Egyéb szervezetek normatíva alapú támogatásának folyamata Budapest, augusztus 26.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egyéb szervezetek normatíva alapú támogatásának folyamata Budapest, 2015. augusztus 26."

Átírás

1 Egyéb szervezetek normatíva alapú támogatásának folyamata Budapest, augusztus 26. Dr. Tellné Horváth Zsuzsanna mb. osztályvezető

2 Témakör 1. Általános tájékoztatás a támogatási rendszerről 2. Az egyéb szervezetek részére nyújtott normatív támogatás 2

3 Általános tájékoztatás a támogatási rendszerről A Nemzeti Foglalkoztatási Alap Foglalkoztatási alaprész Foglalkoztatás elősegítő támogatások Képzési alaprész A képzés, valamint a képzési rendszer fejlesztésének támogatására szolgál Szakképzési és felnőttképzési támogatások Az alaprész feletti rendelkezési jogot a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter gyakorolja 3

4 Kik részesülhetnek a Szakképzési és felnőttképzési támogatásokból Hozzájárulásra nem kötelezettek (egyéb szervezetek) Alapítványok, nonprofit szervezetek, egyházi jogi személyek és ezek intézményei Hozzájárulásra kötelezettek (vállalkozók) Intézmények 4

5 Rendelet alapján nyújtható normatív támogatás Támogatás célja: A hozzájárulásra nem kötelezettek normatív támogatására szolgáló keretösszeget (elfogyhat) a kormány tanulószerződés kötésére biztosítja Kik kapják: Szt. 43. (2) A tanulószerződés kötésére jogosult egyéb szerv, szervezet Az Egészségügy, az Egészségügyi technika, a Szociális, a Pedagógia, a Képző- és iparművészet, a Hang-, film és színháztechnika ágazatba tartozó, valamint a honvédelemért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló gyakorlati képzést szervező aa) költségvetési szervként működő intézmény, ab) alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy, ab) alpontban meghatározottak fenntartásában működő intézmény, továbbá A miniszter által fenntartott szakképző iskola az agrárpolitikáért, az erdőgazdálkodásért, az élelmiszeriparért, a halgazdálkodásért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítésre történő felkészítés keretében részt vevő tanulója tekintetében, ha a tanuló a szakképző iskola termelői tevékenységet folytató saját tangazdaságában, tanüzemében vesz részt gyakorlati képzésben. 5

6 Az egyéb szervezeteknek nyújtandó támogatással kapcsolatos gyakorlati kérdések 6

7 A támogatás szabályai: A 24/2012. (VIII. 15.) NGM rendelet rendelkezései tartalmazzák a támogatás nyújtásának alapvető szabályait évi LXVI. törvény a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény, a felnőttképzésről szóló évi LXXVII. törvény és az azokkal összefüggő tárgyú törvények módosításáról Támogatás mértéke: A gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák mértékéről és a csökkentő tétel számításáról a 280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet rendelkezik (alap-normatíva 453 e Ft) 7

8 Támogatási igény bejelentése: Egyéb szervezet részére nyújtható Ha a költségvetési hozzájárulásra jogosult szakképző iskolában folyó szakképesítésre, tanulószerződés kötött az egyéb szervezet gyakorlati képzésre, igénylése alapján az adott tanévre támogatás nyújtható (jelenlegi tanévben az NSZFH-nál már csak az első tanfélévre). Feltétele: gyakorlati képzést végző egyéb szervezet a gyakorlati képzésre jogérvényes tanulószerződést kössön az általa folytatott gyakorlati képzésben résztvevő tanulókkal, az igénylés időpontjában szerepeljen a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisában, ha nem akkor 30. napnál nem régebben kiállított közokiratba foglalt igazolást kell benyújtania a köztartozás-mentességről. 8

9 Benyújtás határideje: Igénylés benyújtása: A támogatás havi összege abban a hónapban igényelhető először, amelyikben az egyéb szervezet legalább egy nap gyakorlati képzést teljesített. Ha az egyéb szervezet a tanév megkezdése előtt megkötötte a tanulószerződést : az adatlapot naptári év július 1-jétől nyújthatja be, a tanév első napjától (év szeptember 1.) igényelhető a támogatás Ha tanév megkezdését követően került sor a tanulószerződés megkötésére: a támogatás igénylésére vonatkozó kérelem a tanulószerződés megkötését követő 15 napon belül benyújtásra kerül(t), a támogatás a tanulószerződés megkötésének napjától igényelhető, Ha a támogatás igénylésére vonatkozó kérelem a tanulószerződés megkötését követő 15 napon túl kerül(t) benyújtásra: a támogatás legkorábban a támogatás igénylésére vonatkozó kérelem benyújtásának a napjától kezdődően igényelhető. 9

10 24/2012. NGM rendelet 2. sz. melléklet Adatlap a gyakorlati képzést végző egyéb szervezet támogatás igényéhez 1. A támogatás időszaka: /. tanév A gyakorlati képzést végző egyéb szervezet azonosító adatai: Név 2.2. Cím: 2.3. Adószám: 2.4. KSH szám: 2.5. Kamarai nyilvántartási szám: 2.6. Pénzforgalmi jelzőszám: 2.7. Ügyintéző neve: 2.8. Telefonszám: cím: 3. A tanulószerződés keretében folytatott gyakorlati képzés és az igényelt támogatásra vonatkozó táblázat: A B C D E F G Sorsz. Szakmacsoport megnevezése OKJ képzés száma OKJ képzés megnevezése Tanulószerz ődéses tanulói létszám Normatíva mértéke Hónapok száma Igényelt támogatási összeg fő Ft/hó hó Ft (..) 0 összesen: 0 Dátum: P.H. aláírás 10

11 Támogatási szerződés megkötése Akkor kerül megkötésre: amennyiben a támogatására a megnyitott támogatási előirányzat erejéig lehetőség van, a támogatási igény befogadásával visszaigazolja. A szerződés előkészítéséhez szükséges: Az NSZFH az igénybenyújtó egyéb szervezet részére kiküldi a részletes adatokat bekérő Egyéb szervezet adatai adatlapot. 1. Ami tartalmazza a tanulószerződéses tanulókra vonatkozó részletes adatokat, illetve a kamarai igazolást, amit a területileg illetékes gazdasági kamarával (kötelező melléklete az igénylésnek) igazoltatnia szükséges. 2. A kamarai határozat, 3. Aláírási címpéldány, banki aláírás bejelentő karton hitelesített másolata. 11

12 12

13 13

14 Folyósítási igény érvényesítése: Igény benyújtása: I. tanfélévére vonatkozóan az I. tanfélév megkezdésének első napjától (szeptember 1.) december 15. napjáig, A folyósítás feltétele a beszedési megbízás érvényesítésére vonatkozó felhatalmazó levelek benyújtása. Pótigény benyújtása: Év közben új tanuló érkezése esetén a támogatási igény és a kamarai igazolás újbóli benyújtása szükséges és szerződés-módosításra kerül sor (15 napos határidő betartása szükséges). 14

15 24/2012. NGM rendelet, 3. sz. melléklet (1. rész) Adatlap a gyakorlati képzést végző egyéb szervezet támogatási szerződésen alapuló folyósítási igényéről Az igénylés időszaka: Támogatási szerződés száma: /. tanév. tanfélév 3. Támogatást igénylő egyéb szervezet azonosító adatai: 3.1. Neve: 3.2. Címe: 4. A normatív támogatás szakmacsoportonkénti összesített igénylésének táblázata: A B C D E Szakmacsoport megnevezése Tanulói létszám Normatíva mértéke Hónapok száma Igényelt támogatási összeg fő Ft/hó Ft ( ) 0 Összesen:

16 24/2012. NGM rendelet, 3. sz. melléklet (2. rész) ( ) A normatív támogatás tanulószerződéses tanulónkénti igénylésének táblázata: Tanuló neve A B C D E F G H Oktatási azonosítója Kiutalási igény összesítő táblázata: A Megnevezés Tanulószerződés megkötésének időpontja Tanulószerződés megszűnésének időpontja B Támogatási összeg (Ft) Tanulószerződés szüneteltetésének kezdő időpontja Tanulószerződés szüneteltetésének Képzés OKJ záró időpontja száma Igényelt támogatási összeg összesen: Tanulószerződéses tanuló után igényelhető normatíva a tárgy tanfélévre: Visszafizetendő normatíva az első tanfélév miatt:* Többlet támogatási igény az első tanfélév miatt:* Kiutalási igény összesen: 0 * Csak a második tanfélévre benyújtott folyósítási igény esetén tölthető ki, amennyiben az első tanfélévre történt támogatás folyósítás! Dátum: P.H. aláírás 16

17 Támogatás elszámolása: Amennyiben a nyitva álló határidőben nem kerül benyújtásra az adott tanfélévre folyósítási igény, a támogatás az adott tanfélévről készített, elszámolásban érvényesíthető, utólag (új tanuló esetén is csak az elszámolásban érvényesíthető az igény). A Rendelet 4. melléklete szerinti utólagos elszámolást készít az előző időszakban folyósított, illetve az előző időszakra járó és érvényesíthető támogatásról. Az I. tanfélévre vonatkozóan az elszámolást február 15-ig, kell benyújtania. Hónap közben megszűnő tanulószerződés finanszírozása: A támogatás számított havi összegét az adott hónapból a tanulószerződés megszűnésének napjáig eltelt naptári napok számát figyelembe véve, időarányosan kell megállapítani az elszámolásban. Az elszámolás alapján keletkezett visszafizetési kötelezettséget (tekintve, hogy csak egy tanfélévre kötünk szerződést) az NSZFH-NFA területi előirányzat-felhasználási számlájára szükséges visszafizetni az értesítéstől számított 15 napon belül. 17

18 NGM rendelet, 4. sz. melléklet (1. rész) Adatlap a gyakorlati képzést végző egyéb szervezet támogatási szerződésen alapuló igénylése alapján folyósított támogatási összeg utólagos elszámolásáról 1. Az elszámolás időszaka: /. tanév. tanfélév 2. Támogatási szerződés száma: 3. Az elszámoló egyéb szervezet azonosító adatai: 3.1. Neve: 3.2. Címe: 4. A folyósított támogatás szakmacsoportonként összesített elszámolásának táblázata: A B C D E F G Szakmacsoport megnevezése Téyleges tanulói létszám Normatíva mértéke Hónapok száma Kiutalt Elszámolt támogatási összeg támogatási összeg Különbözet fő Ft/hó Ft Ft Ft ( ) 0 Összesen:

19 24/2012. NGM rendelet, 4. sz. melléklet (2. rész) 5. A folyósított támogatás tanulószerződéses tanulónkénti elszámolásának táblázata: A B C D E F G H I J Tanuló neve Oktatási azonosítója Tanulószerződés megkötésének időpontja Tanulószerződés megszűnésének időpontja Tanulószerződés szüneteltetésének kezdő időpontja Tanulószerződés szüneteltetésének záró időpontja Képzés OKJ száma Folyósított támogatási összeg Ft Elszámolt támogatási összeg Ft ( ) 0 Különbözet Ft összesen: Az utólagos elszámolás összesítő táblázata: A B 6.1. Visszafizetendő támogatás a második tanfélév miatt:* Megnevezés Támogatási összeg (Ft) 6.2. Többlet támogatási igény a második tanfélév miatt:* 6.3. Kiutalási igény összesen: 0 * Csak a második tanfélévről szóló elszámolás esetén tölthető ki! Dátum: P.H. aláírás 19

20 Szt. szerinti egyéb szervezetek gyakorlati képzési támogatási rendszerének változása évi LXVI. törvény 2. -a és 5. -a értelmében az Szt. szerinti egyéb szervezetek gyakorlati képzési támogatásának rendszere január 1-jével megváltozik. A 2016-ban életbe lépő törvénymódosítás az Szt. szerinti egyéb szervezetet bevonja a hozzájárulásra kötelezettek körébe, amennyiben az az állami adóhatóságnak az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bejelenti, Az Szt. szerinti egyéb szervezet, ha év január hónapjában az állami adóhatóságnak bejelenti, hogy a szakképzési hozzájárulást az Szht. 5. a) pont ab) alpontja szerint teljesíti, akkor a következő hónaptól (2016. február) veheti igénybe a vállalkozásokhoz hasonlóan a kötelezettségcsökkentő tételeket, illetve annak összegét visszaigénylés keretében érvényesítheti. A januártól lehetséges bejelentés részleteivel kapcsolatos információk a NAV honlapján a későbbiekben kerülnek közzétételre. 20

21 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 21

Gyakorlati képzést végző, hozzájárulásra nem kötelezett egyéb szervezetek támogatásának szabályai

Gyakorlati képzést végző, hozzájárulásra nem kötelezett egyéb szervezetek támogatásának szabályai Gyakorlati képzést végző, hozzájárulásra nem kötelezett egyéb szervezetek támogatásának szabályai A szakképzésről szóló 2011- évi CLXXXVII. törvény (Szt.) 43. alapján: A tanulószerződés kötésére jogosult

Részletesebben

TANULÓSZERZŐDÉSSEL A MUNKA VILÁGÁBAN

TANULÓSZERZŐDÉSSEL A MUNKA VILÁGÁBAN TANULÓSZERZŐDÉSSEL A MUNKA VILÁGÁBAN Előadó: Vajda Andrea Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Oktatás és Szakképzés Osztály elnökségi tag Velence, 2013. november 29. 1 Törvények, rendeletek A szakképzésről

Részletesebben

A gyakorlati szakképzés finanszírozási lehetőségei 2014-ben

A gyakorlati szakképzés finanszírozási lehetőségei 2014-ben A gyakorlati szakképzés finanszírozási Tudástranszfer munkaerő-piaci alkalmazkodás segítése a szakképzés fejlesztésével Bács-Kiskun megyében Keretek I. Gyakorlati képzőhelyet kereső (tanuló, hallgató)

Részletesebben

T/4475. számú törvényjavaslat

T/4475. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4475. számú törvényjavaslat a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és az azokkal összefüggő tárgyú törvények módosításáról

Részletesebben

I. FEJEZET A SZAKKÉPZÉS INTÉZMÉNYRENDSZERÉNEK ÁTALAKÍTÁSA

I. FEJEZET A SZAKKÉPZÉS INTÉZMÉNYRENDSZERÉNEK ÁTALAKÍTÁSA 6 6 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 77. szám 2015. évi LXVI. törvény a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és az azokkal összefüggő tárgyú

Részletesebben

A SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS FELHASZNÁLÁSA, BEVALLÁSA 2012.

A SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS FELHASZNÁLÁSA, BEVALLÁSA 2012. A SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS FELHASZNÁLÁSA, BEVALLÁSA 2012. TÖRVÉNYEK, RENDELETEK a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény (továbbiakban: új Szht.);

Részletesebben

213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából. A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli. 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti

Részletesebben

2003. évi LXXXVI. törvény. a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról ELSŐ RÉSZ. A szakképzési hozzájárulás

2003. évi LXXXVI. törvény. a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról ELSŐ RÉSZ. A szakképzési hozzájárulás 2003. évi LXXXVI. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról A nemzetgazdaság és a munkaerőpiac követelményeihez, a társadalmi folyamatokhoz és az információs társadalom

Részletesebben

1. A 3 2. A 3 3. A 3 4. A 4 5. 5 6. A 6 7. A 7 8. A 7 9. A 8 10. A 8 11. A 10 12. A 12 13. A 12 14. A 15 15. 16 MELLÉKLETEK...

1. A 3 2. A 3 3. A 3 4. A 4 5. 5 6. A 6 7. A 7 8. A 7 9. A 8 10. A 8 11. A 10 12. A 12 13. A 12 14. A 15 15. 16 MELLÉKLETEK... TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázat kiírója... 3 2. A pályázat célja... 3 3. A pályázók köre... 3 4. A pályázható tárgyi feltételek fejlesztésének köre... 4 5. Pályázati prioritás... 5 6. A pályázható támogatás

Részletesebben

(1) A rendeletben foglaltakat kell alkalmazni, ha

(1) A rendeletben foglaltakat kell alkalmazni, ha Tájékoztató A nem állami, nem helyi önkormányzati közoktatási intézményfenntartókat megillető kiegészítő támogatás igénylésének, megállapításának, folyósításának, elszámolásának, ellenőrzésének rendjéről

Részletesebben

2003. évi LXXXVI. törvény. a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról ELSŐ RÉSZ. A szakképzési hozzájárulás

2003. évi LXXXVI. törvény. a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról ELSŐ RÉSZ. A szakképzési hozzájárulás A jogszabály mai napon hatályos állapota 2003. évi LXXXVI. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról A nemzetgazdaság és a munkaerőpiac követelményeihez, a társadalmi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 177. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 9., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 177. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 9., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 177. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 9., szerda Tartalomjegyzék 2009. évi CXXVIII. törvény A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról szóló

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére Új napirendi pont 42. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási

Részletesebben

191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet. a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről. Általános rendelkezések

191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet. a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről. Általános rendelkezések 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről A Kormány a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 15. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 15. szám MAGYAR KÖZLÖNY 15. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. február 13., péntek Tartalomjegyzék 1/2015. (II. 13.) MEKH rendelet A rendszerüzemeltetési díjból származó árbevétel megosztására vonatkozó kiegyenlítő

Részletesebben

Budapest, 2014. március 10. TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 460 634 II. GAZDASÁG 635 672 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 673 677

Budapest, 2014. március 10. TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 460 634 II. GAZDASÁG 635 672 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 673 677 Budapest, 2014. március 10. 2. szám TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 460 634 II. GAZDASÁG 635 672 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 673 677 460 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 2. szám I. PÉNZÜGY JOGSZABÁLYOK 23/2014.

Részletesebben

A szakképzési hozzájárulásról

A szakképzési hozzájárulásról A szakképzési hozzájárulásról Ez a könyv az országos Szakképzési Tanács támogatásával készült. Szakmai füzetek Sorozatszerkesztô Dr. Kovács László Miklós MAGYAR AGRÁRKAMARA Szaktudás Kiadó Ház Dr. Kapuvári

Részletesebben

Budapest, 2012. február

Budapest, 2012. február NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 2772-2/2012. ELŐTERJESZTÉS a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja, a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja és a Halmozottan

Részletesebben

Változások a szakképzésben

Változások a szakképzésben Változások a szakképzésben A szakképzés nem csak oktatáspolitikai tanügy igazgatási kérdés, hanem foglalkoztatáspolitikai, gazdaságpolitikai és társadalompolitikai kérdés is. A munkaalapú társadalom megteremtése

Részletesebben

1.2 A TANULÓSZERZŐDÉS KÖTÉSÉNEK KÖRÜLMÉNYEI... 21 1.3 A TANULÓSZERZŐDÉS-KÖTÉSSEL KELETKEZŐ KÖTELESSÉGEK... 27

1.2 A TANULÓSZERZŐDÉS KÖTÉSÉNEK KÖRÜLMÉNYEI... 21 1.3 A TANULÓSZERZŐDÉS-KÖTÉSSEL KELETKEZŐ KÖTELESSÉGEK... 27 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA TANULÓSZERZŐDÉSSEL A MUNKA VILÁGÁBAN AMIT A TANULÓSZERZŐDÉSRŐL TUDNI KELL BUDAPEST 2013. Kamarai témavezető: Sikora Henriett A szakmai anyagot készítette: Pális Ferenc

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A KÖZÉPFOKÚ ZENEMŰVÉSZTI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE KIÍRÁSRA KERÜLŐ TANESZKÖZ BESZERZÉS TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A KÖZÉPFOKÚ ZENEMŰVÉSZTI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE KIÍRÁSRA KERÜLŐ TANESZKÖZ BESZERZÉS TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A KÖZÉPFOKÚ ZENEMŰVÉSZTI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE KIÍRÁSRA KERÜLŐ TANESZKÖZ BESZERZÉS TÁMOGATÁSÁRA A FELHÍVÁS A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZ NFA KA 7/2014. SZÁMÚ TÁMOGATÁSI

Részletesebben

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. KÖZLEMÉNYEK JOGSZABÁLYOK

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. KÖZLEMÉNYEK JOGSZABÁLYOK III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. TARTALOM oldal JOGSZABÁLYOK 213/2011. (X. 14.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 63498 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 115. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erőforrások minisztere 46/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete az Arany János Tehetséggondozó Program, az Arany

Részletesebben

43/2013. (VI.24.) EMMI rendelet

43/2013. (VI.24.) EMMI rendelet 43/2013. (VI.24.) EMMI rendelet egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, felhasználásának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól

Részletesebben

A szakképzési hozzájárulás

A szakképzési hozzájárulás A szakképzési hozzájárulás 2010 A szakképzési hozzájárulás A Munkaerőpiaci Alap fejlesztési és képzési alaprészének - melynek egyik forrása a szakképzési hozzájárulás rendeltetése a nemzetgazdaság igényelte

Részletesebben

TANULÓSZERZŐDÉSSEL és EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSSAL

TANULÓSZERZŐDÉSSEL és EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSSAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Gyakorlati képzés TANULÓSZERZŐDÉSSEL és EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSSAL a munka világában BUDAPEST 2014. A szakmai anyagot aktualizálta: Pális Ferenc Lektorálta és szerkesztette:

Részletesebben

Tanulószerződés, együttműködési megállapodás lépésről lépésre

Tanulószerződés, együttműködési megállapodás lépésről lépésre Tanulószerződés, együttműködési megállapodás lépésről lépésre Tanulószerződés, együttműködési megállapodás lépésről lépésre Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 2013. december A kiadvány a nemzetgazdasági miniszter

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 64/2009. (XII.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 64/2009. (XII.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 64/2009. (XII.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32.

Részletesebben

55044 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 99. szám

55044 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 99. szám 55044 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 99. szám II. Ingatlanügyletek 1. Ingatlankezelés (TESZOR 68.32) III. Szakmai, tudományos, kutatási, műszaki tevékenység 1. Jogi tevékenység (TESZOR 69.10) 2. Számviteli,

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben