleme a MOL Csoportnak. A MOL Magyarországon belül a hazai Kutatás és hazai Termelés a Csoport szintű portfólió részévé vált. Mit is jelent ez? Versenyt. Olyan termelési volumeneket, mutatókat kell produkálnunk, amelyek megfelelnek a Csoport szintű elvárásoknak. Ugyanakkor olyan magas megtérülésű projekteket kell generálnunk, amelyek lehetővé teszik, hogy a szükséges beruházási forrás a Csoporton belül rendelkezésünkre álljon. Meggyőződésem, hogy ebben a versenyben mi nagyon is jól helyt tudunk állni, de ezért valóban tenni kell. Ennek részeként folytatjuk a hazai mezőfejlesztési projektjeink implementálását. Folytatjuk az energiaracionalizálásokat, amely jó példája és eszköze a költségeink csökkentésének, és továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk az új felfedezéseink mielőbbi termelésbe állítására. Kiváló tapasztalataink és eredményeink vannak az emelthatékonyságú művelési eljárások (EOR) terén, ezért feltétlenül számítunk a nagylengyeli művelés folytatására. De nem szabad megelégednünk a már birtokunkban lévő ismert technológiák alkalmazásával, mellettük további újításokat, kutatás-fejlesztési munkákat kell elvégeznünk, és az új technológiákat mielőbb alkalmazásunkba kell venni. Itt kell megjegyeznem, hogy a Kutatás-Termelés MOL szervezete a határokon túl is jelen van. Hozzánk tartozik Románia, ahol 3 kutatási blokk licenszjogával rendelkezünk. A 3 blokkból az egyikben (Ex-6) az idén elkezdődik az érdemi munka, és bízom abban, hogy a másik két blokk (Ex-1, Ex-5) esetében is hamarosan megtörténik a ratifikáció. Románia komoly upside potenciált jelenthet számunkra. Mire számíthatnak a hazai leányvállalatok (Rotary, GES, Geoinform) a jövőben? Lesz-e munkájuk? A készletpótlási igény intenzívebb kutatásokat feltételezne. Milyen lehetőségeket lát a hazai kutatás számára? A csoportszintű stratégia a leányvállalatok nagyobb önállóságát vetíti elő, a gyakorlat mintha ezzel ellentétes lenne. Ebben mikor várható változás? A hazai leányvállalatok folyamatos árbevételre, azaz munkamegrendelésekre számíthatnak tőlünk. Nagy szükségünk van rájuk, hiszen feltett szándékunk a hazai operáció folytatása. Ehhez hatékony, a piacnál alacsonyabb árszinten működő, és kutatás-termelési tevékenység változékonyságát kellő rugalmassággal kezelő szerviz vállalatokra számítunk. Az egymásrautaltság kölcsönös, mindkét fél érdeke a hatékony, Csoport szintű együttműködés. A leányvállalataink önálló jogi személyként, önállóan működnek. Viszont tulajdonosként, nyilvánvaló, hogy komoly pénzügyi, szabályzási kontrollt kell gyakorolnunk felettük. Tulajdonosi elvárás, hogy az anyavállalat szerviz igényeinek kielégítésén túl rendelkezésre álló kapacitásukat a 3. feles piacon értékesítsék. Hogy áll a KTD a humán erőforrások tekintetében? A legjobb szakembereink közül sokan elmentek magasabb fizetésért külföldi munkáltatókhoz. Meg vannak-e megfelelően becsülve Ön szerint a KTD munkavállalói? A növekvő feladatokhoz lesz-e megfelelő szakember állomány, illetve szakember utánpótlás? Hogyan kívánják ezt biztosítani? Megbízhatóság+szakértelem=MOL Bányász Szakszervezet!

5 MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP 5 A bér egy örökké felmerülő, vissza-visszatérő probléma. Kérdés az is, hogy vajon helyesen gondolkodunk-e erről, vajon helyesen hasonlítjuk-e össze a számokat egymással? Való igaz, a közelmúltban vándoroltak el kollégák, és bizonyára rendre magasabb fizetésekért. Velük kapcsolatban semmi rossz érzésünk nem lehet, és akár abban is bízhatunk, hogy nem túl sokára, nemzetközi gyakorlatot és tudást megszerezve visszatérnek hozzánk. A tavalyi év folyamán lehetőséget és pénzügyi keretet kaptunk arra, hogy kulcspozíciójú kollégákat válasszunk ki. Az ebbe a körbe bekerülő kollégák kiemelkedő kompenzációs csomagban részesültek. Fontos megjegyezni, hogy ez a kör nem fix, azt évente felülvizsgáljuk, így ezen kiemelt szakemberek csoportjába az éppen fókuszban lévő munkakörök és egyéni képességek, kompetenciák erősségei alapján új kollégák kerülhetnek be. A növekvő feladatokhoz esetenként akár olyan kompetenciájú kollégákra is szükségünk lehet, akikkel jelenleg nem, vagy csak nagyon korlátozott számban rendelkezünk. Ezt a hiányt vagy oktatással, vagy új kollégák felvételével tudjuk majd pótolni. Az IMA számára jelenleg is zajlik egy 30 fős létszámot is meghaladó szakember keresési folyamat, amely során azonnal bevethető új kollegákat kívánunk toborozni. Ugyanakkor a Groww program továbbra is lehetőséget biztosít számunkra azon friss diplomások kiválasztására, akikkel a továbbiakban együtt tudunk dolgozni. Befejezésül az érdekképviseleti lapunk hasábjain keresztül mit üzen a KTD munkavállalóinak? Éljük meg pozitívan a változásokat, tegyük együtt jobbá és hatékonyabbá a hazai Kutatás-Termelést, ehhez legyünk elég bátrak, kitartóak és együttműködők. Bízzunk egymásban, de legfőképp magunkban. Ha jól tesszük a dolgunkat, ha megfelelően alkalmazkodunk a változásokhoz és kihívásokhoz, akkor meggyőződésem, hogy még hosszú távon is egy erős, stabil szervezet aktív és elismert részei lehetünk. Igazgató Úr! Köszönjük a tájékoztatást, felelősségteljes munkájához sok sikert és Jó szerencsét kívánunk! Szalai Géza Mit vár a 2013-as esztendőtől? Jövőkép Bakos Ernő MOL Nyrt. ÜT elnök A korai nyugdíjazás ügyével immár ötödik éve foglalkozom. Számos tárgyaláson vettem részt az előző és a jelenlegi kormány illetékes minisztereivel, államtitkáraival, szakértőivel. Az előző időszakban a korengedményes nyugdíj lehetőségét kétszer egyegy évvel sikerült meghosszabbíttatni. Műszakban dolgozó kollégáinknak abszolút indokolt a korai nyugdíjszerű ellátás lehetőségének biztosítása korkedvezménynyel, de a nappalos kollégák esetében is előfordulhat, hogy indokolt a munka alóli felmentés, egy más rendszerű ellátás lehetőségének igénybevételével. Azt várom a 2013 évtől, hogy sikerül megállapodni a kormány képviselőivel és a korai ellátás valamilyen rendszerét biztosítani munkatársaink részére. A MOL Nyrt. szakszervezetei az utóbbi időben szoros együttműködéssel látják el tagjaik és a munkavállalók képviseletét. A MOL-csoporton belül az Európai Üzemi Tanács felvállalta a közvetítő Híd szerepét a tagvállalatok érdekképviseletei között. Azt várom 2013-tól, hogy a tagvállalatok érdekképviseletei közötti szorosabb együttműködés jobb eredmények elérését teszi lehetővé. Azt várom, hogy a MOL Nyrt. szakszervezetei között még hatékonyabb lesz az együttműködés esetleg egyesülési folyamat megvalósulásával az eredményesebb munkavállalói képviselet érdekében. Az Üzemi Tanácsnak rendkívüli jelentősége van a munkavállalói érdekek megjelenítésében. Tagjai a vállalat telephelyeit földrajzilag lefedve hitelesen közvetítették a munkavállalók problémáit, felvetéseit. A körülmények ismeretében reálisan tudták véleményezni a munkavállalókat érintő vállalati utasításokat, szabályzatokat. Számtalan esetben fordultak hozzánk munkatársaink egyedi vagy csoport jellegű problémákkal. Tisztában vagyunk azzal, hogy az egyénnek mindig a maga problémája legyen ez bármekkora a legfontosabb. Az Üzemi Tanács tagjai szervezetünk érdekérvényesítő képessége és személyes kapcsolatai segítségével mindent elkövettek, hogy a felvetett problémákra megoldást találjunk. Egység, szövetség, szolidaritás! Az üzemi tanácsot megkeresők száma számunkra a felénk irányuló bizalom jele. Azt nem várom, hogy kevesebb problémával kell a jövőben szembenéznünk, de azt igen, hogy talán az egyéni problémák száma kevesebb lesz. Azt várom, hogy továbbra is bizalommal lesznek irányunkba kollégáink, és mi még hatékonyabb támogatást tudunk nyújtani azok megoldásában az ÜT választások éve lesz. Azt várom, hogy a 2013-as ÜT választáson a lebonyolítás zavartalan lesz és munkatársaink olyan képviselőket választanak ebbe a testületbe, akik szolgálatnak tekintik tisztségükből adódó feladataikat és odaadóan, fáradtságot nem kímélve igyekeznek a vezetés szintjén megjeleníteni a munkatársak véleményét és érdekeit. Az Üzemi Tanács mostani négyéves ciklusa alatt már a második csoportos létszámleépítést éljük meg. Ez nemcsak az elbocsátásra kerülő kollégáinkat viseli meg, hanem az ÜT felelősen gondolkodó, a helyzetet átérző tagjait is. Az elmúlt időszakban nagyon sok egyeztető tárgyalást folytattunk és folytatunk a továbbiakban is annak érdekében, hogy munkatársaink minél kedvezőbb kondíciókkal hagyják itt a vállalatot. Azt várom 2013-tól, hogy valamennyi munkatársam, kollégám és barátom biztos munkahelye tudatában békében és további jó egészségben köszönthesse a 2014-es évet.

6 6 MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP Kalász Sándor a MOL Bányász Szakszervezet alelnöke Szalai Géza a MOL Bányász Szakszervezet nagykanizsai területi alapszervezet ügyvezető elnöke Optimisták a vezető tisztségviselők! A MOL Bányász Szakszervezet előtt álló legfontosabb feladat a jelenleg is zajló kollektív tárgyalások eredményes lefolytatása. A magyar szakszervezetek számára az elmúlt időszak egyik legnagyobb kihívása volt az új Munka Törvénykönyve megszületésekor, hogy visszafogják a törvényalkotónak a munkáltatók számára tett túlzó engedményeit. Ez csak részben sikerült, hisz az egyoldalú, a munkavállalók számára hátrányos szabályozás is megjelent a törvényben. A törvényalkotó a munkáltató és a munkavállaló viszonyában a munkáltatót erősítette, ami mind a szakszervezetek, mind a munkavállalók sérelmével jár. Ma a munkavállaló munkaviszonya nagyon hamar megszüntethető: elég, ha kimondják, hogy nem együttműködő, máris ugrik a végkielégítés, így a több év, vagy évtized alatt kiérdemelt juttatás már nem töltheti be azon célját, hogy segítse az állás nélkül maradt munkavállaló megélhetését az álláskeresés időszakában. Mindehhez, ha hozzávesszük, hogy míg az álláskeresési támogatás három hónapra szólhat, ezzel szemben az átlagos álláskeresési idő meghaladja az egy évet, egy ilyen helyzetbe kerülő munkavállaló élethelyzete még a foglalkoztatás szempontjából jobb helyzetben lévő régióban is erősen veszélyeztetett. Hasonlóan hátrányos a munkavállalók számára a bérpótlékok új rendszere is. A MOL Bányász Szakszervezet szerveződési területén folyó bértárgyalásoknak többek között az is célja, hogy a pótlékok változása ne-, vagy a lehető legkevesebb jövedelemvesztéssel járjon. Tapasztalataink szerint a folyamatosan növekvő elvárások, a kiadott feladatok mennyisége, a munkahelyféltés egyes munkahelyeken párosulva a kevés munkabérrel növeli a munkavállalók veszélyeztetettségét. Mindezek figyelembevételével fontos, hogy a területünkön tapasztalható és hagyományosan jó, a munkáltatóknak, munkavállalóknak egyaránt hasznos munkaügyi kapcsolatok az érdekegyeztetés, a participáció intézménye jól működjék, hogy megtartsuk és együttműködésünk révén is fejlesszük a vállalati kultúrát. Mindezek elmaradása veszélyeztetheti a munkabékét! A gazdasági válság kitörését követően a vállalkozások érthető módon még inkább költségérzékennyé váltak. A megrendelések alakulása több vállalatnál vált erősen hektikussá, a meglévő kapacitások lekötöttsége csökkent, mindez egyre gyakrabban jár állásidőkkel, létszámcsökkentésekkel, egyes esetekben csoportos létszámleépítéssel is. Bár a hatályos Munka Törvénykönyve az üzemi tanácsok kezébe adta a csoportos létszámleépítéssel összefüggő konzultáció és megállapodás lehetőségét, a MOL Bányász Szakszervezet szerepe, akár csak eddig, ezt követően sem lesz megkerülhető. A munkahelyek megtartásáért való kiállás a jövőben is elsőszámú szakszervezeti prioritás! Elkerülhetetlen munkáltatói létszámcsökkentés esetén az állásukat elvesztők tisztességes, gondoskodó vállalati elbocsátásának elérése, a létszámleépítés folyamatában való jogi támogatás biztosítása, az álláskeresési tanácsokkal való ellátás mind szükségesek ahhoz, hogy több éves, de akár évtizedes életpályák tisztességgel kerüljenek lezárásra. Az év fontos feladatai közé tartozik továbbá az, hogy lebontsuk az olajipari szakszervezetek közötti bizalmatlanság falát. A szakszervezeti munka bizalmi tevékenység. A bizalmit azért választják meg a tagok, mert bíznak benne. Bíznak abban, hogy hitelesen és szakmai tisztességgel fogja érdekeiket képviselni a szakszervezeti fórumokon és a munkáltatóval folytatott egyeztetéseken. A bizalmi hálózaton keresztül építkezik a szakszervezet és választja meg vezető tisztségviselőit. E bizalmi elv sérül, ha más szakszervezetekkel való egyesülés kerül szóba, pedig az összekapaszkodás nem lesz megkerülhető, ha még hatékonyabban akarjuk humán és pénzügyi erőforrásainkat felhasználni a tagjaink érdekében. Fontos, hogy szűkebb környezetünkben, az olajiparban megértsük egymást és ledöntsük a bizalmatlanság falát. Ennek az útnak első és remélhetőleg nem utolsó lépése lesz a MOL Nyrt. területén megtartásra kerülő üzemi tanács választás közös szakszervezeti jelöltlistája. Magyarország gazdasági életében meghatározó szerepet játszó MOL Csoportban lejátszódó átalakulás mikéntje döntő fontosságú az egész magyar olajipar jövője szempontjából. Nem mindegy, hogy ez a folyamat milyen sebességgel zajlik, milyen hatással van az operatív, közvetlenül értéket létrehozó szervezetekre. A MOL Csoport stratégiájában szerepel az utasítás gyárak, a bürokrácia leépítése, a leányvállalatok önállóságának növelése. A végrehajtás szintjén jelenleg ezzel ellentétes folyamatok érzékelhetők. Azt várom, hogy mielőbb záródjanak le a kinevezések, rendeződjenek a hatáskörök, s olyan vezetők kapjanak megbízást, akik garantálni tudják, hogy az üzleti szemlélet mellett a szakmaiság meghatározó szerepe megmaradhat. A döntéseket nem halogatják, s a KTD ebben az évben elindulhat egy felfelé ívelő pályán mind a hazai, mind a külföldi kutatás-termelés területén, s az induló új beruházások, fejlesztések további feladatokat generálnak a MOL Bányász Nagykanizsai Alapszervezete működési területén tevékenykedő olajiparhoz kötődő vállalkozásoknak is, garantálva ezzel a stabil foglalkoztatást. Csoport szinten

hangoztatva az összefogás szükségességét.

hangoztatva az összefogás szükségességét. A Ma gyar Olaj- és Gáz ipa ri Bányász Szakszervezet érdekképviseleti lapja MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP 13. évfolyam, 139. szám, Évindító elnökségi ülés A MOL Bányász Szakszervezet Elnöksége 2012. január 24-én

Részletesebben

HÍR LAP MOL BÁ NYÁSZ. AMOL Nyrt. új, 13 tagú üzemi tanácsára. Érvényes és eredményes az ÜT választás

HÍR LAP MOL BÁ NYÁSZ. AMOL Nyrt. új, 13 tagú üzemi tanácsára. Érvényes és eredményes az ÜT választás A Ma gyar Olaj- és Gáz ipa ri Bányász Szakszervezet érdekképviseleti lapja MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP 14. évfolyam, 152 53. szám, 2013. március április Hat Bányász ÜT tag az új testületben ÜT választás 2013.

Részletesebben

MOL Bányász Hírlap, a hiteles hírforrás!

MOL Bányász Hírlap, a hiteles hírforrás! 13. évfolyam, 140. szám, 2012. március A Rotary Fúrási Zrt. R-67-es diesel-elektromos fúróberendezése a kurdisztáni (Irak) térségben (Aqra 1-es fúráspont) Fotó: Kádár Sándor (2012. március 8.) MOL Bányász

Részletesebben

Kérdésekre reagálva Bakos Ernő (MOL ÜT elnök) elmondta, hogy a korengedményes nyugdíjaztatás törvényi szabályozása kapcsán a

Kérdésekre reagálva Bakos Ernő (MOL ÜT elnök) elmondta, hogy a korengedményes nyugdíjaztatás törvényi szabályozása kapcsán a A Ma gyar Olaj- és Gáz ipa ri Bányász Szakszervezet érdekképviseleti lapja MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP 15. évfolyam, 171. szám, 2014. október Együttes ülésről jelentjük Az együttes ülés résztvevői, balról jobbra.

Részletesebben

központi és alapszervezeti költségek szakterületi végrehajtásáról (tervek és tények, tapasztalatok összegezése, feladatok meghatározása).

központi és alapszervezeti költségek szakterületi végrehajtásáról (tervek és tények, tapasztalatok összegezése, feladatok meghatározása). A Ma gyar Olaj- és Gáz ipa ri Bányász Szakszervezet érdekképviseleti lapja MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP 14. évfolyam, 154. szám, 2013. május Ülésezett Szakszervezetünk Elnöksége Fókuszban a gazdálkodás, a taglétszám,

Részletesebben

HÍR LAP MOL BÁ NYÁSZ VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM. A küldöttértekezlet tisztségviselői BUDAPESTEN. Elkötelezettség! Hitelesség! Hozzáértés!

HÍR LAP MOL BÁ NYÁSZ VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM. A küldöttértekezlet tisztségviselői BUDAPESTEN. Elkötelezettség! Hitelesség! Hozzáértés! A Ma gyar Olaj- és Gáz ipa ri Bányász Szakszervezet érdekképviseleti lapja MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP 15. évfolyam, 165. szám, VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM 2014. március 29. BUDAPESTEN A küldöttértekezlet tisztségviselői

Részletesebben

Katona Dezső felvétele

Katona Dezső felvétele A Ma gyar Olaj- és Gáz ipa ri Bányász Szakszervezet érdekképviseleti lapja MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP 12. évfolyam. 130. szám, 2011. május MOL ÜT ülésekről jelentjük Együttműködés - részvételi jogok Katona Dezső

Részletesebben

létszám 18 fő. Az egyhangúlag elfogadott állásfoglalásban az elnökség: elismerését fejezte ki a Kht-ben végzett tevékenységért;

létszám 18 fő. Az egyhangúlag elfogadott állásfoglalásban az elnökség: elismerését fejezte ki a Kht-ben végzett tevékenységért; A Ma gyar Olaj- és Gáz ipa ri Bányász Szakszervezet érdekképviseleti lapja MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP 14. évfolyam, 155. szám, 2013. június Elnökségi ülésünkről jelentjük Munkában az ügyvezetés A MOL Bányász

Részletesebben

HÍR LAP MOL BÁ NYÁSZ. AMOL Bányász Szakszervezet elnöksége

HÍR LAP MOL BÁ NYÁSZ. AMOL Bányász Szakszervezet elnöksége A Ma gyar Olaj- és Gáz ipa ri Bányász Szakszervezet érdekképviseleti lapja MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP 13. évfolyam, 147. szám, 2012. október Ülésezett a bányász-elnökség Szövetségiszervezeti élet Taglétszámi

Részletesebben

BUÉK 2014! Kellemes Karácsonyi Ünnepeket! Minden kedves Olvasónknak eredményekben gazdag, boldog új esztendőt kíván az MBH Szerkesztősége!

BUÉK 2014! Kellemes Karácsonyi Ünnepeket! Minden kedves Olvasónknak eredményekben gazdag, boldog új esztendőt kíván az MBH Szerkesztősége! 14. évfolyam, 161. szám, 2013. december ellemes arácsonyi Ünnepeket! Minden kedves Olvasónknak eredményekben gazdag, boldog új esztendőt kíván az MH Szerkesztősége! 2014! 2 arácsonyi arácsonyi gondolatok

Részletesebben

HÍR LAP MOL BÁ NYÁSZ. AMOL Bányász Elnöke kiemelten. Kihelyezett elnökségi ülés Algyőn. 60. Bányásznap! Köszöntjük az ünneplő olajbányászokat!

HÍR LAP MOL BÁ NYÁSZ. AMOL Bányász Elnöke kiemelten. Kihelyezett elnökségi ülés Algyőn. 60. Bányásznap! Köszöntjük az ünneplő olajbányászokat! A Ma gyar Olaj- és Gáz ipa ri Bányász Szakszervezet érdekképviseleti lapja MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP 120-121.szám, 2010. július-augusztus Kihelyezett elnökségi ülés Algyőn Balról jobbra: Vitéz Ferenc, Milánkovich

Részletesebben

EURÓPAI DEMONSTRÁCIÓ BUDAPESTEN - 2011. április 9.

EURÓPAI DEMONSTRÁCIÓ BUDAPESTEN - 2011. április 9. 12. évfolyam. 128-129. szám, 2011. március-április EURÓPAI DEMONSTRÁCIÓ BUDAPESTEN - 2011. április 9. Az Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC) több mint 80 szakszervezeti konföderációt (köztük a hat

Részletesebben

12. évfolyam, 137. szám, 2011. december. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket! BOLDOGABB ÚJÉVET KÍVÁN A KEDVES OLVASÓNAK A SZERKESZTŐSÉG B U É K, 2 0 1 2

12. évfolyam, 137. szám, 2011. december. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket! BOLDOGABB ÚJÉVET KÍVÁN A KEDVES OLVASÓNAK A SZERKESZTŐSÉG B U É K, 2 0 1 2 12. évfolyam, 137. szám, 2011. december Kellemes Karácsonyi Ünnepeket! BOLDOGABB ÚJÉVET KÍVÁN A KEDVES OLVASÓNAK A SZERKESZTŐSÉG B U É K, 2 0 1 2 MOL BÁNYÁSZ HÍRLAP 2 2011. december A tartalomból: A félelem

Részletesebben

MEGÚJULT A BARÁTSÁG I. KŐOLAJVEZETÉK

MEGÚJULT A BARÁTSÁG I. KŐOLAJVEZETÉK A Magyar Olaj- és Gázipari Bányász Szakszervezet érdekképviseleti lapja MOL Bányász 16. évfolyam 176. szám, 2015. március MOL Bányász Hírlap, a hiteles hírforrás! MEGÚJULT A BARÁTSÁG I. KŐOLAJVEZETÉK ALÁÍRTUK

Részletesebben

Rendkívüli helyzet ez jellemzõ a mostani kongresszusra, csakúgy, mint arra,

Rendkívüli helyzet ez jellemzõ a mostani kongresszusra, csakúgy, mint arra, CMYK CMYK www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE Kellemes karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag boldog új évet kívánunk minden kedves olvasónknak! 18. ÉVFOLYAM,

Részletesebben

www.vd.hu Húszéves a villamosenergia-ipari dolgozók szakszervezeti szövetsége Korok, korosztályok fiatalok az iparágban Sajtóközlemény

www.vd.hu Húszéves a villamosenergia-ipari dolgozók szakszervezeti szövetsége Korok, korosztályok fiatalok az iparágban Sajtóközlemény www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE 16. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM Országos Értekezlet 2010. november 18-19. Hajdúszoboszló, Béke Hotel A programból: A megnyitó után az

Részletesebben

A rezsicsökkentés elviszi a bérünket?

A rezsicsökkentés elviszi a bérünket? www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE 2013. MÁJUS - JÚNIUS 19. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM A rezsicsökkentés elviszi a bérünket? féléves kitekintés az ágazatban Gál Rezsõ Nagy

Részletesebben

Ünnepi beszédet mondott Németh Lászlóné: - Tisztelet, elismerés az iparág valamennyi. hallatlanul fontos szakági területén kiemelkedő

Ünnepi beszédet mondott Németh Lászlóné: - Tisztelet, elismerés az iparág valamennyi. hallatlanul fontos szakági területén kiemelkedő A Ma gyar Olaj- és Gáz ipa ri Bányász Szakszervezet érdekképviseleti lapja MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP 13. évfolyam, 146. szám, 2012. szeptember Országos központi ünnepség, Eger A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Részletesebben

A munkavédelem gyakorlata

A munkavédelem gyakorlata 2008. XI. évfolyam 2. szám A Független Szakszervezetek Demokratikus Ligájának lapja Május 1.: Konferencia és megemlékezés 8. oldal A munkavédelem gyakorlata 10. oldal Érdemes együttmûködni és összefogni

Részletesebben

El a kezekkel az Atomerõmûtõl!

El a kezekkel az Atomerõmûtõl! www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE 2015. MÁJUS-JÚNIUS Az ágazati szakszervezeti szövetség éves! 21. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM El a kezekkel az Atomerõmûtõl! Tiltakozó aláírásgyûjtés

Részletesebben

Az érdekv sosem volv

Az érdekv sosem volv www.vd.hu A Vértesi Erõmû végelszámolása lassítva Erõsödik a tiltakozó hullám az erõmû gyors végelszámolása ellen. *** A Vértesi Erõmû Zrt. közgyûlése felkérte a Vértesi Erõmû Zrt. Igazgatóságát, hogy

Részletesebben

www.vd.hu Kellemes karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új évet kíván a Budapesti Erõmûvek Szakszervezete a forró drót olvasóinak!

www.vd.hu Kellemes karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új évet kíván a Budapesti Erõmûvek Szakszervezete a forró drót olvasóinak! CMYK www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE 16. ÉVFOLYAM, 12. SZÁM Kissné Erdélyi Erzsébet, Szabó Zoltán és Borsodi Edina Újpesti Erõmû Karadzsosz Nikosz és Rameczné

Részletesebben

Bérmegállapodás az MVM Csoportban

Bérmegállapodás az MVM Csoportban CMYK www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE 18. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM Új szakszervezet alakult A FIMUSZ és a VIKSZ szakszervezetek összeolvadásával megalakult az MVM Dolgozóinak

Részletesebben

Milyen kihívások várnak ránk 2015-ben?

Milyen kihívások várnak ránk 2015-ben? www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI 25 SZÖVETSÉGE 2015. JANUÁR-FEBRUÁR Az ágazati szakszervezeti szövetség éves! 21. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM A tartalomból: Megindultak az ágazati

Részletesebben

Postás. Dolgozó PSZ-kongresszus: alapszabálymódosítás, Csökkentek a munkabalesetek 9. oldal Üdülés beutalóval és Szolidarítás-csekkel 10.

Postás. Dolgozó PSZ-kongresszus: alapszabálymódosítás, Csökkentek a munkabalesetek 9. oldal Üdülés beutalóval és Szolidarítás-csekkel 10. 2008. ÁPRILIS Postás A Postás Szakszervezet MSZOSZ-díjas lapja Dolgozó PSZ-kongresszus: alapszabálymódosítás, kitüntetett aktivisták Csökkentek a munkabalesetek 9. oldal Üdülés beutalóval és Szolidarítás-csekkel

Részletesebben

Dolgozó. Postás. UNI Postakonferencia. Budapest, 2009. 01. 28 30. a válság kapcsán. Postásokkal, postásokért, felelõsen! 2. oldal 2009.

Dolgozó. Postás. UNI Postakonferencia. Budapest, 2009. 01. 28 30. a válság kapcsán. Postásokkal, postásokért, felelõsen! 2. oldal 2009. 2009. FEBRUÁR Postás A Postás Szakszervezet MSZOSZ-díjas lapja Dolgozó UNI Postakonferencia 2. oldal Budapest, 2009. 01. 28 30. 6. oldal Legyen minden nap nõnap! 10. oldal Nyugdíjpénztár Tanácsok, esélyek

Részletesebben

XVII. évfolyam 5. szám Alapítás éve: 1892 2007. május Fotó: Szilágyi

XVII. évfolyam 5. szám Alapítás éve: 1892 2007. május Fotó: Szilágyi XVII. évfolyam 5. szám Fotó: Szilágyi Alapítás éve: 1892 2007. május 2 2007. május Viharfelhõk a mozdonyvezetõk foglakoztatási-biztonsága körül Látogatás a SEMAF-nál Az elmúlt hónapokban megtapasztalhattuk

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET 2008-2012.

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET 2008-2012. VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET 2008-2012. BESZÁMOLÓ A VISZ MUNKAKONGRESSZUSA ELFOGADTA 2012. JÚNIUS 13-ÁN VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET Az emberi élet célja a szolgálat: együttérzést

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. Újfajta társadalom A politikusok természetesen más oldalról közelítik meg a szakszervezetek térvesztését a munka világában.

A TARTALOMBÓL. Újfajta társadalom A politikusok természetesen más oldalról közelítik meg a szakszervezetek térvesztését a munka világában. Más-kor ALAPÍTVA 1906-ban L. ÉVFOLYAM 2007. június július Európa szerte problémát jelent a fiatalok megismertetése a szakszervezettel, bevonásuk a mozgalomba, és nincs ez másképp a május elseje eszmerendszerével

Részletesebben

Nem lesz népszavazás... Demonstráció november 29-én 16. oldal. Folytatódik... Fókuszban a szakképzés 6-7. oldal. 3. oldal. 12.

Nem lesz népszavazás... Demonstráció november 29-én 16. oldal. Folytatódik... Fókuszban a szakképzés 6-7. oldal. 3. oldal. 12. 2008. XI. évfolyam 4. szám A Független Szakszervezetek Demokratikus Ligájának lapja Folytatódik... 3. oldal Fókuszban a szakképzés 6-7. oldal Nem lesz népszavazás... 12. oldal Demonstráció november 29-én

Részletesebben