Szélenergia hasznosítás jöv je 2020 ig Wind Industry s vision for 2020

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szélenergia hasznosítás jöv je 2020 ig Wind Industry s vision for 2020"

Átírás

1 Szélenergia hasznosítás jöv je ig Wind Industry s vision for Dr. Tóth Péter Elnök, Magyar Szélenergia Társaság Wind Energy the Facts Integrating wind power in Hungary workshop Budapest, 09. június 12.

2 Tények: új EU célkit zések ra (Klíma Csomag) q % kal csökkenti az ÜHG kibocsátását q % ra növeli a megújulók részarányát q % kal csökkenti a teljes primer energiafelhasználást q10 % os arányt kell elérniük a bioüzemanyagoknak Kérdések: Hogyan valósíthatóak meg ezek a célkit zések? Miért mutatnak egészen más trendet a nemzetközi (OECD, US) prognózisok? Mennyire reálisak ezek a célkit zések? A korábbi 10 es célkit zések után ra még ambíciózusabb célok?

3 A megújuló energiák tervezett részaránya ban az EU ban [%] Ausztria Belgium Bulgária Ciprus Csehország Dánia Észtország Finnország Franciaország Németország Görögország Magyarország Írország Olaszország Lettország Litvánia Luxemburg Málta Hollandia Lengyelország Portugália Románia Szlovákia Szlovénia Spanyolország Svédország Nagy Britannia

4 Villamosenergia el rejelzések ra az EU ban 10 Tengeri szélenergia RES E energia output [TWh/év] Történeti fejl dés Jöv beli fejl dés Sz.földi szélenergia Árapály és hullám Nap h villamosenergia Fényelektromos Nagyméret vízi e. Kisméret vízi e. Geotermikus vill.e. Biohulladék Szilárd biomassza Biogáz Forrás: EC, 07 Megújulóenergia útiterv

5 Miért szél? qszén dioxid mentes energiatermelési mód Klímaváltozás elleni küzdelem része! qleggyorsabban és relatívan legkisebb befektetéssel megvalósítható er vek sorába tartoznak a széler vek qhozzájárul az energiatermelés diverzifikálásához, az energiabiztonság növeléséhez qszélenergia ipar kedvez társadalmi gazdasági hatásai: 08 ban embert foglalkoztatott direkt, vagy indirekt módon (EWEA, 09 január Wind at Work)

6 A primer energia hordozók felhasználásával okozott CO 2 kibocsátás a teljes életciklusra

7 Széler teljesítmények a világban és Európában Földön 1 791MW Európában MW Forrás: GWEC, 09 7

8 Évente beépített széler teljesítmény Európában [MW] 8

9 08 ban beépített új széler teljesítmények megoszlása Európában 9

10 Új villamos energiatermel teljesítmények az EU ban között 10

11 Az EU energia felhasználásának szerkezete 1995 ben és 08 ban

12 A szélenergiából termelt villamos energia részaránya 07 ben az EU ban Forrás: Wilkers, 09

13 Álláshelyek megoszlása az EU szélenergiaiparában Wind at Works, 09 13

14 A szélenergia hasznosítás Európában Széler vek teljesítményének növelése

15 A szélenergia hasznosítás Európában Onshore offshore széler parkok szerepe 30 ig Forrás:EWEA

16 A hazai energiapolitika alapelvei és a kapcsolódó f dokumentumok Országgy lés elfogadta a 07 id szakra szóló új energiapolitikát ( 40/08 (IV. 17. ) OGY határozat Ellátásbiztonság Importfügg ség mérséklése: energiatakarékosság, megújuló energiahordozó felhasználás Versenyképesség Költségek mérséklése: energiatakarékosság, megújuló energiahordozó felhasználás Fenntartható fejl dés Környezetvédelem: energiatakarékosság, megújuló energiahordozó felhasználás A Kormány elfogadta a Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Tervet ( 19/08 (II.23. ) Korm. hat. ) A Kormány elfogadta az új megújuló energiahordozó felhasználás növelési stratégiát (2148/08 (X.31.) Korm. hat. )

17 Megújuló energia hasznosítási célkit zés Magyarországon ra: 13% Jelenleg: 4,9% (07) teljes végs energiafogyasztásban» Villamosenergia: 3,9%» Közlekedés: 0,25%» tés f tés: 7,61%

18 Magyarország elméleti megújuló energiapotenciálja Elméleti potenciál q Aktív szoláris termikus potenciál 48,815 PJ/év q Passzív szoláris termikus potenciál 37,8 PJ/év q Szoláris termikus potenciál a mez gazdaságban 15,911 PJ/év q Szoláris fotovillamos potenciál 1749,0 PJ/év q Vízenergia potenciál 14,22 14,58 PJ/év q Szélenergia potenciál 532,8 PJ/év (Szélenergia potenciál H=75m, D=75m, E=56,85TWh (4,7PJ/év), Péves átl.=6489mw) q Biomassza energetikai potenciál 3,2 328 PJ/év q Geotermális energetikai potenciál 63,5 PJ/év q Magyarország teljes megújuló energetikai potenciálja: 2665, ,406 PJ/év E potenciál reálisan hasznosítható mértéke PJ/év (a teljes potenciál 15 % a), a hazai energiaigény mintegy % a. Forrás: MTA Energetikai Bizottság Megújuló Energia Albizottság, 06.

19 Megújuló energiaforrások Magyarországon 07(PJ/év) Potenciálisan felhasználható Jelenleg hasznosított 30 En.növény term ,6 4 0,12 7,2 5 0,54 2,02 0,7 Engedélyezett szél. kap ból Geotermia Nap Biomassza Szél Vízenergia

20 Megújuló stratégia: tervezett megújuló energiahordozó részarány ra 13% (07 ben 4,9%) 16.0% A megújuló részarány várható alakulása a halmozatlan bruttó energiafelhasználásban a BAU és POLICY forgatókönyvek alapján 14.0% 12.0% 10.0% 8.0% % 4.0% 2.0% 07:56 tény prognózis Policy ( EVHAT) Policy BAU ( EVHAT) BAU 0.0%

21 Megújuló stratégia: zöldáram tervezett részarány ra 21% (07 ben 4,3%).0% A megújuló alapú villamosenergia termelés részarányának várható alakulása a teljes villamosenergia felhasználásban 18.0% 16.0% % 12.0% 10.0% % 6.0% 4.0% 2.0% tény 07:1878 prognózis Policy (3%) Policy (1,4%) BAU (3%) BAU (1,4%) 0.0%

22 Szélsebesség eloszlás 75m en Wantuchné Dobi I. et al., 05 Wantuchné Dobi Ildikó, Konkolyné Bihari Zita, Szentimrey Tamás, Szépszó Gabriella,05: Széltérképek Magyarországról "Szélenergia Magyarországon" , Gödöll (11 16)

23 Fajlagos szélteljesítmény (W/m 2 ) 75m magasságban Magyarországon Wantuchné Dobi I. et al., 05 Országos potenciális energia 75 méteren: 4PJ/év Dr. Hunyár Mátyás MMT el adás OMSZ

24 Széler létesítési elképzelések 05 nyarán Összesen 1687 MW új széler másfél év alatt TITÁSZ; 51 DÉMÁSZ; 78 ELM ; 1 DÉDÁSZ; 126 MVM; 254 ÉMÁSZ; 223 ÉDÁSZ; 954 széler teljesít képesség, MW IV. negyedévi 06. I. 06.II. 06.III. halmozott 06.IV. Mintegy húsz befektet cég (Kft) tervei alapján (?!) 07.I.

25 A hazai szélenergetika a változó szabályozási környezetben qszigorodó szabályozási környezet: a 246/05 (XI.10.) kormányrendelet négy lépcs ssé tette a széler vek engedélyezési eljárását. El írta a Magyar Energia Hivatalnál a kiser vi összevont engedély megszerzését.

26 A 330 MW teljesítménykorlát el írása Ezt követ en rendszerirányítási problémákra hivatkozva 06 ban bevezették az ország egészére vonatkozóan a 330 MW korlátozást. 06 március 16. ig 1138 MW széler teljesítményre érkezett igénybejelentés. A felállított feltételrendszernek megfelel széler parkok esetében az igényelt teljesítmény 51 % át engedélyezte a MEH.

27 Miért csak 330 MW széler lehet 10 ig? A Magyar Energia Hivatallal egyeztetett számítás: Rendszerszinten az 5 percen belüli terheléslökések nagysága most nem haladhatja meg a 90 MW ot. Az engedélykérelmek alapján számítható maximális széler kihasználás 2174 h/a. Ebb l: τ = 2174 / 8760 = 0,248 24%. A széler vek rendelkezésre állása maximum 24% lehet. A tapasztalatok alapján a napi el rejelzés pontossága ~10%. A legnagyobb eltérés: Ebb l: (P max * 0,24) + (P max * 0,24) * 0,1 90 MW P max 340 MW Mindez természetesen er s közelítés, amely a tapasztalatok alapján rendszeres felülvizsgálatra szorul majd a jöv ben.

28 Évente beruházott széler teljesítmény Magyarországon (kw) MSZET, 09 28

29 Összesen beruházott széler teljesítmény Magyarországon ( ) MSZET, 09 29

30 Szélenergia hasznosítás térbeli helyzete MSZET, 09 30

31 Szélturbina gyártók részvétele a magyar piacon ( ) MSZET, 09 31

32 Szélenergiából termelt villamos energia (GWh) MSZET, 09 32

33 Hazai villamosenergia termelés, % Földgáz 37 % Nukleáris energia 13 % Lignit 6 % Szén 5 % Megújuló energiaforrások ebb l kb. 0,3 % szélenergia 1 % k olaj Forrás: MAVIR Zrt. 33

34 Villamosenergia termelés megújuló energiákból ,0% 5,0% 4,0% 4,5% 3,7% 3,9% 5,2% 3,0% 2,3% 2,0% 1,0% 0,8% 0,0%

35 Támogatott áru villamosenergia termelés ,00 47,58 12,00 45,00 40,00 10,76 9,66 10,91 10,00 35,00 30,00 7,45 32,27 33,55 8,00 Mrd Ft 25,00,00 15,00 10,00 5,00 0,00 6,01 5,23 17,05 18,35 13,87 13,98 13,78 11,00 8,05 5,61 0,86 0,46 0,39 0,71 0,98 0,87 0,59 6,00 4,00 2,00 0,00 Ft/kWh kapcsolt megújuló hulladék fajlagos támogatás

36 Átvett villamos energia a KÁT mérlegkörben 08 ban 08. év 2; 0% 87; 1% 70; 1% 15; 0% 19; 0% 50; 1% 158; 3% 4; 3% 4 5; 69% 1 771; 29% 1 323; 22% Kapcsolt Vegyestüzelés Szennyvízgáz Biogáz Vízer 5 MW felett Biomassza Hulladékhasznosító Megújuló Hulladéklerakóból származó gáz Vízer 5 MW alatt Széler

37 A költséges e a zöld energia Magyarországon? qegy divatos újabb szlogen: Ismertessük meg a lakosságot a megújuló energiák tényleges költségével! IGEN qkát rendszer újragondolása! Kiszámítható jogszabályi környezetet! (389/07.(XII.23.) Korm rend. 7. nak és a 109/07.(XII.23.) GKM rendelet 2. nak a törlése!) 37

38 Kifizetett KÁT támogatás 08 ban 08. év 0,6; 1% 0,4; 1% 0,2; 0% 0,2; 0% 0,5; 1% 2,4; 4% 47,6; 70% 18,4; 27% 15,1; 23% Kapcsolt Vegyestüzelés Szennyvízgáz Biogáz Széler Hulladékhasznosító Megújuló Hulladéklerakóból származó gáz Vízer 5 MW alatt Biomassza

39 A széler vi kapacitásb vítés lehet ségei és feltételei a magyar villamosenergiarendszerben (MAVIR tanulmány V október 29. ) q Nem a hálózati keresztmetszetek szabnak korlátot q MEH nek a kvótab vítési tender alapvet kritériumává kell tennie a széler ves termelés Rendszerirányító általi szabályozhatóságát q A jelenleg ellenérdekelt KÁT szabályozható termel k bevonása a rendszerszint szolgáltatások piacára. q A rendszerszinten nem szabályozható, zsinór menetrend szerint termel entitások térnyerésének visszaszorítása. q A fogyasztó oldali befolyásolás eszközének (DSM) központi alkalmazása a rendszer szabályozása érdekében. q Széler vek területileg diverzifikáltabb telepítésének támogatása q A jelenlegi rendszerterhelés és szélel rejelz becsl alkalmazások pontosságának javítása q Online széler ves termelés el rejelz rendszer megvalósítása

40 Várható széler teljesítmények ig q Az el ekben ismertetett feltételek következetes végrehajtása 10 t l lehet vé teszi akár a 9 MW os szcenárió megvalósítását, de hosszú távon lehet vé teheti a magyar VER ben a széler ves teljesítmény további lépcs kben történ növelését a rendszerállapot folyamatos nyomon követése mellett. q Tehát: Széler vek szabályozhatósága, Szélel rejelzés, energiatermelés becslés tervezés, Aggregáló központok, zöld mérlegkörök kialakítása, Szabályozási tartalékok felszabadítása, Gyors szabályozásra alkalmas csúcser vek építése. (Ajka 2X58MW Rolls Royce gázturbinás csúcser létesítése E.ON Göny kombinált ciklusú gázturbinás (CCGT) 400MW teljesítmény er létesítése 11. május.) 40

41 Lehetséges telepítési irányok? 41

42 Global Wind Day 09

43 Köszönöm megtisztel figyelmüket! 43

Beszámoló a megújuló alapú villamosenergiatermelés, valamint a kötelező átvételi rendszer 2013. évi alakulásáról

Beszámoló a megújuló alapú villamosenergiatermelés, valamint a kötelező átvételi rendszer 2013. évi alakulásáról Beszámoló a megújuló alapú villamosenergiatermelés, valamint a kötelező átvételi rendszer 2013. évi alakulásáról 2014 MEKH Megújuló alapú villamosenergia-termelés, KÁT rendszer 2013 A Magyar Energetikai

Részletesebben

06SZ. HU 2014. Jó eredményeket ért-e el a kohéziós politikához rendelt forrásokból a megújulóenergiatermeléshez. támogatás?

06SZ. HU 2014. Jó eredményeket ért-e el a kohéziós politikához rendelt forrásokból a megújulóenergiatermeléshez. támogatás? HU 2014 06SZ. Ku lönjelentés Jó eredményeket ért-e el a kohéziós politikához rendelt forrásokból a megújulóenergiatermeléshez nyújtott támogatás? EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 12, rue Alcide

Részletesebben

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Dokumentum az Európai Bizottság részére a végső energiamegtakarítást elősegítő nemzeti célkitűzésekről és intézkedésekrőla

Részletesebben

AZ EWEA ELŐSZAVA. Arthouros Zervos Elnök, Európai Szélenergia Társaság

AZ EWEA ELŐSZAVA. Arthouros Zervos Elnök, Európai Szélenergia Társaság ELŐSZÓ Hans van Steen A megújuló energiaforrások szabályozási politikájával és előmozdításával foglalkozó, Regulatory Policy and Promotion of Renewable Energy nevű egység vezetője, Energiaügyi és Közlekedési

Részletesebben

A HAZAI VÉGSŐ ENERGIA-FELHASZNÁLÁS ÉS A VILLAMOSENERGIA-ÁR PROGNÓZISÁNAK ELKÉSZÍTÉSE 2020-IG

A HAZAI VÉGSŐ ENERGIA-FELHASZNÁLÁS ÉS A VILLAMOSENERGIA-ÁR PROGNÓZISÁNAK ELKÉSZÍTÉSE 2020-IG A HAZAI VÉGSŐ ENERGIA-FELHASZNÁLÁS ÉS A VILLAMOSENERGIA-ÁR PROGNÓZISÁNAK ELKÉSZÍTÉSE 2020-IG Budapest 2009. november 1 Készült: a Magyar Energia Hivatal megrendelésére Készítette: Energiakutató Intézet

Részletesebben

A fenntartható energiagazdálkodás felé vezető út Erre van előre! Vision 2040 Hungary 2.0

A fenntartható energiagazdálkodás felé vezető út Erre van előre! Vision 2040 Hungary 2.0 A fenntartható energiagazdálkodás felé vezető út Erre van előre! Vision 2040 Hungary 2.0 dr. Munkácsy Béla (szerk.) ELTE TTK, Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék Környezeti Nevelési Hálózat Országos Egyesület

Részletesebben

Sikeres új esztendôt kívánunk!

Sikeres új esztendôt kívánunk! A magyar elektrotechnikai egyesület hivatalos lapja Alapítva: 1908 OVIT_HIRDETES_Elektrotechnika_A4:Layout 1 12/16/09 11:06 AM Page 1 Sikeres új esztendôt kívánunk! A szélenergia-termelés támogatása Csúcson

Részletesebben

AZ ENERGIAPOLITIKA MEGVÁLASZTÁSÁNAK KÖRNYEZETBIZTONSÁGI SZEMPONTJAI A VILLAMOSENERGIA TERMELÉS VONATKOZÁSÁBAN

AZ ENERGIAPOLITIKA MEGVÁLASZTÁSÁNAK KÖRNYEZETBIZTONSÁGI SZEMPONTJAI A VILLAMOSENERGIA TERMELÉS VONATKOZÁSÁBAN V. Évfolyam 2. szám - 2010. június Körmendi Krisztina krisztina.kormendi@gmail.com Solymosi József solymosi.jozsef@zmne.hu AZ ENERGIAPOLITIKA MEGVÁLASZTÁSÁNAK KÖRNYEZETBIZTONSÁGI SZEMPONTJAI A VILLAMOSENERGIA

Részletesebben

MAGYARORSZÁGNAK NINCS SZÜKSÉGE A PAKSI ATOMERŐMŰRE

MAGYARORSZÁGNAK NINCS SZÜKSÉGE A PAKSI ATOMERŐMŰRE MAGYARORSZÁGNAK NINCS SZÜKSÉGE A PAKSI ATOMERŐMŰRE Rövid összefoglaló az atomerőmű kiváltásának módjáról 2007 Magyarországnak nincs szüksége a Paksi Atomerőműre 2 MAGYARORSZÁGNAK NINCS SZÜKSÉGE A PAKSI

Részletesebben

A bıvítés és az Európai Unió energiapolitikája

A bıvítés és az Európai Unió energiapolitikája Európai Bizottság Energiaügyi és Közlekedési Fıigazgatóság A bıvítés és az Európai Unió energiapolitikája Az új Tagországok várható nehézségei és haszna az energiaszektorban 1. Elıszó Ha a közlekedési

Részletesebben

MAGYARORSZÁGNAK NINCS SZÜKSÉGE A PAKSI ATOMERŐMŰRE

MAGYARORSZÁGNAK NINCS SZÜKSÉGE A PAKSI ATOMERŐMŰRE MAGYARORSZÁGNAK NINCS SZÜKSÉGE A PAKSI ATOMERŐMŰRE Rövid összefoglaló az atomerőmű kiváltásának módjáról 2007. október 10. 2 oldal Energia Klub memorandum no. 3. 2007. október 10. MAGYARORSZÁGNAK NINCS

Részletesebben

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK FOGLALKOZTATÁSI HATÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA MAGYARORSZÁGON Negyedik, átdolgozott változat

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK FOGLALKOZTATÁSI HATÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA MAGYARORSZÁGON Negyedik, átdolgozott változat A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK FOGLALKOZTATÁSI HATÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA MAGYARORSZÁGON Negyedik, átdolgozott változat Készítette: Kohlheb Norbert Pataki György Porteleki Anna Szabó Barbara ESSRG Kft. Budapest,

Részletesebben

(TERVEZET) TOP 3 Alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságokra való áttérés, kiemelten a városi területeken

(TERVEZET) TOP 3 Alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságokra való áttérés, kiemelten a városi területeken 1 TOP - 3.2 ENERGIAHATÉKONYSÁG ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁS HASZNÁLAT FOKOZÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL C. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ (TERVEZET) Prioritási tengely: Egyedi célkitűzés: Intézkedés: Konstrukció kód:

Részletesebben

HU 2014. Az uniós intézmények és szervek hogyan számítják ki, csökkentik és ellentételezik u vegházhatásúgáz kibocsátásaikat?

HU 2014. Az uniós intézmények és szervek hogyan számítják ki, csökkentik és ellentételezik u vegházhatásúgáz kibocsátásaikat? HU 2014 14 SZ. Ku lönjelentés Az uniós intézmények és szervek hogyan számítják ki, csökkentik és ellentételezik u vegházhatásúgáz kibocsátásaikat? EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 12, rue Alcide

Részletesebben

Erre van előre! Egy fenntartható energiarendszer keretei Magyarországon. Vision 2040 Hungary 1.2. Környezeti Nevelési Hálózat Országos Egyesület

Erre van előre! Egy fenntartható energiarendszer keretei Magyarországon. Vision 2040 Hungary 1.2. Környezeti Nevelési Hálózat Országos Egyesület Erre van előre! Egy fenntartható energiarendszer keretei Magyarországon Vision 2040 Hungary 1.2 Környezeti Nevelési Hálózat Országos Egyesület 2011 dr. Munkácsy Béla (szerk.) Erre van előre! Egy fenntartható

Részletesebben

OECD Környezetpolitikai Teljesítményértékelések MAGYARORSZÁG

OECD Környezetpolitikai Teljesítményértékelések MAGYARORSZÁG OECD Környezetpolitikai Teljesítményértékelések MAGYARORSZÁG GAZDASÁGI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERVEZET Az OECD olyan egyedülálló fórum, ahol 30 demokratikus kormány egymással együttműködve tevékenykedik

Részletesebben

Merre tart az elektromos autók piaca?

Merre tart az elektromos autók piaca? www.pwc.com/hu Merre tart az elektromos autók piaca? A plug-in elektromos hibrid és a tisztán elektromos gépjárművek jövője Magyarországon 1. Összefoglaló Tartalom 1.1. A tanulmány célja és fókusza 1.

Részletesebben

M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. 2 0 0 4 É v e s j e l e n t é s

M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. 2 0 0 4 É v e s j e l e n t é s 2004 M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. Éves jelentés É V E S J E L E N T É S 2 0 0 4 Az MVM Rt. összefoglalója a 2004. év tevékenységeirõl Tartalom Az MVM Rt. gazdálkodási mutatói Vezérigazgatói

Részletesebben

AZ ENERGIABIZTONSÁG MINT RENDSZER ENERGY SECURITY IN SYSTEM APPROACH Katona Tamás János 1. ENERGIABIZTONSÁG MINT RENDSZER

AZ ENERGIABIZTONSÁG MINT RENDSZER ENERGY SECURITY IN SYSTEM APPROACH Katona Tamás János 1. ENERGIABIZTONSÁG MINT RENDSZER AZ ENERGIABIZTONSÁG MINT RENDSZER ENERGY SECURITY IN SYSTEM APPROACH Katona Tamás János MTA doktora, Pécsi Tudományegyetem, MVM Paksi Atomerőmű Zrt., katonat@npp.hu Kivonat: A cikkben az energiabiztonságot

Részletesebben

Oktatási anyag a KKV-k számára

Oktatási anyag a KKV-k számára Oktatási anyag a KKV-k számára The sole responsibility for the content of this presentation lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EASME nor

Részletesebben

Új atomerőművi blokkok létesítése Pakson

Új atomerőművi blokkok létesítése Pakson Új atomerőművi blokkok létesítése Pakson Tájékoztató az aktuális helyzetről Miért van szükség az új atomerőművi blokkokra? Az ipar és a lakosság áramigénye az előrejelzések szerint enyhén, de folyamatosan

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Magyar Energia Hivatal. 2002. évi tevékenységérôl. Budapest, 2003 május hó

TÁJÉKOZTATÓ. a Magyar Energia Hivatal. 2002. évi tevékenységérôl. Budapest, 2003 május hó TÁJÉKOZTATÓ a Magyar Energia Hivatal 2002. évi tevékenységérôl Budapest, 2003 május hó Kiadja: Magyar Energia Hivatal 1081 Budapest Köztársaság tér 7. Telefon: 459-7777 www.eh.gov.hu Felelõs kiadó: dr.

Részletesebben

MVM Hírlevél III. évfolyam, 2014. december 15. Tartalomjegyzék

MVM Hírlevél III. évfolyam, 2014. december 15. Tartalomjegyzék 1 MVM Hírlevél III. évfolyam, 2014. december 15. Tartalomjegyzék Hírek az MVM-ről A régió ellátásbiztonságát növelik az MVM Csoport új energetikai beruházásai 2-3 Szlovák elemző: jók az MVM esélyei a szlovák

Részletesebben

Villamos energiatermelés nap - és szélenergiával

Villamos energiatermelés nap - és szélenergiával Villamos energiatermelés nap - és szélenergiával Szemlélet és technológiai-alap formáló TANANYAG Magyarország- Szlovákia a Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében Megújuló Szakképzés-

Részletesebben

21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet. a leveg védelmével kapcsolatos egyes szabályokról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya

21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet. a leveg védelmével kapcsolatos egyes szabályokról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya A jogszabály mai napon hatályos állapota 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet a leveg védelmével kapcsolatos egyes szabályokról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.

Részletesebben

I. A 2030-IG TARTÓ IDŐSZAKRA VOATKOZÓ ÉGHAJLAT- ÉS EERGIAPOLITIKAI KERET

I. A 2030-IG TARTÓ IDŐSZAKRA VOATKOZÓ ÉGHAJLAT- ÉS EERGIAPOLITIKAI KERET Európai Tanács Brüsszel, 2014. október 23. (OR. en) SN 79/14 FELJEGYZÉS Tárgy: Európai Tanács (2014. október 23 24.) Következtetések a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó éghajlat- és energiapolitikai keret

Részletesebben

Az új épületenergetikai direktíva (EPBD) bevezetésének jelenlegi helyzete

Az új épületenergetikai direktíva (EPBD) bevezetésének jelenlegi helyzete Az új épületenergetikai direktíva (EPBD) bevezetésének jelenlegi helyzete Dr. MAGYAR ZOLTÁN Építéstudományi Egyesület Pécsi Tudományegyetem PMMK 38. Nemzetközi Gázkonferencia és Szakkiállítás Siófok, 2005.

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÁLLAM(KÖZ)IGAZGATÁSI ALAPISMERETEK

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÁLLAM(KÖZ)IGAZGATÁSI ALAPISMERETEK KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÁLLAM(KÖZ)IGAZGATÁSI ALAPISMERETEK Szerkesztette: Técs y István, GEO-SIVO Kft. A fejezetek szerz i és szerz i: 1. fejezet: Técs y István 2. fejezet: Técs y István 3. fejezet:

Részletesebben

VILÁGVÁROS VAGY VILÁGFALU. -avagy fenntartható építés és településfejlesztés Budapesten és az agglomerációban

VILÁGVÁROS VAGY VILÁGFALU. -avagy fenntartható építés és településfejlesztés Budapesten és az agglomerációban VILÁGVÁROS VAGY VILÁGFALU -avagy fenntartható építés és településfejlesztés Budapesten és az agglomerációban ÉPÍTÉSZ SZEMINÁRIUM 2004 Megjelent a Phare Access (2001 HU 0104-03-01-0017) támogatásával Program

Részletesebben

Egészséges Magyarország 2014-2020

Egészséges Magyarország 2014-2020 Egészséges Magyarország 2014-2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia NEM VÉGLEGES, TERVEZÉSI VÁLTOZAT! Budapest, 2014. december Készítette az Emberi Erőforrások Minisztériumának Egészségügyért Felelős Államtitkársága

Részletesebben