Szakképzési hozzájárulás. készítette: Tóth-Szabó Anna tájékoztatási ügyintéző

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakképzési hozzájárulás. készítette: Tóth-Szabó Anna tájékoztatási ügyintéző"

Átírás

1 Szakképzési hozzájárulás készítette: Tóth-Szabó Anna tájékoztatási ügyintéző

2 Kapcsolódó jogszabályok Szakképzési hozzájárulás kötelezettség háttérjogszabályai: a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi CLV. törvény (Szht.); a gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák mértékéről és a csökkentő tétel számításáról szóló 280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet (Szht. R.); a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról szóló 328/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (Nftv. R.); a szakképzési megállapodásról szóló 314/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet (Szm. R.); a gyakorlati képzést végző gazdálkodó szervezetek saját munkavállalói részére szervezett képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásáról szóló 21/2013. (VI. 18.) NGM rendelet (NGM); Kapcsolódó jogszabályok a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény Szt.) a nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény (Nftv.) a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. tötvény (Nkt.) A felnőttoktatásról szóló évi LXXVII. törvény (Fktv.) a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény (Szja tv.) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló évi LXXX. törvény (Tbj.) egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról évi CLVI. törvény Eat.)

3 Alanyai Szakképzési hozzájárulásra kötelezett a belföldi székhelyű a) gazdasági társaság, kivéve a szakképzésről szóló törvény szerinti, szakképzési feladatot ellátó nonprofit gazdasági társaságot, a felsőoktatási intézmény által alapított társaságot, valamint az olyan társaságot, amelyben a felsőoktatási intézmény részesedést szerzett, [ től] b) szövetkezet, kivéve a lakásszövetkezetet, a szociális szövetkezetet, valamint az iskolaszövetkezetet, [ tól] c) állami vállalat, stb., erdőbirtokossági társulat, vízgazdálkodási társulat - kivéve a víziközmű-társulatot -, egyes jogi személyek vállalata és a leányvállalat, d) ügyvédi iroda, végrehajtó iroda és szabadalmi ügyvivő iroda, e) közjegyzői iroda, f) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó, g) egyéni cég. 2. a belföldön vállalkozási tevékenységet folytató, külföldi székhelyű jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező társas cég, személyi egyesülés, egyéb szervezet is, ha belföldön telephellyel, fiókteleppel rendelkezik. NEM VOLT ALANYA és MOST SEM AZ: - őstermelő, - alapítvány, egyesület, köztestület civil szervezetek!

4 Alanyai 2. Sajátosságok: Átalányadózó: alanya ugyan a Szht-nak a 2. (1) bekezdés f) pont alapján, DE 2. (3) átalányadó megfizetésével eleget tesz szakképzési hozzájárulás kötelezettségének Szht. alapján nem keletkezik bevallási és elszámolási és fizetési kötelezettsége. 8. (3) gyakorlati képzést szervező átalányadózó hozzájárulásra kötelezettet nem illeti meg visszatérítés sem. Evás : Eva tv. hatálya alá tartozó adóalany Eva tv. szerint teljesíti szakképzési hozzájárulás-fizetési kötelezettségét befizetés eva előleghez igazodik negyedévente, bevallás: 43-as EVA bevallásban. Kötelezettség: minden munkaviszony keretében foglalkoztatott után létszám x minimálbér 1,5-szerese. Gyesen, gyeden lévők után is! Ki után nem? egyéni vállalkozó maga után, társaság személyesen közreműködő tagja után, Efo tv. szerinti alkalmi munkát végző után.

5 Alanyai 3. Kata A Szht. 1. (1) bekezdés f) pontja szerint: Szakképzési hozzájárulásra kötelezett a belföldi székhelyű f) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó, azaz nem csak a Szja tv. hatálya alá tartozóra vonatkozik csak e kötelezettség! A Szht. a kötelezettek között nem sorolja fel a katás vállalkozásokat. A Katv. azonban a tételes adó megfizetésével csak a katás személyekre vonatkozóan tartalmaz mentesítést, foglalkoztatottjaikra nem. a katás bt-k, kkt-k és egyéni vállalkozók is kötelezettek foglalkoztatottjaikra tekintettel. Ha katásnak tanulószerződéses tanulója van VISSZAIGÉNYLÉSI LEHETŐSÉG!! Kiva: alanya teljes egészében nemcsak maga után - mentesül a megfizetésével a szakképzési hozzájárulás bevallása és megfizetése alól visszaigénylésre nincs lehetőség!

6 Ki nem kötelezett a szak. h. megfizetésére 2. (5) bekezdés 1.? a) a büntetés-végrehajtásnál a fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdálkodó szervezet, c) az egyéni vállalkozó a szociális hozzájárulási adóalapja után, ide nem értve az általa foglalkoztatottra tekintettel őt terhelő szociális hozzájárulási adó alapját, DE 08-as bevallást nemlegesen is kell adni egyéni vállalkozó alany! d) az egyéni cég, végrehajtó iroda, szabadalmi ügyvivő iroda, ügyvédi iroda, közjegyzői iroda tevékenységében a személyesen közreműködő tag a szociális hozzájárulási adóalapja után, ide nem értve az általa foglalkoztatottra tekintettel őt terhelő szociális hozzájárulási adó alapját 08- as bevallás nemlegesen is kell a felsoroltak alanyok, valamint b) az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eü. tv.) 3. f) pontjában meghatározott egészségügyi szolgáltató - feltéve, hogy az egészségbiztosítási szervvel szerződést kötött és nem költségvetési szervként működik - az egészségügyi közszolgáltatás ellátásával összefüggésben őt terhelő szociális hozzájárulási adóalap után, e) a közhasznú nonprofit gazdasági társaság a társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény 6. számú melléklet E) fejezete alapján megállapított kedvezményezett tevékenység ellátásával összefüggésben a társaságot terhelő szociális hozzájárulási adó alapja után

7 Ki nem kötelezett szakképzési hozzájárulás megfizetésére 2. (5) bekezdés 2.? Mit jelent az egészségügyi közszolgáltatás: az Eü. tv. 3. e) pontjában meghatározott, részben vagy egészben az államháztartás terhére támogatott szolgáltató tevékenység. [2. 3. c) ] Hogy állapítja meg szakképzési hozzájárulását? 4. (4) a) a Számv. tv. hatálya alá tartozó egészségügyi szolgáltató: az őt terhelő szocho alapját a Számv. tv. szerint megállapított éves árbevétele és az egészségbiztosítási szervtől származó árbevétele arányában osztja meg b) az a) pont alá nem tartozó egyéb hozzájárulásra kötelezettnek az őt terhelő szociális hozzájárulási adó alapját az éves bevétele és az egészségbiztosítási szervtől származó bevétele arányában, c) a közhasznú nonprofit gazdasági társaságnak az őt terhelő szocho alapját a Számv. tv. szerint megállapított éves árbevételéből kedvezményezett tevékenysége és a vállalkozási tevékenysége árbevétele arányában osztja meg. Szocho alap x arányszámmal a nem mentes rész után keletkezik szak. hoz. PROBLÉMA: időbeliség! Elszámolási bevallás beadási határidő től: január 12. Szükséges adatok később eü. szolgáltató kb. február, nonprofit gt. beszámoló készítésekor! Valós adatok alapján számított szakképzési hozzájárulás már bevallott elszámolás után módosítás (helyesbítés) csak ÖNELLENŐRZÉSSEL! (tájékoztató: ) 29-es Tao bevallásban csak az eltérő üzleti évű - eü. szolgáltató és nonprofit gt. tudja az adatait a valósnak megfelelően módosítani elszámolási bevallást követően

8 Szakképzési hozzájárulás alapja, kedvezmények figyelembe vétele, mértéke 1. A szakképzési hozzájárulás alapja a hozzájárulásra kötelezettet terhelő szociális hozzájárulási adó alapja. A Szht. meghatározza az e törvény keretében alkalmazandó szocho fogalmat: 3. b) szociális hozzájárulási adóalap: - Eat (2) bekezdés a)-c) és h) pontjában meghatározott adófizetési kötelezettséget eredményező jogviszony alapján, a (3) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel, - a 455. (1) bekezdés a)-b) és e) pontjában meghatározott adóalap, valamint a (1) bekezdésében meghatározott adóalap, ugyanakkor a 457. (1) bekezdés alkalmazása során e törvény szempontjából figyelmen kívül kell hagyni azon jogi személyt, aki a 2. (5) bekezdése szerint szakképzési hozzájárulásra nem kötelezett; Miért fontos a fogalom helyes értelmezése? ennek alapján nem kell bizonyos személyek után, pl. tanulószerződéses tanuló után szakképzési hozzájárulást fizetni, annak ellenére, hogy szochot igen. Magyarázat a fogalomhoz.

9 Szakképzési hozzájárulás alapja, kedvezmények figyelembe vétele, mértéke 2. Szakképzési hozzájárulás alapját csökkenti: azon munkavállalók esetében, akikre tekintettel a szocho alapot csökkentették, a szocho megállapításánál figyelembe (bruttó) munkabérének összege, de legfeljebb havonta 100 ezer forint. Részmunkaidős arányosítás! Kivéve: 462/D. (2)-(3) bekezdés anyasági ellátásnál Mely esetekben? - a 25 év alatti pályakezdő munkavállalók után az Eat. 462/B. (2) bekezdése szerint, - a tartósan álláskereső személyek után az Eat. 462/C. (2) bekezdése szerint [várható változás: munkáltató személyében változás, tartósan álláskereső időbeli meghatározás], - a gyed, a gyes, gyet alatt vagy azt követően foglalkoztatott munkavállalók után az Eat. 462/D. (2)-(3) bekezdése szerint (legalább 3 gyerekre tekintettel családi pótlék, és GYET 2 évig 27 %-os kedvezmény) - szabad vállalkozási zónában működő vállalkozás által foglalkoztatott új munkavállalók után az Eat. 462/E. szerint

10 Szakképzési hozzájárulás alapja, kedvezmények figyelembe vétele, mértéke 3. További alap csökkentő tétel: az Eat. 462/F. -ában meghatározott, kutatók foglalkoztatása után járó szociális hozzájárulási adókedvezményt érvényesítő, csökkentés munkaválallónként munkabér, maximum 500 ezer Ft, részmunkaidős foglalkoztatott esetén legfeljebb 500 ezer forint arányosan csökkentett része Részmunkaidős foglalkoztatásnak, amelynek munkaszerződésben meghatározott időtartama nem éri el a betöltött munkakörre érvényes teljes munkaidőt. Csökkentés az első két évben, azaz a 27 %-os szocho kedvezmény évében. A 462/D. szerinti esetben 3 évig csökkenthető a szocho. CSAK akkor csökkenthető a szakképzési hozzájárulás alapja, ha a kötelezett él a szocho. kedvezménnyel! Rehabilitációs kártya - szocho kedvezmény érvényesíthető, de van szocho alap szakképzési hozzájárulás is van! (Szocho kedvezményeknél szocho alap csökkentés van.) A szakképzési hozzájárulás mértéke a szakképzési hozzájárulás alapjának 1,5 százaléka A hozzájárulásra kötelezett a szakképzési hozzájárulást a naptári évre állapítja meg.

11 Szakképzési hozzájárulás hogyan teljesíthető? (5. módosul) gyakorlati képzés szervezésével; saját munkavállaló képzésével; pénzbeli befizetés teljesítésével. (valamennyi esetben a bevallás, és a szükséges befizetést kiegészítés NAV felé)

12 Gyakorlati képzés szervezése a) teljesíthető : a) iskolai rendszerű képzések esetében -állami fenntartású szakképző intézményben vagy szakképzési megállapodás alapján szervezett aa) szakképző iskola és a hozzájárulásra kötelezett között - együttműködési megállapodás alapján - az iskolai rendszerű szakképzésben a nappali rendszerű oktatásban és - a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban, vagy ab) a szakképző iskola tanulója és a hozzájárulásra kötelezett között létrejött tanulószerződés alapján folytatott gyakorlati képzés [Szakképzési megállapodás évi CLXXXVII. tv. 84. (5)-(10) bekezdések, valamint 314/2013. (VIII. 28.) K. r. ]

13 Gyakorlati képzés szervezése 2. Nkt. 2. (1) ingyenes első szakképesítés megszerzése állami közszolgáltató feladat elsődleges helye: iskolarendszerű szakképzés. Első ingyenes szakképesítés - finanszírozás: - iskolában elmélet, gyakorlati képzés állami költségvetés, fenntartó. - egyéb gyakorlati képzés költségei gyakorlati képzés szervezője. Tanulószerződés csak első szakképesítésre köthető! Nem állami fenntartású intézmény nincs feladatellátási kötelezettsége Szt. 84. (8) költségvetés hozzájárulására csak akkor jogosult, ha rendelkezik kormányhivatallal kötött szakképzési megállapodással. Nkt. szerinti változások szakképző iskolában érintett legalacsonyabb iskolai évfolyamon kezdve felmenő rendszerben.

14 Gyakorlati képzés szervezése 3. c) az államilag támogatott létszám tekintetében től a gyakorlatigényes alapképzési szak keretében szervezett szakmai gyakorlattal, ha a szakmai gyakorlatra külső képzőhelyen, a hallgatóval kötött hallgatói munkaszerződés alapján kerül sor, (átmeneti szabállyal felsőoktatás három forma) Nftv szeptember 1-től A hallgató hallgatói munkaszerződés alapján végezhet munkát: a képzési program keretében, illetve a képzés részeként megszervezett szakmai gyakorlat vagy gyakorlati képzés során az intézményben, az intézmény által alapított gazdálkodó szervezetben vagy külső gyakorlóhelyen. Mely képzés tekinthető ennek? 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet 1-2. számú melléklete ig tartalmazott eligazítást től módosult önellenőrizni kellett a lapot Tájékoztató a honlapon: 423/2012. (XII. 29.) Korm. rend , tól hatályos 48. (2): 2014 tekintetében alkalmazható a 289/2005. (XII. 22. ) Korm. Rend. 1., 2. számú mellékletében gyakorlatigényesként megjelölt szak 1408-as decemberi elszámolásban lehetett érvényesíteni.

15 Gyakorlati képzés szervezése 4. Felsőfokú szakképzés - még a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. tv. alapján kell befejezni, utoljára a 2012-ben indult felsőfokú szakképzésben alkalmazható átmeneti rendelkezés Szht. 27. és R. 4. (5) és 5. (7), valamint a Nftv. R. alapján. A már megkezdett képzések változatlan feltételek mellett kifutó rendszerben - de legfeljebb a 2015/2016-os tanévben - fejezhetők be. Jellemzője: - együttműködési megállapodás alapján, számítás mint a szakközépiskolákkal kötött megállapodások alapján alapnormatíva:130= napi alapnormatíva - hallgatói szerződéssel, mint tanulószerződés, de től visszaigénylési lehetőség megszűnt.

16 Saját munkavállaló képzési költségének figyelembe vétele 2013-tól: d) a hozzájárulásra kötelezett saját munkavállalói számára szervezett képzés költségeinek figyelembe vétele Feltétele: - felnőttképzési szerződés, tanulmányi szerződés, munkáltatói elrendelés; - legalább 45 fő tanulószerződéses tanuló gyakorlati képzése IS; - adatszolgáltatási kötelezettség kormányhivatal munkaügyi központ szakigazgatási szervéhez elszámolási bevallás benyújtásának határideéig év. Január 12. JOGVESZTŐ HI. Elszámolható mérték: - tanulószerződés szerinti gyakorlati képzésre a (8) (1) bekezdés szerint számított csökkentő tétel alapnormatíva és súlyszorzóval számított tétel, de legfeljebb - bruttó kötelezettség 16,5 %-a Visszaigénylési lehetőség nincs!

17 Bruttó kötelezettség csökkentése 8. A szakképzési hozzájárulást gyakorlati képzés szervezésével teljesítő hozzájárulásra kötelezett a bruttó kötelezettsége mértékét csökkentheti: a évet követően a mindenkori éves költségvetési törvényben meghatározott alapnormatíva alapján ( : Ft/év/fő), a R-ben meghatározott, gyakorlati képzési normatívák szerint számított összeggel (a továbbiakban: csökkentő tétel). Alapnormatíva összege független a gyakorlati képzés költségigényétől. Tanulószerződés esetében a súlyszorzó igazodik ahhoz. A visszaigénylés lehetősége független attól, hogy a gyakorlat költsége nagyobb, vagy kisebb az alapnormatívához képest! Ha gyakorlat költsége alapnormatíva x súlyszorzó akkor is visszaigényelhető, egyéb feltételek megléte esetén.

18 280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet január 1-től hatályos - szerepe: a csökkentő tételek kiszámítását szabályozza, és a tanulószerződéses csökkentő tételhez szükséges súlyszorzókat tartalmazza. Jelenleg hatályos 5. (2) a csökkentő tétel éves összege - ha a tanulószerződés hatálya a tárgyév teljes időtartamára fennáll - tanulónként az alapnormatíva összegének és a tanulószerződésben megnevezett szakképesítéshez tartozó, a) a szakképzésről szóló évi LXXVI. törvény alapján indított szakképzés esetében az 1. mellékletben, b) a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény alapján indított szakképzés esetében a 2. mellékletben meghatározott szakképesítésenkénti súlyszorzó szorzata. A mellékletek szakmacsoport helyett szakképesítést tartalmaznak, a szakképesítések igazodnak az adott képzéshez (régi/új) ben a súlyszorzók év közben és év végén eltérhettek egymástól év végén egész évre tekintettel az új súlyszorzókat kellett használni, átmeneti szabály hiányában.

19 Bruttó kötelezettség csökkentésének lehetőségei összefoglalva a 5. és 8. alapján 1. Gyakorlati képzés szervezése 5. a) a) Együttműködési megállapodás iskola és gyakorlóhely között, b) Tanulószerződéses tanuló foglalkoztatása, 2. Felsőfokú szakképzésben résztvevő hallgató szakmai gyakorlata (átmeneti szabály kifutó évfolyamok befejezéséig) a) Együttműködési megállapodással, b) Hallgató szerződés alapján 3. Gyakorlatigényes alapképzési szak keretében hallgató munkaszerződés alapján szervezett szakmai gyakorlat - 5. c) 4. Saját munkavállaló részére szervezett képzés - 5. d)-e) Visszaigénylés csak az 1. pont alapján! De ott is csak akkor, ha együtt történik a) és b), és a feltételek teljesülnek. Ha csak együttműködési csökkentő tétel van, bruttó kötelezettség mértékéig lehet figyelembe venni, nincs visszaigénylés! Ha az 1. pont mellett egyéb módon is történik gyakorlat, vagy saját munkavállaló képzése után csökkentő tétel figyelembe vétele, bruttó kötelezettség 0 Ft-ig csökkenthető

20 Szakhoz. tv. 5. -a és R. alapján gyakorlati képzés teljesítésével teljesítők esetében csökkentő tétel kiszámítása 1. A)szakközépiskolával, vagy szakiskolával együttműködési megállapodás alapján [R. 2. és 4. ] 1) Az együttműködési megállapodással érintett tanuló esetében: egy napra a gyakorlati képzési normatíva összege: alapnormatíva összege/ 130 egy napra eső gyakorlati képzési normatíva= 2015-ben: Ft/fő/év / 130 = Ft/fő/nap 2.) A tárgyévre vonatkozó csökkentő tétel éves összege tanulónként: =a gyakorlati képzési normatíva napi összege x tárgyévben teljesített gyakorlati képzési napok számával Pl. éves szinten képzési napok száma: 96 nap Ft/fő/nap x 96 nap= Ft/fő/év a csökkentő tétel 3.) A szakképzési hozzájárulási előleg fizetésénél: csökkentő tétel havi összege a tárgyév hónapjára vonatkozóan tanulónként: =a gyakorlati képzési normatíva napi összege x tárgyhónapban teljesített gyakorlati képzési napok száma pl. havi képzési napok száma: 8 nap (heti 2 nap) Ft/fő/nap x 8 nap= Ft/fő/hó

21 Szakhoz. tv. 5. -a és R. alapján gyakorlati képzés teljesítésével teljesítők esetében csökkentő tétel kiszámítása 2. - Az Szht. 27. (1) felsőfokú szakképzés keretében együttműködési megállapodás vagy hallgatói szerződés alapján, gyakorlati képzés szervezésével teljesíti január 1. napjától az együttműködési megállapodásban vagy a szakképzésről szóló évi LXXVI. törvényben szabályozott hallgatói szerződésben meghatározott időtartamból még hátralevő időre hozzájárulási kötelezettségét a 8. (1) bekezdése alapján teljesíti. ALAPNORMATÍVA és a 280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet alapján (együttműködési osztószám 130; hallgatói szerződés megfelelő súlyszorzó alkalmazása) - (2) akár együttműködési megállapodás, akár hallgatói szerződés alapján a képzésből az e törvény hatálybalépését követően még hátralevő időre a hozzájárulási kötelezettség teljesítésénél a 8. (3)-(7) bekezdése nincs visszaigénylési lehetőség (azt a 8. (2) bekezdés tartalmazza)! 2012-ben volt.

22 Szakhoz. tv. 5. -a és R. alapján gyakorlati képzés teljesítésével teljesítők esetében csökkentő tétel kiszámítása 3. Hozzájárulásra kötelezett, aki gyakorlatigényes alapképzési szak keretében folytatott gyakorlati képzés szervezésével [R. 2. és 6. ] Legalább 6 hét. Napi időtartam: 8 óra, részmunkaidő: napi normatíva időarányosan 1. A hallgatóra vonatkozóan a gyakorlati képzési normatíva napi összege = alapnormatíva összege / ben: Ft/fő/év / 100 = Ft/fő/nap 2. A tárgyévre vonatkozó csökkentő tétel éves összege hallgatónként: gyakorlati képzési normatíva napi összege x a tárgyévben teljesített gyakorlati képzési napok száma Pl. 96 képzési nap/év Ft/fő/nap x 96 képzési nap= Ft/fő/év 3. A szakképzési hozzájárulási előleg fizetésénél a tárgyév hónapjára vonatkozóan a csökkentő tétel havi összege hallgatónként: a gyakorlati képzési normatíva napi összege x tárgyhónapban teljesített gyakorlati képzési napok száma pl. 10 képzési nap/hó Ft/fő/nap x 10 képzési nap = Ft/fő/hó

23 Szakhoz. tv. 5. -a és R. alapján gyakorlati képzés teljesítésével teljesítők esetében csökkentő tétel kiszámítása ben visszaigénylés csak tanulószerződéssel történő teljesítés esetén lehetett! 2013-ban változás bővült a visszaigénylés lehetősége DE CSAK 8. (2) Az a hozzájárulásra kötelezett, aki hozzájárulási kötelezettségét kizárólag az 5. a) pontja alapján gyakorlati képzés szervezésével teljesíti együttműködési megállapodás és tanulószerződés és a csökkentő tételek összege > a bruttó kötelezettsége mértéke azt meghaladó rész a (2a) és (2b) bekezdésben meghatározottak szerint visszaigényelhető. KIVÉVE (2a) bekezdés b) ba) alpont esetében akkor nincs visszaigénylés!

24 Együttműködési megállapodás és tanulószerződés együttesen csökkentésre lehetőségek a) (Együttműködési + tanulószerződés) bruttó kötelezettség és Együttműködési bruttó kötelezettség csak tanulószerződés vehető figyelembe. [8. (2a) bekezdés a)] b) (Együttműködési + tanulószerződés) bruttó kötelezettség és Együttműködési < bruttó kötelezettség, és Együttműködési tanulószerződés csökkentés: bruttó kötelezettség mértékéig nettó kötelezettség max. 0 ft, visszaigénylésre nincs mód. 8. (2a) b)-ba) c) (Együttműködési + tanulószerződés) bruttó kötelezettség és Együttműködési < bruttó kötelezettség és Együttműködési < tanulószerződés a bruttó kötelezettség a két tétel együttes összegével csökkenthető d) Ha bruttó kötelezettség 0 Ft, csak a tanulószerződés alapján számított csökkentő tétel vehető figyelembe. Ezek az összefüggések előlegnél és elszámolásnál is érvényesek!

25 8. (2a) bekezdés a) pontja számításának értelmezése változás az év során (1308-as bevalláson is módosult az összefüggés) 1. Példa: Bruttó kötelezettség: Ft. (34. sor) Kötelezettségcsökkentő tételek összege: Ft (35. sor) - együttműködési megállapodás: Ft (36. sor) - tanulószerződés alapján elszámolható: Ft (37. sor) Több csökkentő tétel nincs! Év elején a számítás: Összes csökkentő tétel > bruttó kötelezettség: ( Ft Ft) > Ft, és együttműködés Ft > tanulószerződés Ft visszaigénylésnél csak a tanulószerződéses csökkentő vehető figyelembe: Ft Ft= Ft, ez kerülhetett a 42. sorba, mint nettó kötelezettség.

26 8. (2a) bekezdés a) pontja számításának értelmezése változás az év során (1308-as bevalláson is módosult az összefüggés) 2. Jelenleg a számítás: elv: a tanulószerződés mindenképpen érvényesítendő! Mivel a Ft lefedi a bruttó kötelezettséget, de az összes csökkentő tétel nem vehető figyelembe (E > B) a bruttó kötelezettséggel szemben az együttműködés szerinti csökkentő tétel 0 Ft-ig vehető figyelembe, lenullázódik, azonban a tanulószerződés csökkentés teljes egészében figyelembe vehető a visszaigénylésnél! Vagyis nem a bruttó kötelezettség csökkentése során, hanem a visszaigénylés megállapításánál Ft Ft csak 0 Ft-ig, azonban visszaigénylésnél a tanulószerződéses csökkentő tétel teljes egészében figyelembe vehető: 42. sorba: Ft kerül, (42. sor a 37. sorral azonos) De nem lehet a teljes csökkentő tételt figyelembe venni, ami Ft lenne, ha Ft ( ) = Ft.

27 8. (2a) bekezdés a) pontja számításának értelmezése változás az év során (1308-as bevalláson is módosult az összefüggés) 3. A logikát még inkább alátámasztja a következő példa: bruttó kötelezettség: Ft. együttműködési csökkentő: Ft. tanulószerződéses csökkentő: Ft. ( Ft Ft)= > Ft, és Ft > Ft év eleji számítás: csak tanulószerződéssel lehet csökkenteni a bruttó kötelezettséget: Ft Ft= fizetendő: Ft, miközben tanulószerződéssel teljesített! jelenlegi módszer: együttműködési Ft figyelembe vehető a bruttó kötelezettség mértékéig, azaz együttműködési csökkentő tételből Ft nem vehető figyelembe, visszaigényelhető, mert a visszaigénylésnél kizárólag a tanulószerződése csökkentő tétel érvényesíthető: Ft. 42. sorba 7000 Ft kerül.

28 Példa [8. (2a) bekezdés b) és bb) pontja: Bruttó kötelezettség Ft (34. sor) Kötelezettség csökkentő tételek összege: Ft (35. sor) - együttműködési (szk.)megállapodás alapján: Ft (36. sor), - tanulószerződés alapján: Ft (37. sor), A többi sorban 38., 39., 40., 41. nem szerepel adat Együttműködési megállapodás szerinti csökkentő tétel: Ft < bruttó kötelezettség: Ft, és Együttműködési megállapodás szerinti csökkentő tétel Ft < tanulószerződés szerinti tétel: Ft Visszaigényelhető= e Ft [B34.] [(8 000 Ft (E 36.) Ft (T37.)= ( Csökk. 35.)]= Ft [N 42.]

29 Példa [8. (2a) b) és ba) pontok] Bruttó kötelezettség: e Ft, (34.) Kötelezettségcsökkentő tételek együttesen: e Ft (35.), - együttműködési megállapodás szerinti: e Ft (36.), - tanulószerződés szerinti: e Ft (37.). Többi sorban 38., 39., 40., 41. nincs adat. Csökkentő tételek (E+T) 3200 e Ft >bruttó kötelezettség: 2000 e Ft ÉS Együttműködési megállapodás szerinti csökkentő tétel: 1800 e Ft > tanulószerződés szerinti csökkentő tétel: 1400 e Ft Csökkentő tételek maximum a bruttó kötelezettségig vehetők figyelembe: 2000 Ft-ig! NINCS VISSZAIGÉNYLÉSRE LEHETŐSÉG!

30 Példa 8. (2b) bekezdés] Bruttó kötelezettség: 0 Ft (egyéni vállalkozónak nincs alkalmazott, vagy szakképzési hozzájárulási alap csökkentő tételek azonosak, vagy meghaladják a szocho alapot ) (34.) Kötelezettség csökkentő tételek: Ft (35.) - együttműködési (szk.) megállapodás: Ft (36.) - tanulószerződés szerinti: Ft (37.) Többi sorban: 38., 39., 40., 41. nincs adat. CSAK TANULÓSZERZŐDÉS szerinti tétel visszaigényelhető: Ft 42.)

31 A tanulószerződés alapján szervezett gyakorlati képzés további szabályai 1. Ha a kötelezett tanulószerződés alapján gyakorlati képzés szervezésével teljesíti hozzájárulási kötelezettségét és csak részben rendelkezik a gyakorlati képzés teljesítéséhez szükséges feltételekkel, megállapodást köthet teljesítési megbízott, akihez gyakorlati képzésre átirányíthatja a tanulószerződéses tanulóját. Feltétel: átirányítás időtartama a tanulószerződésben meghatározott gyakorlati képzési idő legfeljebb 50%-a lehet. A teljesítési megbízott a gyakorlati képzéssel kapcsolatosan költségei fedezetére díjat jogosult felszámítani a hozzájárulásra kötelezettel szemben. A teljesítési megbízott az általa végzett gyakorlati képzésre vonatkozóan nem érvényesíthet csökkentő tételt. Ha hozzájárulásra kötelezett tanulószerződésben rögzített gyakorlati képzés teljesítéséhez a gyakorlati képzési idő 50%-át meghaladó mértékben vesz igénybe teljesítési megbízottat adott tanulószerződéses tanulóra vonatkozóan nem érvényesíthet csökkentést.

32 A tanulószerződés alapján szervezett gyakorlati képzés további szabályai 2. Hozzájárulásra kötelezett tanulószerződést határidő lejárta előtt jogellenesen felmondja tanulószerződés felmondásáig elszámolt csökkentő tétel teljes összegét köteles visszatéríteni az Art. önellenőrzés szabályai Együttműködési megállapodás esetén bruttó kötelezettség csökkentésének korlátja: Nem csökkentheti bruttó kötelezettsége mértékét az a hozzájárulásra kötelezett, aki a szakképző iskolával kötött együttműködési megállapodásban a szakképzésről szóló törvény együttműködési megállapodásra vonatkozó szabályaiban meghatározott időtartamot meghaladó mértékben vállal kötelezettséget és tanulószerződéssel nem rendelkezik. Szakképzési tv. XIV. fejezete: Az együttműködési megállapodás, 56. feltételek: a gyakorlati képzésre előírt képzési idő 40 %-nál kevesebb, További feltételek: b)-c)

33 Előleg, elszámolás, bevallás, befizetés 1. Előleg: az év hónapjára - havonta Mértéke: tárgyhavi bruttó kötelezettség, azzal, hogy az alapnormatíva alapján számított csökkentő tétel és saját munkavállaló képzéssel összefüggő, pénzügyileg teljesített költségek levonása időarányosan az előleg befizetésénél figyelembe vehető és a 8. (2) bekezdésében foglalt feltétel teljesülése esetén visszaigényelhető. Hi: tárgyhót követő 12. Elszámolás (év végén, de ugyanez vonatkozik a végelszámolást, felszámolást kezdőkre is) a) a szakképzési hozzájárulás éves alapját és az éves bruttó kötelezettség, b) a 8. (1) bekezdése szerinti csökkentő tétel és az 5. e) pontja szerinti levonás éves összege, c) az éves bruttó kötelezettség és a levonható éves összegek különbözeteként megállapított éves nettó kötelezettség bevallás: tárgyévet követő év január 12. napjáig. Elszámolást követő előleg önellenőrzés elszámolás is önellenőrzés!

34 Előleg, elszámolás, bevallás, befizetés 2. Az előleg havonta elektronikus úton bevallás megfizetés tárgyhót követő hónap 12. napjáig az állami adóhatóság által vezetett számlára, vagy visszaigényli azt. számlaszám: NAV Szakképzési hozzájárulás beszedési számla , adónem kód: 182 Visszaigénylés vagy átvezetés más adónemre a 17-es Átvezetési és kiutalási a folyószámlán mutatkozó túlfizetéshez nyomtatványon lehetséges. Visszaigénylés, kiutalás: legkorábban a bevallás esedékességének napjától (előlegnél, elszámolási különbözetnél is). Éves elszámolás bevallási kötelezettség határidő: tárgyévet követő január 12. ( től) A befizetett előleg és az éves nettó kötelezettség különbözetét a tárgyévet követő év január 12. napjáig kell befizetni vagy a többletbefizetést ettől az időponttól lehet visszaigényelni től valamennyi kötelezett NAV felé teljesít, igényel vissza

35 Előleg, elszámolás bevalláson 2013-tól 08-as bevalláson Előleg bevallásban: Bevallási idő: adott hó 01. hó utolsó napja, A lapon 30. sor : 1 - előleg sorok adatai: adott hónap létszám ha szükséges - és Ft adata, 42. sor: adott hónap nettó kötelezettsége (34. sor-35. sor) [34. sor bruttó kötelezettség, 35. sor összes csökkentő tétel] Elszámolás bevallásban: bevallási idő: december: A lapon 30. sor kód: 2 - elszámolás sorokban:létszám: a decemberi adat, Ft adatok - egész évre vonatkozó adatok. 42. éves nettó kötelezettség. Éves nettó kötelezettség és előleg összegek különbözetére idén nincs külön jelölési lehetőség. Könyvelődni: kettő különbsége a NAV programja segítségével.

36 Bevallás benyújtásának oka 1.: 1-es kód előlegbevallás, Amennyiben az előlegbevallás tekintetében tölti ki a lapot, akkor a 1508Aas főlapon a bevallási időszak általános esetben az adott hónap elejétől az adott hónap végéig tarthat (pl.: ). 2-es kód elszámolás, Elszámoló bevallás esetén általános esetben a bevallási időszak Ha soron kívüli elszámolás miatt adja a bevallást, ebben az esetben a soronkívüliséget kiváltó ok utolsó hónapjáról nyújtja be az elszámoló bevallást. 3-as kód NY jelű nyilatkozat, vagy üres 1508A es lappal rendelkező korábbi bevallás(ok) utáni elszámolás, A 3-as kódot abban az esetben használja, ha NY jelű nyilatkozat, vagy üres 1508A es lap után az adott időszakra elsőként szakképzési hozzájárulást tartalmazó bevallása elszámoló bevallás (soronkívüliségi ok, vagy i bevallási időszak záró dátum). A 3-as kód után a további önellenőrzéseket 2-es kóddal kell benyújtani.

37 Bevallás benyújtásának oka 2.: 4-es kód korábbi előleg bevallás törlése, A 4-es kódot akkor kell használni, ha az adózó nem alanya a szak-képzési hozzájárulásnak és a korábbi előleg bevallását kívánja törölni. Ebben az esetben a 1508A es önellenőrzési lapon a kötelezettség különbözetet kell kitölteni és a 1508A es lapon kizárólag a 30. sorban szerepelhet adat (4-es kód). 5-ös kód korábbi elszámoló bevallás törlése. Az 5-ös kódot akkor kell használni, ha az adózó nem alanya a szak-képzési hozzájárulásnak és a korábbi elszámoló bevallását kívánja törölni. Ebben az esetben a 1508A es önellenőrzési lapon a kötelezettség különbözetet kell kitölteni és a 1508A es lapon kizárólag a 30. sorban szerepelhet adat (5-ös kód). Abban az esetben, ha ezt a kódot alkalmazza, akkor az elszámolással érintett időszakokra vonatkozó előlegeket a 4-es kód feltüntetésével törölni kell! A 3-as, a 4-es és az 5-ös kód csak önellenőrzés esetén használható!

38 A NAV és a gazdasági kamara együttműködése 10. (1) Az állami adóhatóság a Nemzeti Foglalkoztatási Alapot megillető szakképzési hozzájárulást havonta, a tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig átutalja a Nemzeti Foglalkoztatási Alap Magyar Államkincstárnál vezetett számlájára. (2) Az állami adóhatóság a hozzájárulásra kötelezett szakképzési hozzájárulási alapjáról és mértékéről, az e törvény szerinti csökkentő tételről a bevallási időszakot követően, a Nemzeti Foglalkoztatási Alapot megillető hozzájárulások átutalásáról az alapkezelővel kötött megállapodása alapján adatot szolgáltat az alapkezelőnek. 11. (1) A hozzájárulásra kötelezettnek a szakképzési hozzájárulás bevallási, befizetési és elszámolási kötelezettsége e törvény által nem szabályozott kérdéseiben, valamint a kötelezettség teljesítésének ellenőrzése tekintetében az Art. rendelkezéseit kell alkalmazni. (2) Az (1) bekezdésben foglalt ellenőrzés végrehajtásának céljából a gazdasági kamara közvetlen hozzáférési lehetőséget biztosít az állami adóhatóság részére az általa vezetett, a szakképzésről szóló törvényben meghatározott, a gyakorlati képzés szervezésére jogosult hozzájárulásra kötelezettekről, valamint a tanulószerződésekről vezetett nyilvántartásaihoz.

39 Előleg, elszámolás - Példa Valamely cég végelszámolást kezd június 1-vel. Csökkentő tétel nincs január április között előleg bevallást ad. Májusban elszámolást. Bevallott adatok: Előleg: Szakképzési h. kedvezmények figyelembe vétele nélkül, s azzal is 31., 33. sor: 01., 03., 04. hónapokban 128 e Ft, 02. hó: 129 e Ft. Szakképzési h. mértéke (bruttó kötelezettség), nettó kötelezettség (34., 42. sor) : minden hónapban 2 e Ft/hó Elszámolás: Szakképzési h. kedvezmények figyelembe vétele nélkül, s azzal is: (31., 33. sor): 641 e Ft Szakképzési h. mértéke (bruttó), nettó köt. (34., 42.): 10 e Ft. A felkönyvelt tétel az éves nettó és az össz. előleg különbözete: 2 e Ft.

40 Szakképzési tv. Pénzbeli juttatást köteles fizetni - tanulószerződés alapján gyakorlati képzést szervező, - a gyakorlati képzést folytató szervezet - együttműködési megállapodás - nappali rendszerű - az összefüggő szakmai gyakorlat idejére. Tanulószerződés - havi mértékének legkisebb összege - szakképzési évfolyamnak első félévében, amelyben a tanuló tanulószerződés alapján vesz részt szakképzésben, ha - a szakképesítésre a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott elméleti és gyakorlati képzési idő arányát figyelembe véve - a gyakorlati képzési idő eléri a) a nyolcvan százalékot, a hónap első napján érvényes kötelező legkisebb havi munkabér (a továbbiakban: minimálbér) tizenöt százalékának 1,3-szerese, b) a hetven százalékot, a minimálbér tizenöt százalékának 1,2-szerese, c) a hatvan százalékot, a minimálbér tizenöt százalékának 1,1-szerese, d) az ötven százalékot, a minimálbér tizenöt százaléka, e) a negyven százalékot, a minimálbér tizenöt százalékának 0,9-szerese, f) a harminc százalékot, a minimálbér tizenöt százalékának 0,8-szerese, g) a húsz százalékot, a minimálbér tizenöt százalékának 0,7-szerese. A tanulmányi kötelezettségének eredményesen eleget tett tanuló pénzbeli juttatását emelni kell.

41 Szakképzési tv. A tanulót a betegszabadság időtartamára tanulói pénzbeli juttatásának hetven százaléka illeti meg. Betegsége idejére a munka törvénykönyvéről szóló törvény alapján tíz nap betegszabadság illeti meg. A tanuló a betegszabadságot meghaladó betegsége idejére a társadalombiztosítási jogszabályok szerint táppénzre jogosult. Mind betegszabadság, mind táppénz idején csökkentő tétel érvényesíthető csökkentő tétel érvényesítése a tanulószerződés hatályához kapcsolódik. A tanulót a gyakorlati képzésével kedvezményes étkeztetés, útiköltségtérítés, munkaruha, egyéni védőfelszerelés (védőruha), tisztálkodási eszköz és kötelező juttatások illetik meg. A tanuló részére a gyakorlati képzést szervező szervezetnél a tanuló által választott szakképesítéssel betöltött munkakörben foglalkoztatottak részére biztosított juttatások is adhatók. A gyakorlati képzést szervező szervezet a tanulót a gyakorlati képzés során elért eredménye, teljesítménye alapján jutalomban, prémiumban, egyéb más juttatásban vagy szociális támogatásban részesítheti szja

42 Személyi jövedelemadó számú melléklet adómentes: a szakképző iskolai tanulónak, illetve felsőfokú szakképzésben részt vevő hallgatónak tanulószerződés, illetve hallgatói szerződés alapján, szakképzésben tanulószerződés nélkül részt vevő tanulónak a szorgalmi idő befejezését követő összefüggő szakmai gyakorlat időtartamára külön jogszabály szerint kötelezően kifizetett díjazás, valamint a tanulószerződéses tanulót jogszabály alapján megillető kiegészítő pénzbeli juttatás, továbbá a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló törvény alapján a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprésze terhére folyósított szakiskolai tanulmányi ösztöndíj; a nemzeti felsőoktatási törvény szerinti b) nappali tagozaton a gyakorlati képzés idejére kifizetett juttatás, díjazás értékéből havonta a hónap első napján érvényes havi minimálbért meg nem haladó része;

43 Személyi jövedelemadó (2) Béren kívüli juttatásnak minősül a) a szakképző iskolai tanulónak, kötelező szakmai gyakorlatának ideje alatt a hallgatónak, a juttató tulajdonában, vagyonkezelésében lévő üdülőben nyújtott üdülési szolgáltatás - adóévben személyenként a minimálbér összegét meg nem haladó rész; b) a szakképző iskolai tanulónak, kötelező szakmai gyakorlatának ideje alatt a hallgatónak a juttatás alapjául szolgáló jogviszony minden megkezdett hónapjára, választása szerint ba) munkahelyi (üzemi) étkeztetésnek minősülő szolgáltatás keretében a munkáltató telephelyén működő étkezőhelyen megvalósuló ételfogyasztás formájában juttatott jövedelemből a havi 12 ezer 500 forintot meg nem haladó rész [ideértve a kizárólag az adott munkáltató telephelyén működő munkahelyi (üzemi) étkezőhelyen az említett értékben és célra felhasználható - a munkáltató vagy az étkezőhelyet üzemeltető személy által kibocsátott - utalványt, elektronikus adathordozót is], és/vagy bb) Erzsébet-utalvány formájában juttatott jövedelemből (az adóéven belül utólagosan adva is) a juttatás alapjául szolgáló jogviszony minden megkezdett hónapjára a havi 8 ezer forintot meg nem haladó rész; Évi keret rekreációs keret nélkül: Ft.

44 Személyi jövedelemadó (1a) Egyes meghatározott juttatásnak minősül: a) a munkáltató által ab) szakképző iskolai tanuló, kötelező szakmai gyakorlaton lévő hallgató részére azonos feltételekkel és módon ingyenesen vagy kedvezményesen átadott termék, nyújtott szolgáltatás (kivéve a fogyasztásra kész étel vásárlására jogosító utalvány), (ideértve azt az esetet is, ha a termék, a szolgáltatás azonos módszerrel meghatározott keret terhére választható), feltéve, hogy a termék megszerzése (választása), illetve a szolgáltatás igénybevétele (választása) bármelyikük számára ténylegesen is elérhető; b) a munkáltató által valamennyi munkavállaló által megismerhető belső szabályzat (pl. kollektív szerződés, szervezeti és működési szabályzat, közszolgálati szabályzat stb.) alapján bb) szakképző iskolai tanuló, kötelező szakmai gyakorlaton lévő hallgató részére, azonos feltételekkel és módon ingyenesen vagy kedvezményesen átadott termék, nyújtott szolgáltatás (kivéve a fogyasztásra kész étel vásárlására jogosító utalvány) révén juttatott adóköteles bevétel (ideértve azt az esetet is, ha a termék, a szolgáltatás azonos módszerrel meghatározott keret terhére választható), feltéve, hogy a juttatásra jogosultak körét a belső szabályzat nem egyénileg, hanem a munkakör, a beosztás, a munkaviszonyban eltöltött idő, az életkor vagy más - munkaköri feladattal kapcsolatos teljesítménytől nem függő - közös ismérv alapján határozza meg;

45 Járulékkötelezettségek 1. Tanulószerződéses tanuló: 5. (1) Biztosított: c) a tanulószerződés alapján szakképző iskolai tanulmányokat folytató tanuló, 4. k) 1. k) Járulékalapot képező jövedelem: a tanulószerződés alapján ténylegesen kifizetett díj, 7. (1) A biztosítás - amennyiben e törvény eltérően nem rendelkezik - az ennek alapját képező jogviszony kezdetétől annak megszűnéséig áll fenn. 8. Szünetel a biztosítás: h) a tanulószerződés szüneteltetésének időtartama alatt. Hiányzás esetén járulék járulékalap Szt. szerinti csökkenés figyelembevétele. Járulék mértékek: 10 % nyugdíjjárulék, 7 % egészségbiztosítási járulék. Szt. alapján betegszabadság idejére fizetett juttatás járulékköteles. Adó nincs Szja tv. 1. számú melléklet pont alapján. Táppénz: adóköteles, de sem járulék, sem szociális hozzájárulásnak nem alapja.

46 Járulékkötelezettségek 2. Együttműködési megállapodás: nincs felsorolva biztosítottak között - nem biztosított. 11. A biztosítás nem terjed ki: d) a hallgatói munkaszerződés alapján képzési program keretében vagy a képzés részeként megszervezett szakmai gyakorlat vagy gyakorlati képzés keretében foglalkoztatott hallgatóra Alanya: kifizető, egyéni vállalkozó. A kifizetőt terhelő adó alapja: Szociális hozzájárulási adó c) a tanulószerződés alapján ténylegesen kifizetett díj; Adófizetési kötelezettséget eredményező jogviszony: e) a gazdálkodó szervezet és a tanuló között tanulószerződés alapján fennálló jogviszony; Tanulószerződéses tanuló után van kötelezettség! Mérték: 27 % Szakképzési hozzájárulás nincs utána.

47 Tanulószerződés szünetelés Tanulószerződés szüneteltetése Szt. 54. (1) A tanulói jogviszonynak szüneteltetése, tanuló szülési szabadsága alatt a tanulószerződésből eredő jogok és kötelezettségek nem illetik meg és nem terhelik a feleket (a tanulószerződés szüneteltetése). Szünetelés alatt tanulói pénzbeli juttatásra és egyéb juttatásra nem jogosult. Nkt. 54. (3) szünetel: engedélyezték - tanulmányait megszakítsa, vagy fegyelmi határozattal eltiltották; külföldi tanulmány alatt Iskolai tanulmányait ez idő alatt nem folytathatja - tanulmányokat nem folytató tanuló jogok, kötelezettségek nincsenek - díjazásra nem jogosult, nem biztosított nincs járulékkötelezettség - Eat (2) e) szochot eredményező jogviszony: tanulószerződéses; (1) c) adóalap: tanulószerződésben meghatározott díj szünetelés alatt kifizető kötelezettsége is szünetel díjat nem fizeti nincs szocho kötelezettség Csökkentő tétel érvényesítésének lehetősége? - Szht. R. csak hatályos tanulószerződéssel érvényesíthető! - szakmai gyakorlatot biztosítónak sincs a gyakorlattal kapcsolatosan joga, kötelezettsége Szht. 5. nem tudja szakképzési hozzájárulási kötelezettséget gyakorlat folytatásával teljesíteni csökkentő tétel nem érvényesíthető!

48 Köszönjük a figyelmet!

Szakképzési hozzájárulás. A 2012. január 1-től hatályos 2011. évi CLV. törvény ismertetése

Szakképzési hozzájárulás. A 2012. január 1-től hatályos 2011. évi CLV. törvény ismertetése Szakképzési hozzájárulás A 2012. január 1-től hatályos 2011. évi CLV. törvény ismertetése Az adó alanyai Témák (különös szabályok és mentességek) A hozzájárulás alapja, korrekciós tényezők, a hozzájárulás

Részletesebben

A SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS FELHASZNÁLÁSA, BEVALLÁSA 2012.

A SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS FELHASZNÁLÁSA, BEVALLÁSA 2012. A SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS FELHASZNÁLÁSA, BEVALLÁSA 2012. TÖRVÉNYEK, RENDELETEK a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény (továbbiakban: új Szht.);

Részletesebben

A Tbj., a szociális hozzájárulási adó és a szakképzési hozzájárulás változásai. Gyenes Szilvia Tájékoztatási ügyintéző

A Tbj., a szociális hozzájárulási adó és a szakképzési hozzájárulás változásai. Gyenes Szilvia Tájékoztatási ügyintéző A Tbj., a szociális hozzájárulási adó és a szakképzési hozzájárulás változásai Gyenes Szilvia Tájékoztatási ügyintéző Egészségügyi szolgáltatási járulék Kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó,

Részletesebben

A gazdálkodóknál folyó gyakorlati képzés jogi szabályozásának és finanszírozási rendszerének változásai.

A gazdálkodóknál folyó gyakorlati képzés jogi szabályozásának és finanszírozási rendszerének változásai. A gazdálkodóknál folyó gyakorlati képzés jogi szabályozásának és finanszírozási rendszerének változásai. Hága László Tóth László 2012. január 10. A rendszer átalakítása Alapelv: növelni a képzők hajlandóságát

Részletesebben

A SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS TELJESÍTÉSE 2016.

A SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS TELJESÍTÉSE 2016. A SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS TELJESÍTÉSE 2016. KAPCSOLÓDÓ TÖRVÉNYEK, RENDELETEK A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény (Szht.); A gyakorlati képzés

Részletesebben

A szakképzési hozzájárulásra vonatkozó szabályok 2017.

A szakképzési hozzájárulásra vonatkozó szabályok 2017. A szakképzési hozzájárulásra vonatkozó szabályok 2017. A szakképzési hozzájárulás kötelezettség teljesítését a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV.

Részletesebben

A gyakorlati szakképzés finanszírozási lehetőségei 2014-ben

A gyakorlati szakképzés finanszírozási lehetőségei 2014-ben A gyakorlati szakképzés finanszírozási Tudástranszfer munkaerő-piaci alkalmazkodás segítése a szakképzés fejlesztésével Bács-Kiskun megyében Keretek I. Gyakorlati képzőhelyet kereső (tanuló, hallgató)

Részletesebben

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 2014 2013. december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit Családi járulékkedvezmény Jogosultak: Az Szja tv. szerinti családi kedvezmény érvényesítésére jogosult biztosított, és a családi

Részletesebben

Tájékoztató a szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettséggel összefüggı 2013. január 1-jétıl hatályos szabályokról

Tájékoztató a szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettséggel összefüggı 2013. január 1-jétıl hatályos szabályokról Tájékoztató a szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettséggel összefüggı 2013. január 1-jétıl hatályos szabályokról A szakképzési hozzájárulás megállapításával és a fizetési kötelezettség teljesítésével

Részletesebben

Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás 2017-es változásai

Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás 2017-es változásai Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás 2017-es változásai Dr. Kiss Mariann Bővül a biztosítottak köre a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

Részletesebben

Gyakorlati képzés tanulószerződéssel. 2015. augusztus 26.

Gyakorlati képzés tanulószerződéssel. 2015. augusztus 26. Gyakorlati képzés tanulószerződéssel 2015. augusztus 26. A gyakorlati képzés kerete tanulószerződés (és együttműködési megállapodás) Cél: munkafolyamatba ágyazott szakmatanulás valós körülmények között,

Részletesebben

Duális gyakorlati képzés az agrár- és élelmiszeripari szakképzésben

Duális gyakorlati képzés az agrár- és élelmiszeripari szakképzésben Munkaerő-piaci kihívások Duális gyakorlati képzés az agrár- és élelmiszeripari szakképzésben Pataki Tamás Budapest, 2015.11.12. I. Ágazati specifikumok a duális képzésben Duális képzésről beszélünk, ha:

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

A mezőgazdasági őstermelő és az egyéni vállalkozó járulékfizetési kötelezettsége. Matlné Kisari Erika

A mezőgazdasági őstermelő és az egyéni vállalkozó járulékfizetési kötelezettsége. Matlné Kisari Erika A mezőgazdasági őstermelő és az egyéni vállalkozó járulékfizetési kötelezettsége Matlné Kisari Erika A járulékfizetés feltételei Biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony Járulékalapot képező jövedelem

Részletesebben

BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM FELNŐTTOKTATÁS 2016. AUGUSZTUS 5. BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM FELNŐTTOKTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ Iskolarendszerű felnőttoktatás (nem felsőfokú szakképzés!) A tanuló attól a tanévtől kezdve folytathatja

Részletesebben

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012.

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012. EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012. Egyes juttatások adózásának szabályai 1. Az 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról, XIII. fejezet Az adó a kifizetőt terheli. [69. ] Az adó alapja:

Részletesebben

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia Társadalombiztosítás Járulékalapot képező jövedelem: / Tbj. 4. k) pont/ 1. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság Háza

Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság Háza Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság Háza 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. www.fmkik.hu, e-mail: fmkik@fmkik.hu A GAZDÁLKODÓKNÁL FOLYÓ GYAKORLATI KÉPZÉS JOGI SZABÁLYOZÁSÁNAK ÉS FINANSZÍROZÁSI

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1508A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az állami adóhatósághoz

Részletesebben

ÉVES BEVALLÁS. bevallási időszak (év, hó, naptól) (év, hó, napig) 2003... 2003...

ÉVES BEVALLÁS. bevallási időszak (év, hó, naptól) (év, hó, napig) 2003... 2003... ÉVES BEVALLÁS Az 31/2001. (IX.14.) OM rendelet szerint a Fejlesztési és Képzési Alaprészhez bejelentkezett gyakorlati képzést szervezők részére a szakképzési hozzájárulási kötelezettség teljesítéséről

Részletesebben

2011. évi CLV. törvény. a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról. I. Fejezet. Általános rendelkezések

2011. évi CLV. törvény. a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról. I. Fejezet. Általános rendelkezések 2011. évi CLV. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról A nemzetgazdaság és a munkaerőpiac követelményeihez, a társadalmi folyamatokhoz és az információs társadalom

Részletesebben

Kulcs-Bér 2012 frissítés

Kulcs-Bér 2012 frissítés Kulcs-Bér 2012 frissítés Megjelenés dátuma: Önálló tevékenységből származó bevételből történő költségelszámolás módjának kezelése a programban Minden verzióban elérhető funkció Jelen verziónktól kezdődően

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK

FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK 1./ A START tv. szerinti adókedvezmények FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK Figyelem: a 2012. december 31-ig kiváltott START kártya alapján adókedvezmény már nem érvényesíthető! Milyen jogszabályhely

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1308A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az illetékes alsó fokú

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra 2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra Az 1952. október 10-én született 25 év szolgálati idővel rendelkező egyéni vállalkozó 2015. április 11-én öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelmet terjesztett

Részletesebben

Tax Intelligence. Kedves Ügyfelünk! Hírlevél 2013. január/nr. 2. TÉMA: Szociális hozzájárulási adókedvezmények 2013. ALCÍMEK: Általános szabályok

Tax Intelligence. Kedves Ügyfelünk! Hírlevél 2013. január/nr. 2. TÉMA: Szociális hozzájárulási adókedvezmények 2013. ALCÍMEK: Általános szabályok ek 2013 ek 2013 Kedves Ügyfelünk! A munkahelyvédelmi akciótervben meghirdetett és 2013. január 1-én életbe lépett munkáltatói terhek csökkentési lehetőségeivel kibővültek a szociális hozzájárulási adóból

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1508A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az állami adóhatósághoz

Részletesebben

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel,

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel, A gazdasági társaságokról szóló 2006. IV szerint nek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a

Részletesebben

A DIÁKOK FOGLALKOZTATÁSÁNAK FONTOSABB SZABÁLYAI

A DIÁKOK FOGLALKOZTATÁSÁNAK FONTOSABB SZABÁLYAI A DIÁKOK FOGLALKOZTATÁSÁNAK FONTOSABB SZABÁLYAI Bevezető Közeledik a nyár, aktuálissá válik a diákok szünidei foglalkoztatása. Akár hónapokig tartó együttműködésről, akár egy-egy napra szóló alkalmi munkavégzésről

Részletesebben

2011. évi CLV. törvény. a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról 1

2011. évi CLV. törvény. a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról 1 Magyar joganyagok - 2011. évi CLV. törvény - a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról1. oldal 2011. évi CLV. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A számú bevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A számú bevalláshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 0605. számú bevalláshoz Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban Art.) 1. számú mellékletében foglaltak alapján a havi és az évközi adóbevallás benyújtására

Részletesebben

2011. évi CLV. törvény. a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról

2011. évi CLV. törvény. a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról 2011. évi CLV. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról A nemzetgazdaság és a munkaerőpiac követelményeihez, a társadalmi folyamatokhoz és az információs társadalom

Részletesebben

A társadalombiztosítás fedezetére fizetendő járulékok, szociális hozzájárulási adó és egészségügyi hozzájárulás szabályainak módosítása 2014.

A társadalombiztosítás fedezetére fizetendő járulékok, szociális hozzájárulási adó és egészségügyi hozzájárulás szabályainak módosítása 2014. A társadalombiztosítás fedezetére fizetendő járulékok, szociális hozzájárulási adó és egészségügyi hozzájárulás szabályainak módosítása 2014. Biztosítottak körben bekövetkező változás 1. 2014. január 1-jétől

Részletesebben

2011. évi CLV. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról* I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2011. évi CLV. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról* I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 33342 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 139. szám 2011. évi CLV. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról* A nemzetgazdaság és a munkaerõpiac követelményeihez, a

Részletesebben

Gazdálkodó szervezetek szakképzési hozzájárulás elszámolása 2017-ben

Gazdálkodó szervezetek szakképzési hozzájárulás elszámolása 2017-ben Gazdálkodó szervezetek szakképzési hozzájárulás elszámolása 2017-ben Szakközépiskolai, szakgimnáziumi és szakiskolai tanulók gyakorlati képzésének folytatásához kapcsolódóan, tanulószerződés és együttműködési

Részletesebben

Munkahelyvédelmi akcióterv

Munkahelyvédelmi akcióterv Munkahelyvédelmi akcióterv Szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók adókedvezménye Nem változik A foglalkoztató a bruttó munkabér, de legfeljebb havi 100.000 forint után 14,5

Részletesebben

Főbb témakörök: december 3-4.

Főbb témakörök: december 3-4. Főbb témakörök: Munkahelyvédelmi akcióterv START kártyák Szocho kedvezmények Tartósan álláskereső személyek Anyasági ellátások mellett, illetve utáni foglalkoztatás Foglalkoztatás kezdete Részfoglalkoztatás

Részletesebben

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07.

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. [Gt. 21., 22. (1)-(2) bekezdés, Tbj. 5. (1) bekezdés a) és g) pontja, Eho 3. (1)

Részletesebben

A szakképzési hozzájárulás teljesítése 2016.

A szakképzési hozzájárulás teljesítése 2016. A szakképzési hozzájárulás teljesítése 2016. Kapcsolódó törvények, rendeletek A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény (Szht.); A gyakorlati képzés

Részletesebben

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra 2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó kivétje vagy átalányban megállapított jövedelme után fizetendő nyugdíjjárulékával szemben érvényesítheti a

Részletesebben

2011. évi CLV. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról 1. A szakképzési hozzájárulás célja 1.

2011. évi CLV. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról 1. A szakképzési hozzájárulás célja 1. 2011. évi CLV. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról 2017.01.01 18 2011. évi CLV. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 4/2012. (I. 20.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 4/2012. (I. 20.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 4/2012. (I. 20.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.

Részletesebben

2011. évi CLV. törvény. a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról. I. Fejezet. Általános rendelkezések

2011. évi CLV. törvény. a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról. I. Fejezet. Általános rendelkezések 2011. évi CLV. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról A nemzetgazdaság és a munkaerőpiac követelményeihez, a társadalmi folyamatokhoz és az információs társadalom

Részletesebben

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft. 2015.09.21

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft. 2015.09.21 OBB Előadás Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft. 2015.09.21 Szociális hozzájárulási adóból és szakképzési hozzájárulásból igénybe vehető kedvezmények Jogszabályok 2011. évi CLVI. törvény IX. fejezete

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó!

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! 2011/3 Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! Az adótörvényeket módosító T/4662 számú törvényjavaslatot a Parlament hosszas vita után, nagyon sok kiegészítés, benyújtott egyéni és bizottsági módosító indítvány

Részletesebben

"ADATLAP a MPA Képzési Alaprészéből tényleges költség alapján történő visszatérítés évközi

ADATLAP a MPA Képzési Alaprészéből tényleges költség alapján történő visszatérítés évközi KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ "ADATLAP a MPA Képzési Alaprészéből tényleges költség alapján történő visszatérítés évközi folyósításához című adatlap kitöltéséhez Az ADATLAPOT a szakképzési hozzájárulásról és a képzés

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI. A kifizetőt terhelő adó

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI. A kifizetőt terhelő adó EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI A kifizetőt terhelő adó 69. (1) Béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások [70. ], valamint a béren kívüli juttatások [71. ] után az adó

Részletesebben

A szakképzési hozzájárulásra kötelezettek köre némileg b vült.

A szakképzési hozzájárulásra kötelezettek köre némileg b vült. Page 1 of 6 Turiné Szanyi Kinga 2012. január 10., kedd A Szakképzési hozzájárulást érint változások 2012-t l A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról az Országgy lés 2011.

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Tímárné Staberecz Teréz a kamarai tanácsadói hálózat szakértője, CSMKIK Kecskemét, november 16.

Tímárné Staberecz Teréz a kamarai tanácsadói hálózat szakértője, CSMKIK Kecskemét, november 16. Tímárné Staberecz Teréz a kamarai tanácsadói hálózat szakértője, CSMKIK Kecskemét, 2016. november 16. Szakképzési hozzájárulás alapja, mértéke Az Szhj. alapja: a hozzájárulásra kötelezettet terhelő szociális

Részletesebben

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző IPARŰZÉSI ADÓ ( nyomtatvány ) Adókötelezettség: Adóköteles Szerencs Város illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett v állalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

Részletesebben

Szakképzési hozzájárulás 2016-ban. Készítette: Tóth-Szabó Anna

Szakképzési hozzájárulás 2016-ban. Készítette: Tóth-Szabó Anna Szakképzési hozzájárulás 2016-ban Készítette: Tóth-Szabó Anna Változást előidéző jogszabályok: A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és az

Részletesebben

A szakképzési hozzájárulás (Szhj.)

A szakképzési hozzájárulás (Szhj.) A szakképzési hozzájárulás (Szhj.) 2014. Kapcsolódó törvények, rendeletek A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény (Szht.); A gyakorlati képzés

Részletesebben

A társadalombiztosítás fedezeti rendszerét, és a szakképzési hozzájárulás kötelezettséget érintő 2015. évi évközi és 2016.

A társadalombiztosítás fedezeti rendszerét, és a szakképzési hozzájárulás kötelezettséget érintő 2015. évi évközi és 2016. A társadalombiztosítás fedezeti rendszerét, és a szakképzési hozzájárulás kötelezettséget érintő 2015. évi évközi és 2016. évi változások 1 A munkaviszonyban álló után érvényesíthető új kedvezmény A mezőgazdasági

Részletesebben

T/4862. számú törvényjavaslat. a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról

T/4862. számú törvényjavaslat. a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/4862. számú törvényjavaslat a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2011. november

Részletesebben

2011. évi CLV. törvény. a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról

2011. évi CLV. törvény. a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról 2011. évi CLV. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról A nemzetgazdaság és a munkaerőpiac követelményeihez, a társadalmi folyamatokhoz és az információs társadalom

Részletesebben

Aláírást követő 5 munkanapon belül 4 eredeti példányban megküldendő a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarának Kamara tölti ki!

Aláírást követő 5 munkanapon belül 4 eredeti példányban megküldendő a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarának Kamara tölti ki! Aláírást követő 5 munkanapon belül 4 eredeti példányban megküldendő a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarának ISZIIR nyilvántartási szám:... Tanuló ISZIIR azonosítója:. Kamara tölti ki! Iktatószám:...

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 1212-es számú bevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 1212-es számú bevalláshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 1212-es számú bevalláshoz Jogszabályi háttér: - a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Szht. tv.) - a

Részletesebben

TANULÓSZERZŐDÉSSEL A MUNKA VILÁGÁBAN

TANULÓSZERZŐDÉSSEL A MUNKA VILÁGÁBAN TANULÓSZERZŐDÉSSEL A MUNKA VILÁGÁBAN Előadó: Vajda Andrea Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Oktatás és Szakképzés Osztály elnökségi tag Velence, 2013. november 29. 1 Törvények, rendeletek A szakképzésről

Részletesebben

Szakképzési hozzájárulás 2013.évközi,2014. évi változásai. Győri Anikó NAV Baranya Megyei Adóigazgatósága

Szakképzési hozzájárulás 2013.évközi,2014. évi változásai. Győri Anikó NAV Baranya Megyei Adóigazgatósága Szakképzési hozzájárulás 2013.évközi,2014. évi változásai Győri Anikó NAV Baranya Megyei Adóigazgatósága Jogszabályi háttér a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI január 1-től

VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI január 1-től VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2017. január 1-től Személyi jövedelem adókulcs: 15 % Minimálbér, bruttó: 127 500 forint Garantált bérminimum,

Részletesebben

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról 19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról Mód: 22/1992.(XII.23), 21/1993. (XI. 25.), 32/1995.(XII.28.),24/1999.(XII.16.), 41/2002.(XII.12.)

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M 1308M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése)

Részletesebben

2011. évi CLV. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról

2011. évi CLV. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról 1 of 14 2013.02.13. 16:09 2011. évi CLV. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról A nemzetgazdaság és a munkaerőpiac követelményeihez, a társadalmi folyamatokhoz és

Részletesebben

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám :

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám : irornányszám : Or«Ággyülés Hivatala Érkezett : 2005 O KT 0 5. Országgyűlési Képviselő Módosító javaslat Dr. Szili Katalinnak az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Asszony! A házszabály 94. (1)

Részletesebben

kukta.hu Tbj Járulékalapot képező jövedelem: Tbj. 4. k) pont 2. alpont helyébe

kukta.hu Tbj Járulékalapot képező jövedelem: Tbj. 4. k) pont 2. alpont helyébe kukta.hu Tbj. 2015. 1. Járulékalapot képező jövedelem: Tbj. 4. k) pont 2. alpont helyébe 2014. 12. 31-ig az 1.) alpont szerinti jövedelem hiányában a munkaszerződésben meghatározott alapbér, ha a munkát

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 1212-es számú bevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 1212-es számú bevalláshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 1212-es számú bevalláshoz Jogszabályi háttér: - a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Szht. tv.) - a

Részletesebben

Családi járulékkedvezmény 2014

Családi járulékkedvezmény 2014 Családi járulékkedvezmény 2014 NAV tájékoztató Ha Ön igényli, hogy a munkáltatója az Ön járandóságaiból a családi kedvezmény figyelembe vételével vonja le az adóelőleget, ezt a nyilatkozatot két példányban

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2013. (II. 12.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2013. (II. 12.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2013. (II. 12.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.

Részletesebben

Egyéb szervezetek normatíva alapú támogatásának folyamata Budapest, 2015. augusztus 26.

Egyéb szervezetek normatíva alapú támogatásának folyamata Budapest, 2015. augusztus 26. Egyéb szervezetek normatíva alapú támogatásának folyamata Budapest, 2015. augusztus 26. Dr. Tellné Horváth Zsuzsanna mb. osztályvezető Témakör 1. Általános tájékoztatás a támogatási rendszerről 2. Az egyéb

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. január 31-i ülésére

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. január 31-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 31-i ülésére Tárgy: Cafeteria szabályzat elfogadása Előadó: Fiskál János polgármester Előterjesztés tartalma: határozat

Részletesebben

Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015.

Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015. Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015. Járulékalapot képező jövedelem Az Szja tv. szerint összevont adóalapba tartozó önálló és nem önálló tevékenységből származó bevételből

Részletesebben

2004..negyedévre vagy 2004..hónapra

2004..negyedévre vagy 2004..hónapra ADATLAP a MPA Képzési Alaprészéből tényleges költség alapján történő visszatérítés évközi folyósításához 2004..negyedévre vagy 2004..hónapra Benyújtandó 3 eredeti példányban a következő címre: Oktatási

Részletesebben

Szakképz. rulás. Adó? Forrás! Pósa Józsefné 2008. október 14. 1

Szakképz. rulás. Adó? Forrás! Pósa Józsefné 2008. október 14. 1 Szakképz pzési hozzájárul rulás Adó? Forrás! Pósa Józsefné 2008. október 14. 1 Jogszabályi hátth ttér r I.: 1993. évi LXXVI tv. a szakképzésről 2003. évi LXXXVI. tv. a szakképzési hozzájárulásról és a

Részletesebben

I. Általános szabályok

I. Általános szabályok Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 19/1995.(XII. 28.) Kt. számú rendelete A helyi adókról Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A szöveg hatályos: 2004. január 1-től (Módosították: 12/1997.(VI.

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított 1/1999. (II. 01.) rendelete a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal

Részletesebben

BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA

BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Cím: Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona Adószám: 15492526-1-42 Törzsszám: 492 522 BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Hatályos: 2017. január 01-től

Részletesebben

Szja bevallás a 2012-es évről

Szja bevallás a 2012-es évről Szja bevallás a 2012-es évről Önkéntes pénztári adójóváírás és önkéntes pénztári adóköteles kifizetés esetén 132. sor: Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság

Részletesebben

KAMARA HIVATALA. Tanulószerződéssel foglalkoztatott nappali rendszerben tanuló tanulók után igénybe vehető havi normatívák szakképesítésenként

KAMARA HIVATALA. Tanulószerződéssel foglalkoztatott nappali rendszerben tanuló tanulók után igénybe vehető havi normatívák szakképesítésenként KAMARA HIVATALA Tanulószerződéssel foglalkoztatott nappali rendszerben tanuló tanulók után igénybe vehető havi normatívák szakképesítésenként OKJ szám Szakmák Súlyszorzó Igénybe vehető normatíva összege

Részletesebben

SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés. Személyi jövedelemadó. Az első házasok kedvezménye. Családi kedvezmény 2015.03.19.

SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés. Személyi jövedelemadó. Az első házasok kedvezménye. Családi kedvezmény 2015.03.19. SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés Személyi jövedelemadó Szatmári László Főosztályvezető Családi kedvezmény Az első házasok kedvezménye Mértéke 2016-tól 4 év alatt a duplájára nő a két gyermekes

Részletesebben

TANULÓSZERZŐDÉS. Képzési idő az OKJ szerint: A szervezetnél folyó gyakorlati képzés

TANULÓSZERZŐDÉS. Képzési idő az OKJ szerint: A szervezetnél folyó gyakorlati képzés TANULÓSZERZŐDÉS Iktatószám: amely létrejött a gyakorlati képzést szervező szervezet és a gyakorlati képzésben résztvevő tanuló között az alábbi szakképesítés gyakorlati képzésére Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

4.1. Étkezési hozzájárulás

4.1. Étkezési hozzájárulás 4.1. Étkezési hozzájárulás 4.2.1. Jogszabályi háttér Az Szja. tv. 1. számú mellékletének 8.17. pontja alapján adómentes a munkáltató által a munkavállaló részére: vagy étkezőhelyi vendéglátás, munkahelyi

Részletesebben

Termékértékesítés bevételeinek bizonylatolása, foglalkoztatás lehetőségei. Készítette: Beke Ibolya

Termékértékesítés bevételeinek bizonylatolása, foglalkoztatás lehetőségei. Készítette: Beke Ibolya Termékértékesítés bevételeinek bizonylatolása, foglalkoztatás lehetőségei Készítette: Beke Ibolya 1 Üzleti jellegű termékértékesítés adóköteles tevékenység A gazdasági tevékenység elemei: üzletszerűség;

Részletesebben

A Tbj. törvény 2010. évi változása

A Tbj. törvény 2010. évi változása A Tbj. törvény 2010. évi változása A 2010. január 1-jétıl megszerzett jövedelmekre és fizetési kötelezettségekre kell alkalmazni. A 19. (1) és (3) bekezdését a 2010. január 1-jétıl megszerzett jövedelmekre

Részletesebben

Aláírást követő 5 munkanapon belül 4 eredeti példányban megküldendő a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarának Kamara tölti ki!

Aláírást követő 5 munkanapon belül 4 eredeti példányban megküldendő a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarának Kamara tölti ki! Aláírást követő 5 munkanapon belül 4 eredeti példányban megküldendő a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarának ISZIIR nyilvántartási szám:... ISZIIR azonosítója:. Kamara tölti ki! Iktatószám:...

Részletesebben

Munkahelyvédelmi akcióterv. Változások a társadalombiztosítás terén. START kártyák. 25. év alatti pályakezdő év alatti pályakezdő 1.

Munkahelyvédelmi akcióterv. Változások a társadalombiztosítás terén. START kártyák. 25. év alatti pályakezdő év alatti pályakezdő 1. Változások a társadalombiztosítás terén 2012-2013 Munkahelyvédelmi akcióterv Szakképzési hozzájárulás alapját csökkenti a bruttó munkabére annak a munkavállalónak, akire tekintettel a munkáltató - a 25

Részletesebben

A munkaviszonyban álló után érvényesíthető új kedvezmény

A munkaviszonyban álló után érvényesíthető új kedvezmény A munkaviszonyban álló után érvényesíthető új kedvezmény A társadalombiztosítás fedezeti rendszerét, és a szakképzési hozzájárulás kötelezettséget érintő 2015. évi évközi és 2016. évi változások A mezőgazdasági

Részletesebben

1995. ÉVI CXVII. TÖRVÉNY A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓRÓL. XIII. Fejezet EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI

1995. ÉVI CXVII. TÖRVÉNY A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓRÓL. XIII. Fejezet EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 1995. ÉVI CXVII. TÖRVÉNY A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓRÓL XIII. Fejezet EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI A kifizetőt terhelő adó 69. (1) Béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások

Részletesebben

Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei

Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei Készítette: Nagy László főosztályvezető NAV Észak-Budapesti Adóigazgatósága A társadalombiztosítási (biztosított) bejelentési kötelezettséget

Részletesebben

2. Az elvárt béremelés végrehajtása esetén kompenzáció vehetı igénybe, illetve végre nem hajtása esetén pedig szankciók lépnek életbe.

2. Az elvárt béremelés végrehajtása esetén kompenzáció vehetı igénybe, illetve végre nem hajtása esetén pedig szankciók lépnek életbe. Az alábbiakban az értelmezéshez szeretnénk néhány észrevételt tenni a rendelkezésünkre álló információk alapján az ÚTMUTATÓ a 2012-ben elvárt béremelésrıl szóló kormányrendelet gyakorlati végrehajtásának

Részletesebben

Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy, aki az július 1-je 1 és december

Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy, aki az július 1-je 1 és december A járulékfizetési kötelezettséget érintő 2008. évi fontosabb változások Széll Zoltánné előadása Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy,

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete január 26-ai ülésére

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete január 26-ai ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 26-ai ülésére Tárgy: Cafeteria szabályzat elfogadása Előadó: Fiskál János polgármester Előterjesztés tartalma: határozat

Részletesebben

TB 2014. Biztosítás Járulékfizetés Nyilvántartás

TB 2014. Biztosítás Járulékfizetés Nyilvántartás TB 2014 Biztosítás Járulékfizetés Nyilvántartás A TB 2013 évközi változásai JÁRULÉKFIZETÉS BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG Gyet-ben részesülő vállalkozó minimum adó- és járulékalapja 2013. július 1-jétől Ha

Részletesebben

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete az iparűzési adóról A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

Élethosszig tartó, befektetési egységekhez kötött életbiztosítások adózási szabályainak változása jétől

Élethosszig tartó, befektetési egységekhez kötött életbiztosítások adózási szabályainak változása jétől Élethosszig tartó, befektetési egységekhez kötött életbiztosítások adózási szabályainak változása 2018.01.01-jétől Azon kockázati biztosításnak nem minősülő, határozatlan idejű, kizárólag halál esetére

Részletesebben

Járulékok, biztosítási kötelezettség

Járulékok, biztosítási kötelezettség Járulékok, biztosítási kötelezettség 1. Kérdés: Egy Magyarországon bejegyzett betéti társaság beltagja - aki a társaság tevékenységében személyesen közreműködik - román állampolgár, Romániában van munkaviszonyból

Részletesebben