Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány III. évfolyam es tanév 1. félév programjai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány III. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai"

Átírás

1 alapszak egészségturizmus-szervező szakirány III. évfolyam es tanév 1. félév programjai 0

2 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet 2013/2014-es tanév 1. félévének programterve Gólyatábor szeptember 2-4. Regisztrációs nap (nappali) Első tanítási nap (nappali) Nyílt napok időpontjai ; ; 01.21; órától Szorgalmi időszak Őszi szünet Vizsgaidőszak Záróvizsga időszak Nappali tagozaton elmélet és szakmai gyakorlat Elmélet és nyelv Gyakorlat szak Egészségturizmus-szervező szakirány I. évfolyam szak Egészségturizmus-szervező szakirány Túraszervezés gyakorlat II. évfolyam szeptember (3 nap) szak Egészségturizmus-szervező szakirány Csoportos időpontokban III. évfolyam szak Egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam Záróvizsga felkészítés Egyéni időpontokban Levelező tagozaton konzultáció és szakmai gyakorlat Konzultáció Gyakorlat szak Egészségturizmus-szervező szakirány I. évfolyam szak Egészségturizmus-szervező szakirány II. évfolyam szak Egészségturizmus-szervező szakirány III. évfolyam szak Egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam Záróvizsga felkészítés Túraszervezés gyakorlat október 5-6. Csoportos időpontokban Egyéni időpontokban 1

3 Szakdolgozat beadási határidők záróvizsgára jelentkezőknek Szakdolgozat beadása: - a konzulensnek - a Tanulmányi Osztályra szak egészségturizmus-szervező szakirány záróvizsga Diplomaátadó ünnepség Gyula, augusztus 27. Dr. Fodor Lajos egyetemi tanár intézetigazgató 2

4 szak egészségturizmus-szervező szakirány es tanév, 1. félév Tantárgyak Tantárgyi Nappali tagozat Levelező tagozat Értékelés kód Tantárgyi kód Ea. Kr. Gy. Kr. Ea. Kr. Gy. Kr. Tantárgyfelelős/oktató Kötelező tantárgyak Menedzsment ismeretek I. ESZBMI542HN ESZBMI542HL K Dr. Dombóvári Ella/ Mészáros Magdolna Egészségügyi ismeretek IV. ESZBEG522HN ESZBEG522HL Gyj Dr. Beke Szilvia/Dr. Párduczné Szöllősi Andrea Idegen nyelv V. ESZBIN320HN 60 0 Gyj Dr. Kiss Csilla/ Dr. Máthé Ilona Egészségturizmus I. ESZBET512HN ESZBET512HL K Dr. Rozsnyai Katalin Varga Dorottya Egészségturizmus II. ESZBET544HN ESZBET544HL K Dr. Rozsnyai Katalin Varga Dorottya Gyógyturizmus I. ESZBTU544HN Dr. Szólics Alex ESZBTU544HL K Dr. Urbancsok Judit Közgazdasági alapismeretek ESZBKÖ544HN ESZBKÖ544HL K Dr. Farkasné dr. Fekete Mária/Varga Dorottya Szakdolgozati módszertan ESZBSD514HN ESZBSD514HL Gyj Dr. Lányi Katalin Kötelezően választható tantárgyak (5 Kr. szükséges) Gasztroturizmus ESZCGT545HN ESZCGT545HL Gyj Dr. Turcsán Judit Klinikai és egészségpszichológiai ismeretek II. (Egészségpszichológia) ESZCKE512HN ESZCKE512HL Gyj Dr. Rozsnyai Katalin/ Sándor Zita Informatika VI. ESZCIN523HN ESZCIN523HL Dr. Szalay Zsigmond Gábor/Borbola Gábor Választható tantárgy (1 felvétele szükséges) Idegenvezetési alapismeretek ESZDIV543HN ESZDIV543HL Gyj Gila Csaba Trendek a turizmusban ESZDTT313HN ESZDTT313HL Gyj Varga Dorottya Mindösszesen:

5 Tantárgy neve: Menedzsment ismeretek I. (Az egészségügyi ellátás struktúrája és dokumentációja) Tantárgyfelelős neve: Tantárgyfelelős neve: Szak (szakirány) tagozat megnevezése Nappali Levelező Tantárgyi kód nappali Dr. Dombóvári Ella Mészáros Magdolna Tantárgy jellege szakonként tagozatonként ESZBMI542HN Ea.+gyak. óraszáma Tantárgyi kód levelező ESZBMI542HL Tantárgyfelelős beosztása: egyetemi docens Tantárgyfelelős beosztása: c. főiskolai docens Számon- Összes kérés Kreditóraszám módja pont B K 2 B K 2 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Az Egészségügyi ismeretek III. (Klinikai ismeretek) tantárgy teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: N:Rendszeres óralátogatás L:Nincs. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges gyakorlati jegy megszerzése. Dolgozatok 60%-os teljesítése. 4. A tantárgy rövid tartalma: A tantárgy célja: A hallgatók ismerjék meg a hazai egészségügyi rendszer struktúráját, finanszírozását, a gazdálkodás (ezen belül az ápolásgazdaságtan) alapvető kérdéseit. Tudják értelmezni az egészség-gazdaságtan kérdéseit, a területi különbözőségek okait és a társadalmi tényezők egészségre gyakorolt hatását. A tantárgy rövid tartalma: N: 1-5 óra L: 1-3 óra: A hazai egészségügy kihívásai. Az egészségügyre fordított költségek. Finanszírozási problémák, épület-műszerállomány, struktúra. N: 6-10 óra L: 4-6 óra: A magyar egészségügyi rendszer. A szervezet történeti fejlődése. A hazai egészségügyi rendszer struktúra, a szervezete és a környezete. Az egészségügy átalakításának történései a 2011-es évektől. N: óra L: 7-9 óra: A betegségek okozta költségek, illetve ezek hatása a gazdaságra. A krónikus, nem fertőző betegségek (a dohányzás, alkoholfogyasztás, direkt és indirekt költségei). N: óra L: óra: Az egészségügyi intézetek finanszírozása. A finanszírozással összefüggő definíciók. HBCS-n belüli értékek. Esetismertetés. N: óra L: óra: Az ápolásgazdaságtan kérdései. Humánerőforrás, tárgyi erőforrás aktuális problémái. Az ápolás oktatási, képzési struktúrája. Az ápolással összefüggő jogszabályok. 4

6 N: óra: Az ápolás gazdálkodás gyakorlati kérdései. Létszámszámítás, képzettség és képzés összefüggései. Betegellátó osztályok kialakításának gyakorlati kérdései. 5. Számonkérés módja: Kollokvium 6. Irodalom: - 1/2012. (V. 31.) EMMI rendelet Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet és az egészségügyi szolgáltatók és mûködési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet módosításáról - 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól. - A népjóléti miniszter 28/1998. (VI. 17.) NM rendelete az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályiról. - A prevenció a legköltséghatékonyabb, - Ádány Róza: A magyar lakosság egészségi állapota, különös tekintettel az ezredforduló utáni időszakra, Népegészségügy 86. évfolyam, 2. szám - Az egészség hozzájárulása az EU gazdaságához, - Bognár Ágnes: A betegbiztonság, a legújabb trend az egészségügyi ellátás minőségének javításában, LAM 2010;20(11): Demográfiai évkönyv, Diabétesz: A rejtőzködő népbetegség és hatása Magyarországon. Novo Nordisk - Dr. Gaál Péter: Hogyan tovább? Az egészségügyi rendszer fejlesztésének stratégiai irányai a Semmelweis Terv értelmezési keretében. - Dr. Kullmann Lajos: A betegbiztonság javítása, Kórház, 2006/6. - Dr. Szócska Miklós: Nagytérségi Egészségszervezés - Dr. Velkey György: Bomba ketyeg alattunk, IME XII. évfolyam, 3. szám április - Dr. Vitrai József: A krónikus betegségben szenvedő munkavállalók munkában való megtartása, Országos Egészségfejlesztési Intézet, Egészségügyi Statisztikai Évkönyv, Gazdag László: Így kormányozták a magyar gazdaságot, got - - Kollányi Zsófia Imecs Orsolya: Az egészség befektetés, Az egészségi állapot hatása a gazdasági teljesítőképességre és az életminőségre, szeptember. - Kollányi Zsófia: A gazdasági fejlődés és az egészségi állapot elméleti összefüggései, Egészségügyi Gazdasági Szemle 2013/1. - Magyar Statisztikai Évkönyv, Mór Zoltán: A foglalkozás-egészségügy gazdasági haszna a munkavállaló egészségének megőrzésével a közgazdász szemével, (Foglalkozás-egészségügyi Szakmai Továbbképzés) - Orosz Éva (szerk.): Egészségpolitika szöveggyűjtemény, ELTE TáTK, Budapest Orosz Éva: A közületi és a magánszektor szerepe az egészségügyben, Szociológiai Szemle 1993/ Orosz Éva: Az egészségügyi rendszerek kihívásai a gazdasági válság időszakában, Egészségügyi Gazdasági Szemle, 2013/1. 5

7 - Orosz Éva: Globális és hazai egészségügyi kihívások és egészségpolitikai törekvések a21. század elején, Esély 2009/06 - Orosz Éva: Privát egészség közegészség, %E2%80%93-kozegeszseg - Palócz Éva: Az egészségügy és a versenyképesség kapcsolata, econ.core.hu/doc/parbeszed/palocz.pdf - Reuma híradó, I. évfolyam, 1. szám, május - Széll Kálmán Terv Összefogás az adósság ellen - Vitrai József (szerk.): A dohányzás társadalmi terhei Magyarországon, Országos Egészségfejlesztési Intézet, Budapest március - Vörösmarty Attila: Az Ápolás Szakmai Kollégium által a bántalmazás kapcsán készített kérdőíves felmérés eredményei 6

8 Tantárgy neve: Egészségügyi ismeretek IV. (Egészségfejlesztés) Tantárgyi kód nappali ESZBEG522HN Tantárgyi kód levelező ESZBEG522HL Tantárgyfelelős neve: Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Beke Szilvia főiskolai docens Oktató neve: Dr. Párduczné Szöllősi Andrea adjunktus Szak (szakirány) tagozat megnevezése Tantárgy jellege szakonként Ea.+gyak. óraszáma Összes óraszám Számonkérés módja Kreditpont tagozatonként Nappali B Gyj 2 Levelező B Gyj 2 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Az Egészségügyi ismeretek III. (Klinikai ismeretek) és az Informatika III. (Táblázatkezelés) tantárgyak követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Nappali tagozaton: Egy referátum elkészítése a tananyaggal kapcsolatban, megadott szempontok alapján. Levelező tagozaton: Nincs. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges gyakorlati jegy megszerzése. Egy zárthelyi dolgozat 60%-os teljesítése. 4. A tantárgy rövid tartalma: A tantárgy oktatásának célja: A hallgatók ismerkedjenek meg az egészségfejlesztésegészségnevelés alapelveivel, alapfogalmaival, módszereivel. Ezáltal rálátásunk legyen az egészségkulturáltságra, az egészségfejlesztés legfontosabb céljaira és a preventív szemlélet kialakításának fontosságára. N: 1-3 óra L: 1-2 óra: - Az egészségnevelés története napjainkig. - Az egészségfejlesztés- egészségnevelés fogalma, céljai, feladatai, területei, intézményrendszere N: 4-6 óra L: 3-4 óra: - Az egészségtudomány alapfogalmai. Az egészségi állapotot meghatározó tényezők - A magyar lakosság egészségi állapotának jellemzői. - Egészségmegőrzési programok Magyarországon. N: 7-10 óra L: 5-7 óra: - Preventív szemlélet és gyakorlat, a megelőzés szintjei. - Szűrővizsgálatok jelentősége. 7

9 - Az egészségfejlesztés gyakorlata, színterei N: óra L: 8-10 óra: - Aktuális kérdések és módszerek (szív- és érrendszeri, daganatos megbetegedések..) N: óra: - Káros szenvedélyek (alkohol, dohányzás, drog) és a megelőzés lehetőségei N: óra: - Szexuális úton terjedő fertőzések - HIV- AIDS - HPV N: óra: Hallgatói kiselőadások 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 6. Irodalom: Kötelező: - Barabás K. (szerk.): Egészségfejlesztés. Medicina Könyvkiadó, Budapest, Bokor N. (szerk.): Általános ápolástan és gondozástan. Medicina Könyvkiadó, Budapest, (1-3. fejezet) - Ajánlott: - Benkő Zs.,Erdei K.: Egészségfejlesztés felsőfokon. JGYTF, Szeged, Egészségügyi Közlöny: Egészség Évtizedének Nemzeti Népegészségügyi Programja Meleg Cs.: Iskolai egészségnevelés: A feladat újrafogalmazása Magyar Pedagógia 102. évf. 1. szám Pikó B.: Egészségtudatosság serdülőkorban. Akadémiai Kiadó, Elekes A.: Pedagógia- egészségpedagógia. ETI, Budapest

10 Tantárgy neve: Egészségturizmus I. (Alapismeretek, fő területek) Tantárgyfelelős neve: Oktató neve: Szak (szakirány) tagozat megnevezése Tantárgy jellege szakonként tagozatonként Tantárgyi kód nappali ESZBET512HN Dr. Rozsnyai Katalin Varga Dorottya Ea.+gyak. óraszáma Tantárgyi kód levelező ESZBET512HL Tantárgyfelelős beosztása: főiskolai docens Oktató beosztása: tanársegéd Összes óraszám Számonkérés módja Kreditpont nappali B K 2 levelező B K 2 1. A tantárgy felvételének előfeltételei: A Turizmus általános elmélete tantárgy követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Az előadásokon való részvétel és a vizsgán való sikeres szereplés 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: A vizsga legalább elégséges jegyre történő teljesítése 4. A tantárgy rövid tartalma: A tantárgy célja: a szakma kultúrájának, rövid történelmének, nemzetközi trendjének, valamint jogszabályi, statisztikai, közgazdasági alapjainak megismerése. 1. Áttekintés (N/L 1-5. óra): az egészségturizmus értelmezése, alapfogalmak, egészségturisztikai kínálat (természetes gyógytényezők, egészségturisztikai infra- és szuprastruktúra Egészségturizmus (gyógyturizmus, wellness, medical wellness, beauty, fitness) definíciója Vizek meghatározása Fürdők és szolgáltatások Gyógy- és wellness szálloda meghatározása Szabadidő, életmód és turizmus fogalmi keretei Egészség és wellness turizmus típusai Az egészségturisztikai kereslet: célcsoportok, fogyasztói szokások 2. Nemzetközi trendek az egészségturizmusban (N/L 6-10 óra) Trendek, megatrendek az egészségturizmusban A versenyelőnyről Tanulságos európai példák a. Izland b. Németország 9

11 c. Olaszország d. Ausztria Példák az Egyesült Államokból 3. Az egészségturizmus közgazdaságtana: (N/L: 11. óra) Abszolút és komparatív előny Kereslet és kínálat Helyettesítő termék Monopol- és versenyhelyzetek Kapcsolat az egészségüggyel Multiplikátorok és az egészségturizmus gazdasági jelentősége Szakmaspecifikus adatok 4. Kutatás és statisztikák az egészségturizmusról (N/L: óra) a 2002-es KPMG-kutatás eredményei, A magyar lakosság és a vízi, a vízparti, valamint a gyógy- és wellness-turizmus kapcsolata (Halassy Emőke cikke a Turizmus Bulletin XI. évf. 4. számában), a "Vizek Éve" (MT Zrt. kampányév) kapcsán Aktuális gyógy-és wellness szálloda statisztikák Egy átfogó kutatás ismertetése a dél-alföldi régió egészségturisztikai szolgáltatásainak megítélését illetően. ny/fokusztanulmany_termal.pdf 5. Fürdőtörténelem, fürdőkultúra (N/L: óra) Ókor Középkor XVI-XVIII. század Biedermeier XIX. század 5. Számonkérés módja: Írásbeli vizsga 6. Irodalom - Aubert A.- Csapó J. (szerk.): Egészségturizmus. PTE TTK Földjajzi Intézet, Pécs, Kiss V.-Nagy Z. (szerk.): Magyar fürdőalmanach. Magyar Fürdőszövetség, OSZK, Budapest, Ruszinkó Á. (szerk): Egészségturizmus I., oktatási segédanyag, Heller Farkas Főiskola, Budapest, Smith M. Puczkó L.: Egészségturizmus: gyógyászat, wellness, holisztika, Akadémiai Kiadó Zrt, Budapest, 2010, - Tasnádi J.: A turizmus rendszere. Aula Kiadó, Budapest, Országos egészségturizmus fejlesztési stratégia (http://www.kormany.hu/download/b/8e/20000/egeszsegturizmusstrategia.pdf) - Boros Mondok Várhelyi: Az egészségturizmus szolgáltatásai és menedzsmentje, Szolnoki Főiskola, Szolnok,

12 (http://turizmusvendeglatas.szolfportal.hu/images/stories/letoltheto/boros_mondok _varhelyi_egeszsegturizmus_jegyzet.pdf) - Boros Szilvia - Printz-Markó Erzsébet - Priszinger Krisztina: Egészségturizmus In Turisztikai terméktervezés és fejlesztés Pécsi Tudományegyetem Michalkó Rátz: Egészségturizmus és életminőség Magyarországon, MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, 2011 (http://www.mtafki.hu/konyvtar/kiadv/egeszsegturizmus_kotet.pdf) - Várhelyi: Világtrendek a turizmus-iparban, Az egészségturizmus nemzetközi gyakorlata. Szolnoki Főiskola, Szolnok A gyógyturizmusban érintett települések Magyarországon, KSH jelentés, augusztus (http://www.itthon.hu/documents/28123/ /gy%c3%b3gyturizmus/2aa428 a b89-b8f8-e2d550379e07) - Hojcska Á. E.: Fizioterápia az egészségturizmusban. Szent István Egyetem, Gyula, 2010 (http://www.magyarfurdovarosok.hu/downloads/egeszsegturizmus.pdf) - Előadás anyagai, szakfolyóiratok vonatkozó cikkei, tanulmányai 11

13 Tantárgy neve: Egészségturizmus II. (Egészségturisztikai marketing) Tantárgyfelelős neve: Oktató neve: Szak (szakirány) tagozat megnevezése Tantárgy jellege szakonként tagozatonként Tantárgyi kód nappali ESZBET544HN Dr. Rozsnyai Katalin Varga Dorottya Ea.+gyak. óraszáma Tantárgyi kód levelező ESZBET544HL Tantárgyfelelős beosztása: főiskolai docens Oktató beosztása: tanársegéd Összes óraszám Számonkérés módja Kreditpont nappali B K 4 levelező B K 4 1. A tantárgy felvételének előfeltételei: A Turizmus általános elmélete tantárgy követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Aktív részvétel az előadásokon és gyakorlatokon, a félév folyamán kiadott feladatok megfelelő színvonalon történő elkészítése a megjelölt témában és határidőig 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: A vizsga legalább elégséges jegyre történő teljesítése 4. A tantárgy rövid tartalma: A tantárgy a szolgáltatások, ezen belül is a turisztikai termékek jellegzetességeiből kiindulva foglalkozik a turizmus, azon belül kiemelten az egészségturizmus marketingjével. Célja, hogy a legújabb lehetőségekre is rávilágítva megismertesse a hallgatókat a turizmus marketinggel, és segítséget nyújtson annak gyakorlati alkalmazásában. A marketing fogalmi köre, fejlődésének főbb szakaszai. (N: 1-5. előadás) (L: 1-3. előadás) A turisztikai marketing jellemzői. (N: 6-8. előadás) (L: 4. előadás) Az egészségturisztikai szolgáltatások iránti kereslet, nemzetközi trendek, helyzetfelmérés, marketingcélok meghatározása. (N: előadás) (L: 5. előadás) Az egészségturizmus motivációs rendszere, a szegmensek, célpiacok jellemzői, marketingstratégia. Az egészségturizmus feltételrendszere: alanyi és tárgyi kínálati elemek. Az egészségturisztikai szolgáltatások főbb jellemzői, termékfejlesztés iránya, jellemzői. (N: előadás) (L: 6-7. előadás) Az alkalmazott marketing-mix az egészségturizmusban. Szolgáltatás mix elemek. A tervezés szintjei, érdekegyeztetés, partnerség - együttműködés, közösségi marketing, marketingmenedzsment, desztinációs marketingmenedzsment. (N: előadás) (L: 8-9. előadás) Programok kidolgozása, megvalósítása és ellenőrzése (N: előadás) (L 10. előadás, 1-2. gyak.) 12

14 Esettanulmányok formájában egyes témakörök külön bemutatásra kerülnek pl.: a gyógyszállodák marketing tevékenysége, vagy termékfejlesztés a wellness szállodákban. (N: előadás) (L: 3-5. gyak.) Csoportmunka formájában feldolgozásra kerül: egy egészségturisztikai program marketing-terve, illetve egy wellness program marketing-tervének elkészítése és prezentálása. 5. Számonkérés módja: Írásbeli vizsga 6. Irodalom: Kötelező: Az előadások és gyakorlatok anyaga - Albel A.-Tokaji F.: Alföld Spa - Gyógyítás és wellness a Dél-Alföld termálfürdőiben. Dél-alföldi Gyógy- és Termálfürdők Közhasznú Egyesület, Gyula, Csapó J. (szerk.): Egészségturizmus. PTE TTK Földrajzi Intézet, Pécs, pp Puczkó L.: Az Egészségturizmus Marketingkoncepciója. In.: Auber A. - Csapó J.: Egészségturizmus. PTE TTK Földjajzi Intézet, Pécs, pp Rátz T.: Zennis és Lomi Lomi, avagy új trendek az egészségturizmusban. In: Aubert A.- - Várhelyi: Világtrendek a turizmus-iparban, Az egészségturizmus nemzetközi gyakorlata. Szolnoki Főiskola, Szolnok Veress Z.: A szolgáltatásmarketing alapkönyve, Akadémiai Kiadó, Budapest, Molnár Csilla: Marketing az egészségturizmusban, 2012 (http://kgk.sze.hu/images/dokumentumok/marketingkotet2012.pdf) - pdf Ajánlott: Philip Kotler: Marketing Menedzsment, KJK-KERSZÖV, Jogi és Üzleti Kiadó Kft., Budapest,

15 Tantárgy neve: Gyógyturizmus I. (Fizioterápia) Tantárgyi kód nappali ESZBTU544HN Tantárgyi kód levelező ESZBTU544HL Tantárgyfelelős neve: Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Szólics Alex tanársegéd Oktató neve: Oktató beosztása: Dr. Urbancsok Judit reumatológus főorvos Tantárgy Számonkérés Szak (szakirány) jellege Ea.+gyak. Összes Kredittagozat megnevezése szakonként óraszáma óraszám pont módja tagozatonként Nappali B K 4 Levelező B K 4 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Az Egészségügyi ismeretek III. (Klinikai ismeretek) valamint az Turizmus általános elmélete tantárgyak követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: A kollokvium követelményeinek legalább elégséges szinten történő teljesítése. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges osztályzat megszerzése, amihez legalább 60%-os teljesítmény szükséges. A szakmai gyakorlaton való aktív részvétel, valamint a gyakorlati idő letöltése után tesztlap kitöltése legalább 60%-os szinten. 4. A tantárgy rövid tartalma: - A fizioterápia fogalma, felosztása, kialakulásának története. - A kisfrekvenciás elektroterápia formái. - A középfrekvenciás elektroterápia formái. - A nagyfrekvenciás elektroterápia formái. - Az elektroterápiás kezelések javallatai, ellenjavallatai. - A mágneses tér kezelések formái. - A mechanoterápia formái. - A gyógytorna kezelések fajtái, javallatai, ellenjavallatai. - A trakciós kezelések típusai. - Az ultrahang kezelések hatásai, javallatai, ellenjavallatai. - A fényterápia alkalmazásának területei. - Termoterápia, hideg és meleg kezelések. - A hidroterápia fogalma, története, hatásai. - A vízfürdő kezelések formái. - Zuhanykezelések. - A súlyfürdő kezelések célja, javallatai, ellenjavallatai. - A szénsavas fürdőkezelések hatásai, az alkalmazás területei. 14

16 Gyakorlat: A gyakorlat célja, hogy a hallgatók képessé váljanak a gyógyturizmus során előforduló kezelések általános ismertetésére, és adott betegségcsoportoknak megfelelő gyógyászati eljárások lehetőségének felajánlására ügyfeleiknek. A Gyógyturizmus I. tantárgyhoz kapcsolódóan a hallgatók betekintést nyernek az elméleti alapok gyakorlatban történő megvalósításába. Legfontosabb témakörök: Megismerik az elektroterápia kis-, és középfrekvenciás készülékeit, valamint azok megfelelő és biztonságos használatát. Bemutatásra kerül a gyógymasszázs alkalmazhatósága a prevencióban, és a különböző betegségcsoportokban. Módjukban áll megismerni a balneo-, és hidroterápia nyújtotta kezelési lehetőségeket is (szénsavas fürdő, tangentor, iszapkezelés, súlyfürdő). A hallgatók betekintést nyernek a mechanoterápia által biztosított kezelési lehetőségek tárházába is (száraz-, és vízi gyógytorna). A gyakorlat során megismerkednek a hallgatók a fent említett kezelési módszerek alkalmazási területeivel, kivitelezési módjaival, indikációival, kontraindikációival. 5. Számonkérés módja: Kollokvium. 6. Irodalom: - Csermely M.: Fizioterápia. Medicina Könyvkiadó, Budapest, Huszár I.-Kullmann L.: A rehabilitáció gyakorlata. Medicina Könyvkiadó, Budapest, Huszár I.-Tringer L.: Rehabilitáció. Semmelweis Kiadó, Budapest, Reichel, S.: Fizioterápia. Medicina Könyvkiadó, Budapest,

17 Tantárgy neve: Közgazdasági alapismeretek Tantárgyi kód nappali ESZBKÖ544HN Tantárgyi kód levelező ESZBKÖ544HL Tantárgyfelelős neve: Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Farkasné dr. Fekete Klára Egyetemi tanár Tantárgyfelelős neve: Tantárgyfelelős beosztása: Varga Dorottya Tanársegéd Szak (szakirány) tagozat megnevezése Tantárgy jellege szakonként Ea.+gyak. óraszáma Összes óraszám Számonkérés módja Kreditpont tagozatonként Nappali B K 4 Levelező B K 4 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Matematikai és statisztikai ismeretek I. tantárgy követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Az oktatáson való aktív részvétel. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges kollokviumi osztályzat elérése. Az elégséges megszerzésének feltétele az írásbeli dolgozat 50 %-os szintű teljesítése. 4. A tantárgy rövid tartalma: Témakör Nappali Levelező Bevezetés a közgazdaságtanba. A közgazdaságtan tárgya, módszere, alapfogalmai. A gazdálkodás oka, 1-3. előadás 1-2. előadás célja, működése. Gazdaság fogalma. A gazdasági tevékenység területei: termelés, elosztás, csere, fogyasztás. Az újratermelés fogalma, fajtái előadás 3. előadás A nemzetgazdaság, a világgazdaság. A nemzetgazdaság teljesítménykategóriáinak fogalma, mennyiségi összefüggése. SNA-mutatók számítása Termelési tényezők fogalma, fajtái, a termelési tényezőkhöz kapcsolódó jövedelmek. A piac működésének alapvonalai. A piaci mechanizmus. A kereslet, kínálat, és a piaci egyensúly. Marshall-kereszt 7-9. előadás 1-3. gyak előadás 4-6. gyak előadás 7-8. gyak 4. előadás 5. előadás 1. gyak Piactípusok a verseny jellege gyak 2. gyak 16

18 alapján. Versenypiac. Monopolpiac. Oligopolpiac és monopolisztikus verseny. Az egyes piacformák jellemzői. Termelési tényezők piaca. Pénz- és tőkepiac. A pénzpiac. Tőkepiac. Munkaerőpiac. A neoklasszikus és Keynesiánus modell paradigmái Háztartások. A fogyasztói döntés. A vállalkozások. A vállalkozások fogalma, kapcsolata a nemzetgazdaság többi szereplőjével. Az állam gazdasági szerepe a modern gazdaságban. Az állami beavatkozás eszközei. Az infláció fogalma, okai., fajtái Az infláció hatásai. Az infláció Magyarországon. A nemzetközi munkamegosztás és külkereskedelem gyak 3-4.gyak gyak 5.gyak gyak 6-7. gyak gyak 8.gyak gyak 9.gyak gyak 10.gyak 6. Számonkérés módja: Írásbeli kollokvium. A kollokvium időtartama 60 perc. Az elégséges osztályzat eléréséhez 50 % + 1 pontos teljesítmény szükséges. Kollokviumi témakörök: A kollokviumon az előadások anyagát kérjük számon a megadott kötelező irodalom alapján. 7. Irodalom: Kötelező: Előadás anyagai Borgula I.: Közgazdasági ismeretek Pálinkó É.-Solt K.-Szabó M.: Gazdasági alapismeretek. EKTF Líceum K., Eger, Simanovszki Z.-Solt K.-Bálint D.: Közgazdaságtan alapfokon. TRI-MESTER, Tatabánya, Ajánlott: Samuelson Nordhaus: Közgazdaságtan. Akadémiai Kiadó. Budapest, 2012 Az egyes témakörökhöz ajánlott aktuális cikkek főleg a Heti Világgazdaság és a Figyelő című lapokból 17

19 Tantárgy neve: Szakdolgozati módszertan Tantárgyi kód nappali ESZBSD514HN Tantárgyi kód levelező ESZBSD514HL Tantárgyfelelős neve: Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Lányi Katalin főiskolai docens Oktató neve: Oktató beosztása: Dr. Lányi Katalin főiskolai docens Tantárgy Számonkérés Szak (szakirány) jellege Ea.+gyak. Összes Kredittagozat megnevezése szakonként óraszáma óraszám pont módja tagozatonként Nappali B Gyj 4 Levelező B Gyj 4 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: A Turizmus I. tantárgy követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Az előadásokon való részvétel. A beadandó előrehaladási jelentés határidőre történő elkészítése. A tantárgy követése a SZIE elektronikus távoktatási keretrendszerében (http://elearning.szie.hu/). 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges gyakorlati jegy megszerzése. 4. A tantárgy rövid tartalma: I. A dolgozatírás lépései. A kutatási terv. A kutatást befolyásoló tényezők. A szakdolgozatszerkesztés általános szabályai (nappali 1 óra; levelező 1 óra). II. A dolgozat megírásának szakaszai. A dolgozat egyes részei, azok tartalma, a III. forrásfelhasználás etikája (nappali 1 óra; levelező 1 óra). A dolgozat stílusa. A bibliográfiai adatleírás szabályai. A szabályzat formai követelményei. Időbeosztás, határidők (nappali 1 óra; levelező 1 óra). IV. A szakirodalom gyűjtése és felhasználása. (Bibliográfia, könyvtárhasználat, forráskutatás számítógépes eszközökkel, a jegyzetelés technikája.) Az irodalomjegyzék összeállítása. Az irodalmi hivatkozás, és annak etikai vonatkozásai (nappali 2 óra; levelező 2 óra). V. Kutatási és elemzési módszerek, technikák (elemzések, interjúk, kérdőív, mintavétel, terepkutatás, stb.) (nappali 1 óra; levelező 1 óra). VI. VII. VIII. A kutatási cél ismertetése, hipotézis(ek) megfogalmazása (nappali 1 óra; levelező 1 óra). A kutatási módszerek ismertetése. Az eredmények megadása (ábrák, táblázatok készítése, statisztikai módszerek alkalmazása); kiértékelése (irodalmi adatokkal való összevetés, hipotézisek értékelése); az adatközlés szabályai (nappali 1 óra; levelező 1 óra). Következtetések, javaslatok megfogalmazása a saját eredmények figyelembe vételével (nappali 1 óra; levelező 1 óra). 18

20 IX. Összefoglalás; a melléklet(ek) elkészítése (nappali 1 óra; levelező 1 óra). 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 6. Irodalom: Kötelező: - Majoros P.: Kutatásmódszertan. Perfekt, Budapest, Köteles, L., Rozsnyai, K.: Útmutató a szakdolgozat elkészítéséhez és védéséhez az egészségügyi szervező szak (BSc) hallgatóinak. SZIE GK Egészségtudományi és Egészségügyi Intézet, Gyula, Kóródi Márta (szerk): Turizmus kutatások módszertana. Pécsi Tudományegyetem. Pécs, (http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0051_turizmus_kutatasok_modsz ertana/adatok.html) Ajánlott: - Dempsey, P. A., Dempsey, A. D.: Kutatómunka az ápolásban. Medicina Könyvkiadó, Budapest, Falus I.: Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, Ungvári R.: Könyvtári információkeresés. TYPOTEX, Budapest, Ruttner E.: Matematikai statisztikai alapfogalmak, összefüggések, eljárások. Főiskolai jegyzet belső használatra. TSF Egészségügyi Intézet, Gyula, Umberto E.: Hogyan írjunk szakdolgozatot. Kairosz Kiadó, Budapest, Murray R.: How to write a thesis. 3rd Edition. Open University Press, England,

21 Tantárgy neve: Gasztroturizmus Tantárgyi kód nappali ESZCGT545HN Tantárgyi kód levelező ESZCGT545HN Tantárgyfelelős neve: Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Turcsán Judit főiskolai docens Oktató neve: Oktató beosztása: Dr. Turcsán Judit főiskolai docens Tantárgy Számon- Szak (szakirány) tagozat megnevezése jellege szakonként Ea.+gyak. óraszáma Összes óraszám kérés módja Kreditpont tagozatonként C Gyj 5 Nappali Levelező C Gyj 5 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Egészségügyi ismeretek III. (Klinikai ismeretek); Turizmus általános elmélete és a Szakmai gyakorlat I. (Rendezvényszervezés) tantárgyak követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Rendszeres óralátogatás, Két zárthelyi dolgozat minimum 60%-os teljesítése. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges gyakorlati jegy megszerzése. Dolgozatok 60%-os teljesítése. 4. A tantárgy rövid tartalma: N 1-5, L: 1-3 óra: Élelmiszer alapismeretek. Élelmianyag és élelmiszer fogalma. Élelmianyagok csoportosítása. Tápanyagtáblázat használata. Gabonák és őrleményeik fajtái, beltartalom. Gabonahelyettesítők. Coeliakia. Pékáruk. Magyar lakosság gabona és pékáru fogyasztása. Gabonafélék és pékáruk fogyasztása a nagyvilágban. N.6-10, L.: 4-6 óra: Zöldség-főzelékfélék fajtái, beltartalma. Gyümölcsök. Fruktózintolerancia. Magyarországi lakosság zöldség, gyümölcs fogyasztása. Tej-, Tejtermékek. Laktózintolerancia. Magyarországi lakosok tej-, tejtermék fogyasztása. Zsíradékok. Omega zsírsavak élettani szerepe. Magyar és európai lakosság zsiradék fogyasztása. Zöldség és gyümölcsfesztiválok Magyarországon. N.11-15, L.: 6-9 óra: Első zárthelyi dolgozat Vágóállatok húsrészei. Húsok, húskészítmények beltartalmi értékei. Édesvízi és tengeri halak húsának összehasonlítása. Magyar lakosság hús-, és halfogyasztása. A tojás. Só és cukor fogyasztás. Fesztiválok a húsok jegyében. 20

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány III. évfolyam

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány III. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány III. évfolyam

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány III. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány II. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány II. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai alapszak egészségturizmus-szervező szakirány II. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 0 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány II. évfolyam

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány II. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam. 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam. 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 1 Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány programtervezete 2013-2014-es tanév

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 0 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam. 2012-2013-as tanév 2. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam. 2012-2013-as tanév 2. félév programjai Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai alapszak levelező tagozat III. évfolyam 2012-2013-as tanév 1. félév programjai 1 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet 2012/2013-as

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam. 2011-2012-es tanév 2. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam. 2011-2012-es tanév 2. félév programjai Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány programtervezete 2013-2014-es tanév 1.

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai alapszak levelező tagozat II. évfolyam 2012-2013-as tanév 1. félév programjai Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet 2012/2013-as

Részletesebben

MI MINDENT KELL TUDNI. 2010-2011. tanév. 14. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK

MI MINDENT KELL TUDNI. 2010-2011. tanév. 14. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK MI MINDENT KELL TUDNI ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK ÉS TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 2010-2011. tanév 14. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK Közgazdasági Politechnikum 2010 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Általános tudnivalók

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős intézet kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős intézet kódja Kommunikációs ismeretek FKF1101 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2 Dr. Mohácsi Márta főiskolai adjunktus, Ph.D TKI A tantárgy célja, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek a kommunikáció

Részletesebben

SPORTKOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI

SPORTKOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI SPORTKOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI Tantárgy neve: Kommunikációelmélet modelljei és törvényei SK1001 Meghirdetés féléve: 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.): 1+0 kollokvium Előfeltétel:

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2006

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2006 DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2006 A szociális munka alapképzés Nyíregyházán 1990-ben indult az általános szociális munkás képzés. A képzés indítása

Részletesebben

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel: 06-66-524-700 Fax: 06-66-447-002x Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 2014/2015. tanév 1 A KÖTELEZŐ ÉS KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (Óra-és

Részletesebben

MI MINDENT KELL TUDNI. 2010-2011. tanév. 13. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK

MI MINDENT KELL TUDNI. 2010-2011. tanév. 13. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK MI MINDENT KELL TUDNI ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK ÉS TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 2010-2011. tanév 13. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK Közgazdasági Politechnikum 2010 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Általános tudnivalók

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens Tantárgyfelelős intézet kódja TSI

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens Tantárgyfelelős intézet kódja TSI Anatómia I. TNB1111 Meghirdetés féléve 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens 1. A tantárgy

Részletesebben

Gazdálkodási és menedzsment alapszak Tantárgyi programok

Gazdálkodási és menedzsment alapszak Tantárgyi programok A tantárgy neve: Gazdaságmatematika I-II-III. Heti óraszám: 2+1, 2+1, 2+1 Félév végi számonkérés típusa: Kollokvium (minden félévben) Kreditszám: 3, 3, 3 A tantárgy felelőse: Dr. habil Kászonyi László,

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár Tantárgyfelelős egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár Tantárgyfelelős egység kódja Szociológia TTB1101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 5 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 2+2 Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár AK A szociológia történetének és fejlődésének bemutatásán keresztül

Részletesebben

TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA

TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA Egészségügyi szervező alapszak (BSc) egészségturizmus-szervező szakirány indítási kérelme Egészségügyi Fakultás Gyula Szarvas, 2007. TARTALOMJEGYZÉK I. ADATLAP... 4 Az adatlap

Részletesebben

Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet. főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám

Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet. főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám A szóbeli kommunikáció Kódja: Társadalom és Vezetéstudományi Intézet Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám Összes óraszám Számonkérés módja Kreditpont

Részletesebben

3. ÉVKÖZI ELLENŐRZÉS MÓDJA: - 2 db zárthelyi dolgozat megírása; - 1 db alkalmazástechnikai feladat elkészítése és megírása.

3. ÉVKÖZI ELLENŐRZÉS MÓDJA: - 2 db zárthelyi dolgozat megírása; - 1 db alkalmazástechnikai feladat elkészítése és megírása. GAZDASÁGI MATEMATIKA ÉS OPERÁCIÓKUTATÁS I. GZ1101 I. 3 ÓRASZÁM (ELM.+GYAK.): 2+2 (30+30) Kollokvium ELŐFELTÉTEL (TANTÁRGYI KÓD): - Dr. Bácsó Sándor főiskolai tanár A matematikai alapok elsajátítása után

Részletesebben

RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE. I. félév

RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE. I. félév RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE I. félév tantárgy kódja tantárgy neve tantárgy típusa előfeltétel számonkérés formája óraszám kredit E GY E GY AJ KEMAL0101K Pszichológia kötelező - beszámoló

Részletesebben

Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS. a Szenátus 2009. június 11-i ülésére. Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ

Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS. a Szenátus 2009. június 11-i ülésére. Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS a Szenátus 2009. június 11-i ülésére Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSA Képzési hely: Veszprém, Nagykanizsa

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja Digitális kommunikáció I. GO1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 3+0 G Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens TI A hallgató legyen képes elvégezni a következő

Részletesebben