Jelentés az Európai Bizottság részéremagyarország indikatív nemzeti energiahatékonysági célkitűzéséről a évre vonatkozóan

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jelentés az Európai Bizottság részéremagyarország indikatív nemzeti energiahatékonysági célkitűzéséről a 2020. évre vonatkozóan"

Átírás

1 Jelentés az Európai Bizottság részéremagyarország indikatív nemzeti energiahatékonysági célkitűzéséről a évre vonatkozóan I. Bevezetés E dokumentum célja az Európai Parlament és a Tanács 2012/27/EU Irányelve (a továbbiakban: Irányelv) 3. cikke és 24. cikke szerinti bejelentés Magyarország nemzeti energiahatékonysági célkitűzéséről, a évre vonatkozóan. Tekintettel arra, hogy Magyarország - a Kormány és az Európai Bizottság által elfogadott - korábbi energetikai dokumentumai a primerenergia-felhasználásban határozzák meg hazánk energetikai célkitűzéseit, élve az Irányelv által felkínált lehetőséggel, jelen célkitűzés is a primerenergiafelhasználáson alapszik. A dokumentum a primerenergia-felhasználás mellett a végsöenergia-fogyasztás abszolút szintjében meghatározott indikatív célkitűzést is tartalmazza, valamint magyarázatot ad arra, hogy milyen módon, mely adatok felhasználásával került ezen érték kiszámításra. A célkitűzés megállapításánál Magyarország figyelembe vette: a) az Unió évi energiafogyasztása nem haladhatja meg az Mtoe primerenergiát vagy az Mtoe végső energiát; b) az Irányelvben előírt intézkedéseket; c) a 2006/32/EK irányelv 4. cikkének (1) bekezdése alapján elfogadott nemzeti energiamegtakarítási célkitűzéseket; d) az egyéb olyan intézkedéseket, amelyek Magyarországon az energiahatékonyságot célozzák. II. Magyarország energiafelhasználási előrejelzései Magyarország energetikai stratégiai dokumentumai különböző energiafelhasználási pályákkal számolnak, amelyek mindegyike primerenergia felhasználáson alapszik. Az egyes előrejelzések a GDP feltételezett növekedése függvényében prognosztizálják a évi ölbe tett kéz forgatókönyv" (a továbbiakban: BAU) szerinti energiafelhasználást. 1- A II. NEhCsT 1 a GDP 1%-os növekedéséhez 0,3%-os teljes energiahordozó fogyasztásnövekedést prognosztizál, így 1255 Ρ J/év primerenergia-felhasználást jelez 2020-ra. 2 Az NCsT 2 az előzőekhez hasonló módon számítva, 2020-ra szintén 1255 Ρ J/év primer energiahordozó felhasználást feltételezett a BAU pálya szerint. Megjegyzendő, hogy átalakítási, átszámítási veszteségek nélkül ez az érték 1012 PJ/év -re tehető, 'Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cseiekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra. Magyarország Megújuló Energia Has2nosítási Cselekvési Terve ; 29. o, 1

2 3. Az eddigi dokumentumoknál frissebb Enereiastratégia as BAU előrejelzése 1349 PJ. Az energiaátalakítási veszteségekkel korrigált érték 1054 PJ, ami csupán minimális szinttel magasabb az NCsT és a NeHCsT II értékeknél, 4. Az EU-bizottság által mértékadónak elfogadott Primes modell 2007, évi bázison számított BAU pályája 4 a hazai dokumentumokhoz hasonló nagyságrendű, 1263 PJ primerenergia felhasználással számol 2020-ban (átalakítási veszteségek nélkül értelmezendő, így szintén az előzőekhez közeli érték). Megjegyzendő, hogy a Primes februári számításának tervezete 5, figyelembe véve a már elfogadott intézkedéseket, 1072 PJ primerenergia fogyasztást, míg a referencia forgatókönyve, amely elméletben az Irányelv hatásaival is számol, 1070 PJ feltételez, A csekély kimutatott különbség miatt vélhetően valamely érték korrekcióra szorul, amely várhatóan a számítások véglegesítése során meg is fog történni. A továbbiakban tehát a Primes eredményeket csak tájékoztatási célból közöljük, az nem képezi alapját a célkitűzésnek. Látható tehát, hogy a hazai előrejelzések a BAU pálya tekintetében csekély különbségű, PJ körüli primerenergia felhasználást vetítenek előre 2020-ra. III.Magyarország referencia előrejelzései 2020-ra A fenti dokumentumok mentén haladva, az energiahatékonysági célkitűzéseket magában foglaló előrejelzések a következőképpen foglalhatóak össze: 1. A II. NEhCsT a BAU pályához képest PJ/év, az ESD Irányelv 6 alá nem tartozó körrel együtt évi PJ/év primerenergia megtakarítást prognosztizál 2020-ra. A NEhCsT alapján a évi várható primerenergia-felhasználás az PJ sávban valószínűsíthető, 2. Az NCsT a évi energiaigény-értékekre két pályát vázol fel: a referencia forgatókönyv 1175 PJ, a kiegészítő energiahatékonysági intézkedéseken alapuló forgatókönyv 1130 P J értéket mutat. Az átalakítási, átszámítási veszteségek nélküli értékek rendre 947 PJ és 911 PJfogyasztást feltételeznek. Ezen értékek az anyagjellegű és nem energetikai energiahordozó-felhasználás átlagos ( évek alapján számítva) 88 PJ/év értékével csökkentve a referencia forgatókönyv szerint 859 PJ, a kiegészítő intézkedéseken alapuló forgatókönyv szerint 823 PJ/év bruttó végső energiafelhasználási értéket mutatnak. 3 Nemzeti Energiastratégia A számítás a dokumentum mellékletét képezi 5 A számítás a dokumentum mellékletét képezi 6 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS 2006/32/EK IRÁNYELVE (2006. április 5.) az energiavégfelhasználás hatékonyságáról és az energetikai szolgáltatásokról, valamint a 93/76/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről. A lakosság, közintézmények, termelői szektor (ipari, mezőgazdasági, KKV), közlekedési és szállítási ágazat körében fogalmaz meg intézkedéseket. 2

3 3, Az Energiastratégia az NCsT-hez hasonlóan két pályájával számol a BAU-hoz képest, közös erőfeszítés forgatókönyvet, vagy zöld forgatókönyvet feltételezve. Előbbi esetén 1113 PJ/év, míg utóbbinál 1059 PJ/év a várható primerenergia felhasználás 2020-ban. A BAU pályához képest elérendő megtakarítások az L táblázat adatai szerint prognosztizálhatóak (a hűtés-fütés-hmv sor tartalmazza az épületenergetikai program hatását): 1. táblázat: A BAU-pályához képest várható energiamegtakarítások 2020-ban, az Energiastratégia alapján A BAU-pályához képest várható Közös Zöld energiamegtakarítások 2020-ban* erőfeszítés, PJ forgatókönyv, PJ Hütés-fűtés-hmv Lakossági és tercier B4 99 Feldolgozó ipar Közlekedés Villamosenergia felhasználás Végső energia felhasználás Energiaátalakítási veszteség Primerenergia felhasználás * kerekített értékek 4. A Primes modell referencia forgatókönyv szerint Magyarország évi primerenergia felhasználása 1070 PJ, a év eleji számítások szerint. A modell legfrissebb számítása az Irányelv intézkedéseinek figyelembe vételével készült, a időszakra csupán évi 0,9 %- körüli GDP növekedéssel, és a GDP növekedésével párhuzamosan, csökkenő ütemű energiaintenzitás alapján. A referencia forgatókönyvek összegzése a 2. táblázatban látható. A évi referencia pálya előrejelzések a különböző forgatókönyvek feltételezésével, az PJ sávba helyezik a primerenergia felhasználást. 2. táblázat: A Magyarország energetikai stratégiáiban foglalt, 2020-ra várható energiafelhasználási adatok 2020 BAU (PJ) 2020 Referencia I. (PJ) 2020 Referencia II.(PJ) Várható megtakarítás I. (PJ) Várható megtakarítás II. (PJ) NeHCsT II NCsT Energiastratégia

4 A évi szektorai is fogyasztási adatok alapján (3. táblázat) az Irányelv közvetlen hatásátjelző, a végfelhasználóknál elérendő évi 1,5%-os energiamegtakarítási cél hatása 2020-ra összesített értéken 50 PJ körüli nagyságrendre becsülhető (a közlekedést nem számítva). Az Energiastratégia egy ennél magasabb ambíciószinten, jelentős épületenergetikai programot feltételezve a lakossági és tercier körben PJ megtakarítást, összességében pedig PJ primerenergia megtakarítást prognosztizál. Az Irányelv többi intézkedésének hatására csupán becsléssel lehetne élni, mivel a központi kormányzatra vonatkozó épületállomány és a kapcsolt energia és távfűtési potenciál felmérése még folyamatba van. Mindenesetre feltételezhető, hogy a NeHCsTII.- ben jelzett P J értékű primerenergia megtakarítás az Irányelvben foglalt intézkedések végrehajtásával nagy valószínűséggel elérhető lesz. 3. táblázat: Magyarország évi energiafelhasználási adatai, az Irányelv XIV. melléklete 1. Rész alapján. Forrás: Magyar Energia Hivatal, március Megnevezés Mértéke 2011.év Megjegyzés gység i. primerenergia-felhasználás; PJ ii. teljes végsőenergiafogyasztás; PJ 762 iii. az ágazatonkénti végsőenergia-fogyasztás: ipar, PJ 112 közlekedés (megosztva a személyszállítás és a teherszállítás között, ha rendelkezésre áll), PJ 169 háztartások, PJ 231 szolgáltatások; PJ 132 iv. a szektoronkénti bruttó hozzáadott érték: ipar, MFt szolgáltatások; MFt v. az egy háztartásra jutó felhasználható jövedelem; Mrd Ft vi. a bruttó hazai termék (GDP); Mrd Ft vii. a hőtermelésből származó villamosenergia-termelés; GWh bruttó hazai termék értéke, folyó áron éghetőek és atomerőművi (utóbbinál is hőtermlés történik, csak nukleáris energiahordozóból) 4

5 viii. a villamos energia és hőenergia kapcsolt termeléséből származó villamosenergiatermelés; ix. a hőenergia-termelésből származó hőtermelés; x. a villamos energia és a hőenergia kapcsolt termeléséből származó hőtermelés, beleértve az ipari hulladékhőt is; xi. a hőtermelés során felhasznált tüzelőanyag; xii. utaskilométer (pkm), ha rendelkezésre áll; GWh 7411 PJ 19 PJ PJ M pkm kapcsolt termelés nélkül, az összes hőtermelés és a villamosenergia termelésre előállított hő (gőz) nélkül összes termelés 49 PJ 30 kapcsoltan termelt hőenergia 22 kapcsolt termelés nélkül helyközi xiii. tonnakilométer (tkm), ha rendelkezésre áll; M tkm xiv. megtett kilométerek összesen (pkm + tkm), ha xii., és xiii. nem áll rendelkezésre; xv. népesség. fő évre számolt átlag 5

6 Magyarország indikatív nemzeti energiahatékonysági célkitűzése Figyelembe véve az Irányelv intézkedéseinek várható hatásait is, Magyarország a legfrissebb, az Országgyűlés által jóváhagyott Energiastratégia közös erőfeszítés forgatókönyve alapján (4. táblázat) a évi primerenergia felhasználás elérendő értékeként 1113 Ρ J-t határoz meg. Á közös erőfeszítés forgatókönyv a BAU pályához képest 236 PJ megtakarítást jelent. Ezzel összhangban a bruttó végső energiafelhasználás (a primerenergia felhasználás és az átalakítási, átszámítási, hálózati veszteségek, valamint anyagjellegű és nem energetikai felhasználás különbözete) évi értéke várhatóan 760 PJ/év értékű lesz. Megjegyzendő, hogy az NCsT kiegészítő energiahatékonysági intézkedéseken alapuló forgatókönyve egy kevésbé ambiciózus, 823 PJ/év bruttó végső energiafelhasználási értékkel kalkulált. 4. táblázat; Primerenergia felhasználás forgatókönyvek. Forrás: Energiastratégia 2008* A Β c A Β C Fűtés, hűtés, HMV Energiaszektor Mezőgazdaság Lakossági és tercier szektora Feldolgozó ipar" Közlekedés Villamosenergiafelhasználás Végső energiafelhasználás Anyagjellegű és nem energetikai felhasználás Energiaátalakítási veszteség Hálózati veszteség (szállítást és elosztási) Primerenergiafelhasználás A - Ölbe tett kéz forgatókönyv Β - Közös erőfeszítés forgatókönyv C - Zöld forgatókönyv a Háztartások, valamint szolgáltatások és közintézmények. b Ipari célú felhasználás és ipari technológia. 6

7 *А 200В. évi adatok forrása: Energiagazdálkodási Statisztikai Évkönyv 2008, (energiaközpont) 7

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Dokumentum az Európai Bizottság részére a végső energiamegtakarítást elősegítő nemzeti célkitűzésekről és intézkedésekrőla

Részletesebben

MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE. A 2020-ig terjedő megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról

MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE. A 2020-ig terjedő megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE A 2020-ig terjedő megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról (a 2009/28/EK irányelv 4. cikk (3) bekezdésében előírt adatszolgáltatás)

Részletesebben

MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE. A 2020-ig terjed megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról

MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE. A 2020-ig terjed megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról látta: Olajos Péter helyettes államtitkár Bencsik János államtitkár MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE A 2020-ig terjed megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról (a 2009/28/EK

Részletesebben

MAGYARORSZÁG NEMZETI ENERGIAHATÉKONYSÁGI CSELEKVÉSI TERVE

MAGYARORSZÁG NEMZETI ENERGIAHATÉKONYSÁGI CSELEKVÉSI TERVE MAGYARORSZÁG NEMZETI ENERGIAHATÉKONYSÁGI CSELEKVÉSI TERVE (az energiahatékonyság javításának 2020-ig szóló stratégiai alapelvei, Magyarország 2016-ig szóló nemzeti energiahatékonysági cselekvési terve

Részletesebben

ÉPÍTÉSI ÉS KERESKEDELMI amerikai magyar Kft. 1126 BUDAPEST, Istenhegyi út 9/d. HUNGARY Tel: 355-4614 Fax: 212-9626 email: unkedit@actel.

ÉPÍTÉSI ÉS KERESKEDELMI amerikai magyar Kft. 1126 BUDAPEST, Istenhegyi út 9/d. HUNGARY Tel: 355-4614 Fax: 212-9626 email: unkedit@actel. ÉPÍTÉSI ÉS KERESKEDELMI amerikai magyar Kft. 1126 BUDAPEST, Istenhegyi út 9/d. HUNGARY Tel: 355-4614 Fax: 212-9626 email: unkedit@actel.hu NEMZETI MEGÚJULÓ ENERGIAHASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERV háttértanulmánya

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA NEMZETI MEGÚJULÓ ENERGIAHASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERV háttértanulmánya B kötet Végleges anyag MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS

Részletesebben

Beszámoló a megújuló alapú villamosenergiatermelés, valamint a kötelező átvételi rendszer 2013. évi alakulásáról

Beszámoló a megújuló alapú villamosenergiatermelés, valamint a kötelező átvételi rendszer 2013. évi alakulásáról Beszámoló a megújuló alapú villamosenergiatermelés, valamint a kötelező átvételi rendszer 2013. évi alakulásáról 2014 MEKH Megújuló alapú villamosenergia-termelés, KÁT rendszer 2013 A Magyar Energetikai

Részletesebben

MAGYARORSZÁGNAK NINCS SZÜKSÉGE A PAKSI ATOMERŐMŰRE

MAGYARORSZÁGNAK NINCS SZÜKSÉGE A PAKSI ATOMERŐMŰRE MAGYARORSZÁGNAK NINCS SZÜKSÉGE A PAKSI ATOMERŐMŰRE Rövid összefoglaló az atomerőmű kiváltásának módjáról 2007 Magyarországnak nincs szüksége a Paksi Atomerőműre 2 MAGYARORSZÁGNAK NINCS SZÜKSÉGE A PAKSI

Részletesebben

MAGYARORSZÁGNAK NINCS SZÜKSÉGE A PAKSI ATOMERŐMŰRE

MAGYARORSZÁGNAK NINCS SZÜKSÉGE A PAKSI ATOMERŐMŰRE MAGYARORSZÁGNAK NINCS SZÜKSÉGE A PAKSI ATOMERŐMŰRE Rövid összefoglaló az atomerőmű kiváltásának módjáról 2007. október 10. 2 oldal Energia Klub memorandum no. 3. 2007. október 10. MAGYARORSZÁGNAK NINCS

Részletesebben

A HAZAI VÉGSŐ ENERGIA-FELHASZNÁLÁS ÉS A VILLAMOSENERGIA-ÁR PROGNÓZISÁNAK ELKÉSZÍTÉSE 2020-IG

A HAZAI VÉGSŐ ENERGIA-FELHASZNÁLÁS ÉS A VILLAMOSENERGIA-ÁR PROGNÓZISÁNAK ELKÉSZÍTÉSE 2020-IG A HAZAI VÉGSŐ ENERGIA-FELHASZNÁLÁS ÉS A VILLAMOSENERGIA-ÁR PROGNÓZISÁNAK ELKÉSZÍTÉSE 2020-IG Budapest 2009. november 1 Készült: a Magyar Energia Hivatal megrendelésére Készítette: Energiakutató Intézet

Részletesebben

Magyarországi fenntartható energiastratégia

Magyarországi fenntartható energiastratégia Magyarországi fenntartható energiastratégia (Tanulmány) Energia Klub 2006. május Szerzők: Ámon Ada, Kardos Péter, Kazai Zsolt, Perger András, Tóth Nelli A szerzők köszönetet mondanak az Energia Klub többi

Részletesebben

1 Problémafelvetés. 2 Fenntartható építés

1 Problémafelvetés. 2 Fenntartható építés Medgyasszay Péter: Fenntartható ház? Természetesen! avagy hogyan határozható meg Magyarországon a fenntartható ház kritériumrendszere, fenntarthatók-e a passzívházak? 1 Problémafelvetés Tényként kezelhetjük,

Részletesebben

GONDOLATOK MAGYARORSZÁG ENERGIABIZTONSÁGÁRÓL

GONDOLATOK MAGYARORSZÁG ENERGIABIZTONSÁGÁRÓL IV. Évfolyam 4. szám - 2009. december Kozma Tibor kozmatibor@yahoo.com GONDOLATOK MAGYARORSZÁG ENERGIABIZTONSÁGÁRÓL Absztrakt A felhasználók számára biztosított energia értéke és a mindennapok során betöltött

Részletesebben

Beszámoló a megújuló alapú villamosenergia-termelés, valamint a kötelező átvételi rendszer 2012. évi alakulásáról

Beszámoló a megújuló alapú villamosenergia-termelés, valamint a kötelező átvételi rendszer 2012. évi alakulásáról Beszámoló a megújuló alapú villamosenergia-termelés, valamint a kötelező átvételi rendszer 212. évi alakulásáról Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 213. Tartalomjegyzék Ábra-és táblázatjegyzék...

Részletesebben

A fenntartható energiagazdálkodás felé vezető út Erre van előre! Vision 2040 Hungary 2.0

A fenntartható energiagazdálkodás felé vezető út Erre van előre! Vision 2040 Hungary 2.0 A fenntartható energiagazdálkodás felé vezető út Erre van előre! Vision 2040 Hungary 2.0 dr. Munkácsy Béla (szerk.) ELTE TTK, Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék Környezeti Nevelési Hálózat Országos Egyesület

Részletesebben

HU 2014. Az uniós intézmények és szervek hogyan számítják ki, csökkentik és ellentételezik u vegházhatásúgáz kibocsátásaikat?

HU 2014. Az uniós intézmények és szervek hogyan számítják ki, csökkentik és ellentételezik u vegházhatásúgáz kibocsátásaikat? HU 2014 14 SZ. Ku lönjelentés Az uniós intézmények és szervek hogyan számítják ki, csökkentik és ellentételezik u vegházhatásúgáz kibocsátásaikat? EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 12, rue Alcide

Részletesebben

Hatékonyabb lakások - Makrogazdasági hatások

Hatékonyabb lakások - Makrogazdasági hatások HATÉKONYABB LAKÁSOK - MAKROGAZDASÁGI HATÁSOK A lakossági energiahatékonysági beruházások állami támogatásának makrogazdasági hatáselemzése ÁKM segítségével 2011. november Hatékonyabb lakások - Makrogazdasági

Részletesebben

(TERVEZET) TOP 3 Alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságokra való áttérés, kiemelten a városi területeken

(TERVEZET) TOP 3 Alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságokra való áttérés, kiemelten a városi területeken 1 TOP - 3.2 ENERGIAHATÉKONYSÁG ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁS HASZNÁLAT FOKOZÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL C. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ (TERVEZET) Prioritási tengely: Egyedi célkitűzés: Intézkedés: Konstrukció kód:

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Gyulai Iván A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Magyarország helyzete a fenntarthatóság szempontjából Tananyag döntéshozók számára V. rész Tartalomjegyzék Gyulai Iván: A Fenntartható Fejlődés Magyarország helyzete

Részletesebben

A megújuló energiaforrások szerepe és hatásai a hazai agrárgazdaságban

A megújuló energiaforrások szerepe és hatásai a hazai agrárgazdaságban 575 A megújuló energiaforrások szerepe és hatásai a hazai agrárgazdaságban MAGDA RÓBERT Kulcsszavak: energiafüggőség, megújuló energiahordozók, biomassza, foglalkoztatás. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK,

Részletesebben

VÉLEMÉNY. a 2015. évi költségvetésről Vélemény Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslatról ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

VÉLEMÉNY. a 2015. évi költségvetésről Vélemény Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslatról ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK VÉLEMÉNY a 2015. évi költségvetésről Vélemény Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslatról 14221 T /1794/11 2014. november Állami Számvevőszél< Iktatószám:

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOI: 10.14750/ME.2013.035 MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SEBESTYÉNNÉ SZÉP TEKLA AZ ENERGIA GAZDASÁGI SZEREPÉNEK VIZSGÁLATA KELET-KÖZÉP-EURÓPÁBAN, 1990 ÉS 2009 KÖZÖTT Doktori (PhD) értekezés Témavezető:

Részletesebben

06SZ. HU 2014. Jó eredményeket ért-e el a kohéziós politikához rendelt forrásokból a megújulóenergiatermeléshez. támogatás?

06SZ. HU 2014. Jó eredményeket ért-e el a kohéziós politikához rendelt forrásokból a megújulóenergiatermeléshez. támogatás? HU 2014 06SZ. Ku lönjelentés Jó eredményeket ért-e el a kohéziós politikához rendelt forrásokból a megújulóenergiatermeléshez nyújtott támogatás? EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 12, rue Alcide

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2015. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA

MAGYARORSZÁG 2015. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG 2015. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA 2015. április 1 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 Rövidítésjegyzék... 3 I. Bevezető... 5 II. Középtávú makrogazdasági kitekintés...

Részletesebben

A turizmus makrogazdasági. szerepe

A turizmus makrogazdasági. szerepe GKI GAZDASÁGKUTATÓ Rt. A turizmus makrogazdasági szerepe Készült a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, a Magyar Szállodaszövetség, a Magyar Utazásszervezők és Utazásközvetítők Szövetsége, a Vendéglátó

Részletesebben

J/8112. számú. jelentés

J/8112. számú. jelentés MAGYARORSZÁG KORMÁNYA J/8112. számú jelentés a kis- és középvállalkozások 2009-2010. évi helyzetéről, gazdálkodási feltételrendszeréről, a vállalkozásfejlesztés érdekében megtett intézkedésekről, valamint

Részletesebben

A PAKS II BERUHÁZÁS KÖLTSÉGVETÉS- POLITIKAI KÖVETKEZMÉNYEI

A PAKS II BERUHÁZÁS KÖLTSÉGVETÉS- POLITIKAI KÖVETKEZMÉNYEI 2014. szeptember A PAKS II BERUHÁZÁS KÖLTSÉGVETÉS- POLITIKAI KÖVETKEZMÉNYEI készítette: Romhányi Balázs A PAKS II BERUHÁZÁS KÖLTSÉGVETÉS-POLITIKAI KÖVETKEZMÉNYEI Szerző: Romhányi Balázs Szerkesztő: Perger

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Magyar Energia Hivatal. 2002. évi tevékenységérôl. Budapest, 2003 május hó

TÁJÉKOZTATÓ. a Magyar Energia Hivatal. 2002. évi tevékenységérôl. Budapest, 2003 május hó TÁJÉKOZTATÓ a Magyar Energia Hivatal 2002. évi tevékenységérôl Budapest, 2003 május hó Kiadja: Magyar Energia Hivatal 1081 Budapest Köztársaság tér 7. Telefon: 459-7777 www.eh.gov.hu Felelõs kiadó: dr.

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája (2007 2013)

Részletesebben

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT MINISZTERELNÖKSÉG KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT az Európai Unió 2014 tavaszán elfogadott közbeszerzési tárgyú új irányelveinek hazai jogba történő átültetésére és új közbeszerzési törvény elfogadására 2014.

Részletesebben