NEMZETI ÉS EU CÉLOK A MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ PIAC ÉLÉNKÍTÉSE ÉRDEKÉBEN (kihívások, kötelezettségek, nemzeti reagálás)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NEMZETI ÉS EU CÉLOK A MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ PIAC ÉLÉNKÍTÉSE ÉRDEKÉBEN (kihívások, kötelezettségek, nemzeti reagálás)"

Átírás

1 NEMZETI ÉS EU CÉLOK A MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ PIAC ÉLÉNKÍTÉSE ÉRDEKÉBEN (kihívások, kötelezettségek, nemzeti reagálás) Dr. Szerdahelyi György Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium

2 MIÉRT KERÜLT AZ ENERGIAPOLITIKÁK ÉLÉRE A MEGÚJULÓ ENERIAHORDOZÓ FELHASZNÁLÁS NÖVELÉS? Az EU és a hazai energiapolitikában kezelendő fő azonos kihívások Kihívások: Energiaimport függőség-ellátásbiztonság Az energiahordozók hosszabb távú drágulása Az éghajlatváltozás kezelése Az EU energiapolitikájával való összhang FOKOZOTTAN ELŐTÉRBE KERÜL AZ ENERGIATAKARÉKOSSÁG, A MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ FELHASZNÁLÁS NÖVELÉSE 2

3 AZ ELLÁTÁSBIZTONSÁG NÖVELÉSÉNEK AZ ESZKÖZEI Hazai források fokozottabb kihasználásaenergiafelhasználás mérséklése (importfüggőség) ezekkel összefüggésben: - energiatakarékosság - megújuló energiahordozók - az atomerőmű helyzetének a rendezése Új, korszerű erőművek(2020-ig MW) Új gázforrások, hálózatfejlesztés Stratégiai készletezés fokozása-földgáz 1,2Mrd m3 Megfelelő kapacitás tartalékok 3

4 AZ ENERGIAÁR NÖVEKEDÉSÉNEK AZ ENERGIAPOLITIKAI KIHATÁSAI Felértékelődik az atomenergia szerepe Nagyobb szerepet kap az energiatakarékosság Gazdaságosabbá válik a megújuló energiahordozó-felhasználás 4

5 A klímaváltozás jövőbeli hatásai a nemzetközi kutatások szerint VESZÉLYEK 2050-re földi fajok 17-35%-a kihalhat 2060-ra károk nagyságrendileg azonosak a globális GDPvel A felmelegedés következtében a tenger Hollandiát, Velencét, meg több más területet elboríthatja MEGOLDÁS Szén-dioxid min. 60% mérséklés Metán 15-20% mérséklés Dinitrogén-oxid 70-80% mérséklés ELŐTÉRBE KERÜL: ENERGIATAKARÉKOSSÁG, MEGÚJULÓK 5

6 A megújuló energiahordozó felhasználás növelés szükségességének a további szempontjai Környezetvédelem Ellátásbiztonság (70% fölötti importfüggőség) Külkereskedelmi mérleg Gazdasági élénkülés (vállalkozások, beruházások) Munkanélküliség csökkentése Vidék népességmegtartó képességének a növelése Optimális földhasználat Nemzetközi elvárások 6

7 A MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ FELHASZNÁLÁSRA IRÁNYULÓ TAGÁLLAMI ELVÁRÁSOK 2001/77/EK irányelv: 2010-re 22,1%-ra növelni a zöldáram részarányt. Magyarország felé elvárás (3,6%), 2002/91/EK irányelv: 1000 m 2 fölött vizsgálni kell a megújuló energiahordozó bázisú hőellátás lehetőségét, 2003/30/EK irányelv: ig 2 %-ra, 2010-ig 5,75%-ra kell növelni a közlekedésben a bioüzemanyagok arányát 2007 január 10.: EURÓPAI BIZOTTSÁG Európai energiapolitika CÉLOK: -20% ÜHG mérséklés, 20% energiatakarékosság (9% helyett) ig 20% megújuló energiahordozó részarány és 10% bio üzemanyag részarány 2008 december: az Európai Parlament megerősítette a 3-szor 20%-os EU szintű elvárást 7

8 A GÁZELLÁTÁSI ZAVAROK HATÁSA Az Európai Parlament 2009 február 3-i állásfoglalása az energiapolitika felülvizsgálatáról Ellátásbiztonság: Nabuccó, Déli Áramlat, cseppfolyós gázbázisok,stratégiai gáztárolás, 10%-os rendszerek közötti összekötő kapacitás Importfüggőség mérséklése: energiatakarékosság (jogszabályok szerepe kiemelve, EU támogatások szorgalmazása, közlekedés vasútra és vízi útra terelése) Az EU saját forrásainak jobb kihasználása: kiemelve a megújuló energiahordozó felhasználás növelése (nap és szél hangsúlyozva) A nukleáris energia szerepének az újragondolása: konkrét EU beruházási menetrend javaslata, hangsúlyozva a radioaktiv hulladékok végleges ártalmatlanítását 2050-es távlat: 80%-os ÜHG mérséklés 35%-os energiatakarékosság 60%-os megújuló energiahordozó részarány 8

9 Európai Parlament és Tanács 2009/28/EK irányelve a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról/1 Rögzíti a tagállamok által vonatkozásában 13 % ra elérendő célszámokat: ez Magyarország Rögzíti a bioüzemanyagok fenntarthatóság követelményét. egységesen 10 %-os kötelező arányát és a Rögzíti, hogy a közösségi célkitűzések eléréséhez állami támogatás szükséges. Rögzíti a támogatási, elszámolási feltételeket a következők szerint: - szivattyús tározónál a felhasznált villamosenergiát le kell vonni, - hőszivattyúknál a felhasznált energiát le kell vonni és csak az olyan hőszivattyú támogatható, amelyik megfelel a 2007/742/EK bizottsági határozatban foglalt minimumkövetelményeknek - a megújuló energiahordozó bázisú távfűtés és távhűtés támogatása ajánlott, - a szállító és elosztó hálózatokhoz való kapcsolódáshoz támogatás szükséges - zöldáramra előírja a hálózatokhoz az támogatás szükségességét. elsőbbségi hozzáférést és az állami Előírja, hogy 2010 június 30-ig a tagállamok készítsenek nemzeti cselekvési 9 terveket és meghatározza ezek egységes formanyomtatványát.

10 Európai Parlament és Tanács 2009/28/EK irányelve a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról/2 Lehetővé teszi hogy a más tagállamban felhasznált energiát származási garancia mellett - a tagállam beszámítsa a saját felhasználásába Lehetővé teszi hogy a közösségen kívülről importált villamosenergiát származási garancia mellett - a tagállam beszámítsa a saját felhasználásába Jelentési kötelezettséget ír elő 2011.december 31-ig, majd kétévente további előrehaladási jelentéseket, amelyek részletezik: - a statisztikai adatokat, az előző 2 évre vonatkozóan is, - a támogatási rendszereket és az egyéb intézkedések működését, - a származási garanciák rendszerét, - a biomassza használatában elért haladást, - valamint a nettó üvegházhatású gáz megtakarítást. A 2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelvet hatályon kívül helyezi, a 2010-re szóló előírások 2011 végéig maradnak hatályban. A nemzeti jogba való átültetés határideje december 5. 10

11 11 Megújuló részarányok a végső energiafelhasználásból 7,2% 8,7% 9,4% 10,3% 15,0% 16,0% 17,0% 17,8% 18,0% 20,5% 23,3% 28,5% 34,9% 39,8% 15% 20% 16% 23% 23% 25% 30% 24% 25% 31% 34% 38% 42% 49% Lengyelország Spanyolország Bulgária Franciaország Litvánia Szlovénia Dánia Románia Észtország Portugália Ausztria Finnország Lettország Svédország ,0% 0,9% 1,3% 2,2% 2,4% 2,9% 3,1% 4,3% 5,2% 5,8% 6,1% 6,7% 6,9% 10% 11% 15% 13% 14% 13% 16% 13% 17% 18% 13% 14% 18% Málta Luxemburg Egyesült Királyság Belgium Hollandia Ciprus Írország Magyarország Olaszország Németország Csehország Szlovákia Görögország Magyarország cél tény 20%

12 A hazai energiapolitika alapelvei és a kapcsolódó fő dokumentumok Országgyűlés elfogadta a időszakra szóló új energiapolitikát ( 40/2008 (IV. 17. ) OGY határozat Ellátásbiztonság Importfüggőség mérséklése: energiatakarékosság, megújuló energiahordozó felhasználás Versenyképesség Költségek mérséklése: energiatakarékosság, megújuló energiahordozó felhasználás Fenntartható fejlődés Környezetvédelem: energiatakarékosság, megújuló energiahordozó felhasználás A Kormány elfogadta a Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Tervet ( 2019/2008 (II.23. ) Korm. hat. ) A Kormány elfogadta az új megújuló energiahordozó felhasználás növelési stratégiát (2148/2008 (X.31.) Korm. hat. ) 12

13 ÖSSZES MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ (tartalmazza a villamosenergia-termelésre felhasznált energiahordozókat is) (2008 előzetes) PJ PJ % Geotermia(energetika) 3,6 3,6 6,4 Napenergia napkollektor napelem 0,06 0 0,1 0, Tűzifa és hulladék (szilárd biomassza) 30,6 45,18 80,7 Biogáz 0,13 0,60 1 Vízenergia 0,67 0,76 1 Szélenergia 0 0,40 0,7 Bio-üzemanyagok 0 0,84 1,5 ÖSSZESEN 35,1 51,48 91,3 Hulladékégetés 1,3 4,53 8,7 Mindösszesen 36,4 56,0 (65)

14 Megújuló energiahordozó-bázisú villamosenergiatermelés (2008 előzetes) GWh GWh % Geotermia Napenergia 0,06 0,3 0 Tűzifa (szilárd biomassza) Biogáz 7, Vízenergia Szélenergia 0, Összesen 201, Hulladékégetés fele Mindösszesen (2355)

15 Megújuló energiaforrások Magyarországon 2007 (PJ/év) Potenciálisan felhasználható Jelenleg hasznosított En.növény term ,6 4 0,12 7,2 5 0,54 0,7 Geotermia Nap Biomassza Szél Vízenergia 15

16 MEGÚJULÓ EN. STRATÉGIA: ENERGIAHORDOZÓ RÉSZARÁNY TERVEZETT ALAKULÁSA 15% körüli prognózis(2007-ben 4,9%) 16.0% 14.0% A megújuló részarány várható alakulása a halmozatlan bruttó energiafelhasználásban a BAU és POLICY forgatókönyvek alapján % 10.0% % 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% 2007:56 tény prognózis Policy (-EVHAT) Policy BAU (-EVHAT) BAU

17 MEGÚJULÓ EN. STRATÉGIA: A ZÖLDÁRAM TERVEZETT RÉSZARÁNYA 20%-21% (2007-ben 4,3%) 20.0% 18.0% 16.0% 14.0% 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% A megújuló alapú villamosenergia-termelés részarányának várható alakulása a teljes villamosenergia-felhasználásban tény 2007:1878 prognózis Policy (3%) Policy (1,4%) BAU (3%) BAU (1,4%)

18 Megújuló energiafelhasználás Megújuló energiafelhasználás mindösszesen Mindösszesen PJ ,3 Bioüzemanyag PJ 6,9 19,6 Összesen (bioüzemanyag nélkül) PJ 58,1 166,7 Vízenergia PJ 0,75 0,9 Szél PJ 0,74 6,2 Napenergia (napelem+napkollektor) PJ 0,16 1,7 Geotermikus PJ 3,6 11,4 Biomassza PJ 50,0 130,8 Biogáz+biometán PJ 0,91 12,6 Hulladék megújuló része PJ 1,94 3,3 18

19 Megújuló stratégia: megújuló energiaforrások felhasználása Magyarországon (PJ/év) , ,4 3,6 0,161,7 50,9 0,74 6,2 0,750,9 19,6 6, terv Geotermia Nap Biomassza Szél Vízenergia Bio üzemanyag 19

20 Megújuló stratégia:kapacitás fejlesztés TELJESÍTMÉNYEK 2008 Fejlesztés ig VILLAMOSENERGIA TERMELÉS MW Vízenergia MW 56,9 0,9 Szél MW Biomassza MW Biogáz MW 7,1 87 Napelem MW 0,37 0,32 HŐENERGIA TERMELÉS Napkollektor m 2 100ezer 677ezer Geotermikus PJ 3,63 11,4 Biomassza PJ 43, Biogáz+biometán PJ 1 5,1 Bio üzemanyag PJ 6,9 12,65 20

21 ÖSSZEFOGLALVA: stratégia a hazai megújuló energiaforrások felhasználásának a Célok: növelésére - A megújuló energiahordozó felhasználás 186 PJ-ra való növelése, ami 15% körüli részarányt jelent (2008-ban 65 PJ, ez 5,8%) - A zöldáram termelés 9470 GWh-ra való növelése, ami 21% körüli részarányt jelent (2008-ban 2355 GWh, ez 5,4%) Szükséges pénzügyi eszközök: Mrd Ft beruházás Mrd Ft támogatás 21

22 MIK A KORÁBBI CÉLÉRTÉK LEGFŐBB FESZÜLTSÉGPONTJAI? A vállalkozási és önkormányzati tőke hiánya A támogatási igény fedezetének a bizonytalansága Az árrendszer felülvizsgálata Rendszerszabályozás problémái (szélerőművek és napelemes áramtermelés) Lassú és bizonytalan energetikai növénytermesztés (2020- ig a terv 1 M hektár-úmvp-ben jelenleg 4720 hektár pályázat) A meglévő pályázati rendszerek problémái Túl szigorú környezetvédelmi feltételrendszer (vízenergia 22 és geotermia)

23 ÖSSZEGEZVE: stratégia váltás szükséges! A szükségszerű módosítás fő okai: A korábbi stratégia nem számolt a gazdasági recesszió energiaigény mérséklő hatásával. A legújabb energiaigény prognózisok figyelembe véve az EU időközben közzétett 2020-ra szóló energiamegtakarítási elvárásait- lényegesen alacsonyabb évi energiaigényeket valószínűsítenek, mint amit a korábbi stratégia figyelembe vett. A megújuló energiahordozó felhasználás nemzeti célértékeit az összenergia igény függvényében kell megállapítani, ahol Magyarország esetében- a évi nemzeti célérték az összenergia igény 13%-a. Végezetül a nemzeti kötelezettség vállalás megalapozásánál figyelembe kell venni az adott ország gazdasági hátterét, a várhatóan rendelkezésre álló jövőbeni támogatási lehetőségeket. Magyarország esetében hosszabb távon kell számolni kell a támogatási források szűkösségével, így nemzeti célkitűzésként az EU elvárást kell tekinteni. Stratégiai cél továbbra is az elérhető nemzeti előnyök minél 23 hatékonyabb realizálhatósága

24 160% 150% 140% villamos energia összenergia GDP 1980=100% 130% 120% 110% 100% 90% 80% *: előzetes adat *

25 Gazdaság-fejlődési szcenáriók (%) 145 Optimista szcenárió Realista szcenárió Pesszimista szcenárió

26 (PJ) 1250 Energiaigény prognózisok a GDP alakulás, a közötti GDP-energia összefüggések és a megtakarítási arány függvényében (korábbi en. pol. prognózis: ) Optimista szcenárió 20% megtakarítás Realista szcenárió Pesszimista szcenárió 15% megtakarítás 10% megtakarítás

27 ÚJ ENERGIAIGÉNY PROGNÓZIS (az energiapolitika PJ/év energiaigényt prognosztizált) időszak GDP növekedései: Optimista szcenárió: 136,8% Realista szcenárió: 127,2% Pesszimista szcenárió: 107,5% A regresszió (1%GDP-0,25%összenergia) és az energiatakarékosság figyelembe vételével a 2020-ra adódó energiaigények: Optimista szcenárió és 20% en. tak.: 1230 PJ 984 Realista szcenárió és 15% en. tak. : 1203 PJ Pesszimista szcenárió és 10% en. tak. : 1148 PJ 1033

28 NEMZETI CÉLKITŰZÉS A 13%-os elvárás mellett PJ/év évi megújuló energiahordozó felhasználás a tagállami kötelezettség. A nemzeti célkitűzés (kötelezettség vállalás!!) 135 PJ/év, a stratégiai cél továbbra is a korábbi 186 PJ/év. Az ösztönzés különböző formáit (kötelező átvétel, beruházási támogatás) ez utóbbihoz kell alakítani. 28

29 A KÖZELJÖVŐ FELADATAI Megújuló energiahordozó Cselekvési Terv kidolgozása, honosítása Megújuló energiahordozó törvény mérlegelése Az árrendszer felülvizsgálata A kötelező átvétel felülvizsgálata Az agrárenergetikai program gyorsítása Új támogatási források keresése KEOP önálló energetikai operatív program utáni széndioxid aukciós bevételek ide allokálása A rendszerszabályozásra megoldás keresése További jogszabályi előírások keresése (pl. új középületek, engedélyezési rendszer egyszerűsítése, stb.) 29

30 KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET! Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium

ELVÁRÁSOK ÉS KIHÍVÁSOK AZ ENERGIAPOLITIKÁBAN. Dr. Szerdahelyi György osztályvezet Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium

ELVÁRÁSOK ÉS KIHÍVÁSOK AZ ENERGIAPOLITIKÁBAN. Dr. Szerdahelyi György osztályvezet Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium ELVÁRÁSOK ÉS KIHÍVÁSOK AZ ENERGIAPOLITIKÁBAN Dr. Szerdahelyi György osztályvezet Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium Az EU és a hazai energiapolitikában kezelend azonos kihívások Kihívások:

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK EU elvárások és hazai lehetőségek

MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK EU elvárások és hazai lehetőségek MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK EU elvárások és hazai lehetőségek Bohoczky Ferenc ny. vezető főtanácsos, az MTA Megújul juló Albizottság g tagja Magyar Ipari Ökológiai TársasT rsaság Budapest, 2010.február r

Részletesebben

A MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ FELHASZNÁLÁS MAGYARORSZÁGI STRATÉGIÁJA

A MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ FELHASZNÁLÁS MAGYARORSZÁGI STRATÉGIÁJA A MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ FELHASZNÁLÁS MAGYARORSZÁGI STRATÉGIÁJA Dr. Szerdahelyi György Főosztályvezető-helyettes Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Megújuló energiahordozó felhasználás növelés szükségességének

Részletesebben

Megújuló energiaforrások jövője Magyarországon. Budapest, 2008. május 28. Erőművekkel a klímakatasztrófa megelőzéséért. Budapest, 2008. május 28.

Megújuló energiaforrások jövője Magyarországon. Budapest, 2008. május 28. Erőművekkel a klímakatasztrófa megelőzéséért. Budapest, 2008. május 28. Megújuló energiaforrások jövője Magyarországon Bohoczky Ferenc ny. vezető főtanácsos az MTA Megújuló Albizottság tagja Budapest, 2008. május 28. Budapest, 2008. május 28. Erőművekkel a klímakatasztrófa

Részletesebben

Megújuló energia források magyarországi felhasználása

Megújuló energia források magyarországi felhasználása Megújuló energia források magyarországi felhasználása Bohoczky Ferenc vezető főtanácsos Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Energiapolitikai jogszabályok 21/1993. (IV. 9.) O.Gy. hat. az energiapolitika

Részletesebben

Megújuló energia források magyarországi felhasználása, energiatakarékossági helyzetkép

Megújuló energia források magyarországi felhasználása, energiatakarékossági helyzetkép Megújuló energia források magyarországi felhasználása, energiatakarékossági helyzetkép Bohoczky Ferenc vezeto fotanácsos Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Megújuló energiaforrások szükségessége Magyar

Részletesebben

A JÖVŐ ENERGIÁJA MEGÚJULÓ ENERGIA

A JÖVŐ ENERGIÁJA MEGÚJULÓ ENERGIA PANNON PELLET Kft. A JÖVŐ ENERGIÁJA MEGÚJULÓ ENERGIA PUSZTAMAGYARÓD 2008-04-04 MEGÚJULÓ-ENERGIA POLITIKA, FEJLESZTÉSI IRÁNYOK ÉS TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK Dr. Németh Imre államtitkár Miniszterelnöki Hivatal

Részletesebben

Szélenergia hasznosítás jöv je 2020 ig Wind Industry s vision for 2020

Szélenergia hasznosítás jöv je 2020 ig Wind Industry s vision for 2020 Szélenergia hasznosítás jöv je ig Wind Industry s vision for Dr. Tóth Péter Elnök, Magyar Szélenergia Társaság Wind Energy the Facts Integrating wind power in Hungary workshop Budapest, 09. június 12.

Részletesebben

A bioenergia hasznosítás ösztönzése, támogatása Magyarországon

A bioenergia hasznosítás ösztönzése, támogatása Magyarországon A bioenergia hasznosítás ösztönzése, támogatása Magyarországon Alföldy-Boruss Márk Bioenergia a jövő energiaforrása Budapest, Német-Magyar Gazdaság Háza 2012. október 16. Energiafogyasztás (Exajoule/év)

Részletesebben

szerepe a klímavédelemben

szerepe a klímavédelemben A megújuló energia források szerepe a klímavédelemben Szélenergia Workshop 2009. Június 12. Budapest Kovács Máté Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium A Föld h mérséklete világátlagban 0,7 C ot melegedett

Részletesebben

MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE. A 2020-ig terjedő megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról

MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE. A 2020-ig terjedő megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE A 2020-ig terjedő megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról (a 2009/28/EK irányelv 4. cikk (3) bekezdésében előírt adatszolgáltatás)

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANÚLMÁNY A DÉL

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANÚLMÁNY A DÉL Békéscsaba, 2007. augusztus MTA RKK ATI MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANÚLMÁNY A DÉL ALFÖLDI RÉGIÓ MEGÚJULÓ ENERGIÁIRÓL ÉS AZOK HASZNOSÍTHATÓSÁGI LEHET SÉGEIR L Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából

Részletesebben

Tájékoztató az energiapolitika aktuális kérdéseiről

Tájékoztató az energiapolitika aktuális kérdéseiről 3.a. melléklet Tájékoztató az energiapolitika aktuális kérdéseiről a Nemzeti Fenntartható Fejlődés Tanács számára Készítette dr. Poós Miklós főosztályvezető-helyettes Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi

Részletesebben

ORSZÁGJELENTÉS. a megújuló energiahordozó bázisú villamosenergia-előállítás helyzetéről. (a 2001/77/EK irányelv megvalósításáról)

ORSZÁGJELENTÉS. a megújuló energiahordozó bázisú villamosenergia-előállítás helyzetéről. (a 2001/77/EK irányelv megvalósításáról) MAGYAR KÖZTÁRSASÁG GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM ORSZÁGJELENTÉS a megújuló energiahordozó bázisú villamosenergia-előállítás helyzetéről (a 2001/77/EK irányelv megvalósításáról) Budapest, 2006.

Részletesebben

M A G Y A R O R S Z Á G M E G Ú J U L Ó E N E R G I A H A S Z N O S Í T Á S I C S E L E K V É S I T E R V E 2010 2020

M A G Y A R O R S Z Á G M E G Ú J U L Ó E N E R G I A H A S Z N O S Í T Á S I C S E L E K V É S I T E R V E 2010 2020 M A G Y A R O R S Z Á G M E G Ú J U L Ó E N E R G I A H A S Z N O S Í T Á S I C S E L E K V É S I T E R V E 2010 2020 Megújuló energia M A G Y A R O R S Z Á G M E G Ú J U L Ó E N E R G I A H A S Z N O

Részletesebben

TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK ÉS ZÖLD IPAR Tamás János DE MÉK, Víz és Környezetgazdálkodási Tanszék

TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK ÉS ZÖLD IPAR Tamás János DE MÉK, Víz és Környezetgazdálkodási Tanszék TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK ÉS ZÖLD IPAR Tamás János DE MÉK, Víz és Környezetgazdálkodási Tanszék Kárpát-medencei Területfejlesztési Nyári Egyetem A területi kohézió jövője Debrecen, 2010. július 26 augusztus

Részletesebben

Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások. felhasználásának növelésére 2008-2020

Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások. felhasználásának növelésére 2008-2020 Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások felhasználásának növelésére 2008-2020 Budapest, 2008. július 2 TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. ELŐZMÉNYEK...4 1.1.1. Indíttatás... 4 1.1.2. Mandátum...

Részletesebben

Közösségi energia szabályozása Magyarországon

Közösségi energia szabályozása Magyarországon Közösségi energia szabályozása Magyarországon -a helyi, közösségi energiahatékonysági beruházások és a megújuló energiaforrásokból történő decentralizált energiatermelés szabályozási környezete dr. Gajdics

Részletesebben

1. HAZAI ÉS NEMZETKÖZI TRENDEK A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK TERÜLETÉN Chlepkó Tamás Takács Sándor

1. HAZAI ÉS NEMZETKÖZI TRENDEK A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK TERÜLETÉN Chlepkó Tamás Takács Sándor 1. HAZAI ÉS NEMZETKÖZI TRENDEK A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK TERÜLETÉN Chlepkó Tamás Takács Sándor Ez a kiadvány az agráriumban tevékenykedők számára készült azzal a céllal, hogy összefoglalja a megújuló

Részletesebben

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Dokumentum az Európai Bizottság részére a végső energiamegtakarítást elősegítő nemzeti célkitűzésekről és intézkedésekrőla

Részletesebben

Megújuló energiahasználat helyzete Magyarországon, szerepe az éghajlatváltozás elleni küzdelemben, valamint a gazdaságfejlesztésben

Megújuló energiahasználat helyzete Magyarországon, szerepe az éghajlatváltozás elleni küzdelemben, valamint a gazdaságfejlesztésben Megújuló energiahasználat helyzete Magyarországon, szerepe az éghajlatváltozás elleni küzdelemben, valamint a gazdaságfejlesztésben Energia-másképp konferencia 2009. április 2. Dióssy László Környezetvédelmi

Részletesebben

Energiahatékonyság jogi és pénzügyi szabályozása Magyarországon

Energiahatékonyság jogi és pénzügyi szabályozása Magyarországon Energiahatékonyság jogi és pénzügyi szabályozása Magyarországon Subject: Tájékoztató a vállalatoknak a SET 2015. április 9-i Join team meeting keretében Összeállította: Lakatosné Győri Katalin TMTE 1.

Részletesebben

(HL L 283, 27.10.2001, o. 33)

(HL L 283, 27.10.2001, o. 33) 2001L0077 HU 01.05.2004 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2001/77/EK IRÁNYELVE

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA ÉPÍTÉSI ÉS KERESKEDELMI amerikai magyar Kft. 1126 BUDAPEST, Istenhegyi út 9/d. HUNGARY Tel: 355-4614 Fax: 212-9626 email: unkedit@actel.hu NEMZETI MEGÚJULÓ ENERGIAHASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERV háttértanulmánya

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ( TERVEZET ) MAGYARORSZÁG NEMZETI ENERGIAHATÉKONYSÁGI CSELEKVÉSI TERVE

ELŐTERJESZTÉS ( TERVEZET ) MAGYARORSZÁG NEMZETI ENERGIAHATÉKONYSÁGI CSELEKVÉSI TERVE GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM Iktatószám: GKM ELŐTERJESZTÉS ( TERVEZET ) MAGYARORSZÁG NEMZETI ENERGIAHATÉKONYSÁGI CSELEKVÉSI TERVE Budapest, 2007. december 1 E G Y E Z T E T É S I L A P A) Állami

Részletesebben

Az és Magyarország villamosenergia stratégiájának kapcsolódásai (különös tekintettel az atomenergiára)

Az és Magyarország villamosenergia stratégiájának kapcsolódásai (különös tekintettel az atomenergiára) Nem az a dicsőség, hogy sohasem bukunk el, hanem az, hogy mindannyiszor felállunk!!! Az és Magyarország villamosenergia stratégiájának kapcsolódásai (különös tekintettel az atomenergiára) Lenkei István

Részletesebben

kihívások ÉS LEHETÔSÉGEK A HAZAI MEGÚJULÓENERGIA-SZEKTORBAN

kihívások ÉS LEHETÔSÉGEK A HAZAI MEGÚJULÓENERGIA-SZEKTORBAN FODOR Bea kihívások ÉS LEHETÔSÉGEK A HAZAI MEGÚJULÓENERGIA-SZEKTORBAN A megújuló energiatermelés szerepének erősödését figyelhetjük meg az utóbbi években, évtizedekben. A zöldenergiák iránti igényt három

Részletesebben

MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE. A 2020-ig terjed megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról

MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE. A 2020-ig terjed megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról látta: Olajos Péter helyettes államtitkár Bencsik János államtitkár MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE A 2020-ig terjed megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról (a 2009/28/EK

Részletesebben

Mezőgazdasági hulladékokból történő megújuló energia-termelés és felhasználás lehetőségei az agrárium területén

Mezőgazdasági hulladékokból történő megújuló energia-termelés és felhasználás lehetőségei az agrárium területén Mezőgazdasági hulladékokból történő megújuló energia-termelés és felhasználás lehetőségei az agrárium területén Szerződésszám: VKSZI/188/2008 GreenCapital-4/2008 Készült: az FVM Vidékfejlesztési, Képzési

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA NEMZETI MEGÚJULÓ ENERGIAHASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERV háttértanulmánya B kötet Végleges anyag MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS

Részletesebben