Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány III. évfolyam as tanév 1. félév programjai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány III. évfolyam 2012-2013-as tanév 1. félév programjai"

Átírás

1 alapszak egészségturizmus-szervező szakirány III. évfolyam as tanév 1. félév programjai 0

2 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet 2012/2013-as tanév 1. félévének programterve Regisztrációs nap (nappali) Első tanítási nap (nappali) Nyílt napok időpontjai ; ; 01.22; órától Tanévnyitó értekezlet (14 óra) Szorgalmi időszak Őszi szünet Gólyabál november Vizsgaidőszak Záróvizsga időszak Munkanap: október 27; november 10; december 15. Munkaszüneti nap: október 22; november 2; december 24. Nappali tagozaton elmélet és szakmai gyakorlat Elmélet és nyelv Gyakorlat szak Egészségturizmus-szervező szakirány I. évfolyam szak Egészségturizmus-szervező szakirány Túraszervezés gyakorlat II. évfolyam szak szeptember (3 nap) Egészségturizmus-szervező szakirány Csoportos időpontokban III. évfolyam szak Egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam Záróvizsga felkészítés Egyéni időpontokban Levelező tagozaton konzultáció és szakmai gyakorlat Konzultáció Gyakorlat szak Egészségturizmus-szervező szakirány I. évfolyam szak Egészségturizmus-szervező szakirány II. évfolyam szak Egészségturizmus-szervező szakirány III. évfolyam szak Egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam Szakdolgozat beadási határidők záróvizsgára jelentkezőknek Szakdolgozat beadása: - a konzulensnek - a Tanulmányi Osztályra Záróvizsga felkészítés szak egészségturizmus-szervező szakirány záróvizsga Diplomaátadó ünnepség január 26. Túraszervezés gyakorlat október 6-7. Csoportos időpontokban Egyéni időpontokban 1

3 szak egészségturizmus-szervező szakirány as tanév, 1. félév Tantárgyak Tantárgyi kód Nappali tagozat Levelező tagozat Ea. Kr. Gy. Kr. Ea. Kr. Gy. Kr. Tantárgyi kód Értéke-lés Tantárgyfelelős/oktató Kötelező tantárgyak Egészségügyi ismeretek IV. ESZBEI522HN ESZBEI522HL Gyj Dr. Dósa Gábor/ Dr. Beke Szilvia Egészségügyi ismeretek V. ESZBEÜ522HN ESZBEÜ522HL Gyj Dr. Párduczné Szöllősi Andrea Idegen nyelv V. ESZBIN320HN 60 0 Gyj Boros Árpád Mittag Roland Egészségturizmus I. ESZBET513HN ESZBET513HL K Árpási Zoltán Egészségturizmus II. ESZBET544HN ESZBET544HL K Árpási Zoltán Gyógyturizmus I. ESZBTU544HN ESZBTU544HL K Dr. Urbancsok Judit Szakdolgozati módszertan ESZBSM514HN ESZBSM514HL Gyj Dr. Lányi Katalin Kötelezően választható tantárgyak Idegenvezetési alapismeretek ESZCIV533HN ESZCIV533HL Gyj Gila Csaba Alternatív gyógyászat alapjai II. ESZCAG513HN ESZCAG513HL Gyj Dr. Pécsi Huszár Ildikó Választható tantárgy (1 felvétele szükséges) Informatika VI. ESZDIN525HN ESZDIN525HL Gyj Borbola Gábor Földrajz IV. ESZDFO515HN ESZDFO515HL Gyj Dr. Borzán Anita Mindösszesen:

4 Tantárgy neve: Egészségügyi ismeretek IV. (Egészségügyi dokumentáció) Tantárgyi kód nappali ESZBEI522HN Tantárgyi kód levelező ESZBEI522HL Tantárgyfelelős neve: Tantárgyfelelős beosztása: Prof. Dr. Dósa Gábor egyetemi tanár Oktató neve: Dr. Beke Szilvia főiskolai docens Tantárgy Számon- Szak (szakirány) tagozat megnevezése jellege szakonként Ea.+gyak. óraszáma Összes óraszám kérés módja Kreditpont tagozatonként Nappali B Gyj 2 Levelező B Gyj 2 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Az Egészségügyi ismeretek III. (Klinikai ismeretek) és az Informatika III. (Táblázatkezelés) tantárgyak követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Az előadásokon való részvétel és legalább elégséges gyakorlati jegy megszerzése. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Gyakorlati jegy követelményeinek teljesítése. 4. A tantárgy rövid tartalma: A tantárgy keretén belül a jelenleg használatos írott és/vagy informatikai rendszeren keresztül futtatott egészségügyi dokumentáció alapfogalmaival, szabályozásával és alkalmazásával ismerkedik meg a hallgató. - Az egészségügyi dokumentáció alapfogalma. - Az egészségügyi dokumentáció bevezetésének indokai. -A dokumentáció szabályai. - Az egészségügyi dokumentációhoz kapcsolódó jogszabályok ismertetése. - Dokumentációs kötelezettség. - Adatvédelem. - Dokumentáció kapcsán felmerülő etikai kérdések. - Dokumentáció megismerésének joga. - Dokumentáció, mellyel a mindennapi gyakorlatban találkozhatnak. - Beutaló, lelet, beleegyező nyilatkozatok, kezelőlapok - Gondozási könyvek. - Dokumentációban leírtak értelmezése - Informatikai rendszeren alapuló, egészségügyi dokumentációs programok ismertetése. - Rendszerhez kapcsolódó adatvédelmi szabály. - A rendszer által nyújtott előnyök és hátrányok ismertetése. - Minőségügyi ellátási standardok dokumentációs kötelezettségei /ISO 9001:2001, EFQM- minőségügyi rendszerben/ 3

5 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 6. Irodalom: évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról évi CLVI. törvény az egészségügyről évi XLVII törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről 4

6 Tantárgy neve: Egészségügyi ismeretek V. (Egészségfejlesztés) Tantárgyi kód nappali ESZBEÜ522HN Tantárgyi kód levelező ESZBEÜ522HL Tantárgyfelelős neve: Dr. Párduczné Szöllősi Andrea Tantárgyfelelős beosztása: Szakvezető-helyettes Szak (szakirány) tagozat megnevezése Tantárgy jellege szakonként tagozatonként Ea.+gyak. óraszáma Összes óraszám Számonkérés módja Kreditpont Nappali B Gyj 2 Levelező B Gyj 2 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Az Egészségügyi ismeretek III. (Klinikai ismeretek) tantárgy követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Nappali tagozaton: Legalább elégséges gyakorlati jegy megszerzése. Az elégséges megszerzésének feltétele egy egészségnevelő programterv elkészítése és bemutatása megadott szempontok alapján. Levelező tagozaton: Legalább elégséges gyakorlati jegy megszerzése. Az elégséges megszerzésének feltétele egy írásbeli dolgozat 60 %-os szintű teljesítése. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: A gyakorlati jegy megszerzéséhez szükséges feladatok minimum elégséges szinten való teljesítése. 4. A tantárgy rövid tartalma: A tantárgy oktatásának célja: A hallgatók ismerkedjenek meg az egészségfejlesztés- egészségnevelés alapelveivel, alapfogalmaival, módszereivel. Ezáltal rálátásuk legyen az egészségkulturáltságra, az egészségfejlesztés legfontosabb céljaira és a preventív szemlélet kialakításának fontosságára. Az egészségnevelés története napjainkig. Az egészségfejlesztés- egészségnevelés fogalma, céljai, feladatai, területei, intézményrendszere. Az egészségtudomány alapfogalmai. Az egészségi állapotot meghatározó tényezők. A magyar lakosság egészségi állapotának jellemzői. Egészségmegőrzési programok Magyarországon. Preventív szemlélet és gyakorlat, a megelőzés szintjei. Szűrővizsgálatok jelentősége. Az egészségfejlesztés gyakorlata, színterei Aktuális kérdések és módszerek (szív- és érrendszeri, daganatos megbetegedések ) 5

7 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 6. Irodalom - Bokor N. (szerk.): Általános ápolástan és gondozástan. Medicina Könyvkiadó, Budapest, (1-3. fejezet) - Elekes A.: Pedagógia- egészségpedagógia. ETI, Budapest Benkő Zs., Erdei K.: Egészségfejlesztés felsőfokon. JGYTF, Szeged, Gergely Tamás-Szőts Miklós: Minőség az egészségügyben. Medicina Könyvkiadó, Budapest, Pető Éva-Gaye Heathcote: Változások az egészségügyi ellátásban a változások menedzselése I. kötet Medicina Könyvkiadó Budapest,

8 Tantárgy neve: Egészségturizmus I. (Alapismeretek, fő területek) Tantárgyfelelős neve: Árpási Zoltán Szak (szakirány) tagozat megnevezése Tantárgy jellege szakonként tagozatonként Tantárgyi kód nappali ESZBET513HN Ea.+gyak. óraszáma Tantárgyi kód levelező ESZBET513HL Tantárgyfelelős beosztása: Főiskolai adjunktus Összes óraszám Számonkérés módja Kreditpont nappali B K 3 levelező B K 3 1. A tantárgy felvételének előfeltételei: A Turizmus általános elmélete tantárgy követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Az előadásokon való részvétel és a vizsgán való sikeres szereplés 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: A vizsga legalább elégséges jegyre történő teljesítése 4. A tantárgy rövid tartalma: A tantárgy célja: a szakma kultúrájának, rövid történelmének nemzetközi trendjének valamint jogszabályi, statisztikai, közgazdasági alapjainak megismerése. 1. Áttekintés Egészségturizmus (gyógyturizmus, wellness, medical wellness, beauty, fitness) definíciója Vizek meghatározása Fürdők és szolgáltatások Gyógy- és wellness szálloda meghatározása Szabadidő, életmód és turizmus fogalmi keretei Egészség és wellness turizmus típusai 2. Nemzetközi trendek az egészségturizmusban Trendek, megatrendek az egészségturizmusban A versenyelőnyről Tanulságos európai példák a. Izland b. Németország c. Olaszország d. Ausztria Példák az Egyesült Államokból 7

9 3. Az egészségturizmus közgazdaságtana: Abszolút és komparatív előny Kereslet és kínálat Helyettesítő termék Monopol- és versenyhelyzetek Kapcsolat az egészségüggyel Multiplikátorok és az egészségturizmus gazdasági jelentősége Szakmaspecifikus adatok 4. Kutatás és statisztikák az egészségturizmusról a 2002-es KPMG-kutatás eredményei, a magyar lakosság és a vizi, a vízparti, valamint a gyógy- és wellness-turizmus kapcsolata (Halassy Emőke cikke a Turizmus Bulletin XI.évf. 4. számában), a "vizek Éve" (MT Zrt. kampányév) kapcsán Aktuális gyógy-és wellness szálloda statisztikák Egy átfogó kutatás ismertetése a dél-alföldi régió egészségturisztikai szolgáltatásainak megítélését illetően. 5. Fürdőtörténelem, fürdőkultúra Ókor Középkor XVI-XVIII. Század Biedermeier XIX. Század 5. Számonkérés módja: Írásbeli vizsga 6. Irodalom - Aubert A.- Csapó J. (szerk.): Egészségturizmus. PTE TTK Földjajzi Intézet, Pécs, Kiss V.-Nagy Z. (szerk.): Magyar fürdőalmanach. Magyar Fürdőszövetség, OSZK, Budapest, Ruszinkó Á. (szerk): Egészségturizmus I., oktatási segédanyag, Heller Farkas Főiskola, Budapest, Smith M. Puczkó L.: Egészségturizmus: gyógyászat, wellness, holisztika, Akadémiai Kiadó Zrt, Budapest, 2010, - Tasnádi J.: A turizmus rendszere. Aula Kiadó, Budapest,

10 Tantárgy neve: Egészségturizmus II. (Egészségturisztikai marketing) Tantárgyfelelős neve: Árpási Zoltán Szak (szakirány) tagozat megnevezése Tantárgy jellege szakonként tagozatonként Tantárgyi kód nappali ESZBET544HN Ea.+gyak. óraszáma Tantárgyi kód levelező ESZBET544HL Tantárgyfelelős beosztása: Főiskolai adjunktus Összes óraszám Számonkérés módja Kreditpont nappali B K 4 levelező B K 4 1. A tantárgy felvételének előfeltételei: A Turizmus általános elmélete tantárgy követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Aktív részvétel az előadásokon és gyakorlatokon, a félév folyamán kiadott feladatok megfelelő színvonalon történő elkészítése a megjelölt témában és határidőig 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: A vizsga legalább elégséges jegyre történő teljesítése 4. A tantárgy rövid tartalma: A tantárgy a szolgáltatások, ezen belül is a tirisztikai termékek jellegzetességeiből kiindulva foglalkozik a turizmus, azon belül kiemelten az egészségturizmus marketingjével. Célja, hogy a legújabb lehetőségekre is rávilágítva megismertesse a hallgatókat a turizmus marketinggel, és segítséget nyújtson annak gyakorlati alkalmazásában. A marketing fogalmi köre, fejlődésének főbb szakaszai. A turisztikai marketing jellemzői. Az egészségturisztikai szolgáltatások iránti kereslet, nemzetközi trendek, helyzetfelmérés, marketingcélok meghatározása. Az egészségturizmus motivációs rendszere, a szegmensek, célpiacok jellemzői, marketingstratégia. Az egészségturizmus feltételrendszere: alanyi és tárgyi kínálati elemek. Az egészségturisztikai szolgáltatások főbb jellemzői, termékfejlesztés iránya, jellemzői. Az alkalmazott marketing-mix az egészségturizmusban. Szolgáltatás mix elemek. A tervezés szintjei, érdekegyeztetés, partnerség - együttműködés, közösségi marketing, marketingmenedzsment, desztinációs marketingmenedzsment. Programok kidolgozása, megvalósítása és ellenőrzése Esettanulmányok formájában egyes témakörök külön bemutatásra kerülnek pl: a gyógy szállodák marketing tevékenysége, vagy termékfejlesztés a wellness szállodákban. Csoportmunka formájában feldolgozásra kerül: egy egészségturisztikai program marketing-terve, illetve egy wellness program marketing-tervének elkészítése. 9

11 5. Számonkérés módja: Írásbeli vizsga 6. Irodalom: Kötelező: Az előadások és gyakorlatok anyaga - Albel A.-Tokaji F.: Alföld Spa -Gyógyítás és wellness a Dél-Alföld termálfürdőiben. Dél-alföldi Gyógy- és Termálfürdők Közhasznú Egyes., Gyula, Csapó J. (szerk.): Egészségturizmus. PTE TTK Földjajzi Intézet, Pécs, pp Puczkó L.: Az Egészségturizmus Marketingkoncepciója. In.: Auber A. - Csapó J.: Egészségturizmus. PTE TTK Földjajzi Intézet, Pécs, pp Rátz T.: Zennis és Lomi Lomi, avagy új trendek az egészségturizmusban. In: Aubert A.- - Veress Z.: A szolgáltatásmarketing alapkönyve, Akadémiai Kiadó, Budapest, Ajánlott: Philip Kotler: Marketing Menedzsment, KJK-KERSZÖV, Jogi és Üzleti Kiadó Kft., Budapest,

12 Tantárgy neve: Tantárgyi kód nappali Gyógyturizmus I. (Fizioterápia) ESZBTU544HN Oktató neve: Dr. Urbancsok Judit Szak (szakirány) tagozat megnevezése Nappali Levelező Tantárgy jellege szakonként tagozatonként Tantárgyi kód levelező ESZBTU544HL Tantárgyfelelős beosztása: reumatológus főorvos Ea.+gyak. óraszáma Összes óraszám Számonkérés módja Kreditpont B K 4 B K 4 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Az Egészségügyi ismeretek III. (Klinikai ismeretek) valamint az Turizmus általános elmélete tantárgyak követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: A kollokvium követelményeinek legalább elégséges szinten történő teljesítése. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges osztályzat megszerzése, amihez legalább 60%-os teljesítmény szükséges. A szakmai gyakorlaton való aktív részvétel, valamint a gyakorlati idő letöltése után tesztlap kitöltése legalább 60%-os szinten. 4. A tantárgy rövid tartalma: - A fizioterápia fogalma, felosztása, kialakulásának története. - A kisfrekvenciás elektroterápia formái. - A középfrekvenciás elektroterápia formái. - A nagyfrekvenciás elektroterápia formái. - Az elektroterápiás kezelések javallatai, ellenjavallatai. - A mágneses tér kezelések formái. - A mechanoterápia formái. - A gyógytorna kezelések fajtái, javallatai, ellenjavallatai. - A trakciós kezelések típusai. - Az ultrahang kezelések hatásai, javallatai, ellenjavallatai. - A fényterápia alkalmazásának területei. - Termoterápia, hideg és meleg kezelések. - A hidroterápia fogalma, története, hatásai. - A vízfürdő kezelések formái. - Zuhanykezelések. - A súlyfürdő kezelések célja, javallatai, ellenjavallatai. - A szénsavas fürdőkezelések hatásai, az alkalmazás területei. 11

13 Gyakorlat: A gyakorlat célja, hogy a hallgatók képessé váljanak a gyógyturizmus során előforduló kezelések általános ismertetésére, és adott betegségcsoportoknak megfelelő gyógyászati eljárások lehetőségének felajánlására ügyfeleiknek. A Gyógyturizmus I. tantárgyhoz kapcsolódóan a hallgatók betekintést nyernek az elméleti alapok gyakorlatban történő megvalósításába. Legfontosabb témakörök: Megismerik az elektroterápia kis-, és középfrekvenciás készülékeit, valamint azok megfelelő és biztonságos használatát. Bemutatásra kerül a gyógymasszázs alkalmazhatósága a prevencióban, és a különböző betegségcsoportokban. Módjukban áll megismerni a balneo-, és hidroterápia nyújtotta kezelési lehetőségeket is (szénsavas fürdő, tangentor, iszapkezelés, súlyfürdő). A hallgatók betekintést nyernek a mechanoterápia által biztosított kezelési lehetőségek tárházába is (száraz-, és vízi gyógytorna). A gyakorlat során megismerkednek a hallgatók a fent említett kezelési módszerek alkalmazási területeivel, kivitelezési módjaival, indikációival, kontraindikációival. 5. Számonkérés módja: Kollokvium. 6. Irodalom: - Csermely M.: Fizioterápia. Medicina Könyvkiadó, Budapest, Huszár I.-Kullmann L.: A rehabilitáció gyakorlata. Medicina Könyvkiadó, Budapest, Huszár I.-Tringer L.: Rehabilitáció. Semmelweis Kiadó, Budapest, Reichel, S.: Fizioterápia. Medicina Könyvkiadó, Budapest,

14 Tantárgy neve: Tantárgyi kód nappali Szakdolgozati módszertan ESZBSM514HN Tantárgyfelelős neve: Dr. Lányi Katalin Szak (szakirány) tagozat megnevezése Nappali Levelező Tantárgy jellege szakonként tagozatonként Tantárgyi kód levelező ESZBSM514HN Tantárgyfelelős beosztása: főiskolai docens Ea.+gyak. óraszáma Összes óraszám Számonkérés módja Kreditpont B Gyj 4 B Gyj 4 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: A Turizmus I. tantárgy követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Az előadásokon való részvétel. A beadandó kutatási terv határidőre történő elkészítése. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges gyakorlati jegy megszerzése. 4. A tantárgy rövid tartalma: Cél: a szakdolgozat önálló megírásához szükséges általános módszertani ismeretek elsajátítása. A stúdium témakörei: A témaválasztás szabályai: A témaválasztást befolyásoló tényezők. A dolgozatírás lépései. A kutatási terv. A kutatást befolyásoló tényezők. Az elkészítés tartalmi szakaszai. A szakirodalom gyűjtése és felhasználása. (Bibliográfia, könyvtárhasználat, forráskutatás számítógépes eszközökkel, a jegyzetelés technikája.) Kutatási és elemzési módszerek, technikák. (elemzések, interjúk, kérdőív, mintavétel, terepkutatás, stb.) A dolgozat megírásának szakaszai. A dolgozat egyes részei, azok tartalma, a forrásfelhasználás etikája. A dolgozat stílusa. A bibliográfiai adatleírás szabályai. A szabályzat formai követelményei. 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 6. Irodalom: - Dankó M.: A szakdolgozatírás általános alapelvei és formai követelményei a TSF Egészségügyi Intézet Diplomás ápoló szakos hallgatói számára. TSF Egészségügyi Intézet, Gyula,

15 - Köteles L, Rozsnyai K: Útmutató a szakdolgozat elkészítéséhez és védéséhez az Egészségügyi Szervező szak (BSc) hallgatóinak Szent István Egyetem EKI, Gyula - Majoros P.: Kutatásmódszertan. Perfekt, Budapest, Umberto E.: Hogyan írjunk szakdolgozatot. Kairosz Kiadó, Budapest,

16 Tantárgy neve: Idegenvezetési alapismeretek Tantárgyfelelős neve: Szak (szakirány) tagozat megnevezése Nappali Levelező Tantárgyi kód nappali ESZCIV533HN Gila Csaba Tantárgy jellege szakonként tagozatonként Tantárgyi kód levelező ESZCIV533HL Tantárgyfelelős beosztása: főiskolai tanársegéd Ea.+gyak. óraszáma Összes óraszám Számonkérés módja Kreditpont C Gyj 3 C Gyj 3 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: A Földrajz I. (Magyarország idegenforgalmi földrajza) és Szakmai gyakorlat II. (Túraszervezés) tantárgyak követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Aktív részvétel az előadásokon és a gyakorlati órákon. A félév végén a városnéző idegenvezetési szakmai gyakorlat megfelelő szinten való teljesítése. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges gyakorlati jegy megszerzése. 4. A tantárgy rövid tartalma: A tantárgy célja, hogy a hallgató elméleti és gyakorlati ismeretek szintetizálásával képet kapjon az idegenvezetés során felmerülő komplex feladatokról. Emellett megismertesse a hallgatókat az idegenvezetői szakma követelményeivel és kapcsolatrendszerével, ezáltal segítséget nyújtson annak gyakorlati alkalmazásában. Témakörök: - Bevezetés az idegenvezetésbe: az idegenvezetői szakma kialakulása, fontosabb definíciói. - Az idegenvezető kapcsolatrendszere. - Az idegenvezetővel szembeni fizikai, szellemi és erkölcsi követelmények. - Az idegenvezetés jogi szabályozása. - Protokoll az idegenvezetésben. - Utastipológia: vezetési módszerek, utastípusok, konfliktusok kezelése. - Felkészülés az idegenvezetői munkára: formanyomtatványok, dokumentumok, csomagolás. - Az idegenvezető, mint kommunikátor, az előadástartás menete. - Városnézés módszertana. - Beutazó csoport idegenvezetése, kapcsolódó feladatok. - Kiutazó csoporttal autóbuszon, vonaton, hajón, repülőn. - Csoport tartózkodása alatti feladatok (szállás, étkeztetés, programok). - Külföldi csoport elutaztatása, elszámolás, zárás. - Rendkívüli események. utassal, közlekedési eszközzel, csomaggal. - Művészettörténeti alapismeretek: építészeti stílusok, korok és hazai példák. 15

17 5. Számonkérés módja Gyakorlati jegy. 6. Irodalom: Kötelező: - Gál Gy.: Az idegenvezetés elmélete és gyakorlata. Képzőművészeti Kiadó, Budapest, Kubesch M.: Az idegenvezetés gyakorlata. Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Kft., Budapest, Ajánlott: - Czeglédi I.: Gyula és környéke útikalauz. HISzI-Map Kft. TÉRKÉP Kft., Gyula, Durkó K.-Bagyinszky Z.-D.Nagy A.: Gyula régen és ma. Gyula, Gyulai Évszázadok Alapítvány, Havassy P.: A gyulai vár. Hiszi, Gyula, Kelemen L.: Országismereti kézikönyv. Magyar Millenium Kiadó, Budapest, Somorjai F.: Művészettörténet. KIT Képzőművészeti Kiadó, Budapest,

18 Tantárgy neve: Alternatív gyógyászat alapjai I. (Alapismeretek) Tantárgyfelelős neve: Dr. Pécsi Huszár Ildikó Szak (szakirány) tagozat megnevezése Tantárgy jellege szakonként tagozatonként Tantárgyi kód nappali Tantárgyi kód levelező ESZCAG513HN ESZCAG513HL Tantárgyfelelős beosztása: gyermekgyógyász főorvos, természetgyógyász Számon- Ea.+gyak. Összes kérés Kreditóraszáma óraszám módja pont Nappali C Gyj 3 Levelező C Gyj 3 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Egészségtani alapismeretek I. (Anatómia) tantárgy követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Egy zárthelyi dolgozat minimum elégséges szintű teljesítése. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges gyakorlati jegy megszerzése. 4. A tantárgy rövid tartalma: Néhány olyan bázis természetgyógyászati módszer bemutatása,amelyeket az egészség turisztikai szakembereknek ismerni kell: Alternatív fizioterápia Természetgyógyászati mozgás és mozgatás terápiák bemutatása. - Az alternatív gyógyászat meghatározása, helye a terápiás palettán. - A természetgyógyászati tevékenység törvényi szabályozása. - A gyógyító személye, mitől hiteles? - Milyen a korrekt kapcsolat terapeuta és kliense között? - Az alternatív gyógyászat történeti háttere. - A bázis természetgyógyászati módszerek közül az alternatív mozgás és mozgatás terápiák bemutatása. - Az újabb kori természetgyógyászati módszerek közül a homeopátia és a méregtelenítő terápiák bemutatása és elhelyezése az egyetemes gyógyítói palettán. 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 6. Irodalom: - Alternatív medicina alapjai II. - Hegyi G.: Természetes gyógymódok/komplementer medicina,k.u.k. Kiadó, Budapest, Karácsony F.: A méregtelenítés könyve. Pécs, Lucza B.: Alternatív gyógyászat. Kornétás Kiadó, Budapest, Tamasi J.: Természetgyógyászati alapismeretek. Jegyzet. Népjóléti Képzési Központ, Salgótarján,

19 Tantárgy neve: Tantárgyi kód nappali Informatika VI. (Prezentáció és grafika) ESZDIN525HN Oktató neve: Borbola Gábor Szak (szakirány) tagozat megnevezése Tantárgy jellege szakonként tagozatonként Ea.+gyak. óraszáma Összes óraszám Tantárgyi kód levelező ESZDIN525HL informatika tanár Számonkérés módja Kreditpont Nappali D Gyj 5 Levelező D Gyj 5 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Az Informatika III. (Táblázatkezelés) tantárgy követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Nappali tagozaton Év közben két zárthelyi dolgozatának legalább elégséges szintű teljesítése. Levelező tagozaton Egy zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű teljesítése. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Az elégséges gyakorlati jegy megszerzése, ehhez a zárthelyi dolgozatokban 60 %-os teljesítményszint szükséges. 4. A tantárgy rövid tartalma: A tantárgy keretében a hallgatók elsajátítják az üzleti kommunikáció alkalmával alkalmazható prezentációkészítő program gyakorlati használatát. - Prezentáció létrehozása, formázása: - szövegek, képek, rajzok, diagramok beillesztése a diakockák közé. - Különféle vetítési/animálási effektusok segítségével a saját prezentáció látványosabbá tétele. - A pixelgrafikus és a vektorgrafikus képek sajátosságai. A stúdium után a hallgatók képessé válnak sikerrel teljesíteni az európai elvárásokat megtestesítő ECDL vizsga prezentáció modulját is. A képek szerkesztését, a rétegek használatát, a különféle szűrők használatát nyílt forrású programok segítségével ismerhetik meg a hallgatók. 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 18

20 6. Irodalom: Gagyi E.: Képszerkesztés. Kossuth Kiadó Zrt., Gubák Á.: A prezentációkészítés elméleti alapjai. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, Kovács L.: Számítógépes grafika kisszótára. VIRGIL, Budapest, Rádi Gy.: Számítástechnikai mintafeladatok. PSZF-Salgó Kft, Salgótarján, Szögi A.: Informatikai írástudás Bemutató készítés 6. Modul. NJSZT, Budapest, Váradi Zs.: Az Európai Számítógép-használói Jogosítvány Vizsgafeladatai. Kossuth Kiadó, Budapest,

21 Tantárgy neve: Oktató neve: Földrajz IV. (Világföldrajz) Szak (szakirány) tagozat megnevezése Tantárgyi kód nappali Dr. Borzán Anita Tantárgy jellege szakonként tagozatonként ESZDFO515HN Ea.+gyak. óraszáma Tantárgyi kód levelező ESZDFO515HL dékánhelyettes, intézetigazgató egyetemi docens Számon- Összes kérés Kreditóraszám módja pont Nappali D Gyj 5 Levelező D Gyj 5 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Nincs 2. A félév érvényességének feltétele: Nincs 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges gyakorlati jegy elérése. 4. A tantárgy rövid tartalma: Az Európán kívüli világ leglátogatottabb idegenforgalmi területei. A Földközi-tenger partvidékének idegenforgalma. Közel-Kelet és a Maghreb országok idegenforgalmának azonos és eltérő adottságai. Izrael, Törökország, Egyiptom, Tunézia, Marokkó kiemelt turisztikai célterületei. Afrika más területeinek növekvő idegenforgalma. Kenya, Dél- Afrikai Köztársaság. Az Egyesült Államok és Kanada idegenforgalma. A belső idegenforgalom sajátosságai, a nemzeti parkok szerepe, a világvárosok kínálata (New York, San Francisco, Los Angeles, Toronto stb.). Közép-és Dél-Amerika idegenforgalma. Mexikó, Kuba, Karib-tenger térsége, Brazília, Argentína és Peru nevezetességei. Ázsia idegenforgalmi területei: Japán, Kína, India, az Indiai-óceán szigetei, Délkelet- Ázsia idegenforgalma. Ausztrália, Új-Zéland idegenforgalmi adottságai, nevezetességei. 5. Számonkérés módja: Mindkét tagozaton az egyes Európán túli, kiemelt idegenforgalmi régiókkal kapcsolatban az első előadáson megadott szempontok figyelembe vételével felosztott, igényes, nem plagizált, az adott idegenforgalmi körzetet valóban megismertető képi és szöveges anyaggal alátámasztott, PowerPoint formátumban, az évfolyam és az oktató rendelkezésére bocsátott és szóban is előadott (max. 30 perces) prezentáció képezi értékelésnél a gyakorlati jegy alapját. 20

22 6. Irodalom: Kötelező: - Előadás anyaga - Földrajzi Atlasz Ajánlott: - Balogh F. (2004): Idegenforgalmi földrajz II. Észak- és Dél-Amerika, Ázsia, Afrika, Képzőművészeti Kiadó - Bodnár L. (2005): Az idegenforgalom hazai és nemzetközi vonatkozásai, Nemzeti Tankönyvkiadó - Bokor J. (2006): Európán kívüli turizmus, Booklands 2000 Kiadó - valamennyi a témához kapcsolódó útikönyv, útifilm - Google Earth internetes segédanyaga 21

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány III. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány III. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai alapszak egészségturizmus-szervező szakirány III. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 0 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány III. évfolyam

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány III. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány II. évfolyam

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány II. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány II. évfolyam

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány II. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány III. évfolyam

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány III. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 0 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány II. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány II. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai alapszak egészségturizmus-szervező szakirány II. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 0 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam. 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam. 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 1 Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány programtervezete 2013-2014-es tanév

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány I. évfolyam

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány I. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam. 2012-2013-as tanév 2. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam. 2012-2013-as tanév 2. félév programjai Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam. 2011-2012-es tanév 2. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam. 2011-2012-es tanév 2. félév programjai Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány I. évfolyam

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány I. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány I. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány I. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai alapszak egészségturizmus-szervező szakirány I. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 1 Szent István Egyetem Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet 2013/2014-es tanév 1. félévének

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány programtervezete 2013-2014-es tanév 1.

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2013-2014-es tanév 2. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2013-2014-es tanév 2. félév programjai Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai alapszak levelező tagozat III. évfolyam 2012-2013-as tanév 1. félév programjai 1 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet 2012/2013-as

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai alapszak levelező tagozat II. évfolyam 2012-2013-as tanév 1. félév programjai Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet 2012/2013-as

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

MI MINDENT KELL TUDNI. 2010-2011. tanév. 14. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK

MI MINDENT KELL TUDNI. 2010-2011. tanév. 14. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK MI MINDENT KELL TUDNI ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK ÉS TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 2010-2011. tanév 14. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK Közgazdasági Politechnikum 2010 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Általános tudnivalók

Részletesebben

MI MINDENT KELL TUDNI. 2009-2010. tanév. 13. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK

MI MINDENT KELL TUDNI. 2009-2010. tanév. 13. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK MI MINDENT KELL TUDNI ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK ÉS TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 2009-2010. tanév 13. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK Közgazdasági Politechnikum 2009 TARTALOM Általános tudnivalók... 4

Részletesebben

TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA

TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA Egészségügyi szervező alapszak (BSc) egészségturizmus-szervező szakirány indítási kérelme Egészségügyi Fakultás Gyula Szarvas, 2007. TARTALOMJEGYZÉK I. ADATLAP... 4 Az adatlap

Részletesebben

MI MINDENT KELL TUDNI. 2010-2011. tanév. 13. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK

MI MINDENT KELL TUDNI. 2010-2011. tanév. 13. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK MI MINDENT KELL TUDNI ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK ÉS TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 2010-2011. tanév 13. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK Közgazdasági Politechnikum 2010 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Általános tudnivalók

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2007 A szociális munka alapképzés Nyíregyházán 1990-ben indult az általános szociális munkás képzés. A képzés indítása

Részletesebben

SPORTKOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI

SPORTKOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI SPORTKOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI Tantárgy neve: Kommunikációelmélet modelljei és törvényei SK1001 Meghirdetés féléve: 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.): 1+0 kollokvium Előfeltétel:

Részletesebben

Logisztikai műszaki menedzserasszisztens

Logisztikai műszaki menedzserasszisztens Dunaújvárosi Főiskola Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés 2008 lezárva: 2008. augusztus 21. Tartalomjegyzék Alapadatok... 3 1. A szakképesítés munkaterületei.... 4 2. A szakképesítés

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Anatómia TNB1111 Meghirdetés féléve 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős

Részletesebben

Kódja: GA_FIT2KTVN GA_FIT2KTVL

Kódja: GA_FIT2KTVN GA_FIT2KTVL Tantárgy neve: Filozófiatörténet Kódja: GA_FIT2KTVN GA_FIT2KTVL Intézet: Társadalom- és Vezetéstudományi Tantárgyfelelős neve: Fekete László Oktatók neve: Fekete László Tantárgyfelelős beosztása: óraadó

Részletesebben