Karácsony van. Gyógyszertár

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Karácsony van. Gyógyszertár"

Átírás

1 Karácsony van Évezredes a biológiai és az ezzel összefüggô mentális ritmus a természetben. Nagyon fontos ezt tudatosan is ismernünk és megélnünk, hiszen csak így vagyunk képesek arra, hogy egymást elfogadva új erôtartalékokra tegyünk szert a folytatáshoz. Van, amin nem kell változtatnunk, mert jó. Van, amit építenünk kell tovább és van olyan kérdés is, amit újra kell gondolnunk. Az ôsz a betakarítás, az értékelés és az intellektus, a tél fejtettem ki már sokszor a tapasztalatok összegzése, az erôgyûjtés, a megpihenés és a békesség idôszaka. Most itt vagyunk a kettô határán, kicsit már benne is a télben. Sok volt az erôfeszítésünk, sok a bánatunk, de vannak eredményeink is és rendezettek a célkitızéseink. Meg kell kicsit állnunk, hiszen vágyunk az örömre, a békességre. A Karácsony az év legszebb része. A várakozás idôszaka. A természet megpihen, rövidek a nappalok, a földek betakaróznak, hosszabbak a beszélgetések, a közösségek közelebb kerülnek egymáshoz. Gyógyszertár a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Felelôs kiadó: dr. Mikola Bálint Szerkeszti a szerkesztô bizottság: Hankó Zoltán (szerkesztésért felel), dr. Feller Antal, dr. Herczeg János, Mátyásné Simon Zsuzsa, dr. Mikola Bálint, dr. Samu Antal, Sándor Árpád, Schlégelné Békefi Csilla, dr. Simon Kis Gábor, dr. Varga Imre A MOSZ címe: 1134 Budapest, Huba utca 10. Telefon: ISSN Nyomdai elôkészítés: Recsi István Nyomda: Innova 2000 Innovariant Nyomda Hirdetésszervezô: G-Management Rt Bp., Huba u. 10. Telefon: Ára: 1000 Ft + 20% ÁFA Ha nem így van, akkor nem jól van. Vissza kell rendezni a dolgokat. Rengeteg a baj mostanában. Felpörgött a világ. Kevés a nap huszonnégy órája, torzult az értékrend, silányult a morál, fogynak a kapaszkodók és nônek az indulatok a kis- és nagyközösségekben egyaránt. Vannak, akik ezt erôsítik, vannak, akik küzdenek ellene. Vannak, akik látják és vannak, akik észre sem veszik. Vannak, akik céltudatosak és ismét vannak, akik tehetetlenül sodródnak. Rendezzük gondolatainkat, jelöljük ki és óvjuk az értéket. Ha megvan a csillag, kövessük. Ha sokan ugyanarra megyünk együtt vagyunk a csillagnál vegyük észre és segítsük egymást. Ezért van Advent a várakozás, és Karácsony az újjászületés. Boldog Karácsonyt! Legyen békesség közöttünk mindenkor! Dr. Mikola Bálint Gyógyszertár V. évf szám 1

2 A Gyógyszerészi Diabetes Prevenció Bizottságának jelentése A Gyógyszerészi Diabetes Prevenció program november 14-én a WHO és az Euro-Pharm Fórum ajánlásai figyelembevételével, a gyógyszerészi és orvosi szakmai szervezetek, az Egészségügyi Minisztérium, valamint a Parlament Egészségügyi Bizottsága támogatásával, az OTH-tól kapott engedély alapján indulhatott el. A program gyakorlati megvalósítása egy eddig páratlan és példaértékû hatékony együttmûködés eredménye, amely a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége, az Egy csepp figyelem Alapítvány és a Roche Magyaroszág Diagnosztikai Divíziója között jött létre, és ahol az egyes szereplôk jól definiált feladatot látnak el a következôk szerint: A MOSZ az elkészített szakmai program protokollja alapján biztosítja a résztvevô gyógyszerészek elméleti és gyakorlati felkészítését, felügyeli a megvalósulását, gondoskodik annak folyamatos megújításáról. Az Egy csepp figyelem Alapítvány amelyet Erôs Antónia hozott létre a cukorbetegség korai felismeréséért 2005 novembere óta a patikai vércukormérés teljes kommunikációs hátterét, valamint a gyógyszertárakban a program egységes megjelenését biztosítja. Médiapartnerei (RTL Klub Televízió, Magyar Televízió, Minimax Televízió, Danubius Rádió, Info Rádió, Sanoma Lapkiadó, Index internetes hírportál) támogatásával egy év alatt három, egyenként mintegy 20 millió forint médiaértékû országos kommunikációs kampányt folytatott novemberében társadalmi célú és fizetett hirdetésekkel, PR megjelenésekkel érte el, hogy szinte az egész ország tudjon a patikai vércukormérés lehetôségérôl tavaszán hasonló terjedelemben a cukorbetegség szövôdményeirôl szólt a kampány, amelynek szintén az volt a célja, hogy ezeknek tudatában minél többen menjenek a narancssárga felkiáltójeles patikákba vércukrot mérni. A ôszi kommunikáció az elsô év eredményeirôl, a résztvevôk (MOSZ, MGYK, ÁNTSZ, támogatók, Alapítvány) munkájáról és a mindezeket összefogó Egy csepp világnapról szólt, amely a Diabétesz Világnap tiszteletére egy ingyenes családi egészségnap során 11-féle egészségügyi szûréssel, családi és gyermekprogramokkal, az egészséges életmódhoz köthetô nyereményekkel hívta fel a diabetes prevenció szükségességére a figyelmet. A rendezvény és a kommunikációs kampány költségértéke mintegy 30 millió forint volt. Az Egy csepp figyelem Alapítvány tervei szerint folytatja a közös munkát a gyógyszerészekkel és kiterjeszti egyéb programjait a jövôben a középiskolák után a fôiskolákra, egyetemekre, valamint az ország hátrányos helyzetû területeire. A gyógyszertári vércukor méréseink során a következô szempontok voltak kiemeltek: az egyéni prevencióra helyeztük a hangsúlyt, méréseink eseti jellegen alapultak és tájékoztató értékû eredményt adtak, ezt hangsúlyosan közöltük a kiszûrt személyekkel (betegekkel), kerülni kívánjuk a háziorvosi, szakorvosi ellátórendszerrel való konkurenciát és annak még a gyanúját is. Rendszeresen tájékoztattuk a háziorvosokat és a diabetológusokat a program mûködésérôl és az elért eredményekrôl, nem kívántunk alternatív kezelési pontokat létrehozni, ellenkezôleg a diabétesz elleni küzdelemben a program célja elsôsorban a veszélyeztetettek korai kiszûrése, a betegek mielôbbi orvoshoz irányítása, a már diagnosztizált betegek és kezelôorvosaik támogatása, segítése, a kiszûrt személyeket házi- és/vagy kezelôorvosaikhoz irányítottuk, és felvettük a kapcsolatot a diabetológiai ellátó hálózattal. A Gyógyszerészi Diabetes Prevenció programunkkal kapcsolatosan a következô megállapításokat tesszük: Prevenciós programunk keretén belül létrejött az eddigi legnagyobb létszámú hazai, országos vércukormérési (szûrési) program. A programban ezen felül azonban nagyon komoly gyógyszerészi gondozói, edukációs munka is folyik, amely segíti a lakosság egészségismereteinek széles körben történô fejlesztését, javítja a diagnosztizált betegek együttmûködését kezelôorvosukkal és hosszútávon segíthet a gyógyszeres terápia menedzsment minôségének javításában is. A lakosság kiemelkedô érdeklôdése egyértelmûen igazolja a program helyét a gyógyszerészi munkában. A kiemeltek (kiszûrt személyek és a már diagnosztizált, de nem megfelelô vércukor értékû betegek) magas aránya több mint 17% indokolja a szolgáltatás létjogosultságát (lásd: 1. és 2. ábra). Bebizonyosodott, hogy megfelelô szervezéssel megvalósítható egységes szemléletû prevenciós (szûrési) program, és erre vonatkozóan határozott lakossági igény fogalmazódik meg. A gyógyszerészeknek helye van a diabetes prevencióban. A gyógyszerészek a kezdeti nehézségeket követôen egyértelmûen pozitívan fogadták a program indulását (a gyógyszerészek körében végzett felmérés eredményét a Gyógyszertár V. évf. 5. számában május-június közöltük). A gyógyszertárak alkalmas helyek a diabetes prevenció szolgáltatás megvalósítására. A lakosság és a háziorvosok részérôl megnyilvánuló pozitív viszszajelzések indokolják a program folytatását és továbbfejlesztését (a háziorvosok körében végzett felmérés eredményét a Gyógyszertár V. évf. 5. számában május-június közöltük). A Roche a vércukormérés gyakorlati és technikai ismereteinek átadásával, az in vitro diagnosztikai eszközök használatának szakismeretével, a szükséges eszközök biztosításával, valamint az Alapítvány támogatásával járul hozzá a program sikeréhez. Az elmúlt idôszak során augusztus végéig elért, a programot reprezentáló összesítô eredményeinket az I. sz. táblázatban foglaltuk össze. 1. ábra: A vizsgálatban résztvevôk megoszlása a DiabéTesz(t) pontértékei alapján (2006. júniusi adatok szerint) (6 pont alatt nem veszélyeztetett, 6-15 pont között veszélyeztetett, 15 pont felett orvosi ellátásra szoruló beteg) 2 Gyógyszertár V. évf szám

3 Dyslipidaemia Gyógyszeres Terápia Menedzsment továbbképzések Az akkreditált továbbképzések idôpontja március május 1. táblázat A Gyógyszerészi Diabétesz Prevenciós program eredményei, fô számokban A programban résztvevô gyógyszertárak száma 354 Folyamatban levô engedélyek száma 48 Regisztrált vércukormérések száma összesen Normál vércukorszint mérése Emelkedett vércukorszint mérése Magas vércukorszint mérése ban összesen (12 alkalommal) a 44 órás diabetes továbbképzés során résztvevôk száma A programhoz rendszeresített egyszerhasználatos ~ ujjbegyszúró felhasználása* *Az ujjbegyszúró felhasználásából jól valószínûsíthetô a ténylegesen megtörtént (de nem minden esetben regisztrált) mérések száma. A közeljövôre megfogalmazódó feladatainkat az alábbiakban összegezhetjük: A résztvevôk a továbbképzéseken elsajátítják a dyslipidaemia terápia menedzsmentjének és a koleszterin/triglicerid mérés végzésének ismereteit. A továbbképzések 3 nap idôtartamúak (péntek-vasárnap). A továbbképzések idôpontjai és helyszínei március 30. április 1. (péntek-vasárnap): Debrecen április (péntek-vasárnap): Budapest április (péntek-vasárnap): Szeged április (péntek-vasárnap): Pécs május 4-6. (péntek-vasárnap): Sopron Kérjük részvételi szándékát postafordultával jelezni szíveskedjen! G-Management Zrt Budapest, Huba u. 10. Tel.: ; ; Fax: ; Az eredmények kritikus értékelése, a felmerült hiányosságok, hibák elemzése és megoldása. A résztvevôk körének szélesítése (mérôhelyek, mérési háttér, szakmapolitikai kapcsolatok). Szorosabb együttmûködés kialakítása az egészségügyi ellátórendszer diabetes prevenció, gondozás területén érintett szereplôivel (visszajelzések a kiszûrtek további sorsáról, részvétel az utánkövetésben stb.). Bár a program részletesen foglalkozik a visszajelzések rendszerével, az elmúlt 1 év tapasztalatai alapján kijelenthetjük, ezen a területen komoly fejlôdésre van szüksége a programnak. Az orvoshoz irányított beteg további sorsáról egyelôre az automatikus visszajelzések inkább alkalomszerûek, ez azonban a gyógyszerész direkt rákérdezésével javítható. A program félidejében, kb regisztrált mérésnél végzett telefonos utánkérdezésünk alapján az ekkor kórházba vagy szakrendelésre küldött és ott megjelent betegek száma 122 volt. Az elkövetkezô 1,5 év kiemelt feladatának tekintjük a visszajelzések rendszerének fejlesztését. A vércukormérés (szûrés) további folytatása együttmûködve az egészségügy más szakembereivel és a betegekkel, betegszervezetekkel a diabetes és elôállapotai idôben történô felismerése és hatékony kezelése elôsegítése érdekében. A Gyógyszerészi Diabetes Prevenció 3. szintjének megkezdése, amely a gyógyszerészek jelenleg kevésbé kihasznált ismeretanyagának gyógyszermellékhatás, interakciók, compliance-javítás stb. kiaknázását jelentené a diabétesz elleni fellépésben. A veszélyeztetettek a metabolikus szindróma jellemzôi értelmében más kockázati tényezôkkel, például kóros lipidértékekkel rendelkezhetnek (hiv.: Magyar Diabétesz Társaság állásfoglalása). Ezért prevenciós tevékenységünket erre a területre is ki kívánjuk terjeszteni, így a dyslipidémia program keretében koleszterin- és trigricerid-szint méréseket tervezünk. Hosszútávon szükségesnek tartjuk a már elindult hipertónia program (MGYK) tapasztalatain alapulva a vérnyomás-ellenôrzés bevezetését is. A Gyógyszerészi Diabetes Prevenció végzéséhez szükséges jogszabályi háttér megteremtése, a tevékenység rendeleti szintû szabályozásának kidolgozása is az elkövetkezendô idôszak fontos feladata. A Gyógyszerészi Diabetes Prevenció kedvezô fogadtatására és sikereire való hivatkozással kértük dr. Bujdosó Lajos országos tisztifôorvos urat, hogy prevenciós programunk OTH engedélyének határidejét (2008. június 30-ig) meghosszabbítani szíveskedjen. Az elért eredmények birtokában ezen kérésünket az illetékesek támogatólag elfogadták. A Gyógyszerészi Diabetes Prevenció Bizottsága nevében: 2. ábra: Kapilláris vércukor mérés eredményeinek megoszlása (2006. júniusi adatok alapján). A betegek jelentôs része (99,2%) posztprandiális állapotban jön a gyógyszertárba. A vércukor eredmények 8,1%-a a DM elôállapotainak, 4,6%-a a DM lehetôségét veti fel (mindkét esetben orvoshoz irányítjuk a beteget). Prof. dr. Winkler Gábor orvos szakmai elnök Dr. Samu Antal gyógyszerész-szakmai elnök Dr. Hankó Balázs titkár Gyógyszertár V. évf szám 3

4 Törvénytelen törvények megszavazva, aláírva A parlamenti végszavazáson november 20-án a koalíciós képviselôk egyöntetû támogatásával simán átmentek azok a törvények, amelyek a gyógyszerellátás rendszerét gyökeresen átalakítják. A parlament elfogadta a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól, továbbá az egészségügyi kamarákról szóló törvényeket, egyben hatályon kívül helyezve az eddig alkalmazott gyógyszertári és a három egészségügyi szakmai kamaráról szóló törvényeket. A jogalkotás szokványos, évente nagyon sokszor megismétlôdô eseményeire évszázados idôtávban is emlékezô, sokat látott parlamenti falak sem mesélhetnek nagyon sok hasonló történetet. Az elôírt egyeztetési kötelezettségbôl csúfot ûzô kormány által tudatos és sorozatos törvénysértésekkel parlamenthez benyújtott, mindenki által elôkészítetlennek tartott törvényekhez annak ellenére, hogy a nagyobbik ellenzéki párt önmérsékletet gyakorolt példátlanul sok módosító indítvány érkezett, elsôsorban a koalíciós képviselôk részérôl. Ha valaki kronológiájában és tartalmában is követte a parlament elé benyújtott törvénytervezetek sorsát, vagy utólag a parlamenti dokumentumokat feldolgozva akarja rekonstruálni a történteket, megállapíthatja: nemcsak a kormány nem állt feladata magaslatán a törvény-elôkészítés során, hanem a parlamenti képviselôk is olyan bizonyítványt állítottak ki magukról, amellyel senki elôtt sem büszkélkedhetnek. A legkülönfélébb, egymásnak ellentmondó, kapkodó, vegyes színvonalú módosító indítványok érkeztek többszázas nagyságrendben, melyekrôl aztán a parlamenti bizottságok (különösen az egészségügyi bizottság) mondtak elôzetes ítéletet, utólag is nehezen követhetô logika alapján. Volt olyan módosító indítvány, amelyet az elôterjesztôje sem támogatott és nem azért, mert ugyanabban a témában más jobb javaslatot nyújtott volna be. Volt olyan, hogy a reggel tett ígéretét alig egy órával késôbb már nem tartotta be a képviselô, és van információnk arról is, hogy a gyógyszerészek számára kedvezôbb javaslatok mellett A rendszerváltozásnak nevezett idôszak lezárult. Ennek az egyenlege negatív, de az a politikai elit pozícióban maradt, amely végigvitte a rendszerváltást. A politikai elit legitimációs bázisa már elsôsorban nem az a társadalom, amelynek segítségével annak idején hatalomba került, hanem a legitimációja más gyökerekbôl (is) táplálkozik. Az új legitimációs erôtérben meghatározó szerepet játszanak azok a gazdasági erôk, amelyek a politikai élet mûködtetéséhez, a költségvetés fenntartásához és az ország gazdasági mûködôképességének megôrzéséhez szükséges forrásokhoz valamilyen módon hozzájárulnak. Emiatt a politika a döntés-elôkészítés és döntéshozatal során már nem a régi legitimációs bázis elvárásainak akar megfelelni, hanem az újhoz igazodik, így viszont nincs szüksége azokra az eddig bejáratott társadalmi és szakmai mechanizmusokra, amelyek alapján az eddigi tárgyalópartnereket, így pl. a gyógyszerészi szervezeteket, méltán hívta nemcsak a hivatalosan elôírt, hanem a politikailag és szakmailag indokolt egyeztetésekre is. Ennek a legitimációs bázisváltozásnak a következménye az, amit az egészségügyi kormányzat az elmúlt hónapokban a gyógyszerellátás átalakítása kapcsán megengedett magának, és ami már körvonalazódik az egészségügyi reformmal kapcsolatban is. A kormányzat nemcsak a gyógyszerpiaci szereplôkkel, hanem a betegekkel és az orvosszakmával is súlyos konfliktust vállal magára, mert ezzel egy talán ennél is nagyobb konfliktustól akarja magát megkímélni az ôt legitimáló gazdasági erôtér meghatározó szereplôivel szemben. Ami tehát nekünk felfoghatatlanul ésszerûtlen és arrogáns magatartásnak látszik, az ezen logika alapján politikailag racionális, logikus és érthetô is. A probléma tehát túlmutat a jelenlegi miniszter (dr. Molnár Lajos) személyén, az ôt kormányba delegáló párt (SZDSZ) akaratán, az államigazgatási háttér (dr. Matejka Zsuzsanna) elkötelezôdésén és személyes attitûdjén, valamint a szakértôi holdudvar szerepén. Ez persze fordítva is igaz, mert semmi szükség nem volt arra, hogy ilyen stílusban, az egész szakmát megalázva kerüljön sor a törvények elfogadtatására, ezért ez már inkább a minisztériumban a tavaszi választásokat követôen meghonosodott emberi minôséget jellemzi. A politika nyers elkötelezôdésével szemben nem tudtunk mit felvonultatni, hiába ragaszkodtunk makacsul ahhoz, hogy a régi és jogszabályokban is rögzített rend szerint a véleményünket kikérjék és a döntésekbe beépítsék. Hiszen mi vagyunk azok, akik ezen a területen professzionális ismeretekkel és mindenfajta szakmai legitimációval rendelkezünk. A szakmai és a politikai racionalitás tehát végletesen szembekerült egymással. Ez okozza a nagy feszültséget, amelynek az igazi következményeit még nem mértük fel. Ha igaz a fenti fejtegetés, a gyógyszerpiaci konfliktusokhoz hasonló helyzetek elôbb-utóbb szükségszerûen minden olyan területen meg kell hogy jelenjenek, ahol az államnak finanszírozó, szabályozó vagy az adott területet illetôen komoly befolyásoló szerepe, az ôt legitimáló gazdasági hatalomnak pedig markáns önérdeke van. Ezért az egyeztetési mechanizmusok és maguk a döntések is hosszabb távon gyökeresen meg fognak megváltozni. Erre nekünk reagálnunk kell és a pozícióinkat illetôen egy egészen új modellben kellene elkezdenünk gondolkodni. Kérdés persze az is, hogy a társadalom többi erôcsoportja mikor szembesül ezzel az új helyzettel és hogyan fog reagálni rá. 4 Gyógyszertár V. évf szám

5 Heves város nagyforgalmú gyógyszertárába fiatal gyógyszerész kollégát keresek. Gyógyszerész házaspár, vagy gyógyszerészasszisztens házaspár jelentkezését is szívesen fogadom. Minden megoldásra nyitott vagyok. Telefon: Közepes forgalmú (11,5 m/hó) gyógyszertár tehermentes, saját tulajdonú, kertes ingatlanban személyi jog átadással eladó. Telefon: következetesen érvelô képviselôt elbeszélgetésre hívták be frakcióbeli felettesei. Különbözô lobbicsoportok házaltak a különbözô képviselôknél és tudakolták, vajon melyikük vállalja egyik-másik javaslat képviseletét. Lehet, hogy ennek tudható be, lehet, hogy más az oka, de az is elôfordult, hogy kapcsolódó módosító indítványként negyedórával az utolsó bizottsági ülés megkezdése elôtt negyven (!) kéziratoldalas, a 85 -ból 56-ot módosító (!) javaslat azonnali tárgyalási igényével állt elô az egyik képviselô, felülírva több olyan korábbi módosító javaslatot is, amelyre vonatkozóan elôzetesen már egyezség született. Az elfogadott törvény a kormány által eredetileg beterjesztetthez képest érdemi módosítást legalábbis a gyógyszerészeket közvetlenül érintô passzusokban nem tartalmaz. Mégis a szakmával folytatott egyeztetésrôl érdeklôdô nem szakpolitikus parlamenti képviselôket (elmondásuk szerint) frakcióvezetésük a végszavazást megelôzôen néhány nappal úgy tájékoztatta, hogy a törvény a gyógyszerészeknek már elfogadható, mert a parlamenti szakaszban a számukra fon tosabb módosításokról a szakmával megegyezés született. Tény, hogy a gyógyszerészek képviselôi is beálltak a lobbizók sorába és menteni akarván a menthetôt, minden lehetôséget megragadtak arra, hogy kormánypárti képviselôkkel találkozzanak, tájékoztassák ôket a kialakult helyzetrôl és azok számára, akik hajlandóságot mutattak rá, módosító indítványokat készítsenek. Volt, aki a személyes találkozást is elhárította, de tény az is, hogy több esetben érdemi fogadókészséggel és az ágazati minisztériummal szembeni igen erôs kritikával is találkoztunk, azonban a végeredmény igencsak lehangoló: sajnos azoknak az ígéreteknek, amelyek ezeken az egyeztetéseken elhangzottak, sokszor még a nyomait sem lehetett felfedezni a képviselôk késôbbi parlamenti tevékenységében. Sajnos a gyógyszerészi és gyógyszerpiaci szolidaritás is összeomlott és csôdöt mondott, bár a MOSZ és a Kamara eddig soha nem tapasztalt együttmûködést alakított ki az elmúlt hónapokban. Szakmai hatóságaink és a minisztériumi szakfôosztály álláspontja ez idô szerint ismeretlen és voltak, akik elôkelô idegenként figyelték a történéseket. Sôt jó néhány olyan gyógyszergyár is akadt, amely bár még néhány évvel ezelôtt elôszeretettel terelte a számára nagy érdeksérelemmel járó ügyekben (ilyen volt, pl. a GTV) a konfliktusok tûzvonalába a gyógyszerészeket, most azonban csupán anynyit közölt az illetékesekkel: a gyógyszerellátó rendszer átalakításáról, mint érdekkörén kívüli ügyrôl, érdemben nem kíván véleményt alkotni. A restrikciós és a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló rendelkezéseket most nem érdemes felsorolni és elemezni: a közlönyben mindkét törvény szövege megjelent. A rendelkezések elemzése és a hogyan tovább tisztázása olyan árnyalt megközelítést igényel, ami ennek a beszámolónak a kereteit szétfeszíti. A történtek ismeretében azonban nyilvánvaló, hogy a kormány és a kormánypártok több ezer nemzeti és szakmai kézben lévô gyógyszertári kisvállalkozás tönkretételét és az eddig világszintû összehasonlításban is kimagaslóan érvényesülô gyógyszerbiztonsági rendszer tudatos lebontását is vállalják csak azért, hogy a hozzájuk közelálló tôketulajdonosok minél gyorsabban és minél olcsóbban juthassanak be a gyógyszerforgalmazás piacára és vehessék át annak irányítását. (Ezzel kapcsolatban az íráshoz kapcsolódó keretes szövegre is szeretnénk felhívni a figyelmet a szerk.) Az orvosok és a gyógyszerészek kötelezô kamarai tagságának megszüntetése és a kamarák teljes ellehetetlenítésének a szándéka mögött pedig nemcsak az húzódik meg, hogy az egészségügy átalakítását és a forráskivonást szakmai ellenállás nélkül lehessen végigvinni, hanem az a törekvés is felismerhetô, hogy az egészségügyi intézmények és a gyógyszertárak kormányhoz közelálló eljövendô új tulajdonosainak az alkalmazottjait szakmai és etikai ügyekben a kamarák ne felügyelhessék. Az indokolhatatlan változtatások mögött ezen túl a szimpla politikai bosszú is felsejlik. Bosszút kell állni ugyanis azért, mert az orvosok és a gyógyszerészek a kormánnyal szemben is következetesen kiálltak önmagukért és betegeikért, és példát kell statuálni, nehogy másnak is eszébe jusson a kormány akaratával szembeni fellépés. A parlamenti végszavazást követôen a köztársasági elnökre szegezôdött minden szem, mert reálisnak látszott, hogy a kormány törvényelôkészítô munkája során elkövetett jogszabálysértések és a két törvény több vitatható passzusa miatt elôzetes normakontrollt kér az Alkotmánybíróságtól. Sajnos ez elmaradt, pedig az Alkotmánybíróság a jelenlegivel analóg eljárási mulasztások miatt, közjogi érvénytelenségre hivatkozással már megsemmisített jogszabályt. Miután a köztársasági elnök e sorok írójának ôszinte meglepetésére aláírta az új törvényeket, nem maradt más hátra, mint szervezeteinknek az Alkotmánybírósághoz fordulni és ezzel párhuzamosan az új helyzetre egyénileg és a szakmai szervezetek szintjén is felkészülni. A szakma stratégiai vereséget szenvedett. Azt, hogy ennek a vereségnek mi volt az elsô állomása és a végére értünk-e a politika által ránk rótt megpróbáltatásoknak, külön írás(ok)ban és egyéb fórumokon kell elemezni. Az azonban már most tudható, hogy a válsághelyzetekben oly gyakori két hibát nekünk már nem szabad elkövetni: nem szabad apatikus tétlenségbe süllyedni és nem szabad elkezdeni kapkodni. Csak akkor remélhetô a jelenlegi válságból bármiféle kiút, ha ezeket a hibákat nem követjük el. Hankó Zoltán Gyógyszertár V. évf szám 5

6 Vég-szavazás Magam nem vagyok gyógyszerész, de szüleim, testvérem, férjem gyógyszerészek, sôt továbbmegyek a licitben, a gyógyszertár inspekciós szobájában születtem. Részben a nap nagy részében piros, kék, zöld dobozokat kiadó, folyamatosan ügyeletet ellátó szüleim példája tántorított el attól, hogy ezt az akkor pusztán szakmának, ma már hivatásnak látszó pályát válasszam. Közgazdász, adótanácsadó vagyok gyógyszerészethez kötôdô múlttal és jelennel. Azért bátorkodom a gyógyszerészetrôl írni, mert disszertációm témája (1989-ben) a gyógyszerforgalmazás rendszerének elemzése volt. Nagyrabecsült statisztika professzoromtól plagizálok, aki annak idején arra figyelmeztetett minket, hallgatókat, hogy egy jól képzett statisztikus rendelkezik azzal az eszköztárral, amelynek birtokában akár azt is be tudja bizonyítani, hogy kapcsolat áll fenn a gólyafészkek száma és az élveszületések száma között. Azonban a felelôsség is az övé, hogy ezt a tudást mire használja fel. Ma azt tapasztaljuk, hogy módszertani eszközök gazdag tárházával rendelkezô szakemberek nyújtanak segítséget ahhoz, hogy a politika érveket kapjon szinte bármilyen, politikai vagy gazdasági érdeken alapuló döntéshez. (Nota bene: a politika koncentrált gazdaság ez egy újabb idézet egy mára népszerûtlenné vált szerzôtôl.) Mi köze vajon a patikaliberalizációnak a gazdaságban, különösképpen az egészségügyben ma létezô olyan problémákhoz, mint pl. az államháztartási hiány, finanszírozhatatlan egészségügy, a gyógyszerkassza hiánya stb.? Hatással van-e a gyógyszergazdaságossági törvény, különösen annak patikaliberalizációra vonatkozó része a gazdaság problémáinak megoldására? Van-e összefüggés a patikaliberalizáció és a konvergencia-programban vállalt egyensúlyi feltételek megvalósulása között? Ha szakemberként, újságolvasóként, állampolgárként nem érted, kérdezz másképp: Qui prodest? Különösen kilóg a lóláb a szakmai kamarák kötelezô tagságának megszüntetésével kapcsolatban, hiszen annak nyilvánvaló célja a kamarai jogosítványok ismételt állami kézbe vonása és egy érdekegyeztetési kötelezettség kiiktatása. A törvénykezés idôszakában pedig a kamarát saját létéért folytatott küzdelembe igyekeztek terelni a szakmai érdekképviselet mellett, helyett. (Mellesleg a jogosítványok átadása az állami kiadások növekedését fogja maga után vonni.) A kormányzat részérôl a törvény megalkotásának folyamatában fel sem merült az igennem kérdése, csupán a hogyan egy szilárd eltökéltséggel szemben csak arra szolgált a látszategyezkedés, hogy a szakma érdekképviselete kompromittálódjék kvázi részese legyen a döntésnek. Ha nem? Akkor nélküle születik a döntés. A kormányzat szempontjából nézve a probléma a gyógyszerkassza állandó túllépése és költségvetési kiegészítô források iránti igénye, politikai síkon pedig a gondoskodó állam szerepében a lakosság pénztárcájának kímélése úgy is, mint népszerûsítési eszköz. A kormány egy általa axiómának tekintett megállapításból indult ki, miszerint a kiadások a gyógyszerpiac szereplôinek megrendszabályozásával csökkenthetôk. Archimédesz azt mondta: adjatok Kíváncsi vagyok, vajon a vasaló-forgalmazók milyen hajlandóságot mutatnának a kistelepülések vasaló-ellátásának finanszírozásában való részvételre, vagy saját konkurenciájuk megteremtésére. egy szilárd pontot, és kimozdítom helyérôl a világot! A pont pedig szilárd azért, mert csak! A törvényt a liberalizáció szelleme hatja át, (mindaddig, amíg az A törvény tehát a szereplôk egy részének megrendszabályozásával, a piac egyidejû liberalizálásával és kemény központi szabályozásával akarja megoldani a gyógyszerellátás központi problémájának tekintett kérdést: a gyógyításban-megelôzésben indokolt-indolkolható és szükséges mennyiségû gyógyszeres terápia költségeinek kordában tartását. állam szabályozó szerepét maga a piac nem korlátozza. Ha igen, nosza, átlép rajta!), ám nem tud megbirkózni a mind a mai napig meg nem válaszolt kérdéssel: az egészségügy piac vagy közszolgáltatás. Liberalizáció önmagáért, és néhány piaci szereplôért Még a liberalizáció is féllábas : az állam nem veszi le a kezét a gyógyszer-kereskedelemrôl, az egészségügyi feladatkör továbbra is államilag szabályozott, az eredményességet a maximált árrés keretei közé fogja. A patika piaci szereplôként vásárolja az erôforrásokat, az egyik legátláthatóbb gazdasági szereplôként fegyelmezetten fizeti a nem csekély közterheket, adókat, járulékokat, ám a piac egyéb szereplôitôl eltérôen csak meghatározott szervezeti formában mûködhet, árrése (ezzel eredményessége) törvényileg szabályozott, a gyógyszer-keresletet a gyógyszertárak a szokásos piaci, marketing eszközökkel nem tudják növelni (a kereslet adott, a kiszolgáló egységek számával nem nô). Amennyiben azonban a piac önmagában nem képes az ellátási feladatok megoldására, gondoskodó államként piac-idegen elemeket alkalmaz a legcsekélyebb habozás nélkül: meghatározott árréstömeg felett szolidaritási alapba történô befizetések a gazdaságilag megélhetést nem biztosító patikák fennmaradására vagy a nyújtott többletszolgáltatásra ellátási indokból, orvoslátogatók regisztrációs díja és gyártói kötelezô rabatt a tb büdzsé részére. Kíváncsi vagyok, vajon a vasaló-forgalmazók milyen hajlandóságot mutatnának a kistelepülések vasaló-ellátásának finanszírozásában való részvételre, vagy saját konkurenciájuk megteremtésére. A törvény tehát a szereplôk egy részének megrendszabályozásával, a piac egyidejû liberalizálásával és kemény központi szabályozásával akarja megoldani a gyógyszerellátás központi problémájának tekintett kérdést: a gyógyításban-megelôzésben indokolt-indokolható és szükséges mennyiségû gyógyszeres terápia költségeinek kordában tartását. 6 Gyógyszertár V. évf szám

7 Mi a baj ezzel a teóriával? Szürke minden elmélet, de az élet aranyfája zöld. (Goethe). A valós világ problémái ún. soft problémák, nem írhatók le zárt algoritmusokkal, állandó kölcsönhatásban állnak a folyamatosan változó környezettel. Ráadásul a problémák természete olyan, hogy megoldásuk folyamat, nem pedig valamilyen célállapot elérése. Gyakran a célt sem egyszerû meghatározni, hiszen az emberek alkotta rendszerek egyidejûleg több, akár egymásnak ellentmondó célt tûznek maguk elé. Mi is a probléma? Megfogalmazható-e egyértelmûen? A probléma egyáltalán a gyógyszerügyön, különösen a gyógyszerkereskedelmen belül van-e? A gyógyszerpiac egy sokszereplôs, bonyolult rendszer, legfôbb szereplôje humán tényezô: a beteg, akinek ellátásáért szervezôdik rendszerré a többi szereplô: gyógyszerész, gyógyszertár, nagykereskedô, gyártó, orvos, társadalombiztosítás. Talán ismerôs érzés a macskajaj, ezért bátorkodom elôhozakodni egy CATWOE névre hallgató problémaelemzési modellt, amely a következô kategóriákban, rendszerszemléletben vizsgálja a soft, véges számú, függvényszerû összefüggésekkel nem leírható problémákat. C customer, a fogyasztó, A actor, szereplôk, T transzformáció, a rendszerben végbemenô átalakítási folyamat, W Weltanschauung, ahogyan a világot szemléljük, O owner, a tulajdonos, aki képes kézben tartani a dolgokat, E environment, a környezet. Who is who? Ki kicsoda a gyógyszerellátás rendszerében? A teljesség igénye nélkül a modell keretei között vázoljuk fel a gyógyszerellátás rendszerét. Ma ugyanis az önmagának vindikált szerepek, szándékos szereptévesztések jellemzik a döntéshozatal mechanizmusát. (I. táblázat) Hozzáférés Idézzünk klasszikusoktól (kormányszóvivôi tájékoztató): A törvény kényelmesebb hozzáférést biztosít egyrészt a patikaliberalizáció által kialakuló verseny segítségével, másrészt az egyes vény nélkül kapható gyógyszerek kereskedelmének felszabadításával. Sok millió rászoruló polgártársunk életét tesszük ezzel könnyebbé, elsôsorban a kistelepüléseken, de a városokban is. (Danks Emese) Nézzük a hozzáférést. Több patika jobb hozzáférés. A formális logika szabályai szerint igen, de a piac természete miatt a nagy forgalmú helyeken fognak koncentrálódni a gyógyszertárak. Ha összevetjük a gyógyszertárhoz vagy a gyógyszertári Ki kicsoda a gyógyszerellátás rendszerében? C fogyasztó A szereplô T transzformáció W világnézet O tulajdonos E környezet A végsô fogyasztó a beteg, azonban a keresletet nem ô határozza meg, hanem a gyógyszert rendelô orvos. A szükséglet valójában nem a gyógyszer, hanem az egészség iránt lép fel. A beteg nem egyedül fizet vásárlóként, hanem a kiadásokat megosztja a társadalombiztosítással, aki részben fizet (nem finanszíroz!), és igyekszik a lakosság co-paymentjére terhelni a költségek növekvô hányadát. Szerepet játszanak még a gyógyszersegélyt nyújtó önkormányzatok, amelyek szociális és nem egészségügyi indokok alapján vesznek részt a terhek fizetésében lakosság (beteg és betegséget megelôzni szándékozó), orvos háziorvos, szakorvos, fekvôbeteg intézeti orvos, gyógyszergyártó (hazai, külföldi, innovatív, generikus), nagykereskedô, gyógyszertárak, -láncok, -tulajdonosok, alkalmazottak, érdekképviseletek, gyógyszerészek, társadalombiztosítás, kiegészítô egészségbiztosítók, szakhatósági felügyelet (ÁNTSZ, OGYI). orvos (felír) beteg gyógyszertár nagykereskedô gyártó tb, egészségbiztosító fizet Minden szereplônek van sajátos nézôpontja: Lakosság: a lehetô legjobbat a legkevesebb ráfordítással (ideál: ingyenes, szolidáris egészségügy), Orvos: a lehetô legjobbat az adekvát ellátás érdekében, Gyártó (elsôsorban piaci szereplô, ô áll a legtávolabb az egészségügy humán szempontjaitól): profitmaximalizálás, piaci érdekérvényesítés, Nagykereskedô: maximális érték, nagy koncentráltságú kiskereskedelem, minimális készletezés, Gyógyszertár: elsôsorban egészségügyi szolgáltatás, másodsorban gazdasági szereplô, Gyógyszerész: hivatás, Magyarországon hagyományos nem drug-store típusú, hanem tiszta, etikus gyógyszerészet, szolgáltatásbôvítés, szakmai kompetencia, Gyógyszert szed Beszéljen a gyógyszerészével! (MOSZ 1991), gyógyszert a gyógyszertárból, gyógyszerészi gondozás, gyógyszerterápia menedzsment, Érdekképviselet: hivatásrendi kamara hatósági jogosítványokkal, egységes szakmai, etikai normák, külön artikulált, nemzeti tulajdonosi gazdasági érdekképviselet (MOSZ), szakmai tudományos és oktatási innováció (MGYT), Tb: a limitált gyógyszerkassza lehetô legjobb allokációja: adott költség mellett a leghatékonyabb terápia megfizetése. A gyógyszerpiac legnagyobb vevôjeként elônyös alkupozíció az árak kialakításában. Nota bene: amíg kasszákban gondolkodik a Tb, nem versenyez egymással a relatíve olcsó adekvát gyógyszeres terápia az igen költséges magasabb szintû járó- vagy fekvôbeteg- és táppénzes ellátásokkal Kormányzat a mindenkori kormányzó többség (pártok!) törvénnyel, a járulékbevételeken (PM) keresztül szabályozza a gyógyszerkassza nagyságát, kényelmes parlamenti többséggel megalkotja a gyógyszergazdálkodásra vonatkozó törvényeket. Nem az egészségügyi tárca kezében van az irányítás, mert a politika primátusa érvényesül. A szakmaiság a kassza elköltésében érvényesülhet, de a kassza nagyságának meghatározásában nem. Romló egészségügyi mutatók, EU viszonylatban lemaradás, általános egészségi állapot romlása, lakosság korösszetételének változása (idôsödô populáció), morbiditás, várható élettartam alakulása, lakosság növekvô általános és mentális terhei, elégedetlenség a szolgáltatásokkal, GDP alakulása, életszínvonal, fizetôképes kereslet, infláció. ügyelethez való hozzáférést a mára ismertté vált orvosi, kórházi, ügyeleti ellátáshoz való hozzáféréssel, akkor még nyilvánvalóbb a kontraszt. Az összehasonlításban I. táblázat szembetûnô, hogy a gyógyszertári ügyelet finanszírozásában nem vesz részt a tb, azt a vállalkozó gyógyszerész ÁNTSZ által elôírt kötelezettségként saját költségére, Gyógyszertár V. évf szám 7

Gyógyszertári betegellátás minőségi kritériumai nemzetközi kitekintés. Egészségügyi ellátórendszerünk kihívásai, gyógyszerészet útkeresése

Gyógyszertári betegellátás minőségi kritériumai nemzetközi kitekintés. Egészségügyi ellátórendszerünk kihívásai, gyógyszerészet útkeresése Gyógyszertári betegellátás minőségi kritériumai nemzetközi kitekintés. Dr. Hankó Balázs (Semmelweis Egyetem, Gyógyszerésztudományi Kar, Gyógyszerügyi Szervezési Intézet) Egészségügyi ellátórendszerünk

Részletesebben

Gyógyuló egészségügy?

Gyógyuló egészségügy? Gyógyuló egészségügy? Az A Napi Gazdaság egészségügyi konferenciája 2010. szeptember 29. gyógyuló egészségügy gyógyuló gyógyszerellátás beteg egészségügy beteg gyógyszerellátás átkozott vagy áldott betegség

Részletesebben

Hankó Zoltán. Budapest, 2012. február 16.

Hankó Zoltán. Budapest, 2012. február 16. Patikai marketing korlátok közék szorítása sa Hankó Zoltán Budapest, 2012. február 16. 1 Patikai marketing korlátok közék szorítása sa Hankó Zoltán Budapest, 2012. február 16. 2 A gyógyszert gyszertárak

Részletesebben

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. IV. évf. 12. szám 2005. december

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. IV. évf. 12. szám 2005. december Magángyógyszerészek Országos Szövetsége IV. évf. 12. szám 2005. december Évzáró Kezdenek helyükre kerülni a dolgok? Megjelent a köztudatban az adott szó, a felelôsségvállalás és talán a szakértelem értéke

Részletesebben

Belső és külső kommunikáció standard

Belső és külső kommunikáció standard Belső és külső kommunikáció standard Betegbiztonsági Fórum Sinka Lászlóné Adamik Erika 2013. 06. 27. Vezetés, humánerőforrás, minőségmenedzsment munkacsoport 1 Gyökérokok keresése (belső kommunikáció)

Részletesebben

A közvetlen lakossági gyógyszerellátás főbb jellemzői

A közvetlen lakossági gyógyszerellátás főbb jellemzői A közvetlen lakossági gyógyszerellátás főbb jellemzői Hankó Zoltán 2013.10.21. Bp.V.évf. 1 Közvetlen lakossági gyógyszerellátás Korábban: Azon tevékenységek összessége, amely során a gyógyszertár a gyógyszert

Részletesebben

Tisztelt Olvasó, Kedves Tagtársam!

Tisztelt Olvasó, Kedves Tagtársam! Hivatásunk a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara lapja 2008/2. Tisztelt Olvasó, Kedves Tagtársam! Dr. Horváth Ágnes korábbi egészségügyi miniszter távozása a szaktárca irányításában és az ország kormányzási

Részletesebben

Activity Plan. A javaslat nem teljes körű: csupán a konzultáción, a cégvezető elmondása alapján szerzett információkon alapszik.

Activity Plan. A javaslat nem teljes körű: csupán a konzultáción, a cégvezető elmondása alapján szerzett információkon alapszik. Activity Plan A program fő pillérét a cégvezetővel folytatott szakértői konzultáció adja, melynek tartalma minden esetben cégspecifikus és személyre szabott. A Human Map szakértői számára a programban

Részletesebben

Gyógyszerészi gondozás

Gyógyszerészi gondozás Gyógyszerészi gondozás A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság (MGYT) a Magyar Gyógyszerész Kamara (MGYK) a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége (MOSZ) a Gyógyszertár-tulajdonosok Egyesülete (GYTE)

Részletesebben

de honnan és s hová? Hankó Zoltán alelnök Magyar Gyógyszerészi Kamara 2011.10.13. Napi 1

de honnan és s hová? Hankó Zoltán alelnök Magyar Gyógyszerészi Kamara 2011.10.13. Napi 1 Útközben de honnan és s hová? Hankó Zoltán alelnök Magyar Gyógyszerészi Kamara 2011.10.13. Napi 1 Mi lesz veletek patikák? k? Vázlat Modellkorrekció után Útközben Veszteséges gyógyszertári vállalkozások

Részletesebben

Több mint 25 éves, különböző gazdasági területeken megszerzett informatikai gyakorlati tapasztalat Közel 20 éve dolgozom az egészségügyi

Több mint 25 éves, különböző gazdasági területeken megszerzett informatikai gyakorlati tapasztalat Közel 20 éve dolgozom az egészségügyi Több mint 25 éves, különböző gazdasági területeken megszerzett informatikai gyakorlati tapasztalat Közel 20 éve dolgozom az egészségügyi számítástechnika területén A gyógyszerészekkel együtt éltem végig

Részletesebben

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Kórházi létesítmény gazdálkodás a gyakorlatban MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE A Kórház (szakrendelő, orvosi rendelő) mint létesítmény Egészségügyi intézmény egy speciális

Részletesebben

0023 Jelentés az önkormányzati tulajdonban levő kórházak pénzügyi helyzetének, gazdálkodásának vizsgálatáról

0023 Jelentés az önkormányzati tulajdonban levő kórházak pénzügyi helyzetének, gazdálkodásának vizsgálatáról 0023 Jelentés az önkormányzati tulajdonban levő kórházak pénzügyi helyzetének, gazdálkodásának vizsgálatáról TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések II. Részletes megállapítások 1.

Részletesebben

sorszám VERSENY-JOGÁSZ KÉRDŐÍV 2003. október

sorszám VERSENY-JOGÁSZ KÉRDŐÍV 2003. október sorszám VERSENY-JOGÁSZ KÉRDŐÍV 2003. október Kérdező aláírása:... igazolványszáma Jó napot kívánok. A TÁRKI munkatársa,. vagyok. A Gazdasági Versenyhivatal megbízásából szeretnék néhány kérdést feltenni

Részletesebben

Miért dolgozna éppen Dániában radiológusként? 5 érvünk is van rá:

Miért dolgozna éppen Dániában radiológusként? 5 érvünk is van rá: Miért dolgozna éppen Dániában radiológusként? 5 érvünk is van rá: 1. A munka és a magánélet egyensúlya Az infografika és a kreatív vizualitással bemutatott mutatók iránt érdeklődők kedvéért: http://www.oecdbetterlifeindex.org/topics/work-life-balance/

Részletesebben

A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon

A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon Veszprém, 2011. szeptember 30. Tóth Laura Vállalkozásfejlesztési munkatárs NESsT ltoth@nesst.org 1 A NESsT küldetése és tevékenységei A NESsT a feltörekvő

Részletesebben

Forráskivonás a gyógyszeriparból

Forráskivonás a gyógyszeriparból Forráskivonás a gyógyszeriparból Napi Gazdaság konferencia 2010. szeptember 29. Bogsch Erik elnök MAGYOSZ Tartalomjegyzék Hazai gyógyszergyártók nemzetgazdasági szerepe Kormányzati célok Finanszírozás

Részletesebben

Veszélyben a magyar gyógyszeripari kutatás-fejlesztés Richter 110 év

Veszélyben a magyar gyógyszeripari kutatás-fejlesztés Richter 110 év Veszélyben a magyar gyógyszeripari kutatás-fejlesztés Richter 110 év Bogsch Erik 2011. december 14. Richter Gedeon Nyrt. Innováció-orientált, vertikálisan integrált, magyarországi központú multinacionális

Részletesebben

TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt

TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt Kapcsolat a Programmal II. cél: Gyermek alapellátás egységesebbé tétele az esélyegyenlőség javítása érdekében a hozzáférhetőség javításával és a jobb

Részletesebben

Étrend kiegészítők, ahogy a gyakorló gyógyszerész látja

Étrend kiegészítők, ahogy a gyakorló gyógyszerész látja Étrend kiegészítők, ahogy a gyakorló gyógyszerész látja Dr Schlégelné dr Békefi Csilla 1 Gyógyhatású készítmények kereskedelmének átalakulása egyenetlen gyógyszerfogyasztás fejlett ipari országokra esik

Részletesebben

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak.

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak. Egészséges munkahelyek Kezeljük a stresszt! A munkahelyi stressz és a pszichoszociális kockázatok kezelése Balogh Katalin EU-OSHA Nemzeti Fókuszpont Stressz-M Kutatási tájékoztató Budapest BME Q 2015.

Részletesebben

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA.

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A public relations tevékenység struktúrájával kapcsolatos szakmai kifejezések tartalmának értelmezése:

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/458-1/2011/I. Tárgy: VII. számú fogorvosi körzet működtetése Üi.: Csomor Ágnes Melléklet: 2 db megbízási szerződés tervezet,

Részletesebben

Igazoltan volt távol: Szilvásy Ferenc és Bokros Mátyás a bizottság képviselő tagjai.

Igazoltan volt távol: Szilvásy Ferenc és Bokros Mátyás a bizottság képviselő tagjai. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

AKTUÁLIS. Beszámoló a város közbiztonsági helyzetérõl "Hiszek benne, hogy el kell rettenteni a bûnelkövetõket"

AKTUÁLIS. Beszámoló a város közbiztonsági helyzetérõl Hiszek benne, hogy el kell rettenteni a bûnelkövetõket AKTUÁLIS Beszámoló a város közbiztonsági helyzetérõl "Hiszek benne, hogy el kell rettenteni a bûnelkövetõket" A város közbiztonságának helyzetérõl, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekrõl, valamint

Részletesebben

Higgy abban, hogy. Higgy magadban.

Higgy abban, hogy. Higgy magadban. Higgy abban, hogy azegészség a legdrágábbértéked. Egészségbiztosítás MedHelp II. Higgy magadban. Higgy abban, hogy stressz nélkül gyorsabb a GYÓGYULÁS Az egészség a legfontosabb értékünk és egyben felelősségünk

Részletesebben

303 Jelentés az állami forgóalap pénzszükségletét (a központi költségvetés hiányát) finanszírozó értékpapír kibocsátás ellenőrzéséről

303 Jelentés az állami forgóalap pénzszükségletét (a központi költségvetés hiányát) finanszírozó értékpapír kibocsátás ellenőrzéséről 303 Jelentés az állami forgóalap pénzszükségletét (a központi költségvetés hiányát) finanszírozó értékpapír kibocsátás ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK Következtetések és javaslatok Részletes megállapítások

Részletesebben

tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 1 A HAZUGSÁG ÁRA TÉNYEK ÉS ÉRVEK A GYURCSÁNY-CSOMAGRÓL

tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 1 A HAZUGSÁG ÁRA TÉNYEK ÉS ÉRVEK A GYURCSÁNY-CSOMAGRÓL tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 1 A HAZUGSÁG ÁRA TÉNYEK ÉS ÉRVEK A GYURCSÁNY-CSOMAGRÓL tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 2 MEGSZORÍTÁSOK Gyurcsány Ferenc nyilatkozata a választások előtt:

Részletesebben

Tudatosság, fenntarthatóság, növekedés: a családi vállalkozások gazdaságélénkítő és foglalkoztatási potenciálja

Tudatosság, fenntarthatóság, növekedés: a családi vállalkozások gazdaságélénkítő és foglalkoztatási potenciálja : a családi vállalkozások gazdaságélénkítő és foglalkoztatási potenciálja Horváth Anna, SEED Alapítvány 2008. szeptember 11., Budapest Komplex képzés a családi vállalkozások növekedéséért, versenyképességéért

Részletesebben

VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS MINT REÁLIS (?) ALTERNATÍVA. Előadó: Dr. Imreh Szabolcs Egyetemi docens SZTE GTK ÜTI Vállalkozásfejlesztési Divízióvezető SZTE GVK

VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS MINT REÁLIS (?) ALTERNATÍVA. Előadó: Dr. Imreh Szabolcs Egyetemi docens SZTE GTK ÜTI Vállalkozásfejlesztési Divízióvezető SZTE GVK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS MINT REÁLIS (?) ALTERNATÍVA Előadó: Dr. Imreh Szabolcs Egyetemi docens SZTE GTK ÜTI Vállalkozásfejlesztési Divízióvezető SZTE GVK A MENÜ Vállalkozási alapok: ötlettől a vállalkozóvá

Részletesebben

Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója

Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója A képzés célja: A Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzés célja a kortárs diplomácia és nemzetközi kapcsolatok működésének magasabb

Részletesebben

A Kormány. /2012. ( ) Korm. rendelete. az Országos Népegészségügyi Intézetről

A Kormány. /2012. ( ) Korm. rendelete. az Országos Népegészségügyi Intézetről A Kormány /2012. ( ) Korm. rendelete az Országos Népegészségügyi Intézetről A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdése szerinti eredeti jogalkotó hatáskörében, a 4. tekintetében a kötelező egészségbiztosítás

Részletesebben

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Prof. Dr. Orosz Éva egyetemi tanár ELTE Egészség-gazdaságtani Kutatóközpont vezetője, az OECD szakértője Alapvető kérdések Merre tart Európa?

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX 2012. április BEVEZETŐ A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 17. -ának (3) bekezdése

Részletesebben

A projekt folytatási lehetőségei

A projekt folytatási lehetőségei "Függő(k) kapcsolatok - a drog területet képviselő civil szervezetek érdekképviseleti célú együttműködését fejlesztő projektje az ország három régiójában A projekt folytatási lehetőségei Gondi János Debrecen,

Részletesebben

Lakossági fórum TÁRSASHÁZAK BEKÖTÉSI MÉRŐ (FŐMÉRŐ) NÉLKÜL A MINŐSÉGI SZOLGÁLTATÁSHOZ RENDEZETT ÁLLAPOTOKRA VAN SZÜKSÉG

Lakossági fórum TÁRSASHÁZAK BEKÖTÉSI MÉRŐ (FŐMÉRŐ) NÉLKÜL A MINŐSÉGI SZOLGÁLTATÁSHOZ RENDEZETT ÁLLAPOTOKRA VAN SZÜKSÉG ÖNKORMÁNYZAT Lakossági fórum TÁRSASHÁZAK BEKÖTÉSI MÉRŐ (FŐMÉRŐ) NÉLKÜL A MINŐSÉGI SZOLGÁLTATÁSHOZ RENDEZETT ÁLLAPOTOKRA VAN SZÜKSÉG Közmeghallgatás keretében adtak tájékoztatást a BÁCSVÍZ Zrt. vezető szakemberei

Részletesebben

A humán erőforrás kezelés aktuális kérdései. Rauh Edit mb. főigazgató-helyettes

A humán erőforrás kezelés aktuális kérdései. Rauh Edit mb. főigazgató-helyettes A humán erőforrás kezelés aktuális kérdései Rauh Edit mb. főigazgató-helyettes Aktualitások humánerőforrás kríziskezelés tekintetében Képzéstámogatás Szakképzés átalakítás- Gyakorlati képzés hangsúlyossá

Részletesebben

Eredmények 2009 2014 között

Eredmények 2009 2014 között Eredmények 2009 2014 között Kik vagyunk? Mi vagyunk a legnagyobb politikai család Európában. Jobbközép politikai nézeteket vallunk. Mi vagyunk az Európai Néppárt képviselőcsoportja az Európai Parlamentben.

Részletesebben

GÁZKÖZÖSSÉG KUTATÁS. 2012. október

GÁZKÖZÖSSÉG KUTATÁS. 2012. október GÁZKÖZÖSSÉG KUTATÁS 2012. október A kutatás kutatásról céljai A kutatás céljai - a tagok Gázközösséggel kapcsolatos elvárásai és azok teljesülése - rendezvények megítélése - a Gázközösség pályázatai -

Részletesebben

Symbol Ügyvitel CRM Extra modul

Symbol Ügyvitel CRM Extra modul Miért CRM? Minden cég alapvető érdeke, hogy lehetséges vevői közül a lehető legtöbbet szerezzen meg, a legtöbbjük számára tudja értékesíteni termékeit vagy szolgáltatásait. A megfelelő eszközzel ezek az

Részletesebben

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08.

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. 2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

PharmaHáz Püspökladány Kft. 2012. évi üzleti terve

PharmaHáz Püspökladány Kft. 2012. évi üzleti terve PharmaHáz Püspökladány Kft. 2012. évi üzleti terve A patika 2011. április 11-én nyitott. Az első év jellemzően a patika bevezetésével, azaz a betegekkel történő megismertetéssel és a lakosság vásárlási

Részletesebben

2. Sikeres CSR kommunikáció. 3. Hogyan? 4. Alap 1. 6. Alap 2. 5. Alap 1 2014.02.17. Jót, s jól - CSR kommunikáció hitelesen. Sikeres CSR kommunikáció:

2. Sikeres CSR kommunikáció. 3. Hogyan? 4. Alap 1. 6. Alap 2. 5. Alap 1 2014.02.17. Jót, s jól - CSR kommunikáció hitelesen. Sikeres CSR kommunikáció: 2. Sikeres CSR kommunikáció Jót, s jól - CSR kommunikáció hitelesen 2014. 02. 15. Sikeres CSR kommunikáció: megfelelő üzenet megfelelő mennyiségű információ megfelelő eszköz (mindig a média???) 3. Hogyan?

Részletesebben

Civil szervezetek a hátrányos helyzetű térségekben

Civil szervezetek a hátrányos helyzetű térségekben Civil szervezetek a hátrányos helyzetű térségekben NOSZA Egyesület 2014. február 28. A projekt célok és tevékenységek Alapgondolat hátrányos helyzetű térségekben alacsonyabb részvételi képesség Célok civil

Részletesebben

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről 113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről Az egészségügyi ellátási kötelezettségről és a területi finanszírozási normatívákról szóló 1996.

Részletesebben

Innováció és stratégia Dr. Greiner István MISZ, általános elnökhelyettes

Innováció és stratégia Dr. Greiner István MISZ, általános elnökhelyettes Innováció és stratégia Dr. Greiner István MISZ, általános elnökhelyettes 2013. február 07. Magyar Innovációs Szövetség Tevékenység: műszaki, technológiai innováció érdekképviselete, érdekérvényesítés innováció

Részletesebben

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége 4. sz. melléklet Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége BESZÁMOLÓ Az EVDSZ 2011-2012. évi pénzgazdálkodásáról az EVDSZ Rendkívüli Kongresszus számára 2012. november 27. Az EVDSZ

Részletesebben

A szociális gazdaság létrejöttének okai

A szociális gazdaság létrejöttének okai A szociális gazdaság létrejöttének okai A szociális, személyi és közösségi szolgáltatások iránti növekvő szükséglet Ezeknek az igényeknek az olcsó kielégíthetősége A nagy munkanélküliség, és a formális

Részletesebben

Webáruház elemzés. Miért hoztuk létre ezt a szolgáltatást?

Webáruház elemzés. Miért hoztuk létre ezt a szolgáltatást? Webáruház elemzés Miért hoztuk létre ezt a szolgáltatást? Tudatos e-kereskedelem (üzleti terv tervezés profi kivitelezés / mérés tesztelés elemzés optimalizálás) Internetes vásárlás támogatása, népszerűsítése,

Részletesebben

Dr. Szócska Miklós egészségügyért felelős államtitkár. Nemzeti Erőforrás Minisztérium. Budapest. Tisztelt Államtitkár Úr!

Dr. Szócska Miklós egészségügyért felelős államtitkár. Nemzeti Erőforrás Minisztérium. Budapest. Tisztelt Államtitkár Úr! Dr. Szócska Miklós egészségügyért felelős államtitkár Nemzeti Erőforrás Minisztérium Budapest Tárgy: Semmelweis Terv véleményezése Tisztelt Államtitkár Úr! A Közigazgatásfejlesztési Társaság üdvözli a

Részletesebben

Belső jelentési rendszerek. tapasztalatai 2010. 03.05.

Belső jelentési rendszerek. tapasztalatai 2010. 03.05. Belső jelentési rendszerek bevezetésének nemzetközi tapasztalatai 2010. 03.05. Dr. Lám Judit Vázlat 1. A sikeres jelentési rendszer ismérvei 2. A belső jelentési folyamat lépései 3. A belső jelentési rendszer

Részletesebben

Komplex mátrix üzleti képzések

Komplex mátrix üzleti képzések 1.sz. melléklet Komplex mátrix üzleti képzések A munkaerőpiac elismeri a szakjainkat, 3 szak a TOP10-ben szerepel, emiatt továbbra is lesz kereslet A K-M, P-SZ, T-V alapszakok iránt folyamatos piaci igény

Részletesebben

Gyakorló ápoló képzés 2012.03.26.

Gyakorló ápoló képzés 2012.03.26. Etikai Kódexek Hivatások, foglalkozások szakmai szabályai Az etikai kódex feladata A kódex jogra épülő, írásos erkölcsi normagyűjtemény, a jognál részletesebb, olykor szigorúbb megfogalmazásokkal is él.

Részletesebben

SAJTÓSZABADSÁG-INDEX 2012 AZ ÚJSÁGÍRÓK, A MÉDIAVÁLLALKOZÁSOK ÉS A KÖZÖNSÉG VÉLEMÉNYE A SAJTÓSZABADSÁG HELYZETÉRŐL. Vezetői összefoglaló

SAJTÓSZABADSÁG-INDEX 2012 AZ ÚJSÁGÍRÓK, A MÉDIAVÁLLALKOZÁSOK ÉS A KÖZÖNSÉG VÉLEMÉNYE A SAJTÓSZABADSÁG HELYZETÉRŐL. Vezetői összefoglaló SAJTÓSZABADSÁG-INDEX 2012 AZ ÚJSÁGÍRÓK, A MÉDIAVÁLLALKOZÁSOK ÉS A KÖZÖNSÉG VÉLEMÉNYE A SAJTÓSZABADSÁG HELYZETÉRŐL Vezetői összefoglaló A Mérték Médiaelemző Műhely arra vállalkozott, hogy feltárja a 2010-ben

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB? A KÖNYVVIZSGÁLAT FEJLESZTÉSE MAGYARORSZÁGON

HOGYAN TOVÁBB? A KÖNYVVIZSGÁLAT FEJLESZTÉSE MAGYARORSZÁGON HOGYAN TOVÁBB? A KÖNYVVIZSGÁLAT FEJLESZTÉSE MAGYARORSZÁGON Dr. Pál Tibor egyetemi docens Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Előzmények a nemzetközi hatások és a magyar szabályozás A nemzetközi üzleti

Részletesebben

Civilek a megbélyegzés ellen HIV/AIDS kampány a legsérülékenyebb csoportok körében Támogató: Norvég Civil Támogatási Alap Támogatás összege: 67555

Civilek a megbélyegzés ellen HIV/AIDS kampány a legsérülékenyebb csoportok körében Támogató: Norvég Civil Támogatási Alap Támogatás összege: 67555 Civilek a megbélyegzés ellen HIV/AIDS kampány a legsérülékenyebb csoportok körében Támogató: Norvég Civil Támogatási Alap Támogatás összege: 67555 Önrész összege: 7532 Rövid távú célok: HIV/AIDS területen

Részletesebben

Partnerségi felmérés kérdőíve

Partnerségi felmérés kérdőíve Partnerségi felmérés kérdőíve A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Helyi gazdaság- és közszolgáltatásfejlesztés hátrányos helyzetű munkanélküliek foglalkoztatásával a kőszegi és felső-répcementi

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

Beke Zsuzsa PR és Kormányzati kapcsolatok vezető Richter Gedeon Nyrt.

Beke Zsuzsa PR és Kormányzati kapcsolatok vezető Richter Gedeon Nyrt. Erős vállalati márkára épülő gyógyszerbrand-kommunikáció Beke Zsuzsa PR és Kormányzati kapcsolatok vezető Richter Gedeon Nyrt. RICHTER GEDEON NYRT. Innováció-orientált, multinacionális specializált gyógyszercég

Részletesebben

Közösségi kezdeményezések

Közösségi kezdeményezések Közösségi kezdeményezések Város és a nők 2015. március 9. SIMON ILDIKÓ CIVIL NŐI KORMÁNY CROMO ALAPÍTVÁNY SIMON.ILDIKO@CROMO.HU Társadalmi innováció A társadalmi innovációk mind céljukat, mind eszközeiket

Részletesebben

Összesen 135 válasz érkezett Összegzés

Összesen 135 válasz érkezett Összegzés Összesen 135 válasz érkezett Összegzés ügyfélfogadási, rendelési ideje? Mennyire tudja azt összeegyeztetni munkaidejével? - Polgármesteri Hivatal Megfelelő, egyáltalán nem okoz gondot 83 61% Néha gondot

Részletesebben

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében Katona Gergely Gyermekjóléti alapellátási főreferens Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

Bevezető milyen információkkal rendelkezik a magyar lakosság ezekről a termékkategóriákról Módszertan:

Bevezető milyen információkkal rendelkezik a magyar lakosság ezekről a termékkategóriákról Módszertan: Bevezető A Szinapszis Kft. a Magyar Gyógyszerészi Kamarával együttműködve piackutatást kezdeményezett, amelynek célja annak feltárása, milyen szerepe van a gyógyszernek illetve az egyéb, gyógyhatású, étrend-kiegészítő

Részletesebben

A HÁROM SZEKTOR EGYÜTTMŰKÖDÉSI JELLEMZŐI 1. Bevezető

A HÁROM SZEKTOR EGYÜTTMŰKÖDÉSI JELLEMZŐI 1. Bevezető A HÁROM SZEKTOR EGYÜTTMŰKÖDÉSI JELLEMZŐI 1. Bevezető A regionális szintű kezdeményezéseknél elsődlegesen a három szektor az önkormányzati, a vállalkozói és a civil szféra kölcsönös egymásra utaltsága teremti

Részletesebben

Idősvonal kommunikáció, tudatos tervezés, életút

Idősvonal kommunikáció, tudatos tervezés, életút KONFERENCIA AZ IDŐSEK SEGÍTÉSÉRŐL Kányai Róbert Kissné Teklovics Gabriella Raffai Andrea Ráczné Németh Teodóra Szabóné Vörös Ágnes Idősvonal kommunikáció, tudatos tervezés, életút Győr Megyei Jogú Város

Részletesebben

Panaszkezelési kiskáté

Panaszkezelési kiskáté Panaszkezelési kiskáté Milyen jogszabályok vonatkoznak a panaszkezelésre? A kiskereskedelmi egységekben a panaszkezelési tevékenységet elsősorban a fogyasztóvédelemről szóló törvény (1997. évi CLV. törvény)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29.-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29.-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29.-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat Polgár város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatára Előterjesztő: dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Képviselő-testület 2006. november 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Képviselő-testület 2006. november 23-i ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S Képviselő-testület 2006. november 23-i ülésére Tárgy: Javaslat a PEDALL Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő szerződés

Részletesebben

KÖZPÉNZÜGYI ALAPOK TÁVOKTATÁS II. KONZULTÁCIÓ (2012. NOVEMBER 17.)

KÖZPÉNZÜGYI ALAPOK TÁVOKTATÁS II. KONZULTÁCIÓ (2012. NOVEMBER 17.) KÖZPÉNZÜGYI ALAPOK TÁVOKTATÁS II. KONZULTÁCIÓ (2012. NOVEMBER 17.) Dr. Sivák József tudományos főmunkatárs, c. egyetemi docens sivak.jozsef@pszfb.bgf.hu Az állam hatása a gazdasági folyamatokra. A hiány

Részletesebben

2014. üzleti évi kockázatvállalásra és kockázatkezelésre vonatkozó információk nyilvánosságra hozatala Concorde Értékpapír Zrt.

2014. üzleti évi kockázatvállalásra és kockázatkezelésre vonatkozó információk nyilvánosságra hozatala Concorde Értékpapír Zrt. 2014. üzleti évi kockázatvállalásra és kockázatkezelésre vonatkozó információk nyilvánosságra hozatala Concorde Értékpapír Zrt. A Concorde Értékpapír Zrt. (továbbiakban: Concorde, Társaság) az Európai

Részletesebben

Lajstromszám: AL-1017. F.ny.t.sz.: 01-0271-04 MAGYAR LOGISZTIKAI EGYESÜLET TRÉNING AJÁNLATAINK. Ahol nem csak papír szerezhető!

Lajstromszám: AL-1017. F.ny.t.sz.: 01-0271-04 MAGYAR LOGISZTIKAI EGYESÜLET TRÉNING AJÁNLATAINK. Ahol nem csak papír szerezhető! Lajstromszám: AL-1017 MAGYAR LOGISZTIKAI EGYESÜLET F.ny.t.sz.: 01-0271-04 TRÉNING AJÁNLATAINK Ahol nem csak papír szerezhető! MLE bemutatása A Magyar Logisztikai Egyesület tizenkilenc éves fennállása során

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

Milyen kockázatokat hordoz a monetáris politika az államadósság-szabály teljesülésére nézve?

Milyen kockázatokat hordoz a monetáris politika az államadósság-szabály teljesülésére nézve? Pulay Gyula Máté János Németh Ildikó Zelei Andrásné Milyen kockázatokat hordoz a monetáris politika az államadósság-szabály teljesülésére nézve? Összefoglaló: Az Állami Számvevőszék hatásköréhez kapcsolódóan

Részletesebben

Gyógyszertárak gazdálkodásának alapjai Dr. Hankó Zoltán Dr. Sohajda Attila (MGYK)

Gyógyszertárak gazdálkodásának alapjai Dr. Hankó Zoltán Dr. Sohajda Attila (MGYK) Gyógyszertárak gazdálkodásának alapjai Dr. Hankó Zoltán Dr. Sohajda Attila (MGYK) 2015.05.30. Bp.szakképzés 1 A gyógyszerellátás célja és feladatai a gyógyszertári vállalkozások szemszögéből 1. nap (február

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött a Rábaközi Tájtermék Klaszter tagjai között (a továbbiakban Tagok) az alábbi feltételekkel: Az együttműködési megállapodás megkötésének célja, hogy a klaszter

Részletesebben

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége Kérdőív Foglalkoztatási stratégia kidolgozása Abaújban, a helyi foglalkoztatási kezdeményezések

Részletesebben

QB-Pharma II. és a minősített szolgáltatás

QB-Pharma II. és a minősített szolgáltatás Gyógyszerészi Kamara Budapesti Szervezetének GYÓGYSZERÉSZ A GYÓGYSZERÉSZETBEN Továbbképző program 2009. október 14. QB-Pharma II. és a minősített szolgáltatás Bagi Zoltán ügyvezető igazgató Minőségbiztosítás

Részletesebben

A kórházak XXI. századi kihívásai, innováció, és a korszerű menedzsment-technika szükségessége a vezetésben II.

A kórházak XXI. századi kihívásai, innováció, és a korszerű menedzsment-technika szükségessége a vezetésben II. A kórházak XXI. századi kihívásai, innováció, és a korszerű menedzsment-technika szükségessége a vezetésben II. dr. Baráth Lajos SZTE mesteroktató Gazdasági igazgató Károlyi Sándor Kórház MEN Debrecen

Részletesebben

Állami szerepvállalás

Állami szerepvállalás Közgazdász Vándorgyűlés Eger Állami szerepvállalás László Csaba Szenior partner, Tanácsadás 2012. szeptember 28. Az állam feladatai Önfenntartó funkció (erőforrások, szervezeti-működési keretek) Társadalom,

Részletesebben

FESZ STRATÉGIAI FEJLESZTÉSE

FESZ STRATÉGIAI FEJLESZTÉSE FESZ STRATÉGIAI FEJLESZTÉSE Dr. Margitai Barnabás MBA, MSc FESZ Közgyűlés Budapest, 2012. november 29 FESZ GYSE Forgalmazók az Egészségért Gyártók a Minőségért Misszió A szervezet tagjai hozzásegítsék

Részletesebben

GKIeNET T-Mobile. Egyre több webkosarat tol a magyar. Jelentés az internetgazdaságról Gyorsjelentés. 2012. május

GKIeNET T-Mobile. Egyre több webkosarat tol a magyar. Jelentés az internetgazdaságról Gyorsjelentés. 2012. május GKIeNET T-Mobile Egyre több webkosarat tol a magyar Jelentés az internetgazdaságról Gyorsjelentés GKIeNET Internetkutató és Tanácsadó Kft. GKIeNET Internetkutató és Tanácsadó Kft. Postacím: 1092 Budapest,

Részletesebben

BELLA standardok bevezetésével kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok a Zala Megyei Kórházban intézeti koordinátori szemmel.

BELLA standardok bevezetésével kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok a Zala Megyei Kórházban intézeti koordinátori szemmel. BELLA standardok bevezetésével kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok a Zala Megyei Kórházban intézeti koordinátori szemmel. Bognárné Laposa Ilona (Zala Megyei Kórház) Intézetünk sikerrel pályázott a GYEMSZI

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ lobbitevékenységről a 2006. évi XLIX. törvény 30. alapján

TÁJÉKOZTATÓ lobbitevékenységről a 2006. évi XLIX. törvény 30. alapján TÁJÉKOZTATÓ lobbitevékenységről a 2006. évi XLIX. törvény 30. alapján Lobbista neve: VAJDA ANDRÁS Lobbiigazolvány sorszáma: 07325 A tájékoztató időszaka: 2009. III. negyedév 1. A lobbitevékenységgel érintett

Részletesebben

Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában

Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában Kedvezményezett: Országos Tisztifőorvosi Hivatal Dr. Bicsák Krisztina

Részletesebben

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14.

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14. Sajtóközlemény 2012. november 1. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért A stressz tehet leginkább a rövidebb életről, a stressz miatt alakulnak ki bennünk a rettegett betegségek ezt gondolja a magyar

Részletesebben

Deviza-forrás Finanszírozó Hitelfelvevő

Deviza-forrás Finanszírozó Hitelfelvevő Miért érdemes kölcsön felvételkor deviza alapú kölcsönt igényelni? Hazánk lakossági hitelállományának túlnyomó része devizaalapú kölcsönökből áll. Ennek oka, hogy a külföldi fizetőeszközben nyilvántartott

Részletesebben

Erősnek lenni vs. erősnek látszani. Számháború a 2011-2012-es ingatlanpiacon

Erősnek lenni vs. erősnek látszani. Számháború a 2011-2012-es ingatlanpiacon Erősnek lenni vs. erősnek látszani Számháború a 2011-2012-es ingatlanpiacon Ingatlanfejlesztés Építőipar A kettő nem létezik egymás nélkül! Ingatlanpiac a válság előtt Aranykor Tervezhető bérleti díjak

Részletesebben

A Magyarországon legnépszerűbb lovas szakágak összehasonlító helyzetértékelése Díjlovaglás

A Magyarországon legnépszerűbb lovas szakágak összehasonlító helyzetértékelése Díjlovaglás 1 A Magyarországon legnépszerűbb lovas szakágak összehasonlító helyzetértékelése Díjlovaglás Tanulmány Magyar Lovas Szövetség Budapest, 2011. november 2 A. Helyzetértékelés Nemzetközi összehasonlításban

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. a költségvetési egyensúly helyreállításával kapcsolatos intézkedésekre

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. a költségvetési egyensúly helyreállításával kapcsolatos intézkedésekre BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T a költségvetési egyensúly helyreállításával kapcsolatos intézkedésekre Készítette: Orosz Ferenc alpolgármester Dr. Szeles Gábor jegyző Becsei

Részletesebben

Harmadik országból érkező idénymunkások

Harmadik országból érkező idénymunkások Harmadik országból érkező idénymunkások Szerkesztői bevezető Jelen tanulmánykötet szerkesztési elvei között szerepelt, hogy a Magyarországot és az Európai Uniót érintő migráció kapcsán a lehető legtöbb

Részletesebben

A hagyományos élelmiszergyártó KKV-k versenyképességének növelését elősegítő élelmiszerlánc menedzsment módszerek és innovatív értékesítési stratégiák

A hagyományos élelmiszergyártó KKV-k versenyképességének növelését elősegítő élelmiszerlánc menedzsment módszerek és innovatív értékesítési stratégiák A hagyományos élelmiszergyártó KKV-k versenyképességének növelését elősegítő élelmiszerlánc menedzsment módszerek és innovatív értékesítési stratégiák Papp Attila fejlesztő mérnök, oktatási felelős 2009.

Részletesebben

Egy lehetséges megoldás a legális foglalkoztatás növelésére

Egy lehetséges megoldás a legális foglalkoztatás növelésére Egy lehetséges megoldás a legális foglalkoztatás növelésére Szolgáltatási csekk (utalvány) rendszer Belgiumban Mi a probléma? Alacsony a foglalkoztatás, elsősorban a képzettséggel nem rendelkezők esetében

Részletesebben

ISKOLA - GYERMEKJÓLÉT. Készült a Phare támogatásával a Humán Fejlesztők Kollégiuma Regionális Forrásközpont megbízásából

ISKOLA - GYERMEKJÓLÉT. Készült a Phare támogatásával a Humán Fejlesztők Kollégiuma Regionális Forrásközpont megbízásából ISKOLA - GYERMEKJÓLÉT Készült a Phare támogatásával a Humán Fejlesztők Kollégiuma Regionális Forrásközpont megbízásából Debrecen megyei jogú város Önkormányzata szociális bizottsága 1995 áprilisában megtárgyalta

Részletesebben

A várólisták rövidítésének stratégiai irányai

A várólisták rövidítésének stratégiai irányai A várólisták rövidítésének stratégiai irányai Az Egészségbiztosítási Felügyelet összefoglaló elemzése 2010 A várakozási idők hatékony kezelésének kérdése, mint majd mindenhol a világon, így a magyar egészségügyi

Részletesebben

Burnout, Segítő Szindróma

Burnout, Segítő Szindróma TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Burnout, Segítő Szindróma Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő. Segítő attitűd és a jogvédő Az attitűd étékelő

Részletesebben

A NESsT küldetése és tevékenységei

A NESsT küldetése és tevékenységei A NESsT küldetése és tevékenységei A NESsT a feltörekvő piacgazdaságok legégetőbb társadalmi problémáira nyújt megoldást fenntartható társadalmi vállalkozások támogatása és fejlesztése révén. NESsT Portfolio

Részletesebben

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás)

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Saját vállalkozás Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Piaci részesedés Haszonkulcs Marketing folyamatok Marketing szervezet Értékesítési/marketing kontrol adatok

Részletesebben

T/16301/71.szám. Az Országgyűlés. kiegészítő ajánlása. vitájához. (Együtt kezelendő a T/16301/61. sz. ajánlással.)

T/16301/71.szám. Az Országgyűlés. kiegészítő ajánlása. vitájához. (Együtt kezelendő a T/16301/61. sz. ajánlással.) T/16301/71.szám Az Országgyűlés Egészségügyi bizottságának Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottságának kiegészítő ajánlása az emberi alkalmazásra kerülőgyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot

Részletesebben