csináltunk vevœink legnagyobb megelégedésére.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "csináltunk vevœink legnagyobb megelégedésére."

Átírás

1 Thonauer illustriert ElŒszó Ing. Walter Altrichter a Thonauer GmbH üzletvezetœje Programunkban a legkorszerıbb technológiák Kábelfeldolgozás Cable Processing KrimpelŒ automaták Csupaszító gépek Csatlakozóház beültetés Alkalmazás-specifikus berendezések Lézeres csupaszítás Optikai kábelek feldolgozása (pl. POF) Fóliavezetékek feldolgozása (pl. FFC, FPC, EFC) Kábelkezelés Szerszámok és tartozékok A kábelfeldolgozás kisgépei Cable Periphery Jelen kiadásunk vezércíme a brit Spectrum Technologies cég programjára utal, amelyet néhány éve már sikeresen képviselünk. Különlegessége, hogy a termékeket kimondottan az ır- és a repüléstechnika részére fejlesztették ki. Az alkalmazott technológiák azonban az autóipar és az elektronikai ipar számára is rendkívül figyelemre méltóak. Ilyen a kábelek és huzalok lézertechnológiával történœ csupaszítása. Ennek a technológiának a mechanikus csupaszításhoz képest nagy elœnye, hogy a lézer csak a szigetelést távolítja el, a belsœ vezetœt azonban nem sérti meg, így a nem központos, sœt szabálytalan szigetelésı vezetékeket is nagyon egyszerıen le lehet csupaszítani. A mechanikus csupaszításnál ilyenkor gyakran trükköket kellett alkalmazni, de tökéletes megoldás akkor sem született. A lézer a kényes szigeteléseknél, mint az üvegszövet vagy a tekercselœ huzalok, szintén kedvezœen alkalmazható. Ez a technológia hagyományos csupaszító gép programunk ideális kiegészítœje, amely különösen a nehezen kezelhetœ vezetékeknél vált be, és az árak is mérsékeltek. Nem csoda tehát, hogy ezekbœl a gépekbœl már tekintélyes mennyiséget sikerült eladnunk. A lézertechnológia másik területét ugyancsak a repüléstechnika számára fejlesztették ki, ez az UV-lézerrel történœ kábel feliratozás. ez a technológia akkor jut fontos szerephez, ha különösen vékonyfalú szigetelések biztonságos és tartós jelölésérœl van szó, pl. nagyon kis huzalátmérœknél (AWG28). EzekbŒl a feliratozó gépekbœl is már jelentœs forgalmat 2 csináltunk vevœink legnagyobb megelégedésére. Foglalkozunk még az új energiák témakörével. A KOMAX- cég az áramtermelœ napelemek gyártására szolgáló gépeivel ebbe is bekapcsolódott, és elœször Magyarországon komplett tervezési és anyagbeszerzési programot kínálunk a kivitelezœ cégek számára. Itt is nagy súlyt helyezünk a kiváló minœségre, a vevœk messzemenœ támogatására és a szervizre. Az antimikrobakteriális bevonatok terén fennálló lehetœségeinket is egyre jobban ki akarjuk használni, mivel ez a piac nagyon ígéretesnek mutatkozik. Az EMV-árnyékolás az elektronikai iparban egyre fontosabbá válik. Termékválasztékunk minden kérdésre megoldást tud kínálni. A huzalfeldolgozó automaták közül a Komax Alpha 355 kerül részletes bemutatásra. Új termékeinkrœl rendszeresen részletes tájékoztató anyagot ( Infoletter) adunk ki, amelyek Web lapunkról letölthetœk, vagy nyomtatott formában nálunk megrendelhetœk. Új image-brossúránk is megjelenik a napokban újdonságainkkal, amely jól mutatja cégünk dinamikus fejlœdését. Törekvésünk, hogy vevœinket mindenkor a legkorszerıbb technikával tudjuk megismertetni. Szívélyes üdvözlettel, Ing. Walter Altrichter Üzletvezetés KrimpelŒ prések KrimpelŒ szerszámok Csupaszító és egyéb kisgépek Lehúzás-vizsgáló gépek Kalibráló készülékek Tartozékok Szerelés automatizálás Assembly Automation Elektromos vezetékekkel, mechanikus alkatrészekkel, huzaltekercseléssel, Ultrahangos hegesztéssel, nyomtatott áramköri lapok szelektív bevonatolásával, feliratozással stb. kapcsolatos feladatok megoldása. TekercselŒ gépek Coil Winding Technology HuzaltekercselŒ gépek RFID-technológia (rádiófrekvenciás azonosítás) Bandázsolás Szelektív forrasztó robotok Selective Soldering Automation Light-Beam-forrasztás Lézer forrasztás, Indukciós forrasztás Mikro-Lángforrasztás Forrasztó pákák Hegesztési technológiák Special Welding Technologies Ultrahangos fém- és mıanyaghegesztés Mikro- Ellenálláshegesztés Termokompressziós kötések Szelektív diszpenzáló- és bevonatóló berendezések Selective Coating and Dispensing Systems Kézi diszpenzerek Automatikus asztali diszpenzerek Automata berendezések Nagypontosságú szelepek -pumpák és adagolótık Adagoló berendezések Feliratozás Printing Technology Tintasugaras nyomtatók Lézer feliratozók Speciális feliratozó berendezések Optikai szırœk, lakkok, hœmérséklet jelzœk Optical Filters, Varnish Systems, Temp. Indicators Optikai szırœk VezetŒképes lakkok Antimikrobakteriális bevonatok HŒmérséklet mérœ szalagok és pontok EMV-árnyékolás HŒelvezetŒk EMC Shielding Material Thermal Management EMV-árnyékoló anyagok Ferritmagok

2 XVI Kiadás Arculatunk meghatározója a kimagasló mıszaki színvonal és a szerviz Újonnan átdolgozott image-brossúránk a legkorszerıbb technológiai programunkat ismerteti. A kiadványban az eddig bevezetett termékek kerültek ismertetésre, és valamennyi alkalmazási területet szemléletes ábrák illusztrálják. Összegyıjtött gyártmányinformációk Egy olyan terjedelmes termékprogram esetén, mint a mienk, nem mindig elegendœ az áttekintés. Az Infoletter elnevezésı tájékoztató anyag egy-egy termék részletesebb megismerését szolgálja. Az elsœ infolevelet a következœ kiadások egész sora követte és a továbbiakban követni fogja. Web oldalunkról valamennyi eddig megjelent info-levél PDF formátumban a legtöbb nyelven lehívható, vagy nyomtatott formában megkérhetœ. 1.sz. 2.sz. 3.sz. 4.sz. 5.sz. 6.sz. 7.sz. 8.sz. A forrasztás automatizálásának korszerı megoldásai A szelektív bevonatolás és diszpenzálás rugalmas megoldásai Ultrahangos fémhegesztés VezetŒképes lakkok és antimikrobakteriális bevonatok Az alacsony nyomású keverœ- és adagoló berendezések vezetœ szállítója Kiváló minœségı légmagos tekercsek gyártása igen kedvezœ áron Optikai szırœk kristálytiszta látvány Technológiai újítás a kapcsolószekrények tervezésében és gyártásában

3 Thonauer illustriert Napelemek hatékony és gazdaságos elœállítása A fotóelektromosság segítségével történœ energiaátalakítás mögött egy terjedelmes értékképzœ folyamatlánc rejlik a szilicium kinyerésétœl a lapkák gyártásán és a napelemek további feldolgozásán át a modulgyártásig és azok precíz mıködésı fotóelektromos rendszer-kombinációinak a kialakításáig. A Komax Systems szerelœ rendszerei különösen alkalmasak a napelemek illetve napelem-modulok gyártására. A napenergia null-tarifán dolgozik, mentes a káros kisugárzásoktól és gyakorlatilag kifogyhatatlan energiaforrást jelent. Néha szívesen vennénk, ha a nap hosszabban vagy intenzívebben sütne, ennek ellenére felhœs napokon is szinte elképzelhetetlen nagy mennyiségı energiát sugároz. Energiát, amely kihasználatlanul áll rendelkezésünkre. Ámde ez a helyzet megváltoztatható a fotóelektromosság segítségével. SzakértŒk egyetértenek abban, hogy az újabb energiaforrások közül a fotóelektromosságnak van a legnagyobb jövœje. A fotóelektromosság a sugárzási energia átalakításával foglalkozik, kiemelten a napenergiával és 1958 óta energia ellátásra (elœször mıholdaknál) is használják. A név a foto a görög fény szóból és a Volta az elektromosság úttörœje Alessandro Volta nevébœl rakódik össze. A elektromosságot elœállító napelem mıködése A napelemet félvezetœkbœl (fœleg szilíciumból) állítják elœ. A félvezetœk különleges tulajdonsága, hogy a rájuk irányított energia (fény vagy hœ) segítségével szabad töltéshordozókat állítanak elœ. Ahhoz, hogy ezekbœl a töltésekbœl elektromos áramot nyerjünk egy belsœ elektromos mezœ szükséges, amely az elœállított töltéshordozókat különbözœ irányba tereli. A kb. 10x10 cm méretı lapok elülsœ és hátoldalára érintkezœket rögzítenek, amelyek a cellában elœállított áramot elvezetik. Mivel ilyen módon egyenáram termelœdik (mint a telepekben), a háztartások számára szükség van egy váltakozó-feszültségı átalakítóra, a felesleges energiát pedig visszatáplálhatják a hálózatba. Általános szabály szerint egy családi ház tetœfelülete elegendœ ahhoz, hogy az áramfogyasztást napelemmel fedezzék. Ökölszabályként kimondható, hogy tíz négyzetméter modul felület évente kereken kilówattóra napenergiát állít elœ. Az elektromosságot elœállító napelem-modulok Egy napelem-modul több, egymással összekötött napelembœl áll, amelyek két üveg- vagy mıanyag lap közé vannak beágyazva, így kapnak védelmet az idœjárás káros hatásától. A nagyobb feszültségek elérése érdekében, egy napelem-modulba több napelemet kapcsolnak össze. A modulokat a tetœn egy keretbe, vagy pedig állványszerkezetre szerelik. ÉrintkezŒ lapok Antireflexiós réteg Fogyasztó n-félvezetœ réteg Hátoldali fémérintkezœ p-félvezetœ réteg Az elektromosságot elœállító napelem felépítése A folyasztószer szórásos eljárással kerül a forrasztás helyére, amely biztonságosabb forrasztást tesz lehetœvé. A szórásos eljárás 50 %- kal csökkenti a gœzképzœdést. Az ellenœrzött folyamat segítségével extrém lágy és kardformájú érintkezœ szalagok is feldolgozhatók. (Példa: Xcell 2500 szórásos folyasztása) 4

4 XVI Kiadás A gyártó cégrœl A KOMAX York céget ASCOR néven 1994-ben alapították, és 2000 szeptemberben Sibos ASCOR néven vált a Komaxcsoport tagjává ben új nevet kapott: Komax-Systems York. A gyártó üzem az USA Pennsylvania államában van. Itt a KOMAX kizárólag a napelemek, Lay-up-állomások és sablonkészítœ gépek gyártásával foglalkozik. Cell handling for string production Egy szabadalmaztatott szállító rendszerrel a napelemek nagy ismétlési pontossággal kerülnek a megfelelœ munkahelyekre, amely jelentœsen hozzájárul a kiemelkedœ gyártási eredmények eléréséhez. (Példa: Xcell összekötœ és továbbító) Kokavecz László Tel.: Napelem-sorozatgyártás Mint a Komax cég képviselete, a napelemek sorozatgyártásához teljesen automatizált rendszereket tudunk ajánlani. Hogy a Komax cég ezekre a teljesen automatizált berendezésekre milyen nagy mértékben specializálódott abból is látható, hogy a napelemek sorozatgyártásához valamennyi Xcell-berendezést alapgépként szállítja. A napelemek sorozatgyártása Az alapgépen a legkülönbözœbb méretı és formájú, maximum öt napelemet lehet egymással összekötni. A termelékenység 600 cella, a kettœs gépnél 1200 cella óránként. A kompakt munkahelyek minden oldalról egyszerıen és ergonómikusan hozzáférhetœk. A berendezés a grafikus vezérlésnek köszönhetœen intuitív és áttekinthetœ. Xcell 2500 A szerelœ rendszer 4-8 zoll méretı napelemekbœl 600 cella /óra teljesítménnyel dolgozik. Opcionálisan 5 busz-vonalat lehet összekapcsolni rendkívül kis átállítási idœvel. Ez a kiépítés a valamivel több mint 5 m-es hosszával a napelem gyártásának új fejezetét jelenti. A folyasztószer felvitele a forrasztó szalagokhoz szelektíven, szórási módszerrel történik, ami garantálja, hogy a folyasztószerrel semmiféle szennyezœdés ne kerülhessen a cellára, és ezáltal elmarad a nagy ráfordítást igénylœ tisztítás. Forrasztási eljárásként a Komax ennél a géptípusnál infravörös fényt alkalmaz, így ezzel az érintés nélküli és csekély mechanikai feszültséget okozó forrasztási módszerrel az érzékeny cellákat a nagyobb igénybevételtœl meg tudja kímélni. A forrasztó szalagocskák beigazítása és rögzítése Total Ribbon Control (szabadalmaztatva) segítségével történik és egy eddig el nem ért minœséget biztosít ebben a technológiai ágazatban. A forrasztott kötegeket vagy manuálisan tálcákra rakják, vagy speciális munkahelyek kialakításával közvetlenül a panelek üveglapjára helyezik. Xcell 3300 Ennek a típusnak a mıszaki paraméterei a bevált Xcell 2500 mıszaki adataival megegyeznek, de a Komax itt indukciós forrasztási eljárást alkalmaz. A Closed Loop Soldering Control a forrasztási paraméterek teljes kontrollját valósítja meg, ami döntœ mértékben hozzájárul a minœségjavításhoz. Xcell 3000 A napelemek között a SUNPOWER cég cellája különleges tulajdonságokkal rendelkezik. A forrasztó szalagok speciális kialakítással csatlakoznak egymáshoz. A Komax ennél a géptípusnál számol a fenti körülménnyel, mivel a cella a nagy hatékonyságának és kimagasló teljesítményének köszönhetœen széleskörı alkalmazást nyert. Itt a cella a nap oldal -lal lefelé kerül a berendezésbe, a forrasztó fejet oldalt vezetik be, és a forrasztás berendezésben történik. A cellák továbbítás alatti helyzete különleges kihívást jelent, mivel ezek rendkívül könnyen karcolódhatnak, vagy egyéb módon károsodhatnak. A Komax-gépek mindegyike a legmagasabb minœségi követelményeknek megfelelœ gyártmányokat állít elœ. A cella-törések lényeges csökkentésével igen gazdaságos és optimális minœségı termelés valósítható meg. Napelemek szitázó eljárással történœ feliratozása. A vevœspecifikus szitázó feliratozó gép erœsségei a kíméletes és pontos lap-pozícionálás, az állandó nyomtatási minœség, valamint további modulok, mint kemence, anyagpuffer vagy felület-egyenletesség vizsgáló, rendszerbe történœ tetszés szerinti integrálhatóságának a lehetœsége. A kör alakú folyamat-elrendezés a kényes és idœigényes cellakezelést a minimumra csökkenti, ami a berendezés kibocsátó képességét érzékelhetœen megnöveli. 5

5 Thonauer illustriert Egy innovatív technológia harmadszori kitüntetése a királynœi díjjal (Queen s Award) A Spectrum Technologies brit cég világszerte piacvezetœ a lézeres kábeljelölés és a kábel-csupaszítás területén. A vállalat tevékenysége az elektromos vezetékek és kábelek lézeres jelölését és lézeres csupaszítását öleli fel a tervezéstœl a fejlesztésen, gyártáson és forgalmazáson keresztül a vevœszolgálatig bezárólag. A Spectrum Technologies legutóbb megkapta a tekintélyes Queen s Award for Enterprises kitüntetést a Nemzetközi Kereskedelmi Kategóriában. Ez a harmadik alkalom, hogy az és a évi Export Kategória elnyerése után Spectrum ezt a kitüntetést is megkapta. UV-lézeres jelölés Egy nagy repülœgépben, mint a Boeing 747- Jumbojet, az egy eres vezetékek tízezrei találhatók 300 km hosszúságban, az új A380 Airbus pedig több mint 500 km vezetéket rejt magában. Ezeknek a vezetékeknek mindegyikét, a gyártás után, egyértelmı alfanumerikus azonosító kóddal kell ellátni, egymástól kb. 7,5 cm-es távolságban, a vezeték teljes hosszában, ami 15 cm-tœl 70 m-ig terjedhet. A CAPRIS kábeljelölœ a gyártás kezdetén történœ jelölésre, mérésre és a kábelszegmensek levágására szolgál. A gyártás késœbbi fázisában a vezetékeket és a hozzá tartozó elektronikát általában tapadás elleni teflonbevonattal látják el, ami lehetetlenné teszi a tinta alapú feliratozó rendszerek alkalmazását. Ezzel szemben a Spectrum UV-lézer-eljárása mindenkor megbízható és tartós jelölést biztosít. A lézertechnológia 1960 óta létezik és idœközben az alkalmazási terület széleskörıen szakosodott, az áruházi vonalkód-leolvasó készülékektœl a CD-lejátszókon át az automatikus gyártósorokban alkalmazott lézeres vágási- és hegesztési technológiákig. Egy lézersugár, noha nem más, mint fény, ámde ellentétben az egyszerı izzólámpával, amelynek a fénye minden irányban széles hullámhossz-tartományban sugároz, a lézerfény nagyon keskeny hullámhossz-sávban (egyszínı) mıködik ceruzahegyhez hasonló pontos irányítottsággal. Ez a karakterisztika teszi lehetœvé az UV-lézeres jelölés alkalmazását. A viszonylag hideg UV-lézerfény mıködési módja a kábelszigetelésekben lévœ titándioxid pigmentek színelváltozásán alapul. Nem keletkezik érzékelhetœ anyaglebontás, nem változnak meg a huzal mechanikai vagy elektromos tulajdonságai. A jelölés 20 mikron mélységig történik A lézerfeliratozókat túlnyomó részben a repülœgépiparban alkalmazzák, ahol a vékony vezetékek.dominálnak. A lézer eljárással azonban nemcsak a kerek, hanem a változó keresztmetszetı vezetékekre is lehet feliratot készíteni. Ez azt jelenti, hogy az ilyen feladatokhoz célszerıbb tintasugaras nyomtatók helyett lézerfeliratozókat használni. és tartósan ellenáll a kopásnak és a folyadékoknak. Egy teszt során a mintákat 24 órán át forró hidraulika olajba merítették, majd azt követœen kopásvizsgálatnak vetették alá, eközben a minták sem a magas, sem pedig az alacsony hœmérsékleten (+310 C ill C) nem mutattak elváltozást. Az UV-lézeres jelölés pontosságát ezen a CAPRIS-rendszer szerint jelölt, 0,8 mm átmérœjı AWG 26- os huzalon mutatjuk be. A CAPRIS az elœzœ CAPRIS 100-at váltja ki, és mindkét változatot elsœsorban a nagy repülœgépgyártók vásárolták. A legnagyobb megrendelés ben a BoeingtŒl érkezett. 6

6 XVI Kiadás Lézeres csupaszítás A Spectrum Technologies már harmadszor nyerte el a tekintélyes Queen s Award for Enterprises kitüntetést a nemzetközi kereskedelmi kategóriában. Ez az eljárás is a repülœgépgyártó iparban fejlœdött ki. A súlycsökkentés követelménye miatt vékony szigetelésı finom huzalokat használnak. Eredetileg a CO2- lézer alkalmazása hozott jó eredményeket. A lézer energiáját a huzal szigetelés elnyelte, miközben az teljesen megolvadt. A fémes vezetœk tükörként mıködtek, amelyek a CO2-lézer energiáját a vezeték jellemzœ hullámhossz-tartományában visszaverte és ezáltal a lézersugár a vezetéket nem befolyásolta. A vezeték esetleges károsodásának kiküszöbölésére így semmiféle eljárásra sem volt szükség. Az új szigetelœanyagok bevezetése azonban szükségessé tette a lézertechnológia továbbfejlesztését, és ez tette a Spectrum Technologies céget az iparág piacvezetœjévé. A SIENNA -sorozat lézeres csupaszító gépe közvetlenül ennek a fejlesztésnek az eredménye, amellyel csaknem minden huzal-alakzat csaknem valamennyi szigetelœanyaga feldolgozható. Sienna 110PC egytengelyı lézeres-csupaszító gép Aföldy-Boruss Áron Tel.: Automatizált gyártási folyamat A SIENNA -lézeres csupaszító gépek mind egyedi gépként, mind pedig egy automatizált üzem részeként alkalmazhatók. Egyedi gép-üzemben a huzalok egyenként kézileg, vagy csoportba elœszerelve kerülnek bevezetésre. Utóbbi a termelékenységet jelentœsen megnöveli, amennyiben azonos huzaltípusok kerülnek feldolgozásra. A huzalok egyidejı és egyenletes csupaszításához elegendœ az egyszeri áteresztés. SIENNA AWH-Controllers alkalmazásával a gép automatikus folyamatba integrálható, ahol a huzal egy bevezetœ állomásról automatikusan kerül a gépbe. Az egyes megrendeléseket a Controller kezeli és a csoportok automatikusan feldolgozhatók. JövŒbeni fejlesztések és alkalmazások Az új anyagok, anyagkombinációk és formák piacra kerülése szükségessé teszi az új technológiák kifejlesztését annak érdekében, hogy még jobb minœséget és a rövidebb mıveleti idœket lehessen elérni. Pillanatnyilag a nem fémes vezetœk, mint az üvegszál, lézer-alapú csupaszítása megoldásán dolgoznak. Amennyiben Önnek olyan speciális követelményei vannak, amelyek a standard gyártmányainkkal nem elégíthetœk ki, mindenkor készen állunk, hogy a megfelelœ megoldás megtalálása érdekében a kapott mintákon teszt-kísérleteket végezzünk ElŒnyök A kábel nem sérül még akkor sem, ha ónozva vagy ezüstözve van. Ez lecsökkenti a minœségbiztosítási ráfordításokat valamint szıkebb tıréseket és vékonyabb huzalok alkalmazását teszi lehetœvé. A létezœ szigetelések 99 % -ánál alkalmazható. Egyetlen géppel a legkülönbözœbb huzal- és szigetelés típusok sokasága dolgozható fel. A különbözœ huzaltípusokra való átállási idœ elmaradása következtében így jelentœs idœmegtakarítás érhetœ el. Kiváló minœség, garantált reprodukálhatóság maximális termelékenység mellett. Több huzal egyidejı feldolgozhatósága. HuzalátmérŒk 25 mikrontól 25 mm-ig. A legkülönfélébb huzalformák lapos-, kör keresztmetszetı, sodrott és árnyékolt huzalok feldolgozhatósága, átállítás nélkül vagy csak csekély átállítási idœráfordítással A legszıkebb tırések ±25 mikron betarthatósága A huzal bármely pontján a legkülönbözœbb csupaszítási alakok programozhatók. 7

7 Thonauer illustriert VF-kijelzŒk jobb olvashatósága* *) VFD Vacuum Fluorescent Displays A VFD szırœk ott kerülnek alkalmazásra, ahol a VF-kijelzŒk olvashatóságát kell optimalizálni. A megkívánt kontrasztnövekedést vagy egy szık átviteli görbéjı szırœ választásával, vagy pedig egy sötét, füstszínı szırœvel lehet elérni. Utóbbi úgy mıködik, hogy a kijelzœ információit egy sötét, csaknem fekete háttéren jelenítik meg. Ez nagy jelentœségı az olvashatóság szempontjából és egyidejıleg kellemes látványt is nyújt. További finomítások Kiegészítve PSC-Mat-Finish-Entspiegelung-gal (tükrözésgátló) a zavaró környezeti tükrözœdések eltınnek anélkül, hogy a hasznos jeleket befolyásolnák. A szırœ az elektromos sugárzás elnyomására szolgáló, szigetelœ anyagba öntött fémhálós EMVszırŒvel is gyártható. A szırœ mechanikai megmunkálása lézer-vágással, marással vagy szitanyomással történhet. Mıszaki adatok Vastagság 0,5 mm-tœl Tırések ±0,1 mm-ig Méret 3000 x 2000 mm-ig 18 alapszín opció a VFD-hez UV-blokk 400 mm-ig Antimikrobakteriális bevonatok a higiéniailag érzékeny területeken A higiéniailag érzékeny területeken, mint az orvosi mıszertechnikában, az élelmiszeriparban, de a légi-és a vasúti jármıvek belsœ tereiben és az autóiparban is, a mıanyag felületek a nemkívánatos és gyorsan terjedœ baktériumok és mikroorganizmusok állandó forrását képezik, amelyek az emberekre könnyen átterjedhetnek megnövelve ezáltal a fertœzésveszélyt. Ennek megakadályozására kifejlesztett antimikrobakteriális bevonatok védœ funkciójukkal egészítik ki a bevonó anyagok palettáját. Alföldy-Boruss Áron Tel ElŒnyök A fémezett ezüst-depó a baktériumok és mikroorganizmusok ellen még nedves környezetben is tartós hatékonyságot biztosít. Csökkenti a fertœtlenítési és a tisztítási ciklusokat VédŒhatása érvényesül a nehezen tisztítható helyeken is Nem mérgezœ ezüst-technológia A lakkrendszer nagy ellenálló képességének és feldolgozási tulajdonságainak megœrzése Az antimikrobakteriális hatást több, független vizsgálat bizonyította Szabadalmaztatott ezüst-technológia, a gyógyászati technika követelményei szerinti gyártás ALEXIT, CELEROL, SEEVENAX Az antimikrobakteriális bevonóanyagok a különbözœ lakkokban lévœ hatóanyagok választékának bœvítését szolgálják, és egyúttal lehetœséget nyújtanak további mikrobiológiai vizsgálatok elvégzésére. A bevezetett ezüst-technológia széleskörı antimikrobakteriális Nedvesség hatékonysággal rendelkezik valamennyi lényeges baktériummal szemben. Az eddig ismert Silber-Produkten -tœl többek között morfológiájában különbözik, és olyan elœnyökkel rendelkezik, amelyek eddig még nem voltak ismertek. ALEXIT -Antimikrobiell A baktériumokat az ezüst-depóból kiáramló ezüstionok elpusztítják Antimikrobakteriális hatóanyag Ezüst ion Baktérium 8

8 XVI Kiadás Maximális termelékenység és biztonságos munkafolyamat AZ ÚJ KOMAX ALPHA 355 KRIMPELÃ-AUTOMATA Késblokk alul elhelyezett vezérlœ egységgel Tökéletesített gép-ergonómia, integrált minœségellenœrzés és magas teljesítményszint ezek az új Komax Alpha 355 krimpelœ-automata fœ jellemvonásai. Alkalmazási területe Behúzó egység kábelváltóval A Komax Alpha 355 elnevezésı automatát egy- és kétoldali krimpelésre valamint szigetelœ gyırı felrakásra tervezték, de kettœs krimpelési kötések is elvégezhetœk. A nagyobb huzalkeresztmetszetek késcsere nélküli feldolgozását két nagypontosságú késcsatorna teszi lehetœvé. Egy- és kétoldali szigetelœ gyırı felrakás és krimpelés Kokavecz László Tel: MinŒség-ellenŒrzés A krimpelési magasság- és a kihúzóerœ mérését a gépszoftverbe integrálták. Az ellenœrzés és a mérési eredmények kiértékelése folyamatos, mert a mért értékeket a gép az elœírt értékkel automatikusan összehasonlítja, és a kezelœszoftvernek továbbítva megtörténhet a szükséges korrekció. Megnövelt termelékenység A forgatható huzalváltó és a TopWin kezelœszoftver lehetœvé teszi a következœ rendelés legyártásának elœkészítését, mialatt a gép dolgozik. A legkorszerıbb technika alkalmazásával ennek a gépcsaládnak a gyártási teljesítményét sikerült tovább növelni úgy, hogy a biztonságos munkafolyamat megmaradjon. Maximális kezelœi megelégedettség A késblokk meghajtó egységének alsó elhelyezésével a gép jól áttekinthetœvé, ergonómiailag kényelmessé vált. A kezelœelemek központon kívüli elhelyezése lehetœvé teszi a megfelelœ gépfunkciók beindítását már a beállítás alatt. Valamennyi be- vagy utánállítási munka a TopWin grafikus felületérœl vezérelhetœ. Feldolgozó modulok Az mci 712/722 krimpelœ modulok egyszerıen kezelhetœk, sœt az mci 722-nél a krimpelési magasság programozhatósága az átállítási idœk további lényeges csökkentéséhez vezetett. Az mci 762 szigetelœgyırı felrakó modul nagyon jó hozzáférhetœséget és nagyfokú kezelési kényelmet nyújt. Az alapkivitelbe integrált SPA optikai szigetelœgyırı ellenœrzœ egység a kész konfekcionált vezeték jó minœségének további biztosítéka. 9

9 Thonauer illustriert A legszerteágazóbb gyártmánykínálat az ágazatban A Laird Technologies árnyékoló anyagaival nemcsak a legszélesebb körı termékválasztékot kínáljuk minden elképzelhetœ követelmény kielégítésére, hanem mindenkor rendelkezésre állunk az Ön speciális EMV-problémáinak a megoldására személyes tanácsadással, részletes adatokkal és mintákkal. Terjedelmes gyártmány kínálatunk gyors áttekinthetœsége céljából, az alábbiakban röviden bemutatjuk a fœbb termék csoportokat. Elektromos vezetœképességı textil tömítések (FoF-Fabric over Foam) és vezetœképes habok (CF-Conductive Foam) Az EMV-árnyékolás kedvezœ költségı és könnyen feldolgozható anyagai. A különbözœ profilok és méretek rendkívül nagy választéka áll rendelkezésre, de igény esetén speciálisan kialakított formák is rendelhetœk. Ez a tömítési mód környezetvédelmi tömítésként (IP54) is szolgál. ÉrintkezŒk szalagos és ömlesztett kivitelben A berilium-réz összetételı érintkezœk különféle alakban és méretben számtalan szerelési lehetœséget nyújtanak. Az anyag-összeférhetœség problémáinak elkerülésére az érintkezœket különbözœ felületi kikészítéssel látják el. Fémszövet tömítések és elasztomerre felvitt fémszövetek Ezek a jó vezetœképességı tömítések különbözœ anyagkombinációkban és profilokban. Igen kedveltek a kapcsolószekrények gyártásánál. NF- tömítœ lapok üvegbœl és akrilüvegbœl Elektromos vezetœképességı elasztomerek (EcE) Sokféle vezetœképes elasztomer anyag kapható, amelyeknél a vezetœképes töltœanyag és forma széles választékot mutat. A leggyakrabban elœforduló változatok szénnel vagy ezüstözött üveggel töltött szilikon tömítések vagy ezüstözött felületı szilikon-habok. Ezek a tömítések nagyfokú környezet védelmet (IP65- IP68) is nyújtanak. Árnyékoló fedelek (BLS-Board Level Shields) A LAIRD Technologies ajánlati listája nagy választékban tartalmaz egy- és kétrészes (Cover+Frame) árnyékoló fedeleket. Az egyrészes árnyékoló fedelek és a kétrészes árnyékoló fedeleknél a keret Tape&Reel kiszerelésı. Az alapkivitelek mellett vevœspecifikus árnyékoló fedelek is rendelhetœk. NF-táblák üvegbœl vagy akril-üvegbœl, sejt-szırœ, rézfólia, vezetœképes gyapjú textília, akkumulátor érintkezœk, dugaszoló-tömítések, vezetœképes rézlakkok, és elnyelœ anyagok egészítik ki a Laird Technologies választékát. Elektromos vezetœképességı textil tömítések (Fabric over Foam) ÉrintkezŒ szalagok Elektromos vezetœképességı textil tömítések (Fabric over Foam) Árnyékoló fedelek (Board Level Shields) Alföldy-Boruss Áron Tel

10 XVI Kiadás Vásári áttekintés MSV, Brno (CZ) szeptember Vásári standunkat ezúttal két részre osztottuk, mivel partnerünk, a TELSONIC az egyik részben ultrahangos technikája teljes programját kívánta bemutatni. Sok látogatót vonzottak ezek a termékek. A fémek és mıanyagok ultrahangos hegesztése mellett a különben hozzáférhetetlen helyeket is pórus mélységig megtisztító ultrahangos mosás és ultrahang segítségével történœ szitázás nagy érdeklœdésre tartott számot. Az ultrahangos szitázási technika bevezetése többszörös teljesítménynövekedést eredményezhet. A vezetékek ultrahangos hegesztése mellett nagy érdeklœdést keltettek az USP sorozat pneumatikus ultrahangos mıanyag hegesztœ berendezései. A Cut nseal ultrahangos hegesztœ-vágó berendezéssel bemutatták, hogyan lehet sík alakzatokat termoplasztikus anyagokból textilszövetekbœl vagy gyapjú anyagokból kivágni és egyidejıleg a külsœ kontúr mentén lehegeszteni. JellemzŒ alkalmazási területe a legkülönbözœbb szırœk gyártásánál van, amelyek azután körasztalos automatákon további feldolgozásra kerülnek. Az ultrahangot ma már a szennyvíz-kezelési technikában is alkalmazzák. Vásári standunk másik részében egy Wiedenbach tintasugaras nyomtatót és több asztali-tekercselœgépet mutattunk be. Különösen jó hír, hogy nagypontosságú többorsós automatákat tudunk a korábbinál sokkal kedvezœbb árakon kínálni. A RAMPF egy kiállított adagoló cellájával azt mutattuk be, hogyan lehet a paszta állapotban felvihetœ tömítések különbözœ alkotó részeinek meghatározott sorrendı mennyiségi -, keverési - és feldolgozási fázisait egyetlen folyamatba szervezni úgy, hogy az alkalmazónak optimális végtermék álljon a rendelkezésére. Mikro ellenállás-hegesztœ gépek, kis huzalcsupaszító gépek, krimpelœ munkahelyek valamint EMVárnyékoló anyagok, antimikrobakteriális és EMVbiztos különleges lakkok, továbbá optikai szırœk és tükrözœdés elleni bevonatok nagy választéka egészítette ki ajánlatunkat. A siker nem is maradt el, új rekord született az érdeklœdœk számát illetœen. A Vienna-Tec vásári standunkon bemutattuk a Thonauer és EPLAN kooperációs szoftver és szerviz projektjét, amely valamennyi olyan céget megszólít, amelyek hatékonyan akarnak vevœ-specifikus vezérléseket tervezni és gyártani. Vienna-Tec, Bécs (A) október Az újonnan szervezett VIENNA-TEC vásárt is eredményesen zártuk. A csúcspont az üzemelés alatt bemutatott Zeta 633 Komax krimpelœ automata volt. Ez a kapcsolószekrény gyártókat érintette leginkább, de hatékony és gazdaságos huzalfeldolgozást tesz lehetœvé a kisebb gyártási sorozatoknál is. 36 különbözœ huzal dolgozható fel átállítás nélkül. Az alapgép öt munkahelye két bœvítœ rész segítségével 15 munkahelyre növelhetœ. A CAD-tól a gépig történœ folyamatos adatáramlás itt már természetes. A Bt 722 asztali krimpelœ prés és az Economic W 500 ATN asztali forrasztórendszer, valamint a MacGregor M3-40 ellenállás-hegesztœ gépe egészítették ki a kiállításunkat. Különös érdeklœdést keltett a három lézer szkennerrel ellátott P 400-Table Top inspekciós rendszerünk is, amely minden elképzelhetœ alkalmazásban lehetœvé teszi a minœségellenœrzést. A TSP 750 torziós ultrahangos hegesztœ berendezés és a PVA 650 SMT szelektív bevonatoló és diszpenzáló rendszer is sok érdeklœdœt vonzottak. A Vienna-tec kiállításon bemutatott termékeink valódi érdeklœdœ szakpublikumra találtak. 11

BÉCS BUDAPEST POZSONY BRNO BUKAREST ÉLENJÁRÓ MÙSZAKI SZINVONAL KIMAGASLÓ SZERVIZSZOLGÁLTATÁS. www.thonauer.com www.thonauer.hu

BÉCS BUDAPEST POZSONY BRNO BUKAREST ÉLENJÁRÓ MÙSZAKI SZINVONAL KIMAGASLÓ SZERVIZSZOLGÁLTATÁS. www.thonauer.com www.thonauer.hu BÉCS BUDAPEST POZSONY BRNO BUKAREST ÉLENJÁRÓ MÙSZAKI SZINVONAL KIMAGASLÓ SZERVIZSZOLGÁLTATÁS www.thonauer.com www.thonauer.hu A Thonauer cégrœl Company Profile A 20 évvel ezelœtt Bécsben alapított Thonauer

Részletesebben

ElŒszó. Önöknél már megoldották az árnyékolást?

ElŒszó. Önöknél már megoldották az árnyékolást? Thonauer illustriert ElŒszó Ing. Walter Altrichter a Thonauer GmbH üzletvezetœje Önöknél már megoldották az árnyékolást? Újságunk legutóbbi kiadásában mondanivalónk súlypontját szállítási programunkból

Részletesebben

OBO dupla csomagban: GEK-K Rapid 45 és GEK-K 80-as fedél

OBO dupla csomagban: GEK-K Rapid 45 és GEK-K 80-as fedél OBO dupla csomagban: Rapid 45 és 80-as fedél OBO topmodellek LFS Vezetékcsatornák Egyszerűen több hely A Rapid 45 A Rapid 45 típusú szerelvényezhetœ csatorna nagy mértékı rugalmasságot biztosít, ugyanis

Részletesebben

Gamma 263. a SMART- krimpelœ automata. XXII. Kiadás. A Thonauer GmbH. információs magazinja. Az elektronika burkolatainak hézagmentes tömítése

Gamma 263. a SMART- krimpelœ automata. XXII. Kiadás. A Thonauer GmbH. információs magazinja. Az elektronika burkolatainak hézagmentes tömítése XXII. Kiadás A Thonauer GmbH. információs magazinja Gamma 263 a SMART- krimpelœ automata Ez a kifejezés tökéletesen illik az új Komax krimpelœ automatára, amely a kimagasló mıszaki színvonal és gazdaságosság

Részletesebben

Digitális elmozdulásmérœ rendszer

Digitális elmozdulásmérœ rendszer Digitális elmozdulásmérœ rendszer Magnescale Tel: +49 711 5858-777 E-Mail: smse-mp@eu.sony.com www.sonymanufacturing.com Megbízható mérœrendszer jobb minœség és több nyereség A Sony mágneses mérœlécek

Részletesebben

Kívül szép, belül jó Az OBO WDK típusú vezetékcsatornái minden szempontból a legjobbak

Kívül szép, belül jó Az OBO WDK típusú vezetékcsatornái minden szempontból a legjobbak Kívül szép, belül jó Az OBO típusú vezetékcsatornái minden szempontból a legjobbak OBO topmodellek LFS Vezetékcsatornák Minden méretben tetszetősek A vezetékcsatorna ÚJ Tökéletesített anyagösszetétel VDE-típusengedély

Részletesebben

991L 991B HS2000 998 F550 Fusion

991L 991B HS2000 998 F550 Fusion 991b Körbála Csomagoló Széria A McHale cég egy mezœgazdasági gép kiskereskedelmi vállalkozással indult, amely még ma is létezik. Ez a háttér kiváló alapot adott a mezœgazdasági gépek tervezéséhez és gyártásához,

Részletesebben

A nemesacél új generációja: A gazdaságos Viega 1.4521-es Sanpress csœ.

A nemesacél új generációja: A gazdaságos Viega 1.4521-es Sanpress csœ. A nemesacél új generációja: A gazdaságos Viega 1.4521-es Sanpress csœ. Több gazdaságosság a tervezésben és a kalkulációban: Viega 1.4521-es Sanpress csœ. A Viega válasza az ingadozó nemesacél árakra A

Részletesebben

Bosch 1200-as sorozatú tűzjelző központ Ha fontos a biztonság

Bosch 1200-as sorozatú tűzjelző központ Ha fontos a biztonság Bosch 1200-as sorozatú tűzjelző központ Ha fontos a biztonság 2 1200-as sorozatú tűzjelző központ A biztonság nyugalma Tökéletes védelem az Ön igényihez szabva Az 1200-as sorozatú tűzjelző központ rugalmas,

Részletesebben

XXVI-ik kiadás. A Thonauer GmbH. információs magazinja. Innovatív mikrohegesztés. Megbízható gyártási folyamatok dugattyús adagolóval

XXVI-ik kiadás. A Thonauer GmbH. információs magazinja. Innovatív mikrohegesztés. Megbízható gyártási folyamatok dugattyús adagolóval XXVI-ik kiadás A Thonauer GmbH. információs magazinja 25 éve Negyed évszázaddal ezelœtt egy jövœkép tetté vált. Egyetlen ember hozta mıködésbe, és ma már sokakat és sok mindent mozgat meg. Noha a körülmények

Részletesebben

Ãszi bemutatók a Thonauer-nél. XXIV-ik kiadás. A Thonauer GmbH. információs magazinja. Kétkomponenses asztali tömítœ és adagoló berendezések

Ãszi bemutatók a Thonauer-nél. XXIV-ik kiadás. A Thonauer GmbH. információs magazinja. Kétkomponenses asztali tömítœ és adagoló berendezések XXIV-ik kiadás A Thonauer GmbH. információs magazinja Ãszi bemutatók a Thonauer-nél Ãsszel három különbözœ rendezvényünkön ismerkedhetnek meg modern gyártástechnológiáink gazdaságosságáról és alkalmazási

Részletesebben

991B. www.mchale.net. A professzionális választás. körbálacsomagoló sorozat

991B. www.mchale.net. A professzionális választás. körbálacsomagoló sorozat 991B körbálacsomagoló sorozat www.mchale.net A professzionális választás Diktálja az iramot A McHale 991 sorozat diktálja az iramot a hatásos és hatékony körbálacsomagolás területén. A praktikus kialakítás,

Részletesebben

NYOMTATOTT HUZALOZÁSÚ LAPOK GYÁRTÁSTECHNOLÓGIÁJA

NYOMTATOTT HUZALOZÁSÚ LAPOK GYÁRTÁSTECHNOLÓGIÁJA NYOMTATOTT HUZALOZÁSÚ LAPOK GYÁRTÁSTECHNOLÓGIÁJA Az elektronikai tervező általában nem gyárt nyomtatott lapokat, mégis kell, hogy legyen némi rálátása a gyártástechnológiára, hogy terve kivitelezhető legyen.

Részletesebben

espring. Tiszta víz az egészséges életért

espring. Tiszta víz az egészséges életért espring. Tiszta víz az egészséges életért Az espring Víztisztító Rendszer a víz ízét, illatát és tisztaságát nagy mértékben képes javítani. Mindannyian tudjuk, hogy a víz nélkülözhetetlen az élethez. De

Részletesebben

Bálázó sorozat. A professzionális választás

Bálázó sorozat. A professzionális választás V6 Bálázó sorozat A professzionális választás 1 2 3 4 A mi felszereltségünk 1. Központi hajtómı A hajtómı bal oldaláról kapják meg a hajtást a bálakamra hevederei és indítóhengerei, miközben a felszedœ

Részletesebben

A Thonauer 10 éve Romániában. XXVII-ik kiadás. A Thonauer GmbH. információs magazinja. A Productronica újdonságai. FAKRA HF-csatlakozók gyártása

A Thonauer 10 éve Romániában. XXVII-ik kiadás. A Thonauer GmbH. információs magazinja. A Productronica újdonságai. FAKRA HF-csatlakozók gyártása XXVII-ik kiadás A Thonauer GmbH. információs magazinja A Thonauer 10 éve Romániában A Thonauer már jóval az európai uniós tagság elœtt lefektette egy szilárd, független vállalkozás alapjait Romániában.

Részletesebben

MinŒségbiztosítási. feladatok. XXV-ik kiadás. A Thonauer GmbH. információs magazinja. A csupaszítási minœség biztosítása

MinŒségbiztosítási. feladatok. XXV-ik kiadás. A Thonauer GmbH. információs magazinja. A csupaszítási minœség biztosítása XXV-ik kiadás A Thonauer GmbH. információs magazinja MinŒségbiztosítási feladatok A Thonauer GmbH sikeres ISO 9001 tanúsításának eredményeként, mára a vállalat folyamatai egységes és átlátható rendszert

Részletesebben

A Thonauer GmbH. információs magazinja Kábelek és vezetékek feliratozása pillanatok alatt

A Thonauer GmbH. információs magazinja Kábelek és vezetékek feliratozása pillanatok alatt XXIX. kiadás A Thonauer GmbH. információs magazinja Kábelek és vezetékek feliratozása pillanatok alatt A Wraptor nyomtató és címkézœ berendezés segítségével a címkék nyomtatása és a kábelre történœ automatikus

Részletesebben

Nagy teljesítményı, nagy formátumú nyomtatás

Nagy teljesítményı, nagy formátumú nyomtatás Nagy teljesítményı, nagy formátumú nyomtatás Ha egy gyors, professzionális színes nyomtatóra van szüksége, nem kell tovább keresnie. A speciális Epson UltraChrome TM festéktechnológiát a legújabb nyomtatási

Részletesebben

Ellenálláshegesztés. legmagasabb színvonalon. XXVIII. kiadás. A Thonauer GmbH. információs magazinja. Forrasztás robottal, gazdaságosan

Ellenálláshegesztés. legmagasabb színvonalon. XXVIII. kiadás. A Thonauer GmbH. információs magazinja. Forrasztás robottal, gazdaságosan XXVIII. kiadás A Thonauer GmbH. információs magazinja Ellenálláshegesztés a legmagasabb színvonalon Új partnerünkkel, az EKS Peter Keller GmbH vállalattal közösen középfrekvenciás hegesztœ-technológiákat

Részletesebben

Elektronikus alkatrészek védelme. XXIII-ik kiadás. A Thonauer GmbH. információs magazinja

Elektronikus alkatrészek védelme. XXIII-ik kiadás. A Thonauer GmbH. információs magazinja XXIII-ik kiadás A Thonauer GmbH. információs magazinja Elektronikus alkatrészek védelme Az elektronikus alkatrészek korszerı technológiákkal való védelme fontos az alkatrészek gyártói és felhasználói számára.

Részletesebben

Erő és egyszerűség tökéletes egyensúlyban: a legjobb segítség annak, aki szereti gondozni a természet gyümölcseit.

Erő és egyszerűség tökéletes egyensúlyban: a legjobb segítség annak, aki szereti gondozni a természet gyümölcseit. Erő és egyszerűség tökéletes egyensúlyban: a legjobb segítség annak, aki szereti gondozni a természet gyümölcseit. 155 Professzionális, nagy teljesítményű gépek, olíva és más gyümölcsök szedésére fejlesztve,

Részletesebben

Műszaki rendszerkézikönyv GA alumíniumöntvény házak

Műszaki rendszerkézikönyv GA alumíniumöntvény házak Műszaki rendszerkézikönyv GA alumíniumöntvény házak GA alumíniumöntvény házak 8 4 7 1 5 6 3 2 Mindent elvisel A különlegesen robusztus alumíniumöntvény ház alkalmazási lehetőségei nem ismernek határokat.

Részletesebben

S-típus. Félautomata impulzus fóliahegesztő gépek. Csúcsminőség. Rugalmasság. Moduláris rendszer.

S-típus. Félautomata impulzus fóliahegesztő gépek. Csúcsminőség. Rugalmasság. Moduláris rendszer. S-típus Félautomata impulzus fóliahegesztő gépek Csúcsminőség. Rugalmasság. Moduláris rendszer. Félautomata impulzus fóliahegesztő gépek Csúcsminőség. Rugalmasság. Moduláris rendszer. Az S-típusú félautomata

Részletesebben

A gyártási rendszerek áttekintése

A gyártási rendszerek áttekintése SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM GYŐR Gyártócellák (NGB_AJ018_1) A gyártási rendszerek áttekintése Bevezetés A tantárgy célja A gyártócellák c. tárgy átfogóan foglalkozik a gyártás automatizálás eszközeivel, ezen

Részletesebben

Kongsberg XP Auto: 24/7 folyamatos működés

Kongsberg XP Auto: 24/7 folyamatos működés Kongsberg XP Auto: 24/7 folyamatos működés A Kongsberg XP Auto teljesen automatizált, kivágó szerszám nélkül működő kivágó asztal, amit a csomagoló és a POP display ipar számára fejlesztettek ki. A sikeres

Részletesebben

MB 45 Alumínium ablak

MB 45 Alumínium ablak MB 45 Alumínium ablak Az MB-45 elnevezésű ablak a legkorszerűbb technológiára épülő, hőszigetelést nem igénylő alumínium rendszerű ablakok egyik kiemelkedő tagja. Egyaránt felhasználható kültéri és beltéri

Részletesebben

Bemutatkozik a P.Max Technológia Kft.

Bemutatkozik a P.Max Technológia Kft. Bemutatkozik a P.Max Technológia Kft. Cégünk, a 2001. évben alakult, 100 százalékban magyar tulajdonú vállalatként. Központi telephelyünk, üzemünk, raktárunk Balatonfűzfőn, az Ipari Park területén található.

Részletesebben

DENER Plazmavágók. Típus: Mitsubishi DNR-I 1530 CNC. Dener plazmavágás. Dener plazmavágók. http://www.dener.com/sayfa/89/plasma-cutting.

DENER Plazmavágók. Típus: Mitsubishi DNR-I 1530 CNC. Dener plazmavágás. Dener plazmavágók. http://www.dener.com/sayfa/89/plasma-cutting. DENER Plazmavágók Dener plazmavágás Dener plazmavágók http://www.dener.com/sayfa/89/plasma-cutting.html Típus: Mitsubishi DNR-I 1530 CNC A képek illusztrációk A képek illusztrációk A képek illusztrációk

Részletesebben

Szabadonálló gázüzemű főzőüst

Szabadonálló gázüzemű főzőüst A 700XP sorozat több, mint 100 modellt foglal magába. Minden készülékek nagy teljesítményű, megbízható, energiatakarékos, biztonságos és ergonómikus. A modul rendszer megszámlálhatatlan konfigurációban

Részletesebben

Zseniális védőcső: OBO Quick-Pipe

Zseniális védőcső: OBO Quick-Pipe Zseniális védőcső: OBO Quick-Pipe A legjobb kombináció A Quick-Pipe rendszer, a nyitott kábelvezetés és a klasszikus csœinstalláció intelligens kombinációja, most még több elœnyt kínál. A Quick-Pipe ideális

Részletesebben

Esseni vásári hírek szeptember CLOOS Tandem Weld Cold Weld

Esseni vásári hírek szeptember CLOOS Tandem Weld Cold Weld Esseni vásári hírek A CLOOS cég 2013. szeptember 16-21. között, az esseni Schweissen und Schneiden vásáron mutatja be a hegesztés, vágás és felületfelhordás területén a legújabb eljárásokat, berendezéseket,

Részletesebben

CLOSER TO YOU. Intraorális röntgenek Intraorális képalkotás, az Ön igényeinek megfelelően

CLOSER TO YOU. Intraorális röntgenek Intraorális képalkotás, az Ön igényeinek megfelelően CLOSER TO YOU Intraorális röntgenek Intraorális képalkotás, az Ön igényeinek megfelelően FONA Intraorális röntgenek FONA XDC Intraorális képalkotás, az Ön igényeinek megfelelően A FONA intraorális röntgen

Részletesebben

Kiskarakteres tintasugaras feliratozók jelölési jellemzői

Kiskarakteres tintasugaras feliratozók jelölési jellemzői Kiskarakteres tintasugaras feliratozók jelölési jellemzői 9000-es sorozat Jelölés és kódolás A folyamatos tintasugaras technológia alkalmas szavatossági idő,logó, alfanumerikus szöveg, 1D és 2D vonalkódok

Részletesebben

Nyári gyakorlat teljesítésének igazolása Hiányzások

Nyári gyakorlat teljesítésének igazolása Hiányzások Nyári gyakorlat teljesítésének igazolása Hiányzások - - Az összefüggő szakmai gyakorlatról hiányozni nem lehet. Rendkívüli, nem tervezhető esemény esetén az igazgatóhelyettest kell értesíteni. - A tanulók

Részletesebben

El. főzőüstök - indirekt fűtés

El. főzőüstök - indirekt fűtés A 900XP sorozat minden készüléke nagy teljesítményű, megbízható, energiatakarékos, biztonságos és ergonómikus. A modul rendszer megszámlálhatatlan konfigurációban telepíthető: asztali modellként (állványra

Részletesebben

TERMÉK INFORMÁCIÓ SUPERSEAL csatlakozók

TERMÉK INFORMÁCIÓ SUPERSEAL csatlakozók TERMÉK INFORMÁCIÓ SUPERSEAL csatlakozók Eredeti gyári minőség Megbízható és stabil Maximális védelem külső behatásokkal szemben TERMÉKJELLEMZŐK A SUPERSEAL csatlakozók megfelelnek az IEC 529, valamint

Részletesebben

KEVERÉS ADAGOLÁS SZÁLLÍTÁS SZÁRÍTÁS

KEVERÉS ADAGOLÁS SZÁLLÍTÁS SZÁRÍTÁS KEVERÉS ADAGOLÁS SZÁLLÍTÁS SZÁRÍTÁS Cég Moduláris rendszer Adagolás és keverés Szárítás KOCH-TECHNIK Werner Koch Maschinentechnik GmbH Több mint 35 éve a KOCH TECHNIK név elválaszthatatlanul összekapcsolódik

Részletesebben

Preferred Packaging Food

Preferred Packaging Food Preferred Packaging Food Petruzalek Kft. Sörház utca 3/b 1222 Budapest Tel.: +36 1 424-0540 Preferred Packaging Food A csomagológépek legújabb generációja, a fóliahegesztő és vákuumcsomagoló gépek alkalmasak

Részletesebben

Termékkatalógus ÉLENJÁRÓ MŰSZAKI SZÍNVONAL KIMAGASLÓ WIR VERBINDEN SZERVIZSZOLGÁLTATÁS QUALITÄT UND SERVICE. www.thonauer.com

Termékkatalógus ÉLENJÁRÓ MŰSZAKI SZÍNVONAL KIMAGASLÓ WIR VERBINDEN SZERVIZSZOLGÁLTATÁS QUALITÄT UND SERVICE. www.thonauer.com Termékkatalógus ÉLENJÁRÓ MŰSZAKI SZÍNVONAL KIMAGASLÓ WIR VERBINDEN SZERVIZSZOLGÁLTATÁS TECHNIK, QUALITÄT UND SERVICE www.thonauer.com THONAUER Termékkatalógus Tartalom A THONAUER cégről...4 Termékek...5

Részletesebben

Függöny fel, fények bekapcsolva, az új fényfüggöny megérkezett.

Függöny fel, fények bekapcsolva, az új fényfüggöny megérkezett. Termékújdonságok Függöny fel, fények bekapcsolva, az új fényfüggöny megérkezett. Biztonsági fényfüggönyök igen vékony kivitelben nagy érzékelési távolsággal. Biztonsági fényfüggönyök -es és -es típus IEC

Részletesebben

TARTALOM. 4 7 Háztartás és iroda. 8 9 Ipar. 10 13 Körömápolás. 14 15 Mıszaki adatok

TARTALOM. 4 7 Háztartás és iroda. 8 9 Ipar. 10 13 Körömápolás. 14 15 Mıszaki adatok Kroxx A Cross és Fix szavak összevonásával keletkezett Kroxx márkajel ragasztóink erejét fejezi ki. A ragasztók arculatának tökéletesítése érdekében került sor a változásra: a C betıt felváltotta a K betı,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK EGYÉB TARTOZÉKOK

TARTALOMJEGYZÉK EGYÉB TARTOZÉKOK TARTALOMJEGYZÉK EGYÉB TARTOZÉKOK Akkumulátorsaruk Pólusátalakitók Akkumulátorsav-Elemzö AZ Akkumulátor Gondozása Charging Equalizer Neutralon Póluszsir és Póluskefe Pólusvédö Spray & Póluskefe Digatron

Részletesebben

LÉZERES HEGESZTÉS AZ IPARBAN

LÉZERES HEGESZTÉS AZ IPARBAN LÉZERES HEGESZTÉS AZ IPARBAN Tartalom Hegesztésről általában Lézeres hegesztés Lézeres ötvözés, felrakó- és javítóhegesztés Lézeres hegesztés gáz- és szilárdtest lézerrel Scanner és 3D lézerhegesztés TRUMPF

Részletesebben

Az ásványgyapot új generációja

Az ásványgyapot új generációja Az ásványgyapot új generációja Egy selymes tapintású, kristálytiszta, nem éghető hő- és hangszigetelő ásványgyapot az URSA-tól PureOne az ásványgyapot új generációja URSA az Ön partnere elkötelezett a

Részletesebben

CSOMAGOLÁSI MEGOLDÁSAOK

CSOMAGOLÁSI MEGOLDÁSAOK Magyar MÉLYHÚZOTT ELEMEK BEMUTATÓESZKÖZÖK HÓLYAGOS/ HEGESZTETT AKRIL TERMÉKEK MARATÁS SZERSZÁMKÉSZÍTÉS ÚJRAHASZNOSÍTÁS CSOMAGOLÁSI MEGOLDÁSAOK TERMÉKEINEK MEGFELELŐ EGYEDI KIVITELBEN Rossel-Display Műanyag

Részletesebben

Egyszerű mobil gazdaságos: Csiszolás FEIN emelt frekvenciás rendszerrel.

Egyszerű mobil gazdaságos: Csiszolás FEIN emelt frekvenciás rendszerrel. FÉM FEIN egyedi munkaállomáson használható emelt frekvenciás frekvenciaváltó HFS 17-30 HFS 27-30 Egyszerű mobil gazdaságos: Csiszolás FEIN emelt frekvenciás rendszerrel. Jobb csiszolási teljesítmény, hosszabb

Részletesebben

2.9 oldal 141 2.9. Tekercsek és csatlakozók HAFNER

2.9 oldal 141 2.9. Tekercsek és csatlakozók HAFNER 2.9 141 2.9 Tekercsek és csatlakozók Tartalomjegyzék 3 8 9 10 11 12 13 14 15 Alaplapos szeleprendszerek áttekintése 2.1 Mechanikus működtetésű szelepek 2.1.1 3/2-es szelepek 2.1.1.1 BV/BR/BL 311 201 M

Részletesebben

Hegesztett rácsok Weldmesh INDUSTRY

Hegesztett rácsok Weldmesh INDUSTRY Hegesztett rácsok Weldmesh INDUSTRY Betafence Sp. z o.o. ul. Dębowa 4 47-246 Kotlarnia Poland tel.: +48 77 40 62 200 fax: +48 77 48 25 000 info.poland@betafence.com www.betafence.com Regionális képviselet:

Részletesebben

NYÁK technológia 2 Többrétegű HDI

NYÁK technológia 2 Többrétegű HDI NYÁK technológia 2 Többrétegű HDI 1 Többrétegű NYHL pre-preg Hatrétegű pakett rézfólia ónozatlan Cu huzalozás (fekete oxid) Pre-preg: preimpregnated material, félig kikeményített, üvegszövettel erősített

Részletesebben

WD 1000M műszaki leírás

WD 1000M műszaki leírás WD 1000M műszaki leírás Köszönjük a Weller WD 1 (M) / WD 1000 megvásárlásával irányunkban mutatott bizalmát. A gyártás során a legszigorúbb minœségi követelményeket vettük alapul, ami biztosítja a készülék

Részletesebben

3B sorozat Optoelektronikus érzékelők

3B sorozat Optoelektronikus érzékelők 3B sorozat Optoelektronikus érzékelők TERMÉKINFORMÁCIÓ Az új érzékelőgeneráció 3B sorozat. Kompakt, sokoldalú, felhasználóbarát, erős A Leuze electronic új érzékelőgenerációja egy sor egyedülálló tulajdonságot

Részletesebben

1214 Budapest, Puli sétány 2-4. www.grimas.hu 1 420 5883 1 276 0557 info@grimas.hu. Rétegvastagságmérő. MEGA-CHECK -Master-

1214 Budapest, Puli sétány 2-4. www.grimas.hu 1 420 5883 1 276 0557 info@grimas.hu. Rétegvastagságmérő. MEGA-CHECK -Master- Rétegvastagságmérő MEGA-CHECK -Master- A "MEGA-CHECK -Master-" rétegvastagságmérő műszer alkalmas minden fémen a rétegvastagság mérésére. Az új generációs MEGA-CHECK rétegvastagságmérő eszközökben használtak

Részletesebben

Vállalati profil. A Weidmüller a teljesítmény-, jel- és adatátvitelben alkalmazott ipari megoldások vezető gyártója.

Vállalati profil. A Weidmüller a teljesítmény-, jel- és adatátvitelben alkalmazott ipari megoldások vezető gyártója. TK1_000I-X_HU:TK1_000I-X_DE.qxd 2008.02.26. 16:18 Oldal I Vállalati profil A Weidmüller a teljesítmény-, jel- és adatátvitelben alkalmazott ipari megoldások vezető gyártója. A Weidmüller termékpalettájába

Részletesebben

Triathlon - Ütőképes vetőgép

Triathlon - Ütőképes vetőgép Triathlon Triathlon - Ütőképes vetőgép kis vonóerő igénnyel a modern szántóföldi műveléshez Sok modern univerzális vetőgép nagy önsúlyuk miatt nagy vonóerőt igényelnek, magas az üzemanyagfelhasználásuk,

Részletesebben

LEMEZMEGMUNKÁLÓ GÉPEINK

LEMEZMEGMUNKÁLÓ GÉPEINK LEMEZMEGMUNKÁLÓ GÉPEINK FRISSÍTVE: 2015.04.13. LÉZERVÁGÓ BERENDEZÉSEK TRUMPF TruLaser 5030 Classic TLF5000t Gyártás éve: 2008 Lézertípus: Optikás CO2 lézer ( TRUMPF TruFlow 5000 ) Lézerteljesítmény: 5000

Részletesebben

Office Luce 626. 26.oldal. Lungaluce 626. 30.oldal. Industrial Luce 626. 37.oldal. Pratica Completa 626 IP65. 41.oldal. Pratica Bandiera. 46.

Office Luce 626. 26.oldal. Lungaluce 626. 30.oldal. Industrial Luce 626. 37.oldal. Pratica Completa 626 IP65. 41.oldal. Pratica Bandiera. 46. A rendszer egységei Raggio Laser 626 Lungalargaluce 626 Leggera IP65 Pratica Tuttovetro 626 Tuttovetro Bandiera Inverterek Office Luce 626 26.oldal Lungaluce 626 0.oldal Industrial Luce 626 7.oldal Pratica

Részletesebben

MAGAS ÉLETTARTAM, NAGYOBB TERMELÉKENYSÉG: LUTZ SZÕNYEG- ÉS TEXTILIPARI PENGÉK

MAGAS ÉLETTARTAM, NAGYOBB TERMELÉKENYSÉG: LUTZ SZÕNYEG- ÉS TEXTILIPARI PENGÉK TEXTILIPAR Válogatott terméklista kérjen ajánlatot más típusokra MAGAS ÉLETTARTAM, NAGYOBB TERMELÉKENYSÉG: LUTZ SZÕNYEG- ÉS TEXTILIPARI PENGÉK EGYEDI PENGÉK FÓLIA VEGYI- ÉS ÜVEGSZÁL ORVOSTECHNIKA ÉLELMISZERIPAR

Részletesebben

Toolless-Connection Szerszám nélküli csatlakozás

Toolless-Connection Szerszám nélküli csatlakozás Toolless-Connection Szerszám nélküli csatlakozás MOBIL ÉS ONLINE VÁSÁRLÁS! Mobil App: ios, Android Webáruház: www.schrack.hu SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK Raktárról Store www.schrack.hu ENERGIA IPAR Get Ready.

Részletesebben

Az ITM International Kft. bemutatja

Az ITM International Kft. bemutatja Az ITM International Kft. bemutatja EWM kézi hegesztő berendezések A feladat Önnél a megoldás nálunk. e-mail: itminternationalkft@gmail.com website: www.itmwelding.com 4 Az ITM Hungary Kft. azzal a céllal

Részletesebben

Környezeti CO-/CO 2 mérőműszer

Környezeti CO-/CO 2 mérőműszer Környezeti CO-/CO 2 mérőműszer testo 315-3 Párhuzamos CO- és CO 2 mérés, az európai EN 50543 szabványnak megfelelően Párhuzamos és közvetlen CO-/CO 2 mérés C Megfelel az EN 50543 szabványnak Kényelmes

Részletesebben

KARTONPALLET papír raklap. Az ideális raklap a legjobb áron

KARTONPALLET papír raklap. Az ideális raklap a legjobb áron KARTONPALLET papír raklap Az ideális raklap a legjobb áron általános termékek Erősített raklapok Szabvány méretű raklapok Keretek Raklap láb Könnyített raklapok Koncepció KARTONPALLET méretpontos, egyedi,

Részletesebben

JELÖLÉSTECHNIKA ÉS KÓDBIZTONSÁG KORSZERŰEN

JELÖLÉSTECHNIKA ÉS KÓDBIZTONSÁG KORSZERŰEN JELÖLÉSTECHNIKA ÉS KÓDBIZTONSÁG KORSZERŰEN Biztos pont a termelésben : AMSY Jelöléstechnika Kft. CSAOSZ workshop 2013. november 20. TÉMÁK: 1. Jelölési igény megvalósítása 2. A jelölés körülményei 3. Az

Részletesebben

9- Fordító és kitárazó egységek (a műhely méretei alapján lehetséges az illesztés)

9- Fordító és kitárazó egységek (a műhely méretei alapján lehetséges az illesztés) Formmaksan szegező sor A gép által elfogadott tűréshatár a raklap alkotóelemeinek méreteire vonatkozóan megegyezik az UNI/EURO által előírtakkal. Gyártási kapacitás: EUR/EPAL típusú raklapra vonatkozó

Részletesebben

J A G A F R E E D O M C L I M A

J A G A F R E E D O M C L I M A J A G A F R E E D O M C L I M A Energiahatékonyság, fenntarthatóság és design! Szerény mérete ellenére a Freedom Clima egyben nagy teljesítményű fűtő- és hűtő, szabadon álló rendszer, mely csendesen és

Részletesebben

+ + + Blanke DIBA-LINE + lineáris lefolyórendszer. Blanke DIBA-LINE + lineáris lefolyórendszer elônyei

+ + + Blanke DIBA-LINE + lineáris lefolyórendszer. Blanke DIBA-LINE + lineáris lefolyórendszer elônyei Lineáris lefolyórendszer 80 80 + lineáris lefolyórendszer A + a tökéletes megoldás épített zuhanyzók vízelvezetésének megoldására. A lefolyórendszer beépítése gyors és egyszerû. Beépítési magassága igen

Részletesebben

A víz és a nyomás ereje: dupla segítség a szennyeződések ellen.

A víz és a nyomás ereje: dupla segítség a szennyeződések ellen. A víz és a nyomás ereje: dupla segítség a szennyeződések ellen. 161 A víz hatalma a nyomás erejével párosítva: ez az Oleo-Mac magas nyomású víztisztítók titka. A modern anyagokkal és technikával készült

Részletesebben

FMC 210 DM kétműveletes jelzésadók

FMC 210 DM kétműveletes jelzésadók Tűzjelző rendszerek FMC 210 DM kétműveletes jelzésadók FMC 210 DM kétműveletes jelzésadók A kézi jelzésadó visszaállítása a riasztás indítása után Automatikus vagy kézi címzés lehetséges forgókapcsolókkal

Részletesebben

Carestream DRX-1 Rendszer. Könnyű és gyors lépés a DR rendszerek felé a világ első vezeték nélküli kazetta méretű detektorával.

Carestream DRX-1 Rendszer. Könnyű és gyors lépés a DR rendszerek felé a világ első vezeték nélküli kazetta méretű detektorával. Carestream DRX-1 Rendszer Könnyű és gyors lépés a DR rendszerek felé a világ első vezeték nélküli kazetta méretű detektorával. A hagyományos 35x43 cm méretű röntgenkazettával megegyező méretével a DRX-1

Részletesebben

insul tube & insul sheet

insul tube & insul sheet Kaucsuk termékek az NMC-toªl insul tube & insul sheet Komplett választék fuªtéstechnikai, huªtés,-és klímatechnikai, valamint szolártechnikai felhasználásra Hatékony hoª-és klímatechnikai szigetelés insul

Részletesebben

Professzionális elõtétek nagyintenzitású kisülõlámpákhoz

Professzionális elõtétek nagyintenzitású kisülõlámpákhoz PCI beltéri alkalmazásokhoz Professzionális elõtétek nagyintenzitású kisülõlámpákhoz Spotlámpák Mélysugárzók Lineáris lámpatestek Térvilágítók Padló fali lámpák Szabadonsugárzók Dekor. lámpatestek PCI

Részletesebben

ZÁSZLÓK MOLINÓK ZÁSZLÓRUDAK

ZÁSZLÓK MOLINÓK ZÁSZLÓRUDAK ZÁSZLÓK MOLINÓK ZÁSZLÓRUDAK CÉGÜNKRÃL 3 KÜLTÉRI ZÁSZLÓK 4 MOLINÓK 6 DEKORÁCIÓK BELTÉRI ZÁSZLÓK, 8 NEMZETI ZÁSZLÓK, TOVÁBBI TERMÉKEINK 10 DIGITÁLIS NYOMTATÁS 12 ZÁSZLÓRUDAK 14 CÉGÜNKRÃL A HUNGARODEKOR Európa

Részletesebben

Harmadik generációs infra fűtőfilm. forradalmian új fűtési rendszer

Harmadik generációs infra fűtőfilm. forradalmian új fűtési rendszer Harmadik generációs infra fűtőfilm forradalmian új fűtési rendszer Figyelmébe ajánljuk a Toma Family Mobil kft. által a magyar piacra bevezetett, forradalmian új technológiájú, kiváló minőségű elektromos

Részletesebben

1214 Budapest, Puli sétány 2-4. www.grimas.hu 1 420 5883 1 276 0557 info@grimas.hu. Rétegvastagságmérő. MEGA-CHECK Pocket

1214 Budapest, Puli sétány 2-4. www.grimas.hu 1 420 5883 1 276 0557 info@grimas.hu. Rétegvastagságmérő. MEGA-CHECK Pocket Rétegvastagságmérő MEGA-CHECK Pocket A "MEGA-CHECK Pocket" rétegvastagságmérő műszer alkalmas minden fémen a rétegvastagság mérésére. Az új "MEGA-CHECK Pocket" rétegvastagság mérő digitális mérő szondákkal

Részletesebben

Áttörés a szolár-technológiában a Konarka-val?

Áttörés a szolár-technológiában a Konarka-val? A Konarka Power Plastic egy olyan fotovoltaikus anyag, amely képes akár a beltéri, akár a kültéri fényből elektromos egyenáramot előállítani. Az így termelt energia azonnal hasznosítható, tárolható későbbi

Részletesebben

Egy új alternatíva több lehetœség

Egy új alternatíva több lehetœség Egy új alternatíva több lehetœség Egy fiatal vállalkozás gazdag hagyományokkal Fiatal és feltörekvœ: Az NKE-t 1996-ban alapították Steyr-ben, Ausztriában. A márka gyorsan megjelent a csapágyak világpiacán

Részletesebben

TERMÉK INFORMÁCIÓ DT-sorozatú DEUTSCH csatlakozók

TERMÉK INFORMÁCIÓ DT-sorozatú DEUTSCH csatlakozók TERMÉK INFORMÁCIÓ DT-sorozatú DEUTSCH csatlakozók Környezeti behatások Maximális védettség külső tényezők ellen TERMÉKJELLEMZŐK A koncepcióval kiváló minőségű anyagokból olyan csatlakozórendszer jön létre,

Részletesebben

COMPLETE Teljes körı klór bázisú medencevíz kezelés

COMPLETE Teljes körı klór bázisú medencevíz kezelés Új COMPLETE Teljes körı klór bázisú medencevíz kezelés Az uszoda felhœtlen élvezete 2 COMPLETE... Teljes körı klór bázisú medencevíz kezelés A medence tulajdonosoknak az idœ legalább olyan fontos és drága,

Részletesebben

J A G A C L I M A C A N A L

J A G A C L I M A C A N A L J A G A C L I M A C A N A L Tökéletesen kontrollált klíma: fűtés, hűtés, szellőzés. Szerény mérete ellenére a Clima Canal egyben nagy teljesítményű fűtő-, hűtő és szellőzőrendszer, mely csendesen és diszkréten

Részletesebben

Felületi párologtató ENERGIAHATÉKONY HŰTÉS VÍZZEL! Felületi párologtató az elszívott levegő adiabatikus hűtésére CONDAIR SH2

Felületi párologtató ENERGIAHATÉKONY HŰTÉS VÍZZEL! Felületi párologtató az elszívott levegő adiabatikus hűtésére CONDAIR SH2 Felületi párologtató ENERGIAHATÉKONY HŰTÉS VÍZZEL! Felületi párologtató az elszívott levegő adiabatikus hűtésére CONDAIR SH2 Condair SH2 Mentes a nemkívánatos üvegszáltól és cellulóztól Szabadalmaztatott

Részletesebben

DF20 Jet Fiber lézer jelölő berendezés

DF20 Jet Fiber lézer jelölő berendezés DF20 Jet Fiber lézer jelölő berendezés I. Bevezető II. Termék pontos megnevezése, ár III.Technikai jellemzők IV.Konfiguráció I. Bevezető DF20 DF20 Jet Fiber lézer jelölő berendezés DF20 Jet Fiber lézer

Részletesebben

Web: www.smtech.hu Rövid cégnév: Smtech Kft.

Web: www.smtech.hu Rövid cégnév: Smtech Kft. Web: www.smtech.hu Rövid cégnév: Smtech Kft. E-mail: office@smtech.hu Tel: +36/30/325-3428 (Hederics Tamás Kereskedelmi Igazgató) Rólunk mondták: Eddig 3 gépet rendeltünk a Sheet Metál Technológia Kft-től.

Részletesebben

Fedezze fel a Geberit teljes választékát

Fedezze fel a Geberit teljes választékát Fedezze fel a Geberit teljes választékát Geberit Kft. 1117 Budapest Budafoki út 97. T (1) 204-4187 F (1) 204-4190 info@geberit.hu www.geberit.hu Kunde & Co. Tartalom CsŒvezeték rendszerek Lefolyórendszerek

Részletesebben

Az ALPINION Crystal Signature technológia a mély struktúrák részletes képeivel növeli a klinikai pontosságot és hatékonyságot.

Az ALPINION Crystal Signature technológia a mély struktúrák részletes képeivel növeli a klinikai pontosságot és hatékonyságot. Az ALPINION E-CUBE sorozat megváltoztatja a diagnosztikai ultrahang területét, egyedi és megbízható technológiai áttörései révén maximális eredményességet tesz lehetővé. Az E-CUBE 9 az integrált ALPINION

Részletesebben

icon by MACSA Tiszta. Gyors. Megfizethető. AZ ESÉLY A VÁLTÁSRA

icon by MACSA Tiszta. Gyors. Megfizethető. AZ ESÉLY A VÁLTÁSRA icon by MACSA Tiszta. Gyors. Megfizethető. AZ ESÉLY A VÁLTÁSRA AZ ESÉLY A VÁLTÁSRA icon, az új lézerjelölő a Macsa-tól Az icon egy specialista a Macsa-tól. Ez az új, kiskarakteres jelölő felszámolja a

Részletesebben

ÉS A VARTA A VALÓDI ERŐT JELENTI. Thanks go to Peugeot,

ÉS A VARTA A VALÓDI ERŐT JELENTI. Thanks go to Peugeot, www.varta-automotive.com ÉS A VARTA A VALÓDI ERŐT JELENTI. Thanks go to Peugeot, www.peugeot.com A DYNAMIC TRIO. KIMAGASLÓ TECHNIKA MINDEN FELHASZNÁLÁSRA. A Dynamic Trio-val minden felhasználásra a testreszabott

Részletesebben

ARTHY TERMÉKCSALÁD. ÖNT KÉPVISELJÜK AZ ABLAKGYÁRTÁSBAN! www.arthytherm.hu

ARTHY TERMÉKCSALÁD. ÖNT KÉPVISELJÜK AZ ABLAKGYÁRTÁSBAN! www.arthytherm.hu ARTHY TERMÉKCSALÁD ÖNT KÉPVISELJÜK AZ ABLAKGYÁRTÁSBAN! www.arthytherm.hu Minden termékünk esetében rendelkezünk a forgalmazáshoz szükséges valamennyi dokumentációval. A TOLO intézet által kiadott bizonyítvány,

Részletesebben

SZINIMPEX KFT. ELEKTROMOS FŰTŐELEMEK GYÁRTÁSA ÉS FORGALMAZÁSA

SZINIMPEX KFT. ELEKTROMOS FŰTŐELEMEK GYÁRTÁSA ÉS FORGALMAZÁSA SZINIMPEX KFT. ELEKTROMOS FŰTŐELEMEK GYÁRTÁSA ÉS FORGALMAZÁSA BEMUTATKOZÁS A Szinimpex Kft. magyar tulajdonban lévő vállalkozás, mely 2013 óta kínál széles választékban elektromos fűtőelemeket, Kecskeméten.

Részletesebben

Kísérleti üzemek az élelmiszeriparban alkalmazható fejlett gépgyártás-technológiai megoldások kifejlesztéséhez, kipróbálásához és oktatásához

Kísérleti üzemek az élelmiszeriparban alkalmazható fejlett gépgyártás-technológiai megoldások kifejlesztéséhez, kipróbálásához és oktatásához 1 Nemzeti Workshop Kísérleti üzemek az élelmiszeriparban alkalmazható fejlett gépgyártás-technológiai megoldások kifejlesztéséhez, kipróbálásához és oktatásához Berczeli Attila Campden BRI Magyarország

Részletesebben

Kompetencia a tervezésben és a technológiában AVERMANN. Kiváló minőségű gépek és berendezések gyártása 1946 óta

Kompetencia a tervezésben és a technológiában AVERMANN. Kiváló minőségű gépek és berendezések gyártása 1946 óta AVERMANN Kiváló minőségű gépek és berendezések gyártása 1946 óta AVERMANN AVERMANN Maschinenfabrik GmbH & Co. KG Osnabrück Németország AVERMANN Laser- und Kant- Zentrum GmbH Amt Wachsenburg Németország

Részletesebben

watec Pneumatikus zsaluzás www.watec.at Polimerbeton és helyszíni betonozás alkalmazásával készített monolit rendszerkivitelű tojásszelvényű csatornák

watec Pneumatikus zsaluzás www.watec.at Polimerbeton és helyszíni betonozás alkalmazásával készített monolit rendszerkivitelű tojásszelvényű csatornák watec Polimerbeton és helyszíni betonozás alkalmazásával készített monolit rendszerkivitelű tojásszelvényű csatornák 2012 Watec Vertriebs GmbH Helyszíni betonozást alkalmazó korszerű kivitel www.watec.at

Részletesebben

J A G A K N O C K O N W O O D

J A G A K N O C K O N W O O D J A G A K N O C K O N W O O D Kivételes, formabontó, konfrontáló. A KNOCKONWOOD a legelső fűtőtest fából. A gyönyörűen kivitelezett, egyszerű, mégis elegáns, tartós burkolat a legjobb minőségű furnérból

Részletesebben

Trumpf Hungary Kft. TruLaser Weld. Lézeres hegesztés fejlesztési irányai. Piheni Zsolt

Trumpf Hungary Kft. TruLaser Weld. Lézeres hegesztés fejlesztési irányai. Piheni Zsolt Trumpf Hungary Kft TruLaser Weld Lézeres hegesztés fejlesztési irányai Piheni Zsolt Jelenlegi helyzet Hagyományos hegesztés Tizedes gyártási pontosság (vágás, hajlítás, stb.) Ív-hegesztés Magas hőbevitel

Részletesebben

SONIMA. Az Ön partnere a moduláris üzleti szolgáltatások terén

SONIMA. Az Ön partnere a moduláris üzleti szolgáltatások terén SONIMA Az Ön partnere a moduláris üzleti szolgáltatások terén 1 Moduláris megoldások Manufacturing Gyártás Assembly Szerelés Industrial Ipari Cleaning tisztítás Warehousing Raktározás Logisztika Logistics

Részletesebben

Mıszaki adatlap. Fénytechnika VI. A jövœ fénytechnológiái:

Mıszaki adatlap. Fénytechnika VI. A jövœ fénytechnológiái: Világítástechnika Gépjármıvillamosság Elektronika Klíma Értékesítés támogatása Mıszaki információk A mi ötleteink, Az Ön sikere Mıszaki adatlap Fénytechnika VI A jövœ fénytechnológiái: LED alkalmazások

Részletesebben

PRÉSGÉPEK. Modellek száma. Kapacitás mm. Típus. Oldal

PRÉSGÉPEK. Modellek száma. Kapacitás mm. Típus. Oldal Présszerszámok Mindig egyforma préserő jellemzi, ami mindig ugyanolyan megbízható, vízzáró illesztést biztosít. Kiváló konstrukció, mely a legjobb minőséget és tartósságot biztosítja - RIDGID élethosszig

Részletesebben

Okostelefon. Ujjlenyomat. Bluetooth 4.0 LE RFID. PIN kód. Elektronikus ajtózár. Telefon applikáció. NFC kapcsolat

Okostelefon. Ujjlenyomat. Bluetooth 4.0 LE RFID. PIN kód. Elektronikus ajtózár. Telefon applikáció. NFC kapcsolat Bluetooth 4.0 LE RFID Elektronikus ajtózár Ujjlenyomat NFC kapcsolat PIN kód Ajtózár: biztonságosan és egyszerűen lehet okostelefonnal irányítani. Okostelefon Telefon applikáció www.burg.biz Minőség és

Részletesebben

Ipari kondenzációs gázkészülék

Ipari kondenzációs gázkészülék Ipari kondenzációs gázkészülék L.H.E.M.M. A L.H.E.M.M. egy beltéri telepítésre szánt kondenzációs hőfejlesztő készülék, mely több, egymástól teljesen független, előszerelt modulból áll. Ez a tervezési

Részletesebben

A GRANTOOL BEMUTATJA ÚJ, PRECÍZIÓS SATUCSALÁDJAIT PRECÍZIÓS SATUK

A GRANTOOL BEMUTATJA ÚJ, PRECÍZIÓS SATUCSALÁDJAIT PRECÍZIÓS SATUK PRECÍZIÓS SATUK STANDARD (széria) satuk STANDARDFLEX flexibilis moduláris rendszer XL moduláris rendszerû satuk OK MULTITASKING MULTIFLEX több darab egyidejû megfogása MEGFOGÁSTECHNIKAI RENDSZERÉPÍTÔ ELEMEK

Részletesebben

Termékújdonságok. CoroPak 10.1 Megjelenés: 2010. március 1.

Termékújdonságok. CoroPak 10.1 Megjelenés: 2010. március 1. Termékújdonságok CoroPak 10.1 Megjelenés: 2010. március 1. Több ezer új termék. Ötletek milliói! A nehéz időkben nagyon fontos jó döntéseket hozni. Olyan döntéseket, amelyek segítenek biztosítani a sikeres

Részletesebben