csináltunk vevœink legnagyobb megelégedésére.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "csináltunk vevœink legnagyobb megelégedésére."

Átírás

1 Thonauer illustriert ElŒszó Ing. Walter Altrichter a Thonauer GmbH üzletvezetœje Programunkban a legkorszerıbb technológiák Kábelfeldolgozás Cable Processing KrimpelŒ automaták Csupaszító gépek Csatlakozóház beültetés Alkalmazás-specifikus berendezések Lézeres csupaszítás Optikai kábelek feldolgozása (pl. POF) Fóliavezetékek feldolgozása (pl. FFC, FPC, EFC) Kábelkezelés Szerszámok és tartozékok A kábelfeldolgozás kisgépei Cable Periphery Jelen kiadásunk vezércíme a brit Spectrum Technologies cég programjára utal, amelyet néhány éve már sikeresen képviselünk. Különlegessége, hogy a termékeket kimondottan az ır- és a repüléstechnika részére fejlesztették ki. Az alkalmazott technológiák azonban az autóipar és az elektronikai ipar számára is rendkívül figyelemre méltóak. Ilyen a kábelek és huzalok lézertechnológiával történœ csupaszítása. Ennek a technológiának a mechanikus csupaszításhoz képest nagy elœnye, hogy a lézer csak a szigetelést távolítja el, a belsœ vezetœt azonban nem sérti meg, így a nem központos, sœt szabálytalan szigetelésı vezetékeket is nagyon egyszerıen le lehet csupaszítani. A mechanikus csupaszításnál ilyenkor gyakran trükköket kellett alkalmazni, de tökéletes megoldás akkor sem született. A lézer a kényes szigeteléseknél, mint az üvegszövet vagy a tekercselœ huzalok, szintén kedvezœen alkalmazható. Ez a technológia hagyományos csupaszító gép programunk ideális kiegészítœje, amely különösen a nehezen kezelhetœ vezetékeknél vált be, és az árak is mérsékeltek. Nem csoda tehát, hogy ezekbœl a gépekbœl már tekintélyes mennyiséget sikerült eladnunk. A lézertechnológia másik területét ugyancsak a repüléstechnika számára fejlesztették ki, ez az UV-lézerrel történœ kábel feliratozás. ez a technológia akkor jut fontos szerephez, ha különösen vékonyfalú szigetelések biztonságos és tartós jelölésérœl van szó, pl. nagyon kis huzalátmérœknél (AWG28). EzekbŒl a feliratozó gépekbœl is már jelentœs forgalmat 2 csináltunk vevœink legnagyobb megelégedésére. Foglalkozunk még az új energiák témakörével. A KOMAX- cég az áramtermelœ napelemek gyártására szolgáló gépeivel ebbe is bekapcsolódott, és elœször Magyarországon komplett tervezési és anyagbeszerzési programot kínálunk a kivitelezœ cégek számára. Itt is nagy súlyt helyezünk a kiváló minœségre, a vevœk messzemenœ támogatására és a szervizre. Az antimikrobakteriális bevonatok terén fennálló lehetœségeinket is egyre jobban ki akarjuk használni, mivel ez a piac nagyon ígéretesnek mutatkozik. Az EMV-árnyékolás az elektronikai iparban egyre fontosabbá válik. Termékválasztékunk minden kérdésre megoldást tud kínálni. A huzalfeldolgozó automaták közül a Komax Alpha 355 kerül részletes bemutatásra. Új termékeinkrœl rendszeresen részletes tájékoztató anyagot ( Infoletter) adunk ki, amelyek Web lapunkról letölthetœk, vagy nyomtatott formában nálunk megrendelhetœk. Új image-brossúránk is megjelenik a napokban újdonságainkkal, amely jól mutatja cégünk dinamikus fejlœdését. Törekvésünk, hogy vevœinket mindenkor a legkorszerıbb technikával tudjuk megismertetni. Szívélyes üdvözlettel, Ing. Walter Altrichter Üzletvezetés KrimpelŒ prések KrimpelŒ szerszámok Csupaszító és egyéb kisgépek Lehúzás-vizsgáló gépek Kalibráló készülékek Tartozékok Szerelés automatizálás Assembly Automation Elektromos vezetékekkel, mechanikus alkatrészekkel, huzaltekercseléssel, Ultrahangos hegesztéssel, nyomtatott áramköri lapok szelektív bevonatolásával, feliratozással stb. kapcsolatos feladatok megoldása. TekercselŒ gépek Coil Winding Technology HuzaltekercselŒ gépek RFID-technológia (rádiófrekvenciás azonosítás) Bandázsolás Szelektív forrasztó robotok Selective Soldering Automation Light-Beam-forrasztás Lézer forrasztás, Indukciós forrasztás Mikro-Lángforrasztás Forrasztó pákák Hegesztési technológiák Special Welding Technologies Ultrahangos fém- és mıanyaghegesztés Mikro- Ellenálláshegesztés Termokompressziós kötések Szelektív diszpenzáló- és bevonatóló berendezések Selective Coating and Dispensing Systems Kézi diszpenzerek Automatikus asztali diszpenzerek Automata berendezések Nagypontosságú szelepek -pumpák és adagolótık Adagoló berendezések Feliratozás Printing Technology Tintasugaras nyomtatók Lézer feliratozók Speciális feliratozó berendezések Optikai szırœk, lakkok, hœmérséklet jelzœk Optical Filters, Varnish Systems, Temp. Indicators Optikai szırœk VezetŒképes lakkok Antimikrobakteriális bevonatok HŒmérséklet mérœ szalagok és pontok EMV-árnyékolás HŒelvezetŒk EMC Shielding Material Thermal Management EMV-árnyékoló anyagok Ferritmagok

2 XVI Kiadás Arculatunk meghatározója a kimagasló mıszaki színvonal és a szerviz Újonnan átdolgozott image-brossúránk a legkorszerıbb technológiai programunkat ismerteti. A kiadványban az eddig bevezetett termékek kerültek ismertetésre, és valamennyi alkalmazási területet szemléletes ábrák illusztrálják. Összegyıjtött gyártmányinformációk Egy olyan terjedelmes termékprogram esetén, mint a mienk, nem mindig elegendœ az áttekintés. Az Infoletter elnevezésı tájékoztató anyag egy-egy termék részletesebb megismerését szolgálja. Az elsœ infolevelet a következœ kiadások egész sora követte és a továbbiakban követni fogja. Web oldalunkról valamennyi eddig megjelent info-levél PDF formátumban a legtöbb nyelven lehívható, vagy nyomtatott formában megkérhetœ. 1.sz. 2.sz. 3.sz. 4.sz. 5.sz. 6.sz. 7.sz. 8.sz. A forrasztás automatizálásának korszerı megoldásai A szelektív bevonatolás és diszpenzálás rugalmas megoldásai Ultrahangos fémhegesztés VezetŒképes lakkok és antimikrobakteriális bevonatok Az alacsony nyomású keverœ- és adagoló berendezések vezetœ szállítója Kiváló minœségı légmagos tekercsek gyártása igen kedvezœ áron Optikai szırœk kristálytiszta látvány Technológiai újítás a kapcsolószekrények tervezésében és gyártásában

3 Thonauer illustriert Napelemek hatékony és gazdaságos elœállítása A fotóelektromosság segítségével történœ energiaátalakítás mögött egy terjedelmes értékképzœ folyamatlánc rejlik a szilicium kinyerésétœl a lapkák gyártásán és a napelemek további feldolgozásán át a modulgyártásig és azok precíz mıködésı fotóelektromos rendszer-kombinációinak a kialakításáig. A Komax Systems szerelœ rendszerei különösen alkalmasak a napelemek illetve napelem-modulok gyártására. A napenergia null-tarifán dolgozik, mentes a káros kisugárzásoktól és gyakorlatilag kifogyhatatlan energiaforrást jelent. Néha szívesen vennénk, ha a nap hosszabban vagy intenzívebben sütne, ennek ellenére felhœs napokon is szinte elképzelhetetlen nagy mennyiségı energiát sugároz. Energiát, amely kihasználatlanul áll rendelkezésünkre. Ámde ez a helyzet megváltoztatható a fotóelektromosság segítségével. SzakértŒk egyetértenek abban, hogy az újabb energiaforrások közül a fotóelektromosságnak van a legnagyobb jövœje. A fotóelektromosság a sugárzási energia átalakításával foglalkozik, kiemelten a napenergiával és 1958 óta energia ellátásra (elœször mıholdaknál) is használják. A név a foto a görög fény szóból és a Volta az elektromosság úttörœje Alessandro Volta nevébœl rakódik össze. A elektromosságot elœállító napelem mıködése A napelemet félvezetœkbœl (fœleg szilíciumból) állítják elœ. A félvezetœk különleges tulajdonsága, hogy a rájuk irányított energia (fény vagy hœ) segítségével szabad töltéshordozókat állítanak elœ. Ahhoz, hogy ezekbœl a töltésekbœl elektromos áramot nyerjünk egy belsœ elektromos mezœ szükséges, amely az elœállított töltéshordozókat különbözœ irányba tereli. A kb. 10x10 cm méretı lapok elülsœ és hátoldalára érintkezœket rögzítenek, amelyek a cellában elœállított áramot elvezetik. Mivel ilyen módon egyenáram termelœdik (mint a telepekben), a háztartások számára szükség van egy váltakozó-feszültségı átalakítóra, a felesleges energiát pedig visszatáplálhatják a hálózatba. Általános szabály szerint egy családi ház tetœfelülete elegendœ ahhoz, hogy az áramfogyasztást napelemmel fedezzék. Ökölszabályként kimondható, hogy tíz négyzetméter modul felület évente kereken kilówattóra napenergiát állít elœ. Az elektromosságot elœállító napelem-modulok Egy napelem-modul több, egymással összekötött napelembœl áll, amelyek két üveg- vagy mıanyag lap közé vannak beágyazva, így kapnak védelmet az idœjárás káros hatásától. A nagyobb feszültségek elérése érdekében, egy napelem-modulba több napelemet kapcsolnak össze. A modulokat a tetœn egy keretbe, vagy pedig állványszerkezetre szerelik. ÉrintkezŒ lapok Antireflexiós réteg Fogyasztó n-félvezetœ réteg Hátoldali fémérintkezœ p-félvezetœ réteg Az elektromosságot elœállító napelem felépítése A folyasztószer szórásos eljárással kerül a forrasztás helyére, amely biztonságosabb forrasztást tesz lehetœvé. A szórásos eljárás 50 %- kal csökkenti a gœzképzœdést. Az ellenœrzött folyamat segítségével extrém lágy és kardformájú érintkezœ szalagok is feldolgozhatók. (Példa: Xcell 2500 szórásos folyasztása) 4

4 XVI Kiadás A gyártó cégrœl A KOMAX York céget ASCOR néven 1994-ben alapították, és 2000 szeptemberben Sibos ASCOR néven vált a Komaxcsoport tagjává ben új nevet kapott: Komax-Systems York. A gyártó üzem az USA Pennsylvania államában van. Itt a KOMAX kizárólag a napelemek, Lay-up-állomások és sablonkészítœ gépek gyártásával foglalkozik. Cell handling for string production Egy szabadalmaztatott szállító rendszerrel a napelemek nagy ismétlési pontossággal kerülnek a megfelelœ munkahelyekre, amely jelentœsen hozzájárul a kiemelkedœ gyártási eredmények eléréséhez. (Példa: Xcell összekötœ és továbbító) Kokavecz László Tel.: Napelem-sorozatgyártás Mint a Komax cég képviselete, a napelemek sorozatgyártásához teljesen automatizált rendszereket tudunk ajánlani. Hogy a Komax cég ezekre a teljesen automatizált berendezésekre milyen nagy mértékben specializálódott abból is látható, hogy a napelemek sorozatgyártásához valamennyi Xcell-berendezést alapgépként szállítja. A napelemek sorozatgyártása Az alapgépen a legkülönbözœbb méretı és formájú, maximum öt napelemet lehet egymással összekötni. A termelékenység 600 cella, a kettœs gépnél 1200 cella óránként. A kompakt munkahelyek minden oldalról egyszerıen és ergonómikusan hozzáférhetœk. A berendezés a grafikus vezérlésnek köszönhetœen intuitív és áttekinthetœ. Xcell 2500 A szerelœ rendszer 4-8 zoll méretı napelemekbœl 600 cella /óra teljesítménnyel dolgozik. Opcionálisan 5 busz-vonalat lehet összekapcsolni rendkívül kis átállítási idœvel. Ez a kiépítés a valamivel több mint 5 m-es hosszával a napelem gyártásának új fejezetét jelenti. A folyasztószer felvitele a forrasztó szalagokhoz szelektíven, szórási módszerrel történik, ami garantálja, hogy a folyasztószerrel semmiféle szennyezœdés ne kerülhessen a cellára, és ezáltal elmarad a nagy ráfordítást igénylœ tisztítás. Forrasztási eljárásként a Komax ennél a géptípusnál infravörös fényt alkalmaz, így ezzel az érintés nélküli és csekély mechanikai feszültséget okozó forrasztási módszerrel az érzékeny cellákat a nagyobb igénybevételtœl meg tudja kímélni. A forrasztó szalagocskák beigazítása és rögzítése Total Ribbon Control (szabadalmaztatva) segítségével történik és egy eddig el nem ért minœséget biztosít ebben a technológiai ágazatban. A forrasztott kötegeket vagy manuálisan tálcákra rakják, vagy speciális munkahelyek kialakításával közvetlenül a panelek üveglapjára helyezik. Xcell 3300 Ennek a típusnak a mıszaki paraméterei a bevált Xcell 2500 mıszaki adataival megegyeznek, de a Komax itt indukciós forrasztási eljárást alkalmaz. A Closed Loop Soldering Control a forrasztási paraméterek teljes kontrollját valósítja meg, ami döntœ mértékben hozzájárul a minœségjavításhoz. Xcell 3000 A napelemek között a SUNPOWER cég cellája különleges tulajdonságokkal rendelkezik. A forrasztó szalagok speciális kialakítással csatlakoznak egymáshoz. A Komax ennél a géptípusnál számol a fenti körülménnyel, mivel a cella a nagy hatékonyságának és kimagasló teljesítményének köszönhetœen széleskörı alkalmazást nyert. Itt a cella a nap oldal -lal lefelé kerül a berendezésbe, a forrasztó fejet oldalt vezetik be, és a forrasztás berendezésben történik. A cellák továbbítás alatti helyzete különleges kihívást jelent, mivel ezek rendkívül könnyen karcolódhatnak, vagy egyéb módon károsodhatnak. A Komax-gépek mindegyike a legmagasabb minœségi követelményeknek megfelelœ gyártmányokat állít elœ. A cella-törések lényeges csökkentésével igen gazdaságos és optimális minœségı termelés valósítható meg. Napelemek szitázó eljárással történœ feliratozása. A vevœspecifikus szitázó feliratozó gép erœsségei a kíméletes és pontos lap-pozícionálás, az állandó nyomtatási minœség, valamint további modulok, mint kemence, anyagpuffer vagy felület-egyenletesség vizsgáló, rendszerbe történœ tetszés szerinti integrálhatóságának a lehetœsége. A kör alakú folyamat-elrendezés a kényes és idœigényes cellakezelést a minimumra csökkenti, ami a berendezés kibocsátó képességét érzékelhetœen megnöveli. 5

5 Thonauer illustriert Egy innovatív technológia harmadszori kitüntetése a királynœi díjjal (Queen s Award) A Spectrum Technologies brit cég világszerte piacvezetœ a lézeres kábeljelölés és a kábel-csupaszítás területén. A vállalat tevékenysége az elektromos vezetékek és kábelek lézeres jelölését és lézeres csupaszítását öleli fel a tervezéstœl a fejlesztésen, gyártáson és forgalmazáson keresztül a vevœszolgálatig bezárólag. A Spectrum Technologies legutóbb megkapta a tekintélyes Queen s Award for Enterprises kitüntetést a Nemzetközi Kereskedelmi Kategóriában. Ez a harmadik alkalom, hogy az és a évi Export Kategória elnyerése után Spectrum ezt a kitüntetést is megkapta. UV-lézeres jelölés Egy nagy repülœgépben, mint a Boeing 747- Jumbojet, az egy eres vezetékek tízezrei találhatók 300 km hosszúságban, az új A380 Airbus pedig több mint 500 km vezetéket rejt magában. Ezeknek a vezetékeknek mindegyikét, a gyártás után, egyértelmı alfanumerikus azonosító kóddal kell ellátni, egymástól kb. 7,5 cm-es távolságban, a vezeték teljes hosszában, ami 15 cm-tœl 70 m-ig terjedhet. A CAPRIS kábeljelölœ a gyártás kezdetén történœ jelölésre, mérésre és a kábelszegmensek levágására szolgál. A gyártás késœbbi fázisában a vezetékeket és a hozzá tartozó elektronikát általában tapadás elleni teflonbevonattal látják el, ami lehetetlenné teszi a tinta alapú feliratozó rendszerek alkalmazását. Ezzel szemben a Spectrum UV-lézer-eljárása mindenkor megbízható és tartós jelölést biztosít. A lézertechnológia 1960 óta létezik és idœközben az alkalmazási terület széleskörıen szakosodott, az áruházi vonalkód-leolvasó készülékektœl a CD-lejátszókon át az automatikus gyártósorokban alkalmazott lézeres vágási- és hegesztési technológiákig. Egy lézersugár, noha nem más, mint fény, ámde ellentétben az egyszerı izzólámpával, amelynek a fénye minden irányban széles hullámhossz-tartományban sugároz, a lézerfény nagyon keskeny hullámhossz-sávban (egyszínı) mıködik ceruzahegyhez hasonló pontos irányítottsággal. Ez a karakterisztika teszi lehetœvé az UV-lézeres jelölés alkalmazását. A viszonylag hideg UV-lézerfény mıködési módja a kábelszigetelésekben lévœ titándioxid pigmentek színelváltozásán alapul. Nem keletkezik érzékelhetœ anyaglebontás, nem változnak meg a huzal mechanikai vagy elektromos tulajdonságai. A jelölés 20 mikron mélységig történik A lézerfeliratozókat túlnyomó részben a repülœgépiparban alkalmazzák, ahol a vékony vezetékek.dominálnak. A lézer eljárással azonban nemcsak a kerek, hanem a változó keresztmetszetı vezetékekre is lehet feliratot készíteni. Ez azt jelenti, hogy az ilyen feladatokhoz célszerıbb tintasugaras nyomtatók helyett lézerfeliratozókat használni. és tartósan ellenáll a kopásnak és a folyadékoknak. Egy teszt során a mintákat 24 órán át forró hidraulika olajba merítették, majd azt követœen kopásvizsgálatnak vetették alá, eközben a minták sem a magas, sem pedig az alacsony hœmérsékleten (+310 C ill C) nem mutattak elváltozást. Az UV-lézeres jelölés pontosságát ezen a CAPRIS-rendszer szerint jelölt, 0,8 mm átmérœjı AWG 26- os huzalon mutatjuk be. A CAPRIS az elœzœ CAPRIS 100-at váltja ki, és mindkét változatot elsœsorban a nagy repülœgépgyártók vásárolták. A legnagyobb megrendelés ben a BoeingtŒl érkezett. 6

6 XVI Kiadás Lézeres csupaszítás A Spectrum Technologies már harmadszor nyerte el a tekintélyes Queen s Award for Enterprises kitüntetést a nemzetközi kereskedelmi kategóriában. Ez az eljárás is a repülœgépgyártó iparban fejlœdött ki. A súlycsökkentés követelménye miatt vékony szigetelésı finom huzalokat használnak. Eredetileg a CO2- lézer alkalmazása hozott jó eredményeket. A lézer energiáját a huzal szigetelés elnyelte, miközben az teljesen megolvadt. A fémes vezetœk tükörként mıködtek, amelyek a CO2-lézer energiáját a vezeték jellemzœ hullámhossz-tartományában visszaverte és ezáltal a lézersugár a vezetéket nem befolyásolta. A vezeték esetleges károsodásának kiküszöbölésére így semmiféle eljárásra sem volt szükség. Az új szigetelœanyagok bevezetése azonban szükségessé tette a lézertechnológia továbbfejlesztését, és ez tette a Spectrum Technologies céget az iparág piacvezetœjévé. A SIENNA -sorozat lézeres csupaszító gépe közvetlenül ennek a fejlesztésnek az eredménye, amellyel csaknem minden huzal-alakzat csaknem valamennyi szigetelœanyaga feldolgozható. Sienna 110PC egytengelyı lézeres-csupaszító gép Aföldy-Boruss Áron Tel.: Automatizált gyártási folyamat A SIENNA -lézeres csupaszító gépek mind egyedi gépként, mind pedig egy automatizált üzem részeként alkalmazhatók. Egyedi gép-üzemben a huzalok egyenként kézileg, vagy csoportba elœszerelve kerülnek bevezetésre. Utóbbi a termelékenységet jelentœsen megnöveli, amennyiben azonos huzaltípusok kerülnek feldolgozásra. A huzalok egyidejı és egyenletes csupaszításához elegendœ az egyszeri áteresztés. SIENNA AWH-Controllers alkalmazásával a gép automatikus folyamatba integrálható, ahol a huzal egy bevezetœ állomásról automatikusan kerül a gépbe. Az egyes megrendeléseket a Controller kezeli és a csoportok automatikusan feldolgozhatók. JövŒbeni fejlesztések és alkalmazások Az új anyagok, anyagkombinációk és formák piacra kerülése szükségessé teszi az új technológiák kifejlesztését annak érdekében, hogy még jobb minœséget és a rövidebb mıveleti idœket lehessen elérni. Pillanatnyilag a nem fémes vezetœk, mint az üvegszál, lézer-alapú csupaszítása megoldásán dolgoznak. Amennyiben Önnek olyan speciális követelményei vannak, amelyek a standard gyártmányainkkal nem elégíthetœk ki, mindenkor készen állunk, hogy a megfelelœ megoldás megtalálása érdekében a kapott mintákon teszt-kísérleteket végezzünk ElŒnyök A kábel nem sérül még akkor sem, ha ónozva vagy ezüstözve van. Ez lecsökkenti a minœségbiztosítási ráfordításokat valamint szıkebb tıréseket és vékonyabb huzalok alkalmazását teszi lehetœvé. A létezœ szigetelések 99 % -ánál alkalmazható. Egyetlen géppel a legkülönbözœbb huzal- és szigetelés típusok sokasága dolgozható fel. A különbözœ huzaltípusokra való átállási idœ elmaradása következtében így jelentœs idœmegtakarítás érhetœ el. Kiváló minœség, garantált reprodukálhatóság maximális termelékenység mellett. Több huzal egyidejı feldolgozhatósága. HuzalátmérŒk 25 mikrontól 25 mm-ig. A legkülönfélébb huzalformák lapos-, kör keresztmetszetı, sodrott és árnyékolt huzalok feldolgozhatósága, átállítás nélkül vagy csak csekély átállítási idœráfordítással A legszıkebb tırések ±25 mikron betarthatósága A huzal bármely pontján a legkülönbözœbb csupaszítási alakok programozhatók. 7

7 Thonauer illustriert VF-kijelzŒk jobb olvashatósága* *) VFD Vacuum Fluorescent Displays A VFD szırœk ott kerülnek alkalmazásra, ahol a VF-kijelzŒk olvashatóságát kell optimalizálni. A megkívánt kontrasztnövekedést vagy egy szık átviteli görbéjı szırœ választásával, vagy pedig egy sötét, füstszínı szırœvel lehet elérni. Utóbbi úgy mıködik, hogy a kijelzœ információit egy sötét, csaknem fekete háttéren jelenítik meg. Ez nagy jelentœségı az olvashatóság szempontjából és egyidejıleg kellemes látványt is nyújt. További finomítások Kiegészítve PSC-Mat-Finish-Entspiegelung-gal (tükrözésgátló) a zavaró környezeti tükrözœdések eltınnek anélkül, hogy a hasznos jeleket befolyásolnák. A szırœ az elektromos sugárzás elnyomására szolgáló, szigetelœ anyagba öntött fémhálós EMVszırŒvel is gyártható. A szırœ mechanikai megmunkálása lézer-vágással, marással vagy szitanyomással történhet. Mıszaki adatok Vastagság 0,5 mm-tœl Tırések ±0,1 mm-ig Méret 3000 x 2000 mm-ig 18 alapszín opció a VFD-hez UV-blokk 400 mm-ig Antimikrobakteriális bevonatok a higiéniailag érzékeny területeken A higiéniailag érzékeny területeken, mint az orvosi mıszertechnikában, az élelmiszeriparban, de a légi-és a vasúti jármıvek belsœ tereiben és az autóiparban is, a mıanyag felületek a nemkívánatos és gyorsan terjedœ baktériumok és mikroorganizmusok állandó forrását képezik, amelyek az emberekre könnyen átterjedhetnek megnövelve ezáltal a fertœzésveszélyt. Ennek megakadályozására kifejlesztett antimikrobakteriális bevonatok védœ funkciójukkal egészítik ki a bevonó anyagok palettáját. Alföldy-Boruss Áron Tel ElŒnyök A fémezett ezüst-depó a baktériumok és mikroorganizmusok ellen még nedves környezetben is tartós hatékonyságot biztosít. Csökkenti a fertœtlenítési és a tisztítási ciklusokat VédŒhatása érvényesül a nehezen tisztítható helyeken is Nem mérgezœ ezüst-technológia A lakkrendszer nagy ellenálló képességének és feldolgozási tulajdonságainak megœrzése Az antimikrobakteriális hatást több, független vizsgálat bizonyította Szabadalmaztatott ezüst-technológia, a gyógyászati technika követelményei szerinti gyártás ALEXIT, CELEROL, SEEVENAX Az antimikrobakteriális bevonóanyagok a különbözœ lakkokban lévœ hatóanyagok választékának bœvítését szolgálják, és egyúttal lehetœséget nyújtanak további mikrobiológiai vizsgálatok elvégzésére. A bevezetett ezüst-technológia széleskörı antimikrobakteriális Nedvesség hatékonysággal rendelkezik valamennyi lényeges baktériummal szemben. Az eddig ismert Silber-Produkten -tœl többek között morfológiájában különbözik, és olyan elœnyökkel rendelkezik, amelyek eddig még nem voltak ismertek. ALEXIT -Antimikrobiell A baktériumokat az ezüst-depóból kiáramló ezüstionok elpusztítják Antimikrobakteriális hatóanyag Ezüst ion Baktérium 8

8 XVI Kiadás Maximális termelékenység és biztonságos munkafolyamat AZ ÚJ KOMAX ALPHA 355 KRIMPELÃ-AUTOMATA Késblokk alul elhelyezett vezérlœ egységgel Tökéletesített gép-ergonómia, integrált minœségellenœrzés és magas teljesítményszint ezek az új Komax Alpha 355 krimpelœ-automata fœ jellemvonásai. Alkalmazási területe Behúzó egység kábelváltóval A Komax Alpha 355 elnevezésı automatát egy- és kétoldali krimpelésre valamint szigetelœ gyırı felrakásra tervezték, de kettœs krimpelési kötések is elvégezhetœk. A nagyobb huzalkeresztmetszetek késcsere nélküli feldolgozását két nagypontosságú késcsatorna teszi lehetœvé. Egy- és kétoldali szigetelœ gyırı felrakás és krimpelés Kokavecz László Tel: MinŒség-ellenŒrzés A krimpelési magasság- és a kihúzóerœ mérését a gépszoftverbe integrálták. Az ellenœrzés és a mérési eredmények kiértékelése folyamatos, mert a mért értékeket a gép az elœírt értékkel automatikusan összehasonlítja, és a kezelœszoftvernek továbbítva megtörténhet a szükséges korrekció. Megnövelt termelékenység A forgatható huzalváltó és a TopWin kezelœszoftver lehetœvé teszi a következœ rendelés legyártásának elœkészítését, mialatt a gép dolgozik. A legkorszerıbb technika alkalmazásával ennek a gépcsaládnak a gyártási teljesítményét sikerült tovább növelni úgy, hogy a biztonságos munkafolyamat megmaradjon. Maximális kezelœi megelégedettség A késblokk meghajtó egységének alsó elhelyezésével a gép jól áttekinthetœvé, ergonómiailag kényelmessé vált. A kezelœelemek központon kívüli elhelyezése lehetœvé teszi a megfelelœ gépfunkciók beindítását már a beállítás alatt. Valamennyi be- vagy utánállítási munka a TopWin grafikus felületérœl vezérelhetœ. Feldolgozó modulok Az mci 712/722 krimpelœ modulok egyszerıen kezelhetœk, sœt az mci 722-nél a krimpelési magasság programozhatósága az átállítási idœk további lényeges csökkentéséhez vezetett. Az mci 762 szigetelœgyırı felrakó modul nagyon jó hozzáférhetœséget és nagyfokú kezelési kényelmet nyújt. Az alapkivitelbe integrált SPA optikai szigetelœgyırı ellenœrzœ egység a kész konfekcionált vezeték jó minœségének további biztosítéka. 9

9 Thonauer illustriert A legszerteágazóbb gyártmánykínálat az ágazatban A Laird Technologies árnyékoló anyagaival nemcsak a legszélesebb körı termékválasztékot kínáljuk minden elképzelhetœ követelmény kielégítésére, hanem mindenkor rendelkezésre állunk az Ön speciális EMV-problémáinak a megoldására személyes tanácsadással, részletes adatokkal és mintákkal. Terjedelmes gyártmány kínálatunk gyors áttekinthetœsége céljából, az alábbiakban röviden bemutatjuk a fœbb termék csoportokat. Elektromos vezetœképességı textil tömítések (FoF-Fabric over Foam) és vezetœképes habok (CF-Conductive Foam) Az EMV-árnyékolás kedvezœ költségı és könnyen feldolgozható anyagai. A különbözœ profilok és méretek rendkívül nagy választéka áll rendelkezésre, de igény esetén speciálisan kialakított formák is rendelhetœk. Ez a tömítési mód környezetvédelmi tömítésként (IP54) is szolgál. ÉrintkezŒk szalagos és ömlesztett kivitelben A berilium-réz összetételı érintkezœk különféle alakban és méretben számtalan szerelési lehetœséget nyújtanak. Az anyag-összeférhetœség problémáinak elkerülésére az érintkezœket különbözœ felületi kikészítéssel látják el. Fémszövet tömítések és elasztomerre felvitt fémszövetek Ezek a jó vezetœképességı tömítések különbözœ anyagkombinációkban és profilokban. Igen kedveltek a kapcsolószekrények gyártásánál. NF- tömítœ lapok üvegbœl és akrilüvegbœl Elektromos vezetœképességı elasztomerek (EcE) Sokféle vezetœképes elasztomer anyag kapható, amelyeknél a vezetœképes töltœanyag és forma széles választékot mutat. A leggyakrabban elœforduló változatok szénnel vagy ezüstözött üveggel töltött szilikon tömítések vagy ezüstözött felületı szilikon-habok. Ezek a tömítések nagyfokú környezet védelmet (IP65- IP68) is nyújtanak. Árnyékoló fedelek (BLS-Board Level Shields) A LAIRD Technologies ajánlati listája nagy választékban tartalmaz egy- és kétrészes (Cover+Frame) árnyékoló fedeleket. Az egyrészes árnyékoló fedelek és a kétrészes árnyékoló fedeleknél a keret Tape&Reel kiszerelésı. Az alapkivitelek mellett vevœspecifikus árnyékoló fedelek is rendelhetœk. NF-táblák üvegbœl vagy akril-üvegbœl, sejt-szırœ, rézfólia, vezetœképes gyapjú textília, akkumulátor érintkezœk, dugaszoló-tömítések, vezetœképes rézlakkok, és elnyelœ anyagok egészítik ki a Laird Technologies választékát. Elektromos vezetœképességı textil tömítések (Fabric over Foam) ÉrintkezŒ szalagok Elektromos vezetœképességı textil tömítések (Fabric over Foam) Árnyékoló fedelek (Board Level Shields) Alföldy-Boruss Áron Tel

10 XVI Kiadás Vásári áttekintés MSV, Brno (CZ) szeptember Vásári standunkat ezúttal két részre osztottuk, mivel partnerünk, a TELSONIC az egyik részben ultrahangos technikája teljes programját kívánta bemutatni. Sok látogatót vonzottak ezek a termékek. A fémek és mıanyagok ultrahangos hegesztése mellett a különben hozzáférhetetlen helyeket is pórus mélységig megtisztító ultrahangos mosás és ultrahang segítségével történœ szitázás nagy érdeklœdésre tartott számot. Az ultrahangos szitázási technika bevezetése többszörös teljesítménynövekedést eredményezhet. A vezetékek ultrahangos hegesztése mellett nagy érdeklœdést keltettek az USP sorozat pneumatikus ultrahangos mıanyag hegesztœ berendezései. A Cut nseal ultrahangos hegesztœ-vágó berendezéssel bemutatták, hogyan lehet sík alakzatokat termoplasztikus anyagokból textilszövetekbœl vagy gyapjú anyagokból kivágni és egyidejıleg a külsœ kontúr mentén lehegeszteni. JellemzŒ alkalmazási területe a legkülönbözœbb szırœk gyártásánál van, amelyek azután körasztalos automatákon további feldolgozásra kerülnek. Az ultrahangot ma már a szennyvíz-kezelési technikában is alkalmazzák. Vásári standunk másik részében egy Wiedenbach tintasugaras nyomtatót és több asztali-tekercselœgépet mutattunk be. Különösen jó hír, hogy nagypontosságú többorsós automatákat tudunk a korábbinál sokkal kedvezœbb árakon kínálni. A RAMPF egy kiállított adagoló cellájával azt mutattuk be, hogyan lehet a paszta állapotban felvihetœ tömítések különbözœ alkotó részeinek meghatározott sorrendı mennyiségi -, keverési - és feldolgozási fázisait egyetlen folyamatba szervezni úgy, hogy az alkalmazónak optimális végtermék álljon a rendelkezésére. Mikro ellenállás-hegesztœ gépek, kis huzalcsupaszító gépek, krimpelœ munkahelyek valamint EMVárnyékoló anyagok, antimikrobakteriális és EMVbiztos különleges lakkok, továbbá optikai szırœk és tükrözœdés elleni bevonatok nagy választéka egészítette ki ajánlatunkat. A siker nem is maradt el, új rekord született az érdeklœdœk számát illetœen. A Vienna-Tec vásári standunkon bemutattuk a Thonauer és EPLAN kooperációs szoftver és szerviz projektjét, amely valamennyi olyan céget megszólít, amelyek hatékonyan akarnak vevœ-specifikus vezérléseket tervezni és gyártani. Vienna-Tec, Bécs (A) október Az újonnan szervezett VIENNA-TEC vásárt is eredményesen zártuk. A csúcspont az üzemelés alatt bemutatott Zeta 633 Komax krimpelœ automata volt. Ez a kapcsolószekrény gyártókat érintette leginkább, de hatékony és gazdaságos huzalfeldolgozást tesz lehetœvé a kisebb gyártási sorozatoknál is. 36 különbözœ huzal dolgozható fel átállítás nélkül. Az alapgép öt munkahelye két bœvítœ rész segítségével 15 munkahelyre növelhetœ. A CAD-tól a gépig történœ folyamatos adatáramlás itt már természetes. A Bt 722 asztali krimpelœ prés és az Economic W 500 ATN asztali forrasztórendszer, valamint a MacGregor M3-40 ellenállás-hegesztœ gépe egészítették ki a kiállításunkat. Különös érdeklœdést keltett a három lézer szkennerrel ellátott P 400-Table Top inspekciós rendszerünk is, amely minden elképzelhetœ alkalmazásban lehetœvé teszi a minœségellenœrzést. A TSP 750 torziós ultrahangos hegesztœ berendezés és a PVA 650 SMT szelektív bevonatoló és diszpenzáló rendszer is sok érdeklœdœt vonzottak. A Vienna-tec kiállításon bemutatott termékeink valódi érdeklœdœ szakpublikumra találtak. 11

Elektronikus alkatrészek védelme. XXIII-ik kiadás. A Thonauer GmbH. információs magazinja

Elektronikus alkatrészek védelme. XXIII-ik kiadás. A Thonauer GmbH. információs magazinja XXIII-ik kiadás A Thonauer GmbH. információs magazinja Elektronikus alkatrészek védelme Az elektronikus alkatrészek korszerı technológiákkal való védelme fontos az alkatrészek gyártói és felhasználói számára.

Részletesebben

Ãszi bemutatók a Thonauer-nél. XXIV-ik kiadás. A Thonauer GmbH. információs magazinja. Kétkomponenses asztali tömítœ és adagoló berendezések

Ãszi bemutatók a Thonauer-nél. XXIV-ik kiadás. A Thonauer GmbH. információs magazinja. Kétkomponenses asztali tömítœ és adagoló berendezések XXIV-ik kiadás A Thonauer GmbH. információs magazinja Ãszi bemutatók a Thonauer-nél Ãsszel három különbözœ rendezvényünkön ismerkedhetnek meg modern gyártástechnológiáink gazdaságosságáról és alkalmazási

Részletesebben

Hörmann ipari szekcionáltkapuk

Hörmann ipari szekcionáltkapuk Hörmann ipari szekcionáltkapuk MeggyŒzŒ minœség és biztonság ÚJ A 13241-1 -es szabvány szerinti teljesítmény jellemzokkel 2 A Nürburgring -i boxutca Tartalom A szakemberek Know-how-jával 4-7 STE 40 Egyhéjú

Részletesebben

KülsŒ kulcsnyílású csavarok, acél csavarok (hatlapfejı csavarok) BelsŒ meghajtású csavarok (belsœ hatlapú csavarok)

KülsŒ kulcsnyílású csavarok, acél csavarok (hatlapfejı csavarok) BelsŒ meghajtású csavarok (belsœ hatlapú csavarok) KülsŒ kulcsnyílású csavarok, acél csavarok (hatlapfejı csavarok) BelsŒ meghajtású csavarok (belsœ hatlapú csavarok) Menetes szálak, tœcsavarok, menetes csapok Anyák Hengeres szegek, kúpos szegek, rovátkolt

Részletesebben

50. évfolyam, 2007. 8. szám 700 Ft. Induktív energiaátvitel 9. oldal

50. évfolyam, 2007. 8. szám 700 Ft. Induktív energiaátvitel 9. oldal 50. évfolyam, 2007. 8. szám 700 Ft Induktív energiaátvitel 9. oldal Kétkomponensû anyagkeverõ-adagoló rendszerek az I&J FISNAR Inc.-tõl Dispenser Technologies LTD 2310. Szigetszentmiklós, Pelikán u. 3.

Részletesebben

WIN! Weidmüller Information & News. Bitonságos csatlakozás egy napelemes erômû projektben. 4 Maximális sebesség HighPower-rel

WIN! Weidmüller Information & News. Bitonságos csatlakozás egy napelemes erômû projektben. 4 Maximális sebesség HighPower-rel WIN! www.weidmueller.hu Weidmüller Information & News Bitonságos csatlakozás egy napelemes erômû projektben 4 Maximális sebesség HighPower-rel 8 Minôség a legutolsó alkatrészig 14 [Elôszó] Manapság oly

Részletesebben

kékvilág A napenergia Technika, innovácó, perspektívák Innováció Győztes levegőelőkészítők Biztonság Megoldások szervopneumatikával

kékvilág A napenergia Technika, innovácó, perspektívák Innováció Győztes levegőelőkészítők Biztonság Megoldások szervopneumatikával kékvilág 2010.3 Innováció Győztes levegőelőkészítők Biztonság Megoldások szervopneumatikával Oktatás Gyakorlati képzés a műszaki oktatásban Fókuszban A napenergia Technika, innovácó, perspektívák A boldog

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT IGAZ HELGA 2007.

SZAKDOLGOZAT IGAZ HELGA 2007. SZAKDOLGOZAT IGAZ HELGA 2007. 1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK UD-LEVELEZŐ TAGOZAT NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁS SZAKIRÁNY A PANNON CSAPÁGY KFT. RAKTÁRÁNAK LOGISZTIKAI

Részletesebben

Napelemipari műszaki megoldások

Napelemipari műszaki megoldások Omron magazin Technology&Trends 15 Beruházási nyereség helyett széndioxid-nyereség Tateisi Taiszuke magazinunknak arról beszél, hogyan járul hozzá az Omron a CO 2 -kibocsátás csökkentésének gazdaságossá

Részletesebben

A vonalkódtechnikáról

A vonalkódtechnikáról Gábor Dénes Főiskola Gazdasági kar A vonalkódtechnikáról Készítette: Balázs Tamás Ferenc műszaki informatikus Témavezető: Ser Ervin Esztergom 2005. Köszönetnyilvánítás Ezúton szeretném megköszönni minden

Részletesebben

MACH-TECH. 54. évfolyam, 2011. 4. szám 700 Ft

MACH-TECH. 54. évfolyam, 2011. 4. szám 700 Ft 54. évfolyam, 2011. 4. szám 700 Ft TARTALOM www.technikamagazin.hu Megjelenik havonta Fõszerkesztõ: Dr. Wellek Margit e-mail: mwellek@muszakiszemle.hu Fõmunkatárs: Békés Sándor e-mail: s.bekes@muszakiszemle.hu

Részletesebben

NIVELCO Magazin 2012/1. Bevezető 3. Hírek. Tisztelt Partnerünk!

NIVELCO Magazin 2012/1. Bevezető 3. Hírek. Tisztelt Partnerünk! 2012/1 Tartalom Bevezető Bevezető 3 Hírek A NIVELCO elmúlt 30 éve...4 9 NIVELCO kiállítások 2012-ben...10 11 ISOIL Industria képviselet...12 13 Gazdasági mutatók 2011-ben...14 Cégcsoport NIVELCO készülékek

Részletesebben

INNOVÁCIÓ. Rohde&Schwarz jubileum 6 30 milliárd forint stratégiai kutatásokra 8 GÉPIPAR

INNOVÁCIÓ. Rohde&Schwarz jubileum 6 30 milliárd forint stratégiai kutatásokra 8 GÉPIPAR TECHNIKA KRÓNIKA Lapunk internetes változata a www.technikamagazin.hu címen található Megjelenik havonta Fõszerkesztõ: Dr. Wellek Margit e-mail: mwellek@muszakiszemle.hu Fõmunkatárs: Békés Sándor e-mail:

Részletesebben

electronicnews Új neves gyártók kínálatunkban

electronicnews Új neves gyártók kínálatunkban 2011 tél electronicnews tájékoztató jelenlegi és leendõ ügyfeleink részére Új neves gyártók kínálatunkban 1 Hi-Speed USB2.0 áramkörök / VINCULO - VINCULUM II. fejlesztõ modul / LT3958 DC/ DC váltó / TRACOPOWER

Részletesebben

SIKERTÖRTÉNET. 51. évfolyam, 2008. 5. szám 700 Ft

SIKERTÖRTÉNET. 51. évfolyam, 2008. 5. szám 700 Ft SIKERTÖRTÉNET 51. évfolyam, 2008. 5. szám 700 Ft TARTALOM TECHNIKA KRÓNIKA Lapunk internetes változata a www.technikamagazin.hu címen található Megjelenik havonta Fôszerkesztô: Dr. Wellek Margit Szerkesztôbizottság

Részletesebben

Találkozzunk a DRUPA-n!

Találkozzunk a DRUPA-n! TARTALOM Általános információk a DRUPA-ról PNYME DRUPA információk Képviselt cégek a DRUPA-n Bemutatkozik az Alföldi Nyomda Bemutatkozik a Révai Nyomda PROSYSTEM Hírek, Magyarország Legújabb gépeladásaink

Részletesebben

Elektronikai technológia

Elektronikai technológia XIII. évfolyam 4. szám ELEKTRONIKAI INFORMATIKAI SZAKFOLYÓIRAT Elektronikai technológia 2004. május Ára: 1290 Ft Kontinensnyi ország tagja vagyunk Történelmi lépéssel ünnepeltük idén a munka ünnepét,

Részletesebben

Innovatív alakító eljárások

Innovatív alakító eljárások MISKOLCI EGYETEM MECHANIKAI TECHNOLÓGIAI TANSZÉK Innovatív alakító eljárások Tanulmány Kidolgozta: Dr. Tisza Miklós 1 -Dr. KissAntal 2 - Kovács Péter Zoltán 3 1 egyetemi tanár, 2 egyetemi adjunktus, 3

Részletesebben

Fluidtechnika 50. évfolyam, 2007. 11. szám 700 Ft

Fluidtechnika 50. évfolyam, 2007. 11. szám 700 Ft Fluidtechnika 50. évfolyam, 2007. 11. szám 700 Ft TARTALOM TECHNIKA Lapunk internetes változata a www.technikamagazin.hu címen található Megjelenik havonta Fôszerkesztô: Dr. Wellek Margit Szerkesztôbizottság

Részletesebben

2014. MÁJUS 27-30. ÚJDONSÁGOK

2014. MÁJUS 27-30. ÚJDONSÁGOK IPAR NAPJAI 2014 2014. MÁJUS 27-30. ÚJDONSÁGOK 1 ABB Kft. ABB Force Control (FC) Erőmérő cella Hagyományos programozási eljárás, amikor meghatározzuk a robot pályáját és sebességét. Ezek a paraméterek

Részletesebben

2012/2 V. évf. 2. szám

2012/2 V. évf. 2. szám 2012/2 V. évf. 2. szám SZOLGÁLTATÓI Különszám t a r t a l o m TARTALOMJEGYZÉK A Szolgáltatói Program bemutatása 03 A GS1 Magyarország Szolgáltatói Programjának célja 04 Szolgáltató Partnereink 2012-ben

Részletesebben

Dolgozzon velünk! v.13.02

Dolgozzon velünk! v.13.02 v.13.02 Dolgozzon velünk! Cégünkről Az Al-Bohacen Kft. 2004-es megalakulása óta az ipari területen használt eszközök, berendezések forgalmazásával, szervizelésével foglalkozik. Mára ez a tevékenységi kör

Részletesebben

Energia hatékonyság. E-mobility Közlekedés Infrastruktúra. Szélenergia. Vízellátás. Szolár technika. Intelligens tápelosztás. Akár 30% megtakarítás

Energia hatékonyság. E-mobility Közlekedés Infrastruktúra. Szélenergia. Vízellátás. Szolár technika. Intelligens tápelosztás. Akár 30% megtakarítás AKTUÁLIS 12 2 Phoenix Contact Magyarország 2012 november Energia hatékonyság 04 Energiamenedzsment Akár 30% megtakarítás 06 Energiahatékonyság Cél a költségcsökkentés E-mobility Közlekedés Infrastruktúra

Részletesebben

54. évfolyam, 2011. 5. szám 700 Ft

54. évfolyam, 2011. 5. szám 700 Ft 54. évfolyam, 2011. 5. szám 700 Ft TARTALOM www.technikamagazin.hu Megjelenik havonta Fõszerkesztõ: Dr. Wellek Margit e-mail: mwellek@muszakiszemle.hu Fõmunkatárs: Békés Sándor e-mail: s.bekes@muszakiszemle.hu

Részletesebben

ELINDULT új e-boltunk!

ELINDULT új e-boltunk! sosnews 2013 SPEKTRUM tavasz sosnews Tájékoztató jelenlegi és új ügyfeleinknek 1 20. oldal ELINDULT új e-boltunk! Kis nagy csatlakozók Wago picomax 7. oldal Sonitron piezo hangsugárzók, melyekben bízhat

Részletesebben

A rendelkezésre álló energia hatékonyabb felhasználása

A rendelkezésre álló energia hatékonyabb felhasználása drive&control 2009 Magyarországlocal 1 Know-how A rendelkezésre álló energia hatékonyabb felhasználása u Változtatható fordulatszámú szivattyúk, intelligens szelepek, kis veszteségű hajtások, súrlódásszegény

Részletesebben

Fókuszban a méréstechnika, a mûszerek és mérôérzékelôk

Fókuszban a méréstechnika, a mûszerek és mérôérzékelôk XVII. évfolyam 4. szám Budapest, 2008. május 27 30. Az ELEKTROnet a rendezvény hivatalos lapja ELEKTRONIKAI INFORMATIKAI SZAKFOLYÓIRAT 2008. május Fókuszban a méréstechnika, a mûszerek és mérôérzékelôk

Részletesebben

Ph.D. értekezés. Készítette: egyetemi tanársegéd. Témavezető: Dr. Kulcsár Béla tanszékvezető egyetemi tanár

Ph.D. értekezés. Készítette: egyetemi tanársegéd. Témavezető: Dr. Kulcsár Béla tanszékvezető egyetemi tanár Az intelligens gyártás anyagmozgató- és logisztikai rendszereiben alkalmazott vonalkódos azonosítók sérülése során elveszett információtartalom helyreállításának lehetőségei Ph.D. értekezés Készítette:

Részletesebben

Szabványok. Szerelt kábelek gyártása. Kábelkereskedelem. Kábelipari döntéshozóknak. 2013. április I. évfolyam 1. szám

Szabványok. Szerelt kábelek gyártása. Kábelkereskedelem. Kábelipari döntéshozóknak. 2013. április I. évfolyam 1. szám 2013. április I. évfolyam 1. szám Kábelipari döntéshozóknak Magyar Kábelipar Kábelgyártás, -kereskedelem, kábelszerelvények, rézárfolyam-elemzés, kábelfeldolgozó gépek, szerszámok, szerelt kábelek gyártása,

Részletesebben

kékvilág Intelligens gyártásautomatizálás A jövő megoldásai és folyamatai

kékvilág Intelligens gyártásautomatizálás A jövő megoldásai és folyamatai kékvilág 2012.4 Inspiráció (R)evolúció 4.0 Interjú prof. dr. Wolfgang Wahlster professzorral a gyártásautomatizálás jövőjéről Iránytű Gondolatok, melyek megmozgatnak Új fejlesztések, ember és gép együttműködése

Részletesebben