Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány III. évfolyam

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány III. évfolyam"

Átírás

1 Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: Fax: Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u ,Tel., Fax:: alapszak egészségturizmus-szervező szakirány III. évfolyam es tanév 2. félév programjai 1

2 alapszak Egészségturizmus-szervező szakirány I. évfolyam programterve 2013/2014-es tanév 2. félév Első tanítási nap Szorgalmi időszak Tavaszi szünet Vizsgaidőszak Záróvizsga időszak Nappali tagozaton elmélet és szakmai Elmélet és nyelv Gyakorlat gyakorlat szak egészségturizmus-szervező szakirány I. évfolyam Egyéni időpontokban. szak egészségturizmus-szervező szakirány II. évfolyam Egyéni időpontokban. szak egészségturizmus-szervező szakirány III. évfolyam Egyéni időpontokban szak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam Záróvizsga felkészítés Levelező tagozaton konzultáció és szakmai gyakorlat Konzultáció Szakmai gyakorlat szak egészségturizmus-szervező szakirány I. évfolyam szak egészségturizmus-szervező szakirány II. évfolyam szak egészségturizmus-szervező szakirány III. évfolyam szak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam Záróvizsga felkészítés Egyéni időpontokban Egyéni időpontokban Egyéni időpontokban és a közötti időszakban. - 2

3 Szakdolgozat beadási határidők záróvizsgára jelentkezőknek - a konzulensnek - a Tanulmányi Osztályra Szakdolgozat beadása: szak egészségturizmus-szervező szakirány záróvizsga Diplomaátadó ünnepség G y u l a, január 17. Dr. Fodor Lajos egyetemi tanár intézetigazgató 3

4 TANTÁRGYFELOSZTÁS szak egészségturizmus-szervező szakirány, III. évfolyam es tanév, 2. félév Tantárgyak Tantárgyi kód Nappali tagozat Levelező tagozat Ea. Kr. Gy. Kr. Ea. Kr. Gy. Kr. Értékelés Tantárgyfelelős/oktató Kötelező tantárgyak Idegen nyelv VI. ESZBIN620HN Gyj Dr. Kiss Csilla/ Dr. Máthé Ilona, Boros Á. Pappné Princzinger Valéria Priskin Gyula Csefkó Mónika Egészségturizmus III. ESZBTZ613HN ESZBTZ613HL K Dr. Rozsnyai Katalin/ Varga Dorottya Szakmai gyakorlat IV. ESZBGY634HN ESZBGY634HL Gyj Dr. Szólics Alex/ Szakmai gyakorlat V. ESZBGG634HN ESZBGG634HL Gyj Dr. Szólics Alex/ Szakdolgozati konzultáció I.* ESZBSK626HN ESZBSK626HL Gyj Szakdolgozati konzulensek Kötelezően választható tantárgyak (min.13 Kr szükséges) Gyógyturizmus II. ESZCGU613HN ESZCGU613HL Gyj Dr. Szólics Alex/ Dr.Albel Andor Kulturális turizmus ESZCKT645HN ESZCKT645HN Gyj Dr. Glózik Klára/ Dr. Tokaji Ferenc Falusi turizmus ESZCFT645HN ESZCFT645HL Gyj Dr. Ritter Krisztián/Varga Dorottya Menedzsment ismeretek II. ESZCMI645HN ESZCMI645HL Gyj Dr. Dombóvári Ella/Mészáros Egészségszociológia Magdolna ESZCES613HN ESZCES613HL Gyj Dr. Velkey Gábor/Homoki Andrea Választható tantárgyak Idegenvezetési alapismeretek ESZDIV543HN ESZDIV543HL Gyj Gila Csaba Trendek a turizmusban ESZDTT313HN ESZDTT313HL Gyj Varga Dorottya Mindösszesen: *Szakdolgozati egyéni felkészülési idő: 200 óra 4

5 Tantárgy neve: Egészségturizmus III. (Egészségturisztikai menedzsment és stratégiák) Tantárgyfelelős neve: Oktató neve: Szak (szakirány) tagozat megnevezése szak Nappali szak Levelező Dr. Rozsnyai Katalin Varga Dorottya Tantárgy jellege szakonként tagozatonként nappali tagozat: levelező tagozat: ESZBTZ613HN ESZBTZ613HL Tantárgyfelelős beosztása: főiskolai docens Oktató beosztása: tanársegéd Számon- Ea.+gyak. Összes kérés Kreditpont óraszáma óraszám módja B K 3 B K 3 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Az Egészségturizmus I. (Alapismeretek, fő területek) tantárgy követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Aktív részvétel az előadásokon, a félév folyamán kiadott feladatok megfelelő színvonalon történő elkészítése a megjelölt témában és határidőig. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: A vizsga eredményes (legalább elégséges jegyre történő) teljesítése. 4. A tantárgy rövid tartalma: A tantárgy fő célkitűzése, hogy a hallgatók megismerjék az egészségturizmus térségi-, települési és intézményi menedzsmentjének sajátos működését és feladatait. A tantárgy keretében szerepel az egészségturisztikai menedzsment szerepének, funkcióinak elemzése az intézmények és az egészségturisztikai desztinációk vonatkozásában. Bemutatásra kerülnek a vállalkozástervezés és irányítás kérdései, problémái. A kurzus fontos részét képezi az egészségturizmus helyi, regionális és országos stratégiáinak ismertetése. Az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazására a hallgatóknak a szakmai gyakorlatok során lesz lehetőségük. Nappali tagozaton: N 1-3 óra: Aktualitások a hazai és a nemzetközi egészségturizmus területén N 4-6. óra: Turisztikai menedzsment területei (desztináció-, minőség, attrakció- és látogatómenedzsment) N 7-9. óra: Turisztikai menedzsment területei (szálloda-, vendéglátás-, minőség-, higiénia- és biztonságmenedzsment), Az egészségturisztikai szolgáltatók üzemeltetési és gazdálkodási aspektusai 5

6 N óra: Stratégiai menedzsment, Országos Egészségturizmus fejlesztési stratégia tanulmányozása N óra: Innováció menedzsment: klaszterek szerepe, termék-innováció (élményterápia, uszodatechnika, termékdizájn, konvergenciák), marketing-innovációk, IT megjelenése, alkalmazása, az online térnyerése N óra: A hazai egészségturizmus illeszkedése a fejlesztési stratégiákhoz és operatív programokhoz: Az egészségturizmus helye: a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégiában ( ) a Nemzeti Turizmusfejlesztési Koncepcióban ( ) az Országos Területfejlesztési Koncepcióban a Széchenyi Tervben a Nemzeti Fejlesztési Tervben az Új Magyarország Fejlesztési Tervben és az Új Széchenyi Tervben gyakorlati példák bemutatásával N óra: Gyógyhelyi menedzsment Stratégia a gyakorlatban: Gyula város egészségturisztikai fejlesztési koncepciójának tanulmányozása Gyulai Várfürdő fejlesztési stratégiája tanulmányozása N óra: hallgatói prezentációk tartása Levelező tagozaton: L 1-3. óra: Turisztikai és stratégiai menedzsment, Országos Egészségturizmus fejlesztési stratégia tanulmányozása L 4-6 óra: A hazai egészségturizmus illeszkedése a fejlesztési stratégiákhoz és operatív programokhoz: Az egészségturizmus helye: a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégiában ( ) a Nemzeti Turizmusfejlesztési Koncepcióban ( ) az Országos Területfejlesztési Koncepcióban a Széchenyi Tervben a Nemzeti Fejlesztési Tervben az Új Magyarország Fejlesztési Tervben és az Új Széchenyi Tervben gyakorlati példák bemutatásával L óra: Gyógyhelyi menedzsment Stratégia a gyakorlatban: Gyula város egészségturisztikai fejlesztési koncepciójának tanulmányozása Gyulai Várfürdő fejlesztési stratégiája tanulmányozása 5. Számonkérés módja: Kollokvium. 6

7 6. Irodalom: Kötelező: - Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia Országos egészségturizmus fejlesztési stratégia Gyógyító Magyarország Egészségipari Program - Pompl, W.: Turisztikai menedzsment, Budapest, Boros Mondok Várhelyi: Az egészségturizmus szolgáltatásai és menedzsmentje. Szolnoki Főiskola (http://turizmusvendeglatas.szolfportal.hu/images/stories/letoltheto/boros_mondok_varh elyi_egeszsegturizmus_jegyzet.pdf) Ajánlott: - Puczkó L. - Melanie Smith: Egészségturizmus: gyógyászat, wellness, holisztika. Akadémiai Kiadó, Budapest,

8 Tantárgy neve: Szakmai gyakorlat IV. (Gyakorlat turisztikai kis- és középvállalkozásoknál) Tantárgyfelelős neve: Oktató: Szak (szakirány) tagozat megnevezése Nappali Levelező nappali tagozat: levelező tagozat: ESZBGY634HN ESZBGY634HL Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Szólich Alex tanársegéd Oktató beosztása: Gila Csaba tanársegéd Tantárgy jellege szakonként tagozatonként Ea.+gyak. óraszáma Összes óraszám Számonkérés módja Kreditpont B Gyj 4 B Gyj 4 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: A Jogi- és egészségbiztosítási ismeretek III. (Turizmus jogi szabályozása), Egészségturizmus I. (Alapismeretek, fő területek) tantárgyak követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: A gyakorlatvezető által meghatározott és a gyakorlat profiljába illeszkedő feladatok megfelelő szintű teljesítése. A szakmai gyakorlati napló, valamint a gyakorlati igazolás és értékelő lapok a honlapon közzétett határidőre történő megfelelő minőségű és darabszámú hiánytalan elkészítése, valamint az Intézethez határidőn belül történő eljuttatása. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Minimum elégséges gyakorlati jegy megszerzése. 4. A tantárgy rövid tartalma: A gyakorlat célja, hogy a hallgató megismerje az adott turisztikai kis- vagy középvállalkozással (gyakorlóhellyel) összefüggő lényegi, szakmai, gazdasági tevékenységeket. A minél szélesebb körű ismeret- és tapasztalatszerzése érdekében a gyakorlat lebonyolítása részletes forgatási terv szerint történik. A gyakorlat során törekedni kell arra, hogy a hallgató megismerhesse az adott intézmény működését és jellemzőit, különös tekintettel az alábbi területekre: Az intézmény épületének, eszközeinek és berendezéseinek megismerése, az eszközgazdálkodással, üzemeltetéssel kapcsolatos teendők bemutatása (amennyiben ezek szerepet játszanak a turisztikai tevékenység lebonyolításában, mint például a szállodák esetében); a vállalati munkakörök, munkafolyamatok megismerése, a humán erőforrás menedzsment kérdéseinek vizsgálata; 8

9 az értékesítési tevékenység, a marketingmunka megismerése és gyakorlása, a vállalat marketingkommunikációs lehetőségeinek elemzése; a vállalati árpolitika, árképzési gyakorlat, valamint a pénzügyi tevékenység vizsgálata, a különféle kimutatások készítésének elsajátítása (eredménykimutatás, cash-flow-, mérleg- és likviditáselemzés); a szolgáltatások színvonalának javításával, a hatékonyság növelésével, a termékfejlesztéssel kapcsolatos kérdések vizsgálata. 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. Az Intézet a fogadó intézmény által adott értékelés és igazolás alapján ismeri el a szakmai gyakorlat teljesítését. A hallgató a gyakorlat során szerzett tapasztalatairól, elvégzett feladatairól írásos szakmai gyakorlati naplót vezet. 6. Irodalom: - Chickán A.: Bevezetés a vállalatgazdaságtanba a vállalatgazdaságtan tantárgy BSc színtű oktatási anyaga. AULA, Budapest, Lengyel M.: A turizmus általános elmélete. Heller F. Gazd. és Turisztikai Szolgáltatások Főisk., Budapest, Michalmó G.: A turizmuselmélet alapjai. KJF, Budapest,

10 Tantárgy neve: Szakmai gyakorlat V. (Prevenciós gyakorlat) nappali tagozat: ESZBGG634HN levelező tagozat: ESZBGG634HL Tantárgyfelelős neve: Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Szólich Alex tanársegéd Oktató neve: Gila Csaba főiskolai tanársegéd Tantárgy Számonkérés Szak (szakirány) jellege Ea.+gyak. Összes Kredittagozat megnevezése szakonként óraszáma óraszám pont módja tagozatonként Nappali B Gyj 4 Levelező B Gyj 4 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: A Szakmai gyakorlat III. (Szállodai gyakorlat), Egészségturizmus I. (Alapismeretek, fő területek) tantárgyak követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: A gyakorlatvezető által meghatározott és a gyakorlat profiljába illeszkedő feladatok megfelelő szintű teljesítése. A szakmai gyakorlati napló, valamint a gyakorlati igazolás és értékelő lapok a honlapon közzétett határidőre történő megfelelő minőségű és darabszámú hiánytalan elkészítése, valamint az Intézethez határidőn belül történő eljuttatása. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Minimum elégséges gyakorlati jegy megszerzése. 4. A tantárgy rövid tartalma: A gyakorlat célja, hogy a hallgató megismerje adott egészségturizmushoz kapcsolódó intézménnyel (gyakorlóhellyel) összefüggő lényegi, szakmai, gazdasági tevékenységeket. A minél szélesebb körű ismeret- és tapasztalatszerzése érdekében a gyakorlat lebonyolítása részletes forgatási terv szerint történik. A gyakorlat során törekedni kell arra, hogy a hallgató megismerhesse az adott intézmény működését és jellemzőit. A prevenciós és rehabilitációs szakmai gyakorlat során a fogadó intézménynek törekednie kell arra, hogy a hallgató megismerhesse az alábbi területeket: A wellness termékcsoport összetevőit, a wellness és rekreációs központok felépítését és működését; preventív fittségi programok összeállítását; az alternatív mozgás módszereit, relaxációs technikák alkalmazását, prevenciós mozgásprogramokat, vizes sportanimációt, masszázstechnikákat, sportrekreációs alapismereteket; gyógyturisztikai szolgáltatók és ellátórendszerek működését; 10

11 a vízgyógyászat és a fizioterápia alkalmazási köreit, a különböző kezelési módok szerepét a rehabilitációban és a prevencióban; egészségmegőrzési, egészségfejlesztési és egészségturisztikai programok készítését; a speciális egészségturisztikai szolgáltatások megszervezésének rendszereit, módszereit, a vendégekkel való bánásmód elméleti és gyakorlati hátterét. 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. Az Intézet a fogadó intézmény által adott értékelés és igazolás alapján ismeri el a szakmai gyakorlat teljesítését. A hallgató a gyakorlat során szerzett tapasztalatairól, elvégzett feladatairól írásos szakmai gyakorlati naplót vezet. 6. Irodalom: - Dömötör E.: Pulzuskontroll, testsúlykontroll. Caritia Kiadó, Budapest, Harsányi L.: Edzéstudomány I-I., Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, Heim P. (szerk.): Wellness enciklopédia. EHCC, Budapest, Lengyel M.: A turizmus általános elmélete. Heller F. Gazd. és Turisztikai Szolgáltatások Főisk., Budapest, Pharmindex: Rehabilitáció, balneoterápia, wellness. CMP Medica Kiadó,

12 Tantárgy neve: nappali tagozat: levelező tagozat: Gyógyturizmus II. (Gyógy- és termálfürdő, gyógybarlang) ESZCGU613HN ESZCGU613HL Tantárgyfelelős neve: Tantárgyfelelős beosztása: dr. Szólics Alex tanársegéd Oktató neve: Oktató beosztása: dr. Albel Andor Dél-Alföldi termálklaszter elnöke Tantárgy jellege Számon- Szak (szakirány) tagozat megnevezése szakonként tagozatonként Ea.+gyak. óraszáma Összes óraszám kérés módja Kreditpont Nappali C 25 Gyj 3 Levelező C 10 Gyj 3 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Az Egészségügyi ismeretek III. (Klinikai ismeretek), Turizmus II. (Turizmus általános elmélete) tantárgyak követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Az előadásokon való részvétel. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges gyakorlati jegy megszerzése. 4. A tantárgy rövid tartalma: A stúdium célja a legkedveltebb egészségturisztikai intézmények, a gyógy- és termálfürdők (balneoterápia és hidroterápia) és gyógybarlangok (klímaterápia) által nyújtott egészségmegőrző, gyógyító, rehabilitációs és rekreációs szolgáltatások, illetve az azok révén elérhető gyógyító hatások korszerű gyakorlatának és tudományos hátterének bemutatása. A komplex ismeretek elsősorban a balneoterápia és a hidroterápia különféle szolgáltatásainak gyógyító hatásmechanizmusait és ezek turisztikai hasznosításának lehetőségeit fogják össze. A hallgatók információkat kapnak a jelentősebb hazai és nemzetközi gyógyfürdők szolgáltatásairól, a balneológia jelenéről és jövőjéről. A stúdium kiterjed a legjelentősebb terápiás felhasználásokra azok hatásmechanizmusainak bemutatására is.: Reumatikus megbetegedések, mozgásszervi panaszok kezelése Nőgyógyászati és urulógiai betegségek Bőrbetegségek kezelésére Szív és érrendszeri (vérkeringési) betegségek Műtétek utáni rehabilitációk Egyéb orvosi ellátásokra pl. fogászat, egynapos sebészet, plasztika, kozmetika, vagy ivókúra, stresszoldás, szorongásos panaszok kezelése. 12

13 Az előadások 10 témakörben kerülnek megtartásra (a nappali tagozaton 2-3 órás a levelezőknél egy téma egy óra időtartam/témakörönként): 1. A víz (felszíni és felszín alatti vizek, vízfelhasználás és védelem). 2. Ásványi vizeink csoportosítása és terápiás felhasználásuk. 3. Egészségturizmus gyógyturizmus balneo, - és hidroterápia, klímaterápiák. 4. A fürdőzés történelme, (gyógyfürdők a Kárpát medencében) és jövője (trendek). 5. Hidroterápiás gyógymódok. 6. Balneoterápiás gyógymódok. 7. A vízgyógyászatot kiegészítő egyéb terápiák 8. Társadalombiztosítási szabályozás Magyarországon és az Eu országaiban. 9. Fürdőfejlesztés negyedszázada Magyarországon 10. A gyógyturizmus marketingje. 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 6. Irodalom: Kötelező, illetve ajánlott: Angel P.M.: Magyarország gyógyító vizei. Carita BT, Budapest, Bender Tamás: Balneoterápia és hidroterápia Bender Tamás: Gyógyfürdőzés és egyéb fizioterápiás gyógymódok, Sprig Med kiadó SpringMed Egészségtár sorozat 2008 Albel Andor - Unk Jánosné: Gyógyító vizek a Dél-Alföldön (1999, Dél-alföldi Gyógy és termálfürdők Egyesülete) Albel A. Tokaji F.: Gyógyítás és wellness a Dél-Alföld termálfürdőiben (2006, Délalföldi Gyógy és termálfürdők Egyesülete) 13

14 Tantárgy neve: nappali tagozat: levelező tagozat: Kulturális turizmus ESZCKT645HN ESZCKT645HL Tantárgyfelelős neve: Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Glózik Klára adjunktus Oktató neve: Oktató beosztása: Dr. Tokaji Ferenc óraadó Hőforrás Hotel és Szálloda ügyvezető igazgató Szak (szakirány) tagozat megnevezése Nappali Levelező Tantárgy jellege szakonként tagozatonként Ea.+gyak. óraszáma Összes óraszám Számonkérés módja Kreditpont C Gyj 5 C Gyj 5 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Turizmus általános elmélete, Szakmai Gyakorlat I. (Rendezvényszervezés) tantárgyak követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Az órákon való aktív részvétel. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges gyakorlati jegy megszerzése. Egy megadott szempontok szerinti és az előadáson elhangzott szempontok alapján szabadon választott önálló munka elkészítése és határidőre leadása. 4. A tantárgy rövid tartalma: A tárgy célja: a középfokú tanulmányokra építve vagy ezen alapismeretek hiányát is felismerve átfogó művészettörténeti, esztétikai ismereteket kíván nyújtani. Az előadások során a művészettörténet alapvető kérdéskörein belül hangsúlyosan tárgyalja a képzőművészet, a művészeti kapcsolatok szerepét, a kulturális központok hatását az egyes korszakok és különböző régiók kultúrájában, különös tekintettel kezeli Magyarország és az európai művészet kapcsolatait. Kultúra és civilizáció: kulturális turizmus értelmezése és jellegzetességei, kulturális értékek, mint turisztikai vonzerők: Kulturális turizmus piaca, a kultúra, mint fogyasztási cikk. A kultúra alkotóelemeinek megjelenése a turisztikai termékben (művészetek és egyéb elemek): Előadóművészetek és turizmus (fesztiválok, kulturális események); Képzőművészetek és turizmus (a múzeumok szerepe a turizmusban); Irodalom és turizmus; Vallási turizmus, Tematikus turizmus; Sport és turizmus. Komplex kulturális kínálat megjelenése a turizmusban: Kulturális turizmus a városokban; Kulturális turizmus a városi övezeteken kívül; Kiemelkedő kulturális értékek szerepe (Világörökség). 14

15 Filmvetítés, elemzés, élménybeszámoló: március órától Birinyi József: Út a csillagok alatt. Főszereplők: Dr. Tokaji Ferenc és Szabó Péter 15

16 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy 6. Irodalom: Kötelező: - Bodnár László: A turizmus földrajzi alapjai. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Enyedi György- Keresztény Krisztina: A magyar városok kulturális gazdasága. MTA Társadalomkutatási Központ, Budapest, Hajdú Endre: A turizmus főbb termékei és szolgáltatásai. Külkereskedelmi Főiskola, Budapest, Horváth Attila: Turizmus a kultúrában. Magyar Művelődési Intézet, Budapest, Lengyel Márton: A turizmus általános elmélete. Heller Farkas Gazdasági és Szolgáltatások Főiskolája, Budapest, Michalkó Gábor: Aktív turizmus. Debreceni Egyetem, Debrecen, Tokaji Ferenc: "Emberségünk mértéke" Zarándokúton Fatimától Santiagóig. Budapest, Unicus Kiadó, Tokaji Ferenc: Buen Camino: "Út a csillagok alatt". Gyula, Hőforrás Gyógyászati Kft, Valass M. Iván: Magyarország múzeumai: múzeumlátogatók kézikönyve. Vince Kiadó, Budapest, Ajánlott: - Aedeen Cremin (szerk.): A régészet csodái. Athenaeum Kiadó, Budapest, Balikó Nándor (szerk.): 100 legszebb múzeum a világon. Kossuth Kiadó, Budapest, Hajnal Gabriella (szerk.): A világ építészeti remekművei. Kossuth Kiadó, Budapest, Hunyadi László: Az emberiség vallásai az őskortól napjainkig. Lipták Kiadó, Budapest, Menich Zsuzsanna (szerk.): A világ-örökség. M-érték Kiadó, Budapest, Nagy Mézes Terézia (szerk.): A hit palotái. A világvallások leghíresebb szentélyei. Kossuth Kiadó, Budapest, Tokaji Ferenc: A Hőforrás Üdülőszövetkezet 30 éve. Gyula, Hőforrás Üdülőszövetkezet, Tokaji Ferenc: Mária-kegyhelyek Élménylánc vallási turizmus a Dél-alföldi régióban 16

17 Tantárgy neve: nappali tagozat: levelező tagozat: Falusi turizmus ESZCFT645HN EEECFT645HL Tantárgyfelelős neve: Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Ritter Krisztián egyetemi docens Oktató neve: Oktató beosztása: Varga Dorottya tanársegéd Tantárgy Számonkérés Szak (szakirány) jellege Ea.+gyak. Összes Kredittagozat megnevezése szakonként óraszáma óraszám pont módja tagozatonként Nappali C Gyj 5 Levelező C Gyj 5 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: A Turizmus II. (Turizmus általános elmélete), Szakmai Gyakorlat I. (Túraszervezés) tantárgyak követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Aktív részvétel az előadásokon, valamint a félév végén megírásra kerülő zárthelyi dolgozat megfelelő színvonalon történő minimum elégséges szintű teljesítése, valamint a félév során a kötelező falusi turizmus gyakorlat minimum elégséges szintű teljesítése. A falusi turizmus gyakorlatvezetője által meghatározott és a gyakorlat profiljába illeszkedő feladatok megfelelő szintű teljesítése. A szakmai gyakorlati napló, valamint a gyakorlati igazolás és értékelő lapok a honlapon közzétett határidőre történő megfelelő minőségű és darabszámú hiánytalan elkészítése, valamint az Intézethez határidőn belül történő eljuttatása. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: A zárthelyi dolgozat eredményes (legalább elégséges jegyre történő) a kötelező falusi turizmus gyakorlat minimum elégséges szintű teljesítése. A falusi turizmus gyakorlatvezetője által meghatározott és a gyakorlat profiljába illeszkedő feladatok megfelelő szintű teljesítése. A szakmai gyakorlati napló, valamint a gyakorlati igazolás és értékelő lapok a honlapon közzétett határidőre történő megfelelő minőségű és darabszámú hiánytalan elkészítése, valamint az Intézethez határidőn belül történő eljuttatása. 4. A tantárgy rövid tartalma: A tantárgy célja, hogy a hallgató elméleti és gyakorlati ismeretek szintetizálásával széles körű képet kapjon a falusi turisztikai tevékenység során felmerülő feladatokról. Célja, hogy megismertesse a hallgatókat a falusi vendéglátó szakma komplex követelményeivel és kapcsolatrendszerével, ezáltal segítséget nyújtson annak gyakorlati alkalmazásában. A tananyag tartalmi vázlata: A falusi turizmus definíciói, céljai és jellemzői; A vidéki turizmus egyéb formái: ökoturizmus, aktív turizmus; A falusi turizmus nemzetközi és magyarországi fejlődésének áttekintése, szervezeti felépítése, intézményei; 17

18 Fejlődésének áttekintése ; A falusi turizmus tevékenység jogszabályi háttere Magyarországon; A magyar falusi turizmus minősítési rendszere; Falusi turizmus és marketing tevékenysége; Értékmegőrzés: népszokások, népművészet, gasztronómiai hagyományok; Értékmegőrzés: népi építészet, tájházak; Értékmegőrzés és falusi turizmus: falufejlesztés, települési környezet; A falusi turizmus súlya és jelentősége Magyarország turizmusában. Esettanulmányok; A falusi turizmus területiségének vizsgálata. 5. Számonkérés módja: Félév végi írásbeli kollokvium. 6. Irodalom: Kötelező: - Csizmadia L. -Kádas L. - Kenéz Győzőné - Reischl G.: Fizetővendéglátás és falusi turizmus I. kötet. KIT, Budapest Csordás L. - Szabó G.: A falusi-tanyasi turizmus szervezésének és fejlesztésének feltételei az Alföldön. In.: Alföldi turizmus, Kecskemét, Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége (FATOSZ) honlapja. - Kovács D.: A falusi turizmus hagyományai. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 2003, - Kulcsár Tamásné: Falusi turizmus ismeretek. B+V, Budapest, Szabó B.: A falusi turizmus helyzete és gazdasági kérdései, megjelent Párbeszéd a vidékért c. MTA kutatási program keretében, MTA Társadalomkutató Központ, Budapest, Ajánlott: - Bodnár L.: A turizmus földrajzi alapjai. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Pethő M.: A falusi turizmus gyakorlata: Magyarország népi ételei. Szaktudás Kiadó, Budapest, Magyar Turizmus Zrt. honlapja 18

19 Tantárgy neve: nappali tagozat: levelező tagozat: Szakdolgozati konzultáció I. EEECSM626HN EEECSM626HL Tantárgyfelelős neve: Tantárgyfelelős beosztása: Szakdolgozati konzulensek Tantárgy Számonkérés Szak (szakirány) jellege Ea.+gyak. Összes Kredittagozat megnevezése szakonként óraszáma óraszám pont módja tagozatonként Nappali B Gyj 6 Levelező B Gyj 6 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: A Szakdolgozati módszertan tantárgy követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Konzulenssel történő szakmai munka leigazolása és a megadott szempontok szerinti dolgozat határidőre történő megfelelő szintű megoldása. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Minimum elégséges gyakorlati jegy megszerzése. 4. A tantárgy rövid tartalma: A tantárgy keretében a hallgatók konzulensük szakmai vezetésével készítik a szakdolgozatukat. A szakdolgozati módszertan stádium lezárásaként elfogadott kutatási terv szakdolgozattá fejlesztését segítik a tantárgyfelelős számára határidőre leadandó alábbi szakdolgozati egységek: A témaválasztás indoklása. A saját vizsgálat hipotézisei. A vizsgálati személyek számára, kiválasztásának módjára vonatkozó tervezet. A vizsgálat menetének és konkrét módszereinek bemutatása (pl. a kérdőív, illetve az interjú kéréskörei). Az irodalomjegyzék. A fenti, vagy bármely más szakdolgozati kérdéskörben a hallgatók saját konzulensük mellett a tantárgyfelelős szakmai segítségnyújtását is igénybe vehetik. 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 6. Irodalom: Köteles L. Rozsnyai K.: Útmutató a szakdolgozat elkészítéséhez és védéséhez az szak (BSC) hallgatóinak. SZIE-EKI, Gyula, Majoros P.: Kutatásmódszertan. Perfekt, Budapest, Umberto E.: Hogyan írjunk szakdolgozatot. Kairosz Kiadó, Budapest, Ungvári R.: Könyvtári információkeresés. TYPOTEX, Budapest,

20 Tantárgy neve: Idegenvezetési alapismeretek Tantárgyfelelős neve: Szak (szakirány) tagozat megnevezése Nappali Levelező nappali tagozat: ESZDIV543HN Gila Csaba Tantárgy jellege szakonként tagozatonként Tantárgyfelelős beosztása: Ea.+gyak. óraszáma Összes óraszám levelező tagozat: ESZDIV543HL Számonkérés módja tanársegéd Kreditpont C Gyj 3 C Gyj 3 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: A Földrajz I. (Magyarország idegenforgalmi földrajza) és Szakmai gyakorlat II. (Túraszervezés) tantárgyak követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Aktív részvétel az előadásokon és a gyakorlati órákon. A félév végén a városnéző idegenvezetési szakmai gyakorlat megfelelő szinten való teljesítése. A félév végi Zh min. elégséges szintű megírása. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges gyakorlati jegy megszerzése. 4. A tantárgy rövid tartalma: A tantárgy célja, hogy a hallgató elméleti és gyakorlati ismeretek szintetizálásával képet kapjon az idegenvezetés során felmerülő komplex feladatokról. Emellett megismertesse a hallgatókat az idegenvezetői szakma követelményeivel és kapcsolatrendszerével, ezáltal segítséget nyújtson annak gyakorlati alkalmazásában. 5. A tantárgy rövid tematikája: N: 1-4. óra Bevezetés az idegenvezetésbe: az idegenvezetői szakma kialakulása, L: 1-2. óra fontosabb definíciói. Az idegenvezető kapcsolatrendszere. Az idegenvezetővel szembeni fizikai, szellemi és erkölcsi követelmények. Az idegenvezetés jogi szabályozása. Protokoll az idegenvezetésben. Utastipológia: vezetési módszerek, utastípusok, konfliktusok kezelése. N: 5-9. óra Felkészülés az idegenvezetői munkára: formanyomtatványok, L: 3-4. óra dokumentumok, csomagolás. Az idegenvezető, mint kommunikátor, az előadástartás menete. Városnézés módszertana. N: óra Beutazó csoport idegenvezetése, kapcsolódó feladatok. Kiutazó L: 5-6. óra csoporttal autóbuszon, vonaton, hajón, repülőn. N: óra Csoport tartózkodása alatti feladatok (szállás, étkeztetés, L: 7. óra programok). Külföldi csoport elutaztatása, elszámolás, zárás. 20

21 N: 17. óra Rendkívüli események; utassal, közlekedési eszközzel, csomaggal. L: 7. óra N: óra Művészettörténeti alapismeretek: építészeti stílusok, korok és hazai L: 8-9 példák. - az ókori építmények - román stílus - gótika - reneszánsz stílus - barokk stílus - klasszicista - romantikus, eklektikus stílus - szecesszió, modern stílus N: 25. óra Számonkérés L: 10. óra 6. Számonkérés módja Gyakorlati jegy. 7. Irodalom: Kötelező: - GÁL GY.(2004): Az idegenvezetés elmélete és gyakorlata. Képzőművészeti Kiadó, Budapest - KUBESCH M. (2005): Az idegenvezetés gyakorlata. Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Kft., Budapest Ajánlott: - CZEGLÉDI I. (2008): Gyula és környéke útikalauz. HISzI-Map Kft. TÉRKÉP Kft., Gyula - HAVASSY P. (2008): A gyulai vár. Hiszi, Gyula - DURKÓ K.-BAGYINSZKY Z.-D.NAGY A. (2003): Gyula régen és ma. Gyulai Évszázadok Alapítvány, Gyula - KELEMEN L. (2001): Országismereti kézikönyv. Magyar Millenium Kiadó, Budapest, - SOMORJAI F.(2004): Művészettörténet. KIT Képzőművészeti Kiadó, Budapest - SZABÓ ATTILA (1995): Művészettörténet vázlatokban. Szabó Attila, Győr - SZENTKIRÁLYI Z. DÉTSHY M.(1994): Az építészet rövid története. Műszaki Könyvkiadó, Budapest 21

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány II. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány II. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai alapszak egészségturizmus-szervező szakirány II. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 0 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 0 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai alapszak levelező tagozat III. évfolyam 2012-2013-as tanév 1. félév programjai 1 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet 2012/2013-as

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam. 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam. 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 1 Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány programtervezete 2013-2014-es tanév

Részletesebben

MI MINDENT KELL TUDNI. 2010-2011. tanév. 14. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK

MI MINDENT KELL TUDNI. 2010-2011. tanév. 14. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK MI MINDENT KELL TUDNI ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK ÉS TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 2010-2011. tanév 14. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK Közgazdasági Politechnikum 2010 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Általános tudnivalók

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős intézet kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős intézet kódja Kommunikációs ismeretek FKF1101 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2 Dr. Mohácsi Márta főiskolai adjunktus, Ph.D TKI A tantárgy célja, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek a kommunikáció

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam. 2012-2013-as tanév 2. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam. 2012-2013-as tanév 2. félév programjai Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány programtervezete 2013-2014-es tanév 1.

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam. 2011-2012-es tanév 2. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam. 2011-2012-es tanév 2. félév programjai Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai alapszak levelező tagozat II. évfolyam 2012-2013-as tanév 1. félév programjai Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet 2012/2013-as

Részletesebben

MI MINDENT KELL TUDNI. 2010-2011. tanév. 13. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK

MI MINDENT KELL TUDNI. 2010-2011. tanév. 13. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK MI MINDENT KELL TUDNI ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK ÉS TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 2010-2011. tanév 13. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK Közgazdasági Politechnikum 2010 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Általános tudnivalók

Részletesebben

Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet. főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám

Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet. főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám A szóbeli kommunikáció Kódja: Társadalom és Vezetéstudományi Intézet Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám Összes óraszám Számonkérés módja Kreditpont

Részletesebben

Egészségügyi Szervező Alapképzés

Egészségügyi Szervező Alapképzés DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR Ikt.sz.: 81-1/2007.eüsz. Egészségügyi Szervező Alapképzés KÉPZÉSI PROGRAM Egészségügyi ügyvitelszervező szakirány Egészségbiztosítás szakirány Nyíregyháza, 2007. május

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens Tantárgyfelelős intézet kódja TSI

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens Tantárgyfelelős intézet kódja TSI Anatómia I. TNB1111 Meghirdetés féléve 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens 1. A tantárgy

Részletesebben

Turizmus menedzsment mesterképzés (MA) JAVASOLT ZÁRÓDOLGOZATI TÉMÁK JEGYZÉKE 2013. október hó

Turizmus menedzsment mesterképzés (MA) JAVASOLT ZÁRÓDOLGOZATI TÉMÁK JEGYZÉKE 2013. október hó BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI KAR TURIZMUS VENDÉGLÁTÁS INTÉZET Turizmus menedzsment mesterképzés (MA) JAVASOLT ZÁRÓDOLGOZATI TÉMÁK JEGYZÉKE 2013. október

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Városfejlesztési társadalmi tanácsadó szakirányú továbbképzési szak SZAKLÉTESÍTÉSI ÉS SZAKINDÍTÁSI KÉRELME Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 2012. 1 Városfejlesztési társadalmi tanácsadó szakirányú

Részletesebben

LOGISZTIKA-KONTROLLING SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

LOGISZTIKA-KONTROLLING SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LOGISZTIKA-KONTROLLING SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TARTALOMJEGYZÉK I. Adatlap 3 II. A szaklétesítési kérelem indoklása 4 Az új szak létrehozásának indoklása 4 1. A szakképzettség várható hasznosítási

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2011/2012-es tanévre A DIPLOMÁVAL RENDELKEZŐK RÉSZÉRE. mester-, és szakirányú továbbképzések (nappali és levelező tagozat)

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2011/2012-es tanévre A DIPLOMÁVAL RENDELKEZŐK RÉSZÉRE. mester-, és szakirányú továbbképzések (nappali és levelező tagozat) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre A DIPLOMÁVAL RENDELKEZŐK RÉSZÉRE mester-, és szakirányú továbbképzések (nappali és levelező tagozat) Budapest, 2010. november Budapesti Gazdasági Főiskola REKTORI

Részletesebben

3. ÉVKÖZI ELLENŐRZÉS MÓDJA: - 2 db zárthelyi dolgozat megírása; - 1 db alkalmazástechnikai feladat elkészítése és megírása.

3. ÉVKÖZI ELLENŐRZÉS MÓDJA: - 2 db zárthelyi dolgozat megírása; - 1 db alkalmazástechnikai feladat elkészítése és megírása. GAZDASÁGI MATEMATIKA ÉS OPERÁCIÓKUTATÁS I. GZ1101 I. 3 ÓRASZÁM (ELM.+GYAK.): 2+2 (30+30) Kollokvium ELŐFELTÉTEL (TANTÁRGYI KÓD): - Dr. Bácsó Sándor főiskolai tanár A matematikai alapok elsajátítása után

Részletesebben

Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS. a Szenátus 2009. június 11-i ülésére. Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ

Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS. a Szenátus 2009. június 11-i ülésére. Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS a Szenátus 2009. június 11-i ülésére Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSA Képzési hely: Veszprém, Nagykanizsa

Részletesebben

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel: 06-66-524-700 Fax: 06-66-447-002x Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 2014/2015. tanév 1 A KÖTELEZŐ ÉS KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (Óra-és

Részletesebben

Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (moderátor)

Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (moderátor) Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (moderátor) Kód: MODKFOKS1 Az írásos tanterv utolsó frissítésének ideje: 2013.08.07. 10:50:03 Az ezen időpont előtti utolsó tantervmódosítás ideje: 2013.07.22.

Részletesebben

1. Egészségturizmus szakirány

1. Egészségturizmus szakirány 1. Egészségturizmus szakirány A szakirány célja olyan elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátítása, mely alkalmassá teszi a hallgatókat az egészségtudatos életmód turisztikai menedzselésére. A hallgatók

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Humán számvitel tantárgy tanulmányozásához. Nappali tagozat. 2014/2015. tanév II. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Humán számvitel tantárgy tanulmányozásához. Nappali tagozat. 2014/2015. tanév II. félév SZÁMVITELI TANSZÉK : 469-66-98 Budapest TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Humán számvitel tantárgy tanulmányozásához Nappali tagozat 2014/2015. tanév II. félév A tárgy oktatásának célja: A tantárgy oktatásának célja

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ 2012/2013. tanév INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ A SZOLNOKI FŐISKOLA KIADVÁNYA Szerkesztette: Onethné Szántó Ágnes Lektorálta: Dr. Kóródi Márta Felelős kiadó: Dr. Túróczi Imre Készült: 200

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÁJÉKOZTATÓ. Az alapképzés, felsőfokú szakképzés

Budapesti Gazdasági Főiskola GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÁJÉKOZTATÓ. Az alapképzés, felsőfokú szakképzés Budapesti Gazdasági Főiskola GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÁJÉKOZTATÓ Az alapképzés, felsőfokú szakképzés nappali és levelező tagozatos hallgatói részére 2011/2012-es tanévre Zalaegerszeg 2011 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁJÉKOZTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEINKRŐL

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁJÉKOZTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEINKRŐL NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁJÉKOZTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEINKRŐL Az Egészségturisztikai szakközgazdász és szakidegenvezető szak... 2 Az Egészségügyi menedzsment

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar. Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet. Szakdolgozat

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar. Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet. Szakdolgozat Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Szakdolgozat A Mórahalmi egészségturizmus kialakulása, fejlődése és fejlesztési lehetőségei

Részletesebben